Page 1

Starten als detaillist in de gezelschapsdierenbranche

uniek door levende have


#) Inhoud

1..  Oriënteren op zelfstandig ondernemerschap�������������������������������������������������������������������������������4 Zelf een onderneming starten of overnemen?������������������������������������������������������������������������������������������ 4 Samenwerkingsverband of niet?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Ga praten!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Diploma-eisen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 Vakkennis ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 Ondernemersvaardigheden �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 Een ondernemer is overal zelf verantwoordelijk voor!�����������������������������������������������������������������������������5 Ondernemer aan het woord������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

2

2..  Regelgeving�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 Rechtsvorm kiezen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 Werken met dieren��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 Inschrijving Kamer van Koophandel en Belastingdienst������������������������������������������������������������������������ 8 Personeel���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 Administratie, boekhouding en automatisering�������������������������������������������������������������������������������������� 9 Verzekeringen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9 Overige regelgeving�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 De gezelschapsdierenbranche, enkele feiten en prognoses���������������������������������������������������������������������12 3..  Marktonderzoek en marketing����������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 De markt / branche�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 Product en prijs: assortimentskeuze ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 Concurrenten������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 Vestigingspunt ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Inkoop / leveranciers�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Promotie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Ondernemer aan het woord�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 4..  Financiën������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20 Investeringsbegroting en financiering������������������������������������������������������������������������������������������������������20 Omzetverwachting, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose��������������������������������������������������20 5..  Ondernemersplan�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 Over Dibevo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22 Over het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) ���������������������������������������������������������������������������������� 24 Relevante organisaties en websites������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 26 Colofon�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27


¶) Voorwoord

Beste lezer, U overweegt om als ondernemer een dierenspeciaalzaak te starten. U zult dan waarschijnlijk vragen hebben over welke stappen u moet zetten om dit te realiseren en behoefte hebben aan beknopte en heldere informatie hierover. Ik nodig u daarom van harte uit om deze startersbrochure te lezen. Naast belangrijke aandachtspunten bij het starten van een bedrijf in het algemeen, vindt u in deze brochure veel informatie specifiek over de branche. Ondermeer in interviews met ondernemers die u voor zijn gegaan. Dierenspeciaalzaken vallen onder de gezelschapsdierenbranche; een (letterlijk en figuurlijk!) levendige branche met volop mogelijkheden voor nieuwe ondernemers. Het bijzondere aan deze sector is uiteraard het werken met ‘levende have’. Dit is een grote verantwoordelijkheid voor de ondernemer, die om specifieke kennis en ervaring vraagt. Naast een aantal wettelijke eisen waaraan iedere ondernemer die werkt met ‘levende have’ moet voldoen, moet de ondernemer weten hoe dieren het beste verzorgd moeten worden. Kennis van zaken en kwaliteit zijn voor een dierenspeciaalzaak dan ook onontbeerlijk om succesvol te zijn. Een dierenspeciaalzaak biedt voor een vakbekwame ondernemer, die hart voor de zaak heeft, genoeg toekomstperspectief. Er is immers nog steeds een stijging te zien in het aantal gezelschapsdieren dat in Nederland gehouden wordt. Velen beschouwen een gezelschapsdier tegenwoordig als een verlengstuk van het gezin of huishouden. Klanten zijn erg betrokken bij hun dier en waren ook tijdens de recente economische crisis niet snel geneigd te bezuinigen op de kosten die de verzorging van hun dier met zich meebrengt. Als ondernemer in deze branche heeft u de mogelijkheid om uw klanten te ondersteunen bij en te adviseren over (de verzorging van) hun geliefde dier(en). Tot slot vestig ik nog graag de aandacht op Dibevo, de brancheorganisatie voor ondernemers in de gezelschapsdierensector. Dibevo komt op voor de belangen van ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche. Leden van Dibevo genieten vele voordelen die het ondernemen aantrekkelijk en beter renderend maken. Ga voor meer informatie naar www.dibevo.nl. Ik wens u alle succes toe! Joost Th. de Jongh Voorzitter Dibevo

3


1) OriĂŤnteren op zelfstandig ondernemerschap

Zelf een onderneming starten . of overnemen?

Wilt u een nieuwe zaak starten of een bestaande zaak overnemen? Beide manieren om te starten hebben voordelen en nadelen.

Samenwerkingsverband of niet?

Een andere keuze is: wilt u volledig uw eigen strategie bepalen, of wilt u zich aansluiten bij een commercieel samenwerkingsverband (franchise)? Instappen als franchisenemer kan een goede optie zijn. De franchisegever neemt u in beginsel een aantal zaken uit handen op het gebied van assortiment, reclame, administratie en inkoop. Maar als u niet volledig achter het concept staat of uw zelfstandigheid als te beperkt ervaart, is zelfstandig starten (of via een ander franchiseconcept) voor u mogelijk interessanter.

4

Ga praten!

Bij bovenstaande afwegingen zijn uw persoonlijke voorkeuren van groot belang. Zet voor u zelf goed op een rij welke voordelen en nadelen u ziet. Om een goed beeld te krijgen van wat er komt kijken bij ondernemen in deze sector, kunt u het beste gaan praten met bestaande en bij voorkeur meerdere ondernemers die op verschillende manieren gestart zijn. Een bestaande zaak heeft een klantenkring en geeft meer zekerheid over de te behalen omzet. Dit is ook van belang voor de financier. Maar als de klantenkring niet past bij het assortiment dat u wilt gaan voeren, kan dit voordeel voor u grotendeels vervallen. Bij een nieuwe zaak moet de omzet nog volledig worden opgebouwd, maar u kunt de zaak wel volledig naar uw eigen ideeĂŤn opzetten. Bij de keuze tussen bestaand of nieuw speelt uiteraard ook mee of er voldoende vestigingslocaties of overnamemogelijkheden zijn.

Overweegt u zich aan te sluiten bij een commercieel samenwerkingverband? Onderzoek dan goed welk concept het beste bij u past. Bekijk de informatie van verschillende franchisegevers en ga gesprekken aan met zowel franchisegevers als franchisenemers. Het is verder zeer nuttig om een adviseur of collega-ondernemer (bijvoorbeeld uw bakker of slager) in te schakelen die u een spreekwoordelijke spiegel kan voorhouden bij de keuzes die u moet maken. Neem zeker contact op met een


deskundige, zoals een accountant of een jurist, wanneer u te maken krijgt met zaken als het beoordelen van een overnamesom of franchiseen huurcontracten.

Diploma-eisen

Voor dierenspeciaalzaken gelden tot nu toe geen specifieke opleidingseisen. Maar dit gaat veranderen. In de loop van 2011 wordt de wetgeving aangepast. Ondernemers in de huisdierenbranche die levende dieren verkopen, fokken, verzorgen of tijdelijk huisvesten, moeten gaan voldoen aan vakbekwaamheidseisen. U moet dus in de nabije toekomst beschikken over vakdiploma’s. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Dibevo.

Vakkennis

Dieren vragen uiteraard om een goede verzorging. Elke dag! Ook als de winkel gesloten is of wanneer u zelf op vakantie bent. Wanneer

u dieren verkoopt die om een specifieke verzorging vragen – bijvoorbeeld tropische vissen of terrariumdieren – is het van groot belang dat u over verregaande kennis van deze dieren beschikt. Hoewel u niet kunt voorkomen dat dieren soms doodgaan, wilt u natuurlijk wel zoveel mogelijk gezonde dieren kunnen verkopen. Uw klanten verwachten overigens ook van u dat u hen kunt adviseren over de verzorging. Beschikt u over voldoende vakkennis en vaardigheden? Of is het noodzakelijk dat u zich eerst nog verder bekwaamt? Bezoekt u eens de website van het Huisdier Kennis Instituut (HKI; www.huisdierkennis.nl).

Ondernemersvaardigheden

Bij ondernemen komt meer kijken dan vakkennis alleen. U moet er als ondernemer zelf voor zorgen dat er voldoende klanten binnenkomen. U moet kennis hebben van boekhouding en financiën. En als er personeel in dienst is, moet u kunnen leidinggeven.

Een ondernemer is overal zelf verantwoordelijk voor!

Het is daarom van belang dat u goed nadenkt over uw sterke en zwakke punten als ondernemer. Praat hierover eens met familie, vrienden en (ex-)collega´s. Hoe zien zij u? Denk na over de manier waarop u uw zwakke punten kunt verbeteren. Bijvoorbeeld door het volgen van cursussen, het inschakelen van deskundigen of door het opzoeken van samenwerking.

5


Ondernemer aan het woord

W

illem van Eeden heeft, na jarenlang in loondienst te hebben gewerkt, in 2009 een dierenspeciaalzaak overgenomen: De hof van Eeden in Rijswijk.

6

“Voor de start van mijn bedrijf heb ik, via internet en boeken, zoveel mogelijk kennis opgedaan van huisdieren en hun verzorging. Vakkennis is essentieel om de juiste keuzes te maken in het assortiment en om klanten goed advies te kunnen geven. Via het vakblad en de vakbeurs van Dibevo houd ik mijn vakkennis continu up-to-date. Ook over het starten van een eigen bedrijf heb ik me goed geïnformeerd, onder andere via de Kamer van Koophandel en internet. Maar ik heb ook veel collega-ondernemers met een dierenspeciaalzaak in de regio bezocht. Ook de winkel die ik uiteindelijk heb overgenomen, heb ik goed bestudeerd. Onder-

meer door zelf vast te stellen hoeveel klanten de winkel op verschillende dagen van de week binnenliepen. Deze voorbereiding heeft mij als nieuwe ondernemer en relatieve leek in de sector enorm geholpen om goede beslissingen te nemen over mijn assortiment, de inrichting en de wijze waarop ik mijn bedrijf heb georganiseerd. Ik vond het ook belangrijk om mijn idee in een ondernemingsplan vast te leggen. Niet voor de bank, maar voor mijzelf. De meerwaarde is dat je gedwongen wordt om vooraf goed na te denken over alle facetten van ondernemerschap. Voor de start heb ik ook een boekhouder benaderd. Ik heb gezegd dat ik twee zaken heel belangrijk vind; ik wil geen gedoe hebben met de Belastingdienst, dus mijn aangiften moeten goed en op tijd ingediend worden en ik wil zelf een uitstekend inzicht hebben in de winst­ gevendheid van mijn assortiment. Ik vroeg mijn boekhouder wat hij daarvoor van mij nodig had; hoe moet ik mijn administratie aanleveren? We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt. De verkoop van voeding is goed voor 30% van de omzet en de verkoop van dieren ongeveer 15%. Door alleen de betere merken te verkopen (en niet de reguliere merken) voorkom ik concurrentie met supermarkten en discounters. De verkoop van accessoires levert het grootste gedeelte van de omzet op: zo’n 55%. Nu ik als ondernemer een klein jaar achter de rug heb, is mijn ervaring dat klanten enorm betrokken zijn bij het welzijn van hun dieren. Je kunt als ondernemer met een dierenspeci-


aalzaak daadwerkelijk het geluk van je klanten bevorderen. Het geeft me veel voldoening om me iedere dag te richten op het maken en behouden van tevreden klanten. Als ondernemer moet je volgens mij ook echt de drive hebben om dit leuk te vinden. Het geeft ook aan dat de wijze waarop ik de dieren in mijn winkel verzorg van groot belang

is. Ik bespaar niet op kwaliteit. Los van het dierenwelzijn zijn de dieren mijn visitekaartje naar klanten toe. Mensen die met kinderen even naar de dieren willen kijken, zijn dan ook altijd van harte welkom. Al kopen ze nu misschien niets, dan misschien de volgende keer of ze bevelen mijn winkel aan bij anderen. De deur staat altijd open!”

7

Tips van Willem van Eeden voor nieuwe collega-ondernemers ˘ Het welzijn van de dieren is uitermate belangrijk. ˘ Wees niet ongeduldig en ga niet over één nacht ijs. Goede voorbereiding kost meer tijd, maar betaalt zich dubbel en dwars terug. ˘ Bespreek je plannen goed met je familie; zij moeten achter je staan. Je maakt lange dagen en ook op zondag moet je de dieren verzorgen. ˘ Breng op voorhand zoveel mogelijk kostenposten in kaart. Vergeet daarbij niet de bijdrage aan winkeliersverenigingen, (branche)organisaties, de kosten voor vervoer, verzekeringen, telefoon en pinautomaat. ˘ Ga langs bij collega-ondernemers met een dierenspeciaalzaak. ˘ Houd ook rekening met de BTW, houd geld achter de hand om de rekening te voldoen. ˘ Maak goede afspraken met een boekhouder en start direct met een goede administratie. ˘ Begin met drive en plezier, en houd dit vast!


2) Regelgeving

Startende ondernemers krijgen te maken met een aantal verplichtingen en met regel- en wetgeving. We gaan niet uitgebreid in op alle aspecten, maar zetten wel voor u op een rij waar u aan moet denken bij het starten van een dierenspeciaalzaak.

Rechtsvorm kiezen

8

De keuze voor de rechtsvorm is onder meer afhankelijk van de hoogte van de verwachte winst, aansprakelijkheid en of u alleen of samen gaat ondernemen. De meeste ondernemers met een dierenspeciaalzaak starten als eenmanszaak (één eigenaar met of zonder personeel) of als Vennootschap onder Firma (meerdere eigenaren met of zonder personeel). De eigenaren betalen inkomstenbelasting over de winst en zijn privé voor 100% aansprakelijk. Het kan daarom verstandig zijn om indien u getrouwd bent, huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Werken met dieren Certificering Consumenten van vandaag eisen meer. Het is niet meer genoeg om alleen te zeggen dat u als ondernemer vakbekwaam bent. Klanten willen dat ook zien en zelfs ervaren. Ze willen zeker weten dat een ondernemer verstand van zaken heeft. Met een Dierbaar-keurmerk levert u het ultieme bewijs daarvoor. Certificering geeft u dus een belangrijke voorsprong. U kunt uw bedrijf laten certificeren als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Omgevingsvergunning WABO Deze vergunning vervangt in de loop van 2010 diverse vergunningen waaronder de Bouw- en milieuvergunning en de Flora- en Faunawet.

Inschrijving Kamer van Koophandel . en Belastingdienst

U moet uw bedrijf inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, gelijktijdig meldt u zich aan bij de belastingdienst (gezamenlijke inschrijving). De Kamer van Koophandel toetst of de naam van uw bedrijf voldoet aan de eisen: de naam mag niet verwarrend of misleidend zijn en niet al bestaan.

Personeel

Neemt u personeel in dienst? Dan moet u uiteraard salaris en werkgeverslasten betalen. Maar u krijgt ook te maken met regelgeving, bijvoorbeeld Arbowetgeving en de Wet Poortwachter (als uw medewerker ziek wordt). Als u iemand aanneemt, moet u zijn of haar identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van een iden-


titeitsbewijs. Bij de eerste medewerker moet u uw bedrijf bij de belastingdienst aanmelden als werkgever. Informeer eens naar subsidies voor het in dienst nemen van iemand die werkloos of (deels) arbeidsongeschikt is, of naar de mogelijkheid van het inschakelen van stagiaires. Overleg met uw boekhouder! En kijk voor verdere informatie en regelgeving rondom personeel op www.belastingdienst.nl en www.kvk.nl.

Administratie, boekhouding . en automatisering

Elke ondernemer is verplicht een administratie bij te houden. De administratie omvat uw kassaregistratie, uw bankafschriften, uw inkoop- en verkoopfacturen, uw jaarrekening, de voorraadadministratie, contracten, loonad-

ministratie etc. U moet uw administratie zeven jaar bewaren. Gegevens van uw personeel moet u bewaren tot vijf jaar nadat zij uit dienst zijn getreden. U kunt uw boekhouding en administratie vereenvoudigen door gebruik te maken van (standaard of maatwerk) boekhoudpakketten en automatisering. Het automatiseren van werkprocessen levert behalve vereenvoudiging van uw administratie ook andere voordelen op voor uw bedrijf: met de juiste administratie en bestel-/voorraadsystemen kunt u snel informatie krijgen over bijvoorbeeld omzet, brutowinstmarges en de omzetsnelheid van een artikel. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw inkoopbeleid en bestelprocedures beter laten verlopen.

Verzekeringen

Ondernemers krijgen te maken met bedrijfsverzekeringen en privéverzekeringen. Hieronder staan de belangrijkste verzekeringen, waarvan de kosten soms hoog zijn. U moet uiteraard alleen verzekeren wat voor u en op dit moment relevant is.

Zakelijk

˘ Bedrijfsaansprakelijkheid (schade door uw ˘ ˘ ˘ ˘

bedrijf aan anderen toegebracht) Inboedel / inventaris (schade aan de inventaris en voorraad) Opstal (schade aan het gebouw) Rechtsbijstand (juridische hulp) Bedrijfsschade (als u omzet misloopt door bijvoorbeeld schade aan uw pand)

Privé

˘ Arbeidsongeschiktheid (vervangend inko-

men bij arbeidsongeschiktheid) ˘ Ongevallen (eenmalige uitkering bij arbeids-

9


ongeschiktheid door ongeval)

˘ Ziektekosten (naast de gewone premie

voor uw basis- en aanvullende verzekering, betaalt u als ondernemer een inkomensafhankelijke bijdrage)

10

Vraag altijd meerdere offertes aan. Tarieven tussen verzekeraars kunnen aanzienlijk verschillen. Brancheorganisatie Dibevo heeft een samenwerkingsverband met VSP Risk. VSP Risk heeft voor Dibevo mantelafspraken gemaakt met verzekeraars waardoor Dibevo-leden kunnen profiteren van collectiviteitvoordelen.

Overige regelgeving

˘ De Handelsnaamwet stelt eisen aan de

naam van uw bedrijf. Deze mag bijvoorbeeld niet verwarrend of misleidend zijn en niet al bestaan. U kunt bij de Kamer van Koophandel een handelsnaamonderzoek laten doen. De naam mag ook niet lijken op een gedeponeerd merk van een ander bedrijf. Wilt u zelf uw handelsnaam als merk deponeren, dan kunt u dat doen via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

˘ Het lidmaatschap van de brancheorganisatie

Dibevo is niet verplicht maar biedt wel vele voordelen, zoals korting op juridisch advies, gratis toegang tot de Dibevo-Vakbeurs en gratis consult van een Dibevo-dierenarts. Kijk voor de voordelen van het lidmaatschap op de website van Dibevo (www.dibevo.nl).

˘ Een bij de brancheorganisatie Dibevo

aangesloten ondernemer met een dierenspeciaalzaak is verplicht zogenaamde algemene voorwaarden te hanteren. In deze algemene voorwaarden staan de rechten en verplichtingen van zowel de consument als de ondernemer. Geschillen over de toe-

passing van deze algemene voorwaarden kunnen ter beslissing worden voorgelegd aan de Geschillencommissie voor de Gezelschapsdierenbranche in Den Haag. Door hun opzet bieden de voorwaarden nadrukkelijk bescherming tegen willekeur. Óók voor de ondernemer. ˘ Bij een winkel krijgt u te maken met het

Bestemmingsplan van de gemeente waar u uw bedrijf wilt vestigen. Informeer daarom tijdig bij uw gemeente of uw bedrijfsidee in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

˘ Als winkel moet u zich houden aan de Win-

keltijdenwet en aan de winkeltijdenverordening die geldt in uw gemeente.

˘ Uw bedrijf wordt geregistreerd bij het

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) aan wie u een heffing moet afdragen. Met die heffing worden op de consument gerichte campagnes zoals radiospots voor het promoten van de dierenspeciaalzaak als aankooppunt betaald.

˘ Gaat u ook via internet verkopen? Dan krijgt

u te maken met wettelijke eisen die gelden voor webwinkels. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.mkbservicedesk.nl.

˘ Een Gebruiksvergunning geeft voorschriften

voor het beperken van brandrisico’s. Grote winkels waar meer dan 50 mensen aanwezig zullen zijn krijgen hiermee te maken.

˘ Als u reclame maakt op het pand (bijvoor-

beeld een lichtbak) heeft u een Reclamevergunning nodig. Daarnaast kan ook Reclamebelasting (precario) van toepassing zijn.


Informeer hierover bij uw gemeente. ˘ Wanneer u muziek uitzendt in uw winkel

moet u een vergoeding betalen aan BumaStemra en SENA.

˘ De producten in uw winkel moeten volgens

het Besluit Prijsaanduiding voorzien zijn van een duidelijke en zichtbare prijs (inclusief btw).

betaalt een vergoeding aan de Stichting Reprorecht. Zie www.reprorecht.nl. Bovenstaande informatie is niet uitputtend. Wet- en regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Op de website www.antwoordvoorbedrijven.nl vindt u meer informatie over wet- en regelgeving.

˘ Ieder bedrijf met een kopieerapparaat

11

de producten in uw winkel moeten zijn voorzien van een duidelijke en zichtbare prijs (inclusief btw).


De gezelschapsdierenbranche enkele feiten en prognoses Bijzondere branche

De branche voor gezelschapsdieren is een veelomvattende en bijzondere branche. Als enige heeft deze branche te maken met de verkoop van ‘levende dieren’ aan de consument. In meer dan de helft van de Nederlandse gezinnen is een gezelschapsdier aanwezig. Naar schatting zijn er in Nederland: 3,3 miljoen katten; 1,8 miljoen honden;

12

4,5 miljoen siervogels en duiven; 1,7 miljoen konijnen en knaagdieren; 19 miljoen aquarium- en vijvervissen; 0,25 miljoen terrariumdieren.

Ondanks dat het dier centraal staat in de gezelschapsdierenbranche, wordt maar een beperkt deel van de winkel gebruikt voor de verkoop van dieren. De meeste katten en honden worden verkocht via fokkers en particulieren of komen uit het asiel. In de verschillende typen winkels worden vooral kleine dieren zoals knaagdieren, vogels, vissen en reptielen verkocht. Het overgrote deel van het assortiment bestaat echter uit diergerelateerde producten als: ˘ diervoeding, bijvoorbeeld droogvoer, blikvoer,

diepvriesvoer en vers voer;

˘ accessoires, zoals kooien, aquaria, speelgoed

en riemen;

˘ diergeneesmiddelen en bestrijdingsmidde-

len;

˘ onderhoudsproducten, zoals kattenbakvul-

ling en stro;

˘ artikelen voor de hengelsport en ruitersport.

2.200 verkooppunten

In totaal zijn er ruim 1.800 dierenspeciaal­ zaken, ruim 200 ‘agrarische’ winkels en zijn er ruim 130 tuincentra die dieren(benodigdheden) verkopen. Dit resulteert in een totaal van ruim 2.200 verkooppunten. Het aantal verkooppunten is al sinds 2000 min of meer stabiel. De komende jaren bereikt bijna een kwart van de ondernemers in de detailhandel de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor nemen de komende jaren kansen voor bedrijfsoverdrachten toe. Ruim een derde van de dierenspeciaalzaken (exclusief tuincentra en ‘agrarische’ winkels) maakt onderdeel uit van een commercieel samenwerkingsverband (franchise).

Bestedingen en marktaandelen

In 2007 is in Nederland bijna € 1,5 miljard (inclusief btw) besteed aan diervoeding, dieren en dierenbenodigdheden (accessoires, dier­ geneesmiddelen en onderhoudsproducten). Ten opzichte van 2006 is er sprake van een flinke stijging van de bestedingen. Per huishouden met een gezelschapsdier is € 280,- besteed, circa 50% hiervan betreft diervoeding. Uit onderzoek blijkt ook dat de bestedingen aan gezelschapsdieren in de afgelopen jaren zijn gestegen, zowel aan de dierenarts als aan voeding en benodigdheden. De afgelopen periode is ook gebleken dat de economische crisis, in tegenstelling tot vele andere branches binnen de detailhandel, niet heeft geleid tot schokkende omzetdalingen. De bestedingen zijn goed op niveau gebleven.


Ruim de helft van de bestedingen aan diervoeding komt terecht bij dierenspeciaalzaken en tuincentra met een dierenafdeling. Het restant van de bestedingen (minder dan 50%) aan diervoeding wordt valt binnen de supermarkten. Het marktaandeel van de dierenspeciaalzaken en tuincentra is gestegen ten koste van de supermarkten.

Kansen en bedreigingen: . specialisatie & verbreding

Op basis van trends en ontwikkelingen worden de volgende kansen en bedreigingen geïdentificeerd: ˘ Het optimaliseren van de adviesrol (vakbe-

kwaamheid) en service is van belang. Specialistische kennis en een goed advies blijven essentieel in de Dibevo-sector. Kennisontwikkeling en investeren in de vakbekwaamheid van het personeel maken hier onderdeel van uit. ˘ Het inspelen op deel- of nichemarkten biedt perspectief, zoals het specialiseren in een bepaald dier of product in combinatie met de nodige kennis. ˘ Een verbreding van het assortiment (en daarmee een vergroting van het winkelvloeroppervlak) speelt in op optimaal gemak voor de consument.

˘ De integratie van een dierenspeciaalzaak

en een dierenartspraktijk. De combinatie van product (winkel) en dienst (dierenarts) als een ‘shop in the shop’, biedt een volledig aanbod voor de consument. Dit is alleen mogelijk in de grotere winkels. ˘ Dierenspeciaalzaken kunnen hun rol als ‘spin in het web’ in de toekomst verder versterken. Een dierenspeciaalzaak is vaak het eerste aanspreekpunt voor bezitters van gezelschapsdieren, is laagdrempelig en kent een relatief hoge bezoekfrequentie. De dierenspeciaalzaak geeft voorlichting over en verwijst naar andere vormen van dienstverlening gericht op het gezelschapsdier, zoals geneeskundige diensten, voorlichting, verzorging van het gezelschapsdier et cetera. Samenwerking met dierenartsen, trimsalons, andere dierenspeciaalzaken en/of dierenpensions biedt belangrijke kansen op dit vlak. Het kan leiden tot het verlengen van de bezoekduur van de consument, het omhoog brengen van de bezoekfrequentie en ten gevolge hiervan extra bestedingen genereren. ˘ Het organiseren van acties en evenementen in de winkel zorgen voor extra publiciteit, publiek en bestedingen. Goede voorbeelden zijn de Werelddierendag en de ‘Week van het huisdier’.

Bronnen en verdere informatie: www.hbd.nl/dierenspeciaalzaken en het rapport “Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo sector, Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt”, HBD en Dibevo, juni 2009.

13


3) Marktonderzoek en marketing

De markt / branche

Informatie over de regio waar u zich wilt vestigen betreft bijvoorbeeld: ˘ Hoeveel inwoners heeft de regio? ˘ Hoeveel mogelijke concurrenten hebben zich in deze regio gevestigd? ˘ Wat is het vestigingsbeleid van de gemeente?

Informatie over de branche betreft bijvoorbeeld: ˘ Hoe ontwikkelt de markt voor dierenspeciaalzaken zich in het algemeen? ˘ Zijn er bepaalde trends of kansen waarop u kunt inspelen? ˘ Hoe zit het met (veranderende) regelgeving? ˘ Welke cijfers zijn er bekend over dierenspeciaalzaken in termen van bijvoorbeeld omzet, winst, besteding per product?

Als u kennis heeft van de markt en de mogelijkheden bent u beter in staat om beslissingen te nemen ten aanzien van zaken als assortimentskeuze, vestigingsplaats en prijs/kwaliteitverhouding.

Om als dierenspeciaalzaak te kunnen slagen, is het belangrijk dat u weet wat er speelt in deze branche. Dit geldt zowel voor ontwikkelingen in de branche in het algemeen als voor ontwikkelingen in de regio waar u uw bedrijf wilt vestigen.

14

Voor het verzamelen van dergelijke informatie kunt u onder meer gebruik maken van: ˘ Brancheorganisatie Dibevo


˘ Dibevo-Vakblad

˘ Dibevo-Vakbeurs (ook toegankelijk

voor niet-leden)

˘ Hoofdbedrijfschap Detailhandel

˘ Centraal Bureau voor de Statistiek ˘ Banken

˘ Gemeente (afdeling Statistiek, afdeling

Economische Zaken)

Cijfermatige informatie over de branche vindt u op de website van het HBD: www.hbd.nl/dierenspeciaalzaken.

Product en prijs: assortimentskeuze

Een dierenspeciaalzaak kan vele producten verkopen, zoals dieren, voeding, accessoires, onderhoudsproducten, geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast biedt een aantal dierenspeciaalzaken diensten op het gebied van advies en doorverwijzing. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met een dierenarts of pension. Bij franchise is de product/assortimentskeuze soms grotendeels vastgelegd, maar in andere situaties moet u zelf de keuzes maken. Kiest u voor een breed assortiment of juist voor een specialisatie? Welke prijs/kwaliteitverhouding wilt u bieden? Als u een bestaand bedrijf overneemt, wilt u het huidige assortiment dan handhaven of juist aanpassen? Wilt u een bepaald imago nastreven? Probeert u eens een inschatting te maken van welke producten u zou willen verkopen en de kosten die daarmee gepaard gaan. Naast kosten voor inkoop zijn dat bijvoorbeeld de kosten die u maakt om de producten in uw magazijn op te slaan of in uw winkel te stallen, zoals de kosten die u maakt om de dieren in uw winkel goed te verzorgen. Wat zijn de marges per

een blik op de dibevo-vakbeurs

productgroep en per dienst; wat kunt u eraan verdienen?

Concurrenten

Onderzoek welke winkels er zijn in de regio waarin u wilt ondernemen. Wat is hun aanbod/ assortiment/specialisatie? Kijk naar de grootte, locatie, prijsklasse en uitstraling. Wat zijn hun sterke en zwakke punten? Om informatie over de lokale markt te achterhalen kunt u heel praktisch onderzoek doen o.a. door te praten met potentiële klanten, binnen te lopen bij collega-ondernemers en hun websites te bekijken. Hoe kunt u uw eigen winkel in de markt zetten (positioneren) naast de al bestaande bedrijven? Waarin bent u beter of juist minder sterk dan mogelijke concurrenten? In hoeverre is uw assortiment onderscheidend van dat van reeds bestaande dierenspeciaalzaken in uw regio? Zijn er naast dierenspeciaalzaken nog andere ondernemers met een (gedeeltelijk) concurrerend aanbod? Met welke argumenten kunt u klanten overhalen om juist naar u te komen?

15


wensen en eisen passen. Kijk daarbij niet alleen naar prijs en kwaliteit, maar ook naar zaken als service, betalingsvoorwaarden en levertijden. Dit geldt overigens niet alleen voor leveranciers waar u uw voorraden inkoopt, maar ook voor andere aanbieders, zoals een boekhouder of de ontwerper van uw website. Wanneer u zich aansluit bij commerciële samenwerkingsverbanden (franchise, inkoopsamenwerking) wordt de leverancierskeuze geheel of deels bepaald door het samenwerkingsverband.

16

Promotie

Vestigingspunt

Wat is gezien de omvang van uw bedrijf, uw assortiment, doelgroep en de concurrentie een geschikt vestigingspunt? In het centrum van de stad, in een winkelcentrum of juist op een industrieterrein aan de rand van de stad? Is de locatie voor uw doelgroep goed bereikbaar en heeft het de juiste uitstraling? Zijn er voldoende parkeermogelijkheden? Hoe hoog zijn de huisvestingslasten (ondermeer huur en belastingen)? Bij de keuze voor een vestigingspunt krijgt u te maken met het bestemmingsplan van de gemeente. De locatie waar u uw bedrijf wilt vestigen moet een bestemming ‘detailhandel’ hebben. Neem hierover contact op met uw gemeente (afdeling vergunningen) en laat de afspraken of toezeggingen op papier zetten.

Inkoop / leveranciers

De verschillen in prijs, kwaliteit en service tussen leveranciers kunnen groot zijn. Onderzoek daarom welke leveranciers het beste bij uw

Hoe gaat u ervoor zorgen dat klanten bij u komen? En ook blijven komen. U kunt hiervoor verschillende instrumenten inzetten. Van belang is dat de gekozen instrumenten passen bij de overige keuzes die u maakt (bij een ‘zeer prijsbewust’ imago passen geen ‘luxe’ acties). Hoe u uw promotie invult, hangt uiteraard grotendeels af van uw eigen creativiteit. Een kort overzicht van de mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken: ˘ Free publicity (redactionele stukjes in lokale ˘ ˘ ˘ ˘

˘

˘

kranten); Aanbiedingen (2 voor de prijs van 1, kortingen); Meedoen aan landelijke acties zoals de Week van het huisdier; Gebruik maken van speciale dagen, zoals dierendag of kerst; Klantenbinding stimuleren door het verzamelen van mailadressen en versturen van nieuwsbrieven; Het bijhouden van vakkennis zodat de klant van de meest actuele informatie kan worden voorzien; Slim gebruik maken van de inrichting en de


˘ ˘ ˘ ˘

presentatie (de routing) in de winkel en de etalage. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van ‘traffic-generatoren’: artikelen waarvoor mensen speciaal komen; Advertenties en naamsvermeldingen; Stimuleren van mond-tot-mondreclame; Een actuele website; Webverkoop.

Vergeet ook niet dat uzelf en eventueel uw personeel een belangrijke rol spelen als ‘promotiemiddel’. De manier waarop uw klanten bediend worden en de deskundigheid van u en uw medewerkers kunnen voor klanten een overweging zijn om speciaal naar uw winkel te komen.

17 Wist u dat… … De border collie het meest intelligente hondenras is? … Konijnen veel gelukkiger zijn als ze met een soortgenoot worden gehouden? … De meeste hamstersoorten het liefst alleen leven? … Sommige katten gestrest zijn omdat ze zich vervelen? … Er bij de dierenspeciaalzaak heel veel kattenspeeltjes te koop zijn? … Het volgend jaar verplicht wordt om honden te laten chippen? … Cavia’s extra vitamine C nodig heb­ ben omdat ze dit niet zelf kunnen aanmaken?

Kattenquiz 1. De eerste letter van een groot kattenras uit Amerika 2. De tweede letter van de officiële benaming van een babykatje 3. De eerste letter van het woord waar elke kat van gaat spinnen 4. De eerste letter van het ras op de foto, met een bijzondere ‘getickte’ vacht 5. Tweede letter van het woord waar­ door u dit voorjaar weer meer moet gaan stofzuigen. 6. Eerste letter van de voorouder van onze huiskat

Een huisdier, iets voor jou? Een teek? Pak ‘m beet! Illustratie: RIVM

Eindelijk: het wordt voorjaar! Blaadjes aan de bomen, een warm zonnetje en lekker naar buiten met hond of kat. Het voorjaar heeft echter ook een aantal nadelen, waaron­ der: teken! Hoe kunt u teken voorkomen en bestrijden, en wat zijn eigenlijk de gevaren van een tekenbeet?

Tekst en foto’s: Janine Verschure

Huisdieren zijn geweldig. Heel veel Nederlanders beleven elke dag weer plezier aan hun dier. Onze huisdieren brengen vreugde en vriendschap. Ze ontroeren, maken ons aan het lachen of fascineren door hun prachtige uiterlijk. Maar het houden van huisdieren brengt ook kosten, zorgen en verplichtingen met zich mee. Daarom is het zaak om de keuze voor een huisdier heel goed te overwegen. maten, en dat tegen een redelijke prijs. Maar Of we het nu hebben over katten, honden, met geld alleen bent u er niet; dieren kosten konijnen, knaagdieren, fretten, vissen, namelijk ook behoorlijk wat tijd en aandacht. terrarium- of erfdieren: huisdieren kosten Maar als u zeker weet dat u dat ervoor over geld. Het sprookje begint met de aankoop heeft, is het houden van een van het dier. Maar De dierenspeciaalzaak. huisdier zeker de moeite om vervolgens ‘lang en gelukkig te leven’ Uw dier verdient beslist waard. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen met moet het dier worden een echte specialist. huisdieren zowel geestelijk als gehuisvest. En dan lichamelijk gezonder zijn dan mensen zonder zijn er de steeds terugkomende kosten huisdieren. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen voor bijvoorbeeld voer, bodembedekking of speelgoed. Een vis heeft graag wat decoratie met een huisdier minder last hebben van hoge bloeddruk en beter bestand zijn tegen stress. in zijn aquarium, de bodembedekking in het konijnenhok moet regelmatig ververst Het loont de moeite om voordat u worden en ook de lampen in het terrarium overgaat tot aanschaf van een dier, goed van een reptiel blijven niet eeuwig branden. te overwegen welk dier bij u past. Elke Een hond heeft van tijd tot tijd een nieuwe diersoort vereist zijn eigen specifieke riem nodig en kattenbakvulling kost op verzorging. De zorg voor goudvissen gaat jaarbasis ook een redelijk bedrag. En wist een fractie van uw tijd kosten in vergelijking u dat een papegaai erg ongelukkig kan met een hond. En ook binnen één diergroep worden zonder speelgoed? Het moge kan, afhankelijk van het ras, de opvoeding duidelijk zijn: dieren kosten geld. Gelukkig maar ook de verzorging nogal verschillen. kunt u bij de dierenspeciaalzaak terecht Zo komen er bij de opvoeding van een voor dierenbenodigdheden in alle soorten en chihuahua andere zaken om de hoek kijken dan bij een rottweiler, en heeft de verzorging van een Perzisch langhaar meer voeten in

10 Teken vragen: 1. Wat is een teek precies? Teken zijn spinachtige dieren die leven van bloed. Ze bijten zich vast in de huid van hun gastheer en laten zich na een bloedmaaltijd weer vallen. Teken kunnen verschillende ziekten overbrengen, waarvan de ziekte van Lyme het bekendst is. De meest voorkomende teken in Nederland (Ixodes) zijn vooral actief in voorjaar, zomer en herfst. Maar ook ’s winters kunt u teken op uw dier vinden.

aarde dan die van een Siamees. Bent u op zoek naar de perfecte match en wilt u dat dier vinden dat precies bij uw persoonlijke situatie past? Schaf uw dier dan aan bij een goede fokker, of daar waar specialisten werken: de dierenspeciaalzaak.

In de ban van de hengel Hond of waterrat?

Antwoord: 1. Maine coon 2. kItten 3. Aaien 4. Abessijn 5. rUi 6. Wilde kat (MIAAUW)

Sommige honden hebben er een broertje dood aan, maar de meeste viervoeters zijn dol op water. Gewoon lekker spetteren, apporteren of een serieus stuk zwemmen; het is heerlijk om met de hond in het water te spelen. Maar pas op: veel honden maken er een sport van om stokken, wrakhout en zwerfvuil uit het water te halen. Spijkers, schroeven en splinters kunnen echter levensgevaarlijk zijn. Bij de dierenspeciaalzaak zijn speeltjes te koop, waar uw hond veilig mee kan spelen in en rond het water.

Vissen wordt steeds populairder onder de Nederlandse kinderen. Veel kids verkiezen de waterkant boven de spelcomputer of de tv, en dat is natuurlijk een goede zaak. Iedereen die ouder is dan veertien, kan bij Sportvisserij Nederland een VISpas aanvragen. Vispas_2010_tijdloos.indd 1

2010

26-01-2010 15:08:53

Kinderen onder de veertien die zelfstandig willen vissen, kunnen de jeugd-VISpas aanvragen. Hiermee mag je vissen in de wateren die vermeld staan op www.sportvisserijnederland.nl, met één of twee hengels. Ook is het mogelijk om een jeugdvisvergunning aan te vragen bij een lokale hengelsportvereniging. Daarmee mogen kinderen met één hengel vissen in het lokale water van de vereniging. Overigens mogen kinderen van veertien jaar of jonger sowieso (met één hengel) meevissen met een volwassene die een VISpas heeft. Bij steeds meer dierenspeciaalzaken zijn hengelsportartikelen te koop, waarmee beginnende vissers en vissertjes dit voorjaar heerlijk langs de waterkant op jacht kunnen gaan naar die ene kanjer. Want met deugdelijk materiaal heb je veel meer kans op succes.

Week van het Huisdier 2010 Van 15 tot en met 23 mei wordt voor de negende keer de Week van het Huisdier georganiseerd. Een hele week rondom een belangrijk thema dat verband houdt met het houden van dieren. Het thema van 2010 is: ‘Een huisdier, iets voor jou?’ De Week van het Huisdier is een initiatief van de diverse organi­ saties uit de dierenbranche, en wordt georganiseerd door het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren. Het doel is om gezamenlijk voorlichting te geven over het verantwoord houden van dieren. Tijdens de Week van het Huisdier worden allerlei activiteiten georga­ niseerd, voor huisdieren en hun baasjes. Wilt u meer informatie over de Week van het Huisdier? Ga dan naar www.weekvanhethuisdier.nl.

een teek heeft gezeten, het zogenaamde tekengranuloom. Vervelend maar niet ernstig. Ook kan er een ontstekingsreactie ontstaan, soms met een abces. Daarnaast kunnen bepaalde tekensoorten onder andere de ziekte van Lyme, Babesiose en Ehrlichiose overdragen. 7. Kan ik een teek het beste direct verwijderen als ik hem aantref op mijn dier, of moet ik wachten tot hij zich volgezogen heeft? Een teek moet er zo snel mogelijk uit. De eerste acht uur na de beet is er geen kans op ziekteoverdracht, daarna neemt die kans toe.

2. Waar kan mijn dier een teek oplopen? Elke tekensoort heeft zijn eigen ideale biotoop. Ze komen voor in de bossen maar 8. Moet ik de teek verdoven met alcohol ook gewoon in het gras bij u in de tuin. Sommige soorten kunnen zelfs binnenshuis voordat ik hem verwijder? Nee, nooit doen! Alle methoden waarbij overleven. de teek wordt geïrriteerd (alcohol, vuur, in knijpen) geven de kans dat de teek meer 3. Hoe kan ik voorkomen dat mijn dier speeksel produceert of zijn maaginhoud door een teek wordt gebeten? uitbraakt. Daarin kunnen ziekteverwekkers Probeer gebieden waar veel teken voorzitten. komen te vermijden en houd honden daar aangelijnd. Bij de dierenspeciaalzaak zijn 9. Hoe verwijder ik een teek? verschillende middelen verkrijgbaar die Met een tekenpincet, tekenlasso voorkomen dat teken uw dier als gastheer of tekenhaak, verkrijgbaar bij de gebruiken. dierenspeciaalzaak. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid op. Met een licht 4. Als ik een middel tegen teken draaiende beweging (links- of rechtsom gebruik, blijft mijn dier dan maakt niet uit) trekt u vervolgens de teek gegarandeerd vrij van teken? uit de huid. Controleer altijd even of de kop Helaas werkt geen enkel antiparasiticum ook mee is gekomen (als die blijft zitten, voor honderd procent. Hoe meer teken er in kan dat ontstekingen geven) en ontsmet de de omgeving zijn, hoe groter de kans dat uw dier gebeten wordt. Als een hond bijvoorbeeld aanhechtingsplek. op een plaats loopt waar de eitjes (soms wel 10. Als ik hem heb verwijderd, kan een 3000 stuks) van een teek net uitgekomen teek dan nogmaals bijten? Wat doe je zijn, dan zult u met een goed werkend met de verwijderde teek? (bijvoorbeeld 99%!) antiparasiticum nog Een teek zal weer op zoek gaan naar een steeds dertig teken kunnen vinden. volgende gastheer of eitjes gaan leggen, 5. Kunnen mensen ook gebeten worden bijvoorbeeld in de prullenbak. Bij het kapot trappen of knijpen is er kans dat er eitjes of door een teek? ziekteverwekkers vrijkomen en ook door de Ja. gootsteen of toilet spoelen is niet verstandig. Het beste kunt u de teek verbranden of 6. Wat is het risico van een tekenbeet? tussen een dubbelgevouwen plakbandje in Een mens of dier dat wordt gebeten, kan de prullenbak gooien. een knobbeltje krijgen op de plek waar Deze pagina is gemaakt in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

in de week van het huisdier kunnen dierenspeciaalzaken gratis meeliften met de landelijke promotie­ campagne. een van de onderdelen van de campagne is een themapagina voor huis-aan-huisbladen.


Ondernemer aan het woord

M

enno de Jong is al jaren zelfstandig ondernemer. In 2007 heeft hij zijn eerste dierenspeciaalzaak verkocht om in een nieuwe en grotere winkel verder te groeien. Sinds 2007 is Menno eigenaar van Buddies Dierentotaalzaak in Voorburg.

18

“Mijn vorige winkel heb ik overgenomen van de toenmalige eigenaar. Ik kende de branche goed, omdat ik er al vele jaren werkzaam in was; in mijn studietijd als bijbaan en daarna als vaste kracht. Ook de winkel die ik overnam, de eigenaar en de klanten kende ik goed zodat de overname relatief eenvoudig was. De eigenaar was ook mijn baas in de winkel waar ik lang had gewerkt. In die zin was het een goede stap om zo ervaring op te doen als eigenaar in plaats van medewerker. Aan de andere kant weet ik niet of ik het weer zo zou doen; ik was al zo thuis in deze winkel met deze opzet dat je hierdoor sneller blijft hangen in het bestaande concept. Na enkele jaren kwam ik tot de conclusie dat ik binnen deze winkel aan mijn plafond was geraakt. De beperkte oppervlakte en vestiging van de winkel stond niet toe om verder door te groeien. Ik heb er bewust voor gekozen om mijn winkel te verkopen en geen tweede vestiging te openen. Op dat moment vond ik het meer bij mijn ervaring en vaardigheden passen om me te concentreren op één grotere winkel en niet mijn aandacht te verdelen tussen twee kleinere winkels. Op termijn zie ik wel mogelijkheden om ook met een tweede winkel te groeien. In de aanloop naar een nieuwe grotere winkel trok ik ook de conclusie dat ik het niet meer alleen wilde gaan doen, maar behoefte had aan een compagnon. Mijn eerste winkel dreef volledig op mij en los van de hoge werkdruk wilde ik ook het risico spreiden en mijn flexibiliteit verhogen. De compagnon waarmee ik deze winkel

ben gestart was een oud-collega waarmee ik in het verleden uitstekend heb samengewerkt. Door omstandigheden is de samenwerking helaas niet goed uit de verf gekomen. We hebben in goed overleg besloten om de samenwerking te beëindigen en dat ik als enig eigenaar de zaak zou voortzetten. We hadden bij de start van onze samenwerking niet vastgelegd hoe we een dergelijke situatie zouden afwikkelen. Gelukkig was onze verstandhouding goed en zijn we er samen uitgekomen, maar als ik het opnieuw zou doen dan zou ik onze samenwerking hebben laten vastleggen. Als ik opnieuw deze zaak zou opstarten, zou ik ook proberen meer rust te nemen in de voorbereidingsperiode. Het is erg aanstekelijk om je idee vorm te geven, maar de adrenaline die daarbij vrijkomt kan leiden tot wat overhaaste beslissingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de keuze voor een pand. We hebben een prachtig pand gekozen met veel mogelijkheden, waarbij we ook ruimte zagen om een gedeelte te verhuren aan een dierenarts of een trimsalon. Aanvullende diensten die extra service kunnen bieden aan mijn klanten en de kans om nieuwe klanten in de winkel te krijgen. Het blijkt alleen niet eenvoudig om zo’n partner te vinden. Wellicht waren we dus beter uit geweest met een kleinere winkelruimte en hadden we een beslissing hierover later moeten nemen. Overigens zit ik op een prachtige locatie en heb ik de ruimte aan een bevriende ondernemer kunnen verhuren. Mijn zaak is gevestigd in het historisch winkelhart van Voorburg. Hoewel de collega-onderne-


mers qua kwaliteit en service goed aansluiten bij mijn bedrijfsconcept van hoogwaardige producten, mag er wel wat meer spontane aanloop in de straat zijn. Daar probeer ik binnen de ondernemersvereniging samen met mijn collega-ondernemers aan te werken. Onlangs heb ik in overleg met mijn boekhouder een programma aangeschaft waarmee ik snel en overzichtelijk mijn administratie kan bijhouden. Ik stuur mijn administratie daarna digitaal door naar mijn boekhouder. Hierdoor zijn mijn kosten die ik daarvoor kwijt was aan mijn boekhouder afgenomen en heb ik veel beter inzicht in mijn kosten per product (-groep) en dus in de winst die ik per product maak. Als ik kijk naar mijn omzet komt ongeveer 20% voort uit de verkoop van voeding. Ik verkoop nu geen merken meer die ook in de supermarkt verkocht worden. In mijn vorige winkel was voeding (ook supermarktmerken) goed voor ongeveer 80% van mijn omzet en kwam 20% van de omzet uit de verkoop van accessoires. Nu komt ongeveer 80% van mijn omzet voort uit de verkoop van accessoires en benodigdheden.

Al met al is het een mooi maar druk leven als ondernemer met een dierenspeciaalzaak. Het is erg motiverend om mijn klanten te helpen en daarmee bij te dragen aan een goede verzorging van dieren. Voor en tijdens de openingstijden van mijn winkel help ik natuurlijk mijn klanten, verzorg en onderhoud ik mijn winkel en mijn dieren, inventariseer en neem ik bestellingen op. Na sluitingstijd lever ik bestellingen af, werk ik ’s avonds mijn administratie bij en probeer ik zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de laatste informatie en ontwikkelingen binnen de sector die ik lees in het vakblad van Dibevo. Ik doe het met veel plezier, maar zou op termijn wel een goede kracht willen aannemen, waardoor ik ook mijn ambitie om een tweede winkel te gaan openen kan gaan realiseren!”

Tips van Menno de Jong voor nieuwe collega-ondernemers ˘ Bezint eer ge begint; het is een mooi vak, maar vraagt veel verantwoordelijkheid en inzet! ˘ Neem zeker in de aanloopperiode soms wat gas terug. Laat je bijvoorbeeld niet opjagen door een verhuurder. Er is altijd ruimte voor onderhandelingen en bedenk goed hoe je de ruimte gaat benutten. ˘ Wees niet terughoudend in het inwinnen van advies bij familie, vrienden, collega-ondernemers, adviseurs, boekhouders. Als je hiervoor betaalt, bedenk goed wat je eruit wilt halen. ˘ Maak gebruik van een goed boekhoudprogramma; het is belangrijk om inzicht te hebben in de omzet, kosten en marge per productgroep. ˘ Als je een winkel samen met iemand anders gaat starten; maak duidelijke afspraken met elkaar, ook over wat te doen als de samenwerking beëindigd wordt. Leg deze afspraken vast. ˘ Bekijk de mogelijkheden om met een collega-ondernemer met een dierenspeciaalzaak in de regio samen te werken op het gebied van bijvoorbeeld inkoop. Veel succes!

19


4) Financiën

Investeringsbegroting en financiering

20

Hoeveel geld u nodig heeft, hangt af van het soort winkel en de omvang van de winkel die u wilt starten of overnemen. Breng zorgvuldig in een investeringsbegroting in kaart wat u nodig heeft om het bedrijf zoals u dat voor ogen heeft, te starten. Denk daarbij naast investeringen voor de inrichting, verbouwing, voorraad, auto en dergelijke ook aan allerlei vooruit te betalen kosten zoals vooruitbetaling van de huur, waarborgsommen, marketing- en advieskosten, personeel, entreegeld bij franchise en aan uw eigen levensonderhoud in de eerste periode. De volgende vraag is hoe u de investeringsbegroting kunt en/of wilt financieren. Als u voor de financiering van uw investeringen zelf niet voldoende geld hebt, bent u aangewezen op andere financieringsbronnen, zoals lenen in de familiekring, leverancierskrediet (uitgestelde betaling bij uw leverancier) of banken. Banken verwachten dat u een deel van het benodigde kapitaal zelf kunt inbrengen; eigen vermogen. Daarbij tellen achtergestelde leningen (o.a. bij familie) of borgstellingen ook mee als eigen vermogen/garantievermogen. Bij onvoldoende eigen vermogen of zekerheden kunt u wellicht gebruik maken van de regeling Borgstellingskrediet MKB (BMKB). Bij leningen tot € 250.000 kan de overheid garant staan voor 80% van het krediet. Informeer bij uw bank naar de mogelijkheden en geef aan dat u gebruik wilt maken van deze regeling! Wanneer u schulden hebt of hebt gehad met een negatieve BKR codering, wordt financiering via banken lastig. Als u uw investeringen deels zelf of via uw netwerk kunt financieren maar voor aanvullende financiering niet bij een bank terecht kunt, informeer dan ook bij een instel-

ling voor microfinanciering. Informatie over microkredieten kunt u onder andere vinden op de website www.eigenbaas.nl. In sommige gevallen kunt u voor krediet terecht bij de sociale dienst. Informeer naar de mogelijkheden en de voorwaarden bij uw eigen gemeente.

Omzetverwachting, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose Wanneer u voldoende informatie hebt verzameld over de markt, beslissingen hebt genomen ten aanzien van uw bedrijfsformule en een beeld hebt van de benodigde financiering, kunt u tot slot een prognose maken van de te verwachten inkomsten en uitgaven.

Van belang is daarbij uiteraard: houdt u voldoende winst over om uzelf van een inkomen te voorzien, uw leningen af te lossen en geld opzij te zetten voor nieuwe investeringen in uw bedrijf? Ofwel: is uw bedrijf levensvatbaar? De belangrijkste prognoses zijn: ˘ De omzetprognose: een inschatting van de omzet die u verwacht in het eerste jaar/ de eerste jaren op basis van het verwachte aantal klanten vermenigvuldigd met de verwachte gemiddelde besteding. Van belang hierbij is dat u rekening houdt met de aanloopperiode, met eventuele vakantie/ziekte van uzelf en met seizoensinvloeden. ˘ De exploitatiebegroting voor de eerste 2 à 3 jaar: de te verwachten (jaar)omzet, de bijbehorende inkopen en kosten en het te verwachten bedrijfsresultaat (winst). ˘ De liquiditeitsprognose: een overzicht van inkomende en uitgaande geldstromen waaruit blijkt of er tekorten of overschotten ontstaan. Indien er tekorten verwacht worden, zullen deze bij de investeringsbegroting meegefinancierd moeten worden.


5) Ondernemersplan

Iedere potentiële financier (en ook uzelf) zal inzicht willen hebben in de haalbaarheid van uw bedrijf. Het is daarom goed wanneer u uw plannen op papier zet in de vorm van een ondernemersplan. Een ondernemersplan bevat informatie over uzelf, uw bedrijfsidee, uw commercieel plan en uw financieel plan.

bijvoorbeeld op de websites van banken of microfinancieringsinstellingen.

Bij het maken van uw ondernemersplan kunt u gebruik maken van kosteloze invulplannen die u op internet kunt downloaden. Kijk hiervoor

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u veel informatie over het maken van een ondernemersplan.

˘ www.qredits.nl ˘ www.ing.nl

˘ www.rabobank.nl ˘ www.abnamro.nl

21


*) Over Dibevo

Sinds 1936 is Dibevo (Dieren Benodigdheden en Voeders) de landelijk opererende en onafhankelijke vakorganisatie voor ondernemingen in de huisdierenbranche.

22

Dibevo-Vakblad Dibevo is de uitgever van het Dibevo-Vakblad en de ledennieuwsbrief Dibevo-update.

Dibevo verenigt – en dat is uniek – de gehele bedrijfskolom binnen de huisdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat ruim 1.400 bedrijven en bestaat uit: ˘ fabrikanten van en de groothandels in dierenbenodigdheden en –voeders en artikelen ten behoeve van de hengelsport; ˘ im- en exporteurs van levende dieren, aquarium- en vijvervissen; ˘ dieren-, aquarium- en hengelsportspeciaal­ zaken; ˘ dierverzorgende bedrijven (dierenpensions en trimsalons). Daarnaast zijn de beroepsverenigingen ABHB (trimsalons) en HUS (hondenuitlaatservices) bij Dibevo aangesloten. Dit betreft in totaal circa 1.000 bedrijven.

Missie

De missie van Dibevo is om de leidende betrouwbare branche­organisatie te zijn die pal staat voor de belangen van de gehele huisdierenbranche in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder; verantwoord te handelen in en met huisdieren en hun welzijn te waarborgen. Dibevo zorgt ervoor dat de wet- en regelgeving niet tegen maar juist voor de ondernemers werken en is daarom voortdurend actief in zowel Den Haag als in Brussel. Hieronder vindt u verdere informatie over wat Dibevo zoal doet en voor u in de toekomst zou kunnen betekenen:

Dibevo-Vakbeurs Dibevo is de organisator van de jaarlijkse vakbeurs voor ondernemers in de huisdierenbranche. Cao-onderhandelingen Dibevo is de onderhandelaar ten behoeve van de caovoor dieren-, hengelsport- en aquariumspeciaalzaken. Verlaging btw-tarief Dibevo ijvert, op dierenwelzijngronden, voor de verlaging van het btw-tarief op huisdiervoeding. Seminars, thema- en . voorlichtingsbijeenkomsten Dibevo is organisator van seminars, thema- en voorlichtingsbijeenkomsten voor ondernemers in de huisdierenbranche.


Juridisch advies Dibevo adviseert leden of ledengroepen bij juridische aangelegenheden op het gebied van ondermeer onrechtmatige vestigingen en personeelkwesties. Hiertoe heeft Dibevo een overeenkomst gesloten met een gespecialiseerd advocatenkantoor. Na aanmelding via het Dibevo-secretariaat kunnen leden tegen een speciaal tarief gebruikmaken van de diensten van dit kantoor. De mening van Dibevo Dibevo geeft in media zoals dagbladen, radio en TV regelmatig een mening over zaken die huisdieren betreffen. De mening van Dibevo wordt daarbij steeds vaker gezien als DE mening. Forums en platformbijeenkomsten Dibevo treedt op in forums en platformbijeenkomsten om ook daar haar ideeĂŤn breed uit te dragen. Onderzoek Dibevo is opdrachtgever en/of initiator van frequent onderzoek naar en in de huisdierenbranche. Dierbaar-keurmerk Dibevo is de initiator van het Dierbaarkeurmerk. Dibevo certificeert dierenspeciaalzaken, dierenpensions, trimsalons en importeurs van levende have op basis van een uitgebreid eisenpakket. Huisdier Kennis Instituut Dibevo is de oprichter van het Huisdier Kennis Instituut. Dit instituut is specifiek gericht op cursorisch onderwijs (dus geen dagonderwijs) in de Dibevo-sector.

Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren Dibevo is medeoprichter van dit zowel op de consument als de professional gerichte bureau dat onafhankelijke voorlichting geeft over het houden van gezelschapsdieren. Publiciteit Dibevo is initiator bij het verzorgen van zowel collectieve publiciteit (op regionale radiozenders, in regionale kranten en in h-a-h bladen), als individuele reclame (Gouden Gids), voor ondernemingen in de huisdierenbranche. Collectieve overeenkomsten Dibevo sluit voor haar leden collectieve overeenkomsten met verzekeringsmaatschappijen op het gebied van sociale zekerheid en geeft invulling aan de hieruit voortvloeiende verplichtingen (Arbo, ziektewet, etc.). Kenniscentrum Dibevo is vraagbaak en kenniscentrum voor ondernemers binnen en buiten de branche. Daarnaast voor iedereen die iets van de huisdierenbranche wil weten. Professionalisering Dibevo werkt voortdurend aan verdere professionalisering van de huisdierenbranche en neemt stelling tegen activiteiten van derden die de branche kunnen schaden. Veterinair advies Na aanmelding via het Dibevo-secretariaat kunnen leden gratis advies inwinnen bij de Dibevo-dierenarts.

23


*) Over het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (hbd)

HBD voor uw zaak

24

Als ondernemer moet u aan tal van uitdagingen het hoofd bieden. Maar daar krijgt u natuurlijk wel veel voor terug: uw eigen zaak waar u al uw ambities en ideeën kwijt kunt. Het is goed om te weten dat het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) pal achter u staat. Wij zijn er voor u! We helpen u bijvoorbeeld in gesprekken met gemeente over bereikbaarheid. Bieden instrumenten voor de aanpak van winkelcriminaliteit. Stellen up-to-date cijfers over de sector en alle afzonderlijke branches beschikbaar. Zetten samen met ondernemersverenigingen Servicepunten Detailhandel op waar u terecht kunt met al uw vragen over personeel en ondernemen. En hebben tal van handige brochures en checklists. Het HBD doet dit alles niet zomaar: het is onze wettelijke taak. Elke ondernemer in de detailhandel is verplicht aangesloten bij het HBD en betaalt daarvoor. Dat houdt de kosten per bedrijf laag en voorkomt ‘gratis’ meeliften.

Actuele cijfers

Goed ondernemen begint met een goed ondernemingsplan met betrouwbare cijfers. Het HBD publiceert steeds actuele branchecijfers op www.hbd.nl/dierenspeciaalzaken. U vindt daar marktaandelen, bestedingen, omzetcijfers, kengetallen. Op die site staan ook de nuttige HBD-publicaties over marktkansen, veilige winkelinrichting of personeel en organisatie.

Trainingen en opleiding, . gratis of met subsidie

Via het HBD kunt u ESF-subsidie krijgen voor tal van nuttige trainingen en opleidingen. Een overzicht vindt u in www.hbd.nl/cursuswinkel. Het HBD regelt voor u de administratieve afhandeling van de subsidie. Makkelijker kan het niet. Via de site www.hbd.nl kunt u bovendien gratis online trainingen volgen over de garantieregels, omgaan met agressie en geweld en het aanhouden van winkeldieven.

Alles over pinnen en betaalautomaten . en kassa’s

Bent u van plan een betaalautomaat aan te schaffen of wilt u weten of uw huidige terminal nog voldoet, kijk dan op www.betaalterminal.nl. Op de site www.kassakiezer.nl kunt u precies die kassa vinden die aan uw vereisten voldoet.


Advies aan winkeliersverenigingen

list” opgezet. Hiermee wordt benadrukt dat je bij een dierenspeciaalzaak niet alleen terecht kunt voor deskundig advies, persoonlijke service, kwaliteit én een ruim assortiment, maar ook dat het leuk is om naar een dierenspeciaalzaak te gaan.

Voor de dierenspeciaalzaak . nog een stapje verder

Kijk op www.hbd.nl/dierenspeciaalzaken voor een overzicht van de activiteiten. Die activiteiten worden gefinancierd uit een zogenoemde bestemmingsheffing die iedere onderneming in de dierenbranche betaalt.

Als u lid bent van een winkeliersvereniging dan kunt u met uw collega-ondernemers ook een beroep doen op het HBD om u te helpen uw winkelgebied goed bereikbaar, aantrekkelijk en veilig te houden.

Voor de dierenspeciaalzaken doen we nog een stapje extra. Dat wil zeggen, via het HBD werken werkgevers en werknemers in de branche samen aan de professionalisering en aan de collectieve promotie van de dierenspeciaalzaken. Op initiatief van Dibevo is de campagne “Uw huisdier verdient beslist een echte specia-

Het HBD maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel waarin het goed ondernemen en werken is.

25


) Relevante organisaties en websites

Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Postbus 94, 3800 AB Amersfoort t 033-4550433 e info@dibevo.nl w www.dibevo.nl Hoofdbedrijfschap Detailhandel www.hbd.nl Dierbaar-keurmerk (certificering) w www.dibevo.nl/certificering e info@dibevo.nl

26

Geschillencommissie voor de Gezelschapsdierenbranche Postbus 90600, 2509 LP Den Haag t 070 – 3105301 w www.degeschillencommisie.nl Dibevo Risk De Haag 5, 3993 AV Houten t 030 – 2848600 w www.vsprisk.nl Wet- en regelgeving dierenwelzijn en import www.drloket.nl www.cites.nl Algemeen wet- en regelgeving www.antwoordvoorbedrijven.nl MKB www.mkb.nl Werknemersorganisaties www.cnvdienstenbond.nl www.bondgenoten.fnv.nl

Opleidingsinstituten, kennis- en informatiecentra www.huisdierkennis.nl www.cursuscentrum.nl www.licg.nl www.aequor.nl (Micro-) financiering www.eigenbaas.nl www.qredits.nl www.ing.nl www.rabobank.nl www.abnamro.nl Kamer van Koophandel www.kvk.nl Belastingdienst www.belastingdienst.nl Franchise www.nvf.nl


) Colofon

De brochure Starten als detaillist in de gezelschapsdierenbranche is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met Dibevo. De inhoud van de brochure is samengesteld door Zwind BV. Voor vragen over de brochure kunt u contact opnemen met Dibevo, e-mail info@dibevo.nl, tel. 033 - 455 04 33 of Alie Posthumus van het HBD, e-mail a.posthumus@hbd.nl, tel. 070 – 338 56 41. Het HBD maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel, waarin het goed ondernemen en werken is. In het HBD werken samen: MKB-Nederland, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan 72–74 Postbus 90703 2509 LS Den Haag t 070 338 56 00 f 070 338 57 11 e info@hbd.nl i www.hbd.nl

Copyright © 2010 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het HBD hecht veel belang aan de verspreiding van kennis over de detailhandel. U mag dan ook gedeelten uit deze publicatie overnemen, mits met bronvermelding. Het integraal reproduceren van de inhoud van deze publicatie is echter alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD.

27


Deze brochure is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met Dibevo.

Startersbrochure voor dierenspeciaalzaken  
Startersbrochure voor dierenspeciaalzaken  

Wil je een dierenspeciaalzaak starten of overnemen? In de startersbrochure lees je hoe je dat het beste kunt aanpakken.

Advertisement