Page 1

La felicitat Diego Peñarrubia Iván Aguilar Adrián Herraiz Jorge Nuñez 4ºA


Índex 1-Que és la felicitat? 2-15 en Agost 3-Viatge a Grecia 4-Teories Ètiques


Què és la felicitat? Segons Wikipedia, "La felicitat és un estat d'ànim que es produeix en la persona quan creu haver aconseguit una meta desitjada. Tal estat propícia pau interior, un enfocament del mig positiu, alhora que estimula a conquistar noves metes. És definida com una condició interna de satisfacció i alegria." Segons Aristóteles, “La felicitat com ben suprem, que dóna sentit i finalitat a tot altre fi volgut per l'home". Per a nosaltres la felicitat és un termini molt complex. Deuria ser un estat d’ànim provocat per bones accions a favor, però moltes vegades ocorre realment el contrari a aquesta societat, que basa el consumisme en la seua idea de felicitat, quan mes diners tens mes feliç eres. Comparant aquesta societat amb altres que tenen menys recursos, pensem que no som feliços i que ens falta un llarg camí per a trovar-hi la vertadera felicitat. Felicitat es un estat agradable que fa que es viva la vida més a gust. Pensem que no és mes feliç el que mes té, sino el que menys necessita. A aquesta situació, no hi ha molta felicitat, dificultada per la crisi econòmica i la manca de treball. En front d’això, nosaltres pensem que hi ha que tindre una actitud positiva, que la felicitat hi ha que buscarla, no ve a por tu. L’única excusa per no ser feliç es no voler ser-ho, sempre donant l’excusa de que falta algo per ser feliços completament. Així doncs, amb aquestes idees, ens proposem realitzar les activitats del dossier d’ètica a partir d'algunes preguntes que ens hem preguntat.

Som realment feliços en el nostre dia a dia? Quina importancia li donem a la felicitat? Una persona materialista es feliç? Quina és l'opinió que donen els filisofs sobre el tema? El diner dona la felicitat? Que és el que realment importa per a ser feliç?


15 en Agost Per a començar hem fet una valoració del vídeo 15 dies d'agost que narra la forma de veure la vida adulta desde la vista d'un xiquet. El tema principal i a partir del qual el xiquet comenta sobre la vida és quan es fa la pregunta Que vull ser de mayor?. Al que el xiquet respon que el no vol ser major ja que quan va pel carrer l'únic que troba és gent amb les cares llargues com si al complir el 18 anys s'acabara la felicitat per a ells, i que per a l'únic que treballen és per a tindre diners muntanyes i muntanyes de diners, tot per a després uns miserables 15 dies a l'agost en el que l'únic que fan és anar-se'n lluny de les seues vides per a oblidar tot, (d'ací és on ve el nom del vídeo 15 dies a l'agost). Ell diu que no vol ser major que vol ser com Piter Pa viure en un món sense preocupacions sense cares llargues que l'únic que t'haja d'importar és ser feliç i oblidar-te de ser una persona que només viva per que la seua meta és aconseguir muntanyes de diners per a, en alguns casos aparençar el que una persona no és si no el que el seu diners fa que aparien-te, el significat que el vídeo dóna sobre la felicitat és que la majoria de gent fa el que els altres diuen i tindre ho ultime, el millor, per exemple si trauen l'ultime model de mobil dec tindre-ho per a ser feliç i que els altres vegen que sóc feliç, tot açò s'aconseguix amb els diners de hi ha el que abans hem comentat de perquè els adults l'únic que volen són muntanyes i muntanyes de diners per al seu objectiu i per a això fan qualsevol cosa que siga necessària.

La nostra opinió sobre les idees que el vídeo dóna sobre la felicitat, és que no estem d'acord en què la felicitat es base a tindre tot el que el món diu que és millor sinó tindre el que a tu et fa sentiré't millor, moltes persones pensen que el que hi ha elles els fa sintirse millor és això, però també hi ha moltes que pensen el contrari. Una altra de les idees que el vídeo dóna sobre la felicitat és que la gent treballa per a posseir les que li fan feliç en això estamo d'acord però també treballes per que ho necessites per a poder menjar, viure en una casa, etc..., encara que si és veritat que hi ha gent que l'únic per al que veuen el treball és per a tindre una quantitat determinada de diners per a poder comprares coses materials. I amb açò arribem a la conclusió de la nostra opinió sobre este vídeo argumentant que finalment els diners no fa la felicitat però creiem, encara que no estiguem en la veritat, que és el motiu d'ella.


Viatge a grecia Respecte a les qüestions sobre el capítol 11 de viatge a Grècia, les contestacions a les qüestions proposades són aquestes: A) Qui s’ocupa de la reflexió sobre la felicitat? El profesor Constante. B) A qui li ha preocupat el tema de la felicitat i quins són altres problemas morals importants? Li ha preocupat a un alumne anomenat César, i altres dos companys anomenats Juan i Víctor. Altres problemes morals importants que comenten són, la violencia en la actualitat, ja que hi ha molts conflictes bél·lics de distinta envergadura repartits per tot el mon, el repart desigual de la riquea i el creixement del consum humà. C) Quines son les teories étiques mes importants? Una de les teories étiques mes importants és la pobressa, ja que com diu Constante: “mentres que nosaltres ens gastem el diners an aparells per a la nostra diversió i entreteniment moltes persones sobretot xiquets, se estàn morint de fam” D) Penses que ens poden ser útils aquestes teories classiques per a enfrontar-nos als problemes actuals? Pensem que sí, ja que ens ajuden a comprendre que per tindre més diners o béns, que en realitat són capritjos que a vegades no necessitem, no anem a ser més feliços si no estem amb les persones que volem i podem compartir tot això. A més, el consumisme que hi ha ara mateix en el mon està fent una gran desigualtat en el repartiment de les riqueses, fent que els rics es fasen més rics i els pobres més pobres. Per culpa d’això moltes persones es moren de fam per tot el mon.


Teories étiques Després d’aquestes respostes del capítol 11 de viatge a Grècia, hem volgut investigar les teories de Sòcrates, Aristòtil, Hume i Kant, perquè pensem que són les que millor reflecteixen el tema de la felicitat. Teoria Ètica: El que està bé i el que està mal no canvia a través del temps. Per a conèixer-ho només fa falta que ens preguntem detingudament a nosaltres mateixos “En el nostre interior habita la veritat”. Nom del filòsof: Sócrates Idees fonamentals: Per a nosaltres esta frase vol dir que les coses bones i les coses roïnes que has fet al llarg de la vida no es canvien encara que penses que si per això has de pensar si en el teu interior habita la veritat perquè sàpies valorar el que has tire bé i el que has tire mal per a millorar un futur i ser feliç fent coses bones. Teoria Ètica: La virtut consisteix a quedar-se sempre amb el terme mitjà entre els dos extrems relatius a qui presa la mesura. Nom del filòsof: Aristóteles Idees fonamentals: Pensem que el teme mitja és necessari en molts aspectes de la nostra vida. És necessari saber equilibrar la balança dels sentiments i de la raó que amb poques paraules és en el que coniste el terme mitja. També és totalment cert que hi ha coses que són blanc o negre. El ser humà, entre altres coses, ha d'aprendre a saber prendre les seues decisions, a ser radical en molts aspectes. Finalment l'expressió descriu una persona equilibrada, que sabrà prendre el camí correcte en cada ocasió, guiant-se pels seus sentiments o per la seua lògica, i de vegades aplicara un poquet de cada. Teoria Ètica: Seguir els dictats del cor, més que els de la raó, i ser alegres. Nom del filòsof: Hume Idees fonamentals: Pensem que aquesta teoria complementa en algun sentit la de dalt, en la vida cal prendre moltes decisions i el que l'expressió vol dir és que problablement si la majoria de les decisions que prenguérem les pensàrem mes amb el cor que amb la raó seriem més feliços. Teoria Ètica: Actuar amb bona voluntat, o siga, fent només allò que ens agradaria que fera tot el món Nom del filòsof: Kant Idees fonamentals: Aquesta és una de les expreeesiones mes utilitzades en tot el món 'no faces el que no t'agrada que t'hagan'. Creiem que si cada persona del món fera el que a ell/ella li agradaria que li feren, el món en general seria mes feliç ja que a tots ens agrada ser feliços i que ens feren feliços.

ètica  

treball de ètica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you