Page 1


Bendroji informacija Leidykla DIDAKTA Architektų g. 184-3, 04206 Vilnius Tel. +370 5 213 7701 Mob. +370 653 98986 info@didakta.lt www.didakta.lt

Priemonių užsakymo tvarka Užsakymai: Elektroniniu paštu: info@didakta.lt Internetu: www.didakta.lt Telefonai pasiteirauti:

+370 5 213 7701 +370 653 98986

Užsakymai internetu: Tinklalapyje www.didakta.lt pasirinkite norimas priemones ar leidinius, sudėkite jas į „Krepšelį“ „Krepšelį“ visada galite peržiūrėti ar papildyti pažymėdami „Rodyti krepšelį“ arba „Tęsti pasirinkimą“. Pasirinkę užpildykite mokėtojo duomenis, kurių prašo sistema. Nurodykite, kuriuo laiku lauksite kurjerio. Paspauskite „Patvirtinti užsakymą“.

Kataloge nurodytos didmeninės leidinių ir priemonių kainos, galiojančios įsigyjant arba užsakant leidinius leidykloje. Kainos gali keistis. Į leidinių ir mokymo priemonių kainas įtrauktas 9% arba 21% PVM.

Darbo dienomis per kelias valandas Jūsų nurodytu el. paštu gausite išankstinę sąskaitą apmokėti. Į mokymo priemonių kainas įtraukiamas siuntos pristatymo mokestis. Tik gavę sąskaitą iš administratoriaus, matysite galutinę apmokėjimo sumą. Pristatymo kaina dažniausiai būna nuo 2,50 € iki 7 €. Tai priklauso nuo siuntos svorio. Užsakytos prekės išsiunčiamos kitą darbo dieną, kai už jas apmokama. PVM sąskaita faktūra visada pridedama prie siuntos. Pretenzijos dėl negautų ar klaidingai sukomplektuotų prekių priimamos per 14 dienų nuo siuntos gavimo.

Daugiau informacijos apie leidyklą ir jos leidžiamus leidinius – tinklalapyje www.didakta.lt

Pageidaujantieji patys pasiimti užsakytas ir apmokėtas priemones turi atvykti adresu Architektų g. 184-3, LT-04206 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.


Užsakymo formos, sutartys Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių užsakymo formas, vadovėlių ir nevienkartinių mokymo priemonių pirkimo-pardavimo sutartis galite rasti čia .

Pasirinkite Jums reikalingą dokumentą, atsisiųskite jį. Išsaugokite savo kompiuteryje. Užpildykite dokumentą ir atsiųskite jį mums elektroniniu ar paprastu paštu. Pasirašytą antrąjį pirkimo-pardavimo sutarties egzempliorių išsiųsime Jums atgal.


Siekiant geriau pasiruošti brandos egzaminui parengtas leidinys, skirtas mokinių žinių patikrai ir įsivertinimui. Užduotys yra imituojančios chemijos egzaminą. Geriausiai pasirengimą valstybiniam brandos egzaminui rodo mokinio gebėjimai teisingai interpretuoti ir atsakyti į egzamino struktūrines užduotis. Knygelę sudaro 30 testinių pasirenkamojo atsakymo klausimų, 10 testinių trumpojo atsakymo klausimų ir 30 originalių struktūrinių klausimų. 64 p., 165×235 mm, minkšti viršeliai

Nr. HMM-901 Leidyklos kaina �������������������������������������������������������������������4,35 €

II dalis. TRUMPOJO ATSAKYMO TESTAS 1.

6.

Vienos sieros alotropinės atmainos molinė masė yra 256 g/mol. Parašykite, kiek sieros atomų yra šios atmainos vienoje molekulėje.

7.

Kiek junginių susidaro įvykus visiškai aspartamo hidrolizei? O O

Užrašykite junginio agregatinės būsenos esant STP santrumpą, jei junginio molekulinė formulė C3H6O ir jis nereaguoja su Ag(I) oksido amoniakiniu vandeniu. Juodraštis

Ats.:

2.

Parašykite aktyviausiojo halogeno cheminį simbolį.

3.

Kiek antrinių anglies atomų yra junginyje?

Juodraštis

Ats.:

H2N

Juodraštis

5.

Kelis iš pavaizduotų junginių ištirpinę vandenyje gauname neutralius tirpalus? O O H3C CH2 ; H C ; NH3 ; SO3 ; HO C ; OH OH OH

H2N

H

O

C

C

CH

C

OCH3

CH2

Ats.:

Bè 8.

Kiek valentinių elektronų turi siera? Juodraštis

Juodraštis

Ats.:

NH

Juodraštis

Ats.:

CH3

Kurios periodinės elementų lentelės grupės elementų vieninės medžiagos standartinėmis sąlygomis yra trijų agregatinių būsenų?

C

COOH

Juodraštis

CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH CH3

Bè 4.

CH CH2

Ats.: CH3 CH CH3

Ats.:

9.

Kiek elektronų dalyvauja oksidacijos-redukcijos reakcijos: – 7H+(aq) + 3Fe2+(aq) + HCrO4 (aq) ← ← 3Fe3+(aq) + Cr3+(aq) + 4H2O(s) redukcijos dalinėje lygtyje? Juodraštis

Ats.:

Bè10. OH ; KCl ;

Kiek anglies atomų yra alkene, kurio garai 2,413 karto sunkesni už orą?

CHEMIJA • Papildoma medžiaga mokiniui

Algirdas Šulčius

Chemijos brandos egzamino įsivertinimo užduotys ir atsakymai

Juodraštis

CH2

Ats.:

OH Juodraštis

Ats.: 12

III dalis. STRUKTŪRINIAI KLAUSIMAI 1 klausimas.

Pavadinimas

Nesutrumpinta struktūrinė formulė

Ryšio C–C ilgis, Ryšio C–C pm energija, kJ/mol

H H

C

Užrašykite apytikslę ryšio C–C etane energijos skaitinę vertę.

Bè 5.

Laboratorijoje gautose etano dujose yra anglies(IV) oksido, chloro ir vandens garų priemaišų. Dujoms valyti buvo panaudota aparatūra:

dujų mišinys

H

2

3

______________________

133

174

120

231

Bè 3.

Nors yra duomenų, kad sacharinas sukelia onkologines ligas, sergantiems cukriniu diabetu vis dar siūloma vartoti ~400 kartų saldesnį už cukrų dirbtinį junginį sachariną:

______________________________________

NaI(aq) ______________________

Bè 1.

C ≡C

H

H

KOH(aq)

CaO(k)

CO

Lentelėje parašykite angliavandenilio pavadinimą pagal IUPAC nomenklatūrą ir kuriems angliavandeniliams jis priklauso.

Cheminė formulė

Oleino

C17H33COOH

(1 taškas)

2.

Remdamiesi lentelėje pateikta informacija, apibūdinkite nesočiąsias riebalų rūgštis ir jų lydymosi temperatūrą. Juodraštis

PbO(k) + 2CH3COOH(s) → Pb(CH3COO)2(aq) + 2H2O(s)

(2 taškai)

(1 taškas)

3.

Juodraštis

Parašykite ryšio C–C ilgio etane apytikslę vertę.

-11

_________________________

Juodraštis

Parašykite šios reakcijos sutrumpintą joninę lygtį ir nurodykite agregatines būsenas.

Juodraštis

13 -5

COOH

Parašykite linoleno rūgšties cheminę formulę.

Daugelis Pb druskų yra netirpios. Viena iš tirpių druskų yra saldaus skonio ir vadinama „švino cukrumi“. Jis gaunamas vykdant reakciją, kurios lygtis tokia:

(2 taškai)

Lentelėje parašykite nesutrumpintą angliavandenilio formulę ir jo homologinės eilės bendrąją formulę.

COOH

COOH

Juodraštis

(1 taškas)

4.

1.

tlyd, °C

Skeletinė formulė

C17H31COOH

Linoleno

Parašykite sacharino cheminę formulę.

SO2

Juodraštis

(2 taškai)

Bè 3.

NH

Parašykite reakcijos, vykstančios inde 1, sutrumpintą joninę lygtį ir nurodykite junginių agregatines būsenas.

Juodraštis

Bè 2.

Trivialus pavadinimas

Linolo (3 taškai)

Etenas

12 klausimas. Lentelėje pateikiama apibendrinta informacija apie nesočiąsias riebalų rūgštis:

Juodraštis

etanas 1

13

II • Trumpojo atsakymo testas

Saldumą suteikianti medžiaga dažnai apibūdinama kaip „baltoji mirtis“: žmogus pradeda tukti, jei suvartoja daugiau nei 50 gramų fruktozės per dieną. Kiek šaukštelių, kuriame telpa 12 g, cukraus per dieną gali suvalgyti žmogus nekenkdamas sveikatai?

(1 taškas)

H ______________________

Bè 2.

Juodraštis

Lentelėje pateiktos keleto angliavandenilių charakteristikos. Atsakykite į klausimus ir baikite pildyti lentelę:

Etanas

Bè 4.

II • Trumpojo atsakymo testas

Nesočiųjų rūgščių trans-izomerai nuodija žmogaus organizmą. Parašykite linolo rūgšties trans-izomero sutrumpintą struktūrinę formulę. Juodraštis

Juodraštis

(1 taškas) 14

III • Struktūriniai klausimai

III • Struktūriniai klausimai

17 klausimas. Pastaruoju metu pasaulyje automobiliams naudojamas biodyzelinas, gaunamas perdirbant organinių medžiagų biomasę, pavyzdžiui algalo. Algalo biomasei perdirbti ir išskirstyti naudojamas tirpiklis heksanas.

Bè 3.

15

Parašykite kūginės kolbos viršutiniame sluoksnyje esančio vieno heksano struktūrinio izomero sutrumpintą struktūrinę formulę ir jį įvardykite. Juodraštis

Algalo lipidai O O O

O

O O

Trigliceridas

(2 taškai)

(2 taškai) 36

III • Struktūriniai klausimai

23 klausimas. Buvo tiriamas elektrolitų tirpalų laidumas. Į cheminį indą pripilta 25 ml (d = 1,02 g/ml) nežinomos koncentracijos bario hidroksido tirpalo ir į jį iš biuretės lašais lašintas 1 mol/l koncentracijos sieros rūgšties tirpalas. Tirpalo laidumas, kurį apibūdina pro jį tekančios srovės stipris, parodytas paveiksle:

Bè 3.

O

(2 taškai)

heksano sluoksnis O

4.

O

OH HO

O O

Biodyzelinas

Glicerolis + algalo biomasė

OH

kuras namų ūkiui

H

CH

O

H

Parašykite pavadinimą cheminio indo, kurį naudotumėte atskirti kūginėje kolboje esantį glicerolį.

CH2 O

H

Juodraštis

2.

6

7 (2 taškai)

3 2

_________________

_________________

+ H 2O

1,5 1 0,5 0

Juodraštis

1.

0

1

2

3

4

5

6

V, ml

Apibūdinkite, kas yra elektrolitas. Juodraštis

(1 taškas)

(1 taškas)

Parašykite junginio A, pažymėto biodyzelino gamybos schemoje, bendrąją cheminę formulę.

Bè 2.

Parašykite pavadinimą proceso, kai į bario hidroksido tirpalą lašinamas sieros rūgšties tirpalas.

(1 taškas)

(2 taškai) III • Struktūriniai klausimai

47

(1 taškas) 58

III • Struktūriniai klausimai

(4 taškai)

5.

Juodraštis

III • Struktūriniai klausimai

5

3,5

?

Juodraštis

46

4

2,5

+

Baikite rašyti reakcijos lygtį:

Bè 1.

3

Apskaičiuokite bario hidroksido masės dalį tirpale. Juodraštis

I, A

Vykdant kokybinę glicerolio reakciją, vyksta reakcija: CH2 O

2 Juodraštis

4.

O

Kuriuos prietaisus-indus pasirinksite tyrimui, kai į bario hidroksido tirpalą lašinamas sieros rūgšties tirpalas? Parašykite šių prietaisų-indų numerius.

1

CH3OH, [HCl] 65 °C A

37

III • Struktūriniai klausimai

Parašykite tirpalo apytikslę pH vertę, kai į bario hidroksido tirpalą įlašinama 2 ml 1 mol/l sieros rūgšties tirpalo. Juodraštis

(1 taškas) III • Struktūriniai klausimai

59

55


CHEMIJA • Portretai/Laboratorinės priemonės

Pasaulio chemikai Svantė Arenijus • Jensas Jakobas Bercelijus • Robertas 10 portretų rinkinys, 30×40 cm, kartonas Boilis • Frydrichas Kekulė • Antuanas Lavuazjė • Michailas Nr. HPO-501.......................................................................... 58,00 € Lomonosovas • Alfredas Nobelis • Vilhelmas Frydrichas Os- 10 įrėmintų portretų rinkinys, 32×42 cm tvaldas • Lainas Karlas Polingas • Dmitrijus Mendelejevas

Nr. HPO-502........................................................................ 110,00 €

Įžymiausios mokslo istorijos asmenybės 110×80 cm

56

Nr. IPL-021 (laminuotas)

10,99 €

Nr. IPL-022 (su laikikliais)

15,99 €

Aristotelis, Euklidas, Archimedas iš Sirakūzų, L. da Vinčis, M. Kopernikas, T. Brahė, Galilėjas Galilėjus, J. Kepleris, J. Hevelijus, K. Heigensas, I. Niutonas, A. Celsijus, F. V. Heršelis, A. Volta, A. M. Amperas, G. S. Omas, M. Faradėjus, Č. R. Darvinas, G. Mendelis, L. Pasteras, R. Klauzijus, V. Tomsonas, lordas Kelvinas, D. Maksvelas, A. Nobelis, D. Mendelejevas, V. Rentgenas, T. Edisonas, A. Maikelsonas, H. A. Lorencas, Z. Froidas, N. Tesla, H. Hercas, M. Plankas, M. Sklodovska-Kiuri, E. Rezerfordas, G. Markonis, A. Einšteinas, O. Hanas, A. Flemingas, N. Boras, E. Hablas, V. Heizenbergas, E. Fermis, P. Dirakas, B. Maklintok, J. R. Openheimeris, Dž. Bardynas, V.Šoklis, K. Cūzė, N. E. Borlaugas, R. Fainmanas, Dž. Votsonas, S. Hokingas.


Periodinė elementų lentelė

2000×1400 mm, (5 mm plastikas, lipdukas)

Nr. HST-004 Leidyklos kaina...................... 349,00 €

Druskų, rūgščių ir bazių tirpumas vandenyje, lentelė Stacionari ant sienos tvirtinama lentelė. Gaminama pagal užsakymą. Be tvirtinimo elementų. Pristatymas – iki 3 savaičių.

CHEMIJA • Stendai/Plakatai

Stacionari ant sienos tvirtinama lentelė. Gaminama pagal užsakymą. Be tvirtinimo elementų. Pristatymas – iki 3 savaičių.

1500×1000 mm, (5 mm plastikas, lipdukas)

Nr. HST-003 Leidyklos kaina �������������������������� 108,00 €

Elektrocheminė metalų įtampų (aktyvumo) eilė 180×31 cm

Nr. HST-001 (PVC medžiaga)

35,00 €

Nr. HST-002 (3 mm plastikas)

70,00 €

Periodinė elementų lentelė 100×70 cm

Nr. HPL-001 (laminuotas)

8,99 €

Nr. HPL-002 (su laikikliais)

12,99 €

Saugaus darbo chemijos kabinete taisyklės 40×60 cm

Nr. HPL-005 (laminuotas)

5,77 €

Nr. HPL-006 (su laikikliais)

7,57 €

57


CHEMIJA • Plakatai/Papildoma medžiaga mokiniui

Periodinė elementų lentelė (A4) A4 formato kortelė, kurios vienoje pusėje pateikta periodinė elementų lentelė, o kitoje – metalų įtampos eilė, rugščių, bazių ir druskų tirpumo vandenyje lentelė, pagrindinių fizikos konstantų vertės ir kt. 297×210 mm (A4), dvipusis, laminuotas

Nr. HPM-802 Leidyklos kaina ���������������������������������0,89 €

Cheminiai indai ir prietaisai 70×100 cm

Nr. HPL-003 (laminuotas)

8,99 €

Nr. HPL-004 (su laikikliais)

12,99 €

Dalijamoji medžiaga Periodinė elementų lentelė (A5) A5 formato kortelė, kurios vienoje pusėje pateikta periodinė elementų lentelė, o kitoje – rugščių, bazių ir druskų tirpumo vandenyje lentelė. 210×148 mm (A5), dvipusis, laminuotas

Nr. HPM-803 Leidyklos kaina ����������������������������� 0,29 €

Rita Janavičienė

Periodinė elementų lentelė ir pagrindiniai fizikiniai dydžiai Neorganinės chemijos lentelių, konstantų ir pagrindinių fizikinių dydžių santrauka skirta naudotis visus mokslo metus, tiek dirbant pamokoje, tiek savarankiškai mokantis namie. 630×210 mm, sulankstytas iki A4 formato

58

Nr. HPM-8010 Leidyklos kaina ���������������������������������������������������������� 1,10 € Nr. HPM-8111 10-ies vienetų rinkinys ������������������������������������������������������������6,60 € Nr. HPM-8212 20-ies vienetų rinkinys ������������������������������������������������������������8,80 € Nr. HPM-8313 30-ies vienetų rinkinys ������������������������������������������������������������9,90 €

Rinkinys – pigiau!


Fizikos konstantos Kartotinių ir dalinių vienetų sudarymo daugikliai ir priešdėliai Nr. SKG-0130 Leidyklos kaina �����������������������������0,10 € Nr. SKG-0131 10-ies vienetų rinkinys �������������������������0,90 € Nr. SKG-0132 20-ies vienetų rinkinys �������������������������1,20 € Nr. SKG-0133 30-ies vienetų rinkinys �������������������������1,50 €

Nr. SKG-0120 Leidyklos kaina ����������������������������� 0,10 € Nr. SKG-0121 10-ies vienetų rinkinys ��������������������������0,90 € Nr. SKG-0122 20-ies vienetų rinkinys ��������������������������1,20 € Nr. SKG-0123 30-ies vienetų rinkinys ��������������������������1,50 € Skirtukai dvipusiai, laminuoti , 55×220 mm.

Matavimo vienetai Nr. SKG-0110 Leidyklos kaina ����������������������������� 0,10 € Nr. SKG-0111 10-ies vienetų rinkinys ��������������������������0,90 € Nr. SKG-0112 20-ies vienetų rinkinys ��������������������������1,20 € Nr. SKG-0113 30-ies vienetų rinkinys ��������������������������1,50 €

CHEMIJA • Skirtukai mokinių skatinimui

Skirtukai mokinių skatinimui

Civilinė sauga civilinė sauga • Plakatai

Keturių plakatų rinkinys skirtas supažindinti ir informuoti tiek vaikus, tiek suaugusiuosius, ką daryti kilus gaisrui, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje, kaip padėti sau ir kitiems nelaimės atveju. Plakatai tinkami naudoti ugdymo procese, puiki vaizdinė priešgaisrinė priemonė mokykloje.

Civilinė sauga (4 plakatų rinkinys) 40×60 cm

Nr. CPL-001 (laminuotas)

11,99 €

Nr. CPL-002 (su laikikliais)

16,99 €

59


Chemija ir civilinė sauga  

Chemijos ir civilinės saugos mokymo priemonių katalogas 2015-2016 m.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you