Page 1

PR ESSMEDDELA NDE Uppsala, 2011-11-17

Helena Hillström ny VD på Didner & Gerge Fonder Helena Hillström har av styrelsen utsetts till ny VD på Didner & Gerge Fonder. Helena har arbetat i företaget sedan 1997 och är idag administrativt ansvarig och compliance officer. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 januari 2012. ’Vi är mycket glada att Helena träder in i rollen som VD på fondbolaget. Hon kan både företaget och fondmarknaden väl efter många år hos oss och har efterhand fått ett allt större ansvar. Helena får en viktig roll framåt bland annat för att utveckla vår marknadskommunikation och att öka tillgängligheten för våra kunder via olika distributörer och andra kanaler.’ säger avgående VD Adam Gerge som nu tar rollen som vice VD i bolaget. ’Jag är väldigt glad över att ha fått det här förtroendet. Didner & Gerge Fonder har med en aktiv och uthållig förvaltning presterat mycket goda långsiktiga resultat. Jag kommer att arbeta med att tydliggöra dessa resultat och fortsätta att utveckla företaget, inte minst avseende service och tillgänglighet för våra kunder.’ säger Helena Hillström. För ytterligare information kontakta: Henrik Didner, ordförande Telefon: 018-64 05 41 www.didnergerge.se

Didner & Gerge Fonder AB är en liten, aktiv och fristående förvaltare. Vårt mål är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar jämförbara index. Vi förvaltar idag tre aktiefonder, Didner & Gerge Aktiefond, Didner & Gerge Småbolag samt Didner & Gerge Global. Per den 31 oktober 2011 uppgick förvaltat kapital till cirka 12,5 miljarder kronor. Didner & Gerge Fonder AB Box 1008, 751 40 Uppsala besöksadress Dragarbrunnsgatan 45 telefon 018-640 540 telefax 018-10 86 10 e-post info@didnergerge.se webb www.didnergerge.se

/dg_pm_111117  

http://www.didnergerge.se/UL/File/dg_pm_111117.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you