Page 1

DIEDERIK VANE


“Met jouw karaktereigenschappen: nieuwsgierig, leergierig en je vraagt ons de oren van het hoofd, heb ik eigenlijk weinig negatiefs op te merken.� Dit zijn de afsluitende woorden van mijn atelier begeleider aan het einde van het tweede jaar. En zo zie ik mijzelf ook; met een frisse blik op de stedenbouw en een rationele kijk hoop ik het ver te schoppen.


2010-2012-2013-2014

Student urban design. Worstelend door het innovatieve leven van de stedenbouw kom ik deze studie door. Projecten die gaan over herstructurering, een heel nieuw dorp ontwerpen of strategisch plannen. Ik heb veel geleerd en dit kunt u terug zien in dit portfolio. -Diederik Vane

DIEderik vane - URBAN DESIGN


MAJOR// LUIK ACUPUNCTUUR


2010-2012-2013-2014

De architectuurnota 2012 legt uit dat onze ontwerpopgave is veranderd. Als gevolg van een vraaguitval in de bouwsector is de opgave voor de architect en de stedenbouwer veranderd. Niet langer zijn de vragen aan de stedenbouwers eenduidig en gericht op een eindplan. Steeds vaker is de ontwerper onderdeel van een complex afwegingskader om te komen tot een richting of koers voor een gebied. De maatschappelijke opgave krijgt alle fotcus. De opgave “Luik” houdt in dat ik als Urban Designer mezelf als adviseur op moet stellen. Dit door ontwerpend onderzoek en het vertalen van programma’s en belangen naar ruimtelijke oplossingen en consequenties. Een strategie waarin verschillende opgaven zich over de tijd kunnen ontwikkelen. In plaats van een eindbeeld dient ruimte geboden te worden aan mogelijke ontwikkelingen. Hiervoor is het nodig de verschillende partijen en belangen te identificeren en van hieruit ruimtelijke scenario’s te schetsen. Hieronder ziet u het eerste deel, de analyse en visie op de stad Luik die gaan leiden tot de hierboven beschreven strategie.

DIEderik vane - URBAN DESIGN


Visie Luik op internationaal niveau


Visie Luik op stads niveau

Visie Luik op regionaal niveau


Visie Luik op stads niveau


GL

Visie Luik op Wijk niveau


Detail handel

Hotels

zz

z

Restaurants

Wonen

P

Recreanten

Ontmoetingsplekken Parkeergarage

Onderwijs

Kantoren

Opslag, transport

IngrediĂŤnten van de wijk hebben peper nodig.


1 Model 1, Business District als versnipperd element die zo de kwaliteiten van de wijk versterkt.

GUILLEMINS

Media Cite

MAMAC

2 Model 2, Business District als centraal punt die gaat fungeren in een groot schalige stadsroute.

GUILLEMINS

3 Model 3; Business District als ruggengraat voor de wijk. GUILLEMINS


1

5

GUILLEMINS GUILLEMINS

2

6

GUILLEMINS

GUILLEMINS

3

7

GUILLEMINS

GUILLEMINS

4

8 maas

Ruimtelijke randvoorwaarden

GUILLEMINS

GUILLEMINS


Plankaart 1:2000


42 m

20 m

55 m

16 m

19 m

30 m


ZUID LIMBURG // BLANKENBERG


2010-2012-2013-2014 Er is al jaren veel kritiek op de nieuwe stads- en dorpsuitbreidingen in Nederland geweest: Ze zouden overal hetzelfde zijn, identiteitsloos en saai. Kilo-knaller- stedenbouw. Vanuit de stedenbouw zijn voor de crisis al pogingen ondernomen om nieuwbouwprojecten interessanter te maken door thematisering. De laatste trend was: maak van de stadsuitbreidingen een soort nieuwe dorpjes. Niet zo gek, want de stadsuitbreidingen hebben vaak nauwelijks nog iets met de stad te maken, liggen bijvoorbeeld op een half uur fietsen van het centrum en zijn dus eigenlijk op zichzelf staande dorpjes. Veel kleinschalige woningbouwprojecten die nog wel ontwikkeld worden buiten de stad grijpen terug op het thema van het boerenerf, gehucht, het ‘dorpse karakter’ Zuid-Limburg, een gebied wat een prachtig landschap kent met vele pittoreske dorpjes. Een gebied met karakter. Maar stel je krijgt de kans om ergens in heel Zuid-Limburg een ontwerp te maken, waar doe je dat dan? en voor wie? en hoe gaat dit eruit zien? De opgave was een gehele verhaallijn te vormen, van analyse tot ontwerp. Wat is mijn mening over Zuid-Limburg? Wat wil je bereiken? Uiteindelijk is er een zelfgekozen locatie met een campus ontwerp gericht op studenten uitgerold. Hoe dit is gevormd volgt hieronder.

DIEderik vane - URBAN DESIGN


historische analyse reeks Gulpen

Onderzochte dorpjes Zuid Limburg


Programmatische visie Zuid Limburg

Landschappelijke visie Zuid Limburg


Locatie analyse Blankenberg


plankaart Blankenberg - 1:2500


Principe ijskelder

Doorsnede ijskelder

Sfeerbeeld logee huis


SOUBURG // BEDRIJVENTERREIN


2010-2012-2013-2014

Het bedrijventerrein ten zuiden van Souburg is een braakliggend terrein. Souburg wil hier graag bedrijven gaan aantrekken om in combinatie met de Aagje Dekenstraat, het stationsgebied en de gehele buitenhaven (ten zuiden van het bedrijventerrein, die ook in herontwikkeling is) Vlissingen beter draaiende te krijgen. Op het terrein hebben zich nu al een aantal bedrijven gevestigd in het oosten en nu moet het terrein gevuld worden. Belangrijk is dat het terrein langs de A58 ligt. De A58 en het kruispunt zijn namelijk de grote binnenkomst voor Vlissingen vanaf de snelweg. Het heeft een groene uitstraling en moet ook in kwaliteit blijven voorzien. Nu heeft buro MA.AN de opdracht gekregen om hier een verkavelingsplan voor te maken. Samen met een aantal randvoorwaarden moet dit vervolgens de gemeente Vlissingen voorzien in een invulling met een goede ruimtelijke kwaliteit. Aan mij de opdracht om hierover na te gaan denken, een concept te verzinnen en wat uit te proberen in Autocad

DIEderik vane - URBAN DESIGN


Onderzoekend schetsen


Verkavelingsplan Souburg bedrijventerrein


VLISSINGEN // AAGJE DEKENSTRAAT


2010-2012-2013-2014

Het Scheldekwartier in Vlissingen is momenteel een braakliggend terrein vlakbij de haven en ligt langs de autoroute die wordt gebruikt om Vlissingen binnen te komen. Dit betekent dat het Scheldekwartier eigenlijk een heel belangrijk gebied voor Vlissingen is. Het eerste wat je moet doen bij een braakliggend terrein is het creeĂŤren van bereikbaarheid. Daarom was de opdracht van Gemeente Vlissingen aan VHP om een hoofdweg te ontwerpen : de Aagje Dekenstraat. Deze weg zou dan als entrĂŠe gaan dienen voor de binnenstad. Deze opdracht werd later doorgeschoven naar Buro MA.AN en vervolgens naar mij. Het ontwerp lag er dus al, maar dit ontwerp was technisch zo matig ontworpen dat er allerlei eisen en aanpassingen mee zijn gekomen voor het plan. De opdracht werd uiteindelijk om alles in zijn geheel aan te passen. De kleur, de afstand tussen de fiets- en voetpaden, de afstand tussen de bomen. Oftewel de hele structuur van het plan. Deze weg moet gaan zorgen voor de mogelijkheid tot nieuwe ontwikkelingen op en rond het gebied en tevens als entree dienen voor de gehele stad.

DIEderik vane - URBAN DESIGN


bloemrijk grasmengsel grasberm ligusterhaag bomen nieuw rijweg: asfalt zwart rijweg: betonklinkers grijs keiformaat fiets-voetpad: asfalt rood voetpad: betontegels 30x30 parkeervakken: stelconplaten 200x200 middenberm: scoria bricks rooilijnen toekomstige bebouwing eigendomsgrens entree parkeergarage N

Verlengde Aagje Dekenstraat Tijdelijk ontwerp schaal 1:2000 8 mei 2013

STEDENBOUW BEELDENDE KUNST LANDSCHAP ARCHITECTUUR


Aagje Dekenstraat ingezoomd op rotonde


Aagje Dekenstraat ingezoomd op hoofdgebouw


K&L strook 2,5m

gebakken klinkers keiformaat roodbruin

gebakken klinkers dikformaat roodbruin

asfalt zwart

scoria

asfalt zwart

goottegel

band 28/30 antraciet

band 13/15 * 25 antraciet gebakken klinkers dikformaat roodbruin

gebakken klinkers dikformaat roodbruin

band 28/30 antraciet gebakken klinkers keiformaat roodbruin

goottegel

asfalt zwart

scoria

asfalt zwart

goottegel

goottegel gebakken klinkers dikformaat roodbruin

band 28/30 antraciet

asfalt rood

band 13/15 * 25 antraciet band 28/30 antraciet

asfalt rood

K&L strook 2,5m gebakken klinkers waalformaat roodbruin band 13/15 * 25 antraciet

gebakken klinkers waalformaat roodbruin

profiel BB K&L strook 2,5 m band 13/15 * 25 antraciet gebakken klinkers waalformaat roodbruin K&L strook 2,5 m gebakken klinkers waalformaat roodbruin

Doorsnedes Aagje Dekenstraat asfalt rood

bestaande goot

asfalt zwart

gebakken klinkers keiformaat roodbruin

K&L strook 2,5 m

asfalt rood

bestaande goot

asfalt zwart

scoria

asfalt zwart

goottegel

band 28/30 antraciet

gebakken klinkers waalformaat roodbruin

gebakken klinkers waalformaat roodbruin

band 13/15 * 25 antraciet K&L strook 2,5 m

gebakken klinkers band 13/15 * 25 antraciet dikformaat roodbruin

gebakken klinkers dikformaat roodbruin

gebakken klinkers band 28/30 antraciet keiformaat roodbruin

goottegel

asfalt zwart

scoria

1:500 Profiel CC 1:500 profiel CC CC Profiel water kade gras fietspad rijweg berm parallelweg

parkeren

voetpad

water kade gras fietspad rijweg berm parallelweg parkeren voetpad

14 3 10 0.6 2.75 0.8 2.75 0.15 3.55 0.3 3,5 2 4

14 3 10 0.6 2.75 0.8 2.75 0.15 3.55 0.3 3,5 2 4

Profiel BB 1:500 Profiel BB 1:500 voetpad

fietspad

berm rijweg berm parallelweg

parkeren

voetpad

voetpad fietspad berm rijweg berm parallelweg parkeren voetpad

3 0.15 2 0.3 2 0.15 2.75 0.8 2.75 0.15 3.55 0.3 3.5 2 4

3 0.15 2 0.3 2 0.15 2.75 0.8 2.75 0.15 3.55 0.3 3.5 2 4

26.9 m

26.9 m

43,85 m

43,85 m


DEN BOSCH // NOORD


2010-2012-2013-2014

De Zuid-Willemsvaart is een kanaal dat van Weert tot Den Bosch loopt. De opgave gaat over de toekomst van het kanaal net ten noorden van het centrum van Den Bosch. Het ligt globaal tussen sluis O en de citadel. Door het realiseren van een omleiding voor de beroepsvaart verandert de situatie van de huidige vaart. in 2010 is deze omleiding gereed gekomen. Er doen zich in de stad nu kansen voor om hier een nieuwe invulling aan te geven in dit deel van de stad. Er moet worden nagedacht over de inrichting en invulling van dit stadsdeel en de gebruiksmogelijkheden van het water. Gezien de strategische ligging van het gebied is een strategie op verschillende schaalniveaus nodig. Vervolgens een ontwerp waarin duidelijk wordt gemaakt hoe ik aankijk op de toekomstige situatie en wat de betekenis van de locatie is voor de stad. Op welke wijze kan de gekozen invulling de bestaande kwaliteiten van de Bossche binnenstad als geheel versterken en aanvullen?

DIEderik vane - URBAN DESIGN


Visie Den Bosch Noord


Plankaart Den Bosch Noord 1:500


Doorsnedes binnentuin en hoofdstraat

Lagenbenadering ZEN-gedeelte


MINOR // DE MODERNE STAD


2010-2012-2013-2014

Het gaat momenteel niet zo goed met de economie, waardoor ook de stedenbouw het erg zwaar heeft. Hoe gaat onze rol veranderen met deze onzekere toekomst? Wat gaat er gebeuren nu de samenleving steeds meer vanuit bottom-up initiatief wordt gestuurd? Dit onderzoek zal een blik op de toekomst werpen en inzicht geven over de verandering van de planbaarheid van de moderne stad. Door middel van vier scenario’s van de toekomst is er geprobeerd antwoord te geven in wat voor mate er sprake zal zijn van planbaarheid. De verzorgingsstad, de individuen stad, de creatieve stad en de digitale stad. Deze scenario’s zijn gevormd aan de hand van een matrix. Twee assen waarbij de een uit “arm - rijk” bestaat en de ander uit “progressief - conservatief”. Vervolgens worden er uitspraken gedaan per scenario wat voor rol de overheid en de burger nu hebben en wat de kenmerken van de des betreffende stad zijn. Vervolgens is er voor het scenario, “de creatieve stad” , een toolbox gemaakt met ingrepen die de overheid zou kunnen toepassen om het scenario te kunnen optimaliseren. Let op; dit project is een groepsproduct, dus niet alles wat u ziet uit deze Minor is afkomstig van mijn hand.

DIEderik vane - URBAN DESIGN


1900

1910

van 1916

1920

1930

1940

Eerste auto rijdt door Nederland

1839

1914

1980

1990

2000

2010 2013

1938

U-boot

1897

Eerste spoorlijn

1970

1915 - 1965: Hybride markt kent vrije val

Rond 1900

Stoomtrein belangrijkste vervoermiddel

1886

1960

WO I

WO I

INFRAstructuur

De watersnoodramp van 1953

1950

Eerste volksauto

KLM

2002

vanaf 1973

Begin van ‘Space Race’

2011

Toyota Prius II wint auto van het jaar

Herorganisatie NS

Eerste mens op de maan

HSL

2004

1995

1969

Aantal auto’s en snelwegen verdrievoudigen

2009

OV Chipkaart

veel onderzoek en ontwikkeling hybride auto’s

1950-1960

1937

1919

Pope Manufacturing Company of Hartford bouwt ongv. 500 elektrische wagens

Vanaf 1957

Ontstaan van N.V. Nederlandse spoorwegen (NS)

Dagelijkse verbinding Thalys

Rond 1900

serieuze aanleg van riolering

1870

STEDELIJKE INnOVATIE

Ontwikkeling van het moderne asfaltbeton

Wetenschap

1886

1923

• Eerste elektrisiteitscentrale • Nijmegen 1e stad met straatverlichting • Uitvinding gewapend beton

1888

1ste windturbine (USA)

Vanaf 1970

Eerste groene dak (Le Corbusier)

Vanaf 1973

Opkomst groene daken

1908

Vanaf 1995: meer aandacht voor bodum: grondwaterstand te laag, zorgde voor een

Opkomst van windturbines

1932

Eerste zonnepaneel

gescheiden afwateringssysteem. Opkomst van hemelwater afvoeren in de grond en wadi’s

1958-1997: Werkzaamheden Deltaprogramma

Afsluitdijk - IJsselmeer

1995

Vanaf 1985 Prototype Strahlerzieler (Duitse radar)

1982

1919

Digitale ontwikkeling

1951

Eerste radio uitzending

Eerste video camera

1967

Eerste zwart wit televisie

Uivinding kleuren TV

1988

WWW ontwikkeld

Eerste telefoonnet (inbel centrale)

Eerste mobiele telefoon op Nederlandse markt

Portofoon (Walkie talkie)

1890-1910

Rond 1850

Economie

1930

SHELL CRISIS €1.752 mil. staatsschuld

1964

Mondialisering €13.855 mil staatsschuld

1860

Marxisme als reactie op primitief kapitalisme

1970

Internetzeepbel

2008

Hypotheek/crediet crisis €346.168 mil staatsschuld

2013

€450 miljard staatsschuld

Invoer van de euro

1914 - 1970 Primitief kapitalisme stabiliseert, Sociaal kapitalisme in opkomst'

Kabinet bestaat veelal uit losse personen van zowel links als rechts

1935

Eerste Nota, begin ontzuiling van de samenleving

1933-1945

1966

Vanaf 1910: Tuinstad, gesloten bouwblokken

2002

Vierde nota extra, VINEX

1973-1983

Tweede Nota, Aanwijzen groeikernen > spreiding

Moord op Pim Fortyuin

2001

1990-2000

Derde Nota, doorzetten spreidingsbeleid

Aanslag op WTC

Periode van welvaart, groei verzorgingsstaat

2000

1980-1990

1945-1970 Wederopbouw: tijd waarin alle neuzen dezelfde kant opstaan

Opkomst NSB

1995

Vierde nota

Periode van bloei, mensen wilden meer luxe

1960

Enorme bezuinigingen opkomst van extremistische partijen veel onrust in de samenleving

1918

1988

1970-1980

30% van de burgers werkloos werkverschaffingsprojecten

1929-1933

Tijden van crisis, opkomst van de rechtse en extreemrechtse politiek

Periode van crisis: bedrijven kregen meer invloed

1930

1970

Omslagpunt van gesloten naar open stadbeeld

Omslagpunt van groot- naar kleinschalig

1940 - 1965: Wederopbouw, ‘de wijk’ als nieuw begrip

1980: Compacte stad

1850

Na de industriële revolutie > Urbanisatie

1920 - 1963: Uitvoering Zuiderzee werken

1900-1910

Vanaf 1930: Strokenbouw in NZ-richting en start hoogbouw

Engelse landschapsstijl

Vanaf 1950: Stempelbouw

2013: Kleinschalige transformaties

1972

Komst anticonceptie geboorte aantal daalt

1945: Na de WOII Babyboomers

Stemrecht voor de vrouw

Suriname onafhankelijk hierdoor forse groei immigranten

Offecieel startsein bouw overvecht

Overvecht

Gemeentelijke herindeling Gemeente Utrecht, wederopbouw plan Overvecht

0-1961: Overvecht Polder.

Meer niet-westerse allochtonen dan westerse allochtonen

Vanaf 1960: Derde feministische golf

1975

1961

1954

Stijging allochtonen door oorlog Joegoslavie & arbeidsimmigranten

Vrouw kreeg op latere leeftijd kinderen, gezinnen werden kleiner

1950: De vrouw mocht werken

2000

1990

1 op 10 personen van bevolking is allochtoon

1970

Vanaf 1960: Tweede feministische golf

Piek in dodenaantal vanwege de WOII

1919

2000: Vinex-wijken en radicale stadsvernieuwing

Vrij verkeer binnen de EU

1960: Megatructuren

1960

Veel doden tijdens de WOI

Vanaf 1870: Eerste feministische golf

1993

1970: Herbergzaamheid leidt tot ‘bloemkoolwijken’

1914-1918

Bevolking

2000

Technologische revolutie €187.345 mil staatsschuld Institutioneel realisme € 159.632 mil staatsschuld

2002

Marxisme schiet door naar communisme

Moeizame kabinetsvorming na de oorlog Overwegend Katohliek kabinet

RUIMTE

Whats App

1985

Hyper kapitalisme Individualisme

Eerste Hypotheek

Skype

2009

1917

1926-1929

Politiek

1990

Olie crisis €86.491 mil staatsschuld

1950

• Smartphone • Facebook en Twitter • Google Maps en Earth

Start KPN met mobiel bellen in Nederland

1980

De grote depressie €2.273 mil staatsschuld

3d printer

2006 2003

1993

Eerste digitale foto camera

1915

Industriële revolutie

1996

Eerste webbrowser Internet algemeen bekend grote publiek

1981

Belangrijke periode ontwikkeling van batterij technologie

Google glasses

2011

Google zoekmachine gelanceerd

1992

2013

Ipad

Google zoekmachine in Nederlandse taal

1997

1983

2010

Iphone

2002

• KPN introduceert WAP • Napster, online share

1991

Pinpas voor het eerst in gebruik

1975 - 1985:

1938

2007

Bluetooth

1999

Veel ontwikkeling in home computers

1881

2001

• Chipknip • Introductie van SMS

Eerste betaalbare laptops op de markt

1916

1985

Toename bovolking vanwege asielzoekers

1970

2007

Generaal pardonregeling

1995

2010: Begin van de vergrijzing

• Kans op scheiding toegenomen, meer kleine huishoudens • Invoer van GBA

2007

Bouw overvecht klaar

Vernoemd naar krachtwijk (Vogelaar wijk)

2011

50 jarig jubileum

1980

Begin bouw Winkelcentrum Overvecht

2008

Aanpassing van de wegen structuur

2012

Start nieuwbouw projecten als MariaKwartier

2010: Aanpak groen en voorzieningen

Geschiedenis onderzoek


De ontwikkeling van de planbaarheid • Door de voortdurende woningnood vraag naar grootschalige uitbreidingsplannen • Toename auto gebruik behoeft planning • De vele planning komt terug in de eerste en tweede nota

Hoogtepunt

Verzorgi Verzorgingsngsstadstad

Hoogtepunt technologische revolutie en verdere doorontwikkeling

Wetenschappelijke ontwikkelingen gedurende de tweede wereldoorlog, waarvan de ontwikkeling van de auto de belangrijkste is

digitale stad

Het hoogtepunt van de industriele revolutie loopt langzaam ten einde

Gemiddelde ontwikkeling

Wetenschap had niet de prioriteit

• Dictatorschap als ultieme vorm van planning • Tijdens WOII bedenken van wederopbouwplannen

Daling van de planning: burgers kregen meer inspraak en hadden steeds meer kritiek op grootschalige plannen

individuen stad

Toename van de mechanisering gedurende WOI

Paniek moment in de crisis, alle ontwikkelingen worden tijdelijk gestaakt en moeten herpakt worden

Opkomst digitale revolutie: Ontwikkeling van de computer, internet en (sociale) media

Creatieve stad

Grote depressie: Stagnering van ontwikkelingen in de wetenschap

Woningwet als eerste vorm van ordening

Olie crisis roept voor ontwikkeling in de wetenschap

Shell crisis: Stagnering van ontwikkelingen in de wetenschap

Zwakke ontwikkeling

Verzorgingsstaat veranderd in participatie samenleving: Door economische crisis weinig ontwikkelingen, burgers komen met eigen initiatieven

‘De stad’ kwam weer in de mode, economie gaat meer een rol spelen bij het uitwerken van plannen, dit zorgde ervoor dat het bedrijfsleven meer inspraak kreeg.

Zuiderzee werken: planning van bovenaf wat meer planning tot gevolg heeft

Legenda

Ongestructureerde groei van steden door: industriele revolutie

PLANBAARHEID PLANNING OVERVECHT ONTWIKKELING WETENSCHAP

1900

1910

De watersnood van 1916

1920

1930

1940

Rond 1900 1886

Eerste auto rijdt door Nederland

1839

Eerste spoorlijn

Stoomtrein belangrijkste vervoermiddel

1897

Pope Manufacturing Company of Hartford bouwt ongv. 500 elektrische wagens

De watersnoodramp van 1953

1960

1970

1980

1990

2000

2010

WO I

WO I

INFRAstructuur

1950

2013

Extrapolatie van de geschiedenis + vorming van vier scenario’s

1915 - 1965: Hybride markt kent vrije val 1914

1938

U-boot

Vanaf 1957

Ontstaan van N.V. Nederlandse spoorwegen (NS)

1937

1919

Eerste volksauto

KLM

OV Chipkaart

veel onderzoek en ontwikkeling hybride auto’s

1995

1969

Aantal auto’s en snelwegen verdrievoudigen

2002

vanaf 1973

Begin van ‘Space Race’

1950-1960

Herorganisatie NS

Eerste mens op de maan

2009 HSL

2004

Toyota Prius II wint auto van het jaar

Rond 1900

serieuze aanleg van riolering

1870

STEDELIJKE INnOVATIE

Ontwikkeling van het moderne asfaltbeton

1886

• Eerste elektrisiteitscentrale • Nijmegen 1e stad met straatverlichting • Uitvinding gewapend beton

1923

Eerste groene dak (Le Corbusier)

Vanaf 1970

Opkomst groene daken

Vanaf 1973

Opkomst van windturbines

Vanaf 1995: meer aandacht voor bodum: grondwaterstand te laag, zorgde voor een

gescheiden afwateringssysteem. Opkomst van hemelwater afvoeren in de grond en wadi’s

2011

Dagelijkse verbinding Thalys


Anonieme stad

Conservatief

Verzorgi Verzorgingsngsstadstad

Arm

Rijk

Creatieve stad

Progressief

digitale stad Vier scenerio’s in de moderne stad


BEHEER VANBeheer DE van OPENBARE de openbareRUIMTE ruimte doorDOOR de omligBEWONERS gende bewoners: vrij stoep gebruik:

markt

kunst

FUNCTIEtoekenning van blinde gevels gevel bekleding

ruimtelijke extensie

muziek

of

VRIJE STOEPEN

graffiti

vegetatie

balkon

stimuleren van antikraak wonen:

entree

VRIJvriGEBRUIK GEVEL j gebruik van gevel materialiMATERIALISATIE sering:

te koop film/protectie

erker

kraken

verkocht

kas

STIMULEREN VAN ANTI KRAAK WONEN

Handgetekende principes uit de Toolbox


HATTEM // DORPSKARAKTERISTIEK


2010-2012-2013-2014

DIEderik vane - URBAN DESIGN

Hattem is een plaatsje ten westen van Zwolle. Deze stad heeft twee verschillende delen, een historische binnenkern en een jaren ‘70 - ‘80 wijk. Nu wil de gemeente Hattem gaan uitbreiden op een ongebruikte ijsbaanlocatie. Deze locatie ligt langs beide stedelijke gebieden en nog een groenstructuur. Nu zijn hier drie modellen voor gemaakt. Een voor het doortrekken van de historische kern, een voor het doortrekken van de jaren ‘70-’80 wijk en een voor het doortrekken van de groenstructuur. De opdracht van de gemeente Hattem is om een verkavelingsplan te ontwerpen voor dit gebied. De modellen waren er al maar voordat er verder werd gewerkt aan een ontwerp moesten er meer randvoorwaarden voor deze ijsbaanlocatie worden gecreëerd aan de hand van zicht en beleving. Dit werd dus ook mijn opdracht. Maar waarom zicht en beleving? De oorzaak hiervoor is vanwege het feit dat het dorpje al vanaf de spoorbrug een mooi pitoresque beeld vormt van de kerk en de molen. Nu ligt de ijsbaan voor dit beeld dus is het een voorwaarde dat dit beeld wordt behouden. Uiteindelijk moet uit deze zichtlijnenstudie worden geconcludeerd hoe hoog de bouwhoogtes mogen worden, wat later een hulpmiddel voor het ontwerp zal zijn.


Veranderend zicht op Hattem, dorpskern Panorama foto beeld Hattem


Zicht op Hattem in doorsnede + Hulplijn


portfolio 2014  
portfolio 2014  

Diederik Vane Urban Design MA.AN / NHTV

Advertisement