Page 1


Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)

Kalbos redaktorius Vytautas P. Venslovas

Iliustracijas parinko: Jurgita Čeberiakaitė, Aušrinė Stalygaitė

Viršelio autoriai: Monika Daužickaitė, Remigijus Martinavičius Maketuotoja Jurgita Čeberiakaitė

Viršelyje panaudota nuotrauka Merydolla / Shutterstock

© Vaidotas Januškis, 2018 © Leidykla DIDAKTA, 2018

ISBN 978-609-442-111-2

Visos teisės saugomos įstatymo. Jokia šio leidinio dalis negali būti reprodukuojama ir platinama jokiomis elektroninėmis ar kitomis priemonėmis, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą į kitas informacijos kaupimo ir atgaminimo sistemas be leidėjo išankstinio raštiško sutikimo. Remiantis Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų bei Baudžiamuoju kodeksu, pažeidėjams numatytos griežtos sankcijos.


Vaidotas JanuĹĄkis

Vilnius / 2018


TURINYS Pratarmė....7 INDIGO IR KRISTALINIAI VAIKAI....10 Naujos kartos vaikai. Neįtikėtini gebėjimai. Tamsiai mėlyna aura. Problemos tėvams ir seneliams. Būtina kitokia mokymo sistema. Kaip elgtis? Vertina specialistai. Naujųjų vaikų ypatumai. Gydytojas apie kristalinius vaikus. RATAI LAUKUOSE....19 Tyrėjos pasakojimas. Ratų struktūra. Ratai ir majai. Krajonas apie ratus. Kas siunčia „energetinius antspaudus“? Ką reiškia ratų simboliai? Kvietimai kontaktuoti. KRAJONAS....27 Viena Aukščiausių Visatos dvasinių būtybių. Žemės magnetinio tinklo pertvarka. Suplonėjusi „uždanga“ nuo ano pasaulio atvėrė galimybę kontaktuoti. Pertvarkos pojūčiai. Pokalbiai su savo DNR. Uždavinys – išsivalyti nuo visko, kas sena. Žmonių dvilypiškumas. Jis bendravo su Adomu ir Moze. Krajono pranešimai Jungtinėse Tautose. Patarimai mokslininkams. Pavojingų Žemei asteroidų ir kometų naikinimas. Ateiviai. Krajonas apie Todą Ovokaitį. KRAJONAS APIE ŽMONIJĄ IR ŽMOGŲ....50 Nežinoma istorija. Lemūrija. Ledynmetis. Tvanas. Dabartis. Jokios pasaulio pabaigos nebus. Pokyčiai vyksta nesustabdomai. Žemė tapo naujo tipo planeta. Naujos energijos. Indigo. DNR. Keičiasi ląstelės, imuninė sistema ir fizinis kūnas. Kūrėjo dovana. Nauji poveikiai. Zvimbimas ausyse. Daugiamatis žmogus. Pokyčiai planetoje. Ateitis. Plačiai apie DNR. Religija ir Dievas. Sveikata ir vanduo. Vaistai ir meditacija. Žmogaus poliariškumas ir magnetinis balansas. MOKSLININKŲ ĮŽVALGOS....84 Gyvybės atsiradimas Žemėje. Sielos paslaptys. Angelai kosmose. Mokslininkai apie DNR. Paslaptingoji širdis ir mažai pažintas kraujas. Svarbu geros mintys. Savitaiga. KRAJONAS APIE MOKSLĄ IR MOKSLININKUS....107 Krajono patarimai mokslininkams. Šviesi ateitis ir dvylikinė sistema. Klimato ir stichinių nelaimių pokyčiai. Didysis sprogimas. Krajonas Jungtinėse Tautose. „Esate Dievo dalelytė!“ Laikas žinoti tiesą apie ateivius. Mokslinių atradimų prognozės. LEDI GAJA MOKSLO ŽVILGSNIU....119 Ar tikrai Žemė  – gyvas organizmas? Viskas planetoje reguliuojama! Žemė kvėpuoja. Žemės protas. Planeta reaguoja į žmonių elgesį. Žemė „dainuoja“. Prognozės. Kolektyvinis protas. KRAJONAS APIE ŽEMĘ....128 Planetos kūrimo peripetijos. Žmogaus atsiradimas. Asteroidų įsiveržimas turėjo tikslą. Planiniai Žemės vibracijų matavimai. Pertvarkos (perkalibravimo) nepatogumai. Keičiasi klimatas, keisis dalis gyvūnijos ir augalijos. Lemūrija. Dabar Žemė pereina į kitą būseną. Mini ledynmetis. Būtinai reikės perkalibruoti magnetizmą.


MOKSLININKAI APIE VISATĄ....139 Visata yra sudėtingas holografinis judėjimas. Mūsų Galaktika. Gyvybė kituose dangaus kūnuose. Visata – superkompiuteris? „Saulės audrų žemiški aidai“. Kometos ir asteroidai. Vėl apie Didįjį sprogimą. Nauji varikliai kosminei erdvei tirti. Ateities projektai. „Dievo namai“. KRAJONAS APIE VISATĄ....152 Pradžios nebuvo; nebuvo ir „Didžiojo sprogimo“. Visatos struktūra primena automobilio padangą. Visata nuolatos kuriasi. Nėra jokios „juodosios skylės“. Didžioji Centrinė Saulė. Galaktikos centre – Dvyniai. Yra daug šviesos greičių. Makro- ir mikropasauliai. Daugiamatė Visata. KRAJONAS APIE MAGNETIZMĄ IR GRAVITACIJĄ....158 Ryžtas permainoms, tobulėjimui, transformacijai. Magnetinis tinklas. Dvylikinė sistema ir genomas. Ląstelių „dainavimas“. Kosminis tinklas. Kristalinis tinklas. Pokyčiai žmonių organizme. Gyvūnai ir Magnetinio tinklo linijos. Planeta didina savo vibracijas. Gravitacija yra visur. „Tamsiosios materijos“ nėra. ATEIVIAI....169 Ateivių pėdsakai praeities raštuose ir artefaktuose. Keisti susitikimai. Didžiųjų valstybių vyriausybių kontaktai su ateiviais. PLEJADAI....188 Ryšys per Rebekos ir Kaleno Smitų porą. Plejadų patarimai ir pamokymai. ŽEMĖ PO PAKITIMŲ....194 Precesijos ciklas ir Galaktikos perėjimas. Pokyčiai mūsų planetoje ir jos žemynuose. ŠIAURĖS AŠIGALIO PASLAPTYS....201 Žemės virpesiai senose legendose ir hipotezės. Geofizikų tyrimai. Krajonas apie naftą ir kitus Šiaurės ašigalio turtus. Šiaurės ašigalio magnetinis mazgas su galinga energetika. El Morija apie būtinybę keisti mąstymą. Aukštosios energijos ir dieviška esmė pagal Krajoną. Atvertas Šiaurės ašigalio „langas“. El Morija apie išsišlavimą. ŽEMĖS GLĖBYJE. ĮŽEMINIMAS....208 Prarastas kontaktas su Žeme. Įžeminimas padeda nuo ligų. Atradimas prieš du dešimtmečius prilygintas penicilino išradimui. KAS TEN MĖNULYJE?....218 Paslaptingi Galilėjaus žemėlapiai. Astronomų stebimi paslaptingi reiškiniai. Mėnulio kilmės dilema, paviršius ir struktūra. Ar Mėnulis tuščiaviduris? Mėnulio tyrimas kosminiais aparatais. Sukaupti duomenys įslaptinti. „Apollo“ programa. Astronautai apie juos lydėjusius NSO ir angelus. Pirmieji žmogaus žingsniai Mėnulyje. Ką ten matė astronautai? Kiti atradimai. „Apollo Lesa“ programa. Kinų, japonų, indų tyrimai. Plejadai apie Mėnulį.


tikĖtina ...

PRATARMĖ Šioje knygoje pateikiu iš pirmo žvilgsnio tikrai fantastiškai skambančias informacijas. Bet tikėti ar netikėti – kiekvieno skaitytojo reikalas. Manau, reikia turėti kantrybės viską perskaityti iki galo ir įsitikinti. Kai XX a. pabaigoje labai aktyviai imta kalbėti apie „pasaulio pabaigą“, 1987 metų rugpjūtį buvo atlikta eilinė Žemės atestacija. Mat Žemėje atsiradus žmonėms, kas dvidešimt penkeri metai matuojamas energetinis vibracijų lygis, rodantis planetos ir žmonijos sąveiką. Ta pasirinktinė telepatiškai atlikta žmonių ląstelių bei planetos dvasinio lygio apklausa parodė, jog žmonija ir planeta yra pasirengusios pokyčiams. Tad daugelio pranašauta pasaulio pabaiga nėra reali. Aukščiausių Visatos Būtybių atliktų matavimų rezultatai jas pačias nustebino, nes paaiškėjo, jog Žemės vibracijos yra aukštesnės nei per praeitą 1962 metų matavimą ir tai teikia vilčių permainoms. Juk dauguma ankstesnių Žemės civilizacijų baigė gyvuoti branduoliniais karais. Ir ši civilizacija niekaip nesuvokia, kad kare pergalių nebūna, nes nukenčia abi kariaujančios pusės. Tad ir dabartinė civilizacija buvo bepasiekianti dugną kaip ir ankstesnės, buvo labai arti nuo susinaikinimo. Bet XX a. pabaigoje planetoje atsirado blaiviai mąstančių ir savo Šviesą prieš tamsą bei agresyvias jėgas skleidžiančių žmonių. Jų vis daugėja, ypač ateinant Indigo vaikams. Ir žmonėms, ir planetai į pagalbą atėjo Visatos Aukščiausiosios Būtybės, organizuodamos Žemės magnetinio tinklo keitimą bei perslinkimą ir suaktyvinusios planetos bei žmonių vibracijas. Tai įvyko per pastaruosius tris dešimtmečius. Dvasinė žiema baigiasi, pamažu prasideda pavasaris. Žemės vibracijos jau padidėjo nuo buvusių 7,85 iki 11,0 hercų. Kūrėjui palaikant Žemėje vyksta milžiniška dvasinė, intelektinė, emocinė ir fizinė pertvarka. Vis dar yra ir kol kas bus tamsių neigiamų jėgų rezgamų nedidelių karų, bet, pasak Krajono, pasaulinio karo nebus. Aukščiausiosios Visatos Būtybės tvirtina, jog dabar visi dideli procesai Žemėje yra kontroliuojami ir valdomi, nes Visata žino, kaip viską veikia planetoje vykstantys vidiniai ir išoriniai reiškiniai. Bet kaip Žemėje gyvens žmonės, priklauso tik nuo jų pačių. Nes Žemė – laisvo pasirinkimo planeta. Krajono kolega El Morija tvirtina: „Nieko nebūna atsitiktinai. Jokių „stebuklų“. Žinios ateis iš „dangaus“ su Galaktikos sinchronizacijos spinduliu, ir bus minimali adaptacija, nes laikas priimti dieviškuosius sprendimus...“ Tamsiosios jėgos vis dar rezga sau naudingus planus, priešindamosios nedidelei, bet vis gausėjančiai Šviesuolių bendrijai. Ir, atrodo, visai nekreipia dėmesio į unikalų faktą: ši žmonių karta gyvena laikotarpiu, kai baigiasi iš karto net trys grandioziniai Visatos ciklai ir prasideda nauji – planetinis, galaktinis bei 7


Vaidotas Januškis

Visatos; vyksta „energetinis atsivėrimas“, leidžiantis Žemei pasislinkti į naują sąmonės lygmenį. Tas perėjimas buvo pavadintas Harmonine Konvergencija. Žmonės keičia savo realybę. Pradžioje trumpai apie minimus ciklus. Informacija gauta iš Visatos Aukščiausių dvylikto išmatavimo Būtybių. Pirmasis – Žemės ašies precesijos 25 920 žemiškų metų ciklas, kai planetos poliai tam tikru polinkio kampu sutampa su dideliais dangaus kūnais (kvazarais), esančiais prie mūsų Galaktikos centro ir skleidžiančiais galingus elektromagnetinius impulsus. Šio ciklo pagrindu buvo sudaryti majų, šumerų, kinų ir kai kurie kiti senieji kalendoriai. Šis ciklas baigėsi 2012 12 21. Jo kaita labai paveikė ir veikia Žemės klimato pokyčius. Tapo sunkiau prognozuoti ir pagausėjo audrų, uraganų, sausrų, potvynių bei kitų gamtos reiškinių. Kartu vyksta žmonių kūno ląstelių mutacija. Ir ne visų organizmai atlaiko imuninės sistemos susilpnėjimą. Todėl organizmai netenka atsparumo virusams ir bakterijoms. To anksčiau nebuvo. Minėti poveikiai ypač bus stiprūs 2012–2030 metų atkarpoje. Antrasis – Galaktikos ciklas (216 mln. metų). Tai Saulės sistemos apsisukimo apie energetiškai galingą Galaktikos Centrinę Saulę laikas. Perėjimas vyksta 1950–2100 metais. Greta Paukščių Tako Galaktikos Centro yra juodõsios ir baltõsios „skylių“ darinys, siejantis mūsų Galaktiką su kita, „veidrodine“, galaktika, turinčia priešingą Paukščių Takui materijos ir energijos poliariškumą. Tos abi galaktikos viena kitą atsveria ir sudaro energijų balansą. Saulės sistema iš mūsų Galaktikos „dvynės“ naujame cikle gauna ir gaus padidintas rentgeno ir gama spinduliuotes, kurios turės įtakos ir gyvybei Žemėje. Tai gali tęstis iki 2100 metų. Pats didžiausias spinduliuotės intensyvumas perėjimo cikle (1950–2100) bus ciklo viduryje ir gali trukti apie dvidešimt metų. Ir mažiausia informacijos apie trečiąjį – Visatos – ciklą (10,8 mlrd. metų). Tai mūsų Galaktikos apsisukimo apie Visatos Centrinę Saulę ciklas. Kadangi mūsų Galaktika nuolat plečiasi, tai šio ciklo metu jos spiralė išsiskleidžia. Plačiau apie šiuos ciklus – atskiruose knygos skyriuose. Pradžioje minėjau apie ateinančius Indigo vaikus. Jie visiškai kitokie nei mes. Todėl tėvams ir seneliams būtina keisti bendravimo būdą su jais. Taisyklės, kurias tėvai taikė mums, dabar nebegalioja. Žiniasklaidoje kartkartėmis pasirodo pranešimų apie kai kurių šalių javų laukuose atsirandančius ratus. Bandysiu pateikti kiek galima objektyvesnę jų atsiradimo priežastį ir paskirtį. Kituose skyriuose aptariu mokslininkų įžvalgas apie žmogų, Žemę, mūsų Galaktiką ir Visatą. Medžiagą sukaupiau iš mokslo ir mokslo populiarinimo leidinių. Lygiagrečiai pateikiu vienos iš Aukščiausių Visatos dvasinių Būtybių, Krajono, pranešimus. Pakeitus Žemės magnetinį tinklą ir jį sureguliavus visiš8


tikĖtina ...

kai suplonėjo „uždanga“ nuo ano pasaulio, o pakitus žmonių ir Žemės vibracijoms, tapo visai realūs kontaktai su Aukščiausiomis Visatos Būtybėmis ir ateiviais iš kitų planetų. Krajonas – viena tokių Būtybių, save pristatanti kaip Visatos magnetizmo ir gravitacijos inžinierių, jau ketvirtą kartą atvykstantį keisti ir reguliuoti Žemės magnetinį tinklą. (www.kryon.com, www.kryonschool.com). Daugelis suaktyvėjusių kitų Aukščiausiųjų Būtybių (tarp jų ir Jėzus Kristus) savo pranešimuose žmonijai daugiausia pasakoja apie dvasinius dalykus, o Krajonas, be dvasinių, labai daug neįtikėtinos pažintinės ir mokslinės informacijos teikia praktiškai. Krajonas leido naudotis jo teikiama informacija, kad kuo daugiau žmonių šviestųsi. Pradžioje aš labai atsargiai priėmiau tą informaciją ir ieškojau galimybių dalyvauti tos informacijos priėmimo seansuose. Jų metu, kaip ir garsiausias XX a. aiškiaregys, miegantis pranašas Edgaras Keisis, Krajono pasirinktas jo pranešimų priėmėjas elektronikos inžinierius iš Kalifornijos Li Kerolas užsimerkęs atsijungia ir ima pasakoti priimamą informaciją. Galima būtų įtarti, kad tai jo kūryba, bet informacija apie astrofiziką, mediciną, planetą, galaktiką, Visatą mokslui dažniausiai nežinoma, bet po kurio laiko mokslininkų patvirtinama. Pasakojimai įrašomi, bet nemažai mokslininkų, atvykusių į seminarus, patys asmeniškai daro įrašus. Pagaliau Krajono pranešimai kas dveji metai nuolatos vyksta Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke, čia jų klausosi pasaulio valstybių atstovai. Informacijos unikalumo pavyzdžiu gali būti mokslininkų patvirtintos žinios apie asteroidus, kompiuterius, radioaktyvių atliekų valymo technologijas bei didelės apimties serija pranešimų apie žmogaus DNR, padėjusių mokslininkams sparčiai prasiskverbti ir pažinti DNR. Medikams ir astrofizikams, skaitantiems mano pasakojimus, gali pasirodyti, kad man „nuvažiavo stogas“. Galiu juos patikinti, jog labai sąžiningai stengiausi išversti Krajono pateiktas žinias, ir tikiu, kad perskaitę viską jie pakeis savo nuomonę. Krajonas tvirtina DNR turint dvylika sluoksnių, iš kurių dvyliktasis yra dieviškasis Kūrėjo sluoksnis (mokslui žinoma tik viena susipynusi DNR grandinė). Bet „išnarplioti“ sudėtingą DNR raizgalynę padės dovana iš Visatos. Dabar padidėjus planetos vibracijoms, netrukus į Žemę atvyks plejadai, kurie kažkada Žemėje kūrė žmonių DNR. Jie padės „atrakinti“ tų dvylikos sluoksnių „užraktus“, juos aktyvuoti. Tai gali būti, pasak Krajono, XXI a. antrajame ar trečiajame dešimtmetyje. Bet tai labai priklausys nuo pačių žemiečių, kaip aktyviai jiems pasiseks atsisveikinti su maištingomis karų siekiančiųjų jėgomis. Nemažai įdomybių skaitytojo laukia ir skyriuje „Kas ten Mėnulyje?“, todėl linkiu malonaus skaitymo. Autorius 9


tikĖtina ...

RATAI LAUKUOSE yy Tyrėjos pasakojimas. yy Ratų struktūra. yy Ratai ir majai. yy Krajonas apie ratus. yy Kas siunčia „energetinius antspaudus?“ yy Ką reiškia ratų simboliai? yy Kvietimai kontaktuoti. Ratai laukuose, arba dabar mokslininkų vadinamos piktogramos, Anglijoje ir Olandijoje minimos dar viduramžiais. Jų raštų sudėtingumas stebino žmones neprilygstamomis viduramžių „velnių užmačiomis“, stebina ir šiuolaikinius fanus. Didžiąją Britaniją galima vadinti ratų laukuose gimtine. Ten yra išlikusi 1687 metais išleista brošiūra „Velnias su dalgiu“, kurioje aprašoma, o piešinyje pavaizduota, kaip velnias laukuose daro ratus. Ir šiandien atsirandantys laukuose ratai kelia daug ginčų dėl savo kilmės. Reikia nepamiršti, jog tose vietose yra gausybė megalitinių akmenų ratų, neginčijamai turinčių stiprią energetiką. Pirmieji ratai laukuose buvo užfiksuoti prie garsių Silbri Hill, Stounhendžo (Stonehenge), Eivberi ir kitų stambių akmenų kompleksų. Skeptiškai nusiteikę mokslininkai ratus laukuose laiko žmonių išdaigomis, atsirandančiomis po vienos nakties. Ir tokių keistų bandymų būta ne kartą, bet laukuose likdavo žmonių brydės, o išguldytų javų stiebai būdavo ne tik nulenkti, bet ir nulaužti. Šiais laikais buvo net bandoma sraigtasparnių velkamų rąstų pagalba labai primityviai imituoti ratus laukuose. Tačiau amerikiečių biofizikai Nensi Telbot, Viljamsas Livingudas ir Džonas Berkomas tvirtina, jog tikrųjų ratų laukuose javų stiebeliai būna sulenkti iki 90 laipsnių kampo per 20–30 cm nuo žemės, bet nenulaužti, ir tai juos atskiria nuo bandymų šį reiškinį falsifikuoti. Jie sako, kad sulenkti kietus rapsų stiebelius 90 laipsnių kampu ir nenulaužti tiesiog neįmanoma. Dž. Berkomas 19


Vaidotas Januškis

Stounhendžo (Stonehenge) megalitų kompleksas Pietų Anglijoje

tvirtina, kad sulenkti javų stiebai ne tik nežūva, bet net sustiprėja. Bet 1972 metais pirmą kartą javų lauke naktį budėję britai Artūras Šaltvudas ir Briusas Bondas stebėjo, kaip atsiranda ratai. Jų žodžiais, varpos javų lauke pačios ėmė lenktis į vieną pusę darydamos labai lygų ratą. Ankstesniais šimtmečiais tie ratai laukuose atsirasdavo retsykiais, bet XX amžiaus paskutinį dešimtmetį vien Britanijoje priskaičiuota maždaug iki penkių šimtų ratų per metus! Tas skaičius nemažėja ir XXI amžiaus pirmais dešimtmečiais. Štai 2013 metų rugpjūtyje Čekijoje prie Libereco rato piešinys užėmė 71×32 metrų plotą! O tų pačių metų liepą vieno Ukrainos Zaporožės srities fermerio lauke iš karto atsirado įvairaus dydžio keturi ratai su prieš laikrodžio rodyklę palenktomis varpomis. Keisčiausia, kad palenkti buvo tik javų stiebai, o tarp jų kyšojo nepalenktos piktžolės. Dėl ratų kilmės tarp mokslininkų tebevyksta ginčai, o žurnalo Echo planet žurnalistai paskelbė didžiausio pasaulyje ratų laukuose tyrimo centro Britanijoje tyrėjos Liusi Pringl pasakojimą. Nors pasakojimas ilgokas, bet 20


tikĖtina ...

jame daug įdomios informacijos. L. Pringl yra parašiusi knygą „Ratai laukuose“, bet man nepavyko jos rasti. „Tiriu tai daugiau kaip dvidešimt metų, kai pati pirmą kartą pamačiau tokį „raštą“. Vienas dalykas – matyti fotografiją, visai kitas – betarpiškai „raštą“ vietoje. Man teko juos tirti Japonijoje, JAV, Australijoje, Izraelyje, Afrikoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Kanadoje, Ispanijoje... Surinktos fotografijos yra mano saite www.lucypringle.co.uk. Kasmet pastebime vis sudėtingesnių „raštų“. Tyrimo centre jau daugiau kaip 700 ataskaitų. Nežinome, kas ir kam tai daro. Britanijoje tikrų ratų daugiausia aptinkama geofizinių ir energetinių anomalijų vietose. Išsilaisvinant gelmių energijai susidaro elektromagnetiniai laukai. Ratuose stebimos didesnės gama spinduliuotės. Ten buvęs vanduo turi pagerintų savybių. Grūduose rato viduje užfiksuota 30–40 kartų didesnis proteinų kiekis nei toliau nuo jų. To dirbtinai nepadarysi. Ratais domisi matematikai, gydytojai, inžinieriai, astronomai, muzikai ir net sakraliniai simbolistai. Toks susidomėjimas rodo, kad jų kūrime dalyvavo Aukščiausias Protas. Bet oficialių įrodymų neturime.“

21

Ratai laukuose – viena keisčiausių ir intriguojančių paslapčių


Vaidotas Januškis

Javų laukas pilnas lankytojų Didžiojoje Britanijoje

L. Pringl pasakoja, jog tarp ratų pasitaiko ir padirbtų. Bet specialistai greit nustato – tyrimui naudojami prietaisai tai išaiškina. Lieka žmonių buvimo pėdsakai, be to, žmogus negeba padaryti lygių linijų. Ten būna nulaužti stiebai, o tikruose – tik užlenkti 90 laipsnių kampu. Ratuose dažnai sutrinka technika ir elektronika: telefonai, foto ir kino kameros, neveikia radijas. Buvusių ratuose žmonių neretai nustoja veikę banko kortelės ar elektroniniai viešbučio durų raktai. „Ratai neginčijamai veikia žmogaus organizmą. Bet ta įtaka gali būti teigiama arba neigiama. Aš pati su tuo susidūriau ne kartą. Dažniausi simptomai: skauda galvą, pykina, atsiranda metalinis skonis burnoje, staigus alkis, orientacijos praradimas, baimės jausmas ar viską apimanti euforija. Aš visa tai patyriau pati. Palengvėjimą gali pajusti ir žmonės, turėję rimtų sveikatos rūpesčių. Skirtingus žmones ten veikia skirtingai. Vieniems po daugelio metų prapuola skausmai (pvz., sprande, nugaroje), kiti gali „pasigauti“ kraujospūdžio šuolį. Bet būna ir tokių, kurie nieko nejaučia. Mane labiausiai domina poveikis ratuose pabuvojusiems sergantiems Parkinsono liga. Artimas žmogus pabuvęs ratuose visą parą praleido be drebėjimo ir virpėjimo. Aš dabar labai kruopščiai stebiu tuos dalykus, nes tūkstančiai žmonių kenčia nuo tos ligos.“ „Juk aš ne viena renku medžiagą, matuoju, tikrinu. Man padeda daugelio šalių mokslininkai, bet norintys likti anonimais. Jie bijo pakenkti savo reputacijai (kol neaiški ratų kilmė). Aš neturiu ką prarasti, mane seniai vadina keistuole. Bet tie, kas tai matė iš arti, supranta, kad tai nėra nesąmonė. O atvykę prie tų ratų žmonės nerodo jokio išgąsčio, jie nori sužinoti tiesą. Bet aš dar nežinau, kas tai yra, ir vis tęsiu stebėjimus.“ Jau daug metų iššifruoti piktogramas bando Rusijos mokslininkės – technikos mokslų daktarė profesorė Viktorija Popova ir technikos mokslų kandidatė Lidija Andrianova. Jos neabejoja, kad tai pranešimai iš kosmoso. Joms pavyko nustatyti, jog ratai turi bendrą simboliką ir sudaryti pagal tam tikrą informacinį principą. Mokslininkėms pavyko sudaryti daugiau kaip 250 piktograminių simbolių žodyną. V. Popova ir L. Andria22


tikĖtina ...

nova teigia, jog tai savotiški pranešimai – instrukcijos, kaip Žemės gyventojams apsisaugoti nuo gresiančių katastrofų: planetos užteršimo šiukšlėmis, šiltnamio efekto, ekologinio balanso pažeidimo. Ilgai ieškojau ryšio ir informacijos, norėdamas ką nors daugiau sužinoti apie ratus laukuose. Pagaliau radau vienų iš tų ratų siuntėjų plejadų paaiškinimus. „Ratai laukuose – tai tam tikra mokymo forma. Žiūrėdami į ratus žmonės vizualiai priima informaciją, lyg skaitydami Brailio raštą. Tai skatina pažinti savo DNR. Tai vienas būdų mums (Plejados spiečiaus gyventojams) kontaktuoti su žmonėmis.“ (Conversations With Laarkmaa. A Pleiadien Wiew of the New Reality. Rebecca Smith Orleane Ph. D. Cullen Baird Smith. 2010. – Plejados išmintis dabartiniam Žemės žmogui. Laarkmaa). Pasirodo, jog tos gražios sudėtingos geometrinės figūros, atliktos garso energijos pagalba, teikia tam tikrą informaciją ir net enciklopedines žinias, greitindamos evoliucijos procesą ir net DNR vystymąsi. Jų struktūros sudėtingumas kinta palengva greitėjant žmonių sąmonės raidai. Tai kitų tolimų civilizacijų prisistatymas. Joms atrodo, jog ratai laukuose yra didesnis efektas nei kokio nors nežemiško kosminio aparato nusileidimas. Tai priverčia žmones naujai suvokti savo vietą ir ryšį su Visata. Tai kartu ir galingi įvairių energijų impulsai, skelbiantys apie artėjančius pokyčius žmonių sąmonėje ir Žemės gyvenime, savotiški energetiniai stulpai ryšiui su Visatos objektais, kitais išmatavimais (Barbara Marciniak. Earth. The Pleiadien Keys to the Living Librari. 1992). 23

2009 m. Gusas, Nyderlandai. 530 m ilgio ir 450 m pločio ratai – taiklus Leonardo Da Vinčio piešinio „Vitruvijaus žmogus“ perkūrimas, reprezentuojantis žmonijos suklestėjimą tobulėjant jos sąmonei.


Vaidotas Januškis

84 ratų sistema Alfon Barnso lauke netoli Oksfordo (Didžioji Britanija)

1996 metų liepos 17 naktį Alfon Barnso lauke netoli Oksfordo (Didžioji Britanija) atsirado 194,5 metrų ilgio 84 ratų sistema. Ar tai įmanoma per naktį sukurti žmogui? Labai aiškų ir konkretų paaiškinimą siunčia Krajonas. Jo žodžiais, tyrėjai į ratus žiūrėjo vienu kampu, o sukurtas filmas kelia nerimą žmonėms. Juk įėjęs į bažnyčią žmogus jaučia ten tvyrančią energiją. Ji gali būti stipri ar silpna priklausomai, kokioje vietoje ta bažnyčia pastatyta. Kas buvo įėjęs į ratus laukuose, puikiai žino, kokia ten stipri energija. Tie simboliai, ateinantys iš Visatos tolių, yra sukurti protu ir širdimi. Ta savotiška ratų sistema dar majų buvo naudota gydymui. Paėmus majų aktyvacijos lenteles galima surasti paaiškinimus, kokie taškai ratuose atitinka ir aktyvuoja žmogaus fizinį kūną. Pastaraisiais dešimtmečiais ratų laukuose padaugėjo ne tik Britanijoje, bet ir daugelyje kitų planetos vietų. Taip atsitiko todėl, kad žmonėms nustojus statyti stiprios

Javų stiebai sulenkti 90° laipsnių kampu 24


tikĖtina ...

2009 m. gegužės 29 d. Oksfordšyre rasti milžiniški medūzos formos ratai sukrėtė visą Didžiąją Britaniją. Susiformavusios figūros ilgis – apie 183 m – tris kartus viršijo vidutinį ratų dydį ir buvo viena iš didžiausių rastų tą vasarą.

energetikos šventyklas, piramides sumažėjo statinių ryšiai ir energijos priėmimas iš Visatos. Užtai sielų užklausimai išpildomi tarperdvinių simbolių pagalba šiuose ratuose. Krajonas ratus laukuose vadina „energetiniais antspaudais“. Jų schemos primena DNR dvigubą spiralę. Tai tam tikras šifras su daugialype informacija. Kiekvienas raštas atsiranda visas iš karto per trumpą laiką, dažniausiai auštant. Atskirti tikrą ratą nuo žmonių bandymo padirbti labai paprasta: tikruose ratuose augalų stiebeliai nelūžta, o tik sulenkiami. Jiems sukurti nereikia jokių skraidymo priemonių. Tai daroma, iš labai tolimų atstumų siunčiant tam tikrą energiją. Krajonas sako, jog „energetinius antspaudus“, sukurtus Kūrėjo, siunčia tie, su kuriais mūsų laukia susitikimas. Tie ratai sukurti ne mažų pilkų žmogeliukų su įstrižomis akimis, vagiančių žmones ir vis dar atkakliai besistengiančių išsiaiškinti mūsų DNR struktūrą, turinį ir kūno sandarą. Ratus siunčia tie, kam žinoma mūsų biologija, kurie paliko savo pėdsakus žmonių DNR. Tai būtybės, su kuriomis greitai susitiksime. Krajonas pasakoja labai vaizdžiai. Ratai laukuose labai panašūs į giminaičių laiškus: pirma atkeliauja laiškai, o po to atvyksta giminaičiai. O tie, kas nepripažįsta „raštų laukuose“, nusivils, kai „giminės“ atvyks. „Raštų“ iššifravimas suteiks daug svarbios informacijos. Mat mums dar nežinomos būtybės žinias siunčia universaliu Visatos kodu – matematiniais simboliais geometrinėse figūrose. Tai Visatos matematika. Ir nors skeptikai, kai kurie net su pykčiu, bando paneigti tų „energetinių antspaudų“ prasmę, nėra nieko nuostabaus. Juk istorijoje daug kas bandė ir net dabar bando paneigti Dievo buvimą, imituodami dieviškus stebuklus.

25


Vaidotas Januškis

Tie ratų laukuose energetiniai simboliai pravers žmonijai ateityje. Juk Žemės gyventojai kosminiu laivu į kosmosą taip pat pasiuntė plokštelę-pranešimą apie save. Jis taip pat turi energetinį užpildą. Krajonas sako, jog vienas bareljefas Marse labai panašus į Kristų. Tai energetinis simbolis, kupinas energijos. Krajonas primena, kad jo apsireiškimo simbolis yra septynspalvė vaivorykštė su septyniais energetiniais centrais. O kontaktuotojas Li Kerolas iš JAV Krajoną mato kaip auksinę bronzinę struktūrą. Tai energetinis ženklas. Panašiai yra ir su ratais, nes jų simboliai yra tarperdvinio ryšio su būtybėmis ir civilizacijomis iš kitų išmatavimų energetinės formos. Tuos ratus laukuose reikia priimti ne pasyviai, o aktyviai, tai yra bandant tas formas materializuoti ir suprasti. Visų pirma tai reiškia, jog esi ne vienišas, o iššifravęs rasi pagalbininkus ir palaikytojus. Juose nėra nieko piktybiško, nes jų siuntėjų išsivystymo ir techninių pasiekimų lygis toli lenkia žemišką, tad jei jie norėtų, Žemę būtų seniai okupavę. Ratų uždavinys – kvietimas kontaktuoti. Ir tik žmonių pasirinkimas siūlomą pagalbą priimti, augti ir vystytis. Krajono teigimu, materialusis ir dvasinis egzistavimas eina viena kryptimi, ir tai yra pagrindas, kuriuo bus sukurta nauja Tarpžvaigždinė ir Tarpgalaktinė civilizacija. O jos kūrėjai Žemėje bus dabar gimstantys Indigo ir Kristaliniai vaikai, – stipriai pasikeitusios ir labai išsivysčiusios būtybės. Ratai laukuose greitina ir stiprina naują procesą. Negalintiems patikėti ratais laukuose pravartu studijuoti jų fotonuotraukas, nes ir jos spinduliuoja tam tikrą energiją. Vienas ratas buvo atsiradęs prie pat karinės bazės. Kariškiai buvo nustebę, kaip tai galėjo atsitikti. Bet tai buvo pranešimas, kad militarizmas nėra stipriausia energija. Ratai laukuose ir ženklai vandenyje – tai tarperdviniai reiškiniai. Verta prisiminti japonų prof. dr. Masaru Emoto atradimus tiriant vandenį (tai plačiai aprašiau savo knygoje „Žemė – vandens planeta“), kad suvoktume, jog žmogų pasiekia pranešimai tiek iš makrokosmoso, tiek iš mikrokosmoso. Tai reiškia, jog žmogus yra Dievo dalis, nes sugeba kurti. Ir jei žmogus jungsis su tarpžvaigždinėmis ir tarpgalaktinėmis energijomis, tai savo ruožtu padės ir Žemės planetai atlikti reikšmingą energetinį šuolį. 26


Januškis, Vaidotas

Tikėtina...: [mokslo populiarinimo knyga] / Vaidotas Januškis. – Vilnius: Didakta, 2018. – 264 p.: il., žml. ISBN 978-609-442-111-2 Žinomas mokslininkas ir mokslo populiarintojas naujoje savo knygoje dar sykį peržvelgia žmonijos gyvavimo ir veiklos istoriją, atidžiau panagrinėja įvairius jos raidos etapus, apmąsto neįtikėtinus ir įtikėtinus faktus ar prielaidas. Gana išsamiai perpasakoja keisto fenomeno Krajono nurodymus ir įspėjimus, pateikiamus per kontaktuotoją Li Kerolą. Žinia, skaitytojai gali tikėti ar netikėti šiomis istorijomis ir teiginiais, tačiau jie bus paskatinti apmąstyti gyvenimo esmę, pripažinti laisvą mintį ir dažniau atsigręžti į begalinį pažinimą.

www.didakta.lt +370 5 2137701

Vaidotas Januškis

tikėtina...

Kalbos redaktorius Vytautas P. Venslovas Iliustracijas parinko: Jurgita Čeberiakaitė, Aušrinė Stalygaitė Viršelio autoriai: Monika Daužickaitė, Remigijus Martinavičius Maketuotoja Jurgita Čeberiakaitė 16,5 sp. l. Užsakymas 180068 Tiražas 1000 vnt. Išleido leidykla „Didakta“, Architektų g. 184-3, LT-04206 Vilnius Tel. +370 5 213 7701, mob. +370 653 98 986, el. paštas info@didakta.lt, Interneto svetainė: www.didakta.lt Spausdino Standartų spaustuvė, Dariaus ir Girėno g. 39, LT-02189 Vilnius


Šioje knygoje pateikiu iš pirmo žvilgsnio tikrai fantastiškai skambančias informacijas. Bet tikėti ar netikėti – kiekvieno skaitytojo reikalas. Medžiagą sukaupiau iš mokslo ir mokslo populiarinimo leidinių. Lygiagrečiai pateikiu vienos iš Aukščiausių Visatos dvasinių Būtybių, Krajono, pranešimus. Pakeitus Žemės magnetinį tinklą ir jį sureguliavus visiškai suplonėjo „uždanga“ nuo ano pasaulio, o pakitus žmonių ir Žemės vibracijoms, tapo visai realūs kontaktai su Aukščiausiomis Visatos Būtybėmis ir ateiviais iš kitų planetų. Krajonas – viena tokių Būtybių, save pristatanti kaip Visatos magnetizmo ir gravitacijos inžinierių, jau ketvirtą kartą atvykstantį keisti ir reguliuoti Žemės magnetinio tinklo. Kai XX a. pab. labai aktyviai imta kalbėti apie „pasaulio pabaigą“, 1987 m. rugpjūtį buvo atlikta eilinė Žemės atestacija. Ši žmonių ląstelių bei planetos dvasinio lygio apklausa parodė, jog žmonija ir planeta yra pasirengusios pokyčiams, todėl daugelio pranašauta pasaulio pabaiga nėra reali. Juk dauguma ankstesnių Žemės civilizacijų baigė gyvuoti branduoliniais karais, tad ir dabartinė civilizacija buvo bepasiekianti dugną. Bet XX a. pab. planetoje atsirado blaiviai mąstančių ir savo Šviesą prieš tamsą skleidžiančių žmonių. Taigi dvasinė žiema baigiasi, pamažu prasideda pavasaris. Medikams ir astrofizikams, skaitantiems mano pasakojimus, gali pasirodyti, kad man „nuvažiavo stogas“. Galiu juos patikinti, jog labai sąžiningai stengiausi išversti Krajono pateiktas žinias, ir tikiu, kad viską perskaitę jie pakeis savo nuomonę. Autorius

Šioje serijoje taip pat skaitykite:

Vaidotas Januškis Vaidotas Januškis 1960 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą. Ilgą laiką dirbdamas Hidrometeorologijos tarnyboje, tyrė Lietuvos upes, ežerus, Kuršių marias, prognozavo gamtos reiškinius. Dirbdamas Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos sistemoje, tyrė Lietuvos vandenų užteršimo ir apsivalymo procesus. Knygos autorius kelis dešimtmečius darbavosi Vilniaus universitete ir Vilniaus pedagoginiame universitete, tapo docentu, gamtos mokslų daktaru. Jis yra kelių dešimčių knygų – monografijų, vadovėlių ir mokymo priemonių studentams bei moksleiviams, mokslo populiarinimo leidinių – autorius ir bendraautoris. Lietuvos televizijoje kurį laiką rengė ir vedė gamtos pažinimo laidas. Vaidotas Januškis su ekspedicijomis keliavo nuo Baltijos iki Kamčiatkos, nuo Arkties iki Pamyro, klajojo po Europą, Aziją, JAV ir Kanadą, Vidurio Ameriką, kelis kartus plaukiojo po Ramųjį vandenyną ir daugelį jūrų. Tai jau penktoji šio autoriaus knyga apie mums ne visada suvokiamus reiškinius, veikiančius bei apibūdinančius ne tik Visatą ar Žemę, tačiau ir gamtą, žmoniją bei žmogų.

ISBN 978-609-442-111-2

9 786094 421112 www.didakta.lt

Vaidotas Januškis "TIKĖTINA..."  

Žinomas mokslininkas ir mokslo populiarintojas naujoje savo knygoje dar sykį peržvelgia žmonijos gyvavimo ir veiklos istoriją, atidžiau pana...

Vaidotas Januškis "TIKĖTINA..."  

Žinomas mokslininkas ir mokslo populiarintojas naujoje savo knygoje dar sykį peržvelgia žmonijos gyvavimo ir veiklos istoriją, atidžiau pana...

Advertisement