Page 1

ELS MITES REVISCOLEN LA POMA DE LA DISCÒRDIA 1.-INTRODUCCIÓ El títol del mite a partir del qual treballarem evidencia el propòsit d’aquesta unitat, que és dotar l’alumnat d’estratègies adequades per identificar els malentesos abans que esdevinguen conflictes. I és que Èride sol presentar-se massa freqüentment en les nostres vides sembrant discòrdia i, amb ella, dolor. Als pobres mortals no ens regala una poma d’or, ni tan sols una poma dolça i saborosa, sols sembra zitzània perquè es produïsquen malentesos que, amb el temps, poden generar conflictes greus. Si els problemes interpersonals no són sufocats aviat, com si d’un incendi es tractara, poden degenerar en conflictes que podrien arribar a destruir una amistat, una família o, fins i tot, l’autoestima. D’ací la importància de saber detectar els malentesos abans que es produïsquen discrepàncies insalvables. Aquests solen nàixer de fets sense importància, són una petita espurna que, si s’alimenta, pot arribar a ocasionar un gran incendi. Per això, mai no hem de donar importància als comentaris inoportuns sinó “actuar com autèntics bombers” i apagar el foc abans que cresquen les flames. Sols així podrem detenir Èride, la deessa de la discòrdia: Hem de ser uns experts en la detecció i en la solució dels malentesos. En aquesta unitat, pretenem lligar l’educació emocional i en valors amb continguts acadèmics de l’àrea lingüística propis del currículum de segon d’ESO. Per tant, partirem de la competència lingüística com a base, per treballar-ne d’altres com la competència cultural i artística i també la competència social i ciutadana. Per què aquestes competències i no unes altres?  Competència lingüística. Pretén l’ús del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita. L’alumnat treballarà qüestions de Llengua amb un metallenguatge adient a segon curs de l’ESO; crearà textos orals i escrits de diferent extensió i amb


finalitats diverses; intentarà identificar i transmetre les emocions que li ocasionen els malentesos que conega o en què s’haja vist involucrat.  Competència cultural i artística. Conéixer i apreciar els mites com a font de patrimoni cultural dels pobles i valorar-los com a mitjà d’aprenentatge per encarar els problemes que ocasiona el dia a dia. Usar manifestacions artístiques, com el teatre, com a font de coneixement i d’enriquiment personal.  Competència social i ciutadana. Pretenem que l’alumnat, a partir de la tasca i de totes les activitats i exercicis que l’acompanyen, siga capaç de comprometre’s a millorar la realitat social en què viu. Per això és necessari que dispose d’una sèrie d’estratègies que li permeten identificar els malentesos i saber-los resoldre. Sols així podrà exercir els seus drets i els seus deures amb solidaritat i responsabilitat respecte a la resta d’éssers humans. Per a concloure, sols esmentar que també es treballarà la competència d’aprendre a aprendre per tal que l’alumnat puga assolir, amb l’ajuda de les altres competències ja citades, la competència en autonomia, fonamental per poder desenvolupar-se com a persona i viure el dia a dia

els mites reviscolen  

ensayo en catalan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you