Page 1

107

Diari de l’Ametlla ANY X

BUTLLEÍ MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

WWW.AMETLLA.CAT

juliol 2013

S’exposa públicament el projecte d’urbanització d’un tram de les voreres de la carretera de Sant Feliu al seu pas per l’Ametlla del Vallès

Pg. 3 *Recreació virtual del futur aspecte de la carretera de Sant Feliu un cop acabades les obres

El Fes=val de Jazz de l’Ametlla es consolida >> Pg. 4 / Reunió de seguretat amb el barri del Serrat >> Pg. 5

Intervenció d’urgència a l’alzina de Ca l’Arenys >> Pg. 8 / SUPLEMENT CULTURAL AMÍNDOLA >> Pg. centrals

El I Mercat Benèfic de l’Ametlla recapta 3.738€ >> Pg. 13 / Entrega de premis del III Ral·li Fotogràfic >> Pg. 15 Cloenda de la temporada del Servei d’Esports >> Pg. 17 / Torna el bus nocturn del C17 >> Pg. Diari Jove


2 | Diari de l’Ametlla, juliol de 2013

Ajuntament al dia...

Activitats l’Ametlla del Vallès

Juliol/

13

www.ametlla.cat

Dijous 4

A les 20h a la Sala Polivalent

Presentació de la campanya “Un vot per la independència”. Amb copa de cava i piscolabis! Org. ANC Divendres 5

A les 18h a l’aula del Casal de la Gent Gran

Concert de Clàssica. La joventut prodigiosa.

Org. Associació de Gent Gran de l’Ametlla.

Fins el diumenge 7

IV Edició del Macrotorneig de Voleibol. Modalitats 4X4, 2X2, masculí, femení i mixt. + info a www.macrotorneigvoleisorra.info Org. Club Voleibol l’Ametlla

A les 20,30h al parc de Maria Lluïsa

II Cicle de Jazz de l’Ametlla. “Big Mama” 25 anys. “All stars taller de músics. Entrada lliure. Hi haurà una parada del “Vot per la independència” de l’ANC. Org. Àrea de Cultura

A les 21h a Can Draper

Sopar literari de les tertúlies. Org. Àrea de Cultura

Dissabte 6

A les 20h al pavelló poliesporGu

Fes=val-exhibició del Club de Pa=natge. Org. Club de PaGnatge Ametlla

A les 21h a la plaça de Can Viver

XI Festa del barri An=c (la Sagrera). Cal portar plats, coberts, estovalles, espelmes i sopar. Obert a tothom. Org. Veïns del Barri AnGc

A les 21h al carrer Amistat

Sopar dels veïns del carrer Amistat. Org. Veïns del carrer Amistat

Diumenge 7

A les 11h a Ca l’Arenys

Espectacle infan=l amb pallassos. Org. Ca l’Arenys

Dimarts 9

A les 22h a Ca l’Arenys

Monòleg a càrrec de la cia. Enrenou. Org. Ca l’Arenys

Divendres 12

A les 18h a la sala del Casal de la Gent Gran

Bingo col·lec=u amb premis. Org. Associació de Gent Gran de l’Ametlla.

A les 20,30h a Can Plantada

Concert de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Nit d’esGu a Can Plantada. Inclou sopar de tast. Preu entrada 20€. Venda d’entrades a Can Canudas. Org. Can Plantada

@AjAmetllaValles Facebook.com/AjuntamentAmetlla

Dissabte 13

A les 11h a Ca l’Arenys

Gimcana espor=va amb monitors (50 max).

De les 12h a les 00h al Camp de Futbol Municipal

12h de Futbol 7

Org. Ca l’Arenys

Org. àrea d’Esports

Dimarts 23

A les 21h a Ca l’Arenys

A les 22h a Ca l’Arenys

Sardinada popular amb havaneres de Cavall Bernat. Org. Ca l’Arenys

Il·lusionista a càrrec de la cia. Enrenou. Org. Ca l’Arenys

A les 21h al carrer SanGago Rusiñol

Dijous 25

Org. Veïns del carrer SanGago Rusiñol.

Org. Ca l’Arenys

Sopar dels veïns del carrer San=ago Rusiñol

A les 21h a Ca l’Arenys

Concert de jazz.

Diumenge 14

Divendres 26

Org. àrea d’Esports

Org. Diputació de Barcelona i àrea de Consum.

De 10,30h a 13h a la plaça de l’Ajuntament

Al Centre EsporGu Municipal Illa AcGva

Bus del consumidor

Mulla’t per l’esclerosi Múl=ple! A les 11h a Ca l’Arenys

Al vespre al paG del darrera del Casal de la Gent Gran

Org. Ca l’Arenys

Revetlla social de Sant Jaume. Sopar buffet amb ball i música en viu.

A les 22h a Ca l’Arenys

Dissabte 27

Ac=vitat d’aigua amb monitors (50 max). Dimarts 16

Monòleg a càrrec de la cia. Enrenou.

Org. Associació de Gent Gran de l’Ametlla.

A les 10h al paG de l’escola BerH

III Torneig de bala.

Org. Ca l’Arenys

Org. Veïns del barri del Raval

Dijous 18

A les 8h al Casal de la Gent Gran

A les 21h al carrer Raval

Org. Associació de Gent Gran de l’Ametlla.

Org. Veïns del barri del Raval

V Sopar del carrer Raval. Cal portar plats, gots, coberts, menjar i beure.

Sor=da de l’excursió i visita medieval a Sant Joan de les Fonts.

Diumenge 28

A les 21h a Ca l’Arenys

Concert de Pon=nho da Souza.

A les 18h a l’aula magna de l’Escola de Música

Concert de violoncel. Obres de J.S. Bach, a càrrec del professor Damien Ventula.

Org. Ca l’Arenys

Divendres 19

Org. Escola Municipal de Música

A les 18h a la sala del Casal de la Gent Gran

Xerrada sobre els accidents a la llar.

A les 11h a Ca l’Arenys

Taller de globoflèxia.

Org. Associació de Gent Gran de l’Ametlla.

Org. Ca l’Arenys

Dissabte 20

Dilluns 29

A les 21,30h plaça Ajuntament

Caminada “Clar de lluna”.

A les 18h a l’aula magna de l’Escola de Música

Concert de violoncel. Obres de D. Popper, a càrrec del professor Damien Ventula.

Org. Grup 3 i més

A les 20,30h a Can Muntanyola

II Cicle de Jazz de l’Ametlla. “Big Drum Africa Percusión” (6€). Hi haurà una parada del “Vot per la independència” de l’ANC.Org. Àrea de Cultura Diumenge 21

A les 19h a la Parròquia de Sant Genís

Org. Escola Municipal de Música

Dimarts 30

A les 19h a l’aula magna de l’Escola de Música

Concert de la Coral Lo Lliri, comparGt amb Capella de Música de Santa Maria de Mollet i Orquestra de Cambra Miquel Cases i Bell, de Rubí, dirigits per Pelegrí Bernial. Org. Coral lo Lliri

El Diari de l’Ametlla és una publicació mensual de distribució gratuïta, que edita l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. Coordinació, redacció, fotografia i maquetació: Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès- 3.700 exemplars - Dipòsit legal: B-50749-2003 - Impremta: Gráficas de Prensa Diaria (www.gpd-sa.com). www.ametlla.cat / correu-e: diariametlla@ametlla.cat

Concert de violoncel. Concert final a càrrec dels alumnes del curs de violoncel. Org. Escola Municipal de Música

DATES A CONCRETAR A les 21h a Ca l’Arenys

Concert de reggae Concert de “Som Tetuà” Org. Ca l’Arenys

Cartes al Director: S’han d’enviar signades, i fer constar el nº de DNI i un telèfon de contacte a: diariametlla@ametlla.cat. No poden tenir una extensió superior a 3.000 caràcters, espais inclosos. El Diari de l’Ametlla es reserva el dret a modificar la llargada del text per adaptar-lo a la maquetació i no es fa responsable del seu conGngut.


Diari de l’Ametlla, juliol de 2013 | 3

Ajuntament al dia...

Ajuntament al dia...

Horari d’es=u del CAP El Centre d’Assistència Primària de l’Ametlla del Vallès modifica el seu horari del dia 29 de juliol fins el 30 d’agost, coincidint amb el període de vacances. El nou horari serà de les 8h a les 15 h tots els dies de la setmana. Pel que fa al servei de pediatria, aquest estarà centralitzat a la Garriga.

Exposició pública del projecte d’urbanització de les voreres de la carretera de Sant Feliu

Protecció Civil de l’Ametlla busca voluntaris

Dijous 20 de juny es va fer la presentació pública del projecte d’urbanització de les voreres de la carretera de Sant Feliu al tram comprès entre els carreres Francesc Macià i Ramon Capell, a la qual hi varen assisGr una cinquantena de persones amb opinions ben diverses.

Gairebé cinquanta veïns i veïnes de l'Ametlla del Vallès varen assisGr ahir l'exposició pública del projecte d'urbanització del tram de les voreres de la carretera BP-1432 comprès entre els carrers Ramon Capell i Francesc Macià, que es va fer a la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Badia i Moret i que va anar a càrrec dels arquitectes Manel Castellnou i Íñigo Ribera, que van estar acompanyats per l'alcalde Andreu González, pel regidor de Territori Carles Borràs i per l'arquitecte municipal Mireia Gelabert.

El projecte Segons Castellnou i Ribera, aquest projecte s'adapta a la normaGva i especificacions fixades per la Diputació de Barcelona, que és la propietària de la carretera. En aquest senGt, el projecte d'urbanització recull la transformació de la carretera en un carrer, millorant els deficients serveis d'aigua, electricitat, clavegueram i gas, tot creant unes vorers d'una amplada mínima de 2,5 m. que permetran el pas de vianants amb total seguretat. Alhora, possibilitarà la connexió dels barris del sud de l'Ametlla amb el centre del poble i s'adoptaran mesures de regulació de velocitat de vehicles així com una senyalització adient per fer el recorregut el màxim segur.

Pressupost El pressupost esGmat per a la realització d'aquesta intervenció és

Protecció Civil Ametlla del Vallès

de 2.166.336,41 €, que es vol sufragar com s'exposa a conGnuació per evitar, segons va explicar l'alcalde, que els veïns afectats hagin de pagar contribucions especials: - Aportació acordada amb la Diputació de Barcelona: 982.672,23 € - Ajut sol·licitat per Xarxa Concerta (Diputació de Barcelona): 282.000 € - PUOSC previst (Generalitat de Catalunya): 300.000 € - Aportació de l'Ajuntament de l'Ametlla prevista als pressupostos 2013 i 2014: 120.000 € i 481.664,18 € respecGvament.

Divisió d'opinions Acabada l'exposició es va donar la paraula al públic, el qual es va mostrar dividit sobre la conveniència o no d'aquest projecte tal i com està plantejat. Els principals arguments dels detractors varen ser la negaGva a que es talin alguns arbres de la vorera sud que estan catalogats -i que consideren patrimoni i tret disGnGu de l'Ametlla-, la creença que hi pot haver un augment del trànsit rodat i, per tant, del perill, i l'elevat cost que suposaria aquest pro-

* Imatge virtual de la futura urbanització de les voreres de la carretera de Sant Feliu.

* Consulta el projecte presentat aquí:

jecte en un context de crisi com l'actual. La majoria de les intervencions no qüesGonaven la necessitat de fer voreres, sinó el fet que per fer-les s'hagin de talar arbres. Per altra banda, les intervencions del públic que es mostrà favorable al projecte es varen centrar en l'elevada manca de seguretat existent ara mateix pels vianants i pels conductors en aquest tram de la carretera, en la precarietat de les instal·lacions de serveis com l'aigua o l'electricitat que pateixen molts veïns d'aquesta zona i en la necessitat de connectar l'Ametlla sud i la nord. A seu torn, l'alcalde i el regidor varen explicar que tal i com està proposat el projecte la previsió és que el trànsit rodat i la velocitat de circulació no augmenG ja que s'instal·laran reductors de velocitat, que tots els arbres que s'hagin de talar seran subsGtuïts per uns de nous i que la voluntat és que BP1432 es converteixi en un carrer més del poble per deixar de ser una carretera. Podeu veure un resum detallat del projecte a www.ametlla.cat

Els voluntaris de Protecció Civil de l’Ametlla del Vallès som un grup d’amics que dediquem part del nostre temps lliure al servei del nostre poble de forma altruista, recolzant la tasca dels cossos professionals en matèria de prevenció i intervenció en emergències. Disposem d’unes instal·lacions i equipament especialitzat per poder ajudar sempre que faci falta i fer del nostre poble, l’Ametlla del Vallès, i del nostre medi natural, un lloc més segur que convisqui amablement amb la natura. Si ets major d’edat, t’agrada ajudar als altres i protegir l’entorn natural, vine a conèixer-nos i fes-te voluntari o voluntària de Protecció Civil! Pots contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 843 24 26 i a través del Facebook “Protecció Civil l’Ametlla”.

Si ho desitges, ens trobaràs cada dijous, a parGr de les 20h, al nostre local del carrer del Prat, 3 (anGc sindicat agrari.) T’esperem!


4 | Diari de l’Ametlla, juliol de 2013

Ajuntament al dia...

Ac=vitats d’es=u a l’espai municipal de Ca l’Arenys Els concessionaris de l’espai municipal de de Ca l’Arenys han programat un seguit d’acGvitats per aquests mesos d’esGus dirigides a tots els públics, que us expliquem a conGnuació: Cada dimarts, a parGr del dia 9, hi haurà un espectacle de monòlegs i d’un il·lusionista a càrrec de la companyia Enrenou, a parGr de les 22h. Els diumenges, a les 11h, hi haurà acGvitats infanGls amb monitors, amb pallassos, aigua, una gimcana es-

porGva i un taller de globoflèxia i, dissabte13, organitzarà una sardinada popular amb una cantada d’havaneres a càrrec de Cavall Bernat, a parGr de les 21 h. I a falta de concretar la data dels concerts de La central reagge acGva i de Som tetuà, els dijous 18 i 25, a les 21h, hi harà un concert de PonGnho da Souza i de jazz respecGvament. + info al TwiIer: @Calarenys / Facebook: facebook.com/calarenys

El Fes=val de Jazz de l’Ametlla del Vallès “Jazz&Viu” es consolida Andrea MoGs i Joan Chamorro varen obrir el fesGval el primer divendres de juny a Can Plantada, i va conGnuar amb les actuacions de Manel Camp i Llibert Fortuny a la plaça Vella, la Sant Andreu Jazz Band a Can Draper i “The Krokodillos Jazz Band” a Can Muntanyola

El divendres 7 de juny començava a la masia de Can Plantada el II Cicle de Jazz de l’Ametlla del Vallès que organitza l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, amb un concert a càrrec d’Andrea MoGs i de Joan Chamorro davant més de quatre-centes persones. Els músics varen combinar peces del seu repertori habitual amb d'altres recentment incorporades, i van demostrar una gran complicitat amb el públic ametllatà, davant

*Andrea MoGs i Joan Chamorro, a Can Plantada

* Manel Camp i Llibert Fortuny, a la plaça Vella

*La Sant Andreu Jazz Band va actuar a Can Draper

* Els Krokodillos, a l’escenari de Can Muntanyola

del qual actuaven per segon any consecuGu. Després de gairebé dues hores d'actuació, tots els assistents varen poder gaudir d'un sopar elaborat pel mester cuiner Francesc Roger. Una setmana més tard el FesGval es va traslladar a un altre punt emblemàGc de poble, la plaça Vella, on hi varen actuar dos músics de nivell, com ho són el pianista i compositor Manel Camp i el saxofonista Llibert Fortuny, els quals varen

portar a l’Ametlla del Vallès el seu espectacle, en què varen interpretar, davant més de dues-centes persones, cançons populars i Hpiques catalanes passades pel sedàs del jazz. Arribats al divendres 21 de juny la històrica masia de Can Draper va acollir el tercer concert del FesGval. Prèvia presentació de la Lola Tresserras, la qual va fer un repàs a la història del jazz, en aquesta ocasió gairebé quatre-centes persones varen gaudir de la

música de la Sant Andreu Jazz Band, un grup integrat per més de vint músics d’entre els 7 i els 20 anys, que estan dirigits per en Joan Chamorro i que varen tocar durant dues hores. Com en el primer concert, acabada l’actuació els assistents varen poder sopar a l’era de la masia i visitar la capella. El darrer concert del mes de juny es va fer a l’escenari de darrera de Can Muntanyola el divendres 28, i va anar a càrrec de “The Krokodillos Jazz

Band”, els quals varen actuar davant d’una cinquantena de persones. I per acabar el II Cicle de Jazz de l’Ametlla aquest mes de juliol es faran dos concerts més. Un primer el divendres 5 al parc de Maria Lluïsa a càrrec de “Big Mama” i dels “All Satars taller de Músics” i un darrer el divendres 19, altra vegada a Can Muntanyola, a càrrec de la “Big Drum Africa percusión”. Ambdós concerts es faran a les 20,30 h.


Diari de l’Ametlla, juliol de 2013 | 5

Ajuntament al dia...

Les piscines ja han obert les portes

Com ja s’ha anat avançant en anteriors edicions del Diari de l’Ametlla, les piscines descobertes municipals van obrir les seves portes el passat dissabte 22 de juny. Pel que fa a les piscines de Ca l’Arenys, el seu horari és de dilluns a diumenge de les 11h a les 20h. Al seu torn, les piscines de Can Camp obren de les 11h a les 19h.

Trobareu tota la informació necessària sobre els abonaments de temporada i sobre com adquirir-los a la pàgina web de l’Ajuntament www.ametlla.cat , prement aquesta icona que es troba al marge dret de la pantalla:

Reunió de seguretat amb els veïns del barri del Serrat Dimarts 18 de juny l'àrea de Seguretat de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès va organitzar una reunió amb els veïns del barri del Serrat per tractar el tema de la seguretat al barri, una reunió a la que hi van intervenir el cap de la Policia Local de l'Ametlla del Vallès, el coordinador en Cap del Servei de Proximitat de l'ABP del cos de Mossos d'Esquadra, l'alcalde Andreu González i el regidor de Seguretat Ciutadana, Enric Castellví, davant la presència d'una vintena de veïns, del regidor de Barris Xavier MarHnez i del regidor de Territori Carles Borràs. La sessió va començar amb l'explicació dels fets ocorreguts dies enrere en què la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van haver de respondre a un avís per robatori, fets que el Cap del Servei de Proximitat de l'ABP del cos de Mossos d'Esquadra va qualificar que no tenien res d'excepcional i que no responien a cap banda organitzada.

* Reunió sobre la seguretat del barri del Serrat

Alguns dels veïns presents varen mostrar la seva inquietud, i preguntaren sobre la logísGca en matèria de seguretat amb

què compta l'Ametlla del Vallès. Tant l'alcalde com el regidor de Seguretat Ciutadana varen enviar un missatge de tranquil·litat als assistents tot assegurant que l'Ametlla del Vallès és el poble de la comarca amb l'índex més baix d'incidents d'aquests Gpus, i que això és així gràcies a la professionalitat dels cossos de seguretat, que treballen de forma coordinada i que estan en constant evolució, i a la implicació de la ciutadania. Havent insisGt en que l'Ametlla del Vallès és un poble segur i que els veïns poden estar del tot tranquils, es va explicar que la instal·lació i bon manteniment d'un sistema d'alarma és un mètode molt eficaç per combatre possibles robatoris puntuals i que l'Ajuntament està estudiant la possibilitat d'instal·lar càmeres de seguretat al municipi sempre i quan la legislació, que és molt restricGva, ho permeG.

La Policia Local informa... U=lització dels estacionaments en zones de limitació horària

L’Ametlla disposa d’unes zones d’estacionament limitat en aquells llocs on és necessària la rotació de vehicles per tal de poder donar resposta a les demandes dels ciutadans i comerciants de poder estacionar durant un període curt de temps. El desplaçament a peu és poc freqüent. La dispersió de les vivendes a tot el municipi obliga moltes vegades als vilatans a fer ús del vehicle per desplaçar-se. Això té una millora establint zones d’estacionament que permeten aparcar de forma gratuïta però amb un temps limitat, el suficient per les gesGons més necessàries en el centre del poble. Aquests Gpus d’estacionaments permeten una rotació de vehicles tres vegades superior a un aparcament sense limitació horària i beneficia a moltes persones. En poc temps una mateixa plaça pot ser uGlitzada per varis vehicles i és més fàcil trobar un aparcament lliure. L’horari d’aquestes zones és de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 20h. Els dissabtes al maH de 9h a 13h. El temps màxim per estacionar és de una hora. Només cal deixar el rellotge que marca l’hora d’arribada en un lloc visible del parabrises davanter. Cal assegurar-se que des de fora es pot veure fàcilment, que no cau quan es

tanca la porta ni queda tapat per cap objecte. Els rellotges es poden demanar a l’Ajuntament, als establiments i a la Policia Local. Si en un moment donat no es disposa de rellotge es pot anotar en un paper l’hora d’arribada. El fet de no posar el rellotge o superar el temps permès és sancionable. És un sistema molt eficaç i amb molts avantatges per tots els vilatans i comerciants que cal potenciar i respectar. Les zones marcades amb estacionament limitat estan situades als carrers: Major, Pep Munné, Torregassa, SebasGà Torres, Passeig, Pompeu Fabra, AnGc Camí de Caldes i Ctra. de Sant Feliu. Els estacionaments no limitats i que es poden fer servir de forma més permanent es troben a prop també dels establiments, organismes públics i equipaments. Concretament poden estacionar als carrers Josep Carreras, Sant Genís, parc dels Voluntaris, Torregassa, Passeig, Pavelló i Camp de Futbol. Des de la Policia Local demanem la col·laboració dels vilatans per respectar aquestes zones, garanGr l’ordenació del trànsit i evitar denúncies per tal que es pugui dedicar més temps a tasques de seguretat ciutadana.

Les voreres son per als vianants

Darrerament s’ha comprovat que comença a ser una pràcGca habitual l’estacionament de motocicletes a sobre les voreres. Cal recordar que la Llei de Seguretat Viària en el seu art. 39 estableix que 2. “queda prohibido estacionar en los siguientes casos : e) Sobre las aceres, paseos y demás zones des9nadas al paso de peatones”. Sí és cert que la nova Llei de Seguretat Viària va fer un pas endavant permetent l’aparcament de motos en algunes voreres, però només en aquelles que tenen una amplada considerable i que tot i estar aparcades encara permetent la circulació dels vianants. Aquest no és el cas de cap de les voreres del nostre municipi. Tot el contrari, és un repte circular per aquestes amb cotxets d’infants, cadires de rodes o fins i tot dues

persones juntes sense poder evitar que una hagi d’anar constantment baixant de les voreres esquivant senyals, fanals, contenidors, papereres o un altre vianant que ve en senGt contrari. Una altra raó que prohibeix l’estacionament de motos a les voreres és el risc per als vianants de cremar-se amb el tub d’escapament o el motor de la motocicleta recent aparcada, que es pugi tombar la moto així com les taques dels líquids que poden deixar. Aquest fet es produeix, per exemple davant les instal·lacions esporGves municipals, a la rotonda de la ctra. de Barcelona amb ctra. de Sant Feliu o als centres escolars, on alguns motoristes pugen amb les motos a la vorera per recollir els infants. Des de la Policia Local demanem la vostra col·laboració per tal de evitar aquestes conductes.


6 | Diari de l’Ametlla, juliol

Ajuntament al dia...

de 2013

L’equip infan=l de futbol sala de l’ins=tut Eugeni Xammar es proclama campió El dia 20 d’abril, l’equip infanGl de futbol sala de l’AEE Eugeni Xammar es va proclamar campió de la fase final comarcal del Vallès Oriental, organitzada pel CEVO. A la final disputada a la Llagosta es van imposar per un ajustat 6-5 contra l’InsGtut Manuel Blancafort de la Garriga, després de jugar la pròrroga, ja que es va arribar al final del temps reglamentari amb empat a 5. L’equip campió està format per MarH Muñoz, Ivan Benítez, Oriol Sala, Pere Argemí, Litus Oriol, Pablo Ca-

Es lliuren els IV Premis Eugeni Xammar de treballs de recerca

valler, Sergi Bach, Xavi Hernán, Àlex Montesinos, Joan Bravo de Rueda, MarH Batlles i Joan Giménez i estan entrenats per Marc Palau. Al llarg de la temporada hem gaudit molt de l’esport, tant els jugadors com les seves famílies. Els donem l’enhorabona i els encoratgem perquè segueixin tenint èxits. També agraïm molt especialment la col·laboració de les boGgues de la Garriga Krisbel i ManhaIan, que ens han ajudat durant aquesta temporada.

Els nostres fruits

IES Eugeni Xammar

El dia 21 de juny, en l’acte de cloenda del curs escolar de l’InsGtut Eugeni Xamar, es van lliurar els IV Premis Eugeni Xammar als millors treballs de recerca realitzats pels alumnes de 2n de batxillerat. El 1r premi va ser per al treball El món vist amb uns altres ulls: els fractals, de l’alumne Aleix Jordà i Ferrer i tutoritzat per la professora Francina Ciurans. Els fractals són objectes geomètrics irregulars que es poden trobar a la natura i es van repeGnt a diferents nivells. L’alumne va analitzar matemàGcament la dimensió fractal de les fronteres territorials del municipi de l’Ametlla i va comprovar que es comportaven com a fractals. El 2n premi es va concedir ex aequo al treball Disseny i construcció d’un model de coet, de l’alumne Dani Campos, tutoritzat pel professor Xavier Manyà, i al treball Hi ha contaminació a les aigües de l’Ametlla? de Guillem Moreno i tutoritzat per la professora Núria Ribas. El guardó el convoquen conjuntament l’Ins-

*Alumnes de l’escola bressol i la seva mestra treballant a l’hort

* Alumne de l’insitut premiat

Gtut i l’Ajuntament de l’Ametlla, i va ser lliurat per la regidora d’Ensenyament, la Sra. Roser Ametller.

Viatge a Londres dels alumnes de 4t de l’ins=tut Eugeni Xammar

Ja s’acosta el final de curs i ja podem anar recollint tots els fruits que hem anat cuidant duran cada dia. El nostre hort ha anat creixent al costat de l’escola amb els nostres infants que són com les peGtes llavors d’aquest hort que també han anat creixent i evolucionant. Des de remenar la terra, fins a plantar, regar i observar tot el procés d’aquella llavor són peGtes passes que dia a dia han fet créixer i gaudir a grans i a peGts. Tot aquest procés queda recollit en el nostre racó de l’hort on observem allò més significaGu deixant petjada en totes les nostres famílies. Equip Educador de l’Escola Bressol Municipal l’Ametller

* Viatge a Londres dels alumnes de 4t d’ESO de l’insGtut Eugeni Xammar

Durant 5 dies de juny, de l’11 al 15, 53 alumnes de 4t d’ESO, acompanyats de 5 professors, han visitat Londres per realitzar els Treball de Síntesi de final de curs. Entre altres llocs, han visitat el BriGsh Museum, Coven Garde, la Tate Modern, la Torre de Londres, el Museu MaríGm i l’Observatori de Greenwich, el Big Ben i Westminster. La visita més esperada pels alumnes van ser la de l’Emirates Stadium, el camp de l’Arsenal FC, on van poder veure a més del camp, la llotja d’autoritats i els vesGdors.

* Alumnes de l’escola bressol collint enciams de l’hort


Diari de l’Ametlla, juliol de 2013 | 7

Ajuntament al dia...

Audicions de l’Escola Municipal de Música * Concert de cant coral i audició de violí i violoncel.

Al llarg del darrer mes de juny l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla del Vallès ha organitzat un seguit d’acGvitats a l’aula magna de l’escola protagonitzades pels seus alumnes, que han estat les audicions de piano, violí, violoncel, flauta de bec un concert de cant coral, un altre dels grups de cambra i la Cantata dels grups d’inici I i II. El proper mes juliol també hi ha 3 concerts de violoncel programats, com s’indica en aquesta pàgina.

Ajut per a menjador escolar curs 2013/2014

Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definiGvament de la guarda de les persones beneficiàries.

DESTINATARIS 1- Matriculats en centres públics o en centres privats concertats d’educació infanGl, primària i secundària que no facin jornada compactada. 2- La unitat familiar empadronada a L’Ametlla del Vallès. 3- Tenir uns ingressos per membre de la unitat familiar iguals o inferiors a l’indicador de renda de suficiència alimentària que és de 569,12€ mensuals una vegada descomptades les despeses d’habitatge de lloguer o hipoteca fins a un màxim de 600€ mensuals.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Dates: 25 de juny fins el 12 de juliol del 2013 Lloc: registre de l’Ajuntament de l’Ametlla de dilluns a divendres de 8h a 15h i dijous de 8h a 18h. Si necessiteu més informació truqueu al telèfon de l’Ajuntament 93.843.25.01, i/o demaneu cita prèvia.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 1. Instància de sol·licitud de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. 2. Sol·licitud d’ajut de menjador curs 2013/2014, del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Es facilita al mateix Ajuntament. 3. DNI o passaport dels pares o tutors de l’alumne/a i permís de residència en cas de persones estrangeres. 4. Targeta sanitària individual TSI de tots els membres de la unitat familiar inclòs el sol·licitant. 5. Llibre de família.

6. Rebut de lloguer o hipoteca de l’habitatge familiar. 7. Nòmina de tots els majors de 16 anys que conviuen amb el menor. Si no es treballa, cerGficat de l´OTG. Si s’està estudiant, full de matrícula. Si s’és pensionista, cerGficat de la pensió. 8. Declaració presentada de la renda de l’exercici anterior. En cas de no haver-la fet per no tenir-ne obligació consultar al model de sol·licitud la documentació a presentar. 9. En cas de persones que treballin per compte d’altre, contracte de treball o document acreditaGu de l’acGvitat o de la relació on consG l’horari de treball i la retribució econòmica. 10. Per ser autònoms o empresaris i tributar per mòduls s’haurà d’adjuntar el compte de resultats o d’explotació de l’empresa o document acreditaGu de la situació econòmica real de l’empresa. 11. Sentència de separació si és el cas (conveni regulador). En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditaGva de la reclamació de la mateixa. 12. CerGficat de disminució, discapacitat o llarga malalGa si és el cas. 13. Carnet de família nombrosa o monoparental, si és el cas. 14. En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditaGva d’aquest fet. 15. En casos de violència de gènere, la documentació acreditaGva (d’acord amb les previsions de l’arGcle 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista). 16. Documentació que acrediG la impossibilitat de fer-se’n càrrec del menor al migdia, per moGus laborals. *L’Ajuntament es reserva el dret de poder obtenir el cerGficat del padró municipal i el de béns dels major d’edat de la família

Ajut per a la realització d’ac=vitats espor=ves d’infants i adolescents 2013/2014

Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definiGvament de la guarda de les persones beneficiàries. *(L’acGvitat d’equitació no és una acGvitat que esGgui contemplada dintre d’aquests ajuts econòmics)

DESTINATARIS 1. La unitat familiar, i el beneficiari, empadronada a L’Ametlla del Vallès. 2. Tenir uns ingressos per membre de la unitat familiar iguals o inferiors a 545,19€ mensuals una vegada descomptades les despeses d’habitatge de lloguer o hipoteca fins a un màxim de 600€ mensuals.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Dates: del 1 de juliol al 19 de juliol del 2013 Lloc: registre de l’Ajuntament de l’Ametlla de dilluns a divendres de 8h a 15h i dijous de 8h a 18h. Si necessiteu més informació truqueu al telèfon de l’Ajuntament 93.843.25.01, i/o demaneu cita prèvia.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 1. Instància de sol·licitud de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. 2. DNI o passaport dels pares o tutors de l’alumne/a i permís de residència en cas de persones estrangeres 3. Targeta sanitària individual TSI de tots els membres de la unitat familiar inclòs el sol·licitant.

4. Llibre de família. 5. Rebut de lloguer o hipoteca de l’habitatge familiar. 6. Nòmina de tots els majors de 16 anys que conviuen amb el menor. Si no es treballa, cerGficat de l´OTG. Si s’està estudiant, full de matrícula. Si s’és pensionista, cerGficat de la pensió. 7. Declaració presentada de la renda de l’exercici anterior. En cas de no haver-la fet per no tenir-ne obligació consultar al model de sol·licitud la documentació a presentar. 8. Per ser autònoms o empresaris i tributar per mòduls s’haurà d’adjuntar el compte de resultats o d’explotació de l’empresa o document acreditaGu de la situació econòmica real de l’empresa. 9. Sentència de separació si és el cas (conveni regulador). En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditaGva de la reclamació de la mateixa. 10. CerGficat de disminució, discapacitat o llarga malalGa si és el cas. 11. Carnet de família nombrosa o monoparental, si és el cas. 12. En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditaGva d’aquest fet. 13. En casos de violència de gènere, la documentació acreditaGva (d’acord amb les previsions de l’arGcle 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista). *L’Ajuntament es reserva el dret de poder obtenir el cerGficat del padró municipal i el de béns dels major d’edat de la família

Curs de violoncel, aquest es=u a l’Ametlla

El dissabte 27, diumenge 28, dilluns 29 i dimarts 30 l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla del Vallès ha organitzat un curs de violoncel, el qual ha registrat moltes inscripcions. L’acGvitat principal del curs està centrada en les classes de perfeccionament amb Damien Ventula (professor a l'Escola Superior de Música Hans Eisler de Berlín) i Anna Mora (Escola de música de l'Ametlla i de Manlleu) acompanyats pel pianista i director d'orquestra Pedro Beriso i complementat amb el treball de grup que porta l'Ana Toca amb obres arrenjades per Jaume Bosser. Carles Ronda (Escola de Música de l'Ametlla) farà una sessió de ritme corporal.

Foguera de Sant Joan

Diumenge 23 de juny la plaça de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va ser l’escencari de l’encesa de la tradicional foguera de Sant Joan, que va reunir al seu voltant un nombre destacat de nens i joves que varen passar una bona estona llençant petards i encenent fonts de colors.


8 | Diari de l’Ametlla, juliol de 2013

Ajuntament al dia...

Districte ametllatà

Finalitzen les batudes de senglar

Intervenció d’urgència a l’alzina de Ca l’Arenys

Durant el mes de maig s’han realitzat diverses batudes per controlar la població de senglars a l’Ametlla. En total, s’han capturat 11 exemplars -5 al pla de la Violona i 6 al bosc de can Plandolit-. A la resta de zones on s’han fet intervencions, no s’ha capturat cap exemplar, en bona part, conseqüència de l’endarreriment de la batuda. Per a l’any vinent, s’intentarà fer-la a principis de primavera. Durant el mes d’agost, un cop oberta la mitja veda, es procedirà a realitzar dues jornades per estabilitzar la població de diverses aus, especialment, garses i tudons.

Una nova manera d’entendre els tractaments fitosanitaris

*Tractament fitosanitari als plataners de la plaça de l’Ajuntment

Com a resposta als símptomes de debilitament detectats en l’alzina l’esGu passat, enguany li han fet un tractament d’endoteràpia i d’adob foliar i s’ha descompactat la terra del voltant de l’arbre per afavorir el seu arrelament.

El passat esGu es van detectar els primers símptomes de debilitament d’una de les alzines centenàries de les piscines de ca l’Arenys. Aquesta primavera el rebrot ha estat pràcGcament nul i s’ha detectat la presència de barrinadors (escolíGds) al tronc. Per tal de salvar aquest exemplar, durant els darreres mesos, s’han fet un seguit d’intervencions d’urgència. S’ha procedit a fer un tractament

* Alzina de Ca l’Arenys.

d’endoteràpia (injecció d’insecGcides al tronc) per tal de frenar la proliferació dels barrinadors. S’ha fet un tractament amb adob foliar per vigoritzar les fulles i, en darrer terme, s’ha procedit a descompactar i crear un parterre amb terra vegetal de 25m2 al voltant de l’arbre per afavorir el desenvolupament de noves arrels. En el moment de realitzar aquesta descompactació s’ha pogut observar que bona part dels problemes de salut d’aquest exemplar són derivats de diverses rases i canalitzacions que s’han fet a les seves proximitats. Aquesta darrera actuació, suposarà la pèrdua d’un important espai per als usuaris de les piscines però el manteniment d’aquesta exemplar requereix de mesures dràsGques per tal de preservar-lo.

A parGr del mes vinent, s’iniciarà una nova metodologia de tractament fitosanitaris de la vegetació dels parcs i jardins de l’Ametlla per tal de minimitzar l’afectació als ciutadans i evitar la proliferació de plagues. En concret, s’incrementarà l’endoteràpia (injecció d’insecGcides al tronc) que passarà de 100 a 200 exemplars d’arbres intervinguts. Aquest sistema evitarà realitzar nebulitzacions i permetrà ser molt selecGu en les dosis d’aplicació. D’altra banda, totes les nebulitzacions es faran amb productes d’origen natural, evitant, així els de síntesi química. En concret, als tractaments d’hivern per a la processionària s’emprarà la toxina d’un bacteri (Bacillus thuringiensis) que és específica per a larves d’insectes. Per al pugons o d’altres insectes fitòfags s’alternaran tractament amb oli de Neem (resina d’un arbre) amb sabó potàssic (actua sobre la cera que protegeix determinats insectes i moren per efecte dels raig ultraviolats). Finalment, el fongs es controlaran amb compostos rics en sofre i coure. Aquesta nova metodologia, busca adaptar-se a una normaGva cada dia més restricGva en l’ús de productes químics de síntesi, però, especialment busca incrementar la seguretat per a les persones. A llarg de la primera setmana de juliol es realitzarà el tractament amb endoteràpia de bona part dels arbres dels centre urbà. La segona setmana de juliol, es procedirà a fer el tractament amb nebulització del plàtans de la carretera i diversos carrers secundaris del poble amb sabó potàssic.

Incidències en la ges=ó de saques

Darrerament, l’Ajuntament ha Gngut un seguit d’incidents en la gesGó de les saques per diversos problemes de coordinació amb l’empresa que realitza el servei. Un dels principals ha estat la llista d’espera que alguns veïns han hagut de paGr. Per tal de resoldre aquest problema i evitar tenir saques a la via pública pràcGcament durant 2 setmanes, el Consistori ha establert un sistema de recollida puntual, durant els mesos de major producció, per cobrir tota la demanda. És d’esperar que durant les properes setmanes, no es produeixi cap incident més derivat d’aquesta anomalia del servei.


Ajuntament al dia...

Els barris opinen...

Diari de l’Ametlla, juliol de 2013 | 9

Turons del Vallès

Can Camp

El Serrat

Como la estación es9val ya ha hecho su aparición y vienen más vecinos a nuestro barrio para disfrutar de un lugar más tranquilo, al menos hasta el momento, la Asociación de Vecinos se toma la libertad de sugerir las pautas de actuación siguientes: 1) La limpieza de las aceras es responsabilidad de cada vecino. Cada uno se 9ene que limpiar la suya y así nuestro barrio lucirá limpio y ordenado como nos merecemos sus habitantes ¿estáis de acuerdo, verdad? 2) Las sacas con las hierbas del jardín 9enen que permanecer dentro de cada casa y sacarlas el domingo por la noche, y siempre que se haya avisado al Ayuntamiento para su recogida. Ellos hacen la planificación y la recogen el lunes por la mañana o como mucho el martes. De esa manera evitamos la fealdad y la problemá9ca que ocasionan situadas en las aceras o en la vía pública impidiendo el libre paso de los transeúntes o de los coches durante toda la semana, no es necesario, ni aconsejable, ni limpio. Todos los que necesitamos saca es porque tenemos espacio dentro para depositarla, así que, por favor, tomemos conciencia de esta medida para el bien de todos. No se como se organizan en otros barrios, pero seguro que el nuestro se sen9rá muy bien dando ejemplo de urbanidad y colaboración conjunta para el bien común. ¿también estáis de acuerdo, verdad? De momento no más sugerencias. Ahora queremos comentaros que está previsto por parte del Ayuntamiento colocar un punto dfe reciclaje en la zona de la calle Xaloc, al fondo a la derecha, el trozo de calle que no 9ene salida y que no molesta a nadie y es un lugar discreto para que no se vea alterado el espacio por contenedores poco esté9cos, sinó una zona preservada y que sea ú9l y cómoda para todos para que nos concienciemos lo más posible para reciclar y así ayudar al medio ambiente, que tanta falta hace. Es un reto importan:simo la acción ciudadana e individual de cada uno, sin excusarse en "yo no lo hago porque el otro tampoco lo hace". ¡Que seamos cada uno de nosotros un ejemplo para el otro, seguro que funciona! Ese espacio estará muy limpio por parte de los responsables de ese trabajo. Os informaremos con más detalle cuando sepamos algo más concreto, pero está en la agenda de actuación del Consistorio y eso ya es un avance. Para terminar, os indicamos que hemos comunicado al Ayuntamiento algunos desperfectos que hemos ido observando para que lo reparen o limpien. Una vez más reiteramos que esta Asociación está abierta a las sugerencias que los vecinos nos quieran hacer llegar. Al igual que nuestros vecinos de otros barrios, les dejamos un mail por si quieren enviarnos sus opiniones y propuestas. mail: misgirasoles@hotmail.es Os deseamos un feliz verano y nos volvemos a encontrar si Dios quiere, el próximo sep9embre y por supuesto esperamos vuestra colaboración.

La lenGtud exasperant que aquest Ajuntament té a l'hora d'executar acords resulta preocupant. Per a peGtes reparacions, perquè la Brigada Municipal no arriba o perquè els recursos que tenim a Territori són molt escassos. Però per a un tema tan important que s'ha denunciat en temps i forma i que afecta la salut dels veïns i ocasiona moltes molèsGes (plaga de mosquits Ggres) NO es pot argumentar que es paralitza el procés per no sabem quines raons burocràGques. El 8 de maig, VAM ACORDAR que s'iniciava el procés d'avisar els propietaris de la finca del carrer Camèlia, 2, per tal que netegessin la piscina i sanegés la tanca, ja que aquests dos factors són ideals perquè el mosquit Ggre proliferi en aquesta zona de Can Camp. A dia 24 de juny la piscina segueix igual i aquí no ha aparegut ningú a arreglar la selva de la finca. Aquesta Associació procedirà, si cal, a denunciar la situació davant Medi Ambient de la Generalitat. Sabem d'altres municipis on aquesta ha estat la solució final per arreglar una situació d'insalubritat generada per un veí contra veïns adjacents. ÚlGma hora: sembla que la propietat s'ha COMPROMÈS a netejar i sanejar piscina i tanca. La setmana del 16 de juny, els veïns de la zona est de Can Camp hem Gngut talls d'aigua tota la nit. No sabem perquè, i ni Sorea ni Territori no han dit res. És estrany que unes canalitzacions (noves i per les que Sorea va cobrar 500.000 €) Gnguin aquests problemes. O ha estat general a la resta del poble i no ens n’hem assabentat... però hem preguntat i sembla que només ha estat aquí. Un grup de veïns de la zona del carrer Onze de Setembre ens ha expressat les seves queixes en relació a l'abandonament i bruHcia del parc infanGl instal·lat allà. Són les caques i pixats dels gossos que fan aquesta zona totalment insalubre per a tots. Imagineu per als nens! Es sol·licita que es netegi, es controli (posant un cartell d'avís a propietaris de gossos) i des d'aquí cridem a l'educació i responsabilitat dels propietaris d'animals domèsGcs. Hi ha molt bosc molt a prop! El sistema de recollida de saques és una mica peculiar i complex, per no dir una altra cosa. Us explico un cas real: trucada a les 12,30h d'un divendres perquè vinguin a recollir la saca dilluns o dimarts vinent. La noia ja se n'ha anat i hem d'esperar a treure la saca (ja plena) fins a l'altra setmana. És a dir, 10 dies amb l'herba coent-se i generant un líquid que embruta la pedra i no es pot netejar. Quan vénen (després 10 dies esperant) li fan foto (no perquè esGgui traspuant el líquid negre i fasGgós), sinó perquè hi ha una tuia seca (un arbust peGt) que sobresurt dels costats de la saca i em diuen que no el poden recollir ja que només poden recollir la saca i el que càpiga en l'espai de la saca i res més. Finalment s’emporten l'arbust com un favor, però el reguerot de líquid negre i espès conGnua a la pedra de la rampa i no surt ni amb la Kärcher! Per què serà que precisament ara han reGrat aquest servei a Sta. Eulàlia i han tornat els contenidors? Per cert, ara, les herbes, fulles etc. estan en tots els contenidors de les escombraries i nosaltres amb les herbes i fulles coent i traspuant el líquid... negre i espès!

En aquest mes de juny s’han produït una sèrie d’intents de robatoris en el Serrat, moGu pel qual l’Associació va sol·licitar una convocatòria urgent amb l’equip de Govern, Policia Local i Mossos d’Esquadra. El 18 de juny ens vàrem reunir juntament amb una trentena de veïns del Serrat, la parGcipació va ser prou posiGva i agraïm la vostra presència, esperem que en les properes reunions la resta d’associats i veïns facin l’esforç de venir i una vegada més no siguem els de sempre defensant els interessos de tots. Dit això, transmetre a tothom certa tranquil·litat ja que els robatoris no han estat efectuats per grups organitzats ni violents. Varen ser 4 intents en un mateix maH però gràcies a l’eficàcia, professionalitat dels mossos i Policia Local es va actuar i controlar el perill d’immediat. Recomanem a tots els veïns que extremin les precaucions i intenGn tenir la seva llar degudament protegida (reixes, alarmes, gossos, etc.). Ressaltar i agrair la col·laboració ciutadana que ens consta que dia a dia va essent major. Com heu pogut observar les màquines segueixen treballant en els arranjaments dels carrers del Serrat, no amb la rapidesa que a tots ens agradaria, sembla ser degut a vàries circumstàncies: pluges, dificultats tècniques (arrels dels pins) i relaxament de la pròpia empresa contractada (ocupen dies de la setmana treballant en altres municipis). El termini de les obres ja no serà d’un mes o mes i mig, però segons ens comenten des de Territori mai podrà superar els 4 mesos, a menys que la companyia contractada vulgui pagar la penalització que contractualment han signat amb l’Ajuntament. S’ha iniciat la subsGtució dels contenidors deteriorats per nous i les tasques de neteja de les males herbes, esperem veure el resultat final en breu, encara queden alguns carrers per fer… Important, mantenir les piscines en condicions per així evitar la proliferació dels mosquits, aquests fets es poden denunciar i sancionar. En el mes d’agost el Diari l’Ametlla no fa publicació, així doncs, des de l’Associació aprofitem ara per desitjar-vos un feliç esGu! Us recordem els nostres mails perquè ens pugueu adreçar per qualsevol consulta, gesGó o suggeriment que vulgueu fer a l’Associació del Serrat: JuanguGerrezgonzalez09@gmail.com elisendacomellas@gmail.com Elisenda Comellas Associació de Veïns del Serrat

Pinar i Portús

Des de la Junta de Veïns de Pinar i Portús demanem la col·laboració de tots els veïns, ja que en poc temps ens hem trobat que hi ha hagut dues vegades robatoris del cablejat de l'enllumenat de l'entrada de la urbanització. Per evitar-ho, si veieu alguna cosa sospitosa, com una furgoneta sense cap acreditació, persones "treballant" en el cablejat, etc., feu una trucada a l'Ajuntament o a la Policia Local i pregunteu si s'està fent alguna instal·lació o reparació al Pinar i Portús i ells us informaran. A veure si podem evitar posteriors robatoris. La Junta.


10 | Diari de l’Ametlla, juliol de 2013

Els partits opinen... Grup municipal de Convergència i Unió

- Andreu González i Gil - Enric Castellví i Barrera - Teresa Bada i Franquet - Pep Moret i Tanyà - Roser Ametller i Sánchez - Xavier MarHnez i Bosch -Carles Borràs i Vadillo

Grup municipal del Par=t del Socialistes de Catalunya

- M. Àngels Cabello i Jodar - Francisca Hernández i Menéndez - Óscar Villalón i Alonso

Grup municipal de Solidaritat Catalana per la Independència

- Francesc Sulé i Carreras

Grup municipal del Par=t Popular de Catalunya

- Juan Esteban Beriain

Ajuntament al dia...

Convergència i Unió Un clam democrà=c

El dissabte 29 de juny serà un altre moment històric del nostre país, igual que el 10 de juliol del 2010 o l’11 de setembre de l’any passat, 90.000 persones es varen aplegar al Concert per la Llibertat al Camp Nou exhibint davant el món la ferma voluntat d’un poble de tenir el dret democràGc de decidir què vol ser.

Un nou èxit de la societat civil catalana, un clam popular, fesGu i sobretot cívic, organitzat per diferents enGtats i liderat per Òmnium Cultural i l´Assemblea Nacional Catalana (ANC). I és que els catalans hem traçat un camí que no s’aturarà ni el podran aturar. Perquè no es pot aturar un poble que l’únic que reclama és que se li deixi decidir el seu futur amb llibertat i democràcia, malgrat no vulgui entendre-ho el Govern Espanyol ni tampoc certs parGts de casa nostra.

“Aquest concert no va en contra de res ni de ningú, és un clam a la llibertat i a voler exercir el dret a decidir” així ho va dir la Vicepresidenta del Govern Joana Ortega en declaracions seves. “Apel·lem a tots els demòcrates de dins i fora de Catalunya: al segle XXI ningú no pot prohibir un referèndum democrà=c” va dir Muriel Casals, Presidenta d’Òmnium, en el parlament que va fer el dia del Concert. “Un dia històric i feliç” deia el pare de la rumba catalana, Peret, abans de cantar, un exemple d’un dels missatges de fons que es va repeGr al llarg del concert: “Per decidir el des> de Catalunya hi són cridats tots els catalans, vinguin d'on vinguin i d’origen divers, ens hi juguem el futur dels nostres fills”. Està molt clar que qui no entén res del que està passant és la senyora Sánchez-Camacho, ens ho demostra amb les seves declaracions quan diu: “El Govern de Catalunya s’està conver=nt en el govern del folklore, només convoquen cimeres i un concert que ells anomenen d’una manera que jo no acceptaré”. Entén alguna cosa aquesta senyora? Ser bon políGc és aquell que governa al costat del poble i intenta fer allò que el poble l’hi demana. Sort que tenim un Govern valent i decidit a no fer marxa enrere, però amb prudència, per no repe=r errors del passat. Aprofitem-ho. Més que mai som catalans!

Grup municipal del Pacte per l’Ametlla

- Muntsa Marzàbal i Estévez

Par=t del Socialistes de Catalunya Moció del PSC al govern sobre la pobresa infan=l

La crisi econòmica que des de fa cinc anys està causant estralls a Catalunya i a Europa té unes greus conseqüències per a la infància del nostre país. Malgrat viure en el primer món, comença a ser visible la gana i existeixen infants a casa nostra amb problemes de malnutrició. Cal garanGr les Inversions socials necessàries per a fer possible la igualtat d'oportunitats. I, concretament, davant la situació d'emergència social que hi ha al nostre país avui i més enllà de les ideologies, és la nostra responsabilitat delimitar uns mínims vitals, de dignitat de tots els catalans i les catalanes.

MOCIÓ: Davant d'aquesta situació, el Parlament: 1. Constata i posa en valor la sensible ¡ important tasca de les persones professionals de serveis socials que treballen amb infants als serveis socials bàsics i especialitzats i a les enGtats socials. 2. Valora l'esforç i el compromís, moltes vegades més enllà de tes seves competències, dels ajuntaments, en la contenció i intervenció social en les situacions de risc que s'estan produint. 3. Insta el Govern a prendre les mesures urgents necessàries per garanGr la cobertura de l'alimentació suficient i adequada als nens i nenes en risc d'exclusió social i, com a mínim. 3.1. Pel que fa a les Beques Menjador insta al Govern a: a) GaranGr les beques menjador com a Dret SubjecGu per tai que aquells infants de les famílies que no poden fer front al pagament del menjador escolar la Gnguin garanGda. b) ConsGtuir una Taula de Millora de les Beques Menjador amb la parGcipació com a mínim del Departament d'Ensenyament, Departament de Benestar Social i Família, una representació dels Consells Comarcals, les enGtats municipalistes i la comunitat educaGva per tal que, a través del treball conjunt, avaluï i redissenyi les beques menjador tot incorporant lés, beques totals a famílies especialment necessitades, i que les beques s'adapGn a les necessitats de les famílies en el moment d'inici i durant el curs escolar. c) Procedir al pagament dels deutes amb els Consells Comarcals per a garanGr el servei de menjador escolar i la viabilitat de les enGtats i empreses que els gesGonen. 3.2. Insta al Govern a presentar en el termini d'un mes un Pla per GaranGr tres àpats al dia 365 dies l'any a la infància en risc que ha de; a) Incloure la cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació a la Cartera de serveis socials per tal de garanGr determinats drets reconeguts i obtenir una major seguretat jurídica en determinats punts de distribució d'aliments. b) Donar suport als serveis socials bàsics per la cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació amb la prevenció, intervenció i seguiment de les persones i famílies usuàries d'aquests serveis. c) Procedir al pagament dels serveis socials de 2012 i incrementar en 30M€ els recursos finalistes per aliments i per infància en risc als Ajuntaments per aquest 2013. d) Aprovar ajuts extraordinaris per enGtats socials per pal•liar situacions de pobresa dotats amb 5M€. 3.3. Insta al Govern a aprovar amb caràcter urgent un Programa GaranGa d'Aliments per Infants EsGu 2013 que desGní 5M€ per tal de garanGr, amb la col·laboració dels Ajuntaments i EnGtats Socials, una alimentació adequada fora del calendari escolar als nens i nenes en situació de vulnerabilitat, a través de entre d'altres, casals d'esGu, centres oberts, serveis socials. 3.4. Pel que fa a les Zones d'Actuació Preferent insta al Govern a executar mesures per pal·liar les situacions d'especial vulnerabilitat, conjuntament amb els ens locals i enGtats socials, a les zones del territori que concentrin situacions de desigualtat econòmica, social, escolar i d'indicadors de risc en els infants. email: pscametlla@yahoo.es


Diari de l’Ametlla, juliol de 2013 | 11

Ajuntament al dia...

Solidaritat Catalana per la Independència Tria la pregunta per al referèndum

Solidaritat Catalana per la Independència ha posat en marxa una campanya perquè els ciutadans puguin triar la pregunta del referèndum d'independència. En el moment d’escriure aquestes línies ja han votat més de 25.000 persones. Solidaritat enviarà el resultat d’aquest procés parGcipaGu als parGts catalans que conformen la Comissió pel Dret de Decidir al Parlament de Catalunya (CiU, ERC, PSC, ICV i CUP). Segons l'acord de governabilitat signat per CiU i ERC, ambdós es van comprometre per a què el Parlament de Catalunya aprovés la proposta de referèndum i, tot seguit, es sol·licités l’autorització a l'Estat espanyol per convocar-lo durant el primer semestre de 2013. Això implica que abans de l'1 de juliol hauran d’aprovar al Parlament la proposta de referèndum i fer aquesta peGció, on hi haurà de constar també la pregunta del referèndum. En aquest context Solidaritat Catalana per la Independència vol que el poble de Catalunya pugui parGcipar en tot aquest procés, debatent i proposant la pregunta del referèndum. La peGció de referèndum és un procés previst per la llei 4/2010 del Parlament de Catalunya, de consultes populars per via de referèndum. Pot fer-se a peGció del President de la Generalitat, els municipis o dels diputats o grups (arGcle 15), però en tot cas és el Parlament qui tramita i aprova la sol·licitud (arGcle 18), que després el President de la Generalitat haurà de trametre al Govern espanyol (arGcle 13). La peGció també haurà d'incloure la pregunta, que haurà de ser "formulada de manera clara, succinta i inequívoca" (arGcle 7). Les modalitats possibles de la pregunta del referèndum que Solidaritat posa a consideració de la ciutadania són en base a les experiències d'altres referèndums/consultes, adaptats al cas català, i així es fa constar en cadascuna d'elles. Les opcions són: 1) Vol vostè que Catalunya esdevingui un Estat independent amb plena personalitat legal i internacional? (pregunta del referèndum a Montenegro, avalada per la Unió Europea) 2) Hauria de ser Catalunya un país independent? (pregunta del referèndum escocès)

3) Ha de ser Catalunya un estat independent? (pregunta del referèndum escocès sense condicional i amb la paraula “estat” en lloc de “país”)

4) Està d'acord que Catalunya esdevingui un Estat de dret, independent, democràGc i social, integrat a la Unió Europea? (pregunta de la Consulta d'Arenys de Munt)

5) Ha de tenir Catalunya un Estat propi, que podria ser independent, federat o confederat amb Espanya? Animem a tots els ciutadans de l’Ametlla a parGcipar en aquesta campanya votant l’opció preferida. Podeu fer-ho a través de la web de Solidaritat: hIp://www.solidaritatcatalana.cat

Molt bon esGu! Coordinadora SI-L’Ametlla del Vallès hIp://territori.solidaritatcatalana.cat/ametlladelvalles ametlla@solidaritatcatalana.cat

Par=t Popular de Catalunya Buen verano

Ha sido un año largo en lo polí9co a nivel ocal, con asuntos que se han empezado con anterioridad, como es la comisión de inves9gación de L’ILLA o los pagos anuales que el Ayuntamiento debe realizar a dicho centro y que todavía no se han acabado, con otros asuntos nuevos como serán los pagos por parte del Ayuntamientos a la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) que desde nuestro punto de vista son ilegales y hay otros que son eternos como es el hecho de que se ponga la bandera española en el balcón del Ayuntamiento y resto de edificios públicos. La parte posi9va es la apertura de nuevos comercios en el Centro Comercial Sant Jordi y resto del pueblo, lo que supone un impulso adicional de aporte de riqueza para el pueblo. En lo autonómico es un año que parece que todavía no se ha empezado ya que el gobierno de la Generalitat está más focalizado en aquello que no nos aporta bienestar como es el “derecho a decidir” y se olvida de lo prioritario que somos los ciudadanos, eso sí, todos los días conseguimos tener una no9cia en todos los periódicos, ya sean nacionales o autonómicos, o por lo anterior o por lo casos de corrupción. En lo nacional se han realizado progresos con reformas que nunca se habían acome9do y que con&o en que nos ayuden a remontar la economía y seguimos esperando la tan ansiada bajada de impuestos, pero sin lugar a dudas hay que mejorar en lo esté9co y aclarar una serie de casos de corrupción que a los ciudadanos nos inquietan y nos preocupan. Ahora llega un momento en el que la clase polí9ca descansa y parece que el país se para, sinceramente con la que está cayendo nadie debería irse de vacaciones y poner el cartel de "vacaciones hasta sep9embre". Hay mucho que hacer y todo el mundo debería estar disponible para aportar su granito de arena, de todas formas… Esperemos que la vuelta sea para retomar el nuevo curso con más fuerzas. Mientras tanto tan sólo puedo desearles un…. BUEN VERANO…. Saludos

Juan Esteban Portavoz del PP L’Ametlla del Vallès Tel: 625782249 Mail: ppametlla@gmail.com

Pacte per l’Ametlla L’empoderament ciutadà

En el Consell de Ministres del dia 15 de febrer de 2013 es va presentar un Informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir un suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten l’autonomia local signifiquen la intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques. Aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera” sense tenir en compte els principis d’autonomia i de subsidiarietat, ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis que presten avui els governs locals. L’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una invasió total de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya. El Govern de la Generalitat, en l’exercici d’aquestes competències que té en exclusiva, està treballant en una nova Llei de Governs Locals que regularà el marc legal de l’Administració Local catalana, i que serà presentada al Parlament de Catalunya properament. A més, l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran assignatura pendent del nostre model territorial. Ans al contrari, l’objectiu final del govern de l’Estat és recentralitzar i controlar al màxim els municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests, convertint-los en mers executors de la voluntat del govern espanyol. Es pretén transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments són uns malbaratadors. Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública, més de la meitat del total, mentre que el de les comunitats autònomes és del 33% i el de les administracions locals és només del 14%. Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre de decisió del ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les mancances i necessitats de la seva comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis que els ciutadans precisen. La proximitat significa eficiència i difícilment una corporació supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament. La proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les seves garanties recollides en l’ordenament legal vigent. Amb tots aquests arguments, presentàvem al ple, amb el suport de totes les forces polítiques, excepte el PP, una moció acordant rebutjar l’avant projecte, exigint al govern central que no s’extralimiti en les seves competències vulnerant la competència exclusiva de la Generalitat, instant al Govern de la Generalitat a defensar les competències atorgades per l’Estatut, demanant que la Generalitat acceleri el desenvolupament de la nova llei de governs locals, instant els Governs de l’Estat i de la Generalitat a l’elaboració d’un marc de finançament, i reclamant al Govern de l’Estat espanyol que compleixi amb el pagament de les aportacions econòmiques pendents. De tota manera, l’objectiu final dels dos avantprojectes no es altre que privatitzar alguns dels serveis que no son obligatoris donar per els Ajuntaments però si son necessaris per donar un bon servei i una mes bona qualitat de vida la ciutadania. El que es pugui privatitzar alguns dels serveis no garanteix que sigui de més qualitat i a la vegada mes econòmic. La situació és, com a poc, crítica i demana de nosaltres no deixar passar cap vulneració dels drets guanyats. Ara, més que mai, cal estar alerta i reclamar el que tant durament hem anat aconseguint. Pacte per l’Ametlla pacteperlametlla@gmail.com


12 | Diari de l’Ametlla, juliol de 2013

Societat

Ametlla del Vallès.com, nou portal comercial de l’Ametlla

Societat

Recentment l’empresa Grafix ha desenvolupat el portal comercial www.ametlladelvalles.com, que dóna l’oportunitat als negocis de donar-se d’alta d’una forma completament gratuïta i de configurar i publicar ofertes comercials exclusives, amb la finalitat incenGvar el comerç local tot donant a conèixer els diferents negocis de l’Ametlla i fer-los més propers.

La Gent Gran presenta: “Tastet de lletres i mel” Agrupació de la Gent Gran de l’Ametlla

D’entre les moltes acGvitats que es fan al Casal del la Gent Gran, n’hi ha una de cultural que és molt graGficant. Es tracta del TEATRE. La representació teatral no és una acGvitat fàcil. Requereix tota una sèrie de factors que no tothom té: inquietuds, caràcter, memòria, esforç, il·lusió, companyerisme, força, voluntarietat, tolerància i, per sobre de tot, t’ha d’agradar. Al Casal, tot i sent gent gran, tenim una colla de persones d'edats compreses entre els 65 i els més de 80 que posseeixen aquestes ganes de parGcipar en l’aventura que és la representació teatral. I el passat diumenge, dia 1 de juny ens ho van demostrar una vegada més. Al teatre Municipal La Sala, s'hi va representar aquest any l'obra “Tastet de lletres i mel”. Els que vam tenir la sort d’assisGr-hi en vam gaudir molt. Tres actors i nou actrius van anar desgranant el conGngut de l’obra. Ens van

*El Grup de Teatre de la Gent Gran, saludant acabada la funció

delectar amb unes quantes receptes de cuina dolça: pasGssos prou coneguts i fàcils de realitzar i lligat amb aquest tema ens van oferir un tastet de peGts fragments de llibres dels que en van llegir diferents textos d’escriptors nostrats i prou reconeguts, com són: la Mercè Rodoreda, la Montserrat Roig, en Carles Sindreu, Miquel MarH i Pol, el mai prou ponderat Josep Pla i en Josep Carner. Tot això embolcallat d’unes músiques molt reeixides i d’una escenografia fantàsGca amb una il·luminació molt ben trac-

tada. I per acabar, com a número final, una polca on van sorGr tots els avis ballant amb una coreografia que els va tornar joves de cop. En resum, una delícia. És clar que això no hagués pogut ser si no fos perquè aquesta colla agosarada de gent gran, va tenir la sort de ser dirigits per tres dones extraordinàries del Grup Nyoca: la Consol, la Carmina i la Maria, que tenen una paciència inacabable i que van demostrar ser unes grans professionals, doncs s’ho van fer tot elles soles: escriure l’obreta, preparar l’escenografia, les músiques, les llums, les projeccions, el vestuari, etc. És per això que des del Casal us diem: gràcies noies, sou unes “cracs”. I que per molts anys ens vulgueu anar ajudant i fent que els vells ens senGm joves. Una abraçada per totes tres. Per cert que aquestes noies ens asseguren que ho repeGran per la tardor. Esperem que sigui així i que molts dels que ara no hi vareu poder acudir, no us en perdeu la representació, perquè segur que us agradarà.

Us presentem el dret de pe=ció L’Assemblea Nacional Catalana acaba d’endegar una campanya amb el nom de SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA, que pretén u=litzar dues eines legals espanyoles amb l’objecGu que us exposem. Aquestes eines legals són: El dret de Pe=ció, que és un dret fonamental reconegut per la ConsGtució espanyola i l’Estatut de Catalunya i que és regulat per la Llei Orgànica 4/2001 (legislació del Parlament espanyol), i que preveu, a part dels espanyols, la parGcipació dels estrangers i dels majors a parGr dels 16 anys. El dret de lliure determinació, que és un dret fonamental i universal reconegut per la Carta de les Nacions Unides de 1945 i els Pactes Internacionals de Drets Civils i PolíGcs, i de Drets Econòmics, Socials i Culturals aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides i vigents a Espanya des de 1977. La mateixa ConsGtució espanyola, a l’arGcle 96.1, diu “que els tractats internacionals celebrats vàlidament formaran part de l’ordenament intern una vegada hagin estat publicats oficialment a Espanya”. Per altra banda, a peGció de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el Tribunal Internacional de JusHcia de la Haia, va concloure en sentència del 22-07-2010 que una declaració unilateral d’independència no vulnera cap norma aplicable del dret internacional, i que en cas de contradicció entre la legalitat consGtucional d’un estat i la voluntat democràGca, preval la segona; i que en una societat democràGca, a diferència d’una dictadura, no és la llei la que determina la voluntat dels ciutadans, si no que és aquesta qui crea i modifica la legalitat quan és necessari. Així doncs, sota aquests fonaments legals, l’ANC pretén uGlitzar l’eina legal del dret de peGció i proposa als ciutadans la signatura de la PeGció següent: 1. Demano al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les inicia=ves polí=ques per tal que es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig del 2014, una consulta democrà=ca i polí=cament vinculant, en què es pregun= als ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. 2. En el supòsit que l’Estat espanyol no perme=, impedeixi, o dila= la celebració

ANC Ametlla

d’una consulta democrà=ca o d’unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, vull que aquesta pe=ció sigui una manifestació lliure de la meva voluntat favorable (“vot”) perquè els representants electes del poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre del 2014.

Com podeu veure, és una eina de pressió i al mateix temps de suport als nostres parlamentaris per aconseguir la Independència, primer per les vies de la consulta i en úlGm extrem per les de la Declaració Unilateral d’Independència (DUI). Aquest és un tema legal i, per tant, seriós, de manera que la recollida de signatures es farà personalment en presència d’un apoderat, comprovant les dades personals tal com preveu la llei i, posteriorment, l’ANC les presentarà al Parlament de Catalunya, als organismes, insGtucions, tribunals internacionals o als representants electes del poble de Catalunya. A aquests efectes, muntarem taules al nostre poble per la recollida de les signatures i procurarem estar presents a la majoria d’actes que se celebrin a l’Ametlla.

Cal dir que la mateixa llei preveu que les dades personals s’incorporin a un fitxer que restarà sota la protecció de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades. Com podeu veure, serà un procés molt més segur que qualsevol campanya endegada a través d’Internet, en què moltes vegades no saps qui hi ha al darrere.

Davant la transcendència de la Pe=ció, des d’aquí us animem a buscar les nostres “paradetes” per dipositar-hi la vostra signatura. No cal dir com n’és d’important recollir signatures, com més en =nguem, millor; i perquè la pe=ció pugui fer el seu tràmit parlamentari, cal fer-ho tan aviat com puguem. Tenim molta feina a fer: no ens aturem i signem el “Dret de Pe=ció” sense complexos. Un pe=t pas que ens portarà més aviat cap a la Independència. Gràcies per endavant.


Diari de l’Ametlla, juliol de 2013 | 13

Societat

Segon aniversari de Can Camp Residencial *Dinar popular als jardins de Can Camp Residencial

Dissabte 25 de maig gairebé un centenar de persones es van reunir a Can Camp Residencial amb moGu de la celebració del segon aniversari del centre, en el que va ser una jornada fesGva que va començar de bon maH amb un taller de fang. Durant l’acGvitat es va rebre la visita de la Roser Ametller que, en qualitat de regidora de l’àrea de Benestar Social, va voler reconèixer la tasca feta per Can Camp Residencial durant

El I Mercat Benèfic de l’Ametlla recapta 3.738€ per a “El Xiprer”

El passat dijous 13 de juny es va fer el I Mercat Benèfic de l'Ametlla del Vallès, una iniciaGva sorgida de la voluntat d'ajudar als altres de la CrisGna Borrell, veïna del poble. La CrisGna explica que tan bon punt va tenir la idea d'uGlitzar la roba de segona mà o de fora de temporada per obtenir recursos amb finalitats solidàries, tot es va organitzar molt ràpidament. De seguida va comptar amb la col·laboració del restaurant La Plaça Bella, que va cedir el seu espai per a poder fer-hi el mercat, de la Laura, la Isa i la Susanna Grau, i també de la Núria Puig, del Peipars. Entre totes varen reunir roba donada per molta gent, que es va vendre durant tot el dia. De la seva venda i del sorteig de dos quadres donats pels arGstes Xavier Graner i

* El I Mercat Benèfic es va fer al restaurant La Plaça Bella, situat a la plaça Vella

Jordi Sanz, es van recaptar 3.738€ que es desGnaran íntegrament a "El Xiprer", centre d'acolliment a persones amb dificultats de Granollers. A més, tota la roba restant s'ha reparGt entre Càritas de l'Ametlla del Vallès i la Fundació Concepció Juvanteny (fundació per la defensa dels drets de tots els nens).

Ball de gitanes de les colles de l’Ametlla

Aquest any les colles de l’Ametlla han parGcipat en diverses trobades. Les colles de Plançons i PeGts van parGcipar el diumenge 19 de maig a la trobada infanGl que es va celebrar a Canovelles on, a més de la colla anfitriona i les de l’Ametlla, hi parGcipaven les colles de Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt. La setmana següent, concretament el dia 26 de maig, la colla de Grans va parGcipar a la trobada que organitzava l’Esbart Dansaire de Llinars del Vallès en moGu del seu 25è aniversari. Allà van ballar alhora amb una vintena de colles de pobles dels dos Vallesos. I la colla de joves, que aquest any serà la que ha fet més sorGdes, a més de ballar pels avis de Can Camp Residencial al mes d’abril, el diumenge 2 de juny va parGcipar a la trobada que cada any organitza a Montserrat l’Agrupació del ball de Gitanes com a cloenda del curs. I segueixen assajant perquè el diumenge 14 de juliol parGciparan a la XXX Mostra de Dansa que organitza l’Esbart Dansaire Sant Marçal de Cerdanyola del 9 al 14 de juliol amb parGcipació de grups internacionals. A més, el dia 8 de juny la Teresa Marquès, en representació de les Colles de l’Ametlla, va formar part del jurat de la 5ª Picada de Gitanes que es va celebrar a Montmeló entre les colles de Montmeló, Martorelles i Parets del Vallès. Felicitem a tots els balladors i assajadors per la feina feta i esperem que, aquestes ganes de ballar, facin que quan comencem el nou curs al setembre Gnguem moltes inscripcions a totes les colles. Desitgem un bon esGu a tothom.

Això sí que funciona! Aquest era el Gtular de portada del diari Ara del diumenge 9 de juny, que anunciava un suggerent conGngut. En una línia similar però més casolana, jo em vull afegir a aquesta acGtud posiGva, amb la complaença dels amables lectors. I és que en els temps que corren i en el desencís recargolat on sembla que ens volen submergir uns i altres, considero necessari posar en l’altaveu del Diari allò que funciona, dit ras i curt. Amb coneixement de causa, el mes passat em permeGa elogiar, pel seu bon funcionament, dos mitjans diferents de comunicació a l’abast dels ametllatans i ametllatanes: el Diari de l’Ametlla i el transport públic combinat (malgrat que milloraria ostensiblement si Sagalés afinés la correlació d’horaris bus-tren). En general, i afortunadament, moltes coses funcionen bé. En parGcular, considero més que destacable el bon funcionament de la Biblioteca Municipal Josep Badia i Moret; cal posar en valor tot el que es deriva de deu anys de constant i incansable acGvitat. Uns serveis que s’emmarquen en la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona (consulta del fons documental, espais d’estudi, préstecs, etc.), però d’altres més singulars són fruit de l’em-

aquests dos anys en el benestar de la gent gran. Seguidament es feu un “vermut animat” gràcies a l’actuació de l’arGsta Sabine van Waesberghe, actuació que va donar peu al dinar popular en què hi va ser present l’alcalde Andreu González. Al final de l’acte, el director del centre, Antoni Piqué, afirmava que “la festa ha servit per confirmar la confiança que les famílies han dipositat en nosaltres i per carregar les piles de la il·lusió”.

Comissió de Carnaval i Colles de Gitanes de l’Ametlla.

Cartes al Director

penta, generositat i compromís del seu equip gestor. Pots acompanyar als peGts a “L’hora del conte”; enfonsar-te en les nostres arrels com a poble de la ma de ”L’Arxiu Josep Badia”; parGcipar en un concurs literari, formar-te en l’ús de l’ordinador o tornar-te un/una “fanzin” (fanàGc de les revistes d’autor) de l'especialitzat fons documental pioner en la xarxa de biblioteques, o simplement passar-hi una estona de lleure tot “omplint el dipòsit cultural i relaxant revolucions”. La nostra biblioteca no és una simple “caixa de llibres” (significat de la paraula grega 'biblíon' «llibre» i 'théke' «armari, caixa»); és un espai per a aprendre, gaudir i créixer, en un ambient càlid i propici per a les relacions interpersonals, ja siguin en viu i en directe, a través d’un llibre o revista, o a través d'Internet. Hi ha moltes coses que no van bé, enguany masses i de molta gravetat, però ens hem de felicitar pels deu anys de bon funcionament de la nostra biblioteca. Gràcies i felicitats, equip gestor; ànims i endavant!. Jaume Iglesias Yus


14 | Diari de l’Ametlla, juliol de 2013

Biblioteca

Biblioteca

Avís als usuaris de la Biblioteca

Aquest estiu, el servei de biblioteca romandrà tancat del 5 d’agost al 31 del mateix

Úl=mes novetats de novel·la a la Biblioteca

Aquest mes us volem recomanar, d’entre les novetats que ens han arribat, quatre llibres molt especials. El primer és per als amants dels cli$angers (o finals sorpresa) i els supervendes més mediàGcs: el nou llibre de Dan Brown, Inferno. En part basat en la visió de l’infern que tenia Dante, en part per una mescla de tot el que us podríeu trobar en qualsevol història de misteri i acció. Si sou d’aquells que encara no heu llegit Brown, aquesta és la vostra opor-

tunitat per defensar-lo... O enviar-lo a l’infern! El Premi Sant Joan 2012 el va guanyar Pura Sang, o la història d’una dona que lluita per no tenir por. L’autora, Ada Castells, va debutar en el món de les lletres als 27 anys, i s’està converGnt en una veu de referència! Wonder és la història d’August Pullman, un nen de cinquè curs que té una deformitat facial, i que tracta per tots els mitjans d’ésser acceptat entre els

seus companys de classe. El llibre, tendre i ple d’humanitat, està inclòs a moltes llibreries dins la literatura juvenil, i és tota una lliçó de vida. L’úlGm llibre que us volem recomanar és A través del mirall, la conGnuació de la cèlebre Alícia al País de les Meravelles. Us recordem que l’autor, Lewis Carroll, fou matemàGc, i que totes les seves històries, aquesta inclosa, estan plenes de paradoxes i de llenguatge matemàGc. Literatura al quadrat!

Paraules dels tertulians

La societat literària i de pass de pela de patata de Guernsey “Llegir bons llibres t’impedeix gaudir dels dolents”

posteriors a l'acabament de la segona Guerra Mundial, en una illa anglesa cions entre tots els personatges mitjançant cartes amb l'escriptora, que ens del Canal de la Mànega, Guernsey. La història, narrada en forma epistolar, van introduint en l'ambient que es vivia en aquells any de 1946. dóna una visió polièdrica de l'ocupació alemanya a les illes angleses (rebost L'escriptora londinenca es va enamorant mica en mica de les persones que de les tropes nazis). És precisament a través d'aquestes veus (cada un dels viuen a la peGta illa del canal, igual que els lectors. No hi ha molta acció, no hi personatges que intervenen en la trama) que el lector pot fer-se una imatge ha un o dos únics personatges principals, no hi ha un narrador que ho explica global a parGr d'una informació fragmentada, tot encaixant les peces d'un tot. És una novel·la de cartes escrites per moltes persones, unes més importrencaclosques. tants que altres, però m’atreviria a dir que a tots se’ls trobaria a faltar si no hi És d'admirar que aquesta obra sigui la primera i única de l'autora, presi- fossin, tots aporten el seu gra de sorra en aquesta història entranyable. El llidenta d'un club de lectura, que va morir abans de deixar enllesGt el llibre. Es bre està escrit amb tendresa, amb humor, amb la màxima cura en la caractenota que no va ser ella qui li va donar el toc final, rització dels personatges, i amb una ironia subGl que perquè hi ha un moment en el qual es veu la mà de fa somriure i que el mateix Htol ja insinua. És una Novel·la extremadament humana, la seva neboda, Annie Barrows, que va ser qui li va novel·la extremadament humana i això és el que la tendra, inolvidable. Un llibre encantador! donar la forma que ha arribat a les llibreries. fa tan pròxima, tendra i inoblidable. A la novel·la hi trobem l'escriptora i columnista JuLlegir apropa els protagonistes i els allibera del seu liet Ashton cercant un tema per a la seva propera obra. Per mitjà d'un habi- dia a dia. En aquest senGt, m'agradaria destacar una frase que us encantarà a tant de l'illa de Guernsey, entra en contacte amb els membres d'una curiosa tots els que esGmeu els llibres i us apassioneu amb la lectura com jo : "Llegir societat literària nascuda durant l'ocupació nazi i decideix desplaçar-se a l'illa bons llibres t’impedeix gaudir dels dolents". Una veritat com una catedral, per conèixer de primera mà els seus singulars habitants i les seves vivències oi? durant la guerra. És una història commovedora. En resum: llibre encantador. No Gnc paraules, la veritat és que l'he trobat La novel·la està basada en fets reals. Guernsey, una peGta illa entre Gran meravellós. Si el llegiu, no podreu aturar l'impuls de volar al Regne Unit i visiBretanya i França, va ser envaïda pels alemanys durant la II Guerra Mundial. tar l'illa, un nou paradís literari. No us el perdeu! En aquest context, l’autora crea la història d’una societat literària formada de manera accidental a causa de l’ocupació. Aquest grup donarà lloc a les relaMarta Bayo


Diari de l’Ametlla, juliol de 2013 | 15

Cultura

L’Escola de Teatre Nyoca porta el Fes=val PreS=u a l’Ametlla

Cultura

Entrega de premis del III Ral·li Fotogràfic de l’Ametlla del Vallès

Al llarg del passat mes de juny la Sala Municipal de Teatre ha acollit el FesGval PreSGu 2013, el fesGval de teatre que organitza l’Escola de Teatre Nyoca i en el que actuen els seus diferents grups i un grup convidat, en aquesta ocació l’associació Dofins. En total s’han pogut veure fins a sis obres de teatre, la darrera de les quals va ser “Homes”, del grup dels adults.

Jordi Sedó presenta el seu darrer llibre a l’Ametlla del Vallès

* Andreu González, Jordi Sedó i Isabel-Clara Simó

Diumenge 16 de juny es va fer l'entrega de premis del III Ral·li Fotogràfic de l'Ametlla del Vallès que organitza l'Associació Fotogràfica de l'Ametlla (AFA), i que enguany es va celebrar el passat 11 de maig coincidint amb la II BoGga al Carrer, la Diada de Sant Ponç i la I Trobada de Cotxes MíGcs i Clàssics. L'alcalde, Andreu González, acompanyat per la regidora de Comerç, Teresa Bada, i pel president de l'AFA, Rafael Sánchez, va presidir l'acte, en el qual es va fer públic el nom dels guanyadors premiats: - Primer premi: Sílvia Sánchez García.

* Guanyadors del III Ral·li Fotogràfic juntament amb membres del jurat, de la regidora de ComerçTeresa Bada i de l’alcalde i regidor de Cultura Andreu González.

- Segon premi: SebasGán Alfonso MarHn. - Tercer premi: Irene Vilalta Famada. - Quart premi: Maria Boter Garriga. - Cinquè premi: Jesús Cabezas Acedo - Premi infanGl: Enric Sánchez GuGérrez. - Premi especial a les tres fotografies: Andreu Noguera Cazorla. Podeu veure les fotografies premiades en aquest enllaç:

hIp://www.afametlla.com/#/3ral ly/C001inf.jpg

Una vintena de persones varen assisGr ahir dijous 13 de juny a la presentació a l'Ametlla del Vallès del llibre Un rèquiem pel catanyol (ed. Malhivern), obra del sociolingüista, mestre, escriptor i veí de l'Ametlla, Jordi Sedó. La presentació va anar a càrrec de l'escriptora i també veïna de l'Ametlla Isabel-Clara Simó, i va comptar amb la intervenció de l'alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Andreu González, el qual va presentar els dos ponents tot destacant la seva trajectòria i la seva vinculació amb el poble. Clara Simó es va mostrar entusiasmada amb el llibre que es presentava, sobretot per la "seva gran uGlitat". Va afirmar que "tothom l'hauria de tenir al costat de l'ordinador per poder-lo consultar", i que és un llibre que "ha de ser llegit més d'una vegada". L'escriptora també va elogiar la capacitat de Sedó d'escriure el llibre amb un llenguatge planer, entenedor i didàcGc. Al seu torn, en Jordi Sedó va explicar que el llibre és un recull dels arGcles que ha publicat durant deu anys a la revista Escola Catalana, i que pretén "contribuir a la millora de la qualitat del model de llengua catalana que es fa servir actualment". A parGr d'uns quants exemples, molts dels quals explicats en el llibre, Sedó va posar de manifest la influència de la llengua castellana en la catalana, tant en l'aspecte purament lingüísGc com a l'hora de posar en valor la pròpia llengua. Per l'autor, la llengua catalana encara gaudeix de bona salut, però es va mostrar més pessimista amb el seu ús quoGdià i col·loquial.

Sugys exposa a la Sala d’Art Carles Sindreu

* Andreu González, Sugys i Antonio Casares

El passat divendres 7 de juny es va inaugurar l'exposició de l'arGsta de l'Ametlla del Vallès Antonio González, àlies SUGYS, que consta de més de quaranta quadres pintats a l'oli, i que es pogué visitar fins el dia 24 de juny. La inauguració d'aquesta exposició, organitzada per l'associació d'ArGstes de l'Ametlla amb el suport de l'àrea de Cultura, va comptar amb la intervenció del president de l'esmentada associació, Antonio Casares, que va destacar la

vinculació de l'arGsta amb el poble i amb l'enGtat que presideix, i la seva parGcipació en la cicle "La dignitat de les famílies", que va recaptar més de 4.000€ per Càritas Parroquial i al qual SUGYS va donar fins a cinc obres, bona part de les quals es varen vendre. Al seu torn, l'alcalde i regidor de Cultura, Andreu González, va felicitar l'arGsta per la seva obra i va agrair la tasca que fa l'associació d'ArGstes de l'Ametlla a favor de la cultura.


16 | Diari de l’Ametlla, juliol de 2013

Cultura

Eugeni Xammar - “Seixanta anys d’anar pel món”

“Un gran èxit de la meva vida professional”

Diego Montes era a París esperant el moment d’anar-se’n cap a una de les sucursals que la casa Maple i Cia., de Londres, tenia a Buenos Aires i a Montevideo. La casa central de Londres el va cridar un dia per tal d’ulGmar els detalls del seu trasllat i Diego Montes va tornar de la capital d’Anglaterra molt poc entusiasmat davant la idea de deixar París. En preguntar-li jo com li havien anat les coses em va dir que molt bé, que els directors li havien fet una gran rebuda i li havien preguntat si coneixia algú que volgués anar a passar una temporada a Londres abans d’anar-se’n a Buenos Aires o Montevideo. De preferència algú que sabés l’anglès i esGgués una mica al corrent del ram del moble. Seguint les meves instruccions en Diego Montes va escriure a Londres una carta recomanant-me. La direcció de Londres va escriure al director de la sucursal de París encarregant-li que em convoqués per a una entrevista, el resultat de la qual és un dels grans orgulls de la meva vida. “El senyor Xammar –va escriure el director de la sucursal de París a la direcció de Londres– no sap ni un borrall d’anglès i els seus coneixements del ram del moble són nuls. Aconsello sense vacil•lació que el prenguin”. He considerat sempre aquesta carta, i encara la considero avui, com un dels grans èxits de la meva vida professional. [...]. Vaig arribar a Londres per la via Dieppe-Newhaven. Portava una carta de presentació de Manuel Reventós per a un altre català, Rafael Campalans, pensionat com ell de la Junta d’Ampliació d’Estudis, i Campalans, home cordial i generós com ell tot sol, em posà en relació amb [...] José Sancha, pintor malagueny més conegut a Espanya com a dibuixant políGc, col·laborador d’”El Sol” i altres diaris madrilenys. [...]. A la casa d’en Sancha, la gent hi entrava i en sorGa com els gossos a missa. Era, sobretot els diumenges a la tarda, el punt de reunió de tots els espanyols, més o menys intel·lectuals, que passaven per Londres. Allí vaig retrobar, després del parèntesi de París, un grup d’homes que em recordava el clima dels darrers anys de la meva vida barcelonina. Tot semblava voler-me ajudar. A Barcelona, SanGago Vinardell, un amic meu, periodista de talent que després d’una sèrie de tomballons políGcs, havia de morir estúpidament assassinat durant la xerinola madrilenya de les primeres setmanes de guerra civil espanyola, havia fundat a Barcelona un nou diari, “El Día Gráfico”, i m’havia nomenat a mi corresponsal a Londres. La casa editorial Nelson publicava aleshores en castellà, els 25 volums en octau de la seva peGta enciclopèdia: em va donar tres arGcles a traduir per prova, els a trobar bons i em va prometre més feina. A la casa Nelson vaig fer la coneixença de l’escriptor colombià Baldomero Sanín Cano, que era al mateix temps director de l’excel•lent revista mensual “Hispania”, publicada segons el model de les revistes políGco-literàries setmanals angleses. Home de superior intel•ligència i molt amic del jovent, Sanín Cano em va demanar un arGcle de prova per a la seva revista, me’l va publicar, em va convidar a enviar-n’hi d’altres, i em va presentar el propietari, don SanGago Pérez Trina, un senyor important i ric, ex-ministre plenipotenciari (avui diríem ex-ambaixador) de Colòmbia a la Cort de Sant Jaume. Tenint en compte que des de primer d’any jo donava cada setmana tres classes nocturnes d’espanyol en una de les escoles nocturnes del London County Council, la de l’Associació de Joves CrisGans (Young Mens’s ChisGan AssociaGon), el moment em va semblar propici, arribat el mes d’abril, per a prendre comiat de la casa Maple and Co. i emprendre una nova carrera exclusivament dedicada a altres acGvitats: traducció i periodisme de preferència. Pàgines 147 a 151


Diari de l’Ametlla, juliol de 2013 | 17

Esports

Tranquil·la pedalada per les masies de l’Ametlla

Esports

Cloenda de la temporada 2012-2013 del Servei d’Esports

La pedalada per les Masies es va desenvolupar amb molta calma gràcies a la supervisió i col·laboració de la Policia Local i Protecció Civil. Aquesta pedalada, plana i molt adient per a famílies amb nens peGts, va comptar amb una presència poc nombrosa però entusiasta. Un cop finalitzada, vam gaudir d’un aperiGu a la fresca en el marc dels jardins del CITA. La propera pedalada serà la de Festa Major.

La festa del bàsquet

El CB l’Ametlla diu adéu a la temporada 2012-13 entre jugadors, entrenadors, amics i familiars

* Dinar popular

La Cloenda de les acGvitats esporGves i de lleure del Servei d’Esports de l'Ajuntament va començar al pavelló municipal amb una espectacular i emocionant exhibició dels esporGstes més grans, el grup d’acGvitat 1sica de la gent gran, i tot seguit la dels més peGts, els grups de Juguem Ballant i preesporGu que es porten a terme a Illa AcGva, Centre EsporGu Municipal. EsporGstes i familiars van gaudir d’aquesta trobada intergeneracional. Tot seguit van començar les acGvitats de fi de curs del Club EsporGu

* Una de les acGvitats es va realitzar al Club Hípic la Quaranya.

del Vallès. Nens de l’escola de tennis del club i de l’acGvitat del Servei d’Esports van gaudir plegats d’una gimcana per les pistes de tennis i de pàdel amb premis finals, un aperiGu i piscina lliure per acabar. Mentrestant, al Club Hípic la Quaranya ja s’estava realitzant l’exhibició dels grups d’equitació amb diferents exercicis i una desfilada final amb 15 cavalls en pista. Com sempre, el Pedro Loras, responsable del Club i del Restaurant, va convidar els assistents a un aperiGu a la fresca.

El mes de juny ja torna a ser aquí. Amb ell arriben les nits de revetlla, les altes temperatures, els primers banys a la platja i el moment de començar a planificar uns dies de descans merescuts. Però també acaba la temporada. Per tal d’acomiadar-la com cal i agafar moltes forces de cara al curs vinent, el CB l’Ametlla va organitzar el passat diumenge 2 de juny la “Festa de Cloenda”. En total, més de 190 persones es van reunir al recinte del pavelló municipal per a parGcipar en l’ampli ventall d’acGvitats programades i obertes a tothom. Des de primera hora del maH, peGts i grans es van calçar les sabaGlles de bàsquet disposats a gaudir del seu esport preferit i, de pas, endur-se alguna de les copes individuals o col·lecGves que esperaven pacients a l’entrega de premis. Les acGvitats van anar des del tradicional 3 x 3 a un concurs d’habilitats amb la pilota, passant per la compeGció de triples on els millors Gradors van posar emoció fins al final i sense oblidar un dels moments més espectaculars i esperats de cada any, el concurs d’esmaixades. Després de l’entrega de premis va arribar l’hora del dinar popular que enguany, com ja ve essent tradició, va tenir un final molt dolç i original: un concurs de postres on s’hi van presentar autènGques obres d’art comesGbles. Així doncs, un any més, és el moment de dir adéu a la temporada 2012-13 i començar a planificar la següent. Amb tot, per a tots aquells que Gnguin entre 3 i 16 anys i no vulguin deixar de pracGcar esport durant l’esGu, poden apuntar-se al Campus PoliesporGu que organitzen conjuntament CB l’Ametlla i el CE Eduvólei. Per a més informació: hIp://www.cbametlla.com

CB Ametlla

* Un moment de la festa


ALUMINIS L’AMETLLA · Finestres d’alumini i PVC · Persianes mallorquines · Mosquiteres · Mampares · Motoritzacions i tanques de jardí Tel. 93 843 04 20 · 625 314 269 aluminis_ametlla@hotmail.com


Esports

El C.E. Eduvólei presenta al Palau Robert el seu projecte “Eduvólei fomentant l’esforç”

Diari de l’Ametlla, juliol de 2013 | 19

L’esola de dansa porta el musical Peter Pan a l’Ametlla

CE Eduvólei Ametlla va presentar el seu projecte “Eduvólei fomentant l'esforç” al Palau Robert de Barcelona, el passat 12 de juny, en l'acte d'entrega de la segona convocatòria de beques de la Fundació Espavila C.E. Eduvólei

Maria Garí, coordinadora d'Eduvólei i co-redactora del projecte, va presentar davant dels 200 assistents a la cerimònia d'entrega de les beques “Educar fomentant l'esforç”, les iniciaGves i acGvitats que es recullen al projecte d'Eduvólei, premiat per la Fundació Espavila el juliol del 2012, a la primera convocatòria de les beques. Els assistents van rebre molt posiGvament el projecte d'Eduvólei que inclou acGvitats amb les famílies, els jugadors i formació per als entrenadors. El projecte d'Eduvólei va incloure la creació d'una Àrea d'educació que es troba acGva i gesGonant el desenvolupament de totes les acGvitats i, alhora, proveeix de recursos audiovisuals i escrits als dos agents educadors més rellevants en l'àmbit esporGu: entrenadors i família. Malgrat no comptar amb la beca de la Fundació Espavila per a la temporada 2013-14, l'Àrea d'Educació conGnuarà desenvolupant el projecte i incrementarà el nombre d'equips amb els quals treballarà, després de la bona experiència d'aquest curs. Per altra banda, la mateixa àrea està treballant amb un segon projecte molt ambiciós, orientat a les Escoles d'Eduvólei (primària) de L'Ametlla, Bigues i Cardedeu, amb la proposta d'una lliga interna amb una normaGva adaptada a fomentar una compeGció posiGva basada en la mi-

* Musical Peter Pan

* La Maria Garí, presentant el projecte al Palau Robert

llora i no els resultats. CE Eduvólei Ametlla no és un club de voleibol, sinó un club que treballa l'educació d'infants i joves a través del voleibol. Us interessa el nostre projecte? www.eduvolei.cat – www.facebook.com/eduvolei - @EduvoleiAmetlla – 647.913.386 (coordinació)

A iniciaGva de l’escola de dansa Interdansa, la qual gesGona els grups de dansa del Servei d’Esports Municipal, el passat dia 8 de juny l’Escola de Dansa va fer el musical Peter Pan. Aquest és un espectacle complex pels components de canvis d’escenari, coordinació amb els medis audiovisuals, etc. i molt lluït, i no hagués estat possible sense els voluntaris d’Interdansa. Gràcies a ells i molt especialment a la Gemma Codina, monitora, i al Ferran i la Maite responsables d’Interdansa. Moltes felicitats a les nenes parGcipants i gràcies als pares i mares pel suport.


20 | Diari de l’Ametlla, juliol de 2013

Esports

Excel·lent temporada dels equips base del Club Voleibol l’Ametlla Aquesta temporada els equips de primària del Club Voleibol l’Ametlla han parGcipat a les lligues escolars del Consell EsporGu del Vallès Oriental (CEVO). Ambdues categories han jugat a una categoria superior a la de la seves edats. L’equip benjamí, que ha cursat 3r i 4t de primària, s’ha enfrontat contra jugadors de 5è i 6è i els jugadors de 5è i 6è contra equips de 1r i 2n d’ESO. Les dues categories del Club ametllatà han fet molt bona feina, un bon paper davant dels seus contricants. Han lluitat punt a punt amb esforç i amb molta il·lusió. El treball de la disciplina d’un esport d’equip i l’esforç diari han marcat els seus resultats. La classificació ha estat d’una sisena posició pels benjamins, i primera posició pels alevins. L’equip Benjamí mixt integrat per en Marcel, l’Adrià, la Nerea, la Lola, la Sira, l’Ariadna, l’Helena, La Laura, la Helen, La Giovanna, la Júlia i l’Ainara han fet que el volei formi part de les seves vides. Un equip heterogeni i molt lluitador al terreny de joc. És fascinant veure a les joves promeses del Club en acció! Els integrants de l’equip aleví

* Jugadors del CV Ametlla

mixt: l’Àlex, la Berta, la Carla, la Maria L., la Jana, La MarGna, la Maria S., la Sara i la Lola ha estat un dels equips amb més evolució d’aquesta temporada al Club. S’han converGt en jugadors lluitadors, amb una acGtud

excel·lent, responsables i entregats en tot moment i a finals de set, més forts davant de qualsevol rival. L’experiència que han adquirit al jugar en una compeGció superior els ha fet fer-se forts dia a dia, parGt rere parGt i evolucionar de manera homogènia a tot els conjunt. Un conjunt d’accions treballades com la disciplina, l’esforç, l’acGtud, el companyerisme ha fet que els equips de primària que venien a jugar, diverGr-se, passar-ho bé i aprendre valors d’un esport d’equip, ha fet que quedin a final de temporada en molt bona classificació a la seva lliga. Felicitats pel vostre treball diari i conGnu! Felicitats a l’Elena Barbero entrenadora de l’equip Aleví mixt i en Pablo Ariel i Carles Solà entrenadors de l’equip Benjamí mixt que han dut a terme la tasca diària de principi a final de curs. I com no, a totes les famílies! que han recolzat al cos tècnic per a la millora i evolució dels seu fills per a fer-los créixer a nivell esporGu i com a persones. CV Ametlla


23

juliol 2013

Torna el bus nocturn C17

Estiu Jove 2013

C17

Aquest any torna el Bus Nocturn C17, que recorrerà les festes majors i altres concerts d’aquest esGu desGnats als joves. Els objecGus d’aquest servei són facilitar la mobilitat nocturna de joves durant actes importants d’oci nocturn dels municipis que conformen el Pla C17, així com d’altres festes interessants pels joves. A més a més, es pretén reduir els possibles accidents de trànsit deguts als efectes del consum d’alcohol o altres substàncies. Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer a través de la web municipal clicant al logo del bus nocturn i també la mateixa nit a la parada del bus (si queden places lliures). Així mateix, es pot fer la consulta dels horaris i parades. El Bus Nocturn és una iniciaGva del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17. És un autobús de línia discrecional que fa un recorregut pels municipis adherits: les Fran-

queses del Vallès, l'Ametlla del Vallès, FigaróMontmany, la Garriga i el Tagamanent. Les festes de les que es podrà disposar de bus nocturn previstes són: Festa Major de la Garriga Festa Major de Cardedeu Festa Major de l’Ametlla Festa Major de Granollers (dos nits) Festa Major de Corró d’Avall

Si vols marxar a l’estranger, prepara l’anglès, el francès o l’alemany

Molts joves avui en dia contemplen la possibilitat de marxar a treballar a l’estranger, i cal ser conscients que us caldrà un nivell suficient de l’idioma del país d’acollida, ja sigui anglès, francès o alemany. Davant els alts preus de les acadèmies, molts joves es troben amb la impossibilitat d’apuntar-se a aprendre un idioma i les places a les Escoles Oficials d’Idiomes cada vegada reben més peGcions i ofereixen menys places. Així que us oferirem unes quantes alternaGves per a poder millorar i pracGcar idiomes de manera gratuïta: - Parelles lingüísGques: Pots buscar algú que s’ofereixi o bé penjar el teu propi anunci per aprendre i pracGcar un idioma mitjançant un intercanvi lingüísGc. - Grups de conversa: a molts municipis es poden trobar grups que de manera gratuïta s’organitzen per pracGcar algun idioma. So-

vint es troben en espais formals com espais joves, biblioteques, etc. tot i que també n’hi ha que es reuneixen a bars. SI preguntes al PIJ del teu municipi et podran informar de com contactar o bé et pots aventurar a organitzarne un tu mateix. Cursos online gratuïts: En pots trobar de diverses com: - Ello - Fun Easy English - Go4English.com - Lang-8 - Busuu Viure una experiència de treball voluntari: a través de lwww.wwoofinternaGonal.org pots accedir a llistats de granges orgàniques que accepten voluntaris: tu treballes en la granja un temps i ells t’ofereixen allotjament I manutenció gratuïta. Un intercanvi ideal per pracGcar idiomes.

Com cada esGu, el PICA ofereix tot un seguit d'acGvitats pels joves. Tallers de cuina, d'anglès, de dibuix... sorGdes a Port Aventura o a un parc aquàGc, i tot a un preu jove!

- Taller dels dilluns i dimecres: Tècniques de dibuix còmic, manga i arHsGc. - Taller dels dilluns i dimecres: Tallers alternaGus de bijuteria, xapes, customització de roba... - Taller de dimarts: Cuina, elaboració de menús i pasGsseria. - Taller de dijous: creació i edició d'un curtmetratge durant les 4 setmanes de Juliol. - Divendres Joves!: SorGdes a Port Aventura, Illa Fantasia, Acampada (dijous nit) i dinar final d'EsGu Jove. Talleristes: - Dilluns i dimecres: Marc Salayet (Dibuix) - Dilluns dimecres i dimarts: Lídia Pérez (Tallers alternaGus i cuina). - Dijous: Núria Ishi (Curtmetratge i vídeo edició) DILLUNS

DIMARTS

10h - 11,30h Dibuix o tallers alternaGus

10h - 11,30h Cuina

12h - 13h Dibuix o tallers alternaGus

12h - 13h Cuina

11,30h - 12h Descans

DIMECRES

11,30h - 12h Descans

DIJOUS

10h - 11,30h Dibuix o tallers alternaGus

10h - 11,30h Curtmetratge

12h - 13h Dibuix o tallers alternaGus

12h - 13h Vídeo edició

11,30h - 12h Descans

11,30h - 12h Descans


22 | Diari de l’Ametlla, juliol de 2013

Vols posar publicitat al Diari de l’Ametlla? Truca al 93 843 25 01 o bé envia’ns un correu electrònic a: diariametlla@ametlla.cat

Com puc millor l’enviament de currículums per correu electrònic?

Si ets dels que uGlitzes el mail per fer arribar el teu currículum a les empreses, Gngues en compte els següents trucs i consells: Vigila el nom del teu mail! Millor que sigui el teu nom i cognom, no uGlitzis sobrenoms ni coses inventades. Pot donar una imatge de despreocupació per la feina i poca professionalitat. No reenviïs candidatures d’altres empreses! A totes les empreses els hi agrada senGr-se únics i no ser una segona opció. Recorda de treure el “Re” o “Fwd” de l’assumpte! I si vols aprofitar per fer un sol enviament d’autocandidatura a vàries empreses a la vegada, recorda incloure les adreces a desGnataris ocults (CCO) per a que les empreses no vegin a on més has enviat el teu interès. Compte amb la versió de document que envies! Es recomanable enviar els arxius en PDF, ja que correm el risc de que si l’enviem en format Office o open Office, l’empresa no en disposi i per tant no vegin el nostre CV o bé es vegi desconfigurat. Amb el .pdf ens assegurem de que és un format compaGble amb qualsevol ordinador i que no es desquadrarà ni des configurarà. I si no vols que la teva candidatura es consideri SPAM: No abusis de les majúscules, ni incloguis imatges molt pesades. Sobretot vigila l’assumpte, no el deixis en blanc ni posis exclamacions. Per úlGm! Aprofita el cos del mail per a fer una peGta presentació de qui ets i perquè ets el candidat ideal per la vacant. Deixar aquest espai en blanc fa molt mala impressió.

VINE AL PICA! De dilluns a divendres de 16,30 h. a 20 h.

facebook.com/picajoves joventut@ametlla.cat 93 845 72 01


Serveis

Diari de l’Ametlla, juliol de 2013 | 23

Ametlla - Barcelona (bus- tren)

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament Biblioteca Municipal PICA Bombers Camp de Futbol CAP Ametlla CAP La Garriga Club Can Camp Club EsporGu Vallès Mossos d’Esquadra Consell Comarcal del V.O. Correus de l’Ametlla Creu Roja Granollers Escola BerH Escola Bressol El Carrilet Escola Bressol l’Ametller Escola Els Cingles Deixalleria Escola Municipal de Música Espai Municipal de Can Camp Estabanell Farmàcia Puigdollers Farmàcia Valls Farmàcia Viña Mata Fecsa-Endesa (avaries) Funerària Granollers Hisenda Granollers Hospital de Granollers InsGtut Eugeni Xammar Jutjat de Pau Llar d’Infants l’Ametlla Mossos Trànsit Parròquia Pavelló d’Esports Piscines de Ca l’Arenys Policia Local Policia Nacional Granollers Protecció Civil Can Moret Repsol Butano Residència Millet Park Residència Fsca. Roig Residència l’Ametlla Residencial Can Camp Santuari de Puiggraciós Sorea Ametlla Taxi Júlio González Taxis Beltran Taxi Salvadora MarHnez Urgències Mèdiques 24 hores Veterinari

93 843 25 01 93 843 19 66 93 845 72 01 93 849 60 80 93 845 70 94 93 845 72 46 93 860 58 97 93 843 11 50 93 843 28 27 93 860 85 00 93 879 14 44 93 843 26 04 93 861 12 40 93 843 27 78 93 843 02 50 93 845 79 59 93 845 70 39 93 744 50 68 93 843 28 82 93 843 11 50 93 860 91 09 93 843 25 46 93 843 19 07 93 870 40 18 902 50 88 50 93 861 82 30 93 870 76 00 93 842 50 00 93 843 01 25 93 843 28 08 93 843 00 20 088 93 843 00 23 93 843 28 65 93 843 21 10 93 843 29 92 93 870 75 99 93 843 24 26 93 843 02 53 93 870 07 97 93 843 00 71 93 843 29 84 93 843 22 56 93 845 79 74 93 744 50 30 93 843 22 56 670 89 48 10 670 79 72 79 619 07 76 01 061 607 62 26 77

A conGnuació podeu consultar l’horari i les connexions de l’autobús de l’Ametlla del Vallès, amb les estacions de tren de Granollers i de la Garriga

AMETLLA -GRANOLLERS (estació Centre) - BCN (De dilluns a divendres) L’Ametlla (Parc Joan Plumé)

BUS

8,00 h.

Granollers (Estació Centre)

Granollers (Estació Centre)

9,45 h.

Granollers (Estació Centre)

Granollers (Estació Centre)

9,59 h.

10,35 h.

7,41 h.

8,19 h.

08,34 h.

12,49 h.

12, 59 h.

13,34 h.

10,51 h.

11,26 h.

11,34 h.

20,19 h.

20,29 h.

21,05h.

14,53 h. 16,00 h. 17,51 h.

15,27 h. 16,37 h. 18,27 h.

15,40 h. 16,49 h. 18,34 h.

11,34 h.

14,00 h.

14,34 h.

19,45 h.

8,43 h.

9,20 h.

11,59 h.

12,36 h.

14,45 h.

15,22h.

AMETLLA -GRANOLLERS (estació Canovelles) - BCN (De dilluns a divendres) L’Ametlla (Parc Joan Plumé)

BUS

7,42 h.

TREN

Barcelona (Plaça de Catalunya)

11,00 h. 12,15 h.

BCN - GRANOLLERS (estació Centre) - AMETLLA (De dilluns a divendres)

Barcelona (Plaça de Catalunya)

8,34 h.

9,15 h.

TREN

TREN

6,30 h. 9,00 h.

12,30 h.

TREN

13,30 h.

12,15 h. 16,15 h. 17,30 h. 19,15 h. BUS

Granollers (Estació Canovelles)

Granollers (Estació Canovelles)

L’Ametlla (Parc Joan Plumé)

8,20 h.

8,47 h.

9,23 h.

6,27 h.

7,06 h.

7,39 h.

8,00 h.

8,04 h.

8,44 h.

5,16 h.

10,02 h.

10,38 h.

10,03 h.

10,19 h.

10,32 h.

11,09 h.

12,15 h.

12,35 h.

12,41 h.

13,19 h.

11.08 h.

15,44 h.

12,08 h.

9,49 h.

11,00 h.

11,20 h.

12,27 h.

12,43 h.

14,00 h.

14,20 h.

15,03 h.

15,19 h.

15,48 h.

16,04 h.

16,15 h.

16,35 h.

16,33 h.

16,49 h.

19,03 h.

19,19 h.

18,00 h.

18,20 h.

19,45 h.

20,05 h.

21,45 h.

21,56 h.

10,02 h.

10,38 h.

11,57 h.

12,33 h.

13,15 h.

13,50 h.

15,24 h. 15,37 h.

16,16 h.

16,39 h.

17,18 h.

16,39 h.

17,18 h.

17,00 h.

17,37 h.

18,25 h.

19,32 h.

20,27 h.

21,08 h.

20,04 h.

20,39 h.

22,20 h.

22,57 h.

DISSABTES I FESTIUS

9,33 h.

9,49 h.

12,38 h. (fesGus)

10,04 h.

10,40 h.

12,43 h. (fesGus)

15,03 h. (també fesGus)

15, 19 h. (també fesGus)

15,57 h. (també fesGus)

19,18 h.

19,34 h.

20,28 h.

16,42 h. (també fesGus)

16,46 h. (també fesGus)

BUS

La Garriga

La Garriga (Estació de tren)

10,15 h. (només lecGus)

10,20 h. (només lecGus)

13,30 h.

13,40 h.

14,16 h. 19,55 h.

10,40 h. 17,40 h. 19,25 h.

10,50 h. 18,16 h.

8,37 h.

8,27 h.

9,07 h.

9,08 h.

6,40 h. 8,54 h.

10,09 h.

10,30 h.

11,47 h.

11,54 h.

12,15 h.

11,27 h.

12,10 h.

12,25 h.*

13,55h.

14,10 h.

12,41h.

14,08 h.

14,44 h.

16,15 h.

16,54 h.

15,50 h.

17,08 h.

17,42 h.

18,08 h.

9,25 h.

9,45 h.

11,10 h.

15,15 h.

9,15 h.

9,10 h.

10,27 h.

13,08 h.

6,55 h.

18,46 h.

11,25 h.

11,40 h. 12,40 h.

13,09 h.

13,30 h. 14,25 h.

15,55 h.

15,10 h.

15,54 h.

16,15 h.

17,09 h.

17,30 h.

18,10 h.

18,25 h.

18,54 h.

19,15 h.

* Aquest servei només funciona els dijous dia de mercat

DISSABTES i FESTIUS

7,05 h.

7,39 h.

8,40 h.

8,55 h.

13,22 h. (fesGus)

10,25 h.

11,10 h.

11,25 h.

11,40 h.

17,22 h. (també fesGus)

17,41 h.

18,16 h.

18,25 h.

18,40 h.

16,31 h. (també fesGus) 21,10 h.

TREN

10,05 h. (només lecGus)

05,55 h.

7,57 h.

13,21 h.

AMETLLA - LA GARRIGA - BCN (De dilluns a divendres)

19,15 h.

12, 49h.

BCN - GRANOLLERS (estació Canovelles) - AMETLLA - (De dilluns a divendres)

9,35 h.

17,30 h.

10,30 h.

Barcelona (Plaça de Catalunya)

9,15 h.

10,30 h.

9,15 h.

9,49 h.

Barcelona (Plaça de Catalunya)

9,33 h.*

L’Ametlla (Parc Joan Plumé)

13,07 h.

8,00 h.

Granollers (Estació Canovelles)

7,58 h.

16,27 h. (també fesGus)

9,37 h.

7,25 h.

L’Ametlla (Parc Joan Plumé)

Granollers (Estació Canovelles)

8,00 h.

12,22 h. (fesGus)

7,07 h.

BUS

14,00 h.

14,23 h.

BCN - LA GARRIGA - AMETLLA (De dilluns a divendres) TREN

Barcelona (Plaça de Catalunya)

Barcelona (Plaça de Catalunya)

11,30 h.

9,38 h.

11,09 h. (només lecGus)

14,10 h.

La Garriga (Estació de tren)

La Garriga

BUS

L’Ametlla (Parc Joan Plumé)

8,27 h. (només lecGus)

9,18 h. (només lecGus)

9,45 h. (només lecGus)

10,05 h. (només lecGus)

15,02 h.

12,38 h.

13,29 h.

13,40 h.

14,00 h.

20,39 h.

18,08 h.

18,58 h.

19,00 h.

16,15 h. 19,59 h.

20,17h.(dissabtesifesGus)

10,22 h.

17,02 h. 20,49 h.

21,00h.(dissabtesifesGus)

10,40 h. 17,40 h. 19,25 h. 21,10 h.

21,20h.(dissabtesifesGus)

11,00 h. 18,00 h. 19,45 h. 21,20 h.

21,30h.(dissabtesifesGus)


24 | Diari de l’Ametlla, juliol de 2013

Rebotiga

Rebotiga

Parlarem de tècniques de so, de dissenys d'il·luminació, etc. tot ells realitzats en escenaris on es representen espectacles de tot Gpus. I ho farem amb Joan Anton Blancher, que ens explicarà com desenvolupa la seva feina. Més de 1. 600 escenaris han estat pensats, dissenyats, il·luminats i instal·lats per ell. Ens trobem a primera hora de la tarda, una tarda humida i plujosa d'aquesta estranya i freda primavera amb ell, cap tècnic del teatre Municipal de l’Ametlla entre moltes d’altres feines que ha dut a terme al municipi. Sempre que hi ha un acte que necessita de la seva col·laboració el trobarem donant un cop de mà i gaudint com el que més amb la seva feina. Més de 30 anys d’experiència l’avalen

Resilux Pat Millet

Cap tècnic del Teatre Centre InstrucGu de Gràcia de Barcelona, del teatre de “La Caixa” de Granollers, del Teatre Auditori de Bellavista de les Franqueses i un extens etc. formen part de la seu llarg camí fet fins ara. Ell mateix ho reconeix i en fa un resum. Va néixer a Barcelona, però tot sovint venia a casa del avis que residien aquí. “Fa uns vint-i-cinc o trenta anys que ja es9c defini9vament instal·lat aquí. Vaig cursar els estudis habituals fins a COU i, després, com no, electrònica i comunicació. Les millors notes que obtenia eren les corresponents a les assignatures de &sica, química i matemà9ques”. Més clar l’aigua. Ja tenia curiositat des de peGt pel so, la llum, la mecànica... La seva primera feina la desenvolupà en una empresa de televisors i començant a dedicar-se a l'electrònica industrial. “Ja tenia una gran afició per l'espectacle, el teatre”, i així va ser quan, de mica en mica, es va anar decantant per l’electrònica de la indústria de l'espectacle. “Paral·lelament també col·laborava amb el teatre de l’Ametlla “El Nyoca”, i més o menys llavors va ser quan vaig començar a dedicar-me, també, a la il·luminació. Ah! i amb Ràdio Ametlla!". Ha fet disseny de llum per companyies com “La Cubana", el juny de 1992, amb Cubana Marhaton Dancing, i també al Mercat de les Flors

de Barcelona per l’Angel Pavlosky a Orgullosamente humilde, el febrer de 1999 . Va parGcipar a l'octubre de 2003 al Senzillament, amb la Nina i, també, amb l'Andreu Buenafuente el juliol de 2005. Afegirem Frec a Frec, obra representada per la Companyia Lloll Beltran, i també ha col·laborat amb la Fura dels Baus. En fi, val a dir que per enumerar tot el seu historial caldria fer més d’un arGcle. "M’agrada tot el que és l’escenari. Vaig començar amb coses de dansa, sempre a teatres grans perquè és el que requereix aquests 9pus d’espectacles”. Ha recorregut tota Europa i ha dissenyat espec-

tacles a l’ArgenGna i a teatres grecs, “teatre de pedra” com els anomena en Joan Anton, sempre muntant la il·luminació i el disseny. Ara bé. Com funciona la seva feina, que és creaGva i avarca diferents aspectes? Quin és el mètode? "Primer miro molt els assajos, perquè així m’assabento del 9pus d'escenografia que requereix; després parlo amb el director, i a par9r d’aquí faig el meu disseny de llum. Un disseny de llum com es fa? Penso que la llum és com l’atmosfera, una mica de sen9ment i la part tècnica per crear la llum que tu vols. Al teatre i la televisió es denomina il·luminació, però al ci-

* En Joan Anton Blancher al seu estudi / Rafael Sánchez

nema es diu fotografia". També ha fet programes per TVE, un d’ells amb la Sara MonGel Gtulat Ven al Pararlelo. Molts cops el material el porta ell. Resulta rentable aquesta feina? "No (respon contundent i ràpid), però és molt diver9da!” . Es necessita molta professionalitat, ja que no tots els teatres ofereixen les mateixes possibilitats. Sense anar més lluny, una cosa és fer un muntatge en un teatre d'un poble, i una altra en un de la gran ciutat. "Actualment, amb jocs de llums es poden fer diferents escenes. Ara es poden crear uns ambients que abans eren inimaginables, impensa-

bles". El muntatge que recorda com el més di1cil va ser el de Marathon Dancing, que es composava de 13 escenaris simultanis amb més de mil focus. “Ho portàvem tot només amb una taula de llum, i vàrem passar-hi hores i hores es9rant cables i demés”. Treballa sol. Si li cal contracte gent. Una resposta a tenir en consideració és la quan li demanem “Com trobes la feina?” Em mira fixament i respon alçant les espatlles “Ah! Em vénen a buscar” i afegeix “no m'he sabut vendre mai”. Més de 317 dissenys de llum! Ha estat un plaer conversar amb Joan Anton.

Diari ametlla juliol 20131  

Diari de l'Ametlla del mes de juliol de 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you