Page 1

Número 4 // 20.000 exemplars // Febrer 2012 // Sant Feliu de Llobregat

Subida del transporte

Exposició

Plata del CNSF

El billete senzillo de una zona se ha incrementado un 66,7% en seis años /Comarca p. 9

Homenatge als treballadors de SEAT /Cultura p. 10

Dues medalles de plata al campionat de Catalunya

Acuerdo de colaboración entre Galp Energia y El Diari de Sant Feliu D

esde el pasado mes de enero, Galp Energia ofrece a todos sus clientes un descuento de 3 PESETAS por litro de combustible al repostar gasolina o gasoil. La puesta en marcha de esta promoción ha permitido un incremento de más de un 20% de usuarios, lo cual demuestra que las iniciativas desarrolladas por los empresarios dan su fruto. A partir del mes de febrero todos los ciudadanos de Sant Feliu de Llobregat podrán salir beneficiados de esta promoción gracias al acuerdo de colaboración entre Galp Energia y El Diari de Sant Feliu que encarta un vale descuento en su interior.

Atropellament mortal d’un veí de Sant Feliu

Entrevista

Juan Antonio Barra

Presidente de la Asociación pro-disminuidos

/Ciutat p. 6

Dilluns 30 de gener va morir un veí de Sant Feliu atropellat per un tren. En conseqüència l’Ajuntament va convocar una reunió extraordinària de la Junta de Portaveus per reiterar la necessitat del soterrament. Les causes en el moment de tancar l’edició encara no s’han aclarit però segons fonts dels Mossos d’Esquadra no es tracta d’un accident.

/Esports p. 13

Telf. 93 666 91 29

www.clinicadentalbasi.es

10% uento

descra pa * colectivos

de

Los colectivos a los que ofrecemos descuento del 10% son los siguientes: • Funcionarios • Pensionistas • Familia numerosa • Carnet Jove • Socios El complex • Socios C.F.A Sant Feliuenc • Afiliados U.G.T • Afiliados Comisiones Obreras • Comerciantes de Sant Feliu de Llobregat

Marqués de Monistrol, 20 baixos ·08980 Sant Feliu de Llobregat e-mail: Info@clinicadentalbasi.es * descuentos no compatibles con precios franquiciados de mutuas y no acumulables con otras promociones.

Passeig Pi i Margall, 9 08750 Molins de Rei Tel. 93 680 22 57 www.quiropracticmolins.com

Tu cuerpo es tu tesoro, cuídalo. Los dolores de espalda causan grandes problemas en la sociedad. Un estado óptimo de salud es solamente posible con un sistema nevioso funcionando correctamente. Añade un cuidado quiropráctico a tu estilo de vida y al de tu familia. Una columna vertebral sana, flexible y bien alineada, es garantía de bien estar.

50% descuento en 1ª visita: Examen de la columna vertebral, informe de resultados. Imprescindible presentar este anuncio.


OP I N I Ó

2

el diari de Sant Feliu . febrer 2012

editorial

Un regal que no fa gràcia

A

quest any, els reis (que no són els pares) ens han portat un nou regal que no fa massa gràcia. Entre 2011 i 2012, el preu de la T-10 (que és el títol de transport més utilitzat) ha augmentat un 12%, un increment que és molt superior a l’IPC, que ha pujat un 3%. La pujada de preus del transport ens deixa una paradoxa que, com a mínim, és estranya i injusta. L’Àrea Metropolitana de Barcelona compta amb el metro més car d’Europa, en un país que presenta un dels sous mínims més baixos. El preu del bitllet senzill és de dos euros, mentre que el sou mínim se situa en els 641 euros. A París, el bitllet costa 1,70 euros, i el sou mínim és de 1.300. A Nova York, el bitllet val 1,83 euros, mentre que el sou mínim se situa en els 1.500 euros. A tot això, també hem de sumar el fet que a la ciutat de Madrid, on es cobra el mateix sou mínim que a la ciutat de Barcelona, el preu del bitllet senzill és d’1,50 euros. Aquest augment de preus, en un moment on l’atur s’ha disparat a nivells històrics, afecta greument a les classes mitjanes i a les persones treballadores, que són les que utilitzen el metro, el tren, els autobusos i el tramvia per anar a treballar, estudiar o buscar feina. L’augment del preu dels transports, sense cap mena de dubte, es tracta d’una mesura molt negativa per a l’economia del nostre país i per a les famílies, que veuen com les factures s’acumulen i com baixa el seu poder adquisitiu. I no només això; l’increment de tarifes es contradiu amb les campanyes de foment de l’ús del transport públic que han impulsat totes les administracions al llarg dels darrers anys ja que, tot i que el preu del combustible també està pels núvols, surt a compte que dues, tres o quatre persones es posin d’acord per compartir cotxe per anar a treballar o a la universitat. I parlant del preu dels combustibles… El 13 de gener, el litre de gasoil va arribar a un màxim històric: 1,336 euros. Això significa que omplir un dipòsit de 50 litres de gasoil costa dos euros més que al desembre de l’any passat. Durant el darrer any, el gasoil ha pujat un 12,5%, mentre que la benzina ha arribat al 8%. Els governs i les institucions públiques han de ser conscients que els transports (ja siguin públics o privats) són un factor clau per a les economies dels països, de les empreses i de les famílies i que no poden seguir amb aquesta línia d’augment indiscriminat de preus. Només un exemple ben senzill: l’augment del preu de la benzina i dels transports també encareix els aliments.

Hermenèutica Relatiu a la ciència (tècnica o mètode) que té per objecte la interpretació i l’explicació dels textos i que es remunta a l’exegesi bíblica. Vostès es preguntaran què persegueixo amb aquest inici i no és altra cosa que poder, mitjançant l’hermenèutica, esbrinar el sentit d’algunes decisions de l’actual equip de govern municipal en matèria de gestió de la mobilitat. Interpretar els textos bíblics no està a l’abast de tots els mortals, si més no els que no hem estudiat Teologia, però resulta encara més difícil interpretar algunes decisions d’aquest equip de govern.

Algun dia els parlaré del que jo entenc que ha de ser un equip i els prometo que s’apropa més al que practica el Barça que al que practica el Reial Madrid i l’actual govern municipal, on tots juguen per a un Cristiano; en el cas del Madrid, Ronaldo i en el cas del govern municipal, San José. Però tornem al principi: jo em pregunto que tècnica o mètode hem d’emprar per donar una interpretació raonable de les decisions d’un govern que es fa dir garant de la veritable i més pura «participació ciutadana». En una de les poques decisions que ha pres en matèria de gestió de la mobilitat en els darrers set mesos —per no dir la única—, dinamita

el diaride Sant Feliu El diari de Sant Feliu no comparteix necessàriamente les idees expressades als articles d’opinió. La responsabilitat d’aquests recau exclusivament en els seus autors. El diari de Sant Feliu no es fa responsable de la veracitat de la publicitat ni dels articles aliens a aquesta redacció. La reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta publicació queda subjecta al consentiment de l’editor, així com dels respectius propietaris intel·lectuals dels mateixos.

Cal rigor en la crítica

El senyor Xavier Alegre va publicar un article, en aquest diari, en que criticava el silenci del que ell anomena «los voceros» i el vinculava a un suposat tracte de favor. Crec sincerament que el conjunt de l’escrit estava mancat de rigor, al fer afirmacions incertes. S’afirma que un treballador municipal ocupava una plaça de manera incorrecta, qüestió que falta a la veritat, i en tot cas s’hauria de provar. I que es tolerava un ús indegut de la jornada de treball, per part d’aquell, fet que hauria estat responsabilitat de l’equip de govern del que l’autor formava part. També escriu que l’Ajuntament recentment ha un procés de participació ciutadana immaculada, on els veïns del carrer Dr. Brugueroles pràcticament per unanimitat van decidir invertir el sentit de la circulació amb la clara voluntat de pacificar el trànsit i evitar una mobilitat no residencial del seu carrer, més encara des que el carrer Marqués de Monistrol té un sol sentit de circulació (riu-muntanya) restant tota importància al carrer Dr. Brugueroles en relació a la mobilitat de l’entorn immediat. He intentat donar-me una explicació tècnica o política del desgavell acordat per una regidora que interpreta la mobilitat com una posada en escena per donar tota la preeminència al vehicle privat per davant d’altres modes de mobilitat més sostenibles (vianants i bicicletes), a més d’un menyspreu a la voluntat dels veïns d’aquest carrer. Finalment, l’hermenèutica m’ha portat a tres possibles interpretacions del tema i totes tres esgarrifoses: la primera és que mentre uns (ICV) propugnen un model teòric de participació, als altres (CiU) els preocupen ben poc les opinions de certs veïns. La segona pot ser que, analitzat col·legi electoral per col·legi electoral els resultats electorals d’aquesta zona no cèntrica, es vegi que no són favorables a la senyora regidora de CiU, i per tant tampoc li preocupa el que votin aquests veïns en properes eleccions ja que no son clients seus. Per últim, una tercera interpretació: podria ser la necessitat d’afavorir algun comerç de la

Anuncis: Jordi Santamaria @ jordis@eldiaridesantfeliu.com Assessor tècnic: Jordi Aleu Carreiro @ jordi@eldiaridesantfeliu.com Edició i maquetació: Eduard Giménez @ redaccio@eldiaridesantfeliu.com Redacció: Xavier Martí @ info@eldiaridesantfeliu.com Redacció esports: Aleix Mirabet Ruiz @ esports@eldiaridesantfeliu.com

realitzat un «regal» a aquesta persona, amb el pagament d’una quantitat econòmica. Obviant que es refereix a un acord extrajudicial, avalat per un jutge, en un procés provocat per una actuació de l’anterior equip de govern contraria a la normativa, fets evidenciats en tres informes jurídics diferents. Així doncs la «verdad desnuda» és que l’actual equip de govern ha hagut d’assumir les conseqüències dels errors comesos per l’anterior, i no ha estat l’únic cas. Crec que l’escrit respon a l’objectiu de passar algun tipus de comptes polítiques, i que ho fa a costa de posar entre dit la credibilitat de les actuacions de l’Administració i del moviment veïnal. Manel Martínez

zona? Potser per raons més personals es comprenen millor els interessos comercials que els interessos veïnals. Segur que la mesura respon més a posicions de casta o grup de pressió. Veuen vostès com l’hermenèutica porta també a poder interpretar les decisions de la senyora regidora de CiU responsable de la mobilitat de la nostra ciutat amb clara voluntat de servei públic i no partidista? Xavier Alegre.

Gasten més i no on haurien de gastar!

El PSC vota encontra dels Pressupost 2012, aprovat amb els vots del PP, CiU i ICV. Sant Feliu és l’únic Ajuntament de la comarca que augmenta el seu pressupost en un 4.91%. En un moment de crisi econòmica excepcional, on totes les administracions estan fent nombrosos esforços en l’austeritat i la contenció de la despesa. Som l’únic Ajuntament de la comarca que ha augmentat el seu pressupost en més de 1.700.000€ milions d’euros, de 35,9 milions d’euros en el pressupost 2011 a 37.7 milions d’euros, és a dir un 4.9%. L’equip de govern ICV-CiU a anunciat reiteradament que es tractava d’un pressupost d’austeritat i de contenció a la despesa. Augmentar els impostos per gastar-ho en despeses corrents, no en despesa social o despesa per la reactivació de l’economia i plans d’ocupació local en aquet moments es del tot incomprensible.

Edita: SANT FELIU COMUNICACIÓ, SL NIF: B-65631889 Socis fundadors: Jesús Serrano Martínez, Jordi Aleu Carreiro Dipòsit legal: L-1046-2011 Adreça: c/ Joan XXIII, 7, local 08980 Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat Contacte: info@eldiaridesantfeliu.com Telèfon: 936 857 683

Tinent d’alcalde i president d’ICV

L’explicació a l’augment de les despeses del 2012 la trobem en l’augment del cost en els òrgans de govern que segons informe de la Interventora Municipal es de mes de 6000€ mensuals que l’anterior equip de govern PSC-CiU i en noves contractacions (el PSC ha demanat a la Interventora un informe sobre el cost que aquestes contractacions suposant en el total dels pressupost) . En un moment com l’actual l’Ajuntament hauria de fer un esforç per tal de mantenir o augmentar àrees tan bàsiques com Serveis Socials, ajuts extraordinaris, ajut a les famílies per la compra de llibres de text, Promoció Econòmica, Educació i Salut; i no reduir-les com han fet. I fer una reducció dràstica en la despesa d’òrgans de govern i de càrrecs de confiança. No és cert, que hi hagi prioritat en les partides de Serveis socials ni Educació. El nou equip s’està endeutant. Ha demanat un nou crèdit de 5 milions d’euros i utilitzarà l’estalvi dels 2,2 milions d’euros del soterrament que tenia aquesta ciutat i els 580.000€ de la Mancomunitat destinat a inversions que finalment es destina per a despesa ordinària. L’augment dels ingressos recauen sobre els ciutadans: Hi ha un augment de l’IBI d’un 5.48%, que son 800.000€ més. També un augment de la taxa de recollida de residus que suposa 43.000€ més per l’Ajuntament. Però retallen en prestacions de servei 61.500€ per la recollida de residus i 62.000€ per la neteja viaria. Però no només es queda aquí l’augment imposi-

Podeu consultar l’edició digital a:

Distribució: Número 4 Febrer 2012 20.000 exemplars


febrer 2012 . el diari de Sant Feliu

tiu del nou govern de la ciutat, cal tenir en compte l’augment de tarifació de la piscina en un 5%, el copagament en el servei de teleassistència i el Servei d’atenció domiciliaria que fins ara eren gratuïts . Hi ha una altra manera de fer el pressupostos, amb solidaritat , justícia social i pensant realment en les necessitats dels nostres ciutadans i no amb ambicions partidistes . Es per tot això que el PSC no ha donat suport aquest pressupost. Lourdes Borrell.

Ciutadans o infants? En els darrers anys, a Catalunya i a l’Estat espanyol, a l’empara dels governs autonomenats d’esquerres i progressistes —jo preferiria anomenar-los progres— hem sofert un fort procés d’infantilització de la ciutadania, consistent en tractar-la més com a infants que no pas com a ciutadans autònoms i responsables, amagant i negant-los la realitat i fent-los creure que els serveis públics no tenen cap cost, gastant sense aturador i sovint sense sentit —aeroports buits, trens de gran velocitat on no viatja ningú—, a costa d’hipotecar les generacions presents i futures. Aquestes actituds paternalistes adoptades preferentment per governs d’esquerres han partit del pressupòsit que el ciutadà no és una persona adulta i plenament responsable dels seus actes. S’ha arribat a límits d’absurditat com els d’haver d’enviar missatges de mòbil per recordar les visites mèdiques als ciutadans, o bé a no tenir la vergonya de presentar com a proposta electoral subvencionar els ni-ni —ni estudien, ni treballen- perquè es dignin a estudiar (cas del PSC). Els governs paternalistes han creat societats malaltes on valors

com el de l’esforç i la responsabilitat personal i col·lectives, l’excel·lència, la perseverança, l’austeritat i l’estalvi s’han perdut i han deixat la ciutadania nua i indefensa per afrontar moments de frustració com els que vivim en l’actualitat. Ara més que mai, si volem sortir de la difícil situació que patim, ens cal fomentar el ressorgiment de ciutadans adults. Una ciutadania que sigui conscient de les dificultats que ha de fer front, que sigui primer de tot autoexigent amb si mateixa i exigent amb qui la governa, que assumeixi que governar vol dir prendre decisions i que, en cap cas, amagar el cap sota l’ala és una solució. Una ciutadania que no esperi solucions immediates ni miraculoses, sinó que ofereixi esperit de servei, ganes de canvi, actituds noves, afrontar els problemes, disciplina, austeritat, imaginació, diàleg i sentit de país. Perquè tan sols afrontant els problemes de cara i des de l’esforç col·lectiu serem capaços de sortirnos-en. Salvador Grifell i Hernández

Faltar a la verdad, no es legítimo y no puede ser legal X. Alegre con su mal proceder, vierte en su escrito del número de enero una retaila de acusaciones que puede calificarse de prepotente, próximo a lo dictatorial. Personas de mi confianza me recomiendan pasar totalmente de sus acusaciones, sus improperios me honorifican al venir de quien vienen. Otras, al leerlo en un medio público y desde la “legitimidad” que debería representar un ex teniente de alcalde, necesitan una breve, sensata y documentada explicación. Mi determinación es que no debo permitir estas formas de

OP I N I Ó

actuación. He solicitado la documental al Ayuntamiento y estoy en las gestiones oportunas para valorar la presentación de una querella por calumnias. Fui nombrado funcionario de carrera, Boletín Oficial del Estado núm.122 de 22 de mayo de 1985. A la luz de estos datos ¿Es posible que la Junta de gobierno tomará la decisión de no permitir mi continuidad por ser “laboral” como asegura X. Alegre? La titulación que consta en mi expediente demuestra TODAS las condiciones para obtener la categoría. ¿Donde está el “regalo”que afirma X. Alegre? ¿Porqué tanto interés en mentir sobre mi militancia política? El equipo de gobierno (PSC, CiU) modificó la adscripción de mi puesto. Presente un Recurso de Reposición (registro de entrada E2004007161) que llevó al Alcalde a modificar su decreto y a mejorar económicamente mis complementos anteriores. Si no hubiera reunido todos los requisitos académicos y profesionales. ¿Habría mantenido mi categoría y mejorado mi salario el equipo de gobierno de Alegre? Políticos que actúan con ese estilo desde la perversa ignorancia, desde la premeditada in documentación, dejando clara su mala fe… hacen indeseable y rechazable la política partidista. Silvestre Gilaberte.

Danys col·laterals de les pilones a la via pública En els darrers anys hem vist com a la ciutat han proliferat les pilones de ferro a la via pública. Aquests elements s’han utilitzat indiscriminadament com a element dissuasiu contra l’estacionament incívic a les voreres, com a protecció de l’espai d’entrada i sorti-

3

da de vehicles en guals o per delimitar l’espai dels contenidors; tot Sant Feliu n’està ple. La instal·lació de pilones de ferro és va generalitzar durant l’anterior mandat pel regidor socialista d’urbanisme i, si bé la mesura intentava facilitar la mobilitat de persones i cotxes, en molts casos la seva utilització s’ha demostrat inadequada i conflictiva. El principal problema deriva de que, si bé, per una banda actua com a element que delimita l’espai, per l’altra actua com a un obstacle a la via pública tant per vianants com per a conductors. Qui no ha topat amb una pilona? Són freqüents les topades dels conductors amb les pilones en el moment d’estacionar el vehicle al costat d’un contenidor o d’un gual delimitat per aquestes. Tampoc resulta estrany donar un cop al sortir del vehicle o senzillament no poder fer-ho a causa de les pilones col·locades a la vorera.

La major part de les queixes són pels danys ocasionats als vehicles atès que aquests elements no estan senyalitzats, estan per sota del camp visual dels conductors i passatgers, i perquè de nit no es distingeixen. En el cas dels vianants les pilones són un obstacle quan es troben al bell mig de la vorera, sobretot per a persones amb problemes de visió o amb mobilitat reduïda. Les pilones de ferro no són la millor solució per delimitar els espais i és necessari plantejar seriosament la substitució d’aquests elements per pilones de goma o de cautxú que redueixen els desperfectes en vehicles i els danys a les persones quan hi topen. L’objectiu a curt termini ha de ser substituirles per altres materials que tinguin la mateixa funció però que no provoquin danys físics o materials com poden ser les pilones de cautxú, toves i flexibles. Jaume Solé.

Calle Brugarolas Hace unos días el ayuntamiento ha cambiado el sentido de circulación de la calle Dr. Brugarolas y ha deshabilitado la pilona de acceso a la calle para los vecinos. El tramo comprendido entre las calles Josep Ricart y Verge del Pilar se había convertido en una calle de plataforma única con zona perfectamente delimitada para coches y peatones. Ahora es una calle abierta al tráfico. Los vehículos circulan en contradirección y aparcan encima de las aceras. Los vecinos de la calle Dr. Brugarolas inauguramos (en marzo del 2011) nuestra calle y nos sentíamos orgullosos de cómo había quedado, sólo faltaba poner una jardinera al lado del taller de coches, para evitar accidentes. Decidimos como queríamos que fuera nuestra calle, y ahora el ayuntamien to lo ha cambiado todo sin dar ninguna explicación a los vecinos. ¿Cómo es posible que se generara un gasto tan importante en arreglar esta calle, para que luego, en menos de 9 meses, esté otra vez igual que antes? ¿Así se gasta el Ayuntamiento el dinero de los ciudadanos? ¿De qué sirve contar con nuestra colaboración, si luego hacen lo que les da la gana? Exigimos a la regidora de movilidad que actué inmediatamente y vuelva a cerrar la calle, entendiendo por otro lado que si el taller (situado en esta misma calle) tiene que hacer uso de ésta, por nuestra parte no pondremos ninguna oposición. Francisco Álvarez Bernardino,

vecino de la calle Brugarolas.


C I U TAT

4

Porcs senglars a les zones habitades

Uns 70 caçadors van participar en una batuda de senglars a diferents zones boscoses de Sant Feliu relacionades amb les seves campanyes

A Collserola és freqüent passejar per espais on es caça

el diari de Sant Feliu . febrer 2012

Cemex torna a funcionar L’Ajuntament anuncia que publicarà les dades de qualitat ambiental

FOTO: Eduard Giménez

FOTO: Eduard Giménez

La proliferació de porcs senglars a Collserola, que s’acosten a les zones habitades per buscar menjar, ha obligat les administracions a programar batudes per evitar que aquests animals provoquin accidents de trànsit o malmetin els conreus. A Sant Feliu, es va organitzar una batuda de seglars el 10 de desembre i se’n van programar dues més pels dies 14 de gener i 4 de febrer. La batuda, efectuada per Redacció.

l’Associació de Caçadors de Sant Feliu, es va fer als espais de Penya del Moro, Torre del Bisbe, Can Farriol, Sot del Pi i Torrent del Bosc Llarg. Les batudes de senglars es fan cada any. Expedient sancionador El Partit Animalista (PACMA), després de la batuda del 10 de desembre, va sol·licitar que s’obri expedient sancionador contra els alcaldes de Sant Feliu i Sant Just

Èxit de la fira de bodes i comunions Redacció. El Palau Falguera va acollir, els dies 14 i 15

de gener, una fira centrada en els productes i serveis que s’ofereixen per celebrar bodes i comunions. La iniciativa va ser impulsada per Euphoria Celebraciones, que és la unió d’una desena d’empreses de Sant Feliu que es dediquen a la organització de bodes, actes socials, convencions d’empresa, aniversaris o comunions. Segons les persones i comerços que van fer possible aquesta fira, unes 200 parelles es van acostar al Palau Falguera per informar-se. El principal producte que ofereix Euphoria és un lot per a bodes que està format per vestits, flors, anells, perruqueria i estètica, banquet, reportatges de fotografia i vídeo, lluna de mel, lloguer de cotxe i/o

Desvern per la matança d’aquests animals. El PACMA ha manifestat que la norma de protecció dels animals tipifica com a «falta molt greu» el fet de maltractar i agredir als animals si això comporta conseqüències per la seva salut. El partit també va entregar un document a Medi Ambient de la Generalitat per demanar que s’adoptin mesures pacífiques (com l’esterilització) per estabilitzar la població d’aquests animals.

La iniciativa ha estat impulsada per Euphoria Celebraciones autocar i música. La del Palau Falguera no és la primera fira que organitza Euphoria, ja que, durant els quatre anys que suma de vida, ha muntat fires d’aquest tipus a diferents hotels de la comarca. També hem de recordar que Euphoria, el mes de desembre de 2011, va mostrar els seus productes al programa de TV3 Divendres. En aquest espai, la unió d’empreses va presentar les darreres tendències en moda d’hivern per a les nòvies. El vídeo es pot veure a l’adreça www. tv3.cat/3alacarta/#/videos/3856950. Euphoria Celebraciones es troba al passeig Comte de Vilardaga de Sant Feliu i compta amb una pàgina web, que és www.euphoriacelebraciones.com.

La multinacional va anunciar que tornarà a fabricar ciment durant sis setmanes, entre el 20 de gener i començaments de març. La fàbrica utilitzarà coc de petroli com a combustible (com ha fet sempre) i descarta els llots de depuradora i les farines càrniques, tot i que compta amb l’autorització per fer-ho. Tot i això, però, la Plataforma Aire Net considera que ens trobem «davant un greu problema per a la salut de la ciutadania de Sant Feliu» i assegura que no pensa «deixar de vigilar els moviments de l’empresa». Cal recordar que el 29 de setembre de 2011, a ExpoRecicla, la directora de Sostenibilitat de Cemex Redacció.

Cemex descarta la utilització residus com a combustible España, María García Villán, va presentar els avantatges mediambientals de l’ús dels combustibles derivats de residus. Després de les sis setmanes d’activitat, Cemex no es començarà a plantejar si reinicia la fabricació de ciment fins passat l’estiu. Durant la darrera reunió del Consell de Medi Ambient del 18 de gener, el consistori es va comprometre a publicar les dades de qualitat ambiental a la pàgina web municipal.

Israel Domínguez Pintura Decorativa

Presupuestos sin compromiso de: COCINA DE MERCADO Ctra. BV 2001 Km. 2,6 (Junto Ciudad Deportiva F.C. Barcelona) 08970 Sant Joan Despí

Telf.: 610 680 787

PENJOLL DE MURANO DE REGAL

• Pisos • Locales comerciales • Comunidades de propietarios • Naves industriales

¡Los mejores precios con la mayor calidad! Telf.: 669 654 746 israeldominguezdereyes@hotmail.com


C I U TAT

febrer 2012 . el diari de Sant Feliu

5

«Los vecinos dicen que el aparcamiento subterráneo es una tomadura de pelo»

Tarifes del complex de piscines

Pugen un 5,3 i un 3,8%

Hablamos con el presidente de la Asociación de Vecinos Can Calders 2000, Francisco Jiménez «La gente está descontenta por el tema de la recogida de basura»

Redacció. El ple de l’Ajuntament

«Nuestra actividad estrella son las migas, ya que repartimos entre 700 y 800 platos»

FOTO: Xavi Martí

—¿Cuándo y por qué se creó la asociación? Se creó a raíz de una protesta de los vecinos, que se opusieron a la construcción de un tanatorio justo al lado del cementerio. Los vecinos se manifestaron y fueron al pleno. Nació en octubre de 1999, pero se formalizó en el 2000. Cuando nacimos, hacía más de diez años que había desaparecido la antigua asociación del barrio. —¿Dónde está vuestro local y que servicios ofrecéis? Está en la calle Francesc Sáez, bloque C, local 1. Es un local municipal. Ofrecemos costura, recojemos las quejas de los vecinos, nos informamos con abogados y intentamos resolver los proble-

mas del barrio hablando con el Ayuntamiento. —¿Cuáles son las problemáticas del barrio? Con la ley de barrios, eliminaron muchos aparcamientos y, los vecinos, creen que el aparcamiento subterráneo es una tomadura de pelo, porque es muy caro. No hay problemas de convivencia, pero la gente se queja por el tema de los comercios regentados por gente de fuera, ya que rozan la ilegalidad en relación a los horarios y las licencias. La gente está descontenta por el tema de la recogida de basura, ya que tendría que estar todo más limpio. La frecuencia de paso no es suficiente, sobretodo en lo que se refiere a los contene-

fe d’errates El contrast entre el futbol i el bàsquet de la ciutat En l’anterior número d’El Diari de Sant Feliu del mes de gener, a l’apartat “Esports” i en Redacció.

El ple, amb els vots favorables d’ICV, CiU i PP i amb l’oposició del PSC, aprova l’augment de preus a les piscines

l’article sobre El contrast entre el futbol i el básquet de la ciutat, volem informar-los i alhora aclarir-

dores de plásticos. También hay falta de civismo de la gente, que deja los muebles cuando quiere y donde quiere. —¿Qué fiestas o actividades organizáis durante el año? Desde el primer año, hemos colaborado con la cabalgata de reyes. Compramos unos 600 kilos de caramelos y recogemos entre los vecinos y los comercios unos 200 kilos más, que se suman a los 200 kilos que entrega el Ayuntamiento. También hacemos actos durante las Fiestas de Primavera. La fiesta del barrio es el último sábado de septiembre. Nuestra actividad estrella son las migas, ya que repartimos entre 700 y 800 platos.

va decidir augmentar les tarifes del Complex Municipal de Piscines per a l’any 2012 en un 5,3% (en el cas dels abonaments i els usuaris del carnet blau). La resta de preus, com les entrades puntuals, han pujat en relació a l’IPC, és a dir, al voltant del 3,8%. L’abonament bàsic de 22 a 64 anys ha passat dels 32,95 euros als 34,70; l’abonament bàsic de 6 a 14 anys ha passat dels 23,25 euros als 24,50, i l’abonament bàsic de 15 a 21 anys ha passat dels 26,20 euros als 27,60. Les entrades puntuals durant els dies feiners, que durant el 2011 oscil·laven entre els 5,30 i els 6,55 euros, ara costen entre 5,50 i 6,80 euros (+3,8%), mentre que les entrades en dies festius han passat dels 6,55-8,25 euros als 6,80-8,50 euros (+3,8%). Les matrícules, que oscil·laven entre els 45,50 i els 65,40 euros, ara costen entre 48 i 69 euros. La mesura va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern (ICV-EUiA i CiU) i del PP i amb el vot en contra del PSC. Segons el consistori, l’augment de

PETROGON, S.L.

los que el CB Santfeliuenc es va proclamar guanyador de la XXX Lliga Nacional Catalana EBA. A l’interior de l’article és podia interpretar que el CB Santfeliuenc ha patit inestabilitats com a con-

seqüència de gestió del nou president. Cal aclarir que es volia fer referència a les dificultats derivades d’un canvi d’àmbit institucional sense valorar en cap moment la gestió de l’actual president.

descuento de

3 ptas. por litro Tel./Fax: 93 685 12 44

E.S. SANT FELIU C/ Armenteres, 62 (ctra. Sant Joan Despí) 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) PERRUQUERIA HOME, DONA I NEN Presentant aquest anunci 5% dte. Vàlid fins a finals de Febrer 2012

Plaça Francesc Macià, s/n 08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 93 685 64 51 (Al costat de la Plaça Dot)

RESTAURANT XINÈS AUTÉNTICA COMIDA CHINA CELEBRA CON NOSOTROS CUMPLEAÑOS, BANQUETES, BODAS, COMUNIONES Y BAUTIZOS PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS

Mariscos y pescados a precio de mercado. Carnes y verduras frescas, hechas al momento.

Entregando este cupón descuento de

Entregando este cupón E.S. SANT FELIU C/ Armenteres, 62 (ctra. Sant Joan Despí) 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

preus «s’emmarca en el conjunt d’actuacions dutes a terme per l’Ajuntament amb l’objectiu de poder garantir el funcionament de la instal·lació després que en els darrers tres anys s’han produït diverses incidències en el centre esportiu i que, degut a la crisi econòmica, no s’ha assolit el nombre de socis requerits per fer viable el projecte». L’Ajuntament ha fet una aportació de 2.475.000 euros per restablir l’equilibri financer del Complex i diu que «aquesta partida servirà per eixugar els deutes que s’han generat en la instal.lació des dels seus inicis, així com el crèdit que es va demanar en el seu dia per posar-la en marxa, i per atendre els pagaments dels proveïdors».

Xavi Martí

PETROGON, S.L. 3 ptas. por litro

L’Ajuntament diu que, «per culpa de la crisi, no s’ha assolit el nombre de socis requerits per fer viable el projecte»

• Servicio rápido en cambios de aceite y filtros. • Mecánica en general, chapa y pintura. • Pre ITV. • Se llevan coches a ITV. • Nos desplazamos a recoger su vehículo. Ctra. Montcada, 666-A, nave 21 - 08227 TERRASA Tel.: 93 784 71 43 - Móvil: 676 315 629 e-mail:robertobautas@hotmail.com

Tel./Fax: 93 685 12 Amb 44 aquest tiquet...

· De Dilluns a Dijous: 2x1 en tapes!

· Divendres i Dissabtes, si sopes amb nosaltres...còctel o mojito gratis!

Gran pantalla T.V. y canal de deportes Local insonorizado Acceso wifi gratuito De lunes a jueves O NUEV O A Menú diario 6,75 € I IC (mínimo pedido 2 menús) SERV CILIO I Menú diario 8,95 € M O D BEBIDA INCLUÍDA

RESERVAS DE MESA

93 685 02 85 93 666 84 04

CAFÉS - TÉS - TAPES - ENTREPANS - VINS - PATXARANS - CERVESES NACIONALS - CERVESES IMPORTACIÓ - MOJITOS - CÒCTELS - COPES - PANTALLA GEGANT - FUTBOLÍ - DARDS

SE ADMITEN TIQUETS RESTAURANT

C/Rupert Lladó nº49 (cantonada C/Jaume Ribes, al costat del Parc del Llobregat), 08980, Sant Feliu de Llobregat. www.latabernasantfeliu.com 647059655

C/. Rupert Lladó, 49 08980 Sant Feliu de Llobregat


C I U TAT

6

el diari de Sant Feliu . febrer 2012

«Nos estamos abriendo a la ciudad» Juan Antonio Barra

Presidente de la Asociación pro-disminuidos

—¿Cuándo se fundó Asprodis y por qué se fundó? Lleva casi 30 años de trayectoria, ya que se fundó en el año 1982. Se fundó para que los chicos y las chicas con discapacidad, en una ciudad tan importante y grande como Sant Feliu, tuvieran un local dónde poder reunirse y pasar las horas divierténdose. —¿Quién apoya Asprodis, es decir, con qué capital humano cuenta? Somos los familiares y los padres y madres de los chicos y chicas quiénes hacemos funcionar la entidad. Existe una junta directiva que expone los problemas y las iniciativas que queremos hacer. —¿Qué beneficios aporta Asprodis a las personas con discapacidad? Muchos. Durante la semana hacemos piscina y gimnasio, musicoterapia, sevillanas… Son actividades que les aportan muchas cosas. Gracias al Ayuntamiento, una empresa nos

facilita monitores especializados para organizar salidas los sábados: hacen excursiones a Barcelona y Montserrat o van a la bolera… También participamos en la cabalgata de reyes y en la rua de carnaval. Los martes hacen repaso y informática (el Ayuntamiento nos ha cedido ordenadores); los miércoles van al gimnasio y practican deportes; los jueves musicoterapia (lo pagan las familias) y sevillanas (las clases las imparte gratuitamente una chica de la junta directiva), y los viernes, piscina. —¿Cómo se sustenta la entidad? Con la cuota de socio, que son 25 euros al año. El sustento principal son las aportaciones de las familias que son socias… actualmente, somos unos 45 socios. Tenemos una subvención del Ayuntamiento y la Bruixa d’Or nos regala lotería de Navidad. De la lotería, sacamos 1.000 o 1.200 euros. —¿Ha cambiado la imagen que tiene la sociedad de las personas

C/ Santa Creu, 13 · 08980 · Sant Feliu de Llobregat Tel./Fax 93 666 06 24 · sonsildetalls@gmail.com

con discapacidad intelectual? Ha cambiado mucho. La verdad es que la culpa la teníamos un poco nosotros, ya que nos quedábamos en nuestro recinto y no salíamos. Lo que estamos haciendo últimamente es abrirnos a la ciudad y, por ejemplo, entre septiembre y octubre, organizamos una fiesta que está abierta a todo el mundo. Vienen otras entidades a vernos y se celebran bailes, actos y conciertos. Ahora, otras asociaciones de Sant Feliu nos invitan a las fiestas que hacen, como la fiesta de Navidad de la Sala Iberia. Ahora somos más visibles y la gente nos conoce más. Nuestra fiesta la hacemos siempre en la plaza Francesc Macià, pero queremos hacerla en la plaza de la Vila o en la plaza de La Salut para que la gente de la ciudad sepa que existimos. —Para carnaval habéis organizado actividades. No diremos el disfraz!. Los padres y las madres colaboran para

Todo lo que necesites lo encontarás en Sonsil

Hablamos con el presidente de la entidad santfeliuense Asociación pro-Disminuidos (Asprodis), Juan Antonio Barra Vázquez, que lleva un año y medio en este cargo. La entidad se dedica a la integración social, cultural y laboral de las personas que sufren discapacidad intelectual y defiende sus derechos y sus intereses. Asprodis suma décadas de trabajo y de presencia en Sant Feliu y, pincipalmente, recibe el apoyo de las familias de las personas con discapacidad. preparar la comparsa, que estará formada por unas 45 personas. Los disfraces los hacemos todos nosotros y con el jamón que da

el Ayuntamiento, organizaremos otra fiesta. Xavi Martí

GRAN SURTIDO DE DISFRACES Y ACCESORIOS

Descuentos especiales a grupos superiores a 10 personas

DECORACIÓN PARA FIESTAS Todo tipo de decoración para todo tipo de fiestas, cumpleaños, bodas, comuniones...

BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES • Invitaciones • Detalles • Regalos para niños

DECORACIÓN DE HOGAR Todo lo necesario para tener tu casa a la última Cuadros, espejos, cojines...

• Decoración nupcial

BOLSOS Y MARROQUINERIA Gran colección en bolsos Benetton, Sisley, Levi’s, Privata entre otros...


C I U TAT

febrer 2012 . el diari de Sant Feliu

breus Divuit dies de portes obertes als centres educatius locals El termini de portes obertes a les escoles d’educació infantil i primària i d’educació secundària començarà el 6 de febrer i s’acabarà el dia 22 de febrer. Les famílies podran visitar les instal·lacions i conèixer els projectes educatius i el funcionament dels centres. Sant Feliu disposa d’onze escoles d’educació infantil i primària i sis centres de secundària. Els horaris es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament.

7

22.000 euros en cooperació L’Ajuntament col·labora en projectes destinats als infants que es faran al Sàhara i a Nicaragua

La Generalitat comunica retards en el pagament de la Llei de Barris La Generalitat ha fet arribar una carta als 117 ajuntaments que tenen projectes de la Llei de Barris en què els anuncia retards en el pagament de les obres que es facin aquest any. Això afectarà molts municipis que comptaven amb el 50% de l’aportació econòmica per tirar endavant reformes integrals de millora. Aquest any, l’Ajuntament de Sant Feliu deixarà de percebre 128.000 euros, que corresponen a actuacions fetes a Can Calders i La Salut l’any 2011. No han aclarit si aquests diners es faran efectius durant el 2013.

Neix la plataforma local de defensa del català a l’escola La plataforma local de defensa del català a l’escola està formada per persones de la ciutat que, de forma voluntària, recolliran signatures fins el 23 d’abril. L’objectiu és el de recollir suports per blindar el català a les escoles de Sant Feliu i del país. També volen demanar que els parlamentaris catalans votin a favor de la Proposició de Llei Defensem l’Escola en Català.

Centre per a nens i nenes discapacitats del campament de refugiats d’Smara, a Tindouf (Algèria)

El ple de desembre va aprovar per unanimitat l’entrega de 22.000 euros pel desenvolupament de diversos projectes de cooperació a Estelí (Nicaragua) i al Sàhara. L’Associació per al Foment de l’Amistat entre els Pobles rebrà 3.000 euros per garantir la continuïtat d’un projecte educatiu a Estelí, ciutat agermanada amb Sant Feliu. La Xarxa Europea de Ciutats agermanades amb Estelí rebrà 7.000 euros Redacció.

FOTO: Mireia Salgado

per a la finalització d’un pla educatiu que fa tres anys que funciona i que ha servit per crear diverses escoles per a nens d’entre 3 i 6 anys. El consistori també concedirà 12.000 euros a Voluntariat de Sant Feliu per organitzar una caravana que comprarà aliments i material sanitari a Algèria i els portarà als camps de refugiats del Sàhara Occidental. Els diners serviran perquè la mainada pugui fer un àpat al dia.

rebajas 50 DESDE

%

¿Tienes una Boda? Compra un traje ahora Trajes a 99 !! Pantalones Parkas Camisas

ropa para el hombre Santa Creu, 10 • Sant Feliu de Llobregat • Telf. 93 666 39 22


REP ORTATG E

8

el diari de Sant Feliu . febrer 2012

«No han tingut cap més alternativa que dirigir-se als serveis socials» Des de l’inici de la crisi, el nombre de persones i famílies que s’han adreçat a l’administració municipal ha crescut de forma substancial cada any Entre 2006 i 2011, el nombre de persones que ha necessitat aquest servei ha augmentat en un 72% Durant l’any passat, el nombre de persones autòctones ateses va ser del 82%

S

embla que ja ens hem acostumat a veure una imatge pels carrers de les nostres ciutats, la d’una persona que regira els contenidors per mirar de trobar menjar, metalls, electrodomèstics o qualsevol cosa que es pugui vendre per poder sobreviure, ja que la situació actual es ressumeix així: atur massiu, desnonaments, tancament d’empreses, augment dels preus dels productes, dels impostos i dels serveis i retallades socials… L’acció de regirar els contenidors, que abans de la crisi estava reservada a poques persones i a perfils molt concrets (les que viuen al carrer o que han caigut al pou de l’exclusió social i laboral), ara s’ha generalitzat i cada cop més persones (gent gran, dones, nouvinguts…) han de buscar-se la vida d’aquesta manera. Amb l’arribada de la crisi el 2008, els Serveis Socials dels ajuntaments van veure com augmentava el nombre de persones que sol·licitaven ajuda. La responsable dels Serveis Socials de Sant Feliu, Carme Parent, diu que l’administració local «va notar l’impacte de la crisi el 2009», ja que les persones que mai no ho havien necessitat «no han tingut cap més alternativa que dirigirse als serveis socials». Parent afirma: «A partir de 2009, moltes famílies, tot i les nostres ajudes, no poden tirar endavant perquè no tenen diners per pagar l’habitatge, els serveis bàsics o el menjar». En aquest sentit, la responsable d’aquest servei destaca que «a partir de 2009, 2010 i 2011, es detecta un augment de persones que es queden sense feina i ingressos i, per primer cop, els ajuntaments han de destinar ajuts perquè les famílies puguin pagar les hipoteques; abans, només s’entregaven ajudes per pagar el lloguer». Parent denuncia: «Ara, l’aspiració ja no és llogar un pis, sinó llogar una habitació, on ha de viure una família sencera, amb totes les molèsties de convivència que això comporta».

Parent denuncia: «Ara, l’aspiració ja no és llogar un pis, sinó llogar una habitació»

FOTO: Xavi Martí

L

Atur: un dels culpables

a situació actual s’explica, en la majoria dels casos, per l’augment de l’atur que, com a mínim, s’ha duplicat. En aquest sentit, Catalunya, segons dades de la pàgina de la Generalitat, va tancar el 2007 amb 265.789 persones sense feina. D’aquesta xifra, s’ha passat a les 423.232 de 2008, a les 561.761 de 2009, a les 562.673 de 2010 i a les 775.400 de 2011. La taxa d’atur catalana és del 20,5%. Les xifres negatives també es donen al Baix Llobregat (ha passat de les 28.873 aturades de 2007 a les 66.359 de 2011) i a Sant Feliu, que ha viscut aquesta progressió de la desocupació: 1.656 (2007), 2.379 (2008), 3.210 (2009), 3.331 (2010) i 3.436 (2011). Davant la gravetat de la situació, a partir de 2009, l’Ajuntament de Sant Feliu decideix dotar el Departament de Serveis Socials d’una bona partida econòmica i d’un increment de recursos en l’àmbit dels professionals que es dediquen a atendre a les persones. Parent destaca que «tots els departaments de l’Ajuntament disposen de menys pressupost, menys el de Serveis Socials, que, des de 2009, ha rebut molts més diners». A més, els Serveis Socials també s’han coordinat de forma molt més estreta amb els departaments de formació i ocupació municipals i amb el Servei d’Ocupació de la Generalitat per mirar de trobar sortides a les persones que no disposen de recursos econòmics. La major sensibilitat del consistori en aquest tema arriba avalada per les estadístiques. Més d’un 70% d’augment Des de l’inici de la crisi, el nombre de persones i famílies que s’han adreçat als Serveis Socials ha crescut de forma substancial cada any. El 2006, van atendre 2.019 persones: el 2007, 2.058; el 2008, 2.760; el 2009, 3.401: el 2010, 3.532, i el 2011, 3.477. En aquest sentit, cal destacar que entre 2006 (abans de la crisi) i 2011, el nombre de persones que ha necessitat aquest servei ha augmentat en un 72%. Pel que fa al nombre de famílies, el 2006 se’n van atendre 1.309; el 2007, 1.376;

el 2008, 1.645; el 2009, 2.160; el 2010, 2.275, i el 2011, 2.332. En aquest darrer apartat, l’augment entre 2006 i 2011 és del 78%. Els ajuts econòmics d’urgència social entregats a persones i/o famílies per fer front a diverses necessitats (aliments, lloguer habitatges, lloguer habitacions, hipoteca, subministraments de la llar, llibres de text, arrajaments d’habitatges, retorn voluntari al país d’origen, ajuts per l’autoocupació, activitats extraescolars, tractaments de salut i altres) van augmentar molt a partir de 2009. El 2008, els ajuts van arribar als 146 (amb un import atorgat de 33.435 euros), però el 2009 es van enfilar fins els 379 (127.345 euros). Durant el 2010, van arribar als 513 (143.903 euros) i, el 2011, als 365 (99.402 euros). Durant aquests anys, els conceptes als quals s’han destinat més diners són, per ordre, lloguer d’habitatges, lloguer d’habitacions i subministraments de la llar. Durant el 2011, però, els ajuts per pagar les hipoteques van arribar als 11.227 euros i a la quarta posició del rànquing, ja que el 2009 van ser de 4.550 euros (un 47% d’increment). Trencant tòpics Carme Parent vol trencar el tòpic que diu que les persones d’origen estranger reben totes les ajudes i afirma que «les xifres ho demostren». Els serveis socials van atendre 2.502 persones autòctones i 708 estran-

geres el 2008. Durant els següents anys, la progressió és aquesta: 2009: 2.610 autòctones davant de 791 estrangeres; 2010: 2.819 davant 713, i 2011: 2.855 davant 620. Això és així, segons Parent, perquè «hi ha molts estrangers que ha marxat al seu país d’origen». Durant l’any passat, el nombre d’autòctones ateses va ser del 82%. RMI: un recurs que s’ha modificat Les persones que rebien la Renda Mínima d’Inserció (RMI) també van augmentar amb la crisi: es va passar de les 14 de 2008 a les 53 de 2009 i a les 51 de 2010. Parent vol destacar que, abans de la crisi, només rebien la RMI aquelles persones amb problemes socials, discapacitats i dificultats d’inserció laboral (que és la filosofia original de l’ajut). A partir de 2008, «quan la gent va esgotar els subsidis d’atur i ja no disposava de cap ingrés, va augmentar el nombre de beneficiaris de la RMI» i, la Generalitat, l’any 2011, «va determinar que ja no ho podia assumir, va tornar a la filosofia original i va dir que les persones amb problemes havien de ser ateses pel SOC». Banc d’aliments i rober Càritas Sant Feliu disposa d’un banc d’aliments i d’un rober que també han vist com moltes persones necessitaven dels seus serveis. El 2009, van atendre 1.156 persones al banc d’aliments i 1.200 al rober; el 2010, 914 i 1.400 persones, i el 2011, 980 i 1.400. Cada any, des de 2009, l’Ajuntament entrega 15.000 euros pel funcionament del banc d’aliments i aportacions de 2.100 euros (2009) i 1.000 euros (2011) pel rober. En tots els casos, segons Parent, les persones no poden rebre els serveis de Cáritas si, previament, els serveis socials de l’Ajuntament «no han fet un seguiment de la seva situació sòcio-econòmica». Xavi Martí


COM A RCA

febrer 2012 . el diari de Sant Feliu

9

Billetes más caros y Recargo Metropolitano del Transporte El precio de algunos billetes, después de la subida aplicada en 2012, triplica la inflación acumulada en seis años El precio de los billetes del sistema tarifario integrado (tren, metro, autobús y tramvía) ha augmentado mucho por encima del IPC de 2012. La T-10 (que es el título más utilizado por los viajeros) es ahora un 12% más cara, mientras que la inflación para el nuevo año ha llegado sólo al 3%. El dato es escandaloso, pero todavía lo es más si nos fijamos en las cifras relativas a los últimos seis años. Entre 2006 i 2012, la inflación acumulada ha llegado al 19,5%, pero vemos como los billetes són ahora un 66, un 54, un 38, un 39 o un 22% más caros que durante el año 2006 (ver cuadro). Las rebajas de precio sólo se han aplicado a las tarifas sociales y a los títulos menos vendidos, como la T-Mes o la T-Trimestre. Redacció.

Aumento del precio de los billetes (2006-2012) Incremento del billete sencillo Zona 1 2006: 1,20 euros

Incremento de la T-10 Zona 1

2012: 2,70 euros 54,3% más caro

2012: 2 euros 66,7% más caro

Zona 2

2006: 1,75 euros

2012: 9,25 euros 39,1% más caro

sumem sumem sumem 2006: 6,65 euros

Inflación acumulada

2012: 18,40 euros 38,3% más caro

solucions solucions solucions

Pagar tres veces No sólo ha subido el precio de los billetes. El Recargo Metropolitano del Transporte (RMT), que es un impuesto obligatorio que han de pagar todas aquellas personas que son propietarias de un inmueble (residencial o no residencial), se ha encarecido un 3,2%. El RMT, que se paga en dieciocho municipios de la zona 1 (Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà, Esplu-

sumem sumem solucions solucions restem

2006: 13,30 euros

Zona 2

gues, Gavà, l’Hospitalet, Moncada i Reixac, Montgat, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana y Viladecans), se calcula en función del IBI y, sobre el valor catastral de la propiedad, se aplica un recargo

+ 4,1% + 2,6% +3,8% +3,6% - 0,2% +2,6% + 3% Total: 19,5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

del 0,134%. El RMT se creó en el año 1992 y, según la tesorería de la AMB, «la recaptación anual del recargo es de unos 80 millones de euros». La aplicación del Recargo Metropolitano del Transporte provoca que en los dieciocho municipios se pague el transporte público tres veces: presupuestos, billetes i recargo.

sumem

breus Más de 5.000 solicitudes de empleo La Asociación Empresarial de L’Hospitalet y el Baix Llobregat recibió más de 5.000 solicitudes de empleo durante el pasado diciembre. La patronal pusó en marcha su agencia privada de colocación a finales de año y la mayoría de demandantes de trabajo que ha atendido son hombres de entre 30 y 45 años. Además, durante este periodo de tiempo, una quincena de empresas se han dirigido a la agencia para solicitar personal y se han podido cerrar seis procesos de selección.

Presupuestos «regresivos» para el Baix La sección de ICV en el Baix Llobregat ha presentado enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, que ha calificado de «regresivos» y «penalizadores» con esta comarca. Los ecosocialistas aseguran que la inversión en la comarca se ha reducido en un 14,8% respecto a 2011 y en un 59,9% respecto a 2010. El gasto por habitante seria de 165 euros, cuando el pasado año era de 398. Han reclamado que se ejecuten inversiones previstas, como el carril-Bus de la B-23 o la construcción de nuevos centros de secundaria en Castelldefels, Martorell y Molins de Rei y del nuevo hospital comarcal de Martorell.

No pueden salir de las celdas durante todo el día Decenas de mossos de esquadra se encerraron, el 13 de enero, en las comisarias de Sant Feliu de Llobregat, plaza España de Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat i Lleida para protestar por los recortes de sueldo de los funcionarios que anunció el gobierno catalán. El funcionariado de prisiones hizo huelga y esto afectó a los reclusos de Brians I y II (Sant Esteve Ses Rovires), que no pudieron salir de las celdas durante toda la jornada del día 13 de enero.

Seat vendió 350.000 coches en 2011, un 3% más respecto al ejercicio anterior Seat vendió en todo el mundo 350.000 vehículos durante 2011, lo que supone un aumento del 3,1% en sus ventas con respecto al 2010. La marca de Martorell vendió 52.000 coches en Alemania, un 20,9% más, y 36.200 unidades en Francia (+14,6%). La firma cerró 2011 como líder del mercado español por segundo año consecutivo.

sumem sumem problemes sumem sumem solucion sumem solucions sumem solucions solucions restem restem restem restem solucions restem solucions problemes problemes problemes problemes restem restem restem solucions

EL DIARI DE SANT FELIU Tel. 902 995 295 www.grupexpres.com

problemes

GRÁFICAS CAMPÁS

Parc Empresarial Granland C/. de la Mora, 17-19 – 08918 Badalona Tels.: 93 454 75 17/46 – Fax: 92 320 56 08 www.graficascampas.com

UNIPOST

www.unipost.es

problemes problemes

EL DIARI DE SANT FELIU Tel. 902 995 295 www.grupexpres.com

CAMPÁS EL DIARIGRÁFICAS DE SANT FELIU Parc Empresarial Granland

problemes

restem

C/. de295 la Mora, 17-19 – 08918 Badalona Tel. 902 995 Tels.: 93 454 75 17/46 – Fax: 92 320 56 08 www.graficascampas.com www.grupexpres.com

EL DIARI DE SANT FELIU Tel. 902 995 295 www.grupexpres.com

GRÁFICAS CAMPÁS

GRÁFICAS CAMPÁS www.unipost.es

Parc Empresarial Granland C/. de la Mora, 17-19 – 08918 Badalona Tels.: 93 454 75 17/46 – Fax: 92 320 56 08 www.graficascampas.com

Parc Empresarial Granland C/. de la Mora, 17-19 – 08918 Badalona UNIPOST Tels.: 93 454 75 17/46 – Fax: 92 320 56 08 www.unipost.es www.graficascampas.com

UNIPOST

www.unipost.es

problemes

UNIPOST

=

res

prob


CU LTU RA

10

El concert de guitarres omple el Palau Falguera

opinió

Descàrregues en línia

L’Orquestra de Guitarres de Barcelona, dirigida per Sergi Vicente, va interpretar un repertori molt variat

FOTO: Operaymas

Redacció. Desenes de guitarres van omplir l’escenari de l’Auditori del Palau Falguera el diumenge 22 de gener,

en un concert organitzat per OperayMas. L’orquestra està formada per una trentena de músics i, a més, cal destacar que dos d’ells són de Sant Feliu de Llobregat. La primera part del recital va incloure peces de Gaspar Sanz, Boccherini, Vivaldi i G. Giménez. Durant la segona part, el públic va poder gaudir de temes d’Albéniz, Kaufmann i Falla. L’Orquestra de Guitarres de Barcelona es va crear l’any 1989 i, per tant, ara suma més de 20 anys de vida sota la direcció de Sergi Vicente, professor del Conservatori superior de música del Liceu. El 2009, en motiu del 20è aniversari de la formació, l’orquestra va oferir un concert que presentava una característica ben insòlita i rellevant: 250 guitarres van tocar al mateix temps.

Homenatge als treballadors de SEAT Més de 300 ciutadans i de Sant Feliu han treballat o treballen a la multinacional de l’automoció

FOTO: Xavi Martí

L’Ateneu Santfeliuenc acollirà, fins el 9 de febrer, l’exposició «SEAT 1950-1977: L’arquitectura de la repressió». Es tracta d’una mostra impulsada per l’Associació Memorial Democràtic dels treballadors de SEAT que dóna a conèixer la lluita de la plantilla de la multinacional contra la dictadura franquista. A Sant Feliu, viuen 200 treballadors i treballadores de SEAT i 130 extreballadors, segons fonts de la Universitat Social, Lliure, Autogestionada (USLA). En aquest sentit, el 31 de gener es va organitzar una trobada dels treballadors i extreballadors de l’empresa, amb la qual es va commemorar el 40è aniversari de l’ocupació de SEAT i es va retre un homenatge a AnRedacció.

tonio Ruiz Villalba, que va morir assassinat per la policia franquista el 18 d’octubre de l’any 1971 per defensar la dignitat i la llibertat de la classe obrera. Des d’aleshores, el Dia dels treballadors i les treballadores de SEAT es commemora en aquesta data. Les activitats programades finalitzaran el diumenge 5 de febrer amb una concentració del model SEAT 600, en què més de 70 vehicles recorreran diferents carrers de la ciutat. L’exposició i el conjunt d’activitats són el resultat de la feina conjunta entre l’Associació del Memorial Democràtic dels Treballadors de SEAT i de la USLA, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu i el suport de diverses entitats de la ciutat.

el diari de Sant Feliu . febrer 2012

Una nova associació que farà obres de teatre, concerts i exposicions Redacció. Lorena Hernández,

Laia Ferré, Sandra Sánchez, Clara Arnas i Marina Garcia han creat Fora de Text, una associació cultural que va néixer durant el mes de febrer 2011 i que vol seguir treballant per organitzar actes a Sant Feliu. Fora de Text es presentarà en societat properament, tot i que ja han organitzat actes al Casal de Joves i durant La Petita. De moment, disposen d’una pàgina al Facebook i del correu electrònic foradetext@gmail.com.

Josep Lluís Argemí.

Aquests dies està de moda parlar d’aquest tema a causa del tancament, per part del FBI, del portal Megaupload. Amb independència de la legalitat del portal per la possible violació dels drets de propietat intel·lectual, el que cal és parlar del fons de la qüestió. Com la violació dels drets de persones que han utilitzat el portal per a treballs legítims, com la gestió dels seus arxius, i que ara es troben en total indefensió i sense poder accedir al seu treball que, en molts de casos, són vitals per a la seva activitat professional. El debat sobre si s’ha de defensar la propietat intel·lectual dels autors i el seu dret a viure d’aquesta és al carrer. D’altra banda, si hem creat un sistema de comunicació lliure, si jo he comprat una cosa, qui pot prohibir-me compartir-la amb d’altres? On es troba el límit de la llibertat a la xarxa? El principal problema no radica en respectar la propietat intel·lectual, sinó en la mandra dels grans grups internacionals de producció audiovisual i les seves xarxes de distribució (és a dir, intermediaris), a renunciar al seu model de negoci i no pensar que els temps estan canviant (ja ho deia fa anys en Bob Dylan) i que cal invertir, posar imaginació per trobar noves fórmules. M’agradaria saber de forma clara quin percentatge del preu que paguem en un comerç en comprar un CD, un videojoc o un altre producte va a parar a l’autor; després de passar pel comerç, el transportista, la distribuïdora, la productora i la corresponent SGAE, amb tots els seus costos i beneficis. El primer argument que sortirà en contra, i més ara amb la situació de crisi que es presta a la demagògia, és que es poden perdre molts llocs de treball. No hi estic d’acord, ja que no parlo de tancar el negoci que porta valor afegit, parlo de transformar el negoci, fet que no té per què comportar pèrdua de llocs de treball. Una altre tema són els negocis que s’han creat en tota aquesta cadena i que no aporten valor afegit. De fet, les vendes s’han concentrat, bàsicament, en els grans magatzems o en les grans cadenes de venda cultural, i aquests són els

que s’han de reconvertir, ja que la majoria de persones hi va a comprar per comoditat o per rebre assessorament, un valor afegit que han de reinventar per veure com segueixen prestant. Mai cap reinvenció d’un negoci ha perjudicat als que aporten valor afegit real, en canvi, ha perjudicat els especuladors i els intermediaris que no aporten valor a la cadena comercial. Em pregunto, per exemple, per que les grans productores audiovisuals no creen les seves pròpies webs de descàrrega a un preu raonable. Per exemple dos euros per un CD, dos o tres euros per una pel·lícula, tres euros un per videojoc; així com establir abonaments, fidelitzar la clientela... A més, vendre publicitat en els seus portals els permetria tenir ingressos complementaris i amb un bon sistema informàtic el pagament dels drets individuals aniria directament als autors sense passar per intermediaris abusius, al límit de l’escàndol, com la SGAE. Aquesta competitivitat a la xarxa generaria noves oportunitats, ampliaria la capacitat de venda de les petites productores, dels autors novells i de les petites empreses que dissenyen i creen productes audiovisuals. Però com que el mercat de distribució està controlat pels grans, s’ha de caure a les seves mans per un plat de llenties. He respectat i respectaré sempre el lliure mercat, però no estic d’acord que les actuacions que voregen el monopoli -acords del grans-, exprimeixen al petit i facin pagar als ciutadans quantitats desproporcionades, i que això provoqui grans fortunes en poc temps gràcies als mercats especulatius. Així es provoquen les crisis, així es creen las diferències de classe social, així no avança un món en progrés i llibertat. Pensem-hi, raonem, però no distorsionem el veritable problema d’uns quants que no guanyen el que guanyaven i d’altres que volen guanyar més amb menys esforç a costa de tots nosaltres. Tot és compatible si es vol: la llibertat, els drets d’autor, el preu raonable, la producció, l’assessorament especialitzat i la comercialització dels petits autors i creadors audiovisuals.


S U G G ERI M

febrer 2012 . el diari de Sant Feliu

llibres

11

agenda

El meu príncep de llima ‘Mi planta de naranja lima’ i ‘El príncipe destronado’ El que fa que una obra sigui gran i que s’acabi convertint en un clàssic (un gran clàssic, com Cervantes o Shakespeare, o un de més petit, com són els dos casos que ens ocupen) és la seva universalitat i, sobretot, que romangui intacte amb el pas dels anys. Si un bon llibre és capaç de tractar temes que despertin empatia arreu del món i, amb el temps, no quedin desfasats, estem davant d’un clàssic. Llegint Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos -reeditat per l’editorial catalana Libros del Asteroide-, i El príncipe destronado, del gran escriptor nacional Miguel Delibes, descobreixo que tracten la infantesa i la duresa d’èpoques obscures i terribles -la guerra, la gana, la pobresa- d’una única manera: senzilla, tendra i propera; de la Jenn Díaz.

mateixa manera que ho fan amb cruesa i molta ingenuïtat (els ulls d’un nen) i, això últim, provoca al lector una gran ansietat i un gran plaer -per contradictori que sembli. Zezé i Quico no tenen res a veure: no comparteixen país ni edat ni context històric; en principi, Vasconcelos i Delibes tampoc. Tot i així, aquestes dues novel·les estan tractades des d’un punt de vista molt semblant i desperten sensacions que, si no són les mateixes, s’assemblen tantíssim i són impossibles de separar. Sent nens massa desperts per allò que els toca i quedant atrapats en una sèrie de condicions familiars, temporals i de lloc no gaire tranquil·litzadores, la perspectiva amb la qual es retrata parteix del mateix punt: aquest que converteix a aquestes dues novel·les en petits però grans clàssics que tots hem de llegir.

‘30 anys d’aventura i Calendario de actividades de la Peña Bética fantasia’ El termini per apuntar-se al Concurs de Comparses del Carnestoltes 2012 s’acabarà el 14 de febrer. Aquest any, es compleix el trentè aniversari de la celebració de la primera Rua de Carnaval de la democràcia a Sant Feliu i, per aquest motiu, el lema i la temàtica de la present edició serà “30 anys d’aventura i fantasia”. La Rua de Carnaval se celebrarà el dissabte 18 de febrer.

partido del Real Betis Balompié.

• Días 25 y 26 de febrero, celebración del carnaval en Lloret. • Días 2, 3 y 4 de marzo, celebración del Día de Andalucia con la ex-

posición El Beticismo en Cataluña en el Palau Falguera. El sábado 3 se hará un acto institucional y por la noche se celebrará el Festival Flamenco con chirigotas en el Auditori del Palau Falguera. El domingo 4 hay programado un festival de entidades en la Sala Ibéria y una romería hasta Rubí en autocar. Además todos los martes hay clases de sevillanas, los miércoles de guitarra y los jueves Esplai Bético.

L’actor, que treballa al programa Polònia de TV3, aterrarà a Sant Feliu el proper 10 de febrer, en una actuació que ha estat organitzada pel propietari del bar El Pande. Toni Albà oferirà el seu espectacle Audiència I-real, on imita el rei Juan Carlos. Les entrades es venen a El Pande per un preu de 16 euros. Si es compren a la taquilla, el preu serà de 18 euros. El teloner d’Albà serà l’artista local Mag Ramó, que oferirà un recital de màgia.

receta 1

Carrilladas de ternera guisadas con ciruelas y alcachofas

3

Colar la salsa resultante con un colador fino. Volver a introducirla en la cazuela. Filetear las carrilladas e introducirlas en la cazuela. Dejar cocinar 10 minutos mas y añadir 8 ciruelas al final. Autor: José Mauro de Vasconcelos Editorial: Libros del Asteroide Número de pàgines: 203 Preu: 13.85 €

la Chirigotas de la Peña Bética.

• Domingo 19 de febrero, desplazamiento a Zaragoza para ver el

Toni Albà actuarà a la Sala Ibèria el 10 de febrer

Poner un chorrito de aceite de oliva en una cazuela y cuando esté caliente dorar las carrilladas previamente saladas hasta que estén bien crujientes. Apartarlas en un recipiente

Autor: Miguel Delibes Editorial: Destino Número de pàgines: 168 Preu: 12.75 €

• Sábado 18 de febrero, la peña participará en la rúa de carnaval con

4 Para finalizar el plato, limpiar y filetear las alcachofas. Saltearlas en una paella con aceite de oliva y añadirlas a la cazuela. Dejar cocinar 5 minutos más. Rectificar de sal.

2

En la misma cazuela, y con el mismo aceite, hacer un sofrito de unos 10 minutos con las verduras (ajo, cebolla, zanahoria y apio) y los aromas (canela y ciruelas). Pasado este tiempo añadir el vino y dejar reducir a la mitad. A continuación, volver a añadir las carrilladas a la cazuela y cubrir el contenido con agua. Dejar cocinar a fuego lento y tapado unas 2 horas y media. Dependerá de lo tierna que esté la pieza de carne. Una vez pasado este tiempo sacar las carrilladas de la cazuela.

Para 4 personas:

• • • • • • • • • • •

2 carrilladas de ternera 2 dientes de ajo con piel 1/2 cebolla picada 1/2 zanahoria picada 2 hojitas de apio troceadas 1/4 de rama de canela 16 ciruelas pasas sin hueso 1/2 vaso de vino tinto 2 alcachofas cucharada sopera de aceite de oliva cucharada sopera de sal

Con calidad, ganas y detalle Cuiner del restaurant “a més i més”


ES P ORTS

12

el diari de Sant Feliu . febrer 2012

«Per veure el Santfe a LEB Plata s’hauria de pensar en un nou palau» Josan Daban President del Club de Bàsquet Santfeliuenc José Antonio Dabán, conegut popularment com a Josan Daban, té molt clar quins són els límits de l’entitat esportiva que presideix. El primer equip del CB Santfeliuenc es troba líder a un dels grups de la quarta categoria del bàsquet estatal, però la situació econòmica fa que la Lliga EBA sigui el sostre institucional d’una entitat tan competitiva a nivell esportiu. — Seria rentable l’ascens de categoria? No. És inviable. L’ascens de categoria ens obligaria a triplicar el nostre pressupost. Estar a LEB Plata ens obligaria, per exemple, a posar parquet al nostre terreny de joc o a col·locar cistelles amb el marcador dels 24 segons incorporat. S’hauria de pensar en un altre palau. — Aleshores, en el cas de quedar primers, es vendria la plaça? Sí. El nostre sostre ara mateix és l’EBA i no tenim cap objectiu més enllà que mantenir aquesta categoria. — Antigament, als anys 90, el Santfe va haver de renunciar en diverses ocasions a una plaça EBA. Què ha canviat per que actualment sí que sigui possible la presència en aquesta categoria? Quan va entrar Enric Johnson l’any 2007 vam buscar nous mitjans econòmics i vam decidir que faríem l’esforç d’estar a l’EBA. Malgrat tot, la diferència de pressupost tampoc és tan gran. Actualment som un dels equips amb menys pressupost d’aquesta categoria. — Com s’explica aleshores que el rendiment esportiu sigui tan bo? Hi ha molt bon equip i està consolidat. És més o menys el mateix que fa quatre anys i això és nota. — D’on va sortir la iniciativa d’associar-se amb el Barça per

a la secció femenina? El president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, tenia la promesa electoral d’incorporar la secció femenina a l’estructura de bàsquet del club. Van escollirnos a nosaltres per proximitat i perquè van arribar un acord amb l’Ajuntament per a la cessió de les instal·lacions del poble. El Barça les fa servir per a la tecnificació dels jugadors de diverses categories, que vénen a entrenar-se cada setmana. — Quines són les avantatges que té el CB Santfeliuenc amb aquest acord? El principal avantatge és que hem augmentat el nombre d’equips femenins de sis a vuit. I en podríem tenir 10. El nom del Barça crida molt i nosaltres ho notem en el sentit que la gent està molt més interessada en formar part de la nostra entitat en comparació amb altres anys. — L’any 1992 ja va existir una vinculació entre el Barça i el Santfe. Ha tingut alguna cosa a veure? No. Aquell vincle va desfer-se quan el Barça va passar a vincular-se al Cornellà. L’acord actual per la secció femenina és fruit d’un projecte que ha començat des de zero. — Fins a quin punt és important la figura de Juan Carlos Navarro per al CB Santfeliuenc? Ara mateix és molt important. Com que una de les seves filles

juga amb el Santfe, cada vegada que apareix per les intal·lacions és un impacte. És el mateix que deia abans del Barça: la marca Barça i la marca Navarro. Són centres d’atracció de masses. L’acte de la

medalla d’or és un clar exemple de tota la gent que pot arribar a mobilitzar. — On veus el CB Santfeliuenc d’aquí 10 anys? Segurament hauran canviat molt

les coses. Possiblement a LEB Plata. Sant Feliu és una ciutat que podria tranquil·lament a la tercera categoria del bàsquet espanyol.

El CN Sant Feliu creix també a la xarxa L’actual millor entitat esportiva de Sant Feliu de Llobregat, segons la denominació dels premis a la qualitat de la Generalitat de Catalunya, ja té la seva pàgina web particular. L’espai apareix com a una altra gran via de comunicació del club, on integra tota la informació relativa a l’entitat i té l’objectiu de dimensionar el CNSF i ampliar els processos de comunicació. A la nova web es poden fer consultes i està enllaçada amb el bloc del club, així com amb el Twitter, el Facebook i altres recursos interactius de la xarxa. Com a carta de presentació, la web manifesta: “Col·laborar amb el Club és participar en el desenvolupament de l’esport de la ciutat i potenciar que els nostres joves puguin practicar esport de competició i fer cada cop més potent el nom de la nostra ciutat”. R.Esports.

Aleix Mirabet Ruiz


ES P ORTS

febrer 2012 . el diari de Sant Feliu

13

El retorno del ‘Canario’

El segundo equipo de la Peña Recreativa de Sant Feliu está de enhorabuena. El gran ambiente que reinó en la temporada del malogrado ascenso de 2009 vuelve de la mano de Fabián Luis Redaccio. Después del gran ascen-

so conseguido la temporada pasada con Rubén Bella al mando, los Pajaritos conseguían colocar a sus dos principales equipos en Tercera Catalana. A mediados de la presente temporada, el amateur A de Carlos Ruiz Galisteo, como viene siendo habitual desde su llegada, está en la lista de candidatos para ascender a Segunda Catalana en el grupo 8. En el grupo 10, sin embargo, el rumbo del conjunto de Rubén Bella no estaba siendo el esperado cuando llegábamos al ecuador de la presente campaña. El amateur B se encontraba cuarto por la cola, en zona de descenso,

con tan sólo 12 puntos. Pero la vuelta al banquillo de un viejo conocido ha revolucionado el ánimo en el equipo. Se trata de Fabián Luis, conocido popularmente en la entidad de Falguera como «El Canario» o «Muyayo» por su tierra natal. El técnico, que a pesar del cambio sigue actuando como segundo entrenador del amateur A de Carlos Ruiz Galisteo, ha conseguido que los Pajaritos B sume 9 puntos de 9 en las tres primeras semanas de 2012. El descenso ahora ya está a siete puntos y las difíciles victorias logradas, 1-2 y 5-0 a Santa Eulalia y Unificación Prat, cuarto y quin-

to clasificado respectivamente, han devuelto al vestuario el gran ambiente que se respiraba en un pasado no muy lejano. Fue en el año 2009, cuando el amateur B, también comandado por Fabián Luis, superó holgadamente la promoción ante el Tous después de una espectacular temporada que no culminó en ascenso por asuntos administrativos. Jordi Ligero, Cristian Ligero, Antonio Ligero, Jonathan Valero, Jordi López, Óliver Rivas, Javi Santiago, Dani Navarro y Cristian Latorre son nombres de jugadores que vivieron esa gesta y que todavía defienden los mismos colores.

Plata pel Club Natació

En declaracions para El Diari de Sant Feliu, Fabián Luis aseguró que su secreto no es otro que «el trabajo y la intensidad» y se mostró

Futbol

Primera catalana, grup 2 15-01-12 Olesa Montserrat 0 - Santfeliuenc 2 22-01-12 Santfeliuenc 0 - Gimnàstica I. 0 29-01-12 Santfeliuenc 3 - Sants 2

Els homes d’Andrés González es troben desens tot i que la meitat baixa està molt apretada.

Tercera catalana, grup 8 08-01-12 PR Sant Feliu 0 - Vista Alegre B 3 15-01-12 St. Andreu Barca 1 - PR Sant Feliu 3 22-01-12 PR Sant Feliu 2 - Papiol 1 29-01-12 PR Sant Feliu 1 - Pobla Claramunt 0

El conjunt de Carlos Ruiz Galisteo és quart a 7 punts de La Guàrdia, que és líder.

El CN Sant Feliu segueix fent ressò del seu nom per Catalunya. Aquest mes, el Campionat de Catalunya Absolut-Junior Open n’ha estat el darrer testimoni després de la participació de les nadadores santfeliuenques Ester Moreno, Belén Fernández, Ana Maria Dalmases i Ana Sabina i del nadador Rubén Fernández. La competició va incloure la participació d’alguns clubs anglesos i francesos. Els esportistes del CN Sant Feliu, tot i no haver R.Esports.

pogut entrenar en cap piscina de 50 metres, mesures pròpies de les instal·lacions on es celebrava aquesta competició, han aconseguit uns resultats molt bons. Belén Fernández ha assolit la medalla de plata als 100 metres papallona amb una bona marca i als 50 metres braça es va quedar a només una centèsima de la medalla. Per altra banda, Rubén Fernández també va aconseguir la medalla de plata als 50 metres lliures tot apropant-se a la mínima nacional.

muy confiado y ambicioso para afrontar con éxito el resto de la temporada.

resultats 08-01-12 Santfeliuenc 1 - Martinenc 3

FOTO: CN Sant Feliu

FOTO: Aleix Mirabet

Fabián Luís en la Peña Recreativa Sant Feliu

Tercera catalana, grup 10 08-01-12 PR St. Feliu B 2 - Unif. Bellvitge B 1 15-01-12 Santa Eulàlia 1 - PR Sant Feliu B 2 22-01-12 PR Sant Feliu B 5 - Unificació Prat 0 29-01-12 PR Sant Feliu B 0 - Levante Las Planas 2

El segon equip dels Pajaritos ha reaccionat des de l’arribada de Fabián Luis.

Quarta Catalana, grup 13

15-01-12 Santfeliuenc B 12 - Sant Esteve Sesrovires B 0 22-01-12 Begues B 4 - Santfeliuenc B 2 29-01-12 Almeda 1 - Santfeliuenc B 0

Els homes de Sergio Coarasa baixen fins a la quarta posició després de caure al camp del líder.

Bàsquet

EBA (Lliga regular C) 15-01-12 Eninter Santfeliuenc 97 - Stadium Casablanca 79 22-01-12 Sabadell Bàsquet 79 - Eninter Santfeliuenc 85 29-01-12 Eninter Santfeliuenc 75 - Bàsquet Sitges 85

El Santfe segueix liderant l’EBA amb 30 punts tot i l’ensopegada en la darrera setmana de gener.

Handbol

Segona Catalana Sènior Masculina, grup B 15-01-12 Molins de Rei 31 - Sant Llorenç 22 22-01-12 Sant Llorenç 28 - Sant Joan Despí 24 29-01-12 Valldoreix 35 - Sant Llorenç 31

Els jugadors del Santllo estaven indignats amb l’arbitratge rebut a Valldoreix en la darrera jornada.

08-01-12 Santfeliuenc B 2 - Gavà Mar 0

CUIDAMOS DE TU SALUD Joan Maragall, 40 08980 Sant Feliu de Llobregat (BCN) Telf. 93 685 09 02 gimnassantfeliu@telefonica.net www.gimnasiosantfeliu.com www.facebook.fitnessclubfeliurondan

E! ¡RENUEVAeT n tí Pensamos

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO ¡¡MATRÍCULA GRATIS!!


G U I A D E S ERV EI S

14

Telèfons d’interès Ajuntament 936 858 000 Àrea Bàsica de Salut Rambla 936 662 313 EMERGÈNCIES: Bombers, Mossos d’Esquadra 112 Comissaria Mossos d’Esquadra a St. Feliu de Llob. 936 858 800 Cinebaix 936 661 859 Jutjat de Primera Instancia i Instrucció Núm. 1 935 529 130 Policia Local 936 661 543 Sanitat cita prèvia del Baix Llob. 935 670 999 Rodalies Renfe 902240202 Autobusos Soler i Sauret 936 325 133 *** Centre d’Atenció Primària (CAP) en Salut Mental Pins d’Or 936 661 211 Complex Municipal de Piscines 936 661 444 Oficina d’Atenció Ciutadana 936 858 001 Oficina Municipal Jove d’Habitatge 936 858 007 Palau Falguera (Escola Municipal de Música) 936 858 006 Patronat de Persones amb Disminució 936 853 476 Serveis Socials - Can Calders-La Salut: Educadora Social 936 325 243 Serveis Socials - Zona Nord: Educadora Social 936 667 161 Telecentre On Line 936 666 180

Serveis ABADIA Seguros y asesoria

c/ Joan Antoni Samaranch, 23, bis. - Tel. 936 854 112 c/Girona 15-21, local 1 Tel. 936 852 270 m.abadia@terra.es

ADADE Asesores

El Plà, 80 - Tel. 936 859 077 barcelona.santfeliu@adade. es - www.adade.es

AL TEU AIRE Perruqueria i bellesa c/ de les Roses, 32-34 Tel. 936 852 479 Mòbil 645 877 580 nina67nina@hotmail.com

ASFEL Asesoria

c/ Constitució, 12-14, baixos. Tel. 936 854 376 Fax 936 852 757

Pg. Compte Vilardaga, 115, Local 2 - Tel. 936856912 tienda@ginkgomaslluhí. com

KAPRIOL Roba de treball Josep Ricart, 2-4 Tel. 936 722 785 Fax 936 720 107 www.kapriol.com

Pç Francesc Macià, s/n Tel. 936 856 451

LA TABERNA

c/Rupert Lladó, 49 Tel. 647 059 655 www.latabernasantfeliu. com

LA TROBADA Bar

FITNESS CLUB SANT FELIU Gimnàs

LUQSAN Electrodomèstics

FLORS MAS LLUÍ

Pg. Compte Vilardaga, 132134 - Tel. i fax 936 662 706

GINKGO Herbodietètica

Rbla. Marquesa de Castellbell, 61 - Tel. 936 663 760 mariarosaluquealcala@ gmail.com

MARTÍN CALÇAT Reparació de calçat Mercado San José, 9-11 Tel. 687 019 471

www.unipost.es

Atenció al Client

902 902 242

classificats.santfeliu@gmail.com CLASSIFICATS Mail: Recepció directa:

vendre, llogar, comprar, donar, canviar, ofertes laborals

c/ Joan XXIII, 7, local 08980 Sant Feliu de Llobregat

REVOLUCIONS Taller

RODI Centre d’automoció

KBELLS GADY Perruqueria

c/ Marqués de Monistrol, 20 baixos - Tel. 936 669 129 info@clinicadentalbasi.es

c/ Joan Maragall, 40 Tel. 936 850 902 www.gimnasiosantfeliu.com

c/ Bruc, 149, 5e 2a. - 08037 Barcelona - Tel. 932 081 335 Fax 932 082 038 nlozanp@plcconsultoria. com Ctra. Laureà Miró, 245-247 Tel. 936 852 718

c/Llorenç Martí, 5 Tel. 636 887 820 Mòbil 656 281 593 oxigenoricardo@hotmail. com

BASI Clínica Dental

PLC Consultoria Legal

el diari de Sant Feliu . febrer 2012

c/ Riera Pahissa, 22 Tel. 936 669 103 ROSMEL Immobiliaria c/ Josep Ricart, 52 local 2 Tel. 936 856 416 www.rosmel.es

SYJ Automóviles de ocasión

Ctra. BV 200, k 2,6 · Sant Joan Despí Tel. 934 771 856

UNIPOST Servei Postal c/ Joan XXIII, 7, local Tel. 936 854 822 (St. Feliu) Tel. 934 746 117 (Cornellà) Tel. 936 684 624 (Molins)

VA DE CUINES

c/ Josep Ricart, 54 Tel. 936 857 624

XEICA Restaurant Xinès c/Rupert Lladó, 49 Tel. 936 850 285 936 668 404

Anuncis breus per mòduls, totalment gratuïts i que es publicaran mensualment. Una gran oportunitat per poder vendre aquella tele, trobar una pel·lícula, intercanviar coneixements, llogar un local o donar aquell abric que ja no et poses. Per afegir més caràcters i/o fotografies consulteu tarifes VENDO MOVIL ALCATEL OT-808.Solo estrenado, precio compra hace 2 meses 290 euros. Se vende por 100 euros, todos los accesorios. 649110636 (Cris). SE VENDE PARKING. Marques de Monistrol, zona Rambla Mqsa Castellbel. Precio: 18.000€ Telf.: 644296532. SE ALQUILA DESPACHO. Oficina a pie de calle.Trian 2000 en la calle Joan XXIII, 10 (St. Feliu). Cobro mensual 200euros. Telf.: 936854316 / 678408764

VENDO ESCOPETA DE CAZA. Marca Franchi, automática, semi nueva.Tel. 936667482 / 690239601. SE VENDE CARRITO GEMELAR BEBECAR VECTOR DUO DEL 2009. Completo. Perfecto estado. Usado durante 6 meses. Incluye: sillas con capotas, fundas pies, sacos invierno, protector lluvia, sillas maxi para coche y bolsa paseo. 609 289 436 (Toni). COMPRO LIBROS. libros antiguos ,bibliotecas completas , pago al contado. Sr.Jose Antonio 696456394 SE VENDE IMAC. Modelo Powermac perfecto estado. 300€.

Tel.661621926 (Jordi) SE VENDE MAGNIFICO PISO!! Rambla Marquesa Castellbell. Precio: 210.000€ Telf. 644296532.

SE OFRECE SRA. AUXILIAR DE FARMACIA Y GERIATRÍA, para Farmacia o Geriátrico en Sant Feliu. Carmen Hurtado- 638196917

Una gran organització postal privada amb cobertura directa i diària superior al 70% de la població espanyola

Centres més pròxims: Sant Feliu de Llobregat

Serveis bàsics

Tel.: 936 854 822

• Distribució de correspondència.

• Distribució d’enviaments amb justificant de lliurament.

Cornellà de Llobregat

• Distribució d’enviaments publicitaris, catàlegs, revistes, publicacions, etc.

• Franqueig i lliurament a Correos dels serveis no coberts per la xarxa Unipost.

Molins de Rei

Tel.: 934 746 117 Tel.: 936 684 624

Altres serveis

• Manipulats automatitzats: Plegat, ensobrat, encartat, retractilat, alçat, embossat, etc. • Manipulats manuals: Processos de campanyes especials que per quantitat, creativitat o tamany, necessitin un procediment manual.

• Bustiada: Distribució d’enviaments publicitaris sense adreça. • Gestió de Bases de Dades: mecanització d’adreces, etiquetes, personalització


CU P ON I N G

febrer 2012 . el diari de Sant Feliu

15

estalviaràs

Retallant Cupons del Diari

On trobaràs les millors ofertes

de Sant Feliu

AUTO TALLER BENI

50 €

Mecánica en general del automóvil Venta y reparación de neumáticos

Telf.: 93 632 61 16 C/ Francesc Mestre, 30 · 08980 Sant Feliu de Llobregat

Tu menú por solo 5,89 euros Un primer plato a elegir de tres Un segundo plato a elegir de tres Postre y bebida Ctra. BV 2001 Km. 2,6 (Junto Ciudad Deportiva F.C. Barcelona) 08970 Sant Joan Despí

RESTAURANT

a més i més [a + i +]

Entregando este cupón descuento de

3 ptas. por litro

E.S. SANT FELIU C/ Armenteres, 62 (ctra. Sant Joan Despí) 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Presentando este cupón te lo llevamos gratis.

Tel./Fax: 93 685 12 44

Porta aquest cupó al teu centre RODI de SANT FELIU i gaudeix de tots aquests avantatges!! Ens trobaràs: c/Riera Pahissa, 22 93 666 91 03

Teléfonos de pedido

610 680 787 · 635 799 733 sopars, montaditos, esdeveniments, esmorzars, cafes, pastes, cerveses, copes, celebracions, vermuts, vins, caves, dinars, tapes, futbol, Per la reserva entreteniments, entrepans, d’una taula per a pintxos, batuts, berenars, quatre comensals de per emportar, wifi... dimarts a dijous,

Telf.: 936 852 239 c/ Marqués de Monistrol, 13 bis - 08980 Sant Feliu de Llobregat

** PRESENTANDO ESTE CUPÓN TE DESCONTAMOS UN 5% COMPRANDO EN LUQSAN * TE ABONAMOS EL 110% SI LO ENCUENTRAS MÁS BARATO

www.sucsl.es

Presentando este este cupón anuncio 5%de dedescuento descuentoen en la la compra compra de Presentando unun5% de cualquier cualquiervehículo. vehiculo Especialistas en:

Exposición parking Muxu Ctra. BV 2001 km 2,6 - Sant Joan Despí (Junto Ciudad Deportiva FC Barcelona) Tel/Fax: 93 477 18 56 / Móvil: 678 652 375· 661 549 555 e-mail: syjautomoviles@hotmail.com

AD

AL

• Distribuimos toda la publicidad de su empresa, comercio o negocio. • Folletos, cartas, revistas, catálogos y muestras de productos. • En toda la comarca del Baix Llobregat. Descuento 18.000 flyers a doble cara todo incluido de l 5% en todos sus a partir de su idea, diseñamos, envíos presen CALID imprimimos y repartimos A tando T este anuncio. €* A PRECIOS por tan sólo

995

REDUCIDOS

ESPACIO RESERVADO PARA SU PUBLICIDAD ¡Aproveche la oferta que le ofrece El diari de Sant Feliu* de publicitar su negocio por tan sólo 60 €** y gane nuevos clientes! *Publicación mensual de distribución gratuita **Oferta válida hasta marzo de 2012

* De la diferencia del precio ** No válido en ofertas ni rebajas CUPÓN NO ACUMULABLE EN OTRAS PROMOCIONES. VÁLIDO HASTA EL 29-02-2012

Rbla. Marquesa de Castellbell, 61 08980 - Sant Feliu de Llobregat mariarosaluquealcala@gmail.com Telèfon: 93 666 37 60

ampolla de cava gratis presentant aquest cupó.

93 685 48 22

C/ Joan XXIII, 7 Bajos 08980 Sant Feliu de Llobregat

PETROGON, S.L.

Entregando este cupón

CAMBIO DE ACEITE 10Xw40 + CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE

La Trobada Bar c. Llorenç Marti, nº 5 (cantonada Joan XXIII) 08980 Sant Feliu de Llobregat oxigenoricardo@hotmail.com

Tel. 636

88 78 20 656 28 15 93

Gaudiu s ostre de les n esde d s e d a torr fins a 7,60 € 12,90 €

Tasta la torrada a La Trobada 1/2

m.

* Vàlid fins al febrer de 2012 Consumició mínima de dos torrades per cupó, per comandes inferiors una copa de vi.

ó up tc s e e qu a d t a poll ta* n ta m uï en a at es una vi gr r P


P

Gratuït

Camp de futbol de la Rambla Accés directe al Complex

El diari de Sant Feliu  
El diari de Sant Feliu  

Número 4, febrer 2012

Advertisement