Page 1

Användning av rösträtter

Fondbolagets ägarpolicy anger en ambition att deltaga i bolagsstämmor för de företag där fonden tillhör de större ägarna och där innehavet representerar ett icke oväsentligt innehav i en eller flera av fondbolagets fonder. När vi deltar i bolagsstämmor kan vi utnyttja fondens rösträtt. Rösträtterna ska enbart användas till förmån för fonden och i andelsägarnas intresse samt i samklang med fondens inriktning och mål. I de fall det sker händelser i ett bolag som vi tydligt reagerar på är det normala att vi säljer aktierna. Om vi trots allt behåller aktierna kan vi tänka oss att utöva rösträtt på bolagsstämman. Utförligare information kan lämnas av fondbolaget vid förfrågan.

________________________________________________________________________________________ Postadress/Mailing address Besöksadress/Visiting address Org.nr Telefon/Telephone 556491-3134 +46(0)18-64 05 40 Box 1008 Dragarbrunnsg. 45 E-post Telefax 751 40 Uppsala Uppsala info@didnergerge.se +46(0)18-10 86 10

/rostratter  

http://www.didnergerge.se/uploads/documents/form/rostratter.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you