Page 1

Семинар “Засилване на капацитета на социални работници, учители и специализирани НПО за равно разпознаване на домашното насилие и предприемане на навременни мерки за адекватно противодействие” Кърджали, 24-25 април 2014 Смолян, 29-30 април 2014

Проект “Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-423/ 18.12.2013 г., сключен с Министерство на правосъдието


"Работа по случаи на насилие над деца"  

Проект „Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и...

"Работа по случаи на насилие над деца"  

Проект „Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и...