Page 1


Gabika a Marcel I.  

NAŠE ÁNO, 20. APRÍLA, V STROPKOVE A V DUPLÍNE