Page 1

ÍNDICE ●

INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓNS

TIPOS ●

LAZO ABERTO

LAZO PECHADO


INTRODUCCIÓN ●

OS SISTEMAS DE CONTROL ESTÁN FORMADOS POR UN CONXUNTO DE DISPOSITIVOS QUE TEÑEN POR FINALIDADE CONTROLAR O FUNCIONAMENTO DUNHA MÁQUINA OU UN PROCESO


ESQUEMA

ENTRADA QUÉ DESEXO?

SISTEMA DE CONTROL

SAÍDA QUÉ OBTEÑO?


EXEMPLOS ●

SEMÁFORO

PROGRAMADOR DE LAVADORA

TERMOSTATO

CISTERNA


DEFINICIÓNS ●

SISTEMA DE CONTROL

VARIABLE CONTROLADA

REFERENCIA

COMPARADOR

ACTUADOR

SENSOR

ELEMENTOS DE CONTROL


DEFINICIÓNS ●

VARIABLE CONTROLADA

MAGNITUDE QUE QUEREMOS QUE ALCANCE UN VALOR DETERMINADO. CONTROLAR (MANTER CUN VALOR DETERMINADO) ESTA VARIABLE É O OBXECTIVO DO SISTEMA DE CONTROL.


DEFINICIÓNS ●

REFERENCIA OU VALOR DE REFERENCIA

VALOR QUE QUEREMOS QUE TOME A VARIABLE CONTROLADA. NO EXEMPLO DA TEMPERATURA DUNHA HABITACIÓN SERÍA INTRODUCIR A TEMPERATURA QUE QUEREMOS, POR EXEMPLO, 20ºC


DEFINICIÓNS ●

COMPARADOR

ELEMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROL QUE COMPARA O SINAL DE REFERENCIA CO VALOR DA VARIABLE CONTROLADA (SENSOR). SEGÚN ESA COMPARACIÓN DECIDE QUÉ ACCIÓN TOMAR PARA CONSEGUIR IGUALAR OS SINAIS.


DEFINICIÓNS ●

ACTUADOR

RECIBE A ORDE DO COMPARADOR E REALIZA UNHA ACCIÓN PARA CORREXIR O DESFASE ENTRE REFERENCIA E ENTRADA (SINAL DO SENSOR). NO EXEMPLO DA HABITACIÓN UNHA RESISTENCIA CALEFACTORA.


DEFINICIÓNS ● ●

SENSOR CAPTA O VALOR DA VARIABLE CONTROLADA. O SEU SINAL É ENVIADO AO COMPARADOR PARA QUE DECIDA QUÉ FACER. TERMÓMETRO NO EXEMPLO DA TEMP. DA HABITACIÓN


TIPOS ●

LAZO ABERTO

LAZO PECHADO


SISTEMAS LAZO ABERTO

SINAL ENTRADA

ELEMENTOS DE CONTROL

SINAL SAテ好A

ACTUADOR


SISTEMAS DE LAZO PECHADO

SINAL REFERENCIA

ELEMENTOS DE CONTROL COMPARADOR

SINAL ACTUADOR SAテ好A

SINAL SENSOR ENTRADA

4º eso sistemas de control  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you