Page 1

Årsberetning Varde Kommune 2015

16 Læringscamps flytter drenge adskillige skoleår 9 Nyt rådhus taget i brug 10 Landmænd overhaler i sagsbehandlingen 12 Kulturen spinder i Varde 22 Varde er demensvenlig kommune 24 Laveste ledighed i regionen


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Visionen Vi i Naturen I Varde Kommune har vi en enestående natur og direkte adgang til et aktivt fritidsliv. Den fortælling deler vi med resten af Danmark gennem kommunens vision, ”Vi i Naturen”.

Vi i Naturen er vores identitet. Den er en del af medarbejdernes dagligdag og appellerer til borgere, virksomheder og kommunens mange turister. Visionen og de levende fortællinger om naturen, skal tegne billedet af et område, der er godt og trygt at bo i, så vi nu og fremadrettet er mange, der vælger at leve og arbejde her. DEL DINE OPLEVELSER Sloganet “Vi i Naturen” kan frit sammensættes på utallige måder og således skabe nye vendinger, som for eksempel “Vi sanser i Naturen” eller “Vi arbejder i Naturen”.Dette er med til at sikre løbende fornyelse, så slip kreativiteten løs og lav dit eget Vi i Naturen-slogan.

Vi i Naturen er vores fælles vision. Den indrammer fortællingen om det gode liv i vores naturskønne omgivelser.

2

VI NYDER LIVET I NATUREN


Nordisk Films Under Sandet er optaget i Varde Kommune.

Det skete 2015 HILSEN HJEMMEFRA

VARDE BIBLIOTEK ER BEDST TIL FORMIDLING

Fremover vil soldater fra garnisonerne i Varde Kommune hver især modtage en ”Hilsen Hjemmefra”, når de er udsendt på internationale missioner. Denne hilsen består af en pakke, der eksempelvis kan indeholde forskelligere former for småfornødenheder, lækkerier, film, bøger, breve, tegninger og andre hilsner.

I november modtog Varde Bibliotek en fornem hæder i form af Kulturministeriets nystiftede pris, Bibliotekernes Formidlingspris. Biblioteket blev ved lejligheden fremhævet for sit mangeårige arbejde med at byde gæsterne ind i en verden af kultur, litteratur og viden allerede fra barnsben.

Donationerne til pakkerne kommer fra kommunens borgere og erhvervsliv. Formålet med initiativet er til dels, at de udsendte soldater forstår, at deres indsats er værdsat, og dels at skabe en stærkere forbindelse mellem kommunens garnisoner og lokalsamfund.

Biblioteket gør sig løbende bemærket med nye tiltag, for eksempel ved sommerens udgave af TV2 på Tour. Her blev der blandt andet afmærket en rute for mountainbikeryttere gennem selve biblioteket, og man havde derudover muligheden for at cykle biblioteksbøder af på en strømproducerende cykel.

UNDER SANDET

JYLLANDS FØRSTE NATURPARK

Nordisk Films ”Under Sandet” er en benhård fortælling om minerydning langs Vesterhavet i månederne efter Anden Verdenskrig.

Naturpark Vesterhavet blev officielt indviet d. 26. april 2015. Parken strækker sig fra Nymindegab til Blåvand og rummer et utal af tilbud inden for kultur, natur og historie.

Filmen er optaget i autentiske naturomgivelser i Varde Kommune, der tilbage i 2014 valgte at støtte produktionen. Filmen fik premiere i efteråret 2015 til fornemme anmeldelser og har sidenhen høstet et utal af priser - både herhjemme og internationalt. Handlingen i Under Sandet er en del af den historie, der skal fortælles i det kommende bunkermuseum ved Tirpitz, der er designet af Bjarke Ingels Group og forventes færdigt næste år.

For at gøre det nemmere at finde rundt i områdets mange muligheder, er der udviklet en app ved navn ”Fortællinger i Naturpark Vesterhavet”, der kan hentes gratis via App Store.

3


Indhold 2 Visionen Vi i Naturen 3 Det skete 2015 4 Indhold 5 Borgmesterens forord 6 Nyt logo 7 Udvalgsbemærkninger 8

Udvalget for Økonomi og Erhverv

10 Udvalget for Plan og Teknik 12 Udvalget for Kultur og Fritid 16 Udvalget for Børn og Undervisning 20 Udvalget for Social og Sundhed 24 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 26 Anlægsprojekter og budgetfordeling for fagudvalgene 34 Påtegninger 36 Kommunens årsberetning 2015 37 Økonomisk resultat for 2015 45 Udvalgte nøgletal 54 Kommunens årsregnskab 2015 55 Anvendt regnskabspraksis 61 Budgetoverførsler 62 Regnskabsopgørelse 66 Noter til driftregnskab og balance

4


Borgmesterens forord 2015 har budt på mange spændende projekter, som har gjort os mere bemærkede på landsplan end nogensinde før. Vi tager os af vores udsendte soldater, vi går forrest i kampen mod demens og vi gør en særlig indsats over for drenge, der halter efter i skolen. Der sker i det hele taget meget i Varde Kommune. Det gør der, fordi vi gør os umage med at finde de bedste løsninger med de midler, vi har til rådighed. Ved at sætte fokus på udvikling inden for samtlige af vores ansvarsområder sikrer vi, at Varde Kommune fortsat vil være et godt sted at besøge, bo og drive virksomhed. På vegne af byrådet i Varde Kommune

Erik Buhl Borgmester

Varde Rådhus Fotograf: Colin Seymor

5


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Nyt logo samme kommune Varde Kommune har fået et nyt logo og samlet grafisk udtryk. Med det nye design har Varde Kommune fået et tidssvarende og moderne udtryk, som over en længere tidsperiode vil blive udbredt til hele kommunen. Dette magasin er et eksempel på, hvordan kommunens publikationer vil se ud fremover, og det nye layout vil også betyde, at diverse skilte og andet indeholdende kommunens logo med tiden vil blive skiftet ud.

VARDE KOMMUNE PÅ DE SOCIALE MEDIER • Facebook: Varde Kommune Kommunens officielle side • Facebook: Vi i Naturen Begivenheder i naturen • Twitter: @vardekommune Nyheder fra kommunen • Instagram: @vardekommune Billeder med fokus på kommunens natur • Flickr: Varde Kommune Billeddatabase der frit kan benyttes 6


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Udvalgsbemærkninger UDVALGENE

På de følgende sider beretter de politiske udvalg fra deres arbejde i 2015.Udvalgenes bemærkninger giver en status og et overblik over kommunens mangeartede opgaver.

• • • • • •

Økonomi og Erhverv Plan og Teknik Kultur og Fritid Børn og Undervisning Social og Sundhed Arbejdsmarked og Integration 7


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Udvalget for Økonomi og Erhverv

VISIONEN

GARNISONSSAMARBEJDET

Efter en bred politisk og borgerinddragende proces vedtog byrådet i begyndelsen af 2015, at visionen for hele Varde Kommune skulle handle om naturen, der netop er et helt særligt kendetegn ved Varde Kommunes identitet.

Varde Garnisonskommune er et samarbejde mellem Varde Kommune, Varde Kaserne og Varde Handel. Formålet med samarbejdet er at knytte kommune, kaserne og by sammen og skabe nye oplevelser i byens rum samt introducere værnepligtige og sergentelever til Varde bys forretnings- og foreningsliv.

Der blev herefter udarbejdet en visuel identitet med fibonacci-symbolet og sloganet ”Vi i Naturen”, der kan anvendes af alle til at fortælle om de særlige kvaliteter, vores natur har. Eksempelvis: ”Vi lærer i naturen”, ”Vi oplever i naturen” eller ”Vi slapper af i naturen”. Som led i implementeringen af visionen er der igangsat en række initiativer. Der er blandt andet udarbejdet både en Facebook-side og en hjemmeside, som er med til at brede informationerne om visionen ud, ligesom der er udarbejdet en generel informationsfolder. Alle afdelinger har udarbejdet en plan for, hvordan de vil arbejde med implementeringen af visionen ud fra deres faglige kontekst, og fem forskellige institutioner har arbejdet mere indgående med visionen.

Blandt andet derfor blev det besluttet at genindføre den officielle velkomst ved borgmesteren, når et nyt hold værnepligtige eller sergentelever ankommer til kommunen, ligesom kommunen er med til at markere udnævnelsen af nye sergenter på Torvet. Den nationale flagdag for veteraner markeres ligeledes på Varde Torv, og soldater i bybilledet er ikke længere et sjældent syn, da blandt andet udnævnelsesparader nu også foregår der. I foråret 2016 åbner dørene desuden til det nye KFUM’s Soldaterrekreation - et midlertidigt botilbud for tidligere udsendte soldater.

VI I NATUREN RÅD I sommeren 2015 nedsatte Udvalget for Økonomi og Erhverv et Vi i Naturen Råd, der skal rådgive forvaltningen og bidrage med skæve vinkler i forhold til implementering af visionen. I slutningen af 2015 blev det besluttet, at man ville nedsætte en enhed under Politik og Analyse ved navn ”Vi i Naturen”. Denne enhed skal arbejde bredt og på tværs af fagområder med implementeringen af visionen i hele Varde Kommune.

8

UDVALGET VARETAGER OPGAVER INDEN FOR OMRÅDERNE • • • • • •

Administration Økonomisk planlægning Køb, salg og pantsætning af fast ejendom Erhvervs- og turistmæssige forhold Virksomhedsbesøg Informationsteknologi, kommunikation, markedsføring og information • Nærdemokrati og lokalsamfund


NYT RÅDHUS Det nye Varde Rådhus blev afleveret af STB Byg A/S ultimo maj 2015, hvilket var før tid i forhold til den reviderede tidsplan. Byggeprocessen forløb helt efter bogen, og der var ingen arbejdsulykker blandt de ca. 40 deltagende firmaer. Det genhusede personale - 285 medarbejdere - tog rådhuset i brug henholdsvis den 12. juni (Kantine og IT-afdelingen) og 22. juni (alle øvrige). Medarbejdernes overvejende indtryk af den nye arbejdsplads er positiv, især i forhold til lys, akustik i storrumskontorerne samt valg af inventar og IT-løsninger. Den samlede anlægsøkonomi ender på 66,3 mio. kr. inklusive diverse inventarkøb. Heraf er ca. 13 mio. kr. finansieret via midler fra energipuljen. Med 5.964 m2 har man fået rigtig meget rådhus for pengene, hvilket bekræftes af de omkring 2.500 borgere, der i løbet af året har set rådhuset ved enten åbent hus-arrangementet i sensommeren eller ved de mange rundvisninger, der har været og fortsat er i huset. ERHVERVSKONFERENCE I foråret indbød Varde Kommune til erhvervskonference i samarbejde med Jyske Vestkysten. Her kunne deltagerne eksempelvis opleve Johan Bülow, som inspirerede virksomheder og iværksættere med sin historie om udviklingen af en virksomhed, hvor omdrejningspunktet er håndlavet lakrids i verdensklasse.

HÅNDVÆRKERMØDE I november holdt Varde Kommune håndværkermøde i samarbejde med ProVarde, Din Forsyning og Dansk Byggeri Sydjylland. Udover kommunens og forsyningens kommende anlægs- og vedligeholdelsesprojekter kunne de cirka 120 deltagere høre om uddannelse , tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft i byggebranchen. PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME Med afsæt i den nye organisering af dansk turisme, har Varde Kommune været en af initiativtagerne til stiftelsen af foreningen Partnerskab for Vestkystturisme, der samler alle elleve kommuner på den jyske vestkyst. Borgmester Erik Buhl er formand for partnerskabet, hvor kommunerne, erhvervet og turistorganisationer sammen arbejder for at gøre Danmarks vestkyst til en af Europas førende turistdestinationer.

SAMMENLÆGNING AF ERHVERV OG TURISME Det blev i efteråret besluttet at arbejde frem mod en sammenlægning af erhverv- og turismeaktiviteterne i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Det betyder, at forberedelserne på en egentlig fusion starter i foråret 2016.

9


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Udvalget for Plan og Teknik TILPASNING AF TEKNIK OG MILJØ

TIDLIG DIALOG

Teknik og Miljø blev i foråret 2015 organiseret efter kommunens tre fokusområder på det tekniske område: Visionen ”Vi i Naturen”, et stærkt erhvervsliv og en god kommunal infrastruktur.

Varde Kommune har i årets løb indført årlige dialogmøder med de forskellige erhvervsbrancher i kommunen. Derudover er erhvervscentret begyndt at mødes med borgere og erhvervsliv inden starten på et potentielt projekt. Det gør, at man har mulighed for at komme eventuelle problemer med godkendelser til livs tidligere i forløbet, og på den måde slipper man for at få sin ansøgning afvist på grund af småting. Samtidig har kommunen etableret en kontaktpersonordning, hvor virksomheder kan få en fast kontaktperson at henvende sig til med spørgsmål til kommunen.

Derfor er det tekniske område nu organiseret i henholdsvis Naturcenteret, Erhvervscenteret samt Center for Anlæg og Ejendomme.

Naturcenteret LAKS I VARDE Å Sammen med Billund og Vejen Kommune er der gennemført en habitatundersøgelse for Varde Å-systemet. Det er sket med ønske om at forbedre levevilkårene for de laks, der hvert forår trækker lystfiskere fra hele landet til området. CYKLING I NATUREN Sammen med lokale cykelklubber er der udviklet på Mountain Bike-ruterne ved for eksempel Sdr. Plantage og Ølgod Byskov. I Sdr. Plantage er der desuden etableret en naturcykelsti, der gør det muligt at opleve skoven på cykel. Det lykkedes også at blive færdig med etableringen af stiforbindelsen langs den gamle Ansager Kanalsti, og der er efterfølgende blevet opsat informationsmateriale langs ruten.

OVERHALINGSBANE I SAGSBEHANDLINGEN Varde Kommune har haft stor succes med at oprette en overhalingsbane i sagsbehandlingen, når det kommer til miljøgodkendelser. ”Just in time” hedder konceptet, der sikrer en hurtig behandling, så længe ansøgeren har styr på finansiering og lignende formaliteter. Ordningen er gået så godt, at den nu er udvidet til også at omfatte den efterfølgende proces for byggesagsbehandlingen.

Erhvervscenteret DEN ERHVERVSRETTEDE SERVICE De lokale virksomheder er i overvejende grad tilfredse med kommunens kompetencer, effektivitet og evne til at forstå virksomhedernes tidsplan og behov. 83 % af erhvervslivet har således en positiv vurdering af det samlede sagsforløb i kommunen.

UDVALGET VARETAGER OPGAVER INDEN FOR OMRÅDERNE • • • •

10

Trafik Natur og miljø Byggeri og ejendomme Planlægning


Der er nu 143 kilometer cykelsti i Varde Kommune.

Center for anlæg- og ejendomme MODERNISERING AF GADELYS I 2015 blev arbejdet med at modernisere gadelys i Varde by afsluttet. Udskiftning af øvrigt gadelys i kommunen er opdelt i seks mindre områder, og de udbydes som selvstændige licitationer, så flere mindre virksomheder har mulighed for at byde på opgaven. HÅNDVÆRKERLISTER Ordningen med rullende håndværkerlister går ud på, at mindre anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på ejendomsområdet tildeles virksomheder efter tur, så alle lokale håndværkerfirmaer får en del af kagen. På den lille liste (opgaver mellem 75.000 og 300.000 kr.) er der nu 411 firmaer. På den store liste (opgaver mellem 300.000 og 3 mio. kr.) er der 349. Der arbejdes aktuelt på en internetbaseret løsning, hvor firmaerne i højere grad selv kan vedligeholde data og følge med i de opgaver, der udbydes. NYE CYKELSTIER I løbet af året har vi anlagt en del af cykelstien mellem Tistrup og Hodde, og ruten gøres færdig i første halvdel af 2016. Cykelstien mellem Alslev og Toftnæs blev udsat på grund af ekspropriation. Den forventes klar til brug, når skoleåret 2016/17 begynder. FÆRRE KOMMUNALE BYGNINGER Kommunen arbejder med en ejendomsstrategi, der skal nedbringe antallet af kommunale bygninger. Derimod skal arealudnyttelsen ske på en stadig mere økonomisk og energimæssigt optimal måde.

LOKAL- OG UDVIKLINGSPLANER 2015 har været præget af stor virkelyst blandt borgere og virksomheder, så der er udarbejdet og godkendt hele 15 lokalplaner og tre tillæg. Disse planer sikrer muligheder for flere boliger og yderligere erhvervsudvikling i kommunen. Sideløbende er der i samarbejde med mange lokale kræfter produceret udviklingsplaner i for eksempel Ansager, Henne Strand og Lydum. Arbejdet har allerede ført til, at regeringen har givet tilladelse til etableringen af Blåvand Strandpark som et demonstrationsprojekt omkring turismeudvikling i kystområder, ligesom RealDania støtter et stort projekt ved Henne Strand. BYUDVIKLING Med landsbyfornyelsespuljen rives 27 boliger og to erhvervsejendomme ned, mens elleve ejendomme har fået støtte til renovering – hovedsageligt med afsæt i bevaringsværdighed. Områdefornyelsen i Varde midtby gav de første konkrete resultater med indvielsen af KulturSpinderiet og Hellestedet samt med udviklingen af nye fleksible boder på torvet. Samtidigt blev arbejdet med oplevelsesloop, friarealer og forskønnelse af gader og pladser startet, og man vil derfor også i de kommende år se markante forbedringer i byen. OVERSKUD I VEJ OG PARK Organisationsændringen i Plan, Kultur og Teknik betød, at ansvaret for trafiksikkerhed, cykelstier og gadelys blev tilført vejmyndigheden. Samtidig blev navnet ændret fra ”Drift” til ”Vej og Park”. Det har igen været en meget mild vinter. Derfor er der brugt markant færre midler til snerydning og glatførebekæmpelse end forventet. Til gengæld har man af samme årsag måtte ofre lidt flere mandskabstimer end vanligt på de grønne områder.

11


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Udvalget for Kultur og Fritid KULTURSPINDERIET Mellem 300 og 500 mennesker deltog i indvielsen af KulturSpinderiet i oktober. De blev mødt af et væld af oplevelser og nye faciliteter som skatebowlen, Lydspejlet og parkourområdet. Åbningen var imødeset med spænding, og interessen for skatebowlen var faktisk så stor, at hegnet omkring området blev væltet før indvielsen.

Samarbejdet har blandt andet udmøntet sig i følgende tiltag inden for musikundervisningen i folkeskolen: • Opgradering af undervisere, der ikke er uddannede musiklærere. • Fokus på at indføre både elever og folkeskolelærere i en bestemt pædagogisk tilgang eller metode, for eksempel Music Mind Games. • Tværprofessionelt samarbejde mellem folkeskolens musiklærere og en musiker fra Musikskolen.

KUNSTLAB Til selve indvielsen af KulturSpinderiet kunne de fremmødte se det kommende brugerorienterede kunstnerhus, ”KunstLab”, der forventes færdigt i foråret 2016.

Der er desuden blev aftalt en fælles tilgang til, hvordan henholdvis folkeskolens musiklærere og Musik & Billedskolens medarbejdere introducerer musikkens grundbegreber.

Det bliver et sted, hvor børn, unge og voksne kan mødes om deres fælles passion for skabende kunst gennem værksteder, arrangementer og udstillinger.

TRÅD

VI TAGER MUSIKKEN ALVORLIGT Samarbejdet mellem folkeskolerne og Musik & Billedskolen stod højt på dagsordenen i 2015, hvor der blandt andet blev arbejdet under overskriften ”Vi tager musikken alvorligt som fag”.

I 2015 blev der taget initiativ til at etablere Festivalen TRÅD, som trods vejrgudernes lune blev en fin dag, hvor bands og kor fra Gymnasiet, Ungehuset, Musik & Billedskolen og efterskoler fyldte to scener med musik. Formålet med festivalen er at fokusere på musikkulturen blandt unge i kommunen og skabe rammer, hvor de kan mødes og inspireres af hinanden.

UDVALGET VARETAGER OPGAVER INDEN FOR OMRÅDERNE • • • • • 12

Kultur- og fritidsaktiviteter Musik & Billedskolen Bibliotek og folkeoplysning NaturKulturVarde Museet for Varde By og Omegn


Musik & Billedskolen sendte i 2015 to elever videre til MGK (Musikalsk Grundkursus) og en enkelt elev til musikvidenskab.

FEST- OG KULTURUGE Et bredt og varieret kulturprogram over fem dage i maj var, hvad Fest- og Kulturugen kunne byde på i år. Kommunens borgere møder generelt talstærkt op, når store kulturoplevelser vises på en ny måde. Således også, da afslutningen på projektet ”Kulturen som redskab til at mestre det gode liv” blev opført som en danseforestilling på en tømmerflåde i Varde Å. Byvandringerne om ”Besættelsestidens Varde” udviklede sig ligeledes til lidt af et tilløbsstykke, og som noget nyt bidrog Varde Garnison i år med musik under åbningen plus en efterfølgende koncert i Medborgerhuset.

Kommunen og Kulturregionen indgik desuden et tættere samarbejde om skulpturfestivalen Wadden Tide, der sikrer, at begivenheden i september 2016 vender tilbage til Blåvandshuk. Denne gang med større fokus på inddragelse af borgere og turister. HALOMRÅDET I løbet af året blev der gennemført en facilitetsanalyse, der undersøgte borgernes idrætsvaner og brug af faciliteterne. Den skal i 2016 danne baggrund for byrådets beslutning om gennemførelse af et eventuelt udviklingsprojekt på Varde Fritidscenter. Derudover har alle halinspektører og bestyrelsesmedlemmer gennemført den strategiske lederuddannelse, Perspektiver i Ledelse.

TV2 PÅ TOUR Under sommerens Tour de France var Varde værtsby for TV2 på Tour. I tre dage i juli var Varde by klædt i gult og satte den ene deltagerrekord efter den anden til de forskellige cykelløb. Arrangementet vender tilbage til byen i sommeren 2016.

UDVIKLINGSRÅDENE De ni udviklingsråd, der dækker hele Varde Kommune, har i 2015 deltaget aktivt i forårsmødet med byrådet, der blev holdt i Næsbjerghus. Temaet var ”Vi i Naturen” og udviklingsrådenes involvering i kommunens nye vision.

KUNSTEN I VARDE Kunsten har været i centrum på kulturområdet i 2015. En restaurering af bunkermaleriet ”Abe som kunstner” ved Blåvandshuk var med til at vække maleriet til live igen og give turister og borgere en særlig oplevelse. Med værket ”Okser” fik Oksbøl desuden et nyt skulpturelt vartegn, der om noget rager op i landskabet og forventes at skabe ekstra opmærksomhed om byen.

13


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Kommunens borgere bruger i stigende grad biblioteket som mødested, hvor de samles om aviser, studier og samtale.

14

DANMARKS FØRSTE SKIPARK

VARDE BIBLIOTEK

SkiPark Vesterhavet er et aktivitetsområde for rulleskiløbere og henvender sig både til almindelige motionister, deciderede specialister og de skientusiaster, der benytter det som træningsform uden for langrendssæsonen.

Kommunens borgere bruger i stigende grad biblioteket som mødested, hvor de samles om aviser, studier og samtale. Det vidner det samlede besøgstal om, idet biblioteket inden årets udgang nåede at runde 300.000 besøgende.

Området består af fire rundstrækninger, der er placeret i naturskønne omgivelser og er nøje udvalgt i samarbejde med eliteungdomsløbere fra Danmarks Skiforbund. Ruterne repræsenterer fire forskellige niveauer, som man kender det fra traditionelle skiløjper – grøn, blå, rød og sort.

I 2015 er der gennemført de indledende faser i indretningen af fremtidens bibliotek. Det indebærer blandt andet, at Varde Kommunes IT-afdeling overtager administration og drift af netværk, så hovedbiblioteket er rustet til en højere grad af digital formidling og rollen som uformelt læringssted.

Rundstrækningerne starter alle i Oksbøl ved Blåvandshuk Idrætscenter, der fungerer som BaseCamp for skiparken, men det er muligt at benytte samtlige ruter, lige meget hvor man starter. Det er målet, at SkiPark Vesterhavet i år 2022 skal være i stand til at tiltrække 1.000 deltagere til de årlige konkurrenceløb.

I forvejen er der i årets løb blevet rapporteret et stigende forbrug af tilbuddene eReolen og Filmstriben, og de digitale tilbud suppleres fra maj 2016 desuden med en splinterny bogbus.


15


Udvalget for Børn og Undervisning

INDSATS FOR PIGER

Ifølge erhvervsskolereformen skal 25 % flere vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Derfor har Varde Kommune iværksat et nyt projekt, der skal etablere nye samarbejdsformer på tværs af forvaltninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og andre aktører. Det skal bidrage til, at flere unge fremover vælger den erhvervsfaglige vej gennem uddannelsessystemet.

Der er ligeledes igangsat et projekt for kommunens piger, som forventes at kunne gennemføres i løbet af 2016. Dette projekt vil have særligt fokus på at styrke pigernes robusthed, idet undersøgelser viser, at mange piger i udskolingen er udfordrede på deres trivsel og selvværd.

Varde Kommunes læringscamps er en ekstraordinær indsats for drenge i henholdsvis 5.-6. klasse (DrengeCamp) og 7.-9. klasse (UngeCamp), der halter efter i skolen. Fokus for disse læringsophold har været at genstarte drengenes læringsproces ved hjælp af nye metoder til læring. Hver enkelt camp samt efterfølgende opfølgningsarrangementer er gratis for de nogle og tyve deltagende drenge og deres forældre. Testresultater har vist, at drengene over en til to uger udvikler sig flere læringsår inden for både dansk og matematik. Drengenes folkeskolelærere får desuden et grundigt indblik i de metoder, drengene har lært på opholdet. På den måde kan erfaringerne fra de to camps overføres til drengenes normale læringsmiljø og hjælpe dem godt videre.

16

• Skole og uddannelse • Dagtilbud • Børn og unge med særlige behov

FLERE SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSER

DRENGE- OG UNGECAMP

Vi i Naturskolen

UDVALGET VARETAGER OPGAVER INDEN FOR OMRÅDERNE

VI I NATURSKOLEN Projektet ”Vi i Naturskolen” blev sat i gang i august 2015 og understøtter arbejdet med kommunens vision, ”Vi i Naturen”. Formålet med ”Vi i Naturskolen” er, at børn i kommunens daginstitutioner og folkeskoler opnår en større viden om den lokale historie og natur, og derfor har hver årgang mindst én obligatorisk naturaktivitet om året. ”Vi i Naturskolen” er blevet til i samarbejde med Din Forsyning, NaturKulturVarde samt Museet for Varde By og Omegn, der hver især byder ind med faglig ekspertise på netop deres område. I skoleåret 2015/16 og 2016/17 implementeres følgende obligatoriske læringsforløb, som alle kommunens dagtilbud og folkeskoler deltager i:

Dagtilbud

Gamle dage 15/16

Børnehaveklasser

Tværfagligt tilbud, “vinter” 16/17

1. klasse

Kend din lokale forsyning 16/7

2. klasse

Kend din Nationalpark Vadehavet 15/16

3. klasse

Kend dit lokale museum 16/17

4. klasse

Genbrugskørekortet 15/16

5. klasse

Naturfagsmaraton 16/17 Kendt dit nærområde 16/17

6. klasse

Naturpark Vesterhavet (Filsø) 16/17

7. klasse

Vandets ej 16/17

8. klasse

Oksbøl 19-45-49: Den tyske Flygtningelejr 15/16

7.-10. klasse

Varmens vej (tilbud) 16/17 Nationalparken og verdensarb (tilbud) 16/17


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Testresultater har vist, at drengene over en til to uger udvikler sig flere læringsår inden for både dansk og matematik. MINDSPRING – FORÆLDREKURSUS FOR NYTILKOMNE FLYGTNINGE I 2015 har Varde Kommune etableret et nyt tilbud kaldet ”MindSpring” i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Tilbuddet er et kursusforløb for nyankommne flygtninge med børn. På kurset drøftes forældrerollen i Danmark, og emner som eksempelvis identitetsforandring, stresshåndtering og traumer berøres. Desuden er der mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål, som vedrører de mere praktiske sider af det danske samfunds indretning, og hvordan det konkret er at være forælder i Danmark. Underviseren er en frivillig træner, der selv har været flygtning. Der har været to hold i efteråret 2015, og i 2016 etableres der hold efter behov. Deltagerne henvises af familieguider fra Borger og Arbejdsmarked, når kommunen modtager nye flygtninge. PARADISET SIG I december 2015 blev en uledsaget flygtning boligplaceret i Sig på baggrund af lokalområdets opfordring. Interessen blev spottet via det lokale udviklingsråds annoncering efter frivillige kræfter til flygtningeindsatsen i det lokale sogneblad. Forskning viser, at frivillige har stor betydning for vellykket integration af flygtninge, fordi de er med til at fremme social trivsel, inklusion i samfundslivet og sprogtilegnelse blandt flygtninge. De frivillige i Sig har taget et stort ansvar i opgaveløsningen, eksempelvis i forhold til praktiske opgaver, daglige besøg, sprogundervisning og guidning i lokalsamfundet.

Processen er stadig meget ny ved udgangen af 2015, men indtil videre tyder det på, at processen giver gode resultater. Eksempelvis kunne den unge klare indskrivningsmødet uden tolk og lå i skolen to niveauer over normalen på grund af de frivilliges lektiehjælp. Undervejs er endnu en ung flygtning kommet til, og begge har givet udtryk for, at de føler sig trygge og hjemme i Sig, der med deres egne ord er et paradis. FORSØG MED DIGITALE ENHEDER For at skabe større sammenhæng mellem dagtilbud og skoler er der kommet ny fokus på digital udvikling. Målet er at fremme digitalisering blandt kommunens børn og unge, så de er i stand til at udforske den digitale verden og lærer at bruge dens muligheder til at tilegne sig viden. Som led i strategien for den digitale udvikling har kommunen iværksat et forsøg, hvor en række elever har fået udleveret en digital enhed, der på én gang fungerer som både computer og tablet. Det drejer sig om alle elever på Thorstrup Skole, Nordenskov Skole og overbygningen på Agerbæk Skole. Derudover er også en enkelt klasse på Sct. Jacobi Skole med i forsøgsordningen, hvor eleverne har den digitale enhed til rådighed både i skolen og derhjemme. Forløbet bliver evalueret i marts 2016, og herefter bliver det besluttet, om ordningen skal udvides til kommunens samlede skolevæsen.

17


Årsberetning 2015 Varde Kommune

To ud af tre 4. -6. klasses elever er tilmeldt en juniorklub.

JUNIOR- OG UNGDOMSKLUBBER

DATABASERET SKOLELEDELSE

I august 2015 var der oprettet juniorklubtilbud ved alle skoler i Varde Kommune. Undtaget herfra er Blåvandshuk Skole, hvor tilbuddet på Samuelsgården fortsætter som et SFO-tilbud.

Med den landsdækkende folkeskolereform blev fokus ændret fra elevernes undervisning til den enkelte elevs læring. Det ændrede fokus gør, at den enkelte skole og ikke mindst skolens ledelse i langt højere grad tager udgangspunkt i de data, der er tilgængelige i forhold til elevernes læring og trivsel. For at øge skoleledelsernes kompetencer i at aflæse og anvende egne data, er der igangsat et projekt med titlen ”Databaseret skoleledelse”, hvor alle medlemmer af skolernes ledelsesteams deltager. Kompetenceforløbet afvikles som en vekselvirkning mellem fælles temadage og konkrete sparringsforløb på den enkelte skole med udgangspunkt i egne data. Projektet løber frem til 2017 og er finansieret af AP Møller Fonden.

Juniorklubtilbuddet er et eftermiddagstilbud målrettet elever i 4.–6. klasse, og hver enkelt skolebestyrelse har mulighed for at tilpasse de gældende rammer og regler, så de tilgodeser lokale ønsker og behov. Der blev i uge 36 gennemført en undersøgelse af antallet af tilmeldte og fremmødte i juniorklubberne. Undersøgelsen viste, at to ud af tre unge var tilmeldt en juniorklub, og at rundt regnet halvdelen af de tilmeldte benyttede tilbuddet dagligt. Udover juniorklubtilbud var der i sommeren 2015 ungdomsklubber ved alle overbygningsskoler i kommunen - dog kun en enkelt i Varde by. Der er således otte ungdomsklubber i Varde Kommune. UDVIKLING AF MEDARBEJDERE OG LEDERE I FOLKESKOLEN I skoleåret 2015/16 tilbydes lærere og pædagoger kompetenceudvikling indenfor følgende tre områder: • Folkeskolens fag (linjefag). • Pædagogik med fokus på læringsmålstyret undervisning samt teamsamarbejde. • Uddannelse af vejledere og ressourcepersoner. • Der er i år især fokus på undervisningsfagene dansk, matematik og tysk. Med hensyn til vejlederuddannelser er der især fokus på matematik, naturfag og IT. Flere skoler har arbejdet videre med temaerne lokalt med støtte fra enten kommunale eller eksterne konsulenter.

18

NYT NATURVIDENSKABELIGT PROJEKT I SAMARBEJDE MED ESBJERG KOMMUNE I løbet af fire år skal der uddannes 41 naturfagsvejledere med særlige kompetencer inden for naturvidenskab. Derudover vil en række af skolernes lærere og pædagoger enten lære at undervise på området eller som minimum få en generel faglig opdatering. Målet med det fireårige projekt er at skabe en ny kultur i de to kommuners folkeskoler med fokus på naturvidenskabelige, tekniske og innovative arbejdsmetoder. Undervisningen vil foregå i autentiske læringsmiljøer på tværs af kommuner, skoler, netværk og aktører i det omkringliggende samfund. Projektet er finansieret gennem A.P. Møller Fonden og gennemføres i samarbejde med University College og Aalborg Universitet.


Årsberetning 2015 Varde Kommune

MERE PÆDAGOGISK PERSONALE TIL DE MINDSTE Det daværende ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold oprettede i 2015 en pulje med det formål at sikre mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Herfra kunne kommunerne selv vælge, hvordan man ville fordele de ekstra midler ud på dagpleje og daginstitutioner. I Varde Kommune blev puljen anvendt til styrkelse af indsatsen for de mindste med en øget tildeling til personale i vuggestue (0-2 årige). Blandt andet tilrettelagde man et særligt forløb for samtlige dagplejere i kursusprogrammet ICDP, der er en metode til at styrke udsatte børns læring og udvikling. Puljen blev ligeledes brugt til øget personale i form af gæstedagpleje.

Undersøgelsen viser samtidig, at den største utilfredshed blandt forældrene i Varde Kommune handler om app-funktionen i IT-systemet Tabulex. Selve indholdet, som forældrene modtager gennem Tabulex, er der dog generel tilfredshed med. De enkelte dagtilbud vil hver især bruge undersøgelsens resultater til at udvikle tiltag, der kan øge tilfredsheden hos netop dem.

91% af forældrene i kommunen er tilfredse med børnepasningen.

RENOVERING AF LYKKEGÅRDSKOLEN I sommeren 2013 besluttede byrådet at afsætte 82 mio. kr. til en gennemgribende renovering og genopbygning af Lykkegårdskolen på grund af indeklimaproblemer. Ombygningen startede i 2014, og eftersom arbejdet skrider planmæssigt frem, forventes det at blive afsluttet i august 2016.

9 UD AF 10 ER TILFREDSE MED BØRNEPASNINGEN I efteråret 2015 gennemførte kommunen en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i kommunens dagtilbud. Resultatet var, at 91 % af forældrene i Varde Kommune enten er ”tilfredse” (44 %) eller ”meget tilfredse” (47 %) med kommunens dagtilbud. I følgende fem kategorier er der størst tilfredshed: 1. Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 2. Personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad 3. Åbningstiderne 4. Personalets omsorg for det enkelte barn 5. Aktiviteterne i dagligdagen

ÅRRE BØRNECENTER I forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 blev der bevilget et beløb til en ny børnehave i Årre. Sidan da har der været en samskabelsesproces med deltagere fra blandt andet dagtilbud, skole og borgere i Årre, og på baggrund heraf har Byrådet besluttet at udvide projektet, som nu i stedet går under navnet Årre Børnecenter. Med Årre Børnecenter skabes et attraktivt sted for børn og øvrige borgere i Årre med aktivitetsmuligheder på området både inden og uden for børnecenterets åbningstider.

19


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Udvalget for Social og Sundhed DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

FÆLLES MEDICINKORT

Sundhedsområdet er præget af arbejdet med det nære sundhedsvæsen. Det nære sundhedsvæsen stiller krav til kommunen om at have fokus på kvalificeret forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og sygepleje.

I løbet af den sidste halvdel er 2015 har man gennem et større samarbejde implementeret databasen Fælles Medicinkort.

Udviklingen i sygehusstrukturen går i retning af et specialiseret og effektivt sygehusvæsen med kort indlæggelsestid og pres på sygehusenes kapacitet. De nære sundhedstilbud skal ligeledes være med til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, og det betyder, at kommunerne overtager stadig flere og mere komplekse opgaver fra sygehusene. SYGEPLEJEN Akutfunktionen er kørt i drift og har overtaget opgaver, som før lå på sygehusene. Det drejer sig typisk om smertebehandling og mere komplekse forløb, der kræver en grad af specialisering for personalet.

Det er en enkel måde, hvorpå læger og andet sundhedspersonale kan få en oversigt over den medicin, der er udskrevet til den enkelte patient. Det betyder, at man fremover har mindre risiko for at blive fejlmedicineret, ligegyldigt hvilken del af kommunens sundhedssystem, man er i kontakt med. DE SEKS STRATEGIER I løbet af året er der fortsat arbejdet med implementering af de seks strategier under sundhedspolitikken: • • • • • •

Bevægelsesstrategien Hygiejnestrategien Mad- og drikkestrategien Rehabiliteringsstrategien Røgfristrategien Rusmiddelstrategien

Der blev midt på året truffet beslutning om, at det ikke længere er valgfrit for borgere at benytte sygeplejeklinikker, men at det alene beror på en faglig vurdering.

VETERAN- OG PÅRØRENDEPOLITIK

De seneste år har man set en stigning i antal sygeplejeindsatser videregivet til hjemmeplejen. Det ser dog ud til, at niveauet er stabiliseret i løbet af 2015.

Varde Kommune ønsker at medvirke til, at såvel veteraner som pårørende anerkendes for deres indsats, både i ord og i handling. Det er særlig vigtigt, fordi kommunen er hjemsted for tre garnisoner.

Der arbejdes ved årets udgang på en konkret veteran- og pårørendepolitik for udsendte soldater, politifolk og beredskabspersonel.

UDVALGET VARETAGER OPGAVER INDEN FOR OMRÅDERNE • • • • • 20

Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Kommunen hjælper i forhold til arbejde, uddannelse, forsørgelsesgrundlag, bolig eller ved behov for behandling og hjælp i forbindelse med fysiske og psykiske problemer. I foråret 2016 åbner dørene desuden for det nye KFUM’s Soldaterrekreation - et midlertidigt botilbud for tidligere udsendte soldater. GENOPTRÆNING I Træning og Rehabilitering er der fortsat en stigning i antal af træningsforløb. I forhold til genoptræning efter sygehusindlæggelse ses især en stigning i borgere med senhjerneskader og borgere med hoftebrud og indsættelse af hofteproteser – træningsforløb, som traditionelt kræver en forholdsvis massiv indsats.

Målet ved velfærdsteknologi er bedre kvalitet for borgerne,

Der i øvrigt en tendens til, at det er svagere borgere end tidligere, der henvises til vedligeholdende træning. Derfor ses en større kompleksitet i træningsopgaverne og en tendens til, at forløbene varer længere.

VELFÆRDSTEKNOLOGI Målet ved velfærdsteknologi er bedre kvalitet for borgerne, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og ressourcebesparelser. Der har i 2015 blandt andet været fokus på følgende tiltag: • Vaske/tørre toiletter, der giver mulighed for uledsagede toiletbesøg for fysisk handicappede og ældre. • Sensorbaseret registrering af fald og udgang for demente. • Den Digitale Landevej – videokommunikation mellem forskellige afdelinger af sundhedspersonale. • Mekanisk værktøj, der sikrer selvstændig indtagelse af mad og drikke uden hjælp fra personale. • Opsætning af skærme, der hjælper handicappede på bosteder. • Udvikling af henholdsvis en diabetes- og en KOL-app. • Elektronisk værktøj, der kan opspore eventuelle forværringer i ældres helbredstilstand.

Kommunen har desuden prioriteret en indsats, hvor alle borgere skal tilbydes et rehabiliteringsforløb forud for tildelingen af hjemmehjælp, ligesom der skal tænkes i genoptræningsydelser hos de borgere, som allerede modtager hjælp. 21


DEMENS Demens er et område med stor aktivitet. Varde Kommune har i efteråret deltaget i arbejdet med ”Demensrummet”, hvilket betyder, at vi sammen med fem andre kommuner er på vej til at blive landets første demensvenlige kommuner. Arbejdet har et bredt fokus på indsatsen for demensramte. Heriblandt: Tidlig opsporing, aktivitets- og rehabiliteringstilbud, støtte til pårørende, inddragelse af lokalsamfund, uddannelse af medarbejdere og indretning af demensvenlige boliger. I løbet af året har der desuden været mange hjemmebesøg, samtaler med borgere og pårørende, hold med fysisk aktivitet til demensramte samt pårørendegrupper. Der er sket en opkvalificering af medarbejdere og ressourcepersoner fra ældreområdet og Sygeplejen, ligesom der er kommet mere tilsyn og sparring lokalt. Derudover har der været et tæt samarbejde med Frivillighuset om borgere med demens i den tidlige fase, og man har taget teknologiske hjælpemidler i brug, der skal øge trygheden for borgere med demens og deres pårørende. EN VÆRDIG DØD I 2015 har et af fokuspunkterne været, at opkvalificere kommunens social-og sundhedsassistenter i forhold til kræftområdet og lindrende behandling.

med døende borgere og deres pårørende, så personalet kan være med til at give den enkelte borger et værdigt liv – også i livets efterår. ÆLDREOMRÅDET Ældreområdet oplevede i 2014 stærkt stigende udgifter både på hjemmeplejeområdet og til plejecentre efter mange år med faldende forbrug. Det høje udgiftsniveau er fortsat igennem 2015, og på plejecentrene har der reelt været tale om fuld belægning. Som følge af den høje belægning på plejecentrene er der igangsat et arbejde med en ny plejeboligplan. ÆLDREPULJEN I 2015 er der fra folketingets side blevet tilført ti millioner kroner til Varde Kommune til styrkelse af indsatsen på ældreområdet – den såkaldte ældrepulje. En del af midlerne har været anvendt til fremme af ældres sundhed, blandt andet ansættelse af terapeuter til styrkelse af rehabiliteringsindsatsen og vedligeholdende holdtræning. Den største post i anvendelsen af ældrepuljen har dog været finansiering af udgifter, der overstiger budgettet. Særligt på hjemmeplejeområdet. Af andre indsatser kan nævnes øget støtte til demente i eget hjem, mere liv på plejecentre og øget fokus på gode måltidsoplevelser. NY AFTALE OM MAD TIL ÆLDRE

I forlængelse af den indsats deltager Varde Kommune som en af fire kommuner i projektet ”En værdig død”. Projektet skal hjælpe kommunens sundhedspersonale med at skabe gode rammer for uhelbredeligt syge borgere, der ønsker at leve deres sidste dage i deres eget hjem, uden at skulle gå på kompromis med hverken livskvalitet, patientsikkerhed eller høj faglig kvalitet. Målgruppen for projektet vil typisk være borgere, der er ramt af Kræft, KOL, diabetes, hjertesygdomme, Sklerose eller ALS. Initiativet skal være med til at støtte kommunens sundhedspersonale i at få taget de svære samtaler

22

Som en del af den nye aftale om madservice skal de medarbejdere, der arbejder i plejehjemmenes modtagekøkkener, fremover være ansat af kommunen. Det sker for at skabe større sammenhæng i den samlede opgaveløsning på plejehjemmene. Borgere, der ”visiteres” (= godkendes) til madservice, kan frit indgå individuelle aftaler om levering af mad. Eneste krav er, at man selv har ansvaret for ordningen – enten personligt eller gennem en pårørende. Ændringerne i madservice trådte i kraft ved indgangen til 2016.


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Som følge af den høje belægning på plejecentrene er der igangsat et arbejde med en ny plejeboligplan. SAMSTYRKEN

HELLESTEDET

I løbet af året er der sket en fusion mellem Handicap Bo og Beskæftigelse og institutionen Krogen, der hidtil har leveret tilbud til udviklingshæmmede. Herudfra er Samstyrken opstået. Døgntilbuddet på Krogen 3 er for børn og unge med særlige behov, og stedet er nu fuldt udbygget med ti pladser og en akutplads.

Hellestedet skal fungere som et fast tilholdssted for en mindre gruppe af socialt udsatte, der indtil videre har befundet sig forskellige steder i Varde by. Det har været et ønske fra brugerne af Hellestedet, at det skulle ligge centralt i byen, og det er lykkedes via placeringen ved busholdepladsen i centrum. Varde Kommune vil benytte det nye samlingssted til at skabe kontakt til de borgere, som kommer der, da det normalt ellers er forbundet med visse udfordringer at få dem i tale.

Aflastningstilbuddet på Jægumsvej i Varde har fået en ny struktur, da Esbjerg Kommune har hjemtaget størstedelen af opgaven med aflastning til børn og unge. Aflastning tilbydes nu i moduler, hvilket gør det muligt at samle brugerne i nogle mere homogene grupper. Da der på Jægumsvej nu også tilbydes aflastning til børn, er der i årets løb etableret en legeplads på grunden. BOLIGER TIL UDVIKLINGSHÆMMEDE I 2015 har der været store udfordringer forbundet med at skaffe boliger til udviklingshæmmede. Der skal derfor udarbejdes en samlet plan på området, så det fremover vil være muligt at tilbyde plads i nærområdet. TILBUD TIL HJERNESKADEDE På Bo og Genoptræningscentret Lunden, der er et tilbud til hjerneskadede, har der i 2015 været overbelægning på de syv genoptræningspladser. Med virkning fra 2016 er der derfor sket en udvidelse, så der nu er otte pladser i afdelingen. Også dagtilbuddet på stedet har haft stor efterspørgsel og bliver derfor udvidet fra syv til ti pladser, ligesom åbningstiden udvides fra tre til fire dage om ugen.

OMBYGNINGEN AF BAUNBO Ombygningen af Baunbo i Lunde er gennemført, og centret rummer nu også aktivitetscentret Den Gamle Købmandsgård sammen med den lokale hjemmepleje og 14 ældreboliger. Ombygningen har allerede vist sin berettigelse i form af forbedrede lokaler og ved at beboerne i ældreboligerne i højere grad end tidligere deltager i aktiviteterne. RENOVERING AF HELLE PLEJECENTER I 2015 er der desuden påbegyndt en renovering af Helle Plejecenter. Det vil betyde bedre personale- og mødefaciliteter samt give mulighed for etableringen af en ny sygeplejeklinik.

23


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration LAV LEDIGHED Varde Kommune har traditionelt en lav ledighed (2,9 % i november 2015), og der er i løbet af året konstateret begyndende mangel på arbejdskraft inden for eksempelvis håndværk. Selvom der er tegn på, at arbejdsstyrken i modsætning til tidligere år vil være svagt stigende, så vil en fortsat vækst kunne medføre, at manglen på arbejdskraft breder sig.

Stigningen i antallet af borgere på overførselsindkomster skyldes primært det stigende antal flygtninge samt de nye muligheder for sygemeldte for at fortsætte i jobafklaringsforløb efter udløb af perioden på sygedagpenge. For de øvrige målgrupper er der konstateret et markant fald i antallet af borgere med langvarig tilknytning til jobcentret. FLERE SYGEMELDTE

Der er derfor indgået samarbejdsaftaler med nabojobcentre om at understøtte hinanden ved rekrutteringsproblemer.

Med sygedagpengereformen blev det indført, at borgere, der ikke længere kan fortsætte på sygedagpenge, kan overgå til et jobafklaringsforløb.

FLERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER

Konsekvensen har været en stigning i antallet af sygemeldte, men sammenlignet med de omkringliggende kommuner er stigningen i den lave ende – nemlig 3,1 % mod 4,1 % i Region Syddanmark. Det skyldes, at området har haft høj prioritet.

I august 2015 var 19,6 % af befolkningen mellem 16 og 66 år på overførselsindkomst i Varde Kommune (ekskl. folkepension og SU). Siden sidste år er der sket en mindre stigning, men Varde ligger dog stadig lavere end gennemsnittet for Region Syddanmark (20,2 %).

Ved starten af året blev der således fastsat et mål om at gå fra 163 sager til at nå ned under 130. Det lykkedes i løbet af året at nedbringe tallet til 116.

UDVALGET VARETAGER OPGAVER INDEN FOR OMRÅDERNE • Integration • Overførselsudgifter • Aktiv indsats for syge og ledige

24


Antallet af langtidsledige borgere er faldet markant i 2015.

REHABILITERING

TEAM VIRKSOMHEDSSERVICE

Rehabiliteringsteamet har i løbet af året behandlet 304 sager – mere end tre gange så mange som for bare to år siden.

Den i 2014 etablerede Hotline har været involveret i besættelsen af ca. 200 stillinger i løbet af året, og der er som en del af organisationstilpasningen etableret en egentlig afdeling for virksomhedsservice i Jobcenter Varde.

Resultatet har været, at 88 personer er blevet vurderet til førtidspension, imens de øvrige 216 er anbefalet en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Heraf var 117 visiteret til fleksjob – et område, hvor der i september var flere jobmuligheder end nogensinde.

Den har som sit overordnede formål, at virksomhederne i området skal have den arbejdskraft, der er behov for, enten lokalt eller udenfor kommunegrænsen.

BESKÆFTIGELSESREFORMEN Som led i beskæftigelsesreformen er der i 2015 arrangeret fællessamtaler mellem borger, a-kasse og jobcenter. Det intensive samtaleforløb i starten af ledighedsperioden med seks samtaler i de første seks måneder af ledighedsforløbet skal øge søgemotivationen hos borgeren, og de hidtidige erfaringer har været gode. Effekten afspejler sig i, at en overvejende del af de ledige er i kontakt med jobcentret mindre end seks måneder. TILPASNING TIL REFUSIONSREFORMEN Med refusionsreformens start fra det nye år er der blevet foretaget en organisationstilpasning i jobcentret og desuden arbejdet på en tilpasning af de aktive tilbud. Formålet har været at sikre, at borgerne er så kort tid som mulig i jobcentret ved at undgå unødig ventetid. Som ekstra incitament stiger kommunens udgifter fremover jo længere tid, det tager at få borgere i job. En hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet skal blandt andet sikres gennem en mere fokuseret indsats på virksomhedernes behov.

MODTAGELSEN AF FLYGTNINGE De seneste to år har der været et stærkt stigende antal sager at håndtere i forbindelse med flygtninge og familiesammenføringer. Der er kommet 236 nye flygtninge til i 2015, og opgaven oversteg langt det, der økonomisk og personalemæssigt var forhåndsbudgetteret. Der har derfor i årets løb måtte fortages omprioriteringer for at sikre de nytilkomne en værdig modtagelse. Det blev i starten af året besluttet, at der skulle findes boliger til flygtningene rundt om i kommunens forskellige lokalsamfund, og der er lokalt blevet gjort en stor indsats for at medvirke til integrationen. INDSATSEN FOR UNGE Et vigtigt område på jobcentret er indsatsen med at få unge i uddannelse – og holde på dem, der allerede er der. Til sidstnævnte formål er der blevet etableret en indsats med uddannelsesmentorer, der ved hjælp af vejledning og den rette motivation skal hjælpe unge, der har det svært, med at blive i uddannelsessystemet. Derudover arbejdes der fortsat med forskellige former for brobygning mellem grundskoler og ungdomsuddannelser. Her gør man de unge uddannelsesparate ved at give dem et indblik i egne evner og en forsmag på mulige uddannelser.

25


Anlægsprojekter og budgetfordeling for fagudvalgene På de næste sider følger en oversigt over de enkelte fagudvalgs anlægsprojekter i 2015. Derudover vil der også være en opgørelse over, hvilke områder deres respektive budgetter er gået til, og hvordan deres udstykkede budget passede i forhold til det endelige regnskab. Opgørelsen af de seks fagudvalgs samlede nettodriftsudgifter og udgifter på anlægsområdet kan findes i afsnittet for kommunens årsberetning - lige efter redegørelsen for det samlede økonomiske resultat for 2015.

26


27


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Økonomi og Erhverv

Anlægsprojekt

Regnskab

”Naturpark Vesterhavet”

1.680.394

Administrationsbygninger, projekt 7-2

15.615.313

Energibesparende foranstaltninger

3.483.032

Diverse ejendomme

-1.158.615

Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl

148.676

Øvrige projekter, primært jordforsyning

-2.747.865

Forbrug på anlægsprojekter i alt 2015

Kr. 17.020.935

Budgetfordeling Vedtaget budget

300.000

Regnskab 250.000 200.000

Tusind kroner.

150.000 100.000 50.000 0 Administrativ organisation

28

Politisk organisation

Lønpuljer

Beredskab

Øvrige


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Plan og Teknik Anlægsprojekt

Regnskab

Adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst

482.999

Cykelstier

3.193.160

Separering af kloak og regnvand

4.655.338

Energibesparende foranstaltninger gadelys

21.771.265

Byfornyelse

4.872.194

Renovering af broer

2.653.722

Forgængertunnel Engdraget

210.206

Oksbøl Bypark

317.524

Hvidbjerg Strand Pier (i 2016 modtages ekstraordinært tilskud til projektet)

3.118.781

Byggemodning

3.055.474

Øvrige projekter

852.429

Forbrug på anlægsprojekter i alt 2015

Kr. 45.183.092

Budgetfordeling Vedtaget budget

70.000

Regnskab 60.000 50.000 40.000

Tusind kroner.

30.000 20.000 10.000 0 Vejvæsen

Vinterforanstaltninger

Grønne områder

Kollektiv trafik

Natur og miljø

Øvrige

29


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Børn og Undervisning

Anlægsprojekt

Regnskab

Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri

56.718.712

Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud

522.983

Tistrup Børnehave

8.870.310

Ungehus

90.784

Årre børnecenter

226.487

Nr. Nebel vuggestuepladser

378.879

Næsbjerg børnehave til- og ombygning

1.870.530

Udvidelse af børnehaven Hedevang, Alslev

906.938

Øvrige (Frigivne indefrosne midler m.v.)

820.056

Forbrug på anlægsprojekter i alt 2015

Kr. 70.405.679

Budgetfordeling Vedtaget budget

600.000

Regnskab 500.000 400.000

Tusind kroner.

300.000 200.000 100.000 0 Folkeskoler

30

Børnepasning

Børn og unge med særlige behov

Sundhedsudgifter

Øvrige


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Kultur og Fritid

Anlægsprojekt

Regnskab

Kunststofbane i Varde

-200.000

Områdefornyelse Varde Midtby

9.903.464

Biblioteket

224.122

Forbrug på anlægsprojekter i alt 2015

9.927.586

Budgetfordeling Vedtaget budget

30.000

Regnskab 25.000 20.000

Tusind kroner.

15.000 10.000 5.000 0 Biblioteker

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Kulturel virksomhed

Øvrige

31


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Social og Sundhed

Anlægsprojekt

Regnskab

Udvidelse af Skovlunden

680.113

Helle Plejecenter

721.184

Køb af Dalgasvej 35

4.773.666

Ombygning af Baunbo

655.831

Øvrige (servicearealtilskud)

398.694

Forbrug på anlægsprojekter i alt 2015

Kr. 7.229.488

Budgetfordeling Vedtaget budget

400.000

Regnskab 350.000 300.000 250.000 200.000

Tusind kroner.

150.000 100.000 50.000 0 -50.000 Ældre

32

Voksne med særlige behov

Sundhedsvæsen

Øvrige


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Arbejdsmarked og Integration

Budgetfordeling Vedtaget budget

400.000

Regnskab 350.000 300.000 250.000 200.000

Tusind kroner.

150.000 100.000 50.000 0 Kontant ydelser

Førtidspension og personlige tillæg

Revalidering

Forsikrede ledige

Øvrige

33


1

34

PĂĽtegninger


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Ledelsens påtegning Udvalget for Økonomi og Erhverv har den 27. april 2016 aflagt Varde Kommunes årsregnskab for 2015 til Byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

VARDE KOMMUNE, DEN 3. MAJ 2016

Erik Buhl Mogens Pedersen Borgmester Kommunaldirektør ÅRSREGNSKABET ER GODKENDT I VARDE BYRÅD DEN 31. MAJ 2016.

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Erik Buhl Mogens Pedersen Borgmester Kommunaldirektør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Indsættes efter revisionens afslutning i slutningen af maj måned 2016.

35


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Kommunens årsberetning 2015 Årsberetningen giver en status over Varde Kommunes økonomi samt et overordnet indblik i, hvordan 2015 er gået.

LEDELSENS ÅRSBERETNING Beretningen bliver indledt med de økonomiske resultater for 2015 og beskriver de forhold, som har været med til at påvirke kommunens økonomi. Herefter følger et afsnit med udvalgte nøgletal, der helt overordnet orienterer om Varde Kommune.

36

Både årsberetningen og årsregnskabet ligger på vores hjemmeside.

De afsluttende kapitler indeholder en beskrivelse af kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter. En mere detaljeret gennemgang af økonomien, fremgår af Årsregnskab 2015 med specifikationer. Både årsberetningen og årsregnskabet ligger på vores hjemmeside www.vardekommune.dk/regnskab


Varde Kommune kommer ud af 2015 med et lidt bedre driftsresultat end budgetteret

ØKONOMISK RESULTAT FOR 2015 Varde Kommune kommer ud af 2015 med et lidt bedre driftsresultat end budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 86,6 mio. kr. mod et budgetteret driftsoverskud på 81,3 mio. kr. I det budgetterede driftsoverskud er der taget højde for budgetoverførsler til 2016 på 91,3 mio. kr. Overførslerne er i øvrigt faldet med 4,1 mio. kr. fra 2015 til 2016. I forhold til det korrigerede budget viser serviceudgifterne et mindre forbrug i regnskab 2015 på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget hænger blandt andet sammen med faldet i budgetoverførslerne på 4,1 mio. kr. Serviceudgifterne ligger 1,8 procent over regnskabstallet for 2014. Den reale stigning i serviceudgifterne er på 0,5%, når der korrigeres for den forventede pris- og lønstigning fra 2014 til 2015. Udgifterne til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Udgifterne vedrørende overførselsudgifter (kontanthjælp, førtidspension m.v.) viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. • Udgifterne til forsikrede ledige viser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. • På drift af ældreboligområdet er der før finansieringsomkostninger realiseret færre indtægter med 0,3 mio. kr. • Udgifterne til renter viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. • Samlet et driftsresultat der er 5,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2015.

De samlede anlægsudgifter udgør 149,8 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter er faldet med 6,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, så de nu udgør 44,0 mio. kr. Årets resultat er tilfredsstillende. INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR REGNSKABSÅRET 2015 Varde Kommunes indtægter består af skatteindtægter som indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat. Herudover har Varde Kommune indtægter fra tilskuds- og udligningsordninger samt indtægter fra drifts- og anlægsområdet som eksempelvis brugerbetalinger fra forskellige servicetilbud. Varde Kommunes udgifter består af driftsudgifter og anlægsudgifter. Driftsudgifterne består af udgifter til overførsler og udgifter til opretholdelse og udvikling af de serviceydelser, som kommunen tilbyder borgerne, for eksempel børnepasning, ældrepleje, genoptræning, undervisning i folkeskolen med videre. Anlægsudgifter består blandt andet af udgifter til opførelse af bygninger, forbedringer af ejendomme, anskaffelser af nyt materiel og vedligeholdelse af veje og naturområder samt videreudbygning af cykelstier.

37


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Varde Kommunes indtægter og udgifter 2015

Mio. kr. - = indtæger/overskud

Oprindeligt budget 2015

Korrigeret budget 2015

Regnskab 2015

Rest budget efter overførsler

-2.176,6

-2.174,5

-2.173,3

1,2

-764,5

-765,2

-764,9

0,3

-2.941,1

-2.939,7

-2.938,2

1,5

2.088,6

2.080,9

2.074,8

-6,1

Medfinansering af det regionale sundhedsvæsen

168,9

172,9

173,7

0,8

Overførselsudgifter

522,4

550,3

550,4

0,1

Forsikrerede ledige, mm.

70,4

63,8

62,8

-1,0

Ældreboliger

-14,1

-14,9

-14,6

0,3

Nettorenter

17,1

5,4

4,5

-0,9

Udgifter i alt

2.853,3

2.858,4

2.851,6

-6,8

Driftsresultat (- = overskud)

-87,8

-81,3

-86,6

-5,3

Anlægsudgifter (netto)

138,2

146,8

149,8

3,0

Resultatet af det skattefinansierede område

50,4

65,5

63,2

-2,3

Skatteindtægter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (netto) Serviceudgifter

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger, ligesom budgetoverførsler til 2016 er trukket fra.

Udvalgenes forbrug i 2015 Figur 1 Nettodriftsudgifter i hele mio. kr. fordelt pr. udvalg

Udvalget for Økonomi og Erhverv Udvalget for Plan og Teknik 335 Udvalget for Børn og Undervisning 107

627

Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

801

80

38

897


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Anlægsområdet I 2015 var der oprindeligt budgetteret med samlede anlægsudgifter for 138,2 mio. kr.

I løbet af 2015 er der samlet set givet tillægsbevillinger på 2,2 mio. kr. udover en overførsel på 50,4 mio. kr. fra tidligere år.

De samlede realiserede nettoanlægsudgifter udgør 149,8 mio. kr. i 2015. Anlægsudgifterne er blandt andet anvendt til

Det samlede anlægsbudget for 2015 udgjorde således 190,8 mio. kr. Heraf er der overført anlægsmidler til 2016 på i alt 44,0 mio. kr.

• • • •

Overførslen skyldes tidsforskydninger på en række projekter - blandt andet investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Det nye rådhus på Bytoften Renovering af Lykkesgårdskolen Byfornyelsesprojekter Forbedringer af kommunens ejendomme i forhold til at nedbringe energiforbruget

Udvalgenes forbrug på anlægsområdet i 2015 Figur 2 Nettoanlægsudgifter i hele mio. kr. fordelt på udvalg

Udvalget for Økonomi og Erhverv

18

7

Udvalget for Plan og Teknik Udvalget for Børn og Undervisning

10 Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Social og Sundhed

45

70 39


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Balancen Balancen ultimo 2015 viser et fald i de likvide aktiver på 78,3 mio. kr., der består af kursreguleringer på 6,3 mio. kr. samt 72,0 mio. kr. i afledt likviditetsvirkning af årets aktivitet.

Omsætningsaktiverne er steget, hvilket modsvares af en tilsvarende stigning i den kortfristede gæld. Årsagen er størrelsen af periodeforskydninger mellem regnskabsårene.

Balancen ultimo 2015

Regnskab 2015

Regnskab 2014

Anlægsaktiver

1.224,2

1.204,4

Finansielle aktiver

1.144,1

1.085,1

Omsætningsaktiver

233,6

211,4

Likvide aktiver

96,4

174,7

2.698,3

2.675,6

Hensættelser

386,3

385,4

Langfristet gæld

830,5

817,5

Kortfristet gæld

542,3

521,4

Egenkapital

939,2

951,3

2.698,3

2.675,6

Aktiver

I alt Passiver

I alt

40


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Udvikling i fravær Overordnet er sygefraværet i Varde Kommune i 2015 på 5,2%, hvilket er uændret i forhold til 2014. Varde Kommune arbejder med at nedsætte sygefraværsprocenten, da den repræsenterer væsentlige menneskelige og økonomiske omkostninger.

Arbejdet er faciliteret i projektet ”10.000 dage til nærvær”, hvor målet er en reduktion på 1 procent i sygefraværet medio 2017, hvilket kan omregnes til ca. 10.000 dage.

Udviklingen i sygefraværsprocent i Varde Kommune 2014 7,00

2015

6,00

Kilde: Varde Kommunes lønsystem

5,00 4,00 3,00 2,00 jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

41


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Udvikling i antal fuldtidsansatte Lønudgiften udgør 1,5 mia kr. svarende til 72,8 procent af de samlede serviceudgifter.

Der har samlet været 17 flere fuldtidsansatte i 2015 end i 2014. ÆNDRINGEN INDEHOLDER FØLGENDE STØRRE FORSKYDNINGER I ANTAL FULDTIDSANSATTE • En stigning på 10 fuldtidsansatte i folkeskole og SFO. • Et fald på 5 fuldtidsansatte på dagtilbudsområdet. • Et fald på 13 fuldtidsansatte på området for udsatte børn og unge. • Øvrige forskydninger under Børn, unge og kultur udgør en stigning på 7 fuldtidsansatte. • 10 fuldtidsansatte var i 2014 en del af kommunens Brand og Redning, men denne aktivitet ligger nu i det fælleskommunale selskab Sydvestjysk Brandvæsen. • En stigning på 25 fuldtidsansatte i pleje og omsorg m.v. på ældreområdet. • Administrationen viser en stigning på 3 fuldtidsansatte. I 2015 har der været 3.413 fuldtidsansatte. Sammenligningstallene for 2013 og 2014 er henholdsvis 3.286 og 3.396 fuldtidsansatte.

42


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Antal fuldtidsansatte

2015

2.000

2014

1.800

2013

1.600

2012

1.400

2011

1.200 1.000 800 600

Antal ansatte

400 200 0 Parker, veje, m.m.

Børn, unge og kultur

Ældreområdet

Øvrige sociale tilbud

Administration

Fordelingen af fuldtidsansatte på arbejdsområder

2011

2012

2013

2014

2015

127

110

102

97

87

1.777

1.732

1.621

1.663

1.662

Ældreområdet

773

759

786

831

856

Øvrige sociale tilbud

308

310

341

367

367

Administration

440

437

436

438

441

3.425

3.348

3.286

3.396

3.413

Parker, veje mm. Børn, unge og kultur

I alt

Kilde: Udtræk fra kommunens lønsystem. I opgørelsen indgår det samlede antal ansatte omregnet til fuldtigsansatte i ordinær beskræftigelse.

43


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Udvikling i indbyggertal De seneste tre år er indbyggertallet steget med samlet 320 personer. Varde Kommune har pr. 1. januar 2016 50.289 indbyggere, hvilket er en stigning på 167 indbyggere siden 1. januar 2015. De seneste tre år er indbyggertallet steget med samlet 320 personer. Af nedenstående diagram fremgår den relative udvikling i udvalgte aldersgrupper for perioden 2010 - 2015.

Følgende er værd at bemærke i relation til serviceområderne: • Dagtilbudsområdet (0-5 årige) viser et fald på 12 procent fra 2010 til 2016. • Skoleområdet (6-16 årige) viser et fald på 9 procent fra 2010 til 2016. • De erhvervsaktive (17-64 årige) viser et let fald på 2 procent fra 2010 til 2016. • Ældreområdet (65 årige +) viser en stigning fra 2010 til 2016 på 18 procent. VERSERENDE RETSSAGER Der er ingen verserende retssager, som har væsentlig betydning for Varde Kommunes regnskab 2015.

Udvikling i aldersgrupper 120

65-årige +

115

17-64-årige

110

6-16 årige

105

0-5 årige

100

Kilde: Danmarks Statistik. 1. januar 2016. 2010 indeks er lig 100.

95 90 85 80 2010

44

2011

2012

2013

2014

2015

2016


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Udvalgte nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2015

Regnskab 2014

Regnskab 2013

Regnskab 2012

Regnskab 2011

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-86

-117

-115

-152

-150

Resultat af det skattefinansierede område

63

17

10

15

-11

2.366

2.290

2.239

2.273

2.350

Omsætningsaktiver i alt

234

211

284

174

162

Likivde beholdninger

96

175

161

177

194

Egenkapital

935

953

901

1.018

1.030

Hensatte forpligtelser

386

385

386

314

325

Langfristet gæld

829

817

807

757

822

- heraf ældreboliger

363

378

385

331

385

Kortfristet gæld

543

521

590

534

528

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) i mio. kr.

267

300

272

308

259

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)

1.909

3.491

3.233

3.542

3.865

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)

16.485

16.300

16.154

15.149

16.377

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.)

150.415

147.370

144.577

136.832

134.291

Beskatningsgrundlag pr. indbygger (kr.)

167.901

164.036

160.246

154.210

150.605

Udskrivningsprocent, kommuneskat

25,10

25,10

25,10

25,10

25,10

Grundskyldspromille

31,56

31,56

31,56

31,56

31,56

50.289

50.122

49.957

49.969

50.193

Regnskabsopgørelsen (udgiftbaseret) - = overskud

Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt

Balance, passiver

Skatteudskrivning

Indbyggertal ultimo året

45


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Skoler Geografisk placering af skoler i Varde Kommune fordelt på kategorier.

Skole med overbygning 1, 2, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 23, 26 Nymindegab Ølgod 16

Skole uden overbygning 9, 14, 17, 21, 27

26

Nørre Nebel

Filialskole 3, 8, 11, 20

25

11

10

Friskole 4, 5, 13, 19, 25

24

5

Special institution 22, 24

19 8

17 Outrup

Tistrup 23

22 2

13

21

14 6

Oksbøl

9

Varde

4

18

Campus - 10. klasse, Handelskole 28

Ansager

20

28 15

7 12

1

Agerbæk

3 27

Blåvand

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

46

Agerbæk Skole Ansager Skole Alslev Skole Billum Skole u. Oksbøl Blåbjerg Friskole Blåvandshuk Skole Brorsonsskolen Horne Skole u. Tistrup Janderup Skole Kvong Friskole Lunde Skole u. Nr. Nebel Lykkegårdsskolen Mejls Friskole Nordenskov Skole

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Næsbjerg Skole Nørre Nebel Skole Outrup Skole Sct. Jacobi Skole Skovlund Friskole Starup Skole u. Agerbæk Thorstrup Skole Tippen Tistrup Skole Varde STU-Center Ølgod Kristne Friskole Ølgod Skole Årre skole 10i Campus


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Elevtal på skoler i Varde Kommune pr. 5/9

Skole

Elevtal

Skole

Elevtal

Agerbæk

254

Blåbjergskolen (Nr. Nebel afd.)

332

Alslev

187

Næsbjerg

282

Ansager

202

Outrup

149

Billum

84

Sct. Jacobi

472

Blåbjerg Friskole

93

Skovlund Friskole

68

Blåvandshuk

534

Starup

117

Brorsonsskolen

742

Thorstrup

107

Horne

94

Tistrup

316

Janderup

118

Ølgod

586

Blåbjergskolen (Lunde-Kvong afd.)

116

Ølgod Kristne Friskole

77

Lykkesgård

542

Årre

133

Mejls-Orten-Tinghøj Friskole

181

10iCampus

160

I alt

6.070

47


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Dagtilbud Geografisk placering af dagtilbud i Varde Kommune fordelt på kategorier.

Vuggestue kommunal 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 31,

Nymindegab

Vuggestue selvejende 20

24

Ølgod 19 Nørre Nebel

Børnehave kommunal 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15, 19, 24, 26, 29

28 9

Børnehave privat 4, 18, 20, 21, 25

18

4

25 23

11

Outrup

Børnehave selvejende 11, 22

Tistrup 20

10

Ansager

Puljeinstitution 28

21 13

22

30

12

26

Oksbøl

27

Varde 8

3

29

1

15

6

17

7

16 14

2

Agerbæk

5 31

Blåvand

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

48

Østervang 0-5 år Agerbæk Børnehus Billum Børnehave Blåbjerg Børnehave Børnehaven Hedevang Børnehaven Højgårdsparken 0-5 år Børnehaven Kastanjehaven Børnehaven Kærhøgevej Børnehaven Lundparken Børnehaven Naturligvis Børnehaven Regnbuen Børnehaven Smørhullet Børnehaven Trinbrættet Børnehaven Vestervold Børnehuset Lysningen 0-5 år Børnehuset Sdr. Alle Holme Å huset - Starup

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Kvong Private Børnehave Mælkevejen Møllehuset Naturbørnehaven Engen Oksbøl Børnehave Outrup Børnehave Skovbrynet Børnehave Ølgod Skovlund Børnehus Skovmusen Svalehuset, Janderup Svalereden Søndermarken Teglhuset Nordenskov Årre Børnehave


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Antal børn i forskellige dagtilbud i Varde Kommune

Dagtilbud Agerbæk

Antal børnehavebørn/ Vuggestuebørn 69/7

Dagtilbud

Antal børnehavebørn/ Vuggestuebørn

Sig, Trinbrættet

29

Alslev, Hedevang

79

Tistrup, Møllehuset

62

Ansager, Naturligvis

49

Varde, Børnehuset Sdr. Allé

37

Billum, Kilden

23/1

Varde, Bhv. Lysningen

46/12

Horne, Regnbuen

25/3

Varde, Højgårdsparken

46/16

Janderup, Svalehuset

48

Varde, Kærhøgevej

64

Lunde, Lundparken

24

Varde, Smørhullet

69

Nordenskov, Teglhuset

60

Varde, Sdr. Marken

63/32

Næsbjerg Børnehave

75

Varde, Vestervold

38

42/8

Varde, Østervang

46/12

Varde, Vuggsetuen Isbjergparken

0/32

Nr. Nebel, Mælkevejen Oksbøl Børnehave

36

Oksbøl, Skovmusen

72/12

Outrup Børnehave

58

I alt

Ølgod, Skovbrynet Årre Børnehave

120/10 60

1.375/146

Tallet angiver det gennemsnitlige antal børn, som passes i de enkelte dagtilbud pr. måned i perioden 1/8 2015 til 31/7 2016. Vuggestuebørn indeholder også tallene for 0-2 års pladser.

49


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Pleje- og ældreboliger Geografisk placering af pleje- og ældreboligcentre i Varde Kommune samt medborgerhus, center for demente og plejecenter med demensafdeling.

Plejecentre 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18 Nymindegab

Ældreboligcentre 3, 4, 7, 9, 10, 19

21

Ølgod 1 5

Medborgerhus 7, 12

Nørre Nebel

Center for demente 15

7 3

Plejecenter m. demens 11 9

13 Outrup

Tistrup 20

Psykiatri 21

2 Ansager

4 17

15 14 Oksbøl

8

6

Varde

12

11 18 16

Agerbæk

19 10

Blåvand

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aktivitetscentret Ansager Plejecenter Bavnbo Birgittegården Blaabjerg Pleje og Aktivitet Carolineparken Gl. Købmandsgård - Akt. Center 8. Helle Plejecenter 9. Hornelund 10. Hybenbo

50

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Lyngparken Medborgerhuset Møllegården Poghøj Skovhøj Sognelunden Solhøj Søgården Thueslund Tistrup Plejecenter Vinkelvejscentret


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Antal boliger

Almene handicapboliger Krogen 5, Varde

12

Kirkegade 60 og Gartnervænget, Oksbøl

14

Svaneparken, Kærhøgevej og Humlehaven, Varde

23

Rosenvang og Lykkevang, Varde

17

Lunden, Varde

20

Bo Østervang, Varde

5

Østbækhjemmet, Ølgod

12

Øvrige boliger til handicappede og udsatte borgere

67

Ældreboliger i alt

170

Gennemsnitlige antal ledige handicapbolier

Almene plejeboliger

Antal boliger

Centerområde Midt

2

Almene ældreboliger

Antal boliger

Svaneparken

24

Carolineparken

75

Rosenhaven

20

Lyngparkeb

81

Hedebo

38

Søgården

14

Ågården

32

Østervold

16

Centerområde Øst Ølgod Aktivitetscenter

45

Æblehaven

10

Vinkelvejscentret

33

Chr. Højs boliger

13

Sognelunde

25

Ældreboliger i Oksbøl

24

Ansager Plejecenter

25

Thueslund

11

Helle Plejecenter

45

Baunbo

18

Hornelund

12

Centerområde Vest Poghøj

30

Birgittegården/Vardevej

12

Skovhøj

14

Solhøj

15

Møllegården

21

Hybenbo

15

Tistrup Plejecenter

24

Ældreboligcentre i alt

260

Øvrige ældreboliger

39

Ældreboliger i alt

299

Danske Diakonhjem Blåbjerg Pleje- og Akitivitetscenter

I alt Gennemsnitlig antal ledige plejeboliger

42

474

Gennemsnitlig antal ledige ældrebolige

23

4

51


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Cykelstier Geografisk placering af cykelstier (henholdsvis eksisterende, under etablering og prioriterede).

Eksisterende cykelstier Cykelstier under etablering Nymindegab

Prioriterede cykelstier Ølgod Nørre Nebel

Tistrup

Outrup

Ansager

Oksbøl

Varde

Agerbæk

Blåvand

Kategori Eksisterende cykelstier

52

Antal km. 143

Cykelstier under etablering

5

Prioriterede cykelstier

5


0

53


1

54

Kommunens ĂĽrsregnskab 2015


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Anvendt regnskabspraksis GENERELT Varde Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budgetog Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. GOD BOGFØRINGSSKIK Vores bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk indenfor bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter: • De faktiske registreringer, herunder transaktionsspor • Beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling • Beskrivelse af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret dokumentation • Oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet • Regnskaber • Revision Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til 2014.

55


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører - jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører (jf. transaktionsprincippet) forudsat at de er kendt af kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår.

Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige, faglige resultater og aktivitetsniveau. Vi har valgt bevillingsniveauet til at ligge på funktion 2 niveau. BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. SELVFORSIKRINGSORDNING Vi er selvforsikret på arbejdsskadeområdet og på tyveri af løsøre. Der betales ikke en intern forsikringspræmie. Interne erstatninger udmåles efter generelle forsikringsbetingelser og afholdes af central pulje. I balancen er der hensat beløb til erstatninger på arbejdsskadeområdet. PRÆSENTATION I UDGIFTSREGNSKABET Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab.

56

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omgang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Bemærkninger er udarbejdet til driftsindtægter og udgifter i forhold til det godkendte budget på bevillingsniveau. Der er udarbejdet bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb - men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Specielle bemærkninger, regnskabsoversigt og oversigt over anlægsarbejder fremgår af dokumentet Årsregnskab med specifikationer.


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Balancen PRÆSENTATION AF BALANCEN Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før. Der er af Social- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Aktiver MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler, mv. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger dokumenteres via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og indgår således ikke i anlægsaktiverne.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende - som ikke har væsentlige indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt - udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. GRUNDE OG BYGNINGER Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er værdiansat pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. ØVRIGE MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar – herunder IT-udstyr – måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

57


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Levetiderne for materielle anlægsaktiver For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer, mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelsesog genopretningsformål) er ikke indregnet i balancen.

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter. Der er foretaget nedskrivning af tilgodehavender i forhold til den historiske erfaring med forskellen mellem nominel værdi og reel værdi.

Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Varde Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter løbetiden på leasingkontrakten.

Vores ejerandel i aktieselskaber og interessentskaber indgår i balancen med ejerandelen af den indre værdi.

OMSÆTNINGSAKTIVER Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år optages i balancen. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Grunde, bygninger, mv. til salg er optaget til forventet salgspris. Der udarbejdes en regnskabsmæssig opgørelse over hvert udstykningsområde pr. 31. oktober, der indgår i værdiansættelsen af grunde til videresalg.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger fx investering i systemudvikling eller visse software udgifter samt patenter, rettigheder og licenser. Vi har ikke aktiveret immaterielle anlægsaktiver.

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der kan omsættes til likvide beholdninger. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) pr. 31. december. 58


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Gruppe 001: Grunde og bygninger

Bygningens andvendelse

Eksempler

Grunde Administrative formål

Levetider Afskrives ikke

Rådhuse, administrationsbygninger, mv.

50 år

Folkeskoler, daginstitutioner samt tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller, mv.

30 år

Pavilloner, mv.

15 år

Eksempler

Levetider

Containere, fejemaskiner, gravemaskiner, sneplove, mv. Elektriske motorer/maskiner Maskiner til storkøkkener, beskyttede værksteder og lignende.

10 år

Tandklinikudstyr, mv.

7 år

Hjælpemidler

5 år

Transportmidler over 3500 kg.

Lastbiler, busser, traktorer, mv.

8 år

Transportmidler under 3500 kr.

Personbiler, mv.

5 år

Eksempler

Levetider

IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere

3 år

Inventar

Kontorinventar samt inventar på institutioner

5 år

Driftsmateriel

El- og VVS-udstyr, legepladsudstyr, værktøj måleapparater og instrumener

10 år

Forskellige serviceydelser

Diverse formål

Gruppe 002 – Maskiner, større specialudstyr og transportmidler

Maskiner

Specialudstyr

Gruppe 003 – Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr

Kategori IT

Der er endvidere fastlagt følgende værdiansættelsesprincipper samt levetider vedrørende indretning og installationer i lejede lokaler/bygninger:

Kategori Indretning af lejede lokaler

Værdiansættelsesprincip

Levetid

Kostpris

10 år eller over lejekontraktens varighed

59


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Passiver

HENSATTE FORPLIGTELSER

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

Pensionsforpligtigelser vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignede vilkår, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, er optaget i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt efter Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser.

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Såfremt der er væsentlige verserende retssager, vil det være nævnt i årsberetningen. Der er hensat beløb vedrørende aftaler om åremålsansættelser og aftaler om generationsskifte.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Som en følge af selvforsikring på arbejdsskadeområdet er der hensat beløb til at imødegå denne forpligtelse. Forpligtelsen er opgjort aktuarmæssigt efter Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

KORTFRISTET GÆLD

Markedsværdien af valutaswaps er bogført som langfristet gæld.

Periodeafgrænsningsposter er optaget under kortfristet gæld og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

Forpligtelsen til feriepenge er optaget som kortfristet gæld. Forpligtelsen er opgjort for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage.

60

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Vi har udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Social- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/ regnskabsbemærkning.


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Budgetoverførsler

Budgetoverførsler (i mio. kr.)

Drift — skattefinansieret

2015

2014

2013

2012

2011

Økonomi og Erhverv

27,9

25,6

38,8

42,9

35,6

Plan og Teknik

2,8

4,0

-0,1

-2,8

8,5

Kultur og Fritid

3,3

5,8

2,4

3,7

4,5

Børn og Undervisning

43,5

46,1

51,1

43,6

47,4

Social og Sundhed

13,1

12,9

18,2

24,8

22,3

Arbejdsmarked og Integration

0,7

1,0

1,1

0,9

0,0

I alt

91,3

95,4

111,5

113,1

118,3

Økonomi

0,7

4,9

24,6

14,9

36,1

Plan og Teknik

22,3

31,2

22,0

13,8

14,9

Kultur og Fritid

0,5

2,5

1,7

4,1

2,4

Børn og Undervisning

11,7

7,6

16,0

1,4

26,4

Social og Sundhed

7,1

4,4

8,0

7,0

-5,7

Arbejdsmarked og Integration

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Jordforsyning

1,7

-0,2

-0,2

-5,4

3,0

44,0

50,4

72,1

36,7

77,1

2,6

3,0

0,0

0,0

0,8

-11,0

-19,4

-26,7

-63,1

-15,5

-16,2

16,6

Udvalg

Anlæg — skattefinansieret Udvalg

I alt

Øvrige Grundkapitallån Låneramme Øvrige I alt

Budgetoverførsler i alt

-8,4

-16,4

-42,9

-46,5

-14,7

126,9

129,4

140,7

103,3

180,7

61


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Regnskabsopgørelse Udvalgsopdelte driftsudgifter

Budget 2015

Korrigeret budget 2015

Regnskab 2015

Regnskab 2014

Skatter

-2.177

-2.174

-2.173

-2.118

Tilskud og udligning

-764

-765

-765

-801

-2.941

-2.939

-2.938

-2.919

Udgiftsregnskab i mio. kr. A. Det skattefinansierede område Indtægter

Indtægter i alt

Driftsudgifter (excl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed) Udvalget for Økonomi og Erhverv

376

375

335

329

Udvalget for Plan og Teknik

126

111

107

105

Udvalget for Børn og Undervisning

883

944

897

889

Udvalget for Kultur og Fritid

79

84

80

73

Udvalget for Social og Sundhed

770

802

801

792

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

602

628

627

606

Driftsudgifter i alt

2.836

2.944

2.847

2.796

Driftresultat før finansiering

-105

5

-91

-124

Renter, mv.

17

5

4

7

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-88

10

-87

-117

Udvalget for Økonomi og Erhverv

37

16

18

56

Udvalget for Plan og Teknik

25

68

45

30

Udvalget for Børn og Undervisning

65

81

70

32

Udvalget for Kultur og Fritid

4

11

10

1

Udvalget for Social og Sundhed

8

14

7

11

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

0

0

0

0

139

190

150

130

Drift

-1

0

-1

-1

Anlæg

0

1

1

5

Jordforsyning i alt

-1

1

0

4

50

201

63

17

Anlægsudgifter (excl. forsyning)

Anlægsudgifter i alt Jordforsyning

Ekstraordinære poster

C. Resultat i alt (A+B) Korrigeret budget 2015 er ikke fratrukket budgetoverførsler.

62


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Funktionsopdelte driftsudgifter

Noter

Udgiftsregnskab i mio. kr.

Budget 2015

Korrigeret budget 2015

Regnskab 2015

Regnskab 2014

Det skattefinansierede område Indtægter 1

Skatter

-2.177

-2.174

-2.173

-2.118

1

Tilskud og udligning

-764

-765

-765

-801

-2.941

-2.939

-2.938

-2.919

Indtægter i alt Driftsudgifter 2

Byudvikling, miljø og transport

145

131

124

122

3

Undervisning og kultur

627

678

639

620

4

Sundhedsområdet

237

246

243

244

5

Sociale opgaver og beskæftigelse

1.467

1.530

1.521

1.493

6

Fællesudgifter og administration

360

359

320

316

Driftsudgifter i alt

2.836

2.944

2.847

2.795

Driftresultat før finansiering

-105

5

-91

-124

Renter, mv.

17

5

4

7

Resultat af ordinær driftvirksomhed

-88

10

-87

-117

Byudvikling, miljø og transport

29

75

51

28

Undervisning og kultur

52

66

60

28

Sundhedsområdet

0

0

0

0

Sociale opgaver og beskæftigelse

17

31

21

26

Fællesudgifter og administration

41

18

18

48

Anlægsudgifter i alt

139

190

150

130

Drift

-1

0

-1

-1

Anlæg

0

1

1

5

Jordforsyning i alt

-1

1

0

4

Resultat i alt

50

201

63

17

Anlægsudgifter

Jordforsyning 2

Korrigeret budget 2015 er ikke fratrukket budgetoverførsler.

63


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Finansieringsoversigt Korrigeret budget 2015

Regnskab 2015

175

175

+/- Årets resultat

-200

-63

137

+/- Lånoptagelse

69

50

-19

+/- Øvrige finansforskydninger

-9

-20

-11

0

-6

-6

Afdrag på lån

-40

-39

1

Likvide beholdninger ultimo

-4

96

101

Finansieringsoversigt i mio. kr. Likvide beholdninger

Korrigeret budget vs. regnskab

Tilgang af likvide aktiver

Anvendelse af likvide aktiver +/- Reguleringer likvide aktiver

Balance Aktiver

Noter

Passiver

Balance i mio. kr.

Ultimo 2015

Ultimo 2014

Noter

Materielle anlægsaktiver

7

8

Ultimo 2015

Ultimo 2014

Egenkapital

Grunde

164,3

166,7

Modpost for donationer

3,1

3,6

Bygninger

803,9

861,7

11,3

16,9

Tekniske anlæg, mv.

37,4

30,3

Modpost for selvejende insitutioners aktiver

Inventar

12,0

10,6

Modpost for skattefinansierede aktiver

1.294,0

1.276,5

Anlæg under udførelse

206,6,

135,1

Reserve for opskrivninger

0,0

0,0

I alt

1.224,2

1.204,4

Blanacekonto

-369,2

-345,6

Immaterielle anlægsaktiver

0,0

0,0

I alt

939,2

951,3

Aktier og andelsbeviser, mv.

1.084,6

1.024,9

Hensatte forpligtelser

386,3

385,4

59,6

60,2

Langfristede gældsforpligtelser

830,5

817,5

1.144,1

1.085,1

Nettogæld vedr. fondsm legater, deposita mv.

13,5

12,2

Omsætningsaktiver varebeholdninger

0,0

0,0

Kortfristede gældsforpligtelser

528,8

509,3

Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg

84,3

88,9

2.698,3

2.675,6

Omsætningsaktiver tilgodehavender

149,3

122,4

Omsætningsaktiver værdipapirer

401,0

352,6

Likvide beholdninger

-304,6

-177,9

2.698,3

2.675,6

Langfristede tilgodehavender I alt

Aktiver i alt

64

Balance i mio. kr.

9

10

11

Passiver i alt


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Disponibel likviditet Nedenstående tabel viser, at likviditeten ifølge regnskabet på 96 mio. kr., kan omregnes til en disponibel likviditet på -15 mio. kr. Forskellen udgøres af: • Likviditetsposter afledt af regnskabet til uudnyttet låneramme og restrefusion med samlet 27 mio. kr. • Budgetoverførsler m.v. på 138 mio. kr., der trækkes fra, idet de er allokeret til igangværende/kommende aktiviteter Likviditeten pr. 31. december 2015 opgjort som et gennemsnit af de seneste 365 dage (kassekreditreglen) udgør 266,9 mio. kr.

Disponibel likviditet i mio. kr.

2015

2014

2013

2012

2011

Likviditet if. årsregnskabet

96

175

161

177

206

Deponerede beløb

0

0

2

2

15

Likvide aktiver i alt

96

175

163

179

221

Uudnyttet låneramme

11

0

34

26

7

9

37

Endnu ikke optaget lån vedr. ældreboligprojekter Restrefusion

16

3

18

25

5

Likviditet afledt af regnskabet

27

3

61

88

12

Skattefinansieret likviditet

123

178

224

267

233

Drift

-91

-96

-111

-113

-118

Anlæg

-44

-50

-72

-37

-77

Grundkapitalindskud

-3

-3

0

0

-1

Energibesparende foranstaltninger

0

19

0

0

15

Beskæftigelsestilskud efterregulering

0

0

0

-16

0

Likviditet afledt af overførsler

-138

-130

-183

-166

-181

Disponibel skattefinansieret likviditet ultimo året

-15

48

41

101

52

Budgetoverførsler

Lån vedrørende overførte anlæg

65


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Noter til driftregnskab og balance

Note 1

Skatter, tilskud og udligning (i mio. kr.)

Budget 2015

Korrigeret budget 2015

Regnskab 2015

Regnskab 2014

Kommunal indkomstskat

-1.891,2

-1.891,3

-1.891,3

-1.846,9

Selskabsskat

-21,2

-21,2

-21,2

-21,2

Dødsboskat

-0,9

-0,9

-1,1

-0,8

Grundskyld

-259,6

-257,8

-256,5

-245,0

-3,7

-3,3

-3,2

-3,6

-2.176,6

-2.174,5

-2.173,3

-2.118,2

-689,0

-644,8

-644,8

-718,6

Udligning og tilskud til udlændinge

18,4

18,4

18,4

18,2

Kommunale bidrag til regionerne

6,3

6,3

6,3

6,2

-100,2

-145,1

-144,8

-107,0

0,0

0,0

0,1

0,2

-764,5

-765,2

-764,8

-801,0

-2.941,1

-2.939,7

-2.938,1

-2.919,2

Anden skat på fast ejendom Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud

Særlige tilskud Refusion af købsmoms Tilskud og udligning i alt

Skatter, tilskud og udligning i alt

66


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Note 2

Budget 2015

Korrigeret budget 2015

Regnskab 2015

Regnskab 2014

Jordforsyning

-0,7

-0,5

-0,8

-0,8

Faste ejendomme

19,0

5,5

5,0

4,9

Fritidsområder

11,2

10,4

12,3

13,0

Fritidsfaciliteter

0,9

1,1

0,9

1,3

Naturbeskyttelse

3,1

4,3

3,1

1,7

Miljøbeskyttelse

4,5

6,1

4,3

4,2

Vandløbsvæsen

7,0

7,2

6,8

6,1

Redningsberedskab

14,0

14,0

13,6

13,9

Trafik og infrastruktur

86,1

82,9

78,3

78,1

145,1

131,0

123,5

122,4

Budget 2015

Korrigeret budget 2015

Regnskab 2015

Regnskab 2014

Folkeskolen, mm.

533,7

581,7

546,6

532,6

Ungdomsuddannelser

22,4

21,8

20,4

22,0

Folkebiblioteker

24,3

25,2

24,5

23,6

Kulturel virksomhed

16,8

19,3

17,1

14,6

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, mv.

30,0

29,9

30,6

27,0

627,2

677,9

639,2

619,7

Budget 2015

Korrigeret budget 2015

Regnskab 2015

Regnskab 2014

Sundhedsudgifter, mv.

237,4

246,6

243,5

243,6

Sundhedsområdet i alt

237,4

246,6

243,5

243,6

Byudvikling, miljø og trafik (i mio. kroner)

Byudvikling, miljø og trafik i alt

Note 3

Undervisning og kultur (i mio. kr.)

Undervisning og kultur i alt

Note 4

Sundhedsområdet (i mio. kr.)

67


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Note 5

Budget 2015

Korrigeret budget 2015

Regnskab 2015

Regnskab 2014

Den centrale refusionsordning

-8,3

-10,4

-10,5

-7,6

Dagtilbud til børn og unge

187,7

196,1

192,5

192,5

Tilbud til børn og unge med særlige behov

114,7

126,1

126,9

118,2

Tilbud til ældre og handicappede

374,5

398,0

401,0

395,6

Rådgivning

18,1

15,6

13,5

15,7

Tilbud til voksne med særlige behov

179,4

179,7

174,0

174,7

8,1

19,1

19,6

10,2

Førtidspensioner og personlige tillæg

208,8

211,8

211,5

207,1

Kontante ydelser

247,7

256,9

254,7

268,4

Revalidering

96,6

97,6

100,9

80,6

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

38,1

38,1

35,8

36,6

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1,3

1,4

1,4

1,2

1.466,7

1.530,0

1.521,3

1.493,3

Budget 2015

Korrigeret budget 2015

Regnskab 2015

Regnskab 2014

9,8

10,2

10,2

10,5

Administrativ organisation

281,6

296,0

279,9

274,2

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

10,0

11,0

10,9

9,9

Lønpuljer, mv.

58,2

42,0

18,7

21,3

359,6

359,2

319,7

315,9

Sociale opgaver og beskæftigelse (i mio. kr.)

Tilbud til udlændinge

Sociale opgaver og beskæftigelse i alt

Note 6

Fællesudgifter og administration (i mio. kr.) Politisk organisation

Fællesudgifter og administation i alt

68


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Anlægsoversigt

Note 7

Anlægsaktiver (i 1.000 kr.)

Grunde

Bygninger

Tekniske anlæg, mv.

Inventar, mv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

I alt

Kostpris pr. 01.01.2015

166.685

1.523.134

77.480

86.701

135.097

1.989.097

Tilgang

128

24.226

13.830

4.035

88.793

131.012

Afgang

-2.477

-16.368

-488

-40

-17.294

-36.627

0

0

0

0

0

0

164.336

1.530.992

90.862

90.696

206.596

2.083.482

Ned- og afskrivninger pr. 01.01.2015

0

-661.441

-47.148

-76.085

0

-784.674

Årets afskrivninger

0

-74.863

-6.637

-2.588

0

-84.088

Årets nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

Af- og nedskrivninger - afhændede aktiver

0

9.181

317

5

0

9.503

Ned- og afkrivninger pr. 31.12.2015

0

-727.123

-53.468

-78.668

0

-859.259

164.336

803.869

37.394

12.028

206.596

1.224.223

Overført Kostpris pr. 31.12.2015

Regnskabsmæssig værdi pr. 21.12.2015

69


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Ejerandele Note 8

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

2015 Ejerandel i%

Indre værdi i mio. kr.

Andel i mio. kr.

Vestbanen A/S

37,8

17,3

6,5

Outrup Plantage A/S

5,4

1,2

0,1

Deponiselskabet Bopøl I/S

12,4

11,0

1,4

AFT 2005 A/S

0,1

41,1

0,0

Kommunernes Pensionsforsikring A/S

0,3

9.250,0

23,1

Kommunedata A/S

0,0

788,2

0,1

GIS Danmark A/S

10,9

-3,9

-0,4

Forsknings- og Udviklingsparken Vest A/S

5,9

11,2

0,7

Varde Forsyningsservice A/S

100,0

4,6

4,6

Varde Kloak- og Spildevand A/S

100,0

839,2

829,2

Varde Varmeforsyning A/S

100,0

29,1

29,1

Varde Vandforsyning A/S

100,0

131,4

131,4

Varde Affald A/S

100,0

20,0

20,0

ESØ

50,0

41,2

20,6

Østdeponi

4,2

110,5

4,6

Sydvestjysk Brandvæsen

34,2

6,9

2,3

7,1

109,4

7,8

40,0

8,5

3,4

11.406,9

1.084,5

Energnist I/S Det Danske Madhus Varde A/S

I alt

I forhold til regnskabet for 2014 er der optaget følgende selskaber, der ikke tidligere har været registreret, og som Varde Kommune har ejerandele i. ESØ Østdeponi Sydvestjysk Brandvæsen Energnisten I/S

70


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Note 9

Udvikling i egenkapital

mio. kr.

Egenkapital pr. 1. januar 2015

-951,3

+/- udvikling i selvejende institutioners aktiver

5,5

+/- udvikling i skattefinansierede aktiver

-17,6

+/- udvikling i donationer

0,4

+/- udvikling i på balancekontoen

27,5

Specifikation af udviklingen på balancekontoen + resultat ifølge regnskabsopgørelsen

63,2

- opskrivning af aktiver og indskud i selskaber, mv.

-57,3

+ afskrivning på restancer og tilgodehavender

3,6

- regulering af indskud i Landsbyggefonden

3,4

- regnskabsmæssige posteringer vedr. ældreboliger

0,3

- registrering af markedsværdi på valutaswap

9,5

+ ændring i hensættelse til tjenestemænd

-11,9

+ ændring i hensættelse til arbejdsskadeforsikring

15,0

- ændring i hensættelse til leasingforpligtelser

-1,4

- ændring i hensættelse til feriepenge

2,8

- kursreguleringer på obligationer og investeringsbeviser

6,4

- ændring i hensættelse vedr. åremålsansættelser

-2,2

+ indeksregulering af lån

-1,3

- værdi af donationer flyttet til egenkapitalen

-3,4

+ reguleringer vedr. øvrige hensættelser

0,8

Egenkapital pr. 31. december 2015

-935,5

Note 10

Langfristet gæld (i mio. kr.)

2015

2014

2013

2012

363

378

385

331

5

7

8

11

Øvrig gæld

461

432

414

415

Langfristet gæld i alt

829

817

807

757

Ældreboliger Finansielt leasede aktiver

71


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Kortfristet gæld Note 11

Kortfristet gæld (i mio. kr.)

2015

2014

2013

2012

Skyldige feriepenge

206,1

203,4

204,6

204,6

Skyldige til leverandører m.fl., endnu ikke forfaldne

137,7

133,2

152,6

163,4

Mellemregninger mellem årene og øvrig gæld

185,6

172,7

221,3

155,5

Kortfristet gæld i alt

529,4

509,3

578,5

523,5

Note 12

Kautions- og garantiforpligtelser (i mio. kr.)

2015

2014

2013

2012

L90 - fælleskommunalt selskab

38,0

41,0

36,7

43,8

Udbetaling Danmark, selskab med solidarisk hæftelse *)

704,4

573,8

539,3

370,7

Idrætsformål

34,2

36,3

36,4

9,4

Forsyningssektoren (vand, varme, biogas, affald, kloak) **)

218,4

148,3

106,2

99,7

Øvrige ***)

14,2

10,3

0

0

1.009,2

809,7

718,6

523,6

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser

I alt

Garantiforpligtelser vedr. bolig- og institutionsbyggeri Anden kommunal garanti for lån til boligog institutionsbyggeri

547,8

552,7

563

566,9

I alt

547,8

552,7

563,

566,9

1.557,0

1.362,4

1.281,6

1.090,5

Kautions- og garantiforpligtelser i alt

Bemærkninger *) Øget låntagning i Udbetaling Danmark. **) Ydet garantier til selskaberne under Varde Forsyning. ***) Garantier vedr. Varde Museum og Fonden Nymindegabmalerne.

Note 13

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Social- og Indenrigsministeriets regler ikke optages i balancen. Indskuddet udgør 86,9 mio. kr. pr. 31. december 2015.

72


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Befolkningstal Note 14

Alder/år

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0-5 årige

3.485

3.519

3.463

3.296

3.224

3.140

3.051

6-16 årige

7.709

7.612

7.409

7.254

7.155

7.038

6.997

17-64 årige

30.373

30.195

29.972

29.762

29.679

29.776

29.840

65+ årige

8.811

9.025

9.349

9.657

9.899

10.168

10.401

50.378

50.351

50,193

49,969

49.957

50.122

50.289

I alt

Befolkningstal pr. 1. januar.

Alder/år

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0-5 årige

100

101

99

95

93

90

88

6-16 årige

100

99

96

94

93

91

91

17-64 årige

100

99

99

98

98

98

98

65x årige

100

102

106

110

112

115

118

I alt

100

101

101

100

100

101

101

2010 = indeks 100.

Note 15

OPGAVER UDFØRT FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER Der skal redegøres for opgaver udført for andre myndigheder i det omfang, at opgavevaretagelsen er foretaget på grundlag af et individuelt tilbud eller opgaven overstiger 1 mio. kr. Varde Kommune har ikke udført sådanne opgaver i 2015. Redegørelsen omfatter ikke mindre opgaver på fx teknik og miljøområdet, som afregnes efter en fastsat timepris og opgaver på det sociale område, der udføres i henhold til rammeaftaler mellem regioner og kommuner.

73


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Renteswap Varde Kommune anvender renteswaps til at omlægge lån fra variabel til fast rente eller omvendt for en nærmere aftalt periode.

ALLE UNDERLIGGENDE LÅN HAR VI OPTAGET I KOMMUNEKREDIT. Når aftalerne har en negativ værdi er det udtryk for, at renteniveauet ved udgangen af 2015 var lavere end det var på de enkelte aftalers indgåelsestidspunkt. Hvis renteniveauet stiger vil værdierne på de indgåede swaps blive forbedret. I PRAKSIS MODTAGER VI En variabel rente på renteswap nr. 1 - 5, der modsvarer renten på lån i KommuneKredit og betaler fast rente jf. kolonne om rente forhold.

En variabel rente på renteswap nr. 6, der modsvarer renten på lån i KommuneKredit og betaler en ydelse i forhold til underliggende renteindeks. En fast rente på renteswap nr. 7, der modsvarer renten i renteswap nr. 5 og betaler en ydelse i forhold til underliggende renteindeks. En ydelse på renteswap nr. 8, der svarer til ydelserne i valutaswap nr. 9-11 og betaler en ydelse i forhold til underliggende valutaindeks.

Renteswap

Nr.

74

Modpart

Oprindelig hovedstol

Nominel restgæld pr. 31.12.2015

Markedsværdi pr. 31.12.2015

Udløbsdato

Renteforhold

Valutaforhold

1

Sydbank

8.746.000

6.617.284

1.005.649

8. marts 2016

Fast 3,52 %

DKK

2

Sydbank

56.039.464

39.996.106

5.580.957

30. december 2024

Fast 3,46 %

DKK

3

Nordea

40.000.000

35.641.126

9.641.847

26. marts 2036

Fast 3,91 %

DKK

4

Nordea

15.168.831

13.483.405

1.393.425

31. juli 2031

Fast 2,49 %

DKK

5

Nordea

93.021.234

64.989.178

5.043.290

29. september 2017

Fast 4,20 %

DKK

6

Deutsche Bank

21.000.000

15.641.654

6.031.412

31. januar 2024

Indeks

DKK

7

Deutsche Bank

-81.842.459 81.842.459

-64.989.178 64.989.178

31.685.047

31. marts 2027

Indeks

DKK

8

Deutsche Bank

-177.580.990 177.580.990

-90.577.307 90.577.307

17.882.936

30. december 2032

Indeks

DKK


Årsberetning 2015 Varde Kommune

Valutaswap Valutaswap anvendes til at omlægge lån fra en valuta til en anden.

Varde Kommune har anvendt valutaswap til at omlægge lån fra danske kroner til schweizerfranc (CHF). Formålet var, at udnytte renteforskellen mellem dansk og schweizisk rente. I forlængelse af finanskrisen steg kursen voldsomt på schweizerfranc i 2011, hvilket påvirkede de indgåede valutaswapaftaler negativt. For at skabe budgetsikkerhed indgik Varde Kommune i oktober 2011 en aftale, der neutraliserer Varde Kommunes eksponering mod CHF. Således er Varde Kommune ikke længere afhængige af udviklingen i CHF.

Da den nye aftale er i danske kroner, er den vist i oversigten over renteswap som aftale nr. 8. De negative værdier på i alt 31,9 mio. kr. indgår i kommunens balance som langfristet gæld. Når aftalerne har negativ værdi er det primært udtryk for, at kursen på CHF er steget markant siden aftalernes indgåelse. Den negative værdi er indregnet i renteswap nr. 8 ved, at ydelsesloftet i denne aftale er hævet. Da de faktiske betalinger i renteswap nr. 8 er indeksafhængige er der en mulighed for, at Varde Kommune set over aftalernes løbetid ikke kommer til at betale den negative markedsværdi.

Valutaswap

Modpart

Oprindelig hovedstol

Nominel restgæld pr. 31.12.2015

Markedsværdi pr. 31.12.2015

Udløbsdato

Renteforhold

Valutaforhold

9

Sydbank

25.000.000

19.834.000

10.770.928

30. december 2032

Variabel

CHF

10

Sydbank

45.000.000

29.519.841

14.082.753

30. januar 2024

Variabel

CHF

11

Sydbank

35.000.000

23.662.255

7.065.698

30. januar 2024

Variabel

CHF

Nr.

75


Regnskabsår 2015 1. januar - 31. december Direktionen Mogens Pedersen, kommunaldirektør Anette Bækgaard Jacobsen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Louise Raunkjær, direktør for Børn og Unge Bent Peter Larsen, direktør for Plan, Kultur og Teknik

Bytoften 2, 6800 Varde Telefon 79 94 68 00 Telefax 79 94 65 54 vardekommune@varde.dk www.vardekommune.dk

Revisionen BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. 6000 Kolding Hjemsted Varde Cvr. nr. 29 18 98 11

Byråd Erik Buhl Nielsen, borgmester (V) Peder Foldager Hansen, 1. viceborgmester (V) Kjeld Anker Espersen, 2. viceborgmester (A) Per Rask Jensen (V) Preben Olesen (V) Lisbeth Rosendahl (V) Poul Rosendahl (V) Preben Friis-Hauge (V) Niels Haahr Larsen (V) Mads Sørensen (V) Susanne Bergmann (V) Connie Høj (V) Anders Linde (V) Keld Jacobsen (V) Thyge Nielsen (V) Stig Leerbeck (V) Tina Agergaard Hansen (O) Julie Gottschalk (O) Ingvard Ladefoged (A) Søren Laulund (A) Marianne B. Kristiansen (A) Niels Christiansen (C) Erhardt Jull (C) Holger Grumme Nielsen (B) Arne Lindberg Callesen (Ø)

VK 0316 DIOL

Kommuneoplysninger

Årsberetning 2015  

Dette er et produkt til kernefagligheden "Typografi og ombrydning" // Svendeprøven 2017 // Mediegrafiker

Årsberetning 2015  

Dette er et produkt til kernefagligheden "Typografi og ombrydning" // Svendeprøven 2017 // Mediegrafiker

Advertisement