Page 1

Portföljstrategi

Vi bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder. Målsättningen är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex. Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra företag med god kurspotential. Vi placerar enligt våra bästa idéer oberoende av bransch och börsvikter. Fondernas utvecklig gentemot index kan visa viss oregelbundenhet, och man måste vara villig att ta risken att fonden ibland utvecklas sämre än index. Vi är försiktiga med att ha en bestämd uppfattning om börsens utveckling och vår filosofi är att jämt vara mer eller mindre fullinvesterade. Vi har normalt en långsiktig placeringshorisont och rekommenderar att våra andelsägare har en placeringshorisont på minst fem år. Utförligare information kan lämnas av fondbolaget vid förfrågan.

________________________________________________________________________________________ Postadress/Mailing address Besöksadress/Visiting address Org.nr Telefon/Telephone 556491-3134 +46(0)18-64 05 40 Box 1008 Dragarbrunnsg. 45 E-post Telefax 751 40 Uppsala Uppsala info@didnergerge.se +46(0)18-10 86 10

Portfoljstrategi  

http://www.didnergerge.se/wp-content/uploads/2014/02/portfoljstrategi.pdf