Page 1

VAKLEERPLAN

Schooljaar: Vak: Leerweg(en):

2012-2013 Rekenen Basis en Kader


DEEL 1: ALGEMEEN VAKDOELEN: 1) MAATSCHAPPELIJK: Leerlingen zijn zelfredzaam doordat ze beschikken over de basisvaardigheden van het rekenen

2) BEROEPSRELEVANT: Rekenen is ondersteunend bij het uitoefenen van veel voorkomende beroepstaken

3) OPBRENGSTGERICHT Alle leerlingen moeten in staat zijn om eind leerjaar 3 een voldoende te behalen voor rekenen op niveau 2F


DEEL 2: DIDACTIEK - het LOC@ werkt met het OBIT-model 1) ONTHOUDEN: We leren de leerlingen automatiseren (bijv. de tafels van buiten leren, optellen van tientallen etc.) door middel van oefeningen, aanleren van ezelsbruggetjes en spelletjes.

2) BEGRIJPEN: Wij leren de leerlingen strategieĂŤn aan, waardoor ze in staat zijn om zelfstandig tot oplossingen van rekenvraagstukken te komen (bijv. cijferend delen en staartdelingen)

3) INTEGREREN: Wij bieden leerlingen contextrijke opdrachten aan, waarbij ze in staat moeten zijn om het aangeleerde of de aangeboden strategieĂŤn toe te passen (bijv. een boodschappenbriefje opstellen/kassabon analyseren). Daarbij moeten ze schatten, optellen en aftrekken gebruiken.

4) CREATIEF TOEPASSEN: Per periode krijgen de leerlingen een opdracht waarbij ze het geleerde moeten toepassen. Bijvoorbeeld het organiseren van een leerlingenfeest, kamp of periodieke klassikale activiteit zoals, Kerst, Pasen, einde van het schooljaar, waarbij ze een begroting/kostenberekening moeten maken. Een ander voorbeeld kan zijn: ontwerp of plan je droomkamer/droomvakantie en maak een begroting mbv foldermateriaal.


DEEL 3: VAARDIGHEDEN Om het vak goed te kunnen uit te oefenen moeten de leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken: Leerjaar 1: 1) rekenmachine kunnen gebruiken voor het maken van eenvoudige berekingen 2) eenvoudige rekentaal eigen maken 3) eenvoudige berekeningen kunnen maken 4) 5) 6) Leerjaar 2: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Leerjaar 3: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Leerjaar 4: 1) 2) 3) 4) 5) 6)


DEEL 4: VAKINHOUDELIJKE AFSPRAKEN 1) Over welke hulpmiddelen dienen de leerlingen te beschikken om het werk zo goed mogelijk te verrichten (denk hierbij onder andere aan ruitjesschrift, rekenmachine, kleur- en tekenpotloden, woordenboeken, map etc.) Leerlingen schrijven altijd de berekeningswijze en het antwoord op Leerlingen werken altijd in een ruitjesschrift/ruitjesblaadjes (van 1 bij 1 cm) in een map Leerlingen gebruiken bij het maken van tekeningen altijd een potlood en een gum We gebruiken het volgende rekenmachine…………………………..

2) Welke hulpmiddelen gebruikt de vaksectie om haar werk zo goed mogelijk te verrichten (smartbord, cd-speler, atlas, woordenboek etc.) De vaksectie gebruikt voor de uitleg en het oefenen van vraagstukken het smartboard en de ELO. Ook voor werkstukken en huiswerkopgaven en oefenopgaven wordt de ELO gebruikt. Vanaf leerjaar 1 gebruiken we daar waar mogelijk toegepaste teksten met opgaven die aan de diverse sectoren gerelateerd zijn.


DEEL 5: EXAMENTRAINING Op welke wijze is er aandacht voor examentraining? a) Hoe (bijv. door bij eindtoetsen vraagstukken uit oude examens te gebruiken, in examensetting eindtoetsen af te nemen, onder tijdsdruk te werken etc.) We geven de leerlingen per periode diverse contextrijke opdrachten zoals de vraagstukken die in de examens voorkomen.

b) In welk leerjaar (bijv. in voorexamenjaren, maar ook al in lagere leerjaren) In leerjaar 1 contextrijke opgaven en minimaal ĂŠĂŠn contextrijke eindtoets In leerjaar 2 elke periode een contextrijke eindtoets In leerjaar 3 elke periode een contextrijke eindtoets en aan het einde van het leerjaar een pretoets In leerjaar 4 extra rekenlessen voor leerlingen die een onvoldoende voor de pretoets in lj 3 hebben behaald c) Wanneer (bijv. iedere periode minimaal 3x) Afhankelijk van leerjaar (zie b)


DEEL 6: PTC EN/OF PTA PTC - Programma van toetsing en cijfergeving Vak: Leerweg:

Toets

PTC 01 PTC 02 PTC 03 PTC 04

Leerstofomschrijving

Schooljaar: Leerjaar:

kerndoel

Toetsvorm

Toetsduur

Beoordeling

Weging

Herkansbaar


PTA - Programma van toetsing en afsluiting Vak: Leerweg:

Toets

PTA 01 PTA 02 PTA 03 PTA 04

Leerstofomschrijving

Schooljaar: Leerjaar:

Exameneenheid

Toetsvorm

Toetsduur

Beoordeling

Weging

Herkansbaar

Vakleerplan LOC@  

Voorbeeld vakleerplan rekenen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you