Page 1

Rachunek numer R1 Oryginał Data wystawienia: 2012-03-25 Data sprzedaży: 2012-03-25 Termin płatności: 2012-04-08 Płatność: Przelew

Sprzedawca

Nabywca

Diana Biernacka

mLingua

99-999 Warszawa , ul. Xyz 12

61-773 Poznań , Stary Rynek 100

NIP 777-77-77-777

NIP 778-14-35-103

BPH 12345678901234567890 LP

Nazwa towaru / usługi

Ilość

Cena

Wartość

1

Tłumaczenie pol-ros pdf. Zn. przekładu: 1555264

1382,46

45,03 zł

62 252,17 zł

2

Tłumaczenie pol-ros doc. Zn. przekładu: 874889

777,68

45,03 zł

35 018,93 zł

3

Tłumaczenie eng-pol xls. Zn. przekładu: 6404

5,69

45,03 zł

256,22 zł

4

Tłumaczenie pol-ros ppt. Zn. przekładu: 8013

7,12

45,03 zł

320,61 zł

Razem

97 847,93 zł

Uwagi:

Nauka wystawiania rachunków księgowych

Do zapłaty

97 847,93 zł Słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem zł dziewięćdziesiąt trzy gr

Imię i nazwisko odbiorcy

Imię i nazwisko wystawcy

faktury online - www.fakturownia.pl

Rachunek  

Moja pierwsza próba sporządzenia rachunku za tłumaczenie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you