Page 1

Studentenvereniging Diana presenteert:

Het

Diaantje

november-december Academiejaar 2008-2009

www.diana.be


I n h o u d e n c o l o f o n Inhoud en colofon Voorwoorden

2 3

Diana Mephist’O wordt nieuwe facbar Double Trouble succesverhaal

4 6

Cultuur Pokeravonden Gratis filmavond

7 7

Oker Debacle 24-urenloop

8

Departement G&T grootste stijger binnen KHL Verkiezingsuitslagen DSR

10 10

Eerstejaarswerking Verslag studentendoop

12

Kalender november-december

14

B

este lezers, medestudenten en vooral Dianen, Welkom bij deze 2de uitgave van het Diaantje! Het academiejaar draait ondertussen op volle toeren, studenten lopen door de gangen met paperassen in de hand en leerstof vers in het hoofd en de examens beginnen stilaan zichtbaar te worden aan de horizon. Maar ook studentenvereniging Diana heeft de afgelopen weken niet stilgezeten! Sinds de laatste uitgave van het Diaantje hebben wij oa. onze facbar feestelijk geopend met de nodige hoeveelheid gratis vaten, onze eerstejaars enkele leuke opdrachten gegeven tijdens hun voordoop en ons smakelijk geamuseerd bij dopen van onze schachten.  

Vriendelijke groeten, David Machiels

Redactor 2008-2009

Over het Diaantje Het Diaantje is een periodiek uitgegeven magazine van studentenvereniging Diana. Tweemaandelijks bezorgen wij jullie een lading weetjes en nieuwtjes over het reilen en zeilen binnen onze vereniging en binnen het departement Gezondheidszorg en Technologie.

Contactinformatie Studentenvereniging Diana Herestraat 49 3000 Leuven info@diana.be www.diana.be http://forum.student.khleuven.be

Onze redactie is per e-mail te bereiken via redactor@diana.be of via het contactformulier op www.diana.be.

HET DIAANTJE 2 NOVEMBER 2008

E-mail Website Forum


Vo o rwo o rd e n

BERICHT AAN ONZE SCHACHTEN

B

este schachten, Van harte gefeliciteerd en hetzelfde kan gezegd worden over julmet het doorstaan van jullie studen- lie aanwezigheid op onze vele activiteiten. tendoop! Jullie zijn het verse bloed dat door DiIn tegenstelling tot de meeste verwante ana’s aderen stroomt, en het praesidium kringen is Diana’s doop zeker niet van de een frisse kijk geeft op de wensen en nominste, en gans het praesidium is dan ook den van onze nieuwe studenten. Vanaf nu fier op het feit dat jullie er zonder kleur- vertegenwoordigen jullie een deel van scheuren (maar met een stevige look- Diana, dus draag jullie schachtenlint met geur!) vanaf zijn gekomen. We hopen dat trots, en laat zien wat het betekent om jullie er evenveel van genoten hebben als een Diaan te zijn! Prosit! wij! Ook de opdrachten die jullie kregen als voordoop zijn schitterend volbracht, Het praesidium

Aan de studenten verpleegen vroedkunde

B

este medestudenten, het is ons opgevallen dat jullie steeds meer interesse vertonen in Diana’s leuke activiteiten, en dat wij zelfs enkel tientallen inschrijvingen en mails hebben ontvangen waarin jullie navraag deden achter onze activiteiten. Dit is niet meer dan normaal natuurlijk: studentenvereniging Diana is reeds sinds 1960 een drijvende kracht achter het bruisende studentenleven dat de KHL rijk is, en nu wij samen met jullie zij aan zij leven op ons nieuwe departement is het vrij logisch dat jullie vroeg of laat in aanraking komen met de leuke sfeer en gezelligheid die studentenvereniging Diana omringen.

doop en schachtenverkoop – voor jullie gesloten vanwege een onderlinge overeenkomst met studentenvereniging StEIL. Maar niet getreurd! Vanaf heden zijn alle activiteiten voor jullie beschikbaar, en nodigen we jullie van harte uit op onze facavonden, cantussen, film- en pokeravonden! De komende weken kunnen jullie alvast genieten van een facavond op zondag 9 november, onze army-cantus op maandag 10 november, nogmaals een facavond op zondag 16 november en een filmavond op woensdag 19 november!

Voor onze volledige activiteitenkalender Helaas waren de inschrijven voor onze kunnen jullie terecht op www.diana.be/ eerstejaarsactiviteiten - met andere woor- activiteiten of in de kalender op de laatste den ons eerstejaarsweekend, voordoop, bladzijde van dit magazine.

HET DIAANTJE 3 NOVEMBER 2008


D ia na DOSSIER FACBAR

MEPHist’O

wordt nieuwe facbar diana Einde (en begin!) van een tijdperk

W

at al enige tijd in de wandelgangen gefluisterd werd is nu officieel aangekondigd: studentenvereniging Diana verlaat zal zijn intrek nemen in een gloednieuwe facbar. Hiermee slaagt zij een nieuwe weg in na net geen 10 jaar aanwezig te zijn in The Pocket. Wat voor de oude garde een beslissing is die ongetwijfeld op uiteenlopende manieren onthaald zal worden of zelfs op onbegrip zal stuiten, is voor de toekomst van Diana en haar activiteiten echter een noodzakelijke zet.

enkele lessen door, is deze charme volledig weggevaagd nu het departement G&T een site nabij het UZ Gasthuisberg heeft gekregen. Het blijkt beduidend moeilijker om studenten aan te sporen een bezoekje te brengen aan een café of facbar wanneer men les volgt aan de tegenovergestelde kant van Leuven.

N

een, het lag er vingerdik op dat de huidige facbarsituatie slechts voor beperkte tijd houdbaar zou zijn. Veranderingen waren noodzakelijk om een verder bestaan van Diana’s facbartraditie te THE POCKET garanderen, en afgelopen zomer werd de zoektocht naar een nieuwe stek voor Dieeds gedurende lange tijd was de aan- ana’s facavonden dan ook resoluut ingewezigheid van Diana in The Pocket zet. een vraagstuk waarover uitbundig gediscussieerd werd. De redenen voor de ver- MEPHIST’O huis vinden we terug in allerlei ergernissen die, eens opgeteld, veruit de doorslag n die nieuwe facbar werd uiteindegaven omtrent deze radicale verandering lijk gevonden in café Mephist’O, een in Diana’s facbarbeleid. Zonder in detail relatief nieuwe zaak op de gezellige en te treden kunnen we concluderen dat een centraal gelegen Oude Markt te Leuven. melange van conflicten met het huurbe- Diana brengt zijn facbaractiviteiten hierleid, niet nagekomen beloftes en een ver- mee naar de meest bekende plekken van lies aan aantrekking sinds de verhuis van Leuven, gemakkelijk bereikbaar via zode beneden- naar de bovenverdieping aan wel de fiets als het openbaar vervoer en de basis lagen van deze ingreep. bovendien op een steenworp van allerlei snackbars en kebabzaken. Onze dorstige ovendien hadden Diana en haar stu- medemens moet namelijk niet enkel gedenten slechts weinig affiniteit meer laafd worden, maar verlangt af en toe ook met de buurt van The Pocket na het ver- wel eens naar een stevige snack om de trek van het departement Rega uit Sint- honger te stillen of een goede fond te legMaartensdal. Waar men vroeger nog gen. De ligging op de Oude Markt brengt nieuwe medestudenten kon aansporen bovendien nog meer voordelen met zich om een bezoekje aan The Pocket te bren- mee. Wie ‘s zomers wil genieten van een gen voor een drankje of een hapje tussen terrasje heeft hier nu de mogelijkheid

R

E

B

HET DIAANTJE 4 NOVEMBER 2008


D ia na AAN DE WINNENDE BIEDERS VAN ONZE

S C H A C H T ENVERKOOP

P toe, maar ook ‘s winters kan men de drukte van binnen ontlopen en buiten plaatsnemen aan één van de tafeltjes. Bij de opening van onze facbar zullen er bovendien warmteblazers worden voorzien om de terrasjesmensen lekker warm te houden. Mits het weer het toelaat heeft Diana bovendien ook de mogelijkheid om cantussen te organiseren op de Oude Markt! U ziet maar, qua ligging kent de Mephist’O aanzienlijke voordelen.

M

roficiat aan al degenen die afgelopen oktober één of meerdere schachten op de kop heeft kunnen tikken. Wij hopen dat onze schachten jullie veel plezier hebben bezorgd bij het opknappen van allerlei karweitjes en opdrachten, en bedanken jullie voor jullie aanwezigheid op onze schachtenverkoop.

M

et de verhuis naar de Mephisto worden er echter ook nieuwe zuipkaarten in gebruik genomen, en vervallen de zuipkaarten die jullie verkregen bij de schachtenverkoop. Geen nood echter: jullie kunnen gedurende de hele maand november jullie zuipkaarten gratis en voor niets omruilen tegen geldige exemplaren. Gelieve jullie hiervoor tot Philippe, onze praeses te wenden. Hij zal jullie begeleiden bij de omruiling van de zuipkaarten.

aar daar blijft het niet bij! Ook wie al eens graag een pintje drinkt zal baat treffen bij onze verhuis naar de Mephist’O. Diana kondigt met groot plezier aan dat pintjes, Flügel, Jägermeister en alle jenevershots nu aan de goedkope prijs van € 1 maalgezien kille zondagavond, hebben over de toonbank gaan, zelden gezien op studenten de facbar gezien in vele vorde Oude Markt! men. Naast onze beruchte facavonden met drankpromoties of verkleedthema’s ortom, niet dan voordelen voor zowel Di- organiseerde Diana ook cultuuractiviteiana als haar leden, medestudenten en sym- ten zoals filmavonden en cultuuravonden, pathisanten! Wij nodigen iedereen van harte uit maar ook cantussen en jaarlijkse activiom één van de komende zondagen onze facbar teiten zoals de 24-uren van de Pocket. te bezoeken en ons te vergezellen in deze feestelijkheden! Elke zondag kunnen jullie vanaf 21u iana kondigt met trots aan dat geen terecht in café Mephist’O, Oude Markt 2 te 3000 van bovenstaande activiteiten zal Leuven. moeten wijken met de komst van onze nieuwe facbar! Alle bestaande concepten Tot ziens, tot facbar! worden behouden en verdergezet, zij het natuurlijk op een andere locatie. Meer inWat MET cantussen, film- en formatie hierover ontvangen jullie tijdig pokeravonden? voor elk evenement, maar Diana zal in ieder geval een vaste stek in dienst nemen n de negen jaar tijd dat Diana activitei- voor het aanbieden van haar cantussen. ten organiseerde in de Pocket en menig De eerstkomende cantus, Diana’s legerstudenten voorzag van hun wekelijkse cantus op maandag 10 november, zal in dosis plezier, een glimlach en een traan ieder geval nog steeds plaatsvinden in de maar vooral ook gezelligheid op een nor- cantuszaal van The Pocket.  

K

D

I

HET DIAANTJE 5 NOVEMBER 2008


FEE S T

DOUBLE TROUBLE SUCCESVERHAAL

O

p vraag van de KHLeuven organiseerden studentenverenigingen Diana en StEIL begin oktober de allereerste openingsTD van het departement Gezondheidszorg en Technologie. Feestneuzen konden op 2 oktober terecht in zaal Albatros voor een stevige portie nachtelijk vertier, en op vertoon van hun studentenkaart kregen studenten van ons departement zelfs korting op de gebruikelijke inkomprijs. Wie een zuipkaart kocht genoot niet enkel van de democratisch geprijsde dranken, maar maakte ook nog eens kans om één van de vele prijzen te winnen. Enkele gelukkigen gingen naar huis met een aantal gadgets en gratis etentjes. Kortom: een meer dan geslaagd feestje!

D

e aanloop naar deze TD liep nochtans niet van een leien dakje. Wegens een administratieve fout bij verhuurder LOKO was er op het laatste nippertje zelfs onzekerheid of de zaal überhaupt ter beschikking zou staan op de avond in kwestie. Tot overmaat van ramp werden er op 2 oktober verscheidene andere TD’s georganiseerd die aanvankelijk een grote bedreiging leken voor een eventueel succesverhaal van Double Trouble.

G

elukkig slaagden de praesidiumleden van Diana erin om het probleem met de zaalverhuurder tijdig op te lossen, en ondanks de grote concurrentie die avond was er een aanzienlijke opkomst op Double Trouble – de aanwezigen hebben zeker waard voor hun geld gekregen! Een mooie prestatie van beide praesidia, al zeggen we het zelf!  

HET DIAANTJE 6 NOVEMBER 2008


C u lt u u r

POKERSPELERS opgelet!

O

ok dit jaar organiseert Diana verscheidene pokeravonden! Eenmaal per maand toveren wij een nader te bepalen locatie om tot een pokerzaal waarin zowel amateurs als ervaren spelers het tegen mekaar opnemen. Het kost je bovendien helemaal niets! Er is geen buy-in, wat dus betekent dat er niet voor geld gespeeld wordt, maar de winnaar krijgt telkens wel een mooie prijs.

Volgende maand wordt er gespeeld voor 2 gratis tickets voor de Nacht Van De Jacht, onze grootste TD met naambekendheid in Leuven en omstreken!

Z

ie je een potje poker wel zitten? Waag dan je kans op woensdag 3 december! Omstreeks 19u openen wij de deuren, en het einde van de pokeravond is voorzien voor 23u.

Inschrijven is verplicht omdat vanwege de beperkte speelduur slechts een beperkt aantal mensen kunnen meespelen. Een inschrijvingsformulier vinden jullie binnenkort op www.diana.be.

De precieze locatie van dit pokertornooi zal jullie tijdig worden meegedeeld via mail en op de website.

Gratis filmavond! N

adat jullie tijdens een eerste editie van Diana’s filmavond konden genieten van de film Stardus, pakken wij binnenkort opnieuw uit met een spektakelfilm van formaat!

Op woensdag 19 november kunnen jullie terecht in lokaal 00.20 in het MSI (Faculteit Letteren) voor de film Iron Man! De film begint om 19u stipt en is bovendien volledig gratis!

HET DIAANTJE 7 NOVEMBER 2008


OKER DOSSIER 24-urenloop

NOOIT EERDER GEZIEN DEBACLE op 24-urenloop

E

en immense studentenmassa was op woensdag 20 oktober afgezakt naar het sportkot voor de aftrap van de jaarlijkse 24-urenloop. Toeschouwers konden er het loopspektakel bewonderen, genieten van allerlei randanimatie of zich tegoed doen aan de goedkope snacks en lekkernijen die her en der op het parcours werden verkocht. En dit alles – zoals de naam al zegt – de volle vierentwintig uur lang.

D

e openingsavond zorgde voor een enorme toeloop. De faculteitskringen waren rijkelijk vertegenwoordigd in passende outfit en scandeerden luidkeels slogans om hun lopers aan te moedigen wanneer zij hun zoveelste rondje liepen.

aanleiding van dit nooit eerder geziene falen?

V

elen leggen de oorzaak bij een gebrek aan publiciteit. In alle departementen werden weliswaar affiches opgehangen en alle studenten werden per mail op de hoogte gebracht van dit evenement, maar desondanks bleken vele studenten niet op de hoogte te zijn van de 24-urenloop en het feit dat ook de KHLeuven hieraan deelnam.

Het gebruik van de naam “Oker” als loopploeg zorgde bovendien voor verdere verwarring. Mensen met een actieve achtergrond in het Leuvense studentenleven zijn uiteraard allen op de hoogte van deze overkoepelende kringraad, maar de modale student blijkt uitermate slecht geïnformeerd. Verscheidene KHL-studenten hebben dan ook – geheel onwetend – rondjes gelopen voor faculteitskringen omdat zij gewoonweg niet wisten dat Oker de KHLeuven vertegenwoordigde.

Ook de KHLeuven was aanwezig op de 24-urenloop, met een standje vlakbij de telstand. Helaas was er van het eerder geziene enthousiasme slechts weinig te merken aan dit standje, en waren er veelal verkleumde vrijwilligers te vinden die zich het gebrek aan (werkende) verwarmingselementen beklaagden. Geen aangename ok de KHLeuven wordt door sommisituatie voor degenen die er ettelijke uren gen met de vinger gewezen. Er zou in de kou moesten plaatsnemen om in- te weinig steun worden gegeven vanuit schrijvingen te noteren voor onze lopers. onze hogeschool om mensen aan te moedigen te participeren in de 24-urenloop. Een taak waar men het overigens niet Ook het feit dat studenten geen vrijstelwarm van kreeg: ook de opkomst van lo- ling krijgen om te gaan lopen krijgt veel pers dit jaar liet veel te wensen over. En kritiek. Een proactief beleid naar volgend dat liet zich vooral blijken uit de resul- academiejaar toe zou zeker geen windeitaten: de KHLeuven (die onder de naam eren leggen, vinden velen. Oker liep, de overkoepelende kringraad, nvdr.) eindigde voorlaatste in klassement aar vooral LOKO deelt in de klappen. en liet hiermee 16 van de 18 deelnemenVanuit het kamp van de hogescholen de ploegen voor zich. Maar wat was de regent het kritiek over de manier waarop

O

M

HET DIAANTJE 8 NOVEMBER 2008


OKER moraal dat op dat moment nog overbleef werd dan ook compleet de kop ingedrukt. De studenten van Edustria (Groep T) hebben ook bakken kritiek te spuien over de samenwerking – of het gebrek eraan – met LOKO. In de jongste editie van Veto uit Stijn de Witte, praeses van Industria zijn ongenoegen: “Welke meerwaarde heeft LOKO nog voor ons? We hebben al langer bedenkingen bij de manier waarop ze ons betrekken in hun werking. Pas na de 24-urenloop werd hen dat duidelijk. Dat duidt op een gebrek aan communicatie. LOKO moet verenigen als overkoepelende organisatie, en dat doet het niet.”

N

a bekendmaking van het conflict tussen de hogescholen en LOKO kondigden zowel de overkoepelende studentenraad (OSR) als Oker aan dat er reeds overleg was met LOKO om de huidige problematiek op te lossen en dergelijke situaties te vermijden in de toekomst. Een LOKO met onze Oker-vrijwilligers omprecieze uitkomst van dit overleg is op sprong, en dan specifiek om shiften van moment van schrijven nog niet bekend. andere kringen in te vullen wanneer deze hun verplichtingen niet nakomen. De extra werkdruk die hierdoor ontstond kwam integraal op de schouders van hogeschoolstudenten terecht, en het greintje

DE EINDSTAND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Apolloon VTK Ekonomika LBK Pedal Medica Atmosphere Edustria PPF WINA Politika VRG Letteren United Psychologie & Crimen CLE Godspeed OKER Run For Specials

993 976 924 913 900 890 855 848 818 816 802 794 771 765 755 749 651 511

E

en woord van d(r)ank gaat wel naar de organisatie voor het voorzien van gratis drankflesjes om de dorstige lopers te laven. Ook zou Diana alle vrijwilligers willen bedanken die de koude verbeten hebben om alles in goede banen te leiden, en dan in het bijzonder de aanwezige schachten die een handje hebben toegestoken bij zowel het lopen als de organisatie.

HET DIAANTJE 9 NOVEMBER 2008


D e part e m e n t

DEPARTEMENT G&T GROOTSTE STIJGER BINNEN KHLEUVEN

E

ind september presenteerde de KHLeuven een overzicht van het aantal inschrijvingen op haar verschillende departementen. Met uitzondering van DLO Diest kende elk departement een toename in het aantal studenten, wat voor een totaal van 5859 studenten zorgt - zo’n 10,69% meer dan vorig academiejaar.

Vooral de richtingen chemie kende een spectaculaire groei van maar liefst 30% tegenover het jaar voordien. Ook verpleegen vroedkunde deden het goed, alsook biomedische laboratoriumtechnieken.

De richtingen die tot studentenvereniging’s Diana doelgroep behoren staan dit jaar garant voor 1002 studenten. Hiermee Het departement G&T is naast het groot- zijn wij dan ook meteen de studentenverste departement ook de grootste stij- eniging die het meeste studenten overger binnen de KHLeuven, en kent met koepelt aan ons departement! 1839 studenten een groei van bijna 16%!

Verkiezingsuitslagen DSR

T

erwijl men aan de andere kant van de wereld druk in de weer was met het verkiezen van de machtigste man der aarde, hield de KHLeuven er heel andere verkiezingen op na. Begin dit academiejaar konden jullie stemmen op de studentenvertegenwoordigers van de departementale studentenraad (DSR). Deze vertegenwoordigers komen 8 keer per jaar samen en bekommeren zich om de dagelijkse werking van ons departement. Indien je als student met prangende vragen of opmerkingen zit, zijn zij het beste aanspreekpunt om dingen aan te kaarten. Elke DSR kan bovendien cultuurof sportactiviteiten organiseren. Dit jaar zetelen zowel Philippe Beeckmans als Bart Cloots, respectievelijk praeses van Diana en StEIL in de studentenraad.

Ook Davy Aertgeerts, in het verleden oa. actief geweest als quaestor binnen Diana heeft een plaatsje verkregen. Hieronder vinden jullie de volledige lijst met verkozenen terug. • • • • • • • • • • • • • •

Davy Aertgeerts Philippe Beeckmans Mikhael Beersaerts Flora Billiouw Nikita Ceusters Bart Cloots Maarten Eulaers Mattias Eyckmans Filip Haegdorens Pieter Heeren Yves Limborgs Annleen Nijssens Arne Raats Tamara Vandenbempt

HET DIAANTJE 10 NOVEMBER 2008


Haal meer uit je jonge leven met het KBC All-in Pack. Ben je jonger dan 25? Dan staan er je nog allerlei spannende dingen te wachten: 18 jaar worden verder studeren afstuderen je eerste loon je eerste eigen stek Kom daarom eens praten met KBC. We geven je graag een antwoord op al je vragen en tonen je hoe je meer kunt halen uit al die belangrijke momenten. Vraag ook je eigen gratis KBC All-in Pack! Boordevol informatie en waardevolle voordelen. Zo ben je op alles voorbereid. Voor meer info, surf naar www.haalmeeruitjegeld.be


E e rst e jaars w e rki n g DOSSIER STUDENTENDOOP

SMAKELIJKE TAFERELEN OP

DIANA’s DOOP B

egin oktober onttrok zich een amusant schouwspel temidden van de Grote Markt. Enkele tientallen eerstejaarsstudenten hadden zich, getooid in kabouterof elfenkostuum, verzameld voor de trappen van het stadhuis en genoten er van veel bekijks.

Toch was er bij velen onder hen enige vorm van nervositeit op te merken - en terecht! Binnen enkele ogenblikken zouden zij immers hun studentendoop ondergaan, een uniek moment in het leven van elke student, en hun symbolische intrede tot studentenevereniging Diana en het Leuvense studentenleven.

deel van het doopritueel werd voltrokken buiten het oog van eventuele pottenkijkers.

E

n jawel - alle eerstejaars hebben onze harde doop doorstaan. Later op de avond, na enkele broodnodige douches, werden zij tijdens een officiëel moment op onze cantus beloond met hun eigen schachtenlint. Hopelijk vergeten zij niet wat zij moesten doorstaan om dit lint met zijn achterliggende geschiedenis en ideologie te verdienen, en dragen zij dit lint gedurende hun hele schachtenjaar met grote trots!

O

mstreeks 17u20 kwam het praesidium luidkeels aanzetten, getooid in volbeschreven doopjassen en rijkelijk voorzien van allerhande attributen, brouwsels en mengsels waarvan onze toekomstige schachten later diezelfde avond mochten genieten.

Onze kundige doopmeesters riepen de schachten meteen tot de orde, en maakten hen de regels duidelijk waaraan zij zich gedurende de rest van het doopritueel dienden te onderwerpen. Nadat onze schachten één van de brouwsels toegediend kregen en ook hun schoensel van de nodige brij werd voorzien, waren zij klaar om te marcheren. De tocht werd al Conga-dansend ingezet richting Diestsestraat, naar de plek waar het overgrote

HET DIAANTJE 12 NOVEMBER 2008


ka l e n d e r

kalender november-december Elke dag is er wel iets te beleven in een bruisende studentenstad als Leuven. Diana zet de activiteiten van de KHL-kringen extra in de spotlights in deze tweemaandelijkse kalender met alle know-how voor een spetterende avond.

november 2008

02/11 DIANA facavond 03/11 themafac StEIL 04/11 doopcantus De Kelten, facavond Didactica 05/11 DIANA pokeravond, facavond Soca, facavond De Kelten 06/11 openingscantus StEIL 09/11 DIANA facavond 10/11 DIANA legercantus en facavond StEIL 12/11 facavond Soca, facavond De Kelten 13/11 Lokomotion 16/11 DIANA facavond 17/11 facavond StEIL 18/11 facavond Didactica 19/11 DIANA filmavond, facavond Soca, facavond De Kelten 23/11 DIANA facavond 24/11 facavond StEIL 25/11 facavond Didactica 26/11 facavond Soca, facavond De Kelten 27/11 comedynight dept. ECHO 30/11 DIANA facavond

december 2008

01/12 DIANA sinterklaascantus, facavond StEIL 02/12 cantus De Kelten, facavond Didactica 03/12 DIANA pokeravond, facavond Soca, facavond De Kelten 04/12 DIANA NACHT VAN DE JACHT 07/12 DIANA facavond 08/12 facavond StEIL 09/12 facavond Didactica 10/12 facavond Soca, facavond De Kelten 11/12 cantus Soca 14/12 DIANA facavond 15/12 facavond StEIL 16/12 facavond Didactica 17/12 DIANA filmavond, facavond Soca, facavond De Kelten 18/12 KerstTD De Kelten

Voor meer informatie over Diana-activiteiten, de meest up-to-date kalender van onze activeiten en inschrijvingen is er maar één adres: www.diana.be! HET DIAANTJE 14 NOVEMBER 2008

Het Diaantje 2008 November  
Advertisement