Page 1

PALMA

SETMANA SANTA

Foto: Joan Martorell

de palma 2017

CoNfraRia de les cinc llagues 1er CENTENARI 1917- 2017 Associaciรณ de Confraries de Setmana Santa de Palma 1


PALMA D. Sebastià Taltavull Anglada

Bisbe Administrador Apostòlic de Mallorca

B

envolgudes i benvolguts confrares. A les portes de la Quaresma i de la Setmana Santa, em plau fer-vos arribar la meva cordial salutació en el temps de preparació del que un any més viurem en ocasió dels dies sants, en els quals commemoram i vivim sacramentalment la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús, el Senyor, fet que dóna sentit i contingut a la Setmana Santa. Un temps privilegiat per a donar testimoni de què som seguidors de Jesús i volem conformar la nostra vida a la seva com a bons deixebles que fan cas del Mestre, viuen i donen a conèixer el seu Evangeli.

misericòrdia corporals i espirituals. Més de dos mil anys d’història  fentnos presents arreu del món i donant a conèixer Jesús i l’Evangeli. També nosaltres, avui,  l’any 2017, en un món accelerat i canviant, en una societat plural, democràtica, definida com a laica per a molta gent, però plena de persones religioses, volem manifestar, viure i proclamar la nostra fe cristiana amb la paraula i amb el testimoni de la nostra vida, especialment de solidaritat i atenció als més pobres. Tanmateix, la unió de l’Església amb el poble és quelcom essencial a l’hora d’anunciar l’Evangeli. No és una Església afegida al poble, sinó que ella mateixa en forma part, participant, com diu el Concili Vaticà II, de les seves alegries i esperances, de les seves tristeses i angoixes. Ho hem de dir ben alt: Tot allò que és humà ressona profundament en el nostre cor. Els batiats formam part d’aquesta comunitat humana com qualsevol altre ciutadà i sabem que l’encàrrec que ens ha fet Jesús de donar-lo a conèixer forma part de la nostra identitat.

Tota confraria, en l’Església, té un origen i un objectiu molt clar. L’origen és un grup de cristians que volen fer de la seva fe en Jesús el sentit de la seva vida i ho volen viure en confraria, és a dir, en comunitat de germans. L’objectiu és mantenir viva la fama de la fe, alimentar-la i fer-la créixer fins a fer-ne testimoni viu davant dels altres. Això és possible mitjançant una vida cristiana viscuda cada dia amb més convicció i fermesa, fins al punt de fer-ne manifestació enmig del poble, després d’haver celebrat la fe en els actes litúrgics de la comunitat cristiana.

Per això, avui, més que mai, volem ser fidels a la missió que ens ha encomanat el Senyor i comunicar la seva Paraula i la seva Persona al nostre poble. Tot i la nostra feblesa i contrarietats, són milions els cristians i cristianes qui, arreu del món, tractam de fer realitat l’encàrrec de Jesús i convertir la fe en Jesucrist en una proclamació silenciosa i pública alhora.

La processó pels carrers de la ciutat en la que participau activament és la conseqüència d’una vida cristiana que no sols es viu en la intimitat personal, amb els altres cristians i en confraria, és a dir, en fraternitat, sinó que és capaç de manifestar-se públicament. La processó és una espècie de peregrinació que demana les actituds pròpies d’aquell que es disposa a posar-se en camí i fa de la seva vida un itinerari de confiança, d’humilitat, de pregària i de solidaritat.

Nosaltres. Confrares, ¿on som? ¿al costat de qui estam? ¿En quina comunitat estam arrelats per a viure i alimentar la nostra fe? ¿Quins compromisos de participació en la comunitat cristiana estam disposats a assumir? El papa Francesc, en el Jubileu de les Confraries, ha demanat a tots els confrares: autenticitat evangèlica, sentit d’Església i ardor missioner. Guardem-ho en el nostre cor i treballem-ho entre tots ara i al llarg de l’any. Us desitjo una santa i fructuosa Setmana Santa viscuda en el goig de la Pasqua.

Posar-se a caminar vol dir tenir una meta fixada, la qual cosa demana assegurar bé totes les etapes del camí per aconseguir-la. El papa Francesc ha dit, en ocasió de l’Any de la Misericòrdia, que aquestes etapes són: no jutjar, no condemnar, perdonar i donar, i que ho podem fer realitzant les obres de

3


SETMANA SANTA 2017

4


PALMA José Hila Vargas

Batle de Palma

U

n any més tornen els actes de Setmana Santa i el moment en què les tradicionals processons recorreran els carrers de Palma.

Amb aquestes línies vull saludar i fer un reconeixement públic a la feina que, desinteressadament, fan tots els membres de l’Associació de Confraries per tal que aquests dies tots puguem gaudir d’una tradició plena de sentiment i simbolisme. En aquest programa d’actes trobareu informació detallada de les processons que es duran a terme a Palma. Unes processons que són també una bona oportunitat per a redescobrir el nostre patrimoni artístic religiós. Desig que, com sempre, aquestes festes de Setmana Santa siguin un èxit de participació, fruit de la feina de tot l’any per part de les Confraries. Una dedicació que cobra un major sentit i major visibilitat aquests dies festius quan els ciutadans i ciutadanes volen veure de prop allò que heu preparat amb tanta d’il·lusió i devoció. Gràcies pel vostre esforç i per mantenir les nostres tradicions, any rere any. De generació en generació. Els meus millors desitjos per a la Setmana Santa 2017.

5


SETMANA SANTA 2017

6


PALMA

Jesús el Senyor P. Antoni Cañellas Borràs, CO

Consiliari de l’Associació de Confraries de Setmana Santa de Palma

A

quella matinada de Pasqua, amb una mescla d’alegria, sorpresa, por, incertesa i fe, els deixebles varen tenir la gran experiència que Jesús és el Senyor. Aquest credo va ser el que els va impulsar a anar arreu del món a anunciar la Bonanova de la Salvació i a celebrar el gran esdeveniment de la Resurrecció. Fe, anunci i celebració no es podien separar: celebraven allò que creien i anunciaven i; anunciaven el que creien i celebraven. Tenien necessitat de comunicar aquella gran experiència als qui no coneixen Jesús i tenien necessitat de celebrar-ho amb els germans i germanes de fe. Jesús és el Senyor; és per a nosaltres hereus d’aquelles primeres comunitats cristianes i de l’Església naixent, un credo que ens fa tenir unes necessitats com les d’aquells primers evangelitzadors? Crea en nosaltres un estat de vertaderes ganes de celebrar allò que creim i anunciam? Novament sortim als carrers dels nostres pobles i ciutats, sentint-nos part d’unes confraries i manifestant allò que dóna sentit i fonament de la fe del creient: Jesús mort i ressuscitat és el Senyor. Reflexionem sobre allò que ens mou a pertànyer a una confraria i a viure-la tan intensament que fins i tot em crea la necessitat de no poder prescindir de tot el que l’envolta. Reflexionem perquè les nostres celebracions de confrares i, especialment les processons acompanyant a Jesús, siguin vertadera necessitat de celebrar i anunciar allò que creim. Si el meu objectiu prioritari no és celebrar i anunciar que Jesús és el Senyor, convendria fer un acte de coherència i humilitat i revisar la meva condició de confrare. Bona Pasqua germanes i germans confrares celebrem la nostra fe i mostrem a totes les persones que ens vegin que les nostres processons són vertadera presència de Jesús el Senyor. Bona Pasqua 2017.

7


SETMANA SANTA 2017

8


PALMA Miquel Llabata Sancho

President de l’Associació de Confraries

É

s un honor poder dirigir-me a tots vosaltres per desitjar-los una Setmana Santa plena de sentiments i emocions compartides en quants d’actes i processons que desfilaran pels carrers de la nostra ciutat. Un legat d’un patrimoni bell i únic que hem de conservar i preservar amb molt d’esforç entre tots, per a que, els nombrosos visitants que acudeixen per conèixer les nostres tradicions i costums aquests dies, puguin compartir el respecte i la devoció de les nostres arrels més estimades.

Molts seran i variats els esdeveniments que mereixen ser viscuts en tots, i amb tots, els sentits al llarg d’aquesta Setmana Santa. Les Confraries de Setmana Santa de Palma, han de ser un lloc d’acolliment i trobada, on tots obrim les nostres portes a la participació i al compromís. Gràcies, confrares i confraresses de totes les nostres confraries, per la vostra entrega i dedicació silenciosa durant tot l’any. Per a vosaltres, un missatge de pau que se senti en la Setmana més Santa de l’any i, perquè es mantingui molt viu durant la resta de l’any, demostrant que som capaços d’apostar per l’enteniment, el diàleg i el respecte com a base de la nostra convivència. Finalment, enguany aprofit  per felicitar d’una manera molt especial, ja que ho és per mi també, a la Confraria de les Cinc Llagues, ja que celebram al nostre centenari, es compleixen 100 anys d’història  que serà un honor poder compartir amb tots vosaltres Feliç Setmana Santa i Pasqua 2017.

9


SETMANA SANTA 2017

DIVENDRES DE DOLORS 7 D’ABRIL A LES 19.30 H.

E

PROCESSÓ DELS ESTENDARDS

l Divendres de Dolors és, en l’àmbit de la devoció popular, l’entrada en la Setmana Santa. La devoció als Dolors de Maria data de l’Edat Mitjana, del segle XII, naixent en ambients monàstics per influx de Sant Anselm i Sant Bernat, sent propagada d’una manera especial pels servites. El concili provincial de Magúncia, a Alemanya, va establir en 1423 una festa dels Dolors de Maria. El papa Benet XIII la va introduir al calendari romà en 1727, fixant-la en el divendres anterior al diumenge de Ramos. Avui són nombrosos els pobles i ciutats que contemplen a Maria, la Mare Dolorosa que està al peu de la creu, Maria és, sempre el camí privilegiat per trobarnos amb Jesús, i ella, que va recórrer en silenci, discreta, la seva particular pujada a Jerusalem, és la que millor ens pot introduir en el misteri de la Setmana Santa.

ITINERARI Convent dels Caputxins, Pl. de l’Olivar, Sant Miquel, Pl. Major, Pl. Marquès del Palmer, Colom, Pl. de Cort, Cadena, Pl. Sta. Eulàlia, Carrer del Convent de Sant Francesc, Pl. de Sant Francesc i entrada a la Basílica de Sant Francesc. Solemne Pregó de Setmana Santa A càrrec de Raimundo Zaforteza Fortuny Coral: Cor Ciutat de Mallorca

10


PALMA

DIUMENGE DE RAMS 9 D’ABRIL

A

Sortida de l’Església de Sant Jaume a les 18 h. ITINERARI C/. de St. Jaume, Pl. de Joan Carles I, Passeig d’es Born, St. Feliu, St. Gaietà, Ca’n Asprer, Jaume III, Baró St. Maria del Sepulcre, Berenguer de St. Joan, Bonaire, Concepció i Entrada al Convent de la Concepció.

Foto: Objetivo Cofrade Mallorca

mb el Diumenge de Rams en la Passió del Senyor, entrem de ple en la Setmana Santa. El seu nom prové dels dos aspectes que commemorem en la celebració eucarística, d’una banda, l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, en la qual és aclamat com a Rei i Messies, i per un altre, l’anunci de la seva Passió que realitzem mitjançant les lectures de la missa. Era celebrat ja a Jerusalem a la fi del segle IV, refent el recorregut seguit pel Senyor i els seus deixebles. Des d’allí es va propagar per tot Orient, convertint-se així el diumenge que inaugurava la setmana major en Diumenge de Rams. A Roma, en temps de Sant Lleó Magne, aquest diumenge era el Diumenge de Passió, llegint-se el relat de la passió segons Sant Mateu, mentre que l’Església a Hispània celebrava el lliurament del símbol als batejats i es llegia l’evangeli de la unció en Betània i l’entrada a Jerusalem. A partir del segle IX trobem ja testimoniatges de la processó de Rams a Occident, amb l’himne Gloria, laus, que encara cantem. Des de llavors va tenir sempre un caràcter triomfal, una veritable festa de Crist Rei.

11


SETMANA SANTA 2017

DILLUNS SANT 10 D’ABRIL

PROCESSÓ DEL SANT CRIST DE L’AGONIA

PROCESSÓ DE NTRA. SRA. DE L’ESPERANÇA I DE LA PAU Sortida de la Basílica de St. Francesc a les 20.30 h.

Sortida del Convent de Santa Clara a les 20.15 h.

ITINERARI Pl. de St. Francesc, C/. Convent de St. Francesc, Pl. de Sta. Eulàlia, Cadena, Pl. de Cort, Colom, Bosseria, Galera, Corderia, Pl. de Sa Quartera, Esparteria, Pl. d’es Mercadal, Travessia de’n Ballester, Forn de’n Vila, Gerreria, Pl. Quadrado, Troncoso, Pl. de St. Francesc, i entrada a la Basílica de St. Francesc.

ITINERARI Sta. Clara, Puresa, Morey, Pl. Sta. Eulàlia, Can Fortuny, Call, Montision i entrada a l’Església de Montision.

Foto: Objetivo Cofrade Mallorca

Foto: Objetivo Cofrade Mallorca

12


PALMA

Foto: José Soria Charneco

PROCESSÓ DEL SANT CRIST DELS BOTERS Sortida de l’Església de Sant Joan de Malta a les 21 h. ITINERARI Sortida Església de Sant Joan de Malta, C/Llotja de Mar, Pça Drassana,C/Sant Pere,C/sant LLorençs, C/Costa de Santa Creu, C Sant Feliu,C/ Montenegro, C Sant Joan i entrada a l,Església

PROCESSÓ DE L’ORACIÓ

PROCESSÓ DE JESÚS DEL BON PERDÓ

Sortida de l’Esglèsia de la Merçè a les 20.45 h.

Sortida de l’Església del Sagrat Cor de Jesús a les 21 h.

ITINERARI Esglèsia de la Merçè, Volta de la Merçè, Jósé Anselmo Clavé, Pça Alexandre Jaume, Sindicat, Rubí, Sant Miquel, Pça Nostra Senyora de la Salut, Vilanova i entrada a l’Esglesia de Sant Felip Neri

Foto: Elena Terrasa Núñez

Foto: Objetivo Cofrade Mallorca

ITINERARI C/. Reina Violant, C/. Nuno Sanç, C/. Son Ventallol, C/. Rul·lan, C/. Vivero, C/. Jacint Verdaguer, C/. Son Ventallol, C/. Rul·lan, Pl. Sta. Elisabet, C/. Reina Violant i entrada a l’Església del Sagrat Cor de Jesús

13


SETMANA SANTA 2017

DIMARTS SANT 11 D’ABRIL

PROCESSÓ DE LA VERGE DOLOROSA Sortida de l’Església de Sant Nicolau a les 21 h.

Foto: M. Rosselló

ITINERARI Pl. Frederic Chopin, Tous i Maroto, Constitució, Soledat, Pl. de la Reina, Passeig del Born, Pl. Joan Carles I, Av. Jaume III, Bonaire, Bisbe Campins, Via Roma, Costa de la Sang, Pl. de l’Hospital i entrada a l’Església de l’Anunciació.

14


PALMA

Missa Crismal Catedral de Mallorca

E

n aquest dia té lloc l’anomenada Missa Crismal, que és presidida pel Bisbe i concelebrada pel seu presbiteri. És, segons el desig del Beat Pau VI, una gran festa del sacerdoci, en les quals els sacerdots renoven davant el seu bisbe els compromisos adquirits, el dia de l’ordenació sacerdotal, per amor a Crist i servei de l’Església. En aquesta eucaristia es consagra el Sant Crisma i es beneeixen els altres olis dels catecúmens i dels malalts que s’empraran en l’administració dels principals sagraments. És una manifestació de la comunió existent entre el Bisbe i els seus Preveres en l’únic i mateix sacerdoci i ministeri de Crist. Per a aquesta celebració es convida encaridament als fidels perquè rebin el sagrament de l’Eucaristia. És recomanable litúrgicament i és de pràctica comuna celebrar-la en la Catedral de cada Diòcesi.

15


SETMANA SANTA 2017

DIMECRES SANT 12 D’ABRIL

PROCESSÓ DEL CAMÍ DE GETSEMANÍ

Sortida de l’Església de Santa Creu a les 20.30 h.

Sortida de l,Església de Nostra Senyora de la Soledat a les 21,00h

ITINERARI Forn de l’Olivera, Barques de Bou, Pólvora, Pl. Sta. Catalina, C/. de Sta. Creu, St. Llorenç, St. Pere, Pl. de la Drassana, Llotja del Mar, St. Joan, Montenegro, St. Feliu, Costa de Can Sales, Costa de Sta. Creu, Forn de l’Olivera i entrada a l’Església de Santa Creu.

ITINERARI Pça Minims,C/Cabrera, C/Manacor, C/ Sant Rafael,C/ Sureda, C/dels Reis Católics,Pça Miquel Dolç, C/ dels Reis Católics,C/ Aragó, C/Forteza,C/ Bujosa,C/ Nuño Sanç,C / de la Reina Violant i entrada a l,Església del Sagrat Cor.

Foto: Objetivo Cofrade Mallorca

PROCESSÓ DEL SANT CRIST DE SANTA CREU

Foto: Xisco Julià

Sortida de l’Església de Sant Joan d’Àvila a les 20.30 h. ITINERARI Ciutat de Queretaro, Caracas, Puerto Rico, C/ de Ca Na Tavernera, Valparaíso, Caracas, Manuel Azaña, Avda. de Mèxic i entrada a l’Església de Sant Joan d’Àvila.

18

Foto: Objetivo Cofrade Mallorca

PROCESSÓ DEL N.P. JESÚS DEL GRAN PODER I MARIA STMA. DE LA CONCEPCIÓ


PALMA

PROCESSÓ DEL SANT CRIST DE L’AGONIA

PROCESSÓ DE LA SALLE Sortida de l’Església de Sant Bartomeu a les 21.15 h. ITINERARI Pl. Parròquia de St. Bartomeu, Catalina March, Llac Major, Llacuna de Sanabria, Camí de Son Rapinya i entrada al Col·legi de La Salle.

Foto: Objetivo Cofrade Mallorca

Foto: Objetivo Cofrade Mallorca

Sortida de l’Església de Sant Pius X a les 20.15 h. ITINERARI Beatriu de Pinós, Francesc M. de los Herreros, Pl. Pere Garau, Arquebisbe Aspàreg, P. Miquel Dolç (aquí se junta con la Processó del Camí de Getsemaní).

PROCESSÓ DEL SANT CRIST DE LA SANG DEL MOLINAR

Foto: Pau Coll

ITINERARI Manuel Bordoy, Cardenal Cerdà, Joan Nicolau Barceló, Joaquim Fuster, Santueri, Ventada, Cortecera i entrada a l’Església de Ntra. Sra. del Remei del Molinar.

Sortida de l’Església de Santa Margalida (Castrense) a les 21 h.

ITINERARI Sant Miguel, Plaça Major, Colom, Cort, Palau Reial, Catedral, Palau Reial, Cort, Colom, Plaça Major, Sant Miguel, Costa de Sa pols, Rambles, Oms.

Foto: Objetivo Cofrade Mallorca

Sortida de l’Església de Ntra. Sra. del Remei del Molinar a les 21.15 h.

PROCESSÓ DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD

19


SETMANA SANTA 2017

DIJOUS SANT 13 D’ABRIL

L

’horabaixa, amb la Missa vespertina del Sopar del Senyor, comencem el Sant Tridu Pasqual, el Sagrat Tridu del crucificat, sepultat i ressuscitat del que parlava Sant Agustí. La missa in sopar Domini, de la qual la pelegrina Egèria ens explica que ja se celebrava en el seu temps a Jerusalem, celebra el misteri del Cenacle que mira cap a la creu i la resurrecció. Crist anticipa la seva oblació en

Foto: Objetivo Cofrade Mallorca

20

perspectiva de victòria, instituint el memorial de la seva passió. La comunitat cristiana, des del principi, tal com ens narra Sant Pau en la seva primera carta als Corintis, va guardar com a preciós do, el mandat del Senyor, celebrant-ho en un clima de fraternitat, proclamant amb un profund sentit pasqual, l’íntima unió entre la passió, la resurrecció i la tornada gloriosa final de Crist, la Parusia.


PALMA

PROCESSÓ DEL SANT CRIST DE LA SANG

pels càrrecs de Majordoms Sobreposats), Tresorer (Clavari), Secretari (Canceller) i Vocals (Prohoms), els quals foren anomenats “les Esponges de la Sang”. La imatge de la Sang, presideix des de l’any 1564 la processó del Dijous Sant, processó que fou inicialment promoguda per la Confraria de la Sang, destinada a recollir almoines en benefici de l’Hospital General.

A

Palma de Mallorca, les processons de Setmana Santa tenen una llarga tradició. Existeix documentació que confirma que la processó del Dijous Sant ja es celebrava l’any 1554 i ja acompanyava al Sant Crist de la Sang la seva pròpia confraria. Mitjançant, un Reial Decret lliurat pel Rei Alfons V el 29 de maig de 1456, així com, l’autorització del Papa Calixte III, del 3 de juny de 1458, es constitueix l’Hospital General, lloc on es venerarà la imatge de la Sang, base i motiu de la nostra Setmana Santa. El 8 de novembre de 1458, el Papa Pius II, autoritzà la institució de la Confraria de la Preciosíssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist. Antigament, tota la confraria era dirigida per una Prohomonia, integrada

Sortida de l’Església de l’Anunciació a les 19 h. ITINERARI Pl. de l’Hospital, Costa de la Sang, Oms, Sant Miquel, Pl. Major, Pl. Marqués del Palmer, Colom, Pl. de Cort, Palau Reial, Pl. de la Seu i entrada a la Seu. PARTICIPEN TOTES LES CONFRARIES

21


SETMANA SANTA 2017

DIVENDRES SANT 14 D’ABRIL

PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT Sortida de la Basílica de Sant Francesc a les 19 h. ITINERARI Pl. de Sant Francesc, C/. del Convent de Sant Francesc, Pl. Santa Eulàlia, Cadena, Pl. de Cort, Colom, Bosseria, Galera, Corderia, Quartera, Esparteria, Mercadal, Travessia d’En Ballester, Socors i entrada a l’Església de Ntra. Sra. del Socors.

Foto: Josep Serra

Acabada la processó, seguidament, a l’Església de Ntra. Sra. del Socors tindrà lloc la Solemne Cerimònia del Sant Enterrament.

22


PALMA

DIUMENGE DE RESURRECCIÓ 16 D’ABRIL

A

lloança, lloança que és, abans de res i sobretot, la vida nova en Crist. L’experiència del ressuscitat ha de ser un alè per canviar el món, força per anunciar la seva salvació, la seva misericòrdia, la seva victòria, a tots els que ens envolten. L’Església, renovada en l’experiència de la Pasqua celebrada i viscuda en aquests dies sants, està cridada a testimoniar al seu Senyor i a comunicar a tota la humanitat la bona notícia que Crist ha ressuscitat! Sí, veritablement, ha ressuscitat! Al·leluia!

l llarg del Diumenge de Resurrecció, amb el qual confluïm el Tridu Pasqual, prosseguim celebrant el triomf del Senyor Ressuscitat. L’alegria que iniciada en la nit de la Vigília Pasqual, troba la seva culminació en al llarg de tot aquest dia. Se’ns anuncia, de nou, el kerigma, la proclamació, l’anunci solemne de la resurrecció de Crist, fet per Pere el dia de Pentecosta. Sant Pau, ens convida a una vida nova, que és fruit de la nostra unió amb el Ressuscitat. Avui hem d’oferir les nostres ofrenes de

Foto: Raúl Plaza

23


SETMANA SANTA 2017

CONFRARIES DE PALMA SETMANA SANTA 2017 Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Ntra. Sra. de la Paz Església Castrense de Santa Margalida Fundada al 2008. Passos: Ntro. Padre Jesús de la Humildad que representa a Jesús davant Caifás dins la Primera Estació del Via Crucis (Mt 26, 63-66) i el de Ntra. Sra. de la Paz, ambdues obres de David Valenciano. Està acompanyada per l’Agrupació Musical La Paz. Ntra. Sra. de Belén, Hdad. de la Santa Caridad y del Beato Junípero Serra Església de Ntra. Sra. Mercè Fundada al 2003.Actualment no duen acompanyament musical. Desfila sense Passos. Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y María Stma. de la Concepción Església de Sant Joan d’Àvila (Polígon de Llevant) Fundada al 2001. Està acompanyada per la seva pròpia agrupació musical del mateix nom. Passos: Ntro. Padre Jesús del Gran Poder que representa a Jesús carregant la Creu ( Jn 19, 16-17) dins la Segona Estació del Via Crucis i el de María Santísima de la Concepción, obres de Luís González Rey. Santa Mónica Monestir de la Concepció (Agustines) Fundada al 1997. Està acompanyada musicalment per la seva pròpia banda de cornetes i tambors. Pas: Crist de l’Ampar camí de Getsemaní que representa a Jesús camí a l’Hort de Getsemaní (Mt 26, 36), obra d’Antoni Capó i el Crist dels Joves. Ntra. Sra. del Socorro y Ntro. Padre Jesús de la Pasión Monestir de la Concepció (Agustines) Fundada al 1994. Está acompanyada musicalment per l’Agrupació Musical La Pasión. Pas: Ntra. Sra. del Socors (obra anònima del s. XV). Ntro. Padre Jesús del Buen Perdón y Ntra. Sra. de las Angustias Església del Sagrat Cor de Jesús Fundada al 1988. Està acompanyada musicalment per l’Agrupació Musical La Paz. Passos: Jesús del Buen Perdón que representa la Unció a Betània ( Jn 12, 1-11), obra de Manuel Barrado i el de Ntra. Sra. de las Angustias, de Manuel Hernández León.

24


PALMA

Ntra Sra. de la Soledat Església Ntra. Sra. de la Soledat Fundada al 1957. Està acompanyada per un grup propi de tambors. Pas Ntra. Sra. de la Soledat, obra de José Antonio Hernández Navarro. Sagrada Cena y Ntra. Sra. de la Salud Església Ntra. Sra. de la Salut (El Terreno) Fundada al 1957. Està acompanyada per la seva pròpia agrupació musical del mateix nom. Passos: El Sant Sopar (de la Casa Raventós) que representa el darrer sopar de Jesús amb els seus apòstols (Lc 22, 17-20) i el de Ntra. Sra. de la Salud, de Francisco Berlanga. Ntra. Sra. del Remedio Església Ntra. Sra. del Remei (El Molinar) Fundada al 1955. Desfila amb un grup propi de tambors. Pas: L’Oració a l’Hort, obra de Lluís Font, que representa a Jesús pregant a l’hort de Getsemaní (Mt 26, 36). Ntra. Sra. de la Merced Església Ntra. Sra. de la Mercè Fundada al 1953. No té acompanyament musical. Desfila sense Pas. Ntra. Sra. de l’Assumpció Església Ntra. Sra. de l’Assumpció (Son Espanyolet) Fundada al 1953. Està acompanyada musicalment per la seva pròpia banda. Pas: El Bes de Judes, obra de Luís González Rey, que representa el moment que Judes entrega a Jesús (Mc 14, 42-46). San Jerónimo Església de Santa Eulàlia Fundada al 1952. No té acompanyament musical. Desfila sense Pas. Els confrares, desfilen fermats amb cadenes portant una creu de fusta amb un fanal lluminós. Sant Crist de Santa Creu Església de Santa Creu Fundada al 1951. Està acompanyada musicalment per la seva pròpia banda. Passos: El Crist de la Santa Creu, obra anònima que processiona el Dimecres Sant, la Mare de Déu dels Dolors (anònima) i el de Jesús assotat a la columna de Salvador Torres, que representa la Primera Estació del Via Crucis ( Jn 19, 1).

25


SETMANA SANTA 2017 Santo Tomás de Aquino Convent de Santa Clara Fundada al 1945. Està acompanyada musicalment per l’Agrupació Musical Ntra. Sra. de los Dolores (S’Indioteria). Pas: La Pietat, obra de Francisco Salvà que representa la Tretzena Estació del Via Crucis. Santiago Església de Sant Jaume Fundada al 1944. No té acompanyament musical. Passos: L’Entrada Triomfal de Jesús a Jerusalem (Mt 21, 1-10) de Jaume Mir, el Stm. Crist de les Set Paraules i María Stma. de l’Amargura, obres de Fernando de las Heras. San Miguel Arcángel Església de Sant Miquel Fundada al 1941. Té acompanyament d’un grup propi de tambors. Pas: El Davallament de la Creu, que representa la Tretzena Estació del Via Crucis ( Jn 19,38-42). La Salle Església de Sant Bartomeu (Son Rapinya) Fundada al 1940. Està acompanyada musicalment per la seva pròpia agrupació musical. Pas: La Mare del Dolor Serè, obra d’Ernest Forteza que representa la Tretzena Estació del Via Crucis. Los Cartujos Església de la Resurreció Fundada al 1938. No tenen acompanyament musical. Els seus confrares porten un fanal lluminós. Desfila sense Pas. Juventud Oratoriana de San Felipe Neri Església de Sant Felip Neri Fundada al 1934. Passos: Jesús Coronat d’Espines, de Gabriel Marroig, que dins la Primera Estació del Via Crucis representa el moment en què els soldats romans es burlen de Jesús i li col·loquen una corona d’espines (Mt 27, 27-29), el Sant Crist Rescatat (Dilluns Sant) i el Sant Crist de l’Escolania de Sant Felip Neri. Real Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno Església de Montision Fundada al 1930. Està acompanyada musicalment per l’Agrupació Musical del Camp Redó. Pas: Jesús Cautivo, de Faustino Sanz que representa el moment què Ponç Pilat presenta a Jesús al poble dins la Primera Estació del Via Crucis (Jn 19, 4-6).

26


PALMA Ntra. Sra. del Carmen Església Verge del Carme (P.P. Carmelites) Fundada al 1930. Està acompanyada musicalment per una banda pròpia. Pas: La Primera Caiguda de Jesús, Tallers de Arte Cristiano d’Olot, Girona, que representa la Tercera Estació del Via Crucis. Joventut Seràfica Basílica de Sant Francesc Fundada al 1930. No té acompanyament musical. Passos: El Sant Enterrament. Obra de Jaume Mir que representa la Catorzena Estació del Via Crucis i el Pas de la Creu, que representa una creu nua. Cristo de los Navegantes Església de Sant Magí Fundada al 1929. Passos: L’Ecce Homo (anònim del s. XVII) que representa dins la Primera Estació del Via Crucis ( Jn 19, 5-6) el moment en qué Ponç Pilat presenta a Jesús al poble i la Verge dels Dolors (Tallers Arte Cristiano d’Olot, Girona). Joventut Antoniana Convent dels Caputxins Fundada en 1928.Està acompanyada musicalmente per l’Agrupació Musical Jovent d’Inca. Pas: la Segoa Caiguda, obra de Juan de Ávalos que representa la Setena Estació del Via Crucis Simón Cirineo Fundació Patronat Obrer Fundada al 1928. Està acompanyada per un grup propi de tambors. Pas Vivent: Jesús amb la Creu escortat per Legionaris Romans i ajudat pel Cirineu (Mt 27, 32) dins la Cinquena Estació del Via Crucis. Creuada de l’Amor Diví Església de Sant Joan de Malta Fundada al 1928. Passos: El Sant Crist dels Boters (anònim s.XV), L’Expoli (Tallers Arte Cristiano d’Olot, Girona) que representa la Desena Estació del Via Crucis i la Mare de l’Amor Diví, de Joan Roig. Acompanyada per una banda de tambors pròpia. El Silencio Església de Montision Fundada al 1927. Pas: Crist Crucificat Jacent (anònim) que els seus confrares porten a pes amb unes cordes acompanyat pel so d’un tamborí

27


SETMANA SANTA 2017 Sto. Cristo de la Agonía Convent de Santa Clara Fundada al 1924. Està acompanyada musicalment per una agrupació pròpia. Passos: L’Elevació de Crist en la Creu, de Llinàs Riera que representa el moment dins l’Onzena Estació del Via Crucis en què la Creu amb Jesús ja crucificat és aixecada i el del Redemptor Mundi o Crist de l’Agonia, obra de Luís S. Torres Romero que escenifica la Dotzena Estació del Via Crucis ( Jn 19, 30). Ntra. Sra. de L’Esperança de la i Pau Basílica de Sant Francesc Fundada al 1924. Està acompanyada musicalment per la seva pròpia agrupació del mateix nom. Pas: Nostra Senyora de l’Esperança i de la Pau, obra de Josep Viladomat i Massanas. Santa Faz Església de Sant Sebastià Fundada al 1923. Està acompanyada per un grup propi de tambors. Pas: La Verònica, obra de Miquel Arcas que representa la Sisena Estació del Via Crucis. Cinco Llagas Església de Sant Gaietà Fundada al 1917. Acompanyada musicalment per la Unió Musical de Marratxí. Passos: La Llançada, de Maria Antònia Cerdà que representa el moment en què el costat de Jesús ja mort és travessat per la llança del soldat romà ( Jn 19, 32-37) dins la Dotzena Estació del Via Crucis i Jesús l’Abandonat (anònim) que recorda una de les Set Paraules pronunciades a la Creu (Mt 27, 46). Real Cofradía de la Virgen Dolorosa Església de Sant Nicolau Fundada al 1910. Està acompanyada per un grup propi de tambors. Pas: La Verge Dolorosa, obra de Guillem Galmés que roman junt amb la Imatge del Crist de La Sang des de la nit del Dimarts Sant. Antiquíssima Confraria de la Creu de Calatrava Església de Ntra. Sra. dels Socors Fundada al 1902. Està acompanyada musicalment per un grup propi de tambors. És la confraria penitencial més antiga de Palma. Passos: El Crist de la Bona Mort (talles anònimes dels s. XVI-XVII) que representa dins la Dotzena Estació del Via Crucis el moment en què Jesús mor a la Creu, el del Sant Sepulcre (anònim) que representa una urna amb el cos jacent de Jesús dins la Catorzena Estació del Via Crucis (imatge amb la qual el Divendres Sant es fa l’acte del Sant Enterrament), Jesús Humiliat (anònim) que representa dins la Primera Estació del Via Crucis el moment en què Jesús és presentat al poble per Ponç Pilat (Jn 19, 1-5) i el de Nostra Senyora de Gràcia (també anònima).

28


PALMA

LA SANG NOSTRA RAÓ DE SER

A

Palma de Mallorca, les processons de Setmana Santa tenen una llarga tradició.

Existeix documentació que confirma que la processó del Dijous Sant ja es celebrava l’any 1554 i ja acompanyava al Sant Crist de la Sang la seva pròpia confraria.

El 8 de novembre de 1458, el Papa Pius II, autoritzà la institució de la Confraria de la Preciosíssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist. Antigament, tota la confraria era dirigida per una Prohomonia, integrada pels càrrecs de Majordoms (Sobreposats), Tresorer (Clavari), Secretari (Canceller) i Vocals (Prohoms), els quals foren anomenats “les Esponges de la Sang”.

Mitjançant, un Reial Decret lliurat pel Rei Alfons V el 29 de maig de 1456, així com, l’autorització del Papa Calixte III, del 3 de juny de 1458, es constitueix l’Hospital General, lloc on es venerarà la imatge de la Sang, base i motiu de la nostra Setmana Santa.

La imatge de la Sang, presideix des de l’any 1564 la processó del Dijous Sant, processó que fou inicialment promoguda per la Confraria de la Sang, destinada a recollir almoines en benefici de l’Hospital General.

Foto: José Soria Charneco

Edita: Associació de Confraries de Setmana Santa de Palma

29


l’associació de confraries de setmana santa de palma us desitja

Bones Festes de Pasqua

Foto: Miquel Riutort

Amb la col.laboració


SETMANA SANTA 2017

32


PALMA

33


Programa de la Cofradías de Semana Santa de Palma  
Programa de la Cofradías de Semana Santa de Palma  
Advertisement