Page 1

Κλ. Περγαντάς:

Οφείλουµε όλοι να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για την Στερεά Ελλάδα Σελ. 4

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima.gr

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

www ÊÙÄÉÊÏÓ 5620

. d i a vi m a . g r

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑLΟΥ 2011 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 740 * ΕΤΟΣ 12 * ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 7 - T.K. 32100

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α * Τ.F: 2261027123 * e-mail: diavima@otenet.gr * € 0,30

Στις 10 Μα7ου η απογραφή

“Είναι επιτακτική ανάγκη να συµµετέχουµε µε ειλικρίνεια στην γενική απογραφή πληθυσµού και κατοικιών, που ξεκινά στις 10 ΜαXου”, τόνιζει µεταξύ άλλων ο κ. Παπαγελής. Σελ. 4

Άρχισε η αντιπυρική

Μ ε π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α τ ο υ Αρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ κ κ Ι ε ρ ώ ν υ µ ο υ

Ψηφιακό µουσείο Χριστιανικής Βοιωτίας

Πρωτοπόρος ο δήµος Αλιάρτου Σ ελ. 2, 3

Εργατική Πρωτοµαγιά στα... δύο Με αφορµή την έναρξη στη 1 ΜαXου της αντιπυρικής περιόδου που θα διαρκέσει µέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2011 ο δήµος της Θήβας εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες προς τους πολίτες δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην πρόληψη. Σελ. 7

«Έφυγε» η αγωνίστρια Λίτσα Σωτηροπούλου Σελ. 23

Με ξεχωριστές συγκεντρώσεις µια στο Εργατικό Κέντρο και µια στην πλατεία από το ΠΑΜΕ γιορτάστηκε την Κυριακή στη Λιβαδειά για ακόµα µια χρονιά η Εργατική Πρωτοµαγιά. Σελ. 24

Είναι ωρα για πολιτιστική επανάσταση Γράφει ο πρώην Υφυπουργός Γιώργος Κατσιµπάρδης Σελ. 22


2 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

επικαιρότητα

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Στην Αλίαρτο η Χριστιανική Βοιωτία Επίτιµος δ ηµότης ο Αρχιεπίσκο πος κ. Ιερώνυµος

ΦΩΤΟ STUDIO HELEN

Ε

πίτιµος δηµότης Αλιάρτου ανακηρύχθηκε µετά από πρόταση του δηµάρχου Γιώργου Ντασιώτη και οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυµος το Σάββατο ενώ στη συνέχεια εγκαινίασε τον Ψηφιακό ∆ιαδραστικό Εκθεσιακό Χώρο της Χριστιανικής Βοιωτίας έργο µοναδικό στην Ελλάδα. Το µουσείο στεγάζεται σε κτίριο του δήµου στην κεντρική πλατεία της Αλιάρτου και αναµένεται να αποτελέσει πόλη έλξης

επισκεπτών όχι µόνο από τη Βοιωτία και τη Στερεά από ολόκληρη τη χώρα. Στο συγκεκριµένο χώρο έχει τοποθετηθεί σειρά από οθόνες οι οποίες συνδέονται µε βάση δεδοµένων, µε πλήθος φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης από χώρους – µνηµεία και κειµήλια της Βοιωτίας, ενώ σε ξεχωριστή αίθουσα έχει τοποθετηθεί µια γιγαντοοθόνη όπου µπορεί ο καθένας να δει ένα τρισδιάστατο ντοκιµαντέρ, µε όλα τα µνηµεία της Βοιωτικής Εκκλησίας. Ο κ. Ιερώνυµος φανερά συγκινηµένος από την τιµή που του απέδωσε η δηµοτική αρχή και την θερµή υποδοχή που του επεφύλαξαν οι κάτοικοι της Αλιάρτου αλλά και οι τοπικές αρχές δήλωσε µεταξύ άλλων: «Όταν αποδίδεται µια τέτοια τιµή από τους συµπατριώτες σου στα µέρη που εργάστηκες είναι συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους». Αναφερόµενος στο µουσείο τόνισε την σηµαντικότητά του και εξέφρασε την άποψη ότι πρόκειται

για ένα µοναδικό χώρο που πρέπει όλοι να επισκεφθούν. «Είναι ένα από τα ωραιότερα έργα της Βοιωτίας και αυτή είναι η αρχή. Όταν ολοκληρωθεί το έργο όπως σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς θα είναι µοναδικό όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρο τον κόσµο». Παράλληλα µε αφορµή την κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα ο κ. Ιερώνυµος απαντώντας σε ερώτηση για το αν εννοούσε αυτό που είπε πρόσφατα ότι δηλαδή «αν χρειαστεί η εκκλησία θα πουλήσει ακόµα και τα καντήλια» δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κυριολεκτώ µε την έννοια όµως ότι εµείς θα τα µοιράσουµε τα λεφτά», στέλνοντας το µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση. Ικανοποιηµένος εµφανίστηκε ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος. «Είναι ένα εκπληκτικό έργο, το πρώτο στη Βοιωτία. Είναι κάτι που πιστεύουµε ότι και θα προβάλει τον χριστιανικό πολιτισµό από το παρελθόν αλλά θα βοηθή-


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 3

ΒΟΙΩΤΙΑ σει και τους νέους ανθρώπους να το κάνουν δικό τους απόκτηµα. Πολύ περισσότερο τα βιώµατα του παρελθόντος, της παράδοσης µας, µπορούν να µας ενισχύσουν στην δύσκολη εποχή µας», είπε ο κ. Γεώργιος και ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν και εργάστηκαν για την δηµιουργία του µουσείου. Για «πολύ µεγάλη µέρα για τον δήµο Αλιάρτου» µίλησε ο δήµαρχος Γιώργος Ντασιώτης «τόσο για την ανακήρυξη ως επίτιµου δηµότη του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυµου στον οποίο επιδώσαµε το χρυσό κλειδί της πόλης γεγονός που µας τιµάει

όλους όσο και για την λειτουργία ενός µοναδικού στο είδος του µουσείο». Όπως είπε µεταξύ άλλων ο κ. Ντασιώτης «είναι επιτυχία για την Αλίαρτο η δηµιουργία και λειτουργία ενός τέτοιου έργου στην πόλη µας». Και πρόσθεσε: «Θα καταστήσει την Αλίαρτο πόλο έλξης και σταθµό για πολλούς επισκέπτες. Το ψηφιακό µουσείο είναι πρωτοποριακό και αναδεικνύει τον πολύτιµο πλούτο της Χριστιανικής Βοιωτίας». Επίσης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυµο και τον Μητροπολίτη κ. Γεώργιο.

Την ικανοποίηση του και το ενθουσιασµό «για το έργο που είδαµε σήµερα», εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Μουλκιώτης. «Ευχαριστούµε τον Μακαριότατο κ. Ιερώνυµο για την παρουσία του και την πρωτοβουλία του για την δηµιουργία του Μουσείου καθώς επίσης και τον Μητροπολίτη µας κ. Γεώργιο. Ευχόµαστε η πρωτοβουλία αυτή να βρει µιµητές. Εµείς ως Περιφέρεια στηρίζουµε και είµαστε αγωγοί σε τέτοιες πρωτοβουλίες». Τέλος ο πρώην δήµαρχος Αλιάρτου και νυν επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Αλέκος Βίτσης

δήλωσε: «Σήµερα εγκαινιάστηκε ένα τεράστιας σηµασίας και αξίας έργο εδώ στην Αλίαρτο, το ψηφιακό µουσείο για την Χριστιανική Βοιωτία το οποίο µε πρωτοβουλία

του αρχιεπισκόπου το 2008 αλλά και αµέσως µετά µε την άριστη συνεργασία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που οµόφωνα παραχώρησε του χώρου για την συγκεκριµέ-

νη χρίση κατασκευάστηκε αυτό το µεγάλο έργο για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα και πολύ περισσότερο για την Αλίαρτο που θα αποκοµίσει τεράστια τουριστικά οφέλη».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κέντρου του Ε.Σ. Λεβαδείας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού Συλλόγου Λεβαδείας, αποφάσισε σύµφωνα µε το Νόµο και µε το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου.

Για την αποφυγή των άσκοπων µετακινήσεων που δηµιουργεί η µαταίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 2ης Μα_ου 2011 και της 9ης Μα_ου 2011, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την 16η Μα_ου 2011.

Συγκεκριµένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την ∆ευτέρα, 2 Μα_ου 2011, η δεύτερη για την ∆ευτέρα, 9 Μα_ου 2011 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγµατοποιηθεί στις 16 Μα_ου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00µ.µ., στις εγκαταστάσεις µας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού

Τα Θέµατα της ηµερήσιας διάταξης σύµφωνα µε το Καταστατικό είναι τα ακόλουθα : 1. Έγκριση Οικονοµικού και ∆ιοικητικού Απολογισµού έτους 2010 2. Έγκριση Προ’πολογισµού έτους 2011 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής 5. Ανακοινώσεις

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΚΗΣ


4 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Κλ. Περγαντάς:

Οφείλουµε όλοι να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για την Στερεά Ελλάδα

Μ

ε 12 θέµατα στην ηµερήσια διάταξη που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και δύο εκτός συνεδρίασε την Τετάρτη το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας ενώ ακολούθησε ειδική συνεδρίαση µε θέµα συζήτησης την απογραφή των στοιχείων, τω απαιτήσεων, των υποχρεώσεων και των διαθέσιµων χρηµάτων της περιφέρειας. Μεταξύ άλλων δόθηκε έµφαση στο θέµα της κατάρτιση των Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων Π∆Ε (µε πόρους ΟΣΚ, τόκων, ΚΑΠ, ίδιους πόρους και επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων). Όπως σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η κατάρτιση των προγραµµάτων Π∆Ε εκπονήθηκε µε τρείς κεντρικούς άξονες. Την εξόφληση προηγούµενων οφειλών από εκτελεσθείσες εργασίες των τέως Νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, την εκτέλεση και ολοκλήρωση των συνεχιζόµενων έργων και την ένταξη νέων έργων µε βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της περιφέρειας και µε παράλληλη εξασφάλιση των διαθέσιµων πιστώσεων για την οµαλή υλοποίησή τους. «Είναι κοινή κατεύθυνση όλων να διεκδικήσουµε (παρόλη την σηµερινή κρίσιµη οικονοµική συγκυρία για την χώρα) όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια και εξοµάλυνση στη ροή των χρηµατοδοτήσεων για να υλοποιήσουµε τα έργα που έχουµε σχεδιάσει και είναι αναγκαίες υποδοµές για την περιφέρεια», τόνισε µεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς. Και πρόσθεσε: «Έχουµε όλοι αντιληφθεί ότι πολλά ειδικά προγράµµατα από εθνικούς πόρους είναι µόνο εγγραφές πιστώσεων σε

σελίδες και ποτέ δεν υπήρξε οµαλή χρηµατοδότηση τους. Με συνέπεια να γίνεται αναξιοποίητη η σχέση κράτους και αυτοδιοίκησης. Οφείλουµε εποµένως όλοι να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για να προχωρήσουµε να υλοποιήσουµε και να διεκδικήσουµε περισσότερα για την Στερεά Ελλάδα». Προ ηµερησίας διατάξεως έγινε αποδεκτή εισήγηση σύµφωνα µε την οποία πριν την έναρξη των περιφερειακών συµβουλίων θα συζητούνται θέµατα της επικαιρότητας που απασχολούν το συµβούλιο και στα οποία θα απαντά ο περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς και επιβεβαιώθηκε ότι έχουν εξασφαλιστεί και είναι διαθέσιµα σύντοµα τα χρήµατα για τις µεταφορές των µαθητών έτσι ώστε τα δροµολόγια να εκτελεστούν κανονικά την ∆ευτέρα 2 Μάιου. Σε ότι αφορά την απογραφή που έγινε σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο κατεγράφησαν οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων της περιφέρειας, οι υποχρεώσεις από συµβάσεις έργων που εκτελούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα από όλες τις πηγές χρηµατοδότηση, τα χρηµατικά διαθέσιµα και η ακίνητη περιουσία σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Όπως έγινε γνωστό ακολουθούν ακόµα δύο φάσεις απογραφής, η µία αφορά

΄΄ÄÉÁÂÇÌÁ´´ ÅÄÑÁ

: ËÉÂÁÄÅÉÁ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 7- Τ.Κ. 32100

ÔÇË/FAX : 22610.27123 ÊÉÍ

: 6978.324.327

mail

: diavima@otenet.gr

τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία τα οποία συνδέονται µε τις αρµοδιότητες, που θα µεταφερθούν την 1η Ιουλίου του από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις και η άλλη αφορά την διενέργεια κανονικής απογραφής και σύνταξης ισολογισµού έναρξης µε την οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2012 η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος γενικής και αναλυτικής λογιστικής κοστολόγησης µε βάση το Προεδρικό ∆ιάταγµα, που πρόκειται να εκδοθεί. Η διαδικασία της απογραφής αναµένεται να αποτελέσει µια ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της περιφέρειας και την βάση για την εφαρµογή ενός σύγχρονου λογι-

στικού συστήµατος µε διαφάνεια και αξιοπιστία. Η εκτίµηση δε από τα στοιχεία της απογραφής µέχρι στιγµής είναι πως «µε συνετή διαχείριση και εξορθολογισµό των δαπανών η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα λειτουργεί χωρίς οικονοµικά προβλήµατα ανοίγµατα και οφειλές». ια απόσταση του Π.Σ. «από τα προβλήµατα και τις ανησυχίες του λαού, που ζει δύσκολα, πληρώνοντας πανάκριβα τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης που δηµιούργησαν η πλουτοκρατία και το µεγάλο κεφάλαιο» κάνει λόγο σε σχετική ανακοίνωση µε αφορµή τη πρόσφατη συνεδρίαση η «Λα‘κή Συσπείρωση». Όπως µεταξύ άλλων αναφέρει κύριο χαρακτηριστι-

κό των συζητήσεων ήταν «η πολύ φτωχή χρηµατοδότηση από τον κρατικό προ’πολογισµό και τις δηµόσιες επενδύσεις». Και συνεχίζει: «Σε αυτές τις συνθήκες ΠΑΣΟΚ, Ν.∆ και ΛΑΟΣ ψήφισαν τις εισηγήσεις που διαχειρίζονται την µιζέρια και την φτώχεια µας στο επίπεδο της περιφερειακής διοίκησης. Αποστασιοποιηµένοι από αυτή την λογική, αλλά µε διαφωνίες σε διαδικαστικά κυρίως ζητήµατα φάνηκαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και των Οικολόγων». Η «Λα‘κή Συσπείρωση» που καταψήφισε τις εισηγήσεις, µίλησε για την άµεση ανάγκη ενηµέρωσης του λαού και την «σηµασία της κινητοποίησης του για να διεκδικήσει όσα δικαιούται και του ανήκουν». Παράλληλα αναφέρθηκε και ζήτησε διευκρινήσεις για τα δάνεια ύψους 35.276.000 που χρεώνεται η Περιφέρεια, για τα έργα που είναι σε εξέλιξη, για τα έργα που έχουν ενταχθεί και δεν προχωρούν, για την µη είσπραξη βεβαιωµένων απαιτήσεων προς τρίτους καθώς επίσης και για όλα τα στοιχεία της απογραφής. «Επειδή το θέµα είναι αµι-

γώς πολιτικό και σχετίζεται µε όσα επιδιώκει η κεντρική εξουσία αναπτύσσοντας τον Καλλικράτη, εξυπηρετώντας τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών και των µονοπωλίων, σε αντίθεση µε τις ανάγκες και τα θέλω του λαού, καταψηφίσαµε την απογραφή», καταλήγει η ανακοίνωση που υπογράφουν ο Τάσος Χρονάς, ο Γιώργος Γκικόπουλος και η Σοφία (Ιωάννα)Ντούρου. Σε άλλη ανακοίνωση το Αυτοδιοικητικό κίνηµα περιφέρειας Στερεάς» που υπογράφει η επικεφαλής ∆έσποινα Σπανούδη κάνει γνωστό ότι στη πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, ζήτησε να συζητηθούν τρία θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης µε τον χαρακτήρα του επείγοντος αλλά το προεδρείο δεν αποδέχθηκε να γίνει ψηφοφορία για το αν θα συζητηθούν. Τα θέµατα αφορούσαν στην πρόταση ψηφίσµατος για την µη καταβολή των οφειλών για τη µεταφορά µαθητών, σε πρόταση για παρέµβαση του Π.Σ. για την διαδικασία των συγχωνεύσεων των σχολικών µονάδων, στη κοινωνική µέριµνα για τους µετανάστες της Θήβας.

Στις 10 Μαgου η απογραφή Ν α διευκολύνουν το έργο της Ελληνικής Στατικής Αρχής στην απογραφή που θα διενεργηθεί από τις 10 έως της 24 Μαgου κάλεσε τους πολίτες της Βοιωτίας ο ∆ιευθυντής της υπηρεσίας στο νοµό ∆ηµήτρης Κουντούπης.

Παράλληλα προκειµένου η απογραφή να γίνει οµαλά, αποτελεσµατικά και χωρίς προβλήµατα το απόγευµα της Πέµπτης πραγµατοποιήθηκε στη Λιβαδειά ενηµερωτική ηµερίδα για όσους εργαστούν για το σκοπό αυτό. «Κάθε 10 χρόνια και συγκεκριµένα τη δεκαετία που λήγει σε 1 γίνονται γενικές απογραφές πληθυσµού, κατοικιών και οικοδοµών. Η απογραφή κτηρίων και οικοδοµών ξεκίνησε τον Ιανουάριο και ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η γενική απογραφή κατοικιών και πληθυ-

σµού. Η διαδικασία θα αρχίσει στις 10 Μα_ου. Με την απογραφή θα συλλέξουµε µια σειρά από πληροφορίες που είναι πολύ χρήσιµες και απαραίτητες προκειµένου να χαραχθεί η κοινωνική πολική της χώρας και της Ευρωπα‘κής Ένωσης», σηµείωσε ο κ. Κουντούπης. Ο ∆. Κουντούπης µε την ευκαιρία επεσήµανε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ειλικρινείς και υπογράµµισε ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους. «Οι πληροφορίες που θα πάρουµε θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς σκοπούς και γα κανένα άλλο λόγο. Ζητούµε από όλους τους κατοίκους να συνεργαστούν απόλυτα µε όλους τους εντεταλµένους απογραφείς που θα διακρίνονται από το καρτελάκι που θα φορούν και θα έχει το

όνοµα του επόπτη απογραφής της κάθε περιφερειακής ενότητας. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατό πληρέστερες και ειλικρινείς», κατέληξε.

Μ

ε αφορµή την απογραφή µήνυµα προς τους πολίτες του δήµου Λεβαδέων απεύθυνε ο δήµαρχος Νίκος Παπαγγελής. «Είναι ανάγκη σήµερα να γνωρίζουµε την πραγµατική εικόνα του νέου ∆ήµου Λεβαδέων. Είναι επιτακτική ανάγκη να συµµετέχουµε µε ειλικρίνεια στην γενική απογραφή πληθυσµού και κατοικιών, που ξεκινά στις 10 Μα_ου», τόνισε µεταξύ άλλων ο κ. Παπαγγελής. «Ο πραγµατικός αριθµός των µόνιµων κατοίκων και µεταναστών που θα καταµετρηθεί στην Ελληνική επικράτεια τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό την

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ - ÓÁÔÉÑÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÔÅÑÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ ÉäéïêôÞôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ & ÓÉÁ Ï.Å. Eêäüôçò - Ä/íôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ Áñ÷éóõíôÜêôçò : ÃéÜííçò Ìðáñäþóáò Åêôýðùóç :΄΄ÁÖÏÉ Ð. ×ÏÕÔÆÏÕÌÇ ÅÐÅ΄΄ *ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÉÄÉÙÔÙÍ: 30 Åõñþ *ÍÐ- ÏÑÃ/ÌÙÍ êôë : 200 Åõñþ Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá äåí åêöñÜæïõí êáô' áíÜãêç ôçí åöçìåñßäá. ÅðéôñÝðåôáé ç áíáäçìïóßåõóç ìüíï ìå ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç.

κοινωνική πολιτική που θα ακολουθήσει η χώρα, τα επόµενα χρόνια. Επίσης, η χρηµατοδότηση και των νέων Καλλικρατικών ∆ήµων θα συνεχίσει να γίνεται µε πληθυσµιακά κριτήρια», πρόσθεσε. Και κατέληξε: «Παρακαλούµε όλους τους µόνιµους κατοίκους και τους µετανάστες του ∆ήµου Λεβαδέων, να απογραφούν στο ∆ήµο µας και να συνεργαστούν απόλυτα µε τους εντεταλµένους απογραφείς που έχουν ορισθεί από την Ελληνική στατιστική αρχή».

Ôï ´´ÄÉÁÂÇÌÁ´´ éäñýèçêå áðü ôïí ÃéÜííç Ìðáñäþóá τον ÉáíïõÜñéï ôïõ 2000


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 5

ΒΟΙΩΤΙΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο τριήµερος εορτασµός του Αι Γιώργη στην Αράχωβα

Μ

ε µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή κόσµου ολοκληρώθηκαν την περασµένη εβδοµάδα οι εκδηλώσεις για τον εορτασµό του ΑV Γιώργη στην Αράχωβα. Το «Πανηγυράκι» της Αράχωβας ξεκίνησε την Κυριακή 24 Απριλίου µε τους κανονιοβολισµούς, τις κωδωνοκρουσίες και τη λιτάνευση της Ιερής εικόνας του Αγίου που φέτος συνόδευσαν περισσότερα από 2.000 άτοµα απ΄ όλες τις περιοχές του δήµου ∆ίστοµου – Αράχωβας – Αντίκυρας ντυµένα µε τοπικές φορεσιές ενώ έντονη ήταν η παρουσία της νεολαίας που εγγυάται το µέλλον του εθίµου και της παράδοσης. Την δεύτερη ηµέρα µεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν τοπικοί χοροί και πραγµατοποιήθηκαν διάφορα αγωνιστικά έθιµα όπως ο ανηφορικός δρόµος νέων, ανδρών και ηλικιωµένων, ο δρόµος των 5000 µέτρων ενώ αναβίωσε και το τοπικό

δρώµενο στη βρύση του Αγίου Γεωργίου. Τα αγωνιστικά έθιµα συνεχίστηκαν και την Τρίτη το πρωί, εψάλη επιµνηµόσυνη δέηση στο µνηµείο του Γ. Καρα‰σκάκη και το απόγευµα οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν µε το «χάλασµα» του Πανηγυριού. Η λατρεία του Αγίου Γεωργίου στην Αράχωβα χάνεται στα βάθη του

Στη Φωκίδα περιόδευσε κλιµάκιο του Συνασπισµού

Μ

ε συναντήσεις µε τους φορείς της Φωκίδας ολοκληρώθηκε η πρόσφατη περιοδεία αντιπροσωπείας του Συνασπισµού αποτελούµενη από την Ηρώ ∆ιώτη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παναγιώτη Ρήγα µέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, τον Άκη Κο™βαρη γραµµατέα του Συνασπισµού Φωκίδας και τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη της ΡΙΖΟΣΕ Χρήστο Σεργουνιώτη. Κατά την διάρκεια των συναντήσεων στο Νοσοκοµείο της Άµφισσας µε την Επιστηµονική Επιτροπή και το συνδικαλιστικό όργανο των Νοσοκοµειακών γιατρών και των εργαζοµένων, σηµειώθηκαν ιδιαίτερα το οξυµένο θέµα των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και οι µεγάλες δυσκολίες και δυσχέρειες που επιφέρει η µείωση κατά 40% του φετινού προ’πολογισµού. Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών συζητήθηκαν τα προβλήµατα που δηµιουργεί ο νέος νόµος για τους συνεταιρισµούς και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο παραδοσιακός ελαιώνας της Άµφισσας. Στην Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση το σύνολο των θεµάτων τέθηκαν υπόψη της Περιφερειακής και Τοπικής ∆ιοίκησης κατά την συνάντηση της αντιπροσωπείας µε την Αντιπεριφερειάρχη, το ∆ήµαρχο ∆ελφών και Λιδωρικίου όσον αφορά τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες που τους αναλογούν, όπου συζητήθηκαν και γενικότερα θέµατα ανάπτυξης της Περιοχής. Η αντιπροσωπεία του Συνασπισµού δεσµεύθηκε σε πρωτοβουλίες προς την Περιφέρεια, την Βουλή και την Ευρωβουλή.

χρόνου και συνδέεται µε τους θρύλους, τις παραδόσεις, τα τραγούδια και την ιστορία της. Η πίστη των κατοίκων της Αράχωβας στον Αφέντη Αι Γιώργη όπως τον αποκαλούν παραµένει ζωντανή και εκφράζεται αυθόρµητα στο Πανηγυράκι όπου έχουν ενσωµατωθεί και διατηρούνται µέχρι σήµερα έθιµα µε αρχαίες καταβο-

λές. Το Πανηγυράκι προσέλαβε και εθνικό χαρακτήρα µετά τη µάχη της Αράχωβας το 1826. Η πίστη των Αραχωβιτών ότι ο Τροπαιοφόρος Γεώργιος οδήγησε τους Έλληνες αγωνιστές µε επικεφαλής τον Γεώργιο Καρα‰σκάκη στη µεγάλη µάχη κατά των Τούρκων. «Ο Α‰ Γιώργης είναι η

Η «µεγάλη εβδοµάδα» στη σχολεία συνεχίζεται επισηµαίνει το «Αυτοδιοικητικό κίνηµα» Στερεάς

«

Σχεδόν 100 σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Στερεάς, βρίσκονται σε αναµονή της απόφασης για το κλείσιµο ή τη συγχώνευσή τους.

Το αρµόδιο Υπουργείο παλινωδεί ανακαλώντας τις ανακοινώσεις, που κυοφορεί εν µέσω αδιαφανών διαπραγµατεύσεων εδώ και µήνες», επισηµαίνει το «Αυτοδιοικητικό κίνηµα περιφέρειας Στερεάς» σε σχετική ανακοίνωσή του. Τονίζει δε ότι «για χιλιάδες µαθητές και τις οικογένειές τους το δικαίωµα για δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση θα γίνει δυσβάστακτο βάρος» και σηµειώνει πως «το σύνθηµα του υπουργείου Παιδείας, «πρώτα ο µαθητής» είναι κενό γράµµα. Γιατί ούτε οι µαθητές, ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι τοπικές κοινωνίες εισακούσθηκαν, όσο κι αν διαδήλωσαν την αντίθεσή τους όσο και αγωνίστηκαν µαζικά και µε διάρκεια». Ακολούθως σηµειώνει πως ζητήθηκε να συζητηθεί το θέµα ως επείγον στο Περιφερειακό αλλά «δυστυχώς το περιφερειακό συµβούλιο µε κύρια ευθύνη της περιφερειακής αρχής, δεν έχει λάβει καµία ουσιαστική πρωτοβουλία». Και καταλήγει: «Το υπουργείο Παιδείας, εκποιεί ένα ύψιστο κοινωνικό αγαθό: τη δηµόσια και δωρεάν παιδεία και αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί».

ζωή µας, είναι η ψυχή µας, είναι η παράδοσή µας και η ελπίδα µας. Είµαστε εδώ να τιµήσουµε, να ευχαριστήσουµε και να δεηθούµε για καλή δύναµη σε αυτές τις δύσκολες µέρες. Όποτε έχουµε επικαλεστεί τον Αι Γιώργη είναι πάντα δί-

πλα µας. Είµαστε σίγουροι ότι και τώρα όλα θα πάνε καλά», επεσήµανε ο δήµαρχος ∆ιστόµου – Αράχωβας – Αντίκυρας Γιάννης Πατσαντάρας ενώ στην µεγάλη γιορτή και την σηµασία της αναφέρθηκε και η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Ευαγγελία Γρανιτσιώτη. Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς δήλωσε µεταξύ άλλων αναφερόµενος στον εορτασµό αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα: «Είναι µια µεγάλη γιορτή όχι µόνο για την Βοιωτία αλλά γι όλη τη Στερεά Ελλάδα. Είναι µια πολύ όµορφη γιορτή µε πλούσιες εκδηλώσεις που αξίζει όλοι να την βιώσουν. Χρόνια πολλά, δύναµη, υγεία. Με αισιοδοξία και προοπτική να δούµε το αύριο και να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ν.Ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Περιφερειακό Συµβούλιο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Στερεάς Ελλάδας Εκδήλωση στην Λιβαδειά στις 4-5-2011ώρα 7.30 µ.µ. Κινηµατογράφος ΦΙΛΙΠΠΟΣ Οικονοµική κρίση : Υπάρχει ∆ιέξοδος ; Οι θέσεις του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και της αριστεράς Οµιλητής Γιάννης ∆ραγασάκης Πρώην Βουλευτής ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διανύουµε όταν η κοινωνική ευαισθησία µεταφράζεται σε κοινωνική προσφορά, το µήνυµα για την τοπική κοινωνία δεν µπορεί παρά να είναι ελπιδοφόρο. Ο ∆ήµος Λεβαδέων οφείλει να ευχαριστήσει δηµόσια το σούπερ µάρκετ Carrefour- Μαρινόπουλος για τα τρόφιµα που διέθεσε προκειµένου να δοθούν σε άπορες οικογένειες που τα είχαν πραγµατικά ανάγκη αλλά και τους πολίτες της Λιβαδειάς, που επιθυµούν να διατηρήσουν την ανωνυµία τους, που προσέφεραν αρνιά τα οποία παραδόθηκαν σε ευαγή ιδρύµατα της πόλης (Αγία Ταβιθά, Εστία Μητέρας, Γηροκοµείο Μητροπόλεως, Ε.Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε., Μ.Ο.Λ. , ∆ΙΑΣ και ΑΙΑΝΤΑΣ). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ


6 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Σύλληψη ενός 34χρονου για κλοπή σε βάρος της ∆.Ε.Η.

Α

πό Αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Ορχοµενού, µετά από συλλογή και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σε προεπιλεγµένο σηµείο αστυνοµικού ελέγχου στον Συνοικισµό Αγ. Θεοδώρων Ορχοµενού, τις πρώτες πρωινές ώρες στις 20 Απριλίου, συνελήφθη ένας 34χρονος RΟΜΑ, κάτοικος Λαµίας, διότι εντός του οχήµατός του, ανευρέθηκαν κλεµµένα εργοστασιακά καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος, διαφόρων διαµετρηµάτων και χρωµάτων, των οποίων τη κατοχή δεν µπορούσε να δικαιολογήσει. Τα καλώδια θα τα έκαιγε, ώστε µε τη φωτιά να λιώσει το πλαστικό και έτσι να αφαιρούσε τον χαλκό για να τον πουλούσε. Όπως έγινε γνωστό απο την Αστυ-

νοµική ∆ιεύθυνση Βοιωτίας ο δράστης έκρυβε επιµελώς το σηµείο από όπου τα είχε αφαιρέσει. Από την προανάκριση, προέκυψε ότι τα καλώδια τα είχε αφαιρέσει ο δράστης από την περιοχή του ∆οµοκού Φθιώτιδας και την ευρύτερη περιοχή, ξηλώνοντας

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, διότι ανάµεσα στα κλαπέντα καλώδια ήταν και καλώδιο της ∆ΕΗ ∆οµοκού Φθιώτιδας, που είχε αφαιρεθεί νυκτερινές ώρες της 19 προς 20 Απριλίου από τις εγκαταστάσεις της. Αυτό αναγνωρίσθηκε ανεπιφύλακτα από αρµόδιο υπάλληλο της

∆ΕΗ. Η συνολική αξία όλων των κλαπέντων αντικειµένων της ∆ΕΗ ∆οµοκού, ήταν 10.000 Ευρώ, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα δικογραφία. Ο δράστης συνελήφθη και το όχηµα κατασχέθηκε µε τα 80 περίπου κιλά καλωδίων που ήταν φορτωµένο.

Τέσσερεις αλλοδαποί έκλεβαν αλουµίνιο

Σ

υνελήφθησαν το απόγευµα της περασµένης ∆ευτέρας, στην Οινόη Βοιωτίας, τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Ρουµανίας, δύο 23χρονοι, ένας 26χρονος και ένας 25χρονος, κάτοικοι Αθηνών Αττικής, σε βάρος των οποίων σχηµατίσθηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής. Πιό συγκεκριµένα οι τέσσερεις νεαροί στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν, από εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο, βέργες αλουµινίου συνολικής αξίας επτά (7.000) χιλιάδων Ευρώ, συνελήφθησαν από Αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Σχηµαταρίου. Σύµφωνα µε την Α.∆. Βοιωτίας από την προανάκριση προέκυψε ότι οι εν λόγω δράστες κατά το παρελθόν είχαν προβεί στην κλοπή αντικειµένων από το εν λόγω εργοστάσιο και ειδικότερα : • Την 18-10-2010, αφαίρεσαν δύο (2) τόνους αλουµινίου, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων ευρώ, • Την 16-11-2010, αφαίρεσαν εξαρτήµατα αλουµινίου, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων Ευρώ και • Κατά το χρονικό διάστηµα από 16-04-2011 έως 18-04-2011 αφαίρεσαν ένα ΙΧΦ αυτοκίνητο. Η έρευνα συνεχίζεται προκειµένου εξακριβωθεί τυχόν συµµετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ

Με συνεργασία και δουλειά θα τα καταφέρουµε, λέει η Α. Αγάτσα

Ε

φ΄ όλης της ύλης, µίλησε η βουλευτής Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ Άρια Αγάτσα σε πρόσφατη συνέντευξή της επισηµαίνοντας ότι η χώρα περνάει µία δύσκολη περίοδο, αλλά µε συνεργασία και σκληρή δουλειά, όλων των φορέων, Κεντρικής Εξουσίας, Περιφερειακής ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι εφικτή η διέξοδος από την οικονοµική κρίση.

Στην συνέντευξή της η Βουλευτής Βοιωτίας, επέρριψε ευθύνες στην Ν.∆, για την οποία είπε, ότι γνώριζε ως Κυβέρνηση το µέγεθος του προβλήµατος που η χώρα αντιµετώπιζε, το οποίο πρόβληµα αφενός µεν απέκρυψε από τον Ελληνικό Λαό, αφετέρου δε, αρνήθηκε να το αντιµετωπίσει, προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές. Αντίθετα, η σηµερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, παραλαµβάνοντας συντρίµµια, ανέλαβε το πολιτικό κόστος να πάρει αποφάσεις για να αποφευχθεί η πτώχευση. Η κυρία Αγάτσα αναφέρ-

θηκε και σε επιµέρους ζητήµατα, τα οποία αφορούν την χώρα, αλλά κυρίως την Βοιωτία και την Θήβα. Σε ερώτηση για το θέµα της φηµολογούµενης µόλυνσης των αγροτικών προ‘όντων της Θήβας, απάντησε, ότι από την πρώτη στιγµή που ανέκυψε το θέµα, ενδιαφέρθηκε προσωπικά, µε παρεµβάσεις στα συναρµόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και YΠΕΚΑ. Αποτέλεσµα της παρέµβασης αυτής, ήταν να εκπονηθεί µελέτη από το Πανεπιστήµιο Πατρών, η οποία διέλυσε τις οποιεσδήποτε αµφιβολίες, και η οποία καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα αγρο-

τικά προ‘όντα του κάµπου της Θήβας και της ευρύτερης περιοχής, δεν είναι µολυσµένα. Στο θέµα στο οποίο µεταξύ άλλων έδωσε έµφαση η κυρία Αγάτσα ήταν η προσπάθεια που κάνει προσωπικά, για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και της ιστορίας της Θήβας και της Βοιωτίας. Σε επαφή της µε τον κ. Γερουλάνο, όπως είπε στην συνέντευξή της η Βουλευτής, ενηµέρωσε τον Υπουργό για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αρχαιολογικοί χώροι στην Θήβα και Βοιωτία τονίζοντας την σηµασία που έχει για την οικονοµία της πόλης της Θήβας και για την ευρύτερη περιοχή η προσέλκυση και αύξηση του τουρισµού. Καταλήγοντας εξέφρασε την αισιοδοξία της για το µέλλον της χώρας, τα προβλήµατα όµως όπως τόνισε, προ’ποθέτουν πολύ δουλειά για να επιλυθούν και κάλεσε όλους του πολίτες να προτιµούν και να αγοράζουν τα Ελληνικά Προ‘όντα, στηρίζοντας την Ελληνική Οικονοµία.

Τ

ην Μ. Πέµπτη στις 21-4-2011 το Περιφερειακό Τµήµα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Λιβαδειάς προσέφερε τρόφιµα σε 40 άπορες οικογένειες. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά όλους τους απλούς πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας και έδειξαν την ευαισθησία τους καθώς επίσης και τις εταιρείες ∆. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ, ΜΙΝΕΡΒΑ, Coca-Cola, NESTLE, και ΒΛΑΧΑΚΗΣ που χάρη στην συνδροµή τους µπορέσαµε να απαλύνουµε τον πόνο κάποιων συνανθρώπων µας και να τους προσφέρουµε λίγα αγαθά για τις Άγιες ηµέρες του Πάσχα. Για το ∆.Σ. Μετά Τιµής Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΝΙΟΥ


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 7

ΒΟΙΩΤΙΑ Έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μα7ου

Η

αντιπυρική περίοδος προσδιορίστηκε από την 1η Μα'ου µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011 σύµφωνα µε την 01/2011 Πυροσβεστική ∆ιάταξη του ∆ιοικητή της Περιφερειακής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό ο δήµος της Θήβας εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες προς τους πολίτες δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην πρόληψη. ΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Από την εφαρµογή του Νόµου του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) και σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, οι ∆ήµοι είναι αρµόδιοι για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισµού, από τους ιδιοκτήτες, νοµείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους, καθώς και

Μήνυµα του Σ. Νικολάου στους Θηβαίους για την απογραφή

Α

πό τις 10 Μαgου έως και τις 24 Μαgου 2011 η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα διενεργήσει την Γενική Απογραφή Κατοικιών και Πληθυσµού. η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού (από τους δήµους), σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συµµορφώνονται επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό µέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήµου προς καθαρισµό και υποβάλλεται µήνυση για το αδίκηµα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. ΚΑΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται µόνο µετά από άδεια που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών λαµβάνοντας υπόψη τον προβλεπόµενο δείκτη επικινδυνότη-

τας και την τήρηση των προβλεπόµενων µέτρων που προκύπτουν από τις πυροσβεστικές διατάξεις 9/2000 και 9α/2005. «Παρακαλούνται λοιπόν οι πολίτες του ∆ήµου Θηβαίων για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω Πυροσβεστικών διατάξεων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Και καταλήγει: «Είναι υποχρέωση όλων µας να διαφυλάξουµε ακέραιους τους δασικούς µας πνεύµονες (π.χ Κιθαιρώνα, Μοσχοπόδι) καθώς και τα αλσύλλια εντός και πέριξ των πόλεων και των χωριών. Η βιοποικιλία και η ευεργετική παρουσία τους καθώς και η αισθητική τους είναι ανυπολόγιστης αξίας. Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι µας να δείχνουµε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διατήρηση και την προστασία τους».

Πρόσκληση Συµµετοχής στο Πρόγραµµα εθνικής εµβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συµπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τοµείς» στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13 Το Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Στερέας Ελλάδας προσκαλεί τις παραγωγικές-εµπορικές επιχειρήσεις κάθε µεγέθους της να συµµετάσχουν σε συµπράξεις για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασµένους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών στα Πλαίσια του Προγράµµατος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» Οι βασικοί αποδέκτες (οµάδες στόχοι) της πράξης είναι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, θα συµµετέχουν κυρίως µε τη µορφή τελικών χρηστών/αποδεκτών των προ‘όντων/τεχνολογιών/υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, τους όρους, τα δικαιολογητικά και την αίτηση συµµετοχής µπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα http://www.pcstospiti.gr/epan/SYNERGASIA.pdf ή και να επικοινωνήσετε µαζί µας ∆ρ. Σκάρλας Λάµπρος Τηλ.: 2261400103 Kιν.: 6972676101 Fax.: 22610 27047

Εµπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς Ο Εµπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εµπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), διοργανώνει Επιµορφωτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: «∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΒΙΤΡΙΝΑΣ» Το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα γίνεται, εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ. Η διάρκειά του είναι 24 ώρες και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Εµπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς. ∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι 11/05/2011, στo τηλέφωνο 2261 0 24218. ‣ Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, εκδίδεται για τους καταρτιζόµενους Βεβαίωση Παρακολούθησης, σαν αποδεικτικό στοιχείο γνώσης των θεµάτων που αναπτύχθηκαν.

Σκοπός της είναι η επικαιροποίηση δηµογραφικών, οικονοµικών, κοινωνικών στοιχείων σε ό,τι αφορά τα ελληνικά νοικοκυριά. «Το αποτέλεσµα της απογραφής του πληθυσµού διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στο ύψος της χρηµατοδότησης των ∆ήµων. Ως εκ τούτου η απογραφή του πραγµατικού πληθυσµού του Νέου Καλλικράτειου ∆ήµου µας συνεπάγεται και αύξηση της χρηµατοδότησής του από την Πολιτεία, µε συνέπεια να έχουµε µεγαλύτερες δυνατότητες υλοποίησης έργων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων µας και περισσότερες δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχοµένου», αναφέρει σε µήνυµά του ο δήµαρχος Θηβαίων Σπύρος Νικολάου. Ο νέος ∆ήµος Θηβαίων αριθµεί, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001,

37.523 κατοίκους, σύµφωνα όµως µε τον δήµαρχο «ο αριθµός αυτός είναι δυστυχώς κατά πολύ µικρότερος από τον πραγµατικό πληθυσµό». Ο κ. Νικολάου επισηµαίνει πως «αυτό οφείλεται στο ότι πολλές χιλιάδες κατοίκων που διαµένουν µόνιµα στον τόπο µας και αξιώνουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους ίδιους και τα παιδιά τους, επέλεξαν να µην απογραφούν στον ∆ήµο µας». Και τονίζει: «Το φαινόµενο αυτό δεν θα πρέπει να επαναληφθεί σ’ αυτήν την απογραφή, γι’ αυτό απευθυνόµαστε κυρίως σε όλους όσους εργάζονται, διατηρούν

κατοικία ή εξυπηρετούνται από τον ∆ήµο µας, επισηµαίνοντας το χρέος τους να απογραφούν στο ∆ήµο µας. Για να καταγραφεί η πραγµατική πληθυσµιακή δύναµη του ∆ήµου µας και να ενισχυθεί η διαπραγµατευτική του θέση στα κέντρα αποφάσεων. Για να µπορέσει ο ∆ήµος να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη ποιότητα ζωής. Για να γίνει ∆ήµος της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Για το µέλλον των παιδιών µας και όλων µας». Και καταλήγει: «Από αυτήν την απογραφή δεν πρέπει να λείψει κανείς».

Ε.ΣΥ.Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το παράρτηµα Βοιωτίας του Εθνικού Συµβούλιου κατά των Ναρκωτικών ( Ε.ΣΥ.Ν) σας καλεί την Παρασκευή 6 Μα‘ου 2011 και ώρα 7.30 µµ στα γραφεία του συλλόγου ( ∆ηµάρχου Γ. Περγαντά 7 ) στην 5η διάλεξη µε θέµα : " Βία και επιθετικότητα στο σχολείο – Πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων " Οµιλητής : Τριανταφύλλου Παναγιώτης, Κοινωνιολόγος , Εγκληµατολόγος , Επιστηµονικά υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών "∆ιέξοδος" του ∆ήµου Αχαρνών Το ∆.Σ

Zetta & Despina

Η πολυετής εµπειρία και η σύγχρονη αισθητική επιστήµη στην υπηρεσία της οµορφιάς SALON DE BEAUTE Θεραπεία και ανάπλαση ουλών από ακµή Lifting προσώπου & βλεφαροπλαστική Aρωµατοθεραπεία Λεµφικό µασάζ Θαλασσοθεραπεία Pιζική αποτρίχωση/ αποτρίχωση µε κερί Mακιγιάζ νύφης / βραδυνό Mόνιµο µακιγιάζ(tatoo)

ΖΕΤΤΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ιπλωµατούχος αισθητικός UNIVERSITE DE BEAUTE DE PARIS

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ιπλωµατούχος αισθητικός TEI Aθήνας CHICHESTER COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & TECHNOLOGY 2ας Μαgου 26 & Τροίας 2 - Κεντρική πλατεία Νέας Σµύρνης 171 21 Τηλ.: 6 93 45 769 - 6 93 16 071 / Τηλ.: Οικίας 6 94 25 536


8 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Παρέµβαση από το Ε.Κ. Λιβαδειάς στον κ. Γερουλάνο για την λειτουργία του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού

Κ

αταγγελία τη οποία κοινοποιεί στον υπουργό Πολιτισµού Παύλο Γερουλάνο και τον ∆/νων Σύµβουλο ∆ηµήτρη Λάµπρου απέστειλε το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς για την κατάσταση που επικρατεί στο Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού. Σύµφωνα µε την καταγγελία την Τετάρτη 20 Απρίλιου πραγµατοποιήθηκε έλεγχος στο Χιονοδροµικό Κέντρο από το ΙΚΑ Λιβαδειάς και τον ∆/ντή της Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας Βοιωτίας, παρουσία του Ε. Κ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου «βρέθηκαν εργαζόµενοι να δουλεύουν σε νευραλγικές θέσεις, ανασφάλιστοι, οι οποίοι δήλωσαν όταν ρωτήθηκαν

Γ ότι είναι επισκέπτες και στη συνέχεια µε την παρουσία του ∆ιευθυντή του Χιονοδροµικού Κέντρου κ. Γρίβα επιβεβαιώθηκε ότι είναι εργαζόµενοι». Σύµφωνα πάντα µε την καταγγελία αυτό συµβαίνει «σε µια εποχή που γίνεται αγώνας από το ελληνικό κράτος για καταπολέµηση της ανασφάλιστης εργασίας, της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής» και µάλιστα «µία

δηµόσια Υπηρεσία.» Καταλήγοντας το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς καλεί την πολιτική ηγεσία «να αναλάβει τις ευθύνες της», επισηµαίνει ότι «µε αυτή την απαράδεκτη λειτουργία διακυβεύεται η ασφάλεια τόσο των εργαζοµένων όσο και των χιλιάδων επισκεπτών» και τονίζει ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί σαφώς και θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις.

Συνάντηση της Β. Τσόνογλου µε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή

Σ

ύσκεψη πραγµατοποίησε στο γραφείο του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη µε πρωτοβουλία της βουλευτού Βοιωτίας Βασιλική Τσόνογλου - Βυλλιώτη παρουσία εκπροσώπων αγροτών, εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων, του ∆ιευθυντή του Περιφερειακού Καταστήµατος ∆ΕΗ Θήβας Κατσέλη Παναγιώτη και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου.

Η βουλευτής κατά την εισήγησή της εξέφρασε την ανησυχία της για την αλµατώδη αύξηση της εγκληµατικότητας στο νοµό Βοιωτίας και ιδιαίτερα στην επαρχία Θήβας, η οποία κλιµακώνεται στις µέρες µας µε την αύξηση των κλοπών των µετασχηµατιστών της ∆ΕΗ ένα θέµα για το οποίο έχει ήδη καταθέσει αναφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο υπουργός απάντησε λέγοντας χαρακτηριστικά: « Οι δυνάµεις ασφαλείας ασχολούνται διαρκώς και να αισθάνεστε ασφαλείς γιατί το Υπουργείο είναι εδώ και η αστυνοµική υποδιεύθυνση Θήβας καταβάλει τερά-

Ερώτηση του Μ. Γιαννάκη για τις καταγγελίες

στιες προσπάθειες για την πάταξη του εγκλήµατος». Η διαπίστωση του Υπουργού είναι ότι πίσω από αυτές τις οργανωµένες κλοπές υπάρχουν και άλλα οργανωµένα συµφέροντα αγοράς του χαλκού και οι έρευνες θα συνεχιστούν. «Είναι αλήθεια ότι πρέπει να γίνει αύξηση ιδίως των εποχούµενων προσώπων των τµηµάτων ασφαλείας παρά το γεγονός ότι έχουµε δυσκολίες στην εκταµίευση των πιστώσεων που αφορούν τα Α.Τ και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά», είπε ο κ. Παπουτσής ενώ παράλληλα έδωσ έµφαση και το θέµα της αντιµετώπισης του µεταναστευτικού προβλήµατος. Απο την πελυρά της η κ. Τσόνογλου ευχαρίστησε τον Υπουργό για το εν-

διαφέρον του και τόνισε ότι είναι διαπιστωµένο πως η εγκληµατικότητα των αστικών κέντρων µεταφέρεται στην επαρχία και η επαρχία Θήβας είναι το πλησιέστερο µέρος στην Αττική έχει και θα έχει ακόµα εντονότερο πρόβληµα από παραβατικές συµπεριφορές αλλοδαπών ιδίως και ότι θα πρέπει να επιδείχθεί ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει όπως είπε τα Α.Τ να προµηθευτούν µε οχήµατα ταχείας καταδιώξεως και περιπολικά γιατί στην επαρχία Θήβας υπάγεται και η περιοχή του ∆ηλεσίου που εκτείνεται σε µήκος τουλάχιστον 15.000 στρεµµάτων, οι κλοπές είναι σχεδόν καθηµερινές, το Α.Τ Σχηµαταρίου έχει ελάχιστη δύναµη και δεν επαρκεί για την πρόληψη και καταστολή των εγκληµάτων της περιοχής. Καταλήγνοτας ο κ. Παπουτσής δεσµεύτηκε ότι θα πραγµατοποιηθεί άµεσα στη Θήβα σύσκεψη µε υπηρεσιακούς παράγοντες και φορείς της πόλης για τον σχεδιασµό των επιχειρήσεων που θα πραγµατοποιηθούν στην περιοχή και ότι οι πολίτες θα πρέπει αισθάνονται ασφαλείς γιατί η πολιτεία επαγρυπνά διαρκώς.

ια τους ανασφάλιστους εργαζόµενους στο Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού, σύµφωνα µε καταγγελίες του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς που πραγµατοποίησε έλεγχο, κατέθεσε ερώτηση ο βουλευτής Βοιωτίας της Νέας ∆ηµοκρατίας Μιχάλης Γιαννάκης προς την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λούκα Κατσέλη. Στην ερώτησή του ο Μιχάλης Γιαννάκης τονίζει ότι «Παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις της Υπουργού για πλήρη εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, τα κρούσµατα της µαύρης εργασίας ακόµα και σε φορείς του ∆ηµοσίου, πολλαπλασιάζονται.» Επιπλέον ανέφερε ότι: «υπό την ∆αµόκλειο Σπάθη της ανεργίας, οι ανασφάλιστοι εργαζόµενοι του ΧΚ Παρνασσού υποχρεώθηκαν ψευδώς να δηλώσουν επισκέπτες» και ότι: «το Υπουρ-

γείο Εργασίας οφείλει να λειτουργεί ως θεµατοφύλακας των κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων και να τιµωρεί -τουλάχιστον προς παραδειγµατισµό- τους λειτουργούς του ∆ηµοσίου που παραβαίνουν την κείµενη νοµοθεσία». Ο κ. Γιαννάκης αναφέρθηκε µεταξύ άλλων: “Την ωµή πραγµατικότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας αποκάλυψε µε τον πλέον δραµατικό τρόπο ο θάνατος ενός 44χρονου εργάτη από την Αίγυπτο και πατέρα τεσσάρων παιδιών, ο οποίος εργαζόταν σε ιδιω-

τική εταιρία καθαριότητας που είχε σύµβαση µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας”. Καταλήγοντας ο βουλευτής ερωτά αν είναι σε γνώση του Υπουργείου οι καταγγελίες του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς, αν επιβεβαιώνει το γεγονός της «µαύρης» εργασίας στο Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού και αν ναι, ποιες κυρώσεις προτίθεται να επιβάλει στην ∆ιεύθυνση του Χιονοδροµικού Κέντρου. Επίσης ρωτά τι προβλέπεται σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία για την αναδροµική ασφαλιστική κάλυψη εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και πως θα εξασφαλίσει το Υπουργείο την τήρηση της νοµοθεσίας σε όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου, ώστε να µην επαναληφθούν τα φαινόµενα που παρατηρήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και το Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 9

free style

FREE STYLE

Το νέο «σκαθάρι» υποδέχεται την άνοιξη Το αυτοκίνητο που αντιπροσώπευσε µια ολόκληρη εποχή, άφησε λίγο στην άκρη τον χίπικο χαρακτήρα του σε µια προσπάθεια να ξανακερδίσει όχι µόνο τους παλιούς οπαδούς του, αλλά να κερδίσει και νέους. Στη Νέα Υόρκη έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου Beetle της γερµανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας βολκσβάγκεν. Το µοντέλο που φέτος έκλεισε αισίως τα 73, δεν έχει τόσες καµπύλες όσο το προηγούµενο, η οροφή του είναι πιο επίπεδη, τα παράθυρα είναι µεγαλύτερα ενώ µια γραµµή διαπερνά τις πόρτες του. Το ανθοδοχείο που υπήρχε το καντράν του αυτοκινήτου, καταργήθηκε. Είναι ο πρώτος µεγάλος επανασχεδιασµός του αυτοκινήτου, µετά το

1998, όπου βγήκε το Νέο Beetle, το οποίο δεν ήταν τόσο πετυχηµένο τοσο εµφανισιακά όσο και µηχανικά -αδύναµοι κινητήρες σε υψηλή τιµή για την κατηγορία του. Παρόλα αυτά σηµείωσε εισπρακτική επιτυχία για την εταιρεία. Οι κατασκευαστές ελπίζουν µε αυτή τη νέα σχεδίαση να προσελκύσουν περισσότερους άντρες αγοραστές, γιατί η αλήθεια είναι µέχρι τώρα στόχευε σε γυναικείο κοινό. Τα σχέδια του Beetle είναι βασισµένα στην αρχική του έκδοση, η οποία είχε δηµιουργηθεί στην τότε ναζιστική

Γερµανία, το 1930, ταξίδεψε µέχρι τις ΗΠΑ και έγινε σήµα κατατεθέν µιας ολόκληρης γενιάς εξαιτίας του πρωτότυπου σχεδιασµού της και φυσικά της χαµηλής τιµής της. Ενώ το 1968, ένα Beetle πρωταγωνίστησε στην ταινία της ΝτίσνεŠ "Κατσαριδάκι αγάπη µου" 1968 και αγαπήθηκε ακόµα περισσότερο. Η βασική έκδοση του θα έχει 170 άλογα και µηχανή 2,5 λίτρα, ενώ θα υπάρχει και πιο σπορ έκδοση µε 200 άλογα, µένει να δούµε πόσοι θα το ερωτευθούν µε την πρώτη µατιά.

Ο χαµένος συγγενής Ενα στοιχείο που δείχνει µε ποιον τρόπο τα αρθρόποδα µια οµάδα µε περισσότερα από ένα εκατοµµύριο ασπόνδυλα είδη, που συµπεριλαµβάνει έντοµα, αράχνες και µαλακόστρακα- απέκτησαν τα χαρακτηριστικά αρθρωτά πόδια τους, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στη νοτιοδυτική Κίνα. Το απολίθωµα του Diania cactiformis, γνωστό και ως «ζωντανός κάκτος» λόγω της εµφάνισής του, ανήκει στα λοβοπόδια, µια οικογένεια αφανισµένων ζώων που θυµίζουν σκουλήκια µε πόδια. Το συγκεκριµένο εύρηµα είναι µοναδικό, αφού είναι το πρώτο µε πόδια όπως εκείνα των αρθροπόδων. «Πολλοί επιστήµονες

Αγνωστη γλώσσα της Ινδίας αποτελεί γρίφο

Μια οµάδα γλωσσολόγων, κατά τη διάρκεια αποστολής στο ινδικό κρατίδιο Αρουνάσαν Πράντες, ανακάλυψε µια άγνωστη µέχρι στιγµής γλώσσα µε το όνοµα «κόρο». Οι γλωσσολόγοι συµµετείχαν στο διεθνές πρόγραµµα «Enduring Voices». Εκεί που οι επιστήµονες είχαν να µελετήσουν δύο γνωστές γλώσσες, την «άκα» και τη «µίτζι», άκουσαν ξαφνικά συνοµιλίες σε µια τρίτη γλώσσα µέσα από τις καλύβες από µπαµπού. Η «κόρο» αποδείχθηκε πολύ διαφορετική τόσο από την «άκα» όσο και από τη «µίτζι», καθώς διαθέτει διαφορετικό ηχητικό σύστηµα. Επιπλέον, η σύνταξή της διακρίνεται εντελώς από όλες τις υπό-

λοιπες γλώσσες που µιλιούνται στην περιοχή. Οι επιστήµονες, που είναι Ινδοί και Αµερικανοί, θεωρούν πως η «κόρο» µε την «άκα» διαφέρουν όσο η αγγλική από την ιαπωνική. Ολως περιέργως, οι ντόπιοι θεωρούν τις «κόρο» και «άκα» διαλέκτους της ίδιας γλώσσας. Για την «άκα» οι γλωσσολόγοι γνωρίζουν πως προέρχεται από δουλεµπόρους που δρούσαν παλαιότερα στην περιοχή. Η προέλευση ωστόσο της «κόρο» παραµένει µυστήριο. Πιθανόν να πρόκειται για γλώσσα που επινοήθηκε από τους δούλους. Με την ανακάλυψή της ο αριθµός των γνωστών γλωσσών ανά τον κόσµο ανέρχεται στις 6.909.

Τα καλύτερα παιχνίδια του τελευταίου αιώνα!

πίστευαν εδώ και χρόνια πως τα αρθρόποδα προήλθαν από τα λοβοπόδια, όµως δεν είχαµε ούτε ένα απολίθωµα που να το αποδεικνύει» εξηγεί η Τζιάνι Λιού, παλαιοντολόγος του πανεπιστηµίου της Σιάν στη Κίνα, που ηγήθηκε της έρευνας. «Μπορούµε να το δούµε ως τον χαµένο κρίκο ανάµεσα στα λοβοπόδια και τα αρθρόποδα». Το εύρηµα εµπλουτίζει τις γνώσεις µας για τα αρθρόποδα, µια οικογένεια ζώων που περιλαµβάνει το 80% όλων των γνωστών ειδών

και αποτελεί το µεγαλύτερο ζωντανό πληθυσµό στη Γη. Μας δείχνει πως τα αρθρόποδα ίσως να σχηµάτισαν σκληρυµένα άκρα πριν σχηµατίσουν σκληρυµένα σώµατα, λένε οι ερευνητές. Το απολίθωµα ρίχνει φως σε ένα σηµαντικό βήµα στην εξέλιξη, όπου το µαλακό σώµα αρχίζει να περιβάλλεται από έναν αρθρωτό εξωσκελετό και φτάνει µέχρι περίπλοκους βιολογικούς σχεδιασµούς, όπως η δαγκάνα του καβουριού και το αλογάκι της Παναγίας.

Μπορεί πολλά από τα παιχνίδια που ακολουθούν να δηµιουργήθηκαν πολύ πριν γεννηθούµε, αλλά συνέχισαν να πρωταγωνιστούν στην παιδική µας καθηµερινότητα για γενιές και γενιές. Είστε έτοιµοι για µία βόλτα µε την –παιδική- µηχανή του χρόνου; Yo-yo Από τα παλιότερα παιδικά «gadgets» του κόσµου, το yo-yo ξεκίνησε να παριστάνει το ασανσέρ από τον 5ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, έπρεπε να περιµένει ως τα ’20s για να πάρει την σηµερινή του µορφή και να βρεθεί σε κάθε σπίτι που φιλοξενεί µπόµπιρες. Το πρώτο εργοστάσιο yo-yo ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το ’28 και ξεκίνησε µε πωλήσεις 300.000 κοµµατιών ηµερησίως – και συνεχίζει. Viewmaster Ποιος δεν έχει «κρυφοκοιτάξει» σαν παιδί από ήρωες του Disney µέχρι ιστορικά µνηµεία µέσα από τα «µαγικά» µάτια του viewmaster; Το 1938, πολύ πριν το Avatar και τις 3D τηλεοράσεις του 21ου αιώνα, αξιοποιείται από έναν δαιµόνιο φωτογράφο η αυτόµατη λήψη από δύο φωτογραφικές µηχανές, από την οποία προκύπτει το «στερεοσκοπικό» αποτέλεσµα του viewmaster. Στροφή προς το φως, τα παιδικά µάτια στο µαγικό κουτάκι, και η προσωπική προβολή slides ξεκινάει.


10 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

ΑΥΤΑ ΚΑΙ... Έντεκα χρυσοί κανόνες για δροσερή επιδερµίδα 1. Τρώτε άφθονα φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής. Η µεσογειακή διατροφή είναι ιδανική για την επιδερµίδα, ενώ ο σολοµός και οι πλούσιες σε ωµέγα 3 λιπαρά τροφές προσφέρουν πολύτιµα συστατικά. 2. Αποφύγετε τη ζάχαρη όσο µπορείτε. 3. Φροντίστε να είναι πάντα καθαρή και ενυδατωµένη η επιδερµίδα σας. Αν έχετε ξηρή επιδερµίδα προσέξτε την ιδιαίτερα και χρησιµοποιήστε µια ενισχυµένη υδατική κρέµα. Αν έχετε λιπαρή επιδερµίδα, χρησιµοποιείτε τακτικά µια τονωτική λοσιόν µε οξέα φρούτων. 4. Μην αµελείτε ποτέ την αντηλιακή σας κρέµα, ακόµα και όταν κινείστε στην πόλη.

5. Πίνετε κάθε µέρα τουλάχιστον ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι και άφθονο νερό για να βοηθήσετε τον οργανισµό σας να αποβάλει τις τοξίνες. 6. Η τακτική σωµατική άσκηση θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από το στρες και θα βελτιώσει την κυκλοφορία του αίµατος. 7. Φροντίστε να κοιµάστε αρκετά, γιατί η επιδερµίδα ανανεώνεται στη διάρκεια του ύπνου.

8. Μην καπνίζετε και αποφύγετε όσο µπορείτε το παθητικό κάπνισµα. 9. Φροντίστε την υγεία σας από κάθε πλευρά. Οταν είστε υγιής, δείχνετε πιο όµορφη. 10. Χαµογελάστε για να δείξετε νεότερη. 11. Αναδείξτε τον δικό σας τύπο οµορφιάς, αποφεύγοντας το βαρύ µακιγιάζ. ∆είξτε το πραγµατικό σας πρόσωπο και αφήστε την εσωτερική σας οµορφιά να λάµψει.

Ποιο άρωµα µου ταιριάζει;

Φοράµε το ίδιο άρωµα εδώ και χρόνια και το βαρεθήκαµε. Με ποιο κριτήριο να επιλέξουµε, λοιπόν, το νέο µας άρωµα; Το πιο δυνατό κριτήριο είναι το αίσθηµα που µας αφήνει και το πόσο καλά αισθανόµαστε εµείς µε τη µυρωδιά του. Όµως, είναι λάθος να διαλέξουµε άρωµα το οποίο δεν έχουµε αφήσει

πάνω στην επιδερµίδα µας για αρκετές ώρες. Εφόσον, λοιπόν, η οσµή του διατηρείται - ένα άρωµα δεν κάνει για µας, εάν η µυρωδιά εξαφανίζεται µετά από δύο ώρες- τότε µπορούµε να δούµε, αν εξακολουθούµε να νιώθουµε όµορφα. Τέλος, πρέπει να προσέξουµε ότι όλα τα αρώµατα δεν κάνουν για όλες τις ώρες.

Τα ψηλά τακούνια καταστρέφουν τα πόδια µας Μπορεί η εικόνα µιας γυναίκας που χορεύει φορώντας ψηλοτάκουνες γόβες να είναι αισθησιακή και ελκυστική για τους π ερισσότερους άνδρες, η πράξη όµως είναι ιδιαίτερα επίπονη για τα πόδια της. Ερευνητές από τη Βρετανία και την Κίνα µέτρησαν τις δυνάµεις που ασκούνταν στα πόδια έξι επαγγελµατιών χορευτριών. Όταν οι εθελόντριες χόρευαν ξυπόλητες, οι πιέσεις µοιράζονταν εξίσου σε όλο το πέλµα, από την φτέρνα έως τα

δάκτυλα. Όταν, όµως, χόρευαν µε ψηλά τακούνια, οι πιέσεις συσσωρεύονταν στα δάκτυλα. Στην πραγµατικότητα, ο χορός µε παπούτσια που έχουν 10 πόντους τακούνι µπορεί να οδηγήσει σε πιέσεις στα δάκτυλα ίσες µε το τριπλάσιο της ατµοσφαιρικής, κατά τον επικεφαλής ερευνητή δρ Γιαοντόνγκ Γκου, από το Πανεπιστήµιο Τζον Μουρς του Λίβερπουλ. Ο πόνος συνήθως είναι πιο έντονος, όταν ρίχνει κανείς όλο το βάρος στα πόδια του, έπειτα από ξεκούραση (όπως συµβαί-

νει λ.χ. το πρωί που σηκωνόµαστε από το κρεβάτι). Ποια είναι η λύση που συνιστούν οι ειδικοί; Ασφαλώς, να χορεύετε, αλλά µε όσο το δυνατόν πιο χαµηλά τακούνια.

Πρέπει να λουζόµαστε συχνά; Μέχρι πριν από λίγα χρόνια επικρατούσε η άποψη, ότι το καθηµερινό λούσιµο καταστρέφει τα µαλλιά, ενώ οι κοµµώτριες πρότειναν να αλλάζουµε σαµπουάν σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Όµως, τον τελευταίο καιρό, τα περισσότερα σαµπουάν στις διαφηµίσεις τους τονίζουν ότι είναι κατάλληλα και για καθηµερινό λούσιµο.Οι hair stylists, πάντως, µας προτείνουν να λουζόµαστε καθηµερινά, γιατί, εκτός από την καθαριότητα, το λούσιµο προσφέρει και αναζωογόνηση στην τρίχα και έτσι τα µαλλιά µας δείχνουν πιο λαµπερά και όµορφα.Σε ό,τι αφορά στην παρατεταµένη χρήση του ίδιου προ‘όντος, οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι το πρόβληµα είναι η σωστή επιλογή του προ‘όντος και όχι το χρονικό διάστηµα που το χρησιµοποιούµε.Χρησιµοποιώντας τον ιδανικό τύπο σαµπουάν και conditioner προστατεύετε την υφή και το χρώµα των µαλλιών. Το χειµώνα τα µαλλιά µας χρειάζονται ανάλογη περιποίηση και φροντίδα , αν όχι περισσότερη. Ο κρύος αέρας τα ταλαιπωρεί, εξασθενίζει την τρίχα και παρουσιάζουν σηµάδια ξηρότητας.Μην ξεχνάς λοιπόν να τα φροντίζεις τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα µε µάσκες οµορφιάς και µε κρέµες επανόρθωσης που αναδοµούν το εσωτερικό της τρίχας.

Επτά βήµατα για σγουρά µαλλιά

Μπορεί η ίσια κουπ να είχε φέτος την τιµητική της στην πλειονότητα των σόου στο Παρίσι, ωστόσο οι αφράτες µπούκλες αποτελούν πλέον σταθερή αξία στην αυστηρή beauty κοινότητα της σόου µπιζ. Σταρ όπως η Shakira, η Beyonce και η Sarah Jessica Parker να ορκίζονται στο όνοµα του ειδικού ψαλιδιού για µπούκλες και να δηλώνουν πως θεωρούν το εν λόγω χτένισµα είναι 100% funky και απόλυτα σέξι λόγω της ανεπιτήδευτης κίνησής του. Εσείς µελετήστε τα tips της παγκόσµιας γκουρού της µπούκλας, Quidad και δηµιουργήστε τα big hair των διάσηµων σταρ. 1. Ο καλύτερος τρόπος για να στεγνώνετε τα σγουρά µαλλιά είναι ο φυσικός, ώστε να µην χάνεται η υγρασία τους. Αν βιάζεστε, στεγνώστε µε πιστολάκι τις ρίζες σε χαµηλή θερµοκρασία.

2. Μην ισιώνετε τα σγουρά µαλλιά! Πρώτον τους κάνετε κακό και δεύτερον, είναι κρίµα! 3. Για να ξεµπλέξετε τα σγουρά µαλλιά µην περιµένετε να στεγνώσουν! Κάντε τα µε τη χτένα ξεκινώντας από τις άκρες, µέσα στο ντους, όσο έχουν ακόµη επάνω τους το conditioner. 4. Μην τρίβετε τα µαλλιά σας µε πετσέτα γιατί µπορεί να τους κάνει κακό. 5. Χρησιµοποιείτε πάντα ειδικά προ‰όντα και φροντίστε να διατηρείστε τα µαλλιά σας ενυδατωµένα. 6. Ο µόνος τρόπος για να µην «φριζάρουν» τα µαλλιά µε την υγρασία είναι να τα διατηρείτε πάντα ενυδατωµένα, µε τα κατάλληλα προ‰όντα και τις ανάλογες θεραπείες. 7. Αν ξυπνήσετε το πρωί µε τα µαλλιά «αφάνα», βρέξτε τα και προσθέστε λίγο conditioner, το οποίο στη συνέχεια θα ξεβγάλετε. Έτσι θα µπορέσετε να τα… δαµάσετε!

∆ιατηρήστε το µανικιούρ σας Η διατήρηση του χρώµατος των νυχιών για αρκετές ηµέρες µετά το µανικιούρ είναι ένα πρόβληµα που απασχολεί τις περισσότερες γυναίκες. Ιδιαίτερα τον χειµώνα, κατά τον οποίο πλένουµε τα χέρια µας µε ζεστό νερό, το βερνίκι ξεφτίζει πιο εύκολα. ∆είτε, λοιπόν, τι µπορείτε να κάνετε, για να διατηρήσετε το µανικιούρ σας περισσότερες ηµέρες - Αποφύγετε τα σκούρα χρώµατα, γιατί φαίνεται αµέσως και το ελάχιστο ξέφτισµα. Προτιµήστε κρεµ, σοµόν ή απαλό ροζ χρώµα. - Πριν βάψετε τα νύχια σας, πλύνετε καλά τα χέρια σας και σκουπίστε τα, ώστε να εξαφανιστούν κάθε ίχνη από κρέµα και λοσιόν, γιατί τα υπολείµµατα από τα έλαια δεν βοηθούν

να σταθεροποιηθεί το βερνίκι. - Περάστε τα νύχια πρώτα µε βάση, κάντε δύο χέρια από το χρωµατιστό βερνίκι και περάστε τα µετά µε στερεωτικό 2-3 φορές, αφήνοντας λίγο χρόνο να µεσολαβήσει από τη µία στην άλλη, για να στεγνώσει καλά η κάθε στρώση. - ∆ιατηρήστε τα νύχια κοντά και µε τετράγωνες άκρες, ώστε να φθείρονται λιγότερο από τις δουλειές του σπιτιού, και την επόµενη ηµέρα από το µανικιούρ ξαναπεράστε τα µία φορά µε µια πλούσια στρώση στερεωτικού.


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 11

ΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΑΝ Πλήθος κόσµου για «το άνθος των πτωµάτων»

Βρέθηκε το πραγµατικό Angry Bird! Τα Angry Birds, η µόδα της εποχής, είναι πλέον γνωστά σε όλους. ∆εν ξέρουµε από που εµπνεύστηκαν τις φιγούρες οι δηµιουργοί τους αλλά ο Gerard Girling, ένας απλός θαυµαστής του παιχνιδιού, κατάφερε να φωτογραφίσει ένα πραγµατικά θυµωµένο αλλά και εκπληκτικής οµοιότητας πουλί στη φύση. Βρέθηκε το πραγµατικό Angry Bird!

Η µυρωδιά του θυµίζει σάρκα σε αποσύνθεση Στην Βασιλεία της Ελβετίας συρρέουν χιλιάδες επισκέπτες προκειµένου να θαυµάσουν το γιγαντιαίο λουλούδι που µυρίζει απαίσια, το οποίο άνθισε για πρώτη φορά. Το Αmorphophallus Titanum είναι γνωστό ως «το άνθος των πτωµάτων», λόγω της µυρωδιάς που αναδύει, η οποία µοιάζει µε την οσµή σάρκας σε αποσύνθεση. Ο Βοτανικός Κήπος της Βασιλείας αναµένει ότι το 2 µέτρων ύψους φυτό θα

προσελκύσει περίπου 10.000 επισκέπτες. Η «µητέρα» του φυτού άνθισε για τελευταία φορά το 1992 στον Κήπο της Φρανκφούρτης. Η καταγωγή του είναι από τα τροπικά δάση της Σουµάτρας και χρειάζεται υγρό κλίµα για να µεγαλώσει και σπάνια ανθίζει. Η απαίσια µυρωδιά που αναδύει λέγεται ότι είναι µία διασταύρωση καµµένης ζάχαρης και σάρκας σε αποσύνθεση και είναι σχεδιασµένη για να προσελκύει έντοµα για γονιµοποίηση.

Τερµίτες έφαγαν... 137.000 δολάρια!

Είχαν πάρει όλα τα αναγκαία µέτρα για τους κλέφτες, αλλά δεν υπολόγισαν τους… τερµίτες. Σε µία τράπεζα στην Ινδία οι τερµίτες προκάλεσαν καταστροφή 137.000 δολαρίων, αφού έφαγαν τα χαρτονοµίσµατα! Οι υπεύθυνοι πλέον κατηγορούνται για αµέλεια, ενώ ο διευθυντής αντικρίζοντας το θέαµα στο θησαυροφυλάκιο έπαθε σοκ… Πάντως και στο παρελθόν οι τερµίτες είχαν καταστρέψει έπιπλα της τράπεζας αλλά και έγγραφα.

Καλή σας όρεξη... Ιταλικής προέλευσης συνταγή, πολύ νόστιµη και πανεύκολη. Συνολικά χρειάζεται µόλις 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί, όσο δηλαδή και µια παραγγελία από έξω! 4 φιλέτα κοτόπουλου 2 ασπράδια αυγού ελαφρώς χτυπηµένα ½ φλιτζάνι τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις ελαιόλαδο για το τηγάνισµα Για τη σάλτσα: 1 ½ κουτάλι της σούπας κορν φλάουερ ¼ φλιτζάνι του τσαγιού φρέσκο χυµό λεµόνι 1 φλιτζάνι του τσαγιού βιολογικό ζωµό κοτόπουλου αλάτι, φρεσκοτριµµένο πιπέρι ψιλοκοµµένος µα‰ντανός ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ξεκινήστε µε τη σάλτσα. Σε ένα µικρό κατσαρολάκι αναµείξτε το κορν φλάουερ, και το χυµό λεµόνι. Προσθέστε το ζωµό και φέρτε

Συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία… 102 ετών!

Σε ηλικία 102 ετών, µια γυναίκα που εργάζεται ακόµη για την Πολιτεία της Νεµπράσκα αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει από την ενεργό δράση και να συνταξιοδοτηθεί γιατί ήρθε η ώρα να απολαύσει τα γεράµατά της. Η Σάλι Γκόρντον εργάστηκε για τρεις κυβερνήτες και στα 75 της απέρριψε την πρόταση να συνταξιοδοτηθεί. Αντ' αυτού επέλεξε να αρχίσει µια νέα καριέρα ως κλητήρας στην πολιτειακή Βουλή. Τα τελευταία 27 χρόνια µεταφέρει µηνύµατα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και φροντίζει να διατηρείται η τάξη κατά τις ακροάσεις των επιτροπών. Η κατάσταση της υγείας της δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην απόφασή της να αποχωρήσει από την υπηρεσία, είπε η ίδια. «Απλώς αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα», εξήγησε.

Ντυµένη µε ένα βαθυκόκκινο µπλέιζερ και ένα φουλάρι στα γκρίζα µαλλιά της, η Γκόρντον είναι πρώην µοντέλο, γνωστή για την αγάπη της στα περίτεχνα καπέλα και τον έντονο τρόπο ζωής. Η Γκόρντον µεγάλωσε στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο αλλά στην εφηβεία της η οικογένειά της µετακόµισε στο Λίνκολν της Νεµπράσκα. Εκεί είδε µε τα µάτια της τους Ιταλούς τεχνίτες που τοποθετούσαν τα µαρµάρινα πατώµατα του Καπιτώλιου -- το κτίριο όπου εργάζεται µέχρι και σήµερα είναι κατά 23 χρόνια νεώτερό της.Πέρσι η οργάνωση «Η εµπειρία µετράει», µη κερδοσκοπική οργάνωση που βοηθάει ηλικιωµένους να βρίσκουν δουλειά, ανακήρυξε την Γκόρντον «∆ιακεκριµένη Γηραιότερη Εργαζόµενη» των ΗΠΑ.

Φιλέτο κοτόπουλου µε σάλτσα λεµόνι

τη σάλτσα σε βρασµό. Χαµηλώστε τη φωτιά και αφήστε τη σάλτσα να δέσει, ανακατεύοντας συχνά µην κολλήσει. Μέχρι η σάλτσα να γίνει, απλώστε µεµβράνη σε έναν πάγκο. Τοποθετήστε πάνω ένα στήθος κοτόπουλου, µε ένα άλλο κοµµάτι µεµβράνης σκεπάστε το και χτυπήστε το µαλακά µε κάτι βαρύ (ακόµα και µε ένα µπρίκι). Γυρίστε το και από την άλλη πλευρά και επαναλάβατε µέχρι να αποκτήσει πάχος περίπου ενός εκατοστού. Κάντε το ίδιο για όλα τα στήθη. Αλατοπιπερώστε τα. Τινάξτε να αποµακρυνθεί το πλεονάζον αλεύρι.Ζεστάνετε ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και τηγανίστε τα στήθη σε δόσεις, µέχρι να αποκτήσουν ένα ωραίο καφέ χρώµα. Τοποθετήστε τα σε απορροφητικό χαρτί. Σερβίρετε τα στήθη σε πιάτα ρίχνοντας τη σάλτσα από πάνω και πασπαλίστε µε µα‰ντανό.

Ε Π Ι ΜΕ Λ ΕΙ Α : E m . m o


12 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Η θεραπευτική αξία των παραµυθιών

Ετυµολογικά, το παραµύθι σηµαίνει «αυτό που είναι πλησίον ενός µύθου». Ο Φρόιντ έλεγε ότι οι µύθοι είναι όνειρα που αντανακλούν τη λειτουργία του ασυνείδητου. Η µαγεία των παραµυθιών έγκειται στη δύναµή τους να αποτυπώνουν µε τη χρήση πολλαπλών συµβόλων θεµατολογίες όπως: * διαχρονικές υπαρξιακές αγωνίες του ανθρώπου (το δίπολο ζωής και θανάτου), * κοινωνικές αντιφάσεις (αδικία/ δικαίωση), * ηθικές έννοιες (καλό/ κακό), * αγωνίες που σχετίζονται µε το πέρασµα του χρόνου (ωρίµαση,

ευθύνες, αναπόφευκτες απώλειες), * ενδοψυχικές συγκρούσεις * πηγαία άγχη του ανθρώπου (αυτονοµία/ εξάρτηση, φόβοι, αδιέξοδα). Μπορούν να εκφράζουν απλά και αβίαστα την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου ψυχισµού, δίχως να υπόκεινται στον έλεγχο και τον περιορισµό µίας λογικής πραγµατικότητας. Ο συµβολικός αυτός λόγος της αφήγησης των παραµυθιών, λειτουργεί προστατευτικά και θεραπευτικά στο µικρό παιδί, παρέχοντάς του µία σειρά από σηµαντικά οφέλη όπως είναι: - Η εξοικείωση µε πολύπλοκες έννοιες (π.χ. το κακό, η βία) µέσα από µία κατανοητή

ιστορία- έννοιες που δύσκολα ένα παιδί µπορεί αλλιώς να ενσωµατώσει. - Η επεξεργασία ηθικών αξιών, όπως π.χ. ότι η αλήθεια είναι πιο δυνατή από το ψέµα. Οι ιστορίες των παραµυθιών ενισχύουν στο παιδί την κριτική του σκέψη. Το παιδί µπορεί και συνοµιλεί προσωπικά µε την αφήγηση, ερµηνεύει τους συµβολισµούς και χτίζει τα δικά του µηνύµατα και στάσεις ως προς τις έννοιες της αδικίας, της βίας, της εγκατάλειψης ή της µοναξιάς. Το παραµύθι αποτελεί ένα ερέθισµα για να προβάλλει πάνω του το παιδί τα δικά του αναπάντητα ερωτηµατικά ή αγωνίες, στις οποίες ο γονιός απαντά και

www.eortologio.gr

ΜΕΛΙΑ (Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα, Μελης, Μελος, Μελιος, Μελας, Μελια, Μελιτσα) 4 Μαίου ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (Ειρηναίος, Ειρηναία, Ειρηναιος, Ειρηναια) 5 Μαίου ΕΙΡΗΝΗ (1) (Ειρήνη, Ειρήνα, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνγκω, Ρένια, Ειρηνη, Ειρηνα, Ρενα, Ρηνα, Ρηνιω, Ρηνουλα, Ειρηνγκω. Ρενια) 5 Μαίου

ανακουφίζει. Το παιδί µαθαίνει να διαχωρίζει το αληθινό από το φανταστικό, να επεξεργάζεται τη γλώσσα των συµβόλων, να εξερευνά τα µηνύµατα που κρύβονται πίσω από το ορατό ή το αυτονόητο (π.χ. στην «Κοκκινοσκουφίτσα» ο λύκος θεωρητικά συµβολίζει τις επιθετικές/ ζωικές ενορµήσεις του ανθρώπου, το κόκκινο χρώµα τη σεξουαλικότητα, ενώ στην πλοκή εγείρεται η σηµασία της εµπιστοσύνης και οι δυσκολίες που συνδέονται µε την κατάκτησή της). Σύµφωνα µε τον παιδοψυχολόγο Μπρούνο Μπέτελχት, τα παραµύθια βγάζουν το παιδί από δύσκολες συναισθηµατικές καταστάσεις. Εκείνο αρχίζει να επεξεργάζεται τι νιώθει, τι το φοβίζει, αλλά ανακαλύπτει και τρόπους υπέρβασης των συναισθηµάτων του µέσα από την ταύτισή του µε τον ήρωα ή από την κατανόηση της επίλυσης των εµποδίων µέσα στην ιστορία, η οποία συνήθως έχει και αίσιο τέλος, προσφέροντάς του την ασφάλεια και την ελπίδα που τόσο πολύ έχει ανάγκη.

Ποια επαγγέλµατα γυµνάζουν την καρδιά

Καλά νέα για όσους κάνουν χειρωνακτική εργασία: δεν χρειάζεται να πηγαίνουν µε τις ώρες στο γυµναστήριο για να έχουν υγιή καρδιά, αφού η ίδια η δουλειά τους φροντίζει να τη δυναµώνει. Αυτό δείχνει µια νέα µελέτη, στην οποία αναλύθηκαν στοιχεία από σχεδόν 28.000 άντρες και 30.000 γυναίκες, ηλικίας άνω των 25 ετών, τους οποίους παρακολούθησαν οι ερευνητές επί 18,5 χρόνια. Σύµφωνα µε την ανάλυση, που δηµοσιεύεται στην «Επιθεώρηση του Αµερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας» (JACC), οι άντρες που έκαναν έστω και µέτριας έντασης χειρω-

νακτική εργασία είχαν 10% λιγότερες πιθανότητες καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ η αντίστοιχη µείωση του κινδύνου στις γυναίκες ήταν 20%. Για προφανείς λόγους, οι υψηλής εντάσεως χειρωνακτικές εργασίες παρείχαν ακόµα µεγαλύτερο όφελος – µείωναν λ.χ. στους άντρες κατά 17% τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Ως µέτριας έντασης χειρωνακτική εργασία θεωρήθηκαν όλα τα επαγγέλµατα που απαιτούν πολύωρη ορθοστασία ή βάδιση (λ.χ. πωλητές, σερβιτόροι), ενώ ως υψηλής έντασης τα επαγγέλµατα που απαιτούν και ανύψωση βάρους (π.χ. αγροτικές εργασίες, εργάτες σε βιοµηχανίες).

ΕΦΡΑΙΜ (Εφραίµ, Εφραιµ) 5 Μαίου ΕΥΦΡΑΙΜ (Ευφραίµ, Ευφραίµιος, Ευφραίµης, Ευφραιµάκης, Ευφραιµία, Ευφραιµίτσα, Ευφραιµ, Ευφραιµιος, Ευφραιµης, Ευφραιµακης, Ευφραιµια, Ευφραιµιτσα) 5 Μαίου ΙΩΒ (1) (Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη, Ιωβ, Ιωβια, Ιωβη) 6 Μαίου ΣΕΡΑΦΕΙΜ (1) (Σεραφείµ, Σεραφειµία, Σεραφείµα, Σεραφίνα, Σεραφειµή, Σεραφειµούλα, Σεραφειµ, Σεραφειµια, Σεραφειµα, Σεραφινα, Σεραφειµη, Σεραφειµουλα) 6 Μαίου (δεν υπάρχει µια γιορτή πάρα πολύ γνωστή) 7 Μαίου ΘΕΟΛΟΓΟΣ (Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία, Θεολογος, Θεολογης, Θολογος, Θολογης, Θολοης, Θεολογια, Θολογια) 8 Μαίου ΜΗΛΙΟΣ (Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα, Μηλιος, Μηλης, Μηλιω, Μηλια, Μηλιτσα) 8 Μαίου ΜΥΡΟΦΟΡΑ (*) (Μυροφόρα, Μυροφορα) 8 Μαίου ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Χριστοφόρα, Φόρης, Φόρα, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα, Χριστοφίτσα, Χριστοφορος, Χριστοφορης, Χριστοφορα, Φορης, Φορα, Χριστοφης, Χριστοφια, Χριστοφινα, Χριστοφιτσα) 9 Μαίου ΗΣΑΙΑΣ (ΗσαXας, ΗσαXα, ΗσαXτσα, Σίτσα, Ησα‰ας, Ησα‰α, Ησα‰τσα, Σιτσα) 9 Μαίου


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 13

free style www.sansimera.gr

ΑΝ ΕΚ ∆ ΟΤΟ ΤΗΣ ΕΒ ∆ΟΜ Α∆ ΑΣ

Σαν σήµερα...

26 Απριλίου 1821: Οι έλληνες επαναστάτες, υπό τον ∆ήµο Αντωνίου, καταλαµβάνουν την Αθήνα, έπειτα από 366 χρόνια σκλαβιάς. 1831: ∆ηµοσιεύεται ο πρώτος νόµος περί τύπου στην Ελλάδα, που εγείρει θύελλα διαµαρτυριών κατά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. 1877: Ανακαλύπτεται στην Ολυµπία από γερµανούς αρχαιολόγους ο Ερµής του Πραξιτέλη. 1937: Η γερµανική πολεµική αεροπορία βοµβαρδίζει και καταστρέφει τη βασκική πόλη της Γκουέρνικα (Γκερνίκα) στην Ισπανία. Από αυτό το τραγικό γεγονός, ο Πάµπλο Πικάσο εµπνέεται τον πίνακά του «Η καταστροφή της Γκουέρνικα». 1944: Έλληνες αντάρτες και Βρετανοί κοµάντος απαγάγουν στην Κρήτη το διοικητή της φρουράς του νησιού, Γερµανό στρατηγό Κράιπε, και τον µεταφέρουν στη Μέση Ανατολή. 1986: Πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ της Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία), το χειρότερο πυρηνικό ατύχηµα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Γεννησεις 121: Μάρκος Αυρήλιος, στωικός φιλόσοφος και αυτοκράτορας της Ρώµης (161-180). [θαν. 17/3/180] 1798: Ευγένιος Ντελακρουά, γάλλος ροµαντικός ζωγράφος. Το αριστούργηµά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εµπνευσµένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. [θαν. 13/8/1863] 1889: Λούντβιχ Βίτγκενστα‰ν, αυστριακός φιλόσοφος, µε σπουδαίο έργο στους τοµείς της λογικής και της φιλοσοφίας της γλώσσας. («Tractatus logico philosophicus») [θαν. 29/4/1951] Θανατοι 1861: Γιάκοµπ Φίλιπ Φαλµεράυερ, αυστριακός περιηγητής, δηµοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός, περισσότερο γνωστός για τις θεωρίες του σχετικά µε τη φυλετική καταγωγή των Νεοελλήνων. [γεν. 10/12/1790] 1938: Έντµουντ Χούσερλ, γερµανός φιλόσοφος, εισηγητής του ρεύµατος της φαινοµενολογίας. [γεν. 8/4/1859] 1981: Τάκης Σινόπουλος, γιατρός, ποιητής και ζωγράφος. [γεν. 17/3/1917]

Β.Ω

Το σπουργιτάκι Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να κτυπάει στο µπροστινό τζάµι του αυτοκινήτου του. Σταµατά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργιτάκι ξάπλα στην άσφαλτο. -Πω πω πω κρίµα το σκότωσα το καηµένο! Σκύβει κάτω, το µαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε κώµα. Το παίρνει, το πάει σπίτι

του και το βάζει σε ένα κλουβί µέχρι να συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι για δουλειές. Συνέρχεται και το σπουργιτάκι σιγά-σιγά και κοιτάει και τι να δει; Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, µπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα. Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και λέει: -Πω πω πω, τον σκότωσα τον άνθρωπο!!!!!


14 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ôá ðáñÜðïíá... óôï äÞìáñ÷ï... 1. ÄÇÌÏÓ ÁËÉÁÑÔÏÕ ÄÞìáñ÷ïò ÐñïúóôÜìåíïò ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ê.Å.Ð. ÊÁÐÇ

2268 022923 2268 022243 2268 024084 2268 029300 2268 022488

2. ÄÇÌÏÓ ÄÉÓÔÏÌÏÕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΥΚΙΡΑΣ ÄÞìáñ÷ïò Ãñáöåßï Ìçôñþùí Ê.Å.Ð.

2267 022633 2267 022320 2267 029000

3. ÄÇÌÏÓ ÈÇÂÙÍ Ôçëåö. ÊÝíôñï

ÄÞìáñ÷ïò

2262350 600601-602 22620 22621-23551 FAX: 22620 27628 22620 29250 2262350 626-627

4. ÄÇÌÏÓ ËÉÂÁÄÅÉÁÓ Γραφείο ∆ηµάρχου Πρόεδρος ∆.Σ. Αντιδήµαρχος ∆/κων 2 Αντιδήµαρχος Οικ/κων Αντιδήµαρχος Καθ/τας

Αντιδήµαρχος τεχνικών

2261350810

5. ÄÇÌÏÓ ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ ÄÞìáñ÷ïò Ðñüåäñïò Ä.Ó. ÄéåõèõíôÞò Õðçñåóéþí ÁíôáðïêñéôÞò ÏÃÁ Ê.Å.Ð. ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÊÁÐÇ

2261 034153 2261 032657 2261 032240 2261 033688 2261 032315 2261 035006 2261 035035 2261 034911

6. ÄÇÌÏÓ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ôçëåö. ÊÝíôñï ÊÅÐ ÊÁÐÇ

2262 051100 2262 059800 2262 059938

...& óôï ÄéÜâçìá

Èåóóáëïíßêçò 7 (ðÜñïäïò) ËéâáäåéÜ 32100 Ôçë. Fax: 22610.27123 Êéí: 6978.324.327 e-mail: diavima@otenet.gr

2261350801 –805 2261350811 2261350806 2261350807 2261350808 2261350800

¢ìåóçÄñÜóç ...........................................100 ÔïõñéóôéêÞ Áóôõíïìßá.............................171 Ô. ÁóöÜë ËéâáäåéÜò................2261028220 Ô. ÁóöÜë ÈÞâáò.......................2262027681 Ó÷çìáôáñßïõ.............................2262058300 Äéïäßùí Ó÷çìáô........................2262058888 ÐõñïóâåóôéêÞ..........................................199 Ê. ¢ìåóçò ÂïÞèåéáò...............................166 ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ: ÐÅÑÉÖ. ÄÉÏÉÊ.ÂÏÉÙÔÉÁÓ, ÊÜäìïõ 11: Ôçë. Ê. 2261 020782 Ä/íôÞò 2261 023644 Åðßôñïðïò Åëåãêôéêïý Óõíåä. 2261 028070 Õðçñåóßá Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021860 ÃÑÁÖÅÉÏ ÖÕÓ. ÁÃÙÃÇÓ, Èåó/íßêçò 10: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021911 ÄÇÌ. ÏÉÊ. ÕÐÇÑ. (ÄÏÕ), ÓïöïêëÝïõò 17: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 028505 ÔìÞìá ÁõôïêéíÞôùí 2261 022848 » Äéêáóôéêü 2261 022253 » Åéóïä. - Ðñïóùðéêü 2261 022092 » ÅëÝã÷ïõ 2261 029539 » Åóüäùí 2261 024542 » Åîüäùí 2261 028412 » Êåöáëáßïõ - Ö.Ð.Á. 2261 024009 » Ê.Â.Ó. 2261 027493 » Ìçôñþïõ 2261 025794 » 2261 025513 taxis2261 026646 Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí & Äáíåßùí - ÏÔÁ 2261 025684 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ, ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 028951 Äáóáñ÷åßï, ÊÜäìïõ 11: ÄáóÜñ÷çò 2261 028306 » ÈÞñáò 2261 025001 Áíáããåë. Äáó. Ðõñêáãéþí 2261 191 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ EÊÐÁÉÄ, Êáñáãéáííïðïýëïõ 74: Ôçëåö. ÊÝíôñï 2261 026845, 2261 080386 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇÓ & ΣÕÍÔÏÍ ÓïöïêëÝïõò 4: Ôçë. 2261 023923 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÙÔÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ, Κáñáãéáííïðïýëïõ 74: ÄéåõèõíôÞò 2261 080775 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÏÐ. ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ & ÄÉÏÉÊ., ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 027376 Ôì. Ôïð. Áõôïäéïßêçóçò & Í.Ð.Ä.Ä.: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 023212 ÄÉÊÁÓÔÇÑÉÁ, Óðõñïðïýëïõ 26: ÐÑÙÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðñüåäñïò 2261 029437 ÁíáêñéôÞò 2261 028627 Ðïéíéêü ÔìÞìá 2261 022679 Ãñáöåßï Åéóáããåëßáò 2261 023026

Íïóïê. ËéâáäåéÜò.......................2261020051 Íïóïê. ÈÞâáò............................2262024444 Åöçìåñåýïíôåò Ãéáôñïß ..........................105 Åöçìåñåýïíôá Öáñìáê ..........................107 ÊÝíô Äçëçô/óåùí........................2107793777 Áåñïäñüìéï (åó).......................2109369111 Áåñïäñüìéï (åî.)....................2109694466-7 ÏëõìðéáêÞ (êñ.èÝó.).................2109666666

Ëéìåíáñ÷åßï................................2104511311 Ëéìåí. ÑáöÞíáò..........................2294022300 Ëéìåí. Ëáõñßïõ............................2292025249 Ëéì. Áã. Êùí/íïõ.........................2235031759 Ëéìáíáñ÷. Áíôßêõñáò.................2267041205 ÏÓÅ ËéâáäåéÜ.............................2261028046 ÏÓÅ ÈÞâá...................................2262027531 ÊÔÅË ËéâáäåéÜò.........................2261028336

Ðïëéôéêïý ÔìÞìáôïò 2261 022986 ÔìÞìá ÂïõëåõìÜôùí 2261 028674 ÃñáììáôÝáò 2261 029438 Ãñáöåßï Åðéìåëçôïý Äéêáóôçñßùí 2261 029005 » Åðéìåëçôïý Áíçëßêùí 2261 028989 ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÐÑÙÔÏÄ., Óðõñïðïýëïõ 26: Ðñüåäñïò 2261 081816 ÃñáììáôÝáò 2261 081817 Ãñáììáôåßá 2261 029477 ÅÉÓÁÃÃÅËÉÁ ÐÑÙÔÏÄÉÊÙÍ: ÅéóáããåëÝáò 2261 028425 ÁíôåéóáããåëÝáò 2261 029997 ÃñáììáôÝáò 2261 029461 ÅÉÑÇÍÏÄÉÊÅÉÏ: Åéñçíïäßêçò 2261 022967 Ãñáììáôåßá 2261 029949 ÄÁÕËÅÉÁÓ: » 2261 052140 ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ: » 2261 033088 ÐÔÁÉÓÌÁÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðôáéóìáôïäßêçò 2261 028440 Ãñáììáôåßá 2261 024008 ÄÉÊÁÓÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ 2261 020138 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ, ÖéëïëÜïõ: Ôçëåö. ÊÝíôñï2261 028555 ÄéïéêçôÞò 2261 028300 ¢ìåóç ÅðÝìâáóç2261 199 ÓÔÑÁÔÏÓ: Σôñáôïëïãéêü Ãñáöåßï 142, Ðåó. Ìá÷çôþí 44: ÄéåõèõíôÞò 22613-50900 & 22613-50901 ÔÌÇÌÁ ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ, ÖéëïëÜïõ 2: ÐñïúóôÜìåíïò 22613 52500 ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ, Á÷éëëÝùò 20: ÐñïúóôÜìåíïò 2261080303 ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: ÁÓÔÕÍ. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÂÏÉÙÔÉÁÓ, Ößëùíïò: ÄéåõèõíôÞò 2261028340 61088880 ÕðáóðéóôÞò 2261 088882 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088872 » Áóôõíüì. ÁóöÜëåéáò 2261 088886 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 027636 » Åãêëçìáôïë. Åñåõíþí 2261 088863 ÁÓÔÕÍ. ÔÌÇÌÁ: ÄéïéêçôÞò 2261 028900 - 088830 Áî. Õðçñåóßáò 2261 088835 Ãñáöåßï Áãïñáíïìßáò 2261 088833 ÔÌÇÌÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028220 - 088850 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088853 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 088852 » Äßùîçò Íáñêùôéêþí 2261 088858

» ÔáõôïôÞôùí 2261 088857 ÔÌÇÌÁ ÔÑÏ×ÁÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028328 - 088840 ÕÐ ÅÑÃÁÓÉÁÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ: ÓÙÌÁ ÅÐÉÈ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ó.ÅÐ.Å), Óðõñßäùíïò 7: ÔìÞìá Ôå÷. & Õã. Åðéèåþñçóçò 2261 080751 ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò 2261 026268 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ: Õðçñåóßá Ðïëéô Ðñïóôáóßáò, ÓïöïêëÝïõò 2 2261 089050 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ: ÔÏÐÉÊÏ (ÔÅÊ), ÃåùñãáíôÜ & ÐñùôÝùò: Åðüðôçò 2261 080106 ÅëåãêôÝò 2261 080105 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ: Åöïñßá Áñ÷áéïôÞôùí Ïñ÷ïìåíïý 2261 032474 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Φίλωνος 35-39: Ãñ. 2261 3- 50300 έως 302 Αντιπεριφερειάρχης Γραµµατεια .- 22613-50315 Γραµµατεια 22613 - 50316 22613- 50308 έως 311 Γραµµατεια 22613-50305,306 fax:22613- 50304 ∆ιευθυηνση ∆ιοικησης ∆ιευθυντης 22613-50260,262, 263 Τµηµα ∆ιοικησης 22631-50272, 273 Τµ. Προσωπικου 22613-50268 έως 270 Τµηµα εκλογων 22613-50274-275 Τµηµα ιθαγενειας διαβατηριων και ταυτοτητων 221613-50271 Τµηµα Απασχολησης 22613-50261 Τµηµα Γραµµατειασ & πρωτοκολλου 22613-50264, 266 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ∆ιευθυντης 22613-50282 Τµηµα οικονοµικ. &λογιστηριου 22613- 50283, 286, 289, 290 Τµηµα προŸπ. απολογισµου & στατ. δεδοµενων 22613-50284, 285 Τµηµα προσοδων & περ. 22613-50280 Τµηµα δηµοσιων επενδ. 22613-50288 Τµ. µισθοδοσιασ 22613-50292, 293, 295 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ∆ιευθυντης 22613-50320, 321 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ιευθυντης 22613-50133

»

ÏÔÅ ............................................................131 ÄÅÇ.............................................................125 ¸êäïóç âåâáéþóåùí........................... .1502 Ðñïóôáóßá ÊáôáíáëùôÞ.......................1720 ÓõíÞãïñïò Ðïëßôç ...................2107289600 Í.Á.Â............................................2261086300 ÔÅÄÊ...........................................2261028755 Ã.Ã. ÐåñéöÝñåéáò........................2231032422 Τµηµα προληψης & προαγωγης υγειας 22613-50131 Τµηµα περιβαλλοντικης υγιεινης & υγειονοµικου ελεγχου 22613-50132, 137, 138, 140 Τµηµα υπηρεσιων και επαγγ. υγειας 22613-50134-136 Τµηµα γραµµατειας 22613-50139, 142 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ιευθυντρια 22613-50143 Τµηµα προστασιας οικογενειας, παιδιου & ηλικιωµ. 22613-50144-146 Τµηµα κοινωνικης εργασιας & αρωγης 22613- 50149, 150 Τµηµα παροχης υπηρεσιων, ελεγχου & εποπτειας 22613-50148 Τµηµα γραµµατειας 22613-50145 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Τµηµα Τµηµα εξυπηρετησης Πολιτων 22613- 50102 έως 107 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ιευθυντρια 22613-50223 fax: 22613-50239 Τµηµα πολιτικης προστασιας 22613-50199 22610-89050,89051 Ðëçñïö. ôïõ Ðïëßôç 2261 086313 (ÊÅÐ) 2261 088313 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ, Φίλωνος 35-39: ∆ιευθυντης 22613-50330, 336 ÔìÞìá Âéïôå÷íßáò - Âéïìç÷áíßáò & Ïñõêôïý Ðëïýôïõ 2261 086140 » Åìðïñ & Ìéêñïì. Åðé÷. 2261 086153 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ & ËÁÚÊÇÓ ÓÔÅÃÇÓ ÉÓÏÔÇÔÁÓ ÄÕÏ ÖÕËËÙÍ & ÁÐÏÄÇÌÙÍ ÄéåõèõíôÞò 2261 029756 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÃÅÙÑÃÉÁÓ,Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 2261 086201 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ, Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 22613-50260,262, 263 Äéáâáôçñßùí 226113-50271 Äéïßêçóçò 2261 13-50272, 273 Åêëïãþí 2261 13-50274- 275 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÔÇÍÉÁÔÑÉÊÇÓ, ÄéåõèõíôÞò 2261 028784 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ & ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ: Ôì. Ðïëéôéóôéêþí Õðïè. 2261 086336 (ÍÅËÅ, ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021736 ÊáñõÜ 2261 035121 ÔÌÇÌÁ ÐÓÅÁ, Φίλωνος 35-39 Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 15

free style Παγκόσµια Ηµέρα Χορού Η Παγκόσµια Ηµέρα Χορού καθιερώθηκε το 1982 από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Χορού της UNESCO. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου, ηµεροµηνία γέννησης το 1727 του Ζαν-Ζορζ Νοβέρ, δηµιουργού του σύγχρονου µπαλέτου. Κάθε χρόνο το µήνυµα της Ηµέρας αναλαµβάνει να συγγράψει µία γνωστή προσωπικότητα του χώρου. Ο σκοπός της Παγκόσµιας Ηµέρας Χορού είναι να ενώσει όλους τους ασχολούµενους µε την τέχνη της Τερψιχόρης, πέρα από πολιτικούς, πολιτισµικούς και ηθικούς φραγµούς.Ο χορός, κεντρικό στοιχείο κάθε κουλτούρας, αποτελεί το ιδανικό µέσο για να πλησιάσουν άτοµα από διαφορετικές χώρες. Τα φεστιβάλ προωθούν µε τον πλέον ζωντανό τρόπο την αµφίπλευρη γνώση και το σεβασµό της διαφορετικότητας - εκατοντάδες εκατοµµύρια είναι οι θεατές των φεστιβάλ χορού κάθε χρόνο. Οι δάσκαλοι που πηγαίνουν σε ξένες χώρες για να δώσουν µαθήµατα χτίζουν έµπρακτα γέφυρες κατανόησης µε τα σώµατα των χορευτών - κάθε χρόνο δε-

κάδες χιλιάδες δάσκαλοι χορού περνούν τα σύνορα της χ ώρας τους. Τα συνέδρια, είτε ανοιχτά είτε για τα µέλη µιας οργάνωσης, παρέχουν την ευκαιρία σε επαγγελµατίες να δείξουν τη δουλειά τους σε ένα κοινό αποτελούµενο από συναδέλφους τους - πολλές δεκάδες είναι τα διεθνή συνέδρια ερευνητών, ιστορικών και κριτικών χορού που γίνονται κάθε χρόνο.Πέρα από τα φεστιβάλ, τα µαθήµατα και τα συνέδρια, το να δει κανείς στην τηλεόραση ένα χορό από ξένη χώρα δίνει την πιο έντονη, γοητευτική και πειστική εικόνα µιας άλλης εθνοτικής οµάδας.Τόσο για τη ζωηρόχρωµη απεικόνιση της πολιτιστικής ποικιλίας, όσο και για την ενσώµατη προσέγγιση των πολιτισµών, δεν υπάρχει καλύτερο µέσον από το χορό

Εργατική Πρωτοµαγιά ∆ιεθνής Ηµέρα Εργατών Ετήσια γιορτή, µε παγκόσµιο χαρακτήρα των ανθρώπων της µισθωτής εργασίας. Με συγκεντρώσεις και πορείες, η εργατική τάξη βρίσκει την ευκαιρία να προβάλει τα κοινωνικά και οικονοµικά της επιτεύγµατα και να καθορίσει το διεκδικητικό της πλαίσιο για το µέλλον. Η Πρωτοµαγιά είναι απεργία και όχι αργία, όπως συµβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες του κόσµου. Η Πρωτοµαγιά, ως εργατική γιορτή, καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου 1889, κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου της ∆εύτερης ∆ιεθνούς (Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς) στο Παρίσι, σε ανάµνηση του ξεσηκωµού των εργατών του Σικάγου την 1η ΜαXου 1886, που διεκδικούσαν το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κατέληξε σε αιµατοχυσία λίγες µέρες αργότερα, µε την επέµβαση της αστυνοµίας και των µπράβων της εργο-

δοσίας. Στη χώρα µας, ο πρώτος εορτασµός της Εργατικής Πρωτοµαγιάς έγινε το 1893, στην Αθήνα, µε πρωτοβουλία του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύρου Καλλέργη. Η 1η ΜαXου ήταν Σάββατο και εργάσιµη. Έτσι, επελέγη η Κυριακή 2 ΜαXου, για να έχει η γιορτή µαζικό χαρακτήρα. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Σοσιαλιστής», που εξέδιδε ο Καλλέργης, στις 5 το απόγευµα της Κυριακής συγκεντρώθηκαν στο Στάδιο πάνω από 2.000 σοσιαλιστές και εργαζόµενοι. Η «Εφηµερίς» τους υπολόγισε µόνο σε

200 και σηµείωνε σε άρθρο της: «Οι πλείστοι εξ αυτών ήσαν εργάται, ευπρεπώς κατά το πλείστον ενδεδυµένοι, µε ερυθράς κονκάρδας επί της κοµβιοδόχης, και πολύ ήσυχοι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι πρώτοι σοσιαλισταί εν Ελλάδι, και συνήλθον χθες εις το πρώτον αυτών εν Αθήναις συλλαλητήριον». Οι συγκεντρωµένοι ενέκριναν ψήφισµα το οποίο είχε ως εξής: «Συνελθόντες σήµερον την 2 ΜαXου, ηµέραν Κυριακήν και ώραν 5 µ.µ. εν τω Αρχαίω Σταδίω, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι µέλη του Κεντρικού Σοσια-

λιστικού Συλλόγου» και υπό µισθόν πάσχοντες εψηφίσαµεν: Α) Την Κυριακήν να κλείωσι τα καταστήµατα, καθ' όλην την ηµέραν, και οι πολίται ν' αναπαύωνται. Β) Οι εργάται να εργάζωνται 8 ώρας την ηµέραν. Γ) Ν' απονέµηται σύνταξις εις τους εκ της εργασίας παθόντας και καταστάντας ανικάνους προς διατήρησιν εαυτών και της οικογενείας των. ∆) Το συµβούλιον του «Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου» να επιδώση το ψήφισµα εις την Βουλήν.»


16 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

A NT 1 3 0 / 0 4 - 2 1 :0 0

ROAD TRIP

Η ταινία ... της εβδοµάδας

Ο Τζος και η Τίφανι είναι ερωτευµένοι από παιδιά. Η αγάπη τους έχει καταφέρει να αντέξει στο χρόνο, παρόλο που τώρα φοιτούν σε δια-

φορετικά κολέγια εκείνος στη Νέα Υόρκη κι εκείνη στο Όστιν του Τέξας. Μια µέρα, ωστόσο, µπαίνει στη ζωή του Τζος και για ένα βράδυ και

στο κρεβάτι του - η σέξι ξανθιά Μπεθ. Η σύντοµη ερωτική τους περιπέτεια απαθανατίζεται σε µια βιντεοταινία, αλλά από ένα τραγικό λάθος το αποδεικτικό αυτό στοιχείο της απιστίας του Τζος φεύγει ταχυδροµικώς για το κολέγιο της Τίφανι! Έντροµος ο ήρωάς µας παίρνει τους φίλους του και φεύγουν άρον-άρον για το Όστιν.

M E GA 27/ 4 23:00

Εύθυµη περιπέτεια, αµερικανικής παραγωγής 2000 ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπρέκιν Μέγιερ, Τοµ Γκριν, Σον Γουίλιαµ Σκοτ, Έιµι Σµαρτ, Ρέιτσελ Μπλάνσαρντ, Φρεντ Γουόρντ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Τοντ Φίλιπς

MEN IN BLACK 2 Καλά καταλάβατε... οι γνωστοί πράκτορες Κ και J επιστρέφουν για να προστατεύσουν τη Γη από τα αποβράσµατα του σύµπαντος! Αυτή τη φορά όµως, η εξωγήινη απειλή εµφανίζεται... undercover, µεταµφιε-

σµένη σε σέξι µοντέλο γυναικείων εσωρούχων! Κι επιπλέον, ο πράκτορας Κ - ο µόνος άνθρωπος µε εµπειρία στη διάσωση του γαλαξία - υποφέρει από απόλυτο κενό µνήµνης και προτιµάει τα κουλουράκια

της γυναίκας του από τα τερατόµορφα εξωγήινα αποβράσµατα... Η σκηνοθεσία φέρει και πάλι την υπογραφή του Μπάρι Σόνενφελντ, όπως και των Ειδικών Εφέ από τον Οσκαρικό Ρικ Μπέικερ.

Κωµική περιπέτεια Σκηνοθεσία: Μπάρι Σόνενφελντ Παίζουν: Γουίλ Σµιθ, Τόµι Λι Τζόουνς, Ριπ Τορν, Πάτρικ Γουόρµπαρτον, Λάρα Φλιν Μπόιλ, Τζόνι Νόξβιλ

BATMAN BEGINS Η επιστροφή του στην Γκόθαµ Σίτι, δεν είναι ευχάριστη. Ο νεαρος εκατοµµυριούχος, κληρονόµος της τεράστιας περιουσίας του πατέρα του, παρατηρεί µε οργή και απογοήτευσητην παρακµή της αγαπηµένης του γενέτειρας, καθώς τώρα αποτελεί άνδρο του οργανωµένου εγκλήµατος. Ανακαλύπτοντας µια σπηλιά στα θεµέλια της έπαυλής του και κατασκευάζοντας µια

πρωτότυπη, θωρακισµένη στολή, ο Μπρους Γουέιν υιοθετεί µια δεύτερη περσόνα, σκοτεινή και αµείλικτη στην πάταξη του εγκλήµατος, που θα σπείρει τον φόβο και τον τρόµο στους κάθε λογής εγκληµατίες. Τώρα πια, κάθε νύχτα, ο Μπρους Γουέιν µεταµορφώνεται στον Μπάτµαν, τον Άνθρωπο – Νυχτερίδα, που µε την αµέριστη βοήθεια του πιστού

του µπάτλερ Άλφρεντ και εξοπλισµένος µε hi-tech γκάτζετς, οργώνει τους δρόµους της Γκόθαµ Σίτι µαταιώνοντας τα σχέδια των εγκληµατιών που λυµαίνονται την πόλη. «Το Σκιάχτρο», αλλά και ένας ακόµη αντίπαλος, από το παρελθόν του Μπρους Γουέιν, που περιµένει να δράσει αποτελεσµατικά και θανατηφόρα την κατάλληλη στιγµή...

S TAR 28/4 2 1 .0 0

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κρίστοφερ Νόλαν ΠΑΙΖΟΥΝ: Κρίστιαν Μπέιλ, Μάικλ Κέιν, Μόργκαν Φρίµαν, Γκάρι Όλντµαν, Λίαµ Νίσον, Κίλιαν Μέρφι, Κέιτι Χολµς


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 17

ενηµέρωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆υσχέρειες από βροχές και υγρασία στη σπορά

Συνεταιριστική µονάδα βιοµάζας στον Έβρο

Έ

να συνεταιριστικό σχήµα λα]κής βάσης µε τη συµµετοχή αγροτών και/ή αστών που θα επενδύει στις «πράσινες» πηγές ενέργειας και δη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας από βιοµάζα.

Κ

άποιες ηµέρες αργότερα µεταθέτουν την σπορά κυρίως καλαµποκιού και βάµβακος αρκετοί αγρότες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών. Σε αρκετές περιοχές οι παραγωγοί προσπάθησαν να µπουν στο χωράφι για να σπείρουν κατά τη διάρκεια της Μ. Εβδοµάδας, ωστόσο το βρεγµένο έδαφος και σε πολλές περιπτώ-

σεις τα λιµνάζοντα νερά, τους εµπόδισαν. Πολλοί απ’ αυτούς προσπάθησαν ν’ αντιµετωπίσουν το… νερό κάνοντας πρόχειρα αυλάκια, ωστόσο οι περισσότεροι αναµένουν βελτίωση του καιρού τις επόµενες ηµέρες, για να προχωρήσουν στη σπορά. Τη δεδοµένη περίοδο αρκετοί σπέρνουν καλαµπόκι και σε περιορισµένη έκταση βαµβάκι, η σπορά του οποίου αναµένεται ν’ αρχίσει µαζικά το Μάιο.

Αυτό, µέσα σε λίγες γραµµές, είναι το φιλόδοξο πρότζεκτ που έχει στα σκαριά η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία που ιδρύθηκε πρόσφατα στο νοµό Έβρου και το οποίο περιέγραψε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην Αλεξανδρούπολη, το µέλος της οργανωτικής επιτροπής της εταιρείας, Χρήστος Χατζόπουλος. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζόπουλος, στόχος της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρείας είναι να δηµιουργηθεί το επενδυτικό κεφάλαιο από αγρότες η αστούς, προκειµένου να υλοποιηθεί η επένδυση

στην περιοχή του Προβατώνα του ∆ήµου Σουφλίου. «Θέλουµε να παράγουµε ηλιακή ενέργεια και θερµότητα, αυτές οι µονάδες λέγονται µονάδες συµπαραγωγής και σύµφωνα µε τον νόµο 38/51 που ψηφίστηκε πέρυσι τον Ιούνιο δίνει τη δυνατότητα να έχουν υψηλή κερδοφορία», πρόσθεσε ο ίδιος τονίζοντας ότι «τα πλεονεκτήµατα είναι πάρα πολλά και δεν

µπορούµε να µείνουµε µε σηκωµένα τα χέρια σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που περνάµε». Ο κ Χατζόπουλος κάλεσε τους πολίτες να συµµετέχουν σε αυτό το επενδυτικό σχήµα, ενώ απεύθυνε έκκληση στην Τοπική και στην περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το Τεχνικό και Οικονοµικό Επιµελητήριο και άλλους φορείς να στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία.

Ξεκινά το νέο Τροποποιήθηκε η απόφαση για σύστηµα καταβολής τα µικρά σχέδια βελτίωσης των συντάξεων από τον αιγοπροβατοτρόφων ΟΓΑ ε απόφαση του υπουρ-

Μ

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Κώστα Σκανδαλίδη τροποποιήθηκε η προηγούµενη υπουργική απόφαση που αφορά στο καθεστώς ενίσχυσης για την «Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις µε στόχο την βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων».

Α

πό τις 2 Μα/ου ξεκινά η καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ αποκλειστικά και µόνο µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού ή λογαριασµού ΕΛΤΑ των δικαιούχων.

κοίνωση του Οργανισµού, η σύνταξη του ΜαXου θα καταβληθεί σε 812.048 συνταξιούχους του ΟΓΑ µέσω του νέου συστήµατος πληρωµής ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 345,344 εκατ. ευρώ περίπου.

∆ηλαδή των µικρών σχεδίων βελτίωσης στην αιγοπροβατοτροφία, των οποίων η ενεργοποίηση είχε δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 1063/Β/2010, µε άλλη τροποποίηση της εν λόγω απόφασης από την προηγούµενη υπουργό Κ. Μπατζελή, σε θέµατα αξιολόγησης και τροποποίησης των προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και στους πίνακες των επιλέξιµων αµελκτικών µηχα-

νών. Αναλυτικότερα, πρόκειται µε αριθµό 2120 απόφαση του υπουργού, που υπεγράφη στις 23 Μαρτίου 2011 και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 669/Β/26-4-2011, η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθµ 7931/10−6−2009 απόφαση (ΦΕΚ 1250/Β΄/2009)


18 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Σε ισχύ το Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προgόντων

ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο νόµος 3955 ο οποίος αφορά το «Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών ΠροVόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις» τιθέµενο έτσι σε ισχύ. Για την εφαρµογή του ως αγροτικά εφόδια και εισροές θεωρούνται τα παραγόµενα στην Ελληνική Επικράτεια προ‰όντα της πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής, καθώς και τα προ‰όντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας και µεταποίησης, ή τα εισαγόµενα. Στο εν λόγω µητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούν-

Αυξηµένες εξαγωγές κρασιών το 2010 σε σχέση µε το 2009

Σ

ύµφωνα µε την ανάλυση των εξαγωγικών στατιστικών δεδοµένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ), οι ελληνικές εξαγωγές κρασιών το 2010 αυξήθηκαν κατά 4,5% σε σχέση µε το 2009. Η Γερµανία παραµένει, για το 2010, πρώτη χώρα προορισµού των ελληνικών εξαγωγών και αντιπροσωπεύει το 46% στο σύνολο των εξαγωγών του κλάδου. Ακολουθούν, οι ΗΠΑ και η Γαλλία µε µερίδιο 11,5% και 9,4% αντίστοιχα στο σύνολο.

ται στην Επικράτεια ως έµποροι αγροτικών προ‰όντων, εφοδίων και εισροών, ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για τους συναλλασσόµενους που δεν εγγράφονται. Αναλυτικότερα ο νόµος 3955 υπεγράφη από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τους αρµόδιους υπουργούς στις 18 Απριλίου και δηµοσιεύθηκε

στο ΦΕΚ 89/Α/20-4-2011 και µεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής: Στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ιδρύεται και λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων και πληροφοριών µε τον τίτλο «Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προ-

‰όντων, Εφοδίων και Εισροών», εφεξής καλούµενο «Μητρώο». Στο Μητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έµποροι αγροτικών προ‰όντων, εφοδίων και εισροών, εφόσον λάβουν Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.) στον Τοµέα Α (ΓΕΩΡΓΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ) και στις κατηγορίες 01 (Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες) και 02 (∆ασοκοµία και υλοτοµία). Η µη εγγραφή στο Μητρώο επιφέρει αυτοδίκαια, για τους κατά περίπτωση συναλλασσόµενους, τις συνέπειες της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόµου αυτού. Οι επαγγελµατίες αγρότες, οι οποίοι έχουν εγ-

γραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) δεν υποχρεούνται να εγγραφούν και στο Μητρώο του παρόντος νόµου, ενώ οι διενεργούµενες από αυτούς εµπορικές πράξεις δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αφορούν αποκλειστικά σε προ‰όντα δικής τους παραγωγής. Με την εγγραφή του στο Μητρώο ο ενδιαφερόµενος έµπορος αποκτά Ειδικό Αριθµό Εγγραφής (Ε.Α.Ε.), ο οποίος είναι µοναδικός για κάθε εγγεγραµµένο και πρέπει να αναγράφεται σε κάθε συναφή µε τους σκοπούς του νόµου αυτού συναλλαγή του µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ο Ε.Α.Ε. αναφέρεται υπο-

χρεωτικά σε κάθε εµπορική πράξη, συναφή µε αγροτικά προ‰όντα, εφόδια και εισροές. Για την εγγραφή στο Μητρώο εκδίδεται, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου εµπόρου, σχετικό πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης, το οποίο έχει ετήσια διάρκεια. Η εµπορία των αγροτικών προ‰όντων και αγροτικών εφοδίων και εισροών διενεργείται µόνο ως προς το είδος της δραστηριότητας και τα αγροτικά προ‰όντα και εφόδια και εισροές για τα οποία ο έµπορος έχει καταχωριστεί στο Μητρώο. Η καταχώριση στο Μητρώο δεν υποκαθιστά την υποχρέωση εγγραφής στο αρµόδιο Επιµελητήριο, εφόσον επιβάλλεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις.

Συνεταιριστικό τυρί σε άπορους Μειώθηκαν οι εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου

Π

άνω από τετρακόσιους τόνους γραβιέρας θα διαθέσει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Ρεθύµνου σε απόρους όλης της χώρας. Χρόνια τώρα, η ΕΑΣ Ρεθύµνου συµµετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση όλων σε κοινωνικά θέµατα, στηρίζοντας ιδρύµατα και φορείς που προσφέρουν κοινωφελές έργο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ρεθύµνου Νίκος Μπιρλιράκης, η διανοµή θα ξεκινήσει το Σεπτέµβριο του 2011 και πρέπει να έχει ολοκληρω-

Μ

θεί έως το τέλος του χρόνου. «Οι γραβιέρες θα τεµαχιστούν σε τεµάχια του ενός κιλού, θα συσκευασθούν και θα παραδοθούν σύµφωνα µε τους πίνακες απόρων, αλλά και άλλων δικαιούχων (π.χ. πολύτεκνοι) στους ανά νοµούς υπεύθυνους φορείς διανοµής, όπως Μητροπόλεις, σύλλογοι ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Ιδρύµατα Απόρων κά.»

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ΣTEPEAΣ EΛΛA∆AΣ ΓENIKH ∆IEYΘYNΣH ΠEPIΦEPEIAΣ ∆IEYΘYNΣH ∆AΣΩN BOIΩTIAΣ ∆AΣAPXEIO ΘHBΩN ΠEPIΛHΨH ANAKOINΩΣHΣ

σηµείωσε. Η ΕΑΣ Ρεθύµνου µειοδότησε στον διεθνή διαγωνισµό για την ανάδειξη του φορέα εκτέλεσης του έργου «∆ωρεάν ∆ιανοµή Τυριού Γραβιέρα Κρήτης» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων).

είωση κατά 10% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου το 2010 σε σχέση µε το 2009, σύµφωνα µε την ανάλυση των εξαγωγικών στατιστικών δεδοµένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ). Η Ιταλία παραµένει, για το 2010, πρώτη χώρα προορισµού των ελληνικών εξαγωγών και αντιπροσωπεύει το 58% στο σύνολο των εξαγωγών του κλάδου. Ακολουθούν, η Γερµανία και οι

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA AΠOKENTPΩMENH ∆IOIKHΣH ΘEΣΣAΛIAΣ ΣT. EΛΛA∆AΣ ΓENIKH ∆/NΣH ∆AΣΩN & AΓPOTIKΩN YΠOΘEΣEΩN ∆AΣAPXEIO ΛIBA∆EIAΣ

ΗΠΑ µε µερίδιο 8,8% και 6% και αύξηση των εξαγωγών κατά 23,2% και 7,3% αντίστοιχα στο σύνολο. Λιβαδειά 7/04/2011 Aριθ. Πρωτ.: 1355

ANAKOINΩΣH

Aνακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. 2265/16-7-2009 πράξη χαρακτηρισµού, χαρακτηρίζεται: Ως µη δασικού χαρακτήρα ανήκουσα στην παρ. 6(α) του άρθρου 3 του N. 998/79 έκταση εµβαδού (19.454,87 τ.µ.) που βρίσκεται στη θέση «ZX 11-Kωπαžδικό πεδίο» περ. ∆.∆. Kάστρου ∆ήµου Aκραιφνίας N. Bοιωτίας, χαρακτηρισµό τον οποίο έχει ζητήσει µε την από 3-6-2009 αίτησή του ο Γεώργιος Zυγογιάννης του Aλεξάνδρου, κάτοικος Kάστρου Bοιωτίας. Kατά της παρούσας πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις παντός έχοντος έννοµο συµφέρον Φυσικού ή νοµικού προσώπου, ενώπιον της Eπιτροπής του άρθρου 10 παρ. 3 του N. 998/79 εντός δύο µηνών από την δηµοσίευσή της.

Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 998/1979 εκδόθηκε κατόπιν αιτήµατος της Iωάννας Pάπτη κατ. Aράχωβας η υπ. αριθ. 1219/30-32011 πράξη χαρακτηρισµού της Yπηρεσίας µας για έκταση εµβαδού E= 8.071,51τ.µ. µε στοιχεία περιµέτρου A-B-Γ-...M-N-Ξ-A στη θέση Πρότουλη περιοχής Aράχωβας ∆ήµου ∆ιστόµου-Aντίκυρας & Aράχωβας. Mε την πράξη αυτή, η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασικού χαρακτήρα έκταση (διάκενο ελατοδάσους) ανήκουσα στην παρ. 3 του αρθ. 3 του N. 998/1979, όπως αυτό τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 1 του N. 3208/2003 & N. 3818/2010. Kατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της A/βαθµού E.E.∆.A. N. Bοιωτίας, που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών N. Bοιωτίας Kάδµου 11. Πληροφορίες στο τηλ. 22610-80959 σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

O ∆AΣAPXHΣ ΘHBAΣ ΣABBAΣ KATΣIANHΣ ∆AΣOΛOΓOΣ

H ∆ασάρχης N. KOYKIAΣA ∆ασολόγος


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες δεν πτόησαν τον ΑΚΟΛ

Π

αρά τις άσχηµες καιρικές συνθήκες, το Σάββατο 16 Απριλίου 2011, ο ΑΚΟΛ πραγµατοποίησε για ενδέκατη χρονιά, την καθιερωµένη κολυµβητική ηµερίδα, µε την επωνυµία «ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ 2011», προς τιµή του Τάκη Γεροντόπουλου, ο οποίος πρόσφερε επί σειρά ετών, πάρα πολλά, για την ανάπτυξη ενός υγιούς ερασιτεχνικού αθλητισµού και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του υγρού στίβου. Στους αγώνες αυτούς εκτός από την οµάδα του ΑΚΟΛ όπως αναφέρει µεταξύ άλλων σχετική ανακοίνωση του Οµίλου που εκφράζει παράπονα για την απουσία εκπροσώπων των τοπικών αρ-

χών µετείχαν και τίµησαν µε την παρουσία τους και οι αντίστοιχες οµάδες του Οµίλου Ερασιτεχνών Αλιέων & Ναυτικών Αθληµάτων Βόλου (Ο.Ε.Α. & Ν.Α.Β.), ο Ναυτικός ΄Οµιλος Ιτέας και ο ΠΡΩΤΕΑΣ Λαµίας.

Στο σύντοµο χαιρετισµό της, η Πρόεδρος του Οµίλου Γεωργία Θεοδώρου-Μπενέτου, εκτός των άλλων αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το έργο του αειµνήστου Προέδρου και σηµείωσε χαρακτηριστικά τη συµ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κυκλοφορία Αναµνηστικής Σειράς Γραµµατοσήµων

µετοχή των εγγονιών του στις δραστηριότητες του τµήµατος κολύµβησης του ΑΚΟΛ. Αναφέρθηκε επίσης στην απουσία ενός ιδρυτικού µέλους του Οµίλου, αυτή του αειµνήστου Φάνη Ευεργέτη, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του Τάκη Γεροντόπουλου και υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια τους στόχους του Οµίλου µας και ιδιαίτερα τις δραστηριότητες του τµήµατος κολύµβησης, είτε ως ΄Εφορος, είτε ως Αντιπρόεδρος, είτε και από τη θέση του Προέδρου, είτε ακόµη και ως Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύµβησης Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας. Γι’ αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΑΚΟΛ, µε οµόφωνη απόφασή

του, απένειµε στην οικογένειά του αναµνηστική πλακέτα, ως ένδειξη ελάχιστης αναγνώρισης της πολύχρονης προσφοράς του στην ανάπτυξη των αγωνισµάτων του υγρού στίβου, απ’ όποια θέση κι’ αν υπηρέτησε αυτόν τον στόχο του, καθώς και για τη συµµετοχή του στην πραγµατοποίηση των στόχων του Οµίλου. Αναµνηστική πλακέτα, στην οικογένειά του Φάνη Ευεργέτη, δόθηκε και από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύµβησης Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας κ. Μούτουπα Ευάγγελο. Στους αγώνες της κολυµβητικής ηµερίδας, µε τα χρώµατα του ΑΚΟΛ αγωνίστηκαν οι παρακάτω αθλητές και αθλήτριες της προαγωνιστι-

κής οµάδας, µε αλφαβητική σειρά. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΚΟΥΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΑΡΙΓΙΑΝΝΑ ΚΑΚΑΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΗ ΡΟΥΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΦΟΝΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ. Εκτός συναγωνισµού κολύµπησαν και οι αρχάριοι κολυµβητές : ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΟΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς ΜΑΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2011 Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς πραγµατοποιεί µία σειρά εκδηλώσεων και εκθέσεων µε τίτλο: <<Μάιος Μήνας φωτογραφίας 2011>>. Οι εκθέσεις θα φιλοξενηθούν, σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα, στην ισόγεια αίθουσα του <<ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ>> στην περιοχή της Κρύας στη Λιβαδειά και στο Art cafe Αστραδενή. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Η

Ελληνική Ναυτιλία αποτελεί τον στυλοβάτη της εθνικής µας οικονοµίας, µε έναν στόλο που κατέχει επί σειρά ετών την πρώτη θέση στην παγκόσµια κατάταξη, αποδεικνύοντας περίτρανα πως παρά και τη σύγχρονη οικονοµική δυσχέρεια αντιστέκεται στις φουρτούνες. Η κυριαρχία των θαλασσινών δρόµων µάγευε από την αρχαιότητα τους προγόνους µας, διεγείροντας τη φαντασία τους

και αναπτύσσοντας τη δηµιουργικότητά τους. Έτσι, χιλιάδες χρόνια πριν οι Έλληνες κατασκεύασαν πραγµατικά θαλασσοπόρα πλοία, που απετέλεσαν σταθµό στην ιστορία της ναυσιπλοXας, διαδραµατίζοντας έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στο πέρασµα των αιώνων. Πλοία πολεµικά, αλλά και µέσα διάδοσης του ελληνικού πολιτισµού, των αρχών της δηµοκρατίας, των τεχνών και επιστηµών, άγρυπνοι φύλακες των θαλασσών, καθιστούσαν ασφαλείς τους εµπορικούς δρό-

µους για την µεταφορά των ελληνικών ιδεών και προ‰όντων, σε όλο τον τότε γνωστό κόσµο. Στο πλαίσιο αυτό θα κυκλοφορήσει στις 18 Απριλίου από την ∆ιεύθυνση Φιλοτελισµού η Αναµνηστική Σειρά Γραµµατοσήµων «Ελληνική Ναυτιλία», µια έκδοση που περιλαµβάνει έξι µοναδικά γραµµατόσηµα, βασισµένα σε πρωτότυπα µικροναυπηγηµένα καράβια του Ευάγγελου Γρυπιώτη, σε σχεδιασµό και προσαρµογή της καλλιτέχνιδος Ανθούλας Λύγκα.

1. Έκθεση φωτογραφίας της Αθανασίας Κανιάτσου, µέλους της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας µε θέµα: <<Πορεία Αγάπης>>. ∆ιάρκεια έκθεσης: 02/5/2011 έως 08/5/2011. 2. Έκθεση φωτογραφίας µε θέµα: <<Four reasons>>. Εκθέτουν οι φωτογράφοι: Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Οδυσσέας Ξεριζωτής,Βασίλης Σπύρου,Νίκος Υφαντής της Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας <<Ηδύφως>>. ∆ιάρκεια έκθεσης: 09/5/2011 έως 15/5/2011. 3. Έκθεση φωτογραφίας του Απόστολου Χατζηδήµου, µέλους της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς µε θέµα << Στις γειτονιές του κόσµου>>. ∆ιάρκεια έκθεσης: 16/5/2011 έως 22/5/2011. 4. Έκθεση φωτογραφίας του Κώστα Παπα‘ωάννου, µέλους της Φωτογραφικής Οµάδας <<Ροές>> της Λέσχης Πολιτισµού Φλώρινας, µε θέµα: <<Points in time>> ∆ιάρκεια έκθεσης: 23/5/2011 έως 29/5/2011. 5. Έκθεση φωτογραφίας της Φωτογραφικής Οµάδας <<Ροές>> της Λέσχης Πολιτισµού Φλώρινας, µε θέµα: << 10 µικρά Portfolios>> ∆ιάρκεια έκθεσης: 23/5/2011 έως 29/5/2011. 6. Παρουσίαση - Συζήτηση από τους Κώστα Παπαίωάννου και Γιάννη Στρατουδάκη. Κυριακή 22/5/2011 ώρα 11.00 π.µ. <<Μέθοδοι ανάγνωσης και κριτικής της Φωτογραφίας>>, µε εισηγητή τον Κώστα Παπα‘ωάννου. Η εισήγηση έχει στόχο να βοηθήσει τους συµµετέχοντες να αποκτήσουν µια σειρά <<εργαλείων>> µε σκοπό την όσο το δυνατό πιο αποστασιοποιηµένη κριτική φωτογραφιών, βάσει των αισθητικών κριτηρίων της Φωτογραφικής τέχνης. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα προβληθούν φωτογραφίες από διάσηµους φωτογράφους, οι οποίοι, προσέγγισαν τη φωτογραφία ως αυτόνοµη καλλιτεχνική έκφραση. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθεί η δουλειά των φωτογράφων: Andre Kertesz, August Sander, Walker Evans, Bill Brandt, Henri Cartier Bresson, Gary Winogrand, Josef Koudelka, Bruce Davidson, Robert Frank, Edward Weston, Eugene Smith, Αlfred Stieglitz. Ξεχωριστή αναφορά θα γίνει σε διάφορα καλλιτεχνικά φωτογραφικά ρεύµατα, οι εκφραστές των οποίων άφησαν το δικό τους στίγµα κατά την εξέλιξη της Φωτογραφίας µέχρι σήµερα. Κυριακή 22/5/2011 ώρα 19:00 <<Εισαγωγή στη Σηµειολογία της Εικόνας>>, µε εισηγητή τον Γιάννη Στρατουδάκη. Η εισήγηση θα χωριστεί σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος ο φωτογράφος θα επιχειρήσει µια γνωριµία µε το κοινό µέσω παρουσίασης δείγµατος της δουλειάς του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση περί της Σηµειολογίας της εικόνας, πόσο αυτή χρησιµοποιείται σήµερα στην Τέχνη και στα µέσα ενηµέρωσης και τέλος τρόποι ανίχνευσης και εφαρµογής της. Με το πέρας της συζήτησης θα ακολουθήσει Portfolio reviews. Ώρες λειτουργίας εκθέσεων: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 18:00 - 22.00 Σάββατο - Κυριακή: 10π.µ. - 13.00 & 18.00 - 22.00 Χορηγοί: Γκώνιας Α.Ε - Μενέλαος Παπαθωµάς & Υιοί On-Off - Γαζής Παναγιώτης & Σια


20 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Aύξηση των εγγεγραµµένων ανέργων Η αύξηση των εγγεγραµµένων ανέργων κατά 3% και η αύξηση των προσλήψεων κατά 15% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν κατά τον µήνα Μάρτιο

Σ

τα 714.675 άτοµα ανέρχονται οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά το µήνα Μάρτιο.

Από αυτά 314.741 είναι άνδρες (ποσοστό 44,04%) και 399.934 είναι γυναίκες (ποσοστό 55,96%). Ο αριθµός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 3,20% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Στην ηλικιακή οµάδα από 30-54 ετών αναλογεί το (62,44%) των εγγεγραµµένων ανέργων, στην ηλικιακή οµάδα κάτω των 30 αναλογεί το (28,15%) και στην ηλικιακή οµάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το (9,41)%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναλογεί το (45,78%) των εγγεγραµµένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυµνασίου) αναλογεί το (39,14%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το (13,80%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το (1,27%). Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το (91,91%) των εγγεγραµµένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το (6,49%) και στους Υπηκόους της Ευρωπα‘κής Ένωσης το (1,59%). Ο αριθµός των επιδοτούµενων ανέργων ανέρχεται σε 305.952 άτοµα και εµφανίζεται αυξηµένος κατά 25.876 άτοµα, ποσοστό 9,24% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα Φεβρουάριο. Από το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων, το 57,12% είναι κοινοί επιδοτούµενοι, το 27,50% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελµάτων, το 9,64% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούµενοι και το 5,47% είναι Οικοδόµοι επιδοτούµενοι. Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 52.332, αυξηµένες κατά 14,51% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα (45.702). Οι απολύσεις (καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 23.313 (αυξηµένες κατά 8,56% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα), οι λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου τις 17.359 (αυξηµένες κατά 0,33% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 19.079 (αυξηµένες κατά 8,55% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα). Το σύνολο των καταγγελιών συµβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου ανέρχεται σε 40.672, το 42,68% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Το µέγεθος αυτό είναι αυξηµένο κατά 4,89% από τον προηγούµενο µήνα Φεβρουάριο (38.777). Οι καθαρές ροές της µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα ανέρχονται σε – 7.419 έναντι –10.652 τον προηγούµενο µήνα Φεβρουάριο. Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕ∆ για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον µήνα Μάρτιο του 2011. Α. Α.1

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ∆

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων για τον µήνα Μάρτιο 2011 ανήλθε σε 714.675 άτοµα. Από αυτά 251.529 (35,19%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών, και 463.146 (64,81%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής

τούµενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούµενοι και εποχικοί επιδοτούµενοι τουριστικών επαγγελµάτων) από τον προηγούµενο µήνα κατά 25.876 άτοµα και αύξηση κατά 9.707 άτοµα από τον Μάρτιο του 2010.  Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούµενων ανέργων από τον προηγούµενο µήνα κατά 22.193 άτοµα και αύξηση κατά 5.524 άτοµα από τον Μάρτιο του 2010.  Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελµάτων επιδοτούµενων ανέργων από τον προηγούµενο µήνα κατά 3.683 άτοµα και αύξηση κατά 4.183 άτοµα από τον Μάρτιο του 2010.  Μείωση του αριθµού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του µήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωµα επιδότησης από τον προηγούµενο µήνα κατά – 10.582 άτοµα και αύξηση κατά 12.032 άτοµα από τον Μάρτιο του 2010. Β.

ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον µήνα Μάρτιο ανέρχονται σε 52.332, αυξηµένες κατά 14,51% από τον προηγούµενο µήνα Φεβρουάριο (45.702) και µειωµένες κατά –19,73% σχετικά µε τον Μάρτιο του 2010 (65.196). Β.2

αναλογεί το 33,16% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,74%. Από το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων οι 314.741 είναι άνδρες (ποσοστό 44,04%) και οι 399.934 είναι γυναίκες (ποσοστό 55,96%). Στην ηλικιακή οµάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων ανήλθε σε 446.234 άτοµα, (ποσοστό 62,44%) , στην ηλικιακή οµάδα κάτω των 30 σε 201.198 άτοµα, (ποσοστό 28,15%) και στην ηλικιακή οµάδα άνω των 55 ετών σε 67.243 άτοµα (ποσοστό 9,41)%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων ανήλθε σε 327.201 άτοµα, (ποσοστό 45,78%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυµνασίου) ανήλθε σε 279.729 άτοµα, (ποσοστό 39,14%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 98.644 άτοµα, (ποσοστό 13,80%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 9.101 άτοµα, (ποσοστό 1,27%). Στους Έλληνες Υπηκόους το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων ανήλθε σε 656.892 άτοµα, (ποσοστό 91,91%), στους Υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 46.404 άτοµα, (ποσοστό 6,49%) και στους Υπηκόους της Ευρωπα‘κής Ένωσης ανήλθε σε 11.379 άτοµα, (ποσοστό 1,59%). Σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα (Φεβρουάριο 2011) και τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (Μάρτιο 2010) καταγράφηκαν:  Αύξηση των εγγεγραµµένων ανέργων από τον προηγούµενο µήνα κατά 22.179 άτοµα, µε ποσοστιαία µεταβολή 3,20% µε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση µεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Ηπείρου (5,16%), και αύξηση κατά 112.936 άτοµα µε ποσοστιαία µεταβολή 18,77% από τον Μάρτιο

του 2010.  Αύξηση των µακροχρόνια ανέργων σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα κατά 6.756 άτοµα, µε ποσοστιαία µεταβολή 2,76% µε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση µεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (6,61%) και αύξηση κατά 68.074 άτοµα µε ποσοστιαία µεταβολή 37,11% από τον Μάρτιο του 2010. Το σύνολο των εγγεγραµµένων ατόµων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον µήνα Μάρτιο 2011 ανήλθε σε 139.787 άτοµα, από τα οποία 36.965 είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών, και 102.822 εγγεγραµµένα για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Α.2 ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων (αφορά τον αριθµό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου µήνα) κατά τον µήνα Μάρτιο ανέρχεται σε 305.952 άτοµα. Από αυτά 174.768 (ποσοστό 57,12%) είναι κοινοί επιδοτούµενοι, 84.130 (ποσοστό 27,50%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελµάτων, 29.482 (ποσοστό 9,64%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούµενοι (αγροτικά), 16.739 (ποσοστό 5,47%) είναι Οικοδόµοι επιδοτούµενοι, 624 (ποσοστό 0,20%) είναι λοιποί επιδοτούµενοι και 209 (ποσοστό 0,07%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούµενοι. Το σύνολο του αριθµού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του µήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωµα επιδότησης ανέρχεται σε 241.981 άτοµα. Σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα (Φεβρουάριο 2011) και τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (Μάρτιο 2010) καταγράφηκαν:  Αύξηση του συνόλου των επιδο-

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Οι καταγγελίες σύµβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον µήνα Μάρτιο ανέρχονται σε 23.313, καταγράφοντας µια αύξηση από τον προηγούµενο µήνα κατά 1.838 άτοµα. Β.3

ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Οι λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον µήνα Μάρτιο ανέρχονται σε 17.359, καταγράφοντας µια αύξηση από τον προηγούµενο µήνα κατά 57 άτοµα. Το σύνολο των καταγγελιών συµβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου ανέρχεται σε 40.672, το 42,68% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Το µέγεθος αυτό είναι αυξηµένο κατά 3,06% σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2010 (39.466) και αυξηµένο κατά 4,89% από τον προηγούµενο µήνα Φεβρουάριο (38.777). Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον µήνα Μάρτιο ανέρχονται σε 19.079 µειωµένες κατά –22,07% σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2010 (24.483) και αυξηµένες κατά 8,55% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα του τρέχοντος έτους (17.577). Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ Οι καθαρές ροές της µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα - δηλαδή, οι προσλήψεις µείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συµβάσεων µείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - ανέρχονται σε –7.419 έναντι – 10.652 τον προηγούµενο µήνα Φεβρουάριο. Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις στο www.oaed.gr.


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 21

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Όταν µιλού ν ... οι αρι θµοί

Εφηµερίδες – Internet σηµειώσατε διπλό Γράφει ο Βαγγέλης Τσεκούρας Οικονοµολόγος Στατιστικός Ερευνητής evtsekouras@yahoo.gr

Τ

ο διάβασµα των εφηµερίδων αποτελεί αγαπηµένο σπορ πολλών από µας.

Οι πρωινές για αυτούς που ξεκινάνε την εργασία τους νωρίς το πρωί, οι απογευµατινές για αυτούς που ξεκινάνε τη µέρα τους αργότερα, οι αθλητικές και οι κυριακάτικες σχεδόν για όλους µας! Την τελευταία δεκαετία οπότε και οι εφηµερίδες έφτασαν να είναι ένας συνδυασµός εφηµερίδας, ένθετου, cd και dvd οι πωλήσεις τους είχαν εκτι-

ναχθεί στα ύψη. Τελευταία όµως παρατηρείται µια κάµψη. Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή οι πωλήσεις των εφηµερίδων πανελλαδικά έφτασαν τον Ιανουάριο του 2010 τα 17.363.535 φύλλα. Το έτος όµως έκλεισε έχοντας το ∆εκέµβριο του 2010 πωλήσεις της τάξης των 11.945.459 φύλλων. Η µείωση φτάνει το ποσοστό του 31%! Στο διάγραµµα φαίνεται η πορεία των πωλήσεων των σηµαντικότερων κατηγοριών εφηµερίδων το δωδεκάµηνο του 2010. Τις περισσότερες πωλήσεις έχει η κατηγορία των εβδοµαδιαίων – µηνιαίων εφηµε-

ρίδων στις οποίες συµπεριλαµβάνονται φυσικά οι κυριακάτικες. ∆εύτερη είναι η κατηγορία των απογευµατινών και τρίτη αυτή των αθλητικών εφηµερίδων. Εδώ αξίζει να παρατηρήσουµε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι αθλητικές γίνονται οι πρώτες σε πωλήσεις εφηµερίδες. Στην πίτα φαίνεται το ποσοστό κάθε κατηγορίας συνολικά επί

των πωλήσεων το 2010. Είναι προφανές ότι την περίοδο που η συντριπτική πλειοψηφία από µας βρίσκεται σε διακοπές, µας ενδιαφέρουν περισσότερο οι …µεταγραφές των οµάδων µας από ότι τα υπόλοιπα νέα! Ποια είναι όµως η σηµαντικότερη αιτία που µειώνονται οι πωλήσεις των εφηµερίδων; Σίγουρα η οικονοµική κρίση έχει παίξει κάποιο

ρόλο. Όµως ο σηµαντικότερος λόγος είναι ότι χρόνο µε το χρόνο αυξάνεται σηµαντικά το ποσοστό των χρηστών που ‘‘κατεβάζουν’’ ή διαβάζουν on – line εφηµερίδες στο διαδίκτυο. Η µείωση του κόστους πρόσβασης, αλλά και η συνεχώς καλύτερη ποιότητα προσφεροµένων υπηρεσιών καθιστά το internet πάρα πολύ ελκυστικό για

όλους. Αν αναλογιστούµε ότι πλέον το 50% των Ελλήνων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το ποσοστό που διαβάζει τα νέα στο internet αφορά ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Στο γράφηµα παρατηρούµε το συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό των χρηστών που επιλέγουν το internet για την ενηµέρωσή τους. Το διαδίκτυο κατέχει πλέον σηµαντικό χρόνο της ζωής µας και από αυτό δε θα µπορούσε να εξαιρεθεί η ενηµέρωση. Φαίνεται λοιπόν ότι σύντοµα περισσότεροι θα ενηµερώνονται µέσω internet παρά από τις εφηµερίδες. Φυσικά και η εξέλιξη αυτή είναι φυσιολογική αφού αυτή την αλλαγή επιτάσσει η τεχνολογική και κοινωνική εξέλιξη. Ελπίζουµε µόνο τα laptop να µην αντικαταστήσουν τις εφηµερίδες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που θα βρισκόµαστε όλοι στις παραλίες.

Η διονυσιακή λατρεία στην αρχαία Αλίαρτο ∆ΙΙΑΒΑΣΤΕ Γργάφει ο Πάρις Βαρβαρούσης Πανεπιστήµιο Αθηνών Η διονυσιακή λατρεία γιορτάζονταν στην αρχαιότητα σε αρκετές ελληνικές πόλεις, ιδιαίτερα στη Βοιωτία, όπως αποτυπώνεται σε πληθώρα κτερισµάτων που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και κοσµούν το αρχαιολογικό µουσείο Θηβών. Στην αρχαία Αλίαρτο είχε καθιερωθεί ιδιαίτερη γιορτή για το ∆ιόνυσο, γνωστή ως Θεοδαίσια. Σε απόσπασµα του Kαλλίµαχου που ανάγεται στα µέσα περίπου του 4ου π.X. αιώνα, αναφέρεται ότι τα θεοδαίσια εορτάζονταν σε µια πηγή της Αλιάρτου, την Κισσούσα: «… η Αλίαρτος τελεί κοντά στην πηγή Κισσούσα την κρητική εορτή Θεοδαίσια» (Καλλίµαχος, Αίτια ΙΙΙ, 40-42). Τα θεοδαίσια, κατά τον Καλλίµαχο, ήταν µια «κρητική γιορτή», η οποία µεταφέρθηκε στην Αλίαρτο µέσω του Ραδάµανθυ. Σύµφωνα µε την παράδοση, ο Ραδάµανθυς, γιος του ∆ία και της Ευρώπης, βρέθηκε αυτοεξόριστος στη Βοιωτία, για ν’ αποφύγει το φθόνο του αδελφού του Μίνωα. Γνωρίστηκε µε την Αλκµήνη, την οποία και νυµφεύθηκε µετά τον θάνατο του συζύγου της Αµφιτρύωνα και ζήσανε µαζί µέχρι το θάνατό τους στην πόλη Ωκαλέα της Αλιαρτίας χώρας, όπως µας ενηµερώνει ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη 2,69): «∆ιὸς παῖς Ῥαδάµανθυς κατῴκει δὲ ἐν Ὠκαλέᾳ». Ο

Πλούταρχος (Λύσανδρος 28) σηµειώνει ότι τα µνήµατα της Αλκµήνης και του Ραδάµανθυ βρίσκονταν κοντά στην πηγή Κισσούσα της Αλιάρτου. Στα θεοδαίσια οι Αλιάρτιοι τιµούσαν το θεό ως προστάτη της γονιµότητας και των καλλιεργειών, κυρίως της αµπέλου. Στη γιορτή αυτή ετοίµαζαν γεύµατα µε άφθονο κρασί, όπως συνηθιζόταν σε κάθε διονυσιακή λατρεία και προσκαλούσαν τον ∆ιόνυσο για ευωχία, γιατί πίστευαν ότι έπαιρνε µέρος σ’ αυτά. Παράλληλα, οι Αλιάρτιοι τιµούσαν και τις τρωφούς του ∆ιονύσου, τις Nύµφες. Οι πηγές αναφέρουν ότι ο ∆ιόνυσος ανατράφηκε από την Ινώ, αδελφή της Σεµέλης και γυναίκα του Αθάµαντα, βασιλιά του Ορχοµενού, η οποία στη συνέχεια τον παρέδωσε στις Νύµφες του Ελικώνα. Κατά τον Οµηρικό Ύµνο (Εις ∆ιόνυσον), το βρέφος ∆ιόνυσος δόθηκε από την Ινώ στις καλλίκοµες Νύµφες, οι οποίες και τον ανέθρεψαν στης «Νύσης εν γυάλοις». Σύµφωνα µε τον Στράβωνα (Γεωγραφικά 9, 405), στον Ελι-

κώνα υπάρχει τοποθεσία µε το όνοµα Νύσα την οποία αρκετοί ερευνητές ταύτιζαν µε την οµηρική Νύσα: «Νίσαν ρε ζαθέην». Η γέννηση του ∆ιονύσου συνδέεται, όµως, και µε άλλους µύθους που είναι αποτέλεσµα της επιθυµίας των τοπικών κοινωνιών να προσαρµόσουν ανάλογα τη διονυσιακή λατρεία τους. Ανεξάρτητα, όµως, από τις διάφορες µυθολογικές εκδοχές, βέβαιο είναι ότι οι Αλιάρτιοι τελούσαν τη ∆ιονυσιακή λατρεία (θεοδαίσια) και πίστευαν ότι ο ∆ίας εµπιστεύτηκε το γιό του ∆ιόνυσο στις Νύµφες του Ελικώνα για να τον αναθρέψουν, οι οποίες τον έλουζαν στην πηγή Κισσούσα που το νερό της είχε χρώµα κρασιού. Κατά τον Πλούταρχο (Λύσανδρος 28) οι Νύµφες του Ελικώνα «έλουζαν τον ∆ιόνυσο όταν ήταν ακόµα βρέφος στην πηγή Κισσούσα της Αλιάρτου που το νερό της είχε χρώµα κρασιού, ήταν κρυστάλλινο, έλαµπε κι ήταν καθαρό και γλυκόπιοτο». Αναµφίβολα, ο µύθος της πηγής, από την οποία έτρεχε κρασί τις ηµέρες της διονυσιακής λατρείας, δηλώνει την επιθυµία των Αλιαρτίων για κοινό γλέντι µε το θεό. Οι πηγές αναφέρουν ότι και στην Άνδρο, κατά τη γιορτή του ∆ιονύσου, έτρεχε µέσα από το ιερό του θεού από µόνο του κρασί για επτά ηµέρες. Η λατρεία του ∆ιονύσου στην Αλίαρτο πιστοποιείται και από κτερίσµατα σε νεκροταφείο της πόλης και επιτύµβιες στήλες οι οποίες

είναι διακοσµηµένες µε στεφάνια από φύλλα κισσού και αµφορείς κρασιού, σύµβολα του ∆ιονύσου, που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Πιο συγκεκριµένα στα ευρήµατα του βυζαντινού να_σκου της Αγίας Κυριακής της Αλιάρτου, χτισµένου σε περιοχή αρχαίου νεκροταφείου, γίνεται εµφανές το στοιχείο των συµβόλων του ∆ιονύσου. Επίσης, µια σειρά από αθύρµατα από το αρχαίο νεκροταφείο της Αλιάρτου, συνδέονται άµεσα µε τη διονυσιακή λατρεία και συγκεκριµένα µε είδος σατύρων που αποσκοπούσαν στο να ψυχαγωγούν και να διασκεδάζουν µε χορούς και τραγούδια τον θεό. Αναµφίβολα η λατρεία του ∆ιονύσου σε γνωστή πηγή του Ελικώνα που το νερό της ήταν «οἰνωπὸν ἐπιστίλβει τὸ χρῶµα», κατά τον Πλούταρχο, πρόσφερε ευκαιρίες στην τοπική κοινωνία για πολιτισµική ανάδειξη µέσα από την προβολή της σε περιφερειακό επίπεδο και λειτουργούσε ως παράγοντας ισχύος. Η άµεση συσχέτιση της λατρείας του ∆ιονύσου στην πηγή Κισσούσα µε τους µύθους της Κρήτης µέσω του Ραδάµανθυ και ακόµα τους µύθους της Θήβας µέσω της Αλκµήνης, εξυπηρετούσε αυτό το σκοπό. Ο Πλούταρχος αναφέρει (Λύσανδρος 28), ότι οι Αλιάρτιοι έδειχναν (δεικνύουσιν) µε καµάρι σε επισκέπτες τα µνηµεία της Αλκµήνης και του Ραδάµανθυ στην περιοχή αυτή.

την... Πρόταση της εβδοµάδας Απο την Γωγώ Μίχου

Τ

ο "Ο νικητής είναι µόνος" είναι γεµάτο σκέψεις για την προσωπική δύναµη και τα αθώα όνειρα που χειραγωγούνται ή καταστρέφονται από την επιτυχία. Εκτυλίσσεται µέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, στον κόσµο της µόδας και του κινηµατογράφου, στο φεστιβάλ των Καννών. Ο Ιγκόρ, ένας επιτυχηµένος και πλούσιος Ρώσος επιχειρηµατίας, ψάχνει κάποιον να θυσιάσει στο όνοµα της αγάπης για να στείλει ένα µήνυµα στην πρώην γυναίκα του, την Εύα. Καθώς πάντα πίστευε ότι η ζωή του µαζί της ήταν µέρος ενός θε‰κού σχεδίου, της είχε πει ότι θα κατέστρεφε κόσµους ολόκληρους για να την ξαναφέρει κοντά του αν ποτέ την έχανε. Καθώς εκτυλίσσεται η ιστορία και εκτροχιάζεται η ηθική, έρχεται στην επιφάνεια η πάλη µεταξύ µιας δύναµης

του κακού, που παίρνει σάρκα και οστά στο πρόσωπο ενός καθ' έξη δολοφόνου, και της κοινωνίας. «Έγραψα αυτό το βιβλίο όταν αποφάσισα να φωτογραφήσω την εποχή µου», λέει ο διεθνώς επιτυχηµένος συγγραφέας Paulo Coelho.


22 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ «Χωρίς πολιτισµό, όσες απεργίες και αν κάνουµε, όσα υλικά αγαθά και αν αποκτήσουµε, θα είµαστε πάντα κενοί…»

Γράφει ο π. Υφυπουργός Γιώργος Κατσιµπάρδης

Σταύρος Κουγιουµτζής Συνθέτης

υσάρεστα είναι τα νέα που µας ήρθαν από τις δηµοσκοπήσεις της Κυριακής (17/4/2011) οι οποίες δηµοσιεύτηκαν στις µεγαλύτερες και πιο έγκυρες της χώρας µας, στο ΒΗΜΑ (από την εταιρείας Κάπα Research Α.Ε.¨) και στην ¨ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (από την εταιρεία Public Lssue). Στις δηµοσκοπήσεις αυτές το συνολικό ποσοστό της αποδοχής που λαµβάνουν τα δύο µεγάλα κόµµατα µετά βίας φτάνει το 40%, ενώ από το υπόλοιπο ποσοστό 60% τα έξι κόµµατα της ελάσσονος αντιπολίτευσης (Κ.Κ.Ε, Λ.Α.Ο.Σ, ΣΥΡΙΖΑ, ∆Η.ΣΥ, ∆ΗΜ.ΑΡ, Οικολόγοι Πράσινοι), δεν παίρνουν παρά µόνο το 24% - µε το ποσοστό της αδιερεύνητης ψήφου να αγγίζει το 36%!!! Ένα πρώτο συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί από τα παραπάνω στοιχεία των δηµοσκοπήσεων είναι ότι η σηµερινή εµπλοκή του εγχώριου δικοµµατι-

κού συστήµατος έχει υπερβεί κάθε ιστορικό προηγούµενο, σε τέτοιο µάλιστα βαθµό που, καθώς ορθά παρατηρεί ο Γ. Μαυρής (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής, 17/4/2011, σελ. 14), «είναι πολύ πιθανό να βρισκόµαστε σήµερα σε σηµείο µη επιστροφής, αν δεν το έχουµε ήδη υπερβεί». Ένα δεύτερο, ακόµη πιο δυσοίωνο, συµπέρασµα που προκύπτει από τις δηµοσκοπήσεις αυτές είναι πως – παρά το γεγονός ότι ιδρύονται νέα κόµµατα – παρατηρείται αδυναµία παραγωγής νέων προσώπων, καθώς αυτά συγκροτούνται από στελέχη ”παλαιάς κοπής”. Αποτέλεσµα: Με εξαίρεση το Κ.Κ.Ε, κανένας από τους άλλους πολιτικούς σχηµατισµούς να µη µπορεί να ανοίξει διαδικασίες ιδεολο-

γικής και οργανωτικής αναδιάταξης προκειµένου να προσελκύσει τους ευαισθητοποιηµένους, από όσα σήµερα υφίστανται, πολίτες, να τους εφοδιάσει µε νέα οράµατα και να τους ωθήσει σε πραγµατικά ταξικούς αγώνες, και όχι σε αριστερίστικες συµπεριφορές. Το ερώτηµα που προκύπτει από όλα αυτά είναι τούτο: Οι Έλληνες πολίτες – που ποτέ δεν µένουν µακριά από τους αγώνες, όταν βέβαια διαπιστώνουν ότι η δηµοκρατία (µε την ευρύτερη έννοιά της), η κοινωνική συνοχή και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας τους, κινδυνεύουν – τί µπορούν ή, καλύτερα, τί οφείλουν να πράξουν; Η άποψή µου είναι ότι – πέρα απ’ τη αδιαπραγµάτευτη εκπλήρωση τής βασικής συνταγµατικής τους υποχρέωσης για συµµετοχή σε κάθε κινητοποίηση και απεργία που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωµάτων τους – οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα (για να µην πω τη µοναδική ευκαιρία) να οργανώσουν πολιτιστική επανάσταση, µόνη ικανή να γεννήσει νέες πολιτικές ιδέες και δυνάµεις. Να παραµερίσουν, δηλαδή, όσους πολιτικούς και πολιτικά κόµµατα τούς θέλουν µόνο ως χειροκροτητές και ψηφοφόρους και

να οργανωθούν µαζικά σε πολιτιστικούς και µορφωτικούς συλλόγους και σε σωµατεία, που θα αγωνίζονται για τη σωστή ενηµέρωση, θα αξιοποιούν τους δηµοκρατικούς αγώνες γενεών και γενεών και – σε συνεργασία µε τους φορείς των εκπαιδευτικών – θα οπλίζουν τους νέους µε επιχειρήµατα σύµφωνα µε τα οποία ούτε µια σπιθαµή ελληνικής γης δεν πρέπει να πουληθεί, ούτε ένας παραγωγικός φορέας (που αντλεί τη δύναµή του από το φυσικό πλούτο τής χώρας µας) δεν επιτρέπεται να βρεθεί σε ξένα χέρια. Γειτονιά µε γειτονιά, χωριό µε χωριό, πόλη µε πόλη οι παραπάνω µορφωτικοί σύλλογοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τα τεράστια πολιτισµικά αποθέµατα που έχει η Ελλάδα τα οποία, σκόπιµα, απαξιώνει η κυρίαρχη τάξη. Στη Θήβα, για παράδειγµα, ένα πολιτιστικό κίνηµα µπορεί να επιβάλει στο ∆ήµο να κατεδαφίσει την παλιά ∆ηµοτική Αγορά*, ώστε να βγουν στην επιφάνεια τα πολιτιστικά πλουσιότερα στον κόσµο πολύτιµα αρχαία αντικείµενα του περίφηµου Καδµείου Ανακτόρου **. Το ίδιο µπορεί να γίνει και στην περιοχή της Λιβαδειάς, όπου αποφασισµέ-

νοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, µέσα από τους πολιτιστικούς τους συλλόγους, να πιέσουν τους ∆ήµους για να αναδείξουν τα σπάνια πολιτιστικά στοιχεία τού Τροφώνιου Μαντείου της Λιβαδειάς, και των αρχαίων θεάτρων τού Ορχοµενού και της Χαιρώνειας***. Και είναι ακριβώς µια τέτοια µορφή πολιτιστικής επανάστασης – η οποία ασφαλώς χρειάζεται να απλώσει τα πλοκάµια της σε όλη τη χώρα –, που µπορεί να αναδείξει, και µάλιστα πολύ γρήγορα, µια καινούργια γενιά πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών, ικανή να πάρει και να ασκήσει πολιτικές εξουσίες µε νέες ιδέες και νέα προγράµµατα. * Σχετική πρότασή µου για το θέµα τής ανασκαφής τής ¨∆ηµοτικής Αγοράς¨ τής Θήβας, όπου αποδεδειγµένα υπάρχει το πιο πλούσιο στον κόσµο - σε αρχαιολογικά ευρήµατα – ΜυκηναKκό Ανάκτορο της Καδµείας Ακρόπολης, έχει ήδη υιοθετήσει ο Εµπορικός Σύλλογος της Θήβας, µε οµόφωνη απόφασή του. **Για τη µεγάλη προσφορά των αρχαιολογικών ανασκαφών στην πόλη της Θήβας κάνει λόγο πρόσφατο δηµοσίευµα της εφηµερίδας Ελευθεροτυπία, της 20/4/2011, Ορίζοντες, σελ. 11, όπου µεταξύ άλλων

αναφέρονται τα εξής: ¨Φως σε ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο – σε εκείνον του Ισµήνιου Λόφου της Θήβας – ετοιµάζεται να ρίξει ελληνοαµερικανική οµάδα αρχαιολόγων, µε επικεφαλείς τους καθηγητές Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Bucknell Στέφανι Λάρσον και Κέλβιν Ντέιλι, µαζί µε τον έφορο Αρχαιοτήτων Β. Αραβαντινό. Οι επιστήµονες αυτοί υποστηρίζουν ότι η παραπάνω ανασκαφή θα αποτελέσει µια λαµπρή ευκαιρία να διευρύνουµε τις γνώσεις µας για το ιερό του Ισµήνιου Απόλλωνα – κύριου ανταγωνιστικού του αντίστοιχου του Απόλλωνα των ∆ελφών από τον 7ο έως τον 4ο π.Χ. αιώνα – και να επανατοποθετήσουµε τη Θήβα στη θέση που της αρµόζει στο παγκόσµιο πολιτιστικό χάρτη. ***Η αδιαφορία που δείχνουν τα θεσµοθετηµένα όργανα της πολιτείας για τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν τα αρχαία θέατρα του Ορχοµενού και της Χαιρώνειας µπορεί να αποτελέσει ερέθισµα για τους πολιτιστικούς συλλόγους των δύο περιοχών, ώστε να πάρουν τα µέλη τους την υπόθεση αποκατάστασης και αξιοποίησής τους στα χέρια τους. Αξίζει γι’ αυτό να έρθουν σε επαφή µε το φίλο πρόεδρο του σωµατείου “∆ιάζωµα”, πρώην υπουργό Πολιτισµού και δήµαρχο Καλαµάτας Σταύρο Μπένο (6974049404) και να του ζητήσουν να συµπεριλάβει στο πρόγραµµα του δραστήριου φορέα του οποίου ηγείται τα δύο εκείνα σπάνια µνηµεία του ελληνικού πολιτισµού.

ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Η

ιδέα του υβριδικού αυτοκινήτου ακόµα να µας ξενίζει. Oι περισσότεροι έχουµε ακούσει για τα υβριδικά αυτοκίνητα, λίγοι όµως γνωρίζουνε πραγµατικά περί τίνος πρόκειται. Τα υβριδικά αυτοκίνητα αποτελούν µια µεταβατική κατάσταση από τα συµβατικά στα 100% ηλεκτροκίνητα (τα οποία ισοδυναµούν µε µηδενική εκποµπή ρύπων). Ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κυκλοφορούν σήµερα στους δρόµους, αλλά µε περιορισµένες δυνατότητες, χωρίς να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες που µας προσφέρει ένα οποιοδήποτε συµβατικό. Με το υβριδικό ωστόσο µπορούµε να µετακινηθούµε άνετα και κυρίως… καθαρότερα. Οι φυσικές καταστροφές, η αλλαγή του κλήµατος, αλλά κυρίως η ατµοσφαιρική ρύπανση και η µείωση στα αποθέ-

Γράφει η Φαίδρα Κυριάκου Τεχνολόγος ∆ασοπόνος ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

µατα του πετρελαίου έχουν αναγκάσει τις αυτοκινητοβιοµηχανίες, εδώ και 20 περίπου χρόνια, να επενδύουν στην έρευνα για να πετύχουν εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας του αυτοκινήτου. Μέσα σ' αυτά τα χρόνια δοκιµάστηκαν πολλά. Ένα είναι αυτό που δείχνει να είναι εφαρµόσιµο σε επίπεδο µαζικής παραγωγής. Η υβριδική τεχνολογία.

Το να αφήσουµε τα αυτοκίνητα µας στο γκαράζ και να ανέβουµε στο ποδήλατο για να πάµε στη δουλειά θα µπορούσε να είναι µια ευνο‰κή πρόταση για το περιβάλλον. ∆εδοµένου όµως του σύγχρονου τρόπου ζωής δεν θα ήταν και η καλύτερη λύση για την καθηµερινότητα µας. Τι είναι υβριδικό αυτοκίνητο: Με τον όρο υβριδικό εννοούµε το αυτοκίνητο η ισχύς του οποίου προέρχεται από τον συνδυασµό ηλεκτροκινητήρα και συµβατικού κινητήρα. Ένα υβριδικό αυτοκίνητο όταν βρίσκεται σε µποτιλιάρισµα στο κέντρο της πόλης, λειτουργεί µόνο ο ηλεκτροκινητήρας ο οποίος δεν καταναλώνει καύσιµα κατά συνέπεια δεν εκπέµπει διοξείδιο του άνθρακα. Όταν το αυτοκίνητο χρειάζεται περισσότερο ισχύ, τότε λειτουργεί ο βενζινοκινητήρας µαζί µε τον ηλεκτροκινητήρα

επιτυγχάνοντας έτσι τη µείωση στην κατανάλωση καυσίµου (άρα και στην εκποµπή ρύπων) έως και 40% 50% µέσα στην πόλη. Θετικά: • Καταναλώνουν πολύ λιγότερο καύσιµο. • Η απόκτησή τους συνοδεύεται από αρκετά µπόνους από πλευ-

ράς κράτους όπως η απαλλαγή σε µεγάλο ποσοστό από δασµούς, δεν έχουν τέλη κυκλοφορίας για τα 5 πρώτα χρόνια και µπαίνουν ελεύθερα στο δακτύλιο Αρνητικά: • Τα υβριδικά αυτοκίνητα κοστίζουν ακριβότερα από τα αντίστοιχα συµβατικά αν και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Πληροφορίες: Κόλλια Γεωργία Τηλέφωνο: 22620 51147 Fax: 22620 51188 e-mail: g.kollia@tanagra.gr

πολλές φορές έχουν καλύτερες επιδόσεις. • Το αυξηµένο βάρος, λόγω µπαταριών, επιδρά στην οδική τους συµπεριφορά • Είναι άγνωστο προς το παρόν το κόστος αντικατάστασης των µπαταριών µετά την παρέλευση 10ετίας από την αγορά τους Σχηµατάρι , 29/04/2011 Αρ. Πρωτ. : 6562

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ήµαρχος Τανάγρας διακηρύσσει ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super και βενζίνης αµόλυβδης) για τις ανάγκες του ∆ήµου Τανάγρας, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, προ’πολογισµού 350.000 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α . Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 20η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στο δηµοτικό κατάστηµα, που βρίσκεται στην Πλατεία Παµµεγίστων Ταξιαρχών 1 µε ώρα έναρξης την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.30 π.µ. Εάν ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος θα επαναληφθεί την 27/06/2011 την ίδια ώρα. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 5% επί του προ’πολογισµού και ορίζεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 17.500), κατατεθειµένη µε Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Τανάγρας , οδός Πλατείας Παµµεγίστων Ταξιαρχών 1, Σχηµατάρι Βοιωτίας ή/και στο τηλέφωνο 22620 51147 (κα Κόλλια), Γραφείο Προµηθειών. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Έφυγε» η αγωνίστρια Λίτσα Σωτηροπούλου

Τ

ο Μ. Σάββατο «έφυγε» από τη ζωή, αγωνίστρια µέχρι το τέλος, σε ηλικία 47 ετών, η Λίτσα Σωτηροπούλου, αφού πάλεψε µε όλες τις δυνάµεις της, µε τον καρκίνο. Η Λίτσα είχε συνεχή, έντονη πολιτική και συνδικαλιστική

δράση µέχρι και το τελευταίο διάστηµα που ήταν µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου των εργαζοµένων στην Εµπορική Τράπεζα µε την Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση από το 2008 µέχρι το 2010. Όπως λένε οι συνάδελφοί της «πα-

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA AΠOKENTPΩ MENH ∆IOIKHΣH ΘEΣΣAΛIAΣ & ΣT. EΛΛA∆AΣ ΓENIKH ∆/NΣH ∆AΣΩN & AΓPOTIKΩN YΠOΘEΣEΩN ∆/NΣH ∆AΣΩN N. BOIΩTIAΣ ∆AΣAPXEIO ΛIBA∆EIAΣ

Λιβαδειά 11/04/2011 Aριθ. Πρωτ.: 1432

ANAKOINΩΣH Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθ. 14 του Ν. 998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήµατος του Nικολάου Γεώργιου του Σεραφείµ κατ. Aγ. Άννας νυν ∆ήµου Λιβαδειάς η υπ. αριθµ. 1354/11-4-2011 πράξη χαρακτηρισµού της Yπηρεσίας µας για έκταση εµβαδού E=1.735,40 τ.µ µε στοιχεία περιµέτρου (A-B-Γ-…Λ-M-A) στη θέση «Aµπέλια» περιοχής Aγ. Άννας τέως ∆ήµου Kορώνειας και νυν Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας. Mε την πράξη αυτή η έκταση χαρακτηρίζεται ως µη δασικού χαρακτήρα έκταση ανήκουσα στην παρ. 6α του άρθ. 3 του N.998/79. Kατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της A/βαθµού E.E.∆.A. N. Bοιωτίας, που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Bοιωτίας Kάδµου 13. Πληροφορίες στο τηλ. 22610-80959 σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. H ∆ασάρχης Kουκιάσα Nικολίτσα ∆ασολόγος

ρά την, από ένα σηµείο και µετά, φανερή ταλαιπωρία της, συνέχιζε µε αισιοδοξία να δίνει την προσωπική της µάχη, χωρίς παρόλα αυτά να ξεχνά το κίνηµα». Ήταν, όπως γράφει η εφηµερίδα «Εποχή», στο αφιέρωµα της, «Ένας δραστήριος άνθρωπος, πολιτικά και κοινωνικά, µια νέα κοπέλα, αντιστάθηκε σθεναρά αλλά όπως το θέλει ο σκληρός νόµος έπεσε, µετά το τρίτο χτύπηµα του καρκίνου. Ο σύντροφος της ∆η-

µήτρης, τα δυο παιδιά της ο Θανάσης και η Κατερίνα δίπλα της όλο αυτό το διάστηµα, των ελπίδων και των απογοητεύσεων, στάθηκαν δυνατοί και παρηγορητικοί, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι της, αλλά...» Στη συνέχεια παραθέτει σηµαντικούς σταθµούς της πορείας της: «Η Λίτσα Σωτηροπουλου γεννήθηκε στην Αιτωλοακαρνανία. Νέα ακόµη εντάχθηκε στη νεολαία του ΠΑΣΟΚ Μεσολογγίου. Το 1986, όµως, διαγράφτηκε

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA AΠOKENTPΩMENH ∆IOIKHΣH ΘEΣΣAΛIAΣ & ΣT. EΛΛA∆AΣ ΓENIKH ∆/NΣH ∆AΣΩN & AΓPOTIKΩN YΠOΘEΣEΩN ∆AΣAPXEIO ΛIBA∆EIAΣ

Λιβαδειά 21/04/2011 Aριθ. Πρωτ.: 1639

ANAKOINΩΣH Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθ. 14 Ν. 998/1979 εκδόθηκε κατόπιν αιτήµατος του ∆ηµάκα Λουκά του Aναστασίου κατ. ∆ιστόµου, η υπ. αριθµ. 899/18-4-2011 πράξη χαρακτηρισµού της Yπηρεσίας µας για έκταση εµβαδού 4.682,80 τ.µ. µε στοιχεία περιµέτρου (Π-P-Σ-T-Y-Φ-X-I-K-Π) στη θέση «KONIZOΣ» περιφέρειας ∆ήµου ∆ιστόµου Ν. Βοιωτίας. Mε την πράξη αυτή η έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: Tµήµα 1 µε στοιχεία περιµέτρου (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-P1) εµβαδού 2000,67τµ. χαρακτηρίζεται ως µη δασικού χαρακτήρα έκταση ανήκουσα στην παρ. 6α του άρθ. 3 του N.998/1979. Tµήµα 2 µε στοιχεία περιµέτρου (11-12-13-14-15-K-Π-11) εµβαδού 355,84τµ. χαρακτηρίζεται ως µη δασικού χαρακτήρα έκταση ανήκουσα στην παρ. 6α του αρθ.3 του N.998/1979. Tµήµα 3 µε στοιχεία περιµέτρου (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1112-13-14-15-I-X-Φ-Y-T-Σ-1) εµβαδού 2.326,29 τµ. χαρακτηρίζεται ως δασικού χαρακτήρα έκταση ανήκουσα στην παρ. 2 του αρθ.3 του N. 998/1979. Kατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της A/βαθµού E.E.∆.A. N. Bοιωτίας, που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Bοιωτίας Kάδµου 13. Πληροφορίες στο τηλ. 22610-80959 σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. H ∆ασάρχης Nικολίτσα Kουκιάσα ∆ασολόγος

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA AΠOKENTPΩ MENH ∆IOIKHΣH ΘEΣΣAΛIAΣ & ΣT. EΛΛA∆AΣ ΓENIKH ∆/NΣH ∆AΣΩN & AΓPOTIKΩN YΠOΘEΣEΩN ∆/NΣH ∆AΣΩN N. BOIΩTIAΣ ∆AΣAPXEIO ΛIBA∆EIAΣ

Λιβαδειά 8/04/2011 Aριθ. Πρωτ.: 1360

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA AΠOKENTPΩMENH ∆IOIKHΣH ΘEΣΣAΛIAΣ & ΣT. EΛΛA∆AΣ ΓENIKH ∆/NΣH ∆AΣΩN & AΓPOTIKΩN YΠOΘEΣEΩN ∆/NΣH ∆AΣΩN N. BOIΩTIAΣ ∆AΣAPXEIO ΛIBA∆EIAΣ

Λιβαδειά 19/04/2011 Aριθ. Πρωτ.: 1592

ANAKOINΩΣH Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθ. 14 του Ν. 998/1979 εκδόθηκε κατόπιν αιτήµατος του Nικολάου Γεώργιου του Σεραφείµ κατ. Aγ. Aννας νυν ∆ήµου Λιβαδειάς η υπ. αριθ. 1290/4-4-2011 πράξη χαρακτηρισµού της Yπηρεσίας µας για έκταση εµβαδού E=4509,57 τ.µ. µε στοιχεία περιµέτρου (A-B-Γ-∆-A) στη θέση «Aµπέλια» περιοχής Aγ. Aννας τέως ∆ήµου Kορώνειας και νυν Λιβαδειάς N. Bοιωτίας. Mε την πράξη αυτή η έκταση χαρακτηρίζεται ως µη δασικού χαρακτήρα έκταση ανήκουσα στην παρ. 6α του άρθ. 3 του N.998/1979. Kατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της A’ βαθµού E.E.∆.A. N. Bοιωτίας, που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Bοιωτίας Kάδµου 13. Πληροφορίες στο τηλ. 22610-80959 σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ANAKOINΩΣH Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθ. 14 Ν. 998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήµατος του Λουκά ∆ηµάκα του Aναστασίου κατ. ∆ιστόµου N. Bοιωτίας η υπ. αριθµ. 1105/24-3-2011 πράξη χαρακτηρισµού της Yπηρεσίας µας για έκταση εµβαδού E=4.670,89 τ.µ. µε στοιχεία περιµέτρου A-B-Γ-∆-E-Z-HΘ-I-K-Λ-M-A στη θέση «Σκόµπος» περιφ. του ∆ήµου ∆ιστόµου Ν. Βοιωτίας. Mε την πράξη αυτή η έκταση χαρακτηρίζεται ως µη δασικού χαρακτήρα έκταση ανήκουσα στην παρ. 6α του άρθ. 3 του N.998/79. Kατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της A/βαθµού E.E.∆.A. N. Bοιωτίας, που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Bοιωτίας Kάδµου 13. Πληροφορίες στο τηλ. 22610-80959 σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

H ∆ασάρχης Kουκιάσα Nικολίτσα ∆ασολόγος

H ∆ασάρχης Kουκιάσα Nικολίτσα ∆ασολόγος

διότι, όπως έως το τέλος της ίσχυσε, είχε µια πραγµατική αριστερή προσέγγιση για ό, τι συνέβαινε γύρω της. Εξάλλου, ένα µακρύ διάστηµα, από το 1984 έως το 1991. συµµετείχε στο «Ξεκίνηµα» και στην εφηµερίδα «Σοσιαλιστική Έκφραση». Τον τελευταίο καιρό, υποστήριζε πολιτικά την οργάνωση «Κόκκινο» και από πολύ νωρίς συµµετείχε ενεργά στο ΣΥΡΙΖΑ Τραπεζών όπου υπήρξε µέλος του συντονιστικού του οργάνου. Και καθώς οι συµµετοχές κάποτε δεν λένε και πολλά πράγµατα η Λίτσα ήταν από τους πιο ένθερµους ανθρώπους του, που επιχειρούσε να συνεισφέρει στην ενεργή του παρουσία στις τράπεζες και όταν οι έριδες τον ωθούσαν στην αδράνεια. Από το 1987 έως το 1991 εργάστηκε στην κλωστο’φαντουργία ΒΕΛΚΑ όπου και δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά. Μετά, άνεργη, ή περιπτωσιακά εργαζόµενη, επισφαλής όπως λέµε σήµερα. Από το 1997 εργαζόταν στην Εµπορική Τράπεζα. Νέος χώρος δραστηριότητας γι' αυτή. Συµµετείχε ενεργά στο συνδικαλισµό και ως µέλος της «Ενιαίας Αγωνιστικής Συσπείρωσης» εκλέχθηκε ως µέλος του ∆.Σ. για την περίοδο 2008 -2010». Την Λίτσα την γνώριζα από το 1984 όταν συναντηθήκαµε, όπως και µε τον σύντροφό της τον ∆ηµήτρη, στους αγώνες ως σπουδαστές στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Ωστόσο θα προτιµήσω να παραθέσω τις απόψεις των συναγωνιστών της στην ΕΑΣ, που µαζί µε την οικογένειά

της και τους φίλους της, όλοι µαζί, την αποχαιρετήσαµε την Τρίτη 26 Απριλίου στο κοιµητήριο της Καισαριανής: «Η Λίτσα, όµως, θα είναι πάντα κοντά µας. Θα είναι κοντά µας στους κοινούς κοινωνικούς αγώνες µας. Θα είναι κοντά µας στη δουλειά, στις γενικές συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του Συλλόγου µας. Θα είναι δίπλα µας στα συνέδρια της ΟΤΟΕ και του ΕΚΑ, στις συνεδριάσεις της ΕΑΣ. Θα είµαστε πιασµένοι χέρι - χέρι στις ανθρώπινες αλυσίδες στις περιφρουρήσεις των απεργιών, στις διαδηλώσεις και τις πορείες. Θα µας συντροφεύει στις ενηµερωτικές περιοδείες και εκστρατείες. Θα είναι στο πλάι µας στο γράψιµο της εφηµερίδας, της ιστοσελίδας και του ιστολογίου µας. Θα είναι µαζί µας µε το γνωστό χαµόγελό της, την αισιοδοξία της ότι θα καταφέρουµε να αλλάξουµε τελικά αυτή την άδικη κοινωνία των δυναστών, των εργοδοτών και των άπληστων πολιτικάντηδων. Θα είναι µαζί µας στα γλέντια, στους χορούς και στων «τραγουδιών τις λεύτερες στροφές» κατά πως έλεγε ο στιχουργός για έναν άλλο ήρωα αγωνιστή του κοινωνικού κινήµατος. Ελπίζουµε ότι θα σταθούµε αντάξιοι της αγωνιστικής κληρονοµιάς και παρακαταθήκης πού µας αφήνει η συνάδελφος και συναγωνίστριά µας».

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Tην Kυριακή 8 MαXου 2011 και ώρα 9:30 π.µ. στον Iερό Nαό Eυαγγελίστριας Λιβαδειάς θα τελέσουµε 40ήµερο µνηµόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας µητέρας, αδερφής, γιαγιάς και θείας IΩANNAΣ Γ. ΠAΠAΘΩMA ετών 74 ∆ασκάλας Σας καλούµε να τιµήσετε τη µνήµη της Tα τέκνα: Φανή - Mιχάλης, Παρασκευή - Nικήτας Tα εγγόνια: Iωάννα - Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος Tα αδέρφια: Kώστας - Mαρία, Eλένη - Θανάσης, Φωτεινή, Mενέλαος - Aικατερίνη, Aικατερίνη


24 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑ5ΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Απαντάµε

µε... “∆ιάβηµα”

στην κρίση Η καταχώρησή σας στο «∆ΙΑΒΗΜΑ», είναι ∆ΩΡΕΑΝ στο www.diavima.gr

Τηλ έφωνο επικοινωνίας: 2261 0.2 7123

Προβάλετε τις επιχειρήσεις σας µέσα από τις σελίδες µας φθηνά και αποτελεσµατικά!!!

Με δύο συγκεντρώσεις στη Λιβαδειά η Εργατική Πρωτοµαγιά

Μ

ε ξεχωριστές συγκεντρώσεις µια στο Εργατικό Κέντρο και µια στην πλατεία από το ΠΑΜΕ γιορτάστηκε την Κυριακή στη Λιβαδειά για ακόµα µια χρονιά η Εργατική Πρωτοµαγιά. «Αρνούµαστε κατηγορηµατικά τις αντεργατικές και αντικοινωνικές Νεοφιλελεύθερες συνταγές, που εξοντώνουν τους εργαζοµένους, εξαθλιώνουν την κοινωνία, διευρύνουν την ύφεση και την κρίση. Αρνούµαστε να αποδεχθούµε µέτρα και δεσµά που επιβάλλουν οι «αγορές», η Ευρωπα‘κή Ένωση, το ∆.Ν.Τ. και όλοι αυτοί που ασκούν εκβιαστική και κερδοσκοπική πολιτική σε βάρος της χώρας, εν’ ονόµατι του χρέους και των δεσµών του Μνηµονίου», τόνισε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ε.Κ. Γιάννης Σταθάς. Και πρόσθεσε: «Απαιτούµε να πληρώσουν οι τραπεζίτες , οι τοκογλύφοι και οι χρηµατιστές «τζογαδόροι» των οικονοµιών και των λαών. Την κρίση να πληρώσουν οι έχοντες, οι κατέχοντες και οι ένοχοι που τη δηµιούργησαν και σήµερα κερδίζουν ξανά απ’ αυτή». Ζήτησε επίσης «άµεσα σχέδιο και πρόγραµµα αντιµετώπισης της κρίσης µε µέτρα και πολιτικές που θα ενισχύουν την απασχόληση, τις κοινωνικές παροχές, τα εισοδήµατα και την κοινωνική συνοχή» Για ανατροπή της αντιλα‘κής πολιτικής µίλησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ Γιώργος Πελέκης. «H φετινή Πρωτοµαγιά µπορεί να αποτελέσει αφετηρία νέων αγώνων για την ανατροπή της αντιλα‘κής πολιτικής, σηµαντικό βήµα στη συσπείρωση, στην οργάνωση των εργαζοµένων στα Σωµατεία σε κάθε χώρο δουλειάς. Είµαστε οι παραγωγοί όλου του πλούτου. Χωρίς εµάς γρανάζι δε γυρνά. ∆εν µπορεί να υπάρξει πλούτος. ∆ίχως, όµως, τους καπιταλιστές, τους ιδιοκτήτες του πλούτου, µπορεί. Με τη δουλειά µας, µε το αίµα µας, µε χιλιάδες σακατεµένους και θύµατα στα εργοδοτικά κάτεργα, όλα τα προηγούµενα χρόνια δηµιουργήσαµε τεράστιο πλούτο», τονίζει το ΠΑΜΕ. Και καλεί τους εργαζόµενους να αγωνιστούν από τις γραµµές του επισηµαίνοντας: «Πόλεµος στον πόλεµο που µας έχουν κηρύξει. Ανατροπές παντού! Χρειάζεται να υψώσουµε αδιαπέραστο τείχος, να αναπτυχθούν ταξικοί αγώνες για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που χτυπάει δικαιώµατα, που καταδικάζει την εργατική οικογένεια στην ανεργία, τους οδηγεί οµήρους στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Να ενώσουµε τις δυνάµεις για ανατροπές παντού.

ÌÐÁÑÄÙÓÁÓ Ë. ÁÈÇÍÙÍ 19 ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ 2268022956

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁÑÁÌÐÁÍÏÓ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ ÊÑÅÁÔÏÓ

ΜΟΝΑ∆Α ÐÁÑÏ×ÇΣ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ

×ÙÑÉÓ ÓÕÍÔÇÑÇÔÉÊÁ

PIT BULL SECURITY

Λουκάς Χριστοδούλου Σύµβουλος Ασφαλείας

Óýíèåóç: ÊñÝáò ÷ïéñéíü, áëÜôé, êáñõêåýìáôá.

ÁËÉÁÑÔÏÓ ÔÇË.:2268022364 - FAX:24195

ÏËÏ ÔÏ 24ÙÑÏ ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÔÇË: 2268024157

Αρ. Κινητού: 6932.601612 6937.130337 6936.627227

e - mail: security_pitbull@hotmail.com Σε όλες τις περιοχές της Βοιωτίας

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ - Αρ. Φύλλου 740  
Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ - Αρ. Φύλλου 740  

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ - Αρ. Φύλλου 740

Advertisement