Page 1

Κ. Γκιζίµης, ∆/της νοσοκοµείων Λιβαδειάς και Θήβας:

Στόχος µας η συνεχής βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima.gr

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

www ÊÙÄÉÊÏÓ 5620

. d i a vi m a . g r

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 755 * ΕΤΟΣ 12 * ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 7 - T.K. 32100

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α * Τ.F: 2261027123 * e-mail: diavima@otenet.gr * € 0,30

∆ράσεις απο την ΟΝΝΕ∆ Θήβας

Ο Ν. Παπαγγελής για την

Π.Ε.∆. Στερεάς Σελ. 2 Παρουσία του υπεύθυνου επαρχιακών οργανώσεων Γιάννη Μαρτάτου η ΟΝΝΕ∆ Θήβας πραγµατοποίησε το Σάββατο 20 Αυγούστου σειρά εκδηλώσεων στην Κεντρική Πλατεία της πόλης. Σελ. 7

Εµποροπανήγυρη Λιβαδειάς

Εκτός πόλης

Αποφασίστηκε όχι µόνο η εκτός του ιστού της πόλης της Λιβαδειάς µεταφορά του παζαριού σε χώρο στο βόρειο τµήµα της, µε εύκολη πρόσβαση, κοντά στο ΚΤΕΛ αλλά όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του ∆.Σ. θα διαµορφωθεί έτσι ο χώρος ώστε να καλύψει και άλλες ανάγκης. Σελ. 5

Ψάχνετε υδραυλικό; Ο Γιάννης Τσούκου

Είναι εδώ: 6974878135 ΘΕΡΜΟ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ Φυσικό αέριο

www.foxmarket.gr


2 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

επικαιρότητα

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Ο Ν. Παπαγγελής για την Π.Ε.∆. Στερεάς Μ

ε γρήγορους ρυθµούς προχωρούν οι διεργασίες στα κόµµατα τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο µε αφορµή την εκλογή των περιφερειακών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφού εντός Σεπτεµβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας και τις Περιφερειακές Ενώσεις.

Όσον αφορά στην Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων της Στερεάς η εκλογική διαδικασία αναµένεται να εξελιχθεί σε ντέρµπυ δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές που αν επιτρέπουν την όποια πρόβλεψη. Οι συσχετισµοί των δύο µεγάλων κοµµάτων είναι τέτοιοι που αποτελεί κοινό «µυστικό» ότι το αποτέλεσµα θα κριθεί από την στάση των ανεξάρτητων. Το ΠΑΣΟΚ και οι αυτοδιοικητικοί που υποστηρίχθηκαν από το κόµµα, προτείνουν τον δήµαρχο Λεβαδέων Νίκο Παπαγγελή για την Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Στερεάς Ελλάδας µετά από ευρεία σύσκεψη δηµάρχων και συµβούλων που πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Κυριακής στη Λιβαδειά µε την συµµετοχή του υπεύθυνου τοµέα Αυτοδιοίκησης και Εσωτερικών του Κινήµατος Λάµπρου Μίχου και του υποψήφιου για την προεδρεία της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας Κώστα Ασκούνη (σε συνεργασία και µε τη ∆ΗΜ.ΑΡ). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η µέχρι τώρα πορεία της εφαρµογής του Καλλικράτη και δροµολογήθηκαν οι ενέργειες εν όψει των εκλογών της ΠΕ∆ Στερεάς που θα οδηγήσουν στην εκλογή του νέου διοικητικού συµβουλίου της ΚΕ∆Ε. «Βρισκόµαστε περίπου 8 µήνες µετά την έναρξη εφαρµογής του Καλλι-

κράτη της νέας µεγάλης µεταρρύθµισης που αλλάζει ριζικά τους όρους λειτουργίας του κράτους», σηµείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Μίχος και πρόσθεσε: «Συζητάµε τις νέες προοπτικές λαµβάνοντας υπόψη τα παραδείγµατα που βιώνουν οι ίδιοι οι λειτουργοί της αυτοδιοίκηση σε όλη τη Στερεά ενόψει και των εκλογών για το νέο κεντρικό και το νέο περιφερειακό όργανο της αυτοδιοίκησης που θα προκύψουν το Σεπτέµβριο. Αναφερόµενος στην επιλογή του δηµάρχου Λεβαδέων Νίκου Παπαγγελή για την θέση του επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την ΠΕ∆ ο Λ. Μίχος επεσήµανε: «Ο Νίκος Παπαγγελής έχει τα εχέγγυα ως παλαιός δήµαρχος, ως έµπειρος, ως νέος άνθρωπος και συγκεντρώνει την προτίµηση της πλειονότητας. Είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Είναι ακέραιος, έντιµος, σύγχρονος πολιτικός που πρυτανεύει γι΄ αυτόν το δηµόσιο και κοινωνικό συµφέρον. Έχει δείξει πολύ καλό έργο και συνεχίζει να προσπαθεί καθηµερινά. Είναι ένας άνθρωπος ούτε αµιγώς κοµµατικός ούτε αµιγώς τεχνοκράτης, είναι ο άνθρωπος που αποθεώνει την ηθική της εργασίας. Και σε αυτή τη λογική πρέπει να πορευτούµε στο µέλλον. Ο Νίκος Παπαγελής αποδεχόµενος τη πρόταση σε δηλώσεις του επεσήµανε µεταξύ άλλων: «Ο αγώνας για την αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι διαρκής, αδιαπραγµάτευτος και αποτελεσµατικός. Το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον για τη χώρα µας, επιβάλλει η αυτοδιοίκηση µέσα από την υλοποίηση του νέου θεσµού του Καλλικράτη, να φέρει τον πολίτη µπροστά στις εξελίξεις, να τον καταστήσει ικανό να συνδιαµορφώσει και να συναποφασίσει την πορεία και το ρόλο που

θα διαδραµατίσει στο µέλλον, ο ∆ήµος του και η Περιφέρειά του». Και συνέχισε: «Οκτώ µήνες µετά το άλµα στην µεγάλη µεταρρύθµιση (πάγιο αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας των αυτοδιοικητικών), αποδεικνύεται ότι µοναδικά όπλα για την εξυπηρέτηση του νέου θεσµού, είναι η οργάνωση, ο προγραµµατισµός, η σκληρή δουλειά και η διεκδίκηση των πόρων της αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία». Ακολούθως αφού τόνισε ότι «η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας, ένας νέος, στρατηγικής σηµασίας θεσµός, θα αποτελέσει την αιχµή του δόρατος της αυτοδιοίκησης» έδωσε έµφαση στο ρόλο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Στερεάς Ελλάδας η οποία «πρέπει να

αναδείξει τα φλέγοντα ζητήµατα της αυτοδιοίκησης, να προτείνει λύσεις, να συντονίσει δράσεις και να διεκδικήσει». Καταλήγοντας ο κ. Παπαγγελής είπε: «Οι δηµοκρατικές διαδικασίες που διαχρονικά ακολουθεί η αυτοδιοίκηση, δηλαδή η ανταλλαγή απόψεων και η σύνθεση, είναι τα στοιχεία που συµβάλλουν στην αναβάθµιση του θεσµού και στην προάσπιση των συµφερόντων των πολιτών». ΠΕ∆ Στερεάς Στη Στερεά Ελλάδα η Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆ θα αποτελείται από 125 άτοµα ενώ το ∆.Σ. από 21 εκ των οποίων οι 12 θα είναι δήµαρχοι και οι 9 δηµοτικοί σύµβουλοι. Ως εκπρόσωποι στην ΚΕ∆Ε θα εκλεγούν 35 άτοµα εκ των οποίων 25

δήµαρχοι και 10 δηµοτικοί σύµβουλοι. Από τη Βοιωτία όσον αφορά στη ΠΕ∆ εκτός από τους έξι δηµάρχους Νίκο Παπαγγελή, Σπύρο Νικολάου. Βαγγέλη Γεωργίου, Κώστα Ξηρογιάννη, Γιώργο Ντασιώτη και Γιάννη Πατσαντάρα θα συµµετάσχουν αντίστοιχα από τον δήµο Λεβαδέων 4 δηµοτικοί σύµβουλοι από την πλειοψηφία και δύο από την µειοψηφία, το ίδιο και από τον δήµο Θήβας ενώ από τον δήµο Τανάγρας θα συµµετάσχουν δύο από την πλειοψηφία και δύο από την µειοψηφία, από τον δήµο Ορχοµενού θα εκλεγούν ένας από την πλειοψηφία και ένας από την µειοψηφία ενώ το ίδιο ισχύει και για τους δήµους Αλιάρτου και ∆ιστόµου – Αράχωβας – Αντίκυρας.


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 3

ΒΟΙΩΤΙΑ

Ξεκίνησαν τα «Τροφώνια 2011» στη Λιβαδειά

Σ

ειρά εκδηλώσεων σε συνεργασία µε τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και µε καταξιωµένους καλλιτέχνες έχει προγραµµατίσει στο πλαίσιο των φετινών Τροφωνίων που θα διαρκέσουν από τις 24 Αυγούστου µέχρι τις 17 Σεπτεµβρίου ο δήµος Λεβαδέων. «Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραµµατιστεί εναρµονίζονται πλήρως µε τους στόχους των Τροφωνίων για την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των δηµοτών και κυρίως της νεολαίας µας», σηµείωσε µεταξύ άλλων ο δήµαρχος Λεβαδέων Νίκος Παπαγγελής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το βράδυ

της Τρίτης. Από την πλευρά της η αντιπολίτευση που καταψήφισε εξέφρασε διαφωνίες ως προς τον τρόπο των εκδηλώσεων Καλό χαρακτήρισε το πρόγραµµα των εκδηλώσεων ο Παναγιώτης Ψυχογιός ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις διότι «υπάρχουν πολλές συµµετοχές και ο κόσµος

πρέπει να πληρώσει πολλά χρήµατα για να τις παρακολουθήσει». Υποστήριξε επίσης ότι «οι εκδηλώσεις δεν είναι του δήµου και πρόκειται για εµπορικές επιχειρήσεις» ενώ για την συναυλία

της Ελευθερίας Αρβανιτάκη είπε ότι η τιµή του εισιτηρίου πρέπει να είναι χαµηλή. Η Γιώτα Πούλου αφού τόνισε ότι «µόλις µια µέρα πριν την έναρξη των Τροφωνίων η δηµοτική αρχή έφερε στο δηµοτικό συµβούλιο το θέµα απόφασης για τις εκδηλώσεις και τον προŽπολογισµό», είπε ότι «όπως γίνονται οι εκδηλώσεις φαίνεται σαν ο δήµος να προωθεί κάποιες εταιρίες». Παράλληλα τάχθηκε υπέρ των εκδηλώσεων µε τοπικά σχήµατα «που δεν στοιχίζουν πολλά χρήµατα και προβάλλεται η δουλειά τους» και µε µια δωρεάν κεντρική εκδήλωση. «Η δηµοτική αρχή όµως έφτιαξε ένα πρόγραµµα µε εταιρίες που έχουν πολύ υψηλά τα εισιτήρια και να ένας πολίτης για να παρακολουθήσει όλες τις εκδηλώσεις πρέπει να πληρώσει 143 ευρώ», κατέληξε η κ. Πούλου.

Από την πλευρά του ο Πέτρος Αρκουµάνης δήλωσε: «Πρόκειται για καθιερωµένες εκδηλώσεις που όµως θα πρέπει να θεσµοθετηθούν και να πραγµατοποιούνται σταδιακά κατά διάρκεια του έτους για να µπορέσει και ο κόσµος να τις παρακολουθήσει. Τώρα επί 26 ηµέρες υπάρχουν σχεδόν κάθε µέρα εκδηλώσεις. Με την οικονοµική κρίση που βιώνουµε υπάρχει δυσχέρεια στον κόσµο να παρακολουθήσει δεδοµένου ότι το τίµηµα είναι αρκετά υψηλό. Εµείς λέµε επίσης ότι όλες οι εκδηλώσεις πρέπει να είναι δωρεάν για τους πολίτες». Αντίθετα ο δήµαρχος Νίκος επεσήµανε: Παπαγγελής «Το πρόγραµµα των Τροφωνίων έχει παρά πολλές ενότητες. Μια από αυτές είναι η ενότητα των τοπικών σχηµάτων που είναι πλούσιες και ποιοτικές εκδηλώσεις. Ακολουθούν εκθέσεις, αθλητικές δραστηριότητες και κάποιες µεγάλες εκδηλώσεις, µουσικές και θεατρικές µε σηµαντικά σχήµατα και καλλιτέχνες». Και πρόσθεσε: «Η επιλογή των εκδηλώσεων που κάναµε έχει σχέση µε το τι διακρίνεται αυτή τη στιγµή και πιστεύουµε πως το πρόγραµµα είναι πολύπλευρο και καλύπτει όλες της επιθυµίες και τις προτιµήσεις. ∆ίνεται η ευκαιρία στους συµπολίτες που σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να µεταβούν στην Αθήνα σε θέατρα και συναυλίες µας να δουν σηµαντικά σχήµατα ενώ υπάρχει η δυνατότατα εκτός από την καταβολή του εισιτηρίου να κάνουν χρήση και εισιτηρίων κοινωνικής πρόνοιας». Καταλήγοντας ο δήµαρχος δεν παρέλειψε να σηµειώσει πως το φετινό πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων µετά και την χορηγία της Attica Bank θα κοστίσει στο δήµο περίπου 20 χιλ. ευρώ.


4 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Κ. Γκιζίµης, ∆/της νοσοκοµείων Λιβαδειάς και Θήβας:

Στόχος µας η συνεχής βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας

Τ

ους νέους διοικητές των νοσοκοµείων µετά τις συνενώσεις στις υγειονοµικές περιφέρειες της χώρας ανακοίνωσε την περασµένη εβδοµάδα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Μετά την αναδιάταξη των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων υγειονοµικών µονάδων και της ενοποίησης των διοικητικών τους δοµών, διαµορφώθηκαν κοινές διοικήσεις σε 78 οµάδες νοσοκοµείων. Νέες διοικήσεις προέκυψαν και στην 5ης Υγειονοµική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µε τον Κώστα Γκιζίµη (∆/τη νοσοκοµείου Λιβαδειάς) όσον αφορά στη Βοιωτία να τοπο-

θετείται διοικητής στα νοσοκοµεία Λιβαδειάς και Θήβας µε τον Νίκο Σβίγγο αναπληρωτή στη Θήβα. «Στόχος µας παραµένει η συνεχής αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Με τη συνεργασία του αναπληρωτή διοικητή Νίκου Σβίγγου και του προσωπικού στα δύο νοσοκοµεία Λιβαδειάς και Θήβας θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή τη κατεύθυνση», δήλωσε µεταξύ άλλων ο διοικητής Κώστας Γκιζίµης. Όσον αφορά στις άλλες υγειονοµικές µονάδες της 5ης ΥΠΕ, στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο της Λάρισας και το Γενικό Νοσοκοµείο διοικητής ορίστηκε ο Ηλίας Σκυ-

΄΄ÄÉÁÂÇÌÁ´´ ÅÄÑÁ

: ËÉÂÁÄÅÉÁ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 7- Τ.Κ. 32100

ÔÇË/FAX : 22610.27123 ÊÉÍ

: 6978.324.327

mail

: diavima@otenet.gr

λάκος µε αναπληρωτή στο Γενικό τον Κώστα Καραµπάτσα ενώ αναµένεται να ανακοινωθεί και ο αναπληρωτής στο Πανεπιστηµιακό. Στο Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου διοικητής είναι ο Αριστείδης Ζαχαρόπουλος µε αναπληρωτή το Γιάννη Ντόκο, στο νοσοκοµείο Τρικάλων διοικητής είναι ο Μιχαήλ Λοπατατζίδης, στης Καρδίτσας ο Λάζαρος Μακρής. Στο Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας, στου Καρπενησίου και της Άµφισσας ο Βασίλης Αγγουράς µε αναπληρωτές στο Καρπενήσι τον Ευάγγελο Ξαρχά και στην Άµφισσα την ∆ήµητρα Καραγιώργου.

Τέλος στον «κύκλο» του Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας ο Αναστάσιος Σεπέτης µε

αναπληρωτές στο Νοσοκοµείο – Κ.Υ. Καρύστου «∆ιόκλειο» τον Ηλία Πετσή και στο

Νοσοκοµείο – Κ.Υ. Κύµης «Γ. Παπανικολάου» το Νικόλαο Γουρνή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούµε τα κείµενα των φίλων της εφηµερίδας που αποστέλλονται προς δηµοσίευση να µην υπερβαίνουν τις 150 λέξεις. Λόγω ύλης ο χώρος είναι περιορισµένος. Μεγαλύτερα κείµενα θα δηµοσιεύονται µόνο µετά από συνεννόηση µε την διεύθυνση του «∆».

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ - ÓÁÔÉÑÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÔÅÑÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ ÉäéïêôÞôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ & ÓÉÁ Ï.Å. Eêäüôçò - Ä/íôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ Áñ÷éóõíôÜêôçò : ÃéÜííçò Ìðáñäþóáò Åêôýðùóç :΄΄ÁÖÏÉ Ð. ×ÏÕÔÆÏÕÌÇ ÅÐÅ΄΄ *ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÉÄÉÙÔÙÍ: 30 Åõñþ *ÍÐ- ÏÑÃ/ÌÙÍ êôë : 200 Åõñþ Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá äåí åêöñÜæïõí êáô' áíÜãêç ôçí åöçìåñßäá. ÅðéôñÝðåôáé ç áíáäçìïóßåõóç ìüíï ìå ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç.

Ôï ´´ÄÉÁÂÇÌÁ´´ éäñýèçêå áðü ôïí ÃéÜííç Ìðáñäþóá τον ÉáíïõÜñéï ôïõ 2000


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 5

ΒΟΙΩΤΙΑ Στην υλοποίηση της προεκλογικής δέσµευσης προχωρά ο Ν. Παπαγγελής

Εκτός πόλης η εµποροπανήγυρη της Λιβαδειάς

Μ

ε σταθερά βήµατα η δηµοτική αρχή του Νίκου Παπαγγελή προχωρά στην υλοποίηση των προεκλογικών της δεσµεύσεων.

Μια από αυτές ήταν η αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης που αποτελούσε χρόνιο αίτηµα των εµπόρων της πόλης αλλά και των περίοικων οι οποίοι κάθε χρόνο την περίοδο του παζαριού αντιµετώπιζαν σειρά προβληµάτων που έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε όχι µόνο η εκτός του ιστού της πόλης της Λιβαδειάς µεταφορά του παζαριού σε χώρο στο βόρειο τµήµα της, µε εύκολη πρόσβαση, κοντά στο ΚΤΕΛ αλλά όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του ∆.Σ. θα διαµορφωθεί έτσι ο χώρος ώστε να καλύψει και άλλες ανάγκης. Ωστόσο η αντιπολίτευση εξέφρασε αµφιβολίες για το αν ο χρόνος µέχρι την διεξαγωγή του παζαριού τον Οκτώβριο είναι αρκετός για να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις, για την επάρκεια του χώρου αλλά και για τυχόν προβλήµατα που εκεί µπορεί να δηµιουργηθούν. «Ο χώρος δεν θα επαρκέσει και θα έχουµε προβλήµατα διότι στην περιοχή είναι τα λεωφορεία και τα δύο σχολεία», σηµείωσε ο Παναγιώτης Ψυχογιός και πρόσθεσε: «Εγώ εκτιµώ απαιτούνται γύρω στα 27 στρέµµατα για να γίνει ένα αξιοπρεπές παζάρι, τόσο είναι και στη Λαµία τόσο και στην Καρδίτσα». Από την πλευρά της η Γιώτα Πούλου επεσή-

µανε: «Συζητάµε για µια έκταση που περίπου έχει βρεθεί και δεν έχουν έρθει ακόµα στο ∆,.Σ. τα σχέδια διαµόρφωσης και ανησυχούµε ότι η συγκεκριµένη έκταση δεν µπορεί να καλύψει 600 η 700 παράγκες. Επίσης είναι και κοντά στο 9 ∆.Σ. και αυτό µπορεί να προκαλέσει και άλλα θέµατα. Το παζάρι είναι τον Οκτώβριο, είµαστε είδη τέλος Αύγουστου και ευχόµαστε µέσα σε δύο µήνες να καλύψουν τις ανάγκες αλλά αµφιβάλουµε αν θα γίνει προγραµµατισµένα και σωστά». Ο Πέτρος Αρκουµάνης σηµείωσε ότι εδώ και πολύ καιρό έχει επισηµανθεί ότι χρειάζεται νέος χώρος για την διεξαγωγή του παζαριού και συνέχισε: «Φαίνε-

ται ότι ο χώρος αυτός βρέθηκε αλλά το βασικό για εµάς είναι ότι επιτέλους πρέπει το παζάρι να βγει έξω από τη Λιβαδειάς να µην ενοχλεί περίοικους και να υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας. Μέχρι τώρα στους χώρους που γινόταν δεν µπορούσε να πλησιάσει ασθενοφόρο ή πυροσβεστική και οι συνθήκες διαβίωσης ήταν απαίσιες». Παράλληλα τόνισε ότι το ποσό των 70.000 που απαιτείται για την διαµόρφωση του χώρου δεν είναι µεγάλο αλλά και ότι η δηµοτική αρχή πρέπει να ενεργήσει γρήγορα ώστε να µην διεξαχθεί και φέτος το παζάρι εντός της πόλης. «Αποτελούσε δέσµευσή

µας η επιλογή νέου χώρου για την λειτουργία της εµποροπανήγυρης και σχετικά γρήγορα κινηθήκαµε προς αυτή τη κατεύθυνση», είπε µεταξύ άλλων ο δήµαρχος Λεβαδέων Νίκος Παπαγγελής. «Προχωρήσαµε σε δηµοπράτηση, σε ανοιχτό διαγωνισµό για την επιλογή χώρου και καταλήξαµε σε µια περιοχή πολύ κοντά στην πόλη της Λιβαδειάς, σε ένα οικόπεδο 13 στρεµµάτων κοντά στο ΚΤΕΛ όπου εκεί θα κάνουµε συγκεκριµένες παρεµβάσεις για την διαµόρφωση του χώρου», πρόσθεσε. Σύµφωνα µε τον κ. Παπαγγελή η επιλογή αυτή αναµένεται να λύσει πολλά προβλήµατα. «∆εν θα δηµιουργείται

πλέον όχλησης σε περίοικους. Θα έχουµε αυξηµένα µέτρα προστασίας και ασφάλειας και δεν θα υπάρχουν τα φαινόµενα των προηγούµενων ετών µε δύσκολη την πρόσβαση και την παρέµβαση ασθενοφόρου και πυροσβεστικής. Ακόµα µπορεί θα ελεγχθεί απόλυτα το παραπάζαρο ενώ θα είναι σαφώς καλύτερες και οι συνθήκες όσων συµµετέχουν». Παράλληλα έκανε γνωστό ότι ο χώρος το ενοίκιο του οποίου ανέρχεται σε 12.000 ευρώ το χρόνο δεν θα χρησιµοποιείται µόνο για την εµποροπανήγυρη αλλά και για σειρά άλλων δραστηριοτήτων. Εκτός από το παζάρι συζητήθηκαν και τέσ-

σερα θέµατα αναµόρφωσης προŽπολογισµού για αντίστοιχες εκτός παρεµβάσεις διάταξης ηµερήσιας για τα οποία, τόσο η Γ. Πούλου όσο και ο Π. Ψυχογιός κατηγόρησαν τη δηµοτική αρχή γιατί δεν είχε µοιράσει τις εισηγήσεις στα µέλη του ∆.Σ. Επίσης ο κ. Ψυχογιός αναφέρθηκε και στο θέµα της δυνατότητας του Γιάννη Αποστόλου να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ κάτι που µέχρι σήµερα δεν του έχει επιτραπεί υποστηρίζοντας ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές όπως και στις επιτροπές του δήµου και όποιος θέλει µπορεί αν τις παρακολουθήσει εκτός και αν πρόκειται για θέµατα που αφορούν προσωπικά δεδοµένα οπότε το ∆.Σ. πρέπει να ενηµερώσει σχετικά ότι η συνεδρίαση είναι κλειστή. Όσον αφορά τα τέσσερα θέµατα εκτός ηµερήσιας η κ. Πούλου δήλωσε µεταξύ άλλων: «Κάναµε κριτική ότι πολύ καθυστερηµένα ήρθαν θέµατα εκτός ηµερήσιας στο ∆.Σ και χωρίς να µοιραστούν εισηγήσεις. ∆εν θεωρούµε ότι η δηµοτική αρχή έχει βρει το βηµατισµό της και ότι λειτουργεί µε δηµοκρατία και διαφάνεια στο δήµο». Ο δήµαρχος απαντώντας αναφερόµενος τόσο το θέµα της εµποροπανήγυρης όσο και των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων επεσήµανε το κατεπείγον αυτών δεδοµένου ότι υπάρχουν συγκεκριµένες προθεσµίες. «Από την µια λένε οτι πιθανόν υπάρχει καθυστέρηση και από τη άλλη δεν δέχονται το κατεπείγον και το κρίσιµο της διαδικασίας», είπε χαρακτηριστικά ο Ν. Παπαγγελής.


6 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Περιοδεία το «Άρµα» στη Βοιωτία Σύντοµα βλέπει εκλογές ο Γ. ∆ηµαράς

Μ

ε µέλη και φίλους του κόµµατος, συναντήθηκε την περασµένη Τρίτη στη Βοιωτία ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Άρµατος Πολιτών Γιάννης ∆ηµαράς ο οποίος το απόγευµα της ίδιας ηµέρας παρεχώρησε συνέντευξη τύπου στη Λιβαδειά ενώ ακολούθως παραβρέθηκε και στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο κ. ∆ηµαράς πλαισιωµένος από τον Κοινοβουλευ-

τικό Εκπρόσωπο του κινήµατος, Βουλευτή Βασίλη Οικονόµου, τον πρώην βουλευτή Γιάννη Βαθειά, τον Ανδρέα Τάγκα από τη νεολαία και τα τοπικά στελέχη Λίτσα Χρήστου, Κώστα Σταµάτη και Ευαγγελία Γερογιάννη. Η επίσκεψη του Γιάννη ∆ηµαρά εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του κόµµατος για ανταλλαγή απόψεων µε τις τοπικές κοινωνίες. Ο κ. ∆ηµαράς εξέφρασε την ικανοποίησή του από τα αποτελέσµατα των περιοδειών και την αισιοδοξία του ότι

Έµφαση στο Πανεπιστήµιο Λιβαδειάς έδωσε η Β. Τσόνογλου στη Βουλή

Τ

ην ανάγκη συνέχισης και αναβάθµισης του Πανεπιστηµίου στη Λιβαδειά τόνισε η βουλευτής Βάσω Τσόνογλου στην οµιλία της στη Βουλή µε την ευκαιρία της συζήτησης για το νέο νόµο. «Είναι γνωστό ότι η περιφερειακή σύγκλιση προέρχεται µέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη», τόνισε η κ. Τσόνογλου και πρόσθεσε: «Ένα στοιχείο που έδωσε πνοή και ανάπτυξη στην περιφέρεια ήταν τα περιφερειακά πανεπιστήµια. Ο φηµολογούµενος σχεδιασµός κατάργησης του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας δυστυχώς έχει επιφέρει µεγάλο προβληµατισµό και ανησυχία σε όλη την περιοχή όχι µόνο για το κεντρικό Τµήµα που βρίσκεται στη Λαµία αλλά και για το Τµήµα ΑΕΙ της Λιβαδειάς». Συνεχίζοντας επεσήµανε ότι «τα περιφερειακά πανεπιστήµια είναι εκείνα

που δίνουν ζωή όχι µόνο διότι µπορούν φοιτητές από την περιοχή τους να σπουδάζουν πράγµατι σ’ αυτά, κοντά στις κατοικίες τους, αλλά και διότι διαχέουν τη γνώση, την εµπειρία και τις δεξιότητές τους σε όλη την κοινωνία και βεβαίως είναι εκείνα τα οποία µπορούν να προάγουν το κοινωνικό γίγνεσθαι µε τη δραστηριότητά τους». Και κατέληξε: «Συνεπώς, θεωρώ και εκτιµώ ότι είναι εγκληµατικό να τα καταργήσουµε σ’ αυτή τη φάση που προσβλέπουµε στην ανάπτυξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης».

η αγάπη του κόσµου θα αποτυπωθεί και στις εκλογές που εκτιµά ότι θα γίνουν πολύ σύντοµα. Μεταξύ άλλων άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και την κυβέρνησή του, την «παρέα του» όπως χαρακτηριστικά την αποκάλεσε τονίζοντας παράλληλα ότι βρίσκονται σε πανικό. «Μια χώρα αποδυναµώνεται, µια χώρα κινδυνεύει όταν βρίσκεται σε δεινή οικονοµική θέση όταν έχει αλ-

λοιωθεί πια η κοινωνική συνοχή και είναι εύκολη λεία σε αυτούς που θέλουν να πετύχουν ότι µπορεί να θίξει τα εθνικά µας κυριαρχικά δικαιώµατα», σηµείωσε µεταξύ άλλων ο κ. ∆ηµαράς. Αφού υπογράµµισε ότι το ΠΑΣΟΚ για άλλα πράγµατα δεσµεύτηκε προεκλογικά και άλλα κάνει τώρα επεσήµανε ότι τώρα είναι αναγκαία µια αποτίµηση της οικονοµικής κατάστασης της χώρας «Απαιτείται η σύσταση µιας εθνικής επιτρο-

πής αποτελούµενης από καθηγητές πανεπιστηµίων, από τεχνοκράτες από ανθρώπους της αγοράς, από συνδικαλιστές, από πολιτικούς, να καθίσουµε κάτω να δούµε πόσα χρωστάµε και σε ποιους τα χρωστάµε. Μόνο έτσι στη συνέχεια θα απαντηθεί το ερώτηµα για το τι πρέπει να γίνει». Σχετικά µε το θέµα της συνεργασίας µε άλλες πολιτικές δυνάµεις επεσήµανε ότι από την αρχή έχει ταθεί υπέρ των συζητήσεων µε «όλες

Κινητά Κέντρα Ελέγχου στη Βοιωτία για την πρόληψη του ιού του ∆. Νείλου ζήτησε ο Μ. Γιαννάκης.

Τ

ην άµεση αποστολή κινητών µονάδων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων ζήτησε από τον αρµόδιο Υπουργό Υγείας κο Ανδ. Λοβέρδο ο βουλευτής Βοιωτίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, κος Μιχάλης Γιαννάκης µε αφορµή την έξαρση των κρουσµάτων του ιού του ∆υτικού Νείλου που παρατηρείται στο νοµό Βοιωτίας. «Η επιβαρυµένη υγεία των ηλικιωµένων και η καθηµερινή συνανα-

στροφή µε αλλοδαπούς εργάτες στις αγροτικές περιοχές, που δεν τηρούν τις βασικές συνθήκες υγιεινής, επιτείνουν την ανησυχία για έξαρση των κρουσµάτων στο άµεσο µέλλον»

επισηµαίνει στην ερώτησή του ο Μιχάλης Γιαννάκης και κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να ενηµερώσει για τις οδηγίες που έχει δώσει η πολιτική ηγεσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Περιφερειακά Νοσοκοµεία, ώστε να ενηµερωθούν οι πολίτες στα αναγκαία µέτρα πρόληψης. Να σηµειωθεί επίσης οτι µετά την εµφάνιση των περιστατικών στη Θήβα ο δήµος εξέδωσε σχετική ανακοίνωση µε οδηγίες προς του πολίτες για την αντιµετώπιση της κατάστασης.

τις πολιτικές δυνάµεις που βρίσκονται και εντός και εκτός βουλής και τις κοινωνικές δυνάµεις», δεδοµένου ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα όπως ο εκλογικός νόµος και η απλή αναλογική αλλά και σειρά άλλων ζητηµάτων όπως η αλλαγή άρθρων του συντάγµατος. «Εµείς στο βαθµό που είναι δυνατό και µε την προŽπόθεση οι συζητήσεις είναι ειλικρινείς και αν συµφωνήσουµε σε βασικά θέµατα δεν έχουµε καµία αντίρρηση να συζητήσουµε αν είναι δυνατή η οποιαδήποτε συνεργασία ή όχι», πρόσθεσε. Ωστόσο τόνισε ότι το Πανελλήνιο Άρµα Πολιτών είναι έτοιµο «αν αύριο προκηρυχτούν εκλογές να συµµετάσχει αυτόνοµο µε ψηφοδέλτια σε όλες τις περιοχές της χώρας»


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 7

ΒΟΙΩΤΙΑ

Συνελήφθη στην Αλίαρτο ένας 35χρονος για κλοπή

∆ΕΥΑ Λιβαδειάς

Νερό στην Ανάληψη Τ

Σ

υνελήφθη την περασµένη εβδοµάδα στην Αλίαρτο Βοιωτίας, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Λιβαδειάς, ένας 35χρονος ηµεδαπός, κατηγορούµενος για κλοπή. Πιο συγκεκριµένα, οι αστυνοµικοί εντόπισαν τον δράστη να κινείται µε ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο, άνευ αριθµού κυκλοφορίας, επί της επαρχιακής οδού Λιβαδειάς – Θηβών. Σε σήµα τους για έλεγχο, ο οδηγός δε συµ-

µορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγει, πλην όµως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στην 44η Χ/Θ Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχηµα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην καρότσα του αυτοκινήτου πλήθος γεωργικών εργαλείων και σιδερικών, ενώ στο εσωτερικό του δύο κινητά τηλέφωνα, µια τηλεόραση και ένα ράδιο CD. Από την αστυνοµική έρευνα προέκυψε ότι για το όχηµα που χρησιµοποιούσε ο δράστης

είχε δηλωθεί κλοπή στις 8 Αυγούστου στην περιοχή της Κορίνθου, ενώ µεγάλο µέρος των αντικειµένων που βρέθηκαν στην καρότσα του οχήµατος είχαν αφαιρεθεί στις 23 Αυγούστου το µεσηµέρι από αποθήκη στην περιοχή της Αλίαρτου. Τα ανωτέρω αντικείµενα, η αξία των οποίων ανέρχεται στο χρηµατικό ποσό των 5.000 ευρώ, αφού αναγνωρίστηκαν αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Τέλος ερευνάται η συµµετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

πρόβληµα ο της ύδρευσης του οικισµού της Ανάληψης που τουλάχιστον για τρία χρόνια ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής τα σπίτια των οποίων ήταν σε υψηλότερο σηµείο από την πλατεία µε αποτέλεσµα τα καλοκαίρια και κυρίως τις ώρες υψηλής κατανάλωσης να µένουν χωρίς νερό έλυσε η ∆ΕΥΑΛ. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Λιβαδειάς Σεραφείµ Λαµπριτζής «η επιχείρηση αξιοποιώντας αφενός τα εγκατεστηµένα συστήµατα τηλεπαρακολούθησης και υδραυλικής προσοµοίωσης των δικτύων ύδρευσης, και αφετέρου την εµπειρία του προσωπικού της, κατάφερε να εντοπίσει επακριβώς τη θέση του προβλή-

µατος στον τροφοδοτικό αγωγό του οικισµού και να το αποκαταστήσει πλήρως, πραγµατοποιώντας µία µόνο τοµή, ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος έρευνας και αποκατάστασης». Επίσης µε την ίδια περίπου διαδικασία, λύθηκε και το πρόβληµα υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής Ασπρόχωµα, που κατά περιόδους τους καλοκαιρινούς µήνες δεν είχαν νερό λόγω αφανούς διαρροής στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης.

«Η ∆ΕΥΑΛ βρίσκεται πάντα στο πλευρό των καταναλωτών της είτε µε την καθηµερινή εξυπηρέτησή τους είτε µε την κατασκευή νέων έργων, προσπαθώντας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα ακολουθώντας τις τεχνολογικές και λοιπές εξελίξεις της εποχής, τις οποίες αφοµοιώνει και εντάσσει στην καθηµερινή της διαδικασία βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα της», πρόσθεσε ο διευθυντής της επιχείρησης Χρήστος Μπίµης.

Οικολόγοι Πράσινοι Φθιώτιδας

Σειρά δράσεων αναπτύσσει η ΟΝΝΕ∆ Θήβας Να ληφθούν µέτρα και να αποδοθούν ευθύνες

για την διαρροή λάσπης στον Ευβο1κό από τη ΛΑΡΚΟ

Π

αρουσία του υπεύθυνου επαρχιακών οργανώσεων Γιάννη Μαρτάτου η ΟΝΝΕ∆ Θήβας πραγµατοποίησε το Σάββατο 20 Αυγούστου σειρά εκδηλώσεων στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.

Τα µέλη της οργάνωσης µοίρασαν ενηµερωτικά φυλλάδια σχετικά µε τις προτάσεις της Ο.Ν.ΝΕ.∆. για µια πιο δίκαια φορολογική πολιτική, στο πλαίσιο της δράσης «Πληρώνω ∆ίκαια», καθώς επίσης και σχετικά µε τις καταστροφικές επιπτώσεις από τον εθισµό στα ναρκωτικά, το ποτό και το internet, σε συνεργασία µε τον Μ.Κ.Ο «ΟΑΣΙΣ». Παράλληλα µε αυτά, στον χώρο της πλατείας στήθηκε ένα φιλανθρωπικό bazzar µε διάφορα αντικείµενα (κεράκια, κασκόλ κλπ) για την ενί-

σχυση του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α «Άγιοι Ανάργυροι». Οι εκδηλώσεις της οργάνωσης ολοκληρώθηκαν µε το party που διοργανώθηκε στο cafe-bar Nuevo. «Είναι πλέον ξεκάθαρο πως στόχος της Ο.Ν.ΝΕ.∆. Θήβας είναι η διοργάνωση διαφόρων δράσεων µε σκοπό την ενηµέρωση, τον προβληµατισµό και την ευαισθη-

τοποίηση τόσο της νεολαίας, αλλά και γενικότερα ολόκληρης της κοινωνίας. Ειδικά σε µια τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία, οι νέοι αποδεικνύουν πως η µαχητικότητα και η συµµετοχή µπορούν να αποτελέσουν την ελπίδα απέναντι στην απαξίωση που προσπαθούν να µας επιβάλλουν», αναφέρει τα µέλη της οργάνωσης σε σχετική ανακοίνωση.

«Η απαξίωση του εργοστασίου, τα παλιά µηχανήµατα, η κακή συντήρησή τους και τα φτηνά υλικά, και όλα αυτά κάτω από το πρίσµα αδιαφανών οικονοµικών σκοπιµοτήτων», είναι ίσως η αιτία της διαρροής λάσπης από το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στον Ευβοικό σύµφωνα µε τους Οικολόγους Πράσινους Φθιώτιδας οι οποίοι αναφέρονται σε «κακή λειτουργία της περιστροφικής καµίνου» η οποία «επιβεβαίωση της επικίνδυνης λειτουργίας του εργοστασίου στη Λάρυµνα» Η ΛΑΡΚΟ όπως επισηµαίνουν οι Οικολόγοι έχει γίνει ο «περιβαλλοντικός εφιάλτης της περιοχής του Ευβο¯κού, της Λάρυµνας και της Μεσσαπίας». Αναφερόµενοι στην έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ το Νοέµβριο του 2010 σχε-

τικά µε την κατάσταση της θάλασσας και του όρµου της Λάρυµνας, «µε τις υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου και τις αυξηµένες τιµές του ολικού χρωµίου» τονίζουν ότι είναι «καταπέλτης». Και σε σχετική ανακοίνωσή τους προσθέτουν: «Οι 2,4 εκατοµµύρια τόνοι σκουριάς που πέφτουν κάθε χρόνο στη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ευβο¯κού και οι 200.000 τόνοι σκόνης, που αιωρούνται και κάθονται παντού, λειτουργούν σωρευτικά σε ένα

οικοσύστηµα που σταδιακά επιβαρύνεται χωρίς επιστροφή». Στη συνέχεια κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων της χώρας και ζητούν να γίνει άµεση καταγραφή του µεγέθους της ρύπανσης που προκλήθηκε και να αποδοθούν οι ευθύνες «Επισηµαίνουµε την υποχρέωση της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης να αυξήσουν τα αντανακλαστικά τους και να «ανεβάσουν τις στροφές» τους για την αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων στη ΛΑΡΚΟ και παντού», υπογραµµίζουν. Και καταλήγουν: «Στο πρόσφατο παρελθόν είχαµε την απώλεια ανθρώπινων ζωών, σήµερα έχουµε αυτή τη διαρροή, και το ερώτηµα είναι: τί άλλο µπορεί αύριο να συµβεί».


8 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Παρέµβαση από το Ε.Κ. Λιβαδειάς για το ΙΚΑ Τ

ην κατάσταση που επικρατεί στο υποκατάστηµα του ΙΚΑ στη Λιβαδειά καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο µε επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουµάνη και τον διοικητή του Ιδρύµατος Ροβέρτο Σπυρόπουλο «Το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς καταγγέλλει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ Λιβαδειάς, από την έλλειψη προσωπικού και παρά τις διαβεβαιώσεις

από τη ∆ιοίκηση, ότι θα στελεχωθεί από τους επιτυχόντες της Αγροτικής Τράπεζας, µέχρι σήµερα το µόνο που γίνεται είναι να φεύγουν οι υπάλληλοι µε σύνταξη και να µειώνεται το υπάρχον προσωπικό, δηµιουργώντας µεγάλα προβλήµατα», επισηµαίνουν µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ε.Κ. Γιάννης Σταθάς και ο Γραµµατέας Γιώργος Καρβούνης. Όπως αναφέρει το Εργατικό Κέντρο προβλήµατα κυρίως παρουσιάζονται στο Τµήµα Εσόδων όπου το τελευταίο

διάστηµα παρατηρείται µείωση αλλά και στο Τµήµα Συντάξεων όπου εκεί σηµειώνεται καθυστέρηση της έκδοσης των συντάξεων, έως και έξι µήνες. Καταλήγοντας το Ε.Κ. υπογραµµίζει ότι το ΙΚΑ Λιβαδειάς είναι αρµόδιο για τις συντάξεις σε όλο το νοµό, στον οποίο βρίσκεται και η µεγαλύτερη βιοµηχανική ζώνη της Ελλάδος και καλεί τόσο τον κ. υπουργό όσο και τον διοικητή του ΙΚΑ να τηρήσουν τις δεσµεύσεις του και να δώσουν άµεση λύση στα φλέγοντα προβλήµατα.

ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΠΟ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΟΥΤΣΙΟΥ

Ο

Σύλλογος Γυναικών Λουτσίου στη συνέχεια των καλοκαιρινών του εκδηλώσεων πραγµατοποίησε «Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών από τη Στερεά Ελλάδα» στον προαύλιο χώρο του ∆ηµοτικού σχολείου, στις 13 Αυγούστου το βράδυ.

Καλεσµένα σ’ αυτή την όµορφη γιορτή ήταν τα χορευτικά της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ορχοµενού. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του κόσµου που ανταποκρίθηκε µαζικά στο κάλεσµα του Συλλόγου δείχνοντας την αγάπη του σ’ αυτό τον τόσο δηµιουργικό σύλλογο που µέσα σε λίγο

χρόνο έχει να επιδείξει πολύπλευρες και ποιοτικές δραστηριότητες. Στο χορευτικό µέρος τα τµήµατα της Π.Π.Ο. χόρεψαν ελληνικούς χορούς σε µουσική Μίκη Θεοδωράκη και απέσπασαν το θερµό χειροκρότηµα όλων των παρευρισκοµένων. Τους χορούς είχε διδάξει ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής κος ∆ηµήτρης Ζυγογιάννης που για µια ακόµη φορά φάνηκε η σοβαρή δουλειά που κάνει. Μετά τους χορούς, σειρά είχε η ορχήστρα των κ.κ. Παύλου Θώδη και Γιάννη Πούλιου που ξεσήκωσε µικρούς και µεγάλους που κατέκλεισαν την πίστα χο-

ρεύοντας λα¯κούς και παραδοσιακούς χορούς. Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Λάµπη Γούση και το ∆.Σ. έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσµο αλλά ιδιαίτερη ήταν και η φροντίδα στα παιδιά των χορευτικών µας που έµειναν κατενθουσιασµένα απ’ τη ζεστή φιλοξενία. Πολλά συγχαρητήρια για την άρτια οργάνωση και πολλές ευχαριστίες στο ∆.Σ. του Συλλόγου που µας έκαναν την τιµή αλλά και µας έδωσαν τη χαρά να συµµετέχουµε κι εµείς σ’ αυτή την όµορφη βραδιά. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κος Γιώργος Ζυγούρης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λουτσίου κος ∆ηµήτρης Αντωνίου, ο δηµοτικός σύµβουλος κος Γιάννης Πούσιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Παύλου κος Ηρακλής Ντουφεξής, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων. Π.Π.Ο.

∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ Ο ∆ήµος Λεβαδέων αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Παπανόπουλος και Υιός» για την ευγενική της δωρεά σε αντιανεµικές φόρµες εργασίας και προστατευτικές µάσκες για τους εργαζόµενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου. Η προσφορά αυτή καταδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία και το υψηλό αίσθηµα αλληλεγγύης της εταιρείας, ενώ αποκτά µεγαλύτερη συµβολική αξία, καθώς έρχεται σε µια δύσκολη οικονοµική περίοδο για όλους µας.


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 9

free style

FREE STYLE Η Τουρκία θα εξοπλίσει τα σχολεία της µε ταµπλέτες Έτοιµη να κάνουν τεχνολογικό άλµα είναι τα τουρκικά σχολεία. Η κυβέρνηση Ερντογάν προτίθεται να αγοράσει 15 εκατοµµύρια υπολογιστές ταµπλέτες µέσα στην επόµενη τετραετία και να τους µοιράσει σε µαθητές Ο Τούρκος υπουργός Εµπορίουσυζήτησε αυτά τα σχέδια µε στελέχη της Apple, της Intel και της Microsoft, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σίλικον Βάλε και στο Σιάτλ. Μιλώντας στο πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολία, εµφανίστηκε

αισιόδοξος ότι το φιλόδοξο σχέδιο θα ευοδωθεί. Σηµείωσε ότι η Microsoft δήλωσε πρόθυµη να συνεργαστεί µε τουρκικές εταιρείες πληροφορίκης, ενώ από τη µεριά της η Apple εξέφρασε το ενδιαφέρον να προχωρήσει στην παραγωγή αξεσουάρ για iPhone και iPad στη γείτονα. Στόχος της Άγκυρας είναι και η ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και του κλάδου πληροφορικής, δεδοµένου ότι επιθυµεί οι ταµπλέτες να κατασκευαστούν επί τουρκικού εδάφους.

Τα... θεία µικρόβια Απολιθώµατα που αποδεικνύουν πως υπήρχε ζωή στη Γη πριν την εµφάνιση του οξυγόνου εντόπισαν επιστήµονες στην Αυστραλία. Σύµφωνα µε σχετικό δηµοσίευµα στο περιοδικό Nature, τα απολιθώµατα που βρέθηκαν στη δυτική πλευρά της ηπείρου προέρχονται από µικροβιακούς οργανισµούς που µεταβόλιζαν το θείο αντί του οξυγόνου. Η διαπίστωση οδηγεί στο συµπέρασµα πως αντίστοιχες µορφές ζωής µπορεί να υπήρχαν (ή να υπάρχουν) και σε άλλους πλανήτες στην ατµόσφαιρα των οποίων δεν υπάρχει οξυγόνο.

Κατασκευάστηκε το ροµπότ-δροµέας

Πλανήτης πιο µαύρος κι από... το µαύρο χρώµα Οι αστρονόµοι ανακάλυψαν τον πιο σκοτεινό µέχρι σήµερα εξωπλανήτη, στο µέγεθος περίπου του ∆ία, ο οποίος, όπως δείχνουν οι µετρήσεις τους, αντανακλά λιγότερο από το 1% του ηλιακού φωτός που πέφτει πάνω του, µε συνέπεια να είναι πιο µαύρος ακόµα και από τον άνθρακα ή το µαύρο ακρυλικό χρώµα. Οι ερευνητές,που δηµοσιεύουν την ανακάλυψή τους εκτιµούν ότι ο εξωπλανήτης, µε την ονοµασία TrES-2b, είναι ένας µακρινός αέριος γίγαντας στο µέγεθος περίπου του ∆ία. Eξαιτίας της πολύ υψηλής θερµοκρασίας του, ο "εξωτικός" εξωπλανήτης, που είχε ανακαλυφθεί το 2006, δεν διαθέτει

ανακλαστικά νέφη. Ο TrES-2b βρίσκεται σε πολύ κοντινή τροχιά στο µητρικό άστρο του (σε απόσταση µόλις πέντε εκατοµµυρίων χιλιοµέτρων) και το φως του τελευταίου θερµαίνει τον πλανήτη περίπου στους 1.000 βαθµούς Κελσίου, οπότε είναι αδύνατο να σχηµατιστούν νέφη αµµωνίας. Η ατµόσφαιρα του εξωπλανήτη περιέχει χηµικές ουσίες που απορροφούν το φως, όπως κάλιο, ατµούς νατρίου και οξείδιο του τιτανίου σε αέρια µορφή. Παρόλα αυτά, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν µπορεί να εξηγήσει πλήρως την σχεδόν πλήρη µαυρίλα του πλανήτη. όπως τα αποκα[δια.

Οι ερευνητές του πανεπιστηµίου Μίσιγκαν στις ΗΠΑ κατασκεύασαν ένα ανθρωποειδές ροµπότ-δροµέα µε γόνατα, ονόµατι Μέιµπελ (MABEL), το οποίο µπορεί να τρέξει σαν άνθρωπος. Αναπτύσσοντας ταχύτητα µέχρι 11 χιλιοµέτρων την ώρα, θεωρείται πλέον το ταχύτερο ροµπότ του είδους του στον κό-

σµο. Ποτέ µέχρι σήµερα ένα ροµπότ δεν είχε καταφέρει να κινείται µε τρόπο, που µιµείται µε τόση επιτυχία την ανθρώπινη κίνηση.Το ροµπότ άρχισε να σχεδιάζεται το 2008 από οµάδα ερευνητών µε επικεφαλής τον καθηγητή Τζέσι Γκριζλ του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήµης Υπολογιστών, σε συ-

νεργασία µε επιστήµονες του Ινστιτούτου Ροµποτικής του πανεπιστηµίου Κάρνεγκι Μέλον. Σε πρώτη φάση το ροµπότ Μέιµπελ έµαθε να βαδίζει σε οµαλό έδαφος και σταδιακά έκανε βήµατα προόδου µαθαίνοντας να κινείται και σε ανώµαλο έδαφος. Το πρώτο πραγµατικό «τζόκινγκ» το έκανε στο τέλος Ιουλίου φέτος

Περίπου 8.7 εκατοµµύρια είδη στον πλανήτη Γη

Σύµφωνα µε επιστηµονική µελέτη στον πλανήτη Γη ζούµε περίπου 8,7 εκατοµµύρια είδη. Η µελέτη θεωρείται η ακριβέστερη µέχρι σήµερα . Σύµφωνα µε αυτή τα περισσότερα από τα ειδή δεν έχουν καταγραφεί και ταυτοποιηθεί και αν ξεκινούσαµε να κάνουµε κάτι τέτοιο αύριο θα τελειώναµε περίπου το 3011, ενώ αρκετά από τα είδη θα έχουν εξαφανιστεί πριν καταγραφούν. Ο αριθµός των ειδών του πλανήτη σε πολλούς µπορεί να µοιάζει κάτι εύκο-

λα µετρήσιµο, παρόλα αυτά οι επιστήµονες χρειάστηκε να µελετήσει τις σχέσεις και την αναλογία ανάµεσα στα κλαδιά και τα παρακλάδια του “δέντρου της ζωής”, προκειµένου να καταλήξει στον συγκεκριµένο αριθµό. “Είναι µια αξιοθαύµαστη µαρτυρία της ανθρώπινης αυταρέσκειας, το γεγονός ότι γνωρίζουµε για παράδειγµα ότι η βιβλιοθήκη του αµερικανικού Κονγκρέσου είχε την πρώτη Φεβρουαρίου 2011, 22,194,656 βιβλία αλλά

να µην ξέρουµε ούτε κατά προσέγγιση πόσα είδη ζώων και φυτών υπάρχουν στον πλανήτη” δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Royal Society, λόρδος Ρόµπερτ Μέι. Σύµφωνα µε τη µελέτη από τα 8,7 εκατοµµύρια είδη συγκατοίκων µας , η πλειοψηφία είναι ζώα και ακολουθούν σε σηµαντικά µικρότερους αριθµούς οι µύκητες, τα φυτά, τα πρωτόζωα και φύκια ένω εξαιρούνται της λίστας τα βακτήρια και άλλοι µικροοργανισµοί.


10 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΑΥΤΑ ΚΑΙ... Όταν το χρώµα του δέρµατος είναι κίτρινο

Τ

ο φυσιολογικό χρώµα της επιδερµίδας οφείλεται στο συνδυασµό δύο χρωστικών, της µελανίνης και της καροτίνης. Σηµαντική συµβολή στον τελικό χρωµατισµό έχει και η ποιότητα της αιµάτωσης του δέρµατος, καθώς και ο αριθµός των κυκλοφορούµενων στο αίµα ερυθρών αιµοσφαιρίων. Το χρώµα του δέρµατος είναι χαρακτηριστικό και µοναδικό σε κάθε άτοµο. Οι κληρονοµικοί παράγοντες έχουν ουσιαστικό ρόλο. Η αλλοίωση του χρώµατος του δέρµατος µε την εµφάνιση ‘κιτρινίλας’ είναι συχνό σύµπτωµα. Σπάνια πρόκειται για αληθές κίτρινο χρώµα. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για αλλοίωση του χρώµατος. Οι κατηγορίες των παθήσεων και των καταστάσεων που προκαλούν κιτρινίλα, ωχροκίτρινη χροιά δέρµατος ή κιτρινωπό χρώµα είναι: Το stress, η αŽπνία, η κούραση και ψυχιατρικά σύνδροµα, η έκθεση σε ψύχος, η έκθεση στον ήλιο, παράγοντες διατροφής. Πρόκειται για ωχρότητα δέρµατος ή αλλοίωση χρώµατος και όχι για αληθές κίτρινο χρώµα, που προκαλείται από διαταραχές στην υφή του δέρµατος, στη µικροκυκλοφορία, στη συγκέντρωση της µελανίνης ή στο µυκό τόνο των αγγείων, προκαλούµενων

από παράγοντες, όπως η υπερκόπωση, το άγχος, η έκθεση στον ήλιο. Η κατανάλωση λαχανικών και φρούτων, πλούσιων σε καροτίνη µπορεί να προκαλέσει έντονη κίτρινη χρώση λόγω εναπόθεσης χρωστικών. Φάρµακα Η λήψη ορισµένων φαρµάκων (π.χ.ατερβίνη) προκαλεί κίτρινη χροιά δέρµατος Οργανικές παθήσεις Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της κατηγορίας είναι ο ίκτερος. Προέρχεται από την αύξηση της συζευγµένης ή της µη συζευγµένης χολερυθρίνης στο σώµα. Εκδηλώνεται ως αιφνίδια εµφάνιση σαφούς κιτρινίλας στο δέρµα και στα µάτια. Τα µάτια µπορεί να είναι η µόνη αρχική θέση εµφάνισης του ικτέρου. Ανάλογα µε την έντασή του χαρακτηρίζεται ως υπίκτερος, ελαφρός ίκτερος ή βαθύς ίκτερος. Κίτρινη χροιά δέρµατος προκαλείται και από νοσήµατα που αυξάνουν τη συγκέντρωση κίτρινων χρωστικών στο δέρµα Νοσήµατα, όπως η αναιµία, που προκαλούν µείωση των ερυθρών αιµοσφαιρίων του αίµατος ή διαταραχές στην παροχή του αίµατος (π.χ. οξεία απώλεια αίµατος), µπορεί να προκαλέσουν ωχρότητα µε υποκίτρινη χροιά δέρµατος ανάλογα µε τον ασθενή. Η σωστή παθολογική εξέταση έχει ζωτική σηµασία για την ορθή αξιολόγηση και θεραπεία κάθε περίπτωσης.

Τί κάνει ένα παιδί ευτυχισµένο Λίγα πράγµατα µπορούν να κάνουν τόσο ευτυχισµένο ένα παιδί όσο ένα καινούργιο παιχνίδι πρώτο. Το αµέσως επόµενο πράγµα που κάνει ένα παιδί ευτυχισµένο είναι… το επόµενο παιχνίδι! Παιχνίδια πολύχρωµα κι εντυπωσιακά, παιχνίδια µε ήχους και φώτα, ηλεκτρονικά και, γενικότερα, παιχνίδια σαν αυτά που κατακλύζουν τελευταία, τη µικρή οθόνη µας. Ακόµη όµως κι αν θεωρούµε «λογικό» να ζητάει ένα παιδί ό,τι βλέπει, αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορεί ή πρέπει να το αποκτά! 1. Κατ’ αρχήν, οφείλουµε να κάνουµε ξεκάθαρο ότι τα χρήµατα µας επιτρέπουν να καλύπτουµε πολλές ανάγκες µας, επιβάλλεται ωστόσο να τα χρησιµοποιούµε µε σύνεση και λογική! Είναι, δηλαδή, µέσο κι όχι αυτοσκοπός, αποτελούν προόν πολύωρης, κοπιαστικής δουλειάς και δεν βγαίνουν από κάποια αυτόµατη µηχανή. Βέβαια, αν οι γονείς δίνουν µεγάλη σηµασία στα υλικά αγαθά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκπαιδεύσουν ένα σωστό καταναλωτή. Παρ’ όλα αυτά, τις φετινές γιορτές, µπορούµε να πούµε στο παιδί ότι διαθέτουµε µόνο ένα συγκεκριµένο ποσό για δώρα και αυτό για όλους. 2. Με το ίδιο σκεπτικό, δεν πρέπει ποτέ να δίνουµε υλικά αγαθά ως «ανταµοιβή». Όπως εσείς δεν περιµένετε ένα µπουκαλάκι άρωµα όποτε βάζετε πλυντήριο, σιδερώνετε ή µαγειρεύετε, έτσι και το µικρούλι σας δεν πρέπει να περιµένει τίποτα περισσότερο από ένα «µπράβο», µια ζεστή αγκαλιά ή µια βόλτα στο πάρκο, επειδή συµµάζεψε το δωµάτιό του ή τελείωσε γρήγορα τις ασκήσεις της αριθµητικής. Όλοι οι ειδικοί συµφω-

νούν ότι πρόκειται για αντιπαιδαγωγική πρακτική που δεν ωφελεί! 3. Οφείλουµε, επίσης, να αποµυθοποιήσουµε όσα βλέπει στην τηλεόραση. ! Στο σηµείο αυτό, ας µην ξεχνάµε ότι έχουµε υποχρέωση να µην εκθέτουµε το παιδί σε πολύωρη τηλεθέαση: όσο βλέπει και ξαναβλέπει µια διαφήµιση τόσο αυτή αποτυπώνεται στον εγκέφαλό του, η εικόνα της ισχυροποιείται και, τελικά, το κυριαρχεί! 4. Η παραπάνω «αρχή» είναι ακριβώς αυτή που θα µας επιτρέψει να οριοθετήσουµε τις επιθυµίες του: όπως εσείς δεν αλλάζετε αυτοκίνητο κάθε φορά που κυκλοφορεί ένα νέο µοντέλο, έτσι και το παιδί δεν µπορεί να αγοράζει κάθε καινούργιο παιχνίδι! Εξάλλου, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας, πολλές φορές η υπερπροσφορά δώρων συνιστά το «άλλοθί» µας για το γεγονός ότι δεν αισθανόµαστε επαρκείς ως γονείς. ∆υστυχώς, όµως, το παιδί που κατακλύζεται από δώρα χάνει τελικά το ενδιαφέρον του γι’ αυτά, δεν προλαβαίνει ούτε να παίξει µε όλα, ούτε να τα «εξερευνήσει», ούτε βέβαια και να τα βαρεθεί. 5. Σε κάθε περίπτωση, για να «πιάσουν τόπο» οι πράξεις και τα λόγια σας, θα χρειαστεί να δηλώσετε κατηγορηµατικά τις θέσεις σας σε φίλους και συγγενείς! ∆εν έχει νόηµα να προσπαθείτε να περιορίσετε τα «θέλω» του και, από την άλλη, ο παππούς και η γιαγιά να του προσφέρουν ό,τι κυκλοφορεί, καταστήστε σε αµφότερες τις πλευρές σαφές ότι, την επόµενη φορά, το δώρο θα επιστραφεί! Γιατί θέλουµε το παιδί να πάρει το µήνυµα ότι η αγάπη είναι ανιδιοτελής…

O καλός µαθητής θέλει φυλλικό οξύ

Οι Σουηδοί µαθητές που κατανάλωναν περισσότερο φυλλικό οξύ στη διατροφή τους είχαν καλύτερους βαθµούς στο σχολείο σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα έρευνας που δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό περιοδικό Pediatrics. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που διερευνά τη σχέση µεταξύ του φυλλικού οξέος και της σχολικής επίδοσης, σύµφωνα µε τον Dr Torbjorn Nilsson από το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Orebro. Oι ερευνητές έλεγξαν τους βαθµούς από 386 15χρονα παιδιά. ∆ιαπίστωσαν ότι εκείνα µε την καλύτερη βαθµολογία (κατά µέσο όρο 139 στα 200) είχαν και τη µεγαλύτερη πρόσληψη φυλλικού οξέος (253mg ηµερησίως τα κορίτσια και 335mg τα αγόρια), ενώ

εκείνα µε τη χαµηλότερη βαθµολογία (µέσος όρος 120 στα 200) είχαν και τη µικρότερη πρόσληψη φυλλικού οξέος (173mg φυλλικού οξέος την ηµέρα για τα κορίτσια και 227mg για τα αγόρια). Οι διαφορές παρέµειναν ακόµη και αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους το φύλο, το κάπνισµα, το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας και το σχολείο που πήγαιναν τα παιδιά. Το φυλλικό οξύ υπάρχει στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, αλλά σε πολλές χώρες διατίθενται και τρόφιµα εµπλουτισµένα µε φυλλικό οξύ. Ωστόσο, οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι δεν πρέπει να σπεύσουν οι γονείς να δώσουν στα παιδιά συµπληρώµατα φυλλικού οξέος µια και η έρευνα διεξήχθη σε µικρό αριθµό παιδιών.

Τα σηµάδια του άγχους!

Οι περισσότεροι έχουµε ένα πολύ βαρύ πρόγραµµα καθηµερινά και είναι λογικό να είστε πιεσµένες και να έχετε άγχος. Συνήθως δεν δίνετε σηµασία, όµως ο ίδιος σας ο οργανισµός µπορεί να αντιδράσει και να σας «φωνάξει» για διακοπές! Αν, λοιπόν, σας συµβαίνουν κάποια από τα παρακάτω ή και όλα (τόσο το χειρότερο), θα πρέπει να κάνετε ένα διάλειµµα και να αναζητήσετε τρόπους ξεκούρασης. Γενικά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περιόδους έντο-

νου στρες, το ανοσοποιητικό µας σύστηµα εξασθενεί. Εποµένως, θα πρέπει να σπουδαιολογείτε οποιοδήποτε σύµπτωµα, που δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην υγεία σας. Επίσης, το άγχος µας δηµιουργεί κενά µνήµης, τα οποία πρέπει να αντιµετωπίσετε µε το να γίνετε περισσότερο οργανωτικοί και µεθοδικοί. Σύµπτωµα άγχους είναι και ο κακός ύπνος, όπως και οι συνεχείς εφιάλτες, οι κράµπες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το τρίξιµο των δοντιών!


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 11

ΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΑΝ

Σπίτι...µαυσωλείο Έκανε τα πάντα για να

συναντήσει τον έρωτά του

Επί 40 συναπτά έτη ο Ρόι Λέστερ εργαζόταν ως ναυαγοσώστης στις δηµόσιες πλαζ του Λονγκ Μπιτς της Νέας Υόρκης.

Ένας ερωτευµένος ουρακοτάγκος στην Κίνα έκανε τα πάντα, προκειµένου να συναντήσει την αγαπηµένη του.

Τί θα λέγατε για ένα σπίτι στη Σουηδία όπου πέρα από τα τρία υπνοδωµάτια, την κουζίνα, το µπάνιο, την τραπεζαρία και το κελάρι, συµπεριλαµβάνεται και ένας…παλιός «ένοικος». Πιο συγκεκριµένα, κτηµατοµεσιτικό γραφείο στη Σουηδία προσφέρει έναντι 640 χιλ. δολαρίων µια µεσαιωνική κατοικία (έτος ανέγερσης, 1750) όπου µεταξύ άλλων υπάρχει και ένας τάφος. Το σπίτι βρίσκεται στο χωριό Βίσµπι στο νησί της Βαλτικής, Γκότλαντ, µε τον νεκρό να είναι ορατός µέσω ειδικής γυάλινης προθήκης σε ένα από τα υπνοδωµάτια. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενη αγορά του σπιτιού θα προσφέρει παράπλευρα κέρδη, τα οποία θα βοηθήσουν στη γρήγορη απόσβεση, καθώς τοπικό τουριστικό γραφείο οργανώνει εκδροµές στην περιοχή, µε την επίσκεψη µέσα στην κατοικία να περιλαµβάνεται, σύµφωνα µε πληροφορίες, στο πρόγραµµα των τουριστών.

Τι είναι αυτό που έκανε; Έσκαψε ένα ολόκληρο τούνελ! Το συγκεκριµένο περιστατικό έλαβε χώρα, σε πάρκο άγριων ζώων. Κι ενώ αρχικά ήταν µαζί το ζευγάρι, όταν η θηλυκή έµεινε έγκυος, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν πως ήταν καλύτερο να τους χωρίσουν για λίγο. Έτσι, η La Tewhen έµεινε µόνη της και µακριά από τον σύντροφό της Pei Pei. Αυτό όµως ενό-

Ανάλογα µε τις παλίρροιες εξαρτάται και το πως θα το προσεγγί-

Καλή σας όρεξη... Μπισκότα σοκολάτας, µαλακά, νόστιµα, γεµάτα σοκολατένια γεύση. Σαν φιλιά σοκολάτας!! Συστατικά 56 γρ. βούτυρο 225 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 100 γρ. ζαχαρη 2 αυγά βανίλια αλάτι 1 1/2 (210 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1/2 κουταλάκι µπέικιν 100 γρ. ζάχαρη άχνη Οδηγίες 1.Λιώνουµε το βούτυρο µαζί µε την κουβερτούρα σε κοµµατάκια. 2.Χτυπάµε τα αυγά µε την ζάχαρη καλά, µέχρι να αλλάξει χρώµα και να αφρατέψει το µείγµα. 3.Προσθέτουµε το µίγµα σοκολάτας

χλησε τον Pei Pei, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε να µπει στο κλουβί του και στη συνέχεια έκανε ότι µπορούσε προκειµένου να την συναντήσει, σκάβοντας ακόµη και ένα τούνελ.

Ένα εστιατόριο στη µέση της θάλασσας

To Rock Restaurant είναι σκαρφαλωµένο πάνω σε ένα βράχο κοντά στην ακτή της πανέµορφης παραλίας Michanwi Pingwe στην Ζανζιβάρη.

Έχασε τη δουλειά του, για µια βερµούδα

σετε. Αν δυσκολευτείτε πάντα υπάρχει µια µικρή βάρκα που θα αναλάβει την µεταφορά σας από την ακτή στον βράχο και µετά πάλι πίσω. Μην περιµένετε πολυτέλειες εδώ. Ουσιαστικά πρόκειται για µια µικρή καλύβα αλλά τι παραπάνω µπορεί κάποιος να ζητήσει. Αποµακρυσµένη παραλία, ξενοιασιά και φρέσκα θαλασσινά σε συνδυασµό µε παραδοσιακές γεύσεις της Τανζανίας. Όσο για το ποτό, στο Rock Restaurant υπάρχει µια αξιοπρεπής συλλογή από κρασιά, µπύρες και αναψυκτικά αλλά ακόµα και σαµπάνια!

Εντούτοις προσφάτως έχασε τη δουλειά του, όχι λόγω χαµηλής απόδοσης, αφού ήταν ο εµπειρότερος από τους ναυαγοσώστες, αλλά επειδή θέλησε να φορέσει βερµούδα! Ναι καλά διαβάσατε… Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη New York Daily News στις τελευταίες επανεξετάσεις των επιδόσεών του θέλησε να συµµετάσχει µε µια βερµούδα αντί για το κολλητό µαγιό που φορούσε παλιότερα, βλέποντας έτσι την πόρτα της εξόδου από τη δουλειά του. «Φορούσα ένα Speedo όταν ήµουν στα 20 µου, αλλά έλεος. Θα έπρεπε να υπάρχει νόµος που να απαγορεύει οποιονδήποτε πάνω από τα 50 να φορά κάτι τέτοιο» είπε ο Λέστερ, ενώ συνέχισε σχολιάζοντας: «Η απαίτηση για τα µαγιό είναι απλώς µία µεθόδευση για να απαλλαγούν από γηραιότερους ναυαγοσώστες». Ο έµπειρος ναυαγοσώστης πάντως έχει καταθέσει αγωγή κατά της διοίκησης του αρµόδιου φορέα και περιµένει την εκδίκασή της, ενώ µε αυτόν τον τρόπο περιµένει να επιστρέψει στη δουλειά του.

Φιλιά σοκολάτας

4.Σε άλλο µπολ ανακαλεύουµε το αλεύρι µε το αλάτι, τη βανίλια και το µπέικιν. Το ρίχνουµε σιγά σιγά στο πρώτο µείγµα, ανακατεύοντας ίσα ίσα ώστε να ανακατευτούν. Το µίγµα θα είναι µαλακό. 5.Σκεπάζουµε µε διαφανή µεµβράνη και το βάζουµε στο ψυγείο να κρυώσει καλά (3-4 ώρες). 6.Πλάθουµε µικρές µπαλίτσες, σαν µικρά τρουφάκια, τις οποίες τυλίγουµε µε την ζάχαρη άχνη. Θα πρέπει η άχνη να τις καλύψει εντελώς. 7.Τις βάζουµε σε ταψάκι µε λαδόχαρτο, αφήνωντας 5 εκ. απόσταση µεταξύ τους. 8.Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 175 βαθµούς. 9.Τα ψήνουµε 8-10 λεπτά. 10.∆εν πρέπει να ψηθούν πολύ για να µην ξεραθούν.

Ε Π Ι ΜΕ Λ ΕΙ Α : E m . m o


12 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ γάµος και το Επικίνδυνο το πρωινό τσιγάρο Οδιαζύγιο... παχαίνουν

Τ

ον αντίκτυπο που έχει στην υγεία το πολύ πρωινό κάπνισµα τονίζουν δύο νέες έρευνες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά τους, όσοι ανάβουν το πρώτο τσιγάρο πριν «ανοίξουν το µάτι» έχουν υψηλότατο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο στον πνεύµονα, τον εγκέφαλο και τον τράχηλο. Η µελέτη δηµοσιεύτηκε στην επιστηµονική επιθεώρηση Cancer της Αµερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσµατά της ίσως αποβούν σωτήρια για άτοµα που ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου. «Το κάπνισµα αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης διάφορων τύπων καρκίνου. Αλλά γιατί δεν παθαίνουν όλοι οι καπνιστές καρκίνο;» διερωτάται στο άρθρο του ο υπεύθυνος της µελέτης, Joshua Muscat, καθηγητής στο Πολιτειακό Πανεπιστήµιο Πεν στο Έρσι των Η.Π.Α.. «Εκτιµώ ότι, βάζοντας κάποια απλά όρια στο κά-

πνισµα, θα µπορούσαν να προληφθούν κάποιες από τις κακοήθειες» λέει ο ίδιος. Ο καθηγητής Muscat και οι συνεργάτες του διερεύνησαν σε ποιες περιπτώσεις η εξάρτηση στη νικοτίνη, η οποία χαρακτηρίζεται από τη στιγµή που ανάβει κάποιος το πρώτο τσιγάρο της ηµέρας, ενέχει κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύµονα, του εγκεφάλου και του τραχήλου (αυχένα και λαιµό), ασχέτως µε τα πόσα τσιγάρα και κάθε πότε καπνίζει κάποιος. Στο πλαίσιο της µελέτης, η ανάλυση που αφορούσε στον καρκί-

νο του πνεύµονα περιελάµβανε 4.775 περιστατικά και 2.835 άτοµα στην οµάδα ελέγχου, όλοι τους κανονικοί καπνιστές. Συγκρίνοντάς τους µε καπνιστές που απολάµβαναν τη βλαβερή τους συνήθεια µία ώρα αφότου είχαν ξυπνήσει, είχαν 1,31 φορές λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύµονα, από αυτούς που κάπνιζαν ύστερα από 31 λεπτά έως και µια ώρα µετά την αφύπνιση. Επιπλέον, όσοι άναβαν τσιγάρο τα πρώτα 30 λεπτά είχαν 1,79 φορές περισσότερες πιθανότητες να εµφανίσουν καρκίνο

www.eortologio.gr

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (Αλέξανδρος, Αλέξαντρος, Αλέκος, Αλέξης, Αλεξανδρος, Αλεξαντρος, Αλεκος, Αλεξης) 30 Αυγούστου ΕΥΛΑΛΙΟΣ (Ευλάλιος, Ευλαλία, Ευλαλιος, Ευλαλια) 30 Αυγούστου ΦΥΛΑΚΑΣ (Φύλακας, Φυλακας) 30 Αυγούστου (δεν υπάρχει µια γιορτή πάρα πολύ γνωστή) 31 Αυγούστου ΧΑΙ∆Ω (Χάιδω, Χ܍δω, Χαδω, Χαιδευτός, Χαδευτός, Χαδω, Χαιδω, Χαιδευτος, Χαδευτος) 1 Σεπτεµβρίου ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (1) (Χαρίκλεια, Χαρούλα, Χαρικλεια, Χαρουλα) 1 Σεπτεµβρίου Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ (Αδαµάντιος, Αδαµαντία, Αµάντα, Αδαµαντιος, Αδαµαντια, Αµαντα) 1 Σεπτεµβρίου ∆ΙΑΜΑΝΤΩ (Αδαµαντία, Αντα, ∆ιαµάντω, Αδαµαντια, ∆ιαµαντω) 1 Σεπτεµβρίου ΑΘΗΝΑ (Αθηνά, Αθηνα) 1 Σεπτεµβρίου ΕΛΠΙΝΙΚΗ (Ελπινίκη, Ελπινικη) 1 Σεπτεµβρίου ΑΚΡΙΒΗ (Ακριβή, Ακριβη) 1 Σεπτεµβρίου ∆ΙΩΝΗ (∆ιώνη, ∆ιόνη, ∆ιωνη, ∆ιονη) 1 Σεπτεµβρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Αντιγόνη, Γόνη, Αντιγονη, Γονη) 1 Σεπτεµβρίου ΕΡΑΣΜΙΑ (Ερασµία, Ερασµια) 1 Σεπτεµβρίου ΕΡΑΤΩ (Ερατώ, Τέτη, Ερατω, Τετη) 1 Σεπτεµβρίου ΑΣΠΑΣΙΑ (Ασπασία, Ασπασια) 1 Σεπτεµβρίου ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ (Αφροδίτη, Φρέγια, Αφροδιτη, Φρεγια) 1 Σεπτεµβρίου

στον πνεύµονα. Η ανάλυση για τον καρκίνο του εγκεφάλου και του τραχήλου περιελάµβανε 1.055 άτοµα που είχαν ήδη αναπτύξει τη νόσο και 795 άτοµα ως οµάδα ελέγχου, όλοι µε ιστορικό καπνιστή. Συγκρίνοντας τα άτοµα και των δύο οµάδων που κάπνιζαν µία ώρα αφότου ξυπνούσαν, είχαν 1,42 φορές συχνότερη εµφάνιση των κακοηθειών στα συγκεκριµένα σηµεία. Αυτοί που κάπνιζαν το πρώτο µισάωρο είχαν 1,59 φορές συχνότερη εµφάνιση καρκίνων εγκεφάλου και τραχήλου. Τα νέα δεδοµένα έρχονται να τονίσουν την ανάγκη αποφυγής καπνίσµατος αµέσως µετά το ξύπνηµα. «Οι καπνιστές αυτοί έχουν στον οργανισµό τους υψηλότερα επίπεδα νικοτίνης και πιθανότατα και άλλες τοξίνες που προέρχονται από τον καπνό και µπορούν να θεωρηθούν περισσότερο εθισµένοι στο κάπνισµα από όσους ανάβουν το πρώτο τσιγάρο µιάµιση ώρα µετά την αφύπνιση» σχολιάζει ο δρ Muscat.

Μ

ια ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά µε τις επιπτώσεις του γάµου και του διαζυγίου στο σωµατικό βάρος του ανθρώπου είδε πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας στις Η.Π.Α.. Ειδικότερα, ερευνητές από το Πανεπιστήµιο του Οχάιο υποστηρίζουν ότι υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα ένα ζευγάρι να «βάλει» κιλά στα πρώτα δύο χρόνια του γάµου ή του διαζυγίου του. Οι µελέτες πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµα 10.071 ανθρώπων από το 1986 µέχρι το 2008 και τα αποτελέσµατα να παρουσιάζονται στην Αµερικανική Κοινωνική Ένωση. Σύµφωνα λοιπόν µε την έρευνα διαπιστώνεται ότι οι νύφες εµφανίζονται περισσότερο επηρρεπείς στην αύξηση του σωµατικού τους βάρους µόλις ανέβουν τα σκαλιά της Εκκλησίας. Συγκεκριµένα, το 33% είναι πιθανό να «βάλει» λίγα κιλά και το 48% να «βάλει» πολλά κιλά. Αντίθετα, στους άνδρες το ποσοστό να αυξήσουν το σωµατικό τους βάρος αγγίζει το 28% µετά τον γάµο και το 21% µετά το διαζύγιο. Βασικό συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι και οι δύο διαδικασίες προκαλούν ένα σοκ στο ανθρώπινο σώµα καθώς συνδέονται άµεσα µε την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών.

ΕΥΤΕΡΠΗ (Ευτέρπη, Ευτερπη) 1 Σεπτεµβρίου ∆Ω∆ΩΝΗ (∆ωδώνη, ∆ωδωνη) 1 Σεπτεµβρίου ΠΑΝ∆ΩΡΑ (Πανδώρα, Πανδωρα) 1 Σεπτεµβρίου ΠΗΝΕΛΟΠΗ (Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πηνελοπη, Μπηλιω, Μπιλιω) 1 Σεπτεµβρίου ΠΟΛΥΝΙΚΗ (Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ, Πολυνικη, Πολυνα, Πολυ) 1 Σεπτεµβρίου ΠΟΛΥΜΝΙΑ (Πολύµνια, Πολυµνια) 1 Σεπτεµβρίου ΠΟΛΥΤΙΜΗ (Πολυτίµη, Τίµη, Πολυτιµη, Τιµη) 1 Σεπτεµβρίου ΘΕΑΝΩ (Θεανώ, Θεανω) 1 Σεπτεµβρίου ΘΑΛΕΙΑ (Θάλεια, Θαλεια) 1 Σεπτεµβρίου ΚΑΛΛΙΡΟΗ (Καλλιρόη, Καλλιρρόη, Καλλιροη, Καλλιρροη) 1 Σεπτεµβρίου ΚΑΛΛΙΣΤΗ (Καλλίστη, Καλλιστη) 1 Σεπτεµβρίου ΘΕΟΝΥΜΦΗ (Θεονύµφη, Θεονυµφη) 1 Σεπτεµβρίου ΙΗΣΟΥΣ (Ιησούς του Ναυί, Ιησους του Ναυι) 1 Σεπτεµβρίου ΚΛΕΙΩ (Κλειώ, Κλειω) 1 Σεπτεµβρίου ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (1) (Κλεοπάτρα, Πάτρα, Πατρούλα, Κλειώ, Κλεοπατρα, Πατρα, Πατριτσα, Κλειω) 1 Σεπτεµβρίου ΚΛΕΟΝΙΚΗ (Κλεονίκη, Κλεονικη) 1 Σεπτεµβρίου ΚΟΡΑΛΙΑ (Κοραλία, Κοραλλού, Κοραλια, Κοραλλου) 1 Σεπτεµβρίου ΙΣΜΗΝΗ (Ισµήνη, Ισµηνη) 1 Σεπτεµβρίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ (2) (Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα, Μελετιος, Μελετης, Μελετια, Μελετουλα, Μελετινα) 1 Σεπτεµβρίου ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (Μελποµένη, Μελποµενη) 1 Σεπτεµβρίου ΜΑΝΤΩ (Μαντώ, Μαντω) 1 Σεπτεµβρίου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (1) (Μαργαρίτα, Μαργαριτα) 1 Σεπτεµβρίου ΜΑΡΙΑΝΘΗ (Μαριάνθη, Μαριανθη) 1 Σεπτεµβρίου


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 13

free style www.sansimera.gr

ΑΝ ΕΚ ∆ ΟΤΟ ΤΗΣ ΕΒ ∆ΟΜ Α∆ ΑΣ

Σαν σήµερα...

30 Αυγούστου Γεγονoτα 1832: Η ∆ιάσκεψη του Λονδίνου ορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραµµή Αµβρακικού Παγασητικού κόλπου. 1918: Ο σοβιετικός ηγέτης Βλαντιµίρ Λένιν πυροβολείται και τραυµατίζεται κατά τη διάρκεια οµιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας, σε µία δολοφονική απόπειρα από τη Φάνια Καπλάν, µέλος του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόµµατος. 1933: Ιδρύεται η γαλλική αεροπορική εταιρία «Air France». 1944: Σοβιετικά στρατεύµατα εισέρχονται στο Βουκουρέστι, εκδιώκοντας τους Ναζί. 1992: Ο Μίκαελ Σουµάχερ κερδίζει το γκραν-πρι του Βελγίου, επιτυγχάνοντας την πρώτη νίκη

του στη Formula 1. Γεννησεις 1937: Μπρους ΜακΛάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και µηχανικός, ιδρυτής της «Μακ Λάρεν» που διαπρέπει στους αγώνες της Formula 1. 1943: Λάκης Χαλκιάς, λακός τραγουδιστής. 1972: Κάµερον Ντιάζ, µοντέλο και ηθοποιός από τις ΗΠΑ. Θανατοι 1938: Μαξ Φάκτορ, ιδρυτής της οµώνυµης εταιρείας καλλυντικών και εφευρέτης του «make up». 2003: Τσαρλς Μπρόνσον, καλλιτεχνικό ψευδώνυµο του Τσαρλς Μπουτσίνσκι, αµερικανός ηθοποιός.

Β.Ω

Ήταν µια πεθερά και είχε 3 γαµπρούς. Ο ένας την αγαπούσε πολύ, ο άλλος πιο λίγο και ο άλλος καθόλου. Θέλοντας να δει ποιος την αγαπάει περισσότερο αποφάσισε να πάει στη θάλασσα µε τον κάθε ένα από αυτούς. Πάει µε τον πρώτο, µπαίνει στην θάλασσα και κάνει πως πνίγεται τότε ο γαµπρός της θα την σώσει. Την άλλη µέρα θα βρει έξω από το σπίτι του µια Mercedes κι ένα σηµείωµα. "Σε ευχαριστώ που µ? έσωσες η πεθερά σου".

Την άλλη εβδοµάδα πάει µε τον δεύτερο κάνοντας το ίδιο κόλπο. Ο γαµπρός της την έσωσε και την άλλη µέρα βρήκε έξω από το σπίτι µια Mercedes µε το ίδιο σηµείωµα. Πάει µε τον τρίτο την άλλη εβδοµάδα. Η πεθερά του κάνει πως πνίγεται αλλά αυτός δεν την έσωσε και αυτή πνίγεται. Την άλλη µέρα στην κηδεία βρίσκει έξω από το σπίτι του 3 Mercedes και το µήνυµα. "Σε ευχαριστώ που µε έσωσες ο πεθερός σου


14 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ôá ðáñÜðïíá... óôï äÞìáñ÷ï... 1. ÄÇÌÏÓ ÁËÉÁÑÔÏÕ ÄÞìáñ÷ïò ÐñïúóôÜìåíïò ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ê.Å.Ð. ÊÁÐÇ

2268 022923 2268 022243 2268 024084 2268 029300 2268 022488

2. ÄÇÌÏÓ ÄÉÓÔÏÌÏÕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΥΚΙΡΑΣ ÄÞìáñ÷ïò Ãñáöåßï Ìçôñþùí Ê.Å.Ð.

2267 022633 2267 022320 2267 029000

3. ÄÇÌÏÓ ÈÇÂÙÍ Ôçëåö. ÊÝíôñï

ÄÞìáñ÷ïò

2262350 600601-602 22620 22621-23551 FAX: 22620 27628 22620 29250 2262350 626-627

4. ÄÇÌÏÓ ËÉÂÁÄÅÉÁÓ Γραφείο ∆ηµάρχου Πρόεδρος ∆.Σ. Αντιδήµαρχος ∆/κων 2 Αντιδήµαρχος Οικ/κων Αντιδήµαρχος Καθ/τας

Αντιδήµαρχος τεχνικών

2261350810

5. ÄÇÌÏÓ ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ ÄÞìáñ÷ïò Ðñüåäñïò Ä.Ó. ÄéåõèõíôÞò Õðçñåóéþí ÁíôáðïêñéôÞò ÏÃÁ Ê.Å.Ð. ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÊÁÐÇ

2261 034153 2261 032657 2261 032240 2261 033688 2261 032315 2261 035006 2261 035035 2261 034911

6. ÄÇÌÏÓ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ôçëåö. ÊÝíôñï ÊÅÐ ÊÁÐÇ

2262 051100 2262 059800 2262 059938

...& óôï ÄéÜâçìá

Èåóóáëïíßêçò 7 (ðÜñïäïò) ËéâáäåéÜ 32100 Ôçë. Fax: 22610.27123 Êéí: 6978.324.327 e-mail: diavima@otenet.gr

2261350801 –805 2261350811 2261350806 2261350807 2261350808 2261350800

¢ìåóçÄñÜóç ...........................................100 ÔïõñéóôéêÞ Áóôõíïìßá.............................171 Ô. ÁóöÜë ËéâáäåéÜò................2261028220 Ô. ÁóöÜë ÈÞâáò.......................2262027681 Ó÷çìáôáñßïõ.............................2262058300 Äéïäßùí Ó÷çìáô........................2262058888 ÐõñïóâåóôéêÞ..........................................199 Ê. ¢ìåóçò ÂïÞèåéáò...............................166 ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ: ÐÅÑÉÖ. ÄÉÏÉÊ.ÂÏÉÙÔÉÁÓ, ÊÜäìïõ 11: Ôçë. Ê. 2261 020782 Ä/íôÞò 2261 023644 Åðßôñïðïò Åëåãêôéêïý Óõíåä. 2261 028070 Õðçñåóßá Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021860 ÃÑÁÖÅÉÏ ÖÕÓ. ÁÃÙÃÇÓ, Èåó/íßêçò 10: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021911 ÄÇÌ. ÏÉÊ. ÕÐÇÑ. (ÄÏÕ), ÓïöïêëÝïõò 17: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 028505 ÔìÞìá ÁõôïêéíÞôùí 2261 022848 » Äéêáóôéêü 2261 022253 » Åéóïä. - Ðñïóùðéêü 2261 022092 » ÅëÝã÷ïõ 2261 029539 » Åóüäùí 2261 024542 » Åîüäùí 2261 028412 » Êåöáëáßïõ - Ö.Ð.Á. 2261 024009 » Ê.Â.Ó. 2261 027493 » Ìçôñþïõ 2261 025794 » 2261 025513 taxis2261 026646 Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí & Äáíåßùí - ÏÔÁ 2261 025684 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ, ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 028951 Äáóáñ÷åßï, ÊÜäìïõ 11: ÄáóÜñ÷çò 2261 028306 » ÈÞñáò 2261 025001 Áíáããåë. Äáó. Ðõñêáãéþí 2261 191 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ EÊÐÁÉÄ, Êáñáãéáííïðïýëïõ 74: Ôçëåö. ÊÝíôñï 2261 026845, 2261 080386 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇÓ & ΣÕÍÔÏÍ ÓïöïêëÝïõò 4: Ôçë. 2261 023923 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÙÔÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ, Κáñáãéáííïðïýëïõ 74: ÄéåõèõíôÞò 2261 080775 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÏÐ. ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ & ÄÉÏÉÊ., ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 027376 Ôì. Ôïð. Áõôïäéïßêçóçò & Í.Ð.Ä.Ä.: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 023212 ÄÉÊÁÓÔÇÑÉÁ, Óðõñïðïýëïõ 26: ÐÑÙÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðñüåäñïò 2261 029437 ÁíáêñéôÞò 2261 028627 Ðïéíéêü ÔìÞìá 2261 022679 Ãñáöåßï Åéóáããåëßáò 2261 023026

Íïóïê. ËéâáäåéÜò.......................2261020051 Íïóïê. ÈÞâáò............................2262024444 Åöçìåñåýïíôåò Ãéáôñïß ..........................105 Åöçìåñåýïíôá Öáñìáê ..........................107 ÊÝíô Äçëçô/óåùí........................2107793777 Áåñïäñüìéï (åó).......................2109369111 Áåñïäñüìéï (åî.)....................2109694466-7 ÏëõìðéáêÞ (êñ.èÝó.).................2109666666

Ëéìåíáñ÷åßï................................2104511311 Ëéìåí. ÑáöÞíáò..........................2294022300 Ëéìåí. Ëáõñßïõ............................2292025249 Ëéì. Áã. Êùí/íïõ.........................2235031759 Ëéìáíáñ÷. Áíôßêõñáò.................2267041205 ÏÓÅ ËéâáäåéÜ.............................2261028046 ÏÓÅ ÈÞâá...................................2262027531 ÊÔÅË ËéâáäåéÜò.........................2261028336

Ðïëéôéêïý ÔìÞìáôïò 2261 022986 ÔìÞìá ÂïõëåõìÜôùí 2261 028674 ÃñáììáôÝáò 2261 029438 Ãñáöåßï Åðéìåëçôïý Äéêáóôçñßùí 2261 029005 » Åðéìåëçôïý Áíçëßêùí 2261 028989 ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÐÑÙÔÏÄ., Óðõñïðïýëïõ 26: Ðñüåäñïò 2261 081816 ÃñáììáôÝáò 2261 081817 Ãñáììáôåßá 2261 029477 ÅÉÓÁÃÃÅËÉÁ ÐÑÙÔÏÄÉÊÙÍ: ÅéóáããåëÝáò 2261 028425 ÁíôåéóáããåëÝáò 2261 029997 ÃñáììáôÝáò 2261 029461 ÅÉÑÇÍÏÄÉÊÅÉÏ: Åéñçíïäßêçò 2261 022967 Ãñáììáôåßá 2261 029949 ÄÁÕËÅÉÁÓ: » 2261 052140 ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ: » 2261 033088 ÐÔÁÉÓÌÁÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðôáéóìáôïäßêçò 2261 028440 Ãñáììáôåßá 2261 024008 ÄÉÊÁÓÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ 2261 020138 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ, ÖéëïëÜïõ: Ôçëåö. ÊÝíôñï2261 028555 ÄéïéêçôÞò 2261 028300 ¢ìåóç ÅðÝìâáóç2261 199 ÓÔÑÁÔÏÓ: Σôñáôïëïãéêü Ãñáöåßï 142, Ðåó. Ìá÷çôþí 44: ÄéåõèõíôÞò 22613-50900 & 22613-50901 ÔÌÇÌÁ ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ, ÖéëïëÜïõ 2: ÐñïúóôÜìåíïò 22613 52500 ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ, Á÷éëëÝùò 20: ÐñïúóôÜìåíïò 2261080303 ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: ÁÓÔÕÍ. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÂÏÉÙÔÉÁÓ, Ößëùíïò: ÄéåõèõíôÞò 2261028340 61088880 ÕðáóðéóôÞò 2261 088882 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088872 » Áóôõíüì. ÁóöÜëåéáò 2261 088886 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 027636 » Åãêëçìáôïë. Åñåõíþí 2261 088863 ÁÓÔÕÍ. ÔÌÇÌÁ: ÄéïéêçôÞò 2261 028900 - 088830 Áî. Õðçñåóßáò 2261 088835 Ãñáöåßï Áãïñáíïìßáò 2261 088833 ÔÌÇÌÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028220 - 088850 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088853 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 088852 » Äßùîçò Íáñêùôéêþí 2261 088858

» ÔáõôïôÞôùí 2261 088857 ÔÌÇÌÁ ÔÑÏ×ÁÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028328 - 088840 ÕÐ ÅÑÃÁÓÉÁÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ: ÓÙÌÁ ÅÐÉÈ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ó.ÅÐ.Å), Óðõñßäùíïò 7: ÔìÞìá Ôå÷. & Õã. Åðéèåþñçóçò 2261 080751 ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò 2261 026268 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ: Õðçñåóßá Ðïëéô Ðñïóôáóßáò, ÓïöïêëÝïõò 2 2261 089050 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ: ÔÏÐÉÊÏ (ÔÅÊ), ÃåùñãáíôÜ & ÐñùôÝùò: Åðüðôçò 2261 080106 ÅëåãêôÝò 2261 080105 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ: Åöïñßá Áñ÷áéïôÞôùí Ïñ÷ïìåíïý 2261 032474 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Φίλωνος 35-39: Ãñ. 2261 3- 50300 έως 302 Αντιπεριφερειάρχης Γραµµατεια .- 22613-50315 Γραµµατεια 22613 - 50316 22613- 50308 έως 311 Γραµµατεια 22613-50305,306 fax:22613- 50304 ∆ιευθυηνση ∆ιοικησης ∆ιευθυντης 22613-50260,262, 263 Τµηµα ∆ιοικησης 22631-50272, 273 Τµ. Προσωπικου 22613-50268 έως 270 Τµηµα εκλογων 22613-50274-275 Τµηµα ιθαγενειας διαβατηριων και ταυτοτητων 221613-50271 Τµηµα Απασχολησης 22613-50261 Τµηµα Γραµµατειασ & πρωτοκολλου 22613-50264, 266 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ∆ιευθυντης 22613-50282 Τµηµα οικονοµικ. &λογιστηριου 22613- 50283, 286, 289, 290 Τµηµα προ°π. απολογισµου & στατ. δεδοµενων 22613-50284, 285 Τµηµα προσοδων & περ. 22613-50280 Τµηµα δηµοσιων επενδ. 22613-50288 Τµ. µισθοδοσιασ 22613-50292, 293, 295 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ∆ιευθυντης 22613-50320, 321 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ιευθυντης 22613-50133

»

ÏÔÅ ............................................................131 ÄÅÇ.............................................................125 ¸êäïóç âåâáéþóåùí........................... .1502 Ðñïóôáóßá ÊáôáíáëùôÞ.......................1720 ÓõíÞãïñïò Ðïëßôç ...................2107289600 Í.Á.Â............................................2261086300 ÔÅÄÊ...........................................2261028755 Ã.Ã. ÐåñéöÝñåéáò........................2231032422 Τµηµα προληψης & προαγωγης υγειας 22613-50131 Τµηµα περιβαλλοντικης υγιεινης & υγειονοµικου ελεγχου 22613-50132, 137, 138, 140 Τµηµα υπηρεσιων και επαγγ. υγειας 22613-50134-136 Τµηµα γραµµατειας 22613-50139, 142 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ιευθυντρια 22613-50143 Τµηµα προστασιας οικογενειας, παιδιου & ηλικιωµ. 22613-50144-146 Τµηµα κοινωνικης εργασιας & αρωγης 22613- 50149, 150 Τµηµα παροχης υπηρεσιων, ελεγχου & εποπτειας 22613-50148 Τµηµα γραµµατειας 22613-50145 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Τµηµα Τµηµα εξυπηρετησης Πολιτων 22613- 50102 έως 107 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ιευθυντρια 22613-50223 fax: 22613-50239 Τµηµα πολιτικης προστασιας 22613-50199 22610-89050,89051 Ðëçñïö. ôïõ Ðïëßôç 2261 086313 (ÊÅÐ) 2261 088313 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ, Φίλωνος 35-39: ∆ιευθυντης 22613-50330, 336 ÔìÞìá Âéïôå÷íßáò - Âéïìç÷áíßáò & Ïñõêôïý Ðëïýôïõ 2261 086140 » Åìðïñ & Ìéêñïì. Åðé÷. 2261 086153 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ & ËÁÚÊÇÓ ÓÔÅÃÇÓ ÉÓÏÔÇÔÁÓ ÄÕÏ ÖÕËËÙÍ & ÁÐÏÄÇÌÙÍ ÄéåõèõíôÞò 2261 029756 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÃÅÙÑÃÉÁÓ,Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 2261 086201 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ, Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 22613-50260,262, 263 Äéáâáôçñßùí 226113-50271 Äéïßêçóçò 2261 13-50272, 273 Åêëïãþí 2261 13-50274- 275 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÔÇÍÉÁÔÑÉÊÇÓ, ÄéåõèõíôÞò 2261 028784 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ & ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ: Ôì. Ðïëéôéóôéêþí Õðïè. 2261 086336 (ÍÅËÅ, ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021736 ÊáñõÜ 2261 035121 ÔÌÇÌÁ ÐÓÅÁ, Φίλωνος 35-39 Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 15

free style 30 Αυγούστου ∆ιεθνής Ηµέρα Εξαφανισµένων Η ∆ιεθνής Ηµέρα Εξαφανισµένων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Αυγούστου, προκειµένου να επισύρει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας για τη µοίρα των φυλακισµένων σε µέρη και υπό συνθήκες άγνωστες στους συγγενείς και τους νοµικούς τους παραστάτες. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Λατινοαµερικανική Συνοµοσπονδία

των Οικογενειών των Εξαφανισµένων Κρα(FEDEτουµένων FAM), που ιδρύθηκε το 1981 στην Κόστα Ρίκα για να καταγγείλει και να αποκαλύψει τις µυστικές φυλακίσεις και την εξαφάνιση κρατουµένων, µια πρακτική αρκετά διαδεδοµένη στη Λατινική Αµερική την εποχή εκείνη, όπου κυριαρχούσαν οι στυγνές δικτατορίες.

Την ηµέρα αυτή δίδεται η ευκαιρία να αποδοθούν οι οφειλόµενες τιµές στους διεθνείς οργανισµούς που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ασχολούνται και µε το θέµα των εξαφανισµένων κρατουµένων: τη ∆ιεθνή Αµνηστία, τον Ερυθρό Σταυρό και την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.

Εκατοµµύρια διαµάντια κρύβονται στη φλόγα του κεριού

Στις µικρές φλόγες των κεριών δηµιουργούνται και καταστρέφονται κάθε στιγµή εκατοµµύρια µικροσκοπικά διαµάντια, σύµφωνα µε µια νέα έρευνα Βρετανών επιστηµόνων. Πρόκειται για νανοσωµατίδια τόσο µικρά, που 300.000 από αυτά θα χωρούσαν στο κεφάλι µιας καρφίτσας. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι αν καταστεί δυνατό να βρεθεί ένας τρόπος να εξαχθούν αυτά τα νανοδιαµάντια από τις φλόγες, τότε θα ανακαλυφθούν νέες µέθοδοι παραγωγής διαµαντιών, πιο φθηνές, αλλά και πιο φιλικές στο περιβάλλον. Οι ερευνητές του πανεπιστηµίου του Σεν Άντριους στη Σκωτία, ανακάλυψαν ότι περίπου

ενάµισι εκατοµµύριο νανοσωµατίδια διαµαντιών δηµιουργούνται κάθε δευτερόλεπτο, καθώς το κερί καίγεται, και συνεχώς εξαφανίζονται για να ξαναεµφανιστούν. Αποµακρύνοντας σωµατίδια από το µέσον της φλόγας, όπου η θερµοκρασία φθάνει τους 1.400 βαθµούς Κελσίου, για πρώτη φορά οι χηµικοί ανακάλυψαν ίχνη και από τις τέσσερις γνωστές µορφές άνθρακα, συµπεριλαµβανοµένων των διαµαντιών (επίσης βρήκαν φουλλερένια, γραφίτη και άµορφο άνθρακα). Ο καθαρός άνθρακας δηµιουργεί διαφορετικές δοµές ανάλογα µε τον τρόπο διάταξης και διασύνδεσης των µορίων του.

"∆υστυχώς τα σωµατίδια διαµαντιού καίγονται στην πορεία και µετατρέπονται σε διοξείδιο του άνθρακα, παρόλα αυτά η ανακάλυψή µας θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που βλέπουµε µια φλόγα κεριού". Τα πρώτα κεριά πιστεύεται ότι φτιάχτηκαν στην Κίνα πριν από περίπου 2.000 χρόνια. Η εξαγωγή διαµαντιών, που συχνά γίνεται σε εµπόλεµες ζώνες της Αφρικής, θεωρείται µια από τις πιο "αιµατοβαµµένες" και ηθικά αµφισβητούµενες οικονοµικές δραστηριότητες διεθνώς. Τα διαµάντια, εκτός από κοσµήµατα, χρησιµοποιούνται σε διάφορα προόντα, όπως κοπτικά εργαλεία, ιατρικά κ.α.


16 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ Η ταινία ... της εβδοµάδας

Η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει µια τεράστια απειλή, στο πρόσωπο του παρανοTκού Φάντοµ, ο οποίος σχεδιάζει να µποTκοτάρει µια σύσκεψη κορυφής των ηγετών όλου του κόσµου. Ο βετεράνος της δράσης, Αλαν ΚουότερµεTν, αποφασίζει να καθοδηγήσει µια οµάδα από υπερήρωες εναντίον του Φάντοµ. Την ασυνήθιστη "Συµµαχία" του αποτελούν µερικοί από τους πιο αγαπηµένους κλασικούς ήρωες: ο Κάπτεν Νίµο, η γοητευτική ιέ-

ρεια των βαµπίρ Μίνα Χάρκερ, ο αόρατος άνθρωπος ΡόντνεT Σκίνερ, ο Αµερικανός πράκτορας των µυστικών υπηρεσιών Τοµ Σόγιερ, ο αγέραστος Ντόριαν Γκρέι αλλά και ο ∆όκτωρ Τζέκιλ και το alter ego του, ο Μίστερ Χάιντ! Έχοντας εννιά µόλις ώρες για να σώσουν τον κόσµο από τον σατανικό νου του Φάντοµ, οι δυναµικοί ήρωες µεταφέρονται µε το σκάφος του Κάπτεν Νίµο, τον Ναυτίλο, στην εµπροσθοφυλακή του αγώνα: τη Βενετία...

ΑΝΤ 1 03/09 01:20

ANT 1 03/09 13:30

Περιπέτεια επιστηµονικής φαντασίας, αµερικανικής & ευρωπαaκής συµπαραγωγής 2003 ΠΑΙΖΟΥΝ: Σον Κόνερι, Σέιν Γουέστ, Στιούαρτ Τάουνσεντ, Πέτα Γουίλσον ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Στίβεν Νόρινγκτον

ΣΕ ΕΙ∆Α ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ THE SCIENCE OF SLEEP Μετά το θάνατο του πατέρα του µε τον οποίο ζούσε στο Μεξικό, ο Στεφάν, φιλόδοξος γραφίστας και αθεράπευτος ονειροπόλος, επιστρέφει στο Παρίσι για να ζήσει µε τη µητέρα του, η οποία του έχει βρει δουλειά σ' ένα τυπογραφείο που σχεδιάζει ηµερολόγια. Σύντοµα, ο Στεφάν θα διαπιστώσει ότι η εργασία του είναι άκρως αναδηµιουργική και βαρετή, αντίθετα µε ό,τι νόµιζε στην αρχή.

Θα γνωρίσει, όµως, την όµορφη γειτόνισσά του, τη Στεφανί, θα την ερωτευτεί και θα κάνει τα πάντα για να την πλησιάσει. Η συνήθειά του να µπερδεύει τα όνειρα µε την πραγµατικότητα θα περιπλέξει την κατάσταση, αφού ο ντροπαλός Στεφάν µόνο στον ύπνο του θα βρει το θάρρος να της εξοµολογηθεί τον έρωτά του. Στόχος του είναι να τα καταφέρει και στον… ξύπνιο του.

Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΖΟΡΟ THE MASK OF ZORRO Ο ηλικιωµένος ∆ον Ντιέγκο, που ήταν κάποτε ο θρυλικός Ζορό, δραπετεύει ύστερα από 20 χρόνια φυλακής και εκπαιδεύει έναν παράνοµο για να γίνει ο συνεχιστής του έργου του. Στόχος τους ο σατανικός κυβερνήτης ∆ον Μοντέρο, του οποίου η όµορφη προστατευοµένη 'Ελενα, δεν είναι άλλη από την χαµένη κόρη του ∆ον Ντιέγκο. Ξιφοµαχίες, χιούµορ, ροµαντισµός και το µεγάλο στοίχηµα για την εταιρεία παραγωγής του Σπίλµπεργκ να αναβιώσει έναν ξεχασµένο κινηµατογραφικό µύθο Αµερικανική παραγωγή του 1998 Σκηνοθεσία: Μάρτιν Κάµπελ Παίζουν: Αντόνιο Μπαντέρας, 'Αντονι Χόπκινς, Κάθριν έτα Τζόουνς, Στιούαρτ Γουίλσον ∆ιάρκεια: 132 λεπτά

ME GA 04 /0 9 21 :00

Ταινία φαντασίας, γαλλικής παραγωγής 2006 ΠΑΙΖΟΥΝ: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Σάρλοτ Ράµπλινγκ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Μάικλ Γκόρντι


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 17

ενηµέρωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ Γράφει η Τσαµαλή Αγγελική Κοινωνική Λειτουργός aggeliki_86@hotmail.com

Η

αυτοκτονία παρατηρείται σε όλα τα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα της κοινωνίας.

Η αυτοκτονία µπορεί να είναι παρορµητική πράξη ή αντίθετα να είναι µια καλοσχεδιασµένη ενέργεια. Ο καθένας µας ξεχωριστά είναι δυνατόν να βοηθήσει άτοµα νεαρής ηλικίας που έχουν σκέψεις αυτοκτονίες παρέχοντας συναισθηµατική και πρακτική υποστήριξη. Η πρόβλεψη και η πρόληψη της αυτοκτονίας είναι µια δύσκολη υπόθεση. Ορισµένες ασυνήθιστες αλλαγές της συµπεριφοράς που είναι εκτός φυσιολογικών ορίων ενός ατόµου, δυνα-

τόν να αποτελέσουν τα πρώτα προειδοποιητικά σηµεία. Προειδοποιητικά σηµεία, όπως απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που πρωτύτερα προκαλούσαν ευχαρίστηση. Ο ασθενής αρχίζει να δίδει στους άλλους δικά του αντικείµενα τα οποία αγαπούσε ιδιαίτερα. Απώλεια ενδιαφέροντος για το ντύσιµο και την εµφάνιση όπως επίσης

µια απότοµη αλλαγή στο βάρος. Ξαφνικές και χτυπητές αλλαγές στην προσωπικότητα. Ο ασθενής αποφεύγει τους φίλους του και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Τέλος ο ασθενής έχει τάση να παθαίνει περισσότερα ατυχήµατα και παρατηρείται συµπεριφορά αυτοτραυµατισµού. Οι περισσότεροι νέοι που αυτοκτόνησαν, είχαν πει σε κάποιον ότι είχαν την πρόθεση να αυτοκτονήσουν. Το στρες συµβάλει στην αυτοκτονία. Ένας νέος µπορεί να υποβληθεί σε µια κατάσταση άµεσου στρες το οποίο υπερβαίνει τις δυνάµεις του ή ακόµη να υποβάλλεται σε µια κατάσταση µακροχρόνιου στρες που τον καταβάλλει. Τα γεγονότα που συνοδεύονται από έντονο στρες µπορούν να δώσουν το έναυσµα για µια αυτοκτονία. Τέτοια γεγονότα είναι η απώλεια κάποιου σηµαντικού προσώπου για τον ασθενή εί-

τε λόγω διαζυγίου είτε λόγω θανάτου, η αιµοµιξία ή η κακοποίηση στην παιδική ηλικία, το αίσθηµα αποτυχίας στο σχολείο, το αίσθηµα αποτυχίας στις διαπροσωπικές σχέσεις, η διακοπή ενός ερωτικού δεσµού, η πρόσφατη αυτοκτονία κάποιου φίλου ή συγγενή ή ακόµη η επέτειος αυτοκτονίας κάποιου ατόµου του στενού περιβάλλοντος και τέλος η ανεργία. ∆εν είναι ορθό εµείς να δείχνουµε σηµεία θυµού ή πανικού. Επίσης δεν είναι ορθό να τους διακόπτουµε µε δικές µας ιστορίες ή να κάνουµε κριτική και ούτε είναι ο ρόλος µας να τους δίνουµε πολλές συµβουλές. Υπάρχουν κάποιες λανθασµένες αντιλήψεις για την αυτοκτονία όπως οι νέοι που µιλούν για αυτοκτονία το κάνουν για να τραβήξουν την προσοχή και ότι ουδέποτε θα προχωρήσουν στην πράξη. Επίσης όταν

ένας νέος έχει πρόθεση να αυτοκτονήσει κανένας δεν µπορεί να το σταµατήσει, η επιθυµία για αυτοκτονία θα υπάρχει πάντα. Η αυτοκτονία είναι κληρονοµική και τέλος µια ξαφνική και σηµαντική βελτίωση στην ψυχική κατάσταση του ασθενούς µετά από µια κρίση δείχνει ότι ο κίνδυνος αυτοκτονίας έχει αποµακρυνθεί. Είναι λοιπόν σηµαντικό να τονίσουµε ότι εκτός από τον ψυχίατρο που θα αναλάβει τη φροντίδα ενός νέου που έχει σκέψεις αυτοκτονίας, µπορούν να βοηθήσουν σε σηµαντικό βαθµό και τα άτοµα του περιβάλλοντος του, οι συγγενείς και οι φίλοι του. Όταν ένας νέος µιλά για αυτοκτονία, πρέπει να λαµβάνουµε πολύ σοβαρά υπ’ όψη τα λεγόµενά του. Μπορούµε να βοηθήσουµε ακούγοντάς και προσφέροντας συναισθηµατική και πρακτική στήριξη.

Νέοι Αγρότες & Αγροτουρισµός

Σ

τα πλαίσια της προετοιµασίας του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Αγροτών, το οποίο θα γίνει στα Μεστά της Χίου, 9-11 Σεπ 2011, µε θέµα:

Πολυαπασχόληση & Αγροτικός Τοµέας, πραγµατοποιήθηκε προσυνεδριακή συνάντηση στις 6/8/2011, στον ∆ηµοτικό Κήπο Χίου, µέσα στην 7η Γιορτή Αγροτουρισµού µε κύριο οµιλητή τον π. Ευρωβουλευτή-Αγρότη κ. Γ. Γκλαβάκη. Ο κ. Γ. Γκλαβάκης είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο «άρωµα µνήµης CITRUS», µαζί µε τον πρόεδρο της ΕΝΑ Χίου κ. Ν. Ρικανιάδη και τον κ. ∆ηµ. Μιχαηλίδη, από τον κ Βαγγέλη Ξύδα, στο µουσείο Citrus memories, όπου προβάλλεται επιτυχώς η ιστορία και η αξία των εσπεριδοειδών του Κάµπου της Χίου, στο κατάστηµα, που είναι χώρος συνάντησης και ξεκούρασης, επισκέφθηκε το περιβόλι και ενηµερώθηκε για τον τρόπο ζωής των Χιωτών, είδε την ανοικτή στο κοινό διαδικασία παραγωγής στην οικοτεχνία της οικογένειας, που τα περισσότερα φρούτα µαζεύονται από τα περιβόλια της εκµετάλλευσης και ενηµερώθηκε για τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς

και για το «φέγγος του citrus» που αναπτύσσεται από 1/7/2011 έως 15/9/2011, ενώ γνώρισε τις γεύσεις των προόντων, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πορτοκαλόπιτας & λεµονόπιτας, των αµυγδαλωτών µανταρινιού, των λουκουµιών µε γεύση πορτοκαλιού κλπ. Το απόγευµα στον ∆ηµοτικό κήπο λίγο πριν την εισήγησή ο κ. Γ. Γκλαβάκης συναντήθηκε µε τον αντιπεριφερειάρχη & πρόεδρο µαστιχοπαραγωγών κ. Κ. Γκανιάρη, την αντιπεριπεριφερειάρχη τουρισµού κα Λ. Λύκου, µε την κα Ε. Λυπαρή (υπεύθυνη Τουρισµού) και πολλούς φίλους. Το θέµα της εισήγησης του κ. Γ. Γκλαβάκη ήταν «Αγροτουρισµός». Μεταξύ πολλών ο κ. Γ. Γκλαβάκης είπε για τον Αγροτουρισµό: Ο Αγροτουρισµός αναπτύσσεται σε αγροτικές περιοχές από αγρότες, σε µη τουριστικά κορεσµένες περιοχές, όπου οι Φιλοξενούµενοι µοιράζονται εµπειρίες και είναι αποκλειστικά παράλληλη δραστηριότητα αγροτών.

Ο Αγροτουρισµός αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς και διότι η ρύπανση των θαλασσών απωθεί, και διότι ο ήλιος άρχισε να γίνεται επικινδυνότερος και διότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη ανθρώπινων σχέσεων. Στον Αγροτουρισµό ο τουρίστας είναι επισκέπτης, φίλος, θαυµαστής, φιλοξενούµενος, αναζητά την αυθεντικότητα, την παράδοση, την ήσυχη ζωή, την πολιτιστική κληρονοµιά και τα χαρακτηριστικά του τόπου. Τα παλαιότερα 3S (Sunήλιος, Sea-θάλασσα, Sand-άµµος) που πέτυχαν να σηκώσουν αρκετά την τότε Ελλάδα, σήµερα έχουν αντικατασταθεί από τα 3Φ (Φύση, Φιλία, Φιλοξενία) που αναζητά ο σύγχρονος επισκέπτης µιας περιοχής. Ο Αγροτουρισµός είναι τόσο τα παραδοσιακά καταλύµατα, όσο και τα παραδοσιακά εστιατόριακαφενεία, τα µουσεία, οι δραστηριότητες των συλλόγων και συνεταιρισµών αγροτών, τα επισκέψιµα αγροκτήµατα, η αγροτικές εκµεταλλεύσεις και τα εργαστήρια

µεταποίησης, καθώς και τα καταστήµατα πώλησης παραδοσιακών φηµισµένων τοπικών προόντων των αγροτών. Ο Οινοτουρισµός και ο Αλιευτικός τουρισµός είναι κοµµάτια του Αγροτουρισµού όταν ασκούνται από επαγγελµατίες αγρότες (αµπελουργούς ή ψαράδες), και η Χίος έχει περιθώρια να αναπτύξει και τις δύο αυτές ειδικές µορφές Αγροτουρισµού. Είναι επιτακτική η ανάγκη για προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας και η αυστηρή επιτήρηση τόσο από την πολιτεία όσο και από τους ίδιους τους αγρότες και τους συνδικαλιστικούς φορείς των αγροτών, διότι ο Αγροτουρισµός είναι ότι καλύτερο για την αγροτική ύπαιθρο, για την Χίο και για την Ελλάδα, σήµερα. Στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, 911/9/2011, Μεστά, Χίου, οι Νέοι Αγρότες θα συζητήσουν για τις πολλές µορφές αγροτικής πολυαπασχόλησης. Για την καταγραφή, ∆ηµήτρης Μιχαηλίδης,


18 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Aποζηµιώσεις φυτικής παραγωγής και κρατικές οικονοµικές ενισχύσεις

Τ

ην Παρασκευή 12 Αυγούστου ο ΕΛ.Γ.Α κατέβαλλε ποσό 1,3 εκατ. Ευρώ στους τραπεζικούς λογα-

ριασµούς 1565 παραγωγών για αποζηµιώσεις από διάφορα ζηµιογόνα αίτια (παγετού, χαλάζι, πληµµύρα, βροχόπτωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 24 /08/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ:61942 /606

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 24 /08/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ:61632 /601

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Με την αριθµ. Πρωτ.: 187081/22-07-2011, Απόφαση εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι µε τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµασία : Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής προφίλ σωληνουργείας της εταιρείας ΄΄ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΄΄ που βρίσκεται στο ∆ήµο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. Υπεύθυνος έργου: ΄΄ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΄΄, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΤΗΛ: 22620 / 32761, ΦΑΧ:22620 / 30971.

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Με την αριθµ. Πρωτ.: 2458/1808-2011 Απόφαση Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι µε τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµασία : Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία και εγκατάσταση µεταλλικής αποθήκης ( silos) σιτηρών ιδιοκτησίας ΄΄ ΣΤΑΜΑΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΄΄ που εδρεύει στη Πύλη Θέση ΄΄ Καταβόθρα΄΄, ∆ερβενοχωρίων , Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Υπεύθυνος έργου: ΄΄ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΄΄ Θέση ΄΄ Καταβόθρα΄΄, Πύλη ∆ερβενοχωρίων , Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Τ.Κ.: 32 200, ΤΗΛ: 22620/ 28440.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (MASTER) ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Έµπειρος οικονοµολόγος (master) µε διδακτική εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και στις Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης στο Σπίτι, σε µαθητές λυκείου στην πόλη της Λιβαδειάς και στην ευρύτερη περιοχή. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6980 527280, 2261025032,

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ: Προσφέρονται προς ενοικίαση στη Λ. Αθηνών – Συνοικισµό: 1) Χώρος 200 τ.µ. µε ψυγεία 2 θαλάµων, 100 τ.µ. έκαστο, κατάλληλο και για αποθήκη. 2) Ισόγειο κατάστηµα 200 τ.µ. µε ελεύθερο χώρο για parking 1.000 τ.µ., κατάλληλο για έκθεση επίπλων, τρόφιµα κτλ.∆εχόµαστε προσφορές, τηλ. 210 5625500

Αρχιτέκτονας µηχανικός µε πολυετή διδακτική εµπειρία σε µεγάλο φροντιστήριο της Αθήνας, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Autocad, 3d Studio Max και Photoshop, σε Θήβα και Λιβαδειά. Συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 737065

ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΘΗΝΩΝ Πωλείται συνεταιριστική µερίδα 500 τ.µ. αστικού και παραθεριστικού οικοδοµικού συνεταιρισµού ΟΤΕ πλάι στην Καλλιτεχνούπολη. Τηλ. 6945215245 Όλες τις ώρες.

κ.λ.π) που συνέβησαν κυρίως την περίοδο Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου 2010. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε σε δικαιούχους των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Βοιωτίας, ∆ράµας, ∆ωδεκανήσου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ηλείας, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λαρίσης, Λέσβου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 24 /08/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ:61624 /599 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Με την αριθµ. Πρωτ.: 2992/1808-2011 Απόφαση Ανανεώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι µε τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµασία : Απόφαση Ανανέωσης Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργεία µετά από µηχανολογική επέκταση υφιστάµενης βιοτεχνίας διαλογής, συντήρησης και συσκευασίας αγροτικών προ¯όντων ιδιοκτησίας ΄΄ ΠΕΡΤΟΥΛΙΑ ΧΑΡΙΤΩΝ ΄΄ που εδρεύει στο Λεοντάρι, του ∆ήµου Αλιάρτου Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Υπεύθυνος έργου: ΄΄ ΠΕΡΤΟΥΛΙΑ ΧΑΡΙΤΩΝ ΄΄ , Λεοντάρι, του ∆ήµου Αλιάρτου Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΚΙΝ: 6944692636. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Υγιής, κερδοφόρα επιχείρηση σε κεντρικό δρόµο της Λιβαδειάς λόγω συνταξιοδότησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6984070195 ΕNOIKIAZETAI οικία 90 τ.µ. µε µεγάλη αυλή και µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους πλησίον της πλατείας Σωληναρίου του δήµου Αλιάρτου. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ.: 6973711334

Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πειραιώς, Πέλλας, Πρεβέζης, Ροδόπης, Σάµου, Σερρών, Τρικάλων, Χαλκιδικής, και Χίου. Επίσης ποσό 784 εκατ. Ευρώ κατέβαλε στους

τραπεζικούς λογαριασµούς 391 παραγωγών για οικονοµικές ενισχύσεις (ΠΣΕΑ) Α’ Τριµήνου 2008 για απώλεια παραγωγής φυτικού ανασύσταση και συµπληρωµατική ενίσχυση

στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Αττικής, Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κορινθίας, Πέλλας, Πρεβέζης, Τρικάλων και Χανίων.

∆.Ε.Υ.Α.Λ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 – 32 100 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ Λιβαδειά 29/ 07 /2011 Αρ. Πρωτ.: 851 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. H ∆.Ε.Υ.Α.ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ – ΖΑΓΑΡΑ & ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ)¨, µε προ°πολογισµό 1.281.660,00 € (ΜΕ ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε προ°πολογισµό 993.981,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδός Θεσ/νίκης –4 στην Λιβαδειά, µέχρι τις 22-09-2011 ηµέρα Πέµπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261026401, FAX επικοινωνίας 2261027770, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σωτηρόπουλος Ταξιάρχης. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 27-09-2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 4 παρ.4β του Ν.1418/84, «µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών της υπηρεσίας, µε έλεγχο οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης», του άρθρου 7 του Π.∆. 609/1985 καθώς και του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2Η & 3Η στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ καθώς και 4η τάξη για επιχειρήσεις που η έδρα τους βρίσκεται στο Νοµό Βοιωτίας ή όµορο (δευτ. νοµό), στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.879,63 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) µηνών και τριάντα ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) µήνες . 6. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 20072013» και ιδίους πόρους της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆.Σ της ∆.Ε.Υ.Α. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΜΠΡΙΤΖΗΣ

Πωλήσεις ∆ιαθέτουµε µέσω προσωπικών πωλήσεων πιστοποιηµένα γερµανικά προόντα υγείας και οµορφιάς. Ανώτερη ποιότητα παραγωγής πατενταρισµένων προόντων και µε τη µέθοδο της νανοτεχνολογίας στις καλύτερες τιµές της αγοράς! Συµπληρώµατα για όλες τις παθήσεις αλλά και για τη διατήρηση της καλής υγείας. Αλόη Βέρα, Πρωτόγαλα, βιταµίνες και µεταλλικά στοιχεία, κλπ., προόντα για καθαρό και υγιές δέρµα, καλλυντικά απαλλαγµένα από βλαβερά στοιχεία, υπέροχα επώνυµα αρώµατα µε εξαιρετική διάρκεια. Όλα τα προόντα µας έχουν πιστοποιήσεις ποιότητας. Η εταιρεία µας έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη των πελατών της µε ανοδική πορεία 26 ετών. Παράλληλα ζητούνται άτοµα για την προώθηση των προόντων µας . Εσείς αποφασίστε τι θέλετε κι εµείς σας βοηθάµε να το πετύχετε! Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπική ενηµέρωση, χωρίς υποχρέωση αγοράς, επικοινωνήστε µαζί µας στο τηλέφωνο : 6979867932

Αρχιτέκτονας µηχανικός µε πολυετή διδακτική εµπειρία σε µεγάλο φροντιστήριο της Αθήνας, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα γραµµικού σχεδίου, για υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων σε Θήβα και Λιβαδειά. Συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 737065


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ας µην επαναλάβουµε τα λάθη της Μικρασιατικής εκστρατείας Τ

ις ηµέρες αυτές συµπληρώνονται 89 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.

Η εκστρατεία που ξεκίνησε για τη δηµιουργία της µεγάλης Ελλάδας κατέληξε άδοξα, µε µια οδυνηρή ήττα για τον ελληνικό στρατό, προκαλώντας την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και στην προσφυγιά 1,5 εκατοµµύριο Μικρασιατών και Θρακιωτών. Τα λάθη της εποχής οδήγησαν σε ανεπανόρθωτες συνέπειες για τον ελληνισµό. Τότε ήταν δύσκολο υπό τις συνθήκες της εποχής να διαγνώσει κανείς τους λάθος χειρισµούς. Σήµερα όµως έχουµε επίγνωση αυτών. Υπερεκτιµήσαµε τις δυνάµεις µας, προδοθήκαµε από τους συµµάχους µας, δε διαγνώσαµε έγκαιρα τους κινδύνους που υπήρχαν, δε δεχθήκαµε κανένα συµβιβασµό ρισκάροντας µια ολοκληρωτική νίκη ή ήττα και δεν προετοιµάσαµε τις κινήσεις µας στο αρνητικό σενάριο των πολεµικών επιχειρήσεων. Η Ελλάδα µε τη συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920), ως µια από τις νικήτριες δυνάµεις του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, απέκτησε τη ∆υτική Θράκη από τη Βουλγαρία, την Ανατολική Θράκη από την Οθωµανική Αυτοκρατορία,

Τ

Γγράφει ο Θανάσης Ζεκεντές Οικονοµολόγος MSc

χωρώντας σηµαντικά.

ενώ της δόθηκε ο έλεγχος της ευρύτερης περιοχής της Σµύρνης για µια 5ετία, µετά το πέρας της οποίας ο πληθυσµός της περιοχής θα επέλεγε µε δηµοψήφισµα την τύχη του. Ήδη από το Μάιο του 1919 τα ελληνικά στρατεύµατα είχαν αποβιβαστεί στη Σµύρνη. Μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών, η οποία αποτελούσε την υλοποίηση της «Μεγάλης Ιδέας», ο Ελευθέριος Βενιζέλος, βλέποντας την άρνηση των Νεότουρκων του Κεµάλ να αποδεχθούν τους όρους της συνθήκης, αποφάσισε ως µέσο πίεσης τη διείσδυση του ελληνικού εκστρατευτικού σώµατος στα βάθη της Μικράς Ασίας, ώστε να αναγκαστεί ο Κεµάλ να αποδεχθεί την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία. Αρχικά, ο ελληνικός στρατός εκµεταλλευόµενος τη διάλυση που επικρατούσε στον τουρκικό στρατό εξαιτίας της σύγκρουσης Σουλτάνου και Κεµάλ πέτυχε σηµαντικές νίκες, προ-

Η ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές και η παλινόρθωση του Κωνσταντίνου, το φθινόπωρο του 1920, αποµάκρυνε τους συµµάχους από την ελληνική πλευρά, µε µόνη εξαίρεση την Αγγλία, η οποία εξυπηρετούνταν από τις πολεµικές επιχειρήσεις Ελλήνων και Τούρκων. Την ίδια περίοδο ο Κεµάλ πέτυχε µυστική συµφωνία συνεργασίας και ανεφοδιασµού από τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι το ελληνικό εκστρατευτικό σώµα, βρέθηκε στα βάθη της Ασίας µε πληµµελή ανεφοδιασµό και παρά τον ηρωισµό του ηττάται για πρώτη φορά στη µάχη του Ινονού. Στην κρίσιµη µάχη του Σαγγάριου, τον Αύγουστο του 1921, οι Τούρκοι αποκρούουν την ελληνική επίθεση. Ο ελληνικός στρατός εξαντληµένος από την υπερπροσπάθεια ανασυντάσσεται οπισθοχωρώντας στη γραµµή Εσκί Σεχήρ Κιουτάχεια - Αφιόν Καραχισάρ, όπου παρέµεινε για ένα ολόκληρο χρόνο, µέχρι τη µεγάλη αντεπίθεση των Τούρκων, τον Αύγουστο του 1922, που οδήγησε στην απώλεια ολόκληρης της Μικράς

Ασίας και στην καταστροφή της Σµύρνης το Σεπτέµβρη του 1922. Με τη Συνθήκη της Λωζάννης (24 Ιουλίου 1923), καθορίστηκαν τα νέα εδαφικά όρια του ελληνικού και τουρκικού κράτους αντίστοιχα. Η Ελλάδα παρέδιδε στους Τούρκους ακόµη και την Ανατολική Θράκη, την οποία δεν έχει χάσει στο πεδίο της µάχης. Σήµερα, 89 χρόνια µετά, η Ελλάδα βρίσκεται σε µια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. 10 χρόνια πριν, υπερεκτιµώντας τις δυνατότητες µας και µε τη βοήθεια της δηµιουργικής λογιστικής, ενταχθήκαµε στη ζώνη του Ευρώ. Η επιτυχία µιας χώρας σε µια νοµισµατική ένωση εξαρτάται άµεσα από την ανταγωνιστικότητα της και την ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της σε µια µεγάλη οικονοµική αγορά. Η Γερµανία εκµεταλλεύτηκε την κοινή αγορά, διατήρησε χαµηλά το εργατικό της κόστος και ανέπτυξε τις εξαγωγές της. Η Ελλάδα αντίθετα βασίστηκε στην κατανάλωση µε δανεικό χρήµα, µε αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών, την επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο πληρωµών. Το όνειρο του ισχυρού και σταθερού νοµίσµατος εξελίχθηκε, εξαιτίας των λαθών µιας δεκαετίας, σε

βραχνά. Όπως και η «Μεγάλη Ιδέα» έτσι και το Ευρώ, το νόµισµα της «Ισχυρής Ελλάδας», ήταν µια φιλόδοξη πολιτική απόφαση, που για να είναι διατηρήσιµη και συµφέρουσα χρειάζονταν σωστούς χειρισµούς, οι οποίοι ούτε σήµερα αλλά ούτε και τότε έγιναν. Ο λαός ούτε τότε ούτε σήµερα κατάλαβε πως η επιτυχία χρειάζεται θυσίες. Ο λαός ίσως ούτε τότε ούτε σήµερα ήταν έτοιµος να ακολουθήσει το όραµα των ηγεσιών του. Οι Ευρωπαίοι σύµµαχοι µας τότε και σήµερα στήριξαν την Ελλάδα, όσο δεν θίγονταν τα δικά τους συµφέροντα. Οι ηγεσίες µας όπως και τότε έτσι και σήµερα φάνηκαν διστακτικές να πάρουν έγκαιρα αποφάσεις φοβούµενες το πολιτικό κόστος, προκαλώντας µε την αδράνεια τους ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα. Το 1921 και για ένα χρόνο η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθούσε τις εξελίξεις, περιµένοντας την από µηχανής βοήθεια, µε αποτέλεσµα, όταν το 1922 έγινε η µεγάλη αντεπίθεση των Τούρκων, η Ελλάδα να βρεθεί µόνη και αβοήθητη σε µια εκστρατεία που ανέλαβε µε παρότρυνση των Ευρωπακών δυνάµεων της εποχής. Σήµερα, η Ελλάδα βρίσκεται µε την πλάτη στον τοίχο. Οι έλληνες πιστεύουν πως θα υπάρξει από µηχανής βοήθεια για τη χώ-

ρα και συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν. Η κυβέρνηση παρά τη σκληρή δηµοσιονοµική πολιτική, δεν έχει διαπραγµατευτεί επαρκώς και έγκαιρα τους όρους του Μνηµονίου, µη διασφαλίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Η Ευρωπακή συµφωνία του Ιουλίου βρίσκεται στον αέρα και ο κίνδυνος της παγκόσµιας κρίσης µπορεί να αφήσει στο περιθώριο των Ευρωπακών προτεραιοτήτων το ελληνικό πρόβληµα. Είναι η ώρα και πριν συρθούµε σε οικονοµική κατάρρευση να πάρουµε αποφάσεις, ως κυβέρνηση, ως λαός και ως χώρα. Η παρούσα κυβέρνηση σηκώνει ένα τεράστιο βάρος από τα λάθη δεκαετιών και φοβάται να τολµήσει. Ο λαός δεν έχει αντιληφθεί το διακύβευµα για τη χώρα και συνεχίζει να διεκδικεί τη διατήρηση συντεχνιακών προνοµίων άλλων εποχών. Η χώρα κινδυνεύει να γίνει προτεκτοράτο της Τρόικας και των πολυεθνικών που θα αγοράσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το 2011 φαίνεται να είναι το έτος της αδράνειας µέσα σε ένα ζοφερό παγκόσµιο περιβάλλον. Το 2012 δεν θα είναι ίδιο. Θα είναι έτος εξελίξεων είτε µε επιλογή µας είτε µε επιβολή από τρίτους. Ή θα αναλάβουµε ως κυβέρνηση και λαός την τύχη µας ή θα την εναποθέσουµε σε τρίτους.

Συγχωνεύσεις Οργανισµών

ην πρώτη απόφαση για συγχωνεύσεις Οργανισµών πήρε οµόφωνα το Υπουργικό Συµβούλιο εγκρίνοντας την εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Κώστα Σκανδαλίδη για τη σύσταση του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ∆ΗΜΗΤΡΑ». Ως γνωστόν στο νέο Οργανισµό συγχωνεύονται οι τέσσερις εποπτευόµενοι Ορ-

γανισµοί : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α – «∆ΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT, ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ . Για την άµεση σύσταση του Οργανισµού, ο Υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, παρουσίασε σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο. Σύµφωνα µ΄ αυτή, αµέσως µετά τη δηµοσίευση της

προσωπικό των συγχωνευόµενων φορέων στο νέο Οργανισµό.

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θα οριστεί προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα µεταφερθεί όλο το

Παράλληλα, προωθείται σχετικό σχέδιο νόµου , το οποίο εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Υπουργικό Συµβούλιο και το οποίο θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση. Πρόκειται δε να ψηφιστεί το συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό την ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης

έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προόντων και τροφίµων. Επίσης, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση το σχέδιο νόµου «∆ιάθεση φυτοπροστατευτικών προόντων στην αγορά, ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων και άλλες διατάξεις».


20 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

2.173 υποθέσεις εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνοµία τον Ιούλιο “

Η Ελληνική Αστυνοµία, συνεπής στην αρχή της ανοιχτής διακυβέρνησης και της ενηµέρωσης του πολίτη για το έργο των Αρχών, συνεχίζει να δηµοσιεύει συνολικά στοιχεία συλλήψεων, εξιχνιάσεων, εξαρθρώσεων και κατασχέσεων ανά µήνα και για όλη την Επικράτεια”, αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου µε το οποίο δόθηκαν στατιστικά στοιχεία για την περασµένη περίοδο. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2011, από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας σε όλη την επικράτεια συνελήφθησαν συνολικά 17.486 άτοµα, έναντι 16.051 τον Ιούνιο (αύξηση κατά 9%). Ειδικότερα: Εξιχνιάστηκαν συνολικά 2.173 υποθέσεις, έναντι 2.028 τον Ιούνιο (αύξηση κατά 7%). Συγκεκριµένα: Εξαρθρώθηκαν συνολικά 52 σπείρες, έναντι 43 τον Ιούνιο (αύξηση κατά 21%). Ειδικότερα: • 23 σπείρες που διέπρατταν ληστείεςκλοπές-διαρρήξεις • 12 σπείρες που διακινούσαν ναρκωτικά • 3 σπείρες διακίνησης µη νόµιµων µεταναστών • 5 σπείρες που διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες • 2 σπείρες παράνοµης κατακράτησης αλλοδαπών που απαιτούσαν χρήµατα από οικείους τους για να τους αφήσουν ελεύθερους • 2 σπείρες που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα • 2 σπείρες αρπαγής κι εµπορίας ανθρώπων • 1 σπείρα αρχαιοκαπηλίας • 1 σπείρα παράνοµης διακίνησης υγρών καυσίµων Κατασχέθηκαν ενδεικτικά: • Ηρωίνη: 10 κιλάπερίπου • Κοκα}νη: 2 κιλάκαι300 γραµ.περίπου • Κάνναβη: 1 τόνος και23 κιλάπερίπου • ∆ενδρύλλια κάνναβης: 4.772 • ∆ισκία ναρκωτικών: 7.214 • Χρηµατικό ποσό: 96.678 ευρώ, 24.900 δολάρια, 1.498 LEKE Αλβανίας και 2.000 λέβα, 90 λίρες Τουρκίας, 30 ζλότι Πολωνίας • Μαχαίρια, γκλοπ κλπ.: 219 • Κυνηγετικά όπλα: 61 • Πιστόλια - περίστροφα, REPLICA , κρότου, κλπ: 132 • Φυσίγγια: 4.378

∆ΙΙΑΒΑΣΤΕ

• Κλεψίτυποι Ψηφιακοί δίσκοι (CD – DVD): 16.485 Υπενθυµίζονται ενδεικτικά, σηµαντικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν: 1. Την 01-07-2011 στη Θεσσαλονίκη 50χρονος ηµεδαπός για εµπόριο ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν81 κιλάκάνναβης περίπου. 2. Στις 03-07-2011 συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός, γιατί κατά το διάστηµα από 09-04-2011 έως 02-07-2011 µε τη µέθοδο της αναρρίχησης διέπραξε δέκα διαρρήξεις σε οικίες στην περιοχή του Αγρινίου. 3. Στις 03-07-2011 συνελήφθησαν στην Οµόνοια έντεκα αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν συστήσει εγκληµατική οµάδα και είχαν διαπράξει τρεις ληστείες και εβδοµήντα µία κλοπές από Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα και καταστήµατα στις περιοχές του Κεραµεικού, Αγίου Παντελεήµονα και Εξαρχείων. 4. Στις 08-07-2011 εξαρθρώθηκαν από αστυνοµικούς του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Λάρισας σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας (∆.Α.Ε.Ε.Β) τρεις πολυµελείς εγκληµατικές οργανώσεις που επιδίδονταν στο εµπόριο και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη µαστροπεία, την πλαστογραφία και το εµπόριο όπλων. Συνελήφθησαν 48 άτοµα µέλη των οργανώσεων, ενώ άλλοι τέσσερις ήδη κρατούνται σε Σωφρονιστικά Καταστήµατα. Κατασχέθηκαν µεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών ουσιών όλων των ειδών, καθώς και σαράντα τρία αυτοκίνητα που είτε χρησιµοποιούνταν ως µέσα για τη διακίνηση ναρκωτικών, είτε αποτελούσαν οχήµατα που προέρχονταν από την πώληση ναρκω-

τικών ουσιών. 5. Στις 07-05-2011 εξαρθρώθηκε εγκληµατική οµάδα που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε αντιπροσωπείες και εταιρείες πώλησης αυτοκινήτων. Εξιχνιάστηκαν είκοσι δύο περιπτώσεις κλοπών και δύο περιπτώσεις ληστειών. 6. Στις 14-07-2011 εξαρθρώθηκαν δύο (2) πολυµελείς οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη Ζάκυνθο και την Αττική στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, σε εκβιάσεις – προστασία νυχτερινών κέντρων και τοκογλυφία. 7. Στις 15-07-2011 εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία σε βάρος ζευγαριού ηλικιωµένων που έγινε την 26-06-2011 στη Βέροια, µε σκοπό τη ληστεία. 8. Στις 15-07-2011 συνελήφθη στη Μεσσηνία 52χρονος ηµεδαπός για καλλιέργεια κάνναβης. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν εκατόν εξήντα πέντε (165) δενδρύλλια. 9. Στις 16-08-2011 εξαρθρώθηκε εγκληµατική οργάνωση που διέπραττε ληστείες σε βάρος ηλικιωµένων στο Βόλο, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη σκληρότητα κατά των θυµάτων της που είχε ως αποτέλεσµα, σε µία περίπτωση, το θάνατο µίας ηµεδαπής γυναίκας. Εξιχνιάστηκαν οχτώ περιπτώσεις ληστειών. 10. Στις 19-07-2011 εξαρθρώθηκε στον Ιαλυσό Ρόδου εγκληµατική οργάνωση που διέπραττε ληστείες και εκβιασµούς προσπαθώντας να αποσπάσουν από τα θλυµατά τους χρηµατικά ποσά. 11. Στις 21-07-2011 συνελήφθησαν δύο ηµεδαποί για καλλιέργεια και εµπορία κάνναβης. Κατασχέθηκαν σαράντα κιλά κάν-

την... Πρόταση της εβδοµάδας

Η

παράξενη δολοφονία ενός Χιλιανού διευθυντή χορωδίας σε µια αρµένικη εκκλησία του Παρισιού. Εξαφανίσεις παιδιών χορωδών. ∆ολοφονίες που εκτελούνται ακολουθώντας ένα µακάβριο τελετουργικό. Και στους τοίχους, πάντα στίχοι από το

ναβης και (1.295) δενδρύλλια. 12. Στις 21-07-2011 συνελήφθη από αστυνοµικούς της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων ο ∆ιευθυντής του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του ∆ήµου Αθηναίων για παθητική δωροδοκία από ιδιωτική Εταιρεία Παραγωγής Έτοιµων Τροφίµων, καθώς ζήτησε από το Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας το χρηµατικό ποσό των 10.000 ευρώ, προκειµένου αυτή να τύχει ευνο¯κής µεταχείρισης στο µέλλον σχετικά µε διαγωνισµούς προµήθειας. 13. Στις 23-07-2011 εξαρθρώθηκε εγκληµατική οργάνωση που προωθούσε έναντι αµοιβής αλλοδαπούς σε Χώρες της Ευρώπης. 14. Στις 26-07-2011 εξαρθρώθηκε στη Ροδόπη εγκληµατική οργάνωση που κρατούσε παράνοµα 63 αλλοδαπούς, υπηκόους Πακιστάν κι εκβίαζε συγγενείς τους για καταβολή χρηµάτων. 15. Στις 26-07-2011 συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήµονα δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Γεωργίας, οι οποίοι είχαν συστήσει εγκληµατική οµάδα που κατά το τελευταίο δίµηνο διέπραξε είκοσι τρεις διαρρήξεις διαµερισµάτων στην περιοχή 16. Στις 27-07-2011 συνελήφθησαν στο Κερατσίνι οι τέσσερις δράστες που λιγό πρν είχαν διαπράξει ένοπλη ληστεία στα ΕΛ.ΤΑ. Κερατσινίου. 17. Στις 28-07-2011 συνελήφθη στην Άρτα 33χρονος ηµεδαπός για µεταφορά ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν εκατόν πενήντα οχτώ κιλά κάνναβης. 18. Στις 28-07-2011 εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 37χρονης υπηκόου Αλβανίας που έγινε το βράδυ της 23 προς 24-07-2011 στο Λουτράκι Κορινθίας. Συνελήφθη ο 40χρονος ηµεδαπός δράστης. 19. Στις 29-07-2011 εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 30χρονου Αλβανού υπηκόου που διαπράχθηκε την 14-03-2011 µέσα σε καφετέρια, στην οδό Ευπαλίνου 21 στην Αθήνα. ∆ράστης της ανθρωποκτονίας είναι 29χρονος οµοεθνής του, µε τον οποίο ήταν παλαιότερα συγκρατούµενοι στη Φυλακή Ανηλίκων Αυλώνας. 20. Στις 29-07-2011 εξιχνιάστηκε η αρπαγή 29χρονου υπηκόου Πακιστάν που συνέβη το χρονικό διάστηµα από 18 έως 22 Ιουλίου 2011. Συνελήφθησαν ως δράστες τέσσερις υπήκοοι Πακιστάν, οι οποίοι κρατούσαν το θύµα κι εκβίαζαν τους συγγενείς του στο Πακιστάν, ζητώντας χρήµατα προκειµένου να τον ελευθερώσουν.

Απο την Γωγώ Μίχου

Ελέησόν µε γραµµένοι µε αίµα... Παιδιά µε αγγελικές µορφές και ουράνιες φωνές που µες στην οµορφιά τους κουβαλάνε το θάνατο. ∆ιεστραµµένοι βασανιστές της χιλιάνικης χούντας, εκπαιδευµένοι από πρώην ναζί που εκτελούσαν τις αποτρόπαιες πράξεις τους υπό τους ήχους κλασικών χορωδιακών έργων.

Την έρευνα αναλαµβάνουν δυο περιθωριακοί µπάτσοι: ο Λιονέλ Κασντάν, συνταξιούχος βετεράνος, και ο Βολό, τοξικοµανής, ωραίος σαν ροκ σταρ. Αρµένης ο πρώτος, Ρώσος ο δεύτερος. Ευφυείς, πεισµατάρηδες, στοιχειωµένοι από το παρελθόν τους... Από τον συγγραφέα των: "Πορφυρά Ποτάµια", "Αυτοκρατορία των

λύκων", "Πέτρινος Κύκλος" κ.α. Το πιο σκοτεινό και πιο επιτυχηµένο από τα θρίλερ του. Ένας εξαιρετικός Γκρανζέ που οδηγεί στα άκρα την έρευνα για τις απαρχές του


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 21

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λιγότερα τροχαία από πέρσι το 15 Αύγουστο Λ

ιγότερα ήταν φέτος τα τροχαία ατυχήµατα και οι παθόντες σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα (12 έως 21 Αυγούστου) σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας Πιό συγκεκριµένα από 12 έως 21 Αυγούστου σε όλη την επικράτεια καταγράφηκαν 70 λιγότερα τροχαία ατύχηµα, σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα (344 έναντι 414 το 2010, µείωση κατά 17%) Ειδικότερα σηµειώθηκαν: • 26 λιγότερα θανατηφόρα ατυχήµατα (25 έναντι 51 το 2010, µείωση κατά 51%) • 10 λιγότερα σοβαρά τροχαία ατυχήµατα (63 έναντι 73, µείωση κατά 14%) • 34 λιγότερα ελαφριά τροχαία ατυχήµατα

(256 έναντι 290, µείωση κατά 12%). Όσον αφορά στους παθόντες από τα ατυχήµατα αυτά καταγράφηκαν συνολικά 108 λιγότεροι, σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα (495 έναντι 603 το 2010, µείωση κατά 18%) Ειδικότερα καταγράφηκαν: • 32 λιγότεροι νεκροί (26 έναντι 58 το 2010, µείωση κατά 55%) • 21 λιγότεροι βα-

ριά τραυµατίες (71 έναντι 92, µείωση κατά 23%) • 55 λιγότεροι ελαφρά τραυµατίες (398 έναντι 453, µείωση κατά 12%) Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνοµίας βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα, σε όλη την επικράτεια, εφαρµόζοντας συγκεκριµένο σχεδιασµό, που προβλέπει αυξηµένα µέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονοµικής αστυνόµευσης

για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη των ατυχηµάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Ενδεικτικά το τριήµερο 19 έως 21 Αυγούστου συγκροτήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας (1.568) συνεργεία µε (3.388) αστυνοµικούς, ενώ διατέθηκαν για την αστυνόµευση του οδικού δικτύου (1.556) περιπολικά και (154) δίκυκλα. Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας (89.738) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν (4.942) παραβάσεις ως ακολούθως: • 2.668 για υπερβολική ταχύτητα • 631 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος (µέθη) • 736 για µη χρήση κράνους κατά την οδήγηση

• 403 για µη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση • 281 για κίνηση στο αντίθετο ρεύµα • 172 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση • 51 για την παραβίαση προτεραιότητας Η Τροχαία υπενθυµίζεται σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων µας. Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρµόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν µε σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συµβουλές του προσωπικού της Τροχαίας. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οδηγώ µε ασφάλεια σηµαίνει: • Μαθαίνω και εφαρµόζω τον Κώδικα

Οδικής Κυκλοφορίας • Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευµατώδη ποτά • ∆εν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας • Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας • Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας • Σε περίπτωση που οδηγώ ή είµαι συνεπιβάτης σε µοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος • ∆εν κάνω αντικανονικά προσπεράσµατα • ∆εν παραβιάζω τον κόκκινο σηµατοδότη • Σταµατώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα • ∆εν µιλώ στο κινητό όταν οδηγώ • ∆ίνω προτεραιότητα στους πεζούς • Σέβοµαι τα σήµατα και τις υποδείξεις των τροχονόµων

Το “∆ΙΑΒΗΜΑ” έρχεται στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας...

Καλέστε ΤΩΡΑ στο 22610.27123 Μόνο απο 2,5 ευρώ το µήνα!!!


22 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Συλλήψεις από τη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος για πορνογραφία ανηλίκων

Α

πό την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, στο πλαίσιο της καταπολέµησης του φαινοµένου της διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας, µέσω διαδικτύου, διενεργήθηκαν στοχευµένες αστυνοµικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα και Νάουσα και σχηµατίσθηκε δικογραφία για «πορνογραφία ανηλίκων» σε βάρος τεσσάρων ηµεδαπών ηλικίας 20, 55, 35 και 28 ετών, εκ των οποίων οι δύο, σε Βόλο και Νάουσα συνελήφθησαν µε την αυτόφωρη διαδικασία. Ειδικότερα, ύστερα από έρευνα εξειδικευµένων αστυνοµικών της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος εντοπίστηκαν στο διαδίκτυο, µέσω του εξειδικευµένου προγράµµατος έρευνας και ανάλυσης TLO, χρήστες του ίντερνετ να διακινούν υλικό παιδικής πορνογραφίας. Κατά τη διαδικτυακή έρευνα, εκτός των άλλων, διαπιστώθηκε στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης FACEBO-

OK, προφίλ Έλληνα χρήστη µε ψευδώνυµο, στο οποίο είχαν αναρτηθεί πλήθος φωτογραφιών µε ηµίγυµνα και γυµνά ανήλικα παι-

∆. Κατσορίδας

Η Αντι-Ηγεµονία Ζητήµατα σχετικά µε τη στρατηγική της µετάβασης εκδόσεις Καµπύλη/Ρωγµή, Αθήνα 2009

διά, εκτιµώµενης ηλικίας ακόµα και κάτω των 4 ετών. Άµεσα και µέσω ειδικού καναλιού επικοινωνίας, που έχει αναπτυχθεί

Τ

ο βιβλίο αποτελεί µια προσπάθεια να ψηλαφισθεί η στρατηγική της µετάβασης στις ανεπτυγµένες χώρες του καπιταλισµού. Φιλοδοξεί, εποµένως, ν’ ανοίξει µια συζήτηση για τα µεγάλα στρατηγικά ζητήµατα που ταλανίζουν την Αριστερά, όπως τα ζητήµατα του προγράµµατος, των συµµαχιών, του κράτους, του κόµµατος, της διακυβέρνησης και της εξουσίας, τα οποία τίθενται πάλι στην ηµερησία διάταξη µε αφορµή και τις δυσλειτουργίες του νεοφιλελεύθερου οικονοµικού υποδείγµατος, αλλά και τις επαναστατικές εξελίξεις στις χώρες της Λατινικής Αµερικής και ιδιαίτερα στη Βενεζουέλα και τη Βολιβία. Επιπροσθέτως, τα εν λόγω ζητήµατα ανακινούνται και από την εν εξελίξει συζήτηση για τον σοσιαλισµό του 21ου αιώνα.

µε την εταιρία FACEBOOK, ζητήθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του εν λόγω χρήστη. Η απάντηση στο αίτηµα ήταν άµεση από την αµερικανική εταιρεία και µετά από ανάλυση των επίµαχων ηλεκτρονικών ιχνών, η οποία διενεργήθηκε από εξειδικευµένους Αξιωµατικούς της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, προέκυψε η ταυτότητα του χρήστη. Στη συνέχεια, κλιµάκια αστυνοµικών της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος µετέβησαν στις οικίες των δραστών και διενήργησαν νοµότυπες έρευνες παρουσία ∆ικαστικών Λειτουργών, στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εννέα (9) εσωτερικοί σκληροί δίσκοι Η/Υ και δύο φορητοί Η/Υ, που περιείχαν άνω των (55.000) ψηφιακών αρχείων (εικόνες και βίντεο) µε σκληρότατο υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Οι δικογραφίες που σχηµατίστηκαν υποβλήθηκαν στις κατά τόπους Εισαγγελίες, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν στην ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών

Όλα τα παραπάνω θέµατα είναι προς συζήτηση, η οποία απουσιάζει από την ατζέντα της Αριστεράς, λόγω της ιδεολογικής της υποχώρησης –αποτέλεσµα των ηττών της από την επικράτηση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµούτης κατάρρευσης των καθεστώτων των χωρών του λεγόµενου υπαρκτού «σοσιαλισµού», της δεξιάς µετάλλαξης της σοσιαλδηµοκρατίας και γενικά των αλλαγών στους συσχετισµούς δύναµης ανάµεσα στις τάξεις, ο οποίος είναι εις βάρος των δυνάµεων της εργασίας. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως παρατηρεί ο Π. Άντερσον, «…οι κλασικές συζητήσεις παραµένουν ακόµη από πολλές πλευρές το πιο προχωρηµένο όριο αναφοράς που διαθέτουµε... Το να τις ξαναγνωρίσουµε αποτελεί βήµα προς µια µαρξιστική συζήτηση που έχει την -αναγκαστικά σεµνή- ελπίδα να αποκτήσει

µια ‘’αρχική µορφή’’ σωστής θεωρίας σήµερα». Κατά συνέπεια, οι συζητήσεις για τα ζητήµατα της θεωρίας, των πρακτικών προβληµάτων και των στρατηγικών ζητηµάτων του κινήµατος θα πρέπει συνεχώς να διεξάγονται είτε σε περιόδους ανάπτυξης της πάλης των τάξεων είτε σε περιόδους υποχώρησης ή και ήττας του εργατικού κινήµατος, επειδή είναι ο πιο ορθός τρόπος για την επαλήθευση της θεωρίας και τη διόρθωση των σφαλµάτων. Σελίδες: 100 Τιµή: 7 ευρώ Κεντρική ∆ιάθεση: Σπύρος Μαρίνης, τηλ. επικοινωνίας 210.36.48.170 ή 210.36.48.197 Υ.Γ.: Για περισσότερες πληροφορίες στο ∆. Κατσορίδας, 210.82.02.230 (τηλ. εργασίας στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ή στο email: dkat@inegsee.gr


ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Όταν µιλού ν ... οι αρι θµοί Λιανικό Εµπόριο (Μέρος 7ο)

Μεγάλα Καταστήµατα Τροφίµων Γράφει ο Βαγγέλης Τσεκούρας Οικονοµολόγος Στατιστικός Ερευνητής evtsekouras@yahoo.gr

Τ

ο µάρκετινγκ, αλλά και η γενικότερη πολιτική τους είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ο κλάδος των µε-

γάλων καταστηµάτων τροφίµων, καταφέρνει τον τελευταίο σχεδόν ενάµισι χρόνο να περιορίζει τις απώλειές του. Πραγµατικά από τον Ιανουάριο του 2010 όπου ο δείκτης του κύκλου εργα-

σιών του συγκεκριµένου κλάδου βρισκόταν στο 122,7 , το Μ܍ο του 2011 βρίσκεται στο 115,4. Παρατηρούµε δηλαδή µια µείωση µόλις 6%. Αν πάλι – θέλοντας να κάνουµε µια πιο λογική σύγκριση – αντιπαραβάλουµε το πρώτο 5µηνο του 2010 µε το πρώτο 5µηνο του 2011 (που προς το παρόν έχουµε στοιχεία), τότε θα διαπιστώσουµε ότι η µείωση είναι ακόµη µικρότερη πλησιάζοντας µετά βίας το 3%. Σίγουρα τα µεA∆A: 4AM3ΩΞ6-7ΩΓ ΑNAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 26-08-2011 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:10534 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μεταφορές µαθητών σχολείων του ∆ήµου Ορχοµενού για το σχολικό έτος 2011 – 2012 Ο ∆ήµαρχος ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) για κάθε µεταφορά ξεχωριστά που συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, σύµφωνα µε τις εξής διατάξεις: • Του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπα¯κής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπα¯κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. • Του Π.∆. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο. Τ. Α.». • Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». • Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του δηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». • Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». • Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. • Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης». • Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». • Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα διαύγεια» και άλλες διατάξεις». • Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α’/9-8-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές», ιδίως δε την περίπτωση (η) της 10ης παραγράφου του 18ου άρθρου. • Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΙΒ/6071/ΦΕΚ 932 Β’/26-8-1998 «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». • Της Υπουργικής Απόφασης 21504/1771/4/26-6-1992 (ΦΕΚ 408 Β’) «Περί καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων». • Της Υπουργικής Απόφασης Β-58841/5546/ ΦΕΚ 2165 Β/31-12-2010 «Αναπροσαρµογή των κοµίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας». • Της Υπουργικής Απόφασης Α 5790/575/ΦΕΚ 756 Β/24-4-2009 «Καθορισµός κοµίστρου για επιβατικά δηµόσιας χρήσης (Ε. ∆. Χ.) αυτοκίνητα». • Της Υπουργικής Απόφασης Α/οικ.17463/1654/ ΦΕΚ 566 Β/30-4-2010 «Καθορισµός κοµίστρου για επιβατικά δηµόσιας χρήσης (Ε.∆. Χ.) αυτοκίνητα». • Του Ν. 2446/ΦΕΚ 276 Α’/1996 «Τροποποίηση του Ν.711/77 (ΦΕΚ 284 Α') "περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων" και άλλες διατάξεις». • Του 8ου άρθρου του Ν. 3699/ΦΕΚ 199 Α’/2-10-2008 «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε µε το 37ο άρθρο του Ν. 3794/ΦΕΚ 156 Α’/4-9-2009 «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». • Του Π. ∆. 346/ΦΕΚ 233 Α’/11-10-2001 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 EΚ του Συµβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων και επιβατών και αµοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγµάτωση του δικαιώµατος εγκαταστάσεως των µεταφορέων αυτών στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών µεταφορών». • Του Ν. 3886/ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010 «δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπα¯κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». • Του Ν. 3060/2002 «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης». για την ανακήρυξη Μειοδοτών για την υπηρεσία «Μεταφορές µαθητών σχολείων του ∆ήµου Ορχοµενού για το σχολικό έτος 2011 2012». Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στις 25/10/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 έως 9:30 π.µ. µε την λήξη παράδοσης προσφορών στο δηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Ορχοµενού (28ης Οκτωβρίου 50, αίθουσα δηµοτικού Συµβουλίου, Ισόγειο), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών που ασκούν το ανάλογο επάγγελµα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. Ο συνολικός προ°πολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στα 227.348,3 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα χρηµατοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονοµικού έτους 2011 του δήµου. Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, ορίζεται στο 3% επί της ανά κατηγορία προ°πολογισθείσας δαπάνης ανά µεταφορά, όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προ°πολογισµό της αντίστοιχης µελέτης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Για τα τεύχη του διαγωνισµού και την Μελέτη µε κωδικό Π77/2011 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι και να παραλάβουν πλήρες αντίγραφό της µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού από την αρµόδια Υπηρεσία του δήµου Ορχοµενού (28ης Οκτωβρίου 50 Τ.Κ. 32 300 Ορχοµενός, αρµόδιοι υπάλληλοι Τζουβελέκης ∆ηµήτριος, τηλ. 22610 32677, fax. 22610 32677). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

γάλα καταστήµατα τροφίµων όπως και κάθε επιχείρηση στο λιανικό εµπόριο στοχεύουν σε αύξηση των κερδών και όχι µείωση, ακόµη κι αν είναι µικρή. Όταν όµως παρατηρούµε τη γενικότερη καθίζηση που επικρατεί στην ελληνική οικονοµία, τότε η ελαχιστοποίηση των ζηµιών µπορεί άνετα να είναι ο κύριος στόχος. Κι όπως φαίνεται από το διάγραµµα, ο συγκεκριµένος κλάδος φαίνεται εν µέσω κρίσης να τα καταφέρνει αρκετά καλά. Εδώ θα πρέπει να προσδιορίσουµε ότι αυτού του είδους τα καταστήµατα αποτελούν µέρος ολόκληρων αλυσίδων καταστηµάτων τροφίµων. Η κάθε µια αλυσίδα λοιπόν ανήκει και σε µια εταιρεία. Οι εταιρείες αυτές έχουν µεγάλη δύναµη και συχνά παρατηρείται το φαινόµενο να λειτουργούν ως ολιγοπώλιο (καρτέλ). Αυτό έχει άσχηµο αντίκτυπο στους καταναλωτές αφού δε λειτουργούσε ο ανταγωνισµός υπέρ τους (π.χ. µε µείωση των τιµών). Τελευταία όµως αποδεικνύουν ότι ήταν αρκετά προετοιµασµένα για τη δύσκολη αυτή περίοδο της οικονοµίας.

Παρόλο που ο ανταγωνισµός έκανε την εµφάνισή του και στον κλάδο τους, µε σωστή στρατηγική, και µάλιστα χωρίς να αυξάνουν τις τιµές των προόντων τους, καταφέρνουν να έχουν ελάχιστη πτώση στο τζίρο τους. Βέβαια όπως και σε κάθε κλάδο, υπάρχουν και οι εταιρείες που αποφασίζουν να κλείσουν τα καταστήµατά τους. Η aldi ήταν µια από αυτές τις εταιρείες. Σε τοπικό επίπεδο, στην πόλη της Λιβαδειάς, είδαµε τον τελευταίο ενάµισι χρόνο να ανοίγουν και να κλείνουν τέτοιου είδους καταστήµατα. Από τη µία, τα νέα καταστήµατα προσφέρουν αύξη-

ση της απασχόλησης, ενώ από την άλλη απειλούν την ύπαρξη των µικρότερων καταστηµάτων τροφίµων. Τα τελευταία (µίνι µάρκετ, παντοπωλεία κτλ) θα πρέπει να αποκτήσουν ένα ιδιαίτερο πλεονέκτηµα – π.χ. να δώσουν έµφαση στο ότι εξυπηρετούν συγκεκριµένες γειτονιές κι εποµένως συγκεκριµένους πελάτες – αν θέλουν να επιβιώσουν στη νέα οικονοµική πραγµατικότητα. Σηµαντική Σηµείωση: Σαν οδηγό, παρακολουθούµε τη µηνιαία εξέλιξη του ∆είκτη του Κύκλου Εργασιών του κλάδου των Μεγάλων Καταστηµάτων Τροφίµων. Ο κύκλος εργασιών ή τζίρος, είναι το σύνολο των πωλήσεων που πραγµατοποιούνται µέσα σε µια χρήση (κυρίως έτος). Εξυπακούεται ότι ο κύκλος εργασιών είναι συνάρτηση των πωλουµένων ποσοτήτων και της τιµής των προόντων. Ως έτος βάσης στην έρευνα λαµβάνεται το 2005=100.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 4ΑΜ∆ΩΗΒ-ΑΞΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηµατάρι 30/08/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ... 15385 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ήµαρχος Τανάγρας προκηρύσσει επαναληπτικό δηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ”, µε προ°πολογισµό 487.080,00 ευρώ (µε αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α) Τα τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται από το ∆ήµο Τανάγρας, Τ.Κ. 32009, Σχηµατάρι, Πληροφορίες κος Ανέστης Τσιώνης τηλ.:22620 51136. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι και την 9/9/2011. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 13/09/2011 και ώρα 10:00 π.µ., µε το σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3669/08. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 324/2011 Απόφαση Ο.Ε. του ∆ήµου α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες 1η, 2η (και 3η εντός νοµού ή νοµού επιλογής) για Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ και Α2 για κοινοπραξίες. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.905,03 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 9 µηνών και 30 ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Το έργο χρηµατοδοτείται από Ιδίους Πόρους και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Τανάγρας. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


24 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Απαντάµε

µε... “∆ιάβηµα”

στην κρίση Η καταχώρησή σας στο «∆ΙΑΒΗΜΑ», είναι ∆ΩΡΕΑΝ στο www.diavima.gr

Τηλ έφωνο επικοινωνίας: 2261 0.2 7123

Προβάλετε τις επιχειρήσεις σας µέσα από τις σελίδες µας φθηνά και αποτελεσµατικά!!!

∆ΙΑ... ∆ΟΣΕΙΣ Ξηλώνουν παράνοµες επεκτάσεις «Καφετέριες και εστιατόρια, ιδίως στη δηµοφιλέστατη στους νέους οδό Ζησιµοπούλου, πραγµατοποιούν αυτές τις ηµέρες µε πυρετώδεις ρυθµούς εργασίες. Οι περαστικοί κοντοστέκονται, κοιτούν µε απορία. Λίγοι φαντάζονται ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις οικειοθελώς -ή... σχεδόν οικειοθελώς- ξηλώνουν τις παράνοµες επεκτάσεις τους σε πεζοδρόµια και πρασιές, ανταποκρινόµενες στο κάλεσµα του δήµου για «συµµάζεµα» των αυθαιρεσιών». Αυτά στη… Γλυφάδας, σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα του Αθηνακού Τύπου. Άντε να δούµε και στη Λιβαδειά τι θα γίνει…

Άρχισαν τα… όργανα στη Θήβα Περίπου τρεις µήνες έχει «ζωή» ο ∆ηµοτικός Οργανισµός το νέο νοµικό πρόσωπο του δήµου Θηβαίων αλλά ήδη ο όγκος των προβληµάτων όπως µαθαίνουµε είναι τεράστιος. Κανείς όµως δεν µιλάει. Ούτε εργαζόµενοι ούτε αιρετοί. Μόνο ελάχιστοι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν το θάρρος και λένε τα πράγµατα µε το όνοµά τους αλλά και αυτοί χωρίς να κάνουν λόγο για την «ταµπακιέρα». Πάντως όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν αν ανοίξουν τα… στόµατα θα προκύψουν σοβαρές εξελίξεις…

Σ

ε ντέρµπυ όπως φαίνεται θα εξελιχθούν οι εκλογές για την ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας.

Καθοριστικής σηµασίας θα είναι η στάση των ανεξάρτητων ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που περιµένουν να δουν τι θα κάνουν όσοι στηρίχθηκαν από τη ∆ηµοκρατική Αριστερά δεδοµένου ότι ο Λ. Μίχος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έκανε γνωστό ότι υπάρχει συνεργασία µε τη ∆ΗΜΑΡ. Για να δούµε…

ΜΠΑΡ. www.tabloid.gr Γιατί λέει τα πράγµατα µε το όνΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: οµά τΓ. ο υς

ÌÐÁÑÄÙÓÁÓ Ë. ÁÈÇÍÙÍ 19 ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ 2268022956

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁÑÁÌÐÁÍÏÓ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ ÊÑÅÁÔÏÓ

ΜΟΝΑ∆Α ÐÁÑÏ×ÇΣ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ

×ÙÑÉÓ ÓÕÍÔÇÑÇÔÉÊÁ

PIT BULL SECURITY

Λουκάς Χριστοδούλου Σύµβουλος Ασφαλείας

Óýíèåóç: ÊñÝáò ÷ïéñéíü, áëÜôé, êáñõêåýìáôá.

ÁËÉÁÑÔÏÓ ÔÇË.:2268022364 - FAX:24195

ÏËÏ ÔÏ 24ÙÑÏ ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÔÇË: 2268024157

Αρ. Κινητού: 6932.601612 6937.130337 6936.627227

e - mail: security_pitbull@hotmail.com Σε όλες τις περιοχές της Βοιωτίας

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ - Αρ. Φύλλου 755  

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ - Αρ. Φύλλου 755

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you