Page 1

)BMWÌSTSBQQPSU 6UWFDLMJOHFOEFUGÚSTUBIBMWÌSFU

%JEOFS (FSHF "LUJFGPOE 4WFSJHF TUFH GÕSTUB IBMWÇSFU ù÷÷þ NFE øü þ QSPDFOU JOLMVTJWF MÅNOBE VUEFMOJOH KÅNGÕSU NFE Ā ü QSPDFOUT VQQHÇOH GÕS 0.9 4UPDLIPMN 7JE IBMWÇSTTLJѫFU WBS BOEFMTWÅSEFU øùùú ÷øLS 'POEFO IBEF EÅSNFE FO HPE VUWFDLMJOH QÇFOGÕSIÇMMBOEFWJTTUBSLCÕST 4FEBO ÇSFUT CÕSKBO IBS WÅSMEFOT CÕSTFS J EF VUWFDLMBEF FLPOPNJFSOBVUWFDLMBUTWÅM7BSKFOFEHÇOHIBSIJUUJMMTTFUUTTPNFUU LÕQUJMMGÅMMFEÇUJMMHÇOHFOQÇLBQJUBMÅSNZDLFUHPE#ÕSTFSTWÅSEFSJOH JSFMBUJPOUJMMWJOTUOJWÇFSOB PDINFEIÅOTZOUJMMEBHFOTMÇHBSÅOUB ÅSJOUFIJTUPSJTLUIÕH7JOTUOJWÇOJGÕSFUBHÅSEPDLHFOFSFMMUTFUU NZDLFUIÕH0SPOGÕSFOWJOTUBWNBUUOJOHPDITUJHBOEFJOëBUJPO ÅSEFOÇUFSIÇMMBOEFLSBѫFOJCÕSTFSOBTWÅSEFSJOH 5SPUT GPSUTBUU TUJHBOEF PMKF PDI SÇWBSVQSJTFS TBNU J ÇS ÅWFO TUJHBOEFQSJTFSQÇTQBOONÇMIBSJOëBUJPOFOGÕSCMJWJUMÇH.ÇOHBTFS EFUTPNFUUUFDLFOQÇIVSWÅMWÅSMETFLPOPNJOGÕSUJMMGÅMMFUGVOHFSBS TÅOLUBUJMMWFSLOJOHTLPTUOBEFSVQQOÇTHFOPNSBUJPOBMJTFSJOHBSPDI ëZUUOJOHBWQSPEVLUJPOUJMMTLMÇHLPTUOBETMÅOEFS%FUIBSIJUUJMMT IÇMMJUJOëBUJPOFOJTDIBDL 3ÅOUPSOB IBS FNFMMFSUJE TUJHJU EFU GÕSTUB IBMWÇSFU %FU IBS EF TFOBTUFNÇOBEFSOBCJESBHJUUJMMBUUGBTUJHIFUTJOEFY J4WFSJHF HÇUU CFUZEMJHUTÅNSFÅOCÕSTFOHFOFSFMMUTFUU'BTUJHIFUTQSJTFSOBWFSLBS EPDL ÅO TÇ MÅOHF JOUF IB QÇWFSLBUT #ÕSTFO IBS OPSNBMU FO WJTT GÕSNÇHBUJMMGSBNGÕSIÇMMOJOH TÇFOWJTTWBSOJOHTTJHOBMÅSTKVOLBOEF LVSTFSGÕSGBTUJHIFUTCPMBH 'ÕSNPEMJHFO CFIÕWT EFU EPDL GMFS TWBHB UFDLFO ÅO PSP GÕS GBTUJHIFUTNBSLOBEFO JOOBO CÕSTFO SJTLFSBS BUU HÇ JO J FO OFEHÇOHTGBT5FDLFOQÇFOTWBHBSFLPOKVOLUVSTLVMMFLVOOBTLBQB FUUTWBHBSFCÕSTLMJNBU*64"IBSEFUFOUJEGVOOJUTPSPGÕSBUUTWBHU TKVOLBOEFGBTUJHIFUTQSJTFSPDIFOUZEMJHBWNBUUOJOHJCZHHTFLUPSO TLBMM CSPNTB EFO BNFSJLBOTLB FLPOPNJO )JUUJMMT IBS EFU EPDL VQQWÅHUT BW TUBSL TZTTFMTÅUUOJOHTÕLOJOH J TFSWJDFTFLUPSO /ÅS EFUHÅMMFSWÅSMETFLPOPNJOÅSUJMMWÅYUFOJ,JOBNëUJMMWÅYUMÅOEFS GPSUGBSBOEFNZDLFUIÕH &OGÕSEFMGÕSGPOEFOJEFUSÇEBOEFCÕSTMÅHFUIBSWBSJUFONBSLBOU VOEFSWJLUJGBTUJHIFUFS CBOLFS TLPHTBNUIÅMTPWÇSEmTFLUPSFSTPN IBѫFOCFUZEMJHUTWBHBSFVUWFDLMJOHÅOCÕSTFO *MJLIFUNFEEFTFOBTUFømùÇSFOIBSGPOEFOWBSJUVOEFSWJLUBEJ WFSLTUBETBLUJFS WJMLFUUZEMJHUWBSJUUJMMGPOEFOTOBDLEFM7JOTUOJWÇOJ EFOTFLUPSOÅSVUNBOBOEFIÕHPDIWÅSEFSJOHFOÅSEÅSUJMMIJTUPSJTLU TFUUIÕH #MBOEFOTLJMEBBLUJFSIBSGPOEFOHZOOBUTBWFOHPEVUWFDLMJOHJ /PLJB 0.9 )FYBHPOTBNU%BJNMFS$ISZTMFS&OTWBHVUWFDLMJOHJ 4FDVSJUBT4ZTUFNT "BSIVT,BSMTIBNOTBNU5JFUP&OBUPSIBSIÅNNBU GPOEFOTVUWFDLMJOH

BUUEFCPMBH&SJDTTPOGÕSWÅSWBUEFOTFOBTUFUJEFOFSIÇMMJUWJLUJHB PSESBS ,PNCJOBUJPOFO NPCJMUFMFGPOFS PDI *OUFSOFU WFSLBS OV IB GÇUU GÅTUF %F TFOBTUF UFMFGPOFSOB TPN LBO IBOUFSB IÕHSF EBUBIBTUJHIFUFSTÅMKFSCSBmEBUBUSBêLFOJOÅUFOÕLBSOVUZEMJHU EPDLGSÇOSFMBUJWUMÇHBOJWÇFS ¨WFOJOOFIBWFUJ/PLJBIBSÕLBU3BQQPSUFOGÕSGÕSTUBLWBSUBMFU QFLBEF QÇ BUU EZSBSF NFS BWBODFSBEF UFMFGPOFS CÕSKBS TÅMKB J WPMZNFS6OEFSBOESBLWBSUBMFUIBSEFOPNTLSJWOBNPEFMMFO/Āü MBOTFSBUT TPN GÕSVUPNFOSBEGVOLUJPOFS ÅWFOLMBSBSOBWJHFSJOH mOÇHPU/PLJBUSPSNZDLFUQÇ 7FSLTBNIFUFOJ)FYBHPOIBSVUWFDLMBUTNZDLFUWÅMVOEFSUJEFO ,ÕQFUBW-FJDBIBSWJTBUTJHWBSBFOCSBBĒÅS7ÅSEFSJOHFOIBSEPDL ÕLBULSBѫJHUPDIWJIBSWBMUBUUNJOTLBJOOFIBWFUJWJTTNÇO 'POEFOIBSNJOTLBUJOOFIBWFUJCZHHLPODFSOFO4LBOTLB&O WJTTCFTWJLFMTFÅSBUUCPMBHFUJOUFUJMMÅNQBUFOOÇHPUNFSPĒFOTJW VUEFMOJOHTQPMJUJL *OOFIBWFU J &MFDUSPMVY IBS ÕLBUT OÇHPU #PMBHFU ÅS JOOF J FO GÕSCÅUUSJOHTGBT EÅS GPSUTBUUB TBUTOJOHBS QÇ QSPEVLUVUWFDLMJOH PDI SBUJPOBMJTFSJOHBS CÕS LVOOB CFUBMB TJH J IÕHSF NBSHJOBMFS GSBNHFOU *OOFIBWFU J 4FDVSJUBT 4ZTUFNT IBS ZUUFSMJHBSF ÕLBUT * $FOUSBMFVSPQB PDI 4WFSJHF WJTBS CPMBHFU FO TUBSL VUWFDLMJOH NFEBO VUWFDLMJOHFO J 64" PDI UJEJHBSF GÕSWÅSW J &OHMBOE UZOHFS &GUFS FO LSBGUJH NJOTLOJOH J 5FMFù IBS GPOEFO FOEBTU FUU NBSHJOFMMU JOOFIBW LWBS 6UWFDLMJOHFO BW CPMBHFUT TBUTOJOH QÇ CSFECBOE J &VSPQB GPSUTÅUUFS BUU WBSB USÕH QÇ ëFSB NBSLOBEFS %FUWFSLBSTPNEFGENPOPQPMFOIBSTUÕSSFNÕKMJHIFUFSBUUQÇ EFONBSLOBEFOTÅUUBLÅQQBSJIKVMFUQÇuVQQTUJDLBSFuTPN5FMFù %FUTPNHÇSCSBGÕSCPMBHFU WJMLFUHKPSEFBUUGPOEFOTJOWFTUFSJOH UJMM TMVU CMFW BDDFQUBCFM ÅS FO GBOUBTUJTLU QPTJUJW VUWFDLMJOH J 3ZTTMBOE *OOFIBWFUJ)BOEFMTCBOLFONJOTLBEFVOEFSGÕSTUBLWBSUBMFU 6OEFSBOESBLWBSUBMFULÕQUFTFONJOESFQPTUBLUJFSJ4XFECBOL 5SPUTHPEBWJOTUFSIBSCBOLFSHFOFSFMMU JOUFCBSBJ4WFSJHF IBѫFO USÕHVUWFDLMJOHQÇCÕSTFOVOEFSEFUGÕSTUBIBMWÇSFU%FUêOOTFO PSPJNBSLOBEFOGÕSBUUCBOLFSJOPNWJTTBPNSÇEFO PDIJWJTTB MÅOEFS LBOIBWBSJUGÕSGSJLPTUJHBJTJOVUMÇOJOH

½WSJHU

'POEFOMÅNOBEFVUEFMOJOHJBQSJM%FOVQQHJDLUJMMûø úüLSQFS BOEFMTPNFѫFSFWFOUVFMMTLBUUÇUFSJOWFTUFSBUTJGPOEFO 'POEFOHÕSOPSNBMUJOHBPQUJPOTBĒÅSFS6OEFSQFSJPEFOIBS JOHBTÇEBOBBĒÅSFSHFOPNGÕSUT

4UÚSSFGÚSÊOESJOHBSJJOOFIBWFO

øýģĮĥĢù÷÷þ

%FOTUÕSTUBÕLOJOHFOJQPSUGÕMKFOTUÇS&SJDTTPOGÕS#PMBHFUIBS VOEFS IBMWÇSFU GPSUTBUU BUU TUÅSLB TJO SFEBO TUBSLB TUÅMMOJOH QÇ NBSLOBEFO GÕS OÅUWFSLTVUSVTUOJOH %FU êOOT ÅWFO UFDLFO QÇ

"EBN(FSHFPDI)FOSJL%JEOFS

6UWFDLMJOHFOBWBOEFMTWÊSEFUPDI0.94UPDLIPMNm 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE0.94UPDLIPMN
'POEFOTUJMMHÌOHBS "OUBM

,VST

.BUFSJBM )ÕHBOÅT ϚϠϙϙϙϙϙ *OEVTUSJWBSPSPUKÅOTUFS 4FDVSJUBT ϠϡϢϞϙϙϙ 5SFMMFCPSH ϜϢϛϞϙϙϙ )FYBHPO ϝϛϢϞϙϙϙ "TTB"CMPZ ϜϞϛϙϙϙϙ 4LBOTLB ϛϟϜϙϙϙϙ "BSIVT,BSMTIBNO ϛϙϙϙϙϙϙ 4FDVSJUBT4ZTUFNT Ϛϛϡϡϙϙϙϙ /PCJB ϚϞϠϞϙϙϙ #FJKFS"MNB ϡϝϟϙϙϙ )-%JTQMBZ Ϝϡϙϙϙϙ /FGBC ϠϙϠϟϙϙ *OUSVN+VTUJUJB ϝϛϙϡϙϙ .VOUFST Ϛϡϙϙϙϙ 'BHFSIVMU ϜϢϜϙϙ "EEUFDI Ϣϡϙϙ 4ÅMMBOLÕQTWBSPS )FOOFT.BVSJU[ ϛϞϠϜϙϙϙ &MFDUSPMVY# ϛϡϡϞϙϙϙ )VTRWBSOB# ϛϞϞϙϙϙϙ )VTRWBSOB" ϠϞϢϙϙϙ 4FDVSJUBT%JSFDU Ϡϙϛϙϙϙϙ $MBT0IMTPO ϛϛϞϙϙϙ )ÅMTPWÇSE /PCFM)PMEJOH ϚϙϙϢϙ 'JOBOTPGBTUJHIFU 0.9 ϛϞϞϠϙϙϙ )BOEFMTCBOLFO" ϚϙϝϞϙϙϙ -BUPVS# ϞϠϙϙϙϙ 4ÅL* Ϟϙϙϙϙϙ

*OOFIBW

 ϛϙϜ Ϟϙ ϚϙϢ ϙϙ ϚϡϢ Ϟϙ ϚϜϛ Ϟϙ ϚϞϚ Ϟϙ ϚϝϠ Ϟϙ ϚϠϙ ϙϙ ϛϜ ϝϙ ϡϞ Ϟϙ ϚϚϛ ϠϞ ϚϢϚ ϙϙ ϠϠ Ϟϙ ϢϚ Ϟϙ ϚϙϠ Ϟϙ Ϛϟϙ ϙϙ ϚϟϢ ϙϙ ϝϙϟ Ϟϙ ϚϟϜ ϙϙ ϢϠ Ϟϙ ϢϠ Ϟϙ Ϛϡ Ϟϙ ϚϞϛ Ϟϙ ϛϛϜϝ ϙϙ ϛϙϞ ϙϙ ϚϢϛ Ϟϙ Ϛϛϛ ϙϙ ϚϙϚ ϙϙ

'POEFOTVUWTFEBOTUBSUFO 'POEGÕSNÕHFOIFU .LS "OUBMBOEFMBS NJMKTU "OEFMTWÅSEF LS 6UEFMOJOH LSBOEFM 5PUBMBWLBTUOJOH GPOEFOϗ 0.94UPDLIPMN ϗ 4*93FUVSO JOLMVUE ϗ7ÊSEF.LS Ϝϝϟ ϙ ϡϟϙ ϟ ϠϝϜ ϡ ϞϟϢ Ϛ ϞϜϜ Ϝ ϜϡϠ Ϣ Ϝϝϙ ϙ ϜϙϚ ϝ ϚϜϝ Ϡ ϢϞ ϝ Ϡϛ ϟ Ϟϝ ϡ Ϝϡ Ϟ ϚϢ ϝ ϟ Ϝ Ϛ Ϡ ϚϙϝϞ Ϣ ϝϠϙ Ϝ ϛϝϡ ϟ Ϡϝ ϙ ϚϛϢ Ϣ Ϝϝ Ϝ ϛϛ Ϟ Ϟϛϝ ϛ ϛϙϚ ϛ ϟϢ Ϟ Ϟϙ Ϟ

*OOFIBW ϛ Ϣϗ ϛ Ϣϗ Ϝϝ ϝϗ Ϡ Ϛϗ ϟ Ϛϗ ϝ Ϡϗ ϝ ϝϗ Ϝ ϛϗ ϛ ϡϗ ϛ Ϟϗ Ϛ Ϛϗ ϙ ϡϗ ϙ ϟϗ ϙ Ϟϗ ϙ Ϝϗ ϙ ϛϗ ϙ Ϛϗ ϙ ϙϗ Ϛϟ ϟϗ ϡ ϟϗ Ϝ Ϣϗ ϛ Ϛϗ ϙ ϟϗ Ϛ Ϛϗ ϙ Ϝϗ ϙ ϛϗ ϙ ϛϗ Ϡ ϟϗ ϝ Ϝϗ Ϛ Ϡϗ ϙ ϟϗ ϙ ϝϗ"OUBM

,VST

4XFECBOL Ϛϡϙϙϙϙ .4"# ϛϠϞϙϙϙ *OGPSNBUJPOTUFLOJL &SJDTTPO# ϝϙϞϙϙϙϙϙ /PLJB0ZK4WFSJHF ϜϞϝϙϙϙϙ 5JFUP&OBUPS ϛϚϜϙϙϙϙ 5SBEFEPVCMFS ϟϡϙϙϙϙ 5FMFDB ϜϙϞϙϙϙϙ *#4 ϚϠϟϜϙϙϙ 0&. Ϝϡϟϝϙϙ $ZCFS$PN$POTVMUJOH ϛϛϞϙϙϙ /PWPUFL ϞϚϙϙϙϙ 9QPO$BSE ϡϠϟϙϙ "YJT Ϟϙϙϙϙ 5FMFLPNPQFSBUÕSFS 5FMFϛ# Ϟϙϙϙϙ 6UMÅOETLBBLUJFJOOFIBW %BJNMFS$ISZTMFS ϞϞϙϙϙϙ /PWP/PSEJTL# Ϝϛϙϙϙϙ /PLJB0ZK'JOMBOE ϚϚϙϙϙϙϙ "MMJBO[ Ϛϛϙϙϙϙ &LPSOFT ϡϢϙϙϙϙ

ϛϝϢ ϙϙ ϚϛϠ ϙϙ ϛϠ ϝϟ ϚϢϛ ϠϞ ϛϚϢ Ϟϙ ϚϢϢ ϙϙ ϛϢ ϛϙ ϛϙ ϝϙ Ϟϟ ϛϞ Ϡϙ ϙϙ ϛϞ ϙϙ ϚϜϝ ϙϙ ϚϞϜ ϙϙ ϚϚϛ ϛϞ ϟϜϝ ϡϛ ϠϝϞ ϠϚ ϚϢϛ ϠϞ Ϛϟϙϙ ϙϟ ϚϞϟ ϟϢ

7ÊSEF.LS ϝϝ ϡ Ϝϝ Ϣ ϚϚϚϛ Ϛ ϟϡϛ Ϝ ϝϟϠ Ϟ ϚϜϞ Ϝ ϡϢ Ϛ Ϝϟ ϙ ϛϚ Ϡ ϚϞ ϡ Ϛϛ ϡ ϚϚ Ϡ Ϡ Ϡ Ϟ ϟ ϜϝϢ ϛ ϛϜϡ ϟ ϛϚϛ ϙ ϚϢϛ ϙ ϚϜϢ Ϟ

ϙ ϝϗ ϙ Ϝϗ ϛϚ ϝϗ Ϣ ϛϗ Ϟ ϟϗ Ϝ Ϣϗ Ϛ Ϛϗ ϙ Ϡϗ ϙ Ϝϗ ϙ ϛϗ ϙ Ϛϗ ϙ Ϛϗ ϙ Ϛϗ ϙ Ϛϗ ϙ ϙϞϗ ϙ ϙϞϗ Ϣ ϝϗ ϛ Ϣϗ ϛ ϙϗ Ϛ ϡϗ Ϛ ϟϗ Ϛ ϛϗ

4VNNBWÅSEFQBQQFS

ϚϚϚϡϝ ϡ

Ϣϛ Ϟϗ

¸WSJHBUJMMHÇOHBSPDITLVMEFS #BOLUJMMHPEPIBWBOEF 'PSESJOHBS TÇMEBWÅSEFQBQQFS 6QQMVQOBLPTUOBEFS 4LVMEFS LÕQUBWÅSEFQBQQFS 

  

  

 ϡϞϛ ϝ ϠϠ Ϝ mϚϛ ϝ mϝ Ϡ

Ϡ Ϟϗ  

'POEGÕSNÕHFOIFU

ϚϛϙϢϠ ϝ

Ϛϙϙ ϙϗ

ϚϛϙϢϠ ϚϚϝϟϜ ϚϙϢϙϟ ϠϠϢϚ ϝϢϙϜ ϜϚϙϟ ϜϠϠϡ Ϣ ϡϢϛ Ϛϙ ϝϠϜ ϚϚ ϟϠϡ Ϛϙ ϢϢϙ ϡ ϛϝϢ ϟ Ϡϡϝ Ϟ ϜϟϠ ϚϛϛϜ ϙϚ ϚϙϢϝ ϝϞ ϢϜϜ ϢϚ Ϡϙϡ ϡϟ ϞϢϝ Ϝϡ ϝϞϠ ϡϙ ϠϙϜ ϡϢ ϝϚ ϜϞ Ϛϡ ϛϝ Ϛϛ ϟϚ Ϣ Ϡϛ Ϛϛ ϜϜ Ϣ ϜϞ Ϝ Ϟϙ ϚϞ Ϡ ϚϢ ϟ Ϝϝ ϙ ϛϙ Ϣ ϜϜ ϝ mϜϝ ϙ Ϟ Ϡ Ϣ Ϟ ϛϜ ϟ Ϝϛ ϟ ϚϠ ϟ ϛϢ ϡ mϜϠ ϝ mϚϟ Ϣ ϚϜ Ϟ ϛϡ Ϛ Ϝϟ Ϝ ϛϙ ϡ Ϝϝ ϛ mϜϞ Ϣ mϚϝ Ϣ 

ϛϟϚϢ ϡϜϜ Ϛ ϝϚϟ ϟ ϛϟϛ Ϟ ϡϠ Ϛ Ϛϡ Ϟ Ϝ ϢϙϢ Ϛ ϝϛϡ Ϛ ϚϞϙ ϙ ϡϢϞ ϙ ϝϙϡ ϙ ϚϜϢ ϟϟϢ ϡϞ ϞϡϜ ϜϜ Ϝϟϛ ϛϙ ϛϢϜ ϛϞ ϛϚϜ ϛϡ ϚϜϜ ϠϠ ϝ ϞϞ ϝ ϢϜ ϛ ϝϜ ϙ Ϡϙ ϙ ϟϢ ϚϞ ϟ ϟϜ Ϛ ϛϝ Ϝ ϜϠ Ϣ ϟϙ ϛ ϛϢ ϟ mϚϛ ϙ ϟϟ Ϟ Ϛϙ Ϣ ϛϠ ϙ ϜϢ ϝ Ϛϡ Ϝ mϚϙ ϡ ϟϢ ϡ ϚϜ Ϛ ϛϠ Ϣ ϝϛ ϟ ϛϙ Ϡ

'POEFOKÊNGÚSUNFE 0.94UPDLIPMN ϗFOIFUFSÇS 4*93FUVSO JOLMVUE ϗFOIFUFSÇS

ϟ ϛ

ϛ ϛ

mϝ ϙ mϡ Ϟ

Ϛ ϝ mϛ Ϝ

Ϝ Ϝ

ϙ Ϛ

Ϝ ϟ mϙ ϡ

Ϝ ϝ

Ϛ Ϣ

ϛϛ Ϟ

ϛϙ Ϟ

ϛϠ ϟ

ϛϟ ϝ

mϝ Ϛ mϠ ϝ

$PVSUBHF .LS Ϡ Ϣϟ Ϡ ϟϚ $PVSUBHFJϗBWPNTÅUUOJOH ϙ ϙϠ ϙ ϙϡ (FOPNTOJUUMJHGPOEGÕSNÕHFOIFU .LS ϚϚϙϢϠ ϚϙϢϡϙ $PVSUBHFHFOPNTOJUUMGPOEGÕSNÕHFOIFU ϗ ϙ ϙϠ ϙ ϙϠ 0NTÅUUOJOHTIBTUJHIFU HHSϚ ϙ ϝϝ ϙ ϜϠ 5PUBMLPTUOBETBOEFM 5," ϗϛ Ϛ ϛϢ Ϛ ϛϢ 5PUBMFYQFOTFSBUJP 5&3 ϗϜ Ϛ ϛϛ Ϛ ϛϛ

ϚϚ ϚϞ ϙ ϚϚ ϢϜϙϡ ϙ Ϛϛ ϙ Ϟϝ Ϛ ϜϞ Ϛ ϛϜ

Ϣ Ϟϝ ϙ ϚϚ ϟϞϜϙ ϙ ϚϞ ϙ Ϟϛ Ϛ ϜϢ Ϛ ϛϝ

ϝ ϚϠ ϙ Ϛϙ ϝϙϚϢ ϙ Ϛϙ ϙ ϝϞ Ϛ Ϝϟ Ϛ ϛϟ

Ϡ ϛϢ ϙ Ϛϛ ϜϞϟϙ ϙ ϛϙ ϙ Ϡϙ Ϛ ϝϝ Ϛ ϛϜ

ϡ Ϛϝ ϙ Ϛϛ ϜϙϠϡ ϙ ϛϟ ϙ ϢϢ Ϛ ϝϢ Ϛ ϛϛ

ϟ ϙϛ ϛ ϛϟ ϙ Ϛϟ ϙ ϛϙ ϚϜϟϙ ϞϞϜ ϙ ϙ ϝϝ ϙ ϝϚ ϙ Ϡϟ ϙ ϢϜ Ϛ Ϡϙ Ϛ Ϡϛ Ϛ ϛϟ Ϛ ϜϚ

ϚϜ ϝ Ϛϙ ϡ ϛϙ ϡ ϚϚ Ϝ

ϚϚ ϛ Ϣ Ϣ ϚϠ ϟ ϡ Ϣ

0.94UPDLIPMNIFUUFUJEJHBSF4UPDLIPMN"MM4IBSF

½WSJHJOGPSNBUJPOϚ Ϝϡ Ϛ Ϝϟ ϙ ϛϙ ϙ ϛϞ Ϝϝϡ Ϡ ϚϢϟ ϝ ϙ ϝϙ ϙ ϟϢ ϙ ϡϢ Ϛ ϚϚ Ϛ Ϡϙ ϛ ϙϜ Ϛ Ϝϙ Ϛ Ϝϝ

 ϙ ϜϞ ϙ Ϝϙ ϜϢ Ϣ ϙ ϡϡ Ϛ ϛϛ ϛ ϛϜ Ϛ ϜϞ

 4FOBTUFϚϛNÇOBEFSOB

0NTÅUUOJOHTIBTUJHIFUEFêOJFSBTTPNGPOEFOTTBNNBOMBHEBGÕSTÅMKOJOHBWBLUJFS PNEFUÅSNJOESFÅOTVNNBLÕQ EJWJEFSBUNFEHFOPNTOJUUMJHGPOEGÕSNÕHFOIFU NÇOBETWJTCFSÅLOBU  5PUBMLPTUOBETBOEFMEFêOJFSBTTPNTBNUMJHBBWHJѫFS TFBWTOJUUFU,PTUOBEFSJGPOEFOTÇSTCFSÅUUFMTFTJEϚϝ PDIDPVSUBHFJQSPDFOUBWGPOEFOTHFOPNTOJUUMJHBGÕSNÕHFOIFUTFOBTUFϚϛNÇOBEFSOB Ϝ 5PUBMFYQFOTFSBUJPEFêOJFSBTTPNTBNUMJHBBWHJѫFSJQSPDFOUBWGPOEFOTHFOPNTOJUUMJHBGÕSNÕHFOIFUVOEFSTFOBTUFϚϛNÇOBEFSOB EWTTPN5,"NFOGÕSVUPNDPVSUBHF Ϛϛϙ ϚϞ ϙ Ϝϙ Ϛϙ Ϛ Ϛ ϝϡ Ϛ ϢϢ ϛ ϢϜ Ϛ ϝϞ

4UÚSSFLÚQPDIGÚSTÊMKOJOHBS .LS

4UÚSTUBOFUUPLÚQ

&SJDTTPO# /PLJB%FQÇCFWJT" 5SBEF%PVCMFS &MFDUSPMVY# 4FDVSJUBT4ZTUFN 4XFECBOL )VTRWBSOB# $MBT0IMTPO "TTB"CMPZ /PCFM)PMEJOH

/PUFSBÊWFOBUU

4UÚSTUBOFUUPGÚSTÊMKOJOHBS

ϟϞϚ Ϝ ϚϛϜ ϙ ϡϢ Ϡ ϠϠ ϛ ϝϠ Ϣ ϝϟ ϟ Ϝϟ Ϛ ϜϜ ϛ ϛϡ Ϟ ϛϜ ϝ

5FMFϛ# )FYBHPO )FOOFT.BVSJU[ 0.9 4LBOTLB *OUSVN+VTUJUJB "MMJBO[ )BOEFMTCBOLFO" 5JFUP&OBUPS #FJKFS"MNB

mϡϡϜ Ϛ mϛϢϟ ϟ mϛϠϢ ϛ mϛϞϡ ϡ mϛϛϞ ϡ mϚϞϠ ϙ mϚϞϟ Ϛ mϚϝϝ Ϛ mϝϛ ϡ mϝϙ Ϣ

*14LBOUFDLOBTHFOPN XXXBWBO[BTF XXXGPOENBSLOBEFOTF XXXOPSEOFUTF *51,TBNUPMJLBLBQJUBMPDIGPOEGÚSTÊLSJOHTMÚTOJOHBS LBOUFDLOBTHFOPN XXXEBOJDBTF


"MMNรŠOJOGPSNBUJPOPNGPOEFO 1PSUGรšMKTUSBUFHJPDIQMBDFSJOHBS 'POEFO QMBDFSBS FOMJHU Wร‡SB Cร…TUB JEรŠFS PCFSPFOEF BW Gร•SFUBH PDICSBOTDI7JLPNQMFUUFSBSBMMNร…OUUJMMHร…OHMJHJOGPSNBUJPOPN NBSLOBEFSPDIGร•SFUBHNFEFHOBBOBMZTFSPDIGร•SFUBHTCFTร•L7J Lร•QFSHร…SOBBLUJFSJGร•SFUBHTPNWJTBUHPEGร•STร…MKOJOHTUJMMWร…YU PDI Eร…SWJCFEร•NFSNร•KMJHIFUFSOBTPNHPEBBUUUJMMWร…YUFOTLBMMCFTUร‡ TBNUJEJHUTPNBLUJFOCFEร•NTWBSBSJNMJHUWร…SEFSBENFEIร…OTZO UJMMUJMMWร…YUNร•KMJHIFUFSOB%FOHSVOEMร…HHBOEFTUSBUFHJOHร‡SVUQร‡BUU IBFUUTUPSUJOTMBHBWUJMMWร…YUGร•SFUBH%FTTBQMBDFSJOHBSLPNQMFUUFSBT NFEGร•SFUBHTPNWJCFEร•NFSWBSBMร‡HUWร…SEFSBEFJGร•SIร‡MMBOEFUJMM JGร•STUBIBOEGSBNUJEBWJOTUVUTJLUFSPDIJBOESBIBOESFBMJTFSCBS TVCTUBOT(FOFSFMMUร…SWJGร•STJLUJHBNFEBUUJOWFTUFSBJGร•SFUBHTPN ร…SSFMBUJWUOZTUBSUBEFPDIJOUFWJTBUWJOTU ,รšQBWBOEFMBS 'Sร‡O PDI NFE KBOVBSJ รนรทรทรพ Nร‡TUF OZB LVOEFS GZMMB J FO BONร…MOJOHTCMBOLFUUJOOBOGร•STUBJOCFUBMOJOHHร•STUJMMGPOEFO/ร…S %VIBSSFHJTUSFSBUTTPNLVOETLJDLBSWJFOCFLSร…ัซFMTFNFE%JUU LVOEOVNNFSPDI%VLBOEร‡Hร•SBFOJOTร…UUOJOHUJMMGPOEFO *OTร…UUOJOHHร•STQร‡CBOLHJSPรผฤ€รนรบรฝรบรผรฝFMMFS1MVT(JSPรปรฟรฝรธรปรฟรนรท #FUBMOJOHTNPUUBHBSF ร…S %JEOFS (FSHF "LUJFGPOE PDI JOTBUUB NFEFM Hร‡S EJSFLU JO Qร‡ GPOEFOT LPOUP IPT Gร•SWBSJOHTJOTUJUVUFU 4&#,ร•QFUTLFSUJMMEFOBOEFMTLVSTTPNHร…MMFSEFOEBHQFOHBSOBร…S GPOEFOUJMMIBOEB WJMLFUOPSNBMUUBSDJSLBรธรนCBOLEBHBS0CTFSWFSB BUU OBNO PDI LVOEOVNNFS FMMFS QFSTPOPSHBOJTBUJPOTOVNNFS Nร‡TUFBOHFTTPNNFEEFMBOEFWJEJOTร…UUOJOHFO*OPNFOWFDLBGร‡S %VFOCFLSร…ัซFMTFQร‡EJUULร•QPDIBUUWJSFHJTUSFSBU%JUUJOOFIBWBW GPOEBOEFMBS %FU Hร‡S CSB BUU Nร‡OBETTQBSB J GPOEFO WJB BVUPHJSP .JOTUB CFMPQQ WJE Nร‡OBETTQBSBOEF ร…S รผรทรท LSPOPS 'ZMM J FO CMBOLFUU Gร•S Nร‡OBETTQBSBOEF PDI TLJDLB JO EFO UJMM PTT Tร‡ PSEOBS WJ ร•WFSGร•SJOHFO #MBOLFUUFO LBO ร…WFO BOWร…OEBT WJE ร…OESJOH BW CFGJOUMJHU Nร‡OBETTQBSBOEF EWT CFMPQQTร…OESJOH BMUFSOBUJWU UJECFTUร…NU VQQFIร‡MMFMMFSBWTMVUBWNร‡OBETTQBS 7JEJOTร…UUOJOHBSWJBCBOL1MVT(JSPร…SรผรทรทรทLSNJOJNJLSBWFU Gร•SEFOGร•STUBJOTร…UUOJOHFO7JEร•WSJHBJOTร…UUOJOHBSร…SMร…HTUBHSร…OT รผรทรทLSPOPS *OMรšTFOBWBOEFMBS *OMร•TFOBONร…MBOTLBMMJOHFTTLSJัซMJHFOPDIVOEFSUFDLOBEBOUJOHFO WJBWBOMJHQPTUFMMFSWJBGBYรทรธรฟรธรทรฟรฝรธรท"OWร…OEHร…SOBWร‡SCMBOLFUU Gร•SJOMร•TFO1FOHBSOBVUCFUBMBTUJMMEFUCBOLLPOUPUJMMIร•SBOEF%JH TPN%VGร•SBONร…MU7JEJOMร•TFOTLBMMEFUUBLPOUPOVNNFSVQQHFT 7JE Gร•STร…MKOJOH BW CBSOT JOOFIBW Nร‡TUF Gร•STร…MKOJOHTCFHร…SBO VOEFSUFDLOBT BW Cร‡EB Wร‡SEOBETIBWBSOB %ร‡ Gร•STร…MKOJOHTMJLWJEFO TLBMMHร‡UJMMFUUCBOLLPOUPTPNร…SUJMMIร•SJHUBOEFMTร…HBSFOCร•Sร…WFO CBSOIBFUUCBOLLPOUPGร•SBONร…MU /ร…SEFUHร…MMFSJOMร•TFOBWTFFOEFKVSJEJTLQFSTPOLSร…WTTLSJัซMJHU CFWJT Qร‡ BUU EFO TPN CFHร…S JOMร•TFO IBS Sร…UU BUU Hร•SB EFU U FY VQQWJTBOEF BW รชSNBUFDLOJOHTSร…UU 7JE Gร•STร…MKOJOH BW Gร•SFUBHT PSHBOJTBUJPOFST JOOFIBW CFS WJ Eร…SGร•S BUU %V CJGPHBS FUU BLUVFMMU SFHJTUSFSJOHTCFWJTGSร‡O#PMBHTWFSLFU %ร‡ FO VOEFSTLSJWFO CFHร…SBO PN Gร•STร…MKOJOH ร…S GPOECPMBHFU UJMMIBOEBGร•SFรธรพรทรท TLFSGร•STร…MKOJOHFOUJMMEFOEBHFOTTMVULVST%FU JOOFCร…SBUUFOCFHร…SBOPNGร•STร…MKOJOHUJMMFUUGSBNUJEBEBUVNJOUFร…S Nร•KMJH*OUFIFMMFSHร‡SEFUBUUWJMMLPSBGร•STร…MKOJOHFOUJMMFOWJTTLVST 0NGร•STร…MKOJOHTCFHร…SBOLPNNFSJOFัซFSรธรพรทรทTLFSGร•STร…MKOJOHUJMM Oร…TUBEBHTTMVULVST"WSร…LOJOHTOPUBTLJDLBTOPSNBMUUJMM%JHEBHFO FัซFSGร•STร…MKOJOHFOPDIGร•STร…MKOJOHTMJLWJEFOรชOOTQร‡%JUUCBOLLPOUP FัซFSDJSLBUSFCBOLEBHBS "MMBCMBOLFUUFSLBOCFTUร…MMBTIPTGPOECPMBHFU UFMรทรธรฟรฝรปรทรผรปรท FMMFSTLSJWBTVUGSร‡OIFNTJEBOXXXEHGPOEFSTF 'POEBOEFMTรŠHBSOBรŠHFSGPOEFO "OEFMTร…HBSOB ร…HFS UJMMTBNNBOT GPOEFO (FOPN BUU Tร…UUB JO QFOHBSQร‡GPOEFOTLPOUPGร•SWร…SWBS%VBOEFMBSJGPOEFOPDICMJS BOEFMTร…HBSF%JOBJOTBUUBNFEFMHร‡SEJSFLUJOUJMMGร•SWBSQร‡GPOEFOT LPOUPIPT4&#7JEJOMร•TFOBWBOEFMBSCFUBMBSCBOLFOVUQFOHBSOB EJSFLUUJMM%JH'POEFOIBSPSHBOJTBUJPOTOVNNFSรฟรธรพรฝรทรบรนรฟฤ€รพ 6UEFMOJOH *BQSJMNร‡OBEHFTVUEFMOJOH&WFOUVFMMQSFMJNJOร…STLBUUBWESBHFT /FUUPCFMPQQFUJOWFTUFSBTJOZBBOEFMBS

#FTLBUUOJOHBWGPOEBOEFMBSPDIVUEFMOJOH "W BOEFMTWร…SEFU ร…S รฟรท QSPDFOU Gร•SNร•HFOIFUTTLBUUFQMJLUJHU 1ร‡ SFBWJOTUFS WJE Gร•STร…MKOJOH BW BOEFMBS ร…S TLBUUFO รบรท QSPDFOU 6UEFMOJOHFO CFTLBUUBT NFE รบรท QSPDFOU 0N %V ร…S TLBUUFQMJLUJH VUPNMBOETNร‡TUFEVNFEEFMBPTTEFUUB%FUUBHร…MMFSร…WFOPN%JO TLBUUFIFNWJTUTLVMMFGร•Sร…OESBT *OPDIVUUSรŠEFTBWHJGUFS 0NGร•STร…MKOJOHHร•STBWJOOFIBWTPNWBSJUJOOFTUร‡FOEFLPSUBSFUJE ร…OรฝNร‡OBEFSVUUBTFOBWHJัซQร‡รธ รทQSPDFOUBWGร•STร…MKOJOHTMJLWJEFO %FOOBBWHJัซHร‡SUJMMGPOECPMBHFU "OEFMFOTWรŠSEF 'POEBOEFMTWร…SEFU CFSร…LOBT GPSUMร•QBOEF PDI Pฤ’FOUMJHHร•ST J EF TUร•SSF EBHTUJEOJOHBSOB 1ร‡ 4755FYU VOEFS SVCSJLFO 11. G O TJEBOรนรปรทรทรธ TBNUQร‡IFNTJEBOXXXEHGPOEFSTFSFEPWJTBTLVSTFO OPSNBMUVOEFSLWร…MMFOTBNNBEBH *OGPSNBUJPOPNGรšSWBMUOJOHTFSTรŠUUOJOH (ร…MMBOEFBWHJัซTOJWร‡GSร‡OPDINFEEFOรบรธBVHVTUJรนรทรทรฝร…STBUUUJMM รธ รนรนQSPDFOUPDIJOLMVEFSBSJFOMJHIFUNFEEFOOZBMBHTUJัซOJOHFO BWHJัซFSUJMMGร•SWBSJOHTJOTUJUVUPDI'JOBOTJOTQFLUJPO&OMJHUEFOOZB MBHFOTLBMMGPOEFOTHร…MMBOEFBWHJัซTOJWร‡WBSBHJWFO JEFUUBGBMMรธ รนรน QSPDFOU PDIGPOECPMBHFUGร‡STUร‡Gร•SLPTUOBEFSUJMMGร•SWBSJOHTJOTUJUVU PDI'JOBOTJOTQFLUJPOTPNUJEJHBSFIBSCFUBMBUTBWGPOEFO 'รšSWBSJOHTJOTUJUVU 'POEFOTUJMMHร‡OHBSร…SGร•SWBSBEFIPT4&#

*OGPSNBUJPOPNGPOECPMBH 'POECPMBHFUTTUZSFMTF PSEJOBSJFTUZSFMTFMFEBNร•UFS )FOSJL%JEOFS 0SEGร•SBOEF 'JMESJGร•SFUBHTFLPOPNJ $BSMBG&LFOTUBN 7%J-JOUFY/PSEJD(SPVQ "OEFST'SJHFMM "EWPLBU "EWPLBUรชSNBO-JOEBIM "EBN(FSHF 7FSLTUร…MMBOEFEJSFLUร•S &LPOMJD 6MG(ร•SBOTPO ยธWFSCJCMJPUFLBSJF TVQQMFBOUFS -FJG)BNNBSCFSH %JWDIFG 1BQZSVT4WFSJHF"# 4UPSB&OTP 0MPG+PIBOOFTTPO 3FEPWJTOJOHTLPOTVMU 'POECPMBHFUTGรšSFUBHTMFEOJOH "EBN(FSHF 7FSLTUร…MMBOEFEJSFLUร•S QMBDFSJOHTBOTWBSJH )FOSJL%JEOFS 7JDFWFSLTUร…MMBOEFEJSFLUร•S SFEPWJTOJOHTBOTWBSJH 'POECPMBHFUTmSNB 'POECPMBHFUTรชSNBร…S%JEOFS(FSHF'POEFS"# #PYรธรทรทรฟ รพรผรธรปรท6QQTBMB 0SHBOJTBUJPOTOVNNFSรผรผรฝรปฤ€รธรบรธรบรป 'POECPMBHFUTBLUJFLBQJUBM 'POECPMBHFUTBLUJFLBQJUBMVQQHร‡SUJMMGFNNJMKPOFSLSPOPS PDIร…HT UJMMMJLBEFMBSBW)FOSJL%JEOFSPDI"EBN(FSHF 'POECPMBHFUTCJMEBOEF 'POECPMBHFUCJMEBEFTรธฤ€ฤ€รปรทรพรธรฟ5JMMTUร‡OEBUUVUร•WBGPOEWFSLTBNIFU NFEEFMBEFTรธฤ€ฤ€รปรธรทรนรท 'POECPMBHFUTSFWJTPSFS #PMBHFUT SFWJTPS ร…S BVLUPSJTFSBE SFWJTPS 1FFS 'SFESJLTTPO -JOEFCFSHT (SBOU ัฎPSOUPO "# 3FWJTPSTTVQQMFBOU ร…S &MJTBCFUI 4JNPOTTPO -JOEFCFSHT(SBOUัฎPSOUPO"#

'ร•S ZUUFSMJHBSF JOGPSNBUJPO TF GPOEFOT ร‡STSBQQPSU TPN JOOFGBUUBS GVMMTUร…OEJH JOGPSNBUJPOTCSPTDIZS TBNU GPOEFOT GBLUBCMBE %FTTB LBO LPTUOBETGSJUU CFTUร…MMBT GSร‡O %JEOFS (FSHF 'POEFS "# PDI รชOOT ร…WFO UJMMHร…OHMJHB Qร‡ IFNTJEBO XXXEHGPOEFSTF


'POECFTUÊNNFMTFSGÚS %JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

f7ÊSEFSJOH 7ÅSEFUBWFOGPOEBOEFMÅSGPOEFOTWÅSEFEFMBUNFEBOUBMFU VUFMÕQBOEFGPOEBOEFMBS'POEFOTWÅSEFCFSÅLOBTHFOPNBUU GSÇOUJMMHÇOHBSOBESBBWEFTLVMEFSTPNBWTFSGPOEFO 'POEFOTUJMMHÇOHBSCFSÅLOBTFOMJHUGÕMKBOEF 'JOBOTJFMMBJOTUSVNFOUWÅSEFSBTNFEMFEOJOHBWHÅMMBOEF f'POEFOTOBNOPDISÊUUTMJHBTUÊMMOJOH NBSLOBETWÅSEF OPSNBMU TFOBTUF CFUBMLVST 0N TÇEBOU 'POEFOTOBNOÅS%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE'POEFOÅSFO WÅSEFTBLOBTFMMFSFOMJHUGPOECPMBHFUTCFEÕNOJOHÅSNJTT WÅSEFQBQQFSTGPOE FOMJHU MBHFO  PN JOWFTUFSJOHT WJTBOEF GÇSGPOECPMBHFUQÇBOOBOPCKFLUJWHSVOEGBTUTUÅMMB GPOEFS'ÕSGPOEFOTWFSLTBNIFUHÅMMFSGÕSVUPNGÕSFTLSJѫFS WÅSEFU OBJOÅNOEBMBHÅWFOEFTTBGPOECFTUÅNNFMTFS GPOECPMBHFUT 'ÕS POPUFSBEF GPOEQBQQFS GBTUTUÅMMT FUU NBSLOBETWÅSEF CPMBHTPSEOJOHTBNUEFÕWSJHBGÕSFTLSJѫFSTPNVUGÅSEBTNFE FOMJHUTÅSTLJMEWÅSEFSJOH5JMMHSVOEGÕSEFOTÅSTLJMEBWÅS TUÕEBWMBHFMMFSGÕSGBUUOJOH EFSJOHFO MÅHHT NBSLOBETQSJTFS GSÇO FK SFHMFSBE CÕST FMMFS 'POEFOTGÕSNÕHFOIFUÅHTBWGPOEBOEFMTÅHBSOBHFNFO NBSLFUNBLFS PN TÇEBO êOOT VUTFEE GÕS FNJUUFOUFO 0N TBNU EWT EF TPN HKPSU JOTÅUUOJOHBS J GPOEFO 7BSKF GPOE TÇEBO VQQHJѫ JOUF GÕSFMJHHFS FMMFS BW GPOECPMBHFU CFEÕNT BOEFMNFEGÕSMJLBSÅUUUJMMEFOFHFOEPNTPNJOHÇSJGPOEFO TPNFKUJMMGÕSMJUMJHGBTUTUÅMMTNBSLOBETWÅSEFUHSVOEBUQÇBO 'POECPMBHFU GÕSWBMUBS GPOEFO PDI GÕS SFHJTUFS ÕWFS BMMB OBUOPUFSBUêOBOTJFMMUJOTUSVNFOUFMMFSJOEFYNFEKVTUFSJOH GPOEBOEFMTÅHBSF'POEFOÅSJOUFFOKVSJEJTLQFSTPOPDILBO GÕSTLJMMOBEFSJUFYLSFEJUSJTLPDIMJLWJEJUFU SFGFSFOTWÅSEF EÅSGÕSJOUFGÕSWÅSWBSÅUUJHIFUFSFMMFSUBQÇTJHTLZMEJHIFUFS SJOH EJTLPOUFSBEF LBTTBëÕEFO OVWÅSEFTCFSÅLOJOH FMMFS 'POEFOÅSEPDLFUUFHFUTLBUUFTVCKFLU'POECPMBHFUGÕSFUSÅ LBQJUBMBOEFMBWEFUFHOBLBQJUBMFU EFSBOEFMTÅHBSOBJBMMBGSÇHPSTPNSÕSGPOEFO -JLWJEBNFEFMPDILPSUGSJTUJHBGPSESJOHBS JGPSNBWUJMM HÇOHBSQÇCBOLSÅLOJOHPDILPSUBQMBDFSJOHBSQÇQFOOJOH f'POEGÚSWBMUBSF NBSLOBEFO TBNU MJLWJEFS GÕS TÇMEB WÅSEFQBQQFS VQQUBHFT 'POEFO GÕSWBMUBT BW %JEOFS (FSHF 'POEFS "# PSH OS UJMMEFUCFMPQQWBSNFEEFCFSÅLOBTJOëZUB OFEBOLBMMBUGPOECPMBHFU 'ÕSTBNUMJHBUJMMHÇOHBSCFBLUBTUJMMIÕSBOEFSÅUUJHIFUFSJ GPSNBWSÅOUPS VUEFMOJOHBS FNJTTJPOTSÅUUFSPDIEZMJLU f'ÚSWBSJOHTJOTUJUVUFUPDIEFTTVQQHJGUFS 'POEFOTTLVMEFSVUHÕSTBW 'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUGÕSGPOEFOTUJMMHÇOHBSÅS4&# &STÅUUOJOHUJMMGPOECPMBHFU 'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUFUIBSUJMMVQQHJѫBUUGÕSWBSBGPOEFOT &KFSMBHEBMJLWJEFSGÕSLÕQUBêOBOTJFMMBJOTUSVNFOU UJMMHÇOHBSPDIBUUWFSLTUÅMMBGPOECPMBHFUTCFTMVUTPNBWTFS &WFOUVFMMBTLBUUFTLVMEFSPDIÕWSJHBTLVMEFS TPN BWTFS GPOEFO 'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUFU TLBMM LPOUSPMMFSB BUU EF CFTMVU TPN GPOECPMBHFU GBUUBU BWTFFOEF GPOEFO JOUF f'ÚSTÊMKOJOHPDIJOMÚTFOBWBOEFMBS TUSJEFSNPUMBHFOPNJOWFTUFSJOHTGPOEFSFMMFSGPOECFTUÅN 'POEFO ÅS ÕQQFO GÕS GÕSTÅMKOJOH PDI JOMÕTFO BW GPOEBOEF NFMTFSOBGÕSGPOEFO MBS WBSKF CBOLEBH 'POEFO ÅS FK ÕQQFO GÕS GÕSTÅMKOJOH PDI JOMÕTFO TÇEBOB EBHBS EÇ WÅSEFSJOH BW GPOEFOT UJMMHÇOHBS f'POEFOTLBSBLUÊS JOUF LBO HÕSBT QÇ FUU TÅUU TPN TÅLFSTUÅMMFS GPOEBOEFMTÅHBS 'POEFOÅSFOBLUJFGPOETPNIVWVETBLMJHFOQMBDFSBSJGÕSFUBH OBTMJLBSÅUUUJMMFYFNQFMUJMMGÕMKEBWBUUFOFMMFSëFSBBWEF WBSTBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFSOPUFSBTWJECÕST CÕSTFS BVLUPSJTFSBEF NBSLOBETQMBUTFS PDI BOESB SFHMFSBEF FMMFS BVLUPSJTFSBE NBSLOBETQMBUT J 4WFSJHF FMMFS EÅS 0.9 NBSLOBEFS TPN GPOEFOT IBOEFM TLFS QÇ IFMU FMMFS EFMWJT ÅS FSCKVEFS IBOEFM J BLUJFS PDI BLUJFSFMBUFSBEF GPOEQBQQFS QÇ TUÅOHEB'POEBOEFMTWÅSEFUCFSÅLOBTOPSNBMUWBSKFCBOLEBH 9UFSOBMJTUBO %FQSJODJQFSTPNBOWÅOETWJEGBTUTUÅMMBOEFBWGPOEBOEFMT .ÇMTÅUUOJOHFOGÕSQMBDFSJOHBWGPOEFOTNFEFMÅSBUUQÇ WÅSEFUBOHFTJf MÇOHTJLUVQQOÇFOWÅSEFNÅTTJHÕLOJOHBWGPOEFOTBOEFMT 'ÕSTÅMKOJOH PDI JOMÕTFO BW GPOEBOEFMBS TLFS UJMM FO GÕS WÅSEF BOEFMTÅHBSFO WJE UJMMGÅMMFU GÕS CFHÅSBO PN GÕSTÅMKOJOH PDI JOMÕTFOÅOOVJDLFGBTUTUÅMMELVST f'POEFOTQMBDFSJOHTJOSJLUOJOH #FHÅSBOPNJOMÕTFOLBOTLFIPTGPOECPMBHFU*OMÕTFOBO 'POEFO GÇS QMBDFSB TJOB NFEFM J GPOEQBQQFS GPOEBOEFMBS NÅMBOTLBMMUJMMGPOECPMBHFUJOHFTTLSJѫMJHFOPDIVOEFSUFDL PDI QÇ LPOUP 'POEFO GÇS QMBDFSB IÕHTU BW GPOEFOT OBEQFSQPTU WJBUFMFGBYFMMFSWJBFQPTUJOOFIÇMMBOEFTÇEBO NFEFM QÇ LPOUP .FE GPOEQBQQFS BWTFT BLUJFS PDI BLUJF TLSJѫMJHVOEFSUFDLOJOH*OMÕTFOLBOFKTLFGÕSSÅOTLSJѫMJH SFMBUFSBEF GPOEQBQQFS -ÅHTU BW GPOEFOT NFEFM TLBMM VOEFSUFDLOBEJOMÕTFOBONÅMBOÅSGPOECPMBHFUUJMMIBOEB JOWFTUFSBTJBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFS"WEFTTB 0NFEFMCBSJOMÕTFOTLBMMFOEBTUTLFJEFONÇOEFUÅSNÕK JOWFTUFSJOHBSJBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFSTLBMM MJHUVUBOBWZUUSJOHBWWÅSEFQBQQFSJGPOEFO0NPNFEFMCBS NJOTUTLFJBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFSOP JOMÕTFOJOUFLBOTLFTLBMMJOMÕTFOTLFTÇTOBSUMJLWJEBNFEFM UFSBEF WJE CÕST FMMFS BVLUPSJTFSBE NBSLOBETQMBUT J 4WFSJHF BOTLBĒBUT-JLWJEBNFEFMBOTLBĒBTJTÇEBOUGBMMHFOPNBW FMMFSEÅS0.9FSCKVEFSIBOEFMJBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEF ZUUSJOHBWWÅSEFQBQQFSJGPOEFOTOBSBTUNÕKMJHUPDIJOMÕTFO GPOEQBQQFSQÇ9UFSOBMJTUBO"WJOWFTUFSJOHBSOBJBLUJFSPDI TLFSTÇTOBSUGÕSTÅMKOJOHTMJLWJEJOëVUJU BLUJFSFMBUFSBEF GPOEQBQQFS LBO NBYJNBMU TLF QÇ VU *OMÕTFOBONÅMBO TPN LPNNJU GPOECPMBHFU UJMMIBOEB MÅOETLBCÕSTFSPDINBSLOBETQMBUTFSJFOMJHIFUNFEf TFOBTULMNFEGÕSJOMÕTFOTBNNBEBH*EFGBMM4UPDL 'POEFOGÇSQMBDFSBIÕHTUBWGPOEFOTWÅSEFJGPOE IPMNTCÕSTFOTUÅOHFSGÕSFLMPDLBOTLBMMJOMÕTFOBONÅ BOEFMBS MBO IB JOLPNNJU UJMM GPOECPMBHFU GÕSF 4UPDLIPMNTCÕSTFOT 'POEFOTLBMMFOEBTUJIÕHTUCFHSÅOTBEPNGBUUOJOHIBOE TUÅOHOJOHGÕSBUUJOMÕTFOTLBMMTLFEFOCÕSTEBHFO MB NFE PQUJPOT PDI UFSNJOTLPOUSBLU TBNU VQQUBHB FMMFS *OMÕTFOBONÅMBOTPNJOLPNNJUTFOBSFÅOLMPDLBO MÅNOBWÅSEFQBQQFSTMÇOBWTFFOEFGPOEQBQQFSJWJMLBGPOEFO IFM CÕSTEBH FMMFS TFOBSF ÅO 4UPDLIPMNTCÕSTFOT TUÅOHOJOH UJMMÇUT QMBDFSB NFEFM 'ÕS BUU FĒFLUJWJTFSB GPOEFOT GÕSWBMU EBHBSEÇCÕSTFOTUÅOHFSGÕSFLMPDLBONFEGÕSJOMÕTFO OJOH UJMMÇUT GPOEFO FOEBTU J PNGBUUOJOH TPN TQFDJêDFSBT OÅTULPNNBOEFCÕSTEBH OFEBOVUOZUUKBPQUJPOT UFSNJOTLPOUSBLUTBNUVQQUBHBFM #FHÅSBOPNJOMÕTFOGÇSÇUFSLBMMBTFOEBTUPNGPOECPMBHFU MFSMÅNOBWÅSEFQBQQFSTMÇO NFEHFSEFUUB 'POEFO GÇS VUGÅSEB LÕQ PDI TÅMKPQUJPOFS J BLUJFS PDI "OTÕLBOPNGÕSTÅMKOJOHBWGPOEBOEFMBSTLBMMTLFTLSJѫMJ JOEFY EPDLGÇSGPOEFOJOUFVUGÅSEBëFSLÕQPQUJPOFSÅONPU HFOUJMMGPOECPMBHFU'ÕSTÅMKOJOHBWGPOEBOEFMBSHFOPNGÕST TWBSBOEFEFUVOEFSMJHHBOEFWÅSEFUJGPOEFO UJMMEFOLVSTTPNGBTUTUÅMMFTEFOEBHMJLWJEÅSUJMMHÅOHMJHGÕS 'ÕSWÅSWBWLÕQPDITÅMKPQUJPOFSGÇSHÕSBTTÇBUUBOTLBĒ GPOECPMBHFU OJOHTWÅSEFUUBSJBOTQSÇLNBYJNBMUBWGPOEFOTGÕSNÕ -ÅHTUBGÕSTUBFOHÇOHTCFUBMOJOHÅS4&,%ÅSFѫFSÅS HFOIFU 6UGÅSEBOEF BW TÅMKPQUJPO GÇS FK HÕSBT J TUÕSSF PN NJOTUBCFMPQQ4&,QFSJOCFUBMOJOH-ÅHTUBNÇOBETTQB GBUUOJOH ÅO BUU EFU BW DMFBSJOHPSHBOJTBUJPOFSOB GBTUTUÅMMEB SBOEFÅS4&, TÅLFSIFUTLSBWFUGÕSVUGÅSEBOEFBWPQUJPOFOFKÕWFSTUJHFS %F VQQHJѫFS GPOECPMBHFU MÅNOBS UJMM NBTTNFEJB PN BWGPOEGÕSNÕHFOIFUFO GPOEBOEFMBSOBTQSJTÅSBMMUJEQSFMJNJOÅSBPDILBOWJECFIPW 'POEFOGÇSLÕQBGPOEQBQQFSQÇUFSNJO'POEFOGÇSTÅMKB KVTUFSBTBWGPOECPMBHFU%FOLVSTJOGPSNBUJPOTPNNBTTNF GPOEQBQQFSQÇUFSNJO EPDLFKJTUÕSSFPNGBUUOJOHÅOGPO EJBMÅNOBSÅSEÅSGÕSJOUFCJOEBOEFGÕSGPOECPMBHFU6QQ EFOTUPUBMBJOOFIBWBWTÇEBOUGPOEQBQQFS HJѫPNTFOBTUCFSÅLOBEFGPOEBOEFMTWÅSEFLBOFSIÇMMBTIPT 'POEFOTUJMMHÇOHBSGÇSLVSTTÅLSBTHFOPNBUUWBMVUBTÅMKT GPOECPMBHFU QÇUFSNJOFMMFSBUUTÅMKPQUJPOFSBWTFFOEFWBMVUB EFOWBMVUB TPNUJMMHÇOHFOÅSVUUSZDLUJ LÕQT f4UÊOHOJOHBWGPOEFOWJEFYUSBPSEJOÊSBGÚSIÌMMBOEFO 'POEFO GÇS MÅNOB WÅSEFQBQQFSTMÇO NPUTWBSBOEF IÕHTU 'POEFOLBOLPNNBBUUTUÅOHBTGÕSGÕSTÅMKOJOHPDIJOMÕTFO BW GPOEGÕSNÕHFOIFUFO NPU CFUSZHHBOEF TÅLFSIFU QÇ BW BOEFMBS GÕS EFU GBMM TÇEBOB FYUSBPSEJOÅSB GÕSIÇMMBOEFO GÕSCSBOTDIFOTFEWBOMJHBWJMMLPSUJMMFMMFSWJBWÅSEFQBQQFST IBSJOUSÅĒBUTPNHÕSBUUFOWÅSEFSJOHBWGPOEFOTUJMMHÇOHBS JOTUJUVUTPNTUÇSVOEFS'JOBOTJOTQFLUJPOFOTUJMMTZO JOUFLBOHÕSBTQÇFUUTÅUUTPNTÅLFSTUÅMMFSGPOEBOEFMTÅHBS OBTMJLBSÅUU f#ÚSTFSPDINBSLOBETQMBUTFS 'POEFOTNFEFMLBOQMBDFSBTJGPOEQBQQFSTPNÅSFMMFSJOPN f"WHJGUFSPDIFSTÊUUOJOH FUU ÇS GSÇO FNJTTJPOFO BWTFT CMJ OPUFSBEF WJE CÕSTFS FMMFS 7JE GÕSTÅMKOJOH LBO GPOECPMBHFU UB VU FO BWHJѫ PN IÕHTU BVLUPSJTFSBEFNBSLOBETQMBUTFSJMÅOEFSJOPN&6PDI&'5" BWGPOEBOEFMTWÅSEFU TBNU J "VTUSBMJFO )POH ,POH +BQBO ,BOBEB 4JOHBQPSF 7JE JOMÕTFO LBO GPOECPMBHFU UB VU FO BWHJѫ PN IÕHTU PDI64"FMMFSEÅS0.9FSCKVEFSIBOEFMJBLUJFSPDIBLUJF BWGPOEBOEFMTWÅSEFU SFMBUFSBEFGPOEQBQQFSQÇ9UFSOBMJTUBO 6SGPOEFOTNFEFMTLBMMFSTÅUUOJOHCFUBMBTUJMMGPOECPMB HFUGÕSEFTTGÕSWBMUOJOHBWGPOEFO&STÅUUOJOHFOJOLMVEFSBS f4ÊSTLJMEQMBDFSJOHTJOSJLUOJOH LPTUOBEFSGÕSGÕSWBSJOHFOBWGPOEFOTFHFOEPNTBNUGÕSUJMM 'POEFOGÇSQMBDFSBJPOPUFSBEFGPOEQBQQFS TZOPDISFWJTPSFSNFEFUUCFMPQQNPUTWBSBOEFIÕHTU 'POEFOGÇSBOWÅOEBEFSJWBUJOTUSVNFOUJTZѫFBUUFĒFLUJ QFSÇSBWGPOEFOTWÅSEFPDICFSÅLOBTEBHMJHFONFE WJTFSBGÕSWBMUOJOHFO EFMTBNUBWTLJMKTGPOEFONÇOBETWJT 'POEFOTGÇSJOUFBOWÅOEB05$EFSJWBU $PVSUBHF PDI BOESB LPTUOBEFS IÅOGÕSMJHB UJMM LÕQ PDI 'POEFOTGÇSJOUFQMBDFSBJPOPUFSBEFQFOOJOHNBSLOBET GÕSTÅMKOJOHBWGPOEQBQQFSPDIBOESBêOBOTJFMMBJOTUSVNFOU JOTUSVNFOU CFTUSJETVSGPOEFO

f6UEFMOJOH 'POEFOMÅNOBSVUEFMOJOHJTZѫFBUUVOEWJLBCFTLBUUOJOH BWGPOEFOTBWLBTUOJOHJUWÇMFE 6UEFMOJOH VUHÇS NFE FUU CFMPQQ TPN NPUTWBSBS GPO EFOTSFTVMUBUFOMJHUSFTVMUBUSÅLOJOHGÕSSÅLFOTLBQTÇSFU UJMM EFO EFM EFUUB VUHÕS GÕS GPOEFO CFTLBUUOJOHTCBSU SFTVMUBU NFEUJMMÅHHGÕSEFOTLBUUFNÅTTJHBTDIBCMPOJOUÅLUFOTBNU FWFOUVFMMU LWBSTUÇFOEF SFTUCFMPQQ TFEBO GÕSFHÇFOEF VU EFMOJOHTUJMMGÅMMF #FMPQQFU NJOTLBT NFE FUU FSGPSEFSMJHU CFMPQQGÕSBUUNFEHFBWSÅLOJOHGÕSVUMÅOETLTLBUU #FMPQQFUGÇSÕLBTNFEVQQMVQFOVUEFMOJOHTPNIBSJO CFUBMBUT WJE BOEFMTVUHJWOJOH PDI NJOTLBT NFE VQQMVQFO VUEFMOJOHTPNIBSVUCFUBMBUTWJEBOEFMTJOMÕTFO 6UEFMOJOH GSÇO GPOEFO TLBMM TLF J BQSJM ÇSFU FѫFS SÅ LFOTLBQTÇSFU UJMM BOEFMTÅHBSF TPN ÅS QÇ BW GPOECPMBHFU CFTUÅNEVUEFMOJOHTEBHSFHJTUSFSBEGPOEBOEFMTÅHBSF&ѫFS BWESBH GÕS FWFOUVFMM QSFMJNJOÅS TLBUU QÇ GPOEBOEFM CFMÕ QBOEFVUEFMOJOHTLBMMGPOECPMBHFUGÕSWÅSWBOZBGPOEBOEF MBS GÕS EFO GPOEBOEFMTÅHBSFT SÅLOJOH TPN QÇ BW CPMBHFU GBTUTUÅMME EBH ÅS SFHJTUSFSBE GÕS GPOEBOEFMFO 1Ç J GÕSWÅH HKPSE CFHÅSBO LBO VUEFMOJOHFO FѫFS BWESBH GÕS FWFOUV FMM QSFMJNJOÅS TLBUU ÅWFO VUCFUBMBT UJMM GPOEBOEFMTÅHBSFT CBOLLPOUP 0N UJMMHÅOHMJHU CFMPQQ GÕS VUEFMOJOH FOMJHU PWBO CF SÅLOBTVOEFSTUJHBBWWÅSEFUQÇVUFTUÇFOEFBOEFMBSLBO GPOECPMBHFUCFTMVUBPNBUUVUEFMOJOHFKTLBMMTLF f'POEFOTSÊLFOTLBQTÌS 'POEFOTSÅLFOTLBQTÇSÅSLBMFOEFSÇS f¯STCFSÊUUFMTF IBMWÌSTSFEPHÚSFMTFPDIÊOESJOHBW GPOECFTUÊNNFMTFSOB 'ÕSWBSKFSÅLFOTLBQTÇSTLBMMGPOECPMBHFUTFOBTUGZSBNÇOB EFSFѫFSSÅLFOTLBQTÇSFUTVUHÇOHBWHFÇSTCFSÅUUFMTFGÕSGPO EFO'POECPMBHFUTLBMMGÕSWBSKFLBMFOEFSIBMWÇSTFOBTUUWÇ NÇOBEFS FѫFS IBMWÇSFUT VUHÇOH BWHF IBMWÇSTSFEPHÕSFMTF GÕS GPOEFO ªSTCFSÅUUFMTFO PDI IBMWÇSTSFEPHÕSFMTFO TLBMM êOOBT UJMMHÅOHMJHB IPT GPOECPMBHFU )BMWÇSTSFEPHÕSFMTF PDIÇSTCFSÅUUFMTFGÕSGPOEFOTLBMMUJMMTUÅMMBTIPTGPOECPMB HFUSFHJTUSFSBEBOEFMTÅHBSF #FTMVUBS GPOECPMBHFUT TUZSFMTF PN ÅOESJOH BW EFTTB GPOECFTUÅNNFMTFS TLBMM CFTMVUFU VOEFSTUÅMMBT 'JOBOTJO TQFLUJPOFO GÕS HPELÅOOBOEF 4FEBO CFTMVUFU HPELÅOUT TLBMM EFU IÇMMBT UJMMHÅOHMJHU IPT GPOECPMBHFU TBNU J GÕSF LPNNBOEFGBMMUJMMLÅOOBHFTQÇTÅUUTPN'JOBOTJOTQFLUJP OFOBOWJTBS f1BOUTÊUUOJOHPDIÚWFSMÌUFMTF 1BOUTÅUUOJOHTLFSHFOPNBUUQBOUIBWBSFOFMMFSQBOUTÅUUB SFOTLSJѫMJHFOVOEFSSÅUUBSGPOECPMBHFUPNQBOUTÅUUOJOHFO 6OEFSSÅUUFMTFOTLBMMJOOFIÇMMBOBNOPDIBESFTTQÇQBOU IBWBSFO WFNTPNÅSÅHBSFUJMMGPOEBOEFMBSOB IVSNÇOHB BOEFMBSTPNPNGBUUBTBWQBOUTÅUUOJOHFOTBNUVQQHJѫPN FWFOUVFMMBCFHSÅOTOJOHBSJQBOUSÅUUFOTPNGBUUOJOH 3FHJTUSFSJOHBWQBOUTÅUUOJOHTLFSJBOEFMTÅHBSSFHJTUSFU 'POECPMBHFUTLBMMTLSJѫMJHFOVOEFSSÅUUBBOEFMTÅHBSFOPN FOTÇEBOSFHJTUSFSJOH /PUFSJOHPNQBOUTÅUUOJOHHÅMMFSGSBNUJMMEFTTBUUGPOE CPMBHFUFSIÇMMJUNFEEFMBOEFGSÇOQBOUIBWBSFOPNBUUQBOU TÅUUOJOHFOVQQIÕSUTBNUHKPSUBWSFHJTUSFSJOHJBOEFMTÅHBS SFHJTUSFU 7JE IBOEMÅHHOJOH BW QBOUTÅUUOJOH LBO GPOECPMBHFU UB VUFOBWHJѫPNIÕHTULSPOPS "OEFMTÅHBSFLBOÕWFSMÇUBTJOBGPOEBOEFMBS7JETÇEBO ÕWFSMÇUFMTF LBO GPOECPMBHFU UB VU FO BWHJѫ PN IÕHTU LS f'POECPMBHFUTBOTWBSTCFHSÊOTOJOH 'POECPMBHFUÅSJOUFBOTWBSJHUGÕSTLBEBTPNCFSPSQÇMBH CVE NZOEJHIFUT ÇUHÅSE LSJHTIÅOEFMTF TUSFKL CMPDLBE CPKLPUU MPDLPVUFMMFSBOOBOMJLOBOEFPNTUÅOEJHIFU'ÕS CFIÇMMFUJGSÇHBPNTUSFKL CMPDLBE CPKLPUUPDIMPDLPVUHÅM MFSÅWFOPNGPOECPMBHFUÅSGÕSFNÇMFMMFSTKÅMWWJEUBSTÇEBO LPOëJLUÇUHÅSE 'POECPMBHFU ÅS IFMMFS JOUF TLZMEJHU BUU J BOESBGBMMFSTÅUUBTLBEBPNCPMBHFUWBSJUOPSNBMUBLUTBN *ÕWSJHUIÅOWJTBTUJMMLBQJUMFUfJMBHFO PN JOWFTUFSJOHTGPOEFS f'ÚSWBSJOHTJOTUJUVUFUTBOTWBSTCFHSÊOTOJOH 'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUFU 4&# #BOLFO ÅS JOUF BOTWBSJH GÕS TLBEBTPNCFSPSBWTWFOTLUFMMFSVUMÅOETLUMBHCVE TWFOTL FMMFS VUMÅOETL NZOEJHIFUTÇUHÅSE LSJHTIÅOEFMTF TUSFKL CMPDLBE CPKLPUU MPDLPVU FMMFS BOOBO MJLOBOEF PNTUÅO EJHIFU'ÕSCFIÇMMFUJGSÇHBPNTUSFKL CMPDLBE CPKLPUUFM MFSMPDLPVUHÅMMFSÅWFOPN#BOLFOÅSGÕSFNÇMGÕSFMMFSTKÅMW WJEUBSTÇEBOLPOëJLUÇUHÅSE 4LBEBTPNVQQLPNNJUJBOESBGBMMTLBMMJOUFFSTÅUUBTBW #BOLFO PNEFOWBSJUOPSNBMUBLUTBN#BOLFOÅSJJOUFU GBMMBOTWBSJHGÕSJOEJSFLUTLBEB #BOLFOTWBSBSJOUFGÕSTLBEBTPNGÕSPSTBLBUTBWEFQÇ CBOLFMMFSBOOBOVQQESBHTUBHBSFTPN#BOLFONFEUJMMCÕS MJH PNTPSH BOMJUBU FMMFS BOWJTBUT BW 'POECPMBHFU #BOLFO TWBSBSFKIFMMFSGÕSTLBEBTPNVQQLPNNFSGÕS'POECPMB HFU BOEFMTÅHBSFJ'POEFOFMMFSBOOBOJBOMFEOJOHBWGÕS GPHBOEFJOTLSÅOLOJOHTPNLBOLPNNBBUUUJMMÅNQBTNPU #BOLFOCFUSÅĒBOEFWÅSEFQBQQFS *ÕWSJHUIÅOWJTBTUJMMLBQJUMFUfJMBHFO PN JOWFTUFSJOHTGPOEFS 0WBOTUÇFOEFGPOECFTUÅNNFMTFSHPELÅOEBBW 'JOBOTJOTQFLUJPOFOPDIHÅMMBOEFTFEBO

QPTUBESFTT#PYø÷÷ÿ þüøû÷6QQTBMB CFTÚLTBESFTT%SBHBSCSVOOTHBUBOûüUFMFGPO ÷øÿýû÷üû÷GBY ÷øÿø÷ÿýø÷ FQPTUEHGPOEFS!EHGPOEFSTFXFCCXXXEHGPOEFSTFCBOLHJSPüĀùúýúüýQMVTHJSPûÿýøûÿù÷

/Halvarsrapport2007  

http://www.didnergerge.se/uploads/documents/report/Halvarsrapport2007.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you