Page 1

t9

FORMES SIMÈTRIQUES Recuperació - 2º AVALUACIÓ

Activitats Resum Esquema Autoevaluació

NOM: ........................................................................................... CURS: ..................


SIMETRIA AXIAL Un cos amb simetria axial posseeix un eix de simetria del qual equidisten tots els punts iguals de la figura ACTIVITAT 1 Retalla un paper de 17 x 18 centímetres i traça una recta que el dividisca en dos parts iguals. Fes un dibuix amb pintura al tremp en una de les meitats del paper i doblega´l per l´eix, pressiona ambdues parts abans que s´asseque la pintua. Quan l´obrigues obtindràs un dibuix amb simetria axial. Finalmente apela´l al requadre de la làmina.

MATERIALS - Llàpis de grafit - Goma d´apegar

- Regle - Pintures al tremp

- Tisores - Pinzells

Nom:

CL_ACT 1

EIX DE SIMETRIA

Curs:

Tema 9: FORMES SIMETRIQUES

Fecha: Nota:


SIMETRIA AXIAL Observa en la següent figura amb simetria axial com els punts simètrics se situen sobre rectes perpendiculars l´eix de simetria. ACTIVITAT 2 Completa els dibuixos simètrics següents. Calcula primer els punts simètrics corresponents i uneix-los després per a obtenir la figura.

MATERIALS - Regle i compàs - Retoladors

- Llapis de colors - Llapis de grafit

Nom:

CL_ACT 2

Curs:

Tema 9: FORMES SIMETRIQUES

Fecha: Nota:


SIMETRIA RADIAL

CENTRE DE SIMETRIA

En una figura amb simetria radial els punts simètrics estan situats en la mateixa recta, oposats i a la mateixa distància del centre de simetria. ACTIVITAT 3 Busca en revistes o periòdics tres imatges que presenten simetria radial. Retallales i apega-les en la làmina

MATERIALS - Revistes i periòdics - Tisores - Goma d´apegar

Nom:

CL_ACT 3

Curs:

Tema 9: FORMES SIMETRIQUES

Fecha: Nota:


SIMETRIES La simetria axial i la radial es combinen en ocasions per a crear elements harmònics i equilibrats com el de la imatge. ACTIVITAT 4 Combina ambdós tipus de simetria a partir de l´eix traçat i completa la composició. Afig-hi elements decoratius propis i creatius mitjançant formes i colors diversos.

MATERIALS - Compàs - Escaire i cartabó - Regle - Llapis de colors

Nom:

CL_ACT 4

Curs:

Tema 9: FORMES SIMETRIQUES

Fecha: Nota:


SIMETRIA APARENT La simetria que trobem al nostre voltant no són exactes del tot, són simetries aparents. En el llenguatge plàstic s´utilitza aquest tipus de simetria per a dotar les imatges de major expresivitat. ACTIVITAT 4 Fes una composició lliure basada en figures geomètriques utilitzant aquest tipus de simetria. Per a aconseguir-ho, aplica la compensació de masses visuals i relaciona els diferents elements de la composició simètrica, com en el exemple.

MATERIALS - Pinzells - Pintura al tremp

Nom:

CL_ACT 5

Curs:

Tema 9: FORMES SIMETRIQUES

Fecha: Nota:

Tema 9: Formes simètriques  

Recuperació Tema9: Formes simètriques

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you