Page 1

Έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης για το Χωροταξικό της Στερεάς Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ξεκίνησε η διαβούλευση για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού µε

την παρουσίαση και τη συζήτησή του στη Λαµία στις 22 Ιανουαρίου. Σελ. 3

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima.gr

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

www ÊÙÄÉÊÏÓ 5620

. d i a vi m a . g r

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 827 * ΕΤΟΣ 14 * ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 7 - T.K. 32100

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α * Τ.F: 2261027123 * e-mail: diavima@otenet.gr * ευρώ 0,30

Παραµένει η ∆.Ο.Υ. Θηβών

Πανεπιστήµιο και ΕΥ∆ΑΠ

«Μπουρλότο» στο ∆.Σ. Λιβαδειάς Το θέµα του Πανεπιστηµίου και των χρεών του δήµου προς την ΕΥ∆ΑΠ κυριάρχησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λιβαδειάς µε την αντιπολίτευση να κερδίζει τις εντυπώσεις αφού η απουσία του δηµάρχου Νίκου Παπαγγελή που δεν παραβρέθηκε λόγω ασθένειας αποσυντόνισε την πλειοψηφία. Σελ. 6

Ο ∆ήµος Θηβαίων ενηµέρωσε τους ∆ηµότες του ότι σύµφωνα µε το «Πόρισµα της Ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας και Τελικού Σχολιασµού του Σχεδίου Ενοποιήσεων των ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆ΟΥ)» του Υπουργείου Οικονοµικών, η ∆ΟΥ Θηβών παραµένει σε λειτουργία καιδεν συγκαταλέγεται στις 51 ∆ΟΥ της χώρας, της Β’ Φάσης του Σχεδίου, των οποίων η λειτουργία αναστάλθηκε στις 14/01/2013. Σελ. 5

Νίκος Στάµος:

Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ:

Γ. ΣΤΑΘΑΣ:

Το κράτος επιτέλους λειτουργεί και η κοινωνία είναι µε την κυβέρνηση

Η ΛΑΡΚΟ µε σωστή διαχείριση και υπό κρατικό έλεγχο θα είναι βιώσιµη

«∆εν τα φάγαµε µαζί» αλλά µαζί ξεχάσαµε τις αξίες Σελ. 21

Βάλτε... χρώµα στη ζωή σας Ελαιοχρωµατισµοί, τεχνοτροπίες. Οι τελευταίες τάσεις της µόδας µε µοναδικούς συνδυασµούς χρωµάτων Γιώργος Καρβούνης (Ταράτσας) THΛ: 6946001598

Ψάχνετε υδραυλικό; Ο Γιάννης Τσούκου

Είναι εδώ: 6974878135

ΘΕΡΜΟ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ Φυσικό αέριο

www.foxmarket.gr

Σελ. 7

Σελ. 2


2 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

επικαιρότητα

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Η ΛΑΡΚΟ µε σωστή διαχείριση και υπό κρατικό έλεγχο θα είναι βιώσιµη

Μ

ε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σα‰κούρα συναντήθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Γιάννη Σταθάς, Βαγγέλης Κυριακάκης και Βαγγέλη Αποστόλου τους οποίους ενηµέρωσε σχετικά µε την επιστολή της Ευρωπα‰κής Επιτροπής Ανταγωνισµού η οποία υιοθετεί τους όρους του ΤΑΙΠΕ∆ για την αποκρατικοποίηση της ΛΑΡΚΟ . Οι όροι αυτοί είχαν συµπεριληφθεί σε σχετική επιστολή του ΤΑΙΠΕ∆

προς την παραπάνω Επιτροπή τον Μάιο του 2012 και ανέφεραν ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η ΛΑΡΚΟ έχει επιδοτηθεί µε 200 εκ. ευρώ και πως ταυτόχρονα δεν πρέπει

να υπάρξει δέσµευση για τη πρόσληψη έστω κι ενός ελαχίστου αριθµού εργαζοµένων. «Η ενέργεια αυτή στοχεύει στον εκβιασµό τόσο των εργαζοµένων όσο και της τοπικής κοινωνίας προκειµένου να υποκύψουν στις ‘’ορέξεις’’ των υποψήφιων αγοραστών της ΛΑΡΚΟ», επεσήµαναν σε δηλώσεις τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης ο βουλευτής Βιοωτίας Γιάννης Σταθάς σε δηλώσεις του τόνισε ότι «µε σωστή διαχείριση και υπό κρατικό έλεγχο η εταιρεία µπορεί να γίνει

βιώσιµη και να είναι κερδοφόρα, όπως είναι τα τελευταία χρόνιᨻ και κατέληξε: «Για την ιστορία, να µην ξεχνάµε ότι

πριν κρατικοποιηθεί, η ΛΑΡΚΟ άνηκε σε ιδιώτη, ο οποίος όταν την χρεοκόπησε, την έδωσε στο ελληνικό δηµόσιο».

Συνάντηση Γ. Σταθά µε τον υπουργό Υγείας για το νοσοκοµείο της Θήβας να ενηµερώσω τον κ. υπουργό στον οποίο έθεσα λεπτοµερώς όλα τα ζητήµατα προκειµένου να βρεθεί λύση», σηµείωσε µεταξύ άλ-

Ο

βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Γιάννης Σταθάς συναντήθηκε µε τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο στον οποίο έθεσε τα ζητήµατα που αφορούν στον τοµέα της υγείας στο νοµό και κυρίως στο νοσοκοµείο της Θήβας το οποίο υπολειτουργεί λόγω ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη συνάντηση συµµετείχαν επίσης η πρόεδρος του ∆.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών Φιλιώ Πρωτόπα-

πα και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου. Ο κ. Σταθάς ενηµέρωσε τον κ. υπουργό για το πρόβληµα που έλαβε ακόµα µεγαλύτερες διαστάσεις στο νοσοκοµείο της Θήβας µετά τις τελευταίες εξελίξεις και την απόσπαση του διευθυντή της παθολογικής. «Αρχικά είχα συνάντηση στο νοσοκοµείο της Λιβαδειάς µε τον διοικητή Κώστα Γκιζίµη, µετά επισκέφθηκα το νοσοκοµείο της Θήβας όπου διαπίστωσα την κατάσταση που επικρατεί και στη συνέχεια θεώρησα σκόπιµο

λων σε δηλώσεις του ο Γ. Σταθάς. Από την πλευρά του ο κ. Λυκουρέντζος δεσµεύτηκε ότι θα κατα-

H κωµωδία στην ελληνική θεατρογραφία δεν άφησε απ’ έξω ούτε την πολιτική σάτιρα. Tο έργο “...Eίσαι ό,τι δηλώσεις!” ανήκει κι αυτό στα θεατρικά έργα που διακωµωδούν και καυτηριάζουν, µε τα βέλη της σάτιρας, το τέρας του παλαιοκοµµατισµού και στιγµατίζει τα πολιτικά και κοινωνικά ήθη από την ίδρυση του ελεύθερου ελληνικού κράτους µέχρι σήµερα. Tα κόµµατα, µικρά ή µεγάλα, ήταν κατά βάθος αρχηγικά, χωρίς αρχές, ιδεολογία και προγράµµατα. Ήταν τα κόµµατα των κοµµαταρχών, και η βασική φροντίδα του κάθε κοµµατάρχη ήταν πρώτιστα το προσωπικό συµφέρον. Tα αρχηγικά αυτά κόµµατα µάλιστα, είχαν σαν ταµπέλα και την ταυτότητα των προστατών τους, οι οποίοι πίστευαν πως πρωταρχικό τους “καθήκον” ήταν η απροκάλυπτη παρέµβαση όχι µόνο στην πολιτική, αλλά και στις εκλογικές διαδικασίες.

βάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων που ταλανίζουν το νοσοκοµείο της Θήβας.


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 3

ΒΟΙΩΤΙΑ

Έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης για το Χωροταξικό της Στερεάς

Μ

ε πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ξεκίνησε η διαβούλευση για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού µε την παρουσίαση και τη συζήτησή του στη Λαµία στις 22 Ιανουαρίου. Η διαβούλευση που έχει ανοιχτό και ουσιαστικό χαρακτήρα συνεχίστηκε µε αντίστοιχη παρουσίαση και διάλογο στη Χαλκίδα και µετά από υποβολή προτάσεων, απόψεων και θέσεων των φορέων θα κορυφωθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας στο τέλος Φεβρουαρίου. Ευρεία ήταν η ανταπόκριση των φορέων στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά, αφού παρευρέθηκαν και συµµετείχαν Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύµβουλοι, ∆ήµαρχοι και εκπρόσωποι των ∆ήµων της Στερεάς Ελλάδας, οι Πρόεδροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου

και του ΕΒΕ Φθιώτιδας, εκπρόσωποι και µέλη θεσµικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και στελέχη υπηρεσιών και πολίτες. Η παρουσίαση του Περιφερειακού Χωροταξικού έγινε από τα στελέχη της οµάδας µελέτης Μάρθα Χουσιανάκου και Μαριλένα Παπαγεωργίου, ενώ εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής παρευρέθηκε υπηρεσιακός εκπρό-

σωπος του ΥΠΕΚΑ. Καλωσορίζοντας στη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επεσήµανε: «Σήµερα ξεκινάµε µια ουσιαστική διαδικασία σε ένα από τα βασικότερα κείµενα µακροπρόθεσµης ανάπτυξης του τόπου µας. Το Χωροταξικό της Περιφέρειας είναι το Σύνταγµα οργάνωσης του χώρου της Στερεάς Ελλάδας, µε θεµελιώδεις κατευθύνσεις στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης, στο αναπτυξιακό πλαίσιο και στη χωροταξική οργάνωση. Με βάση το πρώτο χωροταξικό της Περιφέρειας που εγκρίθηκε το 2003 και το παρακολούθησα στενά ως Νοµάρχης Βοιωτίας, σήµερα, µετά από σχεδόν 10 χρόνια ερχόµαστε να το επικαιροποιήσουµε και να το αναθεωρήσουµε λαµβά-

νοντας υπόψη νέα δεδοµένα και παραµέτρους όπως οι οικονοµικές (κρίση – ύφεση) και διοικητικές (Καλλικράτης) µεταβολές που συνέβησαν αυτά τα χρόνια. Εκτιµώ, σε κοινή κατεύθυνση µε τα συµπεράσµατα της οµάδας µελέτης, πως το αναθεωρηµένο χωροταξικό εστιάζει σε αρκετά θετικά σηµεία για την Περιφέρεια, όπως η ενδυνάµωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η ενίσχυση της κεντροβαρικής θέσης και του ρόλου της Στερεάς Ελλάδας σε σχέση µε το εθνικό και ευρωπα‹κό επίπεδο. Ένα απ΄τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού, εκτός του ότι µπορεί να αποτελέσει ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον τόπο µας, είναι η νέα δυνα-

µική που αναδεικνύει για τη Στερεά Ελλάδα. Μια δυναµική που πρέπει να αποτυπωθεί και στους υπερκείµενους σχεδιασµούς του Γενικού και των Ειδικών Εθνικών χωροταξικών σχεδίων. Μιλάµε δηλαδή για την αναθεώρηση συνολικά των χωροταξικών σχεδιασµών που γίνεται από κάτω προς τα πάνω δίνοντας τη δυνατότητα να αποτυπώσουµε και να διεκδικήσουµε ακόµα περισσότερα για τον τόπο µας και την κοινωνία. Σε όλη αυτή τη θετική διαδικασία, προφανώς καταθέτω την ένσταση ως προς τον φορέα σχεδιασµού των περιφερειακών χωροταξικών, που δεν θα έπρεπε να είναι το ΥΠΕΚΑ, αλλά οι αιρετές Περιφέρειες. Γι΄αυτό εµείς αναδεικνύουµε αυτή τη διαδικασία και κάνουµε ουσιαστική και σε βάθος διαβούλευση µε όλους τους φορείς του τόπου, έτσι ώστε να εκπονηθεί ένα χωροταξικό, µε τις δικές µας κατευθύνσεις, µε τις δικές µας προτεραιότητες. Επιπλέον, θέλω να επισηµάνω πως οι φορείς της πολιτείας θα πρέπει να συντονίσουν το βηµατισµό τους, έτσι ώστε να µην αλληλοσυγκρούονται και αναιρούν τον σχεδιασµό µε τις πράξεις τους. Ενδεικτικά αναφέρω σε συγκλίνουσα κατεύθυνση µε το χωροταξικό και πάλι την αναγκαιότητα διεύρυνσης και εξέλιξης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και την πλήρη υλοποίηση του Ε 65, που µέχρι σήµερα ο σχεδιασµός του παρουσιάζει υστέρηση στο τµήµα που αφορά τη Στερεά Ελλάδα. Για εµάς η αποτύπωσή τους στο χωροταξικό είναι ένα επιπλέον τεκ-

µήριο κι ένα παραπάνω εφόδιο στα χέρια µας για να πιέσουµε, να διεκδικήσουµε και να τα πετύχουµε». Παρουσιάζοντας το χωροταξικό οι εκπρόσωποι της οµάδας µελέτης, αναφέρθηκαν σε ορισµένα θεµελιώδη χαρακτηριστικά, και συγκεκριµένα : Στην αξιολόγηση του πρώτου περιφερειακού χωροταξικού, που µε τις κατευθύνσεις του, δροµολογήθηκε, αν και δεν ολοκληρώθηκε, η ενίσχυση της θέσης της Περιφέρειας σε πολλά επίπεδα : µεταφορών, δικτύων, ενέργειας, πολιτισµού, συγκράτησης πληθυσµού σε ορεινές περιοχές, ρόλου των αστικών κέντρων. Στην αναγκαιότητα εναρµόνισης των κατευθύνσεων του περιφερειακού χωροταξικού και κυρίως την αξιοποίησή του στη διαδικασία αναθεώρησης του Γενικού Χωροταξικού και των Ειδικών του Τουρισµού, της Βιοµηχανίας, των ΑΠΕ και των Υδατοκαλλιεργειών, µε σκοπό την αναβάθµιση του ρόλου της Στερεάς Ελλάδας. Στην ανάδειξη των προσαρµογών που πρέπει να γίνουν σε θέµατα χωροταξικής ένταξης, χωρο-οικονοµικού πλαισίου, χωρικής διάρθρωσης κατοίκησης και επενδύσεων, και της περιφερειακής πολιτικής για την τόνωση της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της Στερεάς Ελλάδας. Την παρουσίαση, ακολούθησαν τοποθετήσεις, προτάσεις και θέσεις των φορέων, που αναµένεται να εµπλουτίσουν το διάλογο και να συνεισφέρουν εποικοδοµητικά στη διαδικασία της αναθεώρησης του χωροταξικού.


4 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Όχι στο άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές απο τον Ε.Σ. Λιβαδειάς µε επιστολή πρός τους βουλευτές Βοιωτίας

Ε

πιστολή προς τους βουλευτές Βοιωτίας της Ν.∆. Βαγγέλη Μπασιάκο, Γιάννη Καράµπελα, Ανδρέα Κουτσούµπα και του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Γιάννη Σταθά απέστειλε ο Εµπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς σχετικά µε το θέµα του ανοίγµατος των καταστηµάτων της Κυριακές τονίζοντας στο πλαίσιο που κινείται και η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου ότι το συγκεκριµένο δηµιουργεί µέτρο πρόσθετα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. «Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται σύντοµα να καταθέσει στη Βουλή το

σχέδιο νόµου για την πλήρη απελευθέρωση της λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων, 52 Κυριακές το χρόνο» αναφέρει η επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος του ΕΣ Κώστας Παπασπύρου και ο γραµµατέας ∆ηµήτρης Γέρος. «Με την παρούσα µας, εκφράζουµε την οργή των εµπόρων του τόπου µας για την πρόθεση του Υπουργείου να προωθήσει το άνοιγµα

των καταστηµάτων, όλες τις Κυριακές του χρόνου, µε δική του πρωτοβουλία και χωρίς αυτό να αποτελεί επιταγή της Τρόικας» αναφέρει ο ΕΣ και προσθέτει: «Το άνοιγµα τις Κυριακές σπρώχνει στο κενό την µικροµεσαία εµπορική επιχείρηση που προσπαθεί µε νύχια και µε δόντια να κρατηθεί ζωντανή µέσα στην κρίση. Η συγκεκριµένη απελευθέρωση -σε περίοδο βαθειάς ύφεσης- δεν πρόκειται, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, να αυξήσει τον τζίρο των εµπορικών επιχειρήσεων, απλά θα τον αναδιανείµει, προς όφελος εκείνων, που έχουν και τον τρόπο και την ρευστότητα για να αναλάβουν το αυξηµένο κόστος λειτουργίας την Κυριακή. Ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας, ο µικροεργοδότης

και ο αυτοαπασχολούµενος θα προσπαθήσει µε τεράστιο οικονοµικό, προσωπικό και οικογενειακό κόστος να ακολουθήσει αλλά είναι φύσει και θέσει αδύνατο να τα καταφέρει». Σύµφωνα µε τον Εµπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς «ώρες λειτουργίας υπάρχουν αρκετές, χρήµατα δεν υπάρχουν στη διάθεση των κατα-

ναλωτών» και «οι ανοιχτές Κυριακές θα εξασφαλίσουν ότι και τα ελάχιστα διαθέσιµα της κατανάλωσης που αποµένουν, θα κατευθυνθούν προς τις µεγάλες επιχειρήσεις». Επισηµαίνει επίσης προς τους βουλευτές το αδιέξοδο οποίο θα βρεθεί η οικονοµία της πόλης µας και «την εκατόµβη των µικροεπιχειρηµατιών συµπο-

λιτών µας και των οικογενειών τους, που θα έχει ως συνέπεια το µέτρο». Τονίζει δε ότι η ρύθµιση δεν πρέπει να περάσει και ζητά από τους βουλευτές την βοήθειά τους αποδεικνύοντας έτσι έµπρακτα «την αγάπη και την µαχητικότητά» για τον τόπο και ζητά άµεση ενηµέρωση για τις προθέσεις τους.

Παρακαλούµε τα κείµενα των φίλων της εφηµερίδας που αποστέλλονται προς δηµοσίευση να µην υπερβαίνουν τις 150 λέξεις. Λόγω ύλης ο χώρος είναι περιορισµένος. Μεγαλύτερα κείµενα θα δηµοσιεύονται µόνο µετά από συνεννόηση µε την διεύθυνση του «∆».

΄΄ÄÉÁÂÇÌÁ´´ ÅÄÑÁ

: ËÉÂÁÄÅÉÁ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 7- Τ.Κ. 32100

ÔÇË/FAX : 22610.27123 ÊÉÍ

: 6978.324.327

mail

: diavima@otenet.gr

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ - ÓÁÔÉÑÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÔÅÑÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ ÉäéïêôÞôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ & ÓÉÁ Ï.Å. Eêäüôçò - Ä/íôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ Áñ÷éóõíôÜêôçò : ÃéÜííçò Ìðáñäþóáò Åêôýðùóç :΄΄ÁÖÏÉ Ð. ×ÏÕÔÆÏÕÌÇ ÅÐÅ΄΄ *ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÉÄÉÙÔÙÍ: 30 Åõñþ *ÍÐ- ÏÑÃ/ÌÙÍ êôë : 200 Åõñþ Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá äåí åêöñÜæïõí êáô' áíÜãêç ôçí åöçìåñßäá. ÅðéôñÝðåôáé ç áíáäçìïóßåõóç ìüíï ìå ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç.

Ôï ´´ÄÉÁÂÇÌÁ´´ éäñýèçêå áðü ôïí ÃéÜííç Ìðáñäþóá τον ÉáíïõÜñéï ôïõ 2000


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 5

ΒΟΙΩΤΙΑ

Με τη Γ. Γ. Πολιτισµού συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Κλ. Περγαντάς για τα έργα σε Βοιωτία και Φωκίδα

Μ

ε αντικείµενο την πορεία των έργων στο τοµέα του πολιτισµού ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την Πέµπτη 17 Ιανουαρίου συναντήθηκε στην Αθήνα µε τη Γενική Γραµµατέα Πολιτισµού, Λίνα Μενδώνη.

Στη συνάντηση συµµετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κα Γιώτα Γαζή, καθώς και στελέχη των ∆ιαχειριστικών Αρχών του Πολιτισµού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε συζητήθηκε η πορεία εξέλιξης των έργων πολιτισµού, που υλοποιούνται στη Βοι-

ωτία και τη Φωκίδα µε τη χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ. Επίσης έµφαση δόθηκε στη δυνατότητα χρηµατοδότησης ώριµων έρ-

γων στην Π.Ε. Φωκίδας, συγκεκριµένα για το Αρχαίο Θέατρο ∆ελφών καθώς και η δυνατότητα αποκατάστασης του κτιρίου και των τοιχογραφιών Σπύρου Παπαλουκά του Μητροπολιτικού ναού Άµφισσας. Η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε στην αποτελεσµατική συνεργασία των υπηρεσιών της µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην υλοποίηση των έργων πολιτισµού, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «δράσεις σηµαντικής πολιτιστικής αξίας» και δήλωσε ιδιαίτερα ικανο-

ποιηµένη από τους γρήγορους ρυθµούς προόδου. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκε και η επίσπευση των εργασιών των σωστικών ανασκαφών στο έργο: «Κατασκευή οδού Κανάβαρι – ∆ιασταύρωση Θεσπιών ∆όµβραινα (Κορύνη) – Θίσβη – Πρόδροµος (µε παράκαµψη ∆όµβραινας)». «Ο πολιτισµός αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στόχος µας είναι η υλοποίηση σηµαντικών δράσε-

ων πολιτισµού για τον εµπλουτισµό της πολιτιστικής ταυτότητας και την αύξηση της επισκεψιµότητας σε µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους», τόνισε µεταξύ άλλων ο Κλέαρχος Περγαντάς. Τέλος επεσήµανε την άψογη συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού και τόνισε ότι επιδίωξή του είναι η εξασφάλιση πόρων για την χρηµατοδότηση έργων πολιτισµού εγνωσµένης αξίας.

Παραµένει σε λειτουργία η ∆ΟΥ Θηβών Ικανοποίηση στην τοπικη κοινωνία

Ο

∆ήµος Θηβαίων ενηµέρωσε του ∆ηµότες του ότι σύµφωνα µε το «Πόρισµα της Ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας και Τελικού Σχολιασµού του Σχεδίου Ενοποιήσεων των ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆ΟΥ)» του Υπουργείου Οικονοµικών, η ∆ΟΥ Θηβών παραµένει σε λειτουργία καιδεν συγκαταλέγεται στις 51 ∆ΟΥ της χώρας, της Β’ Φάσης του Σχεδίου, των οποίων η λειτουργία αναστάλθηκε στις 14/01/2013, ενώ στην Γ’ Φάση του Σχεδίου θα ανασταλεί στις 18/03/2013 η λειτουργία 20 ∆ΟΥ που λειτουργούν στα νησιά. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονο-

µικών η επιλογή των ∆ΟΥ που παραµένουν εν λειτουργία έγινε αυστηρά βασιζόµενη σε οικονοµικά και διοικητικά κριτήρια. «H φοροδοτική ικανότητα της ∆ΟΥ Θηβών αποτελεί το 70,57% του συνόλου των εσόδων του Νοµού και επιπλέον ξεπερνά το µέσο όρο των συναλλασσοµένων όλων των ∆ΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Εποµένως προτείνεται η παραµονή της λειτουργίας της ∆ΟΥ Θηβών (και όχι η αναστολή της). Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ∆ΟΥ στο Νοµό, η µια στη Λιβαδειά και η άλλη στη Θήβα». Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση των ενεργειών του ∆ηµοτικού Συµβούλιου που σε συνεργασία

Στην περιφέρεια η εποπτεία και οι αρµοδιότητες του Οργανισµού KωπαZδας

µε φορείς και συλλόγους της τοπικής κοινωνίας και όλους τους δηµότες, έγκαιρα εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε µια πιθανή ενέργεια κατάργησης της εφορίας και αγωνίστηκαν για να παραµείνει η ∆ΟΥ στη Θήβα, µε έντονες διαµαρτυρίες, παραστάσεις και συναντήσεις µε τους εκάστοτε Υφυπουργούς Οικονοµικών. Παράλληλα, µε το Πόρισµα της Ειδικής Επιτροπής, επαληθεύτηκαν οι λόγοι που επέβαλλαν τη διατήρηση της ∆ΟΥ Θήβας µε τη σηµερινή της µορφή και οι οποίοι στηρίζονταν σε χωροταξικά και οικονοµοτεχνικά κριτήρια, αφού η ∆ΟΥ Θηβών προσφέρει το 70,57% του συνόλου των εσόδων του Νοµού.

Τ

ην ερχόµενη Πέµπτη αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του ∆.Σ. του Οργανισµού Κωπαίδας παρουσία του νέου επόπτη της περιφέρειας Σταύρου Τσελά. Σύµφωνα µε πληροφορίες στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου το σύνολο των αρµοδιοτήτων και η εποπτεία του Οργανισµού Κωπαίδας πέρασε στα χέρια της περιφέρειας Στερεάς οπότε αναµένεται και ο πολυπόθητος επανασχεδιασµός των υπηρεσιών του οργανισµού.


6 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Πανεπιστήµιο και ΕΥ∆ΑΠ έβαλαν «µπουρλότο» στο ∆.Σ. Λιβαδειάς Τ ο θέµα του Πανεπιστηµίου και των χρεών του δήµου προς την ΕΥ∆ΑΠ κυριάρχησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λιβαδειάς µε την αντιπολίτευση να κερδίζει τις εντυπώσεις αφού η απουσία του δηµάρχου Νίκου Παπαγγελή που δεν παραβρέθηκε λόγω ασθένειας αποσυντόνισε την πλειοψηφία.

Για το Τµήµα του Πανεπιστηµίου στη Λιβαδειά και το ζήτηµα της παραµονής του ή της κατάργησή του αποφασίστηκε έκτακτη συνεδρίαση για την ερχόµενη Τετάρτη και την συµµετοχή και των φορέων της περιοχής. Από την πλευρά της η αντιπολίτευση κατηγόρησε για ολιγωρία τη δηµοτική αρχή η οποία όµως υποστήριξε ότι παρακολουθεί το θέµα στενά. «Η δηµοτική αρχή έχει

τεράστια ευθύνη. ∆εν έχει ασχοληθεί καθόλου. Ασχολήθηκε µια φορά πέρσι όταν είχε εντοπιστεί ο κίνδυνος της κατάργησης χωρίς να προσχωρήσει σε κάποιες δράσεις. Μετά πριν λίγο καιρό έκανε µια εταιρία για να βοηθήσει στη παραµονή και λειτουργία του πανεπιστηµίου και το θέµα έµεινε εκεί. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα και τέτοια µεγάλα ζητήµατα δεν αντιµετωπίζονται έτσι», τόνισε µεταξύ άλλων από την µείζον µειοψηφία ο Παναγιώτης Ψυχογιός. Η επικεφαλής από την ελάσσονα µειοψηφία Γιώτα Πούλου η οποία τις προηγούµενες ηµέρες έθεσε θέµα έκτατης συνεδρίασης ου ∆ηµοτικού Συµβουλίου επεσήµανε µεταξύ άλλων ότι «η δηµοτική αρχή έχει ολιγωρήσει στο θέµα της διεκδίκηση της παραµο-

νής του τµήµατος του πανεπιστηµίου στη Λιβαδειά αφού επί δύο χρόνια προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό». Ο αντιδήµαρχος Γιώργος Λουκάς και αναπληρωτής του δηµάρχου αντίθετα από την αντιπολίτευση υποστήριξε ότι «ο δήµος ασχολείται µε το θέµα και δεν περίµενε την πρόταση της αντιπολίτευσης και ήδη έχει αποφασίσει για την επόµενη Τετάρτη να συγκληθεί συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου».

Τ

α αίµατα άναψαν και οι τόνοι ανέβηκαν για το θέµα της δέσµευσης των λογαριασµών του ∆ήµου από την ΕΥ∆ΑΠ λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών της πρώην κοινότητας Κυριακίου χρήµατα όµως που οι πολίτες όπως τόνισε ο πρώην

πρόεδρος Γιώργος Λαζάρου έχουν καταβάλλει. «Εµείς ως κοινότητα εκτός από δύο µήνες πληρώναµε κανονικά και τον διακανονισµό και τη τρέχουσα κατανάλωση. Με την συνένωση οι πολίτες πλήρωναν για την ύδρευση όµως η ΕΥ∆ΑΠ έµεινε απλήρωτοι από το δήµο Λεβαδέων», είπε ο κ. Λαζάρου. «Η κοινότητα Κυριακίου είχε κάποιες οφειλές προς στην ΕΥ∆ΑΠ για το νερό που παίρνει από το Μόρνο και είχε κάνει διακανονισµό γι αυτό το ποσό. Όµως από τότε που έγινε η συνένωση του Καλλικρατικου δήµου, δεν πλήρωσε ο δήµος επί 15 µήνες µέχρι η ∆ΕΥΑΛ να αναλάβει τον Απρίλιο του 2012 την αρµοδιότητα της ύδρευσης του Κυριακίου και τις οφειλές προς την ΕΥ∆ΑΠ», σηµείωσε η Γ.

Πούλου και πρόσθεσε: «Πως είναι δυνατόν να έµπαιναν στο ταµείο του δήµου τα χρήµατα και να µην αποδίδονταν στην ΕΥ∆ΑΠ µε αποτέλεσµα οι προσαυξήσεις να φτάσουν τις 155.000 ευρώ; Στην εποχή που ζούµε µε όλα τα προβλήµατα δεν µπορεί ο δήµος να χρεώνει πολίτες µας µε 155.000 ευρώ προσαυξήσεις επειδή κάποιοι ολιγώρησαν και δεν πλήρωσαν τις υποχρεώσεις». Καταλήγοντας τόνισε πως πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες των αιρετών ή των υπηρεσιακών παραγόντων του δήµου. Για το ίδιο θέµα ο Π. Ψυχογιός υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για τη µη καταβολή των οφειλών του δήµου προς την ΕΥ∆ΑΠ έκανε γνωστό ότι «η Οικονοµική Επιτροπή είχε λάβει απόφαση να πληρωθούν οι υποχρεώσεις». Και συµπλήρωσε: «Η οικονοµική Υπηρεσία το ήξερε το θέµα και φρόντιζε το τι έκαναν όµως οι αιρετοί και ο αρµόδιος αντιδήµαρχος δεν ξέρω». Καταλήγοντας µίλησε για ευθύνες «οι οποίες πρέπει να αποδοθουν» των αρµοδίων αιρετών και υπαλλήλων. «Τελικά πρόκειται για ένα πολύπλοκο θέµα που έχει προξενηθεί από την

συνένωση των πέντε δήµων. Στην αρχή υπήρξαν παραφωνίες λόγω και των οικονοµικών δυσκολιών και δεν υπήρξε συντονισµός. Ίσως για τον λόγο αυτό έγινε η µια ή η άλλη παράληψη. Το ότι γίνανε αυτές οι καθυστερήσεις είναι ένα θέµα που θα το ξανακοιτάξουµε», είπε ο Γ. Λουκάς «Θα πρέπει να διερευνηθεί το θέµα γιατί πρόκειται για ανταποδοτικά για συγκεκριµένο σκοπό και πρέπει να υπάρχει µια αιτιολογία γιατί δεν έγιναν οι διαδικασίες από εκείνους που ήταν υπεύθυνοι για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και να πληρωθούν οι λογαριασµοί», συµπλήρωσε και πρόσθεσε: «Είµαστε µια δηµοτική αρχή, όλου είµαστε υπεύθυνοι όπως και οι υπάλληλοι και όσοι ολιγώρησαν ώστε να φτάσουµε εδώ που φτάσαµε σήµερα». Παράλληλα υποστήριξε την απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία το ∆.Σ. για διακανονισµό µε την ΕΥ∆ΑΠ. «Έπρεπε να ψηφήσουµε τον συµβιβασµό µεταξύ του δήµου και της ΕΥ∆ΑΠ. ∆εν γινόταν διαφορετικά γιατί η ΕΥ∆ΑΠ έχει βγάλει δικαστικές αποφάσεις και έχει δεσµεύσει τους λογαριασµούς του δήµου και θα προχωρούσε σε κατάσχεση των χρηµάτων» κατέληξε ο κ Λουκάς.

Για την µετακίνηση των υπηρεσιών του ΙΚΑ διαµαρτύρεται ο Γ. Πατσαντάρας Την έντονη διαµαρτυρία του, εξέφρασε µε επιστολή προς τον ∆ιοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο ∆ήµαρχος ∆ιστόµουΑράχωβας-Αντίκυρας κ. Γιάννης Πατσαντάρας, την Τρίτη 22/01/2013. Με Αφορµή την πρόσφατη (03/12/2012) µετακίνηση των διοικητικών υπηρεσιών του Παραρτήµατος της Παραλίας ∆ιστόµου και τελικώς του αρνητικού -εκ των πραγµάτων- αποτελέσµατος, ο ∆ήµαρχος εξέθεσε τα

πολύµορφα προβλήµατα τα οποία ανέκυψαν όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών του ∆ήµου.

Παράλληλα του επεσήµανε τις αρνητικές παραµέτρους που δηµιουργούνται απ’ αυτά, οι οποίες ταλαιπωρούν όχι µόνον εκείνους που χρήζουν εξυπηρέτησης αλλά αναστατώνουν και την καθηµερινότητα των υπολοίπων µελών της οικογένειας, αφού αρκετοί ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες (ηλικιωµένοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λ.π.). Πλην της διαµαρτυρίας, στην επιστολή αναγράφεται και η πρόταση που κατέθεσε ο ∆ήµαρχος

στον ∆ιοικητή του ΙΚΑ. Πρόταση η οποία µπορεί να δώσει την λύση στο πρόβληµα και να σταµατήσει το άγχος του χρόνου, την αγωνία για άµεση εξυπηρέτηση και τις αλλεπάλληλες µετακινήσεις από και προς Λιβαδειά των συνδηµοτών. “Αφού υπάρχει ο χώρος κι η υλικοτεχνική υποδοµή, ζητά να µετακινηθεί µόνιµα ένας υπάλληλος στο Παράρτηµα της Παραλίας ∆ιστόµου, ο οποίος θα παραλαµβάνει από τους πολίτες τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά-

έγγραφα που χρειάζονται, και θα τα προωθεί (άλλωστε η τεχνολογία βοηθά) στις κεντρικές υπηρεσίες του ΙΚΑ Λιβαδειάς. Η πρόταση είναι ρεαλιστική και εφικτή συγχρόνως, αφού το κράτος δεν θα έχει πρόσθετα έξοδα, για την λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. Είναι πλέον θέµα βούλησης κι όχι οικονοµικής επιβάρυνσης. Γι αυτό κι οι πιέσεις µας, ασκούνται προς αυτή την κατεύθυνση”, σηµείωσε ο δήµαρχος


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 7

ΒΟΙΩΤΙΑ Εµβολιά-ζουµε στη Θήβα

Γ. Καράµπελας:

Παιδιά Ανασφάλιστα, όχι Απροστάτευτα Το κράτος επιτέλους λειτουργεί και

Τ

ο ∆ηµοτικό Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και ∆ηµόσιας Υγείας, που λειτουργεί υπό την διεύθυνση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Θηβαίων (∆Η.Κ.Ε.Θ.), θα υλοποιήσει σε συνεργασία µε την µη κερδοσκοπική εταιρία Αποστολή «Άνθρωπος»(Mission “ANTHROPOS”), τον Ιατρικό Σύλλογο Θήβας και το Νοσοκοµείο Θήβας, δωρεάν πρόγραµµα «Εµβολιά-ζουµε: Παιδιά Ανασφάλιστα, όχι Απροστάτευτα». Το πρόγραµµα αφορά παιδιά οικογενειών, ηλικίας έως 12 ετών, που στερούνται ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, παιδιά οικογενειών που οι γονείς τους είναι άνεργοι, άποροι ή έχουν εισόδηµα µέχρι 8.000 ευρώ. Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά για την υπαγωγή στο πρόγραµµα είναι τα εξής: 1. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού (µπλε χρώµα). 2. Βιβλιάριο Ασθενείας

Παιδιού. 3. Κάρτα Ανεργίας Γονέα. 4. Ταυτότητα Γονέα. 5. Αντίγραφο Φορολογικής ∆ήλωσης. 6. Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη από το ΚΕΠ ή την αστυνοµία µε την γραπτή συναίνεση του γονέα για την υπαγωγή στο πρόγραµµα. Η καταγραφή ξεκινά την ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και τελειώνει την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής, θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος σε χώρο, που µας έχει παραχωρήσει το Γενικό

Νοσοκοµείο, από εθελοντές παιδιάτρους του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας. Τα παιδιά µε τους γονείς τους θα προσέρχονται σε καθορισµένη ηµέρα και ώρα στο χώρο, που θα υλοποιείται το πρόγραµµα. Ο εµβολιασµός θα επαναλαµβάνεται ανά δύο µήνες µέχρι να ολοκληρωθεί ο αριθµός των εµβολίων. Στη συνέχεια θα προστίθεται νέος αριθµός παιδιών. Το ίδιο πρόγραµµα θα υλοποιηθεί και σε όλα τα τοπικά ιατρεία των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου Θηβαίων. Το πρόγραµµα τελείται υπό την αιγίδα του ∆ήµου Θηβαίων. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προληπτικής Ιατρικής ( Επαµεινώνδα 112),τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 28971, ώρες 08:00π.µ. – 14:00µ.µ. (αρµόδια υπάλληλος Κατσιφή Αναστασία).

η κοινωνία είναι µε την κυβέρνηση

Σ

ε επίταξη προχώρησε την περασµένη εβδοµάδα η κυβέρνηση µε αφορµή την απεργία στα µέσα µαζικής µεταφοράς καλώντας τους εργαζόµενους στο Μετρό και όσους έχουν λάβει φύλλα επιστράτευσης να επιστρέψουν στις εργασίες τους. «Η εξέλιξη αυτή που δεν ήταν ευχάριστη. Αυτή τη στιγµή χρειάζεται σύνεση και σωφροσύνη σε όλες µας τις αποφάσεις» επεσήµανε σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο βουλευτής Βοιωτίας της Ν.∆. Γιάννης και συµπλήρωσε: «Ωστόσο από την άλλη πλευρά υπήρξαν δικαστικές αποφάσεις που κήρυξαν την απεργία των εργαζοµένων στο µετρό παράνοµη και καταχρηστική. Ο νόµος που διέπει τον συνδικαλισµό είναι ξεκάθαρος και µιλάει για απολύσει συνδικαλιστών και απεργών όταν συνεχίσουν να απεργούν εφόσον η απεργία έχει

κηρυχτεί παράνοµη». Παρόλα αυτά όπως τόνισε ο κ. Καράµπελας «η κυβέρνηση και η διοίκηση του Μετρό δεν προχώρησε σε κάτι τέτοιο, όµως πρέπει να καταλάβουν και οι απεργοί ότι το Μετρό δεν τους ανήκει, ανήκει σε όλους τους έλληνες φορολογούµενους και προπαντός σε όσους µετακινιούνται για να πάνε στις δουλειές τους». Ο βουλευτής όταν ζητήθηκε η προσωπική του άποψη αφού επεσήµανε ότι «τα δικαστήρια είναι

αυτά που κρίνουν αν µια απεργία είναι παράνοµη και καταχρηστική» υπογράµµισε ότι η πολιτική του θέση και άποψη είναι ότι «επιτέλους βλέπουµε το κράτος να λειτουργεί» ενώ παράλληλα σηµείωσε: «πρέπει να δείξουµε περισσότερη αποφασιστικότητα, βλέπουµε ότι η κοινωνία είναι µε την κυβέρνηση». Ερωτηθείς σχετικά µε τις κινητοποιήσεις που προετοιµάζουν οι αγρότες της χώρας αλλά και της Βοιωτίας και αν αυτές φοβίζουν την κυβέρνηση απάντησε: «Η κυβέρνηση δεν φοβάται κανέναν αν θα βγει να διαµαρτυρηθεί µε δίκαια αιτήµατα και η διαµαρτυρία να βρίσκεται στα πλαίσια τα οποία δεν τραυµατίζουν και δεν εµποδίσουν τη ζωή όλων των ελλήνων. ∆εν γνωρίζω τι κινητοποιήσεις έχουν αποφασίσει ή θα αποφασίσουν. Θα δούµε τη µορφή που θα λάβουν και στο θέµα θα τοποθετηθώ και εγώ και η κυβέρνηση».

Έκοψε στη Λιβαδειά την πρωτοχρονιάτικη πίτα ο σύλλογος Ποντίων «Ο Ευκλείδης»

Τ

ην καθιερωµένη πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε ο σύλλογος Ποντίων «Ο Ευκλείδης» παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, µελών και φίλων στην κατάµεστη αίθουσα του «Καφωδείου».

«Η προηγούµενη χρονιά έκλεισε έχοντας διοργανώσει πλήθος εκδηλώσεων. Ο απολογισµός µας είναι πλούσιος σε περιεχόµενο και ουσία. Αυτή είναι η πρώτη µας εκδήλωση για το 2013 και ήδη παρά την οικονοµική κρίση σχεδιάζουµε τις δράσεις µας για το νέο έτος», σηµείωσε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του «Ευκλείδη» Τριαντάφυλλος Υφαντίδης ο οποίος παράλληλα ευχαρίστησε όσους βρίσκονται στο πλευρό του συλλόγου και ευχήθηκε χρόνια πολλά. «Έχουµε αισιοδοξία και όρεξη για πολύ δουλειά»

συµπλήρωσε ο ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις σηµαντικότερες στιγµές του συλλόγου για το 2012. «Την περασµένη χρονιά ο σύλλογός µας ανέπτυξε αρκετές δράσεις στη Βοιωτία αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ήµασταν οι πρωτοχορευτές που άνοιξαν τις εκδηλώσεις στο πανελλήνιο φεστιβάλ ποντιακών χορών

που παρουσιάστηκε στο ΟΑΚΑ. Όσο για τη συνέχεια την επόµενη εβδοµάδα θα παρουσιάσουµε στο ΣΕΦ στην Αθήνα καλεσµένοι από την Πανηπειρωτική οµοσπονδία ως τιµώµενος Ποντιακός Σύνδεσµος για να παρουσιάσουµε ποντιακούς χορούς και ποντιακή µουσική. Θα ακολουθήσουν τον Μάιο οι εκδηλώσεις για την γενοκτονία των ποντίων ενώ θα έχουµε συµµετοχή

σε πολλές εκδηλώσεις της περιοχής», είπε ο Τ. Υφαντίδης και κατέληξε: «Υπάρχουν οικονοµικές δυσκολίες λόγω της κρίσης ωστόσο οι συµπολίτες µας, επαγγελµατίες και ιδιώτες, οι φίλοι του συλλόγου µας αποδεικνύουν καθηµερινά µε κάθε ευκαιρία την αγάπη τους προσφέροντας κάθε βοήθεια και σε συνδυασµό µε τις συνδροµές των µελλών µας προχωράµε κάνοντας

ότι καλύτερο µπορούµε. Την οργάνωση είχε η Φ. Παναγιώτου ενώ την εκδήλωση παρουσίασε η Ε. Υφαντίδου. Να σηµειωθεί τέλος ότι ο δραστήριος σύλλογος

της περιοχής πρόσφερε στους παραβρισκόµενους νοστιµότατα εδέσµατα ενώ εντυπωσιακά ήταν και τα ηµερολόγια του «Ευκλείδη» για το 2013.


8 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Καταστροφικό έτος για τους εργαζόµενους θα είναι το 2013, τόνισε από τη Λιβαδειά ο Αλέξης Μητρόπουλος

Γ

ια τις εργασιακές σχέσεις και συνταξιοδοτικό όπως αυτά διαµορφώνονται µετά την ψήφιση του τρίτου µνηµονίου και των εφαρµοστικών του νόµων µίλησε στη Λιβαδειά ο καθηγητής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Αλέξης Μητρόπουλος σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Εργατικο Κέντρο και η ΕΛΜΕ Βοιωτίας. «Αρχίζουν πλέον να εφαρµόζονται τα µέτρα του τρίτου µνηµονίου και ειδικότερα του νόµου 4093. Έχουµε συλλογικές συµβάσεις που αδρανοποιούνται, που παύουν να ισχύουν και το σηµαντικότερο γεγονός του 2013 θα είναι η λήξη της µετενέργειας, όλων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας το Μάρτιο καθώς και η δυνατότητα της κυβέρνησης που ψηφίστηκε πρόσφατα να ορίζει κατ΄ έτος τον κατώτατο µισθό παίρνον-

τας το δικαίωµα από τη ΓΣΕΕ που πλέον απαγορεύεται να διαπραγµατεύεται µισθολογικά ζητήµατα», επεσήµανε µεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο κ. Μητρόπουλος. Και συµπλήρωσε: «Από 1 Απριλίου 2013 και κάθε Απρίλιο όσο ισχύει το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα η κυβέρνηση θα αποφασίζει αν θα κατέβει και άλλο ο κατώτατες µισθός και όπως όλοι γνωρίζουν ότι επειδή το σύστηµα στη χώρας µας εί-

ναι κατωτατοκεντιρκό δηλαδή επιδόµατα και άλλες αποδοχές εξαρτώνται και προσδιορίζονται σε σχέση µε το κατώτατο µισθό πάµε τα επόµενα χρόνια σε µια καθίζηση όλων των µισθών του πολύπαθου ιδιωτικού τοµέα. Το 2013 θα είναι έτος κόλαση για τους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα». Οι επιπτώσεις από αυτό σύµφωνα µε τον Α. Μητρόπουλο θα είναι πολύπλευρές µε δυσάρεστα

Προβολή της Λιβαδειάς από τη ΝΕΤ και την εκποµπή «Μένουµε Ελλάδα»

Ό

σους συνεργάστηκαν και βοήθησαν στα γυρίσµατα της εκποµπής της ΝΕΤ «Μένουµε Ελλάδα» που επισκέφθηκε την ευρύτερη περιοχή της Λιβαδειάς και του Ελικώνα ευχαριστεί µε ανακοίνωσή του ο περιφερειακός σύµβουλος Στερεάς Γιώργος Ζιώγας που συνεργάστηκε άµεσα µε το τηλεοπτικό συνεργείο για την προβολή της Βοιωτίας στο οδοιπορικό που πραγµατοποιήθηκε. Το οδοιπορικό δείχνει τις οµορφιές, όχι µόνο του Ελικώνα (Ζερίκι, Κυριάκι, Αρβανίτσα κ.λ.π) αλλά κυρίως τις πηγές της Έρκυνας, του Φαραγγιού, του Κάστρου, του Μαντείου του Τροφωνίου καθώς επίσης την καθηµερινότητα και την ζωή της πόλης, των καταστηµάτων και των προzόντων της.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου, στην δηµοσιογράφο κ. Μαρία Γιαµούκη, στους υπεύθυνους της εκποµπής και στα µέλη του συνεργείου όπου για τρεις ηµέρες είχαµε άριστη συνεργασία και προσπάθησαν για το καλύτερο», σηµειώνει ο κ. Ζιώγας και προσθέτει: «Όµως η όλη επιτυχία οφείλεται στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, γι αυτό ευ-

χαριστώ θερµά όλους τους φορείς και επιχειρηµατίες όπου στήριξαν την προσπάθεια και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µου για την φιλοξενία, την στήριξη του συνεργείου και τη προβολή των άλλων δράσεων από τους µετέχοντες φορείς». Εκτός από τον δήµο Λεβαδέων, τους φορείς και τους συλλόγους ο Γ. Ζιώγας ευχαριστεί επίσης «τους απλούς πολίτες που συνεργάστηκαν στα γυρίσµατα της εκποµπής αλλά και τους δεκάδες άλλους επιχειρηµατίες της πόλης που προσφέρθηκαν και αυτοί να βοηθήσουν για την προβολή της περιοχής». Τέλος κάνει γνωστό ότι ήδη είναι ήδη υπό συζήτηση από τους υπεύθυνους της εκποµπής ο προγραµµατισµός και άλλων γυρισµάτων που θα προβάλουν τις οµορφιές και άλλων περιοχών του νοµού.

για όλους αποτελέσµατα. «Μεγάλο θα είναι το σοκ που θα υποστούν τα τρία εκατοµµύρια των συνταξιούχων που µε το νόµο δεν θα πάρουν δώρο Πάσχα, επίδοµα αδείας και δώρο Χριστουγέννων. Αυτό θα στερήσει από τη αγορά 2,5 έως 3 δις ευρώ. Κατά συνέπεια θα λείψουν από τα ταµεία εισφορές, θα λείψουν εισοδήµατα από τους δικαιούχους αλλά και θα λείψουν µε τον βίαιο αυ-

τό τρόπο εισοδήµατα και από την αγορά που στενάζει, που εκπαραθυρώνει ανθρώπους και οδηγεί δυστυχώς αρκετούς σε απονενοηµένες κινήσεις», πρόσθεσε. Επίσης ο κ. Μητρόπουλος υποστήριξε ότι η απήχηση σε ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα των επισκέψεων του Αλέξη Τσίπρα στη Γερµανία και τις ΗΠΑ είναι θετική ανεξαρτήτως των αποτελεσµάτων. Τόνισε δε ότι «το καταστροφικό µνηµόνιο δεν µπορεί να περπατήσει περεταίρω» και πως «όλοι έχουν πλέον πιστεί ότι δεν µπορούµε να προσχωρήσουµε έτσι, δεν µπορεί να προχωρήσει η πατρίδα µας µε 4,5 ύφεση το 2013, µε τραγικά αδιέξοδα και µε ρήτρα βουλγαροποίησης των ελλήνων». Ακόµα επεσήµανε ότι αποδείχθηκε πως «το µνηµόνιο ήταν καταστροφική και αντεθνική επιλογή» και σηµείωσε:

«Έστειλα ήδη επιστολή στον Νοµικό Συµβούλιο του κράτους και στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τους καλώ να µην υπογραφούν οι γνωµοδοτήσεις όπου απεµπολείται η εθνική κυριαρχία και επιτρέπετε κατάσχεση κατά όλων των περιουσιακών στοιχείων για να πάρουµε τη µεγάλη δόση». Και κατέληξε: «Πρέπει µε συνεννόηση σε κάθε περίπτωση µε την καταγγελία του µνηµονίου και εκτός µνηµονίου και µε τη σθεναρή διαπραγµάτευση της δανειακής σύµβασης για να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα ροής στον τόπο µας να κάνουµε µια άλλη διαπραγµάτευση για να µπει µπροστά ο τόπος. Έτσι όπως κυβερνιόµαστε τώρα πεποίθηση του ΣΥΡΙΖΑ και δική µου είναι ότι δεν µπορεί να προχωρήσει ο περήφανος λαός της πατρίδας µας».

Γιάννης Μπαρδώσας


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 9

free style

FREE STYLE Σφήκα απολυµαίνει τις κατσαρίδες πριν τις φάει

Η παρασιτική σφήκα Ampulex compressa κατάγεται από την τροπική ζώνη της Ασίας και της Αφρικής, προτιµά όµως να τρέφεται στα αρχικά στάδια της ζωής της µε την αµερικανική κατσαρίδα Periplaneta americana, η οποία απαντάται και στην Ελλάδα. Στα τελικά στάδια της εγκυµοσύνης, η θηλυκή σφήκα τσιµπάει µια κατσαρίδα, την παραλύει, τη µεταφέρει µισοπεθαµένη σε ένα µικρό λαγούµι και γεννά πάνω της ένα αβγό. Όταν η προνύµφη εκκολαφθεί τρυπά τον εξωσκελετό του

θύµατος, µπαίνει µέσα του και αρχίζει να τρέφεται µε τα σωθικά του. Όταν πια έχει καταναλώσει όλο το φαγητό της, η προνύµφη µεταµορφώνεται σε ενήλικη σφήκα και ξεπροβάλλει από το κουφάρι του θύµατος. Πώς όµως καταφέρνουν οι προνύµφες να αντιµετωπίσουν τα επικίνδυνα µικρόβια που ζουν πάνω και µέσα στις κατσαρίδες; Προκειµένου να το διαπιστώσει, η Γκούτρουν Χέρτζνερ του Πανεπιστηµίου του Ρέγκενσµπουργκ στη Γερµανία κυριολεκτικά άνοιξε ένα παράθυρο στο εσωτερικό

µιας προσβεβληµένης κατσαρίδας τοποθετώντας διαφανή καλύµµατα στα πλευρά της. Μέσα από αυτό το παράθυρο, οι ερευνητές βιντεοσκόπησαν τις προνύµφες να εκκρίνουν από το στόµα τους ένα υγρό, το οποίο διαπιστώθηκε ότι περιέχει τουλάχιστον δύο αντιµικροβιακές ουσίες. Τα αποτελέσµατα δηµοσιεύονται στην αµερικανική επιθεώρηση PNAS. H Ampulex compressa, πάντως, δεν είναι το µόνο είδος που έχει εξελίξει τέτοιες ασυνήθιστες τακτικές. Τα 80.000 είδη παρασιτικής σφήκας που έχουν ανακαλυφθεί ως σήµερα περιλαµβάνουν το είδος Pimpla turionellae, το οποίο εκκρίνει αντιµικροβιακές ουσίες από τον πρωκτό, ενώ το είδος Philanthus triangulum «βαλσαµώνει» µε ένα ελαιώδες υγρό τις µέλισσες στις οποίες γεννά τα αβγά του.

Γιατί τα ανθρώπινα δάχτυλα ζαρώνουν στο νερό Αντίθετα από ό,τι θα φανταζόταν κανείς, το δέρµα στα δάχτυλα δεν ζαρώνει επειδή απορροφά νερό. Ήδη από τη δεκαετία του 1930, οι επιστήµονες γνωρίζουν ότι το φαινόµενο εξαφανίζεται σε ασθενείς στους οποίους έχουν καταρραφεί τα νεύρα των δακτύλων. ∆ιαπίστωσαν τελικά ότι το ζάρωµα έχει διαφορετική προέλευση, τη συστολή αιµοφόρων αγγείων κάτω από το δέρµα. Και το συµπέρασµα είναι ότι το ζάρωµα είναι µάλλον µια αντίδραση του νευρικού συστήµατος, η οποία εξελίχθηκε στον άνθρωπο επειδή προσφέρει κάποιο πλεονέκτηµα. Ο Τοµ Σµάλντερς, εξελικτικός βιολόγος στο Πανεπιστήµιο του Νιουκάσλ στη Βρετανία, ήθελε να εξετάσει το κατά πόσο το ζάρωµα των δακτύλων έχει κάποια πρακτική αξία που θα δικαιολογούσε την εξέλιξή του. Ο Σµάλντερς και οι συνεργάτες του ζήτησαν από 20 εθελοντές να ση-

κώσουν και να µετακινήσουν βόλους και µολυβένια βάρη, ορισµένα από τα οποία ήταν βρεγµένα ενώ άλλα στεγνά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εθελοντές είχαν καλύτερη λαβή στα υγρά αντικείµενα αν τα δάχτυλά τους είχαν πρώτα µουλιάσει στο νερό για µισή ώρα. Όταν είχαν ζαρωµένα δάχτυλα, οι συµµετέχοντες έπιαναν και µετέφεραν τα υγρά αντικείµενα 12% ταχύτερα από ό,τι όταν τα χέρια τους ήταν στεγνά. Στην περίπτωση των στεγνών αντικειµένων, το πείραµα δεν έδειξε διαφορές ανάµεσα στα στεγνά και τα ζαρωµένα δάχτυλα.

Το συµπέρασµα είναι ότι το ζάρωµα των δακτύλων διευκολύνει ειδικά τον χειρισµό υγρών αντικειµένων, και ίσως µας βοηθούσε κάποτε να βρίσκουµε τροφή σε υγρά περιβάλλοντα, αναφέρουν οι ερευνητές στο Biology Letters, µια επιθεώρηση της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας. Πώς όµως λειτουργεί το φαινόµενο; Σύµφωνα µε τον Σµάλντερς, τα αυλάκια που σχηµατίζονται στα ακροδάχτυλα λειτουργούν ως κανάλια που διώχνουν µακριά το νερό και επιτρέπουν στο δέρµα να έρχεται σε καλύτερη επαφή µε το αντικείµενο, ακριβώς όπως τα αυλάκια στα λάστιχα ενός αυτοκινήτου βελτιώνουν την πρόσφυση στο δρόµο. ∆εδοµένου όµως ότι τα ζαρωµένα δάχτυλα δεν επηρεάζουν το πιάσιµο στεγνών αντικειµένων, το ερώτηµα που προκύπτει είναι γιατί δεν µένουν µόνιµα ζαρωµένα, ακόµα και όταν είναι στεγνά.

Μενού σπατάλης

Μεγάλο µέρος του πλανήτη συνεχίζει να υποσιτίζεται, κι όµως το 30 µε 50 τοις εκατό της συνολικής παραγωγής τροφίµων καταλήγει στη χωµατερή, εκτιµά µελέτη βρετανικού ινστιτούτου. Το ποσοστό φαίνεται δραµατικά υψηλό, ωστόσο τα νούµερα δείχνουν να επιβεβαιώνονται από τις εκτιµήσεις άλλων ειδικών. Η µελέτη του Ινστιτούτου Μηχανολόγων Μηχανικών υπολογίζει ότι, από τους 4 δισεκατοµµύρια τόνους τροφίµων που παράγονται ετησίως σε όλο τον κόσµο, έως και το µισό δεν φτάνει ποτέ στο πιάτο -είτε γιατί χάνεται σε κάποιο στάδιο από το χωράφι έως το ράφι, είτε επειδή οι καταναλωτές προτιµούν τα προ‹όντα µε άψογη εµφάνιση και σπαταλούν φαγητό στο σπίτι. Ειδικά για την Ευρώπη και την Αµερική -τις περιοχές µε την υψηλότερη διατροφική ασφάλεια- η µελέτη εκτιµά ότι τα νοικοκυριά πετούν τα µισά από τα τρόφιµα που αγοράζουν, ενώ ανάλογη είναι και η σπατάλη στο χωράφι. Στην περίπτωση της Βρετανίας, το ένα τρίτο των αγροτικών προ‹όντων δεν συλλέγεται καν για λόγους εµφάνισης. «Υπάρχει µια ποικιλία λόγων που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση, από τις προβληµατικές αγροτικές πρακτικές, τον κακό σχεδιασµό, τις ελλιπείς υποδοµές µεταφοράς και αποθήκευσης, µέχρι την απαίτηση των σουπερµάρκετ για κοσµητικά τέλεια τρόφιµα, αλλά και την ενθάρρυνση που δίνουν στους καταναλωτές να αγοράζουν υπερβολικά πολλά, µέσω της πρακτικής "στα δύο το ένα δώρο"» εξηγεί ο ∆ρ Τιµ Φοξ, επικεφαλής της µελέτης στο τµήµα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου.

«Στον αναπτυσσόµενο κόσµο, οι απώλειες εντοπίζονται στα πρώτα τµήµατα της αλυσίδας παραγωγής, δηλαδή κάπου ανάµεσα στο χωράφι και την αγορά. Στις ώριµες, ανεπτυγµένες οικονοµίες η σπατάλη οφείλεται στο προβληµατικό µάρκετινγκ και στη συµπεριφορά των καταναλωτών» διευκρίνισε ο Φοξ στο Today Programme του BBC. Επισηµαίνει ότι το πρόβληµα δεν είναι µόνο οικονοµικό αλλά και περιβαλλοντικό, λόγω της αυξηµένης χρήσης νερού, γης και άλλων πόρων. Και, µε τον παγκόσµιο πληθυσµό να αυξάνεται ραγδαία, η κατάσταση δεν µπορεί παρά να επιδεινωθεί χωρίς µέτρα. Φαίνεται όµως ότι το πρόβληµα της σπατάλης δεν έχει απασχολήσει όσο θα έπρεπε τις κυβερνήσεις «Το απίστευτο είναι ότι δεν έχουν γίνει συστηµατικές µελέτες για στη σπατάλη τροφίµων στο χωράφι είτε στη Βρετανία είτε σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή στις ΗΠΑ, επισηµαίνει ο Τρσίστραµ Στιούαρτ, από την οργάνωση Feeding the 5000 για τη σπατάλη στα τρόφιµα. «Σύµφωνα µε την εµπειρία µου», λέει, «είναι στάνταρτ πρακτική για τους αγρότες να θεωρούν ότι το 20% µε 40% των φρούτων και λαχανικών δεν θα φτάσουν ποτέ στην αγορά, ακόµα κι αν είναι απολύτως κατάλληλα για κατανάλωση» αναφέρει. Ανάλογη ήταν µια εκτίµηση για τη σπατάλη στην περίπτωση των καταστηµάτων εστίασης, την οποία δίνει ο Τοµ Τάνερ της Ένωσης Βιώσιµων Εστιατορίων. Όπως αναφέρει στο BBC, τα εστιατόρια πετούν στα σκουπίδια το ένα τρίτο της τροφοδοσίας τους.


10 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΥΤΑ ΚΑΙ... Ποθητοί όσοι το παίζουν δύσκολοι ! Το παιχνίδι στρατηγικής κατά το οποίο άνδρες και γυναίκες το παίζουν… «δύσκολοι» αποτελεί τελικά ένα πανίσχυρο εξελικτικό εργαλείο µε σκοπό την εξεύρεση του ιδανικού συντρόφου, υποστηρίζουν ερευνητές από την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη. Οι ερευνητές κατέγραψαν 58 διαφορετικούς τύπους της εν λόγω στρατηγικής, οι οποίοι ξεκινούσαν από το «σκωτσέζικο ντουζ» και έφταναν µέχρι την υποτιθέµενη αδιαφορία και την απόρριψη µέσω µηνυµάτων αυτόµατου τηλεφωνητή. «Παίζοντας τον ρόλο του “δύσκολου” τα άτοµα αυτά – και κυρίως οι γυναίκες – ουσιαστικά δοκιµάζουν τα όρια της δέσµευσης του συντρόφου τους, µέχρις ότου λάβουν αυτό – ή αυτόν – που επιθυµούν» εξηγούν οι ψυχολόγοι. «∆ιαπιστώσαµε ότι όσο περισσότερο κάποιος εµφανίζεται ως µη διαθέσιµος, τόσο περισσότερο το έτερον ήµισυ προτίθεται να επενδύσει στη σχέση. Φαίνεται λοιπόν ότι ισχύει αυτό που λένε, ότι η απουσία κάνει την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα» προσθέτουν. Εξελικτικό υπόβαθρο έχει η αιώνια «µάχη» των φύλων Όπως εξηγούν µε δηµοσίευσή τους στο επιστηµονικό έντυπο «European Journal of Personality», οι ερευνητές πραγ-

µατοποίησαν µια µελέτη αποτελούµενη από τέσσερα διαφορετικά στάδια, στα οποία συµµετείχαν συνολικά 1.500 άτοµα σε ρόλο «δύσκολου» ώστε να δουν πώς ακριβώς λειτουργεί η συγκεκριµένη στρατηγική. Στην πορεία οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγια γύρω από το ποια τακτική είχαν ακολουθήσει, πόσο συχνά την εφάρµοζαν και ποιο ήταν το αποτέλεσµα. Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι ερευνητές, φάνηκε ότι οι γυναίκες έπαιζαν συχνότερα τέτοιου είδους «παιχνίδια» συγκριτικά µε τους άνδρες. Κάτι τέτοιο, πιστεύουν οι ειδικοί, ίσως συµβαίνει γιατί οι γυναίκες προσπαθούν µε τον τρόπο αυτόν να συλλέξουν όσες περισσότερες πληροφορίες µπορούν γύρω από τον υποψήφιο πατέρα των παιδιών τους. Από την πλευρά τους, οι άνδρες ενδεχοµένως να καταλήγουν στον ρόλο του «δύσκολου» πιο σπάνια, υπό τον φόβο του ότι µπορεί να χάσουν ευκαιρίες σεξουαλικής συνεύρεσης. «Επειδή ακριβώς µια γυ-

ναίκα ρισκάρει περισσότερα µέσα από τις σχέσεις της – π.χ. µέσω µιας εγκυµοσύνης – εξελικτικά τείνει να διαλέγει τον καλύτερο δυνατό σύντροφο» εξηγούν οι επιστήµονες στη µελέτη τους. Από ό,τι είδαν οι ειδικοί, πρώτη σε προτίµηση ερχόταν η τακτική της υψηλής αυτοπεποίθησης, δεύτερη η διατήρηση φιλικών σχέσεων µε άλλους υποψηφίους και τρίτη η αποχή από το σεξ. Οι γυναίκες φάνηκε ότι χρησιµοποιούσαν περισσότερο τακτικές που περιελάµβαναν σαρκασµό, αποχή από το σεξ, τον ρόλο της απασχοληµένης, πειράγµατα, φλερτ µε άλλους άνδρες και την απάντηση-απόρριψη τηλεφωνικών κλήσεων υποψήφιων γαµπρών µέσω… αυτόµατου τηλεφωνητή. Οι άνδρες από την πλευρά τους, φάνηκε να υιοθετούν περισσότερο τρεις τακτικές: τον ρόλο του σκληρού και του αγενή, τον αποστασιοποιηµένο γλυκό χωρίς να τηλεφωνούν συχνά στη σύντροφό τους και τον ρόλο του κακού κάνοντας τη σύντροφο να αισθάνεται τιποτένια.

Πέντε «παγίδες» για ψεύτες Ιδού λοιπόν πέντε τρόποι που αντιπροτείνουν οι ειδικοί, ως σηµάδια που θα µπορούσαν να προδώσουν έναν καλό ψεύτη: 1. Λιγότερα «εγώ» Οι ψεύτες τείνουν να επινοούν ιστορίες που δεν συνέβησαν ποτέ, µε αποτέλεσµα να περιορίζουν τον αριθµό των αναφορών στο πρόσωπό τους. 2. «Φρένο» στην κίνηση Η διαδικασία του να λέει κάποιος ψέµατα δεν είναι εύκολη υπόθεση, οπότε συνήθως οι ψεύτες τείνουν να µην κινούνται για να µπορούν να συγ-

κεντρωθούν και να πλάσουν την ιστορία τους. 3. ∆ισταγµός Οι ψεύτες παρουσιάζουν έναν δισταγµό στην ροή του λόγου τους, συγκριτικά µε τα ειλικρινή άτοµα. 4. Ξαφνικές παύσεις Οι ψεύτες συχνά προετοιµάζουν τις απαντήσεις τους. Όταν λοιπόν δεχθούν µια αναπάντεχη ερώτηση σταµατούν ξαφνικά για να σκεφτούν προτού απαντήσουν. 5. Χα‹δεύοντας το στόµα, τα µαλλιά Οι ψεύτες τείνουν να αγγίζουν την περιοχή γύρω από το στόµα τους ή να

παίζουν µε τα µαλλιά τους πιο συχνά σε σχέση µε τα ειλικρινή άτοµα.

Αλλο χρώµα, άλλη... γεύση! Το σερβίρισµα ενός γεύµατος ή ενός ποτού σε σερβίτσια και ποτήρια διαφορετικών χρωµάτων µπορεί να έχει άµεσο αντίκτυπο στη γεύση του, υποστηρίζουν βρετανοί και ισπανοί επιστήµονες. Σε πειράµατα που πραγµατοποίησαν οι ειδικοί από τα πανεπιστήµια της Οξφόρδης και της Βαλένθια, προσέφεραν σε 57 εθελοντές ζεστή σοκολάτα σε πλαστικά χρωµατιστά φλιτζανάκια λευκού, µπεζ, πορτοκαλί ή κόκκινου χρώµατος. ∆ιαπίστωσαν λοιπόν, ότι όσοι είχαν πιει το ρόφηµα σε πορτοκαλί και µπεζ φλιτζάνι είχαν δηλώσει ότι είχε καλύτερη γεύση, συγκριτικά µε όσους το είχαν πιει σε κόκκινο ή λευκό φλιτζάνι. Πορτοκαλοµπέζ αποχρώσεις της σοκολάτας Τα νέα ευρήµατα, σύµφωνα µε τους ερευνητές, θα µπορούσαν ενδεχοµένως να εξηγήσουν γιατί κάποια άτοµα υποστηρίζουν ότι το τσάι και ο κα-

φές τους έχουν καλύτερη γεύση όταν τα απολαµβάνουν από την αγαπηµένη τους κούπα. Κατά την αξιολόγηση των συµµετεχόντων, η σοκολάτα που είχε σερβιριστεί σε πορτοκαλί και µπεζ φλιτζάνια είχε καλύτερη γεύση, µε τα πορτοκαλί να αναδεικνύουν περισσότερο τη γεύση της σοκολάτας και τα µπεζ να ενισχύουν το άρωµα και τη γλυκύτητά της. Αντίθετα, η σοκολάτα των λευκών φλιτζανιών χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη Τα ευρήµατα των ειδικών παρουσιάζονται στο επιστηµονικό έντυπο «Journal of Sensory Studies».

Παλαιότερα ευρήµατα Προηγούµενες µελέτες είχαν επίσης δείξει ότι η αλλαγή ενός κοινότυπου πιάτου ή ποτηριού στην περίπτωση ενός γεύµατος ή ποτού σε κάτι πιο ιδιαίτερο, φάνηκε να αλλάζει τη γεύση του. «Σε άλλη, πρόσφατη µελέτη µας είχαµε δει ότι ένα γλυκό φράουλας είχε κατά 10% πιο γλυκιά γεύση και κατά 15% πιο γεµάτη γεύση αν είχε σερβιριστεί σε λευκό πιάτο, συγκριτικά µε το αν είχε σερβιριστεί σε κόκκινο πιάτο» εξηγεί ο καθηγητής Τσαρλς Σπενς, ένας εκ των συγγραφέων της ισπανοβρετανικής µελέτης.

Η ονειροπόληση «λύνει» δύσκολα προβλήµατα Λύση ακόµη και για τα πιο περίπλοκα προβλήµατα αποτελεί η ονειροπόληση σύµφωνα µε νέα µελέτη αµερικανών επιστηµόνων. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που ιδιοφυZες και γνωστοί «ονειροπόλοι» όπως ο Άλµπερτ Α‹νστάιν, ο Άιζακ Νιούτον κ.ά. έκαναν µερικές από τις σηµαντικότερες ανακαλύψεις στην Ιστορία. Σύγχρονη µελέτη των ειδικών του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρµπαρα, έδειξε ότι µπορούµε να βελτιώσουµε την ικανότητα επίλυσης περίπλοκων προβληµάτων, επιτρέποντας στον νου µας να πετά στα.. σύννεφα. Νοητικό «ταξίδι» Στο πλαίσιο δοκιµών, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι εθελοντές που αναλάµβαναν την επίλυση ενός δύσκολου προβλήµατος µετά από ένα διάλειµµα ή µια εύκολη δραστηριότητα είχαν κατά 40% καλύτερες επιδόσεις, συγκριτικά µε τους υπόλοιπους.

Αντίθετα, οι εθελοντές που περνούσαν το «διάλειµµα» τους εκτελώντας δύσκολες ασκήσεις και δεν ξεκουράζονταν καθόλου δεν εµφάνιζαν καµία βελτίωση ως προς αποδοτικότητά τους. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι απλές δραστηριότητες, οι οποίες «απελευθερώνουν» τον νου και µας επιτρέπουν να ονειροπολούµε αποτελούν το «κλειδί» στο ξεµπέρδεµα του κουβαριού προβληµάτων. «Πολλά από τα µεγαλύτε-

ρα µυαλά της ανθρωπότητας υποστηρίζουν ότι είχαν στιγµές έµπνευσης κατά τη διάρκεια σκέψεων ή δραστηριοτήτων που δεν συνδέονταν άµεσα µε το πρόβληµα το οποίο τους απασχολούσε τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο» εξηγεί ο επικεφαλής της µελέτης δρ Μπέντζαµιν Μπερντ. Τα ευρήµατα αυτά αποτελούν την πιο άµεση απόδειξη ότι οι συνθήκες που ευνοούν την ονειροπόληση ενισχύουν τη δηµιουργικότητά µας» καταλήγει ο ειδικός.


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 11

ΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΑΝ Ζητείται δοκιµαστής νεροτσουλήθρας!

Αν ανήκετε στην κατηγορία αυτών που έχουν βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια ή η άτιµη οικονοµική κρίση σας έχει αναγκάσει να αλλάξετε επαγγελµατικό προσανατολισµό, τότε η είδη αυτή σας αφορά. Το λονδρέζικο ταξιδιωτικό γραφείο First Choice Holidays συλλέγουν βιογραφικά σηµειώµατα προκειµένου να βρουν τον ιδανικό υποψήφιο που θα αναλάβει να γίνει δοκιµαστής νεροτσουλήθρας για έναν ολόκληρο χρόνο! Αφήστε, λοιπόν, κατά µέρος τις συστολές και τους ενδοιασµούς, βγάλτε κοστούµι και γραβάτα και φορέστε µαγιό. Απαραίτητα αξεσουάρ τα γυαλιά και το ανηλιακό. «Βαρεθήκατε το ωράριο 9-5; Θέλετε µια δουλειά µε λιγότερο… χασµουρητό και περισσότερο ουάου; Λοιπόν κάτι έχουµε για εσάς», αναφέρεται στην περιγραφή της θέσης εργασίας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πετάξει σε όλη την Ευρώπη, σε διάφορα waterparks, και να δοκιµάσει όλες τις νεροτσουλήθρες που θα βρεθούν µπροστά του µε σκοπό να δηµιουργήσει µια λίστα µε τις πέντε καλύτερες, τις οποίες η εταιρεία θα αξιολογήσει στη συνέχεια για να προτείνει νέες ιδέες στους πελάτες της. Ήδη η ζήτηση είναι µεγάλη, καθώς πολλά βιογραφικά έχουν συγκεντρωθεί στην εταιρεία, οπότε αναµένεται να δοθεί µάχη για µια θέση στο… όνειρο της νεροτσουλήθρας!

Μοντέλα & καρχαρίες σε υποβρύχια επίδειξη µόδας! Ατρόµητα µοντέλα… κατεβάζουν τη µόδα στο βυθό, µε θεατές φαλαινοκαρχαρίες και… ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη, σε ένα catwalk που όµοιό του δεν ξανάγινε! Αντί να εκθειάζουν τις καµπύλες τους στην πασαρέλα, η 36χρονη Hannah Fraser και η 32χρονη Roberta Mancino βούτηξαν στα βαθιά, φορώντας εντυπωσιακά ρούχα διάσηµων σχεδιαστών, κι όλα αυτά στα τροπικά νερά των Φιλιππίνων. Ανάµεσα στους θεατές και µερικοί φαλαινοκαρχαρίες που αδηµονούσαν να δουν από κοντά ποια είναι τα νέα trend για το καλοκαίρι του 2013! Τα µοντέλα εκτός του ότι έπρεπε να κρατήσουν την αναπνοή τους και να παραµένουν για αρκετή ώρα κάτω από το νερό, όφειλαν να διατηρήσουν και την ψυχραιµία τους απέναντι στα… κοίτη. «Οι φαλαινοκαρχαρίες είναι ευγε-

Καλή σας όρεξη... Υλικά Για 4-6 άτοµα 2 φρέσκα κρεµµυδάκια ψιλοκοµµένα 1 φλιτζάνι του καφέ ελαιόλαδο χυµό από ½ λεµόνι 1 κουταλιά του γλυκού µουστάρδα αλάτι, πιπέρι 250 γραµµάρια µανιτάρια ψιλοκοµµένα Ελιές καθαρισµένες 8 φέτες ψωµί 250 γραµµάρια γραβιέρα Εκτέλεση Στο µπλέντερ χτυπάτε το λεµόνι, τη µουστάρδα, το αλάτι, το πιπέρι και το ελαιόλαδο. Αφήστε το στην

νικά ζώα και αποτελούν µηδενική απειλή για τους ανθρώπους. Αυτόφάνηκε, άλλωστε, και από το γεγονός ότι δεν µας δηµιούργησαν κανένα πρόβληµα στη δουλειά µας», λέει µία εκ των µοντέλων. Το αντίθετο, µάλιστα, συνέβη, καθώς αποτέλεσαν το ιδανικό φόντο για την παρουσίαση µιας ξεχωριστής συλλογής µόδας κάτω από το νερό που θα ζήλευαν και οι πλέον αυστηροί κριτές. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η εν λόγω προσπάθεια στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία καθώς το συνεργείο, οι φωτογράφοι και τα µοντέλα είχαν την πλήρη στήριξη και βοήθεια των ψαράδων του χωριού Oslob, στις Φιλιππίνες, οι οποίοι έχουν αναπτύξει µια ιδιαίτερη σχέση µε τους φαλαινοκαρχαρίες και γνωρίζουν πολύ καλά τα χούγια τους. Έτσι εξηγείται!

Σε απόσταση αναπνοής από µια πολική αρκούδα!

Ο καµεραµάν της άγριας ζωής Gordon Buchanan ταξίδεψε στο Σβάλµπαρντ, το βορειότερο µέρος της Αρκτικής Νορβηγίας για να απαθανατίσει τις πολικές αρκούδες. Κλεισµένος µέσα σε ένα ειδικό κουβούκλιο, εξοπλισµένο µε κάµερες τελευταίας τεχνολογίας, ο καµεραµάν έχει την ευκαιρία να ρίξει… µια πιο οικεία και σχεδόν επικίνδυνη µατιά σε αυτά τα τεράστια, σαρκοβόρα πλάσµατα που περιφέρονται στις ψυχρές, χιονισµένες εκτάσεις. «Απειλητικά ζώα σε εξίσου απειλητικές καιρικές συνθήκες» θα µπορούσε να είναι κάλλιστα ο τίτλος του ντοκιµαντέρ που ετοιµάζει για το BBC σχετικά µε τις πολικές αρκούδες, αν και προτίµησε το κλασικό «Μια οικογένεια πολικών αρκούδων και εγώ». «Σε γενικές γραµµές δεν κινδυνεύω, αφού οι αρκούδες δεν επιτίθενται χωρίς λόγο. Ωστόσο µία από αυτές ήρθε πολύ κοντά, κουνούσε διαρκώς το κουβούκλιο και φοβήθηκα µήπως το αναποδογυρίσει», λέει ψύχραιµα ο καµεραµάν.

Μπρουσκέτες µε µανιτάρια και γραβιέρα

άκρη. Ρίξτε τα ψιλοκοµµένα κρεµµυδάκια, τον µανιτάρια κοµµένα σε χοντρά κοµµάτια, περιχύνετε µε την έτοιµη σάλτσα, ανακατεύετε και ρίχνετε τις ελιές καθαρισµένες. Σε ένα τηγάνι σε µέτρια φωτιά ρίχνουµε λίγο ηλιέλαιο και ζεσταίνουµε τα ψωµάκια για 2 λεπτά από κάθε πλευρά µέχρι να φρυγανιστούν. Σερβίρουµε πάνω σε φέτες ψωµιού το µείγµα µανιταριών, µε µια στρώση γραβιέρα. Επαναλαµβάνουµε σε όλα τα ψωµάκια. Στη συνέχεια ψήνουµε στο φούρνο στους 180 βαθµούς µε αέρα για 8 λεπτά και σερβίρουµε.

Ε Π Ι ΜΕ Λ ΕΙ Α : E m . m o


12 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ

10 τροφές-ασπίδα για το κρυολόγηµα! Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αντιµετωπίσει κάποιος το κρυολόγηµα είναι να καταναλώνει τροφές που λειτουργούν ως ασπίδα στον οργανισµό κατά των ιών.

Σε µια πρόσφατη µελέτη, οι συµµετέχοντες µε τα χαµηλότερα επίπεδα βιταµίνης D είχαν περίπου 40% περισσότερες πιθανότητες να πάθουν λοίµωξη του αναπνευστικού από τα άτοµα µε υψηλότερα επίπεδα βιταµίνης D. Έτσι η άυξηση της πρόσληψης σε σολοµό κρίνεται απαραίτητη κατά τους χειµερινούς µήνες. 4. Τσάι Ερευνητές στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ διαπίστωσαν ότι πίνοντας πέντε φλιτζάνια µαύρο

www.eortologio.gr

Αρκετές δόσεις βιταµινών και θρεπτικών συστατικών που υπάρχουν σε 10 τροφές και είναι απαραίτητα για να υπερασπιστεί ο οργανισµός την υγεία του και να δράσει άµεσα. 1. Μανιτάρια Τα µανιτάρια διαθέτουν δύο µεγάλα όπλα που θα πρέπει να έχετε αυτήν την εποχή της γρίπης: Σελήνιο, το οποίο βοηθά τα λευκά αιµοσφαίρια του αίµατος να παράγουν κυτοκίνες που «σκοτώνουν» τους ιούς, και βήτα γλυκάνη, µια αντιµικροβιακή δράση. 2. Σκόρδο Τα τρόφιµα που µυρίζουν έντονα όπως το σκόρδο αποτρέπουν την εµφάνιση κρυολογήµατος εξαιτίας της ουσίας allicin, µιας αντιµικροβιακής ένωσης. Λιγότερα κρυολογήµατα και 46% πιο γρήγορη ανάρρωση για όσους τρώνε µέχρι 2 σκελίδες τη µέρα. 3. Σολοµός

τσάι τη µέρα τετραπλασιάζεται η άµυνα του ανοσοποιητικού συστήµατος. 5. Γιαούρτι Το πεπτικό σύστηµα είναι ένα από τα σπουδαιότερα όργανα του ανοσοποιητικού, γι ‘αυτό φροντίστε το όσο µπορείτε µε προβιοτικά και πρεβιοτικά που υπάρχουν σε φυσικά τρόφιµα που έχουν υποστεί ζύµωση όπως το γιαούρτι. 6. Μαύρη σοκολάτα Η µαύρη σοκολάτα κερδίζει επάξια µια θέση στη λίστα των τροφών που

ΒΑΡΣΑΜΙΑ (Βαρσαµία, Βαρσάµω, Βαλσάµω, Βαλσαµία, Βαρσιµαίος, Βαρσάµης, Βαλσάµης, Βαρσαµια, Βαρσαµω, Βαλσαµω, Βαλσαµια, Βαρσιµαιος, Βαρσαµης, Βαλσαµης) 29 Ιανουαρίου ΧΡΥΣΗ (1) (Χρυσή, Χρυση) 30 Ιανουαρίου ΑΥΡΑ (Αύρα, Αυρα) 30 Ιανουαρίου ΜΑΥΡΟΣ (Μαύρος, Μαυρουδής, Μαυροειδής, Μαυρέτα, Μαυρος, Μαυρουδης, Μαυροειδης, Μαυρετα) 30 Ιανουαρίου ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (Τριών Ιεραρχών, Τριων Ιεραρχων) 30

Ιανουαρίου ΕΥ∆ΟΞΙΑ (Ευδοξία, Ευδοξούλα, ∆όξα, ∆οξούλα, Ευδοξια, Ευδοξουλα, ∆οξα, ∆οξουλα) 31 ανουαρίου ΚΥΡΟΣ (Κύρος, Κύρης, Κυρος, Κυρης) 31 Ιανουαρίου

δρουν κατά του κρυολογήµατος, καθώς, σύµφωνα µε µια µελέτη που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «British Journal of Nutrition», µπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστηµα. 7. Στρείδια Ο ψευδάργυρος είναι ζωτικής σηµασίας για το ανοσοποιητικό σύστηµα – συγκεντρώνει τον «στρατό» του οργανισµού, ή αλλιώς τα λευκά αιµοσφαίρια, για να επιτεθούν σε ιούς και βακτήρια. Ένα µέσο στρείδι παρέχει τον

ψευδάργυρο που απαιτείται ηµερησίως. 8. Αµύγδαλα Πλούσια σε βιταµίνη Ε, τα αµύγδαλα µειώνουν αρκετά την πιθανότητα της «σύλληψης» ενός κρυολογήµατος ή µιας λοίµωξης του αναπνευστικού, σύµφωνα µε τους ερευνητές του Πανεπιστηµίου Tufts. 9. Φράουλες Παρά το γεγονός ότι η βιταµίνη C φέρνει αµέσως στο νου το πορτοκάλι, οι φράουλες κερδίζουν στα σηµεία καθώς µπορούν να µειώσουν την ένταση και τη διάρκεια του κρυολογήµατος πέρα από το γεγονός ότι θα δυσκολέψουν την είσοδο των ιών στο αναπνευστικό. 10. Γλυκοπατάτα Αν και είναι ένα από τα πλέον παραξηγηµένα τρόφιµα επί… ελληνικής κουζίνας, εντούτοις η γλυκοπατάτα λόγω της βήτα-καροτίνης που περιέχει βελτιώνει την άµυνα του οργανισµού σας. Παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην αύξηση και ανάπτυξη των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήµατος και βοηθά στην εξουδετέρωση των επιβλαβών τοξινών. perierga.gr

ΜΡΙΖΙΤ (Μριζίτ, Βrigit, Bridget, Brigid) 1 Φεβρουαρίου ΦΙΛΙΚΗΤΑΤΗ (Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα, Φιλικητατη, Φιλικητη, Φιλικητα) 1 Φεβρουαρίου ΤΡΥΦΩΝΑΣ (Τρύφωνας, Τρύφων, Τρυφωνία, Τρυφωνας, Τρυφων, Τρυφωνια) 1 Φεβρουαρίου ΥΠΑΠΑΝΤΗ (Υπαπαντή, Υπαπαντη) 2 Φεβρουαρίου ΑΣΗΜΑΚΗΣ (1) (Ασηµάκης, Ασηµακης) 3 Φεβρουαρίου ΑΣΗΜΙΝΑ (1) (Ασηµίνα, Ασηµινα) 3 Φεβρουαρίου ΣΤΑΜΑΤΗΣ (1) (Σταµάτιος, Σταµάτης, Στάµος, Σταµούλης, Σταµέλος, Σταµέλης, Σταµελάς, Σταµατιος, Σταµατης, Σταµος, Σταµουλης, Σταµελος, Σταµελης, Σταµελας) 3 Φεβρουαρίου ΣΤΑΜΑΤΙΑ (1) (Σταµατία, Σταµατίνα, Σταµάτα, Μάτα, Ματούλα, Σταµέλα, Σταµούλα, Ματίνα, Σταµατή, Μάτω, Σταµατέλλα, Σταµατια, Σταµατινα, Σταµατα, Ματα, Ματουλα, Σταµελα, Σταµουλα, Ματινα, Σταµατη, Ματω, Σταµατελλα) 3 Φεβρουαρίου ΣΥΜΕΩΝ (1) (Συµεών, Συµεώνης, Συµεωνή, Συµεωνία, Συµεώνα, Σύµος, Σύµη, Συµεων, Συµεωνης, Συµεωνη, Συµεωνια, Συµεωνα, Συµος, Συµη) 3 Φεβρουαρίου ΙΑΣΙΜΟΣ (Ιάσιµος, Ιασίµη, Σίµος, Σίµη, Ιασιµος, Ιασιµη, Σιµος, Σιµη) 4 Φεβρουαρίου ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ (1) (Ισίδωρος, Σιδέρης, Ισιδωρος, Σιδερης) 4 Φεβρουαρίου


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 13

free style

Σαν σήµερα...

29 Ιανουαρίου Γεγονότα 1845: Κυκλοφορεί για πρώτη φορά το ποίηµα του Έντγκαρ Άλαν Πόε Το Κοράκι. 1897: Στη Γενική Συνέλευση των Κρητών στο Τζερµιάδο Λασιθίου, κηρύσσεται η Ένωση της Κρήτης µε τη Μητέρα Ελλάδα. Την ίδια ηµέρα, ελληνικός στόλος από 6 τορπιλοβόλα και το πλοίο «Σφακτηρία» αποπλέει από τον Πειραιά για ενίσχυση των κρητών επαναστατών. 1900: Η Ιφιγένεια Συγγρού δωρίζει στο ελληνικό ∆ηµόσιο 13 εκατοµµύρια δραχµές για τη σκυρόστρωση των πλατειών και των κυριότερων δρόµων της Αθήνας. 1979: Η 16χρονη Μπρέντα Σπένσερ σκοτώνει δύο άτοµα και τραυµατίζει εννέα άλλα, όταν πυροβολεί από το σπίτι της κατά της εισόδου του παρακείµενου ∆ηµοτικού Σχολείου. Το όπλο τής το είχε χαρίσει ο πατέρα της ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Στους αστυνοµικούς που τη συνέλαβαν δικαιολογήθηκε µε τη φράση «∆εν µου αρέσουν οι ∆ευτέρες» («I Don't Like

www.sansimera.gr

ΑΝ ΕΚ ∆ ΟΤΟ ΤΗΣ ΕΒ ∆ΟΜ Α∆ ΑΣ

Mondays»). Με αφορµή το περιστατικό αυτό οι Boomtown Rats έγραψαν το οµώνυµο τραγούδι τους. Γεννήσεις 1827: Λιούις Γιούρι, καναδός χηµικός µηχανικός και εφευρέτης, που ανακάλυψε τις αλκαλικές µπαταρίες και τις µπαταρίες λιθίου. (Θαν. 19/10/2004) 1890: Μπορίς Πάστερνακ, ρώσος συγγραφέας. Τιµήθηκε µε βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1958. (∆όκτωρ Ζιβάγκο) (Θαν. 30/5/1960) 1960: Γρηγόριος Ευθύµιος Λουγκάνης, διάσηµος καταδύτης, υιοθετηµένο τέκνο ελληνοαµερικανών γονέων. Χρυσός Ολυµπιονίκης το 1984 και το 1988. Θάνατοι 1837: Αλέξανδρος Πούσκιν, ρώσος συγγραφέας και ποιητής. Σκοτώθηκε σε µονοµαχία από τον απατηµένο σύζυγο της ερωµένης του. (Γεν. 26/5/1799) 1881: Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, ρώσος συγγραφέας. (Έγκληµα και Τιµωρία) (Γεν. 30/10/1821) 1941: Ιωάννης Μεταξάς, στρατιωτικός και πολιτικός, που κυβέρνησε δικτατορικά από το 1936 έως το 1941. (Γεν. 12/4/1871)

Ο Φώτης, ένας 35άρης εργένης που µένει µόνος του, λίγες µέρες µετά τη γιορτή του δέχεται ένα µεγάλο κουτί ως δώρο από έναν άγνωστο αποστολέα. Το ανοίγει και βλέπει ότι µέσα στο κουτί ήταν ένας παπαγάλος. "Ωραία", σκέφτεται, "ένα πανέµορφο πουλί για συντροφιά είναι ό,τι πρέπει". - Μιλάς καθόλου; ρωτάει χαµογελαστός τον παπαγάλο. - Τι λε ρε καραγκιόζη; του λέει ο παπαγάλοςεγώ αν µιλάω ή εσύ ρε µπούφο που δεν µπορείς να ολοκληρώσεις ένα νόηµα, ρε βλήµα, ρε έτσι, ρε αλλιώς.. κλπ ένα υβρεολόγιο απίστευτο, σα ναύτης στο λιµάνι. Ο Φώτης τα έχασε. - Σε παρακαλώ, λέει στον παπαγάλο, σταµάτα µας ακούει η γειτονιά. - Σε πειράζει η γειτονιά, ρε κακοµοίρη -φωνάζει ο παπαγάλος- και δεν σε πειράζει που δεν µπορείς να ξεκολλήσεις από τον καναπέ, παράσιτο, καµένε, ρε έτσι, ρε αλλιώς... Ο Φώτης δεν ήξερε τι να

κάνει και στην απόγνωσή του ανοίγει το πορτάκι και σπρώχνει τον παπαγάλο στην κατάψυξη του ψυγείου. Ο παπαγάλος και µέσα από την κατάψυξη συνέχιζε να βρίζει. Ξαφνικά µετά από 3 λεπτά ο παπαγάλος σταµάτησε και απλώθηκε σιωπή. Ο Φώτης ανακουφίστηκε στην αρχή αλλά αµέσως σκέφτηκε: "Ρε συ το σκότωσα το πουλί. Εντάξει, βρίζει αλλά όχι και να το σκοτώσω.". Ανοιξε αµέσως την κατάψυξη. Ο παπαγάλος βγήκε µε σοβαρό ύφος και ψιλοτρέµοντας είπε: "Λυπάµαι για την επιθετική συµπεριφορά µου και ζητώ συγγνώµη. Οµολογώ ότι παρεκτράπηκα και θα κάνω προσπάθεια να διορθωθώ στο µέλλον". Ο Φώτης έµεινε άναυδος για µια στιγµή. Πριν προλάβει να ρωτήσει τι συνέβη ο παπαγάλος ρώτησε: "Μπορώ να µάθω τι σου είχε κάνει το κοτόπουλο;"


14 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ôá ðáñÜðïíá... óôï äÞìáñ÷ï... 1. ÄÇÌÏÓ ÁËÉÁÑÔÏÕ ÄÞìáñ÷ïò ÐñïúóôÜìåíïò ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ê.Å.Ð. ÊÁÐÇ

2268 022923 2268 022243 2268 024084 2268 029300 2268 022488

2. ÄÇÌÏÓ ÄÉÓÔÏÌÏÕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΥΚΙΡΑΣ ÄÞìáñ÷ïò Ãñáöåßï Ìçôñþùí Ê.Å.Ð.

2267 022633 2267 022320 2267 029000

3. ÄÇÌÏÓ ÈÇÂÙÍ Ôçëåö. ÊÝíôñï

ÄÞìáñ÷ïò

2262350 600601-602 22620 22621-23551 FAX: 22620 27628 22620 29250 2262350 626-627

4. ÄÇÌÏÓ ËÉÂÁÄÅÉÁÓ Γραφείο ∆ηµάρχου Πρόεδρος ∆.Σ. Αντιδήµαρχος ∆/κων 2 Αντιδήµαρχος Οικ/κων Αντιδήµαρχος Καθ/τας

Αντιδήµαρχος τεχνικών

2261350810

5. ÄÇÌÏÓ ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ ÄÞìáñ÷ïò Ðñüåäñïò Ä.Ó. ÄéåõèõíôÞò Õðçñåóéþí ÁíôáðïêñéôÞò ÏÃÁ Ê.Å.Ð. ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÊÁÐÇ

2261 034153 2261 032657 2261 032240 2261 033688 2261 032315 2261 035006 2261 035035 2261 034911

6. ÄÇÌÏÓ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ôçëåö. ÊÝíôñï ÊÅÐ ÊÁÐÇ

2262 051100 2262 059800 2262 059938

...& óôï ÄéÜâçìá

Èåóóáëïíßêçò 7 (ðÜñïäïò) ËéâáäåéÜ 32100 Ôçë. Fax: 22610.27123 Êéí: 6978.324.327 e-mail: diavima@otenet.gr

2261350801 –805 2261350811 2261350806 2261350807 2261350808 2261350800

¢ìåóçÄñÜóç ...........................................100 ÔïõñéóôéêÞ Áóôõíïìßá.............................171 Ô. ÁóöÜë ËéâáäåéÜò................2261028220 Ô. ÁóöÜë ÈÞâáò.......................2262027681 Ó÷çìáôáñßïõ.............................2262058300 Äéïäßùí Ó÷çìáô........................2262058888 ÐõñïóâåóôéêÞ..........................................199 Ê. ¢ìåóçò ÂïÞèåéáò...............................166 ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ: ÐÅÑÉÖ. ÄÉÏÉÊ.ÂÏÉÙÔÉÁÓ, ÊÜäìïõ 11: Ôçë. Ê. 2261 020782 Ä/íôÞò 2261 023644 Åðßôñïðïò Åëåãêôéêïý Óõíåä. 2261 028070 Õðçñåóßá Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021860 ÃÑÁÖÅÉÏ ÖÕÓ. ÁÃÙÃÇÓ, Èåó/íßêçò 10: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021911 ÄÇÌ. ÏÉÊ. ÕÐÇÑ. (ÄÏÕ), ÓïöïêëÝïõò 17: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 028505 ÔìÞìá ÁõôïêéíÞôùí 2261 022848 » Äéêáóôéêü 2261 022253 » Åéóïä. - Ðñïóùðéêü 2261 022092 » ÅëÝã÷ïõ 2261 029539 » Åóüäùí 2261 024542 » Åîüäùí 2261 028412 » Êåöáëáßïõ - Ö.Ð.Á. 2261 024009 » Ê.Â.Ó. 2261 027493 » Ìçôñþïõ 2261 025794 » 2261 025513 taxis2261 026646 Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí & Äáíåßùí - ÏÔÁ 2261 025684 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ, ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 028951 Äáóáñ÷åßï, ÊÜäìïõ 11: ÄáóÜñ÷çò 2261 028306 » ÈÞñáò 2261 025001 Áíáããåë. Äáó. Ðõñêáãéþí 2261 191 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ EÊÐÁÉÄ, Êáñáãéáííïðïýëïõ 74: Ôçëåö. ÊÝíôñï 2261 026845, 2261 080386 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇÓ & ΣÕÍÔÏÍ ÓïöïêëÝïõò 4: Ôçë. 2261 023923 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÙÔÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ, Κáñáãéáííïðïýëïõ 74: ÄéåõèõíôÞò 2261 080775 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÏÐ. ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ & ÄÉÏÉÊ., ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 027376 Ôì. Ôïð. Áõôïäéïßêçóçò & Í.Ð.Ä.Ä.: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 023212 ÄÉÊÁÓÔÇÑÉÁ, Óðõñïðïýëïõ 26: ÐÑÙÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðñüåäñïò 2261 029437 ÁíáêñéôÞò 2261 028627 Ðïéíéêü ÔìÞìá 2261 022679 Ãñáöåßï Åéóáããåëßáò 2261 023026

Íïóïê. ËéâáäåéÜò.......................2261020051 Íïóïê. ÈÞâáò............................2262024444 Åöçìåñåýïíôåò Ãéáôñïß ..........................105 Åöçìåñåýïíôá Öáñìáê ..........................107 ÊÝíô Äçëçô/óåùí........................2107793777 Áåñïäñüìéï (åó).......................2109369111 Áåñïäñüìéï (åî.)....................2109694466-7 ÏëõìðéáêÞ (êñ.èÝó.).................2109666666

Ëéìåíáñ÷åßï................................2104511311 Ëéìåí. ÑáöÞíáò..........................2294022300 Ëéìåí. Ëáõñßïõ............................2292025249 Ëéì. Áã. Êùí/íïõ.........................2235031759 Ëéìáíáñ÷. Áíôßêõñáò.................2267041205 ÏÓÅ ËéâáäåéÜ.............................2261028046 ÏÓÅ ÈÞâá...................................2262027531 ÊÔÅË ËéâáäåéÜò.........................2261028336

Ðïëéôéêïý ÔìÞìáôïò 2261 022986 ÔìÞìá ÂïõëåõìÜôùí 2261 028674 ÃñáììáôÝáò 2261 029438 Ãñáöåßï Åðéìåëçôïý Äéêáóôçñßùí 2261 029005 » Åðéìåëçôïý Áíçëßêùí 2261 028989 ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÐÑÙÔÏÄ., Óðõñïðïýëïõ 26: Ðñüåäñïò 2261 081816 ÃñáììáôÝáò 2261 081817 Ãñáììáôåßá 2261 029477 ÅÉÓÁÃÃÅËÉÁ ÐÑÙÔÏÄÉÊÙÍ: ÅéóáããåëÝáò 2261 028425 ÁíôåéóáããåëÝáò 2261 029997 ÃñáììáôÝáò 2261 029461 ÅÉÑÇÍÏÄÉÊÅÉÏ: Åéñçíïäßêçò 2261 022967 Ãñáììáôåßá 2261 029949 ÄÁÕËÅÉÁÓ: » 2261 052140 ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ: » 2261 033088 ÐÔÁÉÓÌÁÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðôáéóìáôïäßêçò 2261 028440 Ãñáììáôåßá 2261 024008 ÄÉÊÁÓÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ 2261 020138 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ, ÖéëïëÜïõ: Ôçëåö. ÊÝíôñï2261 028555 ÄéïéêçôÞò 2261 028300 ¢ìåóç ÅðÝìâáóç2261 199 ÓÔÑÁÔÏÓ: Σôñáôïëïãéêü Ãñáöåßï 142, Ðåó. Ìá÷çôþí 44: ÄéåõèõíôÞò 22613-50900 & 22613-50901 ÔÌÇÌÁ ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ, ÖéëïëÜïõ 2: ÐñïúóôÜìåíïò 22613 52500 ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ, Á÷éëëÝùò 20: ÐñïúóôÜìåíïò 2261080303 ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: ÁÓÔÕÍ. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÂÏÉÙÔÉÁÓ, Ößëùíïò: ÄéåõèõíôÞò 2261028340 61088880 ÕðáóðéóôÞò 2261 088882 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088872 » Áóôõíüì. ÁóöÜëåéáò 2261 088886 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 027636 » Åãêëçìáôïë. Åñåõíþí 2261 088863 ÁÓÔÕÍ. ÔÌÇÌÁ: ÄéïéêçôÞò 2261 028900 - 088830 Áî. Õðçñåóßáò 2261 088835 Ãñáöåßï Áãïñáíïìßáò 2261 088833 ÔÌÇÌÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028220 - 088850 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088853 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 088852 » Äßùîçò Íáñêùôéêþí 2261 088858

» ÔáõôïôÞôùí 2261 088857 ÔÌÇÌÁ ÔÑÏ×ÁÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028328 - 088840 ÕÐ ÅÑÃÁÓÉÁÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ: ÓÙÌÁ ÅÐÉÈ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ó.ÅÐ.Å), Óðõñßäùíïò 7: ÔìÞìá Ôå÷. & Õã. Åðéèåþñçóçò 2261 080751 ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò 2261 026268 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ: Õðçñåóßá Ðïëéô Ðñïóôáóßáò, ÓïöïêëÝïõò 2 2261 089050 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ: ÔÏÐÉÊÏ (ÔÅÊ), ÃåùñãáíôÜ & ÐñùôÝùò: Åðüðôçò 2261 080106 ÅëåãêôÝò 2261 080105 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ: Åöïñßá Áñ÷áéïôÞôùí Ïñ÷ïìåíïý 2261 032474 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Φίλωνος 35-39: Ãñ. 2261 3- 50300 έως 302 Αντιπεριφερειάρχης Γραµµατεια .- 22613-50315 Γραµµατεια 22613 - 50316 22613- 50308 έως 311 Γραµµατεια 22613-50305,306 fax:22613- 50304 ∆ιευθυηνση ∆ιοικησης ∆ιευθυντης 22613-50260,262, 263 Τµηµα ∆ιοικησης 22631-50272, 273 Τµ. Προσωπικου 22613-50268 έως 270 Τµηµα εκλογων 22613-50274-275 Τµηµα ιθαγενειας διαβατηριων και ταυτοτητων 221613-50271 Τµηµα Απασχολησης 22613-50261 Τµηµα Γραµµατειασ & πρωτοκολλου 22613-50264, 266 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ∆ιευθυντης 22613-50282 Τµηµα οικονοµικ. &λογιστηριου 22613- 50283, 286, 289, 290 Τµηµα προ¢π. απολογισµου & στατ. δεδοµενων 22613-50284, 285 Τµηµα προσοδων & περ. 22613-50280 Τµηµα δηµοσιων επενδ. 22613-50288 Τµ. µισθοδοσιασ 22613-50292, 293, 295 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ∆ιευθυντης 22613-50320, 321 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ιευθυντης 22613-50133

»

ÏÔÅ ............................................................131 ÄÅÇ.............................................................125 ¸êäïóç âåâáéþóåùí........................... .1502 Ðñïóôáóßá ÊáôáíáëùôÞ.......................1720 ÓõíÞãïñïò Ðïëßôç ...................2107289600 Í.Á.Â............................................2261086300 ÔÅÄÊ...........................................2261028755 Ã.Ã. ÐåñéöÝñåéáò........................2231032422 Τµηµα προληψης & προαγωγης υγειας 22613-50131 Τµηµα περιβαλλοντικης υγιεινης & υγειονοµικου ελεγχου 22613-50132, 137, 138, 140 Τµηµα υπηρεσιων και επαγγ. υγειας 22613-50134-136 Τµηµα γραµµατειας 22613-50139, 142 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ιευθυντρια 22613-50143 Τµηµα προστασιας οικογενειας, παιδιου & ηλικιωµ. 22613-50144-146 Τµηµα κοινωνικης εργασιας & αρωγης 22613- 50149, 150 Τµηµα παροχης υπηρεσιων, ελεγχου & εποπτειας 22613-50148 Τµηµα γραµµατειας 22613-50145 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Τµηµα Τµηµα εξυπηρετησης Πολιτων 22613- 50102 έως 107 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ιευθυντρια 22613-50223 fax: 22613-50239 Τµηµα πολιτικης προστασιας 22613-50199 22610-89050,89051 Ðëçñïö. ôïõ Ðïëßôç 2261 086313 (ÊÅÐ) 2261 088313 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ, Φίλωνος 35-39: ∆ιευθυντης 22613-50330, 336 ÔìÞìá Âéïôå÷íßáò - Âéïìç÷áíßáò & Ïñõêôïý Ðëïýôïõ 2261 086140 » Åìðïñ & Ìéêñïì. Åðé÷. 2261 086153 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ & ËÁÚÊÇÓ ÓÔÅÃÇÓ ÉÓÏÔÇÔÁÓ ÄÕÏ ÖÕËËÙÍ & ÁÐÏÄÇÌÙÍ ÄéåõèõíôÞò 2261 029756 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÃÅÙÑÃÉÁÓ,Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 2261 086201 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ, Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 22613-50260,262, 263 Äéáâáôçñßùí 226113-50271 Äéïßêçóçò 2261 13-50272, 273 Åêëïãþí 2261 13-50274- 275 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÔÇÍÉÁÔÑÉÊÇÓ, ÄéåõèõíôÞò 2261 028784 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ & ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ: Ôì. Ðïëéôéóôéêþí Õðïè. 2261 086336 (ÍÅËÅ, ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021736 ÊáñõÜ 2261 035121 ÔÌÇÌÁ ÐÓÅÁ, Φίλωνος 35-39 Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 15

free style 4 Φεβρουαρίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου Η Παγκόσµια Ηµέρα Κατά του Καρκίνου καθιερώθηκε µε πρωτοβουλία της ∆ιεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου (UICC), που εκπροσωπεί 280 οργανώσεις σε 90 χώρες του κόσµου. Η εκστρατεία ενηµέρωσης κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου δίνει έµφαση στην πρόληψη και στη διαπίστωση ότι το 43% των καρκίνων µπορούν να αποφευχθούν µε τις εξής προŒποθέσεις: Περιβάλλον χωρίς τσιγάρο για τα παιδιά και τους νέους. Φυσική άσκηση, ισορροπηµένη διατροφή, υγιεινή δίαιτα και αποφυγή παχυσαρκίας. Αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο. Πληροφόρηση για τα εµβόλια που προλαµβάνουν µορφές καρκίνου. Με τη λέξη «καρκίνο» χαρακτηρίζουµε ένα σύµπλεγµα νόσων που σχετίζονται µε τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό και την ανοργάνωτη ανάπτυξη των προσβεβληµένων κυττάρων. Ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσµίως. Κάθε

χρόνο 7 εκατοµµύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 11 εκατοµµύρια νοσούν, το 70% των οποίων σε χώρες µέσου και χαµηλού εισοδήµατος. Οι µελέτες που έδειχναν πως όσοι άνθρωποι είναι δραστήριοι και τρέφονται υγιεινά έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο έκαναν µεγάλη εντύπωση στην επιστηµονική κοινότητα, η οποία άρχισε να αναρωτιέται τι αντίκτυπο µπο-

ρούσαν να έχουν η γυµναστική και η υγιεινή διατροφή σε άτοµα που ήδη έχουν αναπτύξει τη νόσο, κατά τον δρα Τσαρλς Φακς, ογκολόγο στο Ίδρυµα Καρκίνου Dana Farber, στη Βοστώνη, ο οποίος µελετά τη συσχέτιση καρκίνου και γυµναστικής. Τα τελευταία οκτώ χρόνια υπάρχει πληθώρα µελετών για τη γυµναστική και τον καρκίνο, ενώ κατά το παρελθόν ήταν λιγοστές.

Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο 5 Φεβρουαρίου Η Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο (Safer Internet Day) καθιερώθηκε µε πρωτοβουλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ και γιορτάζεται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο. Η ηµέρα αυτή αποτελεί εφαλτήριο ευαισθητοποίησης µικρών και µεγάλων στα θέµατα που αφορούν την ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του ∆ιαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των διαδραστικών τεχνολογιών που είναι πια κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας. Η Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Πανευρωπα‹κό ∆ίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενηµέρωσης Insafe στο πλαίσιο του προγράµµατος Safer Internet της Ευρωπα‹κής Επιτροπής. Για την Ελλάδα, η Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου διοργανώνεται από τη ∆ράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου

Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, που αποτελεί τον Εθνικό Εκπρόσωπο του ∆ικτύου Insafe. Πρόκειται για µια τεράστια συλλογή εγγράφων, τα οποία είναι αποθηκευµένα σε εκατοµµύρια υπολογιστές στον κόσµο και η οποία εµπλουτίζεται συνεχώς από όλους τους χρήστες οι οποίοι αποφασίζουν να ανεβάσουν στο χώρο του τις σελίδες τους. Η πλοήγηση στις σελίδες του παγκοσµίου ιστού πραγµατοποιείται µέσω ειδικών προγραµµάτων πλοήγησης -browsers(π.χ. Internet Explorer,

Mozilla Firefox κ.λπ.) και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον χρήστη, διότι εγκυµονεί πολλαπλούς κινδύνους, τόσο για την ασφάλεια του υπολογιστή του, όσο και για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδοµένων. Τα µέτρα τα οποία µπορεί να ληφθούν για να εξασφαλίσουν κατά το δυνατόν ασφαλή πλοήγηση στις σελίδες του παγκοσµίου ιστού εξαρτώνται: α) από τις υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει ο παροχέας σύνδεσης (internet provider) και β) από τις ενέργειες που κάνει ο ίδιος ο χρήστης.


16 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ RISE OF THE LYCANS Η ταινία ... της εβδοµάδας

1/2/13 23:30

Ο Λούσιαν, ένας νεαρός λυκάνθρωπος γίνεται ο δυναµικός ηγέτης που ενώνει τους λυκανθρώπους να επαναστατήσουν εναντίον του αδίστακτου βασιλιά βρυκόλακα Βίκτορ που τους έχει σκλαβώσει. Ο Λούσιαν έχει στο πλευρό του την κρυφή του αγάπη Σόνια, στον αγώνα του εναντίον του στρατού των βρυκολάκων για την απελευθέρωση του λαού του... Τρόµου Αµερικανική παραγωγή του 2009 Σκηνοθεσία: Πάτρικ Τατόπουλος Παίζουν: Μάικλ Σιν, Μπιλ Νίγκι, Ρόνα Μίτρα, Στίβεν Μάκιντος ∆ιάρκεια: 92 λεπτά

GODZILLA

3/2/13 14:50

Τι δουλειά έχει ένας έλληνας βιολόγος µε µια γιγαντιαία µεταλλαγµένη σαύρα ονόµατι Γκοτζίλα; Ο Νίκος Τατόπουλος, το όνοµα του χαρακτήρα του Μάθιου Μπρόντερικ στην ταινία, "δηµιουργήθηκε ως φόρος τιµής στον ελληνικής καταγωγής Πάτρικ Τατόπουλος, υπεύθυνου των ειδικών εφφέ, ο οποίος σχεδίασε τον νέο κινηµατογραφικό

Γκοτζίλα. Το επιβλητικό δηµιούργηµα "γεννήθηκε" στην οθόνη του κοµπιούτερ, αφού µόνο τα πανάκριβα ψηφιακά εφέ τελευταίας τεχνολογίας θα µπορούσαν να αποδώσουν την ιδανική ψευδαίσθηση που ο σκηνοθέτης Ρόλαντ 'Εµεριχ ήταν αποφασισµένος να προσφέρει στο κοινό... Μια πραγµατικά "τεράστια" περιπέτεια, µε οικολογική ευαισθησία! Ο

Μάθιου Μπρόντερικ και ο Ζακ Ρενό δίνουν εκπληκτικές ερµηνείες στο ρόλο των κυνηγών του "Γκοτζίλα". 'Ενα γιαπωνέζικο τάνκερ βυθίζεται στον Ειρηνικό ωκεανό. ∆ιάφορα πλοιία χάνονται, ενώ µυστηριώδεις πατηµασιές σχηµατίζουν ένα απειλητικό µονοπάτι που απλώνεται από τον Παναµά µέχρι την Νέα Υόρκη...

Περιπέτεια φαντασίας, Αµερικανική παραγωγή του 1998 Σκηνοθεσία: Ρίλαντ 'Εµεριχ Παίζουν: Μάθιου Μπρόντερικ, Ζαν Ρενό, Χανκ Αζάρια, Μαρία Πιτίλιο, Κέβιν Νταν ∆ιάρκεια: 132 λεπτά

''Ενα νεαρό ζευγάρι µετακοµίζει σε ονειρεµένο, για αυτούς, σπίτι στην Καλιφόρνια. Γρήγορα, όµως, θα γίνουν στόχος του γείτονά τους, που διαφωνεί µε την διαφυλετική τους σχέση. Ο γείτονας, 'Αµπελ Τάρνερ, είναι ένας βλοσυρός, ανύπαντρος πατέρας και αστυφύλακας, όπου έχει κατονοµάσει τον εαυτό του φύλακα της περιοχής. Οι βραδινές του περιπολίες προσφέρουν σε κάποιους σιγουριά, αλλά για το νέο ζευγάρι συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι επίµονες παρεµβολές του στις ζωές τους θα προκαλέσουν την αντεπίθεση του νεαρού ζευγαριού... Θρίλερ Αµερικανική παραγωγή του 2008 Σκηνοθεσία: Νιλ ΛαΜπουτ Παίζουν: Σάµιουελ Τζάκσον, Πάτρικ Γουίλσον, Κέρι Γουάσινγκτον ∆ιάρκεια: 110 λεπτά

LAKEVIEW TERRACE 3 / 2 /1 3 21:1 5


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 17

ενηµέρωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εκστρατεία ενηµέρωσης για τον σακχαρώδη διαβήτη

Ε

κστρατεία ενηµέρωσης για τον σακχαρώδη διαβήτη πραγµατοποιεί η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων-Συλλόγων Ατόµων µε ∆ιαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.∆ΙΑ.), µε σύνθηµα «Μάθε για τον ∆ιαβήτη». Με αφορµή την έναρξη της εκστρατείας, η πρόεδρος της οµοσπονδίας Αθανασία Καρούνου επισηµαίνει ότι «η ενηµέρωση των παιδιών και των εφήβων είναι πρωταρχικής σηµασίας, εάν θέλουµε τα επόµενα χρόνια να φρενάρουµε τον σηµερινό ρυθµό αύξησης των περιστατικών του σακχαρώδη διαβήτη. Η Πολιτεία πρέπει να θέσει σε εφαρµογή αποτελεσµατικές στρατηγικές και πολιτικές για την πρόληψη και αντιµετώπιση της νόσου, ενώ θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι, µόνο εφαρµόζοντας πολιτικές πρόληψης και φροντίζοντας για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος υγείας θα µειωθούν τα κόστη του διαβήτη». Στην Ελλάδα σήµερα οι πάσχοντες από διαβήτη ανέρχονται σε 700.000 – 800.000 (7% - 8%), ενώ περίπου το 3% - 4% δεν γνωρίζει ότι πάσχει από τη νόσο. Από τους ασθενείς, οι εννέα στους δέκα έχουν διαβήτη τύπου ΙΙ, ενώ οι πάσχοντες από διαβήτη τύπου Ι υπολογίζονται περίπου σε

Γράφει η Αντωνία Ζηλιαναίου Ειδικός Εφ. ∆ιαιτητικής Σύµβουλος ∆ιατροφής – Personal Trainer E-mail : zilantonia@gmail.com

40.000. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο διαβήτης χαρακτηρίζεται ως «ύπουλη» ασθένεια, αφού ένας στους δύο ασθενείς έχει ήδη σοβαρές επιπλοκές όταν τεθεί η διάγνωση. Μεταξύ των επιπλοκών του διαβήτη είναι η καρδιαγγειακή και νεφρική νόσος, η τύφλωση και ο ακρωτηριασµός. Στην Ελλάδα το 8,5% – 17,5% των θανάτων αποδίδεται στην έλλειψη σωστού ελέγχου του διαβήτη. Όπως εξηγεί ο ∆ρ Νικόλαος Τεντολούρης, επίκουρος καθηγητής Παθολογίας µε εξειδίκευση στον Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, διευθυντής του ∆ιαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Α. «Λαzκό»: ‘Αναγκαίος κρίνεται ο έλεγχος όλων µετά την ηλικία των 45 ετών, ιδίως των υπέρβαρων ή παχύσαρκων, εκείνων που κάνουν καθιστική ζωή ή έχουν συγγενή Α’βαθµού µε διαβήτη, των γυναικών µε ιστορικό διαβήτη κύησης ή που

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

έχουν αποκτήσει παιδί µε σωµατικό βάρος γέννησης άνω των 4,5 κιλών, των πασχόντων από υπέρταση ή µε διαταραχή των λιπιδίων του αίµατος και όσο έχουν διαγνωστεί µε προ-διαβήτη, δηλαδή προδιάθεση εµφάνισης της νόσου’. Το κόστος της θεραπείας του διαβήτη Κι ενώ η συχνότητα του διαβήτη παρουσιάζει διαρκώς αυξητικές τάσεις τόσο στην Ελλάδα (2,4% το 1974 , 3,1% το 1990 και 7% - 8% σήµερα) όσο και παγκοσµίως, η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.∆ΙΑ. επισηµαίνει ότι οι ασθενείς αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, κυρίως λόγω της οικονοµικής κρίσης. Συγκεκριµένα, το άµεσο κόστος ανά ασθενή µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ είναι 1.300 ευρώ/έτος. Ο ρυθµιζόµενος ασθενής έχει ετήσιο κόστος 983 ευρώ, ενώ ο αρρύθµιστος 1.570 ευρώ, δηλαδή 60% υψηλότερο. Συνεπώς, το συνολικό κό-

Α∆Α: ΒΕΙΩΟΡΤΘ-ΜΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 120 / 23.01.2013 ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας (∆ΕΥΑΘ) προκηρύσσει ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου της «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας πόσιµου νερού της ∆ΕΥΑ Θήβας για το έτος 2013», µε προ{πολογισµό εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) € χωρίς το Φ.Π.Α. 1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς, κ.λ.π) από τα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στις Εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισµού Θήβας µέχρι και την Πέµπτη 14 η Φεβρουαρίου 2013, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262028258 και 2262026149, FAX επικοινωνίας 2262028464, αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Μπότης ∆ηµήτριος και Κοκκίνης Λεωνίδας. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα πέντε (15,00) ΕΥΡΩ (µε το Φ.Π.Α.). 2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Θ, που βρίσκονται στις Εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισµού Θήβας, στην Θήβα, την 19 η Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη ενώπιον αρµόδιας επιτροπής. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 10:00 π.µ. 3. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά), εταιρείες ή κοινοπραξίες αυτών µε οποιοδήποτε συνδυασµό, που διαθέτουν κατά την τελευταία πενταετία προηγούµενη εµπειρία, ελάχιστης διάρκειας ενός έτους, στην λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιµου νερού σε ∆ήµους, Κοινότητες, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς ως και Ν.Π.∆.∆ στην Ελλάδα ή αντιστοίχως σε χώρες της Ευρωπαzκής Ένωσης, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόψη εγκατάστασης (αυτοκαθαριζόµενα φίλτρα βαρύτητας, κτλ). 4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται στη ∆ΕΥΑ Θήβας, καθώς και η απαιτούµενη Βεβαίωση που θα τους χορηγηθεί για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό, όταν επισκεφθούν τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας πόσιµου νερού της ∆ΕΥΑ Θήβας. 5. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Θήβας. Θήβα Ιανουάριος 2013 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ. ∆ΕΥΑΘ Αλέξανδρος Στά‰κος

στος αντιµετώπισης των διαβητικών ασθενών στην Ελλάδα ξεπερνά το 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή το 6,4% των συνολικών δαπανών για την υγεία. Η φαρµακευτική δαπάνη (ινσουλίνη και δισκία) για την αντιµετώπιση των ασθενών µε διαβήτη το 2011 ανήλθε στα 200 εκατοµµύρια ευρώ. Ωστόσο, σηµαντικότερο είναι τελικά το κόστος για τον ίδιο τον ασθενή που επιβαρύνεται µε την µηνιαία αγορά των αναλωσίµων υλικών, τα οποία και κατά κανόνα στοιχίζουν περισσότερο από την φαρµακευτική αγωγή. Η κ.Καρούνου εξηγεί ότι οι ασθενείς δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στο µηνιαίο κόστος της αγωγής τους, αφού µε απόφαση του υπουργείου Υγείας πλέον καταβάλλουν συµµετοχή 10% για την αγορά της ινσουλίνης και 25% στα αναλώσιµα υλικά (ταινίες µέτρησης κ.α.). Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η ινσουλίνη κοστίζει από 40 έως 60 ευρώ περίπου, ένα κουτί αντι-διαβητκών δισκίων από 5 ευρώ και ένα κουτί ταινιών µέτρησης περίπου 35 ευρώ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΛΑΜΙΑ : 25 /01/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ :9220 /10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΗΠ37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391Β) ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί µε το αρ. πρωτ. 94/4152/0901-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Τµήµατος Περιβ/κου & Χωροταξικού Σχεδιασµού, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάµενης παιδικής κατασκήνωσης 300 ατόµων της Ιεράς Μητρόπολης Νίκαιας, στη θέση «Πράρθη» Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης, ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ερβενοχωρίων του ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, η οποία θα βρίσκεται στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 321 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, για παροχή στοιχείων και πληροφοριών. 1.-Έναρξης δηµοσιοποίησης : 25 /01/2013. Λήξης : 25 /02/2013. 2.-Έναρξη προθεσµίας για παροχή πληροφοριών, στοιχείων και παραλαβή των εγγράφων απόψεων : 25 /01/2013. Λήξης : 25 /02/2013. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ» Τηλ. 22610 26153 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΣΚΥΤΑΛΗ» Τηλ 22620 81283 / FAX 22620 28117 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «∆ΙΑΒΗΜΑ» Τηλ. 22610 27123 / FAX 22610 27123 3.Η παρούσα δηµοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο: Λαµία : 25 /01/2013 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΝΙ∆ΑΣ ΗΛΙΑΣ

Πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση έχει προκαλέσει στους ασθενείς και η συνταγογράφηση µε βάση τη δραστική ουσία στα αντιδιαβητικά δισκία, αφού εκτός από τη συµµετοχή του 10% πρέπει να πληρώνουν και τη διαφορά που προκύπτει ανάµεσα στο φθηνότερο σκεύασµα και εκείνο που ο θεράπων ιατρός θεωρεί κατάλληλο για τον ασθενή. Τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους ασθενείς το γεγονός ότι οι νέοι κανονισµοί λειτουργίας των νοσοκοµείων (µε τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις) ίσως οδηγήσουν σε υποβάθµιση ή κατάργηση των διαβητολογικών κέντρων που λειτουργούν σήµερα. Ενώ κάνουν λόγο και για κρατική επιδίωξη κατάργησης του προνοµιακού επιδόµατος, των 500 ευρώ, αφού σήµερα δεν χορηγείται σε νέους δικαιούχους και σε εκείνους των οποίων έχει λήξει η ισχύ της απόφασης της γνωµοδοτικής επιτροπής των πρώην νοµαρχιών. Πηγή Πληροφόρησης : health.in.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΛΑΜΙΑ : 24 /01/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ :9036/8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΗΠ37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391Β) ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Τµήµα Περιβ/κου & Χωροταξικού Σχεδιασµού, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας παραγωγής οργανοχουµικών λιπασµάτων µε κοµποστοποίηση βιοµάζας και αποβλήτων της εταιρείας «ΒΙΟΖΩΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στη θέση ΄΄ΑΓΡΙΛΙΑ΄΄ Τ.Κ. Θεσπιών ∆ήµου Αλιάρτου Βοιωτίας, η οποία θα βρίσκεται στη ∆/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 321 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, για παροχή στοιχείων και πληροφοριών. 1.-Έναρξης δηµοσιοποίησης : 24 /01/2013. Λήξης : 24 /02/2013. 2.-Έναρξη προθεσµίας για παροχή πληροφοριών, στοιχείων και παραλαβή των εγγράφων απόψεων : 24 /01/2013. Λήξης : 24 /02/2013. 3.-Η παρούσα δηµοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο: - ΣΚΥΤΑΛΗ (τηλ. 22620 23860) - ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ (τηλ. 22620 81300) ∆ΙΑΒΗΜΑ (τηλ. 22610 27123) Λαµία : 24 /01/2013 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΝΙ∆ΑΣ ΗΛΙΑΣ


18 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ

Πρόσκληση επιδοτούµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων

Ο

Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου ΟΠΕ Α.Ε. και το Επιµελητήριο Βοιωτίας στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ενίσχυση ανθρώπινου δυναµικού των ΜΜΕ σε θέµατα εξωστρέφειας», που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-ΕΕ∆Ε σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων – ΠΣΕ, τον Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ, και τον Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης – ΣΕΚ, ανακοινώνει την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράµµατος κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών, για εργαζοµένους, αυτοαπασχολούµενους ή επιχειρηµατίες σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και το οποίο θα διεξαχθεί το 2ο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου 2013. Το πρόγραµµα κατάρτισης έχει ως αντικείµενο το ∆ιεθνές Εµπόριο και τις Εξαγωγές στην πράξη, την υλοποίηση του

ρεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδροµικώς ή µε e-mail µία µόνο αίτηση συµµετοχής, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το Επιµελητήριο Βοιωτίας, Φουντάς Ευάγγελος, τηλ. 22610 28281

fax: 2261021347 & e-mail fountas@vioti acha mber.gr καθώς και να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο του Επιµελητηρίου www.viotiachamber.gr

∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Θ - Α.Ε ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Θήβας ΑΕ των Ο.T.A. Φο.∆.Σ.Α 2ης ∆Ε Ν Βοιωτίας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

οποίου θα αναλάβουν καταξιωµένοι και έµπειροι εκπαιδευτές από το χώρο του διεθνούς εµπορίου, του marketing, της προώθησης των εξαγωγών, της συσκευασίας και της διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων. Το αναλυτικό πρόγραµµα κατάρτισης θα ανακοινωθεί λίγο πριν την έναρξη του, θα διαρκέσει 2 εβδοµάδες και θα περιλαµβάνει 20 ώρες εβδοµαδιαίως (ήτοι ∆ευτέρα έως Παρασκευή απόγευµα 6 ώρες, Σάββατο 8 ώρες). Σηµει-

ώνουµε, ότι οι συµµετέχοντες θα λάβουν ως αµοιβή για συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα το ποσό των 5 € µικτά την ώρα. Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου και το Επιµελητήριο Βοιωτίας, καλεί τους ενδιαφερόµενους, εφόσον το επιθυµούν και πληρούν τα σχετικά κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής, µέχρι την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013. Ο κάθε υποψήφιος µπο-

ΑΓΓΕΛΙΕΣ µικρές

Ζητούνται συνεργάτες για την οργάνωση δικτύου προώθησης, προ‹όντων καθηµερινής χρήσης. ∆εν είναι απαραίτητη η αγορά των προ‹όντων. Αµέριστη βοήθεια και στήριξη, Bonus παραγωγικότητας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6976920704 (whats up) κ. Ξηρογιάννη.

Αρχιτέκτονας µηχανικός µε πολυετή διδακτική εµπειρία σε µεγάλο φροντιστήριο της Αθήνας, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Autocad, 3d Studio Max και Photoshop, σε Θήβα και Λιβαδειά. Συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 737065

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (MASTER) ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Έµπειρος οικονοµολόγος (master) µε διδακτική εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και στις Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης στο Σπίτι, σε µαθητές λυκείου στην πόλη της Λιβαδειάς και στην ευρύτερη περιοχή. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6980 527280, 2261025032,

Η ∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Θ. Α.Ε. επιθυµεί τη συνεργασία (σύναψη σύµβασης παροχής Υπηρεσιών) µε έναν ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό για την καθηµερινή επίβλεψη του έργου «Επέκταση και Αναβάθµιση του ΧΥΤΑ Θήβας». Η σύµβαση θα έχει διάρκεια έξι (6) µήνες και συνολική αµοιβή 11.000€ πλέον ΦΠΑ 23%. Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσής της για άλλους τέσσερις (4) µήνες, εφόσον το έργο συνεχιστεί και πέραν του εξαµήνου. Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο, και να διαθέτουν: 1. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, (της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ /∆ΟΑΤΑΠ), 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 3. Εµπειρία στην επίβλεψη έργων τουλάχιστον 5 χρόνων 4. Γνώση χειρισµού Σχεδιαστικού ή/και GIS Προγράµµατος 5. Γνώση χειρισµού Γεωδαιτικού Σταθµού – Ταχύµετρου 6. Εντοπιότητα ( µόνιµοι κάτοικοι ∆ήµων µελών της ∆ΕΠΟ∆ΑΘ ΑΕ) Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν µέχρι και την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση Τσεβά 2 & Πινδάρου, ΤΚ 32200 Θήβα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση ΠΕ Πολ. Μηχανικού», επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ανεπικύρωτο 2. Τίτλο σπουδών & Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ, νόµιµα επικυρωµένα 3. ∆ικαιολογητικά απόδειξης εντοπιότητας & εµπειρίας πρόσφατης έκδοσης Η εξειδικευµένη Εµπειρία αποδεικνύεται, για µεν τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα, µε βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τη διάρκειά της, συνοδευόµενη από Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, για το είδος και τη διάρκειά της, για δε τους µισθωτούς στο δηµόσιο τοµέα, µόνο µε βεβαίωση του φορέα για το είδος και τη διάρκειά της. Για τους ελευθέρους επαγγελµατίες µε ότι ισχύει για τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα µε επιπλέον την προσκόµιση µιας τουλάχιστον σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών ενδεικτικών του είδους της εµπειρίας. Η Γνώση σχεδιαστικού προγράµµατος και Γεωδαιτικού Σταθµού αποδεικνύεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ότι γνωρίζουν το χειρισµό τους. Η Εντοπιότητα αποδεικνύεται µε Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας των ∆. Θήβας, Τανάγρας, Αλιάρτου & Ορχοµενού. Το Λευκό ποινικό µητρώο αποδεικνύεται µε σχετική υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού της επιχείρησης. Για την πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος απαιτούνται, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, Φορολογική Ενηµερότητα και Ασφαλιστική Ενηµερότητα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα. 22620 - 80 821, 24651, 27977.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ µικρές

Κυρία από Βουλγαρία αναλαµβάνει δουλείες γραφείων και σπιτιών (πλύσιµο, σιδέρωµα, µαγειρική) Τηλ. Επικοινωνίας: 6988551647

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην ΚωπαZδα 15 στρέµµατα στο 8ο χλµ. Τηλ.: 2231034542 και 6974375964

Ενοικιάζεται κατάστηµα 75 τ.µ., µε πατάρι επί της οδού Αθηνών στην Αλίαρτο. Τηλ.: 6945888452

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Παραλία Σαράντι οικόπεδο µε ελιές ενάµιση στρέµµα. Τηλ.:6974275799

ΕNOIKIAZETAI

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ Ενεργειακή ίαση, εξισορρόπηση και ενδυνάµωση (the reconnection, reconnective healing), καθαρισµός αύρας, καθαρισµός, επανασυντονισµός και εξισορρόπηση ενεργειακών κέντρων. Συνεδρίες πραγµατοποιούνται κατόπιν ραντεβού από άτοµο πιστοποιηµένο από τον θεµελιωτή του «THE RECONNECTION» Dr ERIC PEARL. Τηλ. Επικοινωνίας : 6976920704 Οι ενεργειακές θεραπείες δεν αντικαθιστούν την κλασσική ιατρική αλλά λειτουργούν συµπληρωµατικά βοηθώντας και στην προσωπική εξέλιξη.

οικία 90 τ.µ. µε µεγάλη αυλή και µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους πλησίον της πλατείας Σωληναρίου του δήµου Αλιάρτου. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ.: 6973711334

Νηπιαγωγός Απόφοιτη του Α.Π.Θ. αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών. Τιµές λογικές και συζητήσιµες. Πληρ.:6977525460

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ, µε µεγάλη επειρία ζητά εργασία για φύλαξη παιδιών Τηλ. 6983968409

Αρχιτέκτονας µηχανικός µε πολυετή διδακτική εµπειρία σε µεγάλο φροντιστήριο της Αθήνας, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα γραµµικού σχεδίου, για υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων σε Θήβα και Λιβαδειά. Συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 737065


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Επιστολή Λ. Αποστολίδη προς τον υπουργό Παιδείας για το Πανεπιστήµιο της Λιβαδειάς

Ε

πιστολή προς τον υπουργό Παιδείας έστειλε ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Λουκάς Αποστολίδης για την ανάγκη παραµονής του Πανεπιστηµίου στη Λιβαδειά

“Η Στερεά Ελλάδα είναι µία περιοχή µε σηµαντικά γεωγραφικά-στρατηγικά πλεονεκτήµατα, καθώς και φυσικούς πόρους, για επενδύσεις µεγάλης κλίµακας στον πρωτογενή τοµέα στη βιοµηχανία, το εµπόριο και τις υπηρεσίες”, σηµειώνει ο κ. Αποστολίδης. Και συνεχίζει: Αγωνιστήκαµε, όχι µε πνεύµα τοπικιστικό, αλλά αναπτυξιακό για την ίδρυση του Πανεπιστηµίου της Αν. Στερεάς Ελλάδας, µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανικές ζώνες της χώρας µας µε έναν από τους πιο σύγχρονους κάµπους. Πιστέψαµε ότι η περιφέρειά µας έχει δικαίωµα στη γνώση και στη µόρφωση. Πετύχαµε το όνειρό µας να γίνει πραγµατικότητα. Σήµερα βρισκόµαστε στο παραπέντε πριν παρθούν οριστικές αποφάσεις για την τύχη του Πανεπιστηµίου. Η γη της Βοιωτίας είναι πλούσια σε πνευµατική και πολιτιστική κληρονοµιά. Ο Ησίοδος µε τα «έργα και ηµέραι» θα συνεχίσει να αποτελεί σηµείο αναφοράς για τον ελληνικό πολιτισµό. Ο Πλούταρχος θα µας θυµίζει την ιστορία και τους ηγέτες που συνέβαλαν στη δηµιουργία του θαυµαστού ελληνικού πολιτισµού. Οι δικές σας αποφάσεις θα κριθούν από τους πολίτες και την ιστορία.

Η συρρίκνωση των εκπαιδευτικών δοµών και η στέρηση της διάχυσης της επιστηµονικής γνώσης στην περιφέρεια είναι κακός οιωνός για το µέλλον του τόπου µας. Η µνηµονιακή διακυβέρνηση δεν επιτρέπεται να καθορίζει τη δοµή και λειτουργία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Όταν τα πάντα κρίνονται µε το οικονοµικό στοιχείο και η παιδεία έρχεται σε δεύτερη µοίρα τότε πραγµατικά ένας λαός δεν µπορεί να ελπίζει σε καλύτερες µέρες. Όταν π.χ το πανεπιστηµιακό τµήµα της Λειβαδιάς σχεδιάζεται να κλείσει διότι επιβαρύνει 80 χιλ. το Υπουργείο, τότε πραγµατικά ταιριάζει η λαzκή ρήση: «ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε». Μπορεί η τοπική κοινωνία να δοκιµάζεται από την πρωτοφανή κρίση και τις αδιέξοδες πολιτικές των µνηµονιακών ρυθµίσεων, ο πνευµατικός και επιστηµονικός κόσµος όµως δεν δι-

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

καιολογείται να µένει απαθής, αµέτοχος για τις εξελίξεις στον τόπο του. Έστω και την ύστατη στιγµή η περιφέρειά µας, η Βοιωτία µε τον πανάρχαιο πολιτισµό και τον ιερό χώρο των ∆ελφών, δεν πρέπει να επιτρέψει τη συρρίκνωση του Πανεπιστηµίου της Αν. Στερεάς Ελλάδας. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι ήδη έχετε πάρει τις αποφάσεις. ∆εν έχω ψευδαισθήσεις ότι θα αλλάξετε εύκολα γνώµη µε την επιστολή µου. Να γνωρίζετε όµως ότι συρρικνώνοντας το Πανεπιστήµιο της Στερεάς Ελλάδας διαπράττεται σφάλµα ολέθριο και αδικείται η περιφέρεια. Σφάλλετε επίσης διπλά όταν το κριτήριό σας είναι το οικονοµικό στοιχείο, υποβαθµίζοντας ουσιαστικά το δικαίωµα στη γνώση και στη µόρφωση. Βέβαια φαίνεται ότι για τα προσχήµατα κατάργησης ή όχι ενός τµήµατος µπαίνουν και ορισµένα ποιοτικά στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου αντικειµενικά. Προσωπικά, ανέµενα την ενίσχυση του Πανεπιστηµίου της Στερεάς Ελλάδας και τα νέα τµήµατά του να δεθούν άρρηκτα µε τις παραγωγικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της περιφέρειας”. Και καταλήγει: “Φαίνεται όµως ότι οι επιλογές πτωχοποίησης του πληθυσµού µας ακολουθείται και από την επιστηµονική και πνευµατική πτωχοποίηση της περιφέρειας. Ελπίζω κύριε Υπουργέ έστω και την ύστατη στιγµή να σας φωτίσει η συνείδηση σας και να πράξετε τα δέοντα”.

Α∆Α: ΒΕΙΩΟΡΤΘ-6ΣΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 119 / 23.01.2013 ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας (∆ΕΥΑΘ) προκηρύσσει ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δικτύου Ύδρευσης στην οδό Πινδάρου πόλεως Θηβών» µε προ{πολογισµό ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (87.304,00) € χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Χωµατουργικά, µε προ{πολογισµό 8.428,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Οδοστρωσία – Ασφαλτικά, µε προ{πολογισµό 6.870,53 €, γ) κατηγορία Σκυροδέµατα – Τεχνικά, µε προ{πολογισµό 10.809,97 €, δ) κατηγορία Αγωγοί υπό πίεση, µε προ{πολογισµό 57.695,45 €, αναθεώρηση του έργου 1.000,00 € και απολογιστικά (προµήθεια ασφάλτου) 2.500,00 €. 1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στις Εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισµού Θήβας µέχρι και την Πέµπτη 7η Φεβρουαρίου 2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β΄ (∆17α/05/116/ΦΝ437 / 30.09.2008). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262026149, FAX επικοινωνίας 2262028464, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κοκκίνης Λεωνίδας και Ράπτης Σωτήριος. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Θ, που βρίσκονται στις Εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισµού Θήβας, στην Θήβα, την 12 η Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη ενώπιον αρµόδιας επιτροπής. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 10:00 π.µ. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών, που χορηγούνται από τον φορέα εκτέλεσης του έργου και έλεγχο οµαλότητας του άρθρου 6 του Ν. 3669 / 2008 (Κ∆Ε). 3. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: Α 1 ΄ τάξης για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Α 1΄ τάξης για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών, για πτυχία εντός του Νοµού Βοιωτίας ή ως δεύτερο Νοµό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, ύψους χιλίων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (1.726,08) ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται στη ∆ΕΥΑ Θήβας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρείς (3) µήνες. 5. Το έργο συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013», µε τη συµµετοχή του ∆ιαρθωτικού Ταµείου ΕΤΠΑ της Ευρωπαzκής Ένωσης. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 6. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Θήβας. Θήβα Ιανουάριος 2013 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ∆ΕΥΑΘ Αλέκος Στά‰κος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑmΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑmΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 322 Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑ^ΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) – κωδικός πράξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. ) 176490 , κωδικός ΣΑ 282/8 , κωδικός έργου 2012 ΣΕ 2828 0172, συνολικός προ{πολογισµός πράξης 985.000,00 € και τα ποσοστά της συγχρηµατοδότησης της πράξης από το ΕΓΤΑΑ και το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Εθνική ∆απάνη) ανέρχονται σε 75% και 25% αντίστοιχα. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ηµ/νία 22-01-2013 Αριθµός Πρωτ…773. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλ.: 2268 3 50214 Fax. : 2262 0 22690 Email: aliartos@otenet.gr Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Κόλλια ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ( σύµφωνα µε την Εγκ-∆17α/01/87/ΦΝ437/13/6-6-06 µε προ{πολογισµό κάτω του ορίου εφαρµογής της κοινοτικής οδηγίας ΕΚ-18/04) της πράξης: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Άσκρης» Ο ∆ήµος Αλιάρτου διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: « Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Άσκρης » Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 176490 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία εργασίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Προ{πολογισµός για έλεγχο τάξης πτυχίων (δαπάνη εργασιών +Γενικά Έξοδα +Όφελος Εργολάβου+ απρόβλεπτα)

580.759,70 €

211.463,97 €

Ο προ{πολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 792.223,67 (χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ ) και στο ποσό των 985.000,00 ευρώ (µε αναθεώρηση & 23% Φ.Π.Α) 2.Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τα γραφεία του ∆ήµου Αλιάρτου : Λεωφόρος Αθηνών, Αλίαρτος ,Βοιωτίας , ΤΚ 32001 , µέχρι και την Πέµπτη 14 / 02 / 2013. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 22,00.ΕΥΡΩ (το ποσό αυτό αφορά µόνο την µελέτη 13/2011 , το υποχρεωτικό έντυπο οικονοµικής προσφοράς συνταγµένο από τον ∆ήµο Αλιάρτου και το τεύχος διακήρυξης. Σε περίπτωση που ζητούνται και τα σχέδια της µελέτης ή ο,τιδήποτε άλλο ,το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα ( επιπλέον των 22,00 ευρώ ), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια. Πληροφορίες: κα. Κων/να Κόλλια τηλ.:2268 3 50214., fax :2268 0 22690 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10.00 π.µ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) . Tο σύστηµα οικονοµικών προσφορών είναι του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 «επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες εργασιών και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης , πάνω σε συµπληρωµένο έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς συνταγµένο , θεωρηµένο και ελεγµένο από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αλιάρτου. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 4.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και στις τάξεις 1η ή 2η ή 3η ΚΑΙ στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στις τάξεις Α2 ή 1η ή 2η β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπα‰κής Ένωσης ή του Ευρωπαzκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. 4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προ{πολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προ{πολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προ{πολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. 4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 . Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.844,47 € µε χρόνο ισχύος (210) ηµερών δηλαδή µέχρι 19-9-2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 6. Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑ^ΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) – κωδικός πράξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. ) 176490 , κωδικός ΣΑ 282/8 , κωδικός έργου 2012 ΣΕ 2828 0172, συνολικός προ{πολογισµός πράξης 985.000,00 € και τα ποσοστά της συγχρηµατοδότησης της πράξης από το ΕΓΤΑΑ και το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Εθνική ∆απάνη) ανέρχονται σε 75% και 25% αντίστοιχα. Προκαταβολή θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας θα κριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αλιάρτου. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 1. Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ. Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατώτατου ορίου.


20 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ Απολογισµός τροχαίων ατυχηµάτων – θυµάτων και παραβάσεων για το έτος 2012

Λιγότερα τροχαία στη Στερεά το 2012 συγκριτικά µε το 2011

Λ

ιγότερα είναι τα τροχαία ατυχήµατα και τα θύµατα το έτος 2012, στην εδαφική αρµοδιότητα της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε σχέση µε το 2011.

Συγκεκριµένα σηµειώθηκαν συνολικά 482 τροχαία δυστυχήµατα το 2012 έναντι 636 το 2011 και καταγράφηκαν συνολικά 706 παθόντες έναντι 944 το 2011. Αναλυτικότερα, σηµειώθηκαν 154 λιγότερα τροχαία ατυχήµατα (µείωση 24%) και 238 λιγότερα θύµατα (µείωση 25%). Όσον αφορά τα θανατηφόρα τροχαία, καταγράφηκαν το 2012 39 λιγότερα σε σχέση µε το 2011 (µείωση 35%), και 43 λιγότεροι θανόντες (µείωση 36%). Το έτος 2012 σε σύγκριση µε το 2011 σηµειώθηκαν σε όλη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας : 39 λιγότερα θανατηφόρα τροχαία 72 το 2012, έναντι 111 το 2011 (µείωση 35%)

29 λιγότερα σοβαρά ατυχήµατα 68 έναντι 97 (µείωση 30% 86 λιγότερα ελαφρά ατυχήµατα 342 έναντι 428 (µείωση 20%) Επιπλέον οι θανόντες – τραυµατίες από τα ατυχήµατα αυτά είναι: 43 λιγότεροι θανόντες 78 το 2012,έναντι 121 το 2011 (µείωση 36%) 51λιγότεροι βαριά τραυµατίες 99 έναντι 150 (µείωση 34%) 144 λιγότεροι ελαφρά τραυµατίες 529 έναντι 673 αντίστοιχα (µείωση 21%) Ειδικότερα, ως προς τα αίτια των ατυχηµάτων οι «επικίνδυνες» παραβάσεις εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικότερες αιτίες για την πρόκλησή τους, καθώς από το σύνολο των (482) τροχαίων ατυχηµάτων, για τα περισσότερα οφείλονται: Η απόσπαση προσοχής του οδηγού Μη τήρηση απόστασης ασφαλείας Παραβίαση προτεραιότητας Η υπερβολική ταχύτητα Κίνηση στο αντίθετο

Απαντάµε

ρεύµα κυκλοφορίας Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (µέθη) Παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη Παραβίαση σήµανσης Λοιπά αίτια (όχηµα – οδός – καιρικές συνθήκες) Στο πλαίσιο των τροχονοµικών δράσεων, κατά το 2012, βεβαιώθηκαν συνολικά 50.154 παραβάσεις Σηµειώνεται ότι, οι Υπηρεσίες Τροχαίας σε όλο οδικό δίκτυο της Περιφέρειάς µας και ιδιαίτερα όπου παρατηρείται µεγάλη κίνηση οχηµάτων, κυρίως στις τουριστικές περιοχές, εφαρµόζουν εξειδικευµένα προγράµµατα τροχονοµικής αστυνόµευσης µε στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. Η ΓΑ∆ Στερεάς επισηµαίνει: Υπενθυµίζεται σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων µας. Οδηγώ µε ασφάλεια σηµαίνει : Μαθαίνω και εφαρµόζω

τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευµατώδη ποτά ∆εν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας Τοποθετώ τα παιδιά στο

πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είµαι συνεπιβάτης σε µοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος ∆εν κάνω αντικανονικά προσπεράσµατα ∆εν παραβιάζω τον κόκ-

κινο σηµατοδότη Σταµατώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα ∆εν µιλώ στο κινητό όταν οδηγώ ∆ίνω προτεραιότητα στους πεζούς Σέβοµαι τα σήµατα και τις υποδείξεις των τροχονόµων.

∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Θ - Α.Ε ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Θήβας ΑΕ των Ο.T.A. Φο.∆.Σ.Α 2ης ∆Ε Ν Βοιωτίας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Θ. Α.Ε. επιθυµεί τη συνεργασία (σύναψη σύµβασης παροχής Υπηρεσιών) µε ΤΕ Ηλεκτρολόγο ο οποίος θα απασχολείται στον ΧΥΤΑ Θήβας σε καθηµερινή βάση. Η διάρκεια της σύµβασης είναι δέκα (10) µήνες και η συνολική αµοιβή 18.000€ πλέον ΦΠΑ 23%. Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο, και να διαθέτουν: 1. Πτυχίο Ανώτερης Σχολής ειδικότητας Ηλεκτρολόγου (της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ /∆ΟΑΤΑΠ). 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Α’ Τάξεως. 3. Εµπειρία σε έργα διαχείρισης αστικών απορριµµάτων. Ιδιαιτέρως θα εκτιµηθεί η εµπειρία σε λειτουργία και συντήρηση υποσταθµού Μέσης Τάσης, σε θέµατα γενικής συντήρησης βιοµηχανικού εξοπλισµού και Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων. 4. Εντοπιότητα (κάτοικοι των ∆ήµων – Μελών της ∆ΕΠΟ∆ΑΘ ΑΕ) Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν µέχρι και την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση Τσεβά 2 & Πινδάρου, ΤΚ 32200 Θήβα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγου», επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ανεπικύρωτο 2. Τίτλο σπουδών & Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ, νόµιµα επικυρωµένα 3. ∆ικαιολογητικά απόδειξης εντοπιότητας & εµπειρίας Η εξειδικευµένη Εµπειρία αποδεικνύεται, για µεν τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα, µε βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τη διάρκειά της, συνοδευόµενη από Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, για το είδος και τη διάρκειά της, για δε τους µισθωτούς στο δηµόσιο τοµέα, µόνο µε βεβαίωση του φορέα για το είδος και τη διάρκειά της. Για τους ελευθέρους επαγγελµατίες µε ότι ισχύει για τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα µε επιπλέον την προσκόµιση µιας τουλάχιστον σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών ενδεικτικών του είδους της εµπειρίας. Η Εντοπιότητα αποδεικνύεται µε Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας των ∆. Θήβας, Τανάγρας, Αλιάρτου & Ορχοµενού. Το Λευκό ποινικό µητρώο αποδεικνύεται µε σχετική υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού της επιχείρησης. Για την πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος απαιτούνται, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, Φορολογική Ενηµερότητα και Ασφαλιστική Ενηµερότητα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα. 22620 - 80 821, 24651, 27977.

µε... “∆ιάβηµα”

στην κρίση

Η καταχώρησή σας στο «∆ΙΑΒΗΜΑ», εµφανίζεται ∆ΩΡΕΑΝ στο www.diavima.gr

Τηλ έφωνο επικοινωνίας: 2261 0.2 7123

Προβάλετε τις επ ιχειρήσεις σας µέσα από τις σελίδες µας φθηνά και !! ! ά κ ι τ α µ σ ε λ τε ο Απ


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 21

τευξη ν έ ν υ σ … » µε «∆ιάβηµα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νίκος Στάµος:

«∆εν τα φάγαµε µαζί» αλλά µαζί ξεχάσαµε τις αξίες

Γ

ια το πώς βλέπει την εικόνα της χώρα, τις αιτίες της κρίσης, το µέλλον των πολιτικών φορέων αλλά και για τις προθέσεις του µιλά στο «∆ΙΑΒΗΜΑ» και τον δηµοσιογράφο Γιάννη Μπαρδώσα ο πρώην νοµάρχης και υποψήφιος βουλευτής µε τη Ν.∆. στη Βοιωτία Νίκος Στάµος. Ξεκινώντας τη συζήτησή µας, δώστε µας επιγραµµατικά την εικόνα, που εσείς έχετε, για την χώρας µας σήµερα. Η χώρα βρίσκεται σε βαθειά οικονοµική κρίση, που τείνει να εξελιχθεί σε ανθρωπιστική, αν δεν έχει ήδη γίνει. Οι συνιστώσες του πολιτικού συστήµατος, (κόµµατα, αυτοδιοίκηση, συλλογικοί φορείς, κ.ά.), βρίσκονται σε ιστορικά χαµηλά αξιοπιστίας. Οι Πολίτες αγανακτισµένοι, ασύνταχτοι καθ’ όσον δεν υπάρχουν ηγεσίες που να εµπνέουν, προσπαθούν να κατανοήσουν τη νέα πραγµατικότητα. ∆ιακατέχονται, δικαιολογηµένα, από απογοήτευση απ’ αυτούς που εµπιστεύθηκαν και από θυµό. Και τα δύο πολύ επικίνδυνα συναισθήµατα για την δηµοκρατία µας. Τι οδήγησε την Ελλάδα στο σηµείο αυτό; Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης πίστεψε δυστυχώς

ότι, θα µπορούσε να βηµατίζει, ως ισότιµο µέλος της Ε.Ε., στην παγκόσµια οικονοµική αρένα, διατηρώντας όλες τις παθογένειες της κοινωνίας, του κράτους και κυρίως του πολιτικού συστήµατος. ∆εν νοιάστηκαν οι πολιτικοί για τον εκσυγχρονισµό της χώρας. Αδιαφόρησαν οι άνθρωποι του πνεύµατος. Η αυτοδιοίκηση και ο συνδικαλισµός έγιναν φέουδα των λίγων, ξεκοµµένα από την πηγή της δύναµής τους, τον λαό. Οι Πολίτες περιοριστήκαµε στην πρόσκαιρη ικανοποίηση του ‘’εγώ’’ µας και στην κάλπικη ευδαιµονία. Όχι, δεν ‘’τα φάγαµε µαζί’’. Όλοι µαζί όµως ξεχάσαµε αρχές και αξίες που κρατούν όρθια τα έθνη. Αφήσαµε, για περισσότερο από τριάντα χρόνια, ανοικτές τις κερκόπορτες της διαφθοράς και της απληστίας, είτε επρόκειτο για χρήµα είτε για εξουσία. Η ατιµωρησία είναι η µεγάλη ήττα του πολιτικού συστήµατος και τις συνέπειες τις πληρώνει η χώρα. Μπορεί να σωθεί η χώρα µε τα µνηµόνια, όταν οι πολίτες της είναι εξαθλιωµένοι και οι υπαίτιοι της σηµερινής κατάστασης είναι από εκείνους, που ακόµα καθορίζουν τις τύχες του τόπου; Ας είµαστε ρεαλιστές. ∆εν υπάρχουν πολλές επιλογές για την έξοδο από την κρίση. Ενδυνάµωση της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό, µεταρρυθµίσεις στο εσωτερικό, οικονοµίες στη λειτουργία του κράτους, αλλαγή στις συµπεριφορές κυβερνώντων και κυβερνώµενων, πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Από παρθενογένεση δεν προέρχεται κανείς. Η πολιτική θα αλλάξει, αν εµείς οι Πολίτες είµαστε προσεκτικοί και δεν αποδεχόµαστε τα

τοπικές κοινωνίες. Να επαναφέρουν στο προσκήνιο την εντιµότητα, τον διάλογο, την συµµετοχή, την ισονοµία και τόσα άλλα. Να µην σκέπτονται το πολιτικό κόστος. ∆ύσκολο θα µου πείτε. Προσωπικά το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι όµως µονόδροµος. Αλλιώς η αυτοδιοίκηση θα λειτουργεί ‘’κατ’ εικόνα και οµοίωση’’ του κεντρικού πολιτικού συστήµατος. Πιστεύετε ότι η Ν.∆. έχει ανταποκριθεί στις προεκλογικές της δεσµεύεις; µεγάλα και ψεύτικα λόγια και τις ανέξοδες υποσχέσεις. Αν αποµονώσουµε τους µεταπράτες της ελπίδας. Αν γυρίσουµε την πλάτη στους εκµεταλλευτές του θυµού µας. Αν βγάλουµε τη λεοντή, από εκείνους που εργολαβικά κόπτονται για εθνική υπερηφάνεια και εθνική ανεξαρτησία, αλλά τους ενδιαφέρει µόνο η προσωπική πολιτική επιβίωση. Αν µε λογική κάνουµε τις επιλογές µας. Πιστεύω ότι, µπορούµε να είµαστε αισιόδοξοι. Έχετε ασχοληθεί µε την αυτοδιοίκηση (ήσασταν νοµάρχης), πως µπορεί (αν µπορεί) η αυτοδιοίκηση (όταν µάλιστα βάλλεται αυτή τη περίοδο) να συµβάλει στην προσπάθεια, ώστε να βγει η χώρα από το αδιέξοδο και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της; Πρώτα από όλα να γίνει πραγµατική αυτοδιοίκηση. Ανεξάρτητη από την κεντρική εξουσία και οικονοµικά αυτοδύναµη. Τούτο σηµαίνει ότι: Πρώτον, η κεντρική διοίκηση πρέπει να πάψει να φοβάται την αποκέντρωση του κράτους. ∆εύτερον, οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες πρέπει, να ξαναβρούν τη χαµένη ‘’ιδεολογία της αυτοδιοίκησης’’. Να µην εκπροσωπούν κόµµατα, αλλά τις

Πρέπει να λάβουµε υπ’ όψη ότι, η Ν.∆. δεν εφαρµόζει το προεκλογικό της πρόγραµµα κατά γράµµα, αλλά την προγραµµατική συµφωνία των τριών κοµµάτων που συγκυβερνούν. Εκεί λοιπόν πρέπει να αξιολογηθεί η κυβέρνηση. Εκτιµώ ότι, αφού και τα τρία κόµµατα στηρίζουν τις επιλογές της, (µε όποιες ενδεχοµένως διαφοροποιήσεις – ας µην ξεχνάµε τις ιδεολογικές αφετηρίες), µάλλον οι κυβερνητικές επιλογές ανταποκρίνονται στη µεταξύ τους προγραµµατική συµφωνία. Αυτή άλλωστε ήταν και η εντολή του λαού. Στις εκλογές οι Πολίτες δεν έδωσαν εντολή για την εφαρµογή ενός προγράµµατος, αλλά ζήτησαν τη συνεργασία των κοµµάτων. Οι τρεις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του λαού, πρέπει να κινούνται επί κοινής συνισταµένης. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αντικαταστήσει τη Ν.∆. στο κεντροδεξιό χώρο; Όχι βέβαια. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ένα κόµµα της κεντροαριστεράς. Είναι αλήθεια ότι, περνά µια πολύ µεγάλη κρίση. Κρίση ιδεολογικής και προγραµµατικής ταυτότητας, αλλά και κρίση στις σχέσεις του µε την κοινωνία. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι, µετατοπί-

στηκε στο ιδεολογικό φάσµα. Έχω την άποψη και το εύχοµαι, ότι θα δηµιουργηθεί και πάλι ένας φορέας έκφρασης της σοσιαλδηµοκρατίας µε κυβερνητική προοπτική. Αν όχι τα τρία, τα δύο κόµµατα (Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ) µπορούν να αποτελέσουν πυρήνα για ένα νέο πολιτικό σχήµα; Οι απόψεις που ακούγονται από κάποιους κύκλους (και µέσα από τη Ν.∆.) για τη δηµιουργία ενός ευρύτατου, ευρωπαzκού προσανατολισµού, κοµµατικού οργανισµού, εκτός από µεγάλο λάθος είναι και µια ουτοπία. Η Ν.∆. πρέπει (και το έχει ανάγκη) να αναδιοργανωθεί σε µια σύγχρονη κεντροδεξιά παράταξη, (άλλωστε έτσι την προσδιόρισε ο ιδρυτής της). Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., µαζί µε την ∆ΗΜΑΡ και τις άλλες κεντροαριστερές κινήσεις, που έχουν δηµιουργηθεί το τελευταίο διάστηµα, µπορούν και νοµίζω ότι θα γίνει, να ανασυστήσουν την κεντροαριστερά. Συνολικά το πολιτικό σύστηµα χρειάζεται αναδιάταξη, που σηµαίνει νέους σχηµατισµούς, νέες ιδέες, νέα πρόσωπα, νέους κανόνες στις σχέσεις µε την κοινωνία. Αυτή τη στιγµή έστω και παρασκηνιακά η Ν.∆. έχει πολλές «συνιστώσες» σε ποια τοποθετείτε τον εαυτό σας; Γνωρίζετε ότι, από το 2007 απέχω από κάθε κοµµατική δραστηριότητα. Μακάρι να µην ήταν έτσι, αλλά δεν µου άφησαν άλλα περιθώρια. Ως σκεπτόµενος και έντονα πολιτικοποιηµένος άνθρωπος βρίσκοµαι στο ίδιο σηµείο, που βρισκόµουν πάντοτε. Παραµένω συνεπής σε εκείνα που αγωνίστηκα, στην κεντρώα πτέρυγα της Ν.∆. ή αν προτιµάτε στο σηµείο

που εφάπτεται µε την σοσιαλδηµοκρατία. Εκεί άλλωστε µε τοποθετούσαν, για τριάντα και πλέον χρόνια, οι ‘’σύντροφοί’’ µου – κοµµατικά στελέχη της Ν.∆., είτε µε επαινούσαν ως προοδευτικό, είτε µε κατηγορούσαν ως ‘’κοµµουνιστή’’ και αρνητή της κοµµατικής µου ταυτότητας. Στη πρόσφατη παρέµβασή σας στην εκδήλωση του Επιµελητηρίου ορισµένες φράσεις σας ερµηνεύτηκαν ως πρόθεση να επανέλθετε στο πολιτικό σκηνικό. Ισχύει και αν ναι µπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριµένος; Αυτοί που γνωρίζουν την διαδροµή µου, γνωρίζουν καλά ότι, δεν µε ελκύει ιδιαίτερα η κεντρική πολιτική σκηνή, έστω και αν συµµετείχα σε τέσσερις βουλευτικές εκλογές. Έχω εκφράσει όµως την ιδιαίτερη αγάπη µου για την αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι, παρά τα προβλήµατα, είναι ένας εξόχως δηµιουργικός, επ’ ωφελεία της κοινωνίας, χώρος. Παρακολουθώ τα όσα συµβαίνουν. ∆ιατηρώ καλές σχέσεις µε πολλούς αυτοδιοικητικούς στη Βοιωτία και στην Περιφέρεια. Χωρίς δηµοσιότητα προσφέρω τις ιδέες µου και τις υπηρεσίες µου, σε όσους µου το ζητούν. Ανησυχώ για την κρίση και στην αυτοδιοίκηση. ∆εν πρέπει να την πληρώσουν και αυτή την κρίση οι Πολίτες. Αρνούµαι την κακοδιαχείριση, την διαφθορά, τον κοµµατισµό, τις ίντριγκες. Αρνούµαι τη λογική της ‘’ιδιοκτησίας’’. Αρνούµαι τον φόβο για το προσωπικό πολιτικό κόστος. Πιστεύω στην πραγµατική Αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ νωρίς για αποφάσεις, αλλά δεν έπαψα, να δηλώνω παρών και αυτό ζήτησα και από τους Πολίτες στην εκδήλωση που αναφέρεστε.

Το “∆ΙΑΒΗΜΑ” έρχεται στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας...

Καλέστε ΤΩΡΑ στο 22610.27123 Μόνο απο 2,5 ευρώ το µήνα!!!


22 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ

Στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ νέα δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Π

ροκηρύχθηκε η νέα ∆ράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς «Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών». Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισµένων στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Σε ποιους απευθύνεται Μέσω της ∆ράσης ενισχύονται: Υφιστάµενες (τουλάχιστον δύο κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις µέχρι 31.12.2011), Υπό σύσταση, Νέες (οι επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία) επιχειρήσεις. Όροι και ΠροŒποθέσεις Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες: 1. είναι εγκατεστηµένες ή προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις µε το πλήρες αντικείµενο τους, στην Ελληνική επικράτεια 2. να µην αποτελούν προβληµατική επιχείρηση, να µην εκκρεµεί σε βά-

σκοπού (προαιρετικά) ή χρησιµοποιώντας χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως εγγύηση ΕΤΕΑΝ, υφιστάµενα προ‹όντα επιµερισµού ρίσκου µέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ).

ρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης 3. τηρούν ή δεσµεύονται ότι θα τηρήσουν (εφόσον εγκριθούν) βιβλία Β” ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 4. να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά µε νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση Ο συνολικός προŒπολογισµός του προγράµµατος θα είναι 456 εκ. ευρώ και κατανέµεται ως εξής: Ανατολική Μακεδονία- Θράκη: 22.500.000,00 Κ. Μακεδονία: 90.000.000,00 ∆. Μακεδονία: 22.500.000,00 Ήπειρος: 22.500.000,00

∆. Κατσορίδας

Η Αντι-Ηγεµονία Ζητήµατα σχετικά µε τη στρατηγική της µετάβασης εκδόσεις Καµπύλη/Ρωγµή, Αθήνα 2009

Στερεά Ελλάδα: 18.000.000,00 Θεσσαλία: 22.500.000,00 Ιόνια: 22.500.000,00 ∆. Ελλάδα: 22.500.000,00 Πελοπόννησος: 22.500.000,00 Β. Αιγαίο: 22.500.000,00 Ν. Αιγαίο: 15.000.000,00 Κρήτη: 22.500.000,00 Αττική: 130.500.000,00 Τα ποσοστά ∆ηµόσιας Επιχορήγησης κυµαίνονται από 40% – 60% και διαµορφώνονται ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία ανήκουν (έως 25% η ενίσχυση για τις λειτουργικές δαπάνες). Το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται µε ίδια κεφάλαια (τουλάχιστον 25%), µεσοµακροπρόθεσµο επιχειρηµατικό δάνειο ειδικού

Τ

ο βιβλίο αποτελεί µια προσπάθεια να ψηλαφισθεί η στρατηγική της µετάβασης στις ανεπτυγµένες χώρες του καπιταλισµού. Φιλοδοξεί, εποµένως, ν’ ανοίξει µια συζήτηση για τα µεγάλα στρατηγικά ζητήµατα που ταλανίζουν την Αριστερά, όπως τα ζητήµατα του προγράµµατος, των συµµαχιών, του κράτους, του κόµµατος, της διακυβέρνησης και της εξουσίας, τα οποία τίθενται πάλι στην ηµερησία διάταξη µε αφορµή και τις δυσλειτουργίες του νεοφιλελεύθερου οικονοµικού υποδείγµατος, αλλά και τις επαναστατικές εξελίξεις στις χώρες της Λατινικής Αµερικής και ιδιαίτερα στη Βενεζουέλα και τη Βολιβία. Επιπροσθέτως, τα εν λόγω ζητήµατα ανακινούνται και από την εν εξελίξει συζήτηση για τον σοσιαλισµό του 21ου αιώνα.

Τι χρηµατοδοτείται Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες: Κτίρια και εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας Συστήµατα Αυτοµατοποίησης ∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας Προβολή – Προώθηση Αµοιβές Συµβούλων Λειτουργικές δαπάνες (µόνο για νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις) ∆ιάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 15 µήνες για τις θεµατικές ενότητες Μεταποίηση & Τουρισµό 12 µήνες για τις θεµατικές ενότητες Εµπόριο & Υπηρεσίες

Όλα τα παραπάνω θέµατα είναι προς συζήτηση, η οποία απουσιάζει από την ατζέντα της Αριστεράς, λόγω της ιδεολογικής της υποχώρησης –αποτέλεσµα των ηττών της από την επικράτηση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµούτης κατάρρευσης των καθεστώτων των χωρών του λεγόµενου υπαρκτού «σοσιαλισµού», της δεξιάς µετάλλαξης της σοσιαλδηµοκρατίας και γενικά των αλλαγών στους συσχετισµούς δύναµης ανάµεσα στις τάξεις, ο οποίος είναι εις βάρος των δυνάµεων της εργασίας. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως παρατηρεί ο Π. Άντερσον, «…οι κλασικές συζητήσεις παραµένουν ακόµη από πολλές πλευρές το πιο προχωρηµένο όριο αναφοράς που διαθέτουµε... Το να τις ξαναγνωρίσουµε αποτελεί βήµα προς µια µαρξιστική συζήτηση που έχει την -αναγκαστικά σεµνή- ελπίδα να αποκτήσει

µια ‘’αρχική µορφή’’ σωστής θεωρίας σήµερα». Κατά συνέπεια, οι συζητήσεις για τα ζητήµατα της θεωρίας, των πρακτικών προβληµάτων και των στρατηγικών ζητηµάτων του κινήµατος θα πρέπει συνεχώς να διεξάγονται είτε σε περιόδους ανάπτυξης της πάλης των τάξεων είτε σε περιόδους υποχώρησης ή και ήττας του εργατικού κινήµατος, επειδή είναι ο πιο ορθός τρόπος για την επαλήθευση της θεωρίας και τη διόρθωση των σφαλµάτων. Σελίδες: 100 Τιµή: 7 ευρώ Κεντρική ∆ιάθεση: Σπύρος Μαρίνης, τηλ. επικοινωνίας 210.36.48.170 ή 210.36.48.197 Υ.Γ.: Για περισσότερες πληροφορίες στο ∆. Κατσορίδας, 210.82.02.230 (τηλ. εργασίας στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ή στο email: dkat@inegsee.gr


ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ 23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ελλαδίτσα µου µη χαίρεσαι και µην τραβάς καµάρι, γιατί από το κεφάλι βρωµάει το ψάρι Κατακαηµένη Ελλάδα µου στην τύχη σε αφήνω, αφού σου χάρισε ο Θεός για υπουργό τον Παπακωνσταντίνο Αφού σαν υπουργός οικονοµικών αυτός τα έχει οικονοµίσει, άσχετα αν την Ελλάδα µας την έφερε σε τέτοια κρίση. Αυτός τα οικονόµισε και οι δικοί του πόσα λεφτά να έφαγε ανάθεµα την ψυχή του. Ο Θεός να τον φυλάξει γιατί ήταν πολύ εντάξει γιατί αυτός µόνο έκλεψε ενώ οι άλλοι έχουν αρπάξει Κάποτε οι κλέφτες ήταν στο βουνό, κουρασµένοι, τώρα οι κλέφτες σπούδασαν και είναι µορφωµένοι. Τότε οι κλέφτες κλέβανε καµιά παλιοκατσίκα τώρα οι µορφωµένοι κλέφτες γεµίζουν τη βαλίτσα. Ήθελα νάµουν ποιητής να µούκοβε η γκλάβα να έγγραφα ένα ποίηµα να στόλιζε την Ελλάδα. Οι υπουργοί δουλεύουνε µε σεβασµό και τάξη κι από την άλλη τη µεριά ποιος να πρώτο αρπάξει. Αφού κλέβουν οι υπουργοί τι περιµένεις να γίνει τούτοι δεν µπήκαν στη βουλή µε καµάρι και νταηλίκι τούτοι µπήκαν στη βουλή σα λυσσασµένοι λύκοι. Μία είναι η ουσία πως γέµισε καταθέσεις η Ελβετία. E. Πούλος ∆ιατηρείται, ύφος, ορθογραφία και σύνταξη

Πρωτοβουλία για δηµιουργία σύγχρονου περιφερειακού κολυµβητηρίου ανέλαβε οµάδα πολιτών από τη Λιβαδειά

Π

ρωτοβουλία για την δροµολόγηση ενεργειών προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα κολυµβητήριο ολυµπιακών προδιαγραφών στην περιοχή ανέλαβε οµάδα πολιτών από τη Λιβαδειά η οποία σε συνέντευξη τύπου παρουσίασε το όραµά της και κάλεσε τους αρµόδιους να ενδιαφερθούν και να συνεργαστούν για το σκοπό αυτό. «Είµαστε κάτοικοι της Λιβαδειάς και της ευρύτερης περιοχής και οραµατιζόµαστε ένα αναπτυξιακό έργο πνοής, ένα σύγχρονο κολυµβητήριο που θα εξυπη-

ρετήσει της ανάγκες των περιοχών της Λιβαδειάς και της Λοκρίδας», σηµείωσε χαρακτηριστικά εκ µέρους της πρωτοβουλίας πολιτών ο Χάρης Αναστασίου. Και συµπλήρωσε: Ζητάµε ένα κολυµβητήριο αθλητικής προπονητικής, περιφερειακών και πανελλήνιων αγώνων µε πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις». Σε αυτή την υπόθεση σηµαντικό ρόλο θα παίξει όπως τόνισε η επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόµου ο οποίος θα συµβάλει στην ανάπτυξη και άλλων δραστηριοτήτων και αθλητικών εγκαταστάσεων

της περιοχής. Παράλληλα σηµείωσε δε ότι «η Περιφέρεια πρέπει να έχει την αρµοδιότητα κατασκευής του έργου». Για το αν αυτό το εγχείρηµα µε όλες τις παρεµβάσεις που απαιτούνται µπορεί να υλοποιηθεί σε περίοδο οικονοµικής κρίσης όταν µάλιστα όπως ειπώθηκε ο προ{πολογισµός για ένα τέτοιο έργο µπορεί να φτάσει ακόµα και το 2,5 εκατοµµύρια ευρώ ο κ. Αναστασίου είπε µεταξύ άλλων: «Εµείς πρέπει να οραµατιζόµαστε και να διεκδικούµε. Πιστεύουµε ειδικά για το προαστιακό πως είναι πολύ εύκολο να

γίνει. Όσο για το κολυµβητήριο δεν µας ενδιαφέρει που βρίσκονται οι δηµόσιες επενδύσεις. Είναι ανάγκη να γίνει για την αύξηση της απασχόλησης και την οικονοµική ενίσχυση της περιοχής». Ο κ. Αναστασίου είπε ότι οι πολίτες που ανέλαβαν αυτή τη πρωτοβουλία δεν προτείνουν συγκεκριµένη περιοχή για την κατασκευή του ενώ έθεσε χρονοδιάγραµµα µέχρι το 2014 λέγοντας ότι οι σχετικές µελέτες είναι σχεδόν έτοιµες και αν ξεκινήσουν οι συζητήσεις µεταξύ των αρµοδίων τότε θα βρεθούν και τα χρήµατα.

Κοινή απάντηση στη νέα τροµοκρατία Η επίθεση πριν λίγο καιρό στα γραφεία της Ν.∆. και σειρά άλλων επιθέσεων ξυπνούν µνήµες µιας τραυµατικής περιόδου που οι Έλληνες θέλουµε να ξεχάσουµε, της µεταπολιτευτικής τροµοκρατίας. Η πρώτη γενιά τροµοκρατών εξαρθρώθηκε όταν απώλεσε και τα τελευταία ίχνη πολιτικής και κοινωνικής νοµιµοποίησης και δεν επρόκειτο για µια απλή διαδικασία σε µια Ελλάδα που είχε βγει µέσα από ην επτάχρονη δικτατορία. Σήµερα οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές, η οικονοµική κρίση ισοπεδώνει την αξιοπιστία των κοµµάτων και υπάρχει ο κίνδυνος να κάµψει τις κοινωνικές αντιστάσεις στον τρόµο. Παράλληλα τα άκρα του πολιτικού µας συστήµατος φλερτάρουν. Είναι προφανές ότι µόνο η συγκρότηση ενός ευρύτερου µετώπου κατά του τρόµου µπορεί να είναι η απάντηση. Είναι εξίσου προφανές ότι σε αυτό το µέτωπο έχουν θέση όλες οι πολιτικές δυνάµεις που πιστεύουν στην δηµοκρατία. Όµως δεν χωρούν ούτε επικίνδυνα παιχνίδια πολιτικής εκµετάλλευσης ούτε προσχήµατα και διγλωσσία. Η χώρα τα έχει ήδη πληρώσει αρκετά. Γιάννης Ανασ. Κανέττης , Θήβα.


24 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

∆ΙΑΒΗΜΑ

«Πλήρωσε» τα λάθη…

Ήττα µε 2-1 ο Λεβαδειακός από Πανιώνιο

Τ

α λάθη στην αµυντική γραµµή «πλήρωσε» ο Λεβαδειακός και γνώρισε την ήττα µε 2-1 από τον Πανιώνιο στη Νέα Σµύρνη αλλά έχοντας τη διαφορά ασφαλείας παραµένει πάντα στην 5η προνοµιούχο θέση του βαθµολογικού πίνακα.

φάτσα µε το γκολ αλλά… κατάφερε να το χάσει, αφού προτίµησε να δώσει πάσα στον Βασιλείου που δεν περίµενε τέτοια ενέργεια από τον συµπαίκτη του. Αυτή ήταν κι η φάση που έφερε την εφαρµογή του νόµου του ποδοσφαίρου στη Νέα Σµύρνη. Στην επόµενη φάση, ο Σάµαρης εκτέλεσε µακρινό φάουλ, ο Κυριακίδης έκανε γκέλα ολκής κι ο Γουνδουλάκης που ακολουθούσε τη φάση πέτυχε το νικητήριο γκολ για την οµάδα της Νέας Σµύρνης.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν µε τον Σάµαρη στο 28* για να ισοφαρίσει ο Στέλιος Βασιλείου στο 43*. Αλλά στο 80* η ασταθής απόκρουση του Κυριακίδη έδωσε το δικαίωµα στον Γουνδουλάκη να πετύχει το 2-1. Το παιχνίδι στη Νέα Σµύρνη ξεκίνησε µε τον Πανιώνιο να είναι αρκετά καλός στη µεσαία γραµµή και τον Λεβαδειακό να έχει προβλήµατα. Ήταν εµφανής η έλλειψη των Κόρµπου και Μουλόπουλου από την οµάδα της Λιβαδειάς, µε τους Σάµαρη, Γουνδουλάκη και Παναγιωτούδη, που είχε πάρει τη θέση του Ανδράλα ο οποίος τραυµατίστηκε στο 7’, να αναλαµβάνουν τα ηνία στη µεσαία γραµ-

µή και να επιβάλουν την κυριαρχία της οµάδας του Ελευθερόπουλου. Οι «κυανέρυθροι» δεν είχαν τη µεγάλη φάση, αλλά κατάφεραν να µπουν µπροστά στο σκορ, λίγο πριν συµπληρωθεί µισή ώρα αγώνα. Στο 28’ ο Σάµαρης εκτέλεσε φάουλ, ο Κυριακίδης απέκρουσε και στην επαναφορά το σουτ του Παναγιωτούδη σταµάτησε στο δεξί δοκάρι του Λεβα-

δειακού. Ο Σάµαρης που παρακολουθούσε τη φάση είχε… οπλίσει και µε βολίδα άνοιξε το σκορ, αφιερώνοντας το γκολ του στη µητέρα του! Το προβάδισµα της οµάδας της Νέας Σµύρνης ωστόσο δεν κράτησε πολύ, αφού στο 42’, ο Βασιλείου έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ήταν ίσως η µοναδική στιγµή στο πρώτο µέρος που η οµάδα της Νέας Σµύρνης αδρά-

νησε, κι ο φορ του Λεβαδειακού µε πλασέ από το γύρισµα του Ροτζέριο ισοφάρισε µε το έβδοµο φετινό γκολ του στο πρωτάθληµα. Έχασε το… άχαστο, έφαγε το απίστευτο… Στο δεύτερο ηµίχρονο ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που πάταγε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Η οµάδα του Παράσχου είχε την κυριαρχία, προσπάθησε να απειλήσει µε τους Πόι και Βασι-

λείου όµως να µην βρίσκουν πεδίο δράσης προς την εστία του Περιστερίδη. Οι γηπεδούχοι έψαχναν την κόντρα µε την ταχύτητα του Αραβίδη αλλά δεν τα κατάφεραν, την ώρα που η καλύτερη ευκαιρία του µατς ήρθε για τους φιλοξενούµενους 12 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Ροτζέριο πέρασε στο 78’ όλο τον κόσµο έξω από την περιοχή του Περιστερίδη, βγήκε

Πανιώνιος (∆ηµήτρης Ελευθερόπουλος): Περιστερίδης, Κούρντι, Αυλωνίτης, Κοντοχρήστος, Τόσκας, Ανδράλας (6* Παναγιωτούδης), Σάµαρης, Γουνδουλάκης, Καµπάνταης (88* Καρτσάµπας), Αραβίδης, Ντούνης (69* Μενδρινός). Λεβαδειακός (Γιώργος Παράσχος): Κυριακίδης, Νικολακάκης (90* Μαχαίρας), Ροτζέριο, Λισγάρας, Ζησόπουλος, Βασιλείου, Χοσέµι, Ροµέου (85* Πινέ‹ρο), Πόι, Μεντί, Ακόστα (70* Μίλιεβιτς).

w ww . t a bl o i d . g r Γ ι α τ ί λ έ ε ι τ α π ρ ά γ µ α τ α µ ε τ ο ό ν ο µ ά τ ο υ ς ÌÐÁÑÄÙÓÁÓ Ë. ÁÈÇÍÙÍ 19 ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ 2268022956

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁÑÁÌÐÁÍÏÓ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ ÊÑÅÁÔÏÓ

ΜΟΝΑ∆Α ÐÁÑÏ×ÇΣ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ

×ÙÑÉÓ ÓÕÍÔÇÑÇÔÉÊÁ

PIT BULL SECURITY

Λουκάς Χριστοδούλου Σύµβουλος Ασφαλείας

Óýíèåóç: ÊñÝáò ÷ïéñéíü, áëÜôé, êáñõêåýìáôá.

ÁËÉÁÑÔÏÓ ÔÇË.:2268022364 - FAX:24195

ÏËÏ ÔÏ 24ÙÑÏ

Αρ. Κινητού: 6932.601612 6937.130337 6936.627227

e - mail: security_pitbull@hotmail.com ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÔÇË: 2268024157

Σε όλες τις περιοχές της Βοιωτίας

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ 827  

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ 827

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ 827  

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ 827

Advertisement