Page 1

CV - Dテ好AC OSORIO CALVO - 2011 didicos93@gmail.com


2006

L’exercici es desenvolupa a l’assignatura de Projectes VI de l’ETSAB amb el professor Esteve Bonell. El curs centra la seva atenció en l’habitatge, tant en la seva discussió de tipologies com en la seva discusió del paper urbà que juga l’habitatge. En concret, el projecte es situa al centre històric de la ciutat, davant de les drassanes.La proposta es basa en dos volums que s’enganxen a les mitgeres existents i en un volum quadrat que domina l’espai intermig i que fa la transició entre el carrer de l’Om i les drassanes. Els dos primers volums tenen tipologies passants mentre que el volum central té unes tipologies de nucli central.

Habitatge a Drassanes,Barcelona


2006

Habitatge a Drassanes,Barcelona - plantes i tipologies

01


2006

Habitatge a Drassanes,Barcelona - alรงats i seccions

02


2007

El projecte és l’exercici de l’assignatura d’urbanística V amb el professor Enric Serra. L’objectiu principal és assajar el creixement urbà basat en les mançanes mixtes (residencials-terciari) en l’àmbit situat a l’actual poligon industrial de badalona, ubicat a l’esquerre del futur port de Badalona. La proposta centra el seu interès en el sistema d’espais verds i equipaments conectats entre sí, així com de les peculiartitas de l’entorn que crearan les variacions en la malla, com són: l’antiga central tèrmica del Besos, el pavelló esportiu, el polígon d’habitatges a la part nord, i les vies de tren a la part sud. A més a més cal destacar que la proposta incorpora un teixit residencial consolidat que queda situat a una part central de l’àmbit i que ajuda en la preservació de l’identitat pel futur “barri”

Planejament a Badalona


2007

Planejament a Badalona - entorn

03


2007

Planejament a Badalona - planta general

04


2007

Planejament a Badalona - esquemes de centralitat,equipaments i espais lliures

05


2007

Planejament a Badalona - variacions de la malla

06


2007

Planejament a Badalona - variacions de la malla

07


2008

El projecte es desenvolupa al taller d’urbanisme de l’ETSAB portat per Xavier Izaguirre i Carles Crosas, i té com a objectiu principal la discussió sobre la rehabilitació del centre de l’Habana. La proposta que aquí es presenta es focalitza en l’estudi del parcel·lari del barri. La base del projecte consisteix en observar com el parcel·lari s’adapta a les cantonades de la malla i la manera en que aquestes giren. S’observa que s’hi produeixen parcel·les enfrontades a mitgeres, i seran aquests casos concrets els que s’estudien en detall per tal de crear un sistema de petites centralitats; equipaments, bars, comerços, etc. Aquesta proposta vol respondre sobretot a la manera de viure l’espai públic que tenen a l’Habana, i la facilitat que tenen per prolongar l’espai privat sobre l’espai públic inmediat. És per això que l’estratègia consisteix en detectar les parcel·les on s’hi poden adaptar les petites centralitats, així com la possibilitat que tindrien aquestes de propolngar el seu espai privat sobre la via pública, i dinamitzar així el barri.

Rehabilitació del centre de l’Habana


2008

Rehabilitació del centre de l’Habana - entorn

08


2008

Rehabilitació del centre de l’Habana - estudi del parcel·lari

09


2008

Rehabilitació del centre de l’Habana - esquemes de proposta

10


2008

Rehabilitació del centre de l’Habana - implantació del programa

11


2008

Rehabilitació del centre de l’Habana - proposta d’equipaments,terciari i habitatge

12


2010

El projecte que es presenta a continuació és l’exercici de PFC realitzat amb Elias Torres desde setembre de 2008 fins al febrer 2010. En aquest cas l’objectiu és la discussió sobre la renovació del Port de Barcelona, realitzant dues operacions concretes: redistribuir el programa existent de la manera que es cregui més adient, i fer el mateix amb la superfície de molls existents. A part d’aquesta discussió sobre el port, s’ha de desenvolupar més en detall el projecte que sorgeix de la rehubicació dels dos clubs esportius: CN Barcelona, i Club Natació. Finalment, també es desenvolupa en menor detall l’operació de rehubicació del programa de l’hotel vela.

PFC - El Port de Barcelona


El projecte parteix de la reordenació tan del programa del Port Vell de Barcelona com la possibilitat del moviment dels molls existents. Així matiex, es desenvolupara més detalladament la rehubicació del hotel Vela i en especial les piscinas resultants de la rehubicació del Club Barceloneta i el Club Natació. Com a idea general de reordenació, el projecte gira entorn a dues idees. Una d’elles és recuperar el protagonisme de les façanes històriques de la Barceloneta i Ciutat Vella entorn de l’aigua central, lliberant a aquesta als vaixells menuts i a les seves circulacions. La segona idea és la de la concentració del programa sobre els nous terrenys generats amb l’obra de l’hotel Vela. Es passaria d’una situació actual on els edificis actuen de manera autònoma assumint un fals protagonisme de les aigües del port a un context on trobariem uns conjunts urbans (ciutat vella-barceloneta-nova agrupació) que rodeixarien l’aigua central. Passem d’una lectura d’individus a una lectura de conjunts. Com a resultat tindirem una disposició perimetral entorn a una aigua dominada pels vaixells recreatius amb un espai públic final que acaba per girar i mirar a la ciutat històrica. Un recorregut circular que passa entre les dues aigües d’aquest context; la del mar i la del Port. En quant als projectes del Nou hotel Vela i de les piscinas, intenten jugar amb la fragmentació del programa, prenent com a imatge de referència els “tingladus” de la Barceloneta de mitjans de segle, aixi com l’esglaonament del seu sky-line. A més a més tots dos projectes intenten generar activitat al voltant de l’aigua que rodeijen; l’hotel actuaria a mode d’estació marina on els espais comuns del hotel serien com clubs nàutics, i les piscinas serien uns edificis entre l’aigua de la platja i l’aigua tranquila del interior del Port. Aquest es també un dels objectius del projecte; que els edificis s’aprofitin de l’aigua que envolten.

2010

PFC - El Port de Barcelona - anàlisi i situació actual

13


2010

PFC - El Port de Barcelona - proposta general i esquemes

14


2010

PFC - El Port de Barcelona - planta club esportiu

15


2010

PFC - El Port de Barcelona - seccions club esportiu

16


2010

PFC - El Port de Barcelona - detalls constructius club esportiu

17


2010

PFC - El Port de Barcelona - imatges interior piscines

18


2010

PFC - El Port de Barcelona - exterior piscines

19


2010

PFC - El Port de Barcelona - proposta d’hotel

20


2011

El projecte a continuació és una proposta que sorgeix del treball paral·lel de l’assignatura de “cooperació i habitatge”,desenvolupat autònomament amb els companys de la carrera a mode de col·lectiu. El requeriment en aquest cas és plantejar el creixement de la ciutat de Oussuye, al Senegal. L’estratègia estatal per proposar aquest tema és dotar i preparar el creixement de ciutats de “segon ordre” per tal d’evitar un moviment demogràfic excessiu cap a la capital, Dakar. És per això que els temes a tractar son diversos: rehabilitar el centre, plantejar els límits de creixement, aprofitar i protegir els recursos naturals de la zona (principalment arrossars), pensar un esquema viari, reflexionar sobre les mançanes més adients per la cultura de la ciutat, etc.

Planejament a Oussuye,Senegal


2011

Planejament a Oussuye,Senegal - Intencions inicials

21


2011

Planejament a Oussuye,Senegal - estudi del centre

22


2011

Planejament a Oussuye,Senegal - estudi del centre

23


2011

Planejament a Oussuye,Senegal - estudi de la parcela de cantonada

24


2011

Planejament a Oussuye,Senegal - viari proposat

25


2011

Planejament a Oussuye,Senegal - sistema d’espais verds i tractament de l’aigua

26


2011

Planejament a Oussuye,Senegal - parcelari proposat

27


2011

Planejament a Oussuye,Senegal - imatge resultant

28


2011

A continuació es presenta la proposta en motiu del concurs EUROPAN 11 per l’ubicació de Cerdanyola. El concurs es centra en el tema de la conectivitat i té com a objectiu discutir l’àrea estratègica que sorgeix de l’operació del sincrotó Alba així com del sistema de parcs i corredors creats en aquesta zona. El tema es planteja com a oportunitat de creixement de Cerdanyola cap a aquest sector oest i que aquest treballi la continuïtat de la ciutat existent amb aquesta nova àrea estratègica. El concurs té dos àmbits d’actuació: un general per discutir el planejament existent i un més detallat per proposar una mançana d’habitatges. La proposta en concret pretén aprofitar el sistema de rieres del entorn com a eina de “cosit” entre la part existent i el nou creixement. Cal mencionar que el projecte replanteja la secció inicial de la rambla nord-sud per tal de crear un sistema dual d’interconnexió: la rambla i la riera.

Concurs EUROPAN 11,Cerdanyola


2011

Concurs EUROPAN 11,Cerdanyola - bases del concurs

29


2011

Concurs EUROPAN 11,Cerdanyola - esquemes de proposta

30


2011

Concurs EUROPAN 11,Cerdanyola - planta de planejament

31


2011

Concurs EUROPAN 11,Cerdanyola - estudi i proposta de la vegetaci贸

32


2011

Concurs EUROPAN 11,Cerdanyola - imatges del parc de la riera

33


La organización de la manzana R02 se ha estructurado siguiendo la estratégia de permeabilidad de los espacios publicos peatonales desarrollada a lo largo de toda la propuesta. De esta manera, los dos ejes principales: la rambla y la riera de magrans, quedan estrechamente unidos configurando así un tejido de espacios libres de diferentes carácteres. Los espacios interiores de dicha manzana obedecen a diferentes necesidades, como son el ocio, el juego, huertos y uso comercial. Debido a la topografía del terreno, estos quedaran estructurados a diferentes niveles. Cabe destacar el interés por desarrollar un tipo de tipología de vivienda que permita abrir siempre a buena orientación. Las terrazas, i los protectores solares permitiran una buena climatización natural. The organization of the block R02 is structured according to the strategy of permeability of the pedestrian public spaces that we have develop along the entire proposal. Thus, the two main axes: the promenade and the little river of Magrans are closely linked by different spaces, and help to weave the different spaces. The interior spaces are designed following different needs, such as leisure, playgrounds, fruit gardens and commercial uses. Due to the topography, these remain structured at different levels. We have put our effort to develope a type of dwelling that will always have the chance to open to the good orientation. The terraces, and the sunscreens will also allow a good natural climatization.

2011

Concurs EUROPAN 11,Cerdanyola - planta dels habitatges

34


2011

Concurs EUROPAN 11,Cerdanyola - imatge i seccion dels habitatges

35

Portafolio Arquitecte. Diego Osorio Calvo  

Portafolio de projectes d'edificació i planejament. Diego Osorio Calvo

Advertisement