Page 1

Warszawa, 24.03.2012 r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 24.02.2012 r. Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Diana Biernacka, ul. Xyz 12, 99-999 Warszawa, NIP: 777-77-77-777

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………………......

................................................……………

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 11 818,23 EUR 2. Kwota uzysku: 5 909,12 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 5 909,12 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 1 063,64 EUR 5. Kwota do wypłaty: 10 754,59 EUR (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt dziewięć EUR)

[Nauka wystawiania dokumentów księgowych]

Rachunek do umowy o dzieło  

Moja pierwsza próba sporządzenia rachunku dot. umowy o dzieło za tłumaczenie

Rachunek do umowy o dzieło  

Moja pierwsza próba sporządzenia rachunku dot. umowy o dzieło za tłumaczenie

Advertisement