Page 1


"Същност и форми на домашното насилие. Причини, митове и факти"  

Проект „Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и...

"Същност и форми на домашното насилие. Причини, митове и факти"  

Проект „Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и...

Advertisement