Page 1

EMAIL:diehorison@telkomsa.com/diehorison@gmail.com

Kontak:-Mnr.John.Cloete

www.diehorison.com

NEIGHBOUR helping NEIGHBOUR Is op soek na „n toegewyde persoon om in die Gemeenskap te werk as gemeenskap werker wat na die belange van die kind in die gemeenskap omsien. Kontak:Me C. R.Freeman by kantoor no 05 bokant Vispa Meubels Tel: 054 331 1751 of Faks:0866555172 alle gebiede in Khara Hais

Upington: In 1996 het die ANC Vroue Liga van Lemoendraai, Extension en Rooiblok in Upington gefokus op gemeenskap projekte. Die Vroue Ontwikkelings Forum was gestig. Aangesien die meeste vroue wat aan die Forum behoort het onderwysers en ex-onderwysers was, het hulle die projek geidentifiseer en gestig in die veld van onderrig. Die eerste noodsaaklikheid wat hul geidentifiseer het, was om ń sentrum in Upington te stig vir leerders met ‘n gebrek om te leer sowel as ander gestremdhede. Die teikengroep was leerders met gestremdhede wat nie meer van ń skoolgaande ouderdom was nie. Die tweede noodsaaklikheid was om ń spesiale hulpvaardigheids sentrum met die Departement van Onderwys te registreer vir leerders wat van ń skoolgaande ouderdom is.

‗n 0ndersoek wat geloots was by plaaslike skole het bevestig dat ń hoë persentasie van leerders met leer probleme die laerskool verlaat het op ń baie jong ouderdom nadat hulle meeste van hul jare in ‘n aanpassings klas spandeer het.Leerders wat hoërskool moes begin het op die ouderdom 16,17 of 18 jaar oud kon dit eenvoudig nie maak nie en het skool verlaat met ń standerd 5 ( graad 7 verslag) meeste van die leerders het leeg lêers geword. Met die gevolg het die leerders bv alkohol, dwelmisbruik en so ook tienerswangerskappe betrokke geraak en dit is maar net ń paar van die probleme wat kop uitgesteek het. Meeste van die ouers het gevoel dat hulle dit nie finansieel kan bekostig om hul kinders Kimberley toe te stuur nie. Een van Oasis Sentrum se doele was nie net om gestremde kinders van hul ouers weg te vat nie, maar dat die betrokke kind se familie en ouers verantwoordelik-heid vir hul gestremde kinders moet

neem. Die sentrum het ook ‘n ouer ondersteuningsgroep gestig en bied ook werkswinkels aan om kennis, informasie en vaardighede met ouers te deel.Oasis Vaardigheids Ontwikkelings Sentrum is ook daarop gemik om kinders

MADEIRA KAFEE & HOUSE OF WINE Die Bestuur en hul personeel bedank al hul jarelange kliënte vir hul ruimhartige ondersteuning en hoop dat hulle nog „n langpad sal saamstap in die toekoms

Tel:-054 332 1562


2

N UU S / N EW S

Upington : Die Horison koerant praat met mnr.David Collins PRO van Gordonia Goodhope Assosiasie oor die werksaamhede van die taxi bedryf in Upington Mnr Collins was baie behulpsaam om met een van ons joernaliste te praat oor die waaksaamheid van bestuurders en die padwaardigheid van die taxi‟s. Die bestuurders van Upington taxi‟s is waaksaam in die sin dat hulle n 100% ongeluksvryerekord in die Siyanda Distrik behaal het. Dit is deur statistieke bewys. In 2010 was daar wel n langpad ongeluk maar dit was nie in die Siyanda Distrik nie. Taxi‟s is padwaardig en word elke jaar vir padwaardigheid getoets. Daar is ook bewustheidsveldtog (KHLOKOMELA) wat daagliks op die taxirank geloots word om spesifiek na padwaardigheid te kyk. Pryse styg elke jaar 15 Desember en elke jaar November sit die Siyanda taxi streekraad tesame met die twee verenigings nml. Gordonia Goodhope en Siyanda Taxi Assosiasie. Hulle besluit dan saam oor die pryse, pryse kan dus nie vooruit vasgestel word nie a.g.v die onverwagte stygende patrol pryse. Petrol pryse beinvloed ook die eienaars se sake geweldig maar tog kan hulle nie vas trap teen die nasionale instelling nie. Die salarisse van die drywers en eienaars word deur manekrag bepaal en dit is volgens wetgewing.Daar is ook fondse beskikbaar wat deur die betrokke taxi eienaars uitbetaal word aan mense wat in ongelukke betrokke was en beseer is, die fondse kan dadelik ge-eis word vanaf die betrokke taxi se eienaar. Deur:-Samantha.Cloete

Foto Bo:-Mnr David Collins besig om te toe te sien dat die taxi‘s die regte totaal mense laai.Hy kyk ook dat die passasiers gemaklik is en ook dat drywer onmiddelik die taxi uitvat om sodoente ‗n vertraging te voorkom

Upington: Die jare lange bewoners van die Duine vullistortingsterrein is steeds onteverde oor hul lewens omstandighede, alhoewel hulle nie meer daar bly nie. Die mense op die foto het jare lank daar gewoon en het elke dag ʼn lewe probeer maak uit die afvalstowwe wat daar kom stort was. Hulle was min of meer vyf huigesinne wat daar gewoon het om hul lewens op ʼn daaglikse wyse te bou. Hulle het in haaglike omstandighede gewoon soms wind of reën wat hul huisies verwoes maar hulle het elke dag met nuwe moed aangepak. Hulle is verwyder deur die Munisipaliteit waarvan nie almal op daardie stadium ʼn heenkome gehad het nie. Tans woon hulle in Smartiestown plakkers met hul vroue en kinders in opslaan huise wat deur Upington Brandweer aan hulle geskenk is. Die huise was op die dag voor Nelson Mandela se verjaarsdag aan hulle gegee en hulle het dit met alle oorgawe en blydskap ontvang. Niemand bly meer op die stortingsterrein nie, maar tog besoek hulle nog steeds elke dag die terrein om hul daaglikse brood te win.

Duine Stortingsterrein:Op hierdie foto hierbo is die manne wat hul lewe hier op hierdie stortingsterrein gemaak het en nog steeds daaruit lewe.Die vraag is vandag wat kan ons mense maak om hierdie mense se lewens te verander of moet ons hulle maar sien ten gronde gaan.Ons moet weet dat eendag sal GOD verantwoording eis van ons naaste.

Upington:Jody Lombard wat al drie jaar bestuurder was van PeP Home in Upington,het besluit om die amp te verlaat.Sy wil net haar dank uitspreek teenoor haar vriendelike en hardwerkende personeel met wie sy die afgelope 3jaar saam gewerk het Die betroubare en hardwerkende personeel is: Luzane Isaks ,Mieta en Chantell.

Die manne wat inwoners daar was, werk elke dag van half agt tot vier uur om alles wat van herwinbare stowwe is bymekaar te maak wat hulle dan aan die Recycling maatskappye verkoop. Alhoewel hulle weet dat daar nog baie tekortkominge in hul lewens is lewe hulle elke dag volluit. Hulle sê die daaglikse bymekaar maak van herwinbare afvalstowwe sit brood op hul tafels en hulle het vroue en kinders in hul lewens wat hulle moet versorg. Hulle voel dus nog baie ongelukkig en voel dat die Regering daar buite nie werklik besef hoe baie van hul behoeftes nog onaangeraak is nie. Sommige van hulle swerf nog rond, dag vir dag, op soek na blyplek.(Die Ryk man en Lasarus)

Upington:Die nuwe hospitaal was nog nie eens begin bou, toe oom Frikkie Van Neel begin het met die “Mobile” van hom, hy verkoop groente,vrugte tot lekkernye vir die kinders. Oom Frikkie kom staan elke dag vroeg tot laat namiddag voor die nuwe hospitaal. Oom Frikkie is baie vriendlik en aangenaam,hy noem dat die gemeenskap hom ten volle ondersteun met sy besigheid. Hy wil graag by die geleentheid sy dank uitspreek teenoor die Namakwaland Konstruksie werkers, dié werkers wat tans besig is om die nuwe hospitaal te bou,en die gemeenskap vir hul ondersteuning die afgelope jare en hy hoop dat hulle nog ń lang pad sal saam loop. Hy noem dat hy nooit net by die huis sal kan rond sit sonder om iets te verrig hy glo ‗n man moet werk vir sy brood .


3

SOSIAAL/SOCIAL

Khara Hais hou Potjie kos kompetisie Upington:Op Vrydag 21 September het die Khara Hais Toerisme hul jaarlikse potjiekos kompetisie gehou voor die Khara Hais kantore op die parkeer area. Mense van links en regs het ingestroom om deel te neem aan die kompetisie. Spanne soos Soet Suur Kombinasie die groep op die foto, Die Hele Nag en vele ander groepe het deel geneem. Die kook gees was hoog onder die deelnemers om te kyk wie kan die lekkerste potjie maak of sal ons sê die wen potjie. Die vure is aangesteek en die groepe het hulle terdëe geniet by die vure. Die beoordeelaars se monde het behoortlik gewater en hulle kon nie wag om aan die smaaklike kosse te begin proe nie. Cindy Theron een van die beoordeelaars het genoem dat die geur van die die verskillende potjies alleen haar mond laat water het. Die bekende D.J Jacques het die deelnemers en

die ondersteuners vermaak met sy musiek. Dsac Titans, Woman On The Move, Grens Polisie en Soet-Suur Kombinasie het uit eindelik deurgedring na die finale rondte. Daar het Dsac Titans die ander deelnemers gewys wie die bo-baas kosmakers is by die geleentheid,en het met die 1ste prys van R1000 kontant weg gestap daarna het die Grens Polisie met 2de prys in die ronde geindig,en ‘n prys van R750 ontvang.Woman On The move het die 3de prys gewen en het met R500 kontant weggestap.Elkeen van hierdie spanne het by hierdie geleentheid medaljes ontvang Elke deelnemer het ‘n t-hemp ontvang vir hul deelname aan die potjiekos kompetisie.Die kompetisie was ‘n reuse sukses alles te danke aan die deelnemers en Khais Hais Munisipaliteit. Die munisipaliteit beplan elke Foto Bo:-Hierop die foto pryk een van die spanne wat deel was van die kompetisie jaar hierdie aangeleentheid. en hulle het ook deurgedring na die finaliste afdeling by hierdie geleentheid.

HAMPER PAKKET SLUIT DIE VOLGENDE IN: BEGRAFNIS PLAN SLUIT DIE VOLGENDE IN: INHAAL, KIS, BERGING, BLOMME, 100 PAMFLETTE, 50 GLASSE, 100 BORDE, 100 LEPELS, VERVOER VAN OORSKOT 100 KM RADUIS, GRAF TENT, BEGRAFNISDIENS

HAMPER PAKKET SLUIT DIE VOLGENDE IN: DAG VAN STERFTE: 750g Blik Koffie, 10 Kg Suiker, 100 Sakkies Tee ( Rooibos ), 100 Sakkies Tee ( Swart Tee ), 1 Kg Melk Poeier, 500g Sout, 5 Kg Mielie Meel, 5 Kg Broodmeel. Donderdag voor begrafnis: 1 X 10 kg Suiker

2 X 1 kg Magarien

200g Staalwol

1 X 10 kg Koekmeel 1 X 200g Bakpoeier 1 X Skuurdraad 1 X 10 kg Broodmeel 3 X Pakkies Yeast

2 X Vadoeke

1 X 10 kg Rys

2 Sakke Aartappels

3 X Pakkies Sop

HAMPER PAKKET SLUIT DIE VOLGENDE IN: DAG VAN STERFTE:

DAG VAN STERFTE: 750g Blik Koffie, 10 Kg Suiker, 100 Sakkies Tee ( Rooibos ), 100 Sakkies Tee ( Swart Tee ), 1 Kg Melk Poeier, 500g Sout, 5 Kg Mielie Meel, 5 Kg Broodmeel. Donderdag voor begrafnis: 1 X 10 kg Suiker 1 X 10 kg Koekmeel 1 X 10 kg Broodmeel 1 X 10 kg Rys 1 X 10 Stampmielies 1 X 30 Pak Eiers 1 X 2L Kook Olie 2 X 1L Long Life Melk 2 X 1 kg Magarien

1 X 200g Bakpoeier 3 X Pakkies Yeast 3 X Pakkies Sop 200 g Koeksoda 1 X Sak Uie 2 Kg Tamaties 1 X 750 Asyn 1 X Pak Kerse 1 X 2 kg Surf / Sunlight 1 X 2 L Stasoft

Aantal Skape

750g Blik Koffie, 10 Kg Suiker, 100 Sakkies Tee ( Rooibos ), 100 Sakkies Tee ( Swart Tee ), 1 Kg Melk Poeier, 500g Sout, 5 Kg Mielie Meel, 5 Kg Broodmeel.

2 SKAPE Waarde: R 1250.00

2 X 10 kg Suiker

2 X 1 kg Magarien

200g Staalwol

Van: ________________________

1 X 10 kg Koekmeel

1 X 200g Bakpoeier

1 X Skuurdraad

Voorname: ___________________

1 X 10 kg Broodmeel

3 X Pakkies Yeast

2 X Vadoeke

2 X 10 kg Rys

1 X Sak Uie

2 Sakke Aartappels

1 X 10 Stampmielies

2 Kg Tamaties

1 X Sak Beet

1 X 750 Asyn

1 X Sak Kool

1 X 2 L Stasoft

1 X Sak Pattats

1 X 10 Stampmielies 200 g Koeksoda

1 X Sak Beet

1 X 30 Pak Eiers

1 X Sak Uie

1 X Sak Kool

1 X 2L Kook Olie

2 Kg Tamaties

1 X Sak Pampoen

2 X 1L Long Life Melk

1 X 750 Asyn

10 X Bossies Wortels 1 X 30 Pak Eiers 2 X 2L Kook Olie

2 X 1L Long Life Melk 1 X 1,5 Jik

10 X Bossies Wortels

1 X Pak Kerse

3 X 750 g Mayonaise

1 X 2 kg Surf / Sunlight

1 X 1,5 Jik 200g Staalwol 1 X Skuurdraad 2 X Vadoeke 2 Sakke Aartappels 1 X Sak Beet 1 X Sak Kool 1 X Sak Pampoen 10 X Bossies Wortels 3 X 750 g Mayonaise

ID Nommer: __________________ Geboorte Datum: ____/___/______

Van

Van: ________________________ Voorname: ___________________ ID Nommer: __________________ Geboorte Datum: ____/___/______

Voorname

Geb. Dat

Donderdag voor begrafnis: Adres: Vir meer Inligting SMS INFO na: 40935 een van ons Konsultante gaan u terug skakel!! SMS KOSTE IS R 3.00 PER SMS

____________________________________________________________________

Telefoon nommer: ___________________________

Poskode: _________


4

DIE HORISON *As die veranderinge hul verskyning maak, moet u spoedig die naaste kliniek of dokter besoek. Upington:Dit is Oktober maand en die Dept van Gesondheid wil ons mense graag bewus maak van die kommer wat borskanker onder moderne wêreld se vroue plaas. Borskanker wek groot kommer veral onder vroue, hoewel dit baie skaars onder mans voorkom kan mans ook borskanker ontwikkel. Borskanker toon gewoontlik nie simptome nie, maar sodra die gewas groot word kan die bors verander. *Die veranderinge sluit in ‟n knop of verdikking in of naby die bors of in die arm holte.

*Borskanker wat op ‗n vroëe stadium ontdek word, kan meer effektief behandel word met ń groter kans op herstel. *Alhoewel jy nou gesond voel, is jou kans om borskanker te kry groter omdat jy ‗n vrou is en ook omdat jy ouer word. *As die veranderinge hul verskyning maak, moet u spoedig die naaste kliniek of dokter besoek. *Bors-selfondersoeke behoort elke maand tydens ovulasie gedoen word.

*Alkohol verhoog beslis vroue se kanse *Die vel van die bors sal soos lemoen- om borskanker te ontwikkel. skil lyk of voel. *Hoe meer alkohol deur vroue in *Abnormale afskeiding van die tepel. geneem word, hoe hoër is die kanse. * Jou kanse om borskanker te verlaag deur ‟n gebalanseerde leefstyl te *Duike of rimpels in die borsvel. handhaaf en deur omgewingskarsino*ʼn Verandering in die vorm of grootte gene te vermy. van die bors. *Tepel wat na binne inkeer.

*Skubberigheid,rooi of geswelde vel op die bors,tepel of areola (die donker deel rodom die tepel).

Upington: Die bejaardes van die Dienssentrum Lena Mouers het die Nama Khoi Distrik en teen die kus van Port Nolloth gaan kuier. Mnr Maxwell van Wyk was die koördineerder van hierdie geleentheid en het die bejaardes op die uitstappie geneem.Dit was „n twee dae toer na die bogenoemde distrik. Met hul aankoms in Kammieskroon het die bejaardes eers „n bietjie gerus en hulself tuisgemaak en ook

die blommeprag geniet wat die omgewing hulle gebied het. Met die aankoms by hul bestemming in Kammies kroon het die bejaardes weggespring met „n heerlike vleisbraai op die 03de Oktober. Die bejaardes het hulself geniet met hierdie uitstappie. Hulle het selfs in Nababeep by die Kopermyne gaan inloer vir diegene wat dit nie ken nie was dit weereens ‟n belewenis. So het hulle maar al die plekkies

LENNERTSVILLE: Die ANC bring die vlam op die 11de September 2012 na Lennertsville naby Keimoes. Dit was weereens hartsverskeurend om te sien hoe vlak die hartseer nog lê van die kamerade wat afgesterf het van die ANC. Die familie was weer eens opnuut hartseer toe die ANC die vlam daar inbring en hulle almal saam daar in die begraafplaas byeengekom het

om die afgestorwe kamerade te vereer. Br Julies Speelman het daar by die graf van Kameraad Jansen ‟n gebed gedoen en ook uit die WOORD gelees.

*Wees aktief, waak teen oorgewig en beperk jou alkohol inname.

verken wat op hul toerplan was. Hulle het op die 04de Oktober in Port Nolloth aangekom waar hulle hulself gate uit geniet het op die Noordkaapse kusdorp. Die toeriste wat daar was het hulle self geniet met Upington se bejaardes. Met die reis terug na Upington was almal uitgeput van al die baljaar op die strand. Vir meeste van die bejaardes was dit die eerste keer dat hulle die prag kon aanskou van die Namakhoi.

Die verkeers department was ook heeltyd sigbaar by die geleentheid, so-ook die polisie en die weermag.

Die vlag van die ANC was ook hoog geswaai deur die lede Die ander kamerade wat ook wat daar teenwoordig was. daar teenwoordig was het hul medelye bewys deur die prag- Die ANC lede van Lennertstige liedere wat hulle gesing het ville was uit hul velle van opgewondenheid alhoewel die by die grafte. Dit was „n hele emosies nog hoog was.Die konfooi wat die Vlam gevolg Redakteur het.

Foto Bo:-Die ANC vlam het ook in Lennertsville sy draai gaan maak,dit was ‗n baie emosionele oomblik vir baie van die mense


DIE HORISON

5

Gebed vir Oktober Heilige Skepper-God ons loof en dank U vir U wonderdade in die Hemel en op aarde,

Many young adults desire to find out more about their parents,particularly their father.What was his family background?What was he like as a boy?Where did he live,and what did he do ?You can do most of this with your Father in heaven—its in His Book The Bible is Gods instruction manual for all of us.Reading it may be difficult at first,but after a while it gets easier and soon become enjoyable as you learn more about God as your Father.Jesus Christ spoke often of His relationship with His Father,and He shared many personal aspects of that relationship.This is agood way to find out more about

His Father,who is your Father also. Reflect about God‘s past intervention in the circumstances of your life.Some of His actions may have been corrective to help you stop committing a particular sin.Other times His actions were rewards for your obedience that pleased Him. Think of the times He brought you out of difficult and hopeless situations. Think about when the most unexpected things happened in your life.Some pass these events off blind luck or fate,but many see God‘s handwriting all over them.Think of those times when your Havenly Father was there for you.God our

Heavenly Father is very much more involved in our lives then we realize. Remember that God desires a relationship with you as His child.The wonderful thing is that it is not too late to start this relationship with our Father. ―Hey,Dad,remember me‖Yes our Father in Heaven does remember you. ―The very hairs of your head are all numbered‖(Matthew 10:30)And God looks forward to getting to know even better and building a relationship that will last for eternity.Reach out to Him now because He is reaching out to you. Amen

Dankie dat U ook die onderhouer van U skepping is. Ons prys U Naam vir die lente,die nuwe lewe wat oral om ons uitbreek. Dankie vir bome wat soos reusagtige ruikers hul blommeprag teen die hemel uitsprei.Here, ons sien hoe tenger en jeugdige groen in ontelbare skakerings in alle kante uitbreek,asof U so pas die skeppingswoord gespreek het.Die aarde ontwaak en jubel met nuwe lewe—die winter is verby;die sangtyd het aangebreek. Gee,Vader,dat ons almal— boer,skilder,digter,ekonoom, leermeester,noem maar op-agter dit alles U handewerk sal raak sien en in verwondering sal weet:U het die land besoek.Lewende Heiland,raak ook my hart en lewe aan.Bring nuwe groei in my dorre hart. Gee dat die koringkorrel wat in die grond val en sterf, sal ontkiem,kragtig sal groei en vrug sal dra tot U eer. Laat my dan in blydskap die stuwende lentelofsang uit my hart laat opklink:Loof die Here,want Hy is goed,aan sy liefde is daar geen einde nie!

MET MOED KAN JY ‘N WENNER WEES

Amen

Talent aand by VGK Rainbow

Upington:die VGK Rainbow jeug het op die 5de Oktober ‗n talent aand vir die jeug aangebied.Verskillende jeug groepe het by hierdie geleentheid “Ek is tot alles in staat deur HOM wat my die krag gee.” deelgeneem.Daar was drama groepe (Fil 4:13) wat met verskillende opvoerings vorendag gekom het.Die opvoerings Lees Filipense 4:10—20 het net weereens kom wys hoe nodig ‗n mens werklik vir God in jou lewe aar kom daardie tye in hierdie lewe wanneer jy wonder hoe jy gaan oorleef.Jy dink dae lank oor hoe jy ‗n het..Die hoogte punt by hierdie geleensekere situasie moet hanteer,en jy wonder waar jy die krag vandaan sal kry om te doen wat jy moet doen.Jy word theid was dat jy nooit die HERE moet gestroop van alle selfvertroue en dinamiese krag wanneer jy sulke onseker tye beleef. verlaat wanneer dit goed gaan maar Die krisis wat jy moet hanteer,kan uit ‗n veelvoud van situasies ontstaan.Dalk is daar ‗n langdurige siekte of dood HOM erken in al jou wëe. in jou familie;dalk hou jou krisis verband met jou sakeonderneming of ‗n finansiële terugslag.Jy word dalk verplig om ‗n verantwoordelike besluit te neem wat jou hele lewe kan verander.Of jy word opgeroep om ‗n seker taak te onderneem waarvoor jy in jou oë nie goed genoeg opgelei is nie,en jy twyfel of jy die vermoë het om dit te kan doen. In sulke omstandighede gee mense hul heel dikwels aan moedeloosheid en bekommernis oor,wat sulke afmetings kan aanneem dat jy later geheel en al kragteloos word.En dan beskik jy nie meer oor die vermoë om ‗n gesonde,ewewigtige besluit te neem nie.Die gevolg hiervan is dat jy gevaar loop om irrasioneel en emosioneel op te tree,met die nadelige gevolge wat dit vir jou en die situasie kan inhou.In sulke omstandighede is dit noodsaaklik dat jy die Christus jou Mentor en jou Vennoot sal maak.Neem al jou bekommernisse na sy genadetroon en stel jou oop vir sy leiding.Wees sensitief vir die stem van die Heilige Gees,en volg gehoorsaam na waar Hy jou ookal lei.Hy sal jou nie teleurstel nie.

D

Gebed “Here Jesus,wees U my Gids,my Krag,my Wysheid,my Alles” Amen Foto:Die jeug leier byVGK Rainbow wys sy ook sy talent by die geleentheid


6

Gewildste kleur vir somer 2012 is mint groen. Jip jy het reg gelees– mint groen is die grootste ―color trend‖ vir die komende seisoen.

Voete het rus nodig. Die somer is katjiehak skoene baie gewild. Dit is ʼn goeie keuse die somer want dit is baie vroulik asook gemaklik en klassiek.

Nog ʼn kleur wat baie gewild is wat gesien gaan word die somer, veral by handsakke en skoene is neon‘s, bv. Helder blou, geel, groen, oranje en hot pink.

Roomerige neutrale kleure. Dit gee jou ʼn baie vroulike voorkoms. Laat jou baie goed voel, so as jy die dag nie in die stort was nie en jy bedek jou met neutrale kleure is jy ―good to go‖. Net ʼn klein grappie.

Die kleur wat daai ―WOW‖ factor het vir sonbrille is oranje. Ek weet dit is ʼn ongewone kleur vir sonbrille maar dit is ʼn MOET vir die seisoen. So as jy ʼn nuwe handsak, skoene of sonbril wil aanskaf, ORANJE is die kleur.

Dink ― whimsical‖ patrone. Van voëls tot vrugte, vere ‘you name it‘. Jy g aan alles sien van broeke tot rokke met dierepatrone op dit. Daardie is nou ʼn defenitiewe MOET hê in jou klere kas.

Belt sakke is ook een van die grootste gewildste items om te hê. Hou by die nuwe klein vierkantige belt sakke. Dit is glad nie swaar nie, weeg nog nie eens ʼn kilogram nie. So dit is baie lig oor die skouer.

Hoë heup broeke is so gewild die somer onder ons dames. Jammer mans. Dié broek wat deur Katharine Hepburn gewild gemaak is, is terug…. Ek stel voor jy dra dit met ʼn paar gemaklike hakskoene, net om daai outydse ―look‖ bietjie modern te lat lyk.

Color Blocking outfits

So my mede FASHIONISTAS dress to impress and IF YOU GOT IT. FLAUNT IT. N.B DIT IS SOMER SO HIERDIE SEISOEN IS DAAR GEEN REËLS NIE.. MENG EN PAS KLEURE. KLEURBLOK IS DIE NUWE INDING!!!!!!!! YOURE GIRL…….. SIMMYG

Onthou ontbyt. Moenie ontbyt oorslaan! Dit is die belangrikste maaltyd van die dag,aangesien dit jou metabolisme aan die gang kry en jou denkprosesse verbeter. ●Drink baie water. Dit is belangrik om goed gedehadreer te bly. Drink minstens 1.5 tot 2 liter water. Dit help voorkom moegheid en hou konsentrasievlakke hoog. ●Kies volgraankosse en komplekse koolhidrate. Komplekse koolhidrate,die soort wat sorg dat jou energie vlakke konstant bly,kry jou volgraaan kosse soos volgraaan brood,bruinrys,hawermout, vrugte en groente. ●Hap daai hawermout. Hawermout,nog ñ komplekse koolhidraat,staan bekend as die graansoort vir jou brein. Dis nie net n goeie energie-reguleerder nie,maar bevat ook vitamien B,E,kalsium en sink wat help dat jou brein en jou liggaam goed funksioneer. ●Bessies soos aarbeie,blou bessies en kersies,bevat almal baie antioksidante,asook vitamien C.Blou bessies help jou veral om beter te onthou. ●Reg met suiwel melk en jogurt bevat nie net proteïen en kalsium nie,maar ook B– vitamiene en koolhidrate wat energie verskaf aan die brein. ●Eet baie proteïen.Proteïen ryke kos

(vleis,vis,melk,kaas,lewer en pluimvee verskaf die boublikke vir die meeste liggaamsvesel,senuwees en inwendige organe insluitend die brein en hart.

Upington: Dit is vir baie van Upington se mense ʼn riem onder die hart,omdat so baie kinders op die strate bly,en lym snuif. Elke dag sien ons kinders wat in vullisdromme krap om kos te soek om hul maagies te vul. Wát het hierdie kinders daar toe gedryf om in die omstandighede te verkeer! Kaalman Mienies een van die kinders het genoem dat sy moeder oorlede is, en dat die omstandighede by sy vader ondraaglik is dus hoekom hy vandag op die straat bly. Armoede en mishandeling speel dikwels ʼn groot rol wanneer kinders van die huis af weg loop, en hul self op die strate vind. Baie van die kinders is op die straat om ʼn lewe te maak vir hul gesinne. Die kinders stel dan ook hul eie lewens in gevaar, hulle kan slagoffers word van seksuele mishandeling, verslawing aan dwelms en self kriminele word. Ons as die gemeenskap van Upington moet saam staan en ‟n poging aan wend om hierdie kinders te help om hul stukkende lewens te herstel. Hulle het ondersteuning en bystand nodig. As ouers en die gemeenskap moet ons saam met die kinders ‟n verhouding opbou, om hulle van die straat af te kry.

Op die pad tussen Upington en Keimoes het een van Afrimat se treilers met sy vrag uitgebrand. Die insident het ongeveer 25km buite Upington plaasgevind. Die stootskraper wat op die laaibak was het heeltemal uitgebrand. Dit beteken natuurlik ‗n groot skade vir die betrokke maatskappy. Dit is te danke aan die flinke optrede van die bestuurder, wie se naam ons nie wil bekend maak nie, dat die vragmotor se kop nie ook uitgebrand het nie.

plek die trok tot stilstand gebring. Hy het toe die kop afgehak en sy brand-blusser gegryp en die brand prober blus. Na vele gespook het die vuur die oorhand gekry, die rede was omdat die blusser leeg geword het. Hy en sy kolega moes maar staan en kyk hoe die vrag uitbrand. Soos u op die foto‘s sien het die bande nog steeds gesmeul teen ongeveer 9uur die oggend toe die media daar aankom.

Op daardie tydstip kon hy nie stilhou want hy sien toe dit is te naby die veld. Om ‘n veldbrand te vermy het hy ongeveer so 50m vanaf daardie

Dit was die linker agterwiel tweede van voor af wat aan die brand geslaan het. Die bestuurder sê hy het onder die sleepwa ingekruip om te kyk of daar nie iets is wat hy kan doen nie maar dit was alles te vergeefs. As ‗n mens na die foto‘s kyk kan jy eintlik sê dat dit net die Here se genade was dat die twee manne ongedeerd was. Dit wys ons net weereens dat ‗n bestuurder ten alle tye versigtig moet wees. Die Redakteur

Bo: Band nog smeulend van die brand

Bo:Die groot verlies wat gelei is

Die brand het gevolglik begin omstreeks tussen elf dertig en twaalf dertig. Volgens die bestuurder het hy die rim van die laaibak gesien gloei in sy truspiëels.

Gesinne, families, skool en vriendskap speel ook „n rol in die kinders se lewens om hulle te help om stanvastigheid en rigting in hul lewens te kry. Baie van hulle het „n tekort aan klere, voedsel en slaapplek. Help hierdie kinders met die behoeftes, om „n verskil in hul lewens te maak, maar moet hulle nie geld gee. ”Stop die lymverkopers”!!!


NUUS

7

UPINGTON SHOE CLINIC

UPINGTON: Die kinders van Carlton van Heerden Hoërskool het hulself ge-oortref met die verruklike uitrustings wat ontwerp is vir hulle.Dit was „n belewenis vir ons as ouers om ons kinders so te sien in die grootmens wereld in tree,maar dit was iets om op trots te wees.Die koerant is bewus van diegene wat noustrop getrek het met die uitgawe wat die ontwerpe behels het.Die koerant beplan om in die toekoms as borg te dien vir hierdie kinders wat dit nie kan bekostig nie.Die Horison wil graag „n verskil maak in veral ons hulp behoewende gemeenskappe in die Siyanda Distrik. Die koerant beplan dus om sodra die finansies groei ‟n Trust Fonds te stig met gedeelte van sy inkomste om hierdie hulp behoewende kinders te ondersteun en op hierdie manier ‟n verskil te maak, want die koerant moet en sal “die lig vir die mense” wees.

met verskillende gestremdhede se sosiale betrokkenheid te bevorder vir die kwesbare gedeelte van ons gemeenskap.Prinsepale van die plaaslike skole sowel as die sielkundiges van plaaslike skole was ingelig aaangaande die projek en en was gevra om hul voorstelle te gee rondom die Vroue Ontwikkelings Vervaardigings Forum raakende die stigting van die sentrum in Upington. Die gemeenskap was dus gevra on ʼn document te teken om hul goedkeuring en ondersteuning te toon vir die spesifieke sentrum in Upington. Op 13 Mei 1999 het daar ʼn inligtingsdag plaasgevind met ouers wat kinders met gestemdhede het.

E&D ELEKTRIES GEBOU 16 SCOTT STRAAT (OORKANT SHOPRITE) UPINGTON TEL: 083 4565 981 ONS HERSTEL,HERSOOL EN SIT HAKKE OP SKOENE ZIPS EN SLIDERS IN LEERBAADJIES,HANDSAKKE EN SKOENE.

Kleur en versier van skoene,gespers aan belde Ons het ook ‘n tak in Ancorley gebou in Hillstraat

Ouers was ingelig deur sielkundiges. In Augustus 1999 het die Oasis Vaardigheids Ontwikkelings Sentrum met minder as tien leerders met verskeie gestremdhede en vier vrywillige werkers begin. Oasis was uiteindelik as ʼn halfdag nasorg sentrum gerigistreer en in 2002 het die getaale van die leerders en vrywillige werkers verhoog. Getalle het dus geweldig toe geneem oor die afgelopTen spyte van die min befondsing en gebrek aan bronne het Oasis baie suksesse bereik vanaf 2002.Dit is omdat die Uitvoerende komitee en personeel absoluut getrou is aan die projek. Deur:- Samantha Cloete

Upington: Dit bleik dat die mense van die plakkerskamp naby Dakotaweg steeds plak. Mense van die plakkerskamp plak nog steeds en dit is teen die Munisipale beginsels hulle bied geen goedkeuring vir die plakkery nie. Die Khara Hais Munisipaliteit is bewus hoe baie mense nog ʼn tekort aan huise het, maar die mense is besig om die situasie uit te buit. Daar is mense wat al reeds groot huise het wat daar kom plak en dan verhuur hulle die huise uit vir ʼn inkomste. Dit is verkeerd want daar is mense daar buite wat geen heenkome het nie maar die plakkerry gaan net aan. Dit is onwettig om daar te plak en die raad en sekuriteit van Khara Hais doen alles in hul vermoë om die situasie te red. Die mense luister eenvoudig nie hulle is uitdagend en bou selfs in die nag ook. Elke dag as die sekuriteit weer hul rondtes gaan doen, het die plakkerskamp net weer huise bygekry. Die raad is tans besig met beplannig om te kyk vir alternatiewe grond in daardie area wat vir erwe gebruik kan word, grond wat as alternatief gebruik sal word is in die noorde van Dakotaweg. Fondse is op die 2011/2012 herbegroting voorsien, ten einde die gebied te ontwikkel..

Fondse is bekom en die voorsieningskanaal prosesse is aan die gang vir die opmeting van erwe, waarna die die verskuiwing sal geskied.

Die situasie blyk onbeheerbaar te wees,want die mense gee nie hul samewerking nie. En die Khara Hais Munisipaliteit is net in besit van ʼn gedeelte van die grond, die ander gedeelte behoort aan Spoornet. Die plakkery rig groot skade aan die volgende persoon en die beeld van ons dorp. Die mense plak oral, selfs die paaie wat daar veronderstel is om te wees word toe geplak. Dit hou ʼn groot veiligheids risiko in want geen polisie of brandweer kan gou genoeg tussen die huise ingaan nie, indien daar iets ernstig gebeur nie. Die mense kan nie net uitgesit word nie want daar is onskuldige kinders wat ook na gekyk moet word. Alhoewel die mense onwettig plak word hulle nog steeds van hulpbronne soos water voorsien deur die munisipaliteit. Volgens inligting bleik dit dat die raad bekommerd is en hulle vra dat die mense asseblief nie verder plak nie ten einde die gebied te ontwikkel. Die raad spreek hul erns op verskillende maniere uit rondom die situasie, en dit op sal dieselfde manier hanteer word as in ander wyke.


8

Veiligheid en Gesondheid GRYP DIE DAG 

Wees veilig en sienbaar, maak jouself sigbaar vir drywers dra helder klere.

Wees versigtig by n kruispad kyk voordat jy loop.

Wees op aandag en vermy slegte gedragte loop altyd op die sypaaidjie in die rigting van aankomenede verkeer.

Gehoorsaam verkeersyne en tekens.

Maak oogkontak met die drywer om seker te maak seker hy sien jou raak.

Kyk links, regs en weer links voordat jy die pad oorsteek.

Wees op aandag vir voertuie wat wil draai en maak seker dat die bestuurder jou raak sien

Ek moet maar my ski’s gaan wegpak die warmte ai,ai,ai,hahahahhah

Ons sit hier in n restaurant gesellig en drankies skink en met musiek wat betower heerlik en koffie drink.

Moenie oorfone dra of op jou selfoon praat terwyl jy die pad oorsteek nie dit kan jou aandag afrtek en verhoed dat jy gefokus bly.

Die oggend is verfrissend en die ou sonnetjie skyn. Die winter het met sy koue en al, die verlede in verdwyn.

WEES ALTYD GEFOKUS EN OP AANDAG!!!

Ai, hoe fantasties om te weet in jou are bruis die lewe. En dat daar nog so baie, so baie is om voor te strewe. Ek wil hierdie dag aangryp, dit geheel en al myne maak… Al die moontlikhede eksploreer en die genot daarvan smaak.

Die Horison vra dat alle

Gryp die dag! Met albei hande, heel gretig aan saam met my. En kom ons wees dan sommer opgewonde, dankbaar en bly!

mense in die streek asseblief die koerant en sy

joernaliste onder-

steun want dit is ons almal se Koerant.Nou kan ons sê dat ons nou ‘n koerant het wat almal se taal kan praat

HEALING PESTO 20 BASIL LEAVES 2CLOVES GARLIC A PINCH OF SALT

Gingivitis(gum desease) Gingivitis is inflammation of the gums resulting in bleeding when you are brushing teeth or biting into an apple

Possible solutions Massage your gums with a mixture of 5ml(1 t)coconut oil and 2 drops peppermint oil.Use small,circular movements and don't neglect the area at the back of the teeth Rinse your mouth with water after massaging the gums. A cup of orange juice with 2,5ml(½ t)natural sugar and a pinch of cumin powder will help bleeding gums. Rinse your mouth very well with water afterwards,as the sugar is just what bacteria need to thrive on PreventionUse dental floss regularly,and correctly,avoiding damaging your gums,while flossing.Brush your teeth after every meal.Brush your tongue or use a scraper.Avoid sugary food or beverages before going to bed as this creates a haven for the bacteria which cause the formation for plaque which in turns causes inflammation of the gums.Visit an oral hygienist every three month‘s. Supplements:-Vitamine C 1000mg daily When to get professional help:-If you followed this advise and your gums still bleed,or gums and teeth are sore

Post-nasal drip This ia an accumulation of mucus at the back of the nose and throat leading to or giving the sensation of a discharge dripping downwards from the back of the nose. Possible solutionsIf you experience a build-up of mucus,drink ginger tea throughout the day. Make fresh ginger tea as follows:Place a piece of root ginger about the size of your thumb in a mug,pour boiling water over the ginger,allow to stand for a few minutes and then drink. Most naturopaths will advise that all wheat and dairy products be avoided if catarrh is a problem. Prevention Always dry your hair immediately after washing it:walking about with wet hair often results in a persistent post-nasal drip Supplements Add plenty of garlic to your diet. Echinacea:30 drops of the tincture before meals 3 times daily for six weeks maximum Vitamin A:10 000 IUdaily Vitamin C:2 000mg daily Zinc lozenges as directed on the packaging

175ml OLIVE OIL Blend basil,garlic and salt in a blender on slow speed.Add olive oil until the mixture become a smooth creamy paste. Serve with cooked wheat free pasta

BAKED CARLIC A good way to eat garlic is baked,then you get the whole bulb on your plate!It is also very tasty mashed on bread.Use a bulb of garlic per person.

Heat the oven to 180grade Celcius,place garlic cloves onto a baking sheet lined with parchment paper or sprayed with olive oil,and baked for 30minutes until the outer skins of the garlic have darkened.Once it‘s done you can peel the cloves and mash them with salt and peper.

*Hou op met rook,rokers het ‟n twee keer groter risiko om aan hoë bloeddruk en hartkwale te ly. *Volg „n gesonde dieet wat laag in diere vette en verfynde kosse is. *Eet meer vrugte en groente wat hoog in antioksidante is. *Verloor gewig.Gewigverlies van net 5kg kan reeds n verlaging in jou bloeddruk veroorsaak. *Eet minder sout.Probeer om nie meer as een telepel sout per dag in te neem nie.Onthou dat verwerkte kos ook sout bevat. *Pasop vir n boepmaag.Die rooi ligte fliker wanneer die omtrek van n man se middellyf meer as 102cm en die van n vrou meer as 88cm is. *Sorg dat jy gereeld oefening kry.Net 30 minute van vinnig stap twee of drie dae van die week sal „n groot verskil maak.


VRAE WAT PLA

9

Enige iets wat jou pla op jou lewenspad vra maar vir tante.RIG JOU BRIEWE AAN :TANT EMMA,POSBUS…….. UPINGTON,8801 of epos dit na diehorison@gmail.com SY SAL ALTYD „N ANTWOORD HET Liewe Tant Emma

Liewe Tant Emma

Liewe Tant Emma

Ek is n 16jarige tiener van Keimoes. Ek is verlief op n ou met die ouderdom van 21 jaar oud en ek kan nie ophou aan hom dink nie. Die probleem is net my ouers laat my geensins toe om ouens te sien nie.Ek dink hulle is hopeloos te streng . Hulle sê ek moet op my skoolwerk fokus ek dink ek sal op albei kan fokus, help my asb ek voel eensaam.

Ek rig hierdie brief aan Tante omdat ek raadop is. Ek is nou al meer as 15jaar getroud met my man en ons het drie kinders saam. Hy is werkloos en rigtingloos hy wil niks doen nie. Terwyl ek my afsloof vir hom en ons kinders lê hy net by die huis en wag die kinders se toelaag. Hy drink die geld uit en dink nie aan sy kinders wat moet eet nie en sodra ek iets sê dan lig hy sy hand vir my. Ek wil hom nie verloor nie en my kinders is baie erg oor hulle pa maar ek kan nie langer so aan gaan nie! Ek wil net die beste vir my kinders hê.

Ek is n getroude man met die ouderdom van 34jaar oud. Ek het net een probleem my vrou kan my nie kinders gee nie. Ek wil graag n vader wees en ook kinders groot maak. Die huis is leeg en stil want dit is net ons twee wat saam bly. Sy wil nie eens n bietjie saam met my uitgaan nie of kuier tussen vriende en familie nie sy is huisvas. Dit maak nie juis dinge vir my makliker nie ek is lief vir my vrou maar dit voel daar kort iets in ons huwelik daar is n leemte. Enige raad

VERLIEFDE TIENER Liewe verliefde tiener dit is so jammer dat julle so vroeg in lewens wil deurmekaar raak met manne.Daar is ‗n gesegde wat sê vroeg ryp vroeg vrot.Daar is n tyd vir alles in die lewe, maar jou tyd met ouens is beslis nie nou nie jy is hopeloos te jonk. Jou ouers is heeltemal reg jy moet op jou skoolwerk fokus want, jou hele toekoms lê nog voor jou. Jou ouers is glad nie streng nie hulle wil net die beste vir jou hê. Jy sal sien sodra jou tyd reg is sal jy die perfekte persoon vind wees net geduldig dalk wag hy alreeds vir jou.Probeer ook asb. om met jou portuur groep te assosieer. Mooi bly en leer.

ANONIEM Liewe Anoniem dit is voorwaar ‗n droewige situasie waarin jy en jou kinders julle bevind. Ek dink jou man het dringend berading nodig.Om vir so lank met sulke omstandighede saam te lewe sê dat jy regtig omgee vir hom. Die feit bly staan dat hy nooit sy maniere sal los as jy nie jou stem laat hoor nie. Gaan praat met iemand vir die feit dat hy jou sy slaansak maak en jy en jou kinders so vertrap. As jy nie vir ewig uit sy lewe wil stap nie vat dan jou kinders bietjie weg van hom af. Julle het ‗n breek weg van hom af nodig gaan kuier bietjie dalk sal hy tot sy sinne kom. TANT EMMA

TANT EMMA!

RAADOP AUGRABIES Liewe Raadop dit is n teersakie waneer mens so graag iets wil hê maar jy kan dit nie kry nie en in jou geval is daardie iets n kind. Dit klink of jy regtig ‗n geduldige en liefdevolle man is. Praat met jou vrou en stel voor dat julle iemand berader gaan sien. Die ander moontlikheid is dat julle ‗n kind aanneem. As ‘n mens werlik lief is vir kinders bring dit net soveel vreugde as jou eie kind solank julle net die regte stappe volg.Daar is baie ouerlose kindertjies wat smag na ‘n moeder en ‗n huis. Tenminste sal daar dan lewe in julle huis wees en so gee julle n kind ook n goeie huis. Sterke met alles TANT EMMA

Drank IS N STADIGE GIF MIKE EN DIE INBREKERS

Koos, sê Mike, jy sal moet ophou drink. Drank is n stadige gif miskien is jy reg, antwoord Koos, maar ek is nie haastig nie!

1

2 7

2

7

6 9 3 4

1 7

4 4 1

8 2

7

9

6

1 3

Vul jou besonderhede in en e-mail of faks na diehorison@gmail.com

2

6

5 6

Voltooi die Sudoku en staan „n kans om die gelukkige wenner te wees van die prysgeld ter waarde van R150.

8 6

Of kom lewer dit af by ons kantore, Kantoor nommer 6 bokant Vispa meubels. Ons sal u dan kontak. NAAM:……………………………………... ID :………………………………………….. KONTAKNOMMER:

5 4

Faksnommer; 054 331 1993

………………………………………………. 15/10/2012

MIKE SE PAPPAGAAI In die ou dae van die Nasionale Party en die Totale Aanslag stap Mike by die veiligheidspolisie in Pretoria binne. ―Ek wil graag aanmeld dat my pappagaai weg gevlieg het.‘‘sê hy aan die amptenaar by die deur ―jy maak n fout,‘‘ sê die polisieman.‘‘ Ons hanteer nie vermiste troeteldiere nie. ―ek weetsê Mike ―maar ingeval julle hom kry, wil ek net vroegtydig waarsku dat ek met niks saamstem wat hy oor die regering se nie!

Mike kom by die huis in en sien hulle het sy huis leeg gesteel. Hy skakel die polisie, maar tipies neem dit maar lank voor hulle kom. Hy begin net goed opgewerk raak toe die voordeurklokkie lui,toe hy die deur oopmaak staan die polisieman daar met Ray-banen sy polisiehond aan n leisel ―nee magtig‘‘ sê Mike. ―eers steel hulle my huis leeg en nou stuur hulle vir my n blinde polisieman!‖

RAAI RAAI RAAI... Mens gooi die buitekant weg en maak dan die binnekant gaar. Dan eet jy die buitekant en gooi die binnekant weg.

Bel of bring die antwoord na die Horison kantoor no 06 bokant Vispa Wen Fliekkaartjies


10

CAB Die Horison soek vryskut joernaliste:-Bring u ID en

bewys van ADRES asook die inligting na die Kantoor no.10 bokat Vispa Meubels en vra vir die Redakteur Soek Bemarkers deeltyds verdien Kommisie Bring advertensies en verdien Kommisie op elke advertensie tot soveel as R10 000 per maand Kom na Die Horison kantore

Verkoop Koerante:

Kom na Die Horison (bokant Vispa)kantoor10 met jou ID en bewys van adres en verdien ‗n inkomste elke tweede week

Christelike Afhanklikheid Bediening nooi alle kerke se mense uit,die wat met ‗n Dwelm of Drank probleem in sy huis sit.Ons is ‗n ondersteunings,berading en geestelike groep.Ons kom elke Donderdag aand om 19h00 by die VGK Rainbow bymekaar. Kom sluit aan!!! Jy hoef nie „n verslaafde te wees nie.

Rosedale:-Die saak word ernstig ondersoek deur die ICD nadat ʼn man met die naam van Edion Richard Beukes Saterdagaand wreed vermoor is in die sel waarin hy in aangehou was. Die oorledene het vir jare in Johannesburg gewerk. Na hul ma se sterfte het hy maar terug gekom om die huis te kom oppas wat alleen moes staan.

baie rusitge man alhoewel hy so nou en dan n dop gevat het. Hy sou net moeilik word indien iemand hom te na wou kom.

Edion was Saterdag betrokke in ‗n uitval met sy meisie se familie, waarvan hulle die polisie vir hom gebel het om hom in hegtenis te neem. Hy was by die huis toe die polisie opdaag, so mens kan ons nie sê hy het die straat op horings Hy was ‗n werknemer van Kobus geneem nie. Duvenhage Bouers as bouer. Hy Hy was onder die invloed van was ‘n gekwalifiseerde elektri drank en die polisie het maar sien. Edion was die oudste van soos gewoonlik haastig gekom vir drie broers. Beide hulle ouers hierdie dronkman.Volgens ooglewe nie meer vandag nie. Volgetuies was daar ‗n woordewisgens sy tweede oudste broer was seling tussen hom en die polisie hy ‗n

Rietfontein: Die graad 11 Aardrykskunde leerdersvan Rietfontein Gekombineerde Skool het op 8 September die sterrewag te Sutherland besoek. Volgens die leerders was die uitstappie opvoedkundig en leersaam en die moeite werd. Dit was vir hulle ‗n ontdekkings reis en ‗n ervaring wat hulle nooit sal vergeet nie. Die program fassiliteerder Mnr.Karel Klein het die kinders op ‘n boeiende ekskursie geneem. Die eerste aktiwiteit was hoe om ‘n teleskoop te bou. Daarna het hulle ‘n prikkelende reis onderneem om die hemelruim te verken.By hierdie geleentheid is dit gheeltyd aan hulle beklemtoon die belangrikheid van wiskunde en wetenskap in jou skool loopbaan. Die hoogte punt was die besigtiging van die grootste teleskoop in die suidelike halfrond die ―SALT-teleskoop‖ Dit is ‗n enorme wetenskaps wonder.Die tyd toe die leerders die kans kry om in die nag die hemelruim te verken deur hierdie ―wonder‖ was vir hulle boeiend.Gelukkig vir die leerders het hule die snerpende koue van die Sutherland vrygespring, hulle het wel naslaan werk gedoen oor hoekom dit s koud is in daardie gebied.

beampte. Van die mense beweer ook dat van die polisielede het aan hom gesê dat hy moet uitkom dan sal hulle hom gaan wys wat met hom sal gebeur. Hy het self sonder enige struweling in die polisiebakkie gaan klim waar hulle hom na die stasie geneem het. Connie die jongste broer wou saterdag sy broer gaan besoek om te uit te vind hoe hy daar beland het, maar van die polisielede wat aan diens was het volstrek geweier om hom toe te laat. Die polisie het ook aan hom gese dat hulle n klag vir oorlaspleging teen Edion het. Hulle het aan hom gese hy sal eers sy broer die oorledene die volgende oggend ses uur kan sien maar dit was te vergeefs.Die volgende oggend het die polisie vir connie geskakel met die nuus dat hul Foto:- Die broer wat so wreed vermoor was in die Polibroer afgesterf het. sie selle in Rosedale in Upington Drie mense het al hulle verklarings Daar is n saak van moord geopen en n interne ingedien en al die verklarings is dieselfde ondersoek deur die polisie duur steeds voort. rondom dit wat gebeur het. Volgens nadoodse ondersoeke was daar houe op Die begrafnis sal die week by die VGK inDasy skedel, konstante hammering op sy widstraat gehou word 08uur by die huis en liggaam en versmoring. 09uur by die kerk

Tydens hierdie geleentheid het die kinders die geleentheid gekry tussen Sutherland en Calvinia om die Karoo landskap te bewonder. Hier het hulle die kans gekry om die verskillende geologiese structure van naderby te besigtig. Hierdie stukture is deel van die geomorfologiese werk wat hulle volgende jaar in graad 12 sal moet doen.Nou lê 2013 voor hulle met nuwe opwinding en ontdekkings.Die koerant wil hierdie leerders voorspoed toewens met hul skool loopbane en mag GOD hulle ‗n rykilike toekoms gee so-ook die onderwysers.


11

Foto onder:- Dit is die Kontrakteur wat vanaf die Kaap gekom het om die huise te kom bou.Hy het aan die koerant gesê daar is tans ‗n paar Sub-Kontrakteurs wat help met die bou van die huise in Pabalello ook die vryheids vegters trek voordeel uit hierdie huise.

PABALELLO: Die Khara Hais Munisipaleit is tans besig om 81 huise in Pabalello te bou waarvan die vryheidsvegters voordeel sal trek. Destyds was daar 26 vryheidsvegters wat gehang moes word maar hul was nie gehang nie. Vandag is daar nog agtien oorlewendes wat van die huise gaan kry. Dit is n Premiersprojek wat al n hele ruk aankom, tans is dit eers hierdie jaar geloods. Die projek is geidentifiseer en die huise word dan volgens in ‗n spesifieke kriteria gebou.die naam hierdie projek is Upington 26 en MKWA . Die huise is in Julie 2012 begin en op 19 Desember 2012 moet al die huise aan die Khara Hais Munisipaliteit oorhandig word.

Upington:Die Mall waarvan net heeltyd gepraat van gepraat word is nou in aanvang.Dit is nie op die huidige bekend aan die koerant presies wanneer hierdie Mall sal klaar gemaak word.Alhoewel die mense al brand om hul geld by hierdie Mall te gaan spandeer.Op die huidige is dit nie bekend wanneeer die ander Mall gaan begin word nie ons hoop die sal ook nog in hierdie jaar begin.Dit sal heerlik wees om hierdie Mall‘s te sien klaar word want dan beteken dit is kompitisie vir die winkels so kan ons daarem hoop om somige produkte goedkoop te kry.

Die huise word deur Seven Sirs n maatskappy van Kaapstad gebou en Oufie Solomon is dan die kontrakteur van die huise wat gebou word. Tot op huidige datum is daar alreeds tien huise wat volledig gebou is, ses huise is klaar gepleister en tien het dakke op. Volgens die kontrakteur vorder hulle goed met die bouery en moet hulle druk om die huise betyds klaar te kry.Die huise word as rental stock beskou en bly steeds Khara Hais se eiendom. Van die drie en veertig oorblywende huise sal dan aan mense verhuur word, maar behuisingskomitee moet dan nog kyk na spesifieke kriterias wat sal bepaal hoe mense kan aansoek doen en wat die verhuringsvereistes sal wees. Die 17de Oktober 2012 sal die raad dan n vergadering hou waarby die behuisingskomitee ook sal betrokke wees. Daarna sal hulle die geskikte kriteria aan die media deur gee.Mense sal ook aanlyn kan aansoek doen op die munisipaliteit se web blad waar daar n aansoekvorm sal wees.


12

Foto Bo:- Jacques Kallis celebrates Virat Kohli‘s wicket

Foto Regs:- AB de Villiers scored 13

Plastic/Plastiek lenses

Plastic/Plastiek lenses

Foto Bo:- Shane Watson raises his bat after scoring fifty

Die Horison  
Die Horison  

Community Newspaper

Advertisement