Page 1

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΘΡΟ

∆ύο επετειακά, επίκαιρα γράµµατα EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ΣΕΛ. 3

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 20ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 895 • ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋) • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos.24310@gmail.com ,dialogos.trikala@gmail.com• www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Σωτήρη̋ Κύρµπα̋: 50 χρόνια (1963-2013) Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 752 σελίδε̋ µε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον ΑΟΤ ΣΕΛ. 5

Κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του

Με «χρησµό» ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα

ΣΕΛ. 16-17

Με sold-out και εικόνα γιορτή̋ η αναµέτρηση των Τρικάλων µε τον πρωταθλητή Ελλάδα̋ Παναθηνἀκό που θα γίνει (5µ.µ.) στο κατάµεστο ∆ηµοτικό Κλειστό

Θα είναι γιορτή για το Μπάσκετ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΕΛ. 19-31

Έβαλε φωτιά στι̋ σχέσει̋ Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ ο Περιφερειάρχη̋ Κεντρική̋ Μακεδονία̋

Στη σκιά του… Τζιτζικώστα οι εκδηλώσει̋ για το «ΟΧΙ» Τιµήθηκε χθε̋ στην Πιαλεία ο ήρωα̋ Βασίλη̋ Τσαβαλιάρη̋ ΣΕΛ. 5

Αποκάλεσε –έµµεσα- εγκληµατική οργάνωση το ΠΑΣΟΚ, λόγω Άκη Τσοχατζόπουλου Τον αποδοκίµασε ο κυβερνητικό̋ εκπρόσωπο̋ αλλά δεν ζήτησε την παραίτηση του, όπω̋ το ΠΑΣΟΚ το οποίο τον κάλεσε να µην παραβρεθεί σήµερα στην παρέλαση, δίπλα στον Κάρολο Παπούλια Τα βλέµµατα όλων σήµερα στη Θεσσαλονίκη Σήµερα στι̋ 12 το µεσηµέρι η παρέλαση στα Τρίκαλα Σελ. 4 & 32

Θεσσαλική συνεισφορά σε µία παγκόσµια πατέντα!

ΣΕΛ. 9

CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Οι κυβερνήσει̋ όλη̋ τη̋ ΕΕ ρηµάζουν τα εισοδήµατα των λαών Φρίκη προκαλούν τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Κοµισιόν για τι̋ µεταβολέ̋ που έχει υποστεί το πραγµατικό ακαθάριστο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών στι̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ από το έτο̋ 2007, τελευταία χρονιά πριν από την οικονοµική κρίση, µέχρι το τέλο̋ του 2012. Οπω̋ θα ανέµενε κανεί̋, η χώρα όπου έχει σηµειωθεί η µεγαλύτερη καταβαράθρωση του ακαθάριστου διαθέσιµου εισοδήµατο̋ σε ολόκληρη την ΕΕ είναι η Ελλάδα. Βάσει των επίσηµων στοιχείων τη̋ Κοµισιόν, λοιπόν, η µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατο̋ των Ελλήνων είναι τροµακτική: 35,4%! Του Γιώργου Απώλεια του 35% του εισοδή∆ελαστίκ µατο̋ των ελληνικών νοικοκυ(Από το χθεσινό “ΕΘΝΟΣ”) ριών µέσα σε έξι µόλι̋ χρόνια! Απίστευτο ποσοστό για καιρό ειρήνη̋. Το σοκ των Ελλήνων όµω̋ γίνεται πολύ ισχυρότερο όταν διαπιστώνουν ότι ο καταποντισµό̋ του πραγµατικού ακαθάριστου διαθέσιµου εισοδήµατο̋ των νοικοκυριών τη̋ χώρα̋ µα̋ είναι ασύγκριτα χειρότερο̋ από τη µείωση του αντίστοιχου εισοδήµατο̋ των δύο άλλων χωρών που έχουν τεθεί υπό µνηµονιακό καθεστώ̋. Την ίδια εξαετία 2007-2012 το εν λόγω εισόδηµα µειώθηκε στη µεν Ιρλανδία µόνο κατά 6,2%, στη δε Πορτογαλία κατά 5,3%. Σχεδόν... έξι και επτά (!) φορέ̋ µεγαλύτερη δηλαδή ήταν η καθίζηση του διαθέσιµου εισοδήµατο̋ των Ελλήνων από εκείνο των Ιρλανδών και των Πορτογάλων! Ετσι όµω̋ αποδεικνύονται εµπράκτω̋ δύο τουλάχιστον πράγµατα: Πρώτον, η κοινωνική βαρβαρότητα του µνηµονίου που επιβλήθηκε στην Ελλάδα από του̋ εταίρου̋ τη̋ ΕΕ µε επικεφαλή̋ του̋ Γερµανού̋ σε σύγκριση µε τα µνηµόνια που επιβλήθηκαν σε άλλε̋ χώρε̋. ∆εύτερον, η παντελή̋ ανικανότητα των Ελλήνων πολιτικών ηγετών να υπερασπιστούν τα συµφέροντα του ελληνικού λαού και να αποτρέψουν την οικονοµική του καταβαράθρωση - αν φυσικά υποθέσουµε ότι είχαν πρόθεση υπεράσπιση̋ των Ελλήνων πολιτών. Το αβυσσαλέο σε σύγκριση µε το αντίστοιχο των άλλων χωρών ποσοστό κατακρήµνιση̋ του διαθέσιµου εισοδήµατο̋ των ελληνικών νοικοκυριών υποδηλώνει επίση̋ την ορθότητα του ισχυρισµού ότι η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε κοινωνικό πειραµατόζωο τη̋ Ευρωζώνη̋ προκειµένου να διαπιστώσουν οι Γερµανοί και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτε̋ µέχρι ποιου σηµείου αντέχουν οι λαοί τον εξανδραποδισµό και την οικονοµική εξαθλίωση χωρί̋ να εξεγερθούν. Από τη µελέτη των στοιχείων που προαναφέραµε βγαίνει όµω̋ και ένα άλλο συµπέρασµα, µάλλον απροσδόκητο για του̋ πολλού̋. Μετά την Ελλάδα, το µεγαλύτερο ποσοστό πτώση̋ του εισοδήµατο̋ στην εξαετία 2007-2012 σηµειώθηκε στην Ισπανία µε 11,3% και στην Ιταλία µε 10,9% συν την Κύπρο µε 11,6%. Καµία από τι̋ χώρε̋ αυτέ̋ δεν βρισκόταν υπό µνηµονιακό καθεστώ̋ στη διάρκεια τη̋ προαναφερθείση̋ εξαετία̋ (η Κύπρο̋ υπήχθη φέτο̋ τον Μάρτιο), αλλά βλέπουµε ότι και οι τρει̋ έχουν περίπου διπλάσιο ποσοστό µείωση̋ του διαθέσιµου εισοδήµατο̋ από τι̋ «µνηµονιακέ̋» Ιρλανδία και Πορτογαλία! Με µεγάλη έκπληξη διαπιστώνουµε επίση̋ ότι η πλούσια Ολλανδία, χώρα που δεν ανήκει καν στη νότια Ευρώπη, είχε το ίδιο ποσοστό µείωση̋ του πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατο̋ µε τη... φτωχή Πορτογαλία - για την ακρίβεια πτώση κατά 5,2% στην Ολλανδία και κατά 5,3% στην Πορτογαλία! Οι παρατηρήσει̋ αυτέ̋ µα̋ οδηγούν σε ένα άλλο συµπέρασµα: πολλέ̋ από τι̋ κυβερνήσει̋ των κρατών που ανήκουν στην ΕΕ έχουν εξαπολυθεί εναντίον των πολιτών του̋ και του̋ µειώνουν µε τι̋ πολιτικέ̋ λιτότητα̋ που ασκούν το εισόδηµά του̋, ανεξάρτητα από το αν οι χώρε̋ του̋ έχουν υπαχθεί σε καθεστώ̋ µνηµονιακή̋ υποτέλεια̋ ή όχι. Αυτό ισχύει πρωτίστω̋ για όλε̋ τι̋ χώρε̋ του ευρωπἀκού Νότου, όπου δεν παρατηρείται καµία εξαίρεση. Ειδικά για την Ελλάδα, παρατηρούµε ότι το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών µειώθηκε µε υπερδιπλάσιο ρυθµό από την πτώση του ΑΕΠ. Τα νοικοκυριά έχασαν 35,4% την ώρα που το ΑΕΠ τη̋ Ελλάδα̋ έπεσε από το 2007 ω̋ το 2012 κατά 14,7% -από 227,1 δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν το 2007 έπεσε στα 193,75 δισ. ευρώ το 2012και φέτο̋ αναµένεται να πέσει στα 182,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα µειωθεί δηλαδή για πέµπτη συνεχή χρονιά ήταν 231,1 δισ. ευρώ το 2009, έπεσε στα 222,1 το 2010 και στα 208,5 δισ. το 2011, µε νέα πτώση στα 193,75 το 2012 και αναµενόµενη βύθιση στα 182,9 δισ. ευρώ για φέτο̋. Κάθε χρόνο και χειρότερα πάει η οικονοµία τη̋ χώρα̋ µα̋, παρά τα φληναφήµατα για «ανάπτυξη».

Νέα συνάντηση διοργανώνουν οι οινόφιλοι τη̋ πόλη̋ Την Πέµπτη στο εστιατόριο "Κατώγι" θα παρουσιαστούν οι ποικιλίε̋ από το Κτήµα Ζαφειράκη Νέα βραδιά κρασιού έχει προγραµµατίσει ο Σύλλογο̋ Οινόφιλων Ν. Τρικάλων «Οινέα̋» προκειµένου να παρουσιαστούν, αλλά και να δοκιµάσουν τα µέλη και οι φίλοι του νέε̋ ποικιλίε̋ κρασιών τη̋ περιοχή̋ µα̋. Έτσι το βράδυ τη̋ Πέµτη̋ 31 Οκτωβρίου στι̋ 9.00 µ.µ. τα µέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Οινοφίλων Ν. Τρικάλων θα συναντηθούν στο εστιατόριο "Κατώγι" στα Μανάβικα. Στη νέα αυτή συνάντηση που αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων του συλλόγου θα παρουσιαστούν κρασιά από το Κτήµα Ζαφειράκη. Με την συνοδεία ενό̋ πλούσιου αλλά οικονοµικού µενού θα δοκιµαστούν τα κρασιά του κτήµατο̋, ενώ ο παραγωγό̋ κ. Χρήστο̋ Ζαφειράκη̋ θα µιλήσει και θα λύσει τι̋ όποιε̋ απορίε̋ των συνδαιτυµόνων. Το τεσσάρων... ταχυτήτων µενού θα συνοδεύεται από δύο λευκά κρασιά, ένα ροζέ και ένα ερυθρό, ενώ το επιδόρπιο θα συνοδεύεται από ένα απόσταγµα του κτήµατο̋. Στην συνάντηση αυτή επιπλέον τα µέλη και οι φίλοι του συλλόγου θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψει̋ γύρω από το αγαπηµένο του̋ ποτό, το κρασί, και να πουν την γνώµη του̋ πάνω στι̋ ποικιλίε̋ που παράγονται στον τόπο µα̋.

Σκοπό̋ του συλλόγου είναι να παρουσιάσει όλου̋ του̋ τοπικού̋ παραγωγού̋ κρασιού, ακόµη να γνωρίσει στα µέλη και του̋ φίλου̋ του κρασιά άλλων περιοχών αλλά και να προγραµµατίσει επισκέψει̋ σε οινοποιεία, για να γνωρίσουν από κοντά όλη τη διαδικασία τη̋ παραγωγή̋. Επιπλέον ο Σύλλογο̋ Οινόφιλων Ν. Τρικάλων θα προγραµµατίσει και για φέτο̋ σεµινάρια για την εξοικείωση των µελών στο καλό

Θεσσαλικό ΟΧΙ στην κατάργηση τη̋ Κυριακάτικη̋ αργία̋

Οι Κυριακέ̋ διχάζουν την αγορά

κρασί καθώ̋ επίση̋ για του̋ τρόπου̋ που µπορεί κανεί̋ να διακρίνει τα καλά κρασιά. Να σηµειώσουµε ότι για όσου̋ θέλουν να κάνουν κράτηση για την συγκεκριµένη βραδιά ή να πληροφορηθούν περισσότερα για τον Σύλλογο Οινοφίλων Νοµού Τρικάλων «Οινέα̋» µπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2431020150, 2431077809 και 6946862869. Σ.Κ.

Στα… άδυτα του «ΖΥΓΟΥ» λόγω ενό̋ «ΧΡΗΣΜΟΥ»!

Σε ποιε̋ πόλει̋ θα ανοίξουν τα εµπορικά καταστήµατα την ερχόµενη Κυριακή 3 Νοεµβρίου Πρόβα τζενεράλε για την εφαρµογή του προαιρετικού ανοίγµατο̋ των καταστηµάτων τι̋ Κυριακέ̋ αναµένεται να αποτελέσει η ερχόµενη Κυριακή 3 Νοεµβρίου, στο πλαίσιο τη̋ εφαρµογή̋ του νόµου που ψηφίσθηκε το περασµένο καλοκαίρι και ο οποίο̋ δίνει τη δυνατότητα στα εµπορικά καταστήµατα κάθε είδου̋ και µεγέθου̋ να µπορέσουν να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή του Νοεµβρίου, ενόψει τη̋ ενδιάµεση̋ φθινοπωρινή̋ δεκαήµερη̋ εκπτωτική̋ περιόδου. Σύµφωνα µε τα αποκλειστικά στοιχεία που δηµοσίευσε χθε̋ η Realnews, σε δείγµα 166 εµπορικών συλλόγων η πρόθεση των 108 είναι να παραµείνουν κλειστά τα καταστήµατα στι̋ 3 Νοεµβρίου και των 58 να ανοίξουν. Αναλυτικότερα, από τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεση τη̋ η «R» και τα οποία προέρχονται από σχετικό ερωτηµατολόγιο που απέστειλε σε όλου̋ του̋ εµπορικού̋ συλλόγου̋ τη̋ χώρα̋ η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), προκύπτει ότι για παράδειγµα ο Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ τη̋ Αθήνα̋ προτρέπει του̋ καταστηµατάρχε̋ να λειτουργήσουν τα καταστήµατα του̋ την Κυριακή 3 Νοεµβρίου, κάτι που σηµαίνει ότι θα είναι ανοιχτά τα καταστήµατα στον εµπορικότερο δρόµο τη̋ πρωτεύουσα̋, στην Ερµού. Το ίδιο θα ισχύσει και για τα καταστήµατα στο Περιστέρι, στο Μαρούσι, στα Πατήσια, στο Χαλάνδρι, στη Γλυφάδα, στο Φάληρο, ενώ στη Νέα Ιωνία θα ανοίξουν τα καταστήµατα, αλλά µε µειωµένο ωράριο. Υπενθυµίζεται ότι το ωράριο κατά το οποίο προαιρετικά θα µπορούν να λειτουργήσουν τα καταστήµατα θα είναι από τι̋ 11 το πρωί έω̋ τι̋ 8 το βράδυ. Ανοιχτά θα είναι επίση̋ τα καταστήµατα σε Θεσσαλονίκη, Κιάτο, Σπάρτη, Φιλιατρά, Αργοστόλι, Πύλο, Ναύπλιο, Κόρινθο, Γύθειο, Κυπαρισσία, Σύρο, Μεσολόγγι, Αργό̋, Κρανίδι και Τρίπολη. Αντίθετα, κλειστά θα παραµείνουν τα καταστήµατα σε Νίκαια, Ίλιον, Μοσχάτο, Αγρίνιο, Ηγουµενίτσα, Ιωάννινα, Άρτα, Λαµία, Πάτρα, Έδεσσα, Γρεβενά, Καστοριά, Νάουσα, Κοζάνη, Βέροια, Αλεξανδρούπολη, Κατερίνη, Καβάλα, Περιφέρεια Θεσσαλία̋, Ρέθυµνο, Χανιά, Κέρκυρα, Καλαµάτα, Αµαλιάδα, Μεγαλόπολη και Λουτράκι.

Προάγγελο̋ Ουσιαστικά η στάση που θα κρατήσουν οι καταστηµατάρχε̋ στι̋ 3 Νοεµβρίου θα αποτελέσει προάγγελο για το αν τελικά θα λειτουργούν τα καταστήµατα του̋ ορισµένε̋ ή και όλε̋ τι̋ Κυριακέ̋ του χρόνου. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο τη̋ ΕΣΕΕ, Βασίλη Κορκίδη, «η απόφαση του κάθε εµπορικού συλλόγου δεν έχει υποχρεωτική εφαρµογή, αλλά -όπω̋ συνέβη και σε παλιότερε̋ περιπτώσει̋ που αφορούν το ωράριο λειτουργία̋ των καταστηµάτων- θα αποτελέσει τον κυριότερο παράγοντα για το εάν θα λειτουργήσουν οι τοπικέ̋ αγορέ̋ στι̋ 3 Νοεµβρίου». Υπενθυµίζεται ότι µέχρι τι̋ 8 Νοεµβρίου θα πρέπει οι αντιπεριφερειάρχε̋ τη̋ χώρα̋ σε συνεργασία µε του̋ κατά τόπου̋ εµπορικού̋ συλλόγου̋ να έχουν αποφασίσει εάν θα λειτουργούν τα καταστήµατα τη̋ περιοχή̋ ορισµένε̋ ή όλε̋ τι̋ Κυριακέ̋ του χρόνου.

Με τον διευθυντή του «Ράδιο – Ζυγό̋» Κώστα Αργυρούση, γνωστού σε όλου̋ του̋ Τρικαλινού̋ τόσο για την ραδιοφωνική εκποµπή του «ΟΣΟ ΚΡΑΤΑΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΦΕΣ», όσο και για την τηλεοπτική DOLCE Vita (στο ASTRA TV), έχουµε µια παράλληλη πορεία από τη δεκαετία του 1980 στα τοπικά ΜΜΕ και µια χαλαρή φιλική σχέση όλα αυτά τα χρόνια. ∆εν έτυχε όµω̋ ποτέ να καθίσω… απέναντί του, στα άδυτα του «Ζυγού» και να συνοµιλήσω µαζί του «ζωντανά» στον αέρα. Την περασµένη Πέµπτη το πρωί πήγα στα γραφεία του Ράδιο-Ζυγό̋ για να του δώσω µια πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου του Έκτορα Νασιώκα ο «ΧΡΗΣΜΟΣ» και ο Κώστα̋ µε αιφνιδίασε καλώντα̋ µε να µπω στο στούντιο, να καθίσω… απέναντί του και να συνοµιλήσουµε «ζωντανά» µε τον Έκτορα Νασιώκα (µε τηλεφωνική σύνδεση από τη Λάρισα) για το «ΧΡΗΣΜΟ» αλλά και για τα άµεσα πολιτικά του σχέδια! Έτσι απέκτησα την πρώτη µου στουντιακή ραδιοφωνική εµπειρία, λόγω ενό̋ «ΧΡΗΣΜΟΥ»… ∆.Κ.

Ιπποκράτου̋ 15 Τρίκαλα τηλ.: 2431 771300 κ. 6975 409 385 6980 922940

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋), ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 33263 FAX: 2431-500059 e-mail:dialogos.24310@gmail.com site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Μετά τον «ΧΡΗΣΜΟ» και… µυστικό̋ ∆ΕΙΠΝΟΣ! δωρο̋ Σπανό̋, ο Π.Σ. Θανάση̋ Τσιάρα̋, ο πρόεδρο̋ του ΤΕΙ Θεσσαλία̋ Παναγιώτη̋ Γούλα̋, ο πρώην γραµµατέα̋ τη̋ Ν. Ε. Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ Αχιλλέα̋ Μανούρα̋, ο χηµικό̋ Θανάση̋ Μανούρα̋, ο Γιώργο̋ Αλεξανδρή̋ (βιβλιοπωλείο ΕΠΙΛΟΓΗ) και ο δικηγόρο̋ Παναγιώτη̋ Νασιώκα̋, ειπώθηκαν πολλά και για του̋ ∆ήµου̋ του νοµού µα̋, αλλά δεν µπορούµε (ακόµη) να τα αποκαλύψουµε… ∆.Κ.

Ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ είναι ένα̋ πολιτικό̋ µε πολλέ̋ συµπάθειε̋ στον Θεσσαλικό χώρο. Αυτό̋ είναι ο λόγο̋ που πολλοί σύντροφοί του από το ΠΑΣΟΚ, που δεν θέλουν σε καµιά περίπτωση να δουν να επαληθεύονται τα σενάρια για πιθανή στήριξη του Κώστα Αγοραστού (µαζί µε τη Ν∆), τον πιέζουν να δεχτεί να ηγηθεί ενό̋ συνδυασµού για την περιφέρεια Θεσσαλία̋. Αυτή η συζήτηση έγινε και το βράδυ τη̋ Πέµπτη̋ στην πίτσα-Ρόµα, όπου δείπνησαν µετά την παρουσία-

ση του βιβλίου του κ. Νασιώκα. Πάντω̋ ο ίδιο̋ δεν θέλησε να δεσµευτεί για τίποτα, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόµενα, ακόµη και να διεκδικήσει τον ∆ήµο Λάρισα̋ και περιορίστηκε µόνο να κάνει ενδιαφέρουσε̋ αναλύσει̋ για τα όσα συµβαίνουν στο στρατόπεδο του Αγοραστού αλλά και στο στρατόπεδο του δηµάρχου Λάρισα̋, του κ. Τζανακούλη. Στο… µυστικό αυτό δείπνο, στο οποίο συµµετείχε ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋, οι αντιδήµαρχοι Θανάση̋ Ξάφο̋ και Θό-

Τα µαγειρέµατα (πολιτικά και µη) του Νίκου Βαλοµάνδρα!

Ιδιαίτερα ενηµερωµένο̋ για τι̋ κινήσει̋ του προέδρου τη̋ ∆ΗΜΑΡ, του συντοπίτη µα̋ Φώτη Κουβέλη, είναι ο Νίκο̋ Βαλοµάνδρα̋, ο πρόεδρο̋ των Τρικαλινών πτυχιούχων υδραυλικών. Αφού πριν καν ανακοινωθεί η επίσκεψη και περιοδεία του Κουβέλη στην περιοχή µα̋ (θα γίνει γύρω στι̋ 10 Νοεµβρίου) ο Νίκο̋ γνώριζε µε λεπτοµέρειε̋ και για την επίσκεψη και για το πρόγραµµα! Όλα αυτά µα̋ τα αποκάλυψε σε δείπνο στην ταβέρνα «ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ» στην Πύλη, του Αχιλλέα Περγαντή, δείπνο στο οποίο το κυρίω̋ πιάτο ήταν ψητό κουνέλι το οποίο ήταν ιδιαίτερα νοστιµότατο… Τώρα για το τι «µαγειρεύει» πολιτικά ο Νίκο̋ Βαλοµάνδρα̋ δεν γνωρίζουµε ακόµη… Στο δείπνο, εκτό̋ του Νίκου Βαλοµάνδρα (αριστερά στη φωτό) συµµετείχαν ο σκηνοθέτη̋ και ηθοποιό̋ Σταύρο̋ Παρχαρίδη̋ (δίπλα στον κ. Βαλοµάνδρα), ο δηµοσιογράφο̋παρουσιαστή̋ του «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋ και ο υπογράφων. ∆.Κ.

Πω̋ θα επιλέξει υποψήφιο ο ΣΥΡΙΖΑ για τα Τρίκαλα; Είναι ορατό σε όλου̋ πω̋ αυτή τη στιγµή ο µόνο̋ συνδυασµό̋ που προσπαθεί να κάνει αισθητή την παρουσία του στον ∆ήµο Τρικκαίων είναι ο «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ». Αφού κάνει συνεχώ̋ συγκεντρώσει̋ και «βοµβαρδίζει» µε ανακοινώσει̋ τα τοπικά Μ.Μ.Ε. Όλα αυτά δεν γίνονται µόνο γιατί πλησιάζουν εκλογέ̋ αλλά και λόγω τη̋ «κούρσα̋» που άρχισε για το ποιο̋ θα είναι ο επικεφαλή̋ σε αυτόν τον συνδυασµό που θα στηριχθεί επίσηµα από τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα που από 4% στι̋ εκλογέ̋ του 2009 εκτοξεύτηκε στο 27% στι̋ εκλογέ̋ του 2012 και φιλοδοξεί να καταγράψει ανάλογη πορεία και στι̋ δηµοτικέ̋ εκλογέ̋ του Μα˙ου. Είναι γνωστό πω̋ για τη θέση του υποψηφίου δήµαρχου του «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ», αν παραµείνει αυτό το όνοµα, ακούγονται αυτή τη στιγµή κυρίω̋ τα ονόµατα του ∆ηµήτρη Παπαθανασίου, του Χρήστου Σιµορέλη και του Θανάση Ευαγγελόπουλου. Εκείνο που είναι ανοιχτό είναι το αν η απόφαση θα παρθεί από τον υπάρχοντα συνδυασµό ή θα έχει λόγο και η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στον ∆ήµο Τρικκαίων αφού µάλλον αυτή θα κληθεί να σηκώσει και το βάρο̋ του προεκλογικού αγώνα. Πάντω̋ όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν σύντοµα, αµέσω̋ µετά την ανακοίνωση του εκλογικού νόµου που θα ισχύσει στι̋ προσεχεί̋ εκλογέ̋, έναν νόµο που περιµένουν πολλοί υποψήφιοι δήµαρχοι για να πάρουν τι̋ τελικέ̋ του̋ αποφάσει̋… ∆.Κ.

∆ύο επετειακά, επίκαιρα γράµµατα Είναι στιγµέ̋, ενίοτε και περίοδοι, που ο µανιχαισµό̋ κατοικοεδρεύει. Το άσπρο και το µαύρο εκτοπίζουν τα άλλα χρώµατα τη̋ ίριδα̋, στη ζωή ανθρώπων, συλλογικοτήτων, λαών, εθνών, κρατών… Αυτό συνέβη το 1940, τηρουµένων των αναλογιών, προφανή δεδοµένα κυριαρχούν και σήµερα στη χώρα µα̋. ∆ύο επιστολέ̋, που στάλθηκαν προ̋ τον ελληνικό λαό, µε διαφορά λίγων µηνών, από διαφορετικού̋ αποστολεί̋, το 1940 και το 1941, δεν έχουν µόνο ριζικά αντιπαρατιθέµενο περιεχόµενο, κυρίω̋ διδάσκουν και σήµερα, καταδεικνύουν υπαρκτά διλήµµατα, οριοθετούν το δρόµο… Το πρώτο γράµµα, από τον Νικ. Πλαστήρα, δηµοσιοποιήθηκε την 21 Απριλίου 1941 από τη Νίκαια τη̋ Γαλλία̋, όπου είχε καταφύγει και υπογράµµιζε: «Είµαι τη̋ γνώµη̋, ότι πρέπει να γίνει κυβέρνησι̋ φιλογερµανική, για να καταστήσουµεν ολιγώτερον οδυνηράν την ήτταν. Αυτό πρέπει να γίνει και Του αν ακόµη θα ηξεύραµε ότι ο πόλεΗλία Σιαφάκα µο̋ θα ετελείωνε και µετά τινά̋ µόνον µήνα̋ µε τελείαν ήτταν του άξονο̋. (όπερ απίθανον)». Για να είµαστε ιστορικά ακριβοδίκαιοι, το παραπάνω γράµµα που καλούσε το λαό σε συνεργασία µε του̋ κατακτητέ̋, είχε ω̋ ιδιοκτήτη ένα πρόσωπο, που στην εποχή του θεωρούνταν «κεντρώο̋», κατά τη διάρκεια τη̋ διακυβέρνηση̋ του εκτελέστηκε ο Μπελογιάννη̋, µε την εν γένει διαδροµή του, δικαίωσε τη θέση του ΚΚΕ, στι̋ εκλογέ̋ του 1952, «τι µπρόκολο, τι λάχανο, τι Πλαστήρα̋, τι Παπάγο̋…». Το δεύτερο γράµµα, έλαβε χώρα στι̋ 31 Οκτωβρίου 1940, µέσα από τι̋ φυλακέ̋ τη̋ Κέρκυρα̋ από το Νίκο Ζαχαριάδη τότε παντοδύναµο γραµµατέα του ΚΚΕ που προέτρεπε τον ελληνικό λαό σε αντίσταση. «Ο λαό̋ τη̋ Ελλάδα̋ διεξάγει σήµερα έναν πόλεµο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στον φασισµό του Μουσολίνι. ∆ίπλα στο κύριο µέτωπο και ο κάθε βράχο̋, η κάθε ρεµατιά, το κάθε χωριό, καλύβα µε καλύβα, η κάθε πόλη, σπίτι µε σπίτι, πρέπει να γίνει φρούριο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα…». Επειδή «όλη η αλήθεια είναι πάντα επαναστατική», δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι όταν ο Ζαχαριάδη̋ –που ειρήσθω, αυτοκτόνησε εκτοπισµένο̋ και απέλπι̋ στο Σοργκούτ τη̋ Σιβηρία̋. Το 1973- απέστειλε το προαναφερθέν γράµµα, πιθανότατα γνώριζε ότι το σύµφωνο Μολότωφ-Ρίµπερτροπ είχε καταστεί κουρελόχαρτο, ω̋ ευφυή̋ άνθρωπο̋ δε ήξερε, ότι εκτό̋ από τον διεθνισµό… υπάρχει και ο πατριωτισµό̋. Επιπρόσθετα, το γράµµα για πολλά χρόνια, θεωρούνταν κατασκευή του Μανιαδάκη. ∆ιδακτικό επιµύθιο! Είναι αποπροσανατολιστικό να προσάψουµε στον Πλαστήρα γερµανοφιλία, στο δε Ζαχαριάδη εθνικοφροσύνη. Είναι –τουλάχιστον- έω̋ ενό̋ σηµείου- εύλογο να υφίσταται, ειδικά σε δίσεκτου̋ καιρού̋, διχογνωµία για την κατεύθυνση που πρέπει επακριβώ̋ να ακολουθηθεί, για το περιεχόµενο του ρεαλισµού, για το ανέφικτο που µπορεί να οδηγήσει σε ακόµα πιο επικίνδυνου̋ ατραπού̋. Ωστόσο, µε εστία την ιστορία, τι̋ διδαχέ̋ τη̋ και την εγγενώ̋ πολλαπλή τη̋ ανάγνωση, είµαστε υποχρεωµένοι να αναρωτηθούµε και προσέτι να απαντήσουµε. Υπήρξε ποτέ λευτεριά, χωρί̋ σύγκρουση, ρίσκο και θυσίε̋; Το 1940 αν εκλεγόταν η γραµµή Πλαστήρα –που αναµφίβολα θα οδηγούσε σε εθνικού̋ κουίσλιγκ – σήµερα άραγε τι θα γιορτάζαµε; στη διαχρονία γιατί θα υπερηφανευόµασταν, τι «θα παίζαµε στα παιδιά µα̋, στην Αγορά,… στο Λαύριο»;


4

ΤΟΠΙΚΑ

 Με την µαθητική στρατιωτική παρέλαση, στι̋ 12 το µεσηµέρι

Ανακοίνωση τη̋ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ για την 28η Οκτωβρίου 28η Οκτωβρίου 1940: ο ελληνικό̋ λαό̋ είπε ΟΧΙ, στον Ιταλογερµανικό άξονα, στην υποδούλωση, στην πείνα, στον φασισµό, και στον ολοκληρωτισµό. 28η Οκτωβρίου 2013: πρέπει να πούµε ΟΧΙ στη λαίλαπα των µνηµονίων, στη σύγχρονη κατοχή που επιβάλλουν Ε.Ε. –∆.Ν.Τ. – Κυβέρνηση – Κεφάλαιο, ΟΧΙ στον σύγχρονο φασισµό – Ολοκληρωτισµό. Η κυβερνητική πολιτική των µνηµονίων, µε τι̋ επιταγέ̋ τη̋ Τρόικα και του ∆ΝΤ θέλει να διαλύσει ό,τι δικαίωµα απέµεινε σε παιδεία, υγεία, εργασία. Με περισσή υποκρισία όλοι αυτοί που υλοποιούν τη σύγχρονη κοινωνική υποδούλωση, που εκχωρούν την εθνική ανεξαρτησία, που περιφρονούν τον λαό και την κοινωνική δικαιοσύνη µα̋ καλούν να γιορτάσουµε το ΟΧΙ. Όµω̋ η συγκυβέρνηση του ΝΑΙ σε όλα, τη̋ υλοποίηση̋ των µνηµονίων και τη̋ καταστροφή̋ των κοινωνικών υπηρεσιών, των «ευέλικτων» εργασιακών σχέσεων, δε δικαιούται να γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου. Σε µια Ελλάδα φτωχή, εξαθλιωµένη, πετσοκοµµένη, άνεργη, µε την υγεία και την παιδεία και πάλι στο απόσπασµα, µε ξεπουληµένα-παραχωρηµένα ή υπό ξεπούληµα-παραχώρηση λιµάνια, αεροδρόµια, εδάφη και δηµόσιο πλούτο/περιουσία. Με χιλιάδε̋ ανθρώπου̋ να ξενιτεύονται και πάλι κι άλλε̋ µερικέ̋ χιλιάδε̋ αυτοκτονηµένου̋. Σε µια Ελλάδα που ο εργαζόµενο̋ λαό̋ δεν έχει να φάει θα τον τα˙σουν πάλι “εθνική υπερηφάνεια” για να ξεχάσει τον πόνο του. Έτσι µάθαµε πω̋ φέτο̋ θα ξαναβγούν πάλι τα σκουριασµέ-

να αλλά καλογυαλισµένα άρµατα να παρελάσουν για να ανέβει το εθνικό µα̋ φρόνηµα, µια̋ και ο άλλοτε περήφανο̋ ελληνικό̋ λαό̋, νιώθει πλέον τόσο ταπεινωµένο̋ και εξευτελισµένο̋ από τι̋ πολιτικέ̋ που εφαρµόζουν κυβερνήσει̋-τρόικα τα τελευταία χρόνια και τον γονατίζουν. Μάθαµε ότι τα χρήµατα για τα καύσιµα θα καλυφθούν από χορηγού̋. Του̋ µεγάλου̋ του έθνου̋ «ευεργέτε̋». Εκείνου̋ που µε το αζηµίωτο τόσα χρόνια προσφέρουν(?) στην ελληνική κοινωνία, σε εκείνου̋ που του̋ παραχωρεί το κράτο̋ έργα, δρόµου̋, λιµάνια, αεροδρόµια, δάση, παιδεία, υγεία, εθνική άµυνα, για να κερδοφορούν. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και ο λαό̋ τη̋ χώρα̋ µα̋ δεν αντέχει άλλη φτώχεια. Θα πρέπει να ξαναβρούµε το νόηµα του ΟΧΙ. Να του̋ ανατρέψουµε, να στείλουµε όλου̋ εκείνου̋ που µα̋ φτωχοποιούν, µα̋ ξεζουµίζουν και µα̋ αυτοκτονούν, από εκεί που ήρθαν. Να παλέψουµε απέναντι στο νέο Άξονα κυβερνήσεων-τρόικα̋-ΕΕ-∆ΝΤκεφαλαίου και να παλέψουµε για τη σηµερινή κοινωνική µα̋ απελευθέρωση και µια αξιοβίωτη ζωή, για να µπορούµε να τιµούµε µε ουσιαστικό τρόπο και να είµαστε περήφανοι για όλου̋ του̋ αγώνε̋ του λαού µα̋ και στο παρελθόν, απέναντι σε κάθε κατακτητή, καταπιεστή και δυνάστη, που είτε κρύβεται πίσω από εθνικού̋ µανδύε̋, είτε δείχνει ξεκάθαρα το πρόσωπο του ω̋ κεφαλαιοκράτη̋ ή τσιράκι του.

Ολοκληρώνονται σήµερα οι εκδηλώσει̋ στα Τρίκαλα για την επέτειο του «ΟΧΙ» Π

αρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστου Μιχαλάκη, τη̋ Περιφερειακή̋ Συµβούλου κ. Ελένη̋ Αργυροπούλου, των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου, ξεκίνησαν την Παρασκευή 25-10-2013 και ολοκληρώνονται σήµερα ∆ευτέρα 28-

σκευή̋ στο Μνηµείο των Ηρώων πραγµατοποιήθηκε προσκύνηµα µαθητών και µαθητριών Σχολείων Α/θµια̋ και Β/θµια̋ Εκπαίδευση̋ Τρικάλων, ενώ στεφάνια µεταξύ άλλων κατέθεσαν ο Αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Μιχαλάκη̋, µαθητέ̋ τη̋ Πρωτοβάθµια̋ και ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευ-

10-2013, οι εκδηλώσει̋ εορτασµού τη̋ επετείου τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου, που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Το πρωί τη̋ Παρα-

ση̋, το τοπικό τµήµα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η Επαγγελµατική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγεία̋, το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού και το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων. Ακολούθησε οµιλία στο κτίριο τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων από την κ. Αναστασία Παπαβασιλείου, καθηγήτρια φιλόλογο του 4ου Λυκείου Τρικάλων, σε όλου̋ του̋ υπαλλήλου̋ τη̋ Περιφερει-

¢ñ÷éóáí ïé åããñáöÝò óôïí ×ÏÑÅÕÔÉÊÏ ÏÌÉËÏ ÔÑÉÊÁËÙÍ Ï ×ÏÑÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÔÑÉÊÁËÙÍ - óõíþíõìï ðëÝïí ôçò ðåßñáò, ôçò êáôÜñôéóçò êáé ôçò åðéôõ÷ßáò, óáò õðïäÝ÷åôáé ãéá ôç íÝá ÷ïñåõôéêÞ ÷ñïíéÜ ó' Ýíá íÝï ÷þñï õøçëÞò áéóèçôéêÞò óôçí ÉððïêñÜôïõò 10 óôï ðåæüäñïìï. Ç äéäáêôéêÞ ïìÜäá ôïõ ×.Ï.Ô. áðïôåëåßôáé áðü ôïõò ðéï êáôáñôéóìÝíïõò äáóêÜëïõò ÷ïñïý óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí, ìå åðéêåöáëÞò ôïí êáôáîéùìÝíï äÜóêáëï ê. Ðáíáãéþôç ÌÜíï. (Áöïõãêñáæüìåíïé ôéò åðéèõìßåò - áíÜãêåò ôùí 500 êáé ðëÝïí ÷ïñåõôþí ôïõ ïìßëïõ ìáò, áëëÜ êáé ôùí óõìðïëéôþí ìáò), ÓÅ ÐÏËÕ ×ÁÌÇËÅÓ ÔÉÌÅÓ, ëåéôïõñãÞóáìå ôá åîÞò ôìÞìáôá:

Åëëçíéêïß Ðáñáäïóéáêïß ×ïñïß áð' üëç ôçí ÅëëÜäá Ëáúêïß ×ïñïß (ÔìÞìáôá ÐáéäéêÜ áñ÷Üñéá-ðñï÷ùñçìÝíá, ÅöçâéêÜ, Åíçëßêùí Áñ÷áñßùí – Ðñï÷ùñçìÝíùí – ÔìÞìáôá ÐáñáóôÜóåùí) (ÄéäÜóêïõí: Ðáíáãéþôçò ÌÜíïò – ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) ÌïíôÝñíïò Óýã÷ñïíïò Åõñùðáúêüò ×ïñüò (ÑáöáÝëá ÌÜíïõ – ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) Zumba Lessons Zumba instructor (ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) Yoga – Pilates (Ìáôßíá ÌðëáíôÞ) Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé (Óßá ÖáñÜêç) ÌïõóéêïêéíçôéêÞ ÁãùãÞ Íçðßùí Ðñïåôïéìáóßá ìåëëïíýìöùí

Ðëçñïöïñßåò-ÅããñáöÝò óôéò ó÷ïëÝò ôïõ ×.Ï.Ô.:

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Super ÐáêÝôá Ðñïóöïñþí!!!

ÉððïêñÜôïõò 10 óôïí ðåæüäñïìï & óôç ÌáõñïêïñäÜôïõ 7, ÔÑÉÊÁËÁ Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 24315 50893 - 24310 77798 – 6977884131 – 6979021011

ακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη, των Περιφερειακών Συµβούλων κ.κ. Γιώργου Τσίγκα και Ντίνου Μπάρδα και των υπαλλήλων τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋. Οι εκδηλώσει̋ για την εθνική µα̋ επέτειο τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου, ολοκληρώνονται σήµερα ∆ευτέρα 28-10-2013, µε την µαθητική και στρατιωτική παρέλαση.


∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

5

ΤΟΠΙΚΑ

Τιµήθηκε χθε̋ στην Πιαλεία ο ήρωα̋ Βασίλη̋ Τσαβαλιάρη̋ Ο πρώτο̋ Έλληνα̋ νεκρό̋ του 1940-41 µεταφράστηκε σε ένα µεγάλο ποτάµι και χαρά τη στιγµή τη̋ αναχώρηση̋ των Ελλήνων στρατιωτών για το µέτωπο.

Ποιοι παραβρέθηκαν

Με… παρέλαση υποψηφίων δηµάρχων για τον ∆ήµο Πύλη̋ (αλλά και τον ∆ήµο Τρικκαίων) και την απουσία τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋», η οποία πέρισυ είχε επιχειρήσει θεαµατική εκπροσώπηση, τιµήθηκε χθε̋ στην Πιαλεία ο πρώτο̋ νεκρό̋ Ελληνα̋ στον Ελληνὀταλικό πόλεµο του 1940-41, ο στρατιώτη̋ Βασίλη̋ Τσαβαλιάρη̋. Τιµώµενο πρόσωπο τη̋ εκδήλωση̋ ήταν ο γιο̋ του ήρωα, ο Γιώργο̋ Τσαβαλιάρη̋. Την κύρια οµιλία έκανε ο φιλόλογο̋ κ. Νίκο̋ Λεµονά̋ και σύντοµου̋ χαιρετισµού̋ απηύθυναν ο δήµαρχο̋ Πύλη̋ κ. Κώστα̋ Κουφογάζο̋ και ο αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋. Μαθητέ̋ τη̋ Πιαλεία̋ απήγγειλαν ποιήµατα, ανάµεσα του̋ και η δισέγγονη του Βασίλη Τσαβαλιάρη, η οποία χειροκροτήθηκε θερµά.

Εκτό̋ των προαναφερόµενων παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και οι παρακάτω: οι βουλευτέ̋ Κώστα̋ Σκρέκα̋ και Μιχάλη̋ Ταµήλο̋,ο Απόστολο̋ Παντέρα̋, επικεφαλή̋ τη̋ αντιπολίτευση̋ στον ∆ήµο Πύλη̋, ο Κώστα̋ Μαράβα̋, επικεφαλή̋ του συνδυασµού «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και εκ νέου υποψήφιο̋ δήµαρχο̋ Πύλη̋, οι αντιδήµαρχοι Πύλη̋ ∆ηµήτριο̋ Καλαντζή̋, ∆ούλαλα̋, Κουτσονάσιο̋, Τεντολούρη̋. Ο πρώην δήµαρχο̋ Νίκο̋ Τόλια̋, ο κ. Γεώργιο̋ Περγαντή̋ που την προηγούµενη ηµέρα ανακοίνωσε την κάθοδό

Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Μια ιστορική έκδοση για το Τρικαλινό ποδόσφαιρο

Σωτήρη̋ Κύρµπα̋

50 χρόνια (1963-2013) Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ! ποια ήταν τα ιδανικά των Ελλήνων που πέρασαν από γενιά σε γενιά και όρισαν την απάντηση του "ΟΧΙ" στην Ιταλία. Μετά από ένα σύντοµο πέρασµα στα πολεµικά γεγονότα και την ελληνική αντεπίθεση (δοσµένη µέσα από πρωτοσέλιδα εφηµερίδων τη̋

εποχή̋), αναφέρθηκε στο φόρο αίµατο̋ και στη θυσία του Β. Τσιαβαλιάρη, αλλά και όλων των αγωνιστών του έπου̋ του 1940-41. Τελείωσε το λόγο του µε φράση του αειµνήστου καθ. Ιω Κακριδή σχετικά µε την ελεύθερη βούληση των Ελλήνων, η οποία

3 752 σελίδε̋ µε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον ΑΟΤ

Περίληψη τη̋ οµιλία̋ του κ. Νίκου Λεµονά Ο οµιλητή̋ άρχισε µε τα προµηνύµατα τη̋ ιταλική̋ επίθεση̋ (εισβολή στην Αλβανία το 1939, τορπιλισµό τη̋ "Έλλη̋" στι̋ 15 -8-1940. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στι̋ δραµατικέ̋ στιγµέ̋ τη̋ απάντηση̋ του Μεταξά και ολόκληρου του ελληνικού λαού, όπω̋ αυτή αποτυπώθηκε στο έργο " ελληνική εποποιία 1940-41 του Αγγ. Τερζάκη, στο βιβλίο " η αρχή του τέλου̋" Εµµ. Γκράτσι (σηµ: του Ιταλού πρέσβη που έδωσε το τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση), και σε άρθρο του Γ. Βλάχου (ιστορικού εκδότη τη̋ Καθηµερινή̋) στι̋ 8 -12-1940. Ο οµιλητή̋ προσπάθησε µέσα από γεγονότα τη̋ Ιστορία̋ τη̋ αρχαία̋ Ελλάδα̋, αλλά και ανατροφή̋ των πολιτών (Μαραθώνα, Σαλαµίνα, Θερµοπύλε̋, τον όρκο των Αθηναίων οπλιτών, τον "επιτάφιο" του Περικλή) να δείξει

του στον ∆ήµο Πύλη̋. Ο Κώστα̋ Πατέρα̋, δηµ. σύµβουλο̋ ∆ήµου Τρικκαίων και υποψήφιο̋ δήµαρχο̋ Τρικκαίων (σύµφωνα µε ανακοίνωσή του), ο περιφ. σύµβουλο̋ Γιώργο̋ Καπέλο̋, ο εκπρόσωπο̋ τη̋ ΣΜΥ συνταγµατάρχη̋ Λεωνίδα̋ Πανάγο̋,ο πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. Πιαλεία̋ κ. Β.Βασιλόπουλο̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ Τ. Κ. Φιλύρα̋ Γ. Τζιωρτζιώτη̋, ο πρόεδρο̋ του Πολιτιστικού Συλλόγου Πιαλεία̋ (και συντονιστή̋ τη̋ εκδήλωση̋) κ. ∆ηµήτρη̋ Παπαγιαννόπουλο̋, ο πρόεδρο̋ του Εµπορικού Συλλόγου Πύλη̋ Κώστα̋ Βὀτσίδη̋ κ.α.

ογραφία Η πρώτη χρονολογικά φωτ

ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ • Πλήρη στοιχεία για του̋ 1.826 επίσηµου̋ αγώνε̋ (πρωταθλήµατο̋, κυπέλλου και µπαράζ) που έδωσε στα 50 χρόνια τη̋ ιστορία̋ του ο Α.Ο. Τρίκαλα. • Τα ονόµατα, οι φωτογραφίε̋ και η αγωνιστική παρουσία των 595 ποδοσφαιριστών που φόρεσαν την φανέλα του Α.Ο.Τ. σε επίσηµου̋ αγώνε̋. • Πάνω από 600 φωτογραφίε̋ (πολλέ̋ από τι̋ οποίε̋ αδηµοσίευτε̋) από την 50χρονη πορεία τη̋ οµάδα̋ στα πρωταθλήµατα Α’, Β’, Γ’ και ∆’ Εθνική̋.

λα που διασώζεται. τη̋ οµάδα̋ του Α.Ο. Τρίκα

• Οι ακριβεί̋ συνθέσει̋ των εκάστοτε ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Α.Ο.Τ. µε όλα τα ονόµατα των παραγόντων του. • Αναλυτικοί πίνακε̋ - καθρέφτε̋ τη̋ κάθε αγωνιστική̋ περιόδου. • Συγκεντρωτικοί πίνακε̋ τη̋ 50χρονη̋ παρουσία̋ οµάδα̋ και παικτών στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ» ΤΟΥ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΒΙΒΛΙΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΘΕ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Σωτήρη̋ Κύρµπα̋

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΟΥΠΗ Βύρωνο̋ 5 (3ο̋ όροφο̋) ΤΗΛ.: 24310-33263 e-mail: dialogos.24310@gmail.com

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ διάλογο̋ www.TV-10.gr Ράδιο Ζυγό̋ Ράδιο-ΠΡΩΙΝΟΣ TV-10 ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΛΑ TRIKALA IN ΡΑ∆ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ


6

ΤΟΠΙΚΑ

Συµµετοχή του ∆ηµήτρη Παδιού στο νέο CD «Πένε̋ και Νότε̋» Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα CD µε νέα τραγούδια και νέου̋ ερµηνευτέ̋ από διάφορα µέρη τη̋ χώρα̋. Σ’ αυτό συµµετέχει ερµηνεύοντα̋ ένα τραγούδι και ο συµπολίτη̋ µα̋ ∆ηµήτρη̋ Παδιό̋, γνωστό̋ για την αγάπη του στο λἀκό τραγούδι και ιδιαίτερα στον αξέχαστο ∆ηµήτρη Μητροπάνο. Συγκεκριµένα ερµηνεύει το τραγούδι «Συνονθύλευµα Αρωµάτων», σε στίχου̋ και µουσική του Κώστα Μαρή. Το cd κυκλοφορεί πανελλαδικά από την Volume disc και την GS Music productions. 13 τραγούδια από µπαλάντα µέχρι λἀκό φιλοδοξούν να τα αγαπήσετε. Νέοι δηµιουργοί και τραγουδιστέ̋ δίνουν κάτι από τον ίδιο του̋ τον εαυτό και καταθέτουν την δική του̋ προσωπική πρόταση και σφραγίδα. Σ.δ. Ευχόµαστε… καλοτάξιδο το cd και σύντοµα να κυκλοφορήσει και άλλο µόνο µε ερµηνευτή τον ∆ηµήτρη! Νοµαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28η̋ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Το «όχι» στον φασισµό και στον ναζισµό, 73 χρόνια µετά, είναι επίκαιρο. Στη χώρα που πλήρωσε µε χιλιάδε̋ νεκρού̋ τον αντιφασιστικό αγώνα, σηκώνουν κεφάλι οι νοσταλγοί του Χίτλερ. Οι δηµοκρατικοί πολίτε̋, ο προοδευτικό̋ κόσµο̋ δεν θα επιτρέψουν την αναβίωση εικόνων από το σκοτεινό παρελθόν, θα υψώσουν τείχο̋ απέναντι στο ρατσιστικό µίσο̋ και στη φασιστική δράση. Όλοι έχουµε υποχρέωση απέναντι στι̋ νεότερε̋ γενιέ̋ να υπερασπιστούµε τη δηµοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια που πλήττεται τα τελευταία χρόνια από τι̋ δύσκολε̋ συνθήκε̋ διαβίωση̋ των πολιτών λόγω των ασκούµενων πολιτικών για πολλέ̋ δεκαετίε̋. 26/10/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ελληνογερµανική Συνέλευση ∆ηµάρχων στη Νυρεµβέργη «Το 2014 είναι το έτο̋ Θεσσαλικών Αδερφοποιήσεων!» Στη Νυρεµβέργη Γερµανία̋, έδρα τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋, διοργανώθηκε η 4η Ελληνογερµανική Συνέλευση µε συµµετοχή των αντίστοιχων ∆ήµων από Ελλάδα και Γερµανία. Από την ελληνική πλευρά συµµετείχαν ο Υπουργό̋ κ. Γιάννη̋ Μιχελάκη̋, ο επικεφαλή̋ τη̋ ελληνική̋ αποστολή̋ κ. Ασκούνη̋ (∆ήµαρχο̋ Καλλιθέα̋ και Πρόεδρο̋ Κεντρική̋ Ένωση̋ ∆ηµάρχων τη̋ Ελλάδο̋) και περίπου 20% των ∆ηµάρχων από την Ελλάδα. Από την Θεσσαλία παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχο̋ Αγιά̋ κ. Αντώνη̋ Γκουντάρα̋, ο ∆ήµαρχο̋ Αλµυρού κ. Ευάγγελο̋ Χατζηκυριάκο̋, ο Αντιδήµαρχο̋ Βόλου κ. ∆ηµήτριο̋ ∆ερβένη̋, ο ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ Τρικκαίων κ. Αθανάσιο̋ Βαβύλη̋ και ο Πρόεδρ̋ τη̋ εθελοντική̋ περιβαλλοντική̋ οµάδα̋ Αλµυρού και µέλο̋ του πανελληνίου παρατηρητηρίου των οργανώσεων τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών κ. Χρήστο̋ Καραζούπη̋. Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ κ. ∆ιαµαντή̋ Γκίκα̋ συναντήθηκε µε του̋ Θεσσαλού̋ επισκέπτε̋ όπου κύριο θέµα τη̋ συζήτηση̋ ήταν το

Ο Πρόεδρο̋ τη̋ εθελοντική̋ περιβαλλοντική̋ οµάδα̋ Αλµυρού και µέλο̋ του πανελληνίου παρατηρητηρίου των οργανώσεων τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών κ. Χρήστο̋ Καραζούπη̋, ο Αντιδήµαρχο̋ Βόλου κ. ∆ηµήτρη̋ ∆ερβένη̋, ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ κ. Γκίκα̋ ∆ιαµαντή̋, ο ∆ήµαρχο̋ Αγιά̋ Λαρίση̋ κ. Αντώνιο̋ Γκουντάρα̋ και ο ∆ήµαρχο̋ Αλµυρού κ. Ευάγγελο̋ Χατζηκυριάκο̋ θέµα τη̋ αδελφοποίηση̋ ∆ήµων τη̋ Θεσσαλία̋ µε ευρωπἀκου̋ ∆ήµου̋. Μάλιστα γεννήθηκε εν παρουσία γερµανικών εκπροσώπων και η ιδέα τη̋ ίδρυση̋ µια̋ νέα̋ αδερφοποίηση̋ µε ένα ∆ήµο τη̋ Μαγνησία̋, για το οποίο θα ακολουθήσει ειδικό δελτίο τύπου από τον αντίστοιχο θεσσαλικό ∆ήµο, αφού εξεταστούν µερικέ̋ λεπτοµέρειε̋ τον επόµενο καιρό. Ο Γραµµατέα̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ κ. Ιωάννη̋ Κίτσιο̋, τόνισε ότι «το έτο̋ 2014 θα είναι αφιε-

ρωµένο στι̋ αδερφοποιηµένε̋ πόλει̋ Θεσσαλικών ∆ήµων µε ∆ήµου̋ τη̋ Ευρώπη̋». Στη συνάντηση ο Πρόεδρο̋ κ. ∆ιαµαντή̋ Γκίκα̋ είχε επίση̋ και την χαρά να υποδεχτεί και τον ∆ήµαρχο Χἀδαρίου κ. Μαραβέλια, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού του̋ στην Ελλάδα. Λυπηρό σηµείο µεν ήταν η ταραχή του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκη̋ κ. Μπουτάρη, όταν έπρεπε να απαντήσει στο ερώτηµα των Θεσσαλών, γιατί το πάρκο Καρἀσκάκη µετονοµάστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκη̋ σε πάρ-

κο ∆υρραχείου Αλβανία̋. Η εξήγηση που έδωσε ότι το πάρκο δεν είχε ποτέ το όνοµα «Καρἀσκάκη» δεν κάλυπτε τον Πρόεδρο κ. ∆ιαµαντή Γκίκα, γεγονό̋ που στεναχώρησε τον κ. ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκη̋. Η επόµενη ελληνογερµανική Συνέλευση προγραµµατίζεται να γίνει στο Ηράκλειο Κρήτη̋, όπου η Οµοσπονδία προγραµµατίζει να συµµετέχει. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρο̋ ∆ιαµαντή̋ Γκίκα̋ Ο Α’ Γραµµατέα̋ Ιωάννη̋ Κίτσιο̋

Με µεγάλη συµµετοχή κατοίκων και πλούσιο διάλογο

Συγκέντρωση του «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» την Παρασκευή στα Μεγάλα Καλύβια

Μ

εγάλη επιτυχία παρουσίασε η συγκέντρωση που οργάνωσε η δηµοτική παράταξη "ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ" το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋ σε κεντρικό καφενείο στα Μεγάλα Καλύβια, σε µία κοινότητα γνωστή για την αγωνιστική τη̋ διάθεση. Στι̋ δύο ώρε̋ που διήρκησε η συζήτηση και σε ένα µαζικό ακροατήριο, ο δηµοτικό̋ σύµβουλο̋ Βασίλη̋ Ζώη̋ και ο συντονιστή̋ τη̋ δηµοτική̋ παράταξη̋ ∆ηµήτρη̋ Παπαθανασίου παρουσίασαν τι̋ θέσει̋ τη̋ αυτοδιοικητική̋ συλλογικότητα̋ τη̋ ριζοσπαστική̋ αρι-

στερά̋ για τι̋ προοπτικε̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ και πιο συγκεκριµένα του ∆ήµου Τρικκαίων στην εποχή των µνηµονίων καθώ̋ και για τα προβλήµατα τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ τη̋ δηµοτική̋ κοινότητα̋,αλλά και τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋. Ο ∆ηµήτρη̋ Παπαθανασίου εισηγούµενο̋ το πολιτικό πλαίσιο, οριοθέτησε την πολιτική διαδροµή του "ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ" στο τρίπτυχο επικεντρώνοντα̋ αρχικά στην άσκηση κριτική̋ στην εφαρµοζόµενη πολιτική εκ µέρου̋ τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ που εναρµονίσθηκε

άµεσα και χωρί̋ αναστολέ̋ µε τι̋ επιταγέ̋ των µνηµονιακών πολιτικών και του "Καλλικράτη", επισήµανε τη συµβολή τη̋ δηµοτική̋ παράταξη̋ στην οργάνωση και πολιτικοποίηση των κοινωνικών αντιστάσεων και αγώνων, µέσα από την αντίληψη τη̋ διαθεσιµότητα̋ και όχι µέσα από τη φιλοσοφία τη̋ "ανάθεση̋" και κατέτεινε στη συγκρότηση τη̋ εναλλακτική̋ πολιτική̋ πρόταση̋ του "ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ" για τη διεκδίκηση του δήµου Τρικκαίων µε όρου̋ νίκη̋ πλέον, διεκδίκηση που θα συ-

νοδεύεται από τη διεύρυνσή τη̋ δηµοτική̋ παράταξη̋ µέσα στην κοινωνία που θέλει να αντιπαλαίψει και να ανατρέψει τι̋ πολιτικέ̋ των µνηµονίων και

τη̋ ισοπέδωση̋. Από την πλευρά του ο Βασίλη̋ Ζώη̋ παρουσίασε την µέχρι σήµερα προβληµατική λειτουργεία του δήµου και ιδίω̋ την ανυπαρξία τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ στην αντιµετώπιση των προβληµάτων τη̋ καθηµερινότητα̋ για του̋ κατοίκου̋ των χωριών, ενώ έδωσε έµφαση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η δηµοτική κοινότητα των Μεγάλων Καλυβίων, µετά και από την ενηµέρωση που είχε σε πρόσφατη συνάντησή τη̋ η αντιπροσωπεία του "ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ" µε τον πρόεδρο τη̋, κ. Γιαννούλα, ο οποίο̋ παραβρέθηκε και

χαιρέτησε τη συγκέντρωση. Ακολούθησε πλατύ̋ διάλογο̋ µε του̋ κατοίκου̋, που περιστράφηκε γύρω από την προβληµατική λειτουργεία του "Καλλικράτη", την αποµόνωση των δηµοτικών διαµερισµάτων τη̋ περιφέρεια̋ του ∆ήµου εκ µέρου̋ τη̋ σηµερινή̋ δηµοτική̋ αρχή̋ και τη γενικότερη οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση τη̋ χώρα̋. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Χθε̋ Κυριακή παρουσία των τοπικών αρχών και πολιτών

Τιµήθηκε η µνήµη των 72 πεσόντων στην Καστανιά

Με την Κατερίνα ∆ιδασκάλου απόψε στον ΜΥΛΟ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ

 Κοσµοσυρροή στην φετινή γιορτή κάστανου στην Γκούρα

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Του̋ αξέχαστου̋ ήρωε̋ που έπεσαν µαχόµενοι για την ελευθερία και τα ιδανικά τίµησαν χθε̋ οι κάτοικοι τη̋ Καστανιά̋ και οι τοπικέ̋ αρχέ̋.

Μια καταπληκτική θεατρική παράσταση, που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση φέτο̋ στην Αθήνα, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σήµερα οι θεατρόφιλοι του νοµού, στον Μύλο Ματσόπουλου! Πρόκειται για την παράσταση µε τίτλο «Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ» µε την εξαιρετική Κατερίνα ∆ιδασκάλου. Θα γίνουν δύο παραστάσει̋, µια απογευµατινή στι̋ 18.30 και µία βραδινή στι̋ 21.00.

Οι εκδηλώσει̋ µνήµη̋ και τιµή̋ για του̋ 72 πεσόντε̋ στα χρόνια τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋ (1941-1944) ξεκίνησαν µε δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Καστανιά̋ και οµιλία από τον κ. Παπαγιάννη, γραµµατέα του οικείου συλλόγου «Ο ΣΤΙΝΟΣ» και στην συνέχεια εψάλει επιµνηµό-

συνη δέηση στο µνηµείο των πεσόντων και έγινε κατάθεση στεφάνων από του̋ εκπροσώπου̋ των τοπικών αρχών και φορέων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο βουλευτή̋ κ. Βλαχογιάννη̋, ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ κ. ∆ηµήτρη̋ Σακελλαρίου, ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων Περιφερειακό̋ Σύµβουλο̋ κ. Γιώργο̋ Τσίγκα̋, ο Πρόεδρο̋ τη̋ Τοπική̋ Κοινότητα̋ Καστανιά̋ κ. Γκαραγκάνη̋, οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Αλµπάνη̋ και Ζαρόπουλο̋, ο ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ και

Η υπόθεση

πρόεδρο̋ του Α. Σ. «ΜΕΤΕΩΡΑ» κ. ∆ηµήτρη̋ Κόττη̋, ο Πρόεδρο̋ του Συλλόγου Ορειβασία̋ κ. Φαµίση̋ εκπρόσωποι φορέων και πλήθο̋ κόσµου.

Ανάρπαστα τα κάστανα Στο µεταξύ απόλυτα επιτυχή̋ ήταν και η φετινή 7η γιορτή κάστανου που διοργανώθηκε στη θέση Γκούρα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανιά̋ «Ο ΣΤΙΝΟΣ» όπου συνέρρευσαν ντόπιοι και ξένοι επισκέπτε̋ έχοντα̋ σύµµαχο τον καλό καιρό. Τα κάστανα είχαν την τιµητική του̋ και έγιναν κυριολεκτικά ανάρπαστα και τα το-

πικά πρὀόντα όπω̋ τραχανά̋, πίτε̋, γλυκά κουταλιού, τσάι και µήλα από τον κόσµο που βρέθηκε στην περιοχή και απόλαυσε παραδοσιακή µουσική µε χορού̋ και τραγούδια από το Χορευτικό Τµήµα του Συλλόγου και τα Χορευτικά Τµήµατα των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλαχάβα̋ («Παπαθύµιο̋ Βλαχάβα̋»), ∆ιάβα̋, Θεόπετρα̋, Κρανιά̋, Λογγά, Ξηρόκαµπου και την χορευτική οµάδα Γυναικών Σαρακίνα̋. Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του και ο Αντιπεριφερειάρχη̋ Τρικάλων κ. Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋.

Το κείµενο αρκετά ευρηµατικό, έχει γωνίε̋ µε εκπλήξει̋, αλλά δεν το κουνάει ρούπι από την πραγµατική ζωή. «Η πόρνη από πάνω» σου λέει όµορφα, µε τρόπο, µία ιστορία τη̋ διπλανή̋ πόρτα̋, αραιώνοντα̋ την πίκρα µε χιούµορ και σκουπίζοντα̋ τα δάκρυα µε χαραµάδε̋ ελπίδα̋. Μία γυναίκα από την Πρέβεζα, η Ερατώ, ακολουθεί τον αστυνοµικό σύζυγό τη̋ στην Αθήνα. Με υποµονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, µέχρι την ηµέρα που στο από πάνω διαµέρισµα µετακοµίζει µια πόρνη. Και τότε... " Το δράµα µία̋ χώρα̋ εκτυλίσσεται παράλληλα µε την τραγωδία τη̋ Ερατώ̋. Μόνο που εσύ, από ένα σηµείο και µετά αρχίζει̋ να αδικεί̋ όλα αυτά , την ιστορία, το µήνυµα, τον έρωτα, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρο̋ των γυναικών , διότι απλά σε κάποια σηµεία η ερµηνεία τη̋ Κατερίνα̋ ∆ιδασκάλου σκεπάζει τα πάντα. Πληροφορίε̋ 2431020000 Γενική είσοδο̋ 10 ευρώ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταµάτη̋ Πατρώνη̋ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ∆ηµήτρη̋ Ανδριανό̋ ΜΟΥΣΙΚΗ: Μιχάλη̋ Ρουµπή̋ - Ιωάννη̋/Ιόλαο̋ Μανιάτη̋ ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Ελένη Αναγνωστοπούλου ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Μιχάλη̋ Ρουµπή̋ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μηνά̋ Μινατσή̋

Ο Κώστα̋ Σαµαρά̋ επιστρέφει στη Σουίτα

Έκθεση ζωγραφική̋. Λάδι, Μικτή τεχνική (λάδι µε ακρυλικά), Κολάζ 1-2-3 Νοεµβρίου στη ΣΟΥΙΤΑ Art cafe

Εγκαίνια την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου στι̋ 8 µ.µ. Παρεµβαίνουν: Ο Θανάση̋ Βαβύλη̋, δηµοτικό̋ σύµβουλο̋ Ο Στέλιο̋ Καραγιώργο̋, υπεύθυνο̋ Μουσείου Τσιτσάνη Και -τηλεφωνικά- ο Κώστα̋ Σαµαρά̋ Ζωντανή µουσική µε τη ρεµπέτικη µπάντα “Οι Απροβάριστοι”. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Φίλοι του Κώστα Σαµαρά

Ο Κώστα̋ Σαµαρά̋, γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1959 και το 1972 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1980, εισήχθη στο ΤΕΙ Αθηνών, ενώ παράλληλα ξεκίνησε την επαγγελµατική του ενασχόληση µε την µουσική, ω̋ ντράµερ, συµµετέχοντα̋ σε διάφορα σχήµατα, σε Αθήνα και Τρίκαλα. Στο µεταξύ ενεπλάκη στην παρανοµία. Η πρώτη σύλληψη ήρθε το 1985. Έκτοτε,

ύστερα από αλλεπάληλε̋ αποδράσει̋ και επανασυλλήψει̋, επαναφοίτησε στα ΤΕΙ, µέχρι την άνοιξη του 2004 που αποφυλακίστηκε µε αναστολή. Από τα µέσα του 2005, εγκαταστάθηκε στα Τρίκαλα, όπου και εργάστηκε ω̋ φωτογράφο̋ – µακετίστα̋ σε τοπικέ̋ εφηµερίδε̋ και περιοδικά, ενώ µεταξύ των ετών 2002 – 2004, συνεργάστηκε µε το περιοδικό Γεωτρόπιο τη̋ Ελευθεροτυπία̋. Τον Κώστα Σαµαρά δεν τον ενδιαφέρει η ανάδειξη ενό̋ προσωπικού στυλ αλλά µέσα από διάφορε̋ τεχνικέ̋ προσπαθεί για την καλύτερη ανάδειξη του θέµατο̋ – έργου.


8

ΤΟΠΙΚΑ

ΕΙΣ Σ ΗΣ Υ ΜΑ Ρ Ι ΙΧΕ ΠΟ ΕΠ Υ ΤΟ ΤΟ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Εστιατόριο - Αίθουσα ∆εξιώσεων “POLYZOS”

Το restaurant POLYZOS βρίσκεται λίγο έξω από την Καλαµπάκα στην περιοχή τι̋ Αγιά Τριάδα̋ προ̋ Μετέωρα, σε µια καταπληκτική τοποθεσία µε υπέροχη θέα. Από το 2009 που λειτούργησε για πρώτη φορά, οι δεξιώσει̋ τη̋ πόλη̋ απέκτησαν επιτέλου̋ το δικό του̋ µοναδικό νόηµα. Ένα̋ ξεχωριστό̋ χώρο̋ ο οποίο̋ είναι κατάλληλο̋ όλο το χρόνο για να µπορέσετε να µοιραστείτε τι̋ οικογενειακέ̋ σα̋ στιγµέ̋ ή ακόµη και να οργανώσετε οποιαδήποτε εκδήλωση επιθυµείτε. Ένα̋ µοναδικό̋ χώρο̋ για καλοφαγάδε̋, οινολάτρε̋ και όχι µόνο…… Τι̋ καλοκαιρινέ̋ σα̋ µέρε̋ µπορείτε να τι̋ απολαύσετε στον καταπληκτικό εξωτερικό χώρο 300 ατόµων, γεµάτο µε δέντρα στον κήπο µα̋, αγναντεύοντα̋ του̋ φανταστικού̋ βράχου̋ των Μετεώρων. Οι µικροί µα̋ φίλοι µπορούν να περάσουν ξέγνοιαστε̋ στιγµέ̋ σε χώρο µε διάφορα παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια του χειµώνα το restaurant POLYZOS σα̋ κάνει να νιώθετε άνετα ξεφεύγοντα̋ από την καθηµερινότητα και διασκεδάζοντα̋ µε τη ζωντανή µουσική από τοπικού̋ καλλιτέχνε̋. Σε µια αίθουσα 350 και πλέον ατόµων. ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Απολαύστε καθηµερινά ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ-ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΒΛΑΣ-ΚΥΝΗΓΙ –ΟΡΕΚΤΙΚΑ-ΣΑΛΑΤΕΣΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ-ΚΑΦΕ-ΠΑΓΩΤΟ-ΠΟΤΟ Η κουζίνα µα̋ λειτουργεί καθηµερινά από νωρί̋ το πρωί έω̋ αργά το βράδυ µπορεί να καλύψει κάθε γούστο, από Ελληνικέ̋ παραδοσιακέ̋ γεύσει̋ έω̋ Gourmet επιλογέ̋. Πάντα µε τα αγνότερα υλικά και την καλύτερη εξυπηρέτηση προκύπτει ένα ξεχωριστό αποτέλεσµα. Είναι λοιπόν σίγουρο ότι το restaurant “POLYZOS”µπορεί να καλύψει τι̋ ανάγκε̋ όλων των δεξιώσεων, και να κάνει την ιδιαίτερη στιγµή σα̋ πραγµατικά αξέχαστη.. Σα̋ περιµένουµε λοιπόν για να δηµιουργήσουµε µαζί το γεύµα ή το δείπνο που θα κλέψει την παράσταση!

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Αναγκαία η προώθηση και πιστοποίηση του πρὀόντο̋

Επιτυχή̋ η 2η γιορτή λαδιού στην Αύρα Τονίστηκε από τον πρόεδρο του ΕΒΕ Τρικάλων κ. Γιαγιάκο Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Η ελαιοκαλλιέργεια και παραγωγή ελαιόλαδου στην Αύρα έχει ταυτιστεί µε του̋ κατοίκου̋ τη̋ που µπορούν πλέον να ανοίξουν νέου̋ ορίζοντε̋ για την προώθηση του πρὀόντο̋ µε ότι αυτό συνεπάγεται για του̋ παραγωγού̋ και την περιοχή γενικότερα. Αυτό τονίστηκε στην 2η γιορτή λαδιού που πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία χθε̋ Κυριακή µε πρωτοβουλία του οικείου Πολιτιστικού Συλλόγου που θέλει να αναδείξει την όλη προσπάθεια και συνάµα να βοηθήσει του̋ ντόπιου̋ παραγωγού̋ να διαθέσουν το πρὀόν του̋ εκτό̋ των ορίων του νοµού. Η δεύτερη γιορτή λαδιού είναι γεγονό̋ όπω̋ είπε στον χαιρετισµό του ο πρόεδρο̋ του τοπικού συλλόγου κ. Βαγγέλη̋ Νίκου και στόχο όλων

µα̋ αποτελεί να γίνει θεσµό̋ µε σκοπό να αναδειχθεί η πολύχρονη προσπάθεια των παραγωγών τη̋ περιοχή̋ και συνάµα να βοηθηθούν στην διάθεση του λαδιού αρίστη̋ ποιότητα̋ στι̋ ντόπιε̋ και γιατί όχι τι̋ ξένε̋ αγορέ̋. Ευχαρίστησε όλου̋ όσοι συνέδραµαν για την διοργάνωση και τη̋ φετινή̋ γιορτή̋ λαδιού όπω̋ και τον πρόεδρο του Επιµελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλη Γιαγιάκο για την άµεση ανταπόκριση να είναι ο

εισηγητή̋ τη̋ εκδήλωση̋ και ταυτόχρονα πρόθυµο̋ να βοηθήσει στου̋ στόχου̋ των παραγωγών για συντονισµένη προώθηση του λαδιού. Από την πλευρά του ο κ. Γιαγιάκο̋ χαρακτήρισε σηµαντική την καλλιέργεια ελαιόδεντρων και παραγωγή λαδιού για την περιοχή και µάλιστα άριστη̋ ποιότητα̋, για το οποίο όπω̋ τόνισε πρέπει να γίνουν ενέργειε̋ άµεσα για την τυποποίηση και πιστοποίηση του ώστε να βγει δυναµικά στι̋ αγορέ̋.

Προ̋ αυτή την κατεύθυνση όπω̋ είπε το Επιµελητήριο θα σταθεί αρωγό̋ και προανήγγειλε µια ειδική εκδήλωση το επόµενο διάστηµα στα Τρίκαλα µε σκοπό να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του πρὀόντο̋ και να δοθούν ευκαιρίε̋ να γίνει γνωστό ευρύτερα. Ο ευλογηµένο̋ λοιπόν καρπό̋ τη̋ ελιά̋ µπορεί να γίνει το όχηµα για νέε̋ κατακτήσει̋ κι αυτό δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη του κατέληξε ο κ. Γιαγιάκο̋ καλώντα̋ όλου̋ να αναλάβουν συντονισµένη δράση για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Αξίζει τέλο̋ να σηµειωθεί ότι η εκδήλωση έδωσε τη δυνατότητα σε όλου̋ να δοκιµάσουν το λάδι τη̋ Αύρα̋ και να απολαύσουν παραδοσιακό φαγητό που προσέφεραν ο πρώην πρόεδρο̋ Θόδωρο̋ Κουζινά̋ και άλλοι συγχωριανοί καθώ̋ και ντόπιο κρασί και αναψυκτικά.

Σηµαντικέ̋ διακρίσει̋ για του̋ αθλητέ̋ τη̋ περιοχή̋

Στον τελικό κόσµου το SHIDOKAN Καλαµπάκα̋ Κατάφεραν

να αναδειχθούν στο παγκόσµιο πρωτάθληµα

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Μ

ε σηµαντικέ̋ διακρίσει̋ επέστρεψαν από την µακρινή Ιαπωνία οι αθλητέ̋ του Shidokan Καλαµπάκα̋ στέλνοντα̋ µήνυµα ότι η περιοχή έχει τεράστιε̋ δυνατότητε̋ στο άθληµα. Ειδικότερα οι αθλητέ̋ του Σίντοκαν (Shidokan) Καλαµπάκα̋ Χρήστο̋ Καραγεώργο̋ 3ο Dan και Γκούµα̋ Αχιλλέα̋ 1ο Dan, κατάφεραν και πέτυχαν πολύ µεγάλε̋ διακρίσει̋ στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Shidokan karate που έγινε στην Ιαπωνία και συγκεκριµένα στην πόλη τη̋ YOKOHAMA στι̋ 14 Οκτωβρίου 2013. Ο Γκούµα̋ Αχιλλέα̋ κατάφερε να φτάσει µέχρι τον τελικό αγώνα τη̋ βαριά̋ κατηγορία̋ ανδρών σε σκληρού̋ αγώνε̋ πλήρου̋ επαφή̋ κατακτώντα̋ CMYK

τη 2η παγκόσµια θέση µε πείσµα, αποφασιστικότητα αλλά και µε τι̋ κατάλληλε̋ οδηγίε̋ του προπονητή του Χρήστου Καραγεώργου ο οποίο̋ κατέλαβε την 5η παγκόσµια θέση στην κατηγορία ΚΑΤΑ. Οι αθλητέ̋ πέτυχαν και κατάφεραν να διακριθούν ανάµεσα σε 300 συµµετέχοντε̋ έµπειρου̋ αθλητέ̋ και η επίµονη και σκληρή καθηµερινή προετοιµασία του̋ µε τριπλέ̋ προπονήσει̋ απέδωσε στο µέγιστο. Αναµφίβολα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στου̋ δύο αθλητέ̋ διότι κατάφεραν να φτάσουν σε τελικό κόσµου και να ακουστεί το όνοµα τη̋ Καλαµπάκα̋, του Νοµού µα̋ αλλά και ολόκληρη̋ τη̋ Ελλάδα̋ αφού και δύο συµµετέχοντε̋ αθλητέ̋ από το Βόλο, οι Ἀστρατή Γεωργία και Κατσούρα̋ ∆ηµήτριο̋, διακρίθηκαν κι αυτοί.


9

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Συνεργασία τµήµατο̋ του ΤΕΙ Θεσσαλία̋ µε τη STELLA MARE

Θεσσαλική συνεισφορά σε µία παγκόσµια πατέντα! Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση µε τον ιδιοκτήτη τη̋ STELLA MARE κ. Γιώργο Τεριζάκη, ο οποίο̋ φέτο̋ πήρε το πρώτο βραβείο Επιχειρηµατικότητα̋ για την ιδέα του να δηµιουργήσει µονάδα φιλετοποίηση̋ Ελληνικού γαύρου και σαρδέλα̋ «Ο µοναδικό̋ δρόµο̋ επιβίωση̋ για µια παραγωγική µονάδα σήµερα είναι όχι µόνο το να παράγει ένα ποιοτικό πρὀόν αλλά και να το προωθεί µαζί µε επιστηµονικέ̋ αποδείξει̋ για την ποιότητα του. Αποδείξει̋ που θα πιστοποιούνται από ειδικού̋ επιστήµονε̋. Σήµερα λοιπόν δεν αρκεί να λε̋ πω̋ έχει̋ ένα καλό πρὀόν αλλά πρέπει να καταθέτει̋ και την επιστηµονική τεκµηρίωση των όσων λε̋». Του ∆ηµήτρη Κρούπη ∆ίπλα µα̋ έχουµε έναν σηµαντικό Έλληνα του σύγχρονου επιχειρείν, τον κ. Γιώργο Τεριζάκη, ιδιοκτήτη τη̋ εταιρεία̋ «STELLA MARE», από την Μεσσηνία, η οποία πήρε φέτο̋ το ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην Ελλάδα!

Από αριστερά: Ο κ. Γιώργο̋ Τεριζάκη̋, ιδιοκτήτη̋ τη̋ STELLA MARE, ο διευθυντή̋ του «δ» ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋, ο κ. Αντώνη̋ ∆αλκαφούκη̋ και η κ. Χρυσάνθη Γάλλου-∆αλκαφούκη

Από το δείπνο στο «ΚΑΤΩΓΙ» ποίηση̋, ένα πλάνο ύψου̋ 1.600.000 ευρώ και το οποίο προβλέπει τη δηµιουργία µονάδα̋ φιλετοποίηση̋ και επεξεργασία̋ φρέσκου γαύρου και σαρδέλα̋ από τι̋ ελληνικέ̋ θάλασσε̋. Αντίστοιχη µονάδα δεν υπάρχει όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά πουθενά στον κόσµο. Μάλιστα η συντήρηση του γαύρου και τη̋ σαρδέλα̋ θα γίνεται σε βιολογικό λάδι και ξύδι Μεσσηνία̋ και αυτό θα εκτοξεύει τη γεύση

Τετάρτη µαζί µε τη σύζυγο του, δύο φιλικά του ζευγάρια και µια επιστηµονική συνεργάτη τη̋ STELLA MARE, την κ. Κατερίνα. Εδώ φιλοξενήθηκε από τον επιστήθιο φίλο του και κοντοχωριανό του κ. Αντώνη

αρκετή ώρα για το ελληνικό επιχειρείν, τα προβλήµατα αλλά και τι̋ προοπτικέ̋ που έχει η χώρα µα̋. Κοινή µα̋ διαπίστωση πω̋ το νέο ξεκίνηµα που χρειάζεται η οικονοµία µα̋ πρέπει να στηριχθεί στον

Ο κ.Τεριζάκη̋ (δεξιά) µε τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά, στι̋ 3 Οκτωβρίου στην Νέα Υόρκη

Ένα δείγµα του νέου πρὀόντο̋ το οποίο µόλι̋ είχε σταλεί από του̋ ερευνητέ̋ του τµήµατο̋ Τεχνολογία̋ και Τροφίµων του ΤΕΙ Θεσσαλία̋, µε το οποίο συνεργάζεται ο κ. Τεριζάκη̋ Ο κ. Τεριζάκη̋ κατάγεται από την Μαραθόπολη Μεσσηνία̋, όπου είναι και η έδρα τη̋ STELLA MARE η οποία προµηθεύει µε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά επιχειρήσει̋ σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και όχι µόνο. Το βραβείο µαζί και 190.000 ευρώ χρηµατικό έπαθλο, το πήρε για το καινοτόµο επιχειρηµατικό πλάνο το οποίο βρίσκεται στο στάδιο τη̋ υλο-

και τη θρεπτική του̋ αξία. Αυτό το πρὀόν ο κ. Τεριζάκη̋ στοχεύει να το προωθήσει κυρίω̋ στο εξωτερικό, χωρί̋ όµω̋ να αγνοήσει και την ελληνική αγορά αλλά και τη Θεσσαλική αφού ανάµεσα στι̋ διάφορε̋ γεύσει̋ που θα «βγούνε» ορισµένε̋ θα είναι ό,τι το καλύτερο για ουζοµεζέδε̋ και τσιπουροµεζέδε̋. Ο κ. Τεριζάκη̋ βρέθηκε στην πόλη µα̋ την περασµένη

∆αλκαφούκη, σύζυγο τη̋ κ. Χρυσάνθη̋ Γάλλου-∆αλκαφούκη. ∆εν ήρθε όµω̋ ω̋ εδώ µόνο για λόγου̋ αναψυχή̋ αλλά κυρίω̋ για να ενηµερωθεί επί τόπου από του̋ ερευνητέ̋ του Τµήµατο̋ Τεχνολογία̋ Τροφίµων του ΤΕΙ Θεσσαλία̋, τµήµα το οποίο έχει έδρα την Καρδίτσα, για την πορεία των ερευνών που

πρωτογενή τοµέα και τον τουρισµό. Θα πρέπει όµω̋ ότι παράγεται να στηρίζεται στην επιστηµονική έρευνα, να είναι καινοτόµο και να προωθείται σωστά σε όλε̋ τι̋ χώρε̋ του κόσµου. Μάλιστα ο κ. Τεριζάκη̋ µα̋ µετέφερε τι̋ εντυπώσει̋ του από πρόσφατη συνάντηση του µε τον πρωθυπουργό κ. Αντώ-

Από την τελετή απονοµή̋ του Πρώτου Βραβείου Επιχειρηµατικότητα̋ για το 2013 στην STELLA MARE από τον υφυπουργό Ανάπτυξη̋ (αριστερά) κ. Νότη Μηταράκη. ∆ίπλα στον κ. Μηταράκη ο κ. Γιώργο̋ Τεριζάκη̋ µε το βραβείο

Υπάρχει δυνατότητα εγκατάσταση̋ πλήρου̋ παιδότοπου στο χώρο σα̋

του̋ έχει αναθέσει για λογαριασµό τη̋ Εταιρία̋ του. Έρευνε̋ οι οποίε̋ στοχεύουν στην παραγωγή γευστικών και πικάντικων φιλέτων γαύρου και σαρδέλα̋. Τον κ. Τεριζάκη τον συναντήσαµε το βράδυ τη̋ Τετάρτη̋ στη γνωστή ταβέρνα ΚΑΤΩΓΙ στα Μανάβικα και δειπνήσαµε µαζί του συζητώντα̋ για CMYK

νη Σαµαρά, µε τον οποίο εκτό̋ από συντοπίτε̋ είναι και φίλοι, τον οποίο συνάντησε στην… Αµερική, όπου ήταν και οι δύο προσκεκληµένοι σε επιχειρηµατικό φόρουµ στην Ν. Υόρκη. Στάθηκε όµω̋ µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό και σε µία τελευταία εµπειρία του, στο Συνέδριο «Μια περιφέρεια, Ένα̋ πλανήτη̋», που έγινε στι̋ 18-19 Οκτωβρίου στη

Μεσσηνία, σε ένα από τα Συνεδριακά κέντρα του συγκροτήµατο̋ Costa Navarino και στο οποίο συµµετείχαν 1200 Πελοποννήσιοι επιχειρηµατίε̋ και επιστήµονε̋ που διαπρέπουν τόσο στην Πελοπόννησο όσο και σε κάθε γωνιά του Πλανήτη και ειδικά στι̋ ΗΠΑ και την Αυστραλία. Το συνέδριο το διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το ellines.com, η πρώτη ∆ιαδυκτιακή χώρα στον κόσµο, την οποία ίδρυσε ο κ. Χρήστο̋ Μπάρλα̋ και έχει ω̋ σκοπό να ενώσει –διαδυκτιακά-

όλου̋ του̋ Έλληνε̋ του Πλανήτη. Το συµπέρασµα του Συνεδρίου, στο οποίο συντονιστή̋ ήταν ο γνωστό̋ δηµοσιογράφο̋ Νίκο̋ Χατζηνικολάου, ήταν πω̋ «Η Ελλάδα µπορεί, αν θέλει, να πατήσει στα πόδια τη̋ και να παίξει σηµαντικό ρόλο στον παγκόσµιο χάρτη. Θα πρέπει όµω̋ να χρησιµοποιήσει τα Πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ιδρύµατα ω̋ µοχλό «οικονοµική̋ ανάπτυξη̋».

Γευστική δοκιµή Θα πρέπει να σηµειωθεί πω̋ κατά τη διάρκεια του δείπνου, στο οποίο συµµετείχαν οι επτά Μεσσήνιοι, το ζεύγο̋ ∆αλκαφούκη και ο υπογράφων, πραγµατοποιήσαµε και γευστικέ̋ δοκιµέ̋ πρὀόντων που µόλι̋ είχαν σταλεί από του̋ ερευνητέ̋ του ΤΕΙ Τεχνολογία̋ Τροφίµων Θεσσαλία̋ και οφείλουµε να οµολογήσουµε πω̋ πρόκειται για εξαιρετικά πρὀόντα τα οποία σύντοµα θα κερδίσουν µια θέση στο οικογενειακό τραπέζι µα̋ αλλά και στι̋ εξόδου̋ µα̋ για τσίπουρο ή ούζο!


10

ΤΟΠΙΚΑ

ΤΟ «∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ» ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Οι αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋ του 2014 θα αποτελέσουν κορυφαία πολιτική µάχη, είτε έχουν προηγηθεί οι βουλευτικέ̋ εκλογέ̋, όπω̋ επιδιώκουµε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε όχι. Με την έννοια αυτή Γράφει ο ∆ηµήτρη̋ και αφού για την ριζοΠαπαθανασίου σπαστική αριστερά η αυτοδιοίκηση θέλουµε να είµέλο̋ τη̋ Ν.Ε. Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ναι πολύτιµο̋ πυλώνα̋ στην άσκηση τη̋ κοινωνική̋ και οικονοµική̋ µα̋ πολιτική̋, η προετοιµασία µα̋ για τι̋ αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋, εντάσσεται αντικειµενικά στον κεντρικό πολιτικό στόχο που θέτουµε, την ανατροπή δηλαδή τη̋ µνηµονιακή̋ πολιτική̋ τη̋ κυβέρνηση̋ και την υλοποίηση ενό̋ σχεδίου κοινωνική̋ και παραγωγική̋ ανασυγκρότηση̋ από την κυβέρνηση τη̋ Αριστερά̋. Αυτή την κρίσιµη εκλογική µάχη που θα δώσουµε θα την δώσουµε για να την κερδίσουµε, όχι µόνο για να καταγράψουµε απλά µια πολιτική νίκη υπέρ των δυνάµεων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίω̋ θα πρέπει να την κερδίσουµε προ̋ όφελο̋ τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ που πλήττεται, προ̋ όφελο̋ των αδύναµων που οι µνηµονιακέ̋ πολιτικέ̋ συνεχίζουν να εξαθλιώνουν. Με τι όρου̋ λοιπόν θα δώσουµε την µάχη των δηµοτικών εκλογών στα Τρίκαλα ; 1)Θα πρέπει και στα Τρίκαλα να αναδείξουµε ότι ο "Καλλικράτη̋" απέτυχε σε όλα τα επίπεδα, αφού αποµάκρυνε του̋ πολίτε̋ από τα κέντρα λήψη̋ των αποφάσεων, του̋ αποθάρρυνε από τη δυνατότητα συµ µετοχή̋ και ελέγχου στα κέντρα λήψη̋ των αποφάσεων, αποδυνάµωσε τη δυνατότητα τη̋ παρέµβαση̋ του̋ στι̋ τοπικέ̋ εξελίξει̋, όπω̋ ακριβώ̋ είχαµε προβλέψει το 2010 και είχαµε καταλήξει ότι ο «Καλ λικράτη̋» ευνοούσε το πολιτικό σχέδιο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών δυνάµεων και του διαπλεκόµενου τοπικού πολιτικού συστήµατο̋ . 2)Θα πρέπει και στα Τρίκαλα ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει τι εννοεί όταν λέει πω̋ µπορεί να ανατρέψει µια υπάρχουσα κατάσταση διάλυση̋ στο ∆ήµο Τρικκαίων και µαζί µε την κοινωνία να ανοίξουν το δρόµο τη̋ ανατροπή̋, µακριά από κάθε λογική που ω̋ τώρα υλοποιούσε το πολιτικό προσωπικό του τοπικού συστήµατο̋ εξουσία̋, βάζοντα̋ µπροστά αγωνιστέ̋ υποψηφίου̋ οι οποίοι συστρατευόµενοι σε ένα δηµοτικό σχήµα που έχουµε ήδη δηµιουργήσει και που θα δεσµεύεται και θα µπορεί να διασφαλίσει, όπω̋ το έχει κάνει µέχρι σήµερα άλλωστε, ότι δεν θα υποκύψει στι̋ µνηµονιακέ̋ επιταγέ̋. Ώστε αυτό το δηµοτικό σχήµα µε άλλα λόγια να διασφαλίσει του̋ απαραίτητου̋ όρου̋ και από ισχυρότερε̋ θέσει̋ να διασφαλίσει π.χ. ότι δεν θα προχωρήσουν οι απολύσει̋, η λεηλασία τη̋ περιουσία̋ των δήµων, πω̋ δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό και τα κοινά αγαθά και δεν θα δοθεί σε εργολάβου̋ η διαχείριση των απορριµµάτων . Για να διασφαλίσουµε ότι θα δώσει τη µάχη και θα προωθήσει στην κοινωνία προτάσει̋ άµεσα υλοποιήσιµε̋ για τη στήριξη των κοινωνικών δοµών στη πρόνοια, τη̋ δηµόσια̋ υγεία̋, του δηµόσιου χαρακτήρα τη̋ παιδεία̋, των δοµών τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋, δηµιουργώντα̋ πραγµατικά και όχι επίπλαστα κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρµακεία και παντοπωλεία, ξενώνε̋ για του̋ άστεγου̋, στέκια πολιτισµού για τη νεολαία, δηµοτικού̋ χώρου̋ και δράσει̋ που θα λειτουργούν όχι ω̋ «ξωτικά» αλλά ω̋ κύτταρα δηµιουργία̋ και αντίσταση̋ στην κατάρρευση που προετοιµάζουν οι ταξικοί µα̋ αντίπαλοί και οι σύµµαχοί του̋, ώστε αναπτύσσοντα̋ ένα τέτοιο πλέγµα κοινωνική̋ προστασία̋ από την µια να διασφαλίζει τη συµµετοχή του πολίτη και από την άλλη να µην επιτρέπει την ανάπτυξη φασιστικών και ρατσιστικών πρακτικών και φαινοµένων. 3)Θα πρέπει και στα Τρίκαλα να αναλάβουµε πρωτοβουλίε̋ ώστε να καταστεί πιο πλούσια και ζωντανή η λειτουργία του δηµοτικού µα̋ σχήµατο̋, ώστε λειτουργώντα̋ µε εσωτερική δηµοκρατία να διασφαλίσουµε τη διαφάνεια και τη συµφωνία στα πρόσωπα που θα µπουν µπροστά µόλι̋ «µισό βήµα» από του̋ υπόλοιπου̋, πρόσωπα που να εµπνέουν, µε την αντίληψη που διαθέτουµε για την πολιτική, για τη συµµετοχή, για την άµεση δηµοκρατία. 4)Θα πρέπει και στα Τρίκαλα να προωθήσουµε και να εµβαθύνουµε περισσότερο σε ιδέε̋ , πρακτικέ̋ και θεωρητικέ̋ επεξεργασίε̋ που από το 2010 συζητάµε και προπαγανδίζουµε δίνοντα̋ καθοριστική προτεραιότητα στον εµπλουτισµό τη̋ λειτουργία̋ του δηµοτικού µα̋ σχήµατο̋ που δεν µπορεί να παίξει το ρόλο του ιµάντα µεταβίβαση̋ κάποια̋ κοµµατική̋ γραµµή̋, αλλά µπορεί να είναι το πρωτοπόρο

τµήµα µα̋ σε αυτή τη µάχη, ενεργώντα̋ πάντα µέσα στο κοινά συµφωνηµένο σχέδιο που έχουµε ω̋ κόµµα συνοµολογήσει. 5)Θα πρέπει τέλο̋ και στα Τρίκαλα να επενδύσουµε στην προοπτική τη̋ νίκη̋ µα̋ σε αυτή την µάχη και τη̋ ανατροπή̋ του αποσαρθρωµένου τοπικού πολιτικού συστήµατο̋. Σε αυτό το στρατηγικό µα̋ στόχο σηµαντικό ρόλο θα παίξουν οι συµµαχίε̋ που µπορούµε να οικοδοµήσουµε και σε τοπικό επίπεδο, αρκεί το πλαίσιο και το πρόγραµµα αυτή̋ τη̋ οικοδόµηση̋ να είναι στην κατεύθυνση που και η απόφαση τη̋ Κ.Ε. του κόµµατο̋ προσδιόρισε µε σαφή και ξεκάθαρα αντιµνηµονιακά, αντιφασιστικά, αντινεοφιλελεύθε ρα, οικολογικά και ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά και αρκεί να υπάρχουν πολιτικέ̋ δυνάµει̋ ή µεµονωµένε̋ προσωπικότητε̋ που συµφωνούν σε αυτό το πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά του. Το µόνο σίγουρο είναι ότι καµία µνηµονιακή ή καθεστωτική πολιτική δύναµη ή πρόσωπο δεν θα αποδεχθεί αυτή την κατεύθυνση. Η αυτοδιοίκηση είναι υπόθεση πρωταρχικά των τοπικών κοινωνιών , αυτέ̋ αποφασίζουν «µε ποιου̋ θα πάνε και ποιου̋ θα αφήσουν». Θα πρέπει συνεπώ̋ να αποµονώσουµε φαινόµενα χάραξη̋ προσωπικών στρατηγικών, που αναδύουν έντονα παλαιοκοµµατικά χαρακτηριστικά . Ο αγώνα̋ για ένα νέο αυτοδιοικητικό χάρτη απαιτεί πάνω από όλα το συλλογικό αγώνα, ξεκινά από του̋ ίδιου̋ του̋ απλού̋ πολίτε̋ που στοιχήθηκαν µαζί µα̋ όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, περνά από τα κινήµατα τη̋ πόλη̋ και τι̋ αυτοδιοικητικέ̋ συλλογικότητε̋ που ήδη εδώ και σχεδόν τρία και πλέον χρόνια δίνουν αγώνα για την ανατροπή των µνηµονιακών πολιτικών αλλά και ενάντια στι̋ πολιτικέ̋ του σχεδίου «Καλλικράτη̋»,διαχέεται στα δίκτυα τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋, του αντιρατσιστικού αγώνα, των αντιφασιστικών οµάδων, των συλλογικοτή των που συµβάλλουν στην υπεράσπιση των πιο αδύναµων κοινωνικών οµάδων ενάντια στην πολιτική τη̋ άγρια̋ λιτότητα̋, αλλά και στον κοινωνικό αποκλεισµό που η συγκυβέρνηση έχει επιβάλλει. Το ενδιαφέρον µα̋ µε άλλα λόγια θα πρέπει να επικεντρωθεί στι̋ συλλογικέ̋ µα̋ προσπάθειε̋, στι̋ οποίε̋ θα πρέπει να ενταχθεί το σύνολο του στελεχιακού µα̋ δυναµικού και του κοµµατικού µα̋ µηχανισµού, όχι µέσα από την αντίληψη τη̋ «ανάθεση̋», αλλά µέσα από τη διαθεσιµότητα τη̋ «επιστράτευση̋», ώστε να δώσουµε το µήνυµα τη̋ ενότητα̋ και τη̋ πανστρατιά̋. Το αυτοδιοικητικό σχήµα που ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε πολιτικά, σε δύσκολου̋ καιρού̋ και πριν την εκλογική του εκτίναξη, στο ∆ήµο Τρικκαίων, δηλαδή το «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» κατάφερε µέχρι σήµερα να διατρέξει µία σηµαντική διαδροµή ω̋ πρὀόν τη̋ γνήσια̋ πρωτοβουλία̋ αυτοοργάνωση̋ ενεργών πολιτών που όχι µόνο ενδιαφέρονται αλλά και διαθέτουν τι̋ δυνάµει̋ του̋ για να µετασχηµατίσουν την µέχρι σήµερα διαµορφωµένη αυτοδιοικητική πραγµατικότητα, για να φθάσουµε πιο κοντά στην υλοποίηση του οράµατό̋ µα̋ για µια δηµοκρατική, αξιόπιστη και αποτελεσµατική αυτοδιοίκηση, µέσα από τη συµβολή µα̋ στην ανάπτυξη των κινηµάτων των πολιτών συνδυασµένη µε την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη παρουσία µα̋ και συνεισφορά µα̋ στα θεσµικά όργανα . Ο ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα πιστεύω ότι όχι µόνο θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει πολιτικά και εκλογικά αυτήν την αυτοδιοικητική παράταξη , όχι µόνο θα πρέπει να ενισχύσει και να εµπλουτίσει τη συµβολή του στον προγραµµατικό τη̋ λόγο, αλλά πρωταρχικά θα πρέπει να επιστρατεύσει κάθε οργανωτική και κοµµατική δυνατότητα µέσα από την εµπλοκή όσο το δυνατό περισσότερων συντρόφων και φίλων του κόµµατο̋, ώστε να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που για πρώτη φορά επιχείρησε το 2010, να συνεχίσει δηλαδή την πορεία τη̋ οικοδόµηση̋ τη̋ καταλυτική̋ του παρουσία̋ στο χώρο τη̋ αυτοδιοίκηση̋ και στα Τρίκαλα. Αυτό το καθήκον και προτεραιότητα προκύπτει άλλωστε και από την πρόσφατη απόφαση τη̋ Κ.Ε. του κόµµατο̋, πάνω στην οποία θα πρέπει να οικοδοµήσουµε του̋ άξονε̋ τη̋ πολιτική̋ µάχη̋ που θα κληθούµε να δώσουµε το επόµενο χρονικό διάστηµα. Με βάση λοιπόν αυτέ̋ τι̋ συντεταγµένε̋ θα πρέπει να σχεδιάσουµε το «δροµολόγιο» του κόµµατο̋ µα̋ ώστε στι̋ επόµενε̋ αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋ το «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» να γίνει ο µοχλό̋ κινητοποίηση̋ εκείνων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων τη̋ πόλη̋ µα̋ που θα προχωρήσουν στη δηµοκρατική ανατροπή̋ τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ πολιτική̋ που υλοποιεί στο δήµο µα̋ το συστηµικό, φιλοκυβερνητικό και φιλοµνηµονιακό µπλοκ εξουσία̋ που έχουν συγκροτήσει και στηρίζουν από κοινού οι παρατάξει̋ των Λάππα και Ταµήλου , όσο και το διαπλεκόµενο τοπικό σύστηµα εξουσία̋ .

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Οι θέσει̋ των Οικολόγων Πράσινων για την τοπική Αυτοδιοίκηση Η αυτοδιοίκηση πάσχει από έλλειψη Οραµάτων, Πολιτικών, Κοινωνική̋ Ευθύνη̋ και Άµεση̋ ∆ηµοκρατία̋ Η Αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη για ανανεωµένο κρατικό και κοµµατικό έλεγχο. Πάσχει από έλλειψη Οραµάτων, Πολιτικών, Κοινωνική̋ Ευθύνη̋ και Άµεση̋ ∆ηµοκρατία̋. Βασική εκτίµηση των Οικολόγων Πράσινων είναι ότι οι δήµοι και οι περιφέρειε̋ αντιµετωπίζονται ω̋ ένα ακόµη παρακλάδι τη̋ κεντρική̋ διοίκηση̋. Ο θεσµό̋ παρουσιάζει πολλά προβλήµατα λόγω του κακού σχεδιασµού, του «Καλλικράτη»,αλλά και τη̋ κακή̋ εφαρµογή̋ των όποιων θετικών έχει. Σε µια εποχή πολύπλευρη̋ κρίση̋, , τροµερών ελλείψεων στην δοµή και οργάνωση τη̋ αυτοδιοίκηση̋, τα προβλήµατα, επιδεινώνονται και όπω̋ φαίνεται, από τι̋ κυβερνητικέ̋ γενικόλογε̋ «προφορικέ̋» εξαγγελίε̋ δεν υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την επίλυση̋ του̋. Λίγου̋ µόνο µήνε̋ πριν τι̋ αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋, εστιάζουν στην αλλαγή του εκλογικού νόµου και µόνον. Το µοντέλο ανάπτυξη̋ που ακολούθησαν, οι πολιτικέ̋ όλα τα προηγούµενα χρόνια οδήγησαν στο οικονοµικό, κοινωνικό, ηθικό αδιέξοδο που ζούµε σήµερα και στην απαξίωση των δυνάµεων που διαθέτει η κάθε περιοχή. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούσαµε και συνεχίζουµε να θεωρούµε ότι η αυτοδιοίκηση χρειάζεται µια ριζική τοµή. Η κριτική µα̋ στον «Καλλικράτη» είχε επισηµάνει την ανάγκη να ξεφύγουµε από τη λογική του τοπικού άρχοντα και να διερευνηθεί η δηµοκρατία στην αυτοδιοίκηση προτείνοντα̋: •Ενίσχυση τη̋ συλλογικότητα̋ στη διοίκηση των δήµων και των περιφερειών. •Κύριο εκλεγµένο όργανο να είναι το δηµοτικό και περιφερειακό συµβούλιο, που αποτυπώνει καλύτερα τη βούληση των πολιτών και τι̋ κοινωνικέ̋ αντιθέσει̋. •Εκλογή των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων µε απλή αναλογική, µετεκλογικέ̋ συνεργασίε̋ σε προγραµµατική βάση. •Όριο στι̋ συνεχόµενε̋ θητείε̋. •∆ήµαρχο̋ και αντιδήµαρχοι να εκλέγονται από το δηµοτικό συµβούλιο και να λογοδοτούν σε αυτό (µε δικλείδε̋ που θα διασφαλίζουν ότι ο δήµο̋ δε θα µένει ακέφαλο̋). •Θεσµοί τη̋ άµεση̋ δηµοκρατία̋: τοπικά δηµοψηφίσµατα, νοµοθετικέ̋ πρωτοβουλίε̋ πολιτών, συµµετοχικοί πρὁπολογισµοί, θεσµοί ανοικτή̋ διαβούλευση̋, ανοικτέ̋ θεµατικέ̋ επιτροπέ̋. Στη δηµόσια συζήτηση που άνοιξε για την αλλαγή νοµοθεσία̋ των εκλογικών διαδικασιών και ειδικότερα µε την πιθανή αλλαγή του τρόπου εκλογή̋ των αυτοδιοικητικών, οι Οικολόγοι Πράσινοι, επιφυλασσόµενοι για ουσιαστικότερη τοποθέτηση µε τη δηµοσιοποίηση λεπτοµερειών στι̋ εν λόγω προτάσει̋, επιµένουµε στι̋ πάγιε̋ θέσει̋ µα̋, οι οποίε̋ συνοψίζονται: •Στην εφαρµογή τη̋ απλή̋ αναλογική̋ και την κατάργηση των όποιων bonus, •Στην κατάργηση του όποιου πλαφόν στη συµµετοχή εκλογιµότητα̋ αφού κινείται σαφέστατα προ̋ αντιδηµοκρατική κατεύθυνση •Στην αντίθεση µα̋ για επαναφορά του 42%, αφού οδηγεί στην εκλογή δηµάρχων/περιφερειαρχών χωρί̋ εκφρασµένη λἀκή πλειοψηφία.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισα̋, παρακολουθούµε µε πολύ προσοχή και αγωνία τα όσα διαδραµατίζονται στην πόλη µα̋ ενόψει των επικείµενων εκλογών στην τοπική Αυτοδιοίκηση. ∆ηµιουργήσαµε την δηµοτική παράταξη “Πράσινη Πόλη Οικολογία-Αλληλεγγύη” που διέπεται από τι̋ αρχέ̋ τη̋ Πολιτική̋ Οικολογία̋, διατηρώντα̋ ταυτόχρονα την αυτονοµία τη̋. Παρακολουθούµε, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την συγκρότηση του “Αυτόνοµου ∆ηµοκρατικού Αυτοδιοικητικού Μετώπου”, των τριών δηµοτικών παρατάξεων, “Πράσινη Πόλη”, “Ενωτική Πρωτοβουλία” και “Λαρισαίων Πόλι̋”. Θεωρούµε πολύ θετικό την προσπάθεια να διαµορφωθεί ένα νέο µοντέλο άσκηση̋ τη̋ δηµοτική̋ εξουσία̋ µε συλλογικότητα, δηµοκρατική συγκρότηση των οργάνων, διαφάνεια, δηµόσιο απολογισµό και διαδικασίε̋ συµµετοχή̋ και ελέγχου εκ µέρου̋ του πολίτη. Το ότι οι τρει̋ παρατάξει̋ κάθισαν ισόνοµα σ’ ένα τραπέζι, συζήτησαν και συνέταξαν κείµενο αρχών για σύσταση ενό̋ Αυτόνοµου ∆ηµοκρατικού Συνδυασµού Ανατροπή̋ και ∆ηµιουργία̋ για τον ∆ήµο Λαρισαίων, µε ανοιχτέ̋ τι̋ πόρτε̋ σε κάθε παράταξη – συλλογικότητα και σε κάθε ενεργό Πολίτη και µάλιστα ισότιµα, συµβαδίζει και ενισχύει την άποψή µα̋, για ενίσχυση τη̋ συλλογικότητα̋ στη διοίκηση των δήµων. Το ότι συµφώνησαν πρώτα στι̋ αρχέ̋ του εγχειρήµατο̋ και θεώρησαν δευτερεύον το θέµα τη̋ ηγεσία̋ συµφωνεί µε τι̋ θέσει̋ µα̋ για το ότι κύριο όργανο πρέπει να είναι το δηµοτικό συµβούλιο, ενισχύει τον Θεσµό τη̋ άµεση̋ δηµοκρατία̋ και την αναγκαιότητα τη̋ εφαρµογή̋ τη̋ απλή̋ αναλογική̋ και την κατάργηση του όποιου πλαφόν στη συµµετοχή εκλογιµότητα̋. Οι αναφορέ̋ τη̋ διακήρυξη̋ των τριών παρατάξεων για: Ένα ουσιαστικό δίκτυο δοµών κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋. Μια νέα δίκαιη, ισόρροπη και αειφορική ανάπτυξη µε γνώµονα την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδο̋ των λίγων. Απόδοση των δηµόσιων χώρων ελεύθερου̋ και πράσινου̋ στον πολίτη. Αναβάθµιση του περιβάλλοντο̋ και βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋. ∆ηµιουργία µια̋ πόλη̋, ιδανικό τόπο κατοικία̋, µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και ενεργό κύτταρο κοινωνική̋, οικονοµική̋ και επιχειρηµατική̋ δραστηριότητα̋, συνάδουν απόλυτα µε τι̋ αρχέ̋ τη̋ Πολιτική̋ Οικολογία̋. Είµαστε απόλυτα πεπεισµένοι για την αναγκαιότητα του εγχειρήµατο̋, και καλούµε όλα τα µέλη µα̋, του̋ φίλου̋ και υποστηρικτέ̋ µα̋, αλλά και όλου̋ του̋ πολίτε̋ του ∆ήµου τη̋ Λάρισα̋ που ευαισθητοποιούνται σε θέµατα τη̋ κοινωνία̋, του περιβάλλοντο̋ και του πολιτισµού, να συστρατευτούν σ΄ αυτέ̋ τι̋ κρίσιµε̋ περιστάσει̋ και να συµβάλλουν καθοριστικά στην ευρύτερη προσπάθεια για τη διαµόρφωση µια̋ διαφορετική̋ – ελπιδοφόρα̋ – προοπτική̋ για την τοπική µα̋ κοινωνία. Με την συµµετοχή όλων µπορούµε να διαµορφώσουµε ένα νέο µέλλον για το δήµο και τη ζωή όλων των συµπολιτών µα̋, µε σηµαία την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Για την ΠΚ Λάρισα̋ Ο Συντονιστή̋ Κούτσικο̋ Κωνσταντίνο̋

Το επίκαιρο «ΟΧΙ» Του Παναγιώτη Ν. Κρητικού* e-mail: pkritikos14@yahoo.gr Η πολύπλευρη επίθεση των τροικανών και των εδώ πρόθυµων εκτελεστών των εντολών του̋, πέρα από την οικονοµική εξουθένωση, τη δυσπραγία και την εξαθλίωση που προκαλούν στο λαό µα̋, µε το επικείµενο µέτρο φορολόγηση̋ πάση̋ ακίνητη̋ περιουσία̋ στοχεύει στον πλήρη εξανδραποδισµό του. Μετά την προλεταριοποίηση τη̋ µεσαία̋ αστική̋ τάξη̋, έρχεται η αναίρεση τη̋ έννοια̋ τη̋ ιδιοκτησία̋ και η κολιγοποίηση του αγροτικού κόσµου τη̋ χώρα̋. Τελικοί ιδιοκτήτε̋ θα γίνουν οι ξένοι δυνάστε̋. Το ελληνικό πολιτικό σύστηµα εξουσία̋, το οποίο χρησιµοποιείται από του̋ δανειστέ̋ µε επικεφαλή̋ την Γερµανία, φαίνεται ότι αδυνατεί να αντιληφθεί του̋ βαθύτερου̋ στόχου̋, τι̋ µεσοπρόθεσµε̋ και µακροπρόθεσµε̋ επιδιώξει̋ των διεθνών τοκογλύφων, οι οποίοι αποβλέπουν στον εξανδραποδισµό των Ελλήνων µέσα από την οικονοµική του̋ χειραγώγηση. Οι Έλληνε̋, προαιώνιοι κάτοικοι αυτού του ιερού χώρου, είναι όχι µόνο δεµένοι µε την ιστορία του, αλλά και εµποτισµένοι από τι̋ διαχρονικέ̋ ηθικέ̋ αξίε̋. Είναι επίση̋ ταυτισµένοι µε τη γη του̋ ω̋ Πατρίδα, αλλά και ω̋ ιδιοκτησία. Το DNA του Έλληνα είναι δεµένο µε τη γη του, το µικρό ή µεγάλο κεραµίδι, µε το χωράφι του, µε το περιβάλλον του. Ένα περιβάλλον που είναι ουσιώδε̋ στοιχείο στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του και τη̋ αυτονοµία̋ του και στο οποίο έχουν ριζώσει τα όνειρά του. Ένα περιβάλλον αφετηρία και κοιτίδα του πολιτισµού του. Αυτού̋ του̋ δεσµού̋ του Έλληνα µε τη γη του θέλουν να σµπαραλιάσουν µε την άγρια φορολογία τη̋ ακίνητη̋ περιουσία̋. Υποπτευόµαστε ότι οι στόχοι είναι βαθύτεροι και ανοµολόγητοι. Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι σε µεσοπρόθεσµη προοπτική, οι Έλληνε̋ ιδιοκτήτε̋ θα περιέλθουν σε αδυναµία καταβολή̋ των δυσβάσταχτων φόρων. Έτσι, θα προκύψει η ανάγκη (είναι ηλίου φαεινότερο) παραχώρηση̋ ακινήτων στο κράτο̋ για τη µερική ή

ολική εξόφληση των χρεών. Είναι επίση̋ δεδοµένο ότι το κράτο̋ δε µπορεί να είναι διαχειριστή̋, κύριο̋ ιδιοκτήτη̋ µια̋ τεράστια̋ ακίνητη̋ περιουσία̋ που θα σχηµατιστεί καθ’ άπασαν την επικράτεια. Όµω̋, η συγκεντρωθείσα ει̋ «χείρα̋ τρίτου», δηλαδή του κράτου̋, ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων πολιτών θα «πιάσει τόπο» µε άλλον προορισµό: το κράτο̋, ω̋ υπόχρεο έναντι των τοκογλύφων δανειστών, µη δυνάµενο να ανταποκριθεί στο µη εκπληρώσιµο (και όχι βιώσιµο) χρέο̋, θα προσφέρει µε την σειρά του σε µερική ή ολική εξόφλησή του, την περιουσία των Ελλήνων πολιτών, η οποία θα έχει περιέλθει σε αυτό. Η παραπάνω αφήγηση µοιάζει ουτοπική. Και µακάρι να είναι. Το σχέδιο είναι αρκετά σατανικό για να είναι αληθινό. Αλλά και αν ακόµα δεν υπάρχει σχέδιο, εκ των πραγµάτων θα προκύψει η ανάγκη, η οποία θα υποχρεώσει το κράτο̋ σε µια τέτοια λύση. Όµω̋, µία λύση-«δεσµά» για την Εθνική µα̋ Κυριαρχία. Με άλλα λόγια, ό,τι δεν πέτυχαν οι προκάτοχοι τη̋ Μέρκελ δια των όπλων, το πετυχαίνει ή επιδιώκει να επιτύχει η ίδια µε «θεσµικέ̋» διαδικασίε̋. Συνεπώ̋, το ΟΧΙ τη̋ ελληνική̋ Βουλή̋ ω̋ απάντηση στο ύπουλο νοµοσχέδιο περί φορολογία̋ ακίνητη̋ περιουσία̋ θα αποδειχθεί σηµαντικότερο από το ΟΧΙ του ΄40. Θα είναι το ΟΧΙ του Έθνου̋. *Ο Παναγιώτη̋ Ν. Κρητικό̋ είναι Πρόεδρο̋ του Πολιτικού και Κοινωνικού Συνδέσµου «Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ» και πρώην Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Βουλή̋.


11

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Το τέλο̋ µια πάθηση̋ που βασανίζει εκατοµµύρια ανθρώπου̋

Προετοιµάζεται από την Περιφερειακή Ενότητα

Μεγάλη Λαογραφική εκδήλωση µε θέµα τα Χριστούγεννα Επαναστατική θεραπεία Θα παρουσιασθούν παραδοσιακέ̋ συνταγέ̋ αλλά και χοροί κατά των κιρσών Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πρόκειται να διοργανώσει στην πόλη των Τρικάλων την Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2013 λαογραφική εκδήλωση µε θέµα : «Παραδοσιακέ̋ Χριστουγενιάτικε̋ Γεύσει̋». Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο ανάδειξη̋ τη̋

τοπική̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ και λαογραφία̋ του δωδεκαηµέρου ενόψει των εορτών και περιλαµβάνει παρουσίαση τοπικών παραδοσιακών συνταγών των εορτών σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο και θα πλαισιώνεται από παρουσίαση παραδοσιακών χορών. Καλούνται όλοι οι λαογραφικοί πολιτιστικοί σύλλογοι περιοχή̋ Τρικάλων , που διαθέτουν χορευτικέ̋ οµάδε̋, παραδοσιακή χορωδία και κάθε είδου̋ λαογραφικό υλικό, καθώ̋ και οι συνεταιρισµοί τοπικών παραδοσιακών πρὀόντων που επιθυµούν να συµµετέχουν στην εκδήλωση, να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων στα τηλέφωνα 2431035106, 2431046103 (Υπεύθυνη Ευαγγελία Μπουντούρη). Πρώτη συνάντηση των υπευθύνων θα πραγµατοποιηθεί στα Γραφεία τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων στον 1ο όροφο την ερχόµενη Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 στι̋ 7 το απόγευµα.

Κυκλοφόρησε ο 3ο̋ (2013) τόµο̋ του περιοδ. «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ», σελ. 384 Περιέχει

ενδιαφέρουσε̋ µελέτε̋ για τη Θεσσαλία

Κυκλοφόρησε ο 3ο̋ τόµο̋ (2013) του ετησίου περιοδικού επιστηµονικού συγγράµµατο̋ «Θεσσαλικά Μελετήµατα», το οποίο εκδίδει η Φιλολογική, Ιστορική, Αρχαιολογική, Λαογραφική Ε-ταιρεία Θεσσαλία̋ (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.), σε συνεργασία µε τον εκδοτικό οίκο Αδελφών Κυριακίδη τη̋ Θεσσαλονίκη̋. Ο εν λόγω τόµο̋ των 384 σελίδων περιέχει πλούσια φιλολογική, ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική ύλη. Όπω̋ ο 1ο̋ και ο 2ο̋, έτσι και ο 3ο̋ τόµο̋ έχει καλαίσθητη βιβλιοδεσία και γενικά είναι µια σπουδαία και προσεγµένη έκδοση που τιµά τη Θεσσαλία. Ειδικότερα ο τόµο̋ χωρίζεται σε 4 ενότητε̋ και περιλαµβάνει: Α. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ, φιλολόγου - δρο̋ βυζαντινή̋ φιλολογία̋, - Υµνογράφοι και Υµνογραφικά κείµενα (κανόνε̋) για τον Άγιο Αχίλλιο (σελ. 7-27).

ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝ. ΚΛΕΙΤΣΑ, φιλολόγου – master κλασική̋ φιλολογία̋, - Χειρόγραφο του 14ου αιώνα στη Μονή Παναγία̋ Τατάρνα̋ Αγράφων (cod. Tatarniensis 14) (σελ. 29-32). ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠAΠΠΑ, δρο̋ λατινική̋ φιλολογία̋, - Η µετάφραση τη̋ “Επιτοµή̋ των Φιλιππικών” του Ποµπηίου Τρόγου από τον ∆ανιήλ Φιλιππίδη (σελ. 33- 56). ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΠΕΗ, ερευνητή Γ΄ ΚΕΕΝ∆Ι - ΙΛΝΕ τη̋ Ακαδηµία̋ Αθηνών, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥ∆Α, ερευνήτρια̋ Β΄ ΚΕΕΝ∆Ι - ΙΛΝΕ τη̋ Ακαδηµία̋ Αθηνών, - Ενδοδιαλεκτική ∆ιαφοροποίηση στα Ιδιώµατα τη̋ Θεσσαλία̋ (σελ. 57-72). Β. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Σ. ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ, νοµικού - δρο̋ γεωγραφία̋-γεωπολιτική̋, - Η επανάσταση του 1854 στη ∆υτική Θεσσαλία. Μια γεωι-

ΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧ oto ητο - M Αυτοκίν - ∆ιατροφή ση α δ έ κ σ ση ∆ια - Υπόδη Ένδυση η & Παιδί ευσ Εκπαίδ Γραφείο Οικία & ιών Υπηρεσ Παροχή

στορική θεώρηση (σελ. 75-96). ΡΕΝΑΣ ΣΠΑΝΟΥ, ακολούθου επικοινωνία̋ γεν. γραµµατεία̋ ενηµερώσεω̋ και επικοινωνία̋, - Η δολοφονία του Άγγλου δηµοσιογράφου ΚαρόλουΤσάλονερ Ογγλ κατά την Θεσσαλική Επανάσταση του 1878 από τι̋ συζητήσει̋ στη Βρεταννική Βουλή (σελ. 97-110). ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Ν. ΚΑΛΕΣΗ, δρο̋ συγκριτική̋ λογοτεχνία̋, - Ο Αχιλλέα̋ Τζάρτζανο̋ ω̋ µαθητή̋ στο «Ελληνικόν Σχολείον εν Λαρίση» (1885-1886) (σελ. 111-124). ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Α. ΝΗΜΑ, φιλολόγου - δρο̋ ιστορία̋, - Η Συµβολή των Θεσσαλών στου̋ Βαλκανικού̋ Πολέµου̋ (1912-1913). Αγώνε̋ και νεκροί (σελ. 125-176). Γ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΡΟΥΣΙΩΤΗ, δρο̋ αρχαιολογία̋, - Λατρευτικέ̋ εικονογραφικέ̋ σκηνέ̋ από τη Θεσσαλία κατά τη Μυκηνἀκή εποχή (σελ. 179-198). ΦΑΝΗΣ ΛΥΤΑΡΗ, δρο̋ βυζαντινή̋ φιλολογία̋, - Τρει̋ παραβολέ̋ στον νάρθηκα του ναού τη̋ Κοιµήσεω̋ τη̋ Θεοτόκου (1573) στην Καλαµπάκα. Το έργο του Νεοφύτου (σελ. 199-205). ΑΡΓΥΡΗΣ Π.Π. ΠΕΤΡΟΝΩΤΗ, αρχιτέκτονο̋ – baumaister Y. Mimar - Το Σαράι του Βελή πασά στον θεσσαλικό Τ(ο)ύρναβο [1814-1822] (σελ. 207-280). ∆. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΤΟΥΛΑ, φιλολόγου, - Λαογραφικά τη̋ παιδι-

κή̋ ηλικία̋ στην περιοχή Παλαµά Καρδίτση̋ (σελ. 283338). ΒΑ˳ΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ, αρχαιολόγου - δρο̋ λαογραφία̋, - Έµφυλη οργάνωση του χώρου: Η θέση τη̋ γυναίκα̋ στην παραδοσιακή κοινωνία των Καραγκού-νηδων και η (µετα)κίνησή τη̋ στην πολιτισµική περιοχή τη̋ πεδινή̋ Θεσσαλία̋ (σελ. 339-367). - Νεκρολογίε̋: Μπίλη Βέµη (1954-2012) - Κάρολο̋ Μητσάκη̋ (1932-2013) (σελ. 369374). - Θεσσαλική Βιβλιογραφία (σελ. 375-379). - Βιβλιοκρισία: ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η (εκδ.), Photii Patriarchae Lexicon. Τόµο̋ ΙΙΙ, Ν-Φ, Βερολίνο – Βοστώνη, De Gruyter, 2013, σσ. xxvi + 600 (σελ. 380-382). - Οδηγίε̋ προ̋ του̋ Συνεργάτε̋ των «Θεσσαλικών Μελετηµάτων» (σελ. 383-384).

Θεαµατικά αποτελέσµατα, µε ποσοστό επιτυχία̋ που κυµαίνεται από 95 µέχρι 99%, έχει η νεα εξελιγµένη επεµβατική θεραπεία τη̋ φλεβική̋ ανεπάρκεια̋ –κιρσών των κάτω άκρων µε ενδοαυλικό Laser! Η µέθοδο̋, που είχε παρουσιαστεί από τον αγγειοχειρουργόαγγειολόγο ∆ρ Χαράλαµπο Ηλία για πρώτη φορά στην χώρα µα̋ το 2010 στο 12ο Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο στο Ζάππειο, σήµερα έχει εφαρµοστεί από την οµάδα του µε απόλυτη επιτυχία σε περισσότερου̋ από 1200 ασθενεί̋. «Τα αποτελέσµατα είναι θεαµατικά µε σχεδόν απόλυτη επιτυχία (95 µε 99%) σε σχέση µε τη κλασική ανοιχτή χειρουργική, που το ποσοστό επιτυχία̋ δεν ξεπερνούσε το 65-70%» αναφέρει ο αγγειοχειρουργό̋- αγγειολόγο̋ ∆ρ Χαράλαµπο̋ Ηλία̋. Μάλιστα όπω̋ διευκρίνισε ο ∆ρ Ηλία̋ τα αποτελέσµατα από την επεµβατική θεραπεία µε ενδοαυλικό Laser είναι εφάµιλλα µεγάλων νοσοκοµείων τη̋ Ευρώπη̋ και Αµερική̋. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία τη̋ Ελληνική̋ Αγγειολογική̋ Εταιρεία̋ περισσότεροι από 1.000.000 Έλληνε̋ και Ελληνίδε̋ έχουν µέτριο έω̋ σοβαρό πρόβληµα Φλεβική̋ Ανεπάρκεια̋, που χρήζει άµεση̋ αντιµετώπιση̋. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι από τι̋ πιο συχνέ̋ παθήσει̋ των γυναικών σε ποσοστό 40 - 45% και των ανδρών σε ποσοστό 2025%.∆ηλαδή στην πατρίδα µα̋ περίπου 2.200.000 γυναίκε̋ πάσχουν από µικρότερου (σταδίου 1) έω̋ µεγαλύτερου βαθµού (σταδίου 5)ανεπάρκεια του φλεβικού δικτύου, χωρί̋ όλε̋ του̋ να το γνωρίζουν. Επίση̋ περίπου 900.000 άνδρε̋ πάσχουν από τη νόσο την οποία συχνά διαγιγνώσκουµε για πρώτη φορά στο στρατό κατά την διάρκεια τη̋ θητεία̋. Ένα συχνό σύµπτωµα των κιρσών είναι η θροµβοφλεβίτιδα στην οποία το τοίχωµα τη̋ φλέβα̋ ,φλεγµαίνει, δηµιουργεί πόνο, το δέρµα είναι σκληρό, ζεστό, κόκκινο και πρησµένο. Η κατάσταση αυτή δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία, όπω̋ είναι η εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση, η οποία είναι σοβαρή, γιατί ο θρόµβο̋ είναι στο εν τω βάθει δίκτυο όπου υπάρχει ο κίνδυνο̋ να µετατοπιστεί προ̋ του̋ πνεύµονε̋ και να δηµιουργήσει πνευµονική εµβολή. Σ’ αυτή τη περίπτωση η κατάσταση είναι επείγουσα και χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκοµείο. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η επεµβατική θεραπεία µε ενδοφλέβιο laser (διοδικόlaser 1470 nm ELVeS), είναι ανώδυνη, αναίµακτη και προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπω̋: Είναι ελάχιστα επεµβατική µέθοδο̋ Πραγµατοποιείται µε τη χρήση τοπική̋ αναισθησία̋ και µέθη̋. Προξενεί ελάχιστη δυσφορία ∆εν αφήνει ουλέ̋, ελαχιστοποιεί το ενδεχόµενο µολύνσεων και µετεγχειρητικού πόνου Συντοµεύει εξαιρετικά τον χρόνο ίαση̋ Μετά τη θεραπεία, ο ασθενή̋ µπορεί να επιστρέψει σύντοµα στι̋ κανονικέ̋ του δραστηριότητε̋ ∆ιαρκεί 50 µε 60 λεπτά Εφαρµόζεται ακόµα και σε θρόµβωση των σαφηνών φλεβών ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΚΙΡΣΟΙ Οι φλέβε̋ είναι τα αγγεία τα οποία επιστρέφουν το οξυγονωµένο αίµα από τα κάτω άκρα στη καρδιά . Όταν τα τοιχώµατα των φλεβών χαλαρώνουν, τότε αυτέ̋ διογκώνονται, αποκτούν ελικώσει̋, κι ονοµάζονται κιρσοί. Το φαινόµενο των κιρσών εµφανίζεται περισσότερο στα κάτω άκρα, γι’ αυτό και χρειάζεται θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι ένα 20% των ανθρώπων γεννιούνται µε έλλειψη των βαλβίδων τη̋ κοιλιά̋ (λαγονίων φλεβών), µε αποτέλεσµα νέοι 20-30 χρόνων να πάσχουν από εξεσηµασµένου̋ κιρσού̋. ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Κυριότερε̋ αιτίε̋, εκτό̋ αυτών που υπάρχουν κατά την γέννηση του ατόµου- ελαττωµατικέ̋ φλέβε̋ η µε λιγότερε̋ βαλβίδε̋ -που συµβάλλουν στη φλεβική ανεπάρκεια είναι: Η εγκυµοσύνη (λόγω τη̋ πίεση̋ των φλεβών τη̋ κοιλιά̋) Η λήψη ορµονών και αντισυλληπτικών Η παρατεταµένη ορθοστασία Η παχυσαρκία Η κληρονοµικότητα Η χρόνια δυσκοιλιότητα Η χρόνια άρση βάρου̋ (σε διάφορα επαγγέλµατα) Η ηλικία (η συχνότητα των κιρσών σε ηλικίε̋ µικρότερε̋ των 50 ανέρχεται στο 31%, ενώ ξεπερνά το 70% µετά το 50στο έτο̋. Η καθιστική εργασία και ζωή Πολύωρα αεροπορικά ταξίδια Παράλληλα τα κυριότερα συµπτώµατα που έχουν όσοι αντιµετωπίζουν πρόβληµα φλεβική̋ ανεπάρκεια̋ είναι: πρήξιµο οίδηµα πόνο̋ βαριά άκρα καυσαλγίε̋ αίσθηµα τάσεω̋ κνησµό (φαγούρα) νυχτερινέ̋ κράµπε̋ µουδιάσµατα (αιµωδίε̋) Να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν και µερικέ̋ πιο δύσκολε̋ και σπάνιε̋ περιπτώσει̋ όπου συνδυάζουµε υβριδικά την τµηµατική σαφηνεκτοµή (για κάποιο τµήµα τη̋ σαφηνού̋ φλέβα̋) µαζί µε το ενδοαυλικό laser για το κεντρικότερο κοµµάτι τη̋. Έτσι σήµερα µε την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που διαθέτουµε µπορούµε να εφαρµόσουµε την τεχνική σε πάνω από 95% των περιπτώσεων φλεβική̋ ανεπάρκεια̋, καλύπτοντα̋ σχεδόν όλη τη γκάµα των ασθενών.


12

ΤΟΠΙΚΑ Πρόταση του “ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ” προ̋ το ∆.Σ. Τρικκαίων

Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων αλληλέγγυο̋ στου̋ πολίτε̋ για µια τοπική κοινωνία αλληλεγγύη̋ Για να µην µείνει κανένα̋ µόνο̋ του στην κρίση Κάνοντα̋ χρήση του κανονισµού λειτουργία̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η δηµοτική µα̋ παράταξη φέρει στην συνεδρίαση του για συζήτηση και έγκριση σχέδιο απόφαση̋ σύµφωνα µε την οποία αφ` ενό̋ να µην πληρώνουν δηµοτικά τέλη οι µακροχρόνια άνεργοι και αφ ετέρου να αναλάβει ο δήµο̋ µα̋ πρωτοβουλία για το φαινόµενο του υποσιτισµού δεκάδων µαθητών τη̋ πρωτοβάθµια̋ και δευτεροβάθµια̋ εκπαίδευση̋ στα σχολεία. ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ∆ΗΜΟΤΕΣ Σήµερα, µε την οικονοµική κρίση να µαίνεται, να αναδιανέµει βίαια τον κοινωνικό πλούτο και να ανατρέπει τι̋ εργασιακέ̋ σχέσει̋ προ̋ όφελο̋ του κεφαλαίου και των τοκογλύφων των εγχώριων και παγκόσµιων αγορών δεν αρκούν οι διαµαρτυρίε̋ και τα µεγάλα λόγια. Σήµερα, χρειαζόµαστε πράξει̋. Χρειαζόµαστε επιλογέ̋ και αποφάσει̋ που να προβάλλουν δηµιουργική αντίσταση, να προτάσσουν την κοινωνική αλληλεγγύη στην ιδιοτέλεια του ιδιωτικού, να ανακουφίζουν άµεσα του̋ πληττόµενου̋ συνανθρώπου̋ µα̋ από την κρίση στα πλαίσια τη̋ πρωταρχική̋ αναγκαιότητα̋ για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Ω̋ πρώτο βήµα σε αυτήν την προσπάθεια προτείνουµε την απαλλαγή από τα οικιακά δηµοτικά τέλη όσων δηµοτών του

∆ήµου Τρικκαίων είναι άνεργοι πάνω από 6 µήνε̋ και έχουν ατοµικό ετήσιο εισόδηµα κάτω από το ποσό των 8.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδηµα κάτω από το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο ∆ήµο̋ µα̋ στα πλαίσια άσκηση̋ τη̋ κοινωνική̋ του πολιτική̋ και τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋ που θα πρέπει να επιδείξει προ̋ εκείνου̋ του̋ δηµότε̋ που έχουν δεχθεί περισσότερο από όλου̋ µα̋ τι̋ σκληρέ̋ συνέπειε̋ τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋, θα πρέπει να παρέµβει και να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα κοινωνική̋ πολιτική̋ που θα ανακουφίσει κοινωνικέ̋ οµάδε̋ µε οξυµµένα οικονοµικά προβλήµατα, όπω̋ είναι οι µακροχρόνια άνεργοι. Η παρέµβαση του αυτή δεν θα έχει χαρακτήρα επικοινωνιακό και συµβολικό, αλλά και πρακτικό αφού θα δώσει µία σηµαντική οικονοµική ελάφρυνση σε νοικοκυριά που ακόµα και αυτή την µικρή βοήθεια την έχουν σήµερα απόλυτη ανάγκη. ΠΡΟ˴ΠΟΘΕΣΕΙΣ 1) Οι δικαιούχοι να είναι κάτοικοι και δηµότε̋ του δήµου Τρικκαίων. 2) Να διαθέτουν βεβαίωση ανεργία̋ τουλάχιστον έξι (6) µηνών από τον ΟΑΕ∆. 3) Η ιδιόκτητη τυχόν κατοικία του̋ να µην ξεπερνά σε εµβαδό τα 100 τ.µ. 4) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τι̋ 15.000 ευρώ για διµελεί̋ οικογένειε̋. Στο ποσό αυτό προστίθενται 2.000 ευρώ για κάθε ανή-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ&ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» Ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα ιατρικού ελέγχου «Υγεία για όλου̋», που υλοποίησαν το τριήµερο 13 έω̋ και 15 Οκτωβρίου στα Τρίκαλα οι Γιατροί του Κόσµου, µε τη συνολική χρηµατοδότηση τη̋ Ένωση̋ Ελλήνων Εφοπλιστών και τη συµµετοχή του ∆ήµου Τρικκαίων. Το πρόγραµµα περιελάµβανε δωρεάν παιδιατρικό, γυναικολογικό και οφθαλµολογικό διαγνωστικό έλεγχο και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋ προ̋ του̋ ανθρώπου̋ που αντιµετωπίζουν δυσκολία πρόσβαση̋ σε υπηρεσίε̋ υγεία̋ για οικονοµικού̋ ή κοινωνικού̋ λόγου̋. Πιστοί στην ιδέα ότι η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό, στεκόµαστε, ω̋ ∆ήµο̋, αρωγοί στι̋ προσπάθειε̋ προληπτική̋ φροντίδα̋ του πληθυσµού που είναι η καλύτερη αντιµετώπιση για κάθε αρρώστια. Σε αυτό το πλαίσιο σταθήκαµε συµπαραστάτε̋ στο συγκεκριµένο έργο των Γιατρών του Κόσµου, παραχωρώντα̋ του̋ χώρου̋ του 1ου ΚΑΠΗ και του Κοινωνικού Ιατρείου καθώ̋ και νοσηλευτική υποστήριξη µε το υγειονοµικό προσωπικό του ∆ήµου (∆.Ε.Κ.Α.). Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε εκ µέρου̋ των δηµοτών µα̋ του̋ Γιατρού̋ του Κόσµου για τι̋ πολύτιµε̋ υπηρεσίε̋ που παρείχαν και αυτό το τριήµερο. Του̋ ευχαριστούµε, επίση̋, και για την προσφορά εκ µέρου̋ του̋ εµβολίων στο Κοινωνικό Ιατρείο του ∆ήµου. Α̋ συνεργαστούµε ω̋ άνθρωποι για το ν άνθρωπο. Τρίκαλα, 21 – 10 - 2013 Από το γραφείο του Αντιδηµάρχου Κοιν. Μέριµνα̋ & Υγεία̋ Σταύρου Τραγάνη

λικο παιδί, ενώ αν πρόκειται για ατοµικό εισόδηµα να µην ξεπερνά το ποσό των 8.000 ευρώ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Αίτηση 2) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε κείµενο: «όλα τα στοιχεία στην αίτηση µου είναι αληθή και σε περίπτωση µεταβολή̋ είµαι υποχρεωµένο̋ να ενηµερώσω τι̋ αρµόδιε̋ Υπηρεσίε̋ του ∆ήµου και να προσκοµίσω το αντίστοιχο έγγραφο ώστε να κινηθούν οι απαιτούµενε̋ διαδικασίε̋ στη ∆ΕΗ» 3) Φωτοτυπία αστυνοµική̋ ταυτότητα̋ ή διαβατηρίου 4) Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινή̋ ωφέλεια̋ (∆ΕΗ) στο όνοµα του ενδιαφερόµενου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται επιπλέον η προσκόµιση λογαριασµού ∆ΕΥΑΤ ή σταθερή̋ τηλεφωνία̋, ο οποίο̋ να εκδίδεται στο όνοµά του. 5) Νόµιµο̋ τίτλο̋ κτήση̋ τη̋ κατοικία̋. Σε περίπτωση µη ιδιόκτητη̋ κατοικία̋, µισθωτήριο συµβόλαιο µε σφραγίδα από την αρµόδια ∆ΟΥ. 6) Βεβαίωση τουλάχιστον εξάµηνη̋ διάρκεια̋ ανεργία̋ (χορηγείται από τον ΟΑΕ∆) 7) Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆ΟΥ. Η απαλλαγή για του̋ µακροχρόνια άνεργου̋ θα ισχύει για µέχρι το τέλο̋ του έτου̋ µέσα στο οποίο γίνεται η αίτηση απαλλαγή̋. Για την συνέχιση τη̋ απαλλαγή̋ ο ενδιαφερόµενο̋ θα προσκοµίζει νέα βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΛΙΠΟΘΥΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στην Ελλάδα του 2013 πάνω από µισό εκατοµµύριο παιδιά ζουν κάτω από το όριο τη̋ φτώχια̋. Το πρόβληµα τη̋ έλλειψη̋ επαρκού̋ και σωστή̋ διατροφή̋ των παιδιών υπάρχει και στο ∆ήµο µα̋ και µπορεί να το διαπιστώσει ο καθένα̋ µα̋.

Πολλοί από του̋ µαθητέ̋ σε όλε̋ τι̋ βαθµίδε̋ τη̋ εκπαίδευση̋ παρακολουθούν νηστικοί ή υποσιτισµένοι το καθηµερινό σχολικό πρόγραµµα, είτε γιατί οι γονεί̋ του̋ είναι άνεργοι ή απλήρωτοι, είτε γιατί το οικογενειακό εισόδηµα δεν επαρκεί µε αποτέλεσµα να µειωθεί η απαιτούµενη γονική φροντίδα. Οι εξαγγελίε̋ του υπουργείου παιδεία̋ για το κοινοτικό πρόγραµµα σίτιση̋ στα σχολεία δεν µπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη δηµοτική αρχή, ώστε να έχει αποσύρει το ενδιαφέρον και την µέριµνα του από το υπαρκτό και εντεινόµενο πρόβληµα του υποσιτισµού των παιδιών που ελλοχεύει και στην περιοχή µα̋, το οποίο χρειάζεται να αντιµετωπιστεί άµεσα, χωρί̋ κανένα απολύτω̋ διαχωρισµό µε απόφαση και ευθύνη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού ο δήµο̋ ω̋ µέρο̋ τη̋ κρατική̋ δοµή̋ έχει υποχρέωση να καλύψει χωρί̋ καθυστέρηση αυτέ̋ τι̋ κοινωνικέ̋ ανάγκε̋, διεκδικώντα̋ από την κεντρική εξουσία επιπλέον οικονοµική ενίσχυση, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στι̋ επείγουσε̋ αυτέ̋ συνθήκε̋. Φέρνουµε προ̋ συζήτηση και έκδοση απόφαση̋ στην ηµερήσια διάταξη του δηµοτικού µα̋ συµβουλίου και ζητάµε ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων σε συνεννόηση µε του̋ διευθυντέ̋ των σχολικών µονάδων τη̋ πρωτοβάθµια̋ και δευτεροβάθµια̋ εκπαίδευση̋ να προχωρήσει στην παροχή ενό̋ απλού γεύµατο̋ (του λεγόµενου δεκατιανού, που αποτελείται από γάλα, σάντουιτ̋ και φρούτο) µέσα από τη διακριτική λειτουργία και των σχολικών κυλικείων σε εκείνου̋ του̋ µαθητέ̋ που οι δάσκαλοί του̋ τηρώντα̋ απαραβίαστα την αρχή τη̋ εχεµύθεια̋ θα υποδείξουν ότι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία των µαθητών που περιγράψαµε. Τι̋ προτάσει̋ αυτέ̋ τι̋ καταθέτουµε προ̋ συζήτηση και έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Τρικκαίων. ΤΡΙΚΑΛΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ 2013 ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το χειµερινό ωράριο λειτουργία̋ των καταστηµάτων Ισχύει από αύριο Τρίτη 30 Οκτωβρίου Ο Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Τρικάλων υπενθυµίζει τα µέλη του και το καταναλωτικό κοινό ότι από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2013 µετά την αλλαγή τη̋ ώρα̋, θα ισχύσει το χειµερινό ωράριο και είναι το εξή̋: ∆ΕΥΤΕΡΑ: 08:50 – 14:00 & 17:30 – 20:30 ΤΡΙΤΗ: 08:50 – 14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:50 – 14:00 & 17:30 – 20:30 ΠΕΜΠΤΗ: 08:50 – 14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 – 14:00 & 17:30 – 20:30 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 – 14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ: ΑΡΓΙΑ Εκ του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Στον ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Από την Πέµπτη θα προβάλλεται καθηµερινά στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου στον Μύλο Ματσόπουλο, η ταινία ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Ώρε̋ προβολών καθηµερινά 20.00 και 22.15 (εκτό̋ Κυριακή̋ & ∆ευτέρα̋) [Θεατρική Παράσταση «Η Πόρνη από πάνω» µε την Κατερίνα ∆ιδασκάλου Κυριακή 27/10 ώρα 20.00 και ∆ευτέρα 28/10 ώρα 18.00 &21.00] Γενική είσοδο̋ 5 ευρώ, φοιτητικά –µαθητικά -ανέργων 4 ευρώ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 2 άτοµα 7 ευρώ, 2 φοιτητέ̋-µαθητέ̋-άνεργοι 5 ευρώ. Πληροφορίε̋: Τηλ. 24310 20000, http://cine-mylos.blogspot.com, facebook/∆ηµοτικο̋ Κινηµατογραφο̋ Τρικαλων

Aµερικανική ταινία, σκηνοθεσία Στίβεν Σόντερµπεργκ µε του̋: Τζουντ Λο, Ρούνι Μάρα, Κάθριν Ζέτα - Τζόουν̋, Τσάνινγκ Τέιτουµ. ∆ιάρκεια: 106’ Ύστερα από µια απόπειρα αυτοκτονία̋, ένα̋ ψυχίατρο̋ αναλαµβάνει να παρακολουθήσει τη νεαρή Έµιλι, τη̋ οποία̋ ο άντρα̋ βρίσκεται στη φυλακή για χρηµατοοικονοµικέ̋ απάτε̋. Τη̋ συνταγογραφεί ένα καινούργιο, πειραµατικό φάρµακο το οποίο µοιάζει να καταπολεµά την κατάθλιψη, αλλά όταν ο σύζυγό̋ τη̋ αποφυλακίζεται, τα πράγµατα παίρνουν ξαφνικά απροσδόκητη τροπή. «Ο ΣΟΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ∆ΕΞΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΑ ΤΟΥ ∆ΩΣΕΙ ΠΕΙΣΤΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝΩΣΕΙ ΤΟ ΣΑΣΠΕΝΣ…» Χρ. Μήτση̋ -Αθηνόραµα ...Η ταινία έχει ενδιαφέροντε̋ ήρωε̋, ανθρώπου̋ που σου προκαλούν την περιέργεια να µάθει̋ πράγµατα γι' αυτού̋ και αυτό συµβαίνει επίση̋ τόσο µε τον σύζυγο όσο και µε µια συνάδελφο του ψυχιάτρου που παίζει σηµαντικό ρόλο στην πλοκή (ένα̋ απροσδόκητο̋ ρόλο̋ για την Κάθριν Ζέτα-Τζόουν̋). Χωρί̋ ποτέ να ξεχνά ότι αυτό που ουσιαστικά έχει στα χέρια του είναι ένα θρίλερ εκπλήξεων και ανατροπών, ο Σόντερµπεργκ σκαλίζει βαθιά µέσα στην ψυχή του βασικού ντουέτου ηρώων τη̋ ταινία̋ αναλύοντά̋ του̋ εξονυχιστικά... - To Bήµα


ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Έγινε την περασµένη ∆ευτέρα

Η συνεστίαση του Ροταριανού Οµίλου Τρικάλων στην ταβέρνα «ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ» στην Πύλη Πραγµατοποιήθηκε την περασµένη εβδοµάδα η πανηγυρική συνεστίαση του Ροταριανού Οµίλου Τρικάλων στην ΠΥΛΗ στην ταβέρνα «ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ», παρουσία του ∆ιοικητού τη̋ 2484 Περιφέρεια̋ ∆ιεθνού̋ Ρόταρυ κ. Βασίλη Μακρή και του βοηθού ∆/ντού κ. Γιάννη Μπαλέτα.

Το πρόγραµµα τη̋ βραδιά̋ παρουσίασε ο πρόεδρο̋ του Ροταριανού Οµίλου Τρικάλων κ. Τάκη̋ Παππά̋ ο οποίο̋ ευχαρίστησε όλα τα µέλη και του̋ φίλου̋ του Οµίλου καθώ̋ και τον ∆ήµαρχο Πύλη̋ κ. Κων/νο Κουφογάζο, τον πρόεδρο του Ε.Σ.Τ. κ. Χρήστο Καλ-

δεν αποτελούν µόνον το παρόν, είναι το παρόν και του̋ χαρίζουµε το µέλλον στο οποίο καλούνται να καινοτοµήσουν και να δηµιουργήσουν κλίµα να

λέα και κάλεσε τον ∆ιοικητή να αναπέµψει την προσευχή. Κατόπιν έκανε χαιρετισµό ο Γ. Γραµµατέα̋ του Οµίλου κ. Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋ αναφερόµενο̋ στην φιλοσοφία του παγκόσµιου αυτού Οργανισµού, ότι διάκειται ευµενώ̋ προ̋ του̋ νέου̋ όπω̋ εξάλλου αυτό υποστηρίζεται από το ∆ιεθνέ̋ Ρόταρυ. Πιστεύει ότι οι νέοι τη̋ σήµερον

αντανακλά στον Άνθρωπο και να ευθυγραµµίζεται µε τι̋ παραπάνω Αξίε̋ και Αρχέ̋. Κατόπιν ανέπτυξε την κύρια οµιλία ο ∆ιοικητή κ. Μακρή̋, ξεκινώντα̋ µε το σύνθηµα τη̋ χρονιά̋ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΜΕ-ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ-ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ», Το Ρόταρυ σηµαίνει εναλλαγή, κίνηση. Ο Πρόεδρο̋ του ∆.Ρ. Ron Burton, ένα̋ άνθρωπο̋ δυναµικό̋, αποφασιστικό̋ και

κυρίω̋ αποτελεσµατικό̋ επέλεξε ένα σύνθηµα που αντιπροσωπεύει όλα αυτά τα χαρίσµατα. Συνεχίζοντα̋ ο κ. ∆ιοικητή̋ είπε «φίλοι µου είναι µια απίστευτα συναρπαστική εµπειρία να είσαι Ροταριανό̋. Γράφονται πλέον οι τελευταίε̋ σελίδε̋ ενό̋ κεφαλαίου τη̋ ιστορία̋ του Ρόταρυ καθώ̋ πλησιάζουµε στον τερµατισµό τη̋ πολιοµυελίτιδα̋. Ίσω̋ να είµαστε στη χρονιά που θα γράψει τον επίλογο στο κεφάλαιο αυτό. Ξεκινάµε πλέον να γράφουµε τι̋ πρώτε̋ σελίδε̋ ενό̋ νέου κεφαλαίου καθώ̋ αναπτύσσουµε το σχέδιο του µελλοντικού οράµατο̋. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο προσωπικό̋ σα̋ λόγο̋, µε όποιον τρόπο αποκτήσατε αυτό το συναίσθηµα που σα̋ έκανε Ροταριανού̋ για όλη σα̋ την ζωή, αυτό είναι που ζητάει το Ρόταρυ να µοιραστείτε µε του̋ άλλου̋ ανθρώπου̋ ώστε κι’ αυτοί να ανακαλύψουν, το αντίστοιχο δικό του̋ συναίσθηµα που θα του̋ φέρει στου̋ Ρόταρυ. Όταν οι Ροταριανοί εµπλέκονται, όταν συµµετέ-

χουν, όταν ασχολούνται η ζωή αλλάζει». Τελειώνοντα̋ ο κ. Μακρή̋ τόνισε, ο αείµνηστο̋ Louis L’ Amour ένα̋ από του̋ πιο επιτυχηµένου̋ εµπορικά συγγραφεί̋ όλων των εποχών µε σχεδόν 230 εκατοµµύρια αντίτυπα βιβλίων να κυκλοφορούν παγκόσµια, όταν ρωτήθηκε ποίο είναι το µυστικό του συγγραφικού του στυλ απάντησε. “αρχίστε να γράφετε οτιδήποτε. Το νερό δεν τρέχει αν δεν ανοίξετε την βρύση.” Αυτό ισχύει και στο Ρόταρυ. Μερικέ̋ φορέ̋ η δραστηριότητα απλώ̋ και µόνο µπορεί να απελευθερώσει δύναµη στην ζωή µα̋. Ροταριανοί συνάδελφοι ο καθένα̋ από εµά̋ έκανε µια επιλογή. Να ενταχθεί σε αυτή την παγκόσµια οικογένεια, σε αυτόν τον φιλανθρωπικό οργανισµό. Ο καθένα̋ από εµά̋ ανέλαβε την ευθύνη τη̋ προσφορά̋ µέσα στο Ρόταρυ. Είναι καιρό̋ να αφήσουµε τα λόγια και τι̋ θεωρίε̋. Είναι καιρό̋ να κάνουµε κάτι. Είναι καιρό̋ να ανοίξουµε την βρύση… Να επισηµαίνουµε ότι το σύνθηµα τη̋ χρονιά̋ είναι «Αγκάλιασε τον Άνθρωπο-Άλλαξε την ζωή». Κατά τη διάρκεια του δείπνου ανταλλάχτηκαν αναµνηστικά δώρα. Ενώ έγινε η εισδοχή δύο νέων µελών. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Από το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Τα Τρίκαλα στην Κατοχή και στην Αντίσταση Η φετινή γιορτή τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων ήταν αφιερωµένη στα Τρίκαλα. Μέσα από µαρτυρίε̋ τρικαλινών που έζησαν τα γεγονότα, αλλά και µέσα από άλλα λογοτεχνικά κείµενα, παρουσιάσαµε κάποια από τα σηµαντικότερα ιστορικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην περιοχή µα̋ την περίοδο αυτή,

αφού µια εξαντλητική παρουσίαση θα ήταν χρονοβόρα και ασφαλώ̋ θα υπερέβαινε κατά πολύ το πλαίσιο µια̋ σχολική̋ γιορτή̋. Παράλληλα, προσπαθήσαµε να αναπλάσουµε το «κλίµα», τον «ήχο» και τον «απόηχο» αυτή̋ τη̋ εποχή̋, γνωρίζοντα̋ στιγµέ̋ από την καθηµερινή ζωή και τον σφυγµό τη̋ πόλη̋ στι̋ µέρε̋ τη̋ Kατο-

χή̋, του διωγµού των Εβραίων, τη̋ απελευθέρωση̋. Η γιορτή εµπλουτίστηκε µε τραγούδια, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονταν µελοποιηµένη ποίηση του Νίκου Γκάτσου και του Τάσου Λειβαδίτη, καθώ̋ και αποσπάσµατα από το «Μάουτχαουζεν», τα οποία απέδωσε µε εξαιρετικό τρόπο η χορωδία του Σχολείου, αποτελούµενη από του̋ µαθητέ̋ τη̋ Γ΄ Λυκείου, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή µουσική̋ Γιώργου Παππά. Στο πλαίσιο του σχολείου, η ενασχόληση µε την τοπική ιστορία είναι ανάγκη να γίνεται µέσω όχι µόνο τυπικών αλλά και άτυπων µορφών γραµµατισµού, στι̋ οποίε̋ εντάσσονται και οι σχολικέ̋ γιορτέ̋. Με τον τρόπο

αυτό, επιτυγχάνονται διαρκέστερα µαθησιακά αποτελέσµατα, αφού µια τέτοια ενασχόληση οδηγεί «σε καλλιέργεια και ανάπτυξη προσωπικών κριτηρίων προσέγγιση̋ του υλικού τη̋ Ιστορία̋, µε βάση µια προσδοκώµενη συνειδητή µεταλλαγή του σε παιδαγωγικό πρὀόν, που συµβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη των µαθητών και την καλλιέργεια δυνατοτήτων αναγνώριση̋ των χαρακτηριστικών τη̋ ταυτότητά̋ του̋ µέσα στον σύγχρονο κόσµο» (Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών Ιστορία̋). Σχεδιάζοντα̋ και υλοποιώντα̋ τη γιορτή τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου, είχαµε την ευκαιρία να µελετήσουµε πτυχέ̋ τη̋ τοπική̋ µα̋ ιστορία̋, προσπαθώντα̋ στην πραγµατικότητα να αιχµαλωτίσουµε τον χρόνο, αποθησαυρίζοντα̋ και προβάλλοντα̋ χαρακτηριστικά τη̋ ιστορική̋ φυσιογνωµία̋ των Τρικάλων. Οι συντονίστριε̋ καθηγήτριε̋ Γεωργία Κολοβελώνη, Φιλόλογο̋ Αλεξάνδρα Χιώτη, Φιλόλογο̋

13 Η Ανάδειξη τη̋ Γερµανική̋ κουλτούρα̋ από την προσέγγιση τη̋ Γερµανική̋ Γλώσσα̋

Το πρόγραµµα Glossomobil στο Γυµνάσιο Πύλη̋

Το Glossomobil είναι ένα µοναδικό όχηµα πολιτισµού, που για πρώτη φορά µεταφέρει µια ολόκληρη χώρα µε την γλώσσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη̋ σε άλλε̋ χώρε̋. Το ευρωπἀκό πρόγραµµα ‘Γερµανικά σε κίνηση’ ξεκίνησε και στην Ελλάδα τη διαδροµή του. Την περασµένη εβδοµάδα στο Γυµνάσιο Πύλη̋ έγινε η παρουσίαση του προγράµµατο̋ Glossomobil από την καθηγήτρια των Γερµανικών του Goethe Institut Λουκία Μαρκουλή και την Christina Bey Kulturfreiwillige στην Deutsche Komission unesko, και διήρκησε δύο ηµέρε̋. Υπεύθυνη τη̋ οργάνωση̋ για το Γυµνάσιο Πύλη̋ η καθηγήτρια των Γερµανικών κ. Μελανία Παναγιωτίδου σε συνεργασία µε την καθηγήτρια των Γερµανικών κ. Τριάντου Ευαγγελία και την βοήθεια όλων των καθηγητών του Γυµνασίου Πύλη̋. Την πρώτη ηµέρα άρχισε το πρόγραµµα διάρκεια̋ 90’ και αποτελούνταν από τι̋ εξή̋ δραστηριότητε̋. Κατ’ αρχήν έγινε µια εισαγωγή µέσω µια̋ σύντοµη̋ γνωριµία̋ µε του̋ εκπαιδευτικού̋ µε τι̋ ανάλογε̋ συστάσει̋ και εξηγήσει̋ για τον όρο Glossomobil (γλώσσα σε κίνηση), έτσι ώστε τα παιδιά να νοιώσουν πιο οικεία. Ύστερα ακολούθησε ένα βίντεο µε το τραγούδι ‘Berlin City Girl’ των ‘Culcha Candela,’κατά την διάρκεια του οποίου ακούγονται τα ονόµατα 8 γερµανικών πόλεων και τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδε̋ καλούµενα να ξεχωρίσουν όσο γίνεται περισσότερα από τα ονόµατα. Η επόµενη δραστηριότητα ήταν ένα µικρό πάζλ µε τον χάρτη τη̋ Γερµανία̋ και τα παιδιά πάλι χωρισµένα σε οµάδε̋ έπρεπε να συνθέσουν στην σωστή µορφή. Στην συνέχεια µοιράστηκε σε κάθε οµάδα από µια αφίσα µε τον χάρτη τη̋ Γερµανία̋ όπου απεικονίζονταν γνωστά αξιοθέατα, πρόσωπα και αντικείµενα του γερµανικού πολιτισµού, ενώ συγχρόνω̋ οι καθηγήτριε̋ εξηγούσαν τα ιστορικά γεγονότα, ήθη και έθιµα που είχαν σχέση µε εκείνε̋ τι̋ φωτογραφίε̋. Την δεύτερη ηµέρα πραγµατοποιήθηκε η πιο ευχάριστη δραστηριότητα µε το σεντόνι αλεξίπτωτο, αποτελούµενο από ένα πανί διαµέτρου 6,5 µέτρων . Λόγω του µεγέθου̋ του η παραπάνω δραστηριότητα έλαβε χώρα στο προαύλιο του Σχολείου, ενώ τα παιδιά σχηµάτισαν ένα µεγάλο κύκλο πιάσανε και κουνούσανε το πανί και ύστερα το ακούµπησαν στο δάπεδο και το πάτησαν µε τα πόδια. Σε αυτό το σηµείο στο πολύχρωµο φόντο του ασχολήθηκαν µε δύο πόλει̋ τη̋ Γερµανία̋ το Βερολίνο και το Μόναχο και ρωτήθηκαν τα παιδιά αν ξέρουν τι είναι αυτέ̋ οι πόλει̋ για την Γερµανία, µαθαίνοντα̋ την λέξη στα γερµανικά και ένα από τα αξιοθέατα του̋. Στην συνέχεια παίξανε µε την µπάλα πάνω στο χρωµατιστό πανί. Τέλο̋ το µάθηµα έκλεισε µε ένα αποχαιρετισµό λέγοντα̋ στα παιδιά “Dankeschon” δηλαδή ευχαριστώ και “Auf wieder sehen” δηλαδή ει̋ το επανιδείν. Με το κλείσιµο του διήµερου αυτού προγράµµατο̋ ο ∆ιευθυντή̋ του Γυµνασίου κ. Βασίλειο̋ Πανάγο̋ και η κ. Μελανία Παναγιωτίδου, ξενάγησαν τι̋ καθηγήτριε̋ στα ιστορικά Μνηµεία τη̋ Πύλη̋ «Πόρτα Παναγιά –Τοξωτή γέφυρα Πύλη̋, Νερόµυλο. Συγχρόνω̋ τραβούσαν και βίντεο και αναµνηστικέ̋ φωτογραφίε̋ µε σκοπό να τι̋ δείξουν στα σχολεία τη̋ Γερµανία̋ για την καλλίτερη προβολή του τόπου µα̋ .Σε µια σύντοµη δήλωση του ο ∆/ντή̋ του Γυµνασίου Πύλη̋ κ. Βασίλειο̋ Πανάγο̋, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγµή το παραπάνω πρόγραµµα είπε τα εξή̋. «Επισκέφτηκαν σήµερα το Σχολείο µα̋ εκπαιδευτικοί µε ειδικότητα των Γερµανικών µε σκοπό να παρουσιάσουν το πρόγραµµα- µάθηµα που αφορά την µετάδοση τη̋ γνώση̋ στην ιστορία τον πολιτισµό τη̋ γερµανική̋ κουλτούρα̋, ενώ παράλληλα είναι µια προσπάθεια που φέρνει κοντά του̋ δύο λαού̋. Το Σχολείο µα̋ έχει θέσει σαν βασική προτεραιότητα την πραγµατοποίηση παρόµοιων δραστηριοτήτων. Γιατί από την µια πλευρά αναδεικνύεται η δηµιουργική εκπαίδευση µε την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ συγχρόνω̋ ανοίγει πόρτε̋ στην κοινωνία µε σκοπό οι µαθητέ̋ να ενηµερωθούν καλλίτερα και να υιοθετήσουν θετική στάση συµπεριφορά̋ και να γίνουν ενεργοί πολίτε̋». Αλέξανδρο̋ Γ. Τζήµα̋


14

ΤΟΠΙΚΑ

Με µεγάλη επιτυχία οι κατατακτήριε̋ εξετάσει̋ στο «Ωδείο Τρικάλων Τ. Κασιώλα» Μ

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 οι Κατατακτήριε̋ Εξετάσει̋ Ανωτέρων Θεωρητικών (Τµηµάτων Ειδικού Αρµονία̋ και Ωδική̋), Πιάνου και Εγχόρδων (Τµήµατο̋ Βιολιού) στο “Ω∆ΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ T. ΚΑΣΙΩΛΑ”. Η εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 177314/9035/2428/1815/11-10-2013 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, και η οποία αποτελείτο από του̋ Κασιώλα Αναστασία, καλλ/χνική διευθύντρια του Ωδείου και πρόεδρο τη̋ επιτροπή̋, Τσούβα Μαρκέλλα, διευθύντρια σπουδών του Ωδείου, καθηγήτρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Πιάνου, Παπαζαρή Αθανάσιο, καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεση̋, τ. διδάσκοντα Τµήµατο̋ Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, Παπαδόπουλο Παναγιώτη, καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών και Πιάνου, Παντελίδου Αικατερίνη, καθηγήτρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Πιάνου, Μαυροµµάτη Ελένη, καθηγήτρια Βιολιού, Σκίµπα Γεώργιο, καθηγητή Βιολιού, Vanaucec Nicolae, καθηγητή Βιολιού, µέλη τη̋ επιτροπή̋, ενώπιον του εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ.Α, κ. A. Κωτούλα, καθηγητή του 7ου Γυµνασίου Τρικάλων, κατέταξε του̋ σπουδαστέ̋ ω̋ ακολούθω̋: ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 1ο Έτο̋ Ειδικού Αρµονία̋ Ζάχου Βασιλική του Ηλία

Καραδήµα̋ Θωµά̋ του Ευαγγέλου Καραδήµα̋ Μάριο̋ του Ευαγγέλου Μπαντή ∆ήµητρα του Αθανασίου Μπάρδα Εµµέλεια του ∆ηµητρίου Μπάρδα̋ Παύλο̋ του ∆ηµητρίου Νικάκη Ροδάνθη του Γεωργίου Ράκο̋ Αθανάσιο̋ του Σωτηρίου Σαπουνά̋ Νικόλαο̋ του Σπυρίδωνα Τσιαντούλα Παναγιώτα - Μαρία του ∆ηµητρίου αρατσάρη Νικολέττα του Παναγιώτη 2ο Έτο̋ Ωδική̋ (µε πτυχίο Ειδ. Αρµονία̋) Γκουγκουστάµου Ειρήνη του Κωνσταντίνου ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡ∆ΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΙΟΥ) 1ο Έτο̋ Κατωτέρα̋ Αναστασίου Στυλιανή του Γεωργίου 2ο Έτο̋ Κατωτέρα̋ Νικάκη Ροδάνθη του Γεωργίου

ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 1ο Έτο̋ Κατωτέρα̋ Ζάχου Βασιλική του Ηλία Μπαλατσούκα Μαρία του Σωτηρίου 2ο Έτο̋ Κατωτέρα̋ Μπαντή ∆ήµητρα του Αθανασίου Νικάκη Ροδάνθη του Γεωργίου 3ο Έτο̋ Κατωτέρα̋ Σαπουνά̋ Νικόλαο̋ του Σπυρίδωνα 1ο Έτο̋ Μέση̋ Καραγεώργου Αναστασία του ∆ηµητρίου Μετά το πέρα̋ των Κατατακτηρίων Εξετάσεων, η επιτροπή συνεχάρη του̋ σπουδαστέ̋ για την επιτυχία του̋, ευχόµενη ανοδική πορεία και πρόοδο στο χώρο τη̋ µουσική̋ εκπαίδευση̋ και τέχνη̋, καθώ̋ επίση̋ του̋ υπεύθυνου̋ καθηγητέ̋ και τη διεύθυνση του “Ωδείου Τρικάλων Τ. Κασιώλα” για το υψηλό επίπεδο µουσικών γνώσεων που παρέχει.

∆έκα χρόνια Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋

«Μα̋ ενώνει η έντονη αγάπη για την Θεσσαλία!» Στι̋ 20 Οκτωβρίου 2013 εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ συναντήθηκαν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στο Βισµπάντεν Γερµανία̋. Στην Γενική Συνέλευση σχεδιάστηκε το πλούσιο πολιτιστικό και εορταστικό περιεχόµενο του 10ου Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπη̋, που προγραµµατίζεται να διοργανωθεί στην Κολωνία από τον Θεσσαλικό Σύλλογο Κολωνία̋ τον Μάρτιο/Απρίλιο 2014. Η έντονη αγάπη για την Θεσσαλία η οποία µα̋ ενώνει ήταν το πνεύµα τη̋ συνάντηση̋ των Αποδήµων Θεσσαλών! Εµεί̋ οι Θεσσαλοί, περήφανοι για τον τόπο µα̋ και τον πολιτισµό µα̋, συνεχίζουµε να προσπαθούµε και να αγωνιζόµαστε για την ανάδειξη και την προβολή του τόπου και τη̋ πατρίδα̋ µα̋ γενικότερα! Κύρια απόφαση των συνέδρων ήταν η επίσηµη διεύρενση τη̋ Οµοσπονδία̋ µε την

Ο κ. Γκίκα̋ ∆ιαµαντή̋, κ. Κίτσιο̋ Ιωάννη̋, κ. Ράπτη Μαρία, κ. Πολύζο̋ Σωτήριο̋, κ. Βασιλείου Αντωνίο̋, κ. Στεργίου Νικόλαο̋, κ. Στεργίου Φανή, κ. Τσίκαρη̋ ∆ηµήτριο̋, κ. Θωµο̋ Κωνσταντινο̋, κ. Μπαρούτη Μαρία, κ. Σταύρου Βασίλη̋ και κ. Πλαβού Βίκυ αλλαγή του καταστατικού, το οποίο θα επιτρέπει και επίσηµα από το 2014 να γίνονται µέλη και οµάδε̋ Θεσσαλών που δρούν σε ευρωπἀκό κράτο̋ π.χ. τη̋ Ιρλανδία̋, τη̋ Ουγγαρία̋, τη̋ Αυστρία̋, τη̋ ∆ανία̋, τη̋ Γαλλία̋ ή άλλων ευρωπἀκών

κρατών του εξωτερικού. Τέλο̋ προγραµµατίστηκε µια σειρά πολιτιστικών δράσεων για το έτο̋ 2014, όπου η Οµοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων θα εορτάσει τα δέκα χρόνια από την ίδρυση τη̋ καθώ̋ είναι και το έτο̋ των τριάντα ετών µετά τον θάνατο

του Βασίλη Τσιτσάνη, που είναι το όνοµα που φέρει η Οµοσπονδία. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρο̋ ∆ιαµαντή̋ Γκίκα̋ Ο Α’ Γραµµατέα̋ Ιωάννη̋ Κίτσιο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΤΙ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μα˙στορε̋ Ιωάννη̋ Κλαδά̋(14ο̋ αι.) και Μανουήλ Χρυσάφη̋ (15ο̋ αι.) Του Πρωτοπρ. Αθανασίου Πολ. Τύµπα Τον 14ο αιώνα µε τα καλοφωνικά µέλη επενδύονται µελικά οι ψαλµοί του ∆αυ˙δ, οι οποίοι αποτελούν το σταθερό ρεπερτόριο των νυχθήµερων ακολουθιών τη̋ εκκλησία̋ µα̋. Έτσι οροθετείται το λεγόµενο παπαδικό γένο̋ ύµνων τη̋ ψαλτική̋ που υπηρετεί µε το δικό του προσωπικό και δηµιουργικό έργο ο Λαµπαδάριο̋, ο αριστερό̋ δηλαδή ψάλτη̋ του βασιλικού κλήρου τη̋ Κωνσταντινουπόλεω̋, Ιωάννη̋ Κλαδά̋ γύρω στα 1400µ.Χ. Μελοποίησε στίχου̋ των ανοιξανταρίων και του «Μακάριο̋ ανήρ», που ακούγονται έω̋ σήµερα στου̋ πανηγυρικού̋ εσπερινού̋, επιβάλλοντα̋ µελικού̋ πλατειασµού̋ στου̋ τριαδικού̋ στίχου̋ και φωνητικέ̋ εξάρσει̋. Περίφηµη είναι η σύνθεση του κοινωνικού τη̋ λειτουργία̋ των προηγιασµένων δώρων «Γεύσασθε και ίδετε ότι Χριστό̋ ο Κύριο̋», σε ήχο α' τετράφωνο. Μελοποίησε επίση̋ χερουβικά, κοινωνικά και καλλώπισε το «Άνωθεν οι προφήται» µε τετενίσµατα και τερετίσµατα. Όµω̋ η φήµη του Ιωάννη Κλαδά θα µείνει αθάνατη στην ιστορία τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋ από την µεγαλειώδη και αριστοτεχνική µελοποίηση όλου του Ακαθίστου Ύµνου, στο οικηµατάριό του. Κατά τα χρόνια τη̋ πτώσεω̋ τη̋ Κωνσταντινουπόλεω̋ και το τέλο̋ τη̋ Βυζαντινή̋ αυτοκρατορία̋ σπουδαιότατο̋ µα˙στωρ και διδάσκαλο̋ τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋ είναι ο Λαµπαδάριο̋ Μανουήλ ∆ούκα̋ ο Χρυσάφη̋. Γεννήθηκε περίπου το 1410 µ.Χ. και µάλλον κοιµήθηκε λίγα χρόνια µετά τα τελευταία του έργα που βρίσκουµε σε ένα κώδικα τη̋ Κωνσταντινουπόλεω̋ το 1463 µ.Χ. Υπήρξε φίλο̋ του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και µετά την Άλωση βρέθηκε στη Σπάρτη, την Κρήτη, τη Σερβία και άλλε̋ περιοχέ̋ τη̋ Ρωµιοσύνη̋ όπου δίδαξε την ψαλτική τέχνη. Τα πρώτα δύσκολα χρόνια τη̋ σκλαβιά̋ το πεδίο δράση̋ τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋ µετατίθεται στην Κρήτη, τον Ελλαδικό χώρο, τη Σερβία, τη Βλαχία, τη Ρουµανία και σε όλα τα ελληνόφωνα ορθόδοξα µοναστικά κέντρα. Όλοι οι µεταβυζαντινοί µελουργοί στηρίζονται πάνω στα έργα του Μανουήλ Χρυσάφη και του συνοµήλικου διδασκάλου Γρηγορίου Μπούνη του Αλυάτου. Οι δικοί του̋ αυτόγραφοι κώδικε̋ κατά τον µουσικολόγο Γρηγόριο Στάθη χρησιµεύουν ω̋ «ανθίβολα» για αντιγραφή, συντήρηση τη̋ παραδόσεω̋ αλλά και απόδειξη τη̋ οµοουσιότητα̋ τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋ πριν και µετά την πτώση του Βυζαντίου. Η µνηµειώδη̋ και καλαίσθητη Παπαδική του Μανουήλ Χρυσάφη ολοκληρώθηκε το 1458 µ.Χ.και χαρακτηρίζεται από τον ίδιο, χωρί̋ να τον νοιάζει µήπω̋ κατηγορηθεί για αυταρέσκεια, έργον:«κάλλιστον, ηδύτατον, πάνυ καλόν, γλυκύτατον, πάνυ έντεχνον και λεπτότατον». Συνέγραψε επίση̋ ω̋ υµνογράφο̋ είκοσι τουλάχιστον ποιήµατα σε 15σύλλαβου̋ στίχου̋, αναγραµµατισµού̋, καθώ̋ και διάφορα ιδιόµελα τροπάρια. Σπουδαιότατη για την ψαλτική τέχνη είναι η θεωρητική του συγγραφή «περί των ενθεωρουµένων τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋ και ων φρονούσι κακώ̋ τινε̋ περί αυτών». Το πόσο εκτιµούσαν το µελουργικό του έργο οι κωδικογράφοι του 16ου και 17ου αιώνα δηλώνει το ακόλουθο ιαµβικό δίστιχο: «φερωνύµω̋ κέκτησαι χρυσά τα µέλη, Ηδύτατον δε πλείστον ω̋ υπέρ µέλι». (Πηγή: Γρηγ. Σταθη̋, Ιστορία τη̋ Βυζαντινή̋ και µεταβυζαντινή̋ Ψαλτική̋ Τέχνη̋, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Αθήνα 2008.)


∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

∆ίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»:

Μεγάλο µα̋ όπλο ο Ελληνικό̋ Πολιτισµό̋ Ένα σπουδαίο Πρόγραµµα Κοινωφελού̋ Εργασία̋ µε απασχόληση 118 ανέργων σε πλήρη εξέλιξη Μια µεγάλη προσπάθεια του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» για την αύξηση τη̋ Απασχόληση̋ των Νέων και την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου τη̋ Θεσσαλία̋ Το πρόγραµµα αφορά και 29 θέσει̋ στα Τρίκαλα

Σ

ε µαραθώνιο επισκέψεων προέβησαν στελέχη του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», προκειµένου να έχουν πλήρη εικόνα σχετικά µε την εξέλιξη των εργασιών σε αρχαιολογικού̋ και µουσειακού̋ χώρου̋ τη̋ Θεσσαλία̋ (Π.Ε. Λάρισα̋, Καρδίτσα̋ και Τρικάλων), δεδοµένου ότι εδώ και έξι µήνε̋, µε πλήρη σοβαρότητα και µεγάλη υπευθυνότητα, υλοποιεί Πρόγραµµα Κοινωφελού̋ Εργασία̋ σε συνεργασία µε το Υπουργείο

νη του ∆ικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Το αντικείµενο τη̋ δράση̋ που υλοποιείται είναι η “Φύλαξη, ανάδειξη και βελτίωση τη̋ προσβασιµότητα̋ αρχαιολογικών και µουσειακών χώρων στι̋ Περιφερειακέ̋ Ενότητε̋ Λάρισα̋, Τρικάλων και Καρδίτσα̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋”. Ειδικότερα: 1. για το Νοµό Καρδίτσα̋ το έργο αφορά στη δηµιουργία θέσεων απασχόληση̋ 47 ατόµων

έργο αφορά στη δηµιουργία θέσεων απασχόληση̋ µέσω τη̋ πρόσληψη̋ 42 ατόµων, σε συνεργασία µε την ΙΕ' Εφορεία Πρὀστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Συγκεκριµένα προσλήφθηκαν στο ∆ήµο Φαρσάλων 1 αρχαιολόγο̋ και 4 εργάτε̋, στο ∆ήµο Κιλελέρ 1 ηµερήσιο̋ φύλακα̋, στο ∆ήµο Αγιά̋ 1 αρχαιολόγο̋, 7 εργάτε̋, 1 ηµερήσιο̋ φύλακα̋ και 3 νυχτοφύλακε̋, στο ∆ήµο Ελασσόνα̋ 2 αρχαιολόγοι, 11 εργάτε̋ και 2 ηµερήσιοι φύλακε̋ και στο ∆ήµο Λαρισαίων 1 αρχαιολόγο̋, 2 νυχτοφύλακε̋ και 6 εργάτε̋. Ο Πρόεδρο̋ του ∆ικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" κ. Κων. Σκριάπα̋

ρου̋ προ̋ όφελο̋ τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋, αποδεικνύοντα̋ ότι οι Οργανώσει̋ τη̋ Κοινωνία̋ των Πολιτών, µπορούν να προσφέρουν σπουδαίο έργο όχι µόνο στον Πολιτισµό ,αλλά και στην αναπτυξιακή πορεία τη χώρα̋, που τόσο την έχει ανάγκη". Σηµειώνεται ότι το ∆ίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" πρόσφατα διοργάνωσε την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013, µια σπουδαία Στρογγυλή Τράπεζα,στη Λάρισα, µε θέµα "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20142020: Η Ψηφιοποίηση τη̋ Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋. Νέε̋ προκλήσει̋, νέε̋ προοπτικέ̋ και πιθανέ̋ επιπτώσει̋", σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Θεσσαλία̋ και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλία̋ -Αντιπρυτανεία ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέ-

Για το Νοµό Τρικάλων το έργο αφορά στη δηµιουργία θέσεων απασχόληση̋ µέσω τη̋ πρόσληψη̋ 29 ατόµων, σε συνεργασία µε την Λ∆' Εφορεία Πρὀστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων µε έδρα την Καρδίτσα και την 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, µε έδρα τα Τρίκαλα. Συγκεκριµένα προσλήφθηκαν στο ∆ήµο Τρικκαίων 2 αρχαιολόγοι, 7 ηµερήσιοι φύλακε̋ και 12 εργάτε̋ και στο ∆ήµο Καλαµπάκα̋ 1 αρχαιολόγο̋, 2 ηµερήσιοι φύλακε̋ και 5 εργάτε̋.

Πολιτισµού και Αθλητισµού. Συγκεκριµένα το "∆ίκτυο Περραιβία", µε έδρα την Ελασσόνα, είναι η πρώτη σε βαθµολογία Οργάνωση τη̋ Κοινωνία̋ των Πολιτών (ΜΚΟ), σε όλη τη χώρα, που επιλέχθηκε, εδώ και ένα χρόνο, για να υλοποιήσει πρόγραµµα Κοινωφελού̋ Εργασία̋ και ήδη απασχολεί 118 ανέργου̋ νέου̋ για 7 µήνε̋ σε αρχαιολογικού̋ χώρου̋ και µουσεία των Νοµών Λάρισα̋, Τρικάλων και Καρδίτσα̋, σε συνεργασία µε τι̋ Εφορείε̋ Αρχαιοτήτων ΙΕ’ ΕΠΚΑ, 7η ΕΒΑ, Λ∆’ ΕΠΚΑ και 19η ΕΒΑ. Τον συντονισµό του προγράµµατο̋ έχει η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού, ενώ η διαδικασία επιλογή̋ των ανέργων ωφελουµένων, έγινε κατά υποδειγµατικό τρόπο µε ευθύ-

(ωφελουµένων) για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελού̋ χαρακτήρα στον τοµέα του πολιτισµού, σε συνεργασία µε την Λ∆' Εφορεία Πρὀστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων µε έδρα την Καρδίτσα και την 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε έδρα τα Τρίκαλα. Συγκεκριµένα προσλήφθηκαν στο ∆ήµο Παλαµά 1 αρχαιολόγοι, 4 ηµερήσιοι φύλακε̋ και 2 εργάτε̋, στο ∆ήµο Καρδίτσα̋ 2 αρχαιολόγοι, 2 µουσειολόγοι-µουσειοπαιδαγωγοί και 2 ηµερήσιοι φύλακε̋ και στο ∆ήµο Σοφάδων 2 αρχαιολόγοι, 6 ηµερήσιοι φύλακε̋ και 12 εργάτε̋, στο ∆ήµο Μουζακίου 3 ηµερήσιοι φύλακε̋ και 5 εργάτε̋ και στο ∆ήµο Αργιθέα̋ 2 αρχαιολόγοι και 2 ηµερήσιοι φύλακε̋. 2. για το Νοµό Λάρισα̋ το

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανανέωση καρτών πρόνοια̋ από το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Η διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων καλεί του̋ κατόχου̋ προνοιακών καρτών όπω̋ προσέλθουν στα γραφεία τη̋ Πρόνοια̋ (γραφείο 246 & 250, στο κτίριο τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων) για ανανέωσή του̋. Από τι̋ 15 Νοεµβρίου και µετά παύει η ισχύ των παλαιών καρτών και όσε̋ δεν έχουν ανανεωθεί, δε θα γίνονται δεκτέ̋. Τρίκαλα 22/10/2013 Εκ τη̋ ∆ιοίκηση̋ του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων

15

ΤΟΠΙΚΑ

και ο υπεύθυνο̋ σε Θέµατα Περιβάλλοντο̋ κ. Κ.Φουρκιώτη̋, που όλο αυτό το διάστηµα, παρακολουθούν από κοντά, εκ µέρου̋ του ∆ικτύου που είναι ο δικαιούχο̋ του Προγράµµατο̋, το σπουδαίο έργο που επιτελούν οι Εφορείε̋ Πρὀστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, αλλά και οι Εφορείε̋ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τόνισαν "ότι ο πολιτισµικό̋ πλούτο̋ τη̋ Θεσσαλία̋ είναι τεράστιο̋ και ω̋ εκ τούτου, έχουµε χρέο̋ όλοι και να τον διασώσουµε και να τον αναδείξουµε, αλλά κυρίω̋ να τον παραδώσουµε στι̋ νέε̋ γενεέ̋, καθιστώντα̋ τη Θεσσαλία, ω̋ έναν αγαπηµένο τόπο πολιτιστικού τουρισµού. Και γι' αυτό το ∆ίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", µε µεγάλη προσπάθεια και νυχθηµερόν εργασία, αξιοποιεί Ευρωπἀκού̋ πό-

σεων, Εξωστρέφεια̋, Καινοτοµία̋ και Επιχειρηµατικότητα̋, µε προσκεκληµένο τον διεθνού̋ φήµη̋ επιστήµονα κ. Μαρ. Ιωαννίδη (Κύπρο̋) και σπουδαίου̋ επιστήµονε̋ και πανεπιστηµιακού̋ από όλη την Ελλάδα. Ήδη προχωρά και σε άλλε̋ διεθνεί̋ συνεργασίε̋ ,µε κεντρικό θέµα τον Πολιτισµό, όπω̋ επίση̋ και σε τηλεοπτικέ̋ εκποµπέ̋ µε στόχο την ανάδειξη των Γραµµάτων, των Τεχνών και του Ελληνικού Πολιτισµού. Παράλληλα είναι και Μέλο̋ του Ευρωπἀκού ∆ικτύου Πολιτιστικού Τουρισµού (ECTN),µε µέλη φορεί̋ από όλη την Ευρώπη µε του̋ οποίου̋ συνεργάζεται στενά και σκοπό την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων τη̋ Θεσσαλία̋ και τη̋ Ελλάδο̋ ω̋ τουριστικών προορισµών.

Την περασµένη εβδοµάδα από την Επιτροπή ∆ιαχείριση̋

Εγκρίθηκαν 25 επενδυτικά σχέδια για το νέο LEADER Τρικάλων Συνεδρίασε την Τρίτη 22/10/2013 η Επιτροπή ∆ιαχείριση̋ LEADER (Ε∆Π L) τη̋ Αναπτυξιακή̋ Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, όπου µεταξύ άλλων έλαβε και δύο αποφάσει̋ κατάταξη̋ και ένταξη̋ Φακέλων υποψηφιότητα̋ , που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια τη̋ 2η̋ Προκήρυξη̋ του Προγράµµατο̋ LEADER. Με τι̋ δύο αυτέ̋ αποφάσει̋ τη̋ Ε∆Π L εγκρίνονται συνολικά 25 επενδυτικά σχέδια συνολικού πρὁπολογισµού 4.251.956,92 ευρώ και ∆ηµόσια̋ ∆απάνη̋ (επιδότηση̋ LEADER) 2.730.304,82 ευρώ. Επιπλέον έχουν δεσµευθεί και 258.602,78 ευρώ για το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα δηµοσίου ενδιαφέροντο̋ έργα και τα οποία θα διατεθούν στου̋ αντίστοιχου̋ φορεί̋ που θα υλοποιήσουν τέτοια έργα από εθνικέ̋ πιστώσει̋. Υπενθυµίζεται ότι στην 2η προκήρυξη LEADER του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ που έληξε στι̋ 22/3/2013 είχαν κατατεθεί από τοπικού̋ φορεί̋ και ιδιώτε̋ στα γραφεία τη̋ Αναπτυξιακή̋ Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. που υλοποιεί το τοπικό πρόγραµµα LEADER στο νοµό Τρικάλων, συνολικά 37 προτάσει̋ συνολικού πρὁπολογισµού 7.503.979,56 ευρώ. Οι 37 κατατιθέµενοι Φάκελοι αξιολογηθήκαν από την Επιτροπή Αξιολόγηση̋ που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό µε απόφαση τη̋ Επιτροπή̋ ∆ιαχείριση̋ LEADER (Ε∆Π L) τη̋ εταιρεία̋. Οι Εκθέσει̋ Αξιολόγηση̋ κατόπιν υποβλήθηκαν προ̋ λήψη απόφαση̋ έγκριση̋ ή απόρριψη̋ στην Ε∆Π L η οποία λήφθηκε στι̋ 13/6/2013. H απόφαση αυτή απεστάλη στην αρµόδια ΕΥΕ του ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ προ̋ έλεγχο σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα διαχείριση̋ και ελέγχου του προγ/το̋ LEADER. Το αποτέλεσµα του διοικητικού ελέγχου του ΥΠΑΑΤ στάλθηκε στο ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στι̋ 17-10-2013, προκειµένου η Ε∆Π L να λάβει την σχετική απόφαση ένταξη̋, πράγµα που έγινε στην συνεδρίαση τη̋ Τρίτη̋, 22/10/2013. Η απόφαση κατάταξη̋ και ένταξη̋ των Φακέλων υποψηφιότητα̋ τη̋ Ε∆Π L θα αποσταλεί εγγράφω̋ σε όλου̋ του̋ υποψηφίου̋ οι οποίοι θα έχουν 15 ηµέρε̋ στην διάθεση του̋ για την υποβολή ενστάσεων κατά τη̋ απόφαση̋ αυτή̋. Εάν υπάρξουν ενστάσει̋ θα εξεταστούν από ειδική Επιτροπή Εξέταση̋ Ενστάσεων και κατόπιν η Ε∆Π L θα συνεδριάσει για να λάβει την οριστική απόφαση ένταξη̋, λαµβάνοντα̋ υπόψη το αποτέλεσµα τη̋ εξέταση̋ των ενστάσεων που πιθανόν υποβληθούν. Στην συνέχεια οι οριστικά ενταγµένοι δικαιούχοι θα κληθούν να υπογράψουν τι̋ Συµβάσει̋ υλοποίηση̋ µε το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ µε βάση τι̋ οποίε̋ θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων του̋.

Οµόφωνα οι Τρικαλινοί και επαγγελµατίε̋ λένε

«Ποτέ την Κυριακή» Την απόφασή του̋ στηρίζει και ο

Αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋ Μετά από τη συνάντηση που είχε προ ηµερών µε τον Εµπορικό Σύλλογο Τρικάλων µε µοναδικό θέµα το άνοιγµα ή µη των εµπορικών καταστηµάτων τι̋ Κυριακέ̋, ο Αντιπεριφερειάρχη̋ Τρικάλων Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋, παρουσία και των περιφερειακών συµβούλων κ.κ. Ντίνου Μπάρδα, Γιώργου Τσίγκα, Ευθύµη Ρετζιά, Ελένη̋ Αργυροπούλου και Χρήστου Γακόπουλου, συναντήθηκε µε όλα τα Σωµατεία Εµπόρων του Νοµού Τρικάλων και πιο συγκεκριµένα µε τον Σύλλογο Εµπόρων – Επαγγελµατιών Ιστορικού Κέντρου, τον Σύλλογο Επαγγελµατιών, Ξενοδόχων Ορεινού Όγκου Ελάτη̋, τον Εµπορικό Σύλλογο Πύλη̋, τον Σύλλογο Εµπόρων, Βιοτεχνών, Επαγγελµατιών ∆ήµου Γόµφων, τον Εµπορικό Σύλλογο Οιχαλία̋, την Ένωση Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών Φαρκαδόνα̋, το Επιµελητήριο Τρικάλων, την Οµοσπονδία ΕΒΕ Τρικάλων, το Σύλλογο Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων και τον Εµπορικό Σύλλογο Καλαµπάκα̋. Όλα τα Σωµατεία Εµπόρων αντιδρούν στο άνοιγµα των καταστηµάτων τι̋ Κυριακέ̋ και η απόφαση που πήραν είναι να µην ανοίγουν τα καταστήµατα εκτό̋ από µία Κυριακή το χρόνο. Ο Αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Μιχαλάκη̋ µετά τη συνάντηση που είχε µε όλα τα Σωµατεία και αφού του̋ εξέφρασε και τη στήριξη του Περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ Κώστα Αγοραστό στην απόφαση του̋ αν µην ανοίγουν τα καταστήµατα τι̋ Κυριακέ̋ τόνισε «η οµόφωνη απόφαση όλων των Σωµατείων είναι να µην ανοίγουν τα εµπορικά καµία Κυριακή από αυτέ̋ που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο. Εµεί̋ είµαστε µαζί µε του̋ εµπόρου̋ και στηρίζουµε τι̋ αποφάσει̋ του̋».


16 Ο χαιρετισµό̋ του ∆ηµήτρη Κρούπη στην εκδήλωση για τον «ΧΡΗΣΜΟ» Κυρίε̋ και κύριοι καλησπέρα σα̋. Θα αποφύγω να σα̋ ξεχωρίσω σε επισήµου̋ και µη και θα περιοριστώ, για να κερδίσουµε χρόνο, µόνο να σα̋ ευχαριστήσω όλου̋ για τη συµµετοχή σα̋ σ'αυτή τη µάζωξη που έχει ω̋ σκοπό τη̋ την παρουσίαση και την ερµηνεία ενό̋… χρησµού. Ενό̋ χρησµού που µα̋ αφορά όλου̋ προσωπικά αλλά και συνολικά ω̋ χώρα. Όπω̋ γνωρίζετε όλοι σα̋ ο υπεύθυνο̋ για αυτόν τον Χρησµό είναι ο κ. Έκτορα̋ Νασιώκα̋, ένα̋ γείτονα̋ µα̋ που γεννήθηκε στην Αργιθέα αλλά έδρασε κοινωνικά, επαγγελµατικά και πολιτικά στη Λάρισα. ∆εν θα πω περισσότερα για τον κ. Νασιώκα. Τον γνωρίζετε όλοι σα̋. Ξέρετε πω̋ από το 2000 έω̋ και το 2011 ήταν βουλευτή̋ Λάρισα̋ του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε πω̋ υπήρξε υφυπουργό̋ Υγεία̋, ξέρετε πω̋ είναι ο πρώτο̋ βουλευτή̋ που στι̋ 16 Ιουνίου του 2011 παραιτήθηκε από την έδρα του για λόγου̋ συνείδηση̋. Πέρυσι τέτοια εποχή ο κ. Νασιώκα̋ ήταν ξανά εδώ για την παρουσία του πρώτου του βιβλίου µε τίτλο «Ο αγωγιάτη̋» το οποίο ήταν περισσότερο αυτοβιογραφικό και αφιερωµένο στον πατέρα του, έναν αγωγιάτη τη̋ Αργιθέα̋, «έναν αγράµµατο αλλά πολύ σηµαντικό άνθρωπο» όπω̋ σηµειώνει ο συγγραφέα̋. Τώρα ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ µε το δεύτερο βιβλίο του, τον ΧΡΗΣΜΟ, αναφέρεται στην πολιτική ιστορία τη̋ Ελλάδα̋ λίγο πριν το µνηµόνιο και σχεΟ πρώην υπουργό̋ Υγεία̋, δόν µέχρι και σήµερα. Παραθέτει την προσωπική του µαρβουλευτή̋ Λάρισα̋ για 11 χρόνια και νυν συγγραφέα̋ τυρία και άποψη για το πώ̋ φθάσαµε ω̋ εδώ και κυρίω̋ (εξέδωσε δύο βιβλία και προσπαθεί να µαντέψει ή ίσω̋ ετοιµάζει και τρίτο!) απλώ̋ και να ευχηθεί το τι θα Έκτορα̋ Νασιώκα̋ συµβεί στη συνέχεια σ'αυτόν (αριστερά), µε τον διευθυντή τον λαό που από περιούσιο̋ του «δ» ∆ηµήτρη Κρούπη που ήταν έφθασε στο χείλο̋ του γκρεµού εξαιτία̋ τραγικών λαθών τόσο τη̋ ηγεσία̋ όσο και των ίδιων των πολιτών. Ο συγγραφέα̋ πιστεύει πω̋ υπεύθυνοι για το σηµερινό οικονοµικό αλλά και αξιακό αδιέξοδο τη̋ χώρα̋ είναι τόσο ο Κώστα̋ Καραµανλή̋ όσο και ο Γιώργο̋ Παπανδρέου αλλά και οι οικονοµικοί συνεργάτε̋ του̋. Συνυπεύθυνοι είναι και οι πολίτε̋ που του̋ στήριξαν αλλά τώρα «ο λαό̋ εκπλήρωσε την ποινή τη̋ δική̋ του προσωπική̋ ευθύνη̋. Αυτοτιµωρήθηκε και άντεξε. Τώρα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να τιµωρηθούν και οι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Η απόδοση τη̋ δικαιοσύνη̋ δεν θα έχει την έννοια του ρεβανσισµού και τη̋ εκδίκηση̋. Τουναντίον θα είναι πράξη κάθαρση̋ και αναγέννηση̋». Είναι συναρπαστική η αφήγηση του Έκτορα Νασιώκα και η κατάθεση του για το πώ̋ φθάσαµε ω̋ εδώ. Είναι όµω̋ πιο ενδιαφέρουσα η πρόταση του για το τι µπορεί και πρέπει να γίνει για να µπούµε στον δρόµο τη̋ αναγέννηση̋ ή τη̋ ανάπτυξη̋ αν θέλετε να µιλήσουµε µε όρου̋ οικονοµικού̋. Θα ήθελα να πω πολλά για το βιβλίο αυτό. Όµω̋ δεν είναι αυτό̋ ο ρόλο̋ µου απόψε. Θα πρέπει αµέσω̋ να δώσω τον λόγο στον δήµαρχο Τρικκαίων, τον κ. Χρήστο Λάππα, που ω̋ οικοδεσπότη̋ αλλά και ω̋ συνάδελφο̋ και φίλο̋ του κ. Νασιώκα θα απευθύνει έναν σύντοµο χαιρετισµό. Για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι κύριε̋ οµιλίε̋ απο τον κ. Αγαθοκλή Αζέλη, τον κ. Παναγιώτη Γούλα και τον ίδιο τον συγγραφέα, τον κ. Νασιώκα.

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του στο ∆ηµαρχείο Τρικάλων

Με «χρησµό» ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα Ο πρώην υπουργό̋ και πρώην βουλευτή̋ του ΠΑΣΟΚ Λάρισα̋ θεωρεί πω̋ ο Καραµανλή̋ και Παπανδρέου γνώριζαν από το 2007 τι θα συµβεί στην χώρα αλλά αδιαφόρησαν

Συζητώντα̋ για τον «ΧΡΗΣΜΟ» µε την καθηγήτρια Αγγλική̋ Φιλολογία̋ και µεταφράστρια Αγορίτσα Κ. Κρούπη

Ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ «τα λέει» µε την Λώρεν Κασσοπούλου, υποψήφια Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, νυν Περιφερειακή Σύµβουλο και υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων και διευθύντρια του Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ « Το θέµα είναι κλειστό και απλώ̋ δεν το ανοίγω»… Μ ε αυτόν τον… χρησµό απάντησε, επίσηµα, ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ στην δηµόσια πρόσκληση που του έκανε το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋, ο στενό̋ του φίλο̋ και συντοπίτη̋ (Αργιθεάτε̋ και οι δύο) Παναγιώτη̋ Γούλα̋, πρόεδρο̋ του ΤΕΙ Θεσσαλία̋. Η πρόσκληση έγινε κατά τη διάρκεια τη̋ παρουσίαση̋ του νέου (δεύτερου κατά σειρά) βιβλίου του κ. Νασιώκα µε τίτλο «Ο ΧΡΗΣΜΟΣ». Η παρουσίαση έγινε το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Τρικκαίων, παρουσία πολλών Τρικαλινών και Αργιθεατών. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι εκδόσει̋ ΑΝΕΜΗ, και το βιβλιοπωλείο ΕΠΙΛΟΓΗ, τη̋ κ. Ανθούλα̋ Αλεξανδρή. Η εκδήλωση, την οποία συντόνιζε ο εκδότη̋ του «δ» ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋, ξεκίνησε µε σύντοµο χαιρετισµό του (Συνέχεια στη σελ. 18) CMYK


∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

17

ΤΟΠΙΚΑ

Κρίσει̋-απόψει̋ για το βιβλίο του Έκτωρα Νασιώκα µε τίτλο: «Ο χρησµό̋» Η εισήγηση του ∆ρ. Παναγιώτη Γούλα καθηγητού και σηµερινού προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλία̋

Ο πρόεδρο̋ του ∆. Σ. Τρικκαίων κ. ∆ηµοσθένη̋ Μάντζαρη̋ συγχαίρει τον διδάκτορα φιλοσοφία̋ κ. Αγαθοκλή Αζέλη για την εµπεριστατωµένη παρουσίαση του «ΧΡΗΣΜΟΥ»

Ο Θανάση̋ Τσιάρα̋ σε θερµή χειραψία µε τον Έκτορα Νασιώκα µε τον οποίο τον συνδέει πολύχρονη φιλία, πολιτική και προσωπική.

Ο

Ο κ. Νασιώκα̋ µε συγγενεί̋ του από την Αργιθέα

Ο Χρήστο̋ Γκίµτσα̋, γιατρό̋ και συγγραφέα̋ ο ίδιο̋ συγχαίρει τον κ. Νασιώκα για το έργο του, υπό το... βλέµµα του Γιώργου Αλεξανδρή Οι τρει̋ Περιφερειακοί Σύµβουλοι Τρικάλων τη̋ πάλαι ποτέ «ΘΕΣΣΑΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΗ» του Απόστολου Παπατόλια µε… ιεραρχική διάταξη (Λώρεν Κασσοπούλου, Θανάση̋ Τσιάρα̋, Γιώργο̋ Καπέλο̋) και δίπλα του̋ ο ∆.Σ. Κώστα̋ Πατέρα̋

CMYK

Έκτορα̋ Νασιώκα̋, κατάγεται από το ∆.∆ ΣΠΥΡΕΛΟ, µε σηµερινό όνοµα «ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ», του ∆ήµου ΑΡΓΙΘΕΑΣ, τη̋ Γεωγραφική̋ Ενότητα̋ Καρδίτσα̋. Σπούδασε γιατρό̋ στο Α.Π.Θ, και άσκησε για πολλά χρόνια την ειδικότητα του Παθολόγου- Ογκολόγου, στο Νοσοκοµείο Λάρισα̋ και ω̋ ιδιώτη̋. Ασχολήθηκε πολύ νωρί̋ µε τα κοινά ,Πρόεδρο̋ του Συλλόγου Αργιθεατών Λάρισα̋, ∆ηµοτικό̋ σύµβουλο̋ στο ∆ήµο Λαρισαίων, Γραµµατέα̋ ΠΑΣΟΚ τη̋ Νοµαρχιακή̋ Επιτροπή̋ του Νοµού Λάρισα̋, Νοµάρχη̋ Ηµαθία̋, Βουλευτή̋ ΠΑΣΟΚ από το 2000-2011, Υφυπουργό̋ Υγεία̋ για 2 περίπου έτη, παραιτούµενο̋ και παραδίδοντα̋ την βουλευτική του έδρα στο κόµµα µε το οποίο είχε εκλεγεί. Ο χρησµό̋» είναι το νέο Πολιτικό µυθιστόρηµα του Έκτορα Νασιώκα. Πρόκειται για ένα παραµύθι, πολιτική σάτιρα, που πραγµατεύεται τη δηµιουργία, την πορεία, την κατάρρευση και την αναγέννηση µια̋ µικρή̋ φανταστική̋ χώρα̋. Καταγράφει τα κοινωνικά και τα πολιτικά δρώµενα µια̋ εποχή̋ σε µια φανταστική χώρα, τη λιλιπούτεια πολιτεία κάποτε στο µέλλον που προσοµοιάζει θα έλεγα µε τρόπο εκπληκτικό µε την περίοδο τη̋ πατρίδο̋ µα̋, προ τη̋ µεγάλη̋ τραγωδία̋ που ζει σήµερα ο λαό̋ µα̋. Έζησε ο συγγραφέα̋ αυτή την περίοδο ω̋ βουλευτή̋ και υφυπουργό̋ στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γνώρισε από µέσα και σε βάθο̋ τα τεκταινόµενα. Έτσι δεν θα µπορούσε ο Χρησµό̋ παρά να είναι ποτισµένο̋ από το άρωµα τη̋ ώσµωση̋ εκείνη̋ τη̋ περιόδου». Η νέα συγγραφική προσπάθεια του Έκτορα Νασιώκα κυκλοφορεί εδώ και λίγου̋ µήνε̋ από τι̋ εκδόσει̋ «Ανέµη». Το βιβλίο είναι ένα µυθιστόρηµα 330 σελίδων, έχει πολλά κοινά σηµεία που θα µπορούσαν όπω̋ ανέφερα παραπάνω, να πρὀδεάζουν µε τη νεότερη πολιτική ιστορία τη̋ πατρίδα̋ µα̋ και την περιπέτεια που ζει ο λαό̋ µα̋. Γράφει ο συγγραφέα̋: «Πρόκειται για µια θράκα ανθρώπων από µια παράξενη ράτσα αληθινή διάολου κάλτσα, που εκµεταλλεύτηκαν τη θἐκή πρόνοια να του̋ χρήσει ο ∆ία̋ περιούσιο λαό του, έτσι ώστε

να καταφέρουν να µεγαλουργήσουν δια των αιώνων απ’ τη µια και να αυτοκαταστραφούν από την άλλη, υπό το βάρο̋ τη̋ έπαρση̋ και τη̋ αλαζονεία̋ που του̋ διακατείχε». Το βιβλίο του Έκτορα, περιγράφει µία τραγωδία η οποία όµω̋ λαµβάνει τα χαρακτηριστικά τη̋ Προφητεία̋. Είναι ένα πικρό βιβλίο για τι̋ πολιτικέ̋ ελίτ τη̋ χώρα̋, είναι µία πολιτική µαρτυρία. Ο εφιάλτη̋ είναι σε εξέλιξη απέναντι σε όλε̋ τι̋ ηγέτιδε̋ δυνάµει̋ τη̋ χώρα̋, «οι οποίε̋ φέρουν την ευθύνη τη̋ χρεοκοπία̋». ∆υσκολία προσαρµογή̋ του πολιτικού συστήµατο̋, από τον λἀκισµό και την παροχολογία στην ορθολογική διαχείριση, δηµιουργήθηκαν δυο κατηγορίε̋ Υπουργών, όσων πίστευαν σε στόχου̋ και όσων άφηναν τα δύσκολα για του̋ άλλου̋ ή τα έκρυβαν κάτω από το χαλί. Μόνιµη επωδό̋ εµεί̋ δεν θέλαµε άλλοι µα̋ τα επιβάλλουν από την Ε.Ε. Η ανασφάλεια των πολιτικών αρχηγών δηµιουργεί αυλέ̋ ηµετέρων. Αντί ο αρχηγό̋ να επιζητεί την άλλη άποψη ώστε

να επιλέγει µέσα από έναν πλούτο προτάσεων θέλγεται από τα χειροκροτήµατα και τι̋ κολακείε̋. Έτσι καλλιεργείται ο φανατισµό̋ που οδηγεί στην καταγγελία και απαξίωση διαφωνούντων, φίµωση τη̋ αντίθετη̋ άποψη̋. Την ανασφάλεια αυτή εκµεταλλεύονται οι κάθε µορφή̋ κόλακε̋ και αυλικοί, για να αποκτήσουν εξουσία λειτουργώντα̋ εξ ονόµατο̋ του αρχηγού. Ο γιο̋ του αγωγιάτη, µε αναµφισβήτητο ήθο̋, είχε τι̋ ψυχικέ̋ δυνάµει̋ και το ηθικό ανάστηµα να υψώσει την φωνή του και να πει, διαφωνώ, διαχωρίζω την θέση µου, φεύγω από την Κυβέρνηση και παραδίδω την έδρα του Βουλευτή στο κόµµα. Ο Έκτορα̋ για την πράξη του αυτή έδειξε θάρρο̋, γενναιότητα, µεγαλείο ψυχή̋ και συνέπεια στα όσα πίστευε. Ελάχιστοι σήµερα δυστυχώ̋ πράττουν το αυτονόη-

το, στην κοινωνία τη̋ παρακµή̋. Όχι µόνο εγκατάλειψη καρέκλα̋ και των προνοµίων αλλά και άρνηση αξιοποίηση̋ ευεργετικών διατάξεων. Αυτή η πρωτόγνωρη εµπειρία, η αµφισβήτηση κάθε βεβαιότητα̋ αντί να οδηγήσει στην αυτογνωσία και στον ορθολογισµό θέριεψε η δηµαγωγία. Όπω̋ γλαφυρά περιγράφεται για πρώτη φορά είχαµε ήττα του λἀκισµού όχι όµω̋ από τον ορθολογισµό αλλά από τον υπερλἀκισµό. Αν αναζητήσουµε τα αίτια θα τα βρούµε στο πολιτικό σύστηµα που έφτιαξε το θεσµικό πλαί-

Ο δρ. Παναγιώτη̋ Γούλα̋, πρόεδρο̋ του ΤΕΙ Θεσσαλία̋ σιο, µε γνώµονα την αυτοπροστασία του, στην κυριαρχία, τι̋ υπερβολέ̋ και τον άµετρο λἀκισµό των ΜΜΕ και στην έλλειψη παιδεία̋ και συµµετοχή̋

(ενασχόληση̋) των πολιτών. Η κοινωνία σήµερα έχει ανάγκη την ενεργό συµµετοχή του Έκτορα στα κοινά, ώστε η γνώση και το ήθο̋ του να µπολιάσουν τη νεανική ορµή και διάθεση για κοινωνική προσφορά. Ο Έκτορα̋ µε την σοφία και την εµπειρία του από τα διάφορε̋ πολιτικέ̋ θέσει̋ ,µπορεί να κάνει το νέο ξεκίνηµα επιλέγοντα̋ συνεργάτε̋ µε τα χαρακτηριστικά που η κοινωνία θέλει και να δώσει ελπίδα και όραµα, σε εκείνου̋ που τόσα χρόνια τον πίστευαν και τον στήριξαν ανιδιοτελώ̋. Φίλε Έκτορα, Οι κοινωνίε̋ τη̋ Λάρισα̋ και τη̋ Θεσσαλία̋, σε περιµένουν να του̋ καλέσει̋ σε ότι επιλέξει̋, να σε ακολουθήσουν, περιµένουν το δικό σου σηµάδι, δεν υπάρχουν περιθώρια άρνηση̋ σου, µην του̋ απογοητεύσει̋. Ευχαριστώ πολύ


18

ΤΟΠΙΚΑ

Με «χρησµό» ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα (Συνέχεια από τη σελ. 17)

∆ηµάρχου Τρικκαίων κ. Χρήστου Λάππα, συναδέλφου και φίλου του κ. Νασιώκα, ο οποίο̋ εξήρε το ήθο̋ και την προσφορά του συγγραφέα στην κοινωνία και την πολιτική και τον συνεχάρη που συνεχίζει να είναι «παρών» έστω και ω̋ συγγραφέα̋. Στη συνέχεια µίλησε για το βιβλίο ο διδάκτωρ φιλοσοφία̋ κ. Αγαθοκλή̋ Αζέλη̋ ο οποίο̋ στάθηκε κυρίω̋ στη λογοτεχνική δοµή του «χρησµού» και στην φιλοσοφική αξία του έργου. Αµέσω̋ µετά το λόγο πήρε ο δρ. Παναγιώτη̋ Γούλα̋, πρόεδρο̋ σήµερα του ΤΕΙ Θεσσαλία̋ ο οποίο̋ µίλησε περισσότερο για το πολιτικό µήνυµα του βιβλίου αλλά και για τον πολιτικό Έκτορα Νασιώκα και στο τέλο̋ µάλιστα τον προέτρεψε να επιστρέψει στην ενεργό πολιτικό δράση. (Ολόκληρη η οµιλία του κ. Γούλα σε άλλε̋ στήλε̋) Ακολούθησε ένα̋ σύντοµο̋ χαιρετισµό̋ τη̋ προέδρου των Αργιθεατών Τρικάλων κ. Έλλη̋ Τσιρογιάννη, για τον Αργιθεάτη Έκτορα Νασιώκα. Στο τέλο̋ ο ίδιο̋ ο συγγραφέα̋ µίλησε για το βιβλίο του το οποίο χαρακτήρισε ω̋ ένα «πολιτικό παραµύθι που προσιδιάζει µε την πραγµατικότητα» και εξήγησε πω̋ το έγραψε «για να βάλει στο τραπέζι τα πραγµατικά προβλήµατα του τόπου. Ένοιωσα πω̋ έπρεπε να πω και γω τη δική µου αλήθεια. Να µιλήσω για τα πράγµατα όπω̋ τα έζησα από µέσα και έµαθα το τι γινόταν όχι µόνο πάνω αλλά και κάτω από το τραπέζι. Η χώρα µα̋ πτώχευσε πριν το µνηµόνιο. Απο το 2007 η πολιτική ηγεσία τη̋ χώρα̋ (σ. σ. Καραµανλή̋ και Παπανδρέου) γνώριζε πω̋ αν δεν πάρει µέτρα θα ερχόταν το κακό που ζούµε σήµερα αλλά δεν έκανε τίποτα. Είναι όµω̋ στο χέρι των πολιτών, ακόµη και τώρα, να αλλάξουµε τα πράγµατα, αρκεί να το θελήσουµε». Στην εκδήλωση, εκτό̋ απο του̋ προαναφερόµενου̋, παρευρέθηκαν και η πρώην βουλευτή̋ κ. Σούλα Μερεντίτη, ο πρόεδρο̋ του ∆. Σ. Τρικκαίων ∆ηµοσθένη̋ Μάντζαρο̋, ο αντιδήµαρχο̋ Τρικκαίων Θανάση̋ Ξάφο̋, οι πρώην αντιδήµαρχοι Τρικκαίων και ∆. Σ. Βάσω Κάκλα και Κώστα̋ Μανώλη̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ ∆.Κ. Τρικκαίων Χρήστο̋ Κωνσταντό̋, ο πρώην γραµµατέα̋ τη̋ Ν.Ε. Τρικάλων Αχιλλέα̋ Μανούρα̋, ο πρόεδρο̋ του Συλλόγου Α.µ.ΕΑ Τρικάλων «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ΒΡΕΘΗΚΕ κινητό τηλέφωνο Σωτήρη̋ Τσιρογιάννη̋οι περιστην Ασκληπιού. Όποιο̋ το φερειακοί Σύµβουλοι Λώρεν έχασε α̋ επικοινωνήσει µε τα Κασσοπούλου, Θανάση̋ Τσιάτηλέφωνα τη̋ εφηµερίδα̋ µα̋. ρα̋ και Γιώργο̋ Καπέλο̋, ο ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ νεογέννητα ∆ηµ. Σύµβουλο̋ Τρικκαίων κ. κουταβάκια κανί̋. Τηλ.: 697 9380890. Κώστα̋ Πατέρα̋, ο πρόεδρο̋ ∆ΑΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µατου Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. κ. Θόδωρο̋ Νηθήµατα σε µαθητέ̋ όλων των µά̋, ο ∆. Σ. Τρικκαίων και πρότάξεων του ∆ηµοτικού. Τηλ.: εδρο̋ τη̋ ∆ΕΥΑΤ κ. Κώστα̋ 697 7311557. Κρεµµύδα̋ κ.α.

Το γραφείο Γενικού Τουρισµού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τι̋ παρακάτω οδικέ̋ εκδροµέ̋: 6ήµερε̋ οδικέ̋ εκδροµέ̋ στην «ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ» στι̋ 25-30 ∆εκεµβρίου 2013 & 1-6 Ιανουαρίου 2014 σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή. (Αναχώρηση 25 & 1 το βράδυ).

(Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδροµικού προγράµµατο̋ του ΟΓΑ) Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ» Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12 και στα τηλ. 24310 36588-30168. e-mail: lipastr@otenet.gr

24310

35777 38222

Εργατήρι ζωγραφική̋ στον ∆ήµο Πύλη̋ Η ζωγραφική είναι µια βασική εικαστική δραστηριότητα µέσα από την οποία τα παιδιά ανακαλύπτουν και εκφράζουν τον εαυτό του̋ µ' ένα µοναδικό τρόπο. Του̋ δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν νέα υλικά και εργαλεία κεντρίζοντα̋ το ερευνητικό του̋ πνεύµα. Αναπτύσσει του̋ λεπτού̋ χειρισµού̋, την κρίση και την εφευρετικότητά του̋, µα πάνω απ' όλα χαίρονται, ικανοποιούνται και νιώθουν περήφανα µε τα υπέροχα έργα που είναι δικά του̋ δηµιουργήµατα. Ο ∆ήµο̋ Πύλη̋, προετοιµάζει τη λειτουργία Εργαστηρίου Ζωγραφική̋ για µαθητέ̋ και ενήλικε̋, που θα λειτουργήσει στο χώρο των σχολείων των Τοπικών Κοι-

νοτήτων, κατά τι̋ απογευµατινέ̋ ώρε̋, µε µηνιαίο κόστο̋ συµµετοχή̋ 10 ευρώ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να δηλώσουν τη συµµετοχή του̋, συµπληρώνοντα̋ το ειδικό έντυπο που µπορούν να προµηθευτούν από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Πύλη̋, από τα σχολεία του ∆ήµου Πύλη̋ και τα ∆ηµοτικά Καταστήµατα του ∆ήµου Πύλη̋. Οι µαθητέ̋ θα επιστρέψουν τι̋ συµπληρωµένε̋ αιτήσει̋ του̋ στα σχολεία, και οι ενήλικε̋ στα δηµοτικά καταστήµατα κατά τι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋. Ο Αρµόδιο̋ Αντιδήµαρχο̋ Μαγκούτη̋ ∆ηµήτριο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ TV-10 ZHTA άτοµα µε άνεση στην επικοινωνία και στι̋ δηµόσιε̋ σχέσει̋ για την στελέχωση του εµπορικού-διαφηµιστικού τµήµατο̋. Επιθυµητή η πρὁπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο fax 24310 74100 και στο e-mail:tv10trik@yahoo.gr Πληροφορίε̋ στα τηλέφωνα: 24310 35800, 24310 35812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ζητούνται αγροτεµάχια για 23 έτη µίσθωση από τεχνική εταιρεία για εγκατάσταση µονάδων παραγωγή̋ ενέργεια̋ από βιοµάζα. • προσφέρεται ενοίκιο 300 ευρώ ανά στρέµµα το χρόνο. • αγροτεµάχιο εκτό̋ σχεδίου πόλεω̋ –οικισµού• εµβαδόν από 4 στρέµµατα ω̋ 10 στρέµµατα • όχι δασικό –natura • κοντά σε υπάρχον δίκτυο τη̋ ∆ΕΗ • πρόσβαση µε δρόµο Καλέστε άµεσα στο τηλέφωνο τoν κ Λέκκα Χαράλαµπο 6937123378 ή στείλτε email στο bigpower@hotmail.com www.bigpower.gr

Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Αριθµό̋ µητρώου ΕΟΤ 0727 Ε 61-00266-0 Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Εκδροµέ̋ στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΗΛΙΑ • ∆ιήµερη εκδροµή στην Αίγινα και την γιορτή του Αγίου Νεκταρίου. Στι̋ 8-9 Νοεµβρίου. Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋, Καποδιστρίου 24, και στα τηλέφωνα 24310 30500, 39740, κιν. 6932222325.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωµένη στην Αγιά Μονή.Τηλ.697-6093773 ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγό̋ µε δίπλωµα Ε’Κατηγορία̋ .Τηλ.698-2598894 ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ δασκάλα παραδίδει µαθήµατα σε µαθητέ̋ όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού.Τηλ.697 7311557 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα, 1ο̋ όροφο̋, στην οδό Εργοτήµου 31, 115 τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση υγραερίου, χωρί̋ κοινόχρηστα, ενό̋ µηνό̋ καινούρια θερµοµόνωση, καλή τιµή. τηλ. 6975644774 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 90τ.µ. µε γκαράζ και φυσικό αέριο στον 3ο όροφο, επί τη̋ οδού Βούλγαρη 11 και ∆εληγιώργη γωνία. τηλ. 6985788386. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Στο κέντρο τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων λόγω συνταξιοδότηση̋. Τηλ.6973738408-7 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ – µπαρ επί τη̋ οδού Χατζηπέτρου στα «Μανάβικα» στο κέντρο των Τρικάλων, σε τιµή ευκαιρία̋, λόγω αναχώρηση̋ στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνία̋ 6946003497 από τι̋ 6 το απόγευµα και µετά. Μόνο σοβαρέ̋ προτάσει̋.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ για ανεύρεση-διατήρηση πελατολογίου διαφηµιστικού έντυπου & συνδροµών. Απαραίτητα προσόντα: διάθεση & άνεση στην επικοινωνία, επαγγελµατισµό̋. ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ δυνατότητα 500 έω̋ 900 ευρώ τον µήνα. (πλήρου̋ απασχόληση̋) e-mail:synergates2@gmail.com

ΣΤΗΛΗ ΘΕΑΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ CINE – ΜΥΛΟΣ στο Μύλο Ματσόπουλου Τηλ. 24310 20000 http://cine-mylos.blogspot.com facebook/∆ηµοτικο̋ Κινηµατογραφο̋ Τρικαλων η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερµπεργκ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ µε του̋: Τζουντ Λο, Ρούνι Μάρα, Κάθριν Ζέτα – Τζόουν̋. Ώρε̋ προβολών καθηµερινά 20.00 και 22.15 (εκτό̋ Κυριακή̋ & ∆ευτέρα̋) (Θεατρική Παράσταση «Η Πόρνη από πάνω» µε την Κατερίνα ∆ιδασκάλου ∆ευτέρα 28/10 ώρα 18.00 & 21.00) Γενική είσοδο̋ 5 ευρώ, φοιτητικά –µαθητικά ανέργων 4 ευρώ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 2 άτοµα 7 ευρώ 2 φοιτητέ̋-µαθητέ̋άνεργοι 6 ευρώ

Για σήµερα ∆ευτέρα αναµένεται αίθριο̋ καιρό̋ και η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 14-24 βαθµού̋ Κελσίου ενώ η υγρασία από 31-53%. ************************* Ηλιοφάνεια θα έχουµε και αύριο στα Τρίκαλα και η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 13-24 βαθµού̋ Κελσίου ενώ η υγρασία από 27-54%.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΚΟΥΛΟΡΙ∆ΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η, 24310-20290 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 ΚΟΜΠΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Σαράφη 18, 24310-23885 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00 ËÏÔÔÏ Κλήρωση του Σαββάτου 26/10/2013 1, 9 ,18, 30 ,37, 40+39 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .0 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .12 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . . .941 . . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .20.293 . . . . . . . .1,50

ÐÑÏÔÏ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 27/10/2013 9 9 7 2 7 7 2 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .0 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .17 . . . . . . .2.500,00 4η . . . . . . . . .118 . . . . . . . .250,00

5η . . . . . . . .1.204 . . . . . . . .25,00 6η . . . . . . . .11.791 . . . . . . . .2,00

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 27/10/2013 5,27,36,38,40 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 11 5 + 1 . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 . . . . . . . . . . .2 . . . . . .72.680,93 4 + 1 . . . . . . .21 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . . .367 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . . .942 . . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .17.406 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .10.941 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .55.599 . . . . . . . .1,50


∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Με sold-out και εικόνα γιορτή̋ η αναµέτρηση των Τρικάλων µε τον πρωταθλητή Ελλάδα̋ Παναθηνἀκό που θα γίνει (5µ.µ.) στο κατάµεστο ∆ηµοτικό Κλειστό

Θα είναι γιορτή για το Μπάσκετ

Θα είναι γιορτή, ασυζητητί… δεν γεννάται θέµα, αφού έρχεται ο πρωταθλητή̋ Ελλάδα̋ (και εξάκι̋ τη̋ Ευρώπη̋ παρακαλώ..!) στο ταπεινό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο τη̋ πόλη̋. Θα είναι µια πρωτόγνωρη εµπειρία, όχι µόνο για του̋ παίκτε̋ των Τρικάλων που θα δουν ένα γήπεδο γεµάτο από κόσµο , αλλά και για το ίδιο το πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋, το οποίο θα γράψει σήµερα το πρώτο sold-out τη̋ σεζόν. Από τον Νίκο Παζἀτη Για όσου̋ ακόµα αδηµονούν κα ψάχνουν για εισιτήρια ,αρκεί και µόνο η υπενθύµιση τη̋ ΚΑΕ Τρίκαλα BC που από το µεσηµέρι τη̋ Παρασκευή̋ ξεπούλησε και τα τελευταία χαρτιά κι εξέδωσε ανακοίνωση προ̋ αποφυγή τη̋ ταλαιπωρία̋. ∆εν υπάρχει εισιτήριο λοιπόν ούτε για δείγµα και σ’ ένα γεµάτο γήπεδο (17.00, NovaSports) σε αγώνα γιορτή που δεν χρειάζεται καν για την υπενθύµιση του απόλυτου φαβορί , τα Τρίκαλα θα υποδεχθούν τον πρωταθλητή Ελλάδα̋ και θα δώσουν ένα µεγάλο βροντερό «παρών» στην κατηγορία µε τον κόσµο στην πρωτη γραµµή και α̋ µη γράφει αυτό̋ ιστορία. Ζήτηµα νίκη̋ έκπληξη̋ δεν υφίσταται οπότε όλοι όσοι βρεθούν στο γήπεδο αξίζει τον κόπο να δουν και να χειροκροτήσουν όχι µόνο τον πρωταθλητή, αλλά και του̋ κυανέρυθρου̋ που ψάχνουν ακόµα να βρουν τα καλά του̋ πατή-

µατα για τα πιο βατά παιχνίδια. Ο Παναθηνἀκό̋ -που παρεµπιπτόντω̋ αναχώρησε χθε̋ οδικώ̋ από την Αθήνα- έχει ένα µεγάλο στόχο µπροστά του καθώ̋ αναµένεται να γίνει σήµερα η πρώτη οµάδα που θα φτάσει τι̋ 600 νίκε̋ στην Α1 Κατηγορία. Oι "πράσινοι" έχουν δώσει µέχρι τώρα στη διοργάνωση 730 αγώνε̋ και έχουν 599 νίκε̋. Από αυτέ̋ οι 462 έχουν σηµειωθεί στην κανονική περίοδο και οι 137 στα play offs. ∆εν είναι όµω̋ αυτοί οι µόνοι αριθµοί που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον Παναθηνἀκό στην αυριανή αναµέτρηση.

Για ρεκόρ κι ο Μήτσο̋… Οι αριθµοί πράσινων αποχρώσεων αφορούν επίση̋ και τον αρχηγό τη̋ οµάδα̋, ο οποίο̋ συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ µετά το άλλο στην καριέρα του, αποδεικνύοντα̋ παράλληλα το πολυδιάστατο του παιχνιδιού του. Ο ∆ηµήτρη̋ ∆ιαµαντίδη̋ λοιπόν, απέχει µόλι̋ ένα τρίποντο από τα 500 στην Α1 Κατηγορία αι θα είναι ο µόλι̋ έκτο̋ παίκτη̋ που φτάνει σε αυτόν τον αριθµό στην ιστορία τη̋. Θέλει 8 ριµπάουντ για να φτάσει τα 1723 στην τέταρτη θέση των κορυφαίων ριµπάουντερ στην στο πρωτάθληµα, ενώ φτάσει τι̋ 11 ασίστ, θα γίνει ο πρώτο̋ παίκτη̋ στην ιστορία τη̋ κατηγορία̋ που θα προσεγγίσει τι̋ 1700. Τελικέ̋ πάσε̋ Είπαµε πολλά για τον πρωταθλητή Ελλάδα̋ , όµω̋ αξίζει να σταθούµε και στη δική µα̋ οµάδα που έχει µπροστά τη̋ ένα µεγάλο παιχνίδι αλλά δεν µένει µόνο σ’ αυτό αφού έπεται ανη-

φορική διαδροµή στα επόµενα ραντεβού τη̋ κατηγορία̋. Μιλώντα̋ για το µατ̋ ο Κώστα̋ Φλεβαράκη̋ έσπευσε να πω̋ τα Τρίκαλα θα παλέψουν για το καλύτερο µέσα στο παρκέ γνωρίζοντα̋ βέβαια πω̋ θα έχουν µπροστά του̋ ένα µεγάλο αντίπαλο. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Είναι πάντα ιδιαίτερο το παιχνίδι για µια νεοφώτιστη οµάδα απέναντι σ’ένα σωµατείο τη̋ εµβέλεια̋ του Παναθηνἀκού.. Φέτο̋ ο Παναθηνἀκό̋ είναι πιο γεµάτο̋ και ενισχυµένο̋ µε περισσότερου̋ παίκτε̋ οι οποίοι µπορούν να βοηθήσουν ανά πάσα στιγµή.Ξέρουµε τι θα αντιµετωπίσουµε και µόνο κέρδη µπορούµε να έχουµε από το παιχνίδι αυτό µακροπρόθεσµα. Τεκµηριώνοντα̋ την άποψη αυτή ο κ. Φλεβαράκη̋ σηµείωσε: «Από µόνο του το παιχνίδι συνιστά µια τεράστια εµπειρία, ενώ θα επιτευχθεί ακόµη καλύτερα το δέσιµο οµάδα̋ και φιλάθλων. Μια καλή εµφάνιση µπορεί να βοηθήσει στο κοµµάτι τη̋ ψυχολογία̋, ενώ θα δούµε και συγκεκριµένα ζητήµατα τακτική̋. Επίση̋ οι παίκτε̋ που προέρχονται από κολλέγια συγκεντρώνονται καλύτερα µε τέτοια µατ̋ και διαπιστώνουν το πραγµατικό µπάσκετ τη̋ Ευρώπη̋. ∆εν θέλουµε να ανακόψουµε τον ρυθµό παιδιών, που έχουν µέσα του̋ αυτό το στοιχείο. Ετσι µε συνδυασµένου̋ κανόνε̋ και καλό διάβασµα θα βελτιώσουµε το επίπεδό µα̋. Γενικά τέτοια µατ̋ όπω̋ και το προηγούµενο µε τον Πανιώνιο αποτελούν µεγάλα σχολεία». Ακολούθησε η ανάλυση του κόουτ̋ για τον Παναθηνἀκό µε αφορµή την ερώτηση για τον ∆ιαµαντίδη: « Ο ∆ιαµαντίδη̋ είναι ένα παιδί µε

τεράστιο ταλέντο, που ξέρει να συγκεντρώνεται άριστα στι̋ απαιτήσει̋ του κάθε αγώνα. Πολλοί προπονητέ̋ προσπάθησαν να τον αναχαιτίσουν αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Στο κοµµάτι αυτό µεγάλο ρόλο παίζει το πω̋ θα εµφανιστεί ο ίδιο̋. Ωστόσο Παναθηνἀκό̋ δεν είναι µόνο ο ∆ιαµαντίδη̋. ∆ιαθέτει µια πλειάδα εξαιρετικών παικτών σε άµυνα και επίθεση. Οι ψηλοί του ξέρουν να σουτάρουν και απ’έξω, ενώ είναι αθλητικοί και αλτικοί µε τεράστιε̋ εµπειρίε̋. Κάτι τέτοιο ισχύει και για την περιφέρειά του. Γενικά ο Παναθηνἀκό̋ δουλεύει πολύ το πικ εν ρολ και στο λόου ποστ και µπορεί να βγάλει ανά πάσα στιγµή 4 παίκτε̋ να εκτελέσουν µε άριστε̋ πρὁποθέσει̋. Επίση̋ στο µατ̋ µε την Ελευσίνα έπαιξε εξαιρετική άµυνα. Συνεπώ̋ πρέπει να βρούµε λύσει̋ στην επίθεση που µέχρι στιγµή̋ φαίνεται να έχουµε έναν βαθµό δυσκολία̋, που θα ξεπεραστεί µέσα από τα παιχνίδια. Οσο για την άµυνα φρονώ ότι είναι το δυνατό µα̋ στοιχείο και θα πρέπει να το αξιοποιήσουµε στον µέγιστο βαθµό. Επίση̋ θέλουµε να διαχειριστούµε τα δύσκολα σηµεία του πρωταθλήµατο̋ και να φτιάξουµε την ψυχολογία. Ειδικά στα πρώτα µατ̋ χρειάζεται υποµονή, ενώ αναµένουµε την άνοδο παικτών-κλειδιά». Ο κόουτ̋ δεν ξέχασε και τον κόσµο για τον οποίο πρόσθεσε ότι: «Εισπράττουµε καθηµερινά την αγάπη του και χαίροµαι πραγµατικά που η επαρχία αγκαλιάζει το µπάσκετ. Θέλουµε του̋ φιλάθλου̋ κοντά µα̋ σε όλα τα µατ̋ και µακάρι να γίνει σολντ άουτ όχι µόνο κόντρα στον Παναθηνἀκό αλλά και µε τον Ικαρο Καλλιθέα̋».


20

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Oδυνηρή η ήττα του ΑΟΤ 1963 από τον Αχιλλέα Νεοκαισάρεια̋ (1-2 στο στάδιο)

 Super League

∆ιπλό σοκ µε γκολ

«Κάρφωσε πέµπτη » ο Θρύλο̋ Με µεγάλο πρωταγωνιστή, τον Τζόελ Κάµπελ που σέρβιρε τέσσερα από τα πέντε γκολ, ο Ολυµπιακό̋ νίκησε µε 5-1 τον ΟΦΗ, παρέµεινε στο +3 από τον ΠΑΟΚ και πλέον σκέφτεται τη Λεωφόρο. Ο Κοσταρικανό̋ ήταν όλα τα λεφτά. Ετοίµασε τα δυο γκολ του Μήτρογλου (4', 52'), αλλά και αυτά των Μανιάτη (84') και Γιαταµπαρέ (86') και επί τη̋ ουσία̋ ήταν ο άνθρωπο̋ που δεν άφησε κανένα περιθώριο στου̋ Κρητικού̋ που στο 12ο δευτερόλεπτο προηγήθηκαν µε Λαµπρόπουλο και στο 44' το πίστεψαν µε το χαµένο πέναλτι του Μήτρογλου. Με την έναρξη του β' ηµιχρόνου, ο Ολυµπιακό̋ πήρε προβάδισµα στο σκορ µε «δώρο» ∆ασκαλάκη στον Μή-

τρογλου Πάντω̋ το µατ̋ το…κλείδωσε ο Χολέµπα̋ στο 58' µε το 3-1 ενώ ο ΟΦΗ στο 75' έµεινε µε δέκα παίκτε̋ λόγω αποβολή̋ µε 2η κίτρινη κάρτα του Μπούρµπου. Οι «ερυθρόλευκοι» ναι µεν έριξαν ταχύτητα, όµω̋ έψαξαν και άλλα γκολ και αυτά εν τέλει ήρθαν στο 84' µε τον Μανιάτη και στο 86΄ µε τον Γιαταµπαρέ µε κοινό παρονοµαστή τον «σερβιτόρο», Κάµπελ.

Σούπερ διπλό ο ΠΑΟΚ Με εντυπωσιακή νίκη και εµφάνιση πέρασε ο ΠΑΟΚ από την Κοµοτηνή κερδίζοντα̋ την οµάδα του Πανθρα-

Το ρετιρέ του 3ου Οµίλου ..λιγουρεύονταν κι εποφθαλµιούσε όλη την προηγούµενη βδοµάδα το επιτελείο του ΑΟ Τρίκαλα 1963. Η νίκη τη̋ οµάδα̋ µέσα στο ∆οµοκό έφτιαξε (όπω̋ έλεγαν όλοι…) την καλή τη̋ ψυχολογία και έτσι το παιχνίδι τη̋ πέµπτη̋ στροφή̋ µε τον Αχιλλέα Νεοκαισάρεια̋ το περίµεναν πω̋ και τι οι παίκτε̋ του Μπάµποβιτ̋ για ν’ αποκοµίσουν τα ανάλογα κέρδη και υπό πρὁποθέσει̋ ήττα̋ τη̋ Λαµία̋ να ανεβούν στο ρετιρέ τη̋ βαθµολογία̋. Όλα τούτα πάντω̋ έµειναν “λογαριασµοί στο τεφτέρι”,γιατί στην πράξη το τρικαλινό συγκρότηµα, έδειξε µια απίστευτα κακή εικόνα στο µατ̋ τη̋ Κυριακή̋ κι ηττήθηκε δίκαια µε 1-2 από τον Αχ. Νεοκαισάρεια̋, παρ' ότι βέβαια δέχθηκε το δεύτερο γκολ στι̋ καθυστερήσει̋.

φτηνά στο α’ ηµίχρονο µε την έναρξη τη̋ επανάληψη̋ πάντω̋ η τρικαλινή οµάδα κατάφερε και ισοφάρισε µε πέναλτι του Στάµου στο 65' φλέρταρε για λίγα λεπτά µε τη νίκη αλλά στο 92ο τη̋ αναµέτρηση̋ ο Παυλίδη̋ των φιλοξενούµενων πέτυχε µε κεφαλιά το 1-2 και έριξε του̋ κυανέρυιθρου̋ στο χόρτο του σταδίου. Πάντω̋ το µατ̋ τη̋ Κυριακή̋ εξ αρχή̋ είχε τι̋ δυσκολίε̋ του, αφού ο αντίπαλο̋ µόνο ω̋ αµελητέα ποσότητα δεν κινείται στο χώρο τη̋ Γ’ Εθνική̋ κι έδειξε µάλιστα το πρωτο δείγµα τη̋ αγωνιστική̋

Έτσι , µετά από πάροδο πέντε στροφών κι ενώ ακόµα το πρωτάθληµα έχει µπόλικο δρόµο µπροστά του , οι κυανέρυθροι, αντί να ανεβούν ρετιρέ , κατέβηκαν δύο θέσει̋ πιο κάτω και βλέπουν µάλιστα νωρί̋-νωρί̋ την οµάδα τη̋ Λαµία̋ να περνά από δύσκολε̋ έδρε̋ και να αποκτά ένα µικρό προβάδισµα για τη µάχη του τίτλου στον 3ο όµιλο τη̋ Γ’ Εθνική̋ κατηγορία̋.

Σε πίεση από την αρχή

κικού µε 3-0, ενώ έχασε και πολλέ̋ ακόµη ευκαιρίε̋ για ακόµη µεγαλύτερη έκταση του σκορ. Με σύµµαχο την παράδοση (έξι σερί νίκε̋ σε ισάριθµε̋ εντό̋ και εκτό̋ έδρα̋ αναµετρήσει̋) οι φιλοξενούµενοι «κυνήγησαν» το γρήγορο γκολ. Και το πέτυχαν µόλι̋ στο 11ο λεπτό όταν, ο Λούκα̋ µε εξαιρετική ενέργεια και κοντινό πλασέ άνοιξε το σκορ Η «πλάστιγγα» έγειρε ακόµη περισσότερο προ̋ την πλευρά του ΠΑΟΚ, στην έναρξη του ηµιχρόνου, όταν ο Λούκα̋, έκανε το 0-2 Το τρίτο γκολ ήρθε τελικά στο 72`, µε το αυτογκολ του Εµπόου. Τα αποτελέσµατα Ξάνθη-Ατρόµητο̋ .....................0-2 Αστέρα̋ Τρίπ.-Λεβαδειακό̋.... 2-0 Εργοτέλη̋-Παναθηνἀκό̋....... 0-2 Αρη̋-Πλατανιά̋ ........................1-2 Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα ................2-2 Πανιώνιο̋-Απόλλων Σµύρνη̋ ..2-1 Πανθρακικό̋-ΠΑΟΚ .................0-3 Ολυµπιακό̋-ΟΦΗ..................... 5-1 Παναιτωλικό̋-Καλλονή................... (σήµερα19:30)

Ο ΑΟΤ1963 ξεκίνησε νωχελικά βρέθηκε πίσω στο σκορ από το α ηµίχρονο αφού στο 31 ο Νακο̋ πήρε «κούρσα αγκαζέ» όλη την άµυνα και µε πλασέ πέτυχε το 0-1 Οι κυανέρυιροι παρά το γκολ δεν ξύπνησαν και µάλιστα κινδύνεψαν µάλιστα άλλε̋ τρει̋ περιπτώσει̋, αλλά τη γλίτωσαν

 AΟΤ 1963

του γραφή̋ σε κρίσιµα παιχνίδια, όπω̋ πχ στην αναµέτρηση τη̋ προηγούµενη̋ Κυριακή̋ που πέρασε µε νίκη από την έδρα του Μαχητή Τερψι-

θέα̋ τη̋ οµάδα̋ δηλαδή που έκανε «ζηµιά» στου̋ κυανέρυθρου̋ του ΑΟΤ αποσπώντα̋ βαθµό ισοπαλία̋ µέσα στο Στάδιο. Περα απ αυτό το διπλό όµω̋ η Νεοκαισάρεια έβγαλε νίκη και στη Χαλκίδα , πάλεψε στο ντέρµπι τη̋ 3η̋ αγωνιστική̋ µε τη Νάουσα και είχε µόνο ένα στραβοπάτηµα στο ραντεβού µε τη Λαµία από την οποία πάντω̋ ηττήθηκε µε περιπετειώδη τρόπο στο φινάλε. Κόντρα σ’ αυτό το συγκρότηµα λοιπόν , οι κυανέρυθροι ήξεραν πω̋ θα έπρεπε πρωτα απ’ όλα να αποφύγουν τα επιπόλαια λάθη και τι̋ χαλαρέ̋ καταστάσει̋ που θα µπορούσαν ενδεχοµένω̋ να του̋ βάλουν σε µπελάδε̋. «Ένα µάτσο χάλια» οι παίκτε̋ του ΑΟΤ από το ξεκίνηµα του αγώνα, έδειξαν πω̋ είναι ένα σύνολο χωρί̋ συνοχή, χωρί̋ ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισµό µέσα στο γήπεδο και χωρί̋ καν τη στοιχειώδη την απαιτούµενη κίνηση. Το παιχνίδι του̋ βαρετό σε βαθµό απελπισία̋…. βασίζονταν στι̋ µακρινέ̋ µπαλιέ̋ προ̋ του̋ Βουκέλια και Σίµοβιτ̋ που κλείστηκαν καλά από του̋ παίκτε̋ τη̋ Νεοκαισάρεια̋ κι έµειναν στα …ρηχά νερά άλλοτε να ταλαιπωρούν την µπάλα και άλλοτε να ταλαιπωρούνται κι οι ίδιοι… Από την άλλη οι φιλοξενούµενοι µε καλύτερα πατήµατα στο χώρο τη̋ µεσαία̋ γραµµή̋ µα πάνω απ’ όλα µε ανασταλτικού̋ που έτρεχαν κι έπεφταν πρωτοι πάνω στην µπάλα, διαφύλαξαν τα νώτα του̋ χωρί̋ ιδιαίτερη δυσκολία , ενώ όταν αντιλήφτηκαν πω̋ τελικά τα Τρίκαλα δεν ήταν οµάδα περιωπή̋ άρχισαν τακτικέ̋ κι οργανωµένε̋ επισκέψει̋ προ̋ τα καρέ του Ψωµιάδη αναζη-

∆υσφορία για Μπάµποβιτ̋ και παίκτε̋

Πέντε στροφέ̋ , πέντε αγώνε̋ και πέντε βαθµού̋ µακριά από την κορυφή βρίσκεται ήδη ο ΑΟΤ1963 κι ω̋ φαίνεται η ήττα από τον Αχιλλέα Νεοκαισάρεια̋ µπορεί να δροµολογήσει εξελίξει̋, παρ’ ότι βέβαια δεν διέρρευσε καµία πληροφορία για ενδεχόµενο σενάριο αλλαγή̋. Πάντω̋ το κλίµα µετά τον αγώνα ήταν βαρύ στ αποδυτήρια κι ο µεν Ζόραν Μπάµποβιτ̋ αποχώρησε χωρί̋ να κάνει δηλώσει̋ από το γήπεδο (και όπω̋ είπαν οι συνεργάτε̋ του θα βρεθεί για δύο µέρε̋ στη Σερβία) , ο δε Χρήστο̋ Ζαχόπουλο̋ έµεινε και πάλι µε την απορία …Απορία όχι µόνο για την ήττα αλλά κυρίω̋ για την απίστευτα κακή εικόνα που έβγαλε η οµάδα µέσα στο παιχνίδι. Ευθύνη φυσικά δεν καταλόγισε σε κανέναν , αποχώρησε κι αυτό̋ σκε-

πτικό̋ όπω̋ και οι παίκτε̋ αλλά και ο Ζόραν

Μπάµποβιτ̋ από το γήπεδο, όµω̋ ήταν έκδηλη η δυσφορία του για το αποτέλεσµα που βάζει την οµάδα από την αρχή τη̋ σεζόν σε ένα ανελέητο τρέξιµο για να πιάσει τη Λαµία που ξέφυγε και «πάει τρένο» µετρώντα̋ 4 νίκε̋ και µόλι̋ µία ισοπαλία. Θέµα προπονητή προ̋ το παρόν δεν τίθεται , όπω̋ εκµυστηρεύτηκε το περιβάλλον του είναι ακόµα πολύ νωρί̋ να µιλάµε για αλλαγέ̋ αφού το πρωτάθληµα µόλι̋ τώρα έχει αρχίσει να ζεσταίνεται όµω̋ είναι βέβαιο πω̋ αν συνεχιστούν αυτέ̋ οι εµφανίσει̋ , η µπάλα των εξελίξεων δεν θα ακουµπήσει µόνο τον Μπάµποβιτ̋ αλλά πιθανώ̋ και κάποιου̋ από του̋ παίκτε̋ που προ̋ το παρόν κινούνται στα ρηχά και δεν έχουν δείξει την πραγµατική του̋ εικόνα κι αξία µέσα στο γήπεδο.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

σ’ ένα µατ̋ που “µύριζε” διπλό από την αρχή µέχρι το 92’

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

στι̋ καθυστερήσει̋ τώντα̋ φυσικά την κατάλληλη ευκαιρία για να στείλουν την µπάλα στα δίχτυα. Προειδοποίησαν µάλιστα για πρωτη φοπρά στο 12’ όταν ο Ευαγγελόπουλο̋ βγήκε φόρα παρτίδα µόνο̋ απέναντι από τον Ψωµιάδη, αλλά πλασάρει πάνω από τα δοκάρια χάνοντα̋ την πρωτη µεγάλη ευκαιρία…. Προειδοποίησαν δεύτερη στο 16' όταν ο δραστήριο̋ και ευέλικτο̋ Νάκα̋ δοκίµασε το πόδι του̋ έξω από την περιοχή, αλλά ο Ψωµιάδη̋ παρά το ότι ήταν εκτό̋ θέση̋ κατάφερε να απέκρουσε µε τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ και…στην Τρίτη τελικά ξεσήκωσαν την κερκίδα του̋ µε το όµορφο πλασέ του Νάκου που το πήρε επί προσωπικού έκανε µια κούρσα κατά µέτωπο βγήκε απέναντι από τον Ψωµιάδηκαι δεν χαρίστηκε. έγραψε το 0-1 και το πανηγύρισε µάλιστα µπροστά στον πάγκο του ΑΟΤ φτιάχνοντα̋ νεύρα και ανεβάζοντα̋ την …θερµοκρασία.Παρά την ψυχρολουσία οι παίκτε̋ του ΑΟΤ1963 δεν µπόροεσαν να βρούν βηµατισµό µέχρι την λήξη του ηµιχρόνου. Κινδύνεψαν µάλιστα άλλε̋ δύο φορέ̋ να δεχτούν και δεύτερο γκολ από του̋ φιλοξενούµενου̋ και πάλι καλά δηλαδή που ο Ψωµιάδη̋ στο 38’ είχε σωστή θέση και µπλόκαρε την µπάλα στην κεφαλιά του Μπαγγέα γιατί το γκολ έµοιαζε σίγουρο, µετά τη σέντρα του Καπασακαλίδη. Τα Τρίκαλα έδειξαν µια νωχελικά πρωτοβουλία στο ττελευταίο πεντάλεπτο του α µέρου̋ ζήτησαν µάλιστα πέναλτι σε πέσιµο του Ηλία εντό̋ περιοχή̋ µετά από τζατζάρισµα του ∆ερµίση, όµω̋ δεν είχαν κάποια ουσιαστική (πόσο µάλλον κλασική) ευκαιρία. ΣΑπό την άλλη; Οι παίκτε̋ και οι φίλοι τη̋ Νεοκαισάρεια̋ τραβούσαν τα µαλιά του̋ στο 42' όταν και πάλι ο δαιµόνιο̋ Μπαγγέα̋ έφτασε µια ανάσα από το 0-2 έκανε προβολή στα τρία µέτρα από την εστία, αλλά δεν µπόρεσε να στείλε την µπάλα στα δίχτυα.Μ’ αυτά και µ αυτά τα γκάζια του Μπάµποβιτ̋ ακούστηκαν µέχρι µέσα κι έξω από τα αποδυτήρια όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ ούτε ο Σέρβο̋ προπονητή̋ έδωσε ση-

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ’ αποτελέσµατα του 3ου οµίλου Πορεία ανόδου κάνει η Λαµία πέρασε µε νίκη από την Αγιά και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στον 3ο όµιλο τη̋ Γ' Εθνική̋. Τρίκαλα............- ....Αχ. Νεοκαισάρεια̋ 1-2 Πυργετό̋..........- ....Αχιλ. ∆οµοκού .........0-2 Ρήγ. Φεραίο̋ ....- ....Μαχ. Τερψιθέα̋ ......1-0 Κύµη .................- ....Αµπελωνιακό̋ .........2-0 Λευκάδια...........- ....Νάουσα...................3-0 Μακρoχώρι .......- ....Χαλκίδα ...................3-2 ∆ωτ. Αγιά̋ ........- ....Λαµία.......................1-2 Ρεπό .....................................Α.Ο. Καρδίτσα

Η Βαθµολογία Οµάδε̋ .................Βαθ...Γκολ.....Ν. ..Ι....Η Λαµία........................13 .....7-3 .......4 ...1 ...0 Αχ. Νεοκαισάρεια̋ ...10 .....6-4 .......3 ...1 ...1 Λευκάδια ...................9 ......5-1 .......2 ...3 ...0 Μακροχώρι................9 ......7-7 .......3 ...0 ...2 Κύµη..........................8 ......4-0 .......2 ...2 ...0 AOT 1963 .................8......5-4.......2 ...2 ...1 ∆ωτιέα̋ Αγιά̋ ...........7 ......6-4 .......2 ...1 ...2 Αχ. ∆οµοκού..............7 ......5-3 .......2 ...1 ...1 Ρήγα̋ Φεραίο̋..........7 ......5-6 .......2 ...1 ...2 Αµπελωνιακό̋ ...........5 ......5-5 .......1 ...2 ...1 Μαχ. Τερψιθέα̋ ........5 ......5-6 .......1 ...2 ...2 Νάουσα.....................5 ......6-8 .......1 ...2 ...2 Χαλκίδα .....................1 ......4-8 .......0 ...1 ...4 ΑΟ Καρδίτσα̋...........1 ......2-6 .......0 ...1 ...3 Πυργετό̋ ..................0 ......0-7 .......0 ...0 ...4 Έκαναν το Ρεπό: Αχιλλέα̋ ∆οµοκού, Πυργετό̋, ΑΟ Καρδίτσα̋, Κύµη και Αµπελωνιακό̋

Η επόµενη 6η αγωνιστική Πυργετό̋.....................- .................Τρίκαλα Αχιλ. Νεοκαισάρεια̋....- .....Ρήγα̋ Φεραίο̋ Αχιλ. ∆οµοκού..............- ......................Κύµη Μαχ. Τερψιθέα̋...........- ...............Λευκάδια Αµπελωνιακό̋..............-.......Α.Ο. Καρδίτσα Νάουσα .......................-............Μακρoχώρι Χαλκίδα........................-.......∆ωτιέα̋ Αγιά̋ Ρεπό ...................................................Λαµία

µαντική βοήθεια στην οµάδα στο α ηµίχρονο αφού και η τακτική το στήσιµο και ο τρόπο̋ ανάπτυξη̋ που ζητούσε (η µπάλα στο Σόµοβιτ̋) ήταν προβλέψιµο̋ απ’ του̋ φιλοεξνούµενου̋. Οι καυνέρυθροι ξεκίνησαν µε µία αλλαγή στο β ηµίχρονο καθω̋ ο Μπάµποβιτ̋ απέσυρε τον Πολυζόπουλο κι έριξε στο γήπεδο τον Α. Ιωαννίδη. Σηµάδια βελτίωση̋ δεν υπήρξαν µεγάλα όµω̋ τα Τρίκαλα ξεκίνησαν πιο δραστήρια στο δεύτερο µέρο̋ είχαν περισσότερη κίνηση µε και χωρί̋ την µπάλα και στο 55' έκαναν την πρώτη του̋ ευκαιρία όταν ο Χαλιµπάκη̋ έβγαλε πάσα στον Γέφτιτ̋ αυτό̋ δοκίµασε το πόδι του αλλά δεν µπόρεσε να νικήσει τον Σακελλαρίδη. Στην κόντρα επίθεση οι φιλοξενούµενοι άγγιξαν το δεύτερο γκο όµω̋ ο ο Ευαγγελόπουλο̋ αν και βγήκε σε θέση βολή̋ πλάσαρε πάνω στον Ψωµιάδη, ενώ στην εξέλιξη τη̋ φάση̋ αστόχησε και Παυλίδη̋ και τα Τρίκαλα γλίτωσαν βέβαιη παραβίαση. Όλα αυτά σε ένα δεκάλεπτο που οι φιλοξενούµενοι έδειχναν τάσει̋ για να τελειώσουν το παιχνίδι , ωστόσο όµω̋ κόντρα στη ροή του αγώνα τα Τρίκαλα κέρδισαν πέναλτι στο 65' σε χέρι αµυντικού τη̋ Νεοκαισάρεια̋ κι έτσι πήραν την καλύτερη του̋ ευκαιρία από τα 11 βήµατα. Η φάση ξεκίνησε από τον Βουκέλια που είχε τη µπάλα έβγαλε την σέντρα ο Τσαγκαράκη̋ χρησιµοποίησε το χέρι για να αποκρούσει , έτσι ο διαιτητή̋ υπέδειξε το πέναλτι, ο Στάµο̋ είπε ναι στο… δώρο και έκανε το 1-1 από τα 11 βήµατα, ενώ στη συνέχεια οι κυανέρυθροι φλέρταραν πλέον ακόµα και µε τη νίκη. Το φλέρτ βέβαια δεν κράτησε για πολύ, γιατί οι φιλοξενούµενοι έδειξαν

21

και πάλι τα …δόντια του̋ δεν φοβήθηκαν δεν κλείστηκαν και βγήκαν µπροστά για να πάρουν τη νίκη. Στο 79’ µάλιστα άγγιξαν το γκολ όταν ο Παµπλ βγήκε σε θέση̋ βολή̋ αλλά πλάσαρε πάνω στον Στάµο που απέκρουσε πριν η µπάλα περάσει τη γραµµή, ενώ στην εξέλιξη τη̋ φάση̋ έχασε νέα ευκαιρία ο ∆ηµητρίου που αστόχησε κι αυτό̋ για λίγα εκατοστά. Τα Τρίκαλα είχαν τη δική του̋ καλή ευκαιρία στο 82’ όταν ο Μπότη̋ έβγαλε σέντρα στην περιοχή, αλλά ο Βουκέλια παρ’ ότι πήγε πρωτο̋ πάνω στην µπάλα δεν µπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα (άουτ). Αυτή η φάση ήταν ουσιαστικά και η τελευταία κίνηση των κυανέρυθρων µέσα στο γήπεδο, όµω̋ στι̋ καθυστερήσει̋ του αγώνα οι φιλοξενούµενοι πήραν το αίµα του̋ πίσω και µε την κεφαλιά του Παυλίδη στο 92’ (µετά το κόρνερ του Νάκου) «έκλεψαν ένα τρίποντο» που στο κάτω-κάτω δικαιωµατικά του̋ ανήκε, αφού ήταν καλύτεροι από του̋ παίκτε̋ του Μπάµποβιτ̋ που αντί να πάνε µπροστά δείχνουν σηµάδια κόπωση̋ και αγωνιστική̋ αναρχία̋. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ο κ. Τσάκο̋ (Θεσπρωτία̋), Αντωνίου – Θανασιά̋ (Ηπείρου). ΑΟΤ1963: Ψωµιάδη̋, Μπόντε, Α. Ηλία̋, Πολυζόπουλο̋ (46’ Ιωαννίδη̋), Τσβέτκοβιτ̋, Χαλιµπάκη̋, Κόλα, Βουκέλια, Γέφτιτ̋ (71’ Μπότη̋, 91’ Μπαλτιµά̋), Σίµοβιτ̋. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ: Σακελλαρίδη̋, Καπασακαλίδη̋, ∆ερµίση̋, ∆ηµητρίου, Τασίδη̋, Τσαγκαράκη̋, Παυλίδη̋ (85’ Μαρκάκη̋), Ευαγγελόπουλο̋ (75’ Κωτσαρίδη̋), Μπαγγέα̋ (72’ Τσιαπέρα̋), Νάκα̋, Παµπλίδη̋.


22

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Με φυσιολογικά αποτελέσµατα και χωρί̋ σηµαντικέ̋ αλλαγέ̋ η 7η αγωνιστική,

Α΄ ΕΠΣΤ

Με …στρατιωτικό παράστηµα και µε δυναµικό βηµατισµό παρέλασαν στην έβδοµη «στροφή» οι πρωτοπόροι τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋. Έβγαλαν υποχρεώσει̋ χωρί̋ να τραβήξουν µεγάλα ζόρια ενώ η ∆ήµητρα που είναι σηµαιοφόρο̋ στην κούρσα «τράβηξε εξάσφαιρο και εκτέλεσε» τον Αχιλλέα Μπάρα̋ κάνοντα̋ επίδειξη δύναµη̋ για µία ακόµα αγωνιστική. Ντέρµπι βέβαια δεν υπήρχε στο πρόγραµµα και µόνο στην Καλαµπάκα (και προ̋ στιγµή…) πήγε να γίνει έκπληξη από τον µαχητικό Άγιο Οικουµένιο, αλλά τα Μετέωρα το «έστριψαν γρήγορα», αποκατέστησαν τι̋ ισορροπίε̋ στο β’ ηµίχρονο και πήραν εν τέλει µια καθαρή νίκη (3-1). Πιο καθαρό πιο άνετο τρίποντο καπάρωσε πάντω̋ και το Φλαµούλι που καθάρισε εύκολα τον Ασκληπιό (4-0) και παρέµεινε στη δεύτερη θέση τη̋ βαθµολογία̋ έχοντα̋ ωστόσο συνοδοιπόρο τον Βράχοι Καστρακίου που συνεχίζει κι αυτό̋ µε καλό βηµατισµό στο πρωτάθληµα και κινείται από την αρχή τη̋ σεζόν µέσα στην πρώτη τριάδα τη̋ βαθµολογία̋. Κατά τα λοιπά; Το ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ τη̋ αγωνιστική̋ έγινε στη Φήκη όµω̋ δεν ανέδειξε νικητή. Η τοπική οµάδα µε νέο προπονητή στον πάγκο τη̋ µετρήθηκε µε τα Καλύβια πάλεψε για τη νίκη αλλά έµεινε στο Χ (1-1) και πολύ λένε πω̋ γλίτωσε και τα χειρότερα χάρη στι̋ εξαιρετικέ̋ επεµβάσει̋ του γκολκίπερ τη̋ που σταµάτησε τουλάχιστο 4 φορέ̋ του̋ φουριόζου̋ επιθετικού̋ των Καλυβίων. Το 1-1 πάντω̋ δεν αφήνει καµία οµάδα ικανοποιηµένη και η αλήθεια είναι πω̋ στα Κλαύβια τα βάζουν µε την τύχη του̋ αφού σε δύο συνεχόµενε̋ αγωνιστικέ̋ έχασαν βαθµού̋ που είχαν πρὁπολογίσει. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ τώρα ξεχωρίζει αναµφίβολα το ξέπσπασµα του Πυργετού στην έδρα τη̋ Περιστέρα̋ (1-5 µε χαττρικ του Παπαποστόλου) η άνετη νίκη τη̋ ΑΕΤ στο Μεγαλοχώρι και η λευκή ισοπαλία που βγήκε στο Ρίζωµα στην αναµέτρηση τη̋ ΑΕΠ µε την Κρύα Βρύση. Φήκη -Μ. Καλύβια 1-1 Μοιρασιά βαθµών προέκυψε στη Φήκη κι η µάχη τη̋ τοπική̋ οµάδα̋ µε τα Καλύβια δεν ανέδειξε νικητή αφού έµεινσε στο φτωχό για την περίσταση του αγώνα 1-1 που µάλλον αδικεί την εικόνα και τι̋ ευκαιρίε̋ των φιλοξενούµενων. Πάντω̋ υπήρχαν κι άλλα νέα που έγιναν γνωστά από τα µέσα τη̋ προηγούµενη̋ εβδοµάδα̋… Η πρώτη είδηση που βγήκε από το επιτελείο τη̋ Φήκη̋ µετά την απροσδόκητη γκέλα µέσα στη Μπάρα (όπου το 0-2, έγινε 2-2 στο β ηµίχρονο) αφορούσε τη λύση συνεργασία̋ µε τον Τσιρογιάννη και την ανάληψη τη̋ τεχνική̋ ηγεσία̋ από το Φώτη Στάµο. Το ντεµπούτο πάντω̋ του προπονητή συνέπεσε µε ένα σηµαντικό όσο και δύσκολο παιχνίδι γιατί τα Καλύβια προέρχονταν κι αυτά από ανάποδο γύρισµα, εµφανίστηκαν «πληγωµέναπονεµένα» στη Φήκη και ήθελαν νίκη για να κάνουν κι αυτά απόσβεση ζηµιά̋ από την ισοπαλία̋ τη̋ προηγούµενη̋ αγωνιστική̋. Με λίγα λόγια… και οι δύο οµάδε̋ ήθελαν το τρίποντο όµω̋ µέσα στο γήπεδο οι φιλοξενούµενοι ήταν καλύτεροι κι έβγαλαν περισσότερε̋ φάσει̋ για

Έκαναν…. παρέλαση γκολ είχαν τουλάχιστο 5 κλασικέ̋ ευκαιρίε̋ όµω̋ έπεσαν πάνω στην…περίπτωση αφού ο γκολκίπερ τη̋ Φήκη̋ Μέκο̋ έπιανε ακόµα κι αυτά που δεν πιάνονται έγινε πρωταγωνιστή̋ του αγώνα και χάρισε έναν βαθµό στο ταµείο τη̋ οµάδα του. Οι Καλυβίωτε̋ άνοιξαν το σκορ στο 35ο του αγώνα µε την πετυχηµένη προσπάθεια του Στεφόπουλου που εκµεταλλεύτηκε την µπαλιά του Ρέπακι έγραψε το 0-1Στο β’ ηµίχρονο οι γηπεδούχοι ανέβασαν το ρυθµό του̋ πίεσαν κυνήγησαν την πάλα τι̋ φάσει̋ και το λεπτό δηµιούργησαν καταστάσει̋ αλοχώρι µόλι̋ στο πρώ ΑΕΤ στο µατ̋ µε το Μεγ στα καρέ του Βασιλείου Σε To 1-0 τη̋ δρόµο προ̋ τα δίχτυα. µία από αυτέ̋ στο 61 ο Λιάδεκαήµερο ο Βράχο̋. Προχωρά µε καλό βηµαΟ Καλτσούδα̋ λοιπόν άνοιξε λογαριασµό κο̋ κέρδισε πέναλτι από τον Βαρµποµπίτη το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Χα- τισµό σε πρωτάθληµα και κύπελλο και παραµέ- στο 21ο λεπτό. Όταν δοκίµασε το πόδι του από σιώτη̋ διαµορφώνοντα̋ έτσι το τελικό 1-1 από νει στην κορυφαία τριάδα τη̋ κατηγορία̋. Με- το ύψο̋ τη̋ περιοχή̋ και µε έν άπαιαστο βολέ τα 9 µέτρα. Η Φήκη µετά το 1-1 είχε δύο ακόµα τά την άνετη νίκη που πέτυχε στο παιχνίδι τη̋ έγραψε το 1-0 διαµορφώνοντα̋ έτσι του̋ συευκαιρίε̋ να πάρει τη νίκη, την πρώτη την 6η̋ στροφή̋ (έριξε καρέ γκολ στην Κρύα Βρύ- σχετισµού̋ από το α’ ηµίχρονο του αγώνα. Στη συνέχεια η ΑΕΦ προσπάθησε να βρει κι έφτιαξε ο Κεχαγιά̋ στο 69 αλλά δεν µπόρεσε ση Ζάρκο) το συγκρότηµα του Aλµπάνη πέρανα νικήσει τον Βασιλείου και τη δεύτερη ο Τα- σε µε κεκτηµένη και το εµπόδιο τη̋ έβδοµή̋ αυτή τα δικά τη̋ βήµατα είχε δυο καλέ̋ φάσει̋ όµω̋ δεν έφτασε µε αξιώσει̋ στην περιοχή του «Βράχου» κι έµεινε µε µικροευκαιρίε̋. Στο 71΄ η οµάδα του Αλµπάνη πέτυχε το 2-0 και απλοποίησε τι̋ …διαδικασίε̋ για το υπόλοιπο κοµµάτι του αγώνα αφού µπορούσε πια να κινηθεί µε µεγαλύτερη άνεση µέσα στο γήπεδο. Το δεύτερο γκολ, ε εξίσου εντυπωσιακό τρόπο από τον Καλτσούδα και πάλι που …κρέµασε τον γκολκίπερ τη̋ ΑΕΦ κι έκανε το 2-0 ενώ στο 85’ γράφτηκε κι ο Επίλογο̋ του αγώνα µε το τρίτο γκολ που ξεκίνησε από το σουτ του Λιατσικούρα την προσωρινή απόκρουση και στη συνέχεια το… ριµπάουντ του Καλτσούδα που πέτυχε από κοντά το τελικό 3-0 και φυσικά το τρίτο προσω-

ΝΙΚΗ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧ Τα αποτελέσµατα (7η

αγων.)

εγ. Καλύβια ..........1 -1 Φήκη ................- .....Μ Μπάρα̋.............6-0 ∆ήµητρα ..........–.....Αχ. Οικουµένιο̋ ......3-1 Μετέωρα .........–.....Άγ. ηπιό̋ ...............4- 0 Φλαµούλι .........–.....Ασκλ αδόνα .............3-0 Καστράκι .........- .....Φαρκ τό̋ ................1 -5 ργε Περιστέρα .......–.....Πυ Βρύση............0 -0 Παραληθαίοι....- .....Κρύα.........................0-3 ΕΤ .....Α Μεγαλοχώρι ....–

Η Βαθµολογία

Άνετη η νίκη του Καστρακίου επί τη̋ Φαρκαδόνα̋ σιόπουλο̋ στο 72 όταν έβγαλε µπαλιά στον Χασιώτη αυτό̋ έκανε το µακρινό πλασέ όµω̋ είδε την µπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι τη̋ εστία̋ των Καλυβίων. Στην τελευταία φάση του µατ̋ ο Παπαπολύκαρπο̋ πήγε να κλέψει τη νίκη όµω̋ και σ’ αυτή την περίπτωση καθάρισε ο Μπέκο̋ κι έτσι παρέµεινε τελικό το 1-1. Καστράκι - Φαρκαδόνα 3-0 Από το καλό, στο καλύτερο πάει το τελευταίο

αγωνιστική̋ υποτάσσοντα̋ 3-0 την ΑΕ Φαρκαδόνα̋ σ’ ένα µατ̋ που είχε ω̋ κεντρικό πρωταγωνιστή τον Γιάννη Καλτσούδα. Ο επιθετικό̋ του Βράχου ήταν δράστη̋ ∆ράστη̋ και σκόρερ και των τριών γκολ τη̋ οµάδα̋ του, πέτυχε χατ-τρικ στην έβδοµη στροφή κι έδειξε πω̋ όταν έχει καλή συνεργασία µε του̋ συµπαίκτε̋ του βρίσκει εύκολα το

κολ ......Ν...Ι. ...Η Οµάδε̋ ............Βαθ. ....Γ24-6........6...0....1 ∆ήµητρα..............18 ...... 16-1........5...2....0 Φλαµούλι.............17 ...... 14-3........5...2....0 Καστράκι.............17 ...... 16-6........5...0....2 Πυργετό̋............15 ...... 16-7........5...0....2 Μετέωρα.............15 ...... 14-7........4...1....2 ΑΕΤ .....................13 ...... 10-6........3...3....1 Φήκη ...................12 ...... 2-13 .......3...1....3 Ασκληπιό̋...........10 .....1 0-13 .......3...1....3 Κρύα Βρύση........10 .....1 10-11.......2...2....3 Μεγ. Καλύβια .......8 ...... 10-12.......2...2....3 Παραληθαίοι ........8 ...... 10-17.......2...1....4 Περιστέρα............7 ...... .8-21........1 ...1....5 Αχ. Μπάρα̋..........4 ...... .5-13........1 ...0....6 Φαρκαδόνα ..........3 ...... .8-21........0 ...2....5 Άγ. Οικουµένιο̋ ...2 ...... .1-27........0 ...0....7 Μεγαλοχώρι.........0 ......

τική Η επόµενη 8η αγωνισ

.....................Φήκη ∆ήµητρα .................- ...... ..............Μετέωρα Μεγ. Καλύβια ..........- ....................Φλαµούλι Αχιλ. Μπάρα̋ ..........- ...... ..............Καστράκι Άγ. Οικουµένιο̋ ......- ..................Περιστέρα Ασκληπιό̋...............- ...... ........Παραληθαίοι Φαρκαδόνα .............- .............................ΑΕΤ Πυργετό̋................- ...... .........Μεγαλοχώρι Κρύα Βρύση ...........- ......


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

έφερε ανακατατάξει̋ µόνο στα χαµηλά σκαλοπάτια τη̋ βαθµολογία̋

οι πρωτοπόροι πικό γκολ στην αναµέτρηση. Μεγαλοχώρι - ΑΕΤ 0-3 Με …γκολ από τα αποδυτήρια είπε την «καλησπέρα» τη̋ στο Μεγαλοχώρι η ΑΕΤ και πριν κλείσει το α ηµίχρονο τέλειωσε τη δουλειά καπάρωσε τη νίκη (0-3) σ’ ένα µατ̋ που εκτυλίχθηκε σε…µονόπρακτο από την αρχή µέχρι το φινάλε. Το παιχνίδι φυσικά δεν αντέχει κριτική αφού παρά το συµµαζεµένο ήταν εύκολο ω̋ προ̋ την διαχείριση από του̋ παίκτε̋ του Μούτσιου ειδικά µετά το 30’ όταν κι οι Μεγαλοχωρίτε̋ κατάλαβαν πω̋ δεν µπορούσαν να κυνηγήσουν ανατροπή όσο κι αν προσπαθούσαν µέχρι το φινάλε. Βέβαια, η αλήθεια είναι πω̋ η Θύελλα βγήκε στο γήπεδο κι έπαιξε και µε τι̋ γνωστέ̋ τη̋ απουσίε̋ στο σαββατιάτικο παιχνίδι, όµω̋ και οι κόκκινοι τη̋ ΑΕΤ βρέθηκαν σε καλή µέρα, η επιθετική του̋ γραµµή καθάρισε νωρί̋ τι̋ δυο καίριε̋ φάσει̋, η άµυνα ήταν απροσπέλαστη και το µατ̋ πήρε την… κλίση του από το 1ο λεπτό του αγώνα όταν ο Τεντολούρη̋ εκµεταλλεύτηκε ιδανικά το κόρνερ του Ευθυµίου και µε κεφαλιά πέτυχε το 0-1 ανοίγοντα̋ νωρί̋-νωρί̋ τον λογαριασµό στο Φύλλο του αγώνα. Στο 20 µετά από µπαλιά του Μπαταγιάννη, ο Ευσταθίου πέτυχε το 0-2 µε όµορφη ατοµική προσπάθεια και κάπου εκεί νωρί̋-νωρί̋ τέλειωσε η υπόθεση τη̋ νίκη̋ για του̋ φιλοξενούµενου̋. Όπω̋ ξεκίνησε το πρώτο, έτσι πήγε και το δεύτερο ηµίχρονο, στο 48 µάλιστα η ΑΕΤ άγγιξε και τρίτο γκολ σε νέα προσπάθεια του Ευ-

Το… πάτηµα το βρήκαν εν τέλει στην αναµέτρηση µε τον Άρη Περιστέρα̋ που αποτέλεσε γι αυτού̋ την ιδανικότερη ευκαιρία: µε γκολ από του̋ Νικολούσι̋ο Ιακωβάκη και χατ τρικ του Παπαποστόλου, οι παίκτε̋ του ∆ικεφάλου πέρασαν µε φόρα (1-5) από το γήπεδο τη̋ Περιστέρα̋ πέτυχαν έγραψαν τη 5Η του̋ νίκη και ατενίζουν πλέον µε καλύτερη άυρα τη συνέχεια του πρωταθλήµατο̋. Από την άλλη το συγκρότηµα τη̋ Περιστέρα̋ έµεινε στα χαµηλά σκαλοπάτια του πίνακα κόλλησε στην επικίνδυνη ζώνη και θα πρέπει να κάνει µεγάλο αγώνα µε διάρκεια µε αποτελέσµατα για να κερδίσει παραµονή στην κατηγορία. Το Σάββατο πάντω̋ δεν κέρδισε τίποτα. αφού οι Πυργετιανοί µπήκαν µε φόρα στο παιχνίδι άνοιξαν το σκορ στο 23’ µ’ ένα άπιαστο βολέ του Παπαποστόλου που έγραψε µε εντυπωσιακό τρόπο το 0-1. Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια είχαν δύο καλέ̋ στιγµέ̋ σε φάσει̋ των Αναστογιάνη και Σκρέκα, δεν βρήκαν όµω̋ δίχτυα και στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ οι παίκτε̋ του ∆ικέφαλου έβαλαν µεγαλύτερη κίνηση στο παιχνίδι του̋ ανέβασαν πιο Πανηγυρικό των Μετεώρων µετά την ανατροπή του Β ηµιχρόνου ψηλά τι̋ γραµµέ̋ του̋ καθάρισταθίου ενώ είχε ευκαιρίε̋ και µε του̋ Ράπτη σαν το µατ̋ στο 58 όταν κέρδισαν πέναλτι σε και Τεντολούρη για να ….τελειώσει το µατ̋ µε φάση του Νικολούσιου που µετέτρεψε σε γκολ ο Ιακωβάκη̋. Στο 61 ο Νικολούσι̋ ανέένα ακόµα γκολ. Τελικά το τρίτο καλό τη̋ ΑΕΤ βγήκε στο 72’ βασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, όµω̋ πέντε όταν ο αρχηγό̋ τη̋ οµάδα̋ Ρούλη̋ Μαυρί- λεπτά αργότερα είχε απάντηση και η οµάδα κο̋ έστησε την µπάλα στα 11 βήµατα και µε τη̋ Περιστέρα̋ που µείωσε µε το γκολ του εύστοχο πέναλτι διαµόρφωσε το 0-3. Αξίζει Σκρέκα στο 66’ όταν και έγινε το 1-3. Η απάντηση των Πυργετιανών πάντω̋ ήταν επίση̋ να αναφέρουµε πω̋ οι ερυθρόλευκοι πέρα από τι̋ χαµένε̋ κλασικέ̋ ευκαιρίε̋ εί- υποδειγµατική. Στο 71 έχοντα̋ ω̋ πρωταγωχαν και δύο δοκάρια σε ισάριθµε̋ προσπάθει- νιστή και πάλι τον Παπαποστόλου ο ∆ικέφαε̋ των Ράπτη και Τεντολούρη. Περιστέρα - Πυργετό̋ 1-5 Τα δύσκολα πέρασαν για την οµάδα του Πυργετού που έγραψε δύο συνεχόµενε̋ ήττα̋ στα παιχνίδια µε ∆ήµητρα και Φλαµούλι. Πλέον το πρόγραµµα έστρωσε σε πιο βατέ̋ αναµετρήσει̋ και οι παίκτε̋ του Νίκου Κακούσιου που αλήθεια είναι πω̋ πληγώθηκαν κυρίω̋ από την τελευταία απώλεια που είχαν (στην προηγούµενη στροφή) µέσα στο σπίτι του̋, «πείσµωσαν- θύµωσαν» και περίµεναν πω̋ και τι το επόµενό του̋ παιχνίδι αφού ή θελαν µ’ ένα «ξέσπασµα» να αφήσουν πίσω του̋ τι̋ µέτριε̋ εµφανίσει̋.

λο̋ έφτασε στο 1-4 και στο 85’ πήγε ακόµα πιο ψηλά µε το τρίτο προσωπικό γκολ του Παπαποστόλου που εκµεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο την µπαλιά του Λέκκα και διαµόρφωσε το τελικό 1-5. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ η αναµέτρηση είχε κι ένα απρόοπτο συµβάν µε λιποθυµικό

επεισόδιο του βοηθού διαιτητή κ Νίκου που έχασε τι̋ αισθήσει̋ του̋ και µεταφέρθηκε στο ΓΝΤ για περαιτέρω εξετάσει̋, έτσι το µατ̋ πίφε πίσω ένα δεκάλεπτο από τι̋ υπόλοιπε̋ αναµετρήσει̋ τη̋ 7η̋ αγωνιστική̋. Παραληθαιοι - Κρ Βρύση 0-0 ∆εν προαναγγέλλονταν στα κρίσιµα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ όµω̋ τη̋ ΑΕ Παραληθαίων µε την Κρύα Βρύση είχε κι αυτή την κρισιµότητα τη̋ αλλά και έναν σηµαντικό βαθµό δυσκολία̋. Οι δυο οµάδε̋ προέρχονταν από αρνητικά αποτελέσµατα και µέτριε̋ εµφανίσει̋ κι ήθελαν αυτή τη φορά να αλλάξουν τη µοίρα του̋ πιάνοντα̋ ένα καλό παιχνίδι. Τα κατάφεραν µόνο ω̋ προ̋ το θέµα, γιατί επί τη̋ ουσία̋ πήγαν για τα πολλά κι έµειναν µε τα λίγα. Το στείρο αποτέλεσµα (0-0) δεν χαροποίησε καµία από τι̋ δύο οµάδε̋ και ειδικά οι φιλοξενούµενοι θάχουν να λενε για τι̋ ευκαιρίε̋ που έχασαν στο ραντεβού του Σαββάτου Η αναµέτρηση είχε φάσει̋ και κάµποσε̋ ευκαιρίε̋ κι από τι̋ δυο οµάδε̋ όµω̋ τι̋ πιο σηµαντικέ̋ όπω̋ προαναφέραµε είχε η οµάδα τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ που διαµαρτυρήθηκε για µια στο 85' και ακυρώθηκε γκολ του Κόκοβα µε υπόδειξη του σκόρε σε θέση οφσάιντ. Το λευκό τοπίο του µατ̋ δεν αφήνει πλέον περιθώρια εφησυχασµού στα επιτελεία των δύο οµάδων, οι Παραληθαίοι, µετά απ’ αυτή την ισοπαλία κατέβηκαν στην 10η θέση του πίνακα, ενώ η Κ Βρύση έµεινε «κόλλησε» κι αυτή στην ένατη θέση µαζί µε τον Ασκληπιό έχοντα̋ βγάλει πάντω̋ δύσκολε̋ αναµετρήσει̋.

 Φλα̋ στα γήπεδα

23


24

Αθλητικά

 Η ∆ήµητρα επιβλήθηκε µε 6-0 τη̋ Μπάρα̋ και παραµένει µόνη πρώτη

στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋

Μ’ έξι γκολ γιόρτασε τ’ όνοµά τη̋!!! Οι διαφορέ̋ που χώριζαν ∆ήµητρα και Αχ. Μπάρα̋ ήταν πολλέ̋ και εκ των προτέρων γνωστέ̋… ∆εν είναι παράξενο λοιπόν που επιβεβαιώθηκαν και αποτυπώθηκαν στο αποτέλεσµα του αγώνα. Οι «πράσινοι», έχοντα̋ προφανώ̋ νωπέ̋ ακόµα τι̋ µνήµε̋ από την περσινή του̋ γκέλα (ισοπαλία µέσα στη Μπαλκούρα), αυτή τη φορά δεν επεδίωξαν απλά και µόνο να πάρουν το µατ̋, αλλά και να «εξοντώσουν» τον αντίπαλο… ∆εν χρειάστηκε βέβαια να κάνουν πολλά γιατί οι Μπαριώτε̋ βρέθηκαν και στην κακή του̋ ηµέρα, έδειξαν τα τεράστια αµυντικά του̋ κενά από το ξεκίνηµα του αγώνα, φανέ-

στη Μπαλκούρα. Η ∆ήµητρα λε̋ κι ήθελε να …γιορτάσει το όνοµά τη̋ (ανήµερα του Αι ∆ήµήτρη) έδρασε σαν πολυβόλο, έριξε έξι γκολ δεν πήρε καµία απάντηση κι έκλεισε µε

ρωσαν κι όλε̋ του̋ τι̋ αδυναµίε̋ στο κέντρο και την επίθεση και…έγιναν θεατέ̋ στον περίπατο τη̋ ∆ήµητρα̋ µέσα

συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋ το κεφάλαιο τη̋ 7η̋ αγωνιστική̋ που δεν είχε µεγάλα ζόρια Όπω̋ µαρτυρά το σκορ το

παιχνίδι δεν αντέχει σε κριτική αφού η διαφορά των δυο οµάδων φάνηκε από την αρχή. και η αρχή στο παιχνίδι του Σαββάτου έγινε µόλι̋ στο 5ο λεπτό τότε που ο Αλµπάνη̋ δοκίµασε το πόδι του, αιφνιδίασε τον Γκαραγκάνη και άνοιξε το λογαριασµό γράφοντα̋ έτσι το 1-0 στα γρήγορα. το περίεργο είναι ότι οι Μπαριώτε̋ ακόµα και µετά το 1-0 συνέχισαν τι̋ απροσεξίε̋ του̋ , δεν είχαν καλή αµυντική συνοχή βρέθηκαν εκτεθειµένοι και πάλι στο 9ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ και µάζεψαν πάλι

την µπάλα από τα δίχτυα τη̋ εστία̋ του̋ καθώ̋ δεν µπόρε-

σαν να σταµατήσουν τον φουριόζο Ρούκα που έγραψε µε ωραίο πλασέ το 2-0 και τέλειωσε στο άψε-σβήσε την υπόθεση τη̋ νίκη̋ Τα δυο µαζεµένα γκολ (λογικό ήταν) έφεραν µια µικρή ανασύνταξη στην οµάδα τη̋ Μπάρα̋ που προσπάθησε να αντιδράσει, βγήκε µπροστά και στο 14’ είχε ένα ωραία σουτ µε τον Παπαθανασίου που έφυγε άουτ. Οι κυανόλευκοι ισορρόπησαν κάπω̋ το ρυθµό του αγώνα µετά το τριαντάλεπτο είχαν κι άλλε̋ επισκέψει̋ στα καρέ του Καρατζά όµω̋ δεν είχαν καθαρέ̋ ευκαιρίε̋ φάσει̋ για γκολ κι έτσι το καλό του̋ πάτηµα δεν είχε ουσιαστική ανταπόκριση. Αντιθέτω̋ µάλιστα στον επίλογο του πρώτου µέρου̋ η ∆ήµητρα επέστρεψε δυναµικά και στο 42’ ο Ρούκα̋ ελίχθηκε έβγαλε µπαλιά στον Κωτούλα και αυτό̋ µε όµορφο σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 δίνοντα̋ πλέον από το πρώτο ηµίχρονο τη χαριστική βολή στην οµάδα τη̋ Μπάρα̋. Σαν να µην έφτανε όµω̋ µόνο αυτό, οι Μπαριώτε̋ ξαναπήγαν στη σέντρα στο 44ο του αγώνα αφού η άµυνά του̋ πιάστηκε στον…ύπνο και πάλι όταν

Το έκανε πάρτι η ∆ήµητρα το …ντέρµπι µε την Μπάρα απ’ όπου και τα στιγµιότυπα του «δ»

ο Βενέτη̋ πλαγιοκόπησε από τα αριστερά έβγαλε σέντρα στη µικρή περιοχή και εκεί ο Ρούκα̋ µε κεφαλιά έγραψε το 4-0 δίνοντα̋ πλέον διαστάσει̋ θριάµβου στη νίκη τη̋ οµάδα του. Μετά από ένα τέτοιο κρεσέντο, ήταν λογικό περίπου αναµενόµενο πω̋ θα χάνονταν ο ρυθµό̋ η ουσία και το θέµα στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι κατέβασαν ταχύτητα, οι φιλοξενούµενοι δεν είχαν όρεξη για µπάλα και το µατ̋ πήγε σε πιο αργό τέµπο αν και έβγαλε φάσει̋ κυρίω̋ µπροστά στα καρέ τη̋ Μπάρα̋. Οι παίκτε̋ του Κωστόπουλου βέβαια ήθελαν να βάλουν το γκολ τη̋ τιµή̋ προσπάθησαν και στην έναρξη του β ηµιχρόνου, όµω̋ στι̋ δύο καλέ̋ στιγµέ̋ δεν έφτιαξαν ολοκληρωµένε̋ φάσει̋. Το τίµηµα πάντω̋ του ανοίγµατό̋ του̋ ήταν και πάλι σκληρό, αφού η ∆ήµητρα (µανούλα στι̋ κόντρα επιθέσει̋) ανοίχτηκε µε ταχύτητα στο 49’ ο Βενέτη̋ και πάλι από τα πλάγια πήγε µέχρι τη γραµµή τη̋ περιοχή̋ έβγαλε σέντρα και ο Ρούκα̋ µόνο̋ κι αφύλαχτο̋ στο πίσω δοκάρι έσπρωξε τη µπάλα στα δίχτυα γράφοντα̋ έτσι σε ρυθµό προπόνηση̋ το 5-0. Μετά από όλα αυτά, ουδεί̋ πλέον ενδιαφέρονταν για το επόµενο 40λπετο, οι τίτλοι του τέλου̋ έπεσαν νωρί̋ στο 65’ ο

Κωτούλα̋ µε µακρινό σουτ έγραψε το τελικό 6-0 κι από κει και µετά απλά έτρεχε ο χρόνο̋ αντίστροφα χωρί̋ µεγάλε̋ φάσει̋. Στη σύνοψη τη̋ αγωνιστική̋ τώρα… Η ∆ήµητρα µετρά έξι νίκε̋ και µόλι̋ µία ισοπαλία (αυτή µε τον Βράχο στο Καστράκι) έχει 18 βαθµού̋ και φιγουράρει µόνη πρώτη στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋. Από την άλλη οι Μπαριώτε̋ δεν είναι στα καλύτερά του̋ εφέτο̋… Βρίσκουν σπάνια το δρόµο προ̋ τα δίχτυα έχουν πολλά προβλήµατα στην αµυντική αλλά και την οργανωτική λειτουργία και θα πρέπει να ανεβάσουν ρυθµό να πάρουν βαθµού̋ για να ξεκολλήσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα από την επικίνδυνη ζώνη τη̋ βαθµολογία̋. Σ’ ένα τόσο άνετο µατ̋, λογικό ήταν να µην έχει προβλήµατα ο διαιτητή̋ Κουτσάγια που τα πήγε πολύ καλά µαζί µε του̋ βοηθού̋ Ρούσι και Τσακνή. ∆ήµητρα: Καρατζά̋, Μπαρµπαρούση̋ (50’ Παπαδόπουλο̋), Βενέτη̋ (50’ Βουτσελά̋), Μπαρµπάτση̋, Ταµπάκου, Ρετζιλά̋, Αλµπάνη̋, Ρούκα̋ (50’ Μπανάσιο̋), Κωτούλα̋, Κόκκαλη̋. Αχ. Μπάρα̋: Γκαραγκάνη̋, Παπακώστα̋, Νικολάου, Καπέλα̋, Ζελενίτσα̋, Σελίµη̋ (53’ Ντούµα̋), Μπαµπούρη̋ (51’ Τσιρωνά̋), Σ. Παππά̋, Παπαθανασίου, Κοτρώτσιο̋, Τριγώνη̋.

Το Φλαµούλι, καλύτερο από τον Ασκληπιό, πήρε εύκολα το”τρίποντο” τη̋ νίκη̋ (4-0) από το ραντεβού του Σαββάτου

Βαθµοί χωρί̋ µεγάλη πίεση Η

δύναµη τη̋ έδρα̋, το τρέξιµο, η εµπειρία, η υπεροχή… ∆εν χρειαζόταν κι άλλα εµφανή στοιχεία για να καθορίσουν την έκβαση µια̋ µάχη̋ που κρίθηκε νωρί̋-νωρί̋ στο γήπεδο του Φλαµουλίου. Ο ΑΟΦ ήταν καλύτερο̋ έβγαλε «µέταλλο» πρωταθλητή, δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδραση̋ στον (νεοφώτιστο κι άµαθο για τα δύσκολα) Ασκληπιό και πήρε εύκολα τη νίκη γράφοντα̋ µάλιστα µ’ εµφατικό τρόπο το 4-0 στο ραντεβού τη̋ έβδοµη̋ στροφή̋. Με το τρίποντο του Σαββάτου ο ΑΟΦ ανέβασε τη βαθµολογική του συγκοµιδή έφτασε στου̋17 πόντου̋ και παρέµεινε στη 2η θέση του πίνακα µαζί βέβαια µε τον Βράχο Καστρακίου που πήρε ανάλογο τρίποντο στο δικό του παιχνίδι. Από την άλλη στον Ασκληπιό ο Η. Πατσιάνη̋

µπορεί να έµεινε ικανοποιηµένο̋ από την προσπάθεια των παικτών του ειδικά στο πρώτο ηµίχρονο, όµω̋ σίγουρα προβληµατίστηκε από τη 2η συνεχόµενη ήττα που έριξε την οµάδα κάτω από την πρώτη οκτάδα του πίνακα. Βέβαια σ' έναν «µαραθώνιο» 30 στροφών, κανεί̋ καµία οµάδα δεν µπορεί να µένει σε ένα µόνο παιχνίδι. Και το παιχνίδι του Σαββάτου ξεκίνησε ιδανικά για του̋ πρωταθλητέ̋ και άσχηµα για του̋ φιλοξενούµενου̋ αφού µόλι̋ στο 6ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ ο Σαµαρά έβγαλε µπαλιά στον Χατζινικόλα κι αυτό̋ µε σουτ στην κίνηση «κρέµασε» τον Αστερή κι έγραψε το 1-0 για το Φλαµούλι. Εξι λεπτά αργότερα (στο 12’) οι γηπεδούχοι έδειξαν και πάλι την καλή του̋ κίνηση: Από γέµισµα του Μπασιάκα στην περιοχή του Αστερή, ο Τσιούκα̋ πήγε πιο ψηλά απ’ όλου̋ πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 2-0 απλοποιώντα̋ τι̋ CMYK

διαδικασίε̋. Οι µικροί του Ασκληπιού προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση µετά το εικοσάλεπτο όµω̋ δεν απείλησαν ουσιαστικά την εστία του Ντάσκα. Αντιθέτω̋ απειλήθηκαν και πιέστηκαν πάλι από του̋ γηπεδούχου̋ στο 31ο λεπτό, έχασαν την µπάλα και κάπου εκεί εµφανίστηκε κι έδρασε σαν τιµωρό̋ ο Ε Τσιούκα̋ πετυχαίνοντα̋ το 3-0 για λογαριασµό τη̋ οµάδα̋ του. Το πρώτο κοµµάτι του αγώνα είχε κι άλλε̋ φάσει̋ και είναι αλήθεια πω̋ αν οι παίκτε̋ του Ρούσσα έδειχΝαν µεγαλύτερη προσοχή στα τελειώµατα θα µπορούσαν να ανεβάσουν το σκορ σε µεγαλύτερο ύψο̋…. Φάσει̋ για γκολ βέβαια έγιναν αρκετέ̋ και στην επανάληψη αφού στο 55’ ο Ε Τσιούκα̋ στο 57 ο Μπασιάκα̋ και στο 61 ο Ντούβλη̋ άγγιξαν το γκολ αλλά δεν τα κατάφεραν. Σηµαντική στιγµή για του̋ φιλοξενούµενου̋ βγήκε στο 73’ όταν ο Ευαγγέλου

δοκίµασε τα αντανακλαστικά του Ντάσκα αλά δεν κατάφερε να τον νικήσει κι έτσι µε γεµάτο καρνέ ευκαιριών το µατ̋ έφτασε στο 78ο όταν σηµειώθηκε και το οµορφότερο γκολ τη̋ συνάντηση. Οι παίκτε̋ του ΑΟΦ έκρυψαν την µπάλα σ’ αυτή τη φάση Ντούβλη̋ και Τσιούκα̋, βρέθηκαν µε κλειστά µάτια ο τελευταίο̋ έβγαλε στον Χατζινικόλα κι αυτό̋ µε σέντρα ακριβεία̋ σηµάδεψε τον Κουτσώνα που πέτυχε εύκολα το τελικό 4-0 κλείνοντα̋ έτσι εντυπωσιακά το καρέ των τερµάτων τη̋ αναµέτρηση̋. Φλαµούλι: Ντάσκα̋, Μάλιαρη̋, Σαµαρά̋, Σκρέκα̋, Ρόµπο̋ (64΄Κατράνα̋), Μπασιάκα̋, Χατζηνικόλα (82΄Μανίκα̋), Τσιούκα̋ Α., Τσιούκα̋ Ευαγ., Ντούβλη̋, Καρἀσκο̋ ( 69΄Κουτσώνα̋) Ασκληπιό̋: Αστερή̋, Χασιώτη̋, Τσακνή̋, Αναστασιάδη̋, Τζέλη̋, Σιούτα̋, Γκουζιώτη̋ (74΄Μπεχλιβάνο̋), Τσιορλιανό̋ ( 46΄Ευαγγέλου), Λὀζίδη̋ (62΄Χασιώτη̋ ∆.), Ελευθερίου, ∆ηµόπουλο̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Με νέα εµφάνιση παρουσιάστηκαν τα Μετέωρα στο µατ̋ µε τον Αγ. Οικουµένιο. Εντονο στη φανέλα το γαλάζιο χρώµα

Βαριά έπεσαν τα έξι γκολ στον πάγκο τη̋ Μπάρα̋ και εµφανή̋ η κατήφεια σε όλο το τιµ τη̋ οµάδα̋

25

∆εν ξεκίνησαν καλά οι Μεγαλοχωρίτε̋ στο πρωτάθληµα και παρ’ ότι έδωσαν όρκο για ένα νέο ξεκίνηµα , δεν πήραν βαθµού̋ από το µατ̋ µε την ΑΕΤ

Γηπ εδο γρα φίε̋

Πάνω από τη…µπάλα. Ο τεχνικό̋ του Ασκληπιού Ηλία̋ Πατσιάνη̋ παρακολουθεί το παιχνίδι µε αγωνία. Ωστόσο οι νεαροί τη̋ κυανέρυθρη̋ οµάδα̋ παρ’ ότι πάλεψαν γερά στην κόντρα του̋ µε το Φλαµούλι , δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα. Η έβδοµη αγωνιστική τελικά ήταν µέρα των φαβορί που έκαναν παρέλαση στα γήπεδα τη̋ Α’ κατηγορία̋

Κλείδωσε η νίκη και λογικά έγιναν αλλαγέ̋ από τον Τάκη Ρούσσα στην ενδεκάδα του Α.Ο. Φλαµουλίου

Χαλαρή βραδιά µε ένα όµορφο γεύµα πέρασε η οµάδα των Μετεώρων στο «Palazzo» του Κώστα Κουβελά

Η επιστροφή του διαιτητή Γρατσάνη στην Καλαµπάκα δεν έγινε µε ανοιχτέ̋ αγκάλε̋, οι φίλαθλοι δεν ξέχασαν τον προπέρσινο τελικό τη̋ οµάδα̋ του̋, ενώ και ο πάγκο̋ είχε τα δικά του παράπονα

Και το γυναικείο φύλο στη δράση του ερασιτεχνικού και µάλιστα έξω από τη σίτα σταυροπόδι CMYK

Ένα γκολ ζήτησε για την ονοµαστική του εορτή ο Τάκη̋ Μπέντα̋ και έξι του χάρισαν τελικά οι παίκτε̋ τη̋ ∆ήµητρα̋

Από αγώνα σε αγώνα οι µικροί τη̋ ∆ήµητρα̋. Αυτό το σαββατοκύριακο συµµετείχαν στο τουρνουά τη̋ Θεσσαλονίκη̋ µε τι̋ οµάδε̋ του ΠΑΟΚ και του Αρη


26

Αθλητικά

 Αν

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

και βρέθηκαν πίσω στο α’ ηµίχρονο, τα Μετέωρα καθάρισαν 3-1 τον Aγ. Οικουµένιο

Πήραν µπροστά στην επανάληψη Ζόρια στο πρώτο, γκάζια στο δεύτερο… Τα Μετέωρα χρειάστηκαν κάτι παραπάνω από 50 λεπτά για να βάλουν µπροστά τι̋ µηχανέ̋ του̋, αλλά όταν κατάφεραν να βρουν βηµατισµό πήραν φόρα και έβγαλαν µε παρέλαση το β’ ηµίχρονο του αγώνα µε τον Αγιο Οικουµένιο. Επιβλήθηκαν µε 3-1, έγραψαν έτσι την 5η συνεχόµενη νίκη στο πρωτάθληµα και…άφησαν πίσω του̋ ακόµα κι αυτή τη γκρίνια και τη δυσθυµία που έδειξαν για την επιστροφή του Βαγγέλη Γρατσάνη στο «Β Καρακίτσιο̋».

να κάνει την ολική ανατροπή στην επανάληψη πετυχαίνοντα̋ µάλιστα 3 γκολ σε ισάριθµε̋ προσπάθειε̋ των Βουλτσίδη, Αυγέρου και Κεραµά και έτσι πρόσθεσε άλλου̋ τρει̋ βαθµού̋ στον λογαριασµό του διατηρώντα̋ καλή επαφή µε την πρώτη τριάδα τη̋ βαθµολογία̋. Τα Μετέωρα ξεκίνησαν µε ορµή στα πρώτα λεπτά τη̋ αναµέτρηση̋ είχαν 3-4 αξιόλογε̋ ευκαιρίε̋ ενώ τα πιο δυνατά στοπ καρέ βγήκαν στο 13ο λεπτό µε το φάουλ του Παπαγεωργόπουλου που έφυγε λίγο άουτ, στο 35ο µε την

ευκαιρία του Κουβελά (µετά από κόρνερ του Παπαγεωργόπουλου) που σε κενή εστία πλάσαρε άουτ. Καθώ̋ επίση̋ και µε τη φάση του 42ο όταν ο Αζίζ έδιωξε όπω̋-όπω̋ την τελευταία στιγµή γέµισµα του Παπαγεωργόπουλου και πάλι πριν προλάβει να σκοράρει Σιαφάκα̋. Σαν να µην έφτανε όµω̋ µόνο αυτό,

Ο τρικαλινό̋ ρέφερι θεωρείται «persona non gratta» για το σωµατείο τη̋ Καλαµπάκα̋ µετά από κείνο τον προπέρσινο επεισοδιακό τελικό κυπέλλου και δεν έγινε δεκτό̋ µε τι̋ καλύτερε̋ προθέσει̋ από του̋ φιλάθλου̋ τη̋ οµάδα̋. Στο αµιγώ̋ αγωνιστικό τοµέα πάντω̋ το συγκρότηµα του Γ. Βακουφτσή έκανε καλά τη δουλειά του…. Παρ ότι και βρέθηκε πίσω στο σκορ µε γκολ που δέχθηκε στι̋ καθυστερήσει̋ του 1ου ηµιχρόνου, κατάφερεκόντρα στη λογική ροή του αγώνα, οι φιλοξενούµενοι άνοιξαν πρώτοι λογαριασµό µε το γκολ που πέτυχε ο Σικοβέλα̋ στο 45ο λίγο πριν την εκπνοή δηλαδή όταν εκµεταλλεύτηκε το φάουλ του Πετσα και µε πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ γράφοντα̋ το 01 µε το οποίο τέλειωσε το α’ ηµίχρονο. Στην επανάληψη όµω̋ οι Καλαµπακιώτε̋ έβαλαν τα πράγµατα στη θέση του̋. Ανέβασαν ρυθµό πίεσαν εγκαταστάθηκαν στα καρέ των φιλοξενούµενων και πέτυχαν το 1-1 µε το γκολ του Βουλτσίδη στο 57’. Συνέχισαν πάντω̋ µε το ίδιο τέµπο και πέρασαν µπροστά στο 69 µε το εύστο-

χο χτύπηµα πέναλτι του Αυγέρου (από ανατροπή του Μόκκα στην περιοχή του Αζιζ), ενώ σφράγισαν τη νίκη του̋ µε το 3-1 που σηµείωσε ο Κεραµά̋ στο 75 µετά από όµορφο συνδυασµό τη̋ οµάδα̋. Το τρίτο γκολ των Μετεώρων ήταν και το οµορφότερο τη̋ συνάντηση̋ και ξεκίνησε από το σόλο του Τσίκαρη που έβγαλε σέντρα στο 2ο δοκάρι κι εκεί ο Βουλτσίδη̋ γύρισε µε την µία την µπάλα στον Κεραµά και αυτό̋ µε άψογο πλασέ διαµόρφωσε το τελικό 3-1 στο παιχνίδι. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ από το 76ο λεπτό οι φιλοξενούµενοι έµειναν δέκα στο γήπεδο λόγω τη̋ αποβολή̋ Σικοβέλα µε 2η κίτρινη κάρτα ενώ τα Μετέωρα είχαν µία ακόµα µεγάλη φάση στο 86ο όταν ο Μόκα̋ σηµάδεψε και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Αζιζ. Μετέωρα: Μπόµπολα̋, Γκόβαρη̋, Σιούτα̋, Τσίκαρη̋, Τσιαούση̋ (45 Παππά̋), Αυγέρο̋ (80 Σαµούτη̋), Παπαγεωργόπουλο̋, Σιαφάκα̋ (45 Κεραµά̋), Μόκα̋, Κουβελά̋, Βουλτσίδη̋. Άγιο̋ Οικουµένιο̋ Αζίζ, Κοντονήνα̋, Καλύβα̋, Μανώλη̋ (80 Μπρέλλα̋), Σικοβέλα̋, Πέτσα̋, Γαλάνη̋, Τσεκούρα̋, Καλανίδη̋, Πέτσα̋ Π. (84 Χαρχαντή̋), Σικοβέλα̋.

Με τη στόφα του πρωταθλητή το Παιδικό των Μετεώρων έριξε επτά γκολ στη Φήκη (2-7)

Πάει µε σερί στο ξεκίνηµα Τ

ρίτο µατ̋, τρίτη συνεχόµενη νίκη και…έπεται συνέχεια για την περσινή πρωταθλήτρια του Παιδικού πρωταθλήµατο̋ οµάδα των Μετεώρων. Το συγκρότηµα του Σπύρου Τσιάκαλου συνέχισε µε καλό βηµατισµό το τρέξιµό του στο φετινό πρωτάθληµα, είχε βέβαια εύκολη αποστολή στην 3η αγω-

νιστική του πρωταθλήµατο̋ και έφτιαξε σκορ και θέµα στο γήπεδο τη̋ Φήκη̋ όπου σκούπισε και σάρωσε την τοπική οµάδα µε το εντυπωσιακό 2-7 που ήταν εν τέλει και το σκορ τη̋ ηµέρα̋ στα παιχνίδια του Σαββάτου. Όλα τούτα µάλιστα έχουν διπλή αξία, ιδίω̋ αναλογιστεί κανεί̋ πω̋ το καλαµπακιώτικο συγκρότηµα έπαιζε και µε 10 παίκτε̋ από 50ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ εξ αιτία̋ τη̋ αποβολή̋ του τερµατοφύλακα Μποζαβίτη για φάουλ εκτό̋ περιοχή̋. Μεγάλο̋ πρωταγωνιστή̋ τη̋ συνάντηση̋ ο Ταµπουρά̋ ο οποίο̋ πέτυχε τέσσερα γκολ, ενώ συµπαραστάτη̋ του στο σκοράρισµα ήταν και ο Μίγια που πέτυχε άλλα δύο και είχε κι αυτό̋ τη δική του υπογραφή στο Φύλλο Αγώνα. Το συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ πήρε προβάδισµα στο 7ο λεπτό µε δυνατό σουτ του Ζυγολάνη ωστόσο οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 13ο λεπτό κι έφεραν το παιχνίδι στα ίσια. Από κει και µετά άρχισε το σόου του Ταµπουρά Στο 29 µε κεφαλιά έκανε το 1-2. Τρία λεπτά αργότερα ο Μίγια έβαλε το πιο εντυπωσιακό γκολ τη̋ συνάντηση̋ µε απευθεία̋ εκτέλεση κόρνερ διαµορφώνοντα̋ το 1-3. Στο 37ο λεπτό και πάλι ο Ταµπουρά̋ µε πλασέ πέτυχε 1-4 κλείνοντα̋ εντυπωσιακά το α’ ηµίχρονο. Στο ξεκίνηµα τη̋ επανάληψη̋ η Φήκη έβγαλε αντίδραση µεί-

ωσε στο 57ο λεπτό. Ωστόσο στο 62ο ο Ταµπουρά̋ και πάλι µε πλασέ στην κίνηση έκανε το 2-5 και στο 69 µε ψηλοκρεµαστό σουτ πέτυχε το 2-6. Ωστόσο την τελευταία υπογραφή στο µατ̋ την έβαλε ο Μίγια που έκανε εντυπωσιακή κούρσα πέρασε όποιον βρήκε µπροστά του̋ και διαµόρφωσε το τελικό 2-7 σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Η σύνθεση των Μετεώρων ήταν Μποζοβίτη̋, Σιούλα̋, Ταραλάγκα̋, Τσιάτσο̋, Ταµπάκου, Τσιλήκη̋, Μπαλατσό̋, Ζυγολάνη̋, Ταµπουρά̋, Μίγια, Ντίνο̋.Έπαιξαν και οι: Σινάνη̋, Τσελιο̋, Παπαγεωργίου.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Α1 ΕΠΣΤ: Πύργο̋ και ΑΟ Τρίκαλα πέρασαν

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

πρώτοι στην παρέλαση και συνέχισαν το σερί του̋

Ο Λόγγο̋ διπλό στο ντέρµπι

Αφήνουν σκόνη στο διάβα του̋

Η έβδοµη αγωνιστική κύλησε και πάλι στα µέτρα του Πύργου, η οµάδα του Πιάζα πήρε τρει̋ ακόµα βαθµού̋ και συνεχίζει µε το απόλυτο την κούρσα του τίτλου ενώ πίσω τη̋ γίνεται …χαµό̋. Στο ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ ο Λόγγο̋ έµεινε όρθιο̋ έβγαλε διπλό στην έδρα των Αµπελακίων και τρέχει µε πλεονέκτηµα ενώ σηµαντικέ̋ ήταν και οι νίκε̋ του Αρδανίου του Νεοχωρίου και του Γριζάνου. Αντιθέτω̋ «κόλλησαν» σε ισοπαλία τα Σαράγια µε τι̋ Καρυέ̋ και το Κηπάκι µε το Ριζαριό κι έτσι έµειναν πιο πίσω.

 Ο Γιώργο̋ Βακουφτσή̋ έγραψε γκολ για τον Λόγγο στι̋ καθυστερήσει̋ Ούτε στην αγωνιστική των εκπλήξεων, σ’ αυτή που συνήθω̋ πέφτουν τα πρώτα στοιχήµατα για αλλαγέ̋ προπονητών, δεν φρέναραν οι οµάδε̋ που κρατούν τα ηνία στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋. Τόσο ο Πύργο̋ που έχει µάλιστα µεγαλύτερο σερί , όσο και ο ΑΟ Τρίκαλα ήταν σηµαιοφόροι στην παρέλαση τη̋ 27η̋Οκτωβρίου πέρασαν πρώτοι έµεινα πρώτοι και συνεχίζουν ενώ όλοι οι άλλοι επίδοξοι µνηστήρε̋ τρέχουν δίνουν µάχη και στριµώχνονται πίσω του̋.

τήµατα Γριζάνου Αρδανίου Αµπελακίων, και ένα ακόµα πόντο πιο µακριά οι οµάδε̋ Γλύνου̋ και Κηπακίου . Θεωρητικά µέσα στο κόλπο τη̋ ανόδου είναι και οι οµάδε̋ του ∆ιγενή Νεοχωρίου Καρυών Αρδανίου και Σαραγίων , ενώ κανεί̋ δεν µπορεί να ξεγράψει και την Κρήνη που χθε̋ πήρε εύκολη νίκη στο µατ̋ µε τη Φανερωµένη. Στα πρωινά τη̋ Κυριακή̋ λοιπόν ο Πύργο̋ µετέτρεψε το µατ̋ µε τον Πετρόπορο σε περίπατο, το φιλοδώρησε µάλιστα µε4 γκολ και συνεχίζει απτόητο̋ µόνο̋ πρώτο̋ την κούρσα του τίτλου. στο ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ ωστόσο βγήκαν οι ειδήσει̋ αφού Αµπελάκια και Λόγγο̋ έδωσαν σκληρή µάχη στο γήπεδο τη̋ Αγία̋ Μονή̋ όχι µόνο για να πά-

Υπήρξαν κι άλλε̋ κρίσιµε̋ αναµετρήσει̋ µέσα στο σαββατοκύριακο όπω̋ πχ το ραντεβού του Αρδανίου µε το Γλύνο̋ που έδωσε κι αυτό τι̋ δικέ̋ του ειδήσει̋ (4-1 οι γηπεδούχοι) αλλά και η δυνατή κόντρα του Κηπακίου µε το Ριζαριό που είχε κι αυτή χαρακτήρα στοιχήµατο̋ τόσο για το Κηπάκι όσο και για τον «Γίγα» που ψάχνει να βρει καλύτερα πατήµατα µέσα στα γήπεδα του Α’ Οµίλου. Το ντέρµπι όµω̋ αυτό ήταν το µοναδικό που δεν έβγαλε σκορ και οι δύο οµάδε̋ έµεινα στη λευκή ισοπαλία. Ματ̋ µε υψηλό αγωνιστικό και βαθµολογικό ενδιαφέρον στήθηκε και στο γήπεδο τη̋ Βασιλική̋ εκεί όπου ο Κεραυνό̋ επιχείρησε ένα νέο ξεκίνηµα (µετά την λύση συνεργασία̋ µε τον Γ Πεταλά) και αντιµετώπισε τον σκληροτράχηλο Ηρακλή Ζάρκου σε ένα δυνατό παιχνίδι. Ούτε απ’ αυτό παιχνίδι βγήκε νικητή̋ και το ισόπαλο 1-1 µάλλον αφήνει πικραµένου̋ του̋ γηπεδούχου̋ που ήθελαν τρίποντο για να βρουν την ηρεµία του̋. Κλείνοντα̋ αξίζει να σταθούµε και στο 5-2 του ∆ιγενή Νεοχωρίου µε του̋ Απόστολου̋ όχι γιατί υπάρχει είδηση στο συγκεκριµένο παιχνίδι αλλά περισσότερο γιατί το ειδικό βάρο̋ του ∆ιγενή είναι τέτοιο που µπορεί να πάρει την απαιτούµενη ώθηση που χρειάζεται που ψάχνει η οµάδα για να πλησιάσει στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋.

Στη…σκιά του ΑΟ Τρίκαλα

Τα…πατήµατα τη̋ περσινή̋ σεζόν πήρε και φέτο̋ η παρέα του Α’ Οµίλου αφού από την αρχή ξεχώρισε ένα µεγάλο φαβορί (ο Πύργο̋) και τρία αουτσάιτντερ που έχουν βέβαια βλέψει̋ για τον τίτλο και την άνοδο στη µεγάλη κατηγορία. Πέρσι τέτοιον καιρό στην ίδια θέση αντί του Πύργου ήταν ο Οικουµένιο̋ (που άφηνε πίσω του τον ∆ιγενή) και πρόπερσι ήταν η Θύελλα Μεγαλοχωρίου που πήγε «παρέλαση» όλη τη διαδροµή µέχρι το φίνι̋ του πρωταθλήµατο̋. Φέτο̋ σε ρόλο σηµαιοφόρου πέρασε ο Πύργο̋, που είναι η πρώτη και βασική απάντηση στο ερώτηµα ¨ποιο̋ είναι φαβορί για το τίτλο»… Η οµάδα του Στεφανου Πιάζα καθάρισε µε τρίποντο νίκη̋ και στην 7η στροφή κι αυτή τη φορά µάλιστα καθάρισε τον Πετρόπορο µε 4-0 στο ραντεβού τη̋ Κυριακή̋ έκανε το «7στα 7» και συνεχίζει όντα̋ µόνο̋ πρώτο̋ και καλύτερο̋ όλων στην κούρσα του Α’ Οµίλου. Τρει̋ πόντου̋ πιο πίσω έρχεται το σωµατείο του Λόγου και µετά πάνε παρέα µαζί τα συγκρο-

ρουν το τρίποντο αλλά και για να κρατήσουν ζεστή επαφή µε το ρετιρέ του οµίλου. Νικητέ̋ από αυτή τη σκληρή µάχη βγήκαν οι φιλοξενούµενοι που επικράτησαν µε 0-1 και έκαναν έτσι ένα αποφασιστικό βήµα προσπερνώντα̋ την οµάδα του Λόγγου που µέχρι χθε̋ κρατούσε τη δεύτερη θέση στον πίνακα. Το γκολ που έκρινε το αγώνα σηµειώθηκε στο φινάλε λίγο πριν τη λήξη και έφερε την υπογραφή του Γιώργου Βακουφτσή. Ο προπονητή̋ των Μετεώρων και παίκτη̋ εν ενεργεία του Λόγου εκτέλεσε φάουλ σηµάδεψε και βρήκε δίχτυα και χάρισε τη νίκη στην οµάδα του. Όλα τούτα σε ένα παιχνίδι που ο ΑΟΛ αν και έπαιξε µε απουσίε̋ (χωρί̋ Γιδόπουλο Πατσιαλή) είχε και δύο δοκάρια Ντέρµπι πάντω̋ στήθηκε και στο γήπεδο των Σαραγίων και εκεί µάλιστα δεν αναδείχθηκε νικητή̋ από τη µάχη τη̋ τοπική̋ οµάδα̋ µε τι̋ Καρυέ̋ αφού το µατ̋ κόλλησε στο 2-2 µετά από ένα δυνατό και συναρπαστικό ω̋ προ̋ την εξέλιξη παιχνίδι. Από και µετά;.

Αν για τον Πύργο όλα βαίνουν καλά στι̋ διαδροµέ̋ του Α’ Οµίλου, τότε τι να πει κανεί̋ άραγε για τον ΑΟ Τρίκαλα που τρέχει µόνο̋ του και χωρί̋ αντίπαλο στην κούρσα του Β’ Οµίλου…Το ιστορικό σωµατείο του νοµού µα̋ ανέβηκε στο ρετιρέ του οµίλου πριν από δύο στροφέ̋ και παρ’ ότι έχει εκτίσει το ρεπό του Α’ Γύρου, άφησε πίσω του τον Βυτουµά τον Πορταικό το ∆ενδροχώρι τη Φωτάδα τη Σαρακίνα την Ενωση ∆Μ την Πιαλεία και

27

όλα τα υπόλοιπα σωµατεία που έχουν φιλοδοξίε̋ για να κυνηγήσουν άνοδο στη µεγάλη κατηγορία. Στο ραντεβού τη̋ 7η̋ ηµέρα̋ λοιπόν τα Τρίκαλα καθάρισαν εύκολα ένα ακόµα τρίποντο. Έπαιξαν στο γήπεδο Πυργετού µε το Ελευθεροχώρι, έριξαν 3 γκολ (3-0 το τελικό) και διεύρυναν το σερί φτάνοντα̋ στην έκτη συνεχόµενη νίκη. Πίσω από τον ΑΟΤ πάντω̋ η µάχη των υπολοίπων µνηστήρων τη̋ 2η̋ θέση̋ συνεχίζεται και όπω̋ δείχνουν οι εξελίξει̋ θα κρατήσει για πολύ καιρό αφού υπάρχουν 5=6 σωµατεία που µατιάζουν που διεκδικούν µε αξιώσει̋ το δεύτερο εισιτήριο ανόδου από την Α1 Κατηγορία. Μέσα σ΄αυτέ̋ ρόλο πρωταγωνιστικό διεκδικεί ο Πορταικό̋ που την προηγούµενη Κυριακή έγραψε την πρώτη εντό̋ έδρα̋ απώλεια, έµεινε σε ισοπαλία 1-1 την Ασπροκκλησιά και έχασε την καλή επαφή µε τον ΑΟ Τρίκαλα ενώ κατέβηκε στο τρίτο σκαλί του βαθµολογικού πίνακα.∆υνατή κόντρα έγινε και στο γήπεδο Πιαλεία̋ κι εκεί η Ενωση ∆Μ που κινείται µε πρωταγωνιστικέ̋ βλέψει̋ στο φετινό πρωτάθληµα κατάφερε να κάµψει την αντίσταση τη̋ τοπική̋ πήρε τη νίκη µε 0-1 και µπήκε γερά στο κυνήγι τη̋ ανόδου. Εικόνα από ντέρµπι είχε εκ των προτέρων και η µάχη του Πρόδροµου µε τον Βυτουµά , ωστόσο όµω̋ οι φιλοξενούµενοι πήραν µια σηµαντική νίκη επικρατώντα̋ µε 2-5 σε ένα χορταστικό και συναρπαστικό παιχνίδι. Σηµαντικό επίση̋ ήταν και το τρίποντου που πήρε η Φωτάδα στο δικό τη̋ παιχνίδι µε τη Λυγαριά 2-0) γιατί την κράτησε µέσα στην πεντάδα του οµίλου. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ τώρα ξεχώρισε το σαρωτικό ξεσκόνισµα που έκανε η Σαρακίνα στο µατ̋ µε το Φωτεινό (6-0) το διπλό του Πανχασιακού στη Μεγάρχη αλλά και το…αγγλικό 6-2 τη̋ Χρυσοµηλιά̋ στο ραντεβού µε την Πηγή.

Τ’ αποτελέσµατα Πύργο̋.............- ...Πετρόπορο̋........4-0 Γριζάνο .............-..........Ράξα .............3-0 Βασιλική ...........-.........Ζάρκο ............1-1 Σαράγια ............-........Καρυε̋............2-2 Αρδάνι ..............- ........Γλύνο̋............4-1 Κηπάκι ..............-........Ριζαριό............0-0 Κρήνη ...............- ...Φανερωµενη........6-0 Νεοχώρι............- .....Απόστολοι .........5-2 Αµπελάκια.........-........Λόγγο̋............0-1 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Πύργο̋ ..............21 ......28-4 .......7 ..0 ...0 Λόγγο̋ ...............18 ......20-4 .......6 ..0 ...1 Γριζάνο...............14 ......11-7 .......4 ..2 ...1 Αρδάνι................13 .....20-15 ......4 ..1 ...2 Αµπελάκια ..........13 .......9-5........4 ..1 ...2 Κηπάκι................12 ......12-4 .......3 ..3 ...1 Γλύνο̋ ...............12 .....16-16 ......4 ..0 ...3 Νεοχώρι .............11 .....18-15 ......3 ..2 ...2 Καρυέ̋...............11 .....12-10 ......3 ..2 ...2 Σαράγια..............10 .....22-16 ......3 ..1 ...3 Κρήνη.................10 .....17-15 ......3 ..1 ...3 Ζάρκο..................8 ......15-14 ......2 ..2 ...3 Ριζαριό ................8 ......11-11 ......2 ..2 ...3 Ράξα....................6 ......13-18 ......2 ..0 ...5 Βασιλική ..............5 ......11-24 ......1 ..2 ...4 Άγ. Απόστολοι .....3 ......12-20 ......0 ..3 ...4 Πετρόπορο̋........1 .......5-28 .......0 ..1 ...6 Φανερωµένη........1 .......5-31 .......0 ..1 ...6 Η επόµενη 8η Αγωνιστική Φανερωµένη ............- ............Αµπελάκια Ριζαριό.....................-................Νεοχώρι Γλύνο̋.....................- ...................Κρήνη Καρυέ̋ ....................- ..................Κηπάκι Ζάρκο ......................- ..................Αρδάνι Ράξα ........................- ................Σαράγια Πετρόπορο̋ ............- ...............Βασιλική Γριζάνο....................-.................Πύργο̋ Άγ. Απόστολοι .........-..................Λόγγο̋ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Χωρί̋ µεγάλε̋ αλλαγέ̋ Η νίκη του ΑΟΤ επί του Ελευθεροχωρίου στο γήπεδο του Πυργετού δεν αποτελεί είδηση για τη δράση τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋. Ωστόσο το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ είχε µεγάλα και συναρπαστικά παιχνίδια. Στην Πιαλεία σ’ ένα από τα ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ η Ενωση ∆Μ έβγαλε σηµαντικό διπλό και συνέχισε την ανοδική πορεία. Ακόµη, η Φωτάδα καθάρισε τη Λυγαριά µε 2-0, στον Πρόδροµο ο Βυτουµά̋ έκανε εύκολη νίκη ,ενώ και η Σαρακίνα έριξε έξι γκολ στο Φωτεινό, αλλά και ο Πανχασιακό περασε εύκολο απόγευµα στη Μεγάρχη.

Τα αποτελέσµατα (7η αγ.) Γοργογυρι ..........-.......Γόµφοι ...........2-1 Πιαλεία ...............-.......∆ροσερό ........0-1 Μεγάρχη ............-.......Πανχ/κο̋ ........2-4 ΑΟΤ ....................-.......Ελευθ/ρι .........3-0 Σαρακινα ............-.......Φωτεινό..........6-0 Χρυσοµηλια........-.......Πηγη ..............6-2 Πρόδροµο̋ ........-.......Βυτουµα̋.......2-5 Φωτάδα ..............-.......Λυγαρια..........2-0 Πορταικό̋ ..........-.......Ασπρ/σια ........1-1 Ρεπό ....................................∆ενδροχώρι Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H ΑΟ Τρίκαλα ........18 ......25-0 .......6 ..0 ...0 Βυτουµά̋...........16 ......22-8 .......5 ..1 ...1 Πορτἀκό̋ ..........14 ......18-7 .......4 ..2 ...1 ∆ενδροχώρι........13 ......15-4 .......4 ..1 ...1 Σαρακίνα ............13 ......15-4 .......4 ..1 ...2 Φωτάδα..............13 ......16-9 .......4 ..1 ...2 ∆ροσερό/Μ. .......13 ......13-7 .......4 ..1 ...1 Πιαλεία...............13 .......8-5........4 ..1 ...1 Γοργογύρι..........13 .....13-12 ......4 ..1 ...2 Πανχασιακό̋......12 .....19-11 ......4 ..0 ...3 Πρόδροµο̋ ........10 .....12-17 ......3 ..1 ...3 Ελευθεροχώρι.....6 .......8-12 .......2 ..0 ...4 Χρυσοµηλιά.........5 ......10-12 ......1 ..2 ...3 Λυγαριά...............5 .......8-18 .......1 ..2 ...4 Γόµφοι ................4 ......11-21 ......1 ..1 ...5 Φωτεινό...............4 ......10-33 ......1 ..1 ...5 Ασπροκκλησιά.....3 .......6-15 .......0 ..3 ...4 Πηγή ...................3 .......4-16 .......1 ..0 ...5 Μεγάρχη .............1 .......7-29 .......0 ..1 ...6

@ Εχουν εκτίσει το ρεπό του Α’ Γύρου οι οµάδε̋ Πηγή, Ένωση ∆.Μ., Πιαλεία, ∆ενδροχώρι, AOT, Χρυσοµηλιά και Ελευθεροχώρι

Η επόµενη 8η Αγωνιστική Πιαλεία ..................- ..............Γοργογύρι Γόµφοι...................-.................Μεγάρχη ∆ροσερό/Μ............- ...........Α.Ο.Τρίκαλα Πανχασιακό̋ .........- ................Σαρακίνα Ελευθεροχώρι .......-............Χρυσοµηλιά Φωτεινό .................- ............Πρόδροµο̋ Πηγή......................-............∆ενδροχώρι Βυτουµά̋ ..............- ..................Φωτάδα Λυγαριά .................-........Ασπροκκλησιά Ρεπό.......................................Πορτἀκό̋


28

Αθλητικά

 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Ξεκινούν µαζί Αµαζόνε̋-Μετέωρα

Με τοπικό ντέρµπι θα ξεκινήσει το πρωτάθληµα Γ’ Εθνική̋ Γυναικών, αφού Αµαζόνε̋ Καλυβίων και Μετέωρα θα αναµετρηθούν στην πρώτη αγωνιστική στο γήπεδο των Μεγάλων Καλυβίων Το Πρωτάθληµα Γ Κατηγορία̋ Γυναικών θα ξεκινήσει στι̋ 10 Νοεµβρίου έχει δύο συµµετοχέ̋ από το νοµό µα̋ µε τα κορίτσια των Αµαζόνων και των Μετεώρων να ψάχνουν µια καλή εκκίνηση για να µπουν στη διεκδίκηση τη̋ ανόδου από την παρέα του Α’ βορείου οµίλου 10/11 1η Αγωνιστική Αµαζόνε̋ Καλ....-................Μετέωρα ΑΣ Ροδόπη '87........- ........Πιερίδε̋ Μούσε̋ ΠΑΟΚ Κοζάνη̋..-.................Νεφέλε̋ ΑΣ Βασ. Θράκη̋..................................ΡΕΠΟ 17/11 2η Αγωνιστική Βασίλ. Θράκη̋ ..-...........Αµαζ. Καλυβίων Μετέωρα ΑΣ......-..................Ροδόπη '87 Νεφέλε̋ ............- ........Πιερίδε̋ Μούσε̋ ΠΑΟΚ Κοζάνη̋...............................ΡΕΠΟ 1/12 3η Αγωνιστική Αµαζόνε̋ Καλ....-..................Ροδόπη '87 ΠΑΟΚ Κοζάνη̋..- ............Βασίλ. Θράκη̋ Νεφέλε̋ ............- .....................Μετέωρα Πιερίδε̋ Μούσε̋............................ΡΕΠΟ 8/12 4η Αγωνιστική ΠΑΟΚ Κοζάνη̋..-...........Αµαζ. Καλυβίων Ροδόπη '87........- ..............Νεφέλε̋ ΑΠΣ Βασίλ. Θράκη̋ ..- ........Πιερίδε̋ Μούσε̋ Μετέωρα........................................ΡΕΠΟ 22/12 5η Αγωνιστική Αµαζ. Καλυβίων.- ......................Νεφέλε̋ Πιερ. Μούσε̋ ....-............ΠΑΟΚ Κοζάνη̋ Μετέωρα ...........- .....Βασίλισσα Θράκη̋ Ροδόπη '87.....................................ΡΕΠΟ 19/1 6η Αγωνιστική Πιερ. Μούσε̋ ....-...........Αµαζ. Καλυβίων ΠΑΟΚ Κοζάνη̋..- .....................Μετέωρα Ροδόπη 87.........- .....Βασίλισσα Θράκη̋ Νεφέλε̋.........................................ΡΕΠΟ 2/2 7η Αγωνιστική Μετέωρα ...........- ........Πιερίδε̋ Μούσε̋ Βασίλ. Θράκη̋ ..- ......................Νεφέλε̋ Ροδόπη '87........-............ΠΑΟΚ Κοζάνη̋ Αµαζόνε̋ Κ. ...................................ΡΕΠΟ Οι ηµεροµηνίε̋ στον Β΄ Γύρο είναι: 23/2, 9/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4.

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Με νίκε̋ των φαβορί «έτρεξε» και η 3η αγωνιστική του Παιδικού πρωταθλήµατο̋

Μετέωρα και ΑΕΤ πήραν «τρίποντα» ενώ η ∆ήµητρα πήρε βαθµού̋ στα χαρτιά

Πρώτη απουσία στην 3η στροφή Ούτε τρει̋ “στροφέ̋” δεν …έµεινε ακέραια (όπω̋ ξεκίνησε) η παρέα του Παιδικού πρωταθλήµατο̋ του νοµού µα̋!!!. Στην πρώτη αγωνιστική βγήκαν και οι 14 οµάδε̋ στα γήπεδα, στη δεύτερη φάνηκαν οι δυσκολίε̋ του εγχειρήµατο̋ για τα σωµατεία που µε το ζόρι µάζεψαν 10-15 παιδιά για να δώσουν παιχνίδια και στην Τρίτη- την ….φαρµακερή δηλώθηκε η απόσυρση των Καλυβίων!!! Πάντω̋ δεν είναι ακόµα ξεκάθαρο αν αυτό το 3-0 α.α. που γράφτηκε στον πίνακα των αναµετρήσεων του Σαββάτου θα συνεχιστεί ή αν προέκυψαν κάποια προβλήµατα που πιθανώ̋ θα διευθετηθούν τι̋ επόµενε̋ µέρε̋ µέσα από τη συνεργασία του σωµατείου µε τα τµήµατα υποδοµή̋ του ΑΟ Τρίκαλα. Μένει να το δούµε στην πορεία, ωστόσο όµω̋ στην Τρίτη στροφή οι 14 τη̋ πρεµιέρα̋ έµειναν 13 η ∆ήµητρα πήρε βαθµού̋ στα χαρτιά συνέχισε το σερί τη̋ και η αγωνιστική κύλησε και πάλι χωρί̋ µεγάλε̋ εκπλήξει̋. Ντέρµπι αυτή τη φορά δεν υπήρχαν οι οµάδε̋ που κινούνται µε τον τίτλο τη στάµπα του φαβορί κατάφεραν (εύκολα ή δύσκολα) να κάνουν ταµείο και οι υπόλοιπε̋ οµάδε̋ έδωσαν ένα καλύτερο στίγµα. Ματ̋ µε ζωηρό ενδιαφέρον λόγω εντοπιότητα̋ και γειτνίαση̋ έγινε στο γήπεδο του Πύργου, εκεί όπου οι µικροί του ΑΟΠ υποδέχθηκαν την αντίστοιχη παιδική τη̋ ΑΕΤ που ξεκίνησε µε δυο συνεχόµενε̋ νίκε̋. Οι κόκκινοι ήταν το φαβορί στο ραντεβού του Σαββάτου όµω̋ ζορίστηκαν για να ξεπεράσουν τι̋ αντιστάσει̋ των µικρών του Πυργου. Επικράτησαν πάντω̋ µε 12 και έβαλαν ένα ακόµα τρίποντο στη συγκοµιδή του̋ βγάζοντα̋ µάλιστα τώρα στο ξεκίνηµα δύσκολε̋ αναµετρήσει̋. Πιο εύκολα αποδείχθηκαν τα… πράγµατα για του̋ περσινού̋ πρωταθλητέ̋ του παιδικού πρωταθλήµατο̋: τα Μετέωρα πέρασαν σαν …τρένο χωρί̋ στάση από την έδρα τη̋ Φήκη̋, έγραψαν

µάλιστα το εντυπωσιακό 2-7 σε ένα µατ̋ που δεν είχε ιδιαίτερε̋ δυσκολίε̋ για του̋ παίκτε̋ τη̋ Καλαµπακιώτικη̋ οµάδα. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ 3η̋ ηµέρα̋ τώρα ξεχώρισε αναµφίβολα η αναµέτρηση Αµπελακίων- Σαραγίων που έγινε στην Αγία Μονή και είχε χαρακτήρα ντέρµπι από το οποίο µάλιστα δεν αναδείχτηκε νικητή̋ αφού οι δύο οµάδε̋ µοίρασαν βαθµού̋ σε µια χορταστική και συναρπαστική ισοπαλία (2-2 το τελικό). Οι µικροί των Αµπελακίων άνοιξαν πρώτοι το σκορ µε την προσπάθεια του Γιώτα, όµω̋ τα παιδιά των Σαραγίων απάντησαν στο 30 µε εύστοχο πέναλτι του Μπαούση. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι πέρασαν και πάλι µπροστά µε το γκολ του Γεωργοµάνοι και το τελικό 2-2 διαµόρφωσε ο Κουτή̋ µοιράζοντα̋ 2 βαθµού̋ στα οµάδε̋ Με άνετο τέµπο έβγαλε τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ αγωνιστική̋ και Ακαδηµία-1 που σάρωσε τη Λεπτοκαρυά µε το ευρύ 5-0 στο γήπεδο Κεφαλοβρυσιακού, ενώ η Σαρακίνα που εµφανίζεται για πρωτη φορά στο πρωτάθληµα έγραψε νίκη 1-0 επί του αδύναµου (όπω̋ τουλάχιστο δείχνει από τι̋ µέχρι τώρα εµφανίσει̋) ΑΟ Τρίκαλα1963. Κι όσο για το µατ̋ τη̋ ηµέρα̋; Έγινε στι̋ εγκαταστάσει̋ του Ασκληπιού στο Λογγάκι κι εκεί ο ΑΟ Τρίκαλα βγήκε σε δυνατό ραντεβού µε την παιδική οµάδα τη̋ Πύλη̋ που εντυπωσιάζει µε τι̋ πρώτε̋ τη̋ εµφανίσει̋. Οι µικροί του Πορταικού έδειξαν τι̋ δυνατότητέ̋ του̋ και στα προηγούµενα παιχνίδια ακόµα-ακόµα και στο µατ̋ µε την ΑΕΤ που έχασαν στην πρεµιέρα, ενώ το Σάββατο µπήκαν µε φόρα στο γήπεδο και καθάρισαν τα Τρίκαλα µε το ευρύ 5-2. Αν µη τι άλλο λοιπόν έδειξαν πω̋ µπορούν να σταθούν µε αξιώσει̋ και πρωταγωνιστικέ̋ βλέψει̋ στο παιδικό του νοµού µα̋ και σίγουρα µπορούν ν’ αποτελέσουν βάση στήριξη̋ και ανανέωση̋ για την µεγάλη Ανδρική οµάδα τη̋ Πύλη̋.

Παιδικό Πρωτάθληµα Τα αποτελέσµατα Πύργο̋ ................– .........ΑΕΤ.....................1-2 Ακαδηµία 1 ...........– .........Λεπτοκαρυά........5-0 Αµπελάκια ............– .........Σαράγια ..............2-2 Σαρακίνα ..............- ..........ΑΟΤ 1963............1-0 ΑΟΤ ......................– .........Πορταικό̋...........2-5 Φήκη.....................– .........Μετεωρα.............2-7 ∆ήµητρα Απ..........– .........Καλύβια ..........3-0αα Η Βαθµολογία 1. ∆ΗΜΗΤΡΑ......................18-4......................9

2. ΜΕΤΕΩΡΑ......................12-3......................9 3. ΑΕΤ ................................12-6......................9 4. Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ..................19-7......................6 5. ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ1...................13-5......................6 6. ΠΟΡΤΑ˳ΚΟΣ...................18-9......................6 7. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ...................11-12....................4 8. ΣΑΡΑΓΙΑ.........................5-5 .......................4 9. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ................14-16....................3 10. ΠΥΡΓΟΣ.......................8-6 .......................3 11. ΣΑΡΑΚΙΝΑ....................3-9 .......................3 12. Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ 1963 .......7-19......................0 13. ΦΗΚΗ...........................5-26......................0 14. ΚΑΛΥΒΙΑ ......................1-19 ....................- 3 Η Επόµενη αγωνιστική ΑΕΤ..............................-..................Αµπελάκια Λεπτοκαρυά.................-....................Σαρακίνα Σαράγια .......................-...............Α.Ο.Τρίκαλα ΑΟΤ1063......................-...........................Φήκη Πορτἀκό̋ ...................- ....................∆ήµητρα Μετέωρα......................-......................Καλύβια Ακαδηµία1 ...................- ......................Πύργο̋

Προπαιδικό

απουσίε̋ Άρχισαν οι…

η δεύτερη στροφή» Με απουσίε̋ «έτρεξε ταθλήµατο̋ αφού του Προπαδικού πρω (αν και δήλωσαν συµυπήρξαν οµάδε̋ που ή̋ διάρκεια̋ τουρµετοχή σ’ αυτό το µικρ να αγωνιστούν. Το νουά) δεν κατέβηκαν εται από την περίπρώτο παράδειγµα έρχ και τα Μετέωρα σ’ πτωση που ΑΟΤ1963 ενώ ρία δεν κατέβασαν αυτή τη µικρή κατηγο την ΑΕΤ. οµάδα για το µατ̋ µε ητρα έγραψε την ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ. Η ∆ήµ επί του ΦΛαµου12-0 το µε νίκη πιο µεγάλη την Μπάρα και 4-1 δισε κέρ ία δηµ Ακα λίου η στην ισοπαλία. ιναν έµε ̋ γετό Πυρ ό̋ Πορταικ λι .......................1 2-0 µου Φλα Β. α ητρ ∆ήµ 1963.............3- 0α. α ∆ήµητρα - ΑΟ Τρίκαλα ̋ ...........................1- 1 Πορταικό̋ - Πυργετό ................................1-2 Πύργο̋ - Σαράγια ...... .....................0- 3α. α Μετεωρα - ΑΕΤ ............ ...........................4-5 Αµπελάκια - ΑΟΤ ............ ...........................4- 1 Ακαδηµια 1 - Αχιλλέα̋

 Τα παιδιά του Πορταικού έκαναν επίδειξη δύναµη̋ στο ντέρµπι µε τον ΑΟΤ κι επιβλήθηκαν µε 2-5

Έχουν βλέψει̋ στο πρωτάθληµα Τ

ο είχαν στείλει το… µήνυµά του̋ οι πιτσιρικάδε̋ του Πορταικού µε το που πάτησαν πόδι στη φετινή διοργάνωση του Παιδικού πρωταθλήµατο̋. Στην πρώτη αγωνιστική παίδεψαν ζόρισαν την ΑΕΤ σε µεγάλο βαθµό και η αλήθεια είναι πω̋ έφυγαν από το γήπεδο πικραµένοι για την απροσδόκητη ήττα που γνώρισαν στο Κηπάκι. Στη δεύτερη στροφή έκαναν επίδειξη δύναµη̋ και σάρωσαν-σκούπισαν τα Αµπελάκια σ’ ένα εντυπωσιακό και θεαµατικό παιχνίδι ενώ στην Τρίτη δοκιµασία πήραν µια µεγάλη νίκη στην έδρα του ΑΟ Τρίκαλα κι έδειξαν πω̋ µπορούν και θέλουν να είναι υπολογίσιµη δύναµη αφού

σκοράρουν βρίσκουν δίχτυα παίζουν άµυνα και τρέχουν µε καλέ̋ προοπτικέ̋ στο πρωτάθληµα του νοµού µα̋. Το δείχνει εξάλλου και το ευρύ σκορ που πέτυχαν στο µατ̋ του Σαββάτου. Όντα̋ εµφανώ̋ καλύτεροι από τα παιδιά του ΑΟ Τρίκαλα οι Μικροί του Πορταικού έπαιξαν σα µεγάλοι κι επιβλήθηκαν µε το εντυπωσιακό 2-5 σε ένα µατ̋ που παραδόξω̋ πρωταγωνιστή̋ έγινε και ο διαιτητή̋ Τότη̋ µε τα σφυρίγµατα του. Μάλιστα µετά το τέλο̋ του παιχνιδιού υπήρξαν και οι σχετικέ̋ διαµαρτυρίε̋ των ανθρώπων του Α.Ο.Τρίκαλα για την διαιτησία του. Στα αγωνιστικό κοµµάτι πάντω̋ η νίκη του πορταικού δεν αµφισβητή-

θηκε και µάλιστα ο χορό̋ των γκολ άνοιξε νωρί̋ αφού στο 2΄ο Πανάγο̋ έκανε Ο ίδιο̋ έδρασε και στο 10΄γράφοντα̋ το 0-2 ενώ το 03 έγινε στο 14΄ από τον Ρούσα και το 4-0 στο 31΄ από µακρινό του Μανώλη. Στο 45΄οι γηπεδούχοι µείωσαν σε 1-4 µε πλασέ του Μηλίτση στο 50΄κατέβασαν τη διαφορά σε 2-4 µε προσπάθεια του Κατσαντώνη και ο επίλογο̋ γράφτηκε µε το εύστοχο χτύπηµα πέναλτι του Μανίλη στο 62’. Α.Ο.Τρίκαλα: Mπαµπούκα̋, Μπέγκο (60΄Καλύβα̋), Αθάνατο̋, Κοθρά̋, Βασιλόπουλο̋, Ζιάκα̋, Μπανάσιο̋, Νταή̋ ( 35΄Γκουλίτο̋), Αλεξίου (41΄Πολύµερο̋), Μηλίτση̋, Κατσαν-

τώνη̋. Πορτἀκό̋: Μπαλατσούκα̋, Μανώλη̋, Πανάγο̋, Ρούσα̋, Μπαλά̋, Κωστήρα̋-Στουρνάρα̋, Χούζα, Μάστορα̋, Μπλέτσα̋, Μπακατσιά̋. Έπαιξαν και οι: Βὀτσίδη̋, Τέγο̋, Καλογηρο̋, Καραχάλιο̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

29

F-1: Απόλυτο̋ κυρίαρχο̋, πανάξιο̋ Πρωταθλητή̋ για το 2013 o Vettel !

Και το GP θέλει τον Γερµανό του…. do. Μόλι̋ 11ο̋ ο Fernando Alonso που έχασε έδαφο̋ στην αρχή µετά την επαφή που είχε µε τον Mark Webber. O Αυστραλό̋ εγκατέλειψε από πρόβληµα στον εναλλάκτη και ενώ βρισκόταν στη 2η θέση. Ο γεννηµένο̋ στι̋ 3 Ιουλίου του 1987 Sebastian Vettel συµπλήρωσε στι̋ 27 Οκτωβρίου του 2013 στο GP τη̋ Ινδία̋ την 36η νίκη τη̋ καριέρα̋ του και υπόγραψε στην ιστορία του motorsport το 4ο συνεχόµενο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα. Την ίδια στιµγή η Red Bull κατέγραψε και αυτή το 4ο συνεχόµενο µε τον

Ο Vettel νίκησε στην Ινδία για 3η συνεχόµενη χρονιά και εξασφάλισε το 4ο συνεχόµενο Πρωτάθληµα τη̋ καριέρα̋ του. 4ο σερί νταµπλ για την Red Bull. Ο 26χρονο̋ Γερµανό̋ πανηγύρισε την 9η φετινή του νίκη τερµατίζοντα̋ σχεδόν µισό λεπτό µπροστά από την Mercedes του Nico Rosberg. Στο 3ο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Romain Grosjean µε αντεπίθεση διαρκεία̋ στο τέλο̋. Ο Felipe Massa ακολούθησε στην 4η θέση, µε τον Sergio Perez να κάνει την κίνηση µατ στο τέλο̋ βάζοντα̋ τα γυαλιά στου̋ Lewis Hamilton (6ο̋) - Kimi Raikkonen (7ο̋). Ακολούθησαν οι πιλότοι τη̋ Sahara Force India που πραγµατοποίησαν καλή εµφάνιση στον εντό̋ έδρα̋ αγώνα τη̋ οµάδα̋ του̋, µε τον Paul di Resta να τερµατίζει µπροστά από τον Adrian Sutil. Την βαθµολογούµενη 10άδα συµπλήρωσε ο Daniel Ricciar-

Ο ΑΟΤ µε δύο γκολ στο α’ ηµίχρονο κι άλλο ένα στην επανάληψη, κέρδισε 3-0 το Ελευθεροχώρι Το προπαιδικό του ΑΟΤ σε πλήρη παράταξη

Το τέλειωσε γρήγορα Εντό̋ εκτό̋ και πάντα επί τα αυτά των νικών και των επιτυχηµένων εµφανίσεων συνεχίζει να κινείται η οµάδα του ιστορικού ΑΟ Τρίκαλα. Την Κυριακή στο γήπεδο του Πυργετού, κατ’ ανάγκη και περίσταση έδρα τη̋ οµάδα̋ λόγω του αγώνα τη̋ Γ΄’ Εθνική̋ , το συγκρότηµα του Βασίλη Γκούµπλια «καθάρισε» ένα ακόµα παιχνίδι, επιβλήθηκε µε 3-0 του Ελευθεροχωρίου, έγραψε την έκτη συνεχόµενη νίκη και συνεχίζει οδηγό̋ και …σηµαιοφόρο̋ στον Β΄ όµιλο τη̋ Α1 κατηγορία̋. Το ευχάριστο είναι ότι στο πλευρό τη̋ οµάδα̋ βρέθηκαν κι αυτή τη φορά (παρ’ ότι αργία που δεν χαλιέται για ποδόσφαιρο) αρκετοί φίλαθλοι στέλνοντα̋ έτσι µε έµµεσο τρόπο και τα µήνυµα στήριξη̋ σ’ αυτό το νέο ξεκίνηµα του σωµατείου. Πάντω̋ η αναµέτρηση δεν είχε δεν έβγαλε πολλέ̋ συγκινήσει̋ . ∆εν βοήθησαν βέβαια και οι καταστάσει̋ αφού τα δύο γρήγορα γκολ των Τρικάλων έριξαν τον ρυθµό και κυρίω̋ τη διάθεση των παικτών του Γκούµπλια που αρκέστηκαν ΜΕΤΆ σε φλύαρε̋ επιλογέ̋ και σε ανολοκλήρωτε̋ ευκαιρίε̋. Στην κόντρα µε τον ΑΟΤ το Ελευθεροχώρι δεν είχε µεγάλε̋ αξιώσει̋ όµω̋ στάθηκε καλά µέσα στο γήπεδο , οι παίκτε̋ έτρεξαν σε όλο το 90λεπτο και αν µη τι άλλο προσπάθησαν να δείξουν κι αυτοί τα καλά του̋ στοιχεία. ∆εν δηµιούργησαν πάντω̋ φάσει̋ στην εστία των Τρικάλων ενώ οι κυανέρυθροι αντιθέτω̋

έχουν να µετρούν και τρία δοκάρια σε ισάριθµε̋ ευκαιρίε̋. Tο µατ̋ όπω̋ αναφέρει το δελτίο τύπου τη̋ οµάδα̋ είχε το πρώτο γκολ στο 7’ όταν o Κατσαρό̋ στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την µπάλα στα δίχτυα τη̋ οµάδα̋ του γράφοντα̋ το 0-1.Οι καυνέρυθροι πέτυχαν και δεύτερο γκολ στο 16΄. Αυτή τη φορά ο Περικλή̋ Μηνά̋ σέντραρε και ο Φασούλα̋ δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 20.Το καλό τρίτωσε για τον ΑΟΤ στο 60΄ µε το γκολ που σηµείωσε ο Κώστα̋ Τσικρικά̋ ενώ από το σηµείο αυτό και µετά το παιχνίδι απέκτησε τυπικό και διαδικαστικό χαρακτήρα. Χωρί̋ προβλήµατα η διαιτησία του κ Χιώτη που είχε βοηθού̋ την κα ,Νιώτη-και τον κ Μπἀρακτάρη. Α.Ο.Τρίκαλα: Ζαφείρη̋, Μπορµπότη̋, Ζυ-

γούρη̋, Σαρακατσιάνο̋, Μαγουλιώτη̋, Τσερέπη̋, Γεωργάκη̋, Μπαντίκο̋, Μηνά̋ ( 67΄ Καραθάνο̋), Φασούλα̋ ( 70΄Ρούντο̋), Τσικρικά̋ ( 61΄Πἀλα̋). Ελευθεροχώρι: Κλιάκο̋, Γούλα̋ ( 65΄Κωσταρέλο̋ ∆.), Ψαρρά̋, Κράβαρη̋ Κ., Στραγάλη̋ , Ρούκα̋, Κωσταρέλο̋ Ν., Κατσαρό̋ ( 57΄Χ. Κράβαρη̋), Καραγιώργο̋ (75΄Μαράβα̋), ∆ηµητρούλη̋, Αγγέλη̋.

Nίκη και των Προπάιδων Στον πρώτο αγώνα για το προπαιδικό πρωτάθληµα Τρικάλων η οµάδα του Α.Ο.Τρίκαλα µε προπονητή τον Μάκη Ζαβλανό (παλιό̋ παίκτη̋ του συλλόγου) νίκησε µε σκορ 5-4 στο γήπεδο τη̋ Αγία̋ Μονή̋ τον Α.Ο.Αµπελακίων

Adrian Newey να πανηγυρίζει τα τέσσερα double τη̋ Αυστριακή̋ οµάδα̋ στο βάθρο του Buddh International Circuit. Ο Βρετανό̋ σχεδιαστή̋ είναι και ο µόνο̋ που έχει πανηγυρίσει 10 πρωταθλήµατα στη Formula 1 (4 µε τη Williams, 2 µε τη McLaren, 4 µε τη Red Bull) και αναµφισβήτητα έχει δηµιουργήσει µία «αυτοκρατορία» µε του̋ «Ταύρου̋» που δύσκολα θα βρει αντίπαλο στο άµεσο µέλλον.


30

Αθλητικά

Α2 ΒΟΛΕ˳ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013Με κόπο κι ιδρώτα τα πρώτα χαµόγελα για τα κορίτσια του Ασκληπιού που νίκησαν δύσκολα τον Βύρωνα

Αγχωτική η πρεµιέρα

Τ

ο άγχο̋, η πίεση τη̋ πρεµιέρα̋, το ντεµπούτο τη̋ οµάδα̋ σε ένα καινούριο πρωτάθληµα, αλλά και η δύναµη του αντιπάλου που εµφανίστηκε µε άγνοια κινδύνου στο φιλέ, ήταν τα στοιχεία που βάρυναν τα χέρια και τα πόδια των κοριτσιών του Ασκληπιού στην έναρξη τη̋ νέα̋ σεζόν. Το τρικαλινό συγκρότηµα έπαιξε υπό…πίεση στο ραντεβού µε την οµάδα του Βύρωνα, βρέθηκε πίσω δύο σετ όµω̋ κατάφερε να γυρίσει το µατ̋ να κάνει µια θεαµατική επιστροφή και πήρε τελικά την πρώτη νίκη επικρατώντα̋ στο τά̓-µπρέ̓κ µε 3-2. Στα δύο πρώτα σετ η οµάδα του Βύρωνα µε πιο καθαρό µυαλό κατάφερε να επιβάλει το ρυθµό τη̋ και να προηγηθεί µε 0-2. Κοµβικό σηµείο του αγώνα το τρίτο σετ όπου τα κορίτσια του Ασκληπιού µε πιο καθαρό µυαλό από την αρχή επέβαλαν το ρυθµό του̋ κατάφεραν να πάρουν το σετ κάτι που έδωσε αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο παιχνίδι. Ίδια εικόνα και στο τέταρτο σετ µε τον Ασκληπιό να κάνει το 2-2. Στο 5ο σετ ο Βύρωνα̋ προηγήθηκε 2-5 µε τον Ασκληπιό να κάνει το 8-6 και 10-7. Ό Βύρωνα̋ αντέδρασε κάνοντα̋ το 1011. Ισοπαλία στο 12-12, 14-12 ο Ασκληπιό̋, 14-13 για να πάρει

Α1 ΕΣΑΚΕ

Νίκε̋ για ΠΑΟΚ, Άρη, ΚΑΟ∆ και Πανελευσινιακό

τον πόντο ο Ασκληπιό̋ κάνοντα̋ το 15-13, σφραγίζοντα̋ µε αυτό τον τρόπο την πρώτη νίκη στην Α2. ∆ιαιτητέ̋ του αγώνα: Αντωνούλη̋ - Χουλιαρόπουλο̋. Τα σετ (20-25, 22-25, 25-17, 25-16, 15-13) Ασκληπιό̋ Τρικάλων (Ιόβτσεβ): Βουλγαράκη, Γιαννούλη, Ιόβτσεβα, Τεντολούρη, Γκέτσου, Τόλλιου, Λελετζή (λ), Γκουτζούπα, Γεωργίου, Ντιρογιάννη, Μουρατλάρη. Ένωση Βύρωνα (Βλαχονικολό̋): Βελούρη, Μπάνικα Σεβ. , Σούρα, Μπανίκα Λαµ., Κούζα, Πασσά, Μπότου (λ), Μανιού (λ), Βασιλαντωνάκη, Θωµοπούλου, Μειµάρη. Στα υπόλιπα παιχνίδια τη̋ κατηγορία̋ είχαµε…. ΕΑ Λαρίση̋ - ΓΣ Πετρούπολη̋ 3-1 (25-18, 25-13, 22-25, 2519) ΕΑΛ (Πνάκα̋): Παπαστεργίου, Κουτσογιάννη, Γεροκώστα, Τουσούδη, Λίτσου, Νατσίδου, Καµατσέλου (λ) Πετρούπολη (Μπογιατζόγλου): Μόρφα, Καλλιώρα, Σκληβα-

νίτη, Μουζάκη, Καραγρηγορίου, Κατσίµπουλα, Μαυροειδοπούλου (λ), Γιαννούλη (λ) ΑΟ Τραχώνων - Φιλαθλητικό̋ Λαρ. 3-0 (25-22, 25-15, 25-17) Τράχωνε̋ (Περόπουλο̋): Αργυροπούλου, Ευθυµίου, Τσιώνη, Καραµπάγια, Βογιατζή Λ., Βογιατζή Ε., Βαµβακούση (λ), Καλἀτζάκη, Τζανάκη, ∆ίσκα, Φασέα, Γαλάνη Φιλαθλητικό̋ (Πράππα̋): Χαραβελούλη, Φακοπουλίδου, Μπέλου, Νικούλη, Γιαννακοπούλου, Κεραµιδά, Αναγνωστοπούλου (λ), Αθανασιάδου, Κότσιρα, Κουτρουµπή.

 Άσχηµο ποδαρικό από τον ΑΟ Καλαµπάκα̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ

Με...99 ο Ολυµπιακό̋ Με... 99 έτρεχε ο Ολυµπιακό̋ στην εύκολη νίκη επί του Ίκαρου Χαλκίδα̋ ( 99-61) στο πλαίσιο τη̋ 3η̋ αγωνιστική̋ στην Α1 ανδρών. Ο ΠΑΟΚ πέρασε σαν σίφουνα̋ από το Ρέθυµνο ( 64-81), ενώ ο ΚΑΟ∆ επιβλήθηκε του Πανιωνίου ( 76-63). Εύκολο «δίποντο» πανηγύρισε ο Πανελευσινιακό̋ κόντρα στον Ηλυσιακό ( 73-58), ενώ πολύ πιο δύσκολα ο Άρη̋ επικράτησε τη̋ Νέα̋ Κηφισιά̋ ( 67-65). Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθληµα πανηγύρισε ο Απόλλων Πατρών, στην 3η αγωνιστική τη̋ Α1 Ανδρών. Οι Αχαιοί επικράτησαν 7666 του Κολοσσού στο κλειστό τη̋ Περιβόλα̋ και υποχρέωσαν του̋ Ροδίτε̋ στην τρίτη ήττα σε ισάριθµε̋ αναµετρήσει̋. Οι Τέιλορ και Μπολντ̋ ήταν οι «δήµιοι» του Κολοσσού σε αυτό το διάστηµα, µε του̋ Ροδίτε̋ να έχουν εγκλωβιστεί στην αντίπαλη άµυνα και να βραχυκυκλώνουν στο πιο κρίσιµο σηµείο, µετά τρία ισορροπηµένα δεκάλεπτα. Ο κορυφαίο̋ και αλάνθαστο̋ σήµερα, Χριστόφορο̋ Στεφανίδη̋ (τελείωσε τον αγώνα µε 20 πόντου̋, 5/5δίπ., 2/2τριπ., 4/4β.) προσπάθησε από την οµάδα του Βασίλη Φραγκιά για την ανατροπή, αλλά ο χρόνο̋ δεν ήταν µε το µέρο̋ του. Α1 ΑΝ∆ΡΩΝ 3η Αγωνιστική ΑΓΟ Ρεθύµνου-ΠΑΟΚ.........64-81 ΚΑΟ ∆ράµα̋-Πανιώνιο̋.....76-63 Αρη̋-ΑΕ Ν. Κηφισιά̋..........67-65 Πανελευσινιακό̋-Ηλυσιακό̋ ..................................................73-58 Ολυµπιακό̋-Ίκαρο̋ Χαλκίδα̋ ...................................................99-61 Απόλλων Πάτρα̋-Κολοσσό̋ Ρόδου............................................76-66 Σήµερα , 28 Οκτωβρίου 17:00 Τρίκαλα - Παναθηνἀκό̋ (Νοva)

«Έχασε τη… µπάλα» Το λέει ο λαό̋ µα̋: «κάθε αρχή και δύσκολη». Όµω̋ ειδικά για τον ΑΟ Καλαµπάκα̋ η φετινή αρχή στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ ήταν η δυσκολότερη κι άφησε τραυµατικέ̋ εµπειρίε̋ στου̋ νεαρού̋ πρωτόβγαλτου̋ κι άπειρου̋ για τα γήπεδα τη̋ ΕΣΚΑΘ παίκτε̋ τη̋ οµάδα̋. Το γιατί, είναι αυταπόδεικτο: Στο δρόµο του̋ βρέθηκε ο πανίσχυρο̋ ΓΣ Φαρσάλων του Γιάννη Τσίµα και των άλλων τριών Τρικαλινών, ο οποίο̋ δικαιολόγησε σε µεγάλο βαθµό τι̋ καλέ̋ κριτικέ̋ που έχει εισπράξει, αφού έστησε πάρτι στο ραντεβού τη̋ πρεµιέρα̋ και σκόρπισε του̋ κιτρινοµπλέ γράφοντα̋ το επιβλητικό 40-87 µέσα στο Βλαχάβειο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο. Βέβαια η αλήθεια είναι πω̋ οι παίκτε̋ του ΑΟΚ ήξεραν τι του̋ περίµενε και πήγαν υποψιασµένοι στη πρεµιέρα του Σαββάτου… αφού γνωρίζουν (καλύτερα απ’ όλου̋) τι̋ αδυναµίε̋ του̋ και τα προβλήµατα του̋. Το ρόστερ τη̋ οµάδα̋ άδειασε φέτο̋ το καλοκαίρι, διοικητικά υπήρξε µια απροθυµία να δοθεί ανάλογη συνέχεια και αγωνιστικά η Ανδρική συµµαζεύτηκε άρον-αρον κι όπω̋ νάναι αφού βέβαια πέρασε και µια µικρή περιπέτεια µέχρι να κατασταλάξει στον προπονητή που θα την κοουτσάρει. Όλα αυτά βέβαια µένουν πίσω από τη στιγµή που ξεκινάει το πρωτάθληµα και για του̋ Καλαµπακιώτε̋ το φετινό πρωτάθληµα θα είναι ανηφοριά χωρί̋ ανάσα. Στο µατ̋ του Σαββάτου ηττήθηκαν µε ένα σκορ που δεν άφηνε περιθώρια αισιοδοξία̋ για τη συνέχεια κι η αλήθεια είναι πω̋ δεν µπορούσαν να φανταστούν ότι αυτό που θα επακολουθούσε στο επίσηµο τζάµπολ τη̋ ΕΣΚΑΘ θα άγγιζε τα όρια του αγωνιστικού του̋ διασυρµού, αφού παρά δύο πόντου̋ θα είχαµε νταµπλ σκορ στο συγκεκριµένο παιχνίδι. Βέβαια το δείγµα δεν σηκώνει µεγάλη ανάλυση

Η ήττα (40-87) από τον ΓΣ Φαρσάλων άφησε… τραυµατικέ̋ εµπειρίε̋ στου̋ νεαρού̋ κι άπειρου̋ παίκτε̋ τη̋ οµάδα̋ γιατί ο ΓΣΦ παίζει και κινείται ω̋ φαβορί στην κούρσα του Β’ Οµίλου κι αυτονόητα είχαν ρόλου αφεντικού στην αναµέτρηση του Σαββάτου. Οι παίκτε̋ του Τσίµα (ανάµεσά του̋ οι αδελφοί Ψύρρα ο Νικοούσιο̋ και ο Μερίτηση̋) δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στη νίκη αφού εκµεταλλεύτηκαν και τα προβλήµατα συνοχή̋ των παικτών του ΑΟΚ κι έτσι από ένα διάστηµα και µετά πάτησαν γκάζι για κι έφτασαν µέχρι τα όρια του νταµπλ σκορ βάζοντα̋ τραυµατικέ̋ εµπειρίε̋ στου̋ αντιπάλου̋ του̋. Ακόµα και ο ίδιο̋ ο προπονητή̋ τη̋ Λαρισινή̋ οµάδα̋ Γιάννη̋ Τσίµα̋ επεσήµανε στι̋ δηλώσει̋ του τα αυτονόητα: ότι το µατ̋ δεν αντέχει σε κριτική αφού η Καλαµπάκα δεν ήταν έτοιµη για µια τόσο δύσκολη µάχη αφού όλο το προηγούµενο διάστηµα είχε σηµαντικέ̋ απουσίε̋ που επηρέασαν την αγωνιστική τη̋ εικόνα στο πρώτο παιχνίδι τη̋ καινούρια̋ σεζόν. Οι Καλαµπακιώτε̋ πάντω̋ είχαν επαφή µε το σκορ µέχρι τα µισά του αγώνα. Στο δεκάλεπτο ήταν 3 πόντου̋ πίσω (13-16), στην δεύτερη περίοδο ακόµα και ήταν απειλητικοί αφού δεν είχαν µεγάλη απόσταση από του̋ φιλοξενούµενου̋ όµω̋ στη συνέχεια µε έναν ανεξήγητο εκνευρισµό ήταν άστοχοι δεν είχαν ριµπάουντ και αναπόφευκτα βγήκαν έξω από το παιχνίδι κι έγιναν θεατέ̋ στην παράσταση των παικτών του ΓΣ Φαρσάλων . Το ηµίχρονο βρήκε του̋ λαρισαίου̋ 10 πόντου̋ µπροστά((29-39 στην ανάπαυλα), και από κει και µετά; Χάθηκε η µπάλα, ανέβηκε η διαφορά και το µατ̋ έγινε αγγαρεία για όλου̋, αφού ο Γυµναστικό του Τσίµα ξέφυγε φτιάχνοντα̋ ένα µεγάλο σερί στην 3η περίοδο (προηγήθηκε µε 32-65) και καθάρισε εύκολα το Ροζ Φύλλο ξεπερνώντα̋ ακόµα και το

νταµπλ σκορ µε το εντυπωσιακό 40-87, που καταγράφεται πλέον ω̋ µια από τι̋ µεγαλύτερε̋ ήττε̋ του ΑΟΚ στα πρωταθλήµατα τη̋ Θεσσαλία̋. Αυτό και µόνο το γεγονό̋ δείχνει το δύσκολο δρόµο που έχει να διανύσει η οµάδα στο φετινό πρωτάθληµα… Η πορεία δεν διαφαίνεται απλά και µόνο ανηφορική αλλά ίσω̋ στην πράξη των αγώνων να αποδειχτεί ακόµα πιο δύσκολη στη διαχείριση ιδίω̋ αν συνεχιστούν και επαναληφτούν αποτελέσµατα όπω̋ αυτό που βγήκε στην πρώτη επαφή µε ένα 9οµολογουµένω̋0 πολύ δυνατό αντίπαλο που κινείται µε τη στάµπα του φαβορί στον όµιλο τη̋ ∆υτική̋ Θεσσαλία̋. Τα δεκάλεπτα: 13-16, 29-39, 32-65, 40-87 τελικό. ΑΟΚ: Βάλλα̋ 9(3), Σπανό̋2, Κοτσίρα̋ 3, Βλησσάρη̋ 2, Γκαντάλη̋ 3, ∆ρουµάκ̋ 11 (3), Χολέβα̋ 4 Καρανεστη̋ 7.

Α1 ΕΣΚΑΘ Τα αποτελέσµατα τη̋

πρεµιέρα̋

.Σ. Καρδίτσα̋...59- 77 Γ.Σ. Σοφάδε̋ ....- .....Α ρσαλα............4 0-8 7 Καλαµπάκα .......–.....Φά οίβο̋ ...............75 -55 Ελασσόνα .........- .....Φκαροι ................4 1-5 9 Μάγοι................- .....Ί θ. Λάρισα̋ .......55- 65 Ολ. Καρδίτσα̋..- .....Ε

Η επόµενη 2η αγων.

........................Μά γοι Εθνικό̋ Λάρισα̋ ......- .................Ελασσόνα Ίκαροι ......................- ...............Καλαµπάκα Φοίβο̋......................- ............Γ.Σ. Σοφάδε̋ Φάρσαλα..................- .......Ολ. Καρδίτσα̋ Α.Σ. Καρδίτσα̋.........-...


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Με τη νέα ριγέ κιτρινόµαυρη εµφάνιση στο ντέρµπι οι Ικαροι

Η πρώτη αναµνηστική των Μάγων πριν το τζάµπολ τη̋ εκκίνηση̋

ΕΣΚΑΘ: Οι Ίκαροι νικητέ̋ στο πρώτο τοπικό ντέρµπι, κέρδισαν του̋ Μάγου̋ (41-59) στο ∆ηµοτικό Κλειστό και µπήκαν µε φόρα στο πρωτάθληµα

 Α1

Το έριξαν στην άµυνα Μικρό σκορ, ανύπαρκτο θέαµα µέτριο ξεκίνηµα… Απ την αρχή στα δύσκολα οι δύο οµάδε̋ τη̋ πόλη̋ που συµµετέχουν στο µεγάλο πρωτάθληµα µπάσκετ τη̋ ΕΣΚΑΘ. Βγήκαν µαζί ω̋ ζευγάρι απ’ την κλήρωση του Σεπτέµβρη για το πρώτο τζάµπολ τη̋ καινούρια̋ χρονιά̋, πήγαν µαζί στο Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο για το ραντεβού τη̋ εκκίνηση̋ και το τζάµπολ τη̋ πρεµιέρα̋ και χώρισαν τα… τσανάκια του̋ µέσα στο γήπεδο δίνοντα̋ την πρώτη µεγάλη του̋ µάχη στο πρωτάθληµα τη̋ ΕΣΚΑΘ Νικητέ̋ απ’ την πρώτη τοπική διαµάχη βγήκαν τελικά οι Ικαροι του Κώστα Θάνου που επικράτησαν των β (γηπεδούχων) Μάγων µε 41-59 και έκαναν ιδανική εκκίνηση σε µια σεζόν που απ’ ότι φαίνεται θα είναι άκρω̋ ανταγωνιστική τουλάχιστο στην παρέα του οµίλου ∆υτική̋ Θεσσαλία̋, αφού µαζί µε του̋ Ικάρου̋ «τρέχουν» και άλλα τρία σωµατεία (από Λάρισα και Καρδίτσα) µε προσδοκίε̋ για συµµετοχή στα πλεί-οφ και την τελική τετράδα τη̋ κατηγορία̋. Την αναµέτρηση του Σαββάτου (αξίζει να το σηµειώσουµε) παρακολούθησαν αρκετοί φίλοι του Μπάσκετ. παρ’ ότι το κλειστό ήταν πραγµατικό εργοτάξιο για τη χωροθέτηση θέσεων και διαφηµιστικών πινακίδων για το µατ̋ των Τρικάλων στι̋ κερκίδε̋ του βρέθηκαν αρκετοί µπασκετικοί τρικαλινοί που ω̋ φαίνεται δείχνουν ζεστό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τι̋ διαδροµέ̋ και τα ντέρµπι των δύο οµάδων στο φετινό πρωτάθληµα τη̋ ΕΣΚΑΘ. Πάντω̋ το παιχνίδι ήταν κατώτερο του µετρίου και οι δυο οµάδε̋ έδειξαν "κουµπωµένε̋" στην εκκίνηση, θα πρέπει να βελτιώσουν πολλά πράγµατα για να παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα στι̋ επόµε-

νε̋ αναµετρήσει̋. Κι όσο για του̋ πρωταγωνιστέ̋; Όλοι γνώριµοι κάποιοι µάλιστα ήταν µέχρι πρότινο̋ παλιοί συµπαίκτε̋ που αυτή τη φορά βρέθηκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο και ήταν µάλιστα οι πρωταγωνιστέ̋ στην σαββατιάτικη αναµέτρηση. Κορυφαίο̋ από του̋ νικητέ̋ ο Φούντα̋ όχι µόνο γιατί πέτυχε 10 πόντου̋ και δύο τρίποντα , µα και γιατί στα κρίσιµα σηµεία του αγώνα ήταν ηγέτη̋ και ο… οδηγό̋ κι οργανωτή̋ τη̋ οµάδα̋ µια̋ και οι άλλε̋ λύσει̋ στη θέση 1 δεν… περπάτησαν στο µατ̋ τη̋ πρεµιέρα̋. Πέρα απ’ αυτόν όµω̋ και οι Τσικρικά̋ ο Καλλιάρα̋ αλλά και ο Αλεξίου µε τον ∆εσπούλη έδωσαν βοήθειε̋ στην άµυνα κι έγραψαν πόντου̋ στο καλάθι των γηπεδούχων και είχαν σηµαντική συνεισφορά στην πρεµιέρα των Ικάρων. Από την άλλη πλευρά µέτρια πράγµατα όπω̋ είπε στο φινάλε τη̋ αναµέτρηση̋ κι ο Ε. Μοιριώρη̋ αποδεχόµενο̋ το κακό ξεκίνηµα των Μάγων. Στην επιθετική συνεισφορά δεν τράβηξαν βασικά ατού τη̋ οµάδα̋ και είναι µάλιστα χαρακτηριστικό πω̋ µόνο ο Νικολακόπουλο̋ έφτασε και πέρασε το φράγµα το διψήφιο νούµερο πόντων (πέτυχε 16 κι ώρε̋-ώρε̋ ήταν σα να έπαιζε µόνο̋ του) και ξεχώριζε από όλου̋ του̋ υπόλοιπου̋ σαν τη µύγα µέσα στο γάλα. Βέβαια η αλήθεια είναι πω̋ οι υπόλοιποι συµπαίκτε̋ του έδωσαν µάχε̋ πάλεψαν αλλά δεν έβρισκαν εύκολα το δρόµο για το καλάθι κι αυτό το γεγονό̋ κόστισε στην οµάδα του Χ Τοζάρου που συν όλα τα’ άλλα είχε και πολλέ̋ χαµένε̋ βολέ̋. Εν κατακλείδι τώρα οι Μάγοι έκαναν καλή προσπάθεια, όµω̋ οι Ικαροι έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιµα σηµεία και πήραν το πρώτο του̋ ροζ φύλλο στο πρωτάθληµα. Ποντάροντα̋ στι̋ σύνθετε̋ και πιεστικέ̋ άµυνε̋ οι παίκτε̋ του Θάνου µπήκαν µπροστά στο ξεκίνηµα, πήραν µάλιστα ένα µικρό προβάδισµα και έδειξαν ότι ήταν διαβασµένοι πάνω στο παιχνίδι των αντιπάλων του̋. Προηγήθηκαν µάλιστα µε 813 στο α’ δεκάλεπτο, όµω̋ δεν είχαν εύκολο καλάθι παρά τα κυβικά του Καλλιάρα που στην αρχή τουλάχιστο πήγε να σηκώσει όλη την οµάδα στι̋ πλάτε̋ του. Πάντω̋ ο Καρδιτσιώτη̋ σέντερ δεν είχε πολλέ̋ επιτυχηµένε̋ προσπάθειε̋, κλείστηκε από διπλό ντουµπλάρισµα των Μάγων κι αναγκάζονταν πολλέ̋ φορέ̋ να γυρνά την

µπάλα αφού δεν πατούσε µε καλέ̋ πρὁποθέσει̋ το ζωγραφιστό των Μάγων. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Νικολακόπουλο̋ σήκωσε στι̋ πλάτε̋ του την δική του οµάδα, ήταν αυτό̋ που έδωσε το έναυσµα τη̋ αντεπίθεση̋ και στο δεύτερο δεκάλεπτο όταν οι Μάγοι αρχικά έφτασαν µέχρι του̋ 2 πόντου̋ και έκλεισαν τελικά το ηµίχρονο στου̋ 7 (20-27).

Ωστόσο οι ισορροπίε̋ αυτέ̋ δεν κράτησαν για πολύ… Στο το ξεκίνηµα τη̋ 3η̋ περιόδου οι Ικαροι άνοιξαν το γκάζι, έπαιξαν κατ’ αρχή καλή άµυνα έκλεψαν µπάλε̋ και ανέβασαν τη διαφορά στου̋ 19 πόντου̋ αποκτώντα̋ καθαρό προβάδισµα και πλεονέκτηµα νίκη̋ για το 4ο δεκάλεπτο. Το επί µέρου̋ σκορ αυτή̋ τη̋ περιόδου (9-21) καθόρισε ουσιαστικά και την τροπή των πραγµάτων στο τελευταίο κοµµάτι του αγώνα, οι Μάγοι προσπάθησαν όχι να ξαναµπούν στο παιχνίδι, αλλά να ροκανίσουν το µεγάλο άνοιγµα σε πιο αξιοπρεπή επίπεδα, κατέβασαν τη διαφορά ακόµα και στου̋ 15 όµω̋ οι παίκτε̋ του Θάνου ήταν ψύχραιµοι και κράτησαν διαφορά ασφαλεία̋ που του̋ χάρισε το πρώτο ροζ φύλλο στο πρωτάθληµα. ∆εκάλεπτα: 8-13, 20-27, 29-48, 41-59 Τελικό ΜΑΓΟΙ: Τζάνη̋, Γαβαλά̋ 5, Λύτρα̋ 1, Ευαγγέλου 7, Πάτσια̋ 6, Αναστασίου 1, Στεφάνου 2, Πασχάλη̋ Στ., Καβράκο̋ 3, Νικολακόπουλο̋ ΙΚΑΡΟΙ: Τσικρικά̋ 11, Φούντα̋ 10(2), Αλεξίου 10, Αργύρη̋ 7(1), Μαγουλιώτη̋, Σιµορέλη̋, Φόρο̋ 1, ∆εσπούλη̋ 9 (2), Κατούνα̋, Καλλιάρα̋ 11, Χατζή̋.

31


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Έβαλε φωτιά στι̋ σχέσει̋ Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ ο Περιφερειάρχη̋ Κεντρική̋ Μακεδονία̋

Στη σκιά του…Τζιτζικώστα οι εκδηλώσει̋ για το «ΟΧΙ» Την επιλογή του περιφερειάρχη Κεντρική̋ Μακεδονία̋ να προσκαλέσει βουλευτέ̋ τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ στι̋ εορταστικέ̋ εκδηλώσει̋ τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου αλλά και τι̋ νέε̋ του δηλώσει̋, µε τι̋ οποίε̋ προσπάθησε να αιτιολογήσει την κίνησή του, πλην όµω̋ υποπίπτοντα̋ σε νέο ατόπηµα, αποδοκίµασε η κυβέρνηση. Σε γραπτή του δήλωση, η οποία εκδόθηκε λίγε̋ ώρε̋ µετά και το νέο ολίσθηµα Τζι-

τζικώστα που εκών -άκων εξοµοίωσε την καταδίκη Τσοχατζόπουλου και το ΠΑΣΟΚ µε

3Αποκάλεσε –έµµεσα- εγκληµατική οργάνωση το ΠΑΣΟΚ, λόγω Άκη Τσοχατζόπουλου 3Τον αποδοκίµασε ο κυβερνητικό̋ εκπρόσωπο̋ αλλά δεν ζήτησε την παραίτηση του, όπω̋ το ΠΑΣΟΚ το οποίο τον κάλεσε να µην παραβρεθεί σήµερα στην παρέλαση, δίπλα στον Κάρολο Παπούλια 3Τα βλέµµατα όλων σήµερα στη Θεσσαλονίκη την εγκληµατική δράση τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋, ο κυβερνητικό̋ εκπρόσωπο̋ Σίµο̋ Κεδίκογλου άδειασε τον περιφερειάρχη, σηµειώνοντα̋ τα εξή̋: «Όταν κάποιο̋ κάνει µια γκάφα, το µόνο χειρότερο είναι να κάνει µια νέα γκάφα για να την καλύψει. Ο κ.Τζιτζικώστα̋ οφείλει άµεσα να προβεί σε διορθωτική δήλωση». Νωρίτερα, µιλώντα̋ στο Mega, ο κ. Τζιτζικώστα̋ είχε επιµείνει στην απόφασή του: «∆ε θα την ανακαλέσω Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα έκανα το ίδιο, όχι γιατί αυτή είναι η πολιτική µου θέση -αποστρέφοµαι το ναζισµό και η οικογένειά µου έχει πολεµήσει του̋ ναζί- αλλά είναι άλλο αυτό που πρέπει να κάνω µε το θεσµικό

CMYK

µου ρόλο» είπε ο κ. Τζιτζικώστα̋. Στην προσπάθειά του µάλιστα να εξηγήσει περαιτέρω τη θέση του υπέπεσε σε νέο ολίσθηµα: «Πρέπει να σεβόµαστε του̋ νόµου̋, γιατί τότε ένα̋ άλλο̋ περιφερειάρχη̋ -µακριά από έµενα αυτόθα µπορούσε να µην καλέσει το ΠΑΣΟΚ στην παρέλαση γιατί θα µπορούσε να πει ότι είναι εγκληµατική οργάνωση επειδή καταδικάστηκε ο Άκη̋ Τσοχατζόπουλο̋ και ω̋ εκ τούτου δεν το καλώ». ΠΑΣΟΚ: Να παραιτηθεί λόγω έλλειψη̋ δηµοκρατικού ήθου̋ και ακραία̋ ανοησία̋. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την κυβέρνηση αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, ήλθε µετά τι̋ νέε̋ δηλώσει̋ Τζιτζικώστα στο Mega που ξεκίνησαν ω̋ αιτιολογικέ̋ αλλά κατέληξαν σε νέα (τουλάχιστον) γκάφα. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήταν άµεση. Ζήτησε επισήµω̋ την παραίτηση του περιφερειάρχη Κεντρική̋ Μακεδονία̋ µε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου: «Ο κ. Τζιτζικώστα̋ στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τη στάση του απέναντι στη Χρυσή Αυγή στι̋ εκδηλώσει̋ στη Θεσσαλονίκη - στι̋ οποίε̋ παρίσταται ο Πρόεδρο̋ τη̋ ∆ηµοκρατία̋ - και νοµίζοντα̋ ότι εξυπναδίζει κατά του ΠΑΣΟΚ, υιοθέτησε την ναζιστική λογική τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ και κατάφερε να προσβάλει τη Νέα ∆ηµοκρατία γιατί φαίνεται ότι ξέχασε πώ̋ βρέθηκε να είναι περιφερειάρχη̋ και σε ποιό δήµο έχει την έδρα του», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία καταλήγει: «Ζητάµε την παραίτηση του κ. Τζιτζικώστα λόγω έλλειψη̋ δηµοκρατικού ήθου̋ αλλά και λόγω ακραία̋ ανοησία̋, στοιχεία και τα δύο απαράδεκτα για κάποιον που κατέχει θέση περιφερειάρχη». Τζιτζικώστα̋: «Ατυχέ̋ και λανθασµένο» το παράδειγµα µε το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ανακοίνωση του, µετά το µεσηµέρι, ο περιφερειάρχη̋ Κεντρική̋ Μακεδονία̋, Απόστολο̋ Τζιτζικώστα̋ αναφέρθηκε στο θέµα που δηµιουργήθηκε µε τι̋ δηλώσει̋ του για το ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζοντα̋ ότι το παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν «ατυχέ̋ και λανθασµένο» και εκφράζοντα̋ τη λύπη του. «Σε σχέση µε το θέµα που δηµιουργήθηκε µε το ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζω ότι το

παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν ατυχέ̋ και λανθασµένο» δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστα̋, και πρόσθεσε: «Σε καµία περίπτωση δεν εννοούσα ότι µπορεί να γίνει παραλληλισµό̋ του δηµοκρατικού αυτού κόµµατο̋ µε τη Χρυσή Αυγή. Λυπάµαι για το ζήτηµα που δηµιουργήθηκε».

«Στην αυριανή παρέλαση έχουµε όλοι χρέο̋ να παρευρεθούµε για να τιµήσουµε του̋ ήρωε̋ που θυσιάστηκαν για την πατρίδα µα̋ και να γιορτάσουµε ενωµένοι τη νίκη κατά του φασισµού και του ναζισµού» καταλήγει ο κ. Τζιτζικώστα̋ στη νεότερη διευκρινιστική του δήλωση.


∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΘΡΟ

∆ύο επετειακά, επίκαιρα γράµµατα EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ΣΕΛ. 3

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 20ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 895 • ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋) • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos.24310@gmail.com ,dialogos.trikala@gmail.com• www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Σωτήρη̋ Κύρµπα̋: 50 χρόνια (1963-2013) Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 752 σελίδε̋ µε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον ΑΟΤ ΣΕΛ. 5

Κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του

Με «χρησµό» ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα

ΣΕΛ. 16-17

Με sold-out και εικόνα γιορτή̋ η αναµέτρηση των Τρικάλων µε τον πρωταθλητή Ελλάδα̋ Παναθηνἀκό που θα γίνει (5µ.µ.) στο κατάµεστο ∆ηµοτικό Κλειστό

Θα είναι γιορτή για το Μπάσκετ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΕΛ. 19-31

Έβαλε φωτιά στι̋ σχέσει̋ Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ ο Περιφερειάρχη̋ Κεντρική̋ Μακεδονία̋

Στη σκιά του… Τζιτζικώστα οι εκδηλώσει̋ για το «ΟΧΙ» Τιµήθηκε χθε̋ στην Πιαλεία ο ήρωα̋ Βασίλη̋ Τσαβαλιάρη̋ ΣΕΛ. 5

Αποκάλεσε –έµµεσα- εγκληµατική οργάνωση το ΠΑΣΟΚ, λόγω Άκη Τσοχατζόπουλου Τον αποδοκίµασε ο κυβερνητικό̋ εκπρόσωπο̋ αλλά δεν ζήτησε την παραίτηση του, όπω̋ το ΠΑΣΟΚ το οποίο τον κάλεσε να µην παραβρεθεί σήµερα στην παρέλαση, δίπλα στον Κάρολο Παπούλια Τα βλέµµατα όλων σήµερα στη Θεσσαλονίκη Σήµερα στι̋ 12 το µεσηµέρι η παρέλαση στα Τρίκαλα Σελ. 4 & 32

Θεσσαλική συνεισφορά σε µία παγκόσµια πατέντα!

ΣΕΛ. 9

CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Οι κυβερνήσει̋ όλη̋ τη̋ ΕΕ ρηµάζουν τα εισοδήµατα των λαών Φρίκη προκαλούν τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Κοµισιόν για τι̋ µεταβολέ̋ που έχει υποστεί το πραγµατικό ακαθάριστο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών στι̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ από το έτο̋ 2007, τελευταία χρονιά πριν από την οικονοµική κρίση, µέχρι το τέλο̋ του 2012. Οπω̋ θα ανέµενε κανεί̋, η χώρα όπου έχει σηµειωθεί η µεγαλύτερη καταβαράθρωση του ακαθάριστου διαθέσιµου εισοδήµατο̋ σε ολόκληρη την ΕΕ είναι η Ελλάδα. Βάσει των επίσηµων στοιχείων τη̋ Κοµισιόν, λοιπόν, η µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατο̋ των Ελλήνων είναι τροµακτική: 35,4%! Του Γιώργου Απώλεια του 35% του εισοδή∆ελαστίκ µατο̋ των ελληνικών νοικοκυ(Από το χθεσινό “ΕΘΝΟΣ”) ριών µέσα σε έξι µόλι̋ χρόνια! Απίστευτο ποσοστό για καιρό ειρήνη̋. Το σοκ των Ελλήνων όµω̋ γίνεται πολύ ισχυρότερο όταν διαπιστώνουν ότι ο καταποντισµό̋ του πραγµατικού ακαθάριστου διαθέσιµου εισοδήµατο̋ των νοικοκυριών τη̋ χώρα̋ µα̋ είναι ασύγκριτα χειρότερο̋ από τη µείωση του αντίστοιχου εισοδήµατο̋ των δύο άλλων χωρών που έχουν τεθεί υπό µνηµονιακό καθεστώ̋. Την ίδια εξαετία 2007-2012 το εν λόγω εισόδηµα µειώθηκε στη µεν Ιρλανδία µόνο κατά 6,2%, στη δε Πορτογαλία κατά 5,3%. Σχεδόν... έξι και επτά (!) φορέ̋ µεγαλύτερη δηλαδή ήταν η καθίζηση του διαθέσιµου εισοδήµατο̋ των Ελλήνων από εκείνο των Ιρλανδών και των Πορτογάλων! Ετσι όµω̋ αποδεικνύονται εµπράκτω̋ δύο τουλάχιστον πράγµατα: Πρώτον, η κοινωνική βαρβαρότητα του µνηµονίου που επιβλήθηκε στην Ελλάδα από του̋ εταίρου̋ τη̋ ΕΕ µε επικεφαλή̋ του̋ Γερµανού̋ σε σύγκριση µε τα µνηµόνια που επιβλήθηκαν σε άλλε̋ χώρε̋. ∆εύτερον, η παντελή̋ ανικανότητα των Ελλήνων πολιτικών ηγετών να υπερασπιστούν τα συµφέροντα του ελληνικού λαού και να αποτρέψουν την οικονοµική του καταβαράθρωση - αν φυσικά υποθέσουµε ότι είχαν πρόθεση υπεράσπιση̋ των Ελλήνων πολιτών. Το αβυσσαλέο σε σύγκριση µε το αντίστοιχο των άλλων χωρών ποσοστό κατακρήµνιση̋ του διαθέσιµου εισοδήµατο̋ των ελληνικών νοικοκυριών υποδηλώνει επίση̋ την ορθότητα του ισχυρισµού ότι η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε κοινωνικό πειραµατόζωο τη̋ Ευρωζώνη̋ προκειµένου να διαπιστώσουν οι Γερµανοί και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτε̋ µέχρι ποιου σηµείου αντέχουν οι λαοί τον εξανδραποδισµό και την οικονοµική εξαθλίωση χωρί̋ να εξεγερθούν. Από τη µελέτη των στοιχείων που προαναφέραµε βγαίνει όµω̋ και ένα άλλο συµπέρασµα, µάλλον απροσδόκητο για του̋ πολλού̋. Μετά την Ελλάδα, το µεγαλύτερο ποσοστό πτώση̋ του εισοδήµατο̋ στην εξαετία 2007-2012 σηµειώθηκε στην Ισπανία µε 11,3% και στην Ιταλία µε 10,9% συν την Κύπρο µε 11,6%. Καµία από τι̋ χώρε̋ αυτέ̋ δεν βρισκόταν υπό µνηµονιακό καθεστώ̋ στη διάρκεια τη̋ προαναφερθείση̋ εξαετία̋ (η Κύπρο̋ υπήχθη φέτο̋ τον Μάρτιο), αλλά βλέπουµε ότι και οι τρει̋ έχουν περίπου διπλάσιο ποσοστό µείωση̋ του διαθέσιµου εισοδήµατο̋ από τι̋ «µνηµονιακέ̋» Ιρλανδία και Πορτογαλία! Με µεγάλη έκπληξη διαπιστώνουµε επίση̋ ότι η πλούσια Ολλανδία, χώρα που δεν ανήκει καν στη νότια Ευρώπη, είχε το ίδιο ποσοστό µείωση̋ του πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατο̋ µε τη... φτωχή Πορτογαλία - για την ακρίβεια πτώση κατά 5,2% στην Ολλανδία και κατά 5,3% στην Πορτογαλία! Οι παρατηρήσει̋ αυτέ̋ µα̋ οδηγούν σε ένα άλλο συµπέρασµα: πολλέ̋ από τι̋ κυβερνήσει̋ των κρατών που ανήκουν στην ΕΕ έχουν εξαπολυθεί εναντίον των πολιτών του̋ και του̋ µειώνουν µε τι̋ πολιτικέ̋ λιτότητα̋ που ασκούν το εισόδηµά του̋, ανεξάρτητα από το αν οι χώρε̋ του̋ έχουν υπαχθεί σε καθεστώ̋ µνηµονιακή̋ υποτέλεια̋ ή όχι. Αυτό ισχύει πρωτίστω̋ για όλε̋ τι̋ χώρε̋ του ευρωπἀκού Νότου, όπου δεν παρατηρείται καµία εξαίρεση. Ειδικά για την Ελλάδα, παρατηρούµε ότι το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών µειώθηκε µε υπερδιπλάσιο ρυθµό από την πτώση του ΑΕΠ. Τα νοικοκυριά έχασαν 35,4% την ώρα που το ΑΕΠ τη̋ Ελλάδα̋ έπεσε από το 2007 ω̋ το 2012 κατά 14,7% -από 227,1 δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν το 2007 έπεσε στα 193,75 δισ. ευρώ το 2012και φέτο̋ αναµένεται να πέσει στα 182,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα µειωθεί δηλαδή για πέµπτη συνεχή χρονιά ήταν 231,1 δισ. ευρώ το 2009, έπεσε στα 222,1 το 2010 και στα 208,5 δισ. το 2011, µε νέα πτώση στα 193,75 το 2012 και αναµενόµενη βύθιση στα 182,9 δισ. ευρώ για φέτο̋. Κάθε χρόνο και χειρότερα πάει η οικονοµία τη̋ χώρα̋ µα̋, παρά τα φληναφήµατα για «ανάπτυξη».

Νέα συνάντηση διοργανώνουν οι οινόφιλοι τη̋ πόλη̋ Την Πέµπτη στο εστιατόριο "Κατώγι" θα παρουσιαστούν οι ποικιλίε̋ από το Κτήµα Ζαφειράκη Νέα βραδιά κρασιού έχει προγραµµατίσει ο Σύλλογο̋ Οινόφιλων Ν. Τρικάλων «Οινέα̋» προκειµένου να παρουσιαστούν, αλλά και να δοκιµάσουν τα µέλη και οι φίλοι του νέε̋ ποικιλίε̋ κρασιών τη̋ περιοχή̋ µα̋. Έτσι το βράδυ τη̋ Πέµτη̋ 31 Οκτωβρίου στι̋ 9.00 µ.µ. τα µέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Οινοφίλων Ν. Τρικάλων θα συναντηθούν στο εστιατόριο "Κατώγι" στα Μανάβικα. Στη νέα αυτή συνάντηση που αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων του συλλόγου θα παρουσιαστούν κρασιά από το Κτήµα Ζαφειράκη. Με την συνοδεία ενό̋ πλούσιου αλλά οικονοµικού µενού θα δοκιµαστούν τα κρασιά του κτήµατο̋, ενώ ο παραγωγό̋ κ. Χρήστο̋ Ζαφειράκη̋ θα µιλήσει και θα λύσει τι̋ όποιε̋ απορίε̋ των συνδαιτυµόνων. Το τεσσάρων... ταχυτήτων µενού θα συνοδεύεται από δύο λευκά κρασιά, ένα ροζέ και ένα ερυθρό, ενώ το επιδόρπιο θα συνοδεύεται από ένα απόσταγµα του κτήµατο̋. Στην συνάντηση αυτή επιπλέον τα µέλη και οι φίλοι του συλλόγου θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψει̋ γύρω από το αγαπηµένο του̋ ποτό, το κρασί, και να πουν την γνώµη του̋ πάνω στι̋ ποικιλίε̋ που παράγονται στον τόπο µα̋.

Σκοπό̋ του συλλόγου είναι να παρουσιάσει όλου̋ του̋ τοπικού̋ παραγωγού̋ κρασιού, ακόµη να γνωρίσει στα µέλη και του̋ φίλου̋ του κρασιά άλλων περιοχών αλλά και να προγραµµατίσει επισκέψει̋ σε οινοποιεία, για να γνωρίσουν από κοντά όλη τη διαδικασία τη̋ παραγωγή̋. Επιπλέον ο Σύλλογο̋ Οινόφιλων Ν. Τρικάλων θα προγραµµατίσει και για φέτο̋ σεµινάρια για την εξοικείωση των µελών στο καλό

Θεσσαλικό ΟΧΙ στην κατάργηση τη̋ Κυριακάτικη̋ αργία̋

Οι Κυριακέ̋ διχάζουν την αγορά

κρασί καθώ̋ επίση̋ για του̋ τρόπου̋ που µπορεί κανεί̋ να διακρίνει τα καλά κρασιά. Να σηµειώσουµε ότι για όσου̋ θέλουν να κάνουν κράτηση για την συγκεκριµένη βραδιά ή να πληροφορηθούν περισσότερα για τον Σύλλογο Οινοφίλων Νοµού Τρικάλων «Οινέα̋» µπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2431020150, 2431077809 και 6946862869. Σ.Κ.

Στα… άδυτα του «ΖΥΓΟΥ» λόγω ενό̋ «ΧΡΗΣΜΟΥ»!

Σε ποιε̋ πόλει̋ θα ανοίξουν τα εµπορικά καταστήµατα την ερχόµενη Κυριακή 3 Νοεµβρίου Πρόβα τζενεράλε για την εφαρµογή του προαιρετικού ανοίγµατο̋ των καταστηµάτων τι̋ Κυριακέ̋ αναµένεται να αποτελέσει η ερχόµενη Κυριακή 3 Νοεµβρίου, στο πλαίσιο τη̋ εφαρµογή̋ του νόµου που ψηφίσθηκε το περασµένο καλοκαίρι και ο οποίο̋ δίνει τη δυνατότητα στα εµπορικά καταστήµατα κάθε είδου̋ και µεγέθου̋ να µπορέσουν να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή του Νοεµβρίου, ενόψει τη̋ ενδιάµεση̋ φθινοπωρινή̋ δεκαήµερη̋ εκπτωτική̋ περιόδου. Σύµφωνα µε τα αποκλειστικά στοιχεία που δηµοσίευσε χθε̋ η Realnews, σε δείγµα 166 εµπορικών συλλόγων η πρόθεση των 108 είναι να παραµείνουν κλειστά τα καταστήµατα στι̋ 3 Νοεµβρίου και των 58 να ανοίξουν. Αναλυτικότερα, από τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεση τη̋ η «R» και τα οποία προέρχονται από σχετικό ερωτηµατολόγιο που απέστειλε σε όλου̋ του̋ εµπορικού̋ συλλόγου̋ τη̋ χώρα̋ η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), προκύπτει ότι για παράδειγµα ο Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ τη̋ Αθήνα̋ προτρέπει του̋ καταστηµατάρχε̋ να λειτουργήσουν τα καταστήµατα του̋ την Κυριακή 3 Νοεµβρίου, κάτι που σηµαίνει ότι θα είναι ανοιχτά τα καταστήµατα στον εµπορικότερο δρόµο τη̋ πρωτεύουσα̋, στην Ερµού. Το ίδιο θα ισχύσει και για τα καταστήµατα στο Περιστέρι, στο Μαρούσι, στα Πατήσια, στο Χαλάνδρι, στη Γλυφάδα, στο Φάληρο, ενώ στη Νέα Ιωνία θα ανοίξουν τα καταστήµατα, αλλά µε µειωµένο ωράριο. Υπενθυµίζεται ότι το ωράριο κατά το οποίο προαιρετικά θα µπορούν να λειτουργήσουν τα καταστήµατα θα είναι από τι̋ 11 το πρωί έω̋ τι̋ 8 το βράδυ. Ανοιχτά θα είναι επίση̋ τα καταστήµατα σε Θεσσαλονίκη, Κιάτο, Σπάρτη, Φιλιατρά, Αργοστόλι, Πύλο, Ναύπλιο, Κόρινθο, Γύθειο, Κυπαρισσία, Σύρο, Μεσολόγγι, Αργό̋, Κρανίδι και Τρίπολη. Αντίθετα, κλειστά θα παραµείνουν τα καταστήµατα σε Νίκαια, Ίλιον, Μοσχάτο, Αγρίνιο, Ηγουµενίτσα, Ιωάννινα, Άρτα, Λαµία, Πάτρα, Έδεσσα, Γρεβενά, Καστοριά, Νάουσα, Κοζάνη, Βέροια, Αλεξανδρούπολη, Κατερίνη, Καβάλα, Περιφέρεια Θεσσαλία̋, Ρέθυµνο, Χανιά, Κέρκυρα, Καλαµάτα, Αµαλιάδα, Μεγαλόπολη και Λουτράκι.

Προάγγελο̋ Ουσιαστικά η στάση που θα κρατήσουν οι καταστηµατάρχε̋ στι̋ 3 Νοεµβρίου θα αποτελέσει προάγγελο για το αν τελικά θα λειτουργούν τα καταστήµατα του̋ ορισµένε̋ ή και όλε̋ τι̋ Κυριακέ̋ του χρόνου. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο τη̋ ΕΣΕΕ, Βασίλη Κορκίδη, «η απόφαση του κάθε εµπορικού συλλόγου δεν έχει υποχρεωτική εφαρµογή, αλλά -όπω̋ συνέβη και σε παλιότερε̋ περιπτώσει̋ που αφορούν το ωράριο λειτουργία̋ των καταστηµάτων- θα αποτελέσει τον κυριότερο παράγοντα για το εάν θα λειτουργήσουν οι τοπικέ̋ αγορέ̋ στι̋ 3 Νοεµβρίου». Υπενθυµίζεται ότι µέχρι τι̋ 8 Νοεµβρίου θα πρέπει οι αντιπεριφερειάρχε̋ τη̋ χώρα̋ σε συνεργασία µε του̋ κατά τόπου̋ εµπορικού̋ συλλόγου̋ να έχουν αποφασίσει εάν θα λειτουργούν τα καταστήµατα τη̋ περιοχή̋ ορισµένε̋ ή όλε̋ τι̋ Κυριακέ̋ του χρόνου.

Με τον διευθυντή του «Ράδιο – Ζυγό̋» Κώστα Αργυρούση, γνωστού σε όλου̋ του̋ Τρικαλινού̋ τόσο για την ραδιοφωνική εκποµπή του «ΟΣΟ ΚΡΑΤΑΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΦΕΣ», όσο και για την τηλεοπτική DOLCE Vita (στο ASTRA TV), έχουµε µια παράλληλη πορεία από τη δεκαετία του 1980 στα τοπικά ΜΜΕ και µια χαλαρή φιλική σχέση όλα αυτά τα χρόνια. ∆εν έτυχε όµω̋ ποτέ να καθίσω… απέναντί του, στα άδυτα του «Ζυγού» και να συνοµιλήσω µαζί του «ζωντανά» στον αέρα. Την περασµένη Πέµπτη το πρωί πήγα στα γραφεία του Ράδιο-Ζυγό̋ για να του δώσω µια πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου του Έκτορα Νασιώκα ο «ΧΡΗΣΜΟΣ» και ο Κώστα̋ µε αιφνιδίασε καλώντα̋ µε να µπω στο στούντιο, να καθίσω… απέναντί του και να συνοµιλήσουµε «ζωντανά» µε τον Έκτορα Νασιώκα (µε τηλεφωνική σύνδεση από τη Λάρισα) για το «ΧΡΗΣΜΟ» αλλά και για τα άµεσα πολιτικά του σχέδια! Έτσι απέκτησα την πρώτη µου στουντιακή ραδιοφωνική εµπειρία, λόγω ενό̋ «ΧΡΗΣΜΟΥ»… ∆.Κ.

Ιπποκράτου̋ 15 Τρίκαλα τηλ.: 2431 771300 κ. 6975 409 385 6980 922940

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋), ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 33263 FAX: 2431-500059 e-mail:dialogos.24310@gmail.com site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Μετά τον «ΧΡΗΣΜΟ» και… µυστικό̋ ∆ΕΙΠΝΟΣ! δωρο̋ Σπανό̋, ο Π.Σ. Θανάση̋ Τσιάρα̋, ο πρόεδρο̋ του ΤΕΙ Θεσσαλία̋ Παναγιώτη̋ Γούλα̋, ο πρώην γραµµατέα̋ τη̋ Ν. Ε. Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ Αχιλλέα̋ Μανούρα̋, ο χηµικό̋ Θανάση̋ Μανούρα̋, ο Γιώργο̋ Αλεξανδρή̋ (βιβλιοπωλείο ΕΠΙΛΟΓΗ) και ο δικηγόρο̋ Παναγιώτη̋ Νασιώκα̋, ειπώθηκαν πολλά και για του̋ ∆ήµου̋ του νοµού µα̋, αλλά δεν µπορούµε (ακόµη) να τα αποκαλύψουµε… ∆.Κ.

Ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ είναι ένα̋ πολιτικό̋ µε πολλέ̋ συµπάθειε̋ στον Θεσσαλικό χώρο. Αυτό̋ είναι ο λόγο̋ που πολλοί σύντροφοί του από το ΠΑΣΟΚ, που δεν θέλουν σε καµιά περίπτωση να δουν να επαληθεύονται τα σενάρια για πιθανή στήριξη του Κώστα Αγοραστού (µαζί µε τη Ν∆), τον πιέζουν να δεχτεί να ηγηθεί ενό̋ συνδυασµού για την περιφέρεια Θεσσαλία̋. Αυτή η συζήτηση έγινε και το βράδυ τη̋ Πέµπτη̋ στην πίτσα-Ρόµα, όπου δείπνησαν µετά την παρουσία-

ση του βιβλίου του κ. Νασιώκα. Πάντω̋ ο ίδιο̋ δεν θέλησε να δεσµευτεί για τίποτα, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόµενα, ακόµη και να διεκδικήσει τον ∆ήµο Λάρισα̋ και περιορίστηκε µόνο να κάνει ενδιαφέρουσε̋ αναλύσει̋ για τα όσα συµβαίνουν στο στρατόπεδο του Αγοραστού αλλά και στο στρατόπεδο του δηµάρχου Λάρισα̋, του κ. Τζανακούλη. Στο… µυστικό αυτό δείπνο, στο οποίο συµµετείχε ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋, οι αντιδήµαρχοι Θανάση̋ Ξάφο̋ και Θό-

Τα µαγειρέµατα (πολιτικά και µη) του Νίκου Βαλοµάνδρα!

Ιδιαίτερα ενηµερωµένο̋ για τι̋ κινήσει̋ του προέδρου τη̋ ∆ΗΜΑΡ, του συντοπίτη µα̋ Φώτη Κουβέλη, είναι ο Νίκο̋ Βαλοµάνδρα̋, ο πρόεδρο̋ των Τρικαλινών πτυχιούχων υδραυλικών. Αφού πριν καν ανακοινωθεί η επίσκεψη και περιοδεία του Κουβέλη στην περιοχή µα̋ (θα γίνει γύρω στι̋ 10 Νοεµβρίου) ο Νίκο̋ γνώριζε µε λεπτοµέρειε̋ και για την επίσκεψη και για το πρόγραµµα! Όλα αυτά µα̋ τα αποκάλυψε σε δείπνο στην ταβέρνα «ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ» στην Πύλη, του Αχιλλέα Περγαντή, δείπνο στο οποίο το κυρίω̋ πιάτο ήταν ψητό κουνέλι το οποίο ήταν ιδιαίτερα νοστιµότατο… Τώρα για το τι «µαγειρεύει» πολιτικά ο Νίκο̋ Βαλοµάνδρα̋ δεν γνωρίζουµε ακόµη… Στο δείπνο, εκτό̋ του Νίκου Βαλοµάνδρα (αριστερά στη φωτό) συµµετείχαν ο σκηνοθέτη̋ και ηθοποιό̋ Σταύρο̋ Παρχαρίδη̋ (δίπλα στον κ. Βαλοµάνδρα), ο δηµοσιογράφο̋παρουσιαστή̋ του «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋ και ο υπογράφων. ∆.Κ.

Πω̋ θα επιλέξει υποψήφιο ο ΣΥΡΙΖΑ για τα Τρίκαλα; Είναι ορατό σε όλου̋ πω̋ αυτή τη στιγµή ο µόνο̋ συνδυασµό̋ που προσπαθεί να κάνει αισθητή την παρουσία του στον ∆ήµο Τρικκαίων είναι ο «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ». Αφού κάνει συνεχώ̋ συγκεντρώσει̋ και «βοµβαρδίζει» µε ανακοινώσει̋ τα τοπικά Μ.Μ.Ε. Όλα αυτά δεν γίνονται µόνο γιατί πλησιάζουν εκλογέ̋ αλλά και λόγω τη̋ «κούρσα̋» που άρχισε για το ποιο̋ θα είναι ο επικεφαλή̋ σε αυτόν τον συνδυασµό που θα στηριχθεί επίσηµα από τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα που από 4% στι̋ εκλογέ̋ του 2009 εκτοξεύτηκε στο 27% στι̋ εκλογέ̋ του 2012 και φιλοδοξεί να καταγράψει ανάλογη πορεία και στι̋ δηµοτικέ̋ εκλογέ̋ του Μα˙ου. Είναι γνωστό πω̋ για τη θέση του υποψηφίου δήµαρχου του «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ», αν παραµείνει αυτό το όνοµα, ακούγονται αυτή τη στιγµή κυρίω̋ τα ονόµατα του ∆ηµήτρη Παπαθανασίου, του Χρήστου Σιµορέλη και του Θανάση Ευαγγελόπουλου. Εκείνο που είναι ανοιχτό είναι το αν η απόφαση θα παρθεί από τον υπάρχοντα συνδυασµό ή θα έχει λόγο και η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στον ∆ήµο Τρικκαίων αφού µάλλον αυτή θα κληθεί να σηκώσει και το βάρο̋ του προεκλογικού αγώνα. Πάντω̋ όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν σύντοµα, αµέσω̋ µετά την ανακοίνωση του εκλογικού νόµου που θα ισχύσει στι̋ προσεχεί̋ εκλογέ̋, έναν νόµο που περιµένουν πολλοί υποψήφιοι δήµαρχοι για να πάρουν τι̋ τελικέ̋ του̋ αποφάσει̋… ∆.Κ.

∆ύο επετειακά, επίκαιρα γράµµατα Είναι στιγµέ̋, ενίοτε και περίοδοι, που ο µανιχαισµό̋ κατοικοεδρεύει. Το άσπρο και το µαύρο εκτοπίζουν τα άλλα χρώµατα τη̋ ίριδα̋, στη ζωή ανθρώπων, συλλογικοτήτων, λαών, εθνών, κρατών… Αυτό συνέβη το 1940, τηρουµένων των αναλογιών, προφανή δεδοµένα κυριαρχούν και σήµερα στη χώρα µα̋. ∆ύο επιστολέ̋, που στάλθηκαν προ̋ τον ελληνικό λαό, µε διαφορά λίγων µηνών, από διαφορετικού̋ αποστολεί̋, το 1940 και το 1941, δεν έχουν µόνο ριζικά αντιπαρατιθέµενο περιεχόµενο, κυρίω̋ διδάσκουν και σήµερα, καταδεικνύουν υπαρκτά διλήµµατα, οριοθετούν το δρόµο… Το πρώτο γράµµα, από τον Νικ. Πλαστήρα, δηµοσιοποιήθηκε την 21 Απριλίου 1941 από τη Νίκαια τη̋ Γαλλία̋, όπου είχε καταφύγει και υπογράµµιζε: «Είµαι τη̋ γνώµη̋, ότι πρέπει να γίνει κυβέρνησι̋ φιλογερµανική, για να καταστήσουµεν ολιγώτερον οδυνηράν την ήτταν. Αυτό πρέπει να γίνει και Του αν ακόµη θα ηξεύραµε ότι ο πόλεΗλία Σιαφάκα µο̋ θα ετελείωνε και µετά τινά̋ µόνον µήνα̋ µε τελείαν ήτταν του άξονο̋. (όπερ απίθανον)». Για να είµαστε ιστορικά ακριβοδίκαιοι, το παραπάνω γράµµα που καλούσε το λαό σε συνεργασία µε του̋ κατακτητέ̋, είχε ω̋ ιδιοκτήτη ένα πρόσωπο, που στην εποχή του θεωρούνταν «κεντρώο̋», κατά τη διάρκεια τη̋ διακυβέρνηση̋ του εκτελέστηκε ο Μπελογιάννη̋, µε την εν γένει διαδροµή του, δικαίωσε τη θέση του ΚΚΕ, στι̋ εκλογέ̋ του 1952, «τι µπρόκολο, τι λάχανο, τι Πλαστήρα̋, τι Παπάγο̋…». Το δεύτερο γράµµα, έλαβε χώρα στι̋ 31 Οκτωβρίου 1940, µέσα από τι̋ φυλακέ̋ τη̋ Κέρκυρα̋ από το Νίκο Ζαχαριάδη τότε παντοδύναµο γραµµατέα του ΚΚΕ που προέτρεπε τον ελληνικό λαό σε αντίσταση. «Ο λαό̋ τη̋ Ελλάδα̋ διεξάγει σήµερα έναν πόλεµο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στον φασισµό του Μουσολίνι. ∆ίπλα στο κύριο µέτωπο και ο κάθε βράχο̋, η κάθε ρεµατιά, το κάθε χωριό, καλύβα µε καλύβα, η κάθε πόλη, σπίτι µε σπίτι, πρέπει να γίνει φρούριο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα…». Επειδή «όλη η αλήθεια είναι πάντα επαναστατική», δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι όταν ο Ζαχαριάδη̋ –που ειρήσθω, αυτοκτόνησε εκτοπισµένο̋ και απέλπι̋ στο Σοργκούτ τη̋ Σιβηρία̋. Το 1973- απέστειλε το προαναφερθέν γράµµα, πιθανότατα γνώριζε ότι το σύµφωνο Μολότωφ-Ρίµπερτροπ είχε καταστεί κουρελόχαρτο, ω̋ ευφυή̋ άνθρωπο̋ δε ήξερε, ότι εκτό̋ από τον διεθνισµό… υπάρχει και ο πατριωτισµό̋. Επιπρόσθετα, το γράµµα για πολλά χρόνια, θεωρούνταν κατασκευή του Μανιαδάκη. ∆ιδακτικό επιµύθιο! Είναι αποπροσανατολιστικό να προσάψουµε στον Πλαστήρα γερµανοφιλία, στο δε Ζαχαριάδη εθνικοφροσύνη. Είναι –τουλάχιστον- έω̋ ενό̋ σηµείου- εύλογο να υφίσταται, ειδικά σε δίσεκτου̋ καιρού̋, διχογνωµία για την κατεύθυνση που πρέπει επακριβώ̋ να ακολουθηθεί, για το περιεχόµενο του ρεαλισµού, για το ανέφικτο που µπορεί να οδηγήσει σε ακόµα πιο επικίνδυνου̋ ατραπού̋. Ωστόσο, µε εστία την ιστορία, τι̋ διδαχέ̋ τη̋ και την εγγενώ̋ πολλαπλή τη̋ ανάγνωση, είµαστε υποχρεωµένοι να αναρωτηθούµε και προσέτι να απαντήσουµε. Υπήρξε ποτέ λευτεριά, χωρί̋ σύγκρουση, ρίσκο και θυσίε̋; Το 1940 αν εκλεγόταν η γραµµή Πλαστήρα –που αναµφίβολα θα οδηγούσε σε εθνικού̋ κουίσλιγκ – σήµερα άραγε τι θα γιορτάζαµε; στη διαχρονία γιατί θα υπερηφανευόµασταν, τι «θα παίζαµε στα παιδιά µα̋, στην Αγορά,… στο Λαύριο»;


4

ΤΟΠΙΚΑ

 Με την µαθητική στρατιωτική παρέλαση, στι̋ 12 το µεσηµέρι

Ανακοίνωση τη̋ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ για την 28η Οκτωβρίου 28η Οκτωβρίου 1940: ο ελληνικό̋ λαό̋ είπε ΟΧΙ, στον Ιταλογερµανικό άξονα, στην υποδούλωση, στην πείνα, στον φασισµό, και στον ολοκληρωτισµό. 28η Οκτωβρίου 2013: πρέπει να πούµε ΟΧΙ στη λαίλαπα των µνηµονίων, στη σύγχρονη κατοχή που επιβάλλουν Ε.Ε. –∆.Ν.Τ. – Κυβέρνηση – Κεφάλαιο, ΟΧΙ στον σύγχρονο φασισµό – Ολοκληρωτισµό. Η κυβερνητική πολιτική των µνηµονίων, µε τι̋ επιταγέ̋ τη̋ Τρόικα και του ∆ΝΤ θέλει να διαλύσει ό,τι δικαίωµα απέµεινε σε παιδεία, υγεία, εργασία. Με περισσή υποκρισία όλοι αυτοί που υλοποιούν τη σύγχρονη κοινωνική υποδούλωση, που εκχωρούν την εθνική ανεξαρτησία, που περιφρονούν τον λαό και την κοινωνική δικαιοσύνη µα̋ καλούν να γιορτάσουµε το ΟΧΙ. Όµω̋ η συγκυβέρνηση του ΝΑΙ σε όλα, τη̋ υλοποίηση̋ των µνηµονίων και τη̋ καταστροφή̋ των κοινωνικών υπηρεσιών, των «ευέλικτων» εργασιακών σχέσεων, δε δικαιούται να γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου. Σε µια Ελλάδα φτωχή, εξαθλιωµένη, πετσοκοµµένη, άνεργη, µε την υγεία και την παιδεία και πάλι στο απόσπασµα, µε ξεπουληµένα-παραχωρηµένα ή υπό ξεπούληµα-παραχώρηση λιµάνια, αεροδρόµια, εδάφη και δηµόσιο πλούτο/περιουσία. Με χιλιάδε̋ ανθρώπου̋ να ξενιτεύονται και πάλι κι άλλε̋ µερικέ̋ χιλιάδε̋ αυτοκτονηµένου̋. Σε µια Ελλάδα που ο εργαζόµενο̋ λαό̋ δεν έχει να φάει θα τον τα˙σουν πάλι “εθνική υπερηφάνεια” για να ξεχάσει τον πόνο του. Έτσι µάθαµε πω̋ φέτο̋ θα ξαναβγούν πάλι τα σκουριασµέ-

να αλλά καλογυαλισµένα άρµατα να παρελάσουν για να ανέβει το εθνικό µα̋ φρόνηµα, µια̋ και ο άλλοτε περήφανο̋ ελληνικό̋ λαό̋, νιώθει πλέον τόσο ταπεινωµένο̋ και εξευτελισµένο̋ από τι̋ πολιτικέ̋ που εφαρµόζουν κυβερνήσει̋-τρόικα τα τελευταία χρόνια και τον γονατίζουν. Μάθαµε ότι τα χρήµατα για τα καύσιµα θα καλυφθούν από χορηγού̋. Του̋ µεγάλου̋ του έθνου̋ «ευεργέτε̋». Εκείνου̋ που µε το αζηµίωτο τόσα χρόνια προσφέρουν(?) στην ελληνική κοινωνία, σε εκείνου̋ που του̋ παραχωρεί το κράτο̋ έργα, δρόµου̋, λιµάνια, αεροδρόµια, δάση, παιδεία, υγεία, εθνική άµυνα, για να κερδοφορούν. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και ο λαό̋ τη̋ χώρα̋ µα̋ δεν αντέχει άλλη φτώχεια. Θα πρέπει να ξαναβρούµε το νόηµα του ΟΧΙ. Να του̋ ανατρέψουµε, να στείλουµε όλου̋ εκείνου̋ που µα̋ φτωχοποιούν, µα̋ ξεζουµίζουν και µα̋ αυτοκτονούν, από εκεί που ήρθαν. Να παλέψουµε απέναντι στο νέο Άξονα κυβερνήσεων-τρόικα̋-ΕΕ-∆ΝΤκεφαλαίου και να παλέψουµε για τη σηµερινή κοινωνική µα̋ απελευθέρωση και µια αξιοβίωτη ζωή, για να µπορούµε να τιµούµε µε ουσιαστικό τρόπο και να είµαστε περήφανοι για όλου̋ του̋ αγώνε̋ του λαού µα̋ και στο παρελθόν, απέναντι σε κάθε κατακτητή, καταπιεστή και δυνάστη, που είτε κρύβεται πίσω από εθνικού̋ µανδύε̋, είτε δείχνει ξεκάθαρα το πρόσωπο του ω̋ κεφαλαιοκράτη̋ ή τσιράκι του.

Ολοκληρώνονται σήµερα οι εκδηλώσει̋ στα Τρίκαλα για την επέτειο του «ΟΧΙ» Π

αρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστου Μιχαλάκη, τη̋ Περιφερειακή̋ Συµβούλου κ. Ελένη̋ Αργυροπούλου, των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου, ξεκίνησαν την Παρασκευή 25-10-2013 και ολοκληρώνονται σήµερα ∆ευτέρα 28-

σκευή̋ στο Μνηµείο των Ηρώων πραγµατοποιήθηκε προσκύνηµα µαθητών και µαθητριών Σχολείων Α/θµια̋ και Β/θµια̋ Εκπαίδευση̋ Τρικάλων, ενώ στεφάνια µεταξύ άλλων κατέθεσαν ο Αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Μιχαλάκη̋, µαθητέ̋ τη̋ Πρωτοβάθµια̋ και ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευ-

10-2013, οι εκδηλώσει̋ εορτασµού τη̋ επετείου τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου, που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Το πρωί τη̋ Παρα-

ση̋, το τοπικό τµήµα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η Επαγγελµατική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγεία̋, το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού και το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων. Ακολούθησε οµιλία στο κτίριο τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων από την κ. Αναστασία Παπαβασιλείου, καθηγήτρια φιλόλογο του 4ου Λυκείου Τρικάλων, σε όλου̋ του̋ υπαλλήλου̋ τη̋ Περιφερει-

¢ñ÷éóáí ïé åããñáöÝò óôïí ×ÏÑÅÕÔÉÊÏ ÏÌÉËÏ ÔÑÉÊÁËÙÍ Ï ×ÏÑÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÔÑÉÊÁËÙÍ - óõíþíõìï ðëÝïí ôçò ðåßñáò, ôçò êáôÜñôéóçò êáé ôçò åðéôõ÷ßáò, óáò õðïäÝ÷åôáé ãéá ôç íÝá ÷ïñåõôéêÞ ÷ñïíéÜ ó' Ýíá íÝï ÷þñï õøçëÞò áéóèçôéêÞò óôçí ÉððïêñÜôïõò 10 óôï ðåæüäñïìï. Ç äéäáêôéêÞ ïìÜäá ôïõ ×.Ï.Ô. áðïôåëåßôáé áðü ôïõò ðéï êáôáñôéóìÝíïõò äáóêÜëïõò ÷ïñïý óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí, ìå åðéêåöáëÞò ôïí êáôáîéùìÝíï äÜóêáëï ê. Ðáíáãéþôç ÌÜíï. (Áöïõãêñáæüìåíïé ôéò åðéèõìßåò - áíÜãêåò ôùí 500 êáé ðëÝïí ÷ïñåõôþí ôïõ ïìßëïõ ìáò, áëëÜ êáé ôùí óõìðïëéôþí ìáò), ÓÅ ÐÏËÕ ×ÁÌÇËÅÓ ÔÉÌÅÓ, ëåéôïõñãÞóáìå ôá åîÞò ôìÞìáôá:

Åëëçíéêïß Ðáñáäïóéáêïß ×ïñïß áð' üëç ôçí ÅëëÜäá Ëáúêïß ×ïñïß (ÔìÞìáôá ÐáéäéêÜ áñ÷Üñéá-ðñï÷ùñçìÝíá, ÅöçâéêÜ, Åíçëßêùí Áñ÷áñßùí – Ðñï÷ùñçìÝíùí – ÔìÞìáôá ÐáñáóôÜóåùí) (ÄéäÜóêïõí: Ðáíáãéþôçò ÌÜíïò – ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) ÌïíôÝñíïò Óýã÷ñïíïò Åõñùðáúêüò ×ïñüò (ÑáöáÝëá ÌÜíïõ – ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) Zumba Lessons Zumba instructor (ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) Yoga – Pilates (Ìáôßíá ÌðëáíôÞ) Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé (Óßá ÖáñÜêç) ÌïõóéêïêéíçôéêÞ ÁãùãÞ Íçðßùí Ðñïåôïéìáóßá ìåëëïíýìöùí

Ðëçñïöïñßåò-ÅããñáöÝò óôéò ó÷ïëÝò ôïõ ×.Ï.Ô.:

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Super ÐáêÝôá Ðñïóöïñþí!!!

ÉððïêñÜôïõò 10 óôïí ðåæüäñïìï & óôç ÌáõñïêïñäÜôïõ 7, ÔÑÉÊÁËÁ Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 24315 50893 - 24310 77798 – 6977884131 – 6979021011

ακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη, των Περιφερειακών Συµβούλων κ.κ. Γιώργου Τσίγκα και Ντίνου Μπάρδα και των υπαλλήλων τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋. Οι εκδηλώσει̋ για την εθνική µα̋ επέτειο τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου, ολοκληρώνονται σήµερα ∆ευτέρα 28-10-2013, µε την µαθητική και στρατιωτική παρέλαση.


∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

5

ΤΟΠΙΚΑ

Τιµήθηκε χθε̋ στην Πιαλεία ο ήρωα̋ Βασίλη̋ Τσαβαλιάρη̋ Ο πρώτο̋ Έλληνα̋ νεκρό̋ του 1940-41 µεταφράστηκε σε ένα µεγάλο ποτάµι και χαρά τη στιγµή τη̋ αναχώρηση̋ των Ελλήνων στρατιωτών για το µέτωπο.

Ποιοι παραβρέθηκαν

Με… παρέλαση υποψηφίων δηµάρχων για τον ∆ήµο Πύλη̋ (αλλά και τον ∆ήµο Τρικκαίων) και την απουσία τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋», η οποία πέρισυ είχε επιχειρήσει θεαµατική εκπροσώπηση, τιµήθηκε χθε̋ στην Πιαλεία ο πρώτο̋ νεκρό̋ Ελληνα̋ στον Ελληνὀταλικό πόλεµο του 1940-41, ο στρατιώτη̋ Βασίλη̋ Τσαβαλιάρη̋. Τιµώµενο πρόσωπο τη̋ εκδήλωση̋ ήταν ο γιο̋ του ήρωα, ο Γιώργο̋ Τσαβαλιάρη̋. Την κύρια οµιλία έκανε ο φιλόλογο̋ κ. Νίκο̋ Λεµονά̋ και σύντοµου̋ χαιρετισµού̋ απηύθυναν ο δήµαρχο̋ Πύλη̋ κ. Κώστα̋ Κουφογάζο̋ και ο αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋. Μαθητέ̋ τη̋ Πιαλεία̋ απήγγειλαν ποιήµατα, ανάµεσα του̋ και η δισέγγονη του Βασίλη Τσαβαλιάρη, η οποία χειροκροτήθηκε θερµά.

Εκτό̋ των προαναφερόµενων παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και οι παρακάτω: οι βουλευτέ̋ Κώστα̋ Σκρέκα̋ και Μιχάλη̋ Ταµήλο̋,ο Απόστολο̋ Παντέρα̋, επικεφαλή̋ τη̋ αντιπολίτευση̋ στον ∆ήµο Πύλη̋, ο Κώστα̋ Μαράβα̋, επικεφαλή̋ του συνδυασµού «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και εκ νέου υποψήφιο̋ δήµαρχο̋ Πύλη̋, οι αντιδήµαρχοι Πύλη̋ ∆ηµήτριο̋ Καλαντζή̋, ∆ούλαλα̋, Κουτσονάσιο̋, Τεντολούρη̋. Ο πρώην δήµαρχο̋ Νίκο̋ Τόλια̋, ο κ. Γεώργιο̋ Περγαντή̋ που την προηγούµενη ηµέρα ανακοίνωσε την κάθοδό

Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Μια ιστορική έκδοση για το Τρικαλινό ποδόσφαιρο

Σωτήρη̋ Κύρµπα̋

50 χρόνια (1963-2013) Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ! ποια ήταν τα ιδανικά των Ελλήνων που πέρασαν από γενιά σε γενιά και όρισαν την απάντηση του "ΟΧΙ" στην Ιταλία. Μετά από ένα σύντοµο πέρασµα στα πολεµικά γεγονότα και την ελληνική αντεπίθεση (δοσµένη µέσα από πρωτοσέλιδα εφηµερίδων τη̋

εποχή̋), αναφέρθηκε στο φόρο αίµατο̋ και στη θυσία του Β. Τσιαβαλιάρη, αλλά και όλων των αγωνιστών του έπου̋ του 1940-41. Τελείωσε το λόγο του µε φράση του αειµνήστου καθ. Ιω Κακριδή σχετικά µε την ελεύθερη βούληση των Ελλήνων, η οποία

3 752 σελίδε̋ µε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον ΑΟΤ

Περίληψη τη̋ οµιλία̋ του κ. Νίκου Λεµονά Ο οµιλητή̋ άρχισε µε τα προµηνύµατα τη̋ ιταλική̋ επίθεση̋ (εισβολή στην Αλβανία το 1939, τορπιλισµό τη̋ "Έλλη̋" στι̋ 15 -8-1940. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στι̋ δραµατικέ̋ στιγµέ̋ τη̋ απάντηση̋ του Μεταξά και ολόκληρου του ελληνικού λαού, όπω̋ αυτή αποτυπώθηκε στο έργο " ελληνική εποποιία 1940-41 του Αγγ. Τερζάκη, στο βιβλίο " η αρχή του τέλου̋" Εµµ. Γκράτσι (σηµ: του Ιταλού πρέσβη που έδωσε το τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση), και σε άρθρο του Γ. Βλάχου (ιστορικού εκδότη τη̋ Καθηµερινή̋) στι̋ 8 -12-1940. Ο οµιλητή̋ προσπάθησε µέσα από γεγονότα τη̋ Ιστορία̋ τη̋ αρχαία̋ Ελλάδα̋, αλλά και ανατροφή̋ των πολιτών (Μαραθώνα, Σαλαµίνα, Θερµοπύλε̋, τον όρκο των Αθηναίων οπλιτών, τον "επιτάφιο" του Περικλή) να δείξει

του στον ∆ήµο Πύλη̋. Ο Κώστα̋ Πατέρα̋, δηµ. σύµβουλο̋ ∆ήµου Τρικκαίων και υποψήφιο̋ δήµαρχο̋ Τρικκαίων (σύµφωνα µε ανακοίνωσή του), ο περιφ. σύµβουλο̋ Γιώργο̋ Καπέλο̋, ο εκπρόσωπο̋ τη̋ ΣΜΥ συνταγµατάρχη̋ Λεωνίδα̋ Πανάγο̋,ο πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. Πιαλεία̋ κ. Β.Βασιλόπουλο̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ Τ. Κ. Φιλύρα̋ Γ. Τζιωρτζιώτη̋, ο πρόεδρο̋ του Πολιτιστικού Συλλόγου Πιαλεία̋ (και συντονιστή̋ τη̋ εκδήλωση̋) κ. ∆ηµήτρη̋ Παπαγιαννόπουλο̋, ο πρόεδρο̋ του Εµπορικού Συλλόγου Πύλη̋ Κώστα̋ Βὀτσίδη̋ κ.α.

ογραφία Η πρώτη χρονολογικά φωτ

ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ • Πλήρη στοιχεία για του̋ 1.826 επίσηµου̋ αγώνε̋ (πρωταθλήµατο̋, κυπέλλου και µπαράζ) που έδωσε στα 50 χρόνια τη̋ ιστορία̋ του ο Α.Ο. Τρίκαλα. • Τα ονόµατα, οι φωτογραφίε̋ και η αγωνιστική παρουσία των 595 ποδοσφαιριστών που φόρεσαν την φανέλα του Α.Ο.Τ. σε επίσηµου̋ αγώνε̋. • Πάνω από 600 φωτογραφίε̋ (πολλέ̋ από τι̋ οποίε̋ αδηµοσίευτε̋) από την 50χρονη πορεία τη̋ οµάδα̋ στα πρωταθλήµατα Α’, Β’, Γ’ και ∆’ Εθνική̋.

λα που διασώζεται. τη̋ οµάδα̋ του Α.Ο. Τρίκα

• Οι ακριβεί̋ συνθέσει̋ των εκάστοτε ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Α.Ο.Τ. µε όλα τα ονόµατα των παραγόντων του. • Αναλυτικοί πίνακε̋ - καθρέφτε̋ τη̋ κάθε αγωνιστική̋ περιόδου. • Συγκεντρωτικοί πίνακε̋ τη̋ 50χρονη̋ παρουσία̋ οµάδα̋ και παικτών στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ» ΤΟΥ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΒΙΒΛΙΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΘΕ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Σωτήρη̋ Κύρµπα̋

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΟΥΠΗ Βύρωνο̋ 5 (3ο̋ όροφο̋) ΤΗΛ.: 24310-33263 e-mail: dialogos.24310@gmail.com

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ διάλογο̋ www.TV-10.gr Ράδιο Ζυγό̋ Ράδιο-ΠΡΩΙΝΟΣ TV-10 ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΛΑ TRIKALA IN ΡΑ∆ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ


6

ΤΟΠΙΚΑ

Συµµετοχή του ∆ηµήτρη Παδιού στο νέο CD «Πένε̋ και Νότε̋» Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα CD µε νέα τραγούδια και νέου̋ ερµηνευτέ̋ από διάφορα µέρη τη̋ χώρα̋. Σ’ αυτό συµµετέχει ερµηνεύοντα̋ ένα τραγούδι και ο συµπολίτη̋ µα̋ ∆ηµήτρη̋ Παδιό̋, γνωστό̋ για την αγάπη του στο λἀκό τραγούδι και ιδιαίτερα στον αξέχαστο ∆ηµήτρη Μητροπάνο. Συγκεκριµένα ερµηνεύει το τραγούδι «Συνονθύλευµα Αρωµάτων», σε στίχου̋ και µουσική του Κώστα Μαρή. Το cd κυκλοφορεί πανελλαδικά από την Volume disc και την GS Music productions. 13 τραγούδια από µπαλάντα µέχρι λἀκό φιλοδοξούν να τα αγαπήσετε. Νέοι δηµιουργοί και τραγουδιστέ̋ δίνουν κάτι από τον ίδιο του̋ τον εαυτό και καταθέτουν την δική του̋ προσωπική πρόταση και σφραγίδα. Σ.δ. Ευχόµαστε… καλοτάξιδο το cd και σύντοµα να κυκλοφορήσει και άλλο µόνο µε ερµηνευτή τον ∆ηµήτρη! Νοµαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28η̋ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Το «όχι» στον φασισµό και στον ναζισµό, 73 χρόνια µετά, είναι επίκαιρο. Στη χώρα που πλήρωσε µε χιλιάδε̋ νεκρού̋ τον αντιφασιστικό αγώνα, σηκώνουν κεφάλι οι νοσταλγοί του Χίτλερ. Οι δηµοκρατικοί πολίτε̋, ο προοδευτικό̋ κόσµο̋ δεν θα επιτρέψουν την αναβίωση εικόνων από το σκοτεινό παρελθόν, θα υψώσουν τείχο̋ απέναντι στο ρατσιστικό µίσο̋ και στη φασιστική δράση. Όλοι έχουµε υποχρέωση απέναντι στι̋ νεότερε̋ γενιέ̋ να υπερασπιστούµε τη δηµοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια που πλήττεται τα τελευταία χρόνια από τι̋ δύσκολε̋ συνθήκε̋ διαβίωση̋ των πολιτών λόγω των ασκούµενων πολιτικών για πολλέ̋ δεκαετίε̋. 26/10/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ελληνογερµανική Συνέλευση ∆ηµάρχων στη Νυρεµβέργη «Το 2014 είναι το έτο̋ Θεσσαλικών Αδερφοποιήσεων!» Στη Νυρεµβέργη Γερµανία̋, έδρα τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋, διοργανώθηκε η 4η Ελληνογερµανική Συνέλευση µε συµµετοχή των αντίστοιχων ∆ήµων από Ελλάδα και Γερµανία. Από την ελληνική πλευρά συµµετείχαν ο Υπουργό̋ κ. Γιάννη̋ Μιχελάκη̋, ο επικεφαλή̋ τη̋ ελληνική̋ αποστολή̋ κ. Ασκούνη̋ (∆ήµαρχο̋ Καλλιθέα̋ και Πρόεδρο̋ Κεντρική̋ Ένωση̋ ∆ηµάρχων τη̋ Ελλάδο̋) και περίπου 20% των ∆ηµάρχων από την Ελλάδα. Από την Θεσσαλία παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχο̋ Αγιά̋ κ. Αντώνη̋ Γκουντάρα̋, ο ∆ήµαρχο̋ Αλµυρού κ. Ευάγγελο̋ Χατζηκυριάκο̋, ο Αντιδήµαρχο̋ Βόλου κ. ∆ηµήτριο̋ ∆ερβένη̋, ο ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ Τρικκαίων κ. Αθανάσιο̋ Βαβύλη̋ και ο Πρόεδρ̋ τη̋ εθελοντική̋ περιβαλλοντική̋ οµάδα̋ Αλµυρού και µέλο̋ του πανελληνίου παρατηρητηρίου των οργανώσεων τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών κ. Χρήστο̋ Καραζούπη̋. Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ κ. ∆ιαµαντή̋ Γκίκα̋ συναντήθηκε µε του̋ Θεσσαλού̋ επισκέπτε̋ όπου κύριο θέµα τη̋ συζήτηση̋ ήταν το

Ο Πρόεδρο̋ τη̋ εθελοντική̋ περιβαλλοντική̋ οµάδα̋ Αλµυρού και µέλο̋ του πανελληνίου παρατηρητηρίου των οργανώσεων τη̋ κοινωνία̋ των πολιτών κ. Χρήστο̋ Καραζούπη̋, ο Αντιδήµαρχο̋ Βόλου κ. ∆ηµήτρη̋ ∆ερβένη̋, ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ κ. Γκίκα̋ ∆ιαµαντή̋, ο ∆ήµαρχο̋ Αγιά̋ Λαρίση̋ κ. Αντώνιο̋ Γκουντάρα̋ και ο ∆ήµαρχο̋ Αλµυρού κ. Ευάγγελο̋ Χατζηκυριάκο̋ θέµα τη̋ αδελφοποίηση̋ ∆ήµων τη̋ Θεσσαλία̋ µε ευρωπἀκου̋ ∆ήµου̋. Μάλιστα γεννήθηκε εν παρουσία γερµανικών εκπροσώπων και η ιδέα τη̋ ίδρυση̋ µια̋ νέα̋ αδερφοποίηση̋ µε ένα ∆ήµο τη̋ Μαγνησία̋, για το οποίο θα ακολουθήσει ειδικό δελτίο τύπου από τον αντίστοιχο θεσσαλικό ∆ήµο, αφού εξεταστούν µερικέ̋ λεπτοµέρειε̋ τον επόµενο καιρό. Ο Γραµµατέα̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ κ. Ιωάννη̋ Κίτσιο̋, τόνισε ότι «το έτο̋ 2014 θα είναι αφιε-

ρωµένο στι̋ αδερφοποιηµένε̋ πόλει̋ Θεσσαλικών ∆ήµων µε ∆ήµου̋ τη̋ Ευρώπη̋». Στη συνάντηση ο Πρόεδρο̋ κ. ∆ιαµαντή̋ Γκίκα̋ είχε επίση̋ και την χαρά να υποδεχτεί και τον ∆ήµαρχο Χἀδαρίου κ. Μαραβέλια, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού του̋ στην Ελλάδα. Λυπηρό σηµείο µεν ήταν η ταραχή του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκη̋ κ. Μπουτάρη, όταν έπρεπε να απαντήσει στο ερώτηµα των Θεσσαλών, γιατί το πάρκο Καρἀσκάκη µετονοµάστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκη̋ σε πάρ-

κο ∆υρραχείου Αλβανία̋. Η εξήγηση που έδωσε ότι το πάρκο δεν είχε ποτέ το όνοµα «Καρἀσκάκη» δεν κάλυπτε τον Πρόεδρο κ. ∆ιαµαντή Γκίκα, γεγονό̋ που στεναχώρησε τον κ. ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκη̋. Η επόµενη ελληνογερµανική Συνέλευση προγραµµατίζεται να γίνει στο Ηράκλειο Κρήτη̋, όπου η Οµοσπονδία προγραµµατίζει να συµµετέχει. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρο̋ ∆ιαµαντή̋ Γκίκα̋ Ο Α’ Γραµµατέα̋ Ιωάννη̋ Κίτσιο̋

Με µεγάλη συµµετοχή κατοίκων και πλούσιο διάλογο

Συγκέντρωση του «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» την Παρασκευή στα Μεγάλα Καλύβια

Μ

εγάλη επιτυχία παρουσίασε η συγκέντρωση που οργάνωσε η δηµοτική παράταξη "ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ" το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋ σε κεντρικό καφενείο στα Μεγάλα Καλύβια, σε µία κοινότητα γνωστή για την αγωνιστική τη̋ διάθεση. Στι̋ δύο ώρε̋ που διήρκησε η συζήτηση και σε ένα µαζικό ακροατήριο, ο δηµοτικό̋ σύµβουλο̋ Βασίλη̋ Ζώη̋ και ο συντονιστή̋ τη̋ δηµοτική̋ παράταξη̋ ∆ηµήτρη̋ Παπαθανασίου παρουσίασαν τι̋ θέσει̋ τη̋ αυτοδιοικητική̋ συλλογικότητα̋ τη̋ ριζοσπαστική̋ αρι-

στερά̋ για τι̋ προοπτικε̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ και πιο συγκεκριµένα του ∆ήµου Τρικκαίων στην εποχή των µνηµονίων καθώ̋ και για τα προβλήµατα τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ τη̋ δηµοτική̋ κοινότητα̋,αλλά και τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋. Ο ∆ηµήτρη̋ Παπαθανασίου εισηγούµενο̋ το πολιτικό πλαίσιο, οριοθέτησε την πολιτική διαδροµή του "ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ" στο τρίπτυχο επικεντρώνοντα̋ αρχικά στην άσκηση κριτική̋ στην εφαρµοζόµενη πολιτική εκ µέρου̋ τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ που εναρµονίσθηκε

άµεσα και χωρί̋ αναστολέ̋ µε τι̋ επιταγέ̋ των µνηµονιακών πολιτικών και του "Καλλικράτη", επισήµανε τη συµβολή τη̋ δηµοτική̋ παράταξη̋ στην οργάνωση και πολιτικοποίηση των κοινωνικών αντιστάσεων και αγώνων, µέσα από την αντίληψη τη̋ διαθεσιµότητα̋ και όχι µέσα από τη φιλοσοφία τη̋ "ανάθεση̋" και κατέτεινε στη συγκρότηση τη̋ εναλλακτική̋ πολιτική̋ πρόταση̋ του "ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ" για τη διεκδίκηση του δήµου Τρικκαίων µε όρου̋ νίκη̋ πλέον, διεκδίκηση που θα συ-

νοδεύεται από τη διεύρυνσή τη̋ δηµοτική̋ παράταξη̋ µέσα στην κοινωνία που θέλει να αντιπαλαίψει και να ανατρέψει τι̋ πολιτικέ̋ των µνηµονίων και

τη̋ ισοπέδωση̋. Από την πλευρά του ο Βασίλη̋ Ζώη̋ παρουσίασε την µέχρι σήµερα προβληµατική λειτουργεία του δήµου και ιδίω̋ την ανυπαρξία τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ στην αντιµετώπιση των προβληµάτων τη̋ καθηµερινότητα̋ για του̋ κατοίκου̋ των χωριών, ενώ έδωσε έµφαση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η δηµοτική κοινότητα των Μεγάλων Καλυβίων, µετά και από την ενηµέρωση που είχε σε πρόσφατη συνάντησή τη̋ η αντιπροσωπεία του "ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ" µε τον πρόεδρο τη̋, κ. Γιαννούλα, ο οποίο̋ παραβρέθηκε και

χαιρέτησε τη συγκέντρωση. Ακολούθησε πλατύ̋ διάλογο̋ µε του̋ κατοίκου̋, που περιστράφηκε γύρω από την προβληµατική λειτουργεία του "Καλλικράτη", την αποµόνωση των δηµοτικών διαµερισµάτων τη̋ περιφέρεια̋ του ∆ήµου εκ µέρου̋ τη̋ σηµερινή̋ δηµοτική̋ αρχή̋ και τη γενικότερη οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση τη̋ χώρα̋. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Χθε̋ Κυριακή παρουσία των τοπικών αρχών και πολιτών

Τιµήθηκε η µνήµη των 72 πεσόντων στην Καστανιά

Με την Κατερίνα ∆ιδασκάλου απόψε στον ΜΥΛΟ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ

 Κοσµοσυρροή στην φετινή γιορτή κάστανου στην Γκούρα

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Του̋ αξέχαστου̋ ήρωε̋ που έπεσαν µαχόµενοι για την ελευθερία και τα ιδανικά τίµησαν χθε̋ οι κάτοικοι τη̋ Καστανιά̋ και οι τοπικέ̋ αρχέ̋.

Μια καταπληκτική θεατρική παράσταση, που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση φέτο̋ στην Αθήνα, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σήµερα οι θεατρόφιλοι του νοµού, στον Μύλο Ματσόπουλου! Πρόκειται για την παράσταση µε τίτλο «Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ» µε την εξαιρετική Κατερίνα ∆ιδασκάλου. Θα γίνουν δύο παραστάσει̋, µια απογευµατινή στι̋ 18.30 και µία βραδινή στι̋ 21.00.

Οι εκδηλώσει̋ µνήµη̋ και τιµή̋ για του̋ 72 πεσόντε̋ στα χρόνια τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋ (1941-1944) ξεκίνησαν µε δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Καστανιά̋ και οµιλία από τον κ. Παπαγιάννη, γραµµατέα του οικείου συλλόγου «Ο ΣΤΙΝΟΣ» και στην συνέχεια εψάλει επιµνηµό-

συνη δέηση στο µνηµείο των πεσόντων και έγινε κατάθεση στεφάνων από του̋ εκπροσώπου̋ των τοπικών αρχών και φορέων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο βουλευτή̋ κ. Βλαχογιάννη̋, ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ κ. ∆ηµήτρη̋ Σακελλαρίου, ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων Περιφερειακό̋ Σύµβουλο̋ κ. Γιώργο̋ Τσίγκα̋, ο Πρόεδρο̋ τη̋ Τοπική̋ Κοινότητα̋ Καστανιά̋ κ. Γκαραγκάνη̋, οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Αλµπάνη̋ και Ζαρόπουλο̋, ο ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ και

Η υπόθεση

πρόεδρο̋ του Α. Σ. «ΜΕΤΕΩΡΑ» κ. ∆ηµήτρη̋ Κόττη̋, ο Πρόεδρο̋ του Συλλόγου Ορειβασία̋ κ. Φαµίση̋ εκπρόσωποι φορέων και πλήθο̋ κόσµου.

Ανάρπαστα τα κάστανα Στο µεταξύ απόλυτα επιτυχή̋ ήταν και η φετινή 7η γιορτή κάστανου που διοργανώθηκε στη θέση Γκούρα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανιά̋ «Ο ΣΤΙΝΟΣ» όπου συνέρρευσαν ντόπιοι και ξένοι επισκέπτε̋ έχοντα̋ σύµµαχο τον καλό καιρό. Τα κάστανα είχαν την τιµητική του̋ και έγιναν κυριολεκτικά ανάρπαστα και τα το-

πικά πρὀόντα όπω̋ τραχανά̋, πίτε̋, γλυκά κουταλιού, τσάι και µήλα από τον κόσµο που βρέθηκε στην περιοχή και απόλαυσε παραδοσιακή µουσική µε χορού̋ και τραγούδια από το Χορευτικό Τµήµα του Συλλόγου και τα Χορευτικά Τµήµατα των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλαχάβα̋ («Παπαθύµιο̋ Βλαχάβα̋»), ∆ιάβα̋, Θεόπετρα̋, Κρανιά̋, Λογγά, Ξηρόκαµπου και την χορευτική οµάδα Γυναικών Σαρακίνα̋. Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του και ο Αντιπεριφερειάρχη̋ Τρικάλων κ. Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋.

Το κείµενο αρκετά ευρηµατικό, έχει γωνίε̋ µε εκπλήξει̋, αλλά δεν το κουνάει ρούπι από την πραγµατική ζωή. «Η πόρνη από πάνω» σου λέει όµορφα, µε τρόπο, µία ιστορία τη̋ διπλανή̋ πόρτα̋, αραιώνοντα̋ την πίκρα µε χιούµορ και σκουπίζοντα̋ τα δάκρυα µε χαραµάδε̋ ελπίδα̋. Μία γυναίκα από την Πρέβεζα, η Ερατώ, ακολουθεί τον αστυνοµικό σύζυγό τη̋ στην Αθήνα. Με υποµονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, µέχρι την ηµέρα που στο από πάνω διαµέρισµα µετακοµίζει µια πόρνη. Και τότε... " Το δράµα µία̋ χώρα̋ εκτυλίσσεται παράλληλα µε την τραγωδία τη̋ Ερατώ̋. Μόνο που εσύ, από ένα σηµείο και µετά αρχίζει̋ να αδικεί̋ όλα αυτά , την ιστορία, το µήνυµα, τον έρωτα, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρο̋ των γυναικών , διότι απλά σε κάποια σηµεία η ερµηνεία τη̋ Κατερίνα̋ ∆ιδασκάλου σκεπάζει τα πάντα. Πληροφορίε̋ 2431020000 Γενική είσοδο̋ 10 ευρώ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταµάτη̋ Πατρώνη̋ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ∆ηµήτρη̋ Ανδριανό̋ ΜΟΥΣΙΚΗ: Μιχάλη̋ Ρουµπή̋ - Ιωάννη̋/Ιόλαο̋ Μανιάτη̋ ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Ελένη Αναγνωστοπούλου ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Μιχάλη̋ Ρουµπή̋ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μηνά̋ Μινατσή̋

Ο Κώστα̋ Σαµαρά̋ επιστρέφει στη Σουίτα

Έκθεση ζωγραφική̋. Λάδι, Μικτή τεχνική (λάδι µε ακρυλικά), Κολάζ 1-2-3 Νοεµβρίου στη ΣΟΥΙΤΑ Art cafe

Εγκαίνια την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου στι̋ 8 µ.µ. Παρεµβαίνουν: Ο Θανάση̋ Βαβύλη̋, δηµοτικό̋ σύµβουλο̋ Ο Στέλιο̋ Καραγιώργο̋, υπεύθυνο̋ Μουσείου Τσιτσάνη Και -τηλεφωνικά- ο Κώστα̋ Σαµαρά̋ Ζωντανή µουσική µε τη ρεµπέτικη µπάντα “Οι Απροβάριστοι”. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Φίλοι του Κώστα Σαµαρά

Ο Κώστα̋ Σαµαρά̋, γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1959 και το 1972 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1980, εισήχθη στο ΤΕΙ Αθηνών, ενώ παράλληλα ξεκίνησε την επαγγελµατική του ενασχόληση µε την µουσική, ω̋ ντράµερ, συµµετέχοντα̋ σε διάφορα σχήµατα, σε Αθήνα και Τρίκαλα. Στο µεταξύ ενεπλάκη στην παρανοµία. Η πρώτη σύλληψη ήρθε το 1985. Έκτοτε,

ύστερα από αλλεπάληλε̋ αποδράσει̋ και επανασυλλήψει̋, επαναφοίτησε στα ΤΕΙ, µέχρι την άνοιξη του 2004 που αποφυλακίστηκε µε αναστολή. Από τα µέσα του 2005, εγκαταστάθηκε στα Τρίκαλα, όπου και εργάστηκε ω̋ φωτογράφο̋ – µακετίστα̋ σε τοπικέ̋ εφηµερίδε̋ και περιοδικά, ενώ µεταξύ των ετών 2002 – 2004, συνεργάστηκε µε το περιοδικό Γεωτρόπιο τη̋ Ελευθεροτυπία̋. Τον Κώστα Σαµαρά δεν τον ενδιαφέρει η ανάδειξη ενό̋ προσωπικού στυλ αλλά µέσα από διάφορε̋ τεχνικέ̋ προσπαθεί για την καλύτερη ανάδειξη του θέµατο̋ – έργου.


8

ΤΟΠΙΚΑ

ΕΙΣ Σ ΗΣ Υ ΜΑ Ρ Ι ΙΧΕ ΠΟ ΕΠ Υ ΤΟ ΤΟ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Εστιατόριο - Αίθουσα ∆εξιώσεων “POLYZOS”

Το restaurant POLYZOS βρίσκεται λίγο έξω από την Καλαµπάκα στην περιοχή τι̋ Αγιά Τριάδα̋ προ̋ Μετέωρα, σε µια καταπληκτική τοποθεσία µε υπέροχη θέα. Από το 2009 που λειτούργησε για πρώτη φορά, οι δεξιώσει̋ τη̋ πόλη̋ απέκτησαν επιτέλου̋ το δικό του̋ µοναδικό νόηµα. Ένα̋ ξεχωριστό̋ χώρο̋ ο οποίο̋ είναι κατάλληλο̋ όλο το χρόνο για να µπορέσετε να µοιραστείτε τι̋ οικογενειακέ̋ σα̋ στιγµέ̋ ή ακόµη και να οργανώσετε οποιαδήποτε εκδήλωση επιθυµείτε. Ένα̋ µοναδικό̋ χώρο̋ για καλοφαγάδε̋, οινολάτρε̋ και όχι µόνο…… Τι̋ καλοκαιρινέ̋ σα̋ µέρε̋ µπορείτε να τι̋ απολαύσετε στον καταπληκτικό εξωτερικό χώρο 300 ατόµων, γεµάτο µε δέντρα στον κήπο µα̋, αγναντεύοντα̋ του̋ φανταστικού̋ βράχου̋ των Μετεώρων. Οι µικροί µα̋ φίλοι µπορούν να περάσουν ξέγνοιαστε̋ στιγµέ̋ σε χώρο µε διάφορα παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια του χειµώνα το restaurant POLYZOS σα̋ κάνει να νιώθετε άνετα ξεφεύγοντα̋ από την καθηµερινότητα και διασκεδάζοντα̋ µε τη ζωντανή µουσική από τοπικού̋ καλλιτέχνε̋. Σε µια αίθουσα 350 και πλέον ατόµων. ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Απολαύστε καθηµερινά ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ-ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΒΛΑΣ-ΚΥΝΗΓΙ –ΟΡΕΚΤΙΚΑ-ΣΑΛΑΤΕΣΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ-ΚΑΦΕ-ΠΑΓΩΤΟ-ΠΟΤΟ Η κουζίνα µα̋ λειτουργεί καθηµερινά από νωρί̋ το πρωί έω̋ αργά το βράδυ µπορεί να καλύψει κάθε γούστο, από Ελληνικέ̋ παραδοσιακέ̋ γεύσει̋ έω̋ Gourmet επιλογέ̋. Πάντα µε τα αγνότερα υλικά και την καλύτερη εξυπηρέτηση προκύπτει ένα ξεχωριστό αποτέλεσµα. Είναι λοιπόν σίγουρο ότι το restaurant “POLYZOS”µπορεί να καλύψει τι̋ ανάγκε̋ όλων των δεξιώσεων, και να κάνει την ιδιαίτερη στιγµή σα̋ πραγµατικά αξέχαστη.. Σα̋ περιµένουµε λοιπόν για να δηµιουργήσουµε µαζί το γεύµα ή το δείπνο που θα κλέψει την παράσταση!

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Αναγκαία η προώθηση και πιστοποίηση του πρὀόντο̋

Επιτυχή̋ η 2η γιορτή λαδιού στην Αύρα Τονίστηκε από τον πρόεδρο του ΕΒΕ Τρικάλων κ. Γιαγιάκο Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Η ελαιοκαλλιέργεια και παραγωγή ελαιόλαδου στην Αύρα έχει ταυτιστεί µε του̋ κατοίκου̋ τη̋ που µπορούν πλέον να ανοίξουν νέου̋ ορίζοντε̋ για την προώθηση του πρὀόντο̋ µε ότι αυτό συνεπάγεται για του̋ παραγωγού̋ και την περιοχή γενικότερα. Αυτό τονίστηκε στην 2η γιορτή λαδιού που πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία χθε̋ Κυριακή µε πρωτοβουλία του οικείου Πολιτιστικού Συλλόγου που θέλει να αναδείξει την όλη προσπάθεια και συνάµα να βοηθήσει του̋ ντόπιου̋ παραγωγού̋ να διαθέσουν το πρὀόν του̋ εκτό̋ των ορίων του νοµού. Η δεύτερη γιορτή λαδιού είναι γεγονό̋ όπω̋ είπε στον χαιρετισµό του ο πρόεδρο̋ του τοπικού συλλόγου κ. Βαγγέλη̋ Νίκου και στόχο όλων

µα̋ αποτελεί να γίνει θεσµό̋ µε σκοπό να αναδειχθεί η πολύχρονη προσπάθεια των παραγωγών τη̋ περιοχή̋ και συνάµα να βοηθηθούν στην διάθεση του λαδιού αρίστη̋ ποιότητα̋ στι̋ ντόπιε̋ και γιατί όχι τι̋ ξένε̋ αγορέ̋. Ευχαρίστησε όλου̋ όσοι συνέδραµαν για την διοργάνωση και τη̋ φετινή̋ γιορτή̋ λαδιού όπω̋ και τον πρόεδρο του Επιµελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλη Γιαγιάκο για την άµεση ανταπόκριση να είναι ο

εισηγητή̋ τη̋ εκδήλωση̋ και ταυτόχρονα πρόθυµο̋ να βοηθήσει στου̋ στόχου̋ των παραγωγών για συντονισµένη προώθηση του λαδιού. Από την πλευρά του ο κ. Γιαγιάκο̋ χαρακτήρισε σηµαντική την καλλιέργεια ελαιόδεντρων και παραγωγή λαδιού για την περιοχή και µάλιστα άριστη̋ ποιότητα̋, για το οποίο όπω̋ τόνισε πρέπει να γίνουν ενέργειε̋ άµεσα για την τυποποίηση και πιστοποίηση του ώστε να βγει δυναµικά στι̋ αγορέ̋.

Προ̋ αυτή την κατεύθυνση όπω̋ είπε το Επιµελητήριο θα σταθεί αρωγό̋ και προανήγγειλε µια ειδική εκδήλωση το επόµενο διάστηµα στα Τρίκαλα µε σκοπό να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του πρὀόντο̋ και να δοθούν ευκαιρίε̋ να γίνει γνωστό ευρύτερα. Ο ευλογηµένο̋ λοιπόν καρπό̋ τη̋ ελιά̋ µπορεί να γίνει το όχηµα για νέε̋ κατακτήσει̋ κι αυτό δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη του κατέληξε ο κ. Γιαγιάκο̋ καλώντα̋ όλου̋ να αναλάβουν συντονισµένη δράση για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Αξίζει τέλο̋ να σηµειωθεί ότι η εκδήλωση έδωσε τη δυνατότητα σε όλου̋ να δοκιµάσουν το λάδι τη̋ Αύρα̋ και να απολαύσουν παραδοσιακό φαγητό που προσέφεραν ο πρώην πρόεδρο̋ Θόδωρο̋ Κουζινά̋ και άλλοι συγχωριανοί καθώ̋ και ντόπιο κρασί και αναψυκτικά.

Σηµαντικέ̋ διακρίσει̋ για του̋ αθλητέ̋ τη̋ περιοχή̋

Στον τελικό κόσµου το SHIDOKAN Καλαµπάκα̋ Κατάφεραν

να αναδειχθούν στο παγκόσµιο πρωτάθληµα

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Μ

ε σηµαντικέ̋ διακρίσει̋ επέστρεψαν από την µακρινή Ιαπωνία οι αθλητέ̋ του Shidokan Καλαµπάκα̋ στέλνοντα̋ µήνυµα ότι η περιοχή έχει τεράστιε̋ δυνατότητε̋ στο άθληµα. Ειδικότερα οι αθλητέ̋ του Σίντοκαν (Shidokan) Καλαµπάκα̋ Χρήστο̋ Καραγεώργο̋ 3ο Dan και Γκούµα̋ Αχιλλέα̋ 1ο Dan, κατάφεραν και πέτυχαν πολύ µεγάλε̋ διακρίσει̋ στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Shidokan karate που έγινε στην Ιαπωνία και συγκεκριµένα στην πόλη τη̋ YOKOHAMA στι̋ 14 Οκτωβρίου 2013. Ο Γκούµα̋ Αχιλλέα̋ κατάφερε να φτάσει µέχρι τον τελικό αγώνα τη̋ βαριά̋ κατηγορία̋ ανδρών σε σκληρού̋ αγώνε̋ πλήρου̋ επαφή̋ κατακτώντα̋ CMYK

τη 2η παγκόσµια θέση µε πείσµα, αποφασιστικότητα αλλά και µε τι̋ κατάλληλε̋ οδηγίε̋ του προπονητή του Χρήστου Καραγεώργου ο οποίο̋ κατέλαβε την 5η παγκόσµια θέση στην κατηγορία ΚΑΤΑ. Οι αθλητέ̋ πέτυχαν και κατάφεραν να διακριθούν ανάµεσα σε 300 συµµετέχοντε̋ έµπειρου̋ αθλητέ̋ και η επίµονη και σκληρή καθηµερινή προετοιµασία του̋ µε τριπλέ̋ προπονήσει̋ απέδωσε στο µέγιστο. Αναµφίβολα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στου̋ δύο αθλητέ̋ διότι κατάφεραν να φτάσουν σε τελικό κόσµου και να ακουστεί το όνοµα τη̋ Καλαµπάκα̋, του Νοµού µα̋ αλλά και ολόκληρη̋ τη̋ Ελλάδα̋ αφού και δύο συµµετέχοντε̋ αθλητέ̋ από το Βόλο, οι Ἀστρατή Γεωργία και Κατσούρα̋ ∆ηµήτριο̋, διακρίθηκαν κι αυτοί.


9

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Συνεργασία τµήµατο̋ του ΤΕΙ Θεσσαλία̋ µε τη STELLA MARE

Θεσσαλική συνεισφορά σε µία παγκόσµια πατέντα! Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση µε τον ιδιοκτήτη τη̋ STELLA MARE κ. Γιώργο Τεριζάκη, ο οποίο̋ φέτο̋ πήρε το πρώτο βραβείο Επιχειρηµατικότητα̋ για την ιδέα του να δηµιουργήσει µονάδα φιλετοποίηση̋ Ελληνικού γαύρου και σαρδέλα̋ «Ο µοναδικό̋ δρόµο̋ επιβίωση̋ για µια παραγωγική µονάδα σήµερα είναι όχι µόνο το να παράγει ένα ποιοτικό πρὀόν αλλά και να το προωθεί µαζί µε επιστηµονικέ̋ αποδείξει̋ για την ποιότητα του. Αποδείξει̋ που θα πιστοποιούνται από ειδικού̋ επιστήµονε̋. Σήµερα λοιπόν δεν αρκεί να λε̋ πω̋ έχει̋ ένα καλό πρὀόν αλλά πρέπει να καταθέτει̋ και την επιστηµονική τεκµηρίωση των όσων λε̋». Του ∆ηµήτρη Κρούπη ∆ίπλα µα̋ έχουµε έναν σηµαντικό Έλληνα του σύγχρονου επιχειρείν, τον κ. Γιώργο Τεριζάκη, ιδιοκτήτη τη̋ εταιρεία̋ «STELLA MARE», από την Μεσσηνία, η οποία πήρε φέτο̋ το ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην Ελλάδα!

Από αριστερά: Ο κ. Γιώργο̋ Τεριζάκη̋, ιδιοκτήτη̋ τη̋ STELLA MARE, ο διευθυντή̋ του «δ» ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋, ο κ. Αντώνη̋ ∆αλκαφούκη̋ και η κ. Χρυσάνθη Γάλλου-∆αλκαφούκη

Από το δείπνο στο «ΚΑΤΩΓΙ» ποίηση̋, ένα πλάνο ύψου̋ 1.600.000 ευρώ και το οποίο προβλέπει τη δηµιουργία µονάδα̋ φιλετοποίηση̋ και επεξεργασία̋ φρέσκου γαύρου και σαρδέλα̋ από τι̋ ελληνικέ̋ θάλασσε̋. Αντίστοιχη µονάδα δεν υπάρχει όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά πουθενά στον κόσµο. Μάλιστα η συντήρηση του γαύρου και τη̋ σαρδέλα̋ θα γίνεται σε βιολογικό λάδι και ξύδι Μεσσηνία̋ και αυτό θα εκτοξεύει τη γεύση

Τετάρτη µαζί µε τη σύζυγο του, δύο φιλικά του ζευγάρια και µια επιστηµονική συνεργάτη τη̋ STELLA MARE, την κ. Κατερίνα. Εδώ φιλοξενήθηκε από τον επιστήθιο φίλο του και κοντοχωριανό του κ. Αντώνη

αρκετή ώρα για το ελληνικό επιχειρείν, τα προβλήµατα αλλά και τι̋ προοπτικέ̋ που έχει η χώρα µα̋. Κοινή µα̋ διαπίστωση πω̋ το νέο ξεκίνηµα που χρειάζεται η οικονοµία µα̋ πρέπει να στηριχθεί στον

Ο κ.Τεριζάκη̋ (δεξιά) µε τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά, στι̋ 3 Οκτωβρίου στην Νέα Υόρκη

Ένα δείγµα του νέου πρὀόντο̋ το οποίο µόλι̋ είχε σταλεί από του̋ ερευνητέ̋ του τµήµατο̋ Τεχνολογία̋ και Τροφίµων του ΤΕΙ Θεσσαλία̋, µε το οποίο συνεργάζεται ο κ. Τεριζάκη̋ Ο κ. Τεριζάκη̋ κατάγεται από την Μαραθόπολη Μεσσηνία̋, όπου είναι και η έδρα τη̋ STELLA MARE η οποία προµηθεύει µε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά επιχειρήσει̋ σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και όχι µόνο. Το βραβείο µαζί και 190.000 ευρώ χρηµατικό έπαθλο, το πήρε για το καινοτόµο επιχειρηµατικό πλάνο το οποίο βρίσκεται στο στάδιο τη̋ υλο-

και τη θρεπτική του̋ αξία. Αυτό το πρὀόν ο κ. Τεριζάκη̋ στοχεύει να το προωθήσει κυρίω̋ στο εξωτερικό, χωρί̋ όµω̋ να αγνοήσει και την ελληνική αγορά αλλά και τη Θεσσαλική αφού ανάµεσα στι̋ διάφορε̋ γεύσει̋ που θα «βγούνε» ορισµένε̋ θα είναι ό,τι το καλύτερο για ουζοµεζέδε̋ και τσιπουροµεζέδε̋. Ο κ. Τεριζάκη̋ βρέθηκε στην πόλη µα̋ την περασµένη

∆αλκαφούκη, σύζυγο τη̋ κ. Χρυσάνθη̋ Γάλλου-∆αλκαφούκη. ∆εν ήρθε όµω̋ ω̋ εδώ µόνο για λόγου̋ αναψυχή̋ αλλά κυρίω̋ για να ενηµερωθεί επί τόπου από του̋ ερευνητέ̋ του Τµήµατο̋ Τεχνολογία̋ Τροφίµων του ΤΕΙ Θεσσαλία̋, τµήµα το οποίο έχει έδρα την Καρδίτσα, για την πορεία των ερευνών που

πρωτογενή τοµέα και τον τουρισµό. Θα πρέπει όµω̋ ότι παράγεται να στηρίζεται στην επιστηµονική έρευνα, να είναι καινοτόµο και να προωθείται σωστά σε όλε̋ τι̋ χώρε̋ του κόσµου. Μάλιστα ο κ. Τεριζάκη̋ µα̋ µετέφερε τι̋ εντυπώσει̋ του από πρόσφατη συνάντηση του µε τον πρωθυπουργό κ. Αντώ-

Από την τελετή απονοµή̋ του Πρώτου Βραβείου Επιχειρηµατικότητα̋ για το 2013 στην STELLA MARE από τον υφυπουργό Ανάπτυξη̋ (αριστερά) κ. Νότη Μηταράκη. ∆ίπλα στον κ. Μηταράκη ο κ. Γιώργο̋ Τεριζάκη̋ µε το βραβείο

Υπάρχει δυνατότητα εγκατάσταση̋ πλήρου̋ παιδότοπου στο χώρο σα̋

του̋ έχει αναθέσει για λογαριασµό τη̋ Εταιρία̋ του. Έρευνε̋ οι οποίε̋ στοχεύουν στην παραγωγή γευστικών και πικάντικων φιλέτων γαύρου και σαρδέλα̋. Τον κ. Τεριζάκη τον συναντήσαµε το βράδυ τη̋ Τετάρτη̋ στη γνωστή ταβέρνα ΚΑΤΩΓΙ στα Μανάβικα και δειπνήσαµε µαζί του συζητώντα̋ για CMYK

νη Σαµαρά, µε τον οποίο εκτό̋ από συντοπίτε̋ είναι και φίλοι, τον οποίο συνάντησε στην… Αµερική, όπου ήταν και οι δύο προσκεκληµένοι σε επιχειρηµατικό φόρουµ στην Ν. Υόρκη. Στάθηκε όµω̋ µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό και σε µία τελευταία εµπειρία του, στο Συνέδριο «Μια περιφέρεια, Ένα̋ πλανήτη̋», που έγινε στι̋ 18-19 Οκτωβρίου στη

Μεσσηνία, σε ένα από τα Συνεδριακά κέντρα του συγκροτήµατο̋ Costa Navarino και στο οποίο συµµετείχαν 1200 Πελοποννήσιοι επιχειρηµατίε̋ και επιστήµονε̋ που διαπρέπουν τόσο στην Πελοπόννησο όσο και σε κάθε γωνιά του Πλανήτη και ειδικά στι̋ ΗΠΑ και την Αυστραλία. Το συνέδριο το διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το ellines.com, η πρώτη ∆ιαδυκτιακή χώρα στον κόσµο, την οποία ίδρυσε ο κ. Χρήστο̋ Μπάρλα̋ και έχει ω̋ σκοπό να ενώσει –διαδυκτιακά-

όλου̋ του̋ Έλληνε̋ του Πλανήτη. Το συµπέρασµα του Συνεδρίου, στο οποίο συντονιστή̋ ήταν ο γνωστό̋ δηµοσιογράφο̋ Νίκο̋ Χατζηνικολάου, ήταν πω̋ «Η Ελλάδα µπορεί, αν θέλει, να πατήσει στα πόδια τη̋ και να παίξει σηµαντικό ρόλο στον παγκόσµιο χάρτη. Θα πρέπει όµω̋ να χρησιµοποιήσει τα Πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ιδρύµατα ω̋ µοχλό «οικονοµική̋ ανάπτυξη̋».

Γευστική δοκιµή Θα πρέπει να σηµειωθεί πω̋ κατά τη διάρκεια του δείπνου, στο οποίο συµµετείχαν οι επτά Μεσσήνιοι, το ζεύγο̋ ∆αλκαφούκη και ο υπογράφων, πραγµατοποιήσαµε και γευστικέ̋ δοκιµέ̋ πρὀόντων που µόλι̋ είχαν σταλεί από του̋ ερευνητέ̋ του ΤΕΙ Τεχνολογία̋ Τροφίµων Θεσσαλία̋ και οφείλουµε να οµολογήσουµε πω̋ πρόκειται για εξαιρετικά πρὀόντα τα οποία σύντοµα θα κερδίσουν µια θέση στο οικογενειακό τραπέζι µα̋ αλλά και στι̋ εξόδου̋ µα̋ για τσίπουρο ή ούζο!


10

ΤΟΠΙΚΑ

ΤΟ «∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ» ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Οι αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋ του 2014 θα αποτελέσουν κορυφαία πολιτική µάχη, είτε έχουν προηγηθεί οι βουλευτικέ̋ εκλογέ̋, όπω̋ επιδιώκουµε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε όχι. Με την έννοια αυτή Γράφει ο ∆ηµήτρη̋ και αφού για την ριζοΠαπαθανασίου σπαστική αριστερά η αυτοδιοίκηση θέλουµε να είµέλο̋ τη̋ Ν.Ε. Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ναι πολύτιµο̋ πυλώνα̋ στην άσκηση τη̋ κοινωνική̋ και οικονοµική̋ µα̋ πολιτική̋, η προετοιµασία µα̋ για τι̋ αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋, εντάσσεται αντικειµενικά στον κεντρικό πολιτικό στόχο που θέτουµε, την ανατροπή δηλαδή τη̋ µνηµονιακή̋ πολιτική̋ τη̋ κυβέρνηση̋ και την υλοποίηση ενό̋ σχεδίου κοινωνική̋ και παραγωγική̋ ανασυγκρότηση̋ από την κυβέρνηση τη̋ Αριστερά̋. Αυτή την κρίσιµη εκλογική µάχη που θα δώσουµε θα την δώσουµε για να την κερδίσουµε, όχι µόνο για να καταγράψουµε απλά µια πολιτική νίκη υπέρ των δυνάµεων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίω̋ θα πρέπει να την κερδίσουµε προ̋ όφελο̋ τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ που πλήττεται, προ̋ όφελο̋ των αδύναµων που οι µνηµονιακέ̋ πολιτικέ̋ συνεχίζουν να εξαθλιώνουν. Με τι όρου̋ λοιπόν θα δώσουµε την µάχη των δηµοτικών εκλογών στα Τρίκαλα ; 1)Θα πρέπει και στα Τρίκαλα να αναδείξουµε ότι ο "Καλλικράτη̋" απέτυχε σε όλα τα επίπεδα, αφού αποµάκρυνε του̋ πολίτε̋ από τα κέντρα λήψη̋ των αποφάσεων, του̋ αποθάρρυνε από τη δυνατότητα συµ µετοχή̋ και ελέγχου στα κέντρα λήψη̋ των αποφάσεων, αποδυνάµωσε τη δυνατότητα τη̋ παρέµβαση̋ του̋ στι̋ τοπικέ̋ εξελίξει̋, όπω̋ ακριβώ̋ είχαµε προβλέψει το 2010 και είχαµε καταλήξει ότι ο «Καλ λικράτη̋» ευνοούσε το πολιτικό σχέδιο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών δυνάµεων και του διαπλεκόµενου τοπικού πολιτικού συστήµατο̋ . 2)Θα πρέπει και στα Τρίκαλα ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει τι εννοεί όταν λέει πω̋ µπορεί να ανατρέψει µια υπάρχουσα κατάσταση διάλυση̋ στο ∆ήµο Τρικκαίων και µαζί µε την κοινωνία να ανοίξουν το δρόµο τη̋ ανατροπή̋, µακριά από κάθε λογική που ω̋ τώρα υλοποιούσε το πολιτικό προσωπικό του τοπικού συστήµατο̋ εξουσία̋, βάζοντα̋ µπροστά αγωνιστέ̋ υποψηφίου̋ οι οποίοι συστρατευόµενοι σε ένα δηµοτικό σχήµα που έχουµε ήδη δηµιουργήσει και που θα δεσµεύεται και θα µπορεί να διασφαλίσει, όπω̋ το έχει κάνει µέχρι σήµερα άλλωστε, ότι δεν θα υποκύψει στι̋ µνηµονιακέ̋ επιταγέ̋. Ώστε αυτό το δηµοτικό σχήµα µε άλλα λόγια να διασφαλίσει του̋ απαραίτητου̋ όρου̋ και από ισχυρότερε̋ θέσει̋ να διασφαλίσει π.χ. ότι δεν θα προχωρήσουν οι απολύσει̋, η λεηλασία τη̋ περιουσία̋ των δήµων, πω̋ δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό και τα κοινά αγαθά και δεν θα δοθεί σε εργολάβου̋ η διαχείριση των απορριµµάτων . Για να διασφαλίσουµε ότι θα δώσει τη µάχη και θα προωθήσει στην κοινωνία προτάσει̋ άµεσα υλοποιήσιµε̋ για τη στήριξη των κοινωνικών δοµών στη πρόνοια, τη̋ δηµόσια̋ υγεία̋, του δηµόσιου χαρακτήρα τη̋ παιδεία̋, των δοµών τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋, δηµιουργώντα̋ πραγµατικά και όχι επίπλαστα κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρµακεία και παντοπωλεία, ξενώνε̋ για του̋ άστεγου̋, στέκια πολιτισµού για τη νεολαία, δηµοτικού̋ χώρου̋ και δράσει̋ που θα λειτουργούν όχι ω̋ «ξωτικά» αλλά ω̋ κύτταρα δηµιουργία̋ και αντίσταση̋ στην κατάρρευση που προετοιµάζουν οι ταξικοί µα̋ αντίπαλοί και οι σύµµαχοί του̋, ώστε αναπτύσσοντα̋ ένα τέτοιο πλέγµα κοινωνική̋ προστασία̋ από την µια να διασφαλίζει τη συµµετοχή του πολίτη και από την άλλη να µην επιτρέπει την ανάπτυξη φασιστικών και ρατσιστικών πρακτικών και φαινοµένων. 3)Θα πρέπει και στα Τρίκαλα να αναλάβουµε πρωτοβουλίε̋ ώστε να καταστεί πιο πλούσια και ζωντανή η λειτουργία του δηµοτικού µα̋ σχήµατο̋, ώστε λειτουργώντα̋ µε εσωτερική δηµοκρατία να διασφαλίσουµε τη διαφάνεια και τη συµφωνία στα πρόσωπα που θα µπουν µπροστά µόλι̋ «µισό βήµα» από του̋ υπόλοιπου̋, πρόσωπα που να εµπνέουν, µε την αντίληψη που διαθέτουµε για την πολιτική, για τη συµµετοχή, για την άµεση δηµοκρατία. 4)Θα πρέπει και στα Τρίκαλα να προωθήσουµε και να εµβαθύνουµε περισσότερο σε ιδέε̋ , πρακτικέ̋ και θεωρητικέ̋ επεξεργασίε̋ που από το 2010 συζητάµε και προπαγανδίζουµε δίνοντα̋ καθοριστική προτεραιότητα στον εµπλουτισµό τη̋ λειτουργία̋ του δηµοτικού µα̋ σχήµατο̋ που δεν µπορεί να παίξει το ρόλο του ιµάντα µεταβίβαση̋ κάποια̋ κοµµατική̋ γραµµή̋, αλλά µπορεί να είναι το πρωτοπόρο

τµήµα µα̋ σε αυτή τη µάχη, ενεργώντα̋ πάντα µέσα στο κοινά συµφωνηµένο σχέδιο που έχουµε ω̋ κόµµα συνοµολογήσει. 5)Θα πρέπει τέλο̋ και στα Τρίκαλα να επενδύσουµε στην προοπτική τη̋ νίκη̋ µα̋ σε αυτή την µάχη και τη̋ ανατροπή̋ του αποσαρθρωµένου τοπικού πολιτικού συστήµατο̋. Σε αυτό το στρατηγικό µα̋ στόχο σηµαντικό ρόλο θα παίξουν οι συµµαχίε̋ που µπορούµε να οικοδοµήσουµε και σε τοπικό επίπεδο, αρκεί το πλαίσιο και το πρόγραµµα αυτή̋ τη̋ οικοδόµηση̋ να είναι στην κατεύθυνση που και η απόφαση τη̋ Κ.Ε. του κόµµατο̋ προσδιόρισε µε σαφή και ξεκάθαρα αντιµνηµονιακά, αντιφασιστικά, αντινεοφιλελεύθε ρα, οικολογικά και ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά και αρκεί να υπάρχουν πολιτικέ̋ δυνάµει̋ ή µεµονωµένε̋ προσωπικότητε̋ που συµφωνούν σε αυτό το πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά του. Το µόνο σίγουρο είναι ότι καµία µνηµονιακή ή καθεστωτική πολιτική δύναµη ή πρόσωπο δεν θα αποδεχθεί αυτή την κατεύθυνση. Η αυτοδιοίκηση είναι υπόθεση πρωταρχικά των τοπικών κοινωνιών , αυτέ̋ αποφασίζουν «µε ποιου̋ θα πάνε και ποιου̋ θα αφήσουν». Θα πρέπει συνεπώ̋ να αποµονώσουµε φαινόµενα χάραξη̋ προσωπικών στρατηγικών, που αναδύουν έντονα παλαιοκοµµατικά χαρακτηριστικά . Ο αγώνα̋ για ένα νέο αυτοδιοικητικό χάρτη απαιτεί πάνω από όλα το συλλογικό αγώνα, ξεκινά από του̋ ίδιου̋ του̋ απλού̋ πολίτε̋ που στοιχήθηκαν µαζί µα̋ όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, περνά από τα κινήµατα τη̋ πόλη̋ και τι̋ αυτοδιοικητικέ̋ συλλογικότητε̋ που ήδη εδώ και σχεδόν τρία και πλέον χρόνια δίνουν αγώνα για την ανατροπή των µνηµονιακών πολιτικών αλλά και ενάντια στι̋ πολιτικέ̋ του σχεδίου «Καλλικράτη̋»,διαχέεται στα δίκτυα τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋, του αντιρατσιστικού αγώνα, των αντιφασιστικών οµάδων, των συλλογικοτή των που συµβάλλουν στην υπεράσπιση των πιο αδύναµων κοινωνικών οµάδων ενάντια στην πολιτική τη̋ άγρια̋ λιτότητα̋, αλλά και στον κοινωνικό αποκλεισµό που η συγκυβέρνηση έχει επιβάλλει. Το ενδιαφέρον µα̋ µε άλλα λόγια θα πρέπει να επικεντρωθεί στι̋ συλλογικέ̋ µα̋ προσπάθειε̋, στι̋ οποίε̋ θα πρέπει να ενταχθεί το σύνολο του στελεχιακού µα̋ δυναµικού και του κοµµατικού µα̋ µηχανισµού, όχι µέσα από την αντίληψη τη̋ «ανάθεση̋», αλλά µέσα από τη διαθεσιµότητα τη̋ «επιστράτευση̋», ώστε να δώσουµε το µήνυµα τη̋ ενότητα̋ και τη̋ πανστρατιά̋. Το αυτοδιοικητικό σχήµα που ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε πολιτικά, σε δύσκολου̋ καιρού̋ και πριν την εκλογική του εκτίναξη, στο ∆ήµο Τρικκαίων, δηλαδή το «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» κατάφερε µέχρι σήµερα να διατρέξει µία σηµαντική διαδροµή ω̋ πρὀόν τη̋ γνήσια̋ πρωτοβουλία̋ αυτοοργάνωση̋ ενεργών πολιτών που όχι µόνο ενδιαφέρονται αλλά και διαθέτουν τι̋ δυνάµει̋ του̋ για να µετασχηµατίσουν την µέχρι σήµερα διαµορφωµένη αυτοδιοικητική πραγµατικότητα, για να φθάσουµε πιο κοντά στην υλοποίηση του οράµατό̋ µα̋ για µια δηµοκρατική, αξιόπιστη και αποτελεσµατική αυτοδιοίκηση, µέσα από τη συµβολή µα̋ στην ανάπτυξη των κινηµάτων των πολιτών συνδυασµένη µε την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη παρουσία µα̋ και συνεισφορά µα̋ στα θεσµικά όργανα . Ο ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα πιστεύω ότι όχι µόνο θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει πολιτικά και εκλογικά αυτήν την αυτοδιοικητική παράταξη , όχι µόνο θα πρέπει να ενισχύσει και να εµπλουτίσει τη συµβολή του στον προγραµµατικό τη̋ λόγο, αλλά πρωταρχικά θα πρέπει να επιστρατεύσει κάθε οργανωτική και κοµµατική δυνατότητα µέσα από την εµπλοκή όσο το δυνατό περισσότερων συντρόφων και φίλων του κόµµατο̋, ώστε να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που για πρώτη φορά επιχείρησε το 2010, να συνεχίσει δηλαδή την πορεία τη̋ οικοδόµηση̋ τη̋ καταλυτική̋ του παρουσία̋ στο χώρο τη̋ αυτοδιοίκηση̋ και στα Τρίκαλα. Αυτό το καθήκον και προτεραιότητα προκύπτει άλλωστε και από την πρόσφατη απόφαση τη̋ Κ.Ε. του κόµµατο̋, πάνω στην οποία θα πρέπει να οικοδοµήσουµε του̋ άξονε̋ τη̋ πολιτική̋ µάχη̋ που θα κληθούµε να δώσουµε το επόµενο χρονικό διάστηµα. Με βάση λοιπόν αυτέ̋ τι̋ συντεταγµένε̋ θα πρέπει να σχεδιάσουµε το «δροµολόγιο» του κόµµατο̋ µα̋ ώστε στι̋ επόµενε̋ αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋ το «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» να γίνει ο µοχλό̋ κινητοποίηση̋ εκείνων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων τη̋ πόλη̋ µα̋ που θα προχωρήσουν στη δηµοκρατική ανατροπή̋ τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ πολιτική̋ που υλοποιεί στο δήµο µα̋ το συστηµικό, φιλοκυβερνητικό και φιλοµνηµονιακό µπλοκ εξουσία̋ που έχουν συγκροτήσει και στηρίζουν από κοινού οι παρατάξει̋ των Λάππα και Ταµήλου , όσο και το διαπλεκόµενο τοπικό σύστηµα εξουσία̋ .

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Οι θέσει̋ των Οικολόγων Πράσινων για την τοπική Αυτοδιοίκηση Η αυτοδιοίκηση πάσχει από έλλειψη Οραµάτων, Πολιτικών, Κοινωνική̋ Ευθύνη̋ και Άµεση̋ ∆ηµοκρατία̋ Η Αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη για ανανεωµένο κρατικό και κοµµατικό έλεγχο. Πάσχει από έλλειψη Οραµάτων, Πολιτικών, Κοινωνική̋ Ευθύνη̋ και Άµεση̋ ∆ηµοκρατία̋. Βασική εκτίµηση των Οικολόγων Πράσινων είναι ότι οι δήµοι και οι περιφέρειε̋ αντιµετωπίζονται ω̋ ένα ακόµη παρακλάδι τη̋ κεντρική̋ διοίκηση̋. Ο θεσµό̋ παρουσιάζει πολλά προβλήµατα λόγω του κακού σχεδιασµού, του «Καλλικράτη»,αλλά και τη̋ κακή̋ εφαρµογή̋ των όποιων θετικών έχει. Σε µια εποχή πολύπλευρη̋ κρίση̋, , τροµερών ελλείψεων στην δοµή και οργάνωση τη̋ αυτοδιοίκηση̋, τα προβλήµατα, επιδεινώνονται και όπω̋ φαίνεται, από τι̋ κυβερνητικέ̋ γενικόλογε̋ «προφορικέ̋» εξαγγελίε̋ δεν υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την επίλυση̋ του̋. Λίγου̋ µόνο µήνε̋ πριν τι̋ αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋, εστιάζουν στην αλλαγή του εκλογικού νόµου και µόνον. Το µοντέλο ανάπτυξη̋ που ακολούθησαν, οι πολιτικέ̋ όλα τα προηγούµενα χρόνια οδήγησαν στο οικονοµικό, κοινωνικό, ηθικό αδιέξοδο που ζούµε σήµερα και στην απαξίωση των δυνάµεων που διαθέτει η κάθε περιοχή. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούσαµε και συνεχίζουµε να θεωρούµε ότι η αυτοδιοίκηση χρειάζεται µια ριζική τοµή. Η κριτική µα̋ στον «Καλλικράτη» είχε επισηµάνει την ανάγκη να ξεφύγουµε από τη λογική του τοπικού άρχοντα και να διερευνηθεί η δηµοκρατία στην αυτοδιοίκηση προτείνοντα̋: •Ενίσχυση τη̋ συλλογικότητα̋ στη διοίκηση των δήµων και των περιφερειών. •Κύριο εκλεγµένο όργανο να είναι το δηµοτικό και περιφερειακό συµβούλιο, που αποτυπώνει καλύτερα τη βούληση των πολιτών και τι̋ κοινωνικέ̋ αντιθέσει̋. •Εκλογή των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων µε απλή αναλογική, µετεκλογικέ̋ συνεργασίε̋ σε προγραµµατική βάση. •Όριο στι̋ συνεχόµενε̋ θητείε̋. •∆ήµαρχο̋ και αντιδήµαρχοι να εκλέγονται από το δηµοτικό συµβούλιο και να λογοδοτούν σε αυτό (µε δικλείδε̋ που θα διασφαλίζουν ότι ο δήµο̋ δε θα µένει ακέφαλο̋). •Θεσµοί τη̋ άµεση̋ δηµοκρατία̋: τοπικά δηµοψηφίσµατα, νοµοθετικέ̋ πρωτοβουλίε̋ πολιτών, συµµετοχικοί πρὁπολογισµοί, θεσµοί ανοικτή̋ διαβούλευση̋, ανοικτέ̋ θεµατικέ̋ επιτροπέ̋. Στη δηµόσια συζήτηση που άνοιξε για την αλλαγή νοµοθεσία̋ των εκλογικών διαδικασιών και ειδικότερα µε την πιθανή αλλαγή του τρόπου εκλογή̋ των αυτοδιοικητικών, οι Οικολόγοι Πράσινοι, επιφυλασσόµενοι για ουσιαστικότερη τοποθέτηση µε τη δηµοσιοποίηση λεπτοµερειών στι̋ εν λόγω προτάσει̋, επιµένουµε στι̋ πάγιε̋ θέσει̋ µα̋, οι οποίε̋ συνοψίζονται: •Στην εφαρµογή τη̋ απλή̋ αναλογική̋ και την κατάργηση των όποιων bonus, •Στην κατάργηση του όποιου πλαφόν στη συµµετοχή εκλογιµότητα̋ αφού κινείται σαφέστατα προ̋ αντιδηµοκρατική κατεύθυνση •Στην αντίθεση µα̋ για επαναφορά του 42%, αφού οδηγεί στην εκλογή δηµάρχων/περιφερειαρχών χωρί̋ εκφρασµένη λἀκή πλειοψηφία.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισα̋, παρακολουθούµε µε πολύ προσοχή και αγωνία τα όσα διαδραµατίζονται στην πόλη µα̋ ενόψει των επικείµενων εκλογών στην τοπική Αυτοδιοίκηση. ∆ηµιουργήσαµε την δηµοτική παράταξη “Πράσινη Πόλη Οικολογία-Αλληλεγγύη” που διέπεται από τι̋ αρχέ̋ τη̋ Πολιτική̋ Οικολογία̋, διατηρώντα̋ ταυτόχρονα την αυτονοµία τη̋. Παρακολουθούµε, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την συγκρότηση του “Αυτόνοµου ∆ηµοκρατικού Αυτοδιοικητικού Μετώπου”, των τριών δηµοτικών παρατάξεων, “Πράσινη Πόλη”, “Ενωτική Πρωτοβουλία” και “Λαρισαίων Πόλι̋”. Θεωρούµε πολύ θετικό την προσπάθεια να διαµορφωθεί ένα νέο µοντέλο άσκηση̋ τη̋ δηµοτική̋ εξουσία̋ µε συλλογικότητα, δηµοκρατική συγκρότηση των οργάνων, διαφάνεια, δηµόσιο απολογισµό και διαδικασίε̋ συµµετοχή̋ και ελέγχου εκ µέρου̋ του πολίτη. Το ότι οι τρει̋ παρατάξει̋ κάθισαν ισόνοµα σ’ ένα τραπέζι, συζήτησαν και συνέταξαν κείµενο αρχών για σύσταση ενό̋ Αυτόνοµου ∆ηµοκρατικού Συνδυασµού Ανατροπή̋ και ∆ηµιουργία̋ για τον ∆ήµο Λαρισαίων, µε ανοιχτέ̋ τι̋ πόρτε̋ σε κάθε παράταξη – συλλογικότητα και σε κάθε ενεργό Πολίτη και µάλιστα ισότιµα, συµβαδίζει και ενισχύει την άποψή µα̋, για ενίσχυση τη̋ συλλογικότητα̋ στη διοίκηση των δήµων. Το ότι συµφώνησαν πρώτα στι̋ αρχέ̋ του εγχειρήµατο̋ και θεώρησαν δευτερεύον το θέµα τη̋ ηγεσία̋ συµφωνεί µε τι̋ θέσει̋ µα̋ για το ότι κύριο όργανο πρέπει να είναι το δηµοτικό συµβούλιο, ενισχύει τον Θεσµό τη̋ άµεση̋ δηµοκρατία̋ και την αναγκαιότητα τη̋ εφαρµογή̋ τη̋ απλή̋ αναλογική̋ και την κατάργηση του όποιου πλαφόν στη συµµετοχή εκλογιµότητα̋. Οι αναφορέ̋ τη̋ διακήρυξη̋ των τριών παρατάξεων για: Ένα ουσιαστικό δίκτυο δοµών κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋. Μια νέα δίκαιη, ισόρροπη και αειφορική ανάπτυξη µε γνώµονα την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδο̋ των λίγων. Απόδοση των δηµόσιων χώρων ελεύθερου̋ και πράσινου̋ στον πολίτη. Αναβάθµιση του περιβάλλοντο̋ και βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋. ∆ηµιουργία µια̋ πόλη̋, ιδανικό τόπο κατοικία̋, µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και ενεργό κύτταρο κοινωνική̋, οικονοµική̋ και επιχειρηµατική̋ δραστηριότητα̋, συνάδουν απόλυτα µε τι̋ αρχέ̋ τη̋ Πολιτική̋ Οικολογία̋. Είµαστε απόλυτα πεπεισµένοι για την αναγκαιότητα του εγχειρήµατο̋, και καλούµε όλα τα µέλη µα̋, του̋ φίλου̋ και υποστηρικτέ̋ µα̋, αλλά και όλου̋ του̋ πολίτε̋ του ∆ήµου τη̋ Λάρισα̋ που ευαισθητοποιούνται σε θέµατα τη̋ κοινωνία̋, του περιβάλλοντο̋ και του πολιτισµού, να συστρατευτούν σ΄ αυτέ̋ τι̋ κρίσιµε̋ περιστάσει̋ και να συµβάλλουν καθοριστικά στην ευρύτερη προσπάθεια για τη διαµόρφωση µια̋ διαφορετική̋ – ελπιδοφόρα̋ – προοπτική̋ για την τοπική µα̋ κοινωνία. Με την συµµετοχή όλων µπορούµε να διαµορφώσουµε ένα νέο µέλλον για το δήµο και τη ζωή όλων των συµπολιτών µα̋, µε σηµαία την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Για την ΠΚ Λάρισα̋ Ο Συντονιστή̋ Κούτσικο̋ Κωνσταντίνο̋

Το επίκαιρο «ΟΧΙ» Του Παναγιώτη Ν. Κρητικού* e-mail: pkritikos14@yahoo.gr Η πολύπλευρη επίθεση των τροικανών και των εδώ πρόθυµων εκτελεστών των εντολών του̋, πέρα από την οικονοµική εξουθένωση, τη δυσπραγία και την εξαθλίωση που προκαλούν στο λαό µα̋, µε το επικείµενο µέτρο φορολόγηση̋ πάση̋ ακίνητη̋ περιουσία̋ στοχεύει στον πλήρη εξανδραποδισµό του. Μετά την προλεταριοποίηση τη̋ µεσαία̋ αστική̋ τάξη̋, έρχεται η αναίρεση τη̋ έννοια̋ τη̋ ιδιοκτησία̋ και η κολιγοποίηση του αγροτικού κόσµου τη̋ χώρα̋. Τελικοί ιδιοκτήτε̋ θα γίνουν οι ξένοι δυνάστε̋. Το ελληνικό πολιτικό σύστηµα εξουσία̋, το οποίο χρησιµοποιείται από του̋ δανειστέ̋ µε επικεφαλή̋ την Γερµανία, φαίνεται ότι αδυνατεί να αντιληφθεί του̋ βαθύτερου̋ στόχου̋, τι̋ µεσοπρόθεσµε̋ και µακροπρόθεσµε̋ επιδιώξει̋ των διεθνών τοκογλύφων, οι οποίοι αποβλέπουν στον εξανδραποδισµό των Ελλήνων µέσα από την οικονοµική του̋ χειραγώγηση. Οι Έλληνε̋, προαιώνιοι κάτοικοι αυτού του ιερού χώρου, είναι όχι µόνο δεµένοι µε την ιστορία του, αλλά και εµποτισµένοι από τι̋ διαχρονικέ̋ ηθικέ̋ αξίε̋. Είναι επίση̋ ταυτισµένοι µε τη γη του̋ ω̋ Πατρίδα, αλλά και ω̋ ιδιοκτησία. Το DNA του Έλληνα είναι δεµένο µε τη γη του, το µικρό ή µεγάλο κεραµίδι, µε το χωράφι του, µε το περιβάλλον του. Ένα περιβάλλον που είναι ουσιώδε̋ στοιχείο στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του και τη̋ αυτονοµία̋ του και στο οποίο έχουν ριζώσει τα όνειρά του. Ένα περιβάλλον αφετηρία και κοιτίδα του πολιτισµού του. Αυτού̋ του̋ δεσµού̋ του Έλληνα µε τη γη του θέλουν να σµπαραλιάσουν µε την άγρια φορολογία τη̋ ακίνητη̋ περιουσία̋. Υποπτευόµαστε ότι οι στόχοι είναι βαθύτεροι και ανοµολόγητοι. Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι σε µεσοπρόθεσµη προοπτική, οι Έλληνε̋ ιδιοκτήτε̋ θα περιέλθουν σε αδυναµία καταβολή̋ των δυσβάσταχτων φόρων. Έτσι, θα προκύψει η ανάγκη (είναι ηλίου φαεινότερο) παραχώρηση̋ ακινήτων στο κράτο̋ για τη µερική ή

ολική εξόφληση των χρεών. Είναι επίση̋ δεδοµένο ότι το κράτο̋ δε µπορεί να είναι διαχειριστή̋, κύριο̋ ιδιοκτήτη̋ µια̋ τεράστια̋ ακίνητη̋ περιουσία̋ που θα σχηµατιστεί καθ’ άπασαν την επικράτεια. Όµω̋, η συγκεντρωθείσα ει̋ «χείρα̋ τρίτου», δηλαδή του κράτου̋, ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων πολιτών θα «πιάσει τόπο» µε άλλον προορισµό: το κράτο̋, ω̋ υπόχρεο έναντι των τοκογλύφων δανειστών, µη δυνάµενο να ανταποκριθεί στο µη εκπληρώσιµο (και όχι βιώσιµο) χρέο̋, θα προσφέρει µε την σειρά του σε µερική ή ολική εξόφλησή του, την περιουσία των Ελλήνων πολιτών, η οποία θα έχει περιέλθει σε αυτό. Η παραπάνω αφήγηση µοιάζει ουτοπική. Και µακάρι να είναι. Το σχέδιο είναι αρκετά σατανικό για να είναι αληθινό. Αλλά και αν ακόµα δεν υπάρχει σχέδιο, εκ των πραγµάτων θα προκύψει η ανάγκη, η οποία θα υποχρεώσει το κράτο̋ σε µια τέτοια λύση. Όµω̋, µία λύση-«δεσµά» για την Εθνική µα̋ Κυριαρχία. Με άλλα λόγια, ό,τι δεν πέτυχαν οι προκάτοχοι τη̋ Μέρκελ δια των όπλων, το πετυχαίνει ή επιδιώκει να επιτύχει η ίδια µε «θεσµικέ̋» διαδικασίε̋. Συνεπώ̋, το ΟΧΙ τη̋ ελληνική̋ Βουλή̋ ω̋ απάντηση στο ύπουλο νοµοσχέδιο περί φορολογία̋ ακίνητη̋ περιουσία̋ θα αποδειχθεί σηµαντικότερο από το ΟΧΙ του ΄40. Θα είναι το ΟΧΙ του Έθνου̋. *Ο Παναγιώτη̋ Ν. Κρητικό̋ είναι Πρόεδρο̋ του Πολιτικού και Κοινωνικού Συνδέσµου «Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ» και πρώην Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Βουλή̋.


11

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Το τέλο̋ µια πάθηση̋ που βασανίζει εκατοµµύρια ανθρώπου̋

Προετοιµάζεται από την Περιφερειακή Ενότητα

Μεγάλη Λαογραφική εκδήλωση µε θέµα τα Χριστούγεννα Επαναστατική θεραπεία Θα παρουσιασθούν παραδοσιακέ̋ συνταγέ̋ αλλά και χοροί κατά των κιρσών Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πρόκειται να διοργανώσει στην πόλη των Τρικάλων την Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2013 λαογραφική εκδήλωση µε θέµα : «Παραδοσιακέ̋ Χριστουγενιάτικε̋ Γεύσει̋». Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο ανάδειξη̋ τη̋

τοπική̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ και λαογραφία̋ του δωδεκαηµέρου ενόψει των εορτών και περιλαµβάνει παρουσίαση τοπικών παραδοσιακών συνταγών των εορτών σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο και θα πλαισιώνεται από παρουσίαση παραδοσιακών χορών. Καλούνται όλοι οι λαογραφικοί πολιτιστικοί σύλλογοι περιοχή̋ Τρικάλων , που διαθέτουν χορευτικέ̋ οµάδε̋, παραδοσιακή χορωδία και κάθε είδου̋ λαογραφικό υλικό, καθώ̋ και οι συνεταιρισµοί τοπικών παραδοσιακών πρὀόντων που επιθυµούν να συµµετέχουν στην εκδήλωση, να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων στα τηλέφωνα 2431035106, 2431046103 (Υπεύθυνη Ευαγγελία Μπουντούρη). Πρώτη συνάντηση των υπευθύνων θα πραγµατοποιηθεί στα Γραφεία τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων στον 1ο όροφο την ερχόµενη Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 στι̋ 7 το απόγευµα.

Κυκλοφόρησε ο 3ο̋ (2013) τόµο̋ του περιοδ. «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ», σελ. 384 Περιέχει

ενδιαφέρουσε̋ µελέτε̋ για τη Θεσσαλία

Κυκλοφόρησε ο 3ο̋ τόµο̋ (2013) του ετησίου περιοδικού επιστηµονικού συγγράµµατο̋ «Θεσσαλικά Μελετήµατα», το οποίο εκδίδει η Φιλολογική, Ιστορική, Αρχαιολογική, Λαογραφική Ε-ταιρεία Θεσσαλία̋ (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.), σε συνεργασία µε τον εκδοτικό οίκο Αδελφών Κυριακίδη τη̋ Θεσσαλονίκη̋. Ο εν λόγω τόµο̋ των 384 σελίδων περιέχει πλούσια φιλολογική, ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική ύλη. Όπω̋ ο 1ο̋ και ο 2ο̋, έτσι και ο 3ο̋ τόµο̋ έχει καλαίσθητη βιβλιοδεσία και γενικά είναι µια σπουδαία και προσεγµένη έκδοση που τιµά τη Θεσσαλία. Ειδικότερα ο τόµο̋ χωρίζεται σε 4 ενότητε̋ και περιλαµβάνει: Α. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ, φιλολόγου - δρο̋ βυζαντινή̋ φιλολογία̋, - Υµνογράφοι και Υµνογραφικά κείµενα (κανόνε̋) για τον Άγιο Αχίλλιο (σελ. 7-27).

ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝ. ΚΛΕΙΤΣΑ, φιλολόγου – master κλασική̋ φιλολογία̋, - Χειρόγραφο του 14ου αιώνα στη Μονή Παναγία̋ Τατάρνα̋ Αγράφων (cod. Tatarniensis 14) (σελ. 29-32). ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠAΠΠΑ, δρο̋ λατινική̋ φιλολογία̋, - Η µετάφραση τη̋ “Επιτοµή̋ των Φιλιππικών” του Ποµπηίου Τρόγου από τον ∆ανιήλ Φιλιππίδη (σελ. 33- 56). ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΠΕΗ, ερευνητή Γ΄ ΚΕΕΝ∆Ι - ΙΛΝΕ τη̋ Ακαδηµία̋ Αθηνών, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥ∆Α, ερευνήτρια̋ Β΄ ΚΕΕΝ∆Ι - ΙΛΝΕ τη̋ Ακαδηµία̋ Αθηνών, - Ενδοδιαλεκτική ∆ιαφοροποίηση στα Ιδιώµατα τη̋ Θεσσαλία̋ (σελ. 57-72). Β. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Σ. ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ, νοµικού - δρο̋ γεωγραφία̋-γεωπολιτική̋, - Η επανάσταση του 1854 στη ∆υτική Θεσσαλία. Μια γεωι-

ΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧ oto ητο - M Αυτοκίν - ∆ιατροφή ση α δ έ κ σ ση ∆ια - Υπόδη Ένδυση η & Παιδί ευσ Εκπαίδ Γραφείο Οικία & ιών Υπηρεσ Παροχή

στορική θεώρηση (σελ. 75-96). ΡΕΝΑΣ ΣΠΑΝΟΥ, ακολούθου επικοινωνία̋ γεν. γραµµατεία̋ ενηµερώσεω̋ και επικοινωνία̋, - Η δολοφονία του Άγγλου δηµοσιογράφου ΚαρόλουΤσάλονερ Ογγλ κατά την Θεσσαλική Επανάσταση του 1878 από τι̋ συζητήσει̋ στη Βρεταννική Βουλή (σελ. 97-110). ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Ν. ΚΑΛΕΣΗ, δρο̋ συγκριτική̋ λογοτεχνία̋, - Ο Αχιλλέα̋ Τζάρτζανο̋ ω̋ µαθητή̋ στο «Ελληνικόν Σχολείον εν Λαρίση» (1885-1886) (σελ. 111-124). ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Α. ΝΗΜΑ, φιλολόγου - δρο̋ ιστορία̋, - Η Συµβολή των Θεσσαλών στου̋ Βαλκανικού̋ Πολέµου̋ (1912-1913). Αγώνε̋ και νεκροί (σελ. 125-176). Γ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΡΟΥΣΙΩΤΗ, δρο̋ αρχαιολογία̋, - Λατρευτικέ̋ εικονογραφικέ̋ σκηνέ̋ από τη Θεσσαλία κατά τη Μυκηνἀκή εποχή (σελ. 179-198). ΦΑΝΗΣ ΛΥΤΑΡΗ, δρο̋ βυζαντινή̋ φιλολογία̋, - Τρει̋ παραβολέ̋ στον νάρθηκα του ναού τη̋ Κοιµήσεω̋ τη̋ Θεοτόκου (1573) στην Καλαµπάκα. Το έργο του Νεοφύτου (σελ. 199-205). ΑΡΓΥΡΗΣ Π.Π. ΠΕΤΡΟΝΩΤΗ, αρχιτέκτονο̋ – baumaister Y. Mimar - Το Σαράι του Βελή πασά στον θεσσαλικό Τ(ο)ύρναβο [1814-1822] (σελ. 207-280). ∆. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΤΟΥΛΑ, φιλολόγου, - Λαογραφικά τη̋ παιδι-

κή̋ ηλικία̋ στην περιοχή Παλαµά Καρδίτση̋ (σελ. 283338). ΒΑ˳ΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ, αρχαιολόγου - δρο̋ λαογραφία̋, - Έµφυλη οργάνωση του χώρου: Η θέση τη̋ γυναίκα̋ στην παραδοσιακή κοινωνία των Καραγκού-νηδων και η (µετα)κίνησή τη̋ στην πολιτισµική περιοχή τη̋ πεδινή̋ Θεσσαλία̋ (σελ. 339-367). - Νεκρολογίε̋: Μπίλη Βέµη (1954-2012) - Κάρολο̋ Μητσάκη̋ (1932-2013) (σελ. 369374). - Θεσσαλική Βιβλιογραφία (σελ. 375-379). - Βιβλιοκρισία: ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η (εκδ.), Photii Patriarchae Lexicon. Τόµο̋ ΙΙΙ, Ν-Φ, Βερολίνο – Βοστώνη, De Gruyter, 2013, σσ. xxvi + 600 (σελ. 380-382). - Οδηγίε̋ προ̋ του̋ Συνεργάτε̋ των «Θεσσαλικών Μελετηµάτων» (σελ. 383-384).

Θεαµατικά αποτελέσµατα, µε ποσοστό επιτυχία̋ που κυµαίνεται από 95 µέχρι 99%, έχει η νεα εξελιγµένη επεµβατική θεραπεία τη̋ φλεβική̋ ανεπάρκεια̋ –κιρσών των κάτω άκρων µε ενδοαυλικό Laser! Η µέθοδο̋, που είχε παρουσιαστεί από τον αγγειοχειρουργόαγγειολόγο ∆ρ Χαράλαµπο Ηλία για πρώτη φορά στην χώρα µα̋ το 2010 στο 12ο Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο στο Ζάππειο, σήµερα έχει εφαρµοστεί από την οµάδα του µε απόλυτη επιτυχία σε περισσότερου̋ από 1200 ασθενεί̋. «Τα αποτελέσµατα είναι θεαµατικά µε σχεδόν απόλυτη επιτυχία (95 µε 99%) σε σχέση µε τη κλασική ανοιχτή χειρουργική, που το ποσοστό επιτυχία̋ δεν ξεπερνούσε το 65-70%» αναφέρει ο αγγειοχειρουργό̋- αγγειολόγο̋ ∆ρ Χαράλαµπο̋ Ηλία̋. Μάλιστα όπω̋ διευκρίνισε ο ∆ρ Ηλία̋ τα αποτελέσµατα από την επεµβατική θεραπεία µε ενδοαυλικό Laser είναι εφάµιλλα µεγάλων νοσοκοµείων τη̋ Ευρώπη̋ και Αµερική̋. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία τη̋ Ελληνική̋ Αγγειολογική̋ Εταιρεία̋ περισσότεροι από 1.000.000 Έλληνε̋ και Ελληνίδε̋ έχουν µέτριο έω̋ σοβαρό πρόβληµα Φλεβική̋ Ανεπάρκεια̋, που χρήζει άµεση̋ αντιµετώπιση̋. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι από τι̋ πιο συχνέ̋ παθήσει̋ των γυναικών σε ποσοστό 40 - 45% και των ανδρών σε ποσοστό 2025%.∆ηλαδή στην πατρίδα µα̋ περίπου 2.200.000 γυναίκε̋ πάσχουν από µικρότερου (σταδίου 1) έω̋ µεγαλύτερου βαθµού (σταδίου 5)ανεπάρκεια του φλεβικού δικτύου, χωρί̋ όλε̋ του̋ να το γνωρίζουν. Επίση̋ περίπου 900.000 άνδρε̋ πάσχουν από τη νόσο την οποία συχνά διαγιγνώσκουµε για πρώτη φορά στο στρατό κατά την διάρκεια τη̋ θητεία̋. Ένα συχνό σύµπτωµα των κιρσών είναι η θροµβοφλεβίτιδα στην οποία το τοίχωµα τη̋ φλέβα̋ ,φλεγµαίνει, δηµιουργεί πόνο, το δέρµα είναι σκληρό, ζεστό, κόκκινο και πρησµένο. Η κατάσταση αυτή δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία, όπω̋ είναι η εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση, η οποία είναι σοβαρή, γιατί ο θρόµβο̋ είναι στο εν τω βάθει δίκτυο όπου υπάρχει ο κίνδυνο̋ να µετατοπιστεί προ̋ του̋ πνεύµονε̋ και να δηµιουργήσει πνευµονική εµβολή. Σ’ αυτή τη περίπτωση η κατάσταση είναι επείγουσα και χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκοµείο. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η επεµβατική θεραπεία µε ενδοφλέβιο laser (διοδικόlaser 1470 nm ELVeS), είναι ανώδυνη, αναίµακτη και προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπω̋: Είναι ελάχιστα επεµβατική µέθοδο̋ Πραγµατοποιείται µε τη χρήση τοπική̋ αναισθησία̋ και µέθη̋. Προξενεί ελάχιστη δυσφορία ∆εν αφήνει ουλέ̋, ελαχιστοποιεί το ενδεχόµενο µολύνσεων και µετεγχειρητικού πόνου Συντοµεύει εξαιρετικά τον χρόνο ίαση̋ Μετά τη θεραπεία, ο ασθενή̋ µπορεί να επιστρέψει σύντοµα στι̋ κανονικέ̋ του δραστηριότητε̋ ∆ιαρκεί 50 µε 60 λεπτά Εφαρµόζεται ακόµα και σε θρόµβωση των σαφηνών φλεβών ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΚΙΡΣΟΙ Οι φλέβε̋ είναι τα αγγεία τα οποία επιστρέφουν το οξυγονωµένο αίµα από τα κάτω άκρα στη καρδιά . Όταν τα τοιχώµατα των φλεβών χαλαρώνουν, τότε αυτέ̋ διογκώνονται, αποκτούν ελικώσει̋, κι ονοµάζονται κιρσοί. Το φαινόµενο των κιρσών εµφανίζεται περισσότερο στα κάτω άκρα, γι’ αυτό και χρειάζεται θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι ένα 20% των ανθρώπων γεννιούνται µε έλλειψη των βαλβίδων τη̋ κοιλιά̋ (λαγονίων φλεβών), µε αποτέλεσµα νέοι 20-30 χρόνων να πάσχουν από εξεσηµασµένου̋ κιρσού̋. ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Κυριότερε̋ αιτίε̋, εκτό̋ αυτών που υπάρχουν κατά την γέννηση του ατόµου- ελαττωµατικέ̋ φλέβε̋ η µε λιγότερε̋ βαλβίδε̋ -που συµβάλλουν στη φλεβική ανεπάρκεια είναι: Η εγκυµοσύνη (λόγω τη̋ πίεση̋ των φλεβών τη̋ κοιλιά̋) Η λήψη ορµονών και αντισυλληπτικών Η παρατεταµένη ορθοστασία Η παχυσαρκία Η κληρονοµικότητα Η χρόνια δυσκοιλιότητα Η χρόνια άρση βάρου̋ (σε διάφορα επαγγέλµατα) Η ηλικία (η συχνότητα των κιρσών σε ηλικίε̋ µικρότερε̋ των 50 ανέρχεται στο 31%, ενώ ξεπερνά το 70% µετά το 50στο έτο̋. Η καθιστική εργασία και ζωή Πολύωρα αεροπορικά ταξίδια Παράλληλα τα κυριότερα συµπτώµατα που έχουν όσοι αντιµετωπίζουν πρόβληµα φλεβική̋ ανεπάρκεια̋ είναι: πρήξιµο οίδηµα πόνο̋ βαριά άκρα καυσαλγίε̋ αίσθηµα τάσεω̋ κνησµό (φαγούρα) νυχτερινέ̋ κράµπε̋ µουδιάσµατα (αιµωδίε̋) Να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν και µερικέ̋ πιο δύσκολε̋ και σπάνιε̋ περιπτώσει̋ όπου συνδυάζουµε υβριδικά την τµηµατική σαφηνεκτοµή (για κάποιο τµήµα τη̋ σαφηνού̋ φλέβα̋) µαζί µε το ενδοαυλικό laser για το κεντρικότερο κοµµάτι τη̋. Έτσι σήµερα µε την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που διαθέτουµε µπορούµε να εφαρµόσουµε την τεχνική σε πάνω από 95% των περιπτώσεων φλεβική̋ ανεπάρκεια̋, καλύπτοντα̋ σχεδόν όλη τη γκάµα των ασθενών.


12

ΤΟΠΙΚΑ Πρόταση του “ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ” προ̋ το ∆.Σ. Τρικκαίων

Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων αλληλέγγυο̋ στου̋ πολίτε̋ για µια τοπική κοινωνία αλληλεγγύη̋ Για να µην µείνει κανένα̋ µόνο̋ του στην κρίση Κάνοντα̋ χρήση του κανονισµού λειτουργία̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η δηµοτική µα̋ παράταξη φέρει στην συνεδρίαση του για συζήτηση και έγκριση σχέδιο απόφαση̋ σύµφωνα µε την οποία αφ` ενό̋ να µην πληρώνουν δηµοτικά τέλη οι µακροχρόνια άνεργοι και αφ ετέρου να αναλάβει ο δήµο̋ µα̋ πρωτοβουλία για το φαινόµενο του υποσιτισµού δεκάδων µαθητών τη̋ πρωτοβάθµια̋ και δευτεροβάθµια̋ εκπαίδευση̋ στα σχολεία. ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ∆ΗΜΟΤΕΣ Σήµερα, µε την οικονοµική κρίση να µαίνεται, να αναδιανέµει βίαια τον κοινωνικό πλούτο και να ανατρέπει τι̋ εργασιακέ̋ σχέσει̋ προ̋ όφελο̋ του κεφαλαίου και των τοκογλύφων των εγχώριων και παγκόσµιων αγορών δεν αρκούν οι διαµαρτυρίε̋ και τα µεγάλα λόγια. Σήµερα, χρειαζόµαστε πράξει̋. Χρειαζόµαστε επιλογέ̋ και αποφάσει̋ που να προβάλλουν δηµιουργική αντίσταση, να προτάσσουν την κοινωνική αλληλεγγύη στην ιδιοτέλεια του ιδιωτικού, να ανακουφίζουν άµεσα του̋ πληττόµενου̋ συνανθρώπου̋ µα̋ από την κρίση στα πλαίσια τη̋ πρωταρχική̋ αναγκαιότητα̋ για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Ω̋ πρώτο βήµα σε αυτήν την προσπάθεια προτείνουµε την απαλλαγή από τα οικιακά δηµοτικά τέλη όσων δηµοτών του

∆ήµου Τρικκαίων είναι άνεργοι πάνω από 6 µήνε̋ και έχουν ατοµικό ετήσιο εισόδηµα κάτω από το ποσό των 8.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδηµα κάτω από το ποσό των 15.000 ευρώ. Ο ∆ήµο̋ µα̋ στα πλαίσια άσκηση̋ τη̋ κοινωνική̋ του πολιτική̋ και τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋ που θα πρέπει να επιδείξει προ̋ εκείνου̋ του̋ δηµότε̋ που έχουν δεχθεί περισσότερο από όλου̋ µα̋ τι̋ σκληρέ̋ συνέπειε̋ τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋, θα πρέπει να παρέµβει και να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα κοινωνική̋ πολιτική̋ που θα ανακουφίσει κοινωνικέ̋ οµάδε̋ µε οξυµµένα οικονοµικά προβλήµατα, όπω̋ είναι οι µακροχρόνια άνεργοι. Η παρέµβαση του αυτή δεν θα έχει χαρακτήρα επικοινωνιακό και συµβολικό, αλλά και πρακτικό αφού θα δώσει µία σηµαντική οικονοµική ελάφρυνση σε νοικοκυριά που ακόµα και αυτή την µικρή βοήθεια την έχουν σήµερα απόλυτη ανάγκη. ΠΡΟ˴ΠΟΘΕΣΕΙΣ 1) Οι δικαιούχοι να είναι κάτοικοι και δηµότε̋ του δήµου Τρικκαίων. 2) Να διαθέτουν βεβαίωση ανεργία̋ τουλάχιστον έξι (6) µηνών από τον ΟΑΕ∆. 3) Η ιδιόκτητη τυχόν κατοικία του̋ να µην ξεπερνά σε εµβαδό τα 100 τ.µ. 4) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τι̋ 15.000 ευρώ για διµελεί̋ οικογένειε̋. Στο ποσό αυτό προστίθενται 2.000 ευρώ για κάθε ανή-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ&ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» Ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα ιατρικού ελέγχου «Υγεία για όλου̋», που υλοποίησαν το τριήµερο 13 έω̋ και 15 Οκτωβρίου στα Τρίκαλα οι Γιατροί του Κόσµου, µε τη συνολική χρηµατοδότηση τη̋ Ένωση̋ Ελλήνων Εφοπλιστών και τη συµµετοχή του ∆ήµου Τρικκαίων. Το πρόγραµµα περιελάµβανε δωρεάν παιδιατρικό, γυναικολογικό και οφθαλµολογικό διαγνωστικό έλεγχο και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋ προ̋ του̋ ανθρώπου̋ που αντιµετωπίζουν δυσκολία πρόσβαση̋ σε υπηρεσίε̋ υγεία̋ για οικονοµικού̋ ή κοινωνικού̋ λόγου̋. Πιστοί στην ιδέα ότι η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό, στεκόµαστε, ω̋ ∆ήµο̋, αρωγοί στι̋ προσπάθειε̋ προληπτική̋ φροντίδα̋ του πληθυσµού που είναι η καλύτερη αντιµετώπιση για κάθε αρρώστια. Σε αυτό το πλαίσιο σταθήκαµε συµπαραστάτε̋ στο συγκεκριµένο έργο των Γιατρών του Κόσµου, παραχωρώντα̋ του̋ χώρου̋ του 1ου ΚΑΠΗ και του Κοινωνικού Ιατρείου καθώ̋ και νοσηλευτική υποστήριξη µε το υγειονοµικό προσωπικό του ∆ήµου (∆.Ε.Κ.Α.). Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε εκ µέρου̋ των δηµοτών µα̋ του̋ Γιατρού̋ του Κόσµου για τι̋ πολύτιµε̋ υπηρεσίε̋ που παρείχαν και αυτό το τριήµερο. Του̋ ευχαριστούµε, επίση̋, και για την προσφορά εκ µέρου̋ του̋ εµβολίων στο Κοινωνικό Ιατρείο του ∆ήµου. Α̋ συνεργαστούµε ω̋ άνθρωποι για το ν άνθρωπο. Τρίκαλα, 21 – 10 - 2013 Από το γραφείο του Αντιδηµάρχου Κοιν. Μέριµνα̋ & Υγεία̋ Σταύρου Τραγάνη

λικο παιδί, ενώ αν πρόκειται για ατοµικό εισόδηµα να µην ξεπερνά το ποσό των 8.000 ευρώ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Αίτηση 2) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε κείµενο: «όλα τα στοιχεία στην αίτηση µου είναι αληθή και σε περίπτωση µεταβολή̋ είµαι υποχρεωµένο̋ να ενηµερώσω τι̋ αρµόδιε̋ Υπηρεσίε̋ του ∆ήµου και να προσκοµίσω το αντίστοιχο έγγραφο ώστε να κινηθούν οι απαιτούµενε̋ διαδικασίε̋ στη ∆ΕΗ» 3) Φωτοτυπία αστυνοµική̋ ταυτότητα̋ ή διαβατηρίου 4) Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινή̋ ωφέλεια̋ (∆ΕΗ) στο όνοµα του ενδιαφερόµενου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται επιπλέον η προσκόµιση λογαριασµού ∆ΕΥΑΤ ή σταθερή̋ τηλεφωνία̋, ο οποίο̋ να εκδίδεται στο όνοµά του. 5) Νόµιµο̋ τίτλο̋ κτήση̋ τη̋ κατοικία̋. Σε περίπτωση µη ιδιόκτητη̋ κατοικία̋, µισθωτήριο συµβόλαιο µε σφραγίδα από την αρµόδια ∆ΟΥ. 6) Βεβαίωση τουλάχιστον εξάµηνη̋ διάρκεια̋ ανεργία̋ (χορηγείται από τον ΟΑΕ∆) 7) Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆ΟΥ. Η απαλλαγή για του̋ µακροχρόνια άνεργου̋ θα ισχύει για µέχρι το τέλο̋ του έτου̋ µέσα στο οποίο γίνεται η αίτηση απαλλαγή̋. Για την συνέχιση τη̋ απαλλαγή̋ ο ενδιαφερόµενο̋ θα προσκοµίζει νέα βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΛΙΠΟΘΥΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στην Ελλάδα του 2013 πάνω από µισό εκατοµµύριο παιδιά ζουν κάτω από το όριο τη̋ φτώχια̋. Το πρόβληµα τη̋ έλλειψη̋ επαρκού̋ και σωστή̋ διατροφή̋ των παιδιών υπάρχει και στο ∆ήµο µα̋ και µπορεί να το διαπιστώσει ο καθένα̋ µα̋.

Πολλοί από του̋ µαθητέ̋ σε όλε̋ τι̋ βαθµίδε̋ τη̋ εκπαίδευση̋ παρακολουθούν νηστικοί ή υποσιτισµένοι το καθηµερινό σχολικό πρόγραµµα, είτε γιατί οι γονεί̋ του̋ είναι άνεργοι ή απλήρωτοι, είτε γιατί το οικογενειακό εισόδηµα δεν επαρκεί µε αποτέλεσµα να µειωθεί η απαιτούµενη γονική φροντίδα. Οι εξαγγελίε̋ του υπουργείου παιδεία̋ για το κοινοτικό πρόγραµµα σίτιση̋ στα σχολεία δεν µπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη δηµοτική αρχή, ώστε να έχει αποσύρει το ενδιαφέρον και την µέριµνα του από το υπαρκτό και εντεινόµενο πρόβληµα του υποσιτισµού των παιδιών που ελλοχεύει και στην περιοχή µα̋, το οποίο χρειάζεται να αντιµετωπιστεί άµεσα, χωρί̋ κανένα απολύτω̋ διαχωρισµό µε απόφαση και ευθύνη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού ο δήµο̋ ω̋ µέρο̋ τη̋ κρατική̋ δοµή̋ έχει υποχρέωση να καλύψει χωρί̋ καθυστέρηση αυτέ̋ τι̋ κοινωνικέ̋ ανάγκε̋, διεκδικώντα̋ από την κεντρική εξουσία επιπλέον οικονοµική ενίσχυση, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στι̋ επείγουσε̋ αυτέ̋ συνθήκε̋. Φέρνουµε προ̋ συζήτηση και έκδοση απόφαση̋ στην ηµερήσια διάταξη του δηµοτικού µα̋ συµβουλίου και ζητάµε ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων σε συνεννόηση µε του̋ διευθυντέ̋ των σχολικών µονάδων τη̋ πρωτοβάθµια̋ και δευτεροβάθµια̋ εκπαίδευση̋ να προχωρήσει στην παροχή ενό̋ απλού γεύµατο̋ (του λεγόµενου δεκατιανού, που αποτελείται από γάλα, σάντουιτ̋ και φρούτο) µέσα από τη διακριτική λειτουργία και των σχολικών κυλικείων σε εκείνου̋ του̋ µαθητέ̋ που οι δάσκαλοί του̋ τηρώντα̋ απαραβίαστα την αρχή τη̋ εχεµύθεια̋ θα υποδείξουν ότι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία των µαθητών που περιγράψαµε. Τι̋ προτάσει̋ αυτέ̋ τι̋ καταθέτουµε προ̋ συζήτηση και έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Τρικκαίων. ΤΡΙΚΑΛΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ 2013 ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το χειµερινό ωράριο λειτουργία̋ των καταστηµάτων Ισχύει από αύριο Τρίτη 30 Οκτωβρίου Ο Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Τρικάλων υπενθυµίζει τα µέλη του και το καταναλωτικό κοινό ότι από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2013 µετά την αλλαγή τη̋ ώρα̋, θα ισχύσει το χειµερινό ωράριο και είναι το εξή̋: ∆ΕΥΤΕΡΑ: 08:50 – 14:00 & 17:30 – 20:30 ΤΡΙΤΗ: 08:50 – 14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:50 – 14:00 & 17:30 – 20:30 ΠΕΜΠΤΗ: 08:50 – 14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 – 14:00 & 17:30 – 20:30 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 – 14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ: ΑΡΓΙΑ Εκ του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Στον ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Από την Πέµπτη θα προβάλλεται καθηµερινά στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου στον Μύλο Ματσόπουλο, η ταινία ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Ώρε̋ προβολών καθηµερινά 20.00 και 22.15 (εκτό̋ Κυριακή̋ & ∆ευτέρα̋) [Θεατρική Παράσταση «Η Πόρνη από πάνω» µε την Κατερίνα ∆ιδασκάλου Κυριακή 27/10 ώρα 20.00 και ∆ευτέρα 28/10 ώρα 18.00 &21.00] Γενική είσοδο̋ 5 ευρώ, φοιτητικά –µαθητικά -ανέργων 4 ευρώ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 2 άτοµα 7 ευρώ, 2 φοιτητέ̋-µαθητέ̋-άνεργοι 5 ευρώ. Πληροφορίε̋: Τηλ. 24310 20000, http://cine-mylos.blogspot.com, facebook/∆ηµοτικο̋ Κινηµατογραφο̋ Τρικαλων

Aµερικανική ταινία, σκηνοθεσία Στίβεν Σόντερµπεργκ µε του̋: Τζουντ Λο, Ρούνι Μάρα, Κάθριν Ζέτα - Τζόουν̋, Τσάνινγκ Τέιτουµ. ∆ιάρκεια: 106’ Ύστερα από µια απόπειρα αυτοκτονία̋, ένα̋ ψυχίατρο̋ αναλαµβάνει να παρακολουθήσει τη νεαρή Έµιλι, τη̋ οποία̋ ο άντρα̋ βρίσκεται στη φυλακή για χρηµατοοικονοµικέ̋ απάτε̋. Τη̋ συνταγογραφεί ένα καινούργιο, πειραµατικό φάρµακο το οποίο µοιάζει να καταπολεµά την κατάθλιψη, αλλά όταν ο σύζυγό̋ τη̋ αποφυλακίζεται, τα πράγµατα παίρνουν ξαφνικά απροσδόκητη τροπή. «Ο ΣΟΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ∆ΕΞΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΑ ΤΟΥ ∆ΩΣΕΙ ΠΕΙΣΤΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝΩΣΕΙ ΤΟ ΣΑΣΠΕΝΣ…» Χρ. Μήτση̋ -Αθηνόραµα ...Η ταινία έχει ενδιαφέροντε̋ ήρωε̋, ανθρώπου̋ που σου προκαλούν την περιέργεια να µάθει̋ πράγµατα γι' αυτού̋ και αυτό συµβαίνει επίση̋ τόσο µε τον σύζυγο όσο και µε µια συνάδελφο του ψυχιάτρου που παίζει σηµαντικό ρόλο στην πλοκή (ένα̋ απροσδόκητο̋ ρόλο̋ για την Κάθριν Ζέτα-Τζόουν̋). Χωρί̋ ποτέ να ξεχνά ότι αυτό που ουσιαστικά έχει στα χέρια του είναι ένα θρίλερ εκπλήξεων και ανατροπών, ο Σόντερµπεργκ σκαλίζει βαθιά µέσα στην ψυχή του βασικού ντουέτου ηρώων τη̋ ταινία̋ αναλύοντά̋ του̋ εξονυχιστικά... - To Bήµα


ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Έγινε την περασµένη ∆ευτέρα

Η συνεστίαση του Ροταριανού Οµίλου Τρικάλων στην ταβέρνα «ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ» στην Πύλη Πραγµατοποιήθηκε την περασµένη εβδοµάδα η πανηγυρική συνεστίαση του Ροταριανού Οµίλου Τρικάλων στην ΠΥΛΗ στην ταβέρνα «ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ», παρουσία του ∆ιοικητού τη̋ 2484 Περιφέρεια̋ ∆ιεθνού̋ Ρόταρυ κ. Βασίλη Μακρή και του βοηθού ∆/ντού κ. Γιάννη Μπαλέτα.

Το πρόγραµµα τη̋ βραδιά̋ παρουσίασε ο πρόεδρο̋ του Ροταριανού Οµίλου Τρικάλων κ. Τάκη̋ Παππά̋ ο οποίο̋ ευχαρίστησε όλα τα µέλη και του̋ φίλου̋ του Οµίλου καθώ̋ και τον ∆ήµαρχο Πύλη̋ κ. Κων/νο Κουφογάζο, τον πρόεδρο του Ε.Σ.Τ. κ. Χρήστο Καλ-

δεν αποτελούν µόνον το παρόν, είναι το παρόν και του̋ χαρίζουµε το µέλλον στο οποίο καλούνται να καινοτοµήσουν και να δηµιουργήσουν κλίµα να

λέα και κάλεσε τον ∆ιοικητή να αναπέµψει την προσευχή. Κατόπιν έκανε χαιρετισµό ο Γ. Γραµµατέα̋ του Οµίλου κ. Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋ αναφερόµενο̋ στην φιλοσοφία του παγκόσµιου αυτού Οργανισµού, ότι διάκειται ευµενώ̋ προ̋ του̋ νέου̋ όπω̋ εξάλλου αυτό υποστηρίζεται από το ∆ιεθνέ̋ Ρόταρυ. Πιστεύει ότι οι νέοι τη̋ σήµερον

αντανακλά στον Άνθρωπο και να ευθυγραµµίζεται µε τι̋ παραπάνω Αξίε̋ και Αρχέ̋. Κατόπιν ανέπτυξε την κύρια οµιλία ο ∆ιοικητή κ. Μακρή̋, ξεκινώντα̋ µε το σύνθηµα τη̋ χρονιά̋ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΜΕ-ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ-ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ», Το Ρόταρυ σηµαίνει εναλλαγή, κίνηση. Ο Πρόεδρο̋ του ∆.Ρ. Ron Burton, ένα̋ άνθρωπο̋ δυναµικό̋, αποφασιστικό̋ και

κυρίω̋ αποτελεσµατικό̋ επέλεξε ένα σύνθηµα που αντιπροσωπεύει όλα αυτά τα χαρίσµατα. Συνεχίζοντα̋ ο κ. ∆ιοικητή̋ είπε «φίλοι µου είναι µια απίστευτα συναρπαστική εµπειρία να είσαι Ροταριανό̋. Γράφονται πλέον οι τελευταίε̋ σελίδε̋ ενό̋ κεφαλαίου τη̋ ιστορία̋ του Ρόταρυ καθώ̋ πλησιάζουµε στον τερµατισµό τη̋ πολιοµυελίτιδα̋. Ίσω̋ να είµαστε στη χρονιά που θα γράψει τον επίλογο στο κεφάλαιο αυτό. Ξεκινάµε πλέον να γράφουµε τι̋ πρώτε̋ σελίδε̋ ενό̋ νέου κεφαλαίου καθώ̋ αναπτύσσουµε το σχέδιο του µελλοντικού οράµατο̋. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο προσωπικό̋ σα̋ λόγο̋, µε όποιον τρόπο αποκτήσατε αυτό το συναίσθηµα που σα̋ έκανε Ροταριανού̋ για όλη σα̋ την ζωή, αυτό είναι που ζητάει το Ρόταρυ να µοιραστείτε µε του̋ άλλου̋ ανθρώπου̋ ώστε κι’ αυτοί να ανακαλύψουν, το αντίστοιχο δικό του̋ συναίσθηµα που θα του̋ φέρει στου̋ Ρόταρυ. Όταν οι Ροταριανοί εµπλέκονται, όταν συµµετέ-

χουν, όταν ασχολούνται η ζωή αλλάζει». Τελειώνοντα̋ ο κ. Μακρή̋ τόνισε, ο αείµνηστο̋ Louis L’ Amour ένα̋ από του̋ πιο επιτυχηµένου̋ εµπορικά συγγραφεί̋ όλων των εποχών µε σχεδόν 230 εκατοµµύρια αντίτυπα βιβλίων να κυκλοφορούν παγκόσµια, όταν ρωτήθηκε ποίο είναι το µυστικό του συγγραφικού του στυλ απάντησε. “αρχίστε να γράφετε οτιδήποτε. Το νερό δεν τρέχει αν δεν ανοίξετε την βρύση.” Αυτό ισχύει και στο Ρόταρυ. Μερικέ̋ φορέ̋ η δραστηριότητα απλώ̋ και µόνο µπορεί να απελευθερώσει δύναµη στην ζωή µα̋. Ροταριανοί συνάδελφοι ο καθένα̋ από εµά̋ έκανε µια επιλογή. Να ενταχθεί σε αυτή την παγκόσµια οικογένεια, σε αυτόν τον φιλανθρωπικό οργανισµό. Ο καθένα̋ από εµά̋ ανέλαβε την ευθύνη τη̋ προσφορά̋ µέσα στο Ρόταρυ. Είναι καιρό̋ να αφήσουµε τα λόγια και τι̋ θεωρίε̋. Είναι καιρό̋ να κάνουµε κάτι. Είναι καιρό̋ να ανοίξουµε την βρύση… Να επισηµαίνουµε ότι το σύνθηµα τη̋ χρονιά̋ είναι «Αγκάλιασε τον Άνθρωπο-Άλλαξε την ζωή». Κατά τη διάρκεια του δείπνου ανταλλάχτηκαν αναµνηστικά δώρα. Ενώ έγινε η εισδοχή δύο νέων µελών. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Από το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Τα Τρίκαλα στην Κατοχή και στην Αντίσταση Η φετινή γιορτή τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων ήταν αφιερωµένη στα Τρίκαλα. Μέσα από µαρτυρίε̋ τρικαλινών που έζησαν τα γεγονότα, αλλά και µέσα από άλλα λογοτεχνικά κείµενα, παρουσιάσαµε κάποια από τα σηµαντικότερα ιστορικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην περιοχή µα̋ την περίοδο αυτή,

αφού µια εξαντλητική παρουσίαση θα ήταν χρονοβόρα και ασφαλώ̋ θα υπερέβαινε κατά πολύ το πλαίσιο µια̋ σχολική̋ γιορτή̋. Παράλληλα, προσπαθήσαµε να αναπλάσουµε το «κλίµα», τον «ήχο» και τον «απόηχο» αυτή̋ τη̋ εποχή̋, γνωρίζοντα̋ στιγµέ̋ από την καθηµερινή ζωή και τον σφυγµό τη̋ πόλη̋ στι̋ µέρε̋ τη̋ Kατο-

χή̋, του διωγµού των Εβραίων, τη̋ απελευθέρωση̋. Η γιορτή εµπλουτίστηκε µε τραγούδια, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονταν µελοποιηµένη ποίηση του Νίκου Γκάτσου και του Τάσου Λειβαδίτη, καθώ̋ και αποσπάσµατα από το «Μάουτχαουζεν», τα οποία απέδωσε µε εξαιρετικό τρόπο η χορωδία του Σχολείου, αποτελούµενη από του̋ µαθητέ̋ τη̋ Γ΄ Λυκείου, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή µουσική̋ Γιώργου Παππά. Στο πλαίσιο του σχολείου, η ενασχόληση µε την τοπική ιστορία είναι ανάγκη να γίνεται µέσω όχι µόνο τυπικών αλλά και άτυπων µορφών γραµµατισµού, στι̋ οποίε̋ εντάσσονται και οι σχολικέ̋ γιορτέ̋. Με τον τρόπο

αυτό, επιτυγχάνονται διαρκέστερα µαθησιακά αποτελέσµατα, αφού µια τέτοια ενασχόληση οδηγεί «σε καλλιέργεια και ανάπτυξη προσωπικών κριτηρίων προσέγγιση̋ του υλικού τη̋ Ιστορία̋, µε βάση µια προσδοκώµενη συνειδητή µεταλλαγή του σε παιδαγωγικό πρὀόν, που συµβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη των µαθητών και την καλλιέργεια δυνατοτήτων αναγνώριση̋ των χαρακτηριστικών τη̋ ταυτότητά̋ του̋ µέσα στον σύγχρονο κόσµο» (Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών Ιστορία̋). Σχεδιάζοντα̋ και υλοποιώντα̋ τη γιορτή τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου, είχαµε την ευκαιρία να µελετήσουµε πτυχέ̋ τη̋ τοπική̋ µα̋ ιστορία̋, προσπαθώντα̋ στην πραγµατικότητα να αιχµαλωτίσουµε τον χρόνο, αποθησαυρίζοντα̋ και προβάλλοντα̋ χαρακτηριστικά τη̋ ιστορική̋ φυσιογνωµία̋ των Τρικάλων. Οι συντονίστριε̋ καθηγήτριε̋ Γεωργία Κολοβελώνη, Φιλόλογο̋ Αλεξάνδρα Χιώτη, Φιλόλογο̋

13 Η Ανάδειξη τη̋ Γερµανική̋ κουλτούρα̋ από την προσέγγιση τη̋ Γερµανική̋ Γλώσσα̋

Το πρόγραµµα Glossomobil στο Γυµνάσιο Πύλη̋

Το Glossomobil είναι ένα µοναδικό όχηµα πολιτισµού, που για πρώτη φορά µεταφέρει µια ολόκληρη χώρα µε την γλώσσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη̋ σε άλλε̋ χώρε̋. Το ευρωπἀκό πρόγραµµα ‘Γερµανικά σε κίνηση’ ξεκίνησε και στην Ελλάδα τη διαδροµή του. Την περασµένη εβδοµάδα στο Γυµνάσιο Πύλη̋ έγινε η παρουσίαση του προγράµµατο̋ Glossomobil από την καθηγήτρια των Γερµανικών του Goethe Institut Λουκία Μαρκουλή και την Christina Bey Kulturfreiwillige στην Deutsche Komission unesko, και διήρκησε δύο ηµέρε̋. Υπεύθυνη τη̋ οργάνωση̋ για το Γυµνάσιο Πύλη̋ η καθηγήτρια των Γερµανικών κ. Μελανία Παναγιωτίδου σε συνεργασία µε την καθηγήτρια των Γερµανικών κ. Τριάντου Ευαγγελία και την βοήθεια όλων των καθηγητών του Γυµνασίου Πύλη̋. Την πρώτη ηµέρα άρχισε το πρόγραµµα διάρκεια̋ 90’ και αποτελούνταν από τι̋ εξή̋ δραστηριότητε̋. Κατ’ αρχήν έγινε µια εισαγωγή µέσω µια̋ σύντοµη̋ γνωριµία̋ µε του̋ εκπαιδευτικού̋ µε τι̋ ανάλογε̋ συστάσει̋ και εξηγήσει̋ για τον όρο Glossomobil (γλώσσα σε κίνηση), έτσι ώστε τα παιδιά να νοιώσουν πιο οικεία. Ύστερα ακολούθησε ένα βίντεο µε το τραγούδι ‘Berlin City Girl’ των ‘Culcha Candela,’κατά την διάρκεια του οποίου ακούγονται τα ονόµατα 8 γερµανικών πόλεων και τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδε̋ καλούµενα να ξεχωρίσουν όσο γίνεται περισσότερα από τα ονόµατα. Η επόµενη δραστηριότητα ήταν ένα µικρό πάζλ µε τον χάρτη τη̋ Γερµανία̋ και τα παιδιά πάλι χωρισµένα σε οµάδε̋ έπρεπε να συνθέσουν στην σωστή µορφή. Στην συνέχεια µοιράστηκε σε κάθε οµάδα από µια αφίσα µε τον χάρτη τη̋ Γερµανία̋ όπου απεικονίζονταν γνωστά αξιοθέατα, πρόσωπα και αντικείµενα του γερµανικού πολιτισµού, ενώ συγχρόνω̋ οι καθηγήτριε̋ εξηγούσαν τα ιστορικά γεγονότα, ήθη και έθιµα που είχαν σχέση µε εκείνε̋ τι̋ φωτογραφίε̋. Την δεύτερη ηµέρα πραγµατοποιήθηκε η πιο ευχάριστη δραστηριότητα µε το σεντόνι αλεξίπτωτο, αποτελούµενο από ένα πανί διαµέτρου 6,5 µέτρων . Λόγω του µεγέθου̋ του η παραπάνω δραστηριότητα έλαβε χώρα στο προαύλιο του Σχολείου, ενώ τα παιδιά σχηµάτισαν ένα µεγάλο κύκλο πιάσανε και κουνούσανε το πανί και ύστερα το ακούµπησαν στο δάπεδο και το πάτησαν µε τα πόδια. Σε αυτό το σηµείο στο πολύχρωµο φόντο του ασχολήθηκαν µε δύο πόλει̋ τη̋ Γερµανία̋ το Βερολίνο και το Μόναχο και ρωτήθηκαν τα παιδιά αν ξέρουν τι είναι αυτέ̋ οι πόλει̋ για την Γερµανία, µαθαίνοντα̋ την λέξη στα γερµανικά και ένα από τα αξιοθέατα του̋. Στην συνέχεια παίξανε µε την µπάλα πάνω στο χρωµατιστό πανί. Τέλο̋ το µάθηµα έκλεισε µε ένα αποχαιρετισµό λέγοντα̋ στα παιδιά “Dankeschon” δηλαδή ευχαριστώ και “Auf wieder sehen” δηλαδή ει̋ το επανιδείν. Με το κλείσιµο του διήµερου αυτού προγράµµατο̋ ο ∆ιευθυντή̋ του Γυµνασίου κ. Βασίλειο̋ Πανάγο̋ και η κ. Μελανία Παναγιωτίδου, ξενάγησαν τι̋ καθηγήτριε̋ στα ιστορικά Μνηµεία τη̋ Πύλη̋ «Πόρτα Παναγιά –Τοξωτή γέφυρα Πύλη̋, Νερόµυλο. Συγχρόνω̋ τραβούσαν και βίντεο και αναµνηστικέ̋ φωτογραφίε̋ µε σκοπό να τι̋ δείξουν στα σχολεία τη̋ Γερµανία̋ για την καλλίτερη προβολή του τόπου µα̋ .Σε µια σύντοµη δήλωση του ο ∆/ντή̋ του Γυµνασίου Πύλη̋ κ. Βασίλειο̋ Πανάγο̋, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγµή το παραπάνω πρόγραµµα είπε τα εξή̋. «Επισκέφτηκαν σήµερα το Σχολείο µα̋ εκπαιδευτικοί µε ειδικότητα των Γερµανικών µε σκοπό να παρουσιάσουν το πρόγραµµα- µάθηµα που αφορά την µετάδοση τη̋ γνώση̋ στην ιστορία τον πολιτισµό τη̋ γερµανική̋ κουλτούρα̋, ενώ παράλληλα είναι µια προσπάθεια που φέρνει κοντά του̋ δύο λαού̋. Το Σχολείο µα̋ έχει θέσει σαν βασική προτεραιότητα την πραγµατοποίηση παρόµοιων δραστηριοτήτων. Γιατί από την µια πλευρά αναδεικνύεται η δηµιουργική εκπαίδευση µε την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ συγχρόνω̋ ανοίγει πόρτε̋ στην κοινωνία µε σκοπό οι µαθητέ̋ να ενηµερωθούν καλλίτερα και να υιοθετήσουν θετική στάση συµπεριφορά̋ και να γίνουν ενεργοί πολίτε̋». Αλέξανδρο̋ Γ. Τζήµα̋


14

ΤΟΠΙΚΑ

Με µεγάλη επιτυχία οι κατατακτήριε̋ εξετάσει̋ στο «Ωδείο Τρικάλων Τ. Κασιώλα» Μ

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 οι Κατατακτήριε̋ Εξετάσει̋ Ανωτέρων Θεωρητικών (Τµηµάτων Ειδικού Αρµονία̋ και Ωδική̋), Πιάνου και Εγχόρδων (Τµήµατο̋ Βιολιού) στο “Ω∆ΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ T. ΚΑΣΙΩΛΑ”. Η εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 177314/9035/2428/1815/11-10-2013 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, και η οποία αποτελείτο από του̋ Κασιώλα Αναστασία, καλλ/χνική διευθύντρια του Ωδείου και πρόεδρο τη̋ επιτροπή̋, Τσούβα Μαρκέλλα, διευθύντρια σπουδών του Ωδείου, καθηγήτρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Πιάνου, Παπαζαρή Αθανάσιο, καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεση̋, τ. διδάσκοντα Τµήµατο̋ Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, Παπαδόπουλο Παναγιώτη, καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών και Πιάνου, Παντελίδου Αικατερίνη, καθηγήτρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Πιάνου, Μαυροµµάτη Ελένη, καθηγήτρια Βιολιού, Σκίµπα Γεώργιο, καθηγητή Βιολιού, Vanaucec Nicolae, καθηγητή Βιολιού, µέλη τη̋ επιτροπή̋, ενώπιον του εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ.Α, κ. A. Κωτούλα, καθηγητή του 7ου Γυµνασίου Τρικάλων, κατέταξε του̋ σπουδαστέ̋ ω̋ ακολούθω̋: ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 1ο Έτο̋ Ειδικού Αρµονία̋ Ζάχου Βασιλική του Ηλία

Καραδήµα̋ Θωµά̋ του Ευαγγέλου Καραδήµα̋ Μάριο̋ του Ευαγγέλου Μπαντή ∆ήµητρα του Αθανασίου Μπάρδα Εµµέλεια του ∆ηµητρίου Μπάρδα̋ Παύλο̋ του ∆ηµητρίου Νικάκη Ροδάνθη του Γεωργίου Ράκο̋ Αθανάσιο̋ του Σωτηρίου Σαπουνά̋ Νικόλαο̋ του Σπυρίδωνα Τσιαντούλα Παναγιώτα - Μαρία του ∆ηµητρίου αρατσάρη Νικολέττα του Παναγιώτη 2ο Έτο̋ Ωδική̋ (µε πτυχίο Ειδ. Αρµονία̋) Γκουγκουστάµου Ειρήνη του Κωνσταντίνου ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡ∆ΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΙΟΥ) 1ο Έτο̋ Κατωτέρα̋ Αναστασίου Στυλιανή του Γεωργίου 2ο Έτο̋ Κατωτέρα̋ Νικάκη Ροδάνθη του Γεωργίου

ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 1ο Έτο̋ Κατωτέρα̋ Ζάχου Βασιλική του Ηλία Μπαλατσούκα Μαρία του Σωτηρίου 2ο Έτο̋ Κατωτέρα̋ Μπαντή ∆ήµητρα του Αθανασίου Νικάκη Ροδάνθη του Γεωργίου 3ο Έτο̋ Κατωτέρα̋ Σαπουνά̋ Νικόλαο̋ του Σπυρίδωνα 1ο Έτο̋ Μέση̋ Καραγεώργου Αναστασία του ∆ηµητρίου Μετά το πέρα̋ των Κατατακτηρίων Εξετάσεων, η επιτροπή συνεχάρη του̋ σπουδαστέ̋ για την επιτυχία του̋, ευχόµενη ανοδική πορεία και πρόοδο στο χώρο τη̋ µουσική̋ εκπαίδευση̋ και τέχνη̋, καθώ̋ επίση̋ του̋ υπεύθυνου̋ καθηγητέ̋ και τη διεύθυνση του “Ωδείου Τρικάλων Τ. Κασιώλα” για το υψηλό επίπεδο µουσικών γνώσεων που παρέχει.

∆έκα χρόνια Οµοσπονδία̋ Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋

«Μα̋ ενώνει η έντονη αγάπη για την Θεσσαλία!» Στι̋ 20 Οκτωβρίου 2013 εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπη̋ συναντήθηκαν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στο Βισµπάντεν Γερµανία̋. Στην Γενική Συνέλευση σχεδιάστηκε το πλούσιο πολιτιστικό και εορταστικό περιεχόµενο του 10ου Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπη̋, που προγραµµατίζεται να διοργανωθεί στην Κολωνία από τον Θεσσαλικό Σύλλογο Κολωνία̋ τον Μάρτιο/Απρίλιο 2014. Η έντονη αγάπη για την Θεσσαλία η οποία µα̋ ενώνει ήταν το πνεύµα τη̋ συνάντηση̋ των Αποδήµων Θεσσαλών! Εµεί̋ οι Θεσσαλοί, περήφανοι για τον τόπο µα̋ και τον πολιτισµό µα̋, συνεχίζουµε να προσπαθούµε και να αγωνιζόµαστε για την ανάδειξη και την προβολή του τόπου και τη̋ πατρίδα̋ µα̋ γενικότερα! Κύρια απόφαση των συνέδρων ήταν η επίσηµη διεύρενση τη̋ Οµοσπονδία̋ µε την

Ο κ. Γκίκα̋ ∆ιαµαντή̋, κ. Κίτσιο̋ Ιωάννη̋, κ. Ράπτη Μαρία, κ. Πολύζο̋ Σωτήριο̋, κ. Βασιλείου Αντωνίο̋, κ. Στεργίου Νικόλαο̋, κ. Στεργίου Φανή, κ. Τσίκαρη̋ ∆ηµήτριο̋, κ. Θωµο̋ Κωνσταντινο̋, κ. Μπαρούτη Μαρία, κ. Σταύρου Βασίλη̋ και κ. Πλαβού Βίκυ αλλαγή του καταστατικού, το οποίο θα επιτρέπει και επίσηµα από το 2014 να γίνονται µέλη και οµάδε̋ Θεσσαλών που δρούν σε ευρωπἀκό κράτο̋ π.χ. τη̋ Ιρλανδία̋, τη̋ Ουγγαρία̋, τη̋ Αυστρία̋, τη̋ ∆ανία̋, τη̋ Γαλλία̋ ή άλλων ευρωπἀκών

κρατών του εξωτερικού. Τέλο̋ προγραµµατίστηκε µια σειρά πολιτιστικών δράσεων για το έτο̋ 2014, όπου η Οµοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων θα εορτάσει τα δέκα χρόνια από την ίδρυση τη̋ καθώ̋ είναι και το έτο̋ των τριάντα ετών µετά τον θάνατο

του Βασίλη Τσιτσάνη, που είναι το όνοµα που φέρει η Οµοσπονδία. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρο̋ ∆ιαµαντή̋ Γκίκα̋ Ο Α’ Γραµµατέα̋ Ιωάννη̋ Κίτσιο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΤΙ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μα˙στορε̋ Ιωάννη̋ Κλαδά̋(14ο̋ αι.) και Μανουήλ Χρυσάφη̋ (15ο̋ αι.) Του Πρωτοπρ. Αθανασίου Πολ. Τύµπα Τον 14ο αιώνα µε τα καλοφωνικά µέλη επενδύονται µελικά οι ψαλµοί του ∆αυ˙δ, οι οποίοι αποτελούν το σταθερό ρεπερτόριο των νυχθήµερων ακολουθιών τη̋ εκκλησία̋ µα̋. Έτσι οροθετείται το λεγόµενο παπαδικό γένο̋ ύµνων τη̋ ψαλτική̋ που υπηρετεί µε το δικό του προσωπικό και δηµιουργικό έργο ο Λαµπαδάριο̋, ο αριστερό̋ δηλαδή ψάλτη̋ του βασιλικού κλήρου τη̋ Κωνσταντινουπόλεω̋, Ιωάννη̋ Κλαδά̋ γύρω στα 1400µ.Χ. Μελοποίησε στίχου̋ των ανοιξανταρίων και του «Μακάριο̋ ανήρ», που ακούγονται έω̋ σήµερα στου̋ πανηγυρικού̋ εσπερινού̋, επιβάλλοντα̋ µελικού̋ πλατειασµού̋ στου̋ τριαδικού̋ στίχου̋ και φωνητικέ̋ εξάρσει̋. Περίφηµη είναι η σύνθεση του κοινωνικού τη̋ λειτουργία̋ των προηγιασµένων δώρων «Γεύσασθε και ίδετε ότι Χριστό̋ ο Κύριο̋», σε ήχο α' τετράφωνο. Μελοποίησε επίση̋ χερουβικά, κοινωνικά και καλλώπισε το «Άνωθεν οι προφήται» µε τετενίσµατα και τερετίσµατα. Όµω̋ η φήµη του Ιωάννη Κλαδά θα µείνει αθάνατη στην ιστορία τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋ από την µεγαλειώδη και αριστοτεχνική µελοποίηση όλου του Ακαθίστου Ύµνου, στο οικηµατάριό του. Κατά τα χρόνια τη̋ πτώσεω̋ τη̋ Κωνσταντινουπόλεω̋ και το τέλο̋ τη̋ Βυζαντινή̋ αυτοκρατορία̋ σπουδαιότατο̋ µα˙στωρ και διδάσκαλο̋ τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋ είναι ο Λαµπαδάριο̋ Μανουήλ ∆ούκα̋ ο Χρυσάφη̋. Γεννήθηκε περίπου το 1410 µ.Χ. και µάλλον κοιµήθηκε λίγα χρόνια µετά τα τελευταία του έργα που βρίσκουµε σε ένα κώδικα τη̋ Κωνσταντινουπόλεω̋ το 1463 µ.Χ. Υπήρξε φίλο̋ του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και µετά την Άλωση βρέθηκε στη Σπάρτη, την Κρήτη, τη Σερβία και άλλε̋ περιοχέ̋ τη̋ Ρωµιοσύνη̋ όπου δίδαξε την ψαλτική τέχνη. Τα πρώτα δύσκολα χρόνια τη̋ σκλαβιά̋ το πεδίο δράση̋ τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋ µετατίθεται στην Κρήτη, τον Ελλαδικό χώρο, τη Σερβία, τη Βλαχία, τη Ρουµανία και σε όλα τα ελληνόφωνα ορθόδοξα µοναστικά κέντρα. Όλοι οι µεταβυζαντινοί µελουργοί στηρίζονται πάνω στα έργα του Μανουήλ Χρυσάφη και του συνοµήλικου διδασκάλου Γρηγορίου Μπούνη του Αλυάτου. Οι δικοί του̋ αυτόγραφοι κώδικε̋ κατά τον µουσικολόγο Γρηγόριο Στάθη χρησιµεύουν ω̋ «ανθίβολα» για αντιγραφή, συντήρηση τη̋ παραδόσεω̋ αλλά και απόδειξη τη̋ οµοουσιότητα̋ τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋ πριν και µετά την πτώση του Βυζαντίου. Η µνηµειώδη̋ και καλαίσθητη Παπαδική του Μανουήλ Χρυσάφη ολοκληρώθηκε το 1458 µ.Χ.και χαρακτηρίζεται από τον ίδιο, χωρί̋ να τον νοιάζει µήπω̋ κατηγορηθεί για αυταρέσκεια, έργον:«κάλλιστον, ηδύτατον, πάνυ καλόν, γλυκύτατον, πάνυ έντεχνον και λεπτότατον». Συνέγραψε επίση̋ ω̋ υµνογράφο̋ είκοσι τουλάχιστον ποιήµατα σε 15σύλλαβου̋ στίχου̋, αναγραµµατισµού̋, καθώ̋ και διάφορα ιδιόµελα τροπάρια. Σπουδαιότατη για την ψαλτική τέχνη είναι η θεωρητική του συγγραφή «περί των ενθεωρουµένων τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋ και ων φρονούσι κακώ̋ τινε̋ περί αυτών». Το πόσο εκτιµούσαν το µελουργικό του έργο οι κωδικογράφοι του 16ου και 17ου αιώνα δηλώνει το ακόλουθο ιαµβικό δίστιχο: «φερωνύµω̋ κέκτησαι χρυσά τα µέλη, Ηδύτατον δε πλείστον ω̋ υπέρ µέλι». (Πηγή: Γρηγ. Σταθη̋, Ιστορία τη̋ Βυζαντινή̋ και µεταβυζαντινή̋ Ψαλτική̋ Τέχνη̋, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Αθήνα 2008.)


∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

∆ίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»:

Μεγάλο µα̋ όπλο ο Ελληνικό̋ Πολιτισµό̋ Ένα σπουδαίο Πρόγραµµα Κοινωφελού̋ Εργασία̋ µε απασχόληση 118 ανέργων σε πλήρη εξέλιξη Μια µεγάλη προσπάθεια του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» για την αύξηση τη̋ Απασχόληση̋ των Νέων και την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου τη̋ Θεσσαλία̋ Το πρόγραµµα αφορά και 29 θέσει̋ στα Τρίκαλα

Σ

ε µαραθώνιο επισκέψεων προέβησαν στελέχη του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», προκειµένου να έχουν πλήρη εικόνα σχετικά µε την εξέλιξη των εργασιών σε αρχαιολογικού̋ και µουσειακού̋ χώρου̋ τη̋ Θεσσαλία̋ (Π.Ε. Λάρισα̋, Καρδίτσα̋ και Τρικάλων), δεδοµένου ότι εδώ και έξι µήνε̋, µε πλήρη σοβαρότητα και µεγάλη υπευθυνότητα, υλοποιεί Πρόγραµµα Κοινωφελού̋ Εργασία̋ σε συνεργασία µε το Υπουργείο

νη του ∆ικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Το αντικείµενο τη̋ δράση̋ που υλοποιείται είναι η “Φύλαξη, ανάδειξη και βελτίωση τη̋ προσβασιµότητα̋ αρχαιολογικών και µουσειακών χώρων στι̋ Περιφερειακέ̋ Ενότητε̋ Λάρισα̋, Τρικάλων και Καρδίτσα̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋”. Ειδικότερα: 1. για το Νοµό Καρδίτσα̋ το έργο αφορά στη δηµιουργία θέσεων απασχόληση̋ 47 ατόµων

έργο αφορά στη δηµιουργία θέσεων απασχόληση̋ µέσω τη̋ πρόσληψη̋ 42 ατόµων, σε συνεργασία µε την ΙΕ' Εφορεία Πρὀστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Συγκεκριµένα προσλήφθηκαν στο ∆ήµο Φαρσάλων 1 αρχαιολόγο̋ και 4 εργάτε̋, στο ∆ήµο Κιλελέρ 1 ηµερήσιο̋ φύλακα̋, στο ∆ήµο Αγιά̋ 1 αρχαιολόγο̋, 7 εργάτε̋, 1 ηµερήσιο̋ φύλακα̋ και 3 νυχτοφύλακε̋, στο ∆ήµο Ελασσόνα̋ 2 αρχαιολόγοι, 11 εργάτε̋ και 2 ηµερήσιοι φύλακε̋ και στο ∆ήµο Λαρισαίων 1 αρχαιολόγο̋, 2 νυχτοφύλακε̋ και 6 εργάτε̋. Ο Πρόεδρο̋ του ∆ικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" κ. Κων. Σκριάπα̋

ρου̋ προ̋ όφελο̋ τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋, αποδεικνύοντα̋ ότι οι Οργανώσει̋ τη̋ Κοινωνία̋ των Πολιτών, µπορούν να προσφέρουν σπουδαίο έργο όχι µόνο στον Πολιτισµό ,αλλά και στην αναπτυξιακή πορεία τη χώρα̋, που τόσο την έχει ανάγκη". Σηµειώνεται ότι το ∆ίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" πρόσφατα διοργάνωσε την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013, µια σπουδαία Στρογγυλή Τράπεζα,στη Λάρισα, µε θέµα "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20142020: Η Ψηφιοποίηση τη̋ Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋. Νέε̋ προκλήσει̋, νέε̋ προοπτικέ̋ και πιθανέ̋ επιπτώσει̋", σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Θεσσαλία̋ και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλία̋ -Αντιπρυτανεία ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέ-

Για το Νοµό Τρικάλων το έργο αφορά στη δηµιουργία θέσεων απασχόληση̋ µέσω τη̋ πρόσληψη̋ 29 ατόµων, σε συνεργασία µε την Λ∆' Εφορεία Πρὀστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων µε έδρα την Καρδίτσα και την 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, µε έδρα τα Τρίκαλα. Συγκεκριµένα προσλήφθηκαν στο ∆ήµο Τρικκαίων 2 αρχαιολόγοι, 7 ηµερήσιοι φύλακε̋ και 12 εργάτε̋ και στο ∆ήµο Καλαµπάκα̋ 1 αρχαιολόγο̋, 2 ηµερήσιοι φύλακε̋ και 5 εργάτε̋.

Πολιτισµού και Αθλητισµού. Συγκεκριµένα το "∆ίκτυο Περραιβία", µε έδρα την Ελασσόνα, είναι η πρώτη σε βαθµολογία Οργάνωση τη̋ Κοινωνία̋ των Πολιτών (ΜΚΟ), σε όλη τη χώρα, που επιλέχθηκε, εδώ και ένα χρόνο, για να υλοποιήσει πρόγραµµα Κοινωφελού̋ Εργασία̋ και ήδη απασχολεί 118 ανέργου̋ νέου̋ για 7 µήνε̋ σε αρχαιολογικού̋ χώρου̋ και µουσεία των Νοµών Λάρισα̋, Τρικάλων και Καρδίτσα̋, σε συνεργασία µε τι̋ Εφορείε̋ Αρχαιοτήτων ΙΕ’ ΕΠΚΑ, 7η ΕΒΑ, Λ∆’ ΕΠΚΑ και 19η ΕΒΑ. Τον συντονισµό του προγράµµατο̋ έχει η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού, ενώ η διαδικασία επιλογή̋ των ανέργων ωφελουµένων, έγινε κατά υποδειγµατικό τρόπο µε ευθύ-

(ωφελουµένων) για την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελού̋ χαρακτήρα στον τοµέα του πολιτισµού, σε συνεργασία µε την Λ∆' Εφορεία Πρὀστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων µε έδρα την Καρδίτσα και την 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε έδρα τα Τρίκαλα. Συγκεκριµένα προσλήφθηκαν στο ∆ήµο Παλαµά 1 αρχαιολόγοι, 4 ηµερήσιοι φύλακε̋ και 2 εργάτε̋, στο ∆ήµο Καρδίτσα̋ 2 αρχαιολόγοι, 2 µουσειολόγοι-µουσειοπαιδαγωγοί και 2 ηµερήσιοι φύλακε̋ και στο ∆ήµο Σοφάδων 2 αρχαιολόγοι, 6 ηµερήσιοι φύλακε̋ και 12 εργάτε̋, στο ∆ήµο Μουζακίου 3 ηµερήσιοι φύλακε̋ και 5 εργάτε̋ και στο ∆ήµο Αργιθέα̋ 2 αρχαιολόγοι και 2 ηµερήσιοι φύλακε̋. 2. για το Νοµό Λάρισα̋ το

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανανέωση καρτών πρόνοια̋ από το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Η διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων καλεί του̋ κατόχου̋ προνοιακών καρτών όπω̋ προσέλθουν στα γραφεία τη̋ Πρόνοια̋ (γραφείο 246 & 250, στο κτίριο τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων) για ανανέωσή του̋. Από τι̋ 15 Νοεµβρίου και µετά παύει η ισχύ των παλαιών καρτών και όσε̋ δεν έχουν ανανεωθεί, δε θα γίνονται δεκτέ̋. Τρίκαλα 22/10/2013 Εκ τη̋ ∆ιοίκηση̋ του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων

15

ΤΟΠΙΚΑ

και ο υπεύθυνο̋ σε Θέµατα Περιβάλλοντο̋ κ. Κ.Φουρκιώτη̋, που όλο αυτό το διάστηµα, παρακολουθούν από κοντά, εκ µέρου̋ του ∆ικτύου που είναι ο δικαιούχο̋ του Προγράµµατο̋, το σπουδαίο έργο που επιτελούν οι Εφορείε̋ Πρὀστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, αλλά και οι Εφορείε̋ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τόνισαν "ότι ο πολιτισµικό̋ πλούτο̋ τη̋ Θεσσαλία̋ είναι τεράστιο̋ και ω̋ εκ τούτου, έχουµε χρέο̋ όλοι και να τον διασώσουµε και να τον αναδείξουµε, αλλά κυρίω̋ να τον παραδώσουµε στι̋ νέε̋ γενεέ̋, καθιστώντα̋ τη Θεσσαλία, ω̋ έναν αγαπηµένο τόπο πολιτιστικού τουρισµού. Και γι' αυτό το ∆ίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", µε µεγάλη προσπάθεια και νυχθηµερόν εργασία, αξιοποιεί Ευρωπἀκού̋ πό-

σεων, Εξωστρέφεια̋, Καινοτοµία̋ και Επιχειρηµατικότητα̋, µε προσκεκληµένο τον διεθνού̋ φήµη̋ επιστήµονα κ. Μαρ. Ιωαννίδη (Κύπρο̋) και σπουδαίου̋ επιστήµονε̋ και πανεπιστηµιακού̋ από όλη την Ελλάδα. Ήδη προχωρά και σε άλλε̋ διεθνεί̋ συνεργασίε̋ ,µε κεντρικό θέµα τον Πολιτισµό, όπω̋ επίση̋ και σε τηλεοπτικέ̋ εκποµπέ̋ µε στόχο την ανάδειξη των Γραµµάτων, των Τεχνών και του Ελληνικού Πολιτισµού. Παράλληλα είναι και Μέλο̋ του Ευρωπἀκού ∆ικτύου Πολιτιστικού Τουρισµού (ECTN),µε µέλη φορεί̋ από όλη την Ευρώπη µε του̋ οποίου̋ συνεργάζεται στενά και σκοπό την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων τη̋ Θεσσαλία̋ και τη̋ Ελλάδο̋ ω̋ τουριστικών προορισµών.

Την περασµένη εβδοµάδα από την Επιτροπή ∆ιαχείριση̋

Εγκρίθηκαν 25 επενδυτικά σχέδια για το νέο LEADER Τρικάλων Συνεδρίασε την Τρίτη 22/10/2013 η Επιτροπή ∆ιαχείριση̋ LEADER (Ε∆Π L) τη̋ Αναπτυξιακή̋ Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, όπου µεταξύ άλλων έλαβε και δύο αποφάσει̋ κατάταξη̋ και ένταξη̋ Φακέλων υποψηφιότητα̋ , που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια τη̋ 2η̋ Προκήρυξη̋ του Προγράµµατο̋ LEADER. Με τι̋ δύο αυτέ̋ αποφάσει̋ τη̋ Ε∆Π L εγκρίνονται συνολικά 25 επενδυτικά σχέδια συνολικού πρὁπολογισµού 4.251.956,92 ευρώ και ∆ηµόσια̋ ∆απάνη̋ (επιδότηση̋ LEADER) 2.730.304,82 ευρώ. Επιπλέον έχουν δεσµευθεί και 258.602,78 ευρώ για το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα δηµοσίου ενδιαφέροντο̋ έργα και τα οποία θα διατεθούν στου̋ αντίστοιχου̋ φορεί̋ που θα υλοποιήσουν τέτοια έργα από εθνικέ̋ πιστώσει̋. Υπενθυµίζεται ότι στην 2η προκήρυξη LEADER του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ που έληξε στι̋ 22/3/2013 είχαν κατατεθεί από τοπικού̋ φορεί̋ και ιδιώτε̋ στα γραφεία τη̋ Αναπτυξιακή̋ Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. που υλοποιεί το τοπικό πρόγραµµα LEADER στο νοµό Τρικάλων, συνολικά 37 προτάσει̋ συνολικού πρὁπολογισµού 7.503.979,56 ευρώ. Οι 37 κατατιθέµενοι Φάκελοι αξιολογηθήκαν από την Επιτροπή Αξιολόγηση̋ που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό µε απόφαση τη̋ Επιτροπή̋ ∆ιαχείριση̋ LEADER (Ε∆Π L) τη̋ εταιρεία̋. Οι Εκθέσει̋ Αξιολόγηση̋ κατόπιν υποβλήθηκαν προ̋ λήψη απόφαση̋ έγκριση̋ ή απόρριψη̋ στην Ε∆Π L η οποία λήφθηκε στι̋ 13/6/2013. H απόφαση αυτή απεστάλη στην αρµόδια ΕΥΕ του ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ προ̋ έλεγχο σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα διαχείριση̋ και ελέγχου του προγ/το̋ LEADER. Το αποτέλεσµα του διοικητικού ελέγχου του ΥΠΑΑΤ στάλθηκε στο ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στι̋ 17-10-2013, προκειµένου η Ε∆Π L να λάβει την σχετική απόφαση ένταξη̋, πράγµα που έγινε στην συνεδρίαση τη̋ Τρίτη̋, 22/10/2013. Η απόφαση κατάταξη̋ και ένταξη̋ των Φακέλων υποψηφιότητα̋ τη̋ Ε∆Π L θα αποσταλεί εγγράφω̋ σε όλου̋ του̋ υποψηφίου̋ οι οποίοι θα έχουν 15 ηµέρε̋ στην διάθεση του̋ για την υποβολή ενστάσεων κατά τη̋ απόφαση̋ αυτή̋. Εάν υπάρξουν ενστάσει̋ θα εξεταστούν από ειδική Επιτροπή Εξέταση̋ Ενστάσεων και κατόπιν η Ε∆Π L θα συνεδριάσει για να λάβει την οριστική απόφαση ένταξη̋, λαµβάνοντα̋ υπόψη το αποτέλεσµα τη̋ εξέταση̋ των ενστάσεων που πιθανόν υποβληθούν. Στην συνέχεια οι οριστικά ενταγµένοι δικαιούχοι θα κληθούν να υπογράψουν τι̋ Συµβάσει̋ υλοποίηση̋ µε το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ µε βάση τι̋ οποίε̋ θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων του̋.

Οµόφωνα οι Τρικαλινοί και επαγγελµατίε̋ λένε

«Ποτέ την Κυριακή» Την απόφασή του̋ στηρίζει και ο

Αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋ Μετά από τη συνάντηση που είχε προ ηµερών µε τον Εµπορικό Σύλλογο Τρικάλων µε µοναδικό θέµα το άνοιγµα ή µη των εµπορικών καταστηµάτων τι̋ Κυριακέ̋, ο Αντιπεριφερειάρχη̋ Τρικάλων Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋, παρουσία και των περιφερειακών συµβούλων κ.κ. Ντίνου Μπάρδα, Γιώργου Τσίγκα, Ευθύµη Ρετζιά, Ελένη̋ Αργυροπούλου και Χρήστου Γακόπουλου, συναντήθηκε µε όλα τα Σωµατεία Εµπόρων του Νοµού Τρικάλων και πιο συγκεκριµένα µε τον Σύλλογο Εµπόρων – Επαγγελµατιών Ιστορικού Κέντρου, τον Σύλλογο Επαγγελµατιών, Ξενοδόχων Ορεινού Όγκου Ελάτη̋, τον Εµπορικό Σύλλογο Πύλη̋, τον Σύλλογο Εµπόρων, Βιοτεχνών, Επαγγελµατιών ∆ήµου Γόµφων, τον Εµπορικό Σύλλογο Οιχαλία̋, την Ένωση Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών Φαρκαδόνα̋, το Επιµελητήριο Τρικάλων, την Οµοσπονδία ΕΒΕ Τρικάλων, το Σύλλογο Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων και τον Εµπορικό Σύλλογο Καλαµπάκα̋. Όλα τα Σωµατεία Εµπόρων αντιδρούν στο άνοιγµα των καταστηµάτων τι̋ Κυριακέ̋ και η απόφαση που πήραν είναι να µην ανοίγουν τα καταστήµατα εκτό̋ από µία Κυριακή το χρόνο. Ο Αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Μιχαλάκη̋ µετά τη συνάντηση που είχε µε όλα τα Σωµατεία και αφού του̋ εξέφρασε και τη στήριξη του Περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ Κώστα Αγοραστό στην απόφαση του̋ αν µην ανοίγουν τα καταστήµατα τι̋ Κυριακέ̋ τόνισε «η οµόφωνη απόφαση όλων των Σωµατείων είναι να µην ανοίγουν τα εµπορικά καµία Κυριακή από αυτέ̋ που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο. Εµεί̋ είµαστε µαζί µε του̋ εµπόρου̋ και στηρίζουµε τι̋ αποφάσει̋ του̋».


16 Ο χαιρετισµό̋ του ∆ηµήτρη Κρούπη στην εκδήλωση για τον «ΧΡΗΣΜΟ» Κυρίε̋ και κύριοι καλησπέρα σα̋. Θα αποφύγω να σα̋ ξεχωρίσω σε επισήµου̋ και µη και θα περιοριστώ, για να κερδίσουµε χρόνο, µόνο να σα̋ ευχαριστήσω όλου̋ για τη συµµετοχή σα̋ σ'αυτή τη µάζωξη που έχει ω̋ σκοπό τη̋ την παρουσίαση και την ερµηνεία ενό̋… χρησµού. Ενό̋ χρησµού που µα̋ αφορά όλου̋ προσωπικά αλλά και συνολικά ω̋ χώρα. Όπω̋ γνωρίζετε όλοι σα̋ ο υπεύθυνο̋ για αυτόν τον Χρησµό είναι ο κ. Έκτορα̋ Νασιώκα̋, ένα̋ γείτονα̋ µα̋ που γεννήθηκε στην Αργιθέα αλλά έδρασε κοινωνικά, επαγγελµατικά και πολιτικά στη Λάρισα. ∆εν θα πω περισσότερα για τον κ. Νασιώκα. Τον γνωρίζετε όλοι σα̋. Ξέρετε πω̋ από το 2000 έω̋ και το 2011 ήταν βουλευτή̋ Λάρισα̋ του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε πω̋ υπήρξε υφυπουργό̋ Υγεία̋, ξέρετε πω̋ είναι ο πρώτο̋ βουλευτή̋ που στι̋ 16 Ιουνίου του 2011 παραιτήθηκε από την έδρα του για λόγου̋ συνείδηση̋. Πέρυσι τέτοια εποχή ο κ. Νασιώκα̋ ήταν ξανά εδώ για την παρουσία του πρώτου του βιβλίου µε τίτλο «Ο αγωγιάτη̋» το οποίο ήταν περισσότερο αυτοβιογραφικό και αφιερωµένο στον πατέρα του, έναν αγωγιάτη τη̋ Αργιθέα̋, «έναν αγράµµατο αλλά πολύ σηµαντικό άνθρωπο» όπω̋ σηµειώνει ο συγγραφέα̋. Τώρα ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ µε το δεύτερο βιβλίο του, τον ΧΡΗΣΜΟ, αναφέρεται στην πολιτική ιστορία τη̋ Ελλάδα̋ λίγο πριν το µνηµόνιο και σχεΟ πρώην υπουργό̋ Υγεία̋, δόν µέχρι και σήµερα. Παραθέτει την προσωπική του µαρβουλευτή̋ Λάρισα̋ για 11 χρόνια και νυν συγγραφέα̋ τυρία και άποψη για το πώ̋ φθάσαµε ω̋ εδώ και κυρίω̋ (εξέδωσε δύο βιβλία και προσπαθεί να µαντέψει ή ίσω̋ ετοιµάζει και τρίτο!) απλώ̋ και να ευχηθεί το τι θα Έκτορα̋ Νασιώκα̋ συµβεί στη συνέχεια σ'αυτόν (αριστερά), µε τον διευθυντή τον λαό που από περιούσιο̋ του «δ» ∆ηµήτρη Κρούπη που ήταν έφθασε στο χείλο̋ του γκρεµού εξαιτία̋ τραγικών λαθών τόσο τη̋ ηγεσία̋ όσο και των ίδιων των πολιτών. Ο συγγραφέα̋ πιστεύει πω̋ υπεύθυνοι για το σηµερινό οικονοµικό αλλά και αξιακό αδιέξοδο τη̋ χώρα̋ είναι τόσο ο Κώστα̋ Καραµανλή̋ όσο και ο Γιώργο̋ Παπανδρέου αλλά και οι οικονοµικοί συνεργάτε̋ του̋. Συνυπεύθυνοι είναι και οι πολίτε̋ που του̋ στήριξαν αλλά τώρα «ο λαό̋ εκπλήρωσε την ποινή τη̋ δική̋ του προσωπική̋ ευθύνη̋. Αυτοτιµωρήθηκε και άντεξε. Τώρα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να τιµωρηθούν και οι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Η απόδοση τη̋ δικαιοσύνη̋ δεν θα έχει την έννοια του ρεβανσισµού και τη̋ εκδίκηση̋. Τουναντίον θα είναι πράξη κάθαρση̋ και αναγέννηση̋». Είναι συναρπαστική η αφήγηση του Έκτορα Νασιώκα και η κατάθεση του για το πώ̋ φθάσαµε ω̋ εδώ. Είναι όµω̋ πιο ενδιαφέρουσα η πρόταση του για το τι µπορεί και πρέπει να γίνει για να µπούµε στον δρόµο τη̋ αναγέννηση̋ ή τη̋ ανάπτυξη̋ αν θέλετε να µιλήσουµε µε όρου̋ οικονοµικού̋. Θα ήθελα να πω πολλά για το βιβλίο αυτό. Όµω̋ δεν είναι αυτό̋ ο ρόλο̋ µου απόψε. Θα πρέπει αµέσω̋ να δώσω τον λόγο στον δήµαρχο Τρικκαίων, τον κ. Χρήστο Λάππα, που ω̋ οικοδεσπότη̋ αλλά και ω̋ συνάδελφο̋ και φίλο̋ του κ. Νασιώκα θα απευθύνει έναν σύντοµο χαιρετισµό. Για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι κύριε̋ οµιλίε̋ απο τον κ. Αγαθοκλή Αζέλη, τον κ. Παναγιώτη Γούλα και τον ίδιο τον συγγραφέα, τον κ. Νασιώκα.

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του στο ∆ηµαρχείο Τρικάλων

Με «χρησµό» ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα Ο πρώην υπουργό̋ και πρώην βουλευτή̋ του ΠΑΣΟΚ Λάρισα̋ θεωρεί πω̋ ο Καραµανλή̋ και Παπανδρέου γνώριζαν από το 2007 τι θα συµβεί στην χώρα αλλά αδιαφόρησαν

Συζητώντα̋ για τον «ΧΡΗΣΜΟ» µε την καθηγήτρια Αγγλική̋ Φιλολογία̋ και µεταφράστρια Αγορίτσα Κ. Κρούπη

Ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ «τα λέει» µε την Λώρεν Κασσοπούλου, υποψήφια Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, νυν Περιφερειακή Σύµβουλο και υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων και διευθύντρια του Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ « Το θέµα είναι κλειστό και απλώ̋ δεν το ανοίγω»… Μ ε αυτόν τον… χρησµό απάντησε, επίσηµα, ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ στην δηµόσια πρόσκληση που του έκανε το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋, ο στενό̋ του φίλο̋ και συντοπίτη̋ (Αργιθεάτε̋ και οι δύο) Παναγιώτη̋ Γούλα̋, πρόεδρο̋ του ΤΕΙ Θεσσαλία̋. Η πρόσκληση έγινε κατά τη διάρκεια τη̋ παρουσίαση̋ του νέου (δεύτερου κατά σειρά) βιβλίου του κ. Νασιώκα µε τίτλο «Ο ΧΡΗΣΜΟΣ». Η παρουσίαση έγινε το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Τρικκαίων, παρουσία πολλών Τρικαλινών και Αργιθεατών. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι εκδόσει̋ ΑΝΕΜΗ, και το βιβλιοπωλείο ΕΠΙΛΟΓΗ, τη̋ κ. Ανθούλα̋ Αλεξανδρή. Η εκδήλωση, την οποία συντόνιζε ο εκδότη̋ του «δ» ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋, ξεκίνησε µε σύντοµο χαιρετισµό του (Συνέχεια στη σελ. 18) CMYK


∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

17

ΤΟΠΙΚΑ

Κρίσει̋-απόψει̋ για το βιβλίο του Έκτωρα Νασιώκα µε τίτλο: «Ο χρησµό̋» Η εισήγηση του ∆ρ. Παναγιώτη Γούλα καθηγητού και σηµερινού προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλία̋

Ο πρόεδρο̋ του ∆. Σ. Τρικκαίων κ. ∆ηµοσθένη̋ Μάντζαρη̋ συγχαίρει τον διδάκτορα φιλοσοφία̋ κ. Αγαθοκλή Αζέλη για την εµπεριστατωµένη παρουσίαση του «ΧΡΗΣΜΟΥ»

Ο Θανάση̋ Τσιάρα̋ σε θερµή χειραψία µε τον Έκτορα Νασιώκα µε τον οποίο τον συνδέει πολύχρονη φιλία, πολιτική και προσωπική.

Ο

Ο κ. Νασιώκα̋ µε συγγενεί̋ του από την Αργιθέα

Ο Χρήστο̋ Γκίµτσα̋, γιατρό̋ και συγγραφέα̋ ο ίδιο̋ συγχαίρει τον κ. Νασιώκα για το έργο του, υπό το... βλέµµα του Γιώργου Αλεξανδρή Οι τρει̋ Περιφερειακοί Σύµβουλοι Τρικάλων τη̋ πάλαι ποτέ «ΘΕΣΣΑΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΗ» του Απόστολου Παπατόλια µε… ιεραρχική διάταξη (Λώρεν Κασσοπούλου, Θανάση̋ Τσιάρα̋, Γιώργο̋ Καπέλο̋) και δίπλα του̋ ο ∆.Σ. Κώστα̋ Πατέρα̋

CMYK

Έκτορα̋ Νασιώκα̋, κατάγεται από το ∆.∆ ΣΠΥΡΕΛΟ, µε σηµερινό όνοµα «ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ», του ∆ήµου ΑΡΓΙΘΕΑΣ, τη̋ Γεωγραφική̋ Ενότητα̋ Καρδίτσα̋. Σπούδασε γιατρό̋ στο Α.Π.Θ, και άσκησε για πολλά χρόνια την ειδικότητα του Παθολόγου- Ογκολόγου, στο Νοσοκοµείο Λάρισα̋ και ω̋ ιδιώτη̋. Ασχολήθηκε πολύ νωρί̋ µε τα κοινά ,Πρόεδρο̋ του Συλλόγου Αργιθεατών Λάρισα̋, ∆ηµοτικό̋ σύµβουλο̋ στο ∆ήµο Λαρισαίων, Γραµµατέα̋ ΠΑΣΟΚ τη̋ Νοµαρχιακή̋ Επιτροπή̋ του Νοµού Λάρισα̋, Νοµάρχη̋ Ηµαθία̋, Βουλευτή̋ ΠΑΣΟΚ από το 2000-2011, Υφυπουργό̋ Υγεία̋ για 2 περίπου έτη, παραιτούµενο̋ και παραδίδοντα̋ την βουλευτική του έδρα στο κόµµα µε το οποίο είχε εκλεγεί. Ο χρησµό̋» είναι το νέο Πολιτικό µυθιστόρηµα του Έκτορα Νασιώκα. Πρόκειται για ένα παραµύθι, πολιτική σάτιρα, που πραγµατεύεται τη δηµιουργία, την πορεία, την κατάρρευση και την αναγέννηση µια̋ µικρή̋ φανταστική̋ χώρα̋. Καταγράφει τα κοινωνικά και τα πολιτικά δρώµενα µια̋ εποχή̋ σε µια φανταστική χώρα, τη λιλιπούτεια πολιτεία κάποτε στο µέλλον που προσοµοιάζει θα έλεγα µε τρόπο εκπληκτικό µε την περίοδο τη̋ πατρίδο̋ µα̋, προ τη̋ µεγάλη̋ τραγωδία̋ που ζει σήµερα ο λαό̋ µα̋. Έζησε ο συγγραφέα̋ αυτή την περίοδο ω̋ βουλευτή̋ και υφυπουργό̋ στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γνώρισε από µέσα και σε βάθο̋ τα τεκταινόµενα. Έτσι δεν θα µπορούσε ο Χρησµό̋ παρά να είναι ποτισµένο̋ από το άρωµα τη̋ ώσµωση̋ εκείνη̋ τη̋ περιόδου». Η νέα συγγραφική προσπάθεια του Έκτορα Νασιώκα κυκλοφορεί εδώ και λίγου̋ µήνε̋ από τι̋ εκδόσει̋ «Ανέµη». Το βιβλίο είναι ένα µυθιστόρηµα 330 σελίδων, έχει πολλά κοινά σηµεία που θα µπορούσαν όπω̋ ανέφερα παραπάνω, να πρὀδεάζουν µε τη νεότερη πολιτική ιστορία τη̋ πατρίδα̋ µα̋ και την περιπέτεια που ζει ο λαό̋ µα̋. Γράφει ο συγγραφέα̋: «Πρόκειται για µια θράκα ανθρώπων από µια παράξενη ράτσα αληθινή διάολου κάλτσα, που εκµεταλλεύτηκαν τη θἐκή πρόνοια να του̋ χρήσει ο ∆ία̋ περιούσιο λαό του, έτσι ώστε

να καταφέρουν να µεγαλουργήσουν δια των αιώνων απ’ τη µια και να αυτοκαταστραφούν από την άλλη, υπό το βάρο̋ τη̋ έπαρση̋ και τη̋ αλαζονεία̋ που του̋ διακατείχε». Το βιβλίο του Έκτορα, περιγράφει µία τραγωδία η οποία όµω̋ λαµβάνει τα χαρακτηριστικά τη̋ Προφητεία̋. Είναι ένα πικρό βιβλίο για τι̋ πολιτικέ̋ ελίτ τη̋ χώρα̋, είναι µία πολιτική µαρτυρία. Ο εφιάλτη̋ είναι σε εξέλιξη απέναντι σε όλε̋ τι̋ ηγέτιδε̋ δυνάµει̋ τη̋ χώρα̋, «οι οποίε̋ φέρουν την ευθύνη τη̋ χρεοκοπία̋». ∆υσκολία προσαρµογή̋ του πολιτικού συστήµατο̋, από τον λἀκισµό και την παροχολογία στην ορθολογική διαχείριση, δηµιουργήθηκαν δυο κατηγορίε̋ Υπουργών, όσων πίστευαν σε στόχου̋ και όσων άφηναν τα δύσκολα για του̋ άλλου̋ ή τα έκρυβαν κάτω από το χαλί. Μόνιµη επωδό̋ εµεί̋ δεν θέλαµε άλλοι µα̋ τα επιβάλλουν από την Ε.Ε. Η ανασφάλεια των πολιτικών αρχηγών δηµιουργεί αυλέ̋ ηµετέρων. Αντί ο αρχηγό̋ να επιζητεί την άλλη άποψη ώστε

να επιλέγει µέσα από έναν πλούτο προτάσεων θέλγεται από τα χειροκροτήµατα και τι̋ κολακείε̋. Έτσι καλλιεργείται ο φανατισµό̋ που οδηγεί στην καταγγελία και απαξίωση διαφωνούντων, φίµωση τη̋ αντίθετη̋ άποψη̋. Την ανασφάλεια αυτή εκµεταλλεύονται οι κάθε µορφή̋ κόλακε̋ και αυλικοί, για να αποκτήσουν εξουσία λειτουργώντα̋ εξ ονόµατο̋ του αρχηγού. Ο γιο̋ του αγωγιάτη, µε αναµφισβήτητο ήθο̋, είχε τι̋ ψυχικέ̋ δυνάµει̋ και το ηθικό ανάστηµα να υψώσει την φωνή του και να πει, διαφωνώ, διαχωρίζω την θέση µου, φεύγω από την Κυβέρνηση και παραδίδω την έδρα του Βουλευτή στο κόµµα. Ο Έκτορα̋ για την πράξη του αυτή έδειξε θάρρο̋, γενναιότητα, µεγαλείο ψυχή̋ και συνέπεια στα όσα πίστευε. Ελάχιστοι σήµερα δυστυχώ̋ πράττουν το αυτονόη-

το, στην κοινωνία τη̋ παρακµή̋. Όχι µόνο εγκατάλειψη καρέκλα̋ και των προνοµίων αλλά και άρνηση αξιοποίηση̋ ευεργετικών διατάξεων. Αυτή η πρωτόγνωρη εµπειρία, η αµφισβήτηση κάθε βεβαιότητα̋ αντί να οδηγήσει στην αυτογνωσία και στον ορθολογισµό θέριεψε η δηµαγωγία. Όπω̋ γλαφυρά περιγράφεται για πρώτη φορά είχαµε ήττα του λἀκισµού όχι όµω̋ από τον ορθολογισµό αλλά από τον υπερλἀκισµό. Αν αναζητήσουµε τα αίτια θα τα βρούµε στο πολιτικό σύστηµα που έφτιαξε το θεσµικό πλαί-

Ο δρ. Παναγιώτη̋ Γούλα̋, πρόεδρο̋ του ΤΕΙ Θεσσαλία̋ σιο, µε γνώµονα την αυτοπροστασία του, στην κυριαρχία, τι̋ υπερβολέ̋ και τον άµετρο λἀκισµό των ΜΜΕ και στην έλλειψη παιδεία̋ και συµµετοχή̋

(ενασχόληση̋) των πολιτών. Η κοινωνία σήµερα έχει ανάγκη την ενεργό συµµετοχή του Έκτορα στα κοινά, ώστε η γνώση και το ήθο̋ του να µπολιάσουν τη νεανική ορµή και διάθεση για κοινωνική προσφορά. Ο Έκτορα̋ µε την σοφία και την εµπειρία του από τα διάφορε̋ πολιτικέ̋ θέσει̋ ,µπορεί να κάνει το νέο ξεκίνηµα επιλέγοντα̋ συνεργάτε̋ µε τα χαρακτηριστικά που η κοινωνία θέλει και να δώσει ελπίδα και όραµα, σε εκείνου̋ που τόσα χρόνια τον πίστευαν και τον στήριξαν ανιδιοτελώ̋. Φίλε Έκτορα, Οι κοινωνίε̋ τη̋ Λάρισα̋ και τη̋ Θεσσαλία̋, σε περιµένουν να του̋ καλέσει̋ σε ότι επιλέξει̋, να σε ακολουθήσουν, περιµένουν το δικό σου σηµάδι, δεν υπάρχουν περιθώρια άρνηση̋ σου, µην του̋ απογοητεύσει̋. Ευχαριστώ πολύ


18

ΤΟΠΙΚΑ

Με «χρησµό» ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα (Συνέχεια από τη σελ. 17)

∆ηµάρχου Τρικκαίων κ. Χρήστου Λάππα, συναδέλφου και φίλου του κ. Νασιώκα, ο οποίο̋ εξήρε το ήθο̋ και την προσφορά του συγγραφέα στην κοινωνία και την πολιτική και τον συνεχάρη που συνεχίζει να είναι «παρών» έστω και ω̋ συγγραφέα̋. Στη συνέχεια µίλησε για το βιβλίο ο διδάκτωρ φιλοσοφία̋ κ. Αγαθοκλή̋ Αζέλη̋ ο οποίο̋ στάθηκε κυρίω̋ στη λογοτεχνική δοµή του «χρησµού» και στην φιλοσοφική αξία του έργου. Αµέσω̋ µετά το λόγο πήρε ο δρ. Παναγιώτη̋ Γούλα̋, πρόεδρο̋ σήµερα του ΤΕΙ Θεσσαλία̋ ο οποίο̋ µίλησε περισσότερο για το πολιτικό µήνυµα του βιβλίου αλλά και για τον πολιτικό Έκτορα Νασιώκα και στο τέλο̋ µάλιστα τον προέτρεψε να επιστρέψει στην ενεργό πολιτικό δράση. (Ολόκληρη η οµιλία του κ. Γούλα σε άλλε̋ στήλε̋) Ακολούθησε ένα̋ σύντοµο̋ χαιρετισµό̋ τη̋ προέδρου των Αργιθεατών Τρικάλων κ. Έλλη̋ Τσιρογιάννη, για τον Αργιθεάτη Έκτορα Νασιώκα. Στο τέλο̋ ο ίδιο̋ ο συγγραφέα̋ µίλησε για το βιβλίο του το οποίο χαρακτήρισε ω̋ ένα «πολιτικό παραµύθι που προσιδιάζει µε την πραγµατικότητα» και εξήγησε πω̋ το έγραψε «για να βάλει στο τραπέζι τα πραγµατικά προβλήµατα του τόπου. Ένοιωσα πω̋ έπρεπε να πω και γω τη δική µου αλήθεια. Να µιλήσω για τα πράγµατα όπω̋ τα έζησα από µέσα και έµαθα το τι γινόταν όχι µόνο πάνω αλλά και κάτω από το τραπέζι. Η χώρα µα̋ πτώχευσε πριν το µνηµόνιο. Απο το 2007 η πολιτική ηγεσία τη̋ χώρα̋ (σ. σ. Καραµανλή̋ και Παπανδρέου) γνώριζε πω̋ αν δεν πάρει µέτρα θα ερχόταν το κακό που ζούµε σήµερα αλλά δεν έκανε τίποτα. Είναι όµω̋ στο χέρι των πολιτών, ακόµη και τώρα, να αλλάξουµε τα πράγµατα, αρκεί να το θελήσουµε». Στην εκδήλωση, εκτό̋ απο του̋ προαναφερόµενου̋, παρευρέθηκαν και η πρώην βουλευτή̋ κ. Σούλα Μερεντίτη, ο πρόεδρο̋ του ∆. Σ. Τρικκαίων ∆ηµοσθένη̋ Μάντζαρο̋, ο αντιδήµαρχο̋ Τρικκαίων Θανάση̋ Ξάφο̋, οι πρώην αντιδήµαρχοι Τρικκαίων και ∆. Σ. Βάσω Κάκλα και Κώστα̋ Μανώλη̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ ∆.Κ. Τρικκαίων Χρήστο̋ Κωνσταντό̋, ο πρώην γραµµατέα̋ τη̋ Ν.Ε. Τρικάλων Αχιλλέα̋ Μανούρα̋, ο πρόεδρο̋ του Συλλόγου Α.µ.ΕΑ Τρικάλων «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ΒΡΕΘΗΚΕ κινητό τηλέφωνο Σωτήρη̋ Τσιρογιάννη̋οι περιστην Ασκληπιού. Όποιο̋ το φερειακοί Σύµβουλοι Λώρεν έχασε α̋ επικοινωνήσει µε τα Κασσοπούλου, Θανάση̋ Τσιάτηλέφωνα τη̋ εφηµερίδα̋ µα̋. ρα̋ και Γιώργο̋ Καπέλο̋, ο ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ νεογέννητα ∆ηµ. Σύµβουλο̋ Τρικκαίων κ. κουταβάκια κανί̋. Τηλ.: 697 9380890. Κώστα̋ Πατέρα̋, ο πρόεδρο̋ ∆ΑΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µατου Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. κ. Θόδωρο̋ Νηθήµατα σε µαθητέ̋ όλων των µά̋, ο ∆. Σ. Τρικκαίων και πρότάξεων του ∆ηµοτικού. Τηλ.: εδρο̋ τη̋ ∆ΕΥΑΤ κ. Κώστα̋ 697 7311557. Κρεµµύδα̋ κ.α.

Το γραφείο Γενικού Τουρισµού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τι̋ παρακάτω οδικέ̋ εκδροµέ̋: 6ήµερε̋ οδικέ̋ εκδροµέ̋ στην «ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ» στι̋ 25-30 ∆εκεµβρίου 2013 & 1-6 Ιανουαρίου 2014 σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή. (Αναχώρηση 25 & 1 το βράδυ).

(Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδροµικού προγράµµατο̋ του ΟΓΑ) Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ» Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12 και στα τηλ. 24310 36588-30168. e-mail: lipastr@otenet.gr

24310

35777 38222

Εργατήρι ζωγραφική̋ στον ∆ήµο Πύλη̋ Η ζωγραφική είναι µια βασική εικαστική δραστηριότητα µέσα από την οποία τα παιδιά ανακαλύπτουν και εκφράζουν τον εαυτό του̋ µ' ένα µοναδικό τρόπο. Του̋ δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν νέα υλικά και εργαλεία κεντρίζοντα̋ το ερευνητικό του̋ πνεύµα. Αναπτύσσει του̋ λεπτού̋ χειρισµού̋, την κρίση και την εφευρετικότητά του̋, µα πάνω απ' όλα χαίρονται, ικανοποιούνται και νιώθουν περήφανα µε τα υπέροχα έργα που είναι δικά του̋ δηµιουργήµατα. Ο ∆ήµο̋ Πύλη̋, προετοιµάζει τη λειτουργία Εργαστηρίου Ζωγραφική̋ για µαθητέ̋ και ενήλικε̋, που θα λειτουργήσει στο χώρο των σχολείων των Τοπικών Κοι-

νοτήτων, κατά τι̋ απογευµατινέ̋ ώρε̋, µε µηνιαίο κόστο̋ συµµετοχή̋ 10 ευρώ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να δηλώσουν τη συµµετοχή του̋, συµπληρώνοντα̋ το ειδικό έντυπο που µπορούν να προµηθευτούν από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Πύλη̋, από τα σχολεία του ∆ήµου Πύλη̋ και τα ∆ηµοτικά Καταστήµατα του ∆ήµου Πύλη̋. Οι µαθητέ̋ θα επιστρέψουν τι̋ συµπληρωµένε̋ αιτήσει̋ του̋ στα σχολεία, και οι ενήλικε̋ στα δηµοτικά καταστήµατα κατά τι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋. Ο Αρµόδιο̋ Αντιδήµαρχο̋ Μαγκούτη̋ ∆ηµήτριο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ TV-10 ZHTA άτοµα µε άνεση στην επικοινωνία και στι̋ δηµόσιε̋ σχέσει̋ για την στελέχωση του εµπορικού-διαφηµιστικού τµήµατο̋. Επιθυµητή η πρὁπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο fax 24310 74100 και στο e-mail:tv10trik@yahoo.gr Πληροφορίε̋ στα τηλέφωνα: 24310 35800, 24310 35812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ζητούνται αγροτεµάχια για 23 έτη µίσθωση από τεχνική εταιρεία για εγκατάσταση µονάδων παραγωγή̋ ενέργεια̋ από βιοµάζα. • προσφέρεται ενοίκιο 300 ευρώ ανά στρέµµα το χρόνο. • αγροτεµάχιο εκτό̋ σχεδίου πόλεω̋ –οικισµού• εµβαδόν από 4 στρέµµατα ω̋ 10 στρέµµατα • όχι δασικό –natura • κοντά σε υπάρχον δίκτυο τη̋ ∆ΕΗ • πρόσβαση µε δρόµο Καλέστε άµεσα στο τηλέφωνο τoν κ Λέκκα Χαράλαµπο 6937123378 ή στείλτε email στο bigpower@hotmail.com www.bigpower.gr

Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Αριθµό̋ µητρώου ΕΟΤ 0727 Ε 61-00266-0 Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Εκδροµέ̋ στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΗΛΙΑ • ∆ιήµερη εκδροµή στην Αίγινα και την γιορτή του Αγίου Νεκταρίου. Στι̋ 8-9 Νοεµβρίου. Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋, Καποδιστρίου 24, και στα τηλέφωνα 24310 30500, 39740, κιν. 6932222325.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωµένη στην Αγιά Μονή.Τηλ.697-6093773 ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγό̋ µε δίπλωµα Ε’Κατηγορία̋ .Τηλ.698-2598894 ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ δασκάλα παραδίδει µαθήµατα σε µαθητέ̋ όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού.Τηλ.697 7311557 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα, 1ο̋ όροφο̋, στην οδό Εργοτήµου 31, 115 τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση υγραερίου, χωρί̋ κοινόχρηστα, ενό̋ µηνό̋ καινούρια θερµοµόνωση, καλή τιµή. τηλ. 6975644774 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 90τ.µ. µε γκαράζ και φυσικό αέριο στον 3ο όροφο, επί τη̋ οδού Βούλγαρη 11 και ∆εληγιώργη γωνία. τηλ. 6985788386. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Στο κέντρο τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων λόγω συνταξιοδότηση̋. Τηλ.6973738408-7 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ – µπαρ επί τη̋ οδού Χατζηπέτρου στα «Μανάβικα» στο κέντρο των Τρικάλων, σε τιµή ευκαιρία̋, λόγω αναχώρηση̋ στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνία̋ 6946003497 από τι̋ 6 το απόγευµα και µετά. Μόνο σοβαρέ̋ προτάσει̋.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ για ανεύρεση-διατήρηση πελατολογίου διαφηµιστικού έντυπου & συνδροµών. Απαραίτητα προσόντα: διάθεση & άνεση στην επικοινωνία, επαγγελµατισµό̋. ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ δυνατότητα 500 έω̋ 900 ευρώ τον µήνα. (πλήρου̋ απασχόληση̋) e-mail:synergates2@gmail.com

ΣΤΗΛΗ ΘΕΑΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ CINE – ΜΥΛΟΣ στο Μύλο Ματσόπουλου Τηλ. 24310 20000 http://cine-mylos.blogspot.com facebook/∆ηµοτικο̋ Κινηµατογραφο̋ Τρικαλων η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερµπεργκ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ µε του̋: Τζουντ Λο, Ρούνι Μάρα, Κάθριν Ζέτα – Τζόουν̋. Ώρε̋ προβολών καθηµερινά 20.00 και 22.15 (εκτό̋ Κυριακή̋ & ∆ευτέρα̋) (Θεατρική Παράσταση «Η Πόρνη από πάνω» µε την Κατερίνα ∆ιδασκάλου ∆ευτέρα 28/10 ώρα 18.00 & 21.00) Γενική είσοδο̋ 5 ευρώ, φοιτητικά –µαθητικά ανέργων 4 ευρώ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 2 άτοµα 7 ευρώ 2 φοιτητέ̋-µαθητέ̋άνεργοι 6 ευρώ

Για σήµερα ∆ευτέρα αναµένεται αίθριο̋ καιρό̋ και η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 14-24 βαθµού̋ Κελσίου ενώ η υγρασία από 31-53%. ************************* Ηλιοφάνεια θα έχουµε και αύριο στα Τρίκαλα και η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 13-24 βαθµού̋ Κελσίου ενώ η υγρασία από 27-54%.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΚΟΥΛΟΡΙ∆ΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η, 24310-20290 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 ΚΟΜΠΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Σαράφη 18, 24310-23885 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00 ËÏÔÔÏ Κλήρωση του Σαββάτου 26/10/2013 1, 9 ,18, 30 ,37, 40+39 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .0 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .12 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . . .941 . . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .20.293 . . . . . . . .1,50

ÐÑÏÔÏ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 27/10/2013 9 9 7 2 7 7 2 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .0 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .17 . . . . . . .2.500,00 4η . . . . . . . . .118 . . . . . . . .250,00

5η . . . . . . . .1.204 . . . . . . . .25,00 6η . . . . . . . .11.791 . . . . . . . .2,00

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 27/10/2013 5,27,36,38,40 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 11 5 + 1 . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 . . . . . . . . . . .2 . . . . . .72.680,93 4 + 1 . . . . . . .21 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . . .367 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . . .942 . . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .17.406 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .10.941 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .55.599 . . . . . . . .1,50


∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Με sold-out και εικόνα γιορτή̋ η αναµέτρηση των Τρικάλων µε τον πρωταθλητή Ελλάδα̋ Παναθηνἀκό που θα γίνει (5µ.µ.) στο κατάµεστο ∆ηµοτικό Κλειστό

Θα είναι γιορτή για το Μπάσκετ

Θα είναι γιορτή, ασυζητητί… δεν γεννάται θέµα, αφού έρχεται ο πρωταθλητή̋ Ελλάδα̋ (και εξάκι̋ τη̋ Ευρώπη̋ παρακαλώ..!) στο ταπεινό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο τη̋ πόλη̋. Θα είναι µια πρωτόγνωρη εµπειρία, όχι µόνο για του̋ παίκτε̋ των Τρικάλων που θα δουν ένα γήπεδο γεµάτο από κόσµο , αλλά και για το ίδιο το πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋, το οποίο θα γράψει σήµερα το πρώτο sold-out τη̋ σεζόν. Από τον Νίκο Παζἀτη Για όσου̋ ακόµα αδηµονούν κα ψάχνουν για εισιτήρια ,αρκεί και µόνο η υπενθύµιση τη̋ ΚΑΕ Τρίκαλα BC που από το µεσηµέρι τη̋ Παρασκευή̋ ξεπούλησε και τα τελευταία χαρτιά κι εξέδωσε ανακοίνωση προ̋ αποφυγή τη̋ ταλαιπωρία̋. ∆εν υπάρχει εισιτήριο λοιπόν ούτε για δείγµα και σ’ ένα γεµάτο γήπεδο (17.00, NovaSports) σε αγώνα γιορτή που δεν χρειάζεται καν για την υπενθύµιση του απόλυτου φαβορί , τα Τρίκαλα θα υποδεχθούν τον πρωταθλητή Ελλάδα̋ και θα δώσουν ένα µεγάλο βροντερό «παρών» στην κατηγορία µε τον κόσµο στην πρωτη γραµµή και α̋ µη γράφει αυτό̋ ιστορία. Ζήτηµα νίκη̋ έκπληξη̋ δεν υφίσταται οπότε όλοι όσοι βρεθούν στο γήπεδο αξίζει τον κόπο να δουν και να χειροκροτήσουν όχι µόνο τον πρωταθλητή, αλλά και του̋ κυανέρυθρου̋ που ψάχνουν ακόµα να βρουν τα καλά του̋ πατή-

µατα για τα πιο βατά παιχνίδια. Ο Παναθηνἀκό̋ -που παρεµπιπτόντω̋ αναχώρησε χθε̋ οδικώ̋ από την Αθήνα- έχει ένα µεγάλο στόχο µπροστά του καθώ̋ αναµένεται να γίνει σήµερα η πρώτη οµάδα που θα φτάσει τι̋ 600 νίκε̋ στην Α1 Κατηγορία. Oι "πράσινοι" έχουν δώσει µέχρι τώρα στη διοργάνωση 730 αγώνε̋ και έχουν 599 νίκε̋. Από αυτέ̋ οι 462 έχουν σηµειωθεί στην κανονική περίοδο και οι 137 στα play offs. ∆εν είναι όµω̋ αυτοί οι µόνοι αριθµοί που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον Παναθηνἀκό στην αυριανή αναµέτρηση.

Για ρεκόρ κι ο Μήτσο̋… Οι αριθµοί πράσινων αποχρώσεων αφορούν επίση̋ και τον αρχηγό τη̋ οµάδα̋, ο οποίο̋ συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ µετά το άλλο στην καριέρα του, αποδεικνύοντα̋ παράλληλα το πολυδιάστατο του παιχνιδιού του. Ο ∆ηµήτρη̋ ∆ιαµαντίδη̋ λοιπόν, απέχει µόλι̋ ένα τρίποντο από τα 500 στην Α1 Κατηγορία αι θα είναι ο µόλι̋ έκτο̋ παίκτη̋ που φτάνει σε αυτόν τον αριθµό στην ιστορία τη̋. Θέλει 8 ριµπάουντ για να φτάσει τα 1723 στην τέταρτη θέση των κορυφαίων ριµπάουντερ στην στο πρωτάθληµα, ενώ φτάσει τι̋ 11 ασίστ, θα γίνει ο πρώτο̋ παίκτη̋ στην ιστορία τη̋ κατηγορία̋ που θα προσεγγίσει τι̋ 1700. Τελικέ̋ πάσε̋ Είπαµε πολλά για τον πρωταθλητή Ελλάδα̋ , όµω̋ αξίζει να σταθούµε και στη δική µα̋ οµάδα που έχει µπροστά τη̋ ένα µεγάλο παιχνίδι αλλά δεν µένει µόνο σ’ αυτό αφού έπεται ανη-

φορική διαδροµή στα επόµενα ραντεβού τη̋ κατηγορία̋. Μιλώντα̋ για το µατ̋ ο Κώστα̋ Φλεβαράκη̋ έσπευσε να πω̋ τα Τρίκαλα θα παλέψουν για το καλύτερο µέσα στο παρκέ γνωρίζοντα̋ βέβαια πω̋ θα έχουν µπροστά του̋ ένα µεγάλο αντίπαλο. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Είναι πάντα ιδιαίτερο το παιχνίδι για µια νεοφώτιστη οµάδα απέναντι σ’ένα σωµατείο τη̋ εµβέλεια̋ του Παναθηνἀκού.. Φέτο̋ ο Παναθηνἀκό̋ είναι πιο γεµάτο̋ και ενισχυµένο̋ µε περισσότερου̋ παίκτε̋ οι οποίοι µπορούν να βοηθήσουν ανά πάσα στιγµή.Ξέρουµε τι θα αντιµετωπίσουµε και µόνο κέρδη µπορούµε να έχουµε από το παιχνίδι αυτό µακροπρόθεσµα. Τεκµηριώνοντα̋ την άποψη αυτή ο κ. Φλεβαράκη̋ σηµείωσε: «Από µόνο του το παιχνίδι συνιστά µια τεράστια εµπειρία, ενώ θα επιτευχθεί ακόµη καλύτερα το δέσιµο οµάδα̋ και φιλάθλων. Μια καλή εµφάνιση µπορεί να βοηθήσει στο κοµµάτι τη̋ ψυχολογία̋, ενώ θα δούµε και συγκεκριµένα ζητήµατα τακτική̋. Επίση̋ οι παίκτε̋ που προέρχονται από κολλέγια συγκεντρώνονται καλύτερα µε τέτοια µατ̋ και διαπιστώνουν το πραγµατικό µπάσκετ τη̋ Ευρώπη̋. ∆εν θέλουµε να ανακόψουµε τον ρυθµό παιδιών, που έχουν µέσα του̋ αυτό το στοιχείο. Ετσι µε συνδυασµένου̋ κανόνε̋ και καλό διάβασµα θα βελτιώσουµε το επίπεδό µα̋. Γενικά τέτοια µατ̋ όπω̋ και το προηγούµενο µε τον Πανιώνιο αποτελούν µεγάλα σχολεία». Ακολούθησε η ανάλυση του κόουτ̋ για τον Παναθηνἀκό µε αφορµή την ερώτηση για τον ∆ιαµαντίδη: « Ο ∆ιαµαντίδη̋ είναι ένα παιδί µε

τεράστιο ταλέντο, που ξέρει να συγκεντρώνεται άριστα στι̋ απαιτήσει̋ του κάθε αγώνα. Πολλοί προπονητέ̋ προσπάθησαν να τον αναχαιτίσουν αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Στο κοµµάτι αυτό µεγάλο ρόλο παίζει το πω̋ θα εµφανιστεί ο ίδιο̋. Ωστόσο Παναθηνἀκό̋ δεν είναι µόνο ο ∆ιαµαντίδη̋. ∆ιαθέτει µια πλειάδα εξαιρετικών παικτών σε άµυνα και επίθεση. Οι ψηλοί του ξέρουν να σουτάρουν και απ’έξω, ενώ είναι αθλητικοί και αλτικοί µε τεράστιε̋ εµπειρίε̋. Κάτι τέτοιο ισχύει και για την περιφέρειά του. Γενικά ο Παναθηνἀκό̋ δουλεύει πολύ το πικ εν ρολ και στο λόου ποστ και µπορεί να βγάλει ανά πάσα στιγµή 4 παίκτε̋ να εκτελέσουν µε άριστε̋ πρὁποθέσει̋. Επίση̋ στο µατ̋ µε την Ελευσίνα έπαιξε εξαιρετική άµυνα. Συνεπώ̋ πρέπει να βρούµε λύσει̋ στην επίθεση που µέχρι στιγµή̋ φαίνεται να έχουµε έναν βαθµό δυσκολία̋, που θα ξεπεραστεί µέσα από τα παιχνίδια. Οσο για την άµυνα φρονώ ότι είναι το δυνατό µα̋ στοιχείο και θα πρέπει να το αξιοποιήσουµε στον µέγιστο βαθµό. Επίση̋ θέλουµε να διαχειριστούµε τα δύσκολα σηµεία του πρωταθλήµατο̋ και να φτιάξουµε την ψυχολογία. Ειδικά στα πρώτα µατ̋ χρειάζεται υποµονή, ενώ αναµένουµε την άνοδο παικτών-κλειδιά». Ο κόουτ̋ δεν ξέχασε και τον κόσµο για τον οποίο πρόσθεσε ότι: «Εισπράττουµε καθηµερινά την αγάπη του και χαίροµαι πραγµατικά που η επαρχία αγκαλιάζει το µπάσκετ. Θέλουµε του̋ φιλάθλου̋ κοντά µα̋ σε όλα τα µατ̋ και µακάρι να γίνει σολντ άουτ όχι µόνο κόντρα στον Παναθηνἀκό αλλά και µε τον Ικαρο Καλλιθέα̋».


20

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Oδυνηρή η ήττα του ΑΟΤ 1963 από τον Αχιλλέα Νεοκαισάρεια̋ (1-2 στο στάδιο)

 Super League

∆ιπλό σοκ µε γκολ

«Κάρφωσε πέµπτη » ο Θρύλο̋ Με µεγάλο πρωταγωνιστή, τον Τζόελ Κάµπελ που σέρβιρε τέσσερα από τα πέντε γκολ, ο Ολυµπιακό̋ νίκησε µε 5-1 τον ΟΦΗ, παρέµεινε στο +3 από τον ΠΑΟΚ και πλέον σκέφτεται τη Λεωφόρο. Ο Κοσταρικανό̋ ήταν όλα τα λεφτά. Ετοίµασε τα δυο γκολ του Μήτρογλου (4', 52'), αλλά και αυτά των Μανιάτη (84') και Γιαταµπαρέ (86') και επί τη̋ ουσία̋ ήταν ο άνθρωπο̋ που δεν άφησε κανένα περιθώριο στου̋ Κρητικού̋ που στο 12ο δευτερόλεπτο προηγήθηκαν µε Λαµπρόπουλο και στο 44' το πίστεψαν µε το χαµένο πέναλτι του Μήτρογλου. Με την έναρξη του β' ηµιχρόνου, ο Ολυµπιακό̋ πήρε προβάδισµα στο σκορ µε «δώρο» ∆ασκαλάκη στον Μή-

τρογλου Πάντω̋ το µατ̋ το…κλείδωσε ο Χολέµπα̋ στο 58' µε το 3-1 ενώ ο ΟΦΗ στο 75' έµεινε µε δέκα παίκτε̋ λόγω αποβολή̋ µε 2η κίτρινη κάρτα του Μπούρµπου. Οι «ερυθρόλευκοι» ναι µεν έριξαν ταχύτητα, όµω̋ έψαξαν και άλλα γκολ και αυτά εν τέλει ήρθαν στο 84' µε τον Μανιάτη και στο 86΄ µε τον Γιαταµπαρέ µε κοινό παρονοµαστή τον «σερβιτόρο», Κάµπελ.

Σούπερ διπλό ο ΠΑΟΚ Με εντυπωσιακή νίκη και εµφάνιση πέρασε ο ΠΑΟΚ από την Κοµοτηνή κερδίζοντα̋ την οµάδα του Πανθρα-

Το ρετιρέ του 3ου Οµίλου ..λιγουρεύονταν κι εποφθαλµιούσε όλη την προηγούµενη βδοµάδα το επιτελείο του ΑΟ Τρίκαλα 1963. Η νίκη τη̋ οµάδα̋ µέσα στο ∆οµοκό έφτιαξε (όπω̋ έλεγαν όλοι…) την καλή τη̋ ψυχολογία και έτσι το παιχνίδι τη̋ πέµπτη̋ στροφή̋ µε τον Αχιλλέα Νεοκαισάρεια̋ το περίµεναν πω̋ και τι οι παίκτε̋ του Μπάµποβιτ̋ για ν’ αποκοµίσουν τα ανάλογα κέρδη και υπό πρὁποθέσει̋ ήττα̋ τη̋ Λαµία̋ να ανεβούν στο ρετιρέ τη̋ βαθµολογία̋. Όλα τούτα πάντω̋ έµειναν “λογαριασµοί στο τεφτέρι”,γιατί στην πράξη το τρικαλινό συγκρότηµα, έδειξε µια απίστευτα κακή εικόνα στο µατ̋ τη̋ Κυριακή̋ κι ηττήθηκε δίκαια µε 1-2 από τον Αχ. Νεοκαισάρεια̋, παρ' ότι βέβαια δέχθηκε το δεύτερο γκολ στι̋ καθυστερήσει̋.

φτηνά στο α’ ηµίχρονο µε την έναρξη τη̋ επανάληψη̋ πάντω̋ η τρικαλινή οµάδα κατάφερε και ισοφάρισε µε πέναλτι του Στάµου στο 65' φλέρταρε για λίγα λεπτά µε τη νίκη αλλά στο 92ο τη̋ αναµέτρηση̋ ο Παυλίδη̋ των φιλοξενούµενων πέτυχε µε κεφαλιά το 1-2 και έριξε του̋ κυανέρυιθρου̋ στο χόρτο του σταδίου. Πάντω̋ το µατ̋ τη̋ Κυριακή̋ εξ αρχή̋ είχε τι̋ δυσκολίε̋ του, αφού ο αντίπαλο̋ µόνο ω̋ αµελητέα ποσότητα δεν κινείται στο χώρο τη̋ Γ’ Εθνική̋ κι έδειξε µάλιστα το πρωτο δείγµα τη̋ αγωνιστική̋

Έτσι , µετά από πάροδο πέντε στροφών κι ενώ ακόµα το πρωτάθληµα έχει µπόλικο δρόµο µπροστά του , οι κυανέρυθροι, αντί να ανεβούν ρετιρέ , κατέβηκαν δύο θέσει̋ πιο κάτω και βλέπουν µάλιστα νωρί̋-νωρί̋ την οµάδα τη̋ Λαµία̋ να περνά από δύσκολε̋ έδρε̋ και να αποκτά ένα µικρό προβάδισµα για τη µάχη του τίτλου στον 3ο όµιλο τη̋ Γ’ Εθνική̋ κατηγορία̋.

Σε πίεση από την αρχή

κικού µε 3-0, ενώ έχασε και πολλέ̋ ακόµη ευκαιρίε̋ για ακόµη µεγαλύτερη έκταση του σκορ. Με σύµµαχο την παράδοση (έξι σερί νίκε̋ σε ισάριθµε̋ εντό̋ και εκτό̋ έδρα̋ αναµετρήσει̋) οι φιλοξενούµενοι «κυνήγησαν» το γρήγορο γκολ. Και το πέτυχαν µόλι̋ στο 11ο λεπτό όταν, ο Λούκα̋ µε εξαιρετική ενέργεια και κοντινό πλασέ άνοιξε το σκορ Η «πλάστιγγα» έγειρε ακόµη περισσότερο προ̋ την πλευρά του ΠΑΟΚ, στην έναρξη του ηµιχρόνου, όταν ο Λούκα̋, έκανε το 0-2 Το τρίτο γκολ ήρθε τελικά στο 72`, µε το αυτογκολ του Εµπόου. Τα αποτελέσµατα Ξάνθη-Ατρόµητο̋ .....................0-2 Αστέρα̋ Τρίπ.-Λεβαδειακό̋.... 2-0 Εργοτέλη̋-Παναθηνἀκό̋....... 0-2 Αρη̋-Πλατανιά̋ ........................1-2 Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα ................2-2 Πανιώνιο̋-Απόλλων Σµύρνη̋ ..2-1 Πανθρακικό̋-ΠΑΟΚ .................0-3 Ολυµπιακό̋-ΟΦΗ..................... 5-1 Παναιτωλικό̋-Καλλονή................... (σήµερα19:30)

Ο ΑΟΤ1963 ξεκίνησε νωχελικά βρέθηκε πίσω στο σκορ από το α ηµίχρονο αφού στο 31 ο Νακο̋ πήρε «κούρσα αγκαζέ» όλη την άµυνα και µε πλασέ πέτυχε το 0-1 Οι κυανέρυιροι παρά το γκολ δεν ξύπνησαν και µάλιστα κινδύνεψαν µάλιστα άλλε̋ τρει̋ περιπτώσει̋, αλλά τη γλίτωσαν

 AΟΤ 1963

του γραφή̋ σε κρίσιµα παιχνίδια, όπω̋ πχ στην αναµέτρηση τη̋ προηγούµενη̋ Κυριακή̋ που πέρασε µε νίκη από την έδρα του Μαχητή Τερψι-

θέα̋ τη̋ οµάδα̋ δηλαδή που έκανε «ζηµιά» στου̋ κυανέρυθρου̋ του ΑΟΤ αποσπώντα̋ βαθµό ισοπαλία̋ µέσα στο Στάδιο. Περα απ αυτό το διπλό όµω̋ η Νεοκαισάρεια έβγαλε νίκη και στη Χαλκίδα , πάλεψε στο ντέρµπι τη̋ 3η̋ αγωνιστική̋ µε τη Νάουσα και είχε µόνο ένα στραβοπάτηµα στο ραντεβού µε τη Λαµία από την οποία πάντω̋ ηττήθηκε µε περιπετειώδη τρόπο στο φινάλε. Κόντρα σ’ αυτό το συγκρότηµα λοιπόν , οι κυανέρυθροι ήξεραν πω̋ θα έπρεπε πρωτα απ’ όλα να αποφύγουν τα επιπόλαια λάθη και τι̋ χαλαρέ̋ καταστάσει̋ που θα µπορούσαν ενδεχοµένω̋ να του̋ βάλουν σε µπελάδε̋. «Ένα µάτσο χάλια» οι παίκτε̋ του ΑΟΤ από το ξεκίνηµα του αγώνα, έδειξαν πω̋ είναι ένα σύνολο χωρί̋ συνοχή, χωρί̋ ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισµό µέσα στο γήπεδο και χωρί̋ καν τη στοιχειώδη την απαιτούµενη κίνηση. Το παιχνίδι του̋ βαρετό σε βαθµό απελπισία̋…. βασίζονταν στι̋ µακρινέ̋ µπαλιέ̋ προ̋ του̋ Βουκέλια και Σίµοβιτ̋ που κλείστηκαν καλά από του̋ παίκτε̋ τη̋ Νεοκαισάρεια̋ κι έµειναν στα …ρηχά νερά άλλοτε να ταλαιπωρούν την µπάλα και άλλοτε να ταλαιπωρούνται κι οι ίδιοι… Από την άλλη οι φιλοξενούµενοι µε καλύτερα πατήµατα στο χώρο τη̋ µεσαία̋ γραµµή̋ µα πάνω απ’ όλα µε ανασταλτικού̋ που έτρεχαν κι έπεφταν πρωτοι πάνω στην µπάλα, διαφύλαξαν τα νώτα του̋ χωρί̋ ιδιαίτερη δυσκολία , ενώ όταν αντιλήφτηκαν πω̋ τελικά τα Τρίκαλα δεν ήταν οµάδα περιωπή̋ άρχισαν τακτικέ̋ κι οργανωµένε̋ επισκέψει̋ προ̋ τα καρέ του Ψωµιάδη αναζη-

∆υσφορία για Μπάµποβιτ̋ και παίκτε̋

Πέντε στροφέ̋ , πέντε αγώνε̋ και πέντε βαθµού̋ µακριά από την κορυφή βρίσκεται ήδη ο ΑΟΤ1963 κι ω̋ φαίνεται η ήττα από τον Αχιλλέα Νεοκαισάρεια̋ µπορεί να δροµολογήσει εξελίξει̋, παρ’ ότι βέβαια δεν διέρρευσε καµία πληροφορία για ενδεχόµενο σενάριο αλλαγή̋. Πάντω̋ το κλίµα µετά τον αγώνα ήταν βαρύ στ αποδυτήρια κι ο µεν Ζόραν Μπάµποβιτ̋ αποχώρησε χωρί̋ να κάνει δηλώσει̋ από το γήπεδο (και όπω̋ είπαν οι συνεργάτε̋ του θα βρεθεί για δύο µέρε̋ στη Σερβία) , ο δε Χρήστο̋ Ζαχόπουλο̋ έµεινε και πάλι µε την απορία …Απορία όχι µόνο για την ήττα αλλά κυρίω̋ για την απίστευτα κακή εικόνα που έβγαλε η οµάδα µέσα στο παιχνίδι. Ευθύνη φυσικά δεν καταλόγισε σε κανέναν , αποχώρησε κι αυτό̋ σκε-

πτικό̋ όπω̋ και οι παίκτε̋ αλλά και ο Ζόραν

Μπάµποβιτ̋ από το γήπεδο, όµω̋ ήταν έκδηλη η δυσφορία του για το αποτέλεσµα που βάζει την οµάδα από την αρχή τη̋ σεζόν σε ένα ανελέητο τρέξιµο για να πιάσει τη Λαµία που ξέφυγε και «πάει τρένο» µετρώντα̋ 4 νίκε̋ και µόλι̋ µία ισοπαλία. Θέµα προπονητή προ̋ το παρόν δεν τίθεται , όπω̋ εκµυστηρεύτηκε το περιβάλλον του είναι ακόµα πολύ νωρί̋ να µιλάµε για αλλαγέ̋ αφού το πρωτάθληµα µόλι̋ τώρα έχει αρχίσει να ζεσταίνεται όµω̋ είναι βέβαιο πω̋ αν συνεχιστούν αυτέ̋ οι εµφανίσει̋ , η µπάλα των εξελίξεων δεν θα ακουµπήσει µόνο τον Μπάµποβιτ̋ αλλά πιθανώ̋ και κάποιου̋ από του̋ παίκτε̋ που προ̋ το παρόν κινούνται στα ρηχά και δεν έχουν δείξει την πραγµατική του̋ εικόνα κι αξία µέσα στο γήπεδο.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

σ’ ένα µατ̋ που “µύριζε” διπλό από την αρχή µέχρι το 92’

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

στι̋ καθυστερήσει̋ τώντα̋ φυσικά την κατάλληλη ευκαιρία για να στείλουν την µπάλα στα δίχτυα. Προειδοποίησαν µάλιστα για πρωτη φοπρά στο 12’ όταν ο Ευαγγελόπουλο̋ βγήκε φόρα παρτίδα µόνο̋ απέναντι από τον Ψωµιάδη, αλλά πλασάρει πάνω από τα δοκάρια χάνοντα̋ την πρωτη µεγάλη ευκαιρία…. Προειδοποίησαν δεύτερη στο 16' όταν ο δραστήριο̋ και ευέλικτο̋ Νάκα̋ δοκίµασε το πόδι του̋ έξω από την περιοχή, αλλά ο Ψωµιάδη̋ παρά το ότι ήταν εκτό̋ θέση̋ κατάφερε να απέκρουσε µε τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ και…στην Τρίτη τελικά ξεσήκωσαν την κερκίδα του̋ µε το όµορφο πλασέ του Νάκου που το πήρε επί προσωπικού έκανε µια κούρσα κατά µέτωπο βγήκε απέναντι από τον Ψωµιάδηκαι δεν χαρίστηκε. έγραψε το 0-1 και το πανηγύρισε µάλιστα µπροστά στον πάγκο του ΑΟΤ φτιάχνοντα̋ νεύρα και ανεβάζοντα̋ την …θερµοκρασία.Παρά την ψυχρολουσία οι παίκτε̋ του ΑΟΤ1963 δεν µπόροεσαν να βρούν βηµατισµό µέχρι την λήξη του ηµιχρόνου. Κινδύνεψαν µάλιστα άλλε̋ δύο φορέ̋ να δεχτούν και δεύτερο γκολ από του̋ φιλοξενούµενου̋ και πάλι καλά δηλαδή που ο Ψωµιάδη̋ στο 38’ είχε σωστή θέση και µπλόκαρε την µπάλα στην κεφαλιά του Μπαγγέα γιατί το γκολ έµοιαζε σίγουρο, µετά τη σέντρα του Καπασακαλίδη. Τα Τρίκαλα έδειξαν µια νωχελικά πρωτοβουλία στο ττελευταίο πεντάλεπτο του α µέρου̋ ζήτησαν µάλιστα πέναλτι σε πέσιµο του Ηλία εντό̋ περιοχή̋ µετά από τζατζάρισµα του ∆ερµίση, όµω̋ δεν είχαν κάποια ουσιαστική (πόσο µάλλον κλασική) ευκαιρία. ΣΑπό την άλλη; Οι παίκτε̋ και οι φίλοι τη̋ Νεοκαισάρεια̋ τραβούσαν τα µαλιά του̋ στο 42' όταν και πάλι ο δαιµόνιο̋ Μπαγγέα̋ έφτασε µια ανάσα από το 0-2 έκανε προβολή στα τρία µέτρα από την εστία, αλλά δεν µπόρεσε να στείλε την µπάλα στα δίχτυα.Μ’ αυτά και µ αυτά τα γκάζια του Μπάµποβιτ̋ ακούστηκαν µέχρι µέσα κι έξω από τα αποδυτήρια όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ ούτε ο Σέρβο̋ προπονητή̋ έδωσε ση-

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ’ αποτελέσµατα του 3ου οµίλου Πορεία ανόδου κάνει η Λαµία πέρασε µε νίκη από την Αγιά και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στον 3ο όµιλο τη̋ Γ' Εθνική̋. Τρίκαλα............- ....Αχ. Νεοκαισάρεια̋ 1-2 Πυργετό̋..........- ....Αχιλ. ∆οµοκού .........0-2 Ρήγ. Φεραίο̋ ....- ....Μαχ. Τερψιθέα̋ ......1-0 Κύµη .................- ....Αµπελωνιακό̋ .........2-0 Λευκάδια...........- ....Νάουσα...................3-0 Μακρoχώρι .......- ....Χαλκίδα ...................3-2 ∆ωτ. Αγιά̋ ........- ....Λαµία.......................1-2 Ρεπό .....................................Α.Ο. Καρδίτσα

Η Βαθµολογία Οµάδε̋ .................Βαθ...Γκολ.....Ν. ..Ι....Η Λαµία........................13 .....7-3 .......4 ...1 ...0 Αχ. Νεοκαισάρεια̋ ...10 .....6-4 .......3 ...1 ...1 Λευκάδια ...................9 ......5-1 .......2 ...3 ...0 Μακροχώρι................9 ......7-7 .......3 ...0 ...2 Κύµη..........................8 ......4-0 .......2 ...2 ...0 AOT 1963 .................8......5-4.......2 ...2 ...1 ∆ωτιέα̋ Αγιά̋ ...........7 ......6-4 .......2 ...1 ...2 Αχ. ∆οµοκού..............7 ......5-3 .......2 ...1 ...1 Ρήγα̋ Φεραίο̋..........7 ......5-6 .......2 ...1 ...2 Αµπελωνιακό̋ ...........5 ......5-5 .......1 ...2 ...1 Μαχ. Τερψιθέα̋ ........5 ......5-6 .......1 ...2 ...2 Νάουσα.....................5 ......6-8 .......1 ...2 ...2 Χαλκίδα .....................1 ......4-8 .......0 ...1 ...4 ΑΟ Καρδίτσα̋...........1 ......2-6 .......0 ...1 ...3 Πυργετό̋ ..................0 ......0-7 .......0 ...0 ...4 Έκαναν το Ρεπό: Αχιλλέα̋ ∆οµοκού, Πυργετό̋, ΑΟ Καρδίτσα̋, Κύµη και Αµπελωνιακό̋

Η επόµενη 6η αγωνιστική Πυργετό̋.....................- .................Τρίκαλα Αχιλ. Νεοκαισάρεια̋....- .....Ρήγα̋ Φεραίο̋ Αχιλ. ∆οµοκού..............- ......................Κύµη Μαχ. Τερψιθέα̋...........- ...............Λευκάδια Αµπελωνιακό̋..............-.......Α.Ο. Καρδίτσα Νάουσα .......................-............Μακρoχώρι Χαλκίδα........................-.......∆ωτιέα̋ Αγιά̋ Ρεπό ...................................................Λαµία

µαντική βοήθεια στην οµάδα στο α ηµίχρονο αφού και η τακτική το στήσιµο και ο τρόπο̋ ανάπτυξη̋ που ζητούσε (η µπάλα στο Σόµοβιτ̋) ήταν προβλέψιµο̋ απ’ του̋ φιλοεξνούµενου̋. Οι καυνέρυθροι ξεκίνησαν µε µία αλλαγή στο β ηµίχρονο καθω̋ ο Μπάµποβιτ̋ απέσυρε τον Πολυζόπουλο κι έριξε στο γήπεδο τον Α. Ιωαννίδη. Σηµάδια βελτίωση̋ δεν υπήρξαν µεγάλα όµω̋ τα Τρίκαλα ξεκίνησαν πιο δραστήρια στο δεύτερο µέρο̋ είχαν περισσότερη κίνηση µε και χωρί̋ την µπάλα και στο 55' έκαναν την πρώτη του̋ ευκαιρία όταν ο Χαλιµπάκη̋ έβγαλε πάσα στον Γέφτιτ̋ αυτό̋ δοκίµασε το πόδι του αλλά δεν µπόρεσε να νικήσει τον Σακελλαρίδη. Στην κόντρα επίθεση οι φιλοξενούµενοι άγγιξαν το δεύτερο γκο όµω̋ ο ο Ευαγγελόπουλο̋ αν και βγήκε σε θέση βολή̋ πλάσαρε πάνω στον Ψωµιάδη, ενώ στην εξέλιξη τη̋ φάση̋ αστόχησε και Παυλίδη̋ και τα Τρίκαλα γλίτωσαν βέβαιη παραβίαση. Όλα αυτά σε ένα δεκάλεπτο που οι φιλοξενούµενοι έδειχναν τάσει̋ για να τελειώσουν το παιχνίδι , ωστόσο όµω̋ κόντρα στη ροή του αγώνα τα Τρίκαλα κέρδισαν πέναλτι στο 65' σε χέρι αµυντικού τη̋ Νεοκαισάρεια̋ κι έτσι πήραν την καλύτερη του̋ ευκαιρία από τα 11 βήµατα. Η φάση ξεκίνησε από τον Βουκέλια που είχε τη µπάλα έβγαλε την σέντρα ο Τσαγκαράκη̋ χρησιµοποίησε το χέρι για να αποκρούσει , έτσι ο διαιτητή̋ υπέδειξε το πέναλτι, ο Στάµο̋ είπε ναι στο… δώρο και έκανε το 1-1 από τα 11 βήµατα, ενώ στη συνέχεια οι κυανέρυθροι φλέρταραν πλέον ακόµα και µε τη νίκη. Το φλέρτ βέβαια δεν κράτησε για πολύ, γιατί οι φιλοξενούµενοι έδειξαν

21

και πάλι τα …δόντια του̋ δεν φοβήθηκαν δεν κλείστηκαν και βγήκαν µπροστά για να πάρουν τη νίκη. Στο 79’ µάλιστα άγγιξαν το γκολ όταν ο Παµπλ βγήκε σε θέση̋ βολή̋ αλλά πλάσαρε πάνω στον Στάµο που απέκρουσε πριν η µπάλα περάσει τη γραµµή, ενώ στην εξέλιξη τη̋ φάση̋ έχασε νέα ευκαιρία ο ∆ηµητρίου που αστόχησε κι αυτό̋ για λίγα εκατοστά. Τα Τρίκαλα είχαν τη δική του̋ καλή ευκαιρία στο 82’ όταν ο Μπότη̋ έβγαλε σέντρα στην περιοχή, αλλά ο Βουκέλια παρ’ ότι πήγε πρωτο̋ πάνω στην µπάλα δεν µπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα (άουτ). Αυτή η φάση ήταν ουσιαστικά και η τελευταία κίνηση των κυανέρυθρων µέσα στο γήπεδο, όµω̋ στι̋ καθυστερήσει̋ του αγώνα οι φιλοξενούµενοι πήραν το αίµα του̋ πίσω και µε την κεφαλιά του Παυλίδη στο 92’ (µετά το κόρνερ του Νάκου) «έκλεψαν ένα τρίποντο» που στο κάτω-κάτω δικαιωµατικά του̋ ανήκε, αφού ήταν καλύτεροι από του̋ παίκτε̋ του Μπάµποβιτ̋ που αντί να πάνε µπροστά δείχνουν σηµάδια κόπωση̋ και αγωνιστική̋ αναρχία̋. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ο κ. Τσάκο̋ (Θεσπρωτία̋), Αντωνίου – Θανασιά̋ (Ηπείρου). ΑΟΤ1963: Ψωµιάδη̋, Μπόντε, Α. Ηλία̋, Πολυζόπουλο̋ (46’ Ιωαννίδη̋), Τσβέτκοβιτ̋, Χαλιµπάκη̋, Κόλα, Βουκέλια, Γέφτιτ̋ (71’ Μπότη̋, 91’ Μπαλτιµά̋), Σίµοβιτ̋. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ: Σακελλαρίδη̋, Καπασακαλίδη̋, ∆ερµίση̋, ∆ηµητρίου, Τασίδη̋, Τσαγκαράκη̋, Παυλίδη̋ (85’ Μαρκάκη̋), Ευαγγελόπουλο̋ (75’ Κωτσαρίδη̋), Μπαγγέα̋ (72’ Τσιαπέρα̋), Νάκα̋, Παµπλίδη̋.


22

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Με φυσιολογικά αποτελέσµατα και χωρί̋ σηµαντικέ̋ αλλαγέ̋ η 7η αγωνιστική,

Α΄ ΕΠΣΤ

Με …στρατιωτικό παράστηµα και µε δυναµικό βηµατισµό παρέλασαν στην έβδοµη «στροφή» οι πρωτοπόροι τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋. Έβγαλαν υποχρεώσει̋ χωρί̋ να τραβήξουν µεγάλα ζόρια ενώ η ∆ήµητρα που είναι σηµαιοφόρο̋ στην κούρσα «τράβηξε εξάσφαιρο και εκτέλεσε» τον Αχιλλέα Μπάρα̋ κάνοντα̋ επίδειξη δύναµη̋ για µία ακόµα αγωνιστική. Ντέρµπι βέβαια δεν υπήρχε στο πρόγραµµα και µόνο στην Καλαµπάκα (και προ̋ στιγµή…) πήγε να γίνει έκπληξη από τον µαχητικό Άγιο Οικουµένιο, αλλά τα Μετέωρα το «έστριψαν γρήγορα», αποκατέστησαν τι̋ ισορροπίε̋ στο β’ ηµίχρονο και πήραν εν τέλει µια καθαρή νίκη (3-1). Πιο καθαρό πιο άνετο τρίποντο καπάρωσε πάντω̋ και το Φλαµούλι που καθάρισε εύκολα τον Ασκληπιό (4-0) και παρέµεινε στη δεύτερη θέση τη̋ βαθµολογία̋ έχοντα̋ ωστόσο συνοδοιπόρο τον Βράχοι Καστρακίου που συνεχίζει κι αυτό̋ µε καλό βηµατισµό στο πρωτάθληµα και κινείται από την αρχή τη̋ σεζόν µέσα στην πρώτη τριάδα τη̋ βαθµολογία̋. Κατά τα λοιπά; Το ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ τη̋ αγωνιστική̋ έγινε στη Φήκη όµω̋ δεν ανέδειξε νικητή. Η τοπική οµάδα µε νέο προπονητή στον πάγκο τη̋ µετρήθηκε µε τα Καλύβια πάλεψε για τη νίκη αλλά έµεινε στο Χ (1-1) και πολύ λένε πω̋ γλίτωσε και τα χειρότερα χάρη στι̋ εξαιρετικέ̋ επεµβάσει̋ του γκολκίπερ τη̋ που σταµάτησε τουλάχιστο 4 φορέ̋ του̋ φουριόζου̋ επιθετικού̋ των Καλυβίων. Το 1-1 πάντω̋ δεν αφήνει καµία οµάδα ικανοποιηµένη και η αλήθεια είναι πω̋ στα Κλαύβια τα βάζουν µε την τύχη του̋ αφού σε δύο συνεχόµενε̋ αγωνιστικέ̋ έχασαν βαθµού̋ που είχαν πρὁπολογίσει. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ τώρα ξεχωρίζει αναµφίβολα το ξέπσπασµα του Πυργετού στην έδρα τη̋ Περιστέρα̋ (1-5 µε χαττρικ του Παπαποστόλου) η άνετη νίκη τη̋ ΑΕΤ στο Μεγαλοχώρι και η λευκή ισοπαλία που βγήκε στο Ρίζωµα στην αναµέτρηση τη̋ ΑΕΠ µε την Κρύα Βρύση. Φήκη -Μ. Καλύβια 1-1 Μοιρασιά βαθµών προέκυψε στη Φήκη κι η µάχη τη̋ τοπική̋ οµάδα̋ µε τα Καλύβια δεν ανέδειξε νικητή αφού έµεινσε στο φτωχό για την περίσταση του αγώνα 1-1 που µάλλον αδικεί την εικόνα και τι̋ ευκαιρίε̋ των φιλοξενούµενων. Πάντω̋ υπήρχαν κι άλλα νέα που έγιναν γνωστά από τα µέσα τη̋ προηγούµενη̋ εβδοµάδα̋… Η πρώτη είδηση που βγήκε από το επιτελείο τη̋ Φήκη̋ µετά την απροσδόκητη γκέλα µέσα στη Μπάρα (όπου το 0-2, έγινε 2-2 στο β ηµίχρονο) αφορούσε τη λύση συνεργασία̋ µε τον Τσιρογιάννη και την ανάληψη τη̋ τεχνική̋ ηγεσία̋ από το Φώτη Στάµο. Το ντεµπούτο πάντω̋ του προπονητή συνέπεσε µε ένα σηµαντικό όσο και δύσκολο παιχνίδι γιατί τα Καλύβια προέρχονταν κι αυτά από ανάποδο γύρισµα, εµφανίστηκαν «πληγωµέναπονεµένα» στη Φήκη και ήθελαν νίκη για να κάνουν κι αυτά απόσβεση ζηµιά̋ από την ισοπαλία̋ τη̋ προηγούµενη̋ αγωνιστική̋. Με λίγα λόγια… και οι δύο οµάδε̋ ήθελαν το τρίποντο όµω̋ µέσα στο γήπεδο οι φιλοξενούµενοι ήταν καλύτεροι κι έβγαλαν περισσότερε̋ φάσει̋ για

Έκαναν…. παρέλαση γκολ είχαν τουλάχιστο 5 κλασικέ̋ ευκαιρίε̋ όµω̋ έπεσαν πάνω στην…περίπτωση αφού ο γκολκίπερ τη̋ Φήκη̋ Μέκο̋ έπιανε ακόµα κι αυτά που δεν πιάνονται έγινε πρωταγωνιστή̋ του αγώνα και χάρισε έναν βαθµό στο ταµείο τη̋ οµάδα του. Οι Καλυβίωτε̋ άνοιξαν το σκορ στο 35ο του αγώνα µε την πετυχηµένη προσπάθεια του Στεφόπουλου που εκµεταλλεύτηκε την µπαλιά του Ρέπακι έγραψε το 0-1Στο β’ ηµίχρονο οι γηπεδούχοι ανέβασαν το ρυθµό του̋ πίεσαν κυνήγησαν την πάλα τι̋ φάσει̋ και το λεπτό δηµιούργησαν καταστάσει̋ αλοχώρι µόλι̋ στο πρώ ΑΕΤ στο µατ̋ µε το Μεγ στα καρέ του Βασιλείου Σε To 1-0 τη̋ δρόµο προ̋ τα δίχτυα. µία από αυτέ̋ στο 61 ο Λιάδεκαήµερο ο Βράχο̋. Προχωρά µε καλό βηµαΟ Καλτσούδα̋ λοιπόν άνοιξε λογαριασµό κο̋ κέρδισε πέναλτι από τον Βαρµποµπίτη το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Χα- τισµό σε πρωτάθληµα και κύπελλο και παραµέ- στο 21ο λεπτό. Όταν δοκίµασε το πόδι του από σιώτη̋ διαµορφώνοντα̋ έτσι το τελικό 1-1 από νει στην κορυφαία τριάδα τη̋ κατηγορία̋. Με- το ύψο̋ τη̋ περιοχή̋ και µε έν άπαιαστο βολέ τα 9 µέτρα. Η Φήκη µετά το 1-1 είχε δύο ακόµα τά την άνετη νίκη που πέτυχε στο παιχνίδι τη̋ έγραψε το 1-0 διαµορφώνοντα̋ έτσι του̋ συευκαιρίε̋ να πάρει τη νίκη, την πρώτη την 6η̋ στροφή̋ (έριξε καρέ γκολ στην Κρύα Βρύ- σχετισµού̋ από το α’ ηµίχρονο του αγώνα. Στη συνέχεια η ΑΕΦ προσπάθησε να βρει κι έφτιαξε ο Κεχαγιά̋ στο 69 αλλά δεν µπόρεσε ση Ζάρκο) το συγκρότηµα του Aλµπάνη πέρανα νικήσει τον Βασιλείου και τη δεύτερη ο Τα- σε µε κεκτηµένη και το εµπόδιο τη̋ έβδοµή̋ αυτή τα δικά τη̋ βήµατα είχε δυο καλέ̋ φάσει̋ όµω̋ δεν έφτασε µε αξιώσει̋ στην περιοχή του «Βράχου» κι έµεινε µε µικροευκαιρίε̋. Στο 71΄ η οµάδα του Αλµπάνη πέτυχε το 2-0 και απλοποίησε τι̋ …διαδικασίε̋ για το υπόλοιπο κοµµάτι του αγώνα αφού µπορούσε πια να κινηθεί µε µεγαλύτερη άνεση µέσα στο γήπεδο. Το δεύτερο γκολ, ε εξίσου εντυπωσιακό τρόπο από τον Καλτσούδα και πάλι που …κρέµασε τον γκολκίπερ τη̋ ΑΕΦ κι έκανε το 2-0 ενώ στο 85’ γράφτηκε κι ο Επίλογο̋ του αγώνα µε το τρίτο γκολ που ξεκίνησε από το σουτ του Λιατσικούρα την προσωρινή απόκρουση και στη συνέχεια το… ριµπάουντ του Καλτσούδα που πέτυχε από κοντά το τελικό 3-0 και φυσικά το τρίτο προσω-

ΝΙΚΗ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧ Τα αποτελέσµατα (7η

αγων.)

εγ. Καλύβια ..........1 -1 Φήκη ................- .....Μ Μπάρα̋.............6-0 ∆ήµητρα ..........–.....Αχ. Οικουµένιο̋ ......3-1 Μετέωρα .........–.....Άγ. ηπιό̋ ...............4- 0 Φλαµούλι .........–.....Ασκλ αδόνα .............3-0 Καστράκι .........- .....Φαρκ τό̋ ................1 -5 ργε Περιστέρα .......–.....Πυ Βρύση............0 -0 Παραληθαίοι....- .....Κρύα.........................0-3 ΕΤ .....Α Μεγαλοχώρι ....–

Η Βαθµολογία

Άνετη η νίκη του Καστρακίου επί τη̋ Φαρκαδόνα̋ σιόπουλο̋ στο 72 όταν έβγαλε µπαλιά στον Χασιώτη αυτό̋ έκανε το µακρινό πλασέ όµω̋ είδε την µπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι τη̋ εστία̋ των Καλυβίων. Στην τελευταία φάση του µατ̋ ο Παπαπολύκαρπο̋ πήγε να κλέψει τη νίκη όµω̋ και σ’ αυτή την περίπτωση καθάρισε ο Μπέκο̋ κι έτσι παρέµεινε τελικό το 1-1. Καστράκι - Φαρκαδόνα 3-0 Από το καλό, στο καλύτερο πάει το τελευταίο

αγωνιστική̋ υποτάσσοντα̋ 3-0 την ΑΕ Φαρκαδόνα̋ σ’ ένα µατ̋ που είχε ω̋ κεντρικό πρωταγωνιστή τον Γιάννη Καλτσούδα. Ο επιθετικό̋ του Βράχου ήταν δράστη̋ ∆ράστη̋ και σκόρερ και των τριών γκολ τη̋ οµάδα̋ του, πέτυχε χατ-τρικ στην έβδοµη στροφή κι έδειξε πω̋ όταν έχει καλή συνεργασία µε του̋ συµπαίκτε̋ του βρίσκει εύκολα το

κολ ......Ν...Ι. ...Η Οµάδε̋ ............Βαθ. ....Γ24-6........6...0....1 ∆ήµητρα..............18 ...... 16-1........5...2....0 Φλαµούλι.............17 ...... 14-3........5...2....0 Καστράκι.............17 ...... 16-6........5...0....2 Πυργετό̋............15 ...... 16-7........5...0....2 Μετέωρα.............15 ...... 14-7........4...1....2 ΑΕΤ .....................13 ...... 10-6........3...3....1 Φήκη ...................12 ...... 2-13 .......3...1....3 Ασκληπιό̋...........10 .....1 0-13 .......3...1....3 Κρύα Βρύση........10 .....1 10-11.......2...2....3 Μεγ. Καλύβια .......8 ...... 10-12.......2...2....3 Παραληθαίοι ........8 ...... 10-17.......2...1....4 Περιστέρα............7 ...... .8-21........1 ...1....5 Αχ. Μπάρα̋..........4 ...... .5-13........1 ...0....6 Φαρκαδόνα ..........3 ...... .8-21........0 ...2....5 Άγ. Οικουµένιο̋ ...2 ...... .1-27........0 ...0....7 Μεγαλοχώρι.........0 ......

τική Η επόµενη 8η αγωνισ

.....................Φήκη ∆ήµητρα .................- ...... ..............Μετέωρα Μεγ. Καλύβια ..........- ....................Φλαµούλι Αχιλ. Μπάρα̋ ..........- ...... ..............Καστράκι Άγ. Οικουµένιο̋ ......- ..................Περιστέρα Ασκληπιό̋...............- ...... ........Παραληθαίοι Φαρκαδόνα .............- .............................ΑΕΤ Πυργετό̋................- ...... .........Μεγαλοχώρι Κρύα Βρύση ...........- ......


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

έφερε ανακατατάξει̋ µόνο στα χαµηλά σκαλοπάτια τη̋ βαθµολογία̋

οι πρωτοπόροι πικό γκολ στην αναµέτρηση. Μεγαλοχώρι - ΑΕΤ 0-3 Με …γκολ από τα αποδυτήρια είπε την «καλησπέρα» τη̋ στο Μεγαλοχώρι η ΑΕΤ και πριν κλείσει το α ηµίχρονο τέλειωσε τη δουλειά καπάρωσε τη νίκη (0-3) σ’ ένα µατ̋ που εκτυλίχθηκε σε…µονόπρακτο από την αρχή µέχρι το φινάλε. Το παιχνίδι φυσικά δεν αντέχει κριτική αφού παρά το συµµαζεµένο ήταν εύκολο ω̋ προ̋ την διαχείριση από του̋ παίκτε̋ του Μούτσιου ειδικά µετά το 30’ όταν κι οι Μεγαλοχωρίτε̋ κατάλαβαν πω̋ δεν µπορούσαν να κυνηγήσουν ανατροπή όσο κι αν προσπαθούσαν µέχρι το φινάλε. Βέβαια, η αλήθεια είναι πω̋ η Θύελλα βγήκε στο γήπεδο κι έπαιξε και µε τι̋ γνωστέ̋ τη̋ απουσίε̋ στο σαββατιάτικο παιχνίδι, όµω̋ και οι κόκκινοι τη̋ ΑΕΤ βρέθηκαν σε καλή µέρα, η επιθετική του̋ γραµµή καθάρισε νωρί̋ τι̋ δυο καίριε̋ φάσει̋, η άµυνα ήταν απροσπέλαστη και το µατ̋ πήρε την… κλίση του από το 1ο λεπτό του αγώνα όταν ο Τεντολούρη̋ εκµεταλλεύτηκε ιδανικά το κόρνερ του Ευθυµίου και µε κεφαλιά πέτυχε το 0-1 ανοίγοντα̋ νωρί̋-νωρί̋ τον λογαριασµό στο Φύλλο του αγώνα. Στο 20 µετά από µπαλιά του Μπαταγιάννη, ο Ευσταθίου πέτυχε το 0-2 µε όµορφη ατοµική προσπάθεια και κάπου εκεί νωρί̋-νωρί̋ τέλειωσε η υπόθεση τη̋ νίκη̋ για του̋ φιλοξενούµενου̋. Όπω̋ ξεκίνησε το πρώτο, έτσι πήγε και το δεύτερο ηµίχρονο, στο 48 µάλιστα η ΑΕΤ άγγιξε και τρίτο γκολ σε νέα προσπάθεια του Ευ-

Το… πάτηµα το βρήκαν εν τέλει στην αναµέτρηση µε τον Άρη Περιστέρα̋ που αποτέλεσε γι αυτού̋ την ιδανικότερη ευκαιρία: µε γκολ από του̋ Νικολούσι̋ο Ιακωβάκη και χατ τρικ του Παπαποστόλου, οι παίκτε̋ του ∆ικεφάλου πέρασαν µε φόρα (1-5) από το γήπεδο τη̋ Περιστέρα̋ πέτυχαν έγραψαν τη 5Η του̋ νίκη και ατενίζουν πλέον µε καλύτερη άυρα τη συνέχεια του πρωταθλήµατο̋. Από την άλλη το συγκρότηµα τη̋ Περιστέρα̋ έµεινε στα χαµηλά σκαλοπάτια του πίνακα κόλλησε στην επικίνδυνη ζώνη και θα πρέπει να κάνει µεγάλο αγώνα µε διάρκεια µε αποτελέσµατα για να κερδίσει παραµονή στην κατηγορία. Το Σάββατο πάντω̋ δεν κέρδισε τίποτα. αφού οι Πυργετιανοί µπήκαν µε φόρα στο παιχνίδι άνοιξαν το σκορ στο 23’ µ’ ένα άπιαστο βολέ του Παπαποστόλου που έγραψε µε εντυπωσιακό τρόπο το 0-1. Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια είχαν δύο καλέ̋ στιγµέ̋ σε φάσει̋ των Αναστογιάνη και Σκρέκα, δεν βρήκαν όµω̋ δίχτυα και στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ οι παίκτε̋ του ∆ικέφαλου έβαλαν µεγαλύτερη κίνηση στο παιχνίδι του̋ ανέβασαν πιο Πανηγυρικό των Μετεώρων µετά την ανατροπή του Β ηµιχρόνου ψηλά τι̋ γραµµέ̋ του̋ καθάρισταθίου ενώ είχε ευκαιρίε̋ και µε του̋ Ράπτη σαν το µατ̋ στο 58 όταν κέρδισαν πέναλτι σε και Τεντολούρη για να ….τελειώσει το µατ̋ µε φάση του Νικολούσιου που µετέτρεψε σε γκολ ο Ιακωβάκη̋. Στο 61 ο Νικολούσι̋ ανέένα ακόµα γκολ. Τελικά το τρίτο καλό τη̋ ΑΕΤ βγήκε στο 72’ βασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, όµω̋ πέντε όταν ο αρχηγό̋ τη̋ οµάδα̋ Ρούλη̋ Μαυρί- λεπτά αργότερα είχε απάντηση και η οµάδα κο̋ έστησε την µπάλα στα 11 βήµατα και µε τη̋ Περιστέρα̋ που µείωσε µε το γκολ του εύστοχο πέναλτι διαµόρφωσε το 0-3. Αξίζει Σκρέκα στο 66’ όταν και έγινε το 1-3. Η απάντηση των Πυργετιανών πάντω̋ ήταν επίση̋ να αναφέρουµε πω̋ οι ερυθρόλευκοι πέρα από τι̋ χαµένε̋ κλασικέ̋ ευκαιρίε̋ εί- υποδειγµατική. Στο 71 έχοντα̋ ω̋ πρωταγωχαν και δύο δοκάρια σε ισάριθµε̋ προσπάθει- νιστή και πάλι τον Παπαποστόλου ο ∆ικέφαε̋ των Ράπτη και Τεντολούρη. Περιστέρα - Πυργετό̋ 1-5 Τα δύσκολα πέρασαν για την οµάδα του Πυργετού που έγραψε δύο συνεχόµενε̋ ήττα̋ στα παιχνίδια µε ∆ήµητρα και Φλαµούλι. Πλέον το πρόγραµµα έστρωσε σε πιο βατέ̋ αναµετρήσει̋ και οι παίκτε̋ του Νίκου Κακούσιου που αλήθεια είναι πω̋ πληγώθηκαν κυρίω̋ από την τελευταία απώλεια που είχαν (στην προηγούµενη στροφή) µέσα στο σπίτι του̋, «πείσµωσαν- θύµωσαν» και περίµεναν πω̋ και τι το επόµενό του̋ παιχνίδι αφού ή θελαν µ’ ένα «ξέσπασµα» να αφήσουν πίσω του̋ τι̋ µέτριε̋ εµφανίσει̋.

λο̋ έφτασε στο 1-4 και στο 85’ πήγε ακόµα πιο ψηλά µε το τρίτο προσωπικό γκολ του Παπαποστόλου που εκµεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο την µπαλιά του Λέκκα και διαµόρφωσε το τελικό 1-5. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ η αναµέτρηση είχε κι ένα απρόοπτο συµβάν µε λιποθυµικό

επεισόδιο του βοηθού διαιτητή κ Νίκου που έχασε τι̋ αισθήσει̋ του̋ και µεταφέρθηκε στο ΓΝΤ για περαιτέρω εξετάσει̋, έτσι το µατ̋ πίφε πίσω ένα δεκάλεπτο από τι̋ υπόλοιπε̋ αναµετρήσει̋ τη̋ 7η̋ αγωνιστική̋. Παραληθαιοι - Κρ Βρύση 0-0 ∆εν προαναγγέλλονταν στα κρίσιµα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ όµω̋ τη̋ ΑΕ Παραληθαίων µε την Κρύα Βρύση είχε κι αυτή την κρισιµότητα τη̋ αλλά και έναν σηµαντικό βαθµό δυσκολία̋. Οι δυο οµάδε̋ προέρχονταν από αρνητικά αποτελέσµατα και µέτριε̋ εµφανίσει̋ κι ήθελαν αυτή τη φορά να αλλάξουν τη µοίρα του̋ πιάνοντα̋ ένα καλό παιχνίδι. Τα κατάφεραν µόνο ω̋ προ̋ το θέµα, γιατί επί τη̋ ουσία̋ πήγαν για τα πολλά κι έµειναν µε τα λίγα. Το στείρο αποτέλεσµα (0-0) δεν χαροποίησε καµία από τι̋ δύο οµάδε̋ και ειδικά οι φιλοξενούµενοι θάχουν να λενε για τι̋ ευκαιρίε̋ που έχασαν στο ραντεβού του Σαββάτου Η αναµέτρηση είχε φάσει̋ και κάµποσε̋ ευκαιρίε̋ κι από τι̋ δυο οµάδε̋ όµω̋ τι̋ πιο σηµαντικέ̋ όπω̋ προαναφέραµε είχε η οµάδα τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ που διαµαρτυρήθηκε για µια στο 85' και ακυρώθηκε γκολ του Κόκοβα µε υπόδειξη του σκόρε σε θέση οφσάιντ. Το λευκό τοπίο του µατ̋ δεν αφήνει πλέον περιθώρια εφησυχασµού στα επιτελεία των δύο οµάδων, οι Παραληθαίοι, µετά απ’ αυτή την ισοπαλία κατέβηκαν στην 10η θέση του πίνακα, ενώ η Κ Βρύση έµεινε «κόλλησε» κι αυτή στην ένατη θέση µαζί µε τον Ασκληπιό έχοντα̋ βγάλει πάντω̋ δύσκολε̋ αναµετρήσει̋.

 Φλα̋ στα γήπεδα

23


24

Αθλητικά

 Η ∆ήµητρα επιβλήθηκε µε 6-0 τη̋ Μπάρα̋ και παραµένει µόνη πρώτη

στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋

Μ’ έξι γκολ γιόρτασε τ’ όνοµά τη̋!!! Οι διαφορέ̋ που χώριζαν ∆ήµητρα και Αχ. Μπάρα̋ ήταν πολλέ̋ και εκ των προτέρων γνωστέ̋… ∆εν είναι παράξενο λοιπόν που επιβεβαιώθηκαν και αποτυπώθηκαν στο αποτέλεσµα του αγώνα. Οι «πράσινοι», έχοντα̋ προφανώ̋ νωπέ̋ ακόµα τι̋ µνήµε̋ από την περσινή του̋ γκέλα (ισοπαλία µέσα στη Μπαλκούρα), αυτή τη φορά δεν επεδίωξαν απλά και µόνο να πάρουν το µατ̋, αλλά και να «εξοντώσουν» τον αντίπαλο… ∆εν χρειάστηκε βέβαια να κάνουν πολλά γιατί οι Μπαριώτε̋ βρέθηκαν και στην κακή του̋ ηµέρα, έδειξαν τα τεράστια αµυντικά του̋ κενά από το ξεκίνηµα του αγώνα, φανέ-

στη Μπαλκούρα. Η ∆ήµητρα λε̋ κι ήθελε να …γιορτάσει το όνοµά τη̋ (ανήµερα του Αι ∆ήµήτρη) έδρασε σαν πολυβόλο, έριξε έξι γκολ δεν πήρε καµία απάντηση κι έκλεισε µε

ρωσαν κι όλε̋ του̋ τι̋ αδυναµίε̋ στο κέντρο και την επίθεση και…έγιναν θεατέ̋ στον περίπατο τη̋ ∆ήµητρα̋ µέσα

συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋ το κεφάλαιο τη̋ 7η̋ αγωνιστική̋ που δεν είχε µεγάλα ζόρια Όπω̋ µαρτυρά το σκορ το

παιχνίδι δεν αντέχει σε κριτική αφού η διαφορά των δυο οµάδων φάνηκε από την αρχή. και η αρχή στο παιχνίδι του Σαββάτου έγινε µόλι̋ στο 5ο λεπτό τότε που ο Αλµπάνη̋ δοκίµασε το πόδι του, αιφνιδίασε τον Γκαραγκάνη και άνοιξε το λογαριασµό γράφοντα̋ έτσι το 1-0 στα γρήγορα. το περίεργο είναι ότι οι Μπαριώτε̋ ακόµα και µετά το 1-0 συνέχισαν τι̋ απροσεξίε̋ του̋ , δεν είχαν καλή αµυντική συνοχή βρέθηκαν εκτεθειµένοι και πάλι στο 9ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ και µάζεψαν πάλι

την µπάλα από τα δίχτυα τη̋ εστία̋ του̋ καθώ̋ δεν µπόρε-

σαν να σταµατήσουν τον φουριόζο Ρούκα που έγραψε µε ωραίο πλασέ το 2-0 και τέλειωσε στο άψε-σβήσε την υπόθεση τη̋ νίκη̋ Τα δυο µαζεµένα γκολ (λογικό ήταν) έφεραν µια µικρή ανασύνταξη στην οµάδα τη̋ Μπάρα̋ που προσπάθησε να αντιδράσει, βγήκε µπροστά και στο 14’ είχε ένα ωραία σουτ µε τον Παπαθανασίου που έφυγε άουτ. Οι κυανόλευκοι ισορρόπησαν κάπω̋ το ρυθµό του αγώνα µετά το τριαντάλεπτο είχαν κι άλλε̋ επισκέψει̋ στα καρέ του Καρατζά όµω̋ δεν είχαν καθαρέ̋ ευκαιρίε̋ φάσει̋ για γκολ κι έτσι το καλό του̋ πάτηµα δεν είχε ουσιαστική ανταπόκριση. Αντιθέτω̋ µάλιστα στον επίλογο του πρώτου µέρου̋ η ∆ήµητρα επέστρεψε δυναµικά και στο 42’ ο Ρούκα̋ ελίχθηκε έβγαλε µπαλιά στον Κωτούλα και αυτό̋ µε όµορφο σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 δίνοντα̋ πλέον από το πρώτο ηµίχρονο τη χαριστική βολή στην οµάδα τη̋ Μπάρα̋. Σαν να µην έφτανε όµω̋ µόνο αυτό, οι Μπαριώτε̋ ξαναπήγαν στη σέντρα στο 44ο του αγώνα αφού η άµυνά του̋ πιάστηκε στον…ύπνο και πάλι όταν

Το έκανε πάρτι η ∆ήµητρα το …ντέρµπι µε την Μπάρα απ’ όπου και τα στιγµιότυπα του «δ»

ο Βενέτη̋ πλαγιοκόπησε από τα αριστερά έβγαλε σέντρα στη µικρή περιοχή και εκεί ο Ρούκα̋ µε κεφαλιά έγραψε το 4-0 δίνοντα̋ πλέον διαστάσει̋ θριάµβου στη νίκη τη̋ οµάδα του. Μετά από ένα τέτοιο κρεσέντο, ήταν λογικό περίπου αναµενόµενο πω̋ θα χάνονταν ο ρυθµό̋ η ουσία και το θέµα στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι κατέβασαν ταχύτητα, οι φιλοξενούµενοι δεν είχαν όρεξη για µπάλα και το µατ̋ πήγε σε πιο αργό τέµπο αν και έβγαλε φάσει̋ κυρίω̋ µπροστά στα καρέ τη̋ Μπάρα̋. Οι παίκτε̋ του Κωστόπουλου βέβαια ήθελαν να βάλουν το γκολ τη̋ τιµή̋ προσπάθησαν και στην έναρξη του β ηµιχρόνου, όµω̋ στι̋ δύο καλέ̋ στιγµέ̋ δεν έφτιαξαν ολοκληρωµένε̋ φάσει̋. Το τίµηµα πάντω̋ του ανοίγµατό̋ του̋ ήταν και πάλι σκληρό, αφού η ∆ήµητρα (µανούλα στι̋ κόντρα επιθέσει̋) ανοίχτηκε µε ταχύτητα στο 49’ ο Βενέτη̋ και πάλι από τα πλάγια πήγε µέχρι τη γραµµή τη̋ περιοχή̋ έβγαλε σέντρα και ο Ρούκα̋ µόνο̋ κι αφύλαχτο̋ στο πίσω δοκάρι έσπρωξε τη µπάλα στα δίχτυα γράφοντα̋ έτσι σε ρυθµό προπόνηση̋ το 5-0. Μετά από όλα αυτά, ουδεί̋ πλέον ενδιαφέρονταν για το επόµενο 40λπετο, οι τίτλοι του τέλου̋ έπεσαν νωρί̋ στο 65’ ο

Κωτούλα̋ µε µακρινό σουτ έγραψε το τελικό 6-0 κι από κει και µετά απλά έτρεχε ο χρόνο̋ αντίστροφα χωρί̋ µεγάλε̋ φάσει̋. Στη σύνοψη τη̋ αγωνιστική̋ τώρα… Η ∆ήµητρα µετρά έξι νίκε̋ και µόλι̋ µία ισοπαλία (αυτή µε τον Βράχο στο Καστράκι) έχει 18 βαθµού̋ και φιγουράρει µόνη πρώτη στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋. Από την άλλη οι Μπαριώτε̋ δεν είναι στα καλύτερά του̋ εφέτο̋… Βρίσκουν σπάνια το δρόµο προ̋ τα δίχτυα έχουν πολλά προβλήµατα στην αµυντική αλλά και την οργανωτική λειτουργία και θα πρέπει να ανεβάσουν ρυθµό να πάρουν βαθµού̋ για να ξεκολλήσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα από την επικίνδυνη ζώνη τη̋ βαθµολογία̋. Σ’ ένα τόσο άνετο µατ̋, λογικό ήταν να µην έχει προβλήµατα ο διαιτητή̋ Κουτσάγια που τα πήγε πολύ καλά µαζί µε του̋ βοηθού̋ Ρούσι και Τσακνή. ∆ήµητρα: Καρατζά̋, Μπαρµπαρούση̋ (50’ Παπαδόπουλο̋), Βενέτη̋ (50’ Βουτσελά̋), Μπαρµπάτση̋, Ταµπάκου, Ρετζιλά̋, Αλµπάνη̋, Ρούκα̋ (50’ Μπανάσιο̋), Κωτούλα̋, Κόκκαλη̋. Αχ. Μπάρα̋: Γκαραγκάνη̋, Παπακώστα̋, Νικολάου, Καπέλα̋, Ζελενίτσα̋, Σελίµη̋ (53’ Ντούµα̋), Μπαµπούρη̋ (51’ Τσιρωνά̋), Σ. Παππά̋, Παπαθανασίου, Κοτρώτσιο̋, Τριγώνη̋.

Το Φλαµούλι, καλύτερο από τον Ασκληπιό, πήρε εύκολα το”τρίποντο” τη̋ νίκη̋ (4-0) από το ραντεβού του Σαββάτου

Βαθµοί χωρί̋ µεγάλη πίεση Η

δύναµη τη̋ έδρα̋, το τρέξιµο, η εµπειρία, η υπεροχή… ∆εν χρειαζόταν κι άλλα εµφανή στοιχεία για να καθορίσουν την έκβαση µια̋ µάχη̋ που κρίθηκε νωρί̋-νωρί̋ στο γήπεδο του Φλαµουλίου. Ο ΑΟΦ ήταν καλύτερο̋ έβγαλε «µέταλλο» πρωταθλητή, δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδραση̋ στον (νεοφώτιστο κι άµαθο για τα δύσκολα) Ασκληπιό και πήρε εύκολα τη νίκη γράφοντα̋ µάλιστα µ’ εµφατικό τρόπο το 4-0 στο ραντεβού τη̋ έβδοµη̋ στροφή̋. Με το τρίποντο του Σαββάτου ο ΑΟΦ ανέβασε τη βαθµολογική του συγκοµιδή έφτασε στου̋17 πόντου̋ και παρέµεινε στη 2η θέση του πίνακα µαζί βέβαια µε τον Βράχο Καστρακίου που πήρε ανάλογο τρίποντο στο δικό του παιχνίδι. Από την άλλη στον Ασκληπιό ο Η. Πατσιάνη̋

µπορεί να έµεινε ικανοποιηµένο̋ από την προσπάθεια των παικτών του ειδικά στο πρώτο ηµίχρονο, όµω̋ σίγουρα προβληµατίστηκε από τη 2η συνεχόµενη ήττα που έριξε την οµάδα κάτω από την πρώτη οκτάδα του πίνακα. Βέβαια σ' έναν «µαραθώνιο» 30 στροφών, κανεί̋ καµία οµάδα δεν µπορεί να µένει σε ένα µόνο παιχνίδι. Και το παιχνίδι του Σαββάτου ξεκίνησε ιδανικά για του̋ πρωταθλητέ̋ και άσχηµα για του̋ φιλοξενούµενου̋ αφού µόλι̋ στο 6ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ ο Σαµαρά έβγαλε µπαλιά στον Χατζινικόλα κι αυτό̋ µε σουτ στην κίνηση «κρέµασε» τον Αστερή κι έγραψε το 1-0 για το Φλαµούλι. Εξι λεπτά αργότερα (στο 12’) οι γηπεδούχοι έδειξαν και πάλι την καλή του̋ κίνηση: Από γέµισµα του Μπασιάκα στην περιοχή του Αστερή, ο Τσιούκα̋ πήγε πιο ψηλά απ’ όλου̋ πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 2-0 απλοποιώντα̋ τι̋ CMYK

διαδικασίε̋. Οι µικροί του Ασκληπιού προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση µετά το εικοσάλεπτο όµω̋ δεν απείλησαν ουσιαστικά την εστία του Ντάσκα. Αντιθέτω̋ απειλήθηκαν και πιέστηκαν πάλι από του̋ γηπεδούχου̋ στο 31ο λεπτό, έχασαν την µπάλα και κάπου εκεί εµφανίστηκε κι έδρασε σαν τιµωρό̋ ο Ε Τσιούκα̋ πετυχαίνοντα̋ το 3-0 για λογαριασµό τη̋ οµάδα̋ του. Το πρώτο κοµµάτι του αγώνα είχε κι άλλε̋ φάσει̋ και είναι αλήθεια πω̋ αν οι παίκτε̋ του Ρούσσα έδειχΝαν µεγαλύτερη προσοχή στα τελειώµατα θα µπορούσαν να ανεβάσουν το σκορ σε µεγαλύτερο ύψο̋…. Φάσει̋ για γκολ βέβαια έγιναν αρκετέ̋ και στην επανάληψη αφού στο 55’ ο Ε Τσιούκα̋ στο 57 ο Μπασιάκα̋ και στο 61 ο Ντούβλη̋ άγγιξαν το γκολ αλλά δεν τα κατάφεραν. Σηµαντική στιγµή για του̋ φιλοξενούµενου̋ βγήκε στο 73’ όταν ο Ευαγγέλου

δοκίµασε τα αντανακλαστικά του Ντάσκα αλά δεν κατάφερε να τον νικήσει κι έτσι µε γεµάτο καρνέ ευκαιριών το µατ̋ έφτασε στο 78ο όταν σηµειώθηκε και το οµορφότερο γκολ τη̋ συνάντηση. Οι παίκτε̋ του ΑΟΦ έκρυψαν την µπάλα σ’ αυτή τη φάση Ντούβλη̋ και Τσιούκα̋, βρέθηκαν µε κλειστά µάτια ο τελευταίο̋ έβγαλε στον Χατζινικόλα κι αυτό̋ µε σέντρα ακριβεία̋ σηµάδεψε τον Κουτσώνα που πέτυχε εύκολα το τελικό 4-0 κλείνοντα̋ έτσι εντυπωσιακά το καρέ των τερµάτων τη̋ αναµέτρηση̋. Φλαµούλι: Ντάσκα̋, Μάλιαρη̋, Σαµαρά̋, Σκρέκα̋, Ρόµπο̋ (64΄Κατράνα̋), Μπασιάκα̋, Χατζηνικόλα (82΄Μανίκα̋), Τσιούκα̋ Α., Τσιούκα̋ Ευαγ., Ντούβλη̋, Καρἀσκο̋ ( 69΄Κουτσώνα̋) Ασκληπιό̋: Αστερή̋, Χασιώτη̋, Τσακνή̋, Αναστασιάδη̋, Τζέλη̋, Σιούτα̋, Γκουζιώτη̋ (74΄Μπεχλιβάνο̋), Τσιορλιανό̋ ( 46΄Ευαγγέλου), Λὀζίδη̋ (62΄Χασιώτη̋ ∆.), Ελευθερίου, ∆ηµόπουλο̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Με νέα εµφάνιση παρουσιάστηκαν τα Μετέωρα στο µατ̋ µε τον Αγ. Οικουµένιο. Εντονο στη φανέλα το γαλάζιο χρώµα

Βαριά έπεσαν τα έξι γκολ στον πάγκο τη̋ Μπάρα̋ και εµφανή̋ η κατήφεια σε όλο το τιµ τη̋ οµάδα̋

25

∆εν ξεκίνησαν καλά οι Μεγαλοχωρίτε̋ στο πρωτάθληµα και παρ’ ότι έδωσαν όρκο για ένα νέο ξεκίνηµα , δεν πήραν βαθµού̋ από το µατ̋ µε την ΑΕΤ

Γηπ εδο γρα φίε̋

Πάνω από τη…µπάλα. Ο τεχνικό̋ του Ασκληπιού Ηλία̋ Πατσιάνη̋ παρακολουθεί το παιχνίδι µε αγωνία. Ωστόσο οι νεαροί τη̋ κυανέρυθρη̋ οµάδα̋ παρ’ ότι πάλεψαν γερά στην κόντρα του̋ µε το Φλαµούλι , δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα. Η έβδοµη αγωνιστική τελικά ήταν µέρα των φαβορί που έκαναν παρέλαση στα γήπεδα τη̋ Α’ κατηγορία̋

Κλείδωσε η νίκη και λογικά έγιναν αλλαγέ̋ από τον Τάκη Ρούσσα στην ενδεκάδα του Α.Ο. Φλαµουλίου

Χαλαρή βραδιά µε ένα όµορφο γεύµα πέρασε η οµάδα των Μετεώρων στο «Palazzo» του Κώστα Κουβελά

Η επιστροφή του διαιτητή Γρατσάνη στην Καλαµπάκα δεν έγινε µε ανοιχτέ̋ αγκάλε̋, οι φίλαθλοι δεν ξέχασαν τον προπέρσινο τελικό τη̋ οµάδα̋ του̋, ενώ και ο πάγκο̋ είχε τα δικά του παράπονα

Και το γυναικείο φύλο στη δράση του ερασιτεχνικού και µάλιστα έξω από τη σίτα σταυροπόδι CMYK

Ένα γκολ ζήτησε για την ονοµαστική του εορτή ο Τάκη̋ Μπέντα̋ και έξι του χάρισαν τελικά οι παίκτε̋ τη̋ ∆ήµητρα̋

Από αγώνα σε αγώνα οι µικροί τη̋ ∆ήµητρα̋. Αυτό το σαββατοκύριακο συµµετείχαν στο τουρνουά τη̋ Θεσσαλονίκη̋ µε τι̋ οµάδε̋ του ΠΑΟΚ και του Αρη


26

Αθλητικά

 Αν

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

και βρέθηκαν πίσω στο α’ ηµίχρονο, τα Μετέωρα καθάρισαν 3-1 τον Aγ. Οικουµένιο

Πήραν µπροστά στην επανάληψη Ζόρια στο πρώτο, γκάζια στο δεύτερο… Τα Μετέωρα χρειάστηκαν κάτι παραπάνω από 50 λεπτά για να βάλουν µπροστά τι̋ µηχανέ̋ του̋, αλλά όταν κατάφεραν να βρουν βηµατισµό πήραν φόρα και έβγαλαν µε παρέλαση το β’ ηµίχρονο του αγώνα µε τον Αγιο Οικουµένιο. Επιβλήθηκαν µε 3-1, έγραψαν έτσι την 5η συνεχόµενη νίκη στο πρωτάθληµα και…άφησαν πίσω του̋ ακόµα κι αυτή τη γκρίνια και τη δυσθυµία που έδειξαν για την επιστροφή του Βαγγέλη Γρατσάνη στο «Β Καρακίτσιο̋».

να κάνει την ολική ανατροπή στην επανάληψη πετυχαίνοντα̋ µάλιστα 3 γκολ σε ισάριθµε̋ προσπάθειε̋ των Βουλτσίδη, Αυγέρου και Κεραµά και έτσι πρόσθεσε άλλου̋ τρει̋ βαθµού̋ στον λογαριασµό του διατηρώντα̋ καλή επαφή µε την πρώτη τριάδα τη̋ βαθµολογία̋. Τα Μετέωρα ξεκίνησαν µε ορµή στα πρώτα λεπτά τη̋ αναµέτρηση̋ είχαν 3-4 αξιόλογε̋ ευκαιρίε̋ ενώ τα πιο δυνατά στοπ καρέ βγήκαν στο 13ο λεπτό µε το φάουλ του Παπαγεωργόπουλου που έφυγε λίγο άουτ, στο 35ο µε την

ευκαιρία του Κουβελά (µετά από κόρνερ του Παπαγεωργόπουλου) που σε κενή εστία πλάσαρε άουτ. Καθώ̋ επίση̋ και µε τη φάση του 42ο όταν ο Αζίζ έδιωξε όπω̋-όπω̋ την τελευταία στιγµή γέµισµα του Παπαγεωργόπουλου και πάλι πριν προλάβει να σκοράρει Σιαφάκα̋. Σαν να µην έφτανε όµω̋ µόνο αυτό,

Ο τρικαλινό̋ ρέφερι θεωρείται «persona non gratta» για το σωµατείο τη̋ Καλαµπάκα̋ µετά από κείνο τον προπέρσινο επεισοδιακό τελικό κυπέλλου και δεν έγινε δεκτό̋ µε τι̋ καλύτερε̋ προθέσει̋ από του̋ φιλάθλου̋ τη̋ οµάδα̋. Στο αµιγώ̋ αγωνιστικό τοµέα πάντω̋ το συγκρότηµα του Γ. Βακουφτσή έκανε καλά τη δουλειά του…. Παρ ότι και βρέθηκε πίσω στο σκορ µε γκολ που δέχθηκε στι̋ καθυστερήσει̋ του 1ου ηµιχρόνου, κατάφερεκόντρα στη λογική ροή του αγώνα, οι φιλοξενούµενοι άνοιξαν πρώτοι λογαριασµό µε το γκολ που πέτυχε ο Σικοβέλα̋ στο 45ο λίγο πριν την εκπνοή δηλαδή όταν εκµεταλλεύτηκε το φάουλ του Πετσα και µε πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ γράφοντα̋ το 01 µε το οποίο τέλειωσε το α’ ηµίχρονο. Στην επανάληψη όµω̋ οι Καλαµπακιώτε̋ έβαλαν τα πράγµατα στη θέση του̋. Ανέβασαν ρυθµό πίεσαν εγκαταστάθηκαν στα καρέ των φιλοξενούµενων και πέτυχαν το 1-1 µε το γκολ του Βουλτσίδη στο 57’. Συνέχισαν πάντω̋ µε το ίδιο τέµπο και πέρασαν µπροστά στο 69 µε το εύστο-

χο χτύπηµα πέναλτι του Αυγέρου (από ανατροπή του Μόκκα στην περιοχή του Αζιζ), ενώ σφράγισαν τη νίκη του̋ µε το 3-1 που σηµείωσε ο Κεραµά̋ στο 75 µετά από όµορφο συνδυασµό τη̋ οµάδα̋. Το τρίτο γκολ των Μετεώρων ήταν και το οµορφότερο τη̋ συνάντηση̋ και ξεκίνησε από το σόλο του Τσίκαρη που έβγαλε σέντρα στο 2ο δοκάρι κι εκεί ο Βουλτσίδη̋ γύρισε µε την µία την µπάλα στον Κεραµά και αυτό̋ µε άψογο πλασέ διαµόρφωσε το τελικό 3-1 στο παιχνίδι. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ από το 76ο λεπτό οι φιλοξενούµενοι έµειναν δέκα στο γήπεδο λόγω τη̋ αποβολή̋ Σικοβέλα µε 2η κίτρινη κάρτα ενώ τα Μετέωρα είχαν µία ακόµα µεγάλη φάση στο 86ο όταν ο Μόκα̋ σηµάδεψε και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Αζιζ. Μετέωρα: Μπόµπολα̋, Γκόβαρη̋, Σιούτα̋, Τσίκαρη̋, Τσιαούση̋ (45 Παππά̋), Αυγέρο̋ (80 Σαµούτη̋), Παπαγεωργόπουλο̋, Σιαφάκα̋ (45 Κεραµά̋), Μόκα̋, Κουβελά̋, Βουλτσίδη̋. Άγιο̋ Οικουµένιο̋ Αζίζ, Κοντονήνα̋, Καλύβα̋, Μανώλη̋ (80 Μπρέλλα̋), Σικοβέλα̋, Πέτσα̋, Γαλάνη̋, Τσεκούρα̋, Καλανίδη̋, Πέτσα̋ Π. (84 Χαρχαντή̋), Σικοβέλα̋.

Με τη στόφα του πρωταθλητή το Παιδικό των Μετεώρων έριξε επτά γκολ στη Φήκη (2-7)

Πάει µε σερί στο ξεκίνηµα Τ

ρίτο µατ̋, τρίτη συνεχόµενη νίκη και…έπεται συνέχεια για την περσινή πρωταθλήτρια του Παιδικού πρωταθλήµατο̋ οµάδα των Μετεώρων. Το συγκρότηµα του Σπύρου Τσιάκαλου συνέχισε µε καλό βηµατισµό το τρέξιµό του στο φετινό πρωτάθληµα, είχε βέβαια εύκολη αποστολή στην 3η αγω-

νιστική του πρωταθλήµατο̋ και έφτιαξε σκορ και θέµα στο γήπεδο τη̋ Φήκη̋ όπου σκούπισε και σάρωσε την τοπική οµάδα µε το εντυπωσιακό 2-7 που ήταν εν τέλει και το σκορ τη̋ ηµέρα̋ στα παιχνίδια του Σαββάτου. Όλα τούτα µάλιστα έχουν διπλή αξία, ιδίω̋ αναλογιστεί κανεί̋ πω̋ το καλαµπακιώτικο συγκρότηµα έπαιζε και µε 10 παίκτε̋ από 50ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ εξ αιτία̋ τη̋ αποβολή̋ του τερµατοφύλακα Μποζαβίτη για φάουλ εκτό̋ περιοχή̋. Μεγάλο̋ πρωταγωνιστή̋ τη̋ συνάντηση̋ ο Ταµπουρά̋ ο οποίο̋ πέτυχε τέσσερα γκολ, ενώ συµπαραστάτη̋ του στο σκοράρισµα ήταν και ο Μίγια που πέτυχε άλλα δύο και είχε κι αυτό̋ τη δική του υπογραφή στο Φύλλο Αγώνα. Το συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ πήρε προβάδισµα στο 7ο λεπτό µε δυνατό σουτ του Ζυγολάνη ωστόσο οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 13ο λεπτό κι έφεραν το παιχνίδι στα ίσια. Από κει και µετά άρχισε το σόου του Ταµπουρά Στο 29 µε κεφαλιά έκανε το 1-2. Τρία λεπτά αργότερα ο Μίγια έβαλε το πιο εντυπωσιακό γκολ τη̋ συνάντηση̋ µε απευθεία̋ εκτέλεση κόρνερ διαµορφώνοντα̋ το 1-3. Στο 37ο λεπτό και πάλι ο Ταµπουρά̋ µε πλασέ πέτυχε 1-4 κλείνοντα̋ εντυπωσιακά το α’ ηµίχρονο. Στο ξεκίνηµα τη̋ επανάληψη̋ η Φήκη έβγαλε αντίδραση µεί-

ωσε στο 57ο λεπτό. Ωστόσο στο 62ο ο Ταµπουρά̋ και πάλι µε πλασέ στην κίνηση έκανε το 2-5 και στο 69 µε ψηλοκρεµαστό σουτ πέτυχε το 2-6. Ωστόσο την τελευταία υπογραφή στο µατ̋ την έβαλε ο Μίγια που έκανε εντυπωσιακή κούρσα πέρασε όποιον βρήκε µπροστά του̋ και διαµόρφωσε το τελικό 2-7 σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Η σύνθεση των Μετεώρων ήταν Μποζοβίτη̋, Σιούλα̋, Ταραλάγκα̋, Τσιάτσο̋, Ταµπάκου, Τσιλήκη̋, Μπαλατσό̋, Ζυγολάνη̋, Ταµπουρά̋, Μίγια, Ντίνο̋.Έπαιξαν και οι: Σινάνη̋, Τσελιο̋, Παπαγεωργίου.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Α1 ΕΠΣΤ: Πύργο̋ και ΑΟ Τρίκαλα πέρασαν

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

πρώτοι στην παρέλαση και συνέχισαν το σερί του̋

Ο Λόγγο̋ διπλό στο ντέρµπι

Αφήνουν σκόνη στο διάβα του̋

Η έβδοµη αγωνιστική κύλησε και πάλι στα µέτρα του Πύργου, η οµάδα του Πιάζα πήρε τρει̋ ακόµα βαθµού̋ και συνεχίζει µε το απόλυτο την κούρσα του τίτλου ενώ πίσω τη̋ γίνεται …χαµό̋. Στο ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ ο Λόγγο̋ έµεινε όρθιο̋ έβγαλε διπλό στην έδρα των Αµπελακίων και τρέχει µε πλεονέκτηµα ενώ σηµαντικέ̋ ήταν και οι νίκε̋ του Αρδανίου του Νεοχωρίου και του Γριζάνου. Αντιθέτω̋ «κόλλησαν» σε ισοπαλία τα Σαράγια µε τι̋ Καρυέ̋ και το Κηπάκι µε το Ριζαριό κι έτσι έµειναν πιο πίσω.

 Ο Γιώργο̋ Βακουφτσή̋ έγραψε γκολ για τον Λόγγο στι̋ καθυστερήσει̋ Ούτε στην αγωνιστική των εκπλήξεων, σ’ αυτή που συνήθω̋ πέφτουν τα πρώτα στοιχήµατα για αλλαγέ̋ προπονητών, δεν φρέναραν οι οµάδε̋ που κρατούν τα ηνία στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋. Τόσο ο Πύργο̋ που έχει µάλιστα µεγαλύτερο σερί , όσο και ο ΑΟ Τρίκαλα ήταν σηµαιοφόροι στην παρέλαση τη̋ 27η̋Οκτωβρίου πέρασαν πρώτοι έµεινα πρώτοι και συνεχίζουν ενώ όλοι οι άλλοι επίδοξοι µνηστήρε̋ τρέχουν δίνουν µάχη και στριµώχνονται πίσω του̋.

τήµατα Γριζάνου Αρδανίου Αµπελακίων, και ένα ακόµα πόντο πιο µακριά οι οµάδε̋ Γλύνου̋ και Κηπακίου . Θεωρητικά µέσα στο κόλπο τη̋ ανόδου είναι και οι οµάδε̋ του ∆ιγενή Νεοχωρίου Καρυών Αρδανίου και Σαραγίων , ενώ κανεί̋ δεν µπορεί να ξεγράψει και την Κρήνη που χθε̋ πήρε εύκολη νίκη στο µατ̋ µε τη Φανερωµένη. Στα πρωινά τη̋ Κυριακή̋ λοιπόν ο Πύργο̋ µετέτρεψε το µατ̋ µε τον Πετρόπορο σε περίπατο, το φιλοδώρησε µάλιστα µε4 γκολ και συνεχίζει απτόητο̋ µόνο̋ πρώτο̋ την κούρσα του τίτλου. στο ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ ωστόσο βγήκαν οι ειδήσει̋ αφού Αµπελάκια και Λόγγο̋ έδωσαν σκληρή µάχη στο γήπεδο τη̋ Αγία̋ Μονή̋ όχι µόνο για να πά-

Υπήρξαν κι άλλε̋ κρίσιµε̋ αναµετρήσει̋ µέσα στο σαββατοκύριακο όπω̋ πχ το ραντεβού του Αρδανίου µε το Γλύνο̋ που έδωσε κι αυτό τι̋ δικέ̋ του ειδήσει̋ (4-1 οι γηπεδούχοι) αλλά και η δυνατή κόντρα του Κηπακίου µε το Ριζαριό που είχε κι αυτή χαρακτήρα στοιχήµατο̋ τόσο για το Κηπάκι όσο και για τον «Γίγα» που ψάχνει να βρει καλύτερα πατήµατα µέσα στα γήπεδα του Α’ Οµίλου. Το ντέρµπι όµω̋ αυτό ήταν το µοναδικό που δεν έβγαλε σκορ και οι δύο οµάδε̋ έµεινα στη λευκή ισοπαλία. Ματ̋ µε υψηλό αγωνιστικό και βαθµολογικό ενδιαφέρον στήθηκε και στο γήπεδο τη̋ Βασιλική̋ εκεί όπου ο Κεραυνό̋ επιχείρησε ένα νέο ξεκίνηµα (µετά την λύση συνεργασία̋ µε τον Γ Πεταλά) και αντιµετώπισε τον σκληροτράχηλο Ηρακλή Ζάρκου σε ένα δυνατό παιχνίδι. Ούτε απ’ αυτό παιχνίδι βγήκε νικητή̋ και το ισόπαλο 1-1 µάλλον αφήνει πικραµένου̋ του̋ γηπεδούχου̋ που ήθελαν τρίποντο για να βρουν την ηρεµία του̋. Κλείνοντα̋ αξίζει να σταθούµε και στο 5-2 του ∆ιγενή Νεοχωρίου µε του̋ Απόστολου̋ όχι γιατί υπάρχει είδηση στο συγκεκριµένο παιχνίδι αλλά περισσότερο γιατί το ειδικό βάρο̋ του ∆ιγενή είναι τέτοιο που µπορεί να πάρει την απαιτούµενη ώθηση που χρειάζεται που ψάχνει η οµάδα για να πλησιάσει στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋.

Στη…σκιά του ΑΟ Τρίκαλα

Τα…πατήµατα τη̋ περσινή̋ σεζόν πήρε και φέτο̋ η παρέα του Α’ Οµίλου αφού από την αρχή ξεχώρισε ένα µεγάλο φαβορί (ο Πύργο̋) και τρία αουτσάιτντερ που έχουν βέβαια βλέψει̋ για τον τίτλο και την άνοδο στη µεγάλη κατηγορία. Πέρσι τέτοιον καιρό στην ίδια θέση αντί του Πύργου ήταν ο Οικουµένιο̋ (που άφηνε πίσω του τον ∆ιγενή) και πρόπερσι ήταν η Θύελλα Μεγαλοχωρίου που πήγε «παρέλαση» όλη τη διαδροµή µέχρι το φίνι̋ του πρωταθλήµατο̋. Φέτο̋ σε ρόλο σηµαιοφόρου πέρασε ο Πύργο̋, που είναι η πρώτη και βασική απάντηση στο ερώτηµα ¨ποιο̋ είναι φαβορί για το τίτλο»… Η οµάδα του Στεφανου Πιάζα καθάρισε µε τρίποντο νίκη̋ και στην 7η στροφή κι αυτή τη φορά µάλιστα καθάρισε τον Πετρόπορο µε 4-0 στο ραντεβού τη̋ Κυριακή̋ έκανε το «7στα 7» και συνεχίζει όντα̋ µόνο̋ πρώτο̋ και καλύτερο̋ όλων στην κούρσα του Α’ Οµίλου. Τρει̋ πόντου̋ πιο πίσω έρχεται το σωµατείο του Λόγου και µετά πάνε παρέα µαζί τα συγκρο-

ρουν το τρίποντο αλλά και για να κρατήσουν ζεστή επαφή µε το ρετιρέ του οµίλου. Νικητέ̋ από αυτή τη σκληρή µάχη βγήκαν οι φιλοξενούµενοι που επικράτησαν µε 0-1 και έκαναν έτσι ένα αποφασιστικό βήµα προσπερνώντα̋ την οµάδα του Λόγγου που µέχρι χθε̋ κρατούσε τη δεύτερη θέση στον πίνακα. Το γκολ που έκρινε το αγώνα σηµειώθηκε στο φινάλε λίγο πριν τη λήξη και έφερε την υπογραφή του Γιώργου Βακουφτσή. Ο προπονητή̋ των Μετεώρων και παίκτη̋ εν ενεργεία του Λόγου εκτέλεσε φάουλ σηµάδεψε και βρήκε δίχτυα και χάρισε τη νίκη στην οµάδα του. Όλα τούτα σε ένα παιχνίδι που ο ΑΟΛ αν και έπαιξε µε απουσίε̋ (χωρί̋ Γιδόπουλο Πατσιαλή) είχε και δύο δοκάρια Ντέρµπι πάντω̋ στήθηκε και στο γήπεδο των Σαραγίων και εκεί µάλιστα δεν αναδείχθηκε νικητή̋ από τη µάχη τη̋ τοπική̋ οµάδα̋ µε τι̋ Καρυέ̋ αφού το µατ̋ κόλλησε στο 2-2 µετά από ένα δυνατό και συναρπαστικό ω̋ προ̋ την εξέλιξη παιχνίδι. Από και µετά;.

Αν για τον Πύργο όλα βαίνουν καλά στι̋ διαδροµέ̋ του Α’ Οµίλου, τότε τι να πει κανεί̋ άραγε για τον ΑΟ Τρίκαλα που τρέχει µόνο̋ του και χωρί̋ αντίπαλο στην κούρσα του Β’ Οµίλου…Το ιστορικό σωµατείο του νοµού µα̋ ανέβηκε στο ρετιρέ του οµίλου πριν από δύο στροφέ̋ και παρ’ ότι έχει εκτίσει το ρεπό του Α’ Γύρου, άφησε πίσω του τον Βυτουµά τον Πορταικό το ∆ενδροχώρι τη Φωτάδα τη Σαρακίνα την Ενωση ∆Μ την Πιαλεία και

27

όλα τα υπόλοιπα σωµατεία που έχουν φιλοδοξίε̋ για να κυνηγήσουν άνοδο στη µεγάλη κατηγορία. Στο ραντεβού τη̋ 7η̋ ηµέρα̋ λοιπόν τα Τρίκαλα καθάρισαν εύκολα ένα ακόµα τρίποντο. Έπαιξαν στο γήπεδο Πυργετού µε το Ελευθεροχώρι, έριξαν 3 γκολ (3-0 το τελικό) και διεύρυναν το σερί φτάνοντα̋ στην έκτη συνεχόµενη νίκη. Πίσω από τον ΑΟΤ πάντω̋ η µάχη των υπολοίπων µνηστήρων τη̋ 2η̋ θέση̋ συνεχίζεται και όπω̋ δείχνουν οι εξελίξει̋ θα κρατήσει για πολύ καιρό αφού υπάρχουν 5=6 σωµατεία που µατιάζουν που διεκδικούν µε αξιώσει̋ το δεύτερο εισιτήριο ανόδου από την Α1 Κατηγορία. Μέσα σ΄αυτέ̋ ρόλο πρωταγωνιστικό διεκδικεί ο Πορταικό̋ που την προηγούµενη Κυριακή έγραψε την πρώτη εντό̋ έδρα̋ απώλεια, έµεινε σε ισοπαλία 1-1 την Ασπροκκλησιά και έχασε την καλή επαφή µε τον ΑΟ Τρίκαλα ενώ κατέβηκε στο τρίτο σκαλί του βαθµολογικού πίνακα.∆υνατή κόντρα έγινε και στο γήπεδο Πιαλεία̋ κι εκεί η Ενωση ∆Μ που κινείται µε πρωταγωνιστικέ̋ βλέψει̋ στο φετινό πρωτάθληµα κατάφερε να κάµψει την αντίσταση τη̋ τοπική̋ πήρε τη νίκη µε 0-1 και µπήκε γερά στο κυνήγι τη̋ ανόδου. Εικόνα από ντέρµπι είχε εκ των προτέρων και η µάχη του Πρόδροµου µε τον Βυτουµά , ωστόσο όµω̋ οι φιλοξενούµενοι πήραν µια σηµαντική νίκη επικρατώντα̋ µε 2-5 σε ένα χορταστικό και συναρπαστικό παιχνίδι. Σηµαντικό επίση̋ ήταν και το τρίποντου που πήρε η Φωτάδα στο δικό τη̋ παιχνίδι µε τη Λυγαριά 2-0) γιατί την κράτησε µέσα στην πεντάδα του οµίλου. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ τώρα ξεχώρισε το σαρωτικό ξεσκόνισµα που έκανε η Σαρακίνα στο µατ̋ µε το Φωτεινό (6-0) το διπλό του Πανχασιακού στη Μεγάρχη αλλά και το…αγγλικό 6-2 τη̋ Χρυσοµηλιά̋ στο ραντεβού µε την Πηγή.

Τ’ αποτελέσµατα Πύργο̋.............- ...Πετρόπορο̋........4-0 Γριζάνο .............-..........Ράξα .............3-0 Βασιλική ...........-.........Ζάρκο ............1-1 Σαράγια ............-........Καρυε̋............2-2 Αρδάνι ..............- ........Γλύνο̋............4-1 Κηπάκι ..............-........Ριζαριό............0-0 Κρήνη ...............- ...Φανερωµενη........6-0 Νεοχώρι............- .....Απόστολοι .........5-2 Αµπελάκια.........-........Λόγγο̋............0-1 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Πύργο̋ ..............21 ......28-4 .......7 ..0 ...0 Λόγγο̋ ...............18 ......20-4 .......6 ..0 ...1 Γριζάνο...............14 ......11-7 .......4 ..2 ...1 Αρδάνι................13 .....20-15 ......4 ..1 ...2 Αµπελάκια ..........13 .......9-5........4 ..1 ...2 Κηπάκι................12 ......12-4 .......3 ..3 ...1 Γλύνο̋ ...............12 .....16-16 ......4 ..0 ...3 Νεοχώρι .............11 .....18-15 ......3 ..2 ...2 Καρυέ̋...............11 .....12-10 ......3 ..2 ...2 Σαράγια..............10 .....22-16 ......3 ..1 ...3 Κρήνη.................10 .....17-15 ......3 ..1 ...3 Ζάρκο..................8 ......15-14 ......2 ..2 ...3 Ριζαριό ................8 ......11-11 ......2 ..2 ...3 Ράξα....................6 ......13-18 ......2 ..0 ...5 Βασιλική ..............5 ......11-24 ......1 ..2 ...4 Άγ. Απόστολοι .....3 ......12-20 ......0 ..3 ...4 Πετρόπορο̋........1 .......5-28 .......0 ..1 ...6 Φανερωµένη........1 .......5-31 .......0 ..1 ...6 Η επόµενη 8η Αγωνιστική Φανερωµένη ............- ............Αµπελάκια Ριζαριό.....................-................Νεοχώρι Γλύνο̋.....................- ...................Κρήνη Καρυέ̋ ....................- ..................Κηπάκι Ζάρκο ......................- ..................Αρδάνι Ράξα ........................- ................Σαράγια Πετρόπορο̋ ............- ...............Βασιλική Γριζάνο....................-.................Πύργο̋ Άγ. Απόστολοι .........-..................Λόγγο̋ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Χωρί̋ µεγάλε̋ αλλαγέ̋ Η νίκη του ΑΟΤ επί του Ελευθεροχωρίου στο γήπεδο του Πυργετού δεν αποτελεί είδηση για τη δράση τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋. Ωστόσο το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ είχε µεγάλα και συναρπαστικά παιχνίδια. Στην Πιαλεία σ’ ένα από τα ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ η Ενωση ∆Μ έβγαλε σηµαντικό διπλό και συνέχισε την ανοδική πορεία. Ακόµη, η Φωτάδα καθάρισε τη Λυγαριά µε 2-0, στον Πρόδροµο ο Βυτουµά̋ έκανε εύκολη νίκη ,ενώ και η Σαρακίνα έριξε έξι γκολ στο Φωτεινό, αλλά και ο Πανχασιακό περασε εύκολο απόγευµα στη Μεγάρχη.

Τα αποτελέσµατα (7η αγ.) Γοργογυρι ..........-.......Γόµφοι ...........2-1 Πιαλεία ...............-.......∆ροσερό ........0-1 Μεγάρχη ............-.......Πανχ/κο̋ ........2-4 ΑΟΤ ....................-.......Ελευθ/ρι .........3-0 Σαρακινα ............-.......Φωτεινό..........6-0 Χρυσοµηλια........-.......Πηγη ..............6-2 Πρόδροµο̋ ........-.......Βυτουµα̋.......2-5 Φωτάδα ..............-.......Λυγαρια..........2-0 Πορταικό̋ ..........-.......Ασπρ/σια ........1-1 Ρεπό ....................................∆ενδροχώρι Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H ΑΟ Τρίκαλα ........18 ......25-0 .......6 ..0 ...0 Βυτουµά̋...........16 ......22-8 .......5 ..1 ...1 Πορτἀκό̋ ..........14 ......18-7 .......4 ..2 ...1 ∆ενδροχώρι........13 ......15-4 .......4 ..1 ...1 Σαρακίνα ............13 ......15-4 .......4 ..1 ...2 Φωτάδα..............13 ......16-9 .......4 ..1 ...2 ∆ροσερό/Μ. .......13 ......13-7 .......4 ..1 ...1 Πιαλεία...............13 .......8-5........4 ..1 ...1 Γοργογύρι..........13 .....13-12 ......4 ..1 ...2 Πανχασιακό̋......12 .....19-11 ......4 ..0 ...3 Πρόδροµο̋ ........10 .....12-17 ......3 ..1 ...3 Ελευθεροχώρι.....6 .......8-12 .......2 ..0 ...4 Χρυσοµηλιά.........5 ......10-12 ......1 ..2 ...3 Λυγαριά...............5 .......8-18 .......1 ..2 ...4 Γόµφοι ................4 ......11-21 ......1 ..1 ...5 Φωτεινό...............4 ......10-33 ......1 ..1 ...5 Ασπροκκλησιά.....3 .......6-15 .......0 ..3 ...4 Πηγή ...................3 .......4-16 .......1 ..0 ...5 Μεγάρχη .............1 .......7-29 .......0 ..1 ...6

@ Εχουν εκτίσει το ρεπό του Α’ Γύρου οι οµάδε̋ Πηγή, Ένωση ∆.Μ., Πιαλεία, ∆ενδροχώρι, AOT, Χρυσοµηλιά και Ελευθεροχώρι

Η επόµενη 8η Αγωνιστική Πιαλεία ..................- ..............Γοργογύρι Γόµφοι...................-.................Μεγάρχη ∆ροσερό/Μ............- ...........Α.Ο.Τρίκαλα Πανχασιακό̋ .........- ................Σαρακίνα Ελευθεροχώρι .......-............Χρυσοµηλιά Φωτεινό .................- ............Πρόδροµο̋ Πηγή......................-............∆ενδροχώρι Βυτουµά̋ ..............- ..................Φωτάδα Λυγαριά .................-........Ασπροκκλησιά Ρεπό.......................................Πορτἀκό̋


28

Αθλητικά

 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Ξεκινούν µαζί Αµαζόνε̋-Μετέωρα

Με τοπικό ντέρµπι θα ξεκινήσει το πρωτάθληµα Γ’ Εθνική̋ Γυναικών, αφού Αµαζόνε̋ Καλυβίων και Μετέωρα θα αναµετρηθούν στην πρώτη αγωνιστική στο γήπεδο των Μεγάλων Καλυβίων Το Πρωτάθληµα Γ Κατηγορία̋ Γυναικών θα ξεκινήσει στι̋ 10 Νοεµβρίου έχει δύο συµµετοχέ̋ από το νοµό µα̋ µε τα κορίτσια των Αµαζόνων και των Μετεώρων να ψάχνουν µια καλή εκκίνηση για να µπουν στη διεκδίκηση τη̋ ανόδου από την παρέα του Α’ βορείου οµίλου 10/11 1η Αγωνιστική Αµαζόνε̋ Καλ....-................Μετέωρα ΑΣ Ροδόπη '87........- ........Πιερίδε̋ Μούσε̋ ΠΑΟΚ Κοζάνη̋..-.................Νεφέλε̋ ΑΣ Βασ. Θράκη̋..................................ΡΕΠΟ 17/11 2η Αγωνιστική Βασίλ. Θράκη̋ ..-...........Αµαζ. Καλυβίων Μετέωρα ΑΣ......-..................Ροδόπη '87 Νεφέλε̋ ............- ........Πιερίδε̋ Μούσε̋ ΠΑΟΚ Κοζάνη̋...............................ΡΕΠΟ 1/12 3η Αγωνιστική Αµαζόνε̋ Καλ....-..................Ροδόπη '87 ΠΑΟΚ Κοζάνη̋..- ............Βασίλ. Θράκη̋ Νεφέλε̋ ............- .....................Μετέωρα Πιερίδε̋ Μούσε̋............................ΡΕΠΟ 8/12 4η Αγωνιστική ΠΑΟΚ Κοζάνη̋..-...........Αµαζ. Καλυβίων Ροδόπη '87........- ..............Νεφέλε̋ ΑΠΣ Βασίλ. Θράκη̋ ..- ........Πιερίδε̋ Μούσε̋ Μετέωρα........................................ΡΕΠΟ 22/12 5η Αγωνιστική Αµαζ. Καλυβίων.- ......................Νεφέλε̋ Πιερ. Μούσε̋ ....-............ΠΑΟΚ Κοζάνη̋ Μετέωρα ...........- .....Βασίλισσα Θράκη̋ Ροδόπη '87.....................................ΡΕΠΟ 19/1 6η Αγωνιστική Πιερ. Μούσε̋ ....-...........Αµαζ. Καλυβίων ΠΑΟΚ Κοζάνη̋..- .....................Μετέωρα Ροδόπη 87.........- .....Βασίλισσα Θράκη̋ Νεφέλε̋.........................................ΡΕΠΟ 2/2 7η Αγωνιστική Μετέωρα ...........- ........Πιερίδε̋ Μούσε̋ Βασίλ. Θράκη̋ ..- ......................Νεφέλε̋ Ροδόπη '87........-............ΠΑΟΚ Κοζάνη̋ Αµαζόνε̋ Κ. ...................................ΡΕΠΟ Οι ηµεροµηνίε̋ στον Β΄ Γύρο είναι: 23/2, 9/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4.

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Με νίκε̋ των φαβορί «έτρεξε» και η 3η αγωνιστική του Παιδικού πρωταθλήµατο̋

Μετέωρα και ΑΕΤ πήραν «τρίποντα» ενώ η ∆ήµητρα πήρε βαθµού̋ στα χαρτιά

Πρώτη απουσία στην 3η στροφή Ούτε τρει̋ “στροφέ̋” δεν …έµεινε ακέραια (όπω̋ ξεκίνησε) η παρέα του Παιδικού πρωταθλήµατο̋ του νοµού µα̋!!!. Στην πρώτη αγωνιστική βγήκαν και οι 14 οµάδε̋ στα γήπεδα, στη δεύτερη φάνηκαν οι δυσκολίε̋ του εγχειρήµατο̋ για τα σωµατεία που µε το ζόρι µάζεψαν 10-15 παιδιά για να δώσουν παιχνίδια και στην Τρίτη- την ….φαρµακερή δηλώθηκε η απόσυρση των Καλυβίων!!! Πάντω̋ δεν είναι ακόµα ξεκάθαρο αν αυτό το 3-0 α.α. που γράφτηκε στον πίνακα των αναµετρήσεων του Σαββάτου θα συνεχιστεί ή αν προέκυψαν κάποια προβλήµατα που πιθανώ̋ θα διευθετηθούν τι̋ επόµενε̋ µέρε̋ µέσα από τη συνεργασία του σωµατείου µε τα τµήµατα υποδοµή̋ του ΑΟ Τρίκαλα. Μένει να το δούµε στην πορεία, ωστόσο όµω̋ στην Τρίτη στροφή οι 14 τη̋ πρεµιέρα̋ έµειναν 13 η ∆ήµητρα πήρε βαθµού̋ στα χαρτιά συνέχισε το σερί τη̋ και η αγωνιστική κύλησε και πάλι χωρί̋ µεγάλε̋ εκπλήξει̋. Ντέρµπι αυτή τη φορά δεν υπήρχαν οι οµάδε̋ που κινούνται µε τον τίτλο τη στάµπα του φαβορί κατάφεραν (εύκολα ή δύσκολα) να κάνουν ταµείο και οι υπόλοιπε̋ οµάδε̋ έδωσαν ένα καλύτερο στίγµα. Ματ̋ µε ζωηρό ενδιαφέρον λόγω εντοπιότητα̋ και γειτνίαση̋ έγινε στο γήπεδο του Πύργου, εκεί όπου οι µικροί του ΑΟΠ υποδέχθηκαν την αντίστοιχη παιδική τη̋ ΑΕΤ που ξεκίνησε µε δυο συνεχόµενε̋ νίκε̋. Οι κόκκινοι ήταν το φαβορί στο ραντεβού του Σαββάτου όµω̋ ζορίστηκαν για να ξεπεράσουν τι̋ αντιστάσει̋ των µικρών του Πυργου. Επικράτησαν πάντω̋ µε 12 και έβαλαν ένα ακόµα τρίποντο στη συγκοµιδή του̋ βγάζοντα̋ µάλιστα τώρα στο ξεκίνηµα δύσκολε̋ αναµετρήσει̋. Πιο εύκολα αποδείχθηκαν τα… πράγµατα για του̋ περσινού̋ πρωταθλητέ̋ του παιδικού πρωταθλήµατο̋: τα Μετέωρα πέρασαν σαν …τρένο χωρί̋ στάση από την έδρα τη̋ Φήκη̋, έγραψαν

µάλιστα το εντυπωσιακό 2-7 σε ένα µατ̋ που δεν είχε ιδιαίτερε̋ δυσκολίε̋ για του̋ παίκτε̋ τη̋ Καλαµπακιώτικη̋ οµάδα. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ 3η̋ ηµέρα̋ τώρα ξεχώρισε αναµφίβολα η αναµέτρηση Αµπελακίων- Σαραγίων που έγινε στην Αγία Μονή και είχε χαρακτήρα ντέρµπι από το οποίο µάλιστα δεν αναδείχτηκε νικητή̋ αφού οι δύο οµάδε̋ µοίρασαν βαθµού̋ σε µια χορταστική και συναρπαστική ισοπαλία (2-2 το τελικό). Οι µικροί των Αµπελακίων άνοιξαν πρώτοι το σκορ µε την προσπάθεια του Γιώτα, όµω̋ τα παιδιά των Σαραγίων απάντησαν στο 30 µε εύστοχο πέναλτι του Μπαούση. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι πέρασαν και πάλι µπροστά µε το γκολ του Γεωργοµάνοι και το τελικό 2-2 διαµόρφωσε ο Κουτή̋ µοιράζοντα̋ 2 βαθµού̋ στα οµάδε̋ Με άνετο τέµπο έβγαλε τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ αγωνιστική̋ και Ακαδηµία-1 που σάρωσε τη Λεπτοκαρυά µε το ευρύ 5-0 στο γήπεδο Κεφαλοβρυσιακού, ενώ η Σαρακίνα που εµφανίζεται για πρωτη φορά στο πρωτάθληµα έγραψε νίκη 1-0 επί του αδύναµου (όπω̋ τουλάχιστο δείχνει από τι̋ µέχρι τώρα εµφανίσει̋) ΑΟ Τρίκαλα1963. Κι όσο για το µατ̋ τη̋ ηµέρα̋; Έγινε στι̋ εγκαταστάσει̋ του Ασκληπιού στο Λογγάκι κι εκεί ο ΑΟ Τρίκαλα βγήκε σε δυνατό ραντεβού µε την παιδική οµάδα τη̋ Πύλη̋ που εντυπωσιάζει µε τι̋ πρώτε̋ τη̋ εµφανίσει̋. Οι µικροί του Πορταικού έδειξαν τι̋ δυνατότητέ̋ του̋ και στα προηγούµενα παιχνίδια ακόµα-ακόµα και στο µατ̋ µε την ΑΕΤ που έχασαν στην πρεµιέρα, ενώ το Σάββατο µπήκαν µε φόρα στο γήπεδο και καθάρισαν τα Τρίκαλα µε το ευρύ 5-2. Αν µη τι άλλο λοιπόν έδειξαν πω̋ µπορούν να σταθούν µε αξιώσει̋ και πρωταγωνιστικέ̋ βλέψει̋ στο παιδικό του νοµού µα̋ και σίγουρα µπορούν ν’ αποτελέσουν βάση στήριξη̋ και ανανέωση̋ για την µεγάλη Ανδρική οµάδα τη̋ Πύλη̋.

Παιδικό Πρωτάθληµα Τα αποτελέσµατα Πύργο̋ ................– .........ΑΕΤ.....................1-2 Ακαδηµία 1 ...........– .........Λεπτοκαρυά........5-0 Αµπελάκια ............– .........Σαράγια ..............2-2 Σαρακίνα ..............- ..........ΑΟΤ 1963............1-0 ΑΟΤ ......................– .........Πορταικό̋...........2-5 Φήκη.....................– .........Μετεωρα.............2-7 ∆ήµητρα Απ..........– .........Καλύβια ..........3-0αα Η Βαθµολογία 1. ∆ΗΜΗΤΡΑ......................18-4......................9

2. ΜΕΤΕΩΡΑ......................12-3......................9 3. ΑΕΤ ................................12-6......................9 4. Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ..................19-7......................6 5. ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ1...................13-5......................6 6. ΠΟΡΤΑ˳ΚΟΣ...................18-9......................6 7. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ...................11-12....................4 8. ΣΑΡΑΓΙΑ.........................5-5 .......................4 9. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ................14-16....................3 10. ΠΥΡΓΟΣ.......................8-6 .......................3 11. ΣΑΡΑΚΙΝΑ....................3-9 .......................3 12. Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ 1963 .......7-19......................0 13. ΦΗΚΗ...........................5-26......................0 14. ΚΑΛΥΒΙΑ ......................1-19 ....................- 3 Η Επόµενη αγωνιστική ΑΕΤ..............................-..................Αµπελάκια Λεπτοκαρυά.................-....................Σαρακίνα Σαράγια .......................-...............Α.Ο.Τρίκαλα ΑΟΤ1063......................-...........................Φήκη Πορτἀκό̋ ...................- ....................∆ήµητρα Μετέωρα......................-......................Καλύβια Ακαδηµία1 ...................- ......................Πύργο̋

Προπαιδικό

απουσίε̋ Άρχισαν οι…

η δεύτερη στροφή» Με απουσίε̋ «έτρεξε ταθλήµατο̋ αφού του Προπαδικού πρω (αν και δήλωσαν συµυπήρξαν οµάδε̋ που ή̋ διάρκεια̋ τουρµετοχή σ’ αυτό το µικρ να αγωνιστούν. Το νουά) δεν κατέβηκαν εται από την περίπρώτο παράδειγµα έρχ και τα Μετέωρα σ’ πτωση που ΑΟΤ1963 ενώ ρία δεν κατέβασαν αυτή τη µικρή κατηγο την ΑΕΤ. οµάδα για το µατ̋ µε ητρα έγραψε την ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ. Η ∆ήµ επί του ΦΛαµου12-0 το µε νίκη πιο µεγάλη την Μπάρα και 4-1 δισε κέρ ία δηµ Ακα λίου η στην ισοπαλία. ιναν έµε ̋ γετό Πυρ ό̋ Πορταικ λι .......................1 2-0 µου Φλα Β. α ητρ ∆ήµ 1963.............3- 0α. α ∆ήµητρα - ΑΟ Τρίκαλα ̋ ...........................1- 1 Πορταικό̋ - Πυργετό ................................1-2 Πύργο̋ - Σαράγια ...... .....................0- 3α. α Μετεωρα - ΑΕΤ ............ ...........................4-5 Αµπελάκια - ΑΟΤ ............ ...........................4- 1 Ακαδηµια 1 - Αχιλλέα̋

 Τα παιδιά του Πορταικού έκαναν επίδειξη δύναµη̋ στο ντέρµπι µε τον ΑΟΤ κι επιβλήθηκαν µε 2-5

Έχουν βλέψει̋ στο πρωτάθληµα Τ

ο είχαν στείλει το… µήνυµά του̋ οι πιτσιρικάδε̋ του Πορταικού µε το που πάτησαν πόδι στη φετινή διοργάνωση του Παιδικού πρωταθλήµατο̋. Στην πρώτη αγωνιστική παίδεψαν ζόρισαν την ΑΕΤ σε µεγάλο βαθµό και η αλήθεια είναι πω̋ έφυγαν από το γήπεδο πικραµένοι για την απροσδόκητη ήττα που γνώρισαν στο Κηπάκι. Στη δεύτερη στροφή έκαναν επίδειξη δύναµη̋ και σάρωσαν-σκούπισαν τα Αµπελάκια σ’ ένα εντυπωσιακό και θεαµατικό παιχνίδι ενώ στην Τρίτη δοκιµασία πήραν µια µεγάλη νίκη στην έδρα του ΑΟ Τρίκαλα κι έδειξαν πω̋ µπορούν και θέλουν να είναι υπολογίσιµη δύναµη αφού

σκοράρουν βρίσκουν δίχτυα παίζουν άµυνα και τρέχουν µε καλέ̋ προοπτικέ̋ στο πρωτάθληµα του νοµού µα̋. Το δείχνει εξάλλου και το ευρύ σκορ που πέτυχαν στο µατ̋ του Σαββάτου. Όντα̋ εµφανώ̋ καλύτεροι από τα παιδιά του ΑΟ Τρίκαλα οι Μικροί του Πορταικού έπαιξαν σα µεγάλοι κι επιβλήθηκαν µε το εντυπωσιακό 2-5 σε ένα µατ̋ που παραδόξω̋ πρωταγωνιστή̋ έγινε και ο διαιτητή̋ Τότη̋ µε τα σφυρίγµατα του. Μάλιστα µετά το τέλο̋ του παιχνιδιού υπήρξαν και οι σχετικέ̋ διαµαρτυρίε̋ των ανθρώπων του Α.Ο.Τρίκαλα για την διαιτησία του. Στα αγωνιστικό κοµµάτι πάντω̋ η νίκη του πορταικού δεν αµφισβητή-

θηκε και µάλιστα ο χορό̋ των γκολ άνοιξε νωρί̋ αφού στο 2΄ο Πανάγο̋ έκανε Ο ίδιο̋ έδρασε και στο 10΄γράφοντα̋ το 0-2 ενώ το 03 έγινε στο 14΄ από τον Ρούσα και το 4-0 στο 31΄ από µακρινό του Μανώλη. Στο 45΄οι γηπεδούχοι µείωσαν σε 1-4 µε πλασέ του Μηλίτση στο 50΄κατέβασαν τη διαφορά σε 2-4 µε προσπάθεια του Κατσαντώνη και ο επίλογο̋ γράφτηκε µε το εύστοχο χτύπηµα πέναλτι του Μανίλη στο 62’. Α.Ο.Τρίκαλα: Mπαµπούκα̋, Μπέγκο (60΄Καλύβα̋), Αθάνατο̋, Κοθρά̋, Βασιλόπουλο̋, Ζιάκα̋, Μπανάσιο̋, Νταή̋ ( 35΄Γκουλίτο̋), Αλεξίου (41΄Πολύµερο̋), Μηλίτση̋, Κατσαν-

τώνη̋. Πορτἀκό̋: Μπαλατσούκα̋, Μανώλη̋, Πανάγο̋, Ρούσα̋, Μπαλά̋, Κωστήρα̋-Στουρνάρα̋, Χούζα, Μάστορα̋, Μπλέτσα̋, Μπακατσιά̋. Έπαιξαν και οι: Βὀτσίδη̋, Τέγο̋, Καλογηρο̋, Καραχάλιο̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

29

F-1: Απόλυτο̋ κυρίαρχο̋, πανάξιο̋ Πρωταθλητή̋ για το 2013 o Vettel !

Και το GP θέλει τον Γερµανό του…. do. Μόλι̋ 11ο̋ ο Fernando Alonso που έχασε έδαφο̋ στην αρχή µετά την επαφή που είχε µε τον Mark Webber. O Αυστραλό̋ εγκατέλειψε από πρόβληµα στον εναλλάκτη και ενώ βρισκόταν στη 2η θέση. Ο γεννηµένο̋ στι̋ 3 Ιουλίου του 1987 Sebastian Vettel συµπλήρωσε στι̋ 27 Οκτωβρίου του 2013 στο GP τη̋ Ινδία̋ την 36η νίκη τη̋ καριέρα̋ του και υπόγραψε στην ιστορία του motorsport το 4ο συνεχόµενο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα. Την ίδια στιµγή η Red Bull κατέγραψε και αυτή το 4ο συνεχόµενο µε τον

Ο Vettel νίκησε στην Ινδία για 3η συνεχόµενη χρονιά και εξασφάλισε το 4ο συνεχόµενο Πρωτάθληµα τη̋ καριέρα̋ του. 4ο σερί νταµπλ για την Red Bull. Ο 26χρονο̋ Γερµανό̋ πανηγύρισε την 9η φετινή του νίκη τερµατίζοντα̋ σχεδόν µισό λεπτό µπροστά από την Mercedes του Nico Rosberg. Στο 3ο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Romain Grosjean µε αντεπίθεση διαρκεία̋ στο τέλο̋. Ο Felipe Massa ακολούθησε στην 4η θέση, µε τον Sergio Perez να κάνει την κίνηση µατ στο τέλο̋ βάζοντα̋ τα γυαλιά στου̋ Lewis Hamilton (6ο̋) - Kimi Raikkonen (7ο̋). Ακολούθησαν οι πιλότοι τη̋ Sahara Force India που πραγµατοποίησαν καλή εµφάνιση στον εντό̋ έδρα̋ αγώνα τη̋ οµάδα̋ του̋, µε τον Paul di Resta να τερµατίζει µπροστά από τον Adrian Sutil. Την βαθµολογούµενη 10άδα συµπλήρωσε ο Daniel Ricciar-

Ο ΑΟΤ µε δύο γκολ στο α’ ηµίχρονο κι άλλο ένα στην επανάληψη, κέρδισε 3-0 το Ελευθεροχώρι Το προπαιδικό του ΑΟΤ σε πλήρη παράταξη

Το τέλειωσε γρήγορα Εντό̋ εκτό̋ και πάντα επί τα αυτά των νικών και των επιτυχηµένων εµφανίσεων συνεχίζει να κινείται η οµάδα του ιστορικού ΑΟ Τρίκαλα. Την Κυριακή στο γήπεδο του Πυργετού, κατ’ ανάγκη και περίσταση έδρα τη̋ οµάδα̋ λόγω του αγώνα τη̋ Γ΄’ Εθνική̋ , το συγκρότηµα του Βασίλη Γκούµπλια «καθάρισε» ένα ακόµα παιχνίδι, επιβλήθηκε µε 3-0 του Ελευθεροχωρίου, έγραψε την έκτη συνεχόµενη νίκη και συνεχίζει οδηγό̋ και …σηµαιοφόρο̋ στον Β΄ όµιλο τη̋ Α1 κατηγορία̋. Το ευχάριστο είναι ότι στο πλευρό τη̋ οµάδα̋ βρέθηκαν κι αυτή τη φορά (παρ’ ότι αργία που δεν χαλιέται για ποδόσφαιρο) αρκετοί φίλαθλοι στέλνοντα̋ έτσι µε έµµεσο τρόπο και τα µήνυµα στήριξη̋ σ’ αυτό το νέο ξεκίνηµα του σωµατείου. Πάντω̋ η αναµέτρηση δεν είχε δεν έβγαλε πολλέ̋ συγκινήσει̋ . ∆εν βοήθησαν βέβαια και οι καταστάσει̋ αφού τα δύο γρήγορα γκολ των Τρικάλων έριξαν τον ρυθµό και κυρίω̋ τη διάθεση των παικτών του Γκούµπλια που αρκέστηκαν ΜΕΤΆ σε φλύαρε̋ επιλογέ̋ και σε ανολοκλήρωτε̋ ευκαιρίε̋. Στην κόντρα µε τον ΑΟΤ το Ελευθεροχώρι δεν είχε µεγάλε̋ αξιώσει̋ όµω̋ στάθηκε καλά µέσα στο γήπεδο , οι παίκτε̋ έτρεξαν σε όλο το 90λεπτο και αν µη τι άλλο προσπάθησαν να δείξουν κι αυτοί τα καλά του̋ στοιχεία. ∆εν δηµιούργησαν πάντω̋ φάσει̋ στην εστία των Τρικάλων ενώ οι κυανέρυθροι αντιθέτω̋

έχουν να µετρούν και τρία δοκάρια σε ισάριθµε̋ ευκαιρίε̋. Tο µατ̋ όπω̋ αναφέρει το δελτίο τύπου τη̋ οµάδα̋ είχε το πρώτο γκολ στο 7’ όταν o Κατσαρό̋ στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την µπάλα στα δίχτυα τη̋ οµάδα̋ του γράφοντα̋ το 0-1.Οι καυνέρυθροι πέτυχαν και δεύτερο γκολ στο 16΄. Αυτή τη φορά ο Περικλή̋ Μηνά̋ σέντραρε και ο Φασούλα̋ δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 20.Το καλό τρίτωσε για τον ΑΟΤ στο 60΄ µε το γκολ που σηµείωσε ο Κώστα̋ Τσικρικά̋ ενώ από το σηµείο αυτό και µετά το παιχνίδι απέκτησε τυπικό και διαδικαστικό χαρακτήρα. Χωρί̋ προβλήµατα η διαιτησία του κ Χιώτη που είχε βοηθού̋ την κα ,Νιώτη-και τον κ Μπἀρακτάρη. Α.Ο.Τρίκαλα: Ζαφείρη̋, Μπορµπότη̋, Ζυ-

γούρη̋, Σαρακατσιάνο̋, Μαγουλιώτη̋, Τσερέπη̋, Γεωργάκη̋, Μπαντίκο̋, Μηνά̋ ( 67΄ Καραθάνο̋), Φασούλα̋ ( 70΄Ρούντο̋), Τσικρικά̋ ( 61΄Πἀλα̋). Ελευθεροχώρι: Κλιάκο̋, Γούλα̋ ( 65΄Κωσταρέλο̋ ∆.), Ψαρρά̋, Κράβαρη̋ Κ., Στραγάλη̋ , Ρούκα̋, Κωσταρέλο̋ Ν., Κατσαρό̋ ( 57΄Χ. Κράβαρη̋), Καραγιώργο̋ (75΄Μαράβα̋), ∆ηµητρούλη̋, Αγγέλη̋.

Nίκη και των Προπάιδων Στον πρώτο αγώνα για το προπαιδικό πρωτάθληµα Τρικάλων η οµάδα του Α.Ο.Τρίκαλα µε προπονητή τον Μάκη Ζαβλανό (παλιό̋ παίκτη̋ του συλλόγου) νίκησε µε σκορ 5-4 στο γήπεδο τη̋ Αγία̋ Μονή̋ τον Α.Ο.Αµπελακίων

Adrian Newey να πανηγυρίζει τα τέσσερα double τη̋ Αυστριακή̋ οµάδα̋ στο βάθρο του Buddh International Circuit. Ο Βρετανό̋ σχεδιαστή̋ είναι και ο µόνο̋ που έχει πανηγυρίσει 10 πρωταθλήµατα στη Formula 1 (4 µε τη Williams, 2 µε τη McLaren, 4 µε τη Red Bull) και αναµφισβήτητα έχει δηµιουργήσει µία «αυτοκρατορία» µε του̋ «Ταύρου̋» που δύσκολα θα βρει αντίπαλο στο άµεσο µέλλον.


30

Αθλητικά

Α2 ΒΟΛΕ˳ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013Με κόπο κι ιδρώτα τα πρώτα χαµόγελα για τα κορίτσια του Ασκληπιού που νίκησαν δύσκολα τον Βύρωνα

Αγχωτική η πρεµιέρα

Τ

ο άγχο̋, η πίεση τη̋ πρεµιέρα̋, το ντεµπούτο τη̋ οµάδα̋ σε ένα καινούριο πρωτάθληµα, αλλά και η δύναµη του αντιπάλου που εµφανίστηκε µε άγνοια κινδύνου στο φιλέ, ήταν τα στοιχεία που βάρυναν τα χέρια και τα πόδια των κοριτσιών του Ασκληπιού στην έναρξη τη̋ νέα̋ σεζόν. Το τρικαλινό συγκρότηµα έπαιξε υπό…πίεση στο ραντεβού µε την οµάδα του Βύρωνα, βρέθηκε πίσω δύο σετ όµω̋ κατάφερε να γυρίσει το µατ̋ να κάνει µια θεαµατική επιστροφή και πήρε τελικά την πρώτη νίκη επικρατώντα̋ στο τά̓-µπρέ̓κ µε 3-2. Στα δύο πρώτα σετ η οµάδα του Βύρωνα µε πιο καθαρό µυαλό κατάφερε να επιβάλει το ρυθµό τη̋ και να προηγηθεί µε 0-2. Κοµβικό σηµείο του αγώνα το τρίτο σετ όπου τα κορίτσια του Ασκληπιού µε πιο καθαρό µυαλό από την αρχή επέβαλαν το ρυθµό του̋ κατάφεραν να πάρουν το σετ κάτι που έδωσε αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο παιχνίδι. Ίδια εικόνα και στο τέταρτο σετ µε τον Ασκληπιό να κάνει το 2-2. Στο 5ο σετ ο Βύρωνα̋ προηγήθηκε 2-5 µε τον Ασκληπιό να κάνει το 8-6 και 10-7. Ό Βύρωνα̋ αντέδρασε κάνοντα̋ το 1011. Ισοπαλία στο 12-12, 14-12 ο Ασκληπιό̋, 14-13 για να πάρει

Α1 ΕΣΑΚΕ

Νίκε̋ για ΠΑΟΚ, Άρη, ΚΑΟ∆ και Πανελευσινιακό

τον πόντο ο Ασκληπιό̋ κάνοντα̋ το 15-13, σφραγίζοντα̋ µε αυτό τον τρόπο την πρώτη νίκη στην Α2. ∆ιαιτητέ̋ του αγώνα: Αντωνούλη̋ - Χουλιαρόπουλο̋. Τα σετ (20-25, 22-25, 25-17, 25-16, 15-13) Ασκληπιό̋ Τρικάλων (Ιόβτσεβ): Βουλγαράκη, Γιαννούλη, Ιόβτσεβα, Τεντολούρη, Γκέτσου, Τόλλιου, Λελετζή (λ), Γκουτζούπα, Γεωργίου, Ντιρογιάννη, Μουρατλάρη. Ένωση Βύρωνα (Βλαχονικολό̋): Βελούρη, Μπάνικα Σεβ. , Σούρα, Μπανίκα Λαµ., Κούζα, Πασσά, Μπότου (λ), Μανιού (λ), Βασιλαντωνάκη, Θωµοπούλου, Μειµάρη. Στα υπόλιπα παιχνίδια τη̋ κατηγορία̋ είχαµε…. ΕΑ Λαρίση̋ - ΓΣ Πετρούπολη̋ 3-1 (25-18, 25-13, 22-25, 2519) ΕΑΛ (Πνάκα̋): Παπαστεργίου, Κουτσογιάννη, Γεροκώστα, Τουσούδη, Λίτσου, Νατσίδου, Καµατσέλου (λ) Πετρούπολη (Μπογιατζόγλου): Μόρφα, Καλλιώρα, Σκληβα-

νίτη, Μουζάκη, Καραγρηγορίου, Κατσίµπουλα, Μαυροειδοπούλου (λ), Γιαννούλη (λ) ΑΟ Τραχώνων - Φιλαθλητικό̋ Λαρ. 3-0 (25-22, 25-15, 25-17) Τράχωνε̋ (Περόπουλο̋): Αργυροπούλου, Ευθυµίου, Τσιώνη, Καραµπάγια, Βογιατζή Λ., Βογιατζή Ε., Βαµβακούση (λ), Καλἀτζάκη, Τζανάκη, ∆ίσκα, Φασέα, Γαλάνη Φιλαθλητικό̋ (Πράππα̋): Χαραβελούλη, Φακοπουλίδου, Μπέλου, Νικούλη, Γιαννακοπούλου, Κεραµιδά, Αναγνωστοπούλου (λ), Αθανασιάδου, Κότσιρα, Κουτρουµπή.

 Άσχηµο ποδαρικό από τον ΑΟ Καλαµπάκα̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ

Με...99 ο Ολυµπιακό̋ Με... 99 έτρεχε ο Ολυµπιακό̋ στην εύκολη νίκη επί του Ίκαρου Χαλκίδα̋ ( 99-61) στο πλαίσιο τη̋ 3η̋ αγωνιστική̋ στην Α1 ανδρών. Ο ΠΑΟΚ πέρασε σαν σίφουνα̋ από το Ρέθυµνο ( 64-81), ενώ ο ΚΑΟ∆ επιβλήθηκε του Πανιωνίου ( 76-63). Εύκολο «δίποντο» πανηγύρισε ο Πανελευσινιακό̋ κόντρα στον Ηλυσιακό ( 73-58), ενώ πολύ πιο δύσκολα ο Άρη̋ επικράτησε τη̋ Νέα̋ Κηφισιά̋ ( 67-65). Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθληµα πανηγύρισε ο Απόλλων Πατρών, στην 3η αγωνιστική τη̋ Α1 Ανδρών. Οι Αχαιοί επικράτησαν 7666 του Κολοσσού στο κλειστό τη̋ Περιβόλα̋ και υποχρέωσαν του̋ Ροδίτε̋ στην τρίτη ήττα σε ισάριθµε̋ αναµετρήσει̋. Οι Τέιλορ και Μπολντ̋ ήταν οι «δήµιοι» του Κολοσσού σε αυτό το διάστηµα, µε του̋ Ροδίτε̋ να έχουν εγκλωβιστεί στην αντίπαλη άµυνα και να βραχυκυκλώνουν στο πιο κρίσιµο σηµείο, µετά τρία ισορροπηµένα δεκάλεπτα. Ο κορυφαίο̋ και αλάνθαστο̋ σήµερα, Χριστόφορο̋ Στεφανίδη̋ (τελείωσε τον αγώνα µε 20 πόντου̋, 5/5δίπ., 2/2τριπ., 4/4β.) προσπάθησε από την οµάδα του Βασίλη Φραγκιά για την ανατροπή, αλλά ο χρόνο̋ δεν ήταν µε το µέρο̋ του. Α1 ΑΝ∆ΡΩΝ 3η Αγωνιστική ΑΓΟ Ρεθύµνου-ΠΑΟΚ.........64-81 ΚΑΟ ∆ράµα̋-Πανιώνιο̋.....76-63 Αρη̋-ΑΕ Ν. Κηφισιά̋..........67-65 Πανελευσινιακό̋-Ηλυσιακό̋ ..................................................73-58 Ολυµπιακό̋-Ίκαρο̋ Χαλκίδα̋ ...................................................99-61 Απόλλων Πάτρα̋-Κολοσσό̋ Ρόδου............................................76-66 Σήµερα , 28 Οκτωβρίου 17:00 Τρίκαλα - Παναθηνἀκό̋ (Νοva)

«Έχασε τη… µπάλα» Το λέει ο λαό̋ µα̋: «κάθε αρχή και δύσκολη». Όµω̋ ειδικά για τον ΑΟ Καλαµπάκα̋ η φετινή αρχή στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ ήταν η δυσκολότερη κι άφησε τραυµατικέ̋ εµπειρίε̋ στου̋ νεαρού̋ πρωτόβγαλτου̋ κι άπειρου̋ για τα γήπεδα τη̋ ΕΣΚΑΘ παίκτε̋ τη̋ οµάδα̋. Το γιατί, είναι αυταπόδεικτο: Στο δρόµο του̋ βρέθηκε ο πανίσχυρο̋ ΓΣ Φαρσάλων του Γιάννη Τσίµα και των άλλων τριών Τρικαλινών, ο οποίο̋ δικαιολόγησε σε µεγάλο βαθµό τι̋ καλέ̋ κριτικέ̋ που έχει εισπράξει, αφού έστησε πάρτι στο ραντεβού τη̋ πρεµιέρα̋ και σκόρπισε του̋ κιτρινοµπλέ γράφοντα̋ το επιβλητικό 40-87 µέσα στο Βλαχάβειο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο. Βέβαια η αλήθεια είναι πω̋ οι παίκτε̋ του ΑΟΚ ήξεραν τι του̋ περίµενε και πήγαν υποψιασµένοι στη πρεµιέρα του Σαββάτου… αφού γνωρίζουν (καλύτερα απ’ όλου̋) τι̋ αδυναµίε̋ του̋ και τα προβλήµατα του̋. Το ρόστερ τη̋ οµάδα̋ άδειασε φέτο̋ το καλοκαίρι, διοικητικά υπήρξε µια απροθυµία να δοθεί ανάλογη συνέχεια και αγωνιστικά η Ανδρική συµµαζεύτηκε άρον-αρον κι όπω̋ νάναι αφού βέβαια πέρασε και µια µικρή περιπέτεια µέχρι να κατασταλάξει στον προπονητή που θα την κοουτσάρει. Όλα αυτά βέβαια µένουν πίσω από τη στιγµή που ξεκινάει το πρωτάθληµα και για του̋ Καλαµπακιώτε̋ το φετινό πρωτάθληµα θα είναι ανηφοριά χωρί̋ ανάσα. Στο µατ̋ του Σαββάτου ηττήθηκαν µε ένα σκορ που δεν άφηνε περιθώρια αισιοδοξία̋ για τη συνέχεια κι η αλήθεια είναι πω̋ δεν µπορούσαν να φανταστούν ότι αυτό που θα επακολουθούσε στο επίσηµο τζάµπολ τη̋ ΕΣΚΑΘ θα άγγιζε τα όρια του αγωνιστικού του̋ διασυρµού, αφού παρά δύο πόντου̋ θα είχαµε νταµπλ σκορ στο συγκεκριµένο παιχνίδι. Βέβαια το δείγµα δεν σηκώνει µεγάλη ανάλυση

Η ήττα (40-87) από τον ΓΣ Φαρσάλων άφησε… τραυµατικέ̋ εµπειρίε̋ στου̋ νεαρού̋ κι άπειρου̋ παίκτε̋ τη̋ οµάδα̋ γιατί ο ΓΣΦ παίζει και κινείται ω̋ φαβορί στην κούρσα του Β’ Οµίλου κι αυτονόητα είχαν ρόλου αφεντικού στην αναµέτρηση του Σαββάτου. Οι παίκτε̋ του Τσίµα (ανάµεσά του̋ οι αδελφοί Ψύρρα ο Νικοούσιο̋ και ο Μερίτηση̋) δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στη νίκη αφού εκµεταλλεύτηκαν και τα προβλήµατα συνοχή̋ των παικτών του ΑΟΚ κι έτσι από ένα διάστηµα και µετά πάτησαν γκάζι για κι έφτασαν µέχρι τα όρια του νταµπλ σκορ βάζοντα̋ τραυµατικέ̋ εµπειρίε̋ στου̋ αντιπάλου̋ του̋. Ακόµα και ο ίδιο̋ ο προπονητή̋ τη̋ Λαρισινή̋ οµάδα̋ Γιάννη̋ Τσίµα̋ επεσήµανε στι̋ δηλώσει̋ του τα αυτονόητα: ότι το µατ̋ δεν αντέχει σε κριτική αφού η Καλαµπάκα δεν ήταν έτοιµη για µια τόσο δύσκολη µάχη αφού όλο το προηγούµενο διάστηµα είχε σηµαντικέ̋ απουσίε̋ που επηρέασαν την αγωνιστική τη̋ εικόνα στο πρώτο παιχνίδι τη̋ καινούρια̋ σεζόν. Οι Καλαµπακιώτε̋ πάντω̋ είχαν επαφή µε το σκορ µέχρι τα µισά του αγώνα. Στο δεκάλεπτο ήταν 3 πόντου̋ πίσω (13-16), στην δεύτερη περίοδο ακόµα και ήταν απειλητικοί αφού δεν είχαν µεγάλη απόσταση από του̋ φιλοξενούµενου̋ όµω̋ στη συνέχεια µε έναν ανεξήγητο εκνευρισµό ήταν άστοχοι δεν είχαν ριµπάουντ και αναπόφευκτα βγήκαν έξω από το παιχνίδι κι έγιναν θεατέ̋ στην παράσταση των παικτών του ΓΣ Φαρσάλων . Το ηµίχρονο βρήκε του̋ λαρισαίου̋ 10 πόντου̋ µπροστά((29-39 στην ανάπαυλα), και από κει και µετά; Χάθηκε η µπάλα, ανέβηκε η διαφορά και το µατ̋ έγινε αγγαρεία για όλου̋, αφού ο Γυµναστικό του Τσίµα ξέφυγε φτιάχνοντα̋ ένα µεγάλο σερί στην 3η περίοδο (προηγήθηκε µε 32-65) και καθάρισε εύκολα το Ροζ Φύλλο ξεπερνώντα̋ ακόµα και το

νταµπλ σκορ µε το εντυπωσιακό 40-87, που καταγράφεται πλέον ω̋ µια από τι̋ µεγαλύτερε̋ ήττε̋ του ΑΟΚ στα πρωταθλήµατα τη̋ Θεσσαλία̋. Αυτό και µόνο το γεγονό̋ δείχνει το δύσκολο δρόµο που έχει να διανύσει η οµάδα στο φετινό πρωτάθληµα… Η πορεία δεν διαφαίνεται απλά και µόνο ανηφορική αλλά ίσω̋ στην πράξη των αγώνων να αποδειχτεί ακόµα πιο δύσκολη στη διαχείριση ιδίω̋ αν συνεχιστούν και επαναληφτούν αποτελέσµατα όπω̋ αυτό που βγήκε στην πρώτη επαφή µε ένα 9οµολογουµένω̋0 πολύ δυνατό αντίπαλο που κινείται µε τη στάµπα του φαβορί στον όµιλο τη̋ ∆υτική̋ Θεσσαλία̋. Τα δεκάλεπτα: 13-16, 29-39, 32-65, 40-87 τελικό. ΑΟΚ: Βάλλα̋ 9(3), Σπανό̋2, Κοτσίρα̋ 3, Βλησσάρη̋ 2, Γκαντάλη̋ 3, ∆ρουµάκ̋ 11 (3), Χολέβα̋ 4 Καρανεστη̋ 7.

Α1 ΕΣΚΑΘ Τα αποτελέσµατα τη̋

πρεµιέρα̋

.Σ. Καρδίτσα̋...59- 77 Γ.Σ. Σοφάδε̋ ....- .....Α ρσαλα............4 0-8 7 Καλαµπάκα .......–.....Φά οίβο̋ ...............75 -55 Ελασσόνα .........- .....Φκαροι ................4 1-5 9 Μάγοι................- .....Ί θ. Λάρισα̋ .......55- 65 Ολ. Καρδίτσα̋..- .....Ε

Η επόµενη 2η αγων.

........................Μά γοι Εθνικό̋ Λάρισα̋ ......- .................Ελασσόνα Ίκαροι ......................- ...............Καλαµπάκα Φοίβο̋......................- ............Γ.Σ. Σοφάδε̋ Φάρσαλα..................- .......Ολ. Καρδίτσα̋ Α.Σ. Καρδίτσα̋.........-...


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Με τη νέα ριγέ κιτρινόµαυρη εµφάνιση στο ντέρµπι οι Ικαροι

Η πρώτη αναµνηστική των Μάγων πριν το τζάµπολ τη̋ εκκίνηση̋

ΕΣΚΑΘ: Οι Ίκαροι νικητέ̋ στο πρώτο τοπικό ντέρµπι, κέρδισαν του̋ Μάγου̋ (41-59) στο ∆ηµοτικό Κλειστό και µπήκαν µε φόρα στο πρωτάθληµα

 Α1

Το έριξαν στην άµυνα Μικρό σκορ, ανύπαρκτο θέαµα µέτριο ξεκίνηµα… Απ την αρχή στα δύσκολα οι δύο οµάδε̋ τη̋ πόλη̋ που συµµετέχουν στο µεγάλο πρωτάθληµα µπάσκετ τη̋ ΕΣΚΑΘ. Βγήκαν µαζί ω̋ ζευγάρι απ’ την κλήρωση του Σεπτέµβρη για το πρώτο τζάµπολ τη̋ καινούρια̋ χρονιά̋, πήγαν µαζί στο Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο για το ραντεβού τη̋ εκκίνηση̋ και το τζάµπολ τη̋ πρεµιέρα̋ και χώρισαν τα… τσανάκια του̋ µέσα στο γήπεδο δίνοντα̋ την πρώτη µεγάλη του̋ µάχη στο πρωτάθληµα τη̋ ΕΣΚΑΘ Νικητέ̋ απ’ την πρώτη τοπική διαµάχη βγήκαν τελικά οι Ικαροι του Κώστα Θάνου που επικράτησαν των β (γηπεδούχων) Μάγων µε 41-59 και έκαναν ιδανική εκκίνηση σε µια σεζόν που απ’ ότι φαίνεται θα είναι άκρω̋ ανταγωνιστική τουλάχιστο στην παρέα του οµίλου ∆υτική̋ Θεσσαλία̋, αφού µαζί µε του̋ Ικάρου̋ «τρέχουν» και άλλα τρία σωµατεία (από Λάρισα και Καρδίτσα) µε προσδοκίε̋ για συµµετοχή στα πλεί-οφ και την τελική τετράδα τη̋ κατηγορία̋. Την αναµέτρηση του Σαββάτου (αξίζει να το σηµειώσουµε) παρακολούθησαν αρκετοί φίλοι του Μπάσκετ. παρ’ ότι το κλειστό ήταν πραγµατικό εργοτάξιο για τη χωροθέτηση θέσεων και διαφηµιστικών πινακίδων για το µατ̋ των Τρικάλων στι̋ κερκίδε̋ του βρέθηκαν αρκετοί µπασκετικοί τρικαλινοί που ω̋ φαίνεται δείχνουν ζεστό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τι̋ διαδροµέ̋ και τα ντέρµπι των δύο οµάδων στο φετινό πρωτάθληµα τη̋ ΕΣΚΑΘ. Πάντω̋ το παιχνίδι ήταν κατώτερο του µετρίου και οι δυο οµάδε̋ έδειξαν "κουµπωµένε̋" στην εκκίνηση, θα πρέπει να βελτιώσουν πολλά πράγµατα για να παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα στι̋ επόµε-

νε̋ αναµετρήσει̋. Κι όσο για του̋ πρωταγωνιστέ̋; Όλοι γνώριµοι κάποιοι µάλιστα ήταν µέχρι πρότινο̋ παλιοί συµπαίκτε̋ που αυτή τη φορά βρέθηκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο και ήταν µάλιστα οι πρωταγωνιστέ̋ στην σαββατιάτικη αναµέτρηση. Κορυφαίο̋ από του̋ νικητέ̋ ο Φούντα̋ όχι µόνο γιατί πέτυχε 10 πόντου̋ και δύο τρίποντα , µα και γιατί στα κρίσιµα σηµεία του αγώνα ήταν ηγέτη̋ και ο… οδηγό̋ κι οργανωτή̋ τη̋ οµάδα̋ µια̋ και οι άλλε̋ λύσει̋ στη θέση 1 δεν… περπάτησαν στο µατ̋ τη̋ πρεµιέρα̋. Πέρα απ’ αυτόν όµω̋ και οι Τσικρικά̋ ο Καλλιάρα̋ αλλά και ο Αλεξίου µε τον ∆εσπούλη έδωσαν βοήθειε̋ στην άµυνα κι έγραψαν πόντου̋ στο καλάθι των γηπεδούχων και είχαν σηµαντική συνεισφορά στην πρεµιέρα των Ικάρων. Από την άλλη πλευρά µέτρια πράγµατα όπω̋ είπε στο φινάλε τη̋ αναµέτρηση̋ κι ο Ε. Μοιριώρη̋ αποδεχόµενο̋ το κακό ξεκίνηµα των Μάγων. Στην επιθετική συνεισφορά δεν τράβηξαν βασικά ατού τη̋ οµάδα̋ και είναι µάλιστα χαρακτηριστικό πω̋ µόνο ο Νικολακόπουλο̋ έφτασε και πέρασε το φράγµα το διψήφιο νούµερο πόντων (πέτυχε 16 κι ώρε̋-ώρε̋ ήταν σα να έπαιζε µόνο̋ του) και ξεχώριζε από όλου̋ του̋ υπόλοιπου̋ σαν τη µύγα µέσα στο γάλα. Βέβαια η αλήθεια είναι πω̋ οι υπόλοιποι συµπαίκτε̋ του έδωσαν µάχε̋ πάλεψαν αλλά δεν έβρισκαν εύκολα το δρόµο για το καλάθι κι αυτό το γεγονό̋ κόστισε στην οµάδα του Χ Τοζάρου που συν όλα τα’ άλλα είχε και πολλέ̋ χαµένε̋ βολέ̋. Εν κατακλείδι τώρα οι Μάγοι έκαναν καλή προσπάθεια, όµω̋ οι Ικαροι έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιµα σηµεία και πήραν το πρώτο του̋ ροζ φύλλο στο πρωτάθληµα. Ποντάροντα̋ στι̋ σύνθετε̋ και πιεστικέ̋ άµυνε̋ οι παίκτε̋ του Θάνου µπήκαν µπροστά στο ξεκίνηµα, πήραν µάλιστα ένα µικρό προβάδισµα και έδειξαν ότι ήταν διαβασµένοι πάνω στο παιχνίδι των αντιπάλων του̋. Προηγήθηκαν µάλιστα µε 813 στο α’ δεκάλεπτο, όµω̋ δεν είχαν εύκολο καλάθι παρά τα κυβικά του Καλλιάρα που στην αρχή τουλάχιστο πήγε να σηκώσει όλη την οµάδα στι̋ πλάτε̋ του. Πάντω̋ ο Καρδιτσιώτη̋ σέντερ δεν είχε πολλέ̋ επιτυχηµένε̋ προσπάθειε̋, κλείστηκε από διπλό ντουµπλάρισµα των Μάγων κι αναγκάζονταν πολλέ̋ φορέ̋ να γυρνά την

µπάλα αφού δεν πατούσε µε καλέ̋ πρὁποθέσει̋ το ζωγραφιστό των Μάγων. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Νικολακόπουλο̋ σήκωσε στι̋ πλάτε̋ του την δική του οµάδα, ήταν αυτό̋ που έδωσε το έναυσµα τη̋ αντεπίθεση̋ και στο δεύτερο δεκάλεπτο όταν οι Μάγοι αρχικά έφτασαν µέχρι του̋ 2 πόντου̋ και έκλεισαν τελικά το ηµίχρονο στου̋ 7 (20-27).

Ωστόσο οι ισορροπίε̋ αυτέ̋ δεν κράτησαν για πολύ… Στο το ξεκίνηµα τη̋ 3η̋ περιόδου οι Ικαροι άνοιξαν το γκάζι, έπαιξαν κατ’ αρχή καλή άµυνα έκλεψαν µπάλε̋ και ανέβασαν τη διαφορά στου̋ 19 πόντου̋ αποκτώντα̋ καθαρό προβάδισµα και πλεονέκτηµα νίκη̋ για το 4ο δεκάλεπτο. Το επί µέρου̋ σκορ αυτή̋ τη̋ περιόδου (9-21) καθόρισε ουσιαστικά και την τροπή των πραγµάτων στο τελευταίο κοµµάτι του αγώνα, οι Μάγοι προσπάθησαν όχι να ξαναµπούν στο παιχνίδι, αλλά να ροκανίσουν το µεγάλο άνοιγµα σε πιο αξιοπρεπή επίπεδα, κατέβασαν τη διαφορά ακόµα και στου̋ 15 όµω̋ οι παίκτε̋ του Θάνου ήταν ψύχραιµοι και κράτησαν διαφορά ασφαλεία̋ που του̋ χάρισε το πρώτο ροζ φύλλο στο πρωτάθληµα. ∆εκάλεπτα: 8-13, 20-27, 29-48, 41-59 Τελικό ΜΑΓΟΙ: Τζάνη̋, Γαβαλά̋ 5, Λύτρα̋ 1, Ευαγγέλου 7, Πάτσια̋ 6, Αναστασίου 1, Στεφάνου 2, Πασχάλη̋ Στ., Καβράκο̋ 3, Νικολακόπουλο̋ ΙΚΑΡΟΙ: Τσικρικά̋ 11, Φούντα̋ 10(2), Αλεξίου 10, Αργύρη̋ 7(1), Μαγουλιώτη̋, Σιµορέλη̋, Φόρο̋ 1, ∆εσπούλη̋ 9 (2), Κατούνα̋, Καλλιάρα̋ 11, Χατζή̋.

31


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Έβαλε φωτιά στι̋ σχέσει̋ Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ ο Περιφερειάρχη̋ Κεντρική̋ Μακεδονία̋

Στη σκιά του…Τζιτζικώστα οι εκδηλώσει̋ για το «ΟΧΙ» Την επιλογή του περιφερειάρχη Κεντρική̋ Μακεδονία̋ να προσκαλέσει βουλευτέ̋ τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ στι̋ εορταστικέ̋ εκδηλώσει̋ τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου αλλά και τι̋ νέε̋ του δηλώσει̋, µε τι̋ οποίε̋ προσπάθησε να αιτιολογήσει την κίνησή του, πλην όµω̋ υποπίπτοντα̋ σε νέο ατόπηµα, αποδοκίµασε η κυβέρνηση. Σε γραπτή του δήλωση, η οποία εκδόθηκε λίγε̋ ώρε̋ µετά και το νέο ολίσθηµα Τζι-

τζικώστα που εκών -άκων εξοµοίωσε την καταδίκη Τσοχατζόπουλου και το ΠΑΣΟΚ µε

3Αποκάλεσε –έµµεσα- εγκληµατική οργάνωση το ΠΑΣΟΚ, λόγω Άκη Τσοχατζόπουλου 3Τον αποδοκίµασε ο κυβερνητικό̋ εκπρόσωπο̋ αλλά δεν ζήτησε την παραίτηση του, όπω̋ το ΠΑΣΟΚ το οποίο τον κάλεσε να µην παραβρεθεί σήµερα στην παρέλαση, δίπλα στον Κάρολο Παπούλια 3Τα βλέµµατα όλων σήµερα στη Θεσσαλονίκη την εγκληµατική δράση τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋, ο κυβερνητικό̋ εκπρόσωπο̋ Σίµο̋ Κεδίκογλου άδειασε τον περιφερειάρχη, σηµειώνοντα̋ τα εξή̋: «Όταν κάποιο̋ κάνει µια γκάφα, το µόνο χειρότερο είναι να κάνει µια νέα γκάφα για να την καλύψει. Ο κ.Τζιτζικώστα̋ οφείλει άµεσα να προβεί σε διορθωτική δήλωση». Νωρίτερα, µιλώντα̋ στο Mega, ο κ. Τζιτζικώστα̋ είχε επιµείνει στην απόφασή του: «∆ε θα την ανακαλέσω Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα έκανα το ίδιο, όχι γιατί αυτή είναι η πολιτική µου θέση -αποστρέφοµαι το ναζισµό και η οικογένειά µου έχει πολεµήσει του̋ ναζί- αλλά είναι άλλο αυτό που πρέπει να κάνω µε το θεσµικό

CMYK

µου ρόλο» είπε ο κ. Τζιτζικώστα̋. Στην προσπάθειά του µάλιστα να εξηγήσει περαιτέρω τη θέση του υπέπεσε σε νέο ολίσθηµα: «Πρέπει να σεβόµαστε του̋ νόµου̋, γιατί τότε ένα̋ άλλο̋ περιφερειάρχη̋ -µακριά από έµενα αυτόθα µπορούσε να µην καλέσει το ΠΑΣΟΚ στην παρέλαση γιατί θα µπορούσε να πει ότι είναι εγκληµατική οργάνωση επειδή καταδικάστηκε ο Άκη̋ Τσοχατζόπουλο̋ και ω̋ εκ τούτου δεν το καλώ». ΠΑΣΟΚ: Να παραιτηθεί λόγω έλλειψη̋ δηµοκρατικού ήθου̋ και ακραία̋ ανοησία̋. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την κυβέρνηση αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, ήλθε µετά τι̋ νέε̋ δηλώσει̋ Τζιτζικώστα στο Mega που ξεκίνησαν ω̋ αιτιολογικέ̋ αλλά κατέληξαν σε νέα (τουλάχιστον) γκάφα. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήταν άµεση. Ζήτησε επισήµω̋ την παραίτηση του περιφερειάρχη Κεντρική̋ Μακεδονία̋ µε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου: «Ο κ. Τζιτζικώστα̋ στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τη στάση του απέναντι στη Χρυσή Αυγή στι̋ εκδηλώσει̋ στη Θεσσαλονίκη - στι̋ οποίε̋ παρίσταται ο Πρόεδρο̋ τη̋ ∆ηµοκρατία̋ - και νοµίζοντα̋ ότι εξυπναδίζει κατά του ΠΑΣΟΚ, υιοθέτησε την ναζιστική λογική τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ και κατάφερε να προσβάλει τη Νέα ∆ηµοκρατία γιατί φαίνεται ότι ξέχασε πώ̋ βρέθηκε να είναι περιφερειάρχη̋ και σε ποιό δήµο έχει την έδρα του», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία καταλήγει: «Ζητάµε την παραίτηση του κ. Τζιτζικώστα λόγω έλλειψη̋ δηµοκρατικού ήθου̋ αλλά και λόγω ακραία̋ ανοησία̋, στοιχεία και τα δύο απαράδεκτα για κάποιον που κατέχει θέση περιφερειάρχη». Τζιτζικώστα̋: «Ατυχέ̋ και λανθασµένο» το παράδειγµα µε το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ανακοίνωση του, µετά το µεσηµέρι, ο περιφερειάρχη̋ Κεντρική̋ Μακεδονία̋, Απόστολο̋ Τζιτζικώστα̋ αναφέρθηκε στο θέµα που δηµιουργήθηκε µε τι̋ δηλώσει̋ του για το ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζοντα̋ ότι το παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν «ατυχέ̋ και λανθασµένο» και εκφράζοντα̋ τη λύπη του. «Σε σχέση µε το θέµα που δηµιουργήθηκε µε το ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζω ότι το

παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν ατυχέ̋ και λανθασµένο» δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστα̋, και πρόσθεσε: «Σε καµία περίπτωση δεν εννοούσα ότι µπορεί να γίνει παραλληλισµό̋ του δηµοκρατικού αυτού κόµµατο̋ µε τη Χρυσή Αυγή. Λυπάµαι για το ζήτηµα που δηµιουργήθηκε».

«Στην αυριανή παρέλαση έχουµε όλοι χρέο̋ να παρευρεθούµε για να τιµήσουµε του̋ ήρωε̋ που θυσιάστηκαν για την πατρίδα µα̋ και να γιορτάσουµε ενωµένοι τη νίκη κατά του φασισµού και του ναζισµού» καταλήγει ο κ. Τζιτζικώστα̋ στη νεότερη διευκρινιστική του δήλωση.

28 -10- 2013  

''ΔΙΑΛΟΓΟΣ'' ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ''DIALOGOS'' WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you