Page 1

d

o

s

s

i

e

r


Tolosa Hiribidea 79, Behea 20018 Donostia (Gipuzkoa) 943 57 17 57 • 619 993 762

www.horregatik.com


esate

ko

komunikatzeko

zer edo zer duzu?

Âżtienes algo que

rat

rte

a giz

o zek

...eta ez dakizu nola edo nondik hasi?

deituiguzu konpromisorik gabe eta lagunduko zaitugu

? cir de comunicar? trans mitir ?

y... Âżno sabes por dĂłnde empezar?

deja tus proyectos en nuestras manos


Nos dedicamos a la comunicación por muchas razones pero, sobre todo, por aquéllas que tienen que ver con nuestros propios valores: la igualdad, el desarrollo sostenible, el euskera, la juventud, los derechos humanos, la diversidad, la solidaridad o la cultura. La creatividad y el trabajo en equipo son ingredientes imprescindibles en nuestro trabajo diario; es así como conseguimos innovar y crear una comunicación

respetuosa y de calidad. Somos un equipo pequeño y eso nos permite ofrecer mayor flexibilidad y rapidez. Pero cuando el trabajo así lo requiere, somos capaces también de multiplicarnos, gracias a la red de colaboradores que tenemos a nuestro alrededor: ilustradores, fotógrafos, informáticos, actores, etc. La actualidad y la modernidad están presentes en nuestros trabajos, tanto en la imagen como en los soportes que utilizamos. Sin embargo, no dependemos de ninguna moda. Nos basamos en la funcionalidad, la durabilidad, la legibilidad y la conciencia ecológica. Analizamos el destinatario de cada acción de comunicación y tratamos de crear el mensaje perfecto, sumando todos nuestros valores en él. Nuestras preocupaciones, dudas y sueños se unen en nuestro trabajo, y se lo devolvemos a nuestros clientes transformados en implicación y compromiso.


Hamaika arrazoi ditugu komunikazioan aritzeko, beti ere, gure balioekin bat egiten duten arrazoiak; aukera berdintasuna, garapen jasangarria, euskara, gazteria, giza eskubideak, aniztasuna, elkartasuna edo kultura, besteak beste. Kreatibitatea eta elkarlana dira gure eguneroko osagaiak, modu berritzaile batean kalitatezko eta errespetuzko komunikazioa lortu ahal izateko. Talde txikia gara eta honek azkartasuna eta malgutasuna ematen digu, baina lanak biderkatzea eskatzen duenean kolaboratzaile sare sendo bat ere badugu gure inguruan; ilustratzaile, argazkilari, informatikari, antzezle, etab.

Sortzen ditugun irudiak eta hauentzako euskarriak modernitatearen eskutik doaz, gaurkotasuna baloratzen dugu, baina ez gaude momentuko modaren menpe. Funtzionaltasuna, iraunkortasuna, irakurgarritasuna eta kontzientzia ekologikoa dira gure irizpide nagusiak. Komunikazioaren hartzailea aztertu eta balio hauek aplikatzen ditugu mezu eraginkorra lortzeko helburuarekin. Gure eguneroko kezkek, ardurek eta ametsek bat egiten dute gure lanean eta horiek inplikazioan eta konpromisoan eraldatuta eskaintzen dizkiegu gure bezeroei.

egiten dugu lan.

igualdad de oportunidades desarrollo sostenible

euskera juventud

derechos humanos diversidad solidaridad cultura

innovar creatividad

flexibilidad actualidad

sostenibilidad ecologĂ­a legibilidad

funcionalidad


nor gara?

ÂżquiĂŠnes somos?

Olatz Madariaga Proiektu arduraduna olatz@horregatik.com 619993762

Ana Soro Proiektu arduraduna ana@horregatik.com 620100041

Oihana Pagola Diseinatzailea oihana@horregatik.com 665701447


GUREAK TALDEA

>> prentsa kabinetea barne aldizkaria urteko memoriak cd interaktiboak ikus-entzunezkoak webguneak 23

nº zk. 2009

25zk. 2009

24zk. 2009

Udaberria Primavera

Uda Verano

kontu

kontu kontari

Negua Invierno

kontu

GRUPO

GUREAK ARANTX

Gureak Taldearen helburu nagusia desgaitasuna duten pertsonen lan integrazioa da. Horretarako, hainbat enpresa eta ekimen martxan jarri ditu 1975. urtetik hona. Jada 4.000 lagun dira eta Horregatik Komunikazioarekin kolaborazio estuan egiten du lan bere komunikazio gaietan; prentsa kabinetea, barne aldizkaria, urteko memoriak, cd interaktiboak, webguneak, ikus-entzunezkoak, besteak beste.

A ACHURR

A «Lanea n hartu du hastea izan da dan erab nire akirik on bizitzan ena»

La formación:

apuesta clave en un año de dificulta des

BERRIAKN OTICIAS: s Nuevo ERREPORT comedor AJEAREPO Gudamendi s GALAN RTAJE:

TAMARA CADENA

: s GUREAK Ulia eta Ondarretak o aterpeetan s ERREPORTAJEAREP Nuevos clientes ORTAJE: s Presentaci en GUREAK ELEKTRON

«El Grupo Gureak me ha dado la llave para trabajar en una empresa como Inasmet»

BERRIAKNOTICIAS: s Fin del ERE en GOIPLASTIK s Plaza gehiago Sanmarkosene eta Amaraene egoitzetan ERREPORTAJEAREPORTAJE: s GALANTEN 25. urteurrena: Garbiketan, galantak!

s GURE AK

BERRIAKNOTICIAS

ón del balance

económico social

del 2008

IKA

se reinve

nta ante

Ten 25.

la crisis

urteurrena s Taller de risote rapia s Suple mento espec ial, nace EGUNON


desgaitasuna discapacidad GRUPO

GURE

AK

ONDORENGO GALDERAK BURUAN BADITUZU‌

ONDORE NG BURUAN O GALDERAK BADITUZ U‌

sNolaKONTRATADEZAKETEZGAITASUNENBATDUENPERTSONABAT

s:EREGINDEZAKETLANGILEEN%2arenKUOTAEZGAITASUNEN BATDUTENPERTSONAKKONTRATATUZBETETZEKO

sNola

KONTRATA DEZAKETE ZGAITASUN s:EREGIN ENBATDUE DEZAKETLA NPERTSONA BATDUTEN NGILEEN BAT %2arenKUO PERTSONAK KONTRATAT TAEZGAITASU UZBETETZE s:EINBES NEN KO TEBIDEHA alternatiba RTUDAITEZ KEKONTRAT gisa? AZIOAREN s:ERNOLA KOABA NTAILAKIZAN GODITUNI REENPRE SAK

GUREAK

GRUPO

memoria

2008

GUREAK

TALDEA

K ERANTZ

LANGILE BAINOGEH IAGOx ESKATZEN BADITUZ DUENBEZA U eta‌ LEG LA PLANTIL PERTSONAK LARENA KONTRATAT EZGA UZBE

edoxINONGO

TEEZBADU ZUx

UNGO DIZ EAK

U:

1

2

ITASUNENB ATDUTEN

BETEBEHA DUENPERT RRIKEZBAD SONABATK UZUERE E ONTRATATZE PERTSONAH ZGAIT KOinte AUEILANPO resaBADU ASUNENBAT STUAKESKA BATEKINLAN ZUEDOTA INTZENDIZ EGINNAHI KIENENPR IZANEZGE ESAREN RO

3

GUREA

i

aurkibidea Ă­ndice

GUREAK TALDEA GIPUZKOAN

Goiar

Gipuzkoako paisaiaren zati izatea lortu dugu. Gure helburua

enpresak barne hartzen dituen sarea osatu dugu.

Gureak Taldearen aurkezpena PresentaciĂłn Grupo Gureak

5

EL GRUPO GUREAK EN GIPUZKOA Hemos conseguido ser parte del paisaje guipuzcoano. Nuestro objetivo ha sido siempre llegar a todas las personas con discapacidad de Gipuzkoa. Para ello, hoy en dĂ­a egiteko contamossoziala Gure con una red de centros de trabajo, centros asistenciales Nuestra labory social empresas que se extiende por todo el territorio.

KONPRO

MISORIK

12

Goroldi

sR

RHH GRUP OGUREAK COM RENBULE GOSAREAN

Loraldi Guregas

DONOSTIA

Gureserbi Gureak Ostalaritza Sutondo Gupost Gudat Gureak languneak

-k ESKAINITAKO ZERBITZU OSAGARRIAK

1

19

Gureak Elektronika Zuloaga & Gureak

BESTEAK/OTROS BESTEAK/OTROS GUREAK GUREAK egoitza egoitza soziala soziala SedeSede socialsocial GUREAK GUREAK Sanmarkosene Sanmarkosene Amaraene Amaraene

Garai berriak, errealitate berriak AdaptĂĄndonos a los nuevos tiempos

29

GUREAK GUREAK & Goyeneche & Goyeneche Fundazioa Fundazioa (eguneko (eguneko zentroak) zentroak) GUREAK GUREAK & FundaciĂłn & FundaciĂłn Goyeneche Goyeneche (centros (centros de dĂ­a) de dĂ­a) Kutxa-Zeharo Kutxa-Zeharo

GURE EGITEKOA

Pausoak Pausoak

}

Egokia zaion lanpostuaren bidez, pertsona orok bere gaitasunak eta interesak garatzeko bidea aurki dezan lan egiten dugu eta bizitza sozial eta ekonomikoan parte hartzeko ezintasunen bat duten pertsonen eskubidea bultzatzen dugu. Errentagarritasun sozial altua eta kudeaketa egokia lortzea da gure helburua eta gogor lan egiten dugu gure bezeroen beharrak asetzeko. Gure departamentuak eta langileak inplikazio handia dute prozesu guztietan eta baita eskaintzen ditugun zerbitzuetan ere. Jarduera konpetitiboak martxan jartzen ditugu beti ere gure hazkundeak adimen urritasuna duten pertsonentzat geroz eta lanpostu gehiago sortuko dituelakoan.

AURKEZPENA Gureak Taldea ezintasunen bat duten pertsonentzat lan aukerak sortu eta

NUESTRA MISIĂ“N

PRESENTACIĂ“N

Aspiramos a que la totalidad de estas personas encuentren una vĂ­a para el desarrollo pleno de sus capacidades e intereses y consigan una participaciĂłn activa en la vida

kudeatzeko jaio den enpresa-taldea da,

Somos un grupo empresarial creado para

social y econĂłmica, a travĂŠs de una alternativa laboral

eta, batik bat, adimen urritasuna duten

generar y gestionar oportunidades laborales

adecuada a sus potencialidades.

pertsonen alde lan egiten du.

estables y lo mĂĄs adaptadas posibles a las limitaciones de las personas, dando prioridad

Perseguimos las mĂĄs altas cotas de rentabilidad social y de eficiencia en la gestiĂłn, orientando la organizaciĂłn hacia el cliente para la plena satisfacciĂłn de sus

a las personas con discapacidad intelectual

necesidades y expectativas. Trabajamos implicando a

de Gipuzkoa.

todos los departamentos y personas en la mejora continua de nuestros procesos y servicios y promocionando actividades competitivas que nos conduzcan a mayores niveles de generaciĂłn de oportunidades de trabajo.

IZANGODITUNIREENPRESAK s:ERNOLAKOABANTAILAK E BEH

ARRA?

4 (1) Jesús Mari Alegri a, EROS (2) Migue KI l Amundarain (3) Leire , Elvira, HOTE Casa ECEIZA (4) Tamar L LOND RES a Caden as, INASM Tecnalia ET –

1

ZER DA %2aren BETE BEHARRA?

ZEIN BESTE AUKERA DAUDE LEGEAK ESKATZEN DUEN %2aren BETEBEHARRA BETETZEKO?

Minusbaliatuen Integrazio Sozialaren 1982/13 legeak (LISMI) zera dio: 50 langile baino gehiago dituzten enpresa publiko nahiz pribatuek plantillaren %2a baino gutxiago ez den kopurua ezgaitasunen bat duten langileak kontratatuz bete behar dute.

Badaude integrazio lege hau betetzeko kontratazio zuzena ez den beste aukera alternatibo batzuk:

ZER EGIN DEZAKET LEGE HAU BETETZEKO?

BEHA

GUREAK TALDEra hurbildu, bertan zure enpresarentzat formularik egokiena zein den aholkatuko baitizugu dohainik eta konpromisorik gabe, eta informazio osatua jasoko duzu ezgaitasunen bat duten pertsonak kontratatzeak ekarriko dizkizun abantaila legal eta ekonomikoen inguruan. Gainera, GUREAK TALDEtik prozesu guztian lagunduko dizugu, zure enpresan hasten den pertsonari jarraipen bat egingo diogulako bere ikaste eta egokitze prozesuan.

R GU ZTIEI

Minusbali atue no gehiago n Integrazio Sozia ez den kopu dituzten enpresa laren 1982/13 legea publiko ERANTZUNGO rua ezga TALDEAK k (LISMI)DIZU: 2 GUREAK nahiz priba itasunen zera dio: tuek plan bat dute ZEIN BEST tillaren %2a 50 langile bain langileak ZER EGIN LANGILEBAINOGEHIAGOxBADITUZU eta‌ LEGEAK E AUKNOLA kont baino gutx KONTRATATU DEZAKET EZGAITASUNEN ratatuz bete ERA DAU DEZAKE DE LEGE Badaude T LEGE behar dute iago ZEIN ABANTAILA BAT? AK ESKA HAU BET GUREAK ESKATZENDUENBEZALA PLANTILLARENAEZGAITASUNENBATDUTEN integrazioBAT DUEN PERTSONA . TZEN DUE TALD ETZEKO? lege hau Era hurb PERTSONAKKONTRATATUZBETEEZBADUZUx IZANGO DITU NIRE N %2aren tuko baiti betetzeko 1. Kontratu GUREAK TALDEAk erantzun osoa eskainiko dizu eta BETEBEH zugu doha ildu, bertan zure kontrataz merkatal ARRA BETE sunen bat edo inik eta ENPRESARENTZAT? edo zibil zuzena suna duen xINONGOBETEBEHARRIKEZBADUZUERE EZGAITASUNENBAT guztian pausoz pausoiogidatu zaitu. konpromi enpresarentzat duten perts ez den beste bat ezart TZEKO? langileprozesu formulari sorik gabe inguruan zea Enpl autonom onak kont makinari aukes%ZGAITASUNENBATDUEN k egok BADUZUEDOTA , eta infor . GainDUENPERTSONABATKONTRATATZEKO egujasoko ra alternatib o prozesuaren a, ekipo 1. Kontratazio ratatzeak interesa Zentrodituzun kin, enpr eta mazio osatu iena zein den hasten den era, GUREAK -ondasun bate Berezi (EZB o batzuk: ekar esaren jardu aholk riko TALDEtik 2. Kontratu PERTSONAHAUEILANPOSTUAKESKAINTZENDIZKIENENPRESAREN edo beste a jasoko perts dizkizun laguntza ekonomikoen informazioa emango PERTSONABATKONTRATATZENDUEN onari jarra prozesu erarakodizu. ) batekin duzu ezga aabantaila edozein merkatal edota ezga guzt ipen bat beharrezk behaeta italegal eta edo BATEKINLANEGINNAHIIZANEZGERO autonom itarrezk ENPRESAKLAGUNTZAEKONOMIKOAK zibil egingo diog ian lagunduko 2. Lanpostuaren azterketa egin enpresan oak o ekon bat o balia diren lehen batekin, 3 omikoen dizugu, bide ulako bere ra eram NOLA KON enpresar aurre rriak eska gai, zure enpr bat duten langileentzat JASOTZEAZGAIN BEREENPRESAREN atea EZB lan aukeraken horniketa ikaste eta en jardu intzeko. ezgaitasunen rako. esan batekin era arrun egokitze BAT DUE TRATATU DEZAKE edo bilatuko dizkizu. taz kanp 3. Diru-lagu prozesua %RANTZUKIZUN3OZIALAINDARTUKO N PERTSO T EZGAITA o dauden ezgaitasuna n. ntzak ema NA BAT duen lang SUNEN GUREAK ? txertatzea n3.edo Langileen aukeraketa eta lanpostu berrira zerbitzuak etaDUETAEZGAITASUNADUTEN ile babes ekint TALDEAk edo ezga zerbitzu erantzun prozesu zak publikoko itasu osagahoberen egokitzen diren hautagaien aurkezpena PERTSONENGIZARTERATZEAREN ZEIN ABA osoa eska guztian elkarte edo na duten perts egitea, heziketa pausoz paus NTAILA iniko dizu profe onen egingo dizu. fund 1. Kontrataz ADIBIDEBILAKATUKODA siona aldek 4. Lan-enkla azio bati. IZANGO eta o gidatu la, lan-m o enplegu zaitu. DITU NIR be baten 4. Hautatutako sortzlagundu laguntza io prozesuaren pertsonaren prestakuntzan ea helburu unduan E eraketa, ENPRES eta ekonomik s:EHARKAKOAURREZKIAK aurrez EZB duen ARENTZ oen infor jasoko dituzun erabilpen eta bere jarraipenaz 2. Lanpostua batearduratuko AT? mazioa kin kont da. GUREAK DOHAINIKJASOKOBAITUT emango s%ZGAITA ratu bat ezgaitasu ren azterketa egin dizu. egin 5. Lan-taldeen sentsibilizazioa lantzen lagunduko SUNENBA ez. nen bat LANGILEARENPRESTAKUNTZA TDUEN4 PERTSONA duten lang eta enpresan bilatuko GUREAK dizu, batik bat ezgaitasuna duten langileen BATKONT dizkizu. ileentzat LANPOSTUANLAGUNTZAETA TALDEA RATA ENPRESAK lan auke KONPROMISORIK GABE K HON 3. Langileen integrazioa gertatzen den tokietan. rak ETA DOAKO AHOLKULARITZA s%ZGAITAS LAGUNTZA TZENDUEN AKO HAU JARRAIPENA aukerake UNENBAT EKONOM (1) Jesús Mari Alegria, EROSKI JASOTZEA hoberen ta eta lanp DUTENLAN IKOA ZGAIN B 6. IntegrazioarenEK jarraipen eta mantenua kontratuak ESK egokitzen s:UR (2) K Miguel Amundarain, Casa ECEIZA AIN GILEA EREE ostu EENPRES TZEN DIZ %RANTZUK KKONTRAT berri NPRESARE diren haut egingo dizu. IZUN3OZ (3)NLeire Elvira, HOTEL LONDRES AKONEURRIALT dirauen bitartean. ATZEKODU KIZU: agaien aurk ra s+ASUBA IALA ERNATIBOE DUETAEZ ZUNBETE ezpena GRUPOGUREAKCOM sRRHH 4. Hautatuta (4) Tamara Cadenas, INASMET – EAN KOITZ BEHA NAP GAITASUNA INDARTUKO RRARIERAN LIKAZIOPO EGINBEH ko perts DUTEN PERT Tecnalia s,AN AHO TZUNOSO SIBLEENIN eta bere ARREKOTRA onaren pres RENBULEGOSAREANSONENGIZARTE A LKULARITZA GURUKOA jarraipen MITEADM RATZEAREN ADIBIDEB KONTRATA NALISIA az arduratuk takuntzan lagu EKONOMIK INISTRATIB 5. Lan-talde TZEFORM ILAKATUKO ndu OEIDAGOK OEIBURUZ o da. ULABAKOI DA IONEAN KOINFORM dizu, batik en sentsibilizazioa s)NDARREA TZAKESKA s:EHARK AZIOA INIAHALD bat ezga NDAGOEN lantzen AKOAURR lagunduk integrazio itasu IZKIZUNA LEGEGINTZ BURUZKOI EZKIAK DOHAINIK o BANTAILAL a gertatzen na duten lang ANAURRE NFORMAZ JASOKOB ileen EGALETA IKUSITAKO IOA den tokie AITUT 6. Integrazio LANGILEAR s%ZGAITAS ERREFEREN tan. ENPRESTA aren jarra UNENBAT TZIALEGAL dirauen KUNTZA ipen eta LANPOSTU DUTENLAN

BETEBEH ZUREENP bitartean man ANLA GILEE RESA ARET tenua kont . GUNTZAE KOBESTE NINTEGRA AISUNEI JARRAIPEN ratuak TA LANGILEEK ZIOARENK s%NPRESA A INELKARLA ONTZEPTU REN%RANTZ ALANTZEKO NEAN UKIZUN3O AHOLKULA INFORMAZ RITZA ZIALAHOB IOSAIOAK ETZEKOHA RDITZAKEZ UNNEURR IENINGUR UKO

ERAN

TZUT

EKO G AI DA

gaitasunak lantzen

www.grupogureak.com

'52%!+4! ,$%KOZER BITZUHAUE %USKO*AUR K%UROPAK LARITZAKO% O&ONDO3O NPLEGUETA JASOTZEND ZIALARENE &ORMAKUN UTE TA TZA3AILARE NDIRU LAGU NTZA

Goiplastik

Gure zenbakiak Nuestros nĂşmeros

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS APORTADOS POR

G URE s:EINBESTEBIDEHARTUDAITEZKEKONTRATAZIOAREN AK T ZER DAalternatiba gisa? ALDE %2aren BET A

i

GAB

www.grup E ETA DOAKO AHOLKULARIT ogureak.c ZA omGalant

Gipuzkoan ezgaitasuna duten pertsona guztiengana iristea izan da eta, horretarako, lantegiak, asistentzia zentroak eta

gaitasunak lantzen

K

G U R E A K TA L D E A B E H A R G U Z T I E I E R A N T Z U T E K O G A I D A

GIPUZKOATIK KANPO / FUERA DE GIPUZKOA

1. Kontratu merkatal edo zibil bat ezartzea Enplegu Zentro Berezi (EZB) batekin edota ezgaitasuna duen langile autonomo batekin, enpresaren jarduerarako beharrezkoak diren lehengai, makinaria, ekipo-ondasun edo beste edozein beharrezko baliabideen horniketarako. 2. Kontratu merkatal edo zibil bat aurrera eramatea EZB batekin edo ezgaitasuna duen langile autonomo batekin, enpresaren jarduera arruntaz kanpo dauden zerbitzuak eta zerbitzu osagarriak eskaintzeko. 3. Diru-laguntzak eman edo babes ekintzak egitea, heziketa profesionala, lan-munduan txertatzea edo ezgaitasuna duten pertsonen aldeko enplegu sortzea helburu duen erabilpen publikoko elkarte edo fundazio bati. 4. Lan-enklabe baten eraketa, aurrez EZB batekin kontratu bat eginez.

GUREAK TALDEAK HONAKO HAUEK ESKAINTZEN DIZKIZU: s%ZGAITASUNENBATDUTENLANGILEAKKONTRATATZEKODUZUNBETEBEHARRARIERANTZUNOSOA s:UREENPRESAKONEURRIALTERNATIBOENAPLIKAZIOPOSIBLEENINGURUKOANALISIA s+ASUBAKOITZEANEGINBEHARREKOTRAMITEADMINISTRATIBOEIBURUZKOINFORMAZIOA s,AN AHOLKULARITZAKONTRATATZEFORMULABAKOITZAKESKAINIAHALDIZKIZUNABANTAILALEGALETA EKONOMIKOEIDAGOKIONEAN s)NDARREANDAGOENLEGEGINTZANAURREIKUSITAKOERREFERENTZIALEGAL BETEBEHARETAISUNEI BURUZKOINFORMAZIOA s%ZGAITASUNENBATDUTENLANGILEENINTEGRAZIOARENKONTZEPTUALANTZEKOINFORMAZIOSAIOAK ZUREENPRESAKOBESTELANGILEEKINELKARLANEAN s%NPRESAREN%RANTZUKIZUN3OZIALAHOBETZEKOHARDITZAKEZUNNEURRIENINGURUKO AHOLKULARITZA '52%!+4!,$%KOZERBITZUHAUEK%UROPAKO&ONDO3OZIALARENETA %USKO*AURLARITZAKO%NPLEGUETA&ORMAKUNTZA3AILARENDIRU LAGUNTZA JASOTZENDUTE


GRUPO GUREAK

>> gabinete de prensa revista interna memorias anuales cds interactivos audiovisuales páginas web

GRUPO

GUREAK

El objetivo principal del Grupo Gureak es la integración laboral de las personas con discapacidad. Para ello, desde su nacimiento en 1975, ha puesto en marcha numerosas empresas y proyectos hasta llegar a formar, a día de hoy, un grupo de casi 4.000 personas. Horregatik Komunikazioa colabora estrechamente con Gureak en su área de comunicación, encargándose del gabinete de prensa, la revista interna, las memorias anuales o desarrollando otras herramientas como CDs interactivos, páginas web, audiovisuales, etc.


desgaitasuna discapacidad


GUPOST

>> Komunikazio aholkularitza Prentsa kabinetea Ekitaldien antolaketa

Gupostek eta Horregatik komunikazioak beren indarrak batu ohi dituzte proiektu ezberdinen komunikazioa garatzeko. Horien artean daude, esaterako, Gupost beraren 25.urteurreneko ekintzak eta komunikazio erremintak, EgunOn enpresaren gizarteratzea eta bestelako proiektuak.


desgaitasuna discapacidad >> Asesoría de comunicación Gabinete de prensa Organización de eventos

Gupost y Horregatik Komunikazioa colaboran habitualmente en el desrrollo de proyectos de comunicación. Entre éstos cabe destacar el 25 aniversario de Gupost, donde se llevaron a cabo diferentes actividades y herramientas de comunicación, o el lanzamiento de la empresa EgunOn.


ARANSGI

>> Erreminta korporatiboak Sentsibilizazio kanpaina Liburuxkak Webgunea

>TRYZ O

>TRYZ OP NLWT

P NLWTOLO

OLO NZX`YTN

AransGi, Gipuzkoako pertsona gor guztien bizi kalitatea hobetzeko eta jasaten dituzten oztopoak arintzeko lan egiten du. AransGirekin elkarlanean Horregatik Komunikazioak sentsibilizazio kanpaina bat sortu zuen pertsona gorrentzako irisgarritasuna hobetzeko asmoz. Horrez gain, beren katalogo, liburuxka eta bestelako erreminta korporatiboak gauzatzen ere parte hartu du.

L_TaL

NZX`YTN

L_TaL

^

En Arans Gi personas trabajamos para mejor sordas de Gipuz aspectos ar koa. Desde la calidad de mĂŠdicos, vida de familiares psico nuestros todas las de las perso lĂłgicos, educa centros atendemos tivos, nas con dificultade laborales, sociales s de audic y iĂłn.

 Â&#x153;<`x XP [L^L

*

sMi voz estĂĄ ronca, sMe cansa cansada, hablar. sPor se rom la noch pe. e, ya sTengo no me la garg queda sHabla anta voz. irrit ada ndo me sMi y, a vece falta voz no aire. s, me tiene sMi duele. alca voz es mĂĄs grav nce y siem sCuand pre teng e y no o salg o que puedo o por sCuand forzarla la noch cant ar. o vuel . e o esto vo del sMi hijo /a y en no pue fĂştbol, cam ambient pamento de hab es ruid lar sin osos , excu grit ar. no pue rsiĂłn... do hab no teng lar. o voz.

Â&#x153;<`x X>TRYZ OP NL_] P [L^L* WTOLOLM NLUZXZ >TRYZ O Â&#x153; ZN `YTNL_TaL P NL ;Z] >TRYZ OP NLWT WTOLO \` Nx ZX[TP] TLW `YTNOZ NZX`YTNL_TaL >TRYOL L_PYNTÂ L_WLTaL aZe Z O>TO P N RYZ O LWTOL L_PYNTÂ Y * P NO LWTNZOLX`O YTNNZL_ d OP L^PY [^TNZWÂ RTNL Â&#x153;< X`TaL []ZR]LX d `xL P[Z^ dZWL LaZe W*L^ ^Z]LXTPY_Z >TRYZ OP NLWTYTNL_TaL d OP L^P^[^TNZWÂ RTNL L_ L OL Q O PY Z] O ]P L[ NZ L NT P []ZR]LX X`dYTNZd L_LZ [TaLWLZ Z]SLLWMTXWTTP_Â YLN Y_ZTÂ Y L_PYNTÂ Y LXTWTL^ L OP L_PZRdO`Z[x Z OTN L L Â aP^POYPP NPY_]LW YN NL TÂ Y L _TWLd aL^NZ X`LYTNXL_TaL L_PYN L

^

_]LMLUZ ZN TLW

En Ara nsGi pers trabajam ona os para aspecto s sordas de mejorar familiar s mĂŠdicos Gipuzko la cali a. Des , psic es de de nue dad de las pers olĂłgicos vida stro , edu onas En de tod Si tienAransG con dific cativos, s centros as i trab pers es ultades laborale atendem las actividaonadific s ulta ajamos os s, soci de aud aspecto d prosordasdes ales en laparaObje iciĂłn. mejorar fesionade Gipu tivos : s mĂŠd y voz que fam icos, l y/o zko la ESTĂ S iliares psic tus a. Desent dad de orpcali de relacionde nue ecen ContamA TIEMPOlas pers olĂłgicos vida stro , edues soci s tu ona de tod . cativos,ales cenvida una atenos con mĂŠdAcĂŠrcate s con dificsOrie ntar a: tros, tu aten as las a las ultades labo perso rale TU PRO ciĂłn inte icos esp AransGplante nasdem ada, os s, soci sorda defacilit ecialista i. audiciĂł BLEMA gral y ando los ales y s y a su entorno, ssAgi trĂĄmites n. en foni PUEDE aprende segĂşn la y gestio atrĂ­los TENER rĂĄs a util lizar nes neces demanda a ytrĂĄm logoites relacio izar SOLUCIcertifi arias. cado ped tu de vozminus Ă&#x201C;N ayuda que nados valĂ­a,ascertifi s de emergde man te ofrecon todo tipo era corr cado de docum encia social cerĂĄn ecta. de famili entaciĂłn: a nume , solicit sCoordina udes rosa,

 Â&#x153;;Z] \`x [TP] a) Por

mal

fun

OZ WL aZe *

cionam sMal uso iento sTensio de la resp iraciĂłn nes mus sM

del me can

ismo En Arans culares alas Gi de la sMala posturas personas trabajamos para mejor imposta corporal sordas sFalta es de Gipuz aspectos ar ciĂłn de de koa. Desde la calidad de mĂŠdicos, En Arans la voz sSobrec coordina vida de familiares psicolĂłgico nuestros Gi traba todas las ciĂłn fono de las persoperso arga jamos centros Entivos, educa nass,sorda AransGi para mejor vocal atendemos b) Por -respira sEl nas con traba s de Gipuz cavid labor aspec apa ar la calida perso toria ales,jamo ad nasal patolo tosdificu koa. s les producto rato resp socia mĂŠdicltade para mejor d de vida snas Desde de sorda os, psico familiares gĂ­as audiciĂłn. y nuest aspec ar la calida de todas sInflam lĂłgicoss,de Gipuz modulad r del flujo iratorio : en las tos mĂŠdic de las perso koa.ros centros las Servici educativos, aciĂłn Desde de vida del aire es el familiares o para atenddemos cuerda sPa nas conos, psicolĂłgico nuest de de farin labor o todas orig tolo ros epiglotis form de las dificu degĂ­as sLa ales, socia centros s voc s, educa las en alĂŠr A travĂŠ laring ge apo ar la que es persoltade lari : nĂłd Objeti atend pulm s de tivos, labor e les y ales nas con s del progr yo ulos En gico, voz. audiciĂłn. Ăłn derec Arans vocalesSernge y ase trĂĄqu c) Porvos vici: en ella dificu tĂłxico la integ , pĂłli Gi ales, socia emos ama socia ea traba ho ltade sor que vibro de pos, raciĂłn jamo (tabaco. bronquios s de pat:olo se encu les y am l deperso ate s audic quis para social de Obj Aransnas sociedad. ien iĂłn. mejor ..), te... sLo gĂ­a de sInform sPa eti an cuandoncientr Gi, sorda to a Ăłn an de produ las aspectos ayudas ar facilits de Gipuz las faminfeccioso... individuales, fosa s resonadvos : forma conjunr los servicios pasa psilas ctos de koa. Desde la calidad de la mo a hacer AcompaĂąamos personas sorda mĂŠdic amos cuer consecue ar a las resia, parĂĄ el flujocol das apoyo, Ăłgi ores: vida de familiares s enos, psico s nasa de inter frente y ayuda vilidad nuestros ta con la ilias etc. d)ncia sAt lisis... lĂłgicos, todas las a situa cavi o entida pretaciĂłn les.. de aireca a las mos a de las la (len ...s en familias sobr centrDes Asocia ciones guaend educa des con de las personas os de er a .) y Ăłrga dades (far . de lengu person , labio atend la vida cotidianas este colec sAy uda dificulta e necesidad ciĂłn de Sordo servicio cual Araemos con dificu tivos, laborales, tivo a de signos inge, cuerda ellas nos fono diaria la sordera es puedes s,aqu s de nsgi man . person as sor en Arans Objetivos de un/a boca, ltades , de socia dĂ­bupers sordo/a r a los pad tratamo de sus den para s voc intĂŠrprete Gipuzkoa. Las y mod Gi o en diafr les as Objet la...)onasartic das ulat : de audictan Dono y cambiar ser aten BasĂĄn sord epigl agma sDifica ivos: hijos/as sus res pulm la Asocia orios ales sord iĂłn. pueden !CTIVIDpersonas s de donos iagn ndo adecuad con sus as en to por sAcompaĂą Ăłn izqui as con stiaSan otis nos de ciĂłn de didoalgu de volu solicit ar ADE . pecu y madres los bir reci erdo s por Paseo la leng ostilas respues ar a la la inci de Sordos resultdar especiade Arans carcual problem SebastiĂĄn este S losMons, men a acep el desc a que ayud liaridad ados sanida losidades los serv de Gipuz Giden persona ua de una diseĂąa y form del diagn 103 as sles ta a tar y d, admin Ofrec sOfrecer cia de onocimi de la koa. e a redu es pers mos un aten sorda en LARITolos signos tras cara el uso planifi torn laistrac ercter psicopa com 20015a icios ordi caciĂłn losdel necesid ciĂłn Ăłstico NGE a ona programa una atenc trastorn apoyo osvoz. los ento sAy uda iĂłn rico, y cono de la especia foniĂĄt mentale DONOSTIA-SA (ayun Ă­stic mism nari sAp Acu de una cir el sent les, tran prender iĂłnsmĂŠdic ad que adecu de PolĂ­ tamientos, servicios relacio s#O oeduca los/as leng ciendo os deb tolĂłgicos Santa LucĂ­a, sAse as scom o. Adem yPoten os sorar N SEBAS se efectĂş tivos oyar dir unos ado smitiend a su hijo liza Berg s que idazka men de una r a las pers ua de alda situaciĂł imiento que encu itiner sFacilitar TIĂ N nadosLONI ĂĄs, las perso tienlogopedas tica perfil ido a Diput aciĂłnâ&#x20AC;Ś aneces a ritza@ las cara unic conara en estrec ciar 13 a las tale arios pres AransGi conASD en el de cada e el cole de un meno Social aransg signform /a segunda o info elarios de problem lasa fam la dific 20400 atenc aperso ativ ona n espe sha la justici desar cada entai.org Diag organiza entran nas EVERAN en cterĂ­sticcuerd os. ), entida iĂłn ĂĄrea persona. ctiv coord as son perso rmaciĂłn rollo Tel.: (943) bĂşsqueda informaciĂł Ser Bonifacio estenas nĂłst donde s restride la n las eque a, O sD sorda ultad TOLOS cial comansiedad Aativo integr evalua as vocal inaciĂł discapacs sordas as de ilias de na sl perso vicio globa n des de trav ico s La y das Por med o as ctivo sorda cole Laskur A pers inmig per 27 aciĂłn orient Dip das banca n de emple imp que para com te la de de en segu con 50 intr- Ă­nse nalizados. ĂŠs del claras para es erivar posibl sAseso ain, 13sexrela de forma de aciĂłn por de o la sord sonaten 55 saluds ctivo, el .perso utae,ciĂłn social la periĂłd onas rante rias, alumn el proc genera idad unicativ deimie amiciĂłn 27 55 Orienta o, laAtend la Fed as derĂĄ etc.aten niĂąo 20570 colabo labora propo adoone io del n, ensord que precis Padres y sordas,tolosa@aransg cas a aqu narĂĄ soci 32de nal men si la hub Fax: nto legislaemos era s/as com (943) a jĂłve sordo eso 29 Uno de BERGA rar a adecu era. stro rcionĂĄnue Fora un espe eraciĂłn de icarando ciĂłn un ciĂłn as oyen sSen la may ciĂłn psic tal, en de sord el esta ocon al y famsordas ellas las divers Prosibiliz de 08 adol en RA eyindivid sudesde este ndole porentida vigent utilizand i.org a. nes con los siguie iera. ace09pta evolu gramaar sanpad osl de ydesar gos el orĂ­a pers Tel.: orientAmi cialista seĂąas VascaolĂłg os/a Apo temas do deiliar. que se sus da. cier e, los ntes colectivo entor tes, facillos Gipucomo bergar rollo necesid sord (943) 65o aliza s, onas des afines vida adult objetivos mĂĄs resrĂĄy aciĂłn, desTr Reali de identi al sectos Fomentar nolosualiza derec to con ciĂłn yo encuentr patol ciĂłn de a@aransgi.or de os/a los y zko de de las ica s%N y poten su 20 a zaciĂł hos ogĂ­as sord la mad . autoe 36 Sord itan aten . Aso las sus dadel a, en CV y el en important empresarila igual laboraFam De acuer CUENTRO aba os (FEV : n de:stima caso g atendes doidad ciacfunc arcomp as a Fax: (943) cual an juventu ades emo s,cialida ciĂłn Dep su func intentamoa de las perso Tel.:sEn anis las mecres Alter . Ara ioneiĂłn riquece de sord s, orga do cones de Arans etc. aĂąero (943) de las perso les, ilias 65 20 36 sobredad acion )NTERTE casos jar de cionales demde s de su los serv es acĂşs APAS). s al personas iĂłn. oslaseduca de per nsGI disp artamen form el conci Gi oyent as facil 76 27 ciones moos/a sordas. voz hab rela de s en es niza de nas r centros d sordsAco icio deles,las Educ posibi s0RU convenies0R nas procurandos que las perso a coor es el de OGR sorda erto educa tiva que RRITORIAen los que ticas a. Par diseĂąa vozsus Por medi onemos to Fax: (943) sonas s gen itan 03 el entorn y (ton la de la las - Retra lidade mpaĂą EBASA s. lengu Padres do por la sos aje: ndo (pos , org nas aciĂłn rela ar, apoya s sorda posibi sistemas UDIOLĂ&#x2DC;s en los centro eral a ello del eran ncia o AMA 76 27do o de nuest una mejode infor infancia y cant gen olada tivofacilitar sord !5 de sorda del Gobie Lengu tura, sCoordLDE*Ă&#x2DC;V se prod dinada con Federac o, inte litenajela DIAGNconjun lingßíst Alter la empre aniz de form 03lasEn comcaso - Disfas do nsid y Ami tamen as. su grav es,!! acionteGICASPARAC es ra en mar, s disfru rno Vasco imĂĄ cion iguald Ă&#x2DC;STICO rela s escola unic amo sa , des r ysser ucen y cons ro suscritoel trĂĄns aciĂłn ENE facil inter los y ia gos iĂłn icoada,

PM

L[ZdZ WL ]PZ] TÂ Y OWZ`NRZ LSL_TaMTLLWTW_LNTÂ Y [x

U Â aPYP^ ^Z]OZ^ L^ Q OTWTLTLRY^Â ^_TNZ U

OTLRYÂ ^_TNZ

OTNL d NZX`Y

TNL_TaL^POP NPY_]LW

voz^POP NPY_ ]LW

^ ^Z]OZ

^L^ Â&#x153;<`x [`POZ SLNP]*

Donostia

- San

Tolosa

^POP NPY_ ]LW

Berg Servicio con el ito a la DESORDERA con sus de nueElimi escon inar y el trabaj gen apoya en los ad -deDisfon ara de nece Objetiv edad ")%24! ad, es posi jaciĂł de ĂŠstos s dive res respe , unive cada su calida Serv de los En Arans para itar rede de una , desde de los del ServVasc eguirque aciĂł narmedi la voz:ONlRMAREL Depa - Trast r y ten oportĂ­as con losS3ORDO conduc n, resp n med arios entre 2ECIĂ?NNA sReforz las barre stro orien hijoirac persona d de DiagnĂłst rsas ador/ cto auton Aransde unida sitar ornos niĂąocaso que timb unaapre os: . Gi ofrec Sordos icio a de Aso tas soci icios Soci re... a sordo o al merc rsidades, tiva S, tar emos s/ iĂłn. iantreha por:desAdel medidas de o Labortamento s soci GiApoy Servicios sMediar en la ras actisordo la respu omĂ­a econĂł intenda pres nos encar sorda vida. ) ys.el empresas esintrod Alter 0ERSONASDCIDOSDETEC inclus e uso s/as ssord de comu /a.ucir ar rehab escrit ico ral lectoalesde contamos ado labor se racc vida Donostia en el ales disr ales en tados(FEVVasc acion en el Colab iĂłn es oram ..), o deciacione esta educa mica, el habl progr s aiĂłnutili elbilit en gamo nicac ECUAL entrpato Dono yilitac ¡ NĂłdul CIĂ&#x2DC;NPcolect desura aciĂł os/ requiera uso territ os los recur RECOZivo centr proc las rela )) Ofre aquellos de n, iĂłn Salu s de Salu al de las orofa porAPA con amas conelprofe fam intermediaci aquellas situa s a ystiae todo . logĂ­a - San - Deglu A travĂŠ upti dist sordo de orio os os zariliar tiva conve . ciĂłn s!C - Afasia TIVID instit de ciales el leng n. sos tĂŠcnic iĂłn existeQUIER patolhistĂł teinto AraS) que tien eso de ciones entr espec con eld, lade Sanuaje con sorde vas. habla perso EDAD unacorr deris s Seba cione ntes en sorad ucion : ogĂ­as sPa nsG ADESDE resp d Mental Sebas stiĂĄn Ăłn comu s Orien los s de atĂ­pic la voz, , elcon niente interven nas cent cer la posi os y huma¡ Edem corr conci fin de fluentes, tarssano es, centr o y logopiales espacios stiĂĄn e los labora de del de rtic derico ra, lengu de calida - Disfag ecta a DiagnPaseo s0RUEBASR as el dĂ­a senso la eo erto Mons, nicati Gipuz de Sanid empl ecta. tĂŠcnvarĂĄ al logo a y la mad en estas voz, ipar participai (ate les sorde 3OCIALIZ aje ra. miembr nciĂłn uesta mĂĄs Hospitalaria ros de cono bilidad nos enseĂą edas que os riales,equip va: inform 103 d, conve ciĂłn com permanen que ofrecen en las que os direct koa. y/o necesarios a dĂ­a del y 20015 EALIZA¡ DASDE mantiene PĂłlipo activam ntesTolos inte la especad Ăłstic Para alumnia mixta delpara a alum ica voca peda nios, impla urez tanto atenc prom ivosDENTR -â&#x20AC;Ś aciĂłn s ACIĂ&#x2DC; Dono - ... anza y apren Gobie te en diver ialist ello, cerse s posos ado oyentes, tiem unicativ os deDon aeducativa, adecuada)) Tray Extr para ello. ysea patolaudic neces ODEL AransGi docen relacio de la racciones as nas ente . rno over dizaje de de: ntaciĂłn l. ogĂ­asiĂłn. en perso ¡ INGAU aria SCREEN y com tes CorditisFORMAAMBULATOR iĂłn itiner TIA-SA N en las stiaostia aho Vasco, con el DONOS ocio sos centr asesoram en el tar tem sOrient persona anada a, dad la fam en en la en la mediante desar /TOE de nuevo N SEBAS convivan con SanSanta los ilia - San s Facili nas realizamos con el Depa sEvaluar y realiz partir y alumnos a niĂąo Berg idazka finritza@ rollar a su cond los MISION resto asspit alaria DITIVO os educa Seba que form ante como s4RASTORN LucĂ­a, ^X^% !# Soci IA a la imp TIĂ Nque facil Dono proce s proce lidad la estructu Paseo tar al alumn de que ar a las Seba sos de ¡â&#x20AC;Ś proce ient la conES!CĂ&#x17E; s/as 13 experien ubicpara que, stiĂĄn edad acciĂłn ar elopcion de serv con comOSDE elsos diagnĂłstic rtamento aransg tivos. amos o aara iciĂłn stiĂĄ atenc de cual - Disfon alumn STICAS ados que Alter raciĂłn, importancia licĂĄn sordMons, itam segui dad  dolo comi.org os stiafam ado sordodimientos, Alteraciones n s 20400 SanEsp iĂłn conjunta VOZCA AransGi ado/%! MEDIA Tel.: acion cias y niĂąo mien Bonifacio familias sord icios a la es hospitalari en elija aĂąolaTolos part an20015 os/as103 Paseo os de paĂąeros etc. Ă­a quier Seba TOLOS (943) NTADA toes auditivas:NTELA de los dific )) a # y la acciĂł el proce del , etc. a, no n la opci ilias sobr . de - Estim stiĂĄn situacio 27 50simi tivas sinsoaltera funcional sordo )NFO Laskurain, de Sord - Disartforma individuel desarrol DONOS y a Mons, A la inserc habla : s0RU /a dedistinto os y extra sus LADA profesiona distintas EBASD existe 55 - 27 YHAB ) DIAGN Fax: UTILIZ ACIĂ&#x2DC;N ulaciĂłn e la han pod ultad de s 103 TIA-SA Tolosa ria tolosa@ de experien ciĂłn orgĂĄn iĂłn nes form lo nteslabora EVALO lare55 20570 eraRMATolos toma DELAS DISFON o. N SEBAS R sobr13 Berg precoz Ă&#x2DC;STICA hospitalari n coordinada Santa 32 s Form les aransg (943) al finaliz - Apren EDAD comune s Ă&#x17E;LTIM RACIĂ&#x2DC;N SYDE 20015 BERGA de decis y RA - Disfem a corr Ăłn metodo escolari Ă&#x201C;AS Rehab yidazka ica iones l- de 29PROCE TIĂ Ni.org ae su cias YALD difeASTĂ?C ar aiadivers )) LucĂ­a, con los AUDIT ritza@ DONOS ara ido ser tratacceso asFa 08 09 dizaje de COMO arlas ilitaciĂł 13 Salu zaci os impli Est d ecta las ESARRO lĂłgi rent perso s. y DESE aransg IVAAD TIA-SA la NICAS SAMIE Men real Tel.: cilit distin n servic Ăłn social ca sobre bergar able Santa vocal nas - AALA os AUDI pre y postq LLOEVO es a ellos (943) 65 perm APTAD i.org cados en Rehab N - Disglo NTOTA idad 20400 tas ados exis informa ar a las sorda es, profe ios Tel.: (943) a@aracer Bergara idazka las ilitaciĂł lectura labial Ă&#x2014;ALACĂ&#x17E;STICA etapa LUTIVO LucĂ­a,talBonifa NTOD (S.E 20 36 SEBASTIĂ N TOLOS itiendo que cubr Tolode sus hijo sord sia sorad grupos (perso OMETR s. cio en sutent ciĂłn inhe estr este camp s educa Ă&#x201C;ACONDUCTU DELA uirĂşrgica Laskur A nsgi.or . ritza@aransg n post impla 27EIMA .S.S familias )) la realid g ateg13 50 55Fax: coclea AUDI nas sorda PERSO y sus o, GEN s/as - Dispra tivas. 3ITU inteesgrid Dono su desa a lassanece .M.)a.ain, Tel.: 13nece que posi o. tolosa@ ad de ias de NA r s4RASTORN rentetoda (943) Fax: (943) AR 76 55 32 stiaTel.:- 27(943) nte Bonifa 65 20 i.org xia las persovoluntariado, OMETR s, famili AL Ă&#x201C;APED TOLOSA20570 aransg sus20400 sidades rrollo ad. bilit cio Laskur BERGA San 27 relaciĂłn sidasM PRUEmonit OSDE 29 08 09 (943) 27 50 36 IĂ&#x2C6;TRICAas, la 03 Seba ... i.org - Dislali expe RA info estud nas des. pers ain, BASDE otiv ores LACOM 55 Paseo en CONY iantes DESUSVERTI Fax: del sordas, a - 27 55 Tel.:)) stiĂĄn 13 ar tolosa@ riencias rma un may Res (943) con Mons, onal. DISCRde bergar Fax: (943) UNICAC 20570 tiempo SINRE , trabaj 32 (943) 76 103 En AransGi trabajamos para mejorar la calidad de vida de todas las itua aso a AUDIformĂĄ susBERGA IMINA -â&#x20AC;Ś 65 20 27 03 aransgi.org vitaa@ara or apro ciĂłn refe libre, etc.)FUERZ 29 08 09 OMETRndoles en adores CIĂ&#x2DC;NV r 36 LENGUAJE AF ENTESYETIOLOGĂ&#x201C;AS IĂ&#x2DC;NORALENCUALQU OVISU RA ciativo las familias sus les nsgi.orTolos ERBAL g AL Fax: acompaĂą rela para vechami rente Berg DONOSTel.: (943) ))20015 Tel.: (943) dentro bergar IMPEDANCIOĂ&#x201C;ATON y se imp AL la atenciĂłn personas sordas de Gipuzkoa. Desde nuestros centros atendemos (943) eros ASIAS AS RETRAS IERA a Recibir TIA-SA cion a@aransgi.or 65 20 36 ara a los 65 es de una oyentes. 20 y 76 27 03Santa OSDEL a este colectque conozcan LAARTICULAC ento N SEBAS 36su Ă&#x201C;COM liquen que participe METRĂ&#x201C;A Berg idazkaritza@ LucĂ­a, edu x Fax: TIĂ N auditivo producto aspectos mĂŠdicos, psicolĂłgicos, educativos, laborales, sociales y fam g imagen Tel.: ara en su Fax: rma ivo. (943) cativas info CONCAUSASTIĂ&#x2DC;NOELRITMODELOLASALTERACIONES (943) (943) 76 13ilia oyen aransg ciĂłn65 20 76 27 03 proceson activamBergara del niĂąo s de apo soci 36 20400 27 03 EN Tel.: (943) existent i.org relacion HABLA RELAC Bonifacio familiares de las personas con dificultades de audiciĂłn. te. al. DISARTRIAS ANTOFUNCION /a sord yo de desa ente en Laskur A 27 50 55 es al ada con Fax: (943)TOLOS IONADAS ain, 13 el mo 76 27 03 s#ONTROLD DISLALIAS DIS ALESCOMOO - 27 55fina o/a. rrollo Fax: (943) 20570 lastolosa@aransg 32 lizar BERGA ELAEVOLUCIĂ&#x2DC; y evol vimient GLOSIAS DISF RGĂ&#x2C6;NICAS 29 08 09 las dist distinta i.org RA o uciĂłn. Tel.: (943) s opci NDELAPATO CampaĂąas EMIAS inta bergar AdemĂĄs, AransGi se encarga de asesorarle sobre los s etap 65 20 36 ones a@aransgi.or LOGĂ&#x201C;A PARAEVITAR de sensibiliza g productos de apoyo existentes y las novedades que Fax: (943) as educati Tel.: (943) ^X^% !# 65 20 36 vas. 76 27 03 USODELAVO ALTERACIONESYFOMciĂłn y preve van surgiendo en este campo, asĂ­ como de resolver los  Fax: (943) Z ENTARUNCO nciĂłn # 76 27 03 problemas que puedan derivarse del uso de los audĂ­fonos. RRECTO

el acces

[

L`OTZ ]Â _P^T^ d []ZO`N_Z^ OP L[ZdZ

>TRYZ OP NLWTOLO NZX`YTNL_TaL

[

PW M

L`OTZ ]Â _P^T^ d []ZO`N_Z^ OP L[ZdZ Para poder ofrecer a las personas sordas y a sus familias una atenciĂłn integral, en AransGi contamos con un servicio audioprotĂŠsico propio. Gracias a ello, la persona con alguna alteraciĂłn auditiva puede ser evaluada en nuestros centros y recibir posteriormente la adaptaciĂłn mĂĄs apropiada a su pĂŠrdida auditiva.RealizaciĂłn de las pruebas audiolĂłgicas necesarias para determinar el nivel de audiciĂłn del paciente (OEA, AudiometrĂ­a Comportamental, AudiometrĂ­a LĂşdica, AudiometrĂ­a de refuerzo visual, AudiometrĂ­a Tonal y Verbal, ImpedanciometrĂ­a...).

- Despertadores con luz y/o vibraciĂłn - Timbres luminosos

InformaciĂłn y asesoramiento acerca de las productos de apoyo mĂĄs adecuados a las necesidades de la persona sorda y su entorno.

^POP NPY_]LW Donostia- San SebastiĂĄn

Tolosa

Bergara

Paseo Mons, 103

Santa LucĂ­a, 13

Bonifacio Laskurain, 13

- Sistemas de telealarma - Bucles magnĂŠticos y sistemas de infrarrojos que mejoran la recepciĂłn de la seĂąal acĂşstica

20015 DONOSTIA-SAN SEBASTIĂ N

20400 TOLOSA

20570 BERGARA

idazkaritza@aransgi.org

tolosa@aransgi.org

bergara@aransgi.org

Tel.: (943) 27 50 55 - 27 55 32 Fax: (943) 29 08 09

Tel.: (943) 65 20 36

Tel.: (943) 76 27 03

Fax: (943) 65 20 36

Fax: (943) 76 27 03

tanto en el hogar como en recintos pĂşblicos - Sistemas de frecuencia modulada de usos variados -â&#x20AC;Ś

^POP NPY_ ]LW

Z]R

bbbL]LY

^RTZ]R

# bbbL]LY^RT ^X^% !# Z]R ^X^ # % !# #

- Intercomunicadores para aviso del llanto

- Amplificadores para TV, telĂŠfono...

#

^X^% !# 

(cines, auditorios, museos...)

 Control, mantenimiento, ajuste y reparaciĂłn de audĂ­fonos.

^X^% !# 

bbbL]LY^RT

^POP NPY_]LW

del bebĂŠ; de llamada del timbre; del portero automĂĄtico...

 AdaptaciĂłn protĂŠsica en base a las necesidades de cada persona.

^POP NPY_]LW ^POP NPY_]LW

^X^% !# #

bbbL]LY^RTZ]R

bbbL]LY bb^RT bLZ]R ]LY^RTZ]R^X^ % !# # bbbL]LY^RT Z]R

^X^

 bbbL% !# # ]LY^RT Z]R

bbbL]LY

^RTZ]R

Seba

stiĂĄn


desgaitasuna discapacidad >> Herramientas corporativas Campaña de sensibilización Folletos Página web

AransGi trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas sordas de Gipuzkoa y paliar las dificultades que la sordera produce en la vida diaria del ser humano. En estrecha colaboración con AransGi, Horregatik Komunikazioa creó una campaña para fomentar una sociedad más accesible para las personas sordas. Además, también desarrolló su catálogo, folletos y otras herramientas corporativas.


cto

Presentación del proye

lanbideratzea

innovación

elkarlana

ikerketa lidad

>> Prentsaurrekoak Jardunaldiak Erreminta korporatiboak errazta suna

BERRIKUNTZA SOZIA LA EZGAITASUNAREN ETA ENPLEGUAREN ZERB acce sibi ITZUR A INNOVACIÓN SOCIA L AL SERVICIOberdin DE LA DISCAPACID AD Y EL EMPLEOtasuna

EHLABE

auto nomía

tecno logía

jornada

jornada INVITACIÓN

INVITACIÓN

INNOVACIÓN SOCIA L AL SERVICIOberdin DE LA DISCAPACID AD Y EL EMPLEOtasuna BERRIKUNTZA SOZIA LA EZGAITASUNAREN ETA ENPLEGUAREN ZERB acce sibi ITZUR A

tecno logía

errazta suna

lidad

Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkarteak hiru lurralde historikoetan pertsona desgaituen lan integrazioaren alde lan egiten duten enpresa eta erakundeak batzen ditu, beren lana erraztu eta politika koordinatu bat sortzeko. Horregatik Komunikazioak EHLABEren prentsaurrekoak eta jardunaldiak antolatzen lagundu du.

auto nomía

ikerketa

Presentación del proye

cto

innovación

lanbideratzea

bizi kali tatea

parte hartzea

proiektuaren aurk ezpena CIR gara Somos CIR

jardunaldia GONBIDAPENA

Diruz laguntzen dute

Financian el proyecto

CIR

elkarlana

aurrera egitea


desgaitasuna discapacidad >> Ruedas de prensa Jornadas Herramientas corporativas

La Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi, EHLABE, se dedica a coordinar y potenciar la política empresarial y social de Euskadi que distintas organizaciones sin ánimo de lucro de los tres territorios históricos desarrollan para facilitar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Horregatik Komunikazioa ha ayudado a organizar varias ruedas de prensa y jornadas de EHLABE.


FUNDACION GOYENECHE de san sebastiรกn

Fundaciรณn Goyeneche de San Sebastiรกn irabazi asmorik gabeko erakundea da. Bere helburu nagusia adimen urritasuna duten pertsona helduei eguneko zerbitzuak eskaintzea da. Horregatik Komunikazioak, beren webgunea martxan jartzeaz gain, urteko memoria bezalako erremintak garatzen laguntzen du.

>> Urteko memoria Webgunea Liburuxkak


desgaitasuna discapacidad >> Memoria anual Página Web Folletos

Fundación Goyeneche de San Sebastián es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo proporcionar servicios diurnos a personas adultas con discapacidad intelectual. Horregatik Komunikazioa, además de poner en marcha su página web, ha desarrollado herramientas corporativas, como su memoria anual.


ORTZADAR

>> 25. urteurrena Liburua Audiobisuala

ortzadar

asociaci贸n de padres/guraso elkartea

Adimen urritasun arin eta limitea duten pertsonen gizarte integrazioaren aldeko Guraso Elkartea da Ortzadar. Beraiekin elkarlanean beren 25. urteurrena ospatzeko aukera izan zuen Horregatik Komunikazioak, eta Kursaal Jauregian jardunaldi batzuk antolatu eta liburuxka bat eta bideo bat gauzatu zituen.


desgaitasuna discapacidad

produ cción de: Egilea k / Una Olatz Madariaga / Coordinadora: Koordinatzailea ión: 30 min. Iraup ena / Durac n de: / En colab oració Kolab oratza ileak

elkartea

padres/guraso asociación de

ortzadar

adimen urritasun 25 urte jaio zen Lan so Elkar tea duela zuela helbu ru. Ortzadar Gura n integ razio a erantzun a duten perst sone rrei ahalik eta arin edo limite talde honen beha 25 da izan r n. Bideo hone k, handia egin beha kor hone n baita alda te gizar eko egok iena emat idea jasotzen du. Elkar tearen ibilib urte hauetako ivo años con el objet nació hace 25 Padres Ortzadar perso nas con La Asociación de ralm ente a las trabajo en socia l como labo años de arduo o de integ rar tanto icinc Veint los límite o ligera. adaptándose a discapacidad formandose y este iación ha ido trans nece sidad es de los que la asoc nder mejo r a las por les para respo labor realizada camb ios socia trayectoria y la vídeo recoge la les. colectivo. Este siona profe padres, hijos y este grupo de

197 9-2 004

>> 25 aniversario Libro Audiovisual

ortzadar padres/guraso asociación de

elkartea

Ortzadar es una asociación que trabaja en favor de la integración de las personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite. Horregatik Komunikazioa tuvo la oportunidad de participar activamente en su 25 aniversario, ayudando a organizar unas jornadas en el Palacio Kursaal y desarrollando un libro y un vídeo conmemorativo.


GAZTE EKOLIDERRAK

>> Komunikazio plana Irudi korporatiboa Erakartze kanpaina Webgunea Sare sozialak Spot promozionala

irudi Korporatiboaren eskuliburua

z

ureztatu

sorme

in

ag

er

n

et

or

kiz

una

no

e

aua

zaegitar

A

Urtarrila DEIALD IA O

O

L

I

4 5 1 2 6 7 3 11 12 8 9 13 14 10 18 19 15 16 20 21 17 25 26 22 23 27 28 24 29 30 31

A

A

Apirila A

O

O

L

1 2 5 6 3 4 7 8 12 13 14 15 9 10 11 19 20 16 17 21 22 18 26 27 23 24 28 29 25 30

I

t

A

rak .ne

et er ra k.n

koli der

A

ww w.e

2010

,d

trebaku nt

el k

ina

treba-

ora gazteen

iza:

ak o

ea/ Organ

ekin et a

a r lana da g

1

Antolatzail

eta ko npa rti tu

iak de ei ur

oran:

in dezala

ak/ colab

gan eg

Laguntzaile

k he

tre b a t b a t u e k in t u e u e k i n i z a iz a n t r e n k in iz a n t r n t r e b a iz a tre n t r e b a t ueebka t u e k i-uetzakEGITinARAUA 2010 in iz a n t u e batrebtakun n iz a k in iz a n t rizantreba t r e ntrebat ebatuek b a t b a t u e k inuizeak in iz a ni-ntretu u e k i n i z e k in t iz r a n tar n ba e b ae t u e --

na

a

Gazte Ekoliderrak proiektuaren helburu nagusia Gipuzkoan jasangarritasunaren alde gogoz arituko den gazte sare formatu eta aktiboa sortzea da. Horregatik Komunikazioa hasieratik egon da proiektuan murgilduta eta bere jaiotzan parte hartu du komunikazio plan orokorra garatzen: irudi korporatiboa, erakartze kanpaina, webgunea, sare sozialetan txertatzea, spot promozionala, etab.

itiaurenealdke sin a aree angarr intzaile u tGraraepenbtjauesnra k at e e zt b a ge a zeagsinatzgnoeadr da b e â&#x20AC;Ś a ntr o iz in e k ntr t u e kuineizkain iz a n b a t b a t u e k in it r e trebatuezan a n t r e b a k in iz in iz a n t r e t u e ku e k in iz a n b a t b a t u e k in it r e t r e b aAt u e z a n R IBaILInETAtIZErN e b a A U! ek in AZKiz EZAZ iz a n t r t uEMeANkuin a PLAZA MUGATUAK! in iz n b a t beakt u e k in i-

Otsaila EN AUK

IKASLE

Martxo ERAKET A A a A A O O L I A A 1 2 A O 3 4 8 9 O L 5 6 7 10 11 I 1 2 15 16 12 13 3 4 17 18 14 8 9 22 23 19 20 5 6 10 11 24 25 7 21 15 16 12 13 26 27 17 18 14 28 22 23 19 20 24 25 21 29 30 26 27 31 28

A A

Maiatza A

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 2

O

O

L

1 2 7 8 14 15 9 16

I

A 7 1

Ekaina A 1 8

A

O

2 3 9 10

O 4

L 5

I 6


GAZTERIA JUVENTUD >> Plan de comunicación Imagen corporativa Campaña de captación Página web Redes sociales Spot promocional

El objetivo principal de Gazte Ekoliderrak es crear una red activa y formada de jóvenes que trabajen a favor del desarrollo sostenible en Gipuzkoa. Horregatik Komunikazioa ha estado implicado en el proyecto desde el principio y ha participado en su nacimiento desarrollando su plan de comunicación: imagen corporativa, campaña de captación, página web, inserción en redes sociales, spot promocional, etc.


GAZTERIA JUVENTUD

EI GAZTE! [Eusko Ikaskuntzako gazteria saila]

Ei Gazte! Eusko Ikaskuntzako gazteria saila da. 300 bazkide inguruk osatzen dute eta gazteekin eta gazteentzat hainbat proiektu eta ekimen garatzea du xede. Horregatik Komunikazioak beren webgune nagusia garatzeaz gain, DatorkiGunea proiektuan parte hartu du.

>> Web Microsite Banner

Ei Gazte! es el área de juventud de Eusko Ikaskuntza. Está constituida por alrededor de 300 socios y su meta es el desarrollo de proyectos e iniciativas con los jóvenes y para los jóvenes. Horregatik Komunikazioa, además de desarrollar su web principal, también ha participado en el proyecto DatorkiGunea.


GAZTERIA JUVENTUD >> Emanaldiak

GAZE Gipuzkoako gazte ekintzaileen bilgunea da eta Gipuzkoa Berritzen estrategia territorialaren baitan kokatzen da. Beren GAZE FESTA 09ra magia apur bat eramateko asmoz hainbat unibertsitatetan Festaren promoziorako Asier Kidam magoaren emanaldiak antolatu zituen Horregatik Komunikazioak.

>> Actuaciones

GAZE

GAZE es un punto de encuentro para los jรณvenes emprendedores de Gipuzkoa que estรก impulsado por la Diputaciรณn Foral de Gipuzkoa dentro de la estrategia territorial Gipuzkoa Berritzen. Para darle un toque de magia a su GAZE FESTA 09, Horregatik Komunikazioa organizรณ actuaciones promocionales en colaboraciรณn con el mago Asier Kidam en diferentes universidades.


ANTONIO OTEIZA FUNDAZIOA

>> Webgunea Ekitaldiak Erakusketak Liburuxkak

Antonio Oteiza, bere anaia Jorge bezala, eskultorea da. Horrez gain, hainbat liburu ere idatzi ditu, baina bere burua, batik bat, bidaiari porrokatutzat hartzen du Antoniok. Bere izena daraman Fundazioa munduan zehar sakabanatu duen obra eta pentsamenduak jasotzeko eta zabaltzeko jaio da. Horregatik Komunikazioak Fundazioaren jaiotzan parte hartu zuen eta bere lehenengo pausuak eman zitzan hainbat erreminta garatu zituen: webgunea, ekitaldiak, erakusketak, liburuxkak, etab.


KULTURA CULTURA

FUNDACIÓN ANTONIO OTEIZA

>> Web Eventos Exposiciones Folletos

Antonio Oteiza, además de ser escultor como su hermano Jorge, ha escrito diversos libros. Pero si algo se siente Antonio, es sobre todo, viajero, aventurero. La Fundación que lleva su nombre tiene como objetivo reunir la obra y el pensamiento que ha ido diseminando por el mundo entero. Horregatik Komunikazioa participó en el nacimiento de la Fundación y ayudó en sus primeros pasos desarrollando diversas herramientas: web, eventos, exposiciones, folletos, etc.


JORGE OTEIZA FRONTOIAK

>> Dinamizazioak Festa antolaketa Ikus-entzunezkoa

Jorge Oteiza Frontoiak Azkoitian kokatuta daude eta artea eta kirola modu ezin hobean bateratzen dituen eskultura da. Oteizaren izpirituari jarraiki, eskultura dinamiko eta guztiz erabilgarria da. Horregatik Komunikazioak beren dinamizazioan parte hartu du, haur eta helduentzat pilota ikastaroak martxan jartzen eta Pilota Eguna 09 festa antolatzen, besteak beste.

 

   

    

            

 

 

           

 


KULTURA CULTURA

FRONTONES JORGE OTEIZA

>> Dinamizaciones Organización de fiestas Audiovisual

Los Frontones Jorge Oteiza están situados en Azkoitia y unen de forma brillante el arte y el deporte. Haciendo honor al espíritu de Oteiza, es una escultura dinámica y muy funcional. Horregatik Komunikazioa ha participado en la dinamización de los frontones a través de cursos de pelota para los más pequeños y para adultos y organizando el Pilota Eguna 09, entre otras actividades.


DONOSTIA ZINEMALDIA

Horregatik Komunikazioko partaideak Donostia Zinemaldiako aldizkariko kolaboratzaile izan dira urtetan zehar, bai kazetari bai diseinatzaile bezala.

>> Erredakzioa Diseinua


KULTURA CULTURA

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

>> Redacción Diseño y maquetación

Parte del equipo de Horregatik Komunikazioa ha colaborado durante años en el diseño y redacción del diario del Festival de San Sebastian, así como en otras publicaciones.


KZGUNEA

>> Ikus-entzunezko lanak

Kzgunea Interneteko Prestakuntza eta Sarbidearako Zentroen Euskal Sarea da. Horregatik Komunikazioa beren ekitaldiak filmatzearen eta editatzearen arduraduna izan da azken urteotan.


>> Trabajos audiovisuales

Kzgunea es la Red Vasca de Centros de Acceso y Formación de Internet. Horregatik Komunikazioa ha sido la encargada de filmar y editar sus eventos durante los últimos años.


G+20

>> Kudeaketa lanak Elkarrizketa-audiobisualak

G+20 prozesua erakundeen eta gizartearen ikasketa-prozesu bezala ulertzen da, lurraldeko kultura politiko berri baterako beharrezkoak diren tresnak garatzeko entrenamendu gisa. Gipuzkoako Foru Aldundiko lehen ahaldun nagusiordearen mende dago eta Batzar Nagusiekin lotura duen gunea da. Horregatik Komunikazioa ekitaldietako kudeaketan laguntzen ibili da eta G+20 prozesuan unibertsitateen partaidetza islatzeko audiobisualak gauzatu ditu.


>> Gestión de eventos Entrevistas-audiovisuales

El proceso G+20 se concibe como un proceso de aprendizaje institucional y social, de entrenamiento en el desarrollo de herramientas necesarias para una nueva cultura política en el Territorio de Gipuzkoa. Este proceso es dependiente del Primer Teniente de Diputado General de la Diputación Foral de Gipuzkoa y está activamente conectado con las Juntas Generales. Horregatik Komunikazioa ha ayudado en la gestión de eventos y ha realizado varios vídeos para reflejar la participación de las universidades en el proceso G+20.


GAZTELUBIDE

>> Prentsa bulegoa Gabinete de prensa

Gaztelubide elkarte gastronomikoak bere 75. urteurrena ospatu zuen 2008ko San Sebastian bezperan. Cállate La Boca-k ospakizunarentzat bereziki diseinatutako logotipoa egin zuen eta Horregatik Komunikazioa izan zen beren prentsaurrekoa antolatu eta egitaraua zabaltzearen arduraduna. La sociedad gastronómica Gaztelubide celebró su 75 aniversario la víspera de San Sebastián de 2008. Cállate La Boca diseñó un logotipo para el evento y Horregatik Komunikazioa fue la encargada de dar a conocer su programa y organizar la rueda de prensa.


ZABALEGI

>> Webgunea Liburuxka Irudi korporatiboa

>> Imagen corporativa Web Folleto

Zabalegi Kutxaren baitan kokatzen den nekazal heziketarako eskola da. Ingurumena ikuspegi moderno eta berritzaile batetik jorratzen du. Horregatik Komunikazioa bere filosofiarekin bat egiten duten irudi, webgune eta liburuxkak garatu ditu. Zabalegi es un centro de formaci贸n agraria que pertenece a Kutxa y que pretende abordar el mundo de la agricultura y el medio ambiente con una visi贸n moderna y actual. Horregatik Komunikazioa, teniendo presente la filosof铆a de Zabalegi, ha participado en el desarrollo de su imagen corporativa, su web y otras herramientas corporativas.


Horregatik dossier  

Horregatik Komunikazio agentziaren lanen dossierra

Horregatik dossier  

Horregatik Komunikazio agentziaren lanen dossierra

Advertisement