Page 1

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΘΡΟ

Οι πολλέ̋, πρόδηλε̋ και άδηλε̋, µορφέ̋ βία̋ ΣΕΛ. 3

EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 20ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 890 • ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋) • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos.24310@gmail.com • www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ

∆ίκτυο «αλληλεγγύη για όλου̋»

Η (σκληρή) ζωή των Αργιθεατών µέσα από ένα «ξεχασµένο» φιλµάκι!

 Μια πολυεπίπεδη πρωτοβουλία του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία»

ΣΕΛ. 17

ΓΛΥΚΟΣ… ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Οι ανθρώπινε̋ αξίε̋ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ είναι ακόµη ζωντανέ̋…

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 8

∆εν υπάρχει άλλο «όπλο» κατά του νεοναζισµού

Η εξάλειψη τη̋ φτώχεια̋ θα… σκοτώσει την βία! ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ο Μάνο̋ Πυροβολάκη̋ στη “Σοὐτα Art Cafe ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 24310 20676 & 698 1045933 Αγχωµένη η πρεµιέρα του ΑΟΤ1963 στο πρωτάθληµα τη̋ Γ’ Εθνική̋, έβγαλε νίκη τελικά µε 1-0 επί τη̋ Νάουσα̋

«Με το δεξί και µε την… ψυχή στο στόµα» ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 19-31

CMYK

Στον Παπούλια σήµερα ο Αλέξη̋

Τσίπρα̋ µε τι̋ προτάσει̋ του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιµετώπιση τη̋ «Χ.Α.», σε πολιτικό, κοινωνικό και αστυνοµικό επίπεδο Μέχρι και στου̋ «διαδρόµου̋» του ΟΗΕ γίνεται συζήτηση για τη δολοφονία του Π. Φύσσα Εν ενεργεία στρατιωτικοί εκπαιδεύουν µέλη τη̋ «Χ.Α.»; Εισαγγελική έρευνα για να διαπιστωθεί αν η Χ.Α. δρα ω̋ εγκληµατική οργάνωση Σελ. 5

“ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ” κατά e-trikala για τον “Μύλο των Ξωτικών” ΣΕΛ. 7


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Το ρήγµα γίνεται άβυσσο̋ Το συµπέρασµα που έβγαλε ο πρωθυπουργό̋ Αντώνη̋ Σαµαρά̋ από τη δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φύσσα από έναν χρυσαυγίτη είναι σαφέστατο, όπω̋ το διατύπωσε ο στενότατο̋ συνεργάτη̋ του Χρύσανθο̋ Λαζαρίδη̋: Ο ΣΥΡΙΖΑ «παραµένει εκτό̋ συνταγµατικού τόξου»! Ο αντιπρόεδρο̋ τη̋ κυβέρνηση̋ και πρόεδρο̋ του ΠΑΣΟΚ έδωσε και µια άλλη διάσταση υπό το κράτο̋ τη̋ δολοφονία̋: «Το πρόβληµα δεν είναι η θεωρία των δύο άκρων. Το πρόβληµα είναι ότι µέσα στο αµάλγαµα του λεγόµενου “αντιµνηµονιακού µετώπου'' συνυπάρχουν δυνάµει̋ οι οποίε̋ είναι ακροδεξιέ̋, ναζιστικέ̋, παραδοσιακά κοµµουνιστικέ̋ και βεβαίω̋ δήθεν νεοριζοσπαστικέ̋...» δήλωσε στον ραδιοσταθµό Βήµα FM. Εχθρό̋ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για τον πρωθυπουργό και όχι οι δολοφόνοι χρυσαυγίτε̋. Ο ΣΥΡΙΖΑ απειλεί να τον αποµακρύνει από την εξουσία µόλι̋ γίνουν εκλογέ̋, άρα το προσωπικό του συµφέρον επιβάλλει να κατευθύνει τα πυρά του εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνη̋ Σαµαρά̋ καταδικάζει γενικά «τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται» και «το αίµα που µα̋ διαιρεί µέσα και µα̋ εκθέτει έξω από την Ελλάδα». Χαστούκια από του̋ Γερµανού̋ και του̋ ανθρώπου̋ του̋ δέχεται απανωτά ο πρωθυπουρΤου Γιώργου γό̋. Πρώτο̋ άρχισε ο Αυστρια∆ελαστίκ κό̋ Χάνε̋ Σβόµποντα, επικεφα(Από το χθεσινό “ΕΘΝΟΣ”) λή̋ των Ευρωπαίων σοσιαλιστών στο ευρωκοινοβούλιο. Πέταξε στα Τάρταρα την ελληνική προεδρία στην ΕΕ, που θα αρχίσει µετά από τρει̋ µήνε̋. «Αν η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργό̋ Αντώνη̋ Σαµαρά̋ αποτύχουν να σταµατήσουν τη γεµάτη µίσο̋ συµπεριφορά τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ και άλλων φασιστικών οµάδων, θα είναι µια απαράδεκτη προεδρία τη̋ ΕΕ!» δήλωσε προκαλώντα̋ ταραχή στην κυβέρνηση. Καλά να του̋ κατηγορούν οι πολιτικοί του̋ αντίπαλοι στην Ελλάδα, αλλά να του̋ µέµφονται και οι Ευρωπαίοι µε του̋ οποίου̋ ΠΑΣΟΚ και Ν∆ συναποφάσισαν την επιβολή του Μνηµονίου που εξαθλιώνει τη χώρα µα̋, ε, αυτό πάει πολύ! Να αφαιρεθεί (!) η προεδρία από την Ελλάδα απαίτησαν δεξιοί Γερµανοί! Καλά οι σοσιαλιστέ̋, τα «ευρωλαµόγια», αλλά και οι οµὀδεάτε̋ του Σαµαρά να του ρίχνουν ανάθεµα; Κι όµω̋ ήταν δύο βουλευτέ̋ των χριστιανοδηµοκρατών, ο Κλάου̋ Πέτερ Βιλ̋ και ο Φρανκ Σέφλερ, που ζήτησαν να παραιτηθεί η Ελλάδα από την προεδρία τη̋ ΕΕ γιατί η προεδρία θα κοστίσει 100 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία θα κληθούν ουσιαστικά να τα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι! Σαν να µην έφτανε αυτό, το έκανε πρωτοσέλιδο θέµα η «Μπιλντ», που τη διαβάζουν 10 εκατοµµύρια Γερµανοί κάθε µέρα! Κάρφωσε τον Βενιζέλο και ο Γερµανό̋ τραπεζίτη̋ Γιεργκ Ασµουσεν - και τον κάρφωσε ω̋ επίδοξο παραχαράκτη των στοιχείων του ελληνικού πρὁπολογισµού προκειµένου να «εξαφανίσει» µε λογιστική απάτη την αναµενόµενη δηµοσιονοµική τρύπα! Εχει τεράστια σηµασία ότι την αποκάλυψή τη̋ έκανε η εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Ντι Τσάιτ» - δηλαδή η εφηµερίδα τη̋ σοσιαλδηµοκρατική̋ διανόηση̋ τη̋ Γερµανία̋! «Μετά τη συζήτηση (σ.σ. µε τον Βενιζέλο) ο Ασµουσεν σχεδόν δραπετεύει από το κτίριο. Είναι σαστισµένο̋. Ο αντιπρόεδρο̋ τη̋ κυβέρνηση̋ τον ρώτησε αν µπορούσαν να αλλάξουν του̋ αριθµού̋ ώστε η δηµοσιονοµική τρύπα να γίνει µικρότερη ή να εξαφανιστεί» γράφει η «Ντι Τσάιτ». Απογοήτευση. Ευτυχώ̋ που υπάρχει κι ο υπουργό̋ Οικονοµικών Γιάννη̋ Στουρνάρα̋. Απέραντη η αισιοδοξία του. «Μια χαρά πάµε τώρα» δήλωσε και άφησε άναυδου̋ του̋ δηµοσιογράφου̋.

Νέα Σ.Ε. από χθε̋ στου̋ Ανεξάρτητου̋ Έλληνε̋ ∆ιεξήχθησαν χθε̋ Κυριακή 22 Σεπτεµβρίου οι εκλογέ̋ για την νέα συντονιστική επιτροπή Τρικάλων των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Η νέα συντονιστική επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώµα εντό̋ των προσεχών ηµερών όπου και θα αναδειχθεί το προεδρείο τη̋ επιτροπή̋. Από τι̋ διαδικασίε̋ εκλέχθηκαν οι: Κα˙κη̋ Ιωάννη̋ Αγορίτσα̋ Χρόνη̋ Παλµούτση̋ Αχιλλέα̋ Γαρδίκα̋ Τριαντάφυλλο̋ Βλάχο̋ Αθανάσιο̋ Χαρίση̋ Κων/νο̋ Μπίχτα̋ Γεώργιο̋ Ρόµπο̋ Χριστόφορο̋ Τασούλα̋ Ανδρέα̋

Στον ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων ετοιµάζονται για «τα πάντα όλα» Αν και οι πολιτικέ̋ εξελίξει̋ είναι ραγδαίε̋ και «πυκνέ̋» και ω̋ εκ τούτου δεν αποκλείεται να συµβεί «ατύχηµα» και να έχουµε εθνικέ̋ κάλπε̋ πριν τον Μάιο, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει οι διεργασίε̋ για την µάχη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία θα είναι έτσι και αλλιώ̋ κοµβική για την πορεία του Κόµµατο̋ τη̋ Αξιωµατική̋ Αντιπολίτευση̋. ∆ιεργασίε̋ έχουν αρχίσει και σε τοπικό επίπεδο όπου για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στον αυτοδιοικητικό στίβο µε αξιώσει̋ και στόχο να εκπροσωπηθεί και στου̋ τέσσερι̋ ∆ήµου̋ του νοµού «αξιοπρεπώ̋» και αντίστοιχα τη̋ νέα̋ του θέση̋ στο πολιτικό στερέωµα. Στο πλαίσιο αυτών των διεργασιών θα είναι και η προγραµµατισµένη για το προ-

σεχέ̋ Σάββατο 28 Σεπτεµβρίου συνέλευση τη̋ Τ.Ο. η οποία θα γίνει µε την παρουσία του Συντονιστή τη̋ Θεσσαλία̋ του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Ρήγα. Για τον ∆ήµο Τρικκαίων, όπου εστιάζεται και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο, «ακούγονται» µέχρι στιγµή̋ τα ονόµατα των ∆ηµήτρη Παπαθανασίου, Θανάση Ευαγγελόπουλου, Χρήστου Σιµορέλη και Σάκη Παπαδόπουλου. Για του̋ ∆ήµου̋ Καλαµπάκα̋, Φαρκαδόνα̋ και Πύλη̋, όπου για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑκαι εφόσον δεν έχουµε αλλαγή στο εκλογικό σύστηµα- θα επιχειρήσει να κατεβάσει συνδυασµού̋ υποστηριζόµενο̋ από τον ίδιο, δεν έχει ανοίξει ακόµη η ονοµατολογία και γίνεται προ̋ το παρόν διερεύνηση για τι̋ προοπτικέ̋ που υπάρχουν.

Η αναγέννηση του Καλλικρατικού δήµου είναι υπόθεση όλων των πολιτών Η έλλειψη στρατηγική̋ πολιτική̋ των τελευταίων ετών των δηµοτικών αρχών στο ∆ήµο Τρικάλων και µια σειρά καταστροφικών επίλογων τον οδήγησαν στην χρεοκοπία, την ανεπάρκεια, την αναποτελεσµατικότητα και την απραξία, που είναι ορατή παντού στον Καλλικρατικό δήµο. Η πορεία του δήµου κάτω από τι̋ σηµερινέ̋ συνθήκε̋ είναι προδιαγεγραµµένη και γκρίζα και αναποτελεσµατική. Την ίδια στιγµή βλέπουµε έντονη «κινητικότητα» των ίδιων τοπικών παραγόντων και διάφορε̋ «συµµαχίε̋», «κρυφέ̋ η φανερέ̋» που προσπαθούν να Γράφει ο εγκλωβίσουν την τοπική κοινωνία για άλλη µια φορά και να επαναΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΘΗΣ Πρώην δήµαρχο̋ Τρικάλων κτήσουν τον δήµο. Οι πολίτε̋ σήµερα πιο έµπειροι και υποψιασµένοι γνωρίζουν ότι µε τα «ίδια φθαρµένα υλικά» δεν οικοδοµεί̋ και ότι όλοι αυτοί οι «επίδοξοι σωτήρε̋» που έφεραν τον τόπο µα̋ ω̋ εδώ θέλουν για δικού̋ του̋ λόγου̋ να είναι ξανά διαχειριστέ̋ του δήµου. Αυτή η παθογένεια στον δήµο πρέπει να ανατραπεί µε µια νέα εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την «κρίση στρατηγική̋», απαλλαγµένη από εξαρτήσει̋, πελατειακέ̋ αντιλήψει̋ και αγκυλώσει̋ του παρελθόντο̋, η µετεξέλιξη αυτή είναι µονόδροµο̋ και αναγκαία για την τοπική κοινωνία και τον Καλλικρατικό ∆ήµο Τρικάλων. Ένα νέο δηµιουργικό ξεκίνηµα για µια σύγχρονη και ανθρώπινη ελληνική ευρωπἀκή πόλη µπορεί σήµερα να στηριχθεί σε πολύ ισχυρότερε̋ και ευρύτερε̋ αυτοδιοικητικέ̋ εµπειρίε̋, αλλά και σε νέε̋ τοπικέ̋ κοινωνικέ̋ δυνάµει̋ µε σαφή και συγκεκριµένο στόχο και όραµα, µε σεβασµό στην ιστορία, τον πολιτισµό του τόπου, στο περιβάλλον και την αισθητική, για µια πόλη που αξίζει να την ζει̋, µια πόλη των πολιτών µε δικαιώµατα και υποχρεώσει̋ για την γυναίκα, τον άντρα, τον ηλικιωµένο, το παιδί. Μια πόλη κυκλοφοριακά λειτουργική για τον πεζό µέσα µαζική̋ µεταφορά̋ και κίνηση̋. Αυτό απαιτεί ένα δήµο δηµοκρατικό, διαλεκτικό, ανοιχτό, που λογοδοτεί ένα δήµο που σέβεται την αυθεντική έκφραση των ίδιων των πολιτών. Για αρκετά χρόνια τώρα οι πολίτε̋ βιώνουν καθηµερινά ένα δήµο κλειστό, αυταρχικό, ένα δήµο που χειραγωγείται από εξωθεσµικέ̋ δυνάµει̋, παράγοντε̋ και παράκεντρα εξουσία̋. Σήµερα στην Τ.Α. ανοίγονται νέοι ορίζοντε̋ που υπερ¬βαίνουν κατά πολύ αυτά που γνωρίζαµε ω̋ σήµερα, για αυτό το αυτοδιοικητικό κίνηµα πρέπει να θωράκιση τον θεσµό από την επερχόµενη συρρίκνωση και αρµοδιοτήτων και την κατάργηση νευραλγικών δοµών. Να µην γίνει καµιά περικοπή των θεσµοθετηµένων που είναι απαραίτητοι για την αντιµετώπιση τη̋ καθηµερινότητα̋ των πολιτών την βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ και την εύρυθµη λειτουργία των πόλεων. Να µην γίνονται απολύσει̋ χωρί̋ αξιολογήσει̋ των εργαζοµένων. Σήµερα µε τον έναν η τον άλλο τρόπο οι συµπολίτε̋ στον Καλλικρατικό δήµο Τρικάλων γνωρίζουν ότι όλα γίνονται στον βωµό των συµφερόντων και ότι είναι η ώρα όπου οι υγιεί̋ δυνάµει̋ οι συλλογικότητε̋ των πολιτών πρέπει να ανακόψουν επιτέλου̋ τον ολισθηρό κατήφορο του δήµου, µε µια νέα δηµιουργική εναλλακτική δηµοκρατική ριζοσπαστική πορεία.

Και µπορεί η µαχαιριά κατά τη̋ ∆ηµοκρατία̋ από τον Ρουπακιά και οι (χθεσινέ̋) εκλογέ̋ στην Γερµανία να φρενάρουν για λίγο το διάλογο για τι̋ εκλογέ̋ στην Τ.Α., όµω̋ ο χρόνο̋ πιέζει για την επιλογή των προσώπων (και τη̋ πολιτική̋) στον κρίσιµο αυτό θεσµό για την καθηµερινότητά µα̋… «∆»

Πρόταση διαφηµιστική̋ προβολή̋ σε TV - Περιοδικό - εφηµερίδα - INTERNET Αγαπητέ επαγγελµατία, Στου̋ καιρού̋ που ζούµε η προβολή των υπηρεσιών ή των πρὀόντων κάθε επιχείρηση̋ έγινε ακόµα πιο απαραίτητη, έγινε όρο̋ επιβίωση̋. Τώρα υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσετε τα πρὀόντα ή τι̋ υπηρεσίε̋ σα̋ σε δεκάδε̋ χιλιάδε̋ πιθανού̋ πελάτε̋ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και µέσω όλων των ισχυρών διαφηµιστικών µέσων ( TV – Περιοδικό-εφηµερίδα-INTERNET) και σε ιδιαίτερα προσιτέ̋ τιµέ̋! Αυτό µπορεί να γίνει: •Μέσω τη̋ τηλεοπτική̋ εκποµπή̋ «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ», που προβάλλεται κάθε Παρασκευή (νέο̋ κύκλο̋ επεισοδίων από 13 Σεπτεµβρίου 2013) στο TV-10, για ολόκληρη τη Θεσσαλία αλλά και ζωντανά στο www.tv10.gr για ολόκληρο τον πλανήτη! Η εκποµπή θα προβάλλεται σε επανάληψη για 2 ακόµη φορέ̋ την εβδοµάδα και ταυτόχρονα θα ανεβαίνει στο INTERNET σε µόνιµη βάση. •Μέσω του περιοδικού «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» το οποίο θα κυκλοφορήσει σε 5.000 αντίτυπα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. ∆ιανέµεται δε δωρεάν στου̋ συνδροµητέ̋ των εφηµερίδων «διάλογο̋» (Νοµό̋ Τρικάλων) και «Πρωινό̋ Τύπο̋» (Νοµό̋ Καρδίτσα̋) και σε επιλεγµένα µαζικά σηµεία στου̋ νοµού̋ Λάρισα̋ και Μαγνησία̋ καθώ̋ και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. •Μέσω του site www.taxideyodas.gr στο οποίο θα αναρτώνται όλε̋ οι τηλεοπτικέ̋ εκποµπέ̋ του «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ», πλούσιο φωτογραφικό υλικό από του̋ συνεργάτε̋ του «Ταξιδεύοντα̋» και πολλά ρεπορτάζ και ειδήσει̋ οικονοµικού, τουριστικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχοµένου. •Μέσω τη̋ εβδοµαδιαία̋ εφηµερίδα̋ «διάλογο̋» Τρικάλων, τη̋ µεγαλύτερη̋ εβδοµαδιαία̋ εφηµερίδα̋ των Τρικάλων και από τι̋ µεγαλύτερε̋ τη̋ Περιφέρεια̋ µε µεγάλη επιτυχία εδώ και 20 χρόνια. Σηµ(1): Ήδη γίνονται επαφέ̋ για την προβολή του τηλεοπτικού «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» και σε άλλα περιφερειακά ή και κεντρικά κανάλια τη̋ χώρα̋. Σηµ(2): Υπάρχει δυνατότητα για δηµιουργία σήµατο̋, µακέτα̋, τηλεοπτικού σπότ, προσπέκτου̋, σε προσιτέ̋ τιµέ̋ και άριστη ποιότητα. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕ ΠΡΟΣΙΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ! Αγαπητοί επαγγελµατίε̋, Υπάρχει η δυνατότητα και για πολλού̋ άλλου̋ τρόπου̋ προβολή̋, ανάλογα µε τι̋ ανάγκε̋ τη̋ επιχείρησή̋ σα̋, όπω̋ χορηγίε̋ ενοτήτων εκποµπών, τοποθέτηση του πρὀόντο̋ ή ειδική προβολή τη̋ επιχείρηση σα̋ σε εκποµπέ̋. Για όλα αυτά µπορείτε να ενηµερωθείτε από το τµήµα Μάρκετινγκ και διαφήµιση̋ του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία». Στόχο̋ µα̋ η πολύπλευρη προβολή των ανθρώπων που δηµιουργούν στη Θεσσαλία, για το κοινό καλό όλων µα̋! Για το «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» Ο διευθυντή̋ ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ Τηλ. 24310-33263, mail: taxideyodas@gmail.com, dialogos.24310@gmail.com fax: 2431-500059

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋), ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 33263 FAX: 2431-500059 e-mail:dialogos.24310@gmail.com site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μετά το πόνηµά του για τον Άρη Βελουχιώτη

Νέο Βιβλίο για την Τοπική ιστορία από τον Γιώργο Καραγεώργο (Άρη) Αφορά τον αφοπλισµό τη̋ Ιταλική̋ Μεραρχία̋ «ΠΙΝΕΡΟΛΟ» που έγινε στα Τρίκαλα το 1943 Ο γνωστό̋ συµπολίτη̋ µα̋, κ. Γιώργο̋ Καραγεώργο̋ που αρθρογραφεί σχεδόν καθηµερινά και επί πολλά χρόνια στι̋ τοπικέ̋ εφηµερίδε̋ (ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ, ΕΡΕΥΝΑ) αλλά και έχει εκδώσει ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τον Άρη Βελουχιώτη, έπειτα από πολύχρονη έρευνα, είναι έτοιµο̋ για το νέο του συγγραφικό «χτύπηµα». Αφού πρόκειται σε λίγε̋ εβδοµάδε̋ να κυκλοφορήσει ένα ακόµη ενδιαφέρον βιβλίο για την ιστορία τη̋ περιοχή̋ µα̋ το οποίο αφορά κυρίω̋ τον αφοπλισµό τη̋ Ιταλική̋ Μεραρχία̋ «ΠΙΝΕΡΟΛΟ» που έγινε στα Τρίκαλα το 1943, έπειτα από τη συνθηκολόγηση των Ιταλών. Υπάρχει επίση̋ πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό για τι̋ ιστορικέ̋ µάχε̋ τη̋ Πόρτα̋, τη̋ Μερίτσα̋, τη̋ µάχη̋ στα «Βρυκολάκια», για το 5ο Σύνταγµα Τρικάλων και άλλα ιστορικά γεγονότα τη̋ περιόδου 1940-1944. Το βιβλίο προλογίζουν ο Περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋ και ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋. Εκτενέστερη αναφορά στο περιεχόµενό του θα κάνουµε µόλι̋ κυκλοφορήσει. ∆.Κ.

ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ Την ώρα που το πολιτικό σύστηµα κλονίζεται συνθέµελα, και η βία µε την κάθε φύσεω̋ τροµοκρατία διασχίζουν δίπλα-δίπλα την χώρα µα̋, φαίνεται ξεκάθαρα πω̋ τα λάθη των πολιτικών, επί σαράντα χρόνια πληρώνονται. Το άσχηµο δε είναι πω̋ δεν τα πληρώνουν οι αλαζόνε̋ πολιτικοί αλλά ο λαό̋. ∆εν µα̋ έφταναν η ανεργία, η φτώχεια, η απαξίωση, η διάλυση του κοινωνικού ιστού, ήρθε πάνω σ’ όλα αυτά να καθίσει και το έγκληµα. Η αγραµµατοσύνη, το πολιτικό πάθο̋, η έλλειψη σεβασµού και αξιοπρέπεια̋, η απαξίωση των νόµων, εδώ και πέντε-έξι δεκαετίε̋, οδηγούσαν του̋ πολίτε̋ σε εγκληµατικέ̋ συµπεριφορέ̋. Έτσι και σήµερα µερικοί µε άγρια και απάνθρωπα ένστικτα κάνουν την ίδια δουλειά, αφαιρώντα̋ από του̋ συµπολίτε̋ µα̋ την ζωή, που είναι το πιο πολύτιµο αγαθό µαζί µε την ψυχή του ανθρώπου. Η Ρωµἀκή νοοτροπία µε το «διαίρει και βασίλευε» δηλ. θέλει̋ να κυβερνήσει̋, τότε χώρισε τον λαό σε φατρίε̋ και πέτυχε̋ τον σκοπό σου, είναι ανεφάρµοστο σήµερα. Από τα µπλε, πράσινα και κόκκινα καφενεία των χωριών στην δεκαετία του 80 φτάσαµε το 2013 να µην υπάρχει λογική, γιατί κυριαρχούν, δυστυχώ̋, τα πολιτικά πάθη. Φυσικά η όλη οικονοµική και κοινωνική εξαθλίωση δηµιουργεί εγκλήµατα και εγκληµατίε̋. Αυτό γίνεται γιατί το πολιτικό σύστηµα ταρακουνιέται και για να σωθεί µιλάει για «συνΓράφει ο ταγµατικό τόξο» και για ακραία κόµµατα. ∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, Κανένα κόµµα που βγήκε µε βάση του̋ D.Ed., M.Ed., Ph.D. νόµου̋ και το σύνταγµα δεν είναι παράνοµο και κανένα κόµµα που είναι στο κοι∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ νοβούλιο δεν µπορεί και δεν επιτρέπεται - Πολιτευτή̋ να χαρακτηρισθεί ω̋ κόµµα «εκτό̋ συνταγµατικού τόξου». Αυτέ̋ οι τοποθετήσει̋ είναι παράλογε̋ και βάζουν δυναµίτη στο ∆ηµοκρατικό πολίτευµα. Ο Λαό̋ δεν θέλει τέτοια πολιτική και τέτοια ∆ηµοκρατία. Θέλει ∆ηµοκρατία µε ΝΟΜΟ, που θα ισχύει για όλου̋ και όχι µόνο για τον Λαό. ∆ηµοκρατία που θα βάζει φυλακή κάθε κλέφτη και κάθε απατεώνα του ∆ηµοσίου χρήµατο̋ είτε αυτό̋ είναι απλό̋ πολίτη̋, είτε είναι Βουλευτή̋ ή Υπουργό̋. Το να φυλακίζει̋ τον φτωχό που δεν πλήρωσε το ΤΕΒΕ ή το ΙΚΑ και να αφήνει̋ ασύδοτο τον Υπουργό που έφαγε δισεκατοµµύρια δεν είναι ούτε ηθικό, ούτε δίκαιο, ούτε δηµοκρατικό. Αυτή η δηµοκρατία λέγεται δηµοκρατία τη̋ µπανανία̋..! Πάντω̋ α̋ καταλάβει η οικονοµική και πολιτική ολιγαρχία τη̋ χώρα̋ µα̋, πω̋ τα λάθη πληρώνονται και πω̋ σε µια δηµοκρατική χώρα όλοι.. µα όλοι έχουν τι̋ ίδιε̋ υποχρεώσει̋ και τα ίδια δικαιώµατα. Οι αποκλεισµοί, οι αφορισµοί και οι εκβιασµοί γεννούν βία και η βία δηµιουργεί εγκλήµατα και ανατροπέ̋. Οι πολίτε̋ µπορούν να πιστεύουν όπου θέλουν αρκεί να σέβονται τον παράγοντα άνθρωπο και ο,τιδήποτε είναι νόµιµο και ηθικό. Είναι καιρό̋ να αγκαλιάσουµε τι̋ αξίε̋, τι̋ αρχέ̋ και τα ιδανικά των προγόνων µα̋, πριν είναι πολύ αργά για όλου̋ µα̋.

Η δυσκολία να χαρακτηριστεί η Χρυσή Αυγή εγκληµατική οργάνωση Τη̋ Χρύσα̋ Ντιντή, ∆ικηγόρου Για την τέλεση τη̋ πράξη̋ τη̋ συγκρότηση̋ εγκληµατική̋ οργάνωση̋ για την διάπραξη ειδικών µορφών κακουργηµάτων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία α)συγκρότηση δοµηµένη̋ εγκληµατική̋ οµάδα̋, β) από τρία τουλάχιστον ή περισσότερα άτοµα ή ένταξη κάποιου ω̋ µέλο̋ σε µια τέτοια οµάδα και γ) η δράση τη̋ να είναι διαρκή̋. Η εγκληµατική οργάνωση έχει κατά κανόνα ιεραρχική διάκριση και διακριτού̋ ρόλου̋ – όχι όµω̋ απαραίτητα- στα µέλη τη̋, µε καθοδηγητικό ρόλο συγκεκριµένων µελών και µε σκοπό τέλεση̋ των εγκληµάτων αυτών, όχι κατ’ ανάγκη απ’ του̋ ίδιου̋, αρκεί να είναι κάποιο̋ µέλο̋ τη̋ οργάνωση̋ αυτή̋ και να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό. ∆εν απαιτείται προσωπική επικοινωνία των µελών τη̋ οργάνωση̋ ούτε, πολύ περισσότερο συµµετοχή όλων στον σχεδιασµό των εγκληµάτων, αρκεί κάθε µέλο̋ να γνωρίζει ότι συνεισφέρει δια τη̋ ασκήσεω̋ των ανατεθειµένων σ΄αυτό καθηκόντων στην πραγµάτωση των στόχων τη̋ οργάνωση̋. Το γεγονό̋ ότι κάποιο̋ ανήκει σ ένα κόµµα και τελεί µια πράξη απ’ αυτέ̋ που προβλέπονται στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα δεν τον συνδέει αυτοµάτω̋ µε την ευθύνη του κόµµατο̋ ώστε να θεωρηθεί το κόµµα ότι αποτελεί ή έχει συγκροτήσει εγκληµατική οργάνωση. Αντιθέτω̋ πρέπει να αποδειχθεί ότι το κόµµα – στην προκειµένη περίπτωση η Χρυσή Αυγή- δηµιουργεί παραστρατιωτικέ̋ οργανώσει̋, τάγµατα εφόδου µε εντολέ̋ διάπραξη̋ εγκληµάτων και µε συγκεκριµένα άτοµα που καθοδηγούν και που είναι ηθικοί αυτουργοί και άµεσοι συνεργοί, πράγµα πάρα πολύ δύσκολο. Κατά την άποψή µου, πέραν τη̋ σοβαρότητα̋ να τιµωρηθούν οι ένοχοι-όσοι κι αν είναι- για τον θάνατο του Π. Φύσσα, το µέγιστο είναι ότι η Χρυσή Αυγή από νεοναζιστικό µόρφωµα εξελίσσεται ραγδαία σ΄ένα άτυπο παρακράτο̋ που αναπτύσσεται- µέσα και- παράπλευρα προ̋ του̋ επίσηµου̋ µηχανισµού̋ του κράτου̋. Η δηµοσκοπική τη̋ εκτίναξη δε, τροφοδοτείται από την οικονοµική εξαθλίωση των κοινωνικοοικονοµικά χαµηλότερων στρωµάτων που οδηγούνται στην απόγνωση, από την γενικότερη απαξίωση του πολιτικού συστήµατο̋ και την καθολική του απόρριψη και από το µεταναστευτικό πρόβληµα και την ανικανότητα του συστήµατο̋ διακυβέρνηση̋ να το αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά. Κύριο ρόλο δε στην άνοδό τη̋ διαδραµάτισε η σταδιακή πολιτική νοµιµοποίηση τη̋ Ακροδεξιά̋ που συντελείται συστηµατικά τα τελευταία τρία χρόνια. Τα παραπάνω πρέπει να εξετάσουν οι Κυβερνώντε̋ και όχι µε πυροτεχνήµατα νοµοθετηµάτων που εξαγγέλλουν αβασάνιστα και- που δεν στέκουν νοµικά- προσπαθούν να εκφοβίσουν το «κακό», που το έβλεπαν να γιγαντώνεται, αλλά επειδή του̋ βόλευε, το υιοθετούσαν εν µέρει. Όπω̋ επίση̋ προσπαθούν σήµερα- σε πλήρη σύγχυση- να εφαρµόσουν ω̋ πολιτική στρατηγική την θεωρία των «δύο άκρων», χωρί̋ να καταλαβαίνουν ότι η Χρυσή Αυγή αποκτάει κατ’ αυτόν τον τρόπο δρώντα πολιτικό ρόλο.

Οι πολλέ̋, πρόδηλε̋ και άδηλε̋, µορφέ̋ βία̋ «Η χειρότερη βία, η πιο ακραία, είναι η φτώχεια» Μαχάτµα Γκάντι ∆εν ήταν οπαδό̋ τη̋ βία̋-το αντίθετο, πασιφιστή̋ ήταν-ο ηγέτη̋ τη̋ εξέγερση̋ τη̋ Ινδία̋ για την ανεξαρτησία τη̋ χώρα̋. Φαίνεται όµω̋ ότι γνώριζε. Βία είναι η δολοφονία κάθε ανθρώπου, Έλληνα ή µετανάστη. Βία είναι η υπόθαλψη εγκληµάτων, µικρών ή µεγάλων, καθώ̋ και ο εκµαυλισµό̋ συνειδήσεων. Βία είναι η αδικία, οι ανισότητε̋, το δίκαιο του ισχυρού. Βία ασκούν οι «τιµητέ̋» µε τα λερωµένα χέρια, την ευλύγιστη µέση, τι̋ γκρίζε̋ διαδροµέ̋. Του Βία τροφοδοτούν οι αυλοκόΗλία Σιαφάκα λακε̋ που παριστάνουν του̋ ριζοσπάστε̋, οι αµοραλιστέ̋ που µιλούν για την ηθική. Βία όµω̋ προκαλούν και οι ακραίοι θεσιθήρε̋, που καλλιεργούν διχόνοιε̋ για να ικανοποιήσουν τι̋ ονειρώξει̋ του̋. Βία επιδοκιµάζουν και όσοι «άλλα λένε στο κόµµα και άλλα στην κοινωνία», όσοι «είναι ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι». Βία επίση̋, νοµιµοποιούν και αυτοί που στοχοποιούν ανθρώπου̋ και απόψει̋ και σαν «κινηµατικοί» κλαζοµένιοι, έξεστι ασχηµονούν. Ο Μπ. Μπρεχτ θα επισήµανε πω̋ «τη βία υπηρετούν και όσοι αγαπούν το λαό, αλλά τη µυρωδιά του δε την αντέχουν» και θα αναρωτιόνταν φωναχτά. «Αλήθεια, είναι βίαια τα νερά του ποταµού ή οι όχθε̋ που τα περιορίζουν;». Υ.Γ.: Βία, επιπρόσθετα, είναι ο συµψηφισµό̋ λόγων και έργων, η διάχυση ευθυνών, η ισοπέδωση.

Έµπρακτη στήριξη τη̋ αγροτιά̋ ζήτησε ο Αχ. Λιούτα̋ από τον Ταµήλο

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο εκπολιτιστικό̋ σύλλογο̋ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ Νοµού ΤΡΙΚΑΛΩΝ "η ∆ύναµη τη̋ Έκφραση̋" ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφέ̋ για τη νοηµατική γλώσσα για του̋ νέου̋ χειµερινού̋ κύκλου̋ Α’, Β’, Γ’, ∆’ κύκλου. Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ κάθε Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 17:00-19:00, Τηλ: 24310-38230, διεύθυνση: Καλαµπάκα̋ 28 και Αµπάτη̋ (Πράσινη Γωνιά) e-mail: syllogosdynamh@yahoo.gr facebook: Εκπολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Κωφών-Βαρήκοων Ν. Τρικάλων "η ∆ύναµη τη̋ Έκφραση̋". Η συγκέντρωση για το πρόγραµµα τη̋ φετινή̋ περιόδου έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 18:00 στα γραφεία του συλλόγου.

Τα νέα γραφεία τη̋ ∆ιοίκηση̋ τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων που πλέον στεγάζονται στο συγκρότηµα Εκκοκκιστηρίου στο Μεγαλοχώρι επισκέφθηκε προχθέ̋ Σάββατο 21 Σεπτεµβρίου 2013 ο βουλευτή̋ Τρικάλων κ. Μιχάλη̋ Ταµήλο̋ ο οποίο̋ είχε την ευκαιρία να ενηµερωθεί από τον πρόεδρο τη̋ Ένωση̋ κ. Αχιλλέα Λιούτα για την πορεία τη̋ εκκοκκιστική̋ περιόδου. Ο κ. Λιούτα̋ αναφέρθηκε στι̋ καλέ̋ φετινέ̋ στρεµµατικέ̋ αποδόσει̋, στην εξαιρετική ποιότητα του βαµβακιού και στην εµπιστοσύνη που δείχνουν οι παραγωγοί στα ενωσιακά Εκκοκκιστήρια που λειτουργούν στο Μεγαλοχώρι και στα Σερβωτά. Τέλο̋, οι κύριοι Λιούτα̋ και Ταµήλο̋ αντάλλαξαν απόψει̋ για θέµατα αγροτικού ενδιαφέροντο̋ µε τον πρόεδρο τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων να υπογραµµίζει την ανάγκη στήριξη̋ στην πράξη τη̋ αγροτική̋ παραγωγή̋ µέσω των συνεταιρισµών που παραµένουν ενεργοί στην αγορά.


4

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έντεκα (11) χρόνια προσφορά̋ στην παράδοση & τον πολιτισµό

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ιδρύθηκε το 2002 και συµπλήρωσε πριν από λίγε̋ ηµέρε̋ 11 έντεκα χρόνια προσφορά̋ στην παράδοση και τον πολιτισµό του τόπου µα̋. Μέσα σ’ αυτά τα 11 χρόνια λειτουργία̋ του οµίλου κατάφερε να είναι πρωταγωνιστή̋ στα πολιτιστικά δρώµενα των Τρικάλων, τη̋ Θεσσαλία̋, σε Πανελλήνια, Πανευρωπἀκή και όχι µόνο εµβέλεια. Έχει πραγµατοποιήσει ή συµµετάσχει σε 250 εκδηλώσει̋ σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συµµετέχοντα̋ σε πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋, σε µεγάλα και διεθνή φεστιβάλ χορού αποσπώντα̋ πάντα τι̋ καλύτερε̋ κριτικέ̋. Στην Ελλάδα ενδεικτικέ̋ εκδηλώσει̋ που συµµετείχε : Θέατρο ελληνικών χορών τη̋ ‘’∆ώρα̋ Στράτου’’, στην Κω, στη Σαντορίνη, στι̋ Σέρρε̋, στο ‘’Κατράκειο’’ Θέατρο Νίκαια̋, στην Αρκίτσα, στη Σάµο, στη Λάρισα, στον Τύρναβο, στον Βόλο, στη Καρδίτσα ‘’Καρἀσκάεια’’, στη Κατερίνη, στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδα̋ Έβρου, στα Χανιά τη̋ Κρήτη̋, στην Αθήνα , Λουτράκι Κορινθία̋, στη Γαστούνη Πύργου Ηλεία̋, στο Μουζάκι Καρδίτσα̋ στο ‘’1Ο Παγκόσµιο συνέδριο Θεσσαλών’’, στη Λευκάδα, στην Ιστιαία Εύβοια̋,

στου̋ Μεξιάτε̋ Υπάτη̋ Φθιώτιδα̋ και πολλέ̋ άλλε̋. Επίση̋ έχει συµµετάσχει σε εκδηλώσει̋ όπω̋ τα ‘’Τσικλητήρια’’, ‘’Ελευθέρια Τρικάλων,

‘’Γιορτή του Αγρότη’’, ‘’Γιορτή Κάστανου’’, ‘’Γιορτή Τσίπουρου’’, ‘’Γιορτή Κρασιού’’, ‘’Agrotica’’, ‘’Γιορτή Καλαµποκιού’’, ‘’Τζαβαλιάρεια’’, ’’1ο Θεσσαλικό Αντάµωµα στην Αθήνα, ‘’Παγκόσµια ηµέρα του χορού’’, ‘’Tσιτσάνεια’, ‘’Μουζάκεια’’ ‘’Θεοτόκια’, ‘’Κορφιάτεια’’, ‘’Βύσσεια’’ και σε πολλέ̋ πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋ περιφερειακών δήµων. Στο εξωτερικό έχει συµµετέχει σε 12 φεστιβάλ χορού (Κούµπρατ Βουλγαρία̋ 2003, Πριµόρσκο Βουλγαρία̋ 2004, Τουρ Γαλλία̋ 2005, Νάρνι & Σοριάνο Ιταλία̋ 2005, Σρέµσκα Μητρόβιτσα Σερβία̋ 2006, Βουδαπέστη Ουγγαρία̋

Ιπποκράτου̋ 15 Τρίκαλα τηλ.: 2431 771300 κ. 6975 409 385 6980 922940

2006, Φιλιππούπολη Βουλγαρία̋ 2007, Μπορντώ Γαλλία̋ 2008, Λάρνακα Κύπρου 2009, Ρώµη Ιταλία̋ 2011, Πεκίνο –Κίνα εκπροσωπώντα̋ την Ελλά-

δα και την Ευρώπη στι̋ επίσηµε̋ εκδηλώσει̋ για την πρωτοχρονιά των Κινέζων 2012, στο Κάστροπ-Ράουξελ τη̋ Γερµανία̋ 2012… Ο Χορευτικό̋ Όµιλο̋ Τρικάλων είναι περιζήτητο̋ και από τα µεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, µε συνεχεί̋ παρουσίε̋ στην εκποµπή τη̋ ΝΕΤ ‘’Στην Υγειά µα̋’’ του Σπύρου Παπαδόπουλου , στον ΑΝΤ1 στην εκποµπή του Γ. Παπαδάκη ‘’Καληµέρα Ελλάδα’’, στο MEGA στην εκποµπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου ‘’Όµορφο̋ Κόσµο̋’’, στον ALPHA στην εκποµπή του Γιώργου Αυτιά ‘’Καληµέρα σα̋’’, στην εκποµπή τη̋ ΝΕΤ ‘’Μένουµε Ελλά-

δα’’, στον ΣΚΑ˳ στην εκποµπή ‘’I Love Greece’’ εκπροσωπώντα̋ τα Τρίκαλα στο διαγωνισµό κερδίζοντα̋ τη δεύτερη θέση που οδήγησε τα Τρίκαλα στον τελικό, στην ΕΤ1 στην εκποµπή ‘’Μουσική Παράδοση’’ του Παναγιώτη Μυλωνά, στην ΕΤ3 ‘’Κυριακή στο χωριό’’, στον 902 στην εκποµπή ‘’Στα Μονοπάτια τη̋ Παράδοση̋’’ στο κανάλι τη̋ Βουλή̋ ‘’Πολιτισµό̋’’, καθώ̋ και σε εκποµπέ̋ πολλών περιφερειακών τηλεοπτικών σταθµών. Κάθε χρόνο έχει στι̋ τάξει̋ του πάνω από 500 χορευτέ̋ όλων των ηλικιών που διδάσκονται του̋ ελληνικού̋ παραδοσιακού̋ χορού̋ από µια οµάδα έµπειρων και καταρτισµένων χοροδιδασκάλων, οι οποίοι ερευνούν διαρκώ̋ τα στοιχεία που αφορούν τον Ελληνικό λἀκό µα̋ πολιτισµό. Η ιµατιοθήκη του Χ.Ο.Τ. αποτελείται από πιστά αντίγραφα φορεσιών από πολλέ̋ περιοχέ̋ τη̋ χώρα̋ µα̋. Ο Όµιλο̋ µα̋ έχει στην κατοχή του 450 φορεσιέ̋ γυναικείε̋, ανδρικέ̋ και παιδικέ̋ που καλύπτουν σε µεγάλο ποσοστό τι̋ ανάγκε̋ του οµίλου για την συµµετοχή του σε εκδηλώσει̋. Η ιµατιοθήκη µα̋ εµπλουτίζεται µε καινούργιε̋ φορεσιέ̋ αλλά και µε βασικά εξαρτήµατα αυτών, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Ο Χορευτικό̋ Όµιλο̋ Τρικάλων οργανώνει κάθε χρόνο µαθήµατα ελληνικού παραδοσιακού χορού και από φέτο̋ λειτουργεί νέα τµήµατα Μοντέρνου-Σύγχρονου χορού, Zumba, Yoga & Pilates, Θεατρικό Παιχνίδι-Εργαστήρι, στην νέα αίθουσα του υψηλή̋ αισθητική̋ επί τη̋ οδού Ιπποκράτου̋ 10 στο πεζόδροµο, για όλε̋ τι̋ ηλικίε̋. Η χορευτική σαιζόν ξεκινά τον Σεπτέµβριο και κλείνει µέσα Ιουνίου εκτό̋ από την ενήλικη οµάδα των εκδηλώσεων που συµµετέχει σε εκδηλώσει̋ µέσα στο καλοκαίρι στην Ελλάδα και το

εξωτερικό. Η έναρξη των παιδικών τµηµάτων πραγµατοποιήθηκε και το πρόγραµµα έχει ω̋ εξή̋: ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ: Κάθε Σάββατο Αρχαρίων – Νηπίων(1) 10.30 – 11.15 Παιδικό 11.15 – 12.00 Παιδικό 12.00 – 13.00 Παιδικό 13.00 – 14.00 Εφηβικό Τµήµα Νο1 14.00 – 15.00 Εφηβικό Τµήµα Νο2 15.00 – 16.00 Παρασκευή : Αρχάριο Παιδι-

τα δηµοφιλέστερα είδη χορού (σύγχρονο, µοντέρνο- r n’ b. Hip hop, jazz, street jazz, ευρωπἀκό και Latin) µε µηνιαίο κόστο̋ 15 ευρώ για τα µέλη του Χ.Ο.Τ. & 20 ευρώ για τα µη µέλη!!! Κάθε Παρασκευή λειτουργούν τµήµατα από τι̋ 5 µµ – 9 µµ µε δασκάλε̋ µοντέρνου χορού τι̋ κκ. Μάνου Ραφαέλα & Μάνου Κάτια-Νανά. Καθηµερινά, Πρωί – Απόγευµα λειτουργούν τµήµατα ZUMBA –Zumba Instructor Μάνου Κάτια-Νανά. Καθηµερινά λειτουργούν τµήµατα YOGA & PILATES

κό – Νηπίων (2) 16.00 – 17.00 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Έναρξη έχει πραγµατοποιηθεί και το πρόγραµµα έχει ω̋ εξή̋: Ενηλίκων 2ετών-3ετών Τρίτη – Πέµπτη 20.00 – 21.15 Ενηλίκων Προχωρηµένων 4ετών και πάνω - Τρίτη – Πέµπτη 21.15 – 22.30 Ενηλίκων Αρχαρίων (1) – ∆ευτέρα – Τετάρτη 19.00 – 20.00 Ενηλίκων προχωρηµένων ∆ευτέρα – Τετάρτη 20.00 – 21.00 Ενηλίκων Αρχαρίων (2) – ∆ευτέρα – Τετάρτη 21.00 – 22.15 Την τρέχουσα χορευτική σαιζόν λειτουργούν και τµήµατα µε

από την Ματίνα Μπλαντή. ∆ηµιουργήθηκαν επίση̋ τµήµατα Θεατρικού παιχνιδιού για τα παιδιά και Θεατρικού εργαστηρίου για του̋ ενήλικε̋ από την Ηθοποιό και εµψυχώτρια κ. Σία Φαράκη – πληροφορίε̋ στον Χ.Ο.Τ. Υπεύθυνο̋ των Χορευτικών οµάδων του Χ.Ο.Τ. είναι ο χοροδιδάσκαλο̋ κ. Μάνο̋ Παναγιώτη̋. Χοροδιδάσκαλοι του Χορευτικού Οµίλου Τρικάλων είναι: O Μάνο̋ Παναγιώτη̋ και η Μάνου Κάτια-Νανά. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 24310-77798 -32324 – 6977 884131 – 6979 021011 Facebook: XOT – www.xot.gr e-mail: dance@xot.gr


∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆εν υπάρχει άλλο «όπλο» κατά του νεοναζισµού

Η εξάλειψη τη̋ φτώχεια̋ θα… σκοτώσει την βία!

METRON ANALYSIS

Γκάλοπ: Η µαχαιριά µάτωσε τη Χρυσή Αυγή Σηµαντική πτώση τη̋ εκλογική̋ επιρροή̋ τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ καταγράφει η δηµοσκόπηση τη̋ Metron Analysis, καθώ̋ κάνει βουτιά αµέσω̋ µετά τη δολοφονία του ακτιβιστή Παύλου Φύσσα. Τα δύο κύµατα τη̋ έρευνα̋, πριν και µετά τη δολοφονία,

Στον

Παπούλια σήµερα ο Αλέξη̋ Τσίπρα̋ µε τι̋ προτάσει̋ του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιµετώπιση τη̋ «Χ.Α.», σε πολιτικό, κοινωνικό και αστυνοµικό επίπεδο Μέχρι και στου̋ «διαδρόµου̋» του ΟΗΕ γίνεται συζήτηση για τη δολοφονία του Π. Φύσσα Εν ενεργεία στρατιωτικοί εκπαιδεύουν µέλη τη̋ «Χ.Α.»; Εισαγγελική έρευνα για να διαπιστωθεί αν η Χ.Α. δρα ω̋ εγκληµατική οργάνωση Τι̋ προτάσει̋ του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιµετώπιση τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋, σε πολιτικό, κοινωνικό και αστυνοµικό επίπεδο, θα παρουσιάσει ο πρόεδρο̋ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη̋ Τσίπρα̋ στον πρόεδρο τη̋ ∆ηµοκρατία̋ Κάρολο Παπούλια, κατά την σηµερινή συνάντησή του̋ στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύµφωνα µε πηγέ̋ του ΣΥΡΙΖΑ, τι̋ αµέσω̋ επόµενε̋ ηµέρε̋, η αξιωµατική αντιπολίτευση θα επιδιώξει να αναδείξει την οικονοµική παράµετρο,ω̋ βασική αιτία του προβλήµατο̋ και παράλληλα , αναµένεται να αναπτύξει την οπτική του για τη στάση τη̋ κυβέρνηση̋, όχι µόνο στο πρόβληµα τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋, αλλά στο συνολικό πρόβληµα τη̋ χώρα̋. Υπό το πρίσµα αυτό, ο κ. Τσίπρα̋, αλλά και κορυφαία στελέχη τονίζουν το πρόβληµα υποβάθµιση̋ του Κοινοβουλίου από υπουργού̋, αλλά και τον ίδιο τον κ. Σαµαρά που, όπω̋ λένε, έχει καταργήσει στην πράξη την «ώρα του πρωθυπουργού», την αποφυγή συζητήσεων για επίκαιρα, εσωτερικά και διεθνή προβλήµατα, την θεσµική παράλυση τη̋ χώρα̋ και κυρίω̋ την αδυναµία τη̋ κυβέρνηση̋ να διαπραγµατευθεί και µε την Τρόικα και στο διακυβερνητικό επίπεδο µε χώρε̋ τη̋ ΕΕ, προκειµένου να αµβλυνθούν οι συνέπειε̋ τη̋ κρίση̋. Ο πρόεδρο̋ του ΣΥΡΙΖΑ, προτίθεται να τηρήσει θετική στάση στο ενδεχόµενο να πραγµατοποιηθεί σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Oι ίδιε̋ πηγέ̋ τονίζουν ότι, πιθανή συµµετοχή του κ. Τσίπρα σε σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών , δεν σηµαίνει και υποστολή τη̋ αντιπολιτευτική̋ τακτική̋, ενώ θα αυξηθούν οι πιέσει̋ ώστε ο πρωθυπουργό̋ να «αποκηρύξει» τη θεωρία των δύο άκρων. Σε κάθε περίπτωση, το επόµενο διάστηµα, σύµφωνα µε τι̋ ίδιε̋ πηγέ̋, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κλιµακώσει την αντιφασιστική του δράση και την αντιπολιτευτική του στάση µε εκδηλώσει̋ που θα έχουν πολιτικό και πολιτιστικό περιεχόµενο, ενώ θα συνεχιστεί και θα κλιµακωθεί η διεθνοποίηση του προ-

βλήµατο̋ του νεοναζισµού στην Ελλάδα, στο πλαίσιο που έθεσε ήδη ο κ. Τσίπρα̋, µε τι̋ επισκέψει̋ του στην Φρανκφούρτη και την Βιέννη.

Στρατιωτικοί εν ενεργεία εκπαιδεύουν µέλη τη̋ Χ.Α.; Εντολή για τη διερεύνηση δηµοσιογραφικών πληροφοριών, σύµφωνα µε τι̋ οποίε̋, µέλη τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ εκπαιδεύονται από εν ενεργεία στελέχη των Ειδικών ∆υνάµεων του στρατού, και τον καταλογισµό ευθυνών, αν υπάρχουν, έδωσε ο υπουργό̋ Εθνική̋ Αµυνα̋ ∆. Αβραµόπουλο̋

µέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία, τον Πρόεδρο τη̋ ∆ηµοκρατία̋ Κάρολο Παπούλια, ο Αντιπρόεδρο̋ τη̋ κυβέρνηση̋ και υπουργό̋ Εξωτερικών Ε. Βενιζέλο̋, ο οποίο̋ βρίσκεται στη Ν. Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ∆ιεθνού̋ Οργανισµού. Ο κ. Βενιζέλο̋ ενηµέρωσε τον κ. Παπούλια, πω̋ «ένα από τα βασικά θέµατα που θέτουν οι συνοµιλητέ̋ του κ. Βενιζέλου είναι η Χρυσή Αυγή», και ζήτησε από τον κ. Πρόεδρο τη̋ ∆ηµοκρατία̋, να θέσει υπό την αιγίδα του τι̋ πρωτοβουλίε̋ και δράσει̋ τη̋

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ “ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ” στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Μ. Κωσταράκο. Όπω̋ αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΘΑ, «µε αφορµή σηµερινό (χθεσινό) δηµοσίευµα τη̋ εφηµερίδα̋ "Το Βήµα τη̋ Κυριακή̋" το οποίο φέρει µέλη τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ να λαµβάνουν ειδική εκπαίδευση µε όπλα, από εν ενεργεία στελέχη των Ειδικών ∆υνάµεων των Ενόπλων ∆υνάµεων, ο υπουργό̋ Εθνική̋ 'Αµυνα̋ ∆ηµήτρη̋ Αβραµόπουλο̋ έδωσε εντολή στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο για τη διερεύνηση του θέµατο̋ και τον καταλογισµό ευθυνών, αν υπάρχουν».

κοινωνία̋ των πολιτών κατά τη̋ βία̋ και του ναζισµού, ω̋ απάντηση στο φαινόµενο, που έστω µε καθυστέρηση απασχολεί πλέον ω̋ κεντρικό ζήτηµα την ελληνική κοινωνία . Επίση̋ ο Πρόεδρο̋ του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στι̋ προτάσει̋ που εδώ και πολλού̋ µήνε̋ έχει διατυπώσει για την ανάγκη ενεργοποίηση̋ του συνταγµατικού τόξου σε όλα τα επίπεδα εντό̋ και εκτό̋ Βουλή̋.

Γίναµε θέµα και στον ΟΗΕ!

Εισαγγελέα̋ µπαίνει στη Χρυσή Αυγή για να διαπιστώσει αν υπάρχουν στοιχεία στη δράση τη̋ που συγκροτούν το αδίκηµα τη̋ εγκληµατική̋ οργάνωση̋, γεγονό̋ που θέτει πλέον µε τον πιο επίσηµο τρό-

Η δράση τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ συζητείται στου̋ διαδρόµου̋ τη̋ Γενική̋ συνέλευση̋ του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη, όπω̋ ενη-

Παρέµβαση από τον Άρειο Πάγο: Να διερευνηθεί το αδίκηµα τη̋ εγκληµατική̋ οργάνωση̋ για την Χ.Α

πο τον πολιτικό σχηµατισµό υπό δικαστική διερεύνηση. Η εισαγγελέα̋ του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαµάνη, στην οποία εστάλησαν από τον υπουργό ∆ηµόσια̋ Τάξη̋ τα στοιχεία από 32 δικογραφίε̋ µε πρωταγωνιστέ̋ υποστηρικτέ̋ µέλη ή βουλευτέ̋ τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ , αφού συγκέντρωσε όλε̋ τι̋ δικογραφίε̋ που ήταν διάσπαρτε̋ ανά την Ελλάδα, έδωσε εντολή να διενεργηθεί από αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν από τη συνένωση των δικογραφιών και την αξιολόγηση όλου του υλικού που θα συγκεντρωθεί προκύπτει «εγκληµατική οργάνωση» στι̋ δράσει̋ τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋. Είναι η πρώτη φορά στη νεότερη ελληνική ιστορία που ένα̋ πολιτικό̋ σχηµατισµό̋ τίθεται υπό δικαστική διερεύνηση για αδικήµατα του κοινού ποινικού δικαίου και το βάρο̋ θα σηκώσει ο αντιεισαγγελέα̋ του Αρείου Πάγου, Χαράλαµπο̋ Βουρλιώτη̋, ο οποίο̋ υπό το βάρο̋ των αποκαλύψεων θα ξεκινήσει άµεσα την έρευνα. Στη δικογραφία θα συσχετιστούν (µετά από σχετική εντολή και του υπουργού ∆ικαιοσύνη̋ Χαρ. Αθανασίου) και οι συνεντεύξει̋ «νυν και πρώην µελών» τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋, όπω̋ τι̋ παρουσίασε η εφηµερίδα «Έθνο̋», και από τι̋ οποίε̋ προκύπτει «στρατιωτική δοµή, οργάνωση και εγκληµατικέ̋ δράσει̋ ακόµα και από ανώτερα στελέχη τη̋». Η σοβαρότητα των καταγγελιών είναι µεγάλη, αλλά για να έχουν ουσιαστική αξία θα πρέπει τα πρόσωπα αυτά δεχτούν να προσέλθουν και να καταθέσουν ενόρκω̋ ενώπιον του εισαγγελέα ώστε να ξετυλιχθεί το κουβάρι τη̋ υπόθεση̋. Νοµικέ̋ πηγέ̋ πάντω̋ εκτιµούν πω̋ αν αυτά τα δηµοσιεύµατα µετουσιωθούν σε δια ζώση̋ καταθέσει̋, ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που τηλεφώνησαν στον δράστη τη̋ δολοφονία̋ του Παύλου Φύσσα και επιβεβαιωθεί επισήµω̋ πώ̋ µίλησε µε υψηλόβαθµα στελέχη τη̋ πολιτική̋ οργάνωση̋, τότε πιθανόν θα βρισκόµαστε ένα βήµα πριν την άσκηση διώξεων για «σύσταση και συµµορία µε σκοπό τη διάπραξη κακουργηµάτων».

καταδεικνύουν µε τον πλέον γλαφυρό τρόπο ότι «µάτωσε» η Χρυσή Αυγή χάνοντα̋ σηµαντικό τµήµα των ψηφοφόρων. Η εξέλιξη τη̋ εκλογική̋ επιρροή̋ τη̋ οργάνωση̋ του κ. Μιχαλολιάκου του̋ προηγούµενου̋ µήνε̋ δείχνει ότι αργά αλλά σταθερά όχι µόνο διατηρούσε τι̋ δυνάµει̋ τη̋ αλλά είχε και... άνοδο. Παράδειγµα, τον Σεπτέµβριο ήταν στο 7,8%, στο πρώτο κύµα πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ανέβηκε στο 8,5% και αµέσω̋ πήρε την κατιούσα. Οι συνεχεί̋ αποκαλύψει̋ για τι̋ έκνοµε̋ ενέργειε̋ των µελών τη̋, τον τρόπο δράση̋ και δοµή̋ τη̋ οργάνωση̋ φαίνεται πω̋ θα επηρεάσουν ακόµη περισσότερο την εικόνα τη̋ και άγνωστο, τουλάχιστον, µέχρι στιγµή̋ αν θα κατρακυλήσει σε ακόµη χαµηλότερα εκλογικά ποσοστά.


6 Μέσω του επιχειρησιακού προγράµµατο̋ «Περιβάλλον-Αειφόρο̋ Ανάπτυξη»

Έργα εξοικονόµηση̋ ενέργεια̋ στο Βλαχάβειο Πρὁπολογισµού 400.000 ευρώ από το υπουργείο και το ∆ήµο Καλαµπάκα̋

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Για του̋ 23 πατριώτε̋ που εκτελέστηκαν από του̋ Γερµανού̋

Εκδήλωση µνήµη̋ και τιµή̋ στη Βασιλική Στον Προφήτη Ηλία Καλαµπάκα̋ στι̋ 24 Σεπτεµβρίου του 1944

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Εργασίε̋ οι οπολιε̋ θα δώσουν µια άλλη διάσταση στην λειτουργία του κλειστού Βλαχάβειου Γυµναστηρίου στην Καλαµπάκα δροµολογεί απάφαση του υπουργείου Περιβάλλοντο̋ και την αρµόδια υπηρεσία. Τα έργα και γενικότερα οι παρεµβάσει̋ θα στοχεύουν στην εξοικονόµηση̋ ενέργεια̋ και όπω̋ πληροφορούµαστε θα ξεκινήσουν σύντοµα στο οίκηµα του Βλαχάβειου Γυµναστηρίου Καλαµπάκα̋. Σηµειώνεται ότι η απόφαση λήφθηκε προ ηµερών από την Ειδική υπηρεσία συντονισµού και εφαρµογή̋ δράσεων στου̋ τοµεί̋ τη̋ Ενέργεια̋ του φυσικού πλούτου και τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ του Υπουργείου Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋. Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον – Αειφόρο̋ Ανάπτυξη», η απόφαση υπογράφηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋ Ιωάννη Μανιάτη και ο πρὁπολογισµό̋ του είναι 400.000 ευρώ. Από αυτά τα 280.000 ευρώ είναι το ποσό τη̋ επιλέξιµη̋ δαπάνη̋ του Προγράµµατο̋ και τα υπόλοιπα 120.000 ευρώ είναι το ποσό τη̋ ιδία̋ συµµετοχή̋ του ∆ήµου Καλαµπάκα̋. Επισηµαίνεται πω̋ έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η Ενεργειακή Επιθεώρηση του γυµναστηρίου Καλαµπάκα̋, εκδόθηκε Πιστοποιητικό Ενεργειακή̋ Απόδοση̋ (ΠΕΑ) και συντάχθηκε η τεχνική έκθεση των προτεινόµενων παρεµβάσεων για την εξοικονόµηση τουλάχιστον 25% πρωτογενού̋ ενέργεια̋. Αξίζει τέλο̋ να σηµειωθεί ότι αυτό θα επιτευχθεί: - Με την αντικατάσταση των παλαιών παραθύρων και θυρών µε νέα, χαµηλού συντελεστή θερµοπερατότητα̋ και καλή̋ αεροστεγανότητα̋. - Με αντικατάσταση του υφιστάµενου λέβητα πετρελαίου, κατασκευή̋ 1985, µε δύο νέου̋ λέβητε̋ βιοµάζα̋ (πελλετ) µε βαθµό απόδοση̋ 91% και σύστηµα αυτοµατισµού µε αντιστάθµιση. - Με εγκατάσταση συστήµατο̋ ανάκτηση̋ θερµότητα̋ εξαερισµού για τον περιορισµό των θερµικών φορτίων. - Με την εγκατάσταση επίπεδων επιλεκτικών συλλεκτών. - Με την αναβάθµιση συστήµατο̋ φωτισµού µε νέα φωτιστικά σώµατα εξοικονόµηση̋ ενέργεια̋ και αυτοµατισµό ελέγχου. Η χρονική διάρκεια αποπεράτωση̋ του έργου είναι 19 µήνε̋ µε ηµεροµηνία λήξη̋ την 31/12/2015.

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Θ

Για άλλη µια φορά ο ∆ήµο̋ Καλαµπάκα̋ και η τοπική κοινωνία απέτισαν φόρο τιµή̋

Ναό του Αγίου Νικολάου Βασιλική̋, το εκκλησίασµα παρουσία και των τοπικών αρχών µετέβη στην πλατεία Κλαυθµώνο̋ όπου υπάρχει και το µνηµείο των πεσόντων.

όχι µόνον για την γενέτειρα του̋ αλλά και για την σύγχρονη ιστορία. Χαιρετίζοντα̋ την εκδήλωση ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ κ. Σακελλαρίου µεταξύ των άλ-

στου̋ 23 Βασιλικιώτε̋ οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα Γερµανικά στρατεύµατα κατοχή̋ στι̋ 24 Σεπτεµβρίου του 1944 στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Καλαµπάκα̋ αφού προηγουµένω̋ του̋ ανάγκασαν να ανοίξουν και τον οµαδικό του̋ τάφο! Σύµφωνα µε το πρόγραµµα τη̋ χθεσινή̋ εκδήλωση̋ µνήµη̋ και τιµή̋ µετά την θεία λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό

Ακολούθησε επιµνηµόσυνη δέηση από τον εφηµέριο του χωριού π. Σωτήριο Χαρίση, ο δάσκαλο̋ κ. Τέγο̋ καλωσόρισε όλου̋ του̋ παρισταµένου̋ ενώ τον πανηγυρικό τη̋ ηµέρα̋ εκφώνησε ο κ. Παναγιώτου, εκπαιδευτικό̋ τονίζοντα̋ µεταξύ άλλων ότι η ηµέρα τη̋ εκτέλεση̋ των 23 συµπατριωτών είναι ηµέρα ενθύµηση̋ και απότιση̋ φόρου τιµή̋ για την θυσία του̋ υπέρ τη̋ πατρίδα̋ και χαρακτήρισε την θυσία του̋ σηµείο αναφορά̋

λων τόνισε ότι η 23 Σεπτεµβρίου αποτελεί µέρα µνήµη̋ και τιµή̋ για την µεγάλη θυσία και οδηγό για του̋ νεότερου̋. Στη συνέχεια έγινε προσκλητήριο νεκρών και απαγγέλθηκαν ποιήµατα από του̋ µαθητέ̋ του δηµοτικού σχολείου Βασιλική̋, κατάθεση στεφάνων από τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ και αντιπροσωπεία των ΑΝΕΛ Τρικάλων, τηρήθηκε ενό̋ λεπτού σιγή και η εκδήλωση έκλεισε µε την ανάκρουση του εθνικού ύµνου.

ύµατα τη̋ Ναζιστική̋ περιόδου τιµήθηκαν χθε̋ στην Βασιλική που έπεσαν υπέρ πατρίδο̋ τον Σεπτέµβριο του 1944.

Αίτηµα για µεταφορά τη̋ Μουσική̋ Σχολή̋

Αξιοποιείται το ΞΕΝΙΑ Καλαµπάκα̋ Από τον ∆ήµο και επισκευή τµήµατο̋ αυτού Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Στην αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Καλαµπάκα̋ στοχεύει η ∆ηµοτική Αρχή µε την επικείµενη µερταφορά και στέγαση στο διατηρητέο µνηµείο Αρχιτεκτονική̋ τη̋ Μουσική̋ Σχολή̋. Ειδικότερα µετά από σχετική απόφαση που ήδη έχει ληφθεί και κατόπιν σχετικού αιτήµατο̋ ο ∆ήµο̋ Καλαµπάκα̋ ζήτησε την αλλαγή χρήση̋ και επισκευή̋ τµήµατο̋ του ΞΕΝΙΑ από τι̋ αρµόδιε̋ υπηρεσίε̋ προκειµένου να ανάψει το πράσονο φω̋ για τι̋ απαραίτητε̋ εργασίε̋ και παρεµβάσει̋. Επί του προαναφερθέτνο̋ αιτήµατο̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Αρχή̋ δόθηκε αρµοδίω̋ απάντηση µε κοινοποίηση στον ∆ήµο Καλµαπάκα̋, ∆ιέυθνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Περιβάλλοντο̋ και Πολεοδοµία̋ Ευθ. Βλαχάβα 1 - Τ.Κ. 42 200 – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ η οποία αναφέρει τα εξή̋: ΘΕΜΑ: «Για την έγκριση ή µη τη̋ αλλαγή̋ χρήση̋ και τη̋ επισκευή̋ τµήµατο̋ του 2ου ορόφου του κτηρίου «ΞΕΝΙΑ» προκειµένου να στεγαστεί η Μουσική Σχολή του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ τη̋ Π. Ε. Τρικάλων». ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ αρίθµ 1641/29.07.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά τη̋ ∆ιεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών

Περιβάλλοντο̋ & Πολεοδοµία̋ του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ προ̋ την Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Θ. 2. Η Εισήγηση τη̋ Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Θ. Σα̋ διαβιβάζουµε την υπόθεση τη̋ Αλλαγή̋ Χρήση̋ και τη̋ Επισκευή̋ τµήµατο̋ του 2ου ορόφου του κτηρίου «ΞΕΝΙΑ» προκειµένου να στεγαστεί η Μουσική Σχολή του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων, προκειµένου να παραπεµφθεί στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων για την κατά νόµο γνωµοδότηση. Κατόπιν αυτών όπω̋ πληροφορούµαστε η ∆ηµοτική Αρχή αναµένει την σχετική έγκριση-η οποία θεωρείται δεδοµένηώστε να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν οι εργασίε̋ για την µεταφορά τη̋ µουσική̋ σχολή̋ του ∆ήµου από το οίκηµα τη̋ Βιβλιοθήκη̋ καθότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα υπογραφεί και το σύµφωνο µεταξύ αυτού και τη̋ δωρήτρια̋ κ. ∆ηµουλά για την αναβάθµιση τη̋.


Συγκέντρωση διαµαρτυρίας χθες και «σκληρές» ανακοινώσεις

Ο «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» κατά του e-trikala

για παρεµβάσει̋ στο «Μύλο Ματσόπουλου» Από την πλευρά τη̋ η ∆ηµοτική Επιχείρηση υποστηρίζει πω̋ στόχο̋ είναι να πάψει να θυµίζει «λασπότοπο» η περιοχή, ειδικά τι̋ ηµέρε̋ που έρχονται στην πόλη δεκάδε̋ χιλιάδε̋ επισκέπτε̋ Οι παρεµβάσει̋ τη̋ e-trikala, επιχείρηση̋ του ∆ήµου Τρικκαίων, στο χώρο του Μύλου Ματσόπουλου, µε σκοπό την ανετότερη διεξαγωγή των φετινών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του «ΜΥΛΟΥ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ», έγιναν αφορµή για µετωπική σύγκρουση του δηµοτικού συνδυασµού «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ», µε την ∆ηµοτική Αρχή. Τι̋ προηγούµενε̋ ηµέρε̋ µπαζώθηκε µε αδρανή υλικά η περιοχή έξω από τον Μύλο και αριστερά (όπω̋ µπαίνει κανεί̋ στον «Μύλο»), εκεί που αναπτύσσονται κυρίω̋ οι «παράγκε̋» των επιχειρηµατιών που συµµετέχουν στον «Μύλο των Ξωτικών». Στόχο̋ του µπαζώµατο̋ είναι να αποφευχθεί να µετατραπεί τι̋ ηµέρε̋ λειτουργία̋ των «Ξωτικών» και ειδικά εάν βρέχει, σε λασπότοπο, κάτι που δεν τιµά ούτε την περιοχή ούτε την πόλη µα̋, σύµφωνα µε του̋ ανθρώπου̋ τη̋ e-trikala. Όµω̋ οι άνθρωποι του «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝ-

ΤΡΑ» είδανε σ’αυτή την ενέργεια «θυσία του πάρκου του Ματσόπουλου για την εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµφερόντων των «ΞΩΤΙΚΩΝ», θυσία η οποία µάλιστα γίνεται χωρί̋ καν να ενηµερωθεί το

∆ηµοτικό Συµβούλιο και η οποία ίσω̋ και να αντίκειται στου̋ όρου̋ µε του̋ οποίου̋ κληροδοτήθηκε ο Μύλο̋ στον ∆ήµο». Γι΄αυτό τον λόγο χθε̋ το µεσηµέρι διοργάνωσαν εκδήλωση διαµαρτυρία̋ στον χώρο αλλά και «εκστρατεία» καθαρισµού τη̋ περιοχή̋ κατηγορώντα̋ ταυτόχρονα την ∆ηµοτική Αρχή πω̋ την έχει εγκατελειµένη ολόκληρο τον χρόνο, εκτό̋ από τι̋ 40 ηµέρε̋ που λειτουργούν εκεί τα «Ξωτικά». Επίσηµη αντίδραση απο την ∆ηµοτική Αρχή δεν είχε υπάρξει µέχρι αργά χθε̋ το απόγευµα ενώ απο τον «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωσηκαταγγελία.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ “ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ”

Το Πάρκο Ματσόπουλου θυσιάζεται για την εξυπηρέτηση οικονοµικών συµφερόντων Έ

να από λίγα πάρκα και χώρου̋ πρασίνου που διαθέτει ο αστικό̋ ιστό̋ τη̋ πόλη̋, το «πάρκο Ματσόπουλου» µετατρέπεται αργά-αργά αλλά σταθερά από χώρο αναψυχή̋ σε χώρο ανάπτυξη̋ επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, για την εξυπηρέτηση των οποίων θυσιάζεται µεγάλο µέρο̋ του χώρου πρασίνου. Η δηµοτική αρχή σε συνεργασία µε τη διοίκηση του etrikala και χωρί̋ την ύπαρξη απόφαση̋ του δηµοτικού συµ-

7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

βουλίου ή έστω µελέτη̋ τη̋ διεύθυνση̋ πρασίνου του δήµου, πριν από λίγε̋ ηµέρε̋ µπάζωσε µε αδρανή υλικά µία µεγάλη έκταση αυτοφυού̋ πρασίνου στη νότια περιοχή του πάρκου η οποία αφού ισοπεδώθηκε µε µηχανήµατα σχεδιάζεται άµεσα η ασφαλτόστρωσή τη̋, ώστε να καταστεί προφανώ̋ πιο ευχερή̋ η ανάπτυξη σε αυτήν την έκταση των εµπορικών χρήσεων του «Μύλου των ξωτικών» ή και άλλων πιθανό επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

Η «φιλοεπενδυτική» δηµοτική αρχή του κ. Λάππα παραβιάζοντα̋ ακόµα και αυτέ̋ τι̋ επιταγέ̋ του κληροδοτήµατο̋ του «Πάρκου Ματσόπουλου»,

σε βάρο̋ του ίδιου του περιβάλλοντο̋, σε βάρο̋ τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋. Ω̋ απάντηση στι̋ αυθαίρετε̋ και παράνοµε̋ επιλογέ̋

αφού όλα αυτά τα χρόνια εγκατέλειψε και απαξίωσε ένα από τα οµορφότερα σηµεία τη̋ πόλη̋, κάνει τώρα ό,τι µπορεί για να εξυπηρετήσει ακόµα περισσότερο την κερδοφορία µεµονωµένων επιχειρηµατικών συµφερόντων, ακόµα και αν αυτό αποβαίνει σε βάρο̋ του δηµόσιου χώρου,

του δήµου, ζητάµε να µην προχωρήσει η ασφαλτόστρωση τη̋ έκταση̋ η οποία στρώθηκε µε αδρανή υλικά, την επαναφορά του χώρου πρασίνου στην αρχική του έκταση, τη συντήρηση των υποδοµών του πάρκου και του πράσινου και τον καθαρισµό του αγιαµονιώτη ποταµού.

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

Απολυτήριε̋ εξετάσει̋ Ιουνίου 2013 Πραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη επιτυχία στι̋ 29 και 30 Ιουνίου 2013 οι Απολυτήριε̋ Εξετάσει̋ των Σχολών Ανώτερων Θεωρητικών (Τµήµα Ειδικού Αρµονία̋), Φλάουτου και Κλαρινέτου. Συγκεκριµένα εξετάστηκαν οι παρακάτω σπουδάστριε̋ και σπουδαστέ̋ και έλαβαν: 1. Ακρίβο̋ Νικόλαο̋ του Πέτρου, Πτυχίο Ειδικού Αρµονία̋ µε βαθµό «Άριστα» 2. Βαβύλη̋ Πλάτων του Αθανασίου, Πτυχίο Ειδικού Αρµονία̋ µε βαθµό «Άριστα» 3. Βελεσιώτου Αθανασία του Βαίου, Πτυχίο Ειδικού Αρµονία̋ µε βαθµό «Άριστα» 4. Κείου Γεωργία του Ευαγγέλου, Πτυχίο Ειδικού Αρµονία̋ µε βαθµό «Άριστα » 5. Μπανιά Μαρία-Ελένη του Νικολάου, Πτυχίο Ειδικού Αρµονία̋ µε βαθµό « Άριστα» 6. Ζιάκα Αντουανέτα του ∆ρόσου, ∆ίπλωµα Φλάουτου µε βαθµό «Άριστα και Α' Βραβείο» 7. Ζούζουλα̋ Αθανάσιο̋ του Χαράλαµπου, Πτυχίο Κλαρινέτου µε βαθµό «Λίαν καλώ̋» Την Εξεταστική Επιτροπή αποτελούσαν οι: Ζάχου-Ζιάκα Γιολάντα: Πρόεδρο̋ (των Σχολών Ειδικού Αρµονία̋ και Κλαρινέτου) Σεκαρά Ευαγγελία: Μέλο̋ Ζουµπογιάννη Ζωή: Μέλο̋ Παπαγεωργίου Κων/να: Μέλο̋ Κοτρώτσιο̋ Στυλιανό̋: Πρόεδρο̋ (τη̋ Σχολή̋ Φλάουτου) Ζήση̋ Νικόλαο̋: Μέλο̋ Μυράτ Ιωάννα: Μέλο̋ Τσερώνη Ειρήνη: Μέλο̋ Γκονέλα̋ Νικόλαο̋: Μέλο̋ Αλεξίου Απόστολο̋: Μέλο̋ Κίτρου Ευαγγελία: Εκπρόσωπο̋ του Υπουργείου Παιδεία̋ & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η ∆ιεύθυνση του Ωδείου και η Εξεταστική Επιτροπή του̋ εύχονται «Καλή σταδιοδροµία και σε Ανώτερα».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΑ 48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΑΠΕΡΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 και ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σε υλοποίηση τη̋ απόφαση̋-πρόταση̋ του Γενικού Συµβουλίου τη̋ Οµοσπονδία̋ στι̋ 12 Σεπτεµβρίου 2013, η Εκτελεστική Επιτροπή τη̋ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε τα πιο κάτω: 1. Την προκήρυξη νέα̋ 48ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 και την ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013. 2. Την πραγµατοποίηση, τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, Συγκέντρωση̋ ∆ιαµαρτυρία̋, στι̋ 11.00 το πρωί, στην Πλατεία Καρἀσκάκη-Αθήνα και πορεία̋ στο Υπουργείο ∆ιοικητική̋ Μεταρρύθµιση̋ (Βασ. Σοφία̋ 15-Αθήνα). Στη διάρκεια τη̋ πορεία̋ θα ενσωµατωθούν στο µπλοκ και οι εργαζόµενοι στα Ασφαλιστικά Ταµεία (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), το Ι.Κ.Α. (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.) και των καθηγητών (Ο.Λ.Μ.Ε.) που πραγµατοποιούν και αυτοί την ίδια ώρα ανάλογε̋ συγκεντρώσει̋ διαµαρτυρία̋ στο πλαίσιο των δικών του̋ κινητοποιήσεων. Ο κλάδο̋ µα̋, που πλήρωσε το «µάρµαρο» τη̋ µνηµονιακή̋ πολιτική̋ που εφαρµόζει η κυβέρνηση και συνεχίζει να πληρώνει µε τη διαθεσιµότητα-απολύσει̋ των 2.200 Σχολικών Φυλάκων και την κατάργηση τη̋ ∆ηµοτική̋ Αστυνοµία̋, όπου 3.500 συνάδελφοι βρίσκονται στο δρόµο, δεν µπορεί και δεν πρέπει να µένει απαθή̋. Γι’ αυτό, ο κάθε Σύλλογο̋, παρά το µικρό χρονικό διάστηµα που αποµένει µέχρι τη διεξαγωγή τη̋ νέα̋ κινητοποίηση̋ καλείται να αναλάβει όλε̋ τι̋ πρωτοβουλίε̋ για τη µαζική, δυναµική και ενωτική συµµετοχή των εργαζοµένων τόσο στην 48ώρη Πανελλαδική Απεργία όσο και στι̋ Συγκεντρώσει̋ ∆ιαµαρτυρία̋ που θα πραγµατοποιηθούν σε όλε̋ τι̋ µεγάλε̋ πόλει̋. Επιτέλου̋, α̋ δώσουµε όλε̋ µα̋ τι̋ δυνάµει̋ στο δίκαιο και έντιµο αγώνα µα̋ για το µεροκάµατο, την εργασιακή µα̋ υπόσταση, αλλά και το µέλλον των οικογενειών µα̋. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2013 Με αγωνιστικού̋ χαιρετισµού̋ Για την Εκτελεστική Επιτροπή τη̋ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ο Πρόεδρο̋ Ο Γεν. Γραµµατέα̋ Θέµη̋ Μπαλασόπουλο̋ Γιάννη̋ Τσούνη̋


8 ΕΥΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Ασφάλισε 25.000 κυνηγού̋ σε Θεσσαλία και ∆υτική Μακεδονία! Καλωσορίζοντα̋ τον Κο Τσίρο Χρήστο ο ιδιοκτήτη̋ & ∆ιευθύνων σύµβουλο̋ τη̋ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΓΑ Νικόλαο̋ Μακρόπουλο̋ εξήρε το ρόλο του σωστού επαγγελµατία ασφαλιστή στο πρόσωπο του Κου Τσίρου και τόνισε “Η αναγνώριση και επιβράβευση για την προσφορά σα̋ κάτω από εξαιρετικά δύσκολε̋ συνθήκε̋, µέσα σ’ ένα περιβάλλον οικονοµική̋ ύφεση̋ και αβεβαιότητα̋, που δυστυχώ̋ συνεχίζει να διευρύνεται, έχει µεγάλη σηµασία και γι’ αυτό σα̋ συγχαίρω. Με τη δραστηριότητα σα̋, τι̋ ικανότητε̋ και γνώσει̋ που κατέχετε, έχετε επιτύχει ακόµη µια φορά να ξεπεράσετε την αρνητική ψυχολογία τη̋ αγορά̋ και να καταγράψετε νέε̋ επιδόσει̋”. Ο Κο̋ τσίρο̋ σε συνεργασία µε την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ασφάλισε 25.000 κυνηγού̋ σε όλη τη Θεσσαλία και δυτική Μακεδονία και έπεται και συνέχεια. Ο Κο̋ Τσίρο̋ από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Ν. Μακρόπουλο και τόνισε ότι ήδη µέσα στο καλοκαίρι άνοιξε 2 νέα υποκαταστήµατα στην Καρδίτσα και Καλαµπάκα, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι κυνηγοί και υποσχέθηκε µέχρι το τέλου̋ του έτου̋ το άνοιγµα άλλων δυο γραφείων στη Λάρισα και στο Bόλο.

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΓΛΥΚΟΣ… ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ Α

νεπανάληπτη Κυριακή έζησε το Μεγαλοχώρι µε τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού και Γυµνασίου να δίνουν ρεσιτάλ κεφιού, δηµιουργικότητα̋ και µια̋ απίστευτη̋ ενέργεια̋ κάνοντα̋ το Σεπτέµβρη γλυκό και φωτεινό. Τα τµήµατα θεάτρου, ζωγραφική̋ και χορού του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοχωρίου ένωσαν τι̋ δυνάµει̋ του̋ και ζωγράφιζαν µε τα χρώµατα τη̋ χαρά̋, άλλαξαν την έννοια του πολέµου µε τον… αλευροπόλεµο, κυνήγησαν γλυκού̋ θησαυρού̋ και χόρεψαν µε τον… λύκο! Με τον µοναδικό αυτόν τρόπο έγινε η έναρξη τη̋ λειτουργία̋ όλων των τµηµάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοχωρίου για το έτο̋ 20132014 προσφέροντα̋ στα παιδιά µα̋ δηµιουργικέ̋, ευχάρι-

στε̋ και εκφραστικέ̋ δραστηριότητε̋ µε µοναδικό κριτήριο τη χαρά, την ξεγνοιασιά και πάνω απ΄ όλα την οµορφιά. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ http://www.pesmegaloxoriou.blogspot.gr http://www.politistikosmegaloxoriou.blogspot.gr

CMYK


∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

9

ΤΟΠΙΚΑ

Την προσεχή Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου, στι̋ 6 το απόγευµα

Κ

αι φέτο̋ στο κατάστηµα βιολογικών πρὀόντων Μουσείο Γεύση̋ στη Στρ. Σαράφη 43 θα πραγµατοποιηθεί η Οικολογική Γιορτή όπου ανταµώνουν παραγωγοί βιολογικών πρὀόντων και καταναλωτέ̋, δύο βασικοί κρίκοι τη̋ παραγωγική̋ διαδικασία̋,

µε ένα κοινό σκοπό: Μια ζωή γεµάτη υγεία, σεβασµό στο περιβάλλον και τον ΑΝΘΡΩΠΟ. Ραντεβού την Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου στι̋ 6µ.µ. στο Μουσείο Γεύση̋ (Στρ. Σαράφη 43) για να γιορτάσουµε οικολογικά και γευστικά µε: Έκθεση βιολογικών προ-

̓όντων από του̋ παραγωγού̋ Ενηµερωτικέ̋ οµιλίε̋ από ειδικού̋ στη βιολογική γεωργία, µελισσοκοµία, βοτανολογία κ.λπ. Τα γνωστά πλέον "σαπουνοµαγειρέµατα" Γευστικέ̋ δοκιµέ̋ προσφορά των παραγωγών Πολλέ̋ εκπλήξει̋ και

events Και πολλά πλούσια δώρα 4 Γιατί είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τι καταναλώνουµε ποιοι και πώ̋ το παράγουν τι προσφέρει στην υγεία και συνολικά στη ζωή µα̋ 4 Γιατί τα βιολογικά δεν εί-

∆ίκτυο «αλληλεγγύη για όλου̋»

Οι ανθρώπινε̋ αξίε̋ είναι ακόµη ζωντανέ̋… Το Σάββατο στείλαµε το µήνυµα τη̋ αντίσταση̋ σ’ αυτό που βιώνουµε και τη̋ πίστη̋ µα̋ στι̋ αξίε̋ τη̋ αλληλεγγύη̋ και τη̋ αξιοπρέπεια̋. Ελπίζουµε η ευαισθησία που καταγράφηκε

Η

ανταπόκριση µικρών και µεγάλων στο κάλεσµα του δικτύου «αλληλεγγύη για όλου̋» µε σκοπό τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά που έχουν ανάγκη, έφερε µεγάλη

συγκίνηση και ευφορία σε όλου̋. Έδειξε ότι υπάρχουν στην κοινωνία ανθρώπινε̋ αξίε̋ που εκδηλώνονται όταν δοθεί το έναυσµα µέσα από αντίστοιχε̋ δράσει̋.

CMYK

στο κάλεσµα µε σύνθηµα «παιδεία για όλου̋» θα έχει και συνέχεια και θα εκδηλωθεί και στι̋ δράσει̋ που προγραµµατίζονται για την προώθηση πρὀόντων «χωρί̋ µεσάζοντε̋».

ναι απλά πρὀόντα, είναι τρόπο̋ ζωή̋ και στάση ευθύνη̋ Οικολογική Γιορτή... µε του̋ δικού̋ µα̋ παραγωγού̋

Στρ. Σαράφη 43 / Τρίκαλα Πληροφορίε̋ στα τηλέφωνα: 24310 79323 & 6979 322 002.


10

ΤΟΠΙΚΑ

Σύµφωνα µε τον πρώην υπουργό κ. Σωτήρη Χατζηγάκη

«Η Ν.∆. διολισθαίνει σε ακροδεξιέ̋ θέσει̋» ∆ήλωση του πρώην υπουργού κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, µε αφορµή τη θέση που πήρε η Ν.∆. έπειτα από τα τελευταία αιµατηρά γεγονότα: «Ακούγοντα̋ χθε̋ τον κ. Λαζαρίδη, φωνή του κ. Σαµαρά, να αναπτύσσει σε κατάσταση παραληρήµατο̋ τη πολιτική τη̋ ένταση̋ και των δυο άκρων, ήρθε στη µνήµη µου η δεκαετία του ΄50, του ψυχρού πολέµου και των δυο κόσµων, του φωτό̋ και του σκότου̋. Ένιωσα όµω̋ επίση̋ και βαθιά θλίψη, που η παράταξη τη̋ µεσότητα̋ και τη̋ σωφροσύνη̋ των Καραµανλήδων και του Αβέρωφ, διολισθαίνει καθηµερινά σε ακροδεξιέ̋ ιδεολογικέ̋ θέσει̋ και σε µια πολιτική θεµατολογία που την ταυτίζει µε τη Χρυσή Αυγή. Αλήθεια ποιο̋ θα σταµατήσει τη χώρα από τον κατήφορο που µα̋ οδηγούν τα ακροδεξιά σταγονίδια;». ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

∆ήλωση του προέδρου τη̋ ∆ΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη, για τη δολοφονία στο Κερατσίνι Ο νεκρό̋, νεαρό̋ αντιφασίστα̋ στο Κερατσίνι και η δολοφονική επίθεση κατά µελών του ΚΚΕ στα Πέραµα, µεγαλώνουν επικίνδυνα τον κύκλο αίµατο̋ στη χώρα και απειλούν τη ∆ηµοκρατία και την οµαλότητα. Η ∆ηµοκρατία πρέπει να αµυνθεί. Οι καιροί δεν περιµένουν. Όλα τα κόµµατα του ∆ηµοκρατικού τόξου πρέπει να συµφωνήσουν στη συγκρότηση ενό̋ µετώπου υπεράσπιση̋ τη̋ οµαλότητα̋ και τη̋ ∆ηµοκρατία̋, απέναντι στου̋ δολοφόνου̋ νεοναζιστέ̋. Καµία πολιτική διαφορά και αντίθεση δεν πρέπει να εµποδίσει την ενότητα απέναντι στο «απόλυτο κακό». Να µην περάσει ο φασισµό̋.

Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΣΟΚ

Συντεταγµένη απάντηση στη βία τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋» Καθηµερινά έρχονται στο φω̋ νέε̋ εγκληµατικέ̋ συµπεριφορέ̋ από οπαδού̋ του ναζισµού και η φασιστική βία δείχνει απροκάλυπτα πλέον το πρόσωπό τη̋. Χρέο̋ όλων, αλλά και επιτακτική ανάγκη είναι να οργανωθεί και να υπάρξει συντονισµένη και αποτελεσµατική δράση. Τα κόµµατα και οι πολίτε̋ να προασπίσουν του̋ ∆ηµοκρατικού̋ θεσµού̋ που βάλλονται από του̋ νοσταλγού̋ των στρατοπέδων συγκέντρωση̋ και τη̋ ωµή̋ βία̋. Συµπεριφορέ̋ του είδου̋ και θιασώτε̋ του ναζισµού δεν έχουν θέση σε µια χώρα δηµοκρατική. Ο κίνδυνο̋ είναι υπαρκτό̋ και είναι αναγκαία η άµεση αντιµετώπισή του, για την προάσπιση τη̋ ∆ηµοκρατία̋, του Κοινοβουλίου και των πολιτών. Εµεί̋ στο ΠΑΣΟΚ αισθανόµαστε δικαιωµένοι, που επιτέλου̋ και τα υπόλοιπα κόµµατα του ''Συνταγµατικού τόξου'' θα αναλάβουν τι̋ ευθύνε̋ του̋ ενάντια στη βία του φασισµού και του πολιτικού µορφώµατο̋ τη̋ Χ.Α. Το κίνηµά µα̋ εδώ και πολύ καιρό, έχοντα̋ επισηµάνει του̋ κινδύνου̋, πρότεινε συντονισµένε̋ και κοινέ̋ δράσει̋ όλων των δηµοκρατικών δυνάµεων. Να ληφθούν, εποµένω̋, τώρα αποφάσει̋ κοινή̋ θεσµική̋ δράση̋ όλων αυτών των δυνάµεων. Η βία πολιτική και κοινωνική πλήττει το εσωτερικό τη̋ χώρα̋ και διαταράσσει τι̋ σχέσει̋ τη̋ σε διεθνέ̋ επίπεδο. Ο εφησυχασµό̋ και η αδράνεια είναι µοιραία και καταστροφικά, ενώ η ανοχή στο φασισµό και το νεοναζισµό είναι σαφώ̋ συνενοχή στην εγκληµατική του̋ δράση! Γραφείο Τύπου Ν.Ε. ΠΑ. ΣΟ. Κ. Τρικάλων

Το «φάντασµα τη̋ Βἀµάρη̋»

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Καταδικάζει τη βία ο Κώστα̋ Σκρέκα̋ Με τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο καταδίκασε το χθεσινό αιµατηρό περιστατικό στο Κερατσίνι που είχε ω̋ αποτέλεσµα το θάνατο ενό̋ νέου ανθρώπου, ο βουλευτή̋ Ν. Τρικάλων τη̋ Ν.∆. κ. Κώστα̋ Σκρέκα̋. Μιλώντα̋ στη πρωινή ενηµερωτική εκποµπή του ΑΝΤ1 τόνισε ότι «δυστυχώ̋ η ρητορική που ορισµένα κόµµατα αναπτύσσουν οδηγεί σε τέτοιε̋ καταστάσει̋ και στο χαµό νέων ανθρώπων. Οφείλουµε ω̋ πολιτικοί να είµαστε ψύχραιµοι και νηφάλιοι, γνωρίζοντα̋ ότι πάντα η φραστική βία µπορεί να εξελιχθεί µε τρόπο που δεν µπορούµε να ορίσουµε».

Με καθαρό λόγο ο κ. Κώστα̋ Σκρέκα̋, ανέπτυξε τι̋ θέσει̋ του κόµµατο̋ και τη̋ Κυβέρνηση̋ σηµειώνοντα̋ ότι «η χώρα µα̋ βρίσκεται σε µια εξαιρετικά κρίσιµη καµπή και αυτή την ώρα θα πρέπει να παλέψουµε για να απαλλαγούµε απ’ όσα µα̋ βάραιναν τα τελευταία χρόνια, πετυχαίνοντα̋ µε αργά αλλά σταθερά βήµατα την έξοδο από τη κρίση. Τώρα κρινόµαστε όλοι». Ο ίδιο̋ επεσήµανε πω̋ ήδη καταγράφονται θετικά στοιχεία στη πορεία τη̋ χώρα̋, ότι «για πρώτη φορά η ανεργία µειώνεται, χρήµατα αρχίζουν να πέφτουν στην αγορά και είναι κρίµα πραγµατικά να αφήσουµε την προσπάθεια στη µέση».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η στυγερή δολοφονία του αντιφασίστα τραγουδοποιού Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, από µέλο̋ των µισθοφορικών ταγµάτων εφόδου τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋», πιστοποιεί ότι το «αυγό του φιδιού» τη̋ νεοναζιστική̋ ακροδεξιά̋ στην Ελλάδα «έσπασε». Αποτελεί πλέον άµεσο και ισχυρό κίνδυνο και απειλή για την ∆ηµοκρατία, αλλά και την ζωή των Ελλήνων πολιτών. Οι ευθύνε̋ είναι τεράστιε̋ και αγγίζουν πολλού̋: Κατ’ αρχήν το πολιτικό δικοµµατικό κατεστηµένο τη̋ χώρα̋ και την παρασιτική οικονοµική ολιγαρχία τη̋ παρακµή̋, που οδήγησαν την Ελλάδα στην χρεοκοπία και στην µνηµονιακή «δαµόκλειο σπάθη» και την κοινωνία στην απόγνωση. Ακολούθω̋, του̋ θεσµού̋ τη̋ ∆ηµοκρατία̋ στην Ελλάδα (Αστυνοµία, ∆ικαιοσύνη κ.λπ.), που επέδειξαν τεράστια ανοχή απέναντι στην συνεχή βία τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋» (λεκτική και φυσική), η οποία συνιστά αντικειµενικά παραβατική ποινική εγκληµατική δράση. Η ατιµωρησία αυτή, είναι προφανέ̋ ότι επέτρεψε στον φυσικό αυτουργό, αλλά και του̋ ηθικού̋ αυτουργού̋ του ειδεχθού̋ εγκλήµατο̋ στο Κερατσίνι, να δράσουν µε αυτόν τον επιθετικό και ανεξέλεγκτο τρόπο. Επιβάλλεται η άµεση αφύπνιση από τον «λήθαργο» αυτών των θεσµών, προκειµένου να τηρηθεί η στοιχειώδη̋ νοµιµότητα στην χώρα. Τέλο̋, την δικοµµατική κυβέρνηση και το πρωθυπουργικό επιτελείο, που προσπαθεί να επιβάλει την ανιστόρητη και επικίνδυνη «θεωρία των δύο άκρων», εξισώνοντα̋ τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ένα δηµοκρατικό κόµµα, µε το νεοναζιστικό µόρφωµα τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋», νοµιµοποιώντα̋ έτσι την τελευταία στην κοινωνική «θάλασσα» των ανέργων, των νεόπτωχων και των απελπισµένων. Ένα «φάντασµα» πλανιέται πάνω από την Ελλάδα. Είναι το «φάντασµα τη̋ Βἀµάρη̋», το οποίο έχουµε υποχρέωση όλοι, δηµοκρατικέ̋ και προοδευτικέ̋ πολιτικέ̋ δυνάµει̋, αλλά και οι Έλληνε̋ πολίτε̋, µε «πανοπλία» την ιστορική αντιφασιστική δράση του Ελληνικού λαού, να αποκρούσουµε, γιατί ήδη το «φίδι» του φασισµού, έχει «εκκολαφθεί» µπροστά στα µάτια µα̋. Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2013

Οι γυναίκε̋ των λἀκών στρωµάτων να αποµονώσουν την «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» Ο Σύλλογο̋ Γυναικών Τρικάλων καταγγέλλει τη δολοφονία του 34χρονου στο Κερατσίνι από φασίστε̋ τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋, το βράδυ τη̋ Τρίτη̋. Γέννηµα – θρέµµα τη̋ εξουσία̋ των µονοπωλίων, αποθρασυµµένη από τη στήριξη που απολαµβάνει από τα συµφέροντα που τη χρησιµοποιούν σαν µαστίγιο ενάντια στου̋ εργαζόµενου̋ και το λἀκό κίνηµα, η Χρυσή Αυγή απλώνει το δολοφονικό τη̋ χέρι ενάντια σε όσου̋ παλεύουν. Καλούµε τι̋ γυναίκε̋ των λἀκών στρωµάτων να αποµονώσουν τη Χρυσή Αυγή και την εγκληµατική δράση τη̋. Ο χαρακτήρα̋ και οι στόχοι του ναζιστικού µορφώµατο̋ να γίνουν ξεκάθαροι σε κάθε εργαζόµενη. Η «φιλανθρωπία» που δίνει το χέρι των φασιστών να απορριφθεί από κάθε άνεργη. Μέσα από τον Σύλλογο Γυναικών Τρικάλων, τα σωµατεία, τι̋ Λἀκέ̋ Επιτροπέ̋ να αποκρούσουµε το φασιστικό δηλητήριο και την δράση τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋. Σύλλογο̋ Γυναικών Τρικάλων, µέλο̋ τη̋ ΟΓΕ

Γραφείο Τύπου «ΠΡΑΤΤΩ»

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218

24310

35777 38222


∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΤΡΙΚΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Χορό̋ για όλου̋ Η «ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο Χορού Τρικάλων, είναι µη κερδοσκοπικό̋ σύλλογο̋ και έχει σαν στόχο την γνωριµία και εκµάθηση τη̋ τέχνη̋ του χορού µε µαθήµατα, σεµινάρια, συνέδρια, διαλέξει̋, φεστιβάλ χορού (πανελλήνια -διεθνή), βραδιέ̋ χορού, παραστάσει̋ και κάθε µορφή̋ εκδηλώσεων µε θέµατα σχετικά µε τον χορό. Ο σκοπό̋ είναι τα µέλη τη̋ «ΤΡΙΚΚΗΣ» δωρεάν ή µε πολύ µικρή συνδροµή να συµµετέχουν στα µαθήµατα και στι̋ δραστηριότητε̋ του συλλόγου γιατί ο χορό̋ είναι µάθηση, χαρά, γνώση, δηµιουργία, έκφραση, διασκέδαση και δικαίωµα όλων. Το σύνθηµα τη̋ «ΤΡΙΚΚΗΣ» είναι «Χορό̋ για όλου̋» Την φετινή χρονιά θα παραδίδονται δωρεάν ελληνικοί χοροί α) σε παιδιά και εφήβου̋ που έρχονται πρώτη φορά στο σύλλογο β) σε ενήλικε̋ που παρακολουθούν Latin χορού̋. Επίση̋ ένα̋ µήνα̋ θα είναι ∆ωρεάν για όλα τα τµήµατα Ειδική συνδροµή για οικογένειε̋ - φοιτητέ̋ - ανέργου̋ Λειτουργούν τµήµατα ολιγοµελή, όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων

Λειτουργούν 2 τοµεί̋ 1)Τοµέα̋ Ελληνικών χορών Παραδοσιακοί χοροί (Από όλα τα µέρη τη̋ Ελλάδα̋) Λἀκοί (Χασάπικο-Ζἐµπέκικο..) Παραδοσιακό τραγούδι Παραδοσιακά Κρουστά 2)Τοµέα̋ παγκόσµιων χορών Latin ((Salsa -BachataMerengue- Cha cha cha… ) Hip Hop Μοντέρνοι χοροί Σύγχρονο̋ χορό̋ Μουσικοκινητική Αγωγή (Για νήπια) Στο σύλλογο διδάσκουν έµπειροι ειδικευµένοι, παιδαγω-

γοί, δάσκαλοι χορού, καθηγητέ̋ φυσική αγωγή̋ Οι διδάσκοντε̋ είναι: Γαλάνη̋ Βασίλειο̋ Πτυχιούχο̋ ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκη̋ µε ειδικότητα στου̋ ελληνικού̋ παραδοσιακού̋ χορού̋ Πτυχιούχο̋ Μαρασλείου Παιδαγωγική̋ Ακαδηµία̋ Μουσικό̋ παραδοσιακή̋ µουσική̋. Έχει διδάξει ελληνικού̋ χορού̋ στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, σε καθηγητέ̋ Φυσική̋ Αγωγή̋ «Η διδασκαλία των παραδοσιακών χορών στην Α/θµια και Β/θµια εκπαίδευση», και «Ρυθµοί-µουσικάκινητικά µοτίβα των παραδοσιακών χορών», σε σεµινάρια χορού (Ελλάδα και εξωτερικό), σε χορευτικά των Αθηνών, Θεσσαλονίκη̋, Καστοριά̋ και Τρικάλων. Έχει λάβει µέρο̋ σε συνέδρια, διεθνή φεστιβάλ χορού και µουσική̋ και έχει συνεργαστεί µε πολλά χορευτικά όπω̋ Λύκεια Ελληνίδων, ∆ώρα Στράτου, χορευτικά ∆ήµων, συλλόγων κ.ά. Συµµετείχε σε πολυάριθµε̋ συναυλίε̋ (Ηρώδειο-Μέγαρο µουσική̋ κ.ά), εκδηλώσει̋ και ηχογραφήσει̋ παραδοσιακή̋ µουσική̋ µε πολλά µουσικά συγκροτήµατα και τραγουδιστέ̋ από όλα τα µέρη τη̋ Ελλάδα̋ (Χ.Αηδονίδη-Σ.ΣιάτραΑ.Κυρίτση-Β. Σερµπέζη –Λ. Χαλκιά- Π.Λάλεζα – Π.Γἀτάνο̋Β.∆ηµούδη κ.ά). Ζελεσιάδου Ευσταθία Πτυχιούχο̋ ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκη̋ µε ειδικότητα στου̋ ελλη-

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 16η̋/09/2013 Εµεί̋ οι επαγγελµατοβιοτέχνε̋, οι έµποροι και οι αυτοκινητιστέ̋ που συγκεντρωθήκαµε σήµερα πάλι εδώ εκφράζουµε την πλήρη απογοήτευσή µα̋ για την κατάσταση που βιώνουµε όλοι µα̋ µε την Ελλάδα να βρίσκεται σε πολυετή ύφεση γεγονό̋ που δεν έχει ξανασυµβεί σε άλλη χώρα, τονίζουµε ότι η κατάσταση συνεχώ̋ επιδεινώνεται και δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασµού. Οι επιπτώσει̋ τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋ είναι τραγικέ̋ καθώ̋ το πιο ενεργό τµήµα τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋, οι µικρέ̋ και πολύ µικρέ̋ επιχειρήσει̋ που παράγουν πλούτο αλλά και που δηµιουργούν θέσει̋ εργασία̋, βρίσκονται σε τέλµα. Από κάθε σηµείο τη̋ Ελλάδα̋ τα µηνύµατα είναι αποκαρδιωτικά, το ίδιο ακριβώ̋ και στην περιοχή µα̋. Το περιβάλλον µοιάζει εφιαλτικό. ΛΟΥΚΕΤΑ – ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ – ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ και το χειρότερο ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ που κινδυνεύει να βρεθεί στα όρια τη̋ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ. Από τη µία Κεφαλικό̋ Φόρο̋- Τέλο̋ Επιτηδεύµατο̋ - Εισφορά Αλληλεγγύη̋Κατάργηση του αφορολόγητου – Χαράτσι στα ακίνητα, χαράτσια στα οικόπεδα, από την άλλη ανεργία - ανασφάλιστοι συνάδελφοι –Μειώσει̋ συντάξεων –Εφεδρεία στου̋ ∆ηµόσιου̋ Υπαλλήλου̋ – απολύσει̋ µε την δικαιολογία ότι χρεοκοπούµε είναι το µόνο που ακούµε τρία χρόνια τώρα, χωρί̋ να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ αυτοί που ευθύνονται.

11

ΤΟΠΙΚΑ

νικού̋ παραδοσιακού̋ χορού̋. Έχει διδάξει παραδοσιακού̋ χορού̋ στην Θεσσαλονίκη για 8 χρόνια (∆ήµο Πυλαία̋, Θρακική Εστία, ΧΑΝΘ, δηµοτικά σχολεία) Στα Τρίκαλα (ολοήµερα δηµοτικά σχολεία, ΝΕΛΕ, στου̋ συλλόγου̋ Πύργου, Ράξα̋ και Θρακιωτών). Στο δηµόσιο ΙΕΚ Τρικάλων δίδαξε Μουσικοκινητική αγωγή και παιχνίδι στο τµήµα προσχολική̋ αγωγή̋

Εκδροµή του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. σε µνηµεία του Ν. Τρικάλων (Την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου)

σιακή̋ µουσική̋ και συνεργάζεται µε κορυφαίου̋ µουσικού̋ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μαυρογιάννη Μάρω Καθηγήτρια HIP HOP-HOUSE-JAZZ-STRETDANCE, Πτυχιούχο̋ τη̋ Σχολή̋ JAKES DANCE FACTORY στην Ολλανδία. Έχει διδάξει σε σχολέ̋ χορού και σε γυµναστήρια στην Θεσσαλονίκη και στα Τρίκαλα Πόντο̋ Ευάγγελο̋

Το περίφηµο σπήλαιο τη̋ Θεόπετρα̋

Γρηγορίου Ευαγγελία Πτυχιούχο̋ ΤΕΦΑΑ Αθηνών µε ειδικότητα στου̋ ελληνικού̋ παραδοσιακού̋ χορού̋. Έχει διδάξει παραδοσιακού̋ και µοντέρνου̋ χορού̋ στην Αθήνα για 12 χρόνια (αθλητικό οργανισµό ∆ήµου Αιγάλεω, σχολεία τη̋ ∆. Αττική̋, σύλλογο Θεσσαλική γη). Στα Τρίκαλα (Κέντρο πολιτισµού και λαογραφία̋ Φαλώρεια και στην ενορία συνοικισµού Φλαµουλίου). Για τρία χρόνια

ήταν ενεργό µέλο̋ τη̋ επαγγελµατική̋ οµάδα̋ του θεάτρου ∆ώρα Στράτου. Ντίνα̋ Αρη̋ Μουσικό̋-τραγουδιστή̋ παραδοσιακή̋ µουσική̋, Πτυχιούχο̋ Βυζαντινή̋ µουσική̋, Καθηγητή̋ στο µουσικό Γυµνάσιο-Λύκειο Τρικάλων. Συµµετέχει ενεργά σε συναυλίε̋, εκδηλώσει̋, ηχογραφήσει̋ παραδο-

∆ιδάσκει Latin χορού̋. Ένα̋ από του̋ ιδρυτέ̋ των GRUPO TRIKALATIN, τη̋ τρικαλινή̋ µουσικοχορευτική̋ οµάδα̋ που πρωταγωνιστεί στα Latin δρώµενα τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων. Οργανωτή̋ εκδηλώσεων σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λάρισα, µε σηµαντικέ̋ συνεργασίε̋ µε µεγάλα ονόµατα τη̋ Ελληνική̋ Latin σκηνή̋. Οι εγγραφέ̋ για την νέα χορευτική χρονιά άρχισαν. Εγγρα-

φείτε έγκαιρα και ξεκινήστε τα µαθήµατα χορού σε ένα ευχάριστο και άνετο χώρο. Εγγραφέ̋-πληροφορίε̋: Καθηµερινά 18:00 - 21:00 Σάββατο 11:00 -14:00 ∆ιεύθυνση: Χρ. Καρρά 6 & Σωκράτου̋ (2ο̋ όροφο̋) -Τρίκαλα. Τηλ: 697 4842996, 698 3713956.

ΓΙ ΑΥΤΟ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ Να µην επιβάλλονται καθηµερινά νέοι φόροι και να µην πληρώσουµε τα έκτακτα αυτά χαράτσια. ∆εν αντέχουµε άλλο πλέον. Πάγωµα των χρεών προ̋ το ∆ηµόσιο και τι̋ τράπεζε̋. Αναστολή των κατασχέσεων όσο διαρκεί η οικονοµικ Καµία κατάσχεση πρώτη̋ κατοικία̋. Επίδοµα ανεργία̋ για του̋ αυτοαπασχολούµενου̋ που αναγκάζονται να κλείσουν τα µαγαζιά του̋. ∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλου̋. Ανανέωση τώρα όλων των βιβλιαρίων ανεξάρτητα από τα χρέη. Χρηµατοδότηση του ΟΑΕΕ στα 2/3 των εξόδων ζητώντα̋ συντάξει̋ αξιοπρεπεί̋ και όχι συντάξει̋ πείνα̋. Μείωση των εισφορών και πάγωµα των χρεών προ̋ το ταµείο των ασφαλισµένων. Αφορολόγητο όριο στα 15.000 ευρώ και όχι στην κατάργησή του. Κατάργηση των αντικειµενικών κριτηρίων και των ανέλεγκτων χρήσεων. Μείωση των ∆ηµοτικών τελών και φόρων και ΟΧΙ στην επιβολή νέων. Μείωση κατά 30% όλων των τιµολογίων των ∆ΕΚΟ. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτη̋ ανάγκη̋, των φόρων στο πετρέλαιο θέρµανση̋ και όχι καθηµερινέ̋ αυξήσει̋ του ΦΠΑ ιδιαίτερα στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντο̋. Χρηµατοδότηση άτοκη για του̋ µικρού̋ επαγγελµατοβιοτέχνε̋ και εµπόρου̋ όσο διαρκεί η κρίση µε την εγγύηση του δηµοσίου. Ταµειακέ̋ µηχανέ̋ παντού και αποδείξει̋ από όλου̋. Όχι στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων που παραδίδει ολόκληρου̋ κλάδου̋ τη̋ οικονοµία̋ στο µεγάλο κεφάλαιο. Όχι στα καρτέλ και την ολιγοπώληση τη̋ ελληνική̋ αγορά̋. Λέµε ΟΧΙ στην ίδρυση του ΚΕΑΟ για είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών

Ηµερήσια εκδροµή σε µνηµεία του Ν. Τρικάλων διοργανώνει ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013 µε σκοπό τα µέλη και οι φίλοι του που θα λάβουν µέρο̋ σ’ αυτή να γνωρίσουν τα σπουδαία µνηµεία και την ιστορία του τόπου µα̋. Μετά µάλιστα από τι̋ επισκέψει̋ σε όλου̋ του̋ άλλου̋ νοµού̋ τη̋ Θεσσαλία̋, από τι̋ οποίε̋ οι εκδροµεί̋ αποκόµισαν τι̋ καλύτερε̋ εντυπώσει̋, η επίσκεψη σε µνη-µεία τη̋ περιοχή̋ µα̋ ήταν επιθυµία και απαίτηση των µελών και φίλων του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Ειδικότερα σ’ αυτήν την εκδροµή οι συµµετέχοντε̋ θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα επιβλητικά τείχη και τα άλλα ερείπια του αρχαίου Πελινναίου, το σπήλαιο Θεόπετρα̋, τι̋ βυζαντινέ̋ και µεγάλη̋ αρχαιολογική̋ σηµασία̋ εκκλησίε̋ τη̋ Κοιµήσεω̋ τη̋ Θεοτόκου και Ιωάννου του Προδρόµου Καλαµπάκα̋, καθώ̋ και την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων. Πληροφορίε̋ και δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στα γραφεία του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. 7-9 µ.µ., τηλ. 24310-71679.

Ο Κώστα̋ Σκρέκα̋ στηρίζει τον πολιτισµό

Σε όλου̋ του̋ τόνου̋ µιλά για την ανάγκη στήριξη̋ του πολιτισµού, σε όλα τα επίπεδα, ο βουλευτή̋ Ν. Τρικάλων τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋ κ. Κώστα̋ Σκρέκα̋. Μάλιστα έχει κάνει ουκ ολίγε̋ παρεµβάσει̋ από του βήµατο̋ τη̋ Βουλή̋ για ζητήµατα που αφορούν τον πολιτισµό. Την περασµένη Κυριακή βρέθηκε στα εγκαίνια µια̋ πρωτότυπη̋ έκθεση̋ στο Μύλο Ματσόπουλου, µε θέµα «Πλαγγόνε̋» σε κόσµο χάρτινο. Οι Ρούλα και Σοφία Τζήµα, οι οποίε̋ διακρίνονται στη φωτογραφία µαζί µε τον βουλευτή και τον διευθυντή των ΕΛΤΑ Τρικάλων Γρηγόρη Μάκκα, εµπνευστέ̋ και δηµιουργοί αυτή̋ τη̋ εικαστική̋ σειρά̋, παρουσιάζουν και στα Τρίκαλα τι̋ πολύ ιδιαίτερε̋, µοναδικέ̋ κατασκευασµένε̋ από χαρτί, κούκλε̋ του̋.

των ταµείων µα̋. Πάταξη του παρεµπορίου και τη̋ παραοικονοµία̋. Όχι στη συγχώνευση των σχολείων. Όχι στη µεταφορά των ΤΕΙ και ΑΕΙ από την πόλη µα̋ που καθηµερινά ακούγεται.. Όχι στην ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Όχι άλλη ανεργία και λουκέτα των επιχειρήσεών µα̋. Ζητάµε φρένο στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση των Πολυκαταστηµάτων και στι̋ αθέµιτε̋ µορφέ̋ ανταγωνισµού. Έλεγχο̋ στι̋ εισαγωγέ̋ ξένων προιόντων, προστασία τη̋ εγχώρια̋ παραγωγή̋, ενίσχυση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ πάταξη του παράνοµου εµπορίου, άρση των αντικινήτρων για συνεταιρισµού̋ και κοινοπραξίε̋. ∆ηµιουργία ΒΙΟΠΑ για ορισµένα επαγγέλµατα. ∆ιεκδικούµε την θέσπιση χρηµατοδοτικού πλαισίου στήριξη̋ µε εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου και ανάπτυξη̋ τη̋ συνεταιριστική̋ πίστη̋. Να αλλάξει ο νόµο̋ για την επαγγελµατική στέγη για να σταµατήσουν οι εξώσει̋ και οι εκβιασµοί από του̋ ιδιοκτήτε̋. Ζητάµε την συµµετοχή των ΜΜΕ στα κοινοτικά προγράµµατα χωρί̋ αποκλεισµού̋ και µε ιδιαίτερε̋ προβλέψει̋ για τι̋ πολύ µικρέ̋ επιχειρήσει̋ και αυτοαπασχολούµενου̋. Ζητάµε την δια βίου κατάρτιση των επαγγελµατοβιοτεχνών και εµπόρων σαν µοναδική πρὁπόθεση στον εκσυχρονισµό και στην παραπέρα επιβίωσή του̋. Συνταξιοδότηση στο 65ο έτο̋ ή µετά από 35 χρόνια ασφάλιση̋ ανεξαρτήτου ορίου ηλικία̋. Ζητάµε καλύτερη Υγεία και Παιδεία . Καλούµε όλου̋ του̋ επαγγελµατοβιοτέχνε̋ και εµπόρου̋ να βρίσκονται σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιµότητα για να δώσουµε τι̋ δικέ̋ µα̋ απαντήσει̋ στην κεντρική εξουσία µε υψηλό αγωνιστικό φρόνηµα, διότι έχουµε και Συνδικαλιστικό λόγο και τεκµηριωµένε̋ προτάσει̋.


12

ΤΟΠΙΚΑ

ΓΙΟΓΚΑ: ΓΙΟΓΚΑ Σωµατική άσκηση

ή θρησκευτική πρακτική; «

Όπω̋ είναι αδύνατο να διαχωρήσει̋ πλήρω̋ από ένα κοµµάτι ωµό κρέα̋ του̋ µύε̋ και τα νεύρα, έτσι είναι αδύνατο να διαχωρίσει̋ τη θεολογία τη̋ γιόγκα από τη σωµατική άσκηση». Με αυτά τα λόγια απαντούσε ο καθηγητή̋ µα̋ στο πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστάσιο̋ Γιαννουλάτο̋- νυν αρχιεπίσκοπο̋ Αλβανία̋-όταν στα πλαίσια του µαθήµατο̋ τη̋ θρησκειολογία̋ και πιο συγκεκριµένα τη̋ Ινδουιστική̋ θρησκεία̋, κάποιοι φοιτητέ̋ ισχυρίζονταν ότι µπορούµε να κάνουµε γιόγκα µόνο για να ασκούµε το σώµα µα̋ χωρί̋ αυτό να σηµαίνει ότι ασπαζόµαστε και τη θεολογία που αυτή εκφράζει.

Γράφει η Γεωργία ΑντωνούλαΤύµπα, Θεολόγο̋ στο 4ο Γυµνάσιο Τρικάλων «Γιώργο̋ Σεφέρη̋» Ήταν η εποχή κατά την οποία, συµπεριφερόµενοι ω̋ κοµπλεξικοί απέναντι στην παράδοσή µα̋, πολλοί από µα̋ λόγω µόδα̋ αλληθωρίζαµε προ̋ τη θεολογία του Ινδουισµού και του Βουδισµού- αγνοώντα̋ το µεγαλείο τη̋ ορθόδοξη̋ ησυχαστική̋ και νηπτική̋ παράδοση̋- και προ̋ αλλότριε̋ µορφέ̋ άθληση̋ υποτιµώντα̋ τον κλασσικό αθλητισµό, το βάδισµα, την κολύµβηση, την πάλη και όλα εκείνα τα αγωνίσµατα που γέννησε η παράδοσή µα̋ και ω̋ εκ τούτου εκφράζουν την ιδιοσυγκρασία µα̋ και τον πολιτισµό µα̋.

Από τότε πολλά χρόνια πέρασαν αλλά η σύγχυση παραµένει. Χαρακτηριστικό παράδειγµα πνευµατική̋ και υπαρξιακή̋ σύγχυση̋ είναι και το γεγονό̋ ότι η γιόγκα, ένα θεµελιώδε̋ θρησκευτικό σύστηµα θεωρία̋ και τεχνική̋ του Ινδουισµού, διαφηµίζεται στη χώρα µα̋ ω̋ άσκηση γυµναστική̋ που προσφέρει λύση σε πλήθο̋ προβληµάτων που προέρχονται από τον αγχώδη τρόπο ζωή̋. Σε ό,τι αφορά τη θεολογία τη̋ γιόγκα πρέπει να πούµε ότι η ονοµασία τη̋ προέρχεται από τη λέξη yuj=συνενώνω και σηµαίνει ένωση τη̋ ατοµική̋ ψυχή̋ µε το απρόσωπο Απόλυτο Ένα του Ινδουισµού. Η ένωση αυτή θεωρείται απελευθέρωση και λύτρωση του ανθρώπου από το κάρµα του, από τι̋ συνέπειε̋ δηλαδή και τα αποτελέσµατα των επιλογών του και των πράξεών του σε προηγούµενε̋ δήθεν ζωέ̋ του. Οι ισχυρισµοί διαφόρων κέντρων, ινστιτούτων, σχολών, οµάδων, περιοδικών ή γυµναστηρίων που υποστηρίζουν ότι η γιόγκα στερείται θρησκευτικού χαρακτήρα είναι ανακριβεί̋. Παραπληροφορούν και προκαλούν σύγχυση χρησιµοποιώντα̋ πολλέ̋ φορέ̋ ένα ελκυστικό λεξιλόγιο. Α̋ υποθέσουµε όµω̋ ότι -όπω̋ πολλοί ισχυρίζονται-είναι καθαρά σωµατική άσκηση. Α̋ δούµε πώ̋ ανατρέπουν του̋ ισχυρισµού̋ αυτού̋ ο Χρήστο̋ Ταγαράκη̋, ερευνητή̋ αθλητιατρική̋ µε ειδικότητα αθλητιατρική̋-καρδιολογία̋ στο Γερµανικό Πανεπιστήµιο Αθλητισµού τη̋ Κολωνία̋ και ο Αθανάσιο̋ Ρακοβαλή̋ εκπαιδευτικό̋ από τη Θεσσαλονίκη ο οποίο̋ κατά τη δεκαετία του ´80 αναζητώντα̋ την αλήθεια πήγε στην Ινδία και έζησε για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα Ινδικά άσραµ µαζί µε του̋ γιόγκι και του̋ γκουρού και ασχολήθηκε για χρόνια µε τη γιόγκα. Ο Χρήστο̋ Ταγαράκη̋ (στο σύγγραµµά του «είναι η Γιόγκα σωµατική άσκηση-γυµναστική») αναφέρει:«οι ασκήσει̋ γυµναστική̋ που γίνονται κατά την εφαρµογή προγραµµάτων Γιόγκα είναι στατικέ̋ ή πολύ αργέ̋. Στατικέ̋ σηµαίνει ότι ο ασκούµενο̋ µένει ακίνητο̋ σε µια στάση για αρκετή ώρα. Στην καλύτερη περίπτωση κατά τη διάρκεια

εφαρµογή̋ τη̋ Γιόγκα-γυµναστική̋ γίνονται πολύ αργέ̋ κινήσει̋. Στο λίγο ελεύθερο χρόνο που έχει ο σύγχρονο̋ άνθρωπο̋, είναι προτιµότερο (για να βελτιώσει τη φυσική αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση )να ασχολείται µε δραστηριότητε̋ που θέτουν σε σχετικά έντονη κίνηση µεγάλε̋ οµάδε̋ µυών (π.χ. βάδισµα, ποδηλασία, κολύµβηση κ.τ.λ.) Αν αντί αυτών κάνει Γιόγκα (π.χ. ξαπλωµένο̋ ή καθιστό̋ σε ένα στρώµα) θα προσθέσει περισσότερο χρόνο υποκινητικότητα̋ στην ήδη καθιστική ζωή του.» Ο Αθανάσιο̋ Ρακοβαλή̋ (στο σύγγραµµά του «οι Γκουρού ο νέο̋ και ο πατέρα̋ Πα˙σιο̋») αναφέρει µε το ψευδώνυµο ∆ιονύσιο̋ Φαρασιώτη̋: «το αίσθηµα τη̋ ευεξία̋ που αισθάνεται αυτό̋ που ασχολείται µε τη Γιόγκα είναι το ίδιο που έχει κανεί̋ όταν αρχίζει τρέξιµο, κολύµπι, ή ποδόσφαιρο ή οποιοδήποτε άλλο είδο̋ σωµατική̋ γυµναστική̋. Αυτό το αίσθηµα ευεξία̋ στη Γιόγκα το έχουν µόνο οι αρχάριοι. Οι πιο προχωρηµένοι αντίθετα αρχίζουν να έχουν προβλήµατα. Πόνου̋ στη µέση, στα γόνατα, την πλάτη, στι̋ κλειδώσει̋. Οι ασάνε̋, αυτέ̋ οι περίεργε̋ γιογκικέ̋ στάσει̋, είναι αφύσικε̋ για το ανθρώπινο σώµα. Σιγά σιγά θα χαλαρώσουν οι κλειδώσει̋ του σώµατο̋ και θ' αναγκαστούν µε επίµονη βία, στα όρια των δυνατοτήτων του̋, να στρίψουν αφύσικα. Αρκετοί τραυµατίζονται ελαφρά ή βαρύτερα (ρήξη συνδέσµων, µηνίσκο̋, τραυµατισµό̋ των τενόντων.) Χαλάνε τα γόνατά του̋ ή τη µέση του̋! Όµω̋ δε φτάσαµε ακόµη στο χειρότερο! Ο κύριο̋ στόχο̋ τη̋ γιογκική̋ γυµναστική̋, ο σκοπό̋ των γιογκικών στάσεων, δεν είναι η ανάπτυξη του µυικού συστήµατο̋ ούτε η απόκτηση ευλυγισία̋. Στόχο̋ του̋ είναι η αλλαγή τη̋ βιοχηµική̋ ισορροπία̋ του οργανισµού. Καθήµενο̋ κανεί̋ σ' αυτέ̋ τι̋ στάσει̋, ασκεί πίεση πάνω στα εσωτερικά όργανα του σώµατο̋, καρδιά, έντερα, συκώτι, πνεύµονε̋ αλλά ιδιαίτερα πιέζει, επιδρά πάνω στου̋ ενδοκρινεί̋ αδένε̋ (τα τσάκρα̋ όπω̋ λέγονται στην ορολογία του̋). Η πίεση αυτή διεγείρει τον αδένα (τι̋ περισσότερε̋ φορέ̋), οπότε έχουµε υπερλειτουργία και έκχυση µεγάλη̋ ποσότητα̋ ορµόνη̋ µέσα στο σώµα. Άλλε̋ φορέ̋ συµβαίνει ακριβώ̋ το αντίθετο. Κάθε οµάδα στάσεων ασκεί πίεση σε διαφορετικού̋ αδένε̋. Μια οµάδα στάσεων διεγείρει π.χ. το θυρεοειδή αδένα οπότε έχουµε µεγαλύτερη παραγωγή τη̋ ορµόνη̋ θυροξίνη̋, που χύνεται στο αίµα και αλλάζει ολόκληρο το βασικό µεταβολισµό του σώµατο̋. Το άτοµο γίνεται υπερκινητικό, πράγµα που το εκλαµβάνει ω̋«άντληση ενέργεια̋ από ανώτερα συµπαντιακά κέντρα» µέσω των γιογκικών τεχνικών.Να σκεφτείτε ότι διεγείραµε όλου̋ του̋ αδένε̋ µε τι̋ κατάλληλε̋ ασάνε̋. Τα επινεφρίδια, το πάγκρεα̋, κ.τ.λ. Ακόµα και τον αδένα τη̋ υπόφυση̋ που ρυθµίζει τι̋ εκκρίσει̋ όλων των άλλων αδένων.!! Φανταστείτε τι γινόταν µέσα στο σώµα µα̋!! » Στο άρθρο αυτό έδωσα µεγάλη βαρύτητα στην προσπάθεια να αναιρέσω τα επιχειρήµατα περί σωµατική̋ άθληση̋ και σωµατική̋ ευεξία̋. Αν και θεολόγο̋ συνοπτικά αναφέρθηκα στι̋ θεολογικέ̋ προεκτάσει̋ τη̋ Γιόγκα. Α̋ µε συγχωρέσουν οι συνάδελφοι γυµναστέ̋ και οι αγαπητοί γιατροί που µπήκα στα χωράφια του̋. Το έκανα όσο πιο τεκµηριωµένα µπορούσα. Απέφυγα να επεκταθώ σε θεολογικέ̋ αναλύσει̋ διότι ξέρω ότι πολλοί συνάνθρωποί µα̋ είναι θεολογικά αδιάφοροι και ότι η υλιστική εποχή µα̋ δίνει περισσότερη σηµασία στο σώµα και όχι στο πνεύµα. Πρέπει πάντω̋ να γνωρίζουµε ότι υπάρχει µεγάλη βιβλιογραφία σχετικά µε τη θρησκευτική πρακτική τη̋ γιόγκα. Μακάρι το παρόν άρθρο να γίνει αφορµή για προβληµατισµό και γόνιµο διάλογο µια̋ και στην πόλη µα̋ όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται µε τη Γιόγκα.

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Απαραίτητα τα «σιδεράκια» για το 60% των παιδιών! Ενώ τα χρειάζονται και δύο στου̋ δέκα ενήλικε̋ Σιδεράκια, στα δόντια του̋, χρειάζονται να βάλουν έξι στα δέκα παιδιά και ένα̋ στου̋ δυο ενήλικε̋, σύµφωνα µε τελευταίε̋ επιστηµονικέ̋ µελέτε̋! Η τοποθέτηση, σύµφωνα µε τι̋ επιστηµονικέ̋ µελέτε̋, δεν χρειάζεται µόνο για την βελτίωση τη̋ θέση̋ των δοντιών, αλλά και για την επίλυση άλλων σοβαρών προβληµάτων του στόΟ ειδικό̋ ορθοδοντικό̋ µατο̋. «Είναι κοινά κ. Στέλιο̋ αποδεκτό πω̋ Καιλόγλου ένα ωραίο χαµόγελο αποτελεί το διαβατήριο για µία καλή πρώτη εντύπωση και χαρίζει αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο» αναφέρει ο Επ. Καθηγητή̋ Οδοντιατρική̋ Σχολή̋ του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ Νικόλαο̋ Κουβελά̋ και επιστηµονικό̋ υπεύθυνο̋ τη̋ EURODENTICA. «Όµω̋, συµπληρώνει ο κ Κουβελά̋, η σωστή θέση των δοντιών αφορά και πιο πρακτικά ζητήµατα, όπω̋ η µάσηση, η αρµονική σχέση άνω και κάτω γνάθου, η σχέση µε την µύτη και τον πώγωνα κ,π.λ». Παλαιότερα, τα παιδιά δεν φορούσαν σιδεράκια, διότι οι οδοντίατροι δεν λειτουργούσαν προληπτικά αλλά κυρίω̋ κατασταλτικά, αλλά και η ορθοδοντική δεν ήταν τόσο ανεπτυγµένη όσο είναι σήµερα. Η ορθοδοντική αφορά κυρίω̋ παιδιά, αλλά και ενήλικε̋, οι οποίοι είτε δεν διόρθωσαν κάποιο σχετικό πρόβληµα ω̋ παιδιά, είτε η θεραπεία δεν είχε τα επιθυµητά αποτε-

λέσµατα. Ο πρώτο̋ ορθοδοντικό̋ έλεγχο̋ ενδείκνυται να γίνεται στην ηλικία των 8 χρόνων, αφού έχουν ανατείλει οι πρώτοι γοµφίοι. Κατ αυτόν τον τρόπο µπορούµε να αποφύγουµε πιθανέ̋ εξαγωγέ̋ δοντιών. «Η πιο κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί θεραπεία είναι αυτή των 11 µε 12 χρόνων και για το λόγο αυτό οι γονεί̋ θα πρέπει να ενηµερώνονται από τον οδοντο-

γιατρό του̋» αναφέρει ο ειδικό̋ ορθοδοντικό̋ κ Στέλιο̋ Καιλόγλου, και προσθέτει. «Σε αυτή την ηλικία βλέπουµε την πλειοψηφία των παιδιών να έχουν σιδεράκια, σαν να είναι µόδα, οπότε το παιδί δεν νοιώθει ότι ξεχωρίζει. ∆εν είναι τυχαίο που ακόµη και αµερικάνικε̋ σειρέ̋ και ταινίε̋, παρουσιάζουν παιδιά και ενήλικε̋ µε σιδεράκια, ώστε να µην αισθάνονται άσχηµα όσοι φορούν». Η διάρκεια τη̋ θεραπεία̋, ποικίλλει από 1,5 µε 2 χρόνια και η σταθεροποίηση του αποτελέσµατο̋ διαρκεί ένα χρόνο. Σε κάποιε̋ περιπτώσει̋ µπορεί να χρειαστεί και η συµβολή πλαστικού χειρουργού. Η θεραπεία δεν είναι επώδυνη για το παιδί, καθώ̋ µόνο τι̋ πρώτε̋ 2 µε 3 µέρε̋ νοιώθει µία µικρή πίεση, αλλά στη συνέχεια η ενόχληση εξαφανίζεται. «Για το λόγο αυτό προτείνεται τα σιδεράκια να τοποθετούνται πριν την έναρξη του σχολείου, κοντά σε Σαββατοκύριακο και αργίε̋ η στι̋ διακοπέ̋» τονίζει ο κ Καιλόγλου. Η λύση, εκτό̋ από τα ακίνητα ορθοδοντικά µηχανήµατα (σιδεράκια), είναι η τοποθέτηση συγκρατητικών µηχανηµάτων και η

αφαίρεση φρονιµιτών. Υπάρχουν επίση̋ και διαφανεί̋ νάρθηκε̋, σχεδόν αόρατοι, οι οποίοι σταδιακά ισιώνουν τα δόντια. Σήµερα υπάρχουν και διαφανή σιδεράκια – πορσελάνινα ή πλαστικά τα οποία είναι όµω̋ πιο εύθραυστα και δεν ενδείκνυται για παιδιά µέχρι 15 χρόνων, εδικά αγόρια. Αυτά τοποθετούνται σε ηλικίε̋ άνω των 18χρόνων και για λόγου̋ αισθητική̋. Σύµφωνα µε τον κ Κουβελά τα σιδεράκια βοηθούν ψυχολογικά τα παιδιά µε ειδικέ̋ ανάγκε̋, µέσα από την σχέση εµπιστοσύνη̋ που αναπτύσσεται µε τον εξειδικευµένο οδοντίατρο και τι̋ συνεχεί̋ επισκέψει̋ στον γιατρό που λειτουργεί ω̋ ένα είδο̋ ψυχοθεραπεία̋. ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΙ∆ΕΡΑΚΙΑ Συνήθω̋ τα στοµατικά προβλήµατα που απαιτούν σιδεράκια είναι: H άνω και η κάτω γνάθο̋ έχουν µεν αρµονική σχέση, αλλά το µέγεθο̋ των δοντιών δεν είναι αρµονικό, δηλαδή έχουµε µεγάλα δόντια και µικρή γνάθο ή το αντίστροφο. Η άνω γνάθο̋ προεξέχει σε σχέση µε την κάτω γνάθο. Η κάτω γνάθο̋ προεξέχει σε σχέση µε την άνω γνάθο. Τα προβλήµατα αυτά, όπω̋ τονίζουν οι ειδικοί, εκτό̋ από την γενετικά προκαθορισµένη θέση και µέγεθο̋ των δοντιών και των γνάθων, οφείλεται σε τρεί̋ λόγου̋ κυρίω̋. Στην στοµατική αναπνοή, όπου η άνω γνάθο̋ στενεύει, διότι η γλώσσα κάθεται στα κάτω δόντια και δεν πιέζει την υπερώα να ανοίξει. Στη νηπιακή κατάποση, όπου το παιδί σπρώχνει την γλώσσα προ̋ τα έξω όταν καταπίνει. Αν αναλογιστούµε ότι καταπίνουµε 1200-1400 φορέ̋ το 24ωρο, καταλαβαίνουµε ότι αντίστοιχα είναι σαν να πιέζουµε δυνατά τόσε̋ φορέ̋ τα δόντια µα̋ προ̋ τα έξω και η δύναµη τη̋ γλώσσα̋ είναι πολύ µεγάλη Στον θηλασµό του δακτύλου, που πρέπει να αποφεύγεται.

ΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧ oto ητο - M Αυτοκίν - ∆ιατροφή η σ α δ έ ση ∆ιασκ - Υπόδη Ένδυση η & Παιδί σ υ ε ίδ α Εκπ Γραφείο ν Οικία & πηρεσιώ Υ ή χ ο Παρ


Η πρόταση τη̋ ΕΣΕΕ για τι̋ εµπορικέ̋ µισθώσει̋ Η ΕΣΕΕ, συµµετέχοντα̋ ενεργά στο διάλογο αναφορικά µε την τροποποίηση του πλαισίου για την επαγγελµατική στέγη, απευθύνθηκε µε επιστολή προ̋ τον Υπουργό Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋ κ. Κωστή Χατζηδάκη και συνάντησε το αρµόδιο τεχνικό κλιµάκιο τη̋ Τρόικα̋. Και στι̋ δύο παρεµβάσει̋ τη̋ η Συνοµοσπονδία προβάλλει τι̋ θέσει̋ τη̋ εν όψει τη̋ τελική̋ ευθεία̋ για την σύνταξη του σχεδίου νόµου, στι̋ δε αιτιάσει̋ τη̋ Τρόικα̋ για υπερπροστατευτικό, ανελαστικό και δεσµευτικό πλαίσιο στην αγορά, η ΕΣΕΕ δια του Προέδρου τη̋ κ. Βασίλη Κορκίδη, απήντησε επάνω στο εξή̋ τρίπτυχο: • Να σχεδιαστεί το µέλλον και να µην αλλοιωθεί το παρόν, διατηρώντα̋ ω̋ έχει την 12ετία για όλε̋ τι̋ υφιστάµενε̋ εµπορικέ̋ µισθώσει̋. • Να αποφύγουµε την συµφόρηση των δικαστηρίων µε νέε̋ µισθωτικέ̋ υποθέσει̋, που θα φέρει η πλήρη̋ απελευθέρωση και • Να ρυθµίσουµε αποτελεσµατικά τι̋ στρεβλωτικέ̋ µισθώσει̋ των ακινήτων που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ασφαλιστικά ταµεία, ιδρύµατα, κληροδοτήµατα κλπ. Η ΕΣΕΕ επεσήµανε στην Τρόικα ότι η ελληνική αγορά και κοινωνία έχουν ιδιαιτερότητε̋, όπω̋ η έλλειψη συµβατική̋ ισότητα̋ που αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση και η απροθυµία των ιδιοκτητών να δέχονται «ρήτρα εξόδου» στα συµβόλαια. Κυρίω̋ όµω̋, πρέπει να λάβουν υπόψη του̋ το γεγονό̋ ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλέ̋ µικρέ̋ ιδιοκτησίε̋ και επίση̋ πολλέ̋ µικρέ̋ και µεσαίε̋ εµπορικέ̋ επιχειρήσει̋. Τόσο προ̋ το Υπουργείο, όσο και προ̋ την Τρόικα, η ΕΣΕΕ κατέθεσε τι̋ θέσει̋ τη̋ για το πώ̋ πρέπει να διαµορφωθεί το νέο πλαίσιο που θα ορίζει τι̋ εκατέρωθεν υποχρεώσει̋ ιδιοκτητών και ενοικιαστών στι̋ νέε̋ µισθώσει̋. Οι εν λόγω θέσει̋ συνοψίζονται σε 7 κύρια σηµεία, ω̋ εξή̋: 1. ∆ιάρκεια • Η εκ του νόµου περίοδο̋ προστασία̋ δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 χρόνων για όλε̋ σχεδόν τι̋ δραστηριότητε̋ του τριτογενού̋ τοµέα. • Εξαίρεση να αποτελούν τα ακίνητα που ανήκουν σε ιδρύµατα, κληροδοτήµατα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου για τα οποία η ελάχιστη διάρκεια προστασία̋ πρέπει να είναι 12 χρόνια. • Σε περίπτωση αντίθετη̋ συµβατική̋ συµφωνία̋, ισχύει η παραπάνω διάρκεια (6ετία και 12ετία). Εξαιρούνται οι εκ τη̋ φύσεώ̋ του̋ εποχιακέ̋ δραστηριότητε̋ (πώληση εποχικών ειδών). Στην περίπτωση αυτή, ο µισθωτή̋ να έχει δικαίωµα να «κλείσει» το ακίνητο και για τον επόµενο χρόνο, κατόπιν σχετική̋ συµφωνία̋ µε τον ιδιοκτήτη. 2. «Ρήτρα Εξόδου» • Ο µισθωτή̋ µπορεί για σοβαρού̋ λόγου̋ να καταγγείλει την σύµβαση προ 6 µηνών, µε συστηµένη επιστολή. 3. Ανανέωση • Οι µισθώσει̋ των 6 ετών για όλε̋ τι̋ δραστηριότητε̋ και των 12 ετών για ειδικέ̋ περιπτώσει̋ να ανανεώνονται αυτόµατα για άλλη µία 6ετία ή 12ετία αντίστοιχα, εκτό̋ εάν έχει δοθεί ειδοποίηση για την λήξη τη̋ σύµβαση̋ προ 6 και 12 µηνών αντίστοιχα. • Ο ιδιοκτήτη̋ µπορεί να αρνηθεί την

13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ανανέωση µόνο για περιοριστικά αναφερόµενου̋ στο νόµο λόγου̋, που είναι η ιδιοχρησιµοποίηση, η ιδιοκατοίκηση αυτού και των συγγενών του, οι δοµικέ̋

επεµβάσει̋ για πώληση και άλλου̋ λόγου̋. • Ο µισθωτή̋ µπορεί να καταγγείλει την µίσθωση ελεύθερα µέσα στου̋ πιο πάνω χρονικού̋ περιορισµού̋. 4. Εξωστική ∆ιαδικασία • Να προβλέπεται διαδικασία έκδοση̋ εξωστική̋ διαταγή̋ από τον αρµόδιο κατά τόπο δικαστή. • Εναλλακτικά προτείνουµε την λύση τη̋ ∆ιαµεσολάβηση̋ για την επίλυση των διαφορών µεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. 5. Αναπροσαρµογή µισθώµατο̋ • Τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν ότι το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη για τυχόν αλλαγέ̋ στην αγοραστική δύναµη του εθνικού νοµίσµατο̋. Οι αυξήσει̋ δεν µπορούν να είναι υψηλότερε̋ του 75% του τιµαρίθµου, όπω̋ τον ορίζει η εθνική στατιστική υπηρεσία. Σε ότι αφορά το ύψο̋ του µισθώµατο̋, όταν οι περιστάσει̋ και οι συνθήκε̋ δικαιολογούν αύξηση, την συγκεκριµένη απόφαση προτείνουµε να λαµ-

βάνουν οι Επιτροπέ̋ Εµπορικών Μισθώσεων που λειτουργούν στι̋ περιφέρειε̋. Αυτονόητο είναι ότι εάν αναλάβουν το σχετικό καθήκον, οι Επιτροπέ̋ θα πρέπει να υποστηριχθούν ενεργότερα σε επίπεδο υποδοµών, ώστε να παράξουν και αποτελεσµατικότερο έργο. • Οι παραπάνω όροι να ισχύουν και για τι̋ εποχικέ̋ µισθώσει̋. 6. Άυλη Αξία • Όταν γίνεται καταγγελία, που δεν οφείλεται σε δυστροπία ή σε παράβαση συµβατικών όρων, ο µισθωτή̋ έχει λαµβάνειν από τον ιδιοκτήτη 6 µισθώµατα για τι̋ γενικέ̋ µισθώσει̋ των 6 χρόνων και 12 µισθώµατα για τι̋ ειδικέ̋ µισθώσει̋ των 12 χρόνων. • Η αποζηµίωση αυτή µπορεί να διπλασιαστεί αν στο ακίνητο εγκατασταθεί η ίδια δραστηριότητα, µε δυο λόγια, την «άυλη εµπορική αξία» να την εισπράττουν νόµιµα και ισότιµα ο µισθωτή̋ και ο εκµισθωτή̋. • Όταν υπάρχει αµφισβήτηση, το ακίνητο δεν απελευθερώνεται και παρεµβαίνει το δικαστήριο. 7. ∆ικαίωµα προτίµηση̋ στην αγορά • Όταν ο ιδιοκτήτη̋ θέλει να πουλήσει το µίσθιο, πρέπει να ειδοποιήσει τον µισθωτή, ο οποίο̋ εφόσον µπορεί να το αγοράζει εκείνο̋ µε του̋ ίδιου̋ οικονοµικού̋ όρου̋. • Αν οι µισθωτέ̋ είναι περισσότεροι, το δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί από όλου̋. • Οι κανόνε̋ αυτοί δεν ισχύουν µόνο αν το ακίνητο µεταβιβάζεται σε σύζυγο ή σε συγγενεί̋ πρώτου ή δεύτερου βαθµού. • Ο µισθωτή̋, αν δεν ασκήσει το δικαίωµα προτίµηση̋, να µην χάνει το δικαίωµά του στην άυλη εµπορική αξία.

∆ήµο̋ Τρικκαίων: Μήπω̋ πρέπει να δηµευτούν περιουσίε̋; Οι δηµότε̋ του ∆ήµου Τρικκαίων στερούνται αυτονόητε̋ υπηρεσίε̋. Για παράδειγµα πέρα από το κέντρο τη̋ πόλη̋ η καθαριότητα είναι προβληµατική έω̋ ανύπαρκτη. Το πράσινο, όπου χρειάζεται πότισµα, έχει εκλείψει ή πνέει τα λοίσθια. Όπου απαιτείται κούρεµα και µη χειρότερα. ∆ηµοτικό̋ ηλεκτροφωτισµό̋; ΜόΤου Θανάση Νάστα νιµη απάντηση «δεν έχουµε λάµπε̋». Στην εύλογη απορία τι φταίει, αφού οι δηµότε̋ καταβάλλουµε ανελλιπώ̋ τα δηµοτικά τέλη, η απάντηση είναι προκλητικά κυνική. «Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων είναι χρεωµένο̋ και ω̋ εκ τούτου από τα έσοδα του ∆ήµου παρακρατείται σηµαντικό ποσό για του̋ δανειστέ̋». Τελικά οι δηµοτικοί µα̋ άρχοντε̋ ανακάλυψαν για δεύτερη φορά τον τροχό! Φταίνε οι ανάλγητοι δανειστέ̋, που δε µα̋ χαρίζουν τα δανεικά, για να έχουµε αυτονόητε̋ δηµοτικέ̋ υπηρεσίε̋! Καλά δεν άκουσαν καµιά φορά το «µη ρωτά̋ τι κάνουν για σένα οι δανειστέ̋ αλλά σκέψου τι έκανε̋ εσύ, για να µην πέσει̋ στα χέρια του̋»; Και βέβαια ούτε που του̋ περνά από το νου ότι θα έπρεπε να έχει δροµολογηθεί η αξιοποίηση τη̋ όποια̋ υπάρχουσα̋ δηµοτική̋ περιουσία̋, για να υπάρχουν πάγια έσοδα, έστω και για την αγορά λαµπτήρων. Εύλογα και πάλι προκύπτουν τα εξή̋ «αφελή» ερωτήµατα: Και για ποιο λόγο οι Καποδιστριακοί ∆ήµοι, που απαρτίζουν τον τωρινό ∆ήµο Τρικκαίων, υπερχρεώθηκαν; Υπήρξε χρηστή διαχείριση των οικονοµικών του̋ ή ασύστολη σπατάλη και ανάληψη οικονοµικών υποχρεώσεων, στι̋ οποίε̋ δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν; ∆εν πρέπει η δηµοτική αρχή, αντί να σπρώχνει το πρόβληµα κάτω από το χαλί, να το αναδείξει και να ενηµερώσει του̋ δηµότε̋ µε κάθε λεπτοµέρεια, για να µη ρίχνουν το ανάθεµα τη̋ αγανάκτησή̋ του̋ «ανά του̋ καφενέδε̋» τη̋ πόλη̋ «επί δικαίων και αδίκων» δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων; Πρόταση: Να συσταθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εξεταστική του θέµατο̋ των δανείων επιτροπή από ευυπόληπτα πρόσωπα τη̋ κοινωνία̋ του ∆ήµου Τρικκαίων, που θα διερευνήσει την αναγκαιότητα τη̋ σύναψη̋ των δανείων, το αν τα δάνεια υποθήκευσαν άκριτα και δυσβάστακτα τη µελλοντική λειτουργία του ∆ήµου, το αν τα σηµερινά προβλήµατα είναι απότοκη συνέπεια του µεγαλὀδεατισµού περί δηµοτικών έργων και κοινωνικών προσφορών, που δεν άντεχε ο δηµοτικό̋ κορβανά̋. Αν αποδειχθεί ότι τα κατά καιρού̋ δηµοτικά συµβούλια αποφάσιζαν οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία µε εγκληµατική ελαφρότητα για υπέρογκου̋ δανεισµού̋, να αποδοθούν ευθύνε̋ µε ονόµατα και διευθύνσει̋ όχι µόνο πολιτικέ̋, για τι̋ οποίε̋ κανενό̋ δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά και ποινικέ̋ µε στόχο µέχρι και τη δήµευση περιουσιακών στοιχείων όσων έβαλαν οικονοµική θηλιά στο ∆ήµο Τρικκαίων. Επιτέλου̋ κάποτε οι δηµοτικοί µα̋ άρχοντε̋ πρέπει να αντιληφθούν αυτό που γράφει ο Πλούταρχο̋ στο έργο του «Περί του µη δειν δανείζεσθαι», για να υπογραµµίσει τι̋ συµφορέ̋ του δανεισµού: «Το δανείζεσθαι τη̋ εσχάτη̋ αφροσύνη̋ και µαλακία̋ εστίν», δηλαδή «ο δανεισµό̋ είναι πράξη υπέρτατη̋ αφροσύνη̋ και µαλθακότητα̋».

Ο ΟΠΟΠ (Ορειβατικό̋ Πύλη̋) περπάτησε…

Στα µονοπάτια του Κόζιακα Α

κολουθώντα̋ τα µονοπάτια που συντηρήθηκαν και σηµατοδοτήθηκαν τον τελευταίο καιρό στην περιοχή, µε αφετηρία την Ελάτη, τα µέλη του συλλόγου ανέβηκαν, την Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου, στην κορυφή Τσιόκι 1526µ . Με αφετηρία την Ελάτη η διαδροµή που ακολούθησε η οµάδα ήταν να περάσει από τη Γούβα και να φτάσει την τοποθεσία Τσοκνιδούλα. Από εδώ περνώντα̋ από το στενό πέρασµα τη̋ Θύρα̋ έφτασε στα Κανάλια που στο παρελθόν αποτελούσε έναν από του̋ µεγαλύτερου̋ βοσκότοπου̋ του βουνού. Το πέρασµα τη̋ Θύρα είναι ο πιο σύντοµο̋ δρόµο̋ για να φτάσει κανεί̋ από την Ελάτη στην κορυφογραµµή του Κόζιακα και χρησιµοποιούνταν από του̋ κατοίκου̋ κατά κόρο παλιότερα. Το µονοπάτι έµενε αχρησιµοποίητο χρόνια και είχε χαθεί µέσα στη πυκνή βλάστηση. Ωστόσο µε τι̋ τελευταίε̋ εργασίε̋ σήµανση̋ και καθαρισµού µε τη βοήθεια του τοπικού συλλόγου των επαγγελµατιών, η πρόσβαση έχει γίνει πολύ εύκολη (Μονοπάτι µε σήµατα µπλε

τετράγωνα). Στη συνέχεια η οµάδα των ορειβατών ανέβηκε στην κορυφή Τσιόκι, 1526µ, από όπου είχε καταπληκτική θέα προ̋ όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋, λόγω τη̋ ιδιαίτερα καθαρή̋ ατµόσφαιρα̋. Η επιστροφή έγινε από την θέση Κώστα και περνώντα̋ από τον Κόκκινο Βράχο (αναρριχητικό πεδίο τη̋ περιοχή̋), ακολουθώντα̋ το µονοπάτι µε τα πορτοκαλί τετράγωνα σηµάδια. Από τον Κόκκινο Βράχο µπορεί̋ να έχει̋ µια πανοραµική εικόνα ολόκληρου του χωριού. Φεύγοντα̋ από τον Κόκκινο βράχο, κατεβήκαµε στο χωριό σε 20’ περίπου. Περπατήσαµε σε ένα όµορφο δίκτυο µονο-

πατιών, µε πολύ καλή σήµανση δίνοντα̋ την ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίσει την οµορφιά τη̋ φύση̋, σε ένα καταπράσινο δάσο̋, απολαµβάνοντα̋ την όµορφη θέα προ̋ όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο.Π.Ο.Π.


14 Η ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία για τα σηµερινά προβλήµατα στην εκπαίδευση Η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, από το έτο̋ ίδρυσή̋ τη̋ (1918), µε τι̋ θέσει̋, τι̋ προτάσει̋ και το έργο τη̋ έχει συµβάλει και έχει στηρίξει µε συνέπεια τι̋ προσπάθειε̋ που έχουν γίνει για τη βελτίωση τη̋ Εκπαίδευση̋ στη χώρα µα̋. Εξάλλου, η βελτίωση τη̋ Παιδεία̋ στη χώρα µα̋ αποτελεί σηµαντικό σκοπό τη̋ Ελληνική̋ Μαθηµατική̋ Εταιρεία̋, αναφέρεται ρητώ̋ στο καταστατικό τη̋ και εντάσσεται στου̋ πρωτεύοντε̋ στόχου̋ τη̋. Όλα αυτά τα 95 χρόνια ζωή̋ και δράση̋ τη̋ η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία στάθηκε δίπλα στον Εκπαιδευτικό, στου̋ Φοιτητέ̋, στου̋ Μαθητέ̋ και στη Νέα Γενιά, για το λόγο αυτό θεωρεί υποχρέωσή τη̋ να τοποθετηθεί στα σηµερινά τεκταινόµενα στο χώρο τη̋ παιδεία̋. ∆ιαπίστωσή µα̋ είναι ότι υπάρχει ανάγκη για ένα τεκµηριωµένο εξορθολογισµό του Εκπαιδευτικού Συστήµατο̋, ο οποίο̋ θα ενισχύει το ∆ηµόσιο χαρακτήρα τη̋ Εκπαίδευση̋. Το σηµερινό σχολείο θα πρέπει να έχει σύγχρονα Αναλυτικά Προγράµµατα, κατευθύνσει̋ που θα έχουν αντιστοίχηση µε τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Ελληνική̋ κοινωνία̋ και ενηµερωµένο και ικανό να ανταποκριθεί στι̋ σηµερινέ̋ απαιτήσει̋ εκπαιδευτικό προσωπικό. Επιπλέον είναι ανάγκη σήµερα να διασφαλισθεί η ποιότητα του παραγόµενου εκπαιδευτικού έργου στα πλαίσια ενό̋ συνολικού εκπαιδευτικού σχεδιασµού τη̋ Παιδεία̋ στη χώρα µα̋. Σήµερα ο εκπαιδευτικό̋ κόσµο̋ είναι ιδιαίτερα ανήσυχο̋, γιατί ο προτεινόµενο̋ από την Κυβέρνηση εξορθολογισµό̋ για την αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατο̋ δεν είναι επαρκώ̋ σαφή̋, ώστε να φανεί πώ̋ ανταποκρίνεται στα σύγχρονα προβλήµατα τη̋ Εκπαίδευση̋. Επιπλέον ο µη τεκµηριωµένο̋ σχεδιασµό̋ δηµιουργεί αντιφάσει̋ τι̋ οποίε̋ θέλουµε να τονίσουµε: ● Ενώ υποστηρίζει την ουσιαστική συµµετοχή των φορέων τη̋ εκπαιδευτική̋ κοινότητα̋, στην πραγµατικότητα αυτοί αγνοήθηκαν πλήρω̋. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία και οι άλλε̋ αρµόδιε̋ Επιστηµονικέ̋ Ενώσει̋ δεν κλήθηκαν στη Βουλή για να διατυπώσουν τι̋ απόψει̋ του̋ για το σχέδιο νόµου που αφορά στο Λύκειο. ● Ενώ υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου τη̋ ποιότητα̋ του εκπαιδευτικού έργου, στην πραγµατικότητα την ακυρώνει µε την πράξη τη̋ διαθεσιµότητα̋ να πλανάται πάνω από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. ● Ενώ υποστηρίζει τη διεύρυνση τη̋ Γενική̋ Παιδεία̋ µε τα προτεινόµενα µέτρα, οδηγεί του̋ οικονοµικά αδύναµου̋ µαθητέ̋ σε αναγκαστική διακοπή των σπουδών του̋. ● Ενώ υποστηρίζει την τεχνική εκπαίδευση, στην πραγµατικότητα µειώνει τι̋ ευκαιρίε̋ των µαθητών να φοιτήσουν σε αυτή (φέτο̋ χιλιάδε̋ µαθητέ̋ θα βρεθούν εκτό̋ τεχνική̋ εκπαίδευση̋) µε την κατάργηση πολύ σηµαντικών τοµέων και ειδικοτήτων, καθώ̋ και µε την απόλυση των αντιστοίχων εκπαιδευτικών. Η συρρίκνωση των Μαθηµατικών είναι ακόµη πιο εµφανή̋ µε τη δραµατική µείωση των ωρών των Μαθηµατικών και ιδιαίτερα τη̋ Γεωµετρία̋, καθώ̋ και µε τον πλήρη εξοβελισµό του υποστηρικτικού µαθήµατο̋ των Μαθηµατικών. ● Ενώ υποστηρίζει το ρόλο των Μαθηµατικών ω̋ το σηµαντικότερο εργαλείο για την απόκτηση λογική̋ σκέψη̋, αφενό̋ αφαιρεί τα Μαθηµατικά ω̋ εξεταστέο µάθηµα στο επιστηµονικό πεδίο των επιστηµών υγεία̋ και αφετέρου διατηρεί ανεπαρκή ωράρια Μαθηµατικών στο Γυµνάσιο, το Λύκειο και την Τεχνική Εκπαίδευση µε αποτέλεσµα τη µη ποιοτική ολοκλήρωση τη̋ ύλη̋ των Μαθηµατικών ειδικότερα στην Τεχνική Εκπαίδευση. ∆εν είναι δυνατό να λειτουργήσει ένα «Νέο Σχολείο»: α) µε τροµοκρατηµένου̋ και αβέβαιου̋ για το µέλλον του̋ εκπαιδευτικού̋, µε το φόβο των υποχρεωτικών µετατάξεων και µετακινήσεων, τη̋ διαθεσιµότητα̋ και τη̋ απόλυση̋, χωρί̋ κανένα προγραµµατισµό, β) µε ελλείψει̋ µεγάλε̋ σε προσωπικό, εφόσον και οι απαραίτητοι αναπληρωτέ̋ (αρκετοί των οποίων θα υποβιβαστούν σε ωροµίσθιου̋) θα προσληφθούν σε πολύ µικρότερο ποσοστό σε σχέση µε τι̋ πραγµατικέ̋ ανάγκε̋ τη̋ εκπαίδευση̋, γ) µε µαθητέ̋ που έχουν υποστεί καίρια πλήγµατα στα µορφωτικά του̋ δικαιώµατα και τι̋ επιλογέ̋ σπουδών. Εκφράζουµε σύσσωµοι ω̋ µαθηµατική κοινότητα τη ριζική µα̋ αντίθεση στην αντισυνταγµατική πράξη τη̋ απόλυση̋ και τη̋ διαθεσιµότητα̋ των εκπαιδευτικών, στην πολιτική τη̋ εξαθλίωση̋ του λαού µα̋, τη συντριβή των κοινωνικών δικαιωµάτων και τη̋ απαξίωση̋ τη̋ δηµόσια̋ δωρεάν εκπαίδευση̋. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη̋ Ελληνική̋ Μαθηµατική̋ Εταιρεία̋ Ο Πρόεδρο̋ Γεώργιο̋ ∆ηµάκο̋ Καθηγητή̋ Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Γενικό̋ Γραµµατέα̋ Εµµανουήλ Κρητικό̋ Λέκτορα̋ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

∆ωρεάν µαθήµατα ξένων γλωσσών Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων σε συνεργασία µε το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Τρικάλων ίδρυσαν την Κοινωνική ∆οµή τη̋ Ενισχυτική̋ ∆ιδασκαλία̋ Ξένων Γλωσσών, η οποία παρέχει δωρεάν µαθήµατα Αγγλικών, Γερµανικών, Γαλλικών και Ιταλικών σε άπορου̋ ή οικονοµικά αδύναµου̋ µαθητέ̋. Η δοµή αυτή λειτουργεί για πρώτη φορά( για ξένε̋ γλώσσε̋) και θα εξυπηρετήσει τριάντα τέσσερι̋ (34) δικαιούχου̋ του προγράµµατο̋, οι οποίοι θα είναι µαθητέ̋ των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµια̋ εκπαίδευση̋ (του ∆ήµου Τρικκαίων) και θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή µε ξένη γλώσσα και θα ενταχθούν σ' αυτό µετά από αίτησή του̋ και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. ∆ικαίωµα αίτηση̋ έχουν οικογένειε̋ µε εισόδηµα έω̋ 14.000 ευρώ. Το όριο εισοδήµατο̋ δεν ισχύει για µαθητέ̋ των οποίων και οι δυο γονεί̋ έχουν κάρτα ανεργία̋, όπω̋ επίση̋ και για παιδιά µονογονἐκών οικογενειών ή για παιδιά µε φυσική απουσία γονέων. Οι ενδιαφερόµενοι γονεί̋ ή κηδεµόνε̋ θα απευθύνονται στον ∆ήµο Τρικκαίων στο Τµήµα Παιδεία̋ και ∆ια Βίου Μάθηση̋, Γαριβάλδη 8, για την υποβολή σχετι-

Σε µαθητέ̋ µέσω τη̋ Κοινωνική̋ ∆οµή̋

τη̋ Ενισχυτική̋ ∆ιδασκαλία̋ Ξένων Γλωσσών του ∆ήµου Τρικκαίων

κή̋ αίτηση̋. Συνηµµένα τη̋ αίτηση̋ υποβάλλονται τα εξή̋ δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο ∆. Α. Τ. 2. Εκκαθαριστικό σηµείωµα τη̋ Εφορία̋ ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη. 3. Κάρτα ανεργία̋ γονέων. 4. Γνωµάτευση υγειονοµική̋ επιτροπή̋ για αναπηρία γονέα ή µέλου̋ τη̋ οικογένεια̋. 5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό µπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στην Κοινωνική ∆οµή Ενισχυτική ∆ιδασκαλία̋. Το πιστοποιητικό οικογενειακή̋ κατάσταση̋ θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων µπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά εφ' όσον κριθούν απαραίτητα. Η επιλογή των µαθητών στο πρόγραµµα ενισχυτική̋ διδασκαλία̋ θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή τη̋ Κοινωνική̋ ∆οµή̋ Ενισχυτική̋ ∆ιδασκαλία̋ Ξένων γλωσσών, σύµφωνα µε τη σειρά προτε-

ραιότητα̋ που θα προκύψει µετά από την αξιολόγηση τη̋ ∆/νση̋ Κοινωνική̋ Μέριµνα̋ και Υγεία̋ του ∆ήµου και τη διαθεσιµότητα που θα υπάρχει στα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών. Η Οργανωτική Επιτροπή µπορεί να ζητήσει την διεξαγωγή κοινωνική̋ έρευνα̋ από την ∆/νση Κοινωνική̋ Μέριµνα̋ και Υγεία̋ του ∆ήµου όπου κριθεί απαραίτητο. Η ∆/νση Κοινωνική̋ Μέριµνα̋ και Υγεία̋, όπου κριθεί απαραίτητο κατά την διενέργεια τη̋ αξιολόγηση̋, µπορεί να ζητήσει ή να αναζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά. Οι αιτήσει̋ γονέων ή κηδεµόνων θα υποβάλλονται στον 1ο όροφο του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Τρικκαίων Γαριβάλδη 8, από 13/9/2013 έω̋ 25/9/2013. Εκπρόθεσµε̋ αιτήσει̋ θα γίνονται δεκτέ̋ και θα αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή εφόσον θα υπάρχει διαθεσιµότητα θέσεων. Το έντυπο τη̋ αίτηση̋ διατίθεται στου̋ ενδιαφερόµενου̋ από τα γραφεία ΚΕΠ του ∆ήµου (Ασκληπιού 18).

Από την αντιδηµαρχία Παιδεία̋ και Πολιτισµού

Πρωτοβουλία του ∆ήµου Τρικκαίων για στήριξη µη εχόντων µαθητών Συγκεντρώνει σχολικά είδη για να διατεθούν σε παιδιά που αδυνατούν να τα αγοράσουν

Η

οικονοµική κρίση είχε σαν αποτέλεσµα πολλέ̋ οικογένειε̋ να µην µπορούν να ανταπεξέλθουν στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ καθηµερινή̋ ζωή̋. ∆υστυχώ̋ η ελληνική οικογένεια, που πάντα έδινε προτεραιότητα στη µόρφωση, αδυνατεί να καλύψει τι̋ ανάγκε̋ των παιδιών σε σχολικά είδη. Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων θέλοντα̋ να σταθεί στο πλευρό των µελών τη̋ εκπαιδευτική̋ κοινότητα̋, του ∆ήµου µα̋, σε συνεργασία µε το Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών Τρικάλων και το κατάστηµα JUMBO, που βρίσκεται στο 13ο χλµ Καρδίτσα̋ - Τρικάλων, υλοποιεί πρόγραµµα συγκέντρωση̋ σχολικών ειδών. Επειδή η κρίση δεν προ-

κάλεσε µόνο προβλήµατα αλλά ανέδειξε και την κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία τα προηγούµενα χρόνια ήταν σε ύπνωση. Στόχο̋ είναι να ευαισθητοποιήσουµε και να κινητοποιήσουµε την κοινωνία µα̋ αλλά, ταυτόχρονα και να στηρίξουµε τα µέλη τη̋ εκπαιδευτική̋ κοινότητα̋ που αντιµετωπίζουν προβλήµατα και έχουν ανάγκη την υποστήριξη όλων. Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνονται είναι: • Σχολικέ̋ τσάντε̋ δηµοτικού - γυµνασίου -λυκείου • Τετράδια (µπλε και χρωµατιστά) απλά & 3-4 θεµάτων • Μπλοκ ζωγραφική̋ ακουαρέλε̋ • Μαρκαδόρου̋ - Ξυλοµπογιέ̋ - Κηροµπογιέ̋

Στι̋ 14 Οκτωβρίου στα Τρίκαλα

Λογοτεχνική εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη Από τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και το ∆ηµοτικό Θέατρο Με την ευκαιρία τη̋ συµπληρώσεω̋ 25 χρόνων (1988-2013) από την ίδρυση τη̋ ∆ιεθνού̋ Εταιρεία̋ Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (∆ΕΦΝΚ, έδρα Γενεύη), ο Φιλολογικό̋, Ιστορικό̋, Λογοτεχνικό̋ Σύνδεσµο̋ (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων και το ∆ηµοτικό Θέατρο Τρικά-λων, σε συνεργασία µε την ∆ιεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζα-ντζάκη, συνδιοργανώνουν Λογοτεχνική Εκδήλωση αφιερωµένη στα ταξιδιωτικά έργα του µεγάλου Κρητικού.

• Μολύβια, Στυλό • Γοµολάστιχε̋, Ξύστρε̋ • Κασετίνε̋ • Ντοσιέ (µεγάλα- µικρά) και ανταλλακτικά φύλλα • Φακέλου̋ µε λάστιχο • UHU (στικ και υγρή) • Πλαστελίνε̋ • Ψαλιδάκια

• Γεωµετρικά όργανα (χάρακε̋, διαβήτε̋ κ.λ.π.) Τα ανωτέρω είδη θα συγκεντρώνονται σε ειδικά καλάθια, στα βιβλιοπωλεία των Τρικάλων και στη συνέχεια θα διατίθενται στα παιδιά, µετά από συνεννόηση µε του̋ ∆ιευθυντέ̋ των σχολείων.

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 7.30 µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Θεάτρου Τρι-κάλων (Πάρκο Ματσόπουλου). Θα γίνει σύντοµη αναφορά στο ταξιδιωτικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη από τον πρόεδρο τη̋ ∆ΕΦΝΚ κ. Γ. Στασινάκη, ενώ ηθοποιοί του ∆ηµοτικού Θεάτρου θα διαβάσουν επιλεγµένα απο-σπάσµατα από τα ταξιδιωτικά βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη.


ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

STUDIO ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Τα µαθήµατα απευθύνονται σε επαγγελµατίε̋ ηθοποιού̋ και σε νέου̋ ενήλικε̋ (έω̋ 35 ετών) που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά πω̋ ζωντανεύει ο θεατρικό̋ λόγο̋, τι̋ διαδικασίε̋ που απαιτούνται καθώ̋ και τα οφέλη που παρέχει η δραµατική τέχνη στη ζωή και πάνω στην σκηνή. Μέσα από µεθοδικέ̋ και δηµιουργικέ̋ εργασίε̋ οι ενδιαφερόµενοι έρχονται σε επαφή µε µεγάλου̋ συγγραφεί̋ και ποιητέ̋ κατανοώντα̋ τη µαγεία, τη δύναµη και τη χαρά που κρύβονται πίσω από τι̋ λέξει̋, την αξία των κειµένων, των ρόλων και των κινήσεων.

Κατανοούν εν τέλει πόσο λυτρωτικό είναι να αποκτά κανεί̋ σιγά-σιγά τη δυνατότητα να βγαίνει από τον εαυτό του και να µπαίνει στο "πετσί" κάποιου άλλου (ρόλου). Μαθήµατα TAI-CHI Το Τάι - Τσι απευθύνεται σε ενήλικε̋ ανεξαρτήτου ηλικία̋ που θέλουν να αποκτήσουν καλύτερη σχέση, αρµονία και γνώση του σώµατο̋ του̋ και των δυνατοτήτων του. Μέσα από µια

συνεχή ροή απαλών και όµορφων αναπνευστικών κινήσεων, που έχουν πίσω του̋ σοφία αιώνων, καλλιεργεί, ισορροπεί και αυξάνει την ανθρώπινη ζωτική ενέργεια χαρίζοντα̋ σιγά-σιγά , µεγάλη ζωτικότητα, αντοχή, µακροζωία, βελτίωση τη̋ υγεία̋ και µείωση του στρε̋. Ο Βασίλη̋ Νανάκη̋ διαγράφει στο χώρο του θεάτρου µια πολύ προσωπική και ιδιαίτερη πορεία. Με σπουδέ̋ στο Παρίσι και εικοσαετή διαδροµή στην Αθήνα (πότε παίζοντα̋, πότε σκηνοθετώντα̋, πότε γράφοντα̋, πότε ερευνώντα̋ και πότε σκεπτόµενο̋), παραµένει πάντα δηµιουργικό̋ και πιστό̋ στην τέχνη του, παρουσιάζοντα̋ τα τελευταία χρόνια καινούργιε̋ και πολύ ενδιαφέρουσε̋ παραστάσει̋. ∆εν έχει πότε εµφανιστεί σε τηλεοπτικά σήριαλ και διαφηµίσει̋. Το καλοκαίρι του 2011 µάλιστα για την σκηνοθεσία και την ερµηνεία του στο Το µόνον τη̋ ζωή̋ του ταξείδιον του Γ. Βιζυηνού τιµήθηκε µε το πρώτο βραβείο καλύτερη̋ παράσταση̋ στο Φεστιβάλ Ελληνικού Θεάτρου, στα πλαίσια του Athens Fringe Festival. Το Μάιο του 2012 µαζί µε πέντε νέου̋ ηθοποιού̋ παρουσίασε στο Μύλο Ματσόπουλου την Μήδεια του Ευριπίδη και την άνοιξη του 2013 την Μόλλυ Σουήνυ του Μπράιαν Φρίελ. Έναρξη Μαθηµάτων από Τέλη Σεπτέµβρη. Τηλέφωνο πληροφοριών 6944-901-886 Υπεύθυνο̋ µαθηµάτων ο ηθοποιό̋ και σκηνοθέτη̋ Βασίλη̋ Νανάκη̋.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΜΥ

Κατάταξη Πρωτοετών Σπουδαστών Τη ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου 2013 κατατάχθηκαν στη ΣΜΥ οι επιτυχόντε̋ νέοι Σπουδαστέ̋ και Σπουδάστριε̋. Κατατάχθηκαν 103 Σπουδαστέ̋ και 47 Σπουδάστριε̋. Επιπρόσθετα κατατάχθηκαν και 25 Ελληνοκύπριοι Σπουδαστέ̋. Του̋ νεοεισερχόµενου̋ και του̋ γονεί̋ του̋, υποδέχθηκαν στην Κεντρική Πύλη τη̋ Σχολή̋ Αξιωµατικοί, Υπαξιω-

µατικοί και Σπουδαστέ̋. Στη συνέχεια οι καταταγέντε̋ Σπουδαστέ̋ και Σπουδάστριε̋ αποχαιρέτισαν του̋ οικείου̋ του̋ και ακολουθώντα̋ το πρόγραµµα κατατάξεω̋ εντάχθηκαν στη στρατιωτική οι-

κογένεια. Οι γονεί̋ των υποψηφίων συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Ψυχαγωγία̋ τη̋ Σχολή̋ και ενηµερώθηκαν από το ∆ιοικητή τη̋, Συνταγµατάρχη κ. Ευάγγελο Τραγαζίκη, για το έργο τη̋ Σχολή̋ καθώ̋ και

την πορεία που θα ακολουθήσουν οι νέοι Σπουδαστέ̋. Οι νεοεισερχόµενοι Σπουδαστέ̋ θα αποτελέσουν την Tάξη 2015. Εκ τη̋ Σχολή̋ Μονίµων Υπαξιωµατικών

15

Τη µάχη για την υπεράσπιση των βασικών δικαιωµάτων τη̋ ζωή̋ θα την δώσουµε συλλογικά ή ατοµικά; «∆ε θα απεργήσω γιατί δεν αντέχω να χάνω 70 ευρώ την ηµέρα. ∆ε θα απεργήσω γιατί η κοινωνία είναι απέναντί µα̋. ∆ε θα απεργήσω γιατί δε µου αρέσει να µε καπελώνουν οι συνδικαλιστέ̋. ∆ε θα απεργήσω γιατί το παιδί µου πέρασε στο Πανεπιστήµιο και πώ̋ θα σπουδάσει; ∆ε θα απεργήσω γιατί η Τράπεζα µ’ έχει τρελάνει στα τηλέφωνα! ∆ε θα απεργήσω γιατί δεν απεργήσαµε στι̋ Πανελλήνιε̋, τότε ήταν η «ευκαιρία». ∆ε θα απεργήσω γιατί δε µπορώ να κάνω απεργία διαρκεία̋, 1-2 µέρε̋ µόνο αντέχω – τρέχουν οι λογαριασµοί, τα δίδακτρα, τα χαράτσια, η εφορία. ∆ε θα απεργήσω γιατί δεν απεργούν όλοι…» Τα προβλήµατα είναι πολλά! ∆εν τα υποτιµώ καθόλου ούτε τα ειρωνεύοµαι! Στον ίδιο κόσµο ζούµε όλοι άλλωστε και απ’ όσο γνωρίζω πολλοί συνάδελφοι που είναι αποφασισµένοι να δώσουν την µάχη τη̋ απεργία̋ διαρκεία̋ είναι σε πολύ δύσκολη

οικονοµική κατάσταση: απλήρωτοι λογαριασµοί, εξώδικα και απειλέ̋ πλειστηριασµών, αδυναµία κάλυψη̋ τη̋ θέρµανση̋ του χειµώνα µη µιλήσω για φροντιστήρια – µουσική – γυµναστήρια (αλήθεια όλα αυτά γιατί είναι πλέον απαγορευτικά;). Θα έλεγα ότι για τα ίδια προβλήµατα κάνουµε την απεργία και να ξεµπλέξω αλλά… Αυτά είναι λίγα από τα επιχειρήµατα που ακούγαµε κάποιοι συνάδελφοι τη̋ ανοιχτή̋ επιτροπή̋ αγώνα καθηγητών Καλαµπάκα̋ όταν από τον Ιούλιο ακόµα προσπαθούσαµε να κάνουµε τα πρώτα βήµατα µια ανεξάρτητη̋ συλλογικότητα̋ που ν’ απαντά σε ένα τεράστιο κενό παρέµβαση̋ στα σχολεία τη̋ πόλη̋ µα̋ αλλά και ν’ ανιχνεύσουµε και να διαµορφώσουµε το έδαφο̋ για του̋ µεγάλου̋ αγώνε̋ που θα ερχόταν το Σεπτέµβριο. Γιατί ήταν ξεκάθαρο, συνάδελφοι οτι οι σ’ ένα βράδυ χιλιάδε̋ απολύσει̋ συναδέλφων, η κατάργηση δεκάδων δηµοφιλών ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που αντιστοιχεί σε δεκάδε̋ χιλιάδε̋ µαθητέ̋ περίπου, οι σίγουρε̋ µεταθέσει̋ – µετατάξει̋ - αποσπάσει̋ - διαθεσιµότητε̋ – απολύσει̋ που θ’ ακολουθήσουν και προκύπτουν από την αύξηση ωραρίου έπρεπε ν’ απαντηθούν άµεσα! Το προσπαθήσαµε πριν από τι̋ Πανελλήνιε̋, το προσπαθήσαµε όλο το καλοκαίρι, θα το προσπαθήσουµε τι̋ ηµέρε̋ που έρχονται. Αλλά πω̋ γίνεται τα ίδια προβλήµατα να µα̋ οδηγούν σε διαφορετικού̋ δρόµου̋; Μία ερµηνεία είναι ο φόβο̋ τη̋ επιβίωση̋. Ένα κυρίαρχο ζωώδε̋ αλλά και ανθρώπινο ένστικτο. Πάνω σ’ αυτό το ένστικτο το καπιταλιστικό - ιµπεριαλιστικό σύστηµα αλλά και παλαιότερα το φεουδαρχικό, (ένα σύστηµα αιώνων που οι ρίζε̋ του πια αγκαλιάζουν κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη και κάθε πτυχή τη̋ ανθρώπινη̋ δραστηριότητα̋) έχει επενδύσει τεράστιου̋ υλικού̋ και πνευµατικού̋ πόρου̋ ώστε να κυριαρχεί και να καθοδηγεί, αν είναι δυνατόν, κάθε ανθρώπινη σκέψη και δράση ώστε να διαιωνίζει και να βαθαίνει την ύπαρξή του. Μόνο που υπάρχει ένα «µικρό» πρόβληµα: τα «αντικείµενα» τα οποία θέλει να χειραγωγήσει, ο κόσµο̋ τη̋ εργασία̋, ο πραγµατικό̋ παραγωγό̋ του πλούτου, κάπου – κάπου καθοδηγείται από άλλα, πιο ανθρώπινα, πιο εκλεπτυσµένα, πιο ουσιαστικά «ένστικτα». Και είναι τέτοια η δύναµή του̋ που οι λαοί γίνονται πραγµατικοί πρωταγωνιστέ̋, ανατρέπουν «σε µια στιγµή» ολόκληρου̋ σχεδιασµού̋ και εποικοδοµήµατα, χτίζουν, δηµιουργούν και εγκαθιδρύουν θεσµού̋ και δικαιώµατα που το σύστηµα αναγκάζεται να εκχωρήσει σε έναν µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό προκειµένου να διατηρήσει την ύπαρξή του. Αµφισβητούν ακόµα, άκουσον – άκουσον, και την κυριαρχία αυτού του απάνθρωπου συστήµατο̋. Και αυτά τα λέω όχι για να το παίξω έξυπνο̋, πεφωτισµένο̋ ή επαναστάτη̋ (τροµάρα µου) αλλά ο κόσµο̋ δεν είναι ηλίθιο̋ όπω̋ πολλοί τον βλέπουν ή µάλλον θέλουν να τον πείσουν! Ο κόσµο̋ ξέρει ότι την κρίση δεν την έφεραν οι µετανάστε̋, ξέρει ότι αυτοί που µα̋ έφεραν εδώ δε πρόκειται µα̋ βγάλουν απ’ αυτή, ίσα – ίσα! Ξέρει ότι από την κρί-

ση κερδίζει αµύθητα πλούτη ένα πολύ µικρό κοµµάτι τη̋ ανθρωπότητα̋. Ο κόσµο̋ καταλαβαίνει ότι τα εκατοµµύρια παιδιά που λιµοκτονούν σ’ αυτόν τον πλανήτη έχουν του̋ θύτε̋ του̋, κρυµµένου̋ στου̋ θεόρατου̋ ουρανοξύστε̋ των χρηµατιστών τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋, µε του̋ ιδιωτικού̋ και κρατικού̋ στρατού̋ να του̋ φυλάνε (γιατί άραγε;). - ∆ε θα ξεχάσω την αντίδραση µια̋ «αµόρφωτη̋» καθαρίστρια̋ που όταν έµαθε οτι η Ελλάδα έχει πετρέλαιο είπε: «Ο Θεό̋ να µα̋ φυλάει! Αυτό δεν είχε το ΙΡΑΚ;» - Ο κόσµο̋ λοιπόν καταλαβαίνει αλλά φοβάται. Και φοβάται γιατί δεν έχει που ν’ απευθυνθεί, πού να στηριχθεί. Γιατί δεν έχει εµπιστοσύνη στι̋ δυνάµει̋ του - ΑΚΟΜΑ! Όσο και να υπόσχεται ο βουλευτή̋ τη̋ Ν∆-ΠΑΣΟΚ, όσο και να καθησυχάζει ο αντίστοιχο̋ αιρετό̋, όσο και να κοιµίζει και να τροµοκρατεί ο Πρετεντέρη̋, όσο και να κλαίει η Όλγα, όσο και ν’ ασελγούν και πετσοκόβουν ιστορία και ανθρώπου̋ τα κατακάθια τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ (που απολαµβάνουν µόνιµη ασυλία) η επίθεση είναι πραγµατική, αµείλικτη και σαρώνει δικαιώµατα και κατακτήσει̋ αιώνων. Και η Αριστερά; Τι κάνει η καλή µα̋ η αριστερά; Για άλλη µια φορά θα είναι κατώτερη των περιστάσεων; Είναι µόνο θέµα συσχετισµών, φταίει ότι οι πραγµατικοί αριστεροί ή οι κοµµουνιστέ̋ είναι λίγοι; (ποιο̋ αλήθεια του̋ µετρά;) Το πρόβληµα µε την «κυρίαρχη» Αριστερά είναι ότι τα επιτελεία τη̋ έπαψαν εδώ και καιρό να έχουν εµπιστοσύνη στι̋ δυνάµει̋ και ικανότητε̋ αυτού του λαού. Γι’ αυτό ένα κοµµάτι τη̋ µεταφέρει το πεδίο τη̋ ταξική̋ πάλη̋, που έτσι κι αλλιώ̋ γίνεται, στι̋ εκλογέ̋ ενώ ένα άλλο µετρά και ξαναµετρά τι̋ δυνάµει̋ του σε πλατείε̋ και προτάσει̋ που δεν πρέπει επ’ ουδενί να είναι ίδιε̋ µε κάποιου̋ άλλου̋ «γιαλατζί» και «τυχοδιώκτε̋». Θα σταµατήσω όµω̋ εδώ γιατί όταν αρχίζει ένα̋ αγώνα̋ αυτό που προέχει είναι η συγκέντρωση δυνάµεων και µια ελάχιστη ενότητα στην πράξη. Να προσέχουν όµω̋ γιατί ο κόσµο̋ ελπίζει, και καλά κάνει, στην Αριστερά. Επίση̋ και µνήµη έχει και κριτήριο. Και αυτό το κριτήριο του λέει να προσέχει γιατί το ξεπούληµα είναι δέκα φορέ̋ πιο βαρύ σ’ αυτέ̋ τι̋ εποχέ̋. Ο καθένα̋ στην πράξη κρίνεται! Πω̋ αλλιώ̋ να χαρακτηρίσω την στάση κάποιων «ηγεσιών» στην απεργία που δεν έγινε το Μάιο ή ότι στα Τρίκαλα δε συγκροτήθηκε ακόµα απεργιακή επιτροπή που να στηρίζει του̋ πάρα πολλού̋ συναδέλφου̋ που θα απεργήσουν, πολιτικά και υλικά; Ή για να µιλήσω θετικά, γιατί στα µεγάλα αστικά κέντρα που οι συσχετισµοί στι̋ ΕΛΜΕ αλλά κυρίω̋ στη βάση είναι διαφορετικοί γίνονται καθηµερινέ̋ εκδηλώσει̋ – παρεµβάσει̋ – πορείε̋ αλλάζοντα̋ το κλίµα σε κάθε πόλη – σε κάθε γειτονιά; Για να γίνει όµω̋ αυτό παντού χρειάζεται παραίτηση από το πρόσκαιρο ατοµικό συµφέρον και αποδοχή του µακροπρόθεσµου και ηθικού συλλογικού συµφέροντο̋, απαιτείται ο καθένα̋ µα̋ να αναλάβει τι̋ µικρέ̋ ευθύνε̋ και υποχρεώσει̋ που του αναλογούν σ’ αυτόν τον αγώνα, χρειάζεται να βγούµε µπροστά εκθέτοντα̋ χωρί̋ φόβο τι̋ απόψει̋ και διεκδικώντα̋ τα δικαιώµατά µα̋ δίνοντα̋ τέλο̋ στον οχαδερφισµό, στην ευθυνοφοβία και στον στρουθοκαµηλισµό. Οι ψίθυροι στα πηγαδάκια α̋ γίνουν δυνατέ̋ φωνέ̋ στι̋ συνελεύσει̋ και στου̋ δρόµου̋. Συνάδελφοι όσοι απεργούν καλό θα είναι να βρουν τρόπο συνεννόηση̋ µεταξύ του̋ – τι θα κάνουµε µετά τι̋ 10π.µ.; Μπορούµε να παρέµβουµε στην τοπική κοινωνία µε τρόπου̋ που θα επιλέξουµε εµεί̋; Θ’ ανοίξουµε τα ζητήµατα εκπαίδευση̋ στην πόλη µα̋ (π.χ. σύµπτυξη τµηµάτων παντού – µηδενικοί πρὁπολογισµοί στα σχολεία) ή θα παρακαλάµε πάλι να έχει ήπιο χειµώνα; Θα ενεργοποιήσουµε του̋ συλλόγου̋ γονέων; Μπορούµε να κάνουµε µία εκδήλωση για την Παιδεία ανοίγοντα̋ όλα τα ζητήµατα; Ή θα τα’ αφήσουµε πάλι να τα χειρίζονται αυτοί που αποδεδειγµένα µα̋ έφτασαν µέχρι εδώ; Αν όχι εµεί̋ τότε ποιοι; Α̋ µην αναθέτουµε τον αγώνα µα̋ σε άλλου̋, να γνωριστούµε, να τολµήσουµε να κάνουµε τον δικό µα̋ αγώνα και θα κερδίσουµε πάρα πολλά! ΟΛΟΙ για ΕΝΑΝ, ΕΝΑΣ για ΟΛΟΥΣ! Νταµπαλή̋ Παναγιώτη̋ – ΑΠΕΡΓΟΣ ntampalhs@windowslive.com www.facebook.com/PNTAP


16

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Το βράδυ του Σαββάτου, στην πλατεία του χωριού

Λἀκό ξεφάντωµα και µεγάλη συµµετοχή στη «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ» Κρηνίτσα̋ Η πλατεία (τη̋ Κρηνίτσα̋) ήταν γεµάτη το βράδυ του Σαββάτου. Από δεκάδε̋ κατοίκου̋ του χωριού και τη̋ γύρω περιοχή̋ που ανταποκρίθηκαν πρόθυµα στο κάλεσµα του Εξωρἀστικού και Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κρηνίτσα̋, για να πάρουν µέρο̋ στη «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ». Μια γιορτή που διοργάνωσε το ∆.Σ. του Συλλόγου µε σκοπό, όπω̋ άλλωστε και όλε̋ οι εκδηλώσει̋ του Συλλόγου, «να ανταµώνουµε, να γελάµε, να χορεύουµε, να τραγουδάµε και να ξεφαντώνουµε», όπω̋ είπε στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα οµιλία τη̋ η πρόεδρο̋ του Συλλόγου η κ. Μαριάννα

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο τοπικό̋ εξωρἀστικό̋ και φιλεκπαιδευτικό̋ Σύλλογο̋ µα̋», ακολούθησε η εµφάνιση τριών χορευτικών! Συγκεκριµένα του παιδικού τµήµατο̋ (πάνω από τριάντα παιδάκια!) του Συλλόγου, του τµήµατο̋ ενηλίκων του Συλλόγου Απαντα-

Κρηνίτσα̋ που πέτυχαν την είσοδό του̋ σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, απονοµή επαίνων στου̋ χοροδιδασκάλου̋ των τριών χορευτικών και τέλο̋ λἀκό γλέντι µε εκλεκτή δηµοτική ορχήστρα.

ο̋ του Συλλόγου Η δραστήρια πρόεδρ λου απευθύνει κ. Μαριάννα Αποστό ο ιερέα̋ του χαιρετισµό. ∆ίπλα τη̋ η̋, χωριού, ο Παπα-Γιώργ από του̋ χοροδιδάσκαλο̋ και υ όγο Συλλ του στυλοβάτε̋

Αποστόλου, διευθύντρια του 1ου Γυµνασίου Τρικάλων και καθηγήτρια Γαλλική̋ Φιλολογία̋. Μετά την οµιλία τη̋ κα̋ Αποστόλου, που αναφέρθηκε στο έργο αλλά και στου̋ στόχου̋ του Συλλόγου, που είναι κυρίω̋ «Η Οµό-

νοια των κατοίκων και η προκοπή του χωριού τα οποία θα έρθουν µέσα από τον Πολιτισµό και την Αγάπη µεταξύ

Σε όλου̋ όσου̋ παρευρέθηκαν διατέθηκε δωρεάν άφθονο κρασί κάτι που βοήθησε να κρατηθεί υψηλά µέχρι αργά το κέφι και η διάθεση για χορό… ∆.Κ.

του Συλλόγου, Το παιδικό χορευτικό ιδιαίτερα που χειροκροτήθηκε για την εµφάνισή του

Μικροί και µεγάλοι το ψυχή του̋ διασκέδασαν µε την

¢ñ÷éóáí ïé åããñáöÝò óôïí ×ÏÑÅÕÔÉÊÏ ÏÌÉËÏ ÔÑÉÊÁËÙÍ Ï ×ÏÑÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÔÑÉÊÁËÙÍ - óõíþíõìï ðëÝïí ôçò ðåßñáò, ôçò êáôÜñôéóçò êáé ôçò åðéôõ÷ßáò, óáò õðïäÝ÷åôáé ãéá ôç íÝá ÷ïñåõôéêÞ ÷ñïíéÜ ó' Ýíá íÝï ÷þñï õøçëÞò áéóèçôéêÞò óôçí ÉððïêñÜôïõò 10 óôï ðåæüäñïìï. Ç äéäáêôéêÞ ïìÜäá ôïõ ×.Ï.Ô. áðïôåëåßôáé áðü ôïõò ðéï êáôáñôéóìÝíïõò äáóêÜëïõò ÷ïñïý óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí, ìå åðéêåöáëÞò ôïí êáôáîéùìÝíï äÜóêáëï ê. Ðáíáãéþôç ÌÜíï. (Áöïõãêñáæüìåíïé ôéò åðéèõìßåò - áíÜãêåò ôùí 500 êáé ðëÝïí ÷ïñåõôþí ôïõ ïìßëïõ ìáò, áëëÜ êáé ôùí óõìðïëéôþí ìáò), ÓÅ ÐÏËÕ ×ÁÌÇËÅÓ ÔÉÌÅÓ, ëåéôïõñãÞóáìå ôá åîÞò ôìÞìáôá:

Åëëçíéêïß Ðáñáäïóéáêïß ×ïñïß áð' üëç ôçí ÅëëÜäá Ëáúêïß ×ïñïß (ÔìÞìáôá ÐáéäéêÜ áñ÷Üñéá-ðñï÷ùñçìÝíá, ÅöçâéêÜ, Åíçëßêùí Áñ÷áñßùí – Ðñï÷ùñçìÝíùí – ÔìÞìáôá ÐáñáóôÜóåùí) (ÄéäÜóêïõí: Ðáíáãéþôçò ÌÜíïò – ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) ÌïíôÝñíïò Óýã÷ñïíïò Åõñùðáúêüò ×ïñüò (ÑáöáÝëá ÌÜíïõ – ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) Zumba Lessons Zumba instructor (ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) Yoga – Pilates (Ìáôßíá ÌðëáíôÞ) Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé (Óßá ÖáñÜêç) ÌïõóéêïêéíçôéêÞ ÁãùãÞ Íçðßùí Ðñïåôïéìáóßá ìåëëïíýìöùí

Super ÐáêÝôá Ðñïóöïñþí!!!

Ðëçñïöïñßåò-ÅããñáöÝò óôéò ó÷ïëÝò ôïõ ×.Ï.Ô.: ÉððïêñÜôïõò 10 óôïí ðåæüäñïìï & óôç ÌáõñïêïñäÜôïõ 7, ÔÑÉÊÁËÁ Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 24310 77798 – 6977884131 – 32324 - 6979021011

CMYK

χού Αρδανιωτών και του τµήµατο̋ ενηλίκων του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων. Στη συνέχεια ακολούθησε βράβευση των µαθητών τη̋

Εκατοντάδε̋ Τρικαλινοί κάθε ηλικία̋, χθε̋ το µεσηµέρι

Γιόρτασαν µε «ποδηλατάδα» την ηµέρα χωρί̋ αυτοκίνητο Εκατοντάδε̋ Τρικαλινοί είπανε «ΟΧΙ στην αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου και ΝΑΙ στην χρήση του ποδηλάτου για τι̋ µετακινήσει̋ εντό̋ τη̋ πόλη̋», χθε̋ στι̋ 11 το πρωί, µε τη συµµετοχή του̋ στην ποδηλατοδιαδροµή που διοργάνωσε ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο τη̋ «Ευρωπἀκή̋ Ηµέρα̋ χωρί̋ αυτοκίνητο», που γιορταζόταν χθε̋ σε ολόκληρη την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα µε διάφορε̋ εκδηλώσει̋. Στην αφετηρία έξω από το ∆ηµαρχείο τη̋ ποδηλατοδιαδροµή̋, αλλά χωρί̋ ποδήλατο, βρέθηκε και ο ∆ήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋. Με ποδήλατο και έτοιµοι για µεγάλο τρέξιµο εθεάθησαν οι αντιδήµαρχοι Θεόδωρο̋ Σπανό̋ και Θανάση̋ Ξάφο̋ αλλά και ο πρώην πρόεδρο̋ του ∆.Σ.. και νυν ∆.Σ. Θανάση̋ Βαβύλη̋. Η συµµετοχή σ’ αυτή την ευχάριστη εκδήλωση ήταν µεγάλη και Τρικαλινοί

κάθε ηλικία̋, βοηθούντο̋ και του θαυµάσιου χθε̋ καιρού, απόλαυσαν µια όµορφη ποδηλατάδα…


17

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μια πολυεπίπεδη πρωτοβουλία του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία»

Η (σκληρή) ζωή των Αργιθεατών µέσα από ένα «ξεχασµένο» φιλµάκι! «Αν δεν φωτογραφηθούν – ακόµη και τώρα που είναι λίγο αργά – αυτοί οι άνθρωποι των βουνών, δεν καταγράψουµε τα ήθη και τα έθιµά του̋, τι̋ ασχολίε̋ και τι̋ δυσκολίε̋ που έχει η ζωή του̋, δεν θα µπορέσουµε να µελετήσουµε την ίδια µα̋ τη ζωή». Η παραπάνω πρόταση είναι από τον πρόλογο του θρυλικού φωτογράφου τη̋ Αντίσταση̋, του Σπύρου Μελετζή. Πρόλογο που έγραψε για το σηµαντικό λεύκωµα του Τάκη Ντάσιου «Στ΄ Άγραφα». Λεύκωµα το οποίο ανασύραµε από το αρχείο µα̋ στο πλαίσιο τη̋ προετοιµασία̋ για το τηλεοπτικό «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» και το αφιέρωµα στην Αργιθέα, που αποτελεί τµήµα των Αγράφων. Το αφιέρωµα προ-

Το φιλµάκι γυρίσθηκε γύρω στο 1975, από δύο ερασιτέχνε̋ αλλά ήταν τόσο ενδιαφέρον που βραβεύτηκε από την -γνωστή-τότε εκποµπή «ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Στην εκδήλωση για την προβολή του θα «ανταµώσουν» Αργιθεάτε̋, Καρδιτσιώτε̋, Τρικαλινοί και… Μεσσήνιοι! Άρεσε η εκποµπή του «Ταξιδεύοντα̋» για την Αργιθέα. Επόµενο̋ «σταθµό̋» (Παρασκευή 27/9, στι̋ 4 µ.µ. στο TV-10) η Καλαµπάκα και η πέριξ των Μετεώρων περιοχή βλήθηκε την περασµένη Παρασκευή στι̋ 4 µ.µ. στο TV-10 και προκάλεσε θετικότατα σχόλια για τον όγκο των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν τόσο από τον παρουσιαστή τη̋ εκποµπή̋ δηµοσιογράφο-ερευνητή κ. Μάκη Εξαρχόπουλο όσο και από την πρόεδρο του συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων κ. Έλλη Τσιρογιάννη, ενό̋ Συλλόγου πασίγνωστου πλέον στου̋ Τρικαλινού̋ αλλά και του̋ απανταχού Αργιθεάτε̋. Α̋ επιστρέψουµε όµω̋ στην προτροπή του αείµνηστου Σπύρου Μελετζή, που µα̋ έχει αφήσει ανεκτίµητου̋ φωτογραφικού̋ θησαυρού̋

Αφιέρωµα στην πέριξ των Μετεώρων περιοχή… Η πρωτοβουλία «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία», έχει θέσει ω̋ βασικό τη̋ στόχο την ανάδειξη των λιγότερο γνωστών ή και… αγνώστων δυνατοτήτων και προορισµών γύρω από του̋ γνωστού̋ τουριστικού̋ προορισµού̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋. Με στόχο να προκληθεί στον επισκέπτη το ενδιαφέρον για µεγαλύτερη σε διάρκεια παραµονή στην περιοχή µα̋, κάτι που είναι το βασικό ζητούµενο όλων των επαγγελµατιών του χώρου. Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ προσπάθεια̋ είναι ενταγµένη και η εκποµπή του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» την προσεχή Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου στι̋ 4 µ.µ. στο TV-10. Η εκποµπή θα είναι αφιερωµένη στην προσπάθεια που ξεκίνησαν οι επαγγελµατίε̋ του χώρου στην Καλαµπάκα και θα συζητήσουµε µαζί του̋ τρόπου̋ για την επίτευξη του στόχου τη̋ πολυήµερη̋ παραµονή̋ των επισκεπτών στην περιοχή µα̋. Περισσότερα την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου στι̋ 4 µ.µ. στο TV-10 και στο www.tv-10.gr.

ταυτόχρονα θα γίνει και µια λαογραφική εκδήλωση στην οποία θα συµµετάσχει ο Σύλλογο̋ Αργιθεατών Τρικάλων, ο Σύλλογο̋ Αργιθεατών Μουζακίου, ο Χ.Ο.Τ. και ένα̋ χορευτικό̋ Όµιλο̋ από την Μεσσηνία. Με την

και από τα Αγραφα. Ο Μελετζή̋ προέτρεψε τον Τάκη Ντάσιο και κάθε φωτογράφοερευνητή, να φωτογραφίζουν όσο γίνεται περισσότερου̋ ανθρώπου̋ στα ταξίδια του̋ στην ορεινή Ελλάδα «γιατί πάνω του̋ αποτυπώνεται όλη ιστορία του τόπου και η δυναµική των βουνών». Στα µέσα τη̋ δεκαετία̋ του 1970, δύο συνάδελφοι «ΟΤΕτζήδε̋» και φίλοι, χωρί̋ να γνωρίζουν βέβαια την προτροπή του Μελετζή έκαναν κάτι ίσω̋ σηµαντικότερο από το να φωτογραφίζουν πολλού̋ ανθρώπου̋. Αφού µε ερασιτεχνική κάµερα τη̋ εποχή̋ κατέγραψαν στιγµέ̋ από την ιδιαίτερα σκληρή, τότε, ζωή των Αργιθεατών και ανάµεσά του̋ το «κατέβασµα», ακόµη και µε τα πόδια, στο Μουζάκι για την προµήθεια των απαραίτητων εφοδίων αλλά και το προσκύνηµα των γυναικών, ξυπόλυτε̋, στην Παναγία Σπηλιά. Αυτό το φιλµάκι των 15΄ περίπου, το έστειλαν και στην γνωστή τότε εκποµπή «ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ» και µάλιστα βραβεύτηκε! Και έκτοτε έµεινε στο αρχείο του̋ και… ξεχάσθηκε. Αυτό το φιλµάκι «ανακάλυψε» στι̋ έρευνε̋ του για την Αργιθέα ο Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋ και αµέσω̋ σκεφτήκαµε πω̋ αξίζει να ξαναδεί το φω̋ τη̋ δηµοσιότητα̋ και να πάρει τη θέση που του αξίζει στην ιστορία τη̋ ∆υτ. Θεσσαλία̋. Ήδη έχουν γίνει όλε̋ οι επαφέ̋ για τη διοργάνωση δύο εκδηλώσεων, µία στα Τρίκαλα και µία στο Μουζάκι. Σ’ αυτέ̋ τι̋ εκδηλώσει̋ θα προβληθεί αυτό το ιστορικό-συλλεκτικό φιλµάκι και CMYK

στήριξη και των ∆ήµων Αργιθέα̋ και Μουζακίου αλλά και τη̋ Π.Ε. Καρδίτσα̋ και τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ θα επιχειρηθεί µια «βουτιά» στην ιστορία τη̋ Αργιθέα̋, µια ιδιαίτερα όµορφη περιοχή που µπορεί να γίνει πόλο̋ έλξη̋ επισκεπτών εάν βελ-

τιωθεί το οδικό δίκτυο, αλλά ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί και το «πάντρεµα» δύο διαφορετικών περιοχών τη̋ Ελλάδα̋, τη̋ ∆υτ. Θεσσαλία̋ και τη̋ Μεσσηνία̋. Περισσότερα γι’ αυτήν την πρωτοβουλία σύντοµα.


18

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Εγγραφέ̋-Έναρξη µαθηµάτων ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για τα στο εργαστήρι ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ παιδιά και του̋ νέου̋ και ενήλικε̋ Τ

Την Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου ξεκινούν τα µαθήµατα κοσµήµατο̋. Μετά την επιτυχία του περσινού κύκλου µαθηµάτων κοσµήµατο̋, το Εικαστικό Κέντρο για την χρονιά 2013-2014 παρουσιάζει ένα πλήρε̋ πρόγραµµα εκµάθηση̋ και απασχόληση̋ µε το κόσµηµα. Tου̋ επόµενου̋ µήνε̋ θα φιλοξενηθούν: • Σεµινάρια 3µηνη̋ διάρκεια̋ • Workshop λίγων ωρών και • Happy Hour µε οµάδε̋ δηµιουργική̋ αλληλοδιδασκαλία̋, ανταλλαγέ̋ υλικών και παρουσιάσει̋ νέων υλικών Αναλυτικά Σεµινάρια 1) Κόσµηµα για αρχάριου̋. Σκοπό̋ είναι η γνωριµία και επαφή µε διάφορα υλικά και τεχνοτροπίε̋ ώστε οι συµµετέχοντε̋ να ανακαλύψουν πιο υλικό του̋ ταιριάζει περισσότερο ∆ιάρκεια: από 26/09/2013 έω̋ 28/11/2013 * Σύνολο ωρών: 20 Ηµέρε̋ και ώρε̋ διεξαγωγή̋: Κάθε Πέµπτη 19.00-21.00 2) Αργυροχοοία. Σε αυτό τον κύκλο συναντήσεων οι συµµετέχοντε̋ µαθαίνουν τι̋ βασικέ̋ αρχέ̋ κατασκευή̋ (χειροποίητου) κοσµήµατο̋ βήµα – βήµα.

Έµφαση δίνεται στην εκµάθηση κάθε βήµατο̋ αναλυτικά. ∆ιάρκεια: από 26/09/2013 έω̋ 12/12/2013 * Σύνολο ωρών: 24 Ηµέρε̋ και ώρε̋ διεξαγωγή̋: Κάθε Πέµπτη 16.30-18.30 3) Κατασκευή κοσµηµάτων από µέταλλο. Σκοπό̋ αυτών των συναντήσεων είναι η κατασκευή κοσµηµάτων. Οι συµµετέχοντε̋ µαθαίνουν να κατασκευάζουν κοσµήµατα από µέ-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ TV-10 ZHTA άτοµα µε άνεση στην επικοινωνία και στι̋ δηµόσιε̋ σχέσει̋ για την στελέχωση του εµπορικού-διαφηµιστικού τµήµατο̋. Επιθυµητή η πρὁπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο fax 24310 74100 και στο e-mail:tv10trik@yahoo.gr. Πληροφορίε̋ στα τηλέφωνα:24310 35800, 24310 35812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ζητούνται αγροτεµάχια για 23 έτη µίσθωση από τεχνική εταιρεία για εγκατάσταση µονάδων παραγωγή̋ ενέργεια̋ από βιοµάζα. • προσφέρεται ενοίκιο 300 ευρώ ανά στρέµµα το χρόνο. • αγροτεµάχιο εκτό̋ σχεδίου πόλεω̋ –οικισµού• εµβαδόν από 4 στρέµµατα ω̋ 10 στρέµµατα • όχι δασικό –natura • κοντά σε υπάρχον δίκτυο τη̋ ∆ΕΗ • πρόσβαση µε δρόµο Καλέστε άµεσα στο τηλέφωνο τoν κ Λέκκα Χαράλαµπο 6937123378 ή στείλτε email στο bigpower@hotmail.com www.bigpower.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ για ανεύρεση-διατήρηση πελατολογίου διαφηµιστικού έντυπου & συνδροµών. Απαραίτητα προσόντα: διάθεση & άνεση στην επικοινωνία, επαγγελµατισµό̋. ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ δυνατότητα 500 έω̋ 900 ευρώ τον µήνα. (πλήρου̋ απασχόληση̋) e-mail:synergates2@gmail.com

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα, 1ο̋ όροφο̋, στην οδό Εργοτήµου 31, 115 τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση υγραερίου, χωρί̋ κοινόχρηστα, ενό̋ µηνό̋ καινούρια θερµοµόνωση, καλή τιµή. τηλ. 6975644774 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 90τ.µ. µε γκαράζ και φυσικό αέριο στον 3ο όροφο, επί τη̋ οδού Βούλγαρη 11 και ∆εληγιώργη γωνία. τηλ. 6985788386. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Στο κέντρο τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων λόγω συνταξιοδότηση̋. Τηλ.697-3738408-7 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ – µπαρ επί τη̋ οδού Χατζηπέτρου στα «Μανάβικα» στο κέντρο των Τρικάλων, σε τιµή ευκαιρία̋, λόγω αναχώρηση̋ στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνία̋ 6946003497 από τι̋ 6 το απόγευµα και µετά. Μόνο σοβαρέ̋ προτάσει̋. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα (υπόγεια 17 τ.µ.) χωρί̋ κοινόχρηστα στον Άγιο ∆ηµήτριο Αττική̋, κοντά στο σταθµό ∆άφνη̋. Τιµή 8.800. Τηλ.2431086347.

ταλλο µε επιλεγµένε̋ µεθόδου̋. Στο τέλο̋ κάθε µαθήµατο̋ θα έχουν ετοιµάσει και ένα κόσµηµα, χρησιµοποιώντα̋ τα βασικά εργαλεία επεξεργασία̋ του µετάλλου , και επιλεγµένε̋ τεχνικέ̋ κατασκευή̋. ∆ιάρκεια: από 01/10/2013 έω̋ 26/11/2013 * Σύνολο ωρών: 18 Ηµέρε̋ και ώρε̋ διεξαγωγή̋: Κάθε Τρίτη 16.30-18.30 WORKSHOP Τα workshops δίνουν την δυνατότητα στου̋ συµµετέχοντε̋, να µάθουν τα βασικά βήµατα συγκεκριµένων τεχνικών σε σύντοµο χρόνο. 1) σαπούνι: κατασκευή σαπουνιού γλυκερίνη̋ µε χρώµατα και αρώµατα!! 2) κατασκευή κοσµηµάτων µε σύρµα και χάντρε̋ 3) κατασκευή βραχιολιών µε κορδόνια και χάντρε̋ 4) πολύτιµο̋ µεταλλικό̋ πηλό̋: παρουσίαση του υλικού και τη̋ τεχνοτροπία̋ 5) γούρια: χριστουγεννιάτικα στολίδια και γούρια που δίνουν χαρά τι̋ µέρε̋ των γιορτών HAPPY HOUR 1) οµάδα δηµιουργική̋ αλληλοδιδασκαλία̋ 2) Ανταλλαγή υλικών 3) Παρουσιάσει̋ υλικών (ψηφιδωτό, γυαλί, χριστουγεννιάτικε̋ κατασκευέ̋ µε decoupage) Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ µπορείτε να επισκεφθείτε το Εικαστικό Κέντρο Κολοκοτρώνη 8 (δίπλα στην εφορία), ή να επικοινωνείτε µε την κα Κανδύλη στο τηλέφωνο 24310 28178 ώρε̋ λειτουργία̋ καταστηµάτων ή να αποστείλετε email στη διευθυνση: info@ikastiko.gr ή να ενηµερωθείτε από τι̋ σελίδε̋ www.ikastiko.gr ή στο facebook: Εικαστικό Κέντρο ή Εικαστικά Εργαστήρια “Προβίδα.

ËÏÔÔÏ Κλήρωση του Σαββάτου 21/9/2013 7, 16 ,18, 28 ,29, 31+40 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .0 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .21 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . .1.108 . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .17.944 . . . . . . . .1,50

ÐÑÏÔÏ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 22/9/2013 2 4 2 1 8 6 5 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .0 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .12 . . . . . . .2.500,00 4η . . . . . . . . .190 . . . . . . . .250,00

α Εργαστήρια θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πραγµατοποιήσουν την εγγραφή του̋

Οι διδακτικέ̋ ενότητε̋ των εργαστηρίων: •Κίνηση και Έκφραση (αυτοσχεδιασµοί, παντοµίµα, σκηνική έκφραση)

•Λόγο̋ και Έκφραση (δραµατοποίηση) •Θεατρική αγωγή (υποκριτική, θεατρική δράση, θεατρική παράσταση)

Πρόγραµµα ανά Τµήµατα ∆ΕΥΤΕΡΑ 18.00-19.00 ∆ΕΥΤΕΡΑ 16.00-18.00 ΤΕΤΑΡΤΗ 16.00-18.00 ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00-20.00 ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00-20.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-20.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.00-22.00 ΚΥΡΙΑΚΗ 12.00-14.00 ΚΥΡΙΑΚΗ 18.00-20.00 ΤΡΙΤΗ 21.00-23.00και

και να πάρουν περισσότερε̋ πληροφορίε̋ στο Μύλο Ματσόπουλο στα γραφεία του ∆ηµοτικού Θεάτρου (τηλ. 24310 20000) τι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋ καθώ̋ και Τρίτη και Πέµπτη 6-8µµ. Στο Μύλο Ματσόπουλου, σ’ ένα µαγευτικό χώρο γεµάτο µνήµε̋ και όνειρα, που η αισθητική του εµπνέει την καλλιτεχνική δηµιουργια, το ∆ηµοτικό Θέατρο Τρικάλων δηµιούργησε και λειτουργεί ένα θεατρικό στέκι για του̋ µαθητέ̋, του̋ νέου̋ και του̋ ανθρώπου̋ τη̋ πόλη̋ µα̋. Ο χώρο̋ λειτουργεί ω̋: • Παιδαγωγικό Εργαστήρι Θεάτρου για του̋ µαθητέ̋ • Θεατρικό Εργαστήρι για του̋ νέου̋ Το Παιδαγωγικό Εργαστήρι Θεάτρου αφορά όλου̋ του̋ µαθητέ̋, αφού στόχο̋ του είναι η δηµιουργική ευαισθητοποίηση των παιδιών στο χώρο των Τεχνών και του θεάτρου, η ανάπτυξη τη̋ κοινωνικότητα̋ και υπευθυνότητα̋ στα πλαίσια τη̋ οµάδα̋ και η απελευθέρωση τη̋ ψυχοκινητική̋ του̋ ενέργεια̋ µ’ όλε̋ τι̋ µορφέ̋ έκφραση̋ που η σύγχρονη παιδαγωγική προτείνει για την συγκρότηση τη̋ προσωπικότητά̋ του̋. Λειτουργούν Τµήµατα: ∆ηµοτικού Γυµνασίου Λυκείου Το Θεατρικό Εργαστήρι για του̋ νέου̋ (18-35 ετών), απευθύνεται σε νέου̋ που θέλουν να γνωρίσουν την τέχνη του θεάτρου, να εκφραστούν µέσα απ’ αυτή και να επικοινωνήσουν µέσα από την δυναµική τη̋ οµάδα̋.

5η . . . . . . . .1.341 . . . . . . . .25,00 6η . . . . . . . .12.672 . . . . . . . .2,00

ΝΗΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 18.00-19.00 Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗ 16.00-18.00 Β ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.00-18.00 Γ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 18.00-20.00 ∆ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 18.00-20.00 Ε ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 13.00-15.00 ΣΤ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 13.00-15.00 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 16.00-18.00 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 20.00-22.00 ΝΕΟΙ 18-35 ΠΕΜΠΤΗ 21.00-23.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-11.00 ΠΕΜΠΤΗ 16.00-18.00 ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00-13.00 ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00-13.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-20.00 ΤΡΙΤΗ 19.00-21.00 ∆ΕΥΤΕΡΑ 19.00-21.00 ∆ΕΥΤΕΡΑ 19.00-21.00

ΚΗ∆ΕΙΑ Τον πολυαγαπηµένο µα̋ σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΑΣ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΤΩΝ 84 Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 23 - 9 - 2013 και ώρα 4.30µ.µ., εκ τη̋ οικία̋ µα̋ ∆ευκαλίωνο̋ 22, στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Τρικάλων. Παρακαλούµε του̋ συγγενεί̋ και φίλου̋ να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη Κόκκινου ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Βασίλη̋ και Αργυρώ Κόκκινου Κωνσταντίνα και Γεώργιο̋ Μηλιούλη̋ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωστή̋, Απόστολο̋, Μαριαλένα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Σηµ. 1) Η σορό̋ θα µεταφερθεί στην οικία µα̋ ∆ευκαλίωνο̋ 22, σήµερα ∆ευτέρα 23-9-2012 και ώρα 10.00π.µ. 2) Ο καφέ̋ θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, επί των οδών Καρδίτση̋ & Τερτίπη (έναντι Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου Τρικάλων). 3) Αντί στεφάνων τα χρήµατα να δοθούν στο Φιλόπτωχο ταµείο του Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου Τρικάλων Την τελετή επιµελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου»

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 22/9/2013 11,13,14,23,28 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 5 5 + 1 . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 4 + 1 . . . . . . .37 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . . .761 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . .1.391 . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .28.426 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .17.475 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .68.893 . . . . . . . .1,50

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Κοµπόλια Μαρία Σαράφη 18, 24310-23885. Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 Κουλορίδα̋ Στέφανο̋ Βύρωνο̋ - Γαριβάλδη, 24310-20290 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Αριθµό̋ µητρώου ΕΟΤ 0727 Ε 61-00266-0 Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Εκδροµέ̋ στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΗΛΙΑ • ∆ιήµερη εκδροµή στην ΤΗΝΟ. Στι̋ 28 και 29 Σεπτεµβρίου • ∆ιήµερε̋ εκδροµέ̋ στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (Αγία Θεοδώρα, Ι. Μ. Μαλεβή̋, Ι.Μ. Παλαιοπαναγιά̋, Ι.Μ. Λουκού̋ και στο Ναύπλιο). Στι̋ 28-29 Σεπτεµβρίου. Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋, Καποδιστρίου 24, και στα τηλέφωνα 24310 30500, 39740, κιν. 6932222325.


∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

“Τρέχουν” για πεντάρι, τεσσάρι και φιλικά τα Τρίκαλα B.C. που έκαναν ενθαρρυντική εµφάνιση στο πρώτο επίσηµο µατ̋ τη̋ σεζόν, παρά την ήττα από τον Ίκαρο στη Χαλκίδα

Ζητούνται επειγόντω̋ στηρίγµατα Όταν ξεκινά̋ µε παράδοξο τρόπο το χτίσιµο µια̋ καινούρια̋ οµάδα̋, είναι βέβαιο πω̋ θα βρει̋ όλα τα λάθη µπροστά σου.Το ότι εµεί̋ εδώ στα Τρίκαλα αργήσαµε να φτιάξουµε το ρόστερ, να οργανώσουµε τα γραφεία, να κλείσουµε προπονητή, να κάνουµε µεταγραφέ̋ και να βάλουµε µπροστά το επικοινωνιακό κοµµάτι, το γνωρίζουµε, το αποδεχόµαστε, το… ξέρουν ακόµα και οι γάτε̋. Το ότι µπήκαν όµω̋ σε µια σειρά τα πράγµατα που αφορούν την λειτουργία και παρουσία ΚΑΕ στα θεσµικά όργανα του Μπάσκετ, είναι κάτι που δεν φαίνεται δεν µετριέται δεν πιστώνεται µε πόντου̋ και εύρο̋ διαφορά̋ σαν τι̋ ήττε̋ στα φιλικά και τα επίσηµα παιχνίδια. Η οµάδα θα αποκοµίσει οφέλη από την οικονοµική και διοικητική τη̋ συνέπεια (µένει κι αυτή ν αποδειχθεί στην πορεία ) µέσα στη ροή του πρωταθλήµατο̋. Η αρχή πάντω̋ ήταν καλή και προ̋ τη σωστή κατεύθυνση: Εγινε νωρί̋ η σύσταση τη̋ ΚΑΕ µπήκαν λεφτά για την κατάθεση τη̋ Εγγυητική̋ εγκρίθηκε το πιστοποιητικό τη̋ συµµετοχή̋ στο πρωτάθληµα και…τώρα πλέον περιµένουµε να δούµε αν θα βγει στην πράξη και το σχέδιο του Κώστα Φλεβαράκη µε τι̋ αλλαγέ̋ των ψηλών και τι̋ µεταγραφέ̋ των Ελλήνων παικτών που έγιναν το τελευταίο διάστηµα στο (ελλιπέ̋ ακόµα και σήµερα) ρόστερ τη̋ οµάδα̋. Η αναζήτηση βασικού (και δη Αµερικανού σέντερ) η προσθήκη ενό̋ ακόµα φόργουορντ κι ίσω̋ µια ακόµα µεταγραφή από την Ελληνι-

κή ελεύθερη αγορά, είναι προτεραιότητε̋ που δεν χωρούν άλλη αναβολή και πιθανώ̋ θα κλείσουν µέσα στην εβδοµάδα. Ο χρόνο̋ πάντω̋ τρέχει αµείλικτα προ̋ το τζάµπολ τη̋ εκκίνηση̋ και πιέζει ασφυκτικά την οµάδα σε µια περίοδο που κανονικά θα έπρεπε όλα να δουλεύουν ρολό̓ και να µην υφίστανται προβλήµατα που υπό άλλε̋ συνθήκε̋ και ίσω̋ σε άλλε̋ εποχέ̋ θα αποτελούσαν αιτία χλευασµού τη̋ οµάδα̋ Γιατί όταν στο πρώτο επίσηµο ραντεβού τη̋ καινούρια̋ σεζόν δεν συµπληρώνεται όχι δωδεκάδα αλλά ούτε καν δεκάδα για να κατεβεί σε αναµέτρηση κυπέλου, τότε το πρόβληµα κράζει από µόνο του κι από µακριά και φυσικά δεν σώζεται µε ηρωικέ̋ και υπερβατικέ̋ προσπάθειε̋, όπω̋ πχ αυτή που έγινε το απόγευµα του Σαββάτου στη Χαλκίδα. Γιατί µπορεί τα Τρίκαλα τα νέα Μπασκετικά Τρίκαλα να έδειξαν µέρο̋ των δυνατοτήτων κυρίω̋ των αρετών ορισµένων παικτών, µπορεί επίση̋ να έβγαλαν σκορ στην επίθεση σε ένα µατ̋ που είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πλην όµω̋ …Όποιο̋ δει τη σύνθεση θα αντιληφθεί πω̋ η οµάδα πάσχει σε θέσει̋ κλειδιά, δεν έχει συµπληρωµένη δωδεκάδα και το κυριότερο; ∆εν έχει βρει ή τουλάχιστο δεν έχει ανακοινώσει του̋ παίκτε̋ που θα σηκώσουν όλα τα κιλά κι όλα τα λεφτά µέσα στα καλάθια . Μειναρντ και Ράινκε έφυγαν όπω̋ ήρθαν χωρί̋ να πείσουν ούτε τον ίδιο του̋ τον εαυτό πω̋ είναι έτοιµοι για το ευρωπαικό του̋ ταξίδι, ο Πετροβιτ̋ µε τον κόµµατο είναι ακόµα στο… ζέσταµα και θέλουν µπόλικο τρέξιµο και δουλειά µέσα στο γήπεδο ενώ ο Ματαλόν περιµένει µε το

ακουστικό στο χέρι. Υπ’ αυτέ̋ τι̋ συνθήκε̋ και κάτω απ’ αυτέ̋ τι̋ περιστάσει̋ η εµφάνιση του Σαββάτου στο µατ̋ του κυπέλλου µε τον Ικαρο Χαλκίδα̋ µπορεί να θεωρηθεί ενθαρρυντική, παρ’ ότι βέβαια δεν ήταν δα και καµιά εµφάνιση που άξιζε γ χειροκρότηµα. Ήταν όµω̋ ενθαρρυντική παρ’ ότι φάνηκαν αποκαλύφθηκαν αδυναµίε̋ και τα κενά στι̋ θέσει̋ των ψηλών ενώ γενικά το τρικαλινό συγκρότηµα έδειξε ότι χρειάζεται ακόµη δουλειά για να εµφανιστεί έτοιµο κι ανταγωνιστικό στο πρωτάθληµα. πλέον από δω και πέρα στο µικρό διάστηµα που αποµένει µέχρι το εναρκτήριο τζάµπολ βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση τη̋ οµάδα̋ κάτω απ’ τα καλάθια. Ο ∆εληγιάννη̋ έκανε εξαιρετική εµφάνιση και πάλεψε µόνο̋ του όλου̋ του̋ σέντερ των Ικάρων αλλά όπω̋ είπε και ο Φλεβαράκη̋ στο τέλο̋ του αγώνα̋ "ψάχνουµε πεντάρι για να είµαστε πλήρει̋ και στην θέση αυτή". Τα Τρίκαλα περιµένουν και περισσότερε̋ βοήθειε̋ απ’ τα δύο τεσσάρια κι είναι βέβαιο πω̋ θα την πάρουν, αφού ο Κόµµατο̋ αρχίζει να βρίσκει τα πατήµατα του καθώ̋ µπήκε αργά στην προετοιµασία. Στην Χαλκίδα, παρότι ανέτοιµο̋, πήρε προσπάθειε̋, έβαλε ένα µεγάλο τρίποντο σε κρίσιµη καµπή και δείχνει ότι µέχρι το πρωτάθληµα θα είναι πανέτοιµο̋. Ο Πέτροβιτ̋ από την άλλη έχασε πολλά ελεύθερα σουτ τριών πόντων. Μιλώντα̋ για το παιχνίδι του Σαββάτου ο Κώστα̋ Φλεβαράκη̋ δεν θα µπορούσε παρά να σταθεί κι αυτό̋ στην απουσία εναλλακτικών και βασικών λύσεων στι̋ θέσει̋ τη̋ ρακέτα̋ ενώ έσπευσε επίση̋ να σηµειώσει πω̋ στόχο̋

τη̋ οµάδα̋ είναι το δέσιµο για το πρωτάθληµα και για το λόγο αυτό θα γίνουν µέσα στα Τρίκαλα 2 ίσω̋ και τρία φιλικά παιχνίδια Ο κόουτ̋ των κυανέρυθρων ανέφερε χαρακτηριστικά πω̋ « Σήµερα ήταν φανερή η έλλειψη ψηλών από την οµάδα µα̋, τα παιδιά που ανέλαβαν να καλύψουν τα κενά είναι ρολίστε̋, αλλά παρ’ όλα τούτα ανταποκρίθηκαν παίζοντα̋ για σαράντα λεπτά σε µατ̋ κυπέλλου. ∆είξαµε διάθεση τρέξαµε παλέψαµε και για το λόγο αυτό δεν µπορώ παρά να είµαι ικανοποιηµένο̋ από την προσπάθεια που κάναµε στο παιχνίδι Για µα̋ στόχο̋ βέβαια δεν είναι η παρουσία µα̋ στο κύπελλο , έχουµε δουλειά να βγάλουµε µέχρι την έναρξη του πρωταθλήµατο̋ και για το λόγο αυτό θα προσπαθήσουµε να παίξουµε 2-3 φιλικά στα Τρίκαλα για να εξοικειωθούν οι παίκτε̋ µε του̋ φιλάθλου̋ αλλά και για να γνωρίσουν οι φίλαθλοι την οµάδα».

Φιλικά µε Άρη και ΑΕΚ Χωρί̋ άλλη υποχρέωση για παιχνίδι κυπέλλου το άλλο Σάββατο τα Τρίκαλα κινούνται ήδη στην αναζήτηση αντιπάλων για ανοιχτά παιχνίδια στο ∆ηµοτικό Κλειστό µε στόχο και το µοντάρισµα τη̋ οµάδα̋ αλλά και την εξοικείωση των παικτών µε το κοινό. Τα φιλικά θα ανακοινωθούν πιθανώ̋ σήµερα ή άυριο. Απ ότι λέγεται µάλιστα θα πρέπει να θεωρείται ένα φιλικό µε τον Άρη πιθανώ̋ το ερχόµενο Σαββατοκύριακο ενώ πολύ πιθανό είναι το δεύτερο φιλικό µέσα στην εβδοµάδα να είναι µε την ΑΕΚ. Αναλυτικά ρεπορτάζ για το παιχνίδι κυπέλλου και δηλώσει̋ στι̋ σελίδε̋ 28-29


20

Αθλητικά Φλα̋ στα γήπεδα

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Αγχωµένη η πρεµιέρα του ΑΟΤ1963 στο πρωτάθληµα τη̋ Γ’ Εθνική̋,

έβγαλε νίκη τελικά µε 1-0 επί τη̋ Νάουσα̋

«Με το δεξί και µε την… Είναι γνωστό… Οι πρεµιέρε̋ πάντα αγχώνουν, ακόµα και αν αφορούν τι̋ καλύτερε̋ οµάδε̋. Φανταστείτε λοιπόν το σκηνικό που προέκυψε στον ΑΟ Τρίκαλα 1963 που κουβαλούσε επιπρόσθετο βάρο̋ ,όχι µόνο από την πρεµιέρα, αλλά και το ντεµπούτο του στο πρωτάθληµα τη̋ Γ’ Εθνική̋ κατηγορία̋. Το άγχο̋ βάρυνε τα πόδια µάζεψε τι̋ πλάτε̋ και έβγαλε µια …θολούρα στην οπτική των παικτών του Ζόραν Μπάµποβιτ̋ και το ραντεβού µε τη Νάουσα από κει που αναµένονταν να γίνει παιχνιδάκι, έγινε ντέρµπι µε επικίνδυνε̋ καταστάσει̋. Τελικά οι κυανέρθροι, έστω και µε την ψυχή στο στόµα, κατάφεραν να µπουν µε το δεξί στο νέο πρωτάθληµα υποσκελίζοντα̋ µ το µαχητικό (και φιλόδοξο όπω̋ φάνηκε) συγκρότηµα τη̋ Ηµαθία̋ µε το γκολ που σηµείωσε στο 55ο τη̋ συνάντηση̋ ο Σέρβο̋ Βουκέλια. O Σέρβο̋ φορ (άφαντο̋ όπω̋ και πολλοί άλλοι συµπαίκτε̋ του µέχρι εκείνο το διάστηµα) έδειξε πω̋ έχει το ένστικτο του «κιλερ» που µπορεί να σκοτώσει τι̋ καλέ̋ φάσει̋. Αφού λοιπόν εκµεταλλεύτηκε ιδανικά την µπαλιά του Κόλα και άνοιξε τον λογαριασµό των Τρικάλων στο νέο πρωτάθληµα χαρίζοντα̋ έτσι και του̋ πρώτου̋ βαθµού̋ στην οµάδα. Αυτή όµω̋ είναι η µισή (και η ευχάριστη αλήθεια) για το παιχνίδι τη̋ πρεµιέρα̋ που κύλησε υποτονικά στο πρώτο του εικοσάλεπτο αλλά από κει και µετά έβγαλε επικίνδυνε̋

 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

γαλύτερο µέρο̋ του αγώνα αλλά στην τελική προσπάθεια ήταν πολύ κακή µε αποτέλεσµα να µην σκοράρει στι̋ ευκαιρίε̋ που τη̋ δόθηκαν.

Καρδιοχτύπια στο Α’ ηµίχρονο

καταστάσει̋ στα καρέ των Τρικάλων µε αποκορύφωµα βέβαια δύο σπουδαίε̋ ευκαιρίε̋ των φιλοξενούµενων που τι̋ καθάρισε ο Ψωµιάδη̋. Ο πορτιέρο των Τρικάλων αποδείχθηκε φύλακα̋ άγγελο̋ σε δύο τουλάχιστο περιπτώσει̋ στο α’ ηµίχρονο (όταν η άµυνα εκτέθηκε από τι̋ πλαγιοκοπήσει̋ των Ναουσαίων), ενώ έδειξε µε την εν γένει παρουσία του πω̋ είναι τερµατοφύλακα̋ που µπορεί να εµπνεύσει σιγουριά στην αµυντική γραµµή ακόµα κι αν αυτή τρέχει µε απίστευτη επιπολαιότητα προ̋ το λάθο̋. Και τα λάθη ήταν πολλά στο α’ ηµίχρονο από του̋ παίκτε̋ του Μπάµποβιτ̋, που δεν είχαν ούτε σωστή κίνηση, ούτε καλή κυκλοφορία ούτε τρεξίµατα χωρί̋ τη µπάλα. Γενικά και συνοπτικά ο ΑΟΤ 1963 δεν απέδωσε καλό ποδόσφαιρο, είχε λίγε̋ καλέ̋ ευκαιρίε̋ και γενικά προβληµάτισε µε την απόδοση του. Η Νάουσα από την άλλη είχε την εδαφική υπεροχή στο µε-

Πρώτη καλή στιγµή του αγώνα στο 6' για τον ΑΟΤ 1963 µε σουτ του Σακελλαρίδη έξω απ’ την περιοχή έφυγε ελάχιστα άουτ πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι H συνέχεια; Απελπιστική… Πέρασε µισή ώρα παιχνιδιού χωρί̋ κάτι το ιδιαίτερο, χωρί̋ να γίνει φάση µε παιχνίδι κέντρου και µε την µπάλα να βολοδέρνει να ταλαιπωρείται µακριά από τι̋ δύο εστίε̋ ωστόσο οι φιλοξενούµενοι έδειξαν µεγαλύτερη κινητικότητα µετά το 1ο εικοσάλεπτο και στο 22’ δηµιούργησαν την πρώτη του̋ µεγάλη µε τον Ρετζιά που έσπασε το τεχνικό οφσάιντ, βγήκε απέναντι στον Ψωµιάδη αλλά το σουτ του απέκρουσε ο τερµατοφύλακα̋ των Τρικάλων σε κόρνερ αποσοβώντα̋ βέβαιη παραβίαση. Στην εξέλιξη τη̋ φάση̋ και µετά το κόρνερ ο γκολκίπερ του ΑΟΤ ατύχησε στην έξοδο αλλά πρόλαβαν και αποµάκρυναν οι αµυντικοί. Η Νάουσα ζεστάθηκε από αυτή τη φάση και στο 32' επανήλθε πιο απειλητική µε νέα κλασσική ευκαιρία αυτή τη φορά µε τετ-α-τετ του Κεφαλά που µπλόκαρε ο Ψωµιάδη̋ κάνοντα̋ την απόκρουση του αγώνα. Οι κυανέρυθροι αφυπνίστηκαν από αυτή τη φάση κι από τι̋ φωνέ̋ του Μπάµποβιτ̋ και στο 34' έφτασαν κοντά στο γκολ µε το Απευθεία̋ χτύπηµα φάουλ του Κόλα που έδιωξε ο Σιµσερή̋ εντυπωσιακά σε κόρνερ Το α’ ηµίχρονο έκλεισε µε το µακρινό σουτ του Νικόλτση στο 40' το οποίο πάντω̋ δεν βρή-

Ξεκίνησαν µε νίκε̋ ΑΕΚ, ΑΕΛ Ιωνικό̋ και…άλλε̋ δυνάµει̋

Έπεσε «µαύρο» στην Ένωση Με δυο πανέµορφα γκολ από του̋ Σταθάκη και Πλατέλλα και αφού έχασε πλήθο̋ ευκαιριών και πέναλτι, η ΑΕΚ µπήκε µε το «δεξί» στην Football League 2 κερδίζοντα̋ µε 2-0 τον Μανδρἀκό στο γήπεδο τη̋ Φυλή̋ που... βάφτηκε «κιτρινόµαυρο». Ο «∆ικέφαλο̋», ωστόσο, έπαιξε µε την «φωτιά» δείχνοντα̋ τεράστια επιθετική... φλυαρία και αναποτελεσµατικότητα, αλλά και κατά διαστήµατα. «τρικυµία» στην άµυνα. Mε το δεξί άρχισαν τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ στην Football League 2 τόσο η ΑΕΛ όσο και ο Πανσερρἀκό̋. Η Λάρισα επικράτησε εύκολα 50 τη̋ Πρέβεζα̋ σε παιχνίδι για τον 2ο όµιλο τη̋ κατηγορία̋. Όµοια θετική ήταν και η πρεµιέρα για τον Πανσερρἀκό. Η οµάδα των Σερρών νίκησε 1-0 τον Νέστο Χρυσούπολη̋ για τον πρώτο

όµιλο τη̋ κατηγορία̋. Νίκη και για τον Ιωνικό, 3-1 εκτό̋ έδρα̋ επί του Ατροµήτου Πειραιά στον 5ο όµιλο. Το σίριαλ τη̋ τηλεοπτική̋ µετάδοση̋ του αγώνα µε την ΑΕΚ έλαβε τέλο̋ και κανένα από τα δύο συνδροµητικά κανάλια δεν τα βρήκε µε τη διοίκηση του Μανδρἀκού, προκειµένου να καλύψει το µατ̋ τη̋ Κυριακή̋. Μιλώντα̋ για το θέµα ο πρόεδρο̋ του Μανδραικού ξεκαθάρισε τη στάση του απέναντι στου̋ υπεύθυνου̋ τη̋ Nova και του OTE Sport: «Οι οικονοµικέ̋ µα̋ απαιτήσει̋ από τα δύο κανάλια ήταν 15.000 ευρώ. Κανένα, όµω̋, δεν έχει ενεργήσει για να µεταδόσει το µατ̋ και δεν θέλει να δώσει αυτά τα χρήµατα. Το θέλανε τσάµπα. Μέχρι και να του̋ πληρώναµε!»


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Φλα̋ στα γήπεδα

...ψυχή στο στόµα» Στην ανάπαυλα ο Μπάµποβιτ̋ έριξε στο γήπεδο και τον πολυζόπουλο, ζήτησε µεγαλύτερη κινητικότητα από του̋ παίκτε̋ του, ενώ έδωσε εντολέ̋ και για κάθετε̋ µπαλιέ̋ στην πλάτη τη̋ άµυνα̋ των φιλοξενούµενων. Τελικά τα πράγµατα πήραν το δρόµο του̋ στο 55' όταν τα Τρίκαλα άνοιξαν τον πρώτο του̋ λογαριασµό στο πρωτάθληµα µε το γκολ που σηµείωσε ο Βουκέλια. Η Φάση βέβαια ξεκίνησε από την κάθετη πάσα του Κόλα στον κενό χώρο, ο Σέρβο̋ φορ πρόλαβε την έξοδο του Σιµσερή και µε ιδανικό πλασέ έστειλε την µπάλα στα δίχτυα γράφοντα̋ το 1-0 για τα Τρίκαλα σε ένα καθοριστικό σηµείο του αγώνα Τα τελευταία λεπτά του αγώνα κύλισαν αγχωτικά για παίκτε̋ προπονητέ̋ και φιλάκε στόχο αφού η µπάλα έφυγε άουτ. Έφυγαν και οι οµάδε̋ για τα αποδυτήρια µε του̋ κυα- θλου̋ όµω̋ από το 82' και µετά η Νάουσα νέρυθρου̋ να έχουν µικροπαράπονα για τα έµεινε µε 10 παίκτε̋ λόγω αποβολή̋ µε δεύσφυρίγµατα και κυρίω̋ για τι̋ κάρτε̋ που τερη κίτρινη κάρτα του Μουσικάκη. ∆ιαιτητή̋ έβγαλε ο διαιτητή̋ στο τελευταίο πεντάλεπτο. τη̋ συνάντηση̋ είναι ο κ. Τσέτσιλα̋ µε βοηθού̋ του̋ κ.κ. Ρίγκο, Στεφούλη (Γρεβενών). Αποβλήθηκε ο Μουσικάκη̋ στο 82΄µε δεύτερη κίτρινη. Κίτρινη κάρτα είδαν οι Σίµοβιτ̋, Χαλιµπάκη̋, ΜπόνΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Κ τε (ΑΟΤ 1963), Νικόλτση̋ (Νάουσα) λου 3ου οµί Οι συνθέσει̋ των δύο οµάδων Τ’ αποτελέσµατα του ΑΟΤ 1963: Ψωµιάδη̋, Μπόντε, ..Νάουσα............1 - 0 ...... ...... ...... αλα Τρίκ Κάλφα̋, Στάµο̋, Φορτούνη̋, Κόλα, ..Χαλκίδα.............2 - 1 Μ. Τερψιθέα̋ ..........0 ..1 Σίµοβιτ̋, Σακελλαρίδη̋ (46' Πολυζό..∆ωτ. Αγιά̋ ...... Αχ. ∆οµοκού ..............Λαµία ................0 - 1 πουλο̋), Απ. Τεντολούρη̋ (61' ΓέΑχ. Νεοκαισαρεία̋ ...0 - 1 ...... ι χώρ κρο ..Μα ....φτιτ̋) , Βουκέλια, Χαλιµπάκη̋ Πυργετό̋ ............ Καρδίτσα̋...0 - 0 ..ΑΟ ....... ...... αίο̋ Νάουσα: Σιµσερή̋, Συµπεθέρη̋, Ρή. Φερ ..ΑΟ Κύµη̋ .........0 - 0 Λευ. Νάουσα̋..........Γρ. Αργυρίου, Μουσικάκη̋, Πἐκο̋, .....Αµπελωνιακό̋ Ρεπό: .............................. Αβραµόπουλο̋, Ρετζιά̋ (66' Παπάδη̋), Κεφαλά̋ (79' Μουρίκι), ΠαπαΗ Βαθµολογία .Η τάνο̋ (84' Πούπη̋), Νικόλτση̋, Πε..Ι... ...Ν. ολ.. ...Γκ αθ.. ....Β ...... Οµάδε̋...... ρηφανόπουλο̋. ........2-1 .......1 ...0 ...0 .....3 ...... ̋ ιθέα ερψ Μ.Τ ........1-0 .......1 ...0 ...0 Μικρά µικρά από την Μακροχώρι..............3 ...0 ...0 ........1-0 .......1 Λαµία.......................3 πρεµιέρα του ΑΟΤ1963 ........1-0 .......1 ...0 ...0 Αχ. ∆οµοκού............3 .......1-0 .......1 ...0 ...0 * Σε µατ̋ πρεµιέρα̋ και σε ένα καιAOT 1963 ...............3. ........0-0 .......0 ...1 ...0 ΑΟ Καρδίτσα̋.........1 νούριο ξεκίνηµα, θα περίµενε κανεί̋ ........0-0 .......0 ...1 ...0 Ρήγα̋ Φερ...............1 να δει µια υποφερτή εικόνα στο γήπε........0-0 .......0 ...1 ...0 Λευκάδα ..................1 δο. Ωστόσο οι κερκίδε̋ ήταν άδειε̋ οι ........0-0 .......0 ...1 ...0 Κύµη........................1 ...1 ...0 .0 ...... ..1-2 ...... Χαλκίδα ...................0 ...0 ...1 .0 ...... ..0-1 ...... ...0 ∆ωτιέα̋ Αγιά̋ ...... ........0-1 .......0 ...0 ...1 Νάουσα ...................0 .........0-1 ........0....0 ....1 Αχ. Νεοκαισάρεια̋......0 ........0-1 .......0 ...0 ...1 Πυργετό̋ ................0

τική Η επόµενη 2η αγωνισ

.............AOT 1963 Αµπελωνιακό̋.........- ...... Μαχ. Τερψιθέα̋ ...... .-... ...... ...... ...... Νάουσα χ. Νεοκαισάρεια̋ Χαλκίδα ...................- ....Α.............Πυργετό̋ ∆ωτιέα̋ Αγιά̋.........- ...... ....Ρήγα̋ Φεραίο̋ Λαµία ......................- ...... .......................Κ ύµη Μακροχώρι .............-.... ............Λευκάδα ...... ΑΟ Καρδίτσα̋.........-... ...Αχιλλέα̋ ∆οµοκού Ρεπό:...........................

Τρικαλινοί γύρισαν την πλάτη στο ντεµπούτο του ΑΟΤ κι αυτή την εικόνα µάλλον θα πρέπει να τη συνηθίσουν όσο αγωνίζονται στη Γ Εθνική οι παίκτε̋ και το επιτελείο τη̋ οµάδα̋ * Πριν την έναρξη του αγώνα ο Χρήστο̋ Ζαχόπουλο̋ κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο είχε µια σύντοµη συνοµιλία µε του̋ δικού̋ του ανθρώπου̋ ενώ µίλησε και µε τον επικεφαλή̋ τη̋ αστυνοµική̋ δύναµη̋ και κατόπιν ανέβηκε στη γνωστή του θέση *Τα Σερβικά του ξεσκονίζει και πάλι ο Ζόραν Μπάµποβιτ̋ αφού µε την πεντάδα των συµπατριωτών του στο ρόστερ του ΑΟΤ είναι λογικό να δίνει κατευθύνσει̋ και στην µητρική του γλώσσα. Χθε̋ πάντω̋ το παράκανε µε τι̋ προτροπέ̋ και τι̋ συµβουλέ̋ ιδίω̋ στον Σίµοβιτ̋ και τον Βουκέλια. * Τα εισιτήρια κόστιζαν 5 και 10 ευρώ αλλά ακόµη και στην φτηνή εξέδρα ο κόσµο̋ ήταν ελάχιστο̋ και δεν βρέθηκαν πάνω από 150200 άτοµα. Απελπιστική πραγµατικά η εικόνα * Την µονοτονία τη̋ σιωπή̋ έσπαζε ο "ΑΟΤάρα̋" ο οποίο̋ µάλιστα τα έβαλε µε του̋ διαιτητέ̋ στο α ηµίχρονο και του̋ τα έψαλλε µε την γνωστή στεντόρεια ατάκα του * Αδεια καθίσµατα υπήρχαν στο στάδιο αλλά παρ’ όλα τούτα σε κάποια στιγµή εµφανίστηκε µια διµοιρία των ΜΑΤ (!!!) και όπω̋ είπε εύστοχα ένα̋ παράγοντα̋ οι ένστολοι έγιναν περισσότεροι απ’ του̋ φιλάθλου̋!!!

21


22

Αθλητικά

Α΄ ΕΠΣΤ

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Πέντε οµάδε̋ (ΑΕΤ, Ασκληπιό̋, Καστράκι, Πυργετό̋ και Φλαµούλι) έκαναν το «δύο στα δύο»

Είχε γκολ, αλλά δεν είχε

Πέντε οµάδε̋ διατήρησαν το απόλυτο µετά τα παιχνίδια τη̋ 2η̋ αγωνιστική̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ του νοµού µα̋. ΑΕΤ, Ασκληπιό̋, Καστράκι, Πυργετό̋ και Φλαµούλι έκαναν το «δύο στα δύο» στι̋ αναµετρήσει̋ του Σαββατοκύριακου συνεχίζουν την κούρσα αήττητε̋ χωρί̋ αυτό να σηµαίνει βέβαια ότι πήραν ξεκάθαρο προβάδισµα έναντι των υπολοίπων σωµατείων. Το ντέρµπι Φλαµουλίου-Μετεώρων κρίθηκε από ένα γκολ του Τσιούκα που µπήκε λίγα δεύτερα µετά το εναρκτήριο λάκτισµα, το συγκρότηµα του Τάκη Ρούσσα χωρί̋ να πιάσει απόδοση πήρε το «τρίποντο», ενώ δεύτερη συνεχόµενη νίκη στο πρωτάθληµα πέτυχε και η οµάδα του Πυργετού κερδίζοντα̋ αυτή τη φορά την µαχητική και «σκληροτράχηλη» Φήκη σ’ Ένα µατ̋ που είχε αρκετού̋ θεατέ̋ στι̋ κερκίδε̋. Λίγα µέτρα πιο πέρα στο Αθλητικό Κέντρο του Κηπακίου, η ΑΕΤ ζορίστηκε στο πρώτο ηµίχρονο αλλά από το 60’ και µετά έκανε επίδειξη δύναµη̋ και µετέτρεψε σε χαλαρό περίπατο το δικό τη̋ παιχνίδι µε τον νεοφώτιστο Οικουµένιο, ενώ στο Καστράκι οι ντόπιοι του Βράχου ίδρωσαν µέχρι να βρουν τον τρόπο και τον δρόµο προ̋ τα δίχτυα, αλλά τελικά τα κατάφεραν και πήραν το δεύτερο του̋ τρίποντο νικώντα̋ 2-0 τη ∆ήµητρα που έψαχνε κι αυτή το «δύο στα δύο». Άξια αναφορά̋ και η νίκη των Παραληθαίων επί τη̋ Μπάρα̋ στο δύσκολο µατ̋ του Σαββάτου (2-0) αλλά και το τρίποντο τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ επί τη̋ Φαρακδόνα̋. Κλείνοντα̋ τέλο̋ αξίζει να σηµειώσουµε και το παρθενικό «τρίποντο» του Αρη Περιστέρα̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋. Το συγκρότηµα του Γ Παπανικολάου κέρδισε δύσκολα αλλά και δίκαια τα Καλύβια και άνοιξε λογαριασµό στη µεγάλη κατηγορία του νοµού µα̋. Αναλυτικά η εικόνα των αναµετρήσεων τη̋ 2η̋ αγωνιστική̋…

στην επανάληψη όλο το σκηνικό άλλαξε αφού η οµάδα του Μούτσιου ανέβασε στροφέ̋ και καθάρισε εύκολα το παιχνίδι Ο …λογαριασµό̋ τη̋ ΑΕΤ άνοιξε στο 55’ από τον Παλάβρα που έκανε το 1-0 και λίγα λεπτά αργότερα στο 58’ τη σκυτάλη παρέλαβε ο Παν Παλάβρα̋ γράφοντα̋ αρχικά το 2-0 και στο 70ο λεπτό το 3-0 για την οµάδα του. Το τελικό 4-0 διαµόρφωσε στο 86’ ο Ζαφειρόπουλο̋ που πήγε πρώτο̋ στη µπάλα µετά το δοκάρι του Παλάβρα και µε ψηλοκρεµαστό σουτ έβαλε την τελευταία υπογραφή στο παιχνίδι.

τα κατάφερε αφού οι Καστρακινοί έπαιξαν µε έξυπνη τακτική µατ̋ έκλεισαν διαδρόµου̋ πέρδεψε η ΑΕΤ στο Με καρέ των γκολ ξεµ µιότυπο στιγ το υ όπο και απέφυγαν τα λάθη. απ’ µε τον Οικουµένιο Το τρίποντο και η νίκη Καστράκι-∆ήµητρα 2-0 τα 11 βήµατα. Στην επανάληψη έγινε παιχνίδι του Βράχου κλείδωσε Εντάξει… όλοι ήξεραν πω̋ το µεγάλο µατ̋ τελικά στο 61’ όταν ο Λευτέρη̋ Μπαούτη̋ µε τακτική̋ από του̋ Πυργετιανού̋. τη̋ 2η̋ αγωνιστική̋ θα διεξάγονταν στο Φλα- σουτ διαµόρφωσε το 2-0 που έµεινε µέχρι το Που περίµεναν τη Φήκη να ανοιχτεί για να µούλι, όµω̋ και στο Καστράκι η κόντρα του φινάλε τη̋ αναµέτρηση̋. κερδίσουν µπάλε και να βγάλουν κόντρα επιθέΒράχου µε τη ∆ήµητρα δεν πήγε … πίσω αφού σει̋. Το κόλπο βέβαια µπορεί να µην έπιασε , Πυργετό̋-Φήκη 1-0 οι δύο οµάδε̋ παρουσιάζονται ιδιαίτερα φιλόχάθηκαν 2-3 καλέ̋ ευκαιρίε̋ από του̋ παίκτε̋ δοξε̋ φέτο̋ και θέλουν να αφήσουν το στίγµα Απέφυγε τι̋ παγίδε̋ και τα δύσκολα περά- του ∆ικέφαλου, όµω̋ ούτε η Φήκη πέτυχε το του̋ στο πρωτάθληµα διεκδικώντα̋ θέσει̋ στα σµατα του Α’ Ηµιχρόνου έβγαλε χωρί̋ ζηµιά σκοπό τη̋ και έτσι γνώρισε την πρωτη τη̋ ήττα πρώτα σκαλοπάτια του πίνακα. ένα κρίσιµο κοµµάτι του αγώνα και πήρε δεύτε- στο πρωτάθληµα. Μάχη µε δυνατά συγκροτήµατα λοιπόν στο ρη νίκη ο ∆ικέφαλο̋ του Πυργετού υποτάσΚρύα Βρύση-Φαρκαδόνα 3-1 σοντα̋ –ωστόσο- δύσκολα το Μπήκε ο Κόκκοβα̋ στο γήπεδο και πήρε δυναµικό συγκρότηµα τη̋ Φήµπροστά η «µηχανή» τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋….Το κη̋. Πρωταγωνιστή̋ του αγώνα συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ πήρε το πρώτο αναδείχθηκε ο πορτιέρο του ∆ι- του τρίποντο στο φετινό πρωτάθληµα καταβάλκέφαλου Ιακωβάκη̋, ο οποίο̋ λοντα̋ µε 3-1 την σκληροτράχηλη Φαρκαδόνα κράτησε ανέπαφη την εστία του που έµεινε µόνο στην καλή τη̋ εκκίνηση. Η ΑΕΦ άνοιξε πρώτη τον λογαριασµό στο γήστι̋ δύσκολε̋ φάσει̋ ενέπνεε σιγουριά στην άµυνα αλλά πέ- πεδο τη̋ ∆ιάβα̋ προηγήθηκε στο 11’ µε το ραν τούτων ανέλαβε «δράση» κι γκολ του Γρηγορίου, όµω̋ δεν µπόρεσε να κραόταν δηµιουργήθηκε η φάση τήσει για πολύ αφού η πίεση των γηπεδούχων που καθόρισε τη µοίρα και το έφερε άµεσα αποτελέσµατα. Στο 20΄ ο Κόκοβα̋ αποτέλεσµα τη̋ προχθεσινή̋ έφερε το µατ̋ στα ίσια ισοφαρίζοντα̋ µε κοντινή και στην εκπνοή του ηµιχρόνου ο ίδιο̋ παίαναµέτρηση̋. Ευστόχησε στο πέναλτι που κτη̋ πέτυχε και το 2-1 εκµεταλλευόµενο̋ κατά ΑΕΤ – Οικουµένιο̋ 4-0 κέρδισε η οµάδα του και χάρισε τον καλύτερο τρόπο το κόρνερ του Κωστή. Τα…καλά τη̋ φόρεσε και πάλι η ΑΕΤ. Στο δεύτερο ηµίχρονο η οµάδα τη̋ Φαρκαδότο πολύτιµο τρίποντο σε ένα Στο πρώτο εντό̋ έδρα̋ παιχνίδι τη̋ µατ̋ που πιθανώ̋ θα µπορούσε να̋ είχε κάποιε̋ ευκαιρίε̋ να ισοφαρίσει αλλά Με εµφατικό τρόπο η νίκη του Ασκληπιού επί καινούρια̋ χρονιά̋ οι κόκκινοι του Αρη να έχει και διαφορετική τροπή βρήκε απέναντι τη̋ ένα πολύ καλό Κουτλή να του Μεγαλοχωρίου. Φωτό από το 0-3 των κυανέρυθρων Μούτσιου παρ’ ότι έδωσαν δικαιώµατα αφού η Φήκη του Σ Τσιρογιάννη την σταµατάει σε όλε̋ τι̋ προσπάθειε̋ τη̋. Μοιστο νεοφώτιστο συγκρότηµα του Οιέδειξε ότι µπορεί να παλεύει ραία στο 72΄ ήρθε γκολ από την άλλη πλευρά… κουµένιου, κατάφεραν τελικά µε την…αντεπίθε- «Σαν Μαµέ̋» του Καστρακίου κι εκεί σ’ ένα άτε- ακόµα και σε δύσκολε̋ έδρε̋ του πρωταθλή- οι παίκτε̋ του Χρήστου Αντωνίου «κλείδωσαν» ση διαρκεία̋ του Β’ Ηµιχρόνου να πάρουν το χνο αλλά πολύ δυνατό παιχνίδι το τοπικό συγ- µατο̋. τη νίκη µε την προσπάθεια και το σουτ του Ζαδεύτερο τρίποντο φτιάχνοντα̋ µάλιστα και το κρότηµα του Γιώργου Αλµπάνη κατάφερε να Οι φιλοξενούµενοι είχαν καλύτερα πατήµατα λαβρά που διαµόρφωσε το τελικό 3-1 ενώ αξίζει σκορ τη̋ ηµέρα̋ στη δεύτερη αγωνιστική. στο πάρει τη δεύτερη νίκη υποσκελίζοντα̋ µε δύο στο πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα είχαν την να σηµειώσουµε πω̋ ο Ζαλαβρά̋ είχε και ένα Α’ Ηµίχρονο πάντω̋ και ο Οικουµένιο̋ έβγαλε γκολ την οµάδα τη̋ ∆ήµητρα̋. πρωτοβουλία των κινήσεων είχαν και µια φάση δοκάρι. Αξιο αναφορά̋ επίση̋ και το γεγονό̋ τα καλά του στοιχεία µέσα στο γήπεδο, το µατ̋ Στο πρώτο ηµίχρονο το παιχνίδι ήταν µοιρα- στο 14’ µε σουτ του Τασιόπουλου που απέ- ότι η ΑΕΦ έµεινε στον πάτο τη̋ βαθµολογία̋ µεήταν ανοιχτό και θα µπορούσε να έχει καλύτε- σµένο είχε λίγε̋; Φάσει̋ κι ακόµα λιγότερε̋ και κρουσε ο Ιακωβάκη̋. τρώντα̋ δύο ήττε̋ σε ισάριθµα παιχνίδια. ρη τροπή για του̋ φιλοξενούµενου̋ αν ο Σικο- µετρηµένε̋ στα δάχτυλα του ενό̋ χεριού οι Από την άλλη πλευρά τώρα... Οι Πυργετιανοί Περιστέρα-Καλύβια 2-1 βέλα̋ έβρισκε τον δρόµο προ̋ τα δίχτυα στο κλασικέ̋ ευκαιρίε̋. Ωστόσο λίγο πριν την ανά- µπήκαν µουδιασµένοι στο γήπεδο δεν είχαν εύΤο πάθο̋ το πείσµα του πρωτάρη, κέρδισε πέναλτι που κέρδισε η οµάδα του λίγο πριν την παυλα στο 40ο λεπτό ο Βράχο̋ πήρε κεφάλι κολε̋ πάσε̋, όµω̋ στη µία και µοναδική ευκαιανάπαυλα. άνοιξε λογαριασµό χάρη στην προσπάθεια του ρία που του̋ παρουσιάστηκε κατάφεραν να την εµπειρία και τη «δίψα» του παλιού…Η κόνΩστόσο ο επιθετικό̋ του Οικουµένιου σηµά- Καλτσούδα που ξέφυγε από το κεντρικό δίδυ- βρουν τον δρόµο προ̋ τα αντίπαλα δίχτυα .Στο τρα του Αρη Περιστέρα̋ µε τα Καλύβια κρίθηδεψε τον Παπαγεωργίου που έπεσε σωστά και µο τη̋ ∆ήµητρα̋ και µε άψογο πλασέ πραγµα- 39 ο Νικολούσιο̋ πάτησε την περιοχή τη̋ Φή- κε από λεπτοµέρειε̋ όµω̋ η νίκη η πρώτη νίκη των νεοφώτιστων πρωταθλητών τη̋ Α1 Ερασιµπλόκαρε την µπάλα κρατώντα̋ ανέπαφη την τοποίησε το 1-0. κη̋ ανατράπηκε απ’ τον Κουτή και ο διαιτητή̋ εστία του. Το µπλόκο του Παπαγεωργίου έσωΣτην επανάληψη η ∆ήµητρα µπήκε µε ορµή υπέδειξε πέναλτι το οποίο µετέτρεψε σε γκολ ο τεχνική̋ έχει ξεχωριστή σηµασία µια̋ και αποσε την ΑΕΤ σ’ αυτή τη καθοριστική φάση και στο γήπεδο πίεσε για την ισοφάριση όµω̋ δεν Γιώργο̋ Ιακωβάκη̋ γράφοντα̋ έτσι το 1-0 από τελεί ιδανικό εφαλτήριο για τη δύσκολη συνέχεια του φετινού µαραθωνίου. ∆εν είχε πολλέ̋ παραστάσει̋ από την Α’ κατηγορία η οµάδα τη̋ Περιστέρα̋, όπω̋ δεν είχε εικόνα για το µέτρο και για το µπόι των αντιπάλων του και το συγκρότηµα των Καλυβίων. Τελικά όλα φάνηκαν µέσα στη ροή του αγώνα… Οι γηπεδούχοι ήταν πιο κινητικοί πιο δραστήριοι στο πρώτο ηµίχρονο και πήραν προβάδισµα στο 10΄ όταν ο Τάτσιο̋ µε αριστερό σουτ πέτυχε το 1-0. Τα Καλύβια δεν έβγαλαν δεν έδειξαν σηµάδια αντίδραση̋ µετά το γκολ και βρέθηκαν µάλιστα να µαζεύουν την µπάλα από τα δίχτυα του̋ και στο 21’ όταν ο Λεωνίδα̋ Μπουτίνα̋ εκµεταλ-


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

και συνεχίζουν µε το απόλυτο την κούρσα του πρωταθλήµατο̋

εκπλήξει̋

«Ξέσπασε» η ΑΕΤ στο β’ ηµίχρονο, ενώ έµειναν χωρί̋ πόντο Φαρκαδόνα, Μπάρα και Μεγαλοχώρι

∆υνατό µατ̋ στον Πυργετό στην κόντρα του ∆ικέφαλου µε τη Φήκη απ’ όπου και τα στιγµιότυπα λεύτηκε το λάθο̋ τη̋ άµυνα̋ και σηµάδεψε το «γάµα» τη̋ εστία̋ του Βασιλείου διαµορφώνοντα̋ το 2-0 για λογαριασµό τη̋ οµάδα̋ του. Στην επανάληψη οι φιλοξενούµενοι συµµαζεύτηκαν οργανώθηκαν κινήθηκαν µε επιθετικέ̋ βλέψει̋ στο γήπεδο, όµω̋ άργησαν να φτάσουν στο γκολ κι αυτό το γεγονό̋ επηρέασε καταλυτικά την τροπή του αγώνα. Το 2-1 βγήκε τελικά στο 82’ όταν τα Καλύβια κέρδι-

σαν πέναλτι (αποβλήθηκε ο Τσιαντούλα̋) και ο Ρέπα̋ ευστόχησε από τα 11 βήµατα διαµορφώνοντα̋ το τελικό 2-1. Οι Καλυβιώτε̋ έµειναν κι αυτοί µε 10 παίκτε̋ στα τελευταία λεπτά αφού στο 85΄ αποβλήθηκε ο Κατράνα̋ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για µαρκάρισµα πάνω στον Αναστογιάννη και πήγε νωρίτερα στα αποδυτήρια.

Μεγαλοχώρι-Ασκληπιό̋ 0-3 Άλλο̋ το όνοµα κι άλλο̋ τη χάρη …Αυτό έδειξε η µάχη των οµάδων που κινούνται σε κοινή έδρα έχοντα̋ ω̋ βάση το γήπεδο Μεγαλοχωρίου. Η Θύελλα έµεινε για δεύτερη συνεχόµενη αγωνιστική «σε…ρηχά νερά» δεν µπόρεσε να «φυσήξει» προ̋ τα’ αντίπαλα δίχτυα κι από την άλλη ο Ασκληπιό̋ µπήκε φουριόζο̋ στο πρωτάθληµα πέτυχε τη δεύτερη νίκη και απολαµβάνει τη θέα τη̋ κορυφή̋ κάνοντα̋ ίσω̋ το καλύτερό του ξεκίνηµα στην µεγάλη κατηγορία. Το τελικό 3-0 των νεαρών του Ηλία Πατσιάνη δεν αφήνει ενδοιασµού̋ αµφιβολίε̋ απορίε̋ για το «ποιο̋ ήταν αφεντικό στο παιχνίδι». Η οµάδα του Ηλία Πατσιάνη απέδωσε πολύ

Κι όσο για του̋ γηπεδούχου̋ του ∆ηµήτρη Ζήκου; Πήραν κεφάλι κι άνοιξαν το σκορ στο 25ο λεπτό µε το γκολ του Ηλιόπουλου, είχαν µερικέ̋ ακόµα καλέ̋ φάσει̋ όµω̋ ακροβατούσαν σε ρευστέ̋ καταστάσει̋ µέχρι το 89ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ όταν ο Αρνιώτη̋ διαµόρφωσε το τελικό 2-0 χαρίζοντα̋ του̋ πρώτου̋ βαθµού̋ στην οµάδα του. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ µετά το τέλο̋ του αγώνα ο Ζελενίτσα̋ είδε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή τη̋ αναµέτρηση̋ κ Χιώτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το ντέρµπι Φλαµουλίου Μετεώρων στη σελίδα 26 και εικόνε̋ από τα γήπεδα στι̋ σελ. 24-25.

καλό ποδόσφαιρο ιδιαίτερα στο β΄ µέρο̋ και πήρε δίκαιη νίκη απέναντι στου̋ γηπεδούχου̋ οι οποίοι µέτρησαν δεύτερη ισάριθµη ήττα. Το πρώτο γκολ βγήκε στο 39ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ όταν ο Ζώη̋ πήρε την πάσα από τον Βασιλείου µπήκε στην περιοχή και πλάσαρε εύστοχα τον Ράχη γράφοντα̋ το 0-1. Στο 52’ οι Ασκληπιοί διπλασίασαν τα τέρµατά του̋ µε προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Σάκη Χασιώτη και κατέληξε στον ∆ηµόπουλο που πέτυχε γκολ µε πλασέ στην κίνηση διαµορφώνοντα̋ το ΝΙΚΗ 0-2. Στο 74΄ έγινε και Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧ το 0-3 από τον νεαρό αγων.) Τα αποτελέσµατα (2η Σοφοκλή Βασιλείου ................1 - 0 ...... ήκη .....Φ .....̋.... που «κεραυνοβόλησε» Πυργετό αδόνα ............3 - 1 Κρύα Βρύση ....- .....Φαρκηπιό̋..............0 - 3 τον Ράχη και ξετίναξε Μεγαλοχώρι ....- .....Ασκλ τα δίχτυα τη̋ εστία̋ Οικουµένιο̋ .....4 - 0 ΑΕΤ ..................- .....Αγ. έα̋ ................2 - 0 του Μεγαλοχωρίου. Παραληθαίοι....- .....Αχιλλβια..................2 - 1 Στο 79΄ο Ασκληπιό̋ Περιστέρα .......- .....Καλύ τρα ................2 - 0 έφτασε πολύ κοντά σε Καστράκι .........- .....∆ήµη ρα................1 - 0 ετέω τέταρτο γκολ αλλά ο Φλαµούλι .........- .....Μ ∆ηµόπουλο̋ από µισό Η Βαθµολογία µέτρο αστόχησε κι έτσι παρέµεινε το 0-3. κολ ......Ν...Ι. ...Η Οµάδε̋ ............Βαθ. ....Γ Παραληθαίοι-Αχιλλέα̋ ..6-0.........2...0....0 ΑΕΤ ......................6 ...... ..6-1.........2...0....0 Μπάρα̋ 2-0 Ασκληπιό̋............6 ...... ..5-1.........2...0....0 Καστράκι..............6 ...... ..4-0.........2...0....0 Πρώτο µατ̋ στο «σπίτι» πρώτο τρίπονΠυργετό̋.............6 ...... ..3-0.........2...0....0 το για την ΑΕ Παραληθαίων και µηδενικό̋ Φλαµούλι..............6 ...... ..4-3.........1...1....0 ακόµα ο λογαριασµό̋ τη̋ Μπάρα̋. Μετά Περιστέρα............4 ...... ..3-2.........1...0....1 την ψυχρολουσία τη̋ πρεµιέρα̋ και το Κρύα Βρύση.........3 ...... ..3-3.........1...0....1 σοκ τη̋ ήττα̋ από τον Ασκληπιό, στην Παραληθαίοι ........3 ...... ..1-1.........1...0....1 Φήκη ....................3 ...... ..2-3.........1...0....1 ΑΕΠ δεν είχαν πολλά χρονικά περιθώρια ∆ήµητρα ..............3 ...... ..2-6.........0...1....1 γι’ ανασύνταξη. Έπρεπε πάση θυσία να Οικουµένιο̋ .........1 ...... ..1-3.........0...0....2 αφήσουν πίσω του̋ την κακή εµφάνιση και Μετέωρα..............0 ...... ..1-4.........0...0....2 την άσχηµη εικόνα που έβγαλε η οµάδα Μ.Καλύβια............0 ...... ..1-5.........0...0....2 στο Μεγαλοχώρι, για να κάνουν µια καιΑ. Μπάρα̋ ...........0 ...... ..1-5.........0...0....2 νούρια αρχή από το δικό του̋ γήπεδο. Φαρκαδόνα ..........0 ...... ..0-6.........0...0....2 Μεγαλοχώρι.........0 ...... Το κατάφεραν τελικά επικρατώντα̋ µε 20 τη̋ µπάρα̋ σε ένα παιχνίδι που µοίρασε τική Η επόµενη 2η αγωνισ τα γκολ στα δύο ηµίχρονα. Οι Μπαριώτε̋ .........Φ αρκ αδό να Φήκη .......................- ...... ..........Π υργ ετό ̋ πήγαν µε κρυφέ̋ ελπίδε̋ και σχέδια για την ...... Ασκληπιό̋...............-.. .......Κρύα Βρύση αναζήτηση βαθµού ή ακόµα και βαθµών Αγ.̋ Οικουµένιο̋ ....-...............Μεγαλοχώρι ...... .....στο µατ̋ του Σαββάτου, όµω̋ δεν του έκα...... ...... Αχιλλέα̋ .....................Α Ε Τ τσε η περίπτωση, πλήρωσαν και πάλι τι̋ Καλύβια ..................- ...... .....Παραληθαίοι ...... ∆ήµητρα Απόλλων ..-.. .............Πε ρισ τέρ α αµυντικέ̋ του̋ ολιγωρίε̋ και έµεινα µε Μετέωρα.................-.... ............Φλα µού λι άδειο ταµείο από την 2η αγωνιστική του Καστράκι.................- ...... πρωταθλήµατο̋.

 Φλα̋ στα γήπεδα

23


24

Αθλητικά

Από την αρχή µπροστά το Φλαµούλι στο ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋. Στη φωτό η ενδεκάδα του

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Αναµνηστική διαιτητών και αρχηγών Φλαµουλίου Μετεώρων πριν την έναρξη του αγώνα

Άτυχη για δεύτερο συνεχόµενο παιχνίδι η οµάδα των Μετεώρων. Στο πλάνο η 11άδα του ντέρµπι

̋ ε φ ί α γ ρ ο ε δ Γηπ ∆υνατέ̋ φάσει̋ µάχε̋ σώµα µε σώµα και ένα µόλι̋ ένα γκολ που έκρινε το παιχνίδι. Στο µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ το Φλαµούλι καθάρισε το τρίποντο έστω και αν δεν είχε καλή απόδοση (απουσίαζαν και πάλι βασικά στελέχη) ενώ τα Μετέωρα έµειναν µε άγραφο ταµείο στη 2η αγωνιστική

∆ύο στα δύο και ιδανικό το ξεκίνηµα του Πυργετού στο πρωτάθληµα

Χωρί̋ βαθµό η Θύελλα Μεγαλοχωρίου µετά τι̋ δύο πρώτε̋ στροφέ̋ του πρωταθλήµατο̋ CMYK

Η ενδεκάδα τη̋ Φήκη̋ στο δύσκολο παιχνίδι του Σαββάτου

Ευχάριστη έκπληξη οι νεαροί του Ασκληπιού στην έναρξη τη̋ νέα̋ σεζόν η φωτό από το ντέρµπι µε το Μεγαλοχώρι


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Τα σκέρτσα του φακού…. Σα να κάνει επίδειξη τεχνική̋ µε τη µπάλα ο διαιτητή̋ Κοντινό̋ στο µατ̋ του Πυργετού µε τη Φήκη

25

Ανάπαυλα και …βουρ για τη βρύση. Οι παίκτε̋ του ΑΟΦ και Μετεώρων δροσίζονται στο ηµίχρονο Παρών στο ντέρµπι του Φλαµουλίου ο Ζόραν Μπάµποβιτ̋ που είδε µάλιστα το µατ̋ από το χώρο των αποδυτηρίων

Τ Σ Π Ε ’ Α ̋ η τ στα ντέρµπι Εντάξει ….Την καλύτερη µπάλα δεν την έπαιξε το Φλαµούλι, όµω̋ ποιο̋ µπορεί να αντιτείνει στον Τάκη Ρούσσα το αυταπόδεικτο των δύο πρώτων αγωνιστικών; Η οµάδα του έβγαλε χωρί̋ απώλειε̋ δύο από τα πιο δύσκολα µατ̋ του φετινού πρωταθλήµατο̋ έχοντα̋ µάλιστα σηµαντικέ̋ απουσίε̋ βασικών στελεχών. Η συνέχεια πάντω̋ προβλέπεται και δύσκολη αλλά και συναρπαστική στο φετινό µαραθώνιο τη̋ Α κατηγορία̋

Μαζεµένοι στον πάγκο οι αναπληρωµατικοί τη̋ ΑΕΤ παρακολουθούν την εξέλιξη του αγώνα µε τον Οικουµένιο που έφερε τη 2η ερυθρόλευκη νίκη

Επί τη̋ υποδοχή̋ ο Κώστα̋ Γεραγόρη̋ στο γήπεδο του Φλαµουλίου. Είναι γνωστέ̋ οι σχέσει̋ του µε τη διοίκηση τη̋ οµάδα̋ , γνωστή και η συµπάθειά του προ̋ τον ΑΟΦ που έκανε καλή αρχή στο πρωτάθληµα

Κοίτα…Μα̋ παίρνει ο φακό̋ µε τη κουβέντα που στήσαµε για τι̋ χαµένε̋ ευκαιρίε̋, φαίνεται να λέει ο Γ Βακουφτσή̋ στον Χρήστο Αγγελάκη

Εικόνα που αν µη τι άλλο δίνει ενθαρρυντικό τόνο. Τα παιδιά παρακολουθούν αγώνε̋ ερασιτεχνικού των Τρικάλων

Από τα ψηλά τη̋ κερκίδα̋ στο ντέρµπι του Πυργετού ο πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ ∆ιαιτησία̋ τη̋ ΈΠΣΤ Χρήστο̋ Κούγκουλο̋ που συνοµιλεί µε φιλάθλου̋

CMYK

Η αγωνία στο κατακόρυφο και οι παίκτε̋ του πάγκου προσηλωµένοι στι̋ τελευταίε̋ φάσει̋ από το µατ̋ Πυργετού Φήκη̋ (1-0)


26

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Με γκολ από τα’ αποδυτήρια το Φλαµούλι κέρδισε

στο ντέρµπι τη̋ 2η̋ αγωνιστική̋ τα Μετέωρα

Το καλύτερο ξεκίνηµα!!! Με παράπονα πάλι η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ που φωνάζει για τη φάση του 94ου λεπτού Εναρκτήριο λάκτισµα… Με τη σέντρα ένα λάθο̋, ένα σουτ, ένα γκολ κι αυτό ήταν όλο!!!! Όσοι πήγαν καθυστερηµένοι στο ντέρµπι τη̋ 2η̋ αγωνιστική̋ έχασαν την ουσία του πράγµατο̋: Το πώ̋ δηλαδή µπήκε το νικητήριο γκολ και πω̋ διαµορφώθηκε το σκηνικό από το 18ο δευτερόλεπτο στην αναµέτρηση Φλαµουλίου Μετεώρων. Όλα τα λεφτά µία φάση στην αρχή και άλλη µία στο φινάλε στι̋ καθυστερήσει̋ του αγώνα όταν οι Καλαµπακιώτε̋ έµειναν πάλι µε το παράπονο για πέναλτι που δεν του̋ δόθηκε σε προσπάθεια του Αυγέρου.

Ξεκινήσαµε από του̋ ηττηµένου̋ γιατί αυτοί µε την παρουσία του̋ την αβλεψία του̋ και τα λάθη του̋ καθόρισαν εν πολλοί̋ και τη µοίρα του αγώνα. Από την άλλη βέβαια στο Φλαµούλι κάνουν ταµείο και µετρούν «όλα τα…κιλά και όλα τα λεφτά» από δύο κρίσιµου̋ αγώνε̋. Ξέρετε κάτι καλύτερο; ∆ύο στα δύο και έπεται συνέχεια… νάστε σίγουροι! Όταν µια οµάδα που έχει στόχου̋ πρωταγωνιστικού̋ και βλέψει̋ ανόδου βγάζει αλώβητη -άφθαρτη δυο από τα δυσκολότερα παιχνίδια τη̋ σαιζόν, τότε έχει κάθε λόγο να επαίρεται για τα κατορθώµατά τη̋ και να αισιοδοξεί για ανάλογη κι ακόµα καλύτε-

ρη συνέχεια στη ροή του πρωταθλήµατο̋. Το Φλαµούλι έβγαλε «µέταλλο» πρωταθλητή στου̋ δυο πρώτου̋ του αγώνε̋, πέρασε µε φόρα από την έδρα των Καλυβίων και η νίκη τη̋ πρεµιέρα̋ αποτέλεσε το καλύτερο εφαλτήριο για του̋ παίκτε̋ του που συνέχισαν µε τον ίδιο βηµατισµό και στη 2η στροφή καθαρίζοντα̋ µάλιστα αυτή τη φορά τα Μετέωρα µε 1-0 στο ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ που (εκ των πραγµάτων) παρουσίασε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλη την υπόλοιπη δράση του Σαββατοκύριακου. Από το ντέρµπι , όπω̋ προαναφέραµε προέκυψε και το απόλυτο κοντράστ των συναισθηµάτων αφού οι γηπεδούχοι καθάρισαν µε νίκε̋ τα δύσκολα παιχνίδια ενώ οι φιλοξενούµενοι έµειναν µε άγραφο λογαριασµό στο ταµείο και θα πρέπει πλέον να ανασυνταχθούν να για να µπουν µε καλύτερε̋ προοπτικέ̋ στο πρωτάθληµα Το ντέρµπι τη̋ αγωνιστική̋ συγκέντρωσε αρκετού̋ φιλάθλου̋ από Τρίκαλα και Καλαµπάκα έγινε σε ένα γήπεδο «χαλί» (φηµίζονται πλέον οι Φλαµουλιώτε̋ για την αρτιότητα του αγωνιστικού χώρου) και όπω̋ προαναφέραµε είχε γκολ στην αρχή και στη συνέχεια έναν µονότονο αλλά φλύαρο µονόλογο των Μετεώρων που δεν έδωσε δυνατέ̋ φάσει̋ στην εστία του Ντάσκα. Το µατ̋ λοιπόν κρίθηκε στο 18ο δευτερόλεπτο, καθώ̋ λίγο µετά το εναρκτήριο λάκτισµα όταν ο Κουτσώνα̋ σηµάδεψε και βρήκε τον

Βαγγέλη Τσιούκα και αυτό̋ κρέµασε τον Γεωργίου για το 1-0.Αυτό σίγουρα ήταν ένα από τα πιο γρήγορα γκολ που σηµειώθηκαν ποτέ στο τοπικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νοµού µα̋. Στη συνέχεια πάντω̋ το σκηνικό άλλαξε αφού οι φιλοξενούµενοι πήραν τα ηνία του αγώνα, είχαν καλέ̋ στιγµέ̋ στο 20’ µε τον Μόκα και στο 27’ µε τον Χριστοδουλόπουλο, αλλά ο Ντάσκα̋ ήταν σε ετοιµότητα και καθάρισε τη φάση. Στην επανάληψη τα Μετέωρα άγγιξαν δυο φορέ̋ το γκολ όµω̋ δεν τα κατάφεραν. Στο 60ο ο Τσίκαρη̋ έκανε κούρσα από δεξιά µπήκε στην περιοχή επιχείρησε γύρισµα αλλά ο Ντάσκα̋ µε τα ακροδάχτυλα να διώχνει σε κόρνερ πριν η µπάλα φτάσει στον αφύλαχτο Κεραµά. Στο 86ο λεπτό άγγιξαν και πάλι το γκολ τη̋ ισοφάριση̋ όταν, µετά από χτύπηµα φάουλ του Αυγέρου, ο Γκόβαρη̋ πήρε την κεφαλιά αλλά …η µπάλα πέρασε σύριζα το δεξί κάθετο δοκά-

ρι του Ντασκα. Μ’ αυτά και µ’ αυτά το ντέρµπι έφτασε στο 94’ όταν οι φιλοξενούµενοι φώναξαν για πέναλτι όταν βρέθηκε στο έδαφο̋ ο Αυγέρο̋, µε τον διαιτητή να ζητάει την συνέχεια του αγώνα.Για τη φάση του 94’ οι Καλαµπακιώτε̋ ακόµα φωνάζουν όµω̋ ο διαιτητή̋ είχε ξεκάθαρη άποψη έδωσε συνέχεια και έτσι έµεινε το 1-0 στο Φύλλο του Αγώνα. Φλαµούλι: Ντάσκα̋, Σαµαρά̋, Γκαντιά̋ (62’ Παναγιώτου), Μάλλιαρη̋, Ρόµπο̋, Κατράνα̋, Β. Ανδρέου (57’ Α. Τσιούκα̋), Κουτσώνα̋, Β. Τσιούκα̋, Χατζηνικόλα, Καρἀσκο̋ (76’ Ντούβλη̋). Μετέωρα: Γεωργίου, Παππά̋ (79’ Σαµούτη̋), Αυγέρο̋, Παπανικολάου (67’ Βουλτσίδη̋), Μόκκα̋ (85’ Μισιρλή̋), Κεραµά̋, Γκόβαρη̋, Σιούτα̋, Τσίκαρη̋, Αγγελάκη̋, Χριστοδουλόπουλο̋.

 Με την ίδια παρέα και φέτο̋ oι Μικτέ̋ τη̋ ΕΠΣΤ στο Ενωσιακό πρωτάθληµα

…και στα ίδια δροµολόγια πάλι Σ

τον ίδιο όµιλο και µε την ίδια παρέα όπω̋ και πέρσι θα τρέξουν και φέτο̋ οι Μικτέ̋ Ποδοσφαιρικέ̋ οµάδε̋ τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων στο Ενωσιακό πρωτάθληµα που αποτελεί κριτήριο επιλογή̋ για τα εθνικά συγκροτήµατα τη̋ χώρα̋ µα̋. Τα Τρικαλινά παιδιά (που παρεµπιπτόντω̋ ακόµα δεν έχουν αρχίσει προπονήσει̋ αφού δεν ξεκαθάρισε ούτε το θέµα των τεχνικών) θα διασταυρωθούν σε διπλού̋ αγώνε̋ µε τι̋ αντίστοιχε̋ οµάδε̋ των Ενώσεων Καρδίτσα̋, Λάρισα̋, Μαγνησία̋ και Πιερία̋. Στην πρεµιέρα του Ενωσιακού οι Μικτέ̋ του νοµού µα̋ θα παίξουν εντό̋ έδρα̋ µε την Πιερία ενώ στη 2 αγωνιστική θα ταξιδέψουν στη Μαγνησία για τι̋ αναµετρήσει̋ µε τι̋ οµάδε̋ τη̋

ΕΠΣ Θεσσαλία̋ και στην 3 θα παίξουν και πάλι εντό̋ (στο Μεγαλοχώρι η έδρα) µε τι̋ οµάδε̋ τη̋ ΕΠΣ Λάρισα̋. Σ’ αυτή την παρέα λοιπόν τα Τρίκαλα µπαίνουν και πάλι µε …χρονοκαθυστέρηση ενώ όλε̋ οι άλλε̋ Ενώσει̋ έχουν δώσει σύνθηµα εκκίνηση̋ για τι̋ προπονήσει̋ επιλογή̋ αλλά και για την προετοιµασία των βασικών σχηµάτων. Στην ΕΠΣΤ ωστόσο µένει ανοιχτό ακόµα το θέµα των προπονητών και µάλιστα ακούστηκε ότι ο Μούτσιο̋ δεν θα συνεχίσει ,ενώ από τη διοίκηση εκφράστηκε η άποψη πω̋ όλα θα λυθούν µέσα στην τρέχουσα εβδοµάδα. η αλήθεια πάντω̋ είναι πω̋ προπονήσει̋ επιλογή̋ πριν γίνουν γνωστέ̋ οι ηλικίε̋ δεν θα µπορούσαν να γίνουν κι ίσω̋ σ’ αυτή την περίπτωση έχουν δίκιο οι διοικούντε̋ τη̋ Ένωση̋ που µιλούν για…ταλαιπωρία των υπολοίπων οµά-

δων, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ οργανωτικά τα τελευταία χρόνια οι Μικτέ̋ δεν έχουν τον ιδανικότερο βηµατισµό κι αυτό φαίνεται και µετράει και του̋ αγώνε̋ Το Ενωσιακό ξεκινά την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και η αυλαία τη̋ Α’ Φάση̋ θα πέσει στι̋ 29 Ιανουαρίου 2014. Αξίζει να θυµίσουµε επίση̋ πω̋ οι αγώνε̋ των Παίδων θα ξεκινούν στη 1 το µεσηµέρι και των Νέων στι̋ 3 το µεσηµέρι.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Α1 ΕΠΣΤ: Πολλά γκολ στην 2η αγωνιστική µε το διπλό του ΑΟΤ στον Πρόδοµο

να ξεχωρίζει από τι̋ υπόλοιπε̋ αναµετρήσει̋

27

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Τέσσερι̋ µε απόλυτο Ένα καρέ οµάδων έχει στην κορυφή του ο 1ο̋ όµιλο̋ τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ .µετά τα παιχνίδια τη̋ Κυριακή̋ Πύργο̋ Κηπάκι Λόγγο̋ και Αµπελάκια συνεχίζουν χωρί̋ απώλειε̋ βαθµών ενώ κοντά του̋ βέβαια είναι και άλλε̋ οµάδε̋. Ο Πύργο̋ πέρασε νικηφόρα απο το Ριζαριό µε 1-2, το Κηπάκι επικράτησε τη̋ Βασιλική̋ (3-0). ο Λόγγο̋ του Ζάρκου µε το ευρύ 4-0 ενώ τα Αµπελάκια νίκησαν µε 3-1 τα Πράσινα Πουλιά Ράξα̋.

Ξεχωρίζουν τα φαβορί Ακόµα βάζει γκολ το ∆ενδροχώρι στη Μεγάρχη, ενώ στον Α΄ όµιλο

παίζουν δυνατά για τίτλο 4 οµάδε̋ Κανένα̋ δεν περιµένει από την δεύτερη κιόλα̋ στροφή να ξεχωρίσουν αουτσάιντερ και φαβορί. Κανένα̋ επίση̋ δεν προσδοκά να κερδίσει τίτλο πριν την παρέλαση του Οκτωβρίου… Είναι ακόµα νωρί̋ για τέτοια̋ µορφή̋ ξεκαθαρίσµατα στην Α1 Κατηγορία και µάλλον θα πρέπει να περιµένουµε να κυλήσει το πρώτο µισό του πρωταθλήµατο̋ , ή να φτάσουµε έστω µέχρι τα Χριστούγεννα, για να πάρουµε ασφαλεί̋ απαντήσει̋ σε γρίφου̋ ερωτήµατα κι απορίε̋. Πάντω̋, έστω κι από την δεύτερη αγωνιστική, άρχισαν να αποκαλύπτονται να διαφαίνονται οι προθέσει̋ και οι στόχοι των οµάδων που έχουν βλέψει̋ ανόδου στη µεγαλύτερη κατηγορία. Φάνηκαν επίση̋ και τα πρώτα προβλή-

µατα στου̋ αδύναµου̋ κρίκου̋ τη̋ κατηγορία̋, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ βρισκόµαστε ακόµα στην αρχή και η αλήθεια είναι πω̋ η αρχή στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νοµού µα̋, , δεν συνεπάγεται πάντα και την ανάλογη συνέχεια µέχρι τη λήξη του πρωταθλήµατο̋ . Ο δρόµο̋ είναι µακρύ̋ η σεζόν γεµάτη ο χειµώνα̋ δεν έχει αρχίσει, και τα πρωτοβρόχια µόλι̋ που εµφανίστηκαν µαζί µε τη βροχή των γκολ από τι̋ αναµετρήσει̋ του Σαββατοκύριακου. Στο Α’ όµιλο 4 οµάδε̋ συνέχισαν µε επιτυχίε̋ στην 2η στροφή και βαδίζουν χέρι-χέρι µαζί στην κορυφή του πίνακα . Ο λόγο̋ για Τον Πύργο, το Λόγγο το Κηπάκι και τα Αµπελάκια που πήραν τι̋ νίκε̋ στα παιχνίδια τη̋ Κυριακή̋ , έκαναν το «δύο στα δύο» και θέλουν φυσικά να πάνε όσο το δυνατό πιο µακριά το σερί του̋

Το σκορ τη̋ ηµέρα̋ βγήκε από την οµάδα του Λόγγου που έβγαλε µε περίπατο το µατ̋ µε το Ζάρκο κερδιζοντα̋ µε 4-0 ενώ εύκολο έργο είχε και ο ∆ιγενή̋ Νεοχωρίου που επικράτησε µε 4-1 επί του Πετρόπορου. Νίκη µε ίδιο σκορ (3-2 ) σηµείωσαν τα Αµπελάκια στο γήπεδο του̋ καταβάλλοντα̋ αυτή τη φορά την οµάδα τη̋ Ράξα̋ αλλά και το Γλύνο̋ που κέρδισε µε 1-3 τη Φανερωµένη εκτό̋ έδρα̋. Από το πρόγραµµα τη̋ ηµέρα̋ ξεχώρισε επίση̋ και το ντέρµπι Αποστόλων Καρυών το οποίο δεν ανέδειξε νικητή παρ’ ότι είχε συναρπαστική εξέλιξη (1-1) .Από τη δράση του Β ’ Οµίλου αναµφίβολα ξεχώρισε η νίκη του ΑΟ Τρίκαλα στην έδρα του Πρόδροµου (0-6) ενώ εξίσου σηµαντική και εξίσου άνετη αποδείχθηκε στην… πράξη και η νίκη του ∆ενδροχωρίου επί τη̋ Μεγάρχη̋ µε το κον-

 A.O.Προδρόµου

Τίµησε τον Η. Παπαναστασίου Ένα δικό του παιδί τίµησε την Κυριακή το σωµατείο του Πρόδροµου. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού µε τον Α.Ο.Τρίκαλα οι διοικούντε̋ του συλλόγου απένειµαν πλακέτα και µια ανθοδέσµη λουλούδια στον Ηρακλή Παπαναστασίου για την πολύχρονη προσφορά του στην οµάδα του Προδρόµου. Ο ποδοσφαιριστή̋ φέτο̋ εγγράφτηκε στην οµάδα των Τρικάλων και µε την ευ-

καιρία τη̋ απονοµή̋ ευχαρίστησε τόσο την διοίκηση τη̋

οµάδα̋ όσο και του̋ φιλάθλου̋ για την τιµή που του έκαναν.

τέρ να σταµατά ΄στο τελικό 8-1.. ∆ιπλό πάντω̋ έβγαλε και η Σαρακίνα στη Χρυσοµηλιά (0-1) αλλά και το Γοργογύρι που πέρασε µε το ίδιο σκορ από την Πηγή κι ο Πανχασιακό̋ από τη Λυγαριά. Ο Πορταικό̋ έδειξε σε ένα ακόµα παιχνίδι ότι µπορεί και θέλει να κυνηγήσει άνοδο Ηταν σαρωτικό̋ και φουρτουνιασµένο̋ στο µατ̋ µε του̋ Γόµφου̋ έριξε πέντε γκολ και κράτησε κι αυτό̋ το απόλυτο στι̋ επιτυχίε̋ . Το παιχνίδι τη̋ ηµέρα̋ πάντω̋ έγινε στον Πρόδροµο κι εκεί ο Ερασιτέχνη̋ ΑΟΤ έκανε επίδειξη δύναµη̋ και καθάρισε το τρίποντο από το α΄ ηµίχρονο φιλοδωρώντα̋ µε έξι γκολ το συγκρότηµα του Κόζιακα. Στο αγωνιστικό κοµµάτι όλα κρίθηκαν πολύ νωρί̋ καθώ̋ στο 11΄ το σκορ ήταν 0-3 και µε το τέλο̋ του πρώτου µέρου̋ 06.Ο ΑΟΤ πίεσε από νωρί̋ και έκανε γκολ και φάσει̋

ενώ ο Πρόδροµο̋ βελτιώθηκε στο Β΄µέρο̋ και είχε 2-3 καλέ̋ στιγµέ̋ όµω̋ τότε το µατ̋ είχε κριθεί και η επανάληψη ήταν τυπική διαδικασία για τι̋ οµάδε̋. Για την ιστορία και µόνο αξίζει να αναφέρουµε τη σειρά των γκολ και του̋ σκόρερ̋ των έξι τερµάτων . άνοιξε λογαριασµό στο 3 ο Αγγελόπουλο̋, στο 5’ και στο 11 έγραψε ο Φσούλα̋ κάνοντα̋ το 3-0 για τον ΑΟΤ και στη συνέχεια ο Αγγελόπουλο̋ πάλι έκανε το 0-4. Στο 25’ ακολούθησε το γκολ του Τσικρικά στο 30’ και ο χορό̋ των γκολ έκελισε στο 41 από τον Μηνά που διαµόρφωσε το τελικό 0-6. Μετά την δεύτερη αγωνιστική λοιπόν 3 οι οµάδε̋ που έκαναν κατάληψη στο ρετιρέ τη̋ βαθµολογία̋ κι άλλε̋ τόσε̋ έρχονται (µε ανάλογε̋ φιλοδοξίε̋) από πίσω …. περιµένοντα̋ φυσικά τα επόµενα παιχνίδια.

Ο Κουτσούρη̋ στο µατ̋ του AOT Με την παρουσία του βασικού αρωγού και χρηµατοδότη τη̋ οµάδα̋ των Τρικάλων πραγµατοποιήθηκε το µατ̋ του Πρόδροµου µε τον ΑΟΤ. Ο πρόεδρο̋ τη̋ Κέρκυρα̋ εµφανίστηκε παρέα µε τον Γιάννη Τζώρτζη για να παρακολουθήσει από κοντά την οµάδα για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν σε επίσηµο µατ̋. Όπω̋ αναφέρει το δελτίο τύπου ο κ Κουτσούρη̋ εξέφρασε την

ικανοποίηση του και για την αγωνιστική κατάσταση των παικτών αλλά και για την φιλοξενία όλων

των ανθρώπων στον Πρόδροµο του̋ οποίου̋ και ευχαρίστησε.

Τ’ Αποτελέσµατα Ριζαριό ............- ........Πύργο̋ ............1-2 Φανερωµένη ...-.........Γλύνο̋.............1-3 Άγ. Απόστολοι.- ........Καρυέ̋.............1-1 Λόγγο̋............- .........Ζάρκο .............4-0 Αµπελάκια.......- ..........Ράξα ..............3-1 Νεοχώρι..........- ....Πετρόπορο̋.........4-1 Κρήνη..............- ........Γριζάνο ............2-2 Κηπάκι.............- .......Βασιλική............3-0 Αρδάνι.............-........Σαράγια ............3-2 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Πύργο̋ ...............6 ........8-1........2 ..0 ...0 Κηπάκι.................6 ........7-0........2 ..0 ...0 Λόγγο̋ ................6 ........5-0........2 ..0 ...0 Αµπελάκια ...........6 ........5-2........2 ..0 ...0 Νεοχώρι ..............4 ........6-3........1 ..1 ...0 Αρδάνι.................4 ........4-3........1 ..1 ...0 Σαράγια...............3 ........9-5........1 ..0 ...1 Γλύνο̋ ................3 ........3-2........1 ..0 ...1 Ράξα....................3 ........5-6........1 ..0 ...1 Ά. Απόστολοι.......2 ........4-4........0 ..2 ...0 Γριζάνο................2 ........3-3........0 ..2 ...0 Κρήνη..................1 ........5-6........0 ..1 ...1 Ριζαριό ................1 ........4-5........0 ..1 ...1 Καρυέ̋................1 ........2-3........0 ..1 ...1 Ζάρκο..................1 ........2-6........0 ..1 ...1 Πετρόπορο̋........0 ........1-8........0 ..0 ...2 Βασιλική ..............0 .......2-10 .......0 ..0 ...2 Φανερωµένη........0 ........1-9........0 ..0 ...2 Η επόµενη 3η Αγωνιστική Πύργο̋....................- ..................Γλύνο̋ Καρυέ̋ ....................-..................Ριζαριό Ζάρκο ......................-.........Φανερωµένη Ράξα ........................- ......Άγ. Απόστολοι Πετρόπορο̋ ............-..................Λόγγο̋ Γριζάνο....................- ............Αµπελάκια Βασιλική ..................-................Νεοχώρι Σαράγια ...................- ...................Κρήνη Αρδάνι .....................- ..................Κηπάκι Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Με πολλά γκολ και πάλι Όπω̋ και την 1η αγωνιστική, έτσι και την δεύτερη του Α’ Οµίλου «έπεσαν βροχή» τα γκολ. Ωστόσο το σκορ τη̋ ηµέρα̋ έγινε µε το 8-1 του ∆ενδροχωρίου επί τη̋ ∆όξα̋ Μεγάρχη̋, ενώ µεγάλο αποτέλσµα έβγαλε και 6-0 του Βυτουµά επί του Φωτεινού αλλά νίκη 5-0 του Πορτἀκού επί των Γόµφων. Κατά τα λοιπά τα Τρίκαλα καθάρισαν νωρί̋ στον Πρόδροµο, σηµείωσαν έξι γκολ και στην συνέχεια σεβόµενοι τον αντίπαλο δεν σηµείωσαν άλλα τέρµατα σηµειώνοντα̋ την δεύτερη νίκη του̋ σε ισάριθµα παιχνίδια.

Τα αποτελέσµατα Πηγή ...............-......Γοργογύρι ..........0-1 Βυτουµά̋........-........Φωτεινό ............6-0 Λυγαριά ..........-....Πανχασιακό̋ ........0-1 Ασπροκκλησιά..- .....∆ροσερό/Μ. ..........2-2 Πορτἀκό̋.......-.........Γόµφοι.............5-0 Φωτάδα...........- ........Πιαλεία.............1-2 ∆ενδροχώρι ....- .......Μεγάρχη ...........8-1 Πρόδροµο̋.....- .....ΑΟ Τρίκαλα .........0-6 Χρυσοµηλιά ....- .......Σαρακίνα ...........0-1 Ρεπό: ...............................Ελευθεροχώρι Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H ∆ενδροχώρι.........6 .......11-1 .......2 ..0 ...0 ΑΟ Τρίκαλα .........6 ........9-1........2 ..0 ...0 Πορτἀκό̋ ...........6 ........8-2........2 ..0 ...0 Βυτουµά̋............4 ........8-2........1 ..1 ...0 Γοργογύρι...........4 ........3-2........1 ..1 ...0 Πιαλεία................4 ........3-2........1 ..1 ...0 Φωτάδα...............3 ........5-3........1 ..0 ...1 Ελευθεροχώρι.....3 ........2-1........1 ..0 ...0 Πανχασιακό̋.......3 ........3-3........1 ..0 ...1 Σαρακίνα .............3 ........1-2........1 ..0 ...1 Ασπρ/σιά .............1 ........3-4........0 ..1 ...1 Λυγαριά...............1 ........2-3........0 ..1 ...1 Χρυσοµηλιά.........1 ........0-1........0 ..1 ...1 ∆ροσερό/Μ. ........1 ........3-6........0 ..1 ...1 Φωτεινό...............1 ........2-8........0 ..1 ...1 Πρόδροµο̋ .........1 ........1-7........0 ..1 ...1 Μεγάρχη .............1 ........1-8........0 ..1 ...1 Πηγή ...................0 ........3-3........0 ..0 ...1 Γόµφοι ................0 ........0-8........0 ..0 ...2 @ Εχουν εκτίσει το ρεπό του Α’ Γύρου οι οµάδε̋ Πηγή και Ελευθεροχώρι Η επόµενη 3η Αγωνιστική Γοργογύρι ...............- ................Φωτεινό Ελευθεροχώρι .........- .....................Πηγή Πανχασιακό̋ ...........- .............Βυτουµά̋ Γόµφοι.....................- ................Λυγαριά Πιαλεία ....................-......Ασπροκκλησιά Μεγάρχη..................- ............Πορτἀκό̋ ΑΟ Τρίκαλα..............- ................Φωτάδα Σαρακίνα .................-..........∆ενδροχώρι Χρυσοµηλιά .............- ..........Πρόδροµο̋ Ρεπό:...........................∆ροσερό/Μουριά


28

Αθλητικά

Βραδιά δυναµικών αθληµάτων στο ∆ηµοτικό Κλειστό µε παρουσία πολλών φιλάθλων

Μάχε̋ στα ρινγκ Τα δυναµικά αθλήµατα κερδίζουν νέου̋ φίλου̋ και οι µάχε̋ σώµα µε σώµα στο στο Kick Boxing στο Grappling και στο ΜΜΑ συναρπάζουν τη νεολαία τη̋ χώρα̋ µα̋. Όσοι έχουν ενστάσει̋ προφανώ̋ δεν είδαν την κοσµοσυρροή που έγινε στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο το βράδυ τη̋ Κυριακή̋ για το ∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα Κεντρική̋ Ελλάδο̋ αλλά και τη Βραδιά µε Επίλεκτου̋ Αθλητέ̋ του Kick Boxing του Grappling και

ΜΜΑ. Τη διοργάνωση φιλοξένησε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ο Α.Σ. Ευθύµαχο̋ και συµµετείχαν σ’ αυτή αθλητέ̋ ηλικία̋ 8 έω̋ και 35 ετών που διαγωνίστηκαν µάλιστα: σε όλα τα αθλήµατα δηλαδή στο Thai Boxing, β) Muai Thai,γ) Light Contact, δ) Grappling, ε) ΜΜΑ – Απόλυτη Μάχη, αλλά και στην Αυτοάµυνα, Σκοπό̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ για τη διοργά-

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Και ντέρµπι και µατ̋ για… ταµείο Οι πρώτε̋ αποτιµήσει̋ για την κλήρωση και το πρόγραµµα των Τρικάλων στην Α1

Κατηγορία και οι εκτιµήσει̋ Φλεβαράκη Στοίχηµα επιβίωση̋ στην πρεµιέρα και µατ̋ για ταµείο στην 3η αγωνιστική…. η αποτίµηση και τα πρώτα συµπεράσµατα από την κλήρωση και το πρόγραµµα τη̋ αγωνιστική̋ δράση̋ των Τρικάλων στην έναρξη του πρωταθλήµατο̋ περικλείονται στην κεντρική ιδέα που δίνουν οι αναµετρήσει̋ µε την Ν. Κηφισιά και τον Παναθηνἀκό. Η εκκίνηση τη̋ Μπασκετική̋ οµάδα̋ των Τρικάλων στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋ έχει τι̋ δυσκολίε̋ τη̋, όµω̋ έχει και µεγάλε̋ αγωνιστικέ̋ και κυρίω̋ εισπρακτικέ̋ προκλήσει̋ αφού τα δύο πρώτα µατ̋ τη̋ σεζόν µπορούν να βάλουν λεφτά στο ταµείο. Στην πρεµιέρα του πρωταθλήµατο̋ οι «κυανέρυθροι» θα υποδεχτούν την οµάδα τη̋ Κηφισιά̋ και οι φίλαθλοι προφανώ̋ θα έχουν νωπέ̋ στην µνήµη του̋ τι̋ µεγάλε̋ µάχε̋ τη̋ περσινή̋ σεζόν που αποτέλεσαν και το εφαλτήριο τη̋ ανόδου στην Α1 Κατηγορία. Στη 2η στροφή τα Τρίκαλα BC θα παίξουν στη Νέα Σµύρνη µε τον (πάντα ανταγωνιστικό και πάντα υπολογίσιµο) Πανιώνιο ενώ την 3η αγωνιστική υπάρχει µεγάλο παιχνίδι αφού θα εµφανιστεί στα Τρίκαλα ο πρωταθλητή̋ Παναθηνἀκό̋!!! Αξίζει επίση̋ να σηµειώσουµε πω̋ µε τον Ολυµπιακό τα Τρίκαλα θα παίξουν εκτό̋ έδρα̋ την 10η αγωνιστική, ενώ θα ρίξουν αυλαία στον Α Γύρο µέσα στη ∆ράµα στο µατ̋ µε τον τοπικό ΚΑΟ∆.

Φλεβαράκη̋: Θελαµε πιο βατό πρόγραµµα

νωση αυτή είναι να δώσει την ευκαιρία να αγωνιστούν πολλά παιδιά τη̋ περιοχή̋ τα οποία δυσκολεύονται να µετακινούνται προ̋ τα µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) όπου πραγµατοποιούνται συχνά τέτοιε̋ διοργανώσει̋, να διαδώσει και να εντάξει στα Μαχητικά Αθλήµατα περισ-

Μιλώντα̋ για την ην κλήρωση ο τεχνικό̋ των Τρικάλων σηµείωσε: «Κατ’ αρχή είναι γνωστό ότι αργά ή γρήγορα όλοι θα παίξουν µε όλου̋. Ωστόσο, έχει βαρύτητα το πω̋ θα ξεκινήσει µια οµάδα ειδικά όταν είναι νεοφώτιστη αλλά όλη η ουσία βρίσκεται στο πω̋ θα τελειώσει την χρονιά. Εµεί̋ λόγω ειδικών συνθηκών θα θέλαµε ένα πιο βατό ξεκίνηµα αλλά αν κοιτάξουµε το παρελθόν θα εντοπίσουµε οµάδε̋ που ξεκίνησαν καλά αλλά δεν απέφυγαν τον υποβιβασµό. Αυτό που µπορούµε να πούµε είναι ότι Αναµφίβολα η διάρκεια στην απόδοση θα παίξει µε-

γάλο ρόλο. Από την πλευρά µα̋ τρέχουµε µε τον χρόνο, αφού είναι αλήθεια ότι πρέπει να καλύψουµε µεγάλη απόσταση. Σε κάθε περίπτωση θέλουµε να έχουµε έναν καλό χειµώνα και µια ακόµη καλύτερη άνοιξη». Σχετικά µε την πρεµιέρα κόντρα στην Κηφισιά ο κόουτ̋ των Τρικάλων σηµείωσε το αυτονόητο: «Ασφαλώ̋ η εκκίνηση τη̋ Α1 δεν θα έχει σχέση µε το πρόσφατο παιχνίδι τη̋ Α2. Ηδη στο διάστηµα που ακολούθησε τα ρόστερ άλλαξαν σε µεγάλο βαθµό. Αν και είναι νωρί̋ για συµπεράσµατα , πιστεύω πω̋ η Κηφισιά κατά την άποψή µου δεν θα βρεθεί στον όµιλο των οµάδων που θα κινδυνεύσει. Θεωρώ ότι θα παίξει ακόµη και για πολύ καλέ̋ θέσει̋ στην βαθµολογία αφού ενισχύθηκε µε ποιοτικά παιδιά όπω̋ ο Τσαλδάρη̋, ο Μπάρλο̋, ο Λιακόπουλο̋. Από την πλευρά µα̋ πάντω̋ θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν αλλά θα πρέπει να λειτουργήσουν εξαιρετικά αρκετά πράγµατα». Για τι̋ µετεγγραφέ̋ ο κ. Φλεβαράκη̋ σηµείωσε: «Γίνεται ένα̋ αγώνα̋ δρόµου για να καλύψουµε τι̋ θέσει̋ που θέλουµε µέχρι τι̋ αρχέ̋ τη̋ επόµενη̋ εβδοµάδα̋ και ίσω̋ και λίγο νωρίτερα. Ο κ. Φλεβαράκη̋ ποντάρει πολλά και στην

στήριξη του κόσµου: «Συνήθω̋ χαρακτηρίζουν τον κόσµο ω̋ τον 6ο παίκτη. Μπορώ όµω̋ να πω για την περίπτωσή µα̋ πω̋ θα είναι ο πρώτο̋. Σίγουρα πρέπει να είµαστε όλοι στην ίδια σελίδα δείχνοντα̋ την απαραίτητη υποµονή. Με σκληρή δουλειά θα προσπαθήσουµε να φτιάξουµε µια ανταγωνιστική οµάδα και πιστεύω πω̋ θα τα καταφέρουµε». Αναλυτικά τα παιχνίδια τη̋ οµάδα̋ µπάσκετ των Τρικάλων: 1η αγ.: Τρίκαλα - Κηφισιά 2η αγ.: Πανιώνιο̋ - Τρίκαλα 3η αγ.: Τρίκαλα - Παναθηνἀκό̋ 4η αγ.: Ηλυσιακό̋ - Τρίκαλα 5η αγ.: Τρίκαλα - Ίκαρο̋ 6η αγ.: Κολοσσό̋ - Τρίκαλα 7η αγ.: Τρίκαλα - ΠΑΟΚ 8η αγ.: Ρέθυµνο - Τρίκαλα 9η αγ.: Τρίκαλα - Απόλλων Πατρών 10η αγ.: Ολυµπιακό̋ - Τρίκαλα 11η αγ.: Τρίκαλα - Πανελευσινιακό̋ 12η αγ. Τρίκαλα - Άρη̋ 13η αγ.: ΚΑΟ∆ - Τρίκαλα (*) Στον Β' γύρο τα παιχνίδια είναι αντίστροφα

GP Σιγκαπούρη̋: Σαρωτική νίκη του S. Vettel, κοµφούζιο προσπεράσεων στην δεκάδα

Του̋ πήρε …αµπάριζα ο Γερµανό̋

σότερα κυρίω̋ νέα παιδιά και να καταστήσει θεσµό την εκδήλωση αυτή στην πόλη των Τρικάλων. Το κου τη̋ βραδιά̋ πάντω̋ ήταν η αγωνιστική συµµετοχή των επιλέκτων που έφερε γνωστού̋ αθλητέ̋ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αίθουσα θα του Γυµναστηρίου ήταν διαµορφωµένη µε ειδικό φωτισµό και τα δυνατά ηχητικά έφτιαξαν µια ατµόσφαιρα γιορτή̋ και δυναµισµού. Η προσπάθεια του Α.Σ. Ευθύµαχου Τρικάλων και του προπονητή του Συλλόγου κου Ευθύµιου Καραβίνου, να αναπτύξει και να διαδώσει τα Μαχητικά Αθλήµατα , θεωρείται βέβαιο ότι θα βρει ανταπόκριση και υποστήριξη από του̋ φίλου̋ των δυναµικών αθληµάτων του νοµού µα̋.

Μπορεί να αποµένουν έξι αγώνε̋ για την ολοκλήρωση του Πρωταθλήµατο̋ και 150 διαθέσιµοι βαθµοί, ωστόσο µε τέτοιε̋ ισοπεδωτικέ̋ εµφανίσει̋ από το δίδυµο Sebastian Vettel - Red Bull είναι σχεδόν απίθανο να αλλάξει ο Πρωταθλητή̋. Στη Σιγκαπούρη ο 26χρονο̋ Γερµανό̋ πανηγύρισε την 7η φετινή του νίκη, 33η στην καριέρα του, η οποία µάλιστα ήρθε µε grand chelem (pole position, νίκη, ταχύτερο̋ γύρο̋, επικεφαλή̋ του αγώνα από την αρχή ω̋ το τέλο̋) και του έδωσε προβάδισµα 60 βαθµών από τον 2ο τη̋ βαθµολογία̋, Fernando Alonso. Ούτε η παρουσία του αυτοκινήτου ασφαλεία̋ στον 25ο γύρο µετά το ατύχηµα του επόµενου team-mate του, Daniel Ricciardo στάθηκε ικανή να του κόψει τη φόρα. Μέχρι εκείνο το σηµείο είχε χτίσει διαφορά τη̋ τάξη̋ των 10,9 δευτερολέπτων από τον 2ο Nico Rosberg και σχεδόν 20" από τον Alonso. Παρότι οι διαφορέ̋ εκµηδενίστηκαν, ο Vettel κατάφερε και πάλι µέσα σε 1-2 γύρου̋ να χτίσει σηµαντική διαφορά κόβοντα̋ τα φτερά των αντιπάλων του. Η πτώση τη̋ καρό σηµαία̋ βρήκε τον

επί τρία συναπτά έτη Παγκόσµιο Πρωταθλητή να έχει κάνει άλλο ένα σηµαντικό βήµα για την κατάκτηση του 4ου συνεχόµενου τίτλου, διαλύοντα̋ συνάµα την ψυχολογία των αντιπάλων ή καλύτερα του αντιπάλου του (Alonso). Σκεφτείτε ότι ο Ισπανό̋, που διατηρεί ελπίδε̋ για τίτλο, τερµάτισε 32,6" πίσω από τον νικητή, έχοντα̋ κάνει πολύ καλό αγώνα. Ο Alonso ξεκίνησε πολύ καλά καταφέρνοντα̋ να κερδίσει 4 θέσει̋ στην εκκίνηση και από 7ο̋ να σκαρφαλώσει στην 3η θέση. Μέχρι την παρουσία του SC δεν έδειχνε ικανό̋ για κάτι καλύτερο µε βάση τουλάχιστον την έω̋ εκείνη τη στιγµή απόδοσή του, αλλά και την απόδοση του Rosberg. Με την εµφάνιση του SC µπαίνει στα pits, βάζει φρέσκο σετ µεσαία̋ γόµα̋ µε στόχο να φτάσει µε αυτό µέχρι το τέλο̋. Η ριψοκίνδυνη στρατηγική απέδωσε καρπού̋ και έτσι µπόρεσε να περιορίσει τη ζηµιά. Στην 3η θέση, βρέθηκε ο Kimi Raikkonen που έκανε υπερπροσπάθεια, λόγω του προβλήµατο̋ που αντιµετωπίζει στη µέση, έχοντα̋ ξεκινήσει από τη 13η θέση.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Χωρί̋ ψηλού̋ τα Τρίκαλα BC στο µατ̋ κυπέλλου µε τη Χαλκίδα, άντεξαν µέχρι

τα µέσα τη̋ 3η̋ περιόδου και τελικά δεν απέφυγαν την ήττα και τον αποκλεισµό

Φάνηκαν κενά κι αδυναµίε̋

Το παράδοξο πάντω̋ είναι ότι τα Τρίκαλα παρά την ανετοιµότητά του̋, πήγαν να κάνουν µεγάλο κόλπο, προηγήθηκαν µέχρι και 17 πόντου̋ στα µέσα του 3ου δεκαλέπτου έδειξαν πολύ καλά στοιχεία σ’ αυτό το διάστηµα, έδειξαν όµω̋ και εµφανή σηµάδια κόπωση̋ και ασυνεννοησία̋ µε αποτέλεσµα να µην βρεθεί αντίδοτο όταν ο Ίκαρο̋ εξαπέλυσε αντεπίθεση διαρκεία̋ για να καλύψει το δικό του χάντικαπ. Η οµάδα του Καλαφατάκη έτρε-

 Φλα̋ στον αγώνα

Στο κλειστό τη̋ Χαλκίδα̋ πρώτο επίσηµο µατ̋ και στη φωτό η προθέρµανση των Τρικάλων

Με σκηνικό ανατροπή̋ γράφτηκε η πρώτη επίσηµη ήττα των Τρικάλων στο κύπελλο Ελλάδο̋. Το τρικαλινό συγκρότηµα, έχοντα̋ εµφανή τα κενά στι̋ θέσει̋ των ψηλών (αφού έφυγαν οι ανεπαρκεί̋ για τα στάνταρτ̋ τη̋ Α1 Μέινανρντ και Ράινκε), πάλεψε όσο µπορούσε κι όσο είχε δυνάµει̋ στην αναµέτρηση του Σαββάτου, όµω̋ παρά την προσπάθεια δεν µπόρεσε να αποφύγει την ήττα µε 78-74 από τον Ικαρο Καλλιθέα̋ που φέτο̋ άλλαξε έδρα και στου̋ 17 πόντου̋! Παρ΄ όλα τούτα όµω̋ η οµάδα µετακόµισε στα στενά του Ευρίπου. ξε ένα σερί 23-4 στα τέλη του 3ου και αρχέ̋ του 4ου δεκαλέπτου που αποδείχτηκε καταστροφικό. Παρά ταύτα τα Τρίκαλα αντέδρασαν και πάλεψαν µέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο το παιχνίδι το οποίο όµω̋ έγειρε υπέρ των γηπεδούχων αφού δεν µπήκαν κάποια µεγάλα σουτ. Καλά δείγµατα γραφή̋ από τα Τρίκαλα έδειξαν οι Μουτακαµπίρ, Γκρέιντζερ, ∆εληγιάννη̋ και Έβαν̋ ενώ ο Περούνισιτ̋ φανηκε επηρεασµένο̋ από τον πρόσφατό τον τραυµατισµό του κι ο Πέτροβιτ̋ στην κυριολεξία απογοήτευσε (σε βαθµό µέγιστη̋ ανησυχία̋ µάλιστα…) αλλά προ̋ το παρόν δεν τίθυεται ζήτηµα αφού ο αθλητή̋ δεν έχει εγκλιµατιστεί στο νέο περιβάλλον. Οι «κυανέρυθροι» πάντω̋ έδειξαν και τα καλά του̋ στοιχεία στο παιχνίδι βγάζοντα̋ µάλιστα µε θετικό πρόσηµο το πρώτο ηµίχρονο αλλά και την έναρξη του τρίτου δεκάλεπτου, όταν προεξάρχοντο̋ του Μουτακαµπιρ έγινε και ένα µεγάλο σερί που ανέβασε τη διαφορά

29

δεν άντεξε στην πίεση και την αντεπίθεση του Ικάρου, υπέστη καθίζηση στο πιο καθοριστικό σηµείο του αγώνα δεν είχε βοήθεια από τον Πέτροβιτ̋ που έδειξε µπλοκαρισµένο̋ στο πρώτο παιχνίδι κι έτσι γράφτηκε το τελικό 78-74 σε ένα µατ̋ που όπω̋ τόνισε ο Κ. Φλεβαράκη̋ «ήταν δοκιµή για την οµάδα µια̋ και βρίσκεται ακόµα στο στάδιο τη̋ εκκίνηση̋ τη̋ προσαρµογή̋ και του δεσίµατο̋». Οι κυανέρυθροι προηγήθηκαν µε 14-16 στο α δεκάλεπτο είχαν σ’ αυτό το διάστηµα ζεστό τον Γκρέιτζερ ενώ στη δεύτερη περίοδο ανέλαβε δράση ο Μουτακµπίρ που πήρε την οµάδα πάνω του και την οδήγησε στο 31-36 του α ηµιχρόνου. Σηµαντική συνεισφορά σ’ αυτό το κοµµάτι του αγώνα είχε και ο ∆εληγιάννη̋ που το Σάββατο πάλεψε µόνο̋ του µε του̋ ψηλού̋ του Ικαρου και η αλήθεια είναι πω̋ τα πήγε πολύ καλά έστω κι αν χρησιµοποιήθηκε για µεγάλο διάστηµα αφού δεν υπήρχε παίκτη̋ για να τον αντικαταστήσει. Με την έναρξη τη̋ τρίτη̋ περιό-

δου τα Τρίκαλα άνοιξαν γκάζι βρήκαν λύσει̋ στο σουτ από τα µακρινά καλάθια και µε επι µέρου̋ σερί 23-6 έφτασαν µάλιστα τη διαφορά στο + 17 αφού προηγήθηκαν µε 37-54, στα 4,19 πριν την λήξη τη̋ περιόδου. Ωστόσο δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια οι γηπεδούχοι απάντησαν µε ένα ανάλογο σερί στο καθοριστικό σηµείο του αγώνα, ισοφάρισαν πέρασαν µπροστά και παρά την προσπάθεια επανάκαµψη̋ των δικών µα̋, πήραν τελικά τη νίκη και την πρόκριση για την επόµενη φάση τη̋ διοργάνωση̋ ∆ιαιτητέ̋ τη̋ αναµέτρηση̋ οι κύριοι Μητσόπουλο̋, Καλδίρη̋ και Σκούτα̋. Τα ∆εκάλεπτα: 14-16, 31-36, 5458, 78-74 τελικό. Ίκαρο̋ Χαλκίδα̋ (Καλαφατάκη̋): Στρναντ 16(2), Γκόβεν̋ 8(1), Παπανικολόπουλο̋, Άσκα 10, Μανωλόπουλο̋ 5, Σπανό̋ 2, Οκόγιε 7, Μπορόβνιακ 7, Σάτον 23, Βουγιούκα̋, Μπέµπη̋, Περσίδη̋. Τρίκαλα (Φλεβαράκη̋): Έβαν̋ 20, Περούνιτσιτ̋ 3(1) , Γιαννακίδη̋ 3(1), Πέτροβιτ̋ 2, Κόµµατο̋ 5(1), ∆εληγιάννη̋ 13, Γκρέιντζερ 13, Μουτακαµπίρ 15(2).

Οδηγίε̋ απ’ τον Φλεβαράκη στον πάγκο προ̋ στου̋ παίκτε̋ πριν την έναρξη του αγώνα

Ο Βαγγέλη̋ Φρύδα̋ και Ο Κώστα̋ Σκρέτα̋ τα λένε στο περιθώριο του αγώνα

Ταξίδεψαν Χλακίδα µερικά µέλη των "Σακαφλιάδων" και βρέθηκαν στο γήπεδο τη̋ Κανήθου

 Ικανοποιηµένο̋ από την προσπάθεια των παικτών στη Χαλκίδα ο Κ. Φλεβαράκη̋, προανήγγειλε φιλικά µέσα στα Τρίκαλα

Να δέσουµε µε τον κόσµο

Η

ήττα των Τρικάλων από τον Ικαρο στη Χαλκίδα αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο δείγµα γραφή̋ µια̋ καινούρια̋ οµάδα̋. Μιλώντα̋ για το παιχνίδι του Σαββάτου ο Κώστα̋ Φλεβαράκη̋ δεν θα µπορούσε παρά να σταθεί κι αυτό̋ στην απουσία εναλλακτικών και βασικών λύσεων στι̋ θέσει̋ τη̋ ρακέτα̋ ενώ έσπευσε επίση̋ να σηµειώσει πω̋ στόχο̋ τη̋ οµάδα̋ είναι το δέσιµο για το πρωτάθληµα και για το λόγο αυτό θα γίνουν µέσα στα Τρίκαλα 2 ίσω̋ και τρία φιλικά παιχνίδια. Ο κόουτ̋ των κυανέρυθρων ανέφερε χαρακτηριστικά πω̋ « Σήµερα ήταν φανερή η έλλει-

ψη ψηλών από την οµάδα µα̋, τα παιδιά που ανέλαβαν να καλύψουν τα κενά είναι ρολίστε̋, αλλά παρ’ όλα τούτα ανταποκρίθηκαν παίζοντα̋ για σαράντα λεπτά σε µατ̋ κυπέλλου. ∆είξαµε διάθεση τρέξαµε παλέψαµε και για το λόγο αυτό δεν µπορώ παρά να είµαι ικανοποιηµένο̋ από την προσπάθεια που κάναµε στο παιχνίδι Για µα̋ στόχο̋ βέβαια δεν είναι η παρουσία µα̋ στο κύπελλο , έχουµε δουλειά να βγάλουµε µέχρι την έναρξη του πρωταθλήµατο̋ και για το λόγο αυτό θα προσπαθήσουµε να παίξουµε 2-3 φιλικά στα Τρίκαλα για να εξοικειωθούν οι παίκτε̋ µε του̋ φιλάθλου̋ αλλά

και για να γνωρίσουν οι φίλαθλοι την οµάδα. Από την πλευρά του ο τεχνικό̋ του Ικαρου κ. Καλαφατάκη̋ ξεκίνησε από τη γνωστή επωδό: «Ολοι ξέρουν πω̋ στον τελικό του κυπέλλου θα παίξουν Παναθηναικό̋ Ολυµπιακό̋, οπότε δεν γεννάται ζήτηµα για το τι αναζητούν οι οµάδε̋ σ’ αυτή τη φάση τη̋ διοργάνωση̋. Εµεί̋ παίξαµε το πρώτο επίσηµο παιχνίδι στην νέα έδρα και θέλαµε να κάνουµε καλή εµφάνιση να πάρουµε τη νίκη και την πρόκριση για να ζεστάνουµε τον κόσµο τη̋ πόλη̋ που είναι ακόµα στα…χαµένα µε την συνένωση που προέκυψε και την παρουσία του Ικαρου στη Χαλκίδα. Ξέραµε ότι τα Τρίκαλα δεν νοιάζονταν για το παιχνίδι κι είναι λογικό αφού χτίζουν την καινούρια οµάδα του̋. Πήραµε το εισιτήριο τη̋ πρόκριση̋ για την επόµενη φάση και περιµένουµε τα επόµενα για να βγάλουµε καλύτερη εικόνα στο πρωτάθληµα». Φανερό λοιπόν κι από τι̋ δηλώσει̋ Καλαφατάκη πω̋ άλλο̋ ο σκοπό̋ και αλλού στραµµένη η προσοχή των δύο οµάδων…

Και ο Απόστολο̋ Μπραχάλα̋ κοντά στην οµάδα, δεν θα µπορούσε να λείψει από το παιχνίδι του κυπέλλου

Ο Σάκη̋ Τσιώλη̋ έχει υπηρετήσει το Τρικαλινό µπάσκετ και ω̋ παίκτη̋ και ω̋ προπονητή̋. Βρέθηκε στο κλειστό τη̋ Κανήθου µια̋ και εργάζεται ω̋ γυµναστή̋ στην Εύβοια µαζί µε τον γιο του


30

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Ίκαροι, Μάγοι, ∆αναοί και Κρόνο̋ πέρασαν στη Β’ Φάση του κυπέλλου ΕΣΚΑΘ και συνεχίζουν

Χωρί̋ ζόρια στι̋ ρεβάν̋ Ορεκτικό στο τραπέζι τη̋ δράση̋ των τοπικών πρωταθληµάτων τη̋ Θεσσαλία̋ µοιάζει να είναι το κύπελλο τη̋ ΕΣΚΑΘ. Ένα ορεκτικό που σερβιρίστηκε φέτο̋ µε διπλέ̋ αναµετρήσει̋ σωµατείων τη̋ Α1 και Α2 Κατηγορία̋ στην πρώτη του φάση κι έδωσε µάλιστα κάποιε̋ σηµαντικέ̋ ειδήσει̋ αφού µε το… καληµέρα τη̋ καινούρια̋ σεζόν έµειναν εκτό̋ διοργάνωση̋ 4 Τρικαλινέ̋ οµάδε̋. ΑΕΤ, Αγιο̋ Νέστορα̋ ΑΟ Καλαµπάκα̋ και Πελασγοί, δεν τα κατάφεραν, είπαν πρόωρο αντίο στη διοργάνωση και (αναγκαστικά πλέον) θα ρίξουν το βάρο̋ των επόµενων προπονήσεών του̋ εστιάζοντα̋ την προσοχή του̋ στο πρωτάθληµα.

σιτήριο συµµετοχή̋ στην Β’ Φάση τη̋ διοργάνωση̋.

∆ύο στα δύο οι Ικαροι Ούτε τα στάνταρτ̋ µια̋ δυνατή̋ προπόνηση̋ δεν µπόρεσε να αγγίξει το δεύτερο (εντό̋ έδρα̋ αυτή τη φορά) ραντεβού των Ικάρων µε τον Γυµναστικό Σύλλογο του Φύλλου. Το σωµατείο του Παλαµά ήρθε στα Τρίκαλα απλά και µόνο για να βγάλει τι̋ υποχρεώσει̋ του και οι παίκτε̋ του Κώστα Θάνου πήραν εύκολα τη δεύτερη νίκη σφραγίζοντα̋ έτσι και το εισιτήριο πρόκριση̋ συµµετοχή̋ στην επόµενη φάση. Οι κίτρινοι επιβλήθηκαν µε 85-45 στο κλειστό Γυµναστήριο τη̋ Μπάρα̋, θα µπορούσαν µάλιστα να ανεβάσουν πιο ψηλά τη διαφορά, όµω̋ δεν νοιάστηκαν και µάλλον σε σεβάστηκαν την απροθυµία και τι̋ αδυναµίε̋ των αντιπάλων του̋ κι

Η οµάδα των Ικάρων όπω̋ παρατάχθηκε στον… περίπατο µε τον ΓΣ Φύλλου

Στο… άψε-σβήσε κι οι Μάγοι Ματ̋ που θύµιζε περισσότερο προπόνηση, παρά επίσηµο αγώνα κυπέλλου θύµιζε και η αναµέτρηση των Μάγων µε τη Μητρόπολη Καρδίτσα̋. Οι λόγοι; Πρόδηλοι και αυτονόητοι… Το συγκρότηµα του Χρήστου Τοζάρου έγραψε σκορ πρόκριση̋ από το πρώτο παιχνίδι (44-72 στην Καρδίτσα) και µετέτρεψε τη ρεβάν̋ σε τυπική διαδικασία. Οι Καρδιτσιώτε̋ πάντω̋ αυτή τη φορά επεδίωξαν και κατάφεραν να βγάλουν το µαχητικό του̋ χαρακτήρα στο δηµοτικό Γυµναστήριο, δεν έπεσαν µε την πρώτη ντουφεκιά, έδωσαν µάχη πάλεψαν (όσο µπορούσαν) και προσπάθησαν να κάνουν δύσκολη τη ζωή των µάγων, όµω̋ και πάλι δεν κατάφεραν πολλά πράγµατα αφού ηττήθηκαν µε 64-35 και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση. Από του̋ Μάγου̋ πρώτο̋ σκόρερ ο Πάτσια̋ µε 17 π και κοντά του ο Κοντογιώργο̋ µε του̋ 15. Τα ∆εκάλεπτα: 15-10, 31-18, 53-26, 64-35 τελικό Μάγοι (Τοζάρο̋): Τζάννη̋ 8, Αθανασούλα̋, Κοντογιώργο̋ 15(1), Ευαγγέλου 1, Αναστασίου, Στεφάνου 9, Πάτσια̋ 17(1), Πρεβέντη̋ 5, Πασχάλη̋ Στ., Λύτρα̋ 9(2)

Αποκλεισµό̋ µε νίκη για την ΑΕΤ

Η πλάτη του Γκότα και η φάση από το παιχνίδι Ολ. Καρδίτσα̋ –ΑΕΤ Το Τρικαλινό Μπάσκετ ωστόσο θα εκπροσωπηθεί στην επόµενη φάση µε ένα καρέ οµάδων που διασφάλισαν σκορ πρόκριση̋ από τα παιχνίδια τη̋ προηγούµενη̋ εβδοµάδα̋. Οι ίκαροι µε την άνετη και δια περιπάτου επικράτηση επί του αδύναµου Γυµναστικού Φύλλου, ο Κρόνο̋ µε το χαλαρό τρέξιµό του στην Καλαµπάκα, κι οι Μάγοι µε το…στεγνό καθάρισµα που έκαναν και στη ρεβάν̋ µε τη Μητρόπολη, πέρασαν εύκολα τα πρώτα του̋ εµπόδια ενώ οι ∆αναοί (πρώην Ερµή̋) βρήκαν ζόρια στη διασταύρωση µε τον ΓΣ Σοφάδων, αλλά τελικά τα κατάφεραν κι αυτοί και σφράγισαν έστω και δύσκολα το ει-

έτσι το Σαββατοκύριακο κύλησε χαλαρά µε τα νέα παιδιά να παίρνουν ξανά ευκαιρίε̋ και χρόνο συµµετοχή̋ αλλά και του̋ δοκιµασµένου̋ κι έµπειρου̋ αθλητέ̋ τη̋ οµάδα̋ να βγάζουν ένα εύκολο αγωνιστικό “µεροκάµατο”. ∆εν αγωνίστηκαν πάντω̋ Καλλιάρα̋ και Βασταρούχα̋ που είχαν µικροενοχλήσει̋ από τραυµατισµού̋. ∆εκάλεπτα: 21-17, 45-24, 64-32, 85-45 τελικό. Ίκαροι (Θάνο̋): Τσικρικά̋ 11(1), Φούντα̋ 18(3), Αλεξίου 14(1), Αργύρη̋ 16(4), Ρίζο̋ 6 , Φόρο̋ 6(2), ∆εσπούλη̋ 4 , Κατούνα̋ 4, Χατζή̋ 4, Μπαρµπαρούση̋ 2.

Φάση από το µατ̋ του Αγ. Νέστορα µε τον ΑΣΚ στο Κλειστό τη̋ Καρδίτσα̋

Το φορτίο που επωµίστηκε η ΑΕΤ από το πρώτο επίσηµο παιχνίδι τη̋ καινούρια̋ σεζόν, δεν άφηνε πολλά περιθώρια για αναζήτηση διόρθωση̋ στη ρεβάν̋ δεν έδινε δυνατότητα για να γίνει ταξίδι πιο µακριά από την Α΄ Φάση του κυπέλλου τη̋ ΕΣΚΑΘ. Το 49-62 µε το οποίο ηττήθηκαν οι κόκκινοι στο µατ̋ του περασµένου Σαββάτου σήκωσε επί τη̋ ουσία̋ το πρώτο απαγορευτικό στην οµάδα του Χρήστου Γκότα, η οποία πήγε πάντω̋ µε µεγαλύτερη διάθεση στη ρεβάν̋ τη̋ Καρδίτσα̋ και προσπάθησε αυτή τη φορά να βγάλει µεγαλύτερη διάρκεια και περισσότερη ενέργεια στην κόντρα µε τον τοπικό Ολυµπιακό που (δεν θα πρέπει να ξεχνάµε) παίζει φέτο̋ µια κατηγορία παραπάνω αφού κέρδισε άνοδο στην Α1 Θεσσαλία̋. Το τρικαλινό συγκρότηµα τα πήγε καλά αυτή τη φορά και επιβλήθηκε τελικά µε 67-69 σε ένα µατ̋ που περισσότερο είχε προπονητικό παρά αγωνιστικό χαρακτήρα. Τα δεκάλεπτα: 21-10, 38-22, 51-38, 67-69 τελικό.

ΑΕΤ (ΓΚΟΤΑΣ Χ.): ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ Β., ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ Θ 6Π(2ΤΡ), ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆. 16Π, ΛΙΠΑΣ Κ 3Π, ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Θ. 1Π, ∆ΙΒΑΝΗΣ ΣΠ.2Π., ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΧΡ. 10Π(2ΤΡ), ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 6Π, ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤ. 9Π(2ΤΡ), ΚΑΦΟΥΡΟΣ Λ. 5, ΜΠΑ˳ΡΑΚΤΑΡΗΣ Γ., ΚΩΤΟΥΛΑΣ Μ. 11Π.

Νίκη πρόκριση των ∆αναών Πρώτο επίσηµο µατ̋ ∆αναών στα Τρίκαλα και πρώτη νίκη στο κύπελλο ΕΣΚΑΘ. Αν µη τι άλλο ενθαρρυντικό το ξεκίνηµα τη̋ οµάδα̋ του Γιώργου Κουρµέντζα που κατέβαλε µε το 77-66 τον σκληροτράχηλο ΓΣ Σοφάδων και προκρίθηκε στο 2ο γύρο του κυπέλλου ΕΣΚΑΘ όπου θα αντιµετωπίσει τον Ολυµπιακό Καρδίτσα̋.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΚΑΘ

2η̋ φάση̋) (Τα αποτελέσµατα τη̋

Λάρισα̋ .........55-52 Εθνικό̋ Λ..........-....Σπ.Μητρόπολη̋...64-35 Μάγοι................-....Έ. . Φύλλο ...........85-45 Ίκαροι...............-....Γ.Σ .....................67-69 Oλ. Καρδίτσα̋..-....ΑΕΤ. τοί....................77-46 Ελασσόνα .........– ...Αεεραυνό̋............52-68 Φ. Γιάννουλη̋ ...-....Κ Σοφάδε̋........77-66 ∆αναοί ..............-....Γ.Σ Νέστορα̋ ......77-42 Α.Σ. Καρδίτσα̋.-....Άγ.ρσαλα.............48-74 Πελασγοί...........-....Φά νο̋ ...............26-57 Καλαµπάκα .......-....Κρό

Υπέκυψε και ο Αγ. Νέστορα̋ Σε …µετωπική µε ένα από τα «θηρία» τη̋ Α1 Θεσσαλία̋ έλαχε να …πέσει η νεανική οµάδα του Άγιου Νέστορα και το µόνο που κατάφερε να κερδίσει από τι̋ δύο κόντρε̋ µε τον ΑΣ Καρδίτσα̋, αφορά το κοµµάτι των παραστάσεων και τη̋ εµπειρία̋. Ήταν ωστόσο δυο σκληρέ̋ δοκιµασίε̋ για τα παιδιά του Κώστα Σδράκα κι αυτό φάνηκε αποτυπώθηκε στα αποτελέσµατα των δύο αναµετρήσεων. Το προηγούµενο Σάββατο βγήκε στο κλειστό των Τρικάλων το 51-78 που ήταν ο προποµπό̋ τη̋ εξέλιξη̋ και ..χθε̋ προέκυψε το 77-42 ω̋ φυσικό συνεπακόλουθο µια̋ µάχη̋ που δεν σηκώνει µεγάλε̋ αναλύσει̋. Τα δεκάλεπτα: 26-11, 41-21, 59-32, 77-42 Α.Σ. Καρδίτσα̋ (Παππά̋ Σπ.): Πανταζή̋ ∆. Μπράχο̋ Ε. Θώδη̋ Κ. Τσιαµούρα̋ Γ. Τούµπα̋, Καβάτσεβ Ι. Κοµποδιέτα̋ Κ. Βούλγαρη̋ Χ. Παπαδόπουλο̋ Ε. Παππά̋ Κ. Παπαπωστόπουλο̋ Ν. Ασηµακόπουλο̋ Θ. Αγ. Νέστορα̋ (Σδράκα̋ Κ.): Πάτρα̋ ∆., Βαρµποµπύτη̋ Χ.Μπάλλα̋ Α. Μπαρούτα̋ Χ. Τέγο̋ Κ. Τόλλιο̋ Κ. Κοντοβουνήσιο̋ Κ. Τσιακµάκη̋ Κ. Βόπη̋ Αθ..


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201331

Στο µηδέν ο Ολυµπιακό̋ µε τον Παναιτωλικό , άφησε του̋ πρώτου̋ βαθµού̋ στο φετινό πρωτάθληµα

Πρώτη απώλεια και γκρίνια για Μίτσελ

Με το 0-0 στο Αγρίνιο, ο Ολυµπιακό̋ έµεινε αήττητο̋ στο φετινό πρωτάθληµα, συνέχισε το εκτό̋ έδρα̋ σερί του, κράτησε ανέπαφη την εστία του µακριά από το Καρἀσκάκη µέσα στο 2013, αλλά παρόλα αυτά βαθµολογείται µε... µηδέν για την εµφάνιση του κόντρα στον Παναιτωλικό που έδειξε πω̋ µόνο τυχαία δεν ήταν η νίκη του επί του ΠΑΟΚ. Ήρωα̋ στο φινάλε ο Ράφαελ για του̋ γηπεδούχου̋ ενώ είχε δοκάρι στο 26'ο Σαβιόλα. Σε όλο το πρώτο ηµίχρονο ο Ολυµπιακό̋ δεν έκανε µία οργανωµένη επίθεση, µε την διπλή γραµµή άµυνα̋ του Χάβου να κόβει κάθε... σκέψη των φιλοξενούµενων. Από στηµένη µπαλιά και το φάουλ του Βάι̋ έγινε η πρώτη ευκαιρία (στο 7' κεφαλιά του Σιόβα άουτ), ενώ από τα πόδια του Σλοβάκου ξεκίνησε και η δεύτερη, µε τον Σαβιόλα, στο 26΄, να σηµαδεύει την εξωτερική πλευρά του δοκαριού του Ράφαελ. Με ένα πανέµορφο γκολ του Ζβόνιµιρ Βούκιτ̋ στο 58' ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Πλατανιά στην Τούµπα, στο πλαίσιο τη̋ 5η̋ αγωνιστική̋ τη̋ Σούπερ Λιγκ. Ο «∆ικέφαλο̋ του Βορρά» έφτασε στην 4η νίκη του, ενώ για του̋ Χανιώτε̋ ήταν η πρώτη εφε-

τινή ήττα µετά από τέσσερι̋ συνεχόµενε̋ ισοπαλίε̋.Εµφανώ̋ κουρασµένοι οι Θεσσαλονικεί̋ από την αναµέτρηση τη̋ Πέµπτη̋ για το Europa League, δεν κατάφεραν να προσφέρουν σπουδαίο σκορ και θέαµα και παραλίγο να «πληρώσουν» αυτή την εµφάνιση. Την δεύτερη νίκη του στο πρωτάθληµα σηµείωσε ο Παναθηνἀκό̋ που επικράτησε στην Λεωφόρο στου ΟΦΗ χάρη σε τέρµα του Μάρκου̋ Μπεργκ στο 65'. To Σάββατο επίση̋ ο Ατρόµητο̋ επιβλήθηκε εύκολα του Απόλλωνα στην αναµέτρηση του Περιστερίου υποχρεώνοντα̋ την «ελαφρά ταξιαρχία» στην 4η σερί ήττα τη̋. Τέλο̋ και ο Αστέρα̋ Τρίπολη̋ κατάφερε να επιστρέψει στι̋ επιτυχίε̋ νικώντα̋ µε 3-0 την Καλλονή Μυτιλήνη̋.

Η 5η Αγωνιστική Αστέρα̋ Τρίπολη̋-Καλλονή.................................................2 - 0 Ατρόµητο̋-Απόλλων Σµύρνη̋............................................2 - 0 Παναθηνἀκό̋-ΟΦΗ.............................................................1 - 0 ΠΑΟΚ-Πλατανιά̋ Χανίων...................................................1 - 0 Εργοτέλη̋-Πανιώνιο̋...........................................................1 - 1 Λεβαδειακό̋-ΠΑΣ Γιάννινα.................................................1 - 0 Πανθρακικό̋-Βέροια...........................................................1 - 0 Παναιτωλικό̋-Ολυµπιακό̋.................................................0 -0 Ξάνθη -Αρη̋...................................................................Σήµερα

∆ύο στα δύο ο Κρόνο̋ στο Κύπελλο τη̋ ΕΣΚΑΘ, κέρδισε τον ΑΟΚ στην Καλαµπάκα

 EΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ

και πέρασε στη Β’ Φάση

Το σήκωσε η Γαλλία Στην τρίτη συµµετοχή τη̋ σε τελικό Ευρωµπάσκετ, η Γαλλία του Τόνι Πάρκερ πανηγύρισε το πρώτο χρυσό µετάλλιο στην ιστορία τη̋, καθώ̋ διέσυρε τη Λιθουανία µε σκορ 80-66.

∆εν το είχαν οι Πελασγοί που αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση µε νέα ήττα από τα Φάρσαλα

«Σβήσαν τα φώτα» στην Καλαµπάκα Οι αδυναµίε̋ και τα προβλήµατα συνοχή̋ (ή καλύτερα διάλυση̋) που παρουσίασε φέτο̋ το καλοκαίρι ΑΟ Καλαµπάκα̋ φαίνεται πω̋ θα είναι τα στοιχεία εκείνα που θα ακολουθούν την Ανδρική τη̋ οµάδα και στο νέο πρωτάθληµα. Λέµε πρωτάθληµα γιατί το κύπελλο αποτελεί ήδη παρελθόν για του̋ παίκτε̋ και το επιτελείο του ΑΟΚ .αφού η δεύτερη ήττα από τον Κρόνο (µε το σαρωτικό 26-57) έφερε και τον αναµενόµενο αποκλεισµό από τη συνέχεια τη̋ διοργάνωση̋. Για τον Κρόνο το παιχνίδι τη̋ Κυριακή̋ ήταν υπόθεση ρουτίνα̋…Το µεγάλο σκορ που βγήκε στο πρωτο παιχνίδι έµοιαζε µε µαξιλαράκι ασφαλεία̋ για του̋ παίκτε̋ του Φάνη Φόρου και µε ανυπέρβλητο εµπόδιο για του̋ Καλαµπαικώτε̋ που αυτή τη φορά είχαν στον πάγκο του̋ τον Παπαβασιλείου. Ο βετεράνο̋ καλαθοσφαιριστή̋ του ∆αναού έκανε το ντέµπούτο στην αναµέτρηση του κυπέλλου και προφανώ̋ διέγνωσε τι̋ αδυναµίε̋ τα θετικά αλλά κυρίω̋ τα (πολλά) αρνητικά τη̋ οµάδα̋ που εστιάζονται κυρίω̋ στο ελλιπέ̋ ρόστερ το οποίο στελεχώθηκε από νέα παιδιά . για το παιχνίδι πάντω̋ δεν χρειάζεται να αναφέρουµε πολλά. Το σκορ και µόνο τα λέει όλα , ο Κρόνο̋ έπαιζε µόνο̋ στο γήπεδο και στο β’ ηµίχρονο δέχθηκε µόλι̋ και µετά βία̋ έξι πόντου̋ ενώ δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα και µάλλον σεβάστηκε του̋ αδύναµου̋ αντιπάλου̋ του ∆εκάλεπτα: 9-20, 22-28, 22-44, 26-57 τελικό,Κρόνο̋ (Φόρο̋):Τσέτη̋ 14, Χρηστάκο̋ 4, Γουλιώτη̋ 14, Στραγάλη̋,

Τσαβαλιάρη̋ 7, Γούναρη̋ 1, Λέτσιο̋ 5, Πλαφά̋ 10, Καλύβα̋ 2. Αναµενόµενο αντίο από Πελασγού̋ Τριάντα πόντου̋ στο κεφάλι έριξε ο ΓΣ Φαρσάλων στην πρώτη µάχη µε του̋ Πελασγού̋ των Καλυβίων και ήταν λογικό µετά από το εµφατικό όσο και εντυπωσιακό 88-58 τη̋ προηγούµενη̋ εβδοµάδα̋, να µην υπάρχει διάθεση για την αναζήτηση σεναρίων έκπληξη̋ από το συγκρότηµα του Αλ Παναγιώτου που (έτσι κι αλλιώ̋) ρίχνει το βάρο̋ των προσπαθειών του στο καινούριο πρωτάθληµα. Οι Πελασγοί ενισχύθηκαν µε σηµαντικέ̋ προσθήκε̋ στη µεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού έβαλαν στο ρόστερ του̋ µερικά έµπειρα στελέχη που αγωνίζονταν περσι και πρόπερσι σε άλλε̋ οµάδε̋, όµω̋ όπω̋ τονίζει και επαναλαµβάνει συχνά πυκνά στι̋ δηλώσει̋ ο προπονητή̋ έχουν δουλειά να κάνουν αφού χτίζουν τον βασικό κορµό από την αρχή. «∆ουλειά» βέβαια προσπάθησαν να βγάλουν και στη ρεβάν̋ µε τον ΓΣ των Φαρσάλων, όµω̋ είναι αλήθεια πω̋ κι αυτή τη φορά δεν µπόρεσαν να κάνουν πολλά πράγµατα στην κόντρα µε ένα πιο έµπειρο και γεµάτο σύνολο που θα κινηθεί ω̋ φαίνεται µε πρωταγωνιστικέ̋ βλέψει̋ στην Α1 Κατηγορία τη̋ ΕΣΚΑΘ. Τα Φάρσαλα του Γιάννη Τσίµα κέρδισαν µε 48-74 στη ρεβάν̋ , σφράγισαν µε άνεση το εισιτήριο πρόκριση̋ στη Β Φάση και πλέον περιµένουν την έναρξη του πρωταθλήµατο̋ για να πατήσουν πιο δυαντά το γκάζι. Έχουν παίκτε̋ µε πολύχρονη εµπειρία στο χώρο των

εθνικών κατηγοριών (βλέπε Τσέλιο̋ από Μεντ και Καρδίτσα) έχουν γεµάτο ρόστερ και δικαίω̋ µπαίνουν στην λίστα των φαβορί του Β οµίλου µαζί µε του̋ Ικάρου̋ και τον ΑΣ Καρδίτσα̋. Κι όσο για του̋ Πελασγού̋; Στην δύσκολη κόντρα µ ‘ αυτή την γεµάτη οµάδα, είχαν και απουσίε̋ αφού δεν έπαιξαν Βόπη̋ Κωτούλα̋ ενώ αγωνίστηκε παρά τον ελαφρύ τραυµατισµό ο Ππακωσταντίονου. Οι παίκτε̋ των Καλυβίων προσπάθησαν αυτή τη φορά να βγάλουν µεγαλύτερη ενέργεια και περισσότερο τρέξιµο µέσα στο γήπεδο. Έδειξαν καλύτερη εικόνα από το πρώτο παιχνίδι, όµω̋ έδειξαν και τι̋ αδυναµίε̋ πάνω στι̋ οποίε̋ θα πρέπει να δουλέψουν για να µπουν µε καλέ̋ προοπτικέ̋ στο πρωτάθληµα. Αυτό εξάλλου τόνισε στι̋ δηλώσει̋ του ο Αλ Παναγιώτου λέγοντα̋ χαρακτηριστικά πω̋ «τα παιχνίδια µε τα Φάρσαλα ήταν µάθηµα για τη δική µα̋ οµάδα. είδαµε πω̋ χρειαζόµαστε δουλειά για να γίνουµε πιο ανταγωνιστικοί και να παρουσιαστούµε πιο σκληροί στο πρωτάθληµα». Τα ∆εκάλεπτα: 7-30, 8-18, 20-19, 13-7 τελικό 48=74. Πελασγοί :Τσίγκα̋ 7, ΑΜπράζη̋ 10 (1), Μακρή̋ Θωµά̋ 3, Χαχάµη̋ 8, Ππακωσταντίνοθ 11, Παπαντώνη̋ 3(1) Θεοφανάκη̋ 2, ∆ουτσίνη̋ 4, Κουργούτα̋ ∆ και Κουρκούτα̋ Αχ. Τα ντέρµπι τη̋ Β’ Φάση̋ Με την ολοκλήρωση των αγώνων του σαββατοκύριακου δηµιουργήθηκαν τα ζευγάρια των οµάδων που θα συµµετάσχουν στη Β’ Φάση του κυπέλλου ΕΣΚΑΘ , έχουµε µάλιστα κι ένα τοπικό ντέρµπι µε τη σύγκρουση Ικάρων-Κρονου, ενώ οι ∆αναοί θα παίξουν µε Ολ

Καρδίτσα̋ και οι Μάγοι θα κοντραριστούν µε την Ελασσόνα. Αναλυτικά τα ζευγάρια όπω̋ διαµορφώνονται στη Β' φάση: 1) Ίκαροι Τρικάλων - Κρόνο̋ 2) ∆αναοί - Oλυµπιακό̋ Καρδίτσα̋ 3) Μάγοι - Ελασσόνα 4) Kεραυνό̋ - Φάρσαλα 5) Εθνικό̋ - Α.Σ. Καρδίτσα 6) Νίκαια - Ερµή̋ Αγιά̋ 7) Νέοι Αθλητέ̋ Νίκη̋ - Γ.Σ. Βόλου 8) Ολυµπιακό̋ Β. - Aνάληψη 9) Oλύµπια Λάρισα̋ - Μύτικα̋ 10) Χωρί̋ αγώνα ο Γ.Σ. Αλµυρού

Η Γαλλία ουσιαστικά πήρε το χρυσό από τη στιγµή που πέταξε εκτό̋ διοργάνωση̋ την Ισπανία, καθώ̋ οι παίκτε̋ του Κολέ είχαν φοβερή ψυχολογία µπαίνοντα̋ στον µεγάλο τελικό κόντρα στου̋ Λιθουανού̋. Ήταν ο τρίτο̋ του̋ τελικό̋ σε Ευρωµπάσκετ και ο πρώτο̋ που είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στον ψηλότερο σκαλί του βάθρου, παρά τι̋ απουσίε̋ που είχαν. Ο πρώτο̋ στόχο̋, η τρίτη διαδοχική κατάκτηση τη̋ κορυφή̋, µπορεί να χάθηκε για του̋ Ισπανού̋, δε θα µπορούσαν όµω̋ να µείνουν δίχω̋ µετάλλιο στη διοργάνωση. Έτσι επικρατώντα̋ µε 92-66 τη̋ Κροατία̋ κατέκτησαν την τρίτη θέση στο Ευρωµπάσκετ. Αυτή είναι η έβδοµη φορά τα τελευταία χρόνια που οι «Φούρια̋ Ρόχα̋» θα ανέβουν στο βάθρο τη̋ διοργάνωση̋ που συµµετέχουν, καθώ̋ από το 2006 και έπειτα «απέτυχαν» µόνο στο Μουντοµπάσκετ του 2010 στην Τουρκία.


διαλογο̋ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Συνεχίζει για άλλα 4 χρόνια η Σιδηρά Καγκελάριο̋

Θρίαµβο̋ τη̋ Μέρκελ αλλά χωρί̋ αυτοδυναµία(;) ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σχεδόν απίθανη διαφαίνεται η αυτοδυναµία τη̋ Άγκελα Μέρκελ παρά το θρίαµβό τη̋ στι̋ γερµανικέ̋ εκλογέ̋, σύµφωνα µε τα νεότερα δεδοµένα τη̋ κάλπη̋, ενώ η επόµενη µέρα θα την βρει σε αναζήτηση κυβερνητικού εταίρου. Όπω̋ µετέδωσε το ARD, πλέον µοιάζει απίθανη µία αυτοδυναµία, την οποία αν πετύχαινε το συντηρητικό µπλοκ που συγκροτούν οι Χριστιανοδηµοκράτε̋ (CDU) και οι Βαυαροί Χριστιανοκοινωνιστέ̋ (CSU) θα ήταν η πρώτη για την χριστιανοδηµοκρατική παράταξη µετά τη νίκη του Κόνρναντ Αντενάουερ, το 1957. Ταπεινωτική ήταν η ήττα για του̋ Φιλελεύθερου̋ του Φίλιπ Ρέσλερ που για πρώτη φορά στη µεταπολεµική περίοδο µένουν εκτό̋ Βουλή̋, µε τα γερµανικά µέσα ενηµέρωση̋ να κάνουν λόγο για «Βατερλώ» και «πανωλεθρία». Οι Σοσιαλδηµοκράτε̋ του Πεερ Στάινpµρουκ (SPD) πέτυχαν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και έπειτα, αυξάνοντα̋ µεν τι̋ δυνάµει̋ του̋ αλλά περιοριζόµενοι στο 26.4 τοι̋ εκατό. Αντίθετα ενισχυµένο εµφανίζεται το ευρωσκεπτικιστικό ρεύµα, όπω̋ αυτό εκφράζεται στην άνοδο τη̋ Εναλλακτική̋ για τη Γερµανία (AfD), η επίδοση των οποίων µπορεί τελικά να κλέψει από τη Μέρκελ την αυτοδυναµία, καθώ̋ το Afd απειλεί να σπάσει το εκλογικό κατώφλι του 5% (τα exit poll εκτιµούσαν το κόµµα στο 4,9%). Τρίτη δύναµη στη Γερµανία αναδεικνύεται το ριζοσπαστικό κόµµα τη̋ Αρσιτερά̋ Die Linke µε περίπου 8.4%, ερχόµενο µπροστά από του̋ Πράσινου̋ που εκτιµάται ότι θα καταλήξουν περίπου στο 8 τοι̋ εκατό. Τα πρώτα ex-

it poll που δηµοσιοποιήθηκαν αµέσω̋ µόλι̋ έκλεισαν οι κάλπε̋ (στι̋ 7 µµ ώρα Ελλάδα̋) προεξόφλησαν την έξοδο από τη Βουλή των Φιλελεύθερων του Φίλιπ Ρέσλερ, τον µέχρι σήµερα δεύτερο πόλο του κυβερνητικού συνασπισµού, και σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα αποτελέσµατα προδιέγραψαν ω̋ πιθανό έναν «µεγάλο» συνασπισµό τη̋ Μέρκελ µε του̋ βαριά ηττηθέντε̋ Σοσιαλδηµοκράτε̋ του Πέερ Στάινµπρουκ. Η αναθεωρηµένη ωστόσο εκδοχή των exit poll επιβεβαίωσε µεν την έξοδο από τη Βουλή των Φιλελευθέρων έθεσε όµω̋ σε τροχιά αυτοδυναµία̋ την Αγκελα Μέρκελ: Το νεότερο exit poll • CDU/CSU (Χριστιανοδηµοκράτε̋) 41,7% • SPD (Σοσιαλδηµοκράτε̋) 25,6% • FDP (Ελεύθεροι ∆ηµοκράτε̋) 4,7% • Grüne (Πράσινοι) 8,4% • AfD (Ευρωσκεπτικιστέ̋) 4,8% • Piraten (Πειρατέ̋) 2,2% • Die Linke (Αριστερά): 8,5% Τα οριστικά αποτελέσµατα των γερµανικών εκλογών θα περιµένει η καγκελάριο̋, Άγκελα Μέρκελ, προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση για την επιλογή κυβέρνητικού εταίρου, όπω̋ δήλωσε στο λεγόµενο «Γύρο των Ελεφάντων», την κοινή συνέντευξη Τύπου των αρχηγών των κοµµάτων, τονίζοντα̋ ότι δεν θα αποπειραθεί να σχηµατίσει κυβέρνηση µειοψηφία̋. Ωστόσο, ο αντίπαλό̋ τη̋ Πέερ Στάινµπρουκ επανέλαβε τι̋ εξαγγελίε̋ του ότι δεν επιθυµεί να συµµετάσχι σε κυβερνητικό συνασπισµό. «Είµαι πρόθυµο̋ να αναλάβει την ευθύνη τη̋ κυβέρνηση̋ αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να είµαι οπωσδήποτε υπουργό̋ στο υπουργικό τη̋ συµβούλιο. «Οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να το αποφασίσει το κόµµα τη̋», δήλωσε. Πώ̋ διαµορφώνονται οι έδρε̋. Σύµφωνα µε τι̋ µέχρι στιγµή̋ εκτιµήσει̋ του εκλογικού αποτελέσµατο̋ οι Χριστιανοδηµοκράτε̋ (CDU) καταλαµβάνουν 296 έδρε̋, οι Σοσιαλδηµοκράτε̋ 182, η Αριστερά 60 και οι Πράσινοι 60. Ο Γερµανό̋ ψηφοφόρο̋ σηµειώνει δύο σταυρού̋: έναν για τον υποψήφιο τη̋ περιοχή̋ του - η Γερµανία έχει 299 περιφέρειε̋ - και έναν για το κόµµα τη̋ επιλογή̋ του. Με τον πρώτο σταυρό διασφαλίζεται η αντιπρο-

σώπευση όλων των περιφερειών στο συνολικά 598 εδρών κοινοβούλιο.Τα κόµµατα καταρτίζουν λίστε̋ υποψηφίων για κάθε ένα από τα 16 οµόσπονδα κρατίδια και οι βουλευτέ̋ εκλέγονται από την κορυφή προ̋ το τέλο̋ τη̋ λίστα̋, ανάλογα µε την δύναµη των κοµµάτων. Το κόµµα λοιπόν µε τι̋ περισσότερε̋ ψήφου̋ εξασφαλίζει και του̋ περισσότερου̋ βουλευτέ̋. Το σύστηµα ασφαλώ̋ περιπλέκεται όταν δεν υπάρχει «ισορροπία» µεταξύ τη̋ πρώτη̋ και τη̋ δεύτερη̋ ψήφου, όταν δηλαδή οι εκλέκτορε̋ επιλέγουν δύο διαφορετικά κόµµατα. Όταν ένα κόµµα εξασφαλίσει περισσότερου̋ βουλευτέ̋ στην πρώτη ψήφο από ό,τι στην δεύτερη, αυτοί οι βουλευτέ̋ προστίθενται στο σύνολό του, µε αποτέλεσµα ο αριθµό̋ 598 για το σύνολο των µελών τη̋ Μπούντεσταγκ να αυξάνεται. Μέρκελ: Σούπερ αποτέλεσµα Μιλώντα̋ περίπου µία ώρα µετά τη δηµοσιοποίηση των προγνώσεων η Αγκελα Μέρκελ έκανε λόγο για «σούπερ αποτέλεσµα» και υποσχέθηκε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει άλλα τέσσερα επιτυχηµένα χρόνια για τη Γερµανία.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 24310 20189

CMYK

23-09-2013  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA