Page 1

DEPT. TECNOLOXÍA C.P.I. DE BEMBIBRE

MADEIRA ●

COMPOSICIÓN

OBTENCIÓN

PROPIEDADES.DEFECTOS

TIPOS –

NATURAIS

ARTIFICIAIS

DERIVADOS DA MADEIRA

TÉCNICAS –

MARCAR, SERRAR, LIMAR, CEPILLAR, LIXAR, TRADEAR,UNIR,...


DEPT. TECNOLOXÍA

COMPOSICIÓN ●

A MADEIRA É UN MATERIAL FIBROSO QUE SE OBTÉN DAS ÁRBORES. COMPOSTA BÁSICAMENTE POR FIBRAS DE CELULOSA UNIDAS POR LIGNINA. –

C.P.I. DE BEMBIBRE

– – –

CANTA MÁIS LIGNINA MÁIS LEÑOSO E RESISTENTE É O TRONCO. PARA FABRICAR MOBLES QUEREMOS ALTA PROPORCIÓN DE LIGNINA PARA FABRICAR PAPEL QUEREMOS ELIMINAR TODA A LIGNINA OUTROS COMPOÑENTES SON: AUGA, RESINAS, CERAS...


DEPT. TECNOLOXÍA

COMPOSICIÓN ●

PARTES DO TRONCO –

CORTEZA (CODIA)

ALBURA. COR CLARO. CÉLULAS NOVAS

DURAMEN (CERNA). COR ESCURO.CÉLULAS MORTAS

MÉDULA. CENTRO DO TRONCO.BRANDA

E ADEMÁIS

C.P.I. DE BEMBIBRE

XILEMA:PARTE LEÑOSA DO TRONCO. SUMA DE ALBURA E DURAME. CAMBIUM: CAPA DE CÉLULAS QUE SE ESTÁ A MULTIPLICAR TODO O TEMPO. FAI CRECER O TRONCO. LIBER OU FLOEMA. PARTE INTERIOR DA CORTEZA POLA QUE SE DIRTRIBUEN OS NUTRIENTES


DEPT. TECNOLOXÍA C.P.I. DE BEMBIBRE

OBTENCIÓN ●

TALA

DESCORTEZADO E DESRAMADO

TRANSPORTE CO TAMAÑO ADECUADO

SERRADO EN TABLAS

SECADO –

NATURAL

ARTIFICIAL


C.P.I. DE BEMBIBRE DEPT. TECNOLOXÍA


C.P.I. DE BEMBIBRE DEPT. TECNOLOXÍA


DEPT. TECNOLOXÍA

PROPIEDADES DA MADEIRA ●

DENSIDADE: RELACIÓN ENTRE MASA E VOLUMEN. –

C.P.I. DE BEMBIBRE

EN XERAL TODAS AS MADEIRAS TEÑEN MENOS DENSIDADE QUE A AUGA

DUREZA: OPOSICIÓN QUE PRESENTA UN CORPO A SER RAIADO OU PENETRADO RESISTENCIA AOS ESFORZOS –

A RESISTENCIA DEPENDE MOITO DA DIRECCIÓN DO ESFORZO DEBIDO Á ESTRUCTURA FIBROSA DA MADEIRA.


DEPT. TECNOLOXÍA

PROPIEDADES DA MADEIRA ●

CONDUCTIVIDADE TÉRMICA E ELÉCTRICA MOI BAIXA: SON MOI BOS AILLANTES PROPIEDADES ESTÉTICAS: –

C.P.I. DE BEMBIBRE

– – ●

BRILLO COR TEXTURA

A MADEIRA É INHOMOXÉNEA. NON TEN AS MESMAS PROPIEDADES EN TODOS OS PUNTOS.


DEPT. TECNOLOXÍA

DEFECTOS

DEFECTOS DE ESTRUCTURA:PRODUCIDOS DURANTE O CRECEMENTO DA ÁRBORE

C.P.I. DE BEMBIBRE

Nudos

Médula excéntrica

Grano espiralado

Rajaduras

DEFECTOS DE MANIPULACIÓN:APARECEN DESPOIS DE CORTADA Alabeos

a) Grietas

a)

b) Rajaduras

Colegio Paula Montal * Córdoba – Argentina * Prof. María Mercedes Cerquetti * mechapaulamontal@hotmail.com

b)


DEPT. TECNOLOXÍA

CLASIFICACIÓN ●

TIPOS DE MADERA: –

C.P.I. DE BEMBIBRE

DURA:(CRECEMENTO LENTO) CARBALLO, TECA, CERDEIRA BRANDA: (CRECEMENTO RÁPIDO) PIÑEIRO, ABETO, CEDRO, EUCALIPTO


DEPT. TECNOLOXÍA C.P.I. DE BEMBIBRE

FORMAS COMERCIAIS DA MADEIRA ●

TABLA

TABLÓN

TABLERO

LISTÓN

CHAPA


DEPT. TECNOLOXÍA

DERIVADOS DA MADEIRA –

TABOLEIROS ARTIFICIAIS ● ● ●

C.P.I. DE BEMBIBRE

CONTRACHAPADO TABOLEIRO AGLOMERADO MADEIRA PRENSADA

PAPEL CARTÓN


DEPT. TECNOLOXÍA

TABLOEIROS ARTIFICIAIS AGLOMERADO – – – –

C.P.I. DE BEMBIBRE

FABRICADOS CON VIRUTAS DE MADEIRA PEGADAS ENTRE SI CON COLA E PRENSADAS. MALOS DE TRABALLAR (TORNEADO, LIMADO,,,) FÁCILES DE ROMPER BARATOS MAL ASPECTO, NECESITAN UN RECUBRIMENTO CON CHAPA


DEPT. TECNOLOXÍA

TABOLEIROS ARTIFICIAIS ●

CONTRACHAPADO – –

C.P.I. DE BEMBIBRE

FABRICADOS PEGANDO FINAS CHAPAS DE MADEIRA CADA CAPA ESTÁ XIRADA 90º PARA EVITAR QUE SE COMBE HAI UN NÚMERO IMPAR DE CAPAS


DEPT. TECNOLOXÍA

TABOLEIROS ARTIFICIAIS ●

MADEIRA PRENSADA –

C.P.I. DE BEMBIBRE

SEN ADHESIVOS. A MADEIRA ÚNESE Ó PRENSALA A ALTA TEMPERATURA. A VIRUTA É MÁIS FINA QUE O AGLOMERADO


DEPT. TECNOLOXÍA

TRABALLOS EN MADEIRA ●

SEN ARRANQUE DE VIRUTA – – –

MEDIR E MARCAR SUXEITAR FACER UNIÓNS ● ●

C.P.I. DE BEMBIBRE

– ●

FIXAS DESMONTABLES

ACABADOS

CON ARRANQUE DE VIRUTA – – –

SERRAR TRADEAR, FRESAR, TORNEAR DESBASTAR, REBAIXAR


DEPT. TECNOLOXÍA

TRABALLOS EN MADEIRA ●

MEDIR E MARCAR –

C.P.I. DE BEMBIBRE

METRO DE CARPINTEIRO, FLEXÓMETRO LAPIS DE CARPINTEIRO


DEPT. TECNOLOXÍA

TRABALLOS EN MADEIRA ●

SUXEITAR –

C.P.I. DE BEMBIBRE

SARXENTO OU GATO TORNO DE BANCO


DEPT. TECNOLOXÍA

TRABALLOS EN MADEIRA ●

SERRAR – – –

C.P.I. DE BEMBIBRE

SERRÓN (SERRUCHO) SERRA DE MARQUETARÍA INGLETADORA SERRÓN DE COTA (S. DE COSTILLA)


DEPT. TECNOLOXÍA

TRABALLOS EN MADEIRA ●

SERRAR – –

C.P.I. DE BEMBIBRE

SERRA DE CALAR SERRA CIRCULAR SERRA DE CINTA


DEPT. TECNOLOXÍA

TRABALLOS EN MADEIRA ●

TRADEAR –

TORNEAR –

C.P.I. DE BEMBIBRE

TRADE, BERBEQUÍ, BARRENA TORNO

FRESAR –

FRESA


DEPT. TECNOLOXÍA

TRABALLOS EN MADEIRA ●

REBAIXAR – – –

C.P.I. DE BEMBIBRE

– –

LIXA LIMA ESCOFINA CEPILLO TRENCHA (FORMÓN, GUBIA)


DEPT. TECNOLOXÍA

TRABALLOS EN MADEIRA ●

REBAIXAR –

C.P.I. DE BEMBIBRE

TRENCHA (FORMÓN, GUBIA) CEPILLO


DEPT. TECNOLOXÍA

TRABALLOS EN MADEIRA ●

UNIÓNS – –

C.P.I. DE BEMBIBRE

COLAS E PEGAMENTOS PUNTAS E TORNILLOS ENSAMBLAXES


DEPT. TECNOLOXÍA

TRABALLOS EN MADEIRA ●

ACABADOS – – –

C.P.I. DE BEMBIBRE

– –

SELADORES VERNICES PINTURAS LACADOS

2º eso madeira  
Advertisement