Page 1

Ικανοποιηµένος ο Κλ. Περγαντάς από την επανενεργοποίηση δράσεων του Κοιν. Ταµείου Σε τεχνική σύσκεψη για την επανενεργοποίηση των δράσεων Κοινωνικού Ταµείου στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου, στο Υπουργείο

Εργασίας, υπό τον υπουργό Γιάννη Βρούτση, συµµετείχε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς. Σελ. 2

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima.gr

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

www ÊÙÄÉÊÏÓ 5620

. d i a vi m a . g r

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 818 * ΕΤΟΣ 13 * ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 7 - T.K. 32100

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α * Τ.F: 2261027123 * e-mail: diavima@otenet.gr * ευρώ 0,30

ΣΥΡΙΖΑ: Προ<ποθέσεις για µια αριστερή διακυβέρνηση

Ανοικτή συγκέντρωση και συζήτηση µε θέµα την διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ / ΕΚΜ εν όψει της πανελλαδικής συνδιάσκεψης της παράταξης, διοργάνωσε η Τοπική Επιτροπή Λιβαδειάς στο Συνεδριακό Κέντρο της Κρύας µε οµιλητή το µέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού Παναγιώτη Ρήγα. Σελ. 5

Η συµβολή της τοπικής κοινωνίας

Στην απεξάρτηση

Ηµερίδα µε θέµα «Η συµβολή της τοπικής κοινωνίας στην απεξάρτηση και την κοινωνική ένταξη των εξαρτηµένων στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης» διοργάνωσαν στο Επιµελητήριο Βοιωτίας στη Λιβαδειά το παράρτηµα του Εθνικού Συµβουλίου Κατά των Ναρκωτικών και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοι-

νωνικής Υγείας. Οµιλητές ήταν ο δηµοσιογράφος και µέλος του ∆.Σ. του ΚΕΘΕΑ Κώστας Αρβανίτης, ο Κοινωνιολόγος Εγκληµατολόγος υπεύθυνος του τοµέα έρευνας του ΚΕΘΕΑ Γεράσιµος Παπαναστασάτος και ο Ψυχολόγος, δρ. Κοινωνικής Γεωγραφίας και πρόεδρος του ΕΣΥΝ Ηλίας Μιχαλαρέας. Σελ. 7

Με επιτυχία η 1η Επιστολή του Σωµατείου Έκθεση «Βοιωτία 2012» «Ένωση» προς το ΥΠΕΚΑ Σελ. 6

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η 1η Εµπορική, Ενεργειακή και Παραγωγική Έκθεση «Βοιωτία 2012» που διοργάνωσε η EXPO COM µε την υποστήριξη του Επιµελητηρίου Βοιωτίας στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιστροφής του αρνητικού κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα της ύφεσης, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΠ.Β. Παναγιώτης Αγνιάδης. Σελ. 3

Ψάχνετε υδραυλικό; Ο Γιάννης Τσούκου

Είναι εδώ: 6974878135

ΘΕΡΜΟ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ Φυσικό αέριο

www.foxmarket.gr


2 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

επικαιρότητα

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Ικανοποιηµένος ο Κλ. Περγαντάς από την επανενεργοποίηση δράσεων του Κοιν. Ταµείου

Σ

ε τεχνική σύσκεψη για την επανενεργοποίηση των δράσεων Κοινωνικού Ταµείου στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου, στο Υπουργείο Εργασίας, υπό τον υπουργό Γιάννη Βρούτση, συµµετείχε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς. Στη συνάντηση συµµετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Ιωάννης Μαχαιρίδης, οι γενικές γραµµατείς Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Καλλιόπη Γερακούδη (Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος) και Χριστιάνα Καλογήρου (Αιγαίου), ο γενικός γραµµατέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο-

λιτικής, Ιωάννης Σπιλάνης και η γενική γραµµατέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργα-

Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2012

σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Άννα ∆αλλαπόρτα. Οι δύο Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου έχουν καταταχθεί στην κατηγορία των περιφερειών µε κατά κεφαλήν εισόδηµα υψηλότερο του 75% του κοινοτικού µέσου όρου (Περιφέρειες στόχου 2) µε αποτέλεσα αρκετές δράσεις να τεθούν σε ανα-

στολή λόγω έλλειψης πόρων. Ωστόσο έπειτα από συντονισµένες ενέργειες των εµπλεκοµένων φορέων εξασφαλίστηκαν οι πόροι της χρηµατοδότησής τους. Ο Κλ. Περγαντάς αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του από την πολύ θετική εξέλιξη σηµείωσε ότι αισθάνεται δικαιωµένος που οι προσπάθειες

ΠΑΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ… ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ… … γιορτάζουµε για να µην χαθεί η ελπίδα από µας και το χαµόγελο από τα χείλη των παιδιών µας …

ΠΩΛΕΙΤΑΙ mercedes С 180 kompressor ασηµί, 1800cc, µε κλιµατισµό, σε άριστη κατάσταση, 60.000 χλµ, µοντέλο 2005, τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6973711334. ΠΩΛΕΙΤΑΙ suzuki wagon R λευκό, 1300сс, µοντέλο 2008 σε άριστη κατάσταση µε κλιµατισµό, radio cd και καινούργια λάστιχα. Τηλ. 6973711334.

Με το µήνυµα αυτό για τρίτη συνεχόµενη χρονιά ο Εµπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σας καλεί όλους: Πολιτιστικούς Συλλόγους , Αθλητικά Σωµατεία και Φορείς ,συναδέλφους εµπόρους ,πολίτες δηµότες της πόλης της Λιβαδειάς και όλους όσους θέλουν εθελοντικά να προσφέρουν στην φετινή διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων ‘’Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2012’’ την ∆ευτέρα 26Νοεµβριου 2012στις 6,30µ.µ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εµπορικού Συλλόγου στην Στρατηγού Ιωάννου 23. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ…ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ

H κωµωδία στην ελληνική θεατρογραφία δεν άφησε απ’ έξω ούτε την πολιτική σάτιρα. Tο έργο “...Eίσαι ό,τι δηλώσεις!” ανήκει κι αυτό στα θεατρικά έργα που διακωµωδούν και καυτηριάζουν, µε τα βέλη της σάτιρας, το τέρας του παλαιοκοµµατισµού και στιγµατίζει τα πολιτικά και κοινωνικά ήθη από την ίδρυση του ελεύθερου ελληνικού κράτους µέχρι σήµερα. Tα κόµµατα, µικρά ή µεγάλα, ήταν κατά βάθος αρχηγικά, χωρίς αρχές, ιδεολογία και προγράµµατα. Ήταν τα κόµµατα των κοµµαταρχών, και η βασική φροντίδα του κάθε κοµµατάρχη ήταν πρώτιστα το προσωπικό συµφέρον. Tα αρχηγικά αυτά κόµµατα µάλιστα, είχαν σαν ταµπέλα και την ταυτότητα των προστατών τους, οι οποίοι πίστευαν πως πρωταρχικό τους “καθήκον” ήταν η απροκάλυπτη παρέµβαση όχι µόνο στην πολιτική, αλλά και στις εκλογικές διαδικασίες.

έφεραν θετικό αποτέλεσµα και τόνισε: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντέδρασε άµεσα και δυναµικά στην ανακοίνωση της αναστολής των δράσεων Κοινωνικού Ταµείου στις Περιφέρειες στόχου 2. Σε στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και µετά από συνεχείς παρεµβάσεις µας καταφέραµε να βρούµε λύση στο σηµαντικό αυτό πρόβληµα που ανέκυψε». Καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης επεσήµανε: «Τώρα είµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι τα όλα τα προγράµµατα Κοινωνικού Ταµείου, µεταξύ των οποίων τα προγράµµατα της κοινωφελούς εργασίας, των ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες), των ΤΟΠΣΑ (Τοπικά σύµφωνα απασχόλησης) θα διεξαχθούν κανονικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 3

ΒΟΙΩΤΙΑ

Με επιτυχία η 1η Εµπορική Ενεργειακή και Παραγωγική Έκθεση «Βοιωτία 2012»

Μ

ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η 1η Εµπορική, Ενεργειακή και Παραγωγική Έκθεση «Βοιωτία 2012» που διοργάνωσε η EXPO COM µε την υποστήριξη του Επιµελητηρίου Βοιωτίας στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιστροφής του αρνητικού κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα της ύφεσης, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΠ.Β. Παναγιώτης Αγνιάδης. Τον αγιασµό τέλεσε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κκ. Γεώργιος, η έναρξη έγινε παρουσία του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας Σπύρου Ευσταθόπουλου ενώ παραβρέθηκαν πρόσωπα από την πολιτική, την αυτοδιοικητική, την επιχειρηµατική και την κοινωνική ζωή της Στερεάς Ελλάδας. Τον Περιφερειάρχη εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας κ. Γιώργος Μουλκιώτης ενώ χαιρετισµούς απεύθυναν οι παριστάµενοι ∆ήµαρχοι Λεβαδέων Νίκος Παπαγγελής, Θηβαίων Σπύρος Νικολάου και Ορχοµενού Κώστας Ξηρογιάννης. Παρόντες ήταν ακόµη ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας Νίκος Κουδούνης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Φθιώτιδας Αλέκος ∆ιαµαντάρας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Φωκίδας Γιώργος Γαζής, οι βουλευτές Βοιωτίας της Ν.∆. Ευάγγελος Μπασιάκος και Ανδρέας Κου-

τσούµπας, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος επισκεπτών. Ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Βοιωτίας και Γενικός Γραµµατέας της ΚΕΕΕ Παναγιώτης Αγνιάδης, τόνισε την µεγάλη σηµασία που είχε για την αλλαγή του κλίµατος το εγχείρηµα αυτής της διοργάνωσης, βήµα εξωστρέφειας για πολλές επιχειρήσεις παράλληλα ευχαρίστησε τους συνδριοργανωτές και τα στελέχη του ΕΠΒ που δούλεψαν µαζί τους για την επιτυχία της έκθεσης µε την καθοδήγηση του Οικονοµικού Επόπτη του ΕΠΒ Λουκά Παπαχαραλάµπους, όλους όσους συνέβαλλαν στην προσπάθεια, τους συµµετέχοντες, όσους παραβρέθηκαν στην τελετή έναρξης και τους επισκέπτες. «Όπως γνωρίζετε σε µια δύσκολη χρονιά για τη χώρα και ειδικά για τον επιχειρηµατικό κόσµο το Επιµελητήριο Βοιωτίας απέναντι στις αντιξοότητες και

το αρνητικό κλίµα της εποχής αποφάσισε να ξεκινήσει την προσπάθεια για την διοργάνωση µιας έκθεσης για την παρουσία όλης της σύγχρονης οικονοµικής φυσιογνωµίας του νοµού µας προσφέροντας στις επιχειρήσεις την στήριξη και την προβολή που τους αξίζει», σηµείωσε ο κ. Αγνιάδης. Και συνέχισε: «Πολλοί θεώρησαν την απόπειρα αυτή παρακινδυνευµένη για πολλούς λόγους µε βασικότερο την γενική ύφεση που ταλανίζει την ελληνική οικονοµία παράλληλα µε τοπικά προβλήµατα όπως η έλλειψη µόνιµου εκθεσιακού χώρου, σκέψεις και αµφιβολίες αν το πληθυσµιακό µέγεθος της Βοιωτίας είναι επαρκές για την ανάληψης τέτοιων σηµαντικών εκδηλώσεων» Ωστόσο όπως επεσήµανε η ανταπόκριση των επιχειρήσεων διέψευσε τις όποιες αµφιβολίες. «Πιστεύουµε ότι διοργανώνουµε µια επιτυχή έκθεση που µας ενθαρρύνει και για τα επόµενα βήµατα µας στις δύσκολες επιχειρηµατικές και όχι µόνο εποχές που έρχονται», είπε χαρακτηριστικά. Φιλοδοξία του ΕΠ.Β. είναι η έκθεση να καθιερωθεί σαν τόπος συνάντησης όλου του παραγωγικού κόσµου της περιφέρειας. «Πιστεύουµε ότι θα συµβάλει στον εκσυγχρονισµό, την ανταγωνιστική ανάπτυξη και την ενδυνάµωση των επιχειρήσεων µέσα από την δυναµική προσβολή των παραγόµενων και εµπορευόµενων προ~όντων»,

σηµείωσε ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου και κάλεσε σε συστράτευση στην προσπάθεια ανάδειξης και προβολής των προ~όντων της Βοιωτίας και της ευρύτερης περιοχής. «Καλούµαστε να αγνοήσουµε και να αφήσουµε πίσω λάθη, αστοχίες και περιοριστικές αγκυλώσεις και να βάλουµε την ώρα σε τροχιά συλλογικής ανάπτυξης και προόδου. Ο µόνος δρόµος γι΄ αυτό είναι η συνέργια, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η συναντίληψη για ένα καλύτερο αύριο για µια καλύτερη κοινωνία», κατέληξε ο κ. Αγνιάδης. Ο ΓΓ βιοµηχανίας Σπύρος Ευσταθόπουλος αφού µετέφερε τους χαιρετισµούς του υπουργού Αθανάσιου Σκορδά αναφέρθηκε στην σηµασία της έκθεσης αλλά και τους στόχους της κυβέρνησης. «Η έκθεση µε την συµµετοχή περίπου 50 εκθετών και τις παράλληλες εκδηλώσεις νοµίζω ότι πετυχαίνει τους στόχους για ανατροφοδότηση των εκθετών και επισκεπτών µε φρέσκιες ιδέες και νέες πρακτικές στηρίζοντας την αγορά και την επιχειρηµατικότητα, προβάλλοντας παράλληλα την οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής καθώς και τα νέα προ~όντα», είπε µεταξύ άλλων. Σύµφωνα µε τον κ. Ευσταθόπουλο που επεσήµανε ότι «πρόκειται για µια µεγάλη προσφορά προς το καταναλωτικό κοινό και τους επιχειρηµατίες» η οικονοµίας για να βγει από την κρίση «χεριάζατε να γίνει ανταγωνιστική, εξωστρεφής, φιλική στην επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία. Να στραφεί δηλαδή στην παραγωγή και την παραγωγικότητα». Όσο για το κράτος «οφείλει να κάνει δύο πράγµατα, αφενός να άρει όλα τα εµπόδια και τις στρεβλώσεις για τον ανταγωνισµό και αφετέρου να δηµιουργήσει εκείνες τις υποδοµές και εκείνες τις συνθήκες που µπορούν να στηρίξουν και να υποστηρίξουν την επι-

χειρηµατικότητα». Αναφερόµενος στις παρεµβάσεις της κυβέρνησης υπογράµµισε ότι την περασµένη εβδοµάδα «ανακοινώσε πολύ συγκεκριµένα µέτρα σε σχέση µε το Ελληνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης που στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις» και πρόσθεσε: «Με την παρέµβαση της κυβέρνησης ξεµπλόκαραν περίπου 700 εκ. ευρώ ώστε να διατεθούν για κεφάλαιο κίνησης µε χαµηλά επιτόκια και γίνεται αναδιάρθρωση για τα παλαιότερα δάνεια µε παράταση για την αποπληρωµή τους κατά δύο χρόνια για όλες τις περιπτώσεις και ενεργών και καταγγελµένων δανείων. Επιπλέον δροµολογήσαµε ένα πρόγραµµα εγγυήσεων για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών. Επίσης η κυβέρνηση απλοποίησε την

διαδικασία αδειοδότησης για µια σειρά από τεχνικά επαγγέλµατα». Η έκθεση που παρουσίασε µεγάλο ενδιαφέρον φιλοξενήθηκε στο χώρο του εργοστασίου της UNICOT, στη διασταύρωση του δρόµου Λιβαδειάς- Θήβας και παρέµεινε ανοιχτή µέχρι τις 26 Νοεµβρίου. Στόχοι µεταξύ άλλων ήτανι η ανάδειξη και την προβολή της οικονοµικής δραστηριότητας της Βοιωτίας, τόνωση της αγοράς από τις εµπορικές συµφωνίες, η γνωριµία µε νέα προ~όντα των επιχειρήσεων, η αύξηση της τουριστικής κίνησης από την προσέλευση και διακίνηση εµπορικών αντιπροσώπων και επισκεπτών, η στήριξη του επιχειρείν που αποτελεί µοχλό για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη της ιδέας της επιχειρηµατικότητας.


4 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Με λαµπρότητα γιόρτασε η Λιβαδειά τα Εισόδια της Θεοτόκου

Μ

ε λαµπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη η Λιβαδειά γιόρτασε την Τετάρτη τα Εισόδια της Θεοτόκου µε µεγάλη συµµετοχή των πιστών στις λατρευτικές εκδηλώσεις παρά τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Την παραµονή της εορτής στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου Λιβαδειάς, χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος ο οποίος έτυχε θερµής υποδοχή. Στον πανηγυρικό εσπερινό παρέστησαν συµπροσευχόµενοι, ο Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας και οι Επίσκοποι Αβύδου κ. Κύριλλος και ∆ιαυλείας κ. Γαβριήλ. «Να ζητήσουµε από την Παναγία, να µας βοηθήσει να αλλάξουµε µυαλό και να κάνουµε όσα µας έχει διδάξει ο κύριος», σηµείωσε µεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος στο κήρυγµά του και σε άλλο σηµείο τόνισε: «Να ξεχά-

σουµε λοιπόν τα αξιώµατα µας και να µην έχουµε αλαζονεία, γιατί αυτή η αλαζονεία µας ταλαιπώρησε και µας ταλαιπωρεί». Καταλήγοντας ο κ. Ιερώνυµος πρόσθεσε: «∆εν πρέπει να απελπιζόµαστε, θα ξεπεράσουµε την κρίση. Ως λαός έχουµε περάσει και περισσότερα, αλλά τα καταφέραµε και ξεπεράσαµε τις δυσκολίες». Ανήµερα της εορτής στο Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας Γεώργιου, παρουσία εκ-

προσώπων των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών τελέσθηκε η θεία δοξολογία ενώ η περιφορά της εικόνας λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης περιορίστηκε γύρο από την εκκλησία. Στις δηλώσεις του Μητροπολίτη και των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης κυριάρχησαν οι ευχές για έξοδο της χώρας από την κρίση. «Εορτάζουµε σήµερα τα Εισόδια της Θεοτόκου, τιµούµε την πολιούχο της Λιβαδειάς, της αρχοντοπούλας της Ρούµελης. Τιµούµε εκείνη που έφερε τη σωτηρία και τη

γαλήνη στους ανθρώπους», είπε ο κ. Γεώργιος και πρόσθεσε: «Ο φετινός εορτασµός όµως είναι µέσα σε µια ατµόσφαιρα πολύ δύσκολη που συνεχώς αυξάνεται η αγωνία, που συνεχώς οι άνεργοι πολλαπλασιάζονται. Για αυτό λοιπόν σήµερα που βιώνουµε όλοι τα επακόλουθα της κρίσης είναι µια ευκαιρία να δούµε την δική µας ευθύνη και αναφορά µε τον Θεό και τον συνάνθρωπο και να κάνουµε το βήµα που πρέπει. Η αγάπη της Θεοτόκου για την ανθρωπότητα δείχνει το χρέος

της αγάπης όλων µας για εκείνους που είναι δίπλα µας και υποφέρουν και έχουν την ανάγκη της στήριξης. Χρόνια πολλά υγεία δύναµη και προπαντός κουράγιο και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο για το οποίο πρέπει να αγωνιστούµε γιατί χωρίς τη δική µας συµβολή δεν πρόκειται να αλλάξει η ατµόσφαιρα που επικρατεί». Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Μουλκιώτης αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους πρόσθεσε: «Θα θέλαµε αυτή η µέρα να είναι µε χαµόγελο αλλά είναι µε περίσκε-

ψη, µε θλίψη. Πρέπει µε αλληλεγγύη και µε αισιοδοξία να αντιµετωπίσουµε το µέλλον, δεν γίνεται διαφορετικά. Με οµόνοια και οµοψυχία πιστεύω ότι θα βρούµε το δρόµο της Ελλάδας της δηµιουργίας και της αναγέννησης». Τέλος ο δήµαρχος Λεβαδέων δήλωσε: «Είναι ηµέρα χαράς για τη Λιβαδειά και την ευρύτερη περιοχή. Εύχοµαι σε όλους χρόνια πολλά. Εύχοµαι επίσης του χρόνου οι συνθήκες να είναι πολύ καλύτερες για όλους και κυρίως για την πατρίδα µας».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούµε τα κείµενα των φίλων της εφηµερίδας που αποστέλλονται προς δηµοσίευση να µην υπερβαίνουν τις 150 λέξεις. Λόγω ύλης ο χώρος είναι περιορισµένος. Μεγαλύτερα κείµενα θα δηµοσιεύονται µόνο µετά από συνεννόηση µε την διεύθυνση του «∆».

΄΄ÄÉÁÂÇÌÁ´´ ÅÄÑÁ

: ËÉÂÁÄÅÉÁ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 7- Τ.Κ. 32100

ÔÇË/FAX : 22610.27123 ÊÉÍ

: 6978.324.327

mail

: diavima@otenet.gr

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ - ÓÁÔÉÑÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÔÅÑÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ ÉäéïêôÞôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ & ÓÉÁ Ï.Å. Eêäüôçò - Ä/íôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ Áñ÷éóõíôÜêôçò : ÃéÜííçò Ìðáñäþóáò Åêôýðùóç :΄΄ÁÖÏÉ Ð. ×ÏÕÔÆÏÕÌÇ ÅÐÅ΄΄ *ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÉÄÉÙÔÙÍ: 30 Åõñþ *ÍÐ- ÏÑÃ/ÌÙÍ êôë : 200 Åõñþ Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá äåí åêöñÜæïõí êáô' áíÜãêç ôçí åöçìåñßäá. ÅðéôñÝðåôáé ç áíáäçìïóßåõóç ìüíï ìå ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç.

Ôï ´´ÄÉÁÂÇÌÁ´´ éäñýèçêå áðü ôïí ÃéÜííç Ìðáñäþóá τον ÉáíïõÜñéï ôïõ 2000


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 5

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ∆ηµιουργούµε τις προeποθέσεις για µια αριστερή διακυβέρνηση της χώρας

Α

νοικτή συγκέντρωση και συζήτηση µε θέµα την διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ / ΕΚΜ εν όψει της πανελλαδικής συνδιάσκεψης της παράταξης, διοργάνωσε η Τοπική Επιτροπή Λιβαδειάς στο Συνεδριακό Κέντρο της Κρύας µε οµιλητή το µέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού Παναγιώτη Ρήγα. «Οι διαδικασίες στις οποίες βρίσκεται σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπούν στο να δηµιουργηθούν οι προποθέσεις αυτές ώστε στη συνδιάσκεψη του κόµµατος να συγκροτηθεί µια ενιαία φωνή που θα αποτελέσει τη δύναµη του ελληνικού λαού για την ανατροπή αυτής της πολιτικής µε τα αντιλα~κά, τα βάρβαρα και απάνθρωπα µέτρα που εφαρµόζουν σήµερα οι µνηµονιακές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια», σηµείωσε ο βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Γιάννης Σταθάς. «Γίνεται µια προσπάθεια να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ µε καλύτερες δοµές, µε καλύτερο τρόπο. Είναι µια προσπάθεια που δεν αποτελεί µόνο χρέος στην αριστερά και την ιστορία της. Είναι χρέος προς όλη την ελληνική κοινωνία, προς τον λαό που βασανίζεται αυτή τη στιγµή, που πλήττεται από τις µνηµονιακές πολιτι-

κές και από την τρο~κανή κυβέρνηση», δήλωσε µεταξύ άλλων ο κ. Ρήγας και πρόσθεσε: «Είναι µια προσπάθεια αλλαγής του τοπίου στην κοινωνία που ζούµε και νοµίζω ότι αυτή στιγµή θα έρθει πολύ γρήγορα γιατί ο λαός δεν µπορεί άλλο να υποφέρει αυτή τη κατάσταση» Όπως έκανε γνωστό η συµµετοχή των πολιτών στις διαδικασίες που έχουν ανοίξει είναι µεγάλη. «Είναι πολλοί αυτοί που στρέφουν τα µάτια τους και την ελπίδα τους προς τον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Προχωράµε στην συνδιάσκεψη µε συµµετοχή της κοινωνίας σ’ ένα ανοιχτό δηµοκρατικό κόµµα τα της αριστεράς που το επόµενο διάστηµα θα αντιπαρατεθεί µε τις πολιτικές που ασκούνται από την τρι-

κοµµατική κυβέρννηση της Ν.∆. του ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ». Αναφερόµενος ο Π. Ρήγας στο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη έχει αναλυθεί τόνισε ότι συµπυκνώνεται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά. «Στην κατάργηση της λογικής του µνηµονίου, όλων των µνηµονιακών πολιτικών, στην αναδιαπραγµάτευση της δανειακής σύµβασης και κυρίως στην προώθηση της λογικής της παραγωγική ανασυγκρότησης της χώρας η οποία δεν µπορεί αν προχωρήσει µε αυτούς που όλο το προηγούµενο διάστηµα οδήγησαν σε κατάρρευση την ελληνιή κοινωνία», κατέληξε. «Μπαίνουµε στην πορεία για την συνδιάσκεψη για την ίδρυση του κόµµατος. Στη Βοιωτία Έχουµε προχωρήσει σε εγγραφές δεκά-

δων νέων µελλών. Σήµερα συζητάµε την διακήρυξη µε κατάθεση προτάσεων και εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη των αντιπροσώπων. Πιστεύουµε οτι ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να δηµιουργήσει ένα µαζικό αριστερό λα~κό κόµµα προκειµένου να έχει τη δύναµη µέσα και έξω από την βουλή για να αντιπαλέψει την κυβερνητική πολιτική και να δηµιουργήσει τις προποθέσεις για µια αριστερή διακυβέρνηση της χώρας», σηµείωσε εκ µέρους της Τ.Ε. ο Νίκος Θηβαίος. Απάντηση Θηβαίου σε Καράµπελα ε την ευκαιρία ο Ν. Θηβαίος απάντησε και στα όσα είπε ο βουλευτής Βοιωτίας της Ν.∆. Γιάννης Καράµπελας για τον Αλέξη Τσίπρα µε αφορµή την επίσκεψή ου στη ΛΑΡΚΟ. «Ο κ. Καράµπελας είναι απ΄ ότι φαίνεται και αυτός µέλος της γκρίζας σχολής του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Κεδίκογλου και αξίζει τον κόπο πέρα από αυτές τι χαριτοµενιές και τους αστε~σµούς που χάνουν τη λογική τους σε τελευταία ανάλυση να µας πει γιατί πρέπει να πουληθεί µια κερδοφόρα βιοµηχανία, η ΛΑΡΚΟ, µια επιχείρηση εθνικής

Μ

και στρατηγικής σηµασίας κόντρα στη θέληση των εργαζοµένων, κόντρα στη θέληση της τοπικής κοινωνίας. Αν κάνει τον κόπο να εξηγήσει αυτό ίσως µπορέσουµε να καταλάβουµε και τα άλλα που είπε για τον Α. Τσίπρα» είπε ο κ. Θηβαίος. Και κατέληξε: «Πρέπει όµως να δηλώσουµε µε αφορµή αυτά που είπε για το καταληψία Τσίπρα οτι αυτά να

πάει να τα πει στους εργαζόµενους του δήµου Λιβαδειάς και της περιφέρειας τους σηµερινούς πραγµατικούς αγωνιστές, καταληψίες και απεργούς, να τους πει γιατί πριν από 10 µέρες στη Βουλή ψήφισε να απολυθούν και µετά ας βγει στο δρόµο και να κάνει αυτά τα σχόλια. Λυπάµαι αλλά φαίνεται ότι το θράσος ορισµένων δεν έχει όρια».

Αντιπροσωπεία του ∆ήµου Ορχοµενού στο Φανάρι για την χειροτονία του π. Αθηναγόρα Χρυσάνη σε Μητροπολίτη Κυδωνιών

Μ

ια µεγάλη τιµή για ένα ΑΞΙΟ τέκνο του τόπου µας. Ο Ορχοµένιος π. Αθηναγόρας Χρυσάνης (από δεξιά προς τα αριστερά) αµέσως µετά την χειροτονία του σε Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Κυδωνιών. Πλαισιώνεται από τον Γενικό Πρόξενο της Ελληνικής Κυβέρνησης στην Κωνσταντινούπολη κ. Νίκο Μαθιουδάκη, τον ∆ήµαρχο Ορχοµενού κ. Κώστα Ξηρογιάννη και τον Εκπρόσωπο των µειονοτικών ιδρυµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βακουφίων στην Άγκυρα κ. Παντελή Βίγκα. Ύστερα από την αναγγελία της ανάδειξης του συµπολίτη µας π. Αθηναγόρα Χρυσάνη σε Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Κυδωνιών, αντιπροσωπεία του ∆ήµου Ορχοµενού αποτελούµενη από τον ∆ήµαρχο κ. Κώστα Ξηρογιάννη και τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο – ∆ηµοσιογράφο κ. Λάµπρο Ρόδη επισκέφθηκαν την έδρα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντιπόλεως και Νέας Ρώµης, το Φανάρι και παρευρέθηκαν στις επίσηµες εκδηλώσεις για την ενθρόνιση του το διήµερο 18 και 19 Νοεµβρίου 2012. Η αντιπροσωπεία του ∆ήµου Ορχοµενού συναντήθηκε µε τους εκδροµείς – προσκυνητές της πόλης µας που είχαν ήδη καταφθάσει στην Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία µε το ταξιδιωτικό γραφείο Agelinas Travel µε επικεφαλή τους ιερείς π. Χαράλαµπο Χατζηχαραλάµπους και π. Ηλία Παπούλια. Όλοι µαζί παρακολούθησαν τον

Αρχιερατικό Εσπερινό την παραµονή της ενθρόνισης στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και δέχθηκαν την ευλογία του Οικουµενικού Πατριάρχη κκ. Βαρθολοµαίου. Την εποµένη, από νωρίς το πρωί παρακολούθησαν την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Φανάρι και την χειροτονία του Ορχοµένιου Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτη Κυδωνιών κκ. Αθηναγόρα, στην οποία χοροστάτησε ο Οικουµενικός Πατριάρχης κκ. Βαρθολοµαίος, ο Βοιωτός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κκ. Ιερώνυµος Β`, ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κκ. Γεώργιος ενώ µεταξύ άλλων συµµετείχε και ο ιερέας της Παναγίας της Σκριπούς π. Χαράλαµπος. Παρόντες στην λαµπρή αλλά ιδιαίτερα λιτή τελετή ήταν ακόµη ο Γενικός Πρόξενος της

Ελληνικής Κυβέρνησης στην Κωνσταντινούπολη κ. Νίκος Μαθιουδάκης, ο Εκπρόσωπος των µειονοτικών ιδρυµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βακουφίων στην Άγκυρα, πρόεδρος της Κοινότητος Παναγίας Κουµαριωτίσσης στο Νεοχώρι του Βοσπόρου και πρόεδρος του Συνδέσµου Αποφοίτων Ζωγραφείου κ. Παντελής Βίγκας, πολλοί Αρχιερείς από τις Νέες Χώρες και την Εκκλησίας της Ελλάδας, οι κατά σάρκα συγγενείς του, ο Ηγούµενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Λουκά του Στειριώτη, ο εφηµέριος του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου – Μεγάλης Παναγίας Θηβών π. Γεώργιος Τουλουµάκος, ιεροµόναχοι, κ.α. Αµέσως µετά, στην Αίθουσα του Οικουµενικού Θρόνου, οι κκ. Βαρθολοµαίος, Ιερώνυµος και Γεώργιος µαζί µε τον νεοεκλεγέντα κκ. Αθηναγόρα δεξιώθηκαν τους επί-

σηµους προσκεκληµένους ενώ ακολούθησε γεύµα σε γνωστό ξενοδοχείο στην θάλασσα του Μαρµαρά. Ανάµεσα στις πολλές του υποχρεώσεις, ο Σεβασµιότατος κκ. Αθηναγόρας βρήκε το χρόνο και συνάντησε ιδιαίτερα τους συµπολίτες του , όπου σε µια σεµνή τελετή τόσο ο ∆ήµαρχος κ. Κώστας Ξηρογιάννης όσο και π. Χαράλαµπος του απέδωσαν αναµνηστικά δώρα. Γεµάτος ταπεινότητα αλλά µεγάλη χαρά και συγκίνηση ο Ορχοµένιος Επίσκοπος ευχαρίστησε όλους για την αγάπη τους ενώ έστειλε και τα χαιρετίσµατα του και σε εκείνους που δεν µπόρεσαν να παραστούν στο Φανάρι και ευχήθηκε «καλή αντάµωση» στον Ορχοµενό. «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που ένας δικός µας άνθρωπος, ο π. Αθηναγόρας Χρυσάνης έλαβε τον τρίτο βαθµό της Ιεροσύνης και τον καµαρώνουµε Επίσκοπο Κυδωνιών στο Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωσταντινουπόλεως. Προσωπικά αλλά και εκ µέρους όλων των Ορχοµενίων του εύχοµαι να είναι πάντοτε ΑΞΙΟΣ της Αρχιεροσύνης του, µακροηµέρευση και δύναµη στο έργο του. Τον περιµένουµε να τον υποδεχθούµε µε τις ανάλογες τιµές στον τόπο που τον ανέθρεψε και τον αγαπά. Του εύχοµαι υγεία και να µην ξεχνά στις προσευχές του» δήλωσε σχετικά ο ∆ήµαρχος Ορχοµενού κ. Κώστας Ξηρογιάννης. Φωτο Νίκος Μαγγίνας


6 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τη δράση «Γνωρίζω ένα Ροµπότ», του ΣΕΚ Λιβαδειάς

Μ

ια ακόµα πρωτοβουλία ανέλαβε το Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Λιβαδειάς το οποίο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα. Το ΣΕΚ αυτή τη φορά µέσω του προγράµµατος «Γνωρίζω ένα ροµπότ» ανέλαβε να φέρει σε επαφή τους µαθητές µε την συγκεκριµένη επιστήµη στο πλαίσιο του µαθήµατος των φυσικών επιστηµών. «Σύµφωνα µε το πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΣΕΚ Λιβαδειάς για το σχολικό έτος 2012-2013, καθιερώνεται η ηµέρα «Γνωρίζω ένα Ροµπότ». Έτσι κάθε Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Λιβαδειάς και της ευρύτερης περιοχής µπορεί σε συνεννόηση µε τη διεύθυνση του Κέντρου να προγραµµατίσει εκπαιδευτική επίσκεψη. Οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για τις τεχνολογίες

των ροµπότ, να γνωρίσουν από κοντά ένα µικρό ροµπότ, και να προγραµµατίσουν το µικρό ροµπότ ώστε να εκτελεί εντολές τους», επεσήµα-

νε ο διευθυντής του ΣΕΚ Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης. Όπως σηµείωσε ο εκπαιδευτικός του ΣΕΚ – ΕΠΑΛ Λιβαδειάς Σωτή-

ρης Σιαµανδρούρας η δράση «αφορά µαθητές της 5ης και 6ης τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων ώστε τα παιδιά να έχουν µια πρώτη εµπειρία µε

ένα ροµπότ και την λειτουργία και την χρήση του». Πρόσθεσε επίσης ότι σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας

Εκπαίδευσης τα δηµοτικά σχολεία της Βοιωτίας µπορούν να προγραµµατίσουν επισκέψεις µέχρι το τέλος ΜαLου ενώ ήδη από την πρώτη µέρα υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον. «Επισκεφθήκαµε το ΣΕΚ στο πλαίσιο της δράσης «Γνωρίζω ένα ροµπότ» που παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον. Οι µαθητές έχουν ανάγκη από προγράµµατα µε βιωµατικό στοιχείο. Οι φυσικές επιστήµες είναι από τα αγαπηµένα τους µαθήµατα και δείχνουν ενδιαφέρον σε οτι έχει σχέση µε αυτές και γι΄ αυτό το συγκεκριµένο πρόγραµµα τα έχει ενθουσιάσει», είπε µεταξύ άλλων η εκπαιδευτικός του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λιβαδειάς Ευσταθία Μαυροειδή.

Επιστολή του Σωµατείου «Ένωση» προς το ΥΠΕΚΑ

Ε

πιστολή προς το ΥΠΕΚΑ απέστειλε το Σωµατείο Εργαζοµένων στην Αλουµίνιον «Ένωση» µε την οποία απαντά αφενός σε ερώτηση που κατάθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αθανάσιος Πετράκος και Ευγενία Ουζουνίδου σχετικά µε το τιµολογιακό καθεστώς της ∆ΕΗ προς την επιχείρηση και αφετέρου προβάλει σχετικά στοιχεία αντικρούοντας τις απόψεις περί ευνοƒκής µεταχείρισης. «Είναι γνωστό ότι ο όµιλος Μυτιληναίου είχε πάρει άδεια αυτοπαραγωγού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας (ΣΗΘ). Ο Κ. Φώλιας µετέτρεψε την άδεια σε παραγωγού και έδωσε το δικαίωµα να πουλά την ενέργεια που παράγει προς 55 ευρώ /mwh και να αγοράζει την ενέργεια που καταναλώνει προς 40,7 ευρώ /mwh. Στην συνέχεια η κ. Μπιρµπίλη µετέτρεψε την άδεια από ΣΗΘ σε ΣΗΘΥΑ την οποία η Ε.Ε. εξοµοιώνει µε τις ΑΠΕ. Ο κ. Παπακωνσταντίνου έκανε δώρο στον όµιλο Μυτιληναίου το άρθρο 197 του Ν. 4001/2011 δίνοντας το δικαίωµα ολόκληρη παραγωγή των 340 mw να εκλαµβάνεται ως ΑΠΕ και να αγοράζεται προνοµιακά µε τελικό κέρδος για τον όµιλο πάνω από 50 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο», αναφέρουν µεταξύ άλλων οι δύο βουλευτές. Και καταλήγοντας ερωτούν την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αν

«θα καταργηθεί το άρθρο 197 του Ν. 4001/2011 σύµφωνα µε το οποίο ο όµιλος Μυτιληναίου ωφελείται πάνω από 50 εκ. ευρώ ετησίως σε βάρος της ∆ΕΗ, του ΛΑΓΗΕ και των Ελλήνων Καταναλωτών» και γιατί «δεν αυτό-τροφοδοτείται µε ρεύµα από την ΣΗΘ το εργοστάσιο του Αλουµινίου µε δεδοµένο ότι αυτός ήταν ο λόγος κατασκευής της (ΣΗΘ), ώστε να διασφαλιστούν και οι θέσεις εργασίας των εργαζοµένων στην Αλουµίνιο Ελλάδος και ταυτοχρόνως να µην ζηµιώνεται η ∆ΕΗ». Από την πλευρά του το Σωµατείο των εργαζοµένων την Αλουµίνιον αναφέρει: «Η επίκαιρη ερώτηση βουλευτή για δήθεν «χαριστικές» ρυθµίσεις υπέρ του Οµίλου Μυτιληναίος µας γεµίζει απογοήτευση και αγανάκτηση, πρώτον γιατί στηρίζεται σε ανακριβή δηµοσιεύµατα και δεύτερον και σηµαντικότερο γιατί µέσα από αυτή ουσιαστικά ζητείται το κλείσιµο του Αλουµινίου (µε την προτεινόµενη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ∆ΕΗ)». Και προσθέτει:

«Αλήθεια τι επιδιώκεται και ποιο µπορεί να είναι το όφελος από το κλείσιµο µιας επιχείρησης που απασχολεί άµεσα περισσότερους από 1.500 εργαζοµένους, αποτελεί τη βασικότερη πηγή εσόδων για µια ολόκληρη Ελληνική επαρχία, ενισχύει την Εθνική οικονοµία και µε τις προσπάθειες και των εργαζοµένων µπορεί ακόµα και στέκεται ανταγωνιστικά µέσα στο ιδιαίτερα δύσκολο Ελληνικό αλλά και διεθνές οικονοµικό περιβάλλον». Παράλληλα θεωρεί υποχρέωσή του να αποκαταστήσει την αλήθεια όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά και επισηµαίνει ότι «η Αλουµίνιον δεν αγόρασε ποτέ από τη ∆ΕΗ ρεύµα σε τιµή «κάτω του κόστους» και «η ∆ΕΗ δεν ζηµιώθηκε και δεν ζηµιώνεται από την Αλουµίνιον» ούτε «επιδοτείται» µε ειδική ρύθµιση χρέωσης γιατί «όπως είναι γνωστό από το 2008 τα τιµολόγια Υψηλής Τάσης (Α150) απελευθερώθηκαν µετά από υπουργική απόφαση στην οποία όµως ρητά αναφέρεται ότι η τιµολόγηση θα πρέπει να καθορίζεται µετά

από διαπραγµατεύσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, διαδικασία η οποία δεν τηρήθηκε από την ∆ΕΗ». Θυµίζει επίσης ότι «µε βάση την απόφαση αυτή η Αλουµίνιον ήδη βρίσκεται σε διαιτησία µε τη ∆ΕΗ για να καθοριστεί η τιµολόγηση και να λήξει η εκκρεµότητα που υπάρχει» και σηµειώνει: «Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι και οι δυο πλευρές (∆ΕΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ) έχουν δεσµευτεί ότι θα αποδεχτούν και θα σεβαστούν την απόφαση της διαιτησίας». Το Σωµατείο αναφέρει ακόµα ότι οι διατάξεις του ΥΠΕΚΑ που αφορούν τη µετατροπή της άδειας ΣΗΘ σε ΣΗΘΥΑ, είναι απόλυτα σύµφωνες µε τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. «Θεωρούµε αν µη τι άλλο παράλογο το να θεωρεί κανείς ότι οι κοινοτικές οδηγίες είναι «φωτογραφικές» και ότι δηµιουργούνται στοχευµένα υπέρ µιας ελληνικής εταιρείας, ειδικά όταν η µονάδα στην οποία αναφέρονται (ΣΗΘ) λειτουργεί επί τέσσερα χρόνια δοκιµαστικά και µάλιστα µε ζηµιά, περιµένοντας πότε θα «ξεκολλήσει» η αδειοδότηση από τη γραφειοκρατία», συνεχίζει. Σύµφωνα µε το Σωµατείο «το πιο παράλογο και εξοργιστικό όµως είναι το να αποτελεί µονίµως η Αλουµίνιον τον αποδιοποµπαίο τράγο για όλα τα ελλείµµατα της αγοράς και να εµφανίζεται «εντέχνως» µε επιλεκτικές και διαστρεβλωµένες

διαρροές στα ΜΜΕ ότι φταίει αποκλειστικά για την «τρύπα» σε ∆ΕΗ και ΛΑΓΗΕ». Στη συνέχεια θέτει τα εξής ερωτήµατα τα οποία όπως υπογραµµίζει «παραµένουν σταθερά, πραγµατικά και δεν αλλάζουν µε βάση επικοινωνιακές σκοπιµότητες»: Με την προτεινόµενη παύση λειτουργίας της Αλουµίνιον επιλύονται τα οικονοµικά προβλήµατα της ∆ΕΗ ή µήπως στην πραγµατικότητα δηµιουργούνται περισσότερα; Υπάρχει εναλλακτική λύση στην απασχόληση των. 1500 εργαζοµένων της Αλουµίνιον Α.Ε. σε µια αγορά που η ανεργία αυξάνεται καθηµερινώς; Η ανεργία και η επακόλουθη εξαθλίωση είναι το µέλλον που αξίζει σε µας και τις οικογένειές µας; Και τέλος «δεν αφορά και δεν ενδιαφέρει κανέναν η σηµαντική απώλεια εσόδων για τη χώρα µας από την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας;». Το ενδιαφέρον του Σωµατείου και των εργαζοµένων είναι «να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του εργοστασίου προς όφελος των εργαζοµένων, της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονοµίας» και γι αυτό καλεί το υπουργείο και όλους τους εµπλεκόµενους να πάρουν ξεκάθαρη θέση, «να σκεφτούν σοβαρά το µέλλον και να συµβάλουν στην εξεύρεση µιας οριστικής και δίκαιης λύσης».


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 7

ΒΟΙΩΤΙΑ

Η συµβολή της τοπικής κοινωνίας στην απεξάρτηση

Η

µερίδα µε θέµα «Η συµβολή της τοπικής κοινωνίας στην απεξάρτηση και την κοινωνική ένταξη των εξαρτηµένων στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης» διοργάνωσαν στο Επιµελητήριο Βοιωτίας στη Λιβαδειά το παράρτηµα του Εθνικού Συµβουλίου Κατά των Ναρκωτικών και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Οµιλητές ήταν ο δηµοσιογράφος και µέλος του ∆.Σ. του ΚΕΘΕΑ Κώστας Αρβανίτης, ο Κοινωνιολόγος Εγκληµατολόγος υπεύθυνος του τοµέα έρευνας του ΚΕΘΕΑ Γεράσιµος Παπαναστασάτος και ο Ψυχολόγος, δρ. Κοινωνικής Γεωγραφίας και πρόεδρος του ΕΣΥΝ Ηλίας Μιχαλαρέας. «Η πόλη είναι πρωτοπόρα και στέλνει ένα µήνυµα και για τις άλλες πόλεις της χώρας. Ήρθαµε εδώ και βρήκαµε µια έτοιµη κατάσταση, µια δουλειά ετών από το παράρτηµα Βοιωτίας του Εθνικού Συµβουλίου κατά των ναρκωτικών και τους φορείς του νοµού», σηµείωσε ο Κ. Αρβανίτης και πρόσθεσε: «Η πόλη και οι πολίτες είναι εδώ. Το ΚΕΘΕΑ µε την εµπειρία του, την τεχνογνωσία του και µε τη δράση του και θα ενισχύσει και θα υλοποιήσει το όραµα που έχουν οι πολίτες της Λιβαδειάς, δηλαδή το κέντρο άµεσης παρέµβαση και βεβαίως µετά έχουµε δικαίωµα ακόµα στην Ελλάδα να ονειρευόµαστε- την δηµιουργία ενός στεγνού προγράµµατος απεξάρτησης». Σχολιάζοντας την στάση της πολιτείας που δεν επιδεικνύει το απαιτούµενο ενδιαφέρον επεσήµανε: «Η πολιτεία έχει µεγάλο θέµα όχι µόνο µε το ΚΕΘΕΑ αλλά και γενικότερα µε την κοινωνία. Το ΚΕΘΕΑ πάντως έχει τους ανθρώπους, έχει την κοινωνία, τις συµµαχίες του δηλαδή και γι αυτό κερδίζει τις µάχες. Εµείς πιστεύουµε στην ανάσταση και το αποδεικνύουµε καθηµερινά, Τα µέλη που έρχονται στα

θεραπευτικά προγράµµατα ξαναµπαίνουν στη ζωή αλλά αλλάζουν τα πράγµατα και διεκδικούν. Αυτή τη µάχη θα την κερδίσουµε είµαι βέβαιος γι΄ αυτό». Όσο για την απουσία του δηµάρχου Λιβαδειάς Νίκου Παπαγγελή ο κ. Αρβανίτης αφού αναφέρθηκε σε όσους άλλους παραβρέθηκαν δεν την άφησε ασχολίαστη. Μάλιστα µεταξύ άλλων µε τη φράση «δήµαρχε δεν µας τα πες καλά» στην εκποµπή του την επόµενη το πρωί έθιξε το θέµα λέγοντας ότι αν δεν µπορούσε ο ίδιος να παραβρεθεί στην εκδήλωση θα µπορούσε τουλάχιστον να είχε στείλει έναν αντιδήµαρχο. Στη σηµαντική προσπάθεια του ΕΣΥΝ και των τοπικών φορέων αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Γ. Παπαναστασάτος. «Η προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει οι φορείς της περιοχής και κυρίως η συσπείρωση της τοπικής κοινωνάς είναι τέτοια που διαµορφώνει την ανάγκη να ακουστεί κατ αρχήν η συγκριµένη πρόταση του ΕΣΥΝ. Η παρουσία µας εδώ που δεν είναι η πρώτη αλλά αποτελεί συνέχεια συναντήσεων µε τους φορείς και την τοπική κοινωνία είναι εκείνο που εγγυάται την έναρξη µιας συστηµατικότερης διαδικασίας ανάπτυξης ενός δικτύου υπηρεσιών που αφορούν στην απεξάρτηση», είπε ο κ. Παπαναστασάτος και συµπλήρωσε: «Το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο της συµµαχίας του µε την τοπική κοινωνία η οποία είναι ο

πρωταγωνιστής σε αυτή τη περίπτωση βρίσκεται στην διαδικασία διαχείρισης της ευθύνης µε τρόπο συστηµατικό, σοβαρό και επιστηµονικά έγκυρο για να οργανώσει τα βήµατα µιας όχι σύντοµης πορείας αλλά πάντως σταθερής. Στη σηµασία της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του παρατήµατος Βοιωτίας του ΕΣΥΝ Θανάσης Γουργιώτης ενώ ο Πέτρος Αρκουµάνης τόνισε την ανάγκη στήριξης της προσπάθειας για την επίτευξη του στόχου για στεγνό πρόγραµµα απεξάρτησης. «Η ηµερίδα έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από τα προβλήµατα µε τα ναρκωτικά. Η µεγάλη συµµετοχή του κόσµου και η παρουσία των φορέων του νοµού δείχνει ότι υπάρχει µεγάλη στήριξη για τους στόχους που έχουµε βάλει ως ΕΣΥΝ και κυρίως για τη δηµιουργία στεγνού θεραπευτικού προγράµµατος», υπογράµµισε ο κ. Γουργιώτης. Αφού έδωσε έµφαση στα θετικά αποτελέσµατα της συνεργασίας µε το ΚΕΘΕΑ και άλλες θεραπευτικές κοινότητες και σε τοπικό επίπεδο κυρίως µε το Κέντρο Πρόληψης στη Βοιωτία κατέληξε: «Αυτή τη στιγµή αυτό που γίνεται στη Βοιωτία δεν γίνεται αλλού. Έχουµε υποχρέωση όλοι να στηρίξουµε την προσπάθεια που γίνεται και θα την στηρίξουµε». Ο κ. Αρκουµάνης δήλωσε σχετικά: «Πλέον είναι

ορατή η δυνατότητα της δηµιουργίας στεγνού προγράµµατος απεξάρτησης στο νοµό και πρώτα απ΄ όλα η λειτουργία ενός συµβουλευτικού σταθµού. Αυτό βέβαια απαιτεί µια συνεχή προσπάθεια. ∆εν είναι κάτι στάσιµο. Υπάρχει µια δυναµική που αν στηριχτεί ο στόχος θα πραγµατοποιηθεί». Από την πλευρά του Κέντρου Πρόληψης Βοιωτίας η Γιούλη Λιανού µίλησε για την «µεγάλη προσπάθεια που κάνει το ΕΣΥΝ για να λειτουργήσει συµβουλευτικός σταθµός και θεραπευτική κοινότητα» αλλά και

για την σηµαντική δράση που αναπτύσσει το Κέντρο «Εµείς ως κέντρο πρόληψης είχαµε εντοπίσει αυτή την ανάγκη από την αρχή της λειτουργίας µας εδώ και 15 χρόνια. Είµαστε δίπλα στον αγώνα του ΕΣΥΝ γιατί από µόνη της η πρόληψη, ή από µόνη της η θεραπεία ή από µόνη της η καταστολή δεν µπορεί να φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα», σηµείωσε η κ. Λιανού. «Τους τελευταίους δύο µήνες εκπαιδεύσαµε πάνω από 100 εκπαιδευτικούς και θα αρχίσουµε προγράµµατα πρόληψης σε δηµοτικά και γυµνά-

σια», είπε και τόνισε ότι τα προβλήµατα στο νοµό είναι πολλά και αρκετοί πολίτες απευθύνονται στο Κέντρο για στήριξη σε θέµατα ναρκωτικών και αλκοόλ αλλά και για σειρά διαφόρων θεµάτων ψυχικής υγείας. Συνδιοργανωτές της ηµερίδας ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, το Επιµελητήριο Βοιωτίας, οι δήµοι Θήβας και Αλιάρτου, ο Ιατρικός Σύλλογος Λιβαδειάς, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Λιβαδειάς, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λιβαδειάς, ο ΑΚΟΛ και η ΑΕΛ. Γ.ΜΠ.


8 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Ολίγη αναρµοδιότητα αλλά µεγάλη ταλαιπωρία στη ∆ΕΗ Λιβαδειάς Α ντιµέτωποι µε την ταλαιπωρία έρχονται καθηµερινά εκατοντάδες Λειβαδίτες νέοι αλλά κυρίως ηλικιωµένοι αφού για να πληρώσουν το λογαριασµό της ∆ΕΗ και το «χαράτσι» είναι αναγκασµένοι να περιµένουν µε τις ώρες στο πεζοδρόµιο ακόµα και µε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Λόγω έλλειψης προσωπικού δεν διατίθενται πολλά ταµεία για την εξυπηρέτησή τους ενώ την ίδια στιγµή ο χώρος που βρίσκονται τα ταµεία είµαι πολύ µικρός µε αποτέλεσµα να να περιµένουν απ΄ έξω αφού όπως σηµειώνει και ο διευθυντής της υπηρεσίας αν όλοι αυτοί µπούν µέσα θα «σκάσουν». «Αποτελεί προσβολή για έναν άνθρωπο αυτή η κατάσταση. Μας έχουν

«πατήσει». Επιτρέπετε δυόµιση ώρες να περιµένουµε µέσα στη βροχή» τόνισε ένας ηλικιωµένος που περίµενε να έρθει η σειρά του για να µπει στο κτήριο της ∆ΕΗ για να πληρώσει.

«Ένα ταµείο εξυπηρετεί όλον αυτόν τον κόσµο και περιµένουν 100 άνθρωποι στο πεζοδρόµιο» πρόσθεσε ένας άλλος. Ένας τρίτος φανερά κουρασµένος µας λέει: «Ταλαιπωρούµε από το

Σε αντεπίθεση για µια ακόµα φορά κάλεσε το ΠΑΜΕ από τη Λιβαδειά

Μ

ε αφορµή τις εξελίξεις στον χώρο των ΟΤΑ οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ στο δηµόσιο πραγµατοποίησαν σύσκεψη στη Λιβαδειά καλώντας τα λαƒκά στρώµατα σε αντεπίθεση.

«Πήραµε αυτή τη πρωτοβουλία διότι θεωρούµε ότι όπως ενιαία είναι η επίθεση στα δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων έτσι ενιαία πρέπει να την αντιµετωπίσουµε», τόνισε µεταξύ άλλων η Λιάνα Καραβασίλη Και πρόσθεσε: «Η διαφοροποίησή µας έγκειται στο ότι δεν τρέφουµε καµία αυταπάτη ότι συνδικαλιστικά µπορούµε να λύσουµε το πρόβληµα που έχει ανακύψει αλλά γνωρίζουµε πολύ καλά ότι είναι θέµα καθαρά πολιτικό και ότι είναι ζήτηµα στρατηγικής σηµασίας για την Ευρωπα~κή Ένωση. Είναι ο διακηρυγµένος στόχος του Καλλικράτη για µικρότερο και ευέλικτο κράτος. Αυτό περνάει µέσα από

απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις». Το µέλος της ΠΟΕ ∆ΕΥΑ Θύµιος Τσέτσος αναφέρθηκε στο πρόβληµα και κάλεσε όλους τους εργαζόµενους σε αγώνες για µια άλλη πολιτική. «Αγωνιζόµαστε για να έχει δουλειά όλος ο κόσµος, δουλειά µόνιµη και σταθερή», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: τονίζοντας οτι «η ανάπτυξη που υπόσχεται το κεφάλαιο προποθέτει την ιδιωτικοποίηση των τοµέων της κοινωνικής πολιτικής» Παράλληλα επεσήµανε οτι αυτού του είδους η ανάπτυξη «όχι µόνο δεν θα φέρει δουλειές στα λα~κά στρώµατα αλλά αντίθετα θα

αφαιρέσει µε την ένια ότι οι εργοδότες στους συγκεκριµένους τοµείς µε λιγότερα εργατικά χέρια θα ξεζουµίζουν τον κόσµο για µεγαλύτερη κερδοφορία». Σύµφωνα µε τον Θ. Τσέτσο «για να υπάρχει δουλειά πρέπει να αγωνιστούν όλοι οι εργαζόµενοι για µια άλλη πολιτική που θα έχει επίκεντρο τον εργαζόµενο άνθρωπο και τις ανάγκες του». Καταλήγοντας ο κ. Τσέτσος κάλεσε όλους τους εργαζόµενους «τα λα~κά στρώµατα σαν µια γροθιά» να ενδιαφερθούν, «να αντεπιτεθούν και να παλέψουν για αυτή την ανάπτυξη που µόνο µέσα από την λα~κή εξουσία µπορεί να υπάρξει».

πρωί. Περίµενα στην Τράπεζα και τώρα εδώ, µέσα στη βροχή». Κάποιοι νεότεροι προσπαθούσαν να αντιµετωπίσουν την κατάσταση µε χιούµορ, «αν δεν προλάβουµε σήµερα, τουλά-

χιστον αύριο να µας µοιράσουν οµπρέλες», έλεγαν αλλά ταυτόχρονα αναρωτιόντουσαν ποιος θα πληρώσει το χαµένο µεροκάµατο. «Χαιρετίσµατα στην εξουσία, περιµένω στην

ουρά, στην βροχή για να τους πληρώσω το χαράτσι σα δε ντρέπονται», και «Από το κάποτε στο Τεπελένι» φτάσαµε στο «πως καταντήσαµε λοχία» ήταν κάποια ακόµα χαρακτηριστικά σχόλια. Από την πλευρά του ο διευθυντής Κώστας ΜωραLτης δήλωνε ολίγον… αναρµόδιος κάνοντας παράλληλα γνωστό ότι λειτουργεί µόνο ένα ταµείο γιατί λείπουν µε άδεια δύο υπάλληλοι και ότι στο… τριώροφο κτήριο δεν υπάρχει χώρος για τους πολίτες που στέκονται µε τις ώρες στη βροχή για να πληρώσουν, αν φυσικά προλάβουν και δεν κλείσει το ταµείο… Να σηµειωθεί ωστόσο ότι το πρόβληµα δεν παρουσιάστηκε µόνο την Πέµπτη αλλά παρατηρείται εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα.


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 9

free style

FREE STYLE «Σοβαρές παρενέργειες» η έκθεση σε φως τη νύχτα Για το µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας του, ο άνθρωπος ξυπνούσε την αυγή και έπεφτε για ύπνο µε το ηλιοβασίλεµα. Ύστερα όµως ήρθε ο γλόµπος, η τηλεόραση και οι υπολογιστές. Έρευνα του Πανεπιστηµίου Τζον Χόπκινς σε πειραµατόζωα έρχεται τώρα να προστεθεί στις ενδείξεις για τις παρενέργειες της ζωής µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες: η έκθεση στο φως στη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι αυξάνει τα επίπεδα µιας ορµόνης του στρες, η οποία µε τη σειρά της µπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη και µαθησιακές δυσκολίες. Η µελέτη, η οποία δηµοσιεύεται στο βρετανικό περιοδικό Nature, αφορά τα εξειδικευµένα κύτταρα του αµφιβληστροειδή τα οποία αντιλαµβάνονται το φως και βοηθούν στη ρύθµιση του βιολογικού ρολογιού.

Τα κύτταρα αυτά, γνωστά ως γάγγλια ipRGC, δεν σχετίζονται µε τη λειτουργία της όρασης, ωστόσο είναι γνωστό ότι επικοινωνούν µε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται µε τη διάθεση, τη µνήµη και τη µάθηση. Οι ερευνητές γνώριζαν εξάλλου ορισµένοι άνθρωποι εµφανίζουν τη λεγόµενη εποχική κατάθλιψη λόγω της µειωµένης διάρκειας της ηµέρας το χειµώνα. Ορισµένοι από τους ασθενείς αυτούς βελτιώνονται µάλιστα µε φωτοθεραπεία σε συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας. Η µελέτη του Τζον Χόπκινς πραγµατοποιήθηκε σε ποντίκια, ωστόσο οι ερευνητές εκτιµούν ότι τα συµπεράσµατα ισχύουν και στον άνθρωπο, αφού τα γάγγλια ipRGC είναι σχεδόν ίδια και στα δύο είδη. Ο Σάµερ Χάταρ και οι συνεργάτες του υποχρέωσαν τα πειραµατόζωα

να ζουν έναν αφύσικο κύκλο που αποτελείται από 3,5 ώρες φωτός και άλλες τόσες σκότους. Προηγούµενα πειράµατα είχαν δείξει ότι ο κύκλος αυτός δεν επηρεάζει τους κύκλους ύπνου-εγρήγορσης στα ποντίκια, ωστόσο η νέα µελέτη αποκάλυψε άλλες παρενέργειες. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης, της κύριας ορµόνης που εκκρίνει ο οργανισµός σε συνθήκες στρες. Και οι συµπεριφορικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα πειραµατόζωα εµφάνιζαν τα συµπτώµατα κατάθλιψης που είναι γνωστό ότι µπορούν να προκαλέσουν τα αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης: τα ζώα έπαψαν να ενδιαφέρονται για λιχουδιές όπως η ζάχαρη, κινούνταν λιγότερο και δεν πλησίαζαν νέα αντικείµενα που τοποθετούνταν στο κλουβί τους, όπως έκαναν τα πειραµατόζωα στην

οµάδα ελέγχου. Επιπλέον, τα πειραµατόζωα παρουσίαζαν προβλήµατα µνήµης και µάθησης, όπως διαπιστώθηκε µε τα στάνταρτ τεστ για την εκτίµηση αυτών των λειτουργιών. Οι ερευνητές επισηµαίνουν, τέλος, ότι η χορήγηση ενός αντικαταθλιπτικού µετρίασε τα συµπτώµατα κατάθλιψης και διαταραχών της µνήµης, ένδειξη που συνηγορεί στην υπόθεση ότι τα προβλήµατα µνήµης οφείλονταν στην κατάθλιψη. Ακόµα, τονίζουν ότι τα συµπτώµατα είναι πιθα-

νό να εµφανίζονται στον άνθρωπο ακόµα και σε χαµηλά επίπεδα νυχτερινού φωτισµού. «∆εν λέω ότι πρέπει να καθόµαστε στο απόλυτο σκοτάδι, συνιστώ όµως να ανάβουµε λιγότερες λάµπες και ν α χρησιµοποιούµε λιγότερο έντονους γλόµπους» λέει ο ∆ρ Χάταρ. Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει επίσης ότι τα γάγγλια ipRGC είναι ευαίσθητα στα µήκη κύµατος του µπλε φωτός, οπότε οι θερµές λάµπες (που εκπέµπουν κοκκινωπό φως) είναι πιθανό να µετριάζουν το πρόβληµα.

O Άινσταlν και τα ατοµικά ρολόγια Η θεωρία της Γενικής Σχετικότητας και τα ατοµικά ρολόγια υψηλής ακρίβειας σύντοµα θα επιτρέπουν στους γεωλόγους να χαρτογραφούν το υπέδαφος σε µεγάλα βάθη, εκτιµούν ερευνητές στην Ελβετία. Η νέα προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός ότι ο χρόνος τρέχει πιο αργά όταν η δύναµη της βαρύτητας αυξάνεται -ένα φαινόµενο που ονοµάζεται «βαρυτική διαστολή του χωροχρόνου» και αποτελεί βασικό συµπέρασµα της Γενικής Σχετικότητας του Α‡νστάιν, η οποία περιγράφει τη δοµή του χωροχρόνου. Αυτό σηµαίνει ότι, αν κανείς συγχρονίσει δύο ρολόγια µεγάλης ακρίβειας, και στη συνέχεια κατεβάσει το ένα από αυτά στο φρεάτιο µιας γεώτρησης, το ρολόι στην επιφάνειας θα πηγαίνει µπροστά σε σχέση µε το ρολόι στο υπέδαφος, το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο της Γης και εποµένως δέχεται ισχυρότερη βαρυτική έλξη. Αυτός, εξάλλου, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι δορυφόροι του GPS είναι εξοπλισµένοι µε ατοµικά ρολόγια και συνυπολογίζουν τα σχετικιστικά φαινόµενα ώστε να δίνουν ακριβές στίγ-

µα. Πλέον, η ακρίβεια των ατοµικών ρολογιών έχει φτάσει τα επίπεδα που απαιτούνται για να παρατηρηθεί το φαινόµενο στη Γη: «Το 2010, ατοµικά ρολόγια υπερυψηλής ακρίβειας µέτρησαν τη διαφορά του χρόνου ανάµεσά τους, µε το ένα ρολόι να βρίσκεται τοποθετηµένο 33 εκατοστά πάνω από το άλλο» αναφέρει η Ρουξάντρα Μπονταρέσκου, επικεφαλής των ερευνητών στη Ζυρίχη. Εκτιµά µάλιστα ότι η µέτρηση της χρονικής διαφοράς ανάµεσα σε δύο ρολόγια µε υψοµετρική διαφορά µόλις ενός εκατοστού «βρίσκεται εντός των ορίων της τεχνολογίας των ατοµικών ρολογιών». Η ιδέα είναι ότι οι γεωλόγοι θα συγχρονίζουν δύο ρολόγια στο επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας και στη συνέχεια θα µεταφέρουν το ένα από αυτά στο έδαφος της περιοχής που θέλουν να µελετήσουν. Οι τυχόν διαφορές στο ρυθµό του χρόνου θα αποκάλυπταν τι κρύβεται στο υπέδαφος αυτής της περιοχής. Αν για παράδειγµα το υπέδαφος κρύβει τον άδειο χώρο µιας µεγάλης σπηλιάς, το βαρυτικό πεδίο θα είναι τοπικά

πιο ασθενές, οπότε το ρολόι πάνω από τη σπηλιά θα τρέχει πιο γρήγορα. Αν αντίθετα κρύβεται στο υπέδαφος ένα µεγάλο κοίτασµα σιδήρου, ο οποίος έχει µεγάλη ειδική µάζα και αυξάνει τοπικά τη βαρύτητα, ο χρόνος θα τρέχει ελαφρώς πιο αργά. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ερευνητών, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν στο Geophysical Journal International, ατοµικά ρολόγια υψηλής ακρίβειας, τα οποία µπορούν να δείξουν τη χρονική διαφορά ανάµεσα σε δύο σηµεία µε υψοµετρική

διαφορά ενός εκατοστού, θα µπορούσαν να εντοπίσουν µια σφαιρική δοµή µε διάµετρο 1,5 χιλιοµέτρου θαµµένη σε βάθος δύο χιλιοµέτρων. Για να γίνει αυτό, όµως, η διαφορά στην πυκνότητα της σφαίρας και των γύρω υλικών θα πρέπει να υπερβαίνει το 20%. Τα υπερ-ακριβή ατοµικά ρολόγια στα οποία αναφέρεται η µελέτη είναι αρκετά ογκώδη, στο µέλλον όµως θα µπορούσαν να µικρύνουν αρκετά ώστε να χρησιµοποιηθούν σε έρευνες πεδίου.


10 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΥΤΑ ΚΑΙ... Το αλκοόλ στην εγκυµοσύνη Ένα ή δύο ποτηράκια κρασί την εβδοµάδα στη διάρκεια της κυήσεως µπορεί να έχουν επιπτώσεις στον δείκτη νοηµοσύνης του αγέννητου µωρού σας, προειδοποιούν βρετανοί επιστήµονες. Εξετάζοντας το IQ 4.000 παιδιών και συγκρίνοντάς το µε την κατανάλωση αλκοόλ των µητέρων τους κατά την εγκυµοσύνη, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η έστω και µέτρια πρόσληψη αλκοόλ το επηρέαζε αρνητικά. Οι ειδικοί από τα πανεπιστήµια της Οξφόρδης και του Μπρίστολ που εκπόνησαν τη µελέτη, λένε πως η διαφορά που βρήκαν ενισχύει την ανάγκη για αποφυγή του αλκοόλ από τις εγκύους. Οι προγενέστερες µελέτες που έχουν διερευνήσει το θέµα «αλκοόλ, εγκυµοσύνη και µωρό» είχαν αντικρουόµενα ευρήµατα - εν πολλοίς επειδή είναι πολύ δύσκολο να αποµονωθεί η επίδραση κάθε πιθανού παράγοντα που θα µπορούσε να συµβάλλει στην όποια παρατηρούµενη διαφορά. Η νέα µελέτη, όµως, η οποία δηµοσιεύεται στην επιθεώρηση «PLoS One», απέφυγε αυτό τον σκόπελο, περιοριζόµενη στην εξέταση µόνον των γονιδίων που σχετίζονται µε

τον µεταβολισµό του αλκοόλ. Το συµπέρασµά της ήταν ότι τέσσερις γενετικές µεταλλαγές στα γονίδια αυτά, οι οποίες εντοπίσθηκαν στα παιδιά και στις µητέρες τους, σχετίζονται ισχυρά µε τον χαµηλότερο δείκτη νοηµοσύνης στην ηλικία των 8 ετών. Κατά µέσον όρο, το IQ των παιδιών ήταν κατά σχεδόν 2 µονάδες χαµηλότερο ανά κάθε µία µεταλλαγή που έφεραν. Η συσχέτιση αυτή, όµως, βρέθηκε µόνον µεταξύ των παιδιών των οποίων οι µητέρες έπιναν 1 έως 6 ποτά την εβδοµάδα κατά τη διάρκεια της κυήσεως - και όχι σε όσα είχαν γεννηθεί από γυναίκες οι οποίες δεν κατανάλωσαν καθόλου αλκοόλ εν όσω ήσαν έγκυοι.

Οι ερευνητές επισηµαίνουν πως, µολονότι η µελέτη τους δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας-αποτελέσµατος, ο τρόπος που την διεξήγαγαν υποδηλώνει ισχυρά ότι η έκθεση των παιδιών στο αλκοόλ κατά την ενδοµήτριο ζωή είναι η αιτία της διαφοράς στον δείκτη νοηµοσύνης τους. «Κάθε γυναίκα θα αποφασίσει µόνη της εάν θα πιει ή δεν πιει κατά την εγκυµοσύνη – εµείς απλώς παραθέτουµε τα στοιχεία», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής ερευνητής δρ Ρον Γκρέι, από την Εθνική Μονάδα Περιγεννητικής Επιδηµιολογίας (NPEU) του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης. «Θα συνιστούσα, όµως, στις εγκύους να αποφεύγουν το αλκοόλ. Γιατί να το ρισκάρουν;».

Προλάβετε την απιστία µε ένα... ψέκασµα! Ένας γρήγορος ψεκασµός µε την ορµόνη ωκυτοκίνη, γνωστής ως η ορµόνη της αγάπης, φαίνεται ότι εµποδίζει τους άνδρες που είναι ήδη δεσµευµένοι από το να πλησιάσουν µια άλλη γυναίκα που βρίσκουν ελκυστική. Η ωκυτοκίνη, παράγεται στον οργανισµό και έχει συσχετιστεί µε αισθήµατα αγάπης και εµπιστοσύνης, ενώ εκκρίνεται και κατά τη διάρκεια του θηλασµού. Οι Γερµανοί ερευνητές από το Πανεπιστήµιο της Βόννης χορήγησαν είτε ρινικό σπρέι ωκυτοκίνης είτε εικονικό ρινικό σπρέι σε 86 ετεροφυλόφιλους άνδρες µέσου όρου ηλικίας 25 ετών. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι άνδρες που είχαν

Κατά µάνα κατά κύρη… Η ηλικία που η µητέρα µιας γυναίκας µπήκε στην εµµηνόπαυση µπορεί να αποτελέσει παράγοντα που καθορίζει τη γονιµότητά της, σύµφωνα µε έρευνα ∆ανών ερευνητών. Οι γυναίκες των οποίων οι µητέρες µπήκαν νωρίς στην εµµηνόπαυση έχουν µικρότερο απόθεµα ωαρίων στις ωοθήκες τους σε σύγκριση µε τις γυναίκες των οποίων οι µητέρες µπήκαν αργότερα στην εµµηνόπαυση, σύµφωνα µε τους ίδιους επιστήµονες. Οι γυναίκες µε λιγότερα ωάρια έχουν και µειωµένες πιθανότητες σύλληψης. Η εν λόγω έρευνα έγινε σε 527 γυναίκες ηλικίας 20-40 ετών και τα αποτελέσµατά της δηµοσιεύθηκαν στο επιστηµονικό έν-

τυπο «Human Reproduction». Οι ερευνητές βασίστηκαν στις µετρήσεις δύο ορµονών (ΑΜΗ και AFC), οι οποίες αντικατοπτρίζουν το απόθεµα ωαρίων µιας γυναίκας. ∆ιαπίστωσαν ότι οι τιµές των δύο αυτών ορµονών µειώνονταν µε πιο γρήγορο ρυθµό στις γυναίκες των οποίων οι µητέρες είχαν µπει στην εµµηνόπαυση πριν από τα

45 τους συγκριτικά µε εκείνες που µπήκαν στην εµµηνόπαυση µετά τα 55. Ο ρυθµός µείωσης των ορµονών ήταν 8,6% κάθε χρόνο για τις γυναίκες των οποίων οι µητέρες µπήκαν νωρίς στην εµµηνόπαυση, 6,8% για εκείνες των οποίων οι µητέρες µπήκαν µεταξύ της ηλικίας των 45 και 55 ετών και 4,2% για εκείνες των οποίων οι µητέρες µπήκαν στην εµµηνόπαυση µετά τα 55.

Μαύρο τσάι: προλαµβάνει τον διαβήτη Στις χώρες όπου η κατά κεφαλήν κατανάλωση µαύρου τσαγιού είναι υψηλή, η συχνότητα εµφάνισης διαβήτη τύπου 2 είναι µικρότερη, συγκριτικά µε τις χώρες όπου η κατανάλωση µαύρου τσαγιού είναι χαµηλότερη. Το συµπέρασµα αυτό βασίζεται σε µαθηµατική ανάλυση στοιχείων από 50 χώρες και δηµοσιεύθηκε online στο site της «British Medical Journal». Ο διεθνής επιπολασµός του διαβήτη έχει εξαπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες και η ∆ιεθνής Ένωση για τον ∆ιαβήτη

(International Diabetes Federation) εκτιµά ότι ο αριθµός των πασχόντων θα ανέλθει από 285 εκατοµµύρια το 2010 σε 438 εκατοµµύρια το 2030. Με βάση τη µαθηµατική ανάλυση που δηµοσιεύθηκε στην BMJ Open, η Ιρλανδία βρίσκεται στην

κορυφή των καταναλωτών µαύρου τσαγιού µε περισσότερο από δύο κιλά τσαγιού κατ’ άτοµο τον χρόνο, ενώ ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία και η Τουρκία. Στη βάση της λίστας είναι η Νότιος Κορέα, η Βραζιλία, η Κίνα, το Μαρόκο και το Μεξικό.

Νέοι: αλκοόλ πριν από την έξοδο;

δεσµό και είχαν λάβει το ρινικό σπρέι ωκυτοκίνης κρατούσαν µεγαλύτερη απόσταση από τις γυναίκες ερευνήτριες που τους πλησίαζαν δήθεν για τους σκοπούς της έρευνας, συγκριτικά µε εκείνους που πήραν την εικονική θεραπεία.

Σύµφωνα µε την έρευνα, η ορµόνη δεν φάνηκε να δρα στους εργένηδες ούτε και µεταξύ ανδρών, δηλαδή δεν επηρέασε την απόσταση που κρατούσε ένας άνδρας από έναν άλλον. Η έρευνα δηµοσιεύθηκε στο «Journal of Neuroscience».

Πολλοί νέοι άνθρωποι συνηθίζουν να πίνουν αλκοόλ στο σπίτι πριν από την προγραµµατισµένη έξοδό τους για ποτό. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, αυτή η πρακτική έχει ως αποτέλεσµα να πίνουν σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα αλκοόλ σε σύγκριση µε όσους δεν την εφαρµόζουν. Η έρευνα διεξήχθη στην Ελβετία και προσθέτει νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά στους κινδύνους του να ξεκινά να πίνει κάποιος αλκοόλ από το σπίτι µε σκοπό να συνεχίσει αργό-

τερα την κατανάλωση σε ένα µπαρ. Οι ειδικοί µελέτησαν 183 νεαρούς ενήλικες µέσου όρου ηλικίας 23 ετών επί πέντε εβδοµάδες. Παρατήρησαν ότι εκείνοι που έπιναν πριν από την έξοδό τους κατανάλωναν κατά µέσο όρο 7,1 ποτά το βράδυ συγκριτικά µε εκείνους που δεν έπιναν πριν από την έξοδό τους, οι οποίοι κατανάλωναν κατά µέσο όρο 4,2 ποτά. Οι ερευνητές, επίσης, επιβεβαίωσαν τα συµπεράσµατα προηγούµενων µελετών, σύµφωνα µε τα οποία τα hangover και η

απώλεια των αισθήσεων ήταν πιο συχνά σε όσους είχαν ξεκινήσει το ποτό από νωρίς στο σπίτι. Η έρευνα δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό έντυπο «Alcoholism: Clinical & Experimental Research».


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 11

ΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΑΝ The Velopresso: Ένα εσπρέσο µπαρ σε ποδήλατο!

Οι τρεις µεγάλες αγάπες τους -καφές, ποδηλασία και αειφορία- ενέπνευσαν δύο φοιτητές της σχολής Royal College of Art στο Λονδίνο να δηµιουργήσουν ένα κινητό εσπρέσο µπαρ, που θυµίζει εν πολλοίς τους παλιούς παγωτατζήδες της γειτονιάς, λατρεµένους µικρών και µεγάλων. Το µοναδικό «The Velopresso» λειτουργεί αποκλειστικά µε την κίνηση των πεντάλ, ενώ το άλεσµα του καφέ αλλά και το ζέσταµα του νερού γίνονται µόνο µε την… ποδηλασία. Η πρωτοποριακή δηµιουργία των φοιτητών έχει ήδη κερδίσει το βραβείο Deutsche Bank 2012 (Design), ενώ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο διαγωνισµό Design Pininfarina 2012. Μόλις πέντε δευτερόλεπτα πεντάλ στο τρίκυκλο είναι αρκετά για να αλέσουν έναν διπλό εσπρέσο, ενώ ένας µικρός βραστήρας ζεσταίνει παράλληλα το νερό και τον ατµό, τροφοδοτώντας τη µηχανή εσπρέσο. Αρωµατικός καφές, άριστη φυσική κατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος είναι τα βασικά στοιχεία που απολαµβάνουν στο έπακρο οι δύο σχεδιαστές, ενώ οι λάτρεις του εσπρέσο έχουν έναν ακόµη λόγο για τον απολαµβάνουν πιο συχνά.

Το ιδιαίτερο γράψιµο του ντα Βίντσι! Τον Λεονάρντο ντα Βίντσι τον γνωρίζουν όλοι ως έναν από τους καλύτερους ζωγράφους του κόσµου, είτε αρέσκονται στην τέχνη είτε όχι. Τα έργα του προκαλούν εντύπωση αλλά και προβληµατίζουν, ενώ κοσµούν µουσεία και µνηµεία του κόσµου. Κάποιοι γνωρίζουν, επίσης, ότι υπήρξε άριστος εφευρέτης, ενώ οι ανακαλύψεις του κρίθηκαν από τους επιστήµονες ότι ήταν «πολύ µπροστά από την εποχή τους». Παιδί-θαύµα, µεγαλοφυVα ή απλώς φιλοµαθής; Γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας, βιολόγος, µηχανικός και πολλά ακόµη. Αυτό ήταν ο Ντα Βίντσι. Μια ιδιοφυVα της εποχής του, και όχι µόνο! Και για όσους δεν αποδέχτηκαν την πολυσχιδή προσωπικότητά του… µάλλον εξωγήινοι τον είχαν απαγάγει(!), επειδή υπάρχει ένα κενό στη βιογραφία του σχετικά µε τα πρώτα χρόνια της

ζωής του! Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι υπήρξε µυστικοπαθής στη ζωή του, και ειδικότερα στις σηµειώσεις του. Τι σηµαίνει αυτό; Όσο «ξεκάθαρα» ζωγράφιζε τα πορτρέτα του αλλά και τις διάσηµες θρησκευτικές σκηνές του τόσο «ακαταλαβίστικα» ήταν τα κείµενά του. Περίεργα γράµµατα, φράσεις ακατανόητες κάτω από σχήµατα και σχέδια βρέθηκαν στις σηµειώσεις του. Και πριν σκεφτεί ο καθένας ότι χρησιµοποιούσε κάποια άγνωστη γλώσσα, η

Καλή σας όρεξη... Υλικά: 2 φύλλα σφολιάτας 1 στήθος κοτόπουλο Μπεσαµέλ 2 κουταλιές βιτάµ 3 κουταλιές αλεύρι 2 φλιτζάνια γάλα 1 αυγό 2 κουταλιές Φιλαδέλφεια 100 γρ. παρµεζάνα Εκτέλεση: 1. Βράζουµε το κοτόπουλο και το κόβουµε µικρά κοµατάκια. 2. Κάνουµε τη µπεσαµέλ (έχω γράψει παλιότερα πως γίνεται) και ρίχνουµε µέσα την παρµζάνα και το τυρί.

απάντηση είναι µία: πρώτος αυτός ανακάλυψε τη «γραφήκαθρέφτη» (mirror writing), από τα δεξιά προς τα αριστερά και ανάποδα, που µπορούσε να διαβαστεί µόνο µε τη χρησιµοποίηση ενός καθρέφτη. Όντας αριστερόχειρας, βρήκε έναν πρωτότυπο και παράξενο τρόπο για να αποφεύγει τις µουντζούρες από το µελάνι στις σηµειώσεις του αλλά και µια µέθοδο «απορρήτου των σηµειώσεών» του. Πάντα µπροστά από την εποχή του…

Μουσείο Αφής! Έχετε ακούσει για του Μουσείο Αφής Αθηνών. Όχι; Είναι µόλλον καιρός να το επισκεφθείτε καθώς είναι µοναδικό. Μόνο πέντε τέτοια µουσεία υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσµο. Τί το ιδιαίτερο έχει; Αγγίζετε τα εκθέµατα, τα οποία είναι πιστά αντίγραφα πρωτοτύπων αρχαιοελληνικών αγαλµάτων που εκτίθενται σε άλλα µουσεία. Φορέστε λοιπόν µια µάσκα, βρείτε ένα άτοµο που εµπιστεύεστε και κάντε τον οδηγό σας στην εξερεύνηση της αρχαιοελληνικής τέχνης από µια διαφορετική οπτική. Αγγίξτε την Αφροδίτη της Μήλου, τον Ερµή του Πραξιτέλη, τον Ποσειδώνα, την Αθηνά και άλλα εκθέµατα. Η πρώτη εντύπωση είναι πραγµατικά παράξενη, αγγίζεις µε τα χέρια σου αγάλµατα χωρίς να τα βλέπεις και σου φαίνονται όλα ίδια. Σύντοµα βέβαια η φαντασία σου αρχίζει να δουλεύει και οι υπόλοιπες αισθήσεις προσπαθούν να αντικαταστήσουν τη µία που λείπει. Τότε αντιλαµβάνεσαι ένα νέο κόσµο, µια διαφορετική εµπειρία γεµάτη από αισθήσεις . Το µουσείο ιδρύθηκε µε σκοπό να επιτρέψει στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης να έρθουν σε επαφή µε την πολιτιστική µας κληρονοµιά. Είναι ωστόσο µια καλή ευκαιρία για όλους να βιώσουν διαορετικές εµπειρίες και να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδιαίτερότητες που αντιµετωπίζουν οι συνάνθρωποί µας µε πρόβληµα στην όρασή τους.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του µουσείου: www.tactualmuseum.gr

Κοτοπιτάκια

3. Ανοίγουµε το φύλλο της σφολιάτας χωρίς να αφαιρέσουµε τη ζελατίνα από κάτω γιατί βοηθάει στο τύλιγµα. 4. Χωρίζουµε τη ζύµη σε 6 µέρη και κόβουµε τα 2 φύλλα σφολιάτας στα 6 έχοντας το φύλλο στο φάρδος. 5. Μοιράζουµε τη γέµιση στα 6 φύλλα και διπλώνουµε πρίπου 1 και µισή φορά. 6. Βάζουµε τα ρολά στο ταψί και αφήνουµε λίγες ώρες να σφίξει στο ψυγείο. 7. Αφού το βγάλουµε τα κόβουµε ανά 3 πόντους περίπου το αλείφουµε µε αυγό και το ψήνουµε περίπου 20 λεπτά.

Ε Π Ι ΜΕ Λ ΕΙ Α : E m . m o


12 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

Tα 5 µεγαλύτερα ανεπίλυτα µυστήρια του κόσµου! Ένα σύνολο ανεπίλυτων µυστηρίων προβληµατίζουν εδώ και αιώνες επιστήµονες και αναλυτές ανά τον κόσµο, που προσπαθούν να διαβάσουν χειρόγραφα γραµµένα σε άγνωστες γλώσσες, κωδικοποιηµένες επιγραφές πάνω σε µνηµεία, κρυπτογραφηµένα κείµενα που οδηγούν σε αµύθητους θησαυρούς αλλά και περίεργα σήµατα από µακρινούς αστερισµούς… Στο πλαίσιο αυτό, 5 είναι τα µεγαλύτερα ανεπίλυτα µυστήρια του κόσµου: 1. Χειρόγραφο Βόινιτς Έχοντας πάρει την ονοµασία του από τον Πολωνοαµερικανό παλαιοβιβλιοπώλη Βίλφριντ Βόινιτς, στου οποίου την κατοχή πέρασε το 1912, το «Χειρόγραφο Βόινιτς» είναι ένα βιβλίο αποτελούµενο από 240 σελίδες γραµµένες σε εντελώς άγνωστη γλώσσα. Τις σελίδες του κοσµούν επίσης πολύχρωµα σχέδια παράξενων διαγραµµάτων, συµβάντων και φυτών που δεν µοιάζουν να ανήκουν σε κανένα από τα γνωστά καταγεγραµµένα είδη. Αυτές ακριβώς οι εικονογραφικές παραστάσεις, σε συνδυασµό µε τη µη αποκρυπτογραφήσιµη γραφή του, είναι που έχουν διαµορφώσει τη φήµη του χειρογράφου. Ο συγγραφέας του παραµένει άγνωστος, ενώ σύµφωνα µε έρευνες έχει υπολογιστεί ότι το χειρόγραφο χρονολογείται από την περίοδο µεταξύ 1404 και 1438 και περιέχει πληροφορίες αλχηµιστικού περιεχοµένου που άπτονται της βοτανικής, της αστρονοµίας, της φυσι-

κής ιστορίας, της κοσµολογίας και της φαρµακευτικής. Έχει χαρακτηριστεί ως το πιο µυστηριώδες χειρόγραφο στον κόσµο. 2. Κώδικες Μπηλ Πρόκειται για τρία κωδικοποιηµένα κείµενα, τα οποία υποτίθεται ότι αποκαλύπτουν το σηµείο όπου βρίσκεται θαµµένος ένας από τους µεγαλύτερους θησαυρούς στην ιστορία των ΗΠΑ: τόνοι χρυσού, ασηµιού και πολύτιµων κοσµηµάτων. Ο θησαυρός είχε αρχικά περιέλθει στα χέρια ενός µυστηριώδους άντρας, ονόµατι Τόµας Τζέφερσον, το 1818, ενόσω διεξήγαγε µεταλλευτικές έρευνες στο Κολοράντο. Από τα τρία κείµενα, µονάχα το δεύτερο έχουν καταφέρει να «σπάσουν» ειδικοί ερευνητές, αποκαλύπτοντας το όνοµα της κοµητείας

27 28 29 30 1

2 3 4

στην οποία είναι θαµµένος ο θησαυρός (κοµητεία του Μπέντφορντ). Τα στοιχεία, ωστόσο, για την ακριβή τοποθεσία του κατά πάσα πιθανότητα να περιέχονται σε ένα από τα άλλα δύο µη αποκρυπτογραφηµένα κείµενα. Αµέτρητοι είναι µέχρι σήµερα οι κυνηγοί θησαυρών που «οργώνουν» παράνοµα µε ειδικό εξοπλισµό τις πλαγιές των λόφων της κοµητείας του Μπέντφορντ. 3. ∆ίσκος της Φαιστού Ανακαλυφθείς από τον Ιταλό αρχαιολόγο Λουίτζι Περνιέ το 1908 στη Μινωική πόλη της Φαιστού στη νότια Κρήτη, ο δίσκος είναι φτιαγµένος από πηλό και περιέχει ακατανόητα σύµβολα που παραπέµπουν σε κάποια άγνωστη µορφή ιερογλυφικών, ενώ πιστεύεται πως κατασκευάστηκε κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. Ειδικοί αρχαιολόγοι και άλλοι

ερευνητές θεωρούν πως τα ιερογλυφικά οµοιάζουν σε µεγάλο βαθµό µε σύµβολα της Γραµµικής Α και Β, δηλαδή γραφές που χρησιµοποιούνταν άλλοτε στην αρχαία Κρήτη. Ας υπενθυµίσουµε πως η Γραµµική Α εξακολουθεί να παραµένει µη αποκρυπτογραφήσιµη. 4. Επιγραφή του Σάγκµπορο Εκ πρώτης όψεως το Μνηµείο του Ποιµένα στο Στάφορντσάιρ της Αγγλίας θα µπορούσε να εκληφθεί ως απλή αναπαραγωγή του περίφηµου πίνακα του Πουσέν µε τίτλο «Αρκάδες ποιµένες». Αν κοιτάξει όµως κανείς πιο προσεκτικά θα αντιληφθεί την εξής περίεργη ακολουθία γραµµάτων: DOUOSVAVVM, ένας κώδικας που κανείς δεν έχει καταφέρει να αποκωδικοποιήσει εδώ και 250 χρόνια. Παρ’ όλο που η ταυτότητα

Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα Παρασκευή Αποστόλου Ανδρέου Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Αντρίκος, Ανδρούλα Σάββατo Θεόκλητος Ιακώβ Ναούµ, Ναούµης, Ναούµα, Ναόµι Φιλάρετος, Αρετή, Αρετούσα, Φιλαρέτης, Φιλαρέτη Κυριακή Μερόπη, Μυρόπη, Σολοµών, Σολοµώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολοµωντία ∆ευτέρα Γλυκέριος, Γλυκερός Τρίτη

,

5

6

του ανθρώπου που σµίλεψε την επιγραφή παραµένει άγνωστη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι ο εν λόγω κώδικας θα µπορούσε να αποτελεί σηµαντικό κωδικοποιηµένο µήνυµα του Τάγµατος των Να‡τών σχετικά µε την τοποθεσία του Ιερού ∆ισκοπότηρου. Πολλά λαµπρά µυαλά του παρελθόντος, όπως οι Κάρολος Ντίκενς και Κάρολος ∆αρβίνος, επιχείρησαν να σπάσουν τον κώδικα, ανεπιτυχώς όµως. 5. Το Wow! σήµα από το εξώτερο διάστηµα Μια καλοκαιρινή νύχτα του 1977, ο Τζέρι Έµαν, εθελοντής ερευνητής του αµερικανικού προγράµµατος ερευνών για εξωγήινη ζωή, ενδέχεται να έγινε ο πρώτος άνθρωπος παραλήπτης κωδικοποιηµένου µηνύµατος από εξωγήινο πολιτισµό. Ο Έµαν σάρωνε ραδιοκύµατα από το βαθύ διάστηµα, ελπίζοντας να «πιάσει» τυχαία κάποιο σήµα, όταν τα ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου άρχισαν να «τρελαίνονται». Το σήµα διήρκεσε για 72 δευτερόλεπτα, διέθετε ιδιαίτερα µεγάλη ισχύ, ενώ η πηγή µετάδοσής του εντοπίστηκε στον αστερισµό του Τοξότη, 120 έτη φωτός µακριά από τη Γη. Το σήµα πήρε το όνοµά του από το επιφώνηµα «Wow!» («Ουάου!»), το οποίο έγραψε ο Έµαν πάνω στο εκτυπωµένο αντίγραφο του σήµατος. Έκτοτε, κάθε απόπειρα επανεντοπισµού του σήµατος έχει πέσει στο κενό, δηµιουργώντας µία αχλή µυστηρίου γύρω από την προέλευση και τη σηµασία του. perierga.gr

Βαρβάρας της µεγαλοµάρτυρος Βαρβάρα, Ρούλα Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα Σεραφείµ, Σεραφειµία, Σεραφείµα, Σεραφίνα, Σεραφειµή, Σεραφειµούλα, Σεραφειµίτσα Τετάρτη Σάββα του Ηγιασµένου ∆ιογένης Σάββας, Σάβας, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαββούλης, Σαβούλη Πέµπτη Αγίου Νικολάου Νικόλαος, Νικολέττα, Νικόλας, Νίκος, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 13

free style

Σαν σήµερα...

27 Νοεµβρίου Γεγονότα 1826: Ο άγγλος φαρµακοποιός Τζον Γουόκερ εφευρίσκει τα σπίρτα. 1895: Ο επιχειρηµατίας Άλφρεντ Νόµπελ ανακοινώνει τη θεσµοθέτηση επιστηµονικών βραβείων, που θα φέρουν το επώνυµό του. 1925: Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος, µέσα από δίκη σκοπιµότητας, εκτελεί µε απαγχονισµό, παρουσία πλήθους θεατών, τους καταχραστές του ∆ηµοσίου, Αντισυνταγµατάρχες ∆ρακάτο και Ζαφειρόπουλο. 1944: Ο καθηγητής και υφυπουργός Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, Άγγελος Αγγελόπουλος, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρεται για πρώτη φορά στα κατοχικά «δάνεια», το ύψος των οποίων φτάνει τις 38.000.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, δηλαδή 80.280.000.000 νέες δραχµές ή 500 πεντάκις εκατοµµύρια κατοχικές δραχµές. 1999: Ο Κάχι Καχιασβίλι κατακτά τρία χρυσά µετάλλια στην κατηγορία των 94 κιλών στο παγκόσµιο

www.sansimera.gr

ΑΝ ΕΚ ∆ ΟΤΟ ΤΗΣ ΕΒ ∆ΟΜ Α∆ ΑΣ

πρωτάθληµα άρσης βαρών που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην ίδια κατηγορία, ο Λεωνίδας Κόκκας κατακτά ένα αργυρό κι ένα χάλκινο µετάλλιο. Γεννήσεις 1701: Άντερς Κέλσιους, σουηδός αστρονόµος, εφευρέτης της οµώνυµης κλίµακας µέτρησης της θερµοκρασίας. (Θαν. 25/4/1744) 1928: Αλέκος Αλεξανδράκης, ηθοποιός. (Θαν. 8/11/2005) 1942: Τζίµι Χέντριξ, αµερικανός ρόκερ. (Θαν. 18/9/1970) Θάνατοι 8 π.Χ: Κουίντος Οράτιος Φλάκος, γνωστότερος ως Οράτιος, ρωµαίος λυρικός ποιητής. 1895: Αλέξανδρος ∆ουµάς , γάλλος συγγραφέας. 1953: Ευγένιος Ο' Νιλ, αµερικανός θεατρικός συγγραφέας. Βραβεύτηκε µε Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1936. (Πόθοι κάτω από τις λεύκες, Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα) (Γεν. 16/10/1888)

Ο Μήτσος ξυπνάει στο σπίτι του µε ένα τροµερό hangover. Με το ζόρι ανοίγει τα µάτια και βλέπει ένα κουτί ασπιρίνες και ένα ποτήρι νερό στο κοµοδίνο. Ανακάθεται στο κρεβάτι και βλέπει τα ρούχα του µπροστά του, καθαρά και σιδερωµένα. Όλο το δωµάτιο τακτοποιηµένο και πεντακάθαρο. Παίρνει µια ασπιρίνη, πίνει νερό και βλέπει ένα σηµείωµα: "Αγάπη µου, το πρωινό είναι ζεστό στον φούρνο, έφυγα νωρίς για ψώνια. Φιλάκια, Σε Αγαπώ γλυκέ µου" Κατεβαίνει στην κουζίνα, βρίσκει ένα ζεστό υπέροχο πρωινό, την πρωινή εφηµερίδα και τον 12χρονο γιο του στο τραπέζι. - Γιε µου, µήπως συνέβη κάτι χτες βράδυ; αναρωτιέται ο τύπος. Απαντά ο γιος: - Λοιπόν πατέρα, ήρθες σπίτι κατά τις 4 το πρωί τύφλα στο µεθύσι, ξέρασες στο σαλόνι, έσπασες κάποια πράγµατα, έπεσες από την σκάλα και µαύρισες το µάτι σου. - Ωχ, και πως είναι όλα τόσο τακτοποιηµένα; Και το πρωινό να είναι έτοιµο για µένα; Και απαντά ο γιος: - Να, όταν η µαµά σε έσυρε στο κρεβάτι και σου έβγαλε το παντελόνι για να ξαπλώσεις, εσύ είπες: "Κυρία µου αφήστε µε ήσυχο! Είµαι παντρεµένος!"


14 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ôá ðáñÜðïíá... óôï äÞìáñ÷ï... 1. ÄÇÌÏÓ ÁËÉÁÑÔÏÕ ÄÞìáñ÷ïò ÐñïúóôÜìåíïò ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ê.Å.Ð. ÊÁÐÇ

2268 022923 2268 022243 2268 024084 2268 029300 2268 022488

2. ÄÇÌÏÓ ÄÉÓÔÏÌÏÕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΥΚΙΡΑΣ ÄÞìáñ÷ïò Ãñáöåßï Ìçôñþùí Ê.Å.Ð.

2267 022633 2267 022320 2267 029000

3. ÄÇÌÏÓ ÈÇÂÙÍ Ôçëåö. ÊÝíôñï

ÄÞìáñ÷ïò

2262350 600601-602 22620 22621-23551 FAX: 22620 27628 22620 29250 2262350 626-627

4. ÄÇÌÏÓ ËÉÂÁÄÅÉÁÓ Γραφείο ∆ηµάρχου Πρόεδρος ∆.Σ. Αντιδήµαρχος ∆/κων 2 Αντιδήµαρχος Οικ/κων Αντιδήµαρχος Καθ/τας

Αντιδήµαρχος τεχνικών

2261350810

5. ÄÇÌÏÓ ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ ÄÞìáñ÷ïò Ðñüåäñïò Ä.Ó. ÄéåõèõíôÞò Õðçñåóéþí ÁíôáðïêñéôÞò ÏÃÁ Ê.Å.Ð. ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÊÁÐÇ

2261 034153 2261 032657 2261 032240 2261 033688 2261 032315 2261 035006 2261 035035 2261 034911

6. ÄÇÌÏÓ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ôçëåö. ÊÝíôñï ÊÅÐ ÊÁÐÇ

2262 051100 2262 059800 2262 059938

...& óôï ÄéÜâçìá

Èåóóáëïíßêçò 7 (ðÜñïäïò) ËéâáäåéÜ 32100 Ôçë. Fax: 22610.27123 Êéí: 6978.324.327 e-mail: diavima@otenet.gr

2261350801 –805 2261350811 2261350806 2261350807 2261350808 2261350800

¢ìåóçÄñÜóç ...........................................100 ÔïõñéóôéêÞ Áóôõíïìßá.............................171 Ô. ÁóöÜë ËéâáäåéÜò................2261028220 Ô. ÁóöÜë ÈÞâáò.......................2262027681 Ó÷çìáôáñßïõ.............................2262058300 Äéïäßùí Ó÷çìáô........................2262058888 ÐõñïóâåóôéêÞ..........................................199 Ê. ¢ìåóçò ÂïÞèåéáò...............................166 ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ: ÐÅÑÉÖ. ÄÉÏÉÊ.ÂÏÉÙÔÉÁÓ, ÊÜäìïõ 11: Ôçë. Ê. 2261 020782 Ä/íôÞò 2261 023644 Åðßôñïðïò Åëåãêôéêïý Óõíåä. 2261 028070 Õðçñåóßá Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021860 ÃÑÁÖÅÉÏ ÖÕÓ. ÁÃÙÃÇÓ, Èåó/íßêçò 10: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021911 ÄÇÌ. ÏÉÊ. ÕÐÇÑ. (ÄÏÕ), ÓïöïêëÝïõò 17: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 028505 ÔìÞìá ÁõôïêéíÞôùí 2261 022848 » Äéêáóôéêü 2261 022253 » Åéóïä. - Ðñïóùðéêü 2261 022092 » ÅëÝã÷ïõ 2261 029539 » Åóüäùí 2261 024542 » Åîüäùí 2261 028412 » Êåöáëáßïõ - Ö.Ð.Á. 2261 024009 » Ê.Â.Ó. 2261 027493 » Ìçôñþïõ 2261 025794 » 2261 025513 taxis2261 026646 Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí & Äáíåßùí - ÏÔÁ 2261 025684 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ, ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 028951 Äáóáñ÷åßï, ÊÜäìïõ 11: ÄáóÜñ÷çò 2261 028306 » ÈÞñáò 2261 025001 Áíáããåë. Äáó. Ðõñêáãéþí 2261 191 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ EÊÐÁÉÄ, Êáñáãéáííïðïýëïõ 74: Ôçëåö. ÊÝíôñï 2261 026845, 2261 080386 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇÓ & ΣÕÍÔÏÍ ÓïöïêëÝïõò 4: Ôçë. 2261 023923 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÙÔÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ, Κáñáãéáííïðïýëïõ 74: ÄéåõèõíôÞò 2261 080775 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÏÐ. ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ & ÄÉÏÉÊ., ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 027376 Ôì. Ôïð. Áõôïäéïßêçóçò & Í.Ð.Ä.Ä.: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 023212 ÄÉÊÁÓÔÇÑÉÁ, Óðõñïðïýëïõ 26: ÐÑÙÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðñüåäñïò 2261 029437 ÁíáêñéôÞò 2261 028627 Ðïéíéêü ÔìÞìá 2261 022679 Ãñáöåßï Åéóáããåëßáò 2261 023026

Íïóïê. ËéâáäåéÜò.......................2261020051 Íïóïê. ÈÞâáò............................2262024444 Åöçìåñåýïíôåò Ãéáôñïß ..........................105 Åöçìåñåýïíôá Öáñìáê ..........................107 ÊÝíô Äçëçô/óåùí........................2107793777 Áåñïäñüìéï (åó).......................2109369111 Áåñïäñüìéï (åî.)....................2109694466-7 ÏëõìðéáêÞ (êñ.èÝó.).................2109666666

Ëéìåíáñ÷åßï................................2104511311 Ëéìåí. ÑáöÞíáò..........................2294022300 Ëéìåí. Ëáõñßïõ............................2292025249 Ëéì. Áã. Êùí/íïõ.........................2235031759 Ëéìáíáñ÷. Áíôßêõñáò.................2267041205 ÏÓÅ ËéâáäåéÜ.............................2261028046 ÏÓÅ ÈÞâá...................................2262027531 ÊÔÅË ËéâáäåéÜò.........................2261028336

Ðïëéôéêïý ÔìÞìáôïò 2261 022986 ÔìÞìá ÂïõëåõìÜôùí 2261 028674 ÃñáììáôÝáò 2261 029438 Ãñáöåßï Åðéìåëçôïý Äéêáóôçñßùí 2261 029005 » Åðéìåëçôïý Áíçëßêùí 2261 028989 ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÐÑÙÔÏÄ., Óðõñïðïýëïõ 26: Ðñüåäñïò 2261 081816 ÃñáììáôÝáò 2261 081817 Ãñáììáôåßá 2261 029477 ÅÉÓÁÃÃÅËÉÁ ÐÑÙÔÏÄÉÊÙÍ: ÅéóáããåëÝáò 2261 028425 ÁíôåéóáããåëÝáò 2261 029997 ÃñáììáôÝáò 2261 029461 ÅÉÑÇÍÏÄÉÊÅÉÏ: Åéñçíïäßêçò 2261 022967 Ãñáììáôåßá 2261 029949 ÄÁÕËÅÉÁÓ: » 2261 052140 ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ: » 2261 033088 ÐÔÁÉÓÌÁÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðôáéóìáôïäßêçò 2261 028440 Ãñáììáôåßá 2261 024008 ÄÉÊÁÓÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ 2261 020138 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ, ÖéëïëÜïõ: Ôçëåö. ÊÝíôñï2261 028555 ÄéïéêçôÞò 2261 028300 ¢ìåóç ÅðÝìâáóç2261 199 ÓÔÑÁÔÏÓ: Σôñáôïëïãéêü Ãñáöåßï 142, Ðåó. Ìá÷çôþí 44: ÄéåõèõíôÞò 22613-50900 & 22613-50901 ÔÌÇÌÁ ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ, ÖéëïëÜïõ 2: ÐñïúóôÜìåíïò 22613 52500 ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ, Á÷éëëÝùò 20: ÐñïúóôÜìåíïò 2261080303 ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: ÁÓÔÕÍ. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÂÏÉÙÔÉÁÓ, Ößëùíïò: ÄéåõèõíôÞò 2261028340 61088880 ÕðáóðéóôÞò 2261 088882 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088872 » Áóôõíüì. ÁóöÜëåéáò 2261 088886 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 027636 » Åãêëçìáôïë. Åñåõíþí 2261 088863 ÁÓÔÕÍ. ÔÌÇÌÁ: ÄéïéêçôÞò 2261 028900 - 088830 Áî. Õðçñåóßáò 2261 088835 Ãñáöåßï Áãïñáíïìßáò 2261 088833 ÔÌÇÌÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028220 - 088850 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088853 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 088852 » Äßùîçò Íáñêùôéêþí 2261 088858

» ÔáõôïôÞôùí 2261 088857 ÔÌÇÌÁ ÔÑÏ×ÁÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028328 - 088840 ÕÐ ÅÑÃÁÓÉÁÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ: ÓÙÌÁ ÅÐÉÈ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ó.ÅÐ.Å), Óðõñßäùíïò 7: ÔìÞìá Ôå÷. & Õã. Åðéèåþñçóçò 2261 080751 ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò 2261 026268 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ: Õðçñåóßá Ðïëéô Ðñïóôáóßáò, ÓïöïêëÝïõò 2 2261 089050 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ: ÔÏÐÉÊÏ (ÔÅÊ), ÃåùñãáíôÜ & ÐñùôÝùò: Åðüðôçò 2261 080106 ÅëåãêôÝò 2261 080105 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ: Åöïñßá Áñ÷áéïôÞôùí Ïñ÷ïìåíïý 2261 032474 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Φίλωνος 35-39: Ãñ. 2261 3- 50300 έως 302 Αντιπεριφερειάρχης Γραµµατεια .- 22613-50315 Γραµµατεια 22613 - 50316 22613- 50308 έως 311 Γραµµατεια 22613-50305,306 fax:22613- 50304 ∆ιευθυηνση ∆ιοικησης ∆ιευθυντης 22613-50260,262, 263 Τµηµα ∆ιοικησης 22631-50272, 273 Τµ. Προσωπικου 22613-50268 έως 270 Τµηµα εκλογων 22613-50274-275 Τµηµα ιθαγενειας διαβατηριων και ταυτοτητων 221613-50271 Τµηµα Απασχολησης 22613-50261 Τµηµα Γραµµατειασ & πρωτοκολλου 22613-50264, 266 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ∆ιευθυντης 22613-50282 Τµηµα οικονοµικ. &λογιστηριου 22613- 50283, 286, 289, 290 Τµηµα προ¨π. απολογισµου & στατ. δεδοµενων 22613-50284, 285 Τµηµα προσοδων & περ. 22613-50280 Τµηµα δηµοσιων επενδ. 22613-50288 Τµ. µισθοδοσιασ 22613-50292, 293, 295 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ∆ιευθυντης 22613-50320, 321 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ιευθυντης 22613-50133

»

ÏÔÅ ............................................................131 ÄÅÇ.............................................................125 ¸êäïóç âåâáéþóåùí........................... .1502 Ðñïóôáóßá ÊáôáíáëùôÞ.......................1720 ÓõíÞãïñïò Ðïëßôç ...................2107289600 Í.Á.Â............................................2261086300 ÔÅÄÊ...........................................2261028755 Ã.Ã. ÐåñéöÝñåéáò........................2231032422 Τµηµα προληψης & προαγωγης υγειας 22613-50131 Τµηµα περιβαλλοντικης υγιεινης & υγειονοµικου ελεγχου 22613-50132, 137, 138, 140 Τµηµα υπηρεσιων και επαγγ. υγειας 22613-50134-136 Τµηµα γραµµατειας 22613-50139, 142 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ιευθυντρια 22613-50143 Τµηµα προστασιας οικογενειας, παιδιου & ηλικιωµ. 22613-50144-146 Τµηµα κοινωνικης εργασιας & αρωγης 22613- 50149, 150 Τµηµα παροχης υπηρεσιων, ελεγχου & εποπτειας 22613-50148 Τµηµα γραµµατειας 22613-50145 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Τµηµα Τµηµα εξυπηρετησης Πολιτων 22613- 50102 έως 107 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ιευθυντρια 22613-50223 fax: 22613-50239 Τµηµα πολιτικης προστασιας 22613-50199 22610-89050,89051 Ðëçñïö. ôïõ Ðïëßôç 2261 086313 (ÊÅÐ) 2261 088313 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ, Φίλωνος 35-39: ∆ιευθυντης 22613-50330, 336 ÔìÞìá Âéïôå÷íßáò - Âéïìç÷áíßáò & Ïñõêôïý Ðëïýôïõ 2261 086140 » Åìðïñ & Ìéêñïì. Åðé÷. 2261 086153 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ & ËÁÚÊÇÓ ÓÔÅÃÇÓ ÉÓÏÔÇÔÁÓ ÄÕÏ ÖÕËËÙÍ & ÁÐÏÄÇÌÙÍ ÄéåõèõíôÞò 2261 029756 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÃÅÙÑÃÉÁÓ,Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 2261 086201 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ, Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 22613-50260,262, 263 Äéáâáôçñßùí 226113-50271 Äéïßêçóçò 2261 13-50272, 273 Åêëïãþí 2261 13-50274- 275 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÔÇÍÉÁÔÑÉÊÇÓ, ÄéåõèõíôÞò 2261 028784 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ & ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ: Ôì. Ðïëéôéóôéêþí Õðïè. 2261 086336 (ÍÅËÅ, ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021736 ÊáñõÜ 2261 035121 ÔÌÇÌÁ ÐÓÅÁ, Φίλωνος 35-39 Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 15

free style 1 ∆εκεµβρίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά του AIDS Η 1η ∆εκεµβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσµια Ηµέρα κατά του AIDS το 1988, µε απόφαση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το AIDS έναι µία από τις φονικότερες επιδηµίες στην παγκόσµια ιστορία. Γύρω στα 25.000.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 33.000.000 είναι φορείς του ιού HIV. Η σεξουαλική επαφή αποτελεί τον κύριο τρόπο µετάδοσης του HIV. Παρά την παγκόσµια προσπάθεια ελέγχου, η επιδηµία HIV/AIDS συνεχίζει να παραµένει ανεξέλεγκτη στις περισσότερες χώρες του κόσµου, ιδιαίτερα της Υποσαχάρειας Αφρικής. Σύµφωνα µε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ο κίνδυνος στη χώρα µας µοιάζει αµελητέος, χωρίς να υπάρχει εφησυχασµός, αφού η λοίµωξη παρουσιάζει αυξητική πορεία. Σηµαντική µείωση παρατηρείται στους θανάτους από AIDS, λόγω των νέων θε-

ραπειών, που εφαρµόζονται. Το 2008 και µέχρι τις 31 Οκτωβρίου δηλώθηκαν 547 νέα περιστατικά οροθετικών ατόµων (458 άνδρες και 89 γυναίκες) και διαγνώσθηκαν 73 νέες περιπτώσεις AIDS (64 άνδρες και 9 γυναίκες). Ο συνολικός αριθµός των HIV οροθετικών ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων και των περιστατικών AIDS, έως τις 31 Οκτωβρίου 2008 ανερχόταν σε 9229 άτοµα ,εκ των οποί-

ων 7.409 (80,3%) ήταν άνδρες και 1772 γυναίκες (19.2%). Ο συνολικός αριθµός των περιπτώσεων AIDS, που δηλώθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2008 ανέρχεται σε 2928, εκ των οποίων 2477 άνδρες (84,6%) και 451 γυναίκες (15,4%). Οι θάνατοι από AIDS ανήλθαν σε 21 το 2008 (στοιχεία έως τις 31.10) και συνολικά σε 1582 από το 1983 (1382 άνδρες και 200 γυναίκες).

3 ∆εκεµβρίου Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία Η Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία (Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες) καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 ∆εκεµβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ηµέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραµµα δράσης για τα ΑΜΕΑ. Η Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισµούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ανθρώπων µε αναπηρία. 7-10% του παγκόσµιου πληθυσµού πάσχει από µια αναπηρία, γεγονός που σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 500 εκατοµµύρια άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες. Το 80% κατ' εκτίµηση

ζει σε αναπτυσσόµενες χώρες. Οι εποχές που οι κοινωνίες απέρριπταν τα άτοµα µε αναπηρίες και υιοθετούσαν τις πιο απάνθρωπες συµπεριφορές απέναντί τους έχουν βέβαια παρέλθει. Τώρα πλέον έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτό από όλους (διεθνείς οργανισµούς, κυβερνήσεις, κοινωνικούς φορείς κ.α.) ότι τα άτοµα αυτά έχουν ίσα δικαιώµατα και

ίδιες υποχρεώσεις (όταν µπορούν να τις εκπληρώσουν) µε όλους τους άλλους και ο βαθµός που διασφαλίζεται αυτή η θεµελιώδης αρχή δείχνει και το πολιτιστικό επίπεδο που βρίσκεται κάθε χώρα. Η αναγνώριση των δικαιωµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι αδιαπραγµάτευτο συνταγµατικό δικαίωµα κάθε πολιτισµένης κοινωνίας.


16 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

SHEENA Η ταινία ... της εβδοµάδας

Η κατάξανθη Σίνα, ένα ορφανό κορίτσι από την περιοχή των Ζαµπούλι, µεγάλωσε στα χέρια µιας φυλής ιθαγενών που της έµαθαν να επικοινωνεί τηλεπαθητικά µε όλα τα πλάσµατα του ζω‡κού βασιλείου. Η Σίνα γνωρίζει για πρώτη φορά τον έρωτα από τον τηλεοπτικό ρεπόρτερ Βικ Κάσε‡, που έχει επισκεφτεί την Αφρική, µε σκοπό να γράψει µια ιστορία για

τον άσσο του ποδοσφαίρου, τον πρίγκιπα Οργουάνι. Ο Βικ, άθελά του, εµπλέκεται στην ταραχώδη πολιτική ζωή του τόπου. 'Οταν ο ύπουλος πρίγκιπας αποφασίζει να επιτεθεί στην περιοχή των Ζαµπούλι, η Σίνα είναι η µοναδική ελπίδα σωτηρίας της ειρηνικής φυλής της, αλλά και του άνδρα που την µύησε στα µυστικά του έρωτα και της αγάπης!

30/ 11/12 23:30

Περιπέτεια, Αµερικανική παραγωγή του 1984, ∆ιάρκεια: 108 λεπτά Σκηνοθεσία: Τζον Γκιλέρµιν Παίζουν: Τάνια Ρόµπερτς, Τεντ Γουός, Ντόνοβαν Σκοτ, Ελίζαµπεθ του Τόρο, Φρανς Ζόµπντα, Τρέβορ Τόµας

ΠΛΑΝΗΤΗΣ 51: ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ

01/02 /12 13:40

Ο Τσακ είναι αστροναύτης και προσγειώνεται στον πλανήτη 51, µε την πεποίθηση πως είναι ο πρώτος άνθρωπος που πατάει το πόδι του στον πλανήτη αυτό. Έκπληκτος όµως ανακαλύπτει, πως ο πλανήτης κατοικείται από µικρά πράσινα ανθρωπάκια. Τα ανθρωπάκια αυτά ζουν ευτυχισµένα και ειρηνικά µε έναν τρόπο ζωής που θυµίζει την Αµερική της δεκαετίας το 50. Αυτά τα µικρά πράσινα ανθρωπάκια, έχουν µόνο έναν φόβο: πως µια µέρα θα εµφανιστούν στον πλανήτη τους, εισβολείς από κάποιον άλλο πλανήτη… όπως ο Τσακ! Ταινία κινουµένων σχεδίων, ισπανό-βρετανικής παραγωγής, 2009 PLANET 51 ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Χόρχε Μπλάνκο

Όταν ο Φιν απολύεται από την µπάντα του, αντιµετωπίζει ένα βουνό από χρέη και φυσικά την κατάθλιψη. Από λάθος αναλαµβάνει χρέη που αφορούν στον αναπληρωµατικό δάσκαλο της τετάρτης τάξης του δηµοτικού. Μετά από αυτό το περιστατικό έρχεται η απόλυτη κατάρρευση κάθε έννοιας πειθαρχίας σε αυτό το αυστηρό σχολείο. Αντί της διδακτέας ύλης φτιάχνει µια ροκ µπάντα µε τους µικρούς µαθητές, οι οποίοι γίνονται εξπέρ στην...ιστορία του ροκ. Για τον Φιν ξηµερώνει µια καλή µέρα όταν στον διαγωνισµό ροκ συγκροτηµάτων κερδίζει και η νίκη αυτή δίνει λύση όχι µόνο στα οικονοµικά προβλήµατά του αλλά τον ξαναφέρνει στην πρώτη γραµµή της δηµοσιότητας. Έτος: 2003 ∆ιάρκεια: 104 λεπτά Κατηγορία: Κωµωδίες-Κοµεντί Πρωταγωνιστές: Τζακ Μπλακ, Άνταµ Πασκάλ, Σάρα Σίλβερµαν, Τζόαν Κιούζακ Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

THE SCHOOL OF ROCK 02/12 /12 13:40


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 17

ενηµέρωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20 ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΩΣ ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 1. Συµπεριφέροµαι στους άλλους µε τον τρόπο που θα ήθελα να µου συµπεριφέρονται. Αν θέλω οι άνθρωποι να είναι ευγενικοί µαζί µου, µαθαίνω να είµαι ευγενικός. Αν µ΄αρέσει να µε ενθαρρύνουν, µαθαίνω να ενθαρρύνω κι εγώ. 2. Γελάω µε τις γκάφες και τις αστείες καταστάσεις, χωρίς ποτέ να γελάω εις βάρος κάποιου παιδιού. Η αξιοπρέπεια είναι πάνω απ΄όλα. 3. Το κουτσοµπολιό είναι ανόητο και ανώφελο. Οταν κάποιος δεν είναι µπροστά, θα πω γι’ αυτόν µόνο κάτι καλό. 4. Οταν νιώθω θλίψη, µπορώ να κάνω κάτι για να νιώσω καλύτερα. Στρέφοµαι σε µια δηµιουργική απασχόληση, πάω για τρέξιµο, µιλάω µε τους γονείς µου, γράφω τις σκέψεις µου, απαριθµώ τις όµορφες στιγµές και καταστάσεις που έχω στη ζωή µου. 5. Στο παιχνίδι ακολουθώ τους κανόνες και παίζω έντιµα. Αποδέχοµαι την ήττα, χαίροµαι µε τη νίκη, γνωρίζοντας πως και οι δυο καταστάσεις είναι φυσιολο-

Γράφει η Τσαµαλή Αγγελική Κοινωνική Λειτουργός aggeliki_86@hotmail.com

γικές. 6. ∆εν είµαι µόνο ό,τι φαίνεται εξωτερικά. Η εµφάνιση είναι µόνο µια πτυχή αυτού που είµαι. Ο,τι σκέφτοµαι και νιώθω είναι ακόµα πιο σηµαντικό. Οταν είµαι µέσα µου καλά, δείχνω καλά κι “απ΄έξω”. 7. Φροντίζω τον εαυτό µου µε σεβασµό και προσέχω την υγεία µου. ∆ίνω σηµασία στα µηνύµατα που µου δίνει το σώµα µου. Του προσφέρω ξεκούραση, ύπνο, καλό φαγητό, κίνηση, ενέργεια! 8. Λέω κατηγορηµατικά “Οχι” σε ό,τι µπορεί να

βλάψει το σώµα µου, να απειλήσει την ασφάλειά µου ή µου ζητούν άλλοι να ακολουθήσω παρά τη θέλησή µου. Εµπιστεύοµαι την εσωτερική µου φωνή όταν µε προειδοποιεί για κάποιο κίνδυνο. 9. Λέω την αλήθεια. Το ψέµα φέρνει κι άλλο ψέµα και κάνει τη ζωή µου δύσκολη. ∆εν το χρειάζοµαι. 10. Η δηµιουργικότητα φέρνει χαρά και οµορφιά στη ζωή µου. Γίνοµαι δηµιουργικός όταν ζωγραφίζω, χορεύω, κατασκευάζω, παίζω

µουσική ή ασχολούµαι µε κάποια µορφή τέχνης. 11. Αποδέχοµαι τα παιδιά που είναι διαφορετικά από µένα. Μπορώ να µάθω πολλά απ΄αυτά. Μπορώ να έχω φίλους που είναι διαφορετικοί από µένα και µας ενώνουν τα κοινά µας ενδιαφέροντα. 12. Τα λάθη επιτρέπονται. Ολοι κάνουν λάθη. Αντί να θυµώνω µε τον εαυτό µου, δοκιµάζω ξανά. ∆εν εγκαταλείπω την προσπάθεια όταν συναντώ τις πρώτες δυσκολίες. 13. Οταν σχεδιάζω να κάνω κάτι που φαίνεται µεγάλο και δύσκολο, µαθαίνω να το “σπάζω” σε µικρότερα κοµµάτια που µου είναι πιο εύκολο να ολοκληρώσω. 14. Οταν θέλω να αγοράσω κάτι, ρωτάω τον εαυτό µου: “Είναι στ΄ αλήθεια κάτι που χρειάζοµαι;” 15. Οταν κοιτάω τον εαυτό µου στον καθρέφτη πάντα του λέω µια καλή κουβέντα και του χαµογελάω! 16. Κάθε µέρα µαθαίνω κάτι καινούργιο. Η µάθηση µού ανοίγει καινούργιους δρόµους και

πλουτίζει κάθε στιγµή τη ζωή µου. 17. Είµαι υπεύθυνος και επιµελής µε ό,τι αναλαµβάνω. ∆ιαβάζω τα µαθήµατά µου και κάνω τις εργασίες µου πρώτα για µένα κι όχι για να αποσπάσω το “µπράβο” από δασκάλους και γονείς. 18. Προσέχω τον εαυτό µου. ∆ίνω σηµασία στις σκέψεις και στα συναισθήµατά µου. Πριν επιλέξω, µαθαίνω να αναρωτιέµαι “είναι καλό για µένα να….. ;” ή “θα νιώθω καλά αν……. ;”. Αφουγκράζοµαι την απάντηση που δίνει η καρδιά και το σώµα µου. Αναγνωρίζω και σέβοµαι τα µηνύµατα αυτά και δεν τα υποτιµώ. 19. Το µοίρασµα µε ανθρώπους που εµπιστεύοµαι και αγαπώ κάνει τη χαρά µου µεγαλύτερη και τη λύπη µικρότερη. Αναγνωρίζω πως µέσα από τη συνεργασία ακόµα και τα πιο δύσκολα έργα γίνονται ευκολότερα. 20. Υπάρχει πάντα λύση σε κάθε πρόβληµα. Τη λύση αυτή µπορώ να τη βρω και να την ακολουθήσω!

Επαναλειτουργία του Παραρτήµατος στη Θήβα του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Βοιωτίας» Σας ενηµερώνουµε ότι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», “ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ”, η οποία συγχρηµατοδοτείται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, , απαντώντας στην ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για ουσιαστική ενηµέρωση και στήριξη σε θέµατα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, επαναλειτουργεί το παράρτηµα του κέντρου στη Θήβα. Το φαινόµενο της εξάρτησης από ουσίες, αλλά και γενικότερα η εµφάνιση εξαρτητικών συµπεριφορών είναι ένα ζήτηµα πολυπαραγοντικό και κατά συνέπεια η πρόληψή του δε µπορεί παρά να αναπτύσσεται προς πολλές κατευθύνσεις. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Βοιωτίας εφαρµόζει , σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, προγράµµατα βασισµένα στη φιλοσοφία της αγωγής και της προαγωγής της υγείας, µε απώτερο σκοπό τη µείωση της εµφάνισης εξαρτητικών συµπεριφορών. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ενδυνάµωση, υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων ώστε να υιοθετήσουν µια θετική στάση ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να αντιστέκονται στη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και σε άλλες εξαρτητικές συµπεριφορές (τζόγος, διαδίκτυο κ.α). Η συµβουλευτική και η υποστήριξη της οικογένειας µε σκοπό την ενίσχυση του γονε~κού ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας.

Η ευαισθητοποίηση καθηγητών και δασκάλων σε θέµατα πρόληψης, η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου και η ενδυνάµωση των σχέσεων εκπαιδευτικών -µαθητών. Η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράµµατα Η πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας Τα προγράµµατα που αναπτύσσει το Κέντρο Πρόληψης είναι τα εξής: Οµάδες γονέων Οµάδες µαθητών και εφήβων Βιωµατικά σεµινάρια εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης Παρεµβάσεις στην ευρύτερη κοινότητα (σεµινάρια στρατιωτικών και στρατευµένων, στελεχών υγείας, σωµάτων ασφαλείας κτλ) Το κέντρο στεγάζεται στο παλαιό ∆ηµαρχείο Πινδάρου και Οιδίποδος και λειτουργεί καθηµερινά 08:00- 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262081433 e-mail: pzvoiotiapar@gmail.com Η Επιστηµονική οµάδα του Κέντρου Πρόληψης


18 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

ΣΟΚ: Μέσα σε τρία χρόνια, 3.124 Έλληνες αυτοκτόνησαν ή έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας Τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης για τις αυτοκτονίες και τις απόπειρες αυτοκτονίας των τελευταίων τριών ετών προκαλούν σοκ, αφού ξεπερνούν τις 3.000. Συγκεκριµένα φτάνουν τις 3.124 από το 2009 έως τον Αύγουστο του 2012. Όπως προκύπτει απο τα στοιχεία που έχει συλλέξει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, τα περιστατικά αυτοκτονιών ανήλθαν σε 677 το 2009, σε 830 το 2010, σε 927 το 2011 και σε 690 έως την 23η Αυγούστου του 2012. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη Νίκο ∆ένδια στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, µετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης και Νάσος Αθανασίου για τα φαινόµενα υποσιτισµού παιδιών και τις αυτοκτονίες πολιτών, επικαλούµενοι έκθεση της UNICEF που κάνει λόγο για 439.000 παιδιά νηπιακής αλλά και σχολικής ηλικίας που υποσιτίζονται. Στην απάντηση του, ο υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης Νίκος ∆ένδιας σπεύδει να επισηµάνει ότι δεν υπάρχει µόνο ένας καθολικά αποδεκτός παράγοντας που προκαλεί στον άνθρωπο τέτοιας ακραίας µορφής αυτοκαταστροφικές τάσεις αλλά για ένα φαινόµενο πολυπαραγοντικό που σχετίζεται µε εξωγενείς παράγοντες (κοινωνικό, επαγγελµατικό, οικογενειακό κλπ) αλλά και µε παράγοντες ατοµικούς-εσωτερικούς. Σύµφωνα µε τα στοιχεία από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής, το 2009 καταγράφονται 265 περιστατικά αυτοκτονιών (τελεσθείσες και απόπειρες), 291 το 2010, 306 το 2011 και 212 έως 23.08.2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης έχουν καταγραφεί 55 περιστατικά το 2009, 98 περιστατικά το 2010, 99 περιστατικά το 2011 και 67 περιστατικά το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν καταγραφεί 33 περιστατικά το 2009, 38 περιστατικά το 2010, 35 περιστατικά το 2011, 28 περιστατικά το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας έχουν καταγραφεί 34 περιστατικά το 2009, 42 περιστατικά το 2010, 82 περιστατικά το 2011, 60 περιστατικά το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Μακεδονίας έχουν καταγραφεί 13 περιστατικά το 2009, 12 το 2010, 17 το 2011, 12 το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηπείρου έχουν καταγραφεί 20 περιστατικά το 2009, 29 περιστατικά το 2010, 19 περιστατικά το 2011, 16 περιστατικά το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας έχουν καταγραφεί 38 περιστατικά το 2009, 61 το 2010, 50 το 2011, 46 το

2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Στερεάς Ελλάδος έχουν καταγραφεί 40 περιστατικά το 2009, 43 το 2010, 38 το 2011, 47 το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Ελλάδος έχουν καταγραφεί 38 περιστατικά το 2009, 62 το 2010, 90 το 2011, 47 το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου έχουν καταγραφεί 44 περιστατικά το 2009, 50 το 2010, 53 το 2011, 32 το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ιονίων Νήσων έχουν καταγραφεί 17 περιστατικά το 2009, 21 το 2010, 24 το 2011, 28 το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κρήτης έχουν καταγραφεί 42 περιστατικά το 2009, 41 το 2010, 68 το 2011, 48 το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βορείου Αιγαίου έχουν καταγραφεί 22 περιστατικά το 2009, 21 το 2010, 21 το 2011, 20 το 2012. Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Νοτίου Αιγαίου έχουν καταγραφεί 16 περιστατικά το 2009, 21 το 2010, 25 το 2011, 27 το 2012. Αναλυτικά τα στοιχεία ανά περιοχή έχουν ως εξής: Στην Αθήνα, έχουν καταγραφεί 80 περιστατικά το 2009, 98 το 2010, 107 το 2011 και 70 περιστατικά µέχρι 23 Αυγούστου 2012. Στον Πειραιά έχουν καταγραφεί 48 περιστατικά το 2009, 61 το 2010, 62 το 2011 και 33 το 2012. Στη ∆υτική Αττική έχουν καταγραφεί 56 περιστατικά το 2009, 42 το 2010, 50 το 2011, 31 το 2012. Στη Βορειοανατολική Αττική έχουν καταγραφεί 53 περιστατικά το 2009, 58 το 2010, 58 το 2011, 41 το 2012 Στη Νοτιοανατολική Αττική έχουν καταγραφεί 28 περιστατικά το 2009, 32 το 2010, 29 το 2011, 37 το 2012 Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 55 περιστατικά το 2009, 98 το 2010, 99 το 2011, 67 το 2012. Στην Αλεξανδρούπολη έχουν καταγραφεί 7 περιστατικά το 2009, 8 το 2010, 2 το 2011, 5 το 2012 Στη ∆ράµα έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά το 2009, 8 το 2010, 5 το 2011, 5 το 2012. Στην Καβάλα έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά το 2009, 5 το 2010, 7 το 2011 και 4 το 2012 Στην Ξάνθη έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά το 2009, 5 το 2010, 6 το 2011 και 2 το 2012. Στην Ορεστιάδα έχουν καταγραφεί 4 περιστατικά το 2009, 6 το 2010, 2 το 2011, 2 το 2012.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ µικρές

Ζητούνται συνεργάτες για την οργάνωση δικτύου προώθησης, προ‡όντων καθηµερινής χρήσης. ∆εν είναι απαραίτητη η αγορά των προ‡όντων. Αµέριστη βοήθεια και στήριξη, Bonus παραγωγικότητας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6976920704 (whats up) κ. Ξηρογιάννη.

Αρχιτέκτονας µηχανικός µε πολυετή διδακτική εµπειρία σε µεγάλο φροντιστήριο της Αθήνας, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Autocad, 3d Studio Max και Photoshop, σε Θήβα και Λιβαδειά. Συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 737065

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (MASTER) ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Έµπειρος οικονοµολόγος (master) µε διδακτική εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και στις Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης στο Σπίτι, σε µαθητές λυκείου στην πόλη της Λιβαδειάς και στην ευρύτερη περιοχή. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6980 527280, 2261025032,

Στη Ροδόπη έχουν καταγραφεί 7 περιστατικά το 2009, 6 το 2010, 13 το 2011, 10 το 2012. Στην Ηµαθία έχουν καταγραφεί 7 περιστατικά το 2009, 11 το 2010, 8 το 2011, 6 το 2012. Στο Κιλκίς έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά το 2009, 3 το 2010, 20 το 2011, 13 το 2012 Στην Πέλλα έχουν καταγραφεί 6 περιστατικά το 2009, 5 το 2010, 8 το 2011, 8 το 2012. Στην Πιερία έχουν καταγραφεί 7 περιστατικά το 2009, 4 το 2010, 19 το 2011, 14 το 2012. Στις Σέρρες έχουν καταγραφεί 7 περιστατικά το 2009, 9 το 2010, 15 το 2011, 14 το 2012. Στη Χαλκιδική έχουν καταγραφεί 2 περιστατικά το 2009, 10 το 2010, 12 το 2011, 5 το 2012. Στα Γρεβενά έχουν καταγραφεί 2 περιστατικά το 2009, 1 το 2010, 7 το 2011, 2 το 2012. Στην Καστοριά έχουν καταγραφεί 2 περιστατικά το 2009, 4 το 2010, 2 το 2011, 3 το 2012. Στην Κοζάνη έχουν καταγραφεί 9 περιστατικά το 2009, 5 το 2010, 8 το 2011, 7 το 2012. Στην Φλώρινα δεν έχει καταγραφεί περιστατικό το 2009, 2 το 2010 και κανένα άλλο το 2011 και το 2012. Στην Άρτα έχουν καταγραφεί 3 περιστατικά το 2009, 4 το 2010, 6 το 2011, 1 το 2012 Στη Θεσπρωτία έχουν καταγραφεί 1 περιστατικό το 2009, 3 το 2010, 4 το 2011, 5 το 2012. Στα Ιωάννινα έχουν καταγραφεί 13 περιστατικά το 2009, 18 το 2010, 5 το 2011, 9 το 2012. Στην Πρέβεζα έχουν καταγραφεί 3 περιστατικά το 2009, 4 το 2010, 4 το 2011, 1 το 2012. Στην Καρδίτσα έχουν καταγραφεί 9 περιστατικά το 2009, 15 το 2010, 12 το 2011, 9 το 2012. Στη Λάρισα έχουν καταγραφεί 13 περιστατικά το 2009, 22 το 2010, 16 το 2011, 18 το 2012. Στη Μαγνησία έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά το 2009, 12 περιστατικά το 2010,10 το 2011, 6 το 2012. Στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 11 περιστατικά το 2009, 12 το 2010, 12 το 2011, 13 το 2012 Στη Βοιωτία έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά το 2009, 13 το 2010, 5 το 2011, 12 το 2012. Στην Εύβοια έχουν καταγραφεί 19 περιστατικά το 2009, 19 το 2010, 17 το 2011, 27 το 2012. Στην Ευρυτανία έχουν καταγραφεί 3 περιστατικά το 2009, 1 το 2010 και κανένα το 2011 και το 2012. Στη Φθιώτιδα έχουν καταγραφεί 9 περιστατικά το 2009, 8 το 2010, 11 το 2011, 7 το 2012. Στη Φωκίδα 4 περιστατικά το 2009, 2 το 2010, 5 το 2011, 1 το

2012. Στην Αιτωλία 6 το 2009, 10 το 2010, 8 το 2011 και κανένα το 2012 Στην Ακαρνανία 7 περιστατικά το 2009, 19 το 2010, 51 το 2011, 19 το 2012 Στην Αχαα καταγράφηκαν 17 περιστατικά το 2009, 26 το 2010, 24 το 2011, 20 το 2012. Στην Ηλεία καταγράφηκαν 8 περιστατικά το 2009, 7 το 2010, 7 το 2011, 8 το 2012. Στην Αργολίδα καταγράφηκαν 9 περιστατικά το 2009, 4 το 2010, 6 το 2011, 5 το 2012. Στην Αρκαδία καταγράφηκαν 5 περιστατικά το 2009, 5 το 2010, 6 το 2011, 9 το 2012. Στην Κορινθία καταγράφηκαν 12 περιστατικά το 2009, 13 το 2010, 13 το 2011, 5 το 2012. Στη Λακωνία καταγράφηκαν 8 περιστατικά το 2009, 16 το 2010, 13 το 2011, 4 το 2012. Στη Μεσσηνία καταγράφηκαν 10 περιστατικά το 2009, 12 το 2010, 15 το 2011, 9 το 2012. Στη Ζάκυνθο καταγράφηκαν 3 περιστατικά το 2009, 10 το 2010, 15 το 2011, 12 το 2012. Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν 7 περιστατικά το 2009, 5 το 2010, 6 το 2011, 9 το 2012. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 6 περιστατικά το 2009, 4 το 2010, 2 το 2011, 3 το 2012. Στη Λευκάδα καταγράφηκε 1 περιστατικό το 2009, 2 το 2010, 1 το 2011, 4 το 2012. Στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 23 περιστατικά το 2009, 24 το 2010, 31 το 2011, 22 το 2012. Στο Λασίθι καταγράφηκαν 7 περιστατικά το 2009, 9 το 2010, 13 το 2011, 11 το 2012. Στο Ρέθυµνο καταγράφηκαν 9 περιστατικά το 2009, 4 το 2010, 15 το 2011, 6 το 2012. Στα Χανιά καταγράφηκαν 3 περιστατικά το 2009, 4 το 2010, 9 το 2011, 9 το 2012. Στη Λέσβο καταγράφηκαν 6 περιστατικά το 2009, 7 το 2010, 4 το 2011, 7 το 2012. Στη Σάµο καταγράφηκαν 16 περιστατικά το 2009, 10 το 2010, 12 το 2011, 8 το 2012 Στη Χίο δεν καταγράφεται περιστατικό το 2009, αλλά καταγράφονται 4 το 2010, 5 το 2011, 5 το 2012. Στις Κυκλάδες καταγράφονται 5 περιστατικά το 2009, 8 το 2010, 10 το 2011, 18 το 2012. Στην Α΄ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆ωδεκανήσου καταγράφηκαν 10 περιστατικά το 2009, 8 το 2010, 10 το 2011, 4 το 2012. Στη Β΄ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆ωδεκανήσου καταγράφηκαν 1 περιστατικό το 2009, 5 το 2010, 5 το 2011, 5 το 2012

ΑΓΓΕΛΙΕΣ µικρές

Κυρία από Βουλγαρία αναλαµβάνει δουλείες γραφείων και σπιτιών (πλύσιµο, σιδέρωµα, µαγειρική) Τηλ. Επικοινωνίας: 6988551647

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην ΚωπαVδα 15 στρέµµατα στο 8ο χλµ. Τηλ.: 2231034542 και 6974375964

Ενοικιάζεται κατάστηµα 75 τ.µ., µε πατάρι επί της οδού Αθηνών στην Αλίαρτο. Τηλ.: 6945888452

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Παραλία Σαράντι οικόπεδο µε ελιές ενάµιση στρέµµα. Τηλ.:6974275799

ΕNOIKIAZETAI

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ Ενεργειακή ίαση, εξισορρόπηση και ενδυνάµωση (the reconnection, reconnective healing), καθαρισµός αύρας, καθαρισµός, επανασυντονισµός και εξισορρόπηση ενεργειακών κέντρων. Συνεδρίες πραγµατοποιούνται κατόπιν ραντεβού από άτοµο πιστοποιηµένο από τον θεµελιωτή του «THE RECONNECTION» Dr ERIC PEARL. Τηλ. Επικοινωνίας : 6976920704 Οι ενεργειακές θεραπείες δεν αντικαθιστούν την κλασσική ιατρική αλλά λειτουργούν συµπληρωµατικά βοηθώντας και στην προσωπική εξέλιξη.

οικία 90 τ.µ. µε µεγάλη αυλή και µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους πλησίον της πλατείας Σωληναρίου του δήµου Αλιάρτου. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ.: 6973711334

Νηπιαγωγός Απόφοιτη του Α.Π.Θ. αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών. Τιµές λογικές και συζητήσιµες. Πληρ.:6977525460

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ, µε µεγάλη επειρία ζητά εργασία για φύλαξη παιδιών Τηλ. 6983968409

Αρχιτέκτονας µηχανικός µε πολυετή διδακτική εµπειρία σε µεγάλο φροντιστήριο της Αθήνας, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα γραµµικού σχεδίου, για υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων σε Θήβα και Λιβαδειά. Συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 737065


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αυξήθηκαν κατακόρυφα σε ποσοστό πάνω από 71% οι κατασχέσεις δενδρυλλίων κάνναβης τη φετινή χρονιά Α∆Α: Β4ΣΞΩΗΒ-ΚΘΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑgΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 322 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2012» µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και 25% από Εθνική ∆απάνη ( Αριθµός ΣΑ 282/8, Κωδικός Έργου 2012ΣΕ28280171) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Σχηµατάρι, 20/11/2012 Αρ.Πρωτ.: 20816 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΩΠΙΑΣ 2011»

Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, διακηρύττει ότι την 18η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο ∆ηµαρχείο, πλατεία Παµµεγίστων Ταξιαρχών, Σχηµατάρι, θα διεξαχθεί µε ανοιχτή ∆ηµοπρασία µε το σύστηµα: προσφοράς µε επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών εργασιών και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης», πάνω σε συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και βελτιώθηκε µε τους Ν.3669/08, Ν.3263/04, Ν.3212/03, Ν.2940/01, Ν.2372/96, Ν.2229/94, τις διατάξεις του Π.∆ 334/00, Π.∆ 609/85, Π.∆ 210/97, κ.α όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα για την κατασκευή του έργου µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΩΠΙΑΣ 2011». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176518 πρόκειται για το υποέργο µε τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΩΠΙΑΣ 2011» Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%) • κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, µε προπολογισµό 311.117,35€ • κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, µε προπολογισµό 184.704,66 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%), • κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, µε προπολογισµό 81.868,87 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%) Ο προπολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών του έργου, µε βάση την µελέτη µε αριθµό 22/2011 από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Τανάγρας, ανέρχεται στο ποσό των 577.690,89 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και στο ποσό των 727.293,99 ΕΥΡΩ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού, (∆ιακήρυξη , Συγγραφή υποχρεώσεων κλπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Τανάγρας, πλατεία Παµµεγίστων Ταξιαρχών, Σχηµατάρι µέχρι και την Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου 2012, πληρώνοντας το αντίτιµο των 20,00 € (∆ευτέρα-Πέµπτη κατά τις ώρες 8:00-13:00),. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, υπόδειγµα τύπου Β. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές: i) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι: α) εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η και 3η (εντός νοµού) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ , Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. β) Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπα~κής Ένωσης ή του Ευρωπα~κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ) Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. ii) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. iii) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. iv) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, µε τις προποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 2% επί του προπολογισµού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α δηλαδή 11.554,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον ∆ήµο Τανάγρας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι µηνών και τριάντα ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξι µήνες. Οι εργολάβοι ∆ηµοσίων έργων υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενηµερότητας. Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΕΣ. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και 25% από Εθνική ∆απάνη ( Αριθµός ΣΑ 282/8, Κωδικός Έργου 2012ΣΕ28280171). ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Τανάγρας . Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Τανάγρας στο τηλέφωνο: 22623.51129 και 22623.51153, FAX επικοινωνίας: 22623.51138, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Νίκα Σωτηρία, Καραµουζά ∆έσποινα. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------1. Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08). 2. Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου.

Ο

ι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, έχουν καταφέρει τη φετινή χρονιά σηµαντικά πλήγµατα στα κυκλώµατα καλλιέργειας, διακίνησης και εµπορίας κάνναβης, σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας έχουν εντατικοποιηθεί οι δράσεις σε προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο καθώς και οι αστυνοµικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα, για τον εντοπισµό και τη σύλληψη ατόµων που εµπλέκονται, µε οποιοδήποτε τρόπο, στα κυκλώµατα αυτά. Επιπλέον, έχει αναβαθµιστεί η επιχειρησιακή ετοιµότητα και ανταπόκριση των αρµόδιων Υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε περιοχές, όπου η καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και η εγκατάσταση «φυτειών» παρουσιάζουν συγκεκριµένα τοπικά χαρακτηριστικά. Στην όλη προσπάθεια σηµαντική είναι και η συµβολή των εναέριων µέσων (ελικοπτέρων) της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς µέχρι τώρα από την αρχή του έτους πραγµατοποιήθηκαν 35 «έξοδοι» µε 56

συνολικά ώρες πτήσης. Φέτος από την αρχή του έτους, µέχρι και τα µέσα Νοεµβρίου, ο αριθµός των κατασχεθέντων δενδρυλλίων κάνναβης σε όλη την επικράτεια έχει αυξηθεί κατακόρυφα, σε ποσοστό που ξεπερνά το 71%, σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πιο αναλυτικά, φέτος έχουν κατασχεθεί (28.486) δενδρύλλια, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (16.642) δενδρύλλια κάνναβης. Τα 28.486 δενδρύλλια κατασχέθηκαν σε 625 συνολικά υποθέσεις, στις οποίες συνελήφθησαν 675 άτοµα, ενώ οι αντίστοιχες δικογραφίες περιλαµβάνουν 726 κατηγορούµενους, κυρίως για κακουργηµατικές πράξεις στο πεδίο της καλλιέργειας, διακίνησης και εµπορίας κάνναβης. Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του έτους 2012 παρατηρείται αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, του συνολικού αριθµού των κατασχεθέντων δενδρυλλίων κάνναβης στην ύπαιθρο, καθώς και µετατόπιση της καλλιέργειας σε περιοχές όπως της Θεσσαλίας, όπου στα προηγούµενα έτη δεν είχαν καταγραφεί παρόµοια στοιχεία.

Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βοιωτίας ΜΕ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ο∆ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ Για δεκαετίες η αγορά έχει επιβάλει την ύπαρξη των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και τους έχει αναθέσει τον αναντικατάστατο ρόλο της εκµάθησης ξένων γλωσσών στους Έλληνες πολίτες. Έχουµε ανταποκριθεί επάξια στο ρόλο αυτό και είναι κοινά αποδεκτό ότι οι νέοι Έλληνες είναι από τους πλέον γλωσσοµαθείς στην Ευρώπη και κατέχουν αναγνωρισµένη πιστοποίηση καλής γνώσης σε δύο τουλάχιστον ξένες γλώσσες, αναγκαίο εφόδιο στην αγορά εργασίας σήµερα. Το έργο των Κ.Ξ.Γ. έχει αναγνωρισθεί από την ίδια την πολιτεία µε δηλώσεις πολλών Υπουργών Παιδείας. Ο νέος µνηµονιακός νόµος επιχειρεί να αφαιρέσει το έργο αυτό από τα Κ.Ξ.Γ. για να το αναθέσει όχι στο ∆ηµόσιο σχολείο για το οποίο ουδεµία προσπάθεια αναβάθµισης της διδασκαλίας ξένων γλωσσών γίνεται, αλλά σε µεγάλα πολυεκπαιδευτήρια στα οποία πλέον επιτρέπει την παροχή κάθε είδους εκπαιδευτικής υπηρεσίας (το πρωί ιδιωτικό Γυµνάσιο, το απόγευµα ξένες γλώσσες κ.λ.π.). Παράδειγµα παραλογισµού του νόµου (άρθρο Θ.4) «σε περίπτωση που κάποιες από τις προυποθέσεις που απαιτούνται για την ίδρυση Κ.Ξ.Γ. παραβιαστούν, έστω και από αµέλεια ή παράλειψη της διοίκησης, ανακαλείται η άδεια για 10 χρόνια» δηλαδή για λάθος όχι δικό µας αλλά της διοίκησης, δεν υπάρχει σύσταση επανόρθωσης για κάποιο λογικό χρονικό διάστηµα, αλλά βίαιος διωγµός από την αγορά. Αν ο νέος νόµος εφαρµοστεί ως έχει και ιδιαίτερα µε καταλυτική ηµεροµηνία προσαρµογής στο εντελώς νέο θεσµικό πλαίσιο την 30η Απριλίου του 2013 τότε: • Η πλειοψηφία των Κ.Ξ.Γ. θα οδηγηθεί σε κλείσιµο παρόλο ότι η αναγκαιότητα τους κάθε άλλο παρά έχει εκλείψει. • Οι ιδιοκτήτες Κ.Ξ.Γ. και οι απασχολούµενοι καθηγητές σε αυτά θα προστεθούν στην στρατιά των ανέργων ή των ασκούντων το «επάγγελµα» των ιδιαιτέρων µαθηµάτων, τους οποίους ο νέος νόµος ουδόλως θίγει διαιωνίζοντας ένα παράλογο καθεστώς µε πλανόδιους εκπαιδευτές – «ελεύθερους επαγγελµατίες» χωρίς τους αναγκαίους τίτλους, εφόδια και άδεια πολλές φορές, χωρίς τον παραµικρό έλεγχο εκ µέρους της πολιτείας και µε εισόδηµα αδήλωτο και αφορολόγητο. Οι ρυθµίσεις που έγιναν εν κρυπτώ µε αδιαφάνεια, έλλειψη ευαισθησίας και ακατανόητες αν όχι ύποπτες διαδικασίες αποτελούν ύβρη και πρόκληση σε δεκάδες χιλιάδες έντιµους σκληρά εργαζόµενους πολίτες και πρέπει να καταργηθούν.


20 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

Συνελήφθησαν 331 άτοµα για διάφορα αδικήµατα από ελέγχους που έγιναν στο πλαίσιο ειδικών αστυνοµικών εξορµήσεων

Σ

το πλαίσιο της αντεγκληµατικής πολιτικής 2010 – 2014 και του κεντρικού επιχειρησιακού σχεδιασµού, που έχει εκπονήσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, όλες οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις της χώρας, πραγµατοποιούν στις περιοχές αρµοδιότητάς τους γενικές ή ειδικές αστυνοµικές εξορµήσεις, µε τη µορφή τακτικών ή έκτακτων αστυνοµικών επιχειρήσεων. Οι γενικές αστυνοµικές εξορµήσεις έχουν ως στόχο την πρόληψη και την καταστολή της εγκληµατικότητας, ενώ οι ειδικές την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων, που καταγράφονται σε διάφορες περιοχές. Στις επιχειρήσεις συµµετέχουν οι κατά τόπους Υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, καθώς και εξειδικευµένο προσωπικό των Οµάδων ∆Ι.ΑΣ., Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), ∆ίωξης Ναρκωτικών κ.λπ. από το προσωπικό της αρµόδιας Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης. Κατά περίπτωση, συνδράµουν και συναρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς (∆ηµοτική Αστυνοµία, Σ∆ΟΕ, Πολεοδοµία, ∆ιεύθυνση Υγιεινής κ.λπ.). Οι αστυνοµικές αυτές εξορµήσεις – επιχειρήσεις έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τη διενέργεια συστηµατικών ελέγχων και ερευνών, την αυξηµένη αστυνοµική παρουσία και τη συνδυασµένη επιχειρησιακά ανταπόκριση και δράση. Παράγουν σηµαντικά αποτελέ-

σµατα, που έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον ασφάλειας, όσο και στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. Ενδεικτικά, από τη ∆ευτέρα 12.11.2012 έως και την Κυριακή 18.11.2012, πραγµατοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα πολυάριθµες γενικές και ειδικές αστυνοµικές εξορµήσεις. Αποκλειστικά στις εξορµήσεις αυτές: ∆ιατέθηκαν 6.182 αστυνοµικοί και 2.433 οχήµατα συνολικά, αποκλειστικά για αστυνοµικές δράσεις σε ολόκληρη την Επικράτεια. Χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο των σύνθετων δράσεων, αστυνοµικές δυνάµεις από διάφορες Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων της Χώρας και συγκεκριµένα προσωπικό

Απαντάµε

Υπηρεσιών Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας, καθώς και Υπηρεσιών Αλλοδαπών, προκειµένου να συνδράµουν στο έργο της κατά τόπου τακτικής αστυνοµικής δύναµης. Κατά τη διάρκεια των αστυνοµικών δράσεων και των ελέγχων, σηµειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα (δεν περιλαµβάνεται η επιχείρηση «Ξένιος Ζευς»): Ελέγχθηκαν 28.809 άτοµα, καθώς και 16.328 οχήµατα συνολικά σε όλη την Επικράτεια. Προσήχθησαν 3.351 (890 ηµεδαποί και 2.461 αλλοδαποί). ∆ιαπιστώθηκαν συνολικά 540 παραβάσεις της ποινικής νοµοθεσίας, ενώ βεβαιώθηκαν αντίστοιχα και διοικητικές

παραβάσεις, για τις οποίες ενηµερώθηκαν οι αρµόδιες ∆ιοικητικές – ∆ηµοτικές Αρχές. Συνελήφθησαν 331 άτοµα για διάφορα αδικήµατα από ελέγχους που έγιναν αποκλειστικά στο πλαίσιο των ειδικών αστυνοµικών εξορµήσεων στην Επικράτεια. Ειδικότερα, συνελήφθησαν 9 άτοµα για ληστείες, 26 για κλοπές και διαρρήξεις, 147 για παραβάσεις που αφορούν στη νοµοθεσία για τους αλλοδαπούς, 34 διωκόµενοι µε διάφορες καταδικαστικές αποφάσεις για πληµµελήµατα ή κακουργήµατα, 3 για παραβάσεις που αφορούν στο λαθρεµπόριο, 65 για διάφορα ποινικά αδικήµατα πληµµεληµατικού ή κακουργηµατικού χαρακτήρα, κ.λπ. Συνελήφθησαν 44 άτοµα για παραβάσεις που αφορούν στα ναρκωτικά και κατασχέθηκαν 17,4 γραµµάρια κοκαLνης, 806,2 γραµµάρια ηρωίνης και 1.655 γραµµάρια κάνναβης. Κατασχέθηκαν επίσης 305 ναρκωτικά χάπια, το ποσό των 6.280 ευρώ, 16 όπλα διαφόρων ειδών, 22 κινητά τηλέφωνα, 3 H/Y, 2 οχήµατα και παραπάνω από 18.000 είδη παρεµπορίου. Οι γενικές και ειδικές αστυνοµικές δράσεις πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρµόδιες Υπηρεσίες των 14 Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων της χώρας.

µε... “∆ιάβηµα”

στην κρίση

Η καταχώρησή σας στο «∆ΙΑΒΗΜΑ», εµφανίζεται ∆ΩΡΕΑΝ στο www.diavima.gr

Τηλ έφωνο επικοινωνίας: 2261 0.2 7123

Προβάλετε τις επ ιχειρήσεις σας µέσα από τις σελίδες µας φθηνά και !! ! ά κ ι τ α µ σ ε λ τε ο Απ


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 21

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στα 777.768 άτοµα οι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆

Σ

τα 777.768 άτοµα ανέρχονται οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά το µήνα Οκτώβριο.

Από αυτά 324.495 είναι άνδρες (ποσοστό 41,72%) και 453.273 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,28%). Ο αριθµός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 0,67% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Στην ηλικιακή οµάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,77% των εγγεγραµµένων ανέργων, στην ηλικιακή οµάδα κάτω των 30 αναλογεί το 26,19% και στην ηλικιακή οµάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 10,04%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,61% των εγγεγραµµένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυµνασίου) αναλογεί το 35,07%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το 16,17% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χω-

ηγούµενο µήνα και αυξηµένες κατά 7,37% σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 24.906 (µειωµένες κατά -5,54% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και αυξηµένες κατά 5,06% σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συµβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου ανέρχεται σε 117.574, το 67,29% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την ρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,14%. Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,41% των εγγεγραµµένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,90% και στους υπηκόους της Ευρωπα~κής Ένωσης το 1,69%. Ο αριθµός των επιδοτούµενων ανέργων ανέρχεται σε 178.565 άτοµα και εµφανίζεται µειωµένος κατά -7.305 άτοµα, ποσοστό -3,93% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα Σεπτέµβριο. Από το σύνολο

των επιδοτούµενων ανέργων, το 86,19% είναι κοινοί επιδοτούµενοι, το 5,02% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούµενοι, το 3,64% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελµάτων επιδοτούµενοι, το 2,56% είναι επιδοτούµενοι σε οικοδόµο-τεχνικά επαγγέλµατα, το 2,20% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούµενοι (αγροτικά) και το 0,39% είναι λοιποί επιδοτούµενοι. Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 92.007, αυξηµένες κατά

4,62% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα (87.941) και αυξηµένες κατά 21,65% σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011 (75.633). Οι απολύσεις (καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 38.464 (αυξηµένες κατά 49,57% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και αυξηµένες κατά 14,46% σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011), οι λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου τις 79.110 (αυξηµένες κατά 136,33% σε σχέση µε τον προ-

αγορά εργασίας λόγω λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Το µέγεθος αυτό είναι αυξηµένο κατά 98,63% από τον προηγούµενο µήνα Σεπτέµβριο (59.191) και αυξηµένο κατά 9,59% σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011 (107.287). Από τις παραπάνω ροές της µισθωτής απασχόλησης προκύπτει µείωση της µισθωτής απασχόλησης κατά -50.473 θέσεις εργασίας, έναντι 2.384 τον Σεπτέµβριο και -55.360 τον Οκτώβριο του 2011.

Ανακοίνωση του Τ.Α. Λιβαδειάς Συνέχεια του από 18-11-2012 ∆ελτίου Τύπου µας, που αφορά στην εξιχνίαση από το Τµήµα Ασφάλειας Λιβαδειάς υπόθεσης κλοπής χρυσαφικών, ανακοινώνεται ότι ο 31χρονος ηµεδαπός – ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου, δεν περιλαµβάνεται στη σχηµατισθείσα ποινική δικογραφία, όπως εκ παραδροµής είχε αναγραφεί . ∆ιευκρινίζεται, ότι για τα κλεµµένα χρυσαφικά, που είχε πουλήσει στην επιχείρηση του ένας εκ των δραστών, ο 31χρονος είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία για συναλλαγές σε ενεχυροδανειστήρια (καταχώρηση, εγγραφή στο βιβλίο αγοραπωλησιών κλπ

Το “∆ΙΑΒΗΜΑ” έρχεται στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας...

Καλέστε ΤΩΡΑ στο 22610.27123 Μόνο απο 2,5 ευρώ το µήνα!!!


22 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ολοκληρώθηκε πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης 77 αστυνοµικών που θα στελεχώσουν το θεσµό του «Αστυνοµικού της Γειτονιάς»

Ο

λοκληρώθηκε πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης εβδοµήντα επτά νέων αστυνοµικών, οι οποίοι το επόµενο διάστηµα θα στελεχώσουν το θεσµό του «Αστυνοµικού της Γειτονιάς» σε ολόκληρη τη Χώρα. Η εκπαίδευση διάρκειας πέντε ηµερών, πραγµατοποιήθηκε στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε Αθήνα και Βέροια µε τη συµµετοχή σαράντα έξι και τριάντα ένα αστυνοµικών αντίστοιχα, που υπηρετούν σε Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις της Χώρας. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε διήµερη µετεκπαίδευση των ήδη υπηρετούντων Αστυνοµικών της Γειτονιάς, που υλοποιήθηκε σε τρεις εκπαιδευτικές σειρές µε τη συµµετοχή συνολικά 84 αστυνοµικών. Σκοπός των παραπάνω εκπαιδεύσεων – µετεκπαιδεύσεων είναι η κατάρτιση των νέων αστυνοµικών που θα στελεχώσουν το θεσµό του «Αστυνοµικού της γειτονιάς» και η επιµόρφωση των ήδη υπηρετούντων, προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα και η ανταπόκρισή τους, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους . Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα επικεντρώθηκε στις παρακάτω θεµατικές ενότητες: Έργο και αποστολή του Αστυνοµι-

κού της Γειτονιάς Αστυνοµική δεοντολογία Αντιµετώπιση ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Ρατσισµός – Ξενοφοβία Η εικόνα του αστυνοµικού προς τον πολίτη και η προφορική επικοινωνία. Πρόληψη των συνηθέστερων εγκληµάτων του «δρόµου». Παραβατική συµπεριφορά και προβληµατική ανησυχία των πολιτών της

∆. Κατσορίδας

Η Αντι-Ηγεµονία Ζητήµατα σχετικά µε τη στρατηγική της µετάβασης εκδόσεις Καµπύλη/Ρωγµή, Αθήνα 2009

γειτονιάς. Σχέσεις και θέσεις στήριξης του «Αστυνοµικού της γειτονιάς. Αίσθηµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης των πολιτών προς την έννοµη τάξη και την Αστυνοµία – Εγκληµατοφοβία. Επισηµαίνεται ότι ο θεσµός του «Αστυνοµικού της Γειτονιάς» έχει ως προτεραιότητα την πρόληψη της µικροεγκληµατικότητας στις γειτονιές, εφαρ-

Τ

ο βιβλίο αποτελεί µια προσπάθεια να ψηλαφισθεί η στρατηγική της µετάβασης στις ανεπτυγµένες χώρες του καπιταλισµού. Φιλοδοξεί, εποµένως, ν’ ανοίξει µια συζήτηση για τα µεγάλα στρατηγικά ζητήµατα που ταλανίζουν την Αριστερά, όπως τα ζητήµατα του προγράµµατος, των συµµαχιών, του κράτους, του κόµµατος, της διακυβέρνησης και της εξουσίας, τα οποία τίθενται πάλι στην ηµερησία διάταξη µε αφορµή και τις δυσλειτουργίες του νεοφιλελεύθερου οικονοµικού υποδείγµατος, αλλά και τις επαναστατικές εξελίξεις στις χώρες της Λατινικής Αµερικής και ιδιαίτερα στη Βενεζουέλα και τη Βολιβία. Επιπροσθέτως, τα εν λόγω ζητήµατα ανακινούνται και από την εν εξελίξει συζήτηση για τον σοσιαλισµό του 21ου αιώνα.

µόζοντας συγκεκριµένη µεθοδολογία παρουσίας και δράσης. Ειδικότερα, σε συνεργασία µε τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς, προσεγγίζει τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια στις γειτονιές, παρεµβαίνει για την επίλυσή τους, συµβάλλει στην πρόληψη των αδικηµάτων και ενδυναµώνει το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών.

Όλα τα παραπάνω θέµατα είναι προς συζήτηση, η οποία απουσιάζει από την ατζέντα της Αριστεράς, λόγω της ιδεολογικής της υποχώρησης –αποτέλεσµα των ηττών της από την επικράτηση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµούτης κατάρρευσης των καθεστώτων των χωρών του λεγόµενου υπαρκτού «σοσιαλισµού», της δεξιάς µετάλλαξης της σοσιαλδηµοκρατίας και γενικά των αλλαγών στους συσχετισµούς δύναµης ανάµεσα στις τάξεις, ο οποίος είναι εις βάρος των δυνάµεων της εργασίας. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως παρατηρεί ο Π. Άντερσον, «…οι κλασικές συζητήσεις παραµένουν ακόµη από πολλές πλευρές το πιο προχωρηµένο όριο αναφοράς που διαθέτουµε... Το να τις ξαναγνωρίσουµε αποτελεί βήµα προς µια µαρξιστική συζήτηση που έχει την -αναγκαστικά σεµνή- ελπίδα να αποκτήσει

µια ‘’αρχική µορφή’’ σωστής θεωρίας σήµερα». Κατά συνέπεια, οι συζητήσεις για τα ζητήµατα της θεωρίας, των πρακτικών προβληµάτων και των στρατηγικών ζητηµάτων του κινήµατος θα πρέπει συνεχώς να διεξάγονται είτε σε περιόδους ανάπτυξης της πάλης των τάξεων είτε σε περιόδους υποχώρησης ή και ήττας του εργατικού κινήµατος, επειδή είναι ο πιο ορθός τρόπος για την επαλήθευση της θεωρίας και τη διόρθωση των σφαλµάτων. Σελίδες: 100 Τιµή: 7 ευρώ Κεντρική ∆ιάθεση: Σπύρος Μαρίνης, τηλ. επικοινωνίας 210.36.48.170 ή 210.36.48.197 Υ.Γ.: Για περισσότερες πληροφορίες στο ∆. Κατσορίδας, 210.82.02.230 (τηλ. εργασίας στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ή στο email: dkat@inegsee.gr


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μείωση καθαρής κερδοφορίας στο εννεάµηνο 2012 Αντοχές σε κύκλο εργασιών και λειτουργικά κέρδη εµφανίζει ο Όµιλος Μυτιληναίος

Ι

κανοποιητικά µεγέθη, παρά τη βαθιά και παρατεταµένη ύφεση της ελληνικής οικονοµίας, αλλά πλέον και λόγω του επιδεινούµενου διεθνούς περιβάλλοντος εξακολουθεί να καταγράφει για το διάστηµα Ιανουάριος – Σεπτέµβριος του 2012 ο Όµιλος Μυτιληναίος. «Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις, ο Όµιλος έχει έγκαιρα προσαρµόσει τη στρατηγική του και εστιάζει στη διασφάλιση της µέγιστης δυνατής ρευστότητας, στην περαιτέρω διείσδυση της ΜΕΤΚΑ σε αγορές του εξωτερικού µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τέλος, στη δραστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοµέων Μεταλλουργίας και Ενέργειας», αναφέρει ανακοίνωση του Οµίλου. Πιο συγκεκριµένα ο Όµιλος στο Εννεάµηνο του 2012 κατέγραψε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών 1.095 εκ. ευρώ, έναντι των 1.139 εκ. ευ-

ρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 119,7 εκατ. ευρώ από 164,6 εκατ. το 2011. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 11,6 εκατ. ευρώ έναντι 46,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, «επιβαρυνόµενα πλέον µε το σύνολο των αποσβέσεων των µεγάλων

ενεργειακών επενδύσεων της τελευταίας πενταετίας, που ολοκληρώθηκαν στις αρχές του χρόνου». Επίσης ο Όµιλος σηµειώνει ότι σε επίπεδο ενοποιηµένου κύκλου εργασιών µετά την έναρξη λειτουργίας των θερµικών και ανανεώσιµων µονάδων ενέργειας, καταγράφεται για πρώτη φορά ισότιµη συνεισφορά από τους τρεις τοµείς δραστηριότητας. Ο τοµέας των έργων EPC επανήλθε σε πιο διατηρήσι-

µα µεγέθη σε σύγκριση µε την επίδοση του προηγούµενου έτους που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ΜΕΤΚΑ στο Εννεάµηνο του 2012, ανήλθε στα 409,2 εκατ., έναντι 719,6 εκατ. ευρώ το 2011. «Η µείωση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως την αδυναµία της εγχώριας αγοράς, αλλά και τις καθυστερήσεις των δύο έργων στη Συρία, η εκτέλεση των οποίων έχει µερικώς ανασταλεί από τον παρελθόντα Ιούλιο, λόγω της κλιµάκωσης των αναταραχών στη χώρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 69,4 εκατ., από 112,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε 50,9 εκατ. ευρώ έναντι 79,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ο Όµιλος µετά την πρόσφατη ανάληψη δύο σηµαντικών συµβάσεων στην Ιορδανία, η ΜΕΤΚΑ εστιάζει στην αναζήτηση και νέων έργων, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το ανεκτέλεστο

υπόλοιπο (backlog) που ανέρχεται σε €1,6 δις. Ο Τοµέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων του Οµίλου, «ο οποίος παρά την απόλυτη εξωστρέφεια του αντιµετωπίζει τις µεγαλύτερες προκλήσεις από το εγχώριο περιβάλλον, µε αλλεπάλληλους φόρους στην παραγωγική διαδικασία, πρωτοφανείς καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης, κλπ», κατέγραψε κύκλο εργασιών που διαµορφώθηκε στα 376 εκατ., από 395 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Στο συγκεκριµένο περιβάλλον, σύµφωνα µε τον Όµιλο αποτελεί θετική εξέλιξη η βελτίωση της επίδοσης του Τοµέα κατά το Γ’ Τρίµηνο, σε σχέση µε το Α’ εξάµηνο του έτους, που σχετίζεται µε την ικανοποιητική πρόοδο στην υλοποίηση του προγράµµατος ανάκτησης ανταγωνιστικότητας «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», καθώς και µε την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) µε πολύ ανταγωνιστικούς όρους, απόρροια των σηµαντικών συνεργιών που δηµιουργούνται ανάµεσα στις δραστηριότητες και ιδιαίτερα ανάµεσα στους το-

µείς της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας. Τέλος ο τοµέας Ενέργειας, ενίσχυσε σηµαντικά τα µεγέθη του Οµίλου στο Εννεάµηνο του 2012. Ο κύκλος εργασιών του Τοµέα ανήλθε σε 340 εκατ., από 98,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, συνεισφέροντας έτσι το 31% του συνολικού κύκλου εργασιών του Οµίλου. Ο υψηλός συντελεστής απόδοσης των θερµικών και ανανεώσιµων µονάδων έδωσε τη δυνατότητα στον Όµιλο να διασφαλίσει πλέον διψήφιο µερίδιο αγοράς (10,8%) στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας. «Το επόµενο χρονικό διάστηµα, στο οποίο αναµένεται να κορυφωθούν οι προκλήσεις στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, ο Όµιλος εκµεταλλευόµενος την εξωστρέφεια, το ισορροπηµένο µίγµα δραστηριοτήτων και την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει, αναµένεται να συνεχίσει σε θετική πορεία προσφέροντας πολύτιµη στήριξη στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία που δοκιµάζονται», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Οµίλου Μυτιληναίος.


24 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ w w w . st e r e a s p o rt s . c o m

Ριφιφί αλα Ιταλικά… Με 0-1 ο Λεβαδειακός την ΑΕΚ έτσι και απέναντι στον έκανε Λεβαδειακό‚ ανάλογο λάθος δίνοντας έτοιµο γκολ στον Ναπολεόνι‚ ο οποίος προ κενής εστίας δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το µοναδικό τέρµα της αναµέτρησης και να δώσει µία σπουδαία νίκη στην οµάδα της Λιβαδειάς ΑΕΚ (Έβαλντ Λίνεν): Κωνσταντόπουλος‚ Λαγός (68’ Αρκούδας)‚ Κουτρουµπής‚ Κοντο-

ές‚ Βλάχος‚ Φέτσης‚ Κορδέρο‚ Τσίτας (65’ Κατσικοκέρης)‚ Γκερέιρο (78’ Κοτσαρίδης)‚ Φούντας‚ Κατίδης ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ (Γιώργος Παράσχος): Κυριακίδης (35’ λ.τ. Κασµερίδης)‚ Μεντί‚ Χοσέµι‚ Γεωργίου‚ Μουλόπουλος‚ Ζησόπουλος‚ Κόρµπος‚ Ακόστα‚ Ροτζέριο‚ Πόι‚ Βασιλείου (4’’ λ.τ. Ναπολεόνι‚ 89’ Ροµέου)

Παράσχος: Πάµε γι΄ άλλα…

Μ

πήκε στο 43΄‚ σκόραρε στο 81΄ και… έφυγε στο 89΄.

Ο Στέφανο Ναπολεόνι πέτυχε το γκολ κι έδωσε µια µεγάλη νίκη στον Λεβαδειακό που «άλωσε» το ΟΑΚΑ και την ΑΕΚ ενώ «έσπασε» την δυσµενή παράδοση που είχε αφού δεν είχε πάρει ούτε βαθµό στην έδρα της Ένωσης. Παράλληλα οι Βοιωτοί πέτυχαν τη δεύτερη συνεχόµενη εκτός έδρας νίκη αλλά και την τρίτη συνεχόµενη στο πρωτάθληµα. Στο πρώτο 45λεπτο η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναµέτρησης και θα µπορούσε να είχε πετύχει κάποιο τέρµα‚ χωρίς όµως να το καταφέρει. Η οµάδα

του Έβαλντ Λίνεν έπαιξε µε την µπάλα στο έδαφος και δηµιούργησε αρκετούς κινδύνους στην οµάδα της Λιβαδειάς που είχε αποκλειστικό στόχο να µη δεχτεί το γκολ. Η πρώτη µεγάλη φάση στο παιχνίδι‚ ήρθε στο 11ο λεπτό‚ όταν ο Γκερέιρο µετά από ωραία ενέργεια έδωσε στον Κατίδη µε το σουτ του‚ να αποκρούεται από τον Κυριακίδη µε δυσκολία. Στη συνέχεια‚ η Ένωση διατήρησε τον έλεγχο του παιχνιδιού και στο 17’ είχε νέα µεγάλη ευκαιρία‚ όταν ο Κατίδης εκµεταλλεύτηκε τα αµυντικά λάθη του Λεβαδειακού‚ µε το σουτ του‚ να έχει την ίδια κατάληξη µε τον προηγούµενο‚ καθώς ο Κυρια-

κίδης είχε την απάντηση. ∆ύο λεπτά αργότερα‚ οι γηπεδούχοι άλλαξαν και πάλι πολύ ωραία την µπάλα µε τον Κατίδη να κάνει νέο σουτ και να στέλνει την µπάλα λίγο άουτ. Αυτά‚ σε ό‚τι αφορά το πρώτο ηµίχρονο‚ καθώς στη συνέχεια η Ένωση δεν κατάφερε να δηµιουργήσει ευκαιρίες µε τον Λεβαδειακό να «κλείνει» την άµυνά του και να µη δέχεται απειλές. Στην επανάληψη‚ τίποτα δεν έδειχνε ικανό να αλλάξει την εικόνα της αναµέτρησης. Οι δύο οµάδες µπήκαν µε σκοπό να µην δεχτούν γκολ και αυτό φάνηκε σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του‚ καθώς οι ευκαιρίες ήταν µετρηµέ-

νες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Και ο χρόνος είχε αρχίσει ήδη να δουλεύει για τον Λεβαδειακό. Πρώτα λοιπόν οι Βοιωτοί προειδοποίησαν δις -µε τον Πόι να σπαταλά αµφότερες τις ευκαιρίες. Και στο 81’ έκαναν το… italian job! Όταν ο Κωνσταντόπουλος βελτίωσε ακόµα περισσότερο την γκέλα που είχε κάνει µε τον Αστέρα και επέτρεψε στον Ναπολεόνι να «κλέψει» µεγάλη νίκη για τον Λεβαδειακό. Για να αλλάξει κάτι‚ θα έπρεπε να γίνει κάποιο σοβαρός λάθος από τις άµυνες των δύο οµάδων. Και έγινε! Ο ∆ηµήτρης Κωνσταντόπουλος‚ όπως στην πρεµιέρα του πρωταθλήµατος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης‚

Απόλυτα ικανοποιηµένος από τη νίκη του Λεβαδειακού έµεινε ο Γιώργος Παράσχος ο οποίος υποστήριξε ότι η οµάδα του µπορεί να κοιτάει ψηλότερα πλέον ενώ τόνισε πως στα πρώτα λεπτά‚ θα µπορούσαν όλα να ήταν διαφορετικά‚ εφόσον η ΑΕΚ είχε µπορέσει να σκοράρει. «Πετύχαµε µία σπουδαία νίκη‚ απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο. Η ΑΕΚ έδειξε και σήµερα ότι είναι σε καλή κατάσταση. Αφού τη γλιτώσαµε στο πρώτο ηµίχρονο‚ καταφέραµε να ελέγξουµε τον αγώνα και να κάνουµε φάσεις στην επανάληψη. Οι αλλαγές στο πρώτο ηµίχρονο µας επηρέασαν‚ είναι η αλήθεια‚ ενώ και το γήπεδο ήταν πολύ κακό‚ νοµίζω. Αν και κάνω λάθος και οι αλλαγές της ΑΕΚ ήταν αναγκαστικές (σ.σ. οι δύο‚ αν και ο Τσίτας ούτως ή άλλως θα έβγαινε). Μπορούµε πλέον να ατενίσουµε καλύτερα το µέλλον µας‚ µετά και από αυτή τη νίκη. Εύχοµαι στην ΑΕΚ να συνεχίσει έτσι και τα αποτελέσµατα θα έρθουν». Για τον Ναποελόνι: «Ο Ναπολεόνι ξέρουµε ότι είναι καλός παίκτης. Είχε προβλήµατα µε το πόδι του και µπήκε µετά από 1‚5’µήνα. Μακάρι να µη του βγει κάποιος τραυµατισµός. Να τον έχουµε ως τον ∆εκέµβρη‚ γιατί έχει κλείσει σε άλλη οµάδα». Για το αν είδε κούραση στην ΑΕΚ µετά το 60′: «Σηµαντικό ρόλο έπαιξε το γήπεδο. Σαν να έπαιζαν σε βάλτο‚ ήταν τα παιδιά. Έγινε αργό το παιχνίδι. Και όταν δέχθηκε το γκολ η ΑΕΚ πήγε στις βαθιές µπαλιές. Αναγκαστικά».

w ww . t a bl o i d . g r Γ ι α τ ί λ έ ε ι τ α π ρ ά γ µ α τ α µ ε τ ο ό ν ο µ ά τ ο υ ς ÌÐÁÑÄÙÓÁÓ Ë. ÁÈÇÍÙÍ 19 ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ 2268022956

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁÑÁÌÐÁÍÏÓ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ ÊÑÅÁÔÏÓ

ΜΟΝΑ∆Α ÐÁÑÏ×ÇΣ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ

×ÙÑÉÓ ÓÕÍÔÇÑÇÔÉÊÁ

PIT BULL SECURITY

Λουκάς Χριστοδούλου Σύµβουλος Ασφαλείας

Óýíèåóç: ÊñÝáò ÷ïéñéíü, áëÜôé, êáñõêåýìáôá.

ÁËÉÁÑÔÏÓ ÔÇË.:2268022364 - FAX:24195

ÏËÏ ÔÏ 24ÙÑÏ

Αρ. Κινητού: 6932.601612 6937.130337 6936.627227

e - mail: security_pitbull@hotmail.com ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÔÇË: 2268024157

Σε όλες τις περιοχές της Βοιωτίας

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ Αρ. Φ. 818  

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ Αρ. Φ. 818

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you