Page 1

Fitxa amb tots els passos per a cada un dels 6 establiments 1. Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior). 2. Adreça exacta de l’establiment. Carrer de Lluçà, 40 3. A què es dedica l’establiment. Alimentació 4. Nom de l’establiment. Frescuore 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. Castella 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha). Català 7. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n’hi ha). Català 8. Llengua de comunicació primera ( en el primer contacte). Castella 9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. Castella 10. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt

Mitjà

Baix

11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt

Mitjà

Baix

12. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt

Mitjà

Baix


13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt

Mitjà

Baix

- Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? Català, perque es la llengua en que posen tot el que esta escrit a l’exterior i interior - Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? Si, perque els noms petits están en castella - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? Hi ha consciencia d’opció - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? Castella, si, si - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? No

Catala frescuore2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you