Page 1

 ¯34#&3­55&-4& %*%/&3(&3(&",5*&'0/% ] ¯34#&3­55&-4&


*/'03."5*0/ 'SÇOPDINFEGFCSVBSJù÷÷ÿÅOESBTMÅHTUBUJMMÇUOBCFMPQQGÕSNÇOBETTQBSBOEFGSÇOü÷÷ LSPOPSUJMMù÷÷LSPOPS5ÅOLQÇBUUNÇOBETTQBSBOEFÕWFSFOMÅOHSFUJETQFSJPECSVLBS HFHPEBWLBTUOJOH TÅSTLJMUPNTQBSBOEFUVQQSÅUUIÇMMTVOEFSTWBHBCÕSTQFSJPEFS 'SÇO PDI NFE KBOVBSJ ù÷÷þ NÇTUF OZB LVOEFS GZMMB J FO BONÅMOJOHTCMBOLFUU JOOBO JOCFUBMOJOHHÕSTUJMMGPOEFO 'SÇOPDINFEKVOJù÷÷ýGÇSWJBVUPNBUJTLBESFTTVQQEBUFSJOHWJEëZUUPDIWJBOWÅOEFS PTTBWGPMLCPLGÕSJOHTBESFTTFOWJEVUTLJDL "MMBLVOEFSNÇTUFGÕSBONÅMBFUUCBOLLPOUPUJMMWJMLFUGÕSTÅMKOJOHTMJLWJEVUCFUBMBT0N EVJOUFSFEBOBONÅMUFUULPOUPFMMFSWJMMÅOESBEJUUGÕSBONÅMEBLPOUP WÅOMJHFONFEEFMB PTTTLSJѫMJHFO */'03."5*0/5*--"/%&-4­("3/"

+ĚħĮĚīĢ

%FLMBSBUJPOTVQQHJѫFS

'ĞěīĮĚīĢ

ªSTCFSÅUUFMTF

"ĩīĢĥ

3FEPHÕSFMTFGÕSGPOEFOTVUWFDLMJOHEFUGÕSTUBLWBSUBMFU

"ĮĠĮĬĭĢ

)BMWÇSTSBQQPSU

0ĤĭĨěĞī

3FEPHÕSFMTFGÕSGPOEFOTVUWFDLMJOHEFUUSFEKFLWBSUBMFU

*//&)¯--4'½35&$,/*/(

#ÕSTÇSFUù÷÷þmFOTWBHOFEHÇOHFGUFSGZSBTUBSLBCÕSTÇSú #ÅUUSFÅOJOEFYù÷÷þ û 1PSUGÕMKTUSBUFHJü 1PSUGÕMKJOOFIBWFU ý ¨HBSQPMJDZ Ā 6UWÅSEFSJOHø÷ *OGPSNBUJPOPNGPOECPMBHFU øø %JBHSBNGÕSÇSFOøĀĀýmù÷÷þ øù 'ÕSWBMUOJOHTCFSÅUUFMTF øú 'POEGÕSNÕHFOIFUPDIVUGBMMTSFEPWJTOJOHøû 'POECFTUÅNNFMTFS øü *OGPSNBUJPOPNTQBSBOEFJGPOEFOCBLTJEBO

0NTMBHTCJMEFO -JOOÊT )BNNBSCZ WBS $BSM WPO -JOOÊT FHFO HÇSE (ÇSEFO LPN BUU CMJ IBOT UJMMëZLUTPSU OÅSB OBUVSFO NFO UJMMSÅDLMJHU MÇOHU CPSUB GSÇO TPN IBO VQQMFWEF EFU EÇMJH MVѫ PDI PWÅTFO J 6QQTBMB )ÅS LVOEF IBO UJMMCSJOHB TPNSBSOB NFE GBNJMKFO PDI PEMB TÅMMTZOUBWÅYUFSTPNQBTTBEFEFONJOESF GVLUJHBKPSENÇOFO-JOOÊUPHIÅSPDLTÇ FNPUTUVEFOUFSGÕSFYLVSTJPOFS -JOOÊ LÕQUF HÇSEFO øþüÿ %Ç GBOOT FOEBTUEFCÇEBëZHMBSOBøþýùMÅU-JOOÊ VQQGÕSB EFU TUÕSSF CPOJOHTIVTFU J UWÇ WÇOJOHBS *EBH ÅS )BNNBSCZ FO BW 4WFSJHFT CÅTU TUJMSJLUJHU CFWBSBEF øþ÷÷ UBMTHÇSEBSPDIWÅMWÅSEFUUCFTÕL ªS ù÷÷þ êSBEFT ú÷÷ÇSTNJOOFU BW 6QQTBMBTHFOPNUJEFSOBNFTUCFSÕNEF QSPGFTTPS+VCJMFFUêSBEFTCÇEFJ4WFSJHF PDIQÇBOESBQMBUTFSJWÅSMEFO ,ÅMMPS 6QQTBMB VOJWFSTJUFUT IFNTJEB -JOOÊT )BNNBSCZ TBNU /PSEJTL GBNJMKFCPL )BNNBSCZ øĀ÷ûøĀùý #JME4UBĒBO$MBFTTPO

'POECPMBHFUTBOTUÅMMEB

)&/3*,%*%/&3 'POEGÕSWBMUBSF 4UZSFMTFOTPSEGÕSBOEF

"%".(&3(& 'POEGÕSWBMUBSF 7%

'JMPTPêFEPLUPSJGÕSFUBHTFLPOPNJ $JWJMFLPOPN 'SÇOGPOECPMBHFUFSIÇMMFOMÕO ù÷÷þVQQHJDLUJMMøùû÷÷÷÷LS )FOSJL%JEOFSÅHFSü÷ϗBW %JEOFS(FSHF'POEFS"# "OUBMBOEFMBSJ%JEOFS(FSHF "LUJFGPOE QSJWBU WJBCPMBHPDI QFOTJPOTTUJѫFMTFúþĀÿ÷ ĀBOEFMBS WÅSEFÇSTTLJѫFUû÷úúúüùþLS

&LPOPNJFMJDFOUJBU $JWJMFLPOPN 'SÇOGPOECPMBHFUFSIÇMMFOMÕO ù÷÷þVQQHJDLUJMMøùüÿ÷÷÷LS "EBN(FSHFÅHFSü÷ϗBW %JEOFS(FSHF'POEFS"# "OUBMBOEFMBSJ%JEOFS(FSHF "LUJFGPOE QSJWBU WJBCPMBH PDIQFOTJPOTTUJѫFMTFúÿþûù ú BOEFMBS WÅSEFÇSTTLJѫFU ûøøûùøú÷LS

(645"'4&55&3#-"% 'POEGÕSWBMUBSF

$JWJMFLPOPNGSÇO )BOEFMTIÕHTLPMBOJ 4UPDLIPMN

)&-&/")*--453½. &LPOPNJPDI BENJOJTUSBUJPO

¯4"/*-440/ &LPOPNJPDI BENJOJTUSBUJPO

$".*--","3-440/ &LPOPNJPDI BENJOJTUSBUJPO

$JWJMFLPOPNTBNU êMPTPêFNBHJTUFSNFE FOHFMTLBTPNIVWVE JOSJLUOJOH

'JMPTPêFNBHJTUFS NFEGÕSFUBHTFLPOPNJ TPNIVWVESJLUOJOH

(ZNOBTJFFLPOPN


#ยธ34ยช3&5m&/47"(/&%(ยช/(&'5&3':3"45"3,"#ยธ34ยช3 *MJLIFUNFEEFTFOBTUFร‡SFOJOMFEEFTร…WFOรนรทรทรพQPTJUJWU'SBN UJMMNJUUFOBWKVMJIBEFCร•STFOTUJHJUNFEรธรปQSPDFOU6OEFSBOESB EFMFO BW ร‡SFU WBS FNFMMFSUJE VUWFDLMJOHFO OFHBUJW m FัซFS FO OFEHร‡OHNFEDJSLBรธรฟQSPDFOUCMFWSFTVMUBUFUGร•SIFMร‡SFUNJOVT รฝ QSPDFOU /FEHร‡OHFO TFEBO TPNNBSFO รนรทรทรพ ร…S IJUUJMMT Oร‡HPU TUร•SSF PDI IBS WBSBU Oร‡HPU Mร…OHSF ร…O EF UJEJHBSF LPSSJHFSJOHBS NBSLOBEFOIBัซTFEBOCร•STFOWร…OEFVQQFัซFSCPUUFOOPUFSJOHFO ฤ€PLUPCFSรนรทรทรนJEFOTQSVDLOB*5CVCCMBOTTQร‡S 6OEFS EFO TFOBTUF GFNร‡STQFSJPEFO IBS EFU FLPOPNJTLB UJMMTUร‡OEFU J Wร…SMEFO WBSJU NZDLFU HZOOTBNU 3ร…OUPS PDI JOรซBUJPOIBSWBSJUQร‡FOMร‡HOJWร‡TBNUJEJHUTPNUJMMWร…YUFOWBSJU Iร•H 'ร•S Gร•SFUBHFOT EFM IBS EFUUB NFEGร•SU FO NZDLFU TUBSL WJOTUVUWFDLMJOH 7BSKF LPSSJHFSJOH Cร•STFO Gร‡UU WJELร…OOBT J EFO Mร‡OHBVQQHร‡OHTPNWBSJU IBSIBัซTJUUVSTQSVOHJFOPSPBUUEFOOB HZOOTBNNBVUWFDLMJOHmHPEFัซFSGSร‡HBOPDIMร‡HJOรซBUJPOmTLBMM CSZUBT 0STBLFO UJMM PSPO LBO IB WBSJU BMMUGร•S TOBCCU TUJHBOEF GBTUJHIFUTQSJTFS PCBMBOTFS J EFO BNFSJLBOTLB FLPOPNJO FMMFS TUJHBOEFPMKFPDISร‡WBSVQSJTFS.FOOร…SEFUFัซFSOร‡HPULWBSUBM WJTBUTJHBUUJOHBJOEJLBUPSFSQFLBUQร‡WBSLFOTUJHBOEFJOรซBUJPO FMMFS BWUBHBOEF FLPOPNJTL BLUJWJUFU IBS LVSTFSOB ร‡UFS Cร•SKBU TUJHB7BSKFOFEHร‡OHIBSTร‡MFEFTIJUUJMMTWBSJUFUULร•QUJMMGร…MMFยจS EFUBOOPSMVOEBEFOIร…SHร‡OHFO 5JMM WJTT EFM ร…S EFU BOOPSMVOEB * 64" IBS IVTQSJTFS Cร•SKBU TKVOLB WJMLFUVUMร•TUEFOTLTVCQSJNFLSJTFO TPNIร…SSร•SGSร‡OBUU NJOESF LSFEJUWร…SEJHB LVOEFS J WJTT VUTUSร…DLOJOH Gร‡UU QSPCMFN NFE TJOB IVTMร‡O %FU IBS IJUUJMMT m J NJUUFO BW KBOVBSJ m HJWJU CBOLFS Wร…SMEFO ร•WFS Gร•SMVTUFS J TUPSMFLTPSEOJOHFO รฝรทรทmรพรทรท NJMKBSEFS 4&, %FU LBO UZDLBT WBSB FUU FOPSNU CFMPQQ NFO ร…S ร…OEร‡ NJOESF ร…O CBOLFSOBT TBNNBOMBHEB WJOTUFS Gร•S รนรทรทรพ 'PSUTร…UUFS Gร•SMVTUFSOB BUU ร•LB LBO EPDL CBOLFSOBT VUMร‡OJOH Iร…NNBT WJMLFUTLVMMFQร‡WFSLBEFUFLPOPNJTLBLMJNBUFUOFHBUJWU &OBOOBOFฤ’FLU TPNLBOWBSBBWTUร•SSFCFUZEFMTF ร…SBUUGBMMBOEF IVTQSJTFSLBOQร‡WFSLBLPOTVNUJPOPDIJOWFTUFSJOHBSOFHBUJWUTร‡ BUUEFOBNFSJLBOTLBFLPOPNJOCSPNTBSJO)VTQSJTFSJ&VSPQB IBSPDLTร‡Cร•SKBUGBMMBWJMLFUQร‡TBNNBTร…UUSJTLFSBSBUUQร‡WFSLB EFOFLPOPNJTLBBLUJWJUFUFOJ&VSPQB%FUรชOOTร…WFOUFOEFOTFS UJMMFOBMMNร…OUร•LBEJOรซBUJPOJOUFNJOTUQร‡HSVOEBWBUUNBUQSJTFS

TWBHUCร•SKBUTUJHB CMBOEBOOBUCFSPFOEFQร‡BUUTQBOONร‡MTQSJTFS ร•LBULSBัซJHUรนรทรทรพ %FU TPN LBO NPUWFSLB FO FWFOUVFMMU TWBHBSF FLPOPNJ J 64" PDI &VSPQB ร…S FO GPSUTBUU TUBSL VUWFDLMJOH J EF Gร•S Wร…SMETFLPOPNJO BMMUNFS CFUZEFMTFGVMMB TL #3*$Mร…OEFSOB #SBTJMJFO 3ZTTMBOE *OEJFO PDI ,JOB 5BOLFO ร…S BUU EFTTB Mร…OEFSTJOIFNTLBFัซFSGSร‡HBOCร•SKBUCMJBWFOTร‡TUPSPNGBUUOJOH BUUFOOFEHร‡OHJFYQPSUFOUJMMFUUTWBHBSF64"PDI&VSPQBFOEBTU JCFHSร…OTBEVUTUSร…DLOJOHTLVMMFQร‡WFSLB#3*$Mร…OEFSOBTUJMMWร…YU :UUFSMJHBSFFOGBLUPSTPNLBOIBCFUZEFMTFร…SBUUJEFTTBMร…OEFS PDI J NFMMBOร•TUFSO IBS EF TFOBTUF ร‡SFO TUPSB Nร…OHEFS LBQJUBM BOTBNMBUT TPN OV NFS BLUJWU Tร•LFS JOWFTUFSJOHBS J BLUJFS J &VSPQBPDI64"&UUPQUJNJTUJTLUTDFOBSJPร…STร‡MFEFTBUUEFTTB QPTJUJWBGBLUPSFSWFSLBSTUBCJMJTFSBOEFPNEFUCMJSFOOFEHร‡OHJ 64"PDI&VSPQB &UU BOOBU TDFOBSJP ร…S BUU OFEHร‡OHFO J 64" PDI &VSPQB CMJS Tร‡ QBTT TUBSL BUU #3*$Mร…OEFSOBT FLPOPNJFS PDLTร‡ Qร‡WFSLBT NFS Qร‡UBHMJHU OFHBUJWU &O FLPOPNJTL BWNBUUOJOH J TUPSB EFMBS BW Wร…SMEFO TLVMMF Eร‡ LVOOB SFTVMUFSB J FO TWBH Cร•STVUWFDLMJOH ร‡UNJOTUPOF VOEFS รนรทรทรฟ 7JE FO Tร‡EBO OFEHร‡OH ร…S EFU ร…WFO FO VQQFOCBSSJTLBUUEFNFSBHHSFTTJWBJOWFTUFSBSOB TPNVOEFSEF HPEB UJEFSOB TLBQBU TUPSB Gร•SNร•HFOIFUFS NFE CFMร‡OBU LBQJUBM LPNNFSJUSร‡OHNร‡M%FUTFOBSFร…SFOPSTBLUJMMBUUFOMร…OHSFUJET OFEHร‡OHOPSNBMUIBSFOUFOEFOTBUUWBSBTKร…MWGร•STUร…SLBOEF EWT BLUร•SFSCMJSUWVOHOBBUUTร…MKBQร‡HSVOEBWLSBWGSร‡OCBOLFSOBPDI BOESBLSFEJUHJWBSF&OTร‡EBOVUWFDLMJOHCFIร•WFSJOUFWBSBPEFMBU OFHBUJWGร•SGPOEFOmFOTWBHCร•STLBOUJEWJTHFNร•KMJHIFUFSUJMM Mร‡OHTJLUJHUGร•SEFMBLUJHBBLUJFLร•Q * GPOEFOT QPSUGร•MK ร…S EFU Wร‡S BNCJUJPO BUU IB FO ร•WFSWJLU BW Gร•SFUBH TPN UZEMJHU IBS GPLVT Qร‡ BUU Gร•SCร…UUSB Gร•Sร…EMB PDI Fฤ’FLUJWJTFSBTJOWFSLTBNIFU&UUSร…UUVSWBMBWTร‡EBOBGร•SFUBH Eร…S WJOTUVUWFDLMJOHFOUJMMTUร•SSFEFMCFSPSQร‡Gร•SFUBHFUTFHOBร‡UHร…SEFS ร…OQร‡LPOKVOLUVSFO LBOWBSBUJMMGร•SEFMGร•SGPOEFOTVUWFDLMJOH WJEFOTWBHBSFFLPOPNJPDICร•ST 

)FOSJL%JEOFS

"EBN(FSHF

(VTUBG4FUUFSCMBE

657&$,-*/(&/"7"/%&-47ยญ3%&5&9,-65%0$)0.9450$,)0-.m 

 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE  

0.94UPDLIPMN  

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ยช34#&3ยจ55&-4&ppppp
#ยจ553&ยจ/*/%&9ยช3 ยชSรนรทรทรพTUFH%JEOFS(FSHF"LUJFGPOENFEรท รผQSPDFOU JOLMVTJWF Mร…NOBE VUEFMOJOH Kร…NGร•SU NFE รฝ รท QSPDFOUT OFEHร‡OH Gร•S 0.9 4UPDLIPMN &UU VUEFMOJOHTKVTUFSBU JOEFY 4*9 3FUVSO JOEFY HJDL OFENFEรน รฝQSPDFOU7JEร‡STTLJัซFUWBSBOEFMTWร…SEFUรธรทรฝรธ ฤ€รปLSQFS BOEFM 'POEFO VUWFDLMBEFT LMBSU Cร…UUSF ร…O JOEFY VOEFS ร‡SFU 'POEFO Qร‡WFSLBEFTNFTUQPTJUJWUBWJOOFIBWFOJ/PLJB 0.9PDI)FYBHPO /PLJB IBS ร•WFSSBTLBU NBSLOBEFO NFE FO TOBCCBSF QPTJUJW SFTVMUBUUJMMWร…YU ร…O Wร…OUBU TBNUJEJHU TPN NBSLOBETBOEFMBSOB Gร•S NPCJMUFMFGPOFS TUร…SLUT ZUUFSMJHBSF 0.9 ร…S VOEFS VQQLร•Q BW #PSTF %VCBJPDI)FYBHPOGPSUTร…UUFSTJOMร•OTBNNBVUWFDLMJOHNPUFUUNFS SFOPEMBUNร…UUFLOJLGร•SFUBH 45ยฝ33&'ยฝ3ยญ/%3*/("3*1035'ยฝ-+&/

'POEFOT JOOFIBW J "TTB "CMPZ IBS ร•LBU LSBัซJHU VOEFS ร‡SFU %FU TPN UJMMUBMBS PTT ร…S FO TBNUJEJH TBUTOJOH Qร‡ QSPEVLUVUWFDLMJOH PDI CFTQBSJOHBS (PEB UJMMWร…YUNร•KMJHIFUFS JOPN Iร•HUFLOPMPHJTLB Tร…LFSIFUTMร•TOJOHBSTBNUJEJHUTPNGBCSJLTOFEMร…HHOJOHBSHFOPNGร•ST Cร•SLVOOBHFFOHPESFTVMUBUVUWFDLMJOHGSBNร•WFS 4PNUJEJHBSFNFEEFMBUTร•LBEFGPOEFOTJOOFIBWJ&SJDTTPOLSBัซJHU VOEFS EFU BOESB LWBSUBMFU 1PTJUJWU Eร‡ WBS CMB BUU EF CPMBH TPN &SJDTTPO Gร•SWร…SWBU EFO TFOBTUF UJEFO Gร‡UU WJLUJHB PSEFS &SJDTTPOT USFEKF LWBSUBMTSBQQPSU WJTBEF TJH UZWร…SS CMJ FO CFTWJLFMTF Eร…S Gร•STWBHBEFNBSLOBETGร•SIร‡MMBOEFOHBWFOTร…NSFWJOTUVUWFDLMJOHร…O Wร…OUBU&SJDTTPOJOOFIBWFUร…SJEBHGPOEFOTัจร…SEFTUร•STUBGSร‡OBUUWJE IBMWร‡STTLJัซFUWBSJUEFUTUร•STUBJOOFIBWFU 'POEFO IBS VOEFS ร‡SFU IBัซ TUร•SSF GSBNHร‡OHBS NFE JOOFIBWFU J /PLJBTPNIBัซFOTUBSLUQPTJUJWLVSTVUWFDLMJOH&OWJTTNJOTLOJOH BWJOOFIBWFUIBSTLFUUVOEFSัจร…SEFLWBSUBMFU 'POEFO Tร‡MEF VOEFS ร‡SFU IVWVETBLMJHFO VOEFS Gร•STUB IBMWร‡SFU IFMBJOOFIBWFUJ5FMFรน#PMBHFUIBSMZDLBUTWร…MNFEBUUBWZUUSBEFMBS BWTJOFVSPQFJTLBWFSLTBNIFU4BNUJEJHUร…SCFSPFOEFUBWFOQPTJUJW VUWFDLMJOHJ3ZTTMBOEBMMUTUร•SSFPDIEร…SNFEPDLTร‡SJTLFSOB 'POEFOTJOOFIBWJ&MFDUSPMVYIBSร•LBU#PMBHFUIBSVOEFSร‡SFUGร‡UU FOEFMLPTUOBETQSPCMFNLOVUOBUJMMFOBNCJUJร•TTBUTOJOHQร‡Gร•SOZFMTF BW QSPEVLUVUCVEFU PDI FO NFS TBNMBE WBSVNร…SLFTTUSBUFHJ 6OEFS

Gร•SVUTร…UUOJOHBWBUULPODFSOFOLMBSBSBWBUUGร‡LPTUOBETร•LOJOHBSOB VOEFSLPOUSPMMร…SBLUJFOGร•SIร‡MMBOEFWJTMร‡HUWร…SEFSBETBNUJEJHUTPN CPMBHFUIJTUPSJTLUJOUFVQQWJTBUFUUBMMUGร•STUPSULPOKVOLUVSCFSPFOEF 7JIBSWBMUBUUNJOTLBJOOFIBWFUJ)FOOFT.BVSJU[#PMBHFUHZOOBT Gร•S Oร…SWBSBOEF BW BUU FO Mร…HSF EPMMBSLVST HFS Mร‡HB JOLร•QTQSJTFS 7J IZTFSFOWJTTPSPGร•SPNEFGร•SOร…SWBSBOEFNZDLFUIร•HBNBSHJOBMFSOB Hร‡SBUUVQQSร…UUIร‡MMBQร‡TJLU%PDLCร•S)FOOFT.BVSJU[WBSBFUUBW EF EFUBMKIBOEFMTCPMBH TPN IBS Cร…TU Gร•SVUTร…UUOJOHBS BUU LMBSB FO J GSBNUJEFONร•KMJHFOIร‡SEBSFLPOLVSSFOT )FYBHPO IBS EF TFOBTUF ร‡SFO WJTBU TJH WBSB FO GBOUBTUJTL QMBDFSJOH &O HPE VUWFDLMJOH Gร•S CPMBHFUT WFSLTBNIFU PDI MZDLBEF Gร•SFUBHTGร•SWร…SW IBS CJESBHJU UJMM TOBCCB WJOTUร•LOJOHBS .FE BOMFEOJOHBWFOIร•HSFWร…SEFSJOHPDIFUUWJTTUCFSPFOEFBWFOGPSUTBUU TUBSLHMPCBMCZHHLPOKVOLUVS JOUFNJOTUFัซFSGร•SWร…SWFUBW-FJDB IBS WJWBMUBUUNJOTLBJOOFIBWFU 'POEFOTJOOFIBWJ)ร•HBOร…TIBSร•LBUOร‡HPU*FUUMร…OHSFQFSTQFLUJW Cร•S FO QPTJUJW WPMZNVUWFDLMJOH PDI CPMBHFUT TUBSLB TUร…MMOJOH Qร‡ Nร‡OHB NBSLOBEFS LVOOB MFEB UJMM FO Iร•HSF Mร•OTBNIFU &O BOOBO QPTJUJWGBLUPSร…SFOTUBSLCBMBOTSร…LOJOHGร•SGร•SFUBHFU *OOFIBWFUJ0.9NJOTLBEFTVOEFSร‡SFU6OEFSIร•TUFOBDDFQUFSBEF GPOEFO FO ร•WFSFOTLPNNFMTF PN BUU Tร…MKB LWBSWBSBOEF รธ รนรทรฟ รผรทรท BLUJFSJ0.9FัซFSFUULPOUBOUCVEPNรนรฝรผ4&,QFSBLUJFGSร‡O#PSTF %VCBJ TPNBWTFTGร•MKBTBWFOTBNNBOTMBHOJOHBW/BTEBRPDI0.9 "ฤ’ร…SFOGร•SWร…OUBTWBSBTMVUGร•SEVOEFSGFCSVBSJรนรทรทรฟ 'POEFO IBS Lร•QU BLUJFS J 4XFECBOL PDI ร•LBU JOOFIBWFU J )BOEFMTCBOLFO .JOESF Lร•Q IBS ร…WFO TLFUU J 4&# PDI /PSEFB %F TWFOTLB CBOLFSOB IBS VOEFS ร‡SFU VUWFDLMBUT SFMBUJWU TWBHU Qร‡ Cร•STFO &O PSP Gร•S FO TWBHBSF WJOTUVUWFDLMJOH TPN FO LPOTFLWFOT BWIร•HSFLSFEJUGร•SMVTUFSPDIQPUFOUJFMMUTร…NSFBฤ’ร…STWPMZNFSUZOHFS BLUJFSOB4BNUJEJHUIBSWร…SEFSJOHBSOBUBHJUFOEFMIร•KEGร•SEFUUBPDI Wร…SEFSJOHBSOBTFSVSFUUMร‡OHTJLUJHUQFSTQFLUJWJOUFBMMUGร•SVUNBOBOEF VU *OOFIBWFU J 4LBOTLB IBS NJOTLBU VOEFS ร‡SFU * Oร‡HSB Mร…OEFS IBS NBSLOBEFO VUWFDLMBUT Oร‡HPU TWBHBSF ร…O UJEJHBSF TBNUJEJHU TPN LPTUOBETร•LOJOHBS SJTLFSBS BUU MFEB UJMM FO Tร…NSF VUWFDLMJOH Gร•S WJOTUNBSHJOBMFSOB 1PTJUJWU ร…S FO GPSUTBUU SFMBUJWU TUBSL CBMBOTSร…LOJOH

ยชSรนรทรทรพWBSEFUUSFIVOESBร‡STFEBO$BSMWPO-JOOรŠGร•EEFT#JMEFOWJTBS-JOOรŠT)BNNBSCZ'PUP4UBฤ’BO$MBFTTPO

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ยช34#&3ยจ55&-4&ppppp


1035'¸-+453"5&(* 7*'0,64&3"31¯'½3&5"(

'ÕSWBMUOJOHTBSCFUFU HÇS VU QÇ BUU TÅUUB TBNNBO FO BLUJFQPSUGÕMK NFE GÕSFUBH TPN TBNNBOUBHFU IBS FO IZHHMJH TBOOPMJLIFU BUU VUWFDLMBTCÅUUSFÅOFUUKÅNGÕSFMTFJOEFY%FUÅSWJLUJHUBUUTÇWÅMIJUUB GÕSFUBHTPNVUWFDLMBTCSBKÅNGÕSUNFECÕSTFO TPNBUUJNÕKMJHBTUF NÇO VOEWJLB GÕSFUBH TPN VUWFDLMBT LMBSU TÅNSF ÅO CÕSTFO * FO CSFEBLUJFQPSUGÕMKêOOTEFUBMMUJECÇEFBLUJFSTPNVUWFDLMBTCÅUUSF SFTQFLUJWF TÅNSF ÅO JOEFY * CÅTUB GBMM ÕLBS FO WÅM GVOHFSBOEF VSWBMTQSPDFTTTBOOPMJLIFUFOGÕSBUUQPSUGÕMKFOÕWFSUJEFOJOOFIÇMMFS OÇHPUëFSBLUJFSTPNVUWFDLMBTCÅUUSFÅOCÕSTFO &OWJLUJHEFMJVSWBMTQSPDFTTFOÅSBUULPOUJOVFSMJHUVUWÅSEFSBCF êOUMJHBJOOFIBWJQPSUGÕMKFOPDIÕLBJOOFIBWFOEÅSGÕSVUTÅUUOJOHBSOB CMJSCÅUUSFTBNUBUUNJOTLBJOOFIBWFOEÅSEFGÕSTÅNSBT'PLVTGÕS GÕSWBMUOJOHTQSPDFTTFOÅSBUUGÕMKBVUWFDLMJOHFOJFOTLJMEBGÕSFUBH* GÕSWBMUOJOHFO UBT FOEBTU NBSHJOFMM IÅOTZO UJMM CÕSTFOT BMMNÅOOB VUWFDLMJOHEÇEFONÇTUFCFUSBLUBTTPNBMMEFMFTGÕSPGÕSVUTÅHCBS 637"-"7'½3&5"(

&OEFMJGPOEFOTTUSBUFHJÅSBUUIBFUUJOTMBHBWUJMMWÅYUPSJFOUFSBEF GÕSFUBHPDICFIÇMMBEFTTBTÇMÅOHFGÕSFUBHFOTWFSLTBNIFUVUWFDLMBT QPTJUJWU 7J ÅS GÕSTJLUJHB NFE BUU TÅMKB FO BLUJF EÅS WFSLTBNIFUFO VUWFDLMBTQPTJUJWUÅWFOPNLVSTFOTUJHJUSFMBUJWULSBѫJHU%FUÅSMÅUU BUUTÅMKBFOBLUJFJFUUCSBGÕSFUBHGÕSUJEJHUCBSBGÕSBUUWÅSEFSJOHFO IBSÕLBU%FUÅSGÕSTUWJEFOVUNBOBOEFIÕHWÅSEFSJOHFMMFSEÇEFU êOOT UZEMJHB UFDLFO QÇ BUU WFSLTBNIFUFO VUWFDLMBT UJMM EFU TÅNSF TPN FO BLUJF TLBMM TÅMKBT 0NWÅOU ÅS WJ GÕSTJLUJHB NFE BUU LÕQB BLUJFSTPNTKVOLJUNZDLFUPDICMJWJUCJMMJHBêOOTEFUJOHBUFDLFO QÇ BUU WFSLTBNIFUFO CMJWJU CÅUUSF ÅS EFU GÕS NZDLFU DIBOTOJOH J LÕQFU PDI DIBOTUBHOJOHBS NJTTMZDLBT OPSNBMU %FU ÅS CÅUUSF BUU WÅOUBUJMMTUFDLFOêOOTQÇBUUGÕSFUBHFUIBSFOCSBVUWFDLMJOHBWTJO WFSLTBNIFUÅWFOPNLVSTFOTUJHJUNZDLFUTFEBOTJUUMÅHTUBMÅHF%FU WJLUJHBÅSBUUWJCFEÕNFSBUUGÕSFUBHFUIBSFOUSPWÅSEJHJEÊPNIVS WFSLTBNIFUFOTLBMMGPSUTÅUUBBUUMÇOHTJLUJHUVUWFDLMBTQPTJUJWU *OTMBHFUBWUJMMWÅYUPSJFOUFSBEFGÕSFUBHJQPSUGÕMKFOLPNQMFUUFSBT NFEGÕSFUBHWJCFEÕNFSWBSBMÇHUWÅSEFSBEFJGÕSIÇMMBOEFUJMMJGÕSTUB IBOEGSBNUJEBWJOTUVUTJLUFSPDIJBOESBIBOESFBMJTFSCBSTVCTUBOT 7JÅSGÕSTJLUJHBNFEGÕSFUBHWBSTWÅSEFSJOHIFMUCZHHFSQÇGSBNUJEB HFOPNCSPUU IVS TQÅOOBOEF EFU ÅO LBO WFSLB WBSB 'ÕSFUBH WBST WÅSEFSJOHCZHHFSQÇEFOUZQFOBWGÕSWÅOUOJOHBSJOOFCÅSJOUFTÅMMBO FUU FOMJHUWÇSTZO GÕSTUPSUSJTLUBHBOEF * QSJODJQ TQFMBS JOUF TUPSMFLFO QÇ GÕSFUBHFU OÇHPO SPMM GÕS PTT .JOESFGÕSFUBHLBOEPDLJCMBOEIBEFOGÕSEFMFOBUUEFÅSNJOESF HFOPNBOBMZTFSBEF BW NBSLOBEFO NFO NPU EFUUB TLBMM TUÅMMBT FO JCMBOETUÕSSFSÕSFMTFSJTLJFONJOESFWFSLTBNIFU 453­7"/&'5&3"55#&(3­/4"3*4,&/

7ÇSTUSÅWBOFѫFSBUUCFHSÅOTBSJTLFOJQPSUGÕMKFOVUHÇSGSÇOBUUTÅUUB CPMBHFOTSÕSFMTFTBNUWÅSEFSJOHJGPLVT*WBMFUBWBLUJFSGÕSTÕLFSWJ CFHSÅOTBCÇEFSÕSFMTFSJTLFSPDIWÅSEFSJOHTSJTLFS /ÅSEFUHÅMMFSSÕSFMTFOLÕQFSWJHÅSOBBLUJFSJGÕSFUBHTPNWJTBU PDI GÕSWÅOUBTWJTB HPEGÕSTÅMKOJOHTUJMMWÅYUNFEHPEBNBSHJOBMFS'ÕSFUBH TPNWJTBUHPEBNBSHJOBMFS WJOTUJGÕSIÇMMBOEFUJMMPNTÅUUOJOH VOEFS FO MÅOHSF UJE ÅS PѫB WÅMTLÕUUB CPMBH PDI UJMMIÕS UPQQTLJLUFU JOPN TJOCSBOTDI7JEBSFÅSEFUWJLUJHUBUUGÕSFUBHFUIBSFOCSBVUWFDLMJOH BW TJO BĒÅSTWFSLTBNIFU WJTBU TJH WBSB EVLUJHB JOPN TJUU PNSÇEF IBѫ FO LPOTFLWFOU TUSBUFHJ VUBO QMÕUTMJHB CZUFO BW BĒÅSTJEÊ PDI FO HPE NBSLOBETQPTJUJPO JOPN EFU PNSÇEF GÕSFUBHFU WFSLBS %FU ÅSÅWFOWÅTFOUMJHUBUUGÕSFUBHFUTMFEOJOHÇUOKVUFSNBSLOBEFOTGVMMB GÕSUSPFOEF PDI JOUF TUÅOEJHU IJUUBS QÇ OZB GÕSLMBSJOHBS UJMM WBSGÕS GÕSFUBHFUHÇUUCSBFMMFSNJOESFCSBFOWJTTQFSJPE7JEBSFTFSWJEFU TPNFOGÕSEFMBUUCPMBHFUIBSFOTUBSLCBMBOTSÅLOJOH 7JLUJHU J QPSUGÕMKFO ÅS PDLTÇ BUU PMJLB TMBHT WFSLTBNIFUFS êOOT GÕSFUSÅEEBTÇBUUSJTLFSOBCMJSCBMBOTFSBEF/PSNBMUVUHÕSTNFSÅO IÅMѫFOBWQPSUGÕMKFOTWJLUBWTUÕSSFGÕSFUBH EÅSEFOGÕSFUBHTTQFDJêLB SJTLFOWBOMJHUWJTÅSMJUFMÅHSFÅOIPTNJOESFGÕSFUBH "WTFFOEFWÅSEFSJOHÅSEFUDFOUSBMUBUUGÕSTÕLBCFEÕNBWBENBOLBO GÕSWÅOUBTJHBWPMJLBTMBHTWFSLTBNIFUFS#FSPFOEFQÇWFSLTBNIFUFO

LBOGÕSFUBHCMBLBUFHPSJTFSBTFѫFSIVSTOBCCUEFSBTWFSLTBNIFUPDI WJOTUWÅYFS JWJMLFONÇOEFIBSFOTUBCJMWJOTUVUWFDLMJOHTBNUWJMLFO LPOKVOLUVSLÅOTMJHIFUEFVQQWJTBS%FOOBLBUFHPSJTFSJOHCJESBSUJMM BUUHFVOEFSMBHGÕSFOCFEÕNOJOHBWWBETPNLBOGÕSWÅOUBTBWFO BLUJFT VUWFDLMJOH &UU TOBCCWÅYBOEF GÕSFUBH LBO CFIÇMMBT MÅOHF J QPSUGÕMKFOPDILBOWJEFUUHZOOTBNUVUGBMMIBHJWJUFONZDLFUHPE LVSTVUWFDLMJOH &UU NFS MÇOHTBNWÅYBOEF GÕSFUBH LBO EÅSFNPU QÇ FUU UJEJHBSF TUBEJVN VQQGBUUBT TPN GVMMWÅSEFSBU PDI TÅMKBT GÕS BUU WJEFUUFWFOUVFMMUTFOBSFUJMMGÅMMFLÕQBTJHFOPNWÅSEFSJOHFOLÅOOT BUUSBLUJW 4BNUJEJHU NÇTUF WJ TPN GÕSWBMUBSF WBSB WBLTBNNB PDI UBUJMMPTTGÕSÅOESJOHBSLSJOHGÕSFUBHFOTQSPEVLUFSPDINBSLOBEFS TPNLBOÅOESBCJMEFOBWFUUGÕSFUBHTUJMMWÅYUNÕKMJHIFUFSPDIEÅSNFE PDLTÇWÅSEFSJOHTQPUFOUJBMFO 7JÅSNZDLFUGÕSTJLUJHBNFEPQUJPOTBĒÅSFS&OBOMFEOJOHUJMMEFU ÅSBUUPQUJPOFSÅSOÇHPUIFMUBOOBUÅOBLUJFS PDIEÅSGÕSLSÅWFSFO BOOBOQMBDFSJOHTNFOUBMJUFUÅOBLUJFS 7J GÕSTÕLFS WBSB OPHB NFE BUU IB FUU LPOTFLWFOU BSCFUTTÅUU .BSLOBEFOT BMMNÅOOB TWÅOHOJOHBS GÕSTÕLFS WJ J NÕKMJHBTUF NÇO JOUF MÇUB PTT QÇWFSLBT BW %F ÅS BMMEFMFT GÕS TMVNQNÅTTJHB PDI PGÕSVUTÅHCBSBGÕSBUUEFUTLBMMWBSBNÕKMJHUBUUTÅMKBOÅSEFUTUÇSIÕHU PDILÕQBOÅSEFUTUÇSMÇHU */7&45&3*/("30#&30&/%&"7#3"/4$)0$)#½347*,5&3

'POEFOQMBDFSBSFOMJHUWÇSBCÅTUBJEÊFSPCFSPFOEFBWCSBOTDIPDI CÕSTWJLUFS 'POEFOT VUWFDLMJOH SFMBUJWU JOEFY LBO GÕSWÅOUBT WJTB WJTT PSFHFMCVOEFOIFU 'POEFO LBO QFSJPEWJT IB FO TUPS SÕSMJHIFU J QMBDFSJOHBSOB PDI JOTMBHFU BW NJOESF CPMBH J QPSUGÕMKFO LBO WBSJFSB WÅTFOUMJHU ÕWFS UJEFO ,PSUTJLUJHB TWÅOHOJOHBS J NJOESF CPMBH LBO QÇWFSLB BOEFMTWÅSEFU SFMBUJWU NZDLFU .FE GPOEFOT QMBDFSJOHTêMPTPêLBOEFUJOUSÅĒBBUUQPSUGÕMKFOGSÇOUJEUJMMBOOBO FOEBTUJOOFIÇMMFSFUUNJOESFBOUBMBWEFTUÕSTUBCPMBHFO (FOPNBUUGPOEFOJOWFTUFSBSPCFSPFOEFBWCSBOTDIPDICÕSTWJLUFS PDIHFOPNVSWBMTQSPDFTTFOHÕSBLUJWBWBMBWEFCPMBHTPNJOHÇSJ QPSUGÕMKFOLBOGPOEFOGÕSWÅOUBTGÇFUUVUGBMMTPNBWWJLFSGSÇOEFO BMMNÅOOBJOEFYVUWFDLMJOHFO"WWJLFMTFOLBOWBSBCÇEFQPTJUJWFMMFS OFHBUJWJGÕSIÇMMBOEFUJMMJOEFYVUWFDLMJOHFO'ÕSWBMUOJOHFOTUSÅWBS FѫFSBUUMÇOHTJLUJHUTÕLBVQQOÇFOQPTJUJWBWWJLFMTFNPUJOEFYNFE FUUSJNMJHUSJTLUBHBOEF '0/%&/­3"--5*%.&3&--&3.*/%3&'6--*/7&45&3"%

4PNFOLPOTFLWFOTBWBUUWJCFEÕNFSCÕSTFOTBMMNÅOOBVUWFDLMJOH TPNPGÕSVUTÅHCBSÅSGPOEFOBMMUJENFSFMMFSNJOESFGVMMJOWFTUFSBE -ÅHTUĀ÷QSPDFOUBWGPOEFOTNFEFMTLBMMWBSBQMBDFSBEFJBLUJFSPDI BLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFS/PSNBMUVUHÕSEFMJLWJEBUJMMHÇOHBSOB NFMMBOFOPDIGFNQSPDFOUBWGPOEFO -¯/(4*,5*(1-"$&3*/(4)03*40/5

'ÕSEFCPMBHTPNCMJSBLUVFMMBGÕSVSWBMUJMMQPSUGÕMKFOIBSWJOPSNBMU FO QMBDFSJOHTIPSJTPOU QÇ UWÇ UJMM GZSB ÇS 7J GÕSTÕLFS BUU CFEÕNB CÇEFQPUFOUJBMFOJWFSLTBNIFUFOPDIJWÅSEFSJOHFOBWBLUJFOJFUU TÇEBOUUJETQFSTQFLUJW.PUEFUGÕSTÕLFSWJTUÅMMBEFSJTLFSTPNLBO WBSBGÕSLOJQQBEFNFECPMBHFUTSÕSFMTFPDIWÅSEFSJOH 7J LÕQFS BMESJH FO BLUJF NFE TZѫFU BUU TÅMKB EFO OÇHPO WFDLB TFOBSF%PDLLBOEFUOBUVSMJHUWJTJOUSÅĒBBUUFUUJOOFIBWTÅMKTFѫFS FOLPSUBSFQFSJPE%FULBOCFSPQÇFOTOBCCPNWÅSEFSJOHBWBLUJFO WJMLFUGÕSÅOESBSEFOQPUFOUJBMWJIBSCFEÕNUGÕSGÕSFUBHFUFMMFSBUUEFU êOOTTLÅMGÕSBUUÅOESBWÇSCFEÕNOJOHBWGÕSFUBHFUTWFSLTBNIFU 7*'½34½,&3"--5*%#*-%"044&/&(&/611'"55/*/(

7J UBS HÅSOB EFM BW BOESBT BOBMZTFS PDI CFEÕNOJOHBS BW GÕSFUBH 7JUZDLFSEPDLBUUEFUÅSWJLUJHUBUUIBBNCJUJPOFOBUUBMMUJETKÅMWB GÕSTÕLBCJMEBPTTFOVQQGBUUOJOHPNGÕSFUBHFOTGSBNUJE7JTUSÅWBS BMMUJEFѫFSFOFHFOGÕSTUÇFMTFBWTLÅMFOUJMMWBSGÕSFOBLUJFCÕSJOHÇ J QPSUGÕMKFO * WÇS BSCFUTNFUPEJL JOHÇS BUU LPNQMFUUFSB BMMNÅOU UJMMHÅOHMJH JOGPSNBUJPO PN NBSLOBEFS PDI GÕSFUBH NFE FHOB BOBMZTFS PDI GÕSFUBHTCFTÕL .FE FUU GÕSFUBHTGPLVTFSBU UÅOLBOEF GÕSTÕLFSWJÕWFSUJEFOGÕSCÅUUSBVSWBMTQSPDFTTFO

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ª34#&3¨55&-4&ppppp


1035'¸-+*//&)"7&5 /FEBO HFT FO CFTLSJWOJOH BW GÕSFUBHFO J QPSUGÕMKFO WJE ÇSTTLJѫFU ù÷÷þù÷÷ÿVUJGSÇOCÕSTFOTCSBOTDIJOEFMOJOH ."5&3*"-

)ÕHBOÅTÅSEFUMFEBOEFGÕSFUBHFUJWÅSMEFOBWTFFOEFNFUBMMQVMWFS GÕS JOEVTUSJFMMB UJMMÅNQOJOHBS .FUBMMQVMWFS BOWÅOET CMBOE BOOBU J LPNQPOFOUUJMMWFSLOJOH TWFUTFMFLUSPEUJMMWFSLOJOH ZU CFMÅHHOJOHT LFNJ PDI NFUBMMVSHJBQQMJLBUJPOFS )ÕHB QSJTFS QÇJOTBUTWBSPSPDIFUUMÇHULBQBDJUFUTVUOZUUKBOEFWJEGÕSFUBHFUT BNFSJLBOTLBBOMÅHHOJOHIBSVOEFSëFSBÇSQÇWFSLBUMÕOTBNIFUFO OFHBUJWU TÇÅWFOEFUUBÇS7JTTBGÕSÅOESJOHBSJQPTJUJWSJLUOJOHIBS VOEFSÇSFUTLFUUWBEHÅMMFSLPOLVSSFOTCJMEFO TBNUBUUUSFOEFO EÅS )ÕHBOÅT TBLUB NFO TÅLFSU IBS UBHJU NBSLOBETBOEFMBS J /PSEBNFSJLBIBSGPSUTBUU 4$" ÅS FUU TLPHTJOEVTUSJGÕSFUBH WFSLTBNU JOPN CM B QFSTPOMJHB IZHJFOQSPEVLUFS NKVLQBQQFS PDI GÕSQBDLOJOHBS #PMBHFU IBS FO GÕSIÇMMBOEFWJTTUBCJMUMÕOTBNWFSLTBNIFU */%6453*7"3030$)5+­/45&3

"BSIVT,BSMTIBNO UJMMWFSLBS WFHFUBCJMJTLB GFUUFS PDI PMKPS TBNU IÕHGÕSÅEMBEF WFHFUBCJMJTLB TQFDJBMGFUUFS 1SPEVLUFSOB BOWÅOET GSÅNTU J MJWTNFEFM LPOGFLUZS PDI LPTNFUJLB &O TUPS BOEFM BW QSPEVLUJPOTWPMZNFSOBCFTUÇSBWCVMLGFUUFS NFOGÕSFUBHFUGÕSTÕLFS TVDDFTTJWUÕLBBOEFMFOIÕHGÕSÅEMBEFQSPEVLUFSWJMLBIBSFOIÕHSF MÕOTBNIFU 7BE HÅMMFS CVMLGFUUFS HÕS CPMBHFUT HFPHSBêTLB OÅSIFU UJMM TJO OPSEJTLB LVOECBT BUU EF LBO ÕWFSMFWB LPOLVSSFOTFO GSÇO WPMZNQSPEVDFOUFSOB QÇ LPOUJOFOUFO USPUT TJO SFMBUJWB MJUFOIFU 'ÕS BUU MÕOTBNIFUFO J CPMBHFU TLBMM LVOOB MZѫB LSÅWT EPDL BUU EF CMJS GSBNHÇOHTSJLB J TJO TBUTOJOH JOPN TQFDJBMGFUUFS UJMM DIPLMBEUJMMWFSLOJOH FOOJTDIEÅSEFÅSSFMBUJWUFOTBNNB#PMBHFU CÕSOVTUÇWÅMSVTUBUGÕSBUULVOOBMFWFSFSBÕLBOEFWPMZNFSJOPN EFUUBPNSÇEF4LVMMFEFOOBTBUTOJOHTMÇWÅMVUêOOTTLÅMBUUUSPQÇ FOHPEWJOTUÕLOJOHGÕSCPMBHFU "TTB"CMPZÅSFOBWWÅSMEFOTMFEBOEFUJMMWFSLBSFPDIMFWFSBOUÕSGÕS TÅLFSIFUTMÕTOJOHBS 7JLUJHB QSPEVLUFS ÅS MÇT FMFLUSPNFLBOJTLB MÇT JOQBTTFSJOHTTZTUFN TBNU NFS UFLOJTLU PSJFOUFSBEF QSPEVLUFS TPN LPSUMÅTBSFPDIJEFOUJêFSJOHTTZTUFN#PMBHFUIBSQÇTFOBSFUJEBSCFUBU IÇSUNFEBUUTFÕWFSTJOQSPEVLUJPOTTUSVLUVS OÇHPUTPNUJEJHBSFJOUF HKPSUTJUJMMSÅDLMJHVUTUSÅDLOJOH%FUUBBSCFUFIBSOVCÕSKBUHFSFTVMUBU ÅWFOPNFĒFLUFSOBJOUFTZOTGVMMUVUÅOOV#PMBHFUTTBUTOJOHBSQÇOZB QSPEVLUFSPDITÅLFSIFUTMÕTOJOHBSIBSVOEFSÇSFUVUWFDLMBUTWÅMPDI VQQWJTBU HPEB SFTVMUBU 6OEFS ÇSFU IBS TÇWÅM PNTÅUUOJOH TPN WJOTU ÕLBU OÇHPUTPNIJUUJMMTJOUFBWTQFHMBUTJBLUJFLVSTFO #FJKFS "MNB CFTUÇS BW GÕSFUBHFO -FTKÕGPST PDI )BCJB $BCMF #ÇEB EFTTB CPMBH IBS FO HPE IJTUPSJL PDI FO TUBSL TUÅMMOJOH JOPN TJOBPNSÇEFOPDIWJOTUVUWFDLMJOHFOIBSEFTFOBTUFÇSFOWBSJUHPE ,PNQMFUUFSBOEF GÕSWÅSW CÕS LVOOB TUÅSLB CPMBHFOT TUÅMMOJOH ÕWFS UJEFO 'BHFSIVMU UJMMWFSLBS PDI TÅMKFS CFMZTOJOHTVUSVTUOJOH UJMM CM B PĒFOUMJHB NJMKÕFS LPOUPS CVUJLFS PDI JOEVTUSJFS #PMBHFU IBS ÕWFS UJEFOVQQWJTBUFOGÕSIÇMMBOEFWJTTUBCJMVUWFDLMJOH )FYBHPO IBS JEBH TJOB IVWVEPNSÇEFO JOPN NÅUUFLOJL PDI BWBODFSBEF HVNNJCMBOEOJOHBS 'ÕSFUBHTMFEOJOHFO IBS QÇ TFOBSF UJE EFLMBSFSBU BUU SFOPEMJOHFO TLBMM GPSUTÅUUB HFOPN BUU HVNNJWFSLTBNIFUFO TÇ TNÇOJOHPN TLBMM TUÇ QÇ FHOB CFO 'ÕSFUBHFUTGÕSWÅSWBW-FJDBIBSVUWFDLMBUTWÅMNFEFOTUBSLUQPTJUJW WJOTUVUWFDLMJOHTPNGÕMKE )- %JTQMBZ FSCKVEFS EFUBMKIBOEFMO PDI EFTT MFWFSBOUÕSFS LVOEBOQBTTBEF FYQPOFSJOHTTZTUFN #PMBHFU IBS TJO GÕSTÅMKOJOH GSÅNTU J &VSPQB %FO OZB MFEOJOHFO IBS HKPSU TUPSB GSBNTUFH J TJUU BSCFUF BUU NJOTLB CPMBHFUT LPTUOBEFS USJNNB QSPEVLUëPSBO TBNU GÕSCÅUUSB MPHJTUJLëÕEFOB %FUUB J LPNCJOBUJPO NFE FO HPE GÕSTÅMKOJOHTVUWFDLMJOH IBS SFTVMUFSBU J FUU LSBѫJHU MÕOTBNIFUTMZѫ &O NÇUUMJH WÅSEFSJOH BW WJOTUFO WJTT ZUUFSMJHBSF QPUFOUJBM GÕS GÕSCÅUUSJOHBSTBNUFOTUBSLCBMBOTSÅLOJOHHÕSBUUEFUCÕSêOOBTSVN GÕSBLUJFOBUUVUWFDLMBTWÅMÅWFOGSBNÕWFS

.VOUFST ÅS FUU WÅSMETMFEBOEF GÕSFUBH JOPN BWGVLUOJOH CFGVLUOJOH PDI TFSWJDF JOPN WBUUFO PDI CSBOETLBEFTBOFSJOH #PMBHFU IBS FO TUBSL TUÅMMOJOH JOPN ëFSB OJTDIFS PDI GÕSFUBHFU IBS ÕWFS UJEFO LVOOBU WÅYB IVWVETBLMJHFO PSHBOJTLU /ÅS TUÕSSF MVѫWPMZNFSTLBMMLZMBTOFE UFYTUPSNBSLOBEFSJWBSNBMÅOEFS ÅS .VOUFSTMÕTOJOHBSNZDLFULPOLVSSFOTLSBѫJHB"WWJLUGÕS.VOUFST ÅSBUUÕWFSUJEFOêOOBOZBUJMMÅNQOJOHBSGÕSEFUFLOJTLBMÕTOJOHBS TPN GÕSFUBHFU UJMMIBOEBIÇMMFS *OPN WBUUFO PDI CSBOETLBEFTB OFSJOHTPNSÇEFU ÅS EFU WJLUJHU BUU CPMBHFUT GÕSIBOEMJOHTQPTJUJPO HFOUFNPUTUBSLBLVOEFSTPNTUPSBGÕSTÅLSJOHTCPMBHÕWFSUJEFOJOUF GÕSTWBHBT /JCFUJMMWFSLBSQSPEVLUFSGÕSVQQWÅSNOJOHPDIWÅOEFSTJHUJMM CÇEF JOEVTUSJFMMB BOWÅOEBSF PDI UJMM TNÇIVTNBSLOBEFO #PMBHFU IBSFOTUBSLTUÅMMOJOHJOPNTJOBSFTQFLUJWFOJTDIFSPDIIBSNÇOHB QSPEVLUFSTPNHZOOBTBWIÕHBFOFSHJQSJTFS&ѫFSFOMÇOHSBEÇSBW HPEFѫFSGSÇHBOTBNUTUBSLPDIMÕOTBNUJMMWÅYUVQQMFWEFCPMBHFUFO BWNBUUOJOHJFѫFSGSÇHBOVOEFSù÷÷þ7ÅSNFQVNQTNBSLOBEFSOBJ 4WFSJHFPDI5ZTLMBOEGÕSTWBHBEFTTBNUCSBTWÅSNFNBSLOBEFSOBJ 5ZTLMBOEPDI%BONBSLHJDLLSBѫJHUJMMCBLB/ÇHSBCBLPNMJHHBOEF PSTBLFS ÅS EFO NJMEB WJOUFSO TBNU FO MÅHSF TNÇIVTQSPEVLUJPO J 5ZTLMBOE PDI %BONBSL #PMBHFU IBS HKPSU WJTTB TBUTOJOHBS J ¸TUFVSPQBPDI3ZTTMBOEWJMLFULBOCMJTUPSBNBSLOBEFS TBNUJEJHU TPNOZMJHFOJOGÕSEBCJESBHJ5ZTLMBOELBOGÕSCÅUUSBFѫFSGSÇHBOEÅS %PDL ÅS FO BMMNÅOU NJOTLBOEF CZHHOBUJPO TBNU WJTTB UFOEFOTFS UJMMNÅUUOBEJFѫFSGSÇHBOQÇOÇHSBBWNBSLOBEFSOBPSPTNPMO 1BOBYJB4FDVSJUZÅSFUUWÅSEFIBOUFSJOHTCPMBHTPNÅSWFSLTBNU J 4WFSJHF 'ÕS OÅSWBSBOEF HFOPNHÇS CPMBHFU FO QFSJPE BW LSBѫJH UJMMWÅYU 4FDVSJUBT BĒÅSTPNSÇEFO ÅS CFWBLOJOHTUKÅOTUFS TBNU WÅSEFIBOUFSJOH -PPNJT *OPN CFWBLOJOHTPNSÇEFU IBS WFSLTBNIFUFO J 64" TUBCJMJTFSBUT FѫFS ëFSB ÇST TWBH VUWFDLMJOH *&VSPQBESJWTWFSLTBNIFUFONFESFMBUJWUHPEBNBSHJOBMFSÅWFO PNFOUJMMUBHBOEFQSJTLPOLVSSFOTIBSUJMMLPNNJUQÇNBSLOBEFO J GÕSTUB IBOE OÅS EFU HÅMMFS OZB LPOUSBLU #PMBHFUT OZB MFEOJOH IBSUZEMJHUEFLMBSFSBUBUUMÕOTBNIFUTLBMMQSJPSJUFSBTGÕSFUJMMWÅYU 4FDVSJUBT LBO VQQWJTB FO GÕSIÇMMBOEFWJT TUBCJM WJOTUVUWFDLMJOH ÕWFS UJEFO EÇ WFSLTBNIFUFO LÅOOFUFDLOBT BW MÇOHTJLUJHB BĒÅSTSFMBUJPOFS PDI MÇOHB LPOUSBLU 7ÅSEFIBOUFSJOHTPNSÇEFU LPNNFSBUUBWLOPQQBTGSÇO4FDVSJUBTOÇHPOHÇOHVOEFSÇSù÷÷ÿ 4FDVSJUBT 4ZTUFNT ÅS WFSLTBNU JOPN TÅLFSIFUTTZTUFNMÕTOJOHBS GÕS UFY WJEFPÕWFSWBLOJOH UJMMUSÅEFTLPOUSPMM JOCSPUUTTLZEE CSBOETLZEE TBNU GÕS MBSNDFOUSBMFS PDI TÅLFSIFUTDFOUFS 'ÕSVUPN JOTUBMMBUJPO TLÕUFS 4FDVSJUBT 4ZTUFNT ÅWFO VOEFSIÇMM PDI VQQHSBEFSJOHBS BW EFTTB TZTUFNMÕTOJOHBS #PMBHFU LÕQFS JO IVWVEEFMFO BW EF QSPEVLUFS TPN JOTUBMMFSBT IPT LVOEFSOB %FU HFS GÕSEFMFO BUU 4FDVSJUBT 4ZTUFNT NFE USPWÅSEJHIFU OPSNBMU LBO FSCKVEB LVOEFSOB EF QÇ NBSLOBEFO CÅTUB MÕTOJOHBSOB PDI JOUF J GÕSTUBIBOETÅMKBFHFOUJMMWFSLBEFQSPEVLUFS 4LBOTLB ÅS FUU CZHHGÕSFUBH WFSLTBNU JOPN CM B IVT PDI BOMÅHHOJOHTCZHHBOEF CPTUBETVUWFDLMJOH LPNNFSTJFMMB QSPKFLU PDI JOGSBTUSVLUVSCZHHBOEF %F TFOBTUF ÇSFO IBS CPMBHFU BSCFUBU IÇSUNFEBUUGÕSCÅUUSBMÕOTBNIFUFOJTJOCZHHWFSLTBNIFU#PMBHFU IBSFOTUBSLCBMBOTSÅLOJOHTPNÕWFSUJEFOCPSEFHFVUSZNNFUJMM FOHPEVUEFMOJOHTOJWÇ 5SFMMFCPSH ÅS FO JOEVTUSJLPODFSO NFE GPLVT QÇ QPMZNFSB NBUFSJBM .BUFSJBMLVOTLBQ PDI GÕSNÇHB BUU VUWFDLMB JOUSFTTBOUB MÕTOJOHBS UJMM PMJLB UZQFS BW QSPCMFN ÅS BWHÕSBOEF GÕS HPE MÕOTBNIFU #PMBHFU IBS WBSJU HBOTLB GSBNHÇOHTSJLU J TJOB GÕSWÅSWEFTFOBTUFÇSFO*ëFSBGBMMIBSUFYNJOESFMPLBMBGÕSFUBH NFE UFLOJTLU JOUSFTTBOUB QSPEVLUFS GÕSWÅSWBUT PDI GÕSFUBHFOT GÕSTÅMKOJOH IBS LVOOBU VUWFDLMBT QPTJUJWU HFOPN BUU VUOZUUKB 5SFMMFCPSHTHMPCBMBOÅSWBSP6OEFSÇSFUIBSEPDLCPMBHFUOFHBUJWU QÇWFSLBUT BW LSBѫJHB SÇWBSVQSJTÕLOJOHBS TBNU TWBH VUWFDLMJOH JOPNEFMBSBWEFOWFSLTBNIFUTPNWFSLBSNPUGPSEPOTJOEVTUSJO ¸WSJHBEFMBSBWLPODFSOFOIBSEPDLIBѫFOHPEVUWFDLMJOH PDIEF EFMBSOBCMJSFOBMMUTUÕSSFEFMBWCPMBHFU

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ª34#&3¨55&-4&ppppp


4­--"/,½147"303

'*/"/40$)'"45*()&5

$MBT0IMTPOÅSFOFYQBOTJWEFUBMKIBOEFMTLFEKBJOPNCMBWFSLUZH FMFLUSPOJLPDIIPCCZBSUJLMBS'ÕSVUPNGPSUTBUUBOZÕQQOJOHBSBW CVUJLFS J 4WFSJHF /PSHF PDI 'JOMBOE BWTFS CPMBHFU BUU ÕQQOB FUU BOUBMCVUJLFSJ&OHMBOEEFLPNNBOEFÇSFOJOPNFUULPODFOUSFSBU HFPHSBêTLUPNSÇEF %VOJ ÅS FO MFWFSBOUÕS BW TFSWFUUFS PDI EVLOJOHTUJMMCFIÕS UJMM GSBNGÕSBMMUSFTUBVSBOHFS#PMBHFUIBSWFSLTBNIFUJ&VSPQB NFE FOTUBSLTUÅMMOJOHJDFOUSBMBPDIOPSSB&VSPQB#PMBHFUIBSVOEFS EF TFOBTUF ÇSFO HFOPNHÇUU PNTUSVLUVSFSJOHBS EÅS TUÕSSF GPLVT MBHUTQÇEFOMÕOTBNNBWFSLTBNIFUFONPUSFTUBVSBOHFSJ&VSPQB &MFDUSPMVY ÅS WFSLTBNU JOPN WJUWBSPS EBNNTVHBSF PDI TUPSLÕLTVUSVTUOJOH 'ÕSFUBHFU IBS ÕLBU TBUTOJOHBSOB QÇ QSPEVLUVUWFDLMJOH PDI CZHHBOEFU BW WBSVNÅSLFU &MFDUSPMVY TBNUJEJHU TPN SBUJPOBMJTFSJOHBS JOPN QSPEVLUJPOFO GPSUHÇS ,PSUTJLUJHU IBS FO TOBCC GÕSÅOESJOH BW QSPEVLUVUCVEFU MFUU UJMM FO TWBHBSF MÕOTBNIFU (FOPN TÇEBOB ÇUHÅSEFS GÕSWÅOUBT NBSHJOBMFSOBJWFSLTBNIFUFOLVOOBÕLBUJMMOJWÇFSTPNBOESB CPMBH J CSBOTDIFO VQQWJTBS 0N CPMBHFU QÇ TJLU LBO IÕKB NBSHJOBMFSOBCÕSEFUêOOBTFOVQQWÅSEFSJOHTQPUFOUJBM )FOOFT.BVSJU[ÅSFOLMÅEWBSVLFEKBNFEFUUCSFUUTPSUJNFOU JOPNQMBHH BDDFTTPBSFSPDILPTNFUJL7FSLTBNIFUFOÅSJOSJLUBE QÇ BUU TÅMKB LMÅEFS NFE FO QSJTWÅSE LWBMJUFUTOJWÇ PDI BWTFFOEF EFMBSBWTPSUJNFOUFUFOBUUSBLUJWUIÕHNPEFHSBE#PMBHFUIBSEF TFOBTUFÇSFOMZDLBUTVQQSÅUUIÇMMBIÕHBNBSHJOBMFSTBNUJEJHUNFE FOHPEPSHBOJTLUJMMWÅYUESJWFOBWOZÕQQOBEFCVUJLFS4ÇMÅOHF EFULBOGPSUTÅUUBCÕSBLUJFOGPSUTÅUUBBUUVUWFDLMBTWÅM )VTRWBSOB UJMMWFSLBS PDI TÅMKFS QSPEVLUFS GÕS USÅEHÇSET QBSL PDI TLPHTTLÕUTFM TBNU LBQVUSVTUOJOH GÕS CZHHOBET PDI TUFOJOEVTUSJ )VWVEEFMFO BW QSPEVLUFSOB ÅS NPUPSESJWOB PDI WÅOEFSTJHUJMMCÇEFLPOTVNFOUFSPDIQSPGFTTJPOFMMBBOWÅOEBSF (FOPN EFU TFOBTUF GÕSWÅSWFU BW (BSEFOB IBS CPMBHFU CSFEEBU WFSLTBNIFUFO UJMM BUU ÅWFO BWTF CFWBUUOJOH #PMBHFU IBS MÅOHF WÅYU GÕSIÇMMBOEFWJT WÅM NFE HPE MÕOTBNIFU PDI MZDLBUT BUU JOUFHSFSBFOSBEGÕSWÅSWBEFCPMBHJWFSLTBNIFUFO ,BQQ"IM ÅS FO OPSEJTL LMÅEWBSVLFEKB TPN GSÅNTU JOSJLUBS TJH QÇ QSJTWÅSU NPEF GÕS LWJOOPS NFMMBO ú÷ü÷ ÇS PDI EFSBT GBNJMKFS #PMBHFU IBS VOEFS TFOBSF ÇS WBSJU GSBNHÇOHTSJLU NFE BUUNPEFSOJTFSBTJOBCVUJLFS GÕSCÅUUSBJOLÕQTBSCFUFUPDIIÇMMB JVUHJѫFSOB#PMBHFUMBEFVOEFSÇSFUFUUêFOUMJHUCVEQÇ-JOEFY TPN NJTTMZDLBEFT PDI ,BQQ"IM HFOPNGÕS OV JTUÅMMFU FO TUPS FYUSBVUEFMOJOH UJMM TJOB BLUJFÅHBSF &O NÇUUMJH WÅSEFSJOH BW WJOTUFOHÕSJOOFIBWFUJOUSFTTBOU /PCJB IBS FѫFS FO SBE GÕSWÅSW BW LÕLTUJMMWFSLBSF CMJWJU &VSPQBT MFEBOEF LÕLTGÕSFUBH 5JMM WJTT EFM JOHÇS PDLTÇ CBESVNTUJMMWFSLBSFJLPODFSOFO.FEMPLBMUTUBSLBWBSVNÅSLFO PDI FO ëFSLBOBMTTUSBUFHJ GÕSTÕLFS CPMBHFU VQQOÇ FO CSFE NBSLOBETUÅDLOJOH .BSLOBETGÕSJOHFO IBS BMMUNFS LPNNJU BUU TLF WJB WÅMIÇMMOB LÕLTCVUJLFS *OWFTUFSJOHBS J UZEMJH NBSLOBETGÕSJOH BW QSPEVLUFSOB J CVUJL IBS WJTBU TJH CFUBMB TJH WÅM 7JTTB TLBMGÕSEFMBS IBS GÕSTÕLU VUOZUUKBT JOPN LPODFSOFO UJMMFYFNQFMBWTFFOEFJOLÕQTGVOLUJPOFS ÅWFOPNEFUTBOOPMJLU êOOTNZDLFULWBSBUUHÕSB 4FDVSJUBT%JSFDUTÅMKFSMBSNPDIMBSNUKÅOTUFSUJMMIVTIÇMMPDI NJOESFGÕSFUBHJëFSBMÅOEFSJ&VSPQB(FOPNFUUTUBOEBSEJTFSBU TPSUJNFOUBWMBSNQSPEVLUFSVQQOÇTTLBMCBSIFU#PMBHFUIBSIBѫ FO TUBSL UJMMWÅYU ÕWFS UJEFO %FU ÅS GÕSIÇMMBOEFWJT LPTUTBNU GÕS CPMBHFU BUU FSIÇMMB OZB LVOEFS TBNUJEJHU TPN LVOEFSOB ÕWFS UJEFO CMJS IÕHMÕOTBNNB %FO CFêOUMJHB LVOETUPDLFO CÕS PN EFO LBO VQQSÅUUIÇMMBT LVOOB ÇTÅUUBT FUU SFMBUJWU IÕHU WÅSEF &4.-*OUSFTTFOUFS"#IBSMBHUFUUCVEQÇCPMBHFU

)BOEFMTCBOLFOIBSFOCSFECBOLWFSLTBNIFUJGSÅNTU4LBOEJOBWJFO NFOPDLTÇFUUBOUBMLPOUPSJ&OHMBOE&OBWCBOLFOTTUZSLPSIBS WBSJU FUU TUBSLU LPOUPSTOÅU NFE EFDFOUSBMJTFSBU GÕSTÅMKOJOHT PDI SFTVMUBUBOTWBS )BOEFMTCBOLFO IBS PDLTÇ BW USBEJUJPO WBSJU GÕSIÇMMBOEFWJT GÕSTJLUJH J TJO VUMÇOJOH J HPEB UJEFS OÇHPU TPN LBO WJTB TJH WBSB FO WJTT SFMBUJW GÕSEFM PN EFO BNFSJLBOTLB CPMÇOFLSJTFOTLVMMFWJTBTJHGÇFOTUÕSSFHMPCBMTQSJEOJOH /PSEFBÅS/PSEFOTTUÕSTUBCBOL4WFOTLBTUBUFOIBSEFLMBSFSBU BUU EFO LBO UÅOLB TJH BUU TÅMKB TJUU ÅHBOEF J CBOLFO WJMLFU TLVMMF LVOOB ÕQQOB VQQ GÕS GÕSÅOESBEF TUSVLUVSFS BWTFFOEF CBOLWFSLTBNIFUJ/PSEFO -BUPVS ÅS FUU CMBOEBU JOWFTUNFOUCPMBH %F TUÕSTUB JOOFIBWFO ÅS "TTB "CMPZ 4FDVSJUBT 4XFDP PDI .VOUFST 7JEBSF JOOFIÇMMFS -BUPVSFOIFMÅHEJOEVTUSJPDIIBOEFMTSÕSFMTF .4"# .FMLFS 4DIÕSMJOH "# JOWFTUFSBS J CPMBH JOPN PMJLB CSBOTDIFS EPDLFKJOPNGBTUJHIFUFSPDITLPH(SVOEUBOLBSOBÅSBUU JOWFTUFSBJCPMBHNFEUZEMJHVUWFDLMJOHTQPUFOUJBM JOUFSOBUJPOFMMB FYQBOTJPOTNÕKMJHIFUFS PDI EÅS .4"# LBO UJMMGÕSB FSGBSFOIFU PDI OÅUWFSL %F TUÕSTUB JOOFIBWFO J CPMBHFUT QPSUGÕMK VUHÕST BW )FYBHPO "TTB"CMPZ 4FDVSJUBTPDI"BSIVT,BSMTIBNO 0.9 WFSLTBNIFU CFTUÇS BW 4UPDLIPMNTCÕSTFO PDI NPUTWBSJHIFUFSOB J 'JOMBOE %BONBSL PDI EF CBMUJTLB MÅOEFSOB %ÅSVUÕWFS VUWFDLMBS PDI TÅMKFS 0.9 TZTUFN GÕS CÕSTIBOEFM 0.9 IBS EF TFOBTUF ÇSFO IBѫ FO HPE WJOTUVUWFDLMJOH ESJWFU BW PNTÅUUOJOHTÕLOJOHBS QÇ EF CÕSTFS TPN 0.9 PQFSFSBS ¸WFS UJEFO IBS SFTVMUBUVUWFDLMJOHFO J WJTT NÇO IÇMMJUT UJMMCBLB BW BWHJѫTTÅOLOJOHBS 0.9 ÅS VOEFS VQQLÕQ BW #PSTF %VCBJ TPN BWTFSBUUJTBNBSCFUFNFE/BTEBRBOWÅOEB0.9TPNFOEFMJFUU FYQBOTJWUHMPCBMUCÕSTTBNBSCFUF 4&#IBSCBOLWFSLTBNIFUNFEUKÅOTUFSGÕSGÕSFUBH JOTUJUVUJPOFS PDI QSJWBUQFSTPOFS TBNU MJWGÕSTÅLSJOHTSÕSFMTF 7FSLTBNIFUFO CFESJWTGSÅNTUJ4WFSJHFPDIÕWSJHB/PSEFONFOPDLTÇJ5ZTLMBOE PDI#BMUJLVN 4XFECBOL ÅS FO êOBOTJFMM LPODFSO NFE WFSLTBNIFU J 4WFSJHF ÕWSJHB /PSEFO PDI #BMUJLVN 4XFECBOL ÅS FO TUPS BLUÕS J EF CBMUJTLBMÅOEFSOBEÅSLSFEJUFYQBOTJPOFOWBSJUTOBCC 4ÅLJÅSFUUGÕSWBMUOJOHTCPMBHTPNJOOFIÇMMFSBLUJFSJCMBOEBOOBU 4FDVSJUBT "TTB"CMPZPDI/PCJB" LUJFQPSUGÕMKFOTTBNNBOTÅUUOJOH CÕSÕWFSUJEFOLVOOBHFVUSZNNFGÕSLVSTVQQHÇOH

)­-407¯3%

/PCFM #JPDBSF ÅS FUU NFEJDJOUFLOJTLU GÕSFUBH WFSLTBNU JOPN UBOEWÇSE #PMBHFU IBS FUU CSFUU TPSUJNFOU BW EFOUBMB JNQMBOUBU UBOELSPOPS PDI CSPBS 5JMMWÅYUFO PDI MÕOTBNIFUFO ÅS GÕSIÇMMBOEFWJT HPE GÕS GÕSFUBHFU ÅWFO PN FO WJTT PSP êOOT GÕS CPMBHFUTCFSPFOEFBWEFOBNFSJLBOTLBNBSLOBEFO

*/'03."5*0/45&,/*,

"YJTFSCKVEFSOÅUWFSLTWJEFPMÕTOJOHBSÇUGÕSFUBHPDIGÕSPĒFOUMJHB NJMKÕFS 'ÕSFUBHFU WBS UJEJHU VUF NFE MÕTOJOHBS GÕS EJHJUBMB OÅUWFSLTLBNFSPSPDIIBSGSBNHÇOHTSJLUPDINÇMNFEWFUFUCZHHU WJEBSFQÇTJOTUBSLBQPTJUJPOJOPNEFUUBPNSÇEF.BSLOBEFOGÕS GÕSFUBHFUT MÕTOJOHBS WÅYFS LSBѫJHU EFMT QÇ HSVOE BW FUU ÕLBOEF CFIPW BW LBNFSBÕWFSWBLOJOH NFO ÅWFO QHB FO ÕWFSHÇOH GSÇO BOBMPHB LBNFSPS UJMM EJHJUBMB ,MBSBS EF BW BUU CFIÇMMB TJO MFEBOEFQPTJUJPOêOOTEFUHPEBNÕKMJHIFUFSBUUCPMBHFUTLBLVOOB VUWFDLMBT WÅM 3JTLFO J CPMBHFUT BLUJF ÅS BUU GBMMIÕKEFO LBO WBSB TUPS PN GÕSWÅOUOJOHBSOB QÇ GÕSTÅMKOJOHTÕLOJOH PDI MÕOTBNIFU JOUFJOGSJBT $ZCFSDPN ÅS FUU EBUBLPOTVMUGÕSFUBH WFSLTBNU JOPN UFMFLPN NPCJMB MÕTOJOHBS CFUBMOJOHTMÕTOJOHBS PDI JOCZHHEB TZTUFN 'ÕSFUBHFUÅSKVTUOVJOOFJFOFYQBOTJWGBTNFETUBSLTÇWÅMPSHBOJTL TPNGÕSWÅSWBEUJMMWÅYU OÇHPUTPNEFMZDLBUTLPNCJOFSBNFEHPE MÕOTBNIFU'PSUTÅUUFSCPMBHFUTHPEBVUWFDLMJOHêOOTEFUVUSZNNF GÕSGPSUTBUULVSTVQQHÇOHJCPMBHFUTBLUJF &SJDTTPO IBS IÇMMJU TJO TUÅMMOJOH TPN MFEBOEF MFWFSBOUÕS BW QSPEVLUFS PDI TFSWJDF JOPN UFMFLPNNVOJLBUJPOTJOEVTUSJO ,VSTVUWFDLMJOHFO VOEFS ÇSFU WBS EPDL FO TUPS CFTWJLFMTF m FO WJOTUWBSOJOH VOEFS IÕTUFO ÕWFSSBTLBEF NBSLOBEFO PDI LVSTFO IBMWFSBEFT'ÕSFUBHFUTGÕSLMBSJOHBSUJMMEFOQMÕUTMJHBGÕSTÅNSJOHFO WBSPWÅOUBUTWBHGÕSTÅMKOJOHJTMVUFUBWUSFEKFLWBSUBMFU PDITQFDJFMMU TWBH TBEFT OFEHÇOHFO WBSB GÕS UFMFPQFSBUÕSFSOBT FѫFSGSÇHBO BW QSPEVLUFSNFETUPSUNKVLWBSVJOOFIÇMM TPNGÕS&SJDTTPOIBSFO NZDLFU IÕH MÕOTBNIFU %FU TPN CFLZNSBEF NBSLOBEFO ÅS BUU

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ª34#&3¨55&-4&ppppp


GÕSFUBHFU GSBN UJMM WJOTUWBSOJOHFO TJHOBMFSBU FO GÕSIÇMMBOEFWJT TUBCJMCJMEBWNBSLOBEFO%FOLSBѫJHUOFHBUJWBLVSTSFBLUJPOFOIBS TJOEFMJFUUGÕSTWBHBUGÕSUSPFOEFGÕSCPMBHFUTMFEOJOH%FTFOBTUF ÇSFOIBSëFSBSFMBUJWUTUPSBGÕSWÅSWHFOPNGÕSUTmêOOTEFUFOSJTL GÕS BUU EFO GÕSIÇMMBOEFWJT QPTJUJWB CJME MFEOJOHFO NÇMBU VQQ BW GÕSWÅSWFOUJMMWJTTEFMTBLOBSHSVOE 'MFSBLPOLVSSFOUFSWJTBEFFO OÇHPUNFSQPTJUJWVUWFDLMJOHVOEFSEFUGÕS&SJDTTPOTWBHBUSFEKF LWBSUBMFU m IBS &SJDTTPOT QPTJUJPO QÇ NBSLOBEFO GÕSTWBHBUT %FU êOOT TÇMFEFT OÇHSB PSPTNPMO TPN NÇTUF TLJOHSBT JOOBO FO UZEMJHU QPTJUJW VUWFDLMJOH GÕS BLUJFO LBO TLF "W TUPS CFUZEFMTF GÕS&SJDTTPO PDICSBOTDIFO ÅSIVSTOBCCUEBUBUSBêLFOÕLBSJEF NPCJMBOÅUFO6UWFDLMJOHFOJ4WFSJHFVOEFSù÷÷þ TPNFOGÕSTJLUJH PQUJNJTUUSPSLBOTLFJÕWSJHBWÅSMEFONFEWJTTGÕSESÕKOJOH WJTBEF BUUOÅSOÅUFOVQQHSBEFSBTUJMMBUULVOOBIBOUFSBIÕHSFIBTUJHIFUFS ÕLBSGÕSTÅMKOJOHFOBWNPCJMUCSFECBOENZDLFULSBѫJHU WJMLFUJTJO UVSBWTFWÅSUÕLBSEBUBUSBêLFOJOÅUFO)ÇMMFSEFOVUWFDLMJOHFOJ TJH PDI &SJDTTPO LBO ÇUFSGÇ JOWFTUFSBSOBT GÕSUSPFOEF êOOT EFU HPEBTLÅMUJMMBUUIBWJTTPQUJNJTNGÕSBLUJFOTLVSTVUWFDLMJOH *#4MFWFSFSBSBĒÅSTTZTUFNGSÅNTUUJMMNFEFMTUPSBEJTUSJCVUJPOT PDIUJMMWFSLOJOHTGÕSFUBH*#4IBSFOTUBSLTUÅMMOJOHJOPNPNSÇEFU IBOEFMPDIWBSVGÕSTÕSKOJOH'ÕSFUBHFUGÕSTÕLFSLMBSBCBMBOTHÇOHFO NFMMBOBUUJOUFIBFOBMMUGÕSLPTUTBNQSPEVLUVUWFDLMJOHPDIÅOEÇ LVOOBFSCKVEBBUUSBLUJWBTZTUFNUJMMTJOBLVOEFS /PLJB IBS VOEFS ÇSFU ZUUFSMJHBSF TUÅSLU TJO TUÅMMOJOH TPN WÅSMEFOTTUÕSTUBUJMMWFSLBSFBWNPCJMUFMFGPOFS#ÇEFPNTÅUUOJOHPDI SÕSFMTFNBSHJOBMÕLBEFVOEFSÇSFUJOPNNPCJMUFMFGPOEFMFO/PLJBT QSPEVLUQPSUGÕMK IBS VOEFS ÇSFU WBSJU NZDLFU HPE NFE FUU CSFUU VUCVEBWCSBNPEFMMFSJOPNSFTQFLUJWFTFHNFOU#PMBHFUTTBUTOJOH QÇBUUTÅMKBMÇHQSJTNPEFMMFSQÇUJMMWÅYUNBSLOBEFSIBSWBSJUGPSUTBUU MZDLPTBN /PLJBT TLBMGÕSEFMBS QSPEVLUJPOTFĒFLUJWJUFU PDI WÅM VUCZHHEB MPHJTUJLOÅUWFSL IBS WJTBU TJH NZDLFU TUBSLU WJMLFU EF LPOLVSSFOUFSTPNGÕSTÕLUBUUJTUPSTLBMBTBUTBQÇMÇHQSJTUFMFGPOFS IBSGÇUUFSGBSB.PUPSPMBêDLVOEFSÇSFUTUPSBQSPCMFNNFEKVTU FOTÇEBOTBUTOJOH"WBOUBMFUUJMMWFSLBEFNPCJMUFMFGPOFSJWÅSMEFO TUÇSOV/PLJBGÕSLOBQQUû÷ϗ FOCSBCJUNFSÅOEVCCFMUTÇNÇOHB TPNOÅSNBTUFLPOLVSSFOU*OPNMJUFNFSBWBODFSBEFUFMFGPOFSGÕS GÕSFUBHTBOWÅOEBSFIBS/PLJBTGÕSCÅUUSJOHTBSCFUFCÕSKBUHFFĒFLU HFOPNHPEBSFTVMUBUVOEFSÇSFU%FKPCCBSBLUJWUGÕSBUUTUFHWJT LPNNBJLBQQLPOLVSSFOUFO3*.TPNIBSMZDLBUTCZHHBVQQFO TUBSL QPTJUJPO JOPN EFOOB OJTDI /PLJB IBS ÅWFO TJHOBMFSBU BUU EFUÅOLFSÕLBBLUJWJUFUFOJ/PSEBNFSJLB EÅSEFJEBHÅSNZDLFU TWBHB%FUIBSÅWFOLPNNJUGÕS/PLJBWJTTBQPTJUJWBTJHOBMFSGSÇO EF QBUFOUNÇM TPN GÕST NFE FO BNFSJLBOTL LPOLVSSFOU ÅWFO PN QSPDFTTFSOB GPSUGBSBOEF ÅS J UJEJH GBT /PLJBT IÅMѫFOÅHEB WFSLTBNIFU JOPN NPCJMTZTUFN /PLJB 4JFNFOT /FUXPSLT IBS VOEFSÇSFUBSCFUBUNFEBUUJOUFHSFSBEFCÇEBEFMBSOB1SPDFTTFO NFE BUU WÅOEB UJMM WJOTU IBS WBSJU TWÇSBSF PDI NFS UJETLSÅWBOEF ÅOWBECPMBHFUUJEJHBSFGÕSWÅOUBEFTJH TBNUJEJHUTPNQSJTQSFTTFO GÕSFGBMMFSIBÕLBUHFOFSFMMU%FUUBTBNNBOUBHFUGÕSBOMFEFSFOWJTT PSPGÕSBUUEFOOBEFMBW/PLJBTWFSLTBNIFUTLBIBTWÇSUBUULPNNB VQQJFOBDDFQUBCFMMÕOTBNIFUJOPNEFOÅSNBTUFÇSFO6OEFSÇSFU IBSLVSTFOQÇ/PLJBTBLUJFVUWFDLMBUTNZDLFUWÅM /PWPUFL ÅS FUU NJOESF EBUBLPOTVMUGÕSFUBH NFE JOSJLUOJOH QÇ TZTUFN GÕS JOEVTUSJFMM *5 PDI BVUPNBUJPO FYFNQFMWJT GÕS PQUJNFSJOH BW UJMMWFSLOJOHTQSPDFTTFS LPNNVOBMB JOTUBMMBUJPOFS PDI JOGSBTUSVLUVSBOMÅHHOJOHBS 6OEFS ÇSFU IBS CPMBHFUT PNTÅUUOJOHÕLBULSBѫJHU EPDLNFEMÅHSFMÕOTBNIFUCFSPFOEFQÇ CMBOEBOOBUIÕHSFJOLÕQTLPTUOBEFSPDIÕLBEFQFSTPOBMLPTUOBEFS 0NCPMBHFUCÅUUSFMZDLBTLPNQFOTFSBTJHGÕSEFTTBIÕHSFLPTUOBEFS ÅSCPMBHFUTWÅSEFSJOHMÇH 0&. ÅS FUU UFLOJTLU IBOEFMTCPMBH TPN NBSLOBETGÕS LPNQPOFOUFS PDI TZTUFN JOPN JOEVTUSJFMM BVUPNBUJPO J &VSPQB 5FMFDB ÅS FUU EBUBLPOTVMUGÕSFUBH NFE JOSJLUOJOH QÇ UFLOJL JOUFOTJWB LPOTVMUQSPKFLU %FU ÅS WFSLTBNIFUFO NFE JOSJLUOJOH NPU UFMFLPNJOEVTUSJO TPN IBѫ QSPCMFN EF TFOBTUF ÇSFO &ѫFS GÕSTÅMKOJOHBWEFMBSBWWFSLTBNIFUFOTFSVUWFDLMJOHFOGÕSCPMBHFU VUBUULVOOBCMJTUBCJMBSFÅOUJEJHBSF

5JFUP&OBUPS ÅS /PSEFOT TUÕSTUB GÕSFUBH JOPN *5UKÅOTUFS 'ÕSFUBHFUVUGÕSLPOTVMUUKÅOTUFSSJLUBUNPUCBOL UFMFLPN IÅMTPWÇSE PDI TLPHTJOEVTUSJFS ¸LBOEF LPTUOBEFS PDI QSJTQSFTT IBS EF TFOBTUF ÇSFO NJOTLBU GÕSFUBHFUT MÕOTBNIFU &O EFMGÕSLMBSJOH UJMM EFÕLBOEFLPTUOBEFSOBÅSTBOOPMJLU FOTPNEFUWJTBUTJH BMMUGÕS BNCJUJÕT FYQBOTJPOTQMBO JOUF NJOTU JOUFSOBUJPOFMMU #PMBHFU CZUFSOVMFEOJOHPDIÕLBSGPLVTQÇGÕSCÅUUSBEQSPEVLUJWJUFUPDI MÕOTBNIFU WJMLFU TBOOPMJLU PDLTÇ JOOFCÅS NJOTLBEF TBUTOJOHBS JOPN FUU QBS BW CPMBHFUT WFSLTBNIFUTPNSÇEFO %FUUB CÕS LVOOB MFEBUJMMFOTUBCJMJTFSBEWJOTUVUWFDLMJOH 5SBEFEPVCMFS WFSLBS QÇ EFO TOBCCU WÅYBOEF NBSLOBEFO GÕS MÕTOJOHBS GÕS NBSLOBETGÕSJOH PDI GÕSTÅMKOJOH ÕWFS JOUFSOFU ,VOTLBQ MÕTOJOHBS PDI UFLOPMPHJ FѫFSGSÇHBT BMMUNFS BW BMMUëFS GÕSFUBH TPN ÕLBS TJOB GÕSTÅMKOJOHTBOTUSÅOHOJOHBS ÕWFS OÅUFU #PMBHFU ÅS &VSPQBT MFEBOEF MFWFSBOUÕS BW QSFTUBUJPOTCBTFSBEF MÕTOJOHBS PDI IBS WÅYU TOBCCU J UBLU NFE EFO VOEFSMJHHBOEF FYQBOEFSBOEFNBSLOBEFOPDIHFOPNBUUTUBSUBVQQWFSLTBNIFUJ FOSBEFVSPQFJTLBMÅOEFS 9QPO$BSETQSPEVLUFSPNGBUUBSPMJLBUZQFSBWLPSU#PMBHFUIBS IBѫFOTWBHMÕOTBNIFUTVUWFDLMJOH&ѫFSTBNHÇFOEFNFEGÕSFUBHFU "$4$LBOTBOOPMJLULPTUOBETGÕSEFMBSUBTGSBN 65-­/%4,"*//&)"7

"MMJBO[ÅSFUUBWWÅSMEFOTTUÕSSFTBLGÕSTÅLSJOHT MJWPDITQBSCPMBH NFETÅUFJ5ZTLMBOE*OPNTBLGÕSTÅLSJOHTSÕSFMTFOIBSCPMBHFOFO TUBSLJOUKÅOJOHJëFSBDFOUSBMFVSPQFJTLBMÅOEFS7JOTUVUWFDLMJOHFO EFTFOBTUFÇSFOÅSQPTJUJW4UÕSSFEFMFOBWJOOFIBWFUTÇMEFTVOEFS ÇSFU %BJNMFS ÅS WFSLTBNU JOPN CMB QSFNJVNTFHNFOUFU OÅS EFU HÅMMFS QFSTPOCJMBS NFO ÅS PDLTÇ WÅSMEFOT TUÕSTUB UJMMWFSLBSF BW LPNNFSTJFMMBGPSEPO#PMBHFUêDLFOVQQWÅSEFSJOHVOEFSÇSFUEFMWJT TPNFOLPOTFLWFOTBWBUUNBOMZDLBEFTBWTLJMKBGÕSMVTUCSJOHBOEF BNFSJLBOTLB$ISZTMFSVSLPODFSOFO'PSUGBSBOEFLWBSTUÇS%BJNMFS UJMMWJTTEFMNFEÅHBOEFPDIMÇOUJMM$ISZTMFS &LPSOFTÅSFUUOPSTLUNÕCFMGÕSFUBHNFTULÅOUGÕSTJUUWBSVNÅSLF 4USFTTMFTT TPN IBS FO TUBSL TUÅMMOJOH JOPN PNSÇEFU CFLWÅNB TOVSSGÇUÕMKFS 6OEFS ÇSFU IBS CPMBHFUT WJOTU NJOTLBU WJMLFU IBS CFSPUUQÇFUUBOUBMGBLUPSFSTPNIBSTBNNBOGBMMJU%FTTBIBSWBSJU WBMVUBFĒFLUFS PDI SÇNBUFSJBMQSJTÕLOJOHBS NFO ÅWFO FUU CZUF BW GÕSTÅMKOJOHTOÅUWFSL QÇ WJTTB NBSLOBEFS TBNU FO TWBHBSF BMMNÅO FѫFSGSÇHBO QÇ OÇHSB BW FYQPSUNBSLOBEFSOB 1Ç TFOBTUF UJEFO TÅHFSTJHCPMBHFUIBNÅSLUFOUZEMJHGÕSCÅUUSJOHJFѫFSGSÇHBOJWJTTB MÅOEFS#PMBHFUÅSNZDLFUTPMJUUPDIWJOTUFOÅSMÇHUWÅSEFSBE WJMLFU HÕSBUUJOOFIBWFULBONPUJWFSBTGÕSVUTBUUBUUNBOUSPSBUUWJTTBBW QSPCMFNFOLBONJMESBT )BGTMVOE*OGSBUFLÅSFUUOPSTLUCPMBHTPNIBSLOPQQBUTBWGSÇO OÅUWFSLTPDILSBѫCPMBHFU)BGTMVOE)BGTMVOE*OGSBUFLJOTUBMMFSBS PDI VOEFSIÇMMFS PMJLB UZQFS BW JOGSBTUSVLUVS UKÅOTUFS TPN EFU J /PSHFêOOTFUUTUPSUCFIPWBWGSBNÕWFS /PWP/PSEJTLÅSFUUWÅSMETMFEBOEFCPMBHJOPNEJBCFUFTCFIBOEMJOH NFE FO NZDLFU TUBSL TUÅMMOJOH JOPN EFUUB PNSÇEF #PMBHFU IBS LPOUJOVFSMJHUVOEFSNÇOHBÇSTBUTBUTUPSBSFTVSTFSQÇBUUVUWFDLMB PDIGÕSÅEMBTJOQSPEVLUQPSUGÕMKTBNUTJOGÕSTÅMKOJOHTPSHBOJTBUJPO %FUUBIBSHFUUSFTVMUBUJGPSNBWHPEPSHBOJTLUJMMWÅYUVOEFSIÕH MÕOTBNIFU JOPNFUUPNSÇEFEÅSCFIPWFUBWCPMBHFUTQSPEVLUFSTFS VUBUUÕLBVOEFSMÇOHUJEGSBNÕWFS#PMBHFUIBSÅWFOFOJOUSFTTBOU GPSTLOJOHTQPSUGÕMK EÅS CMBOE BOOBU FUU IPSNPOJNJUFSBOEF QSFQBSBUTFSVUBUUIBHPEBNÕKMJHIFUFSBUUCMJHPELÅOUGÕSFUUëFSUBM JOEJLBUJPOFS CMBOEBOOBUGFUNB#PMBHFUIBSVOEFSÇSFUIBѫFOHPE VUWFDLMJOH WJMLFUÅWFOBWTQFHMBUTJEFTTBLUJFLVST 1SPOPWB #JPQIBSNB ÅS FUU OPSTLU MÅLFNFEFMTCPMBH TPN TÅMKFS MÅLFNFEFM PDI TVCTUBOTFS UJMM MÅLFNFEFM CBTFSBEF QÇ IÕHLPODFOUSFSBU PNFHBú -ÅLFNFEMFO BOWÅOET WJE CFIBOEMJOH BW QBUJFOUFS NFE GÕSIÕKEB IBMUFS BW CMPEGFUUFS * &VSPQB êOOT ÅWFO UJMMÅNQOJOH J TBNCBOE NFE IKÅSUBUUBDLFS #PMBHFU ÕLBS TJO GÕSTÅMKOJOHJ64"NZDLFULSBѫJHU WJMLFUQÇTJLULBOJOOFCÅSBTUPSB WJOTUÕLOJOHBS %PDL êOOT EFU FO SJTL BUU GÕSTÅMKOJOHFO J &VSPQB LPNNFSBUUVUTÅUUBTGÕSÕLBELPOLVSSFOT

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ª34#&3¨55&-4&ppppp


¨("310-*$:'¸3%*%/&3(&3(&'0/%&3"# 7ÇSUVQQESBHÅSBUUHFWÇSBBOEFMTÅHBSFCÅTUBNÕKMJHBBWLBTUOJOH7ÇS JODJUBNFOUTQSPHSBN CÕS IÅOTZO UBT UJMM GÕMKBOEF QVOLUFS B EFO LPNQFUFOTMJHHFSJBUUGÕSTÕLBCFEÕNBGÕSFUBHTVUWFDLMJOH WÅSEFSJOH UPUBMB ÇSMJHB VUTQÅEOJOHFO BW TBNUMJHB QÇHÇFOEF QSPHSBN CÕS JOUF PDISJTLFS&OQBSBNFUFSJCFEÕNOJOHFOBWFUUGÕSFUBHÅSBUUWJWJMM ÕWFSTUJHB OÇHSB QSPDFOU BW BOUBMFU VUFTUÇFOEF BLUJFS &O MÅHSF OJWÇ LÅOOBGÕSUSPFOEFGÕSCPMBHFUTMFEOJOHJGÕSTUBIBOESFQSFTFOUFSBUBW LBO WBSB BLUVFMM J EF GBMM BLUJFS WFEFSMBHTGSJUU EFMBT VU UJMM BOTUÅMMEB UJMMFYFNQFMTLNBUDIJOHTIBSFT FOIÕHSFPNBLUJFSUFDLOBTQÇNFS CPMBHFUT7% 7ÇSCFEÕNOJOHBWGÕSFUBHTWFSLTBNIFUÅSGÕSIÇMMBOEFWJTÕWFSTJLUMJH NBSLOBETNÅTTJHBWJMMLPS C EFOBOTUÅMMEFCÕSUBOÇHPOGPSNBWSJTL * CÅTUB GBMM LBO WJ TPN GÕSWBMUBSF ÕWFS UJEFO GÕSWÅSWB FO FSGBSFOIFU PDIFMMFSVUGBMMFUCÕSWBSBLPQQMBUUJMMFOQSFTUBUJPO UFYWJOTUVUWFDLMJOH TPNMFEFSUJMMBUUEFOOBCFEÕNOJOHHFSPTTFOWJTTGÕSNÇHBBUUVSTLJMKB QFSBLUJF PDIQSFTUBUJPOFOCÕSJOUFWBSBGÕSFOLFMBUUVQQOÇ D EFO LBSBLUÅSJTUJLB TPN BOUZEFS BUU WFSLTBNIFUFO VUWFDLMBT J FO GÕS UPUBMBLPTUOBEFOGÕSCPMBHFUNÇTUFTUÇJSJNMJHQSPQPSUJPOUJMMCPMBHFUT GÕSFUBHFUQPTJUJWFMMFSOFHBUJWSJLUOJOH7JIBSEPDLJOHFOFSGBSFOIFU MÕOFTVNNB E ÅWFO WJE FO NZDLFU QPTJUJW VUWFDLMJOH GÕS CPMBHFU CÕS VUGBMMFU GÕS EFO BOTUÅMMEF WBSB J QSPQPSUJPO UJMM EFO BOTUÅMMEFT BWBUUTÅUUBPTTJOJTQFDJêLBWFSLTBNIFUTGSÇHPS (FOFSFMMUTFUUBOTFSWJEFUJOUFWBSBGÕSFOMJHUNFEWÇSUVQQESBHBUU MÕO F QSPHSBNCÕSPNQSÕWBTÇUNJOTUPOFWBSUSFEKFÇSTBNUG EFUÅS WBSBSFQSFTFOUFSBEFJCÕSTCPMBHTTUZSFMTFS*EFGBMMEFUVOEBOUBHTWJT FOGÕSEFMPNQSPHSBNNFUJOUFIBSGÕSTUPSBTLJMMOBEFSNFMMBOPMJLB LBOGÕSFLPNNBÅSEFUBWWJLUBUUTUZSFMTFBSCFUFUHFSNÕKMJHIFUFSUJMM HSVQQFSBWBOTUÅMMEB *OGÕS CPMBHTUÅNNPSOB WÇSFO ù÷÷ÿ JOHÇS WJ J WBMCFSFEOJOHFO GÕS FSGBSFOIFUFSTPNJGÕSMÅOHOJOHFOLBOLPNNBBOEFMTÅHBSOBUJMMHPEP /PUFSBTCÕSBUUFUUGPOECPMBHUJMMFOFMMFSëFSBWÅSEFQBQQFSTGPOEFS "BSIVT,BSMTIBNO )FYBHPO )ÕHBOÅT .FMLFS4DIÕSMJOH"# 5FMFDB JOUF GÇS GÕSWÅSWB BLUJFS NFE TÇEBO SÕTUSÅUU TPN HÕS EFU NÕKMJHU GÕS PDI5SFMMFCPSH ,POUBLUQFSTPOFSQÇGÕSFUBHFUHÅMMBOEFÅHBSGSÇHPSÅS)FOSJL%JEOFS GPOECPMBHFU BUU VUÕWB FUU WÅTFOUMJHU JOëZUBOEF ÕWFS MFEOJOHFO BW FUU GÕSFUBH * GSÇHPS TPN QÇ FUU WÅTFOUMJHU TÅUU LBO UÅOLBT QÇWFSLB PDI"EBN(FSHF BLUJFÅHBSWÅSEFUÅSEFUQÇHSVOEBWPWBOTUÇFOEFCFHSÅOTOJOHOPSNBMU .BUDIJOHTIBSFTJOOFCÅSBUUPNEFOBOTUÅMMEFLÕQFSBLUJFSGÕSFHOBQFOHBS WJMLFU CBSBJLPNCJOBUJPONFEBOESBÅHBSFTPNFUUGPOECPMBHLBOUÅOLBT LBO TÅHBT JOOFCÅSB FUU SJTLUBHBOEF FSIÇMMFS EFO BOTUÅMMEF BLUJFS WFEFSMBHTGSJUU GÇ FUU JOëZUBOEF J FOTLJMEB GSÇHPS * CPMBH EÅS GPOEFO ÅHFS TNÇ /ÅS EFO BOTUÅMMEF TFEBO TÅMKFS BLJFSOB CFTLBUUBT GÕSTÅMKOJOHTMJLWJEFO TPN MÕO QSPDFOUVFMMBBOEFMBSGÇSÅHBSGSÇHPSOBBWOBUVSMJHBTLÅMPDLTÇNJOESF 6UWÅYMJOHFO EWTIVSNÇOHBBLUJFSEFOBOTUÅMMEFGÇSGÕSWBSKFBLUJFTPNIBOIPO SFMFWBOT LÕQFSLBOWBSJFSB %FU LBO WJEBSF êOOBT NÇOHB PMJLB TLÅM GÕS FO GPOE BUU TÅMKB BLUJFS J FUU FOTLJMU JOOFIBW U FY GÕS BUU NÕUB BOEFMTÅHBSFT VUUBH BW WÅSEFSJOHTTLÅM QHB OZ JOGPSNBUJPO PDI BW SJTLTQSJEOJOHTTLÅM &O BLUJFGPOE LBO EÅSGÕS GÕSWÅOUBT IB FO WJTT SÕSMJHIFU J QMBDFSJOHBSOB WJMLFULBOJOTLSÅOLBNÕKMJHIFUFSOBUJMMÅHBSVUÕWBOEF 'POECPMBHFUT ÅHBSVUÕWBOEF JOTLSÅOLFS TJH UJMM DFOUSBMB IÅOEFMTFS PDI TJUVBUJPOFS TPN QÇUBHMJHU LBO UÅOLBT QÇWFSLB BLUJFÅHBSWÅSEFU J EFCPMBHGPOEFOIBSFUUÅHBOEF*EFONÇOEFULBOWBSBSFMFWBOU NFE IÅOTZO UJMM TUPSMFLFO BW GPOEFOT JOOFIBW LBO WJ UÅOLB PTT BUU HÕSB WÇSSÕTUIÕSEJGSÇHPSEÅSEFUêOOTBOMFEOJOHUJMMLPNNFOUBS PDIEÅS WJLBOIBOÇHPUBUUCJESBNFE%FULBOWBSBGSÇHPSPNGÕSWÅSWFMMFS GVTJPOFS OZFNJTTJPO SJLUBEFFNJTTJPOFS PQUJPOTQSPHSBNGÕSMFEOJOH TBNNBOTÅUUOJOHBWTUZSFMTFSPDIÇUFSLÕQBWFHOBBLUJFS 7JEFMUBSOPSNBMUJOUFJCPMBHTTUÅNNPSPDIMÇUFSPTTOPSNBMUJOUF IFMMFS SFQSFTFOUFSBT WJE CPMBHTTUÅNNPS 7J LBO UÅOLB PTT BUU VUÕWB WÇSSÕTUSÅUUJEFGBMMEÇGSÇHPSTPNLBOWÅTFOUMJHUQÇWFSLBGÕSFUBHFUT WÅSEF UBT VQQ QÇ FO CPMBHTTUÅNNB 'SÇHPS BW EFO LBSBLUÅSFO LBO EPDLGÕSWÅOUBTWBSBPWBOMJHBJEFCPMBHWJOPSNBMUÅHFSBLUJFSJ&UU BMUFSOBUJWUJMMBUUHÕSBTJOSÕTUIÕSEQÇFOCPMBHTTUÅNNBLBOWBSBBUU TÅMKBTJUUJOOFIBW 7J BOTFS BUU FUU SJNMJHU LSBW QÇ JOOFIÇMMFU J FO LBMMFMTF UJMM CPMBHTTUÅNNBO CÕS WBSB BUU WJLUJHB GSÇHPS GÕS CPMBHFU GSBNHÇS BW LBMMFMTFO 'ÕSTMBH UJMM TUZSFMTFMFEBNÕUFS FSTÅUUOJOHT PDI JODJUBNFOUTQSPHSBN GSÇHPS PN LBQJUBMTUSVLUVS TÇTPN FNJTTJPOFS PDIGÕSWÅSWBWFHOBBLUJFSÅSGSÇHPSTPNWJBOTFSCÕSêOOBTNFE 7J TFS HÅSOB BUU TUZSFMTFO J EF GÕSFUBH EÅS GPOEFO LBO UÅOLBT ÅHB BLUJFS ÅSWÅMTBNNBOTBUUBWTFFOEFLPNQFUFOTTÇBUUMFEBNÕUFSOBLBO GVMMHÕSBTJOBVQQESBHQÇFUUGÕSUSPFOEFGVMMUTÅUU%FOOBCFEÕNOJOH LBOEPDLWBSBTWÇSBUUHÕSBEÇWJTPNGÕSWBMUBSFIBSFOEJTUBOTUJMM WFSLTBNIFUFO *OUFSJÕSGSÇO6QQTBMBLPOTFSUPDILPOHSFTTIVT'PUP.JLBFM8BMMFSTUFEU * EF GBMM GPOEFO IBS FO ÅHBSBOEFM LSJOH GFN QSPDFOU BW LBQJUBMFU PDIFMMFS ÅS CMBOE EF TUÕSSF ÅHBSOB LBO WJ UÅOLB PTT BUU EFMUB J FO *OGPSNBUJPOFOMJHUQFSTPOVQQHJѫMBHFO 1V-

1FSTPOVQQHJѫFSTPNEVMÅNOBSJTBNCBOENFEBUUEVCMJSGPOEBOEFMTÅHBSFFMMFSTPNTBNMBT WBMCFSFEOJOHPNWJCMJSUJMMGSÇHBEF JO SFHJTUSFSBT GÕS BUU GVMMHÕSB GPOECPMBHFUT SÅUUTMJHB TLZMEJHIFU BUU GÕSB BOEFMTÅHBSSFHJTUFS "WTFFOEF FSTÅUUOJOH UJMM TUZSFMTF PDI MFEOJOH BOTFS WJ BUU MÕOFS 6QQHJѫFSOBBOWÅOETGÕSBENJOJTUSBUJPOPDIGVMMHÕSFMTFBWJOHÇOHOBBWUBM1FSTPOVQQHJѫFSOB BSWPEFO QFOTJPOFS PDI FWFOUVFMMB BWHÇOHTWFEFSMBH BMMUJE TLBMM LBO VUHÕSB VOEFSMBH GÕS NBSLOBET PDI LVOEBOBMZTFS BĒÅST PDI NFUPEVUWFDLMJOH SFEPWJTBT ÕQQFU 0N EFU GÕSFLPNNFS OÇHSB TMBHT QSPWJTJPOFS FMMFS 1FSTPOVQQHJѫFSOBLBOBOWÅOEBTGÕSGPOECPMBHFUTFHOBNBSLOBETGÕSJOH %FUTLFSFOMÕQBOEFSFHJTUSFSJOHBWBĒÅSTUSBOTBLUJPOFSPDIGPSUMÕQBOEFLPOUBLUFSEVIBS CPOVTMÕOFSÅSEFUWJLUJHUBUUEFUUBPDLTÇÕQQFUSFEPWJTBT7JTFSHÅSOB NFE GPOECPMBHFU 1FSTPOVQQHJѫFSOB LBO LPNNB BUU LPNQMFUUFSBT HFOPN JOIÅNUOJOH GSÇO PDLTÇBUUEFUêOOTFUUUBLGÕSUPUBMBFSTÅUUOJOHBS FMMFSBUUEFJBMMBGBMM QSJWBUB PDI PĒFOUMJHB SFHJTUFS U FY VQQEBUFSJOH BESFTTVQQHJѫFS HFOPN TBNLÕSOJOH NFE TUBUFOTQFSTPOPDIBESFTTSFHJTUFS 41"3 TUÇSJQSPQPSUJPOUJMMWFSLTBNIFUFOTPNGBUUOJOH 0NEVWJMMGÇJOGPSNBUJPOPNWJMLBQFSTPOVQQHJѫFSPNEJHTPNGPOECPMBHFUCFIBOEMBS %FU LBO WBSB CSB BUU CPMBH HFOPN OÇHPO GPSN BW JODJUBNFOUT LBOEVJOLPNNBNFEFOTLSJѫMJHmBWEJHFHFOIÅOEJHUVOEFSUFDLOBEmCFHÅSBOIÅSPNUJMM %JEOFS(FSHF'POEFS 16- #PYø÷÷ÿ þüøû÷6QQTBMB%VLBOTLSJѫMJHFOUJMMTBNNBBESFTT QSPHSBNGÕSTÕLFSÕLBEFBOTUÅMMEBTFOHBHFNBOHHFOPNBUUHÕSBEFN BONÅMB PN EV ÕOTLBS BUU EJOB QFSTPOVQQHJѫFS JOUF TLBMM CFIBOEMBT GÕS ÅOEBNÇM TPN SÕS UJMMMÇOHTJLUJHBBLUJFÅHBSFJCPMBHFU*VUGPSNOJOHFOBWFUUBLUJFSFMBUFSBU EJSFLUNBSLOBETGÕSJOH#FHÅSBOPNSÅUUFMTFBWQFSTPOVQQHJѫLBOPDLTÇTLFUJMMTBNNBBESFTT

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ª34#&3¨55&-4&ppppp


657¨3%&3*/("7%*%/&3(&3(&",5*&'0/%m %JEOFS (FSHF "LUJFGPOE %( SFEPWJTBS FO MÇH NFO QPTJUJW BWLBTUOJOHGÕSù÷÷þTBNUJEJHUTPNFONPUTWBSBOEFQMBDFSJOHJFO TWFOTL BLUJFJOEFYGPOE NJOTLBEF NFE ù ý QSPDFOU GÕS TBNNB ÇS 4FUUÕWFSEFUWÇTFOBTUFÇSFOIBSEÅSFNPUBWLBTUOJOHFOWBSJUMÅHSF GÕS %( ÅO GÕS FO BLUJFJOEFYGPOE 'SÇO TUBSUFO øĀĀû IBS EPDL %( HJWFU FO TVCTUBOUJFMM ÕWFSBWLBTUOJOH &O KÅNGÕSFMTF NFMMBO PMJLB GPOEFS PDI NFMMBO GPOEFS PDI JOEFY CÕS GÕSVUPN VQQOÇEE BWLBTUOJOH ÅWFO UB IÅOTZO UJMM SJTL 7JE VUWÅSEFSJOHFO BW GPOEFO IBS SJTLNÇUU BOWÅOUT TPN LBO TÅHBT WBSB TUBOEBSE WJE EFOOB UZQ BWVUWÅSEFSJOH4PNKÅNGÕSFMTFJOEFY TLCFODINBSL BOWÅOET4*9 3FUVSO JOEFY 4*9 3FUVSO PDI 4*9 1PSUGPMJP 3FUVSO JOEFY 4*9 1PSUGPMJP %FUGÕSTUOÅNOEBJOEFYFUSFHJTUSFSBSTÇWÅMLVSTVUWFDLMJOH TPN VUEFMOJOHBS GÕS TBNUMJHB BLUJFS QÇ 4UPDLIPMNTCÕSTFO NFE IÅOTZOUJMMEFTTBBLUJFSTWJLUJJOEFY NFEBOEFUBOESBÅSCFSÅLOBU NFECFHSÅOTOJOHFOBUUJOHFUCÕSTCPMBHGÇSWÅHBNFSÅOUJPQSPDFOU JEFUUBJOEFY#FSÅLOJOHTSVUJOFOGÕS4*91PSUGPMJPÕWFSFOTTUÅNNFS TÇMFEFTNFEEFSFHMFSTPNêOOTGÕSGPOEGÕSWBMUBSFBUUBLUJFJOOFIBWFU GÕS FUU FOTLJMU CÕSTCPMBH IÕHTU GÇS VQQHÇ UJMM UJP QSPDFOU BW GPOEGÕSNÕHFOIFUFO 5"#&-- +ÅNGÕSFMTFBWBWLBTUOJOHPDISJTLQÇÇSTCBTJTJQSPDFOUGÕS%JEOFS (FSHF"LUJFGPOEPDI4*93FUVSOSFTQFLUJWF4*91PSUGPMJP3FUVSOGÕS USFPMJLBQFSJPEFS ¯S 

%(

4*93FUVSO 

4*91PSUGPMJP3FUVSO 

ªSTBWLBTUOJOH 3JTL 

ϙ Ϟ ϚϜ ϡ 

mϛ ϟ Ϛϝ ϝ

mϛ ϟ Ϛϝ Ϟ

ªSTBWLBTUOJOH 3JTL "LUJWSJTL *OGPSNBUJPOTLWPU

Ϣ Ϛ Ϛϝ Ϝ 

ϚϚ Ϡ Ϛϝ Ϝ Ϟ Ϟ mϙ ϝϠ

o

o

ªSTBWLBTUOJOH 3JTL "LUJWSJTL *OGPSNBUJPOTLWPU ϛϙ Ϡ Ϛϟ Ϟ  

Ϛϛ ϙ Ϛϝ Ϝ Ϟ Ϟ mϙ Ϟϛϛϛ Ϟ ϚϞ Ϛ Ϟ ϟ mϙ ϜϚ

ϛϛ ϡ ϚϞ ϙ Ϟ Ϡ mϙ Ϝϟ

"ONªSTBWLBTUOJOHBSOBIBSGSBNSÅLOBUTGSÇOEFÇSMJHBVMUJNPWÅSEFOBGÕS LVSTFSOBPDIVUUSZDLTTPNFĒFLUJWÇSTBWLBTUOJOH HFPNFUSJTLCFSÅLOJOHmÇSMJH LBQJUBMJTFSJOH 3JTL TUBOEBSEBWWJLFMTF IBS GSBNSÅLOBUT QÇ NÇOBETCBTJT PDI VUUSZDLUT QÇ ÇSTCBTJT HFOPN BUU NVMUJQMJDFSBT NFE SPUFO VS øù "LUJW SJTL ÅS CFSÅLOBE TPN TUBOEBSBWWJLFMTFO NFMMBO TLJMMOBEFSOB J BWLBTUOJOH NFMMBO%(PDISFTQFLUJWFJOEFY VQQSÅLOBEFQÇÇSTCBTJT USBDLJOHFSSPS *OGPSNBUJPOTLWPUFOCFSÅLOBTHFOPNBUUEJĒFSFOTFONFMMBOEFOHFOPNTOJUUMJHB BWLBTUOJOHFONFMMBO%(PDISFTQFLUJWFJOEFYEJWJEFSBTNFEBLUJWSJTL

* UBCFMM ø SFEPWJTBT GÕSTU EFO ÇSMJHB HFOPNTOJUUMJHB BWLBTUOJOHFO PDI SJTL GÕS %( TBNU EF UWÇ JOEFYFO GÕS USF UJETQFSJPEFS ù÷÷þ ù÷÷ým÷þ PDI ù÷÷úm÷þ 'ÕS EF UWÇ SFTQFLUJWF GFN TFOBTUF ÇSFO SFEPWJTBT EFTTVUPN BLUJW SJTL PDI JOGPSNBUJPOTLWPUFO USBDLJOH FSSPS 'ÕS EF UWÇ MÅOHSF UJETQFSJPEFS VQQWJTBS EF UWÇ KÅNGÕSFMTFJOEFYFOFOIÕHSFBWLBTUOJOHNFEBOEFUPNWÅOEBHÅMMFS GÕSù÷÷þ¸WFSBWLBTUOJOHFOGÕS%(WJTBWJ4*93FUVSOWBSGÕSEF USFQFSJPEFSOBù þ ÷ øm<mù ý> NJOVTù ý Ā ømøø þ PDINJOVTø ÿ ù÷ þmùù ü QSPDFOUFOIFUFS 3JTLOJWÇO TUBOEBSEBWWJLFMTFO GÕS %(KÅNGÕSUNFEEFUWÇJOEFYFOWBSJEFOUJTLBGÕSUWÇÇSTQFSJPEFO NFOIÕHSFGÕSEFOMÅOHSFUJETQFSJPEFO'ÕSù÷÷þIBEF%(TÇWÅM FOIÕHSFBWLBTUOJOHTPNFOMÅHSFSJTLKÅNGÕSUNFEEFUWÇBOWÅOEB JOEFYFO 6UWÅSEFSBT %( GÕS IFMB EFO UJETQFSJPE GPOEFO WBSJU WFSLTBN FSIÇMMTBOESBSFTVMUBUCFUSÅĒBOEFBWLBTUOJOHWJTBWJEFUWÇJOEFYFO ÅO EF TPN SFEPWJTBT J UBCFMM ø BOBMZTSFTVMUBUFO CBTFSBU QÇ NÇ OBETBWLBTUOJOHBSGSÇOøĀĀüUJMMù÷÷þ ÇUFSHFTJUBCFMMù#FSÅLOJOHBSOB HFS WJE IBOEFO BUU GPOEFO IBS IBѫ FO NÇOBUMJH BWLBTUOJOH QÇ DB

ø ÿQSPDFOUWJMLFUWBSDJSLB÷ üSFTQFLUJWF÷ ýQSPDFOUFOIFUFSCÅUUSF ÅO BWLBTUOJOHFO GÕS EF KÅNGÕSBOEF JOEFYFO 4BNUJEJHU IBS SJTLFO TUBOEBSBWWJLFMTFO J GPOEFO PDI GÕS 4*9 3FUVSO WBSJU BW TBNNB NBHOJUVEPDIFOIBMWQSPDFOUFOIFUIÕHSFKÅNGÕSUNFE4*91PSUGPMJP 3ÅLOBUQÇÇSTCBTJTVQQHJDLEFOHFOPNTOJUUMJHBÕWFSBWLBTUOJOHFOGÕS QFSJPEFOøĀĀüù÷÷þWJTBWJCFODINBSLUJMMDJSLBý ÷ üYøù SFTQFLUJWF þ ÷ ýYøù QSPDFOUFOIFUFS %FU TL ʂ PDI ʃWÅSEFOB J UBCFMM ù IBS FSIÇMMJUT NFE IKÅMQ BW SFHSFTTJPOTBOBMZT $"1. $BQJUBM "TTFU 1SJDJOH .PEFM BOWÅOET GÕSBUUVUSÕOBIVSVWJEBEFUGÕSFMJHHFSOÇHPUMJOKÅSUTBNCBOENFMMBO SJTLQSFNJFO GÕS GPOEFO PDI GÕS JOEFYFO 'ÕMKBOEF FLWBUJPO IBS FTUJNFSBUT PDI GÕS BUU $"1. FLWBUJPOFO FK TLBMM LVOOB GÕSLBTUBT HÅMMFSCMBBUUFUUMJOKÅSUTBNCBOEGÕSFMJHHFSPDIBUUEFUFTUJNFSBEF ʂWÅSEFUGÕSWÅOUBTJOUFWBSBTUBUJTLUTFUUTJHOJêLBOUTLJMUGSÇOOPMM 3%(m3Gʂ ʃ 3JOEFYm3G ʆ %ÅS  

3%( 3JOEFY 3G ʆ

ÅS NÇOBETBWLBTUOJOHGÕS%(  NÇOBETBWLBTUOJOHGÕSSFTQFLUJWFJOEFY  SJTLGSJSÅOUBPDI FOSFTJEVBM5"#&--

6UWÅSEFSJOHTTUBUJTUJLB GÕS %( PDI 4*9 3FUVSO SFTQFLUJWF 4*9 1PSUGPMJP 3FUVSO CBTFSBEF QÇ NÇOBETBWLBTUOJOHBS J QSPDFOU GÕS QFSJPEFOKBOVBSJøĀĀüUJMMEFDFNCFSù÷÷þ 

%( 4*93FUVSO 4*91PSUGPMJP3FUVSO

.ÇOBETBWLBTUOJOH 3Q 3JTLQSFNJF 3Qm3G 4UBOEBSEBWWJLFMTF SJTL ʓ #FUB ʃ "MGB ʂ 3JTLQSJT< 3Qm3G ʓ> 5SFZOPSNÇUUFU< 3Qm3G ʃ>

Ϛ Ϡϡ Ϛ ϝϢ Ϟ Ϣϝ  ϙ ϛϞ 

Ϛ ϛϢ ϙ ϢϢ Ϟ ϡϛ ϙ ϢϞ ϙ Ϟϝ ϙ ϚϠ Ϛ Ϟϟ

Ϛ ϛϜ ϙ Ϣϝ Ϟ ϝϜ Ϛ ϙϛ ϙ Ϟϛ ϙ ϚϠ Ϛ ϝϞ

"ON4PNSJTLGSJSÅOUB 3G IBSúNÇOBEFSTTUBUTLVMETWÅYFMSÅOUBOVUOZUUKBUT ʂ PDI ʃWÅSEFOB IBS GSBNSÅLOBUT WJB SFHSFTTJPOTBOBMZT TF FLWBUJPOFO PWBOGÕSUBCFMMFO PDIEFTTBÅSTUBUJTUJTLUTFUUTJHOJêLBOUTLJMEBGSÇOOPMM%FO KVTUFSBEFEFUFSNJOBUJPOTLPFēDJFOUFOGÕSCÇEBTBNCBOEFO β 3í VQQHJDLUJMM ÷ ÿþGÕSCÇEBTBNCBOEFO

ʃWÅSEFUVQQHJDLUJMM÷ ĀüOÅS4*93FUVSOBOWÅOETTPNCFODINBSL WJMLFUWJTBSBUUGPOEFOJOUFIBSWBSJUBHHSFTTJWJTJOQMBDFSJOHTTUSBUFHJ 0NʃGÕSGPOEFOWBSJUMJLBNFEFUUTLVMMFSJTLQSFNJFO 3%(m3G GÕS GPOEFOGÕMKU4*93FUVSOTSJTLQSFNJF/ÅS4*91PSUGPMJPBOWÅOETTPN CFODINBSLCMJSʃWÅSEFUOÇHPUTUÕSSFÅOFUUPDITÇMFEFTIBSGPOEFOT SJTLQSFNJF J TUPSU TFUU GÕMKU SJTLQSFNJFO GÕS 4*9 1PSUGPMJP %( IBS FNFMMFSUJE FSIÇMMJU FO IÕHSF SJTLKVTUFSBE BWLBTUOJOH ÅO EF UWÇ CFODINBSLQPSUGÕMKFSOBWJMLFUGSBNHÇSBWEFUQPTJUJWBʂWÅSEFU&UU QPTJUJWUʂWÅSEFBWTQFHMBSFOSJTLGSJÕWFSBWLBTUOJOHPDIEFOVQQHÇS UJMMESZHU÷ üQSPDFOUQFSNÇOBE EWTDJSLBýQSPDFOUQÇÇSTCBTJTGÕS CÇEBJOEFYFO%FOOBFSIÇMMOBÕWFSBWLBTUOJOHÅSPDLTÇFOGÕSLMBSJOH UJMMBUUEFUTLSJTLQSJTFU 4IBSQSBUJP PDI5SFZOPSNÇUUFUJUBCFMMù IBSGBMMJUVUUJMMGÕSEFMGÕSGPOEFO 3JTLQSJTFUGÕS%(WBS÷ ùüKÅNGÕSUNFE÷ øþGÕSEFUWÇJOEFYFO %FUUBCFUZEFSBUUGÕSWBSKFFOIFUSJTLIBSGPOEFOTBWLBTUOJOHWBSJU ÷ ø QSPDFOUFOIFUFS TUÕSSF KÅNGÕSU NFE CFODINBSL 1Ç TJTUB SBEFO J UBCFMM ù SFEPWJTBT SJTLKVTUFSBE SJTLQSFNJF GÕS EFO TZTUFNBUJTLB SJTLFO EFU T L 5SFZOPS NÇUUFU WJMLFU WJTBS BUU GPOEFO IBS IBѫ FO NÇOBUMJH BWLBTUOJOH TPN ÕWFSTUJHJU CFODINBSLQPSUGÕMKFSOBT NFE DJSLB÷ ü ø üým÷ ĀĀSFTQFLUJWFø ûüm÷ Āû QSPDFOUFOIFUFS 7BSKF JOWFTUFSBSF TPN ÅS SJTLVOEWJLBOEF TUSÅWBS FѫFS TÇ IÕH BWLBTUOJOHTPNNÕKMJHUQFSFOIFUSJTLPDIVUWÅSEFSJOHFOWJTBSBUU %( IBS MZDLBUT TLBQB NFSWÅSEFO GÕS TJOB BOEFMTÅHBSF KÅNGÕSU NFE PN EF TLVMMF JOWFTUFSBU FO JOEFYGPOE TPN WBSJU LPOTUSVFSBE TPN OÇHPO BW EF UWÇ BOWÅOEB JOEFYFO 'POEFOT VSWBM BW BLUJFS

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ª34#&3¨55&-4&ppppp


IBSHFOFSFSBUFOร•WFSBWLBTUOJOHNFMMBOรธฤ€ฤ€รผPDIรนรทรทรพQร‡DJSLBรท รผ QSPDFOUQFSNร‡OBEFMMFSESZHUรฝQSPDFOUQร‡ร‡STCBTJT "WHร•SBOEFGร•SGPOEFOTQPTJUJWBVUWFDLMJOHTBNNBOIร…OHFSFOMJHU EFOTUBUJTUJTLBBOBMZTFONFEส‚PDIสƒWร…SEFOB'ร•SBUUGร•SEKVQB BOBMZTFOIBSWJWBMUBUUVOEFSTร•LBIVSVWJEBEFTTBQBSBNFUSBSIBS WBSJULPOTUBOUBร•WFSEFOVOEFSTร•LUBQFSJPEFOFMMFSPNEFTTBIBS Gร•Sร…OESBUT%FUUBร…SBWJOUSFTTFOร…SGPOEGร•SWBMUOJOHFOVUWร…SEFSBT 'ร•S BUU Hร•SB EFOOB BOBMZT LPNNFS EFO UJEJHBSF EJTLVUFSBEF $"1.FLWBUJPOFOBUUFTUJNFSBTSFLVSTJWU"OBMZTFOIBSHKPSUTGร•S Cร‡EBJOEFYFONFOWJOร•KFSPTTBUUQSFTFOUFSBSFTVMUBUFOGSร‡OEFO BOBMZTEร…S4*93FUVSOBOWร…OUTTPNCFODINBSLEร‡VUWFDLMJOHFO BWส‚PDIสƒWร…SEFOBWBSSFMBUJWUMJLWร…SEJHBOร…SEFUBOESBJOEFYFU BOWร…OEFT %FSFLVSTJWBFTUJNBUFOFSIร‡MMTHFOPNBUUNPEFMMFOUJMMFOCร•SKBO FTUJNFSBT NFE FO LPSU VOEFSTร•LOJOHTQFSJPE WBSFัซFS ZUUFSMJHBSF PCTFSWBUJPOFSTVDDFTTJWUMร…HHTUJMMGSBNUJMMTEFTTPCTFSWBUJPOFSOBGร•S IFMB VOEFSTร•LOJOHTQFSJPEFO IBS VUOZUUKBUT EWT QFSJPEFO KBOVBSJ รธฤ€ฤ€รผUJMMEFDFNCFSรนรทรทรพ*รชHVSรธOFEBOร‡UFSHFTEFSFLVSTJWBFTUJNBUFO BW สƒ PDI ส‚Wร…SEFOB Gร•S WBSKF TLBUUOJOHTQFSJPE UJMMTBNNBOT LPOรชEFOTJOUFSWBMMFU TJHOJรชLBOTHSร…OT Gร•SEFTBNNB %FSFLVSTJWBFTUJNBUFOWJTBSBUUร•WFSUJEFOIBSEFOTZTUFNBUJTLB SJTLFONJOTLBUJGPOEFOสƒWร…SEFUIBSNJOTLBUGSร‡OBUUWBSJUTUร•SSF ร…O FUU OFE UJMM DJSLB รท รฟ Gร•S BUU TFEBO TUJHB UJMM OVWBSBOEF OJWร‡ Qร‡ DJSLB รท ฤ€รผ %FUUB IBS TLFUU TBNUJEJHU TPN ส‚Wร…SEFU Gร•STU IBS ร•LBU GSร‡O BUU IB WBSJU LSJOH OPMM UJMM FUU PDI Eร…SFัซFS GBMMJU UJMMCBLB UJMM OVWBSBOEF TUBUJTUJTLU TFUU TJHOJรชLBOUB OJWร‡ WJMLFU CFUZEFS TPN

Oร…NOUT BUUFOร•WFSBWLBTUOJOHQร‡DJSLBรท รผQSPDFOU Nร‡OBETWJT IBS HFOFSFSBUTยธWFSUJEFOIBSTร‡MFEFTEFOTZTUFNBUJTLBSJTLFONJOTLBU TBNUJEJHUTPNGPOEFOIBSHFUUFO SJTLGSJ ร•WFSBWLBTUOJOHQร‡ESZHU รฝQSPDFOUQร‡ร‡STCBTJTส‚PDIสƒWร…SEFOBGร•SEFSFLVSTJWBFTUJNBUFO IBSWBSJUSFMBUJWULPOTUBOUBVOEFSEFTFOBTUFร‡SFOร…WFOPNFOTWBH JDLF TUBUJTUJTL TJHOJรชLBOU NJOTLOJOH Gร•S ส‚Wร…SEFOB LBO TLร•OKBT #FSPFOEFUUJMMNBSLOBEFOGร•S%(IBSWBSJUPGร•Sร…OESBUVOEFSEF TFOBTUF ร‡SFO %FU SFMBUJWB LPOTUBOUB สƒWร…SEF JOEJLFSBS KVTU EFUUB 4BNUJEJHUIBSEFO SJTLGSJB ร•WFSBWLBTUOJOHFOWJENBLUIร‡MMJUTWJMLFU JOEJLFSBTBWส‚Wร…SEFU '*(63  3FLVSTJWB FTUJNBU BW ส‚ PDI สƒWร…SEFOB Gร•S QFSJPEFO 

KBOVBSJรธฤ€ฤ€รผUJMMEFDFNCFSรนรทรทรพ 

  

  

   

  

 

6UWร…SEFSJOHFO ร…S HKPSE BW QSPGFTTPS -FOOBSU #FSH WFSLTBN WJE /BUJPOBMFLPOPNJTLBJOTUJUVUJPOFO 6QQTBMBVOJWFSTJUFU

*/'03."5*0/0.'0/%#0-"(&5 'POECPMBHFUร…SNFEMFNJ'POECPMBHFOTGร•SFOJOH 'POECFTUร…NNFMTFSmTFTJEBOรธรผ "MMNร…OJOGPSNBUJPOPNGPOEFOmTFTJEBOรธรฝ

'POECPMBHFUTรชSNB 'POECPMBHFUTรชSNBร…S%JEOFS(FSHF'POEFS"# #PYรธรทรทรฟ รพรผรธรปรท6QQTBMB 0SHBOJTBUJPOTOVNNFSรผรผรฝรปฤ€รธรบรธรบรป

'POECPMBHFUTTUZSFMTF PSEJOBSJFTUZSFMTFMFEBNร•UFS )FOSJL%JEOFS 0SEGร•SBOEF 'JMESJGร•SFUBHTFLPOPNJ $BSMBG&LFOTUBN 7%J-JOUFY.FEJB4ZTUFNT "OEFST'SJHFMM "EWPLBU "EWPLBUรชSNBO-JOEBIM "EBN(FSHF 7FSLTUร…MMBOEFEJSFLUร•S &LPOMJD 6MG(ร•SBOTPO ยธWFSCJCMJPUFLBSJF TVQQMFBOUFS -FJG)BNNBSCFSH %JWDIFG 1BQZSVT4WFSJHF"# 4UPSB&OTP 0MPG+PIBOOFTTPO 3FEPWJTOJOHTLPOTVMU

'POECPMBHFUTBLUJFLBQJUBM 'POECPMBHFUTBLUJFLBQJUBMVQQHร‡SUJMMGFNNJMKPOFSLSPOPS PDIร…HTUJMM MJLBEFMBSBW)FOSJL%JEOFSPDI"EBN(FSHF 'POECPMBHFUTCJMEBOEF 'POECPMBHFU CJMEBEFT รธฤ€ฤ€รปรทรพรธรฟ 5JMMTUร‡OE BUU VUร•WB GPOEWFSLTBNIFU NFEEFMBEFTรธฤ€ฤ€รปรธรทรนรท 'POECPMBHFUTSFWJTPSFS #PMBHFUT SFWJTPS ร…S BVLUPSJTFSBE SFWJTPS 1FFS 'SFESJLTTPO 4.& 3FWJTJPO "# 3FWJTPSTTVQQMFBOU ร…S &MJTBCFUI 4JNPOTTPO -JOEFCFSHT (SBOUัฎPSOUPO"#

'POECPMBHFUTGร•SFUBHTMFEOJOH "EBN(FSHF 7FSLTUร…MMBOEFEJSFLUร•S )FOSJL%JEOFS 7JDFWFSLTUร…MMBOEFEJSFLUร•S

657&$,-*/(&/"7"/%&-47ยญ3%&5&9,-65%0$)0.9450$,)0-.m 

  

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

 

 

 

0.94UPDLIPMN %*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ยช34#&3ยจ55&-4&ppppp


657&$,-*/("7"/%&-47¨3%&5&9,-64*7&65%&-/*/("30$)0.9450$,)0-. m %JEOFS(FSHF"LUJFGPOEm  

4UPDLIPMNTCÃ&#x2022;STFOT"MMTIBSFJOEFY

 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

 

4UPDLIPMNTCÃ&#x2022;STFOTHFOFSBMJOEFY m 

 

 

 

m 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

4UPDLIPMNTCÃ&#x2022;STFOTHFOFSBMJOEFY4UPDLIPMNTCÃ&#x2022;STFOT"MMTIBSFJOEFY 

m %JEOFS(FSHF"LUJFGPOE 

 

 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

4UPDLIPMNTCÃ&#x2022;STFOT "MMTIBSFJOEFY4UPDLIPMNTCÃ&#x2022;STFOTHFOFSBMJOEFY Â&#x2021;   

m 

 

 Â&#x2021; 

 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

4UPDLIPMNTCÃ&#x2022;STFOTHFOFSBMJOEFY

0.94UPDLIPMN

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

 m 

 

 

 

 m %JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

4UPDLIPMNTCÃ&#x2022;STFOTHFOFSBMJOEFY

 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE 

m 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

0.94UPDLIPMN

 

 

m 

 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE

4UPDLIPMNTCÃ&#x2022;STFOT"MMTIBSFJOEFY

0.94UPDLIPMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)JTUPSJTLBWLBTUOJOHÃ&#x2026;SJOHFOHBSBOUJGÃ&#x2022;SGSBNUJEBBWLBTUOJOH%FQFOHBSTPNQMBDFSBTJGPOEFOLBOCÃ&#x2021;EFÃ&#x2022;LBPDINJOTLBPDIEFUÃ&#x2026;SJOUFTÃ&#x2026;LFSUBUUEVGÃ&#x2021;SUJMMCBLBIFMBEFUJOTBUUBLBQJUBMFU

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ª34#&3¨55&-4&ppppp


'¸37"-5/*/(4#&3¨55&-4& 4UZSFMTFOPDIWFSLTUÅMMBOEFEJSFLUÕSFOGÕS%JEOFS(FSHF'POEFS "#BWHFSGÕMKBOEFSBQQPSUGÕS%JEOFS(FSHF"LUJFGPOEGÕSù÷÷þ ªSTCFSÅUUFMTFOGÕS%JEOFS(FSHF"LUJFGPOEIBSVQQSÅUUBUTFOMJHU MBHFOPNJOWFTUFSJOHTGPOEFS 'JOBOTJOTQFLUJPOFOTGÕSFTLSJѫFSPDI 'POECPMBHFOT'ÕSFOJOHTSJLUMJOKFS %JEOFS (FSHF "LUJFGPOE ÅS FO JOWFTUFSJOHTGPOE WBST NFEFM UJMM NJOTU Ā÷ QSPDFOU JOWFTUFSBT J BLUJFS PDI BLUJFSFMBUFSBEF GPOEQBQQFS "W EFTTB JOWFTUFSJOHBS TLBMM NJOTU Ā÷ QSPDFOU TLF J BLUJFS PDI BLUJFSFMBUFSBEF GPOEQBQQFS WJE CÕST FMMFS BVLUPSJTFSBE NBSLOBETQMBUTJ4WFSJHF'POEFOIBOEMBSOPSNBMUJOUFNFEPQUJPOFS PDIIBSFKIFMMFSHKPSUEFUUBVOEFSù÷÷þ 'JOBOTJOTQFLUJPOFO JOGPSNFSBEF VOEFS ÇSFU PN GÕSÅOESJOH BW TZTUFNFU NFE BW JOTQFLUJPOFO GÕSPSEOBEF SFWJTPSFS * BQSJM NFEEFMBEFT BUU GÕSPSEOBOEFU BW VUTFEE SFWJTPS J GPOECPMBHFU VQQIÕSU 'JOBOTJOTQFLUJPOFO LPNNFS GPSUTÅUUOJOHTWJT FOEBTU GÕSPSEOBSFWJTPSFSJWJTTBTQFDJFMMBGBMM 6OEFS ÇS ù÷÷þ TUFH BOEFMTWÅSEFU NFE ÷ ü QSPDFOU JOLMVTJWF MÅNOBE VUEFMOJOH BUU KÅNGÕSB NFE 0.9 4UPDLIPMN FYLMVTJWF VUEFMOJOHBS PDI 4*9 3FUVSO JOEFY JOLMVTJWF VUEFMOJOHBS TPN HJDLOFENFEý ÷SFTQFLUJWFù ýQSPDFOU "OUBMFU VUFMÕQBOEF BOEFMBS VQQHJDL WJE ÇSTTLJѫFU UJMM Āýûüþüý þÿĀ÷ ø÷ûþúüùù Āûøý FO NJOTLOJOH NFE ÿ QSPDFOU "OEFMTLVSTFO WBS ø÷ýø Āûúú ø÷Āû ûûýù WJMLFU

JOOFCÅS BUU GPOEGÕSNÕHFOIFUFO VQQHJDL UJMM ø÷ùûúùûýýþý øøûýùþ÷þùùü LSPOPS&OëFSÇSTTBNNBOTUÅMMOJOHBWOZDLFMUBM WJTBTVOEFS6UGBMMTSFEPWJTOJOH 'ÕSFOJOTÅUUOJOHJ%JEOFS(FSHF"LUJFGPOEQÇø÷÷÷÷LSPOPS WJE ÇSFUT JOHÇOH PDI TPN CFIÇMMJUT IFMB ÇSFU NPUTWBSBS EFU FO FSTÅUUOJOH UJMM GPOECPMBH PDI GÕSWBSJOHTJOTUJUVU QÇ øúøLS 5PUBMLPTUOBEFO JOLMVTJWF DPVSUBHF TLVMMF VQQHÇUU UJMM øúÿLS 7ÅSEFNJOTLOJOHFOQÇJOTBUUBø÷÷÷÷LSIBEFCMJWJUüýLSJOLMVTJWF ÇUFSJOWFTUFSBEVUEFMOJOHNFEBWESBHGÕSTLBUUQÇVUEFMOJOHFO4LBUU QÇ VUEFMOJOHFO TLVMMF VQQHÇ UJMM øøúLS #FIÇMMOJOHFO BW ø÷÷÷÷ JOTBUUBLSPOPSTLVMMFTÇMFEFTVQQHÇUJMMĀĀûûLS 'ÕSFUUNÇOBUMJHUTQBSBOEFJ%JEOFS(FSHF"LUJFGPOEQÇø÷÷LS TLVMMFFSTÅUUOJOHFOUJMMGPOECPMBH JOLMVEFSBOEFGÕSWBSJOHTJOTUJUVU VQQHÇUJMMÿLSGÕSIFMBÇSFUPDIWÅSEFUWBSBøøøüLS5PUBMLPTUOBEFO TLVMMFVQQHÇUJMMÿLS 6OEFS BQSJM ù÷÷ÿ CFSÅLOBT TBNNBOMBHU DJSLB ú÷Ā÷÷÷÷÷÷ û÷øúüûÿù÷ LSPOPS BUU VUEFMBT UJMM BOEFMTÅHBSOB 6UEFMOJOHT CFMPQQFUCFTUÅNTQÇHSVOEWBMBWHÅMMBOEFTLBUUFSFHMFSTÇBUUGPOEFO VOEHÇS CFTLBUUOJOH &ѫFS BWESBH GÕS FWFOUVFMM QSFMJNJOÅS TLBUU ÇUFSJOWFTUFSBTVUEFMOJOHFOPNJOUFBOOBUCFHÅSTBWBOEFMTÅHBSFO 'POEFOT WÅSEFQBQQFSTJOOFIBW WÅSEFSBT UJMM NBSLOBETWÅSEF OPSNBMU TFOBTUF CFUBMLVST 'PSESJOHBS WÅSEFSBT UJMM EF CFMPQQ WBSNFEEFCFSÅLOBTJOëZUB

3&46-5"53­,/*/( *OUÊLUFSPDIWÊSEFGÚSÊOESJOH

#"-"/43­,/*/( 5JMMHÌOHBS

7ÅSEFGÕSÅOESJOHBLUJFS ì #BOLSÅOUB "LUJFVUEFMOJOHBS 4VNNBJOUÅLUFS ,PTUOBEFS

'ÕSWBMUOJOHTBSWPEF &STÅUUOJOHGÕSWBSJOHTJOTUJUVU 4LBUU 4VNNBLPTUOBEFS 3FTVMUBU 

 

 

mϞϛϝϠϡϡϞϛ ϚϠϙϙϜϡϛϟϙϡ ϚϞϡϟϟϢϞϟ ϡϝϝϢϛϢϝ ϛϡϢϠϜϝϙϟϟ ϜϡϟϟϚϙϞϝϠ ϛϞϜϚϛϛϚϠϙ ϛϙϢϞϝϝϛϝϝϢ mϚϜϠϠϛϞϞϢϜ mϚϜϛϙϞϜϡϞϡ ϙ mϚϞϞϛϞϞϞ mϡϢϢϛ mϛϜϡϞϡ mϚϜϠϠϜϝϞϡϞ mϚϜϜϟϜϙϛϠϚ  ϚϚϞϜϡϠϞϡϞ ϚϢϟϚϡϚϛϚϠϡ 

ì7­3%&'½3­/%3*/(",5*&3  ì7­3%&'½3­/%3*/(",5*&3 3FBWJOTUFS ϛϙϢϛϞϢϝϡϚϡ ϚϜϠϞϠϙϝϜϜϟ 3FBGÕSMVTUFS mϚϡϞϠϝϛϜϚ mϚϜϢϜϠϝϠϟ 'ÕSÅOESÕWFSVOEFSWÅSEFOBLUJFS mϛϚϛϟϝϢϢϝϜϢ ϜϜϡϟϚϞϠϝϡ 4VNNBWÅSEFGÕSÅOESJOHBLUJFS mϞϛϝϠϡϡϞϛ ϚϠϙϙϜϡϛϟϙϡ   

 7ÅSEFQBQQFS NBSLOBETWÅSEFO ϢϠϙϝϡϛϢϙϝϞ #BOLUJMMHPEPIBWBOEFO ϞϝϡϝϜϠϠϛϞ 'PSESJOHBS TÇMEBWÅSEFQBQQFS ϛϟϙϢϙϜϟϞ 4VNNBUJMMHÇOHBS ϚϙϛϠϢϜϞϠϚϜϞ

ϚϚϚϡϙϡϝϛϙϚϙ ϛϠϙϛϚϙϙϙϝ ϛϟϠϞϡϚϚϟ ϚϚϝϠϠϡϚϙϚϜϙ

4LVMEFS6QQMVQOBLPTUOBEFS ϢϞϛϢϛϜϡ 4LVMEFS LÕQUBWÅSEFQPDIJOMÕTFO ϛϟϞϡϚϛϛϚ 4VNNBTLVMEFS ϜϟϚϚϙϝϞϢ  'POEGÕSNÕHFOIFU ϚϙϛϝϜϛϝϟϟϠϟ   '½3­/%3*/("7'0/%'½3.½(&/)&5&/

'POEGÕSNÕHFOIFU*# "OEFMTVUHJWOJOH "OEFMTJOMÕTFO 1FSJPEFOTSFTVMUBU -ÅNOBEVUEFMOJOH 'POEGÕSNÕHFOIFU6#

6QQTBMBEFOùúKBOVBSJù÷÷ÿ )FOSJL%JEOFS 4UZSFMTFPSEGÕSBOEF

"EBN(FSHF 7FSLTUÅMMBOEFEJSFLUÕS

"OEFST'SJHFMM

6MG(ÕSBOTPO

.JOSFWJTJPOTCFSÅUUFMTFBWTFFOEFEFOOBÇSTCFSÅUUFMTFIBSBWHJWJUTEFOùüKBOVBSJù÷÷ÿ 1FFS'SFESJLTTPO "VLUPSJTFSBESFWJTPS

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ª34#&3¨55&-4&pppppϚϚϝϟϛϠϙϠϛϛϞ ϚϠϝϛϝϙϢϞϛϝ mϛϟϠϞϢϙϛϡϜϡ ϚϚϞϜϡϠϞϡϞ mϝϙϚϜϞϝϡϛϙ ϚϙϛϝϜϛϝϟϟϠϟ

$BSMBG&LFOTUBN

ϚϙϠϡϠϝϟϚ ϝϜϚϞϝϝϝ ϚϞϚϙϛϢϙϞ ϚϚϝϟϛϠϙϠϛϛϞ 

ϚϙϢϙϟϚϙϝϛϟϠ ϚϡϢϛϡϜϝϝϟϟ mϜϙϡϟϝϛϢϛϜϝ ϚϢϟϚϡϚϛϚϠϡ mϛϚϚϟϚϝϝϞϛ ϚϚϝϟϛϠϙϠϛϛϞ


'0/%'¸3.¸(&/)&50$)65'"--43&%07*4/*/( '0/%'½3.½(&/)&5

*OOFIBW "OUBM "OTLWÊSEF ,VST 7ÊSEF.LS .BUFSJBM   Ϝ Ϛϗ )ÕHBOÅT ϚϡϟϡϠϙϙ ϜϚϟ ϝ ϚϜϟ ϠϞ ϛϞϞ Ϟ ϛ Ϟϗ 4$" ϞϙϞϙϙϙ ϟϚ ϛ ϚϚϝ Ϟϙ ϞϠ ϡ ϙ ϟϗ *OEVTUSJWBSPSPUKÅOTUFS   ϜϜ Ϟϗ "TTB"CMPZ ϞϟϚϝϡϙϙ ϠϞϝ ϟ ϚϛϢ ϠϞ Ϡϛϡ Ϟ Ϡ Ϛϗ 4FDVSJUBT ϠϞϝϝϙϙϙ ϞϡϜ Ϝ Ϣϙ ϙϙ ϟϠϢ ϙ ϟ ϟϗ 5SFMMFCPSH ϝϞϙϙϙϙϙ ϟϛϚ Ϣ ϚϜϞ Ϟϙ ϟϙϢ ϡ ϟ ϙϗ )FYBHPO ϛϠϠϙϙϙϙ Ϣϛ Ϝ ϚϜϞ Ϟϙ ϜϠϞ Ϝ Ϝ Ϡϗ 4FDVSJUBT4ZTUFNT ϚϝϠϛϢϞϙϙ ϜϝϞ ϝ ϛϜ ϙϙ ϜϜϡ ϡ Ϝ Ϝϗ "BSIVT,BSMTIBNO ϛϙϟϡϙϙϙ ϛϠϙ Ϛ ϚϚϠ ϙϙ ϛϝϛ ϙ ϛ ϝϗ 4LBOTLB ϚϝϚϚϙϙϙ Ϛϙϝ Ϡ Ϛϛϛ ϙϙ ϚϠϛ Ϛ Ϛ Ϡϗ /PCJB ϚϡϠϙϙϙϙ ϚϙϞ ϛ ϞϠ Ϟϙ ϚϙϠ Ϟ Ϛ ϙϗ )-%JTQMBZ Ϝϡϙϙϙϙ ϝϢ Ϣ ϚϢϞ ϙϙ Ϡϝ Ϛ ϙ Ϡϗ #FJKFS"MNB Ϡϡϛϙϙϙ ϚϞ ϙ ϟϢ ϛϞ Ϟϝ ϛ ϙ Ϟϗ /JCF ϜϜϟϠϙϙ ϛϝ Ϛ Ϡϡ ϙϙ ϛϟ Ϝ ϙ Ϝϗ .VOUFST ϚϠϞϙϙϙ Ϛϝ ϝ Ϡϟ ϠϞ ϚϜ ϝ ϙ Ϛϗ 'BHFSIVMU ϝϛϛϙϙ ϟ ϝ ϚϞϞ ϙϙ ϟ Ϟ ϙ Ϛϗ 1BOBYJB4FDVSJUZ ϛϙϙϙϙϙϙ ϝ ϡ Ϛ ϡϙ Ϝ ϟ ϙ ϙϗ 4ÅMMBOLÕQTWBSPS   Ϛϝ Ϟϗ &MFDUSPMVY# ϝϟϢϜϜϙϙ ϞϠϙ ϡ Ϛϙϡ Ϟϙ ϞϙϢ ϛ Ϟ ϙϗ )FOOFT.BVSJU[ ϚϚϠϙϙϙϙ ϛϢϟ ϡ ϜϢϜ Ϟϙ ϝϟϙ ϝ ϝ Ϟϗ )VTRWBSOB# ϛϡϟϛϙϙϙ ϚϢϢ ϡ Ϡϟ ϠϞ ϛϚϢ Ϡ ϛ Ϛϗ 4FDVSJUBT%JSFDU ϞϡϢϞϙϙϙ Ϣϝ Ϟ ϛϞ Ϣϙ ϚϞϛ Ϡ Ϛ Ϟϗ ,BQQBIM ϠϡϢϙϙϙ Ϟϙ ϡ ϡϝ Ϟϙ ϟϟ Ϡ ϙ Ϡϗ )VTRWBSOB" ϠϚϚϠϙϙ ϝϢ ϛ Ϡϟ ϠϞ Ϟϝ ϟ ϙ Ϟϗ %VOJ ϛϡϙϙϙϙ ϚϜ Ϣ ϝϢ Ϟϙ ϚϜ Ϣ ϙ Ϛϗ $MBT0IMTPO ϠϚϟϙϙ Ϛϙ Ϡ Ϛϝϙ ϙϙ Ϛϙ ϙ ϙ Ϛϗ )ÅMTPWÇSE   Ϛ Ϟϗ /PCFM)PMEJOH Ϣϙϙϙϙ ϚϠϟ ϝ ϚϠϛϜ ϙϙ ϚϞϞ Ϛ Ϛ Ϟϗ 'JOBOTPGBTUJHIFU   ϚϜ ϟϗ )BOEFMTCBOLFO" ϛϝϝϢϟϙϙ ϝϠϟ Ϣ ϛϙϠ ϙϙ ϞϙϠ Ϛ Ϟ ϙϗ 0.9 ϚϛϙϡϞϙϙ ϚϚϡ Ϣ ϛϟϛ ϜϠ ϜϚϠ Ϛ Ϝ Ϛϗ 4XFECBOL" ϚϟϚϙϙϙϙ Ϝϡϟ ϡ ϚϡϜ ϙϙ ϛϢϝ ϟ ϛ Ϣϗ 4&# ϟϞϞϙϙϙ ϚϚϡ Ϛ ϚϟϞ Ϟϙ Ϛϙϡ ϝ Ϛ Ϛϗ -BUPVS# ϞϠϙϙϙϙ ϛϡ Ϝ ϚϙϞ ϛϞ ϟϙ ϙ ϙ ϟϗ /PSEFB ϝϙϙϙϙϙ ϝϞ Ϟ Ϛϙϡ ϙϙ ϝϜ ϛ ϙ ϝϗ

*OOFIBW "OUBM "OTLWÊSEF ,VST 7ÊSEF.LS 'JOBOTPGBTUJHIFUGPSUT .FMLFS4DIÕSMJOH"# ϛϠϞϙϙϙ ϛϞ ϟ ϚϚϢ ϙϙ Ϝϛ Ϡ ϙ Ϝϗ 4¨,* Ϟϙϙϙϙϙ ϛϛ ϙ ϟϞ ϙϙ Ϝϛ Ϟ ϙ Ϝϗ *OGPSNBUJPOTUFLOJL   ϚϢ Ϟϗ /PLJB0ZK4WFSJHF ϜϙϝϞϙϙϙ ϝϙϝ ϛ ϛϞϙ ϙϙ ϠϟϚ Ϝ Ϡ ϝϗ &SJDTTPO# ϝϝϙϙϙϙϙϙ ϚϙϠϙ Ϝ ϚϞ Ϛϡ ϟϟϠ Ϣ ϟ Ϟϗ 5JFUP&OBUPS ϛϜϜϞϙϙϙ ϞϚϜ Ϛ Ϛϝϝ Ϟϙ ϜϜϠ ϝ Ϝ Ϝϗ 5SBEF%PVCMFS ϟϢϙϙϙϙ ϚϜϝ Ϝ ϚϜϢ ϙϙ ϢϞ Ϣ ϙ Ϣϗ 5FMFDB ϜϙϝϞϙϙϙ Ϛϛϟ ϝ ϚϜ ϟϞ ϝϚ ϟ ϙ ϝϗ $ZCFS$PN$POTVMUJOH ϞϟϠϝϡϙ ϛϜ Ϡ Ϟϡ ϙϙ Ϝϛ Ϣ ϙ Ϝϗ *#4 ϚϠϜϞϙϙϙ ϛϚ Ϟ ϚϜ ϙϙ ϛϛ ϟ ϙ ϛϗ 0&. ϜϚϙϛϙϙ Ϛϛ Ϟ ϝϛ Ϣϙ ϚϜ Ϝ ϙ Ϛϗ 9QPO$BSE ϡϞϙϙϙ Ϛϙ ϛ Ϛϛϛ ϠϞ Ϛϙ ϝ ϙ Ϛϗ /PWPUFL ϞϚϙϙϙϙ ϡ Ϣ ϚϠ Ϟϙ ϡ Ϣ ϙ Ϛϗ "YJT Ϟϙϙϙϙ ϟ Ϝ ϚϞϢ ϙϙ ϡ ϙ ϙ Ϛϗ 6UMÅOETLBBLUJFJOOFIBW   Ϣ ϙϗ %BJNMFS$ISZTMFS ϞϞϙϙϙϙ ϛϜϙ ϛ ϟϛϡ ϛϛ ϜϝϞ Ϟ Ϝ ϝϗ /PWP/PSEJTL# Ϟϟϙϙϙϙ ϚϜϝ Ϡ ϝϛϝ ϟϝ ϛϜϠ ϡ ϛ Ϝϗ /PLJB0ZK'JOMBOE ϟϙϙϙϙϙ ϠϢ ϝ ϛϞϙ Ϡϙ ϚϞϙ ϝ Ϛ Ϟϗ &LPSOFT ϢϝϜϙϙϙ ϚϛϢ ϛ ϚϚϜ Ϛϟ Ϛϙϟ Ϡ Ϛ ϙϗ "MMJBO["( ϝϙϙϙϙ Ϟϙ ϙ ϚϜϢϠ ϟϡ ϞϞ Ϣ ϙ Ϟϗ 1SPOPWB#JPQIBSNB Ϡϙϙϙϙϙ ϚϢ ϛϟ ϙϠ Ϛϡ ϛ ϙ ϛϗ )BGTMVOE*OGSBUFL ϜϜϛϙϙϙ ϟ Ϣ ϛϜ Ϡϙ Ϡ Ϣ ϙ Ϛϗ 4VNNBWÅSEFQBQQFS

 ϢϠϙϝ ϡ Ϣϝ Ϡϗ

¸WSJHBUJMMHÇOHBSPDITLVMEFS #BOLUJMMHPEPIBWBOEF 'PSESJOHBS TÇMEBWÅSEFQBQQFS 6QQMVQOBLPTUOBEFS 4LVMEFS LÕQUBWÅSEFQBQQFS 

  

  

  

'POEGÕSNÕHFOIFU

ϚϙϛϝϜ ϛ Ϛϙϙ ϙϗ

 Ϟϝϡ ϝ ϛϟ Ϛ Ϣ Ϟ ϛϟ ϟ

Ϟ Ϝϗ  

 7JEWÅSEFSJOHBW0.9UBTIÅOTZOUJMMBWUBMJTBNCBOENFEVQQLÕQTFSCKVEBOEF /PLJBBLUJFSOPUFSBEFJ&VSP   

65'"--43&%07*4/*/( 6UWFDLMJOHTFEBOTUBSUFO    'POEGÕSNÕHFOIFU .LS ϚϙϛϝϜ ϚϚϝϟϜ ϚϙϢϙϟ ϠϠϢϚ "OUBMBOEFMBS NJMKTU Ϣ ϟϝϟ Ϛϙ ϝϠϜ ϚϚ ϟϠϡ Ϛϙ ϢϢϙ "OEFMTWÅSEF LS ϚϙϟϚ Ϣϝ ϚϙϢϝ ϝϞ ϢϜϜ ϢϚ Ϡϙϡ ϡϟ 6UEFMOJOH LSBOEFM ϝϚ ϜϞ Ϛϡ ϛϝ Ϛϛ ϟϚ Ϣ Ϡϛ 5PUBMBWLBTUOJOH GPOEFOϗ ϙ Ϟ ϚϢ ϛ Ϝϝ ϙ ϛϙ Ϣ 0.94UPDLIPMN ϗ mϟ ϙ ϛϜ ϟ Ϝϛ ϟ ϚϠ ϟ mϛ ϟ ϛϡ Ϛ Ϝϟ Ϝ ϛϙ ϡ 4*93FUVSO JOLMVUE ϗ 'POEFOKÊNGÚSUNFE 0.94UPDLIPMN ϗFOIFUFSÇS

ϟ Ϟ mϝ ϝ

Ϛ ϝ Ϝ Ϝ 4*93FUVSO JOLMVUE ϗFOIFUFSÇS

Ϝ Ϛ mϡ Ϣ mϛ Ϝ ϙ Ϛ

 ϝϢϙϜ ϡ ϛϝϢ ϞϢϝ Ϝϡ Ϛϛ ϜϜ ϜϜ ϝ ϛϢ ϡ Ϝϝ ϛ

     ϜϚϙϟ ϜϠϠϡ ϛϟϚϢ ϡϜϜ Ϛ ϝϚϟ ϟ ϛϟϛ Ϟ ϡϠ Ϛ Ϛϡ Ϟ ϟ Ϟ ϟ Ϡϡϝ Ϟ ϜϟϠ Ϝ ϢϙϢ Ϛ ϝϛϡ Ϛ ϚϞϙ ϙ ϡϢϞ ϙ ϝϙϡ ϙ ϚϜϢ ϙ ϙϟϜ ϝϞϠ ϡϙ ϠϙϜ ϡϢ ϟϟϢ ϡϞ ϞϡϜ ϜϜ Ϝϟϛ ϛϙ ϛϢϜ ϛϞ ϛϚϜ ϛϡ ϚϜϜ ϠϠ ϚϙϜ ϛϚ Ϣ ϜϞ Ϝ Ϟϙ ϝ ϞϞ ϝ ϢϜ ϛ ϝϜ ϙ Ϡϙ ϙ ϟϢ  mϜϝ ϙ Ϟ Ϡ ϚϞ ϟ ϟϜ Ϛ ϛϝ Ϝ ϜϠ Ϣ ϟϙ ϛ ϛϢ ϟ Ϝ ϛ mϜϠ ϝ mϚϟ Ϣ mϚϛ ϙ ϟϟ Ϟ Ϛϙ Ϣ ϛϠ ϙ ϜϢ ϝ Ϛϡ Ϝ Ϛ ϙ mϜϞ Ϣ mϚϝ Ϣ mϚϙ ϡ ϟϢ ϡ ϚϜ Ϛ ϛϠ Ϣ ϝϛ ϟ ϛϙ Ϡ 

Ϝ ϟ mϙ ϡ

Ϝ ϝ

Ϛ Ϣ

ϛϛ Ϟ ϛϠ ϟ

ϛϙ Ϟ ϛϟ ϝ

mϝ Ϛ ϚϜ ϝ Ϛϙ ϡ ϛϙ ϡ ϚϚ Ϝ mϠ ϝ ϚϚ ϛ Ϣ Ϣ ϚϠ ϟ ϡ Ϣ

 ϛ ϛ 

0.94UPDLIPMNIFUUFUJEJHBSF4UPDLIPMN"MM4IBSF 'POEFOTUBSUBEFEFOϛϚPLUPCFSϚϢϢϝ

½WSJHJOGPSNBUJPO       $PVSUBHF .LS Ϡ ϚϠ Ϡ ϟϚ ϚϚ ϚϞ Ϣ Ϟϝ ϝ ϚϠ Ϡ ϛϢ ϡ Ϛϝ ϟ ϙϛ ϛ ϛϟ Ϛ Ϝϡ Ϛ Ϝϟ ϙ ϜϞ ϙ ϚϞ $PVSUBHFJϗBWPNTÅUUOJOH ϙ ϙϟ ϙ ϙϡ ϙ ϚϚ ϙ ϚϚ ϙ Ϛϙ ϙ Ϛϛ ϙ Ϛϛ ϙ Ϛϟ ϙ ϛϙ ϙ ϛϙ ϙ ϛϞ ϙ Ϝϙ ϙ Ϝϙ (FOPNTOJUUMJHGPOEGÕSNÕHFOIFU .LS ϚϚϛϡϝ ϚϙϢϡϙ ϢϜϙϡ ϟϞϜϙ ϝϙϚϢ ϜϞϟϙ ϜϙϠϡ ϚϜϟϙ ϞϞϜ ϙ Ϝϝϡ Ϡ ϚϢϟ ϝ ϜϢ Ϣ Ϛϙ Ϛ $PVSUBHFHFOPNTOJUUMGPOEGÕSNÕHFOIFU ϗ ϙ ϙϟ ϙ ϙϠ ϙ Ϛϛ ϙ ϚϞ ϙ Ϛϙ ϙ ϛϙ ϙ ϛϟ ϙ ϝϝ ϙ ϝϚ ϙ ϝϙ ϙ ϟϢ ϙ ϡϡ Ϛ ϝϡ 0NTÅUUOJOHTIBTUJHIFU HHSϚ ϙ ϝϟ ϙ ϜϠ ϙ Ϟϝ ϙ Ϟϛ ϙ ϝϞ ϙ Ϡϙ ϙ ϢϢ ϙ Ϡϟ ϙ ϢϜ ϙ ϡϢ Ϛ ϚϚ Ϛ ϛϛ Ϛ ϢϢ 5PUBMLPTUOBETBOEFM 5," ϗϛ Ϛ ϛϡ Ϛ ϛϢ Ϛ ϜϞ Ϛ ϜϢ Ϛ Ϝϟ Ϛ ϝϝ Ϛ ϝϢ Ϛ Ϡϙ Ϛ Ϡϛ Ϛ Ϡϙ ϛ ϙϜ ϛ ϛϜ ϛ ϢϜ 5PUBMFYQFOTFSBUJP 5&3 ϗϜ Ϛ ϛϛ Ϛ ϛϛ Ϛ ϛϜ Ϛ ϛϝ Ϛ ϛϟ Ϛ ϛϜ Ϛ ϛϛ Ϛ ϛϟ Ϛ ϜϚ Ϛ Ϝϙ Ϛ Ϝϝ Ϛ ϜϞ Ϛ ϝϞ 0NTÅUUOJOHTIBTUJHIFUEFêOJFSBTTPNGPOEFOTTBNNBOMBHEBGÕSTÅMKOJOHBWBLUJFS PNEFUÅSNJOESFÅOTVNNBLÕQ EJWJEFSBUNFEHFOPNTOJUUMJHGPOEGÕSNÕHFOIFU NÇOBETWJTCFSÅLOBU 4FOBTUFϚϛNÇOBEFSOB 5PUBMLPTUOBETBOEFMEFêOJFSBTTPNTBNUMJHBBWHJѫFS TFBWTOJUUFU,PTUOBEFSJGPOEFOTGÕSWBMUOJOHTCFSÅUUFMTFTJEϚϝ PDIDPVSUBHFJQSPDFOUBWGPOEFOTHFOPNTOJUUMJHBGÕSNÕHFOIFUVOEFS TFOBTUFϚϛNÇOBEFSOB Ϝ 5PUBMFYQFOTFSBUJPEFêOJFSBTTPNTBNUMJHBBWHJѫFSJQSPDFOUBWGPOEFOTHFOPNTOJUUMJHBGÕSNÕHFOIFUVOEFSTFOBTUFϚϛNÇOBEFSOB EWTTPN5,"NFOGÕSVUPNDPVSUBHF Ϛ ϛ

45½33&,½10$)'½34­-+/*/("3 4UÚSSFOFUUPLÚQ &SJDTTPO# 4XFECBOL" "TTB"CMPZ &MFDUSPMVY# /PCFM)PMEJOH )BOEFMTCBOLFO" 4&# 5SBEFEPVCMFS 4FDVSJUBT4ZTUFNT 5SFMMFCPSH

.LS Ϡϛϡ Ϣ ϜϡϠ Ϡ ϜϚϚ ϡ ϛϡϠ ϛ ϚϠϟ ϝ ϚϜϛ Ϛ ϚϚϡ Ϛ ϢϚ Ϟ ϡϞ ϡ Ϡϟ ϛ

4UÚSSFOFUUPGÚSTÊMKOJOHBS 5FMFϛ# )FOOFT.BVSJU[ 0.9 )FYBHPO 4LBOTLB "MMJBO["( *OUSVN+VTUJUJB /PLJB /FGBC# 4FDVSJUBT#

#&)¯--/*/("7&/*/7&45&3"%,30/" .LS ϡϡϢ Ϛ ϡϝϛ ϟ ϞϢϙ Ϟ ϞϚϠ ϟ ϜϢϚ ϙ ϛϟϠ ϟ ϚϢϟ Ϡ ϚϚϞ ϟ ϟϢ ϛ ϟϚ Ϟ

#FIÇMMOJOHFOBWFOJOWFTUFSBELSPOBEFOøøGÕSSFTQFLUJWFÇSGSBNUJMM PDINFETJTUBCÕSTEBHFOù÷÷þ   %JGGFSFOT   %JGGFSFOT ¯S

%(

4*93 ÚWFSBWLBTUOJOH ¯S

ϚϢϢϞ ϚϚ ϢϢ Ϟ ϟϠ ϚϢϢϟ Ϣ ϛϞ ϝ Ϡϙ ϚϢϢϠ Ϟ Ϡϡ Ϝ ϛϢ ϚϢϢϡ ϝ ϚϢ ϛ ϞϠ ϚϢϢϢ Ϝ ϜϠ ϛ ϛϡ ϛϙϙϙ ϛ ϙϠ Ϛ Ϝϝ ϛϙϙϚ Ϛ ϠϢ Ϛ Ϟϙ

ϟ Ϝϛ ϝ ϞϞ ϛ ϝϡ Ϛ ϟϚ Ϛ ϙϢ ϙ Ϡϛ ϙ ϛϡ

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]ª34#&3¨55&-4&ppppp

ϛϙϙϛ ϛϙϙϜ ϛϙϙϝ ϛϙϙϞ ϛϙϙϟ ϛϙϙϠ

%(

4*93 ÚWFSBWLBTUOJOH

Ϛ ϟϢ ϛ ϞϠ Ϛ ϢϜ Ϛ ϞϢ Ϛ ϚϢ Ϛ ϙϙ

Ϛ ϠϠ ϛ ϠϞ ϛ ϙϞ Ϛ Ϡϙ Ϛ ϛϞ ϙ ϢϠ

ϙ ϙϠ ϙ ϚϢ ϙ ϚϜ ϙ ϚϚ ϙ ϙϟ ϙ ϙϜ


'0/%#&45¨..&-4&3'¸3%*%/&3(&3(&",5*&'0/% fø'POEFOTOBNOPDISÅUUTMJHBTUÅMMOJOH 'POEFOTOBNOÅS%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE'POEFOÅSFO WÅSEFQBQQFSTGPOEFOMJHUMBHFO ù÷÷ûûý PNJOWFTUF SJOHTGPOEFS'ÕSGPOEFOTWFSLTBNIFUHÅMMFSGÕSVUPN GÕSFTLSJѫFSOBJOÅNOEBMBHÅWFOEFTTBGPOECFTUÅNNFMTFS GPOECPMBHFUTCPMBHTPSEOJOHTBNUEFÕWSJHBGÕSFTLSJѫFS TPNVUGÅSEBTNFETUÕEBWMBHFMMFSGÕSGBUUOJOH 'POEFOTGÕSNÕHFOIFUÅHTBWGPOEBOEFMTÅHBSOBHFNFO TBNU EWTEFTPNHKPSUJOTÅUUOJOHBSJGPOEFO7BSKFGPOEBO EFMNFEGÕSMJLBSÅUUUJMMEFOFHFOEPNTPNJOHÇSJGPOEFO 'POECPMBHFUGÕSWBMUBSGPOEFOPDIGÕSSFHJTUFSÕWFSBMMB GPOEBOEFMTÅHBSF'POEFOÅSJOUFFOKVSJEJTLQFSTPOPDI LBOEÅSGÕSJOUFGÕSWÅSWBSÅUUJHIFUFSFMMFSUBQÇTJHTLZMEJH IFUFS 'POEFOÅSEPDLFUUFHFUTLBUUFTVCKFLU'POECPMBHFU GÕSFUSÅEFSBOEFMTÅHBSOBJBMMBGSÇHPSTPNSÕSGPOEFO fù'POEGÕSWBMUBSF 'POEFOGÕSWBMUBTBW%JEOFS(FSHF'POEFS"# PSHOS üüýûĀøúøúû OFEBOLBMMBUGPOECPMBHFU fú'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUFUPDIEFTTVQQHJѫFS 'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUGÕSGPOEFOTUJMMHÇOHBSÅS4&# 'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUFUIBSUJMMVQQHJѫBUUGÕSWBSBGPOEFOT UJMMHÇOHBSPDIBUUWFSLTUÅMMBGPOECPMBHFUTCFTMVUTPNBWTFS TPNBWTFSGPOEFO'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUFUTLBMMLPOUSPMMFSB BUUEFCFTMVUTPNGPOECPMBHFUGBUUBUBWTFFOEFGPOEFOJOUF TUSJEFSNPUMBHFOPNJOWFTUFSJOHTGPOEFSFMMFSGPOECFTUÅN NFMTFSOBGÕSGPOEFO fû'POEFOTLBSBLUÅS 'POEFOÅSFOBLUJFGPOETPNIVWVETBLMJHFOQMBDFSBSJ GÕSFUBHWBSTBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFSOPUFSBT WJECÕSTFMMFSBVLUPSJTFSBENBSLOBETQMBUTJ4WFSJHFFMMFS EÅS0.9FSCKVEFSIBOEFMJBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEF GPOEQBQQFSQÇ9UFSOBMJTUBO .ÇMTÅUUOJOHFOGÕSQMBDFSJOHBWGPOEFOTNFEFMÅSBUU QÇMÇOHTJLUVQQOÇFOWÅSEFNÅTTJHÕLOJOHBWGPOEFOT BOEFMTWÅSEF fü'POEFOTQMBDFSJOHTJOSJLUOJOH 'POEFOGÇSQMBDFSBTJOBNFEFMJGPOEQBQQFS GPOEBOEFMBS PDIQÇLPOUP'POEFOGÇSQMBDFSBIÕHTUø÷ϗBWGPOEFOT NFEFMQÇLPOUP.FEGPOEQBQQFSBWTFTBLUJFSPDIBLUJF SFMBUFSBEFGPOEQBQQFS-ÅHTUĀ÷ϗBWGPOEFOTNFEFMTLBMM JOWFTUFSBTJBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFS"W EFTTBJOWFTUFSJOHBSJBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFS TLBMMNJOTUĀ÷ϗTLFJBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQ QFSOPUFSBEFWJECÕSTFMMFSBVLUPSJTFSBENBSLOBETQMBUTJ 4WFSJHFFMMFSEÅS0.9FSCKVEFSIBOEFMJBLUJFSPDIBLUJFSF MBUFSBEFGPOEQBQQFSQÇ9UFSOBMJTUBO"WJOWFTUFSJOHBSOB JBLUJFSPDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFSLBONBYJNBMUø÷ ϗTLFQÇVUMÅOETLBCÕSTFSPDINBSLOBETQMBUTFSJFOMJHIFU NFEfý 'POEFOGÇSQMBDFSBIÕHTUø÷ϗBWGPOEFOTWÅSEFJ GPOEBOEFMBS 'POEFOTLBMMFOEBTUJIÕHTUCFHSÅOTBEPNGBUUOJOH IBOEMBNFEPQUJPOTPDIUFSNJOTLPOUSBLUTBNUVQQUBHB FMMFSMÅNOBWÅSEFQBQQFSTMÇOBWTFFOEFGPOEQBQQFSJWJMLB GPOEFOUJMMÇUTQMBDFSBNFEFM'ÕSBUUFĒFLUJWJTFSBGPOEFOT GÕSWBMUOJOHUJMMÇUTGPOEFOFOEBTUJPNGBUUOJOHTPNTQF DJêDFSBTOFEBOVUOZUUKBPQUJPOT UFSNJOTLPOUSBLUTBNU VQQUBHBFMMFSMÅNOBWÅSEFQBQQFSTMÇO 'POEFOGÇSVUGÅSEBLÕQPDITÅMKPQUJPOFSJBLUJFSPDI JOEFY EPDLGÇSGPOEFOJOUFVUGÅSEBëFSLÕQPQUJPOFSÅO NPUTWBSBOEFEFUVOEFSMJHHBOEFWÅSEFUJGPOEFO 'ÕSWÅSWBWLÕQPDITÅMKPQUJPOFSGÇSHÕSBTTÇBUU BOTLBĒOJOHTWÅSEFUUBSJBOTQSÇLNBYJNBMUüϗBWGPOEFOT GÕSNÕHFOIFU6UGÅSEBOEFBWTÅMKPQUJPOGÇSFKHÕSBTJ TUÕSSFPNGBUUOJOHÅOBUUEFUBWDMFBSJOHPSHBOJTBUJPOFSOB GBTUTUÅMMEBTÅLFSIFUTLSBWFUGÕSVUGÅSEBOEFBWPQUJPOFOFK ÕWFSTUJHFSüϗBWGPOEGÕSNÕHFOIFUFO 'POEFOGÇSLÕQBGPOEQBQQFSQÇUFSNJO'POEFOGÇS TÅMKBGPOEQBQQFSQÇUFSNJO EPDLFKJTUÕSSFPNGBUUOJOHÅO GPOEFOTUPUBMBJOOFIBWBWTÇEBOUGPOEQBQQFS 'POEFOTUJMMHÇOHBSGÇSLVSTTÅLSBTHFOPNBUUWBMVUBTÅMKT QÇUFSNJOFMMFSBUUTÅMKPQUJPOFSBWTFFOEFWBMVUB EFOWBMVUB TPNUJMMHÇOHFOÅSVUUSZDLUJ LÕQT 'POEFOGÇSMÅNOBWÅSEFQBQQFSTMÇONPUTWBSBOEFIÕHTU ù÷ϗBWGPOEGÕSNÕHFOIFUFONPUCFUSZHHBOEFTÅLFSIFUQÇ GÕSCSBOTDIFOTFEWBOMJHBWJMMLPSUJMMFMMFSWJBWÅSEFQBQ QFSTJOTUJUVUTPNTUÇSVOEFS'JOBOTJOTQFLUJPOFOTUJMMTZO fý#ÕSTFSPDINBSLOBETQMBUTFS 'POEFOTNFEFMLBOQMBDFSBTJGPOEQBQQFSTPNÅSFMMFS JOPNFUUÇSGSÇOFNJTTJPOFOBWTFTCMJOPUFSBEFWJECÕSTFS FMMFSBVLUPSJTFSBEFNBSLOBETQMBUTFSJMÅOEFSJOPN&6 PDI&'5"TBNUJ"VTUSBMJFO )POH,POH +BQBO ,BOBEB 4JOHBQPSFPDI64"FMMFSEÅS0.9FSCKVEFSIBOEFMJBLUJFS PDIBLUJFSFMBUFSBEFGPOEQBQQFSQÇ9UFSOBMJTUBO fþ4ÅSTLJMEQMBDFSJOHTJOSJLUOJOH 'POEFOGÇSQMBDFSBJPOPUFSBEFGPOEQBQQFS 'POEFOGÇSBOWÅOEBEFSJWBUJOTUSVNFOUJTZѫFBUUFĒFL UJWJTFSBGÕSWBMUOJOHFO 'POEFOTGÇSJOUFBOWÅOEB05$EFSJWBU 'POEFOTGÇSJOUFQMBDFSBJPOPUFSBEFQFOOJOHNBSLOBET JOTUSVNFOU fÿ7ÅSEFSJOH 7ÅSEFUBWFOGPOEBOEFMÅSGPOEFOTWÅSEFEFMBUNFEBOUBMFU VUFMÕQBOEFGPOEBOEFMBS'POEFOTWÅSEFCFSÅLOBTHFOPN BUUGSÇOUJMMHÇOHBSOBESBBWEFTLVMEFSTPNBWTFSGPOEFO

'POEFOTUJMMHÇOHBSCFSÅLOBTFOMJHUGÕMKBOEF 'JOBOTJFMMBJOTUSVNFOUWÅSEFSBTNFEMFEOJOHBW HÅMMBOEFNBSLOBETWÅSEF OPSNBMUTFOBTUFCFUBMLVST 0N TÇEBOUWÅSEFTBLOBTFMMFSFOMJHUGPOECPMBHFUTCFEÕNOJOH ÅSNJTTWJTBOEF GÇSGPOECPMBHFUQÇBOOBOPCKFLUJWHSVOE GBTUTUÅMMBWÅSEFU 'ÕSPOPUFSBEFGPOEQBQQFSGBTUTUÅMMTFUUNBSLOBET WÅSEFFOMJHUTÅSTLJMEWÅSEFSJOH5JMMHSVOEGÕSEFO TÅSTLJMEBWÅSEFSJOHFOMÅHHTNBSLOBETQSJTFSGSÇOFK SFHMFSBECÕSTFMMFSNBSLFUNBLFSPNTÇEBOêOOTVUTFEE GÕSFNJUUFOUFO0NTÇEBOVQQHJѫJOUFGÕSFMJHHFSFMMFS BWGPOECPMBHFUCFEÕNTTPNFKUJMMGÕSMJUMJHGBTUTUÅMMT NBSLOBETWÅSEFUHSVOEBUQÇBOOBUOPUFSBUêOBOTJFMMU JOTUSVNFOUFMMFSJOEFYNFEKVTUFSJOHGÕSTLJMMOBEFSJUFY LSFEJUSJTLPDIMJLWJEJUFU SFGFSFOTWÅSEFSJOH EJTLPOUFSBEF LBTTBëÕEFO OVWÅSEFTCFSÅLOJOH FMMFSLBQJUBMBOEFMBWEFU FHOBLBQJUBMFU -JLWJEBNFEFMPDILPSUGSJTUJHBGPSESJOHBS JGPSN BWUJMMHÇOHBSQÇCBOLSÅLOJOHPDILPSUBQMBDFSJOHBSQÇ QFOOJOHNBSLOBEFOTBNUMJLWJEFSGÕSTÇMEBWÅSEFQBQQFS VQQUBHFTUJMMEFUCFMPQQWBSNFEEFCFSÅLOBTJOëZUB 'ÕSTBNUMJHBUJMMHÇOHBSCFBLUBTUJMMIÕSBOEFSÅUUJHIFUFSJ GPSNBWSÅOUPS VUEFMOJOHBS FNJTTJPOTSÅUUFSPDIEZMJLU 'POEFOTTLVMEFSVUHÕSTBW &STÅUUOJOHUJMMGPOECPMBHFU &KFSMBHEBMJLWJEFSGÕSLÕQUBêOBOTJFMMBJOTUSVNFOU &WFOUVFMMBTLBUUFTLVMEFSPDIÕWSJHBTLVMEFS fĀ'ÕSTÅMKOJOHPDIJOMÕTFOBWBOEFMBS 'POEFOÅSÕQQFOGÕSGÕSTÅMKOJOHPDIJOMÕTFOBWGPOEBOEF MBSWBSKFCBOLEBH'POEFOÅSFKÕQQFOGÕSGÕSTÅMKOJOHPDI JOMÕTFOTÇEBOBEBHBSEÇWÅSEFSJOHBWGPOEFOTUJMMHÇOHBS JOUFLBOHÕSBTQÇFUUTÅUUTPNTÅLFSTUÅMMFSGPOEBOEFMTÅ HBSOBTMJLBSÅUUUJMMFYFNQFMUJMMGÕMKEBWBUUFOFMMFSëFSB BWEFCÕSTFS BVLUPSJTFSBEFNBSLOBETQMBUTFSPDIBOESB SFHMFSBEFNBSLOBEFSTPNGPOEFOTIBOEFMTLFSQÇIFMUFMMFS EFMWJTÅSTUÅOHEB'POEBOEFMTWÅSEFUCFSÅLOBTOPSNBMU WBSKFCBOLEBH%FQSJODJQFSTPNBOWÅOETWJEGBTUTUÅMMBOEF BWGPOEBOEFMTWÅSEFUBOHFTJfÿ 'ÕSTÅMKOJOHPDIJOMÕTFOBWGPOEBOEFMBSTLFSUJMMFOGÕS BOEFMTÅHBSFOWJEUJMMGÅMMFUGÕSCFHÅSBOPNGÕSTÅMKOJOHPDI JOMÕTFOÅOOVJDLFGBTUTUÅMMELVST #FHÅSBOPNJOMÕTFOLBOTLFIPTGPOECPMBHFU *OMÕTFOBONÅMBOTLBMMUJMMGPOECPMBHFUJOHFTTLSJѫMJHFO PDIVOEFSUFDLOBEQFSQPTU WJBUFMFGBYFMMFSWJBFQPTU JOOFIÇMMBOEFTÇEBOTLSJѫMJHVOEFSUFDLOJOH*OMÕTFOLBO FKTLFGÕSSÅOTLSJѫMJHVOEFSUFDLOBEJOMÕTFOBONÅMBOÅS GPOECPMBHFUUJMMIBOEB 0NFEFMCBSJOMÕTFOTLBMMFOEBTUTLFJEFONÇOEFU ÅSNÕKMJHUVUBOBWZUUSJOHBWWÅSEFQBQQFSJGPOEFO0N PNFEFMCBSJOMÕTFOJOUFLBOTLFTLBMMJOMÕTFOTLFTÇTOBSU MJLWJEBNFEFMBOTLBĒBUT-JLWJEBNFEFMBOTLBĒBTJTÇEBOU GBMMHFOPNBWZUUSJOHBWWÅSEFQBQQFSJGPOEFOTOBSBTUNÕK MJHUPDIJOMÕTFOTLFSTÇTOBSUGÕSTÅMKOJOHTMJLWJEJOëVUJU *OMÕTFOBONÅMBOTPNLPNNJUGPOECPMBHFUUJMMIBOEB TFOBTULMøþ÷÷NFEGÕSJOMÕTFOTBNNBEBH*EFGBMM 4UPDLIPMNTCÕSTFOTUÅOHFSGÕSFLMPDLBOøþ÷÷TLBMMJOMÕTFO BONÅMBOIBJOLPNNJUUJMMGPOECPMBHFUGÕSF4UPDLIPMNT CÕSTFOTTUÅOHOJOHGÕSBUUJOMÕTFOTLBMMTLFEFOCÕSTEBHFO *OMÕTFOBONÅMBOTPNJOLPNNJUTFOBSFÅOLMPDLBOøþ÷÷ IFMCÕSTEBHFMMFSTFOBSFÅO4UPDLIPMNTCÕSTFOTTUÅOHOJOH EBHBSEÇCÕSTFOTUÅOHFSGÕSFLMPDLBOøþ÷÷NFEGÕSJOMÕTFO OÅTULPNNBOEFCÕSTEBH #FHÅSBOPNJOMÕTFOGÇSÇUFSLBMMBTFOEBTUPNGPOECPMB HFUNFEHFSEFUUB "OTÕLBOPNGÕSTÅMKOJOHBWGPOEBOEFMBSTLBMMTLF TLSJѫMJHFOUJMMGPOECPMBHFU'ÕSTÅMKOJOHBWGPOEBOEFMBS HFOPNGÕSTUJMMEFOLVSTTPNGBTUTUÅMMFTEFOEBHMJLWJEÅS UJMMHÅOHMJHGÕSGPOECPMBHFU -ÅHTUBGÕSTUBFOHÇOHTCFUBMOJOHÅSü÷÷÷4&,%ÅSFѫFS ÅSNJOTUBCFMPQQü÷÷4&,QFSJOCFUBMOJOH-ÅHTUBNÇOBET TQBSBOEFÅSù÷÷4&, %FVQQHJѫFSGPOECPMBHFUMÅNOBSUJMMNBTTNFEJBPN GPOEBOEFMBSOBTQSJTÅSBMMUJEQSFMJNJOÅSBPDILBOWJE CFIPWKVTUFSBTBWGPOECPMBHFU%FOLVSTJOGPSNBUJPOTPN NBTTNFEJBMÅNOBSÅSEÅSGÕSJOUFCJOEBOEFGÕSGPOECPMB HFU6QQHJѫPNTFOBTUCFSÅLOBEFGPOEBOEFMTWÅSEFLBO FSIÇMMBTIPTGPOECPMBHFU fø÷4UÅOHOJOHBWGPOEFOWJEFYUSBPSEJOÅSBGÕSIÇMMBOEFO 'POEFOLBOLPNNBBUUTUÅOHBTGÕSGÕSTÅMKOJOHPDIJOMÕTFO BWBOEFMBSGÕSEFUGBMMTÇEBOBFYUSBPSEJOÅSBGÕSIÇMMBOEFO IBSJOUSÅĒBUTPNHÕSBUUFOWÅSEFSJOHBWGPOEFOTUJMMHÇOHBS JOUFLBOHÕSBTQÇFUUTÅUUTPNTÅLFSTUÅMMFSGPOEBOEFMTÅHBS OBTMJLBSÅUU føø"WHJѫFSPDIFSTÅUUOJOH 7JEGÕSTÅMKOJOHLBOGPOECPMBHFUUBVUFOBWHJѫPNIÕHTU ø üϗBWGPOEBOEFMTWÅSEFU 7JEJOMÕTFOLBOGPOECPMBHFUUBVUFOBWHJѫPNIÕHTU ø üϗBWGPOEBOEFMTWÅSEFU 6SGPOEFOTNFEFMTLBMMFSTÅUUOJOHCFUBMBTUJMMGPOECPMB HFUGÕSEFTTGÕSWBMUOJOHBWGPOEFO&STÅUUOJOHFOJOLMVEFSBS LPTUOBEFSGÕSGÕSWBSJOHFOBWGPOEFOTFHFOEPNTBNUGÕS UJMMTZOPDISFWJTPSFSNFEFUUCFMPQQNPUTWBSBOEFIÕHTU ø üϗQFSÇSBWGPOEFOTWÅSEFPDICFSÅLOBTEBHMJHFONFE øúýüEFMTBNUBWTLJMKTGPOEFONÇOBETWJT $PVSUBHFPDIBOESBLPTUOBEFSIÅOGÕSMJHBUJMMLÕQPDI GÕSTÅMKOJOHBWGPOEQBQQFSPDIBOESBêOBOTJFMMBJOTUSV NFOUCFTUSJETVSGPOEFO

føù6UEFMOJOH 'POEFOMÅNOBSVUEFMOJOHJTZѫFBUUVOEWJLBCFTLBUUOJOH BWGPOEFOTBWLBTUOJOHJUWÇMFE 6UEFMOJOHVUHÇSNFEFUUCFMPQQTPNNPUTWBSBSGPOEFOT SFTVMUBUFOMJHUSFTVMUBUSÅLOJOHGÕSSÅLFOTLBQTÇSFU UJMM EFOEFMEFUUBVUHÕSGÕSGPOEFOCFTLBUUOJOHTCBSUSFTVMUBU NFEUJMMÅHHGÕSEFOTLBUUFNÅTTJHBTDIBCMPOJOUÅLUFOTBNU FWFOUVFMMULWBSTUÇFOEFSFTUCFMPQQTFEBOGÕSFHÇFOEF VUEFMOJOHTUJMMGÅMMF#FMPQQFUNJOTLBTNFEFUUFSGPSEFSMJHU CFMPQQGÕSBUUNFEHFBWSÅLOJOHGÕSVUMÅOETLTLBUU #FMPQQFUGÇSÕLBTNFEVQQMVQFOVUEFMOJOHTPNIBS JOCFUBMBUTWJEBOEFMTVUHJWOJOHPDINJOTLBTNFEVQQMVQFO VUEFMOJOHTPNIBSVUCFUBMBUTWJEBOEFMTJOMÕTFO 6UEFMOJOHGSÇOGPOEFOTLBMMTLFJBQSJMÇSFUFѫFS SÅLFOTLBQTÇSFUUJMMBOEFMTÅHBSFTPNÅSQÇBWGPOECPMBHFU CFTUÅNEVUEFMOJOHTEBHSFHJTUSFSBEGPOEBOEFMTÅHBSF &ѫFSBWESBHGÕSFWFOUVFMMQSFMJNJOÅSTLBUUQÇGPOEBOEFM CFMÕQBOEFVUEFMOJOHTLBMMGPOECPMBHFUGÕSWÅSWBOZB GPOEBOEFMBSGÕSEFOGPOEBOEFMTÅHBSFTSÅLOJOH TPNQÇBW CPMBHFUGBTUTUÅMMEEBHÅSSFHJTUSFSBEGÕSGPOEBOEFMFO1Ç JGÕSWÅHHKPSECFHÅSBOLBOVUEFMOJOHFOFѫFSBWESBHGÕS FWFOUVFMMQSFMJNJOÅSTLBUUÅWFOVUCFUBMBTUJMMGPOEBOEFMTÅ HBSFTCBOLLPOUP 0NUJMMHÅOHMJHUCFMPQQGÕSVUEFMOJOHFOMJHUPWBOCFSÅL OBTVOEFSTUJHBúϗBWWÅSEFUQÇVUFTUÇFOEFBOEFMBSLBO GPOECPMBHFUCFTMVUBPNBUUVUEFMOJOHFKTLBMMTLF føú'POEFOTSÅLFOTLBQTÇS 'POEFOTSÅLFOTLBQTÇSÅSLBMFOEFSÇS føûªSTCFSÅUUFMTF IBMWÇSTSFEPHÕSFMTFPDIÅOESJOHBW GPOECFTUÅNNFMTFSOB 'ÕSWBSKFSÅLFOTLBQTÇSTLBMMGPOECPMBHFUTFOBTUGZSBNÇOB EFSFѫFSSÅLFOTLBQTÇSFUTVUHÇOHBWHFÇSTCFSÅUUFMTFGÕS GPOEFO'POECPMBHFUTLBMMGÕSWBSKFLBMFOEFSIBMWÇSTFOBTU UWÇNÇOBEFSFѫFSIBMWÇSFUTVUHÇOHBWHFIBMWÇSTSFEPHÕ SFMTFGÕSGPOEFOªSTCFSÅUUFMTFOPDIIBMWÇSTSFEPHÕSFMTFO TLBMMêOOBTUJMMHÅOHMJHBIPTGPOECPMBHFU)BMWÇSTSFEP HÕSFMTFPDIÇSTCFSÅUUFMTFGÕSGPOEFOTLBMMUJMMTUÅMMBTIPT GPOECPMBHFUSFHJTUSFSBEBOEFMTÅHBSF #FTMVUBSGPOECPMBHFUTTUZSFMTFPNÅOESJOHBWEFTTB GPOECFTUÅNNFMTFSTLBMMCFTMVUFUVOEFSTUÅMMBT'JOBOTJO TQFLUJPOFOGÕSHPELÅOOBOEF4FEBOCFTMVUFUHPELÅOUT TLBMMEFUIÇMMBTUJMMHÅOHMJHUIPTGPOECPMBHFUTBNUJ GÕSFLPNNBOEFGBMMUJMMLÅOOBHFTQÇTÅUUTPN'JOBOTJOTQFL UJPOFOBOWJTBS føü1BOUTÅUUOJOHPDIÕWFSMÇUFMTF 1BOUTÅUUOJOHTLFSHFOPNBUUQBOUIBWBSFOFMMFSQBOUTÅU UBSFOTLSJѫMJHFOVOEFSSÅUUBSGPOECPMBHFUPNQBOUTÅUU OJOHFO6OEFSSÅUUFMTFOTLBMMJOOFIÇMMBOBNOPDIBESFTT QÇQBOUIBWBSFO WFNTPNÅSÅHBSFUJMMGPOEBOEFMBSOB IVS NÇOHBBOEFMBSTPNPNGBUUBTBWQBOUTÅUUOJOHFOTBNUVQQ HJѫPNFWFOUVFMMBCFHSÅOTOJOHBSJQBOUSÅUUFOTPNGBUUOJOH 3FHJTUSFSJOHBWQBOUTÅUUOJOHTLFSJBOEFMTÅHBSSFHJTUSFU 'POECPMBHFUTLBMMTLSJѫMJHFOVOEFSSÅUUBBOEFMTÅHBSFOPN FOTÇEBOSFHJTUSFSJOH /PUFSJOHPNQBOUTÅUUOJOHHÅMMFSGSBNUJMMEFTTBUU GPOECPMBHFUFSIÇMMJUNFEEFMBOEFGSÇOQBOUIBWBSFOPN BUUQBOUTÅUUOJOHFOVQQIÕSUTBNUHKPSUBWSFHJTUSFSJOHJ BOEFMTÅHBSSFHJTUSFU 7JEIBOEMÅHHOJOHBWQBOUTÅUUOJOHLBOGPOECPMBHFUUBVU FOBWHJѫPNIÕHTUü÷÷LSPOPS "OEFMTÅHBSFLBOÕWFSMÇUBTJOBGPOEBOEFMBS7JETÇEBO ÕWFSMÇUFMTFLBOGPOECPMBHFUUBVUFOBWHJѫPNIÕHTUü÷÷LS føý'POECPMBHFUTBOTWBSTCFHSÅOTOJOH 'POECPMBHFUÅSJOUFBOTWBSJHUGÕSTLBEBTPNCFSPSQÇ MBHCVE NZOEJHIFUTÇUHÅSE LSJHTIÅOEFMTF TUSFKLCMPDLBE CPKLPUU MPDLPVUFMMFSBOOBOMJLOBOEFPNTUÅOEJHIFU 'ÕSCFIÇMMFUJGSÇHBPNTUSFKL CMPDLBE CPKLPUUPDIMPDLPVU HÅMMFSÅWFOPNGPOECPMBHFUÅSGÕSFNÇMFMMFSTKÅMWWJEUBS TÇEBOLPOëJLUÇUHÅSE'POECPMBHFUÅSIFMMFSJOUFTLZMEJHU BUUJBOESBGBMMFSTÅUUBTLBEBPNCPMBHFUWBSJUOPSNBMU BLUTBN*ÕWSJHUIÅOWJTBTUJMMùLBQJUMFUùøfJMBHFO ù÷÷ûûý PNJOWFTUFSJOHTGPOEFS føþ'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUFUTBOTWBSTCFHSÅOTOJOH 'ÕSWBSJOHTJOTUJUVUFU4&# #BOLFO ÅSJOUFBOTWBSJHGÕS TLBEBTPNCFSPSBWTWFOTLUFMMFSVUMÅOETLUMBHCVE TWFOTL FMMFSVUMÅOETLNZOEJHIFUTÇUHÅSE LSJHTIÅOEFMTF TUSFKL CMPDLBE CPKLPUU MPDLPVUFMMFSBOOBOMJLOBOEFPNTUÅOEJH IFU'ÕSCFIÇMMFUJGSÇHBPNTUSFKL CMPDLBE CPKLPUUFMMFS MPDLPVUHÅMMFSÅWFOPN#BOLFOÅSGÕSFNÇMGÕSFMMFSTKÅMW WJEUBSTÇEBOLPOëJLUÇUHÅSE 4LBEBTPNVQQLPNNJUJBOESBGBMMTLBMMJOUFFSTÅUUBTBW #BOLFO PNEFOWBSJUOPSNBMUBLUTBN#BOLFOÅSJJOUFU GBMMBOTWBSJHGÕSJOEJSFLUTLBEB #BOLFOTWBSBSJOUFGÕSTLBEBTPNGÕSPSTBLBUTBW EFQÇCBOLFMMFSBOOBOVQQESBHTUBHBSFTPN#BOLFONFE UJMMCÕSMJHPNTPSHBOMJUBUFMMFSBOWJTBUTBW'POECPMBHFU #BOLFOTWBSBSFKIFMMFSGÕSTLBEBTPNVQQLPNNFSGÕS 'POECPMBHFU BOEFMTÅHBSFJ'POEFOFMMFSBOOBOJBOMFEOJOH BWGÕSGPHBOEFJOTLSÅOLOJOHTPNLBOLPNNBBUUUJMMÅNQBT NPU#BOLFOCFUSÅĒBOEFWÅSEFQBQQFS *ÕWSJHUIÅOWJTBTUJMMùLBQJUMFUùøfJMBHFO ù÷÷ûûý PN JOWFTUFSJOHTGPOEFS 0WBOTUÇFOEFGPOECFTUÅNNFMTFSHPELÅOEBBW'JOBOT JOTQFLUJPOFOPDIHÅMMBOEFTFEBOù÷÷ÿ÷øøü


*/'03."5*0/0.41"3"/%&*'0/%&/ ,ยฝ1"7"/%&-"3

65%&-/*/(

'Sร‡O PDI NFE KBOVBSJ รนรทรทรพ Nร‡TUF OZB LVOEFS GZMMB J FO BONร…MOJOHTCMBOLFUUJOOBOGร•STUBJOCFUBMOJOHHร•STUJMMGPOEFO/ร…S EV IBS SFHJTUSFSBUT TPN LVOE TLJDLBS WJ FO CFLSร…ัซFMTF NFE EJUU LVOEOVNNFSPDIEVLBOEร‡Hร•SBFOJOTร…UUOJOHUJMMGPOEFO *OTร…UUOJOHHร•STQร‡CBOLHJSPรผฤ€รนรบรฝรบรผรฝFMMFS1MVT(JSPรปรฟรฝรธรปรฟรนรท #FUBMOJOHTNPUUBHBSF ร…S %JEOFS (FSHF "LUJFGPOE PDI JOTBUUB NFEFMHร‡SEJSFLUJOQร‡GPOEFOTLPOUPIPTGร•SWBSJOHTJOTUJUVUFU 4&# ,ร•QFU TLFS UJMM EFO BOEFMTLVST TPN Hร…MMFS EFO EBH QFOHBSOB ร…S GPOEFOUJMMIBOEB WJMLFUOPSNBMUUBSDJSLBรธmรนCBOLEBHBS0CTFSWFSB BUU OBNO PDI LVOEOVNNFS FMMFS QFSTPOPSHBOJTBUJPOTOVNNFS Nร‡TUFBOHFTTPNNFEEFMBOEFWJEJOTร…UUOJOHFO*OPNFOWFDLBGร‡S EVFOCFLSร…ัซFMTFQร‡EJUULร•QPDIBUUWJSFHJTUSFSBUEJUUJOOFIBWBW GPOEBOEFMBS %FU Hร‡S CSB BUU Nร‡OBETTQBSB J GPOEFO WJB BVUPHJSP .JOTUB CFMPQQ WJE Nร‡OBETTQBSBOEF ร…S รนรทรท LSPOPS 'ZMM J FO CMBOLFUU Gร•S Nร‡OBETTQBSBOEFPDITLJDLBJOEFOUJMMPTTTร‡PSEOBSWJร•WFSGร•SJOHFO 0N EFOOB BONร…MBO ร…S PTT UJMMIBOEB TFOBTU EFO รธรผF J Nร‡OBEFO LPNNFS Gร•STUB VUUBH BUU Hร•SBT TBNNB Nร‡OBE BOOBST TLFS Gร•STUB VUUBHFัซFSGร•MKBOEFNร‡OBE1FOHBSOBESBTEFOรนรฟFWBSKFNร‡OBE0N QFOHBSTBLOBTQร‡LPOUPUHร•STJOHFUZUUFSMJHBSFGร•STร•L0CTFSWFSBBUU EVJOUFFSIร‡MMFSLร•QOPUBFัซFSWBSKFLร•QVUBOCFMPQQFOTPNTQBSBT SFEPWJTBT WJB LPOUPVUESBH SFTQFLUJWF TBNNBOTUร…MMOJOH TPN EV FSIร‡MMFSWBSKFLWBSUBM #MBOLFUUFOLBOร…WFOBOWร…OEBTWJEร…OESJOHBWCFรชOUMJHUNร‡OBET TQBSBOEF EWTCFMPQQTร…OESJOH FMMFSGร•SBWTMVUBWNร‡OBETTQBSBOEFU 7JEJOTร…UUOJOHBSWJBCBOL1MVT(JSPร…SรผรทรทรทLSNJOJNJLSBWFUGร•S EFOGร•STUBJOTร…UUOJOHFO7JEร•WSJHBJOTร…UUOJOHBSร…SMร…HTUBHSร…OTรผรทรท LSPOPS

* BQSJM Nร‡OBE HFT VUEFMOJOH &WFOUVFMM QSFMJNJOร…STLBUU BWESBHFT /FUUPCFMPQQFUJOWFTUFSBTJOZBBOEFMBS

*/-ยฝ4&/"7"/%&-"3

*OMร•TFOBONร…MBOTLBMMJOHFTTLSJัซMJHFOPDIVOEFSUFDLOBEBOUJOHFO WJBWBOMJHQPTUFMMFSWJBGBYรทรธรฟรธรทรฟรฝรธรท"OWร…OEHร…SOBWร‡SCMBOLFUU Gร•S JOMร•TFO 1FOHBSOB VUCFUBMBT UJMM EFU CBOLLPOUP UJMMIร•SBOEF EJH TPNEVGร•SBONร…MU7JEJOMร•TFOTLBMMEFUUBLPOUPOVNNFSVQQHFT 7JE Gร•STร…MKOJOH BW CBSOT JOOFIBW Nร‡TUF Gร•STร…MKOJOHTCFHร…SBO VOEFSUFDLOBT BW Cร‡EB Wร‡SEOBETIBWBSOB %ร‡ Gร•STร…MKOJOHTMJLWJEFO TLBMMHร‡UJMMFUUCBOLLPOUPTPNร…SUJMMIร•SJHUBOEFMTร…HBSFOCร•Sร…WFO CBSOIBFUUCBOLLPOUPGร•SBONร…MU /ร…SEFUHร…MMFSJOMร•TFOBWTFFOEFKVSJEJTLQFSTPOL Sร…WTTLSJัซMJHUCFWJT Qร‡BUUEFOTPNCFHร…SJOMร•TFOIBSSร…UUBUUHร•SBEFU UFYVQQWJTBOEF BW รชSNBUFDLOJOHTSร…UU 7JE Gร•STร…MKOJOH BW Gร•SFUBHTPSHBOJTBUJPOFST JOOFIBWCFSWJEร…SGร•SBUUEVCJGPHBSFUUBLUVFMMUSFHJTUSFSJOHTCFWJT GSร‡O#PMBHTWFSLFU %ร‡ FO VOEFSTLSJWFO CFHร…SBO PN Gร•STร…MKOJOH ร…S GPOECPMBHFU UJMMIBOEBGร•SFรธรพรทรท TLFSGร•STร…MKOJOHFOUJMMEFOEBHFOTTMVULVST%FU JOOFCร…SBUUFOCFHร…SBOPNGร•STร…MKOJOHUJMMFUUGSBNUJEBEBUVNJOUFร…S Nร•KMJH*OUFIFMMFSHร‡SEFUBUUWJMMLPSBGร•STร…MKOJOHFOUJMMFOWJTTLVST 0NGร•STร…MKOJOHTCFHร…SBOLPNNFSJOFัซFSรธรพรทรทTLFSGร•STร…MKOJOHUJMM Oร…TUBEBHTTMVULVST"WSร…LOJOHTOPUBTLJDLBTOPSNBMUUJMMEJHEBHFO FัซFSGร•STร…MKOJOHFOPDIGร•STร…MKOJOHTMJLWJEFOรชOOTQร‡EJUUCBOLLPOUP FัซFSDJSLBUSFCBOLEBHBS "MMBCMBOLFUUFSLBOCFTUร…MMBTIPTGPOECPMBHFU UFMรทรธรฟรฝรปรทรผรปรท FMMFS TLSJWBTVUGSร‡OIFNTJEBOXXXEHGPOEFSTF '0/%"/%&-4ยญ("3/"ยญ(&3'0/%&/

"OEFMTร…HBSOBร…HFSUJMMTBNNBOTGPOEFO(FOPNBUUTร…UUBJOQFOHBS Qร‡GPOEFOTLPOUPGร•SWร…SWBSEVBOEFMBSJGPOEFOPDICMJSBOEFMTร…HBSF %JOBJOTBUUBNFEFMHร‡SEJSFLUJOUJMMGร•SWBSQร‡GPOEFOTLPOUPIPT4&# 7JE JOMร•TFO BW BOEFMBS CFUBMBS CBOLFO VU QFOHBSOB EJSFLU UJMM EJH 'POEFOIBSPSHBOJTBUJPOTOVNNFSรฟรธรพรฝรทรบรนรฟฤ€รพ

#&4,"55/*/("7'0/%"/%&-"30$)65%&-/*/(

"W BOEFMTWร…SEFU ร…S รฟรท QSPDFOU Gร•SNร•HFOIFUTTLBUUFQMJLUJHU 1ร‡ SFB WJOTUFSWJEGร•STร…MKOJOHBWBOEFMBSร…STLBUUFOรบรทQSPDFOU6UEFMOJOHFO CFTLBUUBTNFEรบรทQSPDFOU0NEVร…STLBUUFQMJLUJHVUPNMBOETNร‡TUF EVNFEEFMBPTTEFUUB%FUUBHร…MMFSร…WFOPNEJOTLBUUFIFNWJTUTLVMMF Gร•Sร…OESBT '0/%&/4#&4,"55/*/(*,035)&5

4LBUUFQMJLUJHB JOLPNTUFS Gร•S GPOEFO ร…S VUEFMOJOHBS Sร…OUFJOUร…LUFS PDI FO TDIBCMPOJOUร…LU Qร‡ รธ รผ QSPDFOU BW GPOEFOT JOOFIBW BW BLUJFS WJE CFTLBUUOJOHTร‡SFUT JOHร‡OH GPOEFOT BWESBHTHJMMB LPTUOBEFS ร…S Gร•SWBMUOJOHTLPTUOBEFS Sร…OUFLPTUOBEFS TBNU VUEFMOJOH UJMM BOEFMTร…HBSOBQร‡FUUFWFOUVFMMUร•WFSTLPUUร…STLBUUFTBUTFOGร•SGPOEFO รบรท QSPDFOU 6UEFMOJOHTCFMPQQFU CFTUร…NT Qร‡ HSVOEWBM BW Hร…MMBOEF TLBUUFSFHMFSTร‡BUUGPOEFOVOEHร‡SCFTLBUUOJOH */0$)6553ยญ%&4"7(*'5&3

0N Gร•STร…MKOJOH Hร•ST BW JOOFIBW TPN WBSJU JOOFTUร‡FOEF LPSUBSF UJE ร…OรฝNร‡OBEFSVUUBTFOBWHJัซQร‡รธ รทQSPDFOUBWGร•STร…MKOJOHTMJLWJEFO %FOOBBWHJัซHร‡SUJMMGPOECPMBHFU "/%&-&/47ยญ3%&

'POEBOEFMTWร…SEFUCFSร…LOBTGPSUMร•QBOEFPDIPฤ’FOUMJHHร•STJEFTUร•SSF EBHTUJEOJOHBSOB1ร‡4755FYUVOEFSSVCSJLFO11. GOTJEBOรนรปรทรทรน TBNUQร‡IFNTJEBOXXXEHGPOEFSTFSFEPWJTBTLVSTFOOPSNBMUVOEFS LWร…MMFOTBNNBEBH */'03."5*0/0.'ยฝ37"-5/*/(4&34ยญ55/*/(

'ร•S BUU VOEFSMร…UUB Kร…NGร•SFMTFS NFMMBO PMJLB GPOEFS CFTLSJWT J EFU Gร•MKBOEF GPOEFOT FSTร…UUOJOH 6OEFS รนรทรทรพ VQQHJDL GPOEFOT BWHJัซFS J QSPDFOU BW GPOEFOT HFOPNTOJUUMJHB Gร•SNร•HFOIFU UJMM รธ รนรน QSPDFOU Tร‡ LBMMBE 5PUBM FYQFOTF SBUJP 5&3 WJMLFO J FOMJHIFU NFE EFO OZB MBHTUJัซOJOHFO JOLMVEFSBS BWHJัซFS UJMM Gร•SWBSJOHTJOTUJUVU PDI 'JOBOTJOTQFLUJPO 6Uร•WFSEFTTBLPTUOBEFSVQQTUร‡SMร•QBOEFDPVSUBHF USBOTBLUJPOT LPTUOBEFS TPNร…SFOEJSFLUGร•MKEBWEFLร•QPDIGร•STร…MKOJOHBSBWBLUJFS TPNHFOPNGร•STJGPOEFONFETZัซFBUUVQQOร‡Tร‡HPEBWLBTUOJOHTPN Nร•KMJHU$PVSUBHFUHร‡SJTJOIFMIFUUJMMEFNร…LMBSรชSNPSGPOEFOHร•S Bฤ’ร…SFSNFE5PUBMLPTUOBEJGPOEFOLBOTร‡MFEFTTร…HBTWBSBTVNNBO BW Gร•SWBMUOJOHTLPTUOBEFS PDI DPVSUBHF %FTTB LPTUOBEFS CFMBTUBS GPOEFO Mร•QBOEF EWT EF LBO JOUF FO ZUUFSMJHBSF Hร‡OH ESBT BW TPN Gร•SWBMUOJOHTLPTUOBEFS BW EFO FOTLJMEF BOEFMTร…HBSFO J EFO ร‡SMJHB TKร…MWEFLMBSBUJPOFO 'ร•SFOJOTร…UUOJOHJ%JEOFS(FSHF"LUJFGPOEQร‡รธรทรทรทรทLSPOPSWJE ร‡SFUTJOHร‡OH PDITPNCFIร‡MMJUTIFMBร‡SFU NPUTWBSBSEFUFOFSTร…UUOJOH UJMM GPOECPMBH PDI Gร•SWBSJOHTJOTUJUVU Qร‡ รธรบรธ LS 5PUBMLPTUOBEFO JOLMVTJWFDPVSUBHFTLVMMFVQQHร‡UUUJMMรธรบรฟLS7ร…SEFNJOTLOJOHFOQร‡ JOTBUUBรธรทรทรทรทLSIBEFCMJWJUรผรฝLSJOLMVTJWFร‡UFSJOWFTUFSBEVUEFMOJOH NFE BWESBH Gร•S TLBUU Qร‡ VUEFMOJOHFO 4LBUU Qร‡ VUEFMOJOHFO TLVMMF VQQHร‡UJMMรธรธรบLS#FIร‡MMOJOHFOBWรธรทรทรทรทJOTBUUBLSPOPSTLVMMFTร‡MFEFT VQQHร‡UJMMฤ€ฤ€รปรปLS 'ร•SFUUNร‡OBUMJHUTQBSBOEFJ%JEOFS(FSHF"LUJFGPOEQร‡รธรทรทLS TLVMMFFSTร…UUOJOHFOUJMMGPOECPMBH JOLMVEFSBOEFGร•SWBSJOHTJOTUJUVU VQQHร‡UJMMรฟLSGร•SIFMBร‡SFUPDIWร…SEFUWBSBรธรธรธรผLS5PUBMLPTUOBEFO TLVMMFVQQHร‡UJMMรฟLS 'ยฝ37"3*/(4*/45*565

'POEFOTUJMMHร‡OHBSร…SGร•SWBSBEFIPT4&#

%*%/&3(&3(&'0/%&3"##PYรธรทรทรฟรพรผรธรปรท6QQTBMBCFTรšLTBESFTT%SBHBSCSVOOTHBUBOรปรผUFMFGPOรทรธรฟรฝรปรทรผรปรทUFMFGBYรทรธรฟรธรทรฟรฝรธรท FQPTUEHGPOEFS!EHGPOEFSTFXFCCXXXEHGPOEFSTF

/Arsrapport_2007  
/Arsrapport_2007  

http://www.didnergerge.se/UL/File/report/Arsrapport_2007.pdf