Page 1

ESTRUCTURAS ●

DEFINICIÓN

HISTORIA

ESFORZOS

ELEMENTOS DUNHA ESTRUCTURA

TRIANGULACIÓN

PERFÍS

TIPOS DE ESTRUCTURAS ARTIFICIAIS


DEFINICIÓN UNHA ESTRUCTURA É UN CONXUNTO DE ELEMENTOS CAPACES DE SOPORTAR FORZAS E TRANSMITILAS A OS PUNTOS ONDE SE APOIA CO FIN DE SER RESISTENTE E ESTABLE ● UNHA PRIMEIRA CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS É ● NATURAIS ● ARTIFICIAIS ●


ESTRUCTURA AS FORZAS QUE TEN QUE AGUANTAR UNHA ESTRUCTURA SON:

– – – –

O PESO DA PROPIA ESTRUCTURA (RAÑACEOS) O PESO DO QUE CONTÉN A ESTRUCTURA(MOBLES NUNHA VIVENDA, COCHES NUNHA PONTE...) MOVEMENTOS OU FORZAS QUE FAN NO INTERIOR DA ESTRUCTURA(PRESIÓN, VIBRACIÓN) FORZAS DESDE O EXTERIOR (VENTO, TERREMOTO...)


EXEMPLOS DE ESTRUCTURAS


HISTORIA ●

PREHISTORIA

ANTIGÜIDADE

ROMA

ALTA IDADE MEDIA

BAIXA IDADE MEDIA

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

ACTUALIDADE


ANTIGÜIDADE ●

COLUMNA CON LINTEL


ROMA ●

ARCOS, BÓVEDA, CÚPULA


IDADE MEDIA MUROS DE CARGA, ARCOS DE MEDIO PUNTO


GÓTICO ARCO OXIVAL


ARBOTANTES

GÓTICO


REVOLUCIÓN INDUSTRIAL ●

ACEIRO


ACTUALIDADE EDIF. CHRYSLER


ACTUALIDADE


ESFORZOS ●

TRACCIÓN

COMPRESIÓN

FLEXIÓN

CIZALLA

TORSIÓN

(PANDEO)


TRACCIÓN ●

UN ELEMENTO ESTÁ SOMETIDO A TRACCIÓN CANDO AS FORZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TENDEN A ESTIRALO


COMPRESIÓN ●

UN ELEMENTO ESTÁ SOMETIDO A COMPRESIÓN CANDO AS FORZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TENDEN A ACORTALO


CONSTRUCCIÓN DUN PILAR


FLEXIÓN ●

UN ELEMENTO ESTÁ SOMETIDO A FLEXIÓN CANDO AS FORZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TENDEN A DOBRALO


FLEXIÓN

NUN ELEMENTO SOMETIDO A FLEXIÓN HAI UNHA PARTE QUE SUFRE TRACCIÓN E OUTRA COMPRESIÓN


TORSIÓN ●

UN ELEMENTO ESTÁ SOMETIDO A TORSIÓN CANDO AS FORZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TENDEN A RETORCELO


CIZALLA ●

UN ELEMENTO ESTÁ SOMETIDO A CORTE OU CIZALLA CANDO AS FORZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL TENDEN A CORTALO


PANDEO ●

O PANDEO É UNHA DEFORMACIÓN PRODUCIDA POR UN EXCESO DE COMPRESIÓN NUN ELEMENTO DEMASIADO DELGADO


EXEMPLO ESFORZOS Tr

F

C


ESFORZOS

T F

TORS


ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS ●

ALICERCE

TIRANTES

COLUMNAS

BARRAS (PERFÍS)

VIGAS

NÓS

FORXADOS(BOVEDILLA)

ARCOS E OUTROS


ELEMENTOS DE ESTRUTURAS ●

ALICERCE. O ELEMENTO SOBRE O QUE APOIA TODA A ESTRUTURA E QUE FIXA A Ó CHAN

COLUMNAS. ELEMENTO VERTICAL

VIGA. ELEMENTO HORIZONTAL


ELEMENTOS DE ESTRUTURAS ●

FORXADO. SUPERFICIE HORIZONTAL QUE SE APOIA NAS COLUMNAS E QUE CONSTITUE O PISO. EMPREGA BOVEDILLAS, VIGAS E HORMIGÓN.


ELEMENTOS DE ESTRUTURAS • OS PERFÍS SON BARRAS DE DIFERENTES SECCIÓNS • PERMITEN FACER MÁIS RESISTENTE E LIXEIRA UNHA BARRA


ELEMENTOS DE ESTRUTURAS • TIRANTES OU TENSORES (DE ACEIRO)

TIRANTE


• NÓS. SON OS PUNTOS DE UNIÓN DE DÚAS BARRAS


ESCUADRAS, CERCHAS, ARCOS


ESTRUTURAS RESISTENTES ●

UNHA ESTRUTURA É RESISTENTE CANDO CONSERVA A SÚA FORMA Ó APLICARLLE CARGAS. A ÚNICA FIGURA XEOMÉTRICA INDEFORMABLE É O TRIÁNGULO


CÁLCULO DE ESFORZOS ●

POR ÓNDE ROMPEN AS ESTRUTURAS?

QUE PUNTO DUNHA BARRA SUFRE MÁIS?

QUÉ INFLÚE?


POR ÓNDE ROMPE AGORA?

QUE BARRA ROMPE ANTES?


TIPOS DE ESTRUCTURAS ●

MASIVAS

ENTRAMADAS OU ARMAZÓN

TRIANGULADAS

LAMINARES

COLGANTES

ABOVEDADAS


ESTRUCTURAS MASIVAS ●

PREDOMINA UNHA GRAN CONCENTRACIÓN DE MATERIAL


ESTRUTURAS ENTRAMADAS ●

FORMADAS POR ELEMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS ENTRECRUZADOS UTILIZAN VIGAS E COLUMNAS


ESTRUTURAS TRIANGULADAS ●

FORMADAS POR TRIÁNGULOS EMPREGAN BARRAS (PERFÍS)


ESTRUTURAS LAMINARES ● ●

PREDOMINA A SUPERFICIE AS CARCASAS DOS ELECTRODOMÉSTICOS


ESTRUTURAS COLGANTES ● ●

SUSTENTADAS POR CABLES. MOITAS VECES COMBINADA CON ESTRUTURAS TRIANGULARES


ESTRUTURAS ABOVEDADAS ●

PREDOMINAN OS ARCOS, AS BÓVEDAS E AS CÚPULAS. PONTES, TÚNELES


PONTES • TIPOS SEGÚN ESTRUCTURA – VIGAS – ARCO – PONTONES – TRIANGULADO – CANTILEVER – COLGANTE – ATIRANTADO

• TIPOS SEGÚN MATERIAL ● ● ● ● ●

CORDAS MADEIRA MAMPOSTERIA METÁLICOS FORMIGÓN


PONTES


PONTES


PONTES


IR


2 eso estructuras