Page 1

t1

LLENGUATGE VISUAL Recuperació - 2º AVALUACIÓ

Activitats Resum Esquema Autoevaluació

NOM: ........................................................................................... CURS: ..................


COMUNICACIÓ VISUAL Observa en les imatges com un mateix missatge pot variar el seu objectiu i transmetre'ns diferents sensacions si modifiquem la seua estructura.

ACTIVIDAD 1 Modifica el contingut visual de les següents imatges, pintant la primera d'elles amb colors vius i el segon en blanc i negre. Comprovaràs que el missatge pot ser molt diferent si canviem l'estructura dels elements que ho formen.

MATERIALS: - Llapis de grafit i colors. Nombre:

CL_ACT 1

Curso:

Tema 1 : LLENGUATGE VISUAL.

Fecha: Nota:


COMUNICACIÓ VISUAL El missatge visual varia segons la tècnica i els materials que utilitzem per a confeccionar la imatge.

ACTIVIDAD 2

MATERIALS: - Tisores i goma d´apegar. - Retalls de revistes i periòdics.

Realitza un collage a partir de la imatge proposada, utilitzant retalls de papers de colors, trossos de periòdics i de revistes. Els trossos han de ser xicotets, perquè es vagen adaptant a poc a poc als espais que has d'omplir.

Nombre:

CL_ACT 2

Curso:

Tema 1 : LLENGUATGE VISUAL.

Fecha: Nota:


LLENGUATGE VISUAL. les metàfores visuals utilitzen un determinat codi visual per a expressar idees o sentiments. També els gestos dels personatges ens indiquen els seus estats d'ànim. Activitat 3 Dibuixa els gestos adequats dels personatges per a transmetre la idea que el xiquet està sorprés i la xiqueta té calor. Afig en els entrepans la metàfora visual que cregues convenient per a reforçar el missatge. Pinta amnbos dibuixos amb llapis de colors.

NECESSITARÀS: - Retoladors i llapiceres de colors.

Nombre:

CL_ACT 3

Curso:

Tema 1 : LLENGUATGE VISUAL.

Fecha: Nota:


PERCEPCIÓ VISUAL. En les imatges pots veure com la disposició dels elements visuals pot produir efecte visual d'homogeneïtat o, al contrari, algun d'ells poden destacar sobre la resta.

DESTAQUE

HOMOGENEITAT

Activitat 4 Realitza, en el primer requadro, una composició homogènia per mitjà d'elements visuals geomètrics que tinguen formes, colors i grandàries semblants.

En el següent requadro, dibuixa una altra composició en què una o unes quantes figures geomètriques destaquen sobre les altres.

NECESSITARÀS: - Retoladors -Llapiceres de colors.

Nombre:

CL_ACT 4

Curso:

Tema 1 : LLENGUATGE VISUAL.

Fecha: Nota:


FINALITAT DE LES IMATGES Les següents imatges tenen diferents finalitats comunicatives, però totes elles utilitzen el triangle com a element compositiu bàsic per a transmetre el missatge

IMATGE INDICATIVA

IMATGE RECREATIVA

IMATGE DESCRIPTIVA

Activitat 5 A partir d'una forma bàsica com la circumferència realitza dos composicions que tinguen distintes finalitats.

FINALITAT

FINALITAT

NECESSITARÀS: - Retoladors i llapiceres de colors.

Nombre:

CL_ACT 5

Curso:

Tema 1 : LLENGUATGE VISUAL.

Fecha: Nota:

Tema 1: Llenguatge visual  

Recuperació Tema 1: Llenguatge visual

Tema 1: Llenguatge visual  

Recuperació Tema 1: Llenguatge visual

Advertisement