Page 1

Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Farinera borda Cortinaris Bolet de greix Reig bord Pixacà Gírgola d'olivera Fredolic metzinós Inocibes Clitocibes Matagent Lepiotes Galerina marginata Paxillus involutus Fals carlet


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Farinera borda, farinot, pentinella borda. Amanita phalloides - Toxicitat elevada i freqüència nostres boscos, bolet més perillós, causant de la majoria d'intoxicacions mortals. - Forma típica de les amanites: anell al voltant del peu i volva que embolcalla la base. - Color més característic: verd olivaci, també exemplars esgrogueïts i gairebé blancs.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Farinera borda, farinot, pentinella borda. Amanita phalloides - La volva pot quedar tapada per la fullaraca: cal arrencar-los sencers per veure la volva i l'aspecte d'aquesta per a la correcta identificació de les espècies. - L'hàbitat més freqüent: boscos d'arbres de fulla ampla.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Farinera borda, farinot, pentinella borda. Amanita phalloides Primers símptomes d'intoxicació: - no es presenten fins al cap d'algunes hores de la ingestió, (unes 8 o 10 hores). - de tipus gastrointestinal amb: diarrea intensa, vòmits continuats i deshidratació. - Més endavant, es presenten trastorns nerviosos, hepàtics i empitjorament de l'estat general.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Cortinaris, Cortinarius orellanus, Cortinarius speciosissimus i d'altres. - Alguns molt tòxics, fins i tot, mortals. - Els símptomes d'intoxicació: entre dos i quinze dies després de la ingestió; els més importants: Cansament, set intensa (sequedat boca i llavis), sensació de cremor a la llengua, pèrdua de la gana, mal de cap i trastorns renals i hepàtics. - Creixen en boscos d'arbres de fulla caduca o de pins.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Bolet de greix Gyromitra gigas, Gyromitra esculenta, Gyromitra infula - Considerat comestible i molt apreciat en algunes comarques pirinenques, però consumit fresc o poc cuit és molt tòxic, fins i tot pot arribar a ser mortal. - La intoxicació es manifesta després d'algunes hores: trastorns digestius (vòmits, nàusees, mal de ventre), icterícia i trastorns de tipus nerviós.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Reig bord, reig de fageda, reig vermell. Matamosques, reig de foll, oriol foll, reig tinyós. Amanita muscaria - Tòxic, provoca intoxicacions que es manifesten al cap de poca estona de la seva ingestió (entre 1 i 4 hores), - amb trastorns digestius (diarrea, vòmits, sequedat de boca), acceleració del pols i trastorns de tipus nerviós: deliri, excitació, al·lucinacions, confusió mental.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Reig bord, reig de fageda, reig vermell. Matamosques, reig de foll, oriol foll, reig tinyós. Amanita muscaria - Es pot confondre amb l'ou de reig. Principals diferències: - presència de berrugues blanques sobre el capell del reig bord - color làmines i peu, blancs en reig bord i grocs en ou de reig . - A la tardor en boscos rics en humus, normalment en llocs més alts i freds que l'ou de reig.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Pixacà, pigat, pigat bord. Amanita pantherina - Provoca intoxicacions semblants a la del reig bord, més intenses. - de tardor, es troba tant en boscos d'arbres de fulla caduca com en els de pins.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Pixacà, pigat, pigat bord. Amanita pantherina - Es pot confondre amb la cua de cavall (Amanita rubescens) i la cua de cavall grossa (Amanita spissa, fotografia dreta). - Es pot confondre també amb la pentinella (Amanita vaginata, fotografia esquerra) en el cas d'exemplars vells, quan el pixacà pot haver perdut l'anell i les berrugues del capell i el marge d'aquest presenta un aspecte estriat.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Gírgola d'olivera, bolet d'oliu. Omphalotus olearius - Provoca intoxicacions greus, però rarament mortals. - Els primers símptomes es presenten al cap de poca estona d'haver menjat; trastorns gastrointestinals: vòmits, nàusees, diarrees, forts dolors de ventre.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Gírgola d'olivera, bolet d'oliu. Omphalotus olearius - Es pot confondre amb el fals rossinyol (Hygrophoropsis aurantiaca, fotografia esquerra) i, més difícilment, amb el rossinyol (Cantharellus cibarius, fotografia dreta). - A diferència d'aquests, que creixen a terra, viu sobre soques i troncs d'oliveres i altres arbres, com alzines i roures, formant flotes nombroses; no creix sobre la fusta de pi.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Fredolic metzinós. Tricholoma pardinum - Provoca també intoxicacions greus, però mortals; trastorns gastrointestinals, amb vòmits i diarrea, poca estona després consumit els bolets. - Es pot confondre amb el fredolic (Tricholoma terreum, foto esquerra); més petit i propi de la terra baixa. - El fredolic metzinós és més gran i en boscos de bastant altitud. - El fredolic sol tenir el peu buit, el fredolic metzinós ple.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Inocibes. Inocybe fastigiata, Inocybe patouillardi i d'altres - Inclou diversos bolets de mida relativament petita, que cal rebutjar ja que alguns són tòxics. - Viuen en tota mena de boscos i fins i tot en parcs i jardins. - Primers símptomes d'intoxicació apareixen bastant ràpidament, de vegades, abans i tot d'acabar l'àpat; forta sudoració, vòmits, diarrea i trastorns de caràcter nerviós.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Clitocibes. Clitocybe dealbata, Clitocybe rivulosa i d'altres - Diversos clitocibes de color blanc provoquen també intoxicacions com les indicades en parlar dels inocibes. - Cal rebutjar tots els de color blanc. - En tota mena de boscos i prats i jardins.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Clitocibes. Clitocybe dealbata, Clitocybe rivulosa i d'altres - Es poden confondre amb el moixernó blanc (Clitopilus prunulus), té la carn esmicoladissa i les làmines rosades, els clitocibes tenen la carn fibrosa I les làmines blanques.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Matagent, mataparent. Boletus satanas - La seva ingestió provoca: trastorns gastrointestinals, amb vòmits i diarrees, es manifesten poc després del seu consum. - Surt a l'estiu i la tardor en boscos d'arbres de fulla caduca. No és gaire abundant. - Una característica diferencial respecte dels ceps o siurenys comestibles és que, en tallar-lo, la seva carn es torna blava.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Lepiotes. Lepiota helveola, Lepiota brunneo-incarnata i d'altres - Algunes espècies poden resultar mortals (Lepiota helveola, Lepiota brunneo-incarnata). - En boscos d'arbres de fulla ampla i a vores de camins. - Mida petita.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Lepiotes. Lepiota helveola, Lepiota brunneo-incarnata i d'altres - Es podrien confondre amb els apagallums (Macrolepiota procera, fotografia esquerra), però són molt més grossos. - Intoxicacions: semblants a les de farinera borda.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Galerina marginata - És un bolet bastant petit, que creix sobre soques i branques mortes de pi. - El seu consum provoca intoxicacions molt greus, semblants a la de la farinera borda. - La seva petita talla fa que normalment no el culli ningú, de manera que no es solen donar casos d'intoxicacions degudes al seu consum.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Paxillus involutus - Consumit en cru provoca intoxicacions molt greus, de vegades mortals. - Es recomana rebutjar-lo.


Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya. Fals carlet. Entoloma sinuatum - Provoca intoxicacions greus, caracteritzades per trastorns gastrointestinals. - Se'l pot confondre amb el Clitocibe gris (Lepista nebularis o Clitocybe nebularis); la diferència més clara: les làmines del fals carlet van adquirint un color rosat (fotografia superior) del clitocibe gris són blanques (foto inf.). - Se'l troba sobretot a les suredes, a la tardor.

Bolets tòxics de Catalunya  

És la informació que té la Generalitat de Catalunya sobre aquest tema passat a presentació i amb imatges trobades a la xarxa

Advertisement