Page 1

Jornades de portes obertes als centres escolars de l’Ametlla El procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria s'iniciarà a finals de la primera setmana o la segona d'abril, tal com es va comunicar fa uns dies als representants dels municipis.

Properes dates de portes obertes als Centres Educatius de l'Ametlla: *Escola Bertí: Cal apuntar-se prèviament a: http://agora.xtec.cat/ceipberti/

Escola Bertí

Escola Els Cingles

Institut E. Xammar

13-14-15 Març*

2 Març

10 Març

15.15 h

de 10 a 13 h

E.B.M L’Ametller Hores concertades durant l'abril

d A157 Diari de l’Ametlla Butlletí d’informació municipal mensual de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès · ANY XV · Març 2018

03

p.

L'Ametlla aposta per noves eines de comunicació

05

p.

Acte de col·locació de la primera pedra de la passera

08

p.

Especial Carnaval

25

p.

Punt d’Informació Juvenil i Calaix d’Activitats – PICA


TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament Biblioteca Municipal PICA Bombers Camp de Futbol CAP Ametlla CAP La Garriga Club Can Camp Club Esportiu Vallès Mossos d’Esquadra Consell Comarcal del V.O. Correus de l’Ametlla Creu Roja Granollers Escola Bertí Escola Bressol El Carrilet Escola Bressol l’Ametller Escola Els Cingles

Deixalleria Escola Municipal de Música Espai Municipal de Can Camp Estabanell Farmàcia Puigdollers Farmàcia Valls Farmàcia Viña Mata Fecsa-Endesa (avaries) Funerària Granollers Hisenda Granollers Hospital de Granollers Institut Eugeni Xammar Jutjat de Pau Llar d’Infants l’Ametlla Mossos Trànsit Parròquia Pavelló d’Esports

El Diari de l’Ametlla és una publicació mensual de distribució gratuïta, que edita l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. Coordinació, redacció, fotografia: Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès Disseny i maquetació:Estudi de Comunicació Intus S.L. Tiratge: 3.750 exemplars | Dipòsit legal: B-50749-2003 Impremta: GPD | www.ametlla.cat | diariametlla@ametlla.cat

EDICIÓ

març 2018

93 843 25 01 93 843 19 66 93 845 72 01 93 849 60 80 93 845 70 94 93 845 72 46 93 860 58 97 93 843 11 50 93 843 28 27 93 860 85 00 93 879 14 44 93 843 26 04 93 861 12 40 93 843 27 78 93 843 02 50 93 845 79 59 93 845 70 39

93 744 50 68 93 843 28 82 93 843 11 50 93 860 91 09 93 843 25 46 93 843 19 07 93 870 40 18 900 15 44 44 93 861 82 30 93 870 76 00 93 842 50 00 93 843 01 25 93 843 28 08 93 843 00 20 088 93 843 00 23 93 843 28 65

Piscines de Ca l’Arenys Policia Local Policia Nacional Granollers Protecció Civil Recollida de gossos (ARBRA) Repsol Butano - Vallès Oriental Residència Millet Park Residència Fsca. Roig Residència l’Ametlla Residencial Can Camp Santuari de Puiggraciós Sorea Ametlla Taxi Júlio González Taxis Beltran Taxi Salvadora Martinez Urgències Mèdiques 24 hores Veterinari

APPLE STORE

APP

Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus ecològic fet que garanteix que s’ha produït sota els estàndards mediambientals més exigents amb la fi de limitar l’impacte mediambiental. Aquest paper s’ha elaborat sense utilitzar clor elemental en el procés de decoloració de la pasta i complint amb la normativa ISO 14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Auditoria Ecològica). MOTXILLA Per altra banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i està ECOLÒGICA composta per materials reciclables i no contaminants complint amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001.

dA 2 CARTES AL DIRECTOR

Descarrega’t l’APP de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

Cada mes, en aquesta secció, compartirem les publicacions dels nostres perfils, però també d’associacions, entitats o particulars que han tingut més bona acollida al nostre poble

30 de febrer 2018

17 de febrer 2018

10 de febrer 2018

2 de març 2018

manel67

Ajuntament Ametlla del Vallès

Noè Rivas

Ajuntament Ametlla del Vallès

@manel67

@AjAmetllaValles

@noerivas.musicaesvida

manel67#nevada2018 #ametlladelvalles #catalunya #catalonia #nieve #neu #snowfall #clickcat

36

GOOGLE PLAY

Posa’t al dia!

S’han d’enviar signades, i fer constar el núm. de DNI i un telèfon de contacte a: diariametlla@ametlla.cat. No poden tenir una extensió superior a 3.000 caràcters, espais inclosos. El Diari de l’Ametlla es reserva el dret a modificar la llargada del text per adaptar-lo a la maquetació i no es fa responsable del seu contingut.

XARXES SOCIALS

638 52 56 84 93 843 29 92 93 870 75 99 93 843 24 26 665 90 57 27 93 870 36 99 93 843 00 71 93 843 29 84 93 843 22 56 93 845 79 74 93 744 50 30 93 843 22 56 670 89 48 10 670 79 72 79 619 07 76 01 061 639 34 98 83

Encara no teniu el calendari oficial de l'#AmetlladelVallès d'aquest 2018? Veniu-lo a buscar a l'Ajuntament!

Quina meravella ha estat animar la festa del Carnaval a l'Ametlla del Vallès. #AmetlladelVallès

3

Segueix-nos!

Carnaval de l'Ametlla del Vallès 2018


EDITORIAL Andreu González Alcalde

Podeu realitzar l'enquesta al voltant de la Festa Major en el següent enllaç:

d’A ACTUALITAT

Nous reptes i il·lusions!

E

n breu tenim previst presentar al ple un Pressupost caracteritzat per un endeutament simbòlic, el més baix de la història. Aquest baix endeutament és un dels millors indicadors de la bona salut financera del nostre Ajuntament. I tot això amb la premissa de no augmentar la càrrega fiscal als veïns i les veïnes, és a dir, sense pujar impostos. El secret és haver governat amb seny, oferint més serveis i millors, però sempre amb la màxima prudència econòmica.

L'Ametlla aposta per noves eines de comunicació Mantenir la ciutadania ben informada és una qüestió prioritària de l’Ajuntament

U

través del qual l'usuari pot consultar el tauler d'anuncis, el carrerer, les dades meteorològiques, un mapa interactiu de l'Ametlla del Vallès amb informació dels principals elements patrimonials del poble, així com deixar-hi les seves observacions i participar en diferents processos participatius i enquestes promogudes pel Consistori. A més, també s'hi publica l'agenda d'activitats setmanal i anuncis de les diferents activitats que s'organitzen al poble.

Les pantalles tindran una superfície mínima de 3,7 m2 (250 x 170 cm.) i s’ubicaran als jardins de Can Muntanyola i a la cruïlla del carrer Torregassa amb la carretera de Sant Feliu a una alçada de 4,6 m. del terra, garantint així una visibilitat òptima. La tecnologia emprada és LED d’alt rendiment que, amb una resolució mínima de 256 x 160 píxels, assegura tenir una visualització correcta dels continguts inclús amb reflexes solars, alhora que optimitza la despesa energètica.

És per aquest motiu que als canals de comunicació habituals com són Aquest menú és una primera prola pàgina web (www.ametlla.cat), el posta, i s'anirà adaptant al dia a dia Diari de l’Ametlla, les xarxes soci- del poble i a les principals deman- A aquestes pantalles s’hi reproduiran continguts de tot tipus a color, als (Facebook, Twitter, Instagram i des dels usuaris. en format imatge o vídeo, informaYoutube), l’app i els recentment esció que es gestionarà remotament trenats punts de cartelleria i vitrines, Pantalles informatives digitals se li ha de sumar una pantalla tàctil Després que el concurs pel submi- des de l’Ajuntament. interactiva que s’ha ubicat al ves- nistrament, instal·lació i mantenitíbul de l’Ajuntament, i la propera ment de dues pantalles informati- Més millores instal·lació de dues pantalles digi- ves digitals hagi quedat desert, s’ha Al llarg dels propers mesos s'aniran tals als Jardins de Can Muntanyola adjudicat el contracte a l’empresa concretant més millores en termes Digiman, que estableix un arrenda- de comunicació. En aquest sentit, i davant del parc de Maria Lluïsa. ment per un període de quatre anys està previst que s'executi la segona que inclou instal·lació i manteni- fase de la instal·lació dels plafons Pantalla tàctil interactiva La pantalla tàctil de l’Ajuntament ment amb una opció de compra del per a enganxar-hi cartells a diferents punts del municipi. consta d'un menú molt intuïtiu a material comunicatiu.

Fes la teva proposta per la FM'18 Les àrees de Participació i de Festes de l'Ajuntament han habilitat una enquesta en què es convida a la ciutadania a dir la seva pel que fa a la propera Festa Major de l'Ametlla del Vallès, que se celebrarà del 23 al 27 d'agost d'enguany. Aquesta enquesta s'ha creat responent a la voluntat d'adaptar la Festa Major a la demanda real dels veïns i veïnes de l'Ametlla del Vallès, i es troba habilitada al web de l'Ajuntament (www.ametlla.cat) fins el dia 30 de març.

A més, ara sí. Després d’anunciar-ho durant mesos, elaborar el projecte i informar els veïns, la construcció de la passera per unir el municipi més enllà de la ruptura territorial que suposa la C17 al nostre poble, és una realitat en breu. Aprofito per convidar-vos a assistir a l’acte de col· locació de la 1a pedra que tindrà lloc el proper dia 9 de març a les 13 h a l’aparcament del Centre Comercial Sant Jordi. Tot aquest esforç i actuacions tenen com objectiu millorar el dia dia dels ciutadans. Aquesta és la veritable raó de ser de la nostra feina. Volem continuar treballant per fer de l’Ametlla un poble de referència en qualitat de vida.

març 2018

n dels principals objectius de l’equip de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès és mantenir una comunicació transparent i fluïda amb la ciutadania, per fer-la partícip de tot allò que passa al poble. I perquè això sigui possible, és imprescindible disposar d’unes eines adients per tal de fer arribar la informació de la millor manera als veïns i veïnes del poble.

No obstant, tenim previstes inversions importantíssimes per millorar el dia a dia dels ametllatans i ametllatanes. En aquestes pàgines i en els darrers diaris hi trobareu algunes de les actuacions que estem fent, o a punt de començar, com ara l’asfaltatge i millores vials, la perllongació del carrer d’Enric Morera per donar una nova sortida a la zona sud del municipi i així alleugerir el trànsit pel centre, la imminent finalització del carril bici, la renovació del parc de Maria Lluïsa o la construcció de la coberta de la pista exterior esportiva del pavelló.

dA 3


@Proteccio_Civil 22 de febrer

d’A ACTUALITAT

Senyores i Senyors ja el tenim aquí! Gràcies a @AjAmetllaValles per aquest nou recurs.

L’Ametlla s’enfarina La nevada del dia 28 de febrer no va ocasionar cap incident destacat

E març 2018

ls dos darrers dies de febrer l’Ametlla del Vallès, com la resta del país, es va veure afectada per un temporal de neu i fred que va fer baixar bruscament les temperatures i que va portar la neu fins al nivell del mar.

dA

Aquest temporal va deixar imatges de postal com aquestes que re-

produïm, però també va ocasionar algun mal de cap. Al nostre poble, gràcies a la tasca duta a terme per la brigada municipal habilitant per a la circulació les principals vies d’accés als barris (sobretot Serrat i Miranda), així com a la col·laboració de la ciutadania, no es va registrar cap incident destacable.

Recordeu que podeu seguir l’actualitat meteorològica de l’Ametlla del Vallès a través del web municipal:

4

Nou cotxe per a Protecció Civil

8 de Març: Dia de la Dona Treballadora

E

l proper dia 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, reconegut per l’ONU, amb el qual es reivindica el feminisme i es condemna la discriminació per raó de gènere.

L’Ametlla del Vallès no viu aliena a aquesta reivindicació i, per aquest motiu, l’Ajuntament se suma al Dia de la Dona Treballadora i referma el seu compromís en la lluita contra la xacra que és la violència de gènere.

E

l dijous 22 de febrer el cos de voluntaris de Protecció Civil de l’Ametlla del Vallès va rebre, de mans de l’alcalde Andreu González i del regidor Jaume Roviralta, un nou cotxe tot terreny que s’afegeix al seu parc automobilístic.

El cotxe, un Mitsubishi Montero que prové de la Policia Local, ha estat revisat, adaptat a les necessitats específiques i homologades d’aquest cos de voluntaris i logotipat amb la imatge de Protecció Civil.

A nivell d’activitats, destacar que l’associació dels Artistes de l’Ametlla organitza una exposició col·lectiva titulada “La dona”, que es podrà veure a la Sala d’Art Carles Sindreu dins del seu horari habitual del 2 al 18 de març. Per la seva banda, l’Associació Fotogràfica de l’Ametlla (AFA) n’organitza una altra sobre el mateix tema, en aquest cas a la Sala Polivalent. Aquesta darrera s’inaugurarà el 8 de març a les 20h. L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès convoca a la ciutadania a concentrar-se davant del Consistori el dia 8 de març a les 12 del migdia, moment en què es llegirà un manifest amb motiu d’aquesta efemèride.


@EL9NOU_VOr 25 de febrer

d’A ACTUALITAT

La policia de l’#Ametlla estrena uniforme

Actuació policial en contra del tràfic de drogues

La Policia Local estrena uniforme

La detenció es va fer en el marc d’un control de cotxes sense la ITV passada

E

E

l mes passat la Policia Local de l’Ametlla del Vallès va detenir un home de 33 anys el qual transportava 9,4 kg de marihuana en tres bosses termosellades al maleter del cotxe.

El detingut, veí del Prat, va ser lliurat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Granollers com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, i aquests seguiran amb la investigació. A més, va ser sancionat per no haver passat la ITV.

Tots els agents portaran una gorra de color blau nit, una camisa o polo de màniga llarga o curta, una caçadora, uns pantalons amb folre opcional i un impermeable -tot del mateix color-, a més de cinturó, sabates o botes, mitjons i guants negres. Els uniformes, doncs, seran iguals per les policies locals i pels Mossos d’Esquadra, i només es diferenciaran pel color de les bandes de l’espatlla, grogues en el cas de les policies locals i vermelles pels Mossos d’Esquadra.

març 2018

La detenció es va produir a la rotonda de Can Quico, en el marc d’un control programat per detectar cotxes que no han passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Els agents varen decidir escorcollar el

cotxe quan, després d’haver sentit una forta olor de marihuana, van constatar que el conductor es posava nerviós al ser preguntat si transportava alguna substància.

l passat mes de febrer la Policia Local de l’Ametlla del Vallès va estrenar nou uniforme, fruit de l’aplicació del decret d’uniformitat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el mes de juny passat, el qual estableix un criteri comú per la vestimenta de totes les policies locals “per donar així una resposta efectiva a les peticions de molts municipis i avançar en la concreció de les directrius bàsiques per a l’homogeneïtzació de la uniformitat de les policies locals”.

dA 5

Acte de col·locació de la primera pedra de la passera Divendres, 9 de març 13 hores Aparcament del Centre Comercial Sant Jordi

L’acte el presidirà el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, i l’Alcalde de l’Ametlla, Andreu Gonzàlez. Esteu tots convidats!


d’A ACTUALITAT

@alcaldeseu 5 de febrer

La caldera de biomassa pels equipaments municipals, més a prop

Inici de la licitació pel barrestaurant i les piscines d’estiu de Can Camp

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte executiu i el plec de clàusules

Les propostes es poden presentar fins el 13 de març

L

L

març 2018

a Junta de Govern Local va aprovar inicialment el “Projecte executiu i plec de clàusules d’una caldera i xarxa de calor amb estella forestal que alimentarà diversos edificis municipals de l’Ametlla del Vallès”, redactat per Altimiras Enginyers Consultors, SLP, i que ja ha estat sotmès a informació pública.

dA 6

ENTREVISTA | Andreu Gonzàlez, alcalde @AjAmetllaValles “Sóc esportista, sé que mai no et regalen res. Cal treballar"

Aquesta caldera de biomassa, que s’ubicarà a l’espai de Can Muntanyola, ha de dotar de calefacció les instal·lacions del Consistori, Casal de la Gent Gran, Sala d'Art Carles Sindreu, Sala Municipal de Teatre i Biblioteca Municipal Josep Badia i Moret, i permetre substituir les calderes actuals de gas, gasoil i electricitat que hi ha en els diferents edificis.

Trobareu informació més detallada al Diari de l’Ametlla del mes de juliol passat o bé aquí:

L’Ajuntament, present a unes jornades sobre participació

es bases de la licitació del contracte de gestió de serveis públics d'explotació del Bar-Restaurant Can Camp i la gestió de la piscina d'estiu del mateix equipament ja s’han publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament, i fins el dia 13 de març a les 14h tota aquella persona i/o empresa interessada a participar-hi pot presentar la seva oferta.

La durada del contracte que surt a concurs és de 7 anys, amb la possibilitat de prorrogar anualment fins a 5 anys més. Trobareu més informació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques al “Perfil del contractant”.

Alcaldes.eu entrevista l’alcalde Andreu González Alcaldes.eu és la publicació online dedicada a oferir entrevistes i perfils a gestors municipals

P

ocs dies abans de Nadal l'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Andreu González, va ser entrevistat per la publicació on-line alcaldes.eu que, dedicada a oferir entrevistes i perfils a gestors municipals, és un aparador informatiu per compartir experiències i idees entre alcaldes i estar en contacte amb les inquietuds i necessitats del ciutadà. 

L'entrevista permet conèixer l'alcalde com a persona explicant la seva trajectòria personal, motivacions per entrar a la política, visió del país, referents, etc.

E

l dimecres 21 de febrer la regidora de Participació de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Dolors Ferrer Orri, va assistir a unes jornades sobre participació ciutadana i pressupostos participatius al món local organitzat per la Diputació Barcelona .

Alhora, dona el seu punt de vista sobre el municipi responent preguntes sobre els atractius, indrets emblemàtics, línies de promoció econòmica, serveis socials, atur, situació econòmica de l'Ajuntament, etc. i exposa els eixos principals de la present legislatura.

Podeu llegir l'entrevista aquí:


d’A ACTUALITAT

APUNT DE LA REGIDORA Teresa Bada Comerç

Si vols tenir un espai al MarketFoodTruck i donar-te a conèixer, envia un correu a comerc@ametlla.cat

L'Ametlla no s'atura!

Impuls de la participació a fires i jornades facilitant la tramitació d'inscripcions La documentació necessària es troba al web de l’Ajuntament

T

Relació de fires i trobades temàtiques: • Mercat de Segona Mà de Roba que es celebra el dissabte • Fira Gastronòmica TapAmet09/06/18 - Passeig de l’Ametlla. lla que es celebra el dissabte 05/05/18 – Plaça Ajuntament. • Trobada de Cotxes Clàssics que es celebra el diumenge 17/06/18 • Fira de Sant Ponç que es celebra – Plaça Ajuntament. el diumenge 13/05/18 – Jardins Can Muntanyola. • Fira Sostenible que es celebra el dissabte 22/09/18 – Plaça Ajun• Jornada Modernista que es cetament. lebra el 18-19/05/18 – Font Mo-

Vols participar al proper Market-FoodTruck Festival? L’Ametlla impulsa un esdeveniment modern i vanguardista amb food trucks, música en directe i molt més.

S

i t'agrada dissenyar, innovar, la moda i l'artesania, t'esperem al Market-Food Truck Festival del proper 9 de juny a la plaça de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, una jornada amb parades de moda i disseny, mercat de roba de segona mà, concerts, tallers i activitats infantils en el marc de la primera trobada de Food Trucks de l'Ametlla. Una experiència cultural i gastronòmica original!

Si vols tenir un espai i donar-te a conèixer, envia un correu a comerc@ ametlla.cat

Trobareu tota la informació de fires i jornades de l'Ametlla a:

Al llarg de l’any organitzem fires i jornades temàtiques que ens apropen a aquests objectius i que contribueixen a “fer poble”. Per tal d’afavorir el seu creixement i consolidació, posem a l’abast de totes aquelles empreses, entitats i persones a títol individual la possibilitat de participar-hi i, per això, trobareu al web de l’Ajuntament de forma fàcil i ordenada tota la documentació necessària per a poder-hi participar i mostrar els vostres productes i habilitats. No ho dubteu i ajudeu-nos a fer poble, tots en sortim beneficiats!

març 2018

• Trobada Motos Clàssiques que dernista de Can Muntanyola. ota empresa o persona a títol es celebra el diumenge 07/10/18 individual que vulgui partici– Plaça Ajuntament. par en alguna de les fires i/o • Mercat Boig que es celebra el diumenge 27/05/18 - Parc M. jornades temàtiques que detallem a • Mercat Boig que es celebra el diuLluïsa. continuació, ha de presentar la cormenge 21/10/18 - Parc M. Lluïsa. responent documentació que es pot descarregar del web de l’Ajuntament • Festa Foodtruck i Market que es celebra el dissabte 09/06/18 • Fira de Nadal que es celebra el degudament omplerta, presencial15-16/12/18 – Plaça Ajuntament – Passeig de l’Ametlla i Plaça de ment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i Passeig de l’Ametlla. l’Ajuntament. o bé telemàticament.

L

a dinamització econòmica, comercial, social i cultural de l’Ametlla del Vallès és un dels objectius prioritaris de l’equip de govern i, a tal efecte, des de l’Ajuntament treballem intensament per desenvolupar iniciatives atractives per assolir-los.

dA 7


d’A VIU EL CARNESTOLTES

EDITORIAL Dolors Ferrer Regidora de Festes

Podeu veure el recull de les imatges del #Carnaval a l'àlbum del Facebook

Balanç positiu

U

n any més donem per finalitzada una de les festes més emblemàtiques del nostre poble, el Carnaval de l’Ametlla del Vallès.

Primer premi Carnaval 2018 a la comparsa Polonesia

Quatre dies de disbauxa al Carnaval de l'Ametlla de Vallès

març 2018

D dA 8

el 9 al 12 de febrer l'Ametlla Seguidament va prendre el relleu bers del Principat", del grup de P4 del Vallès ha celebrat el Car- el sopar "Homes amb talons i do- de l'escola Bertí. naval, amb les disfresses i nes amb collons", en què els homes el Ball de Gitanes com a principals anaven vestits de dones i viceversa. Arribats al darrer dia del CarnaAcabat el sopar, va arribar el torn de val, el ball de Gitanes va tenir tot el protagonistes. la música amb un animat ball amb protagonisme amb l'actuació de les colles de l'Ametlla del Vallès. DuLa celebració va començar amb el l'orquestra Sofregit. rant gairebé 3 hores les colles dels Rei Carnestoltes visitant les escoles, l'Ajuntament i diferents comerços L'endemà diumenge es va fer la tra- petits, mitjans, joves i grans varen del centre del poble, i amb una fes- dicional escudellada també al pave- arrencar els aplaudiments d'un ta infantil amenitzada per l'artista i lló, que va servir per agafar força de públic entregat. Com a novetat, la animador, en Noè Rivas que va reu- cara a la gran cercavila que comen- presència dels Diablots constituïts nir gairebé 500 persones al pavelló çaria a les cinc de la tarda. En total en una colla, ballant i fent les seves municipal, on es va servir xocolata hi varen participar deu comparses habituals entremaliadures. que van fer un recorregut pel centre desfeta per a tothom. del poble fent parada a la plaça de La ballada de Gitanes va finalitzar Dissabte al matí la festa es va traslla- l'Ajuntament, on varen delectar el amb el sorteig de la panera (número dar als jardins de Can Muntanyola, públic amb unes coreografies d'allò 123) i amb els Diablots enduent-se el Rei Carnestoltes al so dels tamon s'hi va instal·lar un castell inflable més originals. bors del Front Diabòlic de la Garrique va fer les delícies dels més menuts, els quals varen poder participar La cercavila, com ja és habitual, va ga, atès que la pluja i la neu va impeen un taller de màscares de Carnaval. finalitzar al pavelló, on el tradicional dir fer la cremada. duet Esquitx va conduir un divertit A la tarda el pavelló va acollir un ball de disfresses previ a l'entrega Amb tot, 4 dies de gresca, disbauxa i primer tast de balls de Gitanes, amb de premis a les millors comparses. tradició que no haguessin estat posl'actuació de les colles de casa i de les En aquest sentit, en primer lloc va sible sense l'organització i superconvidades, en aquest cas Els Joves quedar la comparsa "La Polinèsia" visió de la Comissió de Carnaval i de Santa Perpètua i l'Esbart Dansai- de l'escola Els Cingles, seguida per Colles de Gitanes de l'Ametlla, amb la "Divinos de la muerte" i la "Bom- el suport de l'Ajuntament. re Rosa d'Abril de Castellterçol.

Moment del ball de la Comparsa "Divinos de la muerte"

Han estat uns dies plens de disbauixa, gent disfressada pel carrer i, com no podia ser d’una altra manera, amb els tradicionals balls de les nostres Colles de Gitanes, un dels símbols culturals més importants del nostre poble. Durant aquests dies hem pogut gaudir d’espectacles d’animació infantil, balls de disfresses, tallers i inflables pels més petits, els balls de gitanes i la rua de comparses que aquest any presentava novetats, com la realització de balls per part de les carrosses a la plaça de l’Ajuntament i que valorem molt positivament. Voldríem destacar l’alta participació que hi ha hagut durant tots els dies a tots els actes, i donar les gràcies a tots els ametllatans i ametllatanes que heu sortit a gaudir d’aquesta festa, així com als membres de la Comissió de Carnaval i Colles de Gitanes, als tècnics municipals, a tots els voluntaris de Protecció Civil i a la Policia Local, ja que sense ells el Carnaval de l’Ametlla no seria possible. Moltes gràcies a tots i totes!

Moment de la nova activitat de la Cercavila d'enguany


d’A VIU EL CARNESTOLTES

Comissió Carnaval Ametlla 14 de febrer de 2018

Fotografia de familia del Carnaval Infantil

Ara si que podem dir que s'ha acabat el Carnaval 2018. Ja hem cremat el Carnestoltes.

Ball final de cercavila al Pavelló Municipal

març 2018

dA 9

Mostra de les comparses participants i al centre el nostre Carnestoltes

Escudellada popular de Carnaval

Taller infantil al pati de Can Muntanyola


d’A VIU EL CARNESTOLTES

Colla de Gitanes dels Grans de l'Ametlla 12 de febrer de 2018

Podeu trobar algunes de les millors imatges de la Colla de Grans de Gitanes d’aquesta edició del carnaval

Valoració de la Comissió de Carnaval i Colles de Gitanes de l’Ametlla Alt nivell de participació, tot i ser un cap de setmana molt freda.

D

març 2018

es de la Comissió de Carnaval i Colles de formarà part del nostre repertori. També agraïm Gitanes fem una molt bona valoració del la colla de joves de Santa Perpètua i l’Esbart Rosa Carnaval 2018. El rei Carnestoltes va ar- d’abril de Castellterçol que ens van acompanyar en ribar uns dies abans de la festa, va començar a la ballada de dissabte. visitar els centres educatius del nostre poble i el divendres va fer una volta pels comerços i pel mer- Agraïm la participació de les comparses que van sorcat de l’Ametlla, a més de “prendre possessió de tir a la cercavila, així com les disfresses del ball infantil, les del sopar ball de dissabte i també les que van l’Ajuntament”. sortir el diumenge. Sense totes elles la nostra festa En la majoria d’actes hi ha hagut molt bona partici- no tindria sentit. pació, tot i ser un cap de setmana molt fred. Volem felicitar a les colles de Gitanes de l’Ametlla per de- No ens oblidem del Francesc Roger que a més de mostrar, un cop més, les seves ganes de conservar fer-nos la xocolata de divendres ens elabora l’exquila nostra dansa alhora que gaudeixen ballant i fan sida escudella de Carnaval. Volem també, donar les passar-ho bé al públic que ens ha acompanyat en gràcies a les entitats que col·laboren en el Carnaval, les dues ballades de Carnaval. Aquest any la colla a totes les assajadores i famílies dels balladors que de novells ha estrenat el ball de Diablots que ja també ens donen un cop de ma en els diferents actes,

Colla dels Grans

Colla dels Joves

Colla dels Mitjans

Colla dels Petits

Colla dels Diablots

Ballada conjunta

dA 10

als tècnics de l’Ajuntament que ens faciliten l’organització, als col·laboradors de la panera, així com els que van comprar butlletes. I encara que el Carnaval ja ha passat, les Colles de Gitanes segueixen la seva activitat fins a final de curs i ja tenen previstes ballades a Castellar del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Montserrat i també la Picada. Us recordem que les colles estan obertes a l’entrada de nous balladors/es i aquells que no heu ballat mai o fa anys que no ho heu fet, us podeu afegir a la colla de novells per agafar una bona base i quan calgui incorporar-vos a altres colles. Moltes gràcies a tothom. Comissió de Carnaval i Colles de Gitanes de l’Ametlla


Què és TicTacTiquet.com? És una plataforma de gestió d’entrades d’esdeveniments. Més informació a:

d’A ACTUALITAT

Els més menuts omplen la Sala de Teatre Cinema, teatre i circ van ser les propostes del mes de febrer

J

a fa mesos que l’àrea de Cultura ha decidit apostar fermament pels espectacles familiars dins la programació estable de la Sala Municipal de Teatre, per tal que menuts i grans puguin gaudir en família d’una proposta cultural de qualitat sense haver de marxar del nostre poble.

El mestre de l’Escola Municipal de Música, Guillem Callejón, forma part del grup

D

ins la nova línia de programació encetada aquest any 2018 a la Sala Teatre de l'Ametlla, i amb l’objectiu d’oferir una programació eclèctica adreçada a tot tipus de públic, arriba el torn dels amants del pop rock amb Intana.

La propera pel·lícula del CINC serà “Ernest & Celestine”, i es projectarà el diumenge 18 de març, a les 12h a la Sala de Teatre.

INTANA presenta el seu debut, un disc captivador de pop acústic lluent i íntim, amb tocs d’americana i folk: la banda sonora per a matins de paisatges agrests i camins polsegosos, capvespres daurats o nits que esdevenen matinades intenses. El Concert d’Intana tindrà lloc el Al capdavant d’INTANA hi trobem 10 de març, a les 20h. (6€)

Nova oferta de venda d’entrades on-line Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Tic Tac Tiquet

D

es mes febrer ja es poden adquirir on-line les entrades que organitza l’àrea de Cultura de l’Ajuntament a la Sala Municipal de Teatre, a través de la plataforma Tic Tac Tiquet.

Núria Moliner, que amb la seva veu encisadora canta de pèrdues i perdre’s, de reptes i pors, d’estimar, de marxar i de tornar. En directe es presenta acompanyada per Guillem Callejón (pedal steel i guitarra), Jordi Mestres (baix i guitarra) i Ricard Parera (bateria). L’estrena del seu àlbum va tenir lloc dins el Mercat de Música Viva de Vic i ja han deixat la seva petjada en escenaris com els del Vida Festival o el Primavera Club.

l’aplicació per a telèfons intel·ligents o tauletes per Ios i Android.

Aquesta plataforma reuneix esdeveniments de molts pobles, que es poden cercar a través d’una classificació segons la seva temàtiAquest iniciativa, que està en fase de proves, ca o bé per la seva ubicació. En aquest sentit, respon a la voluntat de facilitar l’accés als properament s’habilitarà una secció especíusuaris a l’oferta cultural del municipi, com fica per a l’Ametlla del Vallès, on s’hi aniran a complement a la venda d’entrades tradici- afegint esdeveniments del nostre poble. onal, el mateix dia de l’espectacle a la taquiEl funcionament del Tic Tac Tiquet és molt lla del teatre. intuïtiu. Cada esdeveniment publicat dispoTic Tac Tiquet és una plataforma de gestió sa d’una fitxa amb informació sobre aquest, i d’entrades d’esdeveniments a la qual s’hi per comprar l’entrada només s’han d’omplir pot accedir a través d’internet, és a dir des els camps específics que es demanen. El pagadel web www.tictactiquet.com, o fent ús de ment es fa, de forma segura, a través de targeta.

març 2018

En aquesta línia, aquest passat mes de febrer la Sala va acollir dues activitats de disciplines ben diferents, que van reunir un públic molt nombrós: la projecció de la pel·lícula “El Petit Príncep”, inclosa en el Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC), i l’obra de teatre i circ “Acorde”, que va arrencar les riallades de petits i grans.

El pop rock arriba a la Sala Teatre

dA 11


d’A ACTUALITAT

@AjAmetllaValles 11 de gener de 2018

Ahir els Amics de la Música de l'#AmetlladelVallès varen organitzar el 1r Concert Internacional de la temporada: "Música italiana", amb Anton Serra (flatua) i Javier García-Moreno (guitarra).

“Música Italiana”, primer concert de la XIV temporada dels Amics de la Música de l’Ametlla Els Concerts Internacionals es fan a l’església de Sant Genís i Genís

març 2018

S dA 12

í amics, ja fa 14 anys que en Joan Maria Pujadas, després d’escoltar un concert d’en Claudi Arimany a Marata, va engrescar al flautista i a l’alcalde de llavors, el Sr. Pousa, amb la idea d’un cicle de concerts que acostessin el nostre petit poble a la música clàssica de qualitat.

El concert de Música Italiana que us vam presentar el passat mes de febrer, constituïa una selecció de música romàntica, originalment ja pensada per a flauta i guitarra (tret de l’obra de Paganini, que va ser ideada per a violí i guitarra). Sonen ben diferents les notes de la guitarra i de la flauta. Si les primeres resultaven rodones i ens arribaven delicades com flocs de neu, les notes de la flauta eren com pluja de primavera, suaus i afilades al mateix temps. No hi havia cap altre so a l’església... Ningú no es movia del banc, ni tossia, ni res de res... estàvem hipnotitzats!

Així, cada any des d’en fa 14, unes 4 o 5 vegades l’any, a vegades més, d’altres menys, hem tingut la possibilitat de gaudir, a l’església de Sant Genís, del que d’altres fan a grans teatres i auditoris d’arreu del món: fruir de peces de qualitat excepcional interpretades per grans artistes. I tots aquests anys, vosaltres, els amics de la música, acompanyant-nos, sense Els artífexs eren l’Anton Serra i el Javier García Moreno. Dos profesdefallir... Que en som d’afortunats!

sionals extraordinaris que compa- junta de Jacques Ivert (Entr'acte), ginen la seva activitat concertística i després, en solitari, l’Anton Serra (que no és petita) amb la docència ens va corprendre amb Syrinx (de als Conservatoris de Música de C. Debussy) peça que recrea la mort Granollers i de Málaga, respectiva- del déu Pan; i el Javier Garcia Moment. Gràcies a la proximitat amb reno, a instàncies del seu company, els artistes, característica innata ens va obsequiar amb el Capricho dels Amics de la Música, sabem que Árabe de Francesc Tàrrega, absoluquan l’Anton Serra estudiava a Su- tament deliciós. ïssa i, com tots els estudiants, anava curt de diners, tocava peces de Bach Però el primer concert de la tempoal metro i es guanyava la setmana- rada ja és història. Amics, recordeu da! També sabem que la guitarra la propera data: 30 de març de 2018, amb la que el Javier Garcia Moreno a les vuit del vespre el Concert de va tocar a l’Ametlla la va construir Setmana Santa, amb música religioen Claudi Arimany fill, amb ocasió sa interpretada per 4 violoncels. Us del treball de final de curs de l’ESO hi esperem! (Déu n’hi do!). Mercè Seijas Els músics ens van fer uns regals fantàstics: de primer una peça con- amicsdelamusica.ametlla@gmail.com

60 Anys de l’eixamplament del carrer Major Acte d'inaguració de l'eixamplament del carrer Major de l'Ametlla del Vallès.

E

n aquesta ocasió recuperem una fotografia en blanc i negre de l’any 1957. Mostra l’acte d’inauguració de l’eixamplament del carrer Major de l’Ametlla del Vallès, al qual van assistir-hi l’alcalde Joan Lluch, el president de la Diputació de Barcelona marquès de Castellflorite i mossèn Jesús Ventura, entre d’altres autoritats. Pujant pel carrer Major, tota l’ampliació va fer-se pel costat esquerra: començava per l’actual carrer Pep Munné retallant un tros de l’hort que hi havia, seguia amunt fins arribar a la carnisseria Costa (situada a l’alçada de l’actual carrer Ribes), continuava per ca l’Anglada on es va haver d’enderrocar la masoveria i fins arribar a la bassa que hi havia just passat ca l’Anglada, la qual també va haver-se de tirar a terra. Va ser una obra molt esperada que responia a una necessitat real, ja que fins aleshores els vehicles més grans no hi podien circular. L’eixamplament de l’any 1957 va ser el que li va donar al carrer Major la fisonomia que encara conserva avui.

d’A AMB L'ARXIU


d’A ENTREVISTA

Podeu trobar les dades de contacte de l’associació Amics de la Música a:

Els Amics de la Música va néixer l'any 2004 de la mà de un grup de persones que tenien il·lusió en aquest projecte: Jordi Pousa, Joaquim Raga, Joan Maria Pujadas, Claudi Arimany, Francesc Bisbal, Maria Vilanova, Carles Giol, entre altres, i des de llavors cada any ha anat organitzant els Concerts Internacionals, un cicle de concerts que han portat a l'Ametlla del Vallès músics de primer ordre internacional. Fa poc més d’un any es va produir un relleu en la junta de l’entitat, i des d’aleshores en Xavier Martínez, amb el seu equip, està al capdavant de l’associació.

Entrevista a Xavier Martínez, President del Amics de la Música de l’Ametlla del Vallès L'objectiu de l'entitat Amics de la Música és donar l'oportunitat de conèixer i escoltar la música en directe als veïns i veïnes de l'Ametlla del Vallès i entrar a formar part de la família d'aquells que estimem la música.

març 2018

Expliqui'ns quan va néixer l'en- El 18 de febrer va començar la sibilitats, adaptar-nos al què ens de- Sí, ho tenim previst. Alguna cosa ja 14a temporada dels Concerts mana a la gent, encara que a aquests hem fet i crec que amb molta acceptitat i amb quin objectiu? Amics de la Música va néixer ja fa 14 Internacionals. Què n'hem d'es- nivells és molt complex aconseguir el tació. que voldries. Gràcies al nostre direcanys amb la il·lusió de donar a conèi- perar? xer i de poder escoltar en directe mú- Una continuació a nivell de qualitat i tor artístic, el gran Claudi Arimany, Tindrem sorpreses, encara que, com sica clàssica, amb artistes de catego- alguna sorpresa. Com sempre, la cul- fem aquests petits miracles que sen- tot, depenem d’un pressupost, però si ho farem. ria internacional dels que difícilment tura en general i en aquest cas mu- se ell serien impossibles. en podrien gaudir gaires persones sical, depèn d’un pressupost i aquest L'assessorament d'en Clau- Com és la relació amb les altres del nostre poble si no fos per aquest depèn del nostre Ajuntament. di Arimany a l'entitat és tot un entitats del poble? esforç dels “Amics de la Música” i del A nivell personal, crec que molt bona. No ens queixem i farem tot el que luxe... nostre Ajuntament. puguem per aconseguir fer “miracles” Més que un luxe és el ser o no ser També ajuda que mai ens trobem La filosofia marcada a l'inici, amb tota la aportació que ens dona dels “Amics de la Música”. Si no fos amb conflictes d’espai i que la nostra l’Ajuntament i, per tant, els nostres pels seus contactes internacionals i associació és molt concreta i puntual. encara es manté? Sí, totalment, encara que, com a to- conciutadans. Seguirem amb la nos- la seva amistat seria quasi impossiSempre estem oberts a col·laboració tes les associacions, intentem millo- tra filosofia de qualitat musical. Si ble mantenir aquest nivell. amb qui cregui que podem aportar rar i adaptar novetats sempre amb el algú s’anima, estem buscant sponsors. Teniu un vincle alguna cosa des de el nostre àmbit. mateix criteri de qualitat, encara que molt estret amb Al llarg de tots daamb innovacions i alguna sorpresa. la Parròquia. Entre el públic dels concerts quests anys han "Intentem Sempre organit- potser hi ha poc jovent. Quines Quina aportació creu que pot fer passat molts múmillorar zeu els concerts mesures teniu previstes per arsics per l'Ametlla la junta que vostè encapçala? ribar a més públic? a l'església... Som una associació totalment al- del Vallès. Quins i adaptar Sí, la veritat és que Malauradament, avui en dia, això truista i només volem que les perso- en destacaria? novetats sempre pel nostre tipus de passa arreu. És un repte, però en nes que ho vulguin puguin tenir l’op- No seria just si fes amb el mateix música és el lloc aquest camí no podem estar sols, ció d’escoltar musica clàssica d’alt diferències per la més adient pel depenem sempre de l’Ajuntament, seva qualitat. El nivell al nostre poble. criteri de tema de sonoritat, principalment, i de la nostra capacique sí és veritat és qualitat" però també tenim tat de captar aquesta joventut que no També a tots aquells estudiants que que alguns d’ells una mica de pro- se’ns pot escapar perquè tenim molt estan a l’escola de Música per ser han tingut molt èxit blemàtica amb la talent al nostre poble. És un repte i perfuturs músics, què millor que viure tècnicament, aquesta experiència al seu poble i què la música clàssica no sempre és comoditat, sobretot per la gent gran. intentaré aportar tot el que pugui en benefici de tots, encara que sols és compresa per tothom, i d’altres han sense cap cost? estat un gran èxit perquè han arribat Només tenim agraïments als dife- complicat i en aquest cas l’Escola de rents mossens que sempre ens han Música té un gran espai per aportar i Actualment quants socis/es té a molta més gent. ajudat amb la cessió de l’església beneficiar-se. Seguirem lluitant. l'entitat? No tenim associats, sols “amics”, i Podria destacar alguns concrets im- com a lloc per gaudir dels nostres Com veu l'entitat a llarg termini? nosaltres que fem tot el que podem pressionants, encara que no seria concerts. Per part nostra amb molta il·lusió per tirar endavant aquesta aportació just opinar de tota la trajectòria i pocultural musical al poble. Els nostres dria equivocar-me quan comparem No tanquem la porta a possibles al- però, com tot, dependrà de si ho fem “amics” són molt fidels i estem molt tecnicisme professional o il·lusió col· tres ubicacions per diferents formats bé o no i si el nostre Ajuntament secontents de la seva opinió després de lectiva de gent que ve a gaudir d’un de concerts i estem segurs que el gueix confiant en nosaltres. El que nostre Ajuntament, com sempre ha està assegurat és que la nostra dedicada un dels concerts organitzats. La concert. cació serà com sempre i de la forma fet, ens ajudarà. seva satisfacció és el què ens dona els que entenem nosaltres el sentit d’una ànims de seguir millorant dia a dia Pel que puc dir d’aquests últims anys, escoltant les seves opinions i, si po- crec que concerts de gran format i Els concerts que organitzeu són associació. Sempre al servei del nosdem, aconseguir el que ens demanen, coneguts tenen més assistència, per eminentment de música clàssi- tre poble i aportar de forma altruista tot el que sabem i podem. tant intentarem, amb les nostres pos- ca. Esteu oberts a altres estils? que no sempre és possible.

dA 13


març 2018

d’A ACTUALITAT

dA 14

Cal llibre és una associació sense ànim de lucre (ONG) que fomenta, promou i té la voluntat de consolidar la lectura com un hàbit de creixement entre infants i joves

Foment de la lectura amb Cal Llibre

L’1 d’abril comença la temporada de sardanes

El 25 de març Can Plantada acollirà la “Llar de contes”, per gaudir del contes en família

La temporada d’enguany constarà de 6 ballades

C

al Llibre és una associació Masia Can Plantada, us convidem cultural sense ànim de lucre a viure el moment en què aquests que va néixer fa 20 anys per alumnes iniciaran el seu camí com a fomentar, promoure i consolidar a narradors. la lectura com un hàbit de creixement entre infants i joves. Creiem LLAR DE CONTES: Gaudim que la lectura, ara més que mai, és dels contes en família. Diumennecessària per fomentar un desen- ge 25 de març de 2018 volupament ampli, divers i sòlid de A les 16.30h a la Masia Can Plantada. la societat.

Continuant amb el ferm propòsit A càrrec de Les Mercès de Cal LLid'encomanar la nostra manera de bre i els alumnes del curs l'Art de fer a mestres, mares i pares, moni- Contar contes - II nivell . tors, bibliotecaris... hem creat una formació pròpia i singular: l'Art de Dirigit a públic familiar. Cada unitat familiar farà una aportació de 5€ i Contar Contes. rebrà d'obsequi un llibre signat per La Teranyina és el curs de II nivell l'escriptora Mercè Escardó. Hi hauen què els alumnes descobreixen la rà una paradeta de venda de llibres. seva única i meravellosa capacitat Aforament limitat. de contar contes. http://www.calllibre.cat Per això el diumenge 25 de març https://www.facebook.com/calllibre de 2018, a les 16:30h a la preciosa Cal Llibre

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la Vall del Tenes i l’Ametlla del Vallès es reuneix cada dimecres, a les 19h, al local situat al carrer Montparadís número 3 de Bigues i Riells, per tal de tractar la problemàtica actual de l’habitatge i assessorar a tothom que tingui dificultats relacionades amb les hipoteques o els lloguers. Podeu contactar amb ells a l’adreça de correu electrònic: pahvalldeltenes@gmail.com.

A

l’Ametlla del Vallès, l’inici de la primavera és sinònim de l’inici de la temporada de sardanes, que enguany compta amb el següent calendari de ballades: • Diumenge 1 d’abril, a les 17.30h a Can Muntanyola, Cobla de Premià. • Diumenge 13 de maig, a les 17.30h a Can Muntanyola, Cobla Contemporània. • Diumenge 24 de juny, a les 19h a Can Muntanyola, Cobla de Premià.

• Dijous 23 d’agost, a les 19h a Can Muntanyola, Cobla Contemporània.

• Diumenge 29 de juliol, a les 19h a Can Muntanyola, Cobla Canigó.

• Dimecres 11 de setembre, a les 12h al parc Joan Plumé, Cobla Canigó.

t

e n r e t n i a en i v l a t s E

Alta velocitat 18€/mes


Podeu descobrir una mica més de l’Escola Municipal de Musica a la seva pàgina de facebook:

d’A AMB LES ENTITATS

Nou disc a l'Escola de Música

concerts de proximitat a can draper presenta:

3er

cicle de joves intèrprets 2018 www.ametlla.cat

Dv 23 març | 19.30h Duo de cant i arpa

ANNA FARRÉS i iris mañà Dv 27 abril | 19.30h Duo de guitarres

RT RA N AL FO NS BE EJ ÓN LL GU ILL EM CA FO RT S AL EI X

LUIS A. garcía i david duque

RE TI NA

Dj 31 maig | 19.30h Trio de vent Lignium

CLARA CANIMAS, eloi enrique i magda peralta

AFORAMENT LIMITAT. Entrada LLIURE amb invitació. RECOLLIDa a l’Escola de Música i a la biblioteca.

Sala Gran de Can Draper 08480 L’Ametlla del Vallès

E

ls professors de l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla del Vallès, Guillem Callejón (guitarra) i Alfons Bertran (bateria), juntament amb l’Aleix Forts (contrabaix), presenten un nou disc titulat Retina.

3r Cicle de Joves Intèrprets Com cada any, el Cicle de Joves Intèrprets es farà a Can Draper

E

L’equip de professors de l’escola de música de l’Ametlla del Vallès

tenim la convicció que l’aprenentatge musical és molt important pel desenvolupament i el creixement personal dels nostres alumnes i de la societat en general. D’aquesta inquietud neix el cicle de joves intèrprets que vol donar l’oportunitat a músics en formació a donar-se a conèixer. Hem seleccionat aquests joves talents valorant la seva trajectòria interpretativa i la projecció professional. Tots ells tenen una excel·lent formació i un gran futur musical. Estem contents de poder-los escoltar i estar presents en aquesta ocasió en el marc únic de Can Draper.

amb força, ja que té una gran dinàmica social, cultural i musical. Amb aquests concerts volem que el públic gaudeixi de la música i que els nostres alumnes els estimuli a tocar i a progressar.

Professors de l’Escola MuniciUn poble per sentir-se viu ha de ba- pal de Música de l’Ametlla del tegar i l’Ametlla del Vallès batega Vallès

Retina és un projecte rara avis dins el món del jazz, atès la seva llarga duració. Primer com a Lite Bites trio basat en la revisió d’estàndards, i que durant anys ha servit per materialitzar el seu nou projecte aquest cop amb composicions originals dels tres components sota el paraigües del seu nou disc, que presenten el 23 de març al festival de Jazz de Granollers, en aquesta ocasió amb el pianista italià del prestigiós segell ECM Giovanni Guidi.

es

raul a p i a c i ús l

M

Setmana Cultural de l’Escola de Música “Música i paraules”, del 19 al 23 de març

L

’Escola Municipal de Música concerts que els alumnes de l’ess’endinsarà en l’art de la li- cola us oferiran, participar en el teratura durant la Setmana Taller de Batucada (obert a totes Cultural, sota el títol: Música i les edats) o cantar en un assaig de la paraules. Del dilluns 19 al di- Coral d’adults: “Almond Singers”. vendres 23 de març s’organitza- Acabarem la setmana amb el conran tallers, concerts i activitats ober- cert del Cicle de Joves Intèrprets a càrrec de la cantant Anna Farrés tes al poble. i l’arpista Iris Mañà a Can Draper. Volem destacar el Taller i Recital de poesia i música, a càrrec dels Per participar en els tallers cal fer poetes-recitadors Josep Pedrals i una reserva prèvia a l’escola de múEduard Carmona, que ens propo- sica. Trobareu tota la informació a la saran fusionar els dos mons artístics web de l’Ajuntament o al Facebook a partir de les idees i les intuïcions de l’escola. dels participants als tallers. escolamusica@ametlla.cat. I si voleu gaudir d’una estona de Telèfon: 938432882 música, podeu venir a escoltar els Escola Municipal de Música

lturtllaadel Vallès u C a n a Setm Música de l’Ame

Activitats !

a l’Escola

de

arç 0h a les 18:0ls alumnes de A D A N I e CU als d MÚSICAles creacions music e d a tr s o m s 19:30h e música ER A a le ica V A M l’escola d I R s T DE P la de mú CONCER ’alumnes de l’esco

Dimarts

a càrrec

20 de m

d

i

a infants de març ADA per 1 C I 2 S s e U r c M Dime ETR A S DE LL ratuïta. 32882 TALLER 18:00h. Activitat g@ametlla.cat . 9384 h a s c :3 le si s 19 0 adults a ripció: escolamu SICA a leadors: Ú sc M in I ia v A Prè ESI recit poetes i L DE PO RECITA cital a càrrec dels mona r re Tallers i duard Ca drals i E Josep Pe 9:00h rç 17:00 a 1 2 de ma e d 2 s A u D o A ij D UC 82 DE BAT 9384328 TALLER . etlla.cat. gratuïta sica@am Activitat ripció: escolamu h sc

Prèvia in

0 la de l’esco a les 19.3 NCERT i música moderna

CAFÈ CO a càrrec

bos

dels com

h

19.30 TS a les de març E 3 R 2 P s R e r È Divend VES INT T DE JO a) CONCERper a càrrec: añà (arp a t) i Iris M n a Can Dr a c ( s é r ar d’Anna F

març 2018

l divendres 23 de març començarà el 3r Cicle de Joves Intèrprets amb el concert de la jove arpista Iris Mañà i la cantant Anna Farrés. El 27 d’abril tindrem l’oportunitat d’escoltar el virtuós guitarrista Luis Alejandro Garcia i el 31 de maig el trio de vent “Lignum” ens oferirà un magnífic concert amb Eloi Enrique a l’oboé, Magda Peralta el clarinet i Clara Canimas el fagot. Tots ells ens interpretaran obres de diferents estils i èpoques passant des del compositors clàssics com Wolfang A. Mozart i Ludwig van Beethoven fins els compositors catalans com Enric Morera i Eduard Toldrà.

dA 15


d’A AMB LES ENTITATS

Quedeu tots convidats a l’exposició Col.lectiva que tindrà lloc el proper divendres 2 de març . A les 20h. A la sala Carles Sindreu.

@ArtistesDeLAmetlla 28 de febrer de 2018

En Josep M. va néixer a Barcelona l’any 1960, però actualment viu a l’Ametlla del Vallès. Ha cursat estudis de Disseny Gràfic, Delineant de Construcció i Belles Arts (UB). La seva formació va fer possible que creés una escola pròpia de dibuix i pintura a Palau Solità i Plegamans i durant 14 anys va estar-hi al capdavant. També ha exercit com a professor a la Nau (Barcelona), al càmping El Pasqualet (Caldes), a l’escola Folch i Torres i a Can Cladellas (Palau Solità i Plegamans). El seu dinamisme creatiu l’ha portat a explorar altres disciplines com el còmic i l’obra gràfica per a revistes locals i comarcals, així com il·lustracions per a catàlegs i contes. Ha fet més de 20 exposicions i ha obtingut diferents premis i mencions artístiques. Actualment combina l’ofici de pintor amb el de dibuixant projectista, per a una empresa de decoració i importació de peces ètniques.

Entrevista a Josep M. Lujan i Sanz Ha treballat per Catalunya, l’Estat espanyol i per diferents països: Japó, Santo Domingo, EEUU, Veneçuela, UK, Itàlia i Alemanya.

març 2018

Q dA 16

uè et va impulsar a crear la teva pròpia escola de dibuix i pintura? Primerament va respondre a un impuls vocacional i, més tard, volia aportar el meu granet de sorra davant d’una clara mancança en matèria d’ensenyament artístic. Com creus que ha de ser un bon professor d’art? Crec que ha d’ésser humil i també aprendre dels propis deixebles. Coneixent la teva trajectòria professional, en quina vessant artística et sents més realitzat? La veritat és que havent utilitzat moltes disciplines, em sento còmode en qualsevol.

Quan crees una obra, en quin aspecte hi poses més èmfasi? Sobretot en la llum de l’obra, el contrast que genera em sedueix constantment i dona sentit a la meva feina com a pintor. El teu tarannà influeix en la tria de les obres que vols pintar? Evidentment, tanmateix té importància l’estat d’ànim i la pròpia situació personal. Percepció global o detallista? Depèn de l’obra, de la tècnica o simplement de la sensació que em produeix la mateixa. Rapidesa o recreació? El tema escollit és el que em marca un resultat amb més o menys durada.

Hi ha artistes que tenen una musa. En tens tu una? Crec que, com el pintor figuerenc Dalí, jo tampoc seria el que sóc sense la meva companya, és el meu aire quan a mi em falta i la meva inspiració constant. Quin ambient necessites per treballar? Realment estic molt joiós actualment, ja que tinc l’ambient que necessito: pau i natura. Per últim, quin és el teu color preferit? Son dos i junts, el groc i el negre, per separat no em convencen. Entrevista de Lluïsa Navarro

E EXPOSICIÓ D PINTURA

D’ABRIL MARÇ AL 8 DEL 23 DE h. a 23 a les 20 ó di Inauguraci

SALA D’ART

REU CARLES SIND

Vallès L’Ametlla del

18-20 h. i 18-20 h. ENDRES DE DE 11-14 h. HORARIS: DIV I DIUMENGES DISSABTES

L’activitat a la Sala Carles Sindreu no s’atura El proper mes de març la Sala Carles Sindreu acollirà dues exposicions

E

l proppassat 9 de febrer es va dur a terme la inauguració de l’exposició conjunta de les artistes Raquel Muñoz i Lluïsa Ventura, que van fer una explicació detallada de les seves obres i metodologia de treball a tots els assistents presents a l'acte que van escoltar amb atenció.

L’activitat a la Sala d’Art Carles Sindreu no s’atura, i aquest mes de març acollirà dues exposicions; una primera col·lectiva titulada “Dona”, que s’inaugurarà el 2 de març, i una segona de pintura de Josep M. Lujan (podeu llegir una entrevista seva en aquest mateix Diari), la qual s’inaugurarà el dia 23 de març


d’A AMB LES ENTITATS

@afametlla 22 de febrer de 2018

L’Associació Fotogràfica l'Ametlla us convida el pròxim dia 8 de març, a les 20 hores, a la Sala Polivalent de L’Ametlla del Vallès, a la inaguració de l’exposició fotogràfica: DONA

Foto dinar germanor autor Jordi Villacrosa / Foto model autor Miguel Moreno

Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás. Robert Frank Els membres de l'AFA celebren el tradicional dinar de germanor d'enguany

C

Aquest any, i com a novetat, cal assenyalar que al matí abans de dinar i amb la col·laboració de

la botiga de moda la “Cocó”, de l’estilista Cristina Borrell, vam tenir l’oportunitat de treballar la llum en el retrat en exterior fent fotografies a la model Mónica Raich. Des d’aquí us tornem a agrair la vostra col·laboració, participació i paciència amb nosaltres. Cal remarcar que gairebé uns 45 membres de l’associació vam assistir al dinar. Gran moment per compartir experiències entre nosaltres per reacti-

var l’entusiasme i la il·lusió per la fotografia. Gran esdeveniment que any rere any es consolida com la gran trobada de l’AFA. Ja ho sabeu, si voleu participar i formar part d’aquesta associació tan activa del nostre municipi demaneu informació a afametlla@gmail.com i us informarem sense compromís. Eva Giménez

L’AFA, amb el Dia de la Dona

C Foto: Assumpta Bosch

Nova Junta directiva de l’AFA Rafael Sánchez és nomenat president vitalici

A

difusió i la promoció de l’art de la Moreno Expósito. l’Assemblea General de l’Associació Fotogràfica • Secretari: Jordi Villacrosa i fotografia. Objectius que promou mitjançant cursos, exposicions, Fàbregas.   de l’Ametlla, que es va concursos, sortides i conferències. dur a terme el passat 12 de gener, es va procedir, tal com assenya- També es va nomenar el senyor len els estatuts de l’associació, a Rafael Sánchez Orihuela com Actualment formem part de l’asla renovació de la Junta Directiva. a  president d’honor, amb ca- sociació 52 sòcies i socis i és memVa quedar constituïda per les se- ràcter vitalici. En Rafa que va bre de la Federació Catalana de ser membre fundador de l’Associ- Fotografia. güents persones: • Presidenta:  Maria Àngels ació Fotogràfica de l’Ametlla, i al llarg de més de 12 anys ha estat el Qualsevol persona que tingui inJuarez Heredia. • Vicepresident:  Joan Miquel màxim responsable de l’entitat la terès en conèixer les activitats qual ha tingut un important crei- o formar part de l’associació es Pascual Puigdomenec. • Tresorera: Eva Giménez Ju- xement i s’ha consolidat com a tal. pot adreçar al correu afametlla@ gmail.com. rado. • Vocals: José Ramos Romera, Cal assenyalar que l’AFA té com Lluis Datsira Antonell i Miguel a objectius principals el gaudi, la Jordi Villacrosa, Secretari

oincidint amb el dia Internacional de la Dona Treballadora, 8 de març, a la Sala Polivalent (carrer Sebastià Bassa 10), a les 20h, s'inaugurarà una exposició de l’Associació Fotogràfica l’Ametlla: tema la Dona. Comptarem amb la presència de la presidenta de l'Agrupació Cultural de les Dones de l'Ametlla del Vallès, la Sra. Consol Sans Mascarell, que ens farà una petita introducció sobre el tema. Seguidament, l'associació AFA oferirà un pica pica per a tots els assistents.

Aprofitem per informar-vos que a partir d’ara la Sala Polivalent romandrà oberta els primers dissabtes i diumenges de cada mes, dins l’horari de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores, els dissabtes i de 10 a 13 hores els diumenges. Esperem que gaudiu de les nostres exposicions. MªÁngels Juarez

març 2018

om cada any, l’Associació de Fotografia de l’Ametlla va celebrar el tan esperat dinar de germanor a Can Plantada. Aquest dinar és una gran ocasió que tenim tots els socis i totes les sòcies per fer una trobada abans de començar de ple a treballar en la programació d’activitats, tallers, cursos i sortides anuals de l’associació.

dA 17


d’A AMB LES ENTITATS

@Proteccio_Civil 12 de febrer de 2018

Al peu del canó. Pel que us faci falta. @AjAmetllaValles

març 2018

Inici del període de prohibició d’activitats amb risc d’incendi forestal

dA 18

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i a la franja de 500 • metres que els envolta: • • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges • i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la pro- • hibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització

dels fogons de gas i de barbacoes Amb tot, el Departament d'Agriculd'obra amb mataguspires. Tampoc tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es pot fer foc per a activitats relaci- pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treonades amb l'apicultura. balls i activitats que suposen un risc Llençar objectes encesos. Abocar escombraries i restes ve- d'incendi forestal. getals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema. l'inici d'un foc. Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que contin- Comunicació de crema Durant el període comprès entre el 16 guin foc. La utilització de bufadors o simi- d’octubre  i el 14 de març  les perlars en obres realitzades en vies sones que tinguin previst fer foc en de comunicació que travessin ter- els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, renys forestals.

de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal). Protecció Civil de l’Ametlla del Vallès

Progat l’Ametlla del Vallès

Snowy: historia de un gato abandonado

A

quella familia fue desahuciada en abril de 2016, dejando tras de sí a Snowy, magnífico gato blanco, que se juntó con un grupo de compadres atigrados grises vecinos. Estos malvivían entre la riera vecina, en Can Camp, y los jardines de la pequeña comunidad... Los esterilizamos a todos, se organizó la colonia, y se instalaron un comedero y un bebedero. Unos meses después, Snowy desapareció. ¿atropellado?... envenenado?... algún virus pudo con él?...

En noviembre del mismo año, una señora nos llamó para avisarnos de la presencia de un gato con heridas en las orejas, al final de la calle Francesc Macià. Lo había visto cuando llevaba a su hija a l'Escola Bertí. Cuando fuimos al lugar indicado, el jardín de Mireia, se nos aproximó maullando un grandullón blanco que parecía conocernos: era Snowy! Sí, tenía las puntas de las orejas feas, con unas costras negras. Se había vuelto medio salvaje: se restregaba a nosotros, pero te daba zarpazos a la mínima...

Lo capturamos con el engaño habitual de las latitas, y nuestra veterinaria le cortó las puntas de las orejas: eran lesiones tumorales, típicas en los gatos blancos: tienen en las orejas áreas de piel blanca no pigmentada, recubiertas por muy poco pelo, lo que las hace muy vulnerables a la acción del sol. Lo mejor para Snowy hubiese sido quedar encerrado para evitar la exposición a la luz solar en las horas de máxima radiación solar, o que le aplicásemos una loción protectora solar en las orejas... Todo esto era imposible con Snowy que se había vuelto muy huraño. Pasaron los meses. Snowy había encontrado un nuevo hogar en el jardín de Mireia, que le fue dando cada día su latita favorita y le instaló una cama en el garaje. Seguíamos recibiendo llamadas de señoras que iban a l'escola Bertí y se preocupaban del aspecto de Snowy. Este no mejoraba. La herida de la oreja aumentaba, se rascaba y se hacía sangre. Pero no conseguíamos cogerlo para llevarlo otra vez a la ve-

terinaria: su última captura lo había vuelto aún más arisco y desconfiado. Sólo ver la jaula trampa lo hacía desaparer el resto del día. Tuvimos que camuflar la jaula con cartones y trastos y tenerla bloqueada durante varios días, con la latita dentro, para que aprendiera a entrar sin miedo, al ver que no pasaba nada... Hasta que se armó la jaula para cogerlo al fin, y lo llevamos a la clínica veterinario. Fue el último día de su vida: el carcinoma había invadido su cabeza, hubiese sido necesario quitarle media cara, y aún así, el tumor tardaría 3, 4, 5 meses en reproducirse. Si la esperanza de vida de un gato callejero es de 4 a 6 años, la de un gato doméstico abandonado es de 2 a 3 años. No abandones a tu gato. Llévalo a una protectora.

embre, en la zona de Les Roquetes. No lleva chip. Si alguien la identifica, que llame a Progat o al Ayuntamiento, por favor. Nuestras tiendas amigas : • Herboristeria DelaNatura, Passeig de l’Ametlla, 19-23 • Cal Barber, C/Mayor 28, 9-13h, 1720h30.

facebook.com/progat.ametlla.valles web: ametllavalles.wix.com/progat instagram:instagram.com/ Ponle chip: lo encontrarás mucho progat.ametlla.valles/ más fácilmente si se pierde. https://www.teaming.net/progatdel-ametlladelvalles En la actualidad, tenemos una gati- ... y para donativos: ta que apareció con collar en novi- ES87 0182 3347 68 0201728003


d’A AMB LES ENTITATS

Qui ha enganyat a qui?

E

l govern espanyol va posar al Tribunal Constitucional contra la paret amb el seu darrer recurs sobre les eleccions a Catalunya; aquest se’n va sortir ajornant la seva decisió i donant 10 dies perquè les parts argumentessin. Per això considerem que el president del Parlament va obrar sàviament ajornant la sessió d’investidura i presentant recurs. Ara el T.C. ja s’ha pronunciat a l’admetre l’escrit del govern (i ha quedat ben retratat democràticament). A nosaltres ens cal aprofitar aquests errors democràtics i que els partits independentistes tornin a la unitat per complir el manament del poble català. Mentrestant, l’estat espanyol, com reflecteix la seva premsa, econòmicament dependent i per tant al seu servei, segueix capficat a culpar els responsables de l’independentisme català de l’actual situació de repressió que vivim a Catalunya (també els no independentistes) i en especial els polítics empresonats o en camí de ser-ho. Els acusen d’haver-nos enganyat fent-nos creure que la independència era possible.

les seves pròpies paraules, la unitat d’Espanya està per sobre de la veritat (i de la democràcia). A més qualifiquen el President Puigdemont de pròfug, cosa del tot falsa, ja que quan va marxar no estava pas buscat per la Justícia. Posteriorment van enviar a Bèlgica una euro-ordre reclamant-lo, que van haver d’acabar retirant, abans que els fos denegada. Els independentistes hem enganyat? D’entrada no vam dir mai que fos fàcil, però hem de reconèixer que veient que el nostre propòsit cabia dins de la Constitució Espanyola i de les Lleis Internacionals, de major rang que les estatals, esperàvem obtenir el reconeixement necessari, potser no d’Espanya, però sí d’Europa. No ha estat així, especialment per la gran quantitat de favors, segons va declarar l’anterior ministre d’Afers Exteriors, repartits a dojo i, més recentment, per l’enviament d’un contingent de soldats a defensar les fronteres de Letònia, amb un cost de 63 milions d’euros (una forma més de malversació?). El principal error ha estat doncs confiar en el predomini dels valors democràtics de l’Europa institucional, que ens ha fallat. El nostre futur s’orienta a aconseguir que Europa acabi acceptant la nostra realitat, si més no perquè la inestabilitat política continuada no interessa als principals actors econòmics i pel potencial de prosperitat de Catalunya com a regió/nació europea. I perquè Espanya, malgrat que parli de retirar el 155, no deixarà de continuar ofegant-nos.

Càritas Parroquial informa!

Gràcies Encarna, gràcies Antonio! Per com sou, per com feu, per com estimeu. Entre els passats 24 de novembre i 17 de desembre, la Sala d’Art Carles Sindreu va acollir una de les exposicions més especials que s’han dut

a terme al nostre poble. L’Encarna Velázquez, e.p.d., cofundadora de CÀRITAS SANT GENÍS junt amb al també desaparegut Mn. Valentí Ganduxer, va demanar al seu marit, Antonio Casares, qui va ser president de l’Associació d’Artistes de l’Ametlla del Vallès durant molts anys, que li exposés les seves pintures i escultures per vendre-les i donar la recaptació a CÀRITAS. Per completar l’exposició l’Antonio hi va afegir una bona colla d’obres pintades per ell mateix que, sumades a les de l’Encarna, van omplir les parets de la sala. El dia de la inauguració la gent del poble responia

meravellosament a aquesta darrera crida de l’Encarna omplint la sala per comprar la major part de peces exposades. L’Antonio va donar tota recaptació a Mn. Hernan Urdaneta el mateix dia 17.12.2017 a l’acabar l’exposició, que va ser un èxit total.

dos per com sou, per com feu i per ensenyar-nos a estimar de veritat!!!

Una rentadora! Si algú té una rentadora en bon estat o vol fer un donatiu per comprar-ne una, per favor, feu-nos ho saber. Hi ha una família necessitada a la que hem L’Encarna no marxarà mai del nos- d’atendre amb aquest electrodomèstic. tre costat mentre sapiguem mante- Si s’ha de recollir ho podem fer amb nir viu el seu esperit d’ajut infatiga- les nostres propis mitjans! Gràcies! ble i d’amor incondicional vers els més desfavorits. Malauradament, ja Borsa de treball no la podem tenir al nostre costat. Per favor, poseu-vos en contacte Però ens quedes tu, Antonio, a qui amb nosaltres per aquest important et mostrem el nostre agraïment i et assumpte si necessiteu persones felicitem per aquesta meravellosa amb aquest tipus de competències iniciativa. En definitiva, gràcies als professionals. Gràcies.

parroquiasantgenis@santgenis.org | Telèfons: 663 010 467 (Donatius) · 686 079 113 (Borsa de Treball) | Núm. de compte 2100 1025 50 0200140356 (Caixa Bank) | 2013 0070 24 0200569705 (Catalunya Caixa)

BORSA DE TREBALL MUNTADOR DE PLADUR

Experiència (+10 anys) com a muntador de Pladur, mampares, etc. Parla castellà i francès (nadiu), idoni per a muntatges a França.

LOGÍSTICA, COMPRES I MAGTZEMS

Experiència (+15 anys) en l’àrea d’operacions. Economista. Disponibilitat per incorporació immediata. Alemany i anglès (llegit i escrit).

Els CV’s de la borsa de treball de Càrites Sant Genís estan actualitzats. Per informació: 686 079 113 (Montse) 637 727 876 (Xavier) || parroquiasantgenis@santgenis.org

DISSENYADORA GRÀFICA

Experiència en el recolzament promocional i de màrqueting de l’empresa. Pot efectuar tasques de promoció telefònica dels del Back o Front Office. Molt bona adaptabilitat a diferents entorns de treball, individual o en equip. Referències.

TREBALLADORES DE LA LLAR

Experiència (+15 anys) en diverses tasques de la llar i cangurs per infants.

març 2018

En els dos darrers articles que hem publicat en aquest Diari reflectíem com la nostra voluntat d’independència està totalment encabida dins del marc de la normativa jurídica del Dret Internacional, que la Constitució Espanyola pren com a model i reconeix com a pròpia. És per tant evident que l’estat falseja la realitat en titllar-nos de colpistes. Aquest és el primer gran engany, però no l’únic.

També pretén enganyar-nos amb els trangeres han aguantat les pressidelictes que imputen als nostres pre- ons de la Casa Reial i han decidit sos polítics de rebel·lió i de sedició no anar-se’n. Som un territori amb (delictes que impliquen una violèn- molt futur dins la “banana daurada”, cia manifesta). Mai cap dels impu- (zona d’influència econòmica eurotats ha actuat amb violència, ni pea que va del nord de València fins de cap manera no l’ha fomen- a Lió i fins al nord d’Itàlia). tada, com reconeix l’exfiscal en cap de Catalunya, José María I què direm de les prediccions Mena. El moviment independentista sobre la caiguda de la nostra amb més de dos milions de persones, economia pels fets del 27-O? La ha estat sempre pacífic. No poden dir van arribar a quantificar en 4 o 5 mil milions d’euros i en el mateix de l’extreunes quantes dècima dreta espanyola Mai cap dels mes de punt pel que ni tampoc de les reimputats ha fa al creixement del presàlies policials de PIB del 2017. Hem l'1-O. Cal afegir-hi el actuat amb acabat l’any sense comportament perviolència haver vist la reducció sonal, no sempre cíper enlloc. En tot cas, vic, d’aquesta policia sembla que pot haver baixat una mica en la seva estança a Catalunya. la xifra de turistes, però segurament és Repassem ara algunes de les enga- més atribuïble a les pallisses de la ponyifes amb les quals tots aquests licia espanyola de l’1-O, que al pacífic anys ens han volgut espantar. acte de la proclamació de la República. No ens han fet mai propostes consEns quedarien per analitzar les rotructives, tan sols por. tundes afirmacions del govern espaA Espanya les pensions estan as- nyol, el qual assegura “que actua segurades, a Catalunya no. Els fets dins del estricte respecte a les ja s’estan encarregant de demostrar als lleis”, mentre que fa una barroera catalans i també als espanyols la mag- manipulació de la Constitució, nitud de l’ensarronada. La seva ma- atribuint-li a l’article 155 unes teixa premsa ja en parla de la reducció possibilitats d’actuació que del poder adquisitiu, en no apujar-les aquesta no contempla i que per al ritme del cost de la vida, i del negre tant són il·legals. I també cal prefutur que espera als pensionistes que guntar-se: Per què Espanya no ha depenen de les arques espanyoles. Per reconegut els resultats de les a ben aviat, alerten de la possible su- eleccions del 21-D? Van ser convocades per l’Estat, emparats pressió de les pagues extraordinàries. en l’article 155, i ara en canvi no Estareu fora d’Europa. Més avi- volen admetre els seus resulat sembla que Europa no ens deixa tats pel que fa a la presidència marxar i que les multinacionals es- de la Generalitat. Perquè, segons

dA 19


d’A L’ESQUERDA EN EL MUR

Podeu trobar més informació al voltant de les Tertúlies Literàries a continuació: perquè ell va morir el 1922 ofegat en una tempesta durant un viatge amb veler, va tenir quatre fills dels quals només en va viure un.

El Frankenstein que no coneixia

març 2018

T

dA 20

En un dels seus desplaçaments van coincidir amb Lord Byron, un altre poeta romàntic anglès, que els va convidar a passar les vacances de l’estiu de 1816 a Ginebra i que havia establert una relació amb la germanastra de Mary. És aquí, en aquest estiu caracteritzat pel fred i les pluges abundants, on té origen la història de Frankenstein. Per entretenir-se durant el mal temps, llegeixen i expliquen contes i llegendes de fantasmes. Lord Byron proposa una juguesca: que cadascú dels presents escrigui la seva pròpia història de terror. A partir d’aquí i d’algunes sensacions que confessa haver tingut mentre dormia, Mary comença a elaborar el seu llibre.

’acostes a la lectura de la pensador i polític d’idees liberals novel·la Frankenstein o el precursores de l’anarquisme. L’ADN modern Prometeu, de Mary de l’escriptora contenia una bona Això és el germen del que arribarà a Wollstonecraft Shelley, pensant que base per al seu desenvolupament ser una novel·la de gran èxit publiés una història coneguda, que a mesu- intel·lectual i ben segur que no la va cada anònimament el 1818, per ser ra que vagis llegint aniràs recordant desaprofitar. No va tenir una infàn- obra d’una dona. La segona edició, de l’argument i que no hi trobaràs gai- cia fàcil, començant pel fet que no va 1831, totalment reescrita per Mary W. res sorpreses. Tens present la imatge conèixer la seva mare ja que aquesta Shelley, ja apareixerà amb el nom de l’autora. Es tracta d’una novel·la gòtitantes vegades reproduïda d’un Boris va morir pocs dies després del part. ca per la seva temàtica i ambientació, Karloff amb el seu aspecte mig humà mig mecànic aproximant-se a una Un parèntesi per parlar de la seva i també, per molts estudiosos, de la nena i provocant-te una vaga sensa- mare: Mary Wollstonecraft (1759- primera obra de ciència ficció. ció de por, que no te n’adones dels 1797) va viure durant la segona meitat prejudicis que això suposa a l’hora del segle XVIII i va voler ser indepen- Mentre van viure a Europa, a Suïssa i a dent en un món d’homes. Va aconse- Itàlia, van veure com algunes de les perd’apropar-te al text original. guir que li publiquessin i li remune- sones més properes desapareixien, unes Les versions cinematogràfiques, els ressin els seus escrits, convertint-se per malalti a i altres per suïcidi: els fills, còmics, les múltiples adaptacions per potser en la primera dona que es va l’exdona de Shelley, la germanastra de a tota mena de públic i la catalogació mantenir de la seva feina professio- Mary, el metge de Lord Byron... sovint com a literatura juvenil han nal com a escriptora. Vivia a Londres, creat una figura icònica en l’imaginari va viatjar a París durant la Revolució La proximitat constant de la mort, col·lectiu de la societat occidental que Francesa i va concebre un món on les el coneixement de teories i exa priori tothom identifica i tothom dones tinguessin els mateixos drets periments científics, la capacitat reconeix. Ara bé, a partir de les pri- que els homes. La seva aportació fo- de crear la vida o la responsameres pàgines del llibre comproves namental és Vindicació dels drets de bilitat davant les pròpies obres que estàs davant d’una obra diferent, la dona, una obra considerada pre- són aspectes que apareixen a la novel·la al costat d’extensos coestàs llegint una narració completa- cursora del feminisme. neixements sobre diferents disment desconeguda i t’afanyes a desTornant a Mary W. Shelley, podrí- ciplines: geografia, història, litecobrir com es desenvolupa la trama. em dir que va rebre una educació ratura, ciència, filosofia, etc. No T’interesses pel context en què va liberal per part del seu pare i que va hi ha dubte que Mary Shelley aparèixer, per l’autora, per les cir- llegir i admirar les obres de la seva era una persona d’una amplíscumstàncies que van envoltar la cre- mare. Ben aviat el seu pare va tor- sima cultura i que tenia grans ació del personatge i per tot allò que nar-se a casar i les relacions amb la aptituds literàries. pugui complementar i enriquir el co- madrastra no van ser gaire satisfactòries. Molt jove, als 17 anys, es va L’argument de la novel·la, neixement que comences a adquirir. enamorar del poeta Percy Shelley, molt simplificat, és el seMary W. Shelley (Londres, 1797- amic de William Godwin, i, després güent: el doctor Frankens1851) només tenia 18 anys quan va de suportar el rebuig familiar i social tein, en el seu afany per trocomençar a escriure Frankenstein. perquè el poeta estava casat, van de- bar la manera de ressuscitar La seva vida llavors ja estava farcida cidir fugir a Europa. No va ser fàcil un cadàver o tornar a donar d’experiències de tota mena, alegres sobreviure enmig de penúries econò- vida allà on hi havia mort, i doloroses. Era filla de Mary Wolls- miques i sense perspectives de millo- concentra els seus esfortonecraft, una dona molt avançada ra. Durant els anys que va compartir ços a crear un ésser que al seu temps, i William Godwin, un amb Shelley, que no van ser gaires després abandona perquè

no li ha sortit com ell esperava. La criatura, com és anomenada sovint, busca l’amistat i la comprensió de la gent però pateix contínuament el rebuig pel seu aspecte deforme. El seu creador no li ha ensenyat a viure, no l’ha dotat d’una biografia, ni tan sols li ha donat un nom. En l’enfrontament que es produeix entre creador i criatura, aquest desenvolupa odi i maldat per la manca d’acceptació, i no s’aturarà fins que no hagi sembrat la desolació en la vida del doctor. Els variats temes que es tracten a la novel·la donen peu a la reflexió i al debat sobre la vida i la mort, els límits de la ciència, l’ètica, la tolerància… Ha estat tot un descobriment. Què sabies abans de llegir aquesta novel·la? Que un metge va crear una criatura a partir de fragments de cossos de cadàvers i li va donar vida; que la criatura no es deia Frankenstein, sinó que aquest era el nom del doctor; que l’havia escrit una dona; que se n’havien fet unes quantes versions cinematogràfiques… i poca cosa més. Ara s’ha obert una àmplia perspectiva que no deixaràs d’aprofundir per arribar a copsar tot el que s’amaga dins el títol de Frankenstein. Caldrà revisar altres clàssics de la literatura de terror o de ciència ficció, com El Doctor Jekyll i Míster Hyde, o L’home invisible. Segur que també t’emportaràs sorpreses. Imma Barriendos


d’A AMB LA BIBLIOTECA

Visita el web de la Biblioteca de l’Ametlla del Vallès www.biblioametlla.cat

@biblioametlla

La Vella Quaresma es queda la biblioteca

LiceuBib, les òperes més literàries

L

• Menéndez Torrellas, Gabriel. Historia de la ópera • Puertas Esteve, David. 100 coses que has de saber de l’òpera: mites i llegendes de l’espectacle més gran de tots els temps • Sierra i Fabra, Jordi. Òperes: explicades per a nens Òperes • Donizetti, Gaetano, 1797-1848. L’Elisir d’amore (dvd) • Gounod, Charles, 1818-1893. Roméo et Juliette (dvd) • Puccini, Giacomo, 1858-1924. Madama Butterfly (dvd)

A

cabat el carnestoltes, a la disbauxa i la gresca hem posat fi. Moment de tornar a l'estudi, a fer bondat i a llegir!!!

Cal seguir totes les normes, una llei cada setmana, una llei per cada cama. Un llibre per infant, una lectura sorpresa, coneixement o aventura i de regal un detall

dA

atk

m p sc dc 1 kd ab1 g4 1 gc 2 m 4 e ea c e novetats març 3

4

21

d

2

2

d

1

2

m

d

Recomanacions d’adults Avi. La veritable confessió de Charlotte Doyle No hi ha gaires noies de tretze anys acusades d'assassinat, jutjades i declarades culpables. Jo en vaig ser una. I la meva història, tot i haver passat força anys enrere, té prou valor per ser explicada. Alerta, però: si les idees fortes i l'acció us ofenen, no la llegiu. Jo intentaré explicar la veritat, tal com la vaig viure. Dahl, Roald. Algú com tu Una tranquil·la mestressa de casa que ordeix el crim perfecte. Un vell tatuador arruïnat a qui li plantegen una oferta tan sucosa com enverinada. Un home de negocis perfeccionista que

es desespera quan un desagradable personatge li desmunta la rutina quotidiana. Un passatger d’un vaixell que ho arriscarà tot per guanyar una aposta impossible. A Algú com tu, Roald Dahl explora els conflictes d’identitat i desplega magistralment el seu mortífer i macabre humor negre. El-Hachmi, Najat. Mare de llet i mel Mare de llet i mel narra en primera persona la vida de Fatima, una dona del Rif que ja adulta, casada i mare deixa la seva família, el poblet on ha nascut i emigra sola amb la seva filla a Catalunya, on malda per tirar endavant. Articulada com un relat oral en què la Fatima torna al cap dels

anys de visita a la casa familiar i explica a les seves germanes tot el que ha viscut, s’hi narren les dificultats de tota mena amb què es troba i l’escissió profunda entre els dos mons. Un retrat ric, realista i convincent del conflicte emocional i de la complexa realitat cultural, social i personal que comporta la condició de mare immigrant. I alhora un fresc complet del món rural rifeny i del que suposa ser dona avui dia.

er celebrar el Dia Mundial de la Poesia la biblioteca ha programat un recital poètic a càrrec del joglar i cantautor Emiliano Valdeolivas. L’acte tindrà lloc a la biblioteca el 13 de març a les 6 de la tarda. El joglar farà un repàs i un passeig per la his-

la importància dels arbres a la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern. Kulot, Daniela. El cocodril enamorat Des de fa un temps el Cocodril està intranquil. A vegades té fred, a vegades té calor, a vegades està molt trist i d’altres està tan content que voldria abraçar el món sencer. Està clar: el Cocodril està enamorat. Però té un problema...

Bielinsky, Claudia. La casa dels Recomanacions infantils Teckentrup, Britta. Les 4 estaci- petons Aquest osset va amunt i avall per tota ons des del gran arbre Busca als amagatalls del gran AR- la casa buscant petons. Aixeca les BRE i trobaràs tot un món ple de solapes i descobriràs qui hi viu. Benvida en cada pàgina!Un àlbum sobre vinguts a la casa dels petons!

Cantología. Concert de poesia cantada.

P

març 2018

a biblioteca apropa el món Pol Avinyó sobre l’òpera Roméo et de l’òpera als veïns del poble, Juliette de Charles Gounod, aquesformant part del projecte Li- ta obra ha estat l’escollida per treceuBib que organitza el Servei de ballar i conèixer aquest curs i és la Biblioteques del Departament de que anirem a veure el proper divenCultura de la Generalitat de Catalu- dres 2 de març. nya i el Gran Teatre del Liceu i que pretén unir literatura i òpera. Aquest Des de la biblioteca et convidem a projecte fomenta la lectura de textos conèixer i gaudir dels llibres, dvds literaris inspirats en algunes de les i cds que tenim al nostre catàleg obres que estan en cartellera al Gran sobre òpera. Entre totes les obres Teatre del Liceu de Barcelona durant destaquem: la temporada 2017-2018. Llibres El passat 15 de febrer vam poder • Gener, Ramon. L'Amor et farà imgaudir de la conferència a càrrec de mortal : música, memòria i vida

tòria de la literatura castellana tot cantant poemes i acompanyat per la seva guitarra. Tindrem l’oportunitat d’acostar-nos al món de la poesia que sovint ens queda lluny i segur que descobrim versos i històries precioses.


d'A AMB L'ENSENYAMENT

Podeu trobar més informació de les activitats de l’escola bressol a:

De l’ordre al desordre i del desordre al ordre “En el juego i quizàs solo en el, el niño y el adulto estàn en libertad de ser creadores”. D.W.Winnicott

A

març 2018

ulls de moltes persones una aula d’infantil, concretament d’una escola bressol, és un laberint sense sortida, un camí complicat de creuar i ple d’obstacles molt difícils d’assolir, com el fons del mar enmig d’una tempesta o amb paraules més científiques, un autèntic caos i desordre.

dA 22

Segons l’Institut d’Estudis Catalans la paraula desordre significa absència d’ordre. I on queda aquest ordre en una aula? La resposta és evident, no n’hi ha, si hi fos seria realment preocupant. En l'etapa de 0 a 6 anys, els nens aprenen a través de l'acció. Jugant activem el sistema límbic i amb ell engeguem la motivació, la creativitat, la memòria i l'atenció, sense les quals l'aprenentatge és molt difícil. Aquest s'activa si hi ha curiositat,

motivació i moviment. Si els nens estan asseguts i avorrits, el sistema límbic està dormit. La metodologia de la nostra escola sempre ha donat molta importància al joc, és la base de la consolidació cognitiva, psicomotriu i social d’un infant de 0 a 6 anys. I aquest, necessita ordre i desordre constant. L’ordre en el joc fa referència als coneixements previs que té un infant. Per adquirir nous esquemes mentals necessita provar, canviar, posar i treure, i d’això també se’n diu desordenar.

drem analitzar com va de l’ordre al caos constantment, mai es troba en un dels dos extrems, sinó que viu en un ordre desordenat o en un desordre ordenat. Quan l’infant està immers en un joc on hi ha ordre, busca un repte per tal d’aconseguir el desordre que tant el satisfà, l’aprenentatge. La nostra tasca com a educadores és la de propiciar que aquest desordre tingui coherència, prèviament hi ha hagut unes propostes i un material perfectament pensat, escollit i ordenat, que cada infant ha desordenat amb sentit segons les seves necessitats i interessos.

Quan un infant decideix, juga; quan juga, decideix, A ulls de la nostra comunitat educativa, ens fascisense cap ordre aparent. No hi ha ordre sense na aquest desordre tant perfectament ordenat. caos, ni caos que no orienti un ordre. Si observem de manera sistemàtica com un infant juga, po- E.B.M. l’Ametller


Les Jornades de Portes Obertes a l’Escola Bertí es faran els dies 13, 14 i 15 de març. Podreu fer una visita oberta al centre. Més info a:

d'A AMB L'ENSENYAMENT

Portes obertes als centres escolars de l’Ametlla

Taller d’alimentació saludable És un taller gratuït per a pares i mares d’Educació Infantil

E

l proper dimarts 13 de març el menjador de l’escola Els Cingles acollirà el taller “Alimentació saludable”, dirigit a pares i mares d’Educació Infantil i que l’impartirà Maria de la Fuente, llicenciada en Ciència i Tecnologia dels aliments.

Possibilitat de canguratge a beltrangr@ametlla.cat

• Institut Eugeni Xammar: 10 de març, de 10 a 13h. • Escola Els Cingles: 2 de març a les 15.15 visita guiada.

Es poden fer les inscripcions aquí:

Recull de notícies de l'Institut Eugeni Xammar de febrer Robòtica a la UPC

Sortida al zoo

U

n grup d’uns vint alumnes de l’optativa de tecnologia de 4t d’ESO van assistir el passat divendres 16 de febrer a un taller de robòtica a la facultat d’informàtica de la UPC, al Campus Nord (Barcelona).

La sortida de l’institut es va fer a segona hora, ja que el taller era de només 120 minuts. Durant aquest temps, als alumnes se’ls van proposar un seguit de reptes: havien d’aconseguir que el seu robot LEGO executés una sèrie de funcions establertes. Primer van fer la programació a l’ordinador, quan la van acabar la van traspassar al robot mitjançant un cable USB i posteriorment van verificar en el robot si funcionava el codi que havien programat. En cas que no funcionés segons el previst, calia refer la programació. Els alumnes que van aconseguir superar els reptes van ser obsequiats amb una samarreta. Els alumnes van gaudir al taller i el van aprofitar molt. A última hora van arribar a l’institut per marxar a casa segons l’horari previst.

E

ls alumnes de 1r d’ESO de l’institut Eugeni Xammar van visitar el zoo de Barcelona el passat dimecres dia 14 de febrer, i van poder participar en un taller de dues hores sobre nutrició i reproducció, entre d’altres.

La resta de la jornada la van dedicar a visitar les instal·lacions i veure els animals. Van estar molt animants i interessats, especialment amb el goril·les. Es veu que la majoria feia força temps que no hi havien estat i van acabar esgotats.

març 2018

Es tracta d’un taller gratuït dinàmic i participatiu per a orientar a pares i mares per tal que millorin l’alimentació dels seus fills. Es desmitificaran conceptes erronis sobre alimentació infantil, s’introduiran conceptes d’alimentació equilibrada, es realitzarà el disseny

d’àpats saludables, etc. A més, es cuinarà un berenar saludable i també es comentarà i tastaran altres receptes equilibrades per a educar en alimentació des de petits.

• Escola Bertí: 13, 14 i 15 de març, en horari lectiu (Cal apuntar-se prèviament a: http://agora.xtec.cat/ ceipberti/)

dA 23


d’A ACTIVA

@sideautomatizacion

@sideautomatitza

web:

Judit Birosta Directora General Alex Bonada Director de Marketing i Productes

Som l’única empresa del sector de màquines bufadores d’ampolles que té un producte el procés productiu del qual és 100% català

SIDE, una empresa amb vocació de servei SIDE (Servicio Industrial de Electrónica), és una empresa fundada per Enric Birosta dedicada a l’enginyeria i fabricació de maquinària, situada al Polígon Montguit.

març 2018

L dA 24

a Judit Birosta i l’Alex Bonada vei), a partir de l’any 1984 es va incor- ampolles de PET. Un 80% d’aquesens parlen de l’evolució de SIDE, porar la secció comercial per vendre tes màquines són destinades a l’exuna empresa que va començar a altres empreses de l’estat els varia- portació mundial. fent quadres elèctrics i que en quaran- dors de freqüència que importaven. L’ampliació de les instal·lacions, ta anys ha anat creixent i derivant cap Així, l'activitat d'enginyeria i comer- l’aposta per reforçar la formació i a l’enginyeria i la mecanització. cial conformen la divisió d'Automa- la innovació i el fet que el 100% del Un exemple de creixement és l’am- tització, oferint solucions d'auto- procés d’elaboració del producte pliació les seves instal·lacions amb matització industrial mitjançant el d’enginyeria es faci a les seves insuna nova nau que permet tenir el suministrament de productes elec- tal·lacions permet oferir un servei de doble d’espai per treballar més cò- trònics industrials, cuadres elèctrics qualitat, fet que, segons Birosta, ha permès “Fer un salt qualitatiu, posimodament (1.400m2) i, alhora, dis- i projectes d'enginyeria. cionar la marca on volíem i jugar a posar d’una infraestructura òptima per potenciar les activitats forma- El servei al client és present en tot el primera divisió”. tives i de servei destinades als seus cicle: assessorament tècnic prevenda, clients, una vocació de servei postvenda, formació, reparacions, etc. Aquesta aposta, els rèdits de la qual ja es comencen a notar, s’inclou en que defineix la filosofia de l’empresa. A principis dels anys 90 s’afegia una un pla estratègic que culminarà l’any A l’enginyeria (que té un mercat altra divisió, la de maquinària, a la 2020 amb l’exploració de nous nínd’abast català per donar el millor ser- qual s’hi fabriquen màquines que fan xols de mercat i idees de negoci.

Amb T de Teràpia: fascitis plantar

E

ls humans, com a éssers que caminem drets, tenim un problema, i és que tot el pes que tenim recau sobre els nostres peus. Els peus són una part molt important del nostre cos i sovint no els fem el cas que es mereixen. Normalment tendim a pensar que el peu és una estructura una mica més rudimentària que la mà, i que al rebre tot el pes del cos és més tosca. La veritat és que tant el peu com la mà tenen una estructura pràcticament igual. Els ossos que el composen i la seva distribució és diferent degut a les càrregues que suporten, però a la vegada molt semblant. Una de les patologies més comuns que podem trobar a partir dels 50 anys, sobretot en dones o gent que passa moltes hores de peu, és la FASCITIS PLANTAR, una patologia consisteix en una inflamació de la fàscia que manté l’arc del peu. Aquesta fàscia no deixa de ser un tensor que

manté el arc plantar, i que degut a la tensió constant que rep s’inflama sobretot pel lloc on s’insereix, al taló. Una fascitis més greu podria arribar a generar un esperó calcani. Hi ha diferents causes que interfereixen en l’aparició d’aquestes patologies, entre aquestes la falta d’elasticitat dels teixits, la quantitat d’hores que estan “treballant”, un augment de pes, un calçat inadequat o el fet d’estar sempre de peu sense caminar provoquen molta tensió i finalment la inflamació. És important tenir en compte la part muscular, com estan els bessons i la cadena posterior de les cames (isquiotibials, bessons, soli..) per això fer estiraments i mantenir l’elasticitat dels teixits ens pot ajudar a reduir la tensió de la fàscia plantar. I què podem fer per poder reduir o eliminar els símptomes? Per reduir-ho hem de tenir en compte les causes, haurem de reduir pes, re-

laxar la planta del peu, relaxar la musculatura de les cames com els bessons, el soli o els isquiotibials i utilitzar sabates de sola tova i flexible. Finalment, fer banys d’aigua calenta i un automassatge a la planta del peu després de realitzar els exercicis que hem comentat ens ajudarà a relaxar encara més la fàscia plantar. Hem de tenir en compte que atès que som éssers que ens desplacem caminant, la fascitis és un dels problemes que costa eliminar ja que estem constantment de peu, i per això és importants que ens cuidem tots els peus! Georgina Ermi Fisioterapeuta. Núm. col. 9597

Any de fundació:

1974

Seu central:

Polígon Montguit, l’Ametlla

Sector:

Enginyeria

Treballadors:

90

Facturació:

16.000.000 €

700 m2

Nova nau de la divisió d’automatització

80% Exportació de maquinària a nivell mundial


d’A JOVENTUT

Pots seguir les novetats de l’espai juvenil del Pica a la seva pàgina de facebook:

Pica Joves

Agenda del PICA de març de 2018 De 16 a 20 h al PICA

Dijous 1 Reflexió sobre la trobada jove per valorar la Festa Major. Dimarts 6 Taller de batuts.

Dimecres 18 i 28 Assessoria laboral.

DJ Suli punxarà al Day Dream Festival

Cada dimarts vine a l’espai deures i t’ajudarem! (de 16 a 17 h)

Dijous 8 Parlem de la historia de la dona.

Descobreix el PICA El PICA té com a objectius informar, orientar i assessorar als joves entre 12 i 35 anys.

J

Taller de bodypainting pels joves de l’Ametlla

fer promoció de la salut i d'atenció als joves. També compta amb el suport del Pla C17, a través del qual es treballen conjuntament problemàtiques relacionades amb la prevenció del consum de drogues i els hàbits saludables. L'oficina del PICA està situada al carrer Sebastià Bassa 10 (al costat de la Sala Polivalent), però la seva activitat no només se circumscriu a la seva seu, ja que a través del projecte PICES (Punt d’Informació i Dinamització en Instituts de Secundària) cada divendres es va a l’institut Eugeni Xammar a hores del pati o tutories.S'hi pot contactar : Tel.: 93 845 72 01 Facebook (@PicaJoves), Twitter (@ PicaJoves), Instagram (@Picajoves), e-mail: Ametllaterritorijove@ hotmail.com

L

Pol Sulé, que ha punxat a les darreres edicions de la Festa Major del nostre poble, és DJ i productor que està a la vanguarda de la nova generació estatal de música de ball, amb una carrera que comença el 2014 i que ha anat evolucionant amb noves creacions musicals i incrementant el nombre d’actuacions i de reproduccions dels seus temes a les plataformes musicals. DJ resident al Tramonto de la Garriga, espera convertir-se en un pilar de l’escena EDM els propers anys. La participació al Day Dream Festival és un primer pas.

Skiada Jove’18, odissea a la C17

C

om cada any, una cinquantena de joves dels municipis de l’Ametlla del Vallès, la Garriga i Figaró van gaudir de l’Skiada Jove del dia de Carnestoltes, en una fantàstica jornada per gaudir de la neu de l’estació de La Molina.

E

l passat 16 de febrer els joves de l'Ametlla van tornar a celebrar el Carnaval. Amb l'ajuda i la col·laboració de la maquilladora Laia Espada, i amb la seva iniciativa i imaginació inesgotables, vam fer un taller de bodypainting que va ser tot un èxit!"

El petit inconvenient va ser quan a la tornada l’autocar en què que viatjaven els joves va quedar aturat a la C17, a causa de l’accident d’un camió i de la neu, a partir de Tona. Els joves van trigar set hores a fer el recorregut fins a casa, però gràcies a autocars Samblàs, al xofer Josep, i als monitors acompanyants de cada poble, es van aturar a sopar i a agafar aire a Vic, per fer unes hores més de cua. Cal dir que va ser una aventura divertida, i que ara toca preparar-ne una altra per l’any vinent!

març 2018

a fa més de 10 anys que l'Amet- Des del PICA es promouen difella del Vallès disposa del Punt rents tipus de campanyes i actid'Informació Juvenil i Calaix vitats i s’imparteixen tallers, curd'Activitats, el PICA, una oficina sets, xerrades, projeccions, etc. al que depèn de l'àrea de Joventut de voltant de temes d'interès juvenil. l'Ajuntament que té com a objectius A més, també es treballa en xarxa informar, orientar i assessorar als amb altres punts d'informació dels joves entre 12 i 35 anys sobre tots els municipis de la rodalia tot orgatemes que siguin del seu interès: en- nitzant activitats conjuntes com senyament i formació, feina, habi- podria ser l'esquiada jove, o simtatge, turisme, participació, associ- plement compartint experiències, acionisme, salut, lleure, cultura, etc., dubtes o fins i tot material. per tal de promoure la utilització de l'oci partint de les seves necessitats Un dels serveis principals que ofereix individuals. A més, també treballa són les assessories especialitzades: per desenvolupar les habilitats dels • Assessoria acadèmica per ajudar a decidir als i les joves i les joves i potenciar el seu empol’itinerari formatiu més adient derament, facilitant el creixement a les seves aptituds i interessos: personal i la participació. continguts, condicions d’accés, sortides professionals… El PICA compta amb una dinamitzadora/coordinadora, i disposa de 3 • Assessoria laboral per orientar als i les joves en el seu procés ordinadors amb connexió a internet, d’inserció laboral: com fer el cur1 impressora pels usuaris, taulers rículum, trobar ofertes, autocand’anuncis d’oferta i demanda de feididatura, etc. na, exposició de fulletons, cartells i anuncis, apartat d’informació i • Assessoria en salut per potenciar i apropar els serveis sanitaris i d’autoconsulta i jocs de taula.

’ametllatà Pol Sulé, conegut com a DJ Suli, punxarà a l’edició d’enguany del Day Dream Festival que se celebrarà els dies 30 i 31 de març al Circuit de Catalunya, un macrofestival itinerant de música electrònica que reuneix els millors DJ del panorama musical.

dA 25


Poseu-vos un pitet, tingueu el romesco a mà i amb molta cura retireu la part exterior, aixequeu el braç i... a gaudir!

d’A VIU L’ESPORT

El futur dels nostres infants es prepara avui, demà serà tard Al Club Voleibol l’Ametlla no preparem el camí pel nen, preparem el nen per recórrer el seu camí

A

partir dels sis o set anys els nens i nenes ja tenen suficientment desenvolupat l’aparell psicomotriu com per a poder triar i gaudir d’aquell esport que més els apassioni. El voleibol és una bona opció per tal d’aprendre a adaptar-se a situacions que canvien contínuament, treballar en equip, moure’s i exercitar-se amb rapidesa, alhora que es diverteixen.

fan convinant l’esport amb els estudis, feines i una més que rica vida social. El sènior masculí de 1ª catalana està lluitant en aquest moments amb els millors equips de Catalunya per aconseguir l’ascens a 1ª nacional. La secció de volei-platja cada cop aconsegueix millors resultats a la lliga d’hivern tot i ser el nostre equip de molt recent creació.

març 2018

La nostra filosofia ens marca que el primer objectiu és que gaudeixin amb allò que fan. Per què hem Res de tot això seria possible sense l’ajut de la triplicat el nombre de partits escolars ara envers a resta d’equips, de socis i de jugadors, de mares i l’inici de la temporada? La resposta ens la donen pares, en definitiva, amb la implicació de tothom. els propis nens i nenes: estan desitjant que arribi Com a club esportiu, estem gaudint d’una de les el cap de setmana per treure la seva mascota i viu- nostres millors temporades per la trajectòria i les re una nova experiència amb les companys i com- experiències que estem vivint. Al CVA creiem que panyes. Nosaltres només podem dir que estem fe- l’important a la vida no és el triomf, sinó l’esforç i liços d’acompanyar-los, i quan diem nosaltres, ens la dedicació en allò pel que lluitem. referim als entrenadors, membres del club i, sobretot, mares i pares que ajuden en l’organització, Així que, si vols gaudir de l’esport, anima’t a portar acompanyen els jugadors i jugadores, animen com al teu fill o filla a provar i divertir-se amb nosalveritables lleons i, al cap i a la fi, s’enduen molts tres! Pots contactar amb nosaltres al correu: voleiametlla@gmail.com bons records.

dA 26

D’aquí uns anys aquests nens i nenes es convertiran en nois i noies, en els nostres joves d’ara. Si “L’escola ideal és aquella on s’aprèn jugant” (Erasme de Rotterdam) llavors en el CVA aprenem molt! En aquests moments els nostres equips cadet i juvenil femení estan lluitant en el grup d’ascens a 1ª catalana, i això que aquest any s’estrenaven a 2ª, ja que varen pujar la temporada passada! I això ho

Nova edició de la calçotada popular de l’Ametlla

P

oseu-vos un pitet, tingueu el romesco a mà i amb molta cura retireu la part exterior, aixequeu el braç i… a gaudir! Benvinguts a la Calçotada Popular de l’Ametlla del Vallès, organitzada pel Club Voleibol l’Ametlla amb el suport de l’Ajuntament. Aquest mes de març la plaça de l’Ajuntament es tornarà a omplir de taules, olors i sobretot, calçots! Ens veiem el diumenge 11 de març a las 14h (en cas de pluja es farà a Can Muntanyola) per gaudir d’un menú a base de calçots, botifarra, beguda, pa i fruita i l’ imprescindible romesco. El tiquet es pot adquirir al mateix lloc i dia a partir de las 11h (15€ adult / 10€ nens fins a 8 anys). No us perdeu aquesta Calçotada Popular!


d’A VIU L’ESPORT

@Eduvolei 18 de febrer 2018

El sènior segueix intractable i amb pas ferm cap el seu retorn a Primera! Contundent victòria per 0 a 3 a la pista del Gavà. Felicitats!!

III Open Trial Clàssic de l’Ametlla del Vallès

Eduvólei: comença el febrer ple d'il·lusió Tots els equips federats del Club d’Eduvólei, excepte l’aleví, han iniciat la segona fase del campionat amb il·lusió.

A

impedeix que les noies estiguin gaudint d'una experiència fantàstica en equip, i això, al cap i a la fi, és el més important en totes i cadascuna de les categories del club. Un equip que ha passat per tot el procés d'aprenentatge a l'entitat és el sénior, format el 100% a les categories de base d'Eduvólei. Avui, el sénior és l'equip model del club: líder invicte de 2a divisió femenina, optant pel títol del campionat i a recuperar la plaça de primera divisió que van perdre l'any passat. Animeu-vos a venir a veure-les: gaudireu de partits emocionants! Si ens seguiu a Facebook: Edúvolei Ametlla, cada setmana trobareu els horaris de partits locals. C.E. Eduvólei

Comença el Cicle de Caminades de l’Ametlla, que celebra deu anys La primera caminada serà la de “Les Masies”, el 18 de març

C

om ja explicàvem a la darrera edició del Diari de l’Ametlla, el Cicle de Caminades de l’Ametlla del Vallès que organitza l’àrea d’Esports enguany celebra el seu desè aniversari i, per a celebrar-ho, estrena nou logotip i noves propostes.

El cicle, que convida a caminar i conèixer l’entorn del nostre poble, constarà de 4 quatre caminades (les podeu veure a continuació) la darrera de les quals, titulada “Violències a l’Ametlla medieval”, ha estat elaborada expressament per l’historiador Enric Costa amb motiu del desè aniversari de les caminades. Com a novetat, els caminaires podran enviar via Instagram i Facebook les fotografies que facin a cada excursió fent servir l’etiqueta #Ciclecaminades2018, les quals s’exposaran i de les que se’n triarà una guanyadora per votació popular. El guanyador/a rebrà un lot d’obsequis relacionat amb l’activitat cultural del nostre poble: llibres, publicacions, entrades per a espectacles del municipi. A més, a cada inscrit a les caminades se l’obsequiarà amb una bossa-motxilla commemorativa del desè aniversari.

Caminades: Diumenge 18 de març. A les 9h al Parc de Mª LLuïsa Caminada Les Masies. Inclou visita guiada a Can Draper i Can Plantada. Guiatge comentat: Lluís Puig Diumenge 20 de maig A les 8h al santuari de Puiggraciós. Caminada "Els Cingles del Bertí". Guiatge comentat: Lluís Puig Dissabte 25 d'agost A les 9h a la plaça de l’ajuntament. “Els torrents de l’Ametlla” Guiatge comentat: Lluís Puig Diumenge 23 de setembre. A les 10.30h a la plaça Vella. “Violències a l’Ametlla medieval” Guiatge comentat: Enric Costa, tècnic de patrimoni de la Garriga.

Aquesta prova constarà de 8 categories segons l'edat dels participants, els quals competiran durant tot el matí en diferents zones ubicades, majoritàriament, al torrent del Verder. Entorn les 13 es farà el lliurament de premis.

març 2018

quest mes de febrer els equips federats d’Eduvólei, amb l’excepció de l’aleví, han iniciat la segona fase del campionat. En aquesta ocasió, us volem parlar del binomi cadet-juvenil. Aquesta temporada, ambdós equips estan formats per noies molt joves en relació a la categoria on competeixen, per tant és tot un repte i molt admirable el seu paper en la competició. En aquestes edats un any de diferència es nota i els equips ho estan acusant al parquet, fet que es fa notar en els resultats, però l’aprenentatge de les noies està sent molt gran. En un futur proper, es recolliran els fruits del que s’està sembrant actualment. Les noies estan aprenent a sobreposar-se a les dificultats competitives contra rivals més forts i es troben, després d'un salt competitiu notable respecte la temporada anterior, en un any de creixement personal i d'equip. Que el repte competitiu sigui gran, no

E

l proper diumenge 25 de març se celebrarà la tercera edició de l'Open Trial Clàssic organitzat pel Club Ciclista Trencacames amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, que tindrà com a centre neuràlgic (hi haurà ubicat el pàdoc) el pavelló poliesportiu

dA 27


El teu somriure, el nostre compromís

93 843 08 75

ESPECIALISTES EN: Odontologia general i estètica Endodòncia Pròtesis Carilles ceràmiques, microcarilles... Cirurgia bucal mínimament invasiva Implantologia

TARGETA FAMILIAR Aprofita els descomptes i les promocions de la nostra targeta familiar, totalment gratuïta. * Per nuclis familiars de 2 o més persones.

Ortodòncia adults i nens Especialistes en Invisalign Periodòncia i gingivitis (problemes de genives) Extracció cordals Problemes d’articulació - Bruxisme Biopsies i tractaments de lesions bocals

PRIMERA VISITA GRATUÏTA És recomanable una revisió anual. Primera visita + pressupost gratuït.

Clínica Dental l’Ametlla / Passeig de l’Ametlla 19-23 / telf. 93 843 08 75 dental@dentalametlla.com / www.dentalametlla.com


d’A AMB ELS BARRIS

El barris de l’Ametlla del Vallès prenen la paraula a través d’aquesta secció

Els Barris opinen: AAVV Can Camp puntual del art 135.5 i 135.6 del Plan General Urbano (aprobado en enero 1987). Este cambio nosotros lo consideramos muy importante y gravoso ya que afectaba al modelo residencial del barrio de Can Camp y de otros barrios del pueblo. Prácticamente, se eliminaba la limitación del 50% de la edificabilidad de la parcela y el máximo de 200 m2 por parcela para montar algunos tipos de negocios que teníamos hasta entonces. Y se deja libre y sin limitaciones ni cuotas sobre la edificabilidad (es decir, puedes vivir en un pequeño apartamento y resto es negocio) y se abre a más negocios (hostelería, restauración, sanitario, asistencial, etc.) que no estaban en el PGOU original. Teniendo en cuenta las grandes parcelas que están ahora abandonadas en Can Camp, un cambio de este tipo afectaba de manera directa a nuestro modelo actual residencial y nos alarmó las consecuencias a futuro que podía tener este cambio. Y, sobre todo, esta modificación se realiza sin que se entere la oposición (no reaccionó ni nos han apoyado en nada) ni ningún vecino de los barrios hasta que nosotros levantamos el tema. Explicamos este tema en varios artículos del año 2014 y 2015 y las razones que nos llevaron a demandar al Ayuntamiento en diciembre 2014. La Sentencia actual (enero 2018) obliga al Ayuntamiento a volver atrás, considera nulo este cambio y le dice que cualquier cambio de uso de este tipo (aunque sea puntual) tiene unas repercusiones importantes en la vida diaria y condiciones de uso actuales y que tiene que hacerlo tras un estudio medio ambiental, un plan económico del cambio y un estudio de movilidad (parking, circulación, etc.) que genera este cambio. Al día de hoy (20 febrero 2018) no sabemos si el Ayuntamiento presentará recurso de casación a esta sentencia. El Sr. Andreu (alcalde actual), junto con concejales del Ayuntamiento en activo, se comprometió en nuestra asamblea de junio 2015 a que iniciaríamos

la revisión del PGOU de forma consensuada (que nosotros estamos solicitando hace tiempo) y NO recurrirían la sentencia que viniera. Es ahora cuando hay que demostrar la palabra dada. Tal como decíamos en el Diari de febrero, “El dinero de defensa y demanda es de todos, del propio Ayuntamiento y de la asociación. El vecino paga dos veces (se nos penaliza) cuando se podía haber evitado”. 3.- Reparaciones pendientes y acciones: • Denunciamos una zona de escombros en el bosque de Can Guineu. Se han retirado. Y justo ahora acaban de cerrar con bloques de hormigón el acceso a los vehículos de los desaprensivos para lanzar runas de forma contínua. Una buena y rápida actuación de nuestra brigada. • Sorea, tras varias cartas, ha reparado la zona de la acera que habían hundido sus camiones en la C/ Pinar, en la caseta de Sorea que ya han cerrado y abandonado. Agradecemos a Sorea su pronta y eficaz respuesta a nuestras peticiones. • Hemos enviado mensaje a la propiedad de Camèlia 2 (casa del Cónsul) para que saneen la parcela que está totalmente abandonada y donde ya empieza a haber algún movimiento de okupas. Seguiremos este tema de cerca por los efectos que tiene de insalubridad, abandono, okupas y mosquito tigre que se crían en la piscina abandonada. 4.- Licitación Contrato Restaurant y Bar Can camp Finalmente, ¡tras 18 meses!, se han publicado las bases para la licitación de la gestión y explotación del bar y restaurante del Club de Can Camp. La fecha final para presentarse termina el 13 de marzo. Deseamos que el final de este proceso tan largo termine en un buen servicio de restauración y de calidad para los vecinos y clientes que se acerquen a disfrutar del servicio y de nuestro entorno. El contrato será para largo tiempo (hasta 10 años) y merecemos todos que podamos disfrutar de un Club que fue y es nuestro. Associació de Veïns de Can Camp

març 2018

1.- Plató rodaje Holly Vinya. Este mes de febrero ha sido muy activo en el barrio. Estamos invadidos por el plató de la película “Mirage”, de Oriol Paulo, que ha tomado y cerrado la calle de la Vinya y varias casas de la zona. La mayoría del tiempo de rodaje está siendo nocturno y los vecinos no están teniendo muchas molestias y si las ha habido, se han gestionado de manera diligente y eficaz por el servicio de rodaje exteriores. Solo queremos puntualizar el uso de la luz de farolas de varias calles que han tenido que estar encendidas todo el día cuando los rodajes son diurnos. Confiamos que el Ayuntamiento gestione y cobre las tasas del uso de la zona pública, del Club Can Camp (base operaciones) y uso servicios (luz, energía, etc.). Nuestra posición de Junta es ya conocida: todos los vecinos pagamos los 5,4 millones euros en la remodelación de Can Camp y estamos orgullosos de trabajar junto con el Ayuntamiento para mantener la calidad y limpieza de calles y servicios. Si este espacio de calles y entorno se valora por los profesionales de los documentales, anuncios y películas, tendrá que revertir algo (mejor mantenimiento, limpieza, contenedores. etc.) a los propios vecinos que pagaron los 5,4 millones de euros en el 2008. ¿O sólo gestiona y decide el Ayuntamiento sobre este tema? Esperamos que el Ayuntamiento nos reporte al final del rodaje… y ya hay vecinos (que viven en la zona de Holly Vinya) que están en contra de este tipo de usos peliculeros y nos preguntan qué vamos a hacer a futuro. 2.-Sentencia Cambio Uso del Plan General Urbano ( Art. 135 uso 50% residencial y 50% negocios): Esta Sentencia NO es sobre la Residencia Can Camp (C/ Mimosa 10) sobre la que ya se cerró el contencioso que teníamos abierto. Lo comentamos porque hay gente que nos ha preguntado por esto. Esta Sentencia afecta al cambio de uso de nuestras parcelas y casas que se aprobó en 2014. El Ayuntamiento anterior (2011 al 2015) al actual aprobó en abril 2014 un cambio

dA 29


d’A PARTITS

El fracàs del govern de l’Estat El govern de l’Estat va promoure el canvi de seu social de les empreses per contrarestar el fracàs polític que va patir amb l’1 d’octubre.

Partit Demòcrata l’Ametlla del Vallès Andreu González i Gil Teresa Bada i Franquet Roser Ametller i Sánchez Carles Borràs i Vadillo Jaume Roviralta i Miret Dolors Ferrer i Orri

Fb: PartitDemocrataCatalaAmetlladelValles Tw: @PDCAmetlla

Aquests últims dies el Partit Demòcrata al Congrés dels Diputats ha exigit la derogació del Reial Decret Llei de mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins el territori nacional. El passat 6 d’octubre el govern de l’Estat va aprovar aquest decret com a mesura política per perjudicar econòmicament Catalunya, debilitar el seu teixit empresarial i sobretot contrarestar el fracàs polític que va suposar l’1 octubre pel govern de l’Estat. L’aplicació d’aquest decret ha permès el trasllat de la seu social de les empreses sense tenir present l’opinió del seus socis i accionistes i ha traslladat el poder de decisió al Consell d’Administració. Molts accionistes han vist limitats els seus drets, per això hem exigit la derogació immediata del decret, ells són els veritables propietaris i els que arrisquen el seu capital, no només els consells d’administració. Un decret que vulnera el principi d’igualtat i de llibertat d’empresa dins el marc de l’economia de mercat, recollits a la Constitució espanyola, i que constitueix una ingerència directa cap a la llibertat de decisió dels seus socis i accionistes.

Es tracta també d’una nova mesura de repressió econòmica que es suma a una llarga llista de greuges: el dèficit fiscal, l’escassa inversió de l’Estat a Catalunya, el pagament generalitzat de peatges a les autopistes, un model centralitzat d’aeroports, la no inversió en Rodalies, el menysteniment cap al corredor mediterrani o el recent incompliment de l’Estat en el desviament de camions per la N-340. Des del partit lamentem profundament tots els canvis de domicili social fora de Catalunya que faci qualsevol empresa, però també respectem les decisions que aquestes lliurement duguin a terme. Tanmateix, hem de remarcar que no tots els canvis s’han correspost a la situació política que ha viscut Catalunya. En concret 1.279 empreses han marxat de Madrid en l’últim any i Cifuentes no està proclamant la independència. A més, el 21 % d’aquestes empreses es van instal·lar precisament a Catalunya. És tanta la decepció que té del seu fracàs el Govern espanyol, que ens farà tan mal com pugui. Aquests últims dies hem pogut veure com ho intenten amb el sistema d’educació, els mitjans de comunicació, etc. Però com va dir algú: “Ens volen enterrats però nosaltres som llavor”.

març 2018

Sense pressupost

dA

Sovint es diu que les dues lleis més importants són la de pressupostos i les ordenances fiscals. No és casualitat: a les institucions els demanem que facin polítiques, actuacions, que prenguin mesures, i aquestes “coses” valen uns diners que no cauen del cel. Les ordenances ens diuen d’on vindran els diners, qui pagarà quant. El pressupost, el tema que ara ens ocupa, ens diu on es destinaran aquests diners.

Ametlla’t Esquerra Republicana de Catalunya

30 Jan Santaló i Lloret

Al moment d’escriure aquestes línies, encara no en tenim. El pressupost formava part, inicialment, de l’ordre del dia per al Ple ordinari de gener, però ara sabem que serà al març quan s’iniciïn els tràmits per aprovar-lo en Ple. Posposar una votació tan important perquè no s’està prou preparat és, sens dubte, una decisió responsable. És una irresponsabilitat, però, que un any més es vagin esgotant els terminis sense un proposta de pressupost sobre la taula. És una feina anual, que es pot preveure amb tanta antelació com voluntat s’hi vulgui abocar. Per això critiquem, no pas

que es paralitzi una aprovació que no està prou preparada encara, sinó que any rere any manqui la previsió suficient com per tenir la feina a punt, amb les conseqüències que això té. La llei més important del municipi necessita el temps i les atencions que mereix. El debat de prioritats, les explicacions de les decisions que es volen prendre, i el projecte que persegueixen les polítiques del govern municipal. Amb presses, en canvi, ens trobarem amb una aprovació via majoria absoluta del pacte PDeCAT i PSC, sense escoltar no només les propostes que puguin fer la resta de grups, sinó també les pròpies explicacions del seu projecte.

Obrim Can Camp

Des d’Ametlla’t celebrem que es liciti la concessió de Can Camp, un equipament municipal que no pot romandre tancat, i que ha d’oferir de nou el seu servei al poble i al barri. Esperem veure la seva reobertura ben aviat!

www.ametllat.cat Fb: ametllat Tw: @ametllat Ig: @ametllat

Recuperem l’esperit de l’1 d’octubre Les incerteses de què parlàvem en el nostre darrer article no s’han esvaït, malgrat l’anunci intermitent d’una entesa imminent i un pacte de legislatura (potser s’haurà materialitzat quan aquest escrit es publiqui).

Solidaritat Catalana per la Independència Bloc Municipal

Francesc Sulé i Carreras www.blogscat.com/siametlla Ametlla-valles@solidaritat.cat

La gent que està a favor de la república va organitzant actes de protesta a petita escala per mantenir viva la flama. Encartellades, penjades de llaços grocs, concentracions i altres manifestacions a l’espera que els polítics facin alguna cosa. Ja sabem que no deu ser fàcil. Tanmateix, el moment d’emergència en què vivim exigeix estar a l’alçada de les circumstàncies: ja no és només l’ofensiva judicial contra els polítics promotors del moviment independentista. També van contra mestres, artistes i gent influent a les xarxes socials. Censura i “llei mordassa”. En poques setmanes un retrocés de decennis per tornar allà volia on la FAES, que és qui realment governa Espanya.

L’estat espanyol continua debilitant-se. Fixeu-vos com ha afluixat la seva espiral repressiva els darrers dies: els imputats són deixats en llibertat sense fiança (amb l’excepció de Marta Rovira, 60.000 euros, i en aquest moment no sabem encara el futur del Major Trapero). Contra pronòstic, el TC no ha vist delicte ni mala praxi en els plens del Parlament del 6 i el 7 de setembre, i s’ha carregat una part de la llei Wert que privilegiava els qui demanessin escolarització en castellà. No gosen activar ordres de detenció internacionals contra el president i consellers de Bèlgica ni contra Anna Gabriel a Suïssa, malgrat que en no fer-ho entren en contradicció judicial: no es pot perseguir un presumpte delinqüent a Espanya i deixar-lo en llibertat a l’estranger, sobretot si se sap on és. Senyal que reconeixen que són falsos delinqüents i que les irregularitats comeses a Espanya no es poden exportar.

Caldrà molt de coratge i mantenir la flama de l’1 d’octubre. Recordem aquell dia quan tot un poble va desafiar un estat opressor, violent i predemocràtic. I el 2 d’octubre, dia que el poble exercia el control efectiu del territori malgrat la presència dels infames “piolins”, obligats a estar-se quiets per no malmetre encara més la imatge internacional de la monarquia borbònica. Hem de tenir clar que ho haurem de tornar a fer les vegades que calgui, sense dubtar, malgrat el risc per la nostra integritat física.

En definitiva, seguim dempeus, a l’espera de mobilitzar-nos tan bon punt el país ho necessiti. Només falta l’acció decidida dels polítics, que hauran de desafiar l’estat aprofitant aquesta debilitat i hauran de ser molt hàbils i valents per moure’s en aquest context de manca absoluta de garanties judicials i processals, manca de llibertat d’expressió, manipulació mediàtica i guerra psicològica. A partir d’ara hauran de saber aprofitar la fortalesa de tenir tot un poble al darrera.


Seguim sense pressupostos Un altre any encara sense pressupostos (20 de febrer). durant aquesta legislatura no s’han portat ni una vegada els pressupostos a temps, sempre s’ha acabat fent de pressa, d’esquenes a la resta de partits del Consistori i a la ciutadania. Ha estat, una vegada més, fora de termini. Sembla que fins al mes de març no els tindrem.

L’Ametlla en Comú

Jaume Durall i Lobete www.lametllaencomu.cat som@lametllaencomu.cat Fb: lametllaencomu Tw: @lametllaencomu

Aquest any s’ha fet per primera vegada un procés de pressupostos participatius, posant a votació unes propostes arribades per part de la ciutadania sobre una inversió de 120.000€ (1,2% del pressupost total de l’Ametlla del Vallès). Celebrem qualsevol avanç cap a la participació i l’augment de la capacitat de decidir de la ciutadania, però no com quelcom populista que vol disfressar o amagar la manca que ha demostrat aquest govern per respectar a la ciutadania que també està representada per la resta de partits al Consistori. L’Ametlla en Comú, Ametlla’t amb ERC i SI-BM són els grups amb representació a l’Ajuntament sumen el 46,75% dels vots de l’any 2015, mentre que el govern CIU + PSC, tot i tenir actualment majoria, sumen el 44,25% dels vots a les darreres eleccions municipals. Quan es menysté tota l’oposició en l’elaboració dels pressupostos es menysté a bona part de la ciutadania.

Sobre el procés participatiu cal dir que és manifestament millorable, tot i que aplaudim la iniciativa i el compromís per part del govern de dur a terme tots els projectes presentats a votació. Hi ha coses que no poden estar sotmeses a una votació subjectiva. Per exemple, hi havia una proposta d’inversió per la construcció d’una zona de seguretat per a vianants en una zona escolar, a través d’una col·locació de baranes metàl·liques a la cantonada del carrer Francesc Macià i Antic Camí de Caldes, amb l’objectiu d’ordenar i pacificar el trànsit i protegir els vianants, sobretot nens i nenes, davant dels vehicles. Això ha de ser directament una prioritat per l’Alcalde, que no hauria de competir amb altres preferències del tipus espais lúdics o bancs i taules. Així, la qüestió dels pressupostos és la norma més important que s’aprova en el Ple del Consistori durant tot l’any. És per això que demanem la màxima seriositat en la forma i en el fons de l’aprovació d’aquests, no fent un electoralisme de cara a la galeria i apostant per la màxima participació de la ciutadania d’una forma directa, però també tenint en compte la resta de grups polítics del Consistori.

El PSC vol un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats

Baldomero Reyes i Delgado

Convocatòria de Ple Extraordinari El proper dimecres 7 de març se celebrarà un Ple extraordinari, a les 20 h la Sala Polivalent, que tindrà com a punt destacat de l’ordre del dia l’aprovació inicial del Pressupost Municipal exercici 2018.

que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions. b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social 6. Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual. 7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere): a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes . b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les dones. 8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.

març 2018

Partit del Socialistes de Catalunya

EL PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema, de forma que s’ha de: • 1. Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social. • 2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC. • 3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener de 2019. • 4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents entre d'altres: a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE. b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics. • 5. Incrementar els ingressos del sistema: a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els ingressos per cotitzacions fins

dA 31


del 7 de de març a l'1 d'abril

d’A AGENDA

Dimecres 7

Taller d’escriptura

a les 17.15 h LLOC: a l’aula TIC de la Biblioteca. ORGANITZA: Ateneu Cingles de Bertí. HORA:

Dijous 8

Inauguració de l’exposició fotogràfica sobre la Dona A les 20 h a la Sala Polivalent. ORGANITZA: AFA HORA: LLOC:

Divendres 9.

Acte 1a pedra de la passera

13 h LLOC: a l'aparcament del CC Sant Jordi. ORGANITZA: Ajuntament HORA:

Taller Cantem i gronxem

de 17.15 a 18.15 h a l'Escola Municipal de Música ORGANITZA: àrea d'Ensenyament. INSCRIPCIONS: www.ametlla.cat HORA: LLOC:

Hora del conte: Contes en clau de Rodari, a càrrec de

Joan de Boer. HORA: a les 17.30 h LLOC: a la sala infantil de la Biblioteca ORGANITZA: Biblioteca

Clàssica: La Passió segons Sant Mateu HORA: a

les 18 h LLOC: al Casal de la Gent Gran ORGANITZA: Agrupació Gent Gran.

Tertúlia literària: En la pell de l’altre, de Maria Barbal. HORA: a

les 18 h LLOC: a l’aula TIC Ateneu Cingles de Bertí

ORGANITZA:

Dissabte 10

Jornada de portes obertes d’ESO HORA: De

10 a 13 h LLOC: a l’institut Eugeni Xammar. ORGANITZA: Institut Eugeni Xammar.

Hora menuda: A la voreta dels núvols, a càrrec de

Companyia Patawa. HORA: a les 11.30 h LLOC: a la sala infantil de la Biblioteca. ORGANITZA: Biblioteca

Concert de pop/rock dels Intana HORA: A

les 20 h la Sala Municipal de Teatre ORGANITZA: àrea de Cultura PREU: 5 € LLOC: a

Diumenge 11

Calçotada popular HORA: A

les 14 h LLOC: a la plaça de l'Ajuntament. En cas de pluja es farà a Can Muntanyola. ORGANITZA: Club Voleibol l'Ametlla PREU: Adults 15 € / Menors de 8 anys 10 € (venda única al mateix lloc i dia a partir de les 11h).

Dilluns 12

Converses en francès (places limitades) HORA: A

les 19.30 h

LLOC: Biblioteca

ORGANITZA: Biblioteca

Dies 13, 14 i 15

Jornada de portes obertes

En horari lectiu a l’escola Bertí. apuntar-se prèviament a: http://agora.xtec.cat/ ceipberti/ ORGANITZA: Escola Bertí. HORA:

INSCRIPCIONS: Cal

Dimarts 13

Taller d'alimentació saludable per a pares d'alumnes d'educació infantil

de 17 a 19 h l'escola Els Cingles. INSCRIPCIONS: a www.ametlla.cat ORGANITZA: àrea d'Ensenyament. HORA:

LLOC: a

Cantología. Concert de poesia cantada. A càrrec

d’Emiliano Valdeolivas. HORA: a les 18 h LLOC: a la Sala Polivalent ORGANITZA: Biblioteca

Dijous 15

Sortida a Girona de l’Agrupació de la Gent Gran HORA: a

les 8.30 h parc de Joan Plumé ORGANITZA: Agrupació de la Gent Gran LLOC: al

Tertúlia literària: En la pell de l’altre, de Maria Barbal a les 18h l’aula TIC ORGANITZA: Ateneu Cingles de Bertí HORA:

LLOC: a

Divendres 16

Bus del Consumidor

de 10.30 a 13 h LLOC: a la plaça de l'Ajuntament ORGANITZA: àrea de Consum HORA:

Ruta literària al Valle del Baztan (dies 16, 17 i 18 de març) a les 05.30 h Can Muntanyola ORGANITZA: Ateneu Cingles de Bertí HORA:

LLOC: a

Taller Cantem i gronxem

de 17.15 a 18.15 h l'Escola Municipal de Música. INSCRIPCIONS: a www.ametlla.cat ORGANITZA: àrea d'Ensenyament. HORA:

LLOC: a

Taller La mona de Pasqua, a

càrrec de Can Xic HORA: a les 17.30 h LLOC: a la sala infantil de la Biblioteca INSCRIPCIONS: Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblitoeca. Adreçat a nens i nenes de primària. ORGANITZA: Biblioteca.

Projecció de bandes sonores de pel·lícules

a les 17.30 h Casal de la Gent Gran. ORGANITZA: Agrupació de la Gent Gran. HORA:

LLOC: al

Diumenge 18

Cicle de caminades de l’Ametlla: Caminada de les

masies. Recorregut comentat per

Lluís Puig, amb visita guiada a Can Draper i Can Plantada. HORA: A les 9 h LLOC: al parc de Maria Lluïsa. ORGANITZA: àrea d'Esports i 3 i Més. Col.laboren Can Draper i Can Plantada.

Cinema infantil: Ernest & Celestine

a les 12 h la Sala Municipal de Teatre. PREU: 2 € ORGANITZA: àrea de Cultura. HORA:

LLOC: a

Dimarts 20

Setmana Cultural: Música

cuinada. Mostra de les creacions musicals dels alumnes de l’Escola Municipal de Música HORA: a les 18h LLOC: a l’Escola Municipal de Música. ORGANITZA: Escola Municipal de Música.

Setmana Cultural: Concert de

primavera, a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de música. HORA: a les 19.30 h LLOC: a l’Escola Municipal de Música. ORGANITZA: Escola Municipal de Música.

Dimecres 21

Setmana Cultural: Taller de

lletra musicada per a infants i adults. HORA: a les 18h LLOC: a l’Escola Municipal de Música. INSCRIPCIONS: a escolamusica@ ametlla.cat / 83 843 28 82 PREU: Activitat gratuïta ORGANITZA: Escola Municipal de Música.

Setmana Cultural: Recital de

poesia i música. Tallers i recital a càrrec dels poetes i recitadors Josep Pedrals i Eduard Carmona. HORA: a les 19.30 h LLOC: a l’Escola Municipal de Música. ORGANITZA: Escola Municipal de Música.

Dijous 22

Setmana Cultural: Taller de

batucada. de 17 a 18 h LLOC: a l’Escola Municipal de Música. PREU: Activitat gratuïta. INSCRIPCIONS: a escolamusica@ ametlla.cat / 83 843 28 82 ORGANITZA: Escola Municipal de Música. HORA:

Presentació del llibre En la pell de l’altre, amb Maria

Barbal (autora) HORA: a les 18h LLOC: a la Sala Polivalent Biblioteca ORGANITZA: Biblioteca.

Setmana Cultural: Cafè

concert a càrrec dels combos i música moderna de l’escola. HORA: a les 19.30 h LLOC: a l’Escola Municipal de Música. ORGANITZA: Escola Municipal de Música.

Divendres 23

Joc. Busca el teu ou de Pasqua

a les 17.30 h la sala infantil de la Biblioteca. ORGANITZA: Biblioteca. HORA:

LLOC: a

Tertúlia

a les 18 h Casal de la Gent Gran. ORGANITZA: Agrupació de la Gent Gran. HORA:

LLOC: al

3r Cicle de Joves

Intèrprets: Duo de cant i arpa, amb Anna Farrés i Iris Mañà. HORA: a les 19.30 h LLOC: a la Sala Gran de Can Draper ORGANITZA: Escola Municipal de Música

Inauguració de l'exposició de pintures de Josep Maria Luján. a les 20 h LLOC: a la Sala d'Art Carles Sindreu ORGANITZA: Artistes de l'Ametlla HORA:

Dissabte 24

Berenar i ball

a les 17.30 h Casal de la Gent Gran. ORGANITZA: Agrupació de la Gent Gran. HORA:

LLOC: al

Diumenge 25

Trial Classic de l'Ametlla del

Vallès a les 9 h LLOC: a pavelló ORGANITZA: Club Ciclista “Els Trencacames” HORA:

“Llar de contes: gaudim de les històries en família”, a

càrrec de les Mercès de Cal Llibre i els alumnes del curs “L’art de contar contes” nivell II. HORA: a les 16.30 h LLOC: a Can Plantada PREU: Cada família farà una aportació de 5€ i rebrà un llibre signat. ORGANITZA: Cal llibre.

Dilluns 26

Converses en francès (places limitades) a les 19.30 h la Biblioteca ORGANITZA: Biblioteca. HORA:

LLOC: a

Dimecres 28

Taller d’escriptura

A les 17.15h l’aula TIC de la Biblioteca ORGANITZA: Ateneu Cingles de Bertí HORA:

LLOC: a

Diumenge 30

Concert de Setmana Santa

A les 20 h l’església de Sant Genís i Genís ORGANITZA: Amics de la Música HORA:

LLOC: a

Diumenge 1 d’abril

Ballada de sardanes amb la Cobla de Premià. HORA: a les 17.30 h LLOC: a Can Muntanyola. ORGANITZA: Àrea de Cultura.

Diari de l'Ametlla 157 (març de 2018)  

Diari de l'Ametlla número 157, de març de 2018

Diari de l'Ametlla 157 (març de 2018)  

Diari de l'Ametlla número 157, de març de 2018

Advertisement