Page 1

)BMW¶STSBQQPSU #´UUSF´OJOEFYGÄSTUBIBMW¶SFU

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE4WFSJHFTUFHEFUGÕSTUBIBMWÇSFUù÷÷üNFE øþ ùQSPDFOUKÅNGÕSUNFEøø ĀQSPDFOUTVQQHÇOHGÕS4UPDLIPMNTCÕSTFOT 49"MM4IBSF*OEFY7JEIBMWÇSTTLJѫFUWBSBOEFMTWÅSEFUÿøý ýý'POEFO IBSEÅSNFEVUWFDLMBUTWÅMJEFUQPTJUJWBCÕSTLMJNBUFU &O GPSUTBUU TUBSL PQUJNJTN IBS QSÅHMBU VUWFDLMJOHFO QÇ CÕSTFO EÅSFOWJLUJHESJWLSBѫTBOOPMJLUIBSWBSJUEFOBMMUMÅHSFSÅOUFOJWÇO PDI USPO BUU EFO VOEFS ÕWFSTLÇEMJH UJE LBO LPNNB BUU GÕSCMJ MÇH 4BNUJEJHU TBLOBT JOUF SJTLFS J EFO JOUFSOBUJPOFMMB FLPOPNJO TPN FOGÕMKEBWGPSUTBUUTUJHBOEFSÇPMKFPDISÇWBSVQSJTFSGPSUTBUUTUPSB VOEFSTLPUU J BNFSJLBOTLB CVEHFU PDI IBOEFMTCBMBOTFS TOBCCB WBMVUBGÕSÅOESJOHBS TBNU GPSUTBUU TUJHBOEF GBTUJHIFUTQSJTFS J ëFSB CFUZEFMTFGVMMBFLPOPNJFS 6OEFS GÕSTUB IBMWÇSFU ù÷÷ü IBS GPOEFO HZOOBUT BW FO HPE LVSTVUWFDLMJOH GÕS CM B )FYBHPO /PLJB *OWFTUPS 5JFUP&OBUPS PDI TQFDJBMGFUUJMMWFSLBSFO ,BSMTIBNOT *OOFIBWFO J EF NJOESF EBUBGÕSFUBHFO *#4 )J2 PDI 4JHNB IBS HFOPN FO QÇUBHMJHU HPE VUWFDLMJOHÅWFOCJESBHJUUJMMGPOEFOTSFTVMUBU&UUBOUBMNJOESFJOOFIBW IBSEPDLIBѫFOTWBHBSFLVSTVUWFDLMJOH5FMFDB /PCJB 1PPMJB 4ÅLJ PDI)-%JTQMBZ

'ÄS´OESJOHBSJJOOFIBWFO

*OTMBHFUBWUJMMWÅYUPSJFOUFSBEFGÕSFUBHIBSÕLBUVOEFSQFSJPEFOTBNUJEJHU TPNëFSBBWJOOFIBWFOJCPMBHNFEWJTTLPOKVOLUVSLÅOTMJHIFUIBS NJOTLBUT7ÅSEFSJOHFOBWëFSBUJMMWÅYUPSJFOUFSBEFGÕSFUBHIBSSFMBUJWU TFUUCMJWJUBUUSBLUJWBSF*OUFNJOESFÅOUSFUUPOCPMBHIBSGÇUUMÅNOB QPSUGÕMKFOTFEBOÇSTTLJѫFU NFEBOOJPUJMMLPNNJU&OBOMFEOJOHUJMM EFTTBGÕSÅOESJOHBSÅSBUUWJMÇUFSCPMBHTPNWJBOTFSIBSIÕHSFQPUFOUJBM GÕSLVSTVQQHÇOHFSTÅUUBEFNFEMÅHSFQPUFOUJBM'ÕSBUUNJOTLBSJTLFO JQPSUGÕMKFOIBSWJEPDLÅWFOTUSÅWBUFѫFSBUUIJUUBBLUJFSTPNLBOIB NÕKMJHIFUBUUUJMMWJTTEFMTUÇFNPUFOFWFOUVFMMCÕSTOFEHÇOH 'POEFOTJOOFIBWJ)FOOFT.BVSJU[IBSÕLBULSBѫJHUPDIWBSWJE IBMWÇSTTLJѫFUFUUBWGPOEFOTTUÕSTUB'ÕSFUBHFUTSBQQPSUFSTUÅSLFSPTT JWÇSQPTJUJWBTZOQÇBLUJFO *OOFIBWFU J &SJDTTPO ÅS GPSUGBSBOEF LOBQQU UJP QSPDFOU BW GPOEGÕSNÕHFOIFUFO#PMBHFUTSFTVMUBUGÕSÇSFUTGÕSTUBTFYNÇOBEFS WJTBEF QÇ FO HPE VUWFDLMJOH GÕS GÕSFUBHFU 'ÕSTÅMKOJOHTUJMMWÅYU PDI WJOTUNBSHJOBMÕWFSUSÅĒBEFNBSLOBEFOTGÕSWÅOUOJOHBS PDIMFEOJOHFO WBSGPSUTBUUQPTJUJWPNEFOLPNNBOEFVUWFDLMJOHFO *OOFIBWFU J /PLJB IBS ÕLBU OÇHPU )BMWÇSTSBQQPSUFO NPUUPHT EPDLOFHBUJWUBWNBSLOBEFO4FEBOFUUESZHUÇSUJMMCBLBIBS/PLJB ÕLBUBOTUSÅOHOJOHBSOBGÕSBUUCFIÇMMBTJOBOEFMBWWÅSMETNBSLOBEFO GÕS NPCJMUFMFGPOFS %FU IBS MZDLBUT HFOPN TUPSB TBUTOJOHBS QÇ OZB NPEFMMFS FOBHHSFTTJWBSFQSJTTÅUUOJOHPDIWÅTFOUMJHUIÕHSFNBSLOBET GÕSJOHTLPTUOBEFS &O WJTT CFTWJLFMTF SÇEFS FNFMMFSUJE KVTU OV QÇ NBSLOBEFO EÇ EFUUB QSFTTBS WJOTUNBSHJOBMFO GÕS NZDLFU 1Ç MJUF MÅOHSFTJLUUSPSWJEPDLBUUCPMBHFULPNNFSBUUHÇTUÅSLUVSEBHFOT IÇSU LPOLVSSFOTVUTBUUB TJUVBUJPO /PLJB IBS ÅWFO FUU CFUZEBOEF ÇUFSLÕQTQSPHSBNBWFHOBBLUJFS

'POEFO IBS LÕQU BLUJFS J 5FMFù TPN FGUFS FO GÕSIÇMMBOEFWJT TWBH LVSTVUWFDLMJOH GÇUU FO BUUSBLUJWBSF WÅSEFSJOH #PMBHFU ÅS LPTUOBETFĒFLUJWUPDIFYQBOTJWU%FUÅSNÕKMJHUBUUCPMBHFUTQPUFOUJBM J GMFSB MÅOEFS VOEFSTLBUUBT %FO TFOBTUF NÇOBEFO IBS CPMBHFU HKPSUOÇHSBTUÕSSFGÕSWÅSWJ&VSPQBGÕSBUUCFGÅTUBPDIGÕSTUÅSLBTJO NBSLOBETQPTJUJPO7JUSPSEFUêOOTHPEBNÕKMJHIFUFSUJMMBUUEFTTB GÕSWÅSWWJTBSTJHHFHPEBWLBTUOJOH 7JIBSPDLTÇLÕQUBLUJFSJ&MFDUSPMVYEÅSWJCFEÕNFSBUUBWTLJMKBOEFU BW VUPNIVTQSPEVLUFSOB J LPNCJOBUJPO NFE FUU TUÕSSF GPLVT QÇ WJUWBSVWFSLTBNIFUFO ÕWFS UJEFO CÕS LVOOB MFEB UJMM FO IÕHSF WÅSEFSJOH%FOTFOBTUFSBQQPSUFOJOOFIÕMMÅWFOQPTJUJWBUFDLFOGÕS WJUWBSVEFMFO UFYFOHPEGÕSTÅMKOJOHTVUWFDLMJOHJ/PSEBNFSJLB 'POEFOIBSVOEFSQFSJPEFOTÇMUIFMBJOOFIBWFOJ4&# )BOEFMTCBOLFO PDI'ÕSFOJOHT4QBSCBOLFO%FUIVWVETBLMJHBTLÅMFUUJMMGÕSTÅMKOJOHBSOB ÅSBUUCBOLFSOBTUJEJHBSFQPTJUJWBWJOTUVUWFDLMJOHUZDLTIBNBUUBUTBW 7ÅSEFSJOHFOBWCBOLFSOBÅSEPDLSFMBUJWUÕWSJHBCÕSTFOGÕSIÇMMBOEFWJT MÇHWJMLFUGÕSBOMFEFSFOBLUJWCFWBLOJOHBWBLUJFSOB ªUFSJHFO IBS WJ WBMU BUU CMJ ÅHBSF J 8.EBUB EÇ FѫFSGSÇHBO QÇ EBUBLPOTVMUUKÅOTUFSGÕSOÅSWBSBOEFUZDLTWBSBHPE¨WFOJOOFIBWFUJ 5JFUP&OBUPSIBSÕLBU *OOFIBWFOJWFSLTUBETGÕSFUBHFO4,' "TTB"CMPZPDI4BOEWJLIBS TÇMUT "MMB EFTTB GÕSFUBH ÅS J HSVOEFO TUBSLB JOPN TJOB SFTQFLUJWF PNSÇEFO PDI WJ LBO UÅOLB PTT BUU ÇUFS CMJ ÅHBSF PN WJ GJOOFS WÅSEFSJOHBSOBWBSBEFSÅUUB 6OEFSGÕSTUBIBMWÇSFUIBSGFUUJMMWFSLBSFO,BSMTIBNOTUJMMLPNNJU TPN OZUU JOOFIBW J QPSUGÕMKFO * TMVUFU BW NBK UJMMLÅOOBHBWT BUU ,BSMTIBNOT PDI EFU EBOTLB CPMBHFU "BSIVT 6OJUFE BWTFS BUU GVTJPOFSBT%FUGÕSBOMFEEFBUUGPOEFOÅWFOLÕQUFBLUJFSJEFUTFOBSF GÕSFUBHFU0NGVTJPOFOGVMMGÕMKTLPNNFSEFUHFNFOTBNNBCPMBHTPN TLBMMCJMEBTBUUOPUFSBTQÇ4UPDLIPMNTCÕSTFO #MBOE NJOESF GÕSÅOESJOHBS LBO OÅNOBT BUU WJ TÇMU JOOFIBWFO J &OFB /JCF 1SPēDF 4"4 )2'POEFS *'4TBNULÕQUBLUJFSJ.VOUFST ªOHQBOOFGÕSFOJOHFOPDI8FTUFSHZMMFO #MBOEVUMÅOETLBJOOFIBWIBSWJTÇMUBMMBBLUJFSJ*OEJUFY TPNCMB JOOFIÇMMFSCVUJLTLFEKBO;BSB'POEFOIBSLÕQUBLUJFSJEFUEBOTLB MÅLFNFEFMTGÕSFUBHFU /PWP /PSEJTL TPN ÅS WÅSMETMFEBOEF JOPN JOTVMJOQSPEVLUFS&ONJOESFQPTUBLUJFSJEFUEBOTLBLPOHMPNFSBUFU /,5)PMEJOHIBSNFEFUUHPUUSFTVMUBULÕQUTPDITÇMUT

¨WSJHU

'POEFOMÅNOBEFVUEFMOJOHJBQSJM%FOVQQHJDLUJMMøù ýøLSQFSBOEFM TPNFѫFSFWFOUVFMMTLBUUÇUFSJOWFTUFSBUTJGPOEFO 'POEFOHÕSOPSNBMUJOHBPQUJPOTBĒÅSFS6OEFSQFSJPEFOIBSJOHB TÇEBOBBĒÅSFSHFOPNGÕSUT ùùģĮĥĢù÷÷ü "EBN(FSHFPDI)FOSJL%JEOFS

1ÌÛiVŽˆ˜}i˜Ê>ÛÊ>˜`iÃÛBÀ`iÌʜV…Ê-̜VŽ…œ“ÃLŸÀÃi˜Ãʏ‡Ã…>ÀiÊÊ° 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

4UPDLIPMNTCzSTFOT"MM4IBSFJOEFY


'POEFOTUJMMH¶OHBS *OOFIBW .BUFSJBM (šGANØS *OEVTUSJWBSPSPUK´OTUFS 3ECURITAS (EXAGON 3KANSKA 3CANIA " )NTRUM *USTITIA .OBIA "EIJER!LMA .EFAB !DDTECH (, $ISPLAY 0OOLIA -UNTERS ªNGPANNEFšRENINGEN 6"' 7ESTERGYLLEN 4´MMBOLÄQTWBSPS (ENNES -AURITZ %LECTROLUX " 4RELLEBORG *# 46 %BHMJHWBSPS +ARLSHAMNS 'JOBOTPGBTUJHIFU /-8 )NVESTOR " #ARNEGIE

"OUBM

,VST

                                  

                           

'POEFOTVUWFDLMJOHTFEBOTUBSUFO ) &ONDFšRMšGENHET -KR !NTAL ANDELAR MILJ ST !NDELSVØRDE KR 5TDELNING KRANDEL 4OTALAVKASTN FONDEN 3TOCKHOLM !LL 3HARE 3)8 2ETURN INKL UTD 

7´SEF.LS

*OOFIBW

                                                         

"OUBM

,VST

                       

                   

                                        

4VNNBW´SEFQBQQFS

  

¨WSJHBUJMMH¶OHBSPDITLVMEFS "ANKTILLGODOHAVANDE &ORDRINGAR S»LDA VØRDEPAPPER 5PPLUPNA KOSTNADER 3KULDER KšPTA VØRDEPAPPER

'POEGÄSNÄHFOIFU,ATOUR " 3ØK) *OGPSNBUJPOTUFLOJL .OKIA !"0 SV %RICSSON " 4IETO%NATOR 7- $ATA 4ELECA )"3 3IGMA /%(I1 80ON#ARD .OVOTEK ,AGERCRANTZ 5FMFLPNPQFSBUÄSFS 4ELE " 6UM´OETLBBLUJFJOOFIBW %KORNES !ARHUS 5NITED .OVO .ORDISK "

7´SEF.LS

     

         

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

)

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

'POEFOK´NGÄSUNFE 3TOCKHOLM !LL 3HARE 3)8 2ETURN INKL UTD 

&ONDEN STARTADE DEN OKTOBER 

¨WSJHJOGPSNBUJPO #OURTAGE -KR #OURTAGE I AV OMSØTTNING 'ENOMSNITTLIG FONDFšRMšGENHET -KR #OURTAGEGENOMSNITTLIG FONDFšRMšGENHET /MSØTTNINGSHASTIGHET GGR 4OTALKOSTNADSANDEL 4+! 4OTAL EXPENSE RATIO 4%2 

SENASTE M»NADERNA /MSØTTNINGSHASTIGHET DElNIERAS SOM FONDENS SAMMANLAGDA FšRSØLJNING AV AKTIER OM DET ØR MINDRE ØN SUMMA KšP DIVIDERAT MED GENOMSNITTLIG FONDFšRMšGENHET M»NADSVIS BERØKNAT 3ENASTE M»NADERNA 4OTALKOSTNADSANDEL DElNIERAS SOM SAMTLIGA AVGIFTER SE AVSNITTET +OSTNADER I FONDENS »RSBERØTTELSE SID OCH COURTAGE I PROCENT AV FONDENS GENOMSNITTLIGA FšRMšGENHET UNDER SENASTE M»NADERNA 4OTAL EXPENSE RATIO DElNIERAS SOM SAMTLIGA AVGIFTER I PROCENT AV FONDENS GENOMSNITTLIGA FšRMšGENHET UNDER SENASTE M»NADERNA DVS SOM 4+! MEN FšRUTOM COURTAGE 

4UÄSSFLÄQPDIGÄST´MKOJOHBS-KR 4UÄSTUBOFUUPLÄQ

(ENNES -AURITZ 4ELE " %LECTROLUX " 7- $ATA 4IETO%NATOR .OKIA !"0 SV +ARLSHAMNS .OBIA !ARHUS 5NITED 3ECURITAS

     

4UÄSTUBOFUUPGÄST´MKOJOHBS

3%" ! 3KANSKA 3+& " !SSA !BLOY (ANDELSBANKEN ! )NVESTOR " 3ANDVIK &šRENINGS3PARBANKEN )NDITEX %NEA

     


"MMNยดOJOGPSNBUJPOPNGPOEFO 1PSUGร„MKTUSBUFHJPDIQMBDFSJOHBS 'POEFO QMBDFSBS FOMJHU Wร‡SB Cร…TUB JEรŠFS PCFSPFOEF BW Gร•SFUBH PDICSBOTDI7JLPNQMFUUFSBSBMMNร…OUUJMMHร…OHMJHJOGPSNBUJPOPN NBSLOBEFSPDIGร•SFUBHNFEFHOBBOBMZTFSPDIGร•SFUBHTCFTร•L7J Lร•QFSHร…SOBBLUJFSJGร•SFUBHTPNWJTBUHPEGร•STร…MKOJOHTUJMMWร…YU PDI Eร…SWJCFEร•NFSNร•KMJHIFUFSOBTPNHPEBBUUUJMMWร…YUFOTLBMMCFTUร‡ TBNUJEJHUTPNBLUJFOCFEร•NTWBSBSJNMJHUWร…SEFSBENFEIร…OTZO UJMMUJMMWร…YUNร•KMJHIFUFSOB%FOHSVOEMร…HHBOEFTUSBUFHJOHร‡SVUQร‡BUU IBFUUTUPSUJOTMBHBWUJMMWร…YUGร•SFUBH%FTTBQMBDFSJOHBSLPNQMFUUFSBT NFEGร•SFUBHTPNWJCFEร•NFSWBSBMร‡HUWร…SEFSBEFJGร•SIร‡MMBOEFUJMM JGร•STUBIBOEGSBNUJEBWJOTUVUTJLUFSPDIJBOESBIBOESFBMJTFSCBS TVCTUBOT(FOFSFMMUร…SWJGร•STJLUJHBNFEBUUJOWFTUFSBJGร•SFUBHTPN ร…SSFMBUJWUOZTUBSUBEFPDIJOUFWJTBUWJOTU 'POEFOLBOQFSJPEWJTCร‡EFIBFOTUPSSร•SMJHIFUJJOWFTUFSJOHBSOB PDIFUUWJTTUJOTMBHNJOESFCPMBH,PSUTJLUJHBTWร…OHOJOHBSJFOTLJMEB QBQQFSLBOEร…SNFEQร‡WFSLBBOEFMTWร…SEFUSFMBUJWUNZDLFU"WEFTTB TLร…MLBOGPOEFOLPNNBBUUTWร…OHBMJUFNFSVQQPDIOFEร…OEFO BMMNร…OOBCร•STVUWFDLMJOHFO7JUSPSEPDLBUUTUSBUFHJOQร‡TJLUTLBMM WBSBMร•OTBNGร•SWร‡SBBOEFMTร…HBSF 'POEFOร…SOPSNBMUSFMBUJWUGVMMJOWFTUFSBEJBLUJFS BOEFMFOMJLWJEB NFEFMWBSJFSBSWBOMJHFONFMMBOFOPDIGFNQSPDFOU7ร‡SVQQGBUUOJOH ร…S BUU EFU ร…S HZOOTBNNBSF Gร•S BOEFMTLVSTFOT VUWFDLMJOH PN WJ LPODFOUSFSBSPTTQร‡BUUBOBMZTFSBFOTLJMEBGร•SFUBH"UUGร•STร•LBLร•QB PDI Tร…MKB J UBLU NFE LPSUTJLUJHB NBSLOBETรซVLUVBUJPOFS WJTBS TJH PัซBWBSBFOร•WFSUJEFOPMร•OTBNTUSBUFHJ.BSLOBEFOTTWร…OHOJOHBS ร…S BMMEFMFT Gร•S TMVNQNร…TTJHB PDI PGร•SVUTร…HCBSB Gร•S BUU EFU TLBMM WBSBNFOJOHTGVMMUBUUuTร…MKBOร…SEFUTUร‡SIร•HUPDILร•QBOร…SEFUTUร‡S Mร‡HUu ,ร„QBWBOEFMBS *OTร…UUOJOHHร•STQร‡CBOLHJSPรผฤ€รนรบรฝรบรผรฝBMUFSOBUJWUQMVTHJSPรปรฟรฝรธรปรฟรนรท #FUBMOJOHTNPUUBHBSF ร…S %JEOFS (FSHF "LUJFGPOE PDI JOTBUUB NFEFM Hร‡S EJSFLU JO Qร‡ GPOEFOT LPOUP IPT Gร•SWBSJOHTJOTUJUVUFU 4&#,ร•QFUTLFSUJMMEFOBOEFMTLVSTTPNHร…MMFSEFOEBHQFOHBSOBร…S GPOEFOUJMMIBOEB WJMLFUOPSNBMUUBSDJSLBรธmรบCBOLEBHBS 0CTFSWFSB BUU OBNO BESFTT PDI %JUU QFSTPOPSHBOJTBUJPOT OVNNFSNร‡TUFBOHFTQร‡CBOLQMVTHJSPCMBOLFUUFO*OPNFOWFDLB Gร‡S%VFOCFLSร…ัซFMTFQร‡%JUULร•QPDIBUUWJSFHJTUSFSBU%JUUJOOFIBW BWGPOEBOEFMBS/ร‡HPOBONร…MBOVUร•WFSEFUUBCFIร•WFSJOUFHร•SBT 0N%Vร…SLVOEIPTOร‡HPOCBOLTPNFSCKVEFSCFUBMOJOHBSร•WFS JOUFSOFUHร‡SEFUOPSNBMUBUULร•QBBOEFMBSJGPOEFOEFOWร…HFO(ร•S CBSB FO CFUBMOJOH UJMM GPOEFOT CBOL FMMFS QMVTHJSP TF PWBO Gร•S OVNNFS 7BS CBSB WBLTBN Qร‡ BUU WJ TPN CFUBMOJOHTNPUUBHBSF UZEMJHUGร‡SVQQHJัซPNWFNLร•QFUTLBMMSFHJTUSFSBTQร‡ 7JEFHOBJOTร…UUOJOHBSWJBCBOLQMVTHJSPร…SรผรทรทรทLSNJOJNJLSBWFU Gร•SEFOGร•STUBJOTร…UUOJOHFO %FUHร‡SCSBBUUNร‡OBETTQBSBJGPOEFO-ร…HTUBNร‡OBETTQBSCFMPQQ ร…SรผรทรทLS *OMร„TFOBWBOEFMBS *OMร•TFOBONร…MBO TLBMM JOHFT TLSJGUMJHFO PDI VOEFSUFDLOBE QFS QPTU FMMFS UFMFGBY UJMM GPOECPMBHFU *OMร•TFO LBO FK TLF Gร•SSร…O JOMร•TFOBONร…MBOร…SGPOECPMBHFUUJMMIBOEB"ONร…MBOTPNLPNNJU GPOECPMBHFUUJMMIBOEBTFOBTUรธรพรทรทNFEGร•SJOMร•TFOTBNNBEBH&UU GSBNUJEBEBUVNGร•SJOMร•TFOLBOFKBOHFT1FOHBSOBVUCFUBMBTUJMMFUU CBOLLPOUPUJMMIร•SBOEF%JH7JEJOMร•TFOTLBMMLPOUPOVNNFSVQQHFT /ร…SEFUHร…MMFSJOMร•TFOBWTFFOEFKVSJEJTLQFSTPOLSร…WTTLSJัซMJHUCFWJT Qร‡BUUEFOTPNCFHร…SJOMร•TFOIBSSร…UUBUUHร•SBEFU UFYVQQWJTBOEF BWรชSNBUFDLOJOHTSร…UU 'POEBOEFMTยดHBSOBยดHFSGPOEFO "OEFMTร…HBSOBร…HFSUJMMTBNNBOTGPOEFO(FOPNBUUTร…UUBJOQFOHBS Qร‡GPOEFOTLPOUPGร•SWร…SWBS%VBOEFMBSJGPOEFOPDICMJSBOEFMT ร…HBSF%JOBJOTBUUBNFEFMHร‡SEJSFLUJOUJMMGร•SWBSQร‡GPOEFOTLPOUP IPT4&#7JEJOMร•TFOBWBOEFMBSCFUBMBSCBOLFOVUQFOHBSOBEJSFLU UJMM%JH'POEFOIBSPSHBOJTBUJPOTOVNNFSรฟรธรพรฝรทรบรนรฟฤ€รพ 6UEFMOJOH *BQSJMNร‡OBEHFTVUEFMOJOH&WFOUVFMMQSFMJNJOร…STLBUUBWESBHFT /FUUPCFMPQQFUJOWFTUFSBTJOZBBOEFMBS

#FTLBUUOJOH "W BOEFMTWร…SEFU ร…S รฟรท QSPDFOU Gร•SNร•HFOIFUTTLBUUFQMJLUJHU 1ร‡ SFBWJOTUFS WJE Gร•STร…MKOJOH BW BOEFMBS ร…S TLBUUFO รบรท QSPDFOU 6UEFMOJOHFOCFTLBUUBTNFEรบรทQSPDFOU *OPDIVUUSยดEFTBWHJGUFS *OHBJOPDIVUUSร…EFTBWHJัซFSรชOOTGร•SVUPNWJEJOOFIBWTUJELPSUBSF ร…OรฝNร‡OBEFSEร‡FOVUUSร…EFTBWHJัซQร‡รธ รทQSPDFOUUBTVU "OEFMFOTWยดSEF 'POEBOEFMTWร…SEFUCFSร…LOBTGPSUMร•QBOEFPDIPฤ’FOUMJHHร•STJEFTUร•SSF EBHTUJEOJOHBSOB TPNร…WFOPัซBIBSFOQVCMJDFSJOHQร‡JOUFSOFU&UU รซFSUBMBLUร•SFSQร‡JOUFSOFUQVCMJDFSBSร…WFOGPOEOPUFSJOHBS TFUFY .PSOJOHTUBSTF TPNร…WFOBSCFUBSNFEVUWร…SEFSJOHBWGPOEFS 'ร„SWBMUOJOHTBSWPEF "NCJUJPOFOร…SBUUIBMร‡HBBWHJัซFS'ร•SOร…SWBSBOEFร…SWร‡SBWHJัซรธ รน QSPDFOUBWGPOEGร•SNร•HFOIFUFOQFSร‡S%ร…SUJMMUJMMLPNNFSLOBQQU รท รธQSPDFOUJFSTร…UUOJOHUJMMGร•SWBSJOHTJOTUJUVUFU 'ร„SWBSJOHTJOTUJUVU 'POEFOTUJMMHร‡OHBSร…SGร•SWBSBEFIPT4&# 'POECPMBHFUTTUZSFMTF )FOSJL%JEOFS 0SEGร•SBOEF 'JMESJGร•SFUBHTFLPOPNJ $BSMBG&LFOTUBN 7FSLTUร…MMBOEFEJSFLUร•S -JOUFY.FEJB4ZTUFN"# "OEFST'SJHFMM "EWPLBU "EWPLBUรชSNBO-JOEBIM "EBN(FSHF 7FSLTUร…MMBOEFEJSFLUร•S &LPOMJD 6MG(ร•SBOTPO ยธWFSCJCMJPUFLBSJF 4VQQMFBOUFS -FJG)BNNBSCFSH %JWDIFG 1BQZSVT4WFSJHF"# 4UPSB&OTP 0MPG+PIBOOFTTPO 3FEPWJTOJOHTLPOTVMU 'POECPMBHFUTGร„SFUBHTMFEOJOH "EBN(FSHF 7FSLTUร…MMBOEFEJSFLUร•S QMBDFSJOHTBOWBSJH )FOSJL%JEOFS 7JDFWFSLTUร…MMBOEFEJSFLUร•S SFEPWJTOJOHTBOTWBSJH 'POECPMBHFUTmSNB 'POECPMBHFUTรชSNBร…S%JEOFS(FSHF'POEFS"# #PYรธรทรทรฟ รพรผรธรปรท6QQTBMB 0SHBOJTBUJPOTOVNNFSรผรผรฝรปฤ€รธรบรธรบรป 'POECPMBHFUTBLUJFLBQJUBM 'POECPMBHFUTBLUJFLBQJUBMVQQHร‡SUJMMGFNNJMKPOFSLSPOPS PDIร…HT UJMMMJLBEFMBSBW)FOSJL%JEOFSPDI"EBN(FSHF 'POECPMBHFUTCJMEBOEF 'POECPMBHFUCJMEBEFTรธฤ€ฤ€รปรทรพรธรฟ5JMMTUร‡OEBUUVUร•WBGPOEWFSLTBNIFU NFEEFMBEFTรธฤ€ฤ€รปรธรทรนรท 'POECPMBHFUTSFWJTPSFS #PMBHFUT SFWJTPS ร…S BVLUPSJTFSBE SFWJTPS 1FFS 'SFESJLTTPO -JOEFCFSHT (SBOU ัฎPSOUPO "# 3FWJTPSTTVQQMFBOU ร…S &MJTBCFUI 4JNPOTTPO -JOEFCFSHT(SBOUัฎPSOUPO"#'JOBOTJOTQFLUJPOFO IBSEร…SVUร•WFSGร•SPSEOBUBVLUPSJTFSBESFWJTPS-FJG-ร›TDI -ร›TDI $P3FWJTJPO"# UJMMSFWJTPSJGPOECPMBHFU

/PUFSBยดWFOBUU *14LBOUFDLOBTHFOPN XXXBWBO[BTF XXXGPOENBSLOBEFOTF XXXOPSEOFUTF *51,TBNUPMJLBLBQJUBMPDIGPOEGร„STยดLSJOHTMร„TOJOHBS LBOUFDLOBTHFOPN XXXEBOJDBTF


'POECFTU´NNFMTFSGÄS %JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

CFTUÅNE VUEFMOJOHTEBH SFHJTUSFSBEF GPOEBOEFMTÅHBSF &ѫFSBWESBHGÕSFWFOUVFMMQSFMJNJOÅSTLBUUQÇGPOEBO EFMCFMÕQBOEFVUEFMOJOHTLBMMGPOECPMBHFUGÕSWÅSWBOZB GPOEBOEFMBSGÕSEFOGPOEBOEFMTÅHBSFTSÅLOJOH TPNQÇ BWCPMBHFUGBTUTUÅMMEEBHÅSSFHJTUSFSBEGÕSGPOEBOEFMFO 1ÇJGÕSWÅHHKPSECFHÅSBOLBOVUEFMOJOHFOFѫFSBWESBH ÅÊ£°Êœ˜`i˜]Ê GÕSFWFOUVFMMQSFMJNJOÅSTLBUUÅWFOVUCFUBMBTUJMMGPOE vœ˜`Lœ>}iÌʜV…ÊvŸÀÛ>Àˆ˜}ȘÃ̈ÌÕÌ BOEFMTÅHBSFTCBOLLPOUP 'POEFO ÅS FO WÅSEFQBQQFSTGPOE FOMJHU MBHFO 0NUJMMHÅOHMJHUCFMPQQGÕSVUEFMOJOHFOMJHUPWBOCF  PN WÅSEFQBQQFSTGPOEFS 'ÕS GPOEFOT SÅLOBTVOEFSTUJHBBWWÅSEFUQÇVUFTUÇFOEFBOEFMBS WFSLTBNIFU HÅMMFS GÕSVUPN GÕSFTLSJѫFSOB J OÅNOEB LBOGPOECPMBHFUCFTMVUBPNBUUVUEFMOJOHFKTLBMMTLF MBHÅWFOGÕSFTLSJѫFSOBJGÕSPSEOJOHFO PN WÅSEFQBQQFSTGPOEFS GPOECPMBHFUTCPMBHTPSEOJOHTBNU ÅÊ{°Ê iÀBŽ˜ˆ˜}Ê>ÛÊvœ˜`i˜ÃÊ EFTTBGPOECFTUÅNNFMTFS œV…Êvœ˜`>˜`i>À˜>ÃÊÛBÀ`i 'POEFOTCFUFDLOJOHÅS%JEOFS(FSHF"LUJF 'POEFOT WÅSEF CFSÅLOBT HFOPN BUU GSÇO UJMMHÇOHBSOB GPOE ESB BW TLVMEFSOB JOLMVTJWF FWFOUVFMMB GSBNUJEB TLBU 'POEFO GÕSWBMUBT BW %JEOFS (FSHF 'POEFS "# UFTLVMEFS OFEBOLBMMBUGPOECPMBHFU 7ÅSEFQBQQFS TPN JOHÇS J GPOEFO WÅSEFSBT NFE 'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUGÕSGPOEFOTUJMMHÇOHBSÅS4&# MFEOJOHBWHÅMMBOEFNBSLOBETWÅSEF OPSNBMUTFOBTUF CFUBMLVST 0NTÇEBOUWÅSEFTBLOBTFMMFSFOMJHUGPOE ÅÊÓ°Ê*>ViÀˆ˜}ȘÀˆŽÌ˜ˆ˜}Ê CPMBHFUT CFEÕNOJOH ÅS NJTTWJTBOEF GÇS GPOECPMBHFU œV…Êw˜>˜ÃˆiÊ“FÃBÌ̘ˆ˜} QÇPCKFLUJWHSVOEGBTUTUÅMMBWÅSEFU .ÇMTÅUUOJOHFO GÕS QMBDFSJOH BW GPOEFOT NFEFM TLBMM 'POEBOEFMTWÅSEFUÅSGPOEFOTWÅSEFEFMBUNFEBOUB WBSBBUUQÇMÇOHTJLUVQQOÇFOWÅSEFNÅTTJHÕLOJOHBW MFUVUFMÕQBOEFBOEFMBS"OEFMBSOBJGPOEFOTLBMMWBSB GPOEFOT BOEFMTWÅSEF 'POEFO TLBMM JOWFTUFSB J PMJLB MJLBTUPSBPDINFEGÕSBMJLBSÅUUUJMMEFOFHFOEPNTPN CSBOTDIFSPDINBSLOBEFS EPDLTLBMMNJOTUBWJO JOHÇSJGPOEFO WFTUFSJOHBSOBTLFQÇTWFOTLBNBSLOBEFS 'POEBOEFMTWÅSEFUCFSÅLOBTWBSKFEBHVUHJWOJOHSFT 'POEFO JOWFTUFSBS J TBNUMJHB UZQFS BW WÅSEFQBQQFS QFLUJWFJOMÕTFOBWGPOEBOEFMTLFSTBNUEFTTVUPNWBSKF TPNMBHFONFEHFS-ÅHTUBWGPOEFOTNFEFMTLBMM GSFEBH TPNÅSCBOLEBH FMMFSQÇOÅSNBTUGÕSFHÇFOEF WBSBQMBDFSBEFJBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFS CBOLEBHJEFGBMMGSFEBHFKÅSCBOLEBH 'POEFOTNFEFMLBOUJMMIÕHTUQMBDFSBTJGPOE QBQQFS PDI BOESB êOBOTJFMMB JOTUSVNFOU TPN ÅS FMMFS ÅÊx°Ê1Ì}ˆÛ˜ˆ˜}ÇʜV…ʈ˜ŸÃi˜«ÀˆÃ JOPN FUU ÇS GSÇO FNJTTJPOFO BWTFT CMJ OPUFSBEF WJE 6UHJWOJOHTPDIJOMÕTFOQSJTÅSEFUTFOBTUFCFSÅLOBEF VUMÅOETLB CÕSTFS FMMFS BVLUPSJTFSBEF NBSLOBETQMBUTFS GPOEBOEFMTWÅSEFUWJEPSEFSOTWFSLTUÅMMBOEF FѫFSUJMM JMÅOEFSJOPN&(PDI&'5"TBNUJ"VTUSBMJFO )POH MÅHHBWVUHJWOJOHTQSPWJTJPOSFTQFLUJWFBWESBHGÕSJO MÕTFOQSPWJTJPO ,POH +BQBO ,BOBEB 4JOHBQPSFPDI64" 7JEBOEFMTVUHJWOJOHÅHFSGPOECPMBHFUSÅUUBUUVUUBHB 'POEFO TLBMM FOEBTU J IÕHTU CFHSÅOTBE PNGBUUOJOH IBOEMB NFE PQUJPOT PDI UFSNJOTLPOUSBLU TBNU VQQ FOBWHJѫPNIÕHTU QÇQSJTFU7JEBOEFMTJOMÕTFO UBHBFMMFSMÅNOBWÅSEFQBQQFSTMÇOBWTFFOEFGPOEQBQQFS ÅHFS GPOECPMBHFU SÅUU BUU VUUBHB FO JOMÕTFOQSPWJTJPO JWJMLBGPOEFOUJMMÇUTQMBDFSBNFEFM'ÕSBUUFĒFLUJWJTFSB PNIÕHTU 6QQHJѫPNTFOBTUCFSÅLOBEFGPOEBOEFMTWÅSEFLBO GPOEFOT GÕSWBMUOJOH ÕLB BWLBTUOJOHFO NJOTLB GPO EFOT SJTL FMMFS LVSTTÅLSB FO QMBDFSJOH UJMMÇUT GPOEFO FSIÇMMBTIPTGPOECPMBHFU %F VQQHJѫFS GPOECPMBHFU MÅNOBS UJMM NBTTNFEJB FOEBTU J PNGBUUOJOH TPN TQFDJêDFSBT OFEBO VUOZUUKB PQUJPOT UFSNJOTLPOUSBLU TBNU VQQUBHB FMMFS MÅNOB PNGPOEBOEFMBSOBTQSJTÅSBMMUJEQSFMJNJOÅSBPDILBO WJECFIPWKVTUFSBTBWGPOECPMBHFU%FOLVSTJOGPSNB WÅSEFQBQQFSTMÇO 'POEFOGÇSVUGÅSEBLÕQPDITÅMKPQUJPOFSJBLUJFSPDI UJPOTPNNBTTNFEJBMÅNOBSÅSEÅSGÕSJOUFCJOEBOEF JOEFY EPDLGÇSGPOEFOJOUFVUGÅSEBëFSLÕQPQUJPOFSÅO GÕSGPOECPMBHFU $PVSUBHF PDI BOESB LPTUOBEFS IÅOGÕSMJHB UJMM LÕQ NPUTWBSBOEFEFUVOEFSMJHHBOEFWÅSEFUJGPOEFO 'ÕSWÅSWBWLÕQPDITÅMKPQUJPOFSGÇSHÕSBTTÇBUUBO PDI GÕSTÅMKOJOH BW GPOEQBQQFS PDI BOESB êOBOTJFMMB TLBĒOJOHTWÅSEFUUBSJBOTQSÇLNBYJNBMUBWGPOEFOT JOTUSVNFOUCFTUSJETVSGPOEFO GÕSNÕHFOIFU 6UGÅSEBOEF BW TÅMKPQUJPO GÇS FK HÕSBT J TUÕSSFPNGBUUOJOHÅOBUUEFUBWDMFBSJOHPSHBOJTBUJPOFSOB ÅÊÈ°Ê1Ì}ˆÛ˜ˆ˜}ʜV…ʈ˜ŸÃi˜Ê>ÛÊvœ˜`>˜`i>À GBTUTUÅMMEB TÅLFSIFUTLSBWFU GÕS VUGÅSEBOEF BW PQUJPOFO 6UHJWOJOHPDIJOMÕTFOBWGPOEBOEFMBSTLFSUJMMFOGÕS BOEFMTÅHBSFO WJE UJMMGÅMMFU GÕS CFHÅSBO PN VUHJWOJOH FKÕWFSTUJHFSBWGPOEGÕSNÕHFOIFUFO 'POEFOGÇSLÕQBGPOEQBQQFSQÇUFSNJO'POEFOGÇS PDIJOMÕTFOÅOOVJDLFGBTUTUÅMMELVST #FHÅSBOPNJOMÕTFOLBOTLFIPTGPOECPMBHFU*OMÕ TÅMKBGPOEQBQQFSQÇUFSNJO EPDLFKJTUÕSSFPNGBUUOJOH TFOBONÅMBO TLBMM JOHFT TLSJѫMJHFO PDI VOEFSUFDLOBE ÅOGPOEFOTUPUBMBJOOFIBWBWTÇEBOUGPOEQBQQFS 'POEFOTUJMMHÇOHBSGÇSLVSTTÅLSBTHFOPNBUUWBMVUB QFSQPTUFMMFSWJBUFMFGBYUJMMGPOECPMBHFU*OMÕTFOLBOFK TÅMKT QÇ UFSNJO FMMFS BUU TÅMKPQUJPOFS BWTFFOEF WBMVUB TLFGÕSSÅOJOMÕTFOBONÅMBOÅSGPOECPMBHFUUJMMIBOEB 0NFEFMCBSJOMÕTFOTLBMMFOEBTUTLFJEFONÇOEFU EFOWBMVUBTPNUJMMHÇOHFOÅSVUUSZDLUJ LÕQT 'POEFO GÇS MÅNOB WÅSEFQBQQFSTMÇO NPUTWBSBOEF ÅSNÕKMJHUVUBOBWZUUSJOHBWWÅSEFQBQQFSJGPOEFO0N IÕHTUBWGPOEGÕSNÕHFOIFUFONPUCFUSZHHBOEFTÅ PNFEFMCBS JOMÕTFO JOUF LBO TLF TLBMM JOMÕTFO TLF TÇ LFSIFUQÇGÕSCSBOTDIFOTFEWBOMJHBWJMMLPSUJMMFMMFSWJB TOBSUMJLWJEBNFEFMBOTLBĒBUT-JLWJEBNFEFMBOTLBĒBT WÅSEFQBQQFSTJOTUJUVUTPNTUÇSVOEFS'JOBOTJOTQFLUJP JTÇEBOUGBMMHFOPNBWZUUSJOHBWWÅSEFQBQQFSJGPOEFO OFOTUJMMTZO'POEFOGÇSJOUFVQQUBHBWÅSEFQBQQFSTMÇOJ TOBSBTUNÕKMJHUPDIJOMÕTFOTLFSTÇTOBSUGÕSTÅMKOJOHT TUÕSSFPNGBUUOJOHÅOBUUEFUGBTUTUÅMMEBTÅLFSIFUTLSBWFU MJLWJEJOëVUJU *OMÕTFOBONÅMBOTPNLPNNJUGPOECPMBHFUUJMMIBOEB GÕSVQQMÇOJOHFOFKÕWFSTUJHFSBWGPOEGÕSNÕHFOIF TFOBTULMNFEGÕSJOMÕTFOTBNNBCÕSTEBH*EF UFO GBMM4UPDLIPMNTCÕSTFOTUÅOHFSGÕSFLMPDLBOTLBMM JOMÕTFOBONÅMBO IB JOLPNNJU UJMM GPOECPMBHFU GÕSF ÅÊΰÊ1Ì`i˜ˆ˜} 5JMMGPOEBOEFMTÅHBSOBTLBMMGÕSWBSKFSÅLFOTLBQTÇSVU 4UPDLIPMNTCÕSTFOTTUÅOHOJOHGÕSBUUJOMÕTFOTLBMMTLF EFOCÕSTEBHFO EFMBT *OMÕTFOBONÅMBOTPNJOLPNNJUTFOBSFÅOLMPDLBO B BWLBTUOJOHFO QÇ GPOEFOT NFEFM FѫFS BWESBH BW GÕSWBMUOJOHTLPTUOBEFSPDIFWFOUVFMMTLBUUFLPTUOBE FO IFMCÕSTEBHFMMFSTFOBSFÅO4UPDLIPMNTCÕSTFOT TUÅOHOJOHEBHBSEÇCÕSTFOTUÅOHFSGÕSFLMPDLBO MJHUGPOEFOTSFTVMUBUSÅLOJOH PDI C SFBMJTBUJPOTWJOTUFSQÇWÅSEFQBQQFSJEFOPNGBUU NFEGÕSJOMÕTFOOÅTULPNNBOEFCÕSTEBH #FHÅSBOPNJOMÕTFOGÇSÇUFSLBMMBTFOEBTUPNGPOE OJOHGPOECPMBHFUCFTMVUBS D FWFOUVFMMU LWBSIÇMMFU VUEFMOJOHTCBSU CFMPQQ GSÇO CPMBHFUNFEHFSEFUUB "OTÕLBO PN VUHJWOJOH BW GPOEBOEFMBS TLBMM TLF UJEJHBSFSÅLFOTLBQTÇS 4VNNBO BW B C PDI D GÇS ÕLBT NFE VQQMVQFO TLSJѫMJHFOUJMMGPOECPMBHFU6UHJWOJOHBWGPOEBOEFMBS VUEFMOJOHTPNIBSJOCFUBMBUTWJEBOEFMTGÕSTÅMKOJOHPDI HFOPNGÕSTUJMMEFOLVSTTPNGBTUTUÅMMFTEFOEBHMJLWJE NJOTLBT NFE VQQMVQFO VUEFMOJOH TPN IBS VUCFUBMBUT ÅSUJMMHÅOHMJHGÕSGPOECPMBHFU -ÅHTUBGÕSTUBFOHÇOHTCFUBMOJOHÅS4&,%ÅS WJEBOEFMTJOMÕTFO 6UEFMOJOHGSÇOGPOEFOTLBMMTLFJBQSJMÇSFUFѫFSSÅ FѫFSÅSNJOTUBCFMPQQ4&,QFSJOCFUBMOJOH-ÅHTUB LFOTLBQTÇSFUUJMMBOEFMTÅHBSFTPNÅSQÇBWGPOECPMBHFU NÇOBETTQBSBOEFÅS4&,

6UHJWOJOHPDIJOMÕTFOTLFSUJMMEFOLVSTTPNGBTUTUÅMMT FOMJHUfPDIf

ÅÊÇ°Ê ÀÃBÌ̘ˆ˜}Ê̈Êœ˜`Lœ>}]Ê ŸÀÛ>Àˆ˜}ȘÃ̈ÌÕÌʜV…ʈ˜>˜Ãˆ˜Ã«iŽÌˆœ˜

6SGPOEFOTNFEFMTLBMMFSTÅUUOJOHCFUBMBTUJMM B 'POECPMBHFUGÕSEFTTGÕSWBMUOJOHBWGPOEFO&S TÅUUOJOHFOGÇSVQQHÇUJMMIÕHTUNPUTWBSBOEF QFS ÇSBWGPOEGÕSNÕHFOIFUFO C 'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUFUGÕSGÕSWBSJOHBWEFJGPOEFO JOHÇFOEF WÅSEFQBQQFSFO &STÅUUOJOHFO TLBMM IÕHTU VUHÇ FOMJHU GÕSWBSJOHTJOTUJUVUFUT HÅMMBOEF BWHJѫFS GÕS WÇSE BW WÅSEFIBOEMJOHBS J ÕQQFU GÕSWBS EPDL IÕHTU NFE QFSÇSBWGPOEGÕSNÕHFOIFUFO D 'JOBOTJOTQFLUJPOFOGÕSEFTTUJMMTZOTWFSLTBNIFU &STÅUUOJOHFOTLBMMIÕHTUVUHÇFOMJHU'JOBOTJOTQFLUJP OFOTHÅMMBOEFCFTUÅNNFMTFS 0WBOOÅNOEB FSTÅUUOJOH UJMM GPOECPMBHFU CFMBTUBT GPOEFO MÕQBOEF &STÅUUOJOH UJMM GÕSWBSJOHTJOTUJUVUFU VUHÇSNÇOBUMJHFO1ÇFSTÅUUOJOHBSOBUJMMLPNNFSFWFO UVFMMMBHTUBEHBENFSWÅSEFTLBUU

ÅÊn°Êœ˜`>˜`iÃÀi}ˆÃÌÀiÌ

'POECPMBHFUGÕSSFHJTUFSÕWFSJOOFIBWBWBOEFMBSJGPO EFO 3FHJTUSFSJOH ÅS BWHÕSBOEF GÕS SÅUUFO UJMM BOEFM J GPOEFOPDIEÅSBWGÕMKBOEFSÅUUJHIFUFS

Åʙ°Ê*>˜ÌÃBÌ̘ˆ˜}Ê>ÛÊvœ˜`>˜`i>À

7JE QBOUTÅUUOJOH TLBMM QBOUIBWBSF PDIFMMFS QBOUTÅUUBSF TLSJѫMJHFO VOEFSSÅUUB GPOECPMBHFU IÅSPN "W VOEFSÅU UFMTFOTLBMMGSBNHÇWFNTPNÅSBOEFMTÅHBSF QBOUIBWBSF WJMLB GPOEBOEFMBS TPN PNGBUUBT BW QBOUTÅUUOJOHFO PDI FWFOUVFMMBCFHSÅOTOJOHBSBWQBOUTÅUUOJOHFOTPNGBUUOJOH 'POEBOEFMTÅHBSFOTLBMMTLSJѫMJHFOVOEFSSÅUUBTPN BUU QBOUTÅUUOJOHFO SFHJTUSFSBUT J SFHJTUSFU ÕWFS GPOE BOEFMTÅHBSF /ÅS QBOUTÅUUOJOHFO VQQIÕSU CPSUUBHFT FѫFS BONÅMBO GSÇO QBOUIBWBSFO VQQHJѫFO PN QBOU TÅUUOJOHFO 'POECPMBHFUIBSSÅUUBUUUBVUFSTÅUUOJOHBWBOEFMT ÅHBSFOGÕSSFHJTUSFSJOHFO

ÅÊ£ä°Ê,BŽi˜ÃŽ>«ÃFÀ

'POEFOTSÅLFOTLBQTÇSÅSLBMFOEFSÇS

ÅÊ££°ÊÀÃLiÀBÌÌiÃiʜV…Ê…>ÛFÀÃÀi`œ}ŸÀiÃi

'POECPMBHFUTLBMMGÕSWBSKFLBMFOEFSIBMWÇSTFOBTUUWÇ NÇOBEFSFѫFSIBMWÇSFUTVUHÇOHBWHFIBMWÇSTSFEPHÕSFM TFGÕSGPOEFO'ÕSWBSKFSÅLFOTLBQTÇSTLBMMGPOECPMBHFU TFOBTUGZSBNÇOBEFSFѫFSSÅLFOTLBQTÇSFUTVUHÇOHBWHF ÇSTCFSÅUUFMTFGÕSGPOEFO)BMWÇSTSFEPHÕSFMTFPDIÇST CFSÅUUFMTFGÕSGPOEFOTLBMMUJMMTUÅMMBTTBNUMJHBBOEFMTÅ HBSFPDI'JOBOTJOTQFLUJPOFO

ÅʣӰʘ`Àˆ˜}Ê>ÛÊvœ˜`LiÃÌB““iÃiÀ

#FTMVUBS GPOECPMBHFUT TUZSFMTF PN ÅOESJOH BW EFTTB GPOECFTUÅNNFMTFSTLBMMCFTMVUFUVOEFSTUÅMMBT'JOBOT JOTQFLUJPOFO GÕS HPELÅOOBOEF 4FEBO CFTMVUFU HPE LÅOUTTLBMMEFUIÇMMBTUJMMHÅOHMJHUIPTGPOECPMBHFU

ÅʣΰÊœ˜`Lœ>}iÌÃÊ>˜ÃÛ>ÀÃLi}ÀB˜Ã˜ˆ˜}

'POECPMBHFU ÅS JOUF BOTWBSJHU GÕS TLBEB TPN CFSPS QÇ MBHCVE NZOEJHIFUT ÇUHÅSE LSJHTIÅOEFMTF TUSFKL CMPDLBE CPKLPUU MPDLPVU FMMFS BOOBO MJLOBOEF PN TUÅOEJHIFU 'ÕSCFIÇMMFU J GSÇHB PN TUSFKL CMPDLBE CPKLPUUPDIMPDLPVUHÅMMFSÅWFOPNGPOECPMBHFUÅSGÕ SFNÇMFMMFSTKÅMWWJEUBSTÇEBOLPOëJLUÇUHÅSE'POECP MBHFUÅSIFMMFSJOUFTLZMEJHUBUUJBOESBGBMMFSTÅUUBTLBEB PNCPMBHFUWBSJUOPSNBMUBLUTBNU

ÅÊ£{°ÊŸÀÛ>Àˆ˜}ȘÃ̈ÌÕÌiÌÃÊ>˜ÃÛ>ÀÃLi}ÀB˜Ã˜ˆ˜}

'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUFU 4&# #BOLFO ÅS JOUF BOTWBSJH GÕSTLBEBTPNCFSPSBWTWFOTLUFMMFSVUMÅOETLUMBHCVE TWFOTL FMMFS VUMÅOETL NZOEJHIFUTÇUHÅSE LSJHTIÅO EFMTF TUSFKL CMPDLBE CPKLPUU MPDLPVU FMMFS BOOBO MJLOBOEFPNTUÅOEJHIFU'ÕSCFIÇMMFUJGSÇHBPNTUSFKL CMPDLBE CPKLPUUFMMFSMPDLPVUHÅMMFSÅWFOPN#BOLFO ÅSGÕSFNÇMGÕSFMMFSTKÅMWWJEUBSTÇEBOLPOëJLUÇUHÅSE 4LBEBTPNVQQLPNNJUJBOESBGBMMTLBMMJOUFFSTÅU UBTBW#BOLFO PNEFOWBSJUOPSNBMUBLUTBN#BOLFO ÅSJJOUFUGBMMBOTWBSJHGÕSJOEJSFLUTLBEB #BOLFOTWBSBSJOUFGÕSTLBEBTPNGÕSPSTBLBUTBWEF QÇCBOLFMMFSBOOBOVQQESBHTUBHBSFTPN#BOLFONFE UJMMCÕSMJHPNTPSHBOMJUBUFMMFSBOWJTBUTBW'POECPMBHFU #BOLFOTWBSBSFKIFMMFSGÕSTLBEBTPNVQQLPNNFSGÕS 'POECPMBHFU BOEFMTÅHBSF J 'POEFO FMMFS BOOBO J BO MFEOJOHBWGÕSGPHBOEFJOTLSÅOLOJOHTPNLBOLPNNB BUUUJMMÅNQBTNPU#BOLFOCFUSÅĒBOEFWÅSEFQBQQFS

%SBHBSCSVOOTHBUBO #PY 6QQTBMB5FMFGPO'BY FQPTUEHGPOEFS!EHGPOEFSTF*OUFSOFUXXXEHGPOEFSTF#BOLHJSP1MVTHJSP

/Halvarsrapport2005  

http://www.didnergerge.se/UL/File/report/Halvarsrapport2005.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you