Page 1

Het gat in de haag

kleuteronderwijs

2017


Meer weten over onze uitgaven?

Ontdek snel onze uitgaven voor het kleuteronderwijs binnenin!

Meer weten over onze uitgaven? Contacteer jouw educatief adviseur (p.3)

- voor een voorstelling van een uitgave bij jou op school - voor referentieadressen van scholen die onze methodes reeds gebruiken - voor allerlei andere praktische vragen

Blijf op de hoogte

Ben je graag tijdig op de hoogte van onze acties, evenementen en uitgaven? Like ons op Facebook Volg ons op Pinterest

* Schrijf je in op onze nieuwsbrief


Ons aanbod

1

Ontdek ons aanbod! gat haag Het in de

www.diekeure.be Je vindt alle uitgaven op onze vernieuwde website! 2 4

Over die Keure Agenda’s

5 6 8 10 11 12 13

Beestig schoolvoorwaarden oefenen Krullenbol voorbereidend schrijven Confetti totaalmethode Het gat in de haag sociale vaardigheden Iene Miene Mutte taalontwikkelingspakket De koffer van Pistache initiatie Nederlands La valise de Pistache initiatie Frans

14 Extra’s voor kleuters 15 Extra’s voor professionals 16 Opleidingen

Inhoud


2

Meer weten over onze uitgaven?

Onderwijs doet ertoe Die Keure is een Vlaamse educatieve uitgeverij. Verder bouwend op een lange traditie en brede ervaring, zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de onderwijswereld. We bieden leermiddelen aan, op papier en digitaal, voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Wij delen de passie voor het onderwijs en de missie van iedere leerkracht: elke leerling zo goed mogelijk onderwijzen en daardoor maximaal laten ontplooien. De leerling komt altijd op de eerste plaats. Als je daarbij ook nog rekening wil houden met de individuele verschillen, heb je niet alleen een boeiende, maar ook een complexe uitdaging. Precies op dat punt kruisen onze wegen: jouw uitdaging is ook onze uitdaging. Elk uitgeefverhaal in die Keure start met een wisselwerking

tussen leerkracht, leerling en uitgever. De leerkracht staat in het veld en is de expert. Wij houden intens contact, want hij weet wat werkt en wat niet. Hij kent de noden van zijn leerlingen, hij ervaart wanneer werkvormen resultaat geven, hij ziet wat kinderen en jongeren motiveert. Naast deze input uit het werkveld, plaatsen wij onze eigen expertise. Die bouwen we op door te werken met deskundige auteursteams en een ervaren redactie- en uitgeversploeg, zowel voor de klassieke als voor de digitale leermiddelen. Onze uitgeefprojecten starten dan ook altijd vanuit doordachte en afgetoetste concepten. In het traject dat volgt, zoeken we altijd naar nieuwe en efficiëntere methodieken en middelen. Zo biedt IT heel wat bijkomende tools die we volop exploreren

en vraagt ook het M-decreet de nodige reflectie. We ontleden elke methode en bekijken per onderdeel hoe de didactiek het best kan worden ondersteund. Hoe komen we dan tot juiste keuzes? Door onze methodes uitgebreid te laten testen door de expert, de leerkracht. Wij zijn immers overtuigd van zijn wil, passie en missie om uit elke leerling het maximum te halen. Deze ‘leerschool’ zorgt ervoor dat we voor de volle honderd procent achter onze producten staan. Als educatieve uitgeverij geloven we in goed onderwijs als één van de hefbomen voor een boeiend en gelukkig leven. Bij die Keure beschouwen we het als een voorrecht om mee te werken aan projecten die het verschil maken voor leerling en leerkracht.


Team

3

Team

Educatief adviseurs Antwerpen (2000-2990) centrum Gent (9000)

Anje Van Biesen 0478 80 70 11 anje.vanbiesen@diekeure.be

Limburg (3500-3990) Vlaams-Brabant

(3000-3490) Nathalie Van Uytven 0478 55 47 44 nathalie.vanuytven@diekeure.be

West-Vlaanderen (8000-8990)

Oost-Vlaanderen

(9030-9090,9800-9991) Steve Bogaert 0485 93 19 35 steve.bogaert@diekeure.be

Oost-Vlaanderen

(9100-9790) Brussel (1000-1982) Linda Van Acker 0497 33 07 62 linda.vanacker@diekeure.be

Klantenservice

Uitgeefdirecteur

Bestellingen

Uitgever

Annemie Verhelst T 050 47 12 88 F 050 47 12 87 besteldienst@diekeure.be

Secretariaat

Isabel De Mylle T 050 47 12 89 F 050 47 12 87 isabel.demylle@diekeure.be

Hulplijnen ICT

Tony Vanpoucke 050 45 66 56 leraarskamer@diekeure.be boeke@diekeure.be

Marketing

Sofie Audenaert Sofie De Vriese Maaike Spanhove Sofie Van obberghen

Orderbegeleiding Sylvie Matthys Jitske Wille

Nic Pappijn

Annelies Deguffroy

Uitgever digitale leermiddelen Vicky Vermeulen

Redactie

Ellen Buyck Sophie Buyck Arne Depoorter Griet Dewaele Eveline Emmelmann Trui Ghyselen Tom Harteel Nathalie Houfflijn Jeroen Huylebroeck Stephanie Kerckaert Joshua Kint Maxim Lesy Joanna Mary Nena Morival Judith Ooghe Charlotte Osstyn Hannah Pector Sien Pieters

Elise Ryckebusch Kimberly Spriet Katinka Steen Belinda Troch Annelies Van Weynsberge Silke Vangheluwe Bert Wynsberghe

Educatief adviseurs digitale leermiddelen Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel Laurens Diesveld

0497 30 98 32 laurens.diesveld@diekeure.be

Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen Robberd Vercruysse

0478 71 86 61 robberd.vercruysse@diekeure.be


4

Agenda’s

Agenda’s

Speelt in op de noden van het M-decreet!

Kleuteragenda

Heen- en weeragenda

De kleuteragenda bevordert een vlot contact tussen de ouders en de school.

Speciaal ontworpen voor kleuters en leerlingen met specifieke noden in het buitengewoon en gewoon basisonderwijs.

Wekelijks vinden de ouders op de linkerpagina het weekthema. De rechterpagina is voorbehouden voor kleine praktische berichten. Met de reuzenpaperclip geven de kleuterleid(st)ers/ouders aan dat ze een berichtje in de agenda geschreven hebben. Verder is er ruimte voorzien voor meer uitgebreide berichten, contactgegevens kleuter en school, toelichting voor de ouders, weekschema, klasgenootjes, vakanties en vrije dagen, allerlei.

60 1009 024 60 1009 081 60 1009 025

- Noodzakelijk bij kinderen met ASS - Sterk ondersteunend bij een andere zorgvraag - Meerwaarde bij anderstaligen

Pictogrammenwoordenboekje Een eenvoudig en doeltreffend hulpmiddel om te communiceren met anderstalige ouders die de berichten in de agenda niet begrijpen.

De heen- en weeragenda - Is prikkelarm en heeft een zeer eenvoudige en overzichtelijke structuur - Nodigt uit tot regelmatige communicatie tussen ouders en school - Biedt continuïteit doorheen de basisschool - Gemakkelijk en efficiënt in gebruik - Is ontworpen en getest door leerkrachten vanuit dagdagelijkse ervaring met de doelgroep

Kleuteragenda Heen- en weeragenda Het pictogrammenwoordenboek 1 tot 100 ex. vanaf 100 ex. vanaf 500 ex.

€ 3,90 € 10,90 € 4,75 € 3,80 € 3,40


Schoolvoorwaarden oefenen

5

Beestig K1, K2 en K3 www.beestig.diekeure.be

Oefenen en differentiëren met tafelspellen - Doelgericht schoolvoorwaarden oefenen. - Leuk, doordacht, eenvoudig te spelen. - Gemaakt en getest door kleuterleid(st)ers. Taalbeestje (vanaf K2) Taalbeestje focust op de taalontwikkeling van kleuters.

60 1009 039 60 1009 042 60 1009 213 60 1009 287 60 1009 288 60 1009 214

Beestig - Taalbeestje 1 Beestig - Taalbeestje 2 Beestig - Rekenbeestje 1 Beestig - Rekenbeestje 2 Beestig - Rekenbeestje 3 Beestig - Schrijfbeestje 1

L

Ondersteund door

De ERAARSK@MER

Schrijfbeestje (vanaf K2) Schrijfbeestje focust op de fijne motoriek van kleuters en bereidt voor op het leren schrijven. Rekenbeestje (vanaf K1) Rekenbeestjes focust op voorbereidend rekenen.

€ 60,00 € 60,00 € 50,00 € 60,00 € 50,00 € 80,00


6

Voorbereidend schrijven

Krullenbol K1, K2 en K3 www.krullenbol.diekeure.be

‘Krullenbol’ is een methode voorbereidend schrijven. Schrijven is een complexe bezigheid. Een kind moet heel wat vaardigheden beheersen om tot schrijven te kunnen komen. De vaardigheden die bij het schrijven betrokken zijn, zijn zorgvuldig uitgewerkt in tal van activiteiten. Alle activiteiten zijn uitvoerig in de praktijk getest. ‘Krullenbol’ is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje. ‘Krullenbol’ is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren ... ‘Krullenbol’ is geen strakke methode die van begin tot einde gevolgd moet worden. Je maakt een keuze uit een brede waaier activiteiten, naargelang de doelen die je wilt oefenen. Er is veel ruimte voor differentiatie en we voorzien heel wat instrumenten om de kinderen individueel te begeleiden.

Vraag en antwoord ‘Vraag en antwoord’ is een leidraad voor leerkrachten. Het bundelt en beantwoordt heel beknopt 148 vragen rond schrijfmotoriek en geeft concrete tips om kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op schrijfonderwijs. Activiteitenboek Het activiteitenboek is de handleiding voor de leerkracht. Kopieermap In de kopieermap vind je alle materiaal voor individueel gebruik. - Werkbladen en opdrachten - Individuele schrijfpatroonkaarten - Schrijfhoudingspictogrammen - Individuele schrijfhoudingskaarten

De rode draad doorheen Krullenbol is ritmiek: muziek, ritme, klank, beweging … Kinderen leren door muziek de samenhang voelen tussen lichamelijke bewegingen en bewegingsuitdrukkingen op papier. Muziek stimuleert kinderen om oefeningen en bewegingen te herhalen en de vaardigheden te automatiseren.

Set klassikaal materiaal Alle materiaal voor klassikaal gebruik is afgebeeld op stevige A3-kaarten. - Schrijfpatroonkaarten > A-kant: schrijfpatroon > B-kant: kopieerblad, gebaseerd op de lijntekening van de schrijfpatroonkaart - Schrijfhoudingskaart - Schrijfhoudingspictogrammen - Vouwkaarten (Krullenbol 5+)/Kleikaarten (Krullenbol 3+ en 4+) - Bijlage

Leermiddelen Beweegkaarten De beweegkaarten bestaan uit 101 tussendoortjes die op een speelse manier bijdragen tot de ontwikkeling van een goede en ontspannen schrijfmotoriek.

Cd’s Muziek vormt de rode draad doorheen ‘Krullenbol’. De liedjes, muzikale versjes en instrumentale nummers zijn gebundeld op twee cd’s. Je vindt de partituren bij de liedjes op De Leraarskamer.

Schrijfhoudingskaart

Werkblad


Voorbereidend schrijven

7

L

Ondersteund door

De ERAARSK@MER

Schrijfpatroonkaart

Activiteitenboek

60 1009 600 60 1009 601 60 1009 602 60 1009 603 60 1009 604 60 1009 606 60 1009 607 60 1009 608 60 1009 610 60 1009 611 60 1009 612 60 1009 613

Krullenbol - Beweegkaarten Krullenbol - Vraag en antwoord Krullenbol - Activiteitenboek 1e kleuter Krullenbol - Cd 1e kleuter Krullenbol - Set klassikaal materiaal 1e kleuter Krullenbol - Activiteitenboek 2e kleuter Krullenbol - Cd 2e kleuter Krullenbol - Set klassikaal materiaal 2e kleuter Krullenbol - Activiteitenboek 3e kleuter Krullenbol - Cd 3e kleuter Krullenbol - Set klassikaal materiaal 3e kleuter Krullenbol - Kopieermap 3e kleuter

â‚Ź 46,00 â‚Ź 26,00

september 2017 september 2017 september 2017 september 2017 september 2017 september 2017 voorjaar 2017 voorjaar 2017 voorjaar 2017 voorjaar 2017


8

Totaalmethode

Confetti Peuters, K1, K2 en K3 www.confetti.diekeure.be

Stempeldoos

Confetti is een totaalpakket van concreet uitgewerkte ideeën waar een kleuterleid(st)er jaar na jaar uit put. - alle leergebieden komen aan bod: wiskunde, taal, l.o., wereldoriëntatie en muzische vorming - gebaseerd op het ontwikkelingsplan (OWP) en de leerplannen Boordevol ideeën Voor 3K en 2K zijn er telkens vijftien uitgewerkte thema’s of belangstellingscentra (BC’s). Sommige zijn verbonden met de jaarkring, maar je vindt ook minder klassieke BC’s. Daarnaast voorzien we in Confetti 3 materiaal dat focust op specifieke lees-, reken- en schrijfvoorwaarden. De mappen bieden je de mogelijkheid om klasoverschrijdend te werken. In Confetti voor 1K en de peuterklas krijg je meer maar beperktere thema’s: in totaal veertig ‘mini-BC’s’ met telkens een tiental activiteiten, gelinkt aan de verschillende ontwikkelingsgebieden. Kleutervriendelijke materialen - activiteitenmappen: naast de uitgewerkte activiteiten,, krijg je informatie over de nodige materialen, beoogde doelen en mogelijkheden tot evaluatie. - praatplaten - pictodoos op niveau van de klas: BC-lijn, daglijn, weeklijn, weerkalender, hoeken, taken, kopieerboekje met o.a. de kleuterkentekens - cd-rom:: uiterst gebruiksvriendelijk, de kleuters kunnen zelfstandig aan de slag - liedjes-cd:: ingezongen en instrumentale versie van de originele liedjes die aansluiten bij elk BC - scheurblokken:: met de liedjes, de versjes en voor 3K en 2K de werkblaadjes die mee naar huis kunnen in de heen- en weermap. De scheurblokken zijn facultatief: de blaadjes zitten ook als kopieerblad in de activiteitenmap. - stevige houten stempeldozen met de kleuterkentekens.

Pictogrammen

Werkblaadje (uit scheurblok)

Cd-rom


Totaalmethode

9

Praatplaten

1e kleuterklas 60 1009 400 60 1009 401 60 1009 402 60 1009 403 60 1009 404 60 1009 405 60 1009 406 60 1009 407 60 1009 409 60 1009 410

Confetti 1 - activiteitenmap A Confetti 1 - activiteitenmap B Confetti 1 - activiteitenmap C Confetti 1 - activiteitenmap D Confetti 1 - Ik zing en ik zeg (scheurblok kleuter) Confetti 1 - set praatplaten Confetti 1 - cd met liedjes Confetti 1 - pictodoos Confetti 1 - ringmapje scheurblok Confetti 1 - stempeldoos kleuterkentekens

2e kleuterklas 60 1009 450 60 1009 451 60 1009 452 60 1009 453 60 1009 454 60 1009 455 60 1009 456 60 1009 457 60 1009 458 60 1009 462 60 1009 409 60 1009 460

Confetti 2 - activiteitenmap A Confetti 2 - activiteitenmap B Confetti 2 - activiteitenmap C Confetti 2 - activiteitenmap D Confetti 2 - Ik werk (scheurblok kleuter) Confetti 2 - set praatplaten Confetti 2 - cd met liedjes Confetti 2 - pictodoos Confetti 2 - cd-rom (5 pc’s) Confetti 2 - cd-rom (netwerk) Confetti 2 - ringmapje scheurblok Confetti 2 - stempeldoos kleuterkentekens

3e kleuterklas 60 1009 500 60 1009 501 60 1009 502 60 1009 503 60 1009 504 60 1009 505 60 1009 506 60 1009 507 60 1009 508 60 1009 512 60 1009 409 60 1009 510

Confetti 3 - activiteitenmap A Confetti 3 - activiteitenmap B Confetti 3 - activiteitenmap C Confetti 3 - activiteitenmap D Confetti 3 - Ik werk (scheurblok kleuter) Confetti 3 - set praatplaten Confetti 3 - cd met liedjes Confetti 3 - pictodoos Confetti 3 - cd-rom (5 pc’s) Confetti 3 - cd-rom (netwerk) Confetti 3 - ringmapje scheurblok Confetti 3 - stempeldoos kleuterkentekens

€ 171,50 € 171,50 € 171,50 € 171,50 € 8,20 € 146,50 € 26,00 € 93,50 € 3,10 € 93,50 € 171,50 € 171,50 € 171,50 € 171,50 € 8,60 € 124,00 € 26,00 € 93,50 € 58,20 € 166,00 € 3,10 € 93,50 € 171,50 € 171,50 € 171,50 € 171,50 € 8,70 € 101,00 € 26,00 € 93,50 € 58,20 € 166,00 € 3,10 € 93,50


10

Sociale vaardigheden

Het gat in de haag K1, K2 en K3 www.hetgatindehaag.be

gat haag Het in de

L

Ondersteund door

De ERAARSK@MER

Het grote verhalen- en activiteitenboek K2 Het gat in de haag werd ontwikkeld door De Sleutel, in samenwerking met die Keure. Dit materiaal bevat per kleuterklas tien verhalen en meer dan 100 oefeningen die je kunnen helpen om de sociale vaardigheden van je kleuters te trainen. De aanpak integreert ook de inzichten van meervoudige intelligentie. De drie grote verhalen- en activiteitenboeken volgen eenzelfde concept. Op de voorzijde van een blad heb je de klassikale vertelprent. Aan de achterzijde vind je alle info die je als leerkracht nodig hebt om de verhalen te vertellen en ze te integreren in je klaspraktijk. Zo kun je de verhalen makkelijk koppelen aan je lopende BC en wordt de leerlijn sociale vaardigheden een systematisch onderdeel van je aanbod in je kleuterklas. Makkelijk maar doelgericht en vooral heel leuk voor je kleuters! Met de schitterende set muurposters breng je je klas helemaal in de juiste sfeer. Set poppen Je kunt een set poppen bestellen via www.baert.com/ gatindehaag. Er is een afzonderlijke set voor het 1e kleuter met aanvulsets voor het 2e en 3e kleuter.

60 1009 291 60 1009 292 60 1009 293 60 1009 294

Het grote verhalen- en activiteitenboek K1 Het grote verhalen- en activiteitenboek K2 Het grote verhalen- en activiteitenboek K3 Posterset (6 ex. - A1)

Posterset

Meer info

Wil je nog meer halen uit ‘Het gat in de haag’? De Sleutel voorziet vorming met het materiaal. Meer info? De Sleutel - Yannick Weyts - T 09 231 57 48 - M preventie@desleutel.be

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 € 13,00


Taalinitiatie - Taalontwikkelingspakket

Iene Miene Mutte

11

Peuters, K1, K2 en K3 www.imm.diekeure.be

Praatplaat - Focus op taal binnen een totaalaanbod K1, K2 en K3: 4 volledig uitgewerkte BC’s met de activering van de taal van de kleuter als voornaamste doel. - Naast taal ook andere domeinen (muzische vorming, motorische ontwikkeling, denkontwikkeling). - Te gebruiken in klas, in kleine groepjes of individueel. - Aandacht voor klassieke en ook nieuwe media: praatplaten, fotokaarten, liedjes, filmpjes en animatiebeelden. - Speciaal voor K3 is er een vijfde thema “Mol en beer”, een extra troef voor teams die in het eerste leerjaar hun kinderen leren lezen met mol en beer.

Fotokaart

1e kleuterklas 60 1009 550 60 1009 551 60 1009 552 60 1009 553 60 1009 554

Iene Miene Mutte 1 - koffer (bevat alle hieronder vermelde items) Iene Miene Mutte 1 - activiteitenmap Iene Miene Mutte 1 - set fotokaarten en praatplaten Iene Miene Mutte 1 - dvd Iene Miene Mutte 1 - cd

2e kleuterklas 60 1009 560 60 1009 561 60 1009 562 60 1009 563 60 1009 564

Iene Miene Mutte 2 - koffer (bevat alle hieronder vermelde items) Iene Miene Mutte 2 - activiteitenmap Iene Miene Mutte 2 - set fotokaarten en praatplaten Iene Miene Mutte 2 - dvd Iene Miene Mutte 2 - cd

3e kleuterklas 60 1009 570 60 1009 571 60 1009 572 60 1009 573 60 1009 574

Iene Miene Mutte 3 - koffer (bevat alle hieronder vermelde items) Iene Miene Mutte 3 - activiteitenmap Iene Miene Mutte 3 - praatplaten Iene Miene Mutte 3 - dvd Iene Miene Mutte 3 - cd

Filmpje

€ 274,00 € 47,80 € 119,50 € 83,00 € 39,50 € 291,00 € 53,00 € 131,00 € 83,00 € 39,50 € 303,00 € 58,00 € 141,00 € 83,00 € 39,50


12

Taalinitiatie - initiatie Nederlands

De Koffer van Pistache K3 www.pistache.diekeure.be

De meest efficiënte manier om kinderen te laten wennen aan een nieuwe taal, is ze op een speelse manier ‘onderdompelen’ in die taal. Dat is precies wat Pistache doet en onderscheidt van andere methodes voor taalsensibilisering en -initiatie. De koffer van Pistache brengt kinderen op een uitnodigende manier in contact met het Nederlands. We denken daarbij aan: - leerlingen van Franstalige scholen in Brussel en Wallonië die willen kennismaken met de tweede landstaal; - anderstalige jonge kinderen; - leuke, speelse taalactiviteiten voor jonge kleuters (2K/3K) uit Vlaanderen.

L

Ondersteund door

De ERAARSK@MER

Het gaat letterlijk en figuurlijk spelenderwijs! - Pistache (handpop) komt wekelijks 30 à 40 minuten op bezoek in de klas. - We werken met 8 thema’s per klas. - Daarin zijn telkens 10 woordvelden verwerkt. - De kinderen ontdekken deze woordenschat in een herkenbare context. De context is visueel zo sterk onderbouwd dat de vertaling niet nodig is. De kinderen begrijpen de verhalen onmiddellijk. Bij kleuters gebruik je daarvoor het grote prentenboek. - Vervolgens herhaal en veranker je de woordenschat vanuit gevarieerde werkvormen waaraan kinderen plezier beleven: liedjes, spelletjes op cd-rom, voorlezen, doe-activiteiten…

De koffer van pistache 1 (Initiatie Nederlands voor 3e kleuterklas en 1e leerjaar) 60 1003 600 60 1003 601 60 1003 602 60 1003 603 60 1003 604 60 1003 610 60 1003 611 60 1003 612 60 1003 413

De Koffer van Pistache 1 (koffer + alle items Pistache 1) Pistache 1 - prentenboek A Pistache 1 - prentenboek B Pistache 1 - Nederlandstalige handleiding Pistache 1 - Franstalige handleiding Pistache 1 - cd-rom verhaaltjes en spelletjes Pistache 1 - liedjes-cd Pistache 1 - beeldwoordenboek Pistache 1 - handpop Pistache

€ 306,00 € 91,50 € 91,50 € 68,90 € 68,90 € 57,20 € 19,10 € 21,50 € 25,80


Taalinitiatie - initiatie Frans

13

La valise de Pistache K3 www.pistache.diekeure.be

L

Ondersteund door

De ERAARSK@MER

De meest efficiënte manier om kinderen te laten wennen aan een nieuwe taal, is ze op een speelse manier ‘onderdompelen’ in die taal. Dat is precies wat Pistache doet en onderscheidt van andere methodes voor taalsensibilisering en -initiatie. Het gaat letterlijk én figuurlijk spelenderwijs! - Pistache (handpop) komt wekelijks 30 à 45 minuten op bezoek in de klas. - We werken met 8 thema’s per klas. - Daarin zijn telkens 10 woordvelden verwerkt (+ 3 extra voor het vierde leerjaar).

- De kinderen ontdekken deze woordenschat in een herkenbare context. Die context is visueel zo sterk onderbouwd dat vertaling niet nodig is. De kinderen begrijpen de verhalen onmiddellijk. Bij de eerste koffer gebruik je daarvoor het grote prentenboek. Bij de andere koffers doe je dit a.d.h.v. een beeldfragment op de dvd. - Vervolgens herhaal en veranker je de woordenschat vanuit gevarieerde werkvormen waaraan kinderen plezier beleven: liedjes, spelletjes op cd-rom, voorlezen, doe-activiteiten …

La valise de Pistache 1 (Initatie Frans voor 3e kleuterklas en 1e leerjaar) 60 1003 400 60 1003 401 60 1003 402 60 1003 403 60 1003 404 60 1003 405 60 1003 410 60 1003 409 60 1003 411 60 1003 412 60 1003 413

La valise de Pistache 1 (koffer + alle items Pistache 1) Pistache 1 - prentenboek A Pistache 1 - prentenboek B Pistache 1 - Nederlandstalige handleiding Pistache 1 - Franstalige handleiding Pistache 1 - cd-rom leerkracht Pistache 1 - cd-rom verhaaltjes en spelletjes Pistache 1 - cd-rom verhaaltjes en spelletjes netwerkversie Pistache 1 - liedjes-cd Pistache 1 - beeldwoordenboek Pistache 1 - handpop Pistache

€ 296,00 € 91,50 € 91,50 € 26,50 € 26,50 € 34,30 € 57,20 € 165,00 € 18,70 € 19,70 € 25,80


14

Tussendoortjes en spelletjes

Extra's voor kleuters K1, K2 en K3

Start en stop

Bidden met kleuters

De beste maatjes

- Dit boek zit boordevol ideetjes. Om je peuters of kleuters tot rust te laten komen of, omgekeerd, om de activiteit in je klas aan te wakkeren. - 444 tussendoortjes en andere kleine spelletjes - Vraagt weinig voorbereiding en materiaal - Ga met weinig uitleg meteen aan de slag

- 61 gebedjes voor kinderen van 4 tot 6 jaar - Volgt het kerkelijk jaar en behandelt ook andere onderwerpen uit de leefwereld van kleuters - Een schootboek: handig voor in de klas - Bevat tips voor leerkrachten om kleuters actief te betrekken bij gebed

-

60 1009 211 60 1008 028 60 1009 246

Start en stop Bidden met kleuters… het hele jaar door De beste maatjes (incl. cd’s)

Muziekdidactiek voor de kleuterklas Geïllustreerd met voorbeelden Onmiddellijk bruikbaar in de klaspraktijk 32 Nieuwe, eigentijdse liedjes (vocale én instrumentale versie) - Heel wat concreet praktijkmateriaal voor in de klas

€ 24,10 € 44,75 € 40,50


Naslagwerken

Extra's voor professionals

Lees, Leer en Leef

15

www.naslagwerken.diekeure.be Volg een vorming

op maat Ga naar p.16

Media DIDACTICA Werkboek mediawijsheid voor lerenden, leraren en lerarenopleiders. Ik hoor er ook bij Hoe omgaan met ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren? Eerst bewegen, dan leren Neuromotorisch ontwikkelingsprogramma voor scholen (INNP). 625 onderwijsbegrippen Hét onderwijsvademecum voor de basisschool. Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne Werkinstrument voor iedereen die verantwoordelijk is voor de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne in Vlaamse scholen. Onderwijsinnovatie Onderwijs verandert razendsnel … Een bloemlezing van uitdagingen en mogelijkheden. Onderwijsmanagement Hoe creëer je ruimte voor vooruitgang en innovatie? EHBO bij kinderen en jongeren Handige tips op basis van de meest recente medische inzichten over hulpverlening.

90 115 0047 60 1009 245 90 1150 044 90 1150 045 90 1150 046 60 1009 248 60 1009 247 60 1009 242

Ik hoor er ook bij Eerst bewegen, dan leren Media Didactica Onderwijsvademecum, 625 onderwijsbegrippen Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne Onderwijsinnovatie Onderwijsmanagement EHBO bij kinderen en jongeren

€ 28,90 € 28,90 € 28,90 € 28,90 € 28,90 € 28,90 € 28,90 € 10,60


16

Opleidingen

Op zoek naar een opleiding die je team nog sterker maakt? Die Keure opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten.

Zoek je een opleiding rond een ander thema? Contacteer ons. We zoeken graag een trainer die inspeelt op je vraag.

Ontdek het actuele aanbod op www.diekeure.be/opleidingen.

Vijf voordelen van een opleiding op maat

Opleidingen op maat

Wil je een opleiding of andere opleidingen met meerdere collega’s op school volgen? Ben je op zoek naar een opleiding op maat van jouw team? Wil je op een personeelsvergadering of pedagogische studiedag rond een bepaald thema werken? Dat kan! Deze opleidingen organiseren we op maat van jouw team, bij jou op school of op locatie. - EHBO bij kinderen en jongeren - Eerst bewegen dan leren - Matti en Mona - Onderwijsinnovatie - Mediawijsheid - Gedrags- en leerstoornissen - EfficiÍnt groepswerk - Bewoonbaarheid en veiligheid op school - Onderwijs en BTW

Meer informatie? Vraag vandaag nog meer informatie of een vrijblijvende offerte via opleidingen@diekeure.be.

1. Inhoud afgestemd op je organisatie 2. 100% flexibiliteit 3. Tijds- en kostenbesparend 4. Ervaren docenten 5. Motiverend voor je team


Bestellen en leveringsvoorwaarden

Bestellen en leveringsvoorwaarden

Onze prijzen zijn inclusief BTW. Hiermee vervallen alle vorige prijsopgaven in catalogi en folders van die Keure. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele prijswijzigingen.

Leveringsvoorwaarden Wij vragen je om steeds de ontvangen goederen te controleren en te vergelijken met de verzendingsnota. Als een zending beschadigd aankomt, moet je ons ten laatste drie dagen na de levering de vastgestelde schade meedelen. Enkel schade die onder deze voorwaarden gemeld wordt, komt in aanmerking voor een omwisseling of vergoeding.

Terugzendingen zonder voorafgaande verwittiging worden niet aanvaard. Andere klachten moeten ons op dezelfde manier meegedeeld worden. Brugge, januari 2017

Bestellen Via je educatief adviseur

De educatief adviseur van jouw regio helpt je graag bij het opmaken van je bestelling. Hij informeert je over onze uitgaven en bezorgt je vrijblijvend een offerte aan de meest gunstige voorwaarden. Bovendien ben je verzekerd van een uitstekende service: de advi-

seur volgt je bestelling op tot de levering en helpt je bij de implementatie van nieuwe methodes. Vind jouw educatief adviseur op p 3.

Via onze klantenservice Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge T 050 47 12 88 F 050 47 12 87 besteldienst@diekeure.be Een duidelijke en volledige vermelding van de bestelnummers laat ons toe vlugger en sneller te werken.

Via de website www.diekeure.be

17


81 0001 118

Onderwijs doet ertoe.

2017

Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, T 050 47 12 88, F 050 47 12 87, E besteldienst@diekeure.be, www.diekeure.be, BTW be 0405 108 325

die Keure catalogus 2017 - kleuteronderwijs  

In deze catalogus vind je alle uitgaven van die Keure voor het kleuteronderwijs.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you