Page 1

Número 15 // 20.000 exemplars // febrer 2013 // Sant Feliu de Llobregat

Una obra realment prioritària?

L’Equip de Govern estudia reformar la plaça Catalunya

Elsa Silvestre

Remodelació. El projecte de remodelació de la plaça Cataluya es troba en una fase molt inicial. Els responsables de l’Ajuntament estudien la mobilitat de la zona i parlen amb alguns actors implicats. La proximitat de dos centres escolars fa que a les hores punta, aquest sigui un punt amb una gran afluència de joves i infants. Cal reformar-la o amb la situació econòmica tan greu -s’ha endegat una campanya ciutadana contra la pujada de l’IBI i el Ple de gener ha aprovat la subvenció d’aquest per a determinats col·lectius- hi ha partides més urgents i necessàries a les que destinar els 350.000 euros amb que es pressuposta l’obra?


OPINIÓ

2

opinió

Wert cec al fracàs escolar

C

osta molt des de l’aula difondre les causes i les solucions evidents sobre el fracàs escolar. Quan docents bregats així ho intenten s’imposa, per desgràcia, la versió platònica i allunyada de teòrics que poc o gens trepitgen l’aula. El passat 30 de novembre, ASPEPC-SPS inicià a l’Il· lustre Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya les I Jornades de Secundària sobre el fracàs escolar. Hi assistiren més de cent docents amb molts anys de classes a les seves ments. Les taules rodones foren guiades per diferents experts de trajectòria i vàlua contrastada com Inger Enkvist de la Universitat de Lund, Oriol Pi De Cabanyes de La Vanguardia, Ricardo Moreno autor del Panfleto Antipedagógico i Gregorio Luri autor, de L’Escola contra el Món. Els acords assolits entre tots els assistents mostraren una clara i dramàtica conclusió, la nova llei d’educació, la LOMCE, està dissenyada per teòrics adoctrinats que viuen a anys llum dels docents que sí salven, arreglen i apedacen l’actual fracàs escolar. En gran part aquest desastre educatiu arrela en lleis educatives anteriors, defectuoses i plenes de teories mai no comprovades. De fet fa poques setmanes que la OCDE ens refregà que Espanya ostenta el màxim fracàs escolar d’Europa. És fa obvi que els docents continuen sent ig-

norats tot i els acords assolits durant les I Jornades de Secundària. ¿Per què actualment els nostres estudiants suspenen més? Doncs simplement perquè estudien menys. ¿Com resoldre doncs el fracàs escolar vigent? Primer cal defugir dels pedagogs i teòrics adoctrinats que allunyats de les aules van redactar una LOGSE, una LOCE, una LOE i ara una LOMCE que fan impossible el correcte exercici de l’activitat docent a les aules. Segon, és molt important que des d’infants, tant a casa com a l’escola, regni un ambient d’ordre, silenci i concentració per tal de facilitar la memorització i comprensió de conceptes. Tercer, l’existència també des de ben menuts de rutines a classe i a casa en el treball, l’estudi i el descans. Quarta, els alumnes necessiten ja a primària mestres amb excel·lents coneixements en la seva especialitat i amb un domini ric, elegant i precís dels idiomes oficials. I cinquena i última, molt esforç après, ensenyat i adquirit ja des de primària. Un bon sistema educatiu ha de formar bones persones i experts professionals, en cas contrari malbaratarem molts diners en els nostres centres educatius.

el diari de Sant Feliu · febrer de 2013

editorial

La remodelació de la Plaça Catalunya a debat

L

a remodelació de la Plaça Catalunya, que tot just comença a treballar-se ara per part de l’Ajuntament, sembla que no està considerada una prioritat per una part dels col·lectius més directament interessats. La ciutadania ha interioritzat perfectament la situació de crisi econòmica que es viu, també les administracions. Per aquest motiu el que abans s’aplaudia amb la simple noticia d’una millora d’un espai públic, ara s’analitza amb més detall la seva necessitat imperiosa. L’equip de govern municipal va incorporar en el pressupost municipal per aquest any 350.000 euros per a la reforma de la Plaça Catalunya. Aquesta actuació que ja figurava en plans d’inversions d’anteriors governs era considerada necessària, entre altres coses per les especials circumstàncies que coincidien en aquest punt, bàsicament 4 centres educatius i, per extensió, els especials fluxos de mobilitat a determinades i concretes hores del dia, provocats per una banda pels pares i mares que porten o recullen els nens en cotxe i, en ocasions, per l’estacionament i circulació dels autobusos de les excursions escolars d’aquests centres. En aquests moments han canviat les coses, ja que dels quatre centres esco-

lars que hi havia, dos ja no hi son: l’escola Tramuntana (traslladada a les naus de Can Bertrand) i l’escola bressol Avet, que va canviar de local al del començament del carrer Ventura i Gassol. Tot i això, continua havent una important necessitat d’ordenació de la mobilitat de la zona, bàsicament a l’hora de la sortida de les escoles a la tarda. Però aquesta es una situació que dura com a molt no més de 15 - 20 minuts i que, per tant, és de difícil justificació una inversió de 350.000 euros per a la remodelació d’aquest espai per aquest motiu. No sembla que ara hi hagi altres, ja que a diferència d’anteriors mandats municipals, la millora de la Plaça Catalunya ara no es troba dintre d’una actuació més global en el centre de la ciutat, el que s’anomenava Pla Director del Centre de la Ciutat i que en aquest moments no es coneix que es vulgui desenvolupar com a tal. Bé faria el nostre Ajuntament, en les circumstàncies econòmiques actuals en valorar molt bé les urgències i prioritats en la inversió pública i evitar aquelles actuacions que no son imprescindibles i que es poden resoldre les problemàtiques existents amb mesures diferents i més econòmiques.

la foto del mes

Dr. David Rabadà i Vives. Junta de Personal Docent (ASPEPC·SPS)

Anabel Raluy

El l’apartat del diari del mes de gener, a la pàgina 7 vam fer referència a que l’entitat Balls d’Envelat va recaptar el dia 24 de novembre per al Ball per la Marató contra el càncer, i no per a La Marató per la pobresa, que va ser el 19 de maig amb el mateix criteri de participacions i van recollir 651€.

el diari de Sant Feliu El diari de Sant Feliu no comparteix necessàriamente les idees expressades als articles d’opinió. La responsabilitat d’aquests recau exclusivament en els seus autors. El diari de Sant Feliu no es fa responsable de la veracitat de la publicitat ni dels articles aliens a aquesta redacció. La reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta publicació queda subjecta al consentiment de l’editor, així com dels respectius propietaris intel·lectuals dels mateixos.

Vandalisme. Malgrat que l’Ajuntament pinta repetidament el túnel de l’Estació, de seguida apareixen grafits poc després. Els brètols plasmen la seva signatura. redaccio@eldiaridesantfeliu.com

Redacció: redaccio@eldiaridesantfeliu.com Fotografia: Elsa Silvestre 674 35 92 03 Director Comercial: Pau Ramell 674 35 92 03 publicitat@eldiaridesantfeliu.com Administració: administració@eldiaridesantfeliu.com Maquetació i redacció: Anabel Raluy López

Edita: SANT FELIU COMUNICACIÓ, SL NIF: B-65631889 Dipòsit legal: L-12462012 Adreça: C. Joan XXIII, 7, local 08980 Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat Contacte: redaccio@eldiaridesantfeliu.com Telèfon: 936 857 683

Podeu consultar l’edició digital a:

Distribució:

Número 15, febrer 2013 20.000 exemplars Imprès a Gráficas de Prensa Diaria SAU


febrer de 2013 · el diari de Sant Feliu

C IU T AT

3

Euphoria en el Palau Falguera

Celebración de la 11a edición de la Feria de bodas y comuniones

Q

ué mejor espacio que un majestuoso palacio del siglo XVII para celebrar un enlace? Con este lema, Ephoria celebró su última edición de la feria de bodas y comuniones en el Palau Falguera el sábado 19 y el domingo 20 de Enero, con la presencia de empresas y establecimientos comerciales de Sant Feliu que ofrecen servicios para estos acontecimientos. Alrededor de unas 90 parejas de novios y de familias con niños de todo el Baix Llobregat que tienen que hacer la comunión visitaron la feria para conocer las ofertas de las empresas especializadas. 250 visitantes de diferentes municipios encontraron expositores de vestidos de ceremonia, floristería, joyería, fotografía, animación, alquiler de vehículos, peluquería, viajes y restauración. Según la responsable comercial de Euphoria Celebraciones, Pilar Marín, ha aumentado bastante el número de operaciones comerciales y reservas, que ha mejorado respeto el año pasado. El encargado de las creaciones florales en las ceremonias, Fernando Navarro, explica que “la afluencia fue bastante ordenada, con lo que pudimos atender personalmente a cada pareja que deseaba información”. A pesar de un sábado lluvioso el número de visitantes que pasó por el recinto durante todo el fin de semana ha sido parecido al de la edición

anterior, e incluso había más jóvenes que compraron vestidos para hacer la comunión. Además, con el bono Euphoria 2013 en los establecimientos indicados los novios y familias podrán beneficiarse de regalos y descuentos. Reuniendo los sellos de todos los establecimientos, Euphoria regala una experiencia SmartBox en pareja valorada en 60 euros. Euphoria Celebraciones facilita la organización de eventos especiales poniendo al abasto todo lo necesario y ayudando en la gestión con profesionales especializados que asesoran de manera personalizada, y pacs de boda para organizarla al completo. Ademas de los comercios que expusieron en la edición pasada como Flors Mas Lluhi con decoración  floral, el Taller de Imagen Pilar Marín con asesoramiento de peluquería y estética, Arte Moda con diseños exclusivos de novia y comunión, Mihogar con trajes de novio y fiesta  y Fotoart by Emegea con fotografía y video, hubo novedades: una nueva joyería de Sant Feliu dedicada al mundo de las joyas desde hace muchos años, Majó, una  agencia de viajes, también instaurada en el pueblo   desde hace años, Estivaltour, una empresa de animación que engloba todo el mundo de la diversión para cualquier celebración Plusarts, un restaurante de inspiración vikinga, donde se puede celebrar cualquier evento, Jopa; y Classics and luxe, con coches de lujo clásicos.

Elsa Silvestre


C IU T AT

4

febrer de 2013 · el diari de Sant Feliu

Apropar Collserola Diverses entitats celebren unes jornades per fer balanç de la gestió de l’espai natural

L

Anabel Raluy.

es jornades sobre el Parc Natural de Collserola que s’han celebrat a l’Ateneu del 21 al 27 de gener han tingut com a objectiu donar a conèixer les mancances i aspectes millorables d’aquest important entorn natural, l’únic que es troba al bell mig de l’Àrea Metropolitana. Els debats i xerrades no han descuidat cap aspecte relacionat amb l’entorn, històric, polític i tècnic, sempre amb un to clarament reivindicatiu i comp-

A. R.

tant amb varietat d’experts, com el Director del Consorci del Parc de Collserola, Marià Martí, el membre de la Coordinadora d’oposició a la modificació del Pla General Metropolità a Sant Feliu de Llobregat, Joan Ribas; o un representant de la Plataforma Cívica de Defensa de Collserola. També hi han assistit diversos ponents relacionat amb la lluita per la preservació del Parc des de Sant Cugat, municipi que juntament amb Cerdanyola, comparteix Collserola al Vallès.

Els ponents han explicat que és molt difícil mantenir la qualitat ambiental en un parc que es troba enmig de nuclis urbans poderosos, ja que els interessos urbanístics sovint es mengen la protecció ambiental. També han explicat fa 26 anys no es coneixia tant el Parc, per exemple, no es coneixia que el Tibidabo en formava part, i el paisatge encara estava format per nombroses grues. En el 2005, la Serra de Collserola es va incloure al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) gràcies a la pressió cívica i de les entitats ecologistes i al 2010 es declara Parc Natural. Les jornades també han comptat amb un membre de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), els quals fan un manteniment molt important del parc. S’asseguren

E. S.

del bon estat de basses, fonts i dipòsits (per exemple, la Bassa de Santa Margarida o el dipòsit de Can Rafael), desembarassen els camins i pistes forestals de sotabosc (com la Pista de la Sargantana) i mitjançant les seves sortides de reconeixement i estudi del territori permeten als bombers actuar amb més eficàcia i seguretat en cas d’incendi.

Convertir Collserola en un Parc Natural va ser l’única manera de preservar-lo Ponents i públic van coincidir en que el fet de convertir el massís en Parc Natural va ser la única manera de preservar-lo amb garanties, ja que les figures jurídiques són una eina defensiva en una zona molt co-

bejada pels constructors. També s’ha parat atenció a les illes de desprotecció que existeixen a dins del parc, com la cantera Berta, el golf de Cerdanyola o la cimentera, o s’ha explicat, per exemple, com els alzinars s’han anat substituint per pins, la fusta dels quals crema molt més fàcilment i, per tant, fa la faldilla de la muntanya més vulnerable als incendis. En definitiva, unes jornades que han aprofundit en la consciència col·lectiva sobre el parc. Les sessions han estat organitzades per l’Ateneu, l’USLA i Amics de la Natura de Sant Feliu amb la col·laboració del Consorci de Collserola, CEPA, AFAP, ARES i el Centre d’Estudis Comarcals. Es van cloure l’últim diumenge de mes amb una sortida naturista per Can Ferriol., on es poden veure barraques de vinya.


febrer de 2013 · el diari de Sant Feliu

C IU T AT

5

Meses de rebajas

La crisis no afloja y los consumidores recorren a la imaginación para sortear la subida del IPC en la temida cuesta de Enero que se alarga hasta Febrero

D A. R.

espués de unas Navidades poco espléndidas en cuanto a consumo se refiere, los consumidores arrostran ahora a un nuevo año que se antoja complicado. Según Pimec, las ventas del pequeño comercio catalán han caído un 12 por ciento y ocho de cada diez españoles creen que la economía del 2013 será igual o peor que la del año pasado. Ante un escenario tan poco halagüeño, el consumidor de a pie -el que aún tiene la suerte de conservar un empleo aunque sea con menos sueldo y sin pagas extras- tiene que agudizar el ingenio para hacer frente a las subidas de del agua, la electricidad, el gas o el IRPF sin sucumbir en el intento. La solución pasa por cambiar los hábitos de consumo y estar atento a las rebajas, promociones y descuentos. Y de la misma manera, los comercios también se las ingenian para o perder su clientela. Según los datos publicados en Enero por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 2012 cierra con un incremento de precios del 2,9% en España y del 3,6% en Cataluña, una diferencia de 7 décimas en el Índice de Precios del Consumo (IPC), sólo igualada por Cantabria. De hecho, las peluquerías y centros de estética han

sido los primeros en buscar reclamos originales para incrementar la clientela los días que son habitualmente flojos, ya que al subírseles el IVA hasta el 21% y no ser un servicio de primera necesidad, corren el peligro de bajar mucho su actividad. Una peluquería situada en Comte de Vilardaga ofrece cortes de pelo a 1 euro los miércoles, el día más flojo. También podrán beneficiarse los menores de edad que tengan padres en el paro.El establecimiento abrirá más horas de la cuenta porque espera que la iniciativa tenga una gran respuesta, y habrá que mostrar los documentos que acrediten la situación de paro o de pensionista. Rebajas, una oportunidad En las circunstancias actuales, unos 100 euros de descuento en el total de la compra bien valen un rato de cola en la caja. Las rebajas inteligentes -con lista en la mano y y sin sucumbir a caprichos- pueden convertirse en una excelente fórmula de ahorro y además pueden permitirnos renovar el fondo de armario. Sobretodo si nos dirigimos a las tiendas más caras, que es donde se notan más los descuentos. Las rebajas inteligentes se hacen con una lista de la compra en la mano y y sin sucumbir a caprichos, y valen la pena sobretodo si nos dirigimos a las tiendas más caras, que es donde se notan más los descuentos. Por ejemplo, la diferencia entre cambiarse de gafas en Enero o en Abril puede significar la suficiente para compensar la subida del 3 por ciento en la subida de la luz. Los zapatos y complementos también son susceptibles de adquirirse aora, y más si están fuera de temporada. Cuanto más caras sean unos botines o una bufanda, más tentador será su descuento. Si una botas de piel costaban antes 110 euros y ahora salen por 69 podemos estar convencidos de haber realizado una compra beneficiosa. La Confederación de Comercio de Cataluña ha dado una cifra de venta valorada en 900 millones, un 5% menos que en 2012. Algunos comerciantes estiman que la temporada de rebajas es demasiado larga. En Sant Feliu la campaña está siendo tranquila, aunque aún queda tiempo. Pescado gordo y que pese poco Según un estudio de Nielsen, que estudia los mercados y el comportamiento de los consumidores, al 18 por ciento de los españoles, una vez cubiertas sus necesidades básicas, ya no les queda dinero para nada más. Los gastos en bienes de primera necesidad (alimentación, vestido y calzado, vivienda y menaje del hogar) suponen casi el 70% del cesto de la compra de las familias mileuristas o de rentas bajas. La alimentación es aquella parte de la compra a la que se renuncia en un última instancia, y por ello la que no falla nunca. A medida que ha ido calando más hondamente la crisis, la compra de alimentos es el sector que menos se ha resentido, aunque no se puede decir lo mismo de las marcas. Para ahorrar, nada como volver a los orígenes; lo mejor es apostar por los productos de temporada y de proximidad, además, también se debe tener en cuenta que los productos frescos y poco o nada facturados, como una naranja, siempre serán más baratos que un

A. R.

subproducto derivado de este, como el zumo, y apostar por las marcas blancas. El comportamiento de los consumidores ha cambiado: adquieren menos productos, van a superfícies comerciales más pequeñas y consumen más marcas blancas, (como se sabe, más baratas), que ya suponen la mitad del gran consumo. Las marcas se queman en la hoguera de la crisis y para hacer frente a esta competencia blanca que cada vez tiene un target más amplio, las marcas se han visto obligadas a competir, a veces, con campañas tan sorprendentes como agresivas. Es el ejemplo de un pan de molde, que ha lanzado una oferta familiar para poder comprar su producto por el precio redondo de un euro. Si de lo que se trata es de comer fuera de casa, -aunque gracias a los tuppers esta práctica también se ha reducido bastante- un paseo por la ciudad nos permitirá comprar los menús con una óptima relación calidad-precio. Por ejemplo, acortando el menú tradicional por un único plato, más generoso, con bebida. A la hora del desayuno, los bares, granjas y cafeterías compiten fuerte: ofertas de minibocadillos o pastas más café para redondear los precios a la baja. En cuanto al equipamiento doméstico, el gobierno ha retirado las ayudas para la compra de electrodomésticos ecoeficientes. Por suerte, muchos comercios, y especialmente cadenas, ofrecen promociones interesantes, como la de retirar el IVA a sus productos. De Botigues Para aprovechar las rebajas, nada como visitar el Forastocks o visitar la web DeBotigues, donde se puede encontrar ofertas y outlets, sorteos cenas por Sant Jordi, participación a la Fira, el Retorno al cole y otras. Cabe también destacar la relevancia de la web Debotigues.cat, una herramienta muy completa donde se puede buscar toda la información sobre el comercio de Sant Feliu.


C IU T AT

6

Col·laboren en la difusió: - CIABBATTA - FARMÀCIA TAULÉ MARTÍ - CENTRE DE IOGA ANANDA - PERRUQUERIA NOVA LÍNIA - L’OM - CINEBAIX

Estic en el caos!

L

a meva vida és caòtica! Estic en el caos! No sé com sortirme’n, visc rodejat de problemes que m’aboquen al caos! Totes aquestes afirmacions, i moltes més que podeu afegir, les vivim amb aquella emoció que definim com a situacions “fortes”, que evitem pronunciar-les en llocs determinats per por que l’entorn ens pugui veure debilitats i que hàgim perdut el rumb). Jo afirmo rotundament “Benvingut el CAOS”. M’explicaré... Des d’una situació de confort i estabilitat, és molt difícil i complicat que ens plantegem un canvi profund en la nostra persona i per aquest motiu els mecanismes de què es val la vida ens porten que entrin amb nosaltres dubtes i proves que ens desestabilitzen i que ens aboquen a una situació d’ofec que ens fa caure en la desesperació i el caos. Si no coneixes aquests mecanismes, et desanimes i t’entristeixes. Si ja has tingut alguna experiència anterior, saps que després de la tempesta sempre surt el sol. El final del caos és l’inici de la remuntada i del creixement. És clar que per acceptar aquest punt de vista i compartir-lo ens hauríem de posar d’acord que la vida és un trànsit pel planeta amb un únic objectiu, aprendre i créixer amb totes les situacions que ens trobarem al llarg del viatge. També pots creure que això que dic no té sentit i que l’important és gaudir i guanyar tants calés com puguis amb la finalitat de ser immensament feliç/a. Crec que no és el camí! Tu, sí? Ja m’ho explicaràs. Adéu.

febrer de 2013 · el diari de Sant Feliu

La Salut consigue una rebaja del IBI para las familias con menos recursos El Ayuntamiento rectifica en parte el incremento de IBI aprobado hace 3 meses

L A.R.

a Asociación de Vecinos de La Salut también ha decidido movilizarse en contra de la polémica subida del Impuesto de Bienes Inmuebes decidida por el consistorio hace pocos meses. La entidad ha entrado una moción al Pleno municipal de Enero (jueves 31) que se ha aprobado por unanimidad.

La propuesta era que a cada miembro familiar con ingresos inferiores al Sueldo Mínimo Interprofesional -que en España es sólo de 645,30 euros- dejase de aplicársele la subida. La decisión tomada por el pleno es parecida, ya que se subvencionará por el importe del incremento del recibo de IBI del 2013 con respecto al 2012 a las perso-

nas que acrediten unos ingresos inferiores al baremo existente en Servicios Sociales para solicitar la exención de las taxas (que es muy similar en importes a lo que pedía la AVV), que podrá solicitarse con el recibo pagado durante todo el año. Recordemos que el impago del IBI puede desembocar en el embargo del inmueble.

La reforma de la plaça Catalunya no obté el suport unànime de veïns i col·legis

L’Equip de Govern va incloure l’obra als Pressupostos del 2013

mes molt més urgents d'ús diari, que estan deixades de la mà de Déu. “Per exemple, per accedir al carrer de Les Creus, al carrer Eugeni d'Ors i al de la Verge de la Salut, el tema de la mobilitat fa pena”. En definitiva, creu que la reforma de la plaça Catalunya és innecessària, sobretot perquè la circulació “és un merder”. “Cuidem el que tenim”.

L

E.S.

'equip de govern està estudiant reformar la plaça Catalunya, punt de pas i de trobada de pares i alumnes dels dos centres educatius propers, i on conflueixen de tres carrers importants: Verge de la Salut, carrer de les Creus, Eugeni d’Ors o Fleming. La plaça és al Pla d’Inversions de l’equip de govern, reprenent un projecte previst però mai desenvolupat per l’equip de govern anterior, dins del Pla Director del Centre. Actualment, el projecte està en fase d’estudi per part del departament de participació, que ha començat a fer observacions sobre la mobilitat de la zona (donada la ubicació de dues d’escoles, Verge de la Salut i Nadal que sumen més de 1.200 alumnes entre totes dues). Tanmateix, quan es va preveure en mandats anteriors aquesta remodelació, hi havien tres escoles i una escola bressol a la zona (ara l’escola d’educació especial Tramontana s’ha traslladat, i l’escola bressol també). Cal demanar-se per la importància i necessitat d’aquesta obra en uns moments de tant constrenyiment econòmic, quan l’obra està dotada als pressupostos de 2013 en 350.000 euros. El vicepresident de la nova associació de veïns Rosas del Llobregat, i exmembre de l'Associació de Veïns de Can Nadal, Antonio López, opina que sense veure el projecte és difícil opinar, però diu que seria l'enèsima vegada que es canvia la plaça: “allà hi havia hagut la placa de la Democràcia, el pi de la Democràcia, també hi havia hagut una bassa amb peixos...” López creu que s'han de resoldre proble-

Deixar la plaça com està Un altre dels col·lectius afectats, el de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del col·legi Verge de la Salut, opina, per boca de la seva membre, Magda Terrón, que “deixaria la plaça tal i com està”, ja que el trànsit no és excessivament complicat. La portaveu del grup socialista, Lourdes Borrell, explica que “en el seu moment, el PSC va apostar per aquesta obra, que a les eleccions municipals ja incloïa al seu programa, perquè és un eix important en haver les escoles”. Per la seva banda, la portaveu de l’AMPA del col·legi Nadal, molt proper també a la plaça, Nuria Carballo, explica que els responsables del consistori ja s’han reunit amb les AMPAs de les escoles i també amb llar d’infants Avet així com amb les direccions del centres per tal de recollir les seves propostes. En la seva opinió, “manquen passos de peatons” i la plaça i els seus voltants estan plens de cotxes. “Fa una setmana que hi ha la policia municipal però abans hi havia els agents cívics perquè aquí hi ha molta circulació”. La presidenta afegeix que ells volen posar baranes a la vorera perquè hi ha infants de 7 o 8 anys que ja van sols a col·legi”.


el diari de Sant Feliu · febrer de 2013

C IU T AT

Mini vagues per protestar contra les retallades

La plantilla del SOC denuncia la duresa per accedir al ‘Pla Prepara’

L X.M.

a plantilla del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de Sant Feliu, situada al carrer Hospitalet, des d’abans de l’estiu de 2012, està portant a terme petits actes de protesta per denunciar les retallades aprovades pel govern del PP. Cada divendres, entre les 12 i les 12:15h, els treballadors i les treballadores aturen la seva activitat i es concentren davant la porta d’entrada per, segons manifesta la plantilla, “defensar els drets de les persones que s’han quedat sense feina”. La plantilla del SOC protesta per diversos motius: reducció del porcentatge de la prestació per desocupació; increment de l’edad del subsidi de persones grans de 52 anys a 55 anys; supressió de diferents tipus de subsidi; increment de l’IVA, i supressió de la paga extra dels funcionaris. “Una odissea impossible” Uns dels principals motius de protesta, però, és el canvi en les condicions per obtenir el Pla Prepara, que van

ser modificades pel govern de Rajoy. La plantilla del SOC ha manifestat que “amb aquests nous requisits és quasi impossible aconseguir-lo”. Per obtenir el “Pla Prepara”, en el termini de dos mesos, la persona que el sol·licita ha d’acretidar que ha fet tres accions previstes en la recerca activa de feina o BAE: acció 1, autocupació o treballar per una altra persona durant un dia; acció 2, enviament o presentació de com a mínim tres curriculums a tres empreses diferents, amb els curriculums segellats per l’empresa i amb un formulari amb totes les dades relatives a l’empresa; acció 3, realització d’una entrevista de feina amb la identificació (nom i càrrec) de la persona de l’empresa que ha fet l’entrevista; acció 4, inscripció en una agència de col·locació i formulari amb totes les dades de l’empresa; acció 5, inscripció a dues pàgines web de recerca de feina privades i resposta dels portals indicant que s’ha fet la inscripció, i acció 6, presentació a ofertes de feina dels Serveis Públics d’Ocupació. La plantilla del SOC de-

nuncia que aquests requisits són quasi impossibles d’aconseguir, i més en un moment en què les empreses “fan molt poques entrevistes de feina” o “es neguen a segellar els curriculums presentats”. També denuncien que aquestes accions són molt difícils de comprendre i d’explicar a persones d’edat avançada o a persones que no parlen correctament ni el castellà ni el català. “Defensem els drets de tothom” La plantilla d’aquest centre oficial també ha manifestat que, quan fan les petites aturades dels divendres, la gent protesta i els acusa de “no voler treballar”. Els treballadors i treballadores del SOC han indicat que no protesten només per les seves retallades de sou, sinó que defensen “els drets de tothom, ja que aquestes noves mesures ens afecten a tots i, especialment, als col·lectius més dèbils”. Davant de tot això, demanen la col·laboració i la solidaritat de les persones que van a sol·licitar els serveis del SOC mentre es fan les accions de protesta.

7

Un 63% més

d’aturats en 4 anys a Sant Feliu

S X.M.

ant Feliu ha tancat l'any 2012 amb un nombre d'aturats molt considerable, 3.740. En un any, la nostra ciutat ha incrementat les persones sense feina en 304, ja que es va tancar el 2011 amb 3.436 aturats. Entre 2008 i 2012, la ciutat ha vist incrementat el seu nombre d'aturats en 1.361 persones, una xifra que representa un augment de la desocupació del 63%. Sant Feliu va tancar el 2008 amb 2.379 persones desocupades; el 2009, amb 3.210; el 2010, amb 3.216; el 2011, amb 3.436, i el 2012, amb 3.740. Quan es va acabar el mes de desembre de 2012, la ciutat va presentar una taxa d'atur del 16,3%, lleugerament inferior a la de la comarca, que va ser del 16,5%, i tímidament superior a la catalana, que es va situar en el 16,2%. En percentatge, les xifres d'atur de Sant Feliu són similars a les del Baix Llobregat, que ha passat, en quatre anys, a tenir 25.355 aturats més. Entre 2008 i 2012, s'ha passat dels 46.041 aturats als 71.396 de desembre de 2012, i això representa un augment de l'atur del 64%. El 2008, la comarca va tancar l'any amb 46.041 persones sense feina; el 2009, amb 61.151; el 2010, amb 60.984; el 2011, amb 66.359, i el 2012, amb 71.396. Només durant el darrer any, el Baix Llobregat ha incrementat el nombre de persones desocupades en 5.037.


8

C U LT U R A

el diari de Sant Feliu · febrer de 2013

‘El Coro’, seu del Musicoral

La Unió Coral i el Palau Falguera, escenaris de cantades de les corals del Baix Llobregat · El cor de l’Ateneu actuarà el 16 de febrer

E A.R.

nguany el Musicoral del Baix Llobregat fa 28 anys. Es tracta d'un projecte que té com a objectiu difondre el cant coral per tota la comarca a través d'un cicle de concerts que fa anualment per aquestes dates, i

en el que les corals hi participen cada 4 anys. La Federació Catalana d’Entitats corals ha organitzat aquest esdeveniment, que aplega 35 cors de tota la comarca. Es tracta de nou concerts de quatre corals cadascun que se celebren en diferents

poblacions. La coral de la població on es fa l’acte és normalment l’encarregada d’organitzar l’esdeveniment i no participa cantant, fet que passa cada 4 anys. En el cas de sant Feliu, la coral de la Unió actuarà a Sant Vicenç el dia 23 de febrer. L’endemà, diumenge 24, diferents corals actuaran a la Unió Coral a les 6 de la tarda, mentre que el dissabte 16 de febrer la coral de l'Ateneu ho farà al Palau Falguera. Les corals convidades a Sant Feliu són l’Orfeó Vicentí de Sant Vicenç dels Horts, la Coral Pedres Blanques de Sant Boi de Llobregat, l’Orfeó Catalònia de Cornellà i la Coral Ars Nova de Martorell. La Unió Coral es va fundar l’any 1892, continuadora de la Sociedad Coral El Mutuo Apoyo, mentre que el Cor de l’Ateneu Santfeliuenc es va fundar l’any 1951 (el més antic de l’entitat), a partir d’un grup tradicional de caramelles que no es federa fins anys després, era dirigit per Julià Monje i pertanyia a la Federació de Cors de Clavé. Perquè el cant coral al nostre país és una activitat cultural, no professional, de lleure actiu i participatiu; una tasca d’equip.

La Unió Coral convida a una sessió oberta de Feldenkrais®

E

l Mètode Feldenkrais® és el mètode per aprendre a aprendre. El moviment és el medi utilitzat per mostrar-nos com superar les pròpies limitacions. Es tracta d’un aprenentatge basat en l’experimentació, el joc, l’atenció a les sensacions… que és com aprenen els infants. Per als adults, potser es tracti de recordar, re-aprendre a aprendre. De fet, Feldenkrais deia que per aprendre era necessari assolir una mena d’“estat infantil” de la ment. En aquesta sessió oberta hi haurà una petita explicació de com és el treball, en què es basa i com es realitza, bàsicament, es tractarà d’una lliçó d’ATM (autoconsciència a través del moviment) que us permetrà fer un tast del treball i valorar si us pot interessar. Les sessions les imparteix la professora del Mètode Feldenkrais, Nati Rocamora, acreditada per l’EURO-TAB. La sessió trindrà lloc a La Unió Coral el dimecres 13 de febrer, a tres quarts de 7 del vespre. Per a més informació, podeu trucar al 93 666 11 38.


C U LT U R A

el diari de Sant Feliu · febrer de 2013

9

Vuelven las chirigotas

Por segundo año consecutivo, la Peña Bética desfilará con la Rúa de Carnaval cantando las coplas importadas de Cádiz · El gobierno local, la crisis y e incluso versiones componen el repertorio

E A.R.

l año pasado ya triunfaron, quedando clasificados en primer lugar en el concurso de Lloret de Mar, y sorprendiendo al público de Sant Feliu sobre el escenario. Ahora vuelven y lo hacen como corresponde a las buenas chirigotas, enganchados a la actualidad, riéndose de y con ella. Las letras las compone Antonio Gozález, conocidos por todos como El Fuerte, que ha escrito más de 100 temas (aunque tranquilos, porque en Carnaval cantarán en torno a los quince-veinte temas). El grupo de cantantes está formado por catorce personas, todos miembros de la Peña Bética, pero siguiendo la rúa serán hasta 50, todos y todas pertinentemente vestidos para la ocasión. El tema? Como no podía ser de otra manera, la maldita situación económica, por lo que los chirigoteros y chirigoteras irán ataviados con monos de trabajo y los enseres de diferentes profesiones, como lampistas, encofradores, cristaleros o los muy actuales chatarreros. Estas coplillas humorísticas girarán en torno al tema de la crisis con el título Yo tuve trabajo bien acompañadas por tres guitarras, una caja y un bombo acompañados de unos cuantos pitos de Carnaval. De las estrofas que ha compuesto Antonio El Fuerte no se salvan ni el alcalde, ni la urbana, ni los concejales, ni el IBI. Eso sí, siempre desde el buen humor. El viernes 8 de Febrero empieza el Carnaval y la Peña actuará en el Auditori del Palau Falguera, donde dará el pistoletazo de salida a la fiesta con un pregón, y

a continuación las chirigotas junto a Son de cajón, un grupo flamenco de Martorell formado por dos bailaoras, dos guitarristas, dos cajones y un cantaor flamenco. Y al día siguiente, también cantarán en la rúa, a viva voz y cuando lleguen a la plaza de la Vila actuarán 2 minutos, como todos los grupos. Los temas incluyen versiones de temas famosos. Para conseguir aprenderse todas estas canciones y chascarrillos los chirigoteros han quedado desde Septiembre en el local de la Riera de la Salut, donde han ensayado los miércoles, viernes y sábados. Esperamos ver este espectáculo jocoso!

‘El Barbero de Sevilla’ inicia la temporada

La Ópera Jove de Catalunya ofrecerá cinco conciertos en el Centre Parroquial el 2013

E

l tenor Óscar Muñoz lleva la dirección artística de la Ópera Jove de Catalunya, que radica en Sant Feliu, y que a través de Operaymás tiene como objetivo difundir el género a la mayoría de la población a través de un repertorio bien conocido. Esta temporada empieza con El Barbero de Sevilla, que tendrá lugar el 16 de Febrero. “Es una obra muy divertida, la ópera más importante del repertorio bufo”, explica Muñoz. Además, el montaje tendrá unos textos en castellano con la intención de hacer que el público entienda las obras. En este año tan importante para la lírica, no podía faltar una obra emblemática, La Traviata (Octubre). “No está del todo confirmado y no gustaría que se hiciera, ya que este año se celebra el bicentenario del

nacimiento de Giuseppe Verdi”, autor de la obra. Tampoco lo está la Caballería Rusticana, pero sí el resto de obras que se estrenan por primera vez en la ciudad: Don Giovanni de Mozart (16 de Marzo) y otra obra muy divertida y totalmente cantada totalmente en castellano, la ope-

reta La Viuda Alegre (20 de Abril). Este año, después de estrenar en el teatro del Centre Parroquial Operymás hará funciones en Gavà, Sant Joan Despí y Terrassa. El precio de las entradas oscilará entre los 18 euros (general) y 15 euros para las personas jubiladas, muy baratas.


C U LT U R A

10

febrer de 2013 · el diari de Sant Feliu

“El ball et treu la vergonya i els complexos” Judith Manuel Úbeda Professora de dansa i tatuadora

La Judith es mou entre disciplines artístiques. Va començar a ballar dansa oriental fa 5 anys, com una manera més de passar el temps, fins que l’esbarjo va esdevenir un ofici i imparteix classe tots els divendres de 8 a 9.30 del vespre a Sant Feliu, una feina que combina amb la de tatuadora a la seva botiga. Actualment, ella i el seu grup Flores de Alejandría fan nombroses demostracions d’aquest ball, el més femení per antonomàsia. Un exercici que prevé l’osteoporosi, millora l’estat de la columna, l’abdomen i el tors. A.R.

A.R.

—Quan vas començar a ballar? Vaig començar fa 5 anys ballant dansa del ventre al Complex Municipal, com un hobby, amb unes amigues, que era l’excusa perfecta per quedar amb elles. Fa gairebé 2 anys i migvaig començar a impartir classe a Mas d’En Gall, una urbanització d’Esparreguera, després a Esparreguera mateix i aquí a Sant Feliu, al que ara és Essència de la Terra i abans es deia Miralia. Amb el ball no em guanyo la vida, però faig una cosa que m’agrada i en els temps que corren això és molt gratificant. Apart, faig tatuatges. —Quins beneficis aporta la dansa oriental? Beneficis físics, a nivell general principalment podem dir que fa que el teu cos no s’enquilosi, i com són moviments cíclics, massatgees els òrgans de manera interiors. Estem acostumats a treballar els músculs al gimnàs, però ens oblidem que tenim més coses. Per tant, és un treball més intern. Els beneficis, doncs, surten cap enfora, però és un procés lent, en el qual el cos et canvia. A nivell mental, energètic o espiritual, com es vulgui, a mi m’ajuda a desconnectar i a trobar-me a mi mateixa. A connectar amb l’energia que hi ha al voltant. Si fem un enfoc més concret, llavors veiem que et regula el període menstrual, et millores la digestió, la fertilitat, etc. Pensa que mlagrat que es digui dansa del ventre es mu absolutament tot el cos!

—És un tòpic dir que desperta la feminitat? No, és una realitat. Som dones, també per dins, siguem com siguem per fora. I el ball, com el teatre, et treu la vergonya i els complexos i fa que et sentis bé amb tu mateixa, perquè veus que el físic forma part de tu però no importa com siguis per ballar. Totes som femenines.

centre de Barcelona, hem actuat moltíssimes vegades, també a Sant Pacià, a Sant Andreu Arenal. A nivell local, en quatre ocasions hem actuat al local del carrer Verge de la Salut Essències de la Terra. En el cas de La Marató, sempre hi he col·laborat des de fa 11 anys amb la botiga de tatuatges i també, després, amb Flores de Alejandría.

“Ballant fas massatge als teus òrgans”

—El grup el vas fundar tu i altres persones, per què us vau batejar així? El nom va venir perquè nosaltres actuàvem amb la música en directe del grup Entremares, reconeguts dins del gènere de la música àrab i mediterrània. Com que no teníem nom, érem “les alumnes de Cecilia Iriarte” i com que ja portàvem tantes actuacions, volíem buscar un nom, i Entremares ens van anomenar així.

—És difícil practicar aquest ball? Qualsevol dona pot practicar aquesta dansa. L’única limitació que hi ha és si tens cap problema físic que t’impedeixi moure’t, per exemple, si tens artrosi, no podràs saltar. —Abans de començar a ballar feu altres exercicis? Sí, abans sempre escalfem i estirem els músculs. A més, com que ballem descalces, hem d’evitar que ens entri fred, rampes... Primer s’ha de treballar físicament el cos, a més com que faig ioga, aplico els coneixements al ball. —I quan actueu per al públic, representeu coreografies? Bé, arriba un moment que agafem prou experiència comuna com a grup i individualment que podem fer moltes improvisacions. —I a quins llocs heu actuat? A molts, per exemple al RAI, un

—Dansa oriental i dansa del ventre són el mateix? Actualment, com que hi ha tantes fusions i s’ha frivolitzat tant amb el tema de la ballarina de la dansa del ventre a Occident va arribar una mica a través de Hollywood dient-se belly dance. La gent es creu que és un estil de la dansa del ventre però en reali-

tat els americans ho van traduir malament del terme baladi, que significa poble en àrab, i és que era una dansa popular; baladi és la ballarina del poble. Ja sigui el Pakistan, Turquia o Egipte, Àsia sobretot, tot és dansa oriental. Però la tècnica, els sentiments que el motiven sentiments i la roba varien en funció del país.

Una visió Occidental, i ‘accidentada’

D

el francès Odalisque, i aquest, del turc odalik, “concubina o esclava de l’harem”, les balladores de la dansa oriental han arribat a Occident amb un connotacions ben alluyades del seu sentit original. També la definció, reduccionista, “dansa del ventre” és una expressió francesa que es va assentar, curiosament, en l’època de la Il·lustració, quan artistes i pensadors van instaurar aquesta idea de les ballarines. Encara que fossin de classe baixa, no eren esclaves ni prostitutes.

“La dansa del ventre era un ball de dones i per a dones” —Aleshores és Egipte el bressol de la dansa del ventre? És cert que si busques informació sobre la història no hi ha un origen molt concret, però sí que ve d’Egipte de l’època dels faraons, així que imagina’t, fa milers d’anys. Eren balls de dones i per a dones i eren balls rituals, amb influències que venien de l’Índia (i diferents llocs d’Orient). Durant 15 segles es van crear varis tipus de danses i a Egipte que avui es coneix com a Raks Sharki.

Demostració al Parc Nadal. El grup el conformen Saraswati, Inés, Divina, Soraya, Yolanda, Nubi, Tamara, Ceci i Nun.


el diari de Sant Feliu · febrer de 2013

11

‘Tu Casa de Empeño’, o cómo conseguir una solución rápida y temporal a los problemas de dinero Este nuevo servicio permitirá a sus clientes conseguir una cantidad de dinero a corto plazo y además recuperar el objeto dipositado

S

egún la RAE, empeñar es

“dejar

prenda

algo

como

en

garantía

del cumplimiento de un

compromiso o de la devolución de un préstamo”. Y esto es lo que hace el nuevo negocio -apenas cuenta con unos meses- ubicado en la calle Picasso, 14: aceptar los empeños de sus clientes, que dejan en Tu Casa de Empeño algún objeto de valor para conseguir una contraprestación económica a cambio que les ayude a resolver un problema de liquidez inmediatio, como por ejemplo

hasta

o

comprar nada, sino sólo de guardar esas

hacer frente al pago de una tarjeta de

pequeños. Los préstamos se renuevan

cosas hasta que la persona disponga del

crédito, pagar facturas atrasadas o

mensualmente.

dinero para volver a llevársela”.

electrodomésticos

grandes

realizar una compra necesaria.

En definitiva, se trata de un contrato de

Una solución a corto plazo

compra, con opción a recompra por la una

para después venderlo, como hacen

El objetivo de este establecimiento es que

cantidad de dinero ya establecida.

numerosas tiendas de segunda mano

las personas que acudan en busca de una

donde se pueden hay artículos más

solución no pierdan este objeto preciado,

Empeño, se puede hacer a través del

baratos. Únicamente se presta dinero,

ya sea por su valor personal o monetario,

correo electrónico novendas@hotmail.es

después de tasar el objeto que la

como ocurre con muchas de las casas

o en el teléfono 93 666 82 25.

persona lleva para determinar su valor.

de empeño donde la gente en un brete

Los objetos que se pueden dipositar

malvende sus propiedades.

No

se

trata

de

comprar

algo

amplio abanico de

El objetivo es que nadie pierda sus

posibilidades: desde coches o joyas

pertenencias, porque “no se trata de

comprende un

Para

contactar

con

Tu

Casa

de

El establecimiento asegura toda la

confidencialidad

y

dis-creción

a

su

clientela. Tam-bién se hacen compras de oro y plata al mejor precio.


E SPOR T S

12

el diari de Sant Feliu · febrer de 2013

La final de la Copa de la Reina de waterpolo es jugarà a Sant Feliu El waterpolo femení es troba en un moment dolç i el club ha aconseguit un gran prestigi Xavi Martí

El focus d'atenció del waterpolo femení estatal se centrarà, durant tres dies, a la ciutat de Sant Feliu, ja que la Real Federació Espanyola de Natació ha decidit que les finals de la Copa de la Reina es disputin a les instal·lacions del Club Natació Sant Feliu. Aquest play-off se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de març de 2013: el divendres, es disputaran els partits de quarts de final; el dissabte, els enfrontaments de semifinals, i el diumenge, la gran final d'aquesta competició. Després de no poder fer-ho l'any passat, el Club Natació Sant feliu disposarà de la possibilitat i del gran repte d'organitzar una competició d'aquest tipus. El Diari de Sant Feliu ha parlat amb el responsable de la secció de waterpolo del CN Sant Feliu, Juan Carlos Sanchón, que ens ha explicat que el club santfeliuenc, durant els darrers anys, ha aconseguit escalar posicions i situar-se entre els clubs més prestigiosos de Catalunya. —Heu ofert la piscina o ha estat la federació qui us ha vingut a buscar? L’any passat nosaltres vam fer l’intent d’organitzar la Copa de la Reina, però la federació va decidir que es disputés a Dos Hermanas de Sevilla. A partir d’aquest moment vam tornar a sol·licitar-ho i ens ho han concedit. —El fet que es disputi aquesta competició estatal al vostre club és un element positiu que reporta beneficis publicitaris al CN Sant Feliu i a la ciutat en general, no? Evidentment, i més en el moment en què ens trobem, ja que el waterpolo femení es troba en un moment dolç, la selecció va guanyar la medalla de plata de Londres 2012 i s’ha classificat pel Mundial de Barcelona 2013. El moment més rentable per organitzar aquesta competició a Sant Feliu, sense dubte, és aquest. El dia 4 de

març podrem comentar amb més exactitud els beneficis que ens ha aportat, però sobre el paper ja puc dir que serà un benefici molt elevat pel CN Sant Feliu. —En quin moment es troba el club? A nivell esportiu, després de 40 anys, som un dels clubs capdavanters a nivell nacional en el waterpolo femení. A nivell econòmic, tenim unes despeses molt controlades i invertim diners en jugadores estrangeres que tenen un nivell acceptable per competir, tot i que el nostre treball es basa en la base, en la cantera. Som l’únic club d’Espanya que té equips en totes les categories a nivell femení: aleví, infantil, cadet, juvenil i absolut. Els altres clubs o no disposen d’equips en totes les categories o juguen amb conjunts mixtes. —Aquest bon moment i aquesta bona feina que s’ha fet en el waterpolo

La piscina pot acollir 150 persones a les grades, 50 assegudes en cadires i 50 de peu.

santfeliuenc és una de les claus que ha fet que la federació decidís organitzar la Copa de la Reina a la nostra ciutat? Em consta que ens han felicitat els ens federatius pel fet de que nosaltres estem donant un gran suport al waterpolo femení. El que tenen en compte és, per exemple, que en els darrers anys hem anat pujant en prestigi, fins arribar a ser el novè club de Catalunya d’un total de 125. Hem lluitat contra cuirassats com Terrassa, Barceloneta, Sabadell o Barcelona i això ens omple d’orgull. L’organització de les finals de copa és el premi final a tota aquesta gran feina que estem fent.

Deu victòries en la categoria de 6x6 Juvanteny torna a finalitzar el Dakar amb bons resultats

E X. M.

l rally Dakar 2013 ja s’ha acabat i el santfeliuenc Jordi Juvanteny (entrevistat a El Diari de Sant Feliu del mes de gener), de l’equip KH-7 Epsilon Team, va tornar a aconseguir el triomf en la categoria 6X6 (camions). Amb aquesta victòria, l’equip KH-7 ja suma deu victòries en el 6X6. L’equip 2013 de Juvanteny, format per José Luis Criado i Enric González, en aquesta nova edició d’una de les competicions més dures del món, va acabar en sisena posició de l’apartat de producció i en el lloc 35 de la classificació general, formada per més de 500 esportistes. La pàgina web de KH-7 Sport, a

més, destaca que el camió de Juvanteny ha estat el primer camió de l’Estat espanyol que s’ha classificat. La mateixa pàgina va recollir la valoració que va fer Juvanteny de la seva participació en aquest rally: “Estem satisfets amb el nostre paper en aquest Dakar. Sabíem que no seria gens fàcil però hem aconseguit guanyar a la categoria 6×6 i, de no ser pels temps que vam dedicar a assistir al Team De Rooy, penso que podíem haver acabat situats uns deu llocs menys a la classificació”. Jordi Juvanteny és un veterà en aquesta prova, ja que suma més de dues dècades competint a la categoria de camions.

Xavi Martí

—Aquests èxits s’han aconseguit gràcies al treball de la gent del club i de la ciutat i de les seves institucions? Gràcies a la feina de la ciutat tenim un complex esportiu important, però aquest complex ha de conviure amb els abonats, amb les escoles i amb els nens. És un complex molt útil, funciona molt bé i està molt ben dirigit, però també s’ha de dir que són unes instal·lacions una mica justes per acollir tot el que necessita la ciutat, sobretot a nivell esportiu. Nosaltres estem durant dues hores i mitja treballant amb onze categories i 250 esportistes i l’espai es queda petit. El treball es fa bé però tenim les nostres limitacions.


E SPOR T S

13

L’UNES celebra el seu 30è aniversari amb una gala

L A.R.

a Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat (UNES) ha arribat als 30 anys d’existència, i per celebrar-ho ha organitzat una gala benèfica per presentar i promocionar la seva escola d’Activitat Física Adaptada (AFA) que se celebrarà el proper 15 de febrer a l’Auditori de Cornellà. El projecte promou l’esport per millorar la qualitat de vida Aquest projecte promou la pràctica esportiva en nens i nenes i joves que tenen alguna discapacitat física, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i demostrar la certesa del lema de la gala: ‘Els límits te’ls poses tu’. Al llarg d’una

hora i mitja de gala, el públic podrà gaudir de diferents disciplines artístiques i actuacions que animaran la celebració del 30è aniversari de l’UNES. Per exemple, l’acte comptarà amb la interpretació de la cantant Clara Peya d’una peça escrita i dedicada per a l’escola d’Activitat Física, la lletra de la qual és obra de l’Amadeo Bergés. Diversos artistes coneguts s’han sumat al projecte de manera voluntària. La gala s’enmarca en l’estratègia sobre discapacitat 2012-2020, promoguda pel Ministeri de Sanitat, Política social i Igualtat, que fomenta la participació esportiva d’aquelles persones que pateixen algun tipus de discapacitat.

opinió

Futbol base

D

es dels meus inicis en Ràdio Sant Feliu i ara als comandaments d’ Àrea de Joc sempre he entrevistat als protagonistes dels equips Amateur de la nostra ciutat, i molt esporàdicament algun entrenador del futbol Base. L’actualitat és la que mana i sempre ocupo els meus espais en els resultats dels primers equips de la nostra ciutat, però mai, mai m’oblido de l’esport base de la nostra ciutat, un autèntic tresor que devem i hem d’acaronar. Són aquests petits diamants en brut que d’aquí a uns anys ens donaran moltes alegries amb els últims canvis en les infraestructures de la nostra ciutat, amb els camps de gespa artificial. Com els nous pavellons, que estan contribuint a que els esportistes, des de molt petitons, adquireixin ja una tècnica, que fan albergar moltes esperances d’uns resultats espectaculars en el futur. Per això, des dels clubs deuen lluitar per aquesta pedrera i no deixar-se escapar, i entre tots posar tots el nostres esforços perquè qualsevol llaminadura que vingui de l’exterior no sigui millor que la que se li ofereix aquí, cal tenir en compte que qualsevol perla sorgida de la nostra pedrera, com les que ja circulen per la resta de la península, hem de gau-

dir-les primer nosaltres i gaudir amb els resultats que adquireixin amb els nostres club. Després ens alegrarem de veure-els en altres clubs mes importants, disposar de qualsevol jugador de nivell fa que els camps generin mes moviment d’espectadors i, si a això li ajuntem els diners que rebria el club que el ven, l’esport de Sant Feliu generaria un moviment econòmic beneficiari per a tothom. Hem de pensar en el que tenim ara, i també en futures generacions que ja des de ben petites aprofitin tots els beneficis generats per fer d’una ciutat, una fàbrica de Talents que posi el nom de Sant Feliu en el mapa esportiu . Passegeu-vos per qualsevol instal·lació esportiva qualsevol dissabte i diumenge al matí i veureu com adquireixen sentit totes les paraules anteriors

Joaquín Rivas, director i presentador del programa ‘Àrea de Joc’

el diari de Sant Feliu · febrer de 2013

250 nens i nenes al Trofeu Ciutat de les Roses de Gimnàstica Rítmica L'event esportiu organitzat pel Club Rítmica Sant Feliu arriba a la vuitena edició i se celebrarà el 10 de febrer a l'Andrey Xepkin

Un moment d'una de les edicions del Trofeu Ciutat de les Roses X. M.

L

a presidenta del Club Rítmica Sant Feliu, Mari Luz Moral, ha afirmat que aquest trofeu, que es disputa sempre aban­s que comencin les competicions oficials, “es va perfilar amb la idea de que fos un preparatori, un simulacre del que són les competicions oficials, ja que la forma d'organitzar i puntuar aquest

trofeu és la mateixa que s'utilitza a les competicions que comencen a finals de febrer”. El trofeu, a més, compta amb el subtítol de “Memorial Blanca Cano” des de fa dos anys. El Club Rítmica va decidir incorporar el nom de Cano en honor a aquesta gimnasta de 20 anys del club santfeliuenc, que va morir el dia de Nadal de 2010 de mort sobtada. El vuitè Trofeu Ciutat de les Roses oferirà les competicions de Copa Catalana el dia 10 de febrer al matí i les de Nivell Escolar a la tarda. La repercussió del trofeu augmenta cada any i, enguany, comptarà amb la participació de 29 clubs d'arreu de Catalunya i de 250 nens i nenes de tots els nivells i categories. Mari Luz Moral ha destacat també que l'entrada a l'Andrey Xepkin, pavelló situat al carrer Mataró, serà lliure el dia 10 de febrer. La presidenta del club de la ciutat també ha volgut remarcar que el dia 17 de febrer, Sant Feliu acollirà la competició de la primera fase de la Copa Catalana de nivell 4, un event esportiu que ja tindrà caràcter oficial.


el diari de Sant Feliu · febrer de 2013

E SPOR T S

Jugadoras de Catar en Sant Feliu

El CityPark Hotel Sant Just trae a la Selección Femenina de Balonmano para realizar un ‘stage’ con partidos amistosos

14

Comença el Campionat d’Escacs de Catalunya per equips amb molt bon peu

C X.M.

ap derrota. Els 40 jugadors del Club d'Escacs de la Unió Coral es van imposar als cinc equips als que es van enfrontar el dia 20 de gener. El primer equip va guanyar per 6 a 4 al Sant Cugat; el segon equip, que va jugar a Cornellà, va guanyar per 4,5 a 3,5 al Peón Doblado; el tercer equip va obtenir la victòria després que el seu adversari no fes acte de presència; el quart equip va guanyar al Castellbisbal per 3 a 1, i el cinqué equip es va imposar per 1 a 3 al Comtal D.

La Selección Absoluta de Balonmano. De pie: C.R. Bejaoui, Aya, Hana, Ziadine, Sarra, Mariam, Fatma, C. Jamila y la fisio Hanem. A.R Agachadas: Salma, Abir, Hanan, Soulayma, Aycha. . A.R

L

as jugadoras de la Selección Absoluta Femenina de Balonmano de Catar se entrenarán durante desde el día 24 de Enero hasta en las instalaciones del Pabellón Municipal Andrey Xepkin. De hecho, el propio jugador que da nombre al polideportivo hizo una visita a la delegación el día 24. El viaje forma parte de una gira que las llevará por todo el mundo para darse a conocer y coger rodaje de cara al Mundial de Balonmano que acogerá el país en el 2015. Con ese objetivo, Catar disputó sendos amistosos, el primero contra el Juvenil de de Molins de Rei, el último miércoles de Enero a las 9 de la noche, en el que ganó por 24 a 21. El otro partido tendrá lugar el domingo 10 de Febrero contra sus homólogas de Sant Quirze. El entrenador que las dirige, Bejaoui Ridha, ha explicado a El Diari los objetivos del incipiente club: —Puedes explicar cómo es la Liga catarí? Se trata de un equipo nacional, aún no hay liga, però esperamos que de aquí a 6 meses podamos formar ya una liga de séis o siete equipos. Vamos a celebrar un primer torneo internacional al que invitaremos a un club del Golfo Pérsico, Indonesia, Turkmenistán y a otro de Túnez, y por eso estamos preparándonos aquí. Los países de Asia occidental tenemos un nivel más bajo y este torneo tiene el objetivo de mejorar. En cambio, Corea, Japón o Kazajastán tienen un nivel muy alto y tenemos que competir en una liga menor para tratar de hacernos como equipo.

—Así pues, auguras un buen futuro para el balonmano de tu país? El Comité Femenino de Catar tiene mucho interés en que el balonmano funcione y triunfe y por eso precisamente hemos venido a hacer este stage en Barcelona, para conocer la ciudad y las chicas conozcan otras formas de jugar. Y también a conocer la ciudad y otra cultura, claro, durante algunos días. Además, estamos invitados a ver el Mundial de Balonmano [el domingo 27 en el Palau d’Esports] y podremos ver como juegan los equipos europeos, que tienen mejor nivel. Nos prepararemos bien durante el 2013.

El equipo se aloja en el City Park Hotel de Sant Just, mientras que el consistorio alquila las instalaciones municipales deportivas dando así rendibilidad económica a estos espacios en horarios de poca afluencia. Según el Director Comercial de CityPark, Antonio Cárdenas, el Ayuntamiento “ha dado muchas facilidades para usar sus instalaciones y disponibilidad horaria”. La comitiva femenina estaba acompañada además por la presidenta del Comité Femenino, Ahlam Al Manaa, y la responsable del Comité de los equipos femeninos en todos los deportes, Mariam Bechir, y por el exjugador de balonmano Damir Radoncic.

Aunque Catar no tiene todavía mucha tradición en esta disciplina olímpica, será la sede del 24o Mundial de Balonmano el 2015, conviertiéndose así en el primer país de Oriente Medio que acoge el evento. Recogerá así el testigo de España, que se ha proclamado campeona mundial frente a Dinamarca (35-19) este Enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En esta época, las temperaturas del país oscilan entre los 15-20 grados.

Fase provincial de Copa Catalana de Segona Divisió El club d'escacs de la nostra ciutat ha participat també en la fase provincial de Copa Catalana de Segona Divisió, i ho va fer amb dos conjunts: l'A1 (Eduard Perales, Matías Mingo, Manel Pujol i Juan Antonio Vázquez) i l'A2 (Josep Francesc Castelló, Josep Anton Molins, Cristian Torres, Bernabé Barahona i Toni Sánchez). L'equip A1 va quedar en el lloc 14 de la general. Per davant, només van quedar classificats clubs de Divisió d'Honor i de Primera Divisió i, gràcies a això, va conquerir el títol de la categoria de la Segona Divisió. A l’abril, es disputarà la final catalana, amb els millors equips de la Segona Divisió de cadascuna de les quatre províncies. El president del club santfeliuenc, Matías Mingo, ha manifestat a El Diari de Sant Feliu que la Unió Coral “és la favorita per guanyar aquesta competició, tot i que s’haurà de demostrar al tauler”. “El Coro” acull la fase prèvia del Campionat de Catalunya per edats La Unió Coral va organitzar la primera jornada de la fase prèvia del Campionat de Catalunya per edats, que inclou diverses categories, de Sots 8 a Sots 18. A Sant Feliu, es van aplegar equips del Baix Llobregat, el Garraf i l’Alt Penedés. La darrera jornada d’aquest torneig, que consta de 4 jornades, es disputarà el 9 de febrer a Vilafranca; finalment, durant la Setmana Santa, els millors equips de cada categoria que han disputat les fases prèvies jugaran les finals catalanes. El club d’escacs de la nostra ciutat participa amb un total d’onze jugadors.


febrer de 2013 · el diari de Sant Feliu

SU GGE R IM recepta

llibres

La ‘Societat negra’ d’Andreu MartÍn

M

15

olta gent sap que el Govern xinès ha comprat el deute extern d’Espanya. Cinc mil milions d’euros i escaig. Saps el que això significa? Doncs que s’ha comprat Espanya, ni més ni menys, i, per tant, ells són els que manen. Anem a escopir la mà que ens salva i ens dóna de menjar? L’autor narra una trepidant història sobre el desembarcament de les tríades, la forma d’organització criminal xinesa, a la capital catalana. Tot comença al carrer Güell, on a sobre d’un Lexus troben el cap tallat d’una dona. La resta del cadàver no triga a aparèixer, arrossegat per un menys espectacular Seat Toledo. Ho han lligat amb una corda al cotxe mentre aquest estava aparcat, i el cos ha quedat ocult sota el camió de repartiment que tenia darrera. Les primeres indagacions dels Mossos apunten a un cas relacionat amb les bandes llatines, una prova macabra o una brutal manera d’ajustar comptes. Però al voltant de la botiga de roba a l’engròs del senyor Soong, al -com no- carrer Tra-

falgar, passen moltes coses i se senten rumors sobre un robatori recent en una central de diner negre. De seguida comencen a córrer les veus que assenyalen a les tríades xineses. L’escriptor torna al gènere amb la seva galeria de sospitosos: perdedors, delinqüents de poca volada, prostitutes sense sort, sicaris, advocats corruptes i la llarga mà de la política. Violència, corrupció i delictes de tota mena es barregen amb el sexe en un relat construït amb la mà destra de Martin, que amaneix la mescla amb el seu inconfusible humor i els diàlegs de baixa estofa.

Crema suave de calabacín y Philadelphia con virutas de jamón

1

En una olla mediana y alta añadir el aceite y la mantequilla y cuando estén calientes añadir la cebolla cortada a trozos grandes. A continuación y después de rehogar la cebolla 3 minutos, añadir el calabacín y la patata troceadas finas. Volver a rehogar todo tres minutos más a fuego lento.

Recetas y cócteles de Carlos Ruiz Vidal

Ingredientes para cuatro personas • • • • • • • •

1kg de calabacines 1/2 cebolla 1 patata pequeña 50g de queso philadelphia 25 g de mantequillla aceite de oliva tostadas de pan frito 100g de jamón serrano cortado fino • agua • sal • pimienta

2

Cubrir con agua y mezclar. Hervir durante 10 minutos con la olla tapada. Añadir el queso y triturar con una batidora hasta que la mezcla esté fina y homogénea. Rectificar de sal y pimienta.

3

En un plato hondo añadir dos cucharones de la mezcla bien caliente. Las tostaditas de pan y el jamón en el centro y para acabar... un chorrito fino de aceite de oliva.

Es un plato recomendado para después de estas fiestas navideñas... Es económico, fácil de hacer y ligero!! Buen provecho!!

agenda Contrabaix: Andrea Motis & Joan Chamorro & Josep Traver

Divendres 8 Andrea Motis: veu, saxos alt i soprano i trompeta. Joan Chamorro: contrabaix i saxo. Josep Traver: guitarra, banjo i ukelele. Andrea Motis i Joan Chamorro són considerats la revelació del jazz català. La primera vegada que escoltes a l’Andrea Motis et quedes meravellat. Alguns dels seus vídeos superen les 200.000 reproduccions a YouTube. Molt ben acompanyats per Josep Traver a la guitarra i altres cordes, tindrem la sort de presenciar a qui en breu figurarà als cartells

dels grans festivals de jazz europeus. Al Centre Parroquial a dos quarts de 10 de la nit. Preu: Platea 15€ (12€ anticipada, 11 € amics de ContraBaix). Amfiteatre 12€ (9€ anticipada, 8€ amics de ContraBaix).

curs de disfresses amb premi a les tres millors disfresses individuals i a les tres millors disfresses de grup. Serà a la sala de ball a les 6 de la tarda.

Ball de Carnaval 2013 Festa de Carnestoltes

Divendres 8 Xocolatada i ball de disfresses de 5 a 8 del vespre al Centre Cívic de Mas Lluí.

Dissabte 9 L’Associació Balls d’Envelat a la Sala Ibèria d’11 de la nit a 2 de la matinada.

Concurs de disfresses

Diumenge 10 La Unió Coral organitza un con-

Memorial Blanca Cano

Diumenge 10 Torneig organitzat pel Club Rítmica amb la participació de 254 gimnastes de 22 clubs diferents. Competició d’escolars, copa catalana i campionat d’Espanya. El lliurament de trofeus es farà a les 12.30 h i a les 18.30 h respectivament. De 9 del matí a 7 del vespre a l’Andrey Xepkin.

Tertúlies d’art: Tutankamon, 90 anys VIII Trofeu de gimnàstica rítmica Ciutat de les Roses.

Dimarts 12 Organitza la biblioteca Montserrat Roig i es farà a la Sala d’Actes de la Torre del Roser a les 7 del vespre.


El Diari de Sant Feliu, num.15  

Edició corresponent al mes de febrer de 2013 d'EL DIARI de SANT FELIU. Publicació independent de periodicitat mensual i distribució gratuïta...

Advertisement