Page 1

Η ΠΑΣΚΕ Βοιωτίας καλεί τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να αναλάβουν τις ευθύνες τους Ταράζουν τα νερά στο χώρο του ΠΑΣΟΚ 15 στελέχη της ΠΑΣΚΕ στη Βοιωτία που µε επιστολή τους προς τους βουλευτές Β. Τόγια, Β. Τσόνογλου και Ά. Αγά-

τσα τονίζουν ότι η πολιτική της κυβέρνησης βρίσκεται εκτός ιδεολογικού πλαισίου Κινήµατος και τους καλούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σελ. 4

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima.gr

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

www ÊÙÄÉÊÏÓ 5620

. d i a vi m a . g r

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 729* ΕΤΟΣ 12 * ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7 - T.K. 32100

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α * Τ.F: 2261027123 * e-mail: diavima@otenet.gr * € 0,30

Κλ. Περγαντάς:

Κάνουµε πράξη τον Καλλικράτη

Νέα εποχή για το δήµο Αλιάρτου

Ευρύτατη σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκίδα µεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος Κλέαρχου Περγαντά και του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μπουραντά, των ∆ιευθυντών των υπηρεσιών και των περιφερειακών συµβούλων της πλειοψηφίας. Σελ. 8

Τι έδειξαν οι αναλύσεις

∆ ήµος «Αλι άρτου - Θε σπ ιών» µε έ δρα την Αλ ίαρτο κ αι ιστορι κή έδρα την Άσκρη Σελ. 5

Έκοψε την πίτα ο συνδυασµός «Νέα Λιβαδειά – Νέοι Ορίζοντες» Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού έλεγχου (Π.Κ. Π.Φ&Π.Ε) Μαγνησίας (Βόλος) ως Εθνικό Εργαστήριο για προσδιορισµό βαρέων µετάλλων, το τελευταίο διάστηµα προέβη σε αναλύσεις δειγµάτων σε κηπευτικά της περιοχής Βοιωτίας. Σελ. 6 ΕΡΓΑΤΟJΠΑΛΛΗΛIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Εργατο‘παλληλικό Κέντρο Επαρχίας Λιβαδειάς σας προσκαλεί τη ∆ευτέρα 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 και ώρα 19.00΄ στο Συνεδριακό Κέντρο Κρύας, σε εκδήλωση µε θέµα: « Γερµανικές Πολεµικές Αποζηµιώσεις και Μνηµόνιο », µε οµιλητές τον ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟ, Πρόεδρο Επιτροπής Πολεµικών Αποζηµιώσεων και τον ΜΙΧΑΛΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟ, Ιστορικό, ∆ιδάσκοντα στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Ο

Για το ∆.Σ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΘΑΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γ.

Παρουσία των µελών του και εκπροσώπων φορέων της Λιβαδειάς και της ευρύτερης περιοχής η δηµοτική παράταξη, του δηµάρχου Νίκου Παπαγγελή έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε µια εκδήλωση που διοργάνωσε η γραµµατεία του συνδυασµού «Νέα Λιβαδειά –Νέοι Ορίζοντες» που κέρδισε τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές στον διευρυµένο δήµο Λεβαδέων. Σελ. 2

Θήβα

Παιδειατροφή

Για δεύτερη φορά φέτος ο ∆ήµος Θηβαίων, µαζί µε 13 ακόµη ∆ήµους σε όλη την Ελλάδα, συµµετέχει ενεργά στο Πρόγραµµα «ΠΑΙ∆ΕΙΑΤΡΟΦΗ». Σελ. 7


2 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

επικαιρότητα

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Έκοψε την πίτα ο συνδυασµός «Νέα Λιβαδειά – Νέοι Ορίζοντες»

Π

αρουσία των µελών του και εκπροσώπων φορέων της Λιβαδειάς και της ευρύτερης περιοχής η δηµοτική παράταξη, του δηµάρχου Νίκου Παπαγγελή έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε µια εκδήλωση που διοργάνωσε η γραµµατεία του συνδυασµού «Νέα Λιβαδειά –Νέοι Ορίζοντες» που κέρδισε τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές στον διευρυµένο δήµο Λεβαδέων. Την πίτα έκοψε ο δήµαρχος Λεβαδέων Νίκος Παπαγγελής ενώ ένας τυχερός κέρδισε ένα πίνακα, συλλεκτικό γραµµατόσηµο της Λιβαδειάς. Ο κ. Παπαγγελής µεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη λειτουργία του συνδυασµού που πρόσφατα εξέλεξε 11µελή

γραµµατεία και στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συνεργασία και της σύσφυξης των σχέσεων όχι µόνο των εκλεγµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων αλλά όλων των µελών. «Στόχος µας είναι να υπάρχει συνεχής επικοινωνία µεταξύ των µελλών αλλά και µε την κοινωνία έτσι ώστε να γινόµαστε συνεχώς καλύτεροι και να βελτιωνόµαστε στον δύσκολο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον δήµο Λεβαδέων. Θέλουµε να αναθερµάνουµε και να κρατάµε ζωντανές τις σχέσεις µας ώστε να επανατροφοδοτούµε τον συνδυασµό µε στελέχη και

απόψεις και σ΄ αυτό όλοι έχουν λόγο», επεσήµανε µεταξύ άλλων ο δήµαρχος. Ο υπεύθυνος της γραµµατείας Γιάννης Σκαλτσάς δήλωσε σχετικά: «Μετά τις πρόσφατες νικηφόρες εκλογές συγκροτήθηκε στον συνδυασµό µια γραµµατεία ώστε να υπάρχει µια επαφή και συνεχής ανταλλαγή απόψεων ενώ στη συνέχεια προγραµµατίζουµε σειρά παρεµβάσεων κυρίως σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα. Εµείς δηλώνουµε ότι θα είµαστε πάντα στο πλευρό των συµπολιτών µας και πάντα αρωγοί στο έργο του δηµάρχου και της δηµοτικής αρχής.


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 3

ΒΟΙΩΤΙΑ

Λογοτεχνική βραδιά από τον Σύλλογο Ποντίων Βοιωτίας

Τ

α βιβλία «Το αµπέλι µας στον Πόντο» και «Καλλιστώ και Ιµπραχήµ» του συγγραφέα Όµηρου Μαυρίδη, παρουσίασε πρόσφατα ο θεατρικός συγγραφέας και ιδρυτής της ηµερήσιας εφηµερίδας Βοιωτική Ώρα, Πέ τρος Χουτζούµης σε µια εκπληκτική λογοτεχνική βραδιά που διοργάνωσε ο Σύλλογο Ποντίων Βοιωτίας «Ο Ευκλείδης» στο Επιµελητήριο Βοιωτίας στη Λιβαδειά.

«Η εκδήλωση εντάσσεται το πλαίσιο των δράσεων του συλλόγου στο ξεκίνηµα της νέας χρονιάς και στο πλαίσιο της προσπάθεια που καταβάλει ο «Ευκλείδης» για την ευρύτερη κατανόηση της ζωής και του ξεριζωµού των Ελλήνων του Πόντου», επεσήµανε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του συλλόγου Ποντίων Βοιωτίας Τριαντάφυλλος Υφαντίδης ο οποίος απένειµε τιµητική πλακέτα στον συγγραφέα.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο θεατρικός συγγραφέας Πέτρος Χουτζούµης, ο οποίος σε µια µεστή οµιλία έδωσε περιληπτικά τις υποθέσεις των δυο βιβλίων, οι οποίες ικανοποίησαν το εκλεκτό ακροατήριο. «Με απλή και γρήγορη διήγηση ο συγγραφέας Όµηρος Μαυρίδης και στα δυο βιβλία καταγράφει τα γεγονότα στέρεα, σε πλήρη αρµονία και ρυθµό διηγηµατικού λόγου. Με µεγάλη µάλιστα προσοχή και χωρίς να πολώνει, στηλιτεύει τις αντιθέσεις και αταίριαστες φυλετικές και προαιώνιες έχθρες των δύο λαών», επεσήµανε ο Πέτρος Χουτζούµης. Και πρόσθεσε: «Για να διηγηθείς τέτοιες ψυχικές µεταπτώσεις και πνευµατικές αλλαγές και µάλιστα να πείθεις για το αληθές, είναι συγγραφικό κατόρθωµα. Τα δυο µυθιστορήµατα δεν µας διδάσκουν µόνο τον αλτρουισµό και την αυταπάρνηση, ως ανάχωµα κατά των κοινωνικών, θρησκευτικών, φυλετικών διακρίσεων και καταγωγών αλλά συνάµα υψώνει τον άνθρωπο πάνω από τον εαυτό του. Αυτοί είναι οι ήρωες των δυο βιβλίων, της καθηµερινής ζωής µε τις αµέτρητες αντιξοότητες και ανυπέρβλητες δυσκολίες που πρέπει ο άνθρωπος να δίνει ανελλιπώς τη µάχη βήµα- βήµα και από λεπτό σε λεπτό…». Ο συγγραφέας στη συνέχεια αναφέρθηκε και αυτός συµπληρωµατικά στην ιστορία και γραφή της µυθοπλασίας των βι-

βλίων του και συγκινηµένος ευχαρίστησε τον κ. Πέτρο Χουτζούµη, τον Πρόεδρο του Συλλόγου αλλά και το ακροατήριο. «Πρόκειται για δύο διαφορετικά βιβλία. Το ένα είναι η ιστορία του παππού µου, πραγµατική ιστορία, έτσι όπως µου την διηγήθηκε από παιδί και ύστερα από 40 χρόνια όταν επανήλθα στην Ελλάδα από την Γερµανία θέλησα να τα γράψω συγκινηµένος από µια επίσκεψή µου στα πάτρια

εδάφη όπου βρήκα το σπίτι του», σηµείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Μαυρίδης και πρόσθεσε ότι το µήνυµα είναι πως ο άνθρωπος έχει το καθήκον να παλεύει κάθε στιγµή για να νικήσει τη λήθη και να διατηρήσει ζωντανή τη µνήµη. «Το δεύτερο αναφέρεται τον αληθινό γάµο µιας Πόντιας κοπέλας που ερωτεύτηκε ένα Τούρκο συµµαθητή της. Η αγάπη τους ήταν πραγµατική, ξεπέρασαν τις δυσκολίες

και από την ελληνική και από την τούρκικη πλευρά και γάµος αυτός υπάρχει ακόµα. Ο άνθρωπος δηλαδή κατόρθωσε να αγαπά χωρίς γιατί, χωρίς να βάλει αιτιολογικά, σ΄ αγαπώ απλά γιατί σ΄ αγαπώ», κατέληξε ο κ. Μαυρίδης. Η εκδήλωση την οποπια συντόνισε εκ µέρους του συλλόγου η Φανή Παναγιώτου πραγµατοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσµου και εκπροσώπων των τοπικών αρχών µεταξύ των οποίων ο αρχιµανδρίτης π. ∆οσίθεος, ο αντιδήµαρχος Λιβαδειάς Κώστας Ρούτης, ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Βοιωτίας και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας Παναγιώτης Αγνιάδης και ο περιφερειακός σύµβουλος Γιώργος Ζιώγας.


4 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Ταράζει τα «νερά» η ΠΑΣΚΕ στη Βοιωτία

Καλεί τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να αναλάβουν τις ευθύνες τους Τ

αράζουν τα νερά στο χώρο του ΠΑΣΟΚ 15 στελέχη της ΠΑΣΚΕ στη Βοιωτία που µε επιστολή τους προς τους βουλευτές Βασίλη Τόγια, Βάσω Τσόνογλου και Άρια Αγάτσα τονίζουν ότι η πολιτική της κυβέρνησης βρίσκεται εκτός ιδεολογικού πλαισίου Κινήµατος και τους καλούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Είναι γνωστό πως µια σειρά µέτρων που λήφθηκαν από τη Κυβέρνηση το 2010 και βρίσκονται σε εξέλιξη (µειώσεις αποδοχών των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, αύξηση ΦΠΑ, αύξηση τιµών καυσίµων, αύξηση τιµών προόντων λακής κατανάλωσης, απορρύθµιση στις εργασιακές σχέσεις και στο κοινωνικό κράτος) έχουν οδηγήσει σε σηµαντική υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων», τονίζουν οι συνδικαλιστές. Και συνεχίζουν στην ανοιχτή επιστολή τους: «Η πολιτική αυτή – αν και βρίσκεται εκτός ιδεολογικού πλαισίου ΠΑΣΟΚ – παρουσιάζεται από τη Κυβέρνηση ως ανελαστική συνέπεια των συµβατικών υποχρεώσεων της χώρας που προκύπτουν από τις δανειακές συµβάσεις των Μνηµονίων. Για τα θέµα-

τα αυτά, πολλά έχουν ειπωθεί, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, πολύ µελάνι έχει χυθεί και ο καθένας µας έχει πάρει δηµόσια την δική του θέση». Μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για τον «ιό» του νεοφιλελευθερισµού, λέγοντας ότι αναπτύσσεται και βρίσκει γόνιµο έδαφος και σε άλλες επιλογές της κυβερνητικής πολιτικής εκτός µνηµονιακών υποχρεώσεων. « Από τις αρχές του 2011 µια νέα πολύπλευρη επιδροµή στο ήδη πιεσµένο εισόδηµα των εργαζοµένων βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενδεικτική περίπτωση η συνεχιζόµενη αύξηση της τιµής των διοδίων στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόµων (για οδικό δίκτυο που δεν έχει κατασκευαστεί, χωρίς ασφαλείς εναλλακτικές οδικές επιλογές, χωρίς αναλογικότητα) και η πρωτοφανής και εξωπραγµατική αύξηση κατά 40% στις τιµές των εισιτηρίων στα ΜΜΜ στην Αθήνα», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Φυσικά δεν παραλείπουν να αναφερθούν στις «λη-

΄΄ÄÉÁÂÇÌÁ´´ ÅÄÑÁ

: ËÉÂÁÄÅÉÁ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ 7- Τ.Κ. 32100

ÔÇË/FAX : 22610.27123 ÊÉÍ

: 6978.324.327

mail

: diavima@otenet.gr

στρικές συµβάσεις παραχώρησης των διοδίων από την προηγούµενη κυβέρνηση της Ν∆ ούτε στα υπερκέρδη των εταιρειών». Υποστηρίζουν δε ότι η Κυβέρνηση σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία για τους εργαζόµενους αντί να επιδιώκει την κοινωνική συναίνεση τουλάχιστον στα θέµατα που µπορεί να την έχει προκαλεί και καταθέτει µάλιστα τροπολογία στη Βουλή µε την οποία «ποινικοποιεί την κοινωνική δράση ως δηµοκρατικό δικαίωµα» και «καµώνεται ότι δεν αντι-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούµε τα κείµενα των φίλων της εφηµερίδας που αποστέλλονται προς δηµοσίευση να µην υπερβαίνουν τις 150 λέξεις. Λόγω ύλης ο χώρος είναι περιορισµένος. Μεγαλύτερα κείµενα θα δηµοσιεύονται µόνο µετά από συνεννόηση µε την διεύθυνση του «∆».

λαµβάνεται την κοινωνική αγανάκτηση». Σηµειώνουν επίσης µε έµφαση ότι σε λίγο η πολιτική κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ θα είναι µη αναστρέψιµη και γι΄ αυτό πρέπει ο καθένας να αναλάβει, τώρα, τις ευθύνες που του αναλογούν. «Έχετε την ηθική και πολιτική υποχρέωση να κρούσετε τον κώδωνα του κινδύνου στη Κυβέρνηση», λένε απευθυνόµενοι στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «Τη Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 στη Βουλή θα κληθείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε, την τροπολογία της «ντροπής». Το ερώτηµα είναι απλό: Η κοινωνική δράση, είναι ∆ικαίωµα στη ∆ηµοκρατία; Η επιλογή είναι

δική σας: Με τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους ή µε τις εταιρίες και τις τράπεζες; Με το ΠΑΣΟΚ των κοινωνικών αγώνων η µε τις νεοφιλελεύθερες επιλογές;», καταλήγουν. Την επιστολή υπογράφουν οι: Σταθάς Ιωάννης, Πρόεδρος Εργ. Κέντρου Λιβαδειάς, ∆ηµητρίου ∆ηµήτριος, Πρόεδρος Εργ. Κέντρου Θήβας, ∆αµιανίδης Χρήστος, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Ν. Βοιωτίας, Μάρκου Άγγελος, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπ/κών ΠΕ Λιβαδειάς, Καρβούνης Γεώργιος, Πρόεδρος Σωµατείου Οικοδόµων Λιβαδειάς, Κορδάτος Φώτιος, Πρόεδρος Σωµατείου «Αλληλεγ-

γύη» Εργ. Επιχ. Αλουµίνιο της Ελλάδος, Μπαµπαράκος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Εργ. Κέντρου Λιβαδειάς, Κόκκινος Σπύρος, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εκπ/κών ΠΕ Λιβαδειάς, Μητρατζούλη Σωτηρία, Γεν. Γραµµ. Συλλόγου Εργαζοµένων Επιµελητηρίων Κεντρικής Ελλάδας, Κεχαγιάς Στυλιανός, Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Στερεάς Ελλάδας, Γαµβρίλης Ιωάννης, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ν. Βοιωτίας, Τσιάµαλος Βασίλειος, Γραµµ. ΠΑΣΚ Καθηγητών Ν. Βοιωτίας, Θειακούλης Παναγιώτης, ∆Σ ΕΛΜΕ Ν. Βοιωτίας, Σωτήρχος Λεωνίδας, ∆Σ ΕΛΜΕ Ν. Βοιωτίας, Βαζούρας Σπύρος, Αιρετός ΠΥΣ∆Ε Ν. Βοιωτίας.

Βάσω Τσόνογλου:

∆ικαιώθηκαν οι αγρότες µας

Τ

ην επίσηµη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που αναφέρει ότι "τα αγροτικά προ‡όντα της πρώην επαρχίας Θήβας είναι κατάλληλα και όχι επιβαρυµένα µε βαρέα µέταλλα" σχολίασε σήµερα η Βάσω Τσόνογλου. Η Βουλευτής Βοιωτίας µάλιστα σηµείωσε ότι η επίσηµη αυτή έρευνα δικαιώνει τον αγροτικό κόσµο της περιοχής που το τελευταίο διάστηµα δέχτηκε ανηλεή επίθεση. Σε δήλωση της είπε: "Τα αγροτικά προˆόντα της επαρχία Θήβας δέχτηκαν τον τελευταίο καιρό µια τροµακτική επίθεση από κάποιους που χωρίς επιστηµονικά στοι-

χεία δυσφήµισαν εξαιρετικά την ποιότητα τους. Από την πλευρά µου έκανα συχνές επισκέψεις µε τον Υφυπουργό κ. Κουτσούκο και έγινε µεγάλη κινητοποίηση προκειµένου να γίνει δειγµατοληψία και έλεγχος της ποιότητας τους. Έτσι λοιπόν και σύµφωνα µε τις επίσηµες χηµι-

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ - ÓÁÔÉÑÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÔÅÑÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ ÉäéïêôÞôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ & ÓÉÁ Ï.Å. Eêäüôçò - Ä/íôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ Áñ÷éóõíôÜêôçò : ÃéÜííçò Ìðáñäþóáò Åêôýðùóç :΄΄ÁÖÏÉ Ð. ×ÏÕÔÆÏÕÌÇ ÅÐÅ΄΄ *ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÉÄÉÙÔÙÍ: 30 Åõñþ *ÍÐ- ÏÑÃ/ÌÙÍ êôë : 200 Åõñþ Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá äåí åêöñÜæïõí êáô' áíÜãêç ôçí åöçìåñßäá. ÅðéôñÝðåôáé ç áíáäçìïóßåõóç ìüíï ìå ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç.

κές αναλύσεις των εργαστηρίων βλέπουµε ότι τα αγροτικά προˆόντα της επαρχίας µας δεν είναι επιβαρυµένα µε βαρέα µέταλλα και είναι κατάλληλα για κατανάλωση. Όλοι αυτοί που δυσφήµισαν τα προˆόντα µας προκάλεσαν την οικονοµική εξόντωση των αγροτών µας, Θέλω να ευχαριστήσω τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γιάννη Κουτσούκο και τους συνεργάτες του για το µεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν και βεβαίως όλους τους αγρότες που και µε τις δικές τους ενέργειες και προσπάθειες αποδείξαµε ότι τα αγροτικά προˆόντα είναι κατάλληλα και ασφαλή για κατανάλωση".

Ôï ´´ÄÉÁÂÇÌÁ´´ éäñýèçêå áðü ôïí ÃéÜííç Ìðáñäþóá τον ÉáíïõÜñéï ôïõ 2000


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 5

ΒΟΙΩΤΙΑ

Νέα εποχή για τον δήµο Αλιάρτου Κίνση “µάτ” απο τον δήµαρχο Γ. Ντασιώτη

Σ

ε νέα εποχή µπαίνει ο διευρυµένος δήµος Αλιάρτου µε τη δηµοτική αρχή του Γιώργου Ντασιώτη χωρίς να υπολογίζ ει το όποιο πολιτικό κόστος να είναι αποφασισµέ νη να προχωρήσει υλοποιώντας τις προεκλογικές της δεσµεύσεις. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για µια νέα δηµοτική αρχή, ο δήµαρχος, οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας αλλά και σύµβουλοι της µειοψηφίας στην πρόσφατη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου απέδειξαν πως όταν υπάρχει όραµα, θέληση και όρεξη για δουλειά µπορούν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες εφαρµογής του Καλλικράτη αλλά και εµπόδια που µπορεί να θέσει το τοπικό πολιτικό κατεστηµένο. Έτσι λοιπόν στην κρίσιµη και πολύωρη συνεδρίαση της Παρασκευής που πραγµατοποιήθηκε παρουσία εκατοντάδων κατοίκων, µε 16 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 2 παρών, ψηφίστηκε η πρόταση η Άσκρη να αποτελέσει την ιστορική έδρα του δήµου και µε 19 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 2 παρών, ψηφίστηκε η πρόταση να προστεθούν στο όνοµα του δήµου οι Θεσπιές. Οι κάτοικοι του δήµου στη συνεδρίαση πείστηκαν ότι µε τις αποφάσεις αυτές µόνο θετικά για όλους θα είναι τα αποτελέσµατα ωστόσο δεν έλειψαν οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που διαµορφώθηκε είναι ότι δύο δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης του Αλέκου Βίτση αφού αποκάλυψαν ότι ο πρώην δήµαρχος είχε δεσµευτεί απέναντί τους προεκλογικά για αλλαγή του ονόµατος δήλωσαν την ανεξαρτητοποίησή του καταγγέλλοντάς τον για την αρνητική στάση που τήρησε στη συνεδρίαση. Όσον αφορά στο θέµα της προσθήκη του ονόµατος «Θεσπιές» στην ονοµασία του ∆ήµου Αλιάρτου ο κ. Ντασιώτης τόνισε µεταξύ άλλων: «∆ιανύουµε µια ιστορική περίοδο µετάβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε µια νέα µορφή όπου ο δήµος για να µπορέσει να

ανταπεξέλθει πρέπει να είναι οικονοµικά αυτοδύναµος, οικονοµικά αυτόνοµος και να διαθέτει κοινωνική συνοχή και πολιτιστική ταυτότητα. Εµείς παραλάβαµε ως νέα δηµοτική αρχή το νέο διευρυµένο δήµο της Αλιάρτου ο οποίος µπορεί και πρέπει να ενισχυθεί, λίγο ή πολύ, σε όλες τις παραπάνω προ‘ποθέσεις. Ξεκινάµε λοιπόν το δύσκολο έργο από το πρώτο βήµα, την ανάδειξη και την εδραίωση µιας ενιαίας πολιτιστικής ταυτότητας µε στόχο την προβολή της περιοχής µας ώστε να επιτύχουµε µέσω αυτής και την οικονοµική ανάπτυξη. Θεωρούµε ότι η πρόσθεση του συνθετικού «Θεσπιών» στο νέο µεγάλο δήµο Αλιάρτου που ήταν

και προεκλογική µας δέσµευση θα συµβάλει στην παγκόσµια αναγνώριση του τόπου µας µε ότι αυτό συνεπάγεται». Επίσης τόνισε ότι το όνοµα ΘΕΣΠΙΕΣ είναι διεθνώς αναγνωρίσιµο, η ιστορική συµβολή των 700 Θεσπιέων στην ιστορία είναι ανεκτίµητη και προκαλεί τον παγκόσµιο θαυµασµό, η αυτοθυσία τους στις Θερµοπύλες αποτελεί απαράµιλλο παράδειγµα αλτρουσµού και γενναιότητας που δεν µπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο, η πλούσια σε αρχαιολογικά ευρήµατα γη των Θεσπιών έχει εφοδιάσει πολλά µουσεία σε όλο τον κόσµο και ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συµβάλει στην επιτάχυνση για την µετάβαση στον «Καλλικράτη» ώστε να επιτύχουµε ενιαία δηµοτική συνείδηση.

«Η πρωτοβουλία µας προσθέτει στον ∆ήµο µας µια τεράστια ιστορία, που πολλοί θα την ήθελαν, τον κάνει ακόµη περισσότερο αναγνωρίσιµο και του δίνει ακόµη µεγαλύτερο κύρος. Επίσης δίνει το µήνυµα της ενότητας, της συνοχής και της επιθυµίας να προχωρήσουµε προς το κοινό µας µέλλον όλοι µαζί», επεσήµανε ο δήµαρχος. Και πρόσθεσε: «Το συγκεκριµένο θέµα δεν αφορά παρατάξεις, δεν αφορά µικροκοµµατικά συµφέροντα, δεν αφορά στείρες τοπικιστικές αντιλήψεις και δεν αφήνει περιθώρια για καχυποψίες. Αφορά την δηµιουργία ενιαίας συνείδησης και την συστράτευση όλων των δυνάµεων. Με αυτή την απόφαση αποκτάµε ένα ακόµα εργαλείο για να επιτύχουµε την ανάπτυξη του τόπου µας προς όφελος όλων των δηµοτών. Υπάρχουν και δύσκολες αποφάσεις, αναγκαίες όµως και εµείς πρέπει να έχουµε την γενναιότητα να τις λαµβάνουµε». Σχετικά µε το καθορισµό της Άσκρης ως ιστορικής έδρας ξεκαθάρισε ότι: «Ιστορική έδρα είναι τιµητικός τίτλος της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αποδίδεται σε οικισµούς που δεν αποτελούν έδρα κάποιου δήµου, αλλά φέρουν για ιστορικούς λόγους συµβολική βαρύτητα» ∆εν παρέλειψε να αναφερθεί και σ άλλες περιοχές (Πέτρα – Υψηλάντης) οι οποίες είναι ιστορικής σηµασίας υπογράµµισε όµως ότι «η Άσκρη συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη δυναµική για να γίνει

η ιστορική έδρα του δήµου µας στο πλαίσιο της εδραίωσης της πολιτιστικής µας ταυτότητας» Έδωσε δε έµφαση στο ότι η Άσκρη ήταν η πατρίδα του µεγάλου επικού ποιητή της αρχαιότητας Ησίοδου, πατέρα του διδακτικού έπους, τα έργα του οποίου, διδάσκονται σε πολλά πανεπιστήµια του κόσµου και κατέληξε: «Συµπερασµατικά το Όνοµα της Άσκρης είναι ιστορικά αναγνωρίσιµο αλλά και µε σύγχρονη οικονοµική-πολιτιστική δραστηριότητα» ενώ δεν παρέλειψε να µιλήσει και για τις Γιορτές Ελληνικής Γης (που συµµετέχει η Άσκρη) οι οποίες έχουν ενταχθεί σε κοινό δίκτυο που προβάλλονται ποιοτικά προόντα διατροφής από υπεύθυνους παραγωγούς στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσµο. «Ήταν µια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση που είχε και τις εντάσεις της. Το συµπέρασµα όµως είναι ότι το ∆.Σ. ψήφησε τις προτάσεις µας», δήλωσε σχετικά ο Γιώργος Ντασιώτης και συνέχισε: «Περάσαµε το µήνυµα στους πολίτες τους οποίους κάποια άλλοι είχαν τροµοκρατήσει. Το µήνυµα είναι ότι αυτός είναι ο κοινός µας στόχος, αυτό είναι το σπίτι µας, αυτός είναι ο δήµος µας και πρέπει όλοι να συµβάλουµε για να προκόψει αυτό ο τόπος. ∆εν µας χωρίζει τίποτα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγµατα που µας ενώνουν και εµείς εστιάζουµε σε αυτά. Η Αλίαρτος δεν έχει να χάσει τίποτα παρά µόνο να κερδίσει. Η πρόσθεση ωφελεί ενώ η διαίρεση όχι».


6 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ∆εν υπάρχει πρόβληµα µε τα προfόντα της ευρύτερης περιοχής των Θηβών

Τ

ο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού έλεγχου (Π.Κ. Π.Φ&Π.Ε) Μαγνησίας (Βόλος) ως Εθνικό Εργαστήριο για προσδιορισµό βαρέων µετάλλων, το τελευταίο διάστηµα προέβη σε αναλύσεις δειγµάτων σε κηπευτικά της περιοχής Βοιωτίας. Με βάση τις αναλύσεις αυτές έγιναν γνωστά τα εξής: 1. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε από το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Πειραιά, στην περιοχή ευθύνης του και συγκεκριµένα στις περιοχές Οινόφυτα, Σχηµατάρι, Άγιος Θωµάς και σε περιοχές του ∆ήµου Θήβας. Τα δείγµατα απεστάλησαν για ανάλυση στο Π.Κ.Π.Φ&Π.Ε Μαγνησίας 2. Οι αναλύσεις των δειγµάτων έγιναν τους τελευταίους δύο µήνες 3. Ο συνολικός αριθµός των αναλυθέντων δειγµάτων ήταν τριάντα πέντε (35) και αφορούσαν : µαρούλια, καρότα, λάχανο, πράσα, σπανάκι, µαˆντανό, πατάτες, ρέβες, κρεµµύδια ξερά και χλωρά και σέλερι. 4. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων είναι σε mg/Kgr νωπού προˆόντος και δεν διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα στα

προˆόντα της γης που παράγονται στην ελεγχόµενη περιοχή , καθ όσον: * Σε ότι αφορά το κάδµιο οι ευρεθείσες συγκεντρώσεις είναι µικρότερες των ορίων που προβλέπονται από τον Καν.1881/2006 * Σε ότι αφορά τον υδράργυρο, επειδή δεν έχουν ορισθεί ανώτατα όρια, από τον Καν.1881/2006 οι ευρεθείσες συγκεντρώσεις στα δείγµατα συγκρινόµενες µε τα όρια των κοινοτικών υπολειµµάτων των φυτοφαρµάκων (MRL ‘s ), είναι µικρότερες.

* Σε ότι αφορά το Μόλυβδο , λαµβάνοντας υπ όψιν το ότι η αβεβαιότητα της µεθόδου προσδιορισµού του είναι +(-)37% , δεν υπάρχει πρόβληµα διότι σε κανένα δείγµα το αρνητικό 37% της ευρεθείσας τιµής από την ανάλυση δεν ξεπερνά τα προβλεπόµενα όρια του Καν. ΕΚ 1881/2006 . * Τα ευρήµατα των δειγµάτων για τα λοιπά βαρέα µέταλλα (νικέλιο, χρώµιο, χαλκός, ψευδάργυρος) δεν µπορούν να αξιολογηθούν γιατί από τον καν. 1881/2006 δεν έχουν ορισθεί ανώτατα όρια .

Βελτίωση χώρου Λαfκής αγοράς

Ο

∆ή µ ο ς Θ η β α ί ω ν σ ε ά µε σ η σ υν ε ρ γασία µε τ ην Αρχ α ι ο λ ο γ ι κ ή Υπ η ρ ε σ ί α Β ο ι ω τ ί α ς ( Θ ’ Ε Π ΚΑ ) π ρ ο χ ώ ρ η σ ε σ το ν κ α θ α ρ ισ µ ό τ ο υ π ρ α ν ο ύς κα ι σ τ η ν δ ι ά ν ο ι ξη τ ο υ χ ώ ρο υ της λακής αγοράς . Επιπλέον από την Τοπογραφική Υπηρεσία του ∆ήµου, έγινε αποτύπωση του χώρου ενώ θα γίνουν παρεµβάσεις

στον χώρο προς όφελος των πωλητών και των

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ -ΑΓΑΤΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΗΒΑΣ

Η

βουλευτής Βοιωτίας κυρία Αριάδνη Αγάτσα κατά τη διάρκεια συνάντησής της µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας κύριο Γιώργο Κουτρουµάνη τού παρέδωσε το ψήφισµα διαµαρτυρίας των φορέων της Θήβας σχετικά µε την πρόταση περι καταργήσεως τού τοπικού τµήµατος επιθεώρησης εργασίας Θήβας και τού µετέφερε τις ανησυχίες και τον προβληµατισµό που έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία αυτή η είδηση. Ο κύριος Κουτρουµάνης εξήγησε στην κυρία Αγάτσα ότι η επίσηµη διαβούλευση θα αρχίσει σύντοµα κι ότι καµία απόφαση δε θα ληφθεί πριν τη συζήτηση µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, η γνώµη των οποίων θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπ όψιν , πριν απο την οποιαδήποτε απόφαση.

καταναλωτών. Συγκεκριµένα: • Θα τοποθετηθούν νέα WC • Θα γίνει χάραξη και επαναπροσδιορισµός των θέσεων, ώστε να αλλάξει η εικόνα της λακής αγοράς της Τετάρτης και του Σαββάτου. Στόχος των ενεργειών αυτών, που θα ολοκληρωθούν εντός των επόµενων ηµερών, είναι να

γίνει πιο λειτουργικός ο χώρος για πωλητές και καταναλωτές και επιπλέον να είναι πιο εύκολος ο έλεγχος του χώρου από παράνοµους πωλητές. Παράλληλα, από συνεργείο του ∆ήµου µας και υπό την επίβλεψη της Θ’ ΕΠΚΑ θα καθαριστεί και ο Αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται στην περιοχή της λακής αγοράς.

Αστυνοµική επιχείρηση στην περιοχή της Αλιάρτου Βοιωτίας

Σ

το πλαίσιο των αστυνοµικών ελέγχων και επιχειρήσεων που έχει σχεδιάσει η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βοιωτίας, για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση προβληµάτων που παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της Αλιάρτου, από ηµεδαπούς πολίτες ROMA, που διαβιούν σε πρόχειρους καταυλισµούς, συγκροτήθηκε το πρωί της περασµένης Τρίτης, συνεργείο αστυνοµικών ελέγχων, σε συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες (∆.Ε.Η, ∆ήµος Αλίαρτου, ∆ιεύθυνση Υγιεινής). Ειδικότερα, διενεργηθήκαν έλεγχοι σε τέσσερις καταυλισµούς ROMA, όπου διαπιστώθηκαν είκοσι έξι παραβάσεις, ήτοι δεκατέσσερις πολεοδοµικού ενδιαφέροντος (αυθαίρετες κατασκευές) και δώδεκα για κλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος από την ∆.Ε.Η και υπεβλήθηκαν αντίστοιχες µηνύσεις. Επίσης, προσήχθησαν πέντε αλλοδαποί υπήκοοι Πακιστάν, οι οποίοι στερούνταν παντελώς ταξιδιωτικών εγγράφων και συνελήφθησαν προκειµένου εφαρµοστεί σε βάρος τους το διοικητικό µέτρο της απέλασης. Οι ειδικοί αυτοί έλεγχοι εντάσσονται σε συγκεκριµένο σχέδιο δράσης, είναι στοχευµένοι και επαναλαµβανόµενοι σε διαφορετικό τόπο και χρόνο κάθε φορά.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Όπως κάθε χρόνο , έτσι και φέτος η Π.Π.Ο. µε τον Οικολογικό Σύλλογο Ορχοµενού συνέχισαν το πρόγραµµα ανάπτυξης τού πράσινου στην ευρύτερη περιοχή τού ∆ήµου Ορχοµενού. Το Κέντρο Προστασίας Άγριας Φύσης τού συλλόγου µε επικεφαλής τον κ. Βασίλη Ρόδη και η Οµάδα ∆εντροφυτεύσεων µε επικεφαλής τον κ. Χρ. Αβράµπο είχαν την διοργάνωση και τον συντονισµό τής δενδροφύτευσης που έγινε στις γυµνές πλαγιές του Ακοντίου όρους. Πεύκα, κουκουναριές, ακακίες, πικροδάφνες

και πυράκανθα ήταν τα δέντρα και οι θάµνοι που φυτεύτηκαν και ποτίστηκαν από τα µέλη τού συλλόγου σε µια προσπάθεια αποκατάστασης τής οικολογικής ισορροπίας τού πανέµορφου αυτού βουνού που κάθε τόσο δοκιµάζεται από τις καταστρο-

φικές φωτιές. Τα δέντρα όπως πάντα τα διέθεσε το ∆ασαρχείο Λιβαδειάς που είναι πάντα συµπαραστάτης και αρωγός σε κάθε προσπάθεια για την ποιοτική αναβάθµιση του τόπου µας. Π.Π.Ο.

Θανάσιµος τραυµατισµός ενός ανηλίκου

Α

πογευµατινές ώρες της περασµένης Τρίτης, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία, σε οικία όπου διέµενε µια οικογένεια αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας, στην Θήβα Βοιωτίας. Από την πυρκαγιά, ο 10χρονος γιος της οικογένειας, υπέστη εγκαύµατα σ’ όλο του το σώµα και µεταφέρθηκε στο Γ.Ν Θηβών, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του, ενώ η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς. Πυρκαγιά κατασβήσθηκε από την Πυροσβεστική υπηρεσία Θηβών, η οποία ενεργεί και την προανάκριση.


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 7

ΒΟΙΩΤΙΑ Θήβα

Παρέµβαση Μ. Γιαννάκη για το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Θηβών

Γ

Η κατάργηση του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Θηβών «ξηλώνει» το νόµο 3762/2009 της Νέας ∆ηµοκρατίας για την πληρέστερη και ορθολογική λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας στο νοµό Βοιωτίας» σύµφωνα µε την ε ρώτηση του βουλε υτή Βοιωτίας της Νέας ∆ηµοκρατίας Μιχάλη Γιαννάκη προς την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πρόγραµµα Παιδειατροφή ια δεύτερη φορά φέτος ο ∆ήµος Θηβαίων, µαζί µε 13 ακόµη ∆ήµους σε όλη την Ελλάδα, συµµετέχει ενεργά στο Πρόγραµµα «ΠΑΙ∆ΕΙΑΤΡΟΦΗ» που υλοποιούν η ∆Η.Κ.Ε.Θ, µε τοπική υπεύθυνο και υπάλληλο της ∆ΗΚΕΘ κ. Αναστασία Κατσιφή, την τοπική οµάδα αποτελούµε νη από τον παιδίατρο κ. Λώλο, και την διαιτολόγο-διατροφολόγο κ. Πάλλιου. Τον Εθνικό συντονισµό του προγράµµατος ΠΑΙ∆ΕΙΑΤΡΟΦΗ» στην Ελλάδα έχει αναλάβει η εταιρία NOSTUS communications & events. Την Τετάρτη 09/02 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάου και τον Πρόεδρο της ∆ΗΚΕΘ κ. Ηλία Πέτραινα όπου έγινε σχετική ενηµέρωση από εκπροσώπους του Εθνικού Συντονισµού του προγράµµατος κ.κ Έλενα Στάµου και Τίνα Βούλγαρη και καθορίστηκαν οι τρόποι συνεργασίας και στήριξης του προγράµµατος από τον ∆ήµο Θηβαίων. Σηµειώνουµε ότι το επόµενο διάστηµα έως και τον Ιούνιο του 2011 θα πραγµατοποιηθούν ενέργειες και εκδηλώσεις για την θεµατική ενότητα «Απλός, υγιεινός και οικονοµικός τρόπος διατροφής». Ο στόχος του προγράµµατος ΠΑΙ∆ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode είναι συγκεκριµένος και ξεκάθαρος: η εκπαίδευση του πληθυσµού πιλοτικών πόλεων στον υγιεινό και ισορροπηµένο τρόπο διατροφής για τη µείωση των ποσοστών της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να βοηθηθούν τα παιδιά και ολόκληρη η οικογένεια να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους κατά τρόπο ριζικό και διαρκή. Μέσα στην οικογένεια παίρνονται οι περισσότερες αποφάσεις σχετικά µε τη διατροφή (αγορά τροφίµων, συχνότητα και ποιότητα των γευµάτων κ.λ.π.) και την άσκηση (µέθοδοι µετακίνησης) ενώ στο δήµο αναπτύσσεται η πλειοψηφία των καθηµερινών δράσεων και η οικογένεια έρχεται σε επαφή

µε πολλαπλές κοινωνικές οντότητες όπως η εκπαίδευση (σχολεία κ.λ.π.), εργασία, υγεία, µεταφορά, φυσική δραστηριότητα (αθλητικοί όµιλοι). Κρίνεται απαραίτητη λοιπόν η δράση σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία µε όλους τους τοπικούς παράγοντες που σχετίζονται µε τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Φιλοσοφία Η ιδιαίτερη προσέγγιση του Προγράµµατος ΠΑΙ∆ΕΙΑΤΡΟΦΗ έγκειται στο ότι επικεντρώνεται στο κοινωνικό σύνολο και το προτρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του µε ήπιο τρόπο. Τόσο σε συλλογικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, οι πολίτες καλούνται να συνειδητοποιήσουν το θέµα της παχυσαρκίας σταδιακά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο να µη στιγµατίζονται τα υπέρβαρα άτοµα. Η µαθητεία της διατροφικής ισορροπίας και της φυσικής δραστηριότητας γίνεται µε τρόπο θετικό και συγκεκριµένο, «βήµα προς βήµα». Σύµφωνα µε την παιδαγωγική φιλοσοφία του προγράµµατος, το φαγητό εµφανίζεται ως πηγή ευχαρίστησης και δε στιγµατίζεται η οποιαδήποτε τροφή. Πρόκειται για ένα µακροχρόνιο πρόγραµµα που βασίζεται στο πλαίσιο µιας κανονικής καθηµερινής ζωής ενώ λαµβάνει υπόψη το περιβάλλον και τυχόν περιορισµούς που αυτό επιβάλλει, όπως το διαθέσιµο χρόνο, την αγοραστική δύναµη, το χρόνο στο σπίτι και τα διαθέσιµα προόντα. Τα µηνύµατα του προγράµµατος βασίζονται σε επιστηµονικές συστάσεις

(από κρατικές πλατφόρµες και οδηγίες, επιστηµονικούς και ιατρικούς συλλόγους). Τα µηνύµατα αυτά µάλιστα εµπλουτίζονται συνεχώς µέσα από την εµπειρία που αναπτύσσεται στο πεδίο δράσης και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων. Υποστηρικτές Το πρόγραµµα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας ΠΑΙ∆ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode, έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη σηµαντικών κρατικών και επιστηµονικών φορέων και τελεί υπό τις παρακάτω αιγίδες: Κρατικοί Φορείς Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α Επιστηµονικοί Φορείς Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιαιτολόγων – Τεχνολόγων ∆ιατροφής Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιαιτολόγων – ∆ιατροφολόγων Ελληνικό Ίδρυµα Γαστρεντερολογίας και ∆ιατροφής Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας Ίδρυµα Αριστείδης ∆ασ κ α λ ό π ο υ λ ο ς Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου Για Αγγειακά Νοσήµατα

«

«Η κυβέρνηση Παπανδρέου ακολουθεί την λογική Σηµίτη, όπως εκφράστηκε µε το Π∆ 139/1999 για την απορρύθµιση των ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους» τονίζει στην ερώτησή του ο Μιχάλης Γιαννάκης, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της και να λάβει υπόψη της τις θέσεις του Εργατικού Κέντρου Θηβών. Παράλληλα σηµειώνει: “Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας αποκατέστησε µε το ν. 3762/2008 την άδικη µεταχείριση

που επεφύλασσε το Π∆ 139/1999 της κυβέρνησης Σηµίτη για την «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας» ιδρύοντας πέρα από τα δύο Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας στη Θήβα και την Λιβαδειά, το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Σχηµαταρίου”. Και αναφερόµενος στην κυβέρνηση προσθέτει: “Επιχειρεί έτσι, αναίτια και αδικαιολόγητα, να ακυρώσει το νοµοθέτηµα της προηγούµενης κυβέρνησης, που οργάνωνε πλήρως και αποτελεσµατικά το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας στο νοµό Βοιωτίας µε την λειτουργία τριών Γραφείων (Λιβαδειά, Θήβα, Σχηµατάρι), ενώ ταυτόχρονα η απόφασή της αποκαλύ-

πτει την επιδεικτική αδιαφορία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την περιοχή της Θήβας όπου: - απασχολούνται χιλιάδες εργαζόµενοι στην βαριά βιοµηχανία της επαρχίας Θηβών - η εργοδοτική αυθαιρεσία οργιάζει υπό την απειλή της εντεινόµενης ανεργίας για χιλιάδες εργαζόµενους - η µαύρη εργασία πολλαπλασιάζετε λόγω της συγκέντρωσης µεταναστών στην ευρύτερη περιοχή - δεκάδες επιχειρήσεις κλείνουν αφήνοντας στους δρόµους εκατοντάδες εργαζοµένους”. Καταλήγοντας ερωτά ποιοί λόγοι επιτάσσουν την κατάργηση του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Θηβών, αν αντιλαµβάνεται η κυβέρνηση ότι ενδεχόµενη εφαρµογή αυτής της απόφασης θα οξύνει τα προβλήµατα της εργατικής αυθαιρεσίας και της «µαύρης» εργασίας και αν έχει ζητήσει και έχει λάβει η κυβέρνηση της «δηµόσιας διαβούλευσης» τις θέσεις και τις προτάσεις του Εργατικού Κέντρου Θηβών.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ξεκινά από την Τρίτη, 08-02-2011 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συµµετοχή εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα στο τροποποιηµένο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ για την επιχορήγηση (για διάστηµα 12 µηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασιας για χρονικό διάστηµα 18 µηνών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας http://www.viotiachamber.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cres rc=397&cnode=21 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ν.Π.∆.∆. Λ. ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥ 1, Τ.Κ. 32100, ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ ΤΗΛ: 2261028281, ΦΑΞ: 2261021347

Zetta & Despina

Η πολυετής εµπειρία και η σύγχρονη αισθητική επιστήµη στην υπηρεσία της οµορφιάς SALON DE BEAUTE Θεραπεία και ανάπλαση ουλών από ακµή Lifting προσώπου & βλεφαροπλαστική Aρωµατοθεραπεία Λεµφικό µασάζ Θαλασσοθεραπεία Pιζική αποτρίχωση/ αποτρίχωση µε κερί Mακιγιάζ νύφης / βραδυνό Mόνιµο µακιγιάζ(tatoo)

ΖΕΤΤΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ιπλωµατούχος αισθητικός UNIVERSITE DE BEAUTE DE PARIS

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ιπλωµατούχος αισθητικός TEI Aθήνας CHICHESTER COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & TECHNOLOGY 2ας ΜαUου 26 & Τροίας 2 - Κεντρική πλατεία Νέας Σµύρνης 171 21 Τηλ.: 6 93 45 769 - 6 93 16 071 / Τηλ.: Οικίας 6 94 25 536


8 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Λιβαδειά «Κάνουµε πράξη τον Καλλικράτη», για την ανακύκλωση τόνισε από την Εύβοια ο Κλ. Περγαντάς Σύσκεψη καθαριότητα και µάρχου Κώστα Ρούτη, µε

Η

Ε

υρύτατη σύσκεψη π ρ α γ µ α τ οπ ο ι ή θ η κε στη Χαλκίδα µεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος Κλέαρχου Περγαντά και του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μπουραντά, των ∆ιευθυντών των υπηρεσιών και των περιφερειακών συµβούλων της πλειοψηφίας.

Αντικείµενο της σύσκεψης ήταν η µέχρι τώρα πορεία της εφαρµογής του Καλλικράτη και ο προγραµµατισµός των επόµενων βηµάτων. Ο Περιφερειάρχης άκουσε τις εισηγήσεις των θεσµικών παραγόντων και τοποθετήθηκε ξεχωριστά σε όλα τα θέµατα, που ετέθησαν. «Η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών και η συλλογικότητα µε την οποία λειτουργούµε έχει φέρει ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα» επεσήµανε. Έχουν οριστεί οι αρµοδιότητες των Αντιπεριφερειαρχών και των Γενικών ∆ιευθυντών ξεκίνησε η διαδικασία απογραφής, ο προ‘πολογισµός θα ψηφιστεί στο χρονικό διάστηµα που προβλέπεται. Κλείνοντας τόνισε «Κάνουµε πράξη τον Καλλικράτη. Πυξίδα µας είναι η κοινωνία που µας ψή-

η ανακύκλωση είναι υπόθεση

όλων.

φισε, µας στήριξε, µας πιστεύει. Επιδίωξή µας είναι η µεγάλη αυτή µεταρρύθµιση να αλλάξει τις ζωές όλων των πολιτών της Στερεάς Ελλάδος προς το καλύτερο. Μετά το πέρας της σύσκεψης ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση µε τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας & Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσόστοµο στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης. Με αφορµή τη συνάντηση του Περιφερειάρχη, οι Π.Σ. του Θανάση Χειµάρα στην Εύβοια αλλά και του Νίκου Στουπή εξέδωσαν ανακοινώσεις τις οποίες αναφέρουν ότι ενώ είχαν ειδοποιηθεί να συµµετέχουν στη σύσκεψη τελικά και ενώ παραβρέθηκαν ειδοποιήθηκαν ότι αφορούσε µόνο τους Περιφερειακούς Συµβού-

λους της πλειοψηφίας. Ο Σταµάτης Γκάβαλης, ο Ιωάννης Λετόνης και ο Νικόλαος Φατούσης στην ανακοίνωση τους στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για έλλειψη συντονισµού και για «σκληρή οµάδα της Εύβοιας» που «θέλει να δείξει ότι έχει τον πρώτο λόγο». «Υπενθυµίζουµε οτι όλοι οι Ευβοείς σύµβουλοι ενδιαφέρονται εξ ίσου για τα προβλήµατα του νοµού», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους. Από την πλευρά του ο Νίκος Στουπής δήλωσε µεταξύ άλλων: «Πολιτικό είναι το θέµα και αφορά τον κ. Περγαντά να λειτουργήσει ως επικεφαλής του όλου Συµβουλίου και όχι ως απλός ηγέτης της πλειοψηφούσης παρατάξεώς του, όπως λειτούργησε σήµερα».

4ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς

ΕυρωπαBκό Πρόγραµµα «COMENIUS»

Τ

ο 4ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς υλοποιεί από φέ τος ένα ευρωπακό πρόγραµµα σύµπραξης σχολείων Comenius, διετούς διάρκε ιας, µε θέµα: «Ενέργεια, Κοινωνία, Περιβάλλον». Στο πρόγραµµα συµµετέχουν σχολεία από Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Γερµανία. Την Υλοποίηση του προγράµµατος έχουν αναλάβει οι µαθητές της περιβαλλοντικής οµάδας του 4ου Γυµνασίου και 6 καθηγητές (Σ. Κατωπόδη, Σ. Κορογιάννου, Μ. Γκάγκαρη, Ξ. Στριµπής, Π. Πάγκαλος, Ι. Παπαγεωργίου). Στόχος του προγράµµατος είναι η ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, η επικοινω-

νία των ευρωπαίων µαθητών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στις νέες τεχνολογίες και η εφαρµογή σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων . Στο πλαίσιο του προγράµµατος προβλέπονται και µετακινήσεις µαθητών στο εξωτερικό. Ήδη το σχολείο µας συµµετείχε σε συνάντηση στην Κύπρο που πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου. Στη συνάν-

τηση οι µαθητές µας έκαναν κάποιες παρουσιάσεις αναφορικά µε την πόλη και το σχολείο τους, ενεργειακά ζητήµατα αλλά και τα αποτελέσµατα ερωτηµατολογίων που είχαν ως θέµα τις συνήθειες µας σχετικά µε την ενέργεια. Το «Ενέργεια, Κοινωνία, Περιβάλλον» είναι το 3ο ευρωπακό πρόγραµµα που υλοποιείται στο σχολείο.

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία µε το ∆ήµο Λεβαδέων σε αυτή την κατεύθυνση είναι βέβαιο πως θα δώσει στην πόλη την εικόνα που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος ∆ήµος. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα παρουσία του ∆ηµάρχου Νίκου Παπαγγελή και του αρµόδιου Αντιδη-

τη συµµετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων της πόλης. Οι επιχειρήσεις: ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΕΧPERT-ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΚΩΤΣΑ∆ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα και δεσµεύτηκαν για τη συµβολή των καταστηµάτων τους στην καθαριότητα και την προώθηση της ανακύκλωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ Το περιφερειακό τµήµα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Λιβαδειάς, ανταποκρινόµενο στην αίτηση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Βοιωτίας δια την εκπαιδεύτριά του Αργυρώς Συλεούνη, υπεύθυνης του Τοµέα Νοσηλευτικής, θα πραγµατοποιήσει δια τους εκπαιδευτικούς µαθήµατα Πρώτων Βοηθειών. Θα επιθυµούσαµε να σας γνωρίσουµε ότι τα εκπαιδευτικά σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στο 3ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς στις 10-2-2011 και στις 15-2-2011 στις 16:00 µ.µ. ∆ια περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον κ. Γεώργιο Κουντουριώτη, Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Βοιωτίας στο τηλ. 6974026372 Για το ∆.Σ. Μετά Τιµής Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΝΙΟΥ


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 9

free style

FREE STYLE Επιστροφή στα ‘60s

Έ

να κόκκινο κραγιόν και ένα µαύρο µολύβι δεν λείπουν από κανένα γυναικείο νεσεσέρ.

Αποτελούν τα σύνεργα για το πιο κλασικό και θηλυκό µακιγιάζ. Αυτό που πρώτη λάνσαρε η Μέριλιν Μονρόε, ενώ η Μόνικα Μπελούτσι το προτιµά για τις περισσότερες εµφανίσεις της. Ξεκινήστε απλώνοντας στα µάτια σας µια ανοιχτόχρωµη σκιά (κατά προτίµηση µπεζ ή ροζ) και µετά µε ένα µαύρο µολύβι ή eye liner σχεδιάζετε το περίγραµµα των µατιών σας, δίνοντας το σχήµα που εσείς θέλετε. Απλώνετε µια πούδρα έναν

Σ

τόνο πιο ανοιχτή από το χρώµα της επιδερµίδας σας και ολοκληρώνετε, βάζοντας στα χείλη σας ένα κόκκινο φωτεινό χρώµα. Μόνο προσέξτε, το συγκεκριµένο µακιγιάζ είναι ιδανικό για βραδινές εξόδους και όχι για τη δουλειά το πρωί.

Μακιγιάζ για στρογγυλά µάτια

Α

ν τα µάτια σας είναι στρογγυλά και δυσκολεύεστε να τα βάψετε δείτε τρία απλά µυστικά που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε το µακιγιάζ που θέλετε. Αρχικά απλώστε µιας ανοιχτής απόχρωσης σκιά σε όλο το πάνω βλέφαρο και στη συνέχεια βάλτε την πιο σκούρα απόχρωση της ίδιας παλέτας στο κάτω µέρος του βλεφάρου. Ακριβώς πάνω από τη γραµµή των βλεφαρίδων βάλτε την αµέσως επό-

µενη πιο σκούρα απόχρωση σαν να κάνετε µια χοντρή γραµµή µε το µολύβι. Τέλος φορέστε µάσκαρα τονίζοντας τις βλεφαρίδες στις έξω άκρες των µατιών.

Έξυπνοι τρόποι να καλύψετε ένα σπυράκι

Α

πλώστε µη λιπαρή ενυδατική κρέµα σε ολόκληρο το πρόσωπο επιµένοντας περισσότερο στην περιοχή όπου έχει εµφανιστεί, καθώς και πάνω στο ίδιο το σπυράκι για να µαλακώσει (εννοείται ότι τα χέρια σας πρέπει να είναι πλυµένα). Χρησιµοποιήστε το δάχτυλό σας ή µια µικρή σπάτουλα για να το καλύψετε µε font de teint. Μην το παρακάνετε µε την ποσότητα, γιατί το µόνο που θα πετύχετε θα είναι να

Η σωστή επιλογή του bronzer

φύγει η κάλυψη γρηγορότερα. Σταθεροποιήστε µε λίγη πούδρα στην ίδια απόχρωση µε το φον ντε τεν που χρησιµοποιήσατε. Για να την τοποθετήσετε, χρησιµοποιήστε ένα βαµβακερό ποµ-πον. Αν τυχόν σας έπεσε υπερβολική ποσότητα, αποµακρύνετε την περνώντας από πάνω ένα µεγάλο πινέλο. Αν συνεχίζει να φαίνεται... µην απογοητεύεστε. Κάντε µια δεύτερη απόπειρα, αφού πρώτα τσεκάρετε τι δεν πήγε καλά και δεν απέδωσε τα αναµενόµενα η πρώτη σας προσπάθεια. • Είστε σίγουρη ότι το font de teint, που χρησιµοποιήσατε, έχει τη σωστή απόχρωση; Μήπως είναι αρκετά λευκό ή ροζέ;

• Μήπως το σπυράκι είναι υπερβολικά ξηρό γιατί βρίσκεται σε φάση επούλωσης, µε αποτέλεσµα το καλυπτικό προόν να µη «στρώνει» ικανοποιητικά; Αν συµβαίνει κάτι τέτοιο, µη διστάσετε να ενυδατώσετε το σπυράκι. Χρησιµοποιήστε ένα ελαφρύ ενυδατικό κρεµοζέλ, που θα έχει την ένδειξη oil-free, και θα διαπιστώσετε ότι όλα θα πάνε καλά. • Μήπως το σπυράκι είναι πολύ µεγάλο και «αντιστέκεται» στην κάλυψη; Προσπαθήστε να το καµουφλάρετε, όσο καλύτερα µπορείτε, και φορέστε µια έντονη σκιά µατιών για να προσελκύσετε το ενδιαφέρον στο πάνω µέρος του προσώπου, έτσι ώστε το σπυράκι να περάσει σχετικά απαρατήρητο.

ε πολλές από εσάς δεν αρέσει να δείχνετε χλωµές ούτε τον χειµώνα. Πιστεύετε ότι, όταν είστε ελαφρά µαυρισµένες, δείχνετε πιο όµορφες. ∆εν θέλετε, όµως, να καταφύγετε στο solarium, άρα η λύση για την περίπτωσή σας ακούει στο όνοµα bronzer. Και για όσες δεν κατάλαβαν, µιλάµε για βάση make up, σε πιο σκούρο χρώµα από αυτό της επιδερµίδας σας. Η επιλογή του χρώµατος όµως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και, αν δεν είναι η σωστή, αντί για γοητεία, σας προσθέτει λεκέδες και στάµπες στο πρόσωπο. Το bronzer που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι ένα τόνο πιο σκούρο από το φυσικό χρώµα της επιδερµίδας σας. Και τον χειµώνα θα πρέπει να το αναµειγνύεται µε το make up που είναι στο ίδιο χρώµα µε το δέρµα σας.

Έτσι, το δέρµα σας θα δείχνει πιο φωτεινό και όχι πιο σκούρο. Την άνοιξη σταδιακά µπορείτε να αυξήσετε την ποσότητα του bronzer, ώστε τον Ιούνιο να χρησιµοποιείτε µόνο αυτό. Με τον τρόπο αυτό κανείς δεν θα καταλάβει τη διαφορά, αφού θα…σκουρύνετε σταδιακά. Αν τώρα τον Αύγουστο σας αρέσει να δείχνετε Λατίνα καλλονή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα bronzer δύο τόνους πιο σκούρο από το φυσικό του δέρµατός σας. Μόνο προσέξτε, δεν γίνεται να είστε µελαχρινή στο πρόσωπο και λευκή στο λαιµό και τα χέρια.

Ποιες αφέλειες σας ταιριάζουν

Τ

α τελευταία χρόνια οι αφέλειες αποτελούν την πιο δηµοφιλή λύση για να ανανεώσουµε την εµφάνισή µας, αν δεν θέλουµε να προχωρήσουµε σε µια ριζική αλλαγή στο χτένισµά µας. Όµως χρειάζεται προσοχή στο στιλ που θα επιλέξουµε ώστε να κολακεύει το πρόσωπό µας και κυρίως να

…αφαιρεί όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια. Αν λοιπόν έχετε οβάλ ή τριγωνικό πρόσωπο σας ταιριάζουν όλα τα είδη αφέλειας , ενώ αν έχετε στρογγυλό πρόσωπο προτιµήστε τις λοξές αφέλειες που καλύπτουν το µισό µέτωπο. Εάν έχετε µακρόστενο πρόσωπο προτιµήστε την γεµάτη φράντζα κατά µήκος του µετώπου ώστε να µειώσετε το µήκος του.


10 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΥΤΑ ΚΑΙ...

Θ

εσσαλονίκη: Τα παιδιά θρην ο ύν τ ην α πώ λεια ενός αγαπηµένου τ ο υς πρ ο σ ώ πο υ µε διαφορετικό τρόπο από τους ενήλικες και η θλίψη τους µπορεί να µην είναι ανιχνεύσιµη. Συχνά δεν εµφανίζουν όλα τα συµπτώµατα των ενηλίκων, όπως απόσυρση γιατί δεν έχουν τη λεκτική ικανότητα να τα εκφράσουν. Η κατάλληλη ενηµέρωση του παιδιού, η ενθάρρυνση έκφρασης των συναισθηµάτων τους, οι «ζωντανές» αναµνήσεις του γονιού που πέθανε, και η συµµετοχή στην οικογενειακή διαδικασία πένθους δεν είναι πηγές περαιτέρω άγχους και έντασης αλλά, οδηγούν σε καλύτερη αντιµετώπιση του πένθους προσφέροντας ανακούφιση και παρηγοριά. Αυτά επισηµαίνονται σε αναρτηµένη ανακοίνωση, η οποία βασίζεται σε µελέτη για-

Tα παιδιά πενθούν διαφορετικά από τους ενήλικες

τρών και ψυχολόγων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Πέτρας Ολύµπου (Νότας Βού-

ρα, Κωνσταντίνου Παπανικολάου, Γιώργου Κουκουλά, Ναταλίας ∆αραή, Πηνελό-

πης Ροµποτή, Θωµά Ιωάννου, Ευαγγελίας Παπαγεωργίου, Βικτώριας Παρασκευο-

πούλου, Αχιλλέα Μουρατίδη και Γιώργου Αγγελίδη) στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκοµείο. Στο πλαίσιο της µελέτης εκτιµήθηκαν οι αντιδράσεις και η διαδικασία πένθους 10 παιδιών και ισάριθµων γονέων τους, που απευθύνθηκαν στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου. Από τα 10 παιδιά µόνο τα 2 ξεσπούσαν σε κλάµα στη διάρκεια των συνεδριών στο νοσοκοµείο και η συµπεριφορά τους ήταν η ίδια και στο σπίτι. Τα άλλα 8 έπαιζαν το ρόλο του «υποστηρικτικού ενήλικα» στο γονιό που θρηνούσε και δεν επέτρεπαν στον εαυτό τους να εκφράσει τα συναισθήµατα θυµού, θλίψης ενοχής αλλά και άλλους φόβους. Μάλιστα αυτά τα 8 τα παιδιά δεν ζητούσαν υποστήριξη από κανένα διότι δεν ήθελαν να

επιβαρύνουν την οικογένεια. Ωστόσο οι γονείς παρατήρησαν αλλαγές στις συνήθειες ύπνου, διατροφής και συµπεριφοράς. «Είναι σηµαντικό να ρωτούµε τα παιδιά που έχουν χάσει το γονιό τους αν θέλουν να συµµετέχουν στη διαδικασία πένθους και να τα ενθαρρύνουµε να κρατούν ζωντανές τις αναµνήσεις τους γιατί έτσι θα µπορούν να ανακουφιστούν και να παρηγορηθούν», ανέφερε η ψυχολόγος Νότα Βούρα, η οποία συµµετείχε στην µελέτη. Από τους γονείς οι 8 ζήτησαν και έλαβαν ιατρική υποστήριξη και φαρµακευτική αγωγή ενώ 2 άρχισαν την κατανάλωση αλκοόλ. Οι 6 απέφευγαν τις συζητήσεις µε τα παιδιά τους και το συναισθηµατικό µοίρασµα, 3 ανέφεραν αδυναµία να συνεχίσουν τη ζωή τους, ενώ ένας δεν εκφράστηκε.

Κάποιες πολύ περίεργες συµπτώσεις Φαίνονται τρελά και όµως είναι αληθινά. Η µοίρα επιφυλάσσει σε κάποιους περίεργα παιχνίδια.

Τ

ο 1918, κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσµίου πολέµου, ένας βρετανός αξιωµατικός χτυπήθηκε από κεραυνό µε αποτέλεσµα να χάσει µέρος της ικανότητας κίνησης του κάτω µέρος του σώµατός του. Αποσύρθηκε από το στρατό και µετακόµισε στο Βανκούβερ του Καναδά. Το 1924, καθώς ψάρευε σε ένα ποτάµι, ένας κεραυνός χτύπησε το δέντρο κάτω από το οποίο είχε αναζητήσει καταφύγιο, µε αποτέλεσµα αυτό να πέσει και να παραλύσει τη δεξιά µεριά του

σώµατός του. Έξι χρόνια αργότερα, το 1930 και αφού είχε ανακάµψει µερικώς, καθώς έκανε ένα περί-

πατο σε κοντινό πάρκο, ένας κεραυνός τον χτύπησε για τρίτη φορά, αφήνοντάς τον µόνιµα παράλυτο.

Ο πρώην αξιωµατικός πέθανε και κηδεύτηκε δύο χρόνια αργότερα. Ωστόσο, το 1936, ένας

κεραυνός χτύπησε το νεκροταφείο στο οποίο είχε θαφτεί καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον τάφο του.

Ήταν η τέταρτη φορά που ένας κεραυνός χτύπησε τον ίδιο άνθρωπο. Perierga.gr


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 11

ΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΑΝ Σπίτια µόνο για πτηνά!

Ο υπερδροµέας των Μαραθωνίων

Ο Καναδός John Looser, είναι ένας ξυλουργός που δηµιουργεί σπίτια για πουλιά. ∆εν είναι όµως τα απλά σπίτι που έχουµε συνηθίσει, αλλά µικρογραφίες ανθρώπινων σπιτιών.Ο John κατασκεύαζε πραγµατικά σπίτια, αλλά µετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχηµα, δεν µπορεί πλέον να εργαστεί, καθώς υποφέρει από µυκά προβλήµατα. Βρήκε όµως τον τρόπο να συνε-

χίσει την ενασχόλησή του κάνοντας την ίδια δουλειά σε µικρότερη κλίµακα και για άλλους αποδέκτες.Η εκπληκτική δουλειά που κάνει έγινε σύντοµα γνωστή σε λάτρεις των πτηνών και έτσι ο John άρχισε να δέχεται παραγγελίες από όλο τον κόσµο. Τα σπιτάκια αυτά είναι µία πολύ όµορφη, διακόσµηση για τον κήπο και καταφύγιο για διάφορα πουλιά.

Φαγητό µε θέα!

Ο

Βέλγος µαραθωνοδρόµος, Στέφααν Ένγκελς, γνωστός και ως «Marathon Man» κατάφερε το ακατόρθωτο. Ο «Marathon Man» που έχει διασχίσει τρέχοντας επτά χώρες, ολοκλήρωσε τον τελευταίο µαραθώνιο της χρονιάς στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, αφού διήνυσε συνολικά τρέχοντας 15.000 χιλιόµετρα µέσα σε έναν χρόνο.

Εγκαινιάστηκε το ψηλότερο εστιατόριο στον κόσµο. Βρίσκεται στον ουρανοξύστη Burj Khalifa στο Ντουµπάι. Οι θαµώνες

Καλή σας όρεξη... 4 αυγά ολόκληρα 1 ασπράδι αυγού 32 γρ. ανάλατο βούτυρο 40 γρ αλεύρι 250 ml χλιαρό γάλα 80 γρ φρεσκοτριµµένη παρµεζάνα 1 κ. γ. ψιλοκοµµένο µαιντανό αλατι πιπερι

Χ

τυπάµε τους 4 κρόκους αυγών στο µιξερ Χτυπάµε τα 5 ασπράδια στο µίξερ µέχρι να σφίξουν

Λιώνουµε το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι και ρίχνουµε το αλεύρι και ανακατευουµε. Προσθέτουµε το χλιαρό γάλα και ανακατεύουµε. Παίρνουµε το κατσαρολάκι από την φώτια και προσθέτουµε τους κρόκους και ανακατεύουµε.

του µπορούν να κοιτάζουν τον κόσµο απολαµβάνοντας το φαγητό τους από ύψος 1.350 µέτρων.

Επτάχρονος… επίδοξος πιλότος!

Ιδιοκτήτης ενός µαχητικού τζετ Χάριερ επεδίωξε να γίνει ένας επτάχρονος από το Λονδίνο. Ο µικρός όταν το είδε να πωλείται στο διαδίκτυο είπε να το κάνει δικό του κάνοντας κλικ στο κουµπί «Αγοράστε το τώρα». Ωστόσο, παρέβλεψε πως το εν λόγω µαχητικό κόστιζε… 113.515 δολάρια στο eBay. Έντροµος ο πατέρας του έσπευσε να σώσει την κατάσταση όταν αντιλήφθηκε τι είχε συµβεί. «Ο πατέρας του µας τηλεφώνησε έντροµος και µας ζήτησε ταπεινά συγγνώµη για αυτό που έγινε εποµένως είναι ακόµα διαθέσιµο για πώληση για κάθε ενδιαφερόµενο», τόνισε εκπρόσωπος του Jet Art Aviation.

Γαλλικό σουφλέ µε παρµεζάνα

Προσθέτουµε την παρµεζάνα και τον µαιδανό και ανακατεύουµε. Ενώνουµε σίγα σίγα το 1/4 των χτυπηµένων ασπραδιών και συνεχίζουµε σιγά σιγά µε το υπολοίπο όσο πιό απαλά γίνεται ωστέ να µην χαθεί ο όγκος. Θέλουµε να ενώθουν ναι µεν αλλα ας υπάρχουν και ολόκληρα κοµµάτια µαρέγκας στο µείγµα. Βουτυρώνουµε ένα σκεύος για σουφλέ των 750ml. Ρίχνουµε το µείγµα µέσα στο σκεύος σιγά σιγά και ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 200 βαθµούς για 5 λεπτά, χαµηλώνουµε στους 190 βαθµούς και συνεχίζουµε να ψήνουµε για άλλα 20 λεπτά ή µέχρι να πάρει χρώµα. Λίγα µυστικά ακόµα Το σουφλέ αυτό το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και πάντα φουσκώνει και σε βγάζει ασπροπρόσωπο σε τραπέζι. Είναι πολύ ελαφρύ και ταιριάζει τέλεια µε σαλάτα µαρούλι.

Ε Π Ι ΜΕ Λ ΕΙ Α : E m . m o


12 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Άνδρας οµορφιά

Σ

τατιστικά οι γυναίκες είναι αυτές που σιγά σιγά «γκρεµίζουν» τους ανδρικούς ... προµαχώνες, όµως στο χώρο της οµορφιάς, συµβαίνει το αντίθετο.

Τ

α όµορφα µαλλιά πρέπει να έχουν όγκο, να είναι ανάλαφρα, λεία, απαλά στην αφή και να έχουν λάµψη.

Όµορφα µαλλιά σηµαίνει υγιή µαλλιά

Συµβουλές για να έχετε πάντα όµορφα και υγιή µαλλιά

Οδηγίες για το σωστό λούσιµο των µαλλιών

www.eortologio.gr

Μπορεί οι γυναίκες να χαρακτηρίζονται «ωραίο φύλο», να κρατούν ακόµα τα σκήπτρα των “beauty queens” και ασχολούνται πιο συστηµατικά µε την εικόνα τους, όµως τα πράγµατα έχουν αλλάξει πολύ από τότε που οι άνδρες ελάχιστη σχέση είχαν µε τη µόδα, το στυλ και την αγορά της οµορφιάς. Ο σύγχρονος άνδρας φροντίζει την εµφάνισή του, περιποιείται το πρόσωπο και το σώµα του, ασχολείται µε τα µαλλιά του, γυµνάζεται και προσέχει τις ενδυµατολογικές του επιλογές σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τις παλαιότερες γενιές. Ακόµα και θέµατα – taboo για τους άνδρες, όπως οι επεµβάσεις κοσµητικής ιατρικής, σήµερα είναι εντελώς «απενοχοποιηµένα». Άλλωστε τα πρότυπα έχουν αλλάξει. Η φροντισµένη εµφάνιση έχει γίνει εξίσου ανδρική υπόθεση, όπως αποδεικνύεται από τις σειρές προόντων «ειδικά», «αποκλειστικά» και µόνο για τον άνδρα. Κι επειδή στο παιχνίδι της γοητειας, αλλά και της επαγγελµατικής καταξίωσης, η εµφάνιση κρατά σήµερα έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, στην ενότητα αυτή σας κρατάµε ... σε εγρήγορση, µε ιδέες, προτάσεις, συµβουλές και µυστικά της ανδρικής οµορφιάς.

Χτενίστε τα µαλλιά σας στεγνά και ξεµπερδέψτε τα µε µια βούρτσα µε φυσική τρίχα χωρίς βίαιες κινήσεις Ρίξτε άφθονο χλιαρό νερό, βρέχοντας πολύ καλά ρίζες και άκρες , ποτέ πολύ ζεστό γιατί καταστρέφει την τρίχα Βάλτε στην παλάµη σας µια ποσότητα σαµπουάν ανάλογα µε το µήκος των µαλλιών σας ( τα κοντά µαλλιά χρειάζονται τη µισή ποσότητα σαµπουάν σε σχέση µε τα µακριά) και κάντε απαλό µασάζ µε τα δάχτυλά σας µε κυκλικές κινήσεις στις ρίζες των µαλλιών µέχρι να απλωθεί σε όλο το µήκος τους Ξεπλύνετε καλά µε χλιαρό νερό Περάστε και δεύτερο χέρι επαναλαµβάνοντας την παραπάνω διαδικασία Ξεπλύνετε πολύ καλά µε άφθονο χλιαρό νερό χωρίς να τα τρίβετε και σιγουρευτείτε ότι έχετε αφαιρέσει κάθε ίχνος σαµπουάν. Στραγγίξτε µαλακά τα µαλλιά µε τα δυο σας χέρια χωρίς να τα τραβάτε Απλώστε µαλακτική κρέµα βάζοντας περισσότερη ποσότητα στις άκρες και λιγότερη στις ρίζες (αν τα µαλλιά σας είναι πολύ λιπαρά αποφύγετε να βά-

ΠΑΜΦΙΛΟΣ (Πάµφιλος, Παµφιλος) 16 Φεβρουαρίου ΠΑΜΦΥΛΗ (Παµφύλη, Παµφίλη, Παµφυλη, Παµφιλη) 16 Φεβρουαρίου ΣΕΛΕΥΚΟΣ (Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια, Σελευκος, Σελευκα, Σελευκη, Σελευκεια) 16

Φεβρουαρίου ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (2) (Θεόδωρος - Πολιούχος Μυτιλήνης, Θεοδώρα,

ζετε µαλακτική κρέµα στις ρίζες γιατί βαραίνουν και γίνονται περισσότερο λιπαρά) και κάντε ελαφρύ µασάζ . Αν τα µαλλιά σας είναι πολύ ταλαιπωρηµένα και ξηρά καλό θα ήταν να χρησιµοποιείτε αντί για conditioner µια ενυδατική µάσκα θρέψης και αναδόµησης δύο φορές την εβδοµάδα και να την αφήνετε στα µαλλιά σας αρκετή ώρα ώστε να εισχωρήσουν τα θρεπτικά συστατικά της στην τρίχα. Ξεπλύνετε πολύ καλά τα µαλλιά σας και τυλίξτε τα για µερικά λεπτά µε µια καθαρή χνουδωτή πετσέτα. Ποτέ µην τα τρίβετε µε την πετσέτα. Χτενίστε τα µαλακά χωρίς απότοµες κινήσεις µε µια βούρτσα µε αραιά δόντια γιατί τα βρεγµένα µαλλιά σπάνε πιο εύκολα

Συµβουλές για υπέροχα υγιή µαλλιά

1) Επιλέξτε τα σωστά προόντα για την περιποίηση των µαλλιών σας ανάλογα µε την υφή και την κίνηση τους. Οι ανάγκες για κάθε τύπο µαλλιών διαφέρουν. Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο σαµπουάν και conditioner και τα κατάλληλα προόντα styling ανάλογα µε τον τύπο των µαλλιών σας. Στην αγορά θα βρείτε προόντα για ξηρά, λιπαρά, ταλαιπωρηµένα ή βαµµένα µαλλιά. Για σγουρά ή ίσια και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη έχουν τα µαλλιά σας. 2) Φερθείτε µε στοργή στα µαλλιά σας. Μη τους φέρεστε βίαια. Το τράβηγµα και οι απότοµες κινήσεις σπάνε τα µαλλιά και καταστρέφουν την τρίχα 3) Όταν τα στεγνώνετε µην φέρνετε πολύ κοντά το µπιστολάκι κρατήστε το σε απόσταση περίπου 25 πόντων από τα µαλλιά σας. Η υπερβολική θερµότητα καταστρέφει την τρίχα 4) Κόβετε τις άκρες των µαλλιών σας µια φορά το δίµηνο απαραίτητα για να φεύγουν οι κατεστραµµένες άκρες και να διατηρούνται υγιή και ανάλαφρα 5) Τρώτε σωστά. Η υγεία µας αντανακλάται και στα µαλλιά µας. Τα θαυµατουργά φρούτα και λαχανικά θα σας δώσουν τις απαραίτητες βιταµίνες, τα δηµητριακά τη λάµψη και οι πρωτε]νες την δύναµη στα µαλ-

λιά σας. Η ισορροπηµένη διατροφή που περιλαµβάνει όλες τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία είναι καταλυτικός παράγοντας στην υγεία των µαλλιών 6) Μη χρησιµοποιείτε πρέσα η ψαλίδι αν τα µαλλιά σας είναι πολύ ταλαιπωρηµένα γιατί φθείρεται και καταστρέφεται η τρίχα 7) Τα σεσουάρ ταλαιπωρούν τα µαλλιά. Αφήστε τα µαλλιά σας να στεγνώσουν φυσικά όταν δεν έχετε να πάτε κάπου 8) Όταν τα πιάνετε µην τα δένετε σφιχτά. Κάντε µια χαλαρή αλογοουρά η κότσο. Τα λαστιχάκια που χρησιµοποιείτε να είναι από ύφασµα γιατί τα απλά λάστιχα σπάνε και ταλαιπωρούν την τρίχα. Μια καλή και οικονοµική λύση είναι να φτιάχνετε λαστιχάκια από παλιά καλσόν 9) Μην κοιµόσαστε µε δεµένα µαλλιά. ∆εν αναπνέουν. 10) Μετά από κάθε βαφή στο κοµµωτήριο ζητήστε να σας κάνουν µια θεραπεία µε µάσκα ενυδάτωσης Beauty Secrets.gr

∆ώρα, Ντόρα, Θόδωρος, Θοδώρα, Θοδωρής, Θοδωράκης, Θώδης, Θώδος, ∆ώρης, Θεοδωρος - Πολιουχος Μυτιληνης, Θεοδωρα, ∆ωρα, Ντορα, Θοδωρος, Θοδωρα, Θοδωρος, Θοδωρης, Θοδωρακης, Θωδης, Θωδος, ∆ωρης) 17 Φεβρουαρίου ΑΓΑΠΗΤΟΣ (Αγαπητός, Αγαπητος) 18 Φεβρουαρίου ΛΕΩΝ (Λέων, Λέοντας, Λεοντάριος, Λεοντάρης, Λεοντόκαρδος, Λεων, Λεοντας, Λεονταριος, Λεονταρης, Λεοντοκαρδος) 18 Φεβρουαρίου ΦΙΛΟΘΕΗ (Φιλοθέη, Φιλοθέα, Φιλοθεούλα, Φιλόθεος, Φιλοθεη, Φιλοθεα, Φιλοθεουλα, Φιλοθεος) 19 Φεβρουαρίου (δεν υπάρχει µια γιορτή πάρα πολύ γνωστή) 20 Φεβρουαρίου (δεν υπάρχει µια γιορτή πάρα πολύ γνωστή) 21 Φεβρουαρίου ΑΝΘΟΥΣΑ (Ανθούσα, Ανθούση, Ανθουσα, Ανθουση) 22 Φεβρουαρίου ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ (Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θαλασσία, Θάλασσα, Θαλασσινή, Θαλασσιος, Θαλασσης, Θαλασσια, Θαλασσα, Θαλασσινη) 22 Φεβρουαρίου


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 13

www.sansimera.gr

free style

Σαν σήµερα...

15 Φεβρουαρίου Γεγονoτα 399 π.Χ: Ο φιλόσοφος Σωκράτης καταδικάζεται να πιει το κώνειο, επειδή «εισήγαγε καινά δαιµόνια» στην Αθηναίων Πολιτεία. 360: Εγκαινιάζεται ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνστάντιο. Στην τελετή µιλούν ο Ιωάννης Χρυσόστοµος και ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός. 1936: Ο Χίτλερ ανακοινώνει τη δηµιουργία του «λαˆκού αυτοκινήτου». Πρόκειται για το δηµοφιλέστατο έως και σήµερα Σκαραβαίο της Volkswagen. 1941: Ο Ντιουκ Έλινγκτον ηχογραφεί τη µεγάλη επιτυχία του «Take The A Train». 1967: Στις ΗΠΑ, ψηφίζεται ο πρώτος νόµος κατά της πειρατείας των δίσκων. 1999: Συλλαµβάνεται στο Ναˆρόµπι της Κένυας και µεταφέρεται στην Τουρκία ο κούρδος ηγέτης του PKK Αµπντουλάχ Οτσαλάν. Γεννησεις 54: Νέρωνας, ρωµαίος αυτοκράτορας.

1564: Γκαλιλέο Γκαλιλέι, ιταλός αστρονόµος και φυσικός. Υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία, την οποία εξαναγκάστηκε από την Ιερά Εξέταση ν' απαρνηθεί. [θαν. 8/1/1642] 1748: Τζέρεµι Μπένθαµ, άγγλος νοµικός και φιλόσοφος, εισηγητής της θεωρίας του ωφελιµισµού. [θαν. 6/6/1832] 1835: ∆ηµήτριος Βικέλας, ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής. («Λουκής Λάρας») [θαν. 7/7/1908] Θανατοι 1857: Μιχαήλ Γκλίνκα, ρώσος συνθέτης, γενάρχης της ρωσικής εθνικής µουσικής σχολής και δηµιουργός της όπερας «Ρουσλάνος και Λουντµίλα». 1965: Νατ Κινγκ Κόουλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυµο του Ναθάνιελ Άνταµς Κόουλς, αµερικανός τραγουδιστής. 1981: Μάικ Μπλούµφιλντ, αµερικανός λευκός µπλουζίστας. [γεν. 28/7/1943] 2005: Πιερ Μπασλέ, γάλλος τραγουδοποιός. [γεν. 25/5/1944]

Β.Ω

Τελικές προαγωγικές εξετάσεις... Τελικές προαγωγικές εξετάσεις στη βιολογία, πρωταγωνιστές ο Τοτός και ο εξεταστής. -Τοτέ, πηδάει ο ψύλλος? -Εεεε, χµµµµ, για να το σκεφτώ λίγο... Όχι κύριε. ∆εν πηδάει. -Λυπάµαι Τοτέ, λάθος απάντηση. Κόβεσαι. -Μα καλά δάσκαλε, για ψύλλου πήδηµα θα µε κόψεις;


14 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ôá ðáñÜðïíá... óôï äÞìáñ÷ï... 1. ÄÇÌÏÓ ÁËÉÁÑÔÏÕ ÄÞìáñ÷ïò ÐñïúóôÜìåíïò ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ê.Å.Ð. ÊÁÐÇ

2268 022923 2268 022243 2268 024084 2268 029300 2268 022488

2. ÄÇÌÏÓ ÄÉÓÔÏÌÏÕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΥΚΙΡΑΣ ÄÞìáñ÷ïò Ãñáöåßï Ìçôñþùí Ê.Å.Ð.

2267 022633 2267 022320 2267 029000

3. ÄÇÌÏÓ ÈÇÂÙÍ Ôçëåö. ÊÝíôñï

ÄÞìáñ÷ïò

2262350 600601-602 22620 22621-23551 FAX: 22620 27628 22620 29250 2262350 626-627

4. ÄÇÌÏÓ ËÉÂÁÄÅÉÁÓ Γραφείο ∆ηµάρχου Πρόεδρος ∆.Σ. Αντιδήµαρχος ∆/κων 2 Αντιδήµαρχος Οικ/κων Αντιδήµαρχος Καθ/τας

Αντιδήµαρχος τεχνικών

2261350810

5. ÄÇÌÏÓ ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ ÄÞìáñ÷ïò Ðñüåäñïò Ä.Ó. ÄéåõèõíôÞò Õðçñåóéþí ÁíôáðïêñéôÞò ÏÃÁ Ê.Å.Ð. ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÊÁÐÇ

2261 034153 2261 032657 2261 032240 2261 033688 2261 032315 2261 035006 2261 035035 2261 034911

6. ÄÇÌÏÓ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ôçëåö. ÊÝíôñï ÊÅÐ ÊÁÐÇ

2262 051100 2262 059800 2262 059938

...& óôï ÄéÜâçìá

Èåóóáëïíßêçò 7 (ðÜñïäïò) ËéâáäåéÜ 32100 Ôçë. Fax: 22610.27123 Êéí: 6978.324.327 e-mail: diavima@otenet.gr

2261350801 –805 2261350811 2261350806 2261350807 2261350808 2261350800

¢ìåóçÄñÜóç ...........................................100 ÔïõñéóôéêÞ Áóôõíïìßá.............................171 Ô. ÁóöÜë ËéâáäåéÜò................2261028220 Ô. ÁóöÜë ÈÞâáò.......................2262027681 Ó÷çìáôáñßïõ.............................2262058300 Äéïäßùí Ó÷çìáô........................2262058888 ÐõñïóâåóôéêÞ..........................................199 Ê. ¢ìåóçò ÂïÞèåéáò...............................166 ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ: ÐÅÑÉÖ. ÄÉÏÉÊ.ÂÏÉÙÔÉÁÓ, ÊÜäìïõ 11: Ôçë. Ê. 2261 020782 Ä/íôÞò 2261 023644 Åðßôñïðïò Åëåãêôéêïý Óõíåä. 2261 028070 Õðçñåóßá Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021860 ÃÑÁÖÅÉÏ ÖÕÓ. ÁÃÙÃÇÓ, Èåó/íßêçò 10: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021911 ÄÇÌ. ÏÉÊ. ÕÐÇÑ. (ÄÏÕ), ÓïöïêëÝïõò 17: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 028505 ÔìÞìá ÁõôïêéíÞôùí 2261 022848 » Äéêáóôéêü 2261 022253 » Åéóïä. - Ðñïóùðéêü 2261 022092 » ÅëÝã÷ïõ 2261 029539 » Åóüäùí 2261 024542 » Åîüäùí 2261 028412 » Êåöáëáßïõ - Ö.Ð.Á. 2261 024009 » Ê.Â.Ó. 2261 027493 » Ìçôñþïõ 2261 025794 » 2261 025513 taxis2261 026646 Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí & Äáíåßùí - ÏÔÁ 2261 025684 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ, ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 028951 Äáóáñ÷åßï, ÊÜäìïõ 11: ÄáóÜñ÷çò 2261 028306 » ÈÞñáò 2261 025001 Áíáããåë. Äáó. Ðõñêáãéþí 2261 191 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ EÊÐÁÉÄ, Êáñáãéáííïðïýëïõ 74: Ôçëåö. ÊÝíôñï 2261 026845, 2261 080386 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇÓ & ΣÕÍÔÏÍ ÓïöïêëÝïõò 4: Ôçë. 2261 023923 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÙÔÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ, Κáñáãéáííïðïýëïõ 74: ÄéåõèõíôÞò 2261 080775 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÏÐ. ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ & ÄÉÏÉÊ., ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 027376 Ôì. Ôïð. Áõôïäéïßêçóçò & Í.Ð.Ä.Ä.: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 023212 ÄÉÊÁÓÔÇÑÉÁ, Óðõñïðïýëïõ 26: ÐÑÙÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðñüåäñïò 2261 029437 ÁíáêñéôÞò 2261 028627 Ðïéíéêü ÔìÞìá 2261 022679 Ãñáöåßï Åéóáããåëßáò 2261 023026

Íïóïê. ËéâáäåéÜò.......................2261020051 Íïóïê. ÈÞâáò............................2262024444 Åöçìåñåýïíôåò Ãéáôñïß ..........................105 Åöçìåñåýïíôá Öáñìáê ..........................107 ÊÝíô Äçëçô/óåùí........................2107793777 Áåñïäñüìéï (åó).......................2109369111 Áåñïäñüìéï (åî.)....................2109694466-7 ÏëõìðéáêÞ (êñ.èÝó.).................2109666666

Ëéìåíáñ÷åßï................................2104511311 Ëéìåí. ÑáöÞíáò..........................2294022300 Ëéìåí. Ëáõñßïõ............................2292025249 Ëéì. Áã. Êùí/íïõ.........................2235031759 Ëéìáíáñ÷. Áíôßêõñáò.................2267041205 ÏÓÅ ËéâáäåéÜ.............................2261028046 ÏÓÅ ÈÞâá...................................2262027531 ÊÔÅË ËéâáäåéÜò.........................2261028336

Ðïëéôéêïý ÔìÞìáôïò 2261 022986 ÔìÞìá ÂïõëåõìÜôùí 2261 028674 ÃñáììáôÝáò 2261 029438 Ãñáöåßï Åðéìåëçôïý Äéêáóôçñßùí 2261 029005 » Åðéìåëçôïý Áíçëßêùí 2261 028989 ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÐÑÙÔÏÄ., Óðõñïðïýëïõ 26: Ðñüåäñïò 2261 081816 ÃñáììáôÝáò 2261 081817 Ãñáììáôåßá 2261 029477 ÅÉÓÁÃÃÅËÉÁ ÐÑÙÔÏÄÉÊÙÍ: ÅéóáããåëÝáò 2261 028425 ÁíôåéóáããåëÝáò 2261 029997 ÃñáììáôÝáò 2261 029461 ÅÉÑÇÍÏÄÉÊÅÉÏ: Åéñçíïäßêçò 2261 022967 Ãñáììáôåßá 2261 029949 ÄÁÕËÅÉÁÓ: » 2261 052140 ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ: » 2261 033088 ÐÔÁÉÓÌÁÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðôáéóìáôïäßêçò 2261 028440 Ãñáììáôåßá 2261 024008 ÄÉÊÁÓÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ 2261 020138 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ, ÖéëïëÜïõ: Ôçëåö. ÊÝíôñï2261 028555 ÄéïéêçôÞò 2261 028300 ¢ìåóç ÅðÝìâáóç2261 199 ÓÔÑÁÔÏÓ: Σôñáôïëïãéêü Ãñáöåßï 142, Ðåó. Ìá÷çôþí 44: ÄéåõèõíôÞò 22613-50900 & 22613-50901 ÔÌÇÌÁ ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ, ÖéëïëÜïõ 2: ÐñïúóôÜìåíïò 22613 52500 ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ, Á÷éëëÝùò 20: ÐñïúóôÜìåíïò 2261080303 ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: ÁÓÔÕÍ. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÂÏÉÙÔÉÁÓ, Ößëùíïò: ÄéåõèõíôÞò 2261028340 61088880 ÕðáóðéóôÞò 2261 088882 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088872 » Áóôõíüì. ÁóöÜëåéáò 2261 088886 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 027636 » Åãêëçìáôïë. Åñåõíþí 2261 088863 ÁÓÔÕÍ. ÔÌÇÌÁ: ÄéïéêçôÞò 2261 028900 - 088830 Áî. Õðçñåóßáò 2261 088835 Ãñáöåßï Áãïñáíïìßáò 2261 088833 ÔÌÇÌÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028220 - 088850 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088853 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 088852 » Äßùîçò Íáñêùôéêþí 2261 088858

» ÔáõôïôÞôùí 2261 088857 ÔÌÇÌÁ ÔÑÏ×ÁÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028328 - 088840 ÕÐ ÅÑÃÁÓÉÁÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ: ÓÙÌÁ ÅÐÉÈ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ó.ÅÐ.Å), Óðõñßäùíïò 7: ÔìÞìá Ôå÷. & Õã. Åðéèåþñçóçò 2261 080751 ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò 2261 026268 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ: Õðçñåóßá Ðïëéô Ðñïóôáóßáò, ÓïöïêëÝïõò 2 2261 089050 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ: ÔÏÐÉÊÏ (ÔÅÊ), ÃåùñãáíôÜ & ÐñùôÝùò: Åðüðôçò 2261 080106 ÅëåãêôÝò 2261 080105 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ: Åöïñßá Áñ÷áéïôÞôùí Ïñ÷ïìåíïý 2261 032474 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Φίλωνος 35-39: Ãñ. 2261 3- 50300 έως 302 Αντιπεριφερειάρχης Γραµµατεια .- 22613-50315 Γραµµατεια 22613 - 50316 22613- 50308 έως 311 Γραµµατεια 22613-50305,306 fax:22613- 50304 ∆ιευθυηνση ∆ιοικησης ∆ιευθυντης 22613-50260,262, 263 Τµηµα ∆ιοικησης 22631-50272, 273 Τµ. Προσωπικου 22613-50268 έως 270 Τµηµα εκλογων 22613-50274-275 Τµηµα ιθαγενειας διαβατηριων και ταυτοτητων 221613-50271 Τµηµα Απασχολησης 22613-50261 Τµηµα Γραµµατειασ & πρωτοκολλου 22613-50264, 266 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ∆ιευθυντης 22613-50282 Τµηµα οικονοµικ. &λογιστηριου 22613- 50283, 286, 289, 290 Τµηµα προ¨π. απολογισµου & στατ. δεδοµενων 22613-50284, 285 Τµηµα προσοδων & περ. 22613-50280 Τµηµα δηµοσιων επενδ. 22613-50288 Τµ. µισθοδοσιασ 22613-50292, 293, 295 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ∆ιευθυντης 22613-50320, 321 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ιευθυντης 22613-50133

»

ÏÔÅ ............................................................131 ÄÅÇ.............................................................125 ¸êäïóç âåâáéþóåùí........................... .1502 Ðñïóôáóßá ÊáôáíáëùôÞ.......................1720 ÓõíÞãïñïò Ðïëßôç ...................2107289600 Í.Á.Â............................................2261086300 ÔÅÄÊ...........................................2261028755 Ã.Ã. ÐåñéöÝñåéáò........................2231032422 Τµηµα προληψης & προαγωγης υγειας 22613-50131 Τµηµα περιβαλλοντικης υγιεινης & υγειονοµικου ελεγχου 22613-50132, 137, 138, 140 Τµηµα υπηρεσιων και επαγγ. υγειας 22613-50134-136 Τµηµα γραµµατειας 22613-50139, 142 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ιευθυντρια 22613-50143 Τµηµα προστασιας οικογενειας, παιδιου & ηλικιωµ. 22613-50144-146 Τµηµα κοινωνικης εργασιας & αρωγης 22613- 50149, 150 Τµηµα παροχης υπηρεσιων, ελεγχου & εποπτειας 22613-50148 Τµηµα γραµµατειας 22613-50145 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Τµηµα Τµηµα εξυπηρετησης Πολιτων 22613- 50102 έως 107 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ιευθυντρια 22613-50223 fax: 22613-50239 Τµηµα πολιτικης προστασιας 22613-50199 22610-89050,89051 Ðëçñïö. ôïõ Ðïëßôç 2261 086313 (ÊÅÐ) 2261 088313 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ, Φίλωνος 35-39: ∆ιευθυντης 22613-50330, 336 ÔìÞìá Âéïôå÷íßáò - Âéïìç÷áíßáò & Ïñõêôïý Ðëïýôïõ 2261 086140 » Åìðïñ & Ìéêñïì. Åðé÷. 2261 086153 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ & ËÁÚÊÇÓ ÓÔÅÃÇÓ ÉÓÏÔÇÔÁÓ ÄÕÏ ÖÕËËÙÍ & ÁÐÏÄÇÌÙÍ ÄéåõèõíôÞò 2261 029756 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÃÅÙÑÃÉÁÓ,Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 2261 086201 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ, Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 22613-50260,262, 263 Äéáâáôçñßùí 226113-50271 Äéïßêçóçò 2261 13-50272, 273 Åêëïãþí 2261 13-50274- 275 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÔÇÍÉÁÔÑÉÊÇÓ, ÄéåõèõíôÞò 2261 028784 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ & ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ: Ôì. Ðïëéôéóôéêþí Õðïè. 2261 086336 (ÍÅËÅ, ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021736 ÊáñõÜ 2261 035121 ÔÌÇÌÁ ÐÓÅÁ, Φίλωνος 35-39 Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 15

free style Τεστ πατρότητας και στα φαρµακεία Μία ώρα παραµένει η γρίπη ρόνια τώρα κυστο δωµάτιο µετά το φτέρνισµα κλοφορούν

Χ

Έ

να και µοναδ ικό φτέρνισµα από ασθενή που πάσχει από γρίπη είναι αρκετό για να µολύνει για µία ώρα την ατµόσφαιρα ενός κλειστού δωµατίου.

Η κατάσταση επιδεινώνεται στους χώρους συνάθροισης πολλών ανθρώπων, όπως τα µέσα µαζικής µεταφοράς, ή σε χώρους όπου συγκεντρώνονται ασθενείς, όπως οι αίθουσες αναµονής των νοσοκοµείων και των ιατρείων. Επίσης, αίθουσες χωρίς κλιµατισµό είναι δυνατόν να επιδεινώσουν την κατάσταση, καθώς εκεί τα σωµατίδια δεν αποµακρύνονται µέσω της ανακύκλωσης του αέρα. Σε µόλις ένα κυβικό

στο ∆ιαδίκτυο τεστ πατρότητας, όµως οι περισσότεροι προτιµούν να κάνουν την αντίστοιχη εξέταση είτε σε ειδικά κέντρα γενετικού ελέγχου ή σε µεγάλα θεραπευτήρια που διαθέτουν τον κατάλληλο εργαστηριακό τοµέα για DNA τεστ και ειδικότερα για τεστ πατρότητας.

µέτρο αέρα εντοπίστηκαν, ύστερα από ένα φτέρνισµα, µέχρι και 16.000 µικροσωµατίδια του ιού της γρίπης. Αυτό σηµαίνει ότι οι ποσότητες που µπορεί να εισπνεύσει κάποιος είναι αρκετές για να µολυνθεί. Ένα συνηθισµένο φτέρνισµα δύναται να εκτοξεύσει έως και 40.000 σταγονίδια σάλιου, ορισµένα από τα οποία µπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα ακόµη και µέχρι 100.

χλµ. την ώρα! Οι ειδικοί έχουν ενδείξεις ότι κρυολογήµατα τα οποία συνοδεύουν αρκετές φορές όσους ξεκινούν χειµερινές διακοπές οφείλονται, µεταξύ άλλων, στα φτερνίσµατα και τον βήχα στις ουρές που σχηµατίζουν οι ταξιδιώτες στα αεροδρόµια ή τους σιδηροδροµικούς σταθµούς, περιµένοντας να παραδώσουν αποσκευές, να τσεκάρουν εισιτήρια ή να επιβιβαστούν.

Τώρα, οι παραγωγοί των τεστ αυτών, κατάφεραν να τα πωλούν και στα φαρµακεία, σε µορφή kit για τεστ στο σπίτι. Τα τεστ πατρότητας, γίνονται µε εύκολο τρόπο και θα έχουν πλέον σχετικά χαµηλό κόστος. ∆υστυχώς όµως, έχουν ένα επιτρεπτό επιστηµονικά περιθώριο λάθους και διόλου δεν αποκλείουν τους λανθασµένους χειρισµούς του ενδιαφεροµένου - χειρισµοί που

µπορεί να οδηγήσουν σε τεράστιες παρεξηγήσεις όταν βγουν λανθασµένα αποτελέσµατα. Στη Βρετανία, τα τεστ στα φαρµακεία θα στοιχίζουν στους καταναλωτές από τον επόµενο µήνα περίπου 250 ευρώ (γύρω στα 40 η αγορά του kit και 210 η επεξεργασία του τεστ µετά την αποστολή του στο ειδικό εργαστήριο). Οι Βρετανοί ψυχολόγοι ήδη συνιστούν σε όσους σκέφτονται να το κάνουν, να αναζητήσουν και τη βοήθεια ειδικού για να αντιµετωπίσουν το αποτέλεσµα που ίσως δεν τους χαροποιήσει.

Εκεί, η Πολιτεία πήρε άλλο ένα µέτρο για να αποφύγει τη διενέργεια του τεστ χωρίς τη συναίνεση των ενδιαφεροµένων και απαιτεί ο φαρµακοποιός, να παραλάβει φωτοτυπία της άδειας οδήγησης ή του διαβατηρίου τόσο της µητέρας όσο και του πατέρα και επίσης έγγραφη συναίνεση και των δύο. Αν το τεστ πατρότητας αφορά παιδί άνω των 16 ετών, απαιτείται και η δική του συναίνεση. Το τεστ γίνεται µε δείγµα σάλιου που συλλέγεται µε µπατονέτα - σαν αυτήν που έχουµε για να καθαρίζουµε τα αυτιά µας. vita.gr


16 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΡΗ SLEEPY HOLLOW

Η ταινία ... της εβδοµάδας AN T1 20/02 2 3 :1 0

Είµαστε στα τέλη του 1700 στη Νέα Υόρκη, όπου ένας εκκεντρικός αστυνόµος, ο Ίκαµποντ Κρέιν, εφαρµόζει όχι και τόσο αποδεκτές για εκείνη την εποχή επιστηµονικές µεθόδους για την ανεύρεση των ενόχων. Οι ανώτεροί του τον στέλνουν σε ένα χωριό, το Σλίπι Χόλοου, για να ερευνήσει µία σειρά από φόνους µε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: τον αποκεφαλισµό όλων των θυµάτων.

Θρίλερ εποχής αµερικανικής παραγωγής 1999 ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζόνι Ντεπ,Κριστίνα Ρίτσι, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Κρίστοφερ Γουόκεν, Κρίστοφερ Λι, Κάσπερ Βαν Ντίεν, Μάικλ Γκέιµπον ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Τιµ Μπάρτον

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΑΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΜΟΝΟΣ... ZOMBIES: WICKED LITTLE THINGS Τρόµου Αµερικανική παραγωγή του 2007 Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Καρντόνε Παίζουν: Σκάουτ Τέιλορ Κόµπτον, Λόρι Χόρινγκ, Κλόε Μόρετζ, Τζέφρι Λιούις

Μ E GA 2 0/02 01:00

Η Κάρεν έχει χάσει πρόσφατα τον σύζυγό της και µαζί µε τις ανήλικες κόρες της, Σάρα και 'Εµα, αποφασίζουν να µετακοµίσουν στην επαρχία. Το νέο τους σπίτι είναι ένα επιβλητικό αρχοντικό, σε µια δασώδη περιοχή στην Πενσιλβάνια. Αυτό που δεν γνωρίζουν όµως είναι ότι, λίγα

SUPERHERO MOVIE

Κωµωδία αµερικανικής παραγωγής 2008 Σκηνοθέτης: Κρεγκ Μάζιν Παίζουν/Συµµετέχουν : Ντρέικ Μπελ, Σάρα Πάξτον, Κρίστοφερ Μακ Ντόναλντ, Λέσλι Νίλσεν

Από τη µια στιγµή στην άλλη ο νεαρός Ρικ Ρίκερ αποκτά απίστευτες υπερδυνάµεις! Αυτό το θείο δώρο αποφασίζει να το χειριστεί µε περισσή σύνεση για το καλό της ανθρωπότητας µε στόχο να πολεµήσει το έγκληµα. Ο νέος σούπερ ήρωας όµως κάνει τη µία γκάφα µετά την άλλη και τα µπερδέµατα δεν έχουν τελειωµό...

χιλιόµετρα παραπέρα, πριν ένα αιώνα, εκατοντάδες ανήλικα παιδιά θάφτηκαν ζωντανά, όταν κατέρρευσε το ορυχείο στο οποίο δούλευαν.

S TAR 19/ 02 21:00

'Οταν µια οµάδα νεαρών κάνει το λάθος να ανοίξει το σφραγισµένο ορυχείο, ο εφιάλτης ξεχύνεται από τα έγκατα της γης.


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 17

ενηµέρωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ό τα ν µιλ ού ν ... ο ι α ρι θ µο ί

Αναπόφευκτη η αύξηση της φορολογίας το 2011 Γράφει ο Βαγγέλης Τσεκούρας Οικονοµολόγος Στατιστικός Ερευνητής evtsekouras@yahoo.gr

Γ

ια άλλη µια χρονιά η χώρα µας άλλαξε το φορολογικό σύστηµα µε στόχο την αύξηση των δηµοσίων εσόδων, αλλά και την – κατά τα λεγόµενα του υπουργού οικονοµικών – αποκατάσταση του αισθήµατος οικονοµικής και φορολογικής δικαιοσύνης του πολίτη. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου οικονοµικών για κάθε 100 ευρώ που εισπράττει το κράτος, τα 63 προέρχονται από άµεσους και έµµεσους φόρους, καθώς και από ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Από την άλλη 28 ευρώ προέρχονται από δανεισµό. Τέλος 9 ευρώ προέρχονται από πόρους της ευρωπακής ένωσης καθώς και από άλλες εισφορές και δραστηριότητες του κράτους. Στο γράφηµα παρουσιάζονται παραστατικά οι πηγές εσόδων του κράτους µας. Ο απώτερος στόχος λοιπόν του νέου συστήµατος είναι να µειωθεί ο δανεισµός. ∆υστυχώς όµως έτσι µειώνονται και τα έσοδα. Τη µείωση αυτή

που θα δηµιουργηθεί στα έσοδα, το κράτος προσπαθεί να την καλύψει από την αύξηση της φορολογίας. Το µεγάλο ερώτηµα που προκύπτει είναι: Πώς όταν οι µισθοί µειώνονται και οι φόροι αυξάνονται, θα δηµιουργηθεί στους πολίτες το αίσθηµα περί δικαίου; Μια εξίσου σηµαντική παράµετρος ώστε να πιάσει τόπο η αύξηση της φορολογίας είναι η συγκράτηση και ο έλεγχος των δηµοσίων δαπανών. Από τη µία λοιπόν έχουµε αύξηση των φόρων και άρα των κρατικών εσόδων και από την άλλη µείωση των δαπανών (εξόδων). Πού πάει λοιπόν η αύξηση των εσόδων που προέρχεται από τη φορολογία; Μα φυσικά στην αποπληρωµή των τόκων των δανείων! Στον πίνακα φαίνονται οι τοµείς πού συνεισφέραµε µε τη φορολογία µας το 2010, καθώς και ο στόχος για το 2011 µε βάση τα στοιχεία του υπουργείου οικονοµικών. Ο στόχος λοιπόν για το 2011 είναι να µειωθούν οι δηµόσιες δαπάνες και να αυξηθεί κατά κύριο λόγο το ποσό αποπληρωµής των τόκων. Παράλληλα θα πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα. Εφόσον η κύρια πηγή εισόδων του

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών

κράτους είναι η φορολογία, η εκτίµησή µου είναι ότι µέσα στο έτος που διανύουµε θα υποχρεωθούµε να οδηγηθούµε στην επιβολή νέων φόρων ή στην αύξηση των ήδη υπαρχόντων. Κι αν δεν προβεί σε αυτή την αύξηση το ίδιο το κράτος ίσως, αναγκαστούν να το

κάνουν οι νέοι καλλικρατικοί δήµοι, µιας και το δικό τους χρέος, αποτελεί παράλληλα και δηµόσιο χρέος. Είναι ευχής έργων το νέο φορολογικό σύστηµα, αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν τα επόµενα έτη να βγάλουν τη χώρα µας από τη δυσχερή οικονοµική κατά-

Ο Καλλικράτης στην Ευρώπη Τ

ις Βρυξέλλες επισκέπτονται σήµερα και αύριο οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των επτά δηµοτικών διαµερισµάτων της Αθήνας, καθώς και δηµοτικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Αθηναίων προκειµένου να ενηµερωθούν για τους Ευρωπα‡κούς θεσµούς και ειδικότερα για το Ευρωπα‡κό Κοινοβούλιο και να ανταλλάξουν απόψεις µε οµολόγους τους, από τη Βελγική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δηµοτικοί και διαµερισµατικοί

σύµβουλοι της Αθήνας συναντήθηκαν µε το ∆ήµαρχο Ιξελλών κ. Βίλλυ Ντεκουρτί και ενηµερώθηκαν για τον τρόπο µε το οποίο ο ∆ήµαρχος Ιξελλών κατόρθωσε να αναβαθµίσει υποβαθµισµένες γειτονιές της περιοχής του και να χειριστεί το ζήτηµα των µεταναστών. Ο δήµος Ιξελλών έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε το ∆ήµο Αθηναίων, καθώς στην ευρύτερη περιφέρεια του συνυπάρχουν γειτονιές στις οποίες ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται όχι µόνο Βέλ-

γοι, αλλά και άνθρωποι από διάφορες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. Οι δηµοτικοί και διαµερισµατικοί σύµβουλοι της Αθήνας συναντήθηκαν και ενηµερώθηκαν επίσης από τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου κ. Σταύρο Λαµπρινίδη. Την πρωτοβουλία για την επίσκεψη εργασίας των δηµοτικών και διαµερισµατικών συµβούλων της Αθήνας είχε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κυρία Συλβάνα Ράπτη.

σταση. Ειδάλλως θα ηχήσει στα αυτιά µας ένα ακόµη µεγαλύτερο ερώτηµα, από τα παιδιά µας αυτή τη φορά που θα λέει: Πώς είναι δυνατόν να δουλέψατε τόσο σκληρά στη ζωή σας για να µας παραδώσετε ένα χρέος που δε θα ξεπληρώσουµε ποτέ;


18 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Η ΕΣΕΕ αντιδρά στην «απελευθέρωση» του υπαίθριου εµπορίου και την «φοροδιαφυγή» του παρεµπορίου

Ά

µε ση ήταν η αντίδραση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου για την προκήρυξη διαγωνισµού της Γε νικής Γραµµατείας Εµπορίου για το έργο: «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εµπορίου κάθε είδους και µορφής ». Με επιστολή της προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η ΕΣΕΕ καταδίκασε την «παράδοξη αυτή διαδικασία» και έθεσε προς τον Υπουργό τρία σοβαρά ερωτήµατα. «Για ποιο λόγο το Υπουργείο εκχωρεί σε ιδιώτες την κρίση, αξιολόγηση, επεξεργασία και συµπλήρωση των νόµων του κράτους, κάτι που αποτελεί θεσµική του αρµοδιότητα και πολιτική του υποχρέωση; Χρειάζεται πράγµατι εργολάβος για να κάνει αυτή την αυτονόητη λειτουργία της εκλεγµένης εκτελεστικής εξουσίας; Είναι απορίας άξιον πώς σε µία εποχή που οι πιέσεις για δηµοσιονοµική πειθαρχία είναι ασφυκτικές και µία σειρά δηµόσιοι οργανισµοί είναι στο χείλος της κατάργησης, βρίσκονται χρήµατα για να χρηµατοδοτηθεί η «βελτίωση» του «κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εµπορίου» από κάποια ιδιωτική εταιρία συµβούλων; ∆εν υπάρχουν αρµόδιες υπηρεσίες στο ίδιο το Υπουργείο, για να αναλάβουν αυτή την υποχρέωση; Να υποθέσουµε ότι, από τώρα και στο εξής, ο θεσµοθετηµένος κοινωνικός διάλογος θα διενεργείται αποκλειστικά µεταξύ Υπουργείου και ανεξάρτητων εργολάβων, που θα αντικαταστήσουν τους κοινωνικούς εταίρους; Μήπως, αντίθετα, αναζητούνται επ’ αµοιβή εργολάβοι - τεχνοκράτες, προκειµένου να αναλάβουν το βάρος της ευθύνης προειληµµένων

αποφάσεων;» Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου ανέκαθεν ενέτασσε το υπαίθριο εµπόριο στην προµετωπίδα των θεµάτων που απασχόλησαν και απασχολούν την οργανωµένη εµπορική επιχείρηση. «Αντί, λοιπόν, το Υπουργείο να καλέσει την ΕΣΕΕ, το τριτοβάθµιο όργανο που εκπροσωπεί το ελληνικό εµπόριο, για να προτείνει τις ενδεδειγµένες λύσεις και µάλιστα δωρεάν, προκηρύσσει διαγωνισµό για την εξεύρεση ανεξάρτητου και επ’ αµοιβή εργολάβου», αναφέρει µεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της. Και προσθέτει: «Σε αυτό το πλαίσιο, ο εµπορικός κόσµος της χώρας δηλώνει έκπληκτος και καταδικάζει απερίφραστα αυτού του είδους τις νοµοθετικές «πρωτοτυπίες», που αποµειώνουν τόσο την εκλεγµένη Κυβέρνηση της χώρας, όσο και τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου καθαυτή. Το υπαίθριο εµπόριο είναι ζήτηµα πρώτης γραµµής για να αφεθεί στα χέρια θεωρητικά «ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων».» Παράλληλα εκφράζει τους φόβους λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μια µελέτη «εµπειρογνωµόνων» είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε πλήρη απελευθέρωση του υπαίθριου εµπορίου κάτι που θα ισοπεδώσει κάθε έννοια νοµιµότητας στην αγορά, θα γεµίσει την Ελλάδα πάγκους και παράνοµα παζάρια και θα οδηγήσει στο κλείσιµο εκατοντάδων χιλιάδων µικροµεσαίων εµπορικών επιχειρήσεων. Σε τελική ανάλυση, θα ζηµιώσει και το ίδιο το ∆ηµόσιο, αφού η αναπόφευκτη έξαρση του λαθρεµπορίου και της παράνοµης διακίνησης προόντων, µε απόλυτη ανυπαρξία προδιαγραφών και εγγυήσεων, θα στερήσει το Κράτος από πολύτιµα φορολογικά έσοδα, που τόσο τα έχει ανάγκη αυτή την εποχή".» Σε

Γ. Μαρίνος

Έντονα τα σηµάδια της αντιλαfκής πολιτικής

Κ

λιµάκιο της ΚΟ Εύβοιας του ΚΚΕ µε επικεφαλής τον Γιώργο Μαρίνο µέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτή του νοµού, επισκέφτηκε τη βιοµηχανική ζώνη Αλιβερίου και συζήτησε µε τους εργαζόµενους στη ∆ΕΗ και τα εργοστάσια µετάλλου Βιοµεκ και Παπαδιόχου. «Σε κάθε χώρο δουλειάς είναι έντονα τα σηµάδια της αντιλαˆκής πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρωπαˆκής Ένωσης, είναι έντονες οι οδυνηρές συνέπειες της πολύχρονης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, της πολιτικής που υπηρετεί τα συµφέροντα και τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Ιδιωτικοποίηση και Απαξίωση

του εργοστασίου της ∆ΕΗ, ανασφάλεια, µείωση των µισθών και ανατροπή εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων», τόνισε ο κ. Μαρίνος Και πρόσθεσε ότι οι εξελίξεις απαιτούν οργανωµένη, µαζική δράση, µαζί µε το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ. Και ζήτησε καθολική συµµετοχή στην πανεργατική απεργία στις 23 Φλεβάρη. «Ο µαζικός αγώνας της εργατικής τάξης και της

νεολαία σε συµµαχία µε την αγροτιά και τους µικρούς επαγγελµατίες, βιοτέχνες και εµπόρους µπορεί να δώσει απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα στην καπιταλιστική πολιτική και στην επίθεση της εργοδοσίας» είπε και κατέληξε: «Αυτός ο αγώνας µπορεί να αναµετρηθεί µε τα νέα, φρικτά, µέτρα που ετοιµάζουν οι δυνάµεις του κεφαλαίου στην Ευρωπαˆκή Ένωση, µε τη συµµετοχή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τη στήριξη της Ν∆ και του ΛΑΟΣ, των αντεργατικών µέτρων που αφορούν, µεταξύ άλλων, νέα µείωση µισθών και συντάξεων, αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια για άνδρες και γυναίκες».

αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ καλεί το Υπουργείο να κηρύξει άγονο το συγκεκριµένο διαγωνισµό και ζητά την άµεση και αποφασιστική παρέµβασή του Υπουργού και κυρίως την τόλµη, «την οποία έχει ο ίδιος επανειληµµένως δείξει ότι διαθέτει για την άµεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου µε σκοπό την διαβούλευση». Σε αν-

τίθετη περίπτωση, η ΕΣΕΕ, οι Οµοσπονδίες της και οι Εµπορικοί Σύλλογοι δηλώνουν έτοιµοι και αποφασισµένοι να υπερασπιστούν τους θεσµούς και την τήρηση της νοµιµότητας στην αγορά, να ενηµερώσουν την ελληνική κοινωνία και να κινητοποιήσουν το οργανωµένο εµπόριο στο σύνολο της επικράτειας.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2011

∆ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ ΣΑΒ Β Α ΤΟ 26 Φ ΕΒ ΡΟ ΥΑ ΡΙΟ Υ 20 1 1 Σύλλογοι και Σχολεία, θα πλέξουν στις 11 π.µ. το παραδοσιακό γαˆτανάκι, στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς.

Σ ΑΒ Β ΑΤ Ο 5 Μ ΑΡΤ Ι ΟΥ 2 01 1 Στο κέντρο ΄΄ΓΙΟΥΛΑΣ΄΄, θα πραγµατοποιηθεί Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ του Συλλόγου µας ΄΄ΤΟ ΓΑlΤΑΝΑΚΙ΄΄. σας περιµένουµε όλους µασκαρεµένους ή όχι, για ξεφάντωµα και γλέντι µέχρι τελικής….πτώσεως.

Κ ΥΡΙ ΑΚΗ 6 Μ ΑΡΤΙ Ο Υ 2 0 11 Στους κεντρικούς δρόµους της Λιβαδειάς, µε τη συµµετοχή αρµάτων και πεζοπόρων τµηµάτων, θα πραγµατοποιηθεί η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ. Υπό τους ήχους λάτιν µουσικής-της φιλαρµονικής ορχήστρας του ∆ήµου Λεβαδέων και πολυµελούς οµάδας µαζορετών του χορευτικού τµήµατος του ΑΚΟΛ Λιβαδειάς.

Κ ΑΘ ΑΡΑ ∆ ΕΥ Τ ΕΡΑ 7 Μ ΑΡΤ Ι ΟΥ 2 01 1 Στο ύψωµα του Προφήτη Ηλία στο Ζαγαρά, θα γιορτάσουµε το παραδοσιακό πέταγµα του χαρταετού, προσφορά φασολάδας, λαγάνας και λοιπών σαρακοστιανών εδεσµάτων.

Ο ∆ ΗΜ ΟΣ Λ Ι Β Α∆ ΕΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο Λ Α ΟΓ ΡΑ ΦΙ ΚΟ Σ Κ ΑΙ Π ΟΛ Ι Τ ΙΣ Τ ΙΚ ΟΣ ΣΥ Λ Λ Ο Γ ΟΣ Λ Ι Β Α∆ ΕΙ ΑΣ ΄΄ Τ Ο ΓΑΙΤ ΑΝΑΚ Ι΄ ΄ ΣΑ Σ Ε ΥΧΟ ΝΤΑ Ι ΚΑΛΕ Σ ΑΠΟ ΚΡΙ ΕΣ Κ ΑΙ ΚΑ ΛΗ ∆ ΙΑΣ ΚΕ∆ Α ΣΗ! !!


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΑΛΑΝ∆ΡΙΝΟΥ

Υ

πεγράφη από την Γενική Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Π. Γερακούδη , µε άµεση συνεργασία και προτεραιότητα από τον Περιφερειάρχη κ. Κλ. Περγαντά , η προέγκριση των όρων δηµοπράτησης του έργου Αγία Ευθυµία – διασταύρωση µε Φυλακές Μαλανδρίνου. Για το έργο θα ακολουθηθεί άµεσα, ως οφείλεται και προβλέπεται από το Νόµο, η τυπική διαδικασία ανάρτησης του στο διαδίκτυο µέσω της Εφηµερίδας των Ευρωπακών Κοινοτήτων για περίπου δύο µήνες, διάστηµα στο οποίο καλούνται τεχνικές εταιρείες να υποβάλλουν τις προσφορές τους για το έργο. Το έργο έχει ενταχτεί στο ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας µε προ‘πολογισµό περίπου 18 εκατ. Ευρώ. “Το έργο αυτό , αλλά και η συνέχιση του , Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι (του οποίου η µελέτη είναι στην αρµόδια ∆/νση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος) ήταν και είναι η βασική υποδοµή για την σύνδεση του Λιδωρικίου & των Ορεινών του ∆ήµου ∆ωρίδας µε το ∆ήµο ∆ελφών & την Αθήνα , αλλά και βασική υποδοµή ανάπυτξης της περιοχής”, τονίζει η βουλευτής Φωκίδας Αφροδίτη Παπαθανάση.

Κκαι συνεχίζει: “Το έργο όπως όλοι γνωρίζουν είχε εγκαταλειφθεί κυριολεκτικά από τους αρµόδιους παράγοντες της Κυβέρνησης της Ν.∆ . καθώς επί χρόνια δεν έγινε καµιά σηµαντική πρόοδος . Είχε ενταχθεί στο Γ ΚΠΣ µε προ‘πολογισµό περίπου 16 εκατ. Ευρώ . Στις 23.03.2006 υπεγράφη σύµβαση για 8,7 εκατ. Ευρώ µε προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου 31.05.2008 . ∆ηλαδή εντός του 2008 έπρεπε να έχουµε σε χρήση το τµήµα Αγία Ευθυµία – διασταύρωση µε Φυλακές Μαλανδρίνου. Αντ΄ αυτού µόλις το καλοκαίρι του 2010, µετά από επίµονες προσπάθεις και µε την παρέµβαση και βοήθεια του Υπ. Υποδοµών µπορέσαµε να αποπλέξουµε το έργο από όλες τις νοµικές εκκρεµότητες που υπήρχαν µε την Περιφέρεια Στερεάς και τον Ανάδοχο Εργολάβο και λίγους µήνες µετά ,µε δαπάνη του Υπουργείου, να γίνει η προσωρινή αποκατάσταση του τµήµατος Αγ. Ευθυµία - Βουνιχώρα. Χάθηκε πολύτιµος χρόνος και τα χρήµατα που είχαν δροµολογηθεί από το Γ ΚΠΣ. Επίσης το ότι τώρα δεσµεύουµε πόρους από το ΕΣΠΑ για το ίδιο έργο (περίπου 18 εκατ. Ευρώ) δεν είναι χωρίς «συνέπειες», γιατί η αδυναµία απορρόφησης στο Γ ΚΠΣ ,στερεί χρήµατα σήµερα από κάποιο άλλο αναπτυξιακό έργο που δεν θα χρηµατοδοτηθεί”. Και καταλήγει: “Θέλουµε να γίνει ένα σωστά τεχνικό έργο , χωρίς τερτίπια υπερβάσεων , στο χρονοδιάγραµµα που θα προβλεφθεί από την σύµβαση του. Και όλοι οι αιρετοί οφείλουµε να παρακολουθήσουµε στενά , µε έλεγχο και υπεύθυνη στάση , κάθε στάδιο για την υλοποίηση του , γιατί επί δεκαετίες το έργο αυτό το χρωστάµε στη ∆ωρίδα”.

Λύση στο ζήτηµαυποχρεωτικής σήµανσης των αιγοπροβάτων

Λ

ύση στο ζήτηµα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής σήµανσης των αιγοπροβάτων, που επιβάλλεται από την Ευρωπα‡κή Ένωση, παρέχεται µε απόφαση που υπέγραψε η αρµόδια Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κα Μιλένα Αποστολάκη. Η απόφαση αυτή αποτελεί πλήρη συµµόρφωση προς τους όρους που θέτει η Ευρωπαˆκή Ένωση για την αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων, παρέχοντας όµως πλέον στους κτηνοτρόφους την εναλλακτική λύση της εισαγωγής ηλεκτρονικού ενωτίου αντί ηλεκτρονικού βώλου στα αιγοπρόβατα, εκτός από την τοποθέτηση του συµβατικού ενωτίου το οποίο µέχρι σήµερα έφεραν. Το ηλεκτρονικό ενώτιο, όπως και ο ηλεκτρονικός στοµαχικός βώλος, θα εισάγεται στα αιγοπρόβατα που έχουν γεννηθεί µετά την 1-1-2010 και έχουν ηλικία άνω των 6 µηνών, καθώς επίσης και σε όσα πρόκειται να µετακινηθούν από την εκµετάλλευση προς άλλο προορισµό. Με την ηλεκτρονική σήµανση ενισχύεται τόσο το σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων όσο και µια σειρά µέτρων

για την καταπολέµηση των «ελληνοποιήσεων», την προστασία της δηµόσιας υγείας και των καταναλωτών και την ενίσχυση των κτηνοτρόφων. Η κα Αποστολάκη δήλωσε ότι µε τη διαδικασία αυτή ενισχύεται η προσπάθεια των ελεγκτικών µηχανισµών να καταπολεµηθεί η πρακτική των «ελληνοποιήσεων». Παράλληλα, θα είναι ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη η επιτήρηση και καταπολέµηση των ασθενειών των αιγοπροβάτων. Το µέτρο αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια τήρησης της ιχνηλασιµότητας του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και εξυγίανσης της αγοράς κρέατος από παράνοµες πρακτικές που θέ-

τουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων και κατ’ επέκταση τη δηµόσια υγεία και στρέφονται σε βάρος της προστασίας τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των καταναλωτών. Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) κατά την οποία συζητήθηκαν και δόθηκαν λύσεις σε µια σειρά από θέµατα όσον αφορά στις δράσεις του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής που αφορούν στην κτηνοτροφία, τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ και το χρονοδιάγραµµα των πληρωµών του ΟΠΕΚΕ-

ΠΕ. Ειδικότερα, η κα Αποστολάκη επιβεβαίωσε την προτεραιότητα που θα έχει ο κτηνοτροφικός κλάδος στο Μέτρο 121 που αφορά στα σχέδια βελτίωσης, για τα οποία οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται στις 18 Φεβρουαρίου 2011 και ανακοίνωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να επιταχυνθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωµές τόσο του άρθρου 68 για τα µέτρα ειδικής στήριξης, όσο και της εξισωτικής αποζηµίωσης και να καταβληθούν τα χρήµατα στους δικαιούχους πριν από το Πάσχα του 2011 υπό την προ‰πόθεση της έγκαιρης προσκόµισης των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Επιταχύνεται επικίνδυνα η ανεξέλεγκτη υπερφόρτωση της Βοιωτίας µε βιοµηχανικά αιολικά πάρκα και ανεξέλεγκτες φωτοβολταfκές εγκαταστάσεις ∆υστυχώς επιβεβαιώνεται η εκτίµησή µας ότι το νέο θεσµικό πλαίσιο για την επέλαση των βιοµηχανικού τύπου αιολικών πάρκων και των ανεξέλεγκτων φωτοβολταˆκών εγκαταστάσεων θα έχει ολέθριες συνέπειες για τα πανέµορφα βουνά και την εύφορη γη της Βοιωτίας. Με αντίστοιχα ολέθριες συνέπειες για την κοινωνική ζωή στο νοµό µας. Σηµειώνουµε ενδεικτικά ότι οι αδειοδοτήσεις για τους δύο τελευταίους µήνες του 2010 σε φωτοβολταˆκά έφτασαν τα 116MW ενώ οι νέες αιτήσεις για αιολικά τα 161MW. Η δυσανάλογη αυτή ποσότητα ενεργειακών εγκαταστάσεων στο νοµό µας προστίθεται στον χωρίς σχεδιασµό και έλεγχο όγκο συµβατικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Το ζήτηµα δεν είναι φυσικά µόνο ποσοτικό. Ενώ προσπαθεί να µετατρέψει τη Βοιωτία στη νέα χαβούζα ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας,

το µεγάλο ενεργειακό κεφάλαιο καταστρέφει ταυτόχρονα το πολιτιστικό και άλλο κεφάλαιο της περιοχής. Είναι χαρακτηριστική η δροµολόγηση άµεσης εγκατάστασης βιοµηχανικού αιολικού πάρκου στον Κιθαιρώνα καθώς επίσης και στον ορίζοντα ενός παγκόσµια µοναδικού µνηµείου, της Μονής του Οσίου Λουκά. Η Συµπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον θα χρησιµοποιήσει κάθε µέσο να αντιστραφεί µια πορεία προς µια καταστροφή που θα είναι ανεπανόρθωτη. Καλούµε τους πολίτες της Βοιωτίας σε εγρήγορση και σε κινητοποιήσεις και τους διάφορους αιρετούς του νοµού να αναλάβουν τις ευθύνες τους. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


20 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Εκδήλωση για την Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου κό ρόλο που έχουν σήµερα το διαδίκτυο και το κινητό στη ζωή των παιδιών ενώ ταυτόχρονα προτείνει στους γονείς τρόπους εκπαίδευσης και καθοδήγησης των παιδιών ώστε να χρησιµοποιούν υπεύθυνα και µε ασφάλεια τις νέες τεEΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA YΠ.Y.ME.∆I./Γ.Γ.∆.E./Γ.∆.Y.E. ∆6 ∆IEYΘYNΣH EPΓΩN Y∆PEYΣHΣ KAI AΠOXETEYΣHΣ Tµήµα: Mελετών (B) Tαχ. ∆/νση: Φαναριωτών 9 Tαχ. Kώδικας: 114 71, Aθήνα Πληροφορίες: κ. Λ. ∆αραβέλης Tηλέφωνο: 210-6412.825 FAX: 210-6445088 E-mail: ggded6@otenet.gr

Μ

ε µεγάλη επιτυχία στέφθηκε την, Τρίτη 8 Φεβρουαρίου – Ηµέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο, η εκδήλωση που διοργάνωσε η Μ.Κ.Ο. Ν.Ε.Ο.Ι. µε την υποστήριξη της WIND Ελλάς και τη συµµετοχή της εταιρίας TEMPOTENT, µε στόχο την ενηµέρωση των πολιτών για τους κινδύνους των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου γενικότερα. Η Πρόεδρος της οργάνωσης Ν.Ε.Ο.Ι., κ. Άννα Ευθυµίου, µαζί µε µέλη και εθελοντές, διένειµαν από ειδικά διαµορφωµένο υπαίθριο περίπτερο που στήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους έντυπο ενηµερωτικό υλικό και δωράκια από τη WIND Ελλάς, ως µια συµβολική χειρονοµία για τη χρήση και αναγκαιότητα των νέων τεχνολογιών στη ζωή µας. Παράλληλα, οι επισκέπτες συµπλήρωσαν σχετικό διαδικτυακό ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τη χρήση των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας κοινού υπό την επιστηµονική επίβλεψη της κ. Ελένης Τσακιρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Εφαρµοσµένης Στατιστικής & Εκπαιδευτικής Έρευνας στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας. Η ανταπόκριση του κόσµου όλων των ηλικιών ήταν µεγάλη, καθώς πάνω από 400 πολίτες επισκέφθηκαν το περίπτερο, εξέφρασαν απορίες γύρω από θέµατα ασφάλειας στο διαδίκτυο που αφορούσαν τους ίδιους, γνωστούς και φίλους ή ακόµα και τα παιδιά τους. Πήραν τον ειδικά διαµορφωµένο ενηµερωτικό οδηγό της οργάνωσης ΝΕΟΙ για τη χρήση του Facebook καθώς και έντυπο υλικό της WIND Ελλάς σχετικά µε το τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Καθοριστικό ρόλο στην επι-

τυχία της διοργάνωσης της εκδήλωσης υπήρξε η υποστήριξη και συµµετοχή της εταιρίας τηλεπικοινωνιών WIND Ελλάς που παραχώρησε το stand του περιπτέρου, το ασύρµατο δίκτυο και τα δωράκια καθώς και της εταιρείας ΤEMPOTENT - Παπαθανασίου Ιωάννης και Σταύρος Ο.Ε. που παραχώρησε το λυόµενο υπαίθριο περίπτερο. Η Πρόεδρος της οργάνωσης NEOI µε την ιδιότητά της ως ∆ικηγόρος, Άννα Ευθυµίου υπογραµµίζει: «Οι καταγγελίες που γίνονται στην οργάνωσή µας σχετικά µε τη χρήση του Facebook έχουν σχεδόν διπλασιαστεί συγκριτικά µε τις προηγούµενες χρονιές. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαµε να γιορτάσουµε την Ηµέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο ενηµερώνοντας τους νέους κυρίως χρήστες για τη σωστή χρήση των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά δεδοµένα που δίνουν κατά την πλοήγησή τους και τις διαδικτυακές γνωριµίες.» Στα πλαίσια του εορτασµού για την Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου και της εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους o ∆ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της WIND κ. Γιώργος Τσαπρούνης δήλωσε: «Η σωστή και υπεύθυνη χρήση των νέων τεχνολογιών και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας είναι ευθύνη όλων. Η σηµερινή εκδήλωση της ΜΚΟ Ν.Ε.Ο.Ι. αποτελεί έναν ακόµα σταθµό προβληµατισµού αλλά κυρίως ενηµέρωσης, τόσο των γονιών, όσο και των παιδιών. Στο πλασίο αυτό η WIND ξεκίνησε την εκστρατεία Kids@Safety, Internet, Κινητό & Παιδί» επιχειρώντας µέσα από εξειδικευµένο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό στο www.kidsatsafety.gr καθώς και µια σειρά συντονισµένων ενεργειών και δράσεων καθ όλη τη διάρκεια του έτους, να παρουσιάσει το σηµαντικό ψυχοκοινωνι-

χνολογίες. Παράλληλα, προσφέρει δωρεάν µε τα προˆόντα double play ειδικό λογισµικό γονικού ελέγχου». «Η κίνηση της οργάνωσης ΝΕΟΙ να γιορτάσουν την Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου µε µια τέτοια πρωτο-

βουλία µας βρήκε σύµµαχους, καθώς οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης σήµερα αποτελούν µέρος της καθηµερινής µας ασχολίας. Όλοι µας καλό είναι να αφιερώσουµε 5 λεπτά από

Aθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2011 Aρ. Πρωτ.: ∆6/οικ/285

ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής αυτού του άρθρου, του Ν.716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: α. Στην κατηγορία (13) υδραυλικών µελετών: πτυχία τάξεως Ε΄ β. Στην κατηγορία (21) γεωτεχνικών µελετών: πτυχία τάξεως Ε΄ γ. Στην κατηγορία (3) οικονοµικών µελετών: πτυχία τάξεως Γ’ β) Αλλοδαποί προερχόµενοι από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραµµένοι σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες µε τις προαναφερθείσες ή γ) Αλλοδαποί προερχόµενοι από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει στην περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραµµένοι στα Επαγγελµατικά / Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής: α. Για την κατηγορία µελέτης 13 τουλάχιστον: δύο (2) µελετητές 12ετούς εµπειρίας και ένα (1) µελετητή 8ετούς εµπειρίας και τέσσερις (4) µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, β. Για την κατηγορία µελέτης 21 τουλάχιστον: δύο (2) µελετητές 12ετούς εµπειρίας και ένα (1) µελετητή 8ετούς εµπειρίας και τέσσερις (4) µελετητές 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, και γ. Για την κατηγορία µελέτης 03, ένα (1) τουλάχιστον µελετητή 12ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 3. Κάθε διαγωνιζόµενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εµπίπτει σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία µετέχει. Η σύµπραξη µπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί µέρους µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία µελέτης, ο µέγιστος αριθµός συµπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης. ΤΜΗΜΑ IV Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης (βαρύτητα 30%) 2. Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης (βαρύτητα 45%) 3. Οικονοµική προσφορά (βαρύτητα 25%). Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού: 1. Προθεσµία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 23-03-2011 έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδροµικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία. 2. Προθεσµία υποβολής προσφορών είναι η 31-03-2011 και ώρα 10:00π.µ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες. ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό ήτοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.∆Ι. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ∆6 ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, από την οποία µπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. Ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν: α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισµού, το αργότερο επτά (7) ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισµού και συγκεκριµένα: β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες Οι προθεσµίες αρχίζουν από την εποµένη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 202-2011. Αθήνα - 4-02-2011 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ µε Α΄β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.∆Ι. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ∆6 ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, Φαναριωτών 9, Τ.Κ. 114 71, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210-64.12.810, fax: 210-64.45.088, πληροφορίες: κα. Β. Τσούρτου ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της µελέτης είναι «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΩΤΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ / ΥΛΙΚΗΣ-ΜΟΡΝΟΥ. ΤΜΗΜΑ: ΚΛΕΙ∆Ι∆ΑΦΝΟΥΛΑ – Προµελέτη, Οριστικές και κλπ. µελέτες έργων Εξωτερικού Υδραγωγείου και Υδραυλικής Σήραγγας – Τεύχη ∆ηµοπράτησης» και ο τόπος της παροχής ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ). II.1.1. Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί: α. Η µελέτη νέου αγωγού διατοµής Φ2000 σε παράλληλη χάραξη µε τον υφιστάµενο, για µήκος 7.375,00µ. σε στάδιο οριστικής µελέτης, και β. Η µελέτη υδραυλικής σήραγγας διατοµής Φ3000 συνολικού µήκους 3.050,00µ. που θα αρχίζει από το ανατολικό άκρο της σήραγγας Σ1 και θα καταλήγει στο δυτικό άκρο της σήραγγας Σ2 σε στάδιο προµελέτης και οριστικής µελέτης. Ειδικότερα, προβλέπεται να συνταχθούν οι παρακάτω µελέτες των ως άνω έργων: α. Στην κατηγορία (13) υδραυλικών µελετών: πτυχία τάξεως Ε΄ β. Στην κατηγορία (21) γεωτεχνικών µελετών: πτυχία τάξεως Ε΄ γ. Στην κατηγορία (3) οικονοµικών µελετών: πτυχία τάξεως Γ’ Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν κατανέµεται σε τµήµατα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές Προεκτιµώµενη Αµοιβή: α) Συνολική: 739.750,52 β) Ανά Κατηγορία Μελέτης: 421.078,98 για µελέτη κατηγορίας 13 284.249,24 για µελέτη κατηγορίας 21 34.422,30 για µελέτη κατηγορίας 3 ∆ιάρκεια της Σύµβασης ή Προθεσµία εκτέλεσης: ∆έκα έξι (16) µήνες. Τµήµα ΙΙΙ Α: Νοµικές, Οικονοµικές και Τεχνικές πληροφορίες: 1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις Εγγύηση συµµετοχής : Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία του διαγωνισµού ανέρχεται σε 14.795,02 ευρώ () (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης) Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης ανέρχεται σε 36.987,55 ευρώ () (5% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης) 2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής. Η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (αρ. Έργου: 2008ΣΜ07600001 της ΣΑΜ 076). Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει τµηµατικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005. 3. Αν η σύµβαση ανατεθεί σε σύµπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή. ∆ικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία σύµφωνα µε το Ν.3316/2005. 4. ∆εν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης. Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών". ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζοµένων. 2. Στο διαγωνισµό καλούνται α) ηµεδαποί ενδιαφερόµενοι (µεµονωµένοι ή σε σύµπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες µελετών και είναι εγγεγραµµένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών

το χρόνο µας, για να ενηµερωθούµε για τους κινδύνους και τους τρόπους αντιµετώπισης, προκειµένου να µη βρεθούµε εκτεθειµένοι και απροστάτευτοι.» τονίζει ο Σταύρος Παπαθανασίου της εταιρίας TEMPOTENT.


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 21

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε τι κατάσταση είναι το σώµα σας; Γράφει η Ζηλιαναίου Αντωνία Ειδικός Εφαρµογών ∆ιαιτητικής Σύµβουλος ∆ιατροφής e-mail: antoniazil@yahoo.com

Π

είτε το ευθέως, µην το κρύβετε ά λ λ ο !!! Σ ί γ ο υ ρα οι άνθρωποι γύρω σας το βλέπουν αλλά δεν µπορούν να σας το πουν .Πάρτε µια βαθειά ανάσα και δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. ∆εν είναι τα µαλλιά ,ούτε τα ρούχα που τυχαίνει να φοράτε αυτή τη στιγµή ούτε τα παπούτσια. Κάτι άλλο είναι. Τελευταία προσπάθεια σας δίνετε, θα το πετύχετε? Μην εκνευρίζεστε!! Για το σώµα σας, µιλάω. Το σύνολο των οστών και ιστών που κουβαλάτε κάθε µέρα πάνω –κάτω ,εδώ και εκεί.

Σε τι κατάσταση βρίσκετε, άραγε? Αν είστε από αυτούς που το αγαπάτε και το φροντίζετε ,µπορείτε να πείτε δυνατά ένα µεγάλο ‘Μπράβο’ που το έχετε καταφέρει σε αυτούς τους γρήγορους ρυθµούς της ζωής µας. Αν είστε όµως από εκείνους που κλείνετε τα µάτια µπροστά στο θέαµα ,τότε µην το κρύβετε άλλο!! Πείτε το ευθέως : ‘ Έχω πρόβληµα µε τα κιλά µου’. Οι άνθρωποι που έφτασαν στην θέση να συ-

νειδητοποιήσουν την κατάστασή τους και να παραδεχτούν ότι τα κιλά τους είναι πρόβληµα έχουν ξεκινήσει ασυνείδητα την αντίστροφη µέτρηση. Χωρίς δίαιτες ,χωρίς ιατρικές συµβουλές , χωρίς µαγικές µεθόδους. Κοίταξαν µε ειλικρίνεια το σώµα τους και πήρανε την πιο σηµαντική απόφαση για την υγεία τους και για µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μόνο η απόφαση χρειάζεται και τίποτε άλλο. Έτσι, θα έχεις µπει στο µονοπάτι για να γίνεις ένας δυνατός οργανισµός µε απίστευτες δυνατότητες ,που µόνο είχες ονειρευτεί. Όλα τα άλλα που είναι περίπου γνωστά στον καθένα ,είναι απλά µια

µέθοδος που καλό θα ήταν να την ακολουθήσεις . ένα ισορροπηµένο πρόγραµµα διατροφής θα µπορούσες να αποκτήσεις πολύ απλά από κάποιον ειδικό ,αλλά τον στόχο και το πείσµα που θα χρειαστείς , µόνο εσύ το έχεις . Μόνο εσύ µπορείς να κάνεις αυτό που τώρα είναι αδύνατο, µια αληθινή πραγµατικότητα. Είναι κρίµα να περιµένεις να σε προτρέψει ένας γιατρός για να ενδιαφερθείς για το σώµα σου. Μην περιµένεις να σε ειδοποιήσει τα σώµα σου µε κάποια ασθένεια ή ανωµαλία ,για να δεις το πρόβληµα στην αληθινή του διάσταση. Ένα ασθενές σώµα χρειάζεται προσοχή

ΕNOIKIAZETAI οικία 90 τ.µ. µε µεγάλη αυλή και µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους πλησίον της πλατείας Σωληναρίου του δήµου Αλιάρτου. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ.: 6973711334

και ιδιαίτερη µεταχείριση σε σχέση µε ένα υγιές σώµα . Ένα υπέρβαρο σώµα δεν είναι και απαραίτητα ασθενές. Πολλοί άνθρωποι έχουν αρκετά καλές αιµατολογικές εξετάσεις παρόλο που είναι υπέρβαροι. Αυτό όµως τους κάνει να επαναπαύονται στις δάφνες τους και να νοµίζουν ότι είναι φτιαγµένοι από άριστο υλικό ,συνεχίζοντας να καταναλώνουν ότι βρουν µπροστά τους ,χωρίς εξαιρέσεις. Ε, λοιπόν κανείς δεν είναι άτρωτος ή υπεράνθρωπος . Όλοι είµαστε φτιαγµένοι από τις ίδιες χηµι-

κές ενώσεις . Αν αυτό που σας κρατά στην σκιά είναι τα παραπανίσια κιλά ,αν δυσκολεύεστε στις κινήσεις σας και θέλετε το σώµα σας να είναι ο ναός της ψυχής σας ,πάρτε το απόφαση από τώρα, σήµερα . Πιστέψτε στις δυνατότητές σας. Η υγεία είναι στάση ζωής ,δεν χρειάζεται να την χάσουµε για να καταλάβουµε την αξία της . Ξεκινήστε ένα πρόγραµµα διατροφής µε τις δικές σας ιδιαιτερότητες και τη βοήθεια ενός ειδικού και όλα θα πάνε τον δρόµο που τους πρέπει. Σε όλους αξίζει.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (MASTER) ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Έµπειρος οικονοµολόγος (master) µε διδακτική εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και στις Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης στο Σπίτι, σε µαθητές λυκείου στην πόλη της Λιβαδειάς και στην ευρύτερη περιοχή. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6980 527280, 2261025032,

Το “∆ΙΑΒΗΜΑ” έρχεται στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας...

Καλέστε ΤΩΡΑ στο 22610.27123 Μόνο απο 2,5 ευρώ το µήνα!!!


22 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

T

o Ξύλο είναι ο φυτικός ιστός, η συµπαγής σκληρή και ινώδης κυτταρική ουσία που αποτελεί κατά κύριο λόγο τον κορµό, τα κλαδιά και τις ρίζες των δένδρων, των θάµνων και γενικότερα των ξυλωδών φυτών. Το ξύλο χρησιµοποιείται σαν υλικό στην επιπλοποιία, στην οικοδοµική, στις µηχανικές κατασκευές, στη ναυπηγική, κ.α. Ακόµη χρησιµοποιείται σαν πρώτη ύλη στη βιοµηχανία χαρτιού και κυτταρίνης. Ορισµένα είδη ξύλου, µετά από φυσικοχηµικές κατεργασίες, δίνουν χρήσιµα προόντα, όπως ρητίνη, φωτιστικό αέριο, πίσσα, ξυλέλαιο. Τέλος, το ξύλο χρησιµοποιείται ευρέως σαν καύσιµο υλικό. Είναι η πιο σηµαντική ανανεώσιµη πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό. Απαιτεί µικρή σχετικά επεξεργασία πριν χρησιµοποιηθεί και γι’ αυτό η παραγωγική διαδικασία είναι καθαρή και απαιτεί λίγη ενέργεια. Η επιλογή του ξύλου ως δοµικού υλικού

Γράφει η Φαίδρα Κυριάκου Τεχνολόγος ∆ασοπόνος ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη της και ορισµένες ακόµη παραµέτρους που είναι καθοριστικές προκειµένου να µπορεί να χαρακτηριστεί ως πραγµατικά “οικολογικό” υλικό. Οι παράµετροι αυτοί είναι: • Από πού προέρχεται η ξυλεία και µε ποιον τρόπο διαχειρίζονται τα δάση. • Με ποιον τρόπο γίνεται η επεξεργασία του ξύλου και η χρήση συντηρητικών. • Η ενέργεια που απαιτείται για τη µεταφορά Η αποψίλωση και καταστροφή των τροπικών δασών, η µη αειφορική διαχείριση των δασών του πλανήτη, ο εκτοπισµός ιθαγενών λαών που

ζουν από τα δάση, η διαπλοκή πολυεθνικών εταιριών υλοτοµίας, έχουν προκαλέσει συζητήσεις και κινήµατα διαµαρτυρίας σε όλο τον κόσµο. Συχνά µάλιστα οδηγούν και σε µπο‘κοτάζ κάποιων προόντων. Τα προόντα ξύλου είναι σύνθετα υλικά αποτελούµενα από ίνες ξύλου, καπλαµάδες και συγκολλητικές ουσίες .Τα πιο γνωστά προόντα ξύλου είναι το κόντρα πλακέ, οι µοριοσανίδες, οι ινοσανίδες, και οι µελαµίνες. Από περιβαλλοντική άποψη, εκείνο που χρήζει προσοχής είναι οι συγκολλητικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του προόντος. Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη ουσία είναι η φορµαλδεxδη. Η παρουσία της φορµαλδεxδης στους εσωτερικούς χώρους οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µεγάλη χρήση ρητινών που την εµπεριέχουν και από τις οποίες απελευθερώνεται. Τέτοιες ρητίνες χρησιµοποιούνται στην κατασκευή µονωτικών υλικών, επίπλων από κόντρα πλακέ, νοβοπάν ή άλ-

∆. Κατσορίδας

Η Αντι-Ηγεµονία Ζητήµατα σχετικά µε τη στρατηγική της µετάβασης εκδόσεις Καµπύλη/Ρωγµή, Αθήνα 2009

λα συνθετικά ξύλα, υφασµάτων επιπλώσεως κ.λπ. Με την πάροδο του χρόνου, η φορµαλδεxδη εκλύεται στο περιβάλλον και µπορεί να προκαλέσει το λεγόµενο "σύνδροµο

του άρρωστου κτιρίου", µία σειρά δηλαδή από δυσµενείς επιπτώσεις, όπως αναπνευστική δυσχέρεια, δερµατίτιδες κ.α Κάποια ακόµη προόντα ξύλου: στύλοι, πάσσαλοι,

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ΣΤ. EΛΛA∆AΣ ΓENIKH ∆/NΣH ΠEPIΦEPEIAΣ ∆/NΣΗ ∆AΣΩN Ν. BOIΩTIAΣ ∆AΣAPXEIO ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ

στρωτήρες, ξυλόφυλλα, ξυλόπλακες, αλλά και το χαρτί την ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγή του, όπου θα γίνει λόγος την επόµενη φορά.

Λιβαδειά, 10-11-2009 Αριθ. Πρωτ.:4733

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρ. 14 Ν.998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήµατος του Τουρκοχωρίτη Σωτήριου του Γεωργίου, κάτοικο Σωληναρίου, η υπ’ αριθµ. 4673/911-2009 πράξη χαρακτηρισµού της Υπηρεσίας µας για έκταση συνολικού εµβαδού 2.068,32 τ.µ. µε στοιχεία περιµέτρου (Α1-Α2…-Α8-Α1) στη θέση «Νταµαρι» περιοχής δηµ. ∆ιαµ. Σωληναρίου ∆ήµου Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας. Με την πράξη αυτή η έκταση χαρακτηρίζεται µη δασικού χαρακτήρα ανήκουσα στην παρ. 6 α του άρ. 3 Ν. 998/79. Κατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση, ενώπιον της Α’ βαθµού Ε.Ε.∆.Α. Ν. Βοιωτίας, που εδρεύει στην ∆/νση ∆ασών Βοιωτίας Κάδµου 11. Πληροφορίες στο τηλ. 28951 σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Τ

ο βιβλίο αποτελεί µι α προσπάθεια να ψηλαφισθεί η στρατηγική της µετάβασης στις ανεπτυγµένες χώρες του καπιταλισµού. Φιλοδοξεί, εποµένως, ν’ ανοίξει µια συζήτηση για τα µεγάλα στρατηγικά ζητήµατα που ταλανίζουν την Αριστερά, όπως τα ζητήµατα του προγράµµατος, των συµµαχιών, του κράτους, του κόµµατος, της διακυβέρνησης και της εξουσίας, τα οποία τίθενται πάλι στην ηµερησία διάταξη µε αφορµή και τις δυσλειτουργίες του νεοφιλελεύθερου οικονοµικού υποδείγµατος, αλλά και τις επαναστατικές εξελίξεις στις χώρες της Λατινικής Αµερικής και ιδιαίτερα στη Βενεζουέλα και τη Βολιβία. Επιπροσθέτως, τα εν λόγω ζητήµατα ανακινούνται και από την εν εξελίξει συζήτηση για τον σοσιαλισµό του 21ου αιώνα. Όλα τα παραπάνω θέµατα

Ο ∆ασάρχης Κουτσοβασίλης Κων/νος ∆ασολόγος

είναι προς συζήτηση, η οποία απουσιάζει από την ατζέντα της Αριστεράς, λόγω της ιδεολογικής της υποχώρησης –αποτέλεσµα των ηττών της από την επικράτηση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµούτης κατάρρευσης των καθεστώτων των χωρών του λεγόµενου υπαρκτού «σοσιαλισµού», της δεξιάς µετάλλαξης της σοσιαλδηµοκρατίας και γενικά των αλλαγών στους συσχετισµούς δύναµης ανάµεσα στις τάξεις, ο οποίος είναι εις βάρος των δυνάµεων της εργασίας. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως παρατηρεί ο Π. Άντερσον, «…οι κλασικές συζητήσεις παραµένουν ακόµη από πολλές πλευρές το πιο προχωρηµένο όριο αναφοράς που διαθέτουµε... Το να τις ξαναγνωρίσουµε αποτελεί βήµα προς µια µαρξιστική συζήτηση που έχει την -αναγκαστικά σεµνή- ελπίδα να αποκτήσει µια ‘’αρχική µορφή’’ σω-

στής θεωρίας σήµερα». Κατά συνέπεια, οι συζητήσεις για τα ζητήµατα της θεωρίας, των πρακτικών προβληµάτων και των στρατηγικών ζητηµάτων του κινήµατος θα πρέπει συνεχώς να διεξάγονται είτε σε περιόδους ανάπτυξης της πάλης των τάξεων είτε σε περιόδους υποχώρησης ή και ήττας του εργατικού κινήµατος, επειδή είναι ο πιο ορθός τρόπος για την επαλήθευση της θεωρίας και τη διόρθωση των σφαλµάτων. Σελίδες: 100 Τιµή: 7 ευρώ Κεντρική ∆ιάθεση: Σπύρος Μαρίνης, τηλ. επικοινωνίας 210.36.48.170 ή 210.36.48.197 Υ.Γ.: Για περισσότερες πληροφορίες στο ∆. Κατσορίδας, 210.82.02.230 (τηλ. εργασίας στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ή στο email: dkat@inegsee.gr


ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ 23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λεβαδειακός – ∆όξα ∆ράµας 2-0

Ο

Λεβαδειακός επικράτησε εύκολα της ∆όξας ∆ράµας µε σκορ 2-0, στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής της Football League ΟΠΑΠ. Τα δύο γκολ που έκριναν την αναµέτρηση σηµείωσε ο Λισγάρας µε ισάριθµες κεφαλιές. ΟΛεβαδειακός ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια της αναµέτρησης και θα µπορούσε να είχε διευρύνει τη νίκη του. Το σκορ άνοιξε στο 7’, όταν ο Ταραλίδης εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά και ο Λισγάρας µε κεφαλιά έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα του Seremet. ∆ύο λεπτά αργότερα, και πάλι ο Ταραλίδης από τα δεξιά εκτέλεσε το φάουλ, ο Ζουρούδης έπιασε την κεφαλιά, αλλά η µπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι

του τερµατοφύλακα της ∆όξας. Στο 29’ το σουτ του Napoleoni έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούµενων. Στο 48’ έπειτα από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Begoña, η µπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Seremet. Στο 60’ ο Ταραλίδης εκτέλεσε το φάουλ αρκετά µέτρα έξω από την περιοχή και ο Λισγάρας ξανά µε κεφαλιά έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρµα. Στο αµέσως επόµενο λεπτό στο φάουλ του Ταραλίδη ο Seremet θα αποκρούσει µε δυσκολία σε κόρνερ. Στο 79’ ο Napoleoni πέρασε τους αµυντικούς της ∆όξας, µπήκε µέσα στην περιοχή, βρέθηκε µόνος απέναντι από τον Seremet αλλά έχασε την ψυχραιµία του και δε µπόρεσε να

πλασάρει εύστοχα. Στο 90’ ο Dimbala βγήκε τετα-τετ µε τον τερµατοφύλακα των φιλοξενούµενων, αλλά δεν κοντρόλαρε σωστά και εκείνος µπλόκαρε τη µπάλα, στην τελευταία καλή στιγµή του Λεβαδειακού στο παιχνίδι. Για τον Λεβαδειακό αγωνίστηκαν οι: Κυριακίδης, Μουλόπουλος, Αλεξίου, Λισγάρας, Κόλτζος, Ταραλίδης (84’ Κοτίτσας), Napoleoni, Begoña (68’ Κορδονούρης), Luciano (60’ Κοιλιάρας), Dimbala, Ζουρούδης. Για τη ∆όξα ∆ράµας έπαιξαν οι: Seremet, Πακάλτσης, Βέρτζος (62’ Μοσχάκης), Μπαξεβανίδης, Γελαδάρης, Σιάκκας, Ρούτσης, Χλωρός (46’ Kappel), Gonzalez, Aleksandrowicz (62’ Marcelo), Markovski

“Εµείς οι Αρβανίτες” Το βιβλίο του Γιώργου Οικονόµου περιέχει πολλά ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία, καθώς και εκπληκτικές αποκαλύψεις. Στο βιβλίο γίνονται αναφορές από την εποχή του ∆ευκαλίωνα µέχρι σήµερα, για τον ρόλο που έπαιξαν οι ∆ωριείς µε την κάθοδό τους και οι συνεχιστές απόγονοί τους. Ο συγγραφέας ο Γιώργος Οικονόµου είναι ο γνωστός ηθοποιός σκηνοθέτης - κινηµατογραφικός και θεατρικός παραγωγός. Το βιβλίο το έχει αφιερώσει στο Καπανδρίτι, τον τόπο που γεννήθηκε. Η έκδοση του βιβλίου είναι του Πολιτιστικού Συλλόγου “ΗΝΙΟΧΟΣ”, Καπανδριτίου.

Η Αρχαία Αλίαρτος Ιστο ρία και Πολιτισ µός Όπως σηµειώνει o συγγραφέας ο Πάρις Βαρβαρούσης στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί η ιστορία και ο πολιτισµός της αρχαιότατης πόλης της Αλιάρτου και να αναδειχθούν τα επιτεύγµατα του απώτερου παρελθόντος, τα οποία δηµιούργησε η τοπική κοινωνία και σχολιάζουν εκτενώς σε δηµοσιεύσεις τους σύγχρονοι ερευνητές, ιδιαίτερα από το χώρο της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της κλασικής φιλολογίας. Για την αξιόπιστη ανάδειξη των πολιτισµικών ευρηµάτων ο συγγραφέας βασίστηκε ιδιαίτερα σε πρωτογενές υλικό, σε αρχαία κείµενα, καθώς και σε επιγραφές και ψηφίσµατα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη.


24 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ΙΑΒΗΜΑ

Απαντάµε

µε... “∆ιάβηµα”

στην κρίση

Προβάλετε τις επιχειρήσεις σας µέσα από τις σελίδες µας φθηνά και αποτελεσµατικά!!!

Η καταχώρησή σας στο «∆ΙΑΒΗΜΑ», είναι ∆ΩΡΕΑΝ και στο www.diavima.gr

Τηλ έφωνο επικοινωνίας: 2261 0.2 7123

ΠΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ “ΟΧΙ”, ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ … Ανοιχτή επιστολή του πρώην υφυπουργού Εσωτερικών Γ. Κατσιµπάρδη προς τις, και τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας και Εύβοιας.

Η

ο ι κ ο ν ο µ ί α τ ης Β ο ι ω τ ί α ς κα ι της γειτονικής Ε ύβ ο ι α ς ή, κ α λ ύτ ε ρ α , η ο ι κο ν ο µ ι κή κα ι κο ι ν ων ι κ ή ζ ωή τ ων κ α τοίκων των δύο αυτών Νοµών,είναι στενά δεµένη µε την οικονοµική κατάσταση των δεκάδων χιλιάδων εργαζ ο µ έ ν ων σ τ ι ς ε κ α τ ο ν τ ά δε ς β ι ο µ η χ α ν ί ε ς κ α ι βιοτεχνίες τους. Αν αυτή δεχθεί νέο πλήγµα, µε τον περιορισµό των αποδοχών τους, όπως απεργάζεται η “τρόικα”, τότε οι µικρές και οι µεγάλες

Αγορές των πόλεων και των χωριών των δύο Νοµών δεν θα ταρακουνηθούν απλά και µόνο. Θα συγκλονιστούν και θα καταρρεύσουν. Θα υπάρξουν, δε, τέτοιου είδους δραµατικές εξελίξεις διότι,εξαιτίας της ανεργίας, που ήδη µαστίζει τις περιοχές µας, και τωνπολλαπλώναφαιµάξεων που έχουν δεχθεί τα πορτοφόλια των υπαλλήλων και των πολιτών γενικότερα, από τις σκληρές πολιτικές του ∆.Ν.Τ., οι Αγορές

ÌÐÁÑÄÙÓÁÓ Ë. ÁÈÇÍÙÍ 19 ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ 2268022956

έχουν ήδη πατήσει την ¨κόκκινη γραµµή¨, και αυτό το βλέπει κανείς αν θελήσει να επισκεφτεί τη Θήβα, τη Χαλκίδα και τη Λιβαδειά, όπου το ένα κατάστηµα κλείνει µετά το άλλο και η αισθητική των κεντρικών δρόµων διαµορφώνεται από τα χρώµατα, τα µεγέθη και τον τρόπο φιλοτέχνησης των πινακίδων µε την ένδειξη “ενοικιάζεται”. Άλλωστε, το γεγονός ότι οι οικονοµίες των δύο αυτών Νοµών, πρώτα της Εύβοιας και µετά της Βοιωτίας – η οποία αντέχει λίγο ακόµη στα χτυπήµατα, χάρη στους µεγάλους και έφορους κάµπους που διαθέτει – έχουν πατήσει την “κόκκινη γραµµή”, και οι πολίτες “πνέουν τα µένεα” κατά της κυβέρνησης,φάνηκε καθαρά στις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές, όπου στην Εύβοια – το άλλοτε πράσινο νησί – το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε

…αν, βέβαια, αληθεύει ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να δεχθεί περιορισµό των αποδοχών των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα παρά µόνο ένα (και µάλιστα το ποιο µικρό) από τους 8 ∆ήµους που διαθέτει ο Νοµός. Έχετε για όλα αυτά, ως εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στο Κοινοβούλιο, την ιστορική υποχρέωση και ευθύνη να µην αφήσετε να φτάσουν στη Βουλή τα σχέδια της “τρόικας” για περιορισµό των αποδοχών των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά να προλάβετε τα γεγονότα, προκειµένου να µη βρεθείτε µπροστά σε διλληµατικές καταστάσεις. Και θα προλάβετε τα γεγονότα αν ζητήσετε να συναντήσετε τον Πρωθυπουργόγια να του επισηµάνετε ότι ένα τέτοιο µέτρο δε θα σας φέρει µόνο πρό-

σκαιρα αντιµέτωπους µε τους ψηφοφόρους σας αλλά δεν θα σας αφήσει κανένα περι-

θώριο να µπορείτε να τους αντικρύσετε κατά τις επόµενες εκλογές.

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁÑÁÌÐÁÍÏÓ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ ÊÑÅÁÔÏÓ

ΜΟΝΑ∆Α ÐÁÑÏ×ÇΣ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ

×ÙÑÉÓ ÓÕÍÔÇÑÇÔÉÊÁ

PIT BULL SECURITY

Λουκάς Χριστοδούλου Σύµβουλος Ασφαλείας

Óýíèåóç: ÊñÝáò ÷ïéñéíü, áëÜôé, êáñõêåýìáôá.

ÁËÉÁÑÔÏÓ ÔÇË.:2268022364 - FAX:24195

ÏËÏ ÔÏ 24ÙÑÏ ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÔÇË: 2268024157

Αρ. Κινητού: 6932.601612 6937.130337 6936.627227

e - mail: security_pitbull@hotmail.com Σε όλες τις περιοχές της Βοιωτίας

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ 729  

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ 729

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ 729  

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ 729