Janus 1 - Interessedifferentiatie deel 1 hoofdstuk 1 De tijdlijn

Page 1

Aanvulling bij ‘De tijdlijn’

LESDOELEN De leerlingen kunnen een tijdlijn maken op basis van de economische activiteiten van de mens.

LESVERLOOP

Overleven door de eeuwen heen

nieuwe steentijd 10 000 100 000

a Bestudeer de klassieke tijdlijn. b Kijk goed naar de afbeeldingen. Ze laten zien hoe de mens in de verschillende tijdvakken in zijn levensonderhoud voorzag. Wat valt er op?

Deel 1 Geschiedenis //
1
met
1 DIFFERENTIATIE Interessedifferentiatie
Hoofdstuk
Werken
de tijd
4
200 000 250 000 2 300 000 oude steentijd prehistorie 3300 800 P 476 1492 1789 1945 vroegmoderne tijd 1492 hedendaagse tijd oude nabije oosten klassieke oudheid middeleeuwen moderne tijd prehistorie

c Op basis van de manier waarop de mens in een bepaalde periode overleeft, kan er een alternatieve indeling van de tijdlijn gemaakt worden. Kleur de bolletjes in de juiste kleur.

postindustriële of hoogtechnologische samenleving landbouwsamenleving geïndustrialiseerde samenleving aaseters / jagers – voedselverzamelaars

d Deze foto’s werden dit jaar in China genomen. Op welke manier voorzien deze mensen in hun levensonderhoud?

Vergelijk de foto’s met de tijdsbalk. Wat valt er op?

Visser met aalscholvers.

Zakenman aan het werk.

Arbeidster in een fabriek.

Boer op een rijstveld.

Deel 1 Geschiedenis // Hoofdstuk 1 Werken met de tijd

1 DIFFERENTIATIE
10
000 1800 1950 P