Page 1


Dianthus är ett IT företag som specialiserat sig på konsultverksamhet inom

Geografisk Informationsteknologi (GIT) och fjärranalys åt svenskt skogsbruk. Tack vare att vi valt att bara jobba inom en bransch och inom ett kompetensområde så har vi blivit

mycket duktiga på det vi gör.

Vi kan därför kombinera ett mycket stort branschkunnande om svenskt skogsbruk med en hög GIT och fjärranalys.

kompetensnivå inom

Detta har visat sig vara en lyckad kombination som är av

stort värde för våra kunder vid specifikation, utveckling och driftsättning av system och lösningar.

Andra viktiga kännetecken för Dianthus är att vi är

lyhörda, snabbfotade och innovativa.


Dianthus erbjuder Systemutveckling, rådgivning och analys inom Geografisk Informationsteknologi Bild- och fjärranalys för skogliga tillämpningar Skogliga kartprodukter med bland annat trädhöjder, virkesförråd, kronslutenhet, gallringsindex, marklutning och höjdmodeller. Kartprodukter från Lantmäteriet

Adr: Box 70, 961 21 Boden Tel: 0925-318 80 E-post: info@dianthus.nu


Tjänster Systemutveckling inom GIT Vi har sedan starten specialiserat oss på systemutveckling inom geografisk informationsteknologi. Vi kan därför hjälpa till vid utveckling av såväl fristående GIT-applikationer som tillägg till redan befintliga GIT-applikationer.

Rådgivning, tjänster och analys inom GIT Anpassning och distribution av geografiska data. Bearbetning och rättning av vektor och rasterdata. Avancerade analys- och överläggsoperationer på vektor och rasterdata. Projektledning av GIT-projekt med eller utan skoglig anknytning.


Kompetenser Geografisk informationsteknologi Analys- och systemutvecklingskompetens för ESRI-produkterna ArcGIS och ArcPad. Dessutom har vi stor erfarenhet av lösningar som bygger på öppen källkod som GDAL, OGR, GRASS, QGIS, OpenLayers, MapServer och PostGIS. För effektiv lagring och migrering av geografiska data har vi erfarenhet av Oracle Spatial, ArcSDE och Feature Manipulation Engine (FME). Bild- och fjärranalys Inom området bildanalys besitter Dianthus hög specialistkompetens. Vi har även ett stort nätverk av kompetenta forskare som vi kan rådfråga om så behövs. Vi utvecklar egna bildanalysrutiner i C/C++. Systemutveckling Dianthus utvecklar programvara i framförallt C++ och C#. Men vi har även genomfört projekt i Java och Python. Vi tar fram programvara för Windows, Linux, Android och IOS.


Produkter Skogliga kartprodukter Dianthus har tagit fram flera olika laserbaserade

skogliga

kartprodukter från Lantmäteriets nya höjdmodell. Vi kan bland annat leverera raster

och vektorbaserade kartor med trädhöjder, virkesförråd, gallringsindex, kronslutenhet, skuggad höjdmodell och marklutning. Vi kan även leverera

förhandsavfattningar baserade på ortofoton och höjddata.


Vägkalkyl Ett innovativt analysverktyg för nybyggnation och rustning av skogsbilvägar utvecklat i samarbete med SCA Skog. Verktyget som är ett tillägg till ESRI ArcMap ser till att effektivt

ekonomiskt rangordna vilka vägar som ska byggas och vilka som ska rustas. Den vägansvarige guidas enkelt fram till kalkylresultat som denne kan använda i påföljande budgetarbete.

Kartdata från Lantmäteriet Dianthus är affärspartner till Lantmäteriet och kan därför leverera

alla Lantmäteriets produkter. Vi kan även kundanpassa

och

vidareförädla alla kartprodukter

så att de snabbt kommer till nytta i er verksamhet.

Kunder Vi har förmånen att arbeta för bland annat:

Sveaskog AB SCA Skog AB Jordbruksverket Södra Skogsägarna RickLar Skog AB


”Dianthus har hög kompetens och är lyhörd för kundens önskemål med effektiva beslutsvägar, dessutom bidrar man med egna lösningsförslag som tillför mervärde för kund.” Tomas E Johansson, Metodutveckling/Rationalisering, SCA Skog AB

Adr: Box 70, 961 21 Boden Tel: 0925-318 80 E-post: info@dianthus.nu

Foto och design: Jennie Nilede

Dianthus AB  

Företaget som är experter på IT inom skogsbranschen.

Dianthus AB  

Företaget som är experter på IT inom skogsbranschen.

Advertisement