Page 1

Del 11/11 al 17/11 de 2011

Núm. 327

Exemplar gratuït

Amenaça de tancar les depuradores del riu Besòs La mesura tindria un impacte negatiu sobre la seva biodiversitat si s’acabés aplicant SANT GABRIEL FEMENÍ

P. 15

Tot preparat per al ‘derbi’ més vibrant de tots: contra l’Espanyol

ACTUALITAT

Sant Adrià fa pinya en defensa de l’edil José Luis Martínez

P. 4

CULTURA

CULTURA

P. 23 P.23

La biblioteca Ricart acull CULTURA P.23 una mostra sobre l’estat de l’aigua al món actual


2

Publicitat publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

NĂşm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011


Reportatge Sant Adrià

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

3

Jose G. Navarro - redaccio@diaribns.com

Risc d’un riu Besòs brut

El consorci que gestiona les depuradores que eviten l’abocament d’aigues residuals ha amenaçat de tancar-les si no cobren un deute milionari de l’Agència Catalana de l’Aigua El compliment de l’amenaça posa en perill la pervivència de les espècies vegetals i animals que han crescut en els darrers anys La Generalitat demana “confiança” per resoldre el cas El que ha costat molts anys aconseguir, un riu Besòs força net i amb moltes espècies animals i vegetals vivint-hi, podria estar en risc. I ho estaria després que el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs hagi amenaçat fa uns dies d’aturar les depuradores de les aigües residuals -prop d’una quinzena- que s’aboquen si l’Agència Catalana de l’Aigua -entitat dependent de la Generalitat de Catalunyano paga aviat el deute que acumulat que té contret amb el Consorci des de gairebé

un any. En aquest cas, i segons calcula aquest organisme, el deute ascendeix a uns 10 milions d’euros, mentre que aquesta entitat de la Generalitat rebaixa aquesta quantitat fins als vuit milions. Sigui com sigui, el moment econòmic que travessen els comptes de la Generalitat no fan pensar que tot plegat tingui una solució ràpida. En aquest sentit, i a banda de culpar de la situació a la “mala gestió acumulada pels governs anteriors”, l’ACA ha argumentat que anirà pagant pro-

gressivament quan tingui prou recursos, tot alertant que a més d’anar eixugant el deute ha d’anar prestant els serveis que té contrets. La “confiança” que l’ACA ha demanat als membres del Consorci en aquesta problemàtica no ha estat, però, gaire ben rebuda per alguns dels seus membres. El seu president sortint i també alcalde de Canovelles, José Orive (PSC) ha posat data per a aturar les depuradores -al desembre- tot alertant dels problemes mediambientals que se’n derivarien,

Camacho, contra la “barbaritat” de l’aturament El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Gregorio Camacho (ICV-EUiA) s’ha mostrat rotundament contrari al fet que el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs acabi acomplint la seva paraula de tancar les depuradores mentre l’ACA no pagui el deute que té contret. “Fer-ho és una barbaritat que convertirà el riu en la claveguera que

era fa 30 anys”, va dir abans de referir-se a les “responsabilitats penals” que tindria un “presumpte delicte de salut pública com aquest”. Camacho també va advertir de “l’impacte mediambiental metropolità” que provocaria aquesta acció: “Seria un desastre també per a les platges de Badalona i de Barcelona, que s’haurien de tancar per raons sanitàries”. Camacho entén les dificultats del consorci davant del

deute que ha de cobrar de l’ACA, però per ell aquesta amenaça no “és justificable”. “Si les depuradores s’aturen, incomplirem una directiva europea i la sanció serà més elevada que el que l’ACA ha de pagar”, va afegir. Per últim, Camacho va matisar que el dèficit a l’ACA ja existia abans del tripartit de la Generalitat i que els números van empitjorar per inversions destacades “que beneficien tothom i eren necessàries”.

com ara que els rius que desemboquen al Besòs (els rius Congost, Mogent) i el mateix riu amb desembocadura a Sant Adrià puguin veure molt empitjorada la qualitat de les seves aigües. Per la seva banda, l’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote (PSC), s’ha mostrat més comprensiu en el sentit que en els temps que corren cal reduir despeses. Ara bé, sospita que l’ACA estigui deixant creixer el forat -que de no cobrir el pressupost del 2010 s’elevaria a gairebé 20 milions d’euros-

per justificar la privatització del servei. El responsable de Medi Fluvial del Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs, Manel Isnard, opina que l’hipotètica aturada de les depuradores afectaria la qualitat de l’aigua de manera que una trentena d’espècies de peixos, amfibis, rèptils i mamífers desapareixerien de la conca, entre els quals la llúdriga. A banda, s’han de comptar els invertebrats i els 250 tipus d’aus que deixarien de venir a aquestes aigües per falta d’aliment.


4

Actualitat comarcal

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Núria Rodríguez / Javier Torres / Jose G. Navarro - redaccio@diaribns.com

L’Ajuntament fa pinya en la defensa de l’edil José Luis Martínez (PSC) El van detenir per pressumpta vinculació amb la màfia xinesa, però ell i el consistori reiteren la seva innocència S L’Ajuntament de Sant Adrià i molts veïns de la ciutat han fet pinya aquests dies per donar suport a la figura del regidor socialista, José Luis Martínez. Fa una semana es va saber que l’edil adrianenc va ser detingut, i posterior‑ ment posat en llibertat amb càrrecs, per haver col·laborat, pressumptament, amb la xarxa mafiosa xinesa de prostitució, narcotràfic i falsificació de documents desarticulada fa un mes a l’àrea me‑ tropolitana. Des de llavors, són moltes persones les que creuen en la seva in‑ nocència, sobretot en base al que diuen els seus advocats: que la seva vincula‑ ció amb aquesta trama delictiva respon a un “error” per part del jutge que està instruint el cas i que encara continua obert. En aquest sentit, i segons la seva advocada, Andrea Accuosto, la identifi‑ cació del regidor parteix de la descrip‑ ció que un testimoni protegit d’aquest cas va fer d’un sospitós de la trama i que, com l’edil, “és calb, va en moto i passa sovint per l’Ajuntament”. Mal‑ grat l’aparent inconsistència d’aquests arguments, el cert és que Martínez Cardoso està acusat d’un delicte con‑

Badalona inicia un servei d’atenció als indigents Les dificultats econòmiques han empitjo‑ rat la situació dels més vulnerables i els sense sostre són un dels col·lectius més afectats. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Badalona ha activat un servei d’atenció a les persones que viuen en l’extrema pobresa. La regidoria de Serveis Socials i Salut ha configurat un equip especialitzat, ‑integrat per dos tècnics dels serveis so‑ cials, una treballadora social i una educa‑ dora- que vetllarà per l’accés dels sense sostre als recursos mínims necessaris. Aquesta comissió serà la responsable de detectar i atendre les persones que viuen sota el llindar de la pobresa amb la

col·laboració dels Equips Bàsics d’Atenció Social municipals. L’Ajuntament ja té identificades una setantena de persones que viuen al carrer, una quarta part de les quals passa la nit en caixers automàtics, parcs o als accessos de pavellons espor‑ tius com l’Olímpic de Badalona. Sant Roc i el Centre són els barris on més indigents han detectat els serveis socials munici‑ pals. Amb aquesta mesura l’Ajuntament pretén minimitzar els efectes negatius de situacions concretes com pot ser el fred de l’hivern per a aquells que dormen al ras i facilitar l’accés a l’atenció sanitària a aquells que ho necessitin.

El Cacaolat es produirà a l’antiga fàbrica que Damm té a Can Zam, a Santa Coloma tra l’administració pública i que, se‑ gons, fonts properes a la investigació, la seva detenció és fruit d’una llarga investigació, la qual ja ha imputat prop d’una quarantena de persones. Des que aquest fet ha sortit a la llum pública, l’Ajuntament de Sant Adrià ha mostrat el seu suport al regidor, tot exigint que es respecti la pressumpció d’innocència fins que tot plegat no s’esclareixi. En un comunicat, el consistori va destacar l’actitud de Martínez Cardoso, en “una intenció clara de col·laboració” amb la

L’acte de campanya política més destacat a Sant Adrià fins ara va ser el que EUiA va organitzar i que va comptar amb Cayo Lara, candidat d’IU als comicis del 20-N.

policia amb el seu interrogatori, i va de‑ fensar que les seves competències en el govern “no estan relacionades amb cap activitat vinculada amb la segure‑ tat ciutadana, l’urbanisme, les llicències d’activitats ni els permisos per a parti‑ culars”. La seva acusació ha deixat aba‑ tut l’edil, el qual va demanar a l’alcalde, Jesús M. Canga, que l’aparti temporal‑ ment de les seves funcions. El consistori va acceptar aquesta renúncia temporal, que no afecta a la seva acta de regidor, que per ara mantindrà.

Prohibit usar la immigració La Comissió contra el Racisme i la Xenofòbia de Sant Adrià de Besòs ha elaborat un ma‑ nifest en què insta al conjunt de les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament a prendre un compromís en vetllar per la convivència i la cohesió social a la ciutat, en especial durant la campanya a les eleccions generals del proper 20 de novembre. En con‑ cret, el manifest vol, entre d’altres, fer acom‑ plir els compromissos signats per Pacte Na‑ cional d’Immigració, que en la seva mesura 42 manifesta la no utilització instrumental del fet migratori i superar l’ús electoralista de la realitat de la immigració davant les eleccions pel conjunt de les forces polítiques.

Cacaolat ja forma part de Santa Coloma. El titular del jutjat mercantil número 6 de Barcelona va anunciar que l’aliança en‑ tre la cervesera Damm, la distribuïdora de Coca-Cola Cobega i la inversora Vic‑ tory es queda amb Cacaolat. Dit en pa‑ raules que importen a Santa Coloma: la nova fàbrica on s’elaboraran els batuts s’establirà a les antigues instal·lacions on es produïa la cervesa Damm, al cos‑ tat de Can Zam i el riu Besòs. El jutge ha assegurat, després d’adjudicar la compra als tres socis, que la nova plan‑ ta “serà la fàbrica de batuts més gran del sud d’Europa”. I és que, segons les previsions dels actuals propietaris, la capacitat productiva serà de 60 milions de llitres de batut a l’any, el doble que el 2009. Aquest és un dels baluards més potents amb els que compta l’oferta que ha resultat guanyadora per sobre de les

altres propostes tant per treballadors com administradors. La nova societat que se’n deriva de tot això, és a dir, la nova Cacaolat, serà una corporació inde‑ pendent a les tres empreses adquirido‑ res. Damm serà propietària del 49%, Co‑ bega d’un altre 49% i Victory Tornaround del 2% restant. El projecte industrial concep també mantenir tots els llocs de treball, entre 400 i 500, i internacionalit‑ zar el comerç de Cacaolat, ja que Cobega distribueix al Magreb. Ara per ara, s’obre una etapa en la que s’haurà de planificar i executar la renovació de l’antiga fàbrica Damm, que, segons previsions, estarà operativa el 2013. La nova planta dispo‑ sarà de depuradora residual pròpia, una zona de producció i envasat i un labora‑ tori. Fins llavors, la producció es concen‑ trarà a la central de Pujades, a Barcelo‑ na, i a Utebo, on es reprendrà l’activitat.


NĂşm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Publicitat publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

5


6

Actualitat comarcal

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Núria Rodríguez / Javier Torres - redaccio@diaribns.com

Tancat un súper per vendre Santa Coloma Conviu assenta les bases per productes de contraban començar a caminar Clausurat el súper Rana de Llefià per tècnics de Salut Se sospita que es reomplien les ampolles amb alcohol de qualitat inferior La policia havia aixecat actes per venda d’alcohol a menors La Guàrdia Urbana de Badalona va tancar dimecres passat el polèmic Súper Rana, al barri de Llefià, després que es detectessin irregularitats sanitàries i urbanístiques. Feia tres anys que els veïns de la zona es queixaven de les molèsties que ocasionava aquest establiment que es mantenia obert fins a altes hores de la nit. Fins i tot en una ocasió els afectats havien demanat la paraula en el ple municipal per manifestar el seu malestar a l’administració. En

les darreres dues setmanes la policia local havia aixecat 7 actes contra aquest comerç per venda d’alcohol més enllà de les 22 hores i una acta per venda de begudes alcohòliques a menors d’edat. A més, la policia sospita que en aquest local es venien productes de contraban i es reomplien ampolles de begudes alcohòliques amb productes de menor qualitat. Finalment, inspectors de la regidoria de Serveis Socials i Salut han denunciat aquest local

comercial ubicat a la plaça de Trafalgar. Pel que fa als requeriments sanitaris, el supermercat no disposava d’aigua corrent des de feia mesos, el lavabo estava fora de servei i no complia amb el control de plagues. En relació a les irregularitats urbanístiques, destaquen el fet que el sostre del local no complia amb l’alçada mínima exigida i que el local presentava deficiències en el sistema elèctric, amb greus riscos d’incendi i electrocució.

Santa Coloma Conviu ja camina. La jornada de reflexió celebrada fa unes setmanes a Sant Jeroni de la Murtra va servir per posar les bases sobre les quals funcionaria aquesta nova coordinadora d’entitats per la convivència colomenca. La nova associació, que aglutina 23 entitats, es divideix en quatre comissions de treball diferents: la de convivència i relacions veïnals, la de vulneració de drets, la d’acollida i comunicació i la de serveis públics bàsics (ensenyament, sanitat i serveis socials). En cadascun dels àmbits, es van plantejar problemes que té la ciutat i possibles solucions. Molt per sobre, algunes de les conclusions extretes de la trobada van ser les següents: que la societat civil pressioni sobre les institucions públiques de la ciutat i els mitjans de comunicació per expressar les seves

voluntats i inquietuds; rebutjar i denunciar les accions, els discursos i voluntats racistes en qualsevol àmbit; millorar les relacions interculturals i interracials, potenciar els espais de trobada i convivència i donar suport i acolliment als nouvinguts. L’Ajuntament també pren part de les solucions plantejades per Santa Coloma Conviu, encara que l’associació recalca mantenir-se al marge i no perdre la seva independència: que el consistori fomenti les actituds de convivència, que informi amb transparència dels drets de tothom i s’obri a la participació ciutadana. D’ara en endavant, Santa Coloma Conviu intentarà vetllar per la convivència al municipi colomenc. Les idees i actuacions de la plataforma es poden consultar al seu nou espai web santacolomaconviu. wordpress.com.


Actualitat comarcal

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

7

Núria Rodríguez / Javier Torres - redaccio@diaribns.com

Matí d’activitats a Els botiguers del Progrés es Santa Coloma en favor desmarquen de Centre Comerç de la vaga estudiantil Després de l’escissió dels comerciants del carrer Canonge Baranera i els del carrer de Mar, l’associació Centre Comerç Badalona ha tornat a patir modificacions ja que els botiguers del barri del Progrés han decidit abandonar el vaixell. Ho han fet per associar-se amb els paradistes del mercat Torner i crear una nova Associació de botiguers i serveis del Progrés que pretén incentivar l’economia del barri i que ja compta amb 105 socis. De fet, aquesta recent entitat ja enllesteix els últims detalls d’una campanya de Nadal que volen que sigui màgica. Precisament el mediàtic Enric Magoo, veí del barri, s’ha convertit en imatge de la campanya de Nadal de l’associació. Després d’un llarg període marcat per la crisi econòmica, els empresaris del barri del Progrés han decidit unir esforços i oferir millors prestacions als seus clients per tal de fer reviure el comerç de proximitat en època

El proper dijous 17 de novembre tindrà lloc la jornada de vaga general d’estudiants i mobilització estatal per un ensenyament públic de qualitat convocada per les diferents plataformes i sindicats d’estudiants d’universitats públiques del país. En motiu d’aquesta mobilització, l’Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs (AJGB) ha programat diverses activitats a la Plaça de la Vila de Santa Coloma durant tot el matí per informar dels motius de la vaga i fomentar la participació de la manifestació a la Plaça Universitat de Barcelona aquella mateixa tarda. Xocolatada, tallers i dinar popular seran algunes de les activitats a les que, des de l’AJGB, s’anima a participar als instituts colomencs i els seus representants.

nadalenca. Alguns dels actes principals de la campanya, programats per als dies 19 i 20 de desembre, són un taller de cuina a càrrec de la badalonina Rosalia Pons, qui revelarà el truc màgic per preparar una escudella tradicional i una trobada popular al Mercat Torner que aplegarà

als visitants a l’entorn d’una gran olla on es cuinarà a foc lent una escudella per a tots els assistents. La campanya de Nadal organitzada pels botiguers del Progrés també posarà a l’abast dels badalonins un trenet turístic que aquest any també tindrà parada al mercat Torner.

Discuteix amb amics BSA cerca projectes solidaris i els llença al port amb els quals col·laborar

Els Mossos d’Esquadra van detenir fa uns dies el conductor d’un cotxe que anava begut i que es va llençar al mar amb el cotxe i quatre amics seus a dins. Els fets es van produir al voltant de les sis de la matinada del passat diumenge al Port Olímpic de Barcelona, concretament a la confluència entre el Moll de Mestral i el de Gregal. El conductor, que va donar una taxa d’alcoholèmia de 0,63, va quedar detingut per un delicte

d’intent d’homicidi, segons van informar els Mossos d’Esquadra. El detingut es tracta d’un home de 34 anys, veí de Sant Adrià de Besòs i de nacionalitat espanyola. Cap dels ocupants del vehicle van resultar ferits ja que van poder sortir pel seu propi peu. Segons van explicar fonts de la policia, el conductor es va tirar a l’aigua per voluntat pròpia després de presumptament discutir amb els ocupants del cotxe.

175 empleats donen un euro mensual de les seves nòmines BSA ha col·laborat amb un projecte educatiu a l’Índia Fins el proper 18 de novembre està obert el termini de presentació de sol·licituds al pla Teaming de Badalona Serveis Assistencials per a l’any 2012-2013. Es tracta d’una iniciativa solidària dels treballadors de BSA que consisteix en descomptar mensualment un euro de la nòmina de cada empleat que ho desitja per tal de destinar-lo a un projecte solidari que és triat entre tots els professionals que hi

participen. El Teaming, que funciona des de l’any 2007, prioritza aquells projectes de cooperació al desenvolupament que estan relacionats amb l’àmbit de la salut. Les entitats sense ànim de lucre interessades a beneficiar-se d’aquestes ajudes poden presentar les seves sol·licituds fins el 18 de novembre; no serà fins el 12 de desembre quan es farà públic el projecte guanyador. En l’actualitat 175

professionals de Badalona Serveis Assistencials col·laboren al fons del Teaming mensualment. Amb el seu ajut, ha estat possible donar fons a l’entitat Vedanthangal Sangam i Laia Fundació, que desenvolupa projectes educatius a l’Índia. Aquesta entitat, que afavoreix les comunitats més empobrides de l’Índia, té una àmplia experiència ja que està present en aquest país des de l’any 2005.


8

Actualitat comarcal

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Núria Rodríguez / Javier Torres - redaccio@diaribns.com

La colomenca Loli El govern de Badalona evita Gómez tancarà la llista l’ocupació d’un pis embargat electoral d’ICV-EUiA El PP s’alia amb una entitat bancària per accelerar el procés L’exregidora d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Santa Coloma, Loli Gómez, tanca la llista electoral de la formació ecologista encapçalada per Joan Coscubiela per a les eleccions generals del 20-N. Loli Gómez ha assegurat que treballarà tot el que pugui per que Iniciativa tingui una bona representació al Congrés i pugui demostrar que hi ha solucions a la situació que vivim: “La gent necessita escoltar que hi ha pro-

postes clares per afrontar la crisi i nosaltres les tenim”. Loli Gómez porta més de 16 anys vinculada a la política municipal i el món associatiu de Santa Coloma de Gramenet. En la seva llista de responsabilitats professionals apareixen càrrecs com ara regidora de Solidaritat i Cooperació, de Participació Ciutadana, o presidenta delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum a la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament de Badalona s’ha aliat amb una entitat financera per desallotjar un pis del carrer Pablo Iglesias, al barri de La Salut, que havia estat ocupat després d’haver estat embargat per una entitat financera. Les queixes reiterades de nombrosos veïns van alertar la Guàrdia Urbana, que en saber del cas,

ICV I CiU posen en dubte la intenció del govern de regular l’ús de locals públics Demanen al PP que no discrimini algunes entitats

Després que en el darrer ple municipal el Partit Popular i Convergència i Unió votessin en contra d’una moció presentada per Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa en suport al Cercle Artístic de Llefià, ecosocialistes i convergents han posat ara en entredit la intenció del PP de regular l’ús dels locals de titularitat pública per part de les entitats socials. Amb la moció que va resultar desaprovada, ICV-EUiA pretenia que el Cercle Artístic de Llefià recuperés el local

de qual ara fa unes setmanes l’Ajuntament els va fer fora per motius burocràtics. El desallotjament d’aquesta entitat, que fa més de 30 anys que treballa al municipi, ha servit al govern del PP per explicar que té la intenció de regular l’ús dels equipaments públics per part del teixit associatiu. En cas que hi hagi entitats inoperatives o que ofereixin un servei mínim a la ciutadania, el govern local es plantejarà denegar qualsevol tipus de subvenció. Aquesta me-

sura, defensada també pel grup municipal de Convergència i Unió, sembla no anar acompanyada d’un estudi que valori la situació d’aquestes entitats. El convergent Ferran Falcó insta al PP a iniciar una revisió de la situació en què es troben les entitats locals i demana que siguin tractades totes de manera igualitària ja que, en cas contrari, es demostraria que el desnonament del Cercle Artístic de Llefià va ser mal intencionat. Des d’Iniciativa Esquerra Unida culpen tant al PP com a CiU de votar en contra d’un manifest ciutadà signat per més de 65 entitats, entre elles CDC i UDC, avalant d’aquesta manera l’actuació “autoritària i discriminatòria” dels populars a Llefià. Carles Sagués, d’ICV-EUiA, no discuteix la proposta de fer un estudi per tal de racionalitzar els locals públics cedits a entitats, però, reclama que es faci d’una manera objectiva i transparent.

va inspeccionar el pis i es va adonar de l’ocupació de l’habitatge. El pis ocupat, que era alhora rellogat, ha quedat finalment lliure després que l’entitat financera propietària del pis, a petició del govern local, hagi denunciat el cas als jutjats. Finalment, la policia ha procedit al desnonament dels ocupes i ha col·locat una

planxa metàl·lica a la porta de l’immoble per tal d’impedir l’accés mentre l’entitat financera no el lloga o el ven. Des del govern del Partit Popular insten a tots els ciutadans afectats per situacions similars a alertar a l’administració tan bon punt s’adonin de l’ocupació d’un habitatge. En els casos de pisos embargats per bancs o caixes, l’Ajuntament es mostra disposat a mediar per tal d’accelerar els tràmits que permetin el desallotjament dels ocupes. A Badalona aquesta problemàtica està força estesa. Ara fa uns dies el diari El Punt Avui es feia ressò de l’existència de 130 pisos embargats que van ser immediatament ocupats de manera il·legal a barri de Sant Roc. L’Ajuntament de Badalona va anunciar en aquell moment que tenia la intenció de sancionar amb multes de fins a mig milió d’euros a les entitats bancàries que tinguessin pisos sobreocupats si no actuaven amb celeritat en el moment en què tenien constància d’una ocupació. Els bancs i caixes no són els únics que es troben en aquesta situació: també l’Agència de l’Habitatge de Catalunya és propietària de 14 habitatges ocupats il·legalment a la ciutat.


Actualitat comarcal

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

9

Núria Rodríguez / Javier Torres - redaccio@diaribns.com

L’obra de 25 dissenyadors desfila al BDN Moda

Èxit de participació en el III Concurs de Joves Dissenyadors

Ahir al vespre es va celebrar al Centre de Convencions de Badalona BCIN la tercera edició del Concurs de Joves Dissenyadors Badalona Moda. 25 joves talents han vist com algunes de les seves creacions lluïen a la passarel·la d’aquest prestigiós concurs de moda que culmina amb el lliurament dels Premis Joaquim Mercader. L’Ajuntament, per mitjà de la societat de promoció Reactivació Badalona i l’Associació de Col

·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), entitats organitzadores d’aquest esdeveniment, pretén promocionar el sector i fomentar les adhesions a la xarxa de comerciants tèxtils local. El jurat, presidit pel dissenyador badaloní Toni Francesc i integrat per professionals del sector com Juste de Nin i Frans Bavaria o les periodistes especialitzades Pepa Bueno i Aurora Segura, ha atorgat tres premis per valor de 2.000 euros al treball més creatiu, al

Imputats per simular robatoris i cobrar l’assegurança

projecte amb més viabilitat comercial i al vestit que millor tractament fa dels teixits. Els guardonats han estat també premiats pels patrocinadors amb reconeixements addicionals. Els finalistes disposaran d’un estand a la propera fira The Brandery de Barcelona, que se celebrarà el pròxim mes de gener, així com a la fira alemanya d’alta costura Modatex. Alguns dels dissenys premiats podran viatjar fins a la Xina on seran exposats durant un any.

En aquesta edició s’han presentat més de 90 dissenyadors Badalona compta amb 200 empreses del sector i més de 1.000 treballadors

Els Mossos d’Esquadra han imputat a cinc persones per simular delictes i estafar a les companyies asseguradores. Els casos s’haurien comès entre el mes de juliol de 2010 i octubre d’enguany. En un d’ells, una dona de 72 anys d’edat, nacionalitat espanyola i veïna de Montgat va denunciar un robatori comès al seu domicili uns dies abans. Els presumptes lladres no van forçar cap porta per accedir al immoble i la denunciant va al·legar que havien entrat per la terrassa. La pre-

sumpta víctima va declarar que li havien sostret diverses joies per valor de més de 3.000 euros i 400 més en metàl·lic. Els Mossos van sospitar i van iniciar una investigació en la que van contactar amb diverses companyies d’assegurances i amb establiments de compra-venda d’or. Fa uns dies, la tasca policial va concloure amb l’imputació de la seva filla, que volia cobrar de l’asseguradora el valor de les joies que prèviament ella havia venut a una botiga de Badalona.


10 Actualitat comarcal

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Núria Rodríguez / Javier Torres - redaccio@diaribns.com

Impuls a emprenedors i La crisi ofega les entitats empreses a Sant Adrià socials i solidàries de Badalona Amb la col·laboració dels ajuntaments del Barcelonès Nord i amb una subvenció del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, Sant Adrià ha posat en marxa el Projecte IMPULSA-T adreçat a persones emprenedores i a empreses en fase de consolidació. D’aquesta manera, es vol ajudar les PIMES, les micropimes i les persones emprenedores a millorar la seva competitivitat a través de la participació en itineraris formatius especialitzats. D’una banda, les empreses interessades rebran una formació comuna a decidir entre les següents àrees de coneixement: Internacionalització, Finançament, Innovació i Habilitats directives. D’altra banda, totes les empreses participants rebran una formació transversal i constant en dos aspectes: gestió de xarxes (networking)

i utilització de noves tecnologies. A més a més, disposaran d’un assessorament especialitzat i individualitzat, que els ajudarà a analitzar quins elements són susceptibles de millora. Per aquest motiu, el procés estarà tutorialitzat. També es durà a terme una trobada empresarial supraterritorial entre els diferents participants del projecte amb l’objectiu d’intercanviar les seves experiències i de relacionar-se. En finalitzar el projecte s’editarà una guia de continguts per tal de mostrar les metodologies emprades. Aquest projecte, que tindrà una durada de 6 mesos, finalitzarà el 31 de març de l’any que ve. Les empreses que hi estiguin interessades es poden posar en contacte amb el Servei de Promoció Econòmica: tel. 93462 28 74 i a/e: aodl@sant-adria.net.

Més de 1.400 famílies demanen menjar cada setmana

L’associació Amics del Gorg Mar, una entitat integrada per pensionistes que des de fa 8 anys lliura aliments a les famílies més necessitades de Badalona, no té diners per pagar la benzina del transport que dos o tres cops per setmana es trasllada fins al Banc d’Aliments de Barcelona a la cerca de productes que més tard repartirà a més de 1.400 famílies badalonines. Fins fa poc, l’Ajuntament subvencionava aquesta depesa, a més de cedir-los l’edifici de la FOCUS i fer-se càrrec de la factura de la llum del local que ocupen.

S’instal·la al Barcelonès Nord una cooperativa de banca ètica COOP57 ja té 205 entitats sòcies i 509 col·laboradors La presentació de COOP57 tindrà lloc a Santa Coloma aquest dissabte Fins ara l’entitat ha concedit préstecs a 300 projectes La cooperativa de serveis financers ètics i solidaris COOP57 forma una secció local al Barcelonès Nord. Aquesta cooperativa, que té per objectiu promoure l’estalvi ètic, destina els seus recursos a donar préstecs a projectes de l’economia social i solidària que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general. Des de 2005, COOP57 participa del procés col·lectiu per a construir una banca ètica a l’Estat

espanyol (Fiare). L’assemblea constituent, que tindrà lloc aquest dissabte 12 de novembre al Centre d’Art Contemporani Can Sisteré de Santa Coloma de Gramenet, serà participativa i totes les persones assistents hi podran aportar la seva opinió. Durant la presentació de COOP57 a la comarca del Barcelonès Nord es farà una exposició general d’aquest projecte basat en a banca ètica. L’acte servirà també per aprovar les línies de treball futures

i la proposta organitzativa de l’entitat. En aquests moments COOP57 compta amb 205 entitats sòcies i 596 persones col·laboradores. Fins ara, s’han concedit préstecs a més de 300 projectes. Segons dades del primer semestre del 2010, el saldo de les aportacions de socis i sòcies ha estat de 7.089.290 euros mentre que el volum dels préstecs concedits en el mateix semestre havia estat de 3.189.378 euros.

Ara però, a l’espera d’arribar a un acord amb l’administració, els responsables de l’entitat miren al futur amb incertesa tot i que es mantenen ferms i asseguren que la seva continuïtat no perilla. La seva tasca és del tot necessària i és que, segons diuen, darrerament el nombre de famílies que sol·liciten els seus serveis ha crescut molt i cada setmana atenen a prop de 60 persones més. El nombre d’aliments, però, no creix i els 30 quilos de menjar que abans repartien cada setmana per família ara s’han de repartir entre més gent.

Cada divendres, aquells que demanden el seu ajut i compleixen amb els requisits, s’acosten fins a la seu de l’associació. Allà reben uns 15 quilos de fruita i verdura i també alguns paquets de pasta, llet, farina, tonyina i caldo. Alguns productes com l’arròs o el sucre escassegen i els gairebé 30.000 quilos de menjar que la Comunitat Europea cedeix a l’entitat cada tres mesos no arriben a final de trimestre ja que cada setmana l’entitat reparteix uns 9.000 quilos de menjar entre els badalonins. Unes altres entitats que pateixen d’aprop la crisi són La Rotllana i La Mussara. La Rotllana, que treballa als barris de La Salut, Artigues i Llefià, està pendent de rebre el pagament de factures per part de l’ajuntament des del passat mes de gener. Si no fos per les campanyes de finançament privat que duu a terme l’associació i les prestacions que rep per part de la Unió Europea, estarien en perill els programes d’atenció a la infància i els projectes comunitaris i de joves que organitzen. També La Mussara, associació social del barri de Sant Crist de Can Cabanyes, busca ajudes privades. Aquesta entitat, que ofereix casals per a joves i infants i classes de català i castellà per a nouvinguts, necessita material escolar per poder realitzar els tallers.


NĂşm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Publicitat publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

11


12 Publicitat publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

NĂşm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011


NĂşm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Publicitat publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

13


14 Publicitat publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

NĂşm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011


Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Sant Gabriel Femení

15

Jose G. Navarro- udagramenet@diaribns.com

Un derbi intens, de qualitat... Duel de ratxes negatives a i tant de bo que igualat Vilafranca U.D.A Gramenet

El Sangra rep a casa l’Espanyol, equip germà fora del camp però a batre sobre el terreny de joc Venen d’un partit de molta significació i ja tenen davant un altre de molta càrrega extraesportiva. Després de jugar a les magnífiques instal·lacions de Lezama, el Sant Gabriel viurà diumenge un altre partit dels grans: el derbi contra l’Espanyol, equip agermanat amb el Sangra en entrenar i jugar a la ciutat esportiva que el club periquito té a l’altra banda del Besòs. El matx, que es jugarà a partir de les 11h -i que a la tarda serà retransmès a la Xarxa de Televisions Locals- s’espera vibrant, intens, amb un futbol de qualitat... i tant de bo que anivellat per als interessos gabrielistes. Les de Pedro Martin estan confiades d’obtenir quelcom positiu, tot oblidant que el curs passat van caure golejades en més d’una ocasió contra les espanyolistes i tot recordant que, en un altre dels matxs van aconseguir empatar a un gol. Enguany, a més, el Sangra té alguna raó més per pensar que plantejarà batalla: el seu propi rendiment, que malgrat els darrers resultats, està evidenciant un creixement notable. La millor prova d’això, i que conseqüentment fa pensar que podrà mirar l’Espanyol cara a cara, és el darrer partit de les adrianenques. Sota una pluja incessant i davant un rival de categoria com és l’Athletic de Bilbao, les de Pedro Martín van tenir opcions, com a mínim d’empatar,

La Grama continua encallada des de fa quatre jornades –les que fa que no guanya, amb tres derrotes en quatre partits- i aquest cap de setmana té una complicada visita a Vilafranca. Allà l’espera un conjunt penedesenc que tampoc passa pel seu millor moment de forma, ja que ha perdut els tres darrers partits disputats. A diferència de la Grama, i gràcies a una ratxa de sis triomfs seguits, la posició del Vilafranca a la taula és molt més còmoda. I és que els de Ramon Moya tenen un únic punt de marge sobre la zona de descens, una diferència que no va poder ser ampliada en el darrer partit, diumenge passat. Llavors, i en un camp ple d’aigua per la pluja que queia, el conjunt colomenc no va poder passar de l’empat a dos gols a casa contra una Muntanyesa que va estar força a prop d’endur-se els tres punts. De fet, els de Nou Barris van gaudir d’una darrera ocasió per fer el tercer gol, i van manar al marcador per 1-2 durant bona part de la segona meitat. Per qüestions classificatòries i sobretot per recobrar les bones sensacions d’altres partits, els colomencs esperen obtenir quelcom positiu de Vilafranca, un rival que l’any passat va mostrar-se molt irregular i que enguany té arguments a la seva plantilla per, com a mínim, no patir gens per assegurar-se la permanència.

Resultats Athletic Bilbao 2 - Sant Gabriel 0 Reocín 1 - Huelva 2 Espanyol 9 - Collerense 0 Real Sociedad 0 - Rayo Vallecano 1 Valencia 0 - Llevant 3 L’Estartit 0 - Lagunak 0 Llanos Olivenza 3 - El Olivo 1 P. Saragossa 0 - Barça 4 Atlético Madrid 2 - Málaga 0 Classificació 1ª divisió Equip PTS GF GC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Eva Callejas

FC Barcelona Athletic B. Rayo Vallecano Espanyol Huelva Llevant Real Sociedad Atlético Madrid P. Saragossa Sant Gabriel Lagunak Olivenza Collerense Estartit Málaga Reocín El Olivo Valencia

27 25 21 20 20 16 16 14 13 12 11 9 9 8 6 4 1 0

33 24 29 37 14 13 13 19 29 16 8 9 8 9 9 11 9 4

4 7 9 10 6 7 9 13 22 17 17 12 26 15 24 33 36 27

Propera Jornada

Eva Callejas després que un penal aturat per Marina en el que podia ser el 2-0 animés les seves companyes. Fregant l’igualada en diverses accions, però, l’1-1 no va arribar i les biscaïnes van sentenciar a falta de 10 minuts.

Aquest resultat deixa el Sangra emmig de la classificació. Una posició molt còmoda... però insuficient per a un equip ambiciós, que vol ser a dalt i que encara no té massa lluny la zona noble.

Sant Gabriel - Espanyol Huelva - Atlético Madrid Collerense - Reocín Rayo Vallecano - Athetic Bilbao Llevant - Real Sociedad Lagunak - Valencia El Olivo - Estartit FC Barcelona - Olivenza Málaga - P. Saragossa

Marfil Santa Coloma

Redimir una setmana per oblidar Marfil Santa Coloma no pot donar per bona aquesta darrera setmana, ja que dues derrotes a casa en han embrutat la bona ratxa que semblava haver iniciat. La primera ensopegada (1-4), més incomprensible en ser davant el cuer, va ser contra l’Azkar, després d’una primera part per oblidar. Dimarts, i en partit avançat contra el Barça, els colomencs van tornar a caure (1-4). A diferència del matx anterior, però, Marfil va oposar força resistència davant el totpoderós líder, i no va ser fins al segon temps, per culpa d’uns instants fatídics, que Marfil va claudicar. L’oportunitat per redimir-se arriba demà, en la visita que els colomencs faran al RRR Navarra.

Classificació 1ª divisió

Resultats

Equip

PTS GF GC

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

29 26 21 20 19 18 17 12 11 11 9 9 7 7 7 5

FC Barcelona ElPozo M. Caja Segovia OID Talavera Triman Navarra Inter Movistar Lobelle Santiago U. Zaragoza Puertollano RRR Navarra C. Torrejón Marfil S.C. Benicarló F. Manacor R. Cartagena Azkar Lugo

51 48 31 33 27 37 32 22 30 29 32 29 23 25 24 21

18 32 20 21 25 22 27 26 27 36 39 41 33 38 49 40

Marfil Santa Coloma 1 - Azkar Lugo 3 Lobelle Santiago 1 – FC Barcelona 4 Caja Segovia 5 – R. Cartagena 1 ElPozo Murcia 5 – Manacor 3 Inter Movistar 7 – Benicarló 1 OID Talavera 5 – RRR. Navarra 2 Puertollano 5 – Carnicer Torrejón 1 Triman Navarra 1 – U.Zaragoza 2

Propera Jornada

RRR. Navarra - Marfil Santa Coloma Carnicer Torrejón - Caja Segovia F. Manacor - Reale Cartagena U. Zaragoza - Lobelle Santiago ElPozo Murcia - Inter Movistar FC Barcelona - OID Talavera Azkar Lugo - Puertollano Benicarló - Triman Navarra


C.F. Badalona

16

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Crístofer Fernàndez - cfbadalona@diaribns.com

ATLÈTIC BALEARS - BADALONA

LA PRÈVIA

13a Jornada de Lliga del Campionat de la 2aB - Diumenge 13 de novembre a les 12.00h Estadi Balear - Àrbitre: Gálvez Rascón (col·legi madrileny)

Visita al líder sòlid del grup Un poder inesperat, fruit d’un projecte megalòman, ha sorgit des de terres mallorquines. L’Atlètic Balears lidera amb mà de ferro el grup tercer. Després que l’any passat passés per la competició amb més pena que glòria, aconseguint amb prou feines no patir per tornar a la Tercera Divisió que havia abandonat l’estiu anterior, el conjunt de Palma de Mallorca ha aconseguit postular-se com el més ferm candidat a ocupar una de les quatre primeres places del grup mediterrani. Sota el comandament en els despatxos de Fernando Crespí, l’entitat balear va formar durant el juliol el projecte més ambiciós de la seva història recent. L’objectiu del mateix no era altre que retornar a l’entitat a la Segona Divisió, categoria que no trepitja des dels seixanta. Per a l’ocasió es va seguir confiant en Gustavo Siviero com a entrenador. L’argentí, ex futbolista professional, ex de Mallorca o Albacete, va passar amb nota la seva primera experiència

a les banquetes. I es va fitxar a jugadors de renom, clàssics de Primera i Segona Divisió, que a poc que aconseguissin adaptar-se a la Segona B havien de fer del Balears el conjunt més potent del grup tercer. I així ha estat. Antoñito, Perera, David Sánchez, Dani o Dorado han

pres ràpid la mesura a una categoria que desconeixien. Només el Lleida ha pogut superar l’equip mallorquí en el que va de temporada. La seva regularitat i solidesa l’han atorgat un còmode matalàs de set punts respecte al cinquè i lidera la classificació amb L’Hospitalet com a únic

rival que mira de fer-li ombra. Malgrat tots aquests antecedents, el Badalona viatja a Palma sense complexos. Havent superat la maledicció de no guanyar a domicili, els de Márquez asseguren no tenir por del líder, i se senten capacitats de donar la sorpresa.

ATLÈTIC BALEARS Entrenador Gustavo Siviero

Biel Quesada

Vales

Izquierdo

César

Angulo

David S.

Mathias

Lawal

Perera Antoñito

badalona Entrenador Manolo Márquez

Marcos Ferrón

Robles

Vázquez

J.Robles

X.Muñoz Manga

Pugui

Soriano

Álex G.

Bueno

El Badalona va fer més mèrits per a guanyar contra un rival força conservador

La pluja, gran protagonista de l’empat BADALONA

0

ONTINYENT

0

Camp del Centenari (500 espectadors) Marcos Alberto Ferrón Alegre Pelegrí Borja Vázquez Óscar (Mansilla 12’) César Soriano Álex Xavi Muñoz Navarro Ceballos (Serramitja 80’) Forte Manga Bejar ( Muñoz 74’) Pugui Kikín (Urrea 77’) Álex G. (Víctor 70’) Xavi Salero Goikoetxea (Bueno 63’) Bardo Manolo Márquez

Manolo Márquez

Àrbitre: Alemán Pérez (col·legi de Las Palmas)

GOLS: -

El mal dia va poder amb el cartell, que per molt atractiu que fos res va poder fer amb la pluja. Vist el cel, molts aficionats van optar per quedar-se a casa; ni la lluita per tornar a la zona de promoció, ni tampoc les dues victòries consecutives badalonines, els van convèncer. I el resultat els va donar la raó. El partit, malgrat els al·licients d’entrada, va tenir una història pràcticament inexistent. A més d’incidir en el massiu despoblament de les graderies, la pluja va causar que el terreny de joc presentés un aspecte força desmillorat, que va impedir que el futbol practicat estigués al nivell que calia esperar de dos aspirants a l’ascens. Però posats a jugar, va ser el Badalona qui va donar més la

cara, qui va buscar i va disposar més. Però les bones intencions no van passar d’això, i els de Manolo Márquez no van poder inquietar la porteria defensada per Alberto. Resultats 12ª Jornada Badalona 0-0 Ontinyent; Huracán 1-1 Gandia; Mallorca B 1-2 Balears; Saragossa B 2-1 Maonès; L’Hospitalet 3-2 Sant Andreu; Manacor 0-1 Llagostera; Olímpic 1-0 Lleida; Terol 1-1 Oriola; Reus 2-4 Andorra; Dénia 1-0 València B

Propera Jornada Atlètic Balears - Badalona; Olímpic - Mallorca B; Maonès - Reus; València B - Terol; Sant Andreu - Huracán; Gandia - Manacor; Andorra - Dénia; Lleida - Llagostera; Ontinyent - Saragossa B; Oriola - L’Hospitalet

Classificació 2a B grup 3 Equip

PTS GF GC

1. Atlètic Balears 2. L’Hospitalet 3. Oriola 4. Olímpic 5. Ontinyent 6. Badalona 7. Reus 8. Sant Andreu 9. Huracán 10. Mallorca B 11. Lleida 12. Terol 13. Dénia 14. Maonès 15. Saragossa B 16. València B 17. Manacor 18. Gandia 19. Andorra 20. Llagostera

24 22 21 19 19 19 18 17 17 17 17 14 13 12 11 11 9 9 7 7

19 15 17 18 18 14 18 13 10 15 18 9 13 9 13 17 11 11 15 7

8 9 9 9 15 5 14 11 8 12 20 15 13 21 18 23 16 16 23 15


C.F. Badalona

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Crístofer Fernàndez - cfbadalona@diaribns.com

El calendari posa a proba el bon moment escapulat L’equip encadenarà cinc partits contra rivals directes L’empat sense gols contra l’Ontinyent va servir diumenge perquè el Badalona inaugurés el tram de la competició més difícil. El calendari ha deparat al conjunt badaloní fins a cinc partits consecutius contra equips que estan, en aquests moments, lluitant per les places d’honor del grup. Aquest mes de competició pot ser, doncs, una vara d’amidar molt exacta per baremar les opcions escapulades per lluitar per la promoció. Si l’equip surt molt malparat d’aquest tram, els rivals que ara ocupen els quatre primer llocs obriran

una bretxa difícil de recuperar. Però si l’equip aconsegueix donar la cara i treure una quantitat considerable de punts, refermarà la seva candidatura. Després de jugar contra el cinquè (Ontinyent), el Badalona visita al fins ara intractable primer classificat, l’Atlètic Balears, en el desplaçament que es preveu més complicat de tots els que resten en la temporada. Posteriorment visitarà el Centenari el millor dels equips provinents de Tercera, l’Olímpic de Xàtiva, que actualment ocupa la quarta posició, amb un punt més que

Víctor lluita per sortir de la banqueta Amb un punt més que la resta, Víctor va finalitzar la temporada 10/11 sent el més determinant dels jugadors del Badalona. Però acabat el somni del casi ascens, el despertar va deparar a l’extrem la realitat d’haver d’afrontar una operació que l’ha tingut fora dels terrenys de joc la primera part de la campanya. Una vegada de volta a la disciplina, després d’entrenar-se amb normalitat i al mateix ritme que els companys, Víctor Rodríguez va començar a ser un fix de les convocatòries. Des que va aparèixer a la primera, ja fa més d’un mes, no se n’ha perdut cap. Manolo Márquez sap de què és capaç el canterà escapulat. D’entre els jugadors que

conformen la plantilla, segurament és el més diferencial dels homes de banda per la seva habilitat, la seva velocitat i el seu treball. Però malgrat no perdre’s cap convocatòria, Víctor encara no ha sortit d’inici en cap partit. Per davant té a dos jugadors que estan rendint molt bé, Pugui i Álex García. El primer està sent -a la par amb Manga- el millor de l’equip fins ara; fa gols i assisteix, havent recuperat el seu millor estat de forma. Álex García, per la seva banda, és un jugador molt del gust dels tècnics: treballa, s’entrega, defensa i es deixa les banyes. Sembla, però, qüestió de temps que Víctor el desbanqui.

l’equip de Manolo Márquez. I per tancar la concatenació de partits complicats, el Badalona jugarà contra dos dels conjunts més imprevisibles del inici de curs, tant capaços de guanyar als primers com de deixar-se punts a casa contra els cuers. Després de l’Olímpic, arriba el Mallorca B, un equip amb qualitat i bon joc, però tendre, insegur i erràtic en defensa. L’envit contra el Lleida, l’únic que ha guanyat a l’Atlètic Balears, donarà per acabat aquest exigent tram final de la primera volta.

13 17


18

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

FIATC Joventut Xavi Ballesteros - xaviballesteros@diaribns.com

LA PRÈVIA

BLANCOS RUEDA VALLADOLID - FIATC JOVENTUT 7a jornada ACB. Dissabte 12 de novembre, 19h. Pavelló Pisuerga. Ràdio Ciutat de Badalona (94.4 FM)

Valladolid, allà on començarà tot El Fiatc Joventut visita un rival de la “seva lliga” amb la intenció de sumar el primer triomf de la temporada fora del Palau Olímpic després de les derrotes a Manresa, Bilbao i Barcelona i començar a escalar posicions. Penya i Valladolid, dos històrics, s’han vist les cares al pavelló del Pisuerga en 33 ocasions, amb 14 victòries pels vallisoletans i 19 pels verdi-negres. La Penya, però, fa dos anys que no guanya al Pisuerga. Els de Salva Maldonado ja porten dues setmanes amb Eulis Báez i Cristhian Eyenga i això ha permès que l’equip hagi crescut més i vagi en clara línia ascendent. Ara ja amb l’equip definitiu el tècnic verd-i-negre tindrà més fàcil poder repartir els rols que hi ha dins la plantilla. Pape Sow, que acaba contracte demà, no ha viatjat a Valladolid tot i que podria haver-hi anat. La decisió és bàsicament per començar a donar entrada a Henk Norel, que té moltes opcions de poder reaparèixer nou mesos i mig després de la greu lesió que es va fer a Vitòria. Els verd-i-negres tenen les baixes ja conegudes del capità Pere Tomàs,

F. JOVENTUT

BR. VALLADOLID

Entrenador Salva Maldonado

Entrenador Luis Casimiro

Ricardo Uriz

Michael Umeh

Kahiem Seawright

Jason Robinson

Hervé Touré

d’Àlex Barrera i la del base Pooh Jeter, a qui el cos tèncnic no vol forçar per evitar un mal major del trencament fibril·lar que té a la cuixa. El Valladolid arriba a la cita amb una situació també delicada amb una sola victòria en aquest inici de la competició. Els vallisoletans, però, tenen un partit menys que tenen ajornat de la primera jornada contra el CAI Saragossa. El Valladolid acaba de sortir del concurs de creditors en què estava immers i, tot i els problemes econòmics que travessa,

Albert Oliver

David Jelinek

Eulis Báez

Derrick Obasohan

Latavious Williams

sembla que podrà tirar endavant la situació. Precisament els problemes financers van fer que Eulis Báez pogués fitxar pel Fiatc Joventut. El dominicà va estar cinc mesos sense cobrar i no va voler tornar al club tot i que el tenien lligat. Serà doncs un partit especial per un Báez que tornarà al Pisuerga juntament amb un altre exValladolid, Fede Van Lacke. Els dos van ser claus en la classificació 20 anys després del conjunt castellà per la Copa del Rei de l’any passat.

La Penya veu debutar el seu NBA, Eyenga, amb més ganes que encert Cristhian Eyenga va debutar diumenge amb la samarreta del Fiatc Joventut amb una actuació discreta fruit sobretot de les moltes ganes que tenia de fer-ho bé. Amb el dorsal 18 a la samarreta –ha escollit aquest perquè és el què hi ha entre el 17 de Norel i el 19 de Pere Tomàs,

els seus dos grans amics de l’equip- Eyenga va mostrar que físicament va sobrat, bona selecció de tir tot i no tenir massa encert: 2/5 de dos, 0/2 triples, 3 rebots i 3 de valoració. El congolès, però, va deixar clar que aportarà coses positives a l’equip i que està en la línia que

marca Salva Maldonado. Eyenga cobrarà per partit jugat, una operació que ha estat possible gràcies a l’empresa Fiatc Assegurances que és qui finançarà aquest fitxatge.Com a mínim jugarà quatre partits si es soluciona el tema de l’NBA.


FIATC Joventut

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

19

Xavi Ballesteros - xaviballesteros@diaribns.com

El Prat continua sota mínims sense Bassas, Barrera i Todorovic El Prat Joventut rep demà dissabte (18:15 h.) a l’Àvila, un equip que ara mateix ocupa la desena posició amb un balanç de dues victòries i dues derrotes. La curiositat del rival del vinculat de la Penya és que els dos partits que ha guanyat han estat fora de casa: a les difícils pistes del Tenerife (73-80) i del Gandia (57-65). El conjunt que dirigeix Carles Duran tornarà a anar en quadre al partit perquè no podrà comptar ni amb Bassas –estarà jugant a la mateixa hora amb el primer equip a Valladolid- ni amb els lesionats Barrera i Todorovic. Al darrer partit a la Corunya el Prat va donar molta guerra però es van quedar sense forces al tram final (68-65).

Surten del Palau amb el cap ben alt Tots els pronòstics apuntaven a què el Fiatc Joventut sortiria escaldat de la pista del líder, el Barça Regal. Els blaugrana ja havien guanyat a la Lliga Catalana de 40 punts a la Penya (94-54) i venien fent tres correctius al Palau Blaugrana: a l’Estudiantes a la lliga ACB de 46 punts de diferència, de 19 al Bilbao –equip d’Eurolliga- i de 27 al Prokom Trefl de Polònia. Però els de Salva Maldonado van donar una alegria inesperada i únicament la falta de forces, de rodatge i de recursos va poder doblegar a una Penya que durant mitja hora va ser capaç fins i tot de posarse per davant en el marcador. Espectacular partit d’Eulis Báez que es va tornar a erigir, igual que contra l’Estudiantes, en un referent ofensiu. També va destacar la gran actuació del jove base del vinculat Ferran Bassas que, aprofitant la baixa per lesió de Jeter, va disposar de 17 minuts on va fer un triple, set punts i un tap espectacular a Pete Mickeal que ja tindrà per sempre a la butxaca.

BARÇA REGAL

82 Huertas (11), Navarro (7), Eidson (13), Lorbek (13), Ndong (20) -cinc inicial-, Sada (0), Mickeal (6), Vázquez (6), Rabaseda (0), Perovic (2) i Ingles (2).

FIATC JOVENTUT

70 Oliver (2), Jelinek (10), Obasohan (-), Trias (6), Williams (9) -cinc inicial-, Sow (3), Baez (19), Van Lacke (10), Bassas (5), Eyenga (4) i Llovet (2)

Resultats 6a Jornada A. Manresa-Bilbao Estudiantes-CAI Unicaja-Valladolid Caja Laboral-Obradoiro Real Madrid- Cajasol Alacant-Gran Canaria UCAM Murcia-Fuenlabrada Barça Regal- FIATC Joventut Lagun Aro-Valencia

La infermeria del Fiatc Joventut es torna a omplir Quan semblava que la infermeria del Fiatc Joventut es començava a buidar de cop i volta s’ha omplert del tot. La bona notícia va ser que Norel, després de nou mesos i mig d’haver-se fet la greu lesió, va poder tornar a anar convocat contra el Barça tot i que no hi va haver un moment oportú per poder tenir minuts. Tot fa preveure que demà a la pista del Valladolid tindrà els primers minuts. Però mentre uns marxen de la infermeria uns altres entren. És el cas de Barrera, Jeter i Todorovic. L’aler

del planter va rebre un cop fortuït al nas i li van trencar l’òs. El jugador va ser operat ahir i haurà d’estar 10 dies de baixa abans de tornar a jugar amb el Prat amb una màscara protectora. També va ser baixa per culpa d’un trencament fibril·lar a la cuixa Jeter. El base estarà cinc dies sense jugar. I a ell se li va afegir Todorovic que en té encara per un mes amb un oset de la mà trencat. En tot això Pere Tomàs continua pendent de la seva recuperació.

Jeter, trencament de fibres de la cuixa; Barrera, operat del nas trencat; Todorovic, amb una fissura a un òs de la mà

81-73 67-63 78-51 72-53 78-65 58-55 71-65 82-70 80-86

Classificació

Equip

1 . Barça Regal 2. Unicaja 3. Real Madrid 4. Alacant 5. Valencia 6. Caja Laboral 7. A. Manresa 8. Cajasol 9. Bilbao Basket 10. Estudiantes 11. Fuenlabrada 12. UCAM Murcia 13. Obradoiro 14. FIATC Joventut 15. CAI 16. BR. Valladolid 17. Lagun Aro 18. Gran Canaria

G

P

5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5

Propera Jornada Valladolid-FIATC Joventut; Cajasol-Estudiantes; Lagun Aro-Manresa; Gran Canaria-Bilbao Basket; Obradoiro-Fuenlabrada; CAI-UCAM Murcia; UnicajaReal Madrid; Caja Laboral-Alacant; Valencia-Barça


20

Bàsquet comarcal

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Pol Bernat - basquet@diaribns.com

La discreció com a virtut LA 6TELLA Carola Barriga

Va jugar 17 minuts, va sumar 5 punts, 33% en tirs de 2, 50% en tirs de 3, un rebot, una assistència, una recuperada, una perduda, un tap i una falta. Una valoració de 4. Són els números d’en Ferran Bassas de diumenge. Vistos així, semblen poca cosa però quan mires el partit i veus com la Penya va jugar al Palau Blaugrana canvies de parer. Compartir la direcció de l’equip al camp de l’etern rival, en un

moment on verd-i-negres i blaugranes viuen realitats diferents és una missió molt complexa, i en Ferran se’n va sortir amb escreix. És un jugador discret, i amb això no vull dir que no assumeixi la seva responsabilitat en la direcció del joc. No s’amaga: quan ha de tirar, tira i quan ha de canviar el ritme, el canvia. Però ho fa sense excessives estridències. Recordo quan ens havíem d’enfrontar a La Llauna

a la final local de les Sèries. Jo no coneixia excessivament en Ferran i, com tot entrenador, vaig preguntar per ell. Va ser molt difícil obtenir-ne un perfil. Ningú me’n rebel·lava cap debilitat, però tampoc ningú em donava un únic factor en el que destaqués. No és el primer partit que en Ferran juga amb el primer equip: ja va haver de debutar a corre cuita amb l’anterior lesió de Jetter. Aleshores se’l va veure nerviós,

revolucionat. Ahir al Palau, confiava en el seu criteri. De fet, a ell segurament li ha anat molt bé la marxa de Josep Franch a Múrcia, cosa que li ha donat l’oportunitat de debutar. Això a Badalona ho tenen bastant clar. En canvi, al barri de les Corts, no. Han recuperat Rabasseda, –el primer després de la generació Gasol–, i diumenge només va jugar 5 minuts.

L'ABB enamora davant un Sant Josep apagat; Montgat i Minguella, en línia ascendent A l'ABB amb prou feines li va durar un quart un dels teòrics candidats a guanyar la lliga, el Sant Josep. En un duel que es va mostrar menys dur de l'anunciat, els parroquials es van dissoldre en deu minuts, fet que no amaga l'excel·lència que van bordar els locals. D'entrada, van ser molt més elèctrics i ferms. Poques vegades, cap potser, s'havia vist a un Sant Josep tan destenyit, sotmès per un rival que el va ridiculitzar en la defensa i el va desendollar per complet en atac. A base d'intensitat, rebot, encert i una admirable constància, els jugadors d'Arce van dibuixar una pintura preciosa que va enamorar a La Plana. •

Davant un Quart que es va presentar en quadre, el Santa Coloma va saltar a la pista afilat, encertat –15 de 28 en triples– i amb una sòlida defensa. En escassos minuts, els gramenetencs van canviar per complet la decoració inicial del matx i van sumir en una profunda impotència l'esquadra gironina, que res va poder fer davant un adversari que es va permetre concessions defensives. • La Minguella encara segueix, vuit jornades després, excessivament irregular. Passa que té jugadors d'una talla increïble –llegeixi's Marc Balagué– que, descarats, són capaços d'agafar les regnes del conjunt i guiar-lo cap a la victòria

Pluja de derrotes a Primera Catalana Després d'una jornada en la que tots els equips comarcals de Primera Catalana –excepte el Llefià– van sumar un triomf, el darrer cap de setmana va caure com una llosa molt pesada. Ni un sol èxit. El Círcol Catòlic no va ser capaç de superar a un rival presumiblement més dèbil com el Pineda. Després d'errar més d'una vintena de tirs lliures, cedir el total domini del rebot i anar a remolc gairebé la totalitat de la contesa, res va poder fer l'equip badaloní per emportar-se un partit per oblidar. • En un enfrontament amb molts minuts d'igualtat, el Sant Josep va deixar escapar l'oportunitat d'escalar posicions a la lliga. I és que després de més de tres períodes d'equitat i alternances constants, un La Garriga tocat per la bareta màgica va fulminar a l'equip parroquial a base de llançament exterior. A més, les

imprecisions i l'arbitratge final, van acabar d'engruixar una dura desfeta. • El Sant Andreu de Natzaret no acaba de trobar la seva millor versió. Després d'un inici de campanya fulgurant, la irregularitat s'està postrant sobre el conjunt dirigit per Vidal Sabater. Davant el Palamós, els badalonins, sense desplegar un gran joc, van acabar desquiciats per un arbitratge indignant. • El Llefià no s'acaba de trobar còmode a la competició. Competeix, però no acostuma a guanyar. Per enèsim cop, li va tornar a passar. Davant un dels grans equips de la categoria, els badalonins van tenir sempre opcions, però no van saber jugar amb un final ajustat. • El Tiana es va retrobar amb la derrota després de dues jornades sumant. I és que davant l'Onyar, els visitants no van poder repetir les bones sensacions. •

amb vuit triples, 30 punts o 39 de valoració. AIxò sí, aquest cop l'equip va mostar l'enteresa final suficient per no llançar per la borda el construït fins aleshores. • El Montgat és, any rere any, un equip al que li costa trobar-se a sí mateix. Però quan ho fa, esdevé imparable. I el Blanes ho va patir en les seves pròpies carns. Amb confiança i agressivitat, els de Bassas van imprimir una velocitat de creuer i van fer perdre 24 pilotes a un contrincant que va quedar abrumat davant la millora física visitant, l'aportació de Camins i la maduresa d'Ortíz. • L'enfrontament que va disputar la UBSA a Mataró no va tenir més història que un

RESULTATS PRIMERA CATALANA Palamós - Natzaret 94-83 Premià - Argentona 54-44 Onyar - Tiana 69-60 La Garriga - Sant Josep 71-60 Alisos - Sant Narcís Aplaçat 08/01 Pineda - Círcol Catòlic 78-65 Llefià - Cabrera 92-96 Grup Barna - Roser 82-90 CLASSIFICACIÓ 1. Roser (7-1), 2. Cabrera, 3. Natzaret (6-2), 4. Sant NArcís (6-1), 5. Onyar (5-3), 6. Círcol, 7. Sant Josep, 8. La Garriga (4-4), 9. Argentona, 10. Palamós, 11. Premià, 12. Pineda (3-5), 13. Alisos (3-4), 14. Llefià, 15. Tiana i 16. Grup Barna (2-6). PROPERA JORNADA Sant Andreu Natzaret - Premià; Cabrera - Argentona; Tiana - La Garriga; Sant Narcís - Palamós; Roser - Onyar; Sant Josep - Pineda; Círcol - Alisos; Llefà - Grup Barna

parcial inicial de 25-7. Amb preocupant tendresa defensiva i vergonyosa ingenuïtat en parcel·les ofensives, l'esquadra adrianenca mai va mostrar indicis, malgrat la millora, de poder donar-li la volta a un resultat contundent. • RESULTATS COPA CATALUNYA ABB - Sant Josep 95-78 Sant Cugat - Argentona 102-68 Minguella - Salt 74-70 Blanes - Montgat 73-89 Santa Coloma - Quart 92-65 El Masnou - Vic 76-70 Mataró - UBSA 84-60 Castellar - Adepaf Figueres 53-52

CLASSIFICACIÓ 1. Santa Coloma (7-1), 2. Mataró, 3. ABB, 4. Sant Josep, 5. Sant Cugat (6-2), 6. Salt, 7. Quart (5-3), 8. El Masnou (4-4), 9. Montgat, 10. Vic, 11. Adepaf, 12. Castellar (3-5), 13. Argentona, 14. Minguella, 15. UBSA (2-6) i 16. Blanes (1-7).

PROPERA JORNADA Salt - Sant Cugat; UBSA - El Masnou; Montgat - Santa Coloma; Adepaf - Argentona; Vic - Minguella; Quart - ABB; Sant Josep - Mataró; Castellar - Blanes

La Gramenet guanya un derbi vibrant Segona Catalana va viure un cap de setmana atípic amb la disputa de només tres partits dels nostres representants comarcals. I és que el Bàsquet Neus i el Fuster, matx desigual a priori, es van veure obligats a aplaçar el seu enfrontament al dia 1 de desembre. El Badalonès va veure truncada la seva immaculada ratxa de cinc victòries de manera inexplicable. Després de dominar per 18 punts a mitjans del segon període, l'esquadra local es va ensorrar i es va veure completament superada per una Gramenet que va agafar l'oportunitat concedida i no la va deixar escapar (82-83). • La UBSA, després de veure la llum fa dues setmanes, va seguir per camins obscurs i va sumar la segona derrota consecutiva al doblegar el genoll a la pista del Lliçà d'Amunt.

El conjunt adrianenc va regalar el triomf en un segon període en el que va perdre set pilotes, va cedir el control del rebot i va permetre al rival anotar amb fluïdesa. Va intentar despertar després, però no va tenir èxit (76-65). • Un Santa Coloma endollat no va tenir dificultats per guanyar a un AESE que va acabar rendit davant la superioritat demostrada pels locals (60-37). •


Bàsquet comarcal

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

21

Pol Bernat - basquet@diaribns.com

Segona jornada consecutiva de males collites La botzina acabava de sonar. L'electrònic reflectia el temps exhaurit. No quedaven segons de joc, però no s'havia acabat el partit. Meravelles del bàsquet. Els àrbitres havien pitat una falta, en el darrer sospir, sobre Blanca Assalit. El Femení Sant Adrià tenia la possibilitat de derrotar al Cerdanyola amb dos tirs lliures. El marcador indicava un 47-46. I així es va quedar. La jugadora del quadre adrianenc va tremolar, menjada per la responsabilitat, i va errar ambdós llançaments. Relativament orgulloses per la lluita oferta, les de Jordi Vizcaíno tornaven a casa amb el cap cot. El partit va ser un frec a frec constant entre dos dels millors conjunts de la categoria. Va ser un teva-meva de distàncies mínimes, d'escletxes insignificants. En definitiva, una muntanya russa en la

que el conjunt del Besòs no va poder aturar a una Moreno omnipresent i en la que va tremolar quan més ho requeria l'exigència. • Col·lapsat en atac al primer període i extremadament concessiu en defensa al segon, el Draft Gramenet ja perdia per una diferència de 24 punts al seu pas per vestidors. El Joventut les Corts, líder del Grup 01, s'havia divertit retratant les carències de joc que l'equip colomenc havia ofert en una primera part per a l'oblit. Lluny de baixar els braços, les de Montoliu van intentar una remuntada quimèrica que mai va arribar. Agafades a l'encert exterior, les gramanetenques es van pujar, relativament, a les barbes del rival, que va dir prou quan es va sumar al festival de triples i va eixamplar distàncies en un marcador excessiu. •

RESULTATS COPA CAT. FEMENINA Sabadell - Viladecans 37-62 ASFE - Cornellà 45-65 Cerdanyola - Fem. Sant Adrià 47-46 Xamba - Olesa 55-80 Lima Horta - GEiEG 62-49

CLASSIFICACIÓ 1. Olesa, 2. Cornellà (6-2), 3. Cerdanyola, 4. Viladecans, 5. Femení Sant Adrià, 6. Lima Horta (5-3), 7. Xamba (4-4), 8. GEiEG (3-5), 9. CN Sabadell (1-7) i 10. ASFE (0-8). PROPERA JORNADA Olesa - Lima Horta; Femení Sant Adrià - ASFE; Viladecans - Cerdanyola; Cornellà - Xamba Vilafranca; GEiEG - CN Sabadell

El Llefià El Círcol cau derrotat suma el seu de manera primer triomf inesperada Potser per un excés de confiança del Círcol Catòlic, potser per un superàvit de motivació del Parets del Vallès, el quadre badaloní va caure derrotat de manera inesperada. Davant un rival que va desplegar una gran intensitat i potencial en parcel·les defensives, les jugadores de Jaume Lleal es van veure desencertades i sense idea per superar l'entramat teixit pel conjunt visitant. Això, adobat amb el fet que les locals no van ratllar el seu major nivell defensiu durant molts minuts de l'enfrontament, juntament amb una actuació arbitral controvertida, va acabar de sentenciar una contesa que deixa les noies del Círcol Cataòlic com a onzè classificat (44-52).

Al Joventut BBC li va bufar el vent a favor en una jornada en la que la resta d'integrants comarcals de Segona Catalana Femenina van naufragar amb estrèpit. Les verd-i-negres no van tenir problemes per escombrar de la seva pròpia pista a una Escola del Carme que no va disputar un matx digne de la seva posició a la classificació (50-73). • El Llefià, després de protagonitzar el miracle de guanyar la darrera jornada, va retornar pels seus camins habituals i va caure davant el líder del Grup 04, el Sant Nicolau (86-65). • La Minguella va sumar la seva segona derrota consecutiva al no poder superar a l'AECS en un matx igualat (53-45). • També va perdre un Sant Andreu de Natzaret que va plantar cara enfront el JE Terrassa (35-41). •

Poliesportiu

L'Ajuntament ofereix una recepció als clubs de rem L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i el regidor d’Educació, Esports i Joventut, Juan Fernández, van rebre dimarts, al Saló de Plens de l’Ajuntament, als clubs de rem de la ciutat pels èxits collits la passada campanya. A Badalona hi ha actualment tres entitats que tenen diversos equips de rem. L’equip sènior masculí del Club de Rem Badalona es va proclamar campió de la primera divisió de la Lliga Catalana de llagut. A aquest èxit s’hi ha d’afegir també el Campionat de Catalunya de llagut. També en el Campionat de Catalunya, l’equip jú-

nior masculí del Club Natació Badalona i l’equip sènior femení del Club Nàutic Bétulo es van proclamar campions en les seves categories.

El Kyokushin, Lapresent un anys més gimnàstica

El passat dissabte va tenir lloc, al Pavelló Municipal Països Catalans de Badalona la desena edició consecutiva de l’Obert Ciutat de Badalona de Karate Kyokushin. L’Obert va estar organitzat per l’associació esportiva International Seishin Kyokushin Karate Organization (SKKO) i per l’escola de karate Belsa Kyokushin Karate Dojo, amb el suport de la Regidoria d’Educació, Esports i Joventut de l’Ajuntament. Aquest esdeveniment va comptar amb la participació d’uns noranta karateques en les categories infantil, cadet, juvenil i sènior. Després d’una exhibició dels més petits i dels combats final, es va fer l’acte de lliurament de trofeus.

artística arriba a la Mina


22 Publicitat publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

NĂşm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011


Cultura Sant Adrià 23

Núm. 327 Del 11/11 al 17/11/2011

Jose G. Navarro - redaccio@diaribns.com

Passat, present i futur sobre l’aigua al món

Parla de la situació de l’aigua al món relacionant la salut, el canvi climàtic, l’alimentació, les ciutats i els ecosistemes Sortida a llocs de l’exili

La regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Adrià, conjuntament amb el Consell de la Dona ,ha organitzat una sortida cultural i lúdica a Colliure, Elna i Argelers, llocs històrics rellevants de l’exili a causa de la Guerra Civil Espanyola. La sortida serà el dissabte 19 de novembre a les 8 h des de l’Ajuntament, per tornar al mateix lloc a les 20 h. El preu de l’excursió és de 16 €. Les reserves és faran per rigorós ordre d’inscripció. El pagament es pot fer fins el dijous 17 de novembre. Per informació i reserves contactar amb el CIOD : carrer de Les Escoles, 10, baixos, al telèfon 93 462 11 21 o al mail infodonaciod@sant-adria.net.

La biblioteca Ricart acull una mostra que parla de l’estat d’aquest recurs natural Des del proper dilluns fins a l’11 de desembre, a la Biblioteca de Sant Adrià, situada al carrer Ricart, es podrà visitar “L’aigua al segle XXI”, una exposició que mostra als infants, joves i adults de manera atractiva i entenedora alguns dels aspectes més rellevants sobre la situació de l’aigua al món a través de la relació entre l’aigua i la salut, el canvi climàtic, l’alimentació, els ecosistemes, les ciutats i la participació, entre d’altres. La mostra vol donar una visió de la situació de l’aigua al món i de la necessitat de desenvolupar unes polítiques hídriques que protegeixin aquest recurs tan preuat. Es basa en els Informes de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament dels Recursos Hídrics al Món i ha estat elaborada pel Centre UNESCO de Catalunya–Unescocat, amb el suport de l’Obra Social Caixa Catalunya i la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Imatges de ‘Natura’ a l’Agrupació Fotogràfica L’Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià va inaugurar ahir al vespre la mostra monogràfica “Natura”, que inclou fotografies d’aus i paisatges tant del delta de l’Ebre com del Delta del Llobregat, i també fotos macro de temes variats (flors, insectes...), realitzades en indrets i amb condicions de llum peculiars. El seu autor és Luís Leandro Serrano, que ha participat en nombro-

sos concursos a nivell nacional i internacional amb un èxit notable, tant en l’apartat analògic com el digital. Amb aquesta exposició, l’artista vol mostrar-nos una visió molt particular de la mare naturalesa, tan propera però alhora tan distant, basant-se en l’observació de tot allò que ens envolta i que, molt sovint, acostuma a passar desapercebut en la vida quotidiana.

Els plafons de l’exposició toquen moltes vessants de l’aigua: els usos que té, com afecta el canvi climàtic, els riscos i les catàstrofes que comporta, el seu valor i el seu preu, els objectius de desenvolupament en aquest mil·lenni, el dret a l’aigua com a dret a la salut, i com usen les ciutats aquest bé que és escàs i que ha de ser compartit. Entre les moltes dades interessants que aporta la mostra, destaquen algunes com que, a conseqüència del canvi climàtic, s’ha calculat que el nombre de refugiats que fugiran per l’escassetat de recursos com l’aigua podria arribar a 150 milions de persones l’any 2050. O, també, que en els països pobres on els sistemes d’abastament d’aigua són insuficients, com per exemple a Bombai o a Delhi (Índia), es dona una greu contradicció: la població més pobra no té accés a aigua de bona qualitat i ha de comprar l’aigua potable a venedors privats a un preu molt més elevat que la que surt per l’aixeta.


Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@diaribns.com · Cap de redacció: José G.Navarro · Redacció: Xavi Ballesteros · Núria Rodríguez · Crístofer Fernández · Javier Torres · Pol Bernat · Fotografia: Charly Mula · Disseny: oniricdesign.com · Maquetació: Marc Gasau · Publicitat: Eduard Monterde, publicitat@diaribns.com · www.diaridesantadria.cat · Contacte Redacció: redaccio@diaribns.com 93.383.94.93 · Impressió: ‘Gràficas de prensa diaria S.A.’ · Dipòsit legal: B.14598-2011. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.

membre de:

327 - Diari de Sant Adrià  

Del 11/11 al 17/11 de 2011