Page 1

Una manera autèntica d’aprendre!

Els materials que configuren cada projecte parteixen de la metodologia de treball de les capses d’aprenentatge.

Es fomenta l’aprendre a aprendre. Cada projecte està organitzat en diferents reptes. Els alumnes han de treballar de forma col·laborativa.

Fonaments dels projectes: Autonomia en l’aprenentatge

Motivació

Flexibilitat en l’ús

Creativitat

per fer i aprendre

en l’elaboració de la producció final

Gamificació

com una manera assertiva d’aprendre

Rigor

Inclusió

en les fonts de consulta i en el plantejament de cada projecte

tots els alumnes hi participen de manera activa

Quins materials configuren el projecte?

Quadern de treball

Recursos on-line

Capsa d’aprenentatge


Cada capsa conté: Sinopsi del projecte, relació de materials, rúbrica d’avaluació de grup, targetes de rols, i les peces pròpies de cada capsa.

Cada quadern serveix per: Dur a terme l’autoavaluació inicial i la final. Poder realitzar les activitats individuals de cada repte i tenir a l’abast els aspectes teòrics més rellevants del projecte.

Els recursos on-line: Ofereixen al professorat recursos audiovisuals relacionats amb les activitats proposades que complementen les propostes i

orientacions de treball, així com les programacions, les rúbriques per a l’avaluació, i el solucionari de les activitats proposades.

Com es treballa? L’organització dels continguts s’ha fet per dimensions i competències, tant les pròpies de cada àmbit com les competències transversals. L’àmbit que centra cada projecte és el de Coneixement del medi. Els alumnes trien el projecte que treballaran en grup i cada projecte té un repte global i uns subreptes. Cada projecte conclou amb l’elaboració d’un treball final de projecte. El mestre acompanya, proposa i regula.

Projectes disponibles per al curs 2019-2020:

L’aigua és font de vida

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Fem d’inventors

Fem d’inventors

Fem d’inventors

Fem d’inventors

L’aigua és font de vida

L’aigua és font de vida

L’aigua és font de vida

I tu, què menges? I tu, què menges?

L’aigua és font de vida Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Fem d’inventors

I tu, què menges?

Animals en perill d’extinció

Fem d’inventors

I tu, què menges?

Fem un hort

L’aigua és font de vida

I tu, què menges?

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Animals en perill d’extinció

Animals en perill d’extinció

Fira d’antiguitats

I tu, què menges?

Fem un hort

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Fem un hort

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Fem un hort

Animals en perill d’extinció

Fira d’antiguitats Fira d’antiguitats

Fem un hort

Fira d’antiguitats

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Mirant el cel

Animals en perill d’extinció

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Fira d’antiguitats

CICLE SUPERIOR

Abracadabra!

Abracadabra!

Fem un hort

Fira d’antiguitats

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Mirant el cel

Mirant el cel

Animals en perill d’extinció

Connectats a l’entorn

CICLE MITJÀ

Abracadabra!

Mirant el cel

Connectats a l’entorn Connectats a l’entorn

Abracadabra! Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Abracadabra!

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Mirant el cel

Connectats a l’entorn

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Abracadabra!

Connectats a l’entorn

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Treballem per projectes. Una manera autèntica d’aprendre!

Connectats a l’entorn

Mirant el cel

CICLE INICIAL

Profile for Didacta+

Projectes Pal de paller - Medi social per la primària  

Disponibles 9 projectes: Cicle inicial: 1. Connectats a l'entorn 2. Abracadabra 3. Mirant el cel Cicle mitjà 1. Fira d'antiguitats 2. Fem...

Projectes Pal de paller - Medi social per la primària  

Disponibles 9 projectes: Cicle inicial: 1. Connectats a l'entorn 2. Abracadabra 3. Mirant el cel Cicle mitjà 1. Fira d'antiguitats 2. Fem...

Advertisement