Page 1

8χρονο̋ δίνει µάχη να κρατηθεί στην ζωή Εξαιρετικά κρίσιµη είναι η κατάσταση 8χρονου αγοριού από την Λαζαρίνα, που νοσηλεύεται διασωληνωµένο σε δηµόσιο νοσηλευτήριο τη̋ πρωτεύουσα̋ ύστερα από σοβαρό τραυµατισµό. Ο µικρό̋ µαθητή̋, κάτω από αδιευκρίνιστε̋ συνθήκε̋, έπεσε από το τρακτέρ του παππού του και χτύπησε στην συρόµενη πλατφόρµα, µε συνέπεια να υποστεί κρανιοεγκεφαλικέ̋ κακώσει̋. Αρχικά µεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων και από εκεί µε ασθενοφόρο στην Αθήνα.

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΝΕΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΙΑΚΟ

Πρώτο βραβείο κοινού για το “Μανάβη” τη̋ Πίνδου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη̋! ΣΕΛ. 3 EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 19ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 867 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos@otenet.gr • www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ

ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

∆ραπέτε̋ έξω, “πόλεµο̋” µέσα!!

Σοκ στην Καλαµπάκα από το θανατηφόρο τροχαίο

4 ∆όθηκαν στην δηµοσιότητα τα στοιχεία των 8 επικίνδυνων Αλβανών κακοποιών

Νεκρό̋ ο 30χρονο̋ Γεώργιο̋ Κ.Γατσά̋ από τον Κλεινοβό ενώ δίνει µάχη για τη ζωή του συνοµίληκο̋ συγχωριανό̋ του.

ΣΕΛ. 4 «ΛΗΘΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

Η επένδυση αφορά µια µονάδα παραγωγή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ από βιοαέριο που προκύπτει από αναερόβια χώνευση γεωργικών υπολειµµάτων, αγροτοβιοµηχανικών και κτηνοτροφικών οργανικών αποβλήτων - κατά τον ορισµό όπω̋ αναφέρεται στον Ν. 3851/2010 Άρθρο 5, υποπερίπτωση (ιδ) - εγκατεστηµένη̋ ισχύο̋ <3MWe. Φορέα̋ υλοποίηση̋ τη̋ µονάδα̋ είναι εταιρεία ειδικού σκοπού µε µορφή ανώνυµη̋ εταιρεία̋ (ΛΗΘΑΙΟΣ ΑΕ). Κατά την αναερόβια χώνευση σε δεξαµενέ̋ κλειστού τύπου, προκύπτει κυρίω̋ µεθάνιο, το οποίο χρησιµοποιείται για την συµπαραγωγή ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ και θερµότητα̋. Η διαδικασία αυτή είναι ευρέω̋ διαδεδοµένη σε όλη την Ευρώπη (Συνέχεια στη σελ. 32)

4Μεγάλη επιχείρηση τη̋ ΕΛ.ΑΣ. σε εξέλιξη για τον εντοπισµό του̋

ΣΕΛ.5

Η Ευρωζώνη έγινε παράδεισο̋ µόνο για τον Βορρά

Λάθο̋ ή σκόπιµο το “σάρωµα” του Νότου; Η εκβιαστική πολιτική τη̋ Μέρκελ και του Σόιµπλε οδηγούν σε αδιέξοδο τη Νότια Ευρώπη και του̋ πολίτε̋ να αναρωτιούνται αν είναι καλύτερη λύση η αποχώρηση από την Ευρωζώνη ή ακόµη και από την Ε.Ε! ∆ραµατικέ̋ ολονύκτιε̋ “διαπραγµατεύσει̋” Σελ. 2 & άρθρο του Ηλία Σιαφάκα στη σελ. 3 για το µέλλον τη̋ Κύπρου

CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Το Χιονοδροµικό Κέντρο Περτουλίου …έ-ΣΚΙ-σε!!! Χθε̋ ήταν η τελευταία µέρα λειτουργία̋ για το Χιονοδροµικό Κέντρο Περτουλίου, που άνοιξε τι̋ πύλε̋ του στι̋ 17 ∆εκεµβρίου 2012. Χιόνι, φυσικά, δεν υπήρχε ούτε για… δείγµα. Έτσι, οι επισκέπτε̋, οι οποίοι ήσαν λιγότεροι από άλλε̋ φορέ̋, αρκέστηκαν σε µια… ανηφορική βόλτα για καφεδάκι στο Σαλέ. Ο “δ” επικοινώνησε, αργά το βράδυ, µε τον αντιδήµαρχο Πύλη̋ – υπεύθυνο του Χ.Κ. κ. Ευθύµιο Πλεξίδα. Κάνοντα̋ έναν πρόχειρο απολογισµό τη̋ λήξασα̋ σαιζόν, δήλωσε αρκούντω̋ ικανοποιηµένο̋: «Αριθµητικά στοιχεία δεν έχω να σα̋ πω. Εκείνο που λέω µε σιγουριά είναι ότι πήγαµε αρκετά καλά, αν λάβουµε υπ’ όψιν την σηµερινή οικονοµική κατάσταση τη̋ χώρα̋ µα̋. Ο οικονοµικό̋ στόχο̋ που θέσαµε, ω̋ ∆ιοίκηση, επετεύχθη!». Ειδικώ̋ τι̋ γιορτέ̋, βρέθηκαν εκεί ταξιδιώτε̋ απ’ όλη την Ελλάδα! Τον υπόλοιπο καιρό συναντούσε̋ συχνά, κυρίω̋, Θεσσαλού̋ (σ.σ. στην πλειονότητά του̋ Λαρισαίοι) και Θεσσαλονικεί̋. Του χρόνου …ει̋ ανώτερα!!! “δ”

Ξεχάστε το… τρένο! Χωρί̋ τρένα του Ο.Σ.Ε. και προαστιακό θα παραµείνει µέχρι και σήµερα η χώρα, λόγω 24ωρων επαναλαµβανόµενων απεργιών των εργαζοµένων που ζητούν την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων εργασία̋.

Επιτυχιών συνέχεια για το τµήµα αναρρίχηση̋ του ΣΟΧΤ

Η Ευρωζώνη έγινε παράδεισο̋ µόνο για τον Βορρά

Λάθο̋ ή σκόπιµο το “σάρωµα” του Νότου; 4Η εκβιαστική πολιτική τη̋ Μέρκελ και του Σόιµπλε οδηγούν σε αδιέξοδο τη Νότια Ευρώπη και του̋ πολίτε̋ να αναρωτιούνται αν είναι καλύτερη λύση η αποχώρηση από την Ευρωζώνη ή ακόµη και από την Ε.Ε! 4∆ραµατικέ̋ ολονύκτιε̋ “διαπραγµατεύσει̋” για το µέλλον τη̋ Κύπρου Όποια εξέλιξη και αν είχε η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Eurogroup, η οποία µέχρι και τα µεσάνυχτα δεν είχε ξεκινήσει, το µόνο βέβαιο είναι πω̋ και σήµερα η Κύπρο̋, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία αλλά και η Ιταλία δεν θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από χθε̋. Αφού φαίνεται πω̋ η Μέρκελ και ο Σό̓µπλε δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στον σχεδιασµό του̋ για οικονοµικό σάρωµα του Νότου τη̋ Ευρώπη̋. Αυτή η αναλγησία των ισχυρών τη̋ Ευρώπη̋ οδήγησε τον Αρχιεπίσκοπο τη̋ Κύπρου κ. Χρυσόστοµο να δηλώσει πω̋ «οι δανειστέ̋ µα̋ δεν έχουν τον..Θεό του̋»! Ταυτόχρονα οδηγεί όλο και περισσότερου̋ πολίτε̋ τη̋ Νοτίου Ευρώπη̋ να αρχίζουν να σκέφτονται πω̋ ίσω̋ είναι πλέον καιρό̋ να µην θεωρούν ω̋ αυτονόητα καλύτερη λύση την παραµονή στην Ευρωζώνη ή ακόµη-ακόµη και στην ίδια την Ε.Ε. Τα τελευταία νέα από τι̋ Βρυξέλλε̋ Ασφαλώ̋ και είναι γνωστέ̋ σε όλου̋ οι χθεσινέ̋ εξελίξει̋ στι̋ Βρυξέλλε̋. Ο «τσαµπουκά̋» του Σόιµπλε πω̋ δεν εκβιάζεται από κανέναν και πω̋ θα οδηγήσει την Κύπρο σε χρεοκοπία σήµερα αν δεν βρεθεί λύση σύµφωνα µε τι̋ επιλογέ̋ τη̋ Γερµανία̋. Ο πρόεδρο̋ τη̋ Κύπρου κ. Αναστασιάδη̋ στην προσπάθεια του να διασώσει την τράπεζα Κύπρου απειλούσε πω̋ θα σηκωθεί να φύγει από τι̋ Βρυξέλλε̋, θα γυρίσει στην Λευκωσία να υποβάλλει την παραίτηση του και θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογέ̋ για να αποφασί-

Μέχρι και τα µεσάνυχτα οι Υπουργοί Οικονοµικών τη̋ Ε.Ε. “καθόταν” και έτρωγαν... πίτσε̋ ενώ τα “αφεντικά” του̋ πίεζαν τον Αναστασιάδη να υποκύψει στι̋ απαιτήσει̋ του̋ σει ο Κυπριακό̋ λαό̋ για τη µοίρα του. Την ίδια στιγµή τα ΑΤΜ των τραπεζών στην Κύπρο έχουν «στεγνώσει» και το ηµερήσιο όριο αναλήψεων έχει περιορισθεί στα 100-120 ευρώ. Και ενώ η Κύπρο̋ ζει τη δική τη̋ τραγωδία η κατάσταση παραµένει το ίδιο τραγική και στην Ελλάδα όπου τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει προ̋ το καλύτερο και µάλιστα αν χρεοκοπήσει η Κύπρο̋ ενδέχεται να µα̋ συµπαρασύρει και εµά̋. Σ’αυτό το κλίµα καλούµαστε σήµερα να γιορτάσουµε την Εθνική Επέτειο τη̋ 25η̋ Μαρτίου…. Μήπω̋ η Ε.Ε. είναι ένα άθροισµα λαθών; Και ενώ χιλιάδε̋ αναλύσει̋ δηµοσιεύονται καθηµερινά σε εφηµερίδε̋ , σάιτ και χιλιάδε̋ απόψει̋ ακούγονται στι̋ εκ-

ποµπέ̋, σε ραδιόφωνα και τηλεοπτικού̋ σταθµού̋ νοµίζουµε πω̋ το παρακάτω απόσπασµα από το κύριο άρθρο του «ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ» τη̋ Παρασκευή̋ (22-3-13) αποτυπώνει συνοπτικά και ιδιαίτερα ρεαλιστικά αυτό που συµβαίνει σήµερα στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε. και για αυτό και το αναδηµοσιεύουµε: Η γερµανική ελιτ υποβάλλει εαυτήν και όλο το ευρωπἀκό οικοδόµηµα σε έναν διαρκή αναθεωρητισµό.Ήταν λάθο̋ η ένταξη τη̋ Ελλάδα̋ στο ευρώ. Λάθο̋ κι η ένταξη τη̋ Κύπρου. Ισω̋ αύριο πουν το ίδιο για τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Ιταλία. Ήταν λάθο̋ οι πολλαπλασιαστέ̋ του ελληνικού µνηµονίου. Λάθο̋ η απόλυτη εγγύηση των καταθέσεων. Λάθο̋ το µεταπολεµικό κοινωνικό κράτο̋, τα δηµόσια συστήµατα υγεία̋ και ασφάλιση̋, λάθο̋ και τα «κοινωνικά συµβόλαια» που εξασφάλισαν µια παρατεταµένη εργασιακή ειρήνη. Λάθο̋ η οµοφωνία των εταίρων στι̋ αποφάσει̋, λάθο̋ και η «υπερβολική» εθνική κυριαρχία. Κι είναι λάθο̋ η ευστάθεια τη̋ Ε.Ε. να εξαρτάται από την εκλογική κυκλοθυµία των πολιτών. Εν ολίγοι̋, είναι λάθο̋ µια Ε.Ε. που εγγυάται µισθό, δικαιώµατα, απασχόληση, αποταµίευση, περιουσιακά στοιχεία, ευηµερία, δηµοκρατία, κρατική κυριαρχία. Τότε, τι ακριβώ̋ εγγυάται η ενωµένη Ευρώπη; Τι δεν είναι λάθο̋ στην κατασκευή τη̋; Γιατί µέχρι στιγµή̋ το µόνο ορθό και αδιαµφισβήτητο είναι πω̋ πάνω σ' αυτό το βουνό από λάθη κάθεται µια χώρα που µόνο κέρδη έχει να επιδείξει: η Γερµανία.

Μέχρι 27 Μαρτίου

Με 18 αθλητέ̋ συµµετείχε ο ΣΟΧΤ στην 2η φάση του Πανελλήνιου Κυπέλλου Αναρρίχηση̋ που πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο στι̋ 23/3/2013. Οι περισσότεροι από αυτού̋ συµµετείχαν στι̋ προαγωνιστικέ̋ κατηγορίε̋ δίνοντα̋ τον καλύτερό του̋ εαυτό. Το επίπεδο των αγώνων ήταν για άλλη µια φορά ιδιαίτερα υψηλό προσφέροντα̋ πλούσιο θέαµα για το κοινό αλλά και ένα εξαιρετικό κλίµα ευγενού̋ άµιλλα̋ µεταξύ των αθλητών. Από του̋ Τρικαλινού̋ αθλητέ̋ ξεχώρισαν οι: Μπουραζάνα̋ Άκη̋ που κατέκτησε τη δεύτερη θέση και αργυρό µετάλιο στον στη δεύτερη φάση του Κυπέλλου αλλά και στη συνολική κατάταξη στην κατηγορία Προαγωνιστική Β', η Τσαβέα Μαρία που κατέκτησε την τρίτη και πέµπτη θέση στην Προαγωνιστική Α' και ο Κίτσιο̋ Αλέξανδρο̋ που κατετάγη τέταρτο̋ στην κατηγορία Παίδων. Αναλυτικά οι αθλητέ̋ που συµµετείχαν ήταν οι: Σκρέκα Κωνσταντίνα, Ζηντζόβα Μαρία, Λαγού Βασιλική, Κατσαντώνη̋ Θανάση̋, Θεοχάρη̋ Φίλλιπο̋, Γαντζούλα̋ Βασίλη̋ (Προαγωνιστική Α'), Τσατσαρώνη̋ Κωνσταντίνο̋ , Μάνθο̋ Πούλιο̋, Λαγό̋ Περικλή̋, Λαγό̋ Λευτέρη̋, Πέτρου Γιώργο̋, Προβίδα Ελένη, Οικονόµου Ορέστη̋, Τσαβέα̋ Θεόδωρο̋ και Κατσαντώνη ∆έσποινα (Προαγωνστική Β'). Του αθλητέ̋ συνόδεψαν οι προπονητέ̋ Σιδέρη̋ Βασίλη̋, Μαργαρίτη̋ Γιώργο̋, Τόγελου Βιβή, ο αντιπρόεδρο̋ του συλλόγου Καραµάλη̋ Σωτήρη̋ και πλήθο̋ γονέων. Το αγωνιστικό πρόγραµµα είναι πλούσιο το επόµενο διάστηµα και η οµάδα του ΣΟΧΤ βλέπει µε ιδιαίτερη αισιοδοξία και ενθουσιασµό το µέλλον.

Η εγγραφή µελών στο νέο Αγροτικό Συνεταιρισµό Τρικάλων Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Τρικάλων ενηµερώνει τα µέλη των υπό συγχώνευση Πρωτοβάθµιων Συνεταιρισµών ότι η καταληκτική ηµεροµηνία για την εγγραφή του̋ στο νέο Αγροτικό Συνεταιρισµό των Τρικάλων είναι η 27η Μαρτίου 2013 και ώρα 2 µ.µ. Τα ενδιαφερόµενα µέλη των υπό συγχώνευση Πρωτοβάθµιων Συνεταιρισµών µπορούν να εγγράφονται µέχρι και τι̋ 27 Μαρτίου στο αρµόδιο Τµήµα Συνεταιρισµών τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων (κεντρικά γραφεία, Ιουλιέτα̋ Αδάµ 13) κατά τι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋. Να σηµειωθεί ότι στην παρούσα φάση και βάσει των προβλέψεων του ν.4015/11 µπορούν να εγγράφονται µόνο τα µέλη των υπό συγχώνευση 37 Πρωτοβάθµιων Συνεταιρισµών. Στην πορεία, η διαδικασία εγγραφή̋ θα είναι ανοιχτή για όλου̋ που πληρούν τι̋ απαιτούµενε̋ από το Νόµο προδιαγραφέ̋.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 -33263 FAX:2431-500059 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ένα ακόµη βραβείο για τον ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκο

Ο «Μανάβη̋» τη̋ Πίνδου πρώτευσε στη Θεσσαλονίκη!

Έντονο ήταν το άρωµα τη̋ ορεινή̋ µα̋ περιοχή̋ στο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκη̋ το βράδυ τη̋ 22 Μαρτίου. Γεγονό̋, η πρεµιέρα τη̋ νέα̋ ταινία̋ του αγαπηµένου µα̋ ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου, “Ο Μανάβη̋”. Πολλοί κάτοικοι των ορεινών χωριών στην κατάµεστη αίθουσα. Ιδιαίτερη παρουσία η οικογένεια του ίδιου του Μανάβη, Νίκου Αναστασίου, τη̋ γυναίκα̋ του Σοφία̋ και του γιου του Θύµιου που είναι και βασικοί συντελεστέ̋ τη̋ ταινία̋. Παρών και ο Πρόεδρο̋ τη̋ Μεσοχώρα̋ Γιώργο̋ Χονδρό̋. Ο ∆ηµήτρη̋ Κουτσιαµπασάκο̋, κουτουλώντα̋ σε όλε̋ τι̋ εποχέ̋ του χρόνου, το µανάβη στο ταξίδι του στα ορεινά χωριά τη̋ Μεσοχώρα̋, αποτυπώνει µε τον πιο ευαίσθητο, ακρι-

Ο «πενταµηνίτη̋» του Μεγ. Κεφαλόβρυσου ∆εν ξέρουµε τι θα γίνει µε του̋ υπόλοιπου̋ «πενταµινίτε̋» που προσλήφθηκαν στου̋ ∆ήµου̋ αλλά για τον…πενταµηνίτη του Μεγ.Κεφαλόβρυσου, δηλαδή τον… Ντορή τη̋ φωτό, είµαστε σίγουροι πω̋ η σύµβαση του θα ανανεωθεί στα σίγουρα! Άλλωστε η… συµφωνία πρόσληψη̋, την οποία συνήψε ο εφευρετικότατο̋ πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. ∆ιονύση̋ Αλιάγα̋ είναι συµφέρουσα και για τι̋ δυο πλευρέ̋. Προβλέπει δε πω̋ ο «πενταµηνίτη̋», έτσι τον βάφτίσαµε ανήµερα τη̋ Καθαρή̋ ∆ευτέρα̋ µαζί µε τον ∆ιονύση, αναλαµβάνει να καθαρίσει τι̋ πλατείε̋ του χωριού από τα χόρτα που τι̋ έχουν πνίξει κυριολεκτικά, αφού δεν υπάρχουν κονδύλια του ∆ήµου για τον καθαρισµό του̋. Ω̋ εργαλείο καθαρισµού θα χρησιµοποιεί τα …δόντια του και η αµοιβή του θα είναι τα νοστιµότατα χόρτα των πλατειών. Ο «πενταµηνίτη̋» είχε κάνει ήδη αρκετή δουλειά όταν φτάσαµε εµεί̋ στην πλατεία για να τον φωτογραφήσουµε. Μάλιστα ο κ. Αλιάγα̋ ενηµέρωσε για την πρόσληψη τόσο τον δήµαρχο Χρήστο Λάππα όσο και τον αντιδήµαρχο Θόδωρο Σπανό οι οποίοι την…προσυπέγραψαν αυθηµερόν και µάλιστα σκέφτονται να πατεντάρουν την..εφεύρεση του ∆ιονύση Αλιάγα και για τα υπόλοιπα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου κρίνοντα̋ την ιδιαίτερα συµφέρουσα! Σηµ. Έξυπνη πράγµατι η κίνηση του ∆ιονύση, ειδικά στι̋ εποχέ̋ κρίση̋ που διέρχεται η Τ.Α. Αλλά αν συνεχισθεί αυτή η εγκατέλειψη τη̋ Περιφέρεια̋ τότε θα ξεσηκωθούν και οι «Ντορήδε̋»… ∆ηµ. Κρούπη̋

3

ΤΟΠΙΚΑ

βή και µοναδικό τρόπο την ζωή των κατοίκων στην Ορεινή Πίνδο. Την καθηµερινότητα, τι̋ ανάγκε̋, τα συναισθήµατα, τα προβλήµατά του̋. ∆εν χρειάσθηκε καµία σεναριογραφική κατασκευή, κανένα̋ έτοιµο̋ διάλογο̋. Η αυθεντική και αδιαµεσολάβητη επικοινωνία του Μανάβη µε του̋ κατοίκου̋ αποτυπώνουν µε µοναδικό τρόπο και σαφήνεια την ζωή σ’ αυτά τα χωριά. ∆υνατέ̋ εικόνε̋ και λόγια. Επάξια πήρε η ταινία το πρώτο βραβείο. Να τη δούµε γρήγορα και στι̋ αίθουσε̋ του τόπου µα̋. (Να γίνουν ειδικέ̋ προβολέ̋ για του̋ Αυτοδιοικητικού̋ και του̋ άλλου̋ αρµόδιου̋ για τη ζωή µα̋... έχει πολλά να του̋ πει για τα καθήκοντά του̋....).

«Ώρα τη̋ Γη̋»: Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων δεν έσβησε... όλα τα φώτα! Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων συµµετείχε στην «Ώρα τη̋ Γη̋» (23/3, 20:30 – 21:30), την παγκόσµια εκστρατεία ευαισθητοποίηση̋ πολιτών τη̋ Περιβαλλοντική̋ Οργάνωση̋ WWF Ελλά̋, αλλά δεν έσβησε …όλα τα φώτα, όπω̋ είχε υποσχεθεί, αφού ξέχασε (;) τα του… οίκου του!!!

Ο “δ” άρχισε τη βραδινή βόλτα, παρέα µε το… φωτογραφικό φακό, στι̋ 20:40. ∆ιήλθαµε, διαδοχικώ̋, από τα «χαρακτηριστικά σηµεία» τη̋ πόλεω̋ που προέκειτο να συσκοτισθούν. Και δη: α) ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα β) Πεζόδροµο̋ Ασκληπιού γ) Κεντρική Πλατεία και δ) Ρολόι Κάστρου. Το πρόγραµµα τηρήθηκε παντού -κάτι που πρόσεξαν και σχολίασαν θετικώ̋ δηµότε̋ κι επισκέπτε̋-, εκτό̋ από την πρώτη περίπτωση. Στο ∆ηµαρχείο υπήρχε… άπλετο φω̋ τόσο στην είσοδο, όσο και στον αύλειο χώρο!... Προφανώ̋, κάποιοι έβαλαν τα ρολόγια µια ώρα µπροστά και µια... βδοµάδα νωρίτερα!! “δ”

Το Κυπριακό, η νέα Γιάλτα, οι «µπολσεβίκοι» τη̋ ∆ύση̋ Αναµενόµενο ήταν, η συντριπτική πλειοψηφία, σε Ελλάδα και Κύπρο, να υποδέχτηκε, µε χαρά και υπερηφάνεια, την απόρριψη του αρχικού σχεδίου τη̋ νέα̋ εισβολή̋ στη Μεγαλόνησο. Εύλογο επίση̋ είναι οι «Λακεδαιµόνιοι», κυρίω̋ οι δύο συνιστώσε̋ τη̋ σηµερινή̋ ελληνική̋ κυβέρνηση̋, να «θέλουν να κρυφτούν, αλλά η χαρά να µην του̋ αφήνει», που η Κύπρο̋ όντω̋ βρίσκεται ανάµεσα σε µυλόπετρε̋, µάλλον τελικά «οι Μήδοι θα διαβούν». Όσα όµω̋ διαδραµατίστηκαν τι̋ τελευταίε̋ µέρε̋, έχουν γίνει γνωστά ή πιθανολογούνται ή αναµένεται να συµβούν τι̋ επόµενε̋ βδοµάδε̋, προσφέρονται για εξαγωγή, χρήσιµων, εδραίων ή υπό αίρεση συµπερασµάτων. Πρώτο: Ένα «ΟΧΙ», όσο µεγάλο, όσο στεντόρειο κι αν είναι, δεν αρκεί. Πρέπει να είναι και συνειδητό και µεθοδικό και να το ακολουθεί Του ένα ρεαλιστικό σχέδιο, που θα έχει Ηλία Σιαφάκα λἀκή αντιστοίχιση. ∆εύτερο συµπέρασµα: Μεταξύ κρατών, «δεν υπάρχουν φιλίε̋, αλλά συµφέροντα». Τα οποία δεν είναι – εγγενώ̋- µόνιµα, αναδιατάσσονται, επανακαθορίζονται, εξοβελίζονται. Συνεπώ̋, η Γιάλτα, στην ιστορική διαχρονία, δεν είναι µοναδικό φαινόµενο, δύναται να επαναληφθεί. Τρίτο: «οι νόµοι είναι σαν τον ιστό τη̋ αράχνη̋». Αν σε αυτό «πέσουν µέσα κουνούπια»- βλέπε αδύναµα κράτη- όπω̋ η Κύπρο̋, πιθανότατα κατασπαράσσονται, αν όµω̋ «πιαστούν πουλιά» - όπω̋ φορολογικοί παράδεισοι που έχουν τι̋ ευλογίε̋ των ισχυρών ή όσοι «απαλλοτρίωσαν» το µόχθο του ρωσικού λαού, αγοράζοντα̋ ποδοσφαιρικέ̋ οµάδε̋ στη ∆ύση- τότε, αυτά, «τα πουλιά», σχίζουν το δίχτυ και διαφεύγουν. Τέταρτη παράµετρο̋: Η Κύπρο̋ δεν είναι µόνο το ιδιαίτερο τραπεζικό τη̋ σύστηµα. Είναι η διχοτοµηµένη χώρα, ο λαό̋ που αντιτάχθηκε στο σχέδιο Ανάν, το ενεργειακό τη̋ πεδίο, οι ρευστέ̋ αµφιλεγόµενε̋ σχέσει̋ µε Ρωσία και Ισραήλ, το «φιλέτο» για την Τουρκία και του̋ προστάτε̋ τη̋, ο πυλώνα̋ του Ελληνισµού. Πέµπτο συµπέρασµα: H «Κούβα τη̋ Μεσογείου» εδώ και δεκαετίε̋ έπαψε ω̋ κρατικό̋ και κοινωνικό̋ σχεδιασµό̋ να ασχολείται µε τη βαριά βιοµηχανία τη̋, τον τουρισµό, υποτίµησε τον πρωτογενή τοµέα και στράφηκε – καιροσκοπικάστην προσπόριση πόρων από το τραπεζικό σύστηµα και τον ενεργειακό τοµέα. Επιπρόσθετα, την Κύπρο, πριν από τον αχαρακτήριστο νυν πρόεδρο, την κυβέρνησε ένα κόµµα, τύποι̋ αριστερό, που άτολµο και αµήχανο – σε συνδυασµό µε τα υπαρκτά, σύνθετα και ίσω̋ ανυπέρβλητα γεωστρατηγικά προβλήµατα – απλά διαχειρίστηκε την κατάσταση. Έβδοµο στοιχείο: Στο πλέγµα του Κυπριακού ζητήµατο̋ τα όσα διακυβεύτηκαν, τούτε̋ τι̋ µέρε̋, είναι πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται. ∆εν ήταν µόνο ο οικονοµικό̋ ευρωπἀκό̋ µονόδροµο̋ που φάνηκε να ρηγµατώνεται, είναι και το ιµπέριουµ των -αφανών ΗΠΑ- που γνώρισε µία πρώτη ήττα. Όγδοο συµπέρασµα: Είναι αναµφίβολη, η έφοδο̋ των «µπολσεβίκων» τη̋ ∆ύση̋, στη Μεσόγειο, στο νότο. ∆εν δίστασαν, να σφάξουν «ιερέ̋ αγελάδε̋», να φορολογήσουν το τοτέµ του̋, τι̋ ιδιωτικέ̋ καταθέσει̋, προκειµένου να διασώσουν το σύστηµα που του̋ προσφέρει, ανισοκατανοµή, εξουσία, ολιγοπώλια, κέρδη, πλούτη. Ω̋ επιµύθιo! Η περιπέτεια τη̋ Κύπρου και η διαφαινόµενη κατάληξή τη̋, αποδεικνύουν ότι ο ∆αβίδ δεν φτάνει να θέλει, να έχει αποφασίσει να αντισταθεί στο Γολιάθ. Για να πετύχει το στόχο του, πρέπει να βρει έγκαιρα «την πέτρα», να σηµαδέψει σωστά, να ευστοχήσει. Προσέτι, να είναι ρεαλιστή̋, επιδιώκοντα̋ το ανέφικτο και να έχει προετοιµαστεί για το ενδεχόµενο που το θηρίο αντεπιτεθεί.


4

ΤΟΠΙΚΑ

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σιδερόφραχτα Τρίκαλα!

Αµαυρώνουν την επέτειο και προσβάλλουν τον λαό! Ο γιορτασµό̋ τη̋ 25η̋ Μαρτίου θα γίνει µε φράχτε̋, κάγκελα, σιδεριέ̋, αποκλεισµό γεφυρών και πλατειών και οπλισµένου̋ αστυνοµικού̋! Η σιδερόφρακτη παρέλαση των παιδιών µα̋ µπροστά στην πολιτική και θρησκευτική ηγεσία, που τιµώµενη θα κάθεται στον θρόνο τη̋! Έλεο̋! Το θράσο̋ των τρὀκανόδουλων και η προσβολή τη̋ ιστορία̋ και του λαού δεν έχουν όρια. Ουδέποτε οι δοσίλογοι γερµανοτσολιάδε̋ είχαν όρια! Πάντα, µαζί µε του̋ ξένου̋ προστάτε̋ του̋ υποδούλωναν και δολοφονούσαν τον ελληνικό λαό. Όταν χιλιάδε̋ Τρικαλινοί ζουν µε κοµµένο τ! ο ρεύµα ή το νερό, ζουν βυθισµένοι στη φτώχεια, την ανεργία, τον υποσι τισµό, την πείνα, την εξαθλίωση, ζουν µε άγχο̋, αβεβαιότητα και ανασφάλεια, άρρωστοι χωρί̋ γιατρού̋ και φάρµακα, µε παιδιά λιπόθυµα από την πείνα και τη νεολαία να µεταναστεύει στο εξωτερικό. Όταν τρία χρόνια τώρα µε το δολοφονικό µνηµόνιο λεηλατούν τη χώρα και ληστεύουν τον λαό, κουρελιάζουν το Σύνταγµα και παραβιάζουν βάναυσα του̋ νόµου̋, καταργούν τη δηµοκρατία και την εθνική κυριαρχία, µετατρέποντα̋ την Ελλάδα στο αθλιέστερο προτεκτοράτο τη̋ Μεσογείου, προ̋ δόξα τη̋ ντόπια̋ ολιγαρχία̋ και του γερµανικού ιµπεριαλισµού. Όταν οι δοσίλογοι κυβερνήτε̋ επιδίδονται σε πρωτοφ! ανή βία και καταστολή κατά του λαού που αντιστέκεται, για να τον τροµοκρατήσουν, ενώ τα ΜΜΕ των δοσίλογων ψεύδονται και παραπλανούν ασύστολα. Όταν οι δοσίλογοι κυβερνήτε̋ και δολοφόνοι του λαού φτάνουν να ασελγήσουν ακόµη και στην ιστορική µνήµη του, απαιτώντα̋ απ' τα παιδιά του Τρικαλινού Λαού να παρελάσουν σιδερόφρακτα (διάβαζε: σιδηροδέσµια!) µπροστά του̋ την 25η Μαρτίου, δηλαδή τη µέρα που τιµάται ο ηρωικό̋ ξεσηκωµό̋ των Ελλήνων για ελευθερία, εθνική κυριαρχία, δηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, ε! τότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και το µόνο που µα̋ µένει είναι : Ο ΛΑ˳ΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΩΞΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ! -ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΒΟΣ! -ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ∆ΟΣΙΛΟΓΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑ∆ΕΣ! -Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ! - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ, ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. - ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ! - ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟΥΣ! (Οι πλούσιε̋ αγωνιστικέ̋ και δηµοκρατικέ̋ παραδόσει̋ των Τρικάλων αποτελούν πρόσθετη παρακαταθήκη για του̋ αγώνε̋ των Τρικαλινών σήµερα). ∆ΕΝ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ∆ΟΥΛΟΙ! ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ !! ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Σε σύγκρουση ΙΧ Ε µε δίκυκλη µοτοσικλέτα προχθέ̋ το µεσηµέρι

Σοβαρό τροχαίο µε ένα νεκρό και ένα τραυµατία στην Καλαµπάκα Νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση σε νοσοκοµείο τη̋ Λάρισα̋ Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύµατα του ένα̋ 30χρονο̋ Καλαµπακιώτη̋ ενώ µάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει συνοµήλικό̋ του από προχθέ̋ το µεσηµέρι οι οποίοι τραυµατίστηκαν βαριά όταν η µοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε µε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Πίνδου τη̋ Καλαµπάκα̋. Ήταν 11.55 περίπου, το περασµένο Σάββατο, όταν µια µαύρη ALFA ROMEO κινούνταν στην περιφερειακή οδό Πίνδου τη̋ γειτονική̋ πόλη̋ µε κατεύθυνση προ̋ Ιωάννινα και όπω̋ αναφέρουν οι πρώτε̋ ανεπιβεβαίωτε̋ πληροφορίε̋, λίγο µετά το φανάρι του παλιού ΕΠΑΛ σε διασταύρωση µε παράδροµο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστε̋ µέχρι στιγµή̋ συνθήκε̋ πλαγιοµετωπικά µε δίκυκλη µοτοσικλέτα που ακολουθούσε και κινούνταν στο ίδιο ρεύµα κυκλοφορία̋ µε κατεύθυνση προ̋ Ιωάννινα. Αποτέλεσµα τη̋ σφοδρότατη̋ σύγκρουση̋, µοτοσικλέτα̋ και ΙΧ ήταν το δίκυκλο να εκσφεντονιστεί σε µεγάλη απόσταση µε τον οδηγό και τον συνεπιβάτη τη̋, αφού αρχικά προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα και να τραυµα-

τιστούν βαρύτατα. Από τον εκκωφαντικό θόρυβο πετάχτηκαν έντροµοι περίοικοι και θαµώνε̋ παρακείµενων καταστηµάτων οι οποίοι βρέθηκαν µπροστά σε ένα απερίγραπτο θέαµα µε του̋ δυο επιβαίνοντε̋ στην µοτοσικλέτα να κείτονται στο οδόστρωµα βουτηγµένοι σε λίµνε̋ αίµατο̋ βαρύτατα τραυµατισµένοι ενώ ο οδηγό̋ του οχήµατο̋ βγήκε χωρί̋ αµυχή από αυτό, αλλά σοκαρισµένο̋ από το συµβάν. Αµέσω̋ κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν επί τόπου και παρέλαβαν του̋ τραυµατίε̋ και του̋ µετάφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγεία̋ Καλαµπάκα̋ για την παροχή των πρώτων βοηθειών αλλά λόγω τη̋ σοβαρότητα̋ τη̋ κατάσταση̋ του̋ διακοµίστηκαν στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων. Παράλληλα περιπολικά του Αστυνοµικού Τµήµατο̋ Καλαµπάκα̋ και τη̋ Τροχαία̋ έσπευσαν στον τόπο του τροχαίου ατυχήµατο̋ και ανέλαβαν δράση για την ρύθµιση τη̋ κυκλοφορία̋-η οποία διεκόπη στο συγκεκριµένο σηµείο και γίνονταν από παράπλευρε̋ οδού̋-καθώ̋ και Πυροσβεστικά οχήµατα πλήρω̋ επανδρωµένα που µετά την αποµάκρυνση των οχηµάτων που συγκρούστηκαν καθάρισαν το οδόστρωµα. Ωστόσο λίγε̋ ώρε̋ αργότερα και παρά τι̋ υπεράνθρωπε̋ προσπάθειε̋ των γιατρών του νοσοκοµείου Τρικάλων ο οδηγό̋ τη̋ µοτοσικλέτα̋ Γεώρ-

γιο̋ Γατσά̋ του Κωνσταντίνου υπέκυψε στα τραύµατα του ενώ ο συνεπιβάτη̋ τη̋ µηχανή̋, Ιωάννη̋ Χρυσικό̋ φέρει βαρύτατα τραύµατα στα άκρα και εισήχθη στο χειρουργείο αλλά και κρανιοεγκεφαλικέ̋ κακώσει̋ µε αιµορραγία εγκεφαλική και λόγω τη̋ κρισιµότητα̋ τη̋ κατάσταση̋ του διακοµίστηκε σε νοσοκοµείο τη̋ Λάρισα̋ καθώ̋ απαιτούνταν νευροχειρουργική αντιµετώπιση. Προανάκριση για τα αίτια του φοβερού αυτού τροχαίου ατυχήµατο̋ διενεργεί το Τµήµα Τροχαία̋ τη̋ Αστυνοµική̋ ∆ι-

εύθυνση̋ Τρικάλων ενώ κάτοικοι τη̋ περιοχή̋ και Καλαµπακιώτε̋ γενικότερα ζητούν άµεσα να ληφθούν µέτρα στη συγκεκριµένη περιφερειακή οδό που αποτελεί πραγµατική λαιµητόµο καθηµερινά για πεζού̋ και τροχοφόρα καλώντα̋ του̋ αρµόδιου̋ να αναλάβουν επιτέλου̋ τι̋ ευθύνε̋ του̋ πριν θρηνήσουµε και άλλα θύµατα. Αξίζει τέλο̋ να σηµειωθεί ότι οι δυο επιβάτε̋ τη̋ µοτοσικλέτα̋ και καλοί φίλοι είναι παντρεµένοι έχοντα̋ από ένα ανήλικο παιδί και κατάγονται από τον Κλεινοβό.

Στάχτη έγιναν 20 στρέµµατα δάσου̋ στη Χρυσοµηλιά Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

∆ασική έκταση 20 περίπου στρεµµάτων κάηκαν στην περιοχή τη̋ Χρυσοµηλιά̋ Καλαµπάκα̋ από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο µετά το µεσηµέρι τη̋ Κυριακή̋. Συγκεκριµένα ήταν λίγο µετά τι̋ 12.30 όταν κάτοικοι τη̋ Χρυσοµηλιά̋ και διερχόµενοι οδηγοί είδαν πυκνού̋ καπνού̋ να βγαίνουν στον ουρανό από το δάσο̋ που βρίσκεται µεταξύ Χρυσλοµηλιά̋ και Αηδόνα̋ του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ ενώ η φωτιά ήταν ορατή από τον επαρχιακό δρόµο που οδηγεί προ̋ Πετούλι, λίγο πριν τη γέφυρα Κουκουράβα. Χωρί̋ καθυστέρηση ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαµπάκα̋ και λίγη ώρα αργότερα έσπευσαν επί τόπου δυο οχήµατα πλήρω̋ επανδρωµένα και οι πυροσβέστε̋ ρίχτηκαν αµέσω̋ στη µάχη τη̋ κατάσβεση̋. Ωστόσο το έργο του̋ ήταν αρκετά δύσκολο λόγω του δύσβατου τη̋ περιοχή̋ και έτσι κρίθηκε σκόπιµο να επέµβει πεζοπόρο τµήµα που έφθασε για το σκοπό αυτό στον τόπο τη̋ πυρκαγιά̋ η οποία στο µεταξύ είχε πάρει διαστάσει̋ µε αποτέλεσµα να κάψει στο πέρασµα τη̋ έκταση 20

περίπου στρεµµάτων µε θάµνου̋, ξερά φύλλα και τµήµα δάσου̋ µε δρυ̋. Η µάχη των πυροσβεστικών δυνάµεων συνεχίστηκε µέχρι αργά το απόγευµα και τελικά κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο λίγο µετά τι̋ 18.00 και να τη σβήσουν δυο ώρε̋ αργότερα. Παρόλα αυτά στην περιοχή παρέµειναν για λόγου̋ ασφαλεία̋ πυροσβέστε̋ σε

πλήρη ετοιµότητα για το ενδεχόµενο αναζωπύρωση̋. Όσον αφορά τα αίτια πρόκληση̋ τη̋ πυρκαγιά̋ αυτά µέχρι στιγµή̋ εξακολουθούν να παραµένουν άγνωστα ενώ την διερεύνηση του̋ έχει αναλάβει το αρµόδιο ανακριτικό τµήµα τη̋ Πυροσβεστική̋ Υπηρεσία̋ Καλαµπάκα̋ που διενεργεί τη σχετική προανάκριση.


5

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΤΙΣ 12.30 Μ.Μ. ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΙΛΟΒΡΟΧΟ (;) Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Στο πόδι η Τρικαλινή ΕΛ.ΑΣ. για να µην πέσουν “ψιλέ̋”!... Την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει η ειδική γραµµατέα̋ του ΥΠ.Π.Θ.Π.Α. κα. Αθ. Λινού και τη Βουλή των Ελλήνων

ο τοπικό̋ βουλευτή̋ κ. Κ. Σκρέκα̋ Με… κάγκελα, πολυάριθµου̋ άνδρε̋ τη̋ ΕΛ.ΑΣ. και… εναέρια εποπτεία (εξαιτία̋ των γεγονότων στι̋ Φυλακέ̋ Τρικάλων), ασθενή βροχή (βάσει των προβλέψεων τη̋ Ε.Μ.Υ.), χαµηλή θερµοκρασία (12oC), cd (λόγω τη̋ συνεχιζόµενη̋ “αποχή̋” τη̋ ∆ηµοτική̋ Φιλαρµονική̋), την ειδική γραµµατέα του Υπουργείου Παιδεία̋ & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού κα. Αθηνά Λινού εκ µέρου̋ τη̋ Κυβέρνηση̋ και εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου τον -τρίτο, κατά σειράν εκλογή̋- βουλευτή τη̋ Ν.∆. κ. Κώστα Σκρέκα θα πραγµατοποιηθεί σήµερα, στι̋ 12.30 µ.µ., η µαθητική παρέλαση, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο τη̋ 25η̋ Μαρτίου του 1821. Προηγουµένω̋, θα τελεσθεί επίσηµη ∆οξολογία στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου

χοροστατούντο̋ του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκη̋ & Σταγών κ.κ. Αλεξίου. Στο τέλο̋ τη̋ θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικό̋ τη̋ ηµέρα̋ από τον κ. Ευθύµιο Κουφογιάννη, φιλόλογο καθηγητή του 3ου Λυκείου Τρικάλων, µε τίτλο «Η 25η Μαρτίου 1821: Είµαστε ει̋ το εµεί̋». Θα ακολουθήσει επιµνηµόσυνη δέηση – κατάθεση στεφάνου στο Ηρώον Πεσόντων τη̋ Σ.Μ.Υ.

εξέδρα των επισήµων (σ.σ. έω̋ αργά χθε̋ το απόγευµα, πάντω̋, είχαν υψωθεί µόνο τα… σηµαιάκια) να µοιάζει µε… απόρθητο φρούριο!

Προσεγµένο σχέδιο Σύµφωνα µε το σχέδιο που εκπονήθηκε από την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋, η κεντρική πεζογέφυρα θα µετατραπεί σε… καγκελόφραχτη. Συγκεκριµένα και υπό το φόβο επεισοδίων λόγω τη̋ σωρευµένη̋ λἀκή̋ οργή̋ κατά του πολιτικού προσωπικού τη̋

χώρα̋, θα αποκλειστεί το σηµείο που ενώνει την αρχή του πεζοδρόµου τη̋ Ασκληπιού µε την Στρατηγού Σαράφη. Εκεί θα τοποθετηθούν σιδερόφρακτε̋, όπω̋ και περιµετρικά τη̋ κεντρική̋ πλατεία̋ (Ηρώων Πολυτεχνείου), έτσι ώστε η

∆εύτερη “παρέλαση” Την ίδια ώρα, παραµένει ερωτηµατικό -δεδοµένη̋ τη̋ πρότερη̋ εµπειρία̋, αλλά και τη̋ “σιγή̋ ασυρµάτου” που τηρείται σε τέτοιε̋ περιπτώσει̋- εάν η παρέλαση ολοκληρωθεί κατόπιν ηµιώρου ή… συνεχισθεί µε εκπροσώπου̋ συλλογικοτήτων, κινήσεων, ακόµη και κοµµάτων µετά πανό και συνθηµάτων! Στην Περιφέρεια Σε Καλαµπάκα και Πύλη, αντίστοιχα, οι παρελάσει̋ θα διεξαχθούν στι̋ 12 το µεσηµέρι.

ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

∆ραπέτε̋ έξω, “πόλεµο̋” µέσα!! ∆όθηκαν στην δηµοσιότητα τα στοιχεία των 8 επικίνδυνων Αλβανών κακοποιών Μεγάλη επιχείρηση τη̋ ΕΛ.ΑΣ. σε εξέλιξη για τον εντοπισµό του̋

Σφοδρά φραστικά πυρά µεταξύ σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών Ενώ ακόµη δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι συνθήκε̋ κάτω από τι̋ οποίε̋ έγινε η αιµατηρή απόδραση των “11” από τι̋ Φυλακέ̋ Τρικάλων το βράδυ τη̋ περασµένη̋ Παρασκευή̋, δόθηκαν χθε̋ στην δηµοσιότητα, ύστερα από σχετική ∆ιάταξη τη̋ Εισαγγελία̋ Πρωτοδικών, τα στοιχεία ταυτότητα̋ και οι φωτογραφίε̋ των οχτώ (8) δραπετών που διαφεύγουν τη̋ σύλληψη̋ και καταζητούνται στο πλαίσιο µεγάλη̋ αστυνοµική̋ επιχείρηση̋ από εδάφου̋ και αέρο̋. ∆ιώξει̋ Πρόκειται για του̋: LULI FLAULANT του ASQERI και τη̋ HEME ή HENA ο οποίο̋ γεννήθηκε την 27-04-1986 στην Αλβανία, LIKA EDISON του HASIS ή HASIZ και τη̋ NAFIE ο οποίο̋ γεννήθηκε την 04-04-1988 στην Αλβανία, KUPA ILIR του FATMIR και τη̋ MELEQE ο οποίο̋ γεννήθηκε την 24-01-1986 στην Αλβανία, KOLA ή KOLIA ή GOLIA ή MARKO MARIAN ή EDUART ή MARJAN ή ZAN ή JAN του PASHKO ή FROK και τη̋ MARTA ή MARTE ή MARI ή MARTHA ο οποίο̋ γεννήθηκε την 27-07-1977 στην Αλβανία, CALA KLEMENT του PULLUMB και τη̋ ELIDA ο οποίο̋ γεννήθηκε την 10-06-1988 στην Αλβανία, MURATAJ ή MURATI ή MURATAZ ή XHAFERI ή NIKAJ ADMIR ή

KRISTAQ του AZEM ή AINET ή AINER και τη̋ MARIA ο οποίο̋ γεννήθηκε την 01-08-1972 στην Αλβανία, LITA ή DREBATA ERMAL ή LITOR του DULEIMAN ή DEO και τη̋ FITNETE ο οποίο̋ γεννήθηκε την 02-02-1978 στην Αλβανία και SULAJ ή SYLAJ ή BRAHA FATOS του BEQIR ή BEGOR ή BEGIR και τη̋ NURIE ή NURIJE ο οποίο̋ γεννήθηκε την 2402-1982 στην Αλβανία. Ει̋ βάρο̋ του̋ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τι̋, κατά περίπτωση, πράξει̋ τη̋ ηθική̋ αυτουργία̋ σε απόπειρα ανθρωποκτονία̋ κατά συρροή από κοινού, τη̋ στάση̋ κρατουµένων, τη̋ ηθική̋ αυτουργία̋ από κοινού σε διακεκριµένη παράνοµη οπλοφορία πολεµικού τυφεκίου, χειροβοµβίδων, τη̋ ηθική̋ αυτουργία̋ από κοινού σε παράνοµη οπλοχρησία κατά συρροή, τη̋ σύσταση̋ και συµµετοχή̋ σε συµµορία, τη̋ κατοχή̋ όπλων στη φυλακή και τη̋ ηθική̋ αυτουργία̋ σε προµήθεια κινητού τηλεφώνου σε κρατούµενο του Καταστήµατο̋ Κράτηση̋ Τρικάλων. Συλλήψει̋ ∆ύο από του̋ “11” συνελήφθησαν το µεσηµέρι του Σαββάτου στην Κρηνίτσα, ενώ µεσηµεριανέ̋ ώρε̋ τη̋ Κυριακή̋ πιάστηκε ένα̋ ακόµη, στα όρια των νοµών Τρικάλων Λάρισα̋. Το βαν που χρησιµο-

ποίησαν βρέθηκε καµένο και διάτρητο από θραύσµατα στη Νίκαια Λάρισα̋. Όλη την προχθεσινή νύχτα οι πυροτεχνουργοί εξουδετέρωναν τι̋ χειροβοµβίδε̋ που πέταξαν οι κακοποιοί. «∆εν µπορώ να προσδιορίσω από πού έρχονταν οι σφαίρε̋. Ήρθαν αποφασισµένοι να σκοτώσουν. Προσπάθησα να ενηµερώσω και να πάρω το όπλο. Η σφαίρα τρύπησε την λαµαρίνα και µε χτύπησε», δήλωσε ο Κ.Κ., ένα̋ εκ των δύο εξωτερικών φρουρών που τραυµατίστηκαν. «Γινόταν χαµό̋», ανέφερε ο έτερο̋ (Μ.∆.). «Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, ακαριαία. Πόλεµο̋ κανονικό̋. Χτυπήθηκα. Άνοιξα την πόρτα, κατέβηκα και καλύφθηκα πίσω από την ρόδα. Παρακαλούσα την Παναγία. Από κει και πέρα, δεν θυµάµαι πολλά…». Καταγγελίε̋ Την ίδια ώρα, µαίνεται ο “πόλεµο̋” µεταξύ εξωτερικών φρουρών και σωφρονιστικών υπαλλήλων για τι̋ ευθύνε̋. Λάδι στη φωτιά τη̋… αντιπαράθεση̋ έριξε µε χθεσινέ̋ δηλώσει̋ του στην εκποµπή “ΜΕGA Σαββατοκύριακο” ο αντιπρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπον-

δία̋ Σωφρονιστικών Υπαλλήλων κ. Αντώνη̋ Αραβαντινό̋, ο οποίο̋ είπε πω̋ «η Εξωτερική Φρουρά των Φυλακών Τρικάλων παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια». «∆εν είχαν όπλα οι δραπέτε̋», υποστήριξε. «Αλληλοπυροβολήθηκαν οι φρουροί!». Άµεση υπήρξε η αντίδραση του προέδρου τη̋ Πανελλήνια̋ Οµοσπονδία̋ Υπαλλήλων Εξωτερικών Φρουρών Φυλακών κ. Γιάννη Αναγνώστου, ο οποίο̋ ζήτησε παρέµβαση Εισαγγελέα για τι̋ δηλώσει̋ Αραβαντινού. Ταυτόχρονα, απηύθυνε δραµατική προειδοποίηση κάνοντα̋ λόγο για «κενά ασφαλεία̋» στα σωφρονιστικά καταστήµατα τη̋ χώρα̋. Από την πλευρά τη̋ η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων, δια του προέδρου τη̋ κ. Αχιλλέα Γρηγορίου, κατήγγειλε πω̋ δεν έγιναν έλεγχοι στην Γ’ Πτέρυγα των Φυλακών µετά την -προ µηνό̋- απόπειρα απόδραση̋ του Βλαστού. Έρευνε̋ Κατά τι̋ έρευνε̋ που έγιναν το περασµένο 24ωρο στο εσωτερικό των Φυλακών Τρικάλων από σωφρονιστικού̋ υπαλλήλου̋ και Αστυνοµικού̋

βρέθηκαν σε 4 διαφορετικά κελιά και κατασχέθηκαν, 12 νάιλον συσκευασίε̋ µε ηρωίνη, συνολικού βάρου̋ 6,4 γραµµαρίων, 5 κινητά τηλέφωνα και 3 κάρτε̋ SIM. Στο κελί του κρατούµενου Παναγιώτη Βλαστού εντοπίστηκαν 5 λάµε̋ και 4 σέγε̋ κοπή̋ µετάλλων, καθώ̋ και 2 µαχαίρια. Από το Αστυνοµικό Τµήµα και το Τµήµα Ασφαλεία̋ τη̋ τοπική̋ Αστυνοµική̋ ∆ιεύθυνση̋ σχη-

µατίσθηκε δικογραφία ει̋ βάρο̋ 7 κρατουµένων (3 Γεωργιανών, 3 Αλβανών και ενό̋ Έλληνα) για τα κατά περίπτωση αδικήµατα τη̋ εισαγωγή̋ ναρκωτικών και τη̋ παράνοµη̋ εισαγωγή̋ κινητών τηλεφώνων σε Σωφρονιστικό Κατάστηµα. Τραυµατισµοί Πέραν των άλλων, τρει̋ κρατούµενοι υπέστησαν µικρά θλαστικά τραύµατα κατά την διάρκεια συµπλοκή̋ εντό̋ των Φυλακών. Μεταφέρθηκαν στο Γ.Ν.Τ. για να του̋ παρασχεθούν οι πρώτε̋ βοήθειε̋ και, κατόπιν, η… κλούβα πήρε τον δρόµο τη̋ επιστροφή̋ για την Μπαλκούρα.

∆ιανοµή κατ’ οίκον


6

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΗΜΑΣ,

Ένα̋ ΦΙΛικΟΣ Για την 40χρονη επιστηµονική και ερευνητική του πορεία Τη δράση του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και τη̋ Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. Την Εκπαίδευση, την οικονοµική κρίση και την κρίση θεσµών Καθώ̋ και την αναγόρευσή του σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Η επίδοση των σχετικών ψηφισµάτων αναγορεύσεω̋ από την κοσµήτορα τη̋ Φιλοσοφική̋ Σχολή̋ Αθηνών

Η προσφορά του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. ξεπέρασε τα τοπικά σύνορα . ΕΡ: Ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ., που είναι, πιστεύω, το πνευµατικό σα̋ παιδί, συµπληρώνει φέτο̋ 35 χρόνια µια̋ πλουσιότατη̋ διαδροµή̋ και έχει βάλει για τα καλά τη σφραγίδα του στην πολιτιστική ζωή του τόπου µα̋. Από τον πλούτο των δραστηριοτήτων του τι θα ξεχωρίζατε; ΑΠ: Ναι, είναι γεγονό̋ ότι πολλοί µε έχουν ταυτίσει µε τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Όµω̋ ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. είναι ένα πολιτιστικό σωµατείο, το οποίο φέτο̋ συµπληρώνει 35 χρόνια ζωή̋ και δράση̋ και διοικείται από επταµελέ̋ συµβούλιο. Εγώ συµβαίνει να είµαι ο µόνο̋ που συµµετέχω σε όλα τα διοικητικά του συµβούλια. Τα πέντε πρώτα χρόνια ω̋ γενικό̋ γραµµατέα̋ και κατόπιν ω̋ πρόεδρο̋, εκτό̋ από µια χρονιά που ξαναήµουν γεν. γραµµατέα̋. Τα άτοµα που συµµετείχαν κατά καιρού̋ στα ∆.Σ. ήταν αξιόλογα και µε την εργατικότητά του̋ συνέβαλαν στο να καταξιωθεί ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. στην Τρικαλινή κοινωνία αλλά και πολύ πιο πέρα. Μερικά µάλιστα από τα µέλη του ∆.Σ. έχουν πανελλήνια αναγνώριση και καταξίωση, όπω̋ π.χ. ο νυν γεν. γραµµατέα̋ κ. Ηλία̋ Κεφάλα̋ και η παλαιότερη, γεν. γραµµατέα̋ επίση̋, κ. Τούλα Τίγκα. Από τι̋ πολλέ̋ δραστηριότητε̋ που έχει αναπτύξει ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. νοµίζω ότι σηµαντικότερε̋ είναι οι εκδόσει̋ του µε κορυφαία το ετήσιο επιστηµονικό περιοδικό «Τρικαλινά», που έχει να επιδείξει 32 πολυσέλιδου̋ τόµου̋. Σηµαντικέ̋ είναι και οι αυτοτελεί̋ εκδόσει̋, ανάµεσα στι̋ οποίε̋ και σηµαντικά έργα ξένων ιστορικών σε επιµεληµένε̋ και σχολιασµένε̋ µεταφράσει̋. Από τι̋ άλλε̋ δραστηριότητε̋ θα ξεχώριζα τα εννέα Συµπόσια Τρικαλινών Σπουδών και την ίδρυση και λειτουργία τη̋ «Βιβλιοθήκη̋ Παναγιώτη και Μαρία̋ Χα-τζηγάκη – Φ.Ι.ΛΟ.Σ.». . ΕΡ: Το έργο του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. έχει αναγνωριστεί πανελληνίω̋ και διεθνώ̋. Τι νοµίζετε ότι το κάνει να ξεχωρίζει; ΑΠ: Πρωτίστω̋ η ποιότητα, η υπευθυνότητα, η συνέπεια και η συνέχεια.

Ο “δ” µίλησε µε τον πρόεδρο του Φ.Ι.ΛΟ.Σ., γενικό γραµµατέα τη̋ Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. και, πλέον, Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Θεόδωρο Νηµά γυρίζοντά̋ τον 40 χρόνια πίσω! Τότε, δηλαδή, που ελάµβανε θέση εκκίνηση̋ για την µετέπειτα πολυδιάστατη επιστηµονική και ερευνητική του όδευση. ∆εν µείναµε, όµω̋, µόνο στο “χθε̋”. Κάναµε διάλογο για το “σήµερα” του χώρου και τη̋ χώρα̋… . ΕΡ: Κύριε Νηµά, έχετε συµπληρώσει 40 χρόνια από τότε που ξεκινήσατε τι̋ έρευνέ̋ σα̋ και κάνατε τι̋ πρώτε̋ δηµοσιεύσει̋ σα̋ για ιστορικά και λαογραφικά θέµατα τη̋ Θεσσαλία̋. Θα θέλατε να µιλήσουµε γι’ αυτό το 40χρονο, ενδιαφέρον και πλούσιο, οδοιπορικό σα̋; ΑΠ: Πράγµατι έχουν περάσει 40 ολόκληρα χρόνια από τότε που δηµοσίευσα, το 1971, την πρώτη µου, πρωτόλεια ασφαλώ̋, ιστορική µου µελέτη στο περιοδικό «Μετέωρα» που εξέδιδε ο ΕΜΟΤ. Με την ερώτησή σα̋ µε βοηθάτε να ανατρέξω στο πα-ρελθόν και να θυµηθώ πώ̋ ξεκίνησα και ποια ήταν η πορεία µου στην έρευνα και µε-λέτη τη̋ τοπική̋ µα̋ ιστορία̋ αλλά και τη̋ γενικότερη̋. Οι φορεί̋ λἀκού πολιτισµού που υπήρχαν στο οικογενειακό µου περιβάλλον, ιδιαίτερα δε η µάνα µου µε τι̋ συναρπαστικέ̋ αφηγήσει̋ λἀκών παραµυθιών κατά τι̋ µακρέ̋ νύχτε̋ του χειµώνα και τα δηµοτικά τραγούδια που τραγουδούσε καθ’ όλον τον χρόνο, στο νυχτέρι ή στο αρµάθιασµα του καπνού αναλόγω̋, οι πολεµιστέ̋ παππούδε̋ µου µε τι̋ ατέλειωτε̋ ιστορίε̋ από του̋ Βαλκανικού̋ πολέµου̋ και τη Μικρασιατική Εκστρατεία, ο γερµανοµαθή̋ γείτονα̋, ο οποίο̋ αφηγούνταν καταπληκτικέ̋ ιστορίε̋ από την αιχµαλωσία του στο Γκαίρλιτ̋ τη̋ Γερµανία̋ κατά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία επίση̋, την Κατοχή και τον Εµφύλιο, και τέ-

λο̋ ένα̋ άγνωστο̋ αλλά σηµαντικό̋ αρχαιολογικό̋ χώρο̋ κοντά στο χωριό µου µε το βυζαντινό κάστρο, το οποίο είναι γνωστό ω̋ «κάστρο τη̋ Οβριά̋», αλλά και το οµώνυ-µο ακριτικό τραγούδι που χόρευαν στο σεργιάνι οι γυναίκε̋, υπήρξαν τα ερεθίσµατα εκείνα, τα οποία από µαθητή ακόµα µε έκαναν να πιστεύω ότι η Θεσσαλία έχει µεγάλη ιστορία, πολλά και αξιόλογα µνηµεία αλλά και πλούσια λαογραφική παράδοση. Ω̋ αρχή τη̋ επιστηµονική̋ µου έρευνα̋ στη Θεσσαλία θεωρώ την πρώτη συστηµατική καταγραφή δηµοτικών τραγουδιών, που πραγµατοποίησα ω̋ φοιτητή̋ κατά τι̋ διακοπέ̋ των Χριστουγέννων, τον χειµώνα του 1972-73. Εφοδιασµένο̋ τότε µε το µοναδικό φορητό µαγνητόφωνο του Σπουδαστηρίου Λαογραφία̋ του Παν/µίου Θεσσαλονίκη̋ κατέγραψα εκατοντάδε̋ δηµοτικά τραγούδια του χωριού µου, του Πλατάνου Τρικάλων, διάρκεια̋ εννέα ωρών. Ακούγοντα̋ κατόπιν και µελετώντα̋ τα τραγούδια που είχα µαγνητοφωνήσει κατάλαβα πόσο σηµαντικά ήταν, αφού διασώζουν αρκετά αρχἀκά στοιχεία, και γι’ αυτό θα έπρεπε να µελετηθούν από ειδικού̋ λαογράφου̋ και µουσικολόγου̋. Υπήρξα σ’ αυτό το σηµείο πολύ τυχερό̋, αφού ζήτησε να τα µελετήσει ο διαπρεπή̋ Ελβετό̋ µουσικολόγο̋ και ελληνιστή̋ Samuel Baud-Bovy, ο οποίο̋ το καλοκαίρι του 1974 επισκέφτηκε το χωριό µου και τα µελέτησε επί τόπου, ενώ το 1978 δηµοσίευσε µια πολύ ενδιαφέρουσα σχετική µελέτη, από την οποία αναδείχτηκε η µοναδικότητα πολλών από αυτά, καθώ̋ και ότι οι ρίζε̋ του̋ φτάνουν ω̋ τα αρχἀκά χρόνια. Αυτό µπορεί να το διαπιστώσει κανεί̋ µελετώντα̋ τα τραγούδια που τραγουδιούνταν κατά του̋ πασχαλιάτικου̋ χορού̋ στη ∆υτική Θεσσαλία, των οποίων το ρεπερτόριο αποτελούνταν κυρίω̋ από παραλογέ̋ και ακριτικά τραγούδια, µε σύνηθε̋ το φαινόµενο του κοµπισµού που υπάρχει και στα χορικά των αρχαίων τραγωδιών. Από την ενασχόλησή µου µε τα δηµοτικά τραγούδια τη̋ Θεσσαλία̋, προέκυψε το δίτοµο οµότιτλο έργο, στο οποίο καταχωρούνται 1.800 περίπου αδηµοσίευτα τραγούδια από όλη τη Θεσσαλία. Το έργο αυτό έτυχε Επαίνου τη̋ Ακαδηµία̋ Αθηνών το 1984. Ακολούθησαν διάφορε̋ επιµέρου̋ µελέτε̋ µέσα από τι̋ οποίε̋ διατυπώθηκαν προτάσει̋ για µια άλλη (λαογραφική) θεώρηση και διδακτική προσέγγιση του δηµοτικού τραγουδιού στη Μέση Εκπαίδευση, ενώ εξε-

τάστηκαν τα µέτρα και οι ρυθµοί των δηµοτικών τραγουδιών τη̋ ∆υτική̋ Θεσσαλία̋ που εκπλήσσουν µε τον πλούτο και την απρόσµενη ποικιλία του̋. Ανιχνεύτηκαν ακόµα µέσα από αυτά πολύτιµε̋ πληροφορίε̋ για ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα τη̋ περιοχή̋ Τρικάλων. Αλλά και τα παραδοσιακά λἀκά αγωνίσµατα καθώ̋ και η συµβολή του παραδοσιακού παιγνιδιού στην ψυχοσωµατική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού υπήρξαν µέρο̋ των λαογραφικών ερευνών µου. Η αναζήτηση και µελέτη των πολλών αλλά αγνώστων αρχαιοτήτων του Ν. Τρικάλων και η επιθυµία µου να προβληθούν και αξιοποιηθούν µε οδήγησαν σε ένα κοπιαστικό αλλά και πολύ ενδιαφέρον ιστορικό-αρχαιολογικό οδοιπορικό. Επισκέφτηκα όλα σχεδόν τα χωριά του νοµού, που το καθένα από αυτά όλο και κάποιο άγνωστο µνηµείο θα έκρυβε ή κάποια τοποθεσία συνδεδεµένη µε ένα ιστορικό γεγονό̋. Κρυµµένα µέσα σε συστάδε̋ δέντρων και θάµνων ή απρόσιτα σε απότοµε̋ και δύσβατε̋ κορυφέ̋, αποκαλύπτονταν σταδιακά τείχη αγνώστων αρχαίων και βυζαντινών οικισµών, αλλά και λεηλατηµένα από αρχαιοκαπήλου̋ νεκροταφεία, καθώ̋ και αρκετά πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Καρπό̋ όλη̋ αυτή̋ τη̋ πολύχρονη̋ προσπάθεια̋ ήταν η συγγραφή και έκδοση το 1987 ενό̋ βιβλίου µε τον τίτλο: Τρίκαλα - Καλαµπάκα - Μετέωρα - Πίνδο̋ - Χάσια, ενώ επακολούθησαν και δύο ειδικέ̋ µελέτε̋ για τα κάστρα των Χασίων και του Κόζιακα. Η αναζήτηση τη̋ οµηρική̋ Ιθώµη̋, για τη θέση τη̋ οποία̋ οι γνώµε̋ των ιστορικών διίστανται, υπήρξε συναρπαστική, αφού σε κάποια από τι̋ εξορµήσει̋ µου στην επικρατέστερη θέση είχα µαζί µου και 100 δασκάλου̋, οι οποίοι στα πλαίσια του προγράµµατο̋ εξοµοίωση̋ παρακολουθούσαν το µάθηµα τη̋ Τοπική̋ Ιστορία̋, που είχα την τύχη να του̋ διδάσκω. Αλλά και η αναζήτηση των µνηµείων τη̋ Καλαµπάκα̋, δηλαδή του αρχαίου Αιγινίου και των βυζαντινών Σταγών, ήταν ενδιαφέ-ρουσα και ευχάριστη, αφού συνερευνητέ̋ µου είχα καθηγητέ̋ και µαθητέ̋ του 1ου Γυµνασίου Καλαµπάκα̋, οι οποίοι συµµετείχαν στην υπό την ευθύνη µου Οµάδα Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ του σχολείου αυτού που τότε διηύθυνα. Σε ό,τι αφορά όµω̋ την ιστορία τη̋ Θεσσαλία̋, µεγάλο µέρο̋ των ερευνών µου αφιερώθηκε στην πολεµική δράση των Θεσσαλών, η οποία κατά του̋ απελευθερωτικού̋ αγώνε̋ του


7

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Ηθική ικανοποίηση για την επιβράβευση από το Πανεπιστήµιο Αθηνών

διάλογο̋… Συνήθω̋ άσχετοι οι Yπουργοί Παιδεία̋... . ΕΡ: Συµπληρώσατε 35 χρόνια στην ∆ηµόσια Εκπαίδευση, την οποία υπηρετήσατε σχεδόν από όλε̋ τι̋ θέσει̋. Πώ̋ βλέπετε σήµερα, από απόσταση, τα εκπαιδευτικά πράγµατα; Ειδικότερα πώ̋ κρίνετε το σχέδιο «Αθηνά» και την σχεδιαζόµενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών; ΑΠ: Η ελληνική Εκπαίδευση πάντα είχε προβλήµατα. Υπήρξαν µακρέ̋ περίοδοι άκρατου συντηρητισµού αλλά µεσολάβησαν και σπουδαίε̋ εκπαιδευτικέ̋ µεταρρυθµίσει̋, όπω̋ αυτέ̋ του 1917 µε του̋ ∆ελµούζο και Τριανταφυλλίδη, του 1929, του 1964 µε τον Ευάγγελο Παπανούτσο και αυτή του 1976. Την τελευταία την βίωσα, αφού συνέπεσε µε τον διορισµό µου ω̋ φιλολόγου στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση. Άλλωστε οι µεταρρυθµίσει̋ στο µεγαλύτερο µέρο̋ έχουν να κάνουν µε τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων. ∆υστυχώ̋ ο ενθουσιασµό̋ των πρώτων χρόνων εξανεµίστηκε από άστοχε̋ ενέργειε̋ του Υπουργείου Παιδεία̋, στην ηγεσία του οποίου το-ποθετούνται συνήθω̋ άσχετοι, οι οποίοι µε πυροτεχνήµατα επιδιώκουν να φανούν σπουδαίοι. Οι ευσυνείδητοι εκπαιδευτικοί, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, αγωνίζονται µό-νοι του̋ και δίνουν την ψυχή του̋ για να προσφέρουν παιδεία στα παιδιά. Εφόσον γνωρίζουν το γνωστικό του̋ αντικείµενο, διαθέτουν παιδεία και αγαπούν τα παιδιά σίγουρα είναι επιτυχηµένοι

Έθνου̋, είναι σηµαντικότατη. Σκοπό̋ µου ήταν να αναδείξω την άνθιση του κλεφτοαρµατολισµού στα απρόσιτα βουνά τη̋ Θεσσαλία̋, τα οποία την περίοδο εκείνη είχαν γίνει καταφύγιο και πηγή ζωή̋ των Ελλήνων, αλλά και τα απελευθερωτικά κινήµατα που εκδηλώθηκαν κατά την µακρόχρονη διάρκεια τη̋ Τουρκοκρατία̋, καθώ̋ και την τεράστια συµβολή των Θεσσαλών στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η συµµετοχή και καθοριστική συµβολή των Θεσσαλών στου̋ Βαλκανικού̋ Πολέµου̋, τη Μικρασιατική Εκστρατεία, και τον Ελληνὀταλικό πόλεµο του 1940-41, όπω̋ και στην Εθνική Αντίσταση, αγώνε̋ κατά του̋ οποίου̋ αναδείχτηκε η γενναιότητά του̋ αλλά και πλειάδα στρατιωτικών ηγητόρων (Πλαστήρα̋, Κονδύλη̋, Κασλά̋, Σαράφη̋ κ.ά.), αποτέλεσαν ένα από τα βασικά αντικείµενα των µελετών µου. Οι Θεσσαλοί µαχητέ̋ έγραψαν λαµπρέ̋ σελίδε̋ δόξη̋ στα πεδία των µαχών και συνέβαλαν καθοριστικά στην απελευθέρωση πολλών σκλαβωµένων περιοχών, ενώ είναι αυτοί που έγραψαν το Έπο̋ τη̋ Πίνδου και ταπείνωσαν τον Μουσολίνι κατά την Εαρινή Επίθεση του 1941. Από τα άλλα θέµατα που µε απασχόλησαν, η ληστοκρατία στη Βορειοδυτική Θεσσαλία είχε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη νεότερη ιστορία µα̋. Οι Έλληνε̋ ιστορικοί, και ιδίω̋ οι ιστορικοί τη̋ Εκπαίδευση̋, γνωρίζουν ότι ο κορµό̋ του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού ήταν Θεσσαλικό̋, αλλά έω̋ πριν από µερικέ̋ δεκαετίε̋ το «Θεσσαλικό̋» υπονοούσε µόνο την Ανατολική Θεσσα-

Στο βήµα του Παν/µίου Αθηνών οµιλών µε θέµα: "Η Θεσσαλία που αγάπησα και ερεύνησα"

δάσκαλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν αυτέ̋ τι̋ ιδιότητε̋ και είναι ανεπαρκεί̋ ή αδιάφοροι. Η κατάργηση τη̋ αξιολόγηση̋ υπήρξε ολέθριο σφάλµα. Τώρα λένε ότι θα την επαναφέρουν, αλλά πολύ αµφιβάλλω. Οι συνδικαλιστέ̋ ω̋ συνήθω̋ αντιδρούν. Σε κάποιο σηµείο βέβαια µπορεί να έχουν δίκαιο, γιατί όλοι αυτοί που θα κληθούν να του̋ αξιολογήσουν δεν έχουν την πιστοποίηση τη̋ δική̋ του̋ επάρκεια̋ και αµεροληψία̋. Όµω̋ κάποτε πρέπει να ξεκινήσει, έστω και µε προβλήµατα. Αν υπάρξει κα-λή διάθεση εκ µέρου̋ όλων των πλευρών, πιστεύω ότι στην πορεία θα προχωρήσει καλά. Όσο για το σχέδιο «Αθηνά» νοµίζω ότι κάτι έπρεπε να γίνει, να συµµαζευτούν λίγο τα πράγµατα. Έχουµε καταντήσει να έχουµε κάθε πόλη και πανεπιστήµιο, κάθε κωµόπολη και Τ.Ε.Ι., µε κριτήρια όχι ακαδηµἀκά αλλά για να νοικιάζονται σπίτια και να δουλεύουν οι καφετέριε̋ ή για να «εκλέγονται» καθηγητέ̋ ακόµα και αγράµµατοι. Έχουµε σήµερα εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ ανέργου̋ πτυχιούχου̋, οι οποίοι κουρά-στηκαν και ξόδεψαν για να σπουδάσουν για να κάνουν τι; να γίνουν γκαρσόνια µε πτυχίο;

λία (ιδίω̋ περιοχή Πηλίου και Αµπελάκια). Έχοντα̋ αυτά υπόψιν, ερεύνησα και µελέτησα τι̋ εκπαιδευτικέ̋ δραστηριότητε̋ ολόκληρη̋ τη̋ Θεσσαλία̋ και περισσότερο τη̋ ∆υτική̋. Έτσι προέκυψε η διδακτορική µου διατριβή µε τίτλο: Η Εκπαίδευση στη ∆υτική Θεσσαλία κατά την περίοδο τη̋ Τουρκοκρατία̋. Συµβολή στη µελέτη του Θεσσαλικού ∆ια-φωτισµού, που εκπονήθηκε το 1993. Σ’ αυτή αποδεικνύεται ότι τα Τρίκαλα κατά την περίοδο τη̋ Τουρκοκρατία̋ είχαν καταστεί όχι µόνο το θρησκευτικό κέντρο τη̋ Θεσσαλία̋, αλλά και το πνευµατικό. Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για έναν εκπαιδευτικό άξονα Τρικάλων-Τυρνάβου, αφού αυτέ̋ οι δύο πόλει̋ τη̋ Βόρεια̋ Θεσσαλία̋ κατείχαν τα σκήπτρα τη̋ εκπαίδευση̋ καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια τη̋ Τουρκοκρατία̋. Αναδεικνύεται ακόµα ο καθοριστικό̋ ρόλο̋ τη̋ εθναρχούσα̋ τότε Ορθόδοξη̋ Εκκλησία̋ στην εκπαίδευση, διότι αυτή είχε την φροντίδα όλων σχεδόν των ελληνικών σχολείων, τα οποία η ίδια ίδρυε, συντηρούσε και εύρισκε του̋ δασκάλου̋ του̋, κατά κανόνα µέσα από του̋ κόλπου̋ τη̋. Η θητεία φωτισµένων ιεραρχών στον θρόνο τη̋ Μητροπόλεω̋ Λαρίση̋, που για αιώνε̋ είχε µεταφέρει την έδρα τη̋ στα Τρίκαλα, καθώ̋ και σ’ αυτόν τη̋ Τρίκκη̋, αλλά και η ύπαρξη και λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή των ιστορικών µονών ∆ο-υσίκου και Μετεώρων, αποτέλεσαν καθοριστικόν παράγοντα στην ανάπτυξη τη̋ παιδεία̋ στη ∆υτική Θεσσαλία κατά την Τουρκοκρατία. Αξιοσηµείωτο είναι επίση̋ το γεγο-

νό̋ ότι και στα βλαχοχώρια των Τρικάλων κατά την τελευταία περίοδο τη̋ Τουρκοκρατία̋ (18ο̋-19ο̋ αι.) σηµειώθηκε αξιοθαύµαστη εκπαιδευτική δραστηριό-τητα. Το 40χρονο αυτό Οδοιπορικό µου στον θεσσαλικό χώρο υπήρξε πράγµατι συναρπαστικό, καρποφόρο και ευχάριστο. . ΕΡ: ∆υσκολίε̋ και πίκρε̋ δεν αντιµετωπίσατε σ’ αυτή σα̋ την πορεία; ΑΠ: Τίποτα δεν επιτυγχάνεται χωρί̋ δυσκολίε̋ και χωρί̋ κόπο. Θυµάµαι µια φορά πω̋ κατά την επίσκεψή µου σε ένα αρχαίο κάστρο, µου χάλασε το αυτοκίνητο, έσπασε το ηµιαξόνιο. Ευτυχώ̋ βρέθηκε ένα̋ καλό̋ άνθρωπο̋ και το ρυµούλκησε µε το τρακτέρ του ω̋ το πιο κοντινό συνεργείο. Άλλη µια φορά αναζητώντα̋ ένα ερειπωµένο µοναστήρι στην περιοχή των Μετεώρων άργησα να επιστρέψω στο σηµείο που είχα αφήσει το αυτοκίνητο και η σύζυγό̋ µου ανησύχησε και ήταν έτοιµη να απευθυνθεί στην Αστυνοµία. Ευτυχώ̋ την πρόλαβα την τελευταία στιγµή. Ξέρετε, ο ερευνητή̋ µερικέ̋ φορέ̋ απορροφάται από το αντικείµενο τη̋ έρευνά̋ του και ξεχνιέται … Και κάτι ακόµα. Όταν εντόπισα την τοξωτή γέφυρα τη̋ Πεύκη̋, κατέβηκα µέσα στο ποτάµι για να την φωτογραφίσω. Ήταν Αύγουστο̋ µήνα̋ και είχε αφόρητη ζέ-στη. Η γέφυρα δεν φαινόταν καλά από τη βλάστηση που την είχε σκεπάσει. Τότε άρχισα να κόβω κάποια κλαδιά µε την κλαδευτήρα που πάντα είχα µαζί µου. Αλλά λόγω τη̋ ζέστη̋ κουράστηκα τόσο πολύ, που φοβήθηκα ότι δεν θα κατόρθωνα να βγω στην όχθη για να µε δει

Μετά την αναγόρευση

. ΕΡ: Προσφάτω̋ το Πανεπιστήµιο Αθηνών σα̋ αναγόρευσε σε Επίτιµο ∆ιδάκτορά του. Τι σηµαίνει αυτό για σα̋; ΑΠ: Είναι οπωσδήποτε µια µεγάλη τιµή και αναγνώριση του επιστηµονικού µου έργου. Μια δικαίωση. Άλλωστε η ηθική ικανοποίηση µετρά περισσότερο από τι̋ υλικέ̋ απολαβέ̋. Κατά τα άλλα δεν άλλαξε κάτι.

έστω κάποιο̋ να µε περιµαζέψει. Κι όλο αυτό για µια φωτογραφία του µνηµείου. Ποιο̋ µπορεί στ’ αλήθεια να εκτιµήσει τι κόπο̋ χρειάστηκε για να γραφεί αυτό το βιβλίο; Τι̋ περισσότερε̋ φορέ̋, σε τέτοιε̋ εξορµήσει̋, έπαιρνα µαζί µου κάποιον φίλο από τα Τρίκαλα ή έβρισκα συνοδού̋ από τα χωριά που επισκεπτόµουν για ευνοήτου̋ λόγου̋. Σε όλου̋ αυτού̋ χρωστώ πολλά και του̋ ευχαριστώ. Όσο για πίκρε̋ και απ’ αυτέ̋ γεύτηκα αρκετέ̋. ∆εν πειράζει όµω̋. Οι χαρέ̋ ήταν περισσότερε̋… . ΕΡ: Η Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. ή αναλυτικά η Φιλολογική, Ιστορική, Αρχαιολογική, Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλία̋, στην οποία είστε γενικό̋ γραµµατέα̋, είναι ένα καινούργιο πολιτιστικό σωµατείο. Ποιο̋ ο σκοπό̋ τη̋; ΑΠ: Η Φιλολογική - Ιστορική Αρχαιολογική - Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλία̋ (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.) ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία επιστηµόνων από ολόκληρη τη Θεσσαλία και είχε αρχικά έδρα την Λάρισα. Αργότερα η έδρα τη̋ µεταφέρθηκε στα Τρίκαλα. Τα ιδρυτικά τη̋ µέλη, άτοµα και από τι̋ τέσσερι̋ πόλει̋ τη̋ Θεσσαλία̋, µε κοινά ενδιαφέροντα, αγωνίε̋ και προβληµατισµού̋ στον χώρο του πολιτισµού, κινήθηκαν από την επιθυµία του̋ να συνεργασθούν και να δηµιουργήσουν έναν συλλογικό φορέα µε στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή τη̋ Θεσσαλία̋. Παίρνοντα̋ υπόψη τα µηνύµατα τη̋ εποχή̋, που δεν ευνοούν τι̋ τοπικιστικέ̋ αντιλήψει̋, και πιστεύοντα̋ ότι υπάρχουν περισ-

σότερα κοινά στοιχεία παρά διαφορέ̋ ανάµεσα στι̋ θεσσαλικέ̋ περιοχέ̋, προχώρησαν στη σύσταση τη̋ εν λόγω επιστηµονική̋ Εταιρεία̋, προκειµένου να εξασφαλισθούν καλύτερε̋ ευκαιρίε̋ και δυναµικέ̋ για την επίτευξη των κοινών στόχων. ∆ύο από του̋ βασικού̋ σκοπού̋ τη̋ Εταιρεία̋ είναι: 1. Η έκδοση ετήσιου επιστηµονικού φιλολογικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού περιοδικού, στο οποίο θα δηµοσιεύονται επιστηµονικέ̋ µελέτε̋ σχετικέ̋ µε τη φιλολογία, γλωσσολογία, ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία και τέχνε̋ τη̋ περιοχή̋ Θεσσαλία̋. Το περιοδικό αυτό που τιτλοφορείται «Θεσσαλικά Μελετήµατα» είναι ήδη γεγονό̋, αφού έχουν εκδοθεί ο 1ο̋ (2011) και ο 2ο̋ (2012) τόµοι του, πολυσέλιδοι, καλαίσθητοι και κυρίω̋ µε ποιοτικό επιστηµονικό περιεχόµενο. Ετοιµάζεται ήδη και ο 3ο̋ τόµο̋, ο οποίο̋ θα εκδοθεί εντό̋ του 2013. 2. Η έκδοση αυτοτελών βιβλίων σχετικών µε του̋ ανωτέρω τοµεί̋, τα οποία βιβλία θα εντάσσονται στη σειρά εκδόσεων τη̋ Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. “Κείµενα και Μελέτε̋”, καθώ̋ και η πραγµατοποίηση άλλων εκδόσεων µέσα στα πλαίσια των σκοπών τη̋ Εταιρεία̋. Η υλοποίηση και του δεύτερου αυτού σκοπού πιστεύω ότι δεν θα αργήσει. . ΕΡ: Σήµερα η χώρα µα̋ βιώνει µια µεγάλη οικονοµική κρίση. Βλέπετε να υπάρχει διέξοδο̋; ΑΠ: Τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα. Τι̋ τελευταίε̋ δεκαετίε̋ καλοµάθαµε. Κυκλοφορούσε πολύ και εύκολο χρήµα, αεριτζίδικο. Οι κυβερνώντε̋

δανείζονταν από το εξωτερικό µε τοκογλυφικού̋ όρου̋ και το σκορπούσαν στου̋ ηµετέρου̋. Κάτι τσίµπησε και ο απλό̋ λαό̋. Τώρα όµω̋ καλείται αυτό̋ να πληρώσει τα σπασµένα. Οι συνδικαλιστέ̋ έχουν πολύ µεγάλη ευθύνη γι’ αυτό το κατάντηµα. Με τι̋ άστοχε̋ και καταχρηστικέ̋ απεργίε̋ οδήγησαν πολλά εργοστάσια στο λουκέτο ή τα έδιωξαν σε άλλε̋ γειτονικέ̋ χώρε̋. Τώρα που βιώνουµε την µεγάλη κρίση, η κυβέρνηση παίρνει διάφορα µέτρα, αλλά αποτέλεσµα µηδέν. Ο κόσµο̋ υποφέρει αλλά ανάκαµψη και ανάπτυξη δεν βλέ-πουµε πουθενά. Θέλω να πιστεύω όµω̋ ότι ο Ελληνισµό̋ θα βρει τη δύναµη, όπω̋ το έχει κάνει και σε άλλε̋ πιο δύσκολε̋ περιστάσει̋, να βγει από αυτή την κρίση. Πρέπει όµω̋ και οι κυβερνώντε̋ να µα̋ πουν την αλήθεια και να µην µα̋ προκαλούν. . ΕΡ: Μήπω̋ τελικά έχουµε και κρίση θεσµών; ΑΠ: Έχουµε και παραέχουµε. Απ’ τη στιγµή που αµφισβητείται η ίδια η Βουλή, δηλαδή η έκφραση του δηµοκρατικού µα̋ πολιτεύµατο̋, τι να πούµε για τα άλλα; . ΕΡ: Ω̋ συνταξιούχο̋ πλέον έχετε ελεύθερο χρόνο; Ποιε̋ είναι οι ενασχολήσει̋ σα̋; ΑΠ: Θα έλεγα ότι δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο. Άλλωστε έχω πολύ υλικό που πρέπει να ταξινοµήσω, να συνθέσω και να δηµοσιεύσω. Είναι επίση̋ ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και η Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. που του̋ αφιερώνω πολύ χρόνο. Έχω επίση̋ και το περιβόλι στον Πλάτανο, το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.


8

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ένα ξεχωριστό απόγευµα στο «Ίδρυµα Λεωνίδα Κ. Μακρή, ιατρού»

Οι δώδεκα Τρικαλινοί Απόστολοι τη̋ Ποίηση̋!

Με τον καλύτερο τρόπο τίµησε το ∆.Σ. του Ιδρύµατο̋ και το ∆.Σ. του Συνδέσµου Φιλολόγων Ν. Τρικάλων την Παγκόσµια Ηµέρα Ποίηση̋ ποιήµατα σ’ αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση. - Ο κ. Αγαθοκλή̋ Αζέλη̋, φιλόλογο̋ και ποιητή̋ διάβασε ποιήµατα του κ. Ηλία Κεφάλα. - Ο κ. Γιώργο̋ Αλεξανδρή̋, εκπαιδευτικό̋ και άνθρωπο̋ του γραπτού λόγου (αφού η σύζυγο̋ του είναι ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου ΕΠΙΛΟΓΗ) διάβασε δύο δικά του ποιήµατα, το «Πετροβολώντα̋ τον Ληθαίο» και το «ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ». - Η κ. Παρασκευή Αλέξη, ποιήτρια η ίδια, διάβασε τα «ΤΕΙΧΗ» και τα «ΠΑΡΑΘΥΡΑ» του Κώστα Καβάφη. - Η µικρούλα Χρυσοβαλάντω Αλέξη διάβασε ένα ποίηµα

Πράντζου. Οι τίτλοι του̋ «Μονοπάτια» και «Ανεµοχαρισµένη». - Ο κ. Ηλία̋ Κεφάλα̋, καταξιωµένο̋ ποιητή̋ ο ίδιο̋, διάβασε τρία δικά του ανέκδοτα ποιήµατα. Τον «Ευκλείδη», την «Πνιγµένη» και «Του µεταστάντο̋». - Η κ. Γιάννα Κυριλιτσένκο διάβασε το ποίηµα του ΠούΤου ∆ηµήτρη Κρούπη σκιν «Η Ελληνίδα» και ένα δικό τη̋ ποίηµα. Σε µία γωνία τη̋ αίθουσα̋, κρή και του ∆.Σ. του Συνδέ- Η κ. Αννίτα Πάλλα διάβασε όρθια, έχοντα̋ δεξιά και αρι- σµου Φιλολόγων Τρικάλων για ένα ποίηµα τη̋ Κική̋ ∆ηµουστερά τη̋ δύο τεράστια και να έρθουν στην εκδήλωση για λά. υπέροχα θαλασσινά τοπία εί- την ηµέρα τη̋ ποίηση̋ όχι µό- Η κ. Αναστασία Φακίδου ναι η κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΚΙ∆ΟΥ νο για να ακούσουν ποιήµατα, µα̋ «ταξίδεψε» κυριολεκτικά και «απαγγέλει» µε έναν απί- αλλά και για να διαβάσουν ή απαγγέλλοντα̋ το «Βαθύ γαστευτο περιγραφικό τρόπο το να απαγγείλουν οι ίδιοι. Αφού λάζιο» του Οδυσσέα Ελύτη και ποίηµα του Οδυσσέα Ελύτη µα̋ επιτραπεί µία ξεχωριστή - Η κ. Γεωργία Κολοβελώνη, πρόεδρο̋ του ∆.Σ. του Συνδέσµου Φιλολόγων διάβασε το ποίηµα του Ηλία Κεφάλα «∆εν θα µ’ ανοίξει̋;» και ποιήµατα του ∆ιονύση Καρατζά και του Χρήστου Ρουµελιωτάκη. Το εξαιρετικό αυτό δίωρο διαφυγή̋ από την πεζή καθηµερινότητα ολοκληρώθηκε µε τον κ. Αγαθοκλή Αζέλη, οποίο̋ κλήθηκε να διαβάσει κάποια δικά του ποιήµατα. Πιστεύουµε πω̋ εάν του χρόνου τον Από την εκδήλωση για την ποίηση στη “Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών” του Ιδρύµατο̋ Λεωνίδα Κ. Μακρή Μάρτιο σε µια αντίστοιχη εκδήλωση οι από συλλογή τη̋ µαµά̋ τη̋. άνθρωποι που θα έχουν τη «Βαθύ γαλάζιο». Εξηγώντα̋ αναφορά και στην µικρούλα - Η κ. Αθηνά Γκάτζου – Κε- διάθεση και το κουράγιο να ξεπω̋ µια τέτοια ηµέρα (τη̋ ποί- (µάλλον κάτω από δέκα) Χρυ- φάλα διάβασε ποιήµατα του φύγουν για λίγο από το καθηηση̋) και σε ένα τέτοιο περι- σοβαλάντω Αλέξη η οποία διά- Μελιτάκη. µερινό άγχο̋ και την «κρισιοβάλλον (που προσπαθήσαµε βασε µε ιδιαίτερο καµάρι ένα - Ο κ. Παναγιώτη̋ Ζαχαρό- λογία και κρισιολαγνεία», είναι να σα̋ περιγράψουµε) ένοι- ποίηµα τη̋ µαµά̋ τη̋ κ. Πα- πουλο̋, ηθοποιό̋, διάβασε περισσότεροι, αυτό θα σηµαίωσε πω̋ αυτό το ποίηµα ρασκευή Αλέξη καθώ̋ και ποιήµατα από τη συλλογή νει πω̋ η κοινωνία µα̋ έκανε έπρεπε οπωσδήποτε να ακου- στην νεαρή κ. Γιάννα Κυριλι- «Ποιήµατα του 2009» του Ιω- ένα βήµα προ̋ το καλύτερο στεί. τσένκο η οποία εντυπωσίασε σήφ Βεντούρα, που όπω̋ ει- και δεν θα έχει οδηγηθεί στη Η κ. Φακίδου ήταν µία από τόσο µε την απαγγελία ενό̋ πώθηκε είναι και ένα̋ από τα µιζέρια και την απόλυτη ένδεια του̋ ∆Ω∆ΕΚΑ … τολµηρού̋ ποιήµατο̋ του Πούσκιν για µία πρόσωπα του τελευταίου βρα- στην οποία την «σπρώχνουν» Τρικαλινού̋ που το απόγευµα …Ελληνίδα, αλλά και µε το ιδι- βευµένου ντοκιµαντέρ του κάποιοι εδώ και χρόνια. Και τη̋ περασµένη̋ Πέµπτη̋ αν- αίτερα λυρικό δικό τη̋ ποίηµα, συµπολίτη µα̋ Βασίλη Λουλέ όσο υπάρχουν µικρά παιδιά ταποκρίθηκαν στο κάλεσµα θα σα̋ παρουσιάσουµε ανα- «Φιλιά ει̋ τα παιδιά». που διαβάζουν ποιήµατα, κοτου ∆.Σ. του Ιδρύµατο̋ Λ. Μα- λυτικά όλου̋ όσου̋ διάβασαν - Η κ. Λέλα Κατεχάκη-Μπα- πέλε̋ και αγόρια που γράταγιάννη παρουσίασε για πρώ- φουν ποιήµατα και ώριµοι άντη φορά σε κοινό δύο κατα- δρε̋ και γυναίκε̋ που εξακοπληκτικά και γεµάτα ευαισθη- λουθούν να ονειρεύονται, τότε σία ποιήµατα τη̋ Καρδιτσιώ- υπάρχει ακόµη ΕΛΠΙ∆Α. τισσα̋ κ. Ελένη̋ Τσιρογιάννη-

Πέµπτη 21 Μαρτίου 2013. Ηµέρα τη̋ Ποίηση̋. Απόγευµα, στο «Ίδρυµα Λεωνίδα Κ. Μακρή, ιατρού» στην µικρή µεν αλλά τόσο ζεστή και …απέραντη σαν θάλασσα (αφού του̋ τοίχου̋ τη̋ του̋ σκεπάζουν, ακόµη, οι υπέροχοι «θαλασσινοί» πίνακε̋ του Παναγιώτη Τέτση) αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύµατο̋ είναι συγκεντρωµένοι «καµιά σαρανταριά περίεργοι τύποι».

CMYK

Ο κ. Αγαθοκλή̋ Αζέλη̋

Ο κ. Γιώργο̋ Αλεξανδρή̋

Η κ. Παρασκευή Αλέξη

Η µικρούλα Χρυσοβαλάντω Αλέξη

Η κ. Αθηνά Γκάτζου-Κεφάλα

Ο κ. Παναγιώτη̋ Ζαχαρόπουλο̋

Η κ. Λέλα Κατεχάκη

Ο κ. Ηλία̋ Κεφάλα̋

Η κ. Γιάννα Κυριλιτσένκο

Η κ. Αννίτα Πάλλα

Η κ. Αναστασία Φακίδου ενώ απαγγέλει το “Βαθύ γαλάζιο” του Ελύτη

Η κ. Γεωργία Κολοβελώνη


9

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

CMYK


10

ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΡΘΡΑ

∆ιατροφή και νηστεία Η νηστεία τη̋ σαρακοστή̋ χαραΓράφει η Γλυκερία κτηρίζεται από την αποχή κατανάλωΠαπαγιαννοπούλου, ση̋ τροφίµων ζωική̋ προέλευση̋ Κλινικό̋ ∆ιαιτολόγο̋και από την αυξηµένη κατανάλωση ∆ιατροφολόγο̋, Msc φυτικών τροφίµων, αλλά και νηστίσιΑθλητική̋ ∆ιατροφή̋ µων θαλασσινών, όπω̋ τα οστρακοειδή και τα µαλάκια. Σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου τη̋ Κρήτη̋, η νηστεία προσδίδει οφέλη σε άτοµα που την ακολουθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα άτοµα που νηστεύουν εµφανίζουν τα εξή̋ οφέλη: µειωµένα επίπεδα λιπιδίων στο αίµα (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια κ.ά) µειωµένα επίπεδα ουρικού οξέο̋, εξαιτία̋ τη̋ χαµηλή̋ κατανάλωση̋ πρωτἐνών κυρίω̋ ζωική̋ προέλευση̋ (εφόσον φυσικά διατηρείται µέτρο στην κατανάλωση αλκοόλ) χαµηλότερα ποσοστά παχυσαρκία̋, εφόσον τα άτοµα που νηστεύουν καταναλώνουν µε εγκράτεια τα νηστίσιµα τρόφιµα, στο πνεύµα τη̋ λιτότητα̋ και τη̋ αποφυγή̋ των καταχρήσεων, που επιτάσσει η φιλοσοφία τη̋ νηστεία̋. καλύτερε̋ και πιο ισορροπηµένε̋ διατροφικέ̋ συνήθειε̋, µε την αυξηµένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, οσπρίων, θαλασσινών και την αποχή από τα ζωική̋ προέλευση̋ τρόφιµα. καλύτερη ρύθµιση του σακχάρου στο αίµα, εφόσον δεν παρατηρείται αυξηµένη κατανάλωση απλών υδατανθράκων (πχ, ζάχαρη, λευκό ψωµί) πιο φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακή̋ πίεση̋, εξαιτία̋ τη̋ υψηλή̋ πρόσληψη̋ καλίου (από φρούτα & λαχανικά) και χαµηλή̋ πρόσληψη̋ νατρίου, καθώ̋ καταναλώνονται λιγότερο επεξεργασµένα τρόφιµα αυξηµένη προστασία από διάφορου̋ τύπο̋ καρκίνου, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τι̋ βιταµίνε̋ που διαθέτουν τα νηστίσιµα τρόφιµα ευνὀκότερη λειτουργία του εντέρου, λόγω τη̋ υψηλή̋ κατανάλωση̋ φυτικών ινών χαµηλότερα ποσοστά εµφάνιση̋ κατάθλιψη̋ ή περιορισµό των συµπτωµάτων τη̋, καθώ̋ η νηστεία φαίνεται να πολεµά την κακή διάθεση, χάρη στα θρεπτικά συστατικά τη̋ και να επιτείνει το αίσθηµα ψυχική̋ ανάταση̋, εγκράτεια̋, ηθική̋ ικανοποίηση̋ και του αισθήµατο̋ “κάθαρση̋” του οργανισµού. Πιθανέ̋ ∆ιατροφικέ̋ ελλείψει̋: Η παρατεταµένη νηστεία µπορεί να δηµιουργήσει κάποιε̋ διατροφικέ̋ ελλείψει̋ σε βασικά θρεπτικά συστατικά, εφόσον δεν τηρούνται κάποιοι πρακτικοί κανόνε̋ συνδυασµού των νηστίσιµων τροφών: το ασβέστιο και η βιταµίνη D, λόγω τη̋ µειωµένη̋ κατανάλωση̋ γαλακτοκοµικών πρὀόντων, γεγονό̋ που θα µπορούσε να οδηγήσει µακροπρόθεσµα στη µείωση τη̋ οστική̋ πυκνότητα̋ και στην εµφάνιση οστεοπενία̋ ή οστεοπόρωση̋. ο σίδηρο̋ και η βιταµίνη Β12, λόγω τη̋ µειωµένη̋ κατανάλωση̋ πρὀόντων ζωική̋ προέλευση̋, γεγονό̋ που µπορεί να οδηγήσει µακροπρόθεσµα σε σιδηροπενία ή αναιµία. Πρακτικέ̋ συµβουλέ̋: Προκειµένου ένα άτοµο που νηστεύει, να διατηρήσει µια καλή πρόσληψη και απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, αξίζει να ακολουθήσει κάποιε̋ πρακτικέ̋ συµβουλέ̋: Αρχικά, τα νηστίσιµα τρόφιµα, που είναι πλούσιε̋ πηγέ̋ ασβεστίου είναι τα εξή̋: γαλακτοκοµικά παράγωγα τη̋ σόγια̋, µύδια, στρείδια, µπρόκολο, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ξερά φρούτα (ειδικά σύκα), όσπρια, σουσάµι και ταχίνι. Ωστόσο προκειµένου να αυξηθεί η απορρόφηση του ασβεστίου, θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη κατανάλωση οξαλοξικού οξέο̋ (σπανάκι, σέλινο, παντζάρια, χόρτα, κακάο, τσάι), καφε˙νη̋ και τανινών (καφέ̋ και τσάι), φυτικών ινών και φυτικού οξέο̋ (τρόφιµα ολική̋ άλεση̋, όσπρια, κρόκο̋ αυγού, ξηροί καρποί). Νηστίσιµα τρόφιµα που είναι καλέ̋ πηγέ̋ βιταµίνη̋ D είναι τα εµπλουτισµένα µε βιταµίνη D τρόφιµα, όπω̋ το γάλα, τα δηµητριακά και οι µαργαρίνε̋. Νηστίσιµα τρόφιµα, που είναι καλέ̋ πηγέ̋ σιδήρου είναι τα εξή̋: όσπρια, σόγια, ξηροί καρποί, ξερά φρούτα, σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, µύδια, στρείδια. Προκειµένου, όµω̋, να αυξηθεί η απορρόφηση του µη αιµικού σιδήρου (που βρίσκεται στα τρόφιµα φυτική̋ προέλευση̋) θα πρέπει τα παραπάνω τρόφιµα να καταναλώνονται ταυτόχρονα µε καλέ̋ πηγέ̋ βιταµίνη̋ C (εσπεριδοειδή, κόκκινη πιπεριά, ακτινίδιο, φράουλε̋, µπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών) Επιπλέον, πρέπει να αποφευχθεί όσο είναι δυνατό, η ταυτόχρονη κατανάλωση ασβεστίου (καθώ̋ ο σίδηρο̋ και το ασβέστιο ανταγωνίζονται για την απορρόφησή του̋), πολυφαινολών (όπω̋ είναι οι τανίνε̋ που περιέχονται στο τσάι), καφε˙νη̋, φυτικών ινών και φυτικού οξέο̋ (συναντάται µε υψηλή περιεκτικότητα στα χόρτα).

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ι∆ΕΕΣ, «ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΕΣ» ΚΑΙ «ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΚΤΟΝΟ» ΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ-ΘΕΣΕ

Του Γεωργίου Παπασίµου ∆ικηγόρου Μέλου̋ ∆.Σ. του «ΠΡΑΤΤΩ» (papasimos.wordpress.com)

Μαίνεται, στην κυριολεξία, ο «πόλεµο̋» µεταξύ του νοµπελίστα οικονοµολόγου Πολ Κρούγκµαν και του Όλι Ρεν, επιτρόπου για τα δηµοσιονοµικά θέµατα τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. Η εµµονή του τελευταίου στην άτεγκτη εφαρµογή των σκληρών µονεταριστικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών τη̋ Ευρωπἀκή̋ «ελίτ» του Βορρά, την ώρα που ο Ευρωπἀκό̋ Νότο̋ εξαθλιώνεται ραγδαία, οδήγησε τον Κρούγκµαν να πει την περίφηµη φράση, ότι «οι ιδέε̋ του Όλι Ρεν είναι σαν τι̋ κατσαρίδε̋, που ενώ τι̋ διώχνει̋, αυτέ̋ επιστρέφουν». Η ιδεολογική και πολιτική αυτή αντιπαράθεση έχει τεράστια σηµασία για το παρόν και το

µέλλον τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋. Η σκληρή µονεταριστική δηµοσιονοµική λιτότητα, που επιβάλλεται από το Βερολίνο έχει επιφέρει, σοβαρέ̋ «ρωγµέ̋», όχι µόνο στον «αδύναµο κρίκο», που είναι η Ελλάδα, στην οποία τα µνηµονιακά αποτελέσµατα είναι, ήδη καταστροφικά, αλλά και στι̋ άλλε̋ Χώρε̋, όπω̋ η Ιταλία, το ισχυρό εκλογικό µήνυµα τη̋ οποία̋ προσπαθεί το Ευρωπἀκό «ιερατείο» να γελοιοποιήσει, η Ισπανία, η Πορτογαλία, αλλά και ισχυρότερε̋ οικονοµικά Χώρε̋, όπω̋ η Γαλλία. Οι «ιδέε̋ – κατσαρίδε̋» αποτυπώνονται εύγλωττα και στην εµµονή των εκπροσώπων τη̋ Τρό̓κα̋, που µα̋ εποπτεύουν. Είναι, πραγµατικά, εξοργιστική η συµπεριφορά του̋ απέναντι στον Ελληνικό Λαό και τι̋ τροµακτικέ̋ θυσίε̋, που έχει υποστεί η πλειοψηφία αυτού, πλην του «ιδιοτελού̋» κοινωνικού τµήµατο̋, που συναπαρτίζεται από την παρασιτική οικονοµική ολιγαρχία, µεγάλο µέρο̋ του πολιτικού προσωπικού τη̋ Χώρα̋, που έχει ενσωµατωθεί σ’ αυτήν και διάφορα άλλα συναφή κοινωνικά τµήµατα, λόγω και τη̋ απουσία̋ πολιτικών από την σηµερινή τρικοµµατική κυβέρνηση, δίκαια̋ κατανοµή̋ των βαρών και προστασία̋ των κοινωνικών στρωµάτων, που πλήττονται βάναυσα. Η συµπεριφορά του̋, δε, αυτή µετατρέπεται σε οργή, γιατί δεν είναι µόνο η κυνική του̋ αδιαφορία για τα κοινωνικά «ερείπια» και την ανθρωπιστική κρίση, που επιφέρουν οι µνηµονιακέ̋ πολιτικέ̋ του̋, αλλά και το γεγονό̋, ότι ο παγκόσµιο̋ «µέντορα̋» του

νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού συστήµατο̋, το ∆.Ν.Τ., από τον Οκτώβριο του 2012 στην Σύνοδο του Τόκιο, δια του επικεφαλή̋ οικονοµολόγου του Μπλανσάρ, έχει, ήδη, παραδεχθεί, ότι έκανε λάθο̋ στον πολλαπλασιαστή υφέσεω̋ και ότι οι υφεσιακέ̋ αυτέ̋ πολιτικέ̋ είναι απλώ̋ καταστρεπτικέ̋. Εξίσου, όµω̋, εξοργιστική είναι και η πολιτική στάση τη̋ τρικοµµατική̋ κυβέρνηση̋, η οποία εµφανίζεται «µε λεοντή», που δήθεν διαπραγµατεύεται «σκληρά» µε την Τρό̓κα, στο εάν, δηλαδή, θα καταργήσει το «χαράτσι τη̋ ∆ΕΗ», που είναι προεκλογική τη̋ δέσµευση, αλλά και επιταγή του Συµβουλίου τη̋ Επικρατεία̋, και στο εάν θα υπάρξουν περισσότερε̋ δόσει̋ είσπραξη̋ των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών (!!!), δηλαδή προτάσει̋ – «ασπιρίνε̋», που αφορούν την διευκόλυνση των βαρειά φορολογουµένων Ελλήνων να αποπληρώσουν τα χρέη του̋, χωρί̋ να µεριµνά για το 1.500.000 ήδη ανέργων και την διάλυση όλων των θεσµών του Κράτου̋ Προνοία̋. Είναι προφανέ̋, ότι απαιτείται ανατροπή αυτή̋ τη̋ αδιέξοδη̋ και καταστροφική̋ πορεία̋ τη̋ Χώρα̋. Κατ’ αναλογία του τίτλου, χρειάζεται ισχυρό λἀκό «κατσαριδοκτόνο», για την συντριβή των νεοφιλελεύθερων µονεταριστικών πολιτικών, που επιβάλλονται από το «ιερατείο» των παγκοσµίων δανειστών – τοκογλύφων και υπηρετούνται πιστά ω̋ «πιόνι» από την τρικοµµατική κυβέρνηση, πριν η οικονοµία διαλυθεί και η Ελληνική κοινωνία «γονατίσει» παντελώ̋.

Στην 24η Συνεδρίαση τη̋ Ολοµέλεια̋ του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών τη̋ Ευρώπη̋ στο Στρασβούργο ο περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋

Κώστα̋ Αγοραστό̋: «Το Ευρωπἀκό οικοδόµηµα κινδυνεύει γιατί εξελίσσεται από όραµα σε µια ηφαιστειακή πραγµατικότητα» Στην 24η Συνεδρίαση τη̋ Ολοµέλεια̋ του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών τη̋ Ευρώπη̋ στο Στρασβούργο συµµετείχε ο περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋.

Τα σηµαντικότερα θέµατα, που απασχόλησαν το κορυφαίο όργανο εκπροσώπηση̋ των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε ευρωπἀκό επίπεδο ήταν: η Ευρώπη σε κρίση – Προκλήσει̋ για την Τοπική και Περιφερειακή ∆ηµοκρατία, η καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού, η έναρξη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Συµµαχία̋ των Πόλεων και των Περιφερειών για την ένταξη των ROMA και ο πρὁπολογισµό̋ και οι πηγέ̋ χρηµατοδότηση̋ του Κογκρέσου για το 2014-2015. Στην οµιλία του ο κ. Κ. Αγοραστό̋ ανέφερε µεταξύ άλλων: «Η Ευρώπη ταυτίζεται στο µυαλό των πολιτών τη̋, ω̋ επί των πλείστον, µε την ανάπτυξη και την ∆ηµοκρατία. Σήµερα βρίσκεται µπροστά σε ένα διαφορετικό µέλλον, στο όποιο αντιθέτω̋ η Ευρώπη θα ταυτίζεται µε την στασιµότητα, την ανεργία, την λιτότητα, την εσωτερική υποτίµηση χωρί̋ τέλο̋ και να µην ξεχνάτε ότι η ύφεση είναι ο εσωτερικό̋ εχθρό̋ τη̋ ∆ηµοκρατία̋. Αποδοµούνται οι εργασιακέ̋ σχέσει̋ αλλά και οι όροι ανταγωνισµού και λειτουργία̋ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επιχειρηµατιών. Η διάψευση των προσδοκιών κλονίζει τον

δείκτη εµπιστοσύνη̋ και αυξάνεται η ύφεση, η ανεργία, το χρέο̋ και ταυτόχρονα ο Ευρωσκεπτικισµό̋. Η Ευρώπη τείνει να γίνει παράγοντα̋ διαχωρισµού ενώ µέχρι τώρα αποτελούσε βάση συναίνεση̋ και συνεργασία̋. Είναι ανάγκη να καταπολεµήσουµε την ανίατη απώλεια επαφή̋ µε την πραγµατικότητα για να λύσουµε το πρόβληµα τη̋ λιτότητα̋ και τη̋ ύφεση̋. Σήµερα οι Ευρωπαίοι πολίτε̋ πληρώνουν το κόστο̋ τη̋ ανισότητα̋. Οι πλούσιε̋ χώρε̋ πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν ζουν «εν κενώ» και χρειάζονται λειτουργικά κράτη και κοινωνίε̋ γύρω του̋ για να διαφυλάσσουν την θέση του̋, την σταθερότητα και την βιωσιµότητα των οικονοµιών του̋. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάτε τα αίτια τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋ και τι̋ εσφαλµένε̋ πολιτικέ̋ που έγιναν για την αντιµετώπιση του̋ και τι̋ οδυνηρέ̋ συνέπειε̋ σε πολλέ̋ χώρε̋, στην Κύπρο σήµερα, στην Ελλάδα, στι̋ χώρε̋ τη̋ Νότια̋ Ευρώπη̋ και να µην ξεχνάτε τι̋ Ιταλικέ̋ επιλογέ̋ και την ανάγκη εξεύρεση̋ νέων λύσεων για να επιτευχτεί η ανάκαµψη. Πεποίθησή µου είναι ότι χρειαζόµαστε µια στρατηγική έξοδο από την κρίση που να είναι αξιόπιστη, σταθερή, ρεαλιστική και ελπιδοφόρα. Οι Περιφέρειε̋ σε αυτό το περιβάλλον µπορούν και πρέπει να γίνουν δυνάµει̋ θετικών αλλαγών και δηµιουργικών ανατροπών. Οι Περιφερειακέ̋ αρχέ̋ µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο σχεδιάζοντα̋ έξυπνου̋ τρόπου̋ ανάκαµψη̋ µαζί µε το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον, του̋ πολίτε̋ και την κοινωνία των πολιτών. Οι Περιφέρειε̋ µε συνεργασία και συνέργεια µπορούν να χτίσουν αξιόπιστε̋ γέφυ-

ρε̋ αποδεικνύοντα̋ ότι σε όλη την Ευρώπη το διακύβευµα για την τοπική ∆ηµοκρατία και την ανάπτυξη είναι το ίδιο. Βρισκόµαστε σε µια στιγµή όπου το Ευρωπἀκό οικοδόµηµα κινδυνεύει από του̋ ιδίου̋ του̋ λαού̋ τη̋ Ευρώπη̋, γιατί εξελίσσεται από όραµα σε µια ηφαιστειακή πραγµατικότητα. Για αυτό χρειάζεται καλά επεξεργασµένο εφαρµόσιµο σχέδιο µε σεβασµό και ενδιαφέρον απέναντι στον Ευρωπἀκό άνθρωπο». Παράλληλα ο περιφερειάρχη̋ αναφέρθηκε στον κοινωνικό αποκλεισµό και του̋ ΡΟΜΑ, δίνοντα̋ ιδιαίτερη έµφαση στι̋ παρεµβάσει̋ ύψου̋ 3,5 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ µέσω ΕΣΠΑ, βελτιώνοντα̋ εµπράκτω̋ τι̋ υποδοµέ̋ σε περιοχέ̋ όπου κατοικούν ΡΟΜΑ. «Έχουµε καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο πλάνο και µετατρέπουµε σε έργο χειροπιαστό και αδιάψευστο τα σχέδια µα̋. Το θέµα είναι να ενισχύσουµε του̋ πυλώνε̋ εκείνου̋ που ενισχύουν θέσει̋ εργασία̋, πέρα από µελέτε̋ και διαπιστώσει̋ και πέραν των υφιστάµενων πολιτικών που αφορούν καταρτίσει̋ και σεµινάρια. Οι παρεµβάσει̋ τη̋ Ευρώπη̋ πρέπει να έχουν αποτελέσµατα. Η µόνη πολιτική που αποτελεί αντίδοτο απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισµό είναι η πολιτική εργασία̋. ∆ιαφορετικά κινδυνεύει η κοινωνία να χωριστεί σε δυο στρατόπεδα: σε εκείνου̋ που θα έχουν δουλειά και σε εκείνου̋ που δεν θα έχουν. Για αυτό η Ε.Ε. πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή πολιτική̋ και στην ανεύρεση ολοκληρωµένων και οµογενών λύσεων. Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο παρατηρούµε να εντείνεται ο ακραίο̋ λἀκισµό̋, όµω̋ εκείνο που απαιτείται είναι ψυχραιµία, ρεαλισµό̋ σεβασµό̋ και υπευθυνότητα εκτιµώντα̋ πραγµατικά δεδοµένα και όχι φανταστικά σενάρια». Παράλληλα ο περιφερειάρχη̋ κ. Κ. Αγοραστό̋ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί µε τον Γενικό Γραµµατέα τη̋ Συνέλευση̋ των Ευρωπἀκών Περιφερειών (ΣΕΠ) κ. Pascal Goergen και να συζητήσουν για θέµατα συνεργασία̋ και κοινών πρωτοβουλιών των Περιφερειών τη̋ Ευρώπη̋. Η ΣΕΠ είναι το µεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο Περιφερειών, συγκεντρώνοντα̋ περισσότερε̋ από 250 από αυτέ̋, από 35 χώρε̋ και 16 διαπεριφερειακέ̋ οργανώσει̋, αποτελώντα̋ την πολιτική φωνή των µελών τη̋ αλλά και ένα φόρουµ διαπεριφερειακή̋ συνεργασία̋.


11

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Με µεγάλη συµµετοχή ο χορό̋ του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλη̋

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε ο Χορό̋ του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλη̋ που έγινε το Σάββατο 16 Μαρτίου, παραµονή Αποκριά̋ στο κέντρο "ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ" στον Άγιο Κων/νο του ∆ήµου Πύλη̋. Την αυλαία τη̋ εκδήλωση̋ άνοιξε µε χαιρετισµό ο πρόεδρο̋ του Συλλόγου κ. Γεώργιο̋ Αναγνώστου ο οποίο̋, καλωσόρισε και ευχήθηκε στον κόσµο και του̋ επίσηµου̋ προσκεκληµένου̋. Τόνισε ότι η πρωτοφανή̋ προσέλευση του κόσµου απο¬τελεί έµπρακτη στήριξη στο Σύλλογο που έχει δυναµική και προοπτική. Στοιχεία που τα δικαιούται, διότι έχει σαν πρώτο στόχο την άριστη σχέση κυνηγών - µελών, ώστε να αναδειχθούν οι αξίε̋ και οι αρχέ̋ του κυνηγιού, η κυνηγετική συνείδηση και ο σεβασµό̋ προ̋ το θήραµα και το περιβάλλον. Επίση̋ ο Σύλλογο̋ αποτελεί ένα ζωντανό και δραστήριο κοινωνικό κύτταρο, µε αντανάκλαση σε πολλού̋ τοµεί̋ και ιδιαίτερα στον οικονοµικό, που αφορά πρώτα και κύρια του̋ επιχειρηµατίε̋ τη̋ περιοχή̋ και τέλο̋ υπεραµύνθηκε του κυνηγιού, χαρακτηρίζοντα̋ το, µια όµορφη και υγιή και συναρπαστική δραστηριότητα. Χαιρετισµό έκανε ο Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ κ. Ευαγ. Μπαλατσό̋, που εξήρε την άριστη σχέση µεταξύ Συλλόγου και Οµοσπονδία̋ Θεσσαλία̋, και συνεχάρη τον Σύλλογο, που κατάφερε µέσα σ' ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα να λειτουργεί υποδειγµατικά. Οπότε και θα έχει την έµπρακτη υποστήριξη από την πλευρά τη̋ Οµοσπονδία̋. Στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι για όλου̋. Σ' αυτό συνετέλεσε η εξαίρετη ∆ηµοτική ορχήστρα που έπαιξε δηµοτικά και λἀκά τραγούδια, στο κλαρίνο τον Γιαννούλα Παν., Αρµόνιο Γεωργίου, στην κιθάρα Χρ. Αδάµο, Βιολί ο Έξαρχο Βασ., τραγούδι Τσιούνη Ξεν. και Κωτούλα Ελένη. Υπήρχε πλούσιο µενού (κριθαράκι - πρόβειο - αγριογούρουνο (κοκκινιστό) και ντόπιο κόκκινο κρασί. Υπήρχε λαχειοφόρο̋ µε πλούσια δώρα. Παραβρέθηκαν και τίµησαν µε την παρουσία του̋, ο Αντιδήµαρχο̋ ∆ήµου Πύλη̋ κ. Κων/νο̋ ∆ούλαλα̋, ο εκ/πό̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλία̋ κ. Μπαλατσό̋ Ευαγ., ο εκ/πο̋ του ∆ασαρχείου Τρικάλων κ. ∆ηµ. Παπά̋, ο πρόεδρο̋ του Κ.Σ.Κ.Κ. Παν. Ταµπουρά̋, Εκ/ποίτου Κ.Σ. Αργιθέα̋, ο Υπ. τη̋ Οµοσπονδία̋ Θηροφυλακή̋ κ. Γιώτη̋ Λάµπρο̋, και ο πρὀστάµενο̋ του Π.Σ. Πύλη̋ κ. Κων/νο̋ Καραίσκο̋. Αλέξανδρο̋ Γ. Τζήµα̋

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βλάβε̋ οµιλία̋ λόγω βαρηκο˙α̋ Γράφει η Ιωάννα Ζορµπά Λογοπαθολόγο̋-Λογοπεδικό̋ MSC Οι βαρήκοοι δεν παρουσιάζουν απολύτω̋ καµία ανατοµική βλάβη στα όργανα τη̋ οµιλία̋ του̋. Η αδυναµία του̋ να µάθουν και να χρησιµοποιούν σωστά τη µητρική γλώσσα έγκειται σε δύο βασικού̋ λόγου̋ : Στο ότι κάνουν ατελή αντίληψη προτύπων οµιλία̋ και στο ότι ο ακουστικό̋ αυτοέλεγχο̋ τη̋ οµιλία̋ του̋ είναι ελλιπή̋. Κάθε βαρήκοο άτοµο παρουσιάζει µικρά ή µεγάλα προβλήµατα οµιλία̋ όπω̋ µονότονη και άξεστη χροιά φωνή̋, αρθρωτικέ̋-φωνολογικέ̋ δυσκολίε̋, δυσγραµµατισµό κ.τ.λ. Οι δυσκολίε̋ των βαρήκοων σχετικά µε την κατάκτηση του µηχανισµού τη̋ µητρική̋ του̋ γλώσσα̋ εντοπίζονται : 1) Στη σύλληψη τη̋ γλώσσα̋ Η σύλληψη τη̋ γλώσσα̋ γίνεται δια τη̋ ακουστική̋ οδού. Στι̋ βαρηκο˙ε̋ αγωγιµότητα̋ η ποιότητα και η ποσότητα των ακουστικών ερεθισµών που δέχεται το άτοµο υφίσταται πολλέ̋ παραµορφώσει̋. Ο βαρήκοο̋ δεν µπορεί να παρακολουθήσει µια κανονική οµιλία. Σε βαρηκο˙ε̋ αντιλήψεω̋ η οµιλία του βαρήκοου εκφράζεται µε ακατανόητου̋ τόνου̋ και φθόγγου̋ υψηλή̋ συχνότητα̋. 2) Στην κατανόηση τη̋ οµιλία̋. Η κατανόηση τη̋ οµιλία̋ επιτυγχάνεται όταν το βαρήκοο άτοµο κατορθώσει τα ακουστικά και τα οπτικά ερεθίσµατα να τα συνδέσει µε ορισµένε̋ έννοιε̋. Οι βαρήκοοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να κατανοήσουν κάποιο περιεχόµενο από προφορικέ̋ πληροφορίε̋ γιατί δεν είναι σε θέση να συλλάβουν τον αλληλοσχετισµό των λέξεων. 3) Στη µορφοποίηση – δοµή τη̋ γλώσσα̋. Ο βαρήκοο̋ χρησιµοποιεί πολύ απλέ̋ και µη ολοκληρωµένε̋ προτάσει̋, σπάνια χρησιµοποιεί επίθετα, προθέσει̋, συνδέσµου̋ και άρθρα. Οι λέξει̋ χρησιµοποιούνται χωρί̋ διαφοροποίηση µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µεγάλη ανασφάλεια και αποτυχία στην ορθή χρήση των λέξεων. 4) Στην παραµόρφωση τη̋ γλώσσα̋. Σε µεγάλε̋ βαρηκο˙ε̋ υπάρχουν σοβαρέ̋ ατέλειε̋ στην έκφραση και στην προφορά. Η ακουστικά παραµορφωµένη γλώσσα έχει ω̋ αποτέλεσµα την γραµµατική και συντακτική ατέλεια του λόγου καθώ̋ και την ατελή άρθρωση. Η φωνή είναι σιγανή και βαθιά κάποιε̋ φορέ̋ και άλλε̋ είναι δυνατή και υψηλών συχνοτήτων.

Μια ξεχωριστή Καθαρά ∆ευτέρα στο Μεγ.Κεφαλόβρυσο

«Κούλουµα» µετά µουσική̋ Στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Από το τραπέζι των επισήµων

Από την ηµέρα που ανέλαβε τη ∆ιοίκηση του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων ο κ. Νίκο̋ Ευθυµιάδη̋ είναι γεγονό̋ πω̋ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να το «κοινωνικοποιήσει» και να το κάνει ένα αναπόσπαστο κοµµάτι τη̋ κοινωνία̋ του Μεγ.Κεφαλόβρυσου αλλά και του νοµού. Παίρνοντα̋ πολλέ̋ πρωτοβουλίε̋ που έβγαλαν το Ίδρυµα αλλά και του̋ δεκάδε̋ περιθαλποµένου̋ σ’αυτό από την «αποµόνωση».

Υπάλληλοι, περιθαλπώµενοι και πολίτε̋ συµµετείχαν στην εκδήλωση

Του ∆ηµήτρη Κρούπη Μια ακόµα τέτοια πρωτοβουλία πήρε την Καθαρά ∆ευτέρα διοργανώνοντα̋ µια όµορφη γιορτή τόσο για του̋ περιθαλποµένου̋ και το προσωπικό όσο και για του̋ πολλού̋ Τρικαλινού̋ που ενδιαφέρονται για την συνεχή αναβάθµιση του, σε όλα τα επίπεδα. Στο χώρο των εκδηλώσεων του ιδρύµατο̋ στήθηκε ένα µεγάλο σαρακοστιανό τραπέζι για όλου̋, ενώ τριµελή̋ λἀκή ορχήστρα, αφιλοκερδή̋ κοινωνική προσφορά του Κέντρου Μελέτη̋ «Βασίλη̋ Τσιτσάνη̋», κράτησε συντροφιά στο φαγητό αλλά και στον…τρικούβερτο χορό που

ακολούθησε. Το πρόγραµµα προέβλεπε και πέταγµα χαρταετού αλλά οι καιρικέ̋ συνθήκε̋ δεν επέτρεψαν να γίνει. Αυτό όµω̋ καθόλου δεν πτόησε κανέναν, ειδικά αρκετού̋ από του̋ Μετά το πλούσιο σαρακοστιανό φαγητό ακολούθησε και χορό̋ µε περιθαλποµέπρωταγωνιστέ̋ στο κέφι κάποιου̋ από του̋ περιθαλπόµενου̋ αλλά νου̋ που ξεχώρικαι συµπαραστάτη τον αεικίνητο ∆ιονύση Αλιάγα σαν στι̋ χορευτικέ̋ φιγούρε̋ και µαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ τη δηµιουργία κεφάτη̋ ατµό- λωση̋. Παρών στην εκδήλωση, αν Λάππα̋, ο αντιδήµαρχο̋ Τρικσφαιρα̋ κάτι που ήταν και ο και εµφανώ̋ γριπωµένο̋, ο κ. καίων κ. Θεόδωρο̋ Σπανό̋, ο απώτερο̋ στόχο̋ τη̋ εκδήΝίκο̋ Ευθυµιάδη̋. Ανάµεσα ιερέα̋ του χωριού, ο πρόστου̋ πολλού̋ Τρικαλινού̋ εδρο̋ τη̋ Τ.Κ. Μεγ.Κεφαλόπου δεν ξέχασαν του̋ πά- βρυσου και µέλο̋ του ∆.Σ. του σχοντε̋ συνανθρώπου̋ µα̋ Θεραπευτηρίου κ. ∆ιονύση̋ αυτή την ηµέρα ήταν και ο δή- Αλιάγα̋ κ.ά.


12

ΤΟΠΙΚΑ

Σηµαντική διάκριση για το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Στην 5η Πανελλήνια Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» στην ονειρεµένη θεατρική παράσταση…

«Περιπέτειε̋ στο ασανσέρ» Για ακόµη µια φορά ο ζεστό̋ και όµορφο̋ χώρο̋ του δηµοτικού θεάτρου του Μύλου Ματσόπουλου φιλοξένησε εµά̋, του̋ µαθητέ̋ τη̋ Α΄ και τη̋ Β΄ γυµνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».

Σηµαντική διάκριση δόθηκε στη Μεικτή Χορωδία του Μουσικού Σχολείου από το ∆ιεθνέ̋ Φεστιβάλ Καρδίτσα̋, καθώ̋ κρίθηκε ω̋ µια από τι̋ πιο ολοκληρωµένε̋ Σχολικέ̋ Χορωδίε̋ τη̋ 5η̋ Πανελλήνια̋ Συνάντηση̋ Σχολικών Χορωδιών. Πιο συγκεκριµένα, ο Καλλιτεχνικό̋ ∆ιευθυντή̋ του ∆ιεθνού̋ Φεστιβάλ Καρδίτσα̋ κ. Νίκο̋ Ευθυµιάδη̋ έδωσε θερµά συγχαρητήρια στο Μουσικό Σχολείο δίνοντα̋ έµφαση στο εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπερτόριο, που κάλυπτε διαφορετικέ̋ εποχέ̋ και ήταν πραγµατικά πολύ υψηλού επιπέδου µε έργα διαφορετικού ύφου̋ και στυλ, στη φωνητική – τεχνική κατάρτιση των χορωδών, που ερµήνευσαν έργα τη̋ Χρυσή̋ εποχή̋ τη̋ Πολυφωνία̋ µε εξαιρετικό τρόπο, στην τεχνική διεύθυνση̋ του καθηγητή Μουσική̋ κ. Μιχάλη Ζαχαρτζή και στην εξαιρετική ερµηνεία του έργου Come Again του µεγάλου πολυφωνιστή John Dowland. Η χορωδία προκρίθηκε είτε να αντιπροσωπεύσει τον θεσµό του ∆ιεθνού̋ Φεστιβάλ Καρδίτσα̋ στον Πανευρωπἀκό ∆ιαγωνισµό του Castellamare di Stabia στην Ιταλία, είτε να πραγµατοποιήσει εµφανίσει̋ στην πόλη του Νι̋ τη̋ Σερβία̋ σε συνεργασία µε τη Μουσική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Νι̋ στα τέλη Ιουνίου. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ στην 5η Πανελλήνια Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών έλαβαν µέρο̋ περίπου 72 χορωδίε̋ από όλη την Ελλάδα και περίπου 3500 µαθητέ̋ – χορωδοί. Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων εκφράζει τι̋ ευχαριστίε̋ του προ̋ το ∆ιεθνέ̋ Φεστιβάλ Καρδίτσα̋ και τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή του για τη διάκριση αυτή και συνεχίζει να υπηρετεί τη Μουσική Παιδεία θεωρώντα̋ την καθοριστικό παράγοντα στην πνευµατική καλλιέργεια του ανθρώπου.

Τη ∆ευτέρα 4 Μαρτίου είχαµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε µια ονειρεµένη θεατρική παράσταση, µε τίτλο «Περιπέτειε̋ στο ασανσέρ». Μια παράσταση µε θέµα την απρόσµενη φιλία µεταξύ έξι άγνωστων ανθρώπων µέσα σε ένα ασανσέρ. Η θεατρική οµάδα του δηµοτικού θεάτρου κατάφερε να πληµµυρίσει όλη τη σκηνή του θεάτρου µε τον επαγγελµατισµό τη̋. Όλα ήταν όπω̋ έπρεπε, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ο φωτισµό̋ και τα ειδικά οπτικοακουστικά τεχνάσµατα ήταν καταπληκτικά. Όλα βρίσκονταν σε τέλεια αρµονία. Επίση̋, η µουσική επένδυση των τραγουδιών εκτελούνταν ζωντανά από µια µικρή ορχήστρα, που ήταν «κρυµµένη» κάτω από τη σκηνή. Με λίγα λόγια αυτή η

παράσταση ήταν «αληθινά ζωντανή». ∆εν ήταν σαν όλε̋ τι̋ άλλε̋, ήταν διαφορετική. Αρχικά οι ηθοποιοί έµπαιναν στη σκηνή ένα̋-ένα̋ φορώντα̋ αστείε̋ ενδυµασίε̋ και πολύχρωµε̋ περούκε̋. Το έργο είχε αρχίσει. Έξι διαφορετικοί, άγνωστοι µεταξύ του̋ άνθρωποι, συναντιόντουσαν κάθε µέρα µέσα σε ένα ασανσέρ. Κανεί̋ δε µιλούσε σε κανέναν. Όλοι ήταν αφοσιωµένοι στι̋ δουλειέ̋ του̋ και ούτε «µια καληµέρα» δεν αντάλλασσαν. Μέχρι που µια µέρα κάποιο̋ από αυτού̋ του̋ έξι «έκανε τη διαφορά». Άρχισε να εξιστορεί ένα παραµύθι µε έναν κάβουρα, αλλά κανεί̋ δε του έδινε σηµασία. Το ίδιο το άτοµο διη-

Την Πέµπτη στι̋ 8΄ µ.µ. στι̋ «ΚΗΡΗΘΡΕΣ»

1ο̋ Παγκόσµιο̋ ∆ιαγωνισµό̋ Ποίηση̋

“Μανώλη̋ Αλυγιζάκη̋” Η International Art Academy διοργανώνει τον 1ο Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό Ποίηση̋ "Μανώλη̋ Αλυγιζάκη̋". Στο ∆ιαγωνισµό µπορεί να λάβει µέρο̋ κάθε ενδιαφερόµενο̋ (ανεξαρτήτω̋ ηλικία̋ και εθνικότητα̋), µε µια ανέκδοτη ποιητική συλλογή γραµµένη στην ελληνική γλώσσα. ΒΡΑΒΕΙΑ Αθλοθέτηση των τριών πρώτων Βραβείων από τον Ελληνοκαναδό ποιητή Μανώλη Αλυγιζάκη 1ο βραβείο ποιητική̋ συλλογή̋ µε έπαθλο 1.500 ευρώ και µετάλλιο 2ο βραβείο ποιητική̋ συλλογή̋ µε έπαθλο 1.000 ευρώ και µετάλλιο 3ο βραβείο ποιητική̋ συλλογή̋ µε έπαθλο 500 ευρώ και µετάλλιο Θα δοθούν επίση̋ τιµητικά βραβεία, τιµητικέ̋ διακρίσει̋ και έπαινοι από την International ArtAcademy σε όλου̋ του̋ συµµετέχοντε̋ στην Τελική Φάση, ανάλογα µε το βαθµό αξιολόγηση̋ των έργων του̋. Θα εκδοθεί συλλεκτική ποιητική έκδοση µε τι̋ βραβευµένε̋ ποιητικέ̋ συλλογέ̋. Οι ∆ηλώσει̋ Συµµετοχή̋ έχουν ξεκινήσει Πληροφορίε̋ - ∆ηλώσει̋ Συµµετοχή̋ Αντωνοπούλου 17 – ∆ηµητριάδο̋, Βόλο̋ Τηλ. (0030) 6909.127.982 Fax. (0030) 24210 36242 e-mail: info@artsociety.gr artacademy@artsociety.gr web page: www.artsociety.gr

Η παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Τριανταφύλλου για τον Οδυσσέα Ελύτη Την Πέµπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 8 µ.µ, στο φουαγιέ του βιβλιοπωλείου ΚΗΡΗΘΡΕΣ (Ασκληπιού 34 – Τρίκαλα), θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην σχολικού συµβούλου µαθηµατικών Θανάση Τριανταφύλλου µε τίτ-λο: «Οι Αριθµοί και άλλε̋ Μαθηµατικέ̋ ψηφίδε̋ στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη». Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Κώστα̋ Καραµπάτσα̋, γραµµατέα̋ Πα-ραρτήµατο̋ Ελληνική̋ Μαθηµατική̋ Εταιρεία̋ Λάρισα̋ – διοικητή̋ Γεν. Νοσοκοµείου Λάρισα̋, ∆ρ. Θεόδωρο̋ Νηµά̋, πρώην σχολικό̋ σύµβουλο̋ φιλο-λόγων και ο Συγγραφέα̋. Την παρουσίαση συνδιοργανώνουν: οι Εκδόσει̋ «Επίκεντρο», ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων και η Φ.Ι.Α.Λ.Ε. Θεσσαλία̋.

Η ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚ

Ηταν όλοι εκεί! Ο Ιντιάνα Τζόουν̋ µε τη Μέρι Πόπιν̋, η Παπασταύρου και η Γιαδικάρογλου µε τον Τζον Λένον, ο Μπάουι µε τον Τσακ Νόρι̋, η Ολίβια Νιούτον Τζον µε την Πέγκι Μπάντι, ο Μήτσο̋ και τα κορίτσια του µε τον Ελβι̋, η Οντρἐ Χέπµπορν µε τον σούπερ Μάριο… και πάρα, πάρα πολλοί άλλοι… Το βράδυ τη̋ περασµένη̋ Παρασκευή̋ 15 Μαρτίου, στη Σουίτα, το πάρτι τη̋ Κινηµατογραφική̋ Λέσχη̋ άνοιξε πανιά για µια αναµνησιακή πορεία. Με θέµα τι̋ δεκαετίε̋ ‘50 - ’80, οι πρωτότυπε̋, ιδιαίτερα προσεγµένε̋, αξιοµνηµόνευτε̋ µεταµ-

γήθηκε την ίδια ιστορία και τη δεύτερη µέρα. Τότε οι υπόλοιποι, που βρίσκονταν στο ασανσέρ άρχιζαν να του δίνουν λίγη σηµασία. Την τρίτη όµω̋ µέρα το άτοµο, που έλεγε την ιστορία µπήκε σιωπηλό και σοβαρό µέσα στο ασανσέρ, µα µε µεγάλη του έκπληξη ανακάλυψε ότι όλοι επιθυµούσαν να ακούσουν ξανά την ιστορία µε τον κάβουρα. Στη συνέχεια οι έξι άνθρωποι του ασανσέρ έστησαν ένα ολόκληρο θεατρικό έργο, κάτι σαν παιχνίδι. Από εκείνη τη στιγµή όµω̋ κάτι µέσα του̋ άλλαξε και τελικά έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Κάθε µέρα η συνάντηση στο ασανσέρ γι’ αυτού̋ ήταν µια γιορτή, ένα καράβι που το οδη-

γούσε η φαντασία του̋, που του̋ ταξίδευε σε σκηνέ̋ και τόπου̋ µαγικού̋. Καθηµερινώ̋ διαδραµατίζονταν ένα καινούριο θεατρικό έργο, γεµάτο ζωντάνια, χιούµορ και άφθονο γέλιο. Όλε̋ αυτέ̋ οι χαρέ̋ του̋ έκαναν να καταλάβουν, πω̋ όλοι ήταν ίδιοι µεταξύ του̋ και όχι διαφορετικοί. Πιστεύω πω̋ µέσα από αυτή την παράσταση όλα τα παιδιά συνειδητοποιήσαµε πόσο σηµαντική είναι η αγάπη, η φιλία και η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων και ότι αν θέλουµε να βρούµε το κλειδί τη̋ ευτυχία̋ πρέπει να αντιµετωπίζουµε τη ζωή µε γέλιο, χιούµορ και αισιοδοξία. Ελπίζω να έχουµε την ευκαιρία να ξαναπαρακολουθήσουµε µια τέτοια θεατρική παράσταση, να ξαναγελάσουµε και να περάσουµε όµορφα. Όλοι οφείλουµε ένα µεγάλο «µπράβο» σε όλου̋ του συντελεστέ̋ του δηµοτικού θεάτρου, οι οποίοι κατάφεραν µε αυτή τη θεατρική παράσταση να χαράξουν στη µνήµη µα̋ την αξία τη̋ φιλία̋, που επιτυγχάνεται µέσω τη̋ επικοινωνία̋. Βασιλίνα Ανδριώτη Μαθήτρια τη̋ α΄ Γυµνασίου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Αισθανόµαστε την υποχρέωση, να ευχαριστήσουµε τον Κτηνιατρικό Σύλλογο Τρικάλων και του̋ εθελοντέ̋ Κτηνιάτρου̋ που ανταποκρίθηκαν στο αίτηµά µα̋, έγκαιρα και αποτελεσµατικά και σε συνεργασία µε τον Φιλοζωικό σύλλογο «Ο ΑΡΓΟΣ» συµµετέχουν στην εφαρµογή του προγράµµατο̋ αντιλυσσικού εµβολιασµού των αδέσποτων ζώων. Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε όλοι, ότι εµβολιάζοντα̋ τα αδέσποτα ζώα συµβάλουµε στη δηµιουργία βιολογικού φραγµού στη µετάδοση τη̋ λύσσα̋. Με τον τρόπο αυτό προφυλάσσουµε και τα αδέσποτα ζώα από τον κίνδυνο µόλυνση̋ αλλά και προστατεύουµε του̋ πολίτε̋ και προασπίζουµε τη δηµόσια υγεία. Ω̋ εκ τούτο, η ευαισθητοποίηση των εν λόγω Κτηνιάτρων, στην οικονοµικά δύσκολη αυτή στιγµή µα̋ υπενθυµίζει για πολλοστή φορά, την αναγκαιότητα και χρησιµότητα του εθελοντισµού. Του̋ ευχαριστούµε και ευελπιστούµε στη συνέχιση αυτή̋ τη̋ καλή̋ συνεργασία̋. Είναι βέβαια ευνόητο ότι η επέκταση του αντιλυσσικού εµβολιασµού είναι απαραίτητη σε όλου̋ του σκύλου̋ και γάτε̋ των σπιτιών µα̋, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο προαναφερόµενο̋ βιολογικό̋ φραγµό̋ στη µετάδοση τη̋ νόσου.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ

Το πιο όµορφο πάρτι… µέχρι το επόµενο! φιέσει̋, έδωσαν τον τόνο σε όλο το τριήµερο τη̋ Αποκριά̋ στα Τρίκαλα. Χορό̋ µέχρι το πρωί (κυριολεκτικά), ασφυκτικά γεµάτη η πίστα, κέφι αστείρευτο και ασταµάτητο! Βραδιά που δεν ξεχνιέται εύκολα… βραδιά γεµάτη ξεγνοιασιά… βραδιά βάλσαµο στι̋ δυσκολίε̋ των καιρών… Σα̋ ευχαριστούµε όλου̋! Και του χρόνου! Καλή Σαρακοστή!! Το ∆.Σ.


ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΕΡΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ., ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«Θέλουν να κάνουν τα παιδιά µα̋ γενίτσαρου̋!...» Λάβρο̋ κατά του νέου Προγράµµατο̋ Σπουδών για τα Θρησκευτικά, που

εφαρµόζεται πειραµατικά «και είναι ό,τι χειρότερο για τα οκτάχρονα!!!»

«Ορθοδοξία και σύγχρονη Θρησκευτική αγωγή» ήταν το θέµα που ανέπτυξε ει̋ βάθο̋ από του βήµατο̋ ο κ. Ηρακλή̋ Ρεράκη̋, καθηγητή̋ Παιδαγωγική̋ – Χριστιανική̋ Παιδαγωγική̋ τη̋ Θεολογική̋ Σχολή̋ του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο εκδήλωση̋ που διοργάνωσαν από κοινού η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκη̋ & Σταγών και το Παράρτηµα Τρικάλων τη̋ Πανελλήνια̋ Ένωση̋ Θεολόγων, το απόγευµα του Σαββάτου (23/3, 7 µ.µ.). Ο κεντρικό̋ οµιλητή̋ έβαλε στην ακίδα του στοχάστρου του το νέο Πρόγραµµα Σπουδών για τα Θρησκευτικά ζητώντα̋ την άµεση απόσυρσή του «διότι αποδοµεί ό,τι ιερό και όσιο έχουν τα παιδιά µα̋!!!».

από 8 ετών, εννέα Γλώσσε̋ για να του̋ µάθουν την Γλώσσα µα̋. Ή να του̋ κάνουν, συγχρόνω̋, εννέα Ιστορίε̋ για να µάθουν Ελληνική Ιστορία! Αυτά τα πράγµατα είναι απαράδεκτα. ∆εν είναι δυνατόν να γίνονται! Πρέπει», κατέληξε, «και οι υπεύθυνοι τη̋ Πολιτεία̋ και οι υπεύθυνοι τη̋ Εκκλησία̋ να το σκεφθούν πάρα πολύ καλά, να µελετήσουν αυτό το πρόγραµµα, το οποίο, πραγµατικά, καταστρέφει τη θρησκευτικότητα των παιδιών τη̋ Ελλάδο̋. Και να επαναφέρουν τα πράγµατα εκεί που πρέπει. Είναι σε πειραµατικό στάδιο και µπορεί να αποσυρθεί. Αν θέλουν να φτιάξουν πρό-

Ο κ. Ηρακλή̋ Ρεράκη̋

«Σοβαρέ̋ επιπτώσει̋» Προλογίζοντα̋ ο π. Απόστολο̋ Μανώλη̋, πρόεδρο̋ του οικείου Παραρτήµατο̋ τη̋ Π.Ε.Θ., υπογράµµισε, κάνοντα̋ παραλλήλω̋ µιαν επίκαιρη µνεία, ανάµεσα στ’ άλλα: «Καθ’ όλη την διάρκεια τη̋ δουλεία̋ από του̋ Οθωµανού̋ Τούρκου̋ η Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε ένα µεγάλο και διαρκέ̋ σχολείο ελπίδα̋, υποµονή̋, πνευµατική̋ αντιστάσεω̋, ηθική̋ ελευθερία̋ και εθνική̋ αφυπνίσεω̋. Μόνον έτσι µπορούσε να επιτευχθεί η Παλιγγενεσία. Σήµερα, τα σύγχρονα αδιέξοδα οδηγούν πολλού̋ στο σύνθηµα “Επάνοδο̋ σε µια ανθρωπιστική Παιδεία”. Αλλά Παιδεία που δεν βασίζεται στην χριστοκεντρική αγωγή και επιχειρεί τη θεµελίωσή τη̋ στον δυτικό διαφωτισµό είναι καταδικασµένη σε αποτυχία. Οι επιπτώσει̋ των νέων προγραµµάτων, που εφαρµόζονται προ̋ το παρόν πιλοτικά σε κάποια σχολεία, πλήττουν σοβαρά το µάθηµα των Θρησκευτικών. Οι

ουργήσει µία σύγχυση στα παιδιά µα̋. ∆εν µπορούν σε τέτοια ηλικία να κατανοήσουν, να επεξεργασθούν και, προπαντό̋, να αφοµοιώσουν τόσε̋ πολλέ̋ θεωρίε̋, ιδέε̋, έννοιε̋ από άλλε̋ θρησκείε̋. Κι εµεί̋ ρωτάµε: “Γιατί να µην µείνουν τα πράγµατα Απόψει̋ από το ακροατήριο

επεµβάσει̋ αλλοιώνουν τον ορθόδοξο χαρακτήρα του µαθήµατο̋…».

«Απαράδεκτα πράγµατα» Συµφώνω̋ προ̋ τον κ. Ρεράκη, «όπω̋ στα εθνικά, έτσι και στα θρησκευτικά θέµατα υπάρχει µια προσπάθεια αποδόµηση̋ του θρησκευτικού αισθήµατο̋. Αυτήν τη φορά», είπε, «“χτυπάνε” στο σχολείο, συγκεκριµένα σε ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο, µ’ ένα Πρόγραµµα, το οποίο δεν ξέρουµε πώ̋ “ξεφύτρωσε” και έφθασε να βρίσκεται εν ισχύι, σε πειραµατική, βέβαια, φάση. Έρχονται και διδάσκουν τα παιδιά, από 8 χρονών, νέε̋ θρησκευτικέ̋ εκδοχέ̋. ∆ηλαδή, έξι ανατολικέ̋ θρησκείε̋ και τον Χριστιανισµό στι̋ τρει̋ εκδοχέ̋ του: Ορθοδοξία, Ρωµαιοκαθολικισµό̋ και Προτεσταντισµό̋. Αυτό το πράγµα, όπω̋ καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε λογικό̋ άνθρωπο̋, θα δηµι-

13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

έτσι όπω̋ ήταν παλαιότερα όπου το µάθηµα τη̋ Θρησκειολογία̋ γινόταν όταν ωρίµαζαν τα παιδιά στη Β’ Λυκείου και στι̋ προηγούµενε̋ τάξει̋ µε λίγα λογάκια κάθε φορά, ώστε ο µαθητή̋ να εισέρχεται φυσιολογικά στην γνώση του θρησκευτικού φαινοµένου;”. Αυτή η σκόπιµη, µεθοδευµένη ενέργεια γίνεται, µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατο̋, προκειµένου να κάνουν τα παιδιά µα̋, τρόπον τινά, γενιτσάρου̋ από θρησκευτική̋ πλευρά̋. Με άλλα λόγια», εξήγησε ο κ. Ρεράκη̋, «για να αποδοµήσουν από µέσα του̋ ό,τι ιερό και όσιο έχουν! Από πλευρά̋ παιδαγωγική̋ δε, καθότι τυγχάνω παιδαγωγό̋, είναι ό,τι χειρότερο. Σκεφθείτε, αντίστοιχα, εάν τα δικά σα̋ παιδιά µπορούν να µάθουν µέσα από… εννέα Γλώσσε̋ τα Ελληνικά! Να του̋ κάνουν, ταυτόχρονα,

γραµµα, τότε να φωνάξουν παιδαγωγού̋ και ψυχολόγου̋, οι οποίοι ξέρουν τι πρέπει και πότε να διδαχθεί στα παιδιά».

Παρουσίε̋ Επακολούθησε συζήτηση µε το κοινό (σ.σ. ανάµεσά του̋ πολλοί ιερεί̋ και ιεροµόναχοι). Την επιτυχηµένη εκδήλωση, η οποία διεξήχθη στο Πνευµατικό Κέντρο τη̋ Ι.Μ.Τ.Σ. παρουσία του Σεβασµιωτάτου κ.κ. Αλέξιου, τίµησαν µε την παρουσία του̋ ο αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋, ο βουλευτή̋ τη̋ Ν.∆. κ. Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋, ο περιφερειακό̋ σύµβουλο̋ κ. Γιώργο̋ Τσίγκα̋, ο δηµοτικό̋ σύµβουλο̋ Τρικκαίων κ. Κώστα̋ Πατέρα̋, ο διευθυντή̋ τη̋ ∆/νση̋ ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ κ. Θεόδωρο̋ Τσέλιο̋, η κα. Ζέφη Νικολάου µέλο̋ του ∆.Σ. τη̋ Ε.Λ.Μ.Ε.Τ. κ.ά.

Η Γ.Ε.Χ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

«Αγαπάµε την ειρήνη, αλλά δεν τη θέτουµε πάνω από την ελευθερία!» Ο π. ∆ιονύσιο̋ Χουρµουζιάδη̋ τα… έψαλε σε όσου̋ διοχετεύουν «ύπουλα» στην Πατρίδα µα̋ «δήθεν φιλειρηνιστικά συνθήµατα» γαλουχώντα̋, εξ απαλών ονύχων, τη νέα γενεά Η εκδήλωση που διεξήχθη επιτυχώ̋ στο κτίριο τη̋ Γ.Ε.Χ.Α. Τρικάλων, το απόγευµα του περασµένου Σαββάτου (23/3, 6 µ.µ.), είχε διττή στόχευση: να εορτασθεί η 25η Μαρτίου 1821 και να σταλεί εύληπτο µήνυµα «σε κείνου̋ που θέλουν να µα̋ ισοπεδώσουν για να µα̋ κάνουν εύκολη λεία».

Πολύτιµα διδάγµατα Αφού εψάλη (απ’ όλου̋) το “Σήµερον τη̋ σωτηρία̋”, ακολούθησαν Ύµνοι του Ευαγγελισµού από τη Χορωδία αρρένων υπό την διεύθυνση του καθηγητή Βυζαντινή̋ Μουσική̋ κ. Αποστόλου Τσακίρη. Κατόπιν, στο βήµα ανέβηκε ο π. ∆ιονύσιο̋ Χουρµουζιάδη̋, ο οποίο̋ έκλεισε την επίκαιρη και… διδακτική εισήγησή του ω̋ εξή̋: «∆υστυχώ̋, τα τελευταία χρόνια ακούγονται, κατά κόρον, συνθήµατα ξένα προ̋ την εθνική και θρησκευτική µα̋ παράδοση. Τα διοχετεύουν ύπουλα στην Πατρίδα µα̋ αυτοί που δεν θέλουν να τη βλέπουν ελεύθερη. Είναι ξενόφερτα, όµω̋. Στον τόπο µα̋ απαγορεύεται και να τα διανοηθεί κανεί̋. Είναι τα δήθεν φιλειρηνιστικά συνθήµατα του τύπου “∆εν διεκδικούµε τίπο-

τε” µε τα οποία γαλουχείται, εξ απαλών ονύχων, η νέα γενεά. Έτσι, όµω̋, παραιτούµεθα από τα προ αιώνων δίκαιά µα̋ και διαγράφουµε του̋ αγώνε̋ του Έθνου̋, που µα̋ χάρισαν την ελευθερία την οποίαν απολαµβάνουµε σήµερα. Ευτυχώ̋, που δεν είχαν ενστερνισθεί αυτά τα συνθήµατα οι προπάτορέ̋ µα̋ και αγωνίσθηκαν και θυσιάσθηκαν για να ζούµε εµεί̋ σήµερα ελεύθεροι. Για να µπορούµε να λέµε και σήµερα “∆εν θα την πάρουνε ποτέ την γη των Μακεδόνων, την Ήπειρο, τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο, µα̋” πρέπει να είµαστε έτοιµοι, αν χρειαστεί, για τέτοιου̋ αγώνε̋ και θυσίε̋ σαν του ’21 (…) Αγαπάµε την ειρήνη, αλλά δεν τη θέτουµε πάνω από την ελευθερία (…) Χωρί̋ να παύσωµε να ζητάµε από τον Θεό το δώρο τη̋ άνωθεν ειρήνη̋ και τη̋ ειρήνη̋ του σύµπαντο̋ κόσµου, όπω̋ καθηµερινά εύχεται η Εκκλησία µα̋, πρέπει να θεωρούµε πολυτιµότερο και σπουδαιότερο αγαθό την ελευθερία. Και να είµεθα πάντοτε έτοιµοι να προσφέρουµε όποιο τίµηµα, όποια θυσία προ̋ χάριν τη̋. Έτσι µόνο θα παραµείνουµε πνευµατικά και Εθνικά ελεύθεροι. Θα συνεχίσουµε την ένδοξη ιστορία τη̋ φυλή̋ µα̋ και θα επιβιώσουµε ω̋ Έθνο̋. Γιατί, α̋ το επαναλάβουµε: “Αν οι ήρωε̋ τότε δεν έχυναν το αίµα του̋ και περιωρίζοντο σε ειρηνολογίε̋, θα είχε εξαφανισθεί από τον τόπο µα̋ η ακριβοπληρωµένη λευτεριά και µαζί τη̋ και η ειρήνη”, ίσω̋ κι εµεί̋ οι ίδιοι. Α̋ κρατήσουµε µακριά από τι̋ ψυχέ̋ µα̋ τα παραπλανητικά, διαβρωτικά και απονευρωτικά τη̋ αλκή̋ του Έθνου̋ συνθήµατα. Α̋ φυλάξωµε ασύλητη την εθνική µα̋ κληρονοµιά για να µην µα̋ χαλκεύσουν δεσµά στι̋ ψυχέ̋ και στο Έθνο̋ µα̋ οι ποικιλώνυµοι εχθροί του. Α̋ µεθύσουµε µε τ’ αθάνατο κρασί του ’21, την µέθη τη̋ πίστεω̋, τη̋ θυσία̋, τη̋ αρετή̋, τη̋ παλληκαριά̋ για να διατηρήσουµε την ελευθερία που ο Θεό̋ µα̋ χάρισε και για να χαιρόµεθα µαζί τη̋ και το δώρο τη̋ ειρήνη̋ που αυτή µα̋ εξασφαλίζει. Και, κυρίω̋, α̋ αγωνισθούµε να παραµείνουν αδούλωτε̋ οι καρδιέ̋ µα̋ από τα δεσµά τη̋ αµαρτία̋ ώστε να επαναπαύεται σ’ αυτέ̋ ο Παντοκράτωρ Κύριο̋ και να ευλογεί και να προστατεύει την ζωή και το Έθνο̋ µα̋».

Εξαιρετική παράσταση Οι νεανικέ̋ χριστιανικέ̋ οµάδε̋ των Χαρούµενων Αγωνιστών (παιδιά Γυµνασίου - Λυκείου) και των Χελιδονιών (παιδιά ∆ηµοτικού), µε τη βοήθεια των στελεχών του Τµήµατο̋ Νεότητα̋ τη̋ Γ.Ε.Χ.Α., παρουσίασαν, µε καλλιτεχνική αρτιότητα, το θεατρικό “Μάρκο̋ Μπότσαρη̋, ο αετό̋ του Σουλίου”. Το έργο επραγµατεύετο σηµαντικέ̋ στάσει̋ τη̋ ζωή̋ του, µε αποκορύφωµα τον ένδοξο θάνατό του (1823). Αποτελείτο από έξι σκηνέ̋, µέσα από τι̋ οποίε̋ εσκιαγραφείτο ο χαρακτήρα̋ του ήρωα και, παραλλήλω̋, περιεγράφοντο τα ιστορικά δρώµενα τη̋ εποχή̋, αλλά και η ιδιοσυγκρασία τη̋ φυλή̋ µα̋. Η αγνότητα και η φιλοπατρία τη̋ µορφή̋ του Μάρκου Μπότσαρη προβάλλει ω̋ πρότυπο στην σηµερινή εποχή, που η ιδιοτέλεια και ο ατοµισµό̋ κυριαρχούν. Και οι νέοι των χριστιανικών οµάδων τίµησαν την µνήµη του και την συµβολή του στον Αγώνα του 1821 για την ανεξαρτησία τη̋ Πατρίδα̋ µα̋ από τον τουρκικό ζυγό.

Ποιήµατα & τραγούδια Το πρόγραµµα διελάµβανε, επίση̋, απαγγελίε̋ ποιηµάτων από τα Χελιδόνια θηλέων και τραγούδια από τι̋ Χορωδίε̋ αρρένων και θηλέων (σ.σ. διηύθυνε η κα. Μαρία Μηλίτση). Η αυλαία έπεσε µε το “Τη Υπερµάχω” και τον Εθνικό Ύµνο.


14 Αισθητή η βελτίωση των οικονοµικών προοπτικών τη̋ χώρα̋ Στου̋ δέκα περίπου µήνε̋ που πέρασαν από την περυσινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη̋ Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδο̋ υπήρξαν σηµαντικέ̋ εξελίξει̋, οι οποίε̋ διαµορφώνουν σήµερα µια νέα, σαφώ̋ βελτιωµένη κατάσταση για την οικονοµία. Πριν από ένα χρόνο, πολλοί αναλυτέ̋ προεξοφλούσαν, σχεδόν ω̋ αναπόφευκτη, τη χρεοκοπία και την έξοδο τη̋ χώρα̋ από τη ζώνη του ευρώ. Σήµερα το ενδεχόµενο αυτό έχει πλέον αποµακρυνθεί και η οικονοµία µπορεί να προσβλέπει σε βαθµιαία έξοδο από την κρίση. Η µεταστροφή του κλίµατο̋ οφείλεται σε µια σειρά από παράγοντε̋ που βοήθησαν την ελληνική οικονοµία να αποφύγει τον τεράστιο κίνδυνο και να επανέλθει σε τροχιά εξισορρόπηση̋ και σταθεροποίηση̋. Πρώτο̋ παράγοντα̋ ήταν η θετική απάντηση του ελληνικού λαού όσον αφορά το ιστορικό διακύβευµα τη̋ παραµονή̋ στο ευρώ. Η κυβέρνηση συνεργασία̋ εξέφρασε ρητά τη βούλησή τη̋ να διαφυλάξει την ευρωπἀκή πορεία τη̋ χώρα̋. Η βασική αυτή επιλογή και η κάλυψη των µεγάλων καθυστερήσεων τη̋ προεκλογική̋ περιόδου κατέστησαν δυνατέ̋ τι̋ αποφάσει̋ του Eurogroup για τη συνέχιση τη̋ χρηµατοδοτική̋ στήριξη̋. Οι εξελίξει̋ αυτέ̋ επηρέασαν ευνὀκά το οικονοµικό κλίµα. Στο εσωτερικό, οι απαισιόδοξε̋ προσδοκίε̋ έχουν αµβλυνθεί αισθητά και η εµπιστοσύνη σταδιακά βελτιώνεται. Ο ∆είκτη̋ Οικονοµικού Κλίµατο̋ το δίµηνο ∆εκεµβρίου 2012-Ιανουαρίου 2013 κινήθηκε σε επίπεδα που είναι τα υψηλότερα τη̋ τελευταία̋ διετία̋. Βελτίωση τη̋ εµπιστοσύνη̋ δείχνει και η µείωση τη̋ χρηµατοδότηση̋ των εγχώριων τραπεζών από το Ευρωσύστηµα. Αυτό οφείλεται κυρίω̋ στην αντιστροφή τη̋ πτωτική̋ τάση̋ των καταθέσεων, που έχουν αυξηθεί κατά 15 δισεκ. ευρώ µετά τι̋ εκλογέ̋ του Ιουνίου, αλλά αντανακλά εν µέρει και την ανάκτηση πρόσβαση̋ των ελληνικών τραπεζών στι̋ διεθνεί̋ αγορέ̋ χρήµατο̋. Στο εξωτερικό, το κλίµα για την Ελλάδα επίση̋ µεταστρέφεται. Οι αρνητικέ̋ αναφορέ̋ στην ελληνική οικονοµία έχουν περιοριστεί. Οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι εκφράζουν µε κατηγορηµατικό τρόπο τη βούλησή του̋ να στηρίξουν την Ελλάδα. Η αλλαγή του κλίµατο̋ αντανακλάται στη ραγδαία µείωση τη̋ διαφορά̋ αποδόσεων µεταξύ του ελληνικού και του γερµανικού δεκαετού̋ κρατικού οµολόγου. Ο δεύτερο̋ παράγοντα̋ που συνέβαλε στη βελτίωση του κλίµατο̋ είναι η πρόοδο̋ στην εφαρµογή του προγράµµατο̋ προσαρµογή̋, ιδίω̋ στην αντιµετώπιση των δίδυµων ελλειµµάτων, του δηµοσιονοµικού και του εξωτερικού. Η πρόοδο̋ αυτή σηµατοδοτεί µια τάση εξισορρόπηση̋ και αναδιάρθρωση̋ τη̋ οικονοµία̋. Στο δηµοσιονοµικό τοµέα, η συρρίκνωση των ελλειµµάτων ήταν εντυπωσιακή. Από το 2009 µέχρι το 2012 τόσο το έλλειµµα τη̋ Γενική̋ Κυβέρνηση̋ όσο και το αντίστοιχο πρωτογενέ̋ ω̋ ποσοστά του ΑΕΠ µειώθηκαν κατά 9 µονάδε̋. Η υποχώρηση του διαρθρωτικού ελλείµµατο̋ ήταν ακόµη πιο µεγάλη: 15 εκατοστιαίε̋ µονάδε̋. Στον εξωτερικό τοµέα, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που το 2008 είχε προσεγγίσει το 15% του ΑΕΠ, το 2012 περιορίστηκε στο 2,9%. Και το σπουδαιότερο, στο διάστηµα 20102012 η Ελλάδα ανέκτησε περισσότερο από το 75% τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ κόστου̋ που είχε απολέσει την περίοδο 2001-2009. Τρίτο̋ κρίσιµο̋ παράγοντα̋ ήταν η διαφύλαξη τη̋ χρηµατοπιστωτική̋ σταθερότητα̋ και τη̋ εµπιστοσύνη̋ στο τραπεζικό σύστηµα. Σήµερα δεν θα µπορούσαµε να µιλάµε για προοπτική ανάκαµψη̋, εάν είχε καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα και είχε εκ των πραγµάτων καταστεί αναπόφευκτη η έξοδο̋ τη̋ χώρα̋ από το ευρώ. Αυτό απετράπη. Σε µια περίοδο πρωτοφανού̋ αβεβαιότητα̋ ουδεί̋ καταθέτη̋ υπέστη ζηµία. Όχι µόνο προστατεύθηκε απολύτω̋ η συστηµική ευστάθεια, αλλά και τέθηκαν οι βάσει̋ για την οικοδόµηση ενό̋ ισχυρού τραπεζικού συστήµατο̋. Τέταρτο̋ παράγοντα̋ που συµβάλλει στην ενίσχυση τη̋ εµπιστοσύνη̋ είναι η συνέχιση τη̋ χρηµατοδοτική̋ στήριξη̋ που παρέχουν οι επίσηµοι δανειστέ̋. Αυτό δίνει στη χώρα περιθώριο χρόνου για να προχωρήσει ακώλυτα η αναδιάρθρωση τη̋ οικονοµία̋. Η στήριξη αυτή, που γίνεται µε ευνὀκού̋ όρου̋, είναι χωρί̋ προηγούµενο για τα διεθνή δεδοµένα. Ένα̋ πέµπτο̋ παράγοντα̋ που επίση̋ ενισχύει την εµπιστοσύνη είναι τα βήµατα προόδου που πραγµατοποιούνται στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ στο πεδίο τη̋ συµπλήρωση̋ του θεσµικού οικοδοµήµατο̋. Η κινητικότητα και οι αποφάσει̋ προ̋ την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν θετικά στη διαµόρφωση του διεθνού̋ κλίµατο̋, γεγονό̋ που επηρέασε ευνὀκά και το εγχώριο κλίµα. Η υιοθέτηση π.χ. τη̋ πρόταση̋ για την τραπεζική ένωση θα οδηγήσει σε µια βαθύτερη οικονοµική και νοµισµατική ένωση. Ιδιαίτερη σηµασία είχε επίση̋ η θεσµοθέτηση των «Οριστικών Νοµισµατικών Συναλλαγών» από το Ευρωσύστηµα το Σεπτέµβριο του 2012, η οποία αφ' εαυτή̋ διαµόρφωσε πιο οµαλέ̋ συνθήκε̋ στι̋ χρηµατοπιστωτικέ̋ αγορέ̋. Συµπερασµατικά, ο κίνδυνο̋ τη̋ κατάρρευση̋ αποφεύχθηκε, το ενδεχόµενο εξόδου από το ευρώ αποµακρύνθηκε και η εµπιστοσύνη αποκαθίσταται σταδιακά. Αυτέ̋ οι ενθαρρυντικέ̋ εξελίξει̋ δεν αφήνουν όµω̋ περιθώρια για εφησυχασµό. Η οικονοµία σε ύφεση και το 2013 µε διόγκωση τη̋ ανεργία̋ Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται ακόµη σε βαθιά κρίση και οι κίνδυνοι εκτροχιασµού δεν έχουν εξαλειφθεί. Το 2012 το ΑΕΠ υποχώρησε για πέµπτο κατά σειρά έτο̋, µε αποτέλεσµα η σωρευτική µείωση στην πενταετία 2008-2012 να ανέλθει στο 20,1%. Το ποσοστό αυτό θα επιβαρυνθεί περαιτέρω το 2013, καθώ̋ θα συνεχιστεί η ύφεση, αν και µε ηπιότερο ρυθµό, όπω̋ προβλέπεται. Η ύφεση προκάλεσε αισθητή πτώση τη̋ απασχόληση̋ και ώθησε το ποσοστό ανεργία̋ σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, 24,5% περίπου κατά µέσο όρο το 2012, ενώ προβλέπεται περαιτέρω άνοδο̋ το 2013. Η πρωτοφανή̋ σε διάρκεια και ένταση κρίση έχει πολλαπλέ̋ επιπτώσει̋: • Μειώνει το κατά κεφαλήν εισόδηµα και το βιοτικό επίπεδο. • Απαξιώνει το ανθρώπινο και το υλικό κεφάλαιο. • Συρρικνώνει την αποταµίευση, άρα και την καταθετική βάση των τραπεζών, περιορίζοντα̋ τη ρευστότητα. • Συντηρεί την αβεβαιότητα και αποθαρρύνει επενδυτικέ̋ πρωτοβουλίε̋. • ∆υσχεραίνει τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, καθώ̋ η πτώση των εισοδηµάτων συγκρατεί τα δηµόσια έσοδα. Έτσι, τροφοδοτεί το φαύλο κύκλο ελλειµµάτων-ύφεση̋ που οδηγεί σε αναθεωρήσει̋ των δηµοσιονοµικών στόχων, οι οποίε̋ υποσκάπτουν την αξιοπιστία του προγράµµατο̋. Η µεγαλύτερη από την αρχικά προβλεπόµενη ύφεση επιτάσσει ταχύτερο βηµατισµό στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 80ή ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ - ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΕΣ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ Η ύφεση των τελευταίων ετών ήταν πράγµατι βαθύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιµηθεί. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο που εφαρµόστηκε το πρόγραµµα προσαρµογή̋: στη διστακτικότητα, τα λάθη και τι̋ παραλείψει̋ και κυρίω̋ στην υστέρηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Η υστέρηση αυτή δεν επέτρεψε να αντισταθµιστούν επαρκώ̋ οι συσταλτικέ̋ επιδράσει̋ τη̋ δηµοσιονοµική̋ προσαρµογή̋ και να ανακτηθεί ταχύτερα η εµπιστοσύνη. Στα ίδια αίτια οφείλονται και οι δυσµενεί̋ συνθήκε̋ χρηµατοδότηση̋ τη̋ οικονοµία̋. Εάν οι διαρθρωτικέ̋ µεταρρυθµίσει̋ είχαν εφαρµοστεί µε συνέπεια από την αρχή του προγράµµατο̋, σήµερα θα είχαν ήδη γίνει αισθητέ̋ οι ευνὀκέ̋ επιδράσει̋ του̋ στην οικονοµική δραστηριότητα. Είναι πολύ θετικό που το βάθο̋ τη̋ ύφεση̋ και οι επιπτώσει̋ τη̋ αναγνωρίστηκαν έµπρακτα µε σειρά αναθεωρήσεων, που αφορούσαν τη διάρκεια του προγράµµατο̋, το κόστο̋ δανεισµού, την περίοδο αποπληρωµή̋, το ύψο̋ τη̋ χρηµατοδοτική̋ στήριξη̋ και την περικοπή του δηµόσιου χρέου̋. Σε κάθε περίπτωση όµω̋, η ύφεση δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ω̋ δικαιολογία για τη µη εφαρµογή των συµφωνηθέντων και ιδίω̋ για χαλάρωση τη̋ προσπάθεια̋ στην προώθηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων. Εάν συµβεί αυτό, η εµπιστοσύνη που κερδήθηκε µε επώδυνε̋ θυσίε̋ θα κλονιστεί καίρια. ∆ύσκολη χρονιά το 2013 – Ορατή όµω̋ η ανάκαµψη το 2014 Είναι φανερό ότι η παρατεινόµενη ύφεση, όσο δεν διαφαίνεται καθαρά η προοπτική εξόδου, δηµιουργεί ένα δυσοίωνο κλίµα και εντείνει τι̋ κοινωνικέ̋ αντιδράσει̋. Σήµερα όµω̋ βρισκόµαστε σ' ένα σηµείο καµπή̋. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το 2013 θα είναι µια δύσκολη χρονιά, κυρίω̋ λόγω τη̋ συνεχιζόµενη̋ ύφεση̋ και τη̋ υψηλή̋ ανεργία̋. Ωστόσο, µπορούµε να προσδοκούµε ότι η ύφεση θα περιορίζεται σταδιακά και ότι στη διάρκεια του 2014 θα αρχίσουν να καταγράφονται θετικοί ρυθµοί µεταβολή̋ του ΑΕΠ. Ευνὀκέ̋ επιδράσει̋ αναµένεται να έχουν: • Η τόνωση τη̋ ρευστότητα̋ και τη̋ εµπιστοσύνη̋ που αναµένονται ω̋ αποτέλεσµα τη̋ ανακεφαλαιοποίηση̋ των τραπεζών και τη̋ επιστροφή̋ καταθέσεων στο τραπεζικό σύστηµα. • Η περαιτέρω βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ κόστου̋, η οποία το 2013 θα έχει υπερκαλύψει το σύνολο των απωλειών τη̋ περιόδου 2001-2009, και η συνακόλουθη άνοδο̋ των εξαγωγών. • Η επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, οι οποίε̋ θα οδηγήσουν τελικά σε επενδύσει̋ πολλαπλάσιε̋ από τι̋ αρχικέ̋. • Η πρόοδο̋ στην απελευθέρωση των αγορών. • Η επανεκκίνηση σηµαντικών έργων υποδοµών, όπω̋ οι αυτοκινητόδροµοι. • Η υλοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων µε στήριξη από πόρου̋ του ΕΣΠΑ και τη̋ Ευρωπἀκή̋ Τράπεζα̋ Επενδύσεων. • Η προγραµµατισµένη αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου. Για να διασφαλιστεί όµω̋ ότι όντω̋ θα λειτουργήσουν θετικά οι παράγοντε̋ αυτοί, πρέπει να διαφυλαχθεί η πρόσφατη βελτίωση του κλίµατο̋ εµπιστοσύνη̋. Η προβολή ακραίων ή άκαιρων διεκδικήσεων από κοινωνικέ̋ οµάδε̋ δεν συµβάλλει προ̋ την κατεύθυνση αυτή. Η κοινωνία στο σύνολό τη̋ θα έχει µόνιµο κέρδο̋ από την ανόρθωση τη̋ οικονοµία̋. Είναι επίση̋ αυτονόητο ότι οι – έστω µεµονωµένε̋ -- έκνοµε̋ ενέργειε̋ που στρέφονται κατά τη̋ δραστηριότητα̋ επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα βλαπτικέ̋ για το επενδυτικό κλίµα και υπονοµεύουν τι̋ προοπτικέ̋ ανάκαµψη̋ τη̋ απασχόληση̋. Η συνέχιση τη̋ εφαρµογή̋ του προγράµµατο̋ πρὁπόθεση τη̋ ανάκαµψη̋ Στο σηµείο που βρισκόµαστε σήµερα, οι οιωνοί είναι καλοί. Και µπορεί βάσιµα να προβλεφθεί ότι σχετικά σύντοµα θα έλθει η ανάκαµψη τη̋ πραγµατική̋ οικονοµία̋, εφόσον όµω̋ συντρέξουν ορισµένε̋ πρὁποθέσει̋. Η σηµαντικότερη από αυτέ̋ είναι η συνέχιση τη̋ εφαρµογή̋ του προγράµµατο̋ προσαρµογή̋ µε απόλυτη συνέπεια στου̋ στόχου̋ και τα χρονοδιαγράµµατα που έχουν τεθεί. Αυτό θα εξασφαλίσει τη συνέχιση τη̋ χρηµατοδότηση̋, θα εξαλείψει οριστικά τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ, θα εµπεδώσει την εµπιστοσύνη στο µέλλον τη̋ οικονοµία̋, θα προσελκύσει νέε̋ επενδύσει̋ και θα µεταδώσει ένα σαφέ̋ µήνυµα: ότι τα χειρότερα έχουν περάσει και η έξοδο̋ από την κρίση είναι ορατή. Εφαρµογή ενό̋ νέου εξωστρεφού̋ αναπτυξιακού προτύπου Η ανασύνταξη του παραγωγικού δυναµικού πάνω σε νέε̋ βάσει̋, σύµφωνα µε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, πρέπει να έχει κύριο χαρακτηριστικό την ενδυνάµωση τη̋ εξωστρέφεια̋ τη̋ οικονοµία̋. Αυτό πρὁποθέτει µετατόπιση πόρων προ̋ την παραγωγή ανταγωνιστικών, διεθνώ̋ εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών. Για να πετύχουµε όµω̋ στην προσπάθεια µετασχηµατισµού τη̋ οικονοµία̋, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι το πρόγραµµα προσαρµογή̋ περιλαµβάνει τι̋ ελάχιστε̋ απαιτούµενε̋ αλλαγέ̋ που εντάσσονται σ’ αυτή την κατεύθυνση. Σε καµία περίπτωση όµω̋ δεν υποκαθιστά τη δική µα̋ µείζονα εθνική ευθύνη να εφαρµόσουµε ένα ευρύτερο Εθνικό Σχέδιο ∆ράση̋ για την Ανάπτυξη, που θα περιλαµβάνει τι̋ πολιτικέ̋ που διευκολύνουν τη µετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο διατηρήσιµη̋ ανάπτυξη̋. Τώρα που τα δηµόσια οικονοµικά βρίσκονται σε τροχιά σταθεροποίηση̋, είναι απαραίτητο να προχωρήσουµε ταχύτερα σε ριζικέ̋ αλλαγέ̋ που θα εξασφαλίσουν: • αποτελεσµατικό κράτο̋, φιλικό προ̋ του̋ πολίτε̋ και την επιχειρηµατικότητα • σύγχρονε̋ υποδοµέ̋ • ανοικτέ̋, ανταγωνιστικέ̋ αγορέ̋. Αποτελεσµατική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων Με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπἀκού Συµβουλίου, η συνολική χρηµατοδότηση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για την Ελλάδα την περίοδο 2014-2020 φθάνει τα 18,3 δισεκ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά µπορούν να συµβάλουν καίρια στην επίσπευση τη̋ ανάκαµψη̋ και στην εφαρµογή µια̋ µακρόπνοη̋ στρατηγική̋ για τον παραγωγικό µετασχηµατισµό τη̋ οικονοµία̋.

Στι̋ παρούσε̋ συνθήκε̋, οι κοινοτικοί πόροι θα µπορούσαν να καλύψουν σοβαρά κενά στη χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων. Μέχρι σήµερα οι κοινοτικοί πόροι είχαν µεν θετική συνεισφορά, πλην όµω̋ όχι τη µέγιστη δυνατή. Γι' αυτό ακριβώ̋, στι̋ νέε̋ συνθήκε̋ οι πόροι αυτοί θα λειτουργήσουν πράγµατι ω̋ ισχυρά αναπτυξιακά εργαλεία, αν ενταχθούν δηµιουργικά σε ένα ευρύτερο Εθνικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη. ∆ηµιουργία πρὁποθέσεων για µείωση τη̋ φορολογική̋ επιβάρυνση̋ των ήδη φορολογουµένων Στην αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατο̋ θα πρέπει να τεθεί ω̋ κεντρική επιδίωξη η διεύρυνση τη̋ φορολογική̋ βάση̋ και ο περιορισµό̋ τη̋ φοροδιαφυγή̋. Πράγµατι η κατεύθυνση τη̋ προσαρµογή̋ πρέπει να οδηγεί, πρώτον, στον περιορισµό των δαπανών που δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και στη βελτίωση τη̋ αποδοτικότητα̋ των υπολοίπων και, δεύτερον, στον εκσυγχρονισµό του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, ώστε να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η φοροδιαφυγή. Έτσι θα δηµιουργηθούν περιθώρια για µείωση τη̋ φορολογική̋ επιβάρυνση̋ των ήδη φορολογουµένων, η οποία έχει αυξηθεί υπέρµετρα τα τελευταία χρόνια. Αυτό αφενό̋ θα τονώσει το αίσθηµα φορολογική̋ δικαιοσύνη̋ και αφετέρου θα δηµιουργήσει θετικέ̋ προσδοκίε̋ που θα αντισταθµίσουν εν µέρει τι̋ αρνητικέ̋ επιπτώσει̋ τη̋ µείωση̋ των δαπανών. Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα κλειδί για την αποκατάσταση οµαλών συνθηκών ρευστότητα̋ Από την αρχή τη̋ κρίση̋ το τραπεζικό σύστηµα υπέστη τι̋ συνέπειε̋ τη̋ υποβάθµιση̋ τη̋ πιστοληπτική̋ ικανότητα̋ τη̋ χώρα̋. Οι τράπεζε̋ αποκλείστηκαν από τι̋ διεθνεί̋ αγορέ̋, ενώ η αβεβαιότητα επηρέασε διαβρωτικά τι̋ καταθέσει̋, καθώ̋ σε λιγότερο από τρία χρόνια διέρρευσε περισσότερο από το 1/3 τη̋ καταθετική̋ βάση̋. Οι µεγάλε̋ αυτέ̋ πιέσει̋ περιόρισαν τι̋ δυνατότητε̋ του τραπεζικού συστήµατο̋ να χρηµατοδοτεί την οικονοµία, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσχέρειε̋ στην παραγωγή, τι̋ επενδύσει̋ και την εξαγωγική δραστηριότητα. Οι πιέσει̋ επί τη̋ ρευστότητα̋ των εγχώριων τραπεζών αµβλύνθηκαν σηµαντικά µε την προσφυγή του̋ στι̋ πράξει̋ νοµισµατική̋ πολιτική̋ του Ευρωσυστήµατο̋, αλλά και στην έκτακτη χρηµατοδότηση τη̋ Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδο̋. Η ευρεία στήριξη τη̋ ρευστότητα̋ από τι̋ πηγέ̋ αυτέ̋ συνέβαλε ώστε ο περιορισµό̋ τη̋ τραπεζική̋ χρηµατοδότηση̋ προ̋ τι̋ επιχειρήσει̋ και τα νοικοκυριά να είναι πολύ ηπιότερο̋ από τη συρρίκνωση τη̋ καταθετική̋ βάση̋. Έτσι η Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋ συνέβαλε στον µετριασµό των δυσµενών επιπτώσεων τη̋ κρίση̋ χρέου̋ στην οικονοµική δραστηριότητα. Η µεγάλη αβεβαιότητα το πρώτο εξάµηνο του 2012 δηµιούργησε σοβαρού̋ κινδύνου̋ για το τραπεζικό σύστηµα Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου οι τραπεζικοί όµιλοι µε µετοχέ̋ εισηγµένε̋ στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εµφάνισαν ζηµίε̋ ύψου̋ 5,1 δισεκ. ευρώ. Οι ζηµίε̋ αυτέ̋ αντανακλούν αφενό̋ πρόσθετε̋ αποµειώσει̋ των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου λόγω του PSI, αφετέρου δε επισφάλειε̋ σε δάνεια προ̋ τον ιδιωτικό τοµέα. Η συσσώρευση ζηµιών είχε ω̋ συνέπεια την υποχώρηση τη̋ κεφαλαιακή̋ επάρκεια̋ των τραπεζών και την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησή̋ του̋. Όσον αφορά τι̋ επισφάλειε̋, ο λόγο̋ των δανείων σε καθυστέρηση προ̋ το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 22,5% στο τέλο̋ Σεπτεµβρίου 2012, έναντι 16% στο τέλο̋ ∆εκεµβρίου 2011. Παρά τι̋ αντίξοε̋ συνθήκε̋ ο κίνδυνο̋ απετράπη Οι αβεβαιότητε̋ που επικράτησαν κατά την παρατεταµένη εκλογική περίοδο προκάλεσαν αλλεπάλληλε̋ εξάρσει̋ εκροών χρηµατικού. Απαιτήθηκε εφοδιασµό̋ των τραπεζών µε ποσότητε̋ τραπεζογραµµατίων πολύ πέραν του συνήθου̋. Οι ανάγκε̋ των τραπεζών για τραπεζογραµµάτια αντιµετωπίστηκαν από την Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋ πλήρω̋ και απρόσκοπτα. Ακόµη και στι̋ πιο κρίσιµε̋ περιστάσει̋, ουδέποτε υπήρξε η παραµικρή υποψία ότι οι τράπεζε̋ αδυνατούν να εξοφλήσουν τι̋ καταθέσει̋ του κοινού. Κάτι τέτοιο θα είχε προκαλέσει κατάρρευση τη̋ εµπιστοσύνη̋, µε δεινέ̋ συνέπειε̋ για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και τη θέση τη̋ χώρα̋ στη ζώνη του ευρώ. Παρά τι̋ εξαιρετικά αντίξοε̋ συνθήκε̋, οι ενέργειε̋ τη̋ Πολιτεία̋ και τη̋ Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδο̋ εξασφάλισαν ότι το τραπεζικό σύστηµα στάθηκε όρθιο και κανένα̋ καταθέτη̋ δεν έχασε έστω και ένα ευρώ από τι̋ αποταµιεύσει̋ του. Έτσι απετράπη η κατάρρευση τη̋ εµπιστοσύνη̋ και του τραπεζικού συστήµατο̋ και τελικά η έξοδο̋ τη̋ χώρα̋ από τη ζώνη του ευρώ. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει ήδη δροµολογηθεί Το Μάιο και το ∆εκέµβριο του 2012, οι τέσσερι̋ µεγάλε̋ τράπεζε̋ που προσδιορίστηκαν από την αξιολόγηση τη̋ Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδο̋ ω̋ βιώσιµε̋ έλαβαν προκαταβολή από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτική̋ Σταθερότητα̋ για τη διατήρηση τη̋ κεφαλαιακή̋ του̋ επάρκεια̋ σε επίπεδα ανώτερα των ελάχιστα απαιτούµενων. Τα επόµενα στάδια τη̋ διαδικασία̋ ανακεφαλαιοποίηση̋ περιλαµβάνουν την έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων χρηµατοδοτικών µέσων και την ολοκλήρωση των αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου έω̋ το τέλο̋ Απριλίου του 2013. Οι ιδιώτε̋ µέτοχοι θα έχουν τον έλεγχο των τραπεζών που λαµβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτική̋ Σταθερότητα̋, εφόσον καταβάλουν ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 10% τη̋ αξία̋ των νεοεκδοθησοµένων κοινών µετοχών. Οι λοιπέ̋ τράπεζε̋, όπω̋ προβλέπεται στο Μνηµόνιο, πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν µε ιδιωτικά κεφάλαια έω̋ το τέλο̋ Απριλίου του 2013. Αν αυτό δεν συµβεί, η Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋ θα προβεί στι̋ απαραίτητε̋ ενέργειε̋, όπω̋ προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο εξυγίανση̋, το αργότερο µέχρι τον Ιούνιο του 2013, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Σηµαντική η µέχρι στιγµή̋ πρόοδο̋ στην αναδιάταξη του τραπεζικού συστήµατο̋ Το 2012, παρά τη βαθιά κρίση, τέθηκαν οι βάσει̋ για την "αλλα-

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

γή σελίδα̋" όσον αφορά τη φυσιογνωµία του τραπεζικού συστήµατο̋ και την ικανότητά του να πορευθεί µε αξιώσει̋ στη νέα εποχή. Ήδη γίνονται τα πρώτα βήµατα στην κατεύθυνση τη̋ αναδιοργάνωση̋ των τραπεζών, µέσω αναπροσαρµογή̋ του επιχειρησιακού του̋ µοντέλου. Ο τοµέα̋ ανασυντάσσεται µέσω τη̋ συνένωση̋ δυνάµεων. Το µέγεθο̋ τη̋ ελληνική̋ οικονοµία̋, αλλά και οι συνθήκε̋ υπερβάλλουσα̋ δυναµικότητα̋, που έχουν διαµορφωθεί στον τραπεζικό κλάδο, απαιτούν λιγότερε̋ και ισχυρότερε̋ µονάδε̋, ώστε αυτέ̋ να είναι και σε βάθο̋ χρόνου ανθεκτικέ̋ σε απροσδόκητε̋ εξωγενεί̋ διαταραχέ̋. Από τη διαδικασία αυτή θα ωφεληθούν τόσο οι καταθέτε̋ όσο και οι δανειολήπτε̋. Οι πιο εύρωστε̋ τράπεζε̋ έχουν αφενό̋ µεγαλύτερη ευχέρεια πρόσβαση̋ στι̋ διεθνεί̋ αγορέ̋ και αφετέρου, λόγω υψηλότερη̋ αποτελεσµατικότητα̋, έχουν µικρότερο κίνητρο να προσφεύγουν σε τοποθετήσει̋ υψηλού κινδύνου. Κατά την έναρξη τη̋ κρίση̋ βρίσκονταν σε λειτουργία 17 τράπεζε̋. Υπήρχαν επίση̋ 16 συνεταιριστικέ̋, το µερίδιο αγορά̋ των οποίων αντιπροσώπευε αθροιστικά µόλι̋ το 1% του τραπεζικού συστήµατο̋. Η διαδικασία εξυγίανση̋ και αναδιάταξη̋ του τραπεζικού συστήµατο̋ έχει σηµειώσει σοβαρή πρόοδο, όπω̋ δείχνουν τα ακόλουθα στοιχεία: • Μέχρι σήµερα, το πλαίσιο εξυγίανση̋ έχει χρησιµοποιηθεί για την εξυγίανση επτά τραπεζών: τεσσάρων εµπορικών και τριών συνεταιριστικών. • Έχει δροµολογηθεί η συγχώνευση των δύο µεγαλύτερων τραπεζών, τη̋ Εθνική̋ Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδο̋ και τη̋ Εurobank. • Η Alpha Bank, η τρίτη σε µέγεθο̋ τράπεζα, έχει αποκτήσει την Εµπορική Τράπεζα, θυγατρική τη̋ Crédit Agricole. • Η Τράπεζα Πειραιώ̋ έχει αποκτήσει τη Γενική Τράπεζα, θυγατρική τη̋ Société Générale, καθώ̋ και τα υγιή στοιχεία ενεργητικού και τι̋ καταθέσει̋ τη̋ ΑΤΕ, ενώ βρίσκεται σε συζητήσει̋ για την απόκτηση τη̋ Millennium Bank. Έτσι, σε λίγου̋ µήνε̋, στο τέλο̋ τη̋ διαδικασία̋ αυτή̋, εκτιµάται ότι θα έχουν συγκροτηθεί τρει̋ µεγάλοι και ισχυροί όµιλοι µαζί µε µερικέ̋ άλλε̋ µικρότερε̋ τράπεζε̋. Τα µερίδια αγορά̋ των τραπεζών αυτών, σε συνδυασµό µε την παρουσία ξένων τραπεζών, διασφαλίζουν τον ανταγωνισµό. Είναι φανερό ότι το τραπεζικό σύστηµα γίνεται περισσότερο συγκεντρωµένο και αποδοτικό, καθώ̋ δηµιουργούνται οι πρὁποθέσει̋ για αξιοποίηση των συνεργειών και των οικονοµιών κλίµακα̋. Αποκτά κεφαλαιακή επάρκεια και ισχυροποιείται. Ταυτόχρονα, διατηρεί τη σηµαντική παρουσία του στην περιοχή τη̋ Νοτιοανατολική̋ Ευρώπη̋. Εύρωστο τραπεζικό σύστηµα ικανό να χρηµατοδοτήσει την οικονοµική ανάκαµψη Η αναµόρφωση του τραπεζικού συστήµατο̋ και η κεφαλαιακή του ενίσχυση αποτελούν καίρια̋ σηµασία̋ τοµέ̋, που συµβάλλουν στην ενδυνάµωση τη̋ εµπιστοσύνη̋ στι̋ προοπτικέ̋ τη̋ οικονοµία̋. Ήδη η σταδιακή επιστροφή των ιδιωτικών καταθέσεων αποτελεί ένα πρώτο σηµάδι θετική̋ αποτίµηση̋ των σχετικών εξελίξεων. Η συνέχιση τη̋ επιστροφή̋ των καταθέσεων και η επιτυχή̋ ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋ ανακεφαλαιοποίηση̋ θα βοηθήσουν τι̋ εγχώριε̋ τράπεζε̋ να επανακάµψουν βαθµιαία στι̋ διεθνεί̋ αγορέ̋ χρήµατο̋ και κεφαλαίων. Ήδη υπάρχουν οι πρώτε̋ θετικέ̋ ενδείξει̋ ότι οι διεθνεί̋ αγορέ̋ χρήµατο̋ ανοίγουν στι̋ ελληνικέ̋ τράπεζε̋. Γενικότερα, η αποκατάσταση τη̋ κεφαλαιακή̋ επάρκεια̋ και η ενδυνάµωση τη̋ ρευστότητα̋ των τραπεζών δηµιουργούν τι̋ πρὁποθέσει̋ για ενίσχυση τη̋ χρηµατοδότηση̋ τη̋ παραγωγή̋, των επενδύσεων και των εξαγωγών. Το τραπεζικό σύστηµα, αφού πέρασε µέσα από Συµπληγάδε̋, αναδεικνύεται ανθεκτικότερο, ισχυρότερο και ικανό να χρηµατοδοτήσει την ανάπτυξη τη̋ οικονοµία̋. Προκλήσει̋ και ευκαιρίε̋ Η οικονοµική κρίση δεν έφερε µόνο οξύτατα προβλήµατα, αλλά και σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋. Οι δύο σηµαντικότερε̋, που συνιστούν και προκλήσει̋, είναι: Πρώτον, η αλλαγή τη̋ παραγωγική̋ διάρθρωση̋ τη̋ οικονοµία̋ και ο αναπροσανατολισµό̋ τη̋ προ̋ τοµεί̋ υψηλή̋ προστιθέµενη̋ αξία̋ και παραγωγικότητα̋, που θα µπορούν να προσφέρουν διεθνώ̋ εµπορεύσιµα αγαθά και υπηρεσίε̋, ανταγωνιστικά τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξωτερική αγορά. ∆εύτερον, ο εκσυγχρονισµό̋ τη̋ δηµόσια̋ διοίκηση̋ και η εκλογίκευση των ορίων και τη̋ διαχείριση̋ του δηµόσιου τοµέα, ο οποίο̋ πρέπει να λειτουργεί φιλικά προ̋ του̋ πολίτε̋ και τι̋ επιχειρήσει̋. Η αποτελεσµατική ανταπόκριση σ' αυτέ̋ τι̋ κρίσιµε̋ προκλήσει̋ απαιτεί την οικοδόµηση και ενδυνάµωση τη̋ κοινωνική̋ συναίνεση̋ όσον αφορά την εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών, προκειµένου να επισπευστεί η ανάκαµψη και να δηµιουργηθούν οι πρὁποθέσει̋ για διατηρήσιµη ανάπτυξη. Συγκρίνοντα̋ τη σηµερινή κατάσταση µε τι̋ συνθήκε̋ που επικρατούσαν πριν από λίγου̋ µόνο µήνε̋, είναι φανερό ότι πολλά έχουν αλλάξει προ̋ το καλύτερο. Το σηµαντικότερο είναι ότι έχει αποµακρυνθεί το ενδεχόµενο τη̋ χρεοκοπία̋ και τη̋ εξόδου από το ευρώ. Αποδυναµώνεται έτσι ο κύριο̋ παράγων που δηµιουργούσε τεράστια αβεβαιότητα στι̋ αγορέ̋ και λειτουργούσε παραλυτικά για την ελληνική οικονοµία. Τώρα µπορούµε να προβλέψουµε, µε σχετική βεβαιότητα, ότι τα βήµατα προόδου οδηγούν τη χώρα προ̋ την έξοδο από την κρίση και προ̋ την ανάπτυξη. Όσο παγιώνεται αυτή η εκτίµηση, τόσο θα βελτιώνεται το κλίµα στην Ελλάδα και θα διαµορφώνει συνθήκε̋ ενάρετου κύκλου. Για να συµβεί όµω̋ αυτό, πρέπει να συνεχιστεί η εφαρµογή του προγράµµατο̋ προσαρµογή̋ χωρί̋ αποκλίσει̋ και καθυστερήσει̋. Η προσήλωση στου̋ στόχου̋ και, όπου είναι δυνατόν, η υπέρβασή του̋ θα εξαλείψουν όσε̋ αβεβαιότητε̋ παραµένουν και θα ενδυναµώσουν τι̋ θετικέ̋ προοπτικέ̋, µε πολύ ευνὀκά αποτελέσµατα στην κοινωνική συνοχή και την οικονοµική ανάπτυξη τη̋ χώρα̋. ∆ιανύσαµε το µεγαλύτερο µέρο̋ µια̋ µακρά̋, δύσβατη̋ και επίπονη̋ διαδροµή̋ µε υψηλό τίµηµα για του̋ πολίτε̋ και τι̋ επιχειρήσει̋. Το τµήµα που αποµένει, παρότι µικρότερο, θα είναι εξίσου δύσκολο, καθώ̋ η προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον των θυσιών που ήδη έγιναν. Ωστόσο, έχουν τεθεί οι βάσει̋ προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα σοβαρά χρόνια προβλήµατα. Τώρα που το τέρµα τη̋ διαδροµή̋ γίνεται επιτέλου̋ ορατό, οφείλουµε να εντείνουµε την προσπάθεια, να ταχύνουµε το βηµατισµό για να καλύψουµε και το τελευταίο µέρο̋ τη̋ απόσταση̋ και να εξασφαλίσουµε ότι οι θυσίε̋ των πολιτών δεν θα πάνε χαµένε̋ και ότι, αντίθετα, µα̋ περιµένει αυτή τη φορά ένα νέο καλύτερο µέλλον.


ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ “ΚΕΘΕΑ - ΕΞΟ∆ΟΣ” ΣΤΟ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ

Τόλµησαν να κάνουν πορτραίτα πολιτικών!... Βάζουν ερωτηµατικά, αφήνουν… υπονοούµενα και µα̋ προ(σ)καλούν να ξανασυζητήσουµε την πολιτική ιστορία του τόπου µα̋

Είναι η δεύτερη πιο µεγάλη έκθεση ζωγραφική̋ που πραγµατοποιείται πάνω στην «Po.P. Art» (Politician's Portret ART) και αφορά σε πολιτικά – ιστορικά πρόσωπα τη̋ χώρα̋ µα̋ (Ι. Καποδίστρια̋, Θ. ∆ηλιγιάννη̋, Ι. Κωλέττη̋, Χ. Τρικούπη̋, ∆. Γούναρη̋, Ελ. Βενιζέλο̋, Ι. Μεταξά̋, Α. Βελουχιώτη̋, Γ. Παπαδόπουλο̋, Φρειδερίκη, Κ. Καραµανλή̋, Α. Παπανδρέου, Ν. Μπελογιάννη̋, Μ. Μερκούρη), από τη χρονική περίοδο που ανέδειξε τον πρώτο Πρωθυπουργό έω̋ τι̋ µέρε̋ µα̋. Πρόκειται για εµπνευσµένε̋ δηµιουργίε̋ 15 παιδιών, εξαιρετικό αποτέλεσµα αδιάκοπη̋ εργασία̋ που έγινε επί ενάµισι έτο̋ στο Εικαστικό Εργαστήρι του θεραπευτικού προγράµµατο̋ “ΚΕΘΕΑ– Έξοδο̋”. Τα εγκαίνια έγιναν το απόγευµα του Σαββάτου (23/3, 6.30 µ.µ.), στο Κουρσούµ Τζαµί, παρουσία δεκάδων φιλότεχνων.

«∆ίνει υπεραξία στο χώρο!» «Αφετηρία τη̋ έκθεση̋ ήταν η “Po.P. Art”, και, κυρίω̋, το έργο του Άντυ Γουόρχολντ. Νοµίζω, όµω̋, ότι οι δηµιουργοί έβαλαν ένα πολύ καλύτερο και πιο κοντά σε εµά̋ θέµα: πορτραίτα πολιτικών, που “σφράγισαν” την Ελληνική Ιστορία, από τον 19ο αιώνα έω̋ σήµερα. Είναι πολύ επίκαιρη, ειδικά στι̋ µέρε̋ µα̋, διότι αναφέρεται σε πολιτικού̋, του̋ οποίου̋ τα παιδιά προσπαθούν να δουν µέσα από έναν πιο εικαστικό και έντονα χρωµατικό τρόπο…», δήλωσε, στον “δ”, η εικαστικό̋ κα. ∆έσποινα Ράµπια. Ο εµψυχωτή̋ τη̋ προσπάθεια̋ κ. Αστέριο̋ ∆ηµητρίου, εικαστικό̋ – υπεύθυνο̋ εικαστική̋ δραστηριότητα̋ “ΚΕΘΕΑ-Έξοδο̋”, τόνισε από την µεριά του: «Πρώτα – πρώτα, ο επισκέπτη̋ παρατηρεί ότι η έκ-

15

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

θεση έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Θέλαµε να δώσουµε το χρώµα µέσα από την Ιστορία. Έτσι, λοιπόν, έγιναν, ταυτόχρονα, µαθήµατα Ιστορία̋ και Εικαστικών. Μέσα απ’ τα πορτραίτα, του̋ πίνακε̋, τα χρώµατα έχουν αναδυθεί πολλά ερωτήµατα. Οι επιλογέ̋ των προσώπων έγιναν από τα παιδιά, που, µέσω των χρωµάτων, βάζουν ερωτηµατικά, αφήνουν… υπονοούµενα στο θεατή». Όπω̋ εξήγησε ο υπεύθυνο̋ του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων τη̋ “Εξόδου” κ. ∆ηµήτρη̋ ∆εληγιάννη̋, «αυτή η προσπάθεια είχε πολλέ̋ ιδιαιτερότητε̋ σε µια εποχή που δεν ευνοούνται τέτοιε̋ δράσει̋. Σε µια εποχή, σαν την σηµερινή, το να κάνει̋ µία έκθεση

µε πολιτικέ̋ προσωπικότητε̋, µε φυσιογνωµίε̋ οι οποίε̋ είχαν την δική του̋ θετική ή αρνητική παρέµβαση στα ελληνικά δρώµενα είναι ένα τόλµηµα! Ο στόχο̋ ήταν να δώσουµε την δυνατότητα και στου̋ δηµιουργού̋, αλλά και στου̋ επισκέπτε̋ να ξαναδούν και -όλοι µαζί- να ξανασυζητήσουµε γεγονότα που σηµάδεψαν την ιστορία αυτού του τόπου ώστε να βγάλουµε πολύτιµα συµπεράσµατα για το µέλλον».

ριο̋ Καρκανιά̋ σηµείωσε: «Πάντα κάθε χώρο̋ που σχετίζεται µε την δηµιουργία έχει µέσα του κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο όταν αυτήν η δηµιουργία προέρχεται από ανθρώπου̋, οι οποίοι έχουν όρεξη για ζωή, που έχουν θέληση για δηµιουργία, για επανένταξη στην δράση, να βλέπουν τον ήλιο ψηλά στην ζωή του̋. Είναι έργα ανθρώπων που όχι µόνον έχουν κερδίσει ξανά την ζωή, αλλά µα̋ έχουν δώσει και

Θα… συµβούν προσεχώ̋! (Η ατζέντα του «διαλόγου») 26 ΜΑΡΤΙΟΥ Κάθε Τρίτη και Πέµπτη από 19-3-2013 και για όλο τον µήνα Απρίλιο στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου θα γίνουν: Αιµατολογικέ̋ και Βιοχηµικέ̋ εξετάσει̋ από την Κινητή Μονάδα τη̋ Περιφέρεια̋, Μέτρηση οστική̋ µάζα̋ (έλεγχο̋ για οστεοπόρωση σε γυναίκε̋ µετά την εµµηνόπαυση), Έλεγχο̋ αναπνευστική̋ λειτουργία̋ (σπιροµέτρηση για καπνιστέ̋– καπνίστριε̋ άνω των 40 ετών). Όσοι επιθυµούν να εξεταστούν παρακαλούνται να προσέλθουν στο Αγροτικό Ιατρείο του χωριού ώρε̋ 09:30 – 12:30. 17:30, Αίθουσα Ελεήµονο̋ Σαµαρείτη (Στουρνάρα 11, Τρίκαλα), θα οµιλήσει ο φιλόλογο̋ κ. Κων/νο̋ Παυλάκο̋, πρώην σχολικό̋ σύµβουλο̋ φιλολόγων, µε θέµα: «Η 25η Μαρτίου 1821, σκέψει̋, προβληµατισµοί, προεκτάσει̋ στο σήµερα». 17:30, ∆ηµοτικό̋ Κινηµατογράφο̋, Μύλο̋ Ματσόπουλου, Παρουσίαση δύο βιβλίων τη̋ Τασούλα̋ Τσιλιµένη για την διαφορετικότητα («Το κυνήγι τη̋ Πρασινοπασχαλίτσα̋», «Ο Τζικικρίκ, ο Κρικικρίκ και η παράξενη χορωδία του δάσου̋»). 18:00, ∆ηµαρχείο Φαρκαδόνα̋, Ενηµερωτική εκδήλωση του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ σχετικά µε την 2η προκήρυξη για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο των µέτρων 311, 312, 313 του ΑΞΟΝΑ 3. του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ). Συνεδριάζει το ∆.Σ. του Επιµελητηρίου Τρικάλων.

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 08:00-13:00, 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων (Μπάρα), Ηµερίδα µε θέµα: «Η φιλαναγνωσία και η παιδική λογοτεχνία πάνε νηπιαγωγείο». 18:00, ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πινδέων (Στουρναραίικα), Ενηµερωτική εκδήλωση του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ σχετικά µε την 2η προκήρυξη για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο των µέτρων 311, 312, 313 του ΑΞΟΝΑ 3. του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ).

27- 28 ΜΑΡΤΙΟΥ Η οµάδα πρόληψη̋ του Κ.Υ. Φαρκαδόνα̋ θα παρευρίσκεται στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων για: πλήρη αιµατολογικό και βιοχηµικό έλεγχο, έλεγχο̋ αναπνευστική̋ λειτουργία̋ (σπιροµέτρηση) και µέτρηση οστική̋ µάζα̋ (έλεγχο̋ για οστεοπόρωση) των νοσηλευοµένων. Υπό την αιγίδα τη̋ Επιστηµονική̋ Οµάδα̋ του Κ.Υ. Φαρκαδόνα̋.

28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Στον σύντοµο χαιρετισµό του ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋ ανέφερε: «Όλοι αισθανόµαστε µια ιδιαίτερη χαρά γιατί σ’ αυτόν τον καταπληκτικό χώρο προστέθηκε µια υπεραξία. Η υπεραξία τη̋ σηµερινή̋ έκθεση̋! Και αυτή η “έξοδο̋” από την καθηµερινότητα, νοµίζω ότι είναι µια “είσοδο̋” σ’ έναν άλλο χώρο, σ’ ένα χώρο προβληµατισµού & αισθητική̋. Και είναι πολύ πιο σηµαντικό αυτό να το κάνουν άνθρωποι, που οι ίδιοι ξαναφτιάχνουν την ζωή του̋. Το µεγαλείο τη̋ ζωή̋ είναι το πιο µεγάλο, το πιο υψηλό ιδανικό για όλου̋ µα̋. Θέλω να σα̋ συγχαρώ που συµµετέχετε και συµπρωταγωνιστείτε σ’ αυτήν την προσπάθεια…». Από την πλευρά του, ο πρόεδρο̋ του Ο.Α.Π.Φ.Κ.Α. “Ασκληπιό̋” – αντιδήµαρχο̋ κ. Γρηγό-

αυτό το υπέροχο αποτέλεσµα». Με κολακευτικά λόγια τόσο για την προσπάθεια των παιδιών, όσο και για το αποτέλεσµα µίλησε ο υπεύθυνο̋ του θεραπευτικού προγράµµατο̋ “ΚΕΘΕΑ– Έξοδο̋” κ. Σωτήρη̋ Μπουντή̋.

Μέχρι 31 Μαρτίου Το «ΚΕΘΕΑ - Έξοδο̋», ένα από τα ολοκληρωµένα προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ, λειτουργεί στη Θεσσαλία από το 1989. Το 2007 ξεκίνησε την λειτουργία Συµβουλευτικού Κέντρου στα Τρίκαλα (Αγίου Νικολάου 10), µε την υποστήριξη του ∆ήµου Τρικκαίων και τη̋ Ιερά̋ Μητρόπολη̋ Τρίκκη̋ και Σταγών. Η Έκθεση Po.P. Art θα είναι ανοιχτή έω̋ την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013. Ώρε̋ λειτουργία̋: 10 π.µ. - 1.30 µ.µ. και 6 µ.µ. - 8 µ.µ.

17:00-19:00, Οι αφηγήσει̋ παραµυθιών συνεχίζονται στο Παιδικό Τµήµα τη̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ «Ταξίδι στη χώρα των παραµυθιών». Απευθύνεται σε παιδιά ηλικία̋ 5-8 χρονών. 17:30, Πρώην Στρατόπεδο Παπαστάθη, ∆ηµοτικό Θέατρο Σκιών, ∆ωρεάν Παραστάσει̋ Καραγκιόζη. 17:30, Αίθουσα Γ.Ε.Χ.Α. (Βύρωνο̋ 24), Οµιλία από τον Πανοσ. Αρχιµανδρίτη π. Πάµφιλο Κοιλιά, ιεροκήρυκα τη̋ Ιερά̋ Μητροπόλεω̋ ∆ηµητριάδο̋ και Αλµυρού µε θέµα: «Με θέληση ισχυρή». 20:00, φουαγιέ Βιβλιοπωλείου ΚΗΡΗΘΡΕΣ (Ασκληπιού 34 – Τρίκαλα), θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην σχολικού συµβούλου µαθηµατικών Θανάση Τριανταφύλλου µε τίτλο: «Οι Αριθµοί και άλλε̋ Μαθηµατικέ̋ ψηφίδε̋ στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη». Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Κώστα̋ Καραµπάτσα̋, γραµµατέα̋ Παραρτήµατο̋ Ελληνική̋ Μαθηµατική̋ Εταιρεία̋ Λάρισα̋ – διοικητή̋ Γεν. Νοσοκοµείου Λάρισα̋, ∆ρ. Θεόδωρο̋ Νηµά̋, πρώην σχολικό̋ σύµβουλο̋ φιλολόγων και ο Συγγραφέα̋.

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 18:00, Κοιν. ΝΕΡΑ˳∆ΑΣ & Κοιν. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΜΕΣΟΧΩΡΑ Λαφίνα ΚΕΠ Λαφίνα̋, Ενηµερωτική εκδήλωση του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ σχετικά µε την 2η προκήρυξη για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο των µέτρων 311, 312, 313 του ΑΞΟΝΑ 3. του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ).

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 11:00, Σ.Μ.Υ., Ο Ευάγγελο̋ Μπίκο̋, ο οποίο̋ µετατίθεται και παραλαµβάνει την διοίκηση επιχειρησιακού σχηµατισµού, παραδίδει τα ηνία τη̋ Σχολή̋ στον µέχρι σήµερα (υπό προαγωγή στο βαθµό του Ταξιάρχου) Υποδιοικητή Συνταγµατάρχη Ευάγγελο Τραγαζίκη. 17:30, Πρώην Στρατόπεδο Παπαστάθη, ∆ηµοτικό Θέατρο Σκιών, ∆ωρεάν Παραστάσει̋ Καραγκιόζη.

31 ΜΑΡΤΙΟΥ

24310

35777 38222

11:00, ΗΟΤΕL ΚOSΤΑ FΑΜΙSSΙ, Καλαµπάκα, Ο «Σύλλογο̋ Υπερχρεωµένων Νοικοκυριών Ελλάδο̋», σε συνεργασία µε την εταιρεία «Μπουτίνα̋ και Συνεργάτε̋ Μον. ΕΠΕ», διοργανώνει ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: «Υπερχρεωµένα Νοικοκυριά - ευεργετικέ̋ συνέπειε̋ και νέα δεδοµένα». 17:00, Χώρο̋ Συλλόγου Γυναικών Οιχαλία̋, θα ξεκινήσει η λειτουργία Οµάδων Εκπαίδευση̋ Ασθενών και Συγγενών Ασθενών µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη υπό την αιγίδα τη̋ Επιστηµονική̋ Οµάδα̋ του Κ.Υ. Φαρκαδόνα̋.


16

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Μια ακόµη µεγάλη µουσική βραδιά έζησαν πολλοί Τρικαλινοί στο «ΑΠΑΡΧΕΣ»

Ονειρεµένη η Άλκηστι̋, αγγελικοί οι συνεργάτε̋ τη̋ Επόµενη

µεγάλη συναυλία στι̋ 6 Απριλίου µε τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τραγούδησε, χόρεψε, έπαιξε κιθάρα και δίκαια ξεσήκωσε του Τρικαλινού̋ η Άλκηστη̋ Πρωτοψάλτη το βράδυ του Σαββάτου στο «ΑΠΑΡΧΕΣ»

Η

…φερράρι τη̋ έντεχνη̋ λἀκή̋ µουσική̋, η Άλκηστι̋ Πρωτοψάλτη, έκανε µία τρίωρη στάση το βράδυ του Σαββάτου στο «ΑΠΑΡΧΕΣ» και µάγεψε κυριολεκτικά του̋ εκατοντάδε̋ Τρικαλινού̋ που έσπευσαν να την ακούσουν και να την χειροκροτήσουν. Φυσικά δεν χρειάζονται ιδιαίτερε̋ συστάσει̋ για το ποια είναι η Άλκηστι̋ Πρωτοψάλτη και για το µεγάλο ταξίδι τη̋ στη λεωφόρο του καλού λἀκού τραγουδιού εδώ και τριάντα χρόνια. Εκείνο όµω̋ που πρέπει να τονίσουµε είναι η σκηνική τη̋ εµφάνιση. Για όσου̋ δεν την είχαν ακούσει µέχρι τώρα «ζωντανά» ήταν µια ευχάριστη έκπληξη αφού σπάνια ένα̋ καλλιτέχνη̋ ακούγεται καλύτερα live απ’ ότι στο στούντιο. Αυτή όµω̋ είναι και η διαφορά που κάνει του̋ µεγάλου̋ καλλιτέχνε̋ να ξεχωρίζουν. Θα πρέπει εδώ όµω̋ να γίνει

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

Σωτήρ(ι)α δενδροφύτευση! Χθε̋ σε έκταση δίπλα στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ

Η Κατερίνα και η Αγορή Κρούπη µε τον Γιώργο Περρή, την ευχάριστη έκπληξη τη̋ υπέροχη̋ βραδιά̋ στο «ΑΠΑΡΧΕΣ»

Θερµό και παρατεταµένο το χειροκρότηµα των Τρικαλινών στην Άλκηστη, τον Γιώργο Περρή (δίπλα τη̋ από δεξιά) και σε όλου̋ του̋ µουσικού̋ και µια ξεχωριστή αναφορά στον νεαρό ερµηνευτή Γιώργο Περρή (Ελληνογάλλο̋), που εντυπωσίασε τόσο σε γνωστά ελληνικά λἀκά τραγούδια, όσο και σε γαλλικά και ισπανικά αισθαντικά ραστο ροκά (Για κρατήσει̋ στο 24310-75800) ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑκοµµάτια. Σκέτη απόλαυση όµω̋ ήταν όλοι οι µουσικοί που συ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Για κρατήσει̋ στο 24310-75800). νόδευαν την Πρωτοψάλτη και τον Περρή, βιρτουόζοι στο είδο̋ Υ.Γ. Το ρεπερτόριο τη̋ Πρωτοψάλτη είναι τόσο πλούσιο και το του̋ όλοι, πρόσφεραν εξαιρετικά ακούσµατα αλλά και δηµιούρ- πρόγραµµα «κύλισε» τόσο όµορφα που αν και δεν είπε την «ΧΑγησαν µια εκρηκτική χαρούµενη ατµόσφαιρα, κάτι ιδιαίτερα ανα- ΒΑΗ» (Θωµά είσαι σπίτι…), ούτε το «ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ», κανεί̋ δεν έφυγκαίο στη σηµερινή µουντή καθηµερινότητα. Ήταν από τι̋ µου- γε παραπονεµένο̋. Ερµήνευσε όµω̋ καταπληκτικά το «Ακριβό σικέ̋ παραστάσει̋ που δεν θέλει̋ ποτέ να τελειώσουν και σου µου διθέσιο», τα πιο µεγάλα λἀκά, το «Ο Άγγελο̋ µου» και δεκάαφήνουν µια ξεχωριστή, γλυκιά …γεύση και ανάµνηση. δε̋ άλλε̋ επιτυχίε̋ τη̋, αλλά και κάποια παλιά αγαπηµένα λἀκά ΣΗΜ: Επόµενη µεγάλη βραδιά στο «ΑΠΑΡΧΕΣ», ένα µουσικό τραγούδια άλλων ερµηνευτών. χώρο που έχει γράψει και γράφει ιστορία πολιτισµού στα Τρί∆.Κ. καλα, είναι το Σάββατο 6 Απριλίου µε τον αγαπηµένο και αγέ-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έκανε χορό µε ιερό σκοπό!! Με

επιτυχία το χθεσινό Απογευµατινό στο Ριζαριό

Ιερό σκοπό, εντό̋ του πλαισίου των φιλανθρωπικών δράσεών του, είχε το χθεσινό Απο-

γευµατινό του Συλλόγου Αργιθεατών Νοµού Τρικάλων, που διεξήχθη µε επιτυχία στο Gallery Art Hotel (Ριζαριό, εγκαταστάσει̋ Υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ.). Τα χρήµατα που συγκεντρώθηκαν πρόκειται να δοθούν σε εννεαµελή οικογένεια Αργιθεατών και σε έξι άπορου̋ µαθητέ̋. Η πρόεδρο̋ κα. Έλλη Τσιρογιάννη, αφού εξέφρασε την

ικανοποίησή τη̋ «για την µεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσµά µα̋», έδωσε το… σύνθηµα τη̋ διασκέδαση̋! Πρώτα εµφανίσθηκαν τα χορευτικά του Συλλόγου και,

Ο καιρό̋ ιδανικό̋. Ο κόσµο̋ πολύ̋ και… εργατικό̋. Λογικό κι επόµενο ήταν η δενδροφύτευση που διοργανώθηκε χθε̋, στι̋ 11 π.µ., στην Σωτήρα Τρικάλων, δίπλα στο ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ, να… απλώσει τι̋ “ρίζε̋” τη̋ στην επιτυχία! Την επαινετή πρωτοβουλία πήραν ο ΑΠΣ Τρίκαλα “Ελληνορωµἀκή Πάλη” και ο Μορφωτικό̋ Εκπολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Σωτήρα̋, στο πλαίσιο των πολύπλευρων δράσεων που απαρτίζουν το πρόγραµµα Κοινωνική̋ Ευθύνη̋ «Παλεύω» τη̋ ΕΟΦΠ, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Τρικκαίων, την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και το Εργαστήριο Οργάνωση̋ ∆ιοίκηση̋ Αθλητισµού & Αναψυχή̋ του ΤΕΦΑΑ.

CMYK

ακολούθω̋, την διασκέδαση των πολυάριθµων παρόντων ανέλαβε η ορχήστρα του Παναγιώτη Ζωσιµά, που συµµετείχε αφιλοκερδώ̋ στην εκδήλωση…


Ο «ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ» ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ

Γιορτινά… χλιµιντρίσµατα!!! Αρτοκλασία και… Σαββατιάτικη βόλτα στην λιακάδα

Ο Ιππικό̋ Σύλλογο̋ Τρικάλων “ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ” τίµησε στι̋ 23 Μαρτίου 2013 του̋ (έφιππου̋) Προστάτε̋ του, Αγίου̋ Θεοδώρου̋. Μετά τι̋ 10 το πρωί, µέλη του, καβάλα στ’ άλογά του̋, ανηφόρισαν στον λόφο του Προφήτη Ηλία κι έκαναν -σαν τα παλιά, καλά και… αγνά χρόνια- τον σταυρό του̋ στο ξωκλήσι. ∆εν πήγαν µέχρι̋ εκεί µόνοι. Πήραν µαζί του̋ οικογένειε̋, µικρού̋ και µεγάλου̋ φίλου̋…

λού̋, υπάρχει συµµετοχή. Επιπλέον, οι καιρικέ̋ συνθήκε̋ είναι άριστε̋ για βόλτα στην πόλη και την εξοχή…», δήλωσε µε περίσσια ικανοποίηση, στον “δ”, ο πρόεδρο̋ του Ι.Σ.Τ. κ.

Την αρτοκλασία και το ύψωµα των Αγίων ευλόγησε ο πατήρ Κων/νο̋ Τσιακµάκη̋, εφηµέριο̋ Ι.Ν. Αγίου Κοσµά Αιτωλού – γραµµατέα̋ τη̋ ∆ιοίκηση̋ του Ι.Σ. Στο εκκλησίασµα και στελέχη του ∆.Σ. του Ιππικού Συλλόγου Καρδίτσα̋ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ”, µε επικεφαλή̋ τον πρόεδρο κ. Χρήστο Φατόλα. Στην συνέχεια, τετράτροχα, δίτροχα και καβαλάρηδε̋ έχοντα̋ στην κεφαλή τη̋ πορεία̋ µια ιππήλατη άµαξα- κατηφόρισαν στην πόλη. Πέρασαν, διαδοχικά, από το Μαιευτήριο, την Στρατηγού Σαράφη,

την Κεντρική Πλατεία (Ηρώων Πολυτεχνείου), την ∆ιονυσίου, την Ιακωβάκη, την γέφυρα του παλαιού Κ.Τ.Ε.Λ., την Όθωνο̋, τον πεζόδροµο τη̋ Ασκληπιού -µε µια µικρή στάση στο ∆ηµαρχείο, όπου του̋ ανέµενε κραδαίνοντα̋ λουκούµια ο εορτάζων κ. Θεόδωρο̋ Σπανό̋-, και κατέληξαν στο Πάρκο Ματσόπουλου για καφέ και χαλάρωση (σ.σ. και πάλι εδώ ό,τι πήραν ήταν κερασµένα από τον Αντιδήµαρχο Τρικκαίων!). «Τα µέλη και οι φίλοι µα̋ αυξάνονται και πληθύνονται! Αν και σήµερα είναι Σάββατο, άρα εργάσιµη ηµέρα για πολ-

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΒΑΝΗ - ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΚΗΣ Εξατοµικευµένα διαιτολόγια Μετρήσει̋: Ώρε̋ λειτουργία̋: 9.00 π.µ.-13.00 µ.µ. & 17.30 µ.µ. - 20.30 µ.µ. ∆ευτέρα έω̋ Παρασκευή

17

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισµού (Έµµεση θερµιδοµετρία) l Ανάλυση Σωµατική̋ Σύσταση̋ l Μέτρηση Τοπικού Λίπου̋ l Μέτρηση Τοπική̋ Μὐκή̋ Μάζα̋ l

Απόλλωνο̋ 8 (πεζόδροµο̋ όπισθεν πρώην ΚΤΕΛ) l Τηλ.: 2431300138 l κιν.: 697 8386579 l Τρίκαλα e-mail: mariagra@windowslive.com CMYK

Μίλτο̋ Κρανιά̋. Ο οποίο̋, πέραν των άλλων, δέχθηκε και τα συγχαρητήρια του οµολόγου του, από τον Ιππικό Σύλλογο Σάµου, που …ξετρελάθηκε µε όσα είδαν τα µάτια του!!!

GALLERY ALMA

Μία Φύση, πολλέ̋ όψει̋!... Εγκαινιάσθηκε η εκπληκτική έκθεση του Γ. Αυγέρου Έω̋ τι̋ 23 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η έκθεση του Γιώργου Αυγέρου στην Gallery ALMA. Τα εγκαίνια έγιναν το περασµένο Σάββατο (23/3), στι̋ 12.30 µ.µ., παρουσία πολλών συµπολιτών, οι οποίοι θαύµασαν το έργο του γνωστού εικαστικού και συζήτησαν µαζί του για τι̋ διαφορετικέ̋ όψει̋ τη̋ πραγµατική̋ φύση̋, όπω̋ τη βλέπει και την αισθάνεται ο ίδιο̋. Ο Γ. Αυγέρο̋ µε µια ιδιόµορφη διάταξη των χώρων και των όγκων κυριολεκτικά κτίζει την εικόνα του πάνω σε διαφορετικά επίπεδα ζωγραφισµένων φύλλων διαφανού̋ φιλµ. Η οπτική αίσθηση του βάθου̋ και του όγκου, η επιλεγόµενη τρίτη διάσταση που σταδιακά οικοδοµείται στα έργα του, δίνει την ψευδαίσθηση µια̋ ανάγλυφη̋ γλυπτικότητα̋, που οργανώνεται µε την µίξη ζωγραφική̋ και γλυπτική̋, κάνοντά̋ τα µοναδικά σε σύλληψη, κατασκευή και αρµονία.


18

ΤΟΠΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

«Μύθι, Μύθι, Παραµύθι!» στο Μύλο του Ματσόπουλου Μεθαύριο Τετάρτη, αλλά και το προσεχέ̋ Σάββατο

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Οι µαθητέ̋ τη̋ Πατουλιά̋ τίµησαν του̋ αγωνιστέ̋ του 1821

2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Όλοι θέλουν να γίνουν ΣΚΑ.ΚΙ.στέ̋! Εντυπωσιακή συµµετοχή από µαθητέ̋ κάθε ηλικία̋

Την τελευταία Τετάρτη του µήνα και για περίπου δύο ώρε̋ µεγάλα µόνο «παιδιά» αφουγκράζονται τον αλληγορικό λόγο ενό̋ µαγικού παραµυθιού αναµοχλεύοντα̋ µέρη τη̋ ιστορία̋ του, ενώ το τελευταίο Σαββατιάτικο απόγευµα του µήνα και για περίπου µία ώρα µικρά και µεγάλα παιδιά ταξιδεύουν σε κόσµου̋ µαγικού̋, µε ένα παραµύθι, στα πλαίσια του Εργαστηρίου Παραµυθιού των Θεατρικών Εργαστηρίων του ∆ηµοτικού Θεάτρου Τρικάλων, µε την Μαρία Κατσανούλη.

ερµηνευτική προσέγγιση µαγικών παραµυθιών (µόνο για ενήλικε̋) Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, 9:00 µ.µ.

Εκατοντάδε̋ µαθητέ̋ Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου βρέθηκαν χθε̋ στο 4ο Λύκειο Τρικάλων «Αλέξανδρο̋ Παπαδιαµάντη̋» µε σκοπό να συµµετάσχουν στο 2ο ατο-

Τα µαγικά παραµύθια, δε λένε ποτέ αυτό που θέλουν να µα̋ πουν και ο αλληγορικό̋ του̋ λόγο̋ συχνά κρύβει µυστικά πανάρχαιων εθίµων και τελετουργιών. Κατά πολλού̋ µιλούν µε συµβολικό πάντα τρόπο, για την ικανότητα του ανθρώπου να γνωρίζει βαθιά µέσα του την ουσία των πραγµάτων. Λένε επίση̋ πω̋ τα παραµύθια έχουν χαρακτήρα πανανθρώπινο όπω̋ και οι ανάγκε̋ τη̋ ψυχή̋. Παραµυθία, εξάλλου, θα πει παρηγοριά και οι ιστορίε̋ αυτέ̋, µα̋ κάνουν να µιλάµε για το ανείπωτο, δίνοντα̋ του τέτοια µορφή, ώστε να το εξηµερώνουµε. Είσοδο̋: 8 €, άνεργοι: 4€ Προγραµµατισµένε̋ Συναντήσει̋ : 27/3 & 24/4 /2013

αφήγηση παραµυθιών (για µικρού̋ και µεγάλου̋) Σάββατο 30 Φεβρουαρίου 2013, 6:30 µ.µ. Μικρά και Μεγάλα «παιδιά», άνθρωποι που συνοδεύουν τα παιδιά ή µόνο τον εαυτό του̋, άνθρωποι µε … «συναινούντα αυτιά», ταξιδεύουν σε κόσµου̋ µαγικού̋, µε ένα παραµύθι… Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν κάτι παραµυθάδε̋…. κάτι µεγάλοι ψευταράδε̋ … που λέγαν πάντα την αλήθεια… και µίλαγαν ώρε̋, βράδια, µέρε̋ ολόκληρε̋… Έλεγαν ιστορίε̋ µε βασιλόπουλα µε δράκου̋ και αερικά, µε µαγεµένα ζώα και ανθρώπου̋ και σχεδόν πάντα, στο τέλο̋, ζούσαν αυτοί καλά και εµεί̋ καλύτερα! Θα πούµε ψέµατα… θα πούµε την αλήθεια! Αρχή του παραµυθιού, καλησπέρα τη̋ αφεντιά̋ σα̋! Είσοδο̋: 3€, Άνεργοι: 2€, ελεύθερη η είσοδο̋ στου̋ ενήλικε̋ που συνοδεύουν τα παιδιά Προγραµµατισµένε̋ Αφηγήσει̋ : 30/3 & 20/4 /2013 Πληροφορίε̋: 24310 20000 ▪info@matsopoulos.gr

Τα παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πατουλιά̋ σε µια πρωτότυπη εκδήλωση τίµησαν µε τον καλύτερο τρόπο την εθνική επέτειο τη̋ 25η̋ Μαρτίου. Η πραγµατοποίησή τη̋ έγινε µε βάση το µεράκι και την δηµιουργική φαντασία των δασκάλων και τη̋ νηπιαγωγού που µε πρωταγωνιστέ̋ τα παιδιά ενθουσίασαν µικρού̋ και µεγάλου̋ που την παρακολούθησαν. Η εκδήλωση αυτή, έγινε στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Σχολείου Πατουλιά̋ και περιλάµβανε τραγούδια, σκετ̋, ποιήµατα και χορό από τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά-πρωταγωνιστέ̋ τη̋ εκδήλωση̋ ήταν αυτά που “έκλεψαν” την παράσταση και απέσπασαν το θερµό χειροκρότηµα όλων όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ

ÐÑÏÔÏ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218

Με την προσήκουσα λαµπρότητα…

Ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ διοργανώνει εκδροµή για του̋ 2ου̋ Χαιρετισµού̋ τη̋ Θεοτόκου, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013,στην Ι.Μ. Κορώνη̋ Καρδίτσα̋. Το λεωφορείο θα ξεκινήσει στι̋ 3 το µεσηµέρι από το ΚΑΠΗ Πύλη̋. Τιµή εισιτηρίου 8 ευρώ το άτοµο. Το ∆.Σ. ËÏÔÔÏ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κλήρωση του Σαββάτου 23/03/2013 9, 10 ,13, 20 ,32, 36+38 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .0 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .10 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . . .856 . . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .17.783 . . . . . . . .1,50

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

µικό σχολικό πρωτάθληµα του Νοµού που διοργάνωσε, από 10:15 έω̋ 15:00, η τοπική Σκακιστική Κίνηση (ΣΚΑ.ΚΙ.). Του̋… αυριανού̋ πρωταθλητέ̋ καλωσόρισαν η ∆ιεύθυνση τη̋ σχολική̋ µονάδα̋ και η ∆ιοίκηση τη̋ ΣΚΑ.ΚΙ. Ακολούθω̋, ρίχτηκαν, ο καθένα̋ για… λογαριασµό του, στην µάχη τη̋ σκακιέρα̋. Οι καλύτεροι έφυγαν ανά χείρα̋ µε βραβεία και οι υπόλοιποι µε την γλυκιά ανάµνηση τη̋ συµµετοχή̋.

Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 24/03/2013 7 5 1 4 5 4 0 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .0 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .7 . . . . . . .2.500,00 4η . . . . . . . . . .83 . . . . . . . .250,00

5η . . . . . . . . .775 . . . . . . . . .25,00 6η . . . . . . . .7.277 . . . . . . . . .2,00

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 24/03/2013 32,32,38,43,44 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 10 5 + 1 . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 . . . . . . . . . . .8 . . . . . .51.665,21 4 + 1 . . . . . . .32 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . . .677 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . . .856 . . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .17.505 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .11.442 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .52.380 . . . . . . . .1,50

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Κουρσοβίτη Παρασκευή 25η̋ Μαρτίου 12, 24310-21789 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 Ντόγκα Θεοπίστη Ασκληπιού 29-Πλάτωνο̋, 24310-24631 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00

Η Κυριακή τη̋ Ορθοδοξία̋ εορτάσθηκε πανηγυρικώ̋ χθε̋ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων όπου συνέρρευσε πλήθο̋ πιστών. Ακολούθησε η καθιερωµένη λιτανεία. Η ποµπή (µε του̋ επισήµου̋ να κρατούν εικόνε̋) κατευθύνθηκε στο κέντρο τη̋ πόλεω̋. Εκεί αναθεµατίστηκαν οι εικονοµάχοι, συλλήβδην οι αιρετικοί και όλοι οι αναθεµατισθέντε̋ από τι̋ Οικουµενικέ̋ Συνόδου̋, ενώ µνηµονεύθηκαν εν όλω οι «αθλητέ̋» τη̋ ευσεβεία̋ και τη̋ ορθοδόξου πίστεω̋.


∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Τα αδιόρθωτα Τρικαλα έκαναν µία ακόµα “βαθιά υπόκλιση” στο Μεσολόγγι(0-2) και περιµένουν τον σηµερινό τελικό του Κυπέλλου ΕΠΣΤ για να σώσουν τα προσχήµατα

“Καφέ̋ τη̋ παρηγοριά̋” στο Στάδιο Στο νήµα χάνουν την άνοδο τα Μετέωρα που έκαναν µια µεγάλη προσπάθεια, αλλά γνώρισαν την ήττα(1-0) στο ∆ιάσελλο Άρτα̋ από τον “Καρἀσκάκη” Τα παρεπόµενα µια̋ πρόχειρη̋ Αναδιάρθρωση̋… Τα βλέπουµε ξεκάθαρα µέσα στα δρώµενα του ανυπόληπτου Περιφερειακού πρωταθλήµατο̋. ∆εν χρειάζονται πολλά σχόλια για την αποτίµηση τη̋ χρονιά̋ τώρα που φτάνει στο τέλο̋ τη̋, ούτε βέβαια είναι απαραίτητε̋ βαθυστόχαστε̋ αναλύσει̋. Αρκεί και µόνο η υπενθύµιση για τον τρόπο που ξεκίνησε και για το δρόµο που πήρε (στη συνέχεια) η ξεπεσµένη ∆’ Εθνική όταν µπήκε σε ισχύ το πλάνο Αναδιάρθρωση̋ , ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει όλα τα πρωταθλήµατα. Από τον Νίκο Παζἀτη Αυτά βέβαια µόνο στη χώρα µα̋ γίνονται και φέρουν µάλιστα βούλα και υπογραφή του κράτου̋ , γιατί το σχέδιο πέρασε µε διάταγµα ,εγκρίθηκε και …τακτοποιήθηκε από την Ελληνική Βουλή («δι’ ευχών των αγίων εθνοπατέρων») εν µέσω κρίση̋ και µνηµονίου. Όλα τα υπόλοιπα; Παίχθηκαν στα γήπεδα τη̋ ελληνική̋ επαρχία̋ µε θύτε̋ και θύµατα τι̋ οµάδε̋ που διεκδικούσαν θέσει̋ ανόδου προ̋ τη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική. Η φετινή σεζόν σίγουρα θα µείνει στην ιστορία και αυτοί που θα τη θυµούνται µε άσχηµε̋ αναµνήσει̋ είναι οι παίκτε̋ και οι φίλαθλοι των Μετεώρων που µπορεί να ξεκίνησαν µε λίγα εχέγγυα τη µεγάλη διαδροµή , όµω̋ είχαν ψυχή πείσµα πάθο̋ και κυνήγησαν το όριο τη̋ υπέρβαση̋ φτάνοντα̋ µάλιστα ένα βήµα µια ανάσα από την άνοδο στη µεγαλύτερη κατηγορία. τόσο κοντά , µα και τόσο µακριά αφού στον επίλογο τη̋ αγωνιστική̋ περιόδου κόλλησαν σε µαζεµένα δύσκολα παιχνίδια και είδαν οµάδε̋ από το πουθενά να κάνουν ζηµιέ̋ να βγάζουν διπλά να παίρνουν νίκε̋ σε παιχνίδια που δεν είχαν καν πρὁπολογίσει και

εν τέλει να ακουµπούν το όνειρο τη̋ ανόδου επειδή προφανώ̋ βρήκαν στο δρόµο του̋ αδιάφορα κι ανυπόληπτα σωµατεία. Ονόµατα και διευθύνσει̋ δεν χρειάζονται… όσοι παρακολούθησαν τη φετινή αγωνιστική διαδροµή του Ε’ Οµίλου. Τα Μετέωρα -όπω̋ και τα Τρίκαλα βεβαίω̋- έκαναν τον αγώνα του̋ έφτασαν µέχρι την προτελευταία στροφή διεκδικώντα̋ µία από τοι̋ επίζηλε̋ θέσει̋ του Ε’ Οµίλου. Ωστόσο µετά τη χθεσινή καταστροφική και άδικη ήττα στο ∆ιάσελλο τη̋ Αρτα̋ , δεν µπορούν παρά να ελπίζουν µόνο σε ένα θαύµα για να πάρουν εισιτήριο ανόδου , αφού έµειναν 3 πόντου̋ µακριά από τον Κεραυνό Θεσπρωτικού και τον Καραισκάκη. Στο παιχνίδι τη̋ Κυριακή̋ η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ ήθελε νίκη ή ακόµα ένα βαθµό από σενάριο ισοπαλία̋ που θα την κρατούσε ζωντανή , όµω̋ δεν κατάφερε να κάνει το κόλπο τη̋ και παρ’ ότι δηµιούργησε σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋, δεν µπόρεσε να σπρώξει την µπάλα στα δίχτυα, δέχθηκε κι ένα καθοριστικό γκολ στον επίλογο του α ηµιχρόνου κι από κει και µετά έτρεχε να το βγάλει για να σώσει την παρτίδα. ∆ύσκολο µατ̋ , δυνατό̋ αποφασισµένο̋ αντίπαλο̋ σκληρό παιχνίδι µε ακόµα πιο σκληρό τίµηµα για του̋ πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ που είχαν και την συνδροµή 20 φιλάθλων στο τελευταίο του̋ ταξίδι. Κατά τα λοιπά; Το Σαββατοκύριακο κύλησε ήσυχα στην πόλη των Τρικάλων, παρ’ ότι στα …περιξ βούιζαν τα ελικόπτερα τη̋ Αστυνοµία που αναζητούσε του̋ δραπέτε̋ τη̋ Μπαλκούρα. Ενα µάλιστα από αυτά προσγειώθηκε µέσα στο Στάδιο και έδωσε µια νότα κίνηση̋ που καιρό είχαν να δουν οι άδειε̋ κερκίδε̋. Στο απογευµατινό του Σαββάτου πάντω̋ η οµάδα των Τρικάλων ήπιε τον καφέ τη̋ παρηγοριά̋ στο τελευταίο τη̋ παιχνίδι έπαιξε µπροστά στην παρέα του Χρήστου Ζαχόπουλου και γνώρισε την ήττα από την Α.Ε. Μεσολογγίου που ω̋ πρωταθλήτρια του Ε’ οµίλου έκανε τη δική παρέλαση δυο µέρε̋ νωρίτερα από τον ορισµό τη̋ εθνική̋ επετείου.

Οι «κυανέρθροι» πάντω̋ έχουν να δώσουν ένα ακόµα παιχνίδι στο Στάδιο: Σήµερα (στι̋ 3,30 το απόγευµα) θα κληθούν να αντιµετωπίσουν την ΑΕΤ στον τελικό κυπέλλου ερασιτεχνικών σωµατείων του νοµού µα̋ και σ΄ αυτόν τον αγώνα τουλάχιστο θα προσπαθήσουν να διασκεδάσουν τι̋ εντυπώσει̋ αν και …ποτέ κανεί̋ δεν µπορεί να είναι σίγουρο̋… Του̋ δύο φιναλίστ ενώνουν πολλά κοινά στοιχεία µε πρώτη και καλύτερη τη συνεργασία που άνοιξαν τα διοικητικά του̋ επιτελεία το περασµένο καλοκαίρι (µε ανταλλαγή παικτών αλλά και τη συµφωνία για την υποστήριξη του παιδικού τµήµατο̋ του ΑΟΤ από το φυτώριο τη̋ ΑΕΤ), όµω̋ του̋ χωρίζει και µία ολόκληρη κατηγορία, αφού οι µεν κυανέρυθροι αγωνίζονται τα δυο τελευταία χρόνια στο περιφερειακό , οι δε ερυθρόλευκοι «τρέχουν» στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ ,διεκδικώντα̋ µάλιστα µε αξιώσει̋ τον τίτλο και το εισιτήριο συµµετοχή̋ στα Μπαράζ τη̋ ανόδου προ̋ τη Γ Εθνική κατηγορία. Πάντω̋ πρὀστορία επίσηµων αναµετρήσεων των δύο σωµατείων στο θεσµό του κυπέλλου δεν υπάρχει αφού τα Τρίκαλα µε την παλιά του̋ ονοµασία αγωνίζονταν στι̋ µεγαλύτερε̋ κατηγορίε̋ και δεν είχαν συµµετοχέ̋ παρά µόνο τα ερασιτεχνικά του̋ τµήµατα στη διοργάνωση, ενώ τα δυο τελευταία χρόνια µε την αναβάπτιση και την παρουσία του Πετρωτού στο περιφερειακό δεν προέκυψε επίσηµη συνάντηση. Να θυµίσουµε πω̋ ο τελικό̋ ορίστηκε στι̋ 3,30 το απόγευµα και θα τον διευθύνει ο Αλέξη̋ Αρετόπουλο̋ που θα έχει βοηθού̋ του̋ Θεόδωρο Νταλούκα και Νίκο Τζάνη, ενώ 4ο̋ θα είναι ο Τέλη̋ Τζοφώλη̋ Από την ΕΠΣΤ ανακοινώθηκε πω̋ η γενική τιµή εισιτηρίου είναι στα 3 ευρώ, ώστε να µπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν τον τελικό. Αναλυτικά ρεπορτάζ για του̋ αγώνε̋ των Τρικάλων και των Μετεώρων στι̋ σελίδε̋ 20.21


20

Αθλητικά F ootball League

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 Καταστροφική

και άδικη ήττα γνώρισαν τα Μετέωρα στην έδρα του Καρἀσκάκη και µένουν έξω από την επτάδα του Ε’ οµίλου

Νέα «γκέλα» για Εργοτέλη, πλησιάζουν Βόλο̋ και Λάρισα

Συνεχίζει να χάνει έδαφο̋ ο Εργοτέλη̋ στην προσπάθεια που κάνει για επιστροφή στα µεγάλα σαλόνια τη̋ Σούπερ Λιγκ, αφού την Κυριακή στο πλαίσιο τη̋ 29η̋ αγωνιστική̋ έµεινε στο 00 µε την Καβάλα και έτσι ο Απόλλωνα Σµύρνη̋ όχι µόνο βρίσκεται πια µόνο̋ πρώτο̋ στην κορυφή, αλλά οι Κρητικοί βλέπουν τον Ολυµπιακό Βόλου και τη Λάρισα να του̋ πλησιάζουν απειλητικά. Κατά τα άλλα, ξεχώρισε το ξέσπασµα του Παναιτωλικού επί τη̋ Επανοµή̋ και η νίκη τη̋ ∆όξα̋ ∆ράµα̋ κόντρα στον Πιερικό µε του̋ «µαυραετού̋» να δείχνουν ότι βρίσκονται σε ανοδική πορεία. Τα αποτελέσµατα των αγώνων τη̋ 29η̋ αγωνιστική̋ Φωκικό̋ – Νίκη Βόλου...... .........0-2 Θρασύβουλο̋ – ΑΕΛ..................0-1 Παναχἀκή – Καλλιθέα................0-1 Καβάλα – Εργοτέλη̋ .................0-0 Παναιτωλικό̋ – Επανοµή...........4-1 Ολυµπιακό̋ Β. - Γιαννιτσά .......1-0 ∆όξα ∆ράµα̋ – Πιερικό̋...........2-0 Καλλονή – Ηρακλή̋ Ψαχνών ...2-1 Το Σάββατο έγιναν οι αναµετρήσει̋ Εθν. Γαζώρου – Πανσερρἀκό̋.. 0-1 Ηρακλή̋ – Απόλλων Σµύρνη̋.... 0-1

Στο +3 Παναιγιάλειο̋ και Καλαµαριά Τη µοναξιά τη̋ κορυφή̋ και το +3 απολαµβάνουν Παναιγιάλειο̋ και Απόλλων Καλαµαριά̋ στου̋ δύο οµίλου̋ τη̋ Football League 2, µετά από τη 18η αγωνιστική. Ισόπαλο̋ 1-1 αναδείχτηκε στο Σιδηρόκαστρο ο Απόλλων Καλαµαριά̋ απέναντι στον Εθνικό, όµω̋ η ήτα τη̋ Αναγέννηση̋ Καρδίτσα̋ µε 2-1 από τον Αιγινιακό, τον κράτησε µόνο πρώτο. Σπουδαία νίκη πήρε η Κασσιώπη µε 1-0 επί τη̋ ∆όξα̋ Κρανούλα̋. Η Ζάκυνθο̋ µένει «ζωντανή» για την άνοδο µετά το «διπλό» στο Κορδελιό µετά το 1-0 από τον Οδυσσέα, ενώ στο 0-0 έµειναν Τηλυκράτη̋ και Βατανιακό̋. Ο Παναιγιάλειο̋ πήρε σπουδαίο «διπλό» στην Καλαµάτα µε σκορ 2-1, ενώ η Γλυφάδα «γκρέµισε» τον Αχαρνἀκό από την κορυφή, επικρατώντα̋ του 1-0. Β’ όµιλο̋ Τηλυκράτη̋ - Βατανιακό̋............ 0-0 Οδυσ. Κορδελιού - Ζάκυνθο̋ ......0-1 Ακαδ. Πλαταµώνα-Αν. Καρδίτσα̋. 2-1 Εθν. Σιδηροκάστρου - Απόλ. Καλαµαριά̋ 1-1 Κασσιόπη - ∆όξα Κρανούλα̋ .......1-0 * Τύρναβο̋-Οικονόµο̋ Τσαριτσάνη̋ 3-0 α.α. Α’ Οµιλο̋ ΑΟ Γλυφάδα̋ - Αχαρνἀκό̋ .........1-0 Πανηλειακό̋ - Προοδευτική ........1-1 Επισκοπή - Χανιά ............................0-3 Ρούβα̋ - Κόρινθο̋........................1-1 Καλαµάτα - Παναιγιάλειο̋............1-2 Αστ. Μαγούλα̋ - Εθν. Αστέρα̋ 3-0α.α * Ρεπό: Φωστήρα̋

Χάνεται το όνειρο τη̋ ανόδου Κρίµα την προσπάθεια… καµιά άλλη φράση δεν ταιριάζει καλύτερα για να αποδώσει πιστά την εικόνα τη̋ απογοήτευση̋ που σκόρπισε στι̋ τάξει̋ των Μετεώρων (σε παίκτε̋ και φιλάθλου̋) ο επίλογο̋ τη̋ 21η̋ αγωνιστική̋ που φέρει πλέον του̋ πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ στο δρόµο τη̋ επιστροφή̋ προ̋ την Α’ Ερασιτεχνική, καθώ̋ το όνειρο τη̋ ανόδου στη Γ Εθνική θα µείνει ω̋ φαίνεται ανεκπλήρωτο. Η ήττα των Μετέωρων στο χθεσινό προτελευταίο µατ̋ τη̋ σεζόν µέσα στην έδρα του Καραισκάκη Αρτα̋ αποδείχθηκε καταστροφική γιατί σε συνδυασµό και µε τα υπόλοιπα παιχνίδια των άλλων οµάδων του Ε’ Οµίλου βγάζει έξω από τη επτάδα του ε’ οµίλου του̋ παίκτε̋ του Χρήστου Αντωνίου. Για έναν βαθµό για µια ισοπαλία για ένα χαµένο γκολ…και για πολλά περίεργα (για να µην πούµε και ύποπτα )παιχνίδια , οι Καλαµπακιώτε̋ θα στερηθούν το εισιτήριο τη̋ ανόδου και δυστυχώ̋ χάνουν µια µοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουν στη νέα Γ’ Εθνική. Στο παιχνίδι τη̋ Κυριακή̋ η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ ήθελε νίκη ή ακόµα ένα βαθµό από σενάριο ισοπαλία̋ που θα την κρατούσε ζωντανή , όµω̋ δεν κατάφερε να κάνει το κόλπο τη̋ και παρ’ ότι δηµιούργησε σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋, δεν µπόρεσε να σπρώξει την µπάλα στα δίχτυα, δέχθηκε κι ένα καθοριστικό γκολ στον επίλογο του α ηµιχρόνου κι από κει και µετά έτρεχε να το βγάλει για να σώσει την παρτίδα. ∆ύσκολο µατ̋ , δυνατό̋ αποφασισµένο̋ αντίπαλο̋ σκληρό παιχνίδι µε ακόµα πιο σκληρό τίµηµα για του̋ πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ που είχαν και την συνδροµή 20 φιλάθλων στο τελευταίο του̋ ταξίδι. Oι δυο οµάδε̋ ξεκίνησαν το µατ̋ µε αναγνωριστικά βήµατα και στο πρωτο τέταρτο δεν σηµειώθηκε κάποια αξιόλογη φάση, µε εξαίρεση ωστόσο ένα σουτ του Μπρέσιακα στο 2' που δεν ανησύχησε τον γκολκίπερ των Μετεώρων Αν πάντω̋ θέλουµε να εστιάσουµε την προσοχή µα̋ στι̋ φάσει̋ που σηµάδεψαν τον αγώνα, τότε αναµφίβολα θα πρέπει να σταθούµε σ’ αυτή που δηµιούργησαν οι Κλαµπακιώτε̋ στο 16ο τη̋ αναµέτρηση̋ όταν ο Γραβάνη̋ αστόχησε από ευνὀκή θέση σπαταλώντα̋ την πρωτη κλασική ευκαιρία των Μετεώρων. Οι παίκτε̋ του Αντωνίου ωστόσο πίεσαν του̋

γηπεδούχου̋ και στο 21’ είχαν νέα επίευκαιρίε̋ για γκολ, αλλά… ούτε το σουτ του σκεψη στα καρέ του Καραγκούνη ,όµω̋ το σουτ Γραβάνη στο 72 , ούτε και η κεφαλιά του Άγγετου Αγγελάκη δεν βρήκε στόχο. Λίγο πριν το γύ- λάκη στο 87’ (µετά το φάουλ του Κωστή) δεν ρισµα του ηµίωρου οι γηπεδούχοι πετυχαν γκολ αποδείχθηκαν αρκετά να αλλάξουν την τροπή όµω̋ ο σκόρερ Βερλέκη̋ ήταν σε θέση οφ- του αγώνα. Τα Μετέωρα παρά την καλή του̋ σάιντ γεγονό̋ που επεσήµανε και ο αρµόδιο̋ προσπάθεια δεν µπόρεσαν να αποφύγουν την βοηθό̋ ακυρώνοντα̋ την προσπάθεια. ήττα και δυστυχώ̋ µένουν έξω από την επίζηλη Το…κακό για τα Μετέωρα τρίτωσε στο 36', επτάδα του οµίλου ακόµα κι αν νικήσουν στο τεόταν χάθηκε νέα ευκαιρία για να πάρουν το προ- λευταίο παιχνίδι µε την Αναγέννηση Περιβολίου. βάδισµα. Αυτή τη φορά δηµιουργό̋ ήταν ο ΓραΚαραισκάκη̋:Καραγκουνη̋, Κατσαρο̋,Σταβάνη̋ που έβγαλε σεντρα για τον Αγγελάκη αυ- µουλη̋ Π., Καρτσακλη̋ Πέτσο̋ Βασιλακη̋, Αντό̋ µε τη σειρά του πήγε ψηλά πήρε την κεφα- τωνιου, Βερλεκη̋, Μπρεσιακα̋ Κορελη̋, Μαρλιά αλλά δεν µπόρεσε να νικήσει τον Καραγκού- γαρίτη̋. νη. Το καλό διάστηµα των παικτών του Χ ΑντωνίΜετέωρα:Γεωργίου, Σιούτα̋, Τσιαούση̋ (75' ου περασε χωρί̋ ουσιαστική ανταπόδοση και λί- Λιατσικούρα̋),, Μαντζάνα̋, Παπανικολάου γο πριν την εκπνοή του ηµιχρόνου τα πράγµατα Γ.(58' Κουβελά̋), Αυγέρο̋, Γκόβαρη̋, Κωστή̋, έγειραν προ̋ την πλευρά των γηπεδούχων αφού Βουλτσίδη̋, Αγγελάκη̋, Γραβάνη̋. στο 43' σε µια καθοριστική όπω̋ απoδείχθηκε εν τέλει φάση ο Βερλέκη µε σουτ από πλάγια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘ θέση έκανε το 1-0 κι έβαλε µπροστά την οµάΛΗΜΑ δα του Καραισκάκη. Τα αποτελέσµατα (21 η αγω ν.) Στην εκπνοή του ηµιχρόνου ( 45' ) τα ΜετέΤρίκαλα ...............-..Με ωρα κέρδισαν φάουλ κι ο Γραβάνη̋ πήγε µε Οδ. Νυδρίου ........- ..Εθ σολόγγι.............0-2 . Φιλι ππιά φόρα πάνω στην µπάλα αλλά και πάλι δεν δα̋ ......0-3 Αρη̋ Αιτωλικού....- ..Φιλ µπόρεσε να βρει τοι δρόµο προ̋ τα δίχτυα . Καρ. ∆ιασέλλου...-..Με οθέη Αρτα̋ .......2-1 Κ. Θεσπρωτικού...- ..Αν τέωρα ...............1-0 ήταν φανερό πω̋ η µπάλα δεν ήθελε δεν πή. Περιβολίου .......4-1 Ρεπό ....................Όλυµπ γαινε του̋ Καλαµπακιώτε̋ σ΄ αυτό το παιχνίο̋ Κέρκυρα̋ δι και απόδειξη έγινε ακόµα πιο τρανταχτή Η βαθµολογία στο β ηµίχρονο άφού τα Μετέωρα σπατάληΟµάδε̋ ...............Βαθ. .....Γκολ......Ν. ..Ι...Η Μεσολόγγι .............40 σαν και πάλι την καλή του̋ παρουσία χωρί̋ ......32-10 .....12 ..4...3 Φιλιππιάδα.............31 να βάλουν την µπάλα στα δίχτυα ......31-14 ......9 ...4...6 Άρη̋ Αιτωλικού .....31 Πάντω̋ στο 49' µετά απευθεία̋ εκτέλεση ......20-19 ......9 ...4...6 Όλ. Κέρκυρα̋ .......30 φάουλ του Κατσαρού η µπάλα έφυγε λίγο ......34-26 ......8 ...6...5 Τρίκαλα ................29... άουτ από την εστία του Γεωργίου ενώ στο Καρἀσκάκη̋ .........26 ...19-16 ......8...5 ..6 ......24-18 ......6 ...8...5 57 σε ανάλογη προσπάθεια του Αυγέρου, Κεραυνό̋ Θ...........26 ......24-28 ......7 ...5...8 δεν υπήρξε αποτέλεσµα αφού ο γκολκίπερ Φιλοθέη ................24 ......16-24 ......7 ...3...8 Μετέωρα ..............23 των γηπεδούχων καθάρισε τη φάση ......18-23......6 ...5 ..8 Οδ. Νυδρίου ..........19 Στο 64' οι γηπεδούχοι έφτασαν µε αξιώ......17-25 ......4 ...7...9 Αν Περιβολίου ........7 ...... σει̋ στην εστία των Μετεώρων και σε µια .17-52 ......2 ...1.15 @ ∆εν έχει κάνει το ρεπό του Β’ Γύρου ξεχασµένη µπαλιά λίγο έλειψε να γίνει η ζηο Οδυσσέα̋ Νυδρίου µιά όµω̋ και πάλι καθάρισε ο Γεωργίου @ Υπολείπεται ο αγώνα̋ Ολυµπο̋ Φιλοθέη αποκρούοντα̋ την κεφαλιά του Κατσαρού. Η επόµενη 22η αγωνισ Ωστόσο στην πιο καλή ευκαιρία του β τική Εθ. Φιλιππιάδα̋......... ηµιχρόνου τα Μετέωρα γλίτωσαν από το - .................Τρίκαλα Ολ. Κέρκυρα̋ ............ δεύτερο γκολ αφού το πλασε του ΜαργαΜεσολόγγι ...................-......Αρη̋ Αιτωλικού ρίτη στο 65' δεν βρήκε τον στόχο του Φιλοθέη Αρτα̋............-- .....Καρ. ∆ιασέλλου (άουτ). Αυτή φάση κράτησε µέσα στο µατ̋ Μετέωρα....................- ...Κε. Θεσπρωτικού Ρεπό............Οδυσσέα̋ .....Αν. Περιβολίου του̋ παίκτε̋ των Μετεώρων που τα έδωΝυδρίου σαν όλα στο τελευταίο εικοσάλεπτο πίεσαν του̋ γηπεδούχου̋ δηµιούργησαν 2 καλέ̋


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΦΛΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α

 Με

µια… βαθιά υπόκλιση στην ΑΕ Μεσολογγίου τα Τρίκαλα έριξαν αυλαία θλίψη̋ στο άδειο Στάδιο χάνοντα̋ µε καθαρό σκόρ (0-2)

Μια στροφή να τελειώσει το µαρτύριο Εδώ έχασαν από οµάδε̋ κι οµαδούλε̋ τη̋ Ηπείρου και τη̋ Αιτωλοακαρνανία̋ -σε µατ̋ που είχαν πολύ πιο χαµηλό συντελεστή δυσκολία̋… στο ραντεβού µε του̋ πρωτοπόρου̋ του περιφερειακού δεν θα έχαναν; Μην το ψάχνετε… Απάντηση στο ερώτηµα για τον αγωνιστικό διασυρµό των Τρικάλων δεν υπάρχει. Το σωµατείο είναι παρατηµένο στο έλεο̋ του Θεού κι από τη στιγµή που διασφαλίστηκε (όπω̋ τέλο̋ πάντων διασφαλίστηκε…) η άνοδο̋ στην Γ’ Εθνική κατηγορία, οι ποδοσφαιριστέ̋ αλλά και διοίκηση περιµένουν µε αδηµονία το φινάλε τη̋ σεζόν για πάνε σπίτι του̋. Να πάνε σπίτια του̋ γιατί το στάδιο του̋ πέφτει άβολο, δεν του̋ χωράει, παρ’ ότι βέβαια την έχει την άπλα του µε την εικόνα των άδειων κερκίδων να επιβεβαιώνει όχι µόνο τον αγωνιστικό αλλά και το διοικητικό µαρασµό ενό̋ σωµατείου που αλλιώ̋ ξεκίνησε στην νέα του αφετηρία του και αλλιώ̋ τελικά την πήρε τη … στροφή από τα µισά του φετινού πρωταθλήµατο̋. Στον επίλογο τη̋ σεζόν (τελευταίο αγωνιστικό ραντεβού µέσα στα Τρίκαλα) οι κυανέρυθροι ήταν και πάλι µόνοι του̋ . χαιρέτησαν τα άδεια τσιµέντα και του̋ 20 κολλητού̋ που βρέθηκαν στην σκεπαστή κερκίδα και στη συνέχεια έκαναν µια …βαθιά υπόκλιση στην ΑΕ Μεσολογγίου του Ε΄ Οµίλου χάνοντα̋ µε κάτω τα χέρια το παιχνίδι. Το 2-0 γράφτηκε µε συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋ από του̋ πρωταθλητέ̋ του Ε’ Οµίλου που ήρθαν βόλτα στα Τρίκαλα και κατάφεραν πέρα από τα δύο γκολ να έχουν στον απολογισµό τη̋ ηµέρα̋ δύο ακόµα δοκάρια και 3-4 αξιόλογε̋ ευκαιρίε̋. Όλα τούτα σε ένα µατ̋ που µόνο θλίψη κι απογοήτευση σκόρπισε σ’ αυτού̋ του̋ λίγου̋ τρικαλινού̋ που προτίµησαν κι επέλεξαν αντί του ερασιτεχνικού να πάνε στο

γήπεδο για το υποτιθέµενο ντέρµπι κορυφή̋ του περιφερειακού πρωταθλήµατο̋. Στο στάδιο πάντω̋ πέρα από του̋ κολλητού̋ του Χρήστου Ζαχόπουλου βρέθηκε και ο Νίκο̋ Βέκιο̋ (ναι ο Βέκιο̋ πάλι στα µέρη µα̋) που είδε κι αυ-

τό̋ την …παρέλαση του Μεσολογγίου σε ένα παιχνίδι που δεν σηκώνει µεγάλη συζήτηση. Οι φιλοξενούµενοι άνοιξαν το σκορ στο 31’ µε επιτυχηµένη προσπάθεια του Καβαλάρη που έγραψε µε σουτ το 0-1 Στα µισά του Β Ηµιχρόνου κλείδωσαν τη νίκη του̋ µε το δεύτερο γκολ που σηµείωσε στο 64' µε κοντινή προβολή ο Τσιούνη̋ ενώ όπω̋ προαναφέραµε είχαν και δυο δοκάρια σε προσπάθειε̋ του Τσιούνη (11ο λεπτό) και του Πεντσα (στο 49), αλλά και δυο ακόµα κλασικέ̋ στι̋ οποίε̋ θα µπορούσαν να πετύχουν γκολ µε πιο σπουδαία τη φάση του 62ου λεπτού όταν ο Τσιούνη̋ και πάλι βγήκε σε θέση βολή̋ αλλά δεν τα κατάφερε πλασάροντα̋ άουτ. Στη ροή του αγώνα πάντω̋ υποτονική η κίνηση και το τρέξιµο των παικτών µέσα στο γήπεδο ενώ η πρώτη φάση βγήκε στο 7' µε το σουτ Τσιούνη από το ύψο̋ τη̋ µικρή̋ περιοχή̋ που δεν βρήκε στόχο. Το Μεσολόγγι άγγιξε το γκολ στο 11' σε κόν-

τρα επίθεση έχοντα̋ ω̋ πρωταγωνιστή και πάλι τον Τσιούνη που βγήκε σε θέση βολή̋ αλλά έστειλε την µπάλα στο κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια άοτ από την εστία του Ζαφείρη. Τα Τρίκαλα από την πλευρά του̋ απείλησαν µε ένα µακρινό σουτ του Τζοβάρα στο 15' σουτ Τζοβάρα̋ που απέκρουσε ο ∆ουλιώτη̋ ενώ ανάλογο σκηνικό είχε η οµάδα τη̋ Αιτωλοακαρνανία̋ στο 21' όταν ο Καρακίτσο̋ δοκίµασε το πόδι του έξω από την περιοχή, όµω̋ δεν µπόρεσε να νικήσει τον Ζαφείρη που απέκρουσε σε κόρνερ. Με τα πολλά στο 30΄ τη̋ αναµέτρηση̋ οι φιλοξενούµενοι βρήκαν το δρόµο προ̋ τα δίχτυα, η φάση του 0-1 ξεκίνησε από σουτ του ο Καρακίτσου που σταµάτησε αρχικά ο Ζαφείρη̋, όµω̋ στην επαναφορά ο Καβαλάρη̋ πήγε πρώτο̋ πάνω στην µπάλα και πέτυχε το 0-1 για την ΑΕ Μεσολογγίου. Μετά το γκολ τα Τρίκαλα κάτι πήγαν να κάνουν όµω̋ έµειναν µόνο στην προσπάθεια του Μόκκα στο 37' που την καθάρισε ο ∆ουλιώτη̋ κι έτσι το ηµίχρονο έδειξε πω̋ θα πάει και το δεύτερο κοµµάτι του αγώνα. Λίγο µετά την έναρξη τη̋ επανάληψη̋ (στο 49') το Μεσολόγγι άγγιξε το δεύτερο γκολ όµω̋ δεν το πέτυχε αφού ο Πέντσα̋ σηµάδεψε τη ρίζα του αριστερού κάθετου δοκαριού και έχασε µια καλή ευκαιρία που ήταν πρὀόν συνεργασία̋ µε τον Τσιούνη. Ο µονόλογο̋ των φιλοξενούµενων είχε και ανάλογη συνέχεια και αφού στο 63' ο Τσιούνη̋ έχασε ένα µοναδικό τετ-ατετ πλασάροντα̋ άουτ, κατάφερε τελικά να πετύχει το 0-2 στο 65ο τη̋ αναµέτρηση̋ σφραγίζοντα̋ έτσι την καθαρή όσο και δίκαια νίκη τη̋ οµάδα̋ του µέσα στο Στάδιο. Στο 67 τα Τρίκαλα έχασαν την καλύτερη του ευκαιρία στο β ηµίχρονο, µετά τη σέντρα του Τεντολούρη η κεφαλιά του Μόκκα δεν βρήκε εστία κι έτσι έµεινε το µηδέν για του̋ κυανέρυθρου̋ και το «τρίποντο» γοήτρου για του̋ πρωταθλητέ̋ του Ε’ Οµίλου. ∆ιαιτητή̋ τη̋ αναµέτρηση̋ ο κ. Μιχαηλίδη̋ Γ. µε βοηθού̋ του̋ κ. Φλώτσιο Ι. και Φλώτσιο Θ. τη̋ Ενωση̋ Βοιωτία̋. Τρίκαλα: Ζαφείρη̋ (79' Γιαννούλα̋), Πολυζόπουλο̋, Ευαγγέλου (73' Γεωργάκη̋) Αγγελίνα̋, Ανδρέου, Στάµο̋, Μόκκα̋, ∆. Νάκου, Απ. Τεντολούρη̋, Τζοβάρα̋ (51' Χρ. Νάκου) Παππά̋. Μεσολόγγι: ∆ουλιώτη̋, Κατάνη̋, Β. Νούλα̋, Καβαλάρη̋, Πελάκη̋, Μαντέλο̋, Τσιούνη̋, Σπ. Νούλα̋, Πέντσα̋, Τηλιγάδα̋(79' Φάτσαλη̋) Καρακίτσο̋.

21


22

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013Α’ ΕΠΣΤ: Χωρί̋ απώλειε̋ το Φλαµούλι στην 26η αγωνιστική, που είχε ειδήσει̋ από την ήττα

γου Κ. Βρύση̋ επί του Πύρ Η φωτό από το 1-2 τη̋ αµόπουλο Αβρ τον τή ωνισ ταγ µε πρω

Συνωστισµό̋ ένταση και νεύρα στα αποδυτήρια του γηπέδου στον Πύργο. Το διπλό τη̋ Κ. Βρύση̋ βάζει σε τροχιά εξόδου την τοπική οµάδα

Φινάλε αγωνία̋ για τι̋ Στη Μπαλκούρα πετούσαν και πάλι ελικόπτερα, το σκηνικό του αποκλεισµού τη̋ περιοχή̋ έδειχνε εµπόλεµη ζώνη αφού η Αστυνοµία “χτένιζε” χωράφια - αγρού̋ και γήπεδα εξαπολύοντα̋ ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό για του̋ βαρυποινίτε̋ που δραπέτευσαν. Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε και στα δρώµενα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋, που πάντω̋ δεν είχε ντέρµπι αυτή τη φορά και …έτρεξε µε ένα παιχνίδι λιγότερο καθώ̋ προέκυψε και µία αναβολή. Λόγω του τελικού κυπέλλου Ερασιτεχνικών Σωµατείων που θα διεξαχθεί σήµερα στο ∆ηµοτικό Στάδιο Τρικάλων, η αναµέτρηση ΑΕΤ Καλυβιών αναβλήθηκε από την επιτροπή πρωταθλήµατο̋ και θα διεξαχθεί πιθανώ̋ εµβόλιµα την επόµενη εβδοµάδα. Στην 26η στροφή λοιπόν δεν βγήκαν µεγάλε̋ ειδήσει̋ από το γκρουπ τη̋ κορυφή̋ αφού το Φλαµούλι δεν έχασε τον βηµατισµό του, πέρασε µε νίκη από την έδρα του Αχιλλέα στη Μπάρα και αύξησε τη διαφορά από την ΑΕΤ έχοντα̋ όµω̋ και ένα παιχνίδι λιγότερο αφού οι κόκκινοι δεν αγωνίστηκαν στην 26η αγωνιστική. Στη Μπαλκούρα υπό τη…σκιά των πρόσφατων επεισοδίων η ∆ήµητρα έπαιξε χωρί̋ πολλού̋ φιλάθλου̋, όµω̋ δεν αντιµετώπισε προβλήµατα στην κόντρα µε του Απόστολου̋ και επιβλήθηκε µε 7-1κάνοντα̋ έτσι θεαµατική επιστροφή στι̋ επιτυχίε̋. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ αναµφί-

βολα ξεχωρίζει η καθαρή νίκη του Πρόδροµου επί του Μεγαλοχωρίου µε 3-0, αλλά και το διπλό τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ στον Πύργο σε ένα µατ̋ που είχε και ένταση στο ηµίχρονο µε τι̋ προστριβέ̋ και τι̋ λεκτικέ̋ αντιπαραθέσει̋ φιλάθλων µε ανθρώπου̋ τη̋ φιλοξενούµενη̋ οµάδα̋. Στα πλέον αδιάφορα δρώµενα τη̋ 26η̋ ηµέρα̋ τώρα…. ο Πυργετό̋ πήρε καθαρό «διπλό» στο Καστράκι, ενώ η Φαρκαδόνα µε του̋ Παραληθαιου̋ έµεινε στο 0-0, στο µοναδικό παιχνίδι που δεν είχε σκορ αυτή την αγωνιστική. Πύργο̋ - Κρ. Βρύση 1-2 Από τη µία χαµόγελα κι από την άλλη κατήφεια, προβληµατισµό̋ και γκρίνια…Στο πιο σηµαντικό ίσω̋ παιχνίδι τη̋ χρονιά̋ η Κρύα Βρύση έδειξε χαρακτήρα , πήρε τη νίκη που επιζητούσε και «κλείδωσε» τη συµµετοχή τη̋ στο επόµενο πρωτάθληµα αφήνοντα̋ τον νεοφώτιστο Πύργο να… «βράζει στο ζουµί του» για την ευκαιρίε̋ που έχασε αλλά και για την (οµολογουµένω̋ ατυχή) φετινή προσπάθεια που απ’ ότι φαίνεται δεν θα έχει αίσιο τέλο̋ , αφού η οµάδα έµεινε χαµηλά πολύ χαµηλά στι̋ τελευταίε̋ θέσει̋ του πίνακα κι έχει πλέον µόνο θεωρητικέ̋ ελπίδε̋ για να αλλάξει τη µοίρα τη̋ στα εναποµείναντα παιχνίδια. Η ήττα (1-2 µε το νικητήριο γκολ στο 87’) µοιάζει καταδικαστική για το συγκρότηµα του Τεο Λιούλιου που πάλεψε ωστόσο στο µατ̋ του Σαββάτου και παρ’ ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ να ισοφαρίσει να ξαναµπεί στη διεκδίκηση , αλλά …Το γκολ του Αναστογιάννη- λίγo πριν τη λήξησκόρπισε απογοήτευση. Η αναµέτρηση είχε και ένα πεντάλεπτο ένταση̋ στη λήξη του α’ ηµι-

χρόνου , όταν από διαµαρτυρία των φιλοξενούµενων στον διαιτητή προέκυψε λεκτική αντιπαράθεση των φιλάθλων µε το επιτελείο τη̋ Καλαµπακιώτικη̋ οµάδα̋, Έγινε µια µικρή αναταραχή στο χώρο των αποδυτηρίων, χωρί̋ ωστόσο να προκύψουν περαιτέρω απρόοπτα. Επενέβησαν οι ψυχραιµότεροι αποµακρύνθηκαν οι θερµόαιµοι κι όλα τέλειωσαν χωρί̋ να υπάρξει συνέχεια στο επεισόδιο. Στον αγώνα τώρα … οι φιλοξενούµενοι πήραν προβάδισµα στο 12’ µε το γκολ του Πρεµέτη και πήγαν µε αυτό µέχρι την λήξη του α’ µέρου̋. Στην έναρξη ωστόσο τη̋ επανάληψη̋ οι παίκτε̋ του Λιούλιου µπήκαν µε φόρα και κατάφεραν να πετύχουν την ισοφάριση στο 48’ µε το πλασε του Αγγέλη που έδωσε νέα τροπή στο παιχνίδι. Ο πύργο̋ έχασε µάλιστα µια σηµαντική ίσω̋ την σηµαντικότερη ευκαιρία του αγώνα στο 71’ , όταν ο Ντέρη̋ δεν κατάφερε να τελειώσει το τετ-α-τετ µε τον Πετρένκο στέλνοντα̋ την µπάλα πάνω από την εστία τη̋ Κ Βρύση̋ και… τελικά η ψυχρολουσία ήρθε στο 87’ µε το νικητήριο γκολ των φιλοξενούµενων που πέτυχε ο Αναστογιάννη̋ χαρίζοντα̋ τη νίκη και το πολύτιµο τρίποντο στην οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋. Φαρκαδόνα - Παραληθαίοι 0-0 Ματ̋ χωρί̋ βαθµολογικό ενδιαφέρον αλλά και µατ̋ χωρί̋ σκορ έγινε στη Φαρκαδόνα και καλό θάναι οι παίκτε̋ τη̋ ΑΕΦ και των Παραληθαίων να το αφήσουν πίσω του̋ γιατί ούτε πολλέ̋ φάσει̋ έβγαλε αλλά ούτε καλό θέαµα είχε. Χαλαρό υποτονικό αδιάφορο παιχνίδι µε τι̋ δυο οµάδε̋ να παίζουν σα να κάνουν αγγαρεία και να µοιράζουν βαθµού̋ κρατώντα̋ ωστόσο τι̋ θέσει̋ του̋ στον πίνακα τη̋ τη̋ κατηγορία̋. Η ΑΕΦ ίχε καλύτερη παρουσία στο β

ηµίχρονο, είχε και 2-3 καλέ̋ φάσει̋ (µε τι̋ προσπάθειε̋ του Γρηγορίου του Παπαδόπουλου και του Μλαχτάρη0 ενώ οι Παραληθαίοι έφτασαν µε αξιώσει̋ στην εστία των γηπεδούχων στο 20 µε το σουτ του Νάκου, στο και στο 88’ όταν το ψηλοκρεµαστό του Τσολάι απέκρουσε δύσκολα ο Χριστοδούλου. Βαλτινό - Μεγάρχη 2-4 Το κυνηγάει η Μεγάρχη…Ψάχνει βαθµού̋ για να σώσει την παρτίδα και να κάνει πράξη το σχέδιο παραµονή̋ στην κατηγορία και στην προσπάθεια τη̋ αυτή εντάσσεται το σηµαντικό διπλό που πήρε το Σάββατο µέσα στην έδρα του Βαλτινού. Η ∆όξα βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 12ο λεπτό όταν ο Σταµούλη̋ του ΑΟΒ έκανε το 0-1, ωστόσο απάντησε µε το γκολ του Σκρέκα στο 22’ και έχασε µια σηµαντική ευκαιρία στο27’ όταν ο Τριγώνη̋ δεν µπόρεσε να νικήσει τον Κλιάκο από το σηµείο του πέναλτι. Ο ίδιο̋ παίκτη̋ όµω̋ έδωσε λύση κι άνοιξε το δρόµο για τη νίκη στο 41 γράφοντα̋ το 1-2 και στο 51’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3. Στη συνέχεια µείωσε προσωρινά ο Πισκόια̋ για τον ΑΟΒ πετυχαίνοντα̋ το 2-3 στο 71ο τη̋ αναµέτρηση̋ και στον επίλογο του µατ̋ (85) ο Τριγώνη̋ και πάλι καθάρισε για λογαριασµό τη̋ Μεγάρχη̋ σηµειώνοντα̋ το τελικό 2-4. Πρόδροµο̋ - Μεγαλοχώρι 3-0 Με την…πλάτη κολληµένη στον τοίχο βρέθηκε το συγκρότηµα του Πρόδροµου µετά την ήττα τη̋ προηγούµενη̋ αγωνιστική̋ από τον Πύργο και πλέον δεν έχει πολλέ̋ στο φινάλε του πρωταθλήµατο̋ γιατί είναι µετρηµένα τα παιχνίδια και µετρηµένοι οι βαθµοί που θα πρέπει να κερδίσει. Για την αρχή πάντω̋ πολύ καλά τα πήγε αφού καθάρισε έναν δύσκολο κι επι-

 ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

 Η ΑΕΤ πήρε το ντέρµπι του Α’ Οµίλου νικώντα̋ 3-2 τα Σαράγια, ενώ καθάρισαν εύκολα ∆ήµητρα, Μετέωρα Ακαδηµία και Πύργο̋

Π

ρο̋ την ολοκλήρωση του Α’ Γύρου τρέχει πλέον το Παιδικό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου τη̋ ΕΠΣΤ που παρουσιάζει ωστόσο χαµηλό ενδιαφέρον µια̋ και τα…πράγµατα βαίνουν προ̋ διευθέτηση χωρί̋ να προκύψουν µεγάλε̋ εκπλήξει̋ Και πώ̋ να προκύψουν δηλαδή όταν οι συµµετοχέ̋ µόλι̋ και µετά βία̋ ξεπερνούν το διψήφιο νούµερο ενώ στο τοµέα τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ 2-3 είναι οι οµάδε̋ που ξεχωρίζουν κι αυτέ̋ έχουν µοιραστεί στου̋ δύο οµίλου̋, οπότε τα…σπουδαία αναµένονται να προκύψουν στι̋

Χορταστική η 4η «στροφή» διασταυρώσει̋ των πλέ̓-οφ κι αφού ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατο̋ χωρί̋ ειδήσει̋… Το Σάββατο στο πλαίσιο τη̋ 4 η̋ αγωνιστική̋ πραγµατοποιήθηκαν 6 αναµετρήσει̋ (τρει̋ από κάθε όµιλο αυτή τη φορά) κι όπω̋ αναµένονταν δεν προέκυψαν σηµαντικέ̋ αλλαγέ̋ κι ανακατατάξει̋ αφού τα ακλόνητα φαβορί των δύο οµί-

λων, ξεπέρασαν τα εµπόδια που είχαν µπροστά του̋ και συνέχισαν το νικηφόρο σερί στο πρωτάθληµα. Στο µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ οι Μικροί τη̋ ΑΕΤ εκµεταλλεύθηκαν την έδρα του̋ έδειξαν χαρακτήρα, κέρδισαν τα Σαράγια µε 3-2 και κράτησαν την πρώτη θέση στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋ διατηρώντα̋ έτσι (εκτό̋ από το αήττητο)

και το προβάδισµα για την κατάκτηση τη̋ πρωτιά̋ στον όµιλο. Πέρα από το ντέρµπι όµω̋ και στο µατ̋ τη̋ Μπάρα̋ µε τη Λεπτοκαρυά βγήκε αποτέλεσµα λε̋ και βγαλµένο από… καρµπόν. Οι µικροί τη̋ Λεπτοκαριά̋ επικράτησαν µε 2-3 ενώ στον Πύργο η οµάδα του Βαγγέλη Τσιούκα καθάρισε µε 3-0 τα Τρίκαλα κι έδει-


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

του Πύργου τη νίκη του Πρόδροµου και την… ταλαιπωρία τη̋ Μπαλκούρα̋

Όλοι πάνω στην µπάλα. Το θεαµατικό πλάνο από το 7-1 τη̋ ∆ήµητρα̋ επί των Αγ. Αποστόλων

οµάδε̋ τη̋ ουρά̋ κίνδυνο αντίπαλο: Επιβλήθηκε µε 3-0 τη̋ Θύελλα̋ Μεγαλοχωρίου και σκαρφάλωσε στην 13η θέση του πίνακα έχοντα̋ µπροστά του βέβαια κι αλλλά κρίσιµα παιχνίδια. Στο ραντεβού του Σαββάτου οι παίκτε̋ του Β Χατζή άνοιξα το σκορ στο 25΄ από την προσπάθεια του Γούτσιου που έκανε το 1-0. Στο 43΄ ο Χασιώτη̋ µε φάουλ έστειλε την µπάλα στο δοκάρι χάνοντα̋ ίσω̋ την πιο σηµαντική ευκαιρία τη̋ Θύελλα̋ κι έτσι το ηµίχρονο δεν είχε άλλο γκολ. Η νίκη των «λυκων» του Κόζιακα κλείδωσε στο 65΄ από το δεύτερο γκολ του Γούτσιου που σκόραρε δι̋ ει̋ βάρο̋ τη̋ παλιά του οµάδα̋ ενώ στο φινάλε µπήκε και το…κερασάκι στην τούρτα τη̋ νίκη̋ από τον Καµπλιώνη̋ Χ.Ι. που έγραψε το τελικό 3-0 στο παιχνίδι. Καστράκι - Πυργετό̋ 0-3 Κωλύµατα εξ’ αιτία̋ τη̋ κινητοποίηση̋ που προέκυψε από τα γεγονότα τη̋ Μπαλκούρα̋ είχε η οµάδα του Πυργετού το Σάββατο και η αλήθεια είναι πω̋ κάποιοι σκέφτηκαν να ζητήσουν αναβολή, όµω̋ τελικά ο ∆ικέφαλο̋ πήγε στο Καστράκι έκανε την …πτήση του και έφυ-

γε µε µια νίκη γοήτρου από το «Σαν Μαµέ̋» κερδίζοντα̋ 3-0 τον Βράχο σε ένα ντέρµπι γοήτρου που δεν είχε βαθµολογικά κίνητρα αφού και οι δυο οµάδε̋ έχουν διασφαλίσει την παραµονή του̋ στην κατηγορία. Οι γηπεδούχοι απαλλαγµένοι πλέον από το άγχο̋ και την πίεση εµφανίστηκαν χωρί̋ όρεξη στο γήπεδο, δεν είχαν καλή παρουσία στο παιχνίδι ενώ από την άλλη ο Πυργετό̋ είχε λύσει̋ στην επίθεση βρήκε τον δρόµο προ̋ τα δίχτυα τρει̋ φορέ̋ και πέτυχε έτσι την Τρίτη συνεχόµενη νίκη στο πρωτάθληµα. Πάντω̋ το µατ̋ ξεκίνησε µε σέντρα του Τάτσιου στο δοκάρι τη̋ εστία̋ του Μούρκα, ενώ στην κόντρα επίθεση µετά από αυτή τη φάση οι φιλοξενούµενοι πήραν προβάδισµα µε το γκολ του Ζαχαράκη που εκµεταλλεύτηκε τη σέντρα του Παπαπαστόλου γράφοντα̋ το 0-1. Οι γηπεδούχοι µάλωναν µε τα δοκάρια στο µατ̋ κι αυτό φάνηκε στη σέντρα σουτ του Αγγελόπουλου στο όταν και πάλι η µπάλα πήγε στο σίδερο. Στην έναρξη του β ηµιχρόνου και συγκεκριµένα στο 52’ ο Πύργετό̋ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Παπαστόλου από τον Παππά και από τα 11 βήµατα ο Μπαλάφα̋ ανέβασε τη διαφορά γράφοντα̋ το 0-2. Το τρίτο χτύπηµα του ∆ικέφαλου ήρθε τελικά στο 77’ µε την όµορφη προσπάθεια του Παπαστόλου που µπήκε στην περιοχή και πέτυχε µε σουτ το 0-3 κλείνοντα̋ σχετικά νωρί̋ το φύλλο του αγώνα.

ξε ότι µπορεί να συνεχίσει µε ακόµα καλύτερε̋ προοπτικέ̋ στο πρωτάθληµα Στον α’ όµιλο τώρα… τα πράγµατα «κύλησαν» απολύτω̋ φυσιολογικά για τι̋ οµάδε̋ που αγωνίζονταν στα γήπεδά του̋. Τα Μετέωρα επικράτησαν των Καλυβίων µε το επιβλητικό 5-1, ενώ και η ∆ήµητρα κέρδισε διά περιπάτου (7-0 τον ∆ιγενή Νεοχωρίου σ ένα µατ̋ που θύµιζε χαλαρή προπόνηση για του̋ παίκτε̋ τη̋ πράσινη̋ οµάδα̋. καθαρή

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Τα αποτελέσµατα (26 η αγ.)

Πύργο̋ ..............-......Κρ Φαρκαδόνα ........-......Π ύα Βρύση .........1-2 αρα Αχιλλέα̋ ............-......Φλα ληθαίοι .........0-0 Βαλτινό ..............-......Μ µούλι .............0-1 εγάρχη ...............2-4 Πρόδροµο̋........-......Μ εγαλοχώρι..........3-0 Καστράκι............-......Π υργ ∆ήµητρα ............-......Αγ. ετό̋ ..............0-3 ΑΕΤ ....................-......Κα Απόστολοι ......7-1 λύβια ..........Αναβλ.

Η Βαθµολογία

Οµάδε̋ ...............Βαθ. .....Γκολ ....Ν. ..Ι. ...Η Φλαµούλι ...............64 ......76-14....20 ..4 ....2 ∆ήµητρα................61 ......81-26....19 ..4 ....3 ΑΕΤ........................60 ......55-17....18 ..6 ....1 Παραληθαίοι..........44 ......38-30....12 ..8 ....6 Μ. Καλύβια ...........39 ......39-23....10 ..9 ....6 Καστράκι ...............39 ......45-39....12 ..3 ..11 Φαρκαδόνα............39 ......42-40....12 ..3 ..11 Μεγαλοχώρι ..........38 ......41-48....11 ..5 ..10 Πυργετό̋ ..............36 ......39-32....10 ..6 ..10 Κρ. Βρύση ............34 ......54-58.....9 ...7 ..10 Αχ.Μπάρα̋............30 ......30-33.....8 ...6 ..12 Μεγάρχη ...............27 ......28-60.....7 ...6 ..13 Πρόδροµο̋ ...........23 ......33-57.....5 ...8 ..13 Πύργο̋..................21 ......30-47.....5 ...6 ..15 Άγ. Απόστολοι .......13 ...... Βαλτινό ...................9 ...... 24-81.....3 ...4 ..19 .25-75.....2 ...3 ..21 @ Σε εκκρεµότητα από

ΑΕΤ-Καλυβίων

αναβολή το παιχνίδι

Η επόµενη 27η αγωνιστ ική Καλύβια ..................-..... Παραληθαίοι ...........-................Κρύα Βρύση Φλαµούλι ................- .............................Α ΕΤ Μεγάρχη.................- ...... ................Π ύργ ο̋ Μεγαλοχώρι ........... - ................Φαρκαδόνα Πυργετό̋................- ...... ..............Αχιλλέα̋ Αγ. Απόστολοι.........-.. ................Βαλτινό ∆ήµητρα Απόλ. .......-.................Πρόδροµο̋ .................Καστράκι

Τα ρεπορτάζ για του̋ αγώνε̋ Μπάρα̋Φλαµουλίου και ∆ήµητρα̋ Αγ Αποστόλων στι̋ επόµενε̋ σελίδε̋.

νίκη πέτυχε επίση̋ και η Ακαδηµία κερδίζοντα̋ 2-0 τα Αµπελάκια και έτσι δεν άλλαξαν οι συσχετισµοί στην βαθµολογία µετά την 4η αγωνιστική. Α’ Όµιλο̋ Τα αποτελέσµατα Ακαδηµία-Αµπελάκια.................................2-0 Μετέωρα-Καλύβια.....................................5-1 ∆ήµητρα-Νεοχώρι.....................................7-0 Β’ Όµιλο̋ Τα αποτελέσµατα Μπάρα- Λεπτοκαρυά.................................2-3 ΑΕΤ-Σαράγια.............................................3-2 Πύργο̋-Τρίκαλα .......................................3-0

ΦΛΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α

23


24

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Α’ ΕΠΣΤ: Σε ένα µέτριο παιχνίδι το Φλαµούλι ήταν καλύτερο από τον Αχιλλέα Μπάρα̋ και επικράτησε δίκαια µε 0-1

Πέτυχε το σκοπό του Ένα γκολ, µέτριο θέαµα, αφόρητα ανυπόφορο παιχνίδι που έγινε µάλιστα σε δύσκολο αγωνιστικό χώρο και…δεν είναι πολλά πράγµατα που θα µείνουν ω̋ ανάµνηση από τη αναµέτρηση του Αχιλλέα Μπάρα̋ µε το Φλαµούλι. Για την ακρίβεια προφανώ̋ θα µείνει η χαρά τη̋ νίκη̋ των παικτών του ΑΟΦ που έκαναν ένα ακόµα βήµα προ̋ το νήµα του τερµατισµού , κερδίζοντα̋ το τρίποντο από τη µάχη τη̋ Μπάρα̋ µε το τέρµα που σηµείωσε στο 24ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ ο Ντούβλη̋. Για ποιότητα , για θέµα για φάσει̋ µπροστά στι̋ δύο εστίε̋ ούτε λόγο̋ να γίνεται… Το µατ̋ κύλησε υποτονικά, δεν είχε µεγάλε̋ εξάρσει̋ δεν ρυθµό ούτε ενέργεια και πήγε κάπω̋ χαλαρά και µάλλον βολικά στην οµάδα που καίγοντα3̋ περισσότερο για να πάρει τη νίκη. Βέβαια για να πούµε και του Φλαµουλίου το δίκιο, ο ΑΟΦ δεν κινδύνεψε να χάσει βηµατισµό πέτυχε το γκολ τη̋ νίκη̋ από το πρώτο ηµίχρονο, έκανε τα ανοίγµατα του στην επανάληψη και πέρασε µάλλον ένα ήσυχο απόγευµα στην Μπάρα αφού οι γηπεδούχοι παρά τι̋ φιλότιµε̋ προσπάθειε̋ δεν µπόρεσαν να φτάσουν µε αξιώσει̋ στην περιοχή 9πόσο µάλλον και στην εστία του Ντάσκα ) για να ψάξουν το δικό του̋ …κοµµάτι. Με το τρίποντο του Σαββάτου οι παίκτε̋ του Ρούσσα έφτασαν στη συγκοµιδή των 64 βαθµών κράτησαν τι̋ αποστάσει̋ του̋ από τη ∆ήµητρα (πιθανώ̋ και από την ΑΕΤ που έχει µατ̋ λιγότερο) και περιµένουν πλέον τι̋ 4 τελευταίε̋ στροφέ̋ του πρωταθλήµατο̋ φιλοδοξώντα̋ να φτάσουν πρώτοι στο ….νήµα και να κερδίσουν µαζί µε τον τίτλο το εισιτήριο συµµετοχή̋ στα µπαραζ ανόδου των πρωταθλητών του ερασιτεχνικού πρωταθλήµατο̋. Πρώτοι έφτασαν και στη περιοχή τη̋ Μπάρα̋ οι παίκτε̋ του Ρούσα αφού στο 8' ο Ντούβλη̋ πήρε έξυπνη µπαλιά από µε τον Βακουφτσή όµω̋ δεν τα κατάφερε στην τελική του προσπάθεια καθώ̋ έστιελε την µπάλα λίγο άουτ. Οι φιλοξενούµενοι είχαν το έλεγχο στην κυκλοφορία τη̋ µπάλα̋ όµω̋ στο 17’ οι Μπαριώτε̋ απείλησαν για πρώτη φορά µε την ατοµική του Τέγου που επίση̋ δεν είχε θετική κατάληξη ενώ και στο 21’ ο συνδυασµό̋ του Τέγου µε τον Κοτρώτσιο, δεν έφερε αποτέλεσµα. Το Φλαµούλι άγγιξε το γκολ στο 22' όταν µετά τη σέντρα του Γεωργούλα, ο Τσιούκα̋ Ε. πήγε πρώτο̋ πάνω στην µπάλα αλλά σηµάδεψε το οριζόντιο δοκάρι . η πίεση των φιλοξενούµενων ήταν εµφανή̋ όµω̋ από την άλλη πλευρά υπήρξε και µια ση-

Φτωχό το θέαµα στη Μπάρα, όµω̋ το Φλαµούλι πήρε αυτό που ήθελε από το παιχνίδι

µαντική απώλεια που προέκυψε από τον τραυµατισµό και την αποχώρηση του Τέγου από το γήπεδο, γεγονό̋ που έκανε ακόµα πιο χαλαρή την επιθετική γραµµή τη̋ Μπαριώτικη̋ οµάδα̋. Απόδειξη; Στην αµέσω̋ επόµενη φάση του αγώνα: Στο 24’ το Φλαµούλι άνοιξε το σκορ και επί τη̋ ουσία̋ έβαλε το γκολ που του έδωσε του̋ βαθµού̋ τη̋ νίκη̋ καθώ̋ από το γύρισµα του Χατζηνικόλα, επωφελήθηκε ο Ντούβλη̋ που πήγε στην πορεία τη̋ µπάλα̋ , τη̋ άλλαξε την τροχιά και την έστειλε στα δίχτυα διαµορφώνοντα̋ το 0-1 για λογαριασµό τη̋ οµάδα̋ του. Μετά το γκολ, λίγε̋ φάσει̋ µέχρι τη λήξη του ηµιχρόνου και στην πιο σηµαντική από αυτέ̋ οι γηπεδούχοι έφτασαν µε αξιώσει̋ στα καρέ του Ντάσκα στο 43’ µε το φάουλ του Παναγιώτου που δεν βρήκε στόχο παρ’ ότι έστειλε την µπάλα λίγα εκατοστά από την εστία του ΑΟΦ. Άλλα σπουδαία δεν είχε το 1ο ηµίχρονο, ενώ στην επανάληψη τα πράγµατα έγιναν ακόµα πιο βολικά για του̋ παίκτε̋ του Ρούσσα µετά την αποχώρηση του Παπαθανασίου , όµω̋ δεν έγιναν και πιο βολικά αφού το σκορ δεν άλλαξε µέχρι τη λήξη του αγώνα. οι φιλοξενούµενοι πάντω̋ είχαν 2-3 ακόµα ευκαιρίε̋ και θα µπορούσαν να καθαρίσουν το µατ̋ βάζοντα̋ ένα ακόµα γκολ αλλά ούτε η φάση του Χατζηνικόλα στο 67’ (βγήκε σε θέση βολή̋, αλλά δεν πρόλαβε να σουτάρει), ούτε και η κεφαλιά του Ανδρέα Τσιουκα στο 64' (από το φάουλ του Ντούβλη) έφεραν αποτέλεσµα, ενώ στο 69' ο γκολκίπερ του Αχιλλέα απέκρουσε το σουτ του Χατζινικόλα (από πλεονεκτική θέCMYK

ση) κρατώντα̋ έτσι το σκορ στο χαµηλό 1-0 µέχρι τη λήξη του ενενηντάλεπτου. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ο κ ∆ουλόπουλο̋ µε βοηθού̋ του̋ Τζοφώλη̋- Νταλούκα. Αx. Mπάρα̋: Παπαευθυµίου, Παπακώστα̋, Παπαχρήστο̋, Καπέλα̋, Νικολάου, Σπύρου, Σελίµη̋, Παναγιώτου (78' Ψωµά̋), Κοτρώτσιο̋, Τέγο̋ (22' Παππά̋ Ε.), Παπαθανασίου (46' Μπαµπούρη̋). Φλαµούλι:Ντάσκα̋, Καµπέρι, Γεωργούλα̋, Σαµαρά̋, Ρόµπα̋, Κεχαγιά̋, Βακουφτσή̋ (77' Παναγιώτου), Τσιούκα̋ Ανδρ., Τσιούκα̋ Ε., Ντούβλη̋ (89' Γκίτσα̋), Χατζηνικόλα.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Μια γυναικεία φιγούρα στην άδεια κερκίδα…. Θλιβερή εικόνα στο τελευταίο εντό̋ έδρα̋ παιχνίδι των Τρικάλων

Την ίδια ώρα µε το µατ̋ των Τρικάλων στον Πύργο έντονη παρουσία φιλάθλων για το ντέρµπι τη̋ Α Ερασιτεχνική̋

25

Τελευταία σκαλοπάτι στην σκεπαστή επέλεξε ο Σωτήρη̋ Καλατζή̋ στον τελευταίο αγώνα. Μην ξεχνάµε έχει ρόλο επίτιµου στην οµάδα

̋ ε ί φ α ρ γ ο δ ε γη π

Το πλάνο απ’ το ντέρµπι κορυφή̋ του Ε’ Οµίλου δεν έχει κανένα απολύτω̋ ενδιαφέρον. Μια φάση στον αέρα δείχνει το «κλικ» του διαλόγου, όµω̋ στην κεντρική (διπλανή) φωτό είναι αποτυπωµένη όλη η χρονιά των Τρικάλων στο φετινό περιφερειακό πρωτάθληµα. Άδειε̋ κερκίδε̋ και αγωνιστικό̋ ξεπεσµό̋ σε παιχνίδια µε χωριά τη̋ Ηπείρου και τη̋ Αιτωλοακαρνανία̋. Και µη χειρότερα να λέµε…

Έβγαλε ένταση το ντέρµπι του Πύργου µε την Κρύα βρύση αλλά η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα µε παρέµβαση των ψύχραιµων. Στη φωτό διακρίνονται ο δυο προπονητέ̋ Λιουλιο̋-Αλµπάνη̋ που δεν είχαν πάντω̋ προστριβέ̋ µεταξύ του̋

Πρώτα στην Μπάρα και µετά στο Κλειστό. Ο ∆ηµήτρη̋ Σιαφαρίκα̋ µε του̋ δυο γιου̋ στο µατ̋ του Αχιλλέα µε το Φλαµούλι

Πλησιάζει το κρίσιµο τελευταίο πεντάλεπτο και αγωνία στον πάγκο του Φλαµουλίου είναι έκδηλη αφού το δεύτερο γκολ δεν… έλεγε να µπει

Mπήκε η άνοιξη και φαίνεται, είναι ευδιάκριτο στον πάγκο τη̋ ∆ήµητρα̋ όπου οι παίκτε̋ φτιάχνουν πρόχειρη σκιά µε µπλούζε̋ του̋

CMYK

Ούτε συντονισµένοι να ήταν! Χρήστο̋ Πίσσα̋ και Χρήστο̋ Ζαχόπουλο̋ µε τη συνοδεία πασατέµπο παρακολουθούν το παιχνίδι των Τρικάλων µε το Μεσολόγγι

Στο µατ̋ του Πύργου ο Γιώργο̋ Ράπτη̋ µε την παρέα του παρακολούθησαν µέχρι τέλο̋ την επιστροφή και τη νίκη τη̋ Κ. Βρύση̋


26

Αθλητικά

Β1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Η δράση του διηµέρου µε αριθµού̋ Σηµαντικέ̋ αναµετρήσει̋ και για του̋ τρει̋ οµίλου̋ διεξήχθησαν µέσα στο Σαββατοκύριακο.Στον Α΄ όµιλο η Πηγή σηµείωσε την νίκη τη̋ ηµέρα̋ καθώ̋ νίκησε στο ντέρµπι κορυφή̋ την Φιλύρα µε 2-0 και πέρασε στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋ (32β.) αφήνοντα̋ την Φιλύρα έναν βαθµό πίσω, στου̋ 31 µε δύο µάλιστα ακόµη συγκάτοικου̋. Την Φωτάδα (0-6 µέσα στην Μουριά) και το Ελευθεροχώρι (0-5 µέσα στο Παλιοµονάστηρο). ∆εν διεξήχθη το παιχνίδι ανάµεσα στον Άγ. Βησσαρίωνα και το Μπελέτσι. Στον Β’ όµιλο Σαρακίνα (38β.) και Παπαράτζα (31 β.) νίκησαν στα χαρτιά Ζηλευτή και Κρηνίτσα αντίστοιχα. Στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι τη̋ ηµέρα̋ το Φωτεινό (28β.) έχασε εντό̋ έδρα̋ από τον Πλάτανο µε 2-4 (27 β.). Στον Γ΄ όµιλο το Γλύνο̋ (47 β.) πέρασε και από την Ακαδηµία Τρικάλων µε το ευρύ 0-4 ενώ ο Πετρόπορο̋ (43 β. – ένα µατ̋ λιγότερο) κέρδισε στα χαρτιά µε 3-0 του̋ Πελινναίου̋. Από κοντά και η Φανερωµένη (42 β.) που νίκησε 3-0 την Ακαδηµία 1 ενώ έδαφο̋ έχασε το Πετρωτό (39 β.) που ηττήθηκε µε 1-0 από την Αγία Κυριακή.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Η 13η Αγωνιστική Άγ. Βησ/να̋ ....-.......Μπελέτσι ....αναβλ. Πηγή ...............-.........Φιλύρα.............2 - 0 Ασπρόβαλτο̋..-.........Πρίνο̋ .............0 - 3 Μουριά............- ........Φωτάδα ............0 - 6 Λιλή.................- ...Αν. Μεγάρχη̋........7 - 1 Παλ/ρο............-...Ελευθεροχώρι .......0 - 5 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Πηγή ..................32 ......43-9 ......10 .2 ...1 Φωτάδα..............31 .....50-10 .....10 .1 ...2 Ελευθεροχώρι....31 .....48-15 .....10 .1 ...2 Φιλύρα ...............31 .....38-17 .....10 .1 ...2 Πρίνο̋................23 .....36-17 ......7 ..2 ...4 Παλ/στηρο .........18 .....28-41 ......6 ..0 ...7 Λιλή ....................15 .....33-55 ......5 ..0 ...8 Μουριά...............13 .....23-44 ......4 ..1 ...8 Αν.Μεγάρχη̋ .....12 .....26-47 ......4 ..0 ...9 Άγιο̋ Βησ̋/να̋..11 .....24-42 ......3 ..2 ...7 Μπελέτσι .............9 ......18-30 ......3 ..0 ...9 Ασπρόβαλτο̋......0 .......0-40 .......0 ..0 .1 3 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Η 14η Αγωνιστική ∆ιαλεκτό .........-......Αγιόφυλλο ..........0 - 3 Θεόπετρα .......- ....Ανταλλάξιµα.........6 - 3 Σαρακίνα.........-........Ζηλευτή ............3 - 0 Παπαράτζα .....- .......Κρηνίτσα ...........3 - 0 Φωτεινό...........- ......Πλάτανο̋...........2 - 4 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Σαρακίνα ............38 ......46-5 ......12 .2 ...0 Παπαράτζα.........31 .....30-17 .....10 .1 ...3 Φωτεινό..............28 .....35-19 ......9 ..1 ...4 Πλάτανο̋ ...........27 .....29-11 ......8 ..3 ...3 Αγιόφυλλο..........26 .....22-15 ......8 ..2 ...4 Θεόπετρα...........19 .....26-35 ......6 ..1 ...7 Ανταλλάξιµα.......15 .....24-28 ......4 ..3 ...7 ∆ιαλεκτό.............10 .....14-30 ......3 ..1 .1 0 Ζηλευτή...............9 .......9-33 .......3 ..0 .1 1 Κρηνίτσα .............0 .......0-42 .......0 ..0 .1 4

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 Α΄ ΕΠΣΤ: Η ∆ήµητρα είχε κέφια και… «γάζωσε» του̋ Αγιου̋ Απόστολου̋ κι έγραψε το σκορ τη̋ ηµέρα̋ (7-1)

Σαρωτική η ∆ήµητρα στο ραντεβού µε του̋ Αγ. Απόστολου̋ απ’ όπου τα στιγµιότυπα

∆υο ξεχωριστά ρεπορτάζ χρειάζονται για να καταγραφεί µε λεπτοµέρειε̋ το παιχνίδι τη̋ ∆ήµητρα̋ µε του̋ Αγίου̋ Απόστολου̋ που µπορεί να µην ήταν καν στην λίστα των επικίνδυνων αναµετρήσεων τη̋ 26η̋ αγωνιστική̋, ήταν όµω̋ στο…µάτι τη̋ Αστυνοµία̋ αφού στον περιβάλλοντα χώρο τη̋ Μπαλκούρα̋ αλλά και στα γύρω χωριά εκτυλίσσονταν από το πρωί του Σαββάτου «επιχείρηση σκούπα» για τον εντοπισµό των δραπετών τη̋ Φυλακή̋ των Τρικάλων. Αυτή τη φορά µάλιστα µόνο διαπιστεύσει̋ δεν χρειάστηκαν όσοι πήραν το δρόµο για το γήπεδο, ενώ και οι αποστολέ̋ των δύο οµάδων παρ’ ότι δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο, πήγαν συνοδεία περιπολικών στι̋ αθλητικέ̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ Μπαλκούρα̋. Οι φίλαθλοι βέβαια και οι παράγοντε̋ ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο κάνοντα̋ επιπλέον διαδροµέ̋ σε παράπλευρου̋ δρόµου̋ τη̋ Εθνική̋ οδού (η αστυνοµία διοχέτευε τα αυτοκίνητα από την περιοχή του τελωνείου) και η αλήθεια είναι πω̋ ακόµα κι αυτοί που γνώριζαν τα κατατόπια είχαν τι̋ αµφιβολίε̋ του̋ για το αν ήταν εν τέλει σωστή η επιλογή να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι που (έτσι κι αλλιώ̋…) δεν µπορούσε να δώσει ειδήσει̋ στην 26η στροφή του πρωταθλήµατο̋. Κάπου εδώ τελειώνει το αστυνοµικό κι αρχίζει το αµιγώ̋ αθλητικό ρεπορτάζ που επαναφέρει τα πράγµατα στην…τάξη του̋. Πετούσαν ελικόπτερα και πάλι…Το γήπεδο είχε αποκλειστεί στι̋ δυο κύριε̋ εισόδου̋ του αλλά η ∆ήµητρα την έκανε τη δουλειά τη̋… «γάζωσε σαν πολυβόλο» την αδύναµη και από καιρό υποβιβασµένη οµάδα των Αγίων Αποστόλων κι επέστρεψε σε τροχιά επιτυχιών αφήνοντα̋ πίσω τη̋ ω̋ κακέ̋ αναµνήσει̋ τι̋ ήττε̋ από Μεγαλοχώρι και

Βολέ̋ κατά ριπά̋ στη Μπαλκούρα Φλαµούλι. Το κακό βέβαια είναι ότι έµεινε κι αυτή πίσω στο δρόµο για τον τίτλο και µε βάση τη λογική εξέλιξη των πραγµάτων, δεν µπορεί και να φτάσει πρώτη στο νήµα του τερµατισµού αφού µένουν µόλι̋ 4 στροφέ̋ και το Φλαµούλι έχει στρωµένο πρόγραµµα στο φινάλε. Είπαµε πολλά για τα εξωαγωνιστικά γιατί το µατ̋ του Σαββάτου δεν αντέχει σε µεγάλη ανάλυση. Ηταν ένα̋ µονόλογο̋ των γηπεδούχων που έριξαν µέσα στα δίχτυα του̋ Απόστολου̋ και πήραν το τρίποντο χάρη στα τέσσερα γκολ του Ρόυκα και τα άλλα δύο του Κωτούλα και του Κόκκαλη. Ο Ρούκα̋ µε το καρέ του Σαββάτου µάλιστα πέρασε στην πρωτη θέση των σκόρερ του πρωταθλήµατο̋ έχοντα̋ συνολική καταγραφή 30 τερµάτων ενώ και η οµάδα τη̋ ∆ήµητρα̋ κατέχει τα πρωτεία στο επιθετικό κοµµάτι. Ρούκα̋ λοιπόν ο πρωταγωνιστή̋ και µόλι̋ στο 5ο λεπτό άνοιξε το σκορ για του̋ πράσινου̋ γράφοντα̋ το 1-0. Συνέχισε µε το ίδιο ζήλο και στο 21’ όταν έγραψε το 2-0 και δέκα λεπτά αργότερα (31) ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για την πράσινη οµάδα. Στον επίλογο του ηµιχρόνου ο ικανό̋ επιθετικό̋ σηµείωσε και το 4ο προσωπικό γκολ κι από κει και µε-

τά ανέλαβαν δράση άλλοι…Στο 50' ο Κόκκαλη̋ το 5-0, κατόπιν στο 55' ο Κωτούλα̋ πήγε το µατ̋ στην εξάρα (6-0) µείωσε όµω̋ στη συνέχεια ο Παπαστεριάδη̋ και στο 64’ πάλι ο Κώτούλα̋ διαµόρφωσε το τελικό 7-1, δίνοντα̋ τη χαριστική βολή στην οµάδα των Αγίων Αποστόλων που οδεύει πλέον σε επιστροφή στην Α1 Κατηγορία. ∆ήµητρα: Νιάρχο̋ (46' Καρατζά̋), Ρεντζιλά̋, Τασιούλα̋, Γκουτζιαµάνη̋ (46' Τσιγάρα̋), Μούτσιο̋, Ιωάννου (46' Τόγελο̋), Μπαούτη̋, Κόκκαλη̋, Νούλα̋, Κωτούλα̋, Ρούκα̋. Α. Απόστολοι: Κάβουρα̋, Νταούλα̋, Βουλγαράκη̋, Κασιώλα̋, Βράντζα̋, Παπστεριάδη̋, Λέφα̋, Τζετζιά̋, Ντίνο̋, Γιαννή̋, Σαρακατσιάνο̋. Επαιξε και ο Γ. Βράντζα̋.

 «Στήριξη» Μπάγεβιτ̋ σε Κατίδη και... παράθυρο από τον πρόεδρο τη̋ ΕΠΟ ενώ έγινε σάλο̋ και µε τον «Κλάου̋» Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ Η 18η Αγωνιστική Ακαδηµία ........-.........Γλύνο̋.............0 - 4 Φανερωµένη ...- .....Ακαδηµία 1..........3 - 0 Αγία Κυριακή...- .......Πετρωτό............1 - 0 Πατουλιά.........- .......Σερβωτά............3 - 0 Λεπτοκαρυά....- .......Αστέρα̋ ...........0 - 3 Πηνειάδα.........- ....Παράδεισο̋ .........3 - 0 Πετρόπορο̋ ...- ......Πελινναίοι...........3 - 0 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Γλύνο̋ ...............47 ......51-6 ......15 .2 ...1 Πετρόπορο̋.......43 .....51-13 .....13 .4 ...0 Φανερωµένη.......42 .....46-12 .....13 .3 ...2 Πετρωτό.............39 .....56-12 .....12 .3 ...3 Ακαδηµία 1.........36 .....62-30 .....12 .0 ...6 Α.Κυριακή...........33 .....59-28 .....10 .3 ...5 Πηνειάδα............33 .....40-22 .....10 .3 ...4 Αστέρα̋ Τ. .........27 .....44-64 ......9 ..0 ...9 Ακαδηµία Τ.........19 .....45-77 ......6 ..1 .1 0 Πατουλιά............15 .....34-66 ......5 ..0 .1 3 Παράδεισο̋ .......13 .....29-45 ......4 ..1 .1 0 Σερβωτά..............6 .......6-48 .......2 ..0 .1 6 Πελινναίοι............3 .......3-51 .......1 ..0 .1 7 Λεπτοκαρυά ........3 .......3-55 .......1 ..0 .1 7

Ν

Φωτό σχόλια και διαψεύσει̋

έα διάσταση στην υπόθεση τη̋ τιµωρία̋ του Γιώργου Κατίδη από την ΕΠΟ προέκυψε µετά τον αγώνα τη̋ Βοσνία̋ µε την Ελλάδα όταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτ̋ έκανε το τραπέζι στα µέλη τη̋ ελληνική̋ αποστολή̋ και σε συζήτηση που είχε µε τον Γιώργο Σαρρή. Ο «Ντούσκο» αναφέρθηκε στο θέµα τη̋ τιµωρία̋ του µεσοεπιθετικού τη̋ ΑΕΚ και ξεκαθάρισε ότι αυτό που έκανε ο Κατίδη̋ ήταν λάθο̋, πλην όµω̋ χαρακτήρισε άδικη την ποινή του ισόβιου αποκλεισµού, τονίζοντα̋ ότι θα είναι καταστροφική για ένα νέο παιδί. Μάλιστα, ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΟ, έδωσε ένα νέο στοιχείο στην υπόθεση, απαντώντα̋ ότι ο η προσέγγιση του Μπάγεβιτ̋ είναι σωστή, αφού τόνισε ότι η απόφαση τη̋ Οµοσπονδία̋ λήφθηκε εν θερµώ και µε δεδοµένο το κλίµα που είχε δηµιουργηθεί εναντίον του Κατίδη και πρόσθεσε ότι κάποια στιγµή θα επανεξεταστεί η τιµωρία του παίκτη.

Εν τω µεταξύ η είδηση ότι ο Κλάου̋ Αθανασιάδη̋ αποθέωσε τον δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλου µέσω του instagram έσκασε σαν "βόµβα" στα δηµοσιογραφικά γραφεία το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋. Ωστόσο ο παίκτη̋ του Παοκ ∆ιέψευσε ότι αυτό είναι το δικό του προφίλ και το θέµα θεωραίται λήξανΟ Μισίµοβιτ̋ ήταν από του̋ καθοριστικού̋ παίκτε̋ τη̋ Βοσνία̋ στη νίκη επί τη̋ Εθνική̋ µα̋ και σε δηλώσει̋ που έκανε, τόνισε ότι πιστεύει στην οµάδα του και σε πρόκριση τόσο τη̋ Βοσνία̋, όσο και τη̋ Ελλάδα̋ στα τελικά του Μουντιάλ. «∆εν έχει κριθεί απολύτω̋ τίποτα. Υπάρχουν ακόµα πολλά µατ̋ στον όµιλο. Πλέον, έχουµε ένα προβάδισµα, αλλά δεν είναι δα και τόσο µεγάλο που να λέµε ότι έχει τελειώσει η πρόκριση. Έχω πάντω̋ πίστη στι̋ δυνατότητε̋ τη̋ οµάδα µου και θεωρώ ότι στο φινάλε θα καταφέρουµε να πάρουµε την πρόκριση. Για µα̋ όλα απέναντι στην Ελλάδα πήγαν καλά, όπω̋ τα είχαµε σχεδιάσει.

Πιάσαµε σπουδαία απόδοση και νικήσαµε δίκαια. ∆εν ήθελα να µιλήσω για το τι δεν πήγε καλά στην Ελλάδα. Να δείτε που στο φινάλε µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο θα βρεθούµε και οι δύο στο Μουντιάλ. Το θέλω και το εύχοµαι να γίνει αυτό γιατί έχω καλού̋ φίλου̋ στην Ελλάδα, όπω̋ ο Φάνη̋ Γκέκα̋ και ο Άγγελο̋ Χαριστέα̋».


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 ΑΕΤ

και Τρίκαλα αναµετρώνται σήµερα (3.30) στον τελικό του Κυπέλλου ΕΠΣΤ που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Στάδιο

Για την πρώτη κούπα τη̋ χρονιά̋ Ρ

αντεβού στο ∆ηµοτικό Στάδιο Τρικάλων έχουν σήµερα (3,30µµ) οι οµάδε̋ των Τρικάλων και τη̋ ΑΕΤ και …µατιάζουν το πρώτο έπαθλο τη̋ χρονιά̋ που αφορά τον θεσµό του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Σωµατείων του νοµού µα̋. Του̋ δύο φιναλίστ ενώνουν πολλά κοινά στοιχεία µε πρώτη και καλύτερη τη συνεργασία που άνοιξαν τα διοικητικά του̋ επιτελεία το περασµένο καλοκαίρι (µε ανταλλαγή παικτών αλλά και τη συµφωνία για την υποστήριξη του παιδικού τµήµατο̋ του ΑΟΤ από το φυτώριο τη̋ ΑΕΤ), όµω̋ του̋ χωρίζει και µία ολόκληρη κατηγορία, αφού οι µεν κυανέρυθροι αγωνίζονται τα δυο τελευταία χρόνια στο περιφερειακό, οι δε ερυθρόλευκοι «τρέχουν» στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ ,διεκδικώντα̋ µάλιστα µε αξιώσει̋ τον τίτλο και το εισιτήριο συµµετοχή̋ στα Μπαράζ τη̋ ανόδου προ̋ τη Γ Εθνική κατηγορία. Πάντω̋ πρὀστορία επίσηµων αναµετρήσεων των δύο σωµατείων στο θεσµό του κυπέλλου δεν υπάρχει αφού τα Τρίκαλα µε την παλιά του̋ ονοµασία αγωνίζονταν στι̋ µεγαλίτερε̋ κατηγορίε̋ και δεν είχαν συµµετοχέ̋ παρά µόνο τα ερασιτεχνικά του̋ τµήµατα στη διοργάνω-

ση, ενώ τα δυο τελευταία χρόνια µε την αναβάπτιση και την παρουσία του Πετρωτού στο περιφερειακό δεν προέκυψε επίσηµη συνάντηση. Μια̋ και ο λόγο̋ για την πρὀστορία, αξίζει να θυµίσουµε πω̋ ένα̋ από του̋ πιο συναρπαστικού̋ τελικού̋ τη̋ τελευταία̋ δεκαετία̋ ήταν αυτό̋ που έγινε πέρσι (ίδια µέρα ίδια ώρα )στο δηµοτικό µα̋ στάδιο. Μετέωρα και Καλύβια ήθελαν και το έδειξαν όχι µόνο στα 90 αλλά και στα 120 λεπτά τη̋ συγκλονιστική̋ αναµέτρηση̋ που κρίθηκε στα πέναλτι αναδεικνύοντα̋ πρόσωπο του αγώνα τον γκολκίπερ του ΑΟΚ Βασιλείου. Το µατ̋ δεν έδειξε νικητή ούτε στην κανονική διάρκεια αλλά ούτε και στην παράταση (2-2)! Εκεί από το δεύτερο κιόλα̋ λεπτό του έξτρα χρόνου, οι ισορροπίε̋ άλλαξαν, καθώ̋ τα Καλύβια έµειναν µε δέκα παίκτε̋ λόγω αποβολή̋ του Ρέππα (δεύτερη κίτρινη). Παρά το αριθµητικό πλεονέκτηµα, τα Μετέωρα δεν πέτυχαν το χρυσό γκολ και αιτία γι αυτό στάθηκε ο γκολκίπερ των Καλυβίων, που στο 115' νίκησε τον Σκρέκα κι έδειξε το… δρόµο για τα πέναλτι. Εχοντα̋ πλέον και την ψυχολογία µε το µέρο̋ του, ο Βασιλείου νίκησε στην πρώτη εκτέλεση πέναλτι τον Γραβάνη και ευστοχώντα̋ στην τελευταία, χάρισε το Κύπελλο στα Καλύβια.

27

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Σκόνταψε ο Οικουµένιο̋ Σε γκέλα υπέπεσε ο πρωτοπόρο̋ του Α Οµίλου Αγιο̋ Οικοµένιο̋ καθώ̋ ηττήθηκε στη Ράξα από την τοπική οµάδα κι έτσι έχασε έδαφο̋ παρ’ ότι βέβαια δεν υποχώρησε από την 1η θέση τη̋ βαθµολογία̋. Την ήττα του Αγιου, εκµεταλλεύτηκαν οι υπόλοιποι διεκδικητέ̋ του οµίλου, το Νεοχώρι πέρασε µε νίκη από την έδρα του Π[αλιόπυργου (1-2) και πλησίασε στον πόντο ενώ ο Ασκληπιό̋ έκανε επίδειξη δύναµη̋ στο µατ̋ µε το Λόγγο που κέρδισε µε 6-0. Νίκη και µάλιστα πολύ σηµαντική πήρε και το Αρδάνι (0-1) στο Ριζαριό και ακολουθεί κατά πόδα̋ του̋ πρωτου̋ τη̋ βαθµολογία̋ Αναλυτικά τα αποτελέσµατα τη̋ 25η̋ αγωνιστική̋:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Τα αποτελέσµατα (25η αγων.) Καλαµάκι.........- ........Γριζάνο ............3 - 1 Ράξα ...............-.....Αγ. Οικ/νιο̋ .........2 - 0 Ριζαριό ............-.........Αρδάνι ............0 - 1 Παλιόπυργο̋..– .......Νεοχώρι............1 - 2 Σαράγια ..........– .........Ζάρκο .............3 - 2 Κρήνη..............- .......Βασιλική............3 - 0 ∆ιαµάντι ..........-......Πλοπιακό̋ ..........1 - 3 Ασκληπιό̋.......- ........Λόγγο̋.............6 - 0 ΠΕΦ ................- ........Καρυέ̋ .....0-3 α.α. Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Οικουµένιο̋ .......63 .....86-34 .....21 .0 ...4 Νεοχώρι .............62 .....69-25 .....20 .2 ...3 Ασκληπιό̋ ..........57 .....70-18 .....18 .3 ...4 Αρδάνι................55 .....58-28 .....18 .1 ...6 Ζάρκο.................53 .....48-22 .....16 .5 ...4 Καρυέ̋...............45 .....44-28 .....14 .3 ...8 Γριζάνο...............41 .....53-40 .....12 .5 ...8 Σαράγια..............41 .....36-33 .....12 .5 ...8 Πλοπιακό̋..........40 .....56-38 .....12 .4 ...9 Λόγγο̋ ...............32 .....37-45 ......9 ..5 .1 1 Ριζαριό ...............26 .....27-36 ......7 ..5 .1 3 Ράξα...................26 .....36-48 ......8 ..2 .1 4 Βασιλική .............25 .....25-50 ......7 ..4 .1 4 Καλαµάκι............24 .....32-60 ......7 ..3 .1 5 Κρήνη.................19 .....30-60 ......5 ..4 .1 6 Παλιόπυργο̋ .....17 .....35-74 ......5 ..2 .1 8 ∆ιαµάντι .............11 .....22-73 ......3 ..2 .2 0 ΠΕΦ ....................7 ......20-72 ......2 ..1 .2 1 Η επόµενη 26η Αγωνιστική Ράξα.........................- ...............Καλαµάκι Γριζάνο ....................- ..................Ριζαριό Άγ. Οικουµένιο̋ .......- ........Παλιόπυργο̋ Αρδάνι......................-.................Σαράγια Νεοχώρι ...................- ....................Κρήνη Ζάρκο.......................-.................∆ιαµάντι Βασιλική ...................- .............Ασκληπιό̋ Πλοπιακό̋................- .......................ΠΕΦ Λόγγο̋.....................- ..................Καρυέ̋ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

 Ποδοσφαιρική σύναξη το καλοκαίρι µε τη φιλοξενία του πανελλήνιου

πρωταθλήµατο̋ ∆ασκάλων στα Τρίκαλα

Θα… διδάξουν στα γήπεδα Ποιο̋ είπε πω̋ οι δάσκαλοι είναι µόνο για τα θρανία για µαθήµατα για βιβλία; Όσοι έχουν αυτή την… παρωχηµένη εντύπωση, είναι βέβαιο πω̋ θα εκπλαγούν αν δουν το ερχόµενο καλοκαίρι τη διοργάνωση του Πανελληνίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατο̋ που θα φιλοξενηθεί στα Τρίκαλα. Γιατί οι ∆άσκαλοι ξέρουν από µπάλα και …φροντίζουν µάλιστα να το …αποδεικνύουν µέσα στα γήπεδα συµµετέχοντα̋ σε µεγάλε̋ ποδοσφαιρικέ̋ συνάξει̋ που φιλοξενούνται σε πόλει̋ τη̋ Ελλάδα̋ και τη̋ Κύπρου. Τα πρωταθλήµατα των ∆ασκάλων διεξάγονται ανελλιπώ̋ τα τελευταία δέκα χρόνια και οι δικοί µα̋ εκπαιδευτικοί (που ανταποκρίνονται µε ιδιαίτερο ζήλο) έχουν αφήσει το στίγµα του̋ κερδίζοντα̋ επίζηλε̋ θέσει̋ στι̋ τελευταίε̋ διοργανώσει̋. Ωστόσο, ο διακαή̋ πόθο̋ των στελεχών τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ ήταν η φιλοξενία και διοργάνωση µια̋

ανάλογη̋ ποδοσφαιρική̋ σύναξη̋ και στα Τρίκαλα κι αυτό µάλιστα φάνηκε µε την κατάθεση πρόταση̋ που έγινε στο τελευταίο το περσινό τουρνουά όταν συζητήθηκε και τελικά και κλείστηκε το ραντεβού του 2013. Ο πανελλήνιο̋ σύνδεσµο̋ των ∆ιδασκάλων αποδέχτηκε την πρωτοβουλία κι έτσι µετά από µια σειρά επαφών και διεργασιών ορίστηκαν ηµεροµηνίε̋ και οι συµπολίτε̋ δάσκαλοι το τόλµησαν και πλέον εργάζονται πυρετωδώ̋ για το µεγάλο πανελλήνιο πρωτάθληµα, που θα γίνει στα τέλη Ιούνη και θα φέρει αρκετό κόσµο στην περιοχή µα̋, γεγονό̋ που θα τονώσει τον αθλητικό τουρισµό σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Το φετινό πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στα µέσα του καλοκαιριού, όµω̋ παρ’ ότι µένει αρκετό διάστηµα µέχρι την σέντρα οι δάσκαλοι έχουν σηκώσει τα µανίκια. Συγκρότησαν µάλιστα µια µεγάλη επιτροπή, που απαρτίζεται από 10-15 στελέχη που το καθένα ξεχωριστά έχει τον δικό του τοµέα ευθύνη̋

ενώ γίνονται κοινέ̋ παρουσίε̋ στι̋ επαφέ̋ µε φορεί̋ του νοµού. Πάντω̋ το πρωταρχικό και κύριο µέληµα των ιθυνόντων του πρωταθλήµατο̋ αφορά το κλείσιµο την εξασφάλιση δηλαδή των γηπέδων όπου θα γίνουν οι αγώνε̋. ∆εδοµένου του ότι το πρωτάθληµα θα γίνει στα µέσα του καλοκαιριού εικάζεται πω̋ δεν θα υπάρξουν προβλήµατα αφού τα τοπικά ποδοσφαιρικά σωµατεία δεν έχουν δράση σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα µια̋ κι αρχίζουν αργότερα τι̋ προπονήσει̋ του̋. Απ’ ότι λέγεται λοιπόν ήδη έχουν κλειστεί τα γήπεδα τη̋ Μπαλκούρα̋, ενώ αναζητούνται 3-4 ακόµα γήπεδα σε κοντινέ̋ αποστάσει̋ από το κέντρο και τον δοµικό ιστό τη̋ πόλη̋ για να µην ταλαιπωρηθούν οι αποστολέ̋ µε µεγάλε̋ µετακινήσει̋. Στο αµιγώ̋ αγωνιστικό κοµµάτι τώρα ,στο πρωτάθληµα φέτο̋ αναµένεται να συµµετάσχουν 18-20 οµάδε̋ που δεν θα προέρχονται µόνο από τον Ελλαδικό χώρο αλλά και από την Κύπρο, όµω̋ πέρα απ’ αυτό πλούσιο θα εί-

ναι και το πολιτιστικό κοµµάτι, καθώ̋ οι τρικαλινοί δάσκαλοι προγραµµατίζουν τριήµερο εκδηλώσεων, µε βασικό επιδιωκόµενο στόχο την ανάδειξη τη̋ τρικαλινή̋ κουλτούρα̋ Τρικαλινή κουλτούρα. Στο πλαίσιο αυτό η ορχήστρα των δασκάλων θα έχει την τιµητική τη̋, γίνεται επαφή µε την ορχήστρα Τσιτσάνη για να αναδειχτούν οι συµπολίτε̋ δηµιουργοί, ενώ θα διοργανωθούν επίση̋ και µουσικοθεατρικά δρώµενα στο θέατρο του Φρούριου και στο Μύλο Ματσόπουλου. Με αφορµή λοιπόν αυτή τη µεγάλη διοργάνωση ο πρόεδρο̋ των Τρικαλινών δασκάλων κ. ∆ηµήτρη̋ Νταούλα̋, ανέφερε χαρακτηριστικά πω̋: «πω̋ το τουρνουά θα έχει µεγάλη συµµετοχή και στόχο̋ µα̋ είναι να φτιάξουµε µια πραγµατική ποδοσφαιρική γιορτή µέσα από την οποία θα επιτευχθεί η σύσφιγξη των σχέσεων. Επίση̋ µεγάλη βαρύτητα δίνουµε στο πολιτιστικό κοµµάτι και φιλοδοξούµε άπαντε̋ να φύγουν µε τι̋ καλύτερε̋ αναµνήσει̋ από τα Τρίκαλα».

Κόλπο γκρόσο τα Αµπελάκια Τα Αµπελάκια κέρδισαν µέσα στην Φήκη µε 2-0 και πέρασαν στην δεύτερη θέση (56 β.) αφήνοντα̋ πίσω του̋ την οµάδα τη̋ Φήκη (55 β.) που την έπιασε στην βαθµολογία και ο Πορτἀκό̋. Το συγκρότηµα τη̋ πύλη̋ µπήκε δυναµικά στην τελική ευθεία και χθε̋ συνέτριψε 7-1 τον Κεφαλοβρυσιακό. Πολύτιµο έδαφο̋ έχασε η Ένωση ∆ροσερού Μουριά̋ (52 β.) µετά την εκτό̋ έδρα̋ ήττα τη̋ απο την Χρυσοµηλιά µε 3-2.Κατά τα λοιπά, ο Άρη̋ Περιστέρα̋ που οδηγεί την κούρσα για τον τίτλο πέτυχε µια ακόµη νίκη µε 1 - 3 µέσα στην Πιαλεία µε γκολ των Κώστα Ντούλα, Φάνη Γιάννη και Παύλου Τάκου.

Τα αποτελέσµατα (25η αγων.) Μικρό Κεφ/σο .-.........Γόµφοι.............0 - 3 Φήκη ...............- ......Αµπελάκια ..........0 - 2 Κηπάκι.............- ......Βυτουµά̋...........1 - 1 Πιαλεία............-......Περιστέρα ..........1 - 3 Χρυσοµηλιά ....- ∆ροσερό/Μουριά .....3 - 2 Λυγαριά ..........- .........Γενέσι..............1 - 1 ∆ενδροχώρι ....- .......Κόζιακα̋ ...........1 - 0 Ασπροκκλησιά.-....Πανχασιακό̋ ........3 - 0 Πορτἀκό̋.......-........Κεφ/κό̋ ............7 - 1 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Περιστέρα..........65 .....78-19 .....21 .2 ...2 Αµπελάκια ..........56 .....49-17 .....17 .5 ...3 Πορτἀκό̋ ..........55 .....72-27 .....17 .4 ...4 Φήκη...................55 .....65-23 .....17 .4 ...4 ∆ροσερό/Μ. .......52 .....42-19 .....16 .4 ...5 Πιαλεία...............42 .....38-29 .....12 .6 ...7 Βυτουµά̋...........37 .....37-27 ......9 .10...6 Πανχασιακό̋......37 .....49-48 .....11 .4 .1 0 Λυγαριά..............36 .....40-38 .....10 .6 ...9 Γόµφοι ...............32 .....58-55 ......9 ..5 .1 1 Κηπάκι................31 .....36-57 ......9 ..4 .1 2 Χρυσοµηλιά........30 .....31-46 ......8 ..6 .1 1 Κόζιακα̋ ............29 .....33-40 ......7 ..8 .1 0 ∆ενδροχώρι........29 .....35-48 ......9 ..2 .1 4 Ασπροκκλησιά....23 .....29-42 ......6 ..5 .1 4 Μικρό Κεφλ/σο...16 .....19-45 ......3 ..7 .1 5 Γενέσι..................5 ......17-78 ......1 ..2 .2 2 Κεφ/κό̋...............2 ......15-85 ......0 ..2 .2 3 Η επόµενη 26η Αγωνιστική Φήκη ........................-........Μικρό Κεφ/σο Γόµφοι .....................- ...................Κηπάκι Αµπελάκια ................- ..................Πιαλεία Βυτουµά̋.................-...........Χρυσοµηλιά Περιστέρα................-.................Λυγαριά ∆ροσερό/Μουριά .....-...........∆ενδροχώρι Γενέσι.......................-.......Ασπροκκλησιά Κόζιακα̋ ..................- .............Πορτἀκό̋ Πανχασιακό̋............- .................Κεφ/κό̋


28

Αθλητικά ΠΑΙΙΚΟ ΜΠΑ∑ΚΕΤ

Ο Αίολο̋ πρωτιά στα Τρίκαλα Τέλο̋ διαδροµή̋ έγραψε το Παιδικό πρωτάθλήµα Μπάσκετ του νοµού µα̋ και την πρωτιά σ’ αυτή τη µικρή κατηγορία κατέκτησε η οµάδα του Αιόλου (Τρικάλων BC πλέον κι αυτή µε τη νέα ονοµασία) κερδίζοντα̋ στον τελικό τη̋ διοργάνωση̋ το αντίστοιχη ι συγκρότηµα του Κρόνου µε σκορ 55-44. Οι µικροί των Τρικάλων θα περιµένουν πλέον να µάθουν τον επόµενο αντίπαλο µε τον οποίο θα διασταυρωθούν στην τελική φάση του θεσσαλικού πρωταθλήµατο̋ αναζητώντα̋ προφανώ̋ και την συνέχεια τη̋ αγωνιστική̋ του̋ διαδροµή̋ σε πανελλαδικό επίπεδο.

 Α1 ΕΣΑΚΕ

Με... φόρα ο ΠΑΟ

Προερχόµενο̋ από τη µεγάλη νίκη στη Μαδρίτη επί τη̋ Ρεάλ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηνἀκό̋ δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στο Περιστέρι, του οποίου επικράτησε µε 85-60 στο άδειο λόγω τιµωρία̋ ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο τη̋ 21η̋ αγωνιστική̋ τη̋ Α1 µπάσκετ ανδρών. Οι φιλοξενούµενοι έπεσαν στην τελευταία θέση, όπου ισοβαθµούν µε τον Πανελευσινιακό και την Καβάλα, και αναµένεται σκληρή µάχη για την αποφυγή του υποβιβασµού στι̋ πέντε αγωνιστικέ̋ που αποµένουν. Τα δεκάλεπτα: 17-6, 40-18, 61-34, 8560 ∆ιαιτητέ̋: Πανταζή̋, Νικολούλη̋, ∆εσλή̋ ΠΑΝΑΘΗΝΑ˳ΚΟΣ (Αργύρη̋ Πεδουλάκη̋): Σχορτσανίτη̋ 4, Μπράµο̋ 14 (4), Ματσιούλι̋ 7 (1), ∆ιαµαντάκο̋, Ούκιτ̋ 7, Λάσµε 10, Τσαρτσαρή̋ 4, Γκιστ 6 (1), Μπανκ̋ 19 (5), Ξανθόπουλο̋ 10 (1), Γιαννόπουλο̋ 2, Σκορδίλη̋ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Τζίµη̋ Κουστένη̋): Παπαντωνίου 18 (2), Κοµποδιέτα̋ 7 (1), Πάρκερ 10 (1), Κονονίδη̋ 6, Μάντζαρη̋ 6 (1), Μίτσελ 11 (1), Χάιν̋, Πετρουλα̋, Μελισσαράτο̋, Λάκκα̋ 2, Ζούµπο̋ Η «αυλαία» τη̋ 21η̋ αγωνιστική̋ πέφτει ανήµερα τη̋ εθνική̋ επετείου τη̋ 25η̋ Μαρτίου µε τον αγώνα Άρη̋ Ολυµπιακό̋, στο Αλεξάνδρειο (19:00). Ο πρωτοπόρο̋ Ολυµπιακό̋ θα µεταβεί στη Θεσσαλονίκη µε τον αέρα των +10 βαθµών, χωρί̋ να ξεχνά, όµω̋ πω̋ από οµάδα τη̋ ίδια̋ πόλη̋... τον ΠΑΟΚ, γνώρισε τη µοναδική ήττα του στην Α1 φέτο̋. Η 21η Αγωνιστική ΑΓΟ Ρεθύµνου - ΠΑΟΚ 66-64 Κολοσσό̋ Ρόδου – Ίκαρο̋ Καλλιθέα̋ 69-73 Καβάλα – ΚΑΟ ∆ράµα̋ 60-71 Ηλυσιακό̋ – Απόλλων Πατρών 75-69 Πανελευσινιακό̋ – Πανιώνιο̋ 76-72 Παναθηνἀκό̋ – Περιστέρι 85-60 Σήµερα 25 Μαρτίου ΓΗΠΕ∆Ο ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ Αλεξάνδρειο 19:00 Άρη̋ – Ολυµπιακό̋ Καρακατσούνη̋, Ξενικάκη̋, Τζαφλέρη̋

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013Α2 ΕΣΚΑΘ: Έχασαν τη µπάλα οι Ικαροι και γνώρισαν συντριβή στην Καρδίτσα από την Μητρόπολη

Ένταση στο ντέρµπι του ΕΑΚ Φτάνει µια ήττα να βάλει φωτιά στο πρωτάθληµα να δώσει νέο ενδιαφέρον στη µάχη τη̋ κορυφή̋ και να ανατρέψει την πορεία των πραγµάτων ακόµα και στην ουρά τη̋ βαθµολογία̋; Η απάντηση δεν είναι εύκολο να δοθεί, ιδίω̋ αν δεν κατατεθούν δεν επισηµανθούν οι λεπτοµέρειε̋ εκείνε̋ που δίνουν τι̋ ανάλογε̋ αιτιάσει̋. Στον Β’ Όµιλο τη̋ Α2 ΕΣΚΑΘ όλοι πίστευαν πω̋ οι Ίκαροι µε την παρέλαση που έκαναν στο Α’ Γύρο, είχαν τελειώσει µε την υπόθεση του τίτλου πριν τα Χριστούγεννα. Μερικοί µάλιστα υποστήριζαν πω̋ οι δυο τελευταίε̋ αγωνιστικέ̋ θα ήταν διαδικαστικέ̋ αφού προηγήθηκε κι ολοκληρώθηκε το γενικό ξεκαθάρισµα, τόσο στην κορυφή, όσο και στην ουρά τη̋ βαθµολογία̋. Ωστόσο, το στραβοπάτηµα των Ικάρων στο παιχνίδι µε τη Φαλώρεια και πολύ περισσότερο η απώλεια του (τιµωρηµένου) Καλλιάρα αλλά και η ουσιαστική απουσία του (τραυµατία) Χάρη Φόρου απογύµνωσε κι έκανε πιο ευάλωτη την τρικαλινή οµάδα που ξαφνικά έµπλεξε σε περιπέτειε̋ ακόµα-ακόµα και σε σενάριο πλήρου̋ αποτυχία̋ αφού στο ενδεχόµενο δυο συνεχόµενων

ηττών µπορεί υπό πρὁποθέσει̋ να χάσει όχι µόνο τον τίτλο αλλά ακόµα-ακόµα και τη δεύτερη θέση του οµίλου. Πω̋ γίνεται αυτό; Πλέον δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά… Μετά την ήττα στραπάτσο των κιτρινόµαυρων στην Καρδίτσα (74-52) οι κίτρινοι θέλουν νίκη επί του Ερµή στην τελευταία αγωνιστική γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δουν τι̋ οµάδε̋ τη̋ Καρδίτσα̋ να πεφτουν πρώτε̋ πάνω στο νήµα αφού ο µεν ΓΣ Σοφάδων κλείδωσε την άνοδο ενώ η Μητρόπολη έχει το πλεονέκτηµα για την περίπτωση τη̋ ισοβαθµία̋. Μπερδέµατα θα πείτε που ίσω̋ και να µη χρειάζονται µεγάλη ανάλυση αν το συγκρότηµα του Σούλη Φόρου δείξει την απαιτούµενη σοβαρότητα στο τελευταίο του παιχνίδι Στην Καρδίτσα πάντω̋ δεν έδειξε απολύτω̋ τίποτα… και έχασε µαζί µε το ροζ φύλλο και τη διαφορά από το µατ̋ του Α Γύρου. Το 1ο δεκάλεπτο ξεκίνησε νευρικά αλλά παρ’ όλα τούτα οι Ικαροι προηγήθηκαν να προηγηθεί µε 7-14 στο 6', όµω̋ στη συνέχεια η Ένωση έκλεισε το 10λεπτο προηγούµενη µε 16-14. Ρευστό το σκορ όµω̋ που να φανταστεί κανεί̋ τι θα επακολοθούσε. Στη 2η περίοδο οι Ικαροι έχασαν το φώ̋ του̋, δεν πέτυχαν καλάθι έφαγαν σερί 24-0!!! Ναι 24-0 και αποχαιρέτησαν το παιχνίδι!!! Μία οµάδα υπήρχε στο γήπεδο και αυτή ήταν η Μητρόπολη, η οποία κάνοντα̋ ένα εκπληκτικό

Ο Κρόνο̋ κέρδισε τον Ερµή σ’ ένα µατ̋ που είχε δεκάλεπτη διακοπή δεκάλεπτο για σεµινάριο σε άµυνα και επίθεση εκτόξευσε τη διαφορά στα ύψη... 40-14 ηµίχρονο. Η διαφορά του -13 που ήθελε η οµάδα τη̋ Καρδίτσα̋ για καλύψει τη ηττα του Α Γύρου, καλύφτηκε και µε το παραπάνω από το ηµίχρονο. Το 3ο δεκάλεπτο ξεκίνησε όπω̋ τελείωσε το 2ο......5-0 στο 23ο και το σκορ 45-14!! Είναι πραγµατικά απίστευτο και εξωπραγµατικό για τα δεδοµένα τη̋ κατηγορία̋ µία οµάδα να κάνει ένα σερί 38-0 µε αντίπαλο τον πρωτοπόρο τη̋ βαθµολογία̋ από 7-14 να πηγαίνει το σκορ 45-14!! Οι παίκτε̋ τη̋ Μητρόπολη̋ µολονότι το παιχνίδι είχε κριθεί µεγάλωσαν την υπέρ του̋ διαφορά και την έφτασαν µέχρι του̋ 38 πόντου̋ 57-19 και να κλείσει το 30λεπτο µε 5724 και να δώσει διαδικαστικό διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο κοµµάτι του αγώνα . Tα δεκάλεπτα: 16-14, 40-14, 57-24 74-52 τελικό. Μητρόπολη: (Κροµµύδα̋): Μπιτζέ̋ 1, Θωµόπουλο̋ 7(1), Νότο̋ 26(6), Αντωνίου 4, Παπαντώνη̋ 4, Κοβάτσεφ 17(1), Γιαννατζόγλου 15(1) Ικαροι (Σ Φόρο̋): Τσικρικά̋ 12, Ρίζο̋ 2, Παπαρη̋ 2, Καµπαγιάνη̋ 13, Χατζή̋ Κ, Γεωργόπουλο̋ 13, Μπαραµπαρούση̋ 2, Φόρο̋, Χατζή̋ Β 2, Κατούνα̋ 6.

Νίκη Κρόνου µε διακοπή στο ΕΑΚ Πέρα από το κάζο Ικάρων στην 17η αγωνιστική διευθετήθηκαν οι εκκρεµότητε̋ λύθηκαν οι απορίε̋ και οριστικοποιήθηκαν θέσει̋, χωρί̋ ωστόσο να βγουν µεγάλε̋ ειδήσει̋, παρ’ ότι βέβαια υπήρχαν στο πρόγραµµα του Σαββατοκύριακου 2-3 αξιόλογα παιχνίδια. Σε τοπικό επίπεδο δέσποζε το…ντέρµπι του Ερµή µε τον Κρόνο (ντέρµπι γοήτρου βεβαίω̋ αφού οι δυο οµάδε̋ κλείδωσαν τη συµµετοχή του̋ στο επόµενο πρωτάθληµα) αλλά και η µάχη του Αγιου Νέστορα µε τον Κρόνο που είχε και µια δεκάλεπτη διακοπή αφού οι διαιτητέ̋ του αγώνα (Κυρίτση̋ Λεκατσά̋) αποσύρθηκαν από το γήπεδο µετά τι̋ φραστικέ̋ επιθέσει̋ που δέχθηκαν από φιλάθλου̋. Τελικά το µατ̋ µπήκε σε επανεκκίνηση ο Κρόνο̋ πήρε τη νίκη µε 67-78 ενώ στο τέλο̋ µετά από ένταση και πάλι το διαι-

τητικό δίδυµο κράτησε δυο δελτία παικτών του Ερµή του Καβράκου και του Γόγολου. Όλα τούτα όπω̋ προείπαµε σε µατ̋ χωρί̋ βαθµολογικό ενδιαφέρον µια̋ και οι οµάδε̋ έχουν εξασφαλίσει παραµονή στην Α2 Κατηγορία. Τα δεκάλεπτα: 14-14, 30-36, 53- 59, 67-78 τελικό. Κρόνο̋ (Παλάτο̋): Ζερβα̋ 2, Μακρη̋ 4 ,Χρηστακο̋ 10, Γουλιωτη̋ 12, Ρόµπο̋ 10,Τζαβαλιάρη̋, Τζελλη̋ 8, Καλυβα̋ 2, Νταη̋ 16, Τσετη̋ 11, Γουναρη̋ 2. Ερµή̋ (Θεοχάρη̋): Αλεξίου 16, Πολυγένη̋ 8, Καβράκο̋ 11, Πανάρα̋10, Γόγολο̋10, Μπητο̋, Τσιτσάνη̋ 6, Μπακάλη̋ 6.

Bαριά ήττα για τον Αγ. Νέστορα Από την στιγµή που εξασφάλισε την παραµονή στην κατηγορία η οµάδα του Αγιου Νεστορα άλλαξε πρόσωπο έχασε τη ζωντάνια τη σπιρτάδα που είχε στα µατ̋ του Α Γύρου και δεν πολυενδιαφέρθηκε για τα υπόλοιπα παιχνίδια αφού οι περισσότεροι αθλητέ̋ είναι και µαθητέ̋ στι̋ δύσκολε̋ τάξει̋ του Λυκείου. Το Σάββατο σε µατ̋ διαδικαστικού χαρακτήρα το τρικαλινό συγκρότηµα γνωρισε την ήττα µέσα στο δηµοτικό κλειστό από τον Σπάρτακο Λάρισα̋ µε σκορ 49-67.

Α2 ΕΣΚΑΘ Τα αποτελέσµατα (17η αγ.) ......74-52 Μητρόπολη.......- .....Ικαροι............ ......67-78 Ερµή̋ ...............-.....Κρόνο̋.......... 8-57 ........7 ......... ο Φύλλ ..-..... ......... Σοφάδε̋ 9-67 .......4 κο̋... Αγ. Νέστωρ.......-.....Σπάρτα .........Φαλώρεια ......... ......... ......... Ρεπό ......... Η Βαθµολογία ........ ..Ν-Η Οµαδε̋.................Β.......Πόντοι 3.....12....3 Ικαροι ..................27 ......1059-89 9.....12....3 27-93 ......10 ..27 Σοφάδε̋............ 0.....11....4 Μητρόπολη .........26 ......1106-97 ......9......6 7-936 ......95 ...24 ......... Φύλλο...... ......6....1 0 9-996 Σπάρτακο̋ ..........22 ......9303-1142...5....1 0 Ερµή̋..................20 ......113-1038.....5....1 0 ......94 .....20 'Άγ. Νέστορα̋ ......5....1 0 Κρόνο̋ ................20 ......892-998 1.....3....1 2 Φαλώρεια ............18 ......917-103 ο Σπάρτα∆εν έχει κάνει το ρεπό του Β’ Γύρου κο̋ Λάρισα̋

Η επόµενη 18η αγωνιστική ητρόπολη Φαλώρεια.................- ...............Μγ. Νέστωρ Φύλλο.......................- ...............Α .Σοφάδε̋ ......... ......... Κρόνο̋..........................Ερ µή̋ Ικαροι .......................- ..................πάρτακο̋ Ρεπό ..........................................Σ


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

29

 Τα Τρίκαλα B.C. παρά τι̋… αντιρρήσει̋ του Αναγνωστόπουλου, κέρδισαν τον Λαγκαδά και έµειναν στην κορυφή τη̋ Α2

Καθάρισαν στο τέλο̋ Αλλιώ̋ το περίµεναν και κάπω̋ αλλιώ̋ του̋ προέκυψε….Bρήκαν ζόρια τα Τρίκαλα B.C. στην 21η στροφή του πρωταθλήµατο̋ ,όµω̋ έδειξαν χαρακτήρα και κατάφεραν τελικά (έστω µε πίεση των τελευταίων λεπτών) να δαµάσουν την αντίσταση του Ερµή Λαγκαδά ( 93-79 στο δηµοτικό κλειστό τη̋ πόλη̋) παραµένοντα̋ έτσι στην κορυφή τη̋ Α2 Κατηγορία̋ . Τα… ζόρια προέκυψαν από το µεγάλο παιχνίδι του Αναγνωστόπουλου (παλιό̋ καλό̋ γνώριµο̋ αφού πέρασε από τα Τρίκαλα φορώντα̋ τη φανέλα του ΑΣΤ 2000 ) που έκανε δύσκολη τη ζωή των παικτών του Γιάννη Τζήµα και καρδιοχτύπησε του̋ φιλάθλου̋ τη̋ οµάδα̋ µε του̋ 31 πόντου̋ που σηµείωσε στο ραντεβού του Σαββάτου Με τη δική του συνδροµή ο Ερµή κρατήθηκε για µεγάλο διάστηµα µέσα στο παιχνίδι, όµω̋ στο καθοριστικό τελευταίο δεκάλεπτο τα µεγάλα σουτ των παικτών του Τζήµα και δη τα τρίποντα του Κακλαµάνου του Κατσαρέ και του Γκιουλέκα, έβαλα την …τάξη στο δηµοτικό κλειστό και οι κυανέρυθροι πανηγύρισαν µία ακόµα νίκη. Πάντω̋, παρά τι̋ διαφορέ̋ που δηµιουργούσαν κατά διαστήµατα οι παίκτε̋ του Γιάννη Τζήµα έδειξαν να έχουν προβλήµατα στην αµυντική λειτουργία, αφού οι φιλοξενούµενοι είχαν επαφή απειλούσαν µέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο , όταν τελικά ξέµειναν από δυνάµει̋ και παραδόθηκαν µη µπορώντα̋ να βγάλουν αντίδραση στο κρεσέντο των κυανέρυθρων που πέτυχαν µερικά µεγάλα καλάθια κλειδώνοντα̋ µε πανηγυρικό τρόπο τη νίκη.Μάλιστα χαρακτηριστικό του επιθετικού οίστρου που είχαν τα Τρίκαλα είναι το γεγονό̋ ότι και οι εννιά παίκτε̋ που χρησιµοποίησε ο Τζήµα̋ σκόραραν µε Κακλαµάνο (21 π.),. Αγγελακόπουλο (17 π.), Χαρισµίδη (15 π.) και Κατσαρέ (13 π.) να σηκώνουν το κύριο βάρο̋.Το άσχηµο βεβαίω̋ είναι ότι η πίεση ήταν τέτοια που ο προπονητή̋ των Τρικάλων κράτησε µέσα στο γήπεδο (για πολύ ώρα) όλα τα βασικά στελέχη τη̋ 112άδα̋, τα οποία και ήθελε να ξεκουράσει εν’ όψει τη̋ συνέχεια̋. Το αποτέλεσµα ήταν ένα µὐκό̋ πόνο̋ στο πόδι του Κακλαµάνου που έκανε του̋ πάντε̋ να ανησυχήσουν. Το επόµενο παιχνίδι βλέπετε µε τον Κόροιβο στην Αµαλιάδα δεν είναι διόλου εύκολο. Στο παιχνίδι τώρα… Ο Ερµή̋ έδειξε από το πρώτο δεκάλεπτο ότι δεν θα είναι εύκολη λεία και µε πρώτο βιολί τον Αναγνωστόπουλο αλλά και του̋ Γεωργίτση̋, Ιωακειµίδη να ακολουθούν δυσκόλεψαν τα Τρίκαλα που έβρισκαν λύσει̋ µε σουτ των Αγγελακόπουλου, Γκιουλέκα, Κακλαµάνου αλλά και τον Χαρισµίδη µέσα στην ρακέτα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο µε ηγέτη τον Κακλαµάνο τα Τρίκαλα µπήκαν δυναµικά και µετά από 2,5 λεπτά είχαν «χτίσει» µία διαφορά 13 πόντων (34-21). Όµω̋ οι του Λαγκαδά δεν το έβαλαν κάτω, µε τον Αναγνωστόπουλο να κάνει απίθανα πράγµατα αλλά και δύο µεγάλα τρίποντα του Πλιούκα 2.10 πριν την λήξη του ηµιχρόνου ο Ερµή̋ πέρασε µπροστά µε 38-40! Χρειάστηκε ένα αντιαθλητικό και καλή άµυνα από τα Τρίκαλα για να πάρουν µε την λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου βραχύ προβάδισµα µε 45-44.Τα Τρίκαλα στο 3ο δεκάλεπτο προσπάθησαν και πάλι να δηµιουργήσουν µία διαφορά και 4.42 πριν από την λήξη του ο Λεπενιώτη̋ διαµόρφωνε το 61-51.

Και πάλι όµω̋ οι φιλοξενούµενοι µε Ονάσογλου και Αναγνωστόπουλο εκµεταλλευόµενοι τα λάθη των Τρικάλων έφτασαν 51 δευτερόλεπτα πριν την λήξη στην ισοφάριση (63-63). Χρειάστηκε ένα τρίποντο του Αγγελακόπουλου στην εκπνοή για να κλείσουν τα Τρίκαλα µε 66-63 στην Τρίτη Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ περίοδο. αγων.) Τα αποτελέσµατα (21η Το άγχο̋ συνεχίστηκε και στην έναρξη ...........6 2 - 7 0 ισιά Κηφ . του 4ου δεκάλεπτου αφού στα πέντε πρώ.....Ν Ηράκλειο ..........- ..ΟΦΗ....................7 6 - 7 3 .-... ευή ασκ τα λεπτά ο Ερµή̋ έδειχνε ικανό̋ να κάνει Παρ 2 Αγ. . Λευκάδα̋........8 8 -- 7 Παγκράτι ..........- .....∆ την υπέρβαση καθώ̋ η διαφορά ήταν µό. Λαγκαδά ......9 3 76 9 .Ερ -.... ...... ...... αλα Τρίκ λι̋ στου̋ δύο πόντου̋ (74-72). Από εκεί και ροιβο̋ ............6 3 - 5 Ίκ. Σερρών ........-.....Κόίκη Βόλου .........6 8 - 6 5 ...Ν ..-.. πέρα όµω̋ οι παίκτε̋ του Λαγκαδά ξέµει...... ...... ριο 9 Λαύ ρκαδικό̋...........8 7 - 7 ναν από δυνάµει̋, έκαναν πολλά άστοχα Φιλαθλητικό̋ ....- .....Α σουτ ενώ παράλληλα έχοντα̋ συµπληρώΗ Βαθµολογία σει πέντε φάουλ έστελναν συνεχώ̋ του̋ ........Ν-Η ..........Β. .....Πόντοι...53 ...... δε̋ ....4 Οµα παίκτε̋ των Τρικάλων στην γραµµή των βο......1640-13 ....17 ....4 Νέα Κηφισιά .......38. ..17 95.. 9-14 164 ...... λών. Αυτά σε συνδυασµό µε ένα τρίποντο Τρίκαλα .............38.......1750-1503 ....17 ....4 Φιλαθλητικό̋......38 .......1632-1510 ....14 ....7 του Κακλαµάνου 2.06 πριν την λήξη (85-74) Κοροιβό̋............35 .......1574-1539 ....12 ....9 έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των ΓΣ Λαυρίου.........33 .......1569-1565 ....12 ....9 Τρικάλων που τελικά επικράτησαν µε 93-79. Ίκαροι Σερρών ...33 .......1587-1652 ....11 ..1 0 ..1 1 Αγ. Παρασκευή ..32 ∆ιαιτητέ̋ του αγώνα ήταν οι κκ Θεονά̋ .....1677-1667 ....10....1 3 Παγκράτι ............31.. 9.......1503-1582 ....8 Μαλανδρή̋ - Καραβίτη̋. 3 ....1 Αρκαδικό̋ ..........2 ....8 1 -163 29.......1531 5 Τα δεκάλεπτα: 23-21, 45-44, 66-63, 93-79 ....1 Ερ. Λαγκαδά .......27. ......1537-1690 ....6 ....1 5 ΟΦΗ .................. ...... ....6 80 τελικό. 6-15 .141 6 ....1 Ηράκλειο............27 ....5 ......1453-1579 Aries Tρίκαλα (Τζήµα̋): Λεπενιώτη̋ 8, Νίκη Βόλου.........26. 354-1526 ....4 ....1 7 Τσιλούλη̋ 2, Γκιουλέκα̋ 8 (2), Κατσαρέ̋ ∆. Λευκάδα̋.......25.......1 νιστική 13(1 τριπ, 5 ασίστ), Τσούτσο̋ 5, Κακλαµανο̋ Η επόµενη (22η) αγω 21(4 τριπ, 4 ασίστ , 2 κλεψίµατα), Αγγελακό.................Παγκράτι .–... ...... ά καδ Λαγ ή̋ λα Ερµ πουλο̋ 17 (3 τρ., 9 ριµπάουντ) Χαρισµίδη̋ 15 – .....................Τρίκα Κόρ. Αµαλιάδα̋ ...... ...........Ικαροι Σερρών Φούντα̋ 4. ...–. ...... ...... ισιά Κηφ Ν. .................Ηράκλειο Ερµή̋ Λ (Ξουρίδα̋): Καικλή̋, Ιωακειµίδη̋ ο ΟΦΗ.........................–... –........................Λα ύριό̋ ∆όξα Λευκάδα̋........ 8, Ονάσογλου 15(1) Καµαριώτη̋ 3, Πλιούκα̋ .......Φιλαθλητικ ...... ..– ...... ου ...... Βόλ ΑΠ Νίκη ....Κ ...... ...... 12(2), Καλογιαννίδη̋ Αναγνωστόπουλο̋ 31 (3) ............ Αρκαδικό̋................– Γεωργίτση̋ 10, Παρίτση̋, Κασουρα̋.

Τα καλύτερα ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ για τον Λαγκαδά ενώ µίλησε και πάλι για τη συλλογική προσπάθεια

∆είχνει το δρόµο για την άνοδο Η

δύναµη τη̋ έδρα̋, η παρουσία του κόσµου και η συνδροµή του στην εξέλιξη του αγώνα, ήταν το κοινό στοιχείο στι̋ δηλώσει̋ που έκαναν οι προπονητέ̋ των Τρικάλων και του Λαγκαδά. Πάντω̋ ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ µίλησε είχε αναφορέ̋ επαίνων για του̋ φιλοξενούµενου̋ και τόνισε ότι είναι οµάδα µε ψηλού̋ που σουτάρουν πολύ καλά από την Περιφέρεια και µε γκαρντ που παίζουν εναντίον ενό̋ και ποστάρουν. «∆εν είναι τυχαίο ότι δεχτήκαµε κοντά στου̋ 80 πόντου̋ τόσο στον Λαγκαδά όσο και στα Τρίκαλα». Μιλώντα̋ για τη ροή του αγώνα σηµείωσε ότι ο Λαγκαδά̋ ανέτρεψε τι̋ σε βάρο̋ του διαφορέ̋ µε πολλού̋ αιφνιδιασµού̋ «δεχτήκαµε στο παιχνίδι περισσότερου̋ απ’ όσου̋ έχουµε δεχτεί σε όλο τον Β’ γύρο» και όπω̋ επεσήµανε «ευτυχώ̋ που πήραµε την νίκη και αυτήν κρατάµε». Όπω̋ τόνισε δε ο Λαρισαίο̋ κοόυτ̋ τελείωσε

ένα σερί έξι αγώνων µε νίκε̋ απέναντι σε οµάδε̋ που στην βαθµολογία είναι από την µέση και κάτω και τόνισε πω̋ στην συνέχεια την περιµένουν πολύ δύσκολα παιχνίδια µε Κόροιβο, Ίκαρου̋ Σερρών, Ηράκλειο και Νέα Κηφισιά. «Το να κάνουµε τέσσερα στα τέσσερα σε αυτά τα παιχνίδια είναι από δύσκολο έω̋ απίθανο αλλά θα προσπαθήσουµε όσο έχουµε υγεία για το καλύτερο δυνατόν». Κλείνοντα̋ ο προπονητή̋ των Τρικάλων απένειµε για µία ακόµη φορά τα εύσηµα στου̋ φιλάθλου̋ των Τρικάλων: «Ήτα κόσµηµα για µία ακόµη φορά το γήπεδο µα̋, ιδανικό για µπάσκετ, κόσµηµα αυτό̋ ο κόσµο̋ σε όλα τα παιχνίδια να χειροκροτούν όλου̋ του̋ αντιπάλου̋. Η µεγάλη δύναµη αυτή̋ τη̋ οµάδα̋ είναι ο κόσµο̋. Πρέπει να καταλάβουµε ότι από την Αθήνα µέχρι την Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει οµάδα τόσο ψηλά. Πρέπει να µάθουµε και να διεκδικούµε και να απαιτούµε αυτά που µα̋ αξίζουν. Εύχοµαι να πάνε όλα καλά και

να στηρίξουµε έµπρακτα αυτή την προσπάθεια». Από την άλλη ο προπονητή̋ του Ερµή εστίασε τι̋ δηλώσει̋ στην εµπειρία των κυανέρυθρων και δήλωσε χαρακτηριστικά « Εµεί̋ αγωνιστήκαµε σε ένα γήπεδο ζεστό και καυτό για τον φιλοξενούµενο και πολύ ένθερµο για την οµάδα των Τρικάλων

πάντα όµω̋ σε αθλητικά πλαίσια. Είναι πολύ ευχάριστο να παίζουµε σε τέτοιε̋ έδρε̋ και θέλουµε να ευχαριστήσουµε την οµάδα των Τρικάλων γι’ αυτό. Εµεί̋ ήρθαµε γνωρίζοντα̋ ότι παίζουµε µε τον πρωτοπόρο και βέβαια απέδειξε η οµάδα των Τρικάλων ότι άξια είναι στην πρώτη θέση µε παιδιά έµπειρα, µε προπονητή έµπειρο και ικανό. Προσπαθήσαµε σε όλη την διάρκεια του αγώνα να σταµατήσουµε τα ατού των αντιπάλων µα̋ αλλά τα παιδιά των Τρικάλων έδειξαν την εµπειρία του̋ µέσα στο γήπεδο και έπιασαν µια υψηλή απόδοση για να πάρουν αυτήν την νίκη. Αυτό το τελευταίο δείχνει και τον βαθµό ικανοποίηση̋ που έχω από την δική µου οµάδα̋. Εµεί̋ είµαστε προσηλωµένοι στον στόχο τη̋ παραµονή̋ και είµαστε αισιόδοξοι ότι θα τον πετύχουµε».


Αθλητικά

30

 ΦΟΡΜΟΥΛΑ-1 

Νίκη για τον S.Vettel, βάθρο για Webber και Hamilton

T η̋ …κακοµοίρα̋ στη Μαλαισία

Στην 27η νίκη τη̋ καριέρα̋ του, ο S. Vettel αποδεικνύει ότι η Μαλαισία του πάει πολύ. Έχοντα̋ κερδίσει ξανά εκεί το 2010 και το 2011, ο Γερµανό̋ οδηγό̋ τη̋ Red Bull πέτυχε και φέτο̋ στο Sepang International Circuit το αυτονόητο για αυτόν, τερµατίζοντα̋ 4,298 δευτερόλεπτα µπροστά από τον team mate του, Mark Webber και 12,181 δευτερόλεπτα µπροστά από τον τρίτο Lewis Hamilton. Κοιτώντα̋ του̋ τρει̋ πιλότου̋ στο βάθρο, καταλάβαινε̋ ότι το podium τη̋ Μαλαισία̋ ήταν ένα από τα πιο λυπηµένα όλων των εποχών τη̋ Formula 1, καθώ̋ ο Mark Webber δικαίω̋ θεωρεί ότι ο S. Vettel, παραβαίνοντα̋ τι̋ οδηγίε̋ τη̋ οµάδα̋ περί διαχείριση̋ ελαστικών και µονοθεσίων "έκλεψε" τη νίκη από τον Αυστραλό. Το κλίµα που επικρατούσε µετά το τέλο̋ του αγώνα στην οµάδα τη̋ Red Bull, φάνηκε και από τον διάλογο του A. Newey, αγωνιστικού διευθυντή τη̋ RBR µε τον S. Vettel, στον προθάλαµο του βάθρου. Στην επισήµανση του A. Newey προ̋ τον νικητή του αγώνα ότι "... δεν έκανε̋ αυτά που είπαµε", ο Γερµανό̋ πρωταθλητή̋ εξήγησε ότι ήταν πιο γρήγορο̋ στην πίστα από τον M. Webber, µπορούσε να τον περάσει και τελικά αυτό έκανε. Την οδηγία που δεν ακολούθησε ο S. Vettel, σεβάστηκε απόλυτα ο N. Rosberg ο οποίο̋ πειθάρχησε στα λεγόµενα του R. Brawn, επικεφαλή̋ τη̋ Mercedes και έµεινε στην τέταρτη θέση, πίσω από τον L. Hamilton. Η αµηχανία στο βάθρο τη̋ Μαλαισία̋ ήταν προφανή̋. Από αριστερά, o A.Newey, οι οδηγίε̋ του οποίου αγνοήθηκαν από τον S.Vettel που πέρασε τον "ηθικό νικητή" του αγώνα M.Webber, ο οποίο̋ ούτε βλέµµα δεν είχε για τον team-mate του. 

BOΛΕ˳

Τα σήκωσε ο Θρύλο̋ Ο Ολυµπιακό̋ είναι ο Κυπελλούχο̋ Ελλάδο̋ για το 2013. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν µε 3-0 σετ (28-26, 25-21 και 2522) του Φοίνικα Σύρου στον τελικό του final 4 που πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο. Αυτό ήταν το 13ο Κύπελλο στην Ιστορία τη̋ οµάδα̋ του Πειραιά που είχε κορυφαίο παίκτη τον Μπόγιαν Γιορντάνοφ µε 29 πόντου̋, ενώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο Ολυµπιακό̋ πήρε και τα τρία σετ µε ανατροπή στο φινάλε. Ο Ολυµπιακό̋ είναι ο πολυνίκη̋ σύλλογο̋ τη̋ διοργάνωση̋, καθώ̋ µετρά 13 τρόπαια. Αντίστοιχα, στου̋ προπονητέ̋ ο Αλέκο̋ Λεώνη̋ προηγείται µε πέντε κατακτήσει̋ τίτλων, ακολουθούµενο̋ από τον Γιάννη Λάιο, που έχει πανηγυρίσει τρει̋ φορέ̋. Αναλυτικά: Τα σετ: 28-26, 25-21, 25-22 Ολυµπιακό̋ (Καζάζη̋): Χριστοφιδέλη̋ 9 (8/15 επ., 1 µπλοκ, 75% υπ. – 50% άριστε̋), Γιούρισιτ̋ 7 (7/10 επ.), Φιλίποφ 4 (3 µπλοκ), Κοκκινάκη̋ 9 (9/16 επ., 76% υπ. – 24% άριστε̋), Γιορντάνοφ 30 (26/36 επ., 1 άσο, 3 µπλοκ), Σµαραγδή̋ 3 (2/6 επ., 1 άσο), Στεφάνου –λ (77% υπ. – 64% άριστε̋) / Σωτηρίου, Ποτότσνικ. Φοίνικα̋ Σύρου (Ανδρεόπουλο̋): Σουλτανόπουλο̋ 9 (5/12 επ., 1 άσο, 3 µπλοκ), Κουρνέτα̋ 3 (2 µπλοκ), Τακουρίδη̋ 1 (1/3 επ.), Κοβάσεβιτ̋ 12 (11/18 επ., 1 µπλοκ, 60% υπ. – 40% άριστε̋), Ντορνέλα̋ 13 (13/36 επ.), Λάππα̋ 8 (8/20 επ., 75% υπ. – 55% άριστε̋), Γκαρά̋ -λ 62% υπ. – 50% άριστε̋) / Θάνο̋ 5 (4/5 επ., 1 µπλοκ), Νικηφορίδη̋, Αρβανίτη̋, Ίλιτ̋.

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 Α1 ΕΣΚΑΘ: Με ήττα στην έδρα του Φοίβου Γιάννουλη̋ έκλεισαν τι̋ εκτό̋ έδρα̋ αναµετρήσει̋ του̋ οι Μάγοι

«Γλίτωσαν» τη συντριβή Μια ακόµα στροφή και τέλο̋… Μετρούν αντίστροφα και είναι έτοιµοι για διακοπέ̋ οι «Μάγοι», αφού η πρώτη του̋ συµµετοχή στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Θεσσαλία̋ έπαψε να έχει αγωνιστικό και βαθµολογικό ενδιαφέρον από τη στιγµή που η οµάδα κατοχύρωσε την παραµονή τη̋ στην κατηγορία. Ο στόχο̋ αυτό̋ επιτεύχθηκε µε όρου̋ στατιστική̋ στην 14η στροφή τη̋ σεζόν (µε το διπλό στην έδρα τη̋ ΕΑΛ) κι από τότε οι «πορτοκαλί» ψάχνουν να βρουν κίνητρα για τα τελευταία του̋ παιχνίδια αναζητώντα̋ προφανώ̋ και µια καλή θέση στην τελική κατάταξη του ∆υτικοθεσσαλικού οµίλου. Εύκολο να το λε̋ , δυσκολο όµω̋ να το πράττει̋ ιδίω̋ όταν στα τελευταία παιχνίδια καταγράφονται απουσίε̋ που αλλοιώνουν την εικόνα και την παρουσία τη̋ οµάδα̋ µέσα στα γήπεδα. Αυτό έδειξε εξάλλου και η ήττα (68-61) από τον Φοίβο Γιάννουλη̋ στη Λάρισα. Οι παίκτε̋ του Τσίµα είχαν µπροστά του̋ ένα ντέρµπι γοήτρου µπροστά του̋ αφού η κόντρα µε τον Φοίβο στη Λάρισα (εκ των πραγµάτων πια) αποτελούσε ευκαιρία για το ξεκαθάρισµα λογαριασµών των «συγκατοίκων» τη̋ 4η̋ ίσω̋ δε και τη̋ 5η̋ θέση̋ του οµίλου. Μπορεί βέβαια να µην υπάρχουν ουσιαστικά και πραγµατικά οφέλη από αυτό το …κυνηγητό, όµω̋ είναι αλήθεια πω̋ οι Μάγοι το ήθελαν το παιχνίδι για να κλείσουν µε µια σηµαντική επιτυχία τι̋ εξορµήσει̋ του̋ στα γήπεδα τη̋ Α1 Κατηγορία̋ αλλά και για να πάρουν την άτυπη ρεβάν̋ για το κάζο που έπαθαν στο παιχνίδι του Α’ Γύρου όταν έχασαν µε ένα καλάθι διαφορά µέσα στο ∆ήµοτικό Γυµναστήριο µετά από µια πολύ κακή εµφάνιση. Το κίνητρο λοιπόν ισχυρό για την νεοφώτιστη τρικαλινή οµάδα, όµω̋ οι απουσίε̋ βασικών στελεχών ήταν και πάλι το µεγάλο πρόβληµα κι ο πονοκέφαλο̋ του Γιάννη Τσίµα, που -όπω̋ και στο προηγούµενο προ των Αποκριών παιχνίδι µε την ΑΕΛ- , έτσι και το Σάββατο δεν είχε µαζί του βασικά και αναντικατάστατα στελέχη τη̋ οµάδα̋. Συγκεκριµένα δεν αγωνίστηκαν οι Πάτσια̋

(απουσίαζε) Βλάχο̋ Κωσταρέλο̋ και Ψύρρα̋ που λόγω τραυµατισµού χάνει και το τελευταίο παιχνίδι από τι̋ δύο οµάδε̋. Από του̋ µάγου̋ πάντω̋ κορυφαίο̋ µε βάση την παραγωγή και την επατη̋ σεζόν. Φυσικά παίζοντα̋ µε σύνθεση…. ανάγκη̋, φή µε το καλάθι ήταν ο Νικολακόπουλο̋ που και έχοντα̋ µετρηµένου̋ στα δάχτυλα του ενό̋ σηµείωσε 21 πόντου̋ ενώ σε διψήφιο νούµερο χεριού του̋ βασικού̋ (απέµειναν ελάχιστοι µα- σταµάτησε επίση̋ και ο Μπουτσια̋ (πέτυχε 13) ζί µε του̋ παλιού̋ να γεµίζουν το στο ρόστερ), κι από κει και µετά όλοι οι άλλοι σε χαµηλά ποοι «πορτοκαλί», κατέβασαν από µόνοι του̋ σοστά και άσχηµε̋ επιδόσει̋. Για του̋ Μάγου̋ τώρα το… µαρτύριο τη̋ τον… δείκτη ανταγωνιστικότητα̋ στο ραντεβού µε την οµάδα τη̋ Λάρισα̋ κι έτσι δεν µπόρε- αγγαρεία̋ τελειώνει το επόµενο σαββατοκύριακο στο δηµοτικό κλειστό των Τρικάλων. σαν να αποφύγουν την ήττα µε σκορ 68-61 χάνοντα̋ έτσι για δεύτερη φορά µέσα στην ίδια Όπω̋ και σε όλα τα παιχνίδια που ακολούθησεζόν από την οµάδα τη̋ Γιάννουλη̋ που έχει σαν µετά τη νίκη επί τη̋ ΕΑΛ έτσι και στον επίπλέον και το αβερἐτζ για πιθανό σενάριο δι- λογο τη̋ χρονιά̋ µε τα Φάρσαλα ο Τσίµα̋ αναµένεται να δώσει χρόνο και συµµετοχή πλή̋ ισοβαθµία̋ στην τελική βαθµολογία. Στον αγώνα τώρα: Φάνηκε ξεκάθαρα από την στου̋ αναπληρωµατικού̋ τη̋ οµάδα̋. ∆εκάλεπτα: 20-17, 40-24, 56-33, 68-61 (τελικό). αρχή πω̋ το µεγαλύτερο και το πιο ισχυρό κίΜάγοι (Τσίµα̋): Μπράµη̋ 1, Νικολούσιο̋ 5, νητρο για τη νίκη το είχε το συγκρότηµα τη̋ Λάρισα̋ το οποίο εκµεταλλεύθηκε τι̋ απου- Νικολακόπουλο̋ 22(2), Μπούτσια̋ 13, Ευαγσίε̋ των Μάγων και µπήκε µε…φόρα στην γέλου 6, Αναστασίου 4, Μπἀρακτάρη̋ 3, ∆εσπούλη̋ 7(1), Πασχάλη̋. πρώτη περίοδο όταν και προηγήθηκε µε 4024. Παρά το µέτριο ξεκίνηµα οι παίκτε̋ του Α1 ΕΣΚΑΘ Τσίµα, προσπάθησαν να αντιδράσουν στο αγων.) δεύτερο ηµίχρονο, όµω̋ δεν έβγαλαν άµυΤα αποτελέσµατα (17η νε̋ και δεν είχαν καθαρέ̋ επιλογέ̋ στην ............68-61 ι..... άγο ...Μ ..-.. λη̋ Φ. Γιάννου επίθεση, εν αντιθέσει µε του̋ αντιπάλου̋ ΕΛ.....................65-63 Φάρσαλα ..........- .....Α Καρδίτσα̋ .....71-70 του̋ που συνέχισαν το ίδιο… βιολί και πήΟλ. Καρδίτσα̋..-.....ΑΣ ΑΛ.....................59-65 γαν τη διαφορά µέχρι του̋ 30 πόντου̋!!! Κερ. Λάρισα̋ ....- .....Ε αλαµπάκα........64-74 Ελασσόνα ........-.....Κ Στην επανάληψη ενώ κάποιο πίστευαν πω̋ θα έρχονταν η αντεπίθεση τη̋ τρικαλιΗ Βαθµολογία νή̋ οµάδα̋, προέκυψε…αγγαρεία. Οι πορ....Ν -Η ...........Β.......Πόντοι ...... ...... δε̋ Οµα τοκαλί προσπάθησαν να αντιδράσουν στο ......1151-849.....15....2 ΑΕΛ .....................32 ...... .13 ...4 2... 1-98 110 ...30 ξεκίνηµα τη̋ 3η̋ περιόδου έκαναν ένα επί Καλαµπάκα...... 9 ......1073-988.....12....5 Ελασσόνα............2 ......1116-1153...8......9 µικρό σερί, αλλά οι Λαρισαίοι δεν έχασαν ...25 α̋.. Ολ. Καρδίτσ ......1027-1126...8......9 τον προσανατολισµό του̋, επανήλθαν δρι.1 0 Φοίβο̋ Γ. .............25 ......1213-1220...7... µύτεροι, έκαναν και αυτοί µε τη σειρά του̋ Φάρσαλα .............244 ...... 1055-1100 ..7 ...1 0 Μάγοι .................23 ......1038-1171...6....1 1 το δικό του̋ σερί κι έφτασαν στο 56-33 µε ΑΣ Καρδίτσα̋......2 ......1132-1199...5....1 2 τη λήξη τη̋ τρίτη̋ περιόδου. Από κει και µεΕΑΛ .....................22 982-1100.....4....1 3 τά οι παίκτε̋ του Τσίµα έτρεξαν και κατάΚεραυνό̋ Λ. ........21 ...... φεραν τελικά να σώσουν τα προσχήµατα νιστική αγω 18η Η επόµενη φτάνοντα̋ εν τέλι σε µια αξιοπρπεή ήττα. ..........Φάρσαλα ...... ..-.. ...... ...... ...... Μάγοι.. Σ’ ένα µατ̋ που δεν είχε επί τη̋ ουσία̋ .................Ελασσόνα ΕΑΛ ..........................- ............Κερ. Λάρισα̋ ξεκάθαρο και ουσιαστικό αγωνιστικό κίνηΑΣ Καρδίτσα̋ ..................Ολ. Καρδίτσα̋ ..-.. τρο µοιάζει µε φλύαρη πολυτέλεια η αναΑΕΛ ........................ .- ......Φοί. Γιάννουλη̋ Καλαµπάκα ............ ζήτηση των παικτών που τράβηξαν …κουπί

 Στη µάχη του τίτλου τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ ο ΑΟΚ µαζί µε τον

ΓΣ Βόλου,

Θα βρει παλιοσειρέ̋ του Θεσσαλικού Μπάσκετ Η

17η αγωνιστική του πρωταθλήµατο̋ έλυσε τι̋ τελευταίε̋ εκκρεµότητε̋ που υπήρχαν στο πρωτάθληµα. Πρωταθλητρια του Οµίλου ∆υτική̋ Θεσσαλία̋ αναδείχθηκε µε πανηγυρικό µάλιστα τρόπο η ΑΕ Λάρισα̋ αφήνοντα̋ στη δεύτερη θέση το συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ που ήταν πάντω̋ η ευχάριστη έκπληξη του Β’ Οµίλου µια̋ και άφησε πίσω του̋ τόσο την Ελασσόνα όσο και τι̋ οµάδε̋ τη̋ Καρδίτσα̋. Για τον ΑΟ Καλαµπάκα̋ το στοίχηµα στην αρχή τη̋ σεζόν δεν ήταν ξεκάθαρο όµω̋ µε τη δουλειά εξασφαλίστηκε η συµµετοχή τη̋ οµάδα̋ στα πλέιοφ τη̋ κατηγορία̋, αφού η οµάδα ξεπέρασε χωρί̋ τριγµού̋ τι̋ απώλειε̋ του καλοκαιριού έστησε ένα καινούριο κορµό µε παλιού̋ και νέου̋ παίκτε̋ και πέρασε µε επιτυχία το τεστ των αγωνιστικών εξετά-

σεων ικανοποιώντα̋ στο έπακρο και του̋ στόχου̋ τη̋ διοίκηση̋. Για του̋ Μάγου̋, όπω̋ αναφέρει και το σχετικό ρπεορτάζ η παρθενική συµµετοχή είχε «νταβάνι» στόχων την παραµονή, παρ’ ότι βέβαια οι µεταγραφέ̋ παικτών από την Καρδίτσα άφηναν και κάποια άλλα ….υπονοούµενα στην αρχή τη̋ σεζόν, τα οποία όµω̋ δεν επιβεβαιώθηκαν από την πορεία… Στην ουρά τη̋ βαθµολογία̋ µάχη για την αποφυγή του υποβιβασµού έδωσαν 4 οµάδε̋, όµω̋ είναι αλήθεια πω̋ οι περισσότερε̋ από αυτέ̋ δεν κινδύνεψαν σοβαρά. Για να λέµε δε τα πράγµατα µε το όνοµά του̋: δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά δεν


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

 Α1 ΕΣΚΑΘ: Μεγάλο

«διπλό» από τον ΑΟΚ στην έδρα τη̋ Ελασσόνα̋ τον φέρνει δεύτερο πίσω από την ΑΕΛ και τον σπρώχνει στα πλέι-οφ τη̋ κατηγορία̋

Στένεψε ο δρόµο̋ για την Εθνική

Στην τετράδα µε το σπαθί του Το µάτι του Ντούρβα “γυάλιζε”, το µπό̓ του Κατσανού πήρε τα πάνω του και το θράσο̋ του Θανασάρα έδωσε την κατάλληλη ώθηση σε ένα κρίσιµο παιχνίδι. Με τρει̋ σωµατοφύλακε̋ εµφανίστηκε η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ στην πιο κρίσιµη αναµέτρηση τη̋ φετινή̋ χρονιά̋ και κατάφερε δείχνοντα̋ µέταλλο νικητή µέσα στην έδρα τη̋ Ελασσόνα̋ να πάρει τη νίκη (64-74) και να σφραγίσει έτσι µε πανηγυρικό τρόπο την είσοδο τη̋ στα πλέι-οφ τη̋ Α1 Κατηγορία̋. Ντέρµπι ο ΑΟΚ φέτο̋ έδωσε πολλά και τα πάλεψε όλα γράφοντα̋ µάλιστα σηµαντικέ̋ επιτυχίε̋, όµω̋ το πιο κρίσιµο κι οριακό- ήταν φυσικά το παιχνίδι του Σαββάτου µε τη σκληροτράχηλη Ελασσόνα η οποία διεκδικούσε κι αυτή τη δεύτερη θέση του οµίλου. ∆ιεκδικούσε κυνηγούσε, έτρεχε όµω̋ πάντα πίσω από του̋ παίκτε̋ του Σδράκα και τελικά υποκλίθηκε στην ανωτερότητα του̋ αποδεχόµενη τη δεύτερη ήττα. Οι Καλαµπακιώτε̋ σε µια µεγάλη βραδιά των τριών σωµατοφυλάκων του̋, (αλλά και µε σηµαντική συνεισφορά προσπάθεια όλων των υπολοίπων) κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλλο και µαζί µε αυτό να πάρουν και το αβερείτζ τη̋ ισοβαθµία̋ που ίσω̋ και να µην χρειαστεί αφού προφανώ̋ θα κλείσουν µε νίκη και θα κατοχυρώσουν την δεύτερη θέση στον πίνακα σφραγίζοντα̋ έτσι τη συµµετοχή του̋ στα πλέι-οφ τη̋ κατηγορία̋. Φυσικά για την οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ πέρα από τι̋ εντυπώσει̋ που έφερε η φετινή αγωνιστική διαδροµή, µένει η… αίσθηση τη̋ µεγάλη̋ νίκη̋ που όπω̋ είπε και ο πρόεδρο̋ Ε. Πρεµέτη̋ δείχνει την αξία και το χαρακτήρα αυτή̋ τη̋ οµάδα̋ που είχε σταθερή πορεία σε όλη τη διαδροµή του φετινού πρωταθλήµατο̋. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον προπονητή που ήταν ο καθοδηγητή̋ τη̋ οµάδα̋ , είπε ο πρό-

την ΑΕΛ και τον Ολυµπιακό Βόλου

31

του̋ στο ξεκίνηµα και βρέθηκαν να πατούν σε διαφορά ασφαλεία̋ πριν κλείσει το ηµίχρονο. Είναι χαρακτηριστικό δε το γεγονό̋ πω̋ το µατ̋ πήρε το δρόµο για την Καλαµπάκα από την α’ περίοδο όταν ο ΑΟΚ προηγήθηκε µε 14-22 βάζοντα̋ εξ αρχή̋ τα δικά του θέµατα σε προτεραιότητα µέσα στο γήπεδο. Ίδιο τέµπο ίδιο σκορ βγήκε και στην δεύτερη περίοδο κι εκεί οι Καλαµπακιώτε̋ έδειξαν το µαχητικό του̋ χαρακτήρα κράτησαν χαµηλά του̋ αντιπάλου̋ του̋, και πήγαν µε ξεκάθαρο προβάδισµα στα αποδυτήρια καθώ̋ προηγούνταν ήδη µε 31-42. Στην επανάληψη οι Ελασσονίτε̋ πήγαν να κάνουν µια καινούρια αρχή, όµω̋ ούτε αυτή τη φορά του̋ βγήκε η προσπάθεια αντεπίθεση̋ ο ΑΟΚ ήταν διαβασµένο̋ καλά στο κοµµάτι τη̋ τακτική̋ δεν έδωσε αφορµέ̋ και δικαιώµατα κι έτσι έφτασε δίκαια και καθαρά στη µεγάλη νίκη που τον φέρνει πλέον στην τελική τετράδα τη̋ ΕΣΚΑΘ, µε εισιτήριο συµµετοχή̋ στο χέρι για τα πλέΙ-οφ τη̋ κατηγορία̋. Σ’ ένα µατ̋ που καθόριζε την πορεία τη̋ οµάδα̋ στο φετινό πρωτάθληµα ήταν αναµενόµενο πω̋ το βάρο̋ των επιλογών στην επίθεση από πλευρά̋ ΑΟΚ θα το τραβούσαν τα βασικά στελέχη τη̋ οµάδα̋. Ντούρβα̋ µε του̋ 27 πόντου̋ και τα πέντε τρίποντα ήταν ο ακρογωνιαίο̋ λίθο̋ ο ηγέτη̋ και ο παίκτη̋ για όλε̋ τι̋ δουλειέ̋. όµω̋ δεν ήταν µόνο οι δικοί του πόνΟ Ντούρβα̋ ήταν ο κορυφαίο̋ του ΑΟΚ στο καθοτοι που καθόρισαν την έκβαση του αγώνα. Σηριστικό παιχνίδι που έκρινε την 2η θέση του οµίλου µαντική συνεισφορά στο παιχνίδι είχε ο Θανασάπου έγιναν από όλου̋ του̋ συντελεστέ̋ του ΑΟΚ. ρα̋ που έκανε µάλιστα την καλύτερή του εµφάΣτην Ελασσόνα οι παίκτε̋ του ΑΟΚ πήγαν µε ξε- νιση στο πρωτάθληµα σηµειώνοντα̋ 19 π. ενώ κι κάθαρου̋ στόχου̋ ήθελαν νίκη και είχαν κατα- ο έµπειρο̋ Κώστα̋ Κατσανό̋ έβαλε πλάτη στο στρώσει τα σχέδια του̋ γνωρίζοντα̋ τι̋ αρετέ̋ και καλάθι και καθάρισε κι αυτό̋ το δικό του τοµέα τα προτερήµατα των αντιπάλων του̋… Επαιξαν σηµειώνοντα̋ 14 πόντου̋. λοιπόΝ µελετηµένα και δεν του̋ άφησαν κάνουν ∆εκάλεπτα: 14-22, 31-42, 49-60, 64-74 (τελικό). παιχνίδι στην επίθεση µε τα τρίποντα. Οι γηπεδούΚαλαµπάκα (Σδράκα̋): Ντούρβα̋ 27(5), Ροχοι εγκλωβίστηκαν έµειναν σε χαµηλό τέµπο µε µι- δόπουλο̋ 3, Ούτο̋, Αθανασούλα̋ 4, Θανασάρα̋ κρέ̋ και πήγαιναν κατά κανόνα επιπόλαιε̋ επιλο- 19(1), Πρεβέντη̋ 3, Κόκκοβα̋, Θρασυβουλίδη̋, γέ̋ κι έτσι βρέθηκαν από την αρχή πίσω στο σκορ Βλησσάρη̋, Θεοφανάκη̋, Κατσανό̋ 14, ∆ουτσίκαθώ̋ οι παίκτε̋ του Σδράκα ξέφυγαν µε 9 πόν- νη̋. εδρο̋ εξαίροντα̋ το έργο του Κώστα Σδράκα, ενώ υπενθύµισε πω̋ η φετινή συµµετοχή στο πρωτάθληµα έβγαλε πολλέ̋ συγκινήσει̋ και αξιοζήλευτη αγωνιστική διαδροµή στα γήπεδα τη̋ ∆υτική̋ Θεσσαλία̋ και δικαίωσε τι̋ προσπάθειε̋

στριµώχθηκαν από τι̋ καταστάσει̋, αλλά αντιθέτω̋ διευκολύνθηκαν και βολεύτηκαν από την καταστρεπτική πορεία που ακολούθησε η ΕΑΛ κατά µείζονα λόγο αλλά και ο Κεραυνό̋ Λάρισα̋ που προχθέ̋ εχασε το κρίσµο ντέρµπι κι έµεινε στην τελευταία θέση του πίνακα Κατά τα λοιπά; εκτό̋ από το δίδυµο του δικού µα̋ οµίλου ορσιτικοποιήθηκαν και κλείδωσαν θέσει̋ και στην παρέα τη̋ Ανατολική̋ περιφέρεια̋ αφού η οµάδα του Ολυµπιακού Βόλου πέρασε µε νίκη στην έδρα τη̋ Νίκαια̋ και κλείδωσε την δεύτερη θέση πίσω από τον πρωτοπόρο ΓΣ Βόλου Με το τέλο̋ τη̋ κανοινική̋ διάρκεια του πρωταθλήµατο̋ οι 4 π΄ρωτοι των οµίλων Γ.Σ. Βόλου και Ολυµπιακό̋ Βόλου ΑΕΛ και Καλαµπάκα θα παίξουν στα πλέι-οφ διεκδικώντα̋ όχι µόνο τον τίτλο, αλλά και το ένα και µοναδικό εισιτήριο που οδηγεί στην Γ' Εθνική. Τα αποτελέσµατα τη̋ 17η̋ αγωνιστική̋: Νέοι Αθλητέ̋ Νίκη̋ - Γ.Σ. Βόλου (Κυριακή 24/3) Νίκαια - Ολυµπιακό̋ Β. 65-70 Λεχώνια - Μύτικα̋ 86-69 Ανάληψη - Εθνικό̋ Λάρισα̋ 72-57 Γ.Σ. Αλµυρό̋ - Ολύµπια 90-64

Η Εθνική µα̋ δεν τα κατάφερε στη Ζένιτσα. Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη νίκησε µε σκορ 3-1, άφησε στη δεύτερη θέση του οµίλου την οµάδα του Σάντο̋ και πλέον τα πράγµατα δυσκολεύουν στον αγώνα δρόµου για την κατάκτηση τη̋ πρώτη̋ θέση̋ που οδηγεί απευθεία̋ στα τελικά του Παγκοσµίου Κυπέλλου στη Βραζιλία. Όπω̋ θα παρατηρήσετε, λοιπόν, στον αναλυτικό βαθµολογικό πίνακα πιο κάτω, η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει σαφέ̋ προβάδισµα αν και η Ελλάδα δεν έχει παίξει ακόµα εναντίον του αδύναµου Λιχτενστάιν. Από εκεί και πέρα όµω̋ το πρόγραµµα είναι, θεωρητικά, υπέρ µα̋. Η βαθµολογία 1) Βοσνία Ερζεγοβίνη 13 βαθµοί (18-3) 2) Ελλάδα 10 βαθµοί (6-4) 3) Σλοβακία 8 βαθµοί (6-4) 4) Λιθουανία 5 βαθµοί (4-7) 5) Λετονία 4 βαθµοί (6-9) 6) Λιχτενστάιν 1 βαθµοί (2-15) Αρχή και τέλο̋ Βάσει προγράµµατο̋ η κατάσταση στην κορυφή µπορεί να ξεκαθαρίσει από τα αµέσω̋ επόµενα παιχνίδια. Η Βοσνία θα ταξιδέψει στην Ρίγα για το µατ̋ µε την Λετονία (που θεωρητικά κυνηγά κι αυτή τη 2η θέση), ενώ εµεί̋ θα αγωνιστούµε εκτό̋ µε την Λιθουανία. Όποιο̋ γκελάρει λοιπόν και το εκµεταλλευτεί ο άλλο̋, θα αποκτήσει ένα µικρό προβάδισµα για την πρωτιά. Γενικότερα οι Βόσνιοι θα ταξιδέψουν σε τρει̋ δύσκολε̋ έδρε̋ µέχρι το τέλο̋ των προκριµατικών (Λετονία, Σλοβακία, Λιθουανία), ενώ η Ελλάδα έχει µόνο δυο εκτό̋ έδρα̋ µατ̋ και µάλιστα το ένα απέναντι στο Λιχτενστάιν. Έτσι είναι πιθανό να οδηγηθούµε σε "θρίλερ" µέχρι και την τελευταία αγωνιστική, όπου, θεωρητικά πάντα, θα περιµένουµε ένα καλό νέο από την Λιθουανία (αναλυτικά το πρόγραµµα κάτω-κάτω) Το πρόγραµµα µέχρι το τέλο̋ 7/6 Λιχτενστάιν - Σλοβακία 7/6 Λετονία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 7/6 Λιθουανία - Ελλάδα 6/9 Λετονία - Λιθουανία 6/9 Βοσνία Ερζεγοβίνη - Σλοβακία 6/9 Λιχτενστάιν - Ελλάδα 10/9 Σλοβακία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 10/9 Λιθουανία - Λιχτενστάιν 10/9 Ελλάδα - Λετονία 11/10 Ελλάδα - Σλοβακία 11/10 Βοσνία Ερζεγοβίνη - Λιχτενστάιν 11/10 Λιθουανία - Λετονία 15/10 Λιθουανία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 15/10 Ελλάδα - Λιχτενστάιν 15/10 Λετονία - Σλοβακία


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Μια εκδήλωση που µετρά ήδη δεκαετίε̋ ζωή̋

Οι Ελευθεροχωρίτε̋ τίµησαν το έθιµο τη̋ Καθαρά̋ ∆ευτέρα̋ Μόνο που η άπνοια και η βροχή απέτρεψαν το πέταγµα των χαρταετών

Στο «Καζαναριό» τη̋ εκκλησία̋, όπου ετοιµάσθηκε η πεντανόστιµη φασολάδα. ∆ιακρίνονται (από αριστερά): Νεαρό̋ κάτοικο̋ του χωριού, ο πρώην πρόεδρο̋ Κων/νο̋ Μήτσιο̋, ο Αθανάσιο̋ Γούλα̋, ο Μιχάλη̋ Μακρή̋, ο αρχιµάγειρα̋ (εκ Φήκη̋) Βασίλειο̋ Μαράβα̋, ο Αθανάσιο̋ Παπαγεωργίου και ο Χρήστο̋ Κωτούλα̋, επίση̋ πρώην πρόεδρο̋ τη̋ Κοινότητα̋

ρα αποτελώντα̋ µια καλή αφορµή για να ανταµώσουν οι κάτοικοι του χωριού, να γνωριστούν οι νεότεροι µε του̋ µεγαλύτερου̋, να συζητήσουν τα θέµατα του χωριού του̋, να ψυχαγωγηθούν. Φέτο̋ λόγω των καιρικών συνθηκών, η συγκεκριµένη εκδήλωση έγινε στην ευρύχωρη αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων τη̋ εκκλησία̋. Η συµµετοχή ήταν ικανοποιητική αλλά λόγω του καιΜε φόντο την εκκλησία του ρού δεν έγινε πέταγµα χαρχωριού. Από αριστερά ο νυν ταετού.Οι εκδηλώσει̋ έγιπρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. ναν υπό την προσωπική επίΕλευθεροχωρίου κ. Σπύρο̋ βλεψη του προέδρου τη̋ Παπαγεωργίου, ο πρώην πρόεδρο̋ κ. Κων/νο̋ Μήτσιο̋ Τοπική̋ Κοινότητα̋ κ. Σπύρου Παπαγεωργίου. Το πακαι ο κ. Αθανάσιο̋ ρών έδωσε και η πρόεδρο̋ Παπαγεωργίου, πατέρα̋ του του ΟΚΠΑ∆ Πύλη̋ κ.Βἀα Σπύρου Μπουροκώστα καθώ̋ και ο πρώην πρόεδρο̋ τη̋ Κοισφορά τη̋ Κοινότητα̋) και ακολουθούσε πέταγµα του νότητα̋ και πρώην Τεχνικό̋ χαρταετού (όταν το επέτρεπαν Πρὀστάµενο̋ τη̋ ∆ΕΗ Τρικάοι καιρικέ̋ συνθήκε̋), παιχνί- λων (συνταξιούχο̋ σήµερα) ο κ. Κων/νο̋ Μήτσιο̋. δια, τραγούδια, χορό̋. Αυτή η εκδήλωση καθιερώ∆.Κ. θηκε και συνεχίζεται και σήµε-

Η πρόεδρο̋ του ΟΚΠΑ∆ Πύλη̋ κ. Βἀα Μπουροκώστα συµµετείχε στην εκδήλωση εκπροσωπώντα̋ τη ∆ηµοτική Αρχή

Η παραδοσιακή φασολάδα τιµήθηκε δεόντω̋ από όσου̋ συµµετείχαν στην εκδήλωση Στι̋ αρχέ̋ τη̋ δεκαετία̋ του 1980 ο πρόεδρο̋ τη̋ τότε Κοινότητα̋ Ελευθεροχωρίου κ. Κων/νο̋ Μήτσιο̋ θέλοντα̋ να δώσει ζωή στο χωριό του πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει διάφορε̋ κοινωνικέ̋ εκδηλώσει̋. Μια από αυτέ̋ ήταν και

η εκδήλωση τη̋ Καθαρά̋ ∆ευτέρα̋ κατά την οποία συγκεντρώνονταν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι αλλά και πολλοί επισκέπτε̋ σε εξοχική τοποθεσία του χωριού, τρώγανε όλοι µαζί την παραδοσιακή φασολάδα, ελιέ̋, χαλβά και λαγάνα (προ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΓΜΑΤΑ-∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (κοντά στο κολυµβητήριο)

Τηλ. καταστήµατο̋: 24310 32720 Τηλ. εργοστασίου: 24410 75550 www.zookar.gr

l

email: info@zookar.gr CMYK

(Συνέχεια από την 1η σελίδα) «ΛΗΘΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ και θεωρείται ω̋ «ολοκληρωµένο̋ κύκλο̋ άνθρακα» για την βιώσιµη ανάπτυξη. Πέραν τη̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ που θα διοχετεύεται εξολοκλήρου στο ∆ίκτυο Μέση̋ Τάση̋ σε ειδική τιµή, η µονάδα θα παράγει επιπλέον θερµική ενέργεια και εξαιρετική̋ ποιότητα̋ λίπασµα προ̋ πώληση. Επικουρικά προβλέπεται η δηµιουργία µονάδα̋ ξήρανση̋ και συσκευασία̋ του λιπάσµατο̋ καθώ̋ και θερµοκήπιο στο οποίο δύναται να διοχετευτεί µερικώ̋ η θερµική ενέργεια και µέρο̋ των απαερίων. Τέλο̋, προβλέπεται η δηµιουργία εταιρεία̋ συλλογή̋ µεταφορά̋ και διάθεση̋ των εν λόγω πρώτων υλών ω̋ ανεξάρτητη δραστηριότητα.

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ Εκτό̋ από την αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ από µονάδα τύπου θερµοηλεκτρική̋ µορφή̋ και άρα µέγιστη̋ δυνατή̋ αξιοπιστία̋ που θα προσδίδει σταθερότητα στο τοπικό δίκτυο, θα συντελείται απορρύπανση των οργανικών αποβλήτων µε αντίστοιχη εξοικονόµηση χώρων διάθεση̋ ΧΥΤΑ, αποφυγή ανεξέλεγκτη̋ έκλυση̋ αερίων που εντείνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου (CH4), και εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Στα πλεονεκτήµατα τη̋ συγκεκριµένη̋ επένδυση̋ προσµετρούνται οι δηµιουργία µονίµων θέσεων εργασία̋, το ειδικό τέλο̋ που πιστώνεται υπέρ των τοπικών οικιακών καταναλωτών ω̋ κίνητρο για την εγκατάσταση ανάλογων µονάδων και η ενίσχυση τη̋ προσπάθεια̋ τη̋ χώρα̋ στην επίτευξη των στόχων του 2020 αλλά και στην απεξάρτηση από εισαγόµενε̋ καύσιµε̋ ύλε̋. Επιπλέον, η παραγωγή ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ από Βιοαέριο θεωρείται Ανανεώσιµη Πηγή Ενέργεια̋ και οι παραγόµενοι ρύποι διοξειδίου του άνθρακα δεν προσµετρούνται στο εθνικό ισοζύγιο αέριων ρύπων του θερµοκηπίου και δύναται να δηµοπρατηθούν ω̋ αδιάθετα δικαιώµατα ισοδύναµων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από τον ανάλογο εθνικό φορέα. Το γεγονό̋ αυτό σε συνδυασµό µε την αναθεώρηση τη̋ τιµή̋ καταναλωτή τη̋ κιλοβατώρα̋ µε στόχο τον εξορθολογισµό τη̋ σχέση̋ κόστου̋-τιµή̋ κατανάλωση̋ καθώ̋ και τα εκτιµώµενα επικουρικά οφέλη (θερµική ενέργεια, λιπάσµατα) καθιστούν την συγκεκριµένη επένδυση βιώσιµη και σε ανταγωνιστική τιµή διάθεση̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει αναφορά στο γεγονό̋ οτι η εν λόγω τεχνολογία και γενικότερα πρακτική τυγχάνει γενική̋ αναγνώριση̋ και µεγάλη̋ επιτυχία̋ σε αναπτυγµένε̋ χώρε̋ τη̋ Βόρεια̋ Ευρώπη̋ όπου ανάλογε̋ µονάδε̋ αποτελούν πλέον τον κανόνα ορθή̋ διαχείριση̋ οργανικού φορτίου. Στι̋ εν λόγω αγορέ̋ είθισται να εφαρµόζεται τέλο̋ αποδοχή̋ αποβλήτων (gate fee) και η πρωτογενή̋ καύσιµη ύλη να παράγει έσοδο ακόµη και από την συλλογή τη̋. Επίση̋, οι τοπικέ̋ κοινωνίε̋ εκτιµούν ιδιαίτερα την ποιοτική παραγωγή λιπάσµατο̋ (ω̋ εδαφοβελτιωτικό) που προκύπτει από την εν λόγω τεχνολογία καθώ̋ και την παραγωγή οπωροκηπευτικών ελεγχόµενη̋, εγχώρια̋ προέλευση̋. Αναφορικά µε την παραγόµενη θερµική ενέργεια, η περεταίρω εξέταση σε τοπικό επίπεδο δυνατοτήτων διάθεση̋ είτε σε θερµοκήπια είτε µε τη µορφή τηλεθέρµανση̋ νοσοκοµείων, σχολείων, γυµναστηρίων, δηµοτικών κτιρίων, στρατιωτικών µονάδων κλπ. χρήζει διερεύνηση̋.

25-03-2013 ΔΙΑΛΟΓΟΣ  

25-03-2013 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-DIALOGOS WEEKLY NEWSWPAPER OF TRIKALA