Page 1

Departamento de Tecnoloxía

PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓNS ENERXÉTICAS ENERXÍA MECÁNICA CINÉTICA

ENERXÍA PRIMARIA

CPI DE BEMBIBRE

TURBINA

ENERXÍA ELÉCTRICA

ALTERNADOR


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

PRODUCCIÓN A TURBINA • A TURBINA É UNHA MÁQUINA ROTATIVA QUE TRANSFORMA EN ENERXÍA MECÁNICA A ENERXÍA CINÉTICA DA AUGA • UNHA TURBINA CONSTA DE: – DISTRIBUIDOR. DIRIXE O CAUDAL DE AUGA SOBRE UNHA RODA MÓBIL. – RODETE. RODA PROVISTA DE PALETAS

• PELTON, FRANCIS, KAPLAN


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

TURBINA


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

PRODUCCIÓN O ALTERNADOR • O ALTERNADOR É UNHA MÁQUINA ROTATIVA QUE CONVIRTE A ENERXÍA MECÁNICA CINÉTICA EN ENERXÍA ELÉCTRICA.


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

ALTERNADOR


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

CENTRAIS TÉRMICAS QUEIMA O COMBUSTIBLE QUENTA AUGA MOVE A TURBINA MOVE O ALTERNADOR

CARBÓN GAS NATURAL FUEL-OIL CALDEIRA CONDENSADOR TORRES DE REFRIXERACIÓN


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS TÉRMICAS


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

CENTRAIS TÉRMICAS DE CICLO COMBINADO Una opción que está ganando terreno es el de las centrales de ciclo combinado. En este tipo de centrales el gas en combustión es el fluido que mueve directamente una turbina especial de alta velocidad, sin pasar por un circuito de vapor. La energía producida por los gases de salida de la turbina alimentan un circuito convencional de vapor, que mueve una segunda turbina, aunque también existe como alternativa el ciclo combinado con gasificación integrada, donde se gasifica el carbón y, tras un tratamiento de los gases obtenidos, se quema en un proceso como el anterior. Al tratarse de nuevas instalaciones que utilizan tecnologías de última generación, pueden llegar hasta un 50% de rendimiento y su efecto contaminante es también mucho menor: su producción de CO2 por kilowatio (KW) y hora ronda los 350 gramos, frente a los 1.000 gramos por KW y hora de las térmicas que consumen carbón


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

TÉRMICAS CONVENCIONAIS • POSITIVO – BARATAS – APROVISIONAME NTO – PREVISIÓN – UBICACIÓN

• NEGATIVO – PRODUCEN CO2 E XOFRE – NON RENOVABLES – COMPRA NO EXTERIOR – CINZAS


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

CENTRAIS NUCLEARES • MOI SEMELLANTE ÁS CENTRAIS TÉRMICAS CONVENCIONAIS • A CALOR OBTÉNSE POR UNHA REACCIÓN NUCLEAR DE FISIÓN • SUBSTITÚESE A CALDEIRA POR UN REACTOR NUCLEAR


Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS NUCLEARES

CPI DE BEMBIBRE

• COMBUSTIBLE: URANIO (ÓXIDO) • MODERADOR: EVITA A REACCIÓN DESCONTROLADA. RALENTIZA OS NEUTRÓNS. HAI DIFERENTES TECNOLOXÍAS PERO AS MÁIS COMÚNS SON: BARRAS DE GRAFITO E/OU AUGA PESADA (H2O CO HIDRÓXENO SUBSTITUIDO POR UN ISÓTOPO CHAMADO DEUTERIO) • EXISTEN TRES CIRCUITOS DE AUGA – PRIMARIO: É O REFRIXERANTE E ESTÁ EN CONTACTO DIRECTO CO COMBUSTIBLE. NON SE LLE PERMITE CONVERTERSE EN VAPOR. RECOLLE A CALOR PRODUCIDA POLO URANIO E ATRANSPORTA ATA O CIRCUITO SECUNDARIO DE AUGA. – SECUNDARIO: ESTA AUGA DO CIRCUITO SECUNDARIO CONVÉRTESE EN VAPOR E MOVE UNHA TURBINA. – TERCIARIO: USADO PARA CONDENSAR O VAPOR DO CIRCUITO SECUNDARIO

• POTENCIA TÍPICA: 1GW


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS NUCLEARES


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS NUCLEARES


CPI DE BEMBIBRE

40 anos. Felicidades!! Son de 1 GW

Departamento de TecnoloxĂ­a


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS NUCLEARES


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

NUCLEARES • POSITIVO – BARATA – NON PRODUCE CO2 NIN XOFRE – UBICACIÓN – MOITA ENERXÍA EN POUCO ESPACIO

• NEGATIVO – RESIDUOS NUCLEARES – ACCIDENTE – OPOSICIÓN CIDADÁN – NON RENOVABLE


Departamento de Tecnoloxía

NUCLEARES

A mediados del 2000, el costo aproximado para obtener 1 kg de UO2 para combustible de reactores:

CPI DE BEMBIBRE

U3O8 : 8 kg x $25 us$ 200 Conversión: 7 kg U x $5.5 us$ acute;38 Enriquecimiento: 4.3 SWU x $105 us$ 452 Fabricación de combustible: por kg us$ 240 Total, approx: us$ 930 Esto rinde 3400 GJ térmicos que proporcionan 315,000 kWh, de allí un costo de combustible de 0.30 c/kWh.


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS • VARIABLE COA METEOROLOXÍA • POTENCIA MINIHIDRÁULICA: MENOS DE 10 MW • POTENCIA HIDRÁULICA: MÁS DE 10 MW • POTENCIA DA MAIOR CENTRAL: MÁIS DE 18 GW • NORUEGA PRODUCE O 99% DA SÚA ELECTRICIDADE CON ESTA FONTE


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS • POSITIVO – RENOVABLE – ENERXÍA BARATA – NON PRODUCE CO2 NIN XOFRE – AUTOABASTECE MENTO

• NEGATIVO – MODIFICA RÍO – DEPENDENTE DO CLIMA – LUGARES POSIBLES LIMITADOS


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS


CPI DE BEMBIBRE

ENCORO E CENTRAL NO XALLAS

Departamento de Tecnoloxía


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

CENTRAIS EÓLICAS • PALAS, TRANSMISIÓN, ALTERNADOR, TRANSFORMADOR, TORRE, SISTEMA DE ORIENTACIÓN.imaxes • NON PERMITEN A PREVISIÓN OU O APROVISIONAMENTO. • POTENCIA DUN AEROXENERADOR: ~1MW


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS EÓLICAS


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

AEROXENERADOR


CPI DE BEMBIBRE Departamento de TecnoloxĂ­a


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

CENTRAIS EÓLICAS • POSITIVO – ZONAS RURALES – NON HAI TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE – NON PRODUCE CO2 NIN XOFRE – “COMBUSTIBLE” GRATIS – MOITOS POSTOS DE TRABALLO

• NEGATIVO – ENERXÍA MOI DISPERSA – SEN PREVISIÓN – SEN PROVISIÓN – MOI VARIABLE CO TEMPO – IMPACTO VISUAL E SONORO


Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS SOLARES • TIPOS – TÉRMICAS • COLECTORES DISTRIBUIDOS • TORRE CENTRAL

CPI DE BEMBIBRE

– FOTOVOLTAICAS


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS SOLARES: COLECTORES DISTRIBUIDOS


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

CENTRAIS SOLARES: TORRE CENTRAL


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

SOLAR FOTOVOLTAICA


CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnoloxía

SOLAR FOTOVOLTAICA


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

OUTRAS CENTRAIS • • • • •

BIOMASA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) XEOTÉRMICA OLAS (undimotriz) MAREAS


Departamento de Tecnoloxía

COÛT TOTAL (direct et indirect) PAR SOURCE D ’ENERGIE 160

mEuros / kWh

EXTERNE m¤ / kWh S INTERNES

143

140 120

90

100

60

46

74

80 60

34

15

53 97

*

63

50

2

40

53

455

46

3 40 costos Los valores de los totales (los de explotación más los externos) de acuerdo a lo 30 61 * 59 * 20 37 * informado recientemente ExternE de la Commission Européenne (año 1 31 * por Etude 20 0 2004) para Francia resultan :CHAR SOLAIRE 5 NUCL PETR GAZ EOL

10

*Ref: Comm. Plan 2010-2020 ajusté par JF sur info DGEMP 09/2004

Sourc Etude « Ext J. We

6

3

5

NUC

SOL

2

0 CH

Costos totales y externos para c/fuente de generación ( en milésimas de Euros por Kwh ) Nuc. Car. Petr. gas Eoli. Solar Costos externos 3 63 46 15 2 5 Costos totales 34 90 143 74 63 455

CPI DE BEMBIBRE

COÛTS SANITAIRES E ENVIRONNEMENTAU dits « COÛTS EXTERNE

PET

GAZ

BIO

EOL


Departamento de Tecnoloxía CPI DE BEMBIBRE

DIRECCIÓNS DE INTERESE • • • • • • • •

INEGA UNESA ENRESA SOTAVENTO REE COMISIÓN NACIONAL ENERXÍA IDAE CSN

3º eso produccion  
3º eso produccion  
Advertisement