Issuu on Google+

VI CAMPIONATO DE PESCA DE CAMARIÑAS 01/03/2014

FOLLA DE INSCRICIÓN: NOME: APELIDOS: DNI (axuntar fotocopia): DATA DE NACEMENTO: DIRECCIÓN COMPLETA: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: Nº LICENZA FEDERATIVA (axuntar fotocopia):

En

,a

de febrero de 2014


Hoja inscripcion vicampeonatopesca